Sunteți pe pagina 1din 4

Parcuri naturale Parcuri natural e

Parcuri naturale sunt acele arii naturale protejate al cror scop este protectia i conservarea unor ansambluri peisagistice n care interaciunea activitilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zon distinct, cu valoare semnificativ peisagistic i/sau cultural, deseori cu o mare diversitate biologic. Parcurile naturale corespund categoriei V- !"# $%rdonana de urgen &'(/&)))*.
Parcul natural Cindrel Amplasare: Situat la limita sud-vestic a teritoriului administrativ al judeului Sibiu, Parcul Natural Cindrel acoper, cu suprafaa sa de 9.04 !a cele mai spectaculoase forme de relief din arealele a doi masivi montani, Cindrel "i #otru $%tefle"ti&, care fac parte din 'rupa munilor Par(n' a Carpailor )eridionali. Citeste mai departe... Parcul natural - *olul alpin +a'aras

Amplasare: +realul celor (.,-, .a ale parcului se afl pe faa nordic a masivului, ocup/nd o parte din sectorul glaciar central al masivului fgran.
Citeste mai departe... Parcul natural - ,umbrava

Amplasare: 0ituat la limita sud-vestic a municipiului 0ibiu, Pdurea 1umbrava 2unger3ald - face parte din categoria parcurilor naturale. 4nc din secolul 5V numeroi cercettori au cutreierat cele peste ,,) .a acoperite de vegetaie forestier variat, parcurs de alei pietonale, de o salb de lacuri drenate de apele unui p/r/ia - Valea +urie
Citeste mai departe...

Parcul natural Cindrel

Amplasare: Situat la limita sud-vestic a teritoriului administrativ al judeului Sibiu, Parcul Natural Cindrel acoper, cu suprafaa sa de 9.04 !a cele mai spectaculoase forme de relief din arealele a doi masivi montani, Cindrel "i #otru $%tefle"ti&, care fac parte din 'rupa munilor Par(n' a Carpailor

)eridionali. -realul cuprinde ./ cldri 'laciare dintre care cele mai importante sunt - 0e1erul )are, 0e1erul mic, *ropata. Reeaua hidrografic este repre1entat de r(ul Sadu ce cur'e spre 2 si r(ul +rumoasa ce cur'e spre 3. ,in cele dou 0e1ere se formea1 4n aval r(ul Cibin. Vegetaia este arbustiv repre1entat de jneapn, afin, smirdar 5n punct de atracie inedit 4l repre1int turbria de pe 6Platoul ,iavolului6 la /..00 m altitudine.

Parcul natural - *olul alpin +a'aras

Amplasare: +realul celor (.,-, .a ale parcului se afl pe faa nordic a masivului, ocup/nd o parte din sectorul glaciar central al masivului fgran.
Limitele Parcului Natural - *olul alpin al )unilor +'ra" - se desf"oar 4ntre v(rfurile Podra'u - Suru "i sunt conturate7 la sud de creasta somital a masivului, marcat de v(rfurile7 Podra'u /48/ m - -rpa"ul )r. - /489 m, 3(rtopel - / 9: m, -dam - / ;0 m, Capra - /494 m, 3(ntoarea lui <uteanu - /:09 m, 0e1erul Caprei - /4.; m, Paltinul - / 99 m, #aita - / 9; m, Clun - /:// m, #espe1i - /:.; m, Ne'oiu - /: ; m, %erbota - / . m, Scara - / 08 m, Ciortea - /4/; m, <udislavu / 4 m, Capul Surului - //;4 m "i Suru - //94 m= la nord limita parcului varia1 altitudinal 4ntre .8:0 - .;:0 m urm(nd, din est spre vest, li1iera $superioar& a pdurii, care urc pe vi "i terase, dar scade pe culmi= limita estic coboar din 3f. Podra'u 4n 3f. >r(a - /4.4 m "i pe culmea >r(a, p(n 4n %aua #espe1ilor - .9:0 m. #imita vestic o formea1 Cldarea *vanului "i 01vorul )oa"a -vri'ului. ?ntre aceste limite se desprind din creasta principal culmi puternice, 4ncep(nd, din vest spre est, cu )uc!ia Clbucetului, culmile <rcaciului, Pu!a, %erbotei, >unsului, #aitei - #iel, <(lea, <uteanu, -lbotei, Podra'ului "i >r(ei. *olul alpin cuprins 4ntre aceste muc!ii, culmi $custuri& poart urme mrunte ale 'laciaiunii7 cldri suspendate, morene frontale "i laterale "i lacurile 'laciare Podra'u, Podr'el, <(lea, ,oamnei, -vri'ului, Clun. Lacuri glaciare: Parcul Natural *olul -lpin al )unilor +'ra" '1duie"te, pe l(n' c(teva lacuri nivale, cele mai pitore"ti lacuri 'laciare din 4ntre'ul masiv7 <(lea - cu o suprafa de 4,8: !a, ad(ncime ma@im .. m - se afl la /040 m altitudine= #acul -vri'ului - .,:0 !a, 4,: m ad(ncime,

/0.0 m altitudine= Podra'u - /,90 !a, .:,: m, /..0 m= Podr'el - 0,/: !a, / m, /.0: m= ,oamnei 0, 0 !a, .,: m, .9:0 m= Clun - 0,9 !a, ./ m, /. : m. Vegetaia Parcului Natural Fgra reflect "i ea 1onalitatea altitudinal a feei nordice a masivului, marcat distinct de flora paji"tilor alpine "i de cea a ve'etaiei lemnoase - jneapn, ienupr, afin. Fauna pre1ent 4n spaiul Parcului Natural este, 4n 1ona crestei 4nalte, marcat frecvent de acvifauna caracteristic 4ntre'ului masiv "i din care nu lipsesc c(teva varieti de "oim, v(nturel, 'ai de munte - nucifra'a carAocatactes, ierunca - >restates bonasia, forfecua - #o@ia ".a. ?n aceast 1on urc frecvent 4n timpul lunilor de var capra nea'r, cu efective notabile mai ales 4n cldrile i1olate "i neparcurse de poteci turistice $-rp"el, -lbota, #aita&. 3ulpea, ursul "i lupul atin' doar oca1ional 1ona de peste /000-/.00 m, dar sunt o pre1en permanent 4n avalul acesteia, ca "i cerbul, r(sul "i, 4n limita pdurilor, jderul, mistreul, cpriorul. ,in arealul celor 8.999 !a ale Parcului Natural al )unilor +'ra" fac parte "i Be1ervaia faunistic -rp"el 4n suprafa de ; 8 !a "i Be1ervaia - #acul "i 'olul alpin <(lea de .90 !a.

Parcul natural - ,umbrava

Amplasare: 0ituat la limita sud-vestic a municipiului 0ibiu, Pdurea 1umbrava 2unger3ald - face parte din categoria parcurilor naturale. 4nc din secolul 5V numeroi cercettori au cutreierat cele peste ,,) .a acoperite de vegetaie forestier variat, parcurs de alei pietonale, de o salb de lacuri drenate de apele unui p/r/ia - Valea +urie
Relieful, relativ domol, atin'e doar 808 m 4n 3f. Cbreja la limita nord vestic a pdurii. -ltitudinea medie a 4ntre'ului spaiu este de 440 m. )ai bine de jumtate din arboretele Pdurii ,umbrava dep"e"te .00 de ani. ,omin stjeretul de teras 4nsoit de 'orun, carpen, ulm, cire" pdure, ju'astru, tei. ?n ce prive"te stejarul sunt distincte

arboretele tinere de 40 - 90 de ani, cele cuprinse 4ntre 90 - .00 ani "i 4ntre .00 - .:0 de ani. C(teva 1eci de e@emplare dep"esc bine /00 de ani iar 6Stejarul 4mpratului6 cu circumferina de .0, m $buturu'a de l(n' !an& avea ;00 ani c(nd a fost tiat dup uscare. Suprafata: ,in punct de vedere amenajistic Pdurea ,umbrava deine dou trupuri de pdure. 5nul de 99 !a acoper dreapta "i st(n'a "oselei spre B"inari iar al doilea, de la culoarul liniei electrice de 4nalt tensiune $Sibiu - Sadu& "i p(n 4n apropierea comunei Poplaca, de :9/ !a. ?n perioada .;9:-.90: au fost emise 6Prescriptele re'ulative6 pentru administrarea pdurilor care au dus la apariia primelor msurtori, !ri, msuri administrative. ?n spaiul Parcului Pdurii ,umbrava Comple@ul )u1eal Naional -S>B- acoper peste .00 !a 4n afar de suprafaa deinut de *rdina Doolo'ic, de edificiile !oteliere "i administrative ale unor instituii.