Sunteți pe pagina 1din 3

FUZIUNI - FUZIUNI PRIN ABSORBTIE - FUZIUNI PRIN CONTOPIRE FUZIUNI PRIN ABSORBTIE - Metoda rezultatului - Metoda valorii nete

1. 2. 3. 1. Societatile sunt independente Societatea absorbita destine titluri la societatea absorbanta Societatea absorbanta detine titluri la societatea absorbita

Determinarea valorii de aport (valoare globala) Elemente Capitaluri propri Plusvalori din reevaluarea activelor Plusvalori din reevaluarea titlurilor detinute de absorbita Plusvalori din reevaluarea titlurilor detinute de ? absorbanta Valoarea de aport

Absorbanta

Absorbita

Valoarea matematica contabila (VMC) = Valoarea de aport / Numarul de actiuni Plusvalori din reevaluarea titlurilor detinute de absorbita = Valoarea actuala a imobilizarilor financiare -Valoarea din bilant a imobilizarilor financiare Valoarea actuala a imobilizarilor financiare = Numarul titlurilor detinute * VMC absorbanta Plusvalori din reevaluarea titlurilor detinute de absorbanta = Valoarea actuala a imobilizarilor financiare -Valoarea din bilant a imobilizarilor financiare Valoarea actuala a imobilizarilor financiare = Numarul titlurilor detinute * VMC absorbita Raportul de schimb = VMC absorbita / VMC absorbanta Numarul de actiuni ce trebuie emise = Raportul de schimb * Nr de actiuniale soc. Absorbite Numarul de actiuni ce trebuie emise =Val de aport ale soc. Absorbite / VMC absorbanta Intrucat o entitate nu poate detine propriile actiuni actiunile pe care Absorbanta le detine la absorbita trebuie anulate Cresterea de capital social = Nr de actiuni ce trebuie emise * Valoarea nominala absorbanta Valoarea nominala = Capital social absorbant / Numar de actiuni absorbanta Prima de fuziune = Valorea aportului Cresterea de capital social Prima de fuziune = Numarul de actiuni ce trebuie emise * (VMC absorbanta VN absorbanta)

METODA REZULTATULUI NET Absorbanta 1. Reevaluarea activelor 2xx = 105 Absorbita 1. Vanzarea de active la valoarea actuala 461 = 7583

2. Majorare capitaluri proprii 456 = % 1012 1042 261 Val aport Crestere capital social Prima de fuziune Bilant

2. Descarcarea din gestiune la val din bilant % 281x 39x 29x 6583 = % 2xx 3xx 4xx 5xx 261 dif

3. Primire active la valoarea actuala % 2xx 3xx 4xx 5xx 109 4. Primire datorii Val actuala 3. Consemnarea drepturilor actionarilor absorbitei in capitalul absorbantei % 1012 456 = % 401 39x 49x 5. Anulare actiuni proprii 4. Transferul datoriilor 401 = 461 106 121 = 456 Val aport 7583 121 = = 121 6583 = 456 Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli

% 1068 1042

109

Val actuala Val nominala Diferenta

5. Regularizari contui 456 si 461

456

461

Val aport

METODA VALORII NETE Absorbanta 1. Reevaluarea activelor 2xx = 105 Absorbita 1. Reevaluarea activelor 2xx 261 = = 105 105

2. Majorare capitaluri proprii 456 = % 1012 1042 261 3. Primire active la valoarea actuala % 2xx 3xx 4xx 5xx 109 4. Primire datorii 891 = % 401 39x 49x 456 x = 891 x

Val aport Crestere capital social Prima de fuziune Bilant

3. Consemnarea drepturilor actionarilor absorbitei in capitalul absorbantei

% 1012 106 121

456

Val aport

4.Transferul de active la valoare actuala 892 = % 2xx 3xx 4xx 5xx 261 x

Val actuala

5. Transferul de datorii % 401 39x 49x 456 = 892 x

5. Anulare actiuni proprii % 1068 1042 = 109 Val actuala Val nominala Diferenta

S-ar putea să vă placă și