Sunteți pe pagina 1din 2

1.

0,1 moli dintr-un aminoacid, care are 5 atomi de carbon in molecula, reactioneaza cantitativ cu 18,25g de solutie HCl 20%, respectiv cu 100 mL solutie a!H 2". #tiind ca aminoacidul contine numai grupe - H2 si -C!!H, determina $ormula de structura a acesteia. Se determina numarul de grupari NH2 din aminoacid - Intr-un mol aminoacid pentru fiecare grupare -NH2 se consuma 1 mol HCl - se determina numarul de moli de HCl din 18,25 g solutie 20% 100 g solutie..........20 g HCl 18,25 g solutie.........x x !,"5 g HCl 1 mol HCl !",5 g 1 mol HCl.........................!",5 g x moli HCl......................... !,"5 g x 0,1 moli #aca 0,1 moli aminoacid reactionea$a cu 0,1 moli HCl inseamna ca are doar o grupare %NH2 Se determina numarul de grupari -COOH din aminoacid Intr-un mol aminoacid pentru fiecare grupare -C&&H se consuma 1 mol Na&H - se determina numarul de moli Na&H 1000 ml solutie.................. 2 moli Na&H 100 ml solutie......................x x 0,2 moli Na&H #aca pentru 0,1 moli aminoacid se consuma 0,2 moli Na&H re$ulta ca aminoacidul are 2 grupari %NH2 acid glutamic 2. %n compus & cu doua grupe amidice $ormeaza prin 'idroliza 15g de glicina si 8,(g de al$a alanina. )etermina $ormulele de structura posibile ale lui & si masa de compus & 'idrolizat. Se determina numarul de moli din fiecare aminoacid 1 mol glicina, H2N-CH2-C&&H '5g 1 mol (-alanina, CH!-CH)NH2*-C&&H 8+g numarul de moli de glicina 15,'5 0,2 moli numarul de moli de alanina 8,+,8+ 0,1 moli -aportul dintre moli este 2 moli glicina la 1 mol alanina

.-au o/tinut 0,1 moli tripeptida )din 0,1 moli alanina si 0,2 moli glicina* 1 mol tripeptida + 20,g 0,1 moli tripeptida + 20,, g

!. 0eptida ocitocina este un 1ormon 1ipofi$ar si contine ",!5% sulf. In structura oxitoxinei sunt 2 resturi de cistiena. #etermina masa molara a ocitocinei. #aca in structura ocitocinei sunt 2 resturi de cisteina re$ulta ca in molecula ocitocinei 2or fi 2 atomi de .. 100 g ocitocina...........................",!5 g . 3 g ocitocina..............................."4 g . 3 100',8 g