Sunteți pe pagina 1din 208

www.cimec.

ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
Elarare:
ALEXANDRU IONESCU CONSTANTIN KIRIAC
Ce afl:
A Pa III 'I
C:
CIAII1111
Prezenta Iucrar a fost realizat cu con
curul Consiliului popular al municipiului Bucu
resti Scia de arhitectur i sistematizare.
www.cimec.ro
INDICAII
pentra folosirea ghidului
Ca urmare a dezvoltrii continue a municipiului Bucu
reti au fost create noi artere de circulatie, iar altele au fost
resruclurale, fapt pentru care a aprut necesitatea elabo
rrii acestei lucrri.
Pre:enlul ghid nu are caracter turistic, fiind elaborat cu
sopul de a uura orientarea att n municipiul Bucureti,
cit i ln sectorul agricol 1/fOII.
Ghidul cuprinde lista complet cu denumirile strzilor
nsotil de un numr de 138 plane, schema sectorului
agricul Ilfov, schema general a municipiului Bucureti,
plane cu noile ansambluri de locuinte (Tilan, Drumul
Taberei, Berceni), precum i unele telefoane utile.
Pentru folosirea lucrrii se dau urmtoarele indica/ii :
- ln prima coloan a listei strzilor figureaz claslficarea
ar/erei ( ex. bulevard, osea, cale, strad, alee, intrare,
drum, piat) ;
- r'n coloana a doua figurea: denumirea ar/erei de
circulatie, n ordine strici alfabetic, dup numele de fa
milie (ex.: Blcescu 1"icolae, Magheru Gheorglre, lplescu
.-na ele.) .
.-rlerele de circulatie care part denumirea unei dale
calendaristice sni trecute dup litera "z", n ordinea cres
cnd a numrului zilei din data respectiv (ex. 1 1 ai,
; Soicmbrie, 13 Decembrie).
- n coloana a Ireia este indicat plana pe care figu
rea: ar/era respeclir,;
-- pentru o mai uoar identificare, planele au fost
imprtite n 6 carouri nsemnate cu literele A-B-C-D
E-F, nscrise n coloana a patra ;
- in coloana a cincea {igurea: sectorul administrativ
de care apartine arlera respectiv; In ca:ul n care
o arter apartine mai multor sectoare, se indic toale aceste
sedoare (ex. Calea Victoriei 1 + 3, oseaua Mihai Bravu

' 3, Splaiul Independentei 1 + 5 + 6).


In unele cazuri, datorit sptiului restrins, nu au putul
fi srise pe plane denumirile arterelor, acestea fiind inlo
cuile prin numere. Numerele respective figureaz n ultima
3
www.cimec.ro
coloa11tl din lista slr:ilor (ex. intr. Alexandru cel Bun
- pluna 46, carou/ F. sectorul 1, iar i'n ultima coloani
vom gsi nr . . j, numr ce-l vom regsi i pe traseul intririi).
Pentru urlcrele de circulatie mai imprtante a fost insem
nat pe plcma respectiv, prin sgeat, sensul numerotirii
imobilelor.
Arlerele de rculatie din comunele care au fost subor
clonate municipiului Bucureti i care n prezent apr/in
el sectorul agricol Ilfov {igurea:i separat pe comune i
sr y<iscsc n continuarea listei strzilor din municipiul Bucu
reti. Comunele snt trecute in ordine alfabetic.
lclenli{icarea arterelor de circulatie 'din comune se {ace
in acelai mod ca pentru rele din municipiul Bucureti.
Penlrr1 ce/e/alle localil/i preluate de la fostul judet ll{o1
a {os/ introdus n ghid o singur plan, intrucit nu toate
arterele de circulatie din aceste localil/i au denumiri.
1 n lncl!eierea acestor succinte indica/ii privind folosirea
gllidu/ui, autorii i editura se uCd nevoiti si precizeze c.,
din cm1za unor modificri de ultim or in trama stradal
11 nlllnicipiu/ui, datorate unor restructurri. p citeva pane
n>ntinuci . apar i1dicaii referitoare la strzi care in
prezent 1111 mui cxisi<i. Procesul te/mologic din tipografie
nu nca permis s operm modificrile respeclioe i pe
planc.
www.cimec.ro
Salvarla
Pompieri
Informaii
TELEFOANE UTILE
sector socialist
nhonai telefoniei
061
081
O:iO
la domiciliu A-L 031
?
M-Z 032
Informaii divlrse
Informaii C.F.R.
Aerogara Bnlasa
Automobil Clubul Romn
Farmacii
Deranjamente posturi telefonice
Servicii telefonice i nterurbane
Consil i ul popular al muliciplului
Bucurlti
Inspectoratul lIiliiei municipiului
Bucureti
lnsplcin l'omereial dl stat
Centrul de informare al Cooperali
nlor letcugnli
Taximdre <I furgonele I.T.U.
Inlrtprinderea Transporturi Auto
Bucureti
l
.D.E.B.
l
.D.G.B.
051
052
33 53 92
027
065
021
091
13 86 lO
055 + 16 20 40
15 39 55
13 58 84, 13 58 65
053
13 23 67
18 23 40, 18 23 49,
18 08 00
16 37 76, 16 29 60
5
www.cimec.ro
www.cimec.ro
\
f
w P
..!
;.::
;.<
Str.
Intr.
Intr.
Str.
NOMENCLATORUL ALFABETIC
AL STRAZILOR
<
.
w
:.
.
c
-
;
-w
" . ..
..
C
7
r
;
c:
<
;a
;W
z o

u
:
..
ZE
< c:
u
2Z

t:
.
<
w
zWW
W
.:.. i u Cl .oz

2
3 6
Aaron Florian 62 E 2
Abagiilor 1 15 B 5
Abanosului 64 D 2
- Abatnjului 104 A 5
B-dul Abatorului 95 D 4
Intr. Abeccdarul ui 58 F 6
Str. Abncgai!i 89 B 5
Str. Aboiu Nicolae sold. 92 A 5
Str. Abrud 42 F 1
Str. Abu 23 E 1
Str. Acadlmiei 78 B 1+3
Str.
Accelerat ul ui 11 F 1
Str.
Acltilcnei 23 B 1
Str. Acidava 106 B 5
Str. Aci Jiu 39 B 1
Str. Acordeonului 23 A 1
Str. Acordul ui 23 E
1
I ntr. Actorului 80 D 3
Str. Aciunii 116 D 4
Intr. Aci unii 1 16 c 4
Str. Acum ulatorului 25 c 1
Str. Acvari ul ui 73 c 6
St r. Acvi l a 77 E 5
Intr. Acvi l a 77
E 5
Str. Adalin 39 B 1
Str. Adam Vasile srrg t . r. 74 D 6
Str. Adamnche Vasile 79 c 3
Str. Adam eseu Gheorghe 94 F 4
Intr. Adierii 1 18 B 4
7
www.cimec.ro
2 3 5
Str. Adincata !2 c 5
Aleea Adjud H2 ]) :1
Intr. Adoh'scen!ei 57 A 6
Str. Adrian 77 E 5
Str. Ady Endrc 43
E 1
B-dul Aerogrii 27 c 1
Str. Arromodclului 2:1 ]) 1
Intr. Aerona\'ei 26 f 1
Str. Aeroportului 22 A 1
Str. Afetului 76 E
5
Intr. Afirmrii
<]
6 B 2
Str. Afina ta :w B t
Str. Aflu<ntului :. c 1
Str. Agapia 2:1 F
.-
1
Str. Aga pir cap. 92 F 5
Aleea Agatului 1 F 1
St r. Aghir< H F 2
Al!ea Agig!a 7:1 B 6
Stt. Agn;l
40 E (i
Intr. Agregatrlor
17
A 2
Str. Agrieullorilor HO A 2+3
Int r. Agril'lor 79 ]) :l
Intr. Agudului 51 F 6
Slr. Ai ud 9 c 1
Str .. Aj ustorului 56 F 6
Str. Almarului 79 F :1
Str. Alba IuJia 95 B :1
Str. Al bac 56 B 6
Str. Albatroului

17 B 2
Str. Alb 77 F 4
Str. Alhstrrlelor 65 E 2
2
Intr. Albtri l'i 98 ]) 3
Str. Albrni 10:1 A 5
Intr. Alh(ti 76 E 5
I ntr. Alhi l i!l'i 95 A 4
Intr. Alhi nari 6:1 F 2
Str. Albinelor 95 A 4
Intr. Albii1clor 95 A 1
Str. Albioarei 65 c 2
Str. Albiei 55 F 6
Str. Albotei 27 c 1
Str. Albotcti 103 A 5
Str. Albu Iosif col. 83 F 3
Str. Alde a Sandu Constantin 42 c 1
Al!t'a Aldca Sandu Constantin 42 c 1
Slr. Alde ni 9 c 1
Str. Alecsandri Vasile 61 c 1
Str. Aled 56 E 6
8
www.cimec.ro
1
2
3 4 5 6
Str. Alexandrescu Grlgore
61 c 1
Intr.
Alexandrescu Grlgore 61 c 1
os. Alexandriei 91 F 5
Str. Alexandrina 43 E 1
Aleea
Ale'andru 60 B 1
Str.
Alexandru cel Bun 46 E 2
Intr.
Alexandru cel Bun
46 E 2 5
Str. Alexc Ion 63 A 2
Intr.
Alexe Mari n 60 F 1
Intr. Alfabetului 58 F 6
Intr. Alge lor 45 F 2
Str.
Aliman 103 A 5
Str. Alion 41 E 1+6
Str. Aliorulul 108 F
.
4
Aleea Allorulul 108 F 4
Str. Ali zeului 58 n 6
Str. Alma 24
E 1
Str. Almau Mare 107 E 4
Str. Almau Mic 107 E 4
Str. Alpinetl 108 A 4
Intr. Alplnltllor 41 D 1
Intr. Altarului 57 E 6
Str. Altoi ului 106 c 5
Str. Alunelului 96 B 3
Str. Aluniului 107 B 4
Str.
Al unului 23 E 1
Str. Aluviunli 110 E 4
Str. Aran Theodor 60 F 1
Str. Amara 107 B 4
Str. Amaradlei 94 E 5
Intr. Amazoanei 80 D 3
Intr. Ambrozie Episcopul 78 A 1 1
Str. Ambrozle Matei sold. 97 B 3
Str.
Ametistului 72 B 6
Str. Amforei 23 F 1
Str. Amicilei 39 B 1
Str. Amldonului 45 D 2
Str. Amintirii 40 A 1
Str. Amnarului 58 D 6
1
Str. Amurgului 92 E 5
Intr. Amzei 61 E 1
Intr. Anasonului 61 c 1
Str. Anastasiu Constantin 94 E 5
Intr. Ancorei 76 E 5
Str. Ancua Ilie serg. maj. 94 A 4
Str. Andreti 57 c 6
Str. Andreescu
i
on pictor 13 E 2
Intr. Andreescu Marcel It. av. 61 A 1
Str. Andrid 57 c 6
9
www.cimec.ro
2 6
Str. Andrieescu Ioan 80 D 3
Str. Andromeda 78 c 5
I ntr. Anecdotelor 80 D 3
Str. Anesti nelor 80 c 3
Intr. Anestinelor 80 D 3
I ntr. Angelinci 56 F 6 6
Str. Anghel Alexandru 106 F 5
Str. Anghel Dimitrie poet 79 E 3
Str. Anghel Gheorghe serg. 44 E 1 3
Str. Anghel lihail frt. 75 c 6
Str. Anghelache !van cap. 92 c 5
Str. Angrenaj ului 48 c 2
Slr. Anina 28 F 1
Str. Ani noasa 24 B 1
Str. Aninulul 40 F 1
Intr. Aniversrii 80 F 3
Str. Ankara 61 A 1
I ntr. Antenei 98 D 3
Str. AntiaerianA 91 B 5
I ntr. Antilopei 811 D 3
Str. Antim Ivireanu llilropolitul "8 c 5
I ntr. An tim Ivireanu Mitropolitul 78 E 5
Str. Anton Mari n sold. 97 B 3
Str. Antonnchc Banul 44 F 1
Str. Antoniu Alexandru 94 c 5
Intr. Antrenorilor 43 E 1
Str. A pahi da 65 E 2
I ntr. Aprrii 57 A 6
Cal l'a Apeductului 56 F 6
Str. Apele Vii 72 B 6
B-dul Apicultorilor 11 F 1
I ntr. Apold 63 F 2
Str. A pol odor 78 c 5
Str. Apostol Constanti n serg. 74 c 6
Intr. Apostol Constantin serg. 74 c 6
Str. Apostol Mrgrit 81 c 3
Str. Apostol Nicolae 48 B 2
Str. Aprodul Purice 6!1 E 2
Str. Apropierii 97 B 3
Str. Aprozilor 57 c 6
Str. Apusului 72 B 6
Str. Arad 41 c l
Str. Aragonitului 56 E 6
Intr. Aram Grigorc cpt.
57 B 6
Str. Arml'ti 93 c 5
Str. Arbnai 93 c 5
Str. Ar hore l Iatmanul 61 A 1
Str. Arbore Zamfir 48 B 2
Str. Arbust ului 48 D 2
10
www.cimec.ro
3 4 5 6
:.
Arcadiei 1
18 B 4
-_tr.
Arca li a 92 A 5
'!r.
Arcailor 40 B 1
:-!a Arcul de Triumf 43 c 1
, ..
Arcului 79 A 2
'tr.
Arcu ului 79 F 3
':r.
Ardealului 24 F 1
-:r. Ardeleni 62 D 2
:r.
Ard ezi ei 43 B 1
:-tr. Are fu 89 c 5
:tr. Arenei 80 D 3
::tr.
Argeaua
79 B 2
:.
Argentina 6_
B 1
:r.
Arge 62 F 2
r. Argeelu 107 D 4
tr.
Argetoaia 79 B 2
tr. Arghezi Tudor 78 B 2
tr.
Argonului 76 E 5
:ntr. Arheologllor
74 A 6
'tr.
Arhiereul Callst 80 B 2
'lr. Arhivelor 77 D 5
.tr. Aricescu Constantin 44 E 1
:ti.
Ariei 23 E 1
'tr.
Arieul !Iare
74 B 6
_\lra Arieul Mare
74 B 6
:tr. Arirului 60 c 1
_\!rea Arin ii Dornei 74 B 6
_\]ea Arini 73
E 6
'tr.
Arin ului 65 E 2
3
<tr.
Arionoaia 77 F 5
'l r_
Aripilor
28 F 1
'tr.
Aristia Costache
59 F 1
'r
Ar;stotel
46 D 2
Intr. Arltmeticii
58 F 6
:tr. Armaul Marcu
66 F 2
I ntr.
Armaulul
61 F 1
Bdul Armata Poporului
75 n
6
Str.
Armeneasc
79 A 2
.le ea
Armeni
99 B 3
Str. Armindenului
43 D
1
Str.
Armistiiului
93
E 5
Str. Armoniei
78 c 4
Intr. Arniciului
63 D 2
Str.
Aromei
45 F 2
Str.
Aron Pumnu
94 E 5
Str.
Aroneanu dr.
81 A 2
Intr.
Arpa
79 B 2
Str.
Aranca
76
E 5
11
www.cimec.ro
2 3 4 5
Intr. Ari nu lui 64 B 2 4
Intr. Ari\l'i 76 F 5
Str. Artei 78 c 4
Str. Arnrului 40 c 1
Aleea Aruteln 89 B 6
Slr. Asachi Gqeorghe 89
c 5
Str. A sAu 79 F 3
Str. Asfini' ului 80 F 3
Str. Aslstenel 105 A 5
Str. Astrononmlni 60 F 1
Str. Atanasiu Ion pror. dr. 76 D 5
Str. Atanasiu Jean 64 F 2
Intr. Atnamentulul 96 A 3
Str. Atelierele Nd 40 F 1
Sir. Atelierului 60
E 1
Str. Atena 60 B 1
Str. Atlasului 11 F 1
S'L Atlei lor 47 F 2
Str. Atmosferei 73 D 6
Intr. Augustin Dan serg. 60 D 1
Str. Aurorn 79 E 3
Intr. Aurului 66 F 2
St r# Austrulu i 80 A 2
Intr. Auel 80 E 3
Str. Automalizlril 11 F 1
Str. Avalanei 95 A 4
B-dul Aviatorilor 60 B 1
Piaa Aviatorilor 43 F 1
Str. Aviaiei 28
F 1
Str. Avionului 28 F 1
Str. ,\"intului 23
c 1
Str. Avram Iancu 79 B 2
Str. AvrAme ni 26 D 1
Str. Avrig 63 F 2
Aleea Avrig 63 c 2
Str. Avuiei 83 F 3
Intr. Azi mei 92 B 5
Str. Azot ului 66 F 2
Str. Azuga 64 A 2
Str. Azurului 73 D 6
Str. Baba Doeltia 79 E 3
:.r. Baln Novac 81 c 3
>1tr. Bnba Novac 81 E 3
intr. Bnba Volca 95 F 4
lntr. Ballada 47 E 2
tr. Babe Vielniu 77 B 5
Str. Babe Victor prof. dr. 76 D 5
Piata Babe Victor prof. dr; 77 A 5
12
www.cimec.ro
5 6
Str. Babiei 99 B 3
Str. Bacaloglu Emanuel dr.
78 B 2
Str. Bacu 105 A 5
Aleea Bacu 105 B 5
Str.
Bach Sebastian Johann 44 F 2
Str. Bachus 93 E 5
Str.
Baciu Judeul 80 F 3
Str. Baciului 106 D
5
Str.
Bacovia George 107 B 4
Drum. Bocri ului 71 B 6
Str. Baculul 40 B
1
Str.
Badea Ciron 62 c 2
Str.
Badea Dumitru 115 B 5
h)lr.
Bagdad 77 D 5
Str.
Hagdasar Dumitru 76 c 5
Intr. Ba!hetel 28 F 1
Str. Bahluinlui 59 D 1
Str.
Boia 24 A
1
Str.
Baia de Aram/ 82 B 2
Str. Baia de Arle 74 B 6
Aleea Baia de Arie 74 B 6
Str. Boia de Cri 23 F
1
Str.
Baia de Fier 78 D 3
Str.
Baia Mare 97 c 3
Str. Baia Sprie 22 F 1
Str. Bai cu lui 64 D 2
Str.
Baionete! 92 A 5
4
Str. Balulescu Ion 94 c 5
Str. Baloban Emil Ing. 61 D 1
Str. Baladei 95 D 4
Intr. Balaci 109 F 4
Str. Balanei 108 A
4
Str.
Haldovl n Pirclobul 60 E 6
Intr.
Baldovin Pl
r
clabul 60
E 6
Intr. Balet ului 97 A 3
Str. Balomir 107 A 5
Str. Balonulul 28 F 1
Str. Balot a 23 B 1
Str. Balot ului 47 D 2
Str. Balsamului 23 o 1
Str. Bal Ghlorghe i ng. 43 F 1
Str. Baltagului 75 F 5
Str. Banat 59 D 1
Str. Banclc Olga 61 D 2
Str. Baniei 63 A 2
Str. Banul Ant onache 44 F 1
Str. Banul Costache 4

F :
Str. Banul Dumitrache 45 F 2
B-dul Banul lanta 59 B 1
13
www.cimec.ro
3 5 6
Str. Banu Mrcine 78 D 3
Str. Banul Mi halcea 77 D 5
Str. Banul Nicolae 48 B 2
Str. Banul Scarlat 45 F 2
Str. Banul Ud rea 96 A 3
I ntr. Banul Ud rea 96 A 3
Aleea Banul Udrea 96 A 3
Str. Banului 61 E 1
Str. Barajul Arge 43 B 1
Aleea Barajul Bicaz 83 c 3
Aleea Barajul Bistri el 83 D 3
Aleea Barajul Cucuteni 82 D 3
Aleea Barajul Dunrii 83 c 3
Aleea Baraj ul Iezeru 83 A 3
Aleea Barajul Lotru 82 D 3
Aleea Barajul Rovi nari
83 c 3
Aleea Barajul Sadului
82 D 3
Aleea Barajul Uzului
83 c 3
Str. Barajuluj 104 A 5
Str. Baraol t 92 F 5
Str. Barasch Iuliu 79 c 3
Str. Barb Cot
81 D 3
I ntr. Barbu Dumitru 57 A 6
I ntr. Barbu Ion serg.
81 D 3
Str. Barbu Luturu 59 A 1
Str. Barbu Nicolae sold. 109 A 4
Str. Barrarolcl 86 c 3
Str. Barci a nu Daniel prof. 80 c ;
Str. Bardului 78 F 4
Str. Barierei 59 c 1
I ntr. Bari tonu
i
lti 80 B 2
Str. Bari l i u Gror!t 5S
.
1
Str. Barometrului 31 F 2
Str. Bartok Bela 44 F 2
Str. Baru Mare 2- 6 D 1
Str. Basarab Matei 79 c 3
Str. Basarab Neagoe 92 c 5 8
Str. Basarabilor 107 A 5
Str. Basm ului 73 D 6
Str. Bateriilor 78 c 5
I ntr. Bateriilor 78
c 5
Str. Batitl 78 B 2
Str. Bauxitei
23 D 1
Str. Bazaltului 107 A 5
Str. Hazna 57 c 6
Intr. Bbcni 83 c 3
Str. Bbeti 72
D 6
Str. Bcani 78 D 3
14
www.cimec.ro
5 6
,t r. BiNut 93 E 5
, t r. Bl'ia 107 B 4
'lr.
Hl'il Vasile maior 47 E 2
: :1lr. Hdeni 82 o :1
'tf. Bidlscu Mircea 80 D 3
t r.
Besu Aurel pictor 24 D 1
'1 r. Bieni 75 c 6
'tr. Hiculesti 25 F 1
.\],'l'a Hi!'u!P;li 25 F 1
'lr. Hilcti 107 c ',
: nlr. Bi\a 80 E 3
\leca Biu 89 A 6
'lr. Bjcti 93 E 5
'lr.
Blan Constantin cap. 105 B 5
: tr. Blccscn Costache 59 F 1
'tr. Blcescu H.adu cpt. 57 A 6
: ntr.
Hlcesctt Hndu cpt. 57 A 6 2
>lr. Blnescu Rosetti 44 F 1
'tr. Hlneti 104 B 5
"tr. Blria 2:1 B 1
'tr. Hlsnnu Alexandr 94 B 4
:-tr. Bliescu Nifon prof. 64 c 2
H-dul
Blcesnt Nicolae 78 B 1
:- tr. Blni 93 E 5
-tr.
Blescu Constantin amiral
4:1 F 1
Str. Blinesti 107 A 5
Str. Bltr\ ului 76 E 5
Intr. Bl tretului 92 A 5 1
Intr. Bltioara 116 c 4
'tn
Blli\a 108 A 4
Intr. Bl ti\a 108 A 4
Str.
Bncil Octav pictor 75 F G
Str.
Bnciulcscu It. compndor av. 4-i
F 2
Slr.
Bncasa 27 c 1
Slr. Bncasa Ancu1a 44 D 2
Str. Bnisor 107 A 4
\leca Brganu 73 D 6
Str. Brpci 78 D 3
Str. Brbat Voicvod 63 B
Str. Brbtescu Vechi 93 A 5
.\lcl'a Blrbtcti
92 B 5
Intr. Hrlnmcului 74 A l
Str. Brcnesti 95 c 4
: tr.
Brdasui ui 105 c 5
Intr. Brdi
.
ci 28 E
Str. Bruiu Simion 22 F 1
Intr. Bsmlu!ei 57 E 6
Intr. Btani 104 G 5
'lr. Bccaei 99 A 3
15
www.cimec.ro
2 3 4 5 8
Str. 'Beclean 105 B 5
Str. Bega 92 E 5
Intr. Bega 92 E 5
Str. Begoniei 55 F 6
Intr. Bei ca 94 E 5
Str. Beiu Constantin 46 c 2
Intr. Biu Constantin 46 c 2
Intr. Beiu 73 c 6
Intr. Belciugatele 96
E
4
Str. Beldiceanu Nicolae 61 c 1
Str. Beldiman Alexandru 78 A 5
Str. Beller Radu It. av. 44 E 1
Str. Belerciu Nicolae sit. 116 B 4
Str. Belgrad 61 A 1
Str. Belizarie 27 c 1
Str. Beloiannis Nikos 61 E 1
Orm. Belugului 71 B 6
Intr. Benzenului 76
E 5
Drum. Bercenarului
116 c 4
Sos. Berceni
109 c 4
i
ntr. Berceni
110 E 4
Str. Berea
93
E 5
Str. Berech
e
t 46
E 2
Str. Berescu Ion
106 B 5
Intr. Berbeci
!:- B 1
Str. Berna
61 A
1
Str. Berveni 24 ]) 1
Str. Berzei
77 A 1
Str. Berzovia
104 B 5
Str. Beethoven van Ludwi 44 F 2
Str. Betonierei 23 B 1
Str. Beton ului
47 B 2
Str. Bibanului
65 c 2
Str. Bibescu Vod
78 D 4
Intr. Bibescu Vod
78 F 4
Str. Bibeti
92 A 5
Str. Bibicescu Ion
77 B
1
Str. Bibliotecii
78 B 3
Str. Biboreni
28 c
l
Intr. Bicaz
62 c 2
,1
Intr. Bidulescu
76 F 5
Str. Bihor 51
D 1
Pasj. Bijuteria
78 A 3
Str. Bilciureti
27 D
1
Drm. Binelui
118 A 4
Intr. Binelui
1 18 A 4
Intr. Binoclului
72 B t
Str. Biplanului
28
E 1
Str. Biruinei
41 D
1
16
www.cimec.ro
5 6
Intr. Bisrrica Alb 61 E 1
Str. Bisrrica Alexe 94 A 4
Str. Bisrrira Amzei lil E 1
Str. Biseriea Doamnei 7R A 3
Str, Bisuica Enei 71 B 1
Str. Biserica Flortasca 44 o 2
Intr. Biseriea
Ghencea 71 E 5
Str. Biserica Mrcu!n
6 E 2
Str. Biserica
Pante.Jimon
l2 F 2
Str. Biseriea
Popa Chi!u 62 E 2
Str. Biscriea
Hs\an
78 B 3
Str. Bisericii 57 E 6
Aleea Bistra 75 c 6
Str. Bistre! u 94 E 5
Str. Bistridoara 97 A 3
Str. Bistria 22 o 1
Intr. Bitolia 4 E 1
Str.
Bitum ului 103 B 5
Str. Bizet Grorge 45 c 2
lllll. li::t .onului 74 A 6
Str. Bilciului IO j 2
Sir. Bildana
107 A 1
Sir. Bile a 109 F 4
Str. Bira Savu sold. 17 A 2
Str. Birca 92 c 5
Str. Birgului 25 E 1
lr
Birlad 10- B 5
Sir. 1irlca 93 A 5
Str. Rirlogeni 2-1
E 1
Intr. Brnei 64 c 2
Str. BirnoYn 92
c 5
Intr. Brsanei 58 F 6
Str. Birsnesti 72 o 6
Aleea Brsncti 72 o
11
Slr. Brseanu Andrei 80 E
Intr. Brseanu Andrei
80 E 3
Intr. Brsei R2 B 3
Str. Blrsescu Agatha 80 E 3
Intr. Brseti 2
8 E 1
Str. Brvn Petre serg. maj. 92 c 5 10
Str. B'irza 109 o 4
Str. Brzava
-1
7 F 2
Str. Bsca Mare 48 c 2
Str. Blsca Miei 48 A 2
Str. Blaj
80 o 3
Str. Blandiana
73 A 6
Str. Blanduziei
61 F 2
Str. Blank Louis arh. 60 B
Str. Blaremberg Constantin COl. 43 F
1 7
www.cimec.ro
6
Intr. Bljel 96 [
3
Str. Blnari 78 D 3
Str. Blejan Fior a SPrg. maj.
93 c 5
Intr. B11.oiu 71 B 6
Intr. Blid ari J()(i A 5
Str. Hlndeti 110 E ',
AICI' a Blocurilor 83 c :1
Intr. BobeiCa 79 B 2
Intr. Bollinci 57 A
I
Str. Boblna 93 F 5
Intr. DolJoeulni fl7 E I
Sir. Hohului 91 F 5
Str. HO((:(CiO Giovani 17 H 4
Str. Boea (i2 E 2
Intr. Bod 9G E 1
Str. Bodcli (i(i E 2
Str. Bodnra5 Emil 7;) c (j
Str. Bodoc 107 c 1
Intr. Aoga!i 91 A (i
Str. Ao!dan Ion prof. (l o 1
Sir. Bogdan Vod 59 o
1
Str. Bogdneseu Iordan 107 A 5
Intr. Bogd:'ni\a (l
o
1
Sir. Hoghiu Constantin scrg. 28 E 1
Str. Bogorin Constantin erou :H E 2
Intr. Bogza
9G c 4
Sir. Boi an 1 1! B 1
Str. Boi angiu Radu 42 F 1
Str. Boicescu Alexandru dr. 7G A 5
Str. Boi oara 1 c 5 1 1
Str. Boja !(i F (i
Intr. Bolhoci
HUl A 5
Str. Boldcti lG B f
Str. Bold ului lOI D 4
Str. Bolliac Cczar IO c :i
Intr. Bolii ac f.czar IO c :i
Str. Bolid ului 7:1 ]) (i
Str. Bolintlneanu Dimitrie 7R B 2 +-3
Intr. BololJocului 5(i F ( 2
Intr. Bologa 95 A 4
Str. Boltei ltG B ,,
Intr. Bondarului 111 E :i
Str. Bon CI Constantin 9:l F 5
Str. Bonea :!arin serg. 97 c 3
Intr. Bonca Pavel sold. 97 B :i
Str. Boran!il'ului 80 A 2
Str. Borcan Ion lOG A 5
Str. Borcea 95 A 4
Intr. Borceg 96 A 3
18
www.cimec.ro
2
4 5 6
'lr. Bord eti
110 F 4
'tr. Borduelu
57 c 6
tr. Borneanu Alexandru
sit. 58 F 6
tr. Borodeti
94
B 4
tr. Boroczin maior
95 A 4
-lr. Borsec
89 c
.
5
:lr. Bor Gheorghe scrg.
maj. 76 F 5
:tr. Bora
28
E 1
lr. Rorzeli
62 c 2
tr. Bosianu Constantin
77 F 4
tr. Bostanilor
73 J) 6
Str. Botea Aurel It.
80 F 3
Str. Boteanu
61
E 1
Str. Botescu Haralambie
dr. 91 D 5
Str. Botez Corneliu
62
E 2
Str. Botez P. Dumitru
94 c 5
Str. Botez Eugen comando
r 61 B 2
Str. Botorani
76
E 5
Str. Botorca
103 A 5
Intr. Botorca
103 A 5 1
Str. Botoani
103 B 5
Str. Bozieni
74
E 6
Str. Boziilor
39 c 6
Str. Bozioru
64 F 2
Str. Brad ului
79 E 3
Str. Braincr Bela
95 B 3
Intr. Bran
58 A 6
Str. Branite Valeriu
79 D :l
Str. Braov cui
46 E 2
Intr. Brate
80 E 3
Str. Bratocea 42
E 1
Str. Braului 62 c 2
Str. Bravi lor 79 c :l
Intr. Brav urii 61 D 1
Str. Brazdei 95 F 4
Str. Braziliei
61 A 1
Str. Brazihr
1
05 B
5
Str. Brdeana
1
04 B 5
Str. Brdescu Barbu
63 B 2
Str. Brdcti 62 B 2
Str. Brdctului
107 A 4
Intr. Brdiceni
116 c 4
Str. Brdiului
56 E 6
Str. Brilia 96 A 3
Str. Hrneti 82 A 3
Str. Brnitari
106 D 5
Intr. Brnitari 106 D 5
Str. Brtanca
91 F 5
Str. Brtanu Ghinca 63
B
2
19
www.cimec.ro
2 3 5 6
Str. Brtila 91 E 5
Str. Brtuia
57 c 6
Str. Brrii 83 F :l
Slr. Breaza
57 D 6
Str. Brebenei 93 E
5
Intr. Brebu
63 A 2
Str. Br"slelor 106 c 5
Str. Brezeapu Iancu 96 B :
Str. Brezoi
93 E
5
Str. Brezoianu Ion 78 A 1+5
Intr. Brezoianu Ion 7R A 1
Intr. Brichetei 96 A 3
Intr. Brigadierului 79 E
3
Str. Brizci 47 F 2
Str. Brina 46 D 2
Str. Brinarul '4 D 1
B-dul Brincoveanu Constantin 108 A ,.
Str. Brncui Constantin 82 c 3
Str. Brincuei 43 E 1
Str. Brinduilor 96 A ;
Str. Brindz Dimitrie dr. 76 A 6
Str. Briului .91 F 5
Str. Brodina 26 B 1
Str. Bronzului 58 D 6
Str. Broteanu Frncst g-rai 61 D 1
Intr. Brotcni 26 B 1
Intr. Brujb Ion scrg. 96 E 4
Slr. Brumrel 79
E 3
Intr. Brumei 58 F 6
Str. Brutus M.I. 78 c 5
Str. Bruxelles 61 A 1
Str. Bucegi 41 A 1
Aleea Buchetului 82 B 3
Str. Buciumailor 108 c 4
Intr. Buciumat Gheorghe sold. 28 E 1
Intr. Buciumeni 61 ) ) 1
Aleea Buciumului 99 A :l
Str. Buclei 39 A 1
Intr. Bucov 76 E 5
Str. Bucov 109 F 4
Aleea Buceneti 7i c 6
Str. Bucoiu 107 c 4
Str.
Bucur 79 E 4
Piata Bucur 79
E 4
Str. Bucura Dumbrav 79 E
3

o
. Bucureti-Mgureie 91 E 5
Intr. Bucureti-Mgurele 104 c 5
B-dul Bucuretii Noi 40 B 1
20
www.cimec.ro
5 6
os. Bucureti -Ploieti 42 B 1
os. Bulurli-Tlrgovite
! F 1
Aleea Budaeu 82 B :l
Str. Budni Deleanu 78 F 4
Intr. Budeasa 81 D :l
St r. Bud('li 83 E :l
Str. Budieni 73 D li
Str. Budila 80 A 2
Str. Buditeanu Constanti n g-rai
(j() F 1
Str. Buestrului lil B 2
Str. Buga
8 1
D :J
Str. Buhui 9!) B :l
Aleea Buhui !9 B 3
Str. Buicliu Cristea dr .. 76 B 5
Sir.
Bujor Haidueul 79 c 3
Al ea Bujor(ni 75 c G
Str. Bujorul Al b 46 F 2
Str. Bujorului 77 B 5
Str. Bulboala 93 E 5
Intr. Bulgnru Ion sold. 47
E 2
Str. Bulgdru 88 D 5
Str. Bulugen Gheorghe cap. 44 F 2
Intr Bumhncului 81 E 3
Str. Dumbikari !G c
3
Str. Bumbcti 2-1 D 1
Str. Buntatea Samari tean Gl B 1
Str. Buneti

22 F
1
Str. Bunicu\ei :-! c 6
Str. Burada Theodor ' 77 B 1
str. Burcus tefan arh. h E 1
Intr. Burcus tefan arh. 4:{ E 1 2
Str. Burdujeni I F 3
Str. Bunbisla 78 E 4
Intr. Buretelui 2! E 1
Str. Burgh(Jea dr. 79 B

Str. Burl:(u Ion cap. 91 D
Intr. Burlaeu Ion cap. 91 D 5
Str. Burlusi 85 D 3
Str. Burni i ei
9!
c 3
Str. H u-,ueani !i A G
Str. BuruianA Gheorgh( cpt. 60 E 1
Str. Burzuc lOG A 5
Str. Busolei 62 c 2
Str. Busuioc Si mion erou 48 B 2
Str. Busuioeului 92 F 5
Str. Buteni 64 A 2
Str. Bute Gheorghe maior 57 D 6
Str. Butcanu Ioan 65 E 2
I ntr. Buteni 97 B 3
21
www.cimec.ro
2 4 5 6
Intr. But iei li5 A 2
Str. Bulimanu 10( D 5
Str. Butuianu Mihail g-rai dr. 76 B 5
Sir. Hulucni 40 F 1
Intr. Buturug1ni 76
c 5
Str. Buturugi lor 106 A 5
Str. Buz:lu 104 B 5
Str. Buzdugan Constantin poet 42
E 1
Str. Bnzdngannlui l4 B 2
Str. Bnzecu Prlda 107 A 4
Stre Buzeli (() c 1
Pia(a lm.eli (l) c 1
),",tr. Bnzeti 60 c 1
Str. Buzi a 9 c 1
Str. Buzi nea Comisul G4 A 2
Str. Buzoieni 92 c 5
Str. Bnzoiann Ia ni 59 A 1
Sir. Buzoianu Ion It. col. 79 c :1
Str. Buzoiu Tllodor serg. maje 44 D .2
Str. Cablntui 58 D 6
Intr. Caiacului 56 F 6
Slr. Caiernlui 44 A 1
Str. Cai matei 79 A 2
Str. Caist1lui 101 A 4
Str. Calafat 45 E 2
Allea Callatis 89 A 6
Str. Calearului 25 c 1
Str. Caleiu Marin 38 D 6
Intr. Caltlor 56 F c
Intr. Cah'ndarului 56 F f
Str. Caii machi G:l B 2
Slr. Caii nici Mihail 106 c 5
Intr. Calill\ii 48 B 2
Str. Caloian Judl\ ul 80 F 3
Intr. Caloian Judet ni 80 F :l
Str. Calorfirrscn Radu 79 A 3
Intr. Ca Iot Marin sold. G:l F 2
Str. Calotesti 79 A ::
Str. Calpa1; Ghlorghe cap. 28 o 1
Str. Cnmeliei 60 E 1
Intr. Canalul Arge 56 E 6
Str. Canalului 5G E 6
Intr. Cauarului
79 o 3
Str. Canonicul Bune a
9-t c 4
+5
Str. Canotaj ului 4 7 E 2
Str. Cantacuzino Ion prof. dr. 43 F 1
B-dul Cantemir Dimitrie 78 F 4
Intr. Cantilli Grigore g-rai 61 c 1
22
www.cimec.ro
6
Intr. Cantinei 92 A 5
Str. Cantonului 28 c 1
Str. Caolin ului 80 F 3
lntr. Captlei 73 A 6
Str. Capi da va 108 c 4
Str. Capa Nicolae maior av. 41 D 1
Str. .capa tefan dr. 76 A 5
Str. Captariu Radu 44 D 2
Str. Cara Anghel scrg. maj. 75 E 6
Str. Carabinei 76 E 5
Str. Caracal 104 A 5
Str. Caracas Constantin dr. 60 A 1
Str. Caracai lor 57 D
6
Str. Carada Eugeniu 78 A :1
Sir. Caragea Ilie rap. 98 A :1
Str. Caragea Ioan Vod
61 D 1
Str. Caragiale
I.L. 61 F 2
Intr. Caragiale
I.I..
61 F 2
Str. Caraiman 42 E 1
Str. Caranda Gheorghe It. av. 75 F 6
Intr. Caranda Gheorghe It. av. 75 D 6
Str. Caranscbe 41 c 1
Intr. Caravanei 73 A 6
Str. Ca real cehi Zaharia
93 A 5
Str. Carei 82 A 2
Str. Carelor 104
E 5
Intr. Carcului 97 A 3
Str. Cariagdi Dumitru 80 B 2
Drum. Carierei 39 D 1
Intr. Carnavalului 40 E l
Str. Caroteni 45 .D 2
Str. Carp Petre C
l
lt. 79 D 3
Str. Carpai 41 A 1
Str. Carp ea Ion serg. maj. 92 E 5
Str. Carpenului 40 D 1
Str. Cartojan Nico
l
ae prof. 45 c 2
Intr. Cartojanca 106 D 5
Str. Carul Mare 103 A 5
Str. Carul Mic 103 A 5
Str. Cascadei 106 A 5
Str. Casimcea 57 c 6
Str. Casmalei 64 D 2
Str. Castanului 10 F 1
Str. Castorului 65 E 2
Str. Castranova 72 B 6
Str. Cain 11 c 1
Intr. Caului 59 A
Str. Catargului 92 A 5
Iritr. Catedrei 27 F
23
www.cimec.ro
2 3 4 5 6
Str. Catrin!ei 47 D 2
Str. Cavafii Vechi
78 B 3
Intr. Cavnic 93 A 5
Intr. Cavalului 116 B 4
Str. Cazacu Mihail erou
48 A 2
Str. Cazan Mihail Nicolal frL
47 E 2
Str. Cazan Ptlre sold.
7-1 c 6
Intr. Cazarwlor
57 A li
Str. Cnzaniilor 84 B 3
Str. Cazzavillan Luigi
60 F 1
Intr. Cazzavi llan Luigi
60 F 1
Str. Cazrmii 77 D 5
Intr. Cazrmii 77 D 5
Intr. Cciulai
10! E 4
Str. Cdlrea Bastiliei
61 c 1
Intr. Crtrea Bastiliei
61 c 1
Str. Ciu!i
25 E 1
Str. Cilan
!6 c 3
Calea Clrai lor 79 c 3
Str. Clre ilor
106 A 5
Intr. C:lluUlui
64 A 2
SLI". Clld.rari
7o D 3
Str. Cllfarulul
!C 1 5
Str. Climan
48 D 2
Str. Climneti
5! A 6
Str. Clin Ion erou 61 D 2
Intr. Clin Ion l'rou
61 D 2
Str. Clinescu George
44
E 1
Alela Cllineti
107 E 4
Str. Cllinului
64 F 2
Str. Clmui
31 F 2
Intr. Cit una
78 E 4
St. Cl!unni
110 c 4
Str. Clugreni
95 B 3
Str. Clugru Marin
107 c 4
Str. Cluarilor
96 B 3
Str. Cluei
63 E 2
Intr. Cluli
63 E 2
Str. Cmilli
65
E 2
Intr. Cr.linlasca
96 B 3
Str. Cminului
63 D 2
Str. Cpitanu Constantin 59 A 1
Intr. Cpllna
57 A 6
Intr. Cpltscu Ion 76 E 5
Str. Cprcni
47 F 2
Str. Cprioarli 65 F
2
Str. Cpriorilor 27 D 1
Intr. Cpriorilor
27 D 1
Str. Crbuului
73 c 6
:'
www.cimec.ro
2 5 6
Str. Crmidarii de Jos 95 n 4
Str. Crimidarii
de Sus 57 F 6
Str. Crmidiriei :39 c 6
Intr. Cirmi u: riei :18 ]) 6
Intr. Crmizi, 57 F 6
Str. Crruia 95 F 4
Str. Cr uilor 64 D 2
Str. Crbunarilor 28 c 1
Intr. Cirbuneti 80 E :l
Intr. Crpini 77 c 5
Str. Cru Inilor 28
E
1
Str. Ciruei 115 D 5
Str. Cnunarilor 58 f) 6
Intr. Cscioarelar 116 B l
Str. Ctnoaia 86 c :l
Str. Ctinei 55 E 6
Str. C:Hruneli 118 B 4
os. C!elu 81 D 3
Str. C uza si 79
r
;,
Str. Cznsti 15
( :i
Str. Ceahlul
58 A 6
Str. Ceaikovski l. P. 44 F 2
Str. Ceairului 99 B :1
Str. Ceasornicului 4:1 B 1
Str. Ceau Ha du
79 D :l
Intr. Ceau Radu 79 D 3
Str. Cedrilor 76 F 5
Str. Cegan loni 76 F 5
Str. Cehov Anton 43 Il 1
Str. ce i a 57 c 6
Str. Cenad 77
E 5
Str. Cent urii 7:1 B 6
Aleea Cenulrcsei 6:1 c 2
Str. Ceptura 64
B
2
Intr. Ceptura 65 A 2
Str. Cerbului 79 E
Str. 1 erceilor 44 A 1
Str. Cercei Petru 71 F 4
Str. Crrcelus 80 Il 3
Slr. Cercettori lor 109 A 4
Str. Cerchez Grigore arh. 4
E -1
Str. Cerchez M. g-rai 94 f 4
Str. Cercului 62 F 2
Str. CHdacului 7i E 5
Intr. Clreal!'lor 95 F 4
Str. Cenmuului 40 n 1
Str. Cerc 77 n 5
Intr. Cerior 56 F 6
Str. Ccrna 45
E 2
2
- Ghidul strzilor - cd. 369
25
www.cimec.ro
2
Str. Cera Panai t poet
St r. Ccrnat Alexandru g-rai
St r. Cernavod
I ntr. Cerniia
Str. Cerni anu cpt.
Str. Cerneli
Str. Cernica
Str. Ctrisoara
Str. Cetata de Balt
Str. Cetatea Ciceiului
St r. Cetatea Histria
Str. Cetatea Neam ul ui
Str. Cetatea Poenari
Str. Cetatea Veche
Aleea Cetatea Veche
Str. Cet\ ui a
Aleea Cet\ui a
Str. Ce ti ni
Str. Cezar Mi hail I t . col.
Str. Cezrescu Economu
I ntr. Chefalului
Str. Cheia
Str. Chei le Orzei
Drum. Cheile Turzii
Str. Cheile Znoagei
St r. Chemrii
Str. Cheudi llarie
Str. Chesarie Episcopul
Str.
Chez:siei
Drum. la Chi
.
aj na
Str. Chibzui nei
Str. Chici urei
Str. Chi hlimbarului
Str. Chilia Veche
St r. Chilioara
I ntr. Chimiei
Str. Chimirului
Str. Chindiei
I ntr. Chi ntal ul ui
Str. Chiparosului
Str. Chipereti
Drum. Chircii
Str.
Chirilescu Mihail
I ntr. Chiri lrscu Mihail
Str. Chiristigiilor
Str. Chiri Ion serg.
Str. Chiri es cu Radu
26
serg.
serg.
5 6
79 F 3
59 D 1
89 c 5
103 A 5
57 A (
1 1 F 1
79 A 2
79 F :i
5G B (
39 c (
73 F (
2:1 F 1
11 8 B 4
1 07
F `,
107 F
4
7 1
B 6
74 B (
95 E 4
57 B (
5H F 6
<
1
5 A 2
106 E 5
7
1
B l
1 10 F
4
4G E 2
71 B (
63 F
2
71 E
4
H5 A 3
:17
c (
;,8 D (
9f o :i
' 05 B 5
89 B (
85 A :1
84 B :1
105 A ;j
78 E
,,
G4 H 2
80 D :l
108 c 1
103 F 5
93 D 5
93 D 5
63 c 2
47 B 2
92 F 5
www.cimec.ro
2 3 4 5 6
Intr. Chirnogi 104 A 5
Str. Chicani 59 A 1
Str. Chitarei 80 F 3
Str. Chitila Triaj 39 c 1 +6
Intr. Chi ti! a Triaj 39 c 6
os. Chitilci 40 B 1
Str. Chopin Frcdcric 44 F 2
Str. Ciacova 24 F 1
Str. Ci blrncticii 31 E 2
Str. Cibinului 93 c 5
Str. Cicalov Valeriu 74 c 6
Altla Ciccu 108 F 4
Intr. Ciclitilor 40 E 6
Intr. Ciclop 89 B 5
Str. Cicoard 84 B :J
Intr. Cirrelor 58 F 6
Str. Cihoschi Stanislav 61 c 1
Str. Cilieni 57 c 6
Str. Cilindrului 91 B 5
Intr. Cirnbrului 96 A 3
Str. Cirlntului 47 D 2 2
Str. Cirpoierilor 108 c 4
Str. Ci mpoiului 56 E 6
Intr. Cincu 101 A 5
Str. Ciohanu Mircea 78 F 4
Str. Ciohnaului 80 B 2
Intr. Ciocanului 64 F 2
Str. Ciocneti 1 10 E 4
Str. Ciochina 1 09 c 4
Str. Ciocirlia 65 F 2
Str. Ciocodeic Ion sold. l OR A 4
Intr. Ciolpani 1 1 5 B 5
Alcla Cioplea 83 F 3
Intr. Ciopleanu Ion 97 B :l
Str. Ci ora nu Mihail 76 F 5
Intr. Ciorsti 105 D 5
Str. Cionhi nilor 6-1 A 2
Intr. Cioroglrla 96 c 4
Str. Ciort anului 65 c 2
Str. Cipariu Timotei 59 A 1
Str. Cirntlaiei 91 E 5
Aleea Circului 62 A 2
Str. Ciresoaia 24 D 1
Intr. Cireoaia 24 D 1
Str. Cire ului 80 A 2
Intr. Cisla 103 B 5
Intr. Cislu 6-1 E 2
Str. Cisndiei 41 D 1
Intr.
l
Cimelei 56 F 6
27
www.cimec.ro
2 3 5 6
Sir. Ciubaru Ion serg, 85 D 3
I ntr. Ci uhrului 1 1 6 B 4
Str. Ci ubol ica Cucului 92 F 5
I ntr. Ciubopca Cucului 92 F 5
I ntr. Ciucas 107 B 4
Str. Ciuc
.
Mihai dr. 76 D 5
Str. Ciuc tefan 47 B 2
Str. Ciucea
Q
9 B 3
Aleea Ciucea 99 B 3
Intr. Ciucului 26 D 1
Str. Ci ucura 28 E 1
Str. Ciuleandra 88 D 5
Str. Ci ulnia 22 D 1
Str. Ciurcu Alexandru 7!l F 3
Str. Ci urca 81 A 2
Intr. Ciurea A urei 76 E 5
os. Ci
.
urei 5/ c 6
Intr. Ci urei 58 c 6
I ntr. Ciuruleasa
1
16 A 4
I ntr. Ciurului 1 1 8 A 1
Str. Ciulea 58 c 6
I ntr. Ciutei !J7 B 3
Str. Ci i ne ni 25 c 1
Str. CHnic 73 A 6
Str. Ci! niste 94 E 5
Str. Cimpeanu Il.
92 c 5
Str. Cimpcanu Alexandru maior
60 A 1
I ntr. Cimpeanu Alexandru maior
60 A 1
Str. Cimpeneti lOG D 5
I ntr. Cimpenti 1
06 D 5
Drm. Cimpeni 1
1/ B 1
Str. ' Cimpia Burnas 1
04 B 5
Str. Cmpia Mierlei 104 B 5
Str. Cmpia Turzii 4:1 F
1
Str. Cimpina 42 D 1
Str. Cimpi neanca 99 A 8
Str. Cimpi nea nu Ion
22 F 1
Str. Cimpi ni la 1 1 F 1
Str. Cimpulung '8 B 6
Aleea Cimpul cu Flori
i3
E 6
Str. Cimpul cu Muci 38 B 1 +6
I ntr. Cimpul
c
u Ma ei 38 B 1
Str. Cimpul Mure 92 A 5
Aleea Cimpul Moilor 63 c 2
Str. Cimpul cu Narcise 47 D 2
Str. Cimpului 48 c 2
Str. Cimpurelu 1 08 A 1
Str. Cindea Ion sold. 92 F 5
Intr. Cindeti 64 A 2
28
www.cimec.ro
2 6
Str. Cni a Nicolae 48 D 2
Str. Cnlpei
1
8 A 2
Str. Ctntarului 59 A 1
Str. C ntrii 75 F Il
Str. Cirlibaba 92 F 5
Str. Crlov
a
Vasile poet 79 F 3
Str . . Cirstea Logoftul 46 A 2
Str. Clarlova 106 B 5
Str. Claurlian Laurlniu dr. maio
r
64 E 2
Str. Claudi u 80 B 2
Str. Clbuclt 41 c 1
I ntr. (iilor 96 A 3
Str. Clejani 91 B 5
Str. Clernl' nt Episcopul 80 B 2
Intr. Cli ncl'ni 57 A 6
Str. Clinciu Nicolae dr 77 c 5 7
Str. Clopotarii Vechi 60 D 1
Slr. Clopotiva 32 F
2
Slr. Clopot ului 47 F 2
Intr. Clopoeilor 65 c 2
Sr. Cloani 64 E 2
Str. Cloca 80 D 3
Str. Ciuctreasa Ei<na 42 E 1
I ntr. Cluc
t
reasa Maria 79 c :l
Str. Cluccru Sandu
66 E 2
Str. Cluccru Sonia
106 E 5
Str. Cluceru Udricani
79 c 3
Str. Clucerul ui
43 E 1
Str. Cluj
42 F 1
Slr. Clunet dr.
76 B 5
Str. Coaczelor 4 7 B 2
Str. Coanrl Constanti n g-rai 61 c 1
I ntr. Coastei
97 A 3
Str. Cobadin
92 A 5
Intr. Cobadin
92 A 5
Str. Cohlcescu G
d
gore. prof. 77 B 1
Intr. Cohillei
'
62 D 2
I ntr. Cobzei
8() E 3
Str. Cocrescu Octav cpt. 59 A 1
Str. Cocea N. D.
1
06 E 5
Str. Cocioc
57 F 6
I ntr. Cocora
62 F 2
Str. Cocostircului
65 F 2
Str. Coco
109 A 4
Str. Cocovici maior
28 E 1
Str. Codlhiei
48 c 2
Str. Codircea Alexandru maior 57 D 6
Aleea Codlra
82 A 2
29
www.cimec.ro
2 3 5 6
Str. Codrii Neamului 83 E 3
Akea Codrii Neamului 83 E 3
Str. Codrului 106 A 5
lntr. Codrului lOG A 5
Intr. Cofi \ei 44 A 1
Str. Cogllnic 80 F 3
Str. Coifului 64 A 2
Str. Coj rscu Iancu 107 B 1
I ntr. Colaborrii 57 E G
I ntr. Colbului 57 F G
B-dul Colectorului 95 A 4
Str. Coleciei 39 B 1
os. Colentina G3 c 2
Intr. Colrntina 47 E 2
I ntr. Coli bai lOG D 5
Intr. Colierului 39 A 1
Str. Colinde lor 92 A 5
Str. Colinei 105 B 5
Str. Colnicul Mi c 79 c 3
Str. Colnicului 95 F 4
Str. Colonadelor 78 B 3
Str. Coloniei G2 D 2
Str. Colorian Anton prof. dr. 107 B 4
Str. Col ei 78 B 3
I ntr. Col ti i Brezei G5 D 2
Intr. Col \ i i Morarului 65 D 2
I ntr. Col ului 9G A 3
Str. Columb Cristofor G l F 1
Str. Columbelor
79 c 3
Str. Coman Ion sold. 91 B 5
Str. Comun Sptarul 57 A G
Str. Comana
59 B 1
Str. Comarnic 64 A 2
I ntr. Comneti 76 E 5
Str. Comnia G2 c 2
Pasaj Comedia 78 A 1
Pasaj Comercial 78 D 3
Str. Comiani
1 18 B 4
Str. Comoara 63 A 2
Str. Compasului 73 D 6
'
Str. Competiiei 64 E 2
Str. Complexului 81 E 3
Str. Compozitorilor 75 E 6
Aleea Compozitorilor 74 F G
Str. Comrti 105 B 5
Str. Comuna di n Paris 41 F 1
Intr. Comutatorului 58 D 6 3
Str. Conachi Costache 64 c 2
30
www.cimec.ro
2 3 4 6
Str. Concordiei 78 F
4
Pi aa Concordici 78 F
4
Intr. Concursului 98 B 3
I ntr. Condei ului 43 B 1
Inlr. Condensatorllui 58 D 6 2
Str. Condorului 90 A 5
Str. Conducte! 73 A 6
Str. Condura{hc Gheorghe serg. 1 10 E
4
Str. Confederatiei 84 D 3
I ntr. Confirmrii 76 E 5
Str. ConsecvPn el 10

1 A 5
Str. Constantin Vod 107 A 5
Str. Constantinescu Alecu 78 A 1
Str. Const
i
mli nescu George i ng. 45 A 2
Str. Constantinescu Miron 75 c 6
Str. Constantinescu Mitri\ praf. 79 B 3
Str. Constantinescu N. 44
E 1
Str. Constanti ni de C. g-rai 5
! B 1
Str. Constanta 47
E 2
I ntr. Constelaie! 38 D 6
Str. Constituiei 89 D 5
B-dul Constructorilor 40 F 6
Str. Consumului 89 c 5
Str. Conta Vasile 61 F 2
SLr. Conescu Constantin 101 E 5
Str. Coneli 76 E 5
Drum. Cooperativei 89 D 5
Intr. Cooperativei 89
F
5
Str. Cooperaie! 89 c 5
Str. Copacului
72 D 6
Str. Copceni
82 c 3
Str. Copilului 42 E 1
Str. Capa Mic 40 c 1
Str. Corabia 6: B 2
Str. Corali lor'
25 D 1
Str. Coravu Ion maior 81 A 2
Str. Coribeasca
64 E 2
Str. Corbeni
62 E 2
Str. Corbilor 72 B 6
Str. Corbi l a
91 D 5
Str. Corcoduului
72 D 6
Str. Coriolan Caius Marcius 76 F 5
I ntr. Coriolan Caius Marcius 76 F 5
Str. Cornel
25 F 1
Str. Carnea Ion 93 F 5
Str. Cornelia
78 E 4
Str. Cornescu
44 F
1
Str. Corneti
1 16 B 4
Str. Cornet ului
94 E 4
31
www.cimec.ro
2
4 6
Slr. Corn iei 31 F 2
Str. Cornior 48 A 2
Str. Cornul Caprei 80 c 3
Str. Cornului 4G E 6
Str. Corod 103 B 5
Intr. Cortinei 96 B :l
Str. Con i n Matei 23 E 1
Intr. Cot ,

i n \falei 23 E 1
Str. Corvl nilor 58 F 6
Str. Cosacl 63 A 2
Intr. Cos aci 63 A 2
Intr. Cosa ului
)
108 D 4
Str. Cosielor 80 F 3
Str. Cosmeti -10 F 1
I ntr. Cosmina 89 c 5
Str. Cosminului 62 D 2
Str. Cosmonaui lor 6 1 E 1
Piata Cosmonauilor 61 F 1
Str. Cosmosului 42 E 1
Str. Costache Banul 45 F 2
Str. Costaforu Gheorghe prof. 80 A 2
I ntr. Costaforu Gheorghe prof.
80 A 2
fntr. Costea Gheorghe serg. 63 E 2
Str. Costescu Gheorghe col. 94 A 4
Str.
Costescu Petre cap.
1 1 0 E 4
Str. Costin tefan serg. maj. 92 c 5
Str.
Costinescu Nicolae ing _
43 F 1
Slr. Cos ti a 88 B 6
Aleea Costineti 92 E 5
Intr. Coarului 81 E 3
B-dul Cobuc George poet
78 D 3 +4 +5
Piaa Cobuc George poet
77 F 4
Str. Coovcni 92
E
5
Str. Co ti la 107 F 4
Str. Couleni 105 B 5
Str. Cotescn Alexandru ing; 80 c 3
Str. Coteti 23 B 1
Str. Cotit urii 60 E 1
Str. Cotmeana 48 A 2
Str. Cotnari

9 D 1
os. Cotroceni 76 A 6
Str. Cotul Siretului 38 D 6
Str. Covaci 78 D 3
Str. Covasna 108 E 4
Aleea Covasna 108 E 4
Intr. Coviltirului 76 F 5
Str. Cozi a 64 D 2
Intr. Cozi a 64 D 2
Str. Cozieni 94 E 5
Str. Cozla 83 E 3
32
www.cimec.ro
1 2 3 4 5 6
Intr. Crainicului 73 c 6
Str. Craioveanu maior 57 B 6
Str. Craioveanu Luca col. 91 D 5
Str. Craiovei 40 F 1
Intr. Crai ovei 40 F 6
Intr. Craiovia 76 E 5
Str. Crapului 65 c 2
Str. Crasna 104 B 5
Str. Crciun 61 c 1
Intr. Crci un Mihai 25 c 1
Intr. Crciuneti 97 A 3
Aleea Creti 73 E 6
Intr. Criorului 92 A 5
Str. Crielor 77 B 5
Str. Creang Ion 77 E 5
Str. Creaa 91 B 5
Str. Credinei 98 D 3
Str. Cremene! 106
E 5
Intr. Cremenei 106 E 5
:Str. Cremenia 47 E 2
]ntr. Crenguei 56 F 6
Str. Crestei 86 c 3
Intr. Cretei 27 F 1
Str. Creescu Ion 75 F 6
JDrum. Creetilor 1 18 D 4
:Str. Creu Petre av. 42 D 1
Str. Creulescu Nicolae 61 E 1
Aleea Crevedia 108 E 4
Aleea Cricovul Dulce 108 c 4
Aleea Cricovui Srat 108 c 4
Str. Cricovului 23 B 1
Str. Crinul de Grdin
84 E 3
Str. Cri nul de P'idurc 74
E 6
Str. Crinului
24
E 1
Intr. Cristal ului
95
D 4
Sltr. Cristei ului
84
D 3
Str. Cristescu Constantin g-rai 60 F 1
Str. Cristescu Dinaa sit.
64
E 2
S1tr. Cristescu Ghe orghe
79 c
;{
S'tr. Cristescu Mari an
64 B 2
Str. Cristescu V. i ng.
81 A 2
Str. Cristian Radu
78 B 2
Str. Cristian Te li g -ri
61
E 1
I ntr. Cristian Te li g-rai
51 c
1
Str. Cristianul Mar
39 c
1
Str. Cristi ne ti
92 A 5
Str. Cria n Gheorgh e
80 D 3
Str. Crian tefan strg.
58 c
6
Str. Criana
60
E
33
www.cimec.ro
1
2 a 5 6
I ntr. Criul Alb 107 A l
Str. Criul Negru 64 A 2
Str. Criul Repede 56 D 6
Str. Criului 78 F

1
Str. Criveti 26 B 1
Str. Crivina 57 B 6 5
Str. Crizantcmclor !t D 5
Calca Crlngai 58 B 6
Str. Crngul cu Arari 42 E ' 1
Str. Cringului 4:3 D 1
Intr. Croitoriei 76 E 5
Str. Croitoru Eftirnie cap. 72 B 6
Str. Croitoru V. sold. 92 F 5
Str. Cromului 8- B 3
Str. Cronicarilor 6 1 B 1
Str. Cruov 23 F 1
Intr. Cucuruzului 39 c 6
Str. Cucule ni !2 E 5
Str. Cucuzel Ion 78 F

4
Str. Cu gir 85 A :J
Str. Cuibaru Ion serg. 84 E :1
Str. Cuioarci 48 c 2
Str. Cui ului 31 E 2
Str. Cu !cer Ioan g-ri 75 F 6
Aleea Culccr Ioan g-rai 75 F 6
Str. Culca Nicolae serg. 64 o 2
Str. Culesului 85 o 3
Str. Culmea Fgraului 46 o

Str. Culmea Veche 79 A 3
Str. Cultul Patriei 80 F 3
Str. Culturii 8! c 5
Str. Cumpnici Petre prof. 80 E :
Str. Cumpenei 48 A 2
Intr. Cumpenei 48 A 2
Str. Cuneti 86 c 3
Str. Cunan Maria 76 E 5
Str. Cununia 106 A 5
Str. Cuparului 62 B 2
Str. Cupidon 104 A 5
Str. Cupolci 74 A 6
Str. Cuprului 65 D 2
Intr. Cupani 38 B 1
Str. Curiai 77 B 5
Str. Curie Joliot Frederic 76 D 5
Str. Curtea de Arge HJ E 5
'Str. Curtioara 9 c 1
Str. Cutcztorilor
81 c
3
Str. Cuticru Alexandru serg. 74 c 6
34
www.cimec.ro
2 3 4 5 6
Intr. Cutieru Alexandru serg. 74 c 6
Str. Cuitul de Argint 94 c 1
Str.
Cuui Gheorghe 75 F 6
B-dul Cuza Alexandru Ioan 60 c 1
Str. Cuza Elena 95 A 4
Str. Cuza Vod 78 F 4
Piaa
Dabija Nicolae g-rai
79 B 2
B-dul Dacia 61 D 1 +2
Intr. Dacilor 61 o 1
Str. Dadu 85 o a
Intr. Dafi nului 96 A :l
Str. Dagia 7:1 A 6
Intr. Dai a 106 D 5
Intr. Da li ci 106 c 5
Intr. Dal tl'i 96 A ;
Str. Dan Logoftul 66 F 2
Str. Damaschin Episcopul 8 B 2
Str. Dan Mihail pictor 9 D 5
Intr. Dan Vod 59 ] 1 2
Str. Daniclopol G. 78 c 4
Str. Dantelei 89 c 5
Str. Danubiu 97 A 3
Str. Dara bani 85 A 3
Str. Daracului 108 B 1
Str. Darche Hariclea 59 F 1
Str. Dardiac 1. serg. 80 B 2
Str. Darian D. It. comandor av. 44 E 1
Intr. Dasclu serg. bO D 1
Str. Dasclului 48 B 2
Str. Dati ne lor 106 F 5
Str. David Colstantin Tic 42 E 1
Str. David Emmanuel 6 1 D 1
Str. David liie serg. 107 D 4
Str. Davideti 92 E &
Str. Davlla Ana 76 A &
Str. Davila Carol dr. 76 D 5
Str. Deni 24 F 1
str. Dicreanu 93 D 5
Str. Dioara 93 B 5
1
Str. Dllhui 119 A 4
Str. Dnescu C. sit. 58 D 6 4
Str. Dnicenl 43
E 1
Str. Dnulctl 48 D 2
Intr. Drti 106 D 5
Str. Drmneti 1 1 F 1
Str. Drniciei 91 D 5
Str. Dealul Cotmeana 103 B 5
Intr. Dealul Gruiului 64 B 2
35
www.cimec.ro
1
a
4 5 e
Str. Dealul Mare 110 E 4
Aleea Dealul Maci nului 73 E 6
Str. Dealul Negru 9 D 1
Str. Dealul Poenli 97 B 3
Str. Dealul ugulea
73 B 6
Str. Dealului 57 E 6
Intr. Dealului 57 E I
Intr. Debarcaderului 45 F 2
Str. Decebal 78 D 3
Intr. Deciu 108 D 1
Str. Declamarll 48 A 2
Intr. Decorului 96 B 3
Aleea Deda 62 D 2
Str. Dldulltl 72 B 6
Str. Defileu lui 74 c o
Intr. Degetarulul 64 D 2
Intr. Degllllulul 106 B 5
Str. Dej 41 c 1
Str. Delavrancca Barbu 00 A 1
Str. Delea Nou 80 D 3
Str. Delea Vlche 80 A 2
Str. Dllenu Drgul n 64 B 2
Intr. Delenl 96 B 3
Str. Delfinului 65 F 2
Str. Deli nell' 73 F 6
Str. Deliorman 64 A 2
Intr. Deliorman 64 B 2
Str. Deliu scrg. 92 F 5
Str. Delta Dunrii 40 A 1
Str. Del\ei 84 B 3
Str. Delureni 91 D 5
Str. Demarat Zossima prof. 79 c 3
Int. Demetrescu Traian 79 F 3
Str. Demetriad Aristlde 78 A 1
Str. Demctriade Gh. cpt. av. 43 F 1
Str. DemnitAtii 39 B 1
Str. Democraiei 109 F 4
Str. Demosthcn Atanasle g-rai
medic 76 c 5
Intr. Demosthen Atanasie
g-rai medic
76 c 5
Str. Denta
58 c 6
Str. Depirleanu Alexandru
59 D 1
Intr. Depirii
91 A 6
Intr. Depou lui
62 B 2
Str. Depozitului
85 c
3
Intr. Dcrdelu
97 A 3
Str. Deslli
109 F 4
Str. Desi ului
73 B 6
36
www.cimec.ro
2 5 8
Str. ospot Vodi 62 D 2
Intr. Detaamentuhil 97
c 3
Intr. Detectorulul 80
A 2
Str. Deva 63 B 2
Intr. Dcvslu 1
0
3 D 5
Str. Dezrobirii 73 A 6
Str. Diaconul Coresl 24 D 1
Intr. Diacului 62

C 2
Intr. Diademei 107 E 4
Str. Dianei 78
B
2
Str. Didi\el 94 B 4
Intr. Dlfuzorulu: 6
0
E 1
Intr. Dlguiu
i
108 D 4
Aleea Diham 65 E 2
Str. Dihorul ni 90 A 5
Str. Diligenel 80 D 3
Str. Dima Dumitru sold. 42 E 1
Str. Dlmienl 106 D 5
Str. Dimineii 79 B 2
Intr. Dlmlrliel 64 B 2
8-dul Dlmltrov Gheorghl 62 F 2
Intr. Dinam! cei 81 E 3
Intr. Dinam ului 96 A 3
Str. DlneA tefan 93 A 5
Str. Dinslrbi 79 E 3
Str. Dinu Paraschlv cap. 108 c 4
Str. Di nu VlntiiA 61 B 2
Str. Diochel 58 A 1
Str. Dlrljorului 9 c
1
Str. Disciplinei
91 E 5
Str. Discului 96 D 3
Str. Distinciei 57 B 6
Intr. Distinciei 57 B 6
Str. Di mbovicioarel 45 c 2
Str. Dlmboviei
57 E 6
Str. Dimbovnlcului
95 B 4
Str. Dimbului
95 E 4
Str. Dirste
9t E 5
Str. Dirza 23 c
1
Str. Djuvara Ernet dr. 70 A 6
Str. Doamna Chlajna 95 B 3
Str. Doamna Despina
59
E 1
Str. Doamna Elena 23
E 1
Str. Doamna Ghica
46 F 2
Str. Doamna Oltea
l l B 2
Str. Doamna Stanca 23 c
1
Str. Doamnei
78 B 3
Intr. Dobre Ion sold.
28 E 1
37
www.cimec.ro
2
3 5 6
Str. Dobrenl 56 F 6
Str. Dobrescu Ion 76 E 5
Intr. Dobrescu Ion 76
E 5
Str. Dobrcscu Matache 10 E 3
Str. Dobrici 47 E 2
Str. Dobrin Nicolae 76 c 5
Al eea Dobrina 65
E
2

o
s
. Dohroeti 65
F 2
Str. Dobroge.nu Ghcrea 26 B 1
Str. Dobrogei 60 E 1
Str. Dobrota 44 F 2
Str. Dobrotcasa 79 E 3
Str. Do brun 91 D 5
Str. Docenllor 43
E 1
I ntr. Dochcrilor 62 c 2 4
Str. Docollna 91 B 5
Str. Documentului
40 c 1
Str. Docuri 92 F 5
Str. Doda Traian g-rai 62 c 2
Str. Dol tlnc!ului 57 A 6
Str. Dogarllor 62 c 2
Str. Dogaru Anghel
105 B 5
Str. Dognccca 57 c 6 8
Str. Doi ceti 81 D 3
Str. Doina
93 c 5
Intr. Doina
93 c 5
Str. Doja Gheorghe 85 A 3
Str. Dolhosca
108 B 4
Str. Dollel 96 D 3
. Alcla Dollnu 107 D 4
Str. Doljeti 107 c 5
Str. Dolomi tulul 23 E 1
Intr. Domneti 79 A 2
Str. Domnl to Anastasia
78 A 5
Str. Domnla Ancu!a 59 F 1
Str. Domnla Florlca
71 F 4
5tr. Oomnia Ruxandra 62 c 2
Str. Dona g-rnl
60 F 1
Str. Donca Simo 97 c 3
Str. Donlcl Alexandru
62 E 2
Str. Donlcl Gheorghe serg. 9 B 5
Str. Donl !. t
87 D 6
str. Donizettl ' daelnuo 4- F 2
Str. Dor Mrunt 92 A 5
Str . . Dorncasca 92 A 5
Str. Dornel 11 c 1
Str. Dornloara 106 A 5 2
Calca Dorobant.ilor 61 c 1
Piaa Dorobanllor 61 A
38
www.cimec.ro
:
3 4 5 6
Str. Dorobantu Vasile serg. 43 E 1
Str. Dorohoi 1 1 7 A 4
AJe.a Dorohoi 1 17 A 4
Str. Dorului 91 B 5
Str. Dosoftei 1ll tropoli tul 94 c 5
Str. Drag 1lari n serg. maj. 106 c 5
Str. Dragomireti 106 c 5
Intr. Drngomirna 27 . C 1
Str Dragoslnvele 60 c 1
Str. Drago Vo 62 D 2
Str. DragotA .Judeul 79 F 3
tr. Dragova 103 D 5
Str. Dragu Teodor 94 E 5
Str. Draj na 58 F o
Intr. Drnmului 64 B 2
Str. Drlgan Constanti n solda 84 D 3
Intr. Drgan Dumitru sold. 97 B 3
Str. Drgan Nicolae 1 15 B 5
Str. Drgnetl 109 F 4
Str. Drgnni 104 B 5
Str.
Drghi cennu VIrgil 43 F 1
Str.
Drghiescu DimJtrle dr. 70 D 5
Intr Drgua 71 E 4
Str. Drgu Gheor!he cap.
106 F 5
Str. DreaptA 60 c 1
Str. Dregtorului 84 E 3
Str. Drcnaj nini 56 E 6
Intr, Drencova 11 E 3
Str. Dreptarului 92 A 5
Str. DreptA(i i 73 B 6
I ntrs Drepb ii 57 E 6
Str. Dretea 92 E 5
Str. Dridn 25 F 1
I ntr. Ori du 25 F
1
Str. Drllea tlan scrg. 80 D 3
Str. Drlstorului 80 D 3
Str. Drobeta 62 c 2
Str. Dropiei 41 c .2
Str. Drossu Nicolae cpt. av. 42 D
1
Str. DnJmeagllui 90 D 3
Str. Drume ului 96 o 3
Drum. lui David 109 B 4
Drum. la Rou 39 E 6
Intr. Drumul la Rou 39 E o
Drum. TaberPi 75 D 6
Intr. Drumul Taberei 75 D o
Drum. Intre Tarlale 86 E 3
Drum. intre Vii 97 c 3
Drum. Mic Intre VII 106 c 5
39
www.cimec.ro
l 3 4 5 8
Intr. Drumul Mic intre \il 106 c 5
I ntr. Dublei 64
B 2
B-dul Duca Gheorghe i ng. 60 c 1
Intr. Duca VodA 59 D 1 3
Intr. Dudeanu Gheorghe 76 E 5
Spl. Dudescu 97 F 3
Str. Dudescu Radu 106 E
5
Calea Dudetl 79 D 3
os. Dudetl -Pantelimon 84 A 3
Str. Dudului 39 D 6
Str. Duetului 24 c 1
Str. Dulolei 23 B 1
Str. Dumbrava NouA 92 c 5
Str. Dumbrava Roie 61 F 2
Str. DumbrAvenl 107 c 4
Str. Dumbrivttl 119 A 4
Aleea Dumbrivi ta 74 D 6
Str. Duminicll 107 B 4
Str. Dumltraehc Banul 45 F 2
Str. Dumitrescu Ilie scrg. 106 - c 5
Str. Dumltrescu tefan pictor 107 B 4
Str. Dumltrcscu Tinase brigadier 47 D 2
Str. Dumi trescu Valer cpt. 48 B 2
Str. Dumltrescu Vasile 92 D
5
Str. Dumitru Dumitru frt. 110
E
4
Str. Dumitru Z. Nlculac sold. 97 D
'
3
Str. Dumitru Petre sold. 85 c 3
Str. Dun4cctl 9 c 1
Str. DunArea Albastr 79 A 3
Str. DunArii 108 c 4
Str. Dunivi 92 D 5
Str. Dune! 2, F 1
Str. Du ru 24 c 1
Intr. Duului 38 D o
Str. Dl!d Gheorghe 106 B 5
Str. Duzilor 80 A 2
Str. Ebonltcl 27 D 1
Intr. Echeru
i
ui 103 B 5
Str. Echl nolulul 93 D 5
Str. Echipaj ului 23 B 1
Str. Eclersiarhulul 59
A
1
Str. Elipsci 91 E 5
Str. Ectu;d 23 F 1
Slr. lconomici 85 A 3
l11tr. Economu lcfan 57 D o
Str. Ecoului 77 F 5
Str. Ecuatorului 93 E
5
Str. Edgar Qul nf 78 A 1
40
www.cimec.ro
1
z
3
5 6
Str. Educa !lei 62 D 2
Str. Eforiel 78 A 5
Pasaj Eforiei 78 A 5
Str. Eftimiu Mache 93 E 5
Str. Elanulul 25 E 1
Str. Eibrus 86 c 3
I ntr. Efectrlclenllor 74 A 6
Str. Eiectrilicbil 79 F 3
os. Electronicii 63 a 2
Str. Elegie! 104 A 5
Str. Elena 63 B 2
Str. Elevatprulul 46 n 2 1
Intr. Elevului 73 B 6
Intr. Eliade cpt. 57 A 6
Str. Eiias Jaques 78 D 3
Str. Eliberrii 28 c 1
Str. Eu
c
el 28 F 1
Intr. Elicopterului 44 A 1
Str. Elle Radu I ng. 78 A 5
Str. Ell nescu Nl4 96 B 3
Str. Eli zeu 59 D 1
Str. Elocln
.
tel 25 c 1
Str. Emanciprii 47 c 2
Str. Emlgrantulul 78 c 4
Str. Eminescu Mihai 61 D 1 +2
Intr. Eminescu Mihai 61 D 2
Str. Emisfere! 41 c 2
Str. Enache Ion sold. 11 0 E 4
Str. Enache Sandu 48
c 2
Str. Enache Spirache 106 c 5
Str. Ene Constantin maior 77 D 5
B-dul Energetlclenilor 97 D 3
Str. Energiei
6
2 F 2
Intr. Enescu Enc 77 E 5
Piata Enescu George 61 E 1
Str. Entuziasmului 38 A 6
Str. Epigonllor 9 E 5
Intr. Epl gramel 104 A 5
Str. Episcopie! 61 E 1
Intr. Episcopul Ambrozle 78 A 1 1
Str. Episcopul Chesarle . 78 E 4
Str. Episcopul Clement
'
80 B 2
Str. Episcopul Damaschln 80 B 2
Str. Episcopul l larlon 80 B 2
Str. Episcopul Melchlsedec 80 B 2
Str. Episcopul Radu 62 D 2
Intr. Episcopul Radu 62 F 2
Str. Episcopul Tlmu 61 A 1
Str. Episcopul Vulcn 24 A 1
41
www.cimec.ro
2
5 6
Intr. Epistolei 27 D 1
I ntr. Epocii 43 B 1
Str. Epureti 25 E 1
Str. Eretului 85 A :l
St r. r
:
rie Eroul 106 c 5
Str. Eroi i Neamului 108 A -1
B-dul Eroi lor 76 B 5
Pi at a Eroilor 76 c 5
Str. Eroi na dl' la Ji u 75 F 6
Str. Esarhul Constanti n 61 E 1 5
Sl r. Escaki 47 B 2
Str. Estacadei 56 E 6
Str. Earfei 96 D 3
Str. Eterni ti i 106 E 5
I nt r
.
t:1 crni titi i 106 E 5
Str. El crului 97 D 3
Str. Eucalipt ului 55 F 6
Str. Eustat i u \li hai! g-rai 9:! c 5
Str. Evcrcst 85 c 3
Sl r. Evidcnl i at ilor 107 c 4
I ntr. Evocrii 103 B 5
I ntr. Evolu_iei 78
c 5 2
Str. Exi stent ei 48 A 2
B-dul Expozi i ei 42 A 1
Str. Expresului 4 1 F 1
I ntr. Ezreni 77 A 1
Sl r. Fabrica de Crmid 24 B 1
Str. Fabrica de Chibrituri 93 B
4
+
5
Str. Fabrica de Ghea\ 47 c 2
os. Fabrica de Glucoz 45 A 2
Str. Fabricii 74 A 6
I ntr. Fabricii 57 F 6
I ntr. Fabulei 1 1 6 A 4
I ntr. Fabuli s l ul ui
ti i c 1
I ntr. Faca Constanti n 95 A 4
Str. Fagotului 59 D 1
St r. Fagului 40 D
1
I ntr. Fanfarei 47 D 2
St r.
F
ani onul ui 23 F 1
Str .. - larul ui 107 D 4
Str. Fclie Al exandru erou 23 E 1
Str. Fcliei 107 D 4
St r. Fg:diu 56 E 6
St r. Fgra 60 E 1
St r. Fgranu sit. .47
E 2
Str. F:igctul ui 107 B 4
I nt r. Fge\elu 1 1 6 D 4
42
www.cimec.ro
1
2 4 5 8
Str. Flnnri 62 D 2
Intr. FAlclel 64 8 2
Str. Fllclu 58 c 6
Str. FAltlctnl 48 A 2
Str. FArcanca 106 D 5
Intr. FArcAanca 106 D 5
Str. FAt Frumos 92 8 5
Intr. FAurarl 79 D 3
Str. Furei 25 E 1
Aleea F urei 25 E 1
Intr. Furetl 62 D 2
Str. Fecioarei 61 D 2
Intr. Fedeleului 89 8
5
Str. Feldioaa 24 D 1
Str. Felix Iacob dr. 60 c ' 1
Intr. Felix Iacob dr. 60 c 1
Str. Fenix 77 D 5
Str. Feraru Rafael cpt. 78 c 5
Str. Ferstru 47 D 2
Calea Ferentarllor 92 D 5
Prel. Ferentarilor 106 D 5
Intr. Ferentarilor A 93 c 5
Intr Ferentarilor 8 93 c 5
Intr. Ferentarilor C 93 c 5
Str. Ferestrei 46 c 2
Str. Fermei 41 D 1
Str. Ferneziu 57 c 6
Str. Feroviarilor 41 F 1
Str. Feteti 99 8 3
Aleea Fetctl 99 8 3
Str. Fetie lor 79 8 3
Str. Fibrei 62 A 2
B-dul Ficusului 27 D 1
Intr. Fie ni 108 A 4
Str. Fierari 62 c 2
Intr. Fierbini 58 F 6
Str. Filaret Mitropolitul 78 E 4
Str. Filde ului 81 D 3
Str. Filini 91 E 5
Str. Fillblliu Ion prof.
i
9 D 3
Str. Filimon Nicolae 58 D 6
Intr. Fiii oara 61 c 1 4
Str. Filipescu Leonte 81 8 2
Str. Filitti C. Ion 78 c
;
3
Intr. Filmului 71 A 6
Str. Finlanda 61 A 1
Str. Flota 58 A 6
Str. Fiordulul
39
c
1 +6
Str. Flridei 98
B 3
43
www.cimec.ro
2 3 5 8
Str. Firut VAU 95 F 4
Str. Flrua 100 E 5
Str. Fizicienilor 97 B 3
Aleea Fizicienilor 97 B 3
Intr. Flntlnel 97 B 3
s
tr. Flntlnlca 04 D 2
Str. Fin ului 72 D 6
Str. Flamurel 106 B 5
Str. Flautului 100 c 5
Intr. FI A <rii 28 E 1
Str. FlAminda 57 B o
Str. Floare AlbastrA 86 c 3
Drm. Floare de Col 104 c 5
Str. Floare de Cring 23 D 1
Intr. Floare GalbenA 87
o
8
Str. Floare de GhiaA 89 c 5
Str .. Floare Roie 73 A o
Str. Floarea Soarelui 95 E 4
Str. Floare de Virf 91 E 5
Intr. Flondor Tudor 50 F 6 3
Str. Florarllor 9 E
5
Str. Florea Gheorghe sold. lOI A 5
Calca Floreascn 81 B 1
Str. Florescu Aurel 93 E 5
Str. Florescu Dumitru 41 o 1
Str. Florescu Ion g-rai 78 B 3
Str. Florescu Nicolae serg. 110 E 1
Str. Floretel 105 A 5
Str. Flori ca 9 . F 5
Str. Florilor 79 E 3
Str. Florui A Ion erou 47 A 2
Intr. Flotei 72 B 6
Str. Fluierulul 03 E 2
Str. Fluturllor 93 E 5
Str. Fluviului 59 c 1
Str. Fochltllor 94 E
5
1
Str. Focani 9 c 5
Str. Foioreanu 1llhall It. 95 B 3
Plata Foiorul de Foc 62 F 2
Str. Foiorului 9 A 3
Aleea Foiorului 98 A 3
Str. Folclorului 48 o 2
Str. Folescu George 84 F 2
St. Fonterlei 77 D 5
Str. Fort ului 9 A 5
Str. Fortunel 23 F 1
Intr. Fosforulul 28 B 1
Jntr. Fonet ului 56 F 6 5
Str. Fotlno Dionisie 61 A 1
Intr. Fragllor 108 A 5
44 www.cimec.ro
.
3 4 5 8
Str. Fragmentului 106 c 5
P
i
aj. Franctz 78 D 3
Str. Fra
n
Un Benjamln 61 E 1
Str. Fronzelarllor 62 E 2
Str. Fraslnulul 40 F 1
Intr. Fraslnulul 40 F 6
I nt-. Fraii Bogdan 76 E 5
Str. Fratii B zetl 91 D 5
Str. Fraii F4g4r4anu 107 B 4
Str. Fratii Golescu 22 D
\
Str. Frailor 58 A 6
Str. Fr4sl netului 85 c 3
Intr. Frilei 57 E 6
Str. Freamtulul 9 F 5
Str. Fri gului 9- B 4
Str. Frlmu I. C. 61 c 1
Str. Fr!nanJiui 106 F 5
Intr. Frlncetl 106 c 5
Intr. Fringhlel 72 B 6
Str. Friu lui 64 D 2
Str. Fructelor : E 2
Str. Frumoas 60 D 1
Intr. FrumoasA 00 D 1
Str. Frumuanl 109 D 4
Intr. Frumula 47 D 2
Str. Fruntaului 41 F 1
Str. Frunte I.at4 76 c 5
Str. Frunzarului 72 A 6
Str; Fr.unzei 80 B 2
Intr Frunzei 80 B 2
Str. Frunzlului 107 A 4
Str. Fucik Iulius 61 F 2
Str. Fulc: Vasile It. av. 41 D 1
Aleea Fuiorulul 98 A 3
Str. Fulgereti 103 B 5
Intr. Fulgerului 26 B 1
Intr. Fulgllor 77
E 5
Intr. FumAri ei 90 A 3
Str. Fumureni 39 c 6
Str. Fundaiei 61 c 1
$os. Fundeni 65 D 2
Intr. Fundenl 65 D 2
Str. Furculrtl 92 E 5
Str. Furnalului 89 c 5
Str; Furnlcll 74 A 6
Str. Furnlrulul 58 A 6
Str. FurtunA tefan 60 F 1 +6
Intr. FurtunA tefan 59 F 1
Str. Furtune! 72 D 6
45
www.cimec.ro
3
e
Str. Gabrielescu Grigore 64 F 2
Str. Gabrovni 78 D 3
Str. Garton LazAr serg. 93 D 5
Str. Gala Galaction 59 B 1
Str. Galai 62 E 2
Intr. Gala l i 62 c 2
Str. Gnlnldei 97 B 3
Str. Gala Niculac 94 c 5
Intr. Galnei 63 E 2
Pasaj Gnlriilc Bl:nduziei 78 B :J
Str. Gale 47 B 2
Intr. Goli a 92 A 5
Str. Galileia 41 D 1
Str. Gali la 31 E 2
Str. Gall Iuliu 94 E 5
Str. Galvani Luigi 45 E 2
Str. Gnnc Nicolae 80 c 3
Str. Ganovil'i Dumitru
It.
80 c 3
Str. Gnrdcnici 103 B 5
Str. Garibaldi Giuscppe 44
F
2
Str. Garonfcl 91 F 5
Intr. Garoafi 104 B 5
Str. Gnrofnnu
I
. It. av. 76 E 5
Str. Garofi \li 24 D 1
Str. Gapnr Dumitru It.
91 F 5
Str. Gntcrului 31 E 2
Str. Gnzclli 77 F 4
Int.r. Gazon ului 106 A 5
Intr. G:di n\1 60 c 1
Str. Gietl tOt E 5
Intr. G:eti 103 F 5
Str. GAgli 104 A 4
Str. GAiceana
105 B 5
str. GAin Nlculae It. av. 75 D 6
Str. Gluai Hl5 D 5
Intr. Glbinelelor 1 15 B 5
Str. Gllceanu sit. 57 A 6
Str. Gliceni 23 B 1
Intr. GAnrscu Grigore prof. 80 c 3
DIUr. Girii 38 D 1
Intr. Grii 38 D 1
Piaa Grii Bincasa 26 F 1
os. Grii Cilu 67 F 3
Str. Girii Dealul Spiri
76 F 5
Piaa Grii Filarct 94 A 4
Str. GArii HerAstrAu 44 B 1
Str. Girii de Nord 60 E 1
Piaa Grii de Nord 59 D 1
B-dul Giril Obor 64 c 2
Str. Gtaia 31 E 2
46
www.cimec.ro
2 3 5 6
Intr. Glvann 26 A 1
Drum. Gzarulul 107 D 4
Str. Geamandurii 32 F 2
Str. Gelcu Ion sold. 47 c 2
Str. Gcmnaln 105 D 5
Str. Gemeni 39 B 1
Intr. Geneva 60 D 1
B-dul Geniului 75 B 6
Intr. Geni anei 57 A 6
Str. Gl'oagiu 58 c 6
Str. (-:eorgescu Dridu 6 , E 2
Str. Gcorgesnt Justln 25 c 1
Intr. Georgescu .Just i n 25 c 1
Str. Georgestu 1lihail pror. dr. 79 B 2
Str. Georglnn Constantin 64 c 2
Str: Ge!ilor 119 A 4
Str. Gllen!A Constantin 47 B 2
Str. Ghemului 108 D 4
B-dul Ghrncea 91 B 6
Prll. Ghencen 90 A 6
Aleea Ghencea 89 B 6
Intr. Ghenea G. Toma g-rai 77 D 5
Str. Gheorghe Ion cap. 109 D 4
Str. Gheorghe .Judeul 80 F 3
Str. Gheorghe tefan 1 1 F 1
Str. Ghl'orghe Vasile cap. 10! A 4
Str. GheorgheYici cpt. nv. 45 c 2
Str. Gheorghinde Teodoslu dr. lOG E 5
Str. Gheorghleal 77 E 5
Str. Gheorghicv Vasile srrg. 97 c :
B-dul Gheorghe Gheorghiu Dcj 78 A 5
Piaa Gheorghe Gheorghlu Dej 78 A 1
Str. Gheorghlu Filoftela 93 F 5
Str. Gheorghlu Pericle 93 F 5
Str. Ghcorghlu tefan GO B 1
os. Ghcrase 64 A 2
I ntr. Gherganl 97 A :
Str. Gherghef ului 1 05 B 5
Str. Ghcrghel Paraschlva 42 E 1
Str. Gherghel Vasile 42 E 1
Str. Ghcrghinu 93 F 5
Str. Gherghiel 47 c 2
Intr. Gherghiei 47 c 2
Str. Gheari lor 43 B 1
Str. Gheu Anghel sold. 84 F 3
I ntr. Gheu Anghel soh. 85 E :
Str. Gheu Ivan 76 E 5
Str. Ghica Ion 78 B :'
B-dul Ghica Tel 46 E 2
47
www.cimec.ro
2
3 5 6
Str. Ghlculeasa Maria 45 F 2
St.r. Ghldlgenl 89 c 5
Intr. Ghidl!eul 89 c 5
Str. Ghlmbov 11 D 2
Aleen Ghlme 91 F 5
S
tr. Ghlmp;tl 107 c 4
Str. Ghlndel 95
E
4
Str. Ghloce 62 c 2
Str. Ghloculul 91 F 5
Str. Ghlozdnulul 27 F 1
Str. Ghirlande!
7 A 6
Str. Ghlulamlla Ion dr. 71 D 5
Str. Ghlvon Nicolae sold. 6t B 2
Drm. GIIAulul 1 18 A
4
Intr. GIIAulul 109 E 4
Str. Gllortulul 94 E 5
Str. GlmaiAu 46 c 2
Str. Gl raret 15 E 2
Str. Gluleteanu Nicolae 39 D 1
Calea Gluletl 58 B I
Intr. Gluletl 39 c 6
Intr. Gluletl SArlndar 39 c I
Str. Glullnl B Ing. 59 E I
Intr. Glurcanl 96 B 3
Str. Glurcscu Dimi trie maor 61 c 1
Aleea Glurgenl 99 l 3
os. Glurglulul 94
F 4
Intr. Glurglulul 107 E -
Str. Gluvala 93 F 5
Str. Gldescv Petre dr. 91 D 5
Str. Gindului 92 c 5
Str. Glrbea 1. cpt. 70 c 5
Str. Glrbo'
1
A 2
Str. Glrleanl Em 79 F 3
Str. Glrlel 20 D 1
Str. Glrlenl 91 A 6
Str. Glrnlel 109 D 4
Intr. Glsea 96 E 4
Str. Gladlolelor 109 F ' 4
Str. Glas trei 26 B 1
I
ntr. Glasului 6p D 2
str. GlAdlel 96 F 4
str. GIAvAnetl 47 A 2
str. Gllclnelor 9
2
c 5
1 ntr. Gllel 2

F 1
Str. Gllnka Mihail Ivanovlcl 44 F 2
Str. Glodenl 45 c 2
8-dul Glorlei 24 F 1
Str. Glucozei 45 F 2
48
www.cimec.ro
4 6
Intr. Glucozei 45 c 2
Str. Gociu Tudor 1 1 6 A 4
Str. Godtanu Constantin sit. 23 c 1
Str. GodPni 40 F 1
Intr. GodPni 40 F 6
Str. Gogol Nikolai 44 c 1
Intr. Goi esti 92 A 5
Intr. Golei 92 A 5
Str. Qolca Vasile 73 c 6
Str. Goldfaden Abram 79 c
B-dul Goltscu Oi nicu 60 E 1
Str. Golcscu Iordache
59 B 1
Str. Golescu Nicu lac 61 E 1
Str. Golescu Zinca 58 l 6
Intr. Golfului 56 F 6
Str. Gologanului 85 A :1
Str. Golovia 2 n 1
Str. Gondolci 56 E .6
Str. Gorani 105 A 5
Str. Gorgan Sptarul 47 [ ) 2
Str. Gorgona Dimitrie 106 A 5
Intr. Gorgotn 92 B 5
Str. Gorjului 92 E 5
Str. Gorki Maxim 43 n 1
Intr. GornPni 106 B 5
Aleea Gorncti 107 F 4
Str. Gorunului 2:1 F 1
Str. GospodriPi 98 )) :1
Str. Gospodi. nelor 108 A 4
Str. Govodarva 73 A 6
Str. Govora 109 ) ) 1
Intr. Graiului 108 D 4
Str. Gramont 78 E 1
Str. Grandca H. Grigore 40 E 6
Str. Grani t ului 40 E 6
Str. Grapci 92 F 5
Str. Graioas 27 A 1
Intr. Graurului 81 E :1
Str. Grldina Bordei 43 D 1
Str. Grdina cu Cai 77 B 5
Str. Grdinarilor 96 A :1
Str. Grdinii 105 B 5
Intr. Grdinici 106 A 5
Str. Grditea 107 F 4
Str. GrditPa Florctilor 4 1 ) ) 2
Str. Gruntclui 23 E
Str. Greaca 93 F 5
Str. Gre biei 64 D 2
Str. Grcccanu Paul 6 1 D 2
3
- Ghidul strzlor - cd. 369
49
www.cimec.ro
3 4 5 4
Str. Greceanu Radu 59 A 1
Str. Greceanu tefan 61 D 2
Str. Grecescu Dimitrie prof. dr. 76 D 5
Str. Grllerului 81 E
3
Str. Grnade! 92 A 5
Str. Grigore Ion sold. 97 B 3
Str. Grigorc .Mari n cap. 110
E 4
Str. Grigore Mitropolitul 94 c 4
Str. Grlgore Niculae av. 44 E 1 2
Str. Gligore Vod ] 1)7 c 4
Str. Grlgoreanu Petre cap. 9 E 5
Str. Grigorescu Eremia g-rai 61 F 1
Str. Glindeiulul 84 D 3
I ntr. Grindul Mare 80 B 2
Str. Grlnieului 73
A 6
Str. Gri pese u lJi e 94
E 5
Calea Grlviei . 60 F 1
I ntr. Gr vi ei 59 D 1
Intr. Grinarului 64 F 2
Str. Gri ului 95
E 4
Str. Grohotiulul 23 D 1
Str. Grota Lacurilor 85 c 3
B-dul Groza Petru 76 B 5
Str. Grozavu Vasile sit. 93 E 5
Str. Grozvescu Traian 64 F 2
os. GrozAv eti 75 B 6
Intr. GrozAv eti 71 B 6
Str. Grozeanu cpt. 57 A 6
Intr. Grozeanu cpt. 57 A 6
Str. Grozovici Calistrat dr. 62 B 2
Str. Grla 93
E 5
Str. Grulul Argeului 81 D 3
Str. Grumberg Ladr 81 A 2
Intr. Gullvcr 40 E 6
Str. Gurahon 73 D 6
Str. Gura Humorulul 28 E 1
Str. Gura lalomlel 100 A 3
Str. Gur Lotrulul 89 c 5
Str. Gura Motrului 27 c
1
Intr. Gura Ocnlei 95 F 4
Str. Gura Padlnll 104 c a
Str. Gura Vadulul 99 D 3
Str. Gura VAII 97 c 3
Intr. Gurbneti 57 .o 6
Str. Gurenl 47 B 2
Str. Guri Ilie frt. 92 F a
Str. Gutenberg 77 B 5
Str. Gutuilor 91 F 5
50
www.cimec.ro
2 3 4 5
Str. Haga 61 A 1
Str. Hagi Dina 93 c 5
Str. Hagi Ghit 42 F 1
Str. Hagi Moscu Maria 60 A 1
Str. Hagi Stoica Nicolae 62 o 2 5
Str. Hagiului 79 B 2+3
Aleea Haiducului 75 E 6
Str. Halelor 78 o 3
Str. Hal meu 62 B 2
Str. Halta Gri via 41 F 1
Str. Haitei 41 E 1
Str. Hambarului 61 F 2
Str. Hamei ului 79 E
3
Str. Hanul Ancuei 92 A 5
Str. Hanul (U Tei 78 o :-
Str. Haralambie N. g-nl 94 B 4
Str. Harop Alb 57 E 6
Str. Horet Spiru 611 F 1
Str. Harghita 2:- B 1
Str. Harpei 104 B 5
Str. Hasdeu Petrlcelcu Bogdan 77 B 5
Str. Hasdeu Iulia 60 E 1
Intr. Hasdeu Iulia 60
E 1
Str. Haegana 94 c 4+5
Str. Ho\egului 107 A 4
Str. Hlmgeanu Gh . . 106 E 5
Str. Hlrniciei 106 A 5
Str. Hlma 84 B 3
Str. Hiului 66
E 2
Str. Heleteului 43 o 1
Str. Heliade I ntre Vii 64 A 2
Intr. Heliade Intre Vii 64 A 2
Str. Heliului 28 c 1
Str. Henia Sava pictor 60 A 1
Str. Hepites tefan ing.
94
c
4+5
Str. Herstru 43 o 1
Str. Herculane 104 E 5
Str. Hercule 103 B 5
Intr. Hertti 104 A 5
Str. Herescu P. dr. 76 o f
Str. Herminei 23 E 1
Str. Hiram ului 80 A . 2
Str. Hispania 48 A 2
Str. Hlrjeu D. arh. 81 A 2
Intr. Hlrl;'u 107 c 4
Str. Hirlescu Dimitrie pictor 65 E 2
Intr. Hlreti 97 A 3
Str. Hirova 80 D 3
Str. Hirtopul i 108 c 1
Aleea Hobia 64 F 2
51
www.cimec.ro
2 3 t 5
+
Str. Holu Emil serg. maj. 109 F 4
Str. Horaliu 60 E 1
Intr. Horbotei 82 D 3
Str. Horei 63 E 2
Str. Horia Uru Nicolae 8 D 3
Intr. Horjani 93 c 5
Intr. Hornului 80 E 3
Str. Hortensie! 48 c 2
Str. Ho i Mln 75 D 6
Str. Hriso
J
erhl Alexandr 40 E 6
Str. Hrisovulul 41 A 1
Aleea Hrisovulul 41 A 1
Str. Hristache Pitarl 61 A 1
Bdul Hristo Botev 79 A 3
Str. Hu
b
ert Dumitr cpt. a V. 40 F 1
Str. Huedln 107 F 4
Aleea Huedin 107 F 4
Str. Huilei 47 F 2
Intr. Hulubllor 8 c 3
Str. Hulubiel 23 F 1
Str. Humuletl 105 B 5
Intr. Humuletl 105 D 5
Str. Hul 108 B 4
I ntr. Iablania 64 D 2
Str. Iacob Andrei 106 c 5
Aleea Iacob Andri A 106 B 5
Aleea Iacob Andrei B 106 D 5
Aleea Iacob Andrei C 10 D 5
Aleea Iacob Andri D 106 D 5
Str. Iacobenl 9J F 5
Str. Iaco!escu Alexandr :)8 F 6
Str. Iacobescu Gheorghe 64 B
2
St, lacobinl Gheorghe .col. 59 A 1
Str. lacovacbe Ing. 107 A 5
Str. lalomlcloarel 59 D 1
Intr. laloml el 56 F 6
Str. Iancu Cavaler de Flondor 62 F 2
Str. Iancu Cpitanu 62 F 2
Str. Iancu Grgorc sold. 8 c 3
Str. Iancu Jlanu 9 A 5
os. Ianculul 63 F 2
Str. Iarba Cimpului 108 c 4
Str. Iararulul 108 A 4
Str. Iasomlcl
107
A 5
Str. Iai 104 B 5
Str. Iatropol d. 76 D 5
Str. lazulul 105 A 5
Str. Ic 28 F 1
52
www.cimec.ro
4 6
Str. Icoanei 6 1 F 2
Str. Idealului 85 A :1
Str. ldili 107 c 4
Str. ledeni lii c 5
Str. led ului n B 6
Str. Ienuprului 2: F 1
Intr. lcrbarul ui 26 B 1
Str. lcrhel 72 ) ) 6
I ntr. Ierbci 72 ) ) 6
Str. Iernii 62 D 2
Str. lezeru 1 1 F 1
Str. Igll a 92 D 5
Str. l larion Episcopul 80 B 2
Str. Ileana Coslnzeana 92 B 5
Str. lleanda 94 E
1
Str. Ilfov 78 c 5
Str. liga ni 47 B 2
Aleea Ili a G5 E 2
Str. li i ada 91 B 5
Str. llla Vod 107 A 4
Str. Ili e Mi hai l sold. 92 A 5
Intr. Ilie Nicolae serg. maj. 96 E 4
Intr. liicscu Teodor av. 44 E 1
Str. llina cap. 92 c 5
Intr. llinca Marin cap. 26 B 1
Str. ll i oara 98 ) ) 3
.c 'lceo ll i oara 98 B :l
Str. l i i u! 1 .
I oan sold.
92 F 5
Str. li ov ul :8 D 6
Str. Imasului 105 R 5
Aleea lmaului 105 B 5
Str. Imbold ul ui 105 A 5
Str. Imhra 28 E 1
Slr. Imper ()5 E 2
Str. Inaugurr!i 49 A 2
Spl. Independenei 78 c 1 +5 +6
Str. Industriilor 84 B 3
Intr. Industriilor 85 D :1
Str. Inelu 96 E 4
Intr. In eu 46 c 2
Str. 1 ngi ncrilor Tci 45 F 2
Intr. Ingineri lor Tei 45 F 2 1
Str. Jnior 80 B 2
Str. Inocenei 79 A 2
Str. Inovatori lor 40 B 1
Intr. Inova iei 103 B 5
Str. Inspi ra iei 71 n 6
Str. Insti tutul Medico-Mi l i tar 59 F 1
Str. Insulei 40 c 1
Intr. Intuiiei 57
E 6
53
www.cimec.ro
5
St r. l nul ui 18 B 1
Str. 1 nmuln 1 i!- i 77 D 5
St r. l nYnl i d Sul i g:i 18 n 2
Str. I nnn\ iti 97 c :J
Str. IQnrhi m Gheorghe li A 5
I ntr. J onni d
G. pi ctor (l F 2
Str. lol ri 22 o 1
St r. Ioan G. Ioan sold. 96 E
4
Str. I on Vod Vi tenzul 1 08 c 4
Str. I onescu Anton I t. G-1 E 2
Str. Ionescu Ata nasc mai or li-1
E 2
St r. Ionescu Baicnn It. G 1
E
2
Str. Ionescu Cri stea lG F 5
I ntr. Ionescu Cristea l OG F :)
I ntr. Ionescu David cap. GO J ) 1
Str. Ionescu Fiorea sold. 109 D -1
Str. Ionescu Gheorghe si t. 109 D 1
Str. I onescu Gheorghe !. i on prof. 79 c 3
8-dul Ionescu I on de In Brad
2G B 1
Str. l oncseu licolae prof. (j() A 1
I ntr. Ionescu 1icolac prof. f() A 1
Str. I onescu Pnul I t . eol. GO c 1
Str. )(\nestu Petre pl ut. 99 A 3
Str. Ionescu tefan Oct n\i an lOG c 5
, , _ Iomscu Thomn cr.
7G c 5
: . Ioncte Ghtorghe sold. 74 c G
I ntr. lonete Gheorghe sold. 74 c G
Str. l oni Vornicul
4- 1 I> 2
Str. I . O. R. 82 c :l
Str. Iorccanu i ng.
G: c 2
Str. Iordache Nstase lOG F 5
Slr. Iordan Dumi tru :JS B 1
St r. Iordana
9:1 F 5
Str. Iorga ( ; J1eorghc scrg.
92 B 5
Str. Iorga licolae
G l c 1
I ntr. Iorga Ni colae
(i() ) ) 1
lr. lorgulcseu Dumi tru H l A 2
St r. Iosif D. Eugen dr. 7G ] ) 5
Str. Iosif I on sold. 97 8 3
Str. Iosi f Mi t ropol i tul 94 c 1
Str. Iosi f
t dan Octavi an poet 79 F :1
Str. Iosi f eti SG E :J
B-cul losi p Broz Tlto 81 E
:1
Slr. Iov an I on frt. 92
E
5
Str. lovi \ a (G F 5
8-dul lpt escu Ana
( l c
Str. lp:ttSCII (iri gore -g-rai G2 F 2
I ntr. lplescu t i ri gore g-rai 62 F 2
Str. lpsi lanli Al exandru
((
.
2
Str. lpsi l anl i Voievod 63
] 1
2
54
www.cimec.ro
St r.
St r.
I nt r.
Str.
Intr.
St r.
Str.
St r.
St r.
Str.
St r.
Str.
T ntr.
I nt r;
Str.
I ntr.
Str.
Str.
Al ea
I ntr.
St r.
l
ut r.
St r.
Str.
St r.
Str.
Str.
Str.
St r.
St r.
I ntr.
Str.
Aleen
St r.
Str.
Str.
Al t' ea
Str.
St r.
Str.
Str.
Str.
St r.
Str
Str
Str.
Str.
I ntr.
Str.
l nti
l ri eennu Ion srr!.
l ri tl i nl ui
Iri micului
lririeul ui
Irisul ui
Irzn Emi l i a
lscovescu Barbu pict or
lser Ios i f pietor
Islaz
lspir l'l' tn cap.
Ispirscn Pdrc
lspirescu Pet re
lspravci
l spra ntienl ni
Istm ul ui
Istrati Const antin dr.
Istriei
lstru
lalni ( a
Ital i an[!
I t al ia mi
) \ cani
hl l inn t efnn
l vineseu Dumi tru
Ivinus Const aut i n
l virului
[ zlJiCI'ni
l zbi ndci
Izvor
Izvorl ni
Izvorul Criul ui
Izvorul Criului
Izvorul Mureut ui
Izvorul Muntel ui
b. vorul Ol t ul ui
Izvorul Ol t ul ui
Izvorul nce
Izvorl Trot uul ui
rpirat ul Trai an
lnelinat it
lndrunu\rii
lnrriirii
httrl Gi rle
i ntrecerii
nv\ Morul ui
I n vi n!:lori lor
1 nvi ngi torilor
nvoirii
5 6
2i r- 1
1 1 1 ! c 1
): F (
G:l A 2
G:l A 2
X I B
:1
!: B .' 2
J:l F 1
1 1 J ) 1
12 E 1
11l c 2
! A
f
!l B 5
107 B l
l2 Il 2
:Ji c I
! t A 1
97 B 3
89 A (
5() F (j 4
7
9 A 2
79 A 2
-1
7 F 2
59 B 1
li B 5
G 1 F 2
1G ! ) 2
25 E 1
-I l E l +G
n 5
1 E I
18 E 1
17 F l
107 D l
1 7 Il 2
18 E 1
108 E 1
18 c 4
1 07 [ ) 1
lR A 1
9:1 J) 5
89 1 > 5
1 A 1
7
9 E 4
I ! c :1
l l l B .j
IO 1 > :1
80 n :J
93 B 5
55
www.cimec.ro
2
4 6
Intr. .Jana 46 E
2 4
Intr. .Jnritcn 96 A :1
Intr. .Jnrl ui 72 B 6
Intr. Jinnu l >umitru frt. 92 B 5
Intr. .Jihou 91 F 5
Str. Ji ulla 91 F 5
Aleen Jil neasca 96 B :l
Intr. Jijia 6 1 D 1
Drum. Jilavei 109 F
.
Str. Jilitc 104 B 5
Str. Ji rholia 2 1 c 1
Str. Jirlu 101 B 5
Str. Jirului
!5 F 4
Str. .itin 60 A 1
Str. Jiului 2 1 F 1
Str. Joagrului 32 F 2
Str. Jocului 97 A 3
Str. Joia 1 1 0 E 4
Intr. Joldcli 91 A 6
Str. Judet ului 62 A 2
Str. Jugastrului 39 ] ) 1
Intr. Jugrului 64 B 2
Intr. Jugului 28 E 1
Str. Jugurcni 91 F
5
Str. Julles Michclct 61 F 1
Str. Jupiter 77 ] ) 5
Intr. Jupnti 106 F
5
Str. .Jurilovcn 104 ] ) 5
Str. .ustinian 6 1 D 2
Str. Justi \iei 78 E
4+5
Str. .JuvHdeanu cpt. 48 B 2
B-dul Kall nin lvnnovici Mihail H E
Str. Kcplcr K. Ioha nes 45 E
2
Str. Kiev 41 F 1
Str. Kirilov \i colac 62 D 2
os. Kisclcff Pnvcl Dimitrievlci 60 A 1
Str. Knappc Carol 42 E 1
Intr. Knappe Cnrol 59 A 1
Str. Koch K. Robert dr. 76 B 5
Pia \ n Ko
g
i
;
Jiccanu Mihail 77 B 5
Str. Lahirint 79 c 3
Str. Laborntorului 96 B 3
Intr.
1 .aborntorului 96 A 3
Str. Lacul Arnra 47 J) 2
Intr. J. ncul Bratc 57 A (
Slr. Lacul Bucura 106 A 5
Str. Lacul Ciulni!a 106 B 5
Str. Lacul Dulce 106 A 5
56
www.cimec.ro
5 6
Str. Lacul Fort una 45 F 2
Str. Lacul Gorgova 79 A 2
Str. Lacul Greaca 14 J) 3
Str. Lacul I anca 31 F 2
I ntr. Lacul La la 16 c 3
St r. Lacul 'Iare !1 E 5
:tr. Lacul OI ti na
106 A 5
Str. Lacul Orz a 105 B 5
Str. Lacul Pasrea 1 15 B 5
Str. Lacul Plopului 92 A 5
I ntr. Lacul Potclu
1 16 A 4
Str. Lacul Hastu 106 D 5
I ntr. Lacul Hazclm 43 B 1
I ntr. Lacul Hou
6 1 J) 1
Intr. Lacul Srat
61 D 1
I ntr. Lacul Suhaia
26 B 1
B-dul Lacul Tei
45 F 2
I ntr. Lacul Urlca
1 15 A 5
Str. Lacul Ursului
39 F 6
Str. Lacul Zdnoaga 56 E 6
Str. Lacului 65 D 2
Intr. Lagunci
47 E 2
Str. Lai nici
4 1 D 1
Str. Lalclllor
74 A 6
St r.
I
.alou 94 F 4
B-dul Lnminorului 23 D 1
Str. Lancci 92 A
5
Str. Lantcrnci 48 B 2
Str. Lanului 77 E 5
Str. Lan ului 48 c 2
Str. Laptelui 10 c :i
Str. Larisa 58 J) 6
Str. Latin 62 E 2
Str. l.nvandci 73 A 6
Str. La vei 89 E 5
Str.
I
.avi \ ci 49 A 2
Str. Lazarovici VIrgil I t. 64 E 2
St r. Lazr Florea sold. 66 F 2
Str. Lnzlr Ghlorghe 77 B 1
Str. Lcituului 45 c 2 4
Str. J .crmioarli 97 A 3
Alei' a 1 .crmioarci
!7 A 3
St r. J.cule H A 1 .
Str. J.custei 107 c 4
Str. Licerului 47 D 2
Str. J.mlni fl6 F 6
Str. J . mli ri !-1 A 4
St r. Lmi ul l 40 D 1
Str. Lrnoteti 108 E 4
57
www.cimec.ro
5 6
Aleea J . lmottli 108 E 4
Str. Lngeti 105 D 5
St r. Lptari Tei 6 E 2
Str. Llpuneanu Alexamlru 2:3 F 1
Str. Lscres \atdcmar cpt. 93 E 5
Str. Lstarului 108 B 4
Str. Lstriului 24 E 1
Str. Lstunului 93 E 5
Str. Ltre\ u Dumi tru scrg. 1 18 B 4
Str. ! . \ ea G heorghc scrg. 91 A 6
Str. Lutci :J9
B 1
Slr. Lzrcanu Barbu 97 B 3
Str. Lzrcni 84 B
;-
Str. Lzrcscu Dumi tru 105 A 5
Str Lzrescu Maria 1 18 B <l
Str. Lzrescu Petre It. aY. 97 c :-
Str. Lzureanu 77 F 5 10
Str.
Lcagnul ul 42 r 1
Str. Lcandrului 23 F 1
Str.
Lcaota 73 ]) 6
Str. Lcbedci 60 A 1
St r.
Lecca Constantin pictor 92 n 5
Str. Lectorului 23 E 1
Str.
Lecturii 3 1 F 2
I ntr. Legendei 62 c 2
Str.
Legislatorului 79
c 3
Str. Lehl iu 64 ] ) 2
'tr. Lcmnarilor 9 D 1
Str. Lemnca Dumitru It. 60 D 1
I ntr. Lemnea Dumitru It. 60 D 1
Str. Lemniorului 99 J) :J
Str. Leon Vod 78 F 4
t r.
Leonard Nicolae 61 F 2
Str. Leonida 62 c 2
Str. Lcontc Anastasicvici dr. 76 B 5
Str.
Leopard ului 106 E 5
Al eea Lcorda 8:1 E 3
Str. Leordi na 23 A 1
I ntr. Lcovcanu l\1. sit. 57 A 6
Str. Lereti 91 E 5
Aleea Leretl 91 F 5
I ntr. Lcscu Mihai sold. 80 D 3
Str. Lespezi 91 B 5
I ntr. Lctca 103 A 5 2
l nlr. Levarda I on scrg. 63 E 2
Str. Lcvn\ ka 80 D 3
I ntr. L anei 97 D 3
Str. Li belulei 9 A 1
Sl r.
Libert ii 78 E 4 3
58
www.cimec.ro
4 5 6
I ntr. Li bert i i 78 E 4
Str. I.ic Gheorghe sold. 108 A 4
Str. Licirc Nicu lac cpt. 81 ]) 3
Str. I.i ci u Petre 95 A 4
Str. Li curg G2 E 2
I ntr. Licurici 79 D :i
Str. pe ti 80 E 3
Str. Li l i acul Al b l OG B 5
St r. Li l i acul ui 77 B 5
Str. Li manul Corbul ui l OG E 5 3
Str. Umanul ui 23 F 1
Str. l . i ri1pj oarei 25 F 1
Str. Li ni a Arscnal ul ui 77 c 5
Intr. Linia Arscnal ul ui 7G ] ) 5
Str. Li ni ei 72 J ) 6
. nt r. Li ni ei 7
2
D 6
Str. Li ni tci 40 B 1
Str. Li noli pul ui 46 D 2
Str. Li ntc Pet re It. 77 E ' 5
I ntr. Li ntcs Petre I.
77 E 5
I nt r.
Li nctr 92 B 5
Str. Li nu l ui G5 c 2
Str. Li panul ui 79 R 3
Str. Li pat t : Di nu 44
F 2
Aleea Li pineti 99 B 3
Str. Lipova GO E 1
St r. Lipsea ni 78 D 3
+
5
Str.
I
.ipa 105 A 5
Str. Li rei G3 E 2
St r. Lisabona G1 A 1
Str. Listlr dr. 77 A 5
1 nlr. J . i leni
60 c 1
I ntr. J. i tcn i
99 c 3
Str. I . i t ografiei
104 A 5
Str. J . i t oral ul ui
47 c 2
Str. L tov oi Voicvod
G:l B 2
I ntr. Litni
G4 B 2
Str.
Li ! a
25 E 1
Str. Li vedea cu Du zi
95
j) 4
I nt r. Li vedea cu Du zi
95 ( ) 4
Str. L veni
77 F 1
I ntr. I.ivczcni
7f F .'
Str. I.i v

c7. lor
l OG A 5
I ntr. Li vezi lor
lOG A 5
A !el a Li vezi l or
lOG A
St r. Li ;.eanu
G2 B 2
St r. L niri ci
95 A 4
I ntr.
I
.obodei
96 A
:l
'
Str. Locusteanu Alexandru
d: . 93 \ 5
Str. Locust eanu Petre
7! c 5
59
www.cimec.ro
4 5 6
St r.
Logoft ul Cl rstea 46 A 2
Sl r.
Logoftul Dan 66 F 2
St r.
Logoftul Luca Stroici 62 E 2
Sl r.
Logoftul Nestor tefan 78 c 5
Str.
Logoftul Tu tu 79 F 3
Sl r.
Logoftul Udrite 79 c 3
Si r.
Londra 61 A 1
Str.
Lonea R
D
1
Str.
Lopeii 46 B 2
Sir.
Lotrioara 98 A :J
St r.
Lotru 4 1 D 1
St t.
Lotusului 71 B 3
Sir.
Lovite 80 F 3
I ntr.
Luca Gheorghe cap. 76 F 5
Sir.
Luca Stroici Logoftul 62 E 2
St r.
Lucaci Vasile 79 ) ) :1
I ntr.
I.ucaci Vasile 79 f) 3
Slr.
Lucceti 58
D
6
Str.
Luceafrului 77 E 5
Slr. Lucernei 92 F 5
I nt r. Lucernei 92 F 5
St r.
Luchi nn tefan pictor 79 A 2
l nlr.
Luchian Vasile cpt. 57 D 6
Sl r.
Lucie ni 84 B 3
Str. Luci fer
103 B 5
Str.
Ludescu Stoica 59 A 1
Str.
Ludu 40 c 1
Sir.
Lugoj 104 E 5
St r.
Lugojana 96 D 3
Str.
Lui ca 107 E 4
I ntr.
Luicu Vasile plut. 63 F 2
Slr.
Lujerului 74 c 6
Str.
Lumi net 62 c 2
St r.
Luminiului 107 A 4
Str.
Lumini ei 47 D 2
:tr.
Luminoas 107 c 4
Str.
Lunea Banului 97 c 3
Slr.
Lunea Blrzeti 109 B 4
I ntr.
Lunea Blrzeti 109 A 4
"tr.
Lunea Brad ului 82 F 3
.\leea Lunea Brad ului 82 F 3
Aleea Lunea Cernei 73 E 6
I ntr.
Lunea Dunrii 92 A 5
Str.
Lunea Florilor 64 B 2
Al eea Lunea Florilor 6 1 B 2
I ntr.
Lunea Mic 79
E 3
AI L ta Lunea
:
Moldovei 82 F 3
Al eea Lunea lureului 82 F 3
Intr. Lunea Nou 1 16 c 4
60
www.cimec.ro
2
6
Aleea Lunea Siretului 73 E (
Intr.
I
.uncani 60 E 1
Str. Luncii 37 D (
Str. Luncoara 62 J ) 2
Aleea Luncoara li2 1 ) 2
Str. Luni i 79 B 2
Intr. Lunetei 76 E 5
Str. Luntrei .1 F 2
Str. Luntre ni !1 F 5
Str. Lupeni 81 B 2
Str. Lupi ei 80 1 ) 3
I ntr. Lupi lei 80 J ) 3
Str. Lupoaicei lOG A 5
Str. Lupanu 85 A :1
B-dul Lupttorilor 25 c 1
Drum, Lupttorilor Antifasciti 103 B 5
I ntr. LupU !torilor Antifasciti 10:1 B 5
Str. Lupu Dionisie 6 1 F 1 +2
Str. Lupu Gheorghe g-rai ! D 4
Str. Lupu Vasile 26 A 1
Str. Lutcrand ( 1 E 1
Aleea Macaralei 8:1 E 3
Str. Macarie Cintrctul 6 1 c 1 3
I ntr. Macarie Nicolae It. 57 B (
Str. Macarovici V. George g-rai 75 F (
Str. Macaz ului 65 E 2
Str. Macedoniei GO E 1
Intr. Maccdonski Alexandru poet G l c 1
Str. Ma eul Rou 60 c 1
Str. MaCului 40 A 1
Str. Madrid 6 1 A 1
Str. Madrigalului 26 A 1
Str. Magatti Alexandru sold. 81 c 3
Str. Magheri tdan erou 23 c 1
B-dul Magheru Gheorghe g-rai 61 E 1
Str. Magnet ului 84 B 3
Str. Magnezi u lui 31 E 2
Str. Magnoliei 46 F 2
Intr. Mahonului 74 A (
Str. !\lalea Domnului 62 B 2
Str. Maica Teofana 23 E 1
Str. Mai orescu Ion prof. G:l c 2
Str. Mai orescu Ti tu 63 c 2
Str. Maiorului 45 c 2
Pasaj Majestlc 78 A 1
Str. Malcoci 92 J) 5
Str. Maliuc 48 A 2
Intr. Maliuc 48 A 2
61
www.cimec.ro
5 6
Str. Mal na G2 F 2
Str. Mal ul Mare : B 1
St r. Mal ul Mi c 9 ) ) 1
St r. Mal ul ui G t H 2
St r. :Ialva 98 ) ) :1
Str. Mama; , l 39 A 1
I ntr. :landari fl'i G3 ) ) 2
I nt r. Mandol i nri 40 B 1
Str. :andrea arh. H l A 2
Str. Mama (;)worghc HO E :3
Str. Mama lhan serg. 91 D 5
I ntr. Mangali a 9:1 E 5
I nt r. Manganu1ui 107 c 4
Str. Manolaclw \orni cul 4- l
f) 2
Str. :lanol<scu Grigorc GO A 1
Slr. :lanokscu Nicolae dr. 7G D fi
Str. ;\( anol i u Pompi l i u si t . H l A 2
St r. Mant a Banul 59 B 1
St 1. Ma nu Vi ctor I t. G t E 2
Str. Manuscri sul ui 22 c 1
I nt r. :anuseri sul ui 22 D 1
Sl r. Maramei ' OI A 4
Str. Marnmurt> ro E 1
I ntr. Mara tonul ui 55 . F G
St r. Mare AurPJi u lOG B 5
Sl r. Marconi Gul i <' lmo i ng. 78 c 5
St r. Marcovi ci Al exandru dr. 78 A 1
Str. Marcu. Armaul GG F 2
t r. Marcu Ion scrg. 7-1 D G
Akra Marea Adunare 1a! i onal 78 F 4
B-dul Marel ui Stadi on G4 r 2
St r. :lare Scarl at It. 9G D :1
I nt1. Margaret a G2 F
Str. :larginci ,j:) I l 1
Intr. Mari an George cpt. 57 A G
Str. Marin Constanti n l OG c 5
Sl r. Mari n Ion sol d. <G B 2
Str. Mari n Mari n sold. 97 c 3
Str. Mari n Ni col ae sold. 85 c :l
Str. Mari nari l or 27 c 1
Str. Mari nscu Constanti n I t. col. 75 F G
St r. !nri nescu Costachr fl 9 B 1
St r. Mari n<scu Di mi tri e 8 1 A 2
l-li t. : {,! 3.: i i'fl'll Gh. Gh. prof. 76 A ;
Str. lri Jll'SC li Niol ae frl. 1 07 o 1
Str. Mari nsu h t re 9:1 A 5
St 1. :I;.ri n<s, u l dan I t. !8 F (
St r. Ma murei 23 F
1
Str. .Jarului 108 A 4
t2
www.cimec.ro
6
Pi a a :larx-Engels
24 F 1
Str. Masi na de Pi i ne 6:1 A 2
Str.
Mat ae . (i lw_rglw sold.
G2 A 2
Str. Mal ei Constanti n 9:1 F 5
Str. Matti Du mi Iru strg. 44 D 2
Str. Mat l"i Voi tvotl IO A 2
Str. Matei El i na Voi<vod 80
A 2
I ntr. MatPi El i na Voievod 80 A 2 2
St r. Matci aul
107 A 5
Al<<a Mat<' l n! i l or
2G F 1
Str. Mavrollu ni Nilolac 71 B 3
Str. Mazi l u Contanti n 57 F G
Str.
Mcllari
62 J ) 2
Sl r.
Miclul ui 1 1 8 H 4
Str. M:lci n
79 c :1
Str. M:ieri ul ui 48 c 2
Str. M:ighi ranul ui 1t J 7 A 5
Str. Migi rtt i
59 F 1
Str. M:igura Codlei 104 A 5
Str. Mgura Florilor 58
A 1
Str. Mgura Mare
l B :
Str.
Mgura Odobtsti 1 1 E 1
Str. :l gura Slliorci 42 E 1
1
Str. M:igura Vii 16 A 2
Sl r.
ll gura Vul t urul ui G:l F 2
Aleea :l :igura Vul turul ui G:l F
Str. Mgurri
107 A o
St r. guri ct. a
28 E 1
I ntr. Mguri cea Nou 28 . E 1 3
I nt r. lhiguri c<a Veche 28 '' 1 4
Str. .\lii l'm li
. 21
I l 1
I ntr. V:l i<l i 64 E
2
Str. Mil i nul ui
7: c 6
Str. Ml urcni 85 c 3
Str. Mmulari 79 c 3
I ntr. Mmul ari 79 c 3
Str. ll inlsti rra 1\gapia 5R A 6
I ntr. \l inf< sti na Bstri a 59 A 1
Str. ll insli rra Cai n 42 J) 1
Str. llinsti rea Cltlruani 59 B 1
Str. Mnsti rea l >ral ul ui 2:1 B 1
St r. Mnsti rea 1 lorezu
5\ A 1
St r. Mn:isti na N<am u 59 A 1
Sl r.
Mnsti na Put na 59 A 1
Str.
'l nsti na Vratec 58 A 6
Str. Mndi m ti 78 c :1
'tr. Mmscu Const ant i n 94 E 5
Pi a ! a Mrci neanu Wal tcr 78 A
Str. llrc>CU Ion
I
t . av. 42 E
63
www.cimec.ro
5 6
B-dul Mlreti 78 F
3 -
4
Slr. Mrloiu Gheorghe av. ept. 44 E 1
B- dul Mrli 42 D 1
Str. !lrglrit Grigore ept. 57 D 6
Sl r. llrgri t arilnr 62 c 2
St r. llirgeamuui 91 J 5
I nt r. :1:1rgeanului 91 D 5
Slr. :lrg!lelor 72 B 6
Intr. Mrgele lor 55 F 6
I nlr. Mrgi neni 1 1 5 B 5
Str. Mriuen 109 D 4
Str. Mlrtineti 97 c 3
Str. Mrpor 108 B 4
Slr. Mrului 98 D 3
Str. llsli nului 39 B 1
Str. lllsnri 6:l E 2
I nlr. M!eanicilor 56 F 6
Str. Meelt
80 A 2
Intr. Me<et 80 A 2
Str. ll!dnlici :l l F 2
Str. lledeleni 80 c 3
Str. :led!lnie!rului 42 F 1
Str. l\.J<Iianci 47 F 2
Str. lledin 22 F 1
Str. Medi taiei 26 A 1
Str. Medreti :J 9 A 1
Str. Mehadiei 57 B 6
Str. Mei ului
84 B 3
Str. Melineti 107 B 4
Str. Melchisedec Episcopul 80 B 2
Str. Melodiei 48 B 2
I ntr. Memoriei 46 c 2
Str. Mendelecv D. 1. 61 E 1
Str. l\leni unli 47 B 2
Str. llenuetulul
26 F 1
I ntr. lleielor 57 E 6
Str. llcri di anul ui
1 10 E 4
Str. llcrian ept.
1 16 B 4
Str. Merlani
105 B 5
Str. lleri<S!U Constanti n cpt. 48 c 2
Aleea Meseri ai lor 91 A 6
Sl r. Mesteae:nului
:J9 B 1
Str. Mesleeni 103 B 5
Str. Mlterul Manole 80 D 3
I ntr. Metaforei
57 B 6 4
Intr. M!lalului
80 E 3
B-dul Metalurgiei
108 D 4
Str. Meteorilor 77 F 5
64
www.cimec.ro
2 4 5 6
Aleea Meteorologiti 12 D 1
Intr. Metrrezului 92 A 5 2
Str. Mexic 60 B 1
Str. 1leze 23 E 1
Str. Mic 47 D 2
B-dul Mici uri n V. 1. 42 F 1
Intr. 1liduri n \'. 1. 43 E 1
Str. Miclc Veronica 60 c 1
I ntr. Micle Veronica 60 c 1
Str. 1licltti 28 E 1
Str. 1licunele 79 F 3
Str. Midia 59 J ) 1
Str. "tiri lor 80 B 2
I ntr. Mieilor 80 B 2
Str. 1liercani 24 A 1
Str. 1liercurea Ciuc 104 B 5
Str. Mierlei 61 A 1
Str. 1\li gdalului 40 E 6
os. :
I
i hai Bravu l c
2 +
I ntr. :Ii hai Bran1 81 A 2
Str. Mihai Stan serg. 92 " 5
Str. 1\ lihai VitPazul 23 J) 1
Str. 1lihai Vod 78 c 5
Str. Mi halcca Banul 77 J ) [
Str. 1lihalc N. Steli an sold. 99 A :l
Str. Miheti 47 E 2
Str. 1lihiil Radu sold. 61 H 2
Str. 1\
I
i hileanu tefan 79 B 2
Str. 1
\
li hoiileni 25 E 1
Str. Mihnea Vod
78 F 4
Str. 1lilcov 41 c 1
Str. Mileanca 85 D :-
Str. Mile ti n 80 D 3
Str. Militari 77 D 5
Str. Militaru Gheorghe serg. 43
E 1
Str. Militaru Stoian 107 B 4
Str. Mi li iei 78 c 5
Str. Miile Constant i n 78 A 1
Str. Miii o Ma tci 78 A 1
Str. Mimozei 39 B 1
I ntr. Mina Gheorghe sold. 63 F 2
Str. Mi nei Dumitru sold. 107 B 4
Str. Minciu Cristachc sold. 84 D 3
Str. Minciu Ion sold. 109 A 4
Str. Mi nci un Tudor sold. 97 B 3
Str. Mincu I on arh. 60 A 1
Str. Mi nervei 40 A
1
Str. Mi nerilor 47 F 2
Str. Ministerului 78 A 1
65
www.cimec.ro
4
Str. Mi ni s 98 B 3
tr. lli nodora 7:l c 6
Str. 1li noaurului 77 F 5
Str. Mi novici Nicolae dr. 26 F 1
Slr. Mi ori a 58 F 6
I ntr. Mi ori a 58 F 6
Str. Mi racollor 77 J) 5
Slr. :lirslu 95 H
:J
Str. !li nea eri Btrin 91 F 5
Str. Mi rcea Petrl av . . cpt. 4
1 D 1
Str. :li rcea Vod 79 c :J
Slr. lli rct l i 4 1 c i
Str. Mi re a (1 . D. pictor

43 E 1
Slr. lli resmei 64 c 2
Str. lliri nescu Mihail dr. 76 j ) 5
I ntr. Mi rodrnil'i 7:l D 6
Str. Mi ron Cos l i n 59 J) 1
Slr. lli roni uc Vasile 59 H 1
Slr. Mi rosi ani 75 F 6
Sl r. Mi ruiri 22 c 1
Slr. lJissail Gheorghe 42 E
1
l nl r. lli strc! ul ui 90 A 5
I ntr. ;lis triei 64 D 2
Str. llic Pllrc cap. 92 c 5
Str. Mi t ropol i t ul Dosoftei 94 c 5
Str. Mi t ropol i t ul . Filaret 78 E 4
Str. Mi tropol i tul Gri gore l4 c 4
Str. 1'li tro
p
oli t ul Iosif 94 c
4
Str. Mi t ropol i t ul Nifon 78 E
4
Str. " Mi tropol i t ul aguna Andrei 24 A 1
Str. Mi t ropol i t ul Varlaam 24 B 1
St r. Mi t ropol i t ul Veniami n
Cosla('hc 94 c 4
+
5
St r. l\li \ ari 93 E
5
Str. ll i ulcsti 91 F 5
I ntr. ll i ul ui 79 E 4
Str. Mi xandrei 107 c 4
St r. Mi zil 99 D 3
Aleea Mi zi l 99 D 3
St r. lli zi l cni 91 B 5
Stt. l1 i ndresti 105 c 5
I ntr. il i ndri i 56 F 6 7
Str. l i nt ulcasa 79 A 2
I ntr. J\1 i nt ul cnsa 79 A 2
I ntr. !J i nucu 105 B 5
Str. " 1l i nzului 40 c
St r. :l ira 25 F 1
St r. Mldi ei 42 E 1
St r. lloang Vasile cpt . 75 F 6
66
www.cimec.ro
4 5 6
Str. Moara Hoie 93 F 5
Str. Mocanului 95 A 4
Str. Mocncu\i 94 B 4
Str. Moceanu Gheorghe 44
E
Str. Modestiei 40 B 1
Str. :odoran Enc sold. 92 c 5
Slr. Moeciu 44 A 1
I ntr. loeciu 44 A 1
Str. lloga Alexandru sit. 79
D 3
Str. Moghioro Alexandru 74 E 6
Str. logo Vornicul 79 B 2
Str. Mohinrscu icolae 10: A 5
I ntr. lohnescu Nieolae 1:{ A 5
I
ntr. llohor Vasile sold. 40 E 6
Str. Mohorului 7:1 c 6
I ntr. Moi grad 44 A 1
Str. Moi neti
7:3 c 6
I ntr. !oi neti 72 F 6
Aleea lloineti
n c 6
Str. Moise Constanti n scrg. 74 D 6
Str. 1fnise Nicoar prof. 80 c 3
Str. MoisiJ c. Gri gore 45 F 2
Str. Moldovpa.nu Anghel 1 16 A 4.
Str. Moldoveanului 106 A 5
Str. Moldovei 24 E l
Str. Moldoveni 107 F 4
Str. lloldovi a 109 E
4
Alcef. l!oldoYi \a 109 E 4
Str. llolierc 44 c 1
I ntr. Monahul ui 62 ) ) 2
I ntr. Moneasa 1 1 5 B 5
Str. Monctriei 60 A 1
I ntr. lonoli tului 96 A 3
I ntr. lonoplanului 4 1 A 1
Str. llontana 75 F 6
Str. llonumenlului 62 ) ) 2
St r. Iora Gri gorc dr. 43 F 1
!os. llorarilor 65 F 2
Str. Moraru Octavi an soid. 44
E 1 4
:tr. Moraru !tefan serg. \H D 5
Intr. Moravici 60 D 1
Aleea More ni 97 A 3
Slr. Mori lor 95 1 1 3
Str. Moroeni 48 B 2
Str. Moroiu Constanti n 77 l) 5
I ntr. :loroiu : l i a 78 E 4
Si r. Morun I on 96 B 3
Si r. Moruzcl i lor
\:I F 5
67
www.cimec.ro
2 6
St r. :Joruzi Voit-nHI Al exandru 79 F :l
AI L'l'a l oruzi Voi<Yotl Al l' xandru IO E :l
Slr. :l oSL l l l ui J E 5
I ntr.
,\l ostitea 1 1 5 A 5
Str: \Jo Adam
91 8 5
Str. :l o Aj un 92 H 5
I ntr. ;(o Ni colae 1 16 A 't
I ntr. Mo Petre
96 A :l
Str. ;Jo I on Roat 85 A :J
Calea :loilor 79 A 2 +3
Str. :losoaia 109 F 4
Str. :oi rului 91 E 5
Str. Motru na 92 c 5
Str. :Io\ i lor 96 A :
Str. Moloc 92 A 5
Str. ilovi hi Ion 62
E
2
I ntr. :lovi lelor 55 F 6
Intr. llovi leni 76
E 5
Str. 1Jovili \ ei 24 F 1
I ntr. Movi li \ei 24 F 1
Str. ?loxa \Ji hai l 60 D 1
Aleea ?lozai cul ui 82 A 2
Str. ilozart w. Amadcus 45 E 2
Str. lrenei 65 c 2
Str. Muccni cul 8cchcru 9:1 c 5
Str. Mugur :lugurcl 95 8 :l
Str. :Jugura 94 D 4
Str. \lugurel 95 F 4
Str. llumul eanu Barbu 62 c 2
B-dul Munci i 81 B
2+3
Intr. Muncii 82 B :l
Piaa Muncii 81 A 2
Str. l\l uncitorul ui 89 c 5
Str. Muni \ iei 74 B 6
Str. Muntele Lung 1 18 B 4
Stre Muntrle Mare 1 10 E 4
Str. Muntcncscu J . av.
6 1 B 2
Str. Munteni ei 24 E 1
Str. Munii Apuseni 58 c 6
Str. Munii Buzului 49 A 2
Str. Munii Carpa\i 92 E 5
Str. Muni i Gurghiului 58 c 6
Intr. Muni i Gutinului 26 A 1
Str. Mun ii Mehedi ni 85 D 3
Str. Muni i Tatra 60 c 1
Str. Mun\ i lor 73 D 6
Str. llurclor 40 E 6
Str. Murc 4 1 c
1
Str. Murcana 96 B 3
68
www.cimec.ro
2
3 6
Str. Mureanu Andrei poet 4: F 1
Str. Mureeni 85 A 3
Str. Murfatlar 38 B 1
Str. 1lurgeni 82 A :
Str. Murgescu Ion amiral 6 t c 2
Str. Murgoci Munteanu George
prof. 77 F 4
Str. Murgu Efti mie prof. 80 c :l
Drum. Murgului 81 F 3
Str. Murgua 7: c 6
I ntr. Murmurului 43 B 1
Intr. Musc Nicolae 93 E 5
Intr. Musc Vasile 106 A 5
Str. Musicescu Gavriil 44 E 1
Str. M.at Constantin serg. 93 c 5
Str. Muatinilor 106 B 5
I ntr. Mucatei 81 F :3
Str. Muscelcanu Grigorc dr. 1 16 B 4
Str. Mueteti 28 F 1
Str. Muoiu Panait 60 A 1
Str. Muzelor 78 F 4
Str. Muzeul Zambaccian 43 F 1
Str. Muzicii 80 E :3
Str. Muzicuei 26 )) 1
Intr. Nacelei 28 F 1
Str. Nacu Constantin 79 A 2
Str. Nada Florilor 46 E 2
Str. Nade 9 A
1
I ntr. Nade 9 B 1
Str. Naipu 92
E 5
Str. Naiului 80 E :3
Str. Nalbei 65 E 2
Str. Nandru 19 E 5
Str. Nanu Muscel dr. 76 B 5
Str. Napoca 25 F 1
Str. Nataiei 25 c 1
Str. Naturalitilor 38 B 1
Piaa Naiunile Unite 78 c 4
Intr. Navei 57 F 6
Intr. Navlgatorilor 44 D 1
Str. Navigaliei 40 B 1
Str. Nazarcea 23 B 1
Str. Nazarie dr. 109 D 4
Str. Nbucului 75 F 5
Str. Ndejdei 58 A 6
Str. Nmeti 39 B 1
I ntr. Nruja 1 16 A 4
Str. Nstase Pamfil serg. 62 c 2
Str. Nvalnicului 93 E 5
69
www.cimec.ro
2
4 5 6
Str. Nvodari 43 B 1
Str. Nizui nt el 81 c 3
Str. Ncacu Bogdan 76 E 5
Str. Neagoc Vod 27 c 1
Str. Neagota 46 A 2
Str. Neagu Andrei sold. 85 D 3
Str. Neagu Florea sold. 44 F 2
I ntr. Neagu Nicolae serg. 93 A 5
Str. Neajlovului 25 c 1
Str. Neamului 23 F 1
Str. Neatirnrii 24 F 1
I ntr. Neatlrnrii 24 F 1
Str. Neculce Ion. 59 B 1
Str. Neculut Dumitru Theodor
poet 81 B 2
Str. Nedeia 93 F 5
Str. Nedelcu lli" cpt. 91 D 5
Str. Nedelcu Ion plut. 97 1 3
Str. Nedelennu Ion serg. maj. 92 A 5 6
Drum. Nefiiului 103 F 5
Str. Ne gel Gheorghe I t. av. 75 F 6
Str. Negoiu 80 D 3
Str. Negosti na 85 c 3
Aleea Negre ni 94 A 4
Str. Negri Costache 77 A 5
I ntr. Negri Costache 77 A 5
Str. Negru Vod 79 c :i
I ntr. Negru Vod 78 D 3
Str. Negrutzzi Iacob 59 D 1
Str. Negulescn Petre I t. 47 A 2
Str. Negulescu tefan ll 1 A 1
Str. Negulici Ion pictor 43 F 1
Str. Negureni 108 B 4
Str. Negustori 79 A 2
Slr. Nehoiai 107 A 5
Aleea Nehoiu 119 c 4
Str. Nemira 48 D 2
Str. Nenciu Petre 92 F 5
Str. Neptun 104 A 5
Intr. Neptun 103 B 5
Str. Nera 73 F G
Str. Nerva Traian 79 F :i
Str . . Nestor tefan Logoftul 78 c 5
I ntr. Nestorei 79 E 4
Str. Niagara 40 B 1
Slr. Nichita Vasile cap. 108 A 4
Str. Nicolae Banul 48 B 2
Str. Nicolae Ion crg. 97 B 3
Str. Nicolae Tudor 80 D 3
70
www.cimec.ro
2 3 6
Str. Nicolau S. tefan prof. dr. 8 1 c 3
Str. Ni colea nu Nicolae poet 9 c 1
Str. Nicolinei 107 c 4
Str. Nicopole 94 D 4
I ntr. Nicoreti 6 1 D 1
Str. Nicotinei 58 D 6
Str. Nicovalei 65 E 2
Str. Niculescu Iosif 9:1 A 5
Str. Niculescu Homulus Bazar It. 64 E
2
Aleea Niculi el 109 E 4
Str. Nicuor 76 D 5
Str. Jifon Mitropolitul 78 E 4
Intr. Nisetrulul 65 F 2
Str. ' 'isi pari 4:1 B 1
Str. ' '!stor frt. 92 c 5
Aleea Ni ei 1 08 F 4
Str. Ni\ Ene sold. 8 c 2
tr. Ni \ Ion plut. 65 c 2
Str. Ni Nicolae serg. 40
E (
Str. Nin Vasile serg. 108 D 4
Str. Nivelrii 105 A 5
I ntr. Nopii 60 A 1
os. Nordului 43 B 1
Str. Nottara Constantin l( F 3
Str. Nou 74 A 6
Str. Novaci 92 A 5
Str. Nucetului 107 A 4
Str. Nucoara 5
(
B 6
Str. Nucului 96 A 3
Str. Nufrul Galben 1 06 F 5
Str. Nuferilor (,O F 1
Str.
N
uu Anghel 1 1 5 B 5
Str. 1u\ u I on serg. 76 E 5
Str. 1u\'tlei 24
E 1
Str. Oaie Ion erou 106 A 5
Str. Oarc I on 76 F 5
B-dul Oa
s
pei lor 1 1 F 1
Str. Oastei 2:! F
1
Str. Oaului 23 D 1
I ntr. Ohad ei 28 E 1
Str. O bei na !Iare 7-
t
F (
Aleea Obcina lJic;i 75 E 6
Str. Ohedeanu Oscar, pictor 63 F 2
Str. Obedeanu lJihail dr. 76 B 5
I ntr. Obiceiului 95 F 4
I ntr. Obiriei 95 F 4
Str. Oblrilor 65 c 2
Str. Oboga 72 c 6
l utr. Oboi ului 71 B 6
71
www.cimec.ro
2
4 5 6.
Str. Obol ului 95 E 4
Str. Oborul Nou 63 E 2
I ntr. Obstacol ului 96 E 4
I ntr. Obtei 80 c 3
Str. Obuzului 92 A 5
I ntr. Ocalei 6-1 B 2
Str. Occidentului 60 c 1
Str. Ochioru' 47 A 2
I ntr. Ochiuri 58 F 6
Str. Ocna Iure 23 D 1
Str. Ocna Sibiului 27 D 1
Str. Ocolului 62 c 2
Str. Octavi an 95 B 3
os. Odi 2 c 1
Intr. Odi 2 c 1
Str. Odei 1 16 B 4
Str. Odgonului 73 c 6
Str. Odihnei 105 A 5
Str. Odoarei 93 A 5
Str. Odobrscu Alexandru 77 D 5
Str. Odobcsti 81 F 3
I ntr. Odobcti 81 F 3
Str. Odorhi 63 B 2
Str. Ofrnndci 93 E 5
Str. Ogorului 106 A 5
Intr. OgradPi 106 D 5
Str. Ogrezeni 93 E
5
Str. Oi nei 25
1
1
Str. Oituz 47 B 2
Str. Oi ! clor i8
F
4
Intr. Ojogului 106 F 5
Str. O la ne lor 46 D 2
Str. Olari 62 F 2
I ntr. Olaru Ion sold. 9:i A 5
Str. Olaru Zamlir 93 A 5
Str. Ol!nesti 58 A 6
Str. Olimp
,
i adei 61 D 2
Str. Olimpului il E 4
Str. Oltarului 62 F 2
Str.
.
Olteunu sold. 92 E 5
Str. Olteni 79 c 3
I ntr. Olteni 79 c 3
Str. Olteniei 24 E 1
:os. Oltrni ei 94 p 4
Str. OlteJului 45 c 2
Str. O
I
ti na 92 D 5
Str. Gitului 92 E 5
Str. Omtului 103 A 5
Str. Omului
25 c 1
72
www.cimec.ro
2 3 5 6
Str' Onciu Dimitrie 62 F 2
Str. Oneti 78 A 1
Str. OpanPz 45 E 2
Str. Opcretei 78 c 5
Str. Oprea Ilie 116 A 'l
Str. Oprea lstra te 106 A 5
Str. Opri Ilie maior 94 F 4
Str. Oradea 63 B 2
Str. Oravi a 109 F 4
Str. Orscu Alexandru arh. 77 ]) 5
Str. Oreni 77 F 4
Str. Ortie 1 1 6 B 4
Intr. Orltie 116 B 4
Str. Orbescu Dimitrie 62 c 2
Str. Ordi nii 91 E 5
Str. Orfeu 78 c 4
Str. Orgu Tnase 110 E 4
os. Orhideelor 59 c 1 +6
Str. Oriav 85 c 3
Str. Orientului 62 c 2
Str. Orlon 104 A 5
I ntr. Orizont ului 61 c 1
Str. Orlando 60 D 1
Aleea Ornamentului 109 E 4
Str. Orova 104 E 5
Str. Ortocului 47 E 2
Str. Orz ari 80 B 2
Str. Oslo 61 A 1
Str. Ostai lor 77 B 1
Str. Ostrov 107 A 5
Intr. Ostrovcni 104 A 5
Str. Otescu Ion Nonna 75 F 6
Str. Oteani 63 A 2
Aleea Otlani 63 A 2
Str. Otcteleanu Ion 78 A 1
Str. Ottoi Cl i n dr. 81 A 2
Str. Otulescu Srarlat 94 E 5
Str. Oelarilor 109 D 4
I ntr. Oelrni 103 B 5
Str. Oelul Hou 93 B 5 3
Str. O lei ului 47 E 2
Str. Oetari 78 B 2
Str. Ovzului 47 A 2
Intr. Ovidi u 78 E 4
Str. Oxigenului 57 F 6
Str. Ozana 99 B 3
Str. Oziris 103 c 5
Str. Paciurea Dimitrie 62 E 2
Intr. Pacu Iosif sold. 97 B 3
4
Ghdul strzilor cd. 369
73
www.cimec.ro
4 6
Str. Padcu 94 F 4
Str. Padi na 2 F 1
Str. Padlna Roie 47 E 2
I ntr. Paharnicul Turturea 64 A 2 1 1
Str. Paharnicului 43 E 1
Str. Pajite! 95 F 4
Str. Pajurei 25 E 1
Aleea Pajurei 25 F 1
Str. Palade g-rai 92 A 5
I ntr. Palade maior 57 A 6
Str. Palanca 47 F 2
Str. Pal as 77 D 5
Str. Palatul Justiiei 78 c 4
Str. Palazul Mare 41 F 1
Str. Paleologu 79 A 2 +3
Str. Palisandrulul 24 c 1
Intr. Palmacului 64
B
2
I ntr. Palmierului 63 F 2
Str. Palo Gheorghe 106 c 5
Str. Palo ului 76 E 5
Str. Palota 106 E 5
Str. Paltlnilor 106 A 5
Str. Pann Anton 79 c 3
Str. Pan Gheorghe erou 85 c 3
Str. Pa nelu 24 D 1
os. Pandurilor 76 F 5
Intr. Pandurilor 76 c 5
Str. Panerulul 106 c 5
Str. Pangratti Ermil i ng. 43 F 1
Intr. Panificaiei 73 A 6
Str. Panselelor 109 F 4
Str. Pantazi Florica 64 D 2
os. Pantelimon 63 D 2
Aleea Pantelimon 66 F 2
Str. Panterci 91 B 5
Intr. Pan iru Ion serg. 63 F 2
Str. Panu Anastase 79 F 3
Str. Papazoglu Dumitru It. col. 79 F 3
Str. Papiu Ilarian Alexandru IH E 3
Str. Parafinei 72 D 6
Str. Parapctului 25 c 1
Str. Paraschiv Ilie cap. 92 c 5 12
Str. Paraschiv N. 46 B 2
Str. Paraschivescu 93 F 5
Str. Parcului 26
E 1
Str. Parfumului 79 D 3
I ntr. Parfum ului 79 D 3
Str. Parincia 109 c 4
Str. Paris 60 B 1
74
www.cimec.ro
4 6
Str. Parmci 22 D 1
Str. Par'lngului 41 c 1
Str. Parocni 4G c 2
Str. Partiturii 73 A G
Str. Partizanilor 74 A G
Intr. Partizanilor 74 A 6
Aleea Parva 89 A 6
Str. Pasrea lOG A f
Str. Pascal Aristide 80 F 3
Str. Pascal Cristian i ng. 58 D G
Str. Pascalt tefan sold.
46 B 2
Str. Pascu Nicolae I t. 97 c 3
Intr. Pastei 79 D 3
Intr. Pastelului 80 F 3
Str. Pasteur Louis dr.
77 c 5
I ntr. Pasteur Louls dr. 77 c 5
I ntr. Pasul Bran
96 A 3
Str. Pasului
79 A 2
Str. Pacani 73 F 6
Aleea Pacani 73 F 6
I ntr. Pati noarului
81 c 3
Str. Patriarhiei 78 c 4
lnlr. Patriarhiei 78 c 1
Str. Patriei 78 D 3
Str. Patrioplor
98 B 3
Intr. Patrulel
80 A :!
Str. Paulescu A. It.
80 A 2
Str. Pauli na
93 F 5
Str. Pavel Constantin
106 B 5
Str. Pavezei 64 B 2
Str. Pavlov P. 1. 41 F
Str. Pazei 91 E 5
Str. Pazon Mari n plut. 99 c l
B-dul Pcii
74
A G
Inlr. Pcuraru Avram cap. 28 E 1
Str. P:durarilor 55 F G
Str. Pdurea Craiului 82 E
3
Altra Pdurea Craiului 82 E 3
Mr. Paaurea Tuzului 87 D G
Str. Pdurea nu Ghi \ 44 F 2
Sl r. Pdure ni 58 A 6
Str. Pdurr! u 88 D 6
Str. Pdurii 1 1 F 1
Str. Pduroiu 108 A 4
Str. Piului 107 A 4
Str. Pli u Vasile I t. 1 1 6 B 4
Intr. Plmidci 46 c 2
Str. Pltinisului 107 B 4
75
www.cimec.ro
2 3 4 5 6
Str. Pl ti noasa 104 A 5
Str. Ppdiei 81 D
3
Str. Pipuoi ul ui 104 A 5
Str. Prluclor 72 B 6
Intr. Prluelor 72 A 6
Intr. Prului 81 E
3
Str. Psrnni 4
8 c 2
Str. Pstorului 45 E
2-
Str. Pstrvilor 93 E
5
Str. Punilor 106 c 5
I ntr. Puni lor 106 D 5
Str. Pll agi nci 96 B :J
St r. Ptrarului 3
9 c 6
I ntr. Ptrarului 3
9 c 6
Str. Ptralu Vod 78 B 3
Str. Ptrcanu Lucrci u 83 A 3
Str. Ptulca i ng. 24 F 1
Intr. Ptul eni 106 A 5
Str. Ptul ul ui 98 B
:j
Intr. Puli 73 A 6
Str. Piun Il i e 106 B 5
Str. Pun Nicolae cap. 92 E
5
Str. Piun Petre 92 F 5
Str. Pun Ion Pincio 64 F 2
Str. Punaul Codrilor 93
c 5
Str. Puncscu
I
on Pal t i n 80 D 3
Str. P:iuncsti 84 B 3
Str. P:itmilor 39 B 1
Str. P:iua 105 A 5
Str. Pcci ncaga 92 D 5
Str. l'lectei 25
E 1
Str. Pcclwa 27 )) 1
Str. Pechiu Ion scrg. 1 1 9 B 4
Str. Peci u Nou 93
E 5
Str. Peisaj ul ui 47
E 2
Slr. Pcllaga 93
F 5
Str. Pclcrinilor 77 D 5
Str. Pclc 86 D
3
Str. Pl' l i canul ui 65 F 2
Str. Pcl i nul ui 96 B 3
Slr. PtlUZl'i 23
F 1
Str. Pene l l umi tru serg. 99 B 3
Intr. Pene lor 92 A 5
Str. Penel ului 108 c 4
Str. P< ne Curcanul 96 A 3
Intr. Pl'lll' Curcanul 96 c 3
Slr. Pem I l. av. 92 E 5
Str. Peni ei
41 A 1
Str. l'entcl eu 41 D 1
76
www.cimec.ro
4 5 6
Str. Pe pe lea 45 c 2
Intr. Pepinierei 90 A 5
Str. Peru Dumitru 75 F 6
Intr. Perelor 57 E 6
Str. Pere ni 105 B 5
Str. Perfecionrii 39 D 1
Str. Performanei 73 A 6
Str. Pery Gabriel 6 1 E 1
Str. Peri ni a 104 c 5
Str. Peri 47 B 2
Aleea Perioru 99 B 3
Str. Peroni 107 B 4
Str. Persicani 106 A 5 1
I ntr. Pcrsi cani 106 A 5
Str. Perani 1 16 A 4
Str. Pescarilor 47 E 2
I ntr. Pescarilor 4 7 F 2
Str. Pescru ului 65 E 2
Intr. Peteana 96 B 3
Str. Petera Dlmbovlcloarei 71 A 6
Str. Petera Scrioara 89 B 6
I ntr. Peterii 62 D 2
Str. Petaleior 105 B 5
Str. Petcu Avram srrg. 107 D 4
Str. Petofi Sandor 43 E 1
Str. Petrache Florea serg. 99 c 3
Intr. Petrcheti 56 E 6
Str. Petre Gheorghe 4 1 D 1
Str. Petre Petre serg. 84 E 3
Intr. Petrescu Carii 6 1 D 1
Str. Petrescu Dumitru 1 1 7 B 4
Str. Petrescu Gheorghe 78 c 5
Str. Petrescu Mihail 95 E 4
Str. Petresc
u
erbal It. av. 44 E 1
Str. Petrescu Zaharia dr. 76 A 5
Str. Petricani 46 c 2
B-dul Petrila 9 c 1
Str. Petrilova 109 F 4
Str. Petri ni Galai Mihai l dr. 76 D 5
Str. Petrolului 108 c 4 1
Str. Petroeni 91 F 5
Intr. Petrova 97 A 3
Str. Petru Maior 59 B 1
Str. Petru i Pavel 2:3 c 1
Str. Petru Vod 92 E 5
Str. Petunie! 72 D 6
Str. Piatra Alb 104 B 5
Str. Piatra Craiului 57 D 6
Str. Piatra Iare 47 E 2
77
www.cimec.ro
'2
3
4 5 6
Str. Piatra Morii
25 c 1
St r. Pi at ra Neam
10,1 B 5
St r. Piatra Olt
104 c 5
St r.
Piatra Role
73 D 6
Str.
Piatra oimulul
103 c 5
Str.
Piaa Amzei
61 E 1
Piaa Na(iuni le Unite
78 c 4
Str.
Piaa IIi e Pintilie
60 E 1
Piaa Scinteii
42 B 1
St r. Pi a a Tei
62 B 2
I ntr. Picaj ului
28 E 1
Str. Pichetului
105 B 5
Str. Picturii
108 c 4
Str. Piculinei
39 B 1
Intr. Pielari
79 E "
B-dul Pieptnari
94
E 5
Intr. Picrsicilor
57 E 6
I nt r. Pietii
61 c 1
Str. Pietrele Doamnei
58 c 6
I ntr. Pietricica
64
D 2
Str. Pietriului
46
c 2
Str. T'ietroasa 3
1 E 2
Str. Pietroelului
84
B 3
Str. Pietroia
8 D 1
Str. Pieei
24
E 1
H-dul Pintilie r:ie
60 D 1
Str. Pi ntilie Nicolae serg.
74 c 6
Str. Pi nul Alb
44 F 2
St r. Pinulu
40
F 1
Intr. Pinului
40 F 6
B-dul Pionierllor
95 c 4
os. Pipera
44 A 1
+
2
Str. Piramidei
92
E 5
St r. Pironau Ion serg.
(4 E 2
Str. Pirotehniei
74 B 6
Str. Piscul Crusanl
72 A 6
Str. Piscul Rchitei
96 D 3
Str. Piscului
95 c 4
Calca Piscului
95
E 4
Str. Pisoni i ng.
59 F 1
Str. Pitagora
79 E 3
I nt r. Pitagora
79
E :i
Str. Pitar Mo
61 F 1
St r. Piteti
104
E 5
I nt r. Piticului
92 B 5
St r. Pitpalacului
105 B 5
i nt r. Pitulcscu i ng.
9 F 5
I ntr. Pitulicii
56
E 6
Str. Pi vnicerului 42 F 1 7
78
www.cimec.ro
4 6
tr. Pi ncota 46 F 2
Intr. Pi ncota 64 A 2
Intr. Ping
l
rn i 105 B 5
Str. Pi rgarilor 62 B 2
Intr. Pirgarllor 62 A : 7
Str. Piri u Nicolae 1f D 2
S
tr. Piriu! Hecc 27 c 1
Str. l ' irlului 106 A 5
Str. Pirjolestu Ion sold. 85 D 3
Str. Prvan \' asilc 77 A 1
Str. Plaiul Foii 119 A 4
Str. P

lniul lluntelui 23 F 1
Intr. Plai ului 116 B 4
Str. Planetei 56 F 6
Str. Planorului 28 F 1
Str. Pantaiel 64 B 2
Str. Plantelor 79 B 2
I ntr. Piatanului 58 F 6
Intr. Platinei 115 B 5
Intr. Platon IO A 3
Str. Platoei 92 A 5
Str. Plaurului 23 B 1
Str. Plav tefan 58 c (
Str. Plaviei 40 F 1
Str. Plior 106 B 5
Str. Plltlell 65 c .2
Aleea Plenl l a 82 B 3
Str. Pleani 93
E
5
Str. Plcrti 83 1 > 3
Str. Plloianu Elena 42 E 1 5
Str. Pltoianu Virgil 42 E 1
Str. Pleului :i9 D 6
Colea Plcvnei 77 A 1 +5 -t- G
Str. Plivltului 92 c 5
Str. Plopeni 1()6 B 5
Intr. Plopeni 1116 B 5
Si r. Plopului 2:; E 1
Str. Plugari lor 95 D -1
Str. Pluguor 48 B :
Str. Plumbul ta 46 D 2
Str. Plutailor 24 c
Str. Plute! 81 D 3
Aleea Poarta Alb
71
}) (
Str. Podarului 108 c 4
Intr. Podeanu Ion 57 E (
Str. Podgoria 26 D 1
Intr. Podi ului 57 D 6
Intr. Podoleni 105 B 5
79 .
www.cimec.ro
4 5 6
I ntr. Podrag 72 B 6
Str. Podul Corbului 64 A 2
Str. Podul Giurgiului 100 D
5
Aleea Podul Giurgiului 106 ])
5
Str. Podul
I
nalt 107 B 4
Str. Podul Neagului 64 A 2
Str. Podnl Vadului 64 A 2
Str. Pod11 l Vrlnsului 64 A 2
Str. Podului 23 B 1
Str. Poemului 26 B 1
Str. Poe nori 95 A 4
Aleea Poenarl 95 A 4
Str. Pornaru Bordra col. 78 c 4
Str. Poenaru P
e
trnche 92 B 5
Str. Poenaru Vasile frt. 92 F 5
Str. Poeni a 105 ] 5
Str. Poetului 40 A 1
Str. Poeziei 48 c 2
Intr. Pogineti 116 B 4
Str. Pogoane le 1 1 6 D 4
Intr. Poiana 27 F 1
Str. Poiana cu Aluni 47 E
2
Str. Poiana Cimpina 75 D
6
Aleea Poiana Cernci 75 c 6
Str. Poiana Codrului 40 c 1
Str. Poiana Florilor 78 E 4
Str. Poiana Lacului 39 E
6
Aleea Poiana Mare 75 D
6
l
ntr. Poiana Mirului 116 A 4
Aleea Poiana Muntelui 74 E 6
Str. Poiana Narciselor 78 A 1
Aleea Poiana Sibiului 75 c o
Str. Poiana Stampci 61 B 1
Aleea Poiana Vad ului 74 D 6
Str. Poiana Verde 88 ] 5
Str. Poieni 109 F 4
Str. Pojorta 22 D 1
Str. Polenului 58 B 6
Str. Poli ciori 75 F 5
B-dul Poli grafi ei 42
A 1
Str. Politehnicii 74 B 6
Aleea Politehnicii 74 B 6
Str. Polizu Elena 65 F 2
Str. Polfzu Gheorghe 60 c 1
Str. Polizu Ion 65 F 2
Str. Polon 61 D 1
Intr. Polo ni 61 D 1
Str. Poloni Victor dr. 76
D 5
Str. Poloca Tnase sold. 97 B 3
80
www.cimec.ro
3 5 6
Str. Polovraci 45 F 2
Intr. Poltava 38 A 6
Str. Pometului 94 F 4
Str. Pomilor 40 E 6
Str. Pomirla 108 A 4
Intr. Pomirla 105 A 4
B-dul Pompei Dimitrie prof. 45 A 2
Str. Pompi liu Eliade 77 B 1
Str. Poni Petru 60 c 1
Intr. Ponorului 28 E 1
Str. Pontonierilor 105 B 5
Intr. Pontonului 45 F 2
Str. Pop de Bseti Gheorghe 63
E 2
Intr. Pop de Bseli Gheorghe 63 E 2
Str. Popa sit. 92 F 5
Intr. Popa Balint Simion 76 F 5
Str. Popa Florea sold. 81 D 3
Str. Popa Iancu 63 B 2
Str. Popa Istrate 65 E 2
Str. Popa Lazr 63 D 2
I ntr. Popa
L
azr 63 D 2
Str. Popa Marin av. 44 E 1
Str. Ppa Nae 93
E 5
Str. Popa Nan 80 A 2 +3
I
ntr. Popa Nan 80 A 2
Str. Popa Nicolae 64 A 2
Str. Popa Petre 62 E 2
Str. Popa Radu 58 A 6
Str. Popa Rusu 62
E 2
Str. Popa Savu 43 F 1
Str. Popa Soare 79 B 2+3
Intr. Popa Stan serg. 77
E 5
Str.
Popa Stoica din Farca
80 F 3
Str. Popa tefan
93
F 5
Str. Popa Tatu 60
F 1
Str. Popasului
61 B 1 2
Str. Popeia Corneliu col.
93
A 5
Str. Popper Maximllian dr. 79 D 3
Intr. Popper Maximilian dr.
79 ]) 3
Str.
Popescu Alexandru It.
84 E :l
Str. Popescu Candiano g-rai
l- A
4
Str. Popescu Eremla cpt.
l lu c 4
Str. Popescu Eugen maior
56
F 6
Str. Popescu Eufrosina
81 E 3
Intr. Popescu Eufrosina
11
E 3
Str. Popescu Gheorghe
94 E 5
Str.
Popescu Hadu
59 A
Str.
Popescu Romeo av.
23 H
1
Str.
Popescu Sever
49 A
81
www.cimec.ro
2
3
5 6
Str. Popescu Stoian 57 B 6
Aleea Popescu Victor serg. maj.
109 D 4
Str. Popina 92 D 5
Str. Popitcanu av. 41 D 1
Str. Popov Petre g-rai 58 c 6
Str. Popovici Andrei g-rai av.
44 E 1
Str. Popovici Nicolae elev
92 A 5
Slr. Porojan Nicolae sold.
92 F 5
Str. Portreti
58 c 6
Str. Portla
105 A 5
I ntr. Portocalelor 59 E 6
Str. Porile de Fier
47 B 2
Str. Porumbacu
58 A 6
Str. Porumbaru Ion maior
91 D 5
Str. Porumbceanu Ion
46 D 2
Str. Porumbelului
72 B 6
Str. Porumbescu Clprlan
61 c 1
I ntr. Porumbilor
57
E 6
Str. Posada
91 F 5
I . . t r. Posada
91 E 5
,\It ( a Posada
91 F 5
SL 1 . Postvarul
99 A 3
Akra Postvarul
82 F 3
St r. Postelnicul Stroe
44 D 2
Str. Postelniculul
60 A 1
Str, Postolachc Alexandru serg.
90 B 6
Str. Potalionului
117 D 4
Str. Potaulul
100 A 3
Slr. Potei
78 c 3
Aleea Potaisa
89 B 1
Str. Potcoave!
65 c 2
Slr. Ptec Eufrosin prof.
64 E 2
I ntr. Potecii
95 D 4
I ntr. Potelu
1 15 A
5
Str. Potera
71 F 4
Str. Potrnlchll
65 F 2
Str. Povernel
61 c 1
Str. Poveste!
96 F 4
Intr. Poveste!
96 F 4
I ntr. Poveei
95 F 4
Str. Praga
60 B 1
Str. Prahova
40 B 1
Slr. Praporgescu David g-rai
61 F 2
Str. Prailei
101 A 4
str. Prnv
74 F I
Aleea Prav
74 F 6
Str. Prji ne!
M B 2 3
Intr. Pri toarei
28
E 1
Intr. Prcnjba
28
E 1
82
www.cimec.ro
4 6
St r. Preciziei i2 c 6
St r.
Precupeii Vechi 62 D 2
I ntr. Prerupe i i Vechi 62 D 2
St r. Preda cap. 92 D 5
St r. Predeal 64 A 2
I nt r. Predelus 57 A 6 1 8
Mr. Predescu Vasile serg. 49 A 2
Str. Preluca 64 B 2
St r. Preocuprii 40 F 6
St r. Preoteasa Gri gore 58 A 6
St r. Preoescu Gheorghe cpt. 78 E 4
l nlr. Preoescu Gheorghe cpt. 78 E
4
Str. Prepclicarul ui 106 E 5
:tr. Prcpeli ci 62 F 2
Str. Prescurea Valeri an 94 B 4
St r. Presei 25 E 1
Str. Pretori eni lor 77 c 5
Str. Prevederii 98 D 3
Al l'ea I'revederii 99 c 3
Slr. Pribeagului 92 c 5
Sl r. Priboiului 10i D 4
Str. Pricopan 92 D 5
Al eea Priropan 92 D 5
St r. Pridvorului 95 D 4
St r. Prieteniei 81 c 3
St r. Prigoriilor 84 D 3
I ntr. Prilej ului 9 1 B 5
B-dul Prmwrii 43 D 1
Slr. Principatele Unite 78 F 4
St r.
Prinosului 108 B 4
A I ea l'riporul ui 43 B 1
St r. Prpu Gheorghe sold. 28 E 1
St r. l'risaca Dornei 82 F 3
:os. Prislo ' 1 0 F 1
I ntr. Prispei 86 c 3
I ntr. Pri slolului 79 B 3
Aleea Privi ghctorilor 1 3 A 1
Slr. Procopi u I on 79 E 3
Str. Produr\ i t i 23 A 1
St r. Profesori lor 78 F 4
St r. Profet ul ui 62 F 2
Str. Progresul ui 77 B 1
I ntr. Progres ul ui 77 B 1
St r. l ' roi ectal 27 D 1
Slr. l'roletaruh 1 i 23 D 1
Str. Promeltu 28 E 1
St r. Promoroac 27 D 1
Str. Propirii 2:3 E 1
I ntr. Pron 76 E 5
83
www.cimec.ro
2 4 5 6
Str. Proscrpi na 77 D 5
Str. Prosperitii 55 F 6
I Qtr. Protonilor 59 F 6
Str. Protopopescu tefan av. 44 E 1
Intr. Proverbului 57 F 6
Str. Prudenei 48 D 2
Str. Prunaru 58 A 1
Str. Prundeni 103 B 5
Intr. Prundeni 103 B 5
Str. Prundului 92 c 5
Aleea Prundului 92 c 5
Str. Prunilor 105 B 5
Intr. Prunior 103 B 5
Str. Puccini Giacomo 14 F 2
Str. Pucheni 92 E 5
Str. Puieilor :32 F 2
I ntr. Puieilor :32 F 2 1
Str. Puiandrului 49 A 2
Str. Puior 77 E 5
Intr. Pungeti 64 E 2
lntr. Punii 57 E 6
Str. Pupitrului 85 A 3
ltr. Pucariu Ion 94 B 4
Str. Puca ului 41 F 1
Str. Pukin Alexandru 43 D 1
Str. Putna 56 F 6
Str. Puul cu Ap Rece 77 J ) 5
Str. Putul lui Crciun 41 c 1
Str. Puul
I
nalt 108 A 4
Str. Putul de Piatr 60 D 1
Str. Puul c u Plopi 60 F 1
Str. Puul cu Hoat 79 D :J
Str. Puul cu Tti 94 F 4
Str. Puul lui Zamfir 44 E 1
Pi aa Quito 60 B 1
Str. Hahat 60 B 1
Str. Rachctei 92 c 5
9
Str. Hacordrii 23 E 1
Intr. Rac os 104 B 5
Str. Haco
t
Niculae 42 F 1
Str. Hacoeanu Ion maior 79 D 3
Str. Racovi ! Dimitrie 79 B 2
Str. Racovi Emi l 108 D 4
Aleea Hacovit Emil 109 E 4
Str. Hacovi ! Ftlicia 76 c 5
Str. Ha darului 105 D 5
Str. Radna 9
2
c 5
Str. Radovanu 47
E 2
Str. Radovici Ion dr. 76 A 5
84
www.cimec.ro
2 3 5 6
Str. Radovici t. Alexandru g-rai 62 D 2
Str. Radu de la Afumai 62 D 2
Str. Radu Constantin 106 B 5
Intr. Radu Dumitru 57 A 6
Str. Radu Episcopul 62 D 2
Intr. Radu Episcopul 62 F 2
Str. Radu Gheorghe plut. 99 A 3
Str. Radu \od 78 F 4
Str. Radului ` 107 B 4
Str. Rafael Sanzio 79 A 2
Str. Rari ei 107 A 5
Str. Rahmaninov Serghei
Vasilievici 44 D 2
Calca Rahovei 78 c 3 +4 +5
Str. Raiciu llihalachc 39 A 1
Str. Hainer 1. Francisc prof. 76 c 5
Str. Rallet Dimitrie dr. 85 D 3
Str. Ramificaiei 56 B 6
Str. Rampt'i 83 D 3
Str. Ramura Jiului 88 B 6
Str. Ramuri Tel 45 E
2
Str. Ranetti George 58 F 6
Str. , Raru 57 D 6
Intr. Raru 57 D 6
Str. Rare Petru 59 D 1
Str. Raritei 47 B 2
Str. Raovi 81 D :l
Str. Hai u rr. 59 F 1
Str. Razelor 23 F 1
Str. Rbojului 108 c 4
Str. Hcari 96 B :-
Intr. Rcari 97 A 3
Str. Hcciuni 104 D 5
Str. Rctu 84 B 3
Str. Rchitaului 104 B 5
Str. Rcoasa 58 A 6
Str. Rdcinei 92 F 5
Ale a Rdeni 92 c 5
Str. Hdueanu Isaia 57 E 6
Str. H.di ci 93 A 5
Str. Rducanu Cristea cap. 1 15 B 5
Slr. Rducanu Grigore sold. 59 B 1
Str; Hdulescu Drumea 94 B 4
Str. Rdultscu Heliade Ion 63 D 2
Slr. R
dulescu Muat 93 E 5
I ntr. Rdulescu Niculae 57 A 6
Str. Rdulescu Polixenia 47 I J 2
Str. Rdu Gh. sold. 66 F 2
Str. Rileanu Nistor 49 A 2
85
www.cimec.ro
3 4 5 6
Str. Rmagului 107 D 4
Str. Rmurelc 8 D 1
Str. Rsadni ci 38 c 6
Intr. Rsad ului 28 E 1
Str. Rsritului 73 D 6
Str. Rscoala Hl07 47 E 2
Str. Rscrucii 79 E
3
Str. Rspintiilor 62 c 2
Str. Rsuri 62 c 2
Str. Rsvani 85 A 3
I ntr. Rchia 44 A 1
Str. Rinari 83 E 3
Str. Roi Oprea sold. 74 c 6
Str. Ruseni 64 A 2
Str. Rzboicni 82 B 3
I ntr. Azeu 27 c 1
Str. Rzoare 76 c 5+6
Str. Hhea Silvia 106 A 5
Str. Reactorului 63 B 2
Str. Rebreanu Liviu 8 1 F 3
Intr. Reca 92 E 5
Intr. Recea 26 A 1
Str. Recoltei 64
E 2
I ntr. Reconstruciei 81 F 3
Str. Recreerii 47 D 2
Str. Recrutului 91 B 5
Str. Redea 9 c 1
Str. Redoara 26 n 1
Str. Rediu 118 B 4
Str. Redutei 107 c 4
Str. Heforma Agrar 58 D 6
Str. Refrenului 48 c 2
Str. Regenerrii 96 A 3
B-dul Regiei 58 D 6
Drm. Refimentului 1 1 E 1
Str. Heinvierii 63 A 2
Str. Releului 97 F 3
Str. Relu 108 B 4
Str. Remetea 81 A 2
Str. Remus 79 D 3
St. Rena,terii 40 A 1
Str. Ren ului 65 F 2
8-dul Republicii 78 t: 2+3
Jnlr. Rcstciului 28
E 1 2
Str. Reia 107 D 4
Aleea Reia A 107 F 4
Aleta Reia B 107 F 4
Aleea Reita C 107 F 4
Aleea Reia D 107 F 4
86
www.cimec.ro
2
6
Str. Retezatului 57 D G
Str. Retortei 23 B 1
Str. Reelei 92 A 5 5
Str. Reveriei 74 A G
Intr. Hevistei 97 A 3
Slr. Hevoluia 1848 47 E 2
Str. Hevoluiei 89 E 5
Str. Rezonanei 108 c 4
Str Rhea Silvia l OG A 5
Str. Ricinului 4G F 2
Str. inocerului lOG E
5
Str. Ripiceni 46 E
2
Str. Hisipitu Samoil sold. 16 c 5
Str. Ri stea Ion sold.
1 10 E 4
Str. Ritmului G3 F 2
Str. Ri toridc 93 D f
Str. Rimniccanu 1aum
61 A
Aleea Rimnicel 89 A I
B-dul Hlmnicu Srat
97
A 3
Aleea Himnicu Srat
97 A :J
Str. Hlmni cu VilCl'a
97 A :
Aleea Rimnicu Vlcea
97 A 3
Intr. Himnicului 64 D 2
Str. Rinrlunell'lor 80 c :l
Str. Hlsnov 58 A I
Str. R

l Colenti nu 46 B 2
str. Hiul Uoamnd
89 B G
Str. Riul Dorna
75 E 6
Str. Hiul Mara
108 c 1
Intr. Riul fece
64 B 2
Aleea Hiul Sad ului
lO! E
4
Str. Riul oimului
107 c 4
Al el a Riul Tirgului
109 E 1
Stre Ri ul Vedea
1 1 8 B 4
Str.
Hi urtanu dr. 'l c 5
Intr. Ri u reni 92 F 5
Str. Roait V asilc 2:J c 1
Str. Roat
A
Ion 79 E 4
Str. Robneti 25 D 1
Str. Robescu F. C. 7' A 3
Str. Ioheseu Iladu I t . 64 E 2
Str. Rocadei 26 A 1
Intr Rocilor
40 E 6
Str. Rodie a
G5 c 2
Str. Hod iei
80 D 3
Str. Rodnd
H c :J
Str. Rodul Pimntulul
IH c 3
Str. Rod ului
24 B 1
Intr. Roi ni a 7 c 2
87
www.cimec.ro
I ntr. Roi ul ui 57 A 6 3
I ntr. Hoj i ta 1 1 5 R 5
In tr. Rol ci 1 1 6 A 4
Str. Roma 6 1 A 1
lnir. Roma 61 A 1
Str. Roman 1 05 A 5
Pi al a. Roman 6 1 c 1
Str. Romaneiri lor 73 F 6
Ale! a Romanei ri l or 7:1 ) J 6
Str. Romanrscu Aristizza 9; 1 l
I ntr. Romani ll'i 91 D 5
Str. Hornano C. i ol i o pi ctor 79 B 2
Intr. Romneti 1:1 c 1
Str. Romni a 17
2
I ntr. Romni a n
E 2
Str. Romni a Munci toare 12 F 1
St r. Rombul ui 91 D 5
Str. Romni ceanu Gri gorc dr. 76 D 5
Str. fomul us 79 D
2 +:1
Str. Rond
RO A 2
I ntr. flond
RO A 2
St r. fondrl ul ui 1 1 6 1 4
Str. Ropot ul ui 47 B 2
Str. Hosruthal C. DaniPI pi ctor 13 F 1
Str. Rosetti C. A. 61 F 1 +2
Pi ata Hosetll C. A.
7R B 2
St r. Rosetti Mari a 62 E 2
Str. Hoslt li Mi rrPa 64 D 2
Str. Hossi ni Gi oacchino 1 4 F 2
Str. Hosmari u 77 c 5
St r. Hostogolra Gh. frt. 7 1 c 6
I ntr. Hoca I ul i u I t . 77 D 5
Str. Hoca Pandrlr 94 E 5
St r. Roi a Mo:tan 73 B 6
Str. Rosi a nu R1
D
:l
Str. Roi oarei 65 c 2
Str. Roi ori 1 1 6 A 4
I ntr. Roi ori 1 1 6 A 4
Str. Roi ori de Vede 7:l D 6
Str. Hosu licolac l1 B 3
Str. Rot aru Ion serg. 97 c 3
Sl t . RullLI I Ui 41 F
Inir. Rut nl !vci 59
E
6
St r. Hot u nd !8 B :J
Al ea Hutur<l 82 F 3
St.. ilo i lur 92 t\ 5
Sl t . l l uVCI I ! I Gn. cpt. 3 1 E 2
Str. Ro\' inari 9:1 E
5
88
www.cimec.ro
2 6
Str. Hovi ne 79 c 3
St r. HoZl l or 60 B 1
Str. Rozetul ui !1 ] ) 5
Str. Roznov 9:J B 5
l
nt r. Rubi nul ui
!i B 3
St r. Ruer
4 1 ) ) 1
Str. Rudennu Tlodosie 59 B 1
Intr. Hugi nia 26 J ) 1
St r. Rugi nonsa 95 A 4
I nt r. llugul f 27 D 1
Str. Hui l: cap. 81 r 3
Str. Huhnentului 85 J ) :l
Str. Hurneonra 62 F
2
Str. Huncu 109 D 4
Str. Hupta 1()1 o 5
Str. Husineti 85 D 3
I ntr. Rusci
104 c 5
St r. Ruse Dumitru
93 F 5
Str. HusstI rlr.
81 H 2
Str. Russo Alecu
62 c 2
I ntr. Rusu Ol t ea nu cap. 96 E 4
Str. Ruchi la
81 A 2
Str. Rueova 27 D 1
Str. Rut u
40 F 6
Str. Sa harului
9-1 F 4
Str. Sabi nelor 77 E 5
I ntr. Sabi !ei
81 u :l
Str. Sac))(Jarie Vi sarion I t. 6:1 F 2
St r. Sad i nei
:!9 c 6
Str. Sad ul ui 9:! u 5
I ntr. Safi rul ui
46 c 2
I ntr. Sagna
60 c - 1
Str. Sahin Alexandru
78 H 2
l 'i a! a Sahia Alexandru
61 F 2
Str. Sai dac Gh. I t.
57 B 6
St r. Salcmi lor 62
E 2
Str. Saligny Anghll i ng. 78 A 5
Str. Sa !i nei 108 c 4
Str. Salmen Di mi trie g-rai 63 E 2
Str: Saltul ui 47 F 2
Str. Snl ubri t! i i 28 c 1
Str. Salva
9 c 1
Str. Sal vatorului 77 F 5
Str. Savici
9:! E 5
Str. Samoil D-tru serg. maj . 109 ] ) 4
Str. Samuil 'i cu Clai n
59 A 1
Str. Snmuil Vulcan
76 F 5
si. Sanatori ul ui
93 F 5
Aleea Sanda va
89 A 6
89
www.cimec.ro
2 3 6
Str. Sandu Mari n 107 c 4
Intr. Sap ei 57 E 6
Str. Sapi cntci 78 c 5
Str. Sara fi ncti 64 F 2
Str. Sarandy Frosa 59 B 1
Str. Sarmi zcgctusa 78 B :J
Str. Sas cut 92 c 5
Str. Sasu Tudor sold. 109 A 4
Str. Sasilor 108 A 4
Str. Sa
t
el i tul ui 97 B 3
Str. Satmary Pop Carol pictor 60 A 1
Str. Sat ur 1 04 A 5
St r. Savu 1\lari n sol e. 65
E 2
Drum. Sbrcni :9 c 6
I ntr. Sbrcni 39 c 6
I ntr. Shiesti 28 E 1
Str. Sbi u
t
ci 75 F 6
Str. Scrimbu 80 E 3
Str. Sccl 1 1 6 D 4
I ntr. S:kcl 1 16 D 4
Str. Scclc 41 c
1
Str. Se\ i i 79 A 2
os. Slaj 93 A 5
Aleea Slaj 92 D 5
B-dul Slj an Lconti n 32 ] ) 3
Str. Slj eni 23 D
1
Str. Sltruc 24 D 1
Str. Slcctul ui 107 B 4
Str. Slci i lor 47 B 2
Str. Slrioarei 83 E 3
Str. S:leu\ ei 23 E - 1
Str. S:ntcscu Stefan maior av. 12 F 1
Str. Sndullti 7:1 F 6
Aleea Sndulcsti 7-t
c 6
Slr. induli
t
a 10-1 B 5
Str. Sni ntli 65 E 2
Str. Spunnri 77 F 5
l nlr. Srdncli 73 c 6
Drm. Srii 75 F 6
Str. Srmel 45 F 2
Drum. S:ilPni l or
85 D 3
Str. S:iveni 8 D 1
Str. S vi nPti 109 D 4
Str. Svirin 26 A 1
Str. Svulescu Alexandru arh. 81 A 2
Str. Scarlat Banul 45 F 2
Str. Scarlnt serg. 92 c 5
Str. Scaune 78 B 3
90
www.cimec.ro
3 4 5 6
Str. Sceni 58 D 6
Str. Sceilor 48 c 2
' tr. Scrioara 11 A 1
.tr. Scrlltrscu 60 . 1
Intr. Scenei 96 B 3
Str. Scheiul de Jos 62 B 2
Str. Schcinl de Sus 62 B 2
I ntr. Scheiului 62 B 2
Str. Schclti 92 A 5
Str. Schiorilor f5 F 6
Str. Schi tn Darvari 62 E 2
Str. Schitu Maicilor 77 D 5
B-dnl Schitu Mgureanu 77 B 1 +5
Str. Schi tu lui 97 1) 3
Piaa Scinteii 12 B 1
Str. Scoarei 91 F 5
Str. Scoici lor 65 c 2
Str. Scoran Ion erou 47 B 2
Str. Scortaru Ion 93 B 5
Intr. Scoraru I on
93 B 5
Intr. Scoreni 95 B 3
Intr. Scoru ului 108 B 4
Intr. Scropoasa 116 B 1
Str. Sculptorilor 38 c 6
Str. Scumpi ei 1 1 6 B 1
I ntr. Scurt 89 A !
Str. Scutul ni 92 . 5
Str. Sebastian 92 B 5
Intr. Sebastian 92 B 5 7
Str. Scbe Nicolae sold. 82 . 3
Str. Sebe Vasile sohl. 10 E 6
Str. Sebe 84 B 3
Str. Sl'beana !6 B 3
Str. Secreanu Dumitru 63 B 2
Intr. Secreanu Dumitru
G4 A 2
Intr. Seca rei 108 B 4
Str. Se cerei 95 F 4
I ntr. Sece rei 95 F 4
Str. Seceriului 95 E 4
Intr. Sectoruhi 81 c :l
Str. Secui lor 108 B 4
Aleea Secuilor A 108 c 4
Aleea Secuilor B 108 c 4
Aleea Secuilor C 108 D 4
Aleea Secuilor ll 108 J) 1
Intr. Sec urei 79 B 2
Str. Segarcea 89 B 6
Str. Segovia 97 B 3
St r. Seraforului 41 D 1
Str. Scrntorului 93
E 5
91
www.cimec.ro
2 3
5 6
I ntr. Scminlorului 9:1 E 5
Str. Srml'nic 108 E 4
Str. Semiccrcului GO F
1
Str. Scrnilunci 62 E 2
Intr. Semi nte lor 73 A G
Str. Semnalului 64 D 2
Str. Seneca S. Marcus 77 D 5
Str. Scmslav Voievod 63 B 2
'
Intr. Scpiei 74 A
6
Intr. Scrdarului 4:i E 1
Intr. Sere lor 1 10 D 1
Str. Serghiescu Marin 62 E 2
Str. Sergiu Dumitru dr. 60 c 1
Str. Serii 48
A 2
Str. Sevastopol GO D 1
Intr. Sevastopol 60 c 1
Str. Sever Axente 9:i A 5
Str. Severeanu C-tin dr. 76 D
5
Str. Severin Emanoil 1lihail
g-rai dr. 76 A 6
Intr. Severin Emanoil 1ihail
g-rai rlr. 76 A 6
Intr. Sfatului 6 1 F 1
Str. Sf. Ana 62 B 2
Str. Sf. Ecaterina 78 F 4
Str. Sf. i!aria 78 E 4
Str. Sf. Trei me Tei G2 B 2
Str. Sf. Vi neri 78 D 3
Str. Sf. Constantin 77 B 1
Str. sr. Elcfteric 76 B 5
Str. Sf. Gheorghe 23 B 1
Str. Sf. Gheorghe Nou
78 B 3
Str. Sf. Gheorghe Tei 16 E 2
Str. Sf. Il ie 78 c 1
Str. Sf. Ion Mo 63 c 2
Str. Sf. Ion Nou 78 D :
Str. Sf. Mina 79 c 3
Str. Sf. Niceta 6? B 2
Str. Sf. Nicolae Ji gni la 79 c 3
Str. Sf. Nicolae Selari 78 D 3
Str. Sf. Nicolae "rei 62 B 2
Str. sr. Petru Tei 45 E 2
Intr. Sf. Sa va 60 F 1
Str. Sf. Spiridon 62 E 2
Str. Sf. tefan 79 B 2
Piaa Sf. tefan 79 B 2
Str. Sf. Vasile Tei 62 B 2
Str. Sfi nii Apostoli 78 c 4
-
5
Str. Sfi nii Constantin i Elena 23 F 1
92
www.cimec.ro
4 6
St r. Sfi n\ ii Ierarhi 94 E 5
I nt r. Sfi n\ i i Ierarhi 94 E
5
St r. Sfi n\ i i
Voievozi 60 D 1
Pi a\ a Sfi n\ i i
Voievozi 60 D 1
St 1. Sfi n\ i i or
79 A 2
Ai l'l'a Si bi ana
82 D 3
Str. Si bireanu Costalhe 42 E 1
St r. Si bi 1
I 95 A 4
r ni r. Si bioara 61 E 1
St r. Si bi u
4
1
'
] ) 1
St r. Si dl'ful ui 57 B
6
St r. Si ghet
6-t A 2
St r. Sihionra 81 A 2
St r. Si hl 1an u Al ex. Zamfi r poet 79 A 3
St r. Si l e:ul ui 93 B 5
St r. Si l fi dl l or 77 B 5
I nt r. Si l i ci ul ui 81 F :J
Slr. Si l i . lea 64 B 2
Al l'l'a Si l i tca G- B 2
I nt r. Si l i straru 74 c 6
St r. Si lozul ui 62 B 2
St re
Si l ns tru
62 E
2
St r. Si l vi a
6:1 B 2
I nt r. Si mbol ul ui 80
E
3
Slr. Si mlria
28 c 1
tr. Si metri1i
47 1 > 2
Str. Si mfoni l'i
103 A 5
Str.
Si mi gi ul ui 108 B 4
I nt r. Si mi nil'l'a 73 1 > 6
St r. Simi llOl' Ui ui 79 F :1
I nt r. Si mi no!' ul ui 79 F :1
St r. Si mi on
94
E
4
Str. Si mi on
ttfan sol d. 94 ] ) 4
I nt r.
Si mi onl'Sl'U (i h. 27 F 1
t r Si moni de
77 B 5
St r. Si ru
Anastasil' l 1 E 1
St r. Si nai a
,16 F 2
Al l'l'a Si nai a
16 F 2
St r. Si n eti
85 c :J
St r. Si ntl' ti 8:1 c :J
I nt r. Si ntlzei
97 A :1
St r. Si on Vasile dr. 6 i E 1
I nt r. Si petui ui
58 A 6
St r. Siretwior 77
E 5
Str. Si rlt
4

F 1
Str. Siri ui ui
57 c 6
l nll' , Siseti
1 1 6 A 1
Sl r Si s llmati zrii 1 1 9 A 4
93
www.cimec.ro
2 6
Str. Si !a R. Vasile serg. 85 c 3
Str. Simburesti 83 E 3
Str. Si ngerul

i 40 c 1
Str. Sinmedru
45 D 2
Str. Sinicoar 46
E 2
Str. Sinzieni 63 A 2
Str. Sirbu Filimon 6 1 c 1
Str. Slatina 104 E 5
Slr. Slavi ci Ion 77 B 1
Str. Slnic 78 B :3
Str. Slniceanu N. i ng. 81 A 2
Str. Sltineanu Ion 61 c 1
I ntr. Sltinia 61 f 1
Aleea Sltioara 107 E 4
Str. Slaveti 61 ] ) 1
Str. Slobozia 77 F 4
Intr. Slobozia 77 F 4
Str. Slovei 48 A 2
Str. Slugeru Dumitru 64 A 2
Intr. Smarald ului 74 A 6
Intr. Smaranda 107 B 4
Str. Smarandache 76 E 5
Str. Smeurei 48 c 2
Str. Srneuriului 79 c 3
Str. Sm1rdan 78 ] ) 3
Str. Smochinului 40 c 1
Str. Snagov 78 B 2
Str. Snopului 28 E 1
Str. Soarelui- 78 D 3
Str. Soceni 9:1 E 5
Str. S
o
colescu M. Ioan arh.
81 A 2
Str. Socolesti 105 A 5
st,. Soculu

i 65 E 2
Aleea Socului 65 E 2
Str. Sofia 61 A 1
Str. Sofronie Vasile serg. 109 D 4
Aleea Sol ca 94 E 5
Aleea Soli daritii 83 c :3
Str. Solului 92 A 5
Intr. Solzi lor ' B 1
Aleea Someul Cald 108 F 1
Aleea Someul Mare 108 F 4
Aleea Someul Mic 108 F 4
Str. Somesul Rece 26 : 1
Aleea SomeuJ Hecc 26 B 1
Str. Soreului 42 E 1
Inlr. Somnului 65 ) ) 2
Str. Soreni 105 B 5
Str. Sorescu tefan serg. maj. 6-1 E 2
94
www.cimec.ro
6
Str. Soroccni 108 A 4
Intr. Sorocului l l G A '1
Str. Sovata 58 B (
Str. Sovcja 4 1 c 1
Str. Spartachiadei 72 B (
Str. Spartacus 81 B 2
Str. Spat i ului ! l F 5
Str. Sptarul Mihai G3 B 2
Str. Spitarul :lilcscu licolac (1 c 2
Str. SpAtarul Preda !: B 5
Str. Sptarului 7! A 2
I ntr. Sptarului 7! A 2
Str. Sptr!li 9:1
E 5
Str. Speranei 7!1 A 2
Str. Spcrani a D. Thco,lnr 80 IJ :
Str. Spicului 41 A 1
Str. Spieti 8: c 3
Str. Spi lcuei 55 F (
Str. Spi nrni !4 B 1
Str. Spini 17 E 1
. Str. Spi nul ui 48 A 2
Str. Spiralli l OG A 5
Str. Spiri don 1latei sold. 97 A :1
Str. Splai ul ui 79
E :1
Str. Spoitori 80 c 3
Intr. Spoi tori 80 c :l
Str. Sportului
,1
7 )) 2
Str. Sponilui 56 F (i
Str. Spul brr !2 F 5
Str. Stahi c. pictor (i() F 1
Str. Stai co\' i ci D. Nicolae dr.
77 A 5
Str. Stamati Costachc !5 F 4
S
tr. St amat!scu Grigore It. a\'.
,1 1
]) 1
Str. Stami nelor lOG A 5
Str. Stnn C-ti n frt. 8:1 F :1
Str. Stnn .Judr\ ul 80 F :1
Str. Stancu Petre !J2 F 5
Str. Starostescu Cucu
Ni culescu i ng. 43 F 1
Str. Stavri nos Vi sti erni cul 72 D (
Str. Stavropolros 78 c :1
Str. Stnescu Delari !3 c 5
Str. Stnescu Gh. si t. G-t
E 2
Str. Stnescu Iri na !:I c 5
Al eea Stni l 82 F :
1
.
Str. Stnilrti 21 )) . 1
I ntr. Stni l oi u C-li n si t . (3
E 2
Str. Stnioara
9:1 F 5
Str. Stvilarului 45 F 2
95
www.cimec.ro
6
Str. Steaua Hoic 46 j ) 2
Drum. Stegarul ui 1 1 c 1
Str. Stej arul ui 81 c 3
Intr. Stejarul ui 81 E 3
Str. Stejcri ul ui 107 B 4
Str. Sttlea Sptarul 79 c 3
I ntr. Stelelor 103 B 5
Str. Stcl i u I on si t. 40 E 6
Str. Stll uci 25 c 1
I ntr. Stcrc I oni \ sold.
9:! c 5
Str. Stcri an Gheorghe arh. 81 A 2
I ntr. Stcrul ui 64 B 2
I ntr. Stcric Ha du 28 J) 1
Str. Sliclari 79 c 3
Str. Sti ndardul ui 2"1 J ) 1
Str. Slilpeanu Gh. It. av. 42 c 1
Allca Stllpcanu Gh. It. av. 42 F 1
I ntr. St lprni
92 B 5
Str. St na de \'ale 93 c 5
Intr. Sl nlii 66 c 2
Str. Sti nci 95 " 4
Str. St ng Ion cap. 47 c 2
Str. Sllnjcntilor 1 09 c '1
St r. Stockhol m
(i l ,\ 1
I ntr. Stocntscu col. rncd. 71i A 5
St r. Storncli 83 D 3
Al ttn Stogu
lOii c 5
Str. St oi anovi ci Virgi l si t . 4-1 E
Str. Stoi em ti 92 E ;,
I ntr. Stoica ni 1 1 6 J) '1
Str . . Stoieescu Ata nase Economn
fR .
l
Str. Stoi kn Sldan col.
:,9 A 1
Str. Stol ni cul Vasile
6 1 A 2
Str. Stol ni cul ui -12 F 1
Intr. Stol ni cul ui
42 F 1 3
I nt r. Stoloj ani
58 F 6
Str. Straja
107 D 4
I ntr. Strnj ni eul Anghl'l sold. 97 B :1
Str. Strauss Johann 44 J ) 2
Str. Strbun 24 E 1
Str. Slrdui n\ri
108 F 4
Intr. St rmoilor 72 A 6
sos. Strullli
1 1 E 1
I nt r. Strul l' li
26 c 1
St r. Stnhai a
79 c :l
Str. Stri gliturii
72 B 6
Str. Stroe I on sold.
109 F 4 2
I ntr. Stroe Vasile sit.
105 B 5
Str. Strocscu Vasil e 63 E 2
96
www.cimec.ro
2 3 4 5 6
Str. Strugurilor 88 F 5
Intr. Strunclor 116 A 4
Str. Struului 65 F 2
Str. Studlna 27 c 1
Str. Studioului 50 F 6
Str. Stufului 7:i c 6
Str. Stupca 56 F 6
Str. Stupilor 1 1 7 B 4
Aleea Stupilor 117 B 4
Str. Stupinei 79 B 2
Str. Sturului 57
p
6
Str. Subcetatc 24 E 1
Str. Sub Tel 63 A 2
Str. Succesului 83 F 3
Str. Suceavn 32 F
2
Intr. Suceava 32 F 2
Str. Sucevin !2 E 5
Intr. Sucidava 76 F 5
Str. Sudului 73 D
6
Str. Suhaia 9
3
F 5
Str. Suhar
d 48 A 2
Str. Sulfi nel 1 06 A 5
Str. Sulfulvi 47 D 2
Str. Suliei 93 E 5
Str. Sumandrn 14 B 5
Intr. Sunltoarei 92 F 5
Str. Surnia 58 A 6
Str. Surneti 91 F 5
Str. Surduc 92 c 5
Str. Surens Spandarian 46 F 2
Str. Surlei 92 F 5
Str. Surorilor 24 E 1
Str. Surugiilor 93 A 5
Str. Sutaului 41 F 1
Intr. Sutaului 41 F 1
Str. Suveica 47 D 2
Str. Suvenir 62 F 2
Str .. Suzana 91 D 5
Str. agunn Andrli Mitropolitul 24 A 1
Str. andor Gheorghe 92 A 5
Intr. antierului 60 .c 1
Str. apte Drumuri 81 D 3
Str. aradei 21
E 1
Str. aru Dornei 106 F 5
Str. coala Ciocanu 80 F 3
Str. coala Floreasca 61 A 1
Str. coala HerAstr
A
u 41 A 1
Intr. coala Herstru 27 F 1
Str. coalei 61 F 2
5
Ghdul suAzo - c. 369
97
www.cimec.ro
2
Str . . ei CA
Str. clncnnu Lazdr
Str. elarl
Str. ellmbcrs
Str. epcarl
Str. erban Constantin
Str. Prban Gheor.ghe
Str. crbnn Ghli sold.
Str. erban Ilie sold.
Str. erban Nicolae
C1lea. erb.m VodA
erbinlcA VnsJ serg.
Str.
Str.
Str.
Str.
Intr.
Str.
Intr.
Str.
Str.
Str.
Str.
Intr.
Str.
Str:
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Intr.
Str.
os.
Str.
Intr.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Intr.
Str.
98
crbetl

erbotn
trcala
etrarulul
ezitoarcl
lmleu
I nea
incai Gheorghe
lndrllcl
lnel
lnel
lpcn
lpotul Flnttnelor
lragulul
oani Tudor
olmarl
olmAretllor
olmulul
olmu
oldanulul
oltmr.ulul
omolog Constantin scrg.
onu Gheorghe maior
tafetel
tefan Constantin sold.
tefan cel Mare
tefan Vodl
tefan VodA
tefAnescu Ion
tefAnescu Petre cpt.
tefAneseu tefan elev
tefAnescu Teodor
tefetl
tllntel
tirbei VodA
tirbei VodA
tlrulul
5 6
96 E
1
58 B 6
78 D 3
78 B 3 4
78 D 3
107 c 4
45 F 2
99 A 3
94 D 4
41 E 1
78 F 4
82 A 2
105 8 5
92 A 5
01 A 8
42 F 1
109 A 4
115 B 5
25 E 1
94 B 4
!2 c 5
106 F 5
1 15 B 5
46 A 2
78 A 1
48 A 2
47 F 2
85 A 3
77 B 5
23 E 1
107 D 4
109 F 4
02 B 2
44 ]) 2
43
E 1
80 c 3
98 D :1
61 B 1 +2
107 A 5
100 B 5
100 A

5
i& E 3
03 F 2
79 A 3
91 F 5
89 c 5
81 E 1
60
E 1
08 B 3
www.cimec.ro
2 3 4 6
Str. tlubei 96 D 3
Str. tiucll 65 c 2
Intr. tiu eli 65 c 2
Aleea trandul Tel 46 c 2
Str. trnndulul 12
D 1
Intr. uerulul 107 E 4
Str. ufnru Gh. 104 E 5
B-dul uh!a Ion 99
D 3
Intr. ulea Ion 99 B 3
Str. ura Mare 91 E 4
Aleea 4rlanu 105 D 5
Str. uia 25 F 1
Str. uvia 91 D 5
Intr. uvia 91 D 5
Str. Tabnculul 58 D 6
Str. Tabr Stan
03 A 5
Drum. Toblrei 75 D o
Intr. Tabtrel 75 D o
Str. Tabla Bull 58 A 6
Str. Tahlan Dumitru serg. 106 D 5
Str. Tache Gheorghe serg. 108 B 4
Str. Tncu D. i ng. 93 B 5
Str. Talga 92 E 5
Str. Talaz ului 106 B 5
tr. Tnmburulul 73 B 6
tr. Tnmponulul 41 D 1
Intr. Tancu Ion serg. 63 F 2
Str. Tnpln 90 B 6
Intr. TnraCulul 39 D 1
Str. Taras Sevcenko 62 E 2
Intr. Tarciu 96 c 3
Intr. Tarl ingulul 46 E 2
Str. Tarnia 85 A 3
Str. Tarpo Vasile 80 F 3
Str. Tattarcscu Gh. pictor 82 c 3
Str. Tatu Tudor sold. 100 F 5
Str. Tazliu 96 c 3
Str. TAbAcarllor 79 E
4
Str. TAbU el 43 B 1
Str. TAcerii 91 E 5
Intr. Tciune lui 45 c 2 5
Intr. TAlmaci 104 c f
Intr. TAmAanu It. 57 D n
Str. TAmAoala 91 B 5
Str. TAmil oare! 46 D 2
Intr. TAnase Ion sold. 93 c f
Str. T4nAsescu Ion medic 107 D "
Str. TApanulul 104 B 5
Str. TrcAu 48 D 2
www.cimec.ro
3 4 5 6
Str. T:rteti 92 A 5
Str. 'hitaru Petre erou 106 B 5
Intr. Titaru Petre erou 106 B 5
Str. Tdtru 72 D 6
Str. TAtuleti 107 E 4
Str. Tutu LogofAtul 79 F
:J .
Str. Tcacenco Pavel 81 A 2
Str. Tlascului 1 10 F 1
Intr. Teceti 1 16 B 4
Str. Tecuci 104 B 5
Slr. Teheran 43 F 1
Aleea Te ia ni 2 J) 1
Str. Tehnicii 83 F 3
Str. Telul Doamnei 46 E 2
Aleea Tciul Doamnei 46 E 2
Str. Teiului 103 A 5
Str. Teiu 91 F 5
Str. Teleajen 80 A 2
Intr. Teleaj en 80 A 2
Str. Telefonului 58 J 6
Str. Te lega 41 A 1
Str. Televiziunii 55 F 6
Str. Teleormanului 93 c 5
Str. Te li a 64 D 2
Slr. Telia 92 D 5
I atr. TeiHa 92 D 5
Str. Teliu 106 c 5
Str. Tcll Cristi an g-rai 61 E 1
Intr. Tell Cristian g-rai 61 c 1
Str. Tcmiana 60 F
1
Intr. Temiana 6( F 1
Str.
T
empea Radu 1 1 6 D 4
Intr. Tempea Radu 1 16 D 4
Str. Teodoru D. i ng. 93 B 5
Str. Teodorescu C. sold. 97 c 3
Str. Teodorescu Gh. Dem 80 c 3
Str. Teodorescu Florea dr 76 D 5
Str. Tedorescu 1. serg. 48 A 2
Str. Teodorescu Nicolae i ng. 58 D 6
Str. Tcodori Iuliu dr. 76 A 5
Str. Tcodori ni Elena
80 E 3
Str. Teodoroi u Ecatcrina 60 D
Intr. Teodoroi u Ecaterina 60 D 1
Str. Teofil
63 B 2
Aleea Te rasei
108 D
.
4
Str. Theohari Ani bal prof. dr. 76 D 5
Intr. Teremla
9:' B 5
Str; Termopile
79 A 2
Str. Teslei
47 A . 2
Str. Teslui
57 B 6
100
www.cimec.ro
1 2 3 4 5 6
St. Tetrt Iuliu It. av. 44
E 1
Intr. Tecani 64 D 2
Str. Texier Jean av. 44
E 1
Str. Ticus 98 D 3
Str. Tigului 106 E 5
Intr. Tigveni 89 c 5
Str. Tihua 7 B 6
Str. Timioara 104 E ' 5
Aleea Tiriul de Jos 89 A 6
Aleea Timiul de Sus 89 A 6
Str. Timiului 40 B 1
Drum. Timonierului 7: B 6
Str. Timpului 79 B 2
Str. Timu Episcopul 61 A 1
Str. Timu Nicolae 107 c 4
Str. Ti n l. Petre sold. 82 A 3
Str. Tin Hadu sold. 85 D :
Str. Tincani 74 E 6
Aleea Ti nea ni 74 E 6
Str. Tineretului 83 B :i
Intr. Tinereii 44 A 1
Str. Tiparniei 1 1 5 B 5
Intr. Tiparniei 1 15 A 5
Intr. Tipograriei 58 F 6
Str. Tipografilor 26 F 1
Str. Tirana 60 B 1
Str. Tismana 77 F 1 9
Intr. Titan 82 B 2
B-dul Tito Iosip Broz 81 E
3
os. Titulescu Nicolae 60 c 1
Str. Ti tus 78 E 4
Str. Timpa 64 E 2
Str. Tinganului 90 B 6
Str. Tirgoviteanu Negoi 104 E 5
Str. Tirgovitei 104 E 5
Intr . . Tirgu Frumos 107 A 4
Str. Tirgu Jiu 9.1 F 5
Str. Tirgu Neam 7: F 6
Aleea Tirgu NPam 89 B 6
Intr. Tirgu Ocna 104 B 5
Intr. Tirgului 58 F' 6
Intr. Tirlei 46 E 2
Str. Tirnava 41 D l
Str. Tirnava Mic 108 E 4
Str. Tirncopului 47 D 2
Str. Tirnveni 25 E 1
Str. Tirnoveanu Mihail 85 D 3
Str. Toamnei 62 E 2
Str. Toboari 104 B 5
Str. Tochiu C-ti n serg. 92 A 5
101
www.cimec.ro
3 6
Str. Toci! ei 106 B 5
Str. Toci. lescu Gri gorc 92 B 5
I ntr. Tocul ui 4:! B 1
Str. Todircni 105 A 5
Str. Tohani 95 A 4
Aleea Tohani 95 A 4
Str. Tokio 61 A 1
Str. Tol bei 91 A 6
Str. Tolstoi N.
I
,cv 4: .F 1
Str. Toma C-ti n erou 106 c 5
Str. Tornescu Nicolae dr. 76 D 5
I ntr. Tomlscu Toma dr; 60 D 1
Str. Tomescu \'oi cu 106 B 5
Str. Tom eti 109 F 4
Str. Tomis 97 A :l
Str. Tomovki Stelian sold. 47 A 2,
Str. Toneanu Vasi le 80 E :l
Str. Tonl tza Ni colae pictor 78 c 3
Intr. Topalu 92 D 5
Intr. Topliceanu V. serg. maj. 92 A 5
Intr. Topliceni 62 F 2
Str. Topol ni a 91 D 5
Str. Topologului 93 E 5
Str. Topolovi 73 F 6
Aleea Topoloveni 73 E 6
Str. Topor Ion plut. 58 F 6
Str. Toporai 106 B 5
I ntr. Toporai 106 D 5
Str. Toporului 47 A 2
Str. Topraisar 41 E 1
Str. Torcltoarclor 72 J ) 6
Str. Torentului 64 D 2
Str. Tortoman 93 E 5
Str. Torci 107 D 4
Str. Traci lor 56 B 6
Str. Traian 79 ) ) 2+3
Piaa Traian 79 B 2
Str. Traian Vasile av. 41 D 1
Aleea Trandafiri lor 43 c 1
Str. Trandafirul Rou 84 D 3
Str. Transilvaniei 60 F 1
Str. Trapezului 99 c
:l
Str. Trlgaci ul ui 105 B 5
Str. Trlznla 93 B 5
Piaa Treboni u August Laurian 79 c 3
Intr. Trectorii 56 F (
Str. Trli Brazi 119 A 4
Intr. Trei Brazi 1 19 A 4
Str. Trei Scaune 46 F 2
1 02
www.cimec.ro
2 3 4 5 6
Str. Trenului 72 D 6
Str. Trestiana 95 A 4
Aleea Tresti ana 95 c 4
Str. Tresti ei 57 A 6
Intr. Tribunei ! D 1
Str. Trifesti 28 c 1
Str. Trifoi 80 c :J
Intr. Trifu Ion sold. 109 F 4
Str. Tri l ului 82 c :J
Str. Tri teni
45 c 2
Str. Triumrului 24 F 1
Str. Triunghiului 91 F 5
Str. Trivale 108 c 4
Str. Trlmbiei 91 D 5
Str. Trompetului 106 A 5
Intr. Trompetului 105 B 5
Intr. Tropicelor 81 D 3
Str. Troscot ului 96 B 3
Str. Trotuului 42 E 1
Intr. Trubadurului 96 B 3
Str. Trufanda Vistiernicul 64 A 2
Str. Trueti 23 B 1
Str. Tuberozelor
43 E 1
Str. Tudor Alexandru 106 B 5
Aleea Tudor C-ti n frt. 81 B 3
Str. Tudor Ion sold. 83 E 3
Aleea Tudor Ion sold. 83 E 3
Str. Tudor Mihai 47 A 2
Intre Tudor Stefan 61 A 1
Intr. Tudorache Gh. 81 D 3
Str. Tudose Vasile 58 c 6
Str. Tufanilor 10 A 5
Str. Tufnelelor 72 A 6
Str. Tufnlca 84 B 3
Str. Tufelor 93
E 5
Str. Tufi ului 107 A 5
Stre Tugomlr Voievod 63 B 2
Str. Tulbure Vasile sit. 57 B 6
Intr. Tulcea 9 D 5
Str. Tulnlcl 109 D 4
Str. Tulpl nel 48 D 2
Str. Tunarl 61 D 2
Intr. Tunetului 116 A 4
Str. Tunsu Petr sold. 106 c 5
Str. Tunului 95 A 4
Str Turblnel 61 B 2
Str. Turda 59 A 1
Str. Turgheniev Ivan
Serghlevici 44 c 1
103
www.cimec.ro
1 3 4 5 6
Str. Turiti lor 31 E
2
Str. Turlei 95 D 4
Str. Turntorilor 62 B 2
Str. Turnescu Nicolae dr. 76 A 5
Str. Turneului
57 D 6
Str. Turnior 79 F 3
Str. Turnul Chindiei 41 F 1
Str. Turnul Eiffel 45 E
2
Str. Turnu Mgurele 109 F 1
Str. Turnul Rou 25 E 1
Intr. Turnului 47 E
2
Str. Turturelelor 80 c 3
Str. Turturic serg. 93 E 5
Str. Tunad 47. B 2
Str. Tutova 64 A 2
Str. Tutunarl 93 A !
Intr. Tutunari 92 B 5
Str. Tutunului 58 D 6
Str. Tuzla 45 F 2
Str. ane Dumitru 46 B 2
- Str. ane Nicolae 92 A 5
&ntr. arcului 106 c 5
Str. ranu Grigorc dr. 76 B 5
Str. Tranu Ion 77 F 5
Str. rncue! 11 D 3
Str. rmului 44 B 1
Str. ruanu Pandele lug. 59 D 1
Aleea ebea 108 c l
Str. epelu 92 E 5
Str. epe Vod 80 A
2
Str. es:toarelor 47 B 2
Intr. ibana 62 D 2
Aleea ible 58 D 6
Str. lehindeal Dumitru 94 E 5
Intr. ifeti 92 A 5
Intr. Tilelor 46 c 2
Str. T1glina 80 D 3
Str. intaulul 41 F 1
Str. intea 44 A 1
Str. inutului 97 D 3
Str. ipeiu Aurel 76 D 5
Intr. iplri g 40 E 6
Intr. urcanei 106 B 5
Str. urca av. 109 E 4
Str. Ucca 107 F 4
Aleea Ucea 107 F 4
Str. Udrea Banul 96 A 3
Aleea Udrea Banul 96 A 3
104
www.cimec.ro
2 3 4 5 e
Intr. Udrea Banul 96 A 3
Str. Udrite Logoftul 79 c 3
Str. Vi oara 107 F 4
Aleea VIoara 107 F 4
Str. Ulieti 110 F 4
Intr. Ulmeni 116 B 4
Str. Ulmetului 94 E 4
Str. Ulmilor 105 B 5
Str. Umbrarului 92 A 5
Intr. Undiei 43 B 1
Intr. Undrelei 92 F 5
Str. Ungheni
104 B 5
Intr. UnghErului
1 15 B 5
Str. Ungra
96
E 4
Piaa Unirii
78 D 3
Spl. Unirii
78 D 3 +4
Str. Un! tAii
80 F 3
Piata UniversitAtii
78 B 3
Str. Untlorlui
57 D 6
Intr. Untlorlui
57 D 6
Intr. Ura li
61 c 1
Intr. Uraniului
115 B 5
Str. Uranus
77 D 5
Intr. lJranus 77 D 5
Intr. Urcuului 95 E 4
Str. Urdreanu Ion 76 F 5
Str. Urechea V. A.
77 D 5
Str. UrEchescu Paul 44 F 2
Str. Uricaru Axinte
61 B 1
Str. Urleanu Barbu
76
c 5
Str. lJrsa Mic
89 E 5
Intr. Ursache Gheorghe sold. 72 A 6
Str. UrEanu Amiral
61 c 1
Str. Ursu Ion prof.
62 c 2
Intr. Ursuleului
77 B 5
Str. Urz ce ni
107 E 4
Str. Uurelu Ion cap. 93 F 5
Str.
UtiEului 64 D 2
B-dul Uveruril 74 A 6
Str.
Uzine lor 83 E 3
Str. Vacanei 23 B 1
Intr. Vadul Lat 92 A 5
Str. Vadul Moldovei 14 B 1
Intr. Vadul Spat 92 A 5
Str. Vadul Vitelor 57 E 6
Intr. Vad ului 28 E 1
Intr. Vagonetului 74 c 6
Intr. Vagonului 62 B 2
105
www.cimec.ro
2 4 6
Str. Valaori Iuliu prof. 79 B 3
Intr. Valaori Iuliu prof. 79 D 3
Str. Valea Alb 72 B 6
Str. Valea Argeului 89 A 6
Aleea .Valea Botenl 73 F 6
Aleea Valea Bujorulul 89 A 6
Str. Valea BuzAului 99 c 3
Str. Valea Cascadelor 72 c 6
Str. Val_ea CAlugAreascA 90 A 6
Aleea Valea CAlugAreascA 90 A 6
Str. Valea Cerbului 73 A 6
Str. Valea Cibinulul 56 F 6
Intr. Valea Crlulul 72 A 6
Intr. Valea Dragului 104 A 5
Aleea Valea Florilor 74 E 6
Str. Valea Hirtibaclulul 91 D 5
Str. Valea Ialomlei 73 F 6
Str. Valea Jiului 47 F 2
Str. Valea LungA 72 D 6
Intr. Valea LungA 72 D 6
Intr. Valea Lupulul 57 E 6
Str. Valea Mare 40 E 6
Str. Valea MAgurel 47 F 2
Str. Valea Merllor 59 B 1
Str. Valea Mieilor
85 A 3
Str. Valea lui Mihai 89 B 6
Aleea Valea lui Mihai
89 B f
Str. Valea Morii 28 F 1
Str. Valea Nucului 62 B 2
Str. Valea Oltulul
89 A 6
Str. Valea Poe nil 103 c 5
Aleea Valea Prahovel 74 F 6
Intr. Valea Rlmnlculul 92 B 5
Str. Valea Roie 90 A 6
Aleea Valea Roie
90 A f
Str. Valea Sadulul
83 F :
Al<'ea Valea Salciei
89 A 6
Alcea Valea Siretu' ui 74 D 6
Str. Valea Soarelui 73 c 6
Str. Valea Timiulul
104 E 5
Str. Valea Ursului 74 A o
Aleea Valea Viilor 73 F o
Intr. Valencluc Octavian serg. maj. 91 A 6
Str. Valsulul 22 F 1
Intr. Valului
44 B 1
Str. Vame ului 79 D 3
st
r
. Vaporl lui Asun 63 c 2
Str. Varga Ecaterina :8 J) 6
Str. Varlaam !itropolltul
24 B 1
Intr. Varna 47
E 2
106
www.cimec.ro
2 3 '

8
Str. Varnall Leonlda dr. 60 c 1
Str. Varnla 58 A
1
Str. Varovia 6l A 1
Str. Vaselor 03 E 2
Intr. Vaselor 63 E 2
Str. Vasllescu C-Un cap. 110 E 4
Str. Vasllescu Ion cpt. 63 E 2
Str. Vasllescu Gh. 108 c 4
Str. Vasllescu Mircea cpt. 78 E 4
Str. Vaslui 104 B 5
Str. Vaclu 48 c 2
Str. Vatra Dornel 108 E 4
Str. Vatra LuminoasA 04 E 2
Str. VAclrescu Barbu 61 B 2
Str. VAcArescu IenAchlA 78 F 4
Calea. VlcAretl 79 E 3
H
Intr. VAcAretl 95 A 4
Str. VAdastrel 57 c 6
Intr. VAdenl 26 B 1
Str. VIIlor 96 D 3
Intr. VIIlor 90 D 3
Intr. VAIAtuculul 81 A 2
Str. VAienl 91 F 5
Str. VAienll de Munte 22 F 1
Str. VAlloara 91 E 5
Str. VAllug 28 c 1
Intr. VApAll 80 B 3
Str. VArAU 84 E 3
Str. VAtAelulul 58 A 6
Str. Vedea 93 c 5
Int. Vedrejor
64 B 2
Str. Vegetalll 109 D 4
Str. Velel
73 D 6
Str. Velescu Nicolae av.
44 E 1
Str. Vellcu tefan sold.
64 D 2
Str. Vellnel 47 D 2
Str. Venerel
02 F 2
Str. Venezuela
60 B 1
Str. Vlnlamln Cotache
MI tropolltul 94 c 4
+5
Str. Ventura Grlgore 95 A 4
Str. Venus 104 A 5
Str. Verblnelor 9 c 1
Intr. Verde 60 A 1
Str. Verdeel 80 c 3
Str. Vcrdl Gluseppe 44 D 2
Str. Verii 02 E 2
Intr. Veretl 76 E
5
os. Vergulul 66 F 2
107
www.cimec.ro
2 3 5 8
Aleea Vergului 66 F 2
Str. Vericescu 80 F 3
Str. Veri gel 107 A 5
Intr. Vermont Nicolae pictor 79 A 2
Str. Verona Arthur pictor 61 F 1 +2
Intr. Versului 65 c 2
Str. Verzlorl 79 E 4
Str. Veseliei 93 c 5
Intr. Veseliei 93 c 5
Str. Vespaslan 59 F 1
Str. Veste! 23 E 1
Str. Vestltorulul 108 B 4
I ntr. Veniciei 44 A 1
Str. Veteranilor
7
4 A 6
Str. Vetrioara 23 B 1
Str. Veverie! 65 E 2
Str. VI ci na 92 D 5
Aleea VI ci na 92 D 5
Str. Vlcol N. dr.
76 D 5
Intr. Vlcanl 96 E 4
Calea VIctoriei 78 A 1 +3
Piaa Victoriei
60 D 1
Pasaj VIctoriei 78 A
1
Str. Vide le 59 B 1
Str. Vldln 45 F 2
Str. Vldra
58 A 6
Intr. Vldraru
71 B 6
Str. VIdului 103 A
5
Str. Vleru Ion serg.
74 c 6
Str. Vlesparllor 62 c 2
Intr. Vtrorului 73 c 6
Str. VIgilenei
78 c 5
Str. Vlgontel
106 D
5
Str. VIjelie cpt.
76 c 5
Str. VIjeliei
71 B 6
Intr. VIjeliei 71 D 6
os. VIIlor
93 B 5
Intr. VIIlor
93 B 5
Str. VlntiiA VodA 79
c 3
Str Vloletelor
44 E 1
Intr. VIoloncel ului
96 c 3
Str. Vi orele
95 A 4
Str. Vlrgillu
60 E 1
Str. VIrginia
79
E 3
Intr. VIroage! 62 D 2
Str. Virtuii
57 E 6
Str. Vlsarlon
61 c 1
Str. Vlloarel
61 c 1
Str. Vitorului
62 D 2
108
www.cimec.ro
2 3 4 5 6
Intr. VIitorului 62 c 2
Str. Viscolului 71 B 6
Str. Vistlerllor 93 A 5
Intr. Visului 74 A 6
Str. Vlana 95 c 4
Str. Vleul de Sus 86 c 3
Intr. Vieul de Sus ' 86 A 3
Str. Viinllor 79 B 2
Intr. Vlinllor 80 A 2
Str. Vltca Gh. 106 A 5
Calea Vltan 80 E 3
os. Vltan Blrzetl 110 A
4
Str. Vltinetl 77 D 5
Str. Vltejescu 95 A 4
Str. Viteji el 81 A 2
Str. VItejilor 96 c 3
Str. VIU oara 99 c 3
Str. Vltzu Alexandr dr. 76 D 5
Str. Vi ei 88 F 5
Str. Vl.antea 41 E 1
Str. VIzitiu Stoica 58 D 6
Intt. Vilceanu Gh. 25 c 1
Str. Vilcele 91 B 5
Str. Vllsanul 28
E 1
Str. Vilsinetl 84 D 3
Str. Viitoarei 106 c 5
Str. Vlnitorl 78 c 5
Intr. VinAtori 78 c 5
Str. Vinj u Mare 41 D 1
Str. Vintului 96 B 3
Str. Vlrclorova 109 F 4
Str. Virful cu Dor 61 A 1
Str. VIrful
I
nalt 23 B 1
Intr. VIrful Plalulul 43 B 1
Str. Vlrfurenl 99 A 3
Str. Vlrnav Scarlat Ing. 58 D 6
Intr. Virei 57
E 6
Str. Virtej Gh. serg. 81 c 3
Str. Virtejanu Artur maior 60 A
1
os. VIrtej ului 103 D 5
Intr. Vlsculul 57 D 6
Intr. Vislei 81 D 3
Str. Vlad Dracu 79 F 3
Str. Vlad Judeul 80
E 3
Str. Vlad Vod 106 B 5
B-dul Vladlmlrescu Tudor 77
E 5
Intr. Vladimir! 89 c 5
Str. Vladlslav Volevod 63 B 2
Str. Vlahu Alexandru 79 F 3
1 09
www.cimec.ro
2 3 4 6 6
Str. Vlaicu Aurel 61 n 2
St. Vlaicu Iordan 76
E
5
Str. Vlaicu Vod 80 E :J
Intr. Vlaicu Vod
8
0 E :l
I ntr. Vldaia 106 A 5
Str. Vldeasa 91 A 6
Str. Vlder 108 A 4
Slr. Vldoianu B. g-rai 59 B 1
Str. Vldulescu Cristea cap. 90 B o
Str. Vlhi\a 99 A 3
Aleea Vlihi l a 99 c 3
Aleea Vlsiei 89 B 6
Str. Voi ceti 93 E 5
Str. Vol eu Constantin 108 c 4 2
Str. Voila 109 c
4
Str. Voineasa 96 D 3
Str. Volnescu Ion 80 E 3
Str. Voinicenl 82 A 2
Str. Voinicului 80 c 3
Str. Voinei 89 c 5
Str. Voioiei 85 D 3
St r. Voi ti n 105 A 5
Intr. Volburel 64 A 2
Str. Volga 42
E 1
Str. Volovll 96 E
4
Intr. Voita 45
E 2
Slr . * Volumului 40 F 1
Str. Vorniceni 11 F 1
I ntr. Vorona 71 B 6
Intr. Voronet 79 D 3
I ntr. Vrabiei 106 F 5
Str. Vrancea 41 c 1
Str. Vredniciei 105 A 5
Str. Vrej ului 96 B 3
Str. Vrincioaia , 45 c 2
Str. Vuetului 94 B 4
Str. Vuia Traian 61 F 2
Str. Vulc
.
an Epis<:opul 24 A 1
Str. Vulcan Jude <1 80 F 3
Str. Vulcan Samull 76 F 5
Str. Vulcanel 64 D 2
Str. Vulcneti 109 D 4 5
Intr. Vulpeni 72 c 6
Str. Vulpoi ului 56 D 6
Str. Vulturenl 107 B 4
Str. Vulturi ca 1 08 B 4
Str.
Vulturi lor 80 c 3
Intr. Westrried Filip dr. 79 D 3
Str. Wexler Mal 81 A 2
1 10
www.cimec.ro
2 3 4 5 6
Str. Witing 59 F 1
Intr. Witing 59 F 1
Str. Xcnofon 94 A 4
Str. Xenopol 6 1 F 1
Intr. Zablulul 44 A 1
Str. Zablovschi I ng. 59 B 1
Intr. Zablovschl i ng. 59 B 1
Str. Zagoritz Alex. arh. 81 A 2
Str. Zaharia sit. 59 D 1
Str. Zalu 48 A 2
Str. Zale lor 64 B 2
Str. Zalic It. 58 ] 6
Str. Zalomit Z. Ioan 78 A 1
Str. Zambil Ioni sold. 66 F 2
Intr. Zambil Ioni sold. 66 F 2
Str. Zambilelor 45 F 2
Str. Zamfir Gheorghe sold. 46 D 2
Str. Zamfir A. Marcu cap. 47 c 2
Str. Zamrir Marin 106 c 5
Str. Zamfir Nicuiac 47 A 2
Str. Zamfircscu Duili u
60 B 1
Str. Zamora 107 c 4
Str. Zarafi 78 D 3
Aleea Zarandului 13 F 2
Str. Zarzrilor 84 D 3
Str. Zaverei 79 c 3
Str. Zbruului 93 F 5
Str. Zgaz ului 44 A
1
Str. Zgnescu Pavel cpt.
58 D I
Str. Znoaga 116 B 4
Str. Zpada Mieilor 28 c 1
Dntm. Zaplazului 95 F 4
Str. Zrii 71 B 5
Str. Zrneti 119 A 4
Str. Zt reni 109 E 4
Aleea Zvidenl 82 F 3
Str. Zvoiulul
106 A 5
Str. Zboina Neagr
58 A 6
Str. Zbontlui 79 A :1
Str. Zebrei 106 E 5
Str. Zebrulul
'
77 F
4 8
Str. Zece \ese 62 F :
Str. Zefirului 79 B 2
Str. Zei cad 107 B 4
Str. Zeleti n 28 c 1
Str. Zemes 99 c 3
tr. Zenitului 28 F
1
Intr. Zenovic Avram maior 79 D 3
1 1 1
www.cimec.ro
2 5 8
I ntr. Zetca 9 F

Str. Zetarllor lOG c 5
I ntr. Zgurel 1 1G A 4
Str. Zi darului 9 A 5
Str. Ziduri Moi 63 D 2
Str. Ziduri i ntre Vii 64 D 2
Intr. Ziduri intre Vii 64 D 2
Str. Zidurilor G3 F 2
Str. Zilot RomAnul 59 A 1
I ntr. Zlmbrului lOG E 5
Str. Zi mi nei to5 B 5
Str. Zimnicea 86 c ::
Str. Zlzl n 57 c (
Str. Zim!etului 39 c (i
Aleea Zi n lor 95 A 4
I ntr. Zlatna 1 16 A 4
Str. Zltescu Constantin medic 80 B 2
I ntr. Zlitunoaia 107 E
4
Str. Zmeica 11 6 c 4
Str. Zmeului 62 D 2
Str. Zola Emilc 4:1 F 1
Al!ea Zoreleior 73 B 6
Str. Zorilor 106 A 5
Str. Zorilennu Mircea av. 42 D 1
Str. Zori de zi 92 F 5
Intr. Zorleasca 1 16 A 4
Str. Zorile ni 107 D 4
Str. Zosima Dumitru I ng. 42 E 1
Intr. Zurgllilor 65 c 2
Aleea Zvoritea 72 F (
B-dul 1 Decembrie 1918 99 A :
B-dul 1 Mai 60 A 1
Piata 1 Mai 60 A 1
Str. 7 Noiembrie 47 D 2
Intr. 7 Noiembrie 32 E 2
Str. 9 Mai 58 B 6
Intr. 9 Mal 58 B G
Str. 1 1 Iunie 78 E 4
Str. 13 Decembrie 78 A 1
Calea. 13 Septembrie 77 E 5
Intr. 13 Septembrie 77 D 5
Str. 16 Februarie 23 c 1
Str. 19 Noiembrie 85 A 3
Str. 3U A.gust 58 B 6
Str. 3.0 Decembrie 78 D 3
Str. Anul 1821 93 A 5
B-dul Anul 1848
"
7
8 D 3
B-dui Anul 1864 55 F 6
Intr. Anul 1864 72 A 6
1 1 2
www.cimec.ro
COMUNA BRAGADI RU
Denumirea arterei Plana Caroul
Indi-
cativ
1 2 3
4
.
., os. Alexandriei 135 c
Str. Arge 136 D
Str. Celofi hrei I5 A
Str. Cetatea Deva 135 A
Intr. Cioclrliei 135 B
Str. Ciorogirlel 135 c
Str. Clineeni 136 A
Str. DrAga nul 135 A
Str. Dumbravei 135 c
Str. Garofiei 136 n
Str. Glndiolelor 135 A
Str. Gri vi ei 135 B
Intr. Izvorului 135 B
Str. 1 nelinatA 131 n
I ntr. I.aurului 135 D
Str.
I
.eordeni 135 A
Intr. Leordeni 135 A
Intr. Lillaeului 135 A
Str. MArAetl 135 A
Str. MArAti 136 D
Str. Povernei 136 B
I ntr. Pov:rnei 136 B
Intr. Hozeior 136 D
Intr. Saleimior 136 D
Str. Taninuiul 135 A
Str. Tirgului 136 D
Str. Tra ndafirllor 135 D
Str. Unirii 136 D
Intr. Unirii 136 D
Intr. Vlorelelor 136 D
Str. Vrabiei 136 D
I ntr. Zorelelor 136 D
Str. 13 Decembrie 135 c
1 1 3
www.cimec.ro
COMUNA CHI AJNA
Denumirea arterei Plana Caroul
1 2 3
Str. Altarului 36 F
Drum. Bacri ului 55 F
I ntr. Bardului
55 D
Drum. Belugului 55 E
Str. Biscril'ii ^~ ~ 54 A
Str. Cli n Dumitru cap.
55 A
Str. Cimpului 54 A
Str. Clrci unulr!selor
55 F
Intr. Coaczci 55 D
Intr. Cooperaorllor 55 D
Str. Cobuc George 55 D
Intr. Cri nului
55 C
Intr. Crlmpt i ului
55 D
Str. Cuza Ioan Al exandru 55 D
Intr. Cuza Ioan Alexandru 55 D
Str. Dalici
55 C
Intr. Doroban\i lor 55 D
Str. Emi nescu Mihai 55 B
Str. Eroului 36 F
Intr. Eroului 5:1 A
Intr. Fl uturllor 55 D
Slr. Glbi nelelor 55 F
Drum. Grii
36 E
Slr. Gheorghe Tudor serg. 55 B
Str. GospodAriei 55 B
Str. Gri gorescu Eremla g"rai 55 D
Str. Gura Leului 55 F
Str. Lacului 54 A
Intr. Llvezllor 55 C
Str. Mrleti 55 D
I ntr. Moldovenilor 55 D
Str. Ochiul Boului 55 F
Str. PAcii
53
B
Intr. Pcii 53 B
Intr. Pldurenllor 55 D
Str. Pipercu Dumitru cap. 53 B
Str. Praporgescu g-rai 55 B
Str. Purule 55 F
Str. Puior 54 A
Str. Rlorului
Intr. Rlzorulul
1 14
55
55
c
c
Indi-
cativ
4
www.cimec.ro
4
Sl r. Hepubl i ei i 55 D
I ntr. l lepuulicii 55 c
Drum. Rezervl"or 54 lJ
Str . . Hoai t Vasile 53 A
I ntr. Slcioarei 55 D
Str. Silachc It. erou 55 A
Str. Speranei 54 B
Str. Zorelelor 53 B
Str. 1 Mai 55 B
Str. 7 Noiembrie 53 A
Intr. 7 Noiembrie 53 B
Str. ! Mai 36 E
Str. 16 Februarie 36 E
Str. 23 August 54 A
I ntr. 23 August 54 A
Str. 30 Drcembric 53 A
Str. Anul 1864 55 F
COMUNA CHITI LA
Denumirea arterei Plana Car oul
lndi-
cativ
1 2 3
4
Str. Alecsandri Vasile 20 B
Str. Ami- ntirii 6 F
os. Banatului 21 B
Str. Blcescu Nicolae 21 A
Str. Bncii 7 E
Str. Bujorulul 7 F
Str. Castanllor 6 F
Str. Cminului 6 F
Str. Cimitirului 6 F
Intr. Cimpului
6 A
Str. Creang Ion 20 B
Str. Crinului 21 B
Str. Crian 21 B
1 15
www.cimec.ro
1 2 3 4
Str. Dacia 36 c
Str. Dej 6 c
Str. Dela vrancea Barbu 21 A
Str. Donca Simo 6 F
Str. Dornei 7 E
Str. Duzilor G F
Str. Eminescu Mihai 20 B
Aleea Fabrica de Zahr 7 F
Str. Fortului 36 A
Str. Fri mu 1. C. 6 F
Str. Garofiei 6 D
Aleea Grii G F
Str. Grigorescu Eremia g-rai 20 B
Str. Horia 21 B
Str. Iancu Avram 20 B
Str. Iptescu Ana 20 B
Str. Islaz G c
Str. Lalele lor 6 D
Str. Libertii 6 c
Str. Mlinulul 7 E
Str. 1lueelului G c
Str. Narciselor 20 B
Str. Oxigenului G F
Str. Panduri 36 A
Str. Pahselelor 7 E
Str. Pcii 7 E
Str. Pdurea Riioasa G t
Str. Pintilie Ilie 6 F
Str. Pisculul 6 A
Str. P

rvan Vasile 20 B
Str. Poieni 6 c
Intr. Preda 6 c
Str. Recoltei 6 c
os. Rude ni 6 F
Str. Salei el 6
c
Str. Secerei ` 36 A
Str. Sfatului 6 D
I ntr. Sfatului
6
D
Str. colii 20 B
Str. Viadlmlrescu Tudor 6 F
Str. Vlaicu Aurel 6 F
Str. Vrancei 7 E
Str. 1 Mal 21 A
Str. 6 Martie 7 E
Str.
7 Noiembrie 7 F
Str. 8 Mai 6 F
Str. 30 Decembrie 30 c
1 1 6
www.cimec.ro
COMUNA DOBROETI
Denumirea arterei Plana Caroul
lndi-
cativ
1 2 3 4
Str. Alecsandri Vasile 66 D
I-dul Blcescu Nicolae 66 B
I ntr. Canarului 65 B
Str. Cimpului 48 F
Intr. Cintecului 48 F
Str. Cloca 67 c
Str. Cobuc George 67 A
Str. Crian 67 c
Slr. Cuza Vod 66 B
I ntr. Cuza Vod 66 B
Drum. Dobrtet -Fundeni 66 A
Str. Dobrogeanu Gherea 67 A
Str. Doinei 48 F
Intr. Doine! 48 F
Str. Doj a Gheorghe 67 A
Intr. Drept-ii 67 c
Str. Ene cap. 65 B
Intr. Eroilor 66 D
Str. Frimu I. C. 67 c
os. Fundenl 65 F
Str. Gheoghe Nicolae sold. 48 F
Str. Ghirlande! 65 B
Str. Horia
67 c
Str. Iancu Avram 66 D
Str. Iasomie! 66 D
Str. Iptescu Ana 66 B
I ntr. Iptescu Ana 66 B
Str. Magheru g-rai 67 A
Intr. Magnet ului 65 B
Str. Mrtl 66 D
Str. Mllodiel 65 B
Str. Meterez ului 48 F
Drum. Moara Domneasc 50 E
Str. Moga It.
48 F
Intr. Oituz 66 D
Str. Orizont ului 67 c
Str. Papurel 66 D
Str. Pi ntille Ilie 67 c
Str. Progresului 66 D
I ntr. Rl ndunicii 65 B
Str. Roait Vasile 66 D
1 1 7
www.cimec.ro
2 4
Str. Sfredel ului
65 B
Str. Sirbu Filimon 67 A
Str. Spicului 65 B
Str. Stufuli.i 65 A
Str. colii 65 B
I ntr. Tablan Dumitru serg. 65 B
Str. Teiului 65 B
Str. Victoriei 48 F
Str. \ladi mircscu Tudor 66 D
Str. Zorilor 65 B
I ntr. Zorilor 65 B
B-dul 6 Martie 67 c
Str. 23 August 67 c
Str. 30 Decembrie 67 c
Str. 1848 66 D
COMUNA GUNA
Denumirea arterei Plana Caroul
lndi-
cativ
1 2 3
4
Str. Abatorului 127 F
Str. Apei 128 F
os. Cminului 128 B
Intr. Cmi nului 128 a
I ntr. Cimitirului 127 B
Intr. Cirei lor 127 c
Str. Cimpului 127 A
Str. Cotit 128 E
Str. Cringului 128 B
Str. Dealului 128 E
Drum. ntre Tatlale 127 A
Str. Fermei 128 E
I ntr. Fermei 128 E
Str. Fi nti nii 127 D
Str. Florilor 127 A
Str. Grii 127 A
Str. Grdinarilor 128 B
1 1 8
www.cimec.ro
2 3 4
Str. Heleteului 128 F
Str. Independenei 127 A
Str.
I
n gust 127 F
Str. Lacului 128 F
Str. Lanului 128 B
os. Libertii 127 A
Intr. LibertAt ii 128 F
Str. LungA 128 D
Intr. LungA 128 D
Str. Margi ne! 127 A
Str. MAgurei 127 A
Str. Melodiei 127 F
Str. Morii 128 E
Intr. Morii 128 E
Str. Ogorului 127 A
Str. Parcului 128 E
Str. Puului 128 F
Str. Rsritului 128 F
Str. colii 127 A
I ntr. colii 127 A
Str. U1inei 127 A
I ntr. Uzinei 127 A
Str. Vii 127 F
I ntr. VAii 127 F
Str. Viilor 127 A
COMUNA J I LAVA
Denumirea arerei
1 Plana Caroul \ :
1 2 3 4
Str. BAlcescu Nicolae 129 D
Str. Centur! 130 A
Str. Ciuli ni 130 D
Str. Cri nului 129 c
Str. Garoafel 129 c
Str. Grii 130 A
os. Glurglului 129 D
Str. Iptescu Ana 129 c
1 19
www.cimec.ro
1 2 3 4
Str. Lalelelor J29 c
Str. Libertii 130 D
Str. Merior 130 D
Str. Mierlari 130 F
Str. Morii 130 F
Str. Odi 13() F
Str. Panselei 129 c
Str. Pantei 130 D
Str. Primverii 130 D
Str. Roait4 Vasile 129 D
Str. Sa harului 130 B
Str. Salcimulul 130 F
Str. Tineretului 130 D
Str. Toamnei 130 D
Str. Triroi ului 129 c
Str. Ungureni 130 D
Str. Verii 130 D
Str. Zorelelor 129 c
Str. 23 August 130 F
COMUNA MAGURELE
Denuirea arterei Plana Caroul
Indi-
cativ
1 2 3 4
Str; Aluni 133 D
Str. Arge 132 E
Str. Atomitilor 133 B
Str. Bucureti 131 A
os. Bucureti -Mgurele 133 B 1
Str. Bulgaru 131 A
Str. Clugreni 133 D
Intr. Cruei 134 B
Str. Ciorogirla 131 A
Str. Chirca 131 D
Str. Crinului 134 B
Intr. Cri nului 134 B
Intr. Deal 131 B
120
www.cimec.ro
2
Str. Drum Nou 131 A
Str. Duzilor 132 F
Str. Fiziclnllor l :l3 D
Str. Fulgerului 131 A
. Str. Mllcov 133 c
Intr. Nefliu 132 B
Str. Povernei 132 D
Str. Prcoteasa Grlgore 132 F
Str. Puului 131 A
Str. Revoluiei 132 F
Str. Rovlne 133 c
Str. Sabarulul 132 D
Str. Sirbilor 131 A
Str. Unirii 132 A
Str. VAII 132 c
COMUNA MOGOSOAIA
Denumirea arterei Plan a Car oul
Indi-
cattv
1 2 3 t
Str. Ariel 137 B
Str. Brazllor 137 A
os. BucureU-Trgovite 138 E
Str. Coientlna 137 A
Aleea Copilului 1:n A
Str. Donca Slmo 137 D
Str. Eminescu Mihai 138 c
Str. Fort ului 138 F
Str. FrumoasA 138 c
Str. Islaz 138 c
Drum. Morii 137 B
Intr. NouA 137 A
Str. PAdurea Chltllei 137 F
Str. Poieni 138 c
Intr. Poieni 138 c
Str. PrimAverii 138 c
Str. Pu ul cu Brad 138 c
6
Ghidul strAzilor - cd. 368
121
www.cimec.ro
2 3
Str. To
.
amnel 138 c
Str. Valea Parcului 137 D
Intr. Valea Parcului 137 D
Str. Viilor 137 A
Str. 1 Iunie 137 A
Str. 1 Mai 138 E
Str. 7 Noiembrie 138 c
Str. 8 Martie 137 A
Str. 23 August 137 A
COMUNA OTOPENI
Denumirea arterei Plana Carou!
Indt
cativ
1 2 3 4
Str. Belgrad 126 B
Str. Bisericii 126 B
Intr. Brad ului 125 D
Str. Caragiale 1. L. 126 B
Intr. Cminul Cul tural 125 B
Intr. Clmbrior 125 B
Str. Cmpului 126 B
Str. Crielor 125 D
Str. Crinului 126 B
Str. Dafi nulul 126 B
Str. Dalie! 126 B
Str. Eroilor 126 A
Intr. Floare de Cais 125 D
I ntr. Floare de Cire 126 c
Intr. Flori de Cmp 125 F
I ntr. Floare de Salclm 126 A
I ntr. Flori de Tei 125 D
I ntr. Garoarelor 123 A
Intr. Garofie.lor 126 A 1
Str. Grii Baloteti 123 B
Str. Grii Odi 123 E
Drum. Grii Otopeni 126 B
122
www.cimec.ro
1 2 3 4
Intr. Ghlocellor 126 c
Intr. Gladlolelor 125 c
Str. Grlvl \a 125 D
Str. Horia, Cloca i Crlan 126 D
Intr. Ied erei 126 c
Str. Lacul Negru 126 A
Str. Lacul Urului 126 A
Intr. Laurlui 125 B
Intr. Llllacului 125 C:
Intr. Margaretelor 126 c
Intr. MAceulul 125 D
S
tr. MArietl 125 B
Str. MArAtl 125 B
Intr. MArgAri tarului 1
2
5 F
Intr. Merior 125 F
Str. Nalbei 126 A
Intr. Negoiu 125 F
os. OdAI 126 E
Drum. OdAi 125 F
Str. Oituz 126 A
Intr. PescAruului 125 B
Str. Petunie! 126 A
Str. PolonA 125 D
Intr. Privighetorllor 125 B
B-dui R.S.R. 125 F
Intr. Rtndunelelor 125 B
Str. RoaitA Vasile 126 B
Str. Sofia 126 B
Str. Steaua Roie 126 B
Str. Sulfinei 13 c
Str. colii 1 D
Str. Traian 125 B
Intr. ible 125 F
Str. Valea PAsArii 123 A
Str. Viadimirescu Tudor 1 D
Str. Zborului 123 E
Intr. Zorelel01 123 E
Str. A 123 B
Str. B 123 D
Str. c 123 D
Str. D 123 B
Str. E 123 B
Str. F 123 B
Str. G 123 B
Str. H 123 B
Str. 123 B
Str. J 123 D
Str. L 123 B
123
www.cimec.ro
2 3
Str. M 123 B
Str. N 123 c
Str. o 123 B
Str. 1 Mai 125 D
Str. 6 Martie 125 D
Str. 7 Noiembrie 125 B
Str. 9 Mal 125 B
Str. 23 August 125 B
COMUNA PANTELI MON
Denumirea arterei Plana CarouZ
Indi-
catfv
1 2 3 f
Intr. Albinelor 68 A
Str. Al unului 68 c
Str. Amurgului 68 A
Str. Apusului 52 E
Str. Basarab Matei 67 D
Intr. Basarab Matei 67 D
Str. BAlcescu Nicolae 68 A
B-dul Biruinei 68 c
Intr. Biruinei 69 D 1
Str. Blrei 67 D
Intr. Bob lina 51 E
Intr. Brad ului 68 c
Intr. Bujorulul 51 F
Str. Calllor 67 B
Intr. Carpenulul 68 c
os. Cernlca 68 D
Str. Cetlnel 67 B
Intr. Clcorel 68 c
Str. Clrellor 67 B
Intr. Ciuca 67 B
Str. Cimpului 69 B
Intr. Cimpului 69 B
Str. Cloca 68 c
Intr. Cornului 68 c
Str. Cinului 68 A
124
www.cimec.ro
Str. Crlana 68 D
Str. Crivului 51 E
Intr. Crizanteme lor 68 c
Str. Cuza Ioan Alexandru 68 c
Str. Dobrogeanu Ghera 67 F
Intr. Dobrogeanu Gherea 67 D
Str. Duzilor 68 c
Intr. Duzilor 68 c
Str. Eroilor 68 c
Intr. Eroilor 68 c
Intr. Fagurllor 69 B
3
Intr. Fgetulul 69 B 4
Str. Fermei 52 E
Str. Fin ului 68 c
Str. Flavla 68 c
Intr. Flavla 67 D
Str. Florilor 68 c
Str. Flulerulul 68 D
Str. Frlmu 1. C. 68 A
Str. Frunzei 67 B
Str. Fulorului 67 D
Str. Garoafei 68 A
Drum. GArii 68 A
Str. Gheorghlu tfan 68 A
Intr. Ghindel 68 A
Str. Ghlocei 68 A
Intr. Harniculul 68 c
Str. Hor! 6 D
Str.
Iancu Avram 68 c
Drum. Islazulul 69 D 2
Str. Jiului 51 E
Intr. Lalele! 51 F
Str. Lmllel 68 A
Intr. Llllaculul 67 B
Str. I.ucernel 67 B
Str. Macedonltl 68 c
Intr. Maculul 68 A
Str. Mghlranulul 68 A
Intr. MAghlranulul 68 A
Str. Margi ne! 68 D
Intr. Margine! 68 D
. Intr. MAgurl 18 c
Str. MrAclneanu Walter 88 A
Str. MArulul 68 c
Str. Mei ului 17 B
Intr. MesteacAnulul 68 c
Str. Mlorlel 88 D
Intr. Mlorlcl 68 c
Intr. Murc 51 E
1 25
www.cimec.ro
1 2 3 4
Str. arciselor 68 A
I ntr. !framei 68 c
I ntr. Nucului 68 A
Intr. Oi e lor 68 A
Str. Olt ului 51 E
Str. Panselelor 68 A
Str. Pcii
68 D
I ntr. Ptlinului 68 A
I ntr. Pctalei 68 c 5
Intr. Pinului 68 c
I ntr. Plopului 68 A
Str. Popa apc 68 o
Str. Praporgrscu g-rai 68 c
Str. Prunilor 68 c
I ntr. Prunilor 68 c
Str. Rsritului 51 F
Intr. Rlslrittilui 51 F
os. Rlscoala 1 907 69 A
Intr. Rscoala 1 907 89 B
Str. Rlzorului 87 B
I ntr. Rozmari n 67 D
Intr. Salei ei 68 . c
I ntr. Salclmului 68 c 2
Str. Sfintul Gheorghe 6& B
Intr. Sfint ul Gheorghe 68 B
Str. Sirbu Filimon 68 B
Str. StPjarului 68 c
Str. Sul finei 68 A
Str. Scolii 68
E
Str. ulea Ion 68 A
Str. Tcacenco Pavel 61 D
Intr. Teiului 67 B
Str. Teodoroiu Ecateri na 68 c
I ntr. Teodoroiu Ecaterina 68 c 3
Str. Tismana 51
E
Str. Toamnli 67 D
Intr. Toamn

i 67 D
Str. Toporai 68 A
Str. Tral' torului 68 B
Str. Trandafirilor 68 A
Str. Tri foi ului 67 o
Intr. Tuflulul 68 D
Str. TepP Vodl 68 c
Intr. Ulmilor 68
c
Str. Vasilescu V asia 68
c
I ntr. Vasilescu V asia 68
c
1
os. Viilor 67 B
126
www.cimec.ro
1 2 3
Intr. Viilor 67 B
Str. Viinilor 67 B
Str. Vintului 51 E
Str. Vladimirescu Tudor 68 c
Str. Vlaicu Aurel 67 D
Str. Zambilelor 68 c
COMUNA POPETI -LEORDENI
Denumirea arterei Plana Carou!
Indi-
cativ
6
1 2 3
4
Str. Afine lor 1 12 E
Str. Aga piei 1 12 E
Str. Ancui 121 B
Str. Armanului 1 1 1 D
Str. Bancic Olga 1 1 1 D
Str. Baterie! 1 1 1 F
Str. Brganului 1 12 F
Str. Brad ului 1 21 A
Str. Breaz a 1 14 D
Intr. Bujorului 1 1 1 D
Intr. Climan 1 12 F
Str. Czneti 1 1 1 F
Str. Cicoarel 1 14 E
Str. Cimitirului 1 1 1 F
Intr. Cireilor 1 12 E
Str. Cmpului 120 B
I ntr. Cluceru tefan 1 12 F
Str. Cluceru Zbav 1 1 1 F
Str. Cri nului 1 1 1 D
Str. Cri sti an 1 12 E
Str. Dispensarului 1 1 1 F
I ntr. Dudului 1 12 E
Str. Fagului
121 B
Intr. Fecioarei
1 12 E
Drum. Fermei
1 1 1 E
Str. Fermei
1 1 1 F
127
www.cimec.ro
1
Intr. Fortului
Str. Frlmu 1. C.
Str. Glorie!
Str. Gogol N.
Str. Gol eti
Str. Greaca
Str. Irza 'Emllla
Intr. Kiev
Intr. LAm il el
Str. Leordeni
Str. Mertlor
Intr. Meriani
Str. Mihai N. cap.
Intr. MIIle Constantin
Str. MirAsiAu
Intr. Mirite!
Str. Norilor
Str. Nuc ul ui
os. Olttni\ei
Str. Pann Anton
Str. Piriu! Rece
Str. Plop ului
Str. Plugart
Str. Pogoane lor
Str Popeti-RomAni
Intr. Porubacu
Str. Posada
Str. Post4arul
Str. Roi ori
oiorl
abarulul
Str. Scortan Ion
Intr. Scortan Ion
Str. colii
Str. ulea Ion
Str. Tlmi
Str. Tlmoculul
Str. Timpului
Str. Tractorltllor
Intr. Trandaflrllor
Str. Trol tl
Str. Unirii
Str. VAcArtscu Constantin
Intr. VAlenl
Str. Veseliei
Str. VIIlor
Intr. VIItorului
Str. VinAtori
128
2 3 4
1 1 4
F
1 12 F
1 12 E
1 12 F
1 12 E
1 12 E
1 1 1 F
1 1 E
1 1 1 D
1 12 E
1 12 F
1 12 E
1 1 1 F
1 1 1 F
1 1 1 F
1 12 F
1 1 1 D
112 E
1 1 1 F
121 8
1 1 1 D
1 14 E
121 A
1 14 E
1 1 1 D
1 12 E
1 1 4 E
1 12 F
1 12 E
1 12 E
1 14 E
1 12 E
1 12 E
1 12 E
1 12 F
1 12 E
1 1 1 E
1 1 4 E
120 8
1 1 1 D
1 1 1 D
1 1 1 D
11 4 F
121 8
1 1 1 F
121 A
1 1 4 D
1 14 D
www.cimec.ro
Str.
I ntr.
Str.
Str.
I ntr.
Str.
Str.
Str.
Volga
Vulpe!
ZalAu
Zorilor
Zorilor
1 Mal
6 Martie
1
23 August
2
1 1 1 F
1 12 F
121 B
1 12 c
1 12 c
1 12 E
1 1 4 F
1 12 E
COMUNA VOLUNTARI
Denumirea arterei Plana Caroul
1 1 3
os. Afumal 33 E
Str. Amaradla 1 9 F
Str. Ardealului 33 E
Al eea Ardealplul 33 E
Str. Arge 19 F
Str. Arie 33 A
Str. BacAu 19 F
Str. Banat 33 c
Str. BAlcescu Nlolae 34 E
Intr. BAlcescu Nicolae 34 E
Str. BAngan 32 F
Drum. Becheanulul 32 D
Str. Btrsel 19 F
Str. Brate 34 A
Str. Brebenei 34 c
Str. Brezeanu Iancu 33 F
Str. Bucegi 34 B
Str. Bujorulul 34 A
Str. Burghi ului 33 D
Str. Busuiocului 34 c
Str. BuzAului 34 B
Str. Buzi a 34 c
Str. Caragiale 1. L. 33 D
Str. Carpati 34 A
Str. Carpenulul 33 D
Indt-
cativ
t
2
129
www.cimec.ro
1 z 3 4
Str. CAIArai 33 E
Str. Ceahlu 34 B
Str. CernavodA 32 F
Str. Clvu Dumitru erou 1 7 E
Str. Cimpul Plpera 29 c
Str. CIAbucet 35 A
Str. Cloca 33 E
Str. Cocorllor 33 F
B-dul Constituiei 33 F
Str. Cobuc George 33 D
Str. Gralovel 32 D
Str. CrAI \elor 33 D
Str. Crian 33 c
Str. Crizantemelor 34 c
Str. Cugetrii 32 D
Str. Cum penel 31 F
Str. David Constantin 33 F
Str. DlncA Gheorghe serg. 33 F
Str. Dimbovitei 34 B
Str. Doi ceti :i3 D
Str. Doja Gheorghe 33 F
Str. Dulgherulul 33 D
B-dul DunArii 34 B
Str. Duzilor 33 D
Str. Eroilor 32 D
Str. Fericrii 34 c
Str. Fllipescu Leonte
33 F
Str. Florilor 34 c
Str. Fonaghl Ion 34 E
Str. FrAsri 17 E
Str. Gatat a 33 B
Str. Garoafelor 34 c
Str. GArii Pantelimon 34 E
Aleea GArii Pantelimon 34 E
Str. Ghiocel 33 D
Str. Ghi \ Constantin erou 30 B
Str. Gorki Maxim 33 F
Str. Gura Llmlui 33 E
Str. Harghita 34 A
Str. HAimgeanu Gheorghe
33
E
Str. Hryova 34 c
Str. Horia 33
E
Str. Hotarului 34 c
Str. lalomin 35 A
Str. Iancu Avram 33 c
Str. Iancu Dumitru trou 31 A
os. Iancu Nicolae erou
16 D
tr. Ioni\ Dumitru erou 16 F
1 30
www.cimec.ro
1 2 3 4
Str. Iorga Nicolae 33 D
Str. Ipltescu Ana 33 F
Str. Izvoarelor 33 D
Str. Jiului 34 B
Str. Leonnrd Nicolae 33 F
Str. Llllaculul 34 c
Str. Lucacl 33 c
Str. Luxemburg Roz a . 33 E
Str. Macedoni a 32 F
Str. Mangalia 32 F
Str. Medgidia 32 F
Str. Mesteacnulul 33. D
Str. Micunelc 34 c
Str. Mihai Viteazul 33
E
Str. Millo Matei :i2 c
Str. Mohnescu Nicolae 3:i F
Str. Moldova 33 c
Str. Mori lor 33 c
Str. Muntenia 33 c
Str. Mure 34 B
Str. Mureanu Andrei 33 c
Str. Muat cap. 32 D
Str. Negoiu 35 A
Drum. Negru 16 D
Str. Neaj lov 34 B
Str. Nuflrului 34 c
Str. Olt ului 34 B
Str. Paun Anton 33 D
Str. Pacani 33 F
Str. Plpua 33 D
Str. Pestrl tu Dlnu cpt. 33 F
Str. Pe1 6fi Sandor 32 D
Str. Pintea N
l
tA erou 1 7 E
Intr. Pintea Ni t erou 1 7 E
os. Plpera -Tunari 29 D
Intr. Pipera Tunari 30 A
Drum. Pipera 29 A
Str. Popa apcl 33 F
Stre Popas ului 32 c
Drum. Potcoavei 1 G F
Str. Prahova 35 A
Str. Predeal 34 A
Str. Pritopescu Constanti n erou 17 E
Str. Prutului 34 B
Str. Puki n A. S. 32 D
Str. Radu Costache erou 30 B
St r. Rmnic 34 A
Str. Roaitl Vasile 33 F
Str. Rodi ca 32 D
1 31
www.cimec.ro
1 a s t
Intr .. Rozelor 33 c
Str. Saleimului 34
E
Str. Slll neti 32 F
sr. Sihien 33 F
I ntr. Slhlea 33 F
Str. Siro Domu 3: E
Str. Sion Ion 34
E
Str. Siret 34 A
Str. Some 35 A
Str. erban Ion erou 3() B
Str. Sttjarului 33 F
Str. tefu Pompi li u 3: E
Intr. tefu Pompl l l u 34 E
os. tefineti 32 F
Intr. tefinetl 32 F
Str. Tarcu :2 D
Str. Tinnse Constantin 33 F
Str. Tcacenco Pavel 34 E
Aleea Tcaccnco Pavel 34
E
Str. Techirghioi 32
F
Str. Teilor 34 A
Str. Tcodoroiu Ecaterlna 33
D
Str. Ti sa 34 A
Str. Tlrnava 34 B
Str. Topolovi 34 B
Str. Trandafirilor 33 o
Str. ibucanl 32 D
Str. Valul lui Traian 33 o
Str. Vasilache Vasile 33 F
Str. Vi deie 33
F
Str. Vi orele 34
c
Str. Vladimlrescu Tudor 33 c
Str. VlahuA Alexandru 33 D
Str. Vlaicu Aurel 33 c
Str. Vhlsceanu Dumitru erou 30 B
Intr. Vlisceanu Dumitru erou 30 B
B-dul Vrancei 33 o
Intr. Vrancei 33
D
Str. Zimnicea 32 A
Str. Zorele 34
c
Drum. Zootehnicii 16 F
Redactor : VALENTIN BORDA
Tehnoredactor : MARIA TAME
Bun de tipar : 19.07.1982. Coli tlpo : 5,5
Lucrare executatA sub comanda nr. 368
la 1. PoligraficA Oltenia - Craiova
1 32
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro