P. 1
tematica_bibliografie

tematica_bibliografie

|Views: 3|Likes:
Published by Sabina Postelnicu
tematica&bibliografie
tematica&bibliografie

More info:

Categories:Topics
Published by: Sabina Postelnicu on Dec 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2014

pdf

text

original

Anexa la Dota-raport Dr.lOS207/S3/NRRI~.OS.

2011 ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR NESECRET Bucuresti

Lea
INSPECTORATULGENERALAL POLITIEI ROMÂNE Comisia de admitere a I.G.P.R. ~siunea 2011 Nr. /{)(j 4.'07 /S3/NRRlQl.OS.2011

-

PROPUNERILE INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI

ROMÂNEPRIVINDTEMATICASI BmLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN SCOLILE DE AGENTI DE POLITIE

-SESIUNEA

2011

IL., LIMBA

ROMANA

LEXIC

-VocabuIarullimbii române. Vocabulaml fundamental. Masa vocabularului.
- Cuvântul. POfiDasi continutul. Cuvântul de baza. Sensul cuvintelor in context. Sensul propriu (de baza si secundar) si sensul figurat.. - Mijloace interne de imbogafire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicala.. - Mijloace exteme de imbogafire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele. - Sinonimele. Antouimefe. OmonimeIe. Paronimele. - RegionaIismeIe. ArhaismeIe. - Cuvintele polisemantice. -Unitatile ftazeologice (Iocutiuni, expresii).
- Pleonasmul.

t-IOTIUNIDE FONETICA [;- Vocalele.Consoanele.SemivocaIele. Diftongul.Triftongul.Hiatol - Silaba.Despartireacuvintelorin silabe.

- Folosirea corecta a accentuIui in limba româna.

MORFOSINTAXA

- Partile de vorbire flexibiIe. Clasificare/fef(verb, substantiv, articol, pronume, numeral~adjective). LocutiuniIe.Categorii morfologice(diateza, conjugare~ m~ timp, persoana, g~ numar, caz, grad de
compara,ie). Functii sintactice. . - Partile de vorbire ndIexi'bile. Clasificare/fel (adverb, prepozitie, conjtmctie, interjectie). Locutiunile. Functii sintactice (adverb, interjeqie).

Pag.4/8.Bucuresti, Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5

Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail- resuJSe«v.oolitiaromana.ro

. . SINTAXA PROPOZITIEI SI A FRAZEI . de timp. Prezentul continuu.Cuvintele si constmctiile incidente. linia de pauza . Mijloace de exprimare a viitonilui. Propozitia principala si secundara/subordonata. . . Propozitia subordonata completiva indirecta. Trecutul continuu..Timpul . TIpUrilede propoZitie.Tipuri . Punctuatia lor. Propozitiile subordonate circumstanfiale de loc~ de timp..Semnele de punctuafie . de mod. Trecut simplu. Mihai Vodam.NOTIUNI DE SINTAXA . semnul exclamarii. de scop. Propozitia regenta si propozitia subordonata.Fraza.Complementul. concesive.Invitatia. Complementul direct si indirect.resurse@oolitiaromana.Aspectul.Cererea. e-mail. de cauza.Curriculum vitae (in format european). Expansiunea si contragerea. . . punctul. de mod. de ScrisorL . .juxtapunerea. virgul~ punctul si virgula. sector 5 Tel.61. LIMBA ENGLEZA MORFOLOGlA 1. 6. . Pag. semnul intrebarii.Mijloacelede realizarea relatiilorsintacticein propozitiesi in fraza:flexiun~ jonctiunea. SCRIEREA FUNCTIONALA. Complementele circumstantiale de loc. VERBUL. . Prezent simplu.Atributul si propozitia subordonata atn"butiva.propozitie~cuvânt. ORTOGRAFIA SI PUNCTUATIA .Propozitia subordonata completiva directa.Predicatul si propozitia subordonata predicaciva.Propozitia si parfile de propozitie.5/& Bucuresti.intonatia sipauza. .topica.Subiectul si propozjtia subordonata subiectiva.Categoriile grnmaticale ale verbului. . . consecutive. apostrofu~ punctul ca semn ortografic 2. ftaza.Semnele ortografice .Procesul-verbal.. Elementul regent.ro .Relatii smtacticein propozitie si in tiaza (interdepen~ coordonaresi subordonare). . Perfectul prezent. . Complementul circumstantial de cauza si de scop. . Complementele circumstantiale si necircumstantiale.Acordul. Mai mult ca perfectul. cmtima. Viitorul perfect continuu. Elementele de relatie în fraza./Fax: 021/316. . . Str. Mai mult ca perfectul continuu.Relatia text. Propozitiile subordonate circumstanfiale conditionale.43.Viitorul continuu.

PRONUMELE. Articolul hotarât. Pronumele interogativ. Pronumele posesiv. Str. 5. ADVERBUL. Omisiunea articolului. . . ARTICOLUL SI AL11 DETERMINANTI. Numeralul fiacJionar. 3. 7. Cazul substantivelor. SINTAXA . Locul adjectivului în propozitie.. Adjectivul posesiv.6/8Bucuresti. LIMBAFRANCEZA MORFOLOGIA 1. Mihai Voda Of.).Formele nepersonaJe ale verbului. sector 5 Tel. Nmneralul adverbial.. Nmneralul multiplicativ. Formarea comparativului si superlativului.Tipuri de propozitii (emmtiative~interogative etc. .. Numeralul ordinaL. Numernlul distributiv.resurse@oolitiaromana.ARTICOLUL . . Pronumele reflexiv. Comparatia neregulata a adjectivului.Modul. articolul partitiv.CorespoodenJa timpmiJor. 6. Pronwnele nehotarât. 3.Verbele modaJe. Substantive cu doua gemni. .. PropoziJli conditiona1emixte. Pag.NumarnI substantivelor. Pronumele negativ. Femininul substantivelor.Persoana si numaruL . NillvffiRALUL. . Nmneralul colectiv.SUBSTANTIVUL .ro . . ComparaJia adjectivelor. .61. Articolul nehotarât. Genul substantivelor.Ordinea cuvintelor În propozitie.Omisiunea articolului. Nmneralul cardinaI. Pronumele personal./Fax: 021/316. .ArticolUlhotarât. PREPOZITIA. 2. Articolul zero.. Compamtia adverbuiuL 8. SUBSTANTIVUL. Adjectivul interogativ. . ADJECTIVUL.43.Verbele auxiliare. 6.Diateza: Activ~ Pasiva. Adjectivul nehotarât.Genul substantivelor. . Pronumele relativ.Vorbirea directa si indirecta. articolul nehotarât. e-mail . Nume de tari. Adjectivul demonstmtiv.. 2.Propozitii coodiJionaIe~ II" llI). 4. '1.

gerunziu.ro . locutiuni prepozitionaJe. Si dubitativ - 6.etLL pronumelerelativ~ pronumelenehotarât. interogative). imperativ. Str. . Substantive compuse. Fonnarea adverbelor de mod. LEXIC Expresii. cu verbele reflexive). . . .Verbele auxiliare avoir si etre . Valorile lui oui. cantitative.6. afinnative. Pluralul adjectivului calificativ. adjectivul nehotarât. concesive. . suberdonatoare). participiu. partiala. . loc..PRONUMELE . Conjnnqia (coordonatoare. subjonctiv. Ne expletiv.Adjectivele demonstrative.folosite la timpurile compuse.CUVINTE DE LEGATURA .Prepozi. adjectivul posesiv. . . pronumele - adverbiale. .resurse@oolitiaromana. Acordul participiului trecut (cu etre.Concordanta timpurilor la modul indicativ. consecutive. omisiune~ Întrebuintare). _ 5. antouDne.43. forme. pronumele posesiv. repetare.Pronumelepersonal (ato~ tonic). 3.Si conditional. 4. cu avoir. Fonnarea timpurilor verbale. il . grupa a doua. Interogatia totala. circumstantiale cauzale.cu valoare de pronume n~ complem~ pronumele personal pronumele demonstrativ. Întrebuintarea negatiei ne.Locul adjectivului calificativ. grupa a treia : moduri verbale. Pozitia adverbelor negative. . loc. Acordul substantivului GENS. .Tipuri de adverbe (mod. de scop. Moduri verbale : indicativ. timpuri verbale. infinitivale.ADJECTIVUL . infinitiv. . de comparatie.. temporaIe.Diatezele : activa.Acordul adjectivului calificativ. sector 5 Tel. conditional. Adjective care îsi schimba sensul dupa loc.Sintaxa propozitiei: exprimarea afinnafi~ negati~ interogatiei. Substantive care îsi schimba sensul la plural. completive. e-mail. Pag. -Adjective întrebuintate adverbial.Adverbe la comparativ si superlativ. negative. sinonime.Verbe de grupa întâi.Femininul adjectivului calificativ./Fax: 021/316.? /8 ~ Bucuresti.VERBUL . pronumele interogativ. Suprimarea negatiei ~. . 7. Mihai Voda DT.omonime. reflexiva.ia (principalele prepozitii.Pluralul substantivelor. timp.ADVERBUL .Timpuri verbale : simple si compuse.Discursul raportat.Sintaxa ftazei : propozitii subordonare relative. familii de cuvinte. . adjectivul numeral.Cazurile substantivelor.. pasiva.Verbele impersonale. NTAXA .61.

dec1inare.Propozitii secundare. demonstrativ. indicativ. impersonal.ro - .8 Bucuresti. PRECIZARI: Sunt recomandate toate manualele scolare alternative. . loc.Personal.4. LIMBA GERMANA MORFOLOGIE 1. Mihai Voda nr. folosire si grade de comparatie.Conjunctia (coordonatoare si subordonatoare). 3. . sector 5 Tel. numar.SUBST ANTIVUL . mod.Prepozitia.VERBUL .famIliide cuvinte.din materiacarorase stabilescsubiectelede concurs.Gen.cuvintecu mai multesensuri. posesiv.Cuvintesi expresii.omonime. 7.Constructii infinitivale si participiale. e-mail. ~ LEXIC . . 2. si ajlateîn vigoareîn anulscolar2010 .Pozitie.Vorbire directa si indirecta.resurse!a>. 6. 4. elaborate si aprobate prin Ordinele MEdC.r.ADJECTIVUL .Pozitia în propozitie.ADVERBUL .NUMERALUL SINTAXA . Pag.ronime. 6.61.S. substantive compuse. conjunctiv. dec1inare. .8f. declinare.nolitiaromana.2011.sinonime.tUVINTE DE LEGATURA . Str. ./Fax: 021/316. . diateze.43.Topica propozitiei principale si subordonatoare.Timp.antonime.PRONUMELE . : ~u .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->