Sunteți pe pagina 1din 36

RECAPITULARE

I. Simple Present Tense (prezentul simplu) se pentru a exprima aqiuni


repetabile. Unele verbe se folosesc doar la prezentul simplu, acestea neavand forma continua.
lata cateva exemple:
He often goes to the cmema.
Do you sometimes visit your mother?
They don't like to listen to the radio.
2. Folosim Present Continuous Tense (prezentul continuu) pentru descrierea acelor actiuni care
se chiar in momentul vorbirii, respectiv pentru descrierea aqiunilor diferite de cele
Complementele de timp utilizate cu acest timp verbal sunt: now, this (week, month,
year), today. tllnp se pentru descrierea actiunilor care se vor in
viitorul apropiat. De exemplu:
Mary and John are having breakfast now.
Is he eating at a restaurant this week?
We are not gomg to England next week.
3. Folosim Simple Past Tense (timpul trecut simplu) pentru exprimarea unei aetiuni care s-a
la un moment definit in trecut. De exemplu:
We watched a good film yesterday.
Where did you go last year?
She didn't show me her house when I visited her last week.
4. Conjugarea verbulul to have:
have we have
you have you have
he has they have
she has
it has
" "
LECTIA 11- PARTEA INTAI
,
Sa invatam cateva cuvinte referitoare la vreme:
cold > [kauld] - rece, racoros
the sky > [DZa skai] - cerul
cloud > [klaud] - nor
fog > [fog] - ceata
wind > [Uind] - vant
strong >
[stron(g)]
- tare, putemic
heat > [hi:t] - caldura (putemica),
canicula
temperature > [ - temperatura, febra
weather-forecast > [lI eD
Z
a
r
fo:rka:st] - prognoza vremn,
buletin meteorologic
shawl > - qarra
coat > [kaut] - haina, sacou
boot > [bu:t] - gheata, cizma
Repetati cuvintele, dar intr-o alta ordine; fiti atenti la pronuntie:
heat > [hi:t] - caldura (putemica),
canicula
coat > [but] - haina, sacou
At
the sky > [DZa skai] - cerul
fog > [fog] - ceata
cold > [kauld] - rece, racoros
shawl > [WI] -
cloud > [klaud] - nor
weather-forecast > [UeD/a
r
fo:rka:st] - prognoza vremii,
buletin meteorologic
temperature > [ - temperatura, febra
boot > [bu:t] - gheata, cizma
wind > [Uind] - vant
strong >
[stron(g)]
- tare, putemic
2
Cititi cu voce tare urmatoarele propozitii in care au fost introduse cuvintele noi:
Completati propozitiile in limba engleza cu noile cuvinte invatate:
Poti citi prognoza vremii in ziar.
- Unde imi sunt cizmele?
- Iti plac temperaturile ridicate?
- De obicei iarna este ceata.
- Aceasta este mea cea
mai buna.
- Azi este foarte rece.
- Vrem sa ascultam buletinul
meteorologic.
- Ei nu-i place caldura.
- Sunt multi nori pe cer.
- leri vantul a fost puternic.
- Pune-ti haina.
- Are these >boots expensive?
- Is it his >coat?
- Don't give him >coJd tea!
- You can read the >weather-forecast in
the newspaper.
- The>sky is blue today.
- I don't see her in the>fog.
- I don't like >strong wind.
- They like>heat.
- The moon is behind the >clouds.
- He wanted to buy me a >shawl yesterday.
- What >temperature is it in May?
3
> ["ear a:rmai bu:tsJ
> [D/ea' lZ 1U:J uali fog
in "intar)
> l du iu: laik hal
tcmpri z]
> [DZis iz mai best :;;o:IJ
> [Its veri kiiuld tadei]
> [put on io:' kautJ
>
[D/a "ind "oz stron
ig
)
iestardeiJ
> daznt laik hi:tJ
> ["I: "ont tu liSll tu DZa
"eD/ar fo:'ka:stJ
> [D/ea' a:
r
mcni klaudz
III D7a skalJ
Nu-i da (lui) ceai rece!
Azi cerul este albastru.
Este haina lui?
Nu-mi place vantul puternic.
Luna este acoperita de nori.
Lor Ie place caldura.
El a vrut sa-mi cumpere 0 ieri.
Sunt scumpe aceste cizme?
Nu 0 vad in ceata.
Ce temperatura este in mai?
Where are my boots?
There is usually fog
in winter.
It's very cold today.
We want to listen to the
weather-forecast.
This is my best shawl.
The wind was strong
yesterday.
She doesn't like heat.
Put on your coat.
Do you like high
temperatures?
There are many clouds
in the sky.
4
- catolic (de religie)
-
- Sotul ei este american.
- Cine este Romaniei?
> The wind IS too strong today.
- Sora mea este infirmiera.
- El este brutar.
- Ea este dactilograra.
- Eu sunt catolica.
- Cine este Romaniei?
> Can I put on this coat?
> There IS fog in London today.
> I can't see the sun through the clouds.
> What time IS the weather-forecast
on the radIO'!
> Was It cold yesterday?
> Is the sun hIgh in the sky?
> My father bought me a vcry nIce shawl
yesterday
> I must buy boots.
> Our children have a hIgh temperature.
> Last month we had heat.
- pe cer
> [prezidant]
> [kETSlik]
Retinetl expresia:
in the sky
president
Catholic
Who is president of Romania?
Who is the president of Romania?
Her husband is an American.
He is a baker.
My sister is a nurse.
I am a Catholic.
Nu pot vedea soarele printre nori.
Azi este ceata la Londra.
Cdnd vorbim despre 0 funcfie care poate fi indeplinitii doar de 0 singurii persoana, atund putem
neglijafolosirea articolului hotiirdt the.
La ce ora este buletinul meteorologic
la radio?
She is a typist.
Ieri a fost rece?
Numele proprzi ;;i adjectivele provenite din acestea se scriu intotdeauna cu litera mare In limba
englezii.
Luna trecuta a fost canicula.
in Propozifiile anterioare apar cdteva cuvinte noi:
Trebuie sa cumpar cizme.
Vantul este prea puternic azi.
Tata mi-a cumparat ieri 0
foarte frumoasa.
Pot sa imbrac aceasta haina?
Soarele este sus pe cer?
Traduceti urmatoarele propozitii in limba engleza:
Copiii au febra mare.
Articolul nehotardt a/an este folosit intotdeauna inaintea substantivelor care denumesc ocupafii,
religii sau nafionalitii!i. De exemplu:
Construcria propoziriei la timpul Present Pefect este urmiitoarea:
Inainte de a continua, repetati verbele neregulate prezentate la 10.
- $tiam de mama lui.
- Ea mi-a predat engleza.
- Ea cautat haina.
- Ei m-au acasa.
- Am avut febra.
- Parintii mei au fumat
o multime de tigari.
hEz lukt 1'0:' ha:
r
kautJ
5
> [[Yel hEv "c/tld 1'0.'
mi: Et haumJ
> [ai hEv hEd a
> [al hEv noun abaut hlz
malY J
> [mal ]1carants hEv smaukt
a lot av sigaretsJ
They have waited for
me at home.
She has looked for her coat.
Cititi propozitiile unnatoare:
My parents have smoked
a lot of cigarettes.
I have known about his
mother.
She has taught me English.
in cazul unui verb regulat. la fel ca $i in cazul timpului Simple Past, verbului se adaugii sufixul
-d sau -ed.
I have had a temperature.
Pronume + verbul + forma a III-a + ...
personal auxiliar a verbului
sau substantiv have/has principal
She has bought a dog. - Ea cumparat un caine.
have seen that house. - Am vazut casa aceea.
We have been at home. - Noi am fost acasa.
Folosim Present Perfect in ca::ul unor evenimente care s-au terminat chiar acum sau ceva mai
devreme, sau care au inceput in trecut (de exemplu: last week) $i se continua in prezent (cu
repercusiuni asupra prezentului). De multe ori, momentul desfii$uriirii acriunii nu este specificat cu
exactitate.
in aceasta lecrie vomface cu un timp nou: Present Perfect Tense [prezant pii:rfikt tens],
adica prezentul perfect. Acest timp se confunda deseori cu Simple Past Tense (timpul trecut simplu),
de aceea va sugeram sa acordari 0 atenrie deosebitafolosirii sale.
in propozirie. verbul auxiliar este reprezentat de forma corespunziitoare a verbului to have, care nu
poate fi tradusa ad literam.
Traduceti in Iimba engleza unnatoarele propozitii, folosind prezentul perfect:
A!dturi de cOlllp!emente!e de timp this ... (week, month, ... ), today, tonight, fo!osim timpu! Present
Perfect. aceste ca::uri vorbim despre evenimente care s-au petrecut in trecut, dar care au !egiiturd
cu pre::entu!. Aceste comp!emente de timp se giisesc !a inceputu! sau !a propozi{iei De
exemp!u:
-In seara aceasta (noi) am fost
la cinematograf.
- Azi am fost acasa.
- Ea Iacut temele
saptamiina aceasta.
- Azi (eu) am lucrat in gradina,
> She has come to us with 10hn,
> YOli h'1\ e (II link to mllch bee!.
> I have forgotten to bring you this.
> J hay e thought <lbout It.
> I ha\'c asked hel for my sha\\ I.
> \""c hay c brought thesc ncwspapers.
> We have talked to them.
> We hay c heard the \\ eather-forecast
on the radiO.
- They> have gIven us a very nice car.
> II has heen \ el) cold.
> I have wntten a letter to hun.
> Wc have worked w1th these people.
- I> have v.aitedfor you a long time.
- We> have heard about it.
- They> have askedme for money.
- Father> has \\ rittena letter to me.
> [SI: hEz dan ha:
1
haumllo:1k
D/IS lll:k]
6
> [UI: hEv bl.n Et lYa sinama
tanalt]
> [al hEy bi:n Et haum tadei]
> al hEv U a Ikt
in D/a ga:1dn]
She has done her homework
this week.
We have been at the cinema
tonight.
I have been at home today.
Today I have worked
in the garden.
Noi am adus aceste ziare.
Ai baut prea multa bere.
Ea a venit la noi cu 10hn.
Am uitat sa-ti aduc asta.
I-am scris 0 scrisoare (lui).
Noi am lucrat cu oameni.
I-am cerut (ei) mea.
M-am giindit la asta.
Ei mi-au cerut bani.
A fost foarte frig.
Completati urmatoarele propozitii in Iimba engleza:
Am auzlt la radiO buletmul meteorologic.
Te-am timp indelungat.
Am auzit des pre asta.
Am vorbit cu ei.
Ne-au dat 0 foarte frumoasa.
Tata mi-a scris 0 scrisoare.
Completati propozitiile in hmba engleza cu forma corespunzatoare a verbului (Ia Present Perfect):
outside > [auts31l1] - afara
foggy > [fogi] - cetos
to blow > [tu bbu] - a sufla, a bate (despre vant)
sunny > [sanl] - insorit
low > [lau] - JOS
awful > [o:ll] crancen, teribil, ingrozitor
windy > [Uindl] - vantos, cu mult vant
cloudy > [k13u(li] - noros (innorat)
7
Azi am cumparat flori.
Saptamana asta ne-am vizitat parintil.
Anul acesta am platit casa.
Am trimis aceasta scrisoare saptamana
aceasta.
Luna aceasta am vazut cateva
filme la televizor.
Azi am vorbit cu sora mea.
Traduceti in limba engleza unnatoarele propozitii:
Parintil au plecat azi in Anglia.
Saptamana aceasta am cumparat un sacou
0
In seara acesta Maria a vizitat-o pe sora
sotului el.
Azi am vorbit cu tata.
Saptamana aceasta am avut febra.
Vara a fost foarte racoroasa in acest an.
In aceasta seara i-am scris 0 scrisoare
prietenului meu.
Anul acesta (noi) am fost la Londra.
Sora mea a predat engleza anul acesta.
In aceasta saptamana am lucrat dupa amiaza.
lata alte cuvinte noi legate de starea vremii:
- I >havc bought flowers today.
- This week we >havc visited our parents.
We >havc p,lId for the house this year.
- I >havc sent this letter this week.
- This month we >havc watched
some films on TV.
- I >have talked to my sister today.
> Our pal ents have gone to England today.
> This \vcek I have bought a coat and a shawl.
> Mary has \ ISlted her husband' S sister tOl1lght.
> We ha\ e talked to our father today.
> I ha\ e had a temperature this \\ eek.
> The summer has been very cold thIS year.
> Tonight I havc \\ ntten a letter to my friend.
> ThiS yeal wc have been Il1 London.
> My sister has taught English tIllS year.
> ThiS \\ eek we ha\ e worked Il1 the afternoon.
Verbul to blow este un verb neregulat. Cele trei forme ale sale sunt urmatoarele:
Repetati cuvintele intr-o alta ordine:
blown > [bHiun]
- Da, dimineata.
- A fost eeata?
- Ai fost ieri afara?
- Nu, am stat toata ziua acasa.
- Temperatura a fost seazuta?
- Da, a fost foarte seazuta.
a fost vant.
- Soarele a stralueit?
- Nu. Cerul a fost foarte innorat.
- A fost ingrozitoare. A plouat'
foarte multo
- Cum a fost vremea ieri?
> [bIu:] blew
8
> [nau ai steid Et haum 0:1
del]
> [did iu: gau autsald
iestafdelj
> lies III DZa mo:'nin
lgl
]
> [Uoz it fogi]
> [ies it Uoz veri lau
End it Uoz "indi]
> ["oz DZa lau]
> [nau It didnt DZa skai
"OZ ven klaudi]
> [did DZa san
> [It "OZ o:tl "i: hEd a lot
3\ rem]
> ["ot "cDZa! "oz it
Icstafdet]
> [blau]
Was the temperature low?
Did you go outside
yesterday?
Yes, in the morning.
Was it foggy?
No, I stayed at home all day.
Yes, it was very low.
And it was windy.
Did the sun shine?
No, it didn't. The sky
was very cloudy.
What weather was it
yesterday?
blow
Am introdus euvintele noi in urmatorul dialog. Cititi propozitiile aeordati 0 deosebita atentie
pronuntiei:
It was awful. We had a lot
of rain.
awful > [o:tl] - erfmeen, teribil, ingrozitor
windy > ["indi] - vantos, eu mult vant
low > [lau]
- JOS
sunny > [sam] - insorit
outside > [autsaid] - afara
cloudy > [klaudi] - noras, innorat
foggy > [fogl] - eetos

Observa!i folosirea cuvantului it cu referire la starea vremii:


Tradueeti urmatoarele propozitii in limba engleza folosind euvintele noi:
- A fost eeata ieri?
- Azi vremea este frumoasa.
> The temperature IS low, but it isn't foggy.
> In the morning It was windy and cloudy
but now it IS sunny.
> The wind Isn't bloWIng.
> It IS nice today.
- Aeum este insorit.
> How is the weather today?
- Ieri a fost vant.
> I thmk we can have dmner outside.
9
Was it foggy yesterday?
Now it is sunny.
It is nice today.
It was windy yesterday.
Cum este vremea azi?
Azi vremea este frumoasa.
Nu sufla vantul.
Cred ea putem sa einam afara.
Temperatura este joasa dar nu este eeata.
Dimineata a fost vant innorat,
dar aeum este insorit.
Verifieati daea ati retinut euvintele noi. Tradueeti in limba engleza:

afara
.;, '
> outside


I"""'Il
jos, seazut
T
> low 1- -1
0- 0
1- 1
2 -l
'-==
innorat
lQJ
> cloudy
vantos, (eu) vant

> windy
insorit, (eu) soare

> sunny
eetos, (eu) eeata
> foggy
10
- Last year we >gave them our books.
- The sun>has shone today.
- They>have en!l:red this building.
- J >knew her a long time ago.
- Mary>has sent all the letters today.
- Last week a strong wind >blew.
- They >wanted to do it yesterday.
- We >have seen a lot of plants.
- Yesterday I >bought him a coat and a shawl.
- Yesterday I >walked to work.
- We >knew about it a week ago.
- Today it >has been a foggy day.
- Ei lucreaza inca.
- Ieri am mers cu
- Ei locuiesc in strada Garii.
- Azi am fost in
- Acum conducem spre est.
Soarele a stralucit azi.
Anul trecut Ie-am dat cartile noastre.
Am cunoscut-o cu mult timp in urma.
Ieri i-am cumparat (lui) un sacou 0
Ei au intrat in aceasta cladire.
Ei au vrut sa faca asta ieri.
Maria a trimis toate scrisorile azi.
Jeri am mers pe jos la serviciu.
We have been in town today.
Speram ca exemplele exercitiile v-au ajutat sa intelegeti deosebirile care exista intre cele doua
timpuri. Daca mai aveti unele neclaritati, repetati inca 0 data materia leqiei.
We went by car yesterday.
Saptamana trecuta a suflat un vant putemic.
They live in Station Street.
Am vazut 0 multime de plante.
In urmatorul exercitiu yom face 0 comparatie intre utilizarea timpurilor Simple Past Present Per-
fect. Completati propozitiile in Iimba engleza cu fonnele verbale corespunzatoare:
Azi a fost 0 zi cetoasa.
Urmeazii diteva exemple in care nu se articolul hotiiriit the:
They are still at work.
We are driving east now.
Noi despre asta in urma cu 0 saptamana.
LECTIA 11 - PARTEA A nOVA
,
Sa continuam lectia cu diteva cuvinte noi:
stamp
> [stEmp]
- timbru
ticket
> [tikit]
- bilet
novel
> [novl]
- roman
telephone
> [telifaun]
- telefon
tram
> [trEm]
- tramvai
tram stop
> [trEm stop]
- statie de tramvai
bus stop
> [bas stop]
- statie de autobuz
tlower
> [tlaua']
- tloare
bank
> [bEn(g)k]
- banca
calendar
> [kElinda
f
]
- calendar, almanah
secretary
> [sekratri]
- secretar(a)
purse
> [pii:'s]
- portofel, geanta, p o ~ t
Repetati cuvintele intr-o alta ordine:
tram
> [trEm]
- tramvai
bank
> [bEn(g)k]
- banca
ticket > [tikit]
- bilet
purse > [pa:'s]
- portofel, geanta, p o ~ t
stamp > [stEmp]
- timbru
novel
> [novl]
- roman
tlower >
[ /laua']
- tloare
bus stop
> [bas stop]
- statie de autobuz
calendar >
[kElinda
f
]
- calendar, almanah
tram stop
> [trEm stop]
- statie de tramvai
,.ecretary >
[ sekratri]
- secretar(a)
telephone >
[telifaun]
- telefon
11
cu voce tare urmatoarele propozitii in care apar cuvintele noi:
Completati propozltiile cu cuvintele nOll invatate:
- El a citit acest roman
saptamana trecuta.
- Am vazut portofelul tau
pe masa.
- In bucatane este un calendar.
- Banca este vizavi de casa
lui Petre.
- Trebuie sa mergem acolo
cu tramvaiul.
- Unde este statia de tramvai?
- Statia de autobuz este pe colt.
- Ea mi-a dat flori ieri.
- Anul trecut ei nu avem telefon.
- Ea a cumparat timbre.
- Avem bilete de autobuz.
- Ea este secretara lui Peter.
- Put the >flowers on her desk.
- She has brought the >tickets with her.
- Go to the post-office and buy >stamps.
- Can we go to the >bank together?
- There is a >tram stop in the square.
- There is no >telephone here.
- Yesterday we waited for you at the >bus stop.
- There is little money in my >purse.
- Look at the >calendar.
- Do you like long >novels?
- Her daughter is a >secretary.
- Can we go by >tram?
12
> [hi: red OIlS nov1la:st
ui:k]
> [O/a bEn(glk iz opaZlt
pi:taTz halls]
> [DZa bas stop iz Et D
7
a
ko:'na']
> ["eaT IZ fYa trEm stop]
> (O/ea
T
iz a kEl inda
f
in DZa
> ge/v 1m: HauaTz
IcstaTde/]
> [ai hEy sl.n 10:' pa:'s
on D'a tcibl]
> iz pi:ta'z sckratri]
> lUi: hEy tikits fo f DZa bas]
> lUi: mast gilU D/eal bai
trEm]
> hEz bo:t scvn stEmps]
> [D/el didnt hEy a
tclifoun la:st lIa
T
]
Du-te la oficiul cumpara timbre.
Pune florile pe biroul ei.
Vita-te in calendar.
Putem merge impreuna la banca?
Ea a adus bJletele cu ea.
Sunt putini bani in portofelul meu.
In piata este 0 statie de tramvai.
Ieri te-am in statia de autobuz.
Nu este telefon aici.
Putem merge cu tramvaiul?
Iti plac romanele lungi?
We have tickets for the bus.
We must go there by tram.
He read this novel last
week.
Where is the tram stop?
Fiica ei este secretara.
The bus stop is at the corner.
The bank is opposite
Peter's house.
She gave me flowers
yesterday.
She is Peter's secretary.
She has bought seven
stamps.
I have seen your purse
on the table.
There is a calendar
in the kitchen.
They didn't have a
telephone last year.
Traduceti in limba engleza cuvintele urmatoare:
telefon >
telephone
statie de tramvai >
tram stop
statie de autobuz >
bus stop
roman >
novel
portofel >
purse
banca >
bank
tramvai >
tram
bilet >
ticket
timbru >
stamp

floare >
flower
calendar >
calendar
secretar(a) >
secretary
Sa ne intoarcem din nou la utilizarea timpului Present Perfect Tense. Folosim acest timp pentru
descrierea evenimentelor petrecute in trecut care includ mai mult sau mai putin momentul actual,
alaturi de always, ever, never just, precum alaturi de urmatoarele complemente de timp:
recently >
[ri:sntli]
- recent, de curand
lately >
[ leltli]
- recent, de curand, in ultima vreme
already >
[o:lredi]
- deja
yet >
[ iet]
- inca, deja
so far >
[sau fa:
f
]
- pana acum, deocamdata

Complementul de timp "yet" se afla intotdeauna la propozitiei, "so far" la


inceputul sau la propozitiei, iar celelalte complemente de timp se gasesc
inaintea formei a Ill-a a verbului sau la propozitiei.
Cititi cu voce tare complementele de timp care se folosesc alaturi de Present Perfect:
ever >
[eva']
- vreodata, candva
already >
[0: lredi]
- deja
always >
[o:l"eiz]
- intotdeauna
lately >
[leith]
- recent, de curand, in ultima vreme
so far >
[sau fa:']
- pana acum, deocamdata
never >
[neva
f
]
- niciodata
just >
[ dJast]
- tocmai
yet >
[ let]
- inca, deja
recently >
[ ri:snth]
- recent, de curand
13
Iar acum, completati urmatoarele propozitii in limba engleza. Retineti locul complementelor de timp
in propozitie:
In exemplele urmatoare observati cum este folosit tlmpul Present Perfect complementele de timp
invatate anterior:
- Am auzit despre el in ultima
vreme.
- Noi tocmai am cinat.
- In ultimul timp, noi am muncit
foarte mult.
- Niciodata nu am vazut-o pe fata
aceea.
- Le-a placut intotdeauna
aceasta casa.
- Ei au confectionat deja
zece biblioteci.
> So far 1have gone to work by car.
> Mary and her husband have opened
a shop lately.
> John's mother has recently spoken
to hIs wIfe.
> She has just gone for a walk.
> We have always wanted to go to England.
> I have already written five letters.
> She has never loved her husband.
- We >have seen some nice towns lately.
- They >have always walked in the park
in the evening.
- They>have just brought these chairs.
- So far we > have worked in the morning.
- We >have already had two dogs.
> [al hEv ha:'d abaut hun
IcitlI]
>[UI: hEv djast hEd dina']
>[DZei hEv o:lredl meld
ten bukke/Slz]
>lDzel hEv o:lue1z la/kt
DZls haus]
>[L1}; hEv ua:'kt a lot
ri: sntli]
>[al hEy neva' sl.n D7Et
ga:'l]
Maria sotul ei au deschis de curand
un magazin.
Pana acum m-am dus la serviciu cu
Am scris deja cinci scrisori.
Ea nu iubit niciodata sotul.
Mama lui John a vorbit recent cu sotia lui.
Ea tocmai s-a dus la plimbare.
We have worked a lot
recently.
Noi am vrut intotdeauna sa mergem in
Anglia.
Folosirea complementelor de tlmp yet ever la timpul Present Perfect 0 vom prezenta in lectia 12,
ciind yom invata formarea interogativului a negativului.
14
I have heard about him
lately.
I have never seen that girl.
In ultima vreme am vazut cateva frumoase.
We have just had dinner.
Ei tocmai au adus aceste scaune.
Noi am avut deja doi caini.
Pana acum am lucrat dimineata.
They have always liked
this house.
Traduceti in limba engleza propozitiile de mai jos:
Seara ei s-au plimbat intotdeauna prin parco
They have already made
ten bookcases.
lata un nou grup de cuvinte. Fiti atenti la intelesul la pronuntia lor:
Verbul to say face parte din grupa verbelor neregulate. Cele trei forme ale sale sunt urmatoarele:
Sa introducem in propozitii cuvintele recent invatate. Cititi-Ie cu voce tare fiti atenti la pronuntie:
> [sed]
said
Forma a Ill-a
- EI spune ca este foarte tarziu.
- Trebuie sa cobor la aceasta statie.
- Casa lor este aproape de banca.
- Ea s-a urcat deja in autobuz.
- Este prea devreme pentru
a merge la cinematograf.
- Am vizitat-o seara tarziu.
15
> [it lZ tLl: a:'li tll gau tu
D'a sinama]
said > [sed]
> [ai mast get of Et DZis
stop]
Forma a II-a
> [hI: iz se/m(g) it iz veri
!elt]
> [DZel' hallS iz nekst tll
DZa bEn(gJk]
> hEz o:lredi got on
D/a bas]
> [UI: vizltid ha:' leit in
DZi i:vnin(g)]
He is saying it is very late.
I must get off at this stop.
Their house is next to
the bank.
We visited her late in
the evening.
say > [sei]
Forma I
She has already got on
the bus.
It is too early to go to
the cinema.
Formele verbelor to get on to get off sunt identice cu acele forme ale verbului to get pe care Ie-am
prezentat in lectia anterioara.
next to >
[nekst tll]
- aproape de, langa
early >
[ a:'1I]
- devreme
late >
[!elt]
- tarziu
to get on >
[tu get on]
- a (se) urea
to get off >
[tll get oil
- a cobori
to say >
[tll sei]
- a spune
cuvinte, dar intr-o alta ordine:
late >
[Ieit] - tarziu
to say >
[tll sell - a spune
to get off >
[tu get oil - a cobori
early >
[a:'lJ] - devreme
to get on >
[tLl get on]
- a (se) urea
next to >
[nekst tLl]
- aproape de, langa
> It has been very cold today.
> He has Just saId he can't go with us.
> Did you buy this car yesterday?
> I have looked for my mother.
> I must put on a coat and a shawl
because it is cold.
> Our children have had a high
temperature today.
> Old a strong wmd blow
- El a intarziat dimineata
la micul dejun.
- A fost prea tarziu, ca sa
mergem acolo.
- Autobuzul a intarziat ieri.
- 1 must >get offat the fourth stop.
- I always get up >early.
- Can you sit >next to me?
- She came to us >late in the afternoon.
- Ma scol intotdeauna devreme.
- >Get on! I can take you to the bank.
- She >says this house is too expensive.
16
He was late for breakfast
in the morning.
The bus was late yesterday
Complementul de timp late poate avea mai multe intelesuri.
I always get up early.
in limba engleza complementul circumstantial (de exemplu "early")
unneaza, de obicei, dupa verb:
It was too late to go here.
Ieri vantul a suflat cu putere?
Ieri ai cumparat aceasta
Azi copiii au avut
febra mare.
Azi a fost foarte frig.
El tocmai a spus ca nu poate merge cu noi.
La vom repeta intreaga materie. Traduceti propozitiile urmatoare in limba engleza:
Am cautat-o pe mama mea.
Trebuie sa imi pun 0 haina 0
pentru ca este frig.
a (se) urca > to get on
tarziu > late
a spune > to say
aproape de, langa > next to
a cobOrl > to get off
devreme > early
Ea spune ca aceasta casa este prea scumpa.
Poti sa te 1<lnga mine?
Ea a venit la noi dupa-amiaza tarziu.
Urca! Pot sa te duc pana la banca.
Sa vedem in ce masura ati retinut cuvintele noi:
Trebuie sa cobor la a patra statie.
Eu rna scol intotdeauna devreme.
Completati urmatoarele propozitii in limba engleza:
La iata exercitiu de pronuntie:
"My secretary has forgotten to take her
purse today"
> I saw her at the tram stop in the morning.
> Why have you given her flowers?
> My secretary has forgotten to take her
purse today.
> Have these people a telephone?
> Where can I buy a calendar?
> He has never gone to school.
> I have already stopped smoking.
> We have just had breakfast.
> I was there early in the morning.
> Why were you late for work yesterday?
> You must get on at this stop and get off
next to the post-office.
> Is the train late?
> I have read three novels so far.
> It was a sunny day yesterday.
> I don't like foggy mornmgs.
> In the evening we are going outside.
> I like to read English novels.
> I can buy tickets to the cinema.
> Can you give me two stamps?
> We have bought a red telephone
for the kitchen.
[ au] [e] [i: ] [ai]
low best eat buy
ago west keep sky
show seven teach high
coat get feet tie
17
"We have just had breakfast"
Tocmai am luat micul dejun.
Am fost acolo dimineata devreme.
De ce ai intarziat ieri la serviciu?
Dimineata am vazut-o in statia de tramvai.
De ce i-ai dat ei flori?
Trenul are 'intarziere?
Nu-mi plac diminetile cetoase.
Seara mergem afara.
Imi place sa citesc romane
Pot sa cumpar bilete de cinema.
Poti sa-mi dai doua timbre?
Am cumparat un telefon
pentm bucatarie.
leri a fost 0 zi insorita.
Trebuie sa te urci la aceasta statie
sa cobori langa oficiul
Pana acum am citit trei romane.
Azi secretara mea a uitat ia
portmoneul.
oameni au telefon?
De unde pot cumpara un calendar?
EI nu a mers niciodata la
M-am lasat deja de fumat.
18
11.2.2. Cand folosim acest tlmp:
- Eu sunt catolic.
- Ea este dactilograra.
- Cine este Romaniei?
- Ea a cumparat 0
- So\ul el este amencan.
- AZI am fost acasa.
- Cine este Romaniei?
bought a dog.
forma a III-a +
a verbului principal
has
verbul auxiliar
have/has
She has bought a car.
I have been at home today.
Pronume +
personal
She
Verbul auxiliar este to have conjugat la indicativ prezent. Daca verbul principal este
regulat atunci terminatia -d sau -ed, iar forma IUl este identica cu forma a Ill-a
din diqlOnar (Simple Past).
Her husband IS an Amencan.
3. Folosim de asemenea, timpul Present Perfect alatun de complementele de timp
always, never, ever, just, recently, lately, already, yet, so far.
Who is the preSident of RomanIa?
1. Foloslm timpul Present Perfect pentru descrierea aC\IUnIlor trecute incheiate:
2. Timpul Present Perfect se alaturi de complementele de timp this (week,
month, ...), today, tonight. Acestea se afla la 'inceputul sau la propozitiei.
Complementul de timp yet se afla intotdeauna la propozitiei, so far la
inceputul sau la propozltiei, iar restul complementelor de timp se gasesc
inaintea formei a Ill-a a verbului sau la propozitiei.
Daca vorblm despre 0 functle care poate fi indeplinita doar de 0 smgura persoana, atunci putem
folosi sau omlte articolului hotarat the:
Who is president of Romania?
11.2.1. Propozl\la se construiqte astfel:
She is a typist.
I am a CatholIc.
RECAPITULAREA LECTIEI 11
,
11.1. inaintea substantivelor care denumesc ocupatia, religia sau nationalitatea se
'intotdeauna articolul nehotadit a/an:
11.2. The Present Perfect Tense (prezentul perfect)
11.4. Complementul de timp "late" poate avea mai multe intelesuri:
] 1.3 Artlcolul hotarat "the" poate fi omis in urmatoarele situatii:
We went by car yesterday.
They are still at work.
We are driving east now.
We have been in town today.
They live in Station Street.
It is late.
The bus was late yesterday.
He was late for breakfast in the morning.
19
- Noi am mers ieri cu m ~ i n
- Ei lucreaza inca.
- Noi conducem spre est.
- Noi am fost in o r ~ azi.
- Ei locuiesc in strada Garii.
- Este tarziu.
- Ieri a intarziat autobuzul.
- EI a intiirziat dimineata la micul dejun.
C. Corectati din propozitiile de mai jos:
1. I never saw this town.
2. They were at home all day today.

3. She wanted to go by the car yesterday.


4. I have already drinked the beer.
5. She has so far written two books.
6. They have bought this nice house three years ago.
TEMA PENTRU ACASA 11
A. Traduceti in limba romana urmatoarele propozitii:
1. They have already read this book.
2. Peter has been late for school today.
3. He was a secretary three years ago.
4. My brother has made a nice bookcase for his mother.
5. They have already been in England.
6. I have talked with her lately.
B. Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii:
1. Nu am vazut-o niciodata pe sora tao
2. Tatallui este Romaniei.
3. In ultima vreme am vizitat cateva tari frumoase.
4. Ei au intarziat intotdeauna la
5. Imi place sa rna scol devreme.
6. Am taiat cinci copaci din gradina noastra.
20

" "
LECTIA 12 - PARTEA INTAI
,
Ca de obicei, yom incepe aceasta lectie invatiind cuvinte noi. Cititi-Ie cu
voce tare fiti atenti la traducerea lor:
floor >
[flo:
r
]
- podea, etaj
carpet >
[ka:rpit]
- covor
f100r lamp >
[flo:
r
lEmp]
- lampa cu picior
curtains >
[ka:rtinz]
- perdele, draperii
ceiling >
[si: Iin(gl]
- tavan
fireplace >
[faiiFpleis]
- camin,
wall-paper >
[Uo:1peipa
r
]
- tapet
socket >
[sakit]
- priza
picture >

- tablou, pictura
armchair >
[
- fotoliu
settee >
[seti:]
- canapea
Acum recititi cuvintele intr-o alta ordine:
curtains >
[ka:rtinz]
- perdele, draperii
settee >
[seti:]
- canapea
floor >
[ flo:
r
]
- podea, etaj
fireplace >
[faiarpleis]
- camin,
socket >
[sakit]
- priza
floor lamp >
[flo:
T
IEmp]
- lampa cu picior
carpet >
[ka:rpit]
- covor
ceiling >
[si: lin(g)]
- tavan
wall-paper >
[Uo:1peipa
r
]
- tapet
armchair >
[
- fotoliu
picture >
[
- tablou, pictura
21
Sa folosim cuvintele noi in cadrul unui dialog. Cititi propozitiile cu voce tare:
- perdelele?
- Da, nu trebuie nici 0 lampa
pe tavan.
- Cred ea trebuie sa punem
eanapeaua langa
- Camera aceasta este groaznica.
After ...
- Nu Ie vreau aiei.
- In plus, (eu) vreau sa pun
fotoliile langa masa.
- Ce zici de un covor
galben (pe podea)?
- Trebuie sa fie cafenii.
- ee vrei sa faci eu aeeste
tablouri?
- Avem multe prize In camera,
ea putem avea
lampi eu pieior.
22
> [UI olsau "ant tu put DZa
nekst tu DZa telbl]
> [DZel mast bI: braun]
> [DZis ru:m lZ o:fl]
> [Ul TSm(g)k UI: mast put DZa
seti: nekst tu DZa falafpleis]
> ["I: mast olsau hEy
"mt "a: I pelpa
f
]
> ["at abaut DZa bi:ftmz]
> [JI daunt "ODt DZem hia
f
]
> [
L1
i: hEy mem soklts
In DZa ru:m sau L1i: kEn
hEy flO:f lEmps]
> [ies End D'eafmas( bl'
nau IEmp on DZa si:lm(g)]
> [End "at du IU: "ant
tu du' "iDZ DZI"Z
> ["ot du 1U: T'in(g)k abaut a
lelau ka:fpit on D'a flo:f]
I also want to put the
armchairs next to the table.
What do you think about a
yellow carpet on the floor?
They must be brown.
I don't want them here.
Before ...
What about the curtains?
We must also have
whIte wall-paper.
I think we must put the
settee next to the fireplace.
This room is awful.
And what do you want
to do with these pictures?
We have many sockets
in the room, so we can
have floor lamps.
Yes, and there must be
no lamp on the ceiling.
23
Completati urmatoarele propozitii in limha engleza folosind cuvintele noi:
Re{ine{i consfruc{ia care apare intr-una din propozi{ii:
- The children are sitting on the >tloor now.
- When did you buy this >wall-paper?
- These >curtains are too expensive.
- Did you have a>fireplace then?
- I have put a > floor lamp next to
the window.
- I saw a very nice > picture yesterday.
- The >settee is in the comer of the room.
- I have always liked to sit in this
> armchair.
- The>socket is behind that chair..
- Must the> ceilingbe white?
- Where can I buy a>carpet?
- nu trebuie sa fie n!ci 0 lampa pe tavan
Aveai atunci un
Verificati-va daca ati sa va cuvintele noi. Traduceti in limba engleza:
Priza este in spatele acelui scaun.
De uncle pot cumpara un covor?
Aceste perdele sunt prea scumpe.
Plafonul trebuie sa fie alb?
Ieri am vazut un tablou foarte frumos.
intotdeauna mi-a placut sa stau in fotoliul acesta.
Canapeaua este in coltul eamerei.
Cand ai cumparat acest tapet?
there must be no lamp on the ceiling
Copiii stau acum pe podea.
Am pus 0 lampa cu picior langa fereastra.
canapea > settee

lampa eu picior > floor lamp


priza > socket
tapet > wall-paper
tavan > ceiling
covor > carpet
podea > floor
perdele > curtams
> fireplace
tablou > picture
fotoliu > armchair
2. A few [a flu ]- catva, cativa Unamtea substantive/or nUl1uirabile):
1. A little [a litl]- putin, catva, ceva ([naintea substantivelor nenumarabile):
- Ati scris pana acum
doua scrisori?
- Nu a citit niciodata
aceasta carte?
- A Cltlt ea vreodata
aceasta carte?
- Ai vazut deja
acest tablou?
> I hl\ e we already secn t\\ 0 plctUl es')
> Has she been <it work today')
> Has my mother eveI liked my husband?
> Have they taught me English')
> Has she already had breakbst')
I have smoked> a few cigarettes today.
- Bring me > a hit] ewall-paper.
- I visited> a few friends yesterday.
- Sunt diteva stide pe podea.
- Can you give me > a Itttlemoney?
- Este pu!ina pame pe
> [hEv IU: o.lrcch
sl:n OilS
> [hEz Sl: neva' red
O/IS buk]
> [hEz eva' red
OilS buk]
> [hEv IU. litn
tu' ]cta'z sau fa:']
24
Has she ever read
this book?
Have you written
two letters so far?
Has she never read
thiS book?
Have you already
seen this picture?
There is a little bread on the table.
She has been at work today.
We have already seen two pictures.
My mother has never liked my husband.
We have written
two letters so far.
She has already had breakfast.
They have taught me English.
Treceti urmatoarele propoZitil la fonna mterogativa:
There are a few bottles on the floor.
She has never read
thiS book.
Bnng me some wall-paper.
Inlocuitl adJectivul some cu a little/a few:
Cltiti propozltlile urmatoare :
I have already seen
thiS picture.
Sa ne Intoareem din nou fa tlll/pul Prescnt Perfect sa invafam cum se jormuleaza Intrebarile
raspunsunle.
Can you give me some money?
Formam mterogatn'ul prm lIl\'erSllll1e: verhul auxilwr have/has ocupa loeul subleetulUl. iar aeesta
treee pe foeul af dotlea.
I have smoked some cigarettes today.
I vIsited some friends yesterday.
:;Itlm ea pronumele nehotdrat some poate sta inall1tea unui substantiv numarabil (In aeest ea: are
infelesul de ciitva, di!iva, unii) sau Inallltea unui substantiv care un obieet ee Ill!
are forma de plural (in aeest co: (' u in(elesul de pu!in, ceva, Putem folosi aeest pronume ca
sinonimul altor doua pronume lIehotanlte'
25
La formarea fntrebiirilor complexe pronumele interogativ fnaintea verbului auxiliar:
- Ce a Iacut ea pfma acum?
- Cine a spus asta?
- Unde ai vazut-o pe aceasta fata?
- Cite can;i ai adus?
- Yes, I >have.
- No, I >haven't.
- Yes, >they have.
- No, >they haven't.
- Yes, >she has.
- No, >she hasn't.
- Yes, >it has.
- No, >it hasn't.
> [Uot hEz dan sau fa:']
> [Ueat hEv iu: si:n DZis
ga.'I]
> [hu: hEz sed DZis]
> [hau meni buks hEv
iu: bro:t]
Pronumele interogativ when - "cand" nu se in intrebarile in care verbul
este la timpul Present Perfect.
What has she done so far?
Who has said this?
Have they wanted to be there first?
Where have you seen this
girl?
How many books have
you brought?
Has the secretary forgotten about the letter?
Have you already thought about it?
Has the sun shone today?
Have you cut your hair? No, I have not. > [nau ai hEv not] - Nu.
No, I haven't. >[nau ai hEvnt]
Have they already No, they have not. >[nau DZei hEv not] - Nu.
bought this house? No, they haven't. >[nau DZei hEvnt]
Has she already been No, she has not. > [nau hEz not] - Nu.
in England? No, she hasn't. > [nau hEznt]
Propozitiile negative se formeazii cu ajutorul cuviintului no. a pronumelui personal. a formei
corespunziitoare a verbului auxiliar a cuviintului not. Structura have not poate fi prescurtatii,
devenind haven't [hEvnt]. pe ciindforma prescurtatii construc!iei has not este hasn't[hEznt] :
Completati urmatoarele raspunsuri scurte:
Have you cut your hair? Yes, I have. >[ies ai hEv] - Da.
Have they already Yes, they have. > [ies DZei hEv] - Da.
bought this house?
Has she just come? Yes, she has. > [ies hEz]
- Da.
Riispunsul afirmativ se formuleazii cu ajutorul cuviintului yes. a pronumelui personal a formei
corespunziitoare a verbului auxiliar:
Formele negative se pot folosi ~ i la formularea propozi{iilor fntregi:
In exercitiul urmator completati propozitiile in limba engleza cu partile de propozitie care lipsesc:
- Inca nu mi-au vazut casa.
- Ea nu a citit inca ziarul.
- Nu am vizitat-o inca pe mama.
> The moon hasn't shone yet this nIght.
> Have you already been at home?
> Has she heard It yet?
> Father hasn't got up yet.
> I haven't talked to her yet.
> The typists haven't come to work today.
> We haven't sent thIs letter yet.
- Where>have we worked this week?
- Where>has Peter been today?
- Who >has given me a little beer?
- What>have they had lately?
> rOzel hEvnt SI:n mai
haus ICt]
> [ ~ hEznt red Oza
niu:spclpar let]
> [ai hEvnt vlzitld mai
maDzar iet]
Formele verbului to have se pot prescurta dupti cum urmeazti:
I have I've > [a/v] we have we've > [Ui:v]
you have you've > [IU:V] you have you've > [iu:v]
he has he's > [hu] they have they've
> [DZeiv]
she has she's > [ ~ l Z ]
it has it's > [its]
Luna inca nu a stralucit noaptea aceasta.
We have worked in the office this week.
Inca nu am vorbit cu ea.
Dactilografele nu au venit azi la serviciu.
Ea a auzit deja despre asta?
Complementul de timp already nu poate fi folosit in propozitii negative, in
timp ce complementul de timp yet nu poate fi folosit in propozitii afirmative. In
schimb, ambele complemente circumstantiale pot fi folosite la formarea
interogativului. Retineti, complementul circumstantial yet are doua intelesuri:
deja (in propozitii interogative) ~ i inca nu (in propozitii negative).
26
Ai fost deja acasii?
Nu am trimis inca aceasta scrisoare.
She has given me a little beer.
Peter has been at home today.
Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii:
Tata nu s-a sculat inca,
She hasn't read the
newspaper yet.
They haven't seen my
house yet.
They have had a dog lately.
I haven't visited my
mother yet.
Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii. Folositi forrne1e prescurtate daca este posibil:
Sa invatam acurn ciHeva prepozitii. incercati sa retineti foloslrea lor In context;
under > Landa'] - sub
over > [am a'] '- peste, deasupra, pe
across > l akros] - de-a pc partea cealalta
from > [ from] - de la, din
by > [b:ll] - (chiar) liinga, cu
Ei sunt langa fereastra.
Am asta de la mama mea.
- De obicei lucram de la
la trei.
- Adu un scaun din bucatarie.
- Ciiinele este sub masa.
- Tabloul este deasupra lampii.
> \Vhere hay e you put this plant?
> Shc's always liked !lowers.
> We've talked to him recently.
> l"ve already understood it.
> How much coffee have you drunk today?
> Have you ever tried to stop smoking?
> I haven't thought about it yet.
> We haven't watched televiSIOn recently.
> He basn' t come yet
> [al hEY it from l1\<li
malYa'J
27
> r lYa dog: 11: anda"
IYa ie/hi]
> a from
D/a kit.,an]
> [lYci a.' hai D/a "indau]
> l [Ya piktsa' il: am'ar
IYa tEmp]
> ["i: IU:Juali "a:'k from
s('vn tu T'ri' ]
The picture is over the lamp.
Sa introducem in propozitii cuvintele recent invatate:
We usually work [rom
seven to three.
The dog is under the table.
Bring a chair from
the kitchen.
They are by the wmdow.
Unde ai pus aceasta planta?
Am vorbit eu el recent.
EI i-au placut Intotdeauna t1orile.
El nu a venit inca.
Am inteles deja.
I have it from my mother.
Ai ineercat vreodata sa te de fumat?
Cala eafea ai haut azi?
inca nu m-am gfmdit la asta.
in ultima vrerne nu ne-am uitat la televizor.
- Biroul este de partea cealalta
a pletii.
- El traverseaza strada.
;'
) )
)
/
I
- The plane is flying> over the town.
- Are these flowers> from your husband?
- The armchairs are> by the window.
- Put that table> across the window.
- Our cat likes to sit> under the settee.
28
Repetati cu atentie grupurile de cuvinte care urmeaza:
[a. f] [au] [al] [u. ]
early know fireplace too
curtains low shine blue
bird go sky you
first over my who
Aceste flori sunt de la sotul tau?
Pisicii noastre ii place sa stea sub canapea.
Fotoliile sunt Hinga fereastra.
Avionul zboara deasupra o r ~ u l u i
Pune masa aceea vis-ii-vis de fereastra.
Completati urmatoarele propozitii in limba engleza cu prepozitiile care lipsesc:
The office is across the square. > [DZI ofis iz akros
DZa skUea
f
]
He is going across the street. > [hi: IZ gaum(g) akros
DZa stn:tJ
LECTIA 12 - PARTEA A nOVA
,
Cititi cu atentie urmatoarele dialoguri. Repetati exercitiul pana retineti corect pronuntia intonatia.
Cuvintele silabele accentuate sunt scrise cu litere
Mary:
Peter:
Mary:
Peter:
Mary:
Peter:
Barbara:
John:
Barbara:
John:
Barbara:
John:
Barbara:
John:
Tom:
Barbara:
Tom:
Barbara:
Tom:
Barbara:
Tom:
Mary:
Peter:
Mary:
Peter:
Mary:
Barbara:
Peter:
Barbara:
Peter:
Barbara:
Peter:
Did you hear the weather-forecast on the radio yesterday?
Yes, I did. It was too cold yesterday to go for a walk.
And it was foggy, too.
I have never liked to walk in foggy weather, but the heat in summer was also
awful for me.
Do you want to have breakfast outside?
No, I don't. I think the temperature is very low outside and the wind is blowing.
Tom has already put on his coat and shawl.
We have a very nice house.
Yes, you have, and there is a nice settee in the living-room.
We have bought two armchairs so far, and I want to buy a fireplace to the bedroom.
Have you ever seen a fireplace in the bedroom?
No, I haven't.
Look we can't put the floor lamp next to the table because tht:re is no socket there.
Yes, I see that. But you've just bought nice, green wall-paper.
I wanted to buy a red telephone too, but there was little money in my purse.
And what about those pictures on the wall?
They are also very nice. I have always liked these pictures.
Look at the calendar. Is it Sunday or Monday today?
Today is Sunday.
Then we can go to the cinema today.
First you must buy the tickets and then we can go to the cinema.
I have bought thcm. And we can go by tram.
Is the tram stop across the square?
Yes, it is. I think we must get off at the fourth stop.
Peter, a girl has just entered the house!
Who is she?
I think she is a secretary.
Does this secretary work in a bank?
I think she does, but she has brought you a letter from your sister.
Peter! What have you done so far?
I've been at work today.Why?
Because I want to go to the shop and I want to buy boots for me.
lt's too late to go to the shop now, and you can't buy those boots because
they are too expensive.
Then I want to buy some flowers. Where have you seen those flowers?
I saw them in the shop next to the bank.
29
-
In ultimul exercitiu yom recapitula cele invatate pana acum. TraducetI urmatoarele propoZltii in
limba engleza:
Cand au adus asta?
Ei vor sa rna invete sa citesc.
De ce mi-ai luat florile?
Cine a vrut sa cumpere casa aceasta?
Acum cautam 0 canapea frumoasa
cioua fotolii.
Vezi acest avion deasupra parcului?
Inca nu am vorbit cu el.
Am incercat sa-i opresc.
Cand m-am ureat in autobuz, I-am vazut
pe fratele meu.
El a venit deja.
Ai condus vreodata mari?
In ultima vreme nu Ie-am scris serisori
prietenilor
Azi ne-au pus cateva intrebari.
I-ai platit lui deja tapetul?
Ieri am auzit buletinul meteorologic.
Statia npastra de autobuz este pe partea
cealalta a strazii.
Pana acum am scris doua scrisori.
EI nu uitat mciodata prietenii.
Cine a facut asta?
La ce ora ai venit acasa?
Vita-te la florile de langa fereastra.
Nu au cumparat inca perdele in cea
de-a doua camera.
Sora mea a cumparat recent cateva carti.
Cand le-ai aratat casa noastra?
30
> When did they bring it'!
> They want to teach me to read.
> Why have you taken my flowers?
> Who has wanted to buy this house?
> We are looking for a nice settee and
two armchairs now.
> Do you see this plane over the park?
> I haven't talked to hun yet.
> I tried to stop them.
> \Vhen I got on the bus I saw my brother.
> He's already come.
> Have you ever dnven big cars?
> Lately we haven't written letters to
our friends.
> They have asked us a few question today.
> Have you paid him for the wall-paper yet?
> We heard the weather-forecast yesterday. ,.,
> Our bus stop IS across the street.
> I have written two letters so f .
> He has never forgotten hiS fnends.
> Who has done it?
> What time did you come home'l
> Look at the flowers by the window.
> So far they haven"t bought curtains
for the second room.
> My sister has recently bought a few books.
> \\'hen did you show them our house?
31
Some poate fi folosit in locul altor doua pronume nehotarate:
2. A few [a fill:] - catva, ca!iva (lnaintea substantivelor numarabile):
- Yes, I have.
- Sunt ciiteva sticle pe podea.
- Have you already seen this picture?
- Unde ai vazut-o pe aceasta fata?
- No, 1have not.
- Este pu!ina paine pe masa.
Where have you seen this girl?
Have you cut your hair'!
I have already seen this picture.
Have you cut your hair?
There is a little bread on
the table.
There are a few bottles on
the floor.
Constructia have not poate fi prescurtata devine haven't [h Evnt], iar eonstructia
has not devine hasn't l hEznt]:
12.2.5. La timplll Present Perfect pronllmele interogativ when - dnd nu poate fi folosit la
formularea interogativllilli.
I. A little l a litl] - pu!in, catva, ceva (lnaintea substantivelor care nu sunt numarabile):
12.2.4. La formarea Intrebarilor complexe pronumele interogativ Inaintea verbului
auxiliar:
Am Invaiat ca pronumele nehotanlt some poate sta Inaintea substantivelor numarabile (In
acest caz are in!elesul de dtva, dtiva, unii) inaintea substantivelor care nu au forma
de plural (In aceasta situatie cu semnifica!ia de putin, ceva,
12.2.1. Formulam interogativul pnn inversarea ordinii verbului auxiIJar have/has a
pronumelui personal sau a substantivului cu funqie de subiect:
12.2.2. Formulam raspunsurile afirmative cu ajutorul cuvantului yes, a pronumelui personal
a formei corespunzatoare a verbuJui auxiliar.
12.2.3. Formulam negaiia eu ajutorul euvantului no, a pronumelui personal, a fonnei
corespunzatoare a verbului auxiliar a adverbului not.
12.1. Some, a few a little.
12.2. Intrebarile raspunsurile la timpul Present Perfect.
RECAPITULAREA LECTIEI 12
,
12.2.6 Complementul circumstantial already nu poate fi folosit in propozitii negatIve, in
timp ce complementul circumstantial yet nu poate. fi folosit in propozitii afirmative.
Ambele complemente circumstantiale pot figura in propozitii interogative, aviind sensuri
difente.
12.3 Formele conjugate ale verbului to have pot fi prescurtate in felul urmator:
I have I've [aiv] we have we've
[Ui:v)
you have you've [IU:V] you have you've [iu:v]
he has he's [hi:z) they have they've
[DZeiv]
she has she's
it has it's [its]
12.4 Prepozitiile in limba engleza
Folosirea in mod corespunzator a prepozitiilor trebuie retinuta in context.
under > [ anda
f
] - sub
over > [ auva
r
] - peste, deasupra, pe
across > [akros] - de-a pe partea cealalta
from > [from) - de la, din
by > [baiJ - (chiar) liinga, cu
32

TEMA PENTRU ACASA 12


A. Traduceti unnatoarele propozitii In limba ramana:
1. They have never been there in winter.
2. We have already bought two floor lamps.
3. There were a few annchairs in the livmg-room.
4. Have you already seen these pictures?
5. They haven't read the newspaper yet.
6. The bus stop is across the street.
B. Traduceti propozitiile in hmba engleza:
1. leri am luerat de la ~ p t e la doua.
2. Clnd al cumparat perdelele?
3. Cate a serisori a scris ea pana acum?
4. In ultima vreme nu am vorbit eu el.
5. El a ureat deja In autobuz.
6. Adu-mi 0 e e ~ de eafea din bucaUirie.
C. Completati prepozitii1c corespunzatoare in propozitiile de mai jos:
I. Yesterday 1got nice flowers my husband.
2. How many novels have they read __"_ far?
3. There are some clouds __ the sky.
4. The settee is next the fireplace.
5. Put a coat. It is very cold today.
33
VERBELE NEREGULATE DIN LECTIILE 11 SI 12
, ,
forma a II-a
said >[sed]
forma a III-a
blown > [blaun]
34
>[blu:]
> [sed] said
blew >[blau]
> [sei] say
forma I-a
blow
VOCABULARUL LECTIILOR 11 SI 12
, ,
across
> [akros]
- de-a pe partea
cealalta, vis-a.-vis
already
> [o:lredl]
- deja
annchair
> [a:
- fotoliu
awful
> [o:tl]
- crancen, teribil, i'ngrozitor
bank
> [bEnlg1k]
- banea
to blow
> [tll blall]
- a sufla, a bate (d. vant)
boot
> [bu:tJ
- gheata, eizma
bus stop
> [bas stop]
- statie de autobuz
by
> [bail - (chiar) langa, Cll
calendar
> [kElinda']
- calendar, almanah
carpet
> [ka:'pltJ
- eovor
Catholic
> [kEl'iJk]
- catolic(a)
celtlllg
> [si:lin
,gl
]
- tavan
cloud
> [klaud]
- nor
cloudy >
[klalldi]
- IIlBorat, noras
coat
> [but]
- haina, sacau
cold
> [kauldJ
- reee, racoros
eurtams
> [ka:rtInzJ
- perdele, draperii
early
> [a:'11J
- devreme
a few
> [il fill:J
- ea(iva, eiiteva
fireplace >
[ faia'plelsJ
- eamin,
floor > [no:'J - podea, etaj
floor lamp >
[no:' lEmp]
- lampa cu picior
flower
> [tlalla']
- floare
fog
> [fog]
- cea(a
foggy >
[fo)!i]
- cetos, cu ceata
from >
[ from]
- de la, din
to get otf > [tll get oil
- a cobori
to get on
> [tu get on]
- a (se) urea
heat > I hi:tJ
- caldura (puternica), caniculi!
e >
[lettJ
- tiirziu
35
lately > [ leitli] - recent, de cUfClnd, in ultima vreme
low > [lau] - jos, scazut
next to > [nekst tu] - aproape de, Ifmga
novel > [novl] - roman
outside > [autsaid] - afara
over > l auva'] - peste, deasupra, pe
picture > [ - tablou, pictura
president > [prezidant] -
purse > [pa:'s] - portofel, geanta,
...

recently > [ri:sntli] - de curand, recent
to say > [tu sel] - a spune
secretary > [sckratri] - secretar(a)
settee > [seti: ] - canapea
shawl > -
the sky > [DZa skai] - cerul
socket > [sokit] - priza
so far > [sau fa:'] - pana acum, deocamdata
stamp > [stEmp] - timbru
strong >
[stron(g)] - tare, putemic
sunny > [sani] - insorit, cu soare
-\
-.
telephone > [tehfaun] - telefon
temperature > [ - temperatura, febra
ticket > [tiklt] - bilet
tram > [trEm] - tramvai
tram stop > [trEm stop] - statie de tramvai
under > [ anda'] - sub
.
wall > [Uo:l] _0 zid, perete
wall-paper > [Uo:l peipa'] - tapet
weather-forecast > [UeDZa' fo:'ka:st] - prognoza vremii,
buletin meteorologic
wind > [lImd] - vant
windy > [llindl] - vfmtos, cu mult vant
yet > [let] - inca, deja
36