P. 1
Ghid Norme de Inventariere POSDRU

Ghid Norme de Inventariere POSDRU

|Views: 33|Likes:
Published by Mihaela Panait
norme inventariere
norme inventariere

More info:

Published by: Mihaela Panait on Dec 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2014

pdf

text

original

Desfasurarea in bune conditii a procesului de inventariere inseamna parcurgerea urmatoarelor etape (pasi de urmat): 1.

Decizia administratorului sau a altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii (presedinte consiliu de administratie, director, director general, asociat, asociat unic, etc. - in functie de prevederile din statut sau contract de societate sau alte prevederi interne) de efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; aici trebuie sa aveti in vedere: - -data si numarul deciziei de inventariere. perioada pe care se efectueaza inventarierea (tinand cont de prevederile legale in vigoare care cer ca inventarierea sa se faca de regula la sfarsitul anului, este bine sa se treaca ca perioada de inventariere luna decembrie 200… - !-20 ianuarie 200…; aceasta in ideea ca imediat la inceputul lunii ianuarie 200…" vor incepe controale ale organelor fiscale care vor intreba de inventariere si vor incerca sa aplice amenzi pe inventarierea anuala#); stabilirea comisiei de inventariere si a presedintelui comisiei de inventariere (a se vedea prevederile cerute de lege, mentionate anterior); stabilirea gestiunilor care se vor inventaria; declaratia gestionarilor, inainte de inceperea inventarierii; stabilirea rezultatelor inventarierii, care se vor mentiona in $rocesul verbal redactat de comisia de inventariere; La entităţile al căror număr de salariaţi este redus, inventarierea poate fi efectuată de către o singură persoană. În această situaţie, răspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. În condiţiile în care entităţile nu au niciun salariat care să poată efectua operaţiunea de inventariere, aceasta se efectuează de către administratori.

-

-

-

2. Declaratia gestionarului sau a gestionarilor care au in gestiune bunurile supuse inventarierii anuale (declaratie conform modelului ane at); atentie! declaratia se ia personalizat, pe fiecare gestionar, inainte de inceperea inventarierii; gestionarii nu participa efectiv la procesul de inventariere, ei asista doar; trebuiesc completate toate datele, conform modelului de declaratie ane%at la prezentul e-mail"

.imobilizari iii.conturi de stocuri si productie neterminata .banci (daca se *tentie: conform prevederilor legale.furnizori . -clasa & (listele de inventariere se intocmesc pe baza 'onfirmarilor de solduri pentru furnizori si clienti conform modelelor ane ate la prezentul e-mail. v. de asemenea trebuiesc trimise confirmari catre avocati pentru eventualele procese pe care le are anga(ate societatea sau in care este anga(ata societatea (conform modelului ane at). conform "rdin '! 2(200).inclusiv la bunuri date in custodie. conform prevederilor legale in vigoare (a se vedea "rdin ul '! 2(200) . conform modelului ane at sau alte liste de inventariere.conturile de capital ii.. listele de inventariere cod 8-'.* +-.! ###" . 5. clasa # ./-0*12& $13$1+2 4+5 *& 0202131 62-21+&31 D+. *tentie: inventarirea patrimoniului societatii presupune efectuarea inventarierii la toate bunurile si valorile cuprinse in clasele de conturi . aceasta inseamna ca daca un client primeste o confirmare de sold (conform +.clienti ..listele de inventariere se fac pa baza soldurilor din e trasele de cont. la bunuri date spre prelucrare la terti. clasa $ . clasa % .2 se folosesc pentru: imobilizari.+/0*0++ ###)" 4. elemente de trezorerie" 6. iv.*ceasta inseamna liste de inventar la: i. stampilate cu stampila oficiala a bancii sau a confirmarilor de sold trimise. 0ransmiterea confirmarilor de solduri pentru: .tras de cont+ -model ane at la prezentul e-mail) si semneaza pe aceasta confirmare cu . . &istele de inventariere. -clasa ).avocati doreste) - .3. stocuri materiale.. toate societatile sunt obligate sa procedeze la confirmarea de solduri (circularizarea elementelor patrimoniale) . *entru toate aceste elemente de patrimoniu se folosesc +Liste de inventariere+ .*D+.$*01+73-+2& 53.

nu ati procedat la efectuarea inventarierii. 12 31/-. ca este de a(uns.atentie doare la deductibilitatea sau nedeductibilitatea lor fiscala. se intocmeste dupa inc9eierea inventarierii si reprezinta practic concluziile comisie de inventariere.) . pentru confirmarea de debite sau creante pe care le aveti in evidenta financiar . se semneaza de presedintele comisiei de inventariere si de membrii comisiei de inventariere./%trase de cont. $rocesul verbal de inventariere . tot prin acest *roces verbal de inventariere. distrugeri de bunuri. de asemenea.practic. cu data la care s-au finalizat rezultatele inventarierii.contabila. pentru ca si-a indeplinit obligatiile legate de efectuarea inventarierii. conform listelor de inventariere. pentru acelasi client. va rog sa aveti in vedere acest lucru si sa respectati prevederile legale in materie de inventariere. dar 5vs. si 5vs.. cu constatarea plusurilor sau minusurilor pe fiecare gestiune in parte. prin aceasta decizie administratorul societatii decide operarea rezultatelor inventarierii. etc. stabilirea modului de recuperarea a lipsurilor constatate cu ocazia inventarierii .41. etc. trebuie (in conformitate cu L6$7#88# si "rdin 2)9 (200: care obliga toti agentii economici sa trimita confirmari de solduri) sa transmiteti .pentru acestea aveti modele ane ate la e-mail.'-. . ca si societatea 5vs. Decizia . a procedat la efectuarea inventarierii... .acceptarea sau neacceptarea sumei./0... 'a atare. aceasta pentru a elimina posibilele amenzi din partea organelor de control fiscal" 7. comisia de inventariere poate face propuneri pentru scoaterea din folosinta a unor bunuri ( mi(loace fi e.$roces verbal privind valorificarea rezultatelor inventarierii . 5in punct de vedere legal este in regula doar partenerul 5vs. obiecte de inventar. se pot face propuneri pentru casari. - - 8. aceasta inseamna efectuarea inventarierii patrimoniului.cuprinde rezultatele inventarierii patrimoniului.

atentie la pretul la care se recupereaza aceste lipsuri. etc. prin plata contravalorii acestor lipsuri. adica inclusiv tva-ul. pentru aceasta se intocmesc +*rocese verbale de scoatere din folosinta+ (conform modelelor ane ate). obiecte de inventar).). - .la valorea lor de piata.- lipsurile neimputabile se suporta de societate prin trecerea lor pe cheltuieli . . prin acesta decizie se 9otaraste daca se scot sau nu din folosinta diverse bunuri (mi(loace fi e. daca se caseaza sau se distrug diverse bunuri.atentie la aspectul fiscal lipsurile imputabile se recupereaza de la persoanele vinovate (modalitatea de recuperare poate fi prin retineri din salariu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->