Sunteți pe pagina 1din 1

Contextul Programului Cadru de Cercetare i Inovare - "ORIZONT 2020" (201 2020!

De la lansarea celui de Al aptelea program-cadru (PC7), contextul economic s-a schimbat foarte mult. O recesiune declanat de cri!a financiar din "##$ a condus la adoptarea unor pachete de m suri de stimulare pentru relansarea economiei. %n timp ce se redresea! lent &n urma cri!ei, 'uropa se confrunt acum cu o cri! a datoriei publice i cu temeri legate de o nou recesiune. Autorit ile publice din &ntreaga 'urop trebuie s &ntreprind aciuni decisi(e pentru a face fa acestei modific ri a contextului. Pro(ocarea ma)or const &n stabili!area sistemului economic i financiar pe termen scurt i, &n acelai timp, &n adoptarea de m suri &n (ederea cre rii oportunit ilor economice pentru (iitor. Consolidarea fiscal i reforma structural sunt necesare, dar nu suficiente pentru a asigura competiti(itatea 'uropei pe plan mondial. *n(estiiile inteligente, &n special &n domeniul cercet rii i ino( rii, sunt eseniale pentru meninerea unor standarde de (ia ridicate, f c+nd fa totodat unor pro(oc ri sociale stringente, precum schimb rile climatice, &mb tr+nirea populaiei sau e(oluia c tre o societate mai eficient din punctul de (edere al resurselor. Cercetarea i ino(area contribuie la crearea de locuri de munc , la prosperitate i la calitatea (ieii, precum i la obinerea de bunuri publice globale. Acestea generea! progrese tiinifice i tehnologice necesare pentru a aborda problemele urgente cu care se confrunt societatea. *n(estiiile &n acest domeniu conduc de asemenea la oportunit i de afaceri prin crearea unor produse i ser(icii ino(atoare. Dei este lider mondial &n pri(ina a numeroase tehnologii ,niunea 'uropean se confrunt cu o concuren tot mai mare din partea concurenilor tradiionali i a economiilor emergente deopotri( i trebuie, prin urmare, s &i &mbun t easc performanele &n materie de ino(are. Cercetarea i ino(area au de(enit, aadar, prioritare &n cadrul -trategiei 'uropa "#"# pentru promo(area unei creteri inteligente, durabile i fa(orabile inclu!iunii. Aceasta include obiecti(ul global de cretere a cheltuielilor pentru cercetare i de!(oltare la . / din P*0 p+n &n "#"#. *niiati(a emblematic 1O ,niune a ino( rii2 pre(ede un set amplu de aciuni pentru creterea performanelor &n materie de cercetare i ino(are. %n acest context politic, propunerile Comisiei pri(ind bugetul ,niunii pentru perioada de dup "#3. reflect ambiia sa de a in(esti &n (iitorul 'uropei, garant+nd c fiecare euro ofer beneficii maxime cet enilor europeni.