Desfasurarea in bune conditii a procesului de inventariere inseamna parcurgerea urmatoarelor etape (pasi de urmat): 1.

Decizia administratorului sau a altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii (presedinte consiliu de administratie, director, director general, asociat, asociat unic, etc. - in functie de prevederile din statut sau contract de societate sau alte prevederi interne) de efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; aici trebuie sa aveti in vedere: - -data si numarul deciziei de inventariere. perioada pe care se efectueaza inventarierea (tinand cont de prevederile legale in vigoare care cer ca inventarierea sa se faca de regula la sfarsitul anului, este bine sa se treaca ca perioada de inventariere luna decembrie 200… - !-20 ianuarie 200…; aceasta in ideea ca imediat la inceputul lunii ianuarie 200…" vor incepe controale ale organelor fiscale care vor intreba de inventariere si vor incerca sa aplice amenzi pe inventarierea anuala#); stabilirea comisiei de inventariere si a presedintelui comisiei de inventariere (a se vedea prevederile cerute de lege, mentionate anterior); stabilirea gestiunilor care se vor inventaria; declaratia gestionarilor, inainte de inceperea inventarierii; stabilirea rezultatelor inventarierii, care se vor mentiona in $rocesul verbal redactat de comisia de inventariere; La entităţile al căror număr de salariaţi este redus, inventarierea poate fi efectuată de către o singură persoană. În această situaţie, răspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. În condiţiile în care entităţile nu au niciun salariat care să poată efectua operaţiunea de inventariere, aceasta se efectuează de către administratori.

-

-

-

2. Declaratia gestionarului sau a gestionarilor care au in gestiune bunurile supuse inventarierii anuale (declaratie conform modelului ane at); atentie! declaratia se ia personalizat, pe fiecare gestionar, inainte de inceperea inventarierii; gestionarii nu participa efectiv la procesul de inventariere, ei asista doar; trebuiesc completate toate datele, conform modelului de declaratie ane%at la prezentul e-mail"

avocati doreste) - . 0ransmiterea confirmarilor de solduri pentru: .listele de inventariere se fac pa baza soldurilor din e trasele de cont. &istele de inventariere. clasa # . stampilate cu stampila oficiala a bancii sau a confirmarilor de sold trimise. clasa % .. -clasa ). de asemenea trebuiesc trimise confirmari catre avocati pentru eventualele procese pe care le are anga(ate societatea sau in care este anga(ata societatea (conform modelului ane at).conturile de capital ii...conturi de stocuri si productie neterminata . *entru toate aceste elemente de patrimoniu se folosesc +Liste de inventariere+ . *tentie: inventarirea patrimoniului societatii presupune efectuarea inventarierii la toate bunurile si valorile cuprinse in clasele de conturi .furnizori . elemente de trezorerie" 6. toate societatile sunt obligate sa procedeze la confirmarea de solduri (circularizarea elementelor patrimoniale) .*ceasta inseamna liste de inventar la: i.* +-. aceasta inseamna ca daca un client primeste o confirmare de sold (conform +. conform prevederilor legale in vigoare (a se vedea "rdin ul '! 2(200) .tras de cont+ -model ane at la prezentul e-mail) si semneaza pe aceasta confirmare cu . clasa $ .banci (daca se *tentie: conform prevederilor legale./-0*12& $13$1+2 4+5 *& 0202131 62-21+&31 D+. la bunuri date spre prelucrare la terti.clienti .3. iv. v. -clasa & (listele de inventariere se intocmesc pe baza 'onfirmarilor de solduri pentru furnizori si clienti conform modelelor ane ate la prezentul e-mail. conform modelului ane at sau alte liste de inventariere.*D+.$*01+73-+2& 53. stocuri materiale.+/0*0++ ###)" 4. conform "rdin '! 2(200). 5. .2 se folosesc pentru: imobilizari..imobilizari iii. listele de inventariere cod 8-'.inclusiv la bunuri date in custodie.! ###" .

comisia de inventariere poate face propuneri pentru scoaterea din folosinta a unor bunuri ( mi(loace fi e. stabilirea modului de recuperarea a lipsurilor constatate cu ocazia inventarierii . se pot face propuneri pentru casari.. . de asemenea. dar 5vs. etc. nu ati procedat la efectuarea inventarierii. Decizia . $rocesul verbal de inventariere . se intocmeste dupa inc9eierea inventarierii si reprezinta practic concluziile comisie de inventariere. conform listelor de inventariere.. si 5vs. aceasta inseamna efectuarea inventarierii patrimoniului./%trase de cont.'-. pentru ca si-a indeplinit obligatiile legate de efectuarea inventarierii. etc. ca si societatea 5vs. pentru confirmarea de debite sau creante pe care le aveti in evidenta financiar . 5in punct de vedere legal este in regula doar partenerul 5vs..practic. . pentru acelasi client.41. ca este de a(uns. tot prin acest *roces verbal de inventariere.cuprinde rezultatele inventarierii patrimoniului. distrugeri de bunuri.. - - 8.. 'a atare. va rog sa aveti in vedere acest lucru si sa respectati prevederile legale in materie de inventariere. se semneaza de presedintele comisiei de inventariere si de membrii comisiei de inventariere. prin aceasta decizie administratorul societatii decide operarea rezultatelor inventarierii.pentru acestea aveti modele ane ate la e-mail. 12 31/-. aceasta pentru a elimina posibilele amenzi din partea organelor de control fiscal" 7. cu constatarea plusurilor sau minusurilor pe fiecare gestiune in parte./0. trebuie (in conformitate cu L6$7#88# si "rdin 2)9 (200: care obliga toti agentii economici sa trimita confirmari de solduri) sa transmiteti .contabila.) . obiecte de inventar. a procedat la efectuarea inventarierii. cu data la care s-au finalizat rezultatele inventarierii.$roces verbal privind valorificarea rezultatelor inventarierii .atentie doare la deductibilitatea sau nedeductibilitatea lor fiscala.acceptarea sau neacceptarea sumei.

etc. obiecte de inventar). adica inclusiv tva-ul.- lipsurile neimputabile se suporta de societate prin trecerea lor pe cheltuieli . prin acesta decizie se 9otaraste daca se scot sau nu din folosinta diverse bunuri (mi(loace fi e. - .atentie la aspectul fiscal lipsurile imputabile se recupereaza de la persoanele vinovate (modalitatea de recuperare poate fi prin retineri din salariu. .). pentru aceasta se intocmesc +*rocese verbale de scoatere din folosinta+ (conform modelelor ane ate). prin plata contravalorii acestor lipsuri. daca se caseaza sau se distrug diverse bunuri. atentie la pretul la care se recupereaza aceste lipsuri.la valorea lor de piata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful