P. 1
tematica_bibliografie

tematica_bibliografie

|Views: 3|Likes:
Published by Sabina Postelnicu
tematica&bibliografie
tematica&bibliografie

More info:

Categories:Topics
Published by: Sabina Postelnicu on Dec 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2014

pdf

text

original

Anexa la Dota-raport Dr.lOS207/S3/NRRI~.OS.

2011 ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR NESECRET Bucuresti

Lea
INSPECTORATULGENERALAL POLITIEI ROMÂNE Comisia de admitere a I.G.P.R. ~siunea 2011 Nr. /{)(j 4.'07 /S3/NRRlQl.OS.2011

-

PROPUNERILE INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI

ROMÂNEPRIVINDTEMATICASI BmLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN SCOLILE DE AGENTI DE POLITIE

-SESIUNEA

2011

IL., LIMBA

ROMANA

LEXIC

-VocabuIarullimbii române. Vocabulaml fundamental. Masa vocabularului.
- Cuvântul. POfiDasi continutul. Cuvântul de baza. Sensul cuvintelor in context. Sensul propriu (de baza si secundar) si sensul figurat.. - Mijloace interne de imbogafire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicala.. - Mijloace exteme de imbogafire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele. - Sinonimele. Antouimefe. OmonimeIe. Paronimele. - RegionaIismeIe. ArhaismeIe. - Cuvintele polisemantice. -Unitatile ftazeologice (Iocutiuni, expresii).
- Pleonasmul.

t-IOTIUNIDE FONETICA [;- Vocalele.Consoanele.SemivocaIele. Diftongul.Triftongul.Hiatol - Silaba.Despartireacuvintelorin silabe.

- Folosirea corecta a accentuIui in limba româna.

MORFOSINTAXA

- Partile de vorbire flexibiIe. Clasificare/fef(verb, substantiv, articol, pronume, numeral~adjective). LocutiuniIe.Categorii morfologice(diateza, conjugare~ m~ timp, persoana, g~ numar, caz, grad de
compara,ie). Functii sintactice. . - Partile de vorbire ndIexi'bile. Clasificare/fel (adverb, prepozitie, conjtmctie, interjectie). Locutiunile. Functii sintactice (adverb, interjeqie).

Pag.4/8.Bucuresti, Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5

Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail- resuJSe«v.oolitiaromana.ro

Trecutul continuu.Tipuri . .Invitatia. . TIpUrilede propoZitie. . sector 5 Tel. .Categoriile grnmaticale ale verbului.Acordul. VERBUL. ORTOGRAFIA SI PUNCTUATIA .propozitie~cuvânt.Procesul-verbal.Fraza. Complementul circumstantial de cauza si de scop. de mod. Complementele circumstantiale si necircumstantiale. consecutive. SCRIEREA FUNCTIONALA.topica. concesive.juxtapunerea.61.. SINTAXA PROPOZITIEI SI A FRAZEI .Timpul . Complementul direct si indirect..NOTIUNI DE SINTAXA . 6. Trecut simplu. cmtima. semnul intrebarii. . .Relatii smtacticein propozitie si in tiaza (interdepen~ coordonaresi subordonare). . Propozitiile subordonate circumstanfiale conditionale.Semnele ortografice .Subiectul si propozjtia subordonata subiectiva. Mihai Vodam.Predicatul si propozitia subordonata predicaciva.intonatia sipauza. Elementul regent.. semnul exclamarii. virgul~ punctul si virgula.Relatia text. Pag. Perfectul prezent. de cauza. de scop. . Mijloace de exprimare a viitonilui. . Prezent simplu.Aspectul. Propozitia principala si secundara/subordonata.Cuvintele si constmctiile incidente. Punctuatia lor. Propozitia subordonata completiva indirecta.Propozitia si parfile de propozitie.Viitorul continuu. e-mail./Fax: 021/316. Propozitiile subordonate circumstanfiale de loc~ de timp.Semnele de punctuafie . . Mai mult ca perfectul. Propozitia regenta si propozitia subordonata.ro . de mod. linia de pauza . apostrofu~ punctul ca semn ortografic 2. Viitorul perfect continuu.5/& Bucuresti. Expansiunea si contragerea. . Str. LIMBA ENGLEZA MORFOLOGlA 1. Prezentul continuu. .43.Cererea.. Complementele circumstantiale de loc. punctul.Curriculum vitae (in format european). de timp. Elementele de relatie în fraza. ftaza. Mai mult ca perfectul continuu.Atributul si propozitia subordonata atn"butiva.Propozitia subordonata completiva directa. .Complementul. .Mijloacelede realizarea relatiilorsintacticein propozitiesi in fraza:flexiun~ jonctiunea.resurse@oolitiaromana. de ScrisorL . . .

Ordinea cuvintelor În propozitie.Genul substantivelor.Omisiunea articolului.Tipuri de propozitii (emmtiative~interogative etc. Articolul nehotarât.Formele nepersonaJe ale verbului. . e-mail .Modul. Adjectivul interogativ. 2. Adjectivul demonstmtiv. 5. Locul adjectivului în propozitie. LIMBAFRANCEZA MORFOLOGIA 1. Substantive cu doua gemni. . Numernlul distributiv. Genul substantivelor. . NillvffiRALUL. Adjectivul nehotarât. articolul partitiv. Nmneralul cardinaI. 3. Formarea comparativului si superlativului. Nmneralul multiplicativ.6/8Bucuresti. 6. sector 5 Tel. PRONUMELE. Numeralul fiacJionar.61. Mihai Voda Of. . Str. Femininul substantivelor. 7. .. articolul nehotarât.ARTICOLUL . 6. Pronumele interogativ. 3.CorespoodenJa timpmiJor.Vorbirea directa si indirecta. Cazul substantivelor. Pronumele negativ. . '1.Verbele modaJe.Verbele auxiliare. Nmneralul adverbial. Numeralul ordinaL.. Pronumele personal. ADVERBUL. Articolul zero. . Omisiunea articolului. Pag. 2.SUBSTANTIVUL . Pronwnele nehotarât. . Compamtia adverbuiuL 8. SINTAXA . Pronumele relativ. 4. .ArticolUlhotarât.Diateza: Activ~ Pasiva.resurse@oolitiaromana. . Pronumele reflexiv. PropoziJli conditiona1emixte.Propozitii coodiJionaIe~ II" llI).43. Comparatia neregulata a adjectivului. PREPOZITIA. ADJECTIVUL. SUBSTANTIVUL. ARTICOLUL SI AL11 DETERMINANTI. Nume de tari.ro . Adjectivul posesiv. Articolul hotarât.NumarnI substantivelor./Fax: 021/316..Persoana si numaruL . .. Pronumele posesiv.). Nmneralul colectiv.. ComparaJia adjectivelor..

adjectivul posesiv. suberdonatoare).Locul adjectivului calificativ.PRONUMELE . Adjective care îsi schimba sensul dupa loc. cu avoir. adjectivul numeral.Sintaxa propozitiei: exprimarea afinnafi~ negati~ interogatiei. Pag.Si conditional. Acordul participiului trecut (cu etre. interogative). subjonctiv. conditional.Sintaxa ftazei : propozitii subordonare relative.Cazurile substantivelor. .folosite la timpurile compuse. pronumele interogativ. partiala..? /8 ~ Bucuresti. . grupa a treia : moduri verbale. Fonnarea timpurilor verbale. timp. cu verbele reflexive).Prepozi.ADVERBUL . Si dubitativ - 6. .ia (principalele prepozitii. loc. Ne expletiv. . locutiuni prepozitionaJe.ADJECTIVUL . participiu. concesive. .etLL pronumelerelativ~ pronumelenehotarât.resurse@oolitiaromana. pronumele - adverbiale. afinnative. Valorile lui oui. gerunziu.Concordanta timpurilor la modul indicativ. Fonnarea adverbelor de mod.CUVINTE DE LEGATURA . . -Adjective întrebuintate adverbial. il . .Femininul adjectivului calificativ. . infinitivale. Interogatia totala.6. Mihai Voda DT. consecutive. .Discursul raportat. imperativ.Diatezele : activa. Întrebuintarea negatiei ne. Substantive compuse.Pluralul substantivelor. NTAXA . temporaIe. de comparatie. Conjnnqia (coordonatoare. sector 5 Tel. adjectivul nehotarât.Pronumelepersonal (ato~ tonic).VERBUL . timpuri verbale. 3.Tipuri de adverbe (mod.Adverbe la comparativ si superlativ. Pozitia adverbelor negative. loc. omisiune~ Întrebuintare). . familii de cuvinte. Str. circumstantiale cauzale. Substantive care îsi schimba sensul la plural.. Suprimarea negatiei ~.ro . 4.Verbele auxiliare avoir si etre . . LEXIC Expresii. . Pluralul adjectivului calificativ. infinitiv. 7.cu valoare de pronume n~ complem~ pronumele personal pronumele demonstrativ. antouDne. grupa a doua. de scop. . negative.61.Adjectivele demonstrative. e-mail. cantitative. forme. _ 5.. completive. pasiva.Timpuri verbale : simple si compuse. sinonime. reflexiva.omonime./Fax: 021/316. repetare. Acordul substantivului GENS. pronumele posesiv.43.Acordul adjectivului calificativ. Moduri verbale : indicativ. .Verbe de grupa întâi.Verbele impersonale.

Vorbire directa si indirecta.Topica propozitiei principale si subordonatoare. 4./Fax: 021/316.Propozitii secundare.ADVERBUL . si ajlateîn vigoareîn anulscolar2010 .61.sinonime. loc.S. Mihai Voda nr.4.2011. 6. indicativ. 6.43. LIMBA GERMANA MORFOLOGIE 1.ADJECTIVUL . 7. conjunctiv. impersonal. diateze.8f. numar. substantive compuse.nolitiaromana.Cuvintesi expresii. Str. .din materiacarorase stabilescsubiectelede concurs.tUVINTE DE LEGATURA . .VERBUL .omonime. dec1inare.Timp. sector 5 Tel. : ~u .ro - . Pag.r.Pozitie. elaborate si aprobate prin Ordinele MEdC.SUBST ANTIVUL . posesiv.Constructii infinitivale si participiale. folosire si grade de comparatie. declinare.antonime.PRONUMELE .cuvintecu mai multesensuri.Pozitia în propozitie. 3.resurse!a>.Gen. dec1inare. ~ LEXIC . mod.8 Bucuresti. . .Personal. .famIliide cuvinte. PRECIZARI: Sunt recomandate toate manualele scolare alternative.ronime. demonstrativ.NUMERALUL SINTAXA . 2. e-mail.Conjunctia (coordonatoare si subordonatoare). .Prepozitia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->