Sunteți pe pagina 1din 3

Formatul Studiului de Fezabilitate Studiul de fezabilitate reprezint documentaia tehnico -economic prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici

afereni obiectivului de investiii pe baza necesitii i oportunitii realizrii acestuia i care cuprinde soluii funcionale, tehnologice, constructive i economice. Studiul de fezabilitate trebuie elaborat de ctre o echip tehnic specializat , n conformitate cu coninutul cadru de mai jos, care urmrete formatul prevzut n Hotrrea Guvernului nr. 28/9 ianuarie 2008, publicat n Monitorul Oficial 48/22 ian. 2008, privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizulu i general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii privind coninutul-cadru al studiului de fezabilitate i aprobat de ctre autoritatea local n msur s dea o astfel de aprobare (Consiliul Local/Judeean). Studiul trebuie s includ informaii cu referire la obiectivele proiectului, amplasament (se vor ataa studiile de teren aferente), o descriere cuantificat, estimri de costuri, modul de supervizare i un calendar de implementare. Studiul de fezabilitate trebuie s demonstreze durabilitatea proiectului din punct de vedere financiar dup ncetarea sprijinului financiar din partea UE. Trebuie ataate la Studiul de Fezabilitate copii dup aprobarea/aprobrile Studiului, emis/e de ctre autoritatea local (Consiliul Local/Judeean). Coninutul Cadru al Studiului de Fezabilitate A. Piese scrise I. Date generale: 1. denumirea obiectivului de investiii; 2. amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul); 3. titularul investiiei; 4. beneficiarul investiiei; 5. elaboratorul studiului. II. Informaii generale privind proiectul 1. situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului; 2. descrierea investiiei: a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe termen lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situaia actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul tehnico-economic selectat;

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse (n cazul n care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiii pe termen lung); - scenarii propuse (minimum dou); - scenariul recomandat de ctre elaborator; - avantajele scenariului recomandat; c) descrierea constructiv, funcional i tehnologic, dup caz; 3. date tehnice ale investiiei: a) zona i amplasamentul; b) statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat; c) situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentnd terenuri din intravilan/extravilan; d) studii de teren: - studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere n sistem de referin naional; - studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fie le complexe cu rezultatele determinrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandrile pentru fundare i consolidri; - alte studii de specialitate necesare, dup caz; e) caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii, specifice domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a investiiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare; f) situaia existent a utilitilor i analiza de consum: - necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii; - soluii tehnice de asigurare cu utiliti; g) concluziile evalurii impactului asupra mediului; 4. durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investiiei. III. Costurile estimative ale investiiei 1. valoarea total cu detalierea pe structura devizului general; 2. ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei. IV. Analiza cost-beneficiu: 1. identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin; 2. analiza opiunilor);1 3. analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost -beneficiu; 4. analiza economic2, inclusiv calcularea indicatorilor de performan economic: valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu;
1

Varianta zero (variant fr investiie), varianta maxim (variant cu investiie maxim), varianta medie (variant cu investiie medie); se va preciza varianta selectat.

5. analiza de senzitivitate; 6. analiza de risc. V. Sursele de finanare a investiiei Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite. VI. Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei 1. numr de locuri de munc create n faza de execuie; 2. numr de locuri de munc create n faza de operare. VII. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei 1. valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei) (n preuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei), din care: - construcii-montaj (C + M); 2. ealonarea investiiei (INV/C + M): - anul I; - anul II .................; 3. durata de realizare (luni); 4. capaciti (n uniti fizice i valorice); 5. ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz. VIII. Avize i acorduri de principiu 1. avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei; 2. certificatul de urbanism; 3. avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan, ap-canal, telecomunicaii etc.); 4. acordul de mediu; 5. alte avize i acorduri de principiu specifice. B. Piese desenate: 1. plan de amplasare n zon (1:25.000 - 1:5.000); 2. plan general (1:2.000 - 1:500); 3. planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului; 4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.

Este obligatorie doar n cazul investiiilor publice majore.