Sunteți pe pagina 1din 244

CONTABILITATE EXPERTI CONTABILI 2011 1.O societate are un departament de cercetare care de !

!o"t#$ %n cursu" e&erci'iu"ui N$ dou# proiecte$ pe care "e !om numi proiectu" X (i proiectu" ). In ca u" proiectu"ui X$ %ntreprinderea nu poate demonstra %nc# *e a+i"itatea acestuia$ %n ceea ce pri!e(te %ns# proiectu" )$ acesta %ndep"ine(te$ c,iar de "a %nceputu" e&erci'iu"ui N$ condi'ii"e pentru recunoa(terea unei c,e"tuie"i de de !o"tare. -n e&erci'iu" N$ c,e"tuie"i"e departamentu"ui$ %n u.m.$ au *ost urm#toare"e. Informaii Cheltuieli materiale i servicii Cheltuieli cu personalul: !irecte salariul con!uc#torului !e !epartament personal a!ministrativ Cheltuieli generale: !irecte in!irecte Cheltuieli generale 600 Proiectul X 5.000 3.500 ".000 $.000 ".$00 &00 %00 &00 Proiectul Y 3.000 ".500

500

Con!uc#torul !e !epartament consum# "0' !in timpul !e lucru pentru proiectul X i $0'( pentru proiectul Y. )# se preci*e*e care este tratamentul cheltuielilor anga+ate !e !epartamentul !e cercetare pentru cele !ou# proiecte( ,n conformitate cu -./P nr. 3.0550$001. Re o"!are. Proiectul X este consi!erat activitate !e cercetare( iar cheltuielile anga+ate afectea*# re*ultatul e2erciiului curent. Proiectul Y constituie activitate !e !e*voltare( iar criteriile !e capitali*are sunt ,n!eplinite !e la l ianuarie. Cheltuielile !e !e*voltare 3activ4 5 Costurile !irecte i in!irecte 6 Cota parte aferent# proiectului !in salariul con!uc#torului !e !epartament 5 3.000 u.m. 6 ".500 u.m. 6 %00 u.m. 6 &00 u.m. 6 ".000 u.m. 2 $0' 5 5.100 u.m. 2. O societate a rea"i at cu a/utoru" in*ormaticieni"or s#i un pro0ram de 0estiune a stocuri"or. C,e"tuie"i"e oca ionate de rea"i area acestui pro0ram au *ost distri+uite ast*e". %n perioada 01.01230.01.N. pentru studiu" prea"a+i" 2.000 u.m.4 %n perioada 01.05216.05.N. pentru ana"i a *unc'iona"# 6.000 u.m.4 %n perioada 17.05227.05.N. pentru ana"i a or0anic# 11.000 u.m.4 %n perioada 30.05210.07.N. pentru pro0ramare 16.000 u.m.4 %n perioada 11.07220.07.N. pentru teste 1.000 u.m.4 %n perioada 21.07227.07.N. pentru %ntocmirea documenta'iei necesare uti"i atori"or 600 u.m.4 (i 2 %n perioada 30.07228.10.N. pentru *ormarea persona"u"ui 100 u.m. La s*9r(itu" ana"i ei *unc'iona"e$ mana0erii aprecia # c# proiectu" are (anse mari de reu(it# (i ,ot#r#sc continuarea acestuia. :# se preci e e care este tratamentu" c,e"tuie"i"or an0a/ate pentru e"a+orarea pro0ramu"ui in*ormatic$ %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. stu!iul preala7il fa*# !e cercetare( fiin! recunoscut# ca o cheltuial# a perioa!ei 3afectea*# re*ultatul48 anali*a funcional# ar aparine fa*ei !e !e*voltare( ,ns# nu sunt ,n!eplinite criteriile !e capitali*are8 prin urmare( este recunoscut# ca o cheltuial# a perioa!ei 3afectea*# re*ultatul48 anali*a organic#( programarea( testarea( ,ntocmirea !ocumentaiei fa*e !e !e*voltare8 valoarea activului 5 "".000 u.m. 6 "%.000 u.m. 6 ".000 u.m. 6 %00 u.m. 5 30.%00 u.m.8 formarea personalului !etermin# cheltuieli ulterioare recunoaterii iniiale( fiin! recunoscute !rept cost al perioa!ei. 3. O societate de !o"t# un nou produs. Centru" de cercetare a" societ#'ii a an0a/at$ %n e&erci'iu" N$ %n *a a de cercetare$ c,e"tuie"i de 30.000 u.m. La %nceputu" e&erci'iu"ui N>"$ s2a demonstrat *e a+i"itatea te,nic# (i comercia"# a produsu"ui. C,e"tuie"i"e an0a/ate %n N>" au *ost. c,e"tuie"i cu persona"u" 10.000 u.m. si ta&e "e0a"e pentru %nre0istrarea +re!etu"ui 6.000 u.m. %n N>2$ s2au c,e"tuit 12.000 u.m. pentru a ap#ra societatea %ntr2un proces de urm#rire "e0a"# %mpotri!a recunoa(terii +re!etu"ui.

"

:# se preci e e care este tratamentu" c,e"tuie"i"or an0a/ate %n e&erci'ii"e N$ N>" (i N>2$ %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. e2erciiul 9 fa*a !e cercetare este recunoscut# ca o cheltuial# a perioa!ei( !eci afectea*# re*ultatul e2erciiului8 e2erciiul 96l fa*# !e !e*voltare( criterii !e capitali*are ,n!eplinite8 valoarea activului 5 "0.000 u.m. 6 %.000 u.m. 5 "%.000 u.m.8 e2erciiul 96$ cheltuielile !e "$.000 u.m. efectuate pentru a ap#ra societatea ,ntr un proces !e urm#rire legal# ,mpotriva recunoaterii 7revetului repre*int# cheltuieli ulterioare recunoaterii iniiale( fiin! recunoscute !rept costuri ale perioa!ei. ?. :tocu" m#r*ii ; "a 1 noiem+rie era e!a"uat "a ?00.000.000 u.m. @1.000 +uc#'i & ?00.000 u.m.=+ucat#A. %n "una noiem+rie$ acest stoc este a*ectat de urm#toare"e opera'ii. ? noiem+rie. o ie(ire de ?00 +uc#'i4 10 noiem+rie. o intrare de 800 +uc#'i "a un cost de ?1 u.m.=+ucat#4 15 noiem+rie. o ie(ire de ?00 +uc#'i4 28 noiem+rie. o intrare de 200 +uc#'i "a un cost de ?1$? u.m.=+ucat#4 30 noiem+rie. o ie(ire de 600 +uc#'i. Costu" mediu ponderat a" perioadei precedente @ipote #A este de ?0u.m.=+ucat#. :# se %ntocmeasc# *i(a stocu"ui %n ca u" %n care se uti"i ea # costu" mediu ponderat a" perioadei precedente. Re o"!are. /ia stocului ,n ca*ul ,n care se utili*ea*# costul me!iu pon!erat al perioa!ei prece!ente se pre*int# astfel: :ata ; Intr#ri Cost Cost unitar total mii Ieiri Cost Cost unitar total mii "6.000 "6.000 3$.000 )toc Cost unitar ".000 &0 600 &0 "."00 &0 <00 &0 100 &0 "00 &0 ;

0"0"" 0&0"" "00"" 500 &" "<0"" $50"" $00 &"(& 300""

&00 &0 $0.500 &00 &0 %.$%0 %00 &0

Cost total mii u.m. &0.000 $&.000 &&.000 $%.000 36.000 &.000

8. :tocu" m#r*ii ; "a " noiem+rie era e!a"uat "a ?00.000.000 u.m. @1.000 +uc#'i & ?00.000 u.m.=+ucat#A. %n "una noiem+rie$ acest stoc este a*ectat de urm#toare"e opera'ii. ? noiem+rie. o ie(ire de ?00 +uc#'i4 10 noiem+rie. o intrare de 800 +uc#'i "a un cost de ?1 u.m./bucat; 15 noiem+rie. o ie(ire de ?00 +uc#'i4 28 noiem+rie. o intrare de 200 +uc#'i "a un cost de ?1$? u.m./bucat; 30 noiem+rie. o ie(ire de 600 +uc#'i. Costu" mediu ponderat a" perioadei precedente @ipote #A este de ?0 u.m.=+ucat#. :# se %ntocmeasc# *i(a stocu"ui %n ca u" %n care se uti"i ea # costu" mediu ponderat ca"cu"at dup# *iecare intrare. Re o"!are. Costul me!iu pon!erat: calculat la "0 noiem7rie: =3".000 &004 2 &0>6 3500 2 &"4 5 &0(&5&5 u.m.0 7uc. 3l .000 &0046 500 calculat la $5 noiem7rie: =3l .000 &006 500 &004 2 &0(&5&5> 6 3$00 2 &"(&4 5 &0(66&6 u.m. 0 7uc. 3l .000 &00 6 500 &004 6 $00 $

/ia stocului ,n ca*ul ,n care se utili*ea*# costul me!iu pon!erat calculat !up# fiecare intrare se pre*int# astfel: :ata ; 0"0"" 0&0"" "00"" "<0"" $50"" 300"" Intr#ri Cost Cost unitar total mii Ieiri Cost Cost unitar total mii "6.000 )toc Cost total mii u.m. &0.000 $&.000 &&.&11(15 $%.3"%("5 36.51%("& &.066(&6

50 0

&"

$0 &"(& 0

".000 600 $0.500 "."00 &00 &0(&5&5 "6."%"(% <00 %.$%0 100 %00 &0(66&6 3$.53"(6% "00 &00 &0

Cost unitar &0 &0 &0(&5&5 &0(&5&5 &0(66&6 &0(66&6

1. :tocu" m#r*ii ; "a " noiem+rie era e!a"uat "a ?00.000.000 u.m. @1.000 +uc#'i & ?00.000 u.m.=+ucat#A. %n "una noiem+rie$ acest stoc este a*ectat de urm#toare"e opera'ii. ? noiem+rie. o ie(ire de ?00 +uc#'i4 10 noiem+rie. o intrare de 800 +uc#'i "a un cost de ?1u.m.=+ucat#4 15 noiem+rie. o ie(ire de ?00 +uc#'i4 28 noiem+rie. o intrare de 200 +uc#'i "a un cost de ?1$? u.m.=+ucat#4 30 noiem+rie. o ie(ire de 600 +uc#'i. Costu" mediu ponderat a" perioadei precedente @ipote #A este de ?0 u.m.=+ucat#. :# se %ntocmeasc# *i(a stocu"ui %n ca u" %n care se uti"i ea # metoda <I<O. Re o"!are. /ia stocului ,n ca*ul ,n care se utili*ea*# /I/- se pre*int# astfel: :ata Intr#ri ; Cost Cost ; unitar total mii Ieiri Cost Cost unitar total mii )toc Cost Cost total unitar mii u.m. &0 &0.000 &0 $&.000 &0 $&.000 &" $0.500 &0 %.000 &" $0.500 &0 %.000 &" $0.500 &"(& %.$%0 &"(& &."&0

0"0"" 0&0"" "00"" "<0"" $50"" 300""

&00 &0 50 0 &" $0.500 &00 &0 $0 &"(& %.$%0 $00 &0 500 &" "00 &"(&

".000 600 600 500 "6.000 $00 500 $00 500 $00 %.000 "00 $0.500 &."&0 "6.000

5. O societate prestea # ser!icii de curierat pe p"an intern (i interna'iona". Pe 8 decem+rie N$ consi"iu" de administra'ie decide ca$ %ncep9nd cu " ianuarie N>"$ s# "ic,ide e acti!it#'i"e e&terne. Pe 6 decem+rie N$ s2a apro+at un p"an deta"iat pentru ap"icarea acestei deci ii$ %n i"e"e urm#toare s2a procedat "a in*ormarea c"ien'i"or (i a persona"u"ui asupra procesu"ui de restructurare. :e estimea # c# pentru "ic,idarea acti!it#'i"or e&terne se !or an0a/a c,e"tuie"i de 1.000.000 u.m. :# se !eri*ice dac# sunt %ndep"inite condi'ii"e de constituire a unui pro!i ion %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. ? @2ist# o o7ligaie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: comunicarea !eci*iei !e restructurare clienilor i personalului o7ligaie implicit# !eoarece in!uce ateptarea c# activit#ile e2terne vor fi lichi!ate. ? @ste pro7a7il# o ieire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: cheltuielile cu lichi!area activit#ilor e2terne. ? @ste necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a cheltuielilor anga+ate !e restructurare: ".000.000 u.m. 3

Cheltuieli cu provi*ioane pentru riscuri si ch

Provi*ioane pentru restructurare

".000.000 u.m.

6. La %nc,iderea e&erci'iu"ui N$ acti!e"e cuprind. 2 un ec,ipament te,nic a c#rui !a"oare net# conta+i"# este de 10.000 euro4 acest ec,ipament a *ost ac,i i'ionat "a 30.01.N224 2 un teren ac,i i'ionat "a un cost de " .000 euro "a 01.0?.N23 (i ree!a"uat "a 31.12.N21 "a ni!e"u" sumei de 8.000 euro4 2 un stoc de materii prime cump#rat "a 28.01.N "a un cost de ?00 euro si depreciat pentru 10B din !a"oare "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N4 2 o crean'# de 2.000 euro pri!ind drepturi"e asupra unui c"ient str#in$ corespun #toare unei !9n #ri e*ectuate "a 21.10.N4 2 suma de 20.000 euro %n contu" curent "a +anc#. Raportu" de sc,im+ "eu=euro a e!o"uat ast*e". 01.0?.N23 30.01.N22 31.12.N21 28.01.N 21.10.N 31.12.N 2$1 3$0 3$3 3$5 3$7 ?$0 :# se e!a"ue e e"emente"e pre entate anterior %n "ei$ %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. ,n 7ilanul la 3"."$.9( elementele pre*entate anterior sunt evaluate !up# cum urmea*#:

@lementele 7ilaniere

)uma ,n euro

Cursul !e schim7 & &

)uma ,n lei ,n care se face conversia %0.000 %.000

@lemente monetare: convertite la cursul !e ,nchi!ere Aichi!it#i Creane @lemente nemonetare evaluate la costul istoric: convertite la cursul *ilei achi*iiei @chipamente tehnice @lemente nemonetare reevaluate sau !epreciate: convertite la cursul *ilei a+ust#rii !e valoare Berenuri .aterii prime C4 &00 euro &00 euro 2 "0' 5 360 euro

$0.000 $.000

"0.000

30.000

5.000 360C4

3(3 &

"6.500 ".&&0

7. La 28 noiem+rie N$ o %ntreprindere !inde unui c"ient str#in produse %n !a"oare de 10.000 euro. Contra!a"oarea produse"or a *ost decontat# "a 28 decem+rie N. Cursu" de sc,im+ "eu=euro a e!o"uat ast*e". "a 28 noiem+rie N$ " euro C 3$7 "ei$ iar "a 28 decem+rie N$ " euro C ?$0 "ei. :# se conta+i"i e e opera'ia de !9n are (i %ncasarea crean'e"or. Re o"!are. ,n conta7ilitate se vor ,nregistra urm#toarele: la $5." l.9( vDn*area pro!uselor 3"0.000 euro 2 3(1 lei0euro4: Clieni 5 Eenituri !in vDn*area pro!uselor 31.000 lei

la $5."$.9( ,ncasarea creanei fa# !e clieni 3"0.000 euro 2 & lei0euro4 i recunoaterea !iferenelor !e curs valutar 3"0.000 euro 2 l leu0euro4: Conturi curente la 7#nci 5 ' &0.000 lei Clieni 31.000 lei Eenituri !in !iferene !e curs valutar ".000 lei

&

10. Pe 18 noiem+rie N$ societatea rom9neasc# X a cump#rat materii prime %n !a"oare de 8.000 euro. P"ata *urni ori"or se e*ectuea # pe 8 *e+ruarie N>1. :ocietatea X %(i %nc,ide conturi"e$ %n *iecare an$ "a 31 decem+rie. Cursu" monedei europene a suportat urm#toarea e!o"u'ie. "a 18 noiem+rie N. 3$7 "ei=euro4 "a 31 decem+rie N. ?$01 "ei=euro4 "a 8 *e+ruarie N>". ?$0 "ei=euro. :# se conta+i"i e e opera'ia de ac,i i'ie$ e!a"uarea datoriei "a in!entar (i p"ata datoriei. Re o"!are. ,n conta7ilitatea societ#ii X vor avea loc urm#toarele ,nregistr#ri: la "5 noiem7rie 9( cump#rarea stocului !e materii prime 35.000 euro 2 3(1 lei0euro4: .aterii prime 5 /urni*ori "1.500 lei

la 3" !ecem7rie 9( !atorii furni*ori 5 5.000 euro 2 &(0" lei0euro 5 $0.050 lei i recunoaterea pier!erii !in !iferene !e curs valutar 35.000 euro 2 0("" lei0euro4: Cheltuieli !in !iferene !e curs valutar 5 /urni*ori 550 lei

la 5 fe7ruarie 96l( plata furni*orului 35.000 euro 2 & lei0euro4 i recunoaterea unui cDtig !in !iferene !e curs valutar 35.000 euro 2 0(0" lei0euro4: /urni*ori 3"1.500 lei 6 550 lei4 5 ' $0.050 lei Conturi curente la 7#nci $0.000 lei Eenituri !in !iferene !e curs valutar 50 lei

-peraia a generat o pier!ere !in !iferene !e curs valutar !e 550 lei 50 lei 5 500 lei. :in punct !e ve!ere conta7il ,ns# fiecare e2erciiu a fost afectat cu !iferenele !e curs corespun*#toare: e2erciiul 9( cu o pier!ere !in !iferene !e curs !e 550 lei8 e2erciiul 96l( cu un cDtig !in !iferene !e curs !e 50 lei. 11. La 18 apri"ie N$ societatea rom9neasc# ; a acordat un %mprumut de 100.000 euro *i"ia"ei *rance e <. Acest %mprumut are$ de *apt$ caracteru" unei *inan'#ri permanente. Cursu" monedei europene a suportat urm#toarea e!o"u'ie. "a 18 apri"ie N. 3$6 "ei=euro4 "a 31 decem+rie N. ?$0 "ei=euro. :# se conta+i"i e e$ "a ;$ acordarea %mprumutu"ui (i e!a"uarea crean'ei "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N$ %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. ,n conta7ilitatea societ#ii . se vor ,nregistra urm#toarele: la "5 aprilie 9( acor!area ,mprumutului 3"00.000 euro 2 3(% lei0euro4: Imprumuturi acor!ate filialelor 5 Conturi curente la 7#nci 3%0.000 lei

la 3" !ecem7rie 9( creana este !e "00.000 euro 2 & lei0euro 5 &00.000 lei i recunoaterea !iferenelor !e curs 3"00.000 euro 2 0($ lei0euro4: Imprumuturi acor!ate filialelor 5 Eenituri !in !iferene !e curs valutar $0.000 lei

12. La 18 apri"ie N$ societatea *rance # ; a acordat un %mprumut de 100.000 euro *i"ia"ei < din Rom9nia. Acest %mprumut are$ de *apt$ caracteru" unei *inan'#ri permanente. Cursu" monedei europene a suportat urm#toarea e!o"u'ie. 5

2 "a 18 apri"ie N. 3$6 "ei=euro4 2 "a 31 decem+rie N. ?$0 "ei=euro. :# se conta+i"i e e$ "a <$ primirea %mprumutu"ui (i e!a"uarea datoriei "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N$ %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. ,n conta7ilitatea societ#ii / se vor ,nregistra urm#toarele: la "5 aprilie 9( primirea ,mprumutului 3"00.000 euro 2 3(% lei0euro4: Conturi curente la 7#nci 5 Flte ,mprumuturi 3%0.000 lei i !atorii asimilate

la 3" !ecem7rie 9( !atoria este !e "00.000 euro 2 & lei0euro 5 &00.000 lei i recunoaterea !iferenelor !e curs 3"00.000 euro 2 0($ lei0euro4: Cheltuieli !in !iferene !e curs valutar 5 Flte ,mprumuturi $0.000 lei i !atorii asimilate

13. <ie societatea ;$ a" c#rei capita" este *ormat din 8.700 de ac'iuni cu !a"oarea nomina"# de " .000 u.m. Adunarea 0enera"# decide diminuarea capita"u"ui socia" cu 70.000 u.m. %n !ederea ram+urs#rii c#tre asocia'i. :# se conta+i"i e e diminuarea capita"u"ui socia". Re o"!are. -peraia generea*# urm#toarele ,nregistr#ri conta7ile: !iminuarea capitalului social i ,nregistrarea !atoriei fa# !e asociai: "0"$ Capital su7scris v#rsat 5 &56 :econt#ri cu acionarii0asociaii privin! capitalul 10.000 u.m.

plata !atoriei fa# !e asociai: &56 :econt#ri cu acionarii0asociaii privin! capitalul 5 5"$ Conturi curente la 7#nci 10.000 u.m.

1?. :ocietatea ; are capita"u" socia" *ormat din 1.000 de ac'iuni cu !a"oarea nomina"# de 1.000 u.m. Adunarea 0enera"# a asocia'i"or decide acoperirea unei pierderi pro!enite din e&erci'ii"e trecute %n !a"oare de 10.000 u.m.$ prin anu"area a 10 ac'iuni. :# se conta+i"i e e diminuarea capita"u"ui socia". Re o"!are. -peraia !e acoperire a pier!erii reportate generea*# urm#toarea ,nregistrare conta7il#: "0"$ 5 ""< "0.000 iun. Capital su7scris Ge*ultatul v#rsat reportat 18. :ocietatea X a contractat un %mprumut +ancar %n urm#toare"e condi'ii. !a"oarea %mprumutu"ui 100.000 u.m.4 rata %mprumutu"ui. 12B @rat# anua"#A4 durata %mprumutu"ui. o "un#. :# se pre inte %nre0istr#ri"e conta+i"e 0enerate de %mprumut. Re o"!are. ,mprumutul 7ancar generea*# urm#toarele ,nregistr#ri conta7ile: contractarea ,mprumutului: 5"$ 5 5"1 "00.000 u.m. 6

plata !o7Dn*ii aferente perioa!ei !e ,mprumut 3"00.000 u.m. 2 "$' 2 l lun# <"$ luni4: 666 ram7ursarea ,mprumutului: 5"1 5 5 5"$ 5"$ ".000 u.m. "00.000 u.m.

11. Presupunem c#$ "a s*9r(itu" "unii apri"ie N$ o societate pre int# urm#toarea situa'ie pri!ind ta&a pe !a"oarea ad#u0at#. TDA deducti+i"# 7.800 u.m.$ TDA co"ectat# 5.100 u.m. :# se re0u"ari e e TDA. BEF !e recuperat 5 1.500 u.m. <.600 u.m. 5 ".100 u.m. Creana privin! BEF !e recuperat se va conta7ili*a astfel: '5 &&$6 &&$< &&$& Gecuperarea BEF: 5"$ 5 &&$& 1.500 u.m. <.600 u.m. ".100u.m. ".100 u.m.

15. O %ntreprindere rom9neasc# a cump#rat de "a un *urni or str#in$ "a 28 octom+rie N$ m#r*uri %n !a"oare de 80.000 euro. Eecontarea contra!a"orii m#r*uri"or a *ost e*ectuat# "a 28 ianuarie N>". %ntreprinderea %(i %nc,ide conturi"e sa"e "a 31 decem+rie N. Cursu" monedei europene a suportat urm#toarea e!o"u'ie. "a 28 octom+rie N. 3 "ei=euro4 "a 31 decem+rie N. 2$7 "ei=euro4 2 "a 28 ianuarie N>". 3$2 "ei=euro. :# se pre inte %nre0istr#ri"e %n conta+i"itatea societ#'ii rom9ne(ti. In conta7ilitatea societ#ii romDneti vor avea loc urm#toarele ,nregistr#ri: la $5 octom7rie 9( cump#rarea stocului !e m#rfuri 350.000 euro 2 3 lei0euro4: 3<" 5 &0" "50.000 lei la 3" !ecem7rie 9( !atoria fa# !e furni*ori este !e 50.000 euro 2 $(1 lei0euro 5 "&5.000 lei i recunoaterea cDtigului !in !iferene !e curs 350.000 euro 2 0(" lei0euro4: &0" 5 <65 5.000 lei la $5 ianuarie 96l( plata furni*orului 350.000 euro 2 3($ lei0euro4 i recunoaterea unei pier!eri !in !iferene !e curs 350.000 euro 2 0(3 lei0 euro4: ' 5 5"$ "60.000 lei &0" "&5.000 lei 665 "5.000 lei 16. La " septem+rie N$ societatea rom9neasc# ; a acordat un %mprumut de 2.000.000 *ranci *i"ia"ei sa"e e"!e'iene <. Acest %mprumut are$ de *apt$ caracteru" unei *inan'#ri permanente. Cursu" monedei e"!e'iene a suportat urm#toarea e!o"u'ie. 2 "a " septem+rie N. 3 "ei=*ranc4 2 "a 31 decem+rie N. 3$1 "ei=*ranc. :# se pre inte %nre0istr#ri"e %n conta+i"itatea societ#'ii ; "a " septem+rie si "a 31 decem+rie N$ con*orm O;<P nr. 3.088=2007. In conta7ilitatea societ#ii . se vor ,nregistra urm#toarele: la l septem7rie 9( acor!area ,mprumutului 3$.000.000 franci 2 3 lei0franc4: ,mprumuturi acor!ate filialelor 5 Conturi curente 6.000.000 lei la 7#nci

la 3" !ecem7rie 9( creanele sunt !e $.000.000 franci 2 3(" lei0franc 5 6.$00.000 lei si recunoaterea !iferenelor !e curs 3$.000.000 franci 2 -(l lei0franc4: ,mprumuturi acor!ate filialelor 5 Eenituri !in !iferene !e curs valutar $00.000 lei

<

17. :e constituie o societate pe ac'iuni cu un capita" su+scris de 10.000 F:E. Cursu" !a"utar "a data su+scrierii este de 3$1 "ei=F:E. Aportu" adus de ac'ionari %n contu" capita"u"ui su+scris este repre entat de un uti"a/ e!a"uat "a ?.000 F:E (i de numerar depus "a +anc# %n sum# de 1.000 F:E. Cursu" !a"utar "a data recep'iei mi/"ocu"ui *i& adus ca aport %n natur# este de 3$2 "ei=F:E$ iar ce" de "a data !#rs#rii numeraru"ui %n !a"ut# %n contu" +ancar a" societ#'ii este de 3$08 "ei=F:E. Inre0istra'i %n conta+i"itate opera'iuni"e. constituirea capitalului social 3"0.000 H): 2 3(" lei0H):4: &56 I:econtari cu asociatii priv.capitalulJ 5 "0"" ICapital su7scris nevarsatJ 3".000 inregistrarea varsamintelor $3" IInstalatiiJ 5 "$.%00 5"$ IConturi la 7anciJ "1.$00 &56 I:econtari cu asociatii priv.capit.J 3".000 <65 IEenituri !in !if.!e cursJ ".000 virarea capitalului !in categoria nevarsat in categoria varsat "0"" ICapital su7scris nevarsatJ 5 "0"$ ICapital su7scris varsatJ 3".000 20. O societate comercia"# ,ot#r#(te ma/orarea capita"u"ui socia" cu 10.000 "ei prin compensarea unei datorii *a'# de un *urni or. Inre0istra'i %n conta+i"itate opera'iuni"e. &0" I/urni*oriJ 5 "0"$ ICapital su7scris varsatJ "0.000 v#rsat 21. :e dau urm#toare"e date. societatea A are un capita" socia"$ !#rsat %n tota"itate$ di!i at %n 10.000 de ac'iuni cu !a"oarea nomina"# de " "eu=ac'iune. :e ,ot#r#(te ma/orarea capita"u"ui socia" printr2un aport repre entat de un uti"a/ e!a"uat "a 1.?00 "ei. %n sc,im+u" acestui aport se emit 1.000 de ac'iuni. :uma capita"uri"or proprii este de 1?.000 "ei$ *iind repre entate$ pe "9n0# capita"u" socia"$ de re er!e"e constituite de societate %n sum# de ?.000 "ei. Totodat#$ societatea a p"#tit %n numerar suma de 20 "ei repre ent9nd c,e"tuie"i pentru emisiunea noi"or ac'iuni. Inre0istra'i %n conta+i"itate opera'iuni"e "e0ate de aport. ma+orarea capitalului social: &56 I:econtari cu asociatii priv.capitJ 5 ' ".&00 "0"$ ICapital su7scris varsatJ ".000 "0& IPrime !e capitalJ &00 primirea aportului $"3 IInstalatii mi+l.transp. anim. plantatiiJ 5 &56 I:econtari cu asociatii priv.capitJ ".&00 22. :e ma/orea # capita"u" socia" prin con!ersia unor o+"i0a'iuni %n !a"oare tota"# de 5.000 "ei %n ac'iuni$ %n sc,im+u" acestor o+"i0a'iuni$ societatea emite 8.000 de ac'iuni$ !a"oarea nomina"# a unei ac'iuni *iind de " "eu=ac'iune$ iar !a"oarea de emisiune$ de 1$? "ei=ac'iune. Inre0istra'i %n conta+i"itate opera'iuni"e. ma+orarea capitalului social prin conversia o7ligatiunilor &56 I:econtari cu asociatii priv.capitJ 5 ' <.000 "0"$ ICapital su7scris varsatJ 5.000 "0&& IPrime !e capitalJ $.000 prime !e conversie a o7ligaiunilor ,n aciuni "6" IImprumuturi !in emisiunea !e actiuniJ5 &56 I:econtari cu asociatii priv.capitJ <.000

23. Ein conta+i"itatea unei societ#'i comercia"e se e&tra0 urm#toare"e date e&istente "a s*9r(itu" anu"ui. capita" socia". 3.000 "ei4 re er!e "e0a"e. 200 "ei4 !enituri o+'inute. ?.000 "ei4 c,e"tuie"i e*ectuate. 2.000 "ei$ din care 600 "ei repre int# c,e"tuie"i cu impo itu" pe pro*it p9n# %n "una noiem+rie$ inc"usi!. :# se %ntocmeasc# *ormu"a conta+i"# de %nre0istrare a reparti #rii "a a"te re er!e a unei cote de 10B din pro*itu" unit#'ii. Cota de impo it pe pro*it este de 11B. Re o"!are. Ge*ultatul conta7il ,nainte !e impo*itare 5 &.000 lei $.000 lei 5 $.000 lei Ge*ultatul fiscal 5 Ge*ultatul conta7il ,nainte !e impo*itare 6 Cheltuielile ne!e!ucti7ile :e!ucerile fiscale 5 $.000 lei 6 %00 lei 5 $.%00 lei Impo*itul pe profit 5 3$.000 lei 6 %00 lei4 2 "6' 5 &&% lei %

Ge*ultatul conta7il net 5 $.000 lei &&% lei 5 ".55$ lei Partea !e profit reparti*at# la alte re*erve 5 ".55$ lei 2 "0' 5 "55($ lei ""< Ge*ultatul reportat 5 Flte re*erve "06% "55($ lei

2?. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate reparti area pro*itu"ui net pe urm#toare"e destina'ii. aA di!idende de p"at#. 1.200 "ei4 +A ma/orarea capita"u"ui socia". 800 "ei4 cA a"te re er!e. 100 "ei. Re o"!are. a4 ""< Ge*ultatul reportat 74 ""< Ge*ultatul reportat c4 ""< Ge*ultatul reportat 5 "06% Flte re*erve "00 lei 5 "0"$ Capital su7scris v#rsat 500 lei 5 &5< :ivi!en!e !e plat# ".$00 lei

28. O societate comercia"# urmea # s# primeasc# %n contu" +ancar o su+!en'ie de 3.000 "ei pentru procurarea unui uti"a/. Eup# ac,i i'ionarea uti"a/u"ui %n !a"oare de 8.000 "ei$ se ac,it# *actura prin +anc#. Estim#ri"e "e0ate de amorti area uti"a/u"ui sunt. durata de uti"i are de 8 ani$ ritmu" "inear$ !a"oarea re idua"# nu"#. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate aceste opera'ii$ inc"usi! amorti area uti"a/u"ui (i trecerea "a !enituri a unei p#r'i din su+!en'ie$ "a s*9r(itu" primu"ui an de uti"i are. Re o"!are. ,n conta7ilitatea societ#ii se ,nregistrea*# urm#toarele: !reptul !e a primi su7venia: &&5 )u7venii 5 &<5 )u7venii pentru investiii 3.000 lei

,ncasarea su7veniei: 5"$ Conturi curente la 7#nci achi*iia utila+ului: $"3 Instalaii tehnice( mi+loace !e transport( animale si plantaii plata !atoriei fa# !e furni*ori: 1 5 &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 5.000 lei 5 &&5 )u7venii 3.000 lei

&0& /urni*ori !e imo7ili*#ri

5"$ Conturi curente la 7#nci

5.000 lei

amorti*area utila+ului la sfDritul primului an: 5.000 lei 0 5 ani 5 ".000 lei: 6%"" Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor 5 $%"3 ".000 lei Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport(

animalelor i plantaiilor

virarea unei p#ri !in su7venie la venituri: &<5 )u7venii pentru investiii 5 <5%& Eenituri !in su7venii pentru investiii 600 lei

21. :ocietatea comercia"# AL<A :A o+'ine dreptu" de a primi o su+!en'ie pentru in!esti'ii %n !a"oare de 3.000 "ei. F"terior se prime(te prin !irament +ancar su+!en'ia respecti!#. Ein aceast# su+!en'ie se *inan'ea #$ par'ia"$ procurarea unui uti"a/ %n !a"oare de 10.000 "ei4 durata norma"# de *unc'ionare a uti"a/u"ui este de 8 ani$ amorti a+i" prin metoda "inear#. Eup# primu" an de uti"i are$ uti"a/u" respecti! este !9ndut "a pre'u" de 7.000 "ei. %n aceste condi'ii se restituie prin +anc# su+!en'ia r#mas#. P"ata *urni oru"ui se *ace prin !irament +ancar. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate aceste opera'iuni$ inc"usi! amorti area (i trecerea "a !enituri a su+!en'iei pentru in!esti'ii. Re o"!are. ,n conta7ilitatea societ#ii se ,nregistrea*# urm#toarele: !reptul !e a primi su7venia: &&5 )u7venii ,ncasarea su7veniei: 5"$ Conturi curente la 7#nci 5 &<5 )u7venii pentru investiii 3.000 lei

&&5 )u7venii

3.000 lei

achi*iia utila+ului: $"3 Instalaii tehnice( mi+loace !e transport( animale i plantaii 5 plata !atoriei fa# !e furni*ori: &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 5

&0& /urni*ori !e imo7ili*#ri

"0.000 lei

5"$ Conturi curente la 7#nci

"0.000 lei

amorti*area utila+ului la sfDritul primului an: 6%"" 5 Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor $%"3 $.000 lei Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor

virarea unei p#ri !in su7venie la venituri: &<5 )u7venii pentru investiii 5 <5%& Eenituri !in su7venii pentru investiii vDn*area utila+ului: &6" :e7itori !iveri 5 <5%3 Eenituri !in vDn*area activelor i alte operaii !e capital !esc#rcarea gestiunii: 1.000 lei 600 lei

"0

' 5 $"3 Instalaii tehnice( mi+loace !e transport( animale i plantaii $%"3 Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor 65%3 Cheltuieli privin! activele ce!ate i alte operaii !e capital%.000 lei ram7ursarea unei p#ri !in su7venie: &<5 )u7venii pentru investiii 5 5"$ Conturi curente la 7#nci

"0.000 lei $.000 lei

$.&00 lei

25. O societate comercia"# emite 10.000 de o+"i0a'iuni cu !a"oarea nomina"# de 10 "ei. Eo+9nda anua"# este de 80B. La scaden'# 2 dup# un an 2 o+"i0a'iuni"e se con!ertesc %n ac'iuni$ %n condi'ii"e %n care !a"oarea nomina"# tota"# a ac'iuni"or emise este de 68.000 "ei. Toate decont#ri"e se *ac %n numerar. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate opera'ii"e. Re o"!are. ,n conta7ilitatea societ#ii se ,nregistrea*# urm#toarele: emisiunea o7ligaiunilor: 5"$ Conturi curente la 7#nci 5 "6" ,mprumuturi !in emisiuni !e o7ligaiuni "00.000 lei

plata !o7Dn*ii anuale 3"00.000 lei 2 50'4: 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile 5 5"$ Conturi curente la 7#nci 50.000 lei

conversia o7ligaiunilor ,n aciuni: &56 :econt#ri cu acionarii0asociaii privin! capitalul 5 ' "0"$ Capital su7scris v#rsat "0&& Prime !e conversie a o7ligaiunilor ,n aciuni "00.000 lei "00.000 lei %5.000 lei "5000 lei

"6" ,mprumuturi !in emisiuni !e o7ligaiuni

&56 :econt#ri cu acionarii0asociaii privin! capitalul

26. O societate comercia"# emite 10.000 de o+"i0a'iuni care se !9nd "a !a"oarea nomina"# de " "eu=+ucat#. Eo+9nda anua"# este de ?8B. Eup# un an o+"i0a'iuni"e se r#scump#r# "a !a"oarea nomina"#$ iar apoi se anu"ea #. At9t !9n area$ c9t (i cump#rarea o+"i0a'iuni"or$ precum (i p"ata do+9n ii se rea"i ea # cu numerar. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate opera'ii"e. Re o"!are. ,n conta7ilitatea societ#ii se ,nregistrea*# urm#toarele: emisiunea o7ligaiunilor: 5"$ Conturi curente la 7#nci 5 "6" ,mprumuturi !in emisiuni !e o7ligaiuni "00.000 lei

plata !o7Dn*ii la sfDritul primului an 3"00.000 lei 2 &5'4:

""

666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile r#scump#rarea o7ligaiunilor: 505 -7ligaiuni emise i r#scump#rate anularea o7ligaiunilor: "6" ,mprumuturi !in emisiuni !e o7ligaiuni

5"$ Conturi curente la 7#nci

&5.000 lei

5"$ Conturi curente la 7#nci

"00.000 lei

505 -7ligaiuni emise i r#scump#rate

"00.000 lei

27. O societate comercia"# emite un pac,et de 1.000 o+"i0a'iuni cu !a"oare nomina"# (i pre' de ram+ursare de 28 "ei$ care se !9nd prin +anc# "a pre'u" de 20 "ei=+ucat#. Rata do+9n ii este de 10B. O+"i0a'iuni"e se r#scump#r# %n numerar dup# 2 ani$ "a un pre' de 28 "ei=+ucat#$ apoi se anu"ea #. Prime"e de ram+ursare se amorti ea # %n dou# tran(e anua"e e0a"e. Toate decont#ri"e se *ac %n numerar. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate opera'ii"e. Re o"!are. ,n conta7ilitatea societ#ii se ,nregistrea*# urm#toarele: emisiunea o7ligaiunilor: ' 5 "6" ,mprumuturi !in emisiuni !e o7ligaiuni 5"$ Conturi curente la 7#nci $0.000 lei "61 Prime privin! ram7ursarea o7ligaiunilor 5.000 lei plata !o7Dn*ii la sfDritul primului an 3$5.000 lei 2 "0'4: 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile 5 5"$ Conturi curente la 7#nci $.500 lei $5.000 lei

amorti*area primelor !e ram7ursare la sfDritul anului l 35.0000$4: 6%6% Cheltuieli financiare privin! amorti*area primelor !e ram7ursare a o7ligaiunilor 5 "61 Prime privin! ram7ursarea o7ligaiunilor $.500 lei

plata !o7Dn*ii la sfDritul anului $ 3$5.000 lei 2 "0'4: 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile 5 5"$ Conturi curente la 7#nci $.500 lei

amorti*area primelor !e ram7ursare la sfDritul anului $ 35.000 lei 0 $ ani4: 6%6% 5 "61 Prime privin! ram7ursarea o7ligaiunilor Cheltuieli financiare privin! amorti*area primelor !e ram7ursare a o7ligaiunilor r#scump#rarea o7ligaiunilor: 505 -7ligaiuni emise i r#scump#rate anularea o7ligaiunilor: "$ 5 5"$ Conturi curente la 7#nci $5.000 lei $.500 lei

"6" ,mprumuturi !in emisiuni !e o7ligaiuni 5 505 -7ligaiuni emise i r#scump#rate $5.000 lei 30. O societate comercia"# prime(te n contu" de disponi+i" un credit +ancar pe termen "un0 %n sum# de 10.000 "ei. Ram+ursarea %mprumutu"ui se *ace %ncep9nd cu "una a X2a de "a contractare (i p9n# %n "una a X"D2a$ %n tran(e e0a"e. Eo+9nda anua"# este de ?0B (i se p"#te(te "unar. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate opera'ii"e. Re o"!are. ,n conta7ilitatea societ#ii se ,nregistrea*# urm#toarele: primirea ,mprumutului: 5"$ Conturi curente la 7#nci 5 "6$ Cre!ite 7ancare pe termen lung "0.000 lei

la sfDritul fiec#reia !intre primele "0 luni se conta7ili*ea*# plata !o7Dn*ii 3"0.000 lei 2 &0' 2 l lun# 0 "$ luni4: 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile 5 5"$ Conturi curente la 7#nci 333(3 lei

la sfDritul fiec#reia !intre lunile a X a pDn# la a XlE a se conta7ili*ea*# ram7ursarea unei trane !e ,mprumut 3"0.000 lei 0 5 ani4: "6$ Cre!ite 7ancare pe termen lung 5 5"$ Conturi curente la 7#nci $.000 lei

la sfDritul fiec#reia !intre lunile a Xl a pDn# la a XlE a se conta7ili*ea*# plata !o7Dn*ii pentru ,mprumutul r#mas neram7ursat 3%.000 lei 2 &0' 2 l lun# 0"$ luni8 6.000 lei 2 &0' 2 l lun# 0"$ luni8 &.000 lei 2 &0' 2 l lun# 0 "$ luni8 $.000 lei 2 &0' 2 l lun# 0 "$ luni4: 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile 5 5"$ Conturi curente la 7#nci !o7Dn!a calculat#

31. O societate comercia"# prime(te un credit +ancar %n de!i e %n !a"oare de 1.000 F:E "a cursu" de 3 "ei=F:E$ care se restituie %n dou# tran(e e0a"e "a s*9r(itu" *iec#rui an. Eo+9nda anua"# este de 10B (i se ac,it# "a s*9r(itu" *iec#rui an. La s*9r(itu" primu"ui an cursu" este de 3$ " "ei=F:E$ iar "a s*9r(itu" anu"ui 2 cursu" este de 2$6 "ei=F:E. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate opera'ii"e. Re o"!are. ,n conta7ilitatea societ#ii se ,nregistrea*# urm#toarele: primirea ,mprumutului 3".000 H): 2 3 lei0H):4: 5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# 5 "6$ Cre!ite 7ancare pe termen lung 3.000 lei

la sfDritul primului an se conta7ili*ea*# plata !o7Dn*ii 3l .000 H): 2 "0' 2 3( l lei0H):4: 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile 5 5"$ Conturi curente la 7#nci 3"0 lei

la sfDritul primului an se conta7ili*ea*# ram7ursarea unei trane !e ,mprumut 3500 H): 2 3(" lei0H):4 i se constat# o pier!ere !in !iferene !e curs 3500 H): 2 0(" lei0H):4: ' 5 "6$ Cre!ite 7ancare pe termen lung 5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# l.500 lei ".550 lei "3

665 Cheltuieli !in !iferene !e curs valutar

50 lei 500

se recunoate !iferena !e curs pentru ,mprumutul r#mas: 500 H): 2 3(" lei0H): 5 ".550 lei8 ".550 lei H): 2 3 lei0H): 3sol! "6$4 5 50 lei:

665 Cheltuieli !in !iferene !e curs valutar 5

"6$ Cre!ite 7ancare pe termen lung50 lei

la sfDritul anului $ se conta7ili*ea*# plata !o7Dn*ii 3500 H): cre!it r#mas 2 "0' 2 $(% lei0H):4: 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile 5 5"$ Conturi curente la 7#nci "&0 lei

se conta7ili*ea*# !e asemenea ram7ursarea celei !e a !oua trane !e ,mprumut 3500 H): 2 $(% lei0H):4 i se constat# un cDtig !in !iferene !e curs 3500 H): 2 0(3 lei0H):4: "6$ Cre!ite 7ancare 5 ' ".550 lei 5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# pe termen lung l .&00 lei <65 Eenituri !in !iferene !e curs valutar "50 lei 32. O *i"ia"# prime(te de "a societatea2mam# un %mprumut pe 2 ani de 6.000 "ei$ care se restituie %n dou# tran(e anua"e e0a"e. Eo+9nda anua"# este de 10B (i se p"#te(te "a s*9r(itu" anu"ui. :# se %nre0istre e aceste opera'ii %n conta+i"itate @"a *i"ia"#A. Re o"!are. ,n conta7ilitatea filialei se vor ,nregistra urm#toarele: primirea ,mprumutului: 5"$ Conturi curente la 7#nci 5 :atorii fa# !e entit#ile afiliate "66" %.000 lei

la sfDritul primului an se conta7ili*ea*# plata !o7Dn*ii 3%.000 lei 2 "0'4 i ram7ursarea primei trane !e ,mprumut 3%.000 lei 0 $ trane4: ' 5 5"$ Conturi curente la 7#nci 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile %00 lei "66" :atorii fa# !e entit#ile afiliate &.000 lei &.%00 lei

la sfDritul anului $ se conta7ili*ea*# plata !o7Dn*ii la cre!itul r#mas( 3%.000 lei &.000 lei4 2 "0' 5 &00 lei( i ram7ursarea ultimei trane !e ,mprumut: ' 5 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile "66" :atorii fa# !e entit#ile afiliate 5"$ Conturi curente la 7#nci &.&00 lei &00 lei &.000 lei

33. :e ac,i i'ionea # un pro0ram in*ormatic "a pre'u" de 10.000 "ei$ TDA 17B$ care se ac,it# prin !irament +ancar. Amorti area pro0ramu"ui in*ormatic$ potri!it deci iei Consi"iu"ui de Administra'ie$ se *ace %n 3 ani$ prin metoda "inear#. Eup# 3 ani este scos din e!iden'#. :e %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iuni$ inc"usi! amorti area pro0ramu"ui. :# se pre inte modu" de %nre0istrare %n conta+i"itate a opera'ii"or. Re o"!are. achi*iia programului: "&

' $0% Flte imo7ili*#ri necorporale &&$6 BEF !e!ucti7il# plata furni*orilor: &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri

&0& /urni*ori !e imo7ili*#ri

"".100 lei "0.000 lei ".100 lei

5"$ Conturi curente la 7#nci

"".100 lei

la sfDritul fiec#ruia !intre cei 3 ani !e utili*are se conta7ili*ea*# amorti*area 3"0.000 lei 0 3 ani 5 3.333(3 lei4: 6%"" Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor 5 $%0% Fmorti*area altor imo7ili*#ri necorporale 3.333(3 lei

la sfDritul celor 3 ani !e utili*are programul este scos !in evi!en#: $%0% Fmorti*area altor imo7ili*#ri necorporale 5 $0% Flte imo7ili*#ri necorporale "0.000 lei

3?. O societate comercia"# ,ot#r#(te s# %(i moderni e e te,no"o0ia de *a+rica'ie a unui produs. Fnitatea ac,it# %n numerar un a!ans de 8.000 "ei unui institut de proiectare care !a rea"i a "ucr#ri"e de de !o"tare. Eup# *ina"i area "ucr#ri"or$ institutu" *acturea # documenta'ia "a !a"oarea de 20.000 "ei$ TDA 2?B$ acestea urm9nd s# *ie recep'ionate. Eecontarea *acturii se *ace prin +anc#$ 'in9ndu2se seama de a!ansu" ac,itat. C,e"tuie"i"e de de !o"tare se amorti ea # %n 20 de "uni. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate aceste opera'iuni$ inc"usi! amorti area "unar# a c,e"tuie"i"or de de !o"tare (i scoaterea din e!iden'# a c,e"tuie"i"or amorti ate. Re o"!are. plata avansului: ' 5 5"$ Conturi curente la 7#nci $3& Fvansuri acor!ate pentru imo7ili*#ri necorporale &&$6 BEF !e!ucti7il# primirea facturii !e la furni*ori: ' $03 Cheltuieli !e !e*voltare &&$6 BEF !e!ucti7il# plata furni*orilor: &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 5 ' $3& Fvansuri acor!ate pentru imo7ili*#ri necorporale 5"$ Conturi curente la 7#nci &&$6 BEF !e!ucti7il# la sfDritul fiec#rei luni se conta7ili*ea*# amorti*area 3$0.000 lei 0 $0 luni4: $3.%00 lei &.03$ lei "1.%00 lei 16% lei 5 &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri $&.%00 lei $0.000 lei &.%00 lei 5.000 lei &.03$ lei 16% lei

"5

6%"" Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor

$%03 Fmorti*area cheltuielilor !e !e*voltare

".000 lei

la sfDritul celor 3 ani !e utili*are( imo7ili*area este scoas# !in evi!en#: $%03 Fmorti*area cheltuielilor !e !e*voltare 5 $03 Cheltuieli !e !e*voltare $0.000 lei

38. :e ac,i i'ionea # un teren cu pre'u" de 80.000 "ei$ TDA 2?B$ care se ac,it# cu ordin de p"at#. Pe acest teren se e*ectuea # apoi "ucr#ri de desecare de o *irm# specia"i at#. Lucr#ri"e de amena/are sunt *acturate "a suma de 20.000 "ei$ TDA 2?B$ iar apoi se *ace recep'ia *ina"#. In!esti'ia se amorti ea # %ntr2o perioad# de ? ani. Eup# 3 ani se !inde terenu" %mpreun# cu amena/#ri"e a*erente pentru suma de 60.000 "ei$ TDA 2?B. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate opera'ii"e. Re o"!are. achi*iia terenului: ' $""" Berenuri &&$6 BEF !e!ucti7il# plata furni*orilor: &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 5 primirea facturii pentru amena+area !e terenuri: ' 5 $3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuie &&$6 BEF !e!ucti7il# recepia lucr#rilor: $""$ Fmena+#ri !e terenuri 5 $3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuie $0.000 lei &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri $&.%00 lei $0.000 lei &.%00 lei 5"$ Conturi curente la 7#nci 6$.000 lei 5 &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 6$.000 lei 50.000 lei "$.000lei

la sfDritul fiec#ruia !intre primii 3 ani se conta7ili*ea*# amorti*area 3$0.000 lei 0 & ani 5 5.000 lei0an4: 6%"" Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor 5 $%"" Fmorti*area amena+#rilor !e terenuri 5.000 lei

31. O unitate %nc,eie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depo it. La s*9r(itu" primei "uni$ constructoru" *acturea # "ucr#ri"e de in!esti'ii "a !a"oarea de 1.000 "ei$ TDA 2?B. %n a doua "un# se *ina"i ea # "ucr#ri"e de in!esti'ii (i se *acturea # restu" "ucr#ri"or %n !a"oare de ?.000 "ei$ TDA 2?B. Ac,itarea *acturi"or se *ace cu ordin de p"at#. Eurata de uti"i are a depo itu"ui este de 28 ani. Eup# amorti2 area inte0ra"#$ depo itu" se !inde cu pre'u" de 3.000 "ei$ TDA 2?B$ *actura %ncas9ndu2se cu ordin de p"at#. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate aceste opera'ii. Re o"!are. primirea facturii !e investiii la sfDritul primei luni: ' 5 $3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuie &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri <.&&0 lei 6.000 lei "6

&&$6 BEF !e!ucti7il# primirea facturii !e investiii la sfDritul lunii a !oua: ' 5 $3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuie &&$6 BEF !e!ucti7il# recepia lucr#rilor: $"$ Construcii 5 $3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuie plata furni*orilor: &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri amorti*area anual# 3"0.000 lei 0 $5 ani 5 &00 lei0an4: 6%"" 5 Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor $%"" Fmorti*area amena+#rilor !e terenuri &00 lei 5 5"$ Conturi curente la 7#nci "$.&00 lei "0.000 lei &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri &.160 lei &.000 lei 160 lei

".&&0 lei

vDn*area construciei la sfDritul perioa!ei !e utili*are: &6" :e7itori !iveri 5 ' 3.<$0 lei <5%3 3.000 lei Eenituri !in vDn*area activelor si alte operaii !e capital &&$< BEF colectat# <$0 lei

!esc#rcarea gestiunii: $%"$ Fmorti*area construciilor 5 $"$ Construcii "0.000 lei 35. :e ree!a"uea # pentru prima dat# o c"#dire care are !a"oarea de intrare de 3.000 "ei$ iar !a"oarea /ust# de 8.800 "ei. Amorti area cumu"at# a c"#dirii "a data ree!a"u#rii este de " .000 "ei. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate aceste opera'ii$ dac# se uti"i ea # procedeu" ree!a"u#rii !a"orii r#mase. Re o"!are. anularea amorti*#rii cumulate: $%"$ Fmorti*area construciilor 5 $"$ Construcii ".000 lei

reevaluarea valorii nete 35.500 lei $.000 lei4: "05 3.500 lei Ge*erve !in reevaluare 36. La 30.01.N a *ost ac,i i'ionat un mi/"oc de transport care a a!ut un cost de ac,i i'ie *#r# TDA de 10.000 "ei$ TDA 2?B. Acest mi/"oc de transport este supus unui re0im de amorti are "inear$ %n *unc'ie de o durat# norma"# de uti"i are de 8 ani. La 31.12.N>1 acest mi/"oc de transport a *ost ree!a"uat "a 10.800 "ei @!a"oarea net# ree!a"uat#A. :# se *ac# %nre0istr#ri"e conta+i"e pentru. 1. ac,i i'ionarea mi/"ocu"ui de transport (i amorti area pentru anu" N4 1. amorti area pentru anu" N>" (i ree!a"uarea pentru anu" N>" prin metoda ree!a"u#rii !a"orii r#mase. Re o"!are. "< $"$ Construcii 5

achi*iia utila+ului: ' 5 $"3 Instalaii tehnice( mi+loace !e transport( animale i plantaii &&$6 BEF !e!ucti7il# &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri "$.&00 lei "0.000 lei $.&00 lei

amorti*area ,n primul an !e utili*are este !e "0.000 lei 0 5 ani 2 6 luni <"$ luni 5".000 lei: 6%"" Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor 5 $%"3 Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor ".000 lei

K Cost la 30.06.9 "0.000 lei Fmorti*are cumulat# 30".0<.9 3"."$.94 3".000 lei6 $.000 lei amorti*area anual# 3"0.000 lei 0 5 ani44LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL3.000 lei 5Ealoare r#mas# la 3"."$.96" <.000 lei anularea amorti*#rii cumulate: $%"$ Fmorti*area construciilor 5 $"$ Construcii 3.000 lei

reevaluarea valorii nete 3"0.500 lei <.000 lei 5 3.500 lei4: "05 3.500 lei Ge*erve !in reevaluare 37. La 30.01.N a *ost ac,i i'ionat un mi/"oc de transport care a a!ut un cost de ac,i i'ie *#r# TDA de 10.000 "ei$ TDA 2?B. Acest mi/"oc de transport este supus unui re0im de amorti are "inear$ %n *unc'ie de o durat# norma"# de uti"i are de 8 ani. La 31.12.N>1 acest mi/"oc de transport a *ost ree!a"uat "a !a"oarea /ust# de 10.800 "ei @!a"oarea net# ree!a"uat#A. :# se *ac# %nre0istr#ri"e conta+i"e pentru. 1. ac,i i'ia mi/"ocu"ui de transport (i amorti area anu"ui N4 2. amorti area anu"ui N>" (i ree!a"uarea$ dac# se uti"i ea # metoda ree!a"u#rii !a"orii +rute (i a amorti #rii cumu"ate. Re o"!are. achi*iia utila+ului: ' 5 $"3 Instalaii tehnice( mi+loace !e transport( animale i plantaii &&$6 BEF !e!ucti7il# &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri "$.&00 lei "0.000 lei $.&00 lei $"$ Construcii 5

amorti*area ,n primul an !e utili*are este !e "0.000 lei 0 5 ani 2 6 luni0"$ luni 5".000 lei: 6%"" Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor Cost la 30.06.9 5 $%"3 Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor ".000 lei

"0.000 lei "%

Fmorti*are cumulat# 30".0<.9 3"."$.94 3".000 lei6 $.000 lei amorti*area anual# 3"0.000 lei <5 ani44LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL3.000 lei 5 Ealoare r#mas# la 3"."$.96" <.000 lei In!ice !e actuali*are 5 Ealoare +ust# la 3"."$.96" 0 Ealoare r#mas# la 3"."$.96" 5 "0.500 lei 0 <.000 lei 5 "(5 Ealoare 7rut# actuali*at# 3"0.000 lei 2 "(54 "5.000 lei Ealoare 7rut# iniial#LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL"0.000 lei 5 :iferen# po*itiv# !in reevaluare aferent# valorii 7rute 5.000 lei Fmorti*are cumulat# actuali*at# 33.000 lei 2 "(54 &.500 lei Fmorti*are cumulat# iniial 3.000 lei 5 :iferen# po*itiv# !in reevaluare aferent# amorti*#rii cumulate ".500 lei conta7ili*area reevalu#rii: $"$ Construcii 5 "05 Ge*erve !in reevaluare 5.000 ".500

"05 re*erve !in reevaluare 5 $%"3 amort*area instalatiilor( etc

?0. O societate2mam# acord# un %mprumut pe 2 ani de 6.000 "ei unei *i"ia"e$ care se restituie %n dou# tran(e anua"e e0a"e. Eo+9nda anua"# este de 10B (i se %ncasea # "a s*9r(itu" *iec#rui an. :# se %nre0istre e aceste opera'ii %n conta+i"itatea societ#'ii2mam#. Re o"!are. ,n conta7ilitatea societ#ii mam# se vor ,nregistra urm#toarele: acor!area ,mprumutului: $6<" )ume !atorate !e entit#ile afiliate 5 5"$ Conturi curente la 7#nci %.000 lei

la sfDritul primului an se conta7ili*ea*# ,ncasarea !o7Dn*ii 3%.000 lei 2 "0'4 i a primei trane !e ,mprumut 3%.000 lei 0 $ trane 5 &.000 lei4: 5"$ Conturi curente la 7#nci 5 ' <66 Eenituri !in !o7Dn*i $6<" )ume !atorate !e entit#ile afiliate &.%00 lei %00 lei &.000 lei

la sfDritul anului $ se conta7ili*ea*# ,ncasarea !o7Dn*ii la cre!itul r#mas 3%.000 lei &.000 lei4 2 "0' i a ultimei trane !e ,mprumut: 5"$ Conturi curente la 7#nci 5 ' <66 Eenituri !in !o7Dn*i $6<" )ume !atorate !e entit#ile afiliate &.&00 lei &00 lei &.000 lei

?1. :e prime(te cu tit"u 0ratuit un mi/"oc de transport a c#rui !a"oare de %nre0istrare este de 6.000 "ei$ amorti a+i" %n ? ani prin re0imu" "inear. Eup# doi ani de *o"osire mi/"ocu" de transport respecti! se casea #. Da"oarea neamorti at# se trece inte0ra" asupra c,e"tuie"i"or. %nre0istra'i %n conta+i"itate opera'ii"e. Re o"!are. primirea imo7ili*#rii: $"3 Instalaii tehnice( mi+loace !e transport( animale i plantaii 5 &<53 :onaii pentru investiii %.000 lei

"1

amorti*area anual# 3%.000 lei 0& ani 5 $.000 lei0an4: 6%"" Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor 5 $%"3 Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor $.000 lei

virarea su7veniei la venituri 3%.000 lei 0 & ani 5 $.000 lei0an4: &<53 :onaii pentru investiii casarea imo7ili*#rii !up# !oi ani: ' 5 $"3 $%"3 Instalaii tehnice( Fmorti*area mi+loace !e transport( instalaiilor( animale i plantaii mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor 65%3 Cheltuieli privin! activele ce!ate i alte operaii !e capital virarea su7veniei r#mase la venituri: &<53 :onaii pentru investiii 5 <5%& Eenituri !in su7venii pentru investiii &.000 lei %.000 lei &.000 lei 5 <5%& Eenituri !in su7venii pentru investiii $.000 lei

&.000 lei

?2. :e ,ot#r#(te moderni area unei ma(ini pentru *a+ricarea ,9rtiei care are !a"oarea conta+i"# de 12.000 "ei. %n acest scop$ se cump#r# componente de 3.000 "ei$ TDA 2?B$ care se %ncorporea # %n ec,ipamentu" supus moderni #rii. Eurata norma"# de uti"i are a ma(inii este de 10 ani$ iar durata r#mas#$ de ? ani. Amorti area in!esti'iei se *ace pe durata r#mas#. :# se e*ectue e %nre0istrarea %n conta+i"itate a urm#toare"or opera'ii. cump#rarea accesorii"or4 ac,itarea *acturii cu ordin de p"at#4 %ncorporarea accesorii"or4 amorti area anua"# a ma(inii pe durata r#mas# dup# e*ectuarea moderni #rii. Re o"!are. achi*iia accesoriilor: ' 30$ .ateriale consuma7ile &&$6 BEF !e!ucti7il# plata !atoriei fa# !e furni*ori: &0" /urni*ori consumul !e accesorii: 5 5"$ Conturi curente la 7#nci 3.<$0 lei 5 &0" /urni*ori 3.<$0 lei 3.000 lei <$0 lei

$0

60$ Cheltuieli cu materialele consuma7ile mo!erni*area echipamentului: $"3 Instalaii tehnice( mi+loace !e transport( animale i plantaii

30$ .ateriale consuma7ile

3.000 lei

<$$ Eenituri !in pro!ucia !e imo7ili*#ri corporale

3.000 lei

amorti*area anual# 3"5.000 lei 0 & ani 5 3.<50 lei0an4: 6%"" Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor 5 $%"3 Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor si plantaiilor 3.<50 lei

?3. O societate comercia"# acord# unei *i"ia"e din cadru" 0rupu"ui un %mprumut de 10.000 "ei pe o durat# de 2 ani cu o do+9nd# pre*eren'ia"# de 30B pe an. %mprumutu" se restituie %n dou# tran(e e0a"e "a s*9r(itu" *iec#rui an$ c9nd se %ncasea # (i do+9n i"e anua"e. F"terior *i"ia"a a intrat %n stare de *a"iment (i$ ca urmare$ nu s2au mai %ncasat rata din anu" a" doi"ea (i do+9nda a*erent#$ care se trec "a pierderi. Eecont#ri"e se *ac prin +anc#. %nre0istra'i %n conta+i"itate opera'ii"e. Re o"!are. ,n conta7ilitatea societ#ii mam# se vor ,nregistra urm#toarele: acor!area ,mprumutului: $6<" 5 )ume !atorate !e entit#ile afiliate 5"$ Conturi curente la 7#nci "0.000 lei

la sfDritul primului an se conta7ili*ea*# ,ncasarea !o7Dn*ii 3"0.000 lei 2 30'4 i a primei trane !e ,mprumut 3"0.000 lei 0 $ trane 5 5.000 lei4: 5"$ Conturi curente la 7#nci 5 ' <66 Eenituri !in !o7Dn*i $6<" )ume !atorate !e entit#ile afiliate %.000 lei 3.000 lei 5.000 lei

la sfDritul anului $ se conta7ili*ea*# !reptul !e a ,ncasa !o7Dn!a la cre!itul r#mas 35.000 lei 2 30'48 $6<$ 5 :o7Dn!a aferent# sumelor !atorate !e entit#ile afiliate <66 Eenituri !in !o7Dn*i ".500 lei

trecerea pe cheltuieli a creanelor asupra filialei pentru !o7Dn!a conta7ili*at# i a ultimei trane !e ,mprumut 3"0.000 lei 5.000 lei4: 65& Pier!eri !in creane i !e7itori !iveri 5 ' $6<$ :o7Dn!a aferent# sumelor !atorate !e entit#ile afiliate $6<" )ume !atorate !e entit#ile afiliate 6.500 lei ".500 lei

5.000 lei

$"

??. O societate comercia"# acord# "a " ianuarie N unei a"te %ntreprinderi un %mprumut pe termen de 2 ani %n !a"oare de " .000 F:E$ "a cursu" de 3$1 "ei=F:E. Eo+9nda este de 20B$ ca"cu"at# anua"$ si nu se capita"i ea #. La s*9r(itu" primu"ui an$ cursu" do"aru"ui @%n *unc'ie de care se ca"cu"ea # (i do+9ndaA este de 3$2 "ei=F:E. Eo+9nda se %ncasea # "a %nceputu" anu"ui urm#tor$ c9nd cursu" !a"utar este de 3$18 "ei=F:E. La s*9r(itu" ce"ui de2a" doi"ea an$ c9nd se restituie %mprumutu"$ cursu" !a"utar este de 3$3 "ei=F:E. Eo+9nda a*erent# ce"ui de2a" doi"ea an se %nre0istrea # (i se %ncasea # tot "a ace"a(i curs de 3$3 "ei=F:E. %nre0istra'i %n conta+i"itate opera'ii"e. Re o"!are. ,n conta7ilitatea societ#ii se vor ,nregistra urm#toarele: acor!area ,mprumutului la l ianuarie 9 3".000 H): 2 3(" lei0H):4: $6<5 ,mprumuturi acor!ate pe termen lung 5 5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# 3."00 lei la sfDritul primului an se conta7ili*ea*# !o7Dn!a !e ,ncasat 3".000 H): 2 $0' 2 3($ lei0H):4: $6<6 Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung 5 <66 Eenituri !in !o7Dn*i 6&0 lei ,ncasarea !o7Dn*ii 3".000 H): 2 $0' 2 3("5 lei0H): 5 630 lei4: ' 5 $6<6 5"$& :o7Dn!a aferent# Conturi la 7#nci ,mprumuturilor ,n valut# acor!ate pe 665 termen lung Cheltuieli !in !iferene !e curs valutar 6&0 lei 630 lei "0 lei

la sfDritul primului an se e2prim# ,mprumutul acor!at la cursul !e schim7 !e la ,nchi!erea e2erciiului( respectiv ".000 H): 2 3($ lei0H): 5 3.$00 lei( ceea ce generea*# o !iferen# !e curs favora7il# 3".000 H): 2 0(" lei0H):4: $6<5 mprumuturi acordate pe termen lung 5 <65 Venituri din diferene de curs valutar "00 lei la sfDritul anului al !oilea se conta7ili*ea*# !o7Dn!a !e ,ncasat 3".000 H): 2 $0' 2 3(3 lei0H):4: $6<6 Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung 5 <66 Eenituri !in !o7Dn*i

660 lei

,ncasarea !o7Dn*ii 3".000 H): 2 $0' 2 3(3 lei0H): 5 660 lei4 i recuperarea ,mprumutului acor!at 3".000 H): 2 3(3 lei0H): 5 3.300 lei4: 5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# ' 3.160 lei $6<6 Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung 660 lei $6<5 mprumuturi acordate pe termen lung 3.$00 lei <65 Eenituri !in !iferene !e curs valutar "00 lei ?8. :ocietatea X aduce ca aport %n natur# "a capita"u" societ#'ii ) un mi/"oc de transport a c#rui !a"oare de %nre0istrare %n conta+i"itate este de 10.000 "ei$ iar amorti area cumu"at# este de 2.000 "ei. %n sc,im+u" acestui mi/"oc de transport societatea ) emite 6.000 ac'iuni cu !a"oarea nomina"# de " "eu=ac'iune. Da"oarea de emisiune este e0a"# cu !a"oarea nomina"#. :# se %nre0istre e aceste opera'ii %n conta+i"itatea societ#'ii ). Re o"!are. ma+orarea capitalului social prin aport ,n natur#: &56 :econt#ri cu acionarii0asociaii privin! capitalul primirea aportului: 5 "0"" Capital su7scris nev#rsat %.000 lei

$$

$"3 Instalaii tehnice( mi+loace !e transport( animale i plantaii i "0"" Capital su7scris nev#rsat

&56 :econt#ri cu acionarii0asociaii privin! capitalul

%.000 lei

"0"$ Capital su7scris v#rsat

%.000 lei

?1. O %ntreprindere 'ine e!iden'a stocuri"or de materii prime "a cost e*ecti! cu a/utoru" metodei in!entaru"ui intermitent %n conta+i"itatea *inanciar#. stocu" ini'ia" de materii prime este de 100 G04 costu" de ac,i i'ie a" stocu"ui ini'ia" este de 120 "ei4 cump#r#ri de materii prime %n cursu" "unii. ?00 G0$ costu" de ac,i i'ie *iind de 1$? "ei=G0$ TDA 17B4 2 "a in!entarierea de "a s*9r(itu" "unii s2a constatat un stoc de materii prime de 200 G0. E!a"uarea stocu"ui se *ace "a costu" mediu a" materiei prime respecti!e. %nre0istra'i %n conta+i"itate opera'ii"e. Re o"!are. achi*iia materiilor prime 3&00 Mg 2 "(& lei0Mg 5 560 lei4: ' 5 &0" 61& lei 60" /urni*ori 560 lei Cheltuieli cu materiile prime &&$6 "3& lei BEF !e!ucti7il# Aa sfDritul e2erciiului: se anulea*# stocul iniial !e materii prime: 60" 5 30" "$0 lei Cheltuieli cu .aterii prime materiile prime se recunoate stocul final !e materii prime la cost me!iu: Costul me!iu al materiilor prime: 3"$0 lei 6 560 lei4 0 3"00 Mg 6 &00 Mg4 5 "(36 lei0Mg. Ealoarea stocului final: $00 Mg 2 "(36 lei0Mg 5 $<$ lei. 30" .aterii prime 5 60" Cheltuieli cu materiile prime $<$ lei

?5. :e trimite un "ot de produse *inite %nre0istrat "a costu" de produc'ie de 2.000 "ei pentru a *i !9ndute %n consi0na'ie "a pre' de 3.000 "ei. Eup# !9n area produse"or$ se trimite *actura (i se %ncasea # %n numerar. %nre0istra'i %n conta+i"itate aceste opera'ii. Re o"!are. livrarea pro!uselor finite pentru a fi vDn!ute ,n regim !e consignaie: 35& Pro!use aflate la teri vDn*area pro!uselor: &""" Clieni 5 ' 3.<$0 lei <0< 3.000 lei Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$< <$0 lei $3 5 3&5 Pro!use finite $.000 lei

BEF colectat# !esc#rcarea gestiunii: <"" Eariaia stocurilor 5 35& Pro!use aflate la teri $.000 lei

,ncasarea creanei: 5"$ 5 &""" 3.000 lei Conturi curente Clieni la 7#nci ?6. :ocietatea A "i!rea # societ#'ii B m#r*uri %n !a"oare de 10.000 "ei$ TDA 2?B. Costu" de ac,i i'ie a" m#r*uri"or "i!rate de societatea A este de 6.000 "ei. <urni oru" accept# ca decontarea s# se *ac# pe +a a unui +i"et "a ordin %ntocmit de c"ient. Eup# primirea e*ectu"ui comercia"$ *urni oru" %" depune "a +anc# (i se %ncasea # "a scaden'#. :# se %nre0istre e aceste opera'ii %n conta+i"itatea *urni oru"ui @societatea AA. Re o"!are. vDn*area m#rfurilor: &""" Clieni 5 ' <0< "$.&00 lei "0.000 lei Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$< $.&00 lei BEF colectat#

acceptarea 7iletului la or!in: &"3 @fecte !e primit !e la clieni 5 &""" Clieni "$.&00 lei

!epunerea efectului comercial la 7anc#: 5""3 @fecte !e ,ncasat 5 &"3 @fecte !e primit !e la clieni "$.&00 lei

,ncasarea efectului comercial: 5"$ 5 5""3 "$.&00 lei Conturi curente @fecte !e ,ncasat la 7#nci ?7. :ocietatea A "i!rea # produse *inite societ#'ii B @pentru aceasta produse"e *inite sunt materii primeA %n !a"oare de 600 "ei$ TDA 2?B. <urni oru" accept# ca decontarea s# se *ac# pe +a a unui e*ect de comer' @+i"et "a ordinA. Eup# primirea e*ectu"ui comercia"$ *urni oru" %" depune "a +anc# spre %ncasare "a scaden'#. Costu" de produc'ie a" produse"or *inite "i!rate este de 800 "ei. :# se %nre0istre e opera'ii"e %n conta+i"itatea c"ientu"ui @societatea BA. Re o"!are. achi*iia materiilor prime: ' 30" .aterii prime &&$6 5 &0" /urni*ori 11$ lei %00 lei "1$ lei $&

BEF !e!ucti7il# emiterea 7iletului la or!in: &0" 5 /urni*ori plata efectului comercial la sca!en#: &03 5 @fecte !e pl#tit &03 @fecte !e pl#tit 5"$ Conturi curente la 7#nci 11$ lei 11$ lei

80. Con*orm contractu"ui$ un c"ient acord# unui *urni or un a!ans %n numerar de 2.360 "ei @inc"usi! TDAA. F"terior$ *urni oru" "i!rea # c"ientu"ui semi*a+ricate$ respecti! materii prime$ %n !a"oare de 18.000 "ei$ TDA 17B. Pre'u" de %nre0istrare "a *urni or a" semi*a+ricate"or este de 10.000 "ei. Eecontarea *acturii se *ace prin +anc#$ 'in9ndu2se seama de a!ansu" acordat anterior. :# se %nre0istre e opera'ii"e %n conta+i"itatea c"ientu"ui. Re o"!are. plata avansului: ' &01 /urni*ori N !e7itori &&$6 BEF !e!ucti7il# achi*iia materiilor prime: ' 30" .aterii prime &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori "%.600 lei "5.000 lei 3.600 lei 5 5"$ Conturi curente la 7#nci $.&%0 lei $.000 lei &%0 lei

plata !atoriei inDn! cont !e avansul pl#tit: ' "%.600 lei &01 /urni*ori !e7itori $.000 lei 5"$ Conturi curente la 7#nci "6."$0lei &&$6 BEF !e!ucti7il &%0 lei 81. Con*orm contractu"ui$ un c"ient acord# unui *urni or un a!ans %n numerar de 2.?60 "ei @inc"usi! TDAA. F"terior$ *urni oru" "i!rea # c"ientu"ui semi*a+ricate$ respecti! materii prime$ %n !a"oare de 18.000 "ei$ TDA 2?B. Pre'u" de %nre0istrare "a *urni or a" semi*a+ricate"or este de 10.000 "ei. Eecontarea *acturii se *ace prin +anc#$ 'in9ndu2se seama de a!ansu" acordat anterior. :# se %nre0istre e opera'ii"e %n conta+i"itatea *urni oru"ui. Re o"!are. ,ncasarea avansului: 5"$ Conturi curente la 7#nci 5 ' &"1 Clieni cre!itori &&$< BEF colectat# $.&%0 lei $.000 lei &%0 lei &0" /urni*ori 5

vDn*area semifa7ricatelor: &""" Clieni 5 ' <0$ Eenituri !in vDn*area semifa7ricatelor &&$< BEF colectat# "%.600 lei "5.000 lei 3.600 lei

$5

!esc#rcarea gestiunii: <"" Eariaia stocurilor 5 3&" )emifa7ricate "0.000 lei

,ncasarea creanei clieni inDn! cont !e avansul primit: ' &"1 Clieni cre!itori 5"$ Conturi curente la 7#nci &&$< BEF colectat# 5 &""" Clieni "%.600 lei $.000 lei "6."$0 lei &%0 lei

82. O societate comercia"# !inde m#r*uri unui c"ient e&tern$ %n condi'ia de "i!rare <OB$ %n !a"oare de " .000 F:E$ cursu" !a"utar "a data *actur#rii *iind de 3$3 "ei=F:E. <urni oru" accept# ca decontarea s# se *ac# pe +a a unui +i"et "a ordin %ntocmit de c"ient. F"terior$ *urni oru" %" depune "a +anc# spre scontare. Ta&a scontu"ui perceput# de +anc#$ respecti! do+9nda a*erent# %mprumutu"ui sunt de 10B. La data %ncas#rii e*ecti!e a e*ectu"ui comercia" scontat$ cursu" !a"utar este de 3$? "ei=F:E. %nre0istra'i opera'ii"e %n conta+i"itatea *urni oru"ui. Re o"!are. vDn*area m#rfurilor 3".000 H): 2 3(3 lei0H): 5 3.300 lei4: &""" Clieni 5 <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor 3.300 lei

acceptarea 7iletului la or!in: &"3 @fecte !e primit !e la clieni 5 &""" Clieni 3.300 lei

!epunerea efectului comercial la 7anc# spre scontare: 5""& @fecte remise spre scontare 5 &"3 @fecte !e primit !e la clieni 3.300 lei

,ncasarea efectului comercial: 6$< Cheltuieli cu serviciile 7ancare i asimilate 3&0 lei 5"$ Conturi curente la 7#nci 3.060 lei 5""& @fecte remise spre scontare 3.300 lei <65 Eenituri !in !iferente !e curs valutar "00 lei 83. :e !9nd unui c"ient m#r*uri pe +a # de a!i de %nso'ire a m#r*ii %n !a"oare de 1.000 "ei$ TDA 2?B4 u"terior se %ntocme(te (i *actura. Eecont#ri"e se *ac prin +anc#. :# se %nre0istre e aceste opera'ii %n conta+i"itatea am+e"or societ#'i. Re o"!are. Conta7ili*area la vDn*#tor vDn*area m#rfurilor: &"% Clieni facturi !e ,ntocmit 5 ' <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$% BEF nee2igi7il# ".$&0 lei ".000 lei $&0 lei $6

emiterea facturii: &""" Clieni &&$% BEF nee2igi7il# &"% Clieni facturi !e ,ntocmit &&$< BEF colectat# ,ncasarea creanei clieni: 5"$ Conturi curente la 7#nci 5 &""" Clieni Conta7ili*area la cump#r#tor achi*iia m#rfurilor: ' 3<" .#rfuri &&$% BEF nee2igi7il# primirea facturii: &0% /urni*ori facturi nesosite &&$6 BEF !e!ucti7il# /urni*ori 5

".$&0 lei $&0 lei ".$&0 lei $&0 lei

".$&0 lei

&0% /urni*ori facturi nesosite".$&0 lei ".000 lei $&0 lei ".$&0 lei $&0 lei &0" &&$% BEF nee2igi7il# ".$&0 lei $&0 lei

plata !atoriei: &0" /urni*ori 5 5"$ Conturi curente la 7#nci ".$&0 lei

8?. :e %ncasea # prin +anc#$ %n decem+rie$ c,iria a*erent# "unii ianuarie a anu"ui urm#tor$ %n sum# de 100 "ei$ TDA 2?B. %n anu" urm#tor se inc"ude %n re u"tat !a"oarea c,iriei. :# se %nre0istre e opera'ii"e %n conta+i"itatea ce"or doi parteneri. Re o"!are. Conta7ili*area la proprietar ,ncasarea chiriei ,n !ecem7rie: 5"$ Conturi curente la 7#nci 5 ' &<$ Eenituri ,nregistrate ,n avans &&$< BEF colectat# "$&lei "00 lei $& lei

,n ianuarie anul urm#tor se virea*# venitul ,n avans la re*ultatul e2erciiului curent: &<$ Eenituri ,nregistrate ,n avans Conta7ili*area la utili*ator plata chiriei ,n !ecem7rie: ' &<" Cheltuieli ,nregistrate ,n avans &&$6 5 5"$ Conturi curente la 7#nci "$& lei "00 lei $& lei $< 5 <06 Eenituri !in re!evene( locaii !e gestiune i chirii "00 lei

BEF !e!ucti7il# ,n ianuarie anul urm#tor se virea*# cheltuiala ,n avans la re*ultatul e2erciiului curent: 6"$ Cheltuieli cu re!evenele( locaiile !e gestiune i chiriile 5 &<" Cheltuieli ,nregistrate ,n avans "00 lei

88. :ocietatea A "i!rea # societ#'ii B m#r*uri %n !a"oare de " .000 "ei$ TDA 2?B. Costu" de ac,i i'ie a" m#r*uri"or !9ndute este de 100 "ei. Eecontarea *acturii se *ace pe +a a unui cec emis de societatea B. :# se %nre0istre e opera'ii"e %n conta+i"itatea ce"or doi parteneri. Re o"!are. Conta7ili*area la vDn*#tor vDn*area m#rfurilor: &""" Clieni 5 ' <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$< BEF colectat# !esc#rcarea gestiunii: 60< Cheltuieli privin! m#rfurile ,ncasarea creanei clieni: 5"$ Conturi curente la 7#nci Conta7ili*area la cump#r#tor achi*iia m#rfurilor: ' 3<" .#rfuri &&$6 BEF !e!ucti7il# plata !atoriei: &0" /urni*ori 5 5"$ Conturi curente la 7#nci ".$&0 lei 5 &0" /urni*ori ".$&0 lei ".000 lei $&0 lei 5 &""" Clieni ".$&0 lei 5 3<" .#rfuri 600 lei ".$&0 lei ".000 lei $&0 lei

81. :e prime(te un credit +ancar pe 3 "uni %n sum# de 7.000 "ei$ care tre+uie ram+ursat %n 3 rate "unare e0a"e %ncep9nd cu s*9r(itu" primei "uni. Eo+9nda este de ?0B pe an (i tre+uie ac,itat# "unar. %nre0istra'i %n conta+i"itate opera'ii"e. Re o"!are. primirea cre!itului: 5"$ Conturi curente la 7#nci 5 5"1 Cre!ite 7ancare pe termen scurt 1.000 lei

la sfDritul primei luni se conta7ili*ea*# plata !o7Dn*ii 31.000 lei 2 &0' 2 l lun# <"$ luni4 i ram7ursarea primei trane !e ,mprumut 31.000 lei 0 3 trane 5 3.000 lei4: ' 666 5 5"$ Conturi curente 3.300 lei 300 lei $%

Cheltuieli privin! !o7Dn*ile 5"1 Cre!ite 7ancare pe termen scurt

la 7#nci 3.000 lei

la sfDritul celei !e a !oua luni se conta7ili*ea*# plata !o7Dn*ii la cre!itul r#mas !e 1.000 lei 3.000 lei 5 6.000 lei 36.000 lei 2 &0' 2 l lun# 0 "$ luni4 i ram7ursarea celei !e a !oua trane !e ,mprumut: ' 5 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile 5"1 Cre!ite 7ancare pe termen scurt 5"$ Conturi curente la 7#nci 3.$00 lei $00 lei 3.000 lei

la sfDritul lunii a treia se conta7ili*ea*# plata !o7Dn*ii la cre!itul r#mas !e 6.000 lei 3.000 lei 5 3.000 lei 33.000 lei 2 &0' 2 l lun# 0 "$ luni4 i ram7ursarea ultimei trane !e ,mprumut: ' 5 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile 5"1 Cre!ite 7ancare pe termen scurt 5"$ Conturi curente la 7#nci 3."00 lei "00 lei 3.000 lei

85. :e prime(te$ "a %nceputu" "unii *e+ruarie$ un credit +ancar pe dou# "uni %n !a"oare de " .000 F:E$ "a cursu" de 3$2 "ei=F:E. Eo+9nda de " B pe "un# se ac,it# %n !a"ut# "a s*9r(itu" *iec#rei "uni$ c9nd se restituie (i ce"e dou# rate e0a"e. La s*9r(itu" "unii *e+ruarie cursu" do"aru"ui este de 3$3 "ei=F:E$ iar "a s*9r(itu" "unii martie cursu" este de 3$1 "ei=F:E. %nre0istra'i %n conta+i"itate opera'ii"e. Re o"!are. primirea cre!itului 3".000 H): 2 3($ lei0H): 5 3.$00 lei4: 5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# 5 5"1 Cre!ite 7ancare pe termen scurt 3.$00 lei

la sfDritul primei luni se conta7ili*ea*# plata !o7Dn*ii 3l .000 H): 2 "' 2 3(3 lei0H):4( ram7ursarea primei trane !e ,mprumut( !e ".000 H): 0 $ trane 5 500 H): 3500 H): 2 3($ lei0H):4( i recunoaterea pier!erii !in !iferene !e curs 3500 H): 2 0(" lei0H):4: ' 5 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile 5"1 Cre!ite 7ancare pe termen scurt 665 Cheltuieli !in !iferene !e curs valutar 5"$ Conturi curente la 7#nci ".6%3 lei 33 lei ".600 lei 50 lei

la sfDritul lunii a !oua se conta7ili*ea*# plata !o7Dn*ii la cre!itul r#mas 3500 H): 2 "' 2 3(" lei0H):4( ram7ursarea celei !e a !oua trane !e ,mprumut 3500 H): 2 3($ lei0H):4 i recunoaterea unui cDtig !in !iferene !e curs 3500 H): 2 0(" lei0H):4: 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile 5"1 Cre!ite 7ancare pe termen scurt 5"$& ".565(5 lei Conturi la 7#nci ,n valut# $1 "5(5 lei ".600 lei

<65

50 lei Eenituri !in !iferene !e curs valutar

86. Care sunt principa"e"e *orme de %nre0istrare conta+i"# %n partid# du+"#$ precum (i ro"u" re0istre"or si *ormu"are"or mai importante pe care acestea "e uti"i ea # %n comunH R#spuns. /ormele !e ,nregistrare conta7il# sunt: forma !e ,nregistrare conta7il# Omaestru ahP8 forma !e ,nregistrare conta7il# Ope +urnaleP8 forme !e ,nregistrare conta7il# a!aptate la echipamentele mo!erne !e prelucrare a !atelor. Potrivit preve!erilor Aegii conta7ilit#ii nr. %$0"11"( repu7licat#( registrele !e conta7ilitate o7ligatorii sunt: Gegistrul +urnal( Gegistrul inventar i Cartea mare. Gegistrele !e conta7ilitate se utili*ea*# ,n strict# concor!an# cu !estinaia acestora si se pre*int# ,n mo! or!onat i astfel completate ,ncDt s# permit#( ,n orice moment( i!entificarea i controlul operaiunilor conta7ile efectuate. Gegistrele !e conta7ilitate se pot pre*enta su7 form# !e registru( foi volante sau list#ri informatice( !up# ca*. Gegistrul +urnal este un !ocument conta7il o7ligatoriu ,n care se ,nregistrea*#( ,n mo! cronologic( toate operaiunile economico financiare. Gegistrul inventar este un !ocument conta7il o7ligatoriu ,n care se ,nregistrea*# toate elementele !e activ( capitaluri proprii i !atorii( grupate ,n funcie !e natura lor( inventariate !e unitate( potrivit legii. Gegistrul inventar se ,ntocmete la ,nfiinarea unit#ii( cel puin o !at# pe an pe parcursul funcion#rii unit#ii( cu oca*ia fu*iunii( !ivi*#rii sau ,ncet#rii activit#ii( precum i ,n alte situaii prev#*ute !e lege( pe 7a*# !e inventar faptic. Cartea mare este un registru conta7il o7ligatoriu ,n care se ,nregistrea*# lunar i sistematic( prin regruparea conturilor( micarea i e2istena tuturor elementelor !e activ( capitaluri proprii i !atorii la un moment !at. Fcesta este un !ocument conta7il !e sinte*# i sistemati*are i conine sim7olul contului !e7itor i al conturilor cre!itoare corespon!ente( rula+ul !e7itor i cre!itor( precum i sol!ul contului pentru fiecare lun# a anului curent. Gegistrul Cartea mare poate conine cDte o fil# pentru fiecare cont sintetic utili*at !e unitate. Cartea mare st# la 7a*a ,ntocmirii 7alanei !e verificare. Gegistrul +urnal( Gegistrul inventar i registrul Cartea mare se p#strea*# ,n unitate timp !e "0 ani !e la !ata ,ncheierii e2erciiului financiar ,n cursul c#ruia au fost ,ntocmite( iar ,n ca* !e pier!ere( sustragere sau !istrugere tre7uie reconstituite ,n termen !e ma2imum 30 !e *ile !e la constatare. 87. Care sunt principa"e"e o+"i0a'ii pri!ind reconstituirea documente"or /usti*icati!e (i conta+i"e pierdute$ sustrase sau distruseH R#spuns. Pentru a putea fi ,nregistrate ,n conta7ilitate( operaiunile economico financiare tre7uie s# fie +ustificate cu !ocumente originale( ,ntocmite sau reconstituite potrivit normelor ,n vigoare. -rice persoan# care constat# pier!erea( sustragerea sau !istrugerea unor !ocumente +ustificative sau conta7ile are o7ligaia s# ,ncunotin e*e( ,n scris( ,n termen !e $& !e ore !e la constatare( con!uc#torul unit#ii 3a!ministratorul unit#ii( or!onatorul !e cre!ite sau alt# persoan# care are o7ligaia gestion#rii unit#ii respective4( ,n termen !e cel mult trei *ile !e la primirea comunic#rii( con!uc#torul unit#ii tre7uie s# ,ncheie un proces ver7al care s# cuprin!#: a4 !atele !e i!entificare a !ocumentului !isp#rut8 a4 numele i prenumele salariatului responsa7il cu p#strarea !ocumentului8 74 !ata i ,mpre+ur#rile ,n care s a constatat lipsa !ocumentului respectiv. Procesul ver7al se semnea*# !e c#tre: con!uc#torul unit#ii8 con!uc#torul compartimentului financiar conta7il al unit#ii sau persoana ,mputernicit# s# ,n!eplineasc# aceast# funcie8 salariatul responsa7il cu p#strarea !ocumentului8 i eful ierarhic al salariatului responsa7il cu p#strarea !ocumentului( !up# ca*. )alariatul responsa7il este o7ligat ca( o!at# cu semnarea procesului ver7al( s# !ea o !eclaraie scris# asupra ,mpre+ur#rilor ,n care a !isp#rut !ocumentul respectiv. CDn! !ispariia !ocumentelor se !atorea*# ,nsui con!uc#torului unit#ii( m#surile prev#*ute !e normele ,n vigoare se iau !e c#tre ceilali mem7ri ai consiliului !e a!ministraie( !up# ca*. -ri !e cDte ori pier!erea( sustragerea sau !istrugerea !ocumentelor constituie infraciune( se ,ncunotinea*# ime!iat organele !e urm#rire penal#. Geconstituirea !ocumentelor se face pe 7a*a unui O!osar !e reconstituireP( ,ntocmit separat pentru fiecare ca*. :osarul !e reconstituire tre7uie s# conin# toate lucr#rile efectuate ,n leg#tur# cu constatarea i reconstituirea !ocumentului !isp#rut( i anume: a4 sesi*area scris# a persoanei care a constatat !ispariia !ocumentului8 procesul ver7al !e constatare a pier!erii( sustragerii sau !istrugerii i !eclaraia salariatului respectiv8 74 !ova!a sesi*#rii organelor !e urm#rire penal# sau !ova!a sancion#rii !isciplinare a salariatului vinovat( !up# ca*8 c4 !ispo*iia scris# a con!uc#torului unit#ii pentru reconstituirea !ocumentului8 o copie a !ocumentului reconstituit. 30

,n ca*ul ,n care !ocumentul !isp#rut a fost emis !e alt# unitate( reconstituirea se va face !e unitatea emitent#( prin reali*area unei copii !e pe !ocumentul e2istent la unitatea emitent#( ,n acest ca*( unitatea emitent# va trimite unit#ii solicitatoare( ,n termen !e cel mult "0 *ile !e la primirea cererii( !ocumentul reconstituit. :ocumentele reconstituite vor purta ,n mo! o7ligatoriu i vi*i7il meniunea OG@C-9)BIBHIBP( cu specificarea num#rului i !atei !ispo*iiei pe 7a*a c#reia s a f#cut reconstituirea. :ocumentele reconstituite conform normelor ,n vigoare constituie 7a*a legal# pentru efectuarea ,nregistr#rilor ,n conta7ilitate. 9u se pot reconstitui !ocumentele !e cheltuieli nenominale 37onuri( 7ilete !e c#l#torie nenominale etc.4 pier!ute( sustrase sau !istruse ,nainte !e a fi ,nregistrate ,n conta7ilitate( ,n acest ca*( vinovaii !e pier!erea( sustragerea sau !istrugerea !ocumentelor suport# pagu7a a!us# unit#ii( salariailor sau altor unit#i( sumele respective recuperDn!u se potrivit preve!erilor legale. Pentru pagu7ele generate !e pier!erea( sustragerea sau !istrugerea !ocumentelor se sta7ilesc r#spun!eri materiale( care cuprin! i eventualele cheltuieli oca*ionate !e reconstituirea !ocumentelor respective. Q#sirea ulterioar# a !ocumentelor originale care au fost reconstituite poate constitui motiv !e revi*uire a sanciunilor aplicate( ,n con!iiile legii. ,n ca*ul g#sirii ulterioare a originalului( !ocumentul reconstituit se anulea*# pe 7a*a unui proces ver7al i se p#strea*# ,mpreun# cu pro cesul ver7al ,n !osarul !e reconstituire. Con!uc#torii unit#ilor vor lua m#suri pentru asigurarea ,nregistr#rii i evi!enei curente a tuturor lucr#rilor ,ntocmite( primite sau e2pe!iate( sta7ilirea si evi!ena responsa7ililor !e p#strarea acestora( evi!ena tuturor reconstituirilor !e !ocumente( precum si pentru p#strarea !osarelor !e reconstituire( pe toat# !urata !e p#strare a !ocumentului reconstituit. 10. Care sunt condi'ii"e de "ucru ce tre+uie asi0urate comisiei de in!entariere anua"# a e"emente"or de acti!$ capita"uri proprii (i datorii$ potri!it norme"or %n domeniuH R#spuns. ,n ve!erea 7unei !esf#ur#ri a operaiunilor !e inventariere( a!ministratorii( or!onatorii !e cre!ite sau alte persoane care au o7ligaia gestion#rii patrimoniului tre7uie s# ia m#suri pentru crearea con!iiilor corespun*#toare !e lucru comisiei !e inventariere( prin: a4 organi*area !epo*it#rii valorilor materiale grupate pe sorto tipo !imensiuni( co!ificarea acestora i ,ntocmirea etichetelor !e raft8 74 inerea la *i a evi!enei tehnico operative la gestiunile !e valori materiale si a celei conta7ile i efectuarea lunar# a confrunt#rii !atelor !intre aceste evi!ene8 c4 participarea la lucr#rile !e inventariere a ,ntregii comisii !e inventariere8 !4 asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventaria*#( respectiv pentru sortare( ae*are( cDnt#rire( m#surare( num#rare etc.8 e4 asigurarea particip#rii la i!entificarea 7unurilor inventariate 3calitate( sort( pre etc.4 a unor persoane competente !in unitate sau !in afara acesteia( la solicitarea responsa7ilului comisiei !e inventariere( care au o7ligaia !e a semna listele !e inventariere pentru atestarea !atelor ,nscrise8 f4 !otarea gestiunii cu aparate i instrumente a!ecvate i ,n num#r suficient pentru m#surare( cDnt#rire etc.( cu mi+loace !e i!entificare 3cataloage( mostre( son!e etc.4( precum i cu formularele i rechi*itele necesare8 g4 !otarea comisiei !e inventariere cu mi+loace tehnice !e calcul i !e sigilare a spaiilor inventariate8 h4 !otarea gestiunilor 3maga*ine( !epo*ite etc.4 cu !ou# rDn!uri !e ,ncuietori !iferite. :up# primirea !eci*iei scrise( responsa7ilul comisiei !e inventariere ri!ic#( su7 semn#tura !irectorului economic( a conta7ilului ef sau a altei persoane numite s# ,n!eplineasc# aceast# funcie( listele !e inventariere( vi*ate i parafate !e c#tre acesta( !up# care comisia se pre*int# la se!iul gestiunii care urmea*# a fi inventariat# ,n ve!erea efectu#rii inventarierii fi*ice. Principalele m#suri organi*atorice care tre7uie luate !e c#tre comisia !e inventariere sunt urm#toarele: a4 ,nainte !e ,nceperea operaiunii !e inventariere( se ia !e la gestionarul r#spun*#tor !e gestiunea valorilor materiale o !eclaraie scris# !in care s# re*ulte !ac#: gestionea*# valori materiale si ,n alte locuri !e !epo*itare8 ,n afara valorilor materiale ale unit#ii patrimoniale respective( are ,n gestiune i altele aparinDn! terilor( primite cu sau f#r# !ocumente8 are plusuri sau lipsuri ,n gestiune !espre a c#ror cantitate sau valoare are cunotin#8 are valori materiale nerecepionate sau care tre7uie e2pe!iate 3livrate4( pentru care s au ,ntocmit !ocumentele aferente8 a primit sau a eli7erat valori materiale f#r# !ocumente legale8 !eine numerar sau alte hDrtii !e valoare re*ultate !in vDn*area 7unurilor aflate ,n gestiunea sa8 are !ocumente !e primire eli7erare care nu au fost operate ,n evi!ena gestiunii sau care nu au fost pre!ate la conta7ilitate. :e asemenea( gestionarul va meniona ,n !eclaraia scris# felul( num#rul i !ata ultimului !ocument !e intrare i !e ieire a 7unurilor ,n0!in gestiune. :eclaraia se !atea*# i se semnea*# !e c#tre gestionarul r#spun*#tor !e gestiunea valorilor materiale i !e c#tre comisia !e inventariere( care atest# c# a fost !at# ,n pre*ena sa. 74 )# i!entifice toate locurile 3,nc#perile4 ,n care e2ist# valori materiale care urmea*# a fi inventariate. c4 )# asigure ,nchi!erea si sigilarea( ,n pre*ena gestionarului( ori !e cDte ori se ,ntrerup operaiunile !e inventariere si se p#r#sete gestiunea. 3"

:ac# valorile materiale supuse inventarierii( gestionate !e c#tre o singur# persoan#( sunt !epo*itate ,n locuri !iferite sau cDn! gestiunea are mai multe c#i !e acces( mem7rii comisiei care efectuea*# inventarierea tre7uie s# sigile*e toate aceste locuri i c#ile lor !e acces( cu e2cepia locului ,n care a ,nceput inventarierea( care se sigilea*# numai ,n ca*ul cDn! inventarierea nu se termin# ,ntr o singur# *i. Aa reluarea lucr#rilor se verific# !ac# sigiliul este intact8 ,n ca* contrar( acest fapt se va consemna ,ntr un proces ver7al !e !esigilare( care se semnea*# !e c#tre comisia !e inventariere i !e c#tre gestionar( luDn!u se m#surile corespun*#toare. :ocumentele ,ntocmite !e comisia !e inventariere r#mDn ,n ca!rul gestiunii inventariate( ,n fiele( casete( !ulapuri etc.( ,ncuiate i sigilate. )igiliul se p#strea*#( pe !urata inventarierii( !e c#tre responsa7ilul comisiei !e inventariere. !4 )# 7are*e i s# semne*e( la ultima operaiune( fiele !e maga*ie( menionDn! !ata la care s au inventariat valorile materiale( s# vi*e*e !ocumentele care privesc intr#ri sau ieiri !e valori materiale( e2istente ,n gestiune( !ar ne,nregistrate( s# !ispun# ,nregistrarea acestora ,n fiele !e maga*ie i pre!area lor la conta7ilitate( astfel ,ncDt situaia scriptic# a gestiunii s# reflecte realitatea. Hnit#ile !e !esfacere cu am#nuntul care folosesc meto!a glo7al valoric# tre7uie s# asigure ,ntocmirea !e c#tre gestionar( ,nainte !e ,nceperea inventarierii( a raportului !e gestiune ,n care s# se ,nscrie valoarea tuturor !ocumentelor !e intrare i !e ieire a m#rfurilor( precum i cele privin! numerarul !epus la casierie( ,ntocmite pDn# ,n momentul ,nceperii inventarierii( precum i !epunerea acestui raport la conta7ilitate. e4 )# verifice numerarul !in cas# i s# sta7ileasc# suma ,ncas#rilor !in *iua curent#( solicitDn! ,ntocmirea monetarului 3la gestiunile cu vDn*are cu am#nuntul4 i !epunerea numerarului la casieria unit#ii8 s# ri!ice 7en*ile !e control !e la aparatele !e cas# i tampila unit#ii 3acolo un!e este ca*ul4 i s# le p#stre*e ,n siguran#. f4 )# controle*e !ac# toate instrumentele si aparatele !e m#sur# sau !e cDnt#rire au fost verificate i !ac# sunt ,n 7un# stare !e funcionare. ,n ca*ul ,n care gestionarul lipsete( comisia !e inventariere aplic# sigiliul i comunic# aceasta con!ucerii unit#ii patrimoniale. Con!ucerea unit#ii are o7ligaia s# ,ncunotine*e ime!iat ,n scris gestionarul !espre inventarierea care tre7uie s# se efectue*e( in!icDn! locul( *iua i ora fi2ate pentru ,nceperea lucr#rilor. :ac# gestionarul sau repre*entantul s#u legal nu se pre*int# la locul( !ata si ora fi2ate( inventarierea se efectuea*# !e c#tre comisia !e inventariere ,n pre*ena altei persoane( numit# prin !eci*ie scris#( care s# ,l repre*inte pe gestionar. Pentru !esf#urarea corespun*#toare a inventarierii este in!icat( !ac# este posi7il( s# se siste*e operaiunile !e pre!are primire a 7unurilor supuse inventarierii( luDn!u se !in timp m#surile corespun*#toare pentru a nu se stDn+eni procesul normal !e livrare sau !e primire a 7unurilor. :ac# operaiunile !e pre!are primire a 7unurilor nu pot fi suspen!ate se preve!e crearea unei *one tampon ,n care s# se !epo*ite*e 7unurile primite ,n timpul inventarierii sau s# permit# e2pe!ieri la clieni( iar operaiunile respective se vor efectua numai ,n pre*ena comisiei !e inventariere( care va meniona pe !ocumentele respective Oprimit sau eli7erat ,n timpul inventarieriiP( !up# ca*( cu evitarea inventarierii !u7le sau a omisiunilor. Pe toat# !urata inventarierii( programul i perioa!a inventarierii vor fi afiate la loc vi*i7il. 11. Care sunt elementele patrimoniale care( aflate ,n anumite situaii( se ,nscriu ,n liste !e inventariere separate( potrivit normelor ,n !omeniuR R#spuns. )e ,nscriu ,n liste !e inventariere separate: a4 lucr#rile !e investiii sistate sau a7an!onate8 74 7unurile aflate temporar ,n afara unit#ii8 c4 7unurile care aparin altor unit#i8 !4 7unurile aflate asupra anga+ailor8 e4 stocurile f#r# micare( !e calitate sla7#( !epreciate( greu van!a7ile. 12. Care sunt mode"e"e (i re0u"i"e corespun #toare e!a"u#rii e"emente"or de acti!$ capita"uri proprii si datorii in!entariate$ potri!it norme"or %n domeniu (i re0"ement#ri"or conta+i"e ap"icateH R#spuns. @valuarea elementelor patrimoniale cu oca*ia inventarierii se face la valoarea actual# a fiec#rui element( !enumit# i valoare !e inventar( sta7ilit# ,n funcie !e utilitatea 7unului( starea acestuia i preul pieei( ,n ca*ul creanelor i !atoriilor aceast# valoare se sta7ilete ,n funcie !e valoarea lor pro7a7il# !e ,ncasat( respectiv !e plat#. Aa ,ncheierea e2erciiului elementele patrimoniale se evaluea*# i se reflect# ,n 7ilanul conta7il la valoarea !e intrare( respectiv valoarea conta7il# pus# !e acor! cu re*ultatele inventarierii( ,n acest scop valoarea !e intrare sau conta7il# se compar# cu valoarea sta7ilit# pe 7a*a inventarierii astfel: a4 Pentru elementele !e activ !iferenele constatate ,n plus ,ntre valoarea !e inventar i valoarea !e intrare nu se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate( aceste elemente meninDn!u se la valoarea lor !e intrare. :iferenele constatate ,n minus ,ntre valoarea !e inventar sta7ilit# la inventariere i valoarea !e intrare a elementelor !e activ se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate pe seama amorti*#rii( ,n ca*ul cDn! !eprecierea este ireversi7il#( sau se constituie o a+ustare pentru !epreciere( atunci cDn! !eprecierea este reversi7il#( aceste elemente meninDn!u se( !e asemenea( la valoarea lor !e intrare( 74 Pentru elementele !e natura !atoriilor !iferenele constatate ,n minus ,ntre valoarea !e inventar i valoarea !e intrare nu se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate( aceste elemente meninDn!u se la valoarea lor !e intrare. :iferenele constatate ,n plus ,ntre 3$

valoarea sta7ilit# la inventariere i valoarea !e intrare a elementelor !e natura !atoriilor se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate prin constituirea unui provi*ion( aceste elemente meninDn!u se( !e asemenea( la valoarea lor !e intrare. 13. Care sunt condi'ii"e (i aspecte"e metodo"o0ice esen'ia"e pri!ind e*ectuarea compens#rii "ipsuri"or cu e!entua"e"e p"usuri constatate "a in!entariere$ potri!it norme"or %n domeniuH R#spuns. Aa sta7ilirea valorii !e7itului( ,n ca*urile ,n care lipsurile ,n gestiune nu sunt consi!erate infraciuni( se va avea ,n ve!ere posi7ilitatea compens#rii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate( !ac# sunt ,n!eplinite urm#toarele con!iii: a4 e2istena riscului !e confu*ie ,ntre sorturile aceluiai 7un material !in cau*a asem#n#rii ,n ceea ce privete aspectul e2terior: culoare( !esen( mo!el( !imensiuni( am7ala+ sau alte elemente8 74 !iferenele constatate ,n plus sau ,n minus s# priveasc# aceeai perioa!# !e gestiune i aceeai gestiune. Aa sta7ilirea valorii !e imputare nu se vor avea ,n ve!ere a+ust#rile pentru !epreciere constatate. 9u se a!mite compensarea ,n ca*urile ,n care s a f#cut !ova!a c# lipsurile constatate la inventariere provin !in sustragerea sau !in !egra!area 7unurilor respective !in cau*a vinov#iei persoanelor care r#spun! !e gestionarea acestor 7unuri. Aistele cu sorturile !e pro!use( m#rfuri( am7ala+e i alte valori materiale care ,ntrunesc con!iiile !e compensare !atorit# riscului !e confu*ie se apro7# anual !e c#tre a!ministratori( respectiv !e c#tre or!onatorii !e cre!ite. Fceste liste sunt !e u* intern( fiin! numai la !ispo*iia a!ministratorului unit#ii( respectiv a or!onatorilor !e cre!ite. Compensarea se face pentru cantit#i egale ,ntre plusurile i lipsurile constatate( ,n ca*ul ,n care cantit#ile sorturilor supuse compens#rii la care s au constatat plusuri sunt mai mari !ecDt cantit#ile sorturilor a!mise la compensare la care s au constatat lipsuri( se va proce!a la sta7ilirea egalit#ii cantitative prin eliminarea !in calcul a !iferenei ,n plus. Fceast# eliminare se face ,nce pDn! cu sorturile care au preurile unitare cele mai sc#*ute( ,n or!inea crescDn!#. ,n ca*ul ,n care cantit#ile sorturilor supuse compens#rii la care s au constatat lipsuri sunt mai mari !ecDt cantit#ile sorturilor a!mise la compensare la care s au constatat plusuri( se va proce!a( !e asemenea( la sta7ilirea egalit#ii cantitative prin eliminarea !in calcul a cantit#ii care !ep#ete totalul cantitativ al plusurilor. @liminarea se face ,ncepDn! cu sorturile care au preurile unitare cele mai sc#*ute( ,n or!ine crescDn!#. Pentru valorile materiale la care sunt acceptate sc#*#minte( ,n ca*ul compens#rii lipsurilor cu plusurile sta7ilite la inventariere( sc#*# mintele se calculea*# numai ,n situaia ,n care cantit#ile lips# sunt mai mari !ecDt cantit#ile constatate ,n plus. ,n aceast# situaie( cotele !e sc#*#minte se aplic# ,n primul rDn! la valorile materiale la care s au constatat lipsurile. :ac# ,n urma aplic#rii sc#*#mintelor respective mai r#mDn !iferene cantitative ,n minus( cotele !e sc#*#minte se pot aplica i asupra celorlalte valori materiale a!mise ,n compensare la care s au constatat plusuri sau la care nu au re*ultat !iferene. :iferena sta7ilit# ,n minus ,n urma compens#rii i aplic#rii tuturor cotelor !e sc#*#minte( repre*entDn! pre+u!iciu pentru unitate( se recuperea*# !e la persoanele vinovate( ,n conformitate cu !ispo*iiile legale. 9ormele !e sc#*#minte nu se aplic# anticipat( ci numai !up# constatarea e2istenei efective a lipsurilor i numai ,n limita acestora. :e asemenea( normele !e sc#*#minte nu se aplic# automat( aceste norme fiin! consi!erate limite ma2ime. Pentru pagu7ele constatate ,n gestiune r#spun! persoanele vinovate !e pro!ucerea lor. Imputarea acestora se va face la valoarea !e ,nlocuire( aa cum a fost !efinit# ,n normele ,n vigoare. F+ust#rile constituite cu oca*ia inventarierii pentru !eprecierile constatate i pentru riscurile i cheltuielile viitoare nu sunt !e!ucti7ile fiscal( cu e2cepia celor prev#*ute ,n reglement#rile legale ,n vigoare. Ge*ultatele inventarierii tre7uie ,nregistrate atDt ,n evi!ena tehnico operativ#( cDt i ,n conta7ilitate( ,n termen !e cel mult 5 *ile !e la !ata termin#rii operaiunilor !e inventariere. Pe 7a*a registrului inventar i a 7alanei !e verificare se ,ntocmete 7ilanul conta7il( ale c#rui posturi( ,n conformitate cu art. $% !in Aegea conta7ilit#ii( tre7uie s# corespun!# cu !atele ,nregistrate ,n conta7ilitate( puse !e acor! cu situaia real# a elementelor patrimoniale sta7ilite pe 7a*a inventarului. Comisia !e inventariere sta7ilete caracterul plusurilor( lipsurilor i !eprecierilor constatate i propune mo!ul !e regulari*are a !iferenelor !e inventariere. In ca*ul ,n care lipsurile nu sunt consi!erate infraciuni( se poate avea ,n ve!ere posi7ilitatea compens#rii lipsurilor cu plusurile constatate( !ac# sunt ,n!eplinite urm#toarele con!iii: ". s# e2iste riscul !e confu*ie ,ntre costurile aceluiai 7un material8 $. !iferenele constatate ,n plus sau ,n minus s# priveasc# aceeai perioa!# !e gestiune i aceeai gestiune. 1?. Care sunt "ucr#ri"e premer0#toare @pre"iminareA %ntocmirii situa'ii"or *inanciare anua"eH R#spuns. ". ,ntocmirea 7alanei conturilor ,nainte !e inventariere8 $. Inventarierea general# a patrimoniului8 3. Conta7ilitatea operaiilor !e regulari*are( cuprin*Dn!: a4 74 c4 !4 !iferenele !e inventar8 amorti*#rile8 a+ust#rile pentru !eprecieri8 provi*ioanele8 33

e4 !iferenele !e curs valutar8 f4 !elimitarea ,n timp a cheltuielilor i veniturilor8 &. :eterminarea re*ultatului e2erciiului i !istri7uirea profitului sau finanarea pier!erilor. 18. Care sunt destina'ii"e$ %n ordinea %n care acestea se au %n !edere$ pentru reparti area pro*itu"ui net "a entit#'i"e economice cu capita" inte0ra" sau ma/oritar de statH R#spuns. Profitul conta7il net se reparti*ea*#( ,n mo! provi*oriu( !e regul# la sfDritul e2erciiului financiar( pe urm#toarele !estinaii: a4 !estinaii prev#*ute o7ligatoriu !e lege: re*erve legale( acoperirea pier!erilor conta7ile !in anii prece!eni( v#rs#minte la 7ugetul statului( surse proprii !e finanare aferente profitului re*ultat !in vDn*#ri !e active( respectiv aferente facilit#ilor fiscale la impo*itul pe profit8 74 !estinaii sta7ilite prin actul constitutiv al societ#ii: re*erve statutare8 c4 !estinaii hot#rDte !e a!unarea general# a acionarilor sau asociailor: surse proprii !e finanare( alte re*erve( participarea salariailor la profit( !ivi!en!e( capital social. 11. Care sunt reduceri"e de pre' pe care "e pot acorda *urni orii pentru "i!r#ri (i %ncas#ri a*erente$ precum (i modu" de rea"i are a opera'iuni"or de aceast# natur#H R#spuns. Reduceri"e comercia"e ,m7rac# forma !e rabaturi, remize i risturne. Rabaturile se primesc pentru !efecte !e calitate i se practic# asupra preului !e vDn*are( remizele se acor!# asupra preului pentru vDn*#ri superioare volumului convenit sau po*iia !e transport preferenial# a cump#r#torului( iar risturnele sunt re!uceri !e pre calculate asupra ansam7lului !e operaii efectuate cu acelai ter ,n !ecursul unei perioa!e !eterminate. Reduceri"e *inanciare sunt su7 form# !e sconturi de decontare pentru achitarea !atoriilor ,nainte !e termenul normal !e e2igi7ilitate. 15. Care sunt componente"e actua"e a"e situa'ii"or *inanciare anua"e con*orm O;<P nr. 3.088=2007H R#spuns. Persoanele +uri!ice care la !ata 7ilanului !ep#esc limitele a !ou# !intre urm#toarele trei criterii: total active 3.650.000 euro8 cifr# !e afaceri net# <.300.000 euro8 num#r me!iu !e salariai ,n cursul e2erciiului financiar 50 ,ntocmesc situaii financiare anuale care cuprin!: a4 Silan prescurtat8 74 Cont !e profit i pier!ere8 c4 )ituaia mo!ific#rilor capitalului propriu8 !4 )ituaia flu2urilor !e tre*orerie8 e4 9ote e2plicative la situaiile financiare anuale. Persoanele +uri!ice care la !ata 7ilanului nu !ep#esc limitele a !ou# !intre criteriile !e m#rime specificate anterior ,ntocmesc situaii financiare anuale simplificate care cuprin!: a4 Silan8 74 Cont !e profit i pier!ere8 c4 9ote e2plicative la situaiile financiare anuale simplificate. 16. Ar#ta'i cum se !or e*ectua ca"cu"e"e (i %nre0istr#ri"e conta+i"e necesare pentru un import de materii prime re*eritor "a care se cunosc. aA !a"oarea materii"or prime 2.000 do"ari4 +A c,e"tuie"i de transport2apro!i ionare 200 do"ari4 cA ta&e !ama"e C18B4 dA TDA %n !am# C 2?B4 aA %n iua %ntocmirii dec"ara'iei !ama"e de import se practic# un curs !a"utar de 3$71 "ei=do"ar$ iar "a *ine"e anu"ui$ de 3$75 "ei=do"ar. Re o"!are. a4 Fchi*iia materiilor prime la cursul !e la !ata tran*aciei: $.000 !olari 2 3(16 lei0!olar 5 <.1$0 lei: 3&

30" .aterii prime

&0" /urni*ori

<.1$0 lei

74 Cheltuielile !e transport( la cursul !e la !ata tran*aciei: $00 !olari 2 3(16 lei0!olar 5 <1$ lei: 30" .aterii prime 5 &0" /urni*ori <1$ lei

c4 Ba2ele vamale: 3<.1$0 lei 6 <1$ lei4 2 "5' 5 ".306(% lei: 30" .aterii prime 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei ".306(% lei

!4 BEF pl#tit# ,n vam#: 3<.1$0 lei 6 <1$ lei 6 ".306(% lei4 2 $&' 5 $.&0&(5" lei: &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei $.&0&(5" lei

e4 @valuarea !atoriei la cursul !e ,nchi!ere: $.$00 !olari 2 3(1< lei0!olar 5 %.<3& lei( i ,nregistrarea !iferenei !e curs valutar: %.<3& lei 3<.1$0 lei 6 <1$ lei4 5 $$ lei: 665 Cheltuieli !in !iferene !e curs valutar 5 &0" /urni*ori $$ lei

17. Ar#ta'i cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate urm#toare"e opera'ii e*ectuate de o societate comercia"# %n "e0#tur# cu un credit +ancar pe termen de 2 ani$ care se ram+ursea # inte0ra" "a scaden'#. aA o+'inerea creditu"ui %n sum# de 10.000 euro "a un curs de 36 "ei=euro4 +A e!a"uarea "a *ine"e e&erci'iu"ui a datoriei %n de!i e$ cursu" !a"utar "a 31 decem+rie *iind de 36$6 "ei=euro4 cA e!a"uarea "a *ine"e e&erci'iu"ui urm#tor a datoriei %n de!i e$ cursu" !a"utar "a 31 decem+rie *iind de 36$8 "ei=euro4 dA "a scaden'#$ se ram+ursea # creditu" +ancar "a cursu" !a"utar de 37$1 "ei=euro. Re o"!are. a4 -7inerea cre!itului la cursul !e la !ata tran*aciei: "0.000 euro 2 3% lei0euro 5 3%0.000 lei: 5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# 5 "6$" Cre!ite 7ancare pe termen lung 3%0.000 lei

74 @valuarea la sfDritul anului a !atoriei ,n !evi*e: "0.000 euro 2 3%(% lei0euro 5 3%%.000 lei( i ,nregistrarea !iferenei !e curs valutar: 3%%.000 lei 3%0.000 lei 5 %.000 lei: 665 Cheltuieli !in !iferene !e curs valutar 5 "6$" Cre!ite 7ancare pe termen lung %.000 lei

c4 @valuarea la sfDritul anului urm#tor a !atoriei ,n !evi*e: "0.000 euro 2 3%(5 lei0euro 5 3%5.000 lei( i ,nregistrarea !iferenei !e curs valutar: 3%%.000 lei 3%5.000 lei 5 3.000 lei: "6$" Cre!ite 7ancare pe termen lung 5 <65 Eenituri !in !iferene !e curs valutar 3.000 lei

!4 Gam7ursarea cre!itului la sca!en# la cursul !e la !ata tran*aciei: "0.000 euro 2 31( l lei0euro 5 31".000 lei( i recunoaterea !iferenei !e curs valutar: 31".000 lei 3%5.000 lei 5 6.000 lei: 35

' 5 "6$" Cre!ite 7ancare pe termen lung 665 Cheltuieli !in !iferene !e curs valutar

5"$& Conturi la 7#nci ,n valut#

31".000 lei 3%5.000 lei 6.000 lei

50. O societate comercia"# e*ectuea # (i %nre0istrea # %n conta+i"itate opera'ii"e economice care pri!esc. aA acordarea unui %mprumut %n "ei %n sum# de 10.000 "ei unei societ#'i %n capita"u" c#reia se de'ine o participa'ie. %mprumutu" este acordat pe o perioad# de 2 ani$ cu do+9nd# de 20B4 +A do+9nda pentru primu" an4 cA ram+ursarea "a scaden'# a %mprumutu"ui (i %ncasarea do+9n ii a*erente. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 Fcor!area ,mprumutului: $6<" )ume !atorate !e entit#ile afiliate 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei "0.000 lei

74 :o7Dn!a pentru primul an: "0.000 lei 2 $0' 5 $.000 lei: $6<$ :o7Dn!a aferent# sumelor !atorate !e entit#ile afiliate c4 :o7Dn!a pentru anul $: $.000 lei: $6<$ :o7Dn!a aferent# sumelor !atorate !e entit#ile afiliate 5 <63 Eenituri !in creane imo7ili*ate $.000 lei 5 <63 Eenituri !in creane imo7ili*ate $.000 lei

!4 Gam7ursarea ,mprumutului si ,ncasarea !o7Dn*ii: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei ' "&.000 lei $6<" "0.000 lei )ume !atorate !e entit#ile afiliate $6<$ &.000 lei :o7Dn!a aferent# sumelor !atorate !e entit#ile afiliate 5

51. Ar#ta'i cum se %nre0istrea # urm#toare"e opera'ii pri!ind produc'ia de +unuri (i !a"ori*icarea acestora. aA o+'inerea de produse *inite "a pre'u" standard de 2.000 "ei4 +A produse"e *inite se "i!rea # c"ien'i"or "a pre'u" de !9n are de 2.?00 "ei$ TDA 2?B4 aA transportu" produse"or se e*ectuea # de o unitate specia"i at#$ iar tari*u" a*erent se *acturea # c"ien'i"or pentru suma de 800 "ei$ TDA 2?B4 +A "a *ine"e "unii se ca"cu"ea # (i se %nre0istrea # di*eren'e"e ne*a!ora+i"e %ntre pre'u" de %nre0istrare (i costu" e*ecti! a" produse"or *inite$ %n sum# de 180 "ei. Re o"!are. a4 -7inerea !e pro!use finite: 3&5 Pro!use finite 5 <"" Eariaia stocurilor $.000 lei

74 ,nregistrarea preului !e vDn*are: 36

&""" Clieni

' $.1<6 lei <0" $.&00 lei Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite &&$< 5<6 lei BEF colectat#

c4 :esc#rcarea gestiunii pentru costul !e pro!ucie: <"" Eariaia stocurilor 5 3&5 Pro!use finite $.000 lei

!4 /actura privin! transportul pro!uselor: &""" Clieni 5 ' 6$0 lei <0% 500 lei Eenituri !in activit#i !iverse &&$< "$0 lei BEF colectat#

e4 :iferenele nefavora7ile aferente pro!uselor ieite: <"" Eariaia stocurilor 5 3&% "50 lei :iferene !e pre la pro!use

52. Ar#ta'i cum se %nre0istrea # urm#toare"e opera'ii %n conta+i"itatea unei societ#'i comercia"e. aA produse *inite "a pre'u" de %nre0istrare de 1.280 "ei$ cu di*eren'e de pre' ne*a!ora+i"e de 280 "ei4 +A produse"e *inite o+'inute se trans*er# %n ma0a inu" propriu de pre entare si des*acere$ unde e!iden'a se conduce "a pre'u" de !9n are cu am#nuntu"$ inc"usi! TDA$ care este de ?.800 "ei4 aA m#r*uri"e se !9nd %n tota"itate$ desc#rc9ndu2se (i 0estiunea. Re o"!are. a4 -7inerea pro!uselor finite: ' 5 3&5 Pro!use finite 3&% :iferene !e pre la pro!use 74 Bransferarea pro!uselor finite: Calculul a!aosului comercial i al BEF nee2igi7ile: Pre !e vDn*are cu am#nuntul inclusiv BEF 5 &.500 lei Pre cu am#nuntul 5 &.500 lei 2 "000"$& 5 3.6$1 lei BEF nee2igi7il# 5 &.500 lei 3.6$1 lei 5 %<" lei F!aos comercial 5 &.500 lei ".$50 lei %<" lei $50 lei 5 $."$1 lei 3<" .#rfuri 5 ' 3&5 Pro!use finite 3<% :iferene !e pre la m#rfuri &&$% BEF nee2igi7il# 3&% :iferene !e pre la pro!use ' <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$< BEF colectat# &.500 lei ".$50 lei $."$1 lei %<" lei $50 lei &.500 lei 3.6$1 lei %<" lei <"" Eariaia stocurilor ".500 lei ".$50 lei $50 lei

c4 EDn*area m#rfurilor: 53"" Casa ,n lei 5

Ti !esc#rcarea gestiunii: ' 5 60< Cheltuieli privin! m#rfurile 3<% :iferene !e pre la m#rfuri &&$% BEF nee2igi7il# 3<" .#rfuri &.500 lei ".500 lei $."$1 lei %<" lei 3<

53. Ar#ta'i cum se %nre0istrea # urm#toare"e opera'ii economice %n +a a unui contract de concesiune. aA primirea unei c"#diri %n concesiune$ cunosc9nd !a"oarea conta+i"# a acesteia$ de 200.000 "ei4 amorti are anua"#$ durata de !ia'# uti"# 8 ani$ amorti are "inear#4 aA rede!en'a anua"# datorat# este de 8.000 "ei4 +A cu acordu" proprietaru"ui se e*ectuea #$ cu o unitate specia"i at#$ o moderni are a c"#dirii %n !a"oare de 80.000 "ei$ TDA 2? B. ;oderni area este e*ectuat# cu 8 ani %nainte de e&pirarea contractu"ui4 +A predarea c#tre proprietar a c"#dirii (i a moderni #rii e*ectuate. Re o"!are. a4 Primirea cl#!irii ,n concesiune: $05 5 "6< Flte ,mprumuturi i !atorii asimilate Concesiuni( 7revete( licene( m#rci comerciale( !repturi si active similare $00.000 lei

:e7it %03% Sunuri pu7lice primite ,n a!ministrare( concesiune i cu chirie $00.000 lei Fmorti*area anual#: $00.000 lei 0 5 ani 5 &0.000 lei: 6%"" Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor 5 $%05 &0.000 lei Fmorti*area concesiunilor( 7revetelor( licenelor( m#rcilor comerciale( !repturilor si activelor similare ,nregistrarea amorti*#rii se repet# ,n fiecare !intre cei 5 ani. 74 Ge!evena anual# !atorat#: "6< Flte ,mprumuturi i !atorii asimilate 5 &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 5.000 lei Ti la plat#: &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 5 5"$" Conturi curente la 7#nci 5.000 lei c4 .o!erni*area efectuat# !e o firm# speciali*at#: ' 5 $"$ Construcii &&$6 BEF !e!ucti7il# &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 6$.000 lei 50.000 lei "$.000 lei

!4 Fmorti*area mo!erni*#rii: 50.000 lei 0 5 ani 5 "0.000 lei: 6%"" 5 $%"$ Fmorti*area construciilor Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor ,nregistrarea se repet# ,n fiecare an.

"0.000 lei

e4 Bransmiterea investiiei amorti*ate integral i pre!area 7unului: $%05 5 $05 $00.000 lei Fmorti*area Concesiuni( 7revete( licene( m#rci comerciale( concesiunilor( !repturi si active similare 7revetelor( licenelor( m#rcilor comerciale( !repturilor i activelor similare $%"$ Fmorti*area construciilor 5 $"$ Construcii 50.000 lei $00.000 lei

Cre!it %03% Sunuri pu7lice primite ,n a!ministrare( concesiune i cu chirie

5?. :e %nc,iria # o c"#dire$ opera'iune re*eritor "a care se !or e*ectua %nre0istr#ri"e conta+i"e pentru urm#toare"e opera'ii economice. aA rede!en'a anua"# curent# este de 8.000 "ei4 +A primirea c"#dirii (i a moderni #rii e*ectuate de c#tre c,iria( (i amorti ate inte0ra"$ %n !a"oare de 80.000 "ei. Re o"!are. a4 Ge!evena anual#: &""" Clieni 5 <06 Eenituri !in re!evene( locaii !e gestiune si chirii Ti la ,ncasare: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 5.000 lei

&""" Clieni

5.000 lei 3%

74 Preluarea cl#!irii si a investiiei amorti*ate: $"$ Construcii 5 $%"$ Fmorti*area construciilor 50.000 lei

58. Ar#ta'i cum se %nre0istrea # urm#toare"e opera'ii %n conta+i"itatea unei *irme prestatoare de ser!icii. aA se e&ecut# "ucr#ri %n *a!oarea ter'i"or "a tari*u" *acturat de 80.000 "ei$ TDA 2?B4 +A 80B din !a"oarea *acturat# se decontea # cu *i"# CEC4 cA 30B din !a"oarea *acturat# se decontea # cu un e*ect comercia" onorat "a scaden'#4 !4 20B din !a"oarea *acturat# se decontea # cu numerar %ncasat %nainte de data sta+i"it# pentru decontare$ cu scont acordat de 8B. Re o"!are. a4 Aucr#ri ,n favoarea terilor: &""" Clieni 5 ' <0& Eenituri !in lucr#ri e2ecutate i servicii prestate &&$< BEF colectat# 6$.000 lei 50.000 lei "$.000 lei

74 :econtarea cu fil# cec: 50' 2 6$.000 lei 5 3".000 lei: 5""$ Cecuri !e ,ncasat 5 &""" Clieni 3".000 lei "%.600 lei

c4 :econtarea cu un efect comercial onorat la sca!en#: 30' 2 6$.000 lei 5 "%.600 lei: &"3 @fecte !e primit !e la clieni 5 &""" Clieni !4 :econtarea cu numerar: $0' 2 6$.000 lei 5 "$.&00 lei: )cont 5 5' 2 "$.&00 lei 5 6$0 lei BEF aferent# scontului: 6$0 lei 2 $&' 5 "&%(% lei ' 5 66< Cheltuieli privin! sconturile acor!ate &&$< BEF colectat# 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei &""" Clieni "$.&00 lei 6$0 lei "&%(% lei "".63"($ lei

51. O societate comercia"# particip# cu 81B "a constituirea capita"u"ui socia" a" unei entit#'i a*i"iate$ %n acest scop se e*ectuea # si se %nre0istrea # urm#toare"e opera'ii. aA se su+scriu (i se p"#tesc prin !irament " .000 de ac'iuni care au !a"oarea nomina"# de 80 "ei (i !a"oarea de emisiune de 10 "ei4 +A unitatea emitent# %i acord# di!idende de 80B pentru primu" an$ dup# care r#scump#r# 300 de ac'iuni "a pre'u" de 12 "ei (i a"te 200 de ac'iuni "a pre'u" de ?7 "ei. Ar#ta'i cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'ii. Re o"!are. a4 )u7scrierea aciunilor: ".000 aciuni 2 60 lei 5 60.000 lei: $6" Fciuni !einute la entit#ile afiliate 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 74 :ivi!en!e: 50' 2 ".000 aciuni 2 50 lei 5 $5.000 lei: &6" :e7itori !iveri 5 <6" Eenituri !in aciuni !einute la entit#ile afiliate 60.000 lei $5.000 lei

c4 EDn*area a 300 aciuni 3300 aciuni 2 6$ lei 5 "%.600 lei4: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 <6&" Eenituri !in imo7ili*#ri financiare ce!ate Ti pentru costul !e achi*iie: 300 aciuni 2 60 lei 5 "%.000 lei: 66&" 5 $6" Fciuni !einute la entit#ile afiliate "%.000 lei 31 "%.600 lei

Cheltuieli privin! imo7ili*#rile financiare ce!ate !4 EDn*area a $00 aciuni 3$00 aciuni 2 &1 lei 5 1.%00 lei4: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 <6&" Eenituri !in imo7ili*#ri financiare ce!ate 1.%00 lei

Ti pentru costul !e achi*iie: $00 aciuni 2 60 lei 5 "$.000 lei: 66&" 5 $6" Fciuni !einute la entit#ile afiliate Cheltuieli privin! imo7ili*#rile financiare ce!ate "$.000 lei

55. Ar#ta'i cum se %nre0istrea # opera'ii"e economice de mai /os %n conta+i"itatea unei unit#'i produc#toare de +unuri. aA se ac,i i'ionea # am+a"a/e %n !a"oare de 100 "ei$ TDA 2?B4 +A u"terior$ am+a"a/e"e se e&pedia # inte0ra" c#tre ter'i$ cu produse *inite e!a"uate "a pre'u" de !9n are tota" de 8.000 "ei$ TDA 2?B4 cA de "a unitatea ter'# se reprimesc$ %n sistemu" restituirii directe$ am+a"a/e 0oa"e %n !a"oare de ?00 "ei$ di*eren'a de 200 "ei repre ent9nd am+a"a/e care nu se mai restituie de c#tre c"ient. Re o"!are. a4 Fchi*iia !e am7ala+e: ' 3%" Fm7ala+e &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori <&& lei 600 lei "&& lei

74 EDn*area pro!uselor finite i a am7ala+elor ,n sistem !e restituire: &""" Clieni 5 ' <0" Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite &&$< BEF colectat# &"1 Clieni cre!itori 6.%00 lei 5.000 lei ".$00 lei 600 lei

c4 Primirea am7ala+elor goale: &"1 Clieni N cre!itori 5 &""" Clieni &00 lei

!4 Fm7ala+ele nerestituite repre*int# o vDn*are pentru care se ,ntocmete o factur# suplimentar#: &"1 Clieni N cre!itori 5 <0% Eenituri !in activit#i !iverse BEF aferent#: $00 lei 2 "1' 5 3% lei: &""" Clieni 5 &&$< BEF colectat# &% lei $00 lei

Ti !esc#rcarea gestiunii pentru am7ala+ele reinute: 60% Cheltuieli privin! am7ala+ele 5 3%" Fm7ala+e $00 lei

56. O unitate cu pro*i" comercia" e*ectuea # (i %nre0istrea # opera'ii"e economice care se pre int# %n continuare. aA se ac,i i'ionea # m#r*uri care se re*"ect# %n conta+i"itate "a costu" de ac,i i'ie de 8.000 "ei$ %nso'ite de am+a"a/e %n !a"oare de 100 "ei$ care circu"# %n re0im de restituire direct#. TDA este de 2?B. +A am+a"a/e"e primite anterior$ dup# 0o"irea de con'inut$ au urm#toare"e destina'ii. am+a"a/e %n !a"oare de ?00 "ei se restituie *urni oru"ui de "a care au *ost primite4 am+a"a/e e!a"uate "a 100 "ei sunt de0radate4 am+a"a/e %n sum# de 100 "ei se re'in pentru ne!oi proprii.

&0

Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iuniH Re o"!are. a4 Fchi*iia !e am7ala+e i m#rfuri care circul# ,n sistem !e restituire: ' 3<" .#rfuri &&$6 BEF !e!ucti7il# &01 /urni*ori !e7itori 5 &0" /urni*ori 6.%00 lei 5.000 lei ".$00 lei 600 lei

74 Gestituirea am7ala+elor c#tre furni*or: &0" /urni*ori c4 Fm7ala+e nerestituite !egra!ate: 60% Cheltuieli privin! am7ala+ele Ti BEF: "00 2 $&' 5 $& lei: &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 !4 Fm7ala+ele reinute pentru nevoi proprii: 3%" Fm7ala+e 5 Ti BEF: "00 2 $&' 5 $& lei: &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori &0" /urni*ori &01 /urni*ori N !e7itori $& lei "00 lei $&lei 5 &01 /urni*ori N !e7itori "00 lei 5 &01 /urni*ori N !e7itori &00 lei

57. :e emit o+"i0a'iuni %n !ederea o+'inerii unui %mprumut re*eritor "a care se cunosc urm#toare"e e"emente. num#ru" o+"i0a'iuni"or emise 20.000 +uc.4 !a"oarea nomina"# a unei o+"i0a'iuni 10 "ei4 !a"oarea de emisiune a unei o+"i0a'iuni 7$1 "ei4 !a"oarea de ram+ursare a unei o+"i0a'iuni 10$8 "ei4 rata anua"# a do+9n ii 10B4 termenu" de ram+ursare a %mprumutu"ui " 0 ani4 prime"e de ram+ursare a %mprumutu"ui se amorti ea # pe durata %mprumutu"ui. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate urm#toare"e opera'ii. aA o+"i0a'iuni"e emise (i !9ndute4 +A do+9nda a*erent#4 cA amorti area prime"or de ram+ursare a o+"i0a'iuni"or4 dA ram+ursarea "a scaden'# a %mprumutu"ui. Re o"!are. a4 @miterea o7ligaiunilor: ' 5 "6" ,mprumuturi !in emisiuni !e o7ligaiuni 3$0.000 o7ligaiuni 2 "0(5 lei4 $"0.000 lei "1$.000 lei "%.000 lei

&6" :e7itori !iveri 3$0.000 o7ligaiuni 2 1(6 lei4 "61 Prime privin! ram7ursarea o7ligaiunilor Ti ,ncasarea: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei

&6" :e7itori !iveri

"1$.000 lei

74 :o7Dn!a anual#: $0.000 o7ligaiuni 2 "0 lei 2 "0' 5 $0.000 lei: &"

666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile 5 "6%" $0.000 lei :o7Dn*i aferente ,mprumuturilor !in emisiuni !e o7ligaiuni c4 Fmorti*area primelor pe !urata ,mprumutului: "%.000 lei 0"0 ani 5 ".%00 lei: 6%6% 5 "61 Prime privin! ram7ursarea o7ligaiunilor ".%00 lei Cheltuieli financiare privin! amorti*area primelor !e ram7ursare a o7ligaiunilor !4 Gam7ursarea ,mprumutului la sca!en#: "6" ,mprumuturi !in emisiuni !e o7ligaiuni 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei$"0.000 lei

60. %n "e0#tur# cu o+"i0a'iuni"e emise anterior %n !ederea o+'inerii unui %mprumut se cunosc urm#toare"e e"emente. num#ru" o+"i0a'iuni"or emise 20.000 +uc.4 !a"oarea nomina"# a unei o+"i0a'iuni 10 "ei4 !a"oarea de emisiune a unei o+"i0a'iuni 7$1 "ei4 !a"oarea de ram+ursare a unei o+"i0a'iuni 10$8 "ei4 rata anua"# a do+9n ii 10B4 termenu" de ram+ursare a %mprumutu"ui 10 ani4 prime"e de ram+ursare a %mprumutu"ui se amorti ea # pe durata %mprumutu"ui. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate urm#toare"e opera'ii. a4 cu trei ani %nainte de scaden'# se r#scump#r# 3.000 de o+"i0a'iuni "a costu" de ac,i i'ie de 10$58 "ei=o+"i0a'iune (i a"te 2.000 de o+"i0a'iuni "a costu" !e achi*iie !e "0(" lei0o7ligaiune. +A o+"i0a'iuni"e tota"e r#scump#rate se anu"ea #. Re o"!are. a4 G#scump#rarea o7ligaiunilor cu preul !e r#scump#rare !e 3.000 o7ligaiuni 2 "0(<5 lei 5 3$.$50 lei: 505 -7ligaiuni emise i r#scump#rat 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 74 Fnularea: ' 5 505 -7ligaiuni emise i r#scump#rate "6" ,mprumuturi !in emisiuni !e o7ligaiuni 3".500 lei 33.000 o7ligaiuni 2 "0(5 iei4 66% Flte cheltuieli financiare <50 lei 3$.$50 lei 3$.$50 lei

c4 G#scump#rarea o7ligaiunilor cu preul !e r#scump#rare !e $.000 o7ligaiuni 2 "0(" lei 5 $0.$00 lei: 505 -7ligaiuni emise i r#scump#rate !4 Fnularea: "6" ,mprumuturi !in emisiuni !e o7ligaiuni 5' $".000 lei 3$.000 o7ligaiuni 2 "0(5 lei4 505 -7ligaiuni emise i r#scump#rate $0.$00 lei <6% Flte venituri financiare %00 lei 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei $0.$00 lei

61. :# se re*"ecte %n conta+i"itate urm#toare"e opera'ii economice. aA potri!it *acturii *isca"e$ se acord# un a!ans *urni oru"ui de materii prime %n !a"oare de 10.000 "ei$ TDA 2?B4 +A se apro!i ionea # materii prime cunosc9nd. pre'u" *acturat de *urni or 100.000 "ei$ ra+at acordat de *urni or pentru de*ecte de ca"itate " .000 "ei$ remi # de 2B acordat# de *urni or pentru !9n #ri ce dep#(esc ?0.000 "ei$ TDA 2?B4 cA pentru decontarea contra!a"orii stocuri"or ac,i i'ionate se desc,ide un acrediti! din care se e*ectuea # p"ata. Re o"!are. a4 Fcor!area avansului: &$

' 5 &0" /urni*ori &01" /urni*ori !e7itori pentru cump#r#ri !e 7unuri !e natura stocurilor &&$6 BEF !e!ucti7il# Ti plata: &0" /urni*ori 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei "$.&00

"$.&00 lei "0.000 lei $.&00 lei

74 /actura: Pre !e cump#rare "00.000 lei Ga7at ".000 lei 5 11.000 lei Gemi*# 3$' 2 11.000 lei4 l .1%0 lei 5 9et comercial 1<.0$0 lei 6 BEF 3$&' 2 1<.0$0 lei4LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL $3.$%&(% lei 5 Botal factur# "$0.30&(% lei ' 30" .aterii prime &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori "$0.30&(% lei 1<.0$0 lei $3.$%&(% lei

c4 :eschi!erea acre!itivului pentru !iferen#: "$0.30&(% lei "$.&00 lei 5 "0<.10&(% lei: 5%" Eiramente interne 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei Ti: 5&"" Fcre!itive ,n lei 5 5%" Eiramente interne !4 Plata !iferenei: "0<.10&(% lei "0<.10&(% lei

&0" /urni*ori 5 ' "$0.30&(% lei &01" /urni*ori !e7itori pentru cump#r#ri !e 7unuri !e natura stocurilor "0.000 lei &&$6 BEF !e!ucti7il# $.&00 lei 5&"" Fcre!itive ,n lei "0<.10&(% lei 62. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate opera'ii"e economice care pri!esc. aA !#rsarea aporturi"or su+scrise %n !ederea ma/or#rii capita"u"ui socia" const9nd %ntr2un uti"a/ (i o construc'ie neterminat#$ e!a"uate "a 30.000 "ei si respecti! 250.000 "ei4 +A *ina"i area %n re0ie proprie a construc'iei$ p9n# "a recep'ia acesteia *iind imo+i"i ate c,e"tuie"i %nsum9nd %nc# 320.000 "ei4 cA durate"e norma"e de uti"i are pentru ce"e dou# cate0orii de imo+i"i #ri sunt de 10 ani pentru uti"a/ (i de 80 de ani pentru c"#dire$ iar re0imu" de amorti are uti"i at este ce" "inear @se !or conta+i"i a numai opera'ii"e a*erente primu"ui an de uti"i areA. Re o"!are. a4 @li7erarea aporturilor: ' 5 $"3" @chipamente tehnologice 3maini( utila+e i instalaii !e lucru4 $3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuie Ti: "0"" Capital su7scris nev#rsat 5 "0"$ Capital su7scris v#rsat 300.000 lei &56 :econt#ri cu acionarii0asociaii privin! capitalul 300.000 lei 30.000 lei

$<0.000 lei

&3

74 /inali*area construciei: $3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuie 5 <$$ Eenituri !in pro!ucia !e imo7ili*#ri corporale 3$0.000 lei

Ti recepia la cost: $<0.000 lei 6 3$0.000 lei 5 510.000 lei: $"$ Construcii 5 $3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuie 510.000 lei

c4 Fmorti*area utila+ului: 30.000 lei 0 "0 ani 5 3.000 lei: 6%"" Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor 5 $%"3 Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor 3.000 lei

!4 Fmorti*area cl#!irii: 510.000 lei 0 50 ani 5 "".%00 lei: 6%"" 5 $%"$ Cheltuieli Fmorti*area cl#!irilor !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor "".%00 lei

63. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate urm#toare"e opera'ii economice e*ectuate de un a0ent economic. aA se rea"i ea # %n re0ie proprie o "ucrare de %mpre/muire a terenu"ui propriu$ a c#rei !a"oare este de 20.000 "ei4 +A in!esti'ia rea"i at# se amorti ea # "inear %ntr2o perioad# de 8 ani$ conta+i"i 9ndu2se numai amorti area a*erent# primu"ui an4 cA dup# un an de "a rea"i area in!esti'iei terenu" este !9ndut "a pre'u" tota" de 130.000 "ei$ TDA 2?B. Da"oarea sa conta+i"# este de 50.000 "ei. Re o"!are. a4 Aucrarea !e ,mpre+muire reali*at# ,n regim propriu: $""$ Fmena+#ri !e terenuri 5 <$$ $0.000 lei Eenituri !in pro!ucia !e imo7ili*#ri corporale

74 Fmorti*area anual#: $0.000 lei 0 5 ani 5 &.000 lei: 6%"" 5 Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor c4 ,nregistrarea preului !e vDn*are: &6" :e7itori !iveri 5 ' "6".$00 lei <5%3 "30.000 lei Eenituri !in vDn*area activelor i alte operaii !e capital &&$< BEF colectat# 3".$00 lei $%"" &.000 lei Fmorti*area amena+#rilor !e terenuri

!4 )coaterea !in evi!en# a terenului: 65%3 5 $""" Berenuri Cheltuieli privin! activele ce!ate i alte operaii !e capital e4 )coaterea !in evi!en# a amena+#rii: && <0.000 lei

' $%"" Fmorti*area amena+#rilor !e terenuri 65%3 Cheltuieli privin! activele ce!ate i alte operaii !e capital

$""$ Fmena+#ri !e terenuri

$0.000 lei &.000 lei "6.000 lei

6?. :e ac,i i'ionea # cu p"ata %n rate o "inie de *a+rica'ie re*eritor "a care se cunosc urm#toare"e. aA !a"oarea imo+i"i #rii ac,i i'ionate este de 600.000 "ei$ iar a!ansu" p"#tit de %ntreprindere este de 10B$ TDA 2?B4 +A p"ata se *ace %n 10 rate anua"e e0a"e$ do+9nda tota"# datorat# *iind de 50.000 "ei$ iar do+9nda a*erent# primei rate este de 5.000 "ei @se !or conta+i"i a numai opera'ii"e a*erente primu"ui anA. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 /actura: Fvans 5 %00.000 lei 2 "0' 5 %0.000 lei BEF !e!ucti7il# 5 %00.000 lei 2 "1' 5 "5$.000 lei ' 5 &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri $"3" @chipamente tehnologice 3maini( utila+e i instalaii !e lucru4 &&$6 BEF !e!ucti7il# &<" Cheltuieli ,nregistrate ,n avans 74 Fvansul: 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei %0.000 lei ".06$.000 lei %00.000 lei "1$.000 lei <0.000 lei

&0& /urni*ori !e imo7ili*#ri c4

Gata ": 315$.000 lei %0.000 lei4 0"0 rate 5 %<.$00 lei: 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 1".$00 lei

&0& /urni*ori !e imo7ili*#ri !4 :o7Dn!a:

666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile

&<" Cheltuieli ,nregistrate ,n avans

<.000 lei

68. Ar#ta'i cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate urm#toare"e opera'ii pri!ind casarea unei imo+i"i #ri corpora"e. aA se casea # un mi/"oc de transport comp"et amorti at a c#rui !a"oare conta+i"# este de 110.000 "ei4 +A opera'ia de casare @de mem+rareaA este e*ectuat# de o *irm# specia"i at#$ care$ pentru ser!iciu" prestat$ emite o *actur# %n !a"oare de 1.000 "ei$ TDA 2?B4 cA pentru decontarea o+"i0a'iei *a'# de *irma specia"i at# %ntreprinderea emite un e*ect comercia"$ care este acceptat4 dA ca urmare a de mem+r#rii acti!u"ui$ se recuperea # materia"e au&i"iare (i piese de sc,im+ repre ent9nd 8B (i respecti! 10B din !a"oarea de intrare a imo+i"i #rii4 eA piese"e de sc,im+ sunt uti"i ate inte0ra" pentru repararea prin e*ort propriu a unui a"t mi/"oc de transport. Re o"!are. a4 Casarea mi+locului !e transport complet amorti*at: $%"3 Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( 5 $"33 .i+loace !e transport "60.000 lei

&5

animalelor i plantaiilor 74 :e*mem7rarea efectuat# !e o firm# speciali*at#: ' 5 &0" 6$% /urni*ori Flte cheltuieli cu serviciile e2ecutate !e teri &&$6 BEF !e!ucti7il# c4 @miterea efectului: &0" /urni*ori 5 &03 @fecte !e pl#tit <.&&0 lei <.&&0 lei 6.000 lei ".&&0 lei

!4 Gecuperarea !e materiale au2iliare: "60.000 lei 2 5' 5 %.000 lei( i piese !e schim7: "60.000 lei 2 "0' 5 "6.000 lei: ' 30$" .ateriale au2iliare 30$& Piese !e schim7 e4 Consumul pieselor !e schim7: 60$& Cheltuieli privin! piesele !e schim7 5 30$& Piese !e schim7 "6.000 lei 5 <5%% Flte venituri !in e2ploatare $&.000 lei %.000 lei "6.000 lei

61. Ar#ta'i cum %nre0istrea # %n conta+i"itate o societate comercia"# urm#toare"e opera'ii economice. aA se casea # un ca"cu"ator e"ectronic inte0ra" amorti at a c#rui !a"oare conta+i"# este de 18.000 "ei4 +A se prime(te cu tit"u 0ratuit un a"t ca"cu"ator$ e!a"uat "a 20.000 "ei$ a c#rui durat# norma"# de uti"i are este de ? ani$ re0imu" de amorti are uti"i at *iind ce" "inear4 cA %ntreprinderea %nre0istrea # amorti area a*erent# primu"ui an de uti"i are a nou"ui ca"cu"ator$ dup# care$ din cau a unui incendiu$ se conta+i"i ea # scoaterea acestuia din e!iden'#. Re o"!are. a4 Casarea unui calculator complet amorti*at: $%"3 Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor 5 @chipamente tehnologice 3maini( utila+e si instalaii !e lucru4 $"3" "5.000 lei

74 Primirea calculatorului cu titlu gratuit: $"3" @chipamente Behnologice 3maini( utila+e i instalaii !e lucru4 5 :onaii pentru investiii &<53 $0.000 lei

c4 Fmorti*area anual#: $0.000 lei 0 & ani 5 5.000 lei0an: 6%"" Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor Ti transferul su7veniei: &6 5 Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor $%"3 5.000 lei

&<53 :onaii pentru investiii 5 <5%$ Eenituri !in !onaii primite !4 )coaterea calculatorului !in evi!en# !in cau*a incen!iului: ' $%"3 Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor 6<" Cheltuieli privin! calamit#ile i alte evenimente e2traor!inare Ti transferul su7veniei pentru sol!: &<53 :onaii pentru investiii 5 <5%$ Eenituri !in !onaii primite 5 tehnologice 3maini( utila+e i instalaii !e lucru4 $"3" @chipamente

5.000 lei

$0.000 lei 5.000 lei

"5.000 lei

"5.000 lei

65. Ar#ta'i cum se !or %nre0istra %n conta+i"itatea unei societ#'i comercia"e urm#toare"e opera'ii economice pri!ind ie(irea din 0estiune a unor imo+i"i #ri corpora"e. aA un aparat de m#sur# (i contro" constatat "ips# "a in!entariere$ %n !a"oare de 30.000 "ei (i amorti at 20B$ este scos din e!iden'#$ cunosc9ndu2se c# acti!u" respecti! este imputat unui sa"ariat a" unit#'ii "a ni!e"u" !a"orii conta+i"e nete$ TDA 2?B$ cu re'inerea din sa"ariu a de+itu"ui4 +A se transmite unui ter'$ cu tit"u 0ratuit$ un uti"a/ a c#rui !a"oare conta+i"# este de ?0.000 "ei$ amorti at 70B. Re o"!are. a4 Aipsa la inventar a aparatului !e m#sur# parial amorti*at: $0' 2 30.000 lei 5 6.000 lei: ' 5 $"3" $%"3 @chipamente Fmorti*area tehnologice instalaiilor( 3maini( utila+e i mi+loacelor !e transport( instalaii !e lucru4 animalelor i plantaiilor 65%3 Cheltuieli privin! activele ce!ate i alte operaii !e capital 74 Imputarea aparatului la valoarea net# !e $&.000 lei: &$%$ Flte creane ,n leg#tur# cu personalul Ti: &$" Personal salarii !atorate 5 &$%$ $1.<60 lei Flte creane ,n leg#tur# cu personalul 5 ' $1.<60 lei <5%" $&.000 lei Eenituri !in !esp#gu7iri( amen*i i penalit#i &&$< BEF colectat# 5.<60 lei 30.000 lei 6.000 lei

$&.000 lei

c4 :onaia unui utila+ parial amorti*at: 10' 2 &0.000 lei 5 36.000 lei: ' 5 $"3" $%"3 @chipamente Fmorti*area tehnologice instalaiilor( 3maini( utila+e i mi+loacelor !e transport( instalaii !e lucru4 animalelor i plantaiilor 65%$ :onaii acor!ate &0.000 lei 36.000 lei

&.000 lei

:ac# s a !ep#it cota a!mis# pentru !onaii se va ,nregistra i BEF( pe 7a*a formulei: &<

635 Cheltuieli cu alte impo*ite( ta2e i v#rs#minte asimilate 5 &&$< BEF colectat# 66. :e rea"i ea # %n antrepri # o construc'ie re*eritor "a care se cunosc urm#toare"e e"emente. aA a!ansu" acordat antreprenoru"ui 70.000 "ei4 +A e&ecu'ia construc'iei se des*#(oar# pe parcursu" a dou# perioade de 0estiune$ costu" tota" a" "ucr#ri"or *acturate de antreprenor este de 500.000 "ei$ e&c"usi! TDA$ !a"oarea "ucr#ri"or *acturate "a s*9r(itu" primei perioade de 0estiune *iind de 300.000 "ei$ TDA 2?B4 cA decontarea sume"or datorate antreprenoru"ui se rea"i ea # prin !irament inte0ra" dup# *ina"i area (i recep'ia construc'iei. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH

Re o"!are. a4 Fvansul acor!at antreprenorului: ' 5 $3$ Fvansuri acor!ate pentru imo7ili*#ri corporale &&$6 BEF !e!ucti7il# 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei """.600 lei 10.000 lei $".600 lei

74 Ealoarea lucr#rilor facturate la sfDritul primei perioa!e: ' 5 $3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuie &&$6 BEF !e!ucti7il# &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 3<$.000 lei 300.000 lei <$.000 lei

c4 Ealoarea lucr#rilor facturate la sfDritul celei !e a !oua perioa!e: ' 5 $3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuie &&$6 BEF !e!ucti7il# &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri &16.000 lei &00.000 lei 16.000 lei

!4 Gecepia la cost total: 300.000 lei 6 &00.000 lei 5 <00.000 lei: $"$ Construcii 5 $3" <00.000 lei Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuie

e4 Plata furni*orului( cu reinerea avansului: :atoria total# 5 3<$.000 lei 6 &61.000 lei 5 %6%.000 lei &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 5 ' $3$ Fvansuri acor!ate pentru imo7ili*#ri corporale &&$6 BEF !e!ucti7il# 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei %6%.000 lei 10.000 lei $".600 lei <56.&00 lei

67. Ar#ta'i cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate ac,i i'ia unui autoturism din import re*eritor "a care se cunosc urm#toare"e e"emente. aA pre'u" de ac,i i'ie 10.000 euro$ cursu" de sc,im+ "a data ac,i i'iei 3$8 "ei=euro4 aA ta&e !ama"e 10B (i TDA 2?B4 +A transportu" pe parcurs intern este e*ectuat de o unitate specia"i at# care emite *actur# pentru suma de 1.000 "ei$ TDA 2?B. Re o"!are. a4 Fchi*iia autoturismului: "0.000 euro 2 3(5 lei0euro 5 35.000 lei: $"3" 5 &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri @chipamente tehnologice 3maini( utila+e i instalaii !e lucru4 35.000 lei

&%

74 Ba2a vamal#: "0.000 euro 2 "0' 2 35 lei0euro 5 3.500 lei: $"3" 5 @chipamente tehnologice 3maini( utila+e i instalaii !e lucru4 &&6 3.500 lei Flte impo*ite( ta2e i v#rs#minte asimilate

c4 BEF: 335.000 lei 6 3.500 lei4 2 $&' 5 1.$&0 lei: &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei !4 Bransportul intern efectuat !e o firm# speciali*at#: ' 5 &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri $"3" @chipamente tehnologice 3maini( utila+e i instalaii !e lucru4 &&$6 BEF !e!ucti7il# "$.&00 lei "0.000 lei $.&00 lei 1.$&0 lei

70. :e recep'ionea # (i se %nre0istrea # %n conta+i"itate materii prime re*eritor "a care se cunosc. aA cantitate "i!rat# ?.000 G0 "a pre' de 8 "ei=G0$ cantitate recep'ionat# 3.?00 G0$ "ips# 100 G0$ din care 800 G0 se imput# c#r#u(u"ui (i 100 G0$ de"e0atu"ui unit#'ii$ TDA 2?B4 +A pre'u" de e!iden'# este presta+i"it %n sum# de 8 "ei=G0$ iar contra !a"oarea transportu"ui$ con*orm *acturii ter'u"ui$ este %n sum# de 1.000 "ei$ TDA 2?B. Re o"!are. a4 Fchi*iia: Cantitate recepionat#: 3.&00 Mg 2 5 lei0Mg 5 "<.000 lei Aips#: 600 Mg 2 5 lei0Mg 5 3.000 lei ' 5 &0" $&.%00 lei 30" /urni*ori $0.000 lei .aterii prime &&$6 &.%00 lei BEF !e!ucti7il# 74 :esc#rcarea gestiunii pentru lips#: 60" Cheltuieli cu materiile prime 5 30" .aterii prime 3.000 lei

c4 Imputarea lipsei c#r#uului: 500 Mg 2 5 lei0Mg 5 $.500 lei: &6" :e7itori !iveri 5 ' <5%" Eenituri !in !esp#gu7iri( amen*i i penalit#i &&$< BEF colectat# 3."00 lei $.500 lei

600 lei

!4 Imputarea lipsei !elegatului: "00 Mg 2 5 lei0Mg 5 500 lei: &$%$ Flte creane ,n leg#tur# cu personalul 5 ' <5%" Eenituri !in !esp#gu7iri( amen*i i penalit#i &&$< BEF colectat# 6$0 lei 500 lei "$0 lei

e4 Bransportul ,n ca*ul ,n care evi!ena este inut# la pre presta7ilit: ' 30% :iferene !e pre 5 &0" /urni*ori ".$&0 lei

&1

la materii prime i materiale &&$6 BEF !e!ucti7il#

".000 lei $&0 lei

71. Ar#ta'i cum se !or %nre0istra urm#toare"e opera'ii economice %n conta+i"itatea unei %ntreprinderi care uti"i ea # !arianta metodei in!entaru"ui permanent (i a pre'u"ui standard. aA apro!i ionarea cu materia"e consuma+i"e re*eritor "a care se cunosc. pre'u" unitar standard 10 "ei=G0$ pre'u" unitar de *acturare 11 "ei=G0$ cantitatea apro!i ionat# 500 G0$ TDA *acturat# 2?B4 +A c,e"tuie"i de transport *acturate de o *irm# specia"i at# 600 "ei$ TDA 2?B4 cA materia"e "ansate %n consum %n !a"oare de 3.000 "ei$ precum (i predate cu tit"u 0ratuit$ %n !a"oare de 1.800 "ei. Ei*eren'e"e de pre' sunt ne*a!ora+i"e$ %n !a"oare de 7B. Re o"!are. a4 Fchi*iia: /actura: ? Pre !e cump#rare: <00 Mg 2 " " lei0Mg 6 BEF 3$&' 2 <.<00 lei4 5 Botal factur# Cost stan!ar! 5 <00 Mg 2 "0 lei0Mg 5 <.000 lei ' 5 &0" /urni*ori 30$ .ateriale consuma7ile &&$6 BEF !e!ucti7il# 30% :iferene !e pre la materii prime i materiale 74 Cheltuieli !e transport facturate !e o firm# speciali*at#: ' 5 &0" /urni*ori 30% :iferene !e pre la materii prime i materiale &&$6 BEF !e!ucti7il# 11$ lei %00 lei "1$ lei 1.5&% lei <.000 lei ".%&% lei <00 lei <.<00 lei ".%&% lei 1.5&% lei

c4 .ateriale consumate i !iferene !e pre nefavora7ile: 3.000 lei 2 1' 5 $<0 lei: 60% Cheltuieli privin! am7ala+ele 5 ' 30$ .ateriale consuma7ile 30% :iferene !e pre la materii prime i materiale 3.$<0 lei 3.000 lei $<0 lei

!4 :onaii i !iferene !e pre nefavora7ile: ".500 lei 2 1' 5"35 lei: 65%$ :onaii acor!ate 5 ' 30$ .ateriale consuma7ile 30% :iferene !e pre la materii prime i materiale ".635 lei ".500 lei "35 lei

:ac# s a !ep#it cota a!mis# pentru !onaii se va ,nregistra i BEF pe 7a*a formulei: 635 Cheltuieli cu alte impo*ite( ta2e i v#rs#minte asimilate 5 &&$< BEF colectat#

72. Fti"i 9ndu2se metoda in!entaru"ui permanent (i pre'u" presta+i"it ca pre' de e!iden'#$ s# se %nre0istre e opera'ii"e. aA apro!i ionarea cu ec,ipament de "ucru$ cunosc9nd. pre'u" *acturat de *urni or de 20.000 "ei$ pre'u" standard de 21.000 "ei (i TDA de 2?B4 +A ec,ipamentu" este distri+uit inte0ra" sa"aria'i"or$ care suport# 80B din costuri$ %nre0istr9ndu2se totodat# (i reparti area di*eren'e"or de pre' a*erente. Re o"!are. a4 Fchi*iia: /actura: ? Pre !e cump#rare $0.000 lei 6 BEF 3"1' 2 $0.000 lei4LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL&.%00 lei 5 Botal factur# $&.%00 lei

50

Costul stan!ar! 5 $".000 lei ' 5 303 .ateriale !e natura o7iectelor !e inventar &&$6 BEF !e!ucti7il# Ti !iferenele !e pre: 303 .ateriale !e natura o7iectelor !e inventar 5 30% :iferene !e pre la materii prime i materiale ".000 lei &0" /urni*ori $&.%00 lei $0.000 lei &.%00 lei

74 :istri7uirea echipamentului !e lucru salariailor( care suport# 50' !in costuri: ' 5 303 .ateriale !e natura o7iectelor !e inventar 603 Cheltuieli privin! materialele !e natura o7iectelor !e inventar &$%$ Flte creane ,n leg#tur# cu personalul 30% :iferene !e pre la materii prime i materiale $".000 lei "0.000 lei "0.000 lei ".000 lei

73. Apro!i ionarea cu materii prime oca ionea # e*ectuarea (i %nre0istrarea opera'ii"or. aA a!ans %n !a"oare de 20.000 "ei$ inc"usi! TDA$ p"#tit prin !irament *urni oru"ui4 +A materii prime recep'ionate$ pentru care nu s2a primit *actura$ e!a"uate "a 80.000 "ei$ TDA 2?B4 cA con*orm *acturii primite u"terior$ !a"oarea materii"or prime recep'ionate este de 81.000 "ei$ TDA 2?B. O+"i0a'ia *a'# de *urni or se decontea # %n mod o+i(nuit. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 Fcor!area avansului: ' 5 5"$" Conturi curente la 7#nci &01" /urni*ori N !e7itori pentru cump#r#ri !e 7unuri !e natura stocurilor &&$6 BEF !e!ucti7il# 74 .ateriile prime recepionate pentru care nu s a primit factura: ' 30" .aterii prime &&$% BEF nee2igi7il# c4 Aa primirea facturii: &&$6 BEF !e!ucti7il# Ti: &0% /urni*ori facturi nesosite 5 Ti: ' 30" .aterii prime &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori ".$&0 lei ".000 lei $&0 lei &0" /urni*ori 6$.000 lei 5 &0% /urni*ori facturi nesosite 6$.000 lei 50.000 lei "$.000 lei $0.000 lei "6."$1 lei 3.%<" lei

&&$% BEF nee2igi7il#

"$.000 lei

!4 Plata furni*orului( cu reinerea avansului:

5"

&0" /urni*ori

' &01" /urni*ori !e7itori pentru cump#r#ri !e 7unuri !e natura stocurilor &&$6 BEF !e!ucti7il# 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei lei

63.$&0 lei "6."$1 lei 3.%<" lei &3.$&0

7?. Cum se !or %nre0istra %n conta+i"itate urm#toare"e opera'ii eco nomice. aA repara'ia a cinci :ED2uri$ e*ectuat# de o *irm# specia"i at#$ a" c#rei cost *acturat este de 500 "ei=+ucat#$ TDA 2?B4 +A trimiterea de matri'e "a ter'i pentru a *i pre"ucrate$ %n !a"oare de 8.000 "ei$ costu" *acturat a" pre"ucr#rii repre ent9nd 20B din !a"oarea matri'e"or$ TDA 2?B. Re o"!are. a4 Geparaia ):E urilor efectuat# !e o firm# speciali*at#: 5 7uc. X <00 lei07uc. 5 3.500 lei: ' 5 6"" Cheltuieli cu ,ntreinerea i reparaiile &&$6 BEF !e!ucti7il# 74 Brimiterea matrielor la teri spre a fi prelucrate: 35" .aterii i materiale aflate la teri 5 303 .ateriale !e natura o7iectelor !e inventar 5.000 lei &0" /urni*ori &.3&0 lei 3.500 lei %&0 lei

c4 Costul prelucr#rii: $0' 2 5.000 lei 5 ".000 lei: ' 303 .ateriale !e natura o7iectelor !e inventar &&$6 BEF !e!ucti7il# )i: 303 .ateriale !e natura o7iectelor !e inventar 5 35" .aterii si materiale aflate la teri 5.000 lei 5 &0" /urni*ori ".$&0 lei ".000 lei $&0 lei

78. Cum se !or %nre0istra urm#toare"e opera'ii economice %n conta+i"itatea unei %ntreprinderi producti!e. aA "a %nceputu" e&erci'iu"ui se continu# procesu" de *a+rica'ie pentru produc'ia %n curs de e&ecu'ie e!a"uat# "a 10.000 "ei4 +A se o+'in 8.000 +uc#'i de produse *inite$ e!a"uate "a pre'u" standard unitar de 20 "ei=+ucat#$ costu" e*ecti! *iind de 22 "ei=+ucat#4 cA se !9nd produse *inite "a pre'u" de !9n are tota" de 70.000 "ei$ TDA 2?B. Pre'u" de %nre0istrare a" produc'iei !9ndute este de 58.000 "ei$ iar coe*icientu" de reparti are a di*eren'e"or de pre' este de 1B. Re o"!are. a4 Pro!ucia ,n curs !e e2ecuie la ,nceputul lunii: <"" Eariaia stocurilor 5 33" Pro!use ,n curs !e e2ecuie 60.000 lei

74 Pro!usele finite o7inute la pre presta7ilit: 5.000 7uc. 2 $0 lei07uc. 5 "00.000 lei: 3&5 Pro!use finite 5 <"" Eariaia stocurilor "00.000 lei 5$

Costul efectiv este !e 5.000 7uc. 2 $$ lei07uc. 5 ""0.000 lei( iar !iferenele !e pre nefavora7ile sunt !e "0.000 lei: 3&% :iferene !e pre la pro!use c4 Preul !e vDn*are: &""" Clieni 5 ' <0" Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite &&$< BEF colectat# """.600 lei 10.000 lei $".600 lei 5 <"" Eariaia stocurilor "0.000 lei

!4 :esc#rcarea gestiunii cu costul stan!ar!:

<"" Eariaia stocurilor e4 :iferene !e pre: <5.000 2 6' 5 &.500 lei:

3&5 Pro!use finite

<5.000 lei

<"" Eariaia stocurilor 5 3&% :iferene !e pre la pro!use &.500 lei 71. Ar#ta'i cum se !or %nre0istra %n conta+i"itate opera'ii"e economice de mai /os. aA se acord# produse *inite proprii"or sa"aria'i$ "a pre'u" de %nre0istrare tota" de ?0.000 "ei$ produse"e %n cau # ne*iind scutite de TDA4 +A pentru produse"e acordate se datorea # de c#tre sa"aria'i un impo it de 11B$ iar contri+u'ii"e acestora "a *ondu" de (oma/ (i *ondu" pentru asi0ur#ri socia"e de s#n#tate sunt de 0$8B (i respecti! 8$8B. Re o"!are. a4 Fcor!area pro!uselor finite propriilor salariai: &$" Personal salarii !atorate 5 3&5 Pro!use finite &0.000 lei

Ti BEF: 635 Cheltuieli cu alte impo*ite( ta2e si v#rs#minte asimilate 5 74 Geinerile !in salarii: Contri7uia la fon!ul !e oma+ 5 &0.000 lei 2 0(5' 5 $00 lei

&&$< BEF colectat#

1.600 lei

Contri7uia la asigur#rile sociale !e s#n#tate 5 &0.000 lei 2 5(5' 5 $.$00 lei Impo*itul pe profit 5 3&0.000 lei $.$00 lei $00 lei4 2 "6' 5 6.0"6 lei &$" Personal salarii !atorate 5 ' &&& Impo*itul pe venituri !e natura salariilor &3<$ Contri7uia personalului la fon!ul !e oma+ &3"& Contri7uia anga+ailor pentru asigur#rile sociale !e s#n#tate %.&"6 lei 6.0"6 lei $00 lei $.$00 lei

75. Re*eritor "a produc'ia !9ndut#$ ar#ta'i cum se %nre0istrea # opera'ii"e economice care pri!esc. aA produse"e *acturate c"ien'i"or "a pre'u" de !9n are de 100.000 "ei$ TDA 2?B$ accept9ndu2se o cam+ie "a a c#rei !a"oare se adau0# do+9nda datorat# de c#tre c"ient de 3B din !a"oarea tota"# a crean'ei4 +A cam+ia se depune "a +anc# spre scontare$ scontu" re'inut de aceasta *iind de 2B din !a"oarea e*ectu"ui comercia"4 cA pre'u" de e!iden'# a" produse"or !9ndute este de 58.000 "ei. Re o"!are. a4 EDn*area !e pro!use finite: &""" Clieni 5 ' <0" Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite &&$< BEF colectat# "$&.000 lei "00.000 lei $&.000 lei 53

74 Fcceptarea cam7iei ,n valoare !e "$&.000 lei i !o7Dn!a: 3' 2 "$&.000 lei 5 3.<$0 lei: &"3 @fecte !e primit !e la clieni ' &""" Clieni <66 Eenituri !in !o7Dn*i 5 "$<.<$0 lei "$&.000 lei 3.<$0 lei

c4 :epunerea cam7iei spre scontare: 5""3 @fecte !e ,ncasat 5 &"3 @fecte !e primit !e la clieni Ti: 5""& @fecte remise spre scontare 5 5""3 @fecte !e ,ncasat !4 ,ncasarea cam7iei( scont $' 2 "$<.<$0 lei 5 $.55&(& lei: ' 5 5"$" Conturi curente la 7#nci 66< Cheltuieli privin! sconturile acor!ate e4 :esc#rcarea gestiunii pentru costul !e pro!ucie: 5""& @fecte remise spre scontare "$<.<$0 lei "$5."65(6 lei $.55&(& lei "$<.<$0 lei "$<.<$0 lei

<"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use 5 3&5 Pro!use finite <5.000 lei 76. Ar#ta'i cum se !or %nre0istra %n conta+i"itate urm#toare"e opera'ii economice. aA p"ata prin !irament a unui a!ans %n sum# de 10.000 "ei$ %n !ederea ac,i i'ion#rii unor +i"ete de tratament (i odi,n#4 +A ac,i i'ia a cinci +i"ete %n !a"oare unitar# de 3.000 "ei$ TDA 2?B$ (i ac,itarea cu numerar a di*eren'ei %n momentu" ridic#rii +i"ete"or4 cA distri+uirea inte0ra"# a +i"ete"or c#tre sa"aria'i$ a!9nd %n !edere c# %ntreprinderea suport# 50B din !a"oarea acestora. Re o"!are. a4 Plata avansului: ' 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei &01" /urni*ori N !e7itori pentru cump#r#ri !e 7unuri !e natura stocurilor &&$6 BEF !e!ucti7il# 74 Fchi*iia 7iletelor !e tratament: 5 7ilete 2 3.000 lei 5 "5.000 lei: ' 5 53$$ Silete !e tratament i o!ihn# &&$6 BEF !e!ucti7il# c4 Plata furni*orului( cu reinerea avansului: &0" /urni*ori 5 ' &01" /urni*ori !e7itori pentru cump#r#ri !e 7unuri !e natura stocurilor &&$6 BEF !e!ucti7il# 53"" Casa ,n lei "%.600 lei "0.000 lei $.&00 lei 6.$00 lei &0" /urni*ori "%.600 lei "5.000 lei 3.600 lei "$.&00 lei "0.000 lei $.&00 lei

!4 :istri7uirea 7iletelor c#tre salariai( <0' !in valoare fiin! suportat# !e ,ntreprin!ere: ' 5 53$$ Silete !e tratament i o!ihn# 6&5% Flte cheltuieli privin! asigur#rile i protecia social# &$%$ Flte creane ,n leg#tur# cu personalul "5.000 lei "0.500 lei &.500 lei 5&

Ti: 635 5 Cheltuieli cu alte impo*ite( ta2e i v#rs#minte asimilate &&$< BEF colectat# 3.600 lei

77. Am+a"a/e"e care circu"# %n sistemu" restituirii directe oca ionea # e*ectuarea (i %nre0istrarea urm#toare"or opera'ii. aA %mpreun# cu m#r*uri"e ac,i i'ionate se primesc de "a *urni ori am+a"a/e %n !a"oare de 2.000 "ei$ din care se restituie 60B4 +A 18B din tota"u" am+a"a/e"or se re'in de c#tre c"ient$ iar 8B sunt deteriorate din !ina c"ientu"ui$ *apt pentru care se prime(te *actura *urni oru"ui. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 Fchi*iia !e am7ala+e care circul# ,n sistem !e restituire: &01 /urni*ori !e7itori 5 &0" /urni*ori $.000 lei

74 Gestituirea am7ala+elor c#tre furni*or: %0' 2 $.000 lei 5 ".600 lei: &0" /urni*ori 5 &01 /urni*ori !e7itori ".600 lei

c4 Fm7ala+ele nerestituite !egra!ate: 5' 2 $.000 lei 5 "00 lei: 60% Cheltuieli privin! am7ala+ele 5 Ti BEF: "00 lei 2 $&' 5 $& lei: &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori $& lei !4 Fm7ala+ele reinute pentru nevoi proprii: "5' 2 $.000 lei 5 300 lei: 3%" Fm7ala+e 5 &01 /urni*ori !e7itori 300 lei Ti BEF: 300 lei 2 $&' 5 <$ lei: &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori <$ lei &01 /urni*ori !e7itori "00 lei

100. Ar#ta'i cum se !or %nre0istra %n conta+i"itate urm#toare"e opera'ii economice. aA se primesc am+a"a/e de "a pre"ucrare$ cunosc9nd. !a"oarea am+a"a/e"or trimise spre pre"ucrare 2.000 "ei$ costu" *acturat a" pre"ucr#rii ?00 "ei$ TDA 2?B$ pre'u" presta+i"it a" am+a"a/e"or primite 2.800 "ei4 +A odat# cu m#r*uri"e se !9nd (i am+a"a/e %n !a"oare de " .600 "ei$ TDA 2?B$ iar coe*icientu" mediu pe +a a c#ruia se reparti ea # di*eren'e"e *a!ora+i"e este de 8B. Re o"!are. a4 Brimiterea am7ala+elor spre prelucrare: 35% Fm7ala+e aflate la teri 5 74 Costul prelucr#rii: ' 3%" Fm7ala+e &&$6 BEF !e!ucti7il# Ti reprimirea am7ala+elor: 3%" Fm7ala+e 5 35% Fm7ala+e aflate la teri $.000 lei 55 5 &0" /urni*ori &16 lei &00 lei 16 lei 3%" Fm7ala+e $.000 lei

Ti pentru !iferenele !e pre favora7ile: 3%" Fm7ala+e c4 EDn*area am7ala+elor: &""" Clieni 5 ' <0% Eenituri !in activit#i !iverse &&$< BEF colectat# $.$3$ lei ".%00 lei &3$ lei 5 3%% :iferene !e pre la am7ala+e "00 lei

!4 :esc#rcarea gestiunii: 60% Cheltuieli privin! am7ala+ele 5 3%" Fm7ala+e ".%00 lei

Ti pentru !iferenele !e pre favora7ile: 5' 2 ".%00 lei 5 10 lei: 3%% :iferene !e pre la am7ala+e 5 60% Cheltuieli privin! am7ala+ele 10 lei

101. %n capita"u" socia" a*erent unei societ#'i comercia"e se e*ectuea # (i se %nre0istrea # urm#toare"e modi*ic#ri. aA su+scrierea unui aport %n natur# su+ *orma unei insta"a'ii te,nice e!a"uate "a 58.000 "ei$ pentru care corespund 18.000 de ac'iuni noi "a !a"oarea unitar# de 8 "ei4 +A primirea aportu"ui %n natur# su+scris anterior4 cA ma/orarea capita"u"ui socia" prin %ncorporarea a"tor re er!e$ emi'9ndu2se 2.000 de ac'iuni noi cu o !a"oare unitar# de 8 "ei4 dA diminuarea capita"u"ui socia" cu 10B %n !ederea acoperirii unei pierderi de ?.000 "ei ce pro!ine din e&erci'iu" N22$ cunosc9nd c# unitatea dispune de un capita" socia" di!i at %n 5.000 de ac'iuni cu o !a"oare nomina"# unitar# de 8 "ei. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 )u7scrierea aciunilor: "5.000 aciuni 2 5 lei 5 <5.000 lei: &56 5 "0"" Capital su7scris nev#rsat <5.000 lei :econt#ri cu acionarii0asociaii privin! capitalul 74 Geali*area aportului: $"3" 5 &56 :econt#ri cu acionarii0asociaii privin! capitalul @chipamente tehnologice 3maini( utila+e i instalaii !e lucru4 Ti transferul capitalului: "0"" Capital su7scris nev#rsat 5 "0"$ Capital su7scris v#rsat <5.000 lei c4 ,ncorporarea altor re*erve ,n capital: $.000 aciuni 2 5 lei 5 "0.000 lei: "06% Flte re*erve 5 "0"$ Capital su7scris v#rsat "0.000 lei <5.000 lei

!4 :iminuarea capitalului prin acoperirea pier!erii: <.000 aciuni 2 5 lei 5 35.000 lei total capital8 35.000 lei 2 "0' 5 3.500 lei: "0"$ Capital su7scris v#rsat 5 ""< Ge*ultatul reportat 3.500 lei

102. Ar#ta'i cum se !or %nre0istra urm#toare"e opera'ii re*eritoare "a ac'iuni"e emise anterior de o unitate. aA r#scump#rarea a 1.000 de ac'iuni "a pre'u" unitar de 8$2 "ei (i !a"oarea nomina"# a*erent# de 8 "ei$ cu decontare u"terioar#4 +A anu"area a /um#tate din ac'iuni"e r#scump#rate4 cA !9n area a 200 de ac'iuni c#tre un ter'$ "a pre'u" de 8$3 "ei=ac'iune$ cu decontare prin !irament4 dA !9n area a 300 de ac'iuni c#tre an0a/a'ii unit#'ii$ "a pre'u" de 8 "ei=ac'iune$ cu %ncasare imediat# %n numerar. Re o"!are. a4 G#scump#rarea aciunilor cu preul !e r#scump#rare !e ".000 aciuni 2 5($ lei 5 5.$00 lei: 56

"01 Fciuni proprii 74 Fnularea aciunilor: ' 5

&6$ Cre!itori !iveri

5.$00 lei

"01 Fciuni proprii $.600 lei 3500 aciuni 2 5($ lei4 "0"$ Capital su7scris v#rsat $.500 lei 3500 aciuni 2 5 lei4 "&1 "00 lei Pier!eri legate !e emiterea( r#scump#rarea( vDn*area( ce!area cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor !e capitaluri proprii

c4 EDn*area a $00 !e aciuni cu !econtare prin virament: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 ' ".060 lei ".0&0 lei $0 lei 3$00 aciuni 2 5(3 lei4 "01 Fciuni proprii 3$00 aciuni 2 5($ lei4 "&" CDtiguri legate !e vDn*area sau anularea instrumentelor !e capitaluri proprii !4EDn*area a 300 !e aciuni cu ,ncasare ,n numerar: ' 5 "01 Fciuni proprii 3300 aciuni 2 5($ lei4 3300 aciuni 2 5 lei4 "&1 60 lei Pier!eri legate !e emiterea( r#scump#rarea( vDn*area( ce!area cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor !e capitaluri proprii 103. :e rea"i ea # un %mprumut o+"i0ator re*eritor "a care se %nre0istrea # urm#toare"e opera'ii. aA su+scrierea de c#tre ter'i a 2.000 de o+"i0a'iuni cu !a"oarea de !9n are de ?$5 "ei=o+"i0a'iune$ !a"oarea nomina"# de 8 "ei=o+"i0a'iune(i !a"oarea de ram+ursare de 8$2 "ei=o+"i0a'iune4 +A %ncasarea inte0ra"# a sume"or de "a o+"i0atari$ cu decontare prin !irament4 cA do+9nda datorat# o+"i0atari"or pentru primu" an$ cunosc9nd c# emisiunea s2a rea"i at cu o do+9nd# anua"# de 18B4 dA amorti area prime"or de ram+ursare a*erent# %ntre0ii perioade de deru"are a %mprumutu"ui4 eA r#scump#rarea "a *ine"e primu"ui an a 200 de o+"i0a'iuni$ cu decontare %n numerar$ precum (i anu"area acestora. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 @miterea o7ligaiunilor: ' 5 "6" Umprumuturi !in emisiuni !e o7ligaiuni "0.&00 lei 3$.000 o7ligaiuni 2 5($ lei4 1.&00 lei 3$.000 o7ligaiuni 2 &(< lei4 ".000 lei 1.&00 lei ".560 lei ".500 lei

5"$" Conturi la 7#nci ,n lei

&6" :e7itori !iveri "61 Prime privin! ram7ursarea o7ligaiunilor 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 &6" :e7itori !iveri

74 :o7Dn!a anual#: $.000 o7ligaiuni 2 5 lei 2 "5' 5 ".500 lei: 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile 5 "6%" :o7Dn*i aferente ,mprumuturilor !in emisiuni !e o7ligaiuni c4 Fmorti*area primelor pentru toat# perioa!a: 6%6% 5 "61 Prime privin! ram7ursarea o7ligaiunilor ".000 lei 5< ".500 lei

Cheltuieli financiare privin! amorti*area primelor !e ram7ursare a o7ligaiunilor !4 G#scump#rarea a $00 o7ligaiuni 2 5($ lei 5 ".0&0 lei: 505 -7ligaiuni emise i r#scump#rate 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei ".0&0 lei e4 Fnularea o7ligaiunilor: "6" Umprumuturi !in emisiuni !e o7ligaiuni 5 505 -7ligaiuni emise i r#scump#rate ".0&0 lei 10?. :e o+'ine un credit +ancar pentru o perioad# de 1 ani cu o do+9nd# anua"# de 20B$ re*eritor "a care se !or re*"ecta %n conta+i"itate opera'ii"e ce pri!esc. aA o+'inerea creditu"ui %n !a"oare de 100.000 "ei4 +A do+9nda datorat# +#ncii pentru a" doi"ea an$ (tiind c# %n anu" " s2a ram+ursat rata$ (i decontarea acesteia4 cA rata de!enit# restant# "a scaden'a *i&at# pentru primu" an4 dA ram+ursarea ratei restante determinate "a *ine"e primu"ui an. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 -7inerea cre!itului: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei

5 Cre!ite 7ancare

"6$" 600.000 lei pe termen lung

74 :o7Dn!a anual# pentru anul $ calculat# la cre!itul r#mas: 3600.000 lei "00.000 lei4 2 $0' 5 "00.000 lei: 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile Ti plata: "6%$ 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei :o7Dn*i aferente cre!itelor 7ancare pe termen lung "00.000 lei 5 "6%$ "00.000 lei :o7Dn*i aferente cre!itelor 7ancare pe termen lung

c4 Gata restant#: "6$" 5 "6$$ Cre!ite 7ancare pe termen lung neram7ursate la sca!en# "00.000 lei Cre!ite 7ancare pe termen lung !4 Gam7ursarea ratei restante: "6$$ 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei Cre!ite 7ancare pe termen lung neram7ursate la sca!en# "00.000 lei

108. %n "e0#tur# cu amena/area unui teren se e*ectuea # (i se %nre0istrea # urm#toare"e opera'ii. aA acordarea unui a!ans de 20.000 "ei$ TDA 2?B$ pe +a a *acturii primite %n acest sens4 +A primirea %n ace"a(i e&erci'iu a *acturii *ina"e a*erente "ucr#ri"or e&ecutate de ter'$ %n !a"oare de 100.000 "ei$ TDA2?B4 cA amorti area a*erent# primi"or doi ani de e&p"oatare$ cunosc9nd c# !a"oarea in!esti'iei se !a recupera pe o perioad# de 10 ani4 dA !9n area amena/#rii "a %nceputu" ce"ui de2a" trei"ea an$ "a un pre' mai mare cu 10B dec9t !a"oarea r#mas# neamorti at#$ TDA 2?B. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 Fcor!area avansului pentru amena+area terenului: ' 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei $3$ Fvansuri acor!ate pentru imo7ili*#ri corporale &&$6 BEF !e!ucti7il# 74 Ealoarea lucr#rilor facturate la sfDritul primei perioa!e: ' 5 &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri "$&.000 lei 5% $&.%00 lei $0.000 lei &.%00 lei

$""$ Fmena+#ri !e terenuri &&$6 BEF !e!ucti7il# c4 Fmorti*area anual# este !e "00.000 lei 0 "0 ani 5 "0.000 lei0an:

"00.000 lei $&.000 lei

6%"" 5 $%"" Fmorti*area amena+#rilor !e terenuri "0.000 lei Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor Ti la fel pentru anul $: 6%"" 5 $%"" Fmorti*area amena+#rilor !e terenuri "0.000 lei Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor !4 ,nregistrarea preului !e vDn*are: Ealoarea r#mas# 5 "00.000 lei $0.000 lei 5 %0.000 lei Preul !e vDn*are 5 %0.000 lei 6 "0' 2 %0.000 lei 5 %%.000 lei &6" :e7itori !iveri 5 ' <5%3 Eenituri !in vDn*area activelor i alte operaii !e capital &&$< BEF colectat# "01."$0 lei %%.000 lei $"."$0lei

e4 )coaterea !in evi!en# a amena+#rii: ' 5 $""$ Fmena+#ri !e terenuri $%"" Fmorti*area amena+#rilor !e terenuri 65%3 Cheltuieli privin! activele ce!ate i alte operaii !e capital f4 Plata furni*orului( cu reinerea avansului: &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 5 ' $3$ Fvansuriacor!ate pentru imo7ili*#ri corporale &&$6 BEF !e!ucti7il# 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei "$&.000 lei $0.000 lei &.%00 lei 11.$00 lei "00.000 lei $0.000 lei %0.000 lei

101. Casarea unui ec,ipament te,no"o0ic amorti at par'ia" oca ionea # e*ectuarea (i %nre0istrarea urm#toare"or opera'ii. aA recuperarea a 20 de repere de natura piese"or de sc,im+$ e!a"uate "a 20 "ei=+uc.$ (i a 10 A;C2uri %n !a"oare de 80 "ei=+uc.4 +A !a"oarea "ucr#ri"or de casare este *acturat# de un ter' "a tari*u" de 10 "ei=or#$ *iind "uate %n ca"cu" ?0 ore$ TDA 2?B4 cA sc#derea din e!iden'# a acti!u"ui casat$ a c#rui !a"oare de intrare este de 8.000 "ei$ recuperat# %n propor'ie de 68B prin intermediu" amorti #rii4 dA decontarea o+"i0a'iei *a'# de e&ecutantu" "ucr#rii$ cunosc9nd c# a so"icitat un a!ans de 200 "ei$ TDA 2?B$ di*eren'a ac,it9ndu2se %n numerar. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 Gecuperarea reperelor: $0 7uc. 2 $0 lei07uc. 5 &00 lei( i a "0 7uc. F.C 2 50 lei07uc. 5 500 lei: ' 5 30$& Piese !e schim7 303 .ateriale !e natura o7iectelor !e inventar <5%% Flte venituri !in e2ploatare 100 lei &00 lei 500 lei

74 Aucr#ri !e casare facturate !e teri: &0 ore 2 "0 lei0or# 5 &00 lei: ' 5 65%% Flte cheltuieli !e e2ploatare &&$6 BEF !e!ucti7il# &0" /urni*ori &16 lei &00 lei 16 lei

51

c4 )coaterea !in evi!en# a echipamentului casat parial amorti*at: 5.000 lei 2 %5' 5 &.$50 lei: ' 5 $"3" 5.000 lei $%"3 @chipamente &.$50 lei Fmorti*area tehnologice 3maini( utila+e i instalaii !e lucru4 instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor 65%3 <50 lei Cheltuieli privin! activele ce!ate i alte operaii !e capital !4 Plata furni*orului( cu reinerea avansului: ' &16 lei &01$ /urni*ori N !e7itori pentru prest#ri !e servicii $00 lei &&$6 BEF !e!ucti7il# &% lei 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei $&% lei 105. D9n area unui uti"a/ cu p"ata %n rate oca ionea # e*ectuarea (i %nre0istrarea opera'ii"or de mai /os. aA *acturarea acti!u"ui !9ndut$ %n condi'ii"e %ncas#rii unui a!ans de 28B din pre'u" ne0ociat de 200.000 "ei$ e&c"usi! TDA$ cu o do+9nd# tota"# de ?0.000 "ei$ TDA 2?B4 aA %ncasarea prin !irament a a!ansu"ui acceptat de cump#r#tor4 +A sc#derea din e!iden'# a uti"a/u"ui$ a c#rui !a"oare de intrare este de ?00.000 "ei$ amorti at# %n propor'ie de 88B. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 /actura: Fvans 5 $00.000 lei 2 $5' 5 50.000 lei BEF colectat# 5 $00.000 lei 2 $&' 5 &%.000 lei &6" :e7itori !iveri 5' <5%3 Eenituri !in vDn*area activelor i alte operaii !e capital &&$< BEF colectat# &<$ Eenituri ,nregistrate ,n avans 74 Fvansul: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 &6" :e7itori !iveri 50.000 lei $%%.000 lei $00.000 lei &%.000 lei &0.000 lei &0" /urni*ori 5

c4 )coaterea !in evi!en# a utila+ului amorti*at pentru &00.000 lei 2 55' 5 $$0.000 lei: ' 5 $"3" $%"3 @chipamente Fmorti*area tehnologice instalaiilor( 3maini( utila+e i mi+loacelor !e transport( instalaii !e lucru4 animalelor i plantaiilor 65%3 Cheltuieli privin! activele ce!ate i alte operaii !e capital &00.000 lei $$0.000 lei

"%0.000 lei

106. %n +a a unui contract de "easin0 opera'iona" pentru o insta"a'ie de "ucru$ "ocatoru" %nre0istrea # urm#toare"e opera'ii. aA %ntocmirea *acturii c#tre uti"i atoru" +unu"ui pentru rede!en'a a*erent# "unii curente$ de ?.000 "ei$ TDA 2?B4 +A e!iden'ierea amorti #rii care a stat "a +a a ca"cu"#rii rede!en'ei$ cunosc9nd c# !a"oarea de intrare este de 110.000 "ei$ durata contractu"ui este de 8 ani$ !a"oarea re idua"# pre!# ut# este de 10.000 "ei$ iar re0imu" de amorti are ap"icat este ce" "inear4 cA trans*eru" dreptu"ui de proprietate "a *ine"e contractu"ui %n +a a op'iunii uti"i atoru"ui4 dA sc#derea din e!iden'# a acti!u"ui ca urmare a trans*eru"ui dreptu"ui de proprietate. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH

60

Re o"!are. a4 /actura privin! re!evena lunii curente: &""" Clieni 5 ' <06 Eenituri !in re!evene( locaii !e gestiune i chirii &&$< BEF colectat# &.160 lei &.000 lei 160 lei

74 Fmorti*area: Ealoarea amorti*a7il# 5 "60.000 lei "0.000 lei 5 "50.000 lei Fmorti*area anual# 5 "50.000 lei 0 5 ani 5 30.000 lei 6%"" Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor 5 $%"3 Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor 30.000 lei

c4 Bransferul !reptului !e proprietate la valoarea re*i!ual#: &6" :e7itori !iveri 5 ' <5%3 Eenituri !in vDn*area activelor i alte operaii !e capital &&$< BEF colectat# "$.&00 lei "0.000 lei $.&00 lei

!4 )c#!erea !in evi!en#: ' 5 $"3" $%"3 @chipamente Fmorti*area tehnologice instalaiilor( 3maini( utila+e i mi+loacelor !e transport( instalaii !e lucru4 animalelor si plantaiilor 65%3 Cheltuieli privin! activele ce!ate i alte operaii !e capital "60.000 lei "50.000 lei

"0.000 lei

107. In !ederea ac,i i'ion#rii unor e"emente de mo+i"ier sunt e*ectuate mai mu"te opera'ii (i %nre0istr#ri conta+i"e$ dup# cum urmea #. aA acordarea unui a!ans de 10B %n numerar pe +a a anteca"cu"a'iei e*ectuate de *urni or de 20.000 "ei4 +A recep'ionarea +unuri"or *acturate de ter'$ %n care este consemnat pre'u" de !9n are de 21.000 "ei$ TDA 2?B4 cA diminuarea o+"i0a'iei *a'# de *urni or cu a!ansu" acordat anterior (i su+scrierea unui +i"et "a ordin pentru di*eren'a r#mas#4 dA decontarea "a scaden'# a +i"etu"ui "a ordin su+scris. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 Fcor!area avansului pentru achi*iia mo7ilierului: ' 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei $3$ Fvansuri acor!ate pentru imo7ili*#ri corporale &&$6 BEF !e!ucti7il# 74 Gecepia mo7ilierului: ' 5 &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri $"& .o7ilier( aparatur# 7irotic#( echipamente !e protecie a valorilor umane si materiale i alte active corporale &&$6 BEF !e!ucti7il# $6.0&0 lei $".000 lei 5.0&0 lei $.&%0 lei $.000 lei &%0 lei

6"

c4 :iminuarea o7ligaiei i su7scrierea 7iletului la or!in: &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 5 ' $3$ Fvansuri acor!ate pentru imo7ili*#ri corporale &&$6 BEF !e!ucti7il# &05 @fecte !e pl#tit pentru imo7ili*#ri !4 :econtarea 7iletului la or!in: &05 @fecte !e pl#tit pentru imo7ili*#ri 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei $3.560 lei $6.0&0 lei $.000 lei &%0 lei $3.560 lei

110. Ar#ta'i cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate urm#toare"e opera'ii e*ectuate care pri!esc ac,i i'ionarea de materii prime. aA acordarea unui a!ans %n numerar %n !a"oare de 2.000 "ei$ TDA 2?B4 aA c,e"tuie"i"e de transport sunt *acturate de o unitate specia"i at# "a tari*u" de ?00 "ei$ TDA 2?B4 +A recep'ionarea materii"or prime a!9nd %n !edere c# !a"oarea a*erent# cantit#'ii tota"e "i!rate este de 10.000 "ei$ iar *urni oru" acord# un ra+at pentru de*ecte de ca"itate de 2B4 +A decontarea dintr2un acrediti! a di*eren'ei datorate *urni oru"ui. Re o"!are. a4 Fcor!area avansului pentru achi*iia !e materii prime: ' 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei &01" /urni*ori !e7itori pentru cump#r#ri !e 7unuri !e natura stocurilor &&$6 BEF !e!ucti7il# 74 Cheltuielile !e transport facturate !e o unitate speciali*at#: ' 30" .aterii prime &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori &16 lei &00 lei 16 lei $.&%0 lei $.000 lei &%0 lei

c4 /actura: ? Pre !e cump#rare "0.000 lei Ga7at 3$' 2 "0.000 lei4 $00 lei 5 9et comercial 1.%00 lei 6 BEF 3$&' 2 1.%00 lei4LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL$.35$ lei 5 Botal factur# "$."5$ lei ' 30" .aterii prime &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori "$."5$ lei 1.%00 lei $.35$ lei

!4 :econtarea !in acre!itiv a !iferenei !atorate: Botal !atorie 5 &16 lei 6 "$."5$ lei 5 "$.6&% lei :iferen# !e plat# 5 "$.6&% lei $.&%0 lei avans 5 "0."6% lei :eschi!erea acre!itivului: 5%" Eiramente interne Ti: 5&"" Fcre!itive ,n lei Plata !iferenei: &0" /urni*ori 5 ' &01" /urni*ori !e7itori pentru cump#r#ri "$.6&% lei $.000 lei 6$ 5 5%" Eiramente interne "0."6% lei 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei "0."6% lei

!e 7unuri !e natura stocurilor &&$6 BEF !e!ucti7il# 5&"" Fcre!itive ,n lei

&%0 lei "0."6% lei

111. Ar#ta'i cum se !or %nre0istra urm#toare"e opera'ii economice re*eritoare "a 0estiunea de materia"e consuma+i"e. aA recep'ionarea a 580 unit#'i din sortimentu" A "a pre'u" unitar *acturat de *urni or de 80 "ei$ TDA 2?B4 +A c,e"tuie"i"e de transport2apro!i ionare sunt de 3.000 "ei$ TDA 2?B$ *iind *acturate de o unitate specia"i at#. ;ateria"e"e pentru care acestea se e*ectuea # sunt %nre0istrate "a pre'u" presta+i"it4 cA costu" tota" e*ecti! de ac,i i'ie a*erent materia"e"or in!entariate "a *ine"e perioadei curente$ (tiind c# "a %nceputu" perioadei unitatea de'inea materia"e %n !a"oare de 20.000 "ei$ a e*ectuat apro!i ion#ri de 38.000 "ei$ s2au consumat materia"e de 10.000 "ei (i se ap"ic# !arianta in!entaru"ui intermitent4 !4 "ipsuri"e neso"u'ionate sunt de 8.000 "ei$ cu di*eren'e de pre' *a!ora+i"e de 10B constatate "a in!entarierea anua"#. Re o"!are. a4 Gecepia materialelor consuma7ile: <50 7uc. 2 50 lei 5 3<.500 lei: ' 30$ .ateriale consuma7ile &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori &6.500 lei 3<.500 lei 1.000 lei

74 Cheltuielile !e transport ,n con!iiile ,n care evi!ena se ine la pre presta7ilit: ' 5 &0" /urni*ori 30% :iferene !e pre la materii prime i materiale &&$6 BEF !e!ucti7il# c4 Fnularea sol!ului iniial: 60$ Cheltuieli cu materialele consuma7ile 5 30$ .ateriale consuma7ile Ti constatarea stocului final: $0.000 lei stoc iniial 6 35.000 lei achi*iii "0.000 lei consum 5 &5.000 lei: 30$ .ateriale consuma7ile 5 60$ Cheltuieli cu materialele consuma7ile &5.000 lei 3.<$0 lei 3.000 lei <$0 lei

$0.000 lei

!4 Aipsurile nesoluionate cu !iferene !e pre favora7ile: 5.000 lei 2 "0' 5 500 lei: 60$ Cheltuieli cu materialele consuma7ile 5 ' 30$ .ateriale consuma7ile 30% :iferene !e pre la materii prime i materiale &.500 lei 5.000 lei 500 lei

112. %n "e0#tur# cu ec,ipamentu" de "ucru ce se ac,i i'ionea # de "a ter'i$ se e*ectuea # (i se %nre0istrea # opera'ii"e economice care pri!esc. aA cump#rarea a 300 ,a"ate "a pre'u" unitar de 100 "ei$ TDA 2?B4 aA c,e"tuie"i"e de transport2apro!i ionare sunt de ?.000 "ei$ *iind *acturate de o unitate specia"i at#4 aA predarea c#tre sa"aria'i$ %n +a a ta+e"e"or %ntocmite %n acest sens$ a 30B din "otu" de +unuri cump#rate anterior4 sa"aria'ii suport# 80B din cost4 +A reparti area c,e"tuie"i"or de transport2apro!i ionare a*erente ec,ipamentu"ui e"i+erat %n e&p"oatare. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 Fchi*iia a 300 halate 2 600 lei 5 "%0.000 lei: ' 30$& Piese !e schim7 &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori $$3.$00 lei "%0.000 lei &3.$00 lei

74 Cheltuielile !e transport facturate !e o firm# speciali*at#: ' 5 &0" /urni*ori &.160 lei 63

30$& Piese !e schim7 &&$6 BEF !e!ucti7il#

&.000 lei 160 lei

c4 Pre!area c#tre salariai a 30' !in lotul !e 7unuri cump#rate anterior: 30' 2 "%&.000 lei 5 55.$00 lei( salariaii suportDn! 50' !in cost: 50' 2 55.$00 lei 5 $<.600 lei: ' 5 30$& Piese !e schim7 60$& Cheltuieli privin! piesele !e schim7 &$%$ Flte creane ,n leg#tur# cu personalul Ti BEF: $&' 2 55.$00 lei 5 "3.$&% lei: &$%$ 5 Flte creane ,n leg#tur# cu personalul &&$< BEF colectat# "3.$&% lei 55.$00 lei $<.600 lei $<.600 lei

!4 Geparti*area cheltuielilor !e transport: &.000 lei 2 30' 5 ".$00 lei: 60$& 5 Cheltuieli privin! piesele !e schim7 30$& Piese !e schim7 ".$00 lei

113. %n cadru" unui a0ent economic cu acti!itate de produc'ie se rea"i ea # (i se %nre0istrea # mai mu"te opera'ii economice$ (i anume. aA o+'inerea a 1.000 unit#'i din produsu" A$ care se urm#resc "a pre'u" presta+i"it de 28 "ei=unitate4 +A di*eren'a de pre' a*erent# produc'iei %nre0istrate anterior este *a!ora+i"#$ de 8 "ei=unitate4 cA !9n area a 80B din +unuri"e o+'inute "a un pre' ne0ociat care este cu 20B mai mare dec9t costu" e*ecti! de produc'ie a*erent4 dA sc#derea din e!iden'# a produc'iei !9ndute. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 -7inerea !e pro!use finite la cost stan!ar!: ".000 7uc. 2 $5 lei07uc. 5 $5.000 lei: 3&5 Pro!use finite 5 <"" $5.000 lei Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use

74 :iferene !e pre favora7ile: ".000 7uc. 2 5 lei07uc. 5 5.000 lei: <"" 5 Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use c4 EDn*area: ".000 7uc. 2 50' 5 500 7uc.: Costul efectiv 5 $5.000 lei 5.000 lei 5 $0.000 lei Preul !e vDn*are 5 $0.000 lei 6 $0.000 lei 2 $0' 5 $&.000 lei &""" Clieni 5 ' $%.560 lei <0" Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite $&.000 lei &&$< BEF colectat# &.560 lei !4 :esc#rcarea gestiunii pentru costul stan!ar! !e 500 7uc. 2 $5 lei07uc. 5 "$.500 lei: <"" 5 Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use e4 :iferenele !e pre aferente pro!uselor vDn!ute: V 5 Ge 3&% 5.000 lei 0 G! 3&5 $5.000 lei 5 0($ :iferene !e pre aferente pro!uselor ieite: 0($ 2 Ge 3&5 "$.500 lei 5 $.500 lei 3&% :iferene !e pre la pro!use 5 <"" $.500 lei Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use 3&5 Pro!use finite "$.500 lei 3&% :iferene !e pre la pro!use 5.000 lei

6&

11?. %n conta+i"itatea unei unit#'i cu pro*i" de produc'ie se %nre0istrea # opera'ii"e economice re*eritoare "a. aA o+'inerea a 1.000 +uc#'i din produsu" A "a costu" de produc'ie unitar de 80 "ei4 +A "i!rarea inte0ra"#$ *#r# *acturare$ a produc'iei o+'inute "a un pre' de !9n are cu 18B mai mare dec9t costu" tota" de produc'ie$ TDA 2?B4 cA %ntocmirea *acturii c#tre +ene*iciaru" produse"or *inite4 dA sc#derea din e!iden'# a produc'iei !9ndute. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 -7inerea pro!uselor finite la cost !e pro!ucie efectiv: ".000 7uc. 2 50 lei07uc. 5 50.000 lei: 3&5 Pro!use finite 5 <"" 50.000 lei Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use <".300 lei 5<.500 lei "3.%00 lei

74 Preul !e vDn*are 5 50.000 lei 6 "5' 2 50.000 lei 5 5<.500 lei Aivrarea f#r# factur#: &"% Clieni facturi !e ,ntocmit 5 ' <0" Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite &&$% BEF nee2igi7il# c4 Aa ,ntocmirea facturii: &""" Clieni Ti &&$% BEF nee2igi7il# 5 &&$< BEF colectat# !4 :esc#rcarea gestiunii <"" 5 Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use 3&5 Pro!use finite 50.000 lei "3.%00 lei 5 &"% Clieni facturi !e ,ntocmit <".300 lei

118. %n conta+i"itatea unui a0ent economic ce comercia"i ea # m#r*uri se !or %nre0istra opera'ii"e de mai /os$ %n condi'ii"e uti"i #rii pre'u"ui presta+i"it. aA recep'ionarea m#r*uri"or cump#rate "a pre'u" *acturat de *urni or de 10.000 "ei$ TDA 2?B. Pre'u" standard a*erent este de 7.000 "ei4 +A c,e"tuie"i"e de transport2apro!i ionare sunt de " .000 "ei$ TDA 2?B$ (i decontate dintr2un a!ans de tre orerie4 aA !9n area a /um#tate din m#r*uri"e ac,i i'ionate$ cu decontare u"terioar#$ cunosc9nd c# pre'u" ne0ociat este cu 20B mai mare dec9t pre'u" standard a*erent4 +A desc#rcarea 0estiunii pentru m#r*uri"e !9ndute4 cA reparti area di*eren'e"or de pre' a*erente m#r*uri"or !9ndute %n +a a coe*icientu"ui de reparti are determinat %n acest sens. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 /actura:

? Pre !e cump#rare "0.000 lei 6 BEF 3"1' 2 "0.000 lei4LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL$.&00 lei 5 Botal factur# "$.&00 lei Costul stan!ar! 5 1.000 lei ' 3<" .#rfuri 5 &0" /urni*ori "$.&00 lei 1.000 lei 65

&&$6 BEF !e!ucti7il# 3<% :iferene !e pre la m#rfu 74 Cheltuielile !e transport !econtate !intr un avans !e tre*orerie: ' 5 3<% :iferene !e pre la m#rfuri &&$6 BEF !e!ucti7il#

$.&00 lei ".000 lei

5&$ Fvansuri !e tre*orerie

".$&0 lei ".000 lei $&0 lei

c4 Costul stan!ar! aferent m#rfurilor vDn!ute 5 1.000 lei 2 50' 5 &.500 lei Preul !e vDn*are 5 &.500 lei 6 &.500 lei 2 $0' 5 5.&00 lei &""" Clieni 5 ' <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$< BEF colectat# &.500 lei 6.616 lei 5.&00 lei ".$16 lei

!4 :esc#rcarea gestiunii pentru costul stan!ar!: 1.000 lei 2 50' 5 &.500 lei: 60< Cheltuieli privin! m#rfurile 5 3<" .#rfuri e4 Geparti*area !iferenelor !e pre: V 5 G! 3<% $.000 lei 0 G! 3<" 1.000 lei 5 0($$$ :iferene !e pre aferente m#rfurilor ieite 5 Ge 3<" &.500 lei 2 0($$$ 5".000 lei 60< Cheltuieli privin! m#rfurile 5 3<% :iferene !e pre la m#rfuri

".000 lei

111. :e !or re*"ecta %n conta+i"itate urm#toare"e opera'ii economice speci*ice comercia"i #rii m#r*uri"or cu p"ata %n rate. aA *acturarea m#r*uri"or c#tre cump#r#tor$ cunosc9ndu2se urm#toare"e e"emente. pre'u" cu am#nuntu"$ inc"usi! TDA$ 6.000"ei4 a!ansu" ac,itat de cump#r#tor este de 20B din !a"oarea +unuri"or4 do+9nda cu!enit# !9n #toru"ui este de 600"ei4 +A sc#derea din e!iden'# a m#r*uri"or !9ndute anterior$ cunosc9ndu2se %n p"us TDA de 1.8?6$365 "ei (i adaosu" comercia" de 111.181 "ei4 cA e!iden'ierea !enituri"or corespun #toare do+9n ii. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 EDn*area m#rfurilor cu plata ,n rate: Fvans 5 %.000 lei 2 $0' 5 l.600lei BEF colectat# aferent# avansului 5 ".600lei ".600lei 2 "000l $& 5 $01(6<% lei BEF nee2igi7il# aferent# !iferenei !e %.000lei ".600 lei avans 5 6.&00lei va fi: 6.&00lei 6.&00lei 2 "00 0 "$& 5 ".$3%(<" lei &""" Clieni 5 ' <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$< BEF colectat# &&$% BEF nee2igi7il# &<$ Eenituri ,nregistrate ,n avans %.000lei 5.65"(6"$ lei 301(6<% lei ".$3%(<"0 lei %00lei

74 :esc#rcarea gestiunii: ' 5 3<% :iferene !e pre la m#rfuri &&$% BEF nee2igi7il# 60< Cheltuieli privin! m#rfurile c4 Conta7ili*area venitului !in !o7Dn*i: &<$ Eenituri ,nregistrate ,n avans 5 <66 Eenituri !in !o7Dn*i %00lei 3<" .#rfuri %.000lei 6""("56 lei ".5&%(3%< lei 5.%&0(&5< lei

115. Fti"i area unor am+a"a/e de c#tre un a0ent economic oca ionea # e*ectuarea %nre0istr#ri"or pentru opera'ii"e care se pre int# %n continuare.

66

aA recep'ionarea am+a"a/e"or$ cunosc9nd c# pre'u" %nscris %n *actur#$ e&c"usi! TDA$ este de ?.000 "ei$ iar pre'u" tota" presta+i"it a*erent este cu 10B mai mic4 +A reparti area di*eren'e"or de pre' ne*a!ora+i"e de 10B ca urmare a pred#rii de am+a"a/e cu tit"u 0ratuit c#tre a"te unit#'i$ %n !a"oare tota"# de 20.000 "ei pre' presta+i"it4 cA re'inerea de am+a"a/e %n stoc %n !a"oare de 8.000 "ei de c#tre un c"ient$ *apt pentru care se *acturea #$ %n condi'ii"e uti"i #rii sistemu"ui de restituire direct#. Cum se %nre0istrea # %n conta+i"itate aceste opera'iiH Re o"!are. a4 /actura: ? Pre !e cump#rare &.000 lei 6 BEF 3"1' 2 &.000 lei4LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL160 lei 5 Botal factur# &.160 lei Costul stan!ar! 5 &.000 lei "0' 2 &.000 lei 5 3.600 lei ' 5 &0" /urni*ori &.160 lei 3%" Fm7ala+e 3.600 lei &&$6 BEF !e!ucti7il# 160 lei 3%% :iferene !e pre la am7ala+e &00 lei

74 Pre!area am7ala+elor cu titlu gratuit c#tre alte unit#i i reparti*area !iferenelor !e pre nefavora7ile: $0.000 lei 2 "0' 5 $.000 lei: 65%$ :onaii acor!ate 5 ' 3%" Fm7ala+e 3%% :iferene !e pre la am7ala+e $$.000 lei $0.000 lei $.000 lei

c4 Fm7ala+ele reinute pentru nevoile proprii: 3%" Fm7ala+e 5 &01 /urni*ori !e7itori 5.000 lei

Ti BEF: 5.000 2 $&' 5 ".$00 lei &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori ".$00 lei

116. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate urm#toare"e opera'ii re*eritoare "a 0estiunea c"ien'i"or. aA *acturarea a ?00 unit#'i din sortimentu" de mar*# A$ cunosc9nd c# pre'u" unitar$ e&c"usi! TDA$ este de 120 "ei$ din care se acord# un ra+at de 2B pentru de*ecte de ca"itate$ TDA *iind de 2?B4 +A %ncasarea crean'ei de " .000 I *a'# de un partener e&tern "a cursu" de 2$7 "ei=I$ a!9nd %n !edere c# a a!ut "oc o cre(tere cu 8B a cursu"ui de sc,im+ comparati! cu data "i!r#rii +unuri"or4 cA "i!rarea$ cu *acturare u"terioar#$ a 280 unit#'i din semi*a+ricatu" B "a pre'u" de !9n are unitar de 200 "ei4 dA primirea a 100 +uc#'i am+a"a/e restituite de a"t# unitate$ *acturate anterior pro*orma "a !a"oarea unitar# de 130.000 "ei4 aA acceptarea unui +i"et "a ordin %n !a"oare de 50.000 "ei. Re o"!are. a4 /actura: ? 5 6 5 Pre !e vDn*are: &00 7uc. 2 "$0 lei07uc. &%.000 lei Ga7at 3$' 2 &%.000 lei4 160 lei 9et comercial &<.0&0 lei BEF 3$&' 2 &<.0&0 lei4LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL"".$%1(6 lei Botal factur# 5%.3$1(6 lei &""" Clieni 5 ' <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$< BEF colectat# 5%.3$1(6 lei &<.0&0(0 lei "".$%1(6 lei

74 Cursul !e schim7 la !ata livr#rii a fost !e $(1 lei0W 5' 2 $(1 lei0W 5 $(<55 lei0W: 6<

,ncasarea creanei: 5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# 5 ' 3".000W2$(1lei0W4 &""" Clieni ".000W2$(<55 lei0W4 <65 Eenituri !in !iferene !e curs valutar c4 Aivrarea cu factur# ulterioar# &"% Clieni facturi !e ,ntocmit 5 ' <0$ Eenituri !in vDn*area semifa7ricatelor &&$% BEF nee2igi7il# !4 Primirea am7ala+elor restituite: &01 /urni*ori !e7itori e4 Fcceptarea unui 7ilet la or!in: &"3 @fecte !e primit !e la clieni 5 &""" Clieni <0.000 lei 5 &0" /urni*ori "30.000 lei 6$.000 lei 50.000 lei "$.000 lei $.<55 lei "&5 lei $.100 lei

117. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate opera'ii"e de mai /os re*eritoare "a apro!i ionarea cu !a"ori materia"e. aA cump#rarea unor materia"e au&i"iare *acturate "a !a"oarea de 80.000 "ei$ remi # de 2B$ TDA 2?B4 +A su+scrierea unui +i"et "a ordin pentru datoria constituit# "a opera'ia anterioar#4 cA ac,itarea o+"i0a'iei de 6.800 I *a'# de un partener e&tern de "a care s2a ac,i i'ionat un uti"a/$ cunosc9nd c# "a e*ectuarea importu"ui cursu" de sc,im+ a *ost de 2$6 "ei=I$ iar "a momentu" p"#'ii a %nre0istrat o sc#dere cu 5B4 dA recep'ionarea$ *#r# *actur#$ a 800 G0 de materie prim# din sortu" A "a pre'u" unitar de 58 "ei$ TDA 2?B4 eA so"u'ionarea o+"i0a'iei comercia"e de 30.000 "ei$ a!9ndu2se %n !edere c# %n "una anterioar# s2a acordat *urni oru"ui un a!ans de 10B$ iar di*eren'a este ac,itat# cu numerar. Re o"!are. a4 /actura: ? Pre !e cump#rare Gemi*# 3$' 2 50.000 lei4 5 9et comercial 6 BEF 3$&' 2 &1.000 lei4 5 Botal factur# ' 5 30$" .ateriale au2iliare &&$6 BEF !e!ucti7il# 74 )u7scrierea 7iletului la or!in: &0" /urni*ori5 50.000 lei ".000 lei &1.000 lei "".<60 lei 60.<60 lei &0" /urni*ori 60.<60 lei &1.000 lei "".<60 lei 60.<60 lei

&03 @fecte !e pl#tit

c4 Cursul !e schim7 la plat# 5 $(% lei0W $(% lei0W 2 <' 5 $(60& lei: &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 5 '

$3.%00 lei 3%.500 W 2 $(% lei0W4 5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# $$."3& lei 3%.500 W 2 $(60& lei0W4 <65 Eenituri !in !iferene !e curs valutar ".666 lei

!4 Fchi*iia f#r# factur#: 500 Mg 2 <5 lei0Mg 5 3<.500 lei: ' 5 30" .aterii prime &&$% BEF nee2igi7il# &0% /urni*ori facturi nesosite &6.500 lei 3<.500 lei 1.000 lei

e4 Fvans: 30.000 lei 2 "0' 5 3.000 lei:

6%

&0" /urni*ori

' &01 /urni*ori !e7itori &&$6 BEF !e!ucti7il# 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei

30.000 lei $.&"1 lei 5%" lei $<.000 lei

120. Eispune'i de urm#toare"e date. o societate a ac,i i'ionat m#r*uri din import$ c,e"tuie"i"e "e0ate de ac,i i'ie *iind. !a"oarea %n !am# 2.800 "ei4 ta&e !ama"e 280 "ei4 c,e"tuie"i de transport pe parcurs intern 300 "ei4 c,e"tuie"i de manipu"are 10 "ei4 prime de asi0urare 70 "ei4 reducere comercia"# primit# 10 "ei4 di*eren'e de curs !a"utar re u"tate din p"ata *urni oru"ui e&tern 10 "ei. La data +i"an'u"ui$ %ntreprinderea estimea # c# m#r*uri"e !or putea *i !9ndute "a pre'u" de 3.?00 "ei 2 costuri estimate de !9n are ?00 "ei. Ce !a"oare au m#r*uri"e "a %nc,iderea e&erci'iu"ui *inanciarH Re o"!are. Costul !e achi*iie al m#rfurilor 5 $.500 6 $50 6 300 6 "0 6 10 60 5 3.010 lei Ealoarea reali*a7il# net# 5 3.&00 &00 5 3.000 lei Aa ,nchi!erea e2erciiului financiar( m#rfurile sunt evaluate la minimul !intre cost i valoarea reali*a7il# net#( a!ic# 3.000 lei. 121. :ocietatea ABC a emis un %mprumut o+"i0atar de 10.000 o+"i0a'iuni cu un pre' de ram+ursare de ?$1 "ei=o+"i0a'iune (i o !a"oare nomina"# de ? "ei=o+"i0a'iune. La dorin'a purt#toru"ui$ o+"i0a'iuni"e pot s# *ie con!ertite %n ac'iuni$ paritatea de con!ersie *iind. o ac'iune cu !a"oare nomina"# de 3 "ei pentru o o+"i0a'iune. Purt#torii a 2.000 de o+"i0a'iuni decid s# con!erteasc# tit"uri"e "or %n ac'iuni a"e societ#'ii ABC. Care este !a"oarea primei de con!ersie a o+"i0a'iuni"or %n ac'iuniH Re o"!are. Prima !e conversie a o7ligaiunilor ,n aciuni 5 Ealoarea o7ligaiunilor convertite 3&( l lei0o7ligaiune 2 $.000 o7ligaiuni4 Ealoarea nominal# a aciunilor emise 3$.000 aciuni 2 3 lei0aciune4 5 $.$00 lei. 122. Cu oca ia in!entaru"ui a*erent e&erci'iu"ui N se estimea # o c,e"tuia"# pro+a+i"# pri!ind acti!itatea de e&p"oatare de 10.000 "ei pentru un "iti0iu cu unu" dintre co"a+oratorii e&terni ai %ntreprinderii$ %n cursu" anu"ui N>1 se p"#te(te co"a+oratoru"ui e&tern suma de ?0.000 "ei ca re u"tat a" deci iei din instan'#. Cum este a*ectat contu" de pro*it (i pierdere %n anu" N>1H Re o"!are. ,n e2erciiul 96" se pl#tete cola7oratorului e2tern suma !e &0.000 lei: 65% Flte cheltuieli !in e2ploatare 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei &0.000

Iar provi*ionul r#mas f#r# o7iect este anulat: "5"" Provi*ioane pentru litigii 5 <%"$ Eenituri !in provi*ioane pentru riscuri i cheltuieli 60.000

Ge*ultatul e2erciiului 96" este ma+orat cu $0.000 lei. 123. Eispune'i de urm#toare"e date. !9n #ri de m#r*uri 6.000 "ei$ costu" m#r*uri"or !9ndute 1.000 "ei4 !9n #ri de produse *inite 10.000 "ei4 !enituri din rede!en'e$ "oca'ii de 0estiune (i c,irii ?.000 "ei4 su+!en'ii de e&p"oatare a*erente materii"or prime 600 "ei4 produc'ie imo+i"i at# 20.000 "ei4 produc'ie o+'inut# "a cost de produc'ie ?0.000 "ei4 stoc ini'ia" de produse *inite 1.000 "ei4 stoc *ina" de produse *inite 12.000 "ei4 a"te !enituri din e&p"oatare 10.000 "ei4 !enituri din a/ust#ri pri!ind deprecierea crean'e"or c"ien'i 3.000 "ei. Con*orm O;<P nr. 3.088=2007$ care este m#rimea ci*rei de a*aceri (i a !enituri"or din e&p"oatareH Re o"!are.

61

Cifra !e afaceri 5 %.000 3vDn*#ri !e m#rfuri4 6 "0.000 3vDn*#ri !e pro!use finite4 6 &.000 3re!evene4 5 $$.000 lei Eenituri !in e2ploatare 5 Cifra !e afaceri $$.000 lei 6 Eenituri !in pro!ucia imo7ili*at# $0.000 lei 6 Eariaia stocurilor !e pro!use finite 3)f )i4 "".000 lei 6 Flte venituri !in e2ploatareLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL"0.000 lei 5 63.000 lei 12?. O %ntreprindere pre int# urm#toare"e in*orma'ii pri!ind stocu" de produse *inite. stoc ini'ia" 2.000 "ei4 produc'ie curent# 20.000 "ei4 !9n #ri de produse *inite 31.2?6 "ei$ inc"usi! TDA 2?B4 societatea practic# un adaos de 20B4 stoc *ina" de produse determinat "a in!entaru" *i ic 700 "ei. Ce !a"oare pre int# %n +i"an' stocu" de produse *initeH Re o"!are. BEF 5 3".$&% 2 $&0"$& 5 6.0&% lei Ealoarea pro!uselor finite vDn!ute( e2clusiv BEF 5 3".$&% N 6.0&% 5 $5.$00 lei F!aos comercial 5 $5.$00 2 $00"$0 5 &.$00 lei Costul !e pro!ucie al pro!uselor finite vDn!ute 5 $5.$00 &.$00 5 $".000 lei )/ scriptic: $.000 6 $0.000 $".000 5 ".000 lei )toc faptic: 100 lei )e ,nregistrea*# un minus !e "00 lei. Ealoarea pro!uselor finite ,n 7ilan este !e 100 lei. 128. O societate are "a data +i"an'u"ui crean'e %n !a"ut# de 1.000 I$ !a"oare conta+i"# 2.700 "ei$ datorii %n !a"ut# 2.000 I$ !a"oare conta+i"# 8.100 "ei$ disponi+i"it#'i %n !a"ut# 100 I$ !a"oare conta+i"# 210 "ei$ uti"a/e din import 11.000 "ei$ pre' de cump#rare ?.000 I. La %nc,iderea e&erci'iu"ui$ cursu" do"aru"ui a *ost " I C 2$6 "ei. Ce !a"ori !or a!ea aceste e"emente %n +i"an'u" de desc,idereH Re o"!are. Creane: ".000 W 2 $(% lei0W 5 $.%00 lei :atorii: $.000 W 2 $(% lei0W 5 5.600 lei :isponi7ilit#i: "00 W 2 $(% lei0W 5 $%0 lei Htila+e: "".000 lei nu se actuali*ea*# 121. Eispune'i de urm#toare"e date din +i"an'. imo+i"i #ri 1.?00 "ei$ m#r*uri 1.200 "ei$ disponi+i" "a +anc# ?00 "ei$ capita" su+scris !#rsat 3.?00 "ei$ a"te re er!e 1.200 "ei$ *urni ori 2.600 "ei$ c"ien'i creditori 100 "ei. Care este m#rimea acti!u"ui net conta+i"H Re o"!are. F9C 5 Fctive :atorii 5 6.&00 6".$00 6 &00 $.%00 600 5 &.600 lei sau F9C 5 Cpr 5 3.&00 6 ".$00 5 &.600 lei 125. :ocietatea X ac,i i'ionea # o sond# de e&trac'ie din import. :e (tie c#. pre'u" de import @!a"oarea %n !am#A este de 20.000 "ei$ ta&a !ama"# 10B$ comisionu" !ama" 1B$ TDA 2?B$ iar c,e"tuie"i"e estimate cu demontarea$ mutarea sondei (i re*acerea amp"asamentu"ui "a terminarea e&trac'iei sunt de 1.600 "ei. Indica'i m#rimea costu"ui de ac,i i'ie (i a ta&e"or datorate %n !am#. Re o"!are. Costul !e achi*iie 5 $0.000 6 $0.000 2 "0' 6 $0.000 2 "' 6 ".%00 5 $&.000 lei Ba2a vamal# 5 $.000 lei Comisionul vamal 5 $00 lei BEF achitat# ,n vam# 5 $&' 2 $$.$00 5 5.3$% lei 126. :ocietatea X a ac,i i'ionat un uti"a/ %n e&erci'iu" N22 "a pre'u" de 28.000 "ei$ durata 8 ani$ amorti a+i" "inear$ %n e&erci'iu" N @dup# 3 ani de *unc'ionareA are "oc ree!a"uarea uti"a/u"ui "a !a"oarea /ust# de 16.000 "ei. Preci a'i e*ecte"e 0enerate %n e&erci'iu" N pri!ind p"usu" de !a"oare re u"tat %n condi'ii"e ap"ic#rii metodei de ree!a"uare prin cre(terea !a"orii conta+i"e nete. <0

Re o"!are. Fmorti*area anual# 5 $5.00005 5 5.000 lei Fmorti*area cumulat# !up# trei ani !e funcionare 5 "5.000 lei Ealoarea net# conta7il# 5 "0.000 lei Ealoarea +ust# 5 "%.000 lei Plus !e valoare 5 %.000 lei anularea amorti*#rii cumulate: $%"3 Fmorti*area echipamentelor i utila+elor ,nregistrarea plusului !e valoare: $"3" @chipamente tehnologice 5 "05 Ge*erve !in reevaluare %.000 5 $"3" @chipamente tehnologice "5.000

127. O societate ac,i i'ionea # materii prime pe +a a *acturii. pre' de cump#rare 800 u.m.$ ra+at 2B$ remi # 1B$ scont de decontare 1B$ TDA 2? B. Care !or *i e*ecte"e %n situa'ii"e *inanciare dac# scontu" se !a conta+i"i a "a p"ata *acturiiH Re o"!are. Pre !e achi*iie Ga7at 5 $' 2 500 Gemi*# 5 l ' 2 &10 Ealoare net# comercial# )cont !e !econtare 5 l ' 2 &%5( l Ealoare net# financiar# la !ata achi*iiei se ,nregistrea*#: ' 30" .aterii prime &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori 60"(5$& &%5(" ""6(&$& 500 u.m. "0 u.m. &(1 u.m. &%5(" u.m. &(%5" u.m. &%0($&1 u.m.

conta7ili*area scontului la !ata !econt#rii: ' 60"(5$& <6< &(%5" Eenituri !in sconturi acor!ate 5"$" 516(6<3 Conturi la 7#nci ,n lei 130. Eispune'i de urm#toare"e date pri!ind produse"e *inite "a o societate comercia"#. stoc "a %nceputu" "unii ?00.000 "ei cost standard$ di*eren'e de pre' *a!ora+i"e "a produse"e %n stoc 20.000 "ei4 intr#ri de produse *inite %n cursu" "unii 100.000 "ei cost standard4 di*eren'e de pre' ne*a!ora+i"e a*erente produse"or intrate 60.000 "ei4 ie(iri de produse *inite 700.000 "ei cost standard. Preci a'i in*"uen'a asupra situa'ii"or *inanciare determinat# de di*eren'e"e de pre'. Re o"!are. V 3&% 5 3)I 3&% 6 G: 3&%4 0 3)I 3&5 6 G: 3&54 5 3 $0.000 6 %0.0004 03&00.000 6 600.0004 2 "00 5 6' nefavora7il GC 3&% 5 GC 3&5 2 V 5 100.000 2 6' 5 5&.000 lei )/ 3&% 5 $0.000 6 %0.000 5&.000 5 6.000 lei ,n negru )/ 3&5 5 &00.000 6 600.000 100.000 5 "00.000 lei ,n 7ilan stocurile !e pro!use finite sunt pre*entate la valoarea !e "00.000 6 6.000 5 "06.000 lei Eariaia stocurilor 3sol! !e7itor4 5 3100 6 5&4 3600 6 %04 5 $<& lei( care afectea*# negativ re*ultatul &0" /urni*ori 5

<"

131. :ocietatea a primit o su+!en'ie de 80B pentru in!esti'ii de "a +u0et pentru ac,i i'ionarea unui uti"a/ %n sum# de 3.000 "ei. Fti"a/u" ac,i i'ionat a *ost uti"i at (i amorti at pentru suma de 2.?00 "ei$ dup# care s2a !9ndut unui c"ient "a pre'u" de 600 "ei. Cum sunt a*ectate +i"an'u" (i contu" de pro*it (i pierdereH Re o"!are. conta7ili*area su7veniei !e primit: &&5 )u7venii 5 ,ncasarea su7veniei pentru investiii: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 &<5 )u7venii pentru investiii ".500 &&5 )u7venii ".500 3.000 $.&00

achi*iia utila+ului: $"3" @chipamente tehnologice 5 &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri amorti*area echipamentului: 6%"" Cheltuieli cu amorti*area 5 $%"3 Fmorti*area echipamentelor

reluarea su7veniei pentru investiii la venituri proporional cu amorti*area: &<5 )u7venii pentru investiii 5 <5%& Eenituri !in su7venii pentru investiii ".$00 vDn*area utila+ului se ,nregistrea*# astfel: &6" :e7itori !iveri 5 <5%3 Eenituri !in ce!area activelor ' 5 $%"3 Fmorti*area echipamentelor 65%3 Cheltuieli cu activele ce!ate $"3" @chipamente tehnologice %00 3.000 $.&00 600 300

su7venia pentru investiii este reluat# la venituri: &<5 )u7venii pentru investiii 5 <5%& Eenituri !in su7venii pentru investiii Impactul asupra 7ilanului este urm#torul: Fctive @chipamente tehnologice :atorii Eenituri ,nregistrate ,n avans Impactul asupra contului !e profit i pier!ere: Cheltuieli cu amorti*area Eenituri !in su7venii pentru investiii Eenituri !in activele ce!ate Cheltuieli cu activele ce!ate Ge*ultat ".$00 $.&00 ".$00 ".500 300 3.000 600

300 %00 600 6500

132. Potri!it +a"an'ei de !eri*icare %nc,eiate "a 31.12.N$ conturi"e pre int# urm#toare"e so"duri. cont 1012 C 21.000 "ei$ cont 121 @:CA C 8.000 "ei$ cont 127 C 8.000 "ei$ cont 108 C 1.000 "ei$ cont 115 @:EA C ?.000 "ei$ cont 181 C 2.000 "ei$ cont 111 C 6.000 "ei$ cont 117 C 1.000 "ei. Ca"cu"a'i suma capita"u"ui propriu. Re o"!are. Botal capital propriu 5 $".000 6 5.000 5.000 6 6.000 &.000 5 $3.000 lei

<$

133. Potri!it +a"an'ei de !eri*icare %nc,eiate "a 31.12.N$ conturi"e de stocuri de produse$ m#r*uri (i asociate "or a"e societ#'ii X pre int# urm#toare"e so"duri. cont 3?8 C 100.000 "ei$ cont 3?6 @:CA C 6.000 "ei$ cont 37? C 2.000 "ei$ cont 331 C 1.000 "ei$ cont 351 C 23?.000 "ei$ cont 356 @:CA C ?8.000 "ei$ cont 375 C ?.000 "ei$ cont ??26 C 37.000 "ei. Care este !a"oarea postu"ui +i"an'ier JProduse *inite (i m#r*uriKH Re o"!are. Pro!use finite 5 )/: ct. 3&5 )/C ct. 3&% )/C ct. 31& 5 "00.000 %.000 $.000 5 10.000 lei .#rfuri 5 $3&.000 &5.000 &.000 31.000 5 "&6.000 lei Pro!use finite i m#rfuri 5 10.000 6 "&6.000 5 $36.000 lei 13?. Eispune'i de urm#toare"e in*orma'ii pri!ind materia prim# X. stoc ini'ia" 200 G0 a 10 "ei4 intr#ri pe data de 10.01.N 300 G0 a 18 "ei (i pe 20.01.N 100 G0 a 15 "ei4 ie(iri pe data de 18.01.N ?00 G0 (i pe 28.01.N 180 G0. Care este !a"oarea stocu"ui *ina" e!a"uat potri!it metode"or <I<O (i LI<OH Re o"!are. /I/-: Intr#ri: $00 Mg 2 "0 lei 5 $.000 lei LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL300 Mg 2 "5 lei 5 &.500 lei Botal 6.500 lei Ieiri: &00 Mg: $00 Mg 2 "0 lei 5 $.000 lei LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL$00 Mg 2 "5 lei 5 3.000 lei Botal 5.000 lei Intr#ri: "00 Mg 2 "< lei 5 l .<00 lei Ieiri: "50 Mg: "00 Mg 2 "5 lei 5 ".500 lei LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL50 Mg 2 "< lei 5 %50 lei Botal $.350 lei )toc final 50 Mg 2 "< lei 5 %50 lei AI/-: Intr#ri: $00 Mg 2 "0 lei 5 $.000 lei LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL300 Mg 2 "5 lei 5 &.500 lei Botal 6.500 lei Ieiri: &00 Mg: 300 Mg 2 "5 lei 5 &.500 lei LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL"00 Mg 2 "0 lei 5".000 lei Botal 5.500 lei Intr#ri: "00 Mg 2 "< lei 5 l .<00 lei

Ieiri:"50 Mg: "00 Mg 2 "< lei 5 ".<00 lei LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL50 Mg 2 "0 lei 5 500 lei Botal $.$00 lei )ol! final 50 Mg 2 "0 lei 5 500 lei 138. Eispune'i de urm#toare"e date. !a"oarea conta+i"# a unei insta"a'ii 2.000 "ei$ amorti area ca"cu"at# 1.500 "ei$ c,e"tuie"i de de mem+rare @materia"e consuma+i"eA 110 "ei$ materia"e consuma+i"e re u"tate din de mem+rare 270 "ei. Care !or *i e*ecte"e %n situa'ii"e *inanciare 0enerate de scoaterea din e!iden'# a insta"a'ieiH Re o"!are. scoaterea !in gestiune a instalaiei: ' $%"3 Fmorti*area echipamentelor 5 $"3" @chipamente tehnologice $.000 ".<00

<3

65%3 Cheltuieli cu activele ce!ate ,nregistrarea materialelor recuperate: 30$ .ateriale consuma7ile 5 <5%% Flte venituri !in e2ploatare

300

$10

,nregistrarea cheltuielilor oca*ionate !e !e*mem7rare: 65%% Flte cheltuieli !in e2ploatare 5 30$ .ateriale consuma7ile ""0

Impactul asupra contului !e profit i pier!ere: Cheltuieli cu activele ce!ate Flte cheltuieli !in e2ploatare Flte venituri !in e2ploatare Ge*ultat 300 ""0 $10 "$0

,n 7ilan: sca!e valoarea activelor imo7ili*ate cu 300 lei( cresc materialele consuma7ile cu "%0 lei( sca!e re*ultatul cu "$0 lei. 131. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N ru"a/e"e creditoare a"e conturi"or de !enituri a"e societ#'ii X sunt urm#toare"e. cont 501 C 6.000 "ei$ cont 505 C ?00 "ei$ cont 506 C 100 "ei$ cont 511 C 800 "ei$ cont 522 C 2.000 "ei$ cont 586 C 70 "ei$ cont 511 C 300 "ei. @Denitu" din do+9nd# nu pro!ine din contracte de "easin0.A Indica'i m#rimea ci*rei de a*aceri. Re o"!are. CF 5 %.000 6 &00 6 "00 5 %.500 lei 135. :ocietatea A cump#r# materii prime de "a societatea B %n sum# de 100.000 "ei$ TDA 2?B$ (i !inde societ#'ii C produse *inite de aceea(i !a"oare deconta+i"e cu un e*ect de comer' @cam+ieA. Pentru decontarea cu *urni oru" B$ societatea A andosea # cam+ia acceptat# de c"ientu" C. Cum se re*"ect# %n conta+i"itatea societ#'ii A decontarea cu societ#'i"e B (i CH Re o"!are. )ocietatea F ,nregistrea*#: &0".S 5 &"3 "$&.000 /urni*ori S @fecte !e primit 136. Eispune'i de urm#toare"e date +i"an'iere. capita" socia" 100.000 "ei$ e*ecte de p"at# 1.000 "ei$ *urni ori de+itori 18.000 "ei$ c"ien'i creditori 2.000 "ei$ credite +ancare 3.000 "ei$ %mprumuturi din emisiunea de o+"i0a'iuni 8.000 "ei$ prime pri!ind ram+ursarea o+"i0a'iuni"or 1.000 "ei. Care este suma datorii"orH Re o"!are. :atorii 5 ".000 6 $.000 6 3.000 6 5.000 ".000 5 "0.000 lei 137. Eispune'i de urm#toare"e in*orma'ii +i"an'iere. stocuri de materii prime 100.000 "ei$ a/ust#ri pentru deprecierea stocuri"or de materii prime 30.000 "ei$ produse *inite 180.000 "ei$ di*eren'e de pre' @so"d de+itorA "a produse *inite 20.000 "ei$ *urni ori de+itori pentru stocuri 10.000 "ei$ c"ien'i 60.000 "ei$ c"ien'i creditori 28.000 "ei$ conturi "a +#nci 10.000 "ei$ TDA de recuperat 8.000 "ei$ ac'iuni proprii 18.000 "ei$ tit"uri de participare de'inute pe termen "un0 ?8.000 "ei. <&

Preci a'i m#rimea acti!e"or circu"ante. Re o"!are. Fctive circulante 5 "00.000 30.000 6 "50.000 6 $0.000 6 "0.000 6 %0.000 6 60.000 6 5.000 5 315.000 lei 1?0. Eispune'i de urm#toare"e date "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N. impo itu" pe pro*it ca"cu"at (i %nre0istrat "a 30.07.N 200 "ei$ din care p"#tit 100 "ei$ !enituri"e a*erente e&erci'iu"ui N 6.000 "ei$ din care di!idende %ncasate ?00 "ei4 c,e"tuie"i"e a*erente e&erci'iu"ui N 8.100 "ei$ din care c,e"tuie"i de protoco" nededucti+i"e 300 "ei. Cota impo itu"ui pe pro*it este de 11B. Care este suma impo itu"ui pe pro*it datorat pentru anu" N$ precum (i c,e"tuia"a cu impo itu" pe pro*it care !a a*ecta contu" de pro*it (i pierdereH Re o"!are. Ge*ultat fiscal 5 %.000 5.600 6 $00 6 300 &00 5 $.500 lei Impo*it pe profit 5 $.500 2 "6' 5 &00 lei la sfDritul e2erciiului 9 Cheltuiala cu impo*itul pe profit ,nregistrat# 5 $00 lei Impo*it pe profit !e pl#tit 5 300 lei 1?1. :ocietatea X ac,i i'ionea # un uti"a/ din import (tiind c# pre'u" de import sta+i"it "a *rontiera rom9n# este de 1.000 I "a cursu" de sc,im+ de 2$5 "ei=I$ ta&a !ama"# 10B$ comisionu" !ama" " B$ TDA 2?B. C,e"tuie"i"e interne de transport2manipu"are sunt de 600 "ei$ TDA 2?B. Ca"cu"a'i costu" de ac,i i'ie a" uti"a/u"ui din import. Re o"!are. Costul !e achi*iie al utila+ului 5 $.<00 6 $<0 6 $< 6 %00 5 3.<1< lei 1?2. :e dau urm#toare"e date pri!ind un uti"a/. !a"oarea conta+i"# "a ac,i i'ionare @s*9r(itu" "unii decem+rie N2"A ?.000 "ei$ durata de *unc'ionare 8 ani$ amorti area se ca"cu"ea # de0resi! @coe*icient de amorti are de0resi!# 1$8A. Peste un an are "oc ree!a"uarea uti"a/u"ui. Da"oarea /ust# este de 3.000 "ei. Cum se re*"ect# ree!a"uarea uti"a/u"uiH Re o"!are. Fmorti*area pentru anul 9 5 &.000 2 30' 5 ".$00 lei Ealoarea net# conta7il# la sfDritul anului 9 5 &.000 ".$00 5 $.%00 lei Ealoarea +ust# 5 3.000 lei Plus !e valoare 5 $00 lei ,nregistrarea reevalu#rii: anularea amorti*#rii cumulate: $%"3 Fmorti*area echipamentelor 5 $"3" @chipamente tehnologice ".$00

,nregistrarea plusului !e valoare: $"3" @chipamente tehnologice 5 "05% Ge*erve !in reevaluare $00

1?3. Ein +a"an'a de !eri*icare a conturi"or %nc,eiat# "a 31.12.N re u"t# urm#toare"e so"duri a"e conturi"or de mai /os. cont ?111C 20.000 "ei$ cont ?13 C 11.000 "ei$ cont ?16 C ?.000 "ei$ cont ?17 C 5.000 "ei$ cont ?28 C 3.000 "ei$ cont ?71 C 2.000 "ei$ cont 8165 C ?.000 "ei. Eetermina'i m#rimea crean'e"or %ntreprinderii. Re o"!are. <5

Creane 5 $0.000 6 "6.000 6 &.000 6 3.000 $.000 6 &.000 5 &5.000 lei 1??. Eispune'i de urm#toare"e date +i"an'iere. cont 1012 C 80.000 "ei$ cont 101 C 10.000 "ei$ cont 121 @:CA C 6.000 "ei$ cont 127 C 5.000 "ei$ cont 181 C 17.000 "ei$ cont 111 C ?.000 "ei$ cont 117 C 1.000 "ei$ cont 817 C 1.000 "ei. Care este m#rimea capita"u"ui propriu (i a capita"u"ui permanentH Re o"!are. Capitaluri proprii 5 50.000 6 "0.000 6 %.000 <.000 5 6".000 lei Capital permanent 5 6".000 6 "1.000 6 &.000 ".000 5 %3.000 lei 1?8. <actura primit# de "a un *urni or cuprinde urm#toare"e date. materii prime "a pre' de !9n are 100.000 "ei$ ra+at 2B$ scont de decontare " B$ TDA 2?B. Indica'i e*ecte"e %n situa'ii"e *inanciare dac# se uti"i ea # pre'u" standard de 70.000 "ei ca pre' de e!iden'# (i scontu" de decontare este %nre0istrat "a primirea *acturii. Re o"!are. Pre !e achi*iie Ga7at $' 2 "00.000 Ealoare net# comercial# )cont !e !econtare: "' 2 1%.000 Ealoare net# financiar# la !ata achi*iiei se ,nregistrea*#: ' 5 30" .aterii prime 30% :iferene !e pre la materii prime &&$6 BEF !e!ucti7il# conta7ili*area scontului la !ata !econt#rii: &0" /urni*ori 5 <6< Eenituri !in sconturi acor!ate 1%0 &0" /urni*ori "$".$%&(% 10.000 %.000 $3.$%&(% "00.000 $.000 1%.000 1%0 1<.0$0

Cu oca*ia achi*iiei stocurile cresc cu 1%.000 lei 3valoarea net# comercial#4( iar !atoria fa# !e furni*ori crete cu "$".$%&(% lei. )contul !e care 7eneficia*# cump#r#torul con!uce la recunoaterea unui venit financiar. 1?1. Eispune'i de urm#toare"e in*orma'ii din conturi @so"duri *ina"eA. cont 213 C 10.000 "ei$ cont 261 C 3.000 "ei4 cont 301 C ?.000 "ei4 cont 371 C 200 "ei4 cont ?07 C 300 "ei4 cont ?111 C 800 "ei4 cont ?17 C 100 "ei4 cont ?11 C 100 "ei4 cont ?12 C 180 "ei. Preci a'i care este m#rimea acti!e"or imo+i"i ate si a acti!e"or circu"ante. Re o"!are. Fctive imo7ili*ate 5 "0.000 3.000 5 <.000 Fctive circulante 5 &.000 $00 6 300 6 500 6 "00 5 &.<00 1?5. Eispune'i de urm#toare"e date %n cursu" e&erci'iu"ui N. o %ntreprindere o+'ine %n cursu" anu"ui produse *inite "a costu" de produc'ie de 30.000 "ei4 ea !inde 30B din e"e "a pre'u" de 36.700 "ei$ reducerea comercia"# %nscris# pe *actur# *iind de 10B. Intre c,e"tuie"i"e oca ionate de o+'inerea produse"or *inite sunt. materia"e consumate 3.000 "ei$ sa"arii datorate 38.000 "ei$ sa"arii p"#tite 32.000 "ei$ do+9n i ?00 "ei$ amorti are 1.100 "ei. Care este m#rimea re u"tatu"ui conta+i"H Re o"!are. <6

)ocietatea ,nregistrea*# urm#toarele venituri: Eariaia stocurilor 5 30.000 30' 2 30.000 $".000 Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite 5 3%.100 "0' 2 3%.100 35.0"0 Botal 56.0"0 Ti urm#toarele cheltuieli: Cheltuieli cu materialele consuma7ile Cheltuieli cu salariile Cheltuieli cu !o7Dn*ile Cheltuieli cu amorti*area Botal )ocietatea ,nregistrea*# un profit !e "6.0"0 lei. 1?6. O societate comercia"# cu am#nuntu" ac,i i'ionea # m#r*uri pe +a a *acturii. Pre'u" de cump#rare ?00 "ei$ ra+at 2B$ scont de decontare 1B$ TDA 2?B. :ocietatea 'ine e!iden'a m#r*uri"or "a pre' cu am#nuntu" @inc"usi! TDAA. %n condi'ii"e %n care cota de adaos comercia" este de 30B$ care este pre'u" cu am#nuntu" @inc"usi! TDAA a" m#r*uri"or ac,i i'ionateH Re o"!are. Costul !e achi*iie 5 &00 $' 2 &00 5 31$ lei Preul !e vDn*are cu am#nuntul 5 31$ 6 31$ 2 30' 6$&' 2 501(6 5 63"(10& lei 1?7. %n e&erci'iu" N$ societatea X a o+'inut produse *inite "a costu" de produc'ie de ?00.000 "ei (i a !9ndut produse "a pre'u" de !9n are de 360.000 "ei$ costu" "or de produc'ie *iind de 300.000 "ei. %ncasarea produse"or s2a *#cut cu un e*ect de comer'$ p"#tindu2se +#ncii comercia"e un comision de 10.000 "ei. Care indicatori +a a'i pe contu" de pro*it (i pierdere sunt in*"uen'a'i (i cu ce sum#H Re o"!are. Cifra !e afaceri a crescut cu 3%0.000 lei( variaia stocurilor a crescut cu "00.000 lei( cheltuielile cu comisioanele au crescut cu "0.000 lei( iar re*ultatul 7rut a crescut cu &<0.000 lei. 180. :# se sta+i"easc# *"u&uri"e de numerar pentru acti!it#'i"e de e&p"oatare a"e unei societ#'i %n condi'ii"e urm#toare. re u"tatu" conta+i" %naintea impo it#rii 10.000 "ei$ c,e"tuie"i cu amorti area 2.000 "ei$ !enituri din pro!i ioane 800 "ei$ !enituri din p"asamente 300 "ei$ cre(terea stocuri"or de materii prime 1.800 "ei$ sc#derea stocuri"or de m#r*uri 300 "ei$ sc#derea conturi"or de crean'e c"ien'i 1.300 "ei$ cre(terea conturi"or de datorii "a *urni ori 200 "ei$ impo it pe pro*it p"#tit 1.000 "ei. Re o"!are. /9B !in activit#ile !e e2ploatare 5 "0.000 6 $.000 500 300 ".500 6 300 6 ".300 6 $00 ".000 5 "0.500 lei 181. :itua'ia ac'iuni"or (i o+"i0a'iuni"or unei societ#'i se pre int# dup# cum urmea #. Ac'iuni A. Ac,i i'ie pe 11 decem+rie. ?.000 ac'iuni & 1$2 u.m. Ac'iuni C. Ac,i i'ie pe 18 decem+rie. 2.000 ac'iuni & 3 u.m. Ac,i i'ie pe 23 decem+rie. 1.800 ac'iuni & 3$1 u.m. O+"i0a'iuni B. Ac,i i'ie pe 8 decem+rie. 1.000 o+"i0a'iuni & 10 u.m. Cursuri"e "a 31 decem+rie erau. A C 1$1 u.m.4 B C 7$3 u.m.4 C C 3$2 u.m. Preci a'i %nre0istr#ri"e conta+i"e %n situa'ii"e %n care a/ustarea de/a e&istent# este de 180 u.m.$ respecti! de 280 u.m. Re o"!are. Pentru aciunile F a+ustarea !e valoare necesar# 5 &.000 23l($ l(l4 5 &00 u.m. Pentru aciunile C nu este necesar# o a+ustare !e valoare. )e suplimentea*# a+ustarea pentru aciuni cu $50 u.m. 6%6& Cheltuieli financiare 5 51% F+ust#ri pentru $50 3.000 35.000 &00 ".600 &0.000

<<

privin! a+ust#rile pentru pier!erea !e valoare a activelor circulante

pier!erea !e valoare a altor investiii pe termen scurt i creane asimilate

Pentru o7ligaiuni a+ustarea necesar# 5 ".000 2 3"0 1(34 5 <00 u.m. )e suplimentea*# a+ustarea pentru o7ligaiuni cu <00 u.m. $50 u.m. 5 &50 u.m. 6%6& Cheltuieli financiare privin! a+ust#rile pentru pier!erea !e valoare a activelor circulante 5 516 F+ust#ri pentru pier!erea !e valoare a o7ligaiunilor &50

182. :e cump#r#$ %n "una decem+rie$ materii prime *#r# *actur# %n !a"oare de 1.800 "ei$ TDA 2?B. Care !or *i e*ecte"e %n situa'ii"e *inanciare "a *urni or (i "a c"ient dac#$ %n ianuarie$ "a sosirea *acturii$ !a"oarea este de 1.100 "ei$ TDA 2?BH Re o"!are. la primirea facturii cump#r#torul ,nregistrea*#: ' &0% /urni*ori facturi nesosite 30" .aterii prime &&$6 BEF !e!ucti7il# &&$6 BEF !e!ucti7il# iar vDn*#torul ,nregistrea*#: &"" Clieni 5 ' &"% Clieni facturi !e ,ntocmit <0" "00 Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite &&$< $& BEF colectat# &&$% BEF nee2igi7il# 5 &&$< BEF colectat# 360 ".1%& ".%60 5 &0" /urni*ori ".1%& ".%60 "00 $& 5 &&$% BEF nee2igi7il# 360

183. :e !9nd produse *inite$ %n decem+rie$ *#r# *actur#$ "a pre'u" de 8.000 "ei$ TDA 2?B$ cost de produc'ie ?.800 "ei. Cum sunt a*ectate situa'ii"e *inanciare "a *urni or (i "a c"ient dac#$ %n ianuarie$ "a %ntocmirea *acturii$ !a"oarea este de ?.600 "ei$ TDA 2?BH Re o"!are. Aa primirea facturii cump#r#torul ,nregistrea*#: stornarea ,nregistr#rii efectuate la achi*iie: ' 30" .aterii prime &&$% BEF nee2igi7il# i ,nregistrarea facturii: <% 5 &0% /urni*ori facturi nesosite 6.$00 5000 ".$00

' 30" .aterii prime &&$6 BEF !e!ucti7il# Iar vDn*#torul ,nregistrea*#:

&0" /urni*ori

5.15$ &.%00 "."5$

stornarea ,nregistr#rii efectuate la vDn*are: &"% Clieni facturi !e ,ntocmit 5 ' <0" Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite &&$% BEF nee2igi7il# 6.$00 5.000 ".$00

i ,nregistrarea facturii: ' 5.15$ <0" &.%00 Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite &&$< "."5$ BEF colectat# 18?. :e cump#r# m#r*uri %n sum# de " .000 "ei$ ra+at 3B$ remi # 2B$ risturn 2B$ scont ?B. :ocietatea practic# un adaos comercia" de 20B (i !inde toate m#r*uri"e din depo it "a pre' de !9n are cu am#nuntu". Ca"cu"a'i !a"oarea acestui pre'. Re o"!are. Costul !e achi*iie al m#rfurilor 5 ".000 3' 2 ".000 $' 2 1<0 $' 2 150(6 5 13"(5%% lei Pre !e vDn*are cu am#nuntul 5 13"(5%% 6 $0' 2 13"(5%% 6 "1' 2 ".""<(1056 5 ".330(30<66& lei 188. Fn uti"a/ ac,i i'ionat %n e&erci'iu" N "a cost de ac,i i'ie de 20.000 "ei este casat %n e&erci'iu" N>1. Ein casare re u"t# materia"e %n !a"oare de 5.000 "ei4 c,e"tuie"i"e oca ionate de casare @materia"e consuma+i"eA sunt de 2.000 "ei. Fti"a/u" are o durat# norma"# de *unc'ionare de 10 ani (i metoda de amorti are *o"osit# este cea "inear#. Cum a*ectea # situa'ii"e *inanciare casarea uti"a/u"uiH Re o"!are. scoaterea !in gestiune a instalaiei: ' 5 $%"3 Fmorti*area echipamentelor 65%3 Cheltuieli cu activele ce!ate ,nregistrarea materialelor recuperate: 30$ .ateriale consuma7ile 5 <5%% Flte venituri !in e2ploatare <.000 $"3" @chipamente tehnologice $0.000 "&.000 6.000 &"" Clieni 5

,nregistrarea cheltuielilor oca*ionate !e !e*mem7rare: 65%% Flte cheltuieli !in e2ploatare 5 30$ .ateriale consuma7ile $.000

Impactul asupra contului !e profit i pier!ere:

<1

Cheltuieli cu activele ce!ate Flte cheltuieli !in e2ploatare Flte venituri !in e2ploatare Ge*ultat

6.000 $.000 <.000 ".000

,n 7ilan: sca!e valoarea activelor imo7ili*ate cu 6.000 lei( cresc materialele consuma7ile cu 5.000 lei( sca!e re*ultatul cu ".000 lei. 181. Ce %nre0istr#ri !a conta+i"i a o societate care import# m#r*uri %n sum# de 10.000 do"ari "a un curs de sc,im+ %n momentu" tran ac'iei de 2$1 "ei=do"ar$ %n momentu" p"#'ii cursu" *iind de 2$? "ei=do"arH Cum !a *i a*ectat *"u&u" de numerarH Re o"!are. achi*iia m#rfurilor !e la furni*orul e2tern: 3<" 5 .#rfuri plata !atoriei fa# !e furni*orul e2tern: &0" /urni*ori 5 ' $6.000 5"$& $&.000 Conturi la 7#nci ,n valut# <65 $.000 Eenituri !in !iferene !e curs valutar

&0" /urni*ori

$6.000

/lu2ul !in activit#ile !in e2ploatare sca!e cu $&.000 lei 3plata c#tre furni*orul e2tern4. 185. Fn ec,ipament te,nic este cump#rat "a %nceputu" anu"ui N22 pentru 11.000 "ei$ sta+i"indu2i2se o amorti are %n sistem "inear pe o perioad# de 6 ani. La s*9r(itu" anu"ui N$ !a"oarea recupera+i"# este de 7.000 "ei. %n anu" N>"$ se reestimea # durata de !ia'# r#mas# "a 3 ani. Care sunt consecin'e"e asupra contu"ui de pro*it (i pierdere %n anu" N (i %n anu" N>"H Re o"!are. Fmorti*area ,n anul 9 $ 5 "6.0000% 5 $.000 lei Aa sfDritul anului 9 valoarea net# conta7il# 5 "6.000 6.000 5 "0.000 lei Ealoarea recupera7il# 5 1.000 lei )e constat# o !epreciere !e ".000 lei ,n anul 96l societatea ,nregistrea*# o amorti*are !e 1.00003 5 3.000 lei 186. Eetermina'i !a"oarea costu"ui de ac,i i'ie pentru un sortiment de m#r*uri dintr2o societate care practic# !9n area "a pre' cu am#nuntu" dac# are o cot# medie de adaos de 20B (i !a"oarea %ncasat# din !9n are este de 35.200 u.m. @suma inc"ude TDAA. Re o"!are. BEF 5 $&'0"$&' 2 3<.$00 5 <.$00 u.m. Cost !e achi*iie 6 $0' 2 Cost !e achi*iie 5 30.000 u.m. Cost !e achi*iie 5 30.0000"($ 5 $5.000 u.m. 187. :e cump#r# materii prime %n !a"oare de 18.000 "ei$ transport inc"us %n *actur# 1.000 "ei$ remi # 800 "ei$ c,e"tuie"i sa"aria"e a*erente 0estionaru"ui ?.000 "ei. Eetermina'i !a"oarea costu"ui de ac,i i'ie. Re o"!are. Costul !e achi*iie 5 "5.000 6 ".000 500 5 "5.500 lei

%0

110. :e cump#r# un uti"a/ %n anu" 2005 "a pre'u" de 2?6.000 "ei$ inc"usi! TDA. Receptionarea (i punerea %n *unc'iune au "oc "a %nceputu" anu"ui 2006. Cum !or *i a*ectate situa'ii"e *inanciare a"e anu"ui 2005H Re o"!are. ,n anul $00< societatea ,nregistrea*# achi*iia astfel: ' 5 $3" Imo7ili*#ri ,n curs !e e2ecuie &&$6 BEF !e!ucti7il# &0& /urni*ori $&%.000 $00.000 &%.000

111. :e construie(te o c"#dire %n re0ie proprie$ "ucrarea %ncep9nd %n martie anu" N si *ina"i 9ndu2se %n octom+rie N>". Ein tota"u" de c,e"tuie"i %n sum# de 30.000 "ei$ ?0B sunt a*erente anu"ui N. Care !or *i modi*ic#ri"e %n situa'ii"e *inanciare a"e ce"or doi aniH Re o"!are. ,n anul 9 societatea ,nregistrea*# cheltuielile !up# natur# ,n sum# !e "$.000 lei i conta7ili*ea*# imo7ili*#ri ,n curs !e e2ecuie la costul !e "$.000 lei. Ge*ultatul anului 9 nu este afectat 3venitul !in pro!ucia !e imo7ili*#ri compensea*# cheltuielile !up# natur#4( ,n anul 96l societatea ,nregistrea*# cheltuieli !up# natur# ,n sum# !e "%.000 lei si recepia cl#!irii la costul !e 30.000 lei( ,nregistrDn! un venit !in pro!ucia !e imo7ili*#ri !e "%.000 lei. 9ici re*ultatul anului 96l nu este afectat. 112. Fn ec,ipament te,nic ac,i i'ionat %n anu" 2001 "a !a"oarea de 10.000 "ei amorti a+i" de0resi! %n 1 ani @coe*icient de amorti are de0resi!# C 2A este e!a"uat "a s*9r(itu" anu"ui 2006 @dup# 3 ani de uti"i areA "a !a"oarea /ust# de 1.000 "ei. Eac# se ap"ic# metoda ree!a"u#rii !a"orii +rute$ care !or *i e*ecte"e %n situa'ii"e *inanciareH Re o"!are. Cota !e amorti*are linear# 5 "0006 5 "6(6<' Cota !e amorti*are !egresiv# 5 "6(6<' 2 $ 5 33(33' Fmorti*area ,n anul $006 5 "0.000 2 33(33' 5 3.333 lei Fmorti*area ,n anul $00< 5 6.66< 2 33(33' 5 $.$$$ lei Fmorti*area ,n anul $00% 5 &.&&5 2 33(33' 5 ".&%$ lei Fmorti*area cumulat# 5 <.03< lei Ealoarea net# conta7il# 5 "0.000 <.03< 5 $.163 lei Coeficient !e reevaluare 5 6.0000$.163 5 $(0$5 Ealoarea 7rut# !up# reevaluare 5 "0.000 2 $(0$5 5 $0.$50 lei Fmorti*area cumulat# !up# reevaluare 5 <.03< 2 $(0$5 5 "&.$50 lei Ge*erva !in reevaluare 5 3.03< lei suplimentarea valorii 7rute: $"3" 5 @chipamente tehnologice 3maini( utila+e i instalaii !e lucru4 suplimentarea amorti*#rii cumulate: "05 Ge*erve !in reevaluare $%"3 <.$"3 Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor 5 "05 Ge*erve !in reevaluare "0.$50

,n 7ilan echipamentul este pre*entat la valoarea +ust# !e 6.000 lei( re*ultDn! o re*erv# !in reevaluare ,n capitalurile proprii !e 3.03< lei.

%"

113. O societate de produc'ie pre int# urm#toarea situa'ie a stocuri"or. produse *inite disponi+i"e %n depo it "a %nceputu" "unii 3.000 u.m.$ !a"oarea !9n #ri"or 26.600 u.m.$ e&c"usi! TDA$ stoc *ina" 2.000 u.m. Ltiind c# societatea practic# "a !9n are un adaos de 20B$ determina'i produc'ia "unii curente. Re o"!are. Ealoarea ieirilor !e pro!use finite la cost !e pro!ucie 5 $%.%000"($ 5 $&.000 u.m. )toc iniial 6 Intr#ri Ieiri 5 )toc final Intr#ri 5 )toc final )toc iniial 6 Ieiri Pro!ucia lunii curente 5 $.000 3.000 6 $&.000 5 $3.000 u.m. 11?. La 31 decem+rie N se cunosc urm#toare"e !a"ori conta+i"e. cont 301 C 20.000 u.m$ cont 371 C 6.000 u.m.4 cont 351 C 30.000 u.m. La 31 decem+rie N>" !a"ori"e conta+i"e sunt. cont 301 C21.000 u.m. (i cont 351 C 38.000 u.m.$ iar ce"e de in!entar. cont 301 C 21.000 u.m. (i cont 351 C 30.000 u.m. Care sunt e*ecte"e %n situa'ii"e *inanciare a"e anu"ui N>"H Re o"!are. a+ustarea !e valoare pentru materii prime este anulat#: 31" F+ust#ri pentru !eprecierea materiilor prime 5 <%"& Eenituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea activelor circulante %.000

i se constituie o a+ustare !e valoare pentru m#rfuri: 6%"& 5 Cheltuieli !e e2ploatare privin! a+ust#rile pentru !eprecierea activelor circulante 31< 5.000 F+ust#ri pentru !eprecierea m#rfurilor

118. In anu" 2005 se !9nd produse *inite unui c"ient pentru suma de 12.000 u.m.$ inc"usi! TDA. La s*9r(itu" anu"ui$ riscu" de ne%ncasare a crean'ei este de ?0B$ iar %n 2010 pro+a+i"itatea de %ncasare a acesteia de!ine de 30B. TDA !a putea *i recuperat# %n ca u" *a"imentu"ui c"ientu"ui. Care sunt modi*ic#ri"e situa'ii"or *inanciare %n cei doi aniH Re o"!are. ,n anul $001 se constituie o a+ustare !e valoare pentru creana clieni !e &0' 2 50.000 5 $0.000 u.m. ,n 7ilan creana clieni este pre*entat# la valoarea !e &$.000 u.m. ,n anul $0"0 a+ustarea !e valoare este !iminuat# la 30' 2 50.000 5 "5.000 u.m.( a!ic# cu 5.000 u.m. Ealoarea creanei clieni ,n 7ilan( la sfDritul anului $0"0( este !e &<.000 u.m. 111. :e !9nd m#r*uri a!9nd un cost de ac,i i'ie de 7.000 u.m. "a pre'u" de 11.000 u.m. @e&c"usi! TDAA$ a/ustare pentru depreciere e&istent# " .000 u.m.$ (i tit"uri @in!esti'ii pe termen scurtA "a !a"oarea de ?.000 u.m.$ costu" "or de ac,i i'ie *iind de 2.800 u.m. (i a/ustarea e&istent#$ de 800 u.m. Care !a *i inciden'a acestor opera'ii %n contu" de pro*it si pierdereH Re o"!are. vDn*area m#rfurilor generea*# urm#toarele ,nregistr#ri: &""" 5 <0< Clieni Eenituri !in vDn*area m#rfurilor i !esc#rcarea !in gestiune a m#rfurilor vDn!ute: 60< Cheltuieli cu m#rfurile 5 3<" .#rfuri 1.000

"".000

anularea a+ust#rii !e valoare r#mase f#r# o7iect:

%$

31< F+ust#ri pentru !eprecierea m#rfurilor

<%"& Eenituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea activelor circulante

".000

vDn*area investiiilor pe termen scurt generea*# urm#toarele ,nregis tr#ri: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 ' &.000 50% $.500 Flte investiii pe termen scurt i creane asimilate <6&$ ".500 CDtiguri !in investiii pe termen scurt ce!ate

anularea a+ust#rii !e valoare r#mase f#r# o7iect: 51% F+ust#ri pentru pier!erea !e valoare a altor investiii pe termen scurt i creane asimilate 5 <%6& Eenituri financiare !in a+ust#ri pentru pier!erea !e valoare a activelor circulante 500

,n urma acestor operaii( cifra !e afaceri crete cu "".000 u.m.( cheltuielile !in e2ploatare cresc cu %.000 u.m.( re*ultatul !in e2ploatare crete cu 3.000 u.m.( veniturile financiare cresc cu ".500 u.m.( cheltuielile financiare sca! cu 500 u.m.( re*ultatul financiar crete cu $.000 u.m. 115. :e emite un %mprumut o+"i0atar pentru 2.000 o+"i0a'iuni cu !a"oarea nomina"# de 2$8 u.m.$ pre' de emisiune 2$? u.m. Ram+ursarea se *ace prin metoda anuit#'i"or constante %n sum# de 5?8 u.m. pe o perioad# de 10 ani si rata anua"# a do+9n ii de 6B. Care este do+9nda ca"cu"at# pentru a" doi"ea anH Re o"!are. ,n primul an !o7Dn!a 5 %' 2 5.000 5 &00 u.m. Fnuitatea 5 <&5 u.m. Capitalul ram7ursat 5 3&5 u.m. Capital r#mas !e ram7ursat 5 5.000 3&5 5 &.655 u.m. ,n al !oilea an !o7Dn!a 5 %' 2 &.655 5 3<$ u.m. 116. Pe +a a urm#toare"or in*orma'ii$ determina'i !a"oarea +i"an'ier# a acti!e"or imo+i"i ate$ a acti!e"or circu"ante (i a capita"uri"or proprii$ con*orm O;<P nr. 3.088=2007. %mprumuturi acordate pe termen "un0. 183.000 u.m.4 construc'ii. 78?.000 u.m.4 a/ust#ri pentru deprecierea %mprumuturi"or acordate pe termen "un0. 18.580 u.m.4 in!esti'ii *inanciare pe termen scurt. 16.380 u.m.4 materia"e consuma+i"e. 216.000 u.m.4 *urni ori de+itori. 1?.128 u.m.4 pro!i ioane pentru riscuri (i c,e"tuie"i. 18.680 u.m.4 amorti area construc'ii"or. 38?.000 u.m.4 re er!e. 260.800 u.m.4 su+!en'ii pentru in!esti'ii. 18.000 u.m.4 capita" socia". 600.000 u.m.4 interese de participare de'inute pe termen "un0. 70.000 u.m.4 m#r*uri. 18.000 u.m.4 terenuri. 288.000 u.m.4 re u"tat reportat. 81.000 u.m. Re o"!are.

%3

)unt active imo7ili*ate: ,mprumuturile acor!ate pe termen lung 3la valoare net#4 63<.$50 u.m.8 construciile 3la valoare net#4 600.000 u.m.8 interesele !e participare 10.000 u.m. i terenurile $55.000 u.m. Ealoarea 7ilanier# total# este !e ".5%$.$50 u.m. )unt active circulante: investiiile financiare pe termen scurt 6%.350 u.m.8 materialele consuma7ile $6%.000 u.m.8 furni*orii !e7itori 6&."$5 u.m. i m#rfurile 65.000 u.m. Ealoarea 7ilanier# total# este !e &65.&<5 u.m. )unt capitaluri proprii: re*ervele $%0.500 u.m.8 capitalul social %00.000 u.m. i re*ultatul reportat 56.000 u.m. Ealoarea 7ilanier# total# este !e "."36.500 u.m. 117. %nre0istra'i urm#toare"e tran ac'ii con*orm O;<P nr. 3.088=2007. se !9nd 1.000 ac'iuni @interese de participareA "a pre'u" de !9n are de ? u.m.=actiune4 costu" de ac,i i'ie a" ac'iuni"or este de " u.m.=ac'iune4 se %ncasea # contra!a"oarea tit"uri"or !9ndute4 se ac,i i'ionea # 1.000 ac'iuni @tit"uri de p"asamentA "a pre'u" de 0$8 u.m.=ac'iune4 se !9nd 800 ac'iuni @tit"uri de p"asamentA "a pre'u" de !9n are de 0$5 u.m.=ac'iune4 costu" de ac,i i'ie a" ac'iuni"or este de 0$8 u.m.=actiune4 se !9nd ?00 ac'iuni @tit"uri de p"asamentA "a pre'u" de !9n are de 0$? u.m.=actiune4 costu" de ac,i i'ie a" ac'iuni"or este de 0$8 u.m.=actiune. Re o"!are. vDn*area a ".000 !e aciuni repre*entDn! interese !e participare( la preul !e & u.m. Fcestea au fost achi*iionate la preul !e l u.m.: &6" :e7itori !iveri 5 <6"" Eenituri !in titluri !e participare $63 Interese !e participare &.000

66&" Cheltuieli privin! imo7ili*#rile financiare ce!ate

".000

,ncasarea intereselor !e participare vDn!ute: 5"$" Conturi la 7#nci 5 &6" :e7itori !iveri &.000

se achi*iionea*# ".000 !e aciuni repre*entDn! titluri !e plasament la preul !e 0(5 u.m.: 50%" Flte titluri !e plasament 5 &6$ Cre!itori !iveri 500

se vDn! 500 !e titluri !e plasament la preul !e 0(< u.m.: 5"$" Conturi la 7#nci ' 350 50%" $50 Flte titluri !e plasament <6&$ "00 CDtiguri !in investiii financiare pe termen scurt ce!ate

se vDn! &00 !e titluri !e plasament la preul !e 0(& u.m.: ' 5 50%" 5"$" Flte titluri !e plasament Conturi la 7#nci 66&$ Pier!eri !in investiii financiare pe termen scurt ce!ate $00 "60 &0

150. %n "una mai 2010 societatea AL<A constat# c# a omis s# %nre0istre e %n conta+i"itatea anu"ui 2007 !enituri dintr2un contract de prest#ri ser!icii %n sum# de 50.000 u.m. AL<A constat# c# a omis s# %nre0istre e %ntre c,e"tuie"i"e

%&

anu"ui 2007 *actura primit# de "a un *urni or de prest#ri ser!icii. Da"oarea ser!icii"or prestate *#r# TDA este de 100.000 u.m. Cum %nre0istrea # AL<A corectarea acestor erori con*orm Ordinu"ui ministru"ui *inan'e"or pu+"ice nr. 3.088=2007H Re o"!are. ,nregistrarea facturii omise pentru serviciile prestate: &""" Clieni 5 ' %6.%00 ""<& <0.000 Ge*ultatul reportat provenit !in corectarea erorilor conta7ile &&$< BEF colectat# "6.%00

corectarea erorii conta7ile legate !e factura primit# !e la un furni*or !e servicii: ' 5 &0" /urni*ori ""<& Ge*ultatul reportat provenit !in corectarea erorilor conta7ile &&$6 BEF !e!ucti7il# "$&.000 "00.000 $&.000

151. %ntreprinderea AL<A pre int# urm#toare"e in*orma'ii %n +i"an' "a s*9r(itu" e&erci'iu"ui N. C"ien'i C 300 u.m. @100 F:E & 3 u.m.=F:EA Cont "a +anc# %n de!i e C 100 u.m. @100 F:E & " u.m.=F:EA Eatorii C 300 u.m. Capita" socia" C100 u.m. %n timpu" e&erci'iu"ui N>" se %ncasea # crean'a *a'# de c"ientu" e&tern "a cursu" de 2 u.m.=F:E. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N>" cursu" de sc,im+ este de 2$8 u.m.=F:E. E*ectua'i %nre0istr#ri"e corespun #toare %n conta+i"itate$ %ntocmi'i +i"an'u" conta+i" dup# aceste %nre0istr#ri (i ca"cu"a'i *"u&u" net de tre orerie din e&p"oatare uti"i 9nd metoda indirect#. Re o"!are. ,nregistr#rile ,n conta7ilitate sunt urm#toarele: ,ncasarea creanei: ' 5 5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# 665 Cheltuieli !in !iferene !e curs valutar Fceast# !iferen# !e curs valutar este reali*at#. actuali*area sol!ului contului !e !isponi7il ,n valut# la cursul !e ,nchi!ere 3"00 H): 2 3$(5 "4 6 "00 H): 2 3$(5 $4 5 $00 u.m.4: 5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# 5 <65 Eenituri !in !iferene !e curs valutar $00 &""" Clieni 300 $00 "00

Fceast# !iferen# !e curs valutar 3$00 u.m.4 se refer# la lichi!it#i i tre7uie pre*entat# !istinct ,n ta7loul flu2urilor !e tre*orerie. ,n urma acestor operaii( informaiile !in 7ilan se pre*int#( la sfDritul e2erciiului 96l( astfel: Clieni 5 - u.m. Cont la 7anc# ,n !evi*e 5 500 u.m. 3$00 2 $(54 :atorii 5"00 u.m. Capital social 5 300 u.m. Ge*ultatul e2erciiului 5"00 u.m. :ac# am reconstitui flu2ul !e tre*orerie !in e2ploatare prin meto!a in!irect# ar tre7ui s# proce!#m astfel: Ge*ultatul e2erciiului 3 4 :iferena !e curs nereali*at# aferent# lichi!it#ilor 3cDtig4 6"00 $00

%5

354 Ge*ultatul !in e2ploatare ,naintea !e!ucerii variaiei necesarului !e fon! !e rulment 3 4 Eariaia creanelor clieni 354 /lu2ul !e tre*orerie !in e2ploatare

"00 30 3004 5 6300 6$00

152. :ocietatea AL<A are un capita" socia" %n sum# de 8.000 "ei repre ent9nd 2.800 ac'iuni cu o !a"oare nomina"# de 2 "ei=ac'iune. :ocietatea procedea # "a r#scump#rarea %n !ederea anu"#rii a unui num#r de 800 ac'iuni "a un pre' de r#scump#rare de 2 "ei=ac'iune. :e diminuea # !a"oarea capita"u"ui socia" pentru ac'iuni"e r#scump#rate. :# se e*ectue e %nre0istr#ri"e conta+i"e con*orm O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. r#scump#rarea propriilor aciuni: "01" Fciuni proprii !einute pe termen scurt 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei ".000

anularea aciunilor r#scump#rate la valoarea lor nominal#: "0"$ Capital su7scris v#rsat 5 "01" Fciuni proprii !einute pe termen scurt ".000

153. %ntreprinderea AL<A pre int# urm#toare"e in*orma'ii %n +i"an' "a %nceputu" e&erci'iu"ui N. Fti"a/e @!a"oare net#A C 1.800 u.m. Cont "a +anc# C 8.000 u.m. <urni ori de imo+i"i #ri C ?.800 u.m. Capita" socia" C 2.000 u.m. Amorti area cumu"at# a*erent# uti"a/e"or este de 800 u.m. %n cursu" e&erci'iu"ui au "oc opera'ii"e. ac,i i'ia unui uti"a/4 p"ata *urni ori"or de imo+i"i #ri4 !9n area unui uti"a/ "a pre'u" de !9n are de 800 u.m.$ TDA 2?B. Da"oarea +rut# a uti"a/u"ui !9ndut este de ?00 u.m.$ amorti area cumu"at#$ de 300 u.m. In*orma'ii"e din +i"an'$ dup# aceste opera'ii$ se pre int# ast*e". Fti"a/e @!a"oare net#A C 2.?00 u.m. TDA de recuperat C120 u.m. Cont "a +anc# C 3.078 u.m. <urni ori de imo+i"i #ri C 3.170 u.m. Capita" socia" C 2.000 u.m. Re u"tat C ?00 u.m. E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e corespun #toare (i determina'i suma p"#tit# *urni ori"or de imo+i"i #ri. Re o"!are. )ol! iniial &0& Gula+ cre!itor &0& Gula+ !e7itor &0& 5 )ol! final &0& Plata c#tre furni*orul !e imo7ili*#ri 5 Gula+ !e7itor &0& 5 )ol! iniial&0& 6 Gula+ cre!itor&0& )ol! final&0& )ol!urile sunt oferite !e 7ilanul conta7il. Ealoarea achi*iiei utila+ului poate fi reconstituit# astfel: )ol! iniial$"3" 6 Gula+ !e7itor$"3" Gula+ cre!itor$"3" 5 )ol! final$"3" Gula+ !e7itor$"3" 5 )ol! fmal$"3" )ol! iniial$"3" 6 Gula+ cre!itor$"3" 5 3$.&00 6 $004 3".500 6 5004 6 &00 5 ".000 u.m. Gula+ cre!itor&0&5 ".000 2 "($& 5 ".$&0 u.m. Gula+ !e7itor&0& 5 &.500 3."10 6 ".$&0 5 $.550 u.m. achi*iia unui utila+: ' 5 &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri $"3" @chipamente tehnologice &&$6 BEF !e!ucti7il# &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 5 vDn*area unui utila+: &6" :e7itori !iveri 5 ' <5%3 Eenituri !in ce!area activelor &&$< BEF colectat# 6$0 500 "$0 %6 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei ".$&0 ".000 $&0 $.550

' 5 $%"3 Fmorti*area echipamentelor tehnologice 65%3 Cheltuieli !in ce!area activelor

$"3" @chipamente tehnologice

&00 300 "00

15?. Intreprinderea AL<A pre int# urm#toare"e in*orma'ii %n +i"an' "a s*9r(itu" e&erci'iu"ui N. ;#r*uri C 8.000 u.m. Cont "a +anc# C 20.000 u.m. %mprumuturi din emisiunea de o+"i0a'iuni C 10.000 u.m. Capita" socia" C 18.000 u.m. Prima de ram+ursare a*erent# %mprumutu"ui o+"i0atar de "a %nceputu" anu"ui este de 2.000 u.m.$ iar "a s*9r(itu" anu"ui este de 1.000 u.m. %n cursu" e&erci'iu"ui N se emit 100 o+"i0a'iuni. Eup# aceast# nou# emisiune de o+"i0a'iuni$ in*orma'ii"e din +i"an' se pre int# ast*e". ;#r*uri C 8.000 u.m. Cont "a +anc# C 26.000 u.m. %mprumuturi din emisiunea de o+"i0a'iuni C 16.000 u.m. Capita" socia" C 18.000 u.m. E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e "e0ate de emisiunea o+"i0a'iuni"or (i determina'i pre'u" de emisiune. Re o"!are. :ac# ar tre7ui s# reconstituim flu2ul !e tre*orerie care re*ult# !in vDn*area o7ligaiunilor( ar tre7ui s# proce!#m astfel: )ol! iniial cre!itor"6" 6 Gula+ cre!itor"6" Gula+ !e7itor"6" 5 )ol! final cre!itor"6" ,ncasarea 5 Gula+ cre!itor"6" Gula+ !e7itor"61 Gula+ cre!itor"6" 5 )ol! final cre!itor"6" )ol! iniial cre!itor"6" 6 Gula+ !e7itor"6" )# ne amintim c# ,n 7ilanul conta7il ,ntocmit conform -./P nr. 3.0550$001( ,mprumutul o7ligatar evaluat la pre !e ram7ursare este corectat prin sc#!ere cu prima !e ram7ursare. Prin urmare( pentru a reconstitui sol!urile !atoriei va tre7ui s# a!#ug#m la valoarea !in 7ilan prima !e ram7ursare. )ol! iniial cre!itor"6" 5 "0.000 6 $.000 5 "$.000 u.m. )ol! final cre!itor"6" 5 "%.000 6 6.000 5 $&.000 u.m. 9u s au ram7ursat ,mprumuturi o7ligatare. Ge*ult# c#: Gula+ cre!itor"6" 5 $&.000 "$.000 6 - 5 "$.000 u.m. ,ncasarea 5 "$.000 &.000 5 %.000 u.m. ) au efectuat urm#toarele ,nregistr#ri: su7scrierea o7ligaiunilor: ' 5 "6" ,mprumuturi !in emisiunea !e o7ligaiuni &6" :e7itori !iveri "61 Prime privin! ram7ursarea o7ligaiunilor &.000 ,ncasarea contravalorii o7ligaiunilor: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 &6" :e7itori !iveri %.000 100 "50 330 "$0 $00 50 "<5 ""0 $0 "&5 %0 30 <0 "$.000 %.000

158. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii @u.m.A. Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite Eenituri ,nregistrate ,n avans Eenituri !in servicii prestate Eenituri !in provi*ioane pentru riscuri i cheltuieli Cheltuieli cu personalul Eariaia stocurilor 3!e stoca+4 Eenituri !in pro!ucia !e imo7ili*#ri corporale Eenituri !in su7venii pentru investiii Eenituri !in su7venii !e e2ploatare pentru plata personalului Eenituri !in chirii Eenituri !in !ivi!en!e Eenituri !in creane reactivate Cheltuieli privin! !o7Dn*ile

%<

Cheltuieli cu energia i apa Cheltuieli privin! a+ust#rile pentru !eprecierea activelor circulante Cheltuieli cu materiile prime

%5 $5 "30

Ca"cu"a'i ci*ra de a*aceri net#$ !enituri"e din e&p"oatare (i c,e"tuie"i"e de e&p"oatare$ con*orm O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are.

Cifra !e afaceri 5 Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite 100 6 Eenituri !in servicii prestate 330 6 Eenituri !in chirii "&5 C 1.358 Eenituri !in e2ploatare 5 Cifra !e afaceri l .3<5 Eariaia stocurilor 3!estoca+4 50 6 Eenituri !in pro!ucia !e imo7ili*#ri corporale "<5 6 Eenituri !in su7venii pentru investiii ""0 C 1.110 Cheltuieli !in e2ploatare 5 Cheltuieli cu materiile prime "30 6 Cheltuieli cu personalul $00 Eenituri !in su7venii !e e2ploatare pentru plata personalului 6 Cheltuieli cu energia i apa %5
Eenituri !in provi*ioane pentru riscuri i cheltuieli "$0 6 Cheltuieli privin! a+ust#rile pentru !eprecierea activelor circulante Eenituri !in creane reactivate 30 C 250 $5

$0

151. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii @%n u.m.A. c,e"tuie"i cu amorti area imo+i"i #ri"or 3204 stocuri "a 01.01.N. 5004 datorii din e&p"oatare "a 31.12.N. 6004 re u"tat %nainte de impo itare 1.1004 !enituri %n a!ans "a 31.12.N. 500 @din care ??0 su+!en'ii pentru in!esti'iiA4 !enituri din a/ust#ri pentru deprecierea m#r*uri"or 1584 !enituri din su+!en'ii pentru in!esti'ii 1?04 crean'e din e&p"oatare "a 01.01 .N. ?004 !enituri din cesiunea imo+i"i #ri"or corpora"e 1204 datorii din e&p"oatare "aO".OLN. 1604 stocuri "a 31.12.N. 8804 !enituri %n a!ans "a 01.01.N. 600 @din care 860 su+!en'ii pentru in!esti'iiA4 crean'e din e&p"oatare "a 31.12.N. 3004 c,e"tuia"a cu impo itu" pe pro*it 3004 costu" de ac,i i'ie a" imo+i"i #ri"or corpora"e !9ndute ?004 amorti area cumu"at# a*erent# imo+i"i #ri"or corpora"e !9ndute 2004 impo it pe pro*it p"#tit 220. Ca"cu"a'i *"u&u" net de tre orerie a*erent acti!it#'ii de e&p"oatare. Re o"!are. )e utili*ea*# meto!a in!irect#: Ge*ultat ,nainte !e impo*itare ".600 6 Cheltuieli cu amorti*area imo7ili*#rilor 3$0 Eenituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea m#rfurilor Eenituri !in su7venii pentru investiii "&0 Eenituri !in cesiunea imo7ili*#rilor corporale "$0 6 Cheltuieli cu activele ce!ate $00 Ge*ultat ,nainte !e variaia 9/G l .6%5 6 )c#!erea stocurilor "50 6 )c#!erea creanelor !in e2ploatare "00 )c#!erea !atoriilor !in e2ploatare "$0 6 Creterea veniturilor ,n avans &0 Impo*it pe profit pl#tit $$0 5 /lu2 net !e tre*orerie !in activitatea !e e2ploatare ".635

"<5

155. :e dau urm#toare"e in*orma'ii %n conturi @so"duri *ina"eA "a s*9r(itu" anu"ui N. !9n #ri de produse *inite 1.000 "ei4 !9n #ri de m#r*uri 1.600 "ei4 costu" m#r*uri"or !9ndute " .200 "ei4 !enituri a*erente costuri"or stocuri"or de produse @so"d de+itorA 600 "ei4 %%

!enituri din su+!en'ii de e&p"oatare a*erente ci*rei de a*aceri nete 500 "ei4 produc'ie imo+i"i at# 8.000 "ei. Con*orm O;<P nr. 3.088=2007$ ca"cu"a'i ci*ra de a*aceri net# (i tota" !enituri din e&p"oatare. Ge*olvare: K EDn*#ri !e pro!use finite 6.000 lei 5 Pro!ucia vDn!ut# 6.000 lei 6 EDn*#ri !e m#rfuri 6 Eenituri !in su7venii !e e2ploatare aferente cifrei !e afaceri <00 lei 5 Cifra !e afaceri net# Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use 3sol! !e7itor4 %00 lei 6 Pro!ucia imo7ili*at# 5.000 lei 5 Botal venituri !in e2ploatare

".%00 lei %.500 lei "$.<00 lei

156. ;ARTINA :A %nc,eie un contract pentru e&ecutarea unor presta'ii %n !a"oare tota"# de " .000 "ei$ iar durata de rea"i are este de 3 ani. Costuri"e a*erente ser!icii"or prestate sunt %n tota" de 680 "ei$ iar costuri"e a*erente ser!icii"or prestate pentru *iecare an %n core"a'ie cu stadiu" de e&ecu'ie sunt. anu" " C 200 "ei4 anu" 2 C 300 "ei4 anu" 3 C 380 "ei. Ca"cu"a'i !enituri"e recunoscute anua" con*orm procentu"ui de e&ecu'ie (i preci a'i %nre0istrarea conta+i"# a*erent# anu"ui " @se ap"ic# IA: 16 JDenituriKA. Re o"!are. Fnul " $ 3 Eenituri recunoscute anual conform meto!ei procentului !e e2ecuie 3$000%504 2 ".000 lei 5 $35($1& lei 33000%504 2 ".000 lei 5 35$(1&" lei 33500%504 2 ".000 lei 5 &""(<65 lei

Fnul ": &""" Clieni 5 <0& $35($1& lei Eenituri !in lucr#ri e2ecutate i servicii prestate

157. :ocietatea ;ARTINA :A %nc,iria # %n re0im de "easin0 opera'iona" o c"#dire necesar# des*#(ur#rii produc'iei %n urm#toare"e condi'ii. durata contractu"ui de "easin0 3 ani4 p"#'i"e se e*ectuea # trimestria" (i sunt %n sum# de 20.000 "ei *iecare4 !a"oarea c"#dirii 700.000 "ei4 durata de !ia'# 20 ani. Preci a'i %nre0istr#ri"e conta+i"e e*ectuate de "ocatar (i de "ocator con*orm IA: 15 JContracte de "easin0K. Re o"!are. ,nregistrarea contractului !e leasing la locatar: a4 Primirea facturii: ' 5 &0" /urni*ori 6"$ Cheltuieli cu re!evenele( locaiile !e gestiune i chiriile &&$6 BEF !e!ucti7il# ,nregistrarea contractului !e leasing la locator: a4 @miterea facturii repre*entDn! rata trimestrial#: &""" Cheltuieli cu re!evenele( locaiile !e gestiune i chiriile 5 ' <06 Eenituri !in re!evene( locaii !e gestiune i chirii &&$< BEF colectat# $&.%00 lei $0.000 lei $&.%00 lei $0.000 lei &.%00 lei

&.%00 lei %1

74 ,nregistrarea amorti*#rii cl#!irii: 100.000 lei: $0 ani 5 &5.000 lei0an Fmorti*area lunar# 5 &5.000 lei 0 "$ luni 5 3.<50 lei 6%" 5 $%" Fmorti*#ri privin! imo7ili*#rile corporale 3.<50 lei Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*#rile( provi*ioanele i a+ust#rile pentru !epreciere 160. :ocietatea de'ine o cate0orie de imo+i"i #ri necorpora"e ac,i i'ionate "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N22 cu 80.000 u.m. Imo+i"i #ri"e se amorti ea # "inear %ncep9nd cu " ianuarie N21$ pe o durat# de 8 ani. La 31 decem+rie N$ conducerea %ntreprinderii decide ree!a"uarea imo+i"i #ri"or necorpora"e. Da"oarea /ust# a acestora este estimat# "a 18.000 u.m. La 31 decem+rie N>"$ 'in9nd cont de sc,im+#ri"e inter!enite pe pia'#$ imo+i"i #ri"e sunt din nou ree!a"uate. Da"oarea /ust# este estimat# "a 10.000 u.m. :# se conta+i"i e e di*eren'e"e constatate "a 31.12.N (i "a 31.12.N>1$ (tiind c# societatea *o"ose(te ca procedeu de ree!a"uare anu"area amorti #rii cumu"ate (i ree!a"uarea !a"orii nete$ con*orm O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. Costul !e achi*iie al imo7ili*#rilor necorporale 5 50.000 u.m. Fmorti*area anual# 5 50.000 u.m. 0 5 ani 5 "0.000 u.m. Ealoarea conta7il# net# la 3"."$.9 5 50.000 $ 2 "0.000 5 30.000 u.m. Ealoarea +ust# la 3"."$.9 5 "5.000 u.m. :iferen# nefavora7il# !e valoare 5 30.000 "5.000 5 "5.000 u.m. Aa 3"."$.9 se conta7ili*ea*# !iferena nefavora7il# !e valoare pe seama cheltuielilor: Cheltuieli 5 cu provi*ioanele pentru !eprecierea imo7ili*#rilor Provi*ion "5.000 pentru !eprecierea imo7ili*#rilor necorporale

Fmorti*area anual# ,ncepDn! cu 96l 5 "5.000 u.m. 0 3 ani 5 5.000 u.m. Ealoarea conta7il# net# la 3"."$.96" 5 "5.000 5.000 5 "0.000 u.m. Ealoarea +ust# 5 60.000 u.m. :iferen# favora7il# !e valoare 5 60.000 "0.000 5 50.000 u.m. Aa3"."$.96l: a4 )e conta7ili*ea*# un venit pentru a compensa cheltuiala recunoscut# la3"."$.9: Provi*ion pentru !eprecierea imo7ili*#rilor necorporale 5 Eenituri !in "5.000 provi*ioane pentru !eprecierea imo7ili*#rilor

74 )e anulea*# amorti*area cumulat# ,n e2erciiile 9 "( 9 i 96l i se !iminuea*# valoarea !e intrare a imo7ili*#rilor: Fmorti*area imo7ili*#rilor necorporale 5 Imo7ili*#ri necorporale $5.000

c4 )e reevaluea*# valoarea net# a imo7ili*#rilor necorporale: Imo7ili*#ri necorporale 5 Ge*erve !in reevaluare 35.000

161. :ocietatea de'ine o cate0orie de imo+i"i #ri necorpora"e ac,i i'ionate "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N22 cu 80.000 u.m. Imo+i"i #ri"e se amorti ea # "inear %ncep9nd cu " ianuarie N21$ pe o durat# de 8 ani. La 31 decem+rie N$ conducerea %ntreprinderii decide ree!a"uarea imo+i"i #ri"or necorpora"e. Da"oarea /ust# a acestora este estimat# "a 18.000 u.m. La 31 decem+rie N>"$ 'in9nd cont de sc,im+#ri"e inter!enite pe pia'#$ imo+i"i #ri"e sunt din nou ree!a"uate. Da"oarea /ust# este estimat# "a 10.000 u.m. :# se conta+i"i e e di*eren'e"e constatate "a 31.12.N (i "a 31.12.N>1$ (tiind c# societatea *o"ose(te ca procedeu de ree!a"uare ree!a"uarea !a"orii +rute$ con*orm O;<P nr. 3.088=2007. 10

Re o"!are. Costul !e achi*iie al imo7ili*#rilor necorporale 5 50.000 u.m. Fmorti*area anual# 5 50.000 u.m. 0 5 ani 5 "0.000 u.m. Ealoarea conta7il# net# la3"."$.9 5 50.000 $2l-.--- 5 30.000u.m. Ealoarea +ust# la 3"."$.9 5 "5.000 u.m. :iferen# nefavora7il# !e valoare 5 30.000 "5.000 5 "5.000 u.m. Aa 3"."$.9 se conta7ili*ea*# !iferena nefavora7il# !e valoare pe seama cheltuielilor: Cheltuieli 5 Provi*ion pentru !eprecierea imo7ili*#rilor necorporale cu provi*ioanele pentru !eprecierea imo7ili*#rilor "5.000

Fmorti*area anual# ,ncepDn! cu 96l 5 "5.000 u.m. 0 3 ani 5 5.000 u.m. Ealoarea conta7il# net# la 3"."$.96" 5 "5.000 5.000 5 "0.000 u.m. Ealoarea +ust# 5 60.000 u.m. :iferen# favora7il# !e valoare 5 60.000 "0.000 5 50.000 u.m. Aa 3"."$.96" se conta7ili*ea*# un venit pentru a compensa cheltuiala recunoscut# la 3"."$.9: Provi*ion 5 Eenituri !in provi*ioane pentru !eprecierea imo7ili*#rilor pentru !eprecierea imo7ili*#rilor necorporale Aa aceeai !at# se reali*ea*# urm#toarele operaii: calculul raportului ,ntre valoarea +ust# i valoarea net# conta7il# a imo7ili*#rilor necorporale: 60.000 0 350.000 $5.0004 5 $(& reevaluarea valorii !e intrare a imo7ili*#rilor necorporale i a amorti*#rii cumulate( ceea ce con!uce la: Costul reevaluat al imo7ili*#rilor: 50.000 2 $(& 5 "$0.000 u.m. Fmorti*#rile cumulate reevaluate: $5.000 2 $(& 5 60.000 u.m. 60.000 u.m. -peraia !e reevaluare va fi conta7ili*at# astfel: Imo7ili*#ri necorporale 5 ' <0.000 Fmorti*area imo7ili*#rilor necorporale 35.000 Ge*erve !in reevaluare 35.000 "5.000

162. %n e&erci'iu" N$ %ntreprinderea AL<A p"#te(te %ntreprinderii BETA c,iria a*erent# e&erci'iu"ui curent (i urm#tori"or 2 ani pentru un depo it %nc,iriat. C,iria anua"# este de 10.000 "ei. Care este inciden'a ap"ic#rii principiu"ui independen'ei e&erci'ii"or %n conta+i"itatea societ#'i"or AL<A (i BETAH Re o"!are. %n conta+i"itatea societ#'ii AL<A. ,n e2erciiul 9: plata chiriei aferente perioa!ei curente: 6"$ 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei Cheltuieli cu re!evenele( locaiile !e gestiune i chiriile plata chiriei ,n avans: &<" Cheltuieli ,n avans ,n e2erciiul 96": recunoaterea cheltuielii cu chiria: 6"$ 5 &<" Cheltuieli ,n avans "0.000 1" 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei $0.000 "0.000

Cheltuieli cu re!evenele( locaiile !e gestiune i chiriile ,n e2erciiul 96$: recunoaterea cheltuielii cu chiria: 6"$ 5 &<" Cheltuieli ,n avans Cheltuieli cu re!evenele( locaiile !e gestiune i chiriile "0.000

%n conta+i"itatea societ#'ii BETA. ,n e2erciiul 9: ,ncasarea chiriei aferente perioa!ei curente: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 <06 "0.000 Eenituri !in re!evene( locaii !e gestiune si chirii ,ncasarea chiriei ,n avans: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei ,n e2erciiul 96": recunoaterea venitului cu chiria: &<$ Eenituri ,n avans 5 <06 ,n e2erciiul 96$: recunoaterea venitului cu chiria: &<$ Eenituri ,n avans 5 <06 "0.000 Eenituri !in re!evene( locaii !e gestiune si chirii "0.000 Eenituri !in re!evene( locaii !e gestiune si chirii 5 &<$ Eenituri ,n avans $0.000

163. La %nc,iderea e&erci'iu"ui N$ acti!e"e societ#'ii AL<A cuprind. un uti"a/ a c#rui !a"oare net# conta+i"# este de 30.000 I4 acest uti"a/ a *ost ac,i i'ionat "a 01.0?.N22$ atunci c9nd un do"ar !a"ora 2$6 "ei4 un teren ac,i i'ionat "a un cost de 10.000 I$ %n N2? @cursu" do"aru"ui "a data ac,i i'iei *iind de 2$8 "eiA$ (i ree!a"uat "a 31.12.N21 "a ni!e"u" sumei de 20.000 I$ dat# "a care do"aru" !a"ora 3 "ei4 un stoc de m#r*uri cump#rat "a 30.06 .N "a un cost de ?.000 I @cursu" i"ei. 3$1 "ei=IA (i depreciat pentru 10B din !a"oare "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N4 o crean'# de 6.000 I pri!ind drepturi"e asupra unui c"ient str#in$ corespun #toare unei !9n #ri e*ectuate "a 01.11.N$ atunci c9nd do"aru" era cotat "a ni!e"u" de 3$16 "ei4 suma de 1.000 I$ %n casierie. Cursu" do"aru"ui "a 31.12.N este de 3$2 "ei=I. Cum sunt e!a"uate aceste e"emente %n +i"an' con*orm O;<P nr. 3.088=2007H Re o"!are. Aa fiecare !at# a 7ilanului: a4 elementele monetare e2primate ,n valut# tre7uie evaluate la cursul !e ,nchi!ere8 74 elementele nemonetare ,nregistrate la cursul istoric i e2primate ,n valut# tre7uie evaluate la cursul !e schim7 !e la !ata efectu#rii tran*aciei8 i c4 elementele nemonetare ,nregistrate la valoarea +ust# i e2primate ,n valut# tre7uie evaluate la cursul !e schim7 e2istent ,n momentul !etermin#rii valorilor respective. ,n 7ilanul !e la 3"."$.9( elementele pre*entate anterior sunt evaluate !up# cum urmea*#: @lementele 7ilaniere )uma ,n !olari Cursul !e schim7 3($ 3($ )uma ,n unitatea !e m#sur# 3u.m.4 ,n care se face conversia 3.$00 $5.600 1$

@lemente monetare: convertite la cursul !e ,nchi!ere: Aichi!it#i Creane ".000 %.000

@lemente nemonetare evaluate la costul istoric: convertite la cursul *ilei achi*iiei: Htila+e @lemente nemonetare reevaluate sau !epreciate: convertite la cursul *ilei a+ust#rii !e valoare: Berenuri )tocuri !e m#rfuri
C4

30.000

$(%

%&.000

$0.000 3.600
C4

3 3($

60.000 "".5$0

4.000 $ 4.000 $ ! "0# $ %.&00 $

16?. :e consider# o !9n are %n !a"oare de 30.000 "ei$ ac,ita+i"# dup# 10 de i"e sau imediat$ cu un scont de decontare de 2B. Care este so"u'ia conta+i"#$ con*orm O;<P nr. 3.088=2007$ %n situa'ia %n care c"ientu" p"#te(te "a scaden'# !9n area o+i(nuit# @*#r# a +ene*icia de scontAH Re o"!are. &"" Clieni 5 <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor 30.000

168. :e consider# o !9n are %n !a"oare de 30.000 "ei$ ac,ita+i"# dup# 10 de i"e sau imediat$ cu un scont de decontare de 2B. Care este so"u'ia conta+i"#$ con*orm O;<P nr. 3.088=2007$ %n situa'ia %n care c"ientu" p"#te(te imediat @+ene*icia # de scontAH Re o"!are. Planul conta7il !in ca!rul -./P nr. 3.0550$001 menine contul 66< OCheltuieli privin! sconturile acor!ateP( sugerDn! c# se p#strea*# tratamentul conta7il conform c#ruia se consi!er# scontul acor!at o cheltuial#. ,n aceste con!iii( pentru e2emplul pre*entat mai sus( ,ntreprin!erea care acor!# scontul ,nregistrea*#: ' 5 <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &""" Clieni 66< Cheltuieli privin! sconturile acor!ate Ti 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 &""" Clieni $1.&00 30.000 $1.&00 600

161. :ocietatea AL<A !inde societ#'ii BETA un stoc de mar*# %n urm#toare"e condi'ii. pre'u" de !9n are 180.000 "ei ac,ita+i"i dup# 10 de i"e sau imediat$ cu ap"icarea unui scont de 2B dac# p"ata se *ace pe "oc. Care este tratamentu" conta+i" "a AL<A (i BETA dac# se ap"ic# pre!ederi"e O;<P nr. 3.088=2007H Re o"!are. ,nregistr#rile efectuate !e FA/F sunt urm#toarele: !ac# ,ncasarea se face pe loc: ' 5 <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &""" Clieni 66< Cheltuieli privin! sconturile acor!ate Ti 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 !ac# ,ncasarea are loc !up# 60 !e *ile: &"" Clieni 5 <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor Ti( !up# 60 !e *ile: 13 "50.000 "50.000 "&<.000 3.000 "&<.000

&""" Clieni

5"$" Conturi la 7#nci ,n lei In conta7ilitatea societ#ii S@BF se ,nregistrea*#: !ac# plata se efectuea*# pe loc: 3<" .#rfuri Tl &0" /urni*ori 5 5 ' &0" /urni*ori <6< Eenituri !in sconturi o7inute

&"" Clieni "50.000

"50.000 "&<.000 3.000

5"$" Conturi la 7#nci ,n lei "&<.000

!ac# plata se face !up# 60 !e *ile: 3<" .#rfuri Ti( !up# 60 !e *ile: &0" /urni*ori 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei "50.000 5 &0" /urni*ori "50.000

165. :ocietatea comercia"# AL<A :A rea"i ea # din produc'ie proprie dou# sortimente de produse *inite$ PI (i P2. La %nceputu" "unii martie$ situa'ia stocuri"or era urm#toarea. PI. 250 +uc#'i$ e!a"uate "a costu" standard de 10 u.m.=+uc.4 P2. 1.000 +uc#'i$ e!a"uate "a costu" standard de ?0 u.m.=+uc. Ei*eren'a de pre' a*erent# ce"or dou# stocuri este de 18.100 u.m. @ne*a!ora+i"#A. %n cursu" "unii au "oc opera'ii"e. 1. :e o+'in produse *inite. PI. 100 +uc#'i4 P2. 100 +uc#'i. :e !9nd produse *inite c"ientu"ui CI. <actura cuprinde. PI. 80 +uc#'i$ pre' de !9n are 18 u.m.=+uc.4 P2. 200 +uc#'i$ pre' de !9n are ?1 u.m.=+uc.4 TDA 17B. :e e&port# ?00 +uc#'i P2 c"ientu"ui e&tern C2$ "a pre'u" de 30 I=+uc.$ curs de sc,im+ " I C 3$8 u.m. La s*9r(itu" "unii martie se ca"cu"ea # costu" e*ecti! a" produse"or *inite. costu" e*ecti! a" produse"or PI este de 12 u.m.=+uc.$ iar ce" a" produse"or P2 este de 38 u.m.=+uc. :e %nre0istrea # di*eren'e"e constatate.

2.

3. ?.

:# se %nre0istre e %n conta+i"itate opera'ii"e de mai sus$ dac# e!a"uarea stocuri"or de produc'ie se *ace "a cost standard. Re o"!are. : )i 3"4 )f 3&5.0" $.<00 500 ".000 3.$00 C 3$4 : )i 3"4 )f 3&5.0$ &0.000 %.000 $&.000 "6.000 &0.000 C 3$4 334 : )i 3&a4 3&a4 )f 3&%5 "5.600 &.630 $00 3.000 %."<0 C 3&74

". -7inerea !e pro!use finite: ' 5 <"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use $5.000 3&5.0" Pro!use finite PI ".000 3&5.0$ Pro!use finite P$ $&.000 $. EDn*area !e pro!use finite:

1&

&"""0C" Clieni 5 ' <0" Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite &&$< BEF colectat# <"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use 5 3. @2portul !e pro!use finite: &"""0C$ Clieni <"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use

"$.33% 1.150 $.3%% %.500 500 %.000 &$.000

' 3&5.0" Pro!use finite PI 3&5.0$ Pro!use finite P$

5 <0" Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite 5 3&5.0$ Pro!use finite P$ "6.000

&. Aa sfDritul perioa!ei !e gestiune: a4 Calculul i ,nregistrarea !iferenelor !e cost aferente intr#rilor ,n stoc: :iferena aferent# pro!uselor PI 5 "00 7uc. 2 3"0 "$4 5 $00 u.m. 3nefavora7il#4: 3&%5 :iferene !e pre la pro!use finite 5 <"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use $00

:iferena aferent# pro!uselor P$ 5 600 7uc. 2 3&0 354 5 63.000 u.m. 3favora7il#4: <"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use 5 3&%5 :iferene !e pre la pro!use finite 3.000

74 Calculul i ,nregistrarea !iferenelor !e cost aferente ieirilor !in stoc:

:iferena aferent# ieirilor 5 Ge 3&5 2 M 5 $&.500 2 0("%1 5 &.630(5 u.m. <"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use 5 3&%5 :iferene !e pre la pro!use finite &.630(5

166. :ocietatea comercia"# AL<A :A pre int#$ "a %nceputu" "unii martie$ urm#toarea situa'ie a stocu"ui de mar*# ;". :i351 C 50 +uc. & 51? "ei=+uc. C ?7.760 "ei :i356 C 5.000 "ei :i &&$% C 5.760 "ei %n cursu" "unii martie au "oc opera'ii"e. 1. Ac,i i'ie de m#r*uri$ 8 +uc. ;" "a costu" de 100 "ei=+uc.$ TDA 2?B4 2. D9n are de m#r*uri "a pre'u" de !9n are cu am#nuntu" @inc"usi! TDAA de 25.810 "ei. Adaosu" comercia" practicat este de 20B. :# se %nre0istre e %n conta+i"itate opera'ii"e de mai sus dac# e!a"uarea stocu"ui de m#r*uri se *ace "a pre'u" de !9n are cu am#nuntu"$ inc"usi! TDA. Re o"!are. ". Fchi*iia !e m#rfuri: 3<" .#rfuri

'

&.&6& 15

&0" /urni*ori 3<% :iferene !e pre la m#rfuri &&$% BEF nee2igi7il# &&$6 BEF !e!ucti7il# $. EDn*area !e m#rfuri: 53"" Casa 5 5 &0" /urni*ori <$0

3.000 600 %6&

' <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$< BEF colectat# 3<" .#rfuri $<.560 "%.5$3 3.<03 5.33&

$<.560 $$.$$6 5.33&

' 5 60< Cheltuieli cu m#rfurile 3<% :iferene !e pre la m#rfuri &&$% BEF colectat#

16

Cota !e a!aos comercial aferent# ieirilor !in stoc 5 Gc<0< 2 M5 $$.$$6 2 0("666 5 3.<0$(%5" lei X 3.<03lei : )i 3"4 3<" &1.1%0 &.&6& $<.560 $6.%% & : 3$4 )f &&$% 5.33& 3.5"0 <.1%0 %6& C 3$4 : 3$4 )f C )i 3"4 )f : 3<% 3.<0$(%5" 3.$1<("&1 <0< $$.$$6 C 3$4 <.000 600 C )i 3"4

167. :ocietatea comercia"# AL<A :A are %n stoc "a %nceputu" "unii martie N. so"d ini'ia" materii prime 2.000 "ei @e!a"uat "a cost de ac,i i'ieA4 so"d ini'ia" m#r*uri 5.800 "ei @e!a"uat "a cost de ac,i i'ieA$ %n cursu" "unii martie au "oc urm#toare"e opera'ii. 1. 2. 3. ?. ac,i i'ie de materii prime "a costu" de ac,i i'ie de " .000 "ei$ TDA 2?B4 ac,i i'ie de m#r*uri "a costu" de ac,i i'ie de 200 "ei$ TDA 2?B4

consum de materii prime "a costu" de ".800 "ei4 !9n are de m#r*uri "a pre'u" de !9n are de 600 "ei$ TDA 2?B$ costu" de ac,i i'ie *iind de 100 "ei. La s*9r(itu" "unii are "oc in!entarierea %n urma c#reia se sta+i"esc stocuri"e *ina"e *aptice. stoc *aptic materii prime 1.500 "ei4 stoc *aptic m#r*uri 1.800 "ei. :# se conta+i"i e e opera'ii"e de mai sus (i s# se pre inte situa'ia %n conturi"e de stoc (tiind c# %ntreprinderea uti"i ea # metoda in!entaru"ui permanent. Re o"!are. Potrivit acestei meto!e( orice intrare sau ieire !e stoc se ,nregistrea*# ,n conta7ilitatea financiar# la momentul ,n care a avut loc( ,n conturi !e stoc !up# natur#. Aa sfDritul perioa!ei !e gestiune se !etermin# sol!ul final scriptic. Fcesta se compar# cu sol!ul final faptic i se vor ,nregistra ,n conta7ilitate eventualele plusuri i minusuri la inventar. : )ol! iniial 3"4 35a4 30" .aterii prime $.000 ".000 ".500 $00 ".<00 ". Fchi*iia !e materii prime: ' 30" .aterii prime &&$6 BEF !e!ucti7il# $. Fchi*iia !e m#rfuri: ' 3<" .#rfuri &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori $&% $00 &% 5 &0" /urni*ori ".$&0 ".000 $&0 )ol! faptic )ol! scriptic ".500 C 334 : )ol! iniial 3$4 3<" .#rfuri <.500 $00 <."00 600 6.500 )ol! scriptic 3574 )ol! faptic 600 C 3&4

3. Consumul !e materii prime: 1<

60" Cheltuieli cu materiile prime &. EDn*area !e m#rfuri: &""" Clieni

30" .aterii prime".500

' <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$< BEF colectat# 5 3<" .#rfuri

11$ %00 "1$ 600

60< Cheltuieli cu m#rfurile 5. ,nregistrarea !iferenelor constatate la inventar:

a4 Pentru materiile prime: )ol! final faptic 5 l .<00 lei )ol! final scriptic 5LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL".500 lei Plus la inventar $00 lei 30" .aterii prime 74 Pentru m#rfuri: )ol! final faptic 5 )ol! final scriptic 5 .inus la inventar 5 6.500 lei <."00 lei 600 lei 5 3<" .#rfuri 600 60" Cheltuieli cu materiile prime $00

60< Cheltuieli cu m#rfurile

170. :ocietatea comercia"# AL<A :A are %n stoc "a %nceputu" "unii martie N. so"d ini'ia" materii prime 2.000 "ei @e!a"uat "a cost de ac,i i'ieA4 so"d ini'ia" m#r*uri 5.800 "ei @e!a"uat "a cost de ac,i i'ieA. %n cursu" "unii martie au "oc urm#toare"e opera'ii. 1. ac,i i'ie de materii prime "a costu" de ac,i i'ie de " .000 "ei$ TDA 2?B4 2. ac,i i'ie de m#r*uri "a costu" de ac,i i'ie de 200 "ei$ TDA 2?B4 3. consum de materii prime "a costu" de " .800 "ei4 ?. !9n are de m#r*uri "a pre'u" de !9n are de 600 "ei$ TDA 2?B$ costu" de ac,i i'ie *iind de 100 "ei. La s*9r(itu" "unii are "oc in!entarierea %n urma c#reia se sta+i"esc stocuri"e *ina"e *aptice. stoc *aptic materii prime 1.500 "ei4 stoc *aptic m#r*uri 1.800 "ei. :# se conta+i"i e e opera'ii"e de mai sus (i s# se pre inte situa'ia %n conturi"e de stoc (tiind c# %ntreprinderea uti"i ea # metoda in!entaru"ui intermitent. Re o"!are. Potrivit acestei meto!e( intr#rile !e stocuri se conta7ili*ea*# ,n conturi !e cheltuieli !up# natur#. Ieirile !e stocuri nu se ,nregistrea*# ,n conta7ilitatea financiar#( ci !oar la locurile !e gestiune. Aa sfDritul perioa!ei !e gestiune se anulea*# sol!urile iniiale i sunt preluate ,n conta7ilitate sol!urile constatate la inventar. : )ol! iniial 36a4 30" .aterii prime $.000 ".<00 ".<00 )ol! final faptic $.000 C 35a4 : )ol! iniial 3674 3<" .#rfuri <.500 6.500 6.500 )ol! final faptic <.500 C 3674

". Fchi*iia !e materii prime:

1%

' 5 60" Cheltuieli cu materiile prime &&$6 BEF !e!ucti7il# $. Fchi*iia !e m#rfuri: ' 60< Cheltuieli cu m#rfurile &&$6 BEF !e!ucti7il# 3. Consumul !e materii prime: 9u se conta7ili*ea*#. &. EDn*area !e m#rfuri: &""" Clieni 5 5

&0" /urni*ori

".$&0 ".000 $&0

&0" /urni*ori

$&% $00 &%

' <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$< BEF colectat#

11$ %00 "1$

:esc#rcarea !e gestiune nu se conta7ili*ea*#. 5. Fnularea sol!urilor iniiale: a4 Pentru materii prime: 60" Cheltuieli cu materiile prime 74 Pentru m#rfuri: 60< Cheltuieli cu m#rfurile 6. Preluarea sol!urilor finale: a4 Pentru materii prime: 30" .aterii prime 74 Pentru m#rfuri: 3<" .#rfuri 5 60< Cheltuieli cu m#rfurile 6.500 5 30" .aterii prime 5 3<" .#rfuri $.000 <.500

60" Cheltuieli cu materiile prime

".<00

171. :ocietatea comercia"# BETA :A are %n stoc "a %nceputu" perioadei de 0estiune. 2 so"d ini'ia" produse *inite 2.800 "ei @e!a"uat "a cost de produc'ieA$ %n cursu" perioadei au "oc opera'ii"e. 1. o+'inerea (i predarea "a depo it a produse"or *inite$ con*orm +onuri"or de predare$ "a costu" de produc'ie de 8.000 "ei4 2. !9n area de produse *inite$ con*orm *acturii$ "a pre'u" de !9n are de ?.000 "ei$ TDA 2?B. Costu" produc'iei !9ndute este de 3.800 "ei. La s*9r(itu" perioadei de 0estiune$ %n urma in!entarierii$ se constat# un so"d *ina" *aptic de produse *inite de ?.880 "ei. :# se conta+i"i e e opera'ii"e de mai sus (i s# se pre inte situa'ia %n conturi"e de stoc$ (tiind c# %ntreprinderea uti"i ea # metoda in!entaru"ui permanent. Re o"!are.

: )ol! iniial 3"4 334

3&5 Pro!use finite $.500 5.000 )ol! final scriptic 550 )ol! final faptic 3.500

C 3$4 &.000 &.550

". -7inerea !e pro!use finite: 11

3&5 Pro!use finite $. EDn*area !e pro!use finite: &""" Clieni 5

5 <"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use

5.000

' <0" Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite &&$< BEF colectat#

&.160 &.000 160

<"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use 5

3&5 Pro!use finite 3.500

3. ,nregistrarea !iferenelor constatate la inventar: Pentru pro!use finite: )ol! faptic 5 &.550 lei )ol! scriptic 5LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL&.000 lei Plus la inventar 550 lei 3&5 Pro!use finite 5 <"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!us 550

172. :ocietatea comercia"# BETA :A are %n stoc "a %nceputu" perioadei de 0estiune. so"d ini'ia" produse *inite 2.800 "ei @e!a"uate "a cost de produc'ieA4 so"d ini'ia" produc'ie %n curs " .000 "ei @e!a"uat# "a cost de produc'ieA. %n cursu" perioadei au "oc opera'ii"e. 1. o+'inerea (i predarea "a depo it a produse"or *inite con*orm +onuri"or de predare "a costu" de produc'ie de 8.000 "ei4 2. !9n area de produse *inite con*orm *acturii$ "a pre'u" de !9n are de ?.000 "ei$ TDA 2?B. Costu" produc'iei !9ndute este de 3.800 "ei. La s*9r(itu" perioadei de 0estiune$ %n urma in!entarierii$ se constat# urm#toare"e so"duri *aptice. so"d *ina" *aptic produse *inite ?.880 "ei4 so"d *ina" *aptic produc'ie %n curs 600 "ei. :# se conta+i"i e e opera'ii"e de mai sus (i s# se pre inte situa'ia %n conturi"e de stoc$ (tiind c# %ntreprinderea uti"i ea # metoda in!entaru"ui intermitent. Re o"!are. ,n acest ca*( nici intr#rile i nici ieirile !e stocuri nu se ,nregistrea*# ,n conta7ilitatea financiar#. Aa sfDritul perioa!ei !e gestiune se anulea*# sol!urile finale i se preiau ,n conta7ilitate sol!urile constatate la inventar. l. -7inerea !e pro!use finite: 9u se conta7ili*ea*#. $. EDn*area !e pro!use finite: &""" Clieni 5 &&$< BEF colectat# :esc#rcarea !e gestiune nu se conta7ili*ea*#. 3. Fnularea sol!urilor iniiale: <"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use 5 ' 3&5 Pro!use finite 33" Pro!ucie ,n curs 3.500 $.500 ".000 ' <0" Eenituri !in vDn*area pro!uselor finite &.160 &.000 160

&. Preluarea sol!urilor finale:

"00

' 3&5 Pro!use finite 33" Pro!ucie ,n curs

<"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use

5.350 &.550 %00

173. Care sunt pre!ederi"e O;<P nr. 3.088=2007 pentru contracte"e de "easin0 *inanciarH E&ist# di*eren'e *a'# de pre!ederi"e IA: 15 JContracte de "easin0KH R#spuns. Aa recunoaterea ,n conta7ilitate a contractelor !e leasing vor fi avute ,n ve!ere preve!erile contractelor ,ncheiate ,ntre p#ri( precum i legislaia ,n vigoare. @ntit#ile in cont i !e cerinele principiului prevalentei economicului asupra +uri!icului. ,nregistrarea ,n conta7ilitate a amorti*#rii 7unului care face o7iectul contractului se efectuea*# ,n ca*ul leasingului financiar !e c#tre locatar0 utili*ator( iar ,n ca*ul leasingului operaional( !e c#tre locator0finanator. Fchi*iiile !e 7unuri imo7ile i mo7ile( ,n ca*ul leasingului financiar( sunt tratate ca investiii( fiin! supuse amorti*#rii pe o 7a*# consec vent# cu politica normal# !e amorti*are pentru 7unuri similare( ,n ,nelesul -./P nr. 3.0550$001( termenii !e mai +os au urm#toarele semnificaii: a4 Contractul !e leasing este un acor! prin care locatorul ce!ea*# locatarului( ,n schim7ul unei pl#ti sau serii !e pl#i( !reptul !e a utili*a un 7un pentru o perioa!# sta7ilit#. 74 Aeasingul financiar este operaiunea !e leasing care transfer# cea mai mare parte !in riscurile i avanta+ele aferente !reptului !e proprietate asupra activului. c4 Aeasingul operaional este operaiunea !e leasing care nu intr# ,n categoria leasingului financiar. )e o7serv# c# ,n or!in au fost preluate !efiniiile !in IF) "<. Hn contract !e leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar !ac# ,n!eplinete cel puin una !intre urm#toarele con!iii: a4 Aeasingul transfer# locatarului titlul !e proprietate asupra 7unului pDn# la sfDritul !uratei contractului !e leasing. Fceast# caracteristic# este preluat# ca atare !in IF) "<. 74 Aocatarul are opiunea !e a cump#ra 7unul la un pre estimat a fi suficient !e mic ,n comparaie cu valoarea +ust# la !ata la care opiunea !evine e2ercita7il#( astfel ,ncDt( la ,nceputul contractului !e leasing( e2ist# ,n mo! re*ona7il certitu!inea c# opiunea va fi e2ercitat#. Fceast# caracteristic# este preluat# ca atare !in IF) "<. c4 :urata contractului !e leasing acoper# ,n cea mai mare parte !urata !e via# economic# a 7unului( chiar !ac# titlul !e proprietate nu este transferat. Fceast# caracteristic# este preluat# ca atare !in I F) "<. !4 Ealoarea total# a ratelor !e leasing( mai puin cheltuielile accesorii( este mai mare sau egal# cu valoarea !e intrare a 7unului( repre*entat# !e valoarea la care a fost achi*iionat 7unul !e c#tre finanator( respectiv costul !e achi*iie. Fceast# caracteristic# este !iferit# !e cea prev#*ut# !e AF) "< care preci*ea*# c# valoarea actuali*at# a pl#ilor minimale acoper# cea mai mare parte a valorii +uste. e4 Sunurile care constituie o7iectul contractului !e leasing sunt !e natur# special#( astfel ,ncDt numai locatarul le poate utili*a f#r# mo!ific#ri ma+ore. 17?. Care sunt particu"arit#'i"e +i"an'u"ui conta+i" %ntocmit con*orm O;<P nr. 3.088=2007H R#spuns. ". /ormatul este pre!efinit( ,ntreprin!erile neputDn! !etalia sau restrDnge posturile 7ilaniere8 sursa acestui mo!el se g#sete ,n articolul "0 al :irectivei a IE a a C@@. $. Cheltuielile !e constituire sunt recunoscute ,n activul 7ilanului chiar !ac# nu r#spun! criteriilor !e recunoatere sta7ilite !e IF)S ,n ca!rul conceptual. 3. /on!ul comercial negativ este consi!erat venit ,n avans i nu este recunoscut ca venit( aa cum solicit# practica internaional#. &. Fctivele pe termen lung !estinate vDn*#rii nu sunt pre*entate separat( ci sunt cumulate cu cele !einute pentru a fi utili*ate. 5. Creanele 3altele !ecDt cele financiare4 cu sca!ena mai mare !e un an sunt pre*entate !istinct ,n masa activelor circulante. 6. Cheltuielile ,n avans i provi*ioanele pentru riscuri i cheltuieli nu se ,mpart ,n funcie !e sca!ene. Eeniturile ,n avans sunt separate ,n partea ce va fi reluat# la venituri ,ntr o perioa!# !e pDn# la un an i sume !e reluat ,ntr o perioa!# mai mare !e un an. <. Primele !e ram7ursare a ,mprumuturilor !in emisiunea !e o7ligaiuni se !e!uc !in ,mprumutul o7ligatar. %. Fciunile proprii se !e!uc !in capitalurile proprii. "0"

1. Pre*ena la po*iiile @ i / a !oi in!icatori !e anali*# financiar# relevani ,n aprecierea mo!ului ,n care ,ntreprin!erea ,i asigur# continuitatea activit#ii. Continuitatea activit#ii se aprecia*# pe 7a*a unui cumul !e factori. Hn criteriu relevant ,n aprecierea continuit#ii este mo!ul ,n care ,ntreprin!erea ,i asigur# echili7rul financiar. )e consi!er# c# ,ntreprin!erea ,i asigur# minimul !e echili7ru financiar !ac# ,i finanea*# activele pe termen lung !in surse !e finanare pe termen lung i respectiv acti vele pe termen scurt !in surse pe termen scurt. )# proce!#m ,n cele ce urmea*# la mo!elarea 7ilanului -./P nr. 3.0550$001 pentru a pune ,n evi!en# echili7rul financiar. Eom ae*a fa# ,n fa# activele pe termen lung cu sursele pe termen lung i activele pe termen scurt cu sursele pe termen scurt: Acti!e pe termen "un0. Fctive imo7ili*ate 3F4 )u7venii pentru investiii Acti!e pe termen scurt. Fctive circulante 3S4 Cheltuieli ,n avans 3C4

:urse pe termen "un0. Capitaluri i re*erve 3Y4 :atorii care tre7uie pl#tite ,ntr o perioa!# mai mare !e un an 3Q4 Provi*ioane pentru riscuri i cheltuieli 3Z4 :urse pe termen scurt. :atorii care tre7uie pl#tite ,ntr o perioa!# !e pDn# la un an 3:4 Eenituri ,n avans 3I e2clusiv su7veniile pentru investiii4

/on! !e rulment 3@4

Capitaluri permanente 3/4

Aa po*iia @ OFctive circulante nete 0 :atorii curente neteP se afl# fon!ul !e rulment al ,ntreprin!erii. Pe 7a*a acestui in!icator se aprecia*# mo!ul ,n care ,ntreprin!erea ,i asigur# continuitatea activit#ii pe termen scurt. /on!ul !e rulment repre*int# e2ce!entul !e capitaluri permanente 3surse !e finanare pe termen lung4 r#mas !up# finanarea integral# a activelor pe termen lung i care poate fi utili*at pentru finanarea activelor pe termen scurt 3active circulante i cheltuieli ,n avans4. :in schema !e mai sus( fon!ul !e rulment se poate !e!uce astfel: 3"4 /on! !e rulment 3@4 5 )urse pe termen lung 3Y 6 Q 6 Z4 N Fctive pe termen lung 3F )u7veniile pentru investiii4( sau 3$4 /on! !e rulment 3@4 5 Fctive circulante 3S4 6 Cheltuieli ,n avans 3C4 :atorii care tre7uie pl#tite ,ntr o perioa!# !e pDn# la un an 3:4 Eenituri ,n avans 3I e2clusiv su7veniile pentru investiii4. F !oua relaie !e calcul a fost reinut# ,n mo!elul !e 7ilan conform -./P nr. 3.0550$001. Fceast# relaie tre7uie interpretat# cu pru!en# !eoarece are la 7a*# ipote*a c# ,ntot!eauna cheltuielile ,n avans i veniturile ,n avans sunt elemente pe termen scurt( ,n mo! normal( ,nainte !e a calcula acest in!icator se fac o serie !e retrat#ri si reclasific#ri ale elementelor !e 7ilan. Fr tre7ui luate ,n consi!erare !oar cheltuielile i veniturile ,n avans pe termen scurt( !ar si !atorii precum provi*ioanele pentru riscuri i cheltuieli care au sca!ena foarte pro7a7il ,ntr o perioa!# mai mic# !e un an. )e consi!er# c# !ac# ,ntreprin!erea are fon! !e rulment aceasta ,i asigur# continuitatea pe termen scurt f#r# a fi !epen!ent# !e finanarea prin cre!ite pe termen scurt. Aa po*iia / OBotal active minus !atorii curenteP se afl# sursele !e finanare pe termen lung ale ,ntreprin!erii( numite i capitaluri permanente. Pe 7a*a acestui in!icator se aprecia*# ,n ce m#sur# ,ntreprin!erea ,i asigur# continuitatea activit#ii pe termen lung. :in schema !e mai sus( capitalurile permanente se pot !etermina astfel: 3i4 Capitaluri permanente 3/4 5 Capitaluri i re*erve 3Y4 6 :atorii care tre7uie pl#tite ,ntr o perioa!# mai mare !e un an 3Q4 6 Provi*ioane pentru riscuri i cheltuieli 3Z4( sau 3ii4 Capitaluri permanente 3/4 5 Botal activ 3F 6 S 6 C4 )urse pe termen scurt 3: 6" e2clusiv su7veniile pentru investiii4( sau 3iii4 Capitaluri permanente 3/4 5 /on! !e rulment 3@4 6 3Fctive imo7ili*ate )u7venii pentru investiii4. F treia relaie !e calcul a fost reinut# ,n mo!elul !e 7ilan conform -./P nr. 3.0550$001. 178. Care sunt particu"arit#'i"e contu"ui de pro*it (i pierdere %ntocmit con*orm O;<P nr. 3.088=2007H R#spuns. ". Fcest mo!el !e cont !e profit i pier!ere are ca surs# articolul $3 !in :irectiva a IE a a C@@. $. Cifra !e afaceri net# inclu!e i veniturile !in su7venii !ac# au fost primite pentru cifra !e afaceri( precum si veniturile !in !o7Dn*i ,nregistrate !e societ#ile !e leasing( !ei ele sunt conta7ili*ate ca venituri financiare pentru entit#ile ra!iate !in Gegistrul general i care mai au ,n !erulare contracte !e leasing. 3. Eariaia stocurilor i pro!ucia !e imo7ili*#ri sunt asimilate veniturilor !in e2ploatare i sunt consi!erate venituri latente sau nereali*ate( i nu transferuri !e cheltuieli. "0$

&. Aa postul OFlte venituri !in e2ploatareP se g#sesc o serie !e venituri sau cDtiguri care pot fi semnificative( precum cDtigurile !in vDn*area !e imo7ili*#ri corporale i necorporale( veniturile !in su7venii pentru investiii( !in !esp#gu7iri etc. 5. Eeniturile !in su7venii primite pentru acoperirea unor cheltuieli se !e!uc !in cheltuielile pentru care s au primit( iar cheltuielile se pre*int# ,n m#rime net#. ". @2istena posturilor !e a+ustare a valorii activelor i provi*ioanelor pentru riscuri i cheltuieli ,n ve!erea pre*ent#rii lor ,n 7ilan. Pentru a fi pre*entate ,n 7ilan( activele sunt a+ustate cu amorti*area i cu eventualele !eprecieri constatate la !ata 7ilanului. Fceste a+ust#ri generea*# cheltuielile cu amorti*area i cheltuielile cu a+ust#rile pentru !eprecierea activelor. :e asemenea( se poate ,ntDmpla ca un activ !epreciat ,n trecut s# ,nregistre*e o cretere !e valoare( ,n acest ca* se va recunoate ,n conta7ilitate un venit !in a+ustarea pentru !epreciere. Provi*ioanele pentru riscuri i cheltuieli sunt m#surate pe 7a*a unor estim#ri. Aa fiecare !at# !e 7ilan tre7uie ref#cute estim#rile i( !up# ca*( ma+orate sau !iminuate aceste !atorii. .a+orarea provi*ioanelor va !etermina o cheltuial# cu a+ustarea( iar !iminuarea lor va genera un venit !in provi*ioane. $. Aa o simpl# lectur# a -./P nr. 3.0550$001 se poate constata c# normali*atorii au preluat !efiniiile activelor( !atoriilor i capitalurilor proprii prev#*ute ,n ca!rul conceptual al IF)S( precum i !efiniiile cheltuielilor i veniturilor i criteriile !e recunoatere. -r!inul preve!e ca ,n contul !e profit i pier!ere s# fie recunoscute cDtigurile i pier!erile !in cesiunea !e imo7ili*#ri. Cu toate acestea( venitul !in vDn*are este recunoscut la nivelul preului !e vDn*are i cheltuiala la nivelul costului !iminuat cu amorti*area ,nregistrat#( iar ,n contul !e profit i pier!ere se pre*int# cDtigul sau pier!erea re*ultat3#4. :e asemenea( vDn*area !e active financiare pe termen lung are alt tratament conta7il !ecDt vDn*area celor pe termen scurt. %. ,n acest mo!el cheltuielile i veniturile e2traor!inare sunt pre*entate !istinct. 171. Pe 10.10.N s2a primit un a!ans de "a un c"ient %n sum# de 10.000 "ei @din care TDA 2?BA. Pe 18.10.N s2au !9ndut m#r*uri c"ientu"ui. <actura cuprinde. pre' de !9n are 20.000 "ei$ TDA 2?B. Costu" de ac,i i'ie a" m#r*uri"or !9ndute este de 16.000 "ei. :o"u'ia 0#sit# de conta+i" este. ?111 C B 12.?00 505 10.000 ??25 2.?00 105 C 351 16.000

Ce principiu conta+i" a *ost %nc#"catH Ar0umenta'i r#spunsu". Care ar *i *ost so"u'ia corect#H Re o"!are. Conta7ilul a ,nc#lcat principiul necompens#rii. ,n cursul lunii octom7rie 9 au avut loc !ou# tran*acii( iar conta7ilul nu a ,nregistrat !ecDt una pentru valoarea net# a celor !ou#. Conform principiului necompens#rii( orice compensare ,ntre elementele !e activ i !e !atorii sau ,ntre elementele !e venituri i cheltuieli este inter*is#. @ventualele compens#ri ,ntre creane i !atorii ale entit#ii fa# !e acelai agent economic pot fi efectuate( cu respectarea preve!erilor legale( numai !up# ,nregistrarea ,n conta7ilitate a veniturilor i cheltuielilor la valoarea integral#. )oluia conta7il# corect# este: a4 "0."0.9 ,nregistrarea ,ncas#rii avansului !e la client: 8121 C B 10.000 ?17 6.018 ??25 1.738 74 "5."0.9 EDn*area !e m#rfuri: ?111 C

B 505 ??25 351

2?.600 20.000 ?.600 16.000

105

175. :# se determine ci*ra de a*aceri net# potri!it mode"u"ui de cont de pro*it (i pierdere con*orm O;<P nr. 3.088=2007$ dac# se cunosc urm#toare"e in*orma'ii @%n "eiA. 2 !enituri din pro!i ioane pentru riscuri (i c,e"tuie"i 10.0004 !enituri din !9n area de imo+i"i #ri corpora"e 80.0004 !enituri din !9n area de m#r*uri ?0.0004 !enituri din !9n area de produse *inite 60.0004 "03

!enituri din su+!en'ii pentru in!esti'ii 50.0004 !enituri din onorarii (i comisioane 20.0004 !enituri din c,irii 8.0004 !enituri din ser!icii prestate ter'i"or 30.0004 !enituri din produc'ia de imo+i"i #ri 10.0004 !enituri din di!idende 20.0004 c9(ti0uri din !9n area tit"uri"or de p"asament 30.0004 !enituri din su+!en'ii de e&p"oatare a*erente ci*rei de a*aceri 20.0004 reduceri comercia"e acordate 8.000. Re o"!are. Potrivit -./P nr. 3.0550$001( cifra !e afaceri net# cuprin!e: Pro!ucia vDn!ut# 6 Eenituri !in vDn*area m#rfurilor 6 Eenituri !in su7venii !e e2ploatare aferente cifrei !e afaceri. :ate fiin! informaiile !e mai sus( cifra !e afaceri net# se !etermin# astfel: Eenituri !in vDn*area !e m#rfuri 364 Eenituri !in vDn*area !e pro!use finite 364 Eenituri !in onorarii i comisioane 364 Eenituri !in chirii 364 Eenituri !in servicii prestate terilor 364 Eenituri !in su7venii !e e2ploatare aferente cifrei !e afaceri 3 4 Ge!uceri comerciale acor!at 354 Cifra !e afaceri net# &0.000 %0.000 $0.000 5.000 30.000 $0.000 5.000 "10.000

176. Pentru un e&port de m#r*uri ce are "oc "a data de 10.12.N se cunosc urm#toare"e in*orma'ii. M pre'u" de !9n are tota" 8.000 I4 M costu" m#r*uri"or !9ndute 13.800 "ei4 M "a data de 12.12.N se %ncasea # de "a c"ientu" e&tern suma de 3.000 I4 M "a data de 10.01.N>1 se %ncasea # suma de 2.000 I4 M disponi+i"it#'i %n de!i e e&istente "a %nceputu" "unii au0ust 2.000 I$ contra!a"oarea acestora %n "ei *iind de 1.?28 "ei4 M cursuri"e de sc,im+ au e!o"uat ast*e". 10.12.N 12.12.N 31.12.N 10.01.N>1 3$3 "ei=I 3$8 "ei=I 3$1 "ei=I 3$?8 "ei=I

Care sunt %nre0istr#ri"e conta+i"e a*erente e&erci'ii"or N (i N>"H Re o"!are. ,nregistr#rile aferente e2erciiului 9: ". EDn*area !e m#rfuri 3"0."$4: &""" clienti 5 <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor $. :esc#rcarea !e gestiune: 60< Cheltuieli cu m#rfurile 5 3<" .#rfuri

"6.500 35.000W23(3 lei0W4 "3.500 "0.500 '%.ooo $ ! %,( iei)$* 1.100 '%.ooo $ ! %,% iei)$* 600 '%.000 $ !'%,( lei %,% lei**

3. ,ncasarea sumei !e 3.000 W 3"$."$4: 5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# 5

' &""" Clieni <65 Eenituri !in !iferene !e curs valutar

&. Aa 3"."$.9 Fctuali*area creanelor i a !isponi7ilit#ilor ,n !evi*e la cursul !e ,nchi!ere: : )ol! iniial 3"4 3&4 &""" Clieni 0 5.000 W 2 3(3 lei0W 5 "6.500 lei 3.000 W 2 3(3 lei0W 5 1.100 )ol! neactuali*at lei $.000 W 2 33(6 lei0W 3(3 lei0W4 5 600 lei )ol! actuali*at C

$.000 W 2 3(3 lei0W 5 6.600 lei $.000 W 2 3(6 lei0W 5 <.$00 lei "0&

: )ol! iniial

3&4

5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# $.000W 2 cm 5 6.&$5 lei 3.000 W 2 3(5 lei0W 5 "0.500 lei )ol! neactuali*at "0<5 lei )ol! actuali*at

5.000W 2 cm 5 "6.1$5 lei 5.000 W 2 3(6 lei0W 5 "%.000 lei

C cm 5 curs me!iu lei0W a4 Fctuali*area creanei ,n !evi*e: )ol! neactuali*at 5 $.000 W 2 3(3 lei0W 5 6.600 lei )ol! actuali*at 5 $.000 W 2 3(6 lei0W 5 <.$00 lei CDtig nereali*at !in !iferene !e curs 5 <.$00 6.600 5 600 lei &""" Clieni 5 <65 Eenituri !in !iferene !e curs valutar 74 Fctuali*area sol!ului contului !e !isponi7ilit#i ,n !evi*e: )ol! neactuali*at 5 5.000 W 2 cm 5 "6.1$5 lei )ol! actuali*at 5 5.000 W 2 3(6 lei0W 5 "%.000 lei :iferen# favora7il# !e curs 5 "%.000 "6.1$5 5 ".0<5 lei 5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# 5

600

<65 Eenituri !in !iferene !e curs valutar

".0<5

,nregistr#rile aferente e2erciiului 96l: ". ,ncasarea sumei !e $.000 W: ' 5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# 665 Cheltuieli !in !iferene !e curs valutar

&""" Clieni

<.$00 '+.000 $ ! %,& lei)$* 6.100 '+.000 $ ! %,4( iei)$* 300 '+.000$ !'%,& lei)$ %,4( iei)$*

177. La in!entaru" e&erci'iu"ui N$ situa'ia crean'e"or c"ien'i considerate ca *iind incerte @du+ioaseA se pre int# ast*e". C"ient Crean'# @inc"usi! Nrad de Pro!i ion de TDAA recuperare @BA constituit @BA A B C E Tota" 8.780 8.873 1.170 7.820 22.283 60 30 10 50 X 20 50 ?0 30 X

%n cursu" (i "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N>"$ s2au constatat urm#toare"e. c"ientu" A (i2a onorat inte0ra" o+"i0a'ia de p"at#4 c"ientu" B a *#cut o p"at# de*initi!# numai pentru suma de ?.000 "ei$ suma r#mas# de %ncasat *iind considerat# irecupera+i"#4 c"ientu" C nu a p"#tit nimic$ dar situa'ia sa *inanciar# s2a ame"iorat$ 0radu" de recuperare a crean'ei *iind e!a"uat "a 70B4 c"ientu" E nu a p"#tit nimic$ crean'a *iind apreciat# ca irecupera+i"# @s2a dec"an(at procedura de "ic,idareA4 c"ientu" E$ *a'# de care e&ist# o crean'# inc"usi! TDA de 2?6.000 "ei$ apreciat# ca *iind recupera+i"# pentru 20B din !a"oare. :ocietatea nu estimea # c# !a recupera TDA a*erent# crean'e"or. Care este tratamentu" conta+i" a" crean'e"or c"ien'i %n e&erci'ii"e N (i N>"H Re o"!are. Aa 3"."$.9: ". Eirarea creanelor clieni ,n categoria creanelor incerte: &""% Clieni inceri sau ,n litigiu 5 &""" Clieni

$3."%% "05

$. Constituirea a+ust#rilor pentru !eprecierea creanelor clieni: Client F S C : Botal Creana 6.$00 5.%$% ".$&0 1.1$0 $3."%% 5 Provi*ion necesar 6.$00 2 $0'5 ".$&0 5.%$% 2 <0' 5 &.0%0 ".$&0 2 &0' 5 &16 1.1$0 2 30' 5 $.1<6 %.<1$ &1" F+ust#ri pentru !eprecierea creanelor clieni %.<1$

6%"& Cheltuieli !e e2ploatare privin! a+ust#rile pentru !eprecierea activelor circulante ,n e2erciiul 96":

". ,ncasarea unor creane incerte 3fa# !e F i S4: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 &""% Clieni inceri sau ,n litigiu $. Aa3"."$.96l: a4 ,nregistrarea creanelor !evenite incerte ,n e2erciiul 96l 3creana fa# !e clientul @4: &""% Clieni inceri sau ,n litigiu 5 &""" Clieni $&%.000 "0.$00 '&.+00,4.000*

74 F+ustarea provi*ioanelor pentru !eprecierea creanelor clieni: Client Creana la 3"."$.96 " 0 ".%$% ".$&0 1.1$0 $&%.000 $60.1%% Provi*ion @2isten 9ecesar t ".$&0 0 &.0%0 0 &16 ".$&02"0' 5 "$& $.1<6 %.<1$ 0 $&%.000 2 %0' 5 "1%.&00 "1%.5$& F+ust#ri Cheltuieli Eenituri ".$&0 &.0%0 3<$ $.1<6 "1%.&00 "1%.&00 %.66% "".<&% Creane irecupera7ile

F S C : @ Botal

".%$% 1.1$0

reluarea provi*ioanelor pentru !eprecierea creanelor F( S i :( i !iminuarea provi*ionului privin! creana C: &1" F+ust#ri pentru !eprecierea creanelor clieni 5 <%"& %.66% Eenituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea activelor circulante constituirea provi*ionului pentru !eprecierea creanei @: 6%"& 5 &1" F+ust#ri pentru !eprecierea creanelor clieni "1%&00 Cheltuieli !e e2ploatare privin! a+ust#rile pentru !eprecierea activelor circulante trecerea pe cheltuieli a creanelor irecupera7ile: 65& 5 Pier!eri !in creane si !e7itori !iveri &""% Clieni inceri sau ,n litigiu "".<&%

200. La 10.02.N$ societatea AL<A ac,i i'ionea # un stoc de m#r*uri "a costu" de 1.000 "ei$ TDA 2?B$ %n +a a a!i u"ui de %nso'ire. Eup# o s#pt#m9n# se prime(te *actura$ iar aceasta cuprinde un cost de 1.200 "ei$ TDA 2?B. :# se conta+i"i e e ac,i i'ia (i primirea *acturii. Re o"!are. ". Fchi*iia m#rfurilor ,n 7a*a avi*ului !e ,nsoire: ' 3<" 5 &0% /urni*ori ".$&0 ".000 "06

.#rfuri &&$% BEF nee2igi7il# $. Primirea facturii: &0% /urni*ori facturi nesosite &&$6 BEF !e!ucti7il# ' 3<" .#rfuri &&$6 BEF !e!ucti7il# 5

facturi nesosite $&0

&0" /urni*ori &&$% BEF nee2igi7il# &0" /urni*ori

".$&0

5 5

$&0 $&% $00 &%

201. La 10.02.N$ societatea AL<A !inde un stoc de m#r*uri "a pre'u" de !9n are de 1.000 "ei$ TDA 2?B$ %n +a a a!i u"ui de %nso'ire4 costu" m#r*uri"or !9ndute 600 "ei. Eup# o s#pt#m9n# se %ntocme(te (i se remite c"ientu"ui *actura$ iar aceasta cuprinde un pre' de " .200 "ei$ TDA 2?B. :# se conta+i"i e e !9n area (i remiterea u"terioar# a *acturii. Re o"!are. ". EDn*area !e m#rfuri ,n 7a*a avi*ului !e ,nsoire: &"% Clieni facturi !e ,ntocmit 5 ' <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$% BEF nee2igi7il# ".$&0 ".000 $&0

$. :esc#rcarea !e gestiune: 60< Cheltuieli privin! m#rfurile 5 3<" .#rfuri %00

3. :up# o s#pt#mDn# se ,ntocmete i se ,nregistrea*# factura: &""" Clieni 5 &"% Clieni facturi !e ,ntocmit &&$< BEF colectat# ".$&0

&&$% BEF nee2igi7il# &""" Clieni

$&0

' $&% <0< $00 Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$< &% BEF colectat# 202. La 10.02.N$ societatea AL<A ac,i i'ionea # un stoc de m#r*uri "a costu" de 1.000 "ei$ TDA 2?B$ %n +a a a!i u"ui de %nso'ire. Eup# o s#pt#m9n# se prime(te *actura$ iar aceasta cuprinde un cost de 700 "ei$ TDA 2?B. :# se conta+i"i e e ac,i i'ia (i primirea *acturii. Re o"!are. ". Fchi*iia m#rfurilor ,n 7a*a avi*ului !e ,nsoire: "0<

' 3<" .#rfuri &&$% BEF nee2igi7il# $. Primirea facturii:

&0% /urni*ori facturi nesosite

".$&0 ".000 $&0

&0% /urni*ori facturi nesosite

&0" /urni*ori

".$&0 $&0 3"$&4 3"004 3$&4

&&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &&$% BEF nee2igi7il# ' 3<" .#rfuri &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori

203. La 10.02.N$ societatea AL<A !inde un stoc de m#r*uri "a pre'u" de !9n are de 1.000 "ei$ TDA 2?B$ %n +a a a!i u"ui de %nso'ire4 costu" m#r*uri"or !9ndute 600 "ei. Eup# o s#pt#m9n# se %ntocme(te (i se remite c"ientu"ui *actura$ iar aceasta cuprinde un pre' de 700 "ei$ TDA 2?B. :# se conta+i"i e e !9n area (i remiterea u"terioar# a *acturii. Re o"!are. ". EDn*area !e m#rfuri ,n 7a*a avi*ului !e ,nsoire: &"% Clieni facturi !e ,ntocmit 5 <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$% BEF nee2igi7il# $&0 ' ".$&0 ".000

$. :esc#rcarea !e gestiune: 60< Cheltuieli privin! m#rfurile 5 3<" .#rfuri %00

3. :up# o s#pt#mDn# se ,ntocmete i se ,nregistrea*# factura: &""" Clieni 5 &"% Clieni facturi !e ,ntocmit &&$< BEF colectat# ".$&0

&&$% BEF nee2igi7il# &""" Clieni

$&0

' 3"$&4 <0< 3"004 Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$< 3$&4 BEF colectat#

20?. La %nceputu" "unii mai$ %ntreprinderea AL<A de'ine %n stoc sortimentu" de mar*# X$ %n cantitate de 100 +uc.$ "a costu" de 10 "ei=+uc$ %n cursu" "unii au "oc opera'ii"e. 1. ac,i i'ie de mar*# X$ 200 +uc.$ "a costu" de 12 "ei=+uc.$ ra+at 10B$ TDA 2?B @*acturaA4 2. !9n are de mar*# X$ 280 +uc.$ "a pre'u" de 18 "ei=+uc.$ TDA 2?B @*acturaA4 3. ac,i i'ie de mar*# X$ 300 +uc.$ "a costu" de 11 "ei=+uc.$ TDA 2?B @*acturaA. P"ata se *ace pe "oc (i se +ene*icia # de un scont de decontare de 8B4 "0%

?. !9n are de m#r*uri X$ 328 +uc.$ "a pre'u" de 16 "ei=+uc.$ remi # 2B$ TDA 2?B. %ncasarea se *ace pe "oc (i se acord# un scont de decontare de 10B. :# se conta+i"i e e opera'ii"e de mai sus con*orm O;<P nr. 3.088=2007 (i s# se ca"cu"e e so"du" *ina" a" contu"ui ;#r*uri$ (tiind c# ie(iri"e din stoc se e!a"uea # prin procedeu" <I<O. Re o"!are. ". Fchi*iia !e marf# X( $00 7uc.( la costul !e "$ lei07uc.( ra7at "0'( BEF $&' 3factura4: Costul !e achi*iie 5 $00 7uc. 2 "$ lei07uc( 2 3"00' "0'4 5 $."60 lei ' 5 3<" .#rfuri &&$6 BEF !e!ucti7il# Costul unitar 5 $."60 lei 0 $00 7uc. 5 "0(% lei07uc. $. EDn*area !e m#rfuri: &""" Clieni 5 ' &.650 <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &&$< BEF colectat# 60< Cheltuieli privin! m#rfurile 5 &0" /urni*ori $.6<%(& $."60 5"%(&

3.<50 '+(0 buc. ! "( "ei)buc.* 100 3<" .#rfuri $.6$0

Costul m#rfurilor vDn!ute !eterminat prin /I/- 5 "00 7uc. 2 "0 lei07uc. 6 "50 7uc. 2 "0(% lei07uc. 5 ".000 6 ".6$0 5 $.6$0 lei 3.Fchi*iia !e marf# X( 300 7uc.( la costul !e "6 lei07uc.( BEF $&' 3factura4. Plata se face pe loc i se 7eneficia*# !e un scont !e !econtare !e 5': ' 5 ' 5.%1&(& 5.%1&(& 3<" .#rfuri 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei &.%00 '%00 buc ! 5.6&5(& "& lei)buc* &&$6 BEF !e!ucti7il# <6< Eenituri !in sconturi o7inute ".01&(& $&0 &. EDn*area !e m#rfuri X( 3$5 7uc.( la preul !e "% lei07uc.( remi*# $'( BEF $&': Eenitul !in vDn*area m#rfurilor 5 3$5 7uc. 2 "% lei07uc( 2 3"00' $'4 5 5.<33 lei ' 5 ' 6.1<"(3 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei <0< Eenituri !in vDn*area 6.31% m#rfurilor 66< Cheltuieli cu sconturile &&$< BEF colectat# 5<3(3 acor!ate 60< Cheltuieli privin! m#rfurile 5 3<" .#rfuri &.1&0

6.1<"(3 5.<33 ".$3%(3

Costul m#rfurilor vDn!ute !eterminat prin ./- 5 50 7uc. 2 "0(% lei07uc. 6 $<5 7uc. 2 "6 lei07uc. 5 &.1&0 lei )toc final 5 $5 7uc. 2 "6 lei07uc. 5 &00 lei )ituaia ,n contul !e stoc este urm#toarea: : )i 3<" .#rfuri "002"05".000 $002"0(% 5 $."60 3002"6 5 &.%00 $.6$ 0 &.1& 0 &00 )f C

208. :e ac,i i'ionea # un stoc de m#r*uri. <actura cuprinde. 2.000 +uc#'i$ pre'u" de cump#rare *iind de 10 "ei=+uc.$ iar c,e"tuie"i"e de transport 800 "ei. Este corect# urm#toarea so"u'ie conta+i"#H B 351 12? C ?01 28.?20 "ei 20.000 "ei 800 "ei "01

??21 Ar0umenta'i r#spunsu".

?.720 "ei

R#spuns. )oluia nu este corect# !eoarece nu respect# regula evalu#rii la costul istoric. Potrivit -./P nr. 3.0550$001( !ar si ,n acor! cu IF) $( costul !e achi*iie al 7unurilor cuprin!e preul !e cump#rare( ta2ele !e import i alte ta2e 3cu e2cepia acelora pe care persoana +uri!ic# le poate recupera !e la autorit#ile fiscale4( cheltuielile !e transport( manipulare i alte cheltuieli care pot fi atri7ui7ile !irect achi*iiei 7unurilor respective. )oluia corect# este: ' 3<" &&$6 5 &0" $5.&$0 lei $0.500 lei &.1$0 lei

201. Conducerea unei %ntreprinderi decide s# %(i ree!a"ue e construc'ii"e. Acti!e"e %n cau # au *ost ac,i i'ionate "a un cost de 600 "ei (i sunt amorti ate pentru suma de 200 "ei. Da"oarea /ust# a construc'ii"or determinat# de e&per'i este de 700 "ei. :# se conta+i"i e e opera'ia de ree!a"uare (tiind c#$ %n con*ormitate cu standardu" IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK$ se *o"ose(te ca procedeu de ree!a"uare ree!a"uarea simu"tan# a !a"ori"or +rute (i a amorti #ri"or cumu"ate. Re o"!are. Ealoarea net# conta7il# 5 %00 lei $00 lei 5 600 lei Coeficientul !e reevaluare 5 Ealoarea +ust# 0 Ealoarea net# conta7il# 5 100 lei 0600 lei 5"(5 Ealoarea 7rut# reevaluat# 5 %00 lei 2 "(5 5 ".$00 lei :iferena po*itiv# !in reevaluare aferent# valorii 7rute 5 ".$00 lei %00 lei 5 &00 lei Fmorti*area cumulat# reevaluat# 5 $00 lei 2 "(5 5 300 lei :iferena po*itiv# !in reevaluare aferent# amorti*#rii cumulate 5 300 lei $00 lei 5"00 lei Construcii 5 ' Fmorti*area construciilor Ge*erve !in reevaluare &00 lei "00 lei 300 lei

205. O %ntreprindere$ a" c#rei o+iect de acti!itate este "oca'ia de mi/"oace de transport$ pune %n practic# o po"itic# de %nc,iriere a !e,icu"e"or timp de 3 ani$ dup# care "e !inde "a !a"oarea "or net# conta+i"#. Eeci durata de uti"itate a !e,icu"e"or ac,i i'ionate este de 3 ani. Conducerea %ntreprinderii (i e&per'ii s#i estimea # c# %n primu" an un !e,icu" se deprecia # pentru 30B din !a"oare$ %n a" doi"ea an$ pentru 28B din !a"oare$ iar %n a" trei"ea an$ pentru 18B. :# se ca"cu"e e amorti area unui !e,icu" ac,i i'ionat "a un cost de 300.000 "ei$ %n cei 3 ani$ (tiind c# societatea ap"ic# IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK. Re o"!are. Fmorti*are anul ": 300.000 lei 2 30' 5 10.000 lei Fmorti*are anul $: 300.000 lei 2 $5' 5 <5.000 lei Fmorti*are anul 3: 300.000 lei 2 "5' 5 &5.000 lei 206. Conducerea unei %ntreprinderi decide s# %(i ree!a"ue e construc'ii"e. Acti!e"e %n cau # au *ost ac,i i'ionate "a un cost de 600 "ei (i sunt amorti ate pentru suma de 200 "ei. Da"oarea /ust# a construc'ii"or determinat# de e&per'i este de 700 "ei. :# se conta+i"i e e opera'ia de ree!a"uare (tiind c#$ %n con*ormitate cu standardu" IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK$ se *o"ose(te ca procedeu de ree!a"uare ree!a"uarea numai a !a"orii nete conta+i"e$ sta+i"it# prin deducerea amorti #ri"or din costu" imo+i"i #ri"or. Re o"!are. Ealoarea +ust# 5 100 lei Ealoarea net# conta7il# 5 %00 lei $00 lei 5 600 lei 5[ :iferena po*itiv# !in reevaluare 5 100 lei 600 lei 5 300 lei

""0

anularea amorti*#rii: Fmorti*area construciilor reevaluarea valorii nete: Construcii 5 Ge*erve !in reevaluare 300 lei 5 Construcii $00 lei

207. Pentru a rea"i a un contract ce !i ea # *urni area a 2?0.000 de piese %n ? ani$ o %ntreprindere a pus "a punct o ma(in# specia"# a" c#rei cost de produc'ie este de 2?0.000 u.m. %n acord cu c"ientu"$ scaden'aru" "i!r#ri"or de piese a *ost pro0ramat dup# cum urmea #. %n primu" an. %n a" doi"ea an. %n a" trei"ea an. %n a" patru"ea an. Tota". 28.000 piese 10.000 piese 100.000 piese 88.000 piese 2?0.000 piese

;a(ina este scoas# din *unc'iune "a s*9r(itu" perioadei de deru"are a contractu"ui. :# se ca"cu"e e amorti area imo+i"i #rii %n con*ormitate cu IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK prin metoda care re*"ect# ce" mai +ine ritmu" %n care se consum# a!anta/e"e a*erente acesteia. Re o"!are. .eto!a care reflect# cel mai 7ine ritmul ,n care se consum# avanta+ele activului este meto!a 7a*at# pe num#rul !e unit#i !e pro!ucie. Fmorti*are anul ": $&0.000 lei 2 3$5.000 piese 0 $&0.000 piese4 5 $5.000 lei Fmorti*are anul $: $&0.000 lei 2 360.000 piese 0 $&0.000 piese4 5 60.000 lei Fmorti*are anul 3: $&0.000 lei 2 3"00.000 piese 0 $&0.000 piese4 5 "00.000 lei Fmorti*are anul &: $&0.000 lei 2 355.000 piese 0 $&0.000 piese4 5 55.000 lei 210. Conducerea unei %ntreprinderi decide s# %(i ree!a"ue e construc'ii"e. Acti!e"e %n cau # au *ost ac,i i'ionate "a un cost de 600 "ei (i sunt amorti ate pentru suma de 200 "ei. Da"oarea /ust# a construc'ii"or determinat# de e&per'i este de 520 "ei. :# se conta+i"i e e opera'ia de ree!a"uare %n con*ormitate cu standardu" IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK *o"osind ca procedeu de ree!a"uare ree!a"uarea numai a !a"orii nete conta+i"e$ sta+i"it# prin deducerea amorti #rii cumu"ate din costu" imo+i"i #ri"or. Re o"!are. Ealoarea +ust# 5 <$0 lei Ealoarea net# conta7il# 5 %00 lei $00 lei 5 600 lei 5[ :iferena po*itiv# !in reevaluare 5 <$0 lei 600 lei 5"$0 lei anularea amorti*#rii: Fmorti*area construciilor reevaluarea valorii nete: Construcii 5 Ge*erve !in reevaluare "$0 lei 5 Construcii $00 lei

211. La 30 decem+rie N$ o %ntreprindere ac,i i'ionea # un ec,ipament "a un cost de 1?5.000 "ei. Eurata de !ia'# *i ic# a acti!u"ui este de 5 ani$ dar conducerea estimea # !9n area "ui dup# 8 ani de uti"i are. Da"oarea re idua"# este estimat# "a ?5.000 "ei. :# se ca"cu"e e (i s# se conta+i"i e e amorti area imo+i"i #rii %n e&erci'iu" N>" %n con*ormitate cu IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK. Re o"!are. """

Ealoarea amorti*a7il# 5 Costul !e achi*iie Ealoarea re*i!ual# 5 "&<.000 lei &<.000 lei 5 "00.000 lei Cheltuiala cu amorti*area ,n 96l 5 "00.000 lei 0 5 ani 5 $0.000 lei: Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area 5 Fmorti*area echipamentelor $0.000 lei

212. O %ntreprindere a cump#rat "a " ianuarie N un mi/"oc de transport "a un cost de ac,i i'ie de 210.000 "ei. Conducerea estimea # c# durata de uti"itate a mi/"ocu"ui de transport este de 8 ani$ iar !a"oarea re idua"#$ de 20.000 "ei. :# se ca"cu"e e amorti area %n con*ormitate cu IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK prin metoda :O<T) @:)EA$ (tiind c# ci*re"e ata(ate ce"or 8 ani sunt. 8$?$ 3$ 2 (i 1. Re o"!are. Ealoarea amorti*a7il# 5 Costul !e achi*iie Ealoarea re*i!ual# Ealoarea amorti*a7il# 5 $60.000 lei $0.000 lei 5 $&0.000 lei Fni !e amorti*are " Cifre ataate 5 Botal 5 5 6 & 6 3 6 $6" 5 "5 $ & 3 3 & $ 5 "

Fmorti*are anul ": $&0.000 lei 2 50"5 5 %0.000 lei Fmorti*are anul $: $&0.000 lei 2 &0"5 5 6&.000 lei Fmorti*are anul 3: $&0.000 lei 2 30"5 5 &%.000 lei Fmorti*are anul &: $&0.000 lei 2 $0"5 5 3$.000 lei Fmorti*are anul 5: $&0.000 lei 2 "0"5 5 "6.000 lei 213. O %ntreprindere a cump#rat "a " ianuarie N un mi/"oc de transport "a un cost de ac,i i'ie de 210.000 "ei. Conducerea estimea # c# durata de uti"itate a mi/"ocu"ui de transport este de 8 ani$ iar !a"oarea re idua"#$ de 20.000 "ei. :# se ca"cu"e e amorti area %n con*ormitate cu LA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK prin metoda :O<T) @:)EA$ (tiind c# ci*re"e ata(ate ce"or 8 ani sunt. 6$ 1$ 3$ 2 (i 1. Re o"!are. Ealoarea amorti*a7il# 5 Costul !e achi*iie Ealoarea re*i!ual# Ealoarea amorti*a7il# 5 $60.000 lei $0.000 lei 5 $&0.000 lei Fni !e amorti*are Cifre ataate Botal 5 % 6 6 6 3 6 $6" 5 $0 Fmorti*are anul ": $&0.000 lei 2 %0$0 5 16.000 lei Fmorti*are anul $: $&0.000 lei 2 60$0 5 <$.000 lei Fmorti*are anul 3: $&0.000 lei 2 30$0 5 36.000 lei Fmorti*are anul &: $&0.000 lei 2 $0$0 5 $&.000 lei Fmorti*are anul 5: $&0.000 lei 2 "0$0 5 "$.000 lei 21?. O %ntreprindere a cump#rat "a " ianuarie N un mi/"oc de transport "a un cost de ac,i i'ie de 210.000 "ei. Conducerea estimea # c# durata de uti"itate a mi/"ocu"ui de transport este de 8 ani$ iar !a"oarea re idua"#$ de 20.000 "ei. :# se ca"cu"e e amorti area %n con*ormitate cu IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK prin metoda de0resi!#$ uti"i 9nd o rat# de amorti are de0resi!# de ?0B. Re o"!are. Ealoarea amorti*a7il# 5 Costul !e achi*iie Ealoarea re*i!ual# ""$ " % $ 6 3 3 & $ 5 "

Ealoarea amorti*a7il# 5 $60.000 lei $0.000 lei 5 $&0.000 lei Fmorti*are anul ": $&0.000 lei 2 &0' 5 16.000 lei Fmorti*are anul $: 3$&0.000 lei 16.000 lei4 2 &0' 5 5<.600 lei Fmorti*are anul 3: Fmorti*area !egresiv# ar fi: 3$&0.000 lei 16.000 lei 5<.600 lei4 2 &0' 5 3&.560 lei8 Fmorti*area linear# ar fi: 3$&0.000 lei 16.000 lei 5<.600 lei4 0 3 5 $%.%00 lei8 )e menine amorti*area !egresiv# 33&.560 lei4. Fmorti*are anul &: Fmorti*area !egresiv# ar fi: 3$&0.000 lei 16.000 lei 5<.600 lei 3&.560 lei4 2 &0' 5 $0.<36 lei8 Fmorti*area linear# ar fi: 3$&0.000 lei 16.000 lei 5<.600 lei 3&.560 lei4 0 $ 5 $5.1$0 lei8 )e trece la amorti*area linear# 3amorti*area e2erciiului este !e $5.1$0 lei4. Fmorti*are anul 5: $5.1$0 lei 218. Eurata de uti"itate a unui uti"a/ cump#rat "a %nceputu" e&erci'iu"ui N22 (i amorti at "inear a *ost *i&at# ini'ia" "a 5 ani. Prin ana"i a st#rii acti!u"ui respecti!$ "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N$ se aprecia # c# durata sa re idua"# de uti"itate este de numai 3 ani din acest moment. :e presupun un cost de ac,i i'ie de 1?0.000 "ei (i o !a"oare re idua"# nu"# estimat# "a data punerii %n *unc'iune. :# se ca"cu"e e amorti area a*erent# e&erci'ii"or N22$ N21$ N$ N>"$ N>2 (i N>3 %n con*ormitate cu IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK. Re o"!are. E&erci'iu" N22 N2" N N>" N>2 N>3 C,e"tuia"a cu amorti area @"eiA 1?0.000=5 ani C 20.000 120.000=1 ani C 20.000 100.000 = @3 ani > 1 anA C 28.000 58.000 = 3 ani C 28.000 80.000 = 2 ani C 28.000 28.000 Da"oarea net# conta+i"# @"eiA 1?0.000220.000C120.000 120.000220.000C100.000 100.000228.000 C 58.000 58.000228.000 C 80.000 80.000228.000 C 28.000 28.000 2 28.000 C 0

211. O societate de'ine un ec,ipament te,no"o0ic pe care inten'ionea # s# %" !9nd#. Pentru a sta+i"i !a"oarea de pia'# a ec,ipamentu"ui te,no"o0ic s2a ape"at "a ser!icii"e unui e!a"uator. Da"oarea /ust# a *ost estimat# de c#tre e!a"uator "a 580.000 u.m. Pentru a !inde ec,ipamentu"$ societatea tre+uie s# procede e "a de insta"area acestuia$ ceea ce ar antrena c,e"tuie"i de 18.000 u.m. Ee asemenea$ ar *i necesare c,e"tuie"i cu pre0#tirea ec,ipamentu"ui %n !ederea transportu"ui @am+a"areaA de ?.000 u.m. (i c,e"tuie"i cu acte"e de 1.000 u.m. :# se ca"cu"e e !a"oarea /ust# diminuat# cu c,e"tuie"i"e estimate de !9n are %n con*ormitate cu IA: 31 JEeprecierea acti!e"orK. Re o"!are. ? Ealoarea +ust# estimat# Cheltuielile estimate !e vDn*are Costuri !e !e*instalare Costuri !e am7alare Costuri cu acte 5 Ealoarea +ust# !iminuat# cu cheltuielile estimate !e vDn*are <50.000 u.m. $0.000 u.m. "5.000 u.m. &.000 u.m. ".000 u.m. <30.000 u.m.

215. La 31.12.N$ e&ist# indicii c# un uti"a/ (i2a pierdut din !a"oare. In*orma'ii"e disponi+i"e pri!ind uti"a/u" respecti! sunt. costu" de ac,i i'ie a" uti"a/u"ui ?.000.000 u.m.4 pentru ac,i i'ia uti"a/u"ui s2a *#cut ape" "a un credit care 0enerea # c,e"tuie"i anua"e cu do+9n i"e de 20.000 u.m.4 pre'u" de !9n are a" unui produs rea"i at cu a/utoru" uti"a/u"ui 1.000 u.m.4 costu" de produc'ie pe unitatea de produs 580 u.m. :e estimea # c# toate !enituri"e (i c,e"tuie"i"e !or cre(te cu 3B pe an din cau a in*"a'iei. ""3

%n anu" N$ s2au !9ndut 2.000 +uc#'i de produs$ dar societatea estimea # c# !o"umu" !9n #ri"or !a cre(te cu 8B pe an. %n anu" N>2$ uti"a/u" !a *ace o+iectu" unei re!i ii prin care se dore(te men'inerea acestuia "a ni!e"u" per*orman'e"or estimate ini'ia". C,e"tuie"i"e estimate cu re!i ia sunt de 18.000 u.m. Ee asemenea$ %n anu" N>3$ se !a proceda "a o repara'ie capita"# prin care s# se m#reasc# per*orman'e"e uti"a/u"ui. C,e"tuie"i"e cu repara'ii"e sunt estimate "a 28.000 u.m. Fti"a/u" !a *i !9ndut "a s*9r(itu" e&erci'iu"ui N>1. Da"oarea re idua"# a uti"a/u"ui este estimat# "a 30.000 u.m. :# se identi*ice *"u&uri"e de tre orerie care !or *i uti"i ate pentru ca"cu"u" !a"orii de uti"itate %n con*ormitate cu IA: 31 JEeprecierea acti!e"orK. Re o"!are. /lu2urile !e tre*orerie luate ,n calcul: nu inclu! investiiile viitoare 3care ameliorea*# nivelul !e performan#4( costurile finan#rii 3!o7Dn!a4( impo*itul asupra re*ultatului8 inclu! reparaiile curente( flu2urile care vor fi recuperate prin vDn*are la sfDritul !uratei !e utilitate. Fni 0 96l 96$ 963 96& 965 966 Eenit net pe unitatea !e pro!us " $5<(5 $65($ $<3(" $%"(3 $%1(% $1%(& Cantitate $ $."00 $.$05 $.3"5 $.&3" $.55$ $.55$ /lu2 !e tre*orerie 3 5 "2$ 5&0.<50(0 5%&.<66(0 63$.$$6(5 6%3.%&0(3 <31.561(6 <6".5"6(%

". )u7total repre*entDn! intr#ri !e numerar ce re*ult# !in vDn*area pro!uselor fa7ricate cu activul ,n cau*# $. Ieiri !e numerar ce re*ult# !in folosirea activului repre*entate !e revi*ia pl#tit# actuali*at# pe $ ani( respectiv anii 96l i 96$ 5 "5.000 u.m. 2 3" 6 3'4$ 3. Intr#ri !e numerar ce re*ult# !in ultima vDn*are a activului repre*entate !e valoarea re*i!ual# actuali*at# pe 6 ani 3anii 96l pDn# la 966 inclusiv4 5 30.000 u.m. 2 3" 6 3'46 Botal flu2uri !e tre*orerie care vor fi utili*ate pentru calculul valorii !e utilitate 5 " $ 6 3

3.1&$.661($

3"5.1"3(54

35.%$"(5 3.16$.5<<($

@2plicaii: Pentru anul 9( venitul net !in vDn*area unui pro!us 5 l .000 u.m. preul !e vDn*are <50 u.m. costul !e pro!ucie 5 $50 u.m. Pentru anii urm#tori( venitul net !in vDn*area unui pro!us se va calcula inDn! cont !e creterea !atorat# inflaiei( !e 3'( astfel: Pentru anul 96l: $50 u.m. 6 $50 u.m. 2 3' 5 $5<(5 u.m.8 Pentru anul 96$: $5<(5 u.m. 6 $5<(5 u.m. 2 3' 5 $65($ u.m. Pentru anul 9( cantitatea vDn!ut# este !e $.000 7uc#i. Pentru anii 96l 965( cantitatea vDn!ut# se calculea*# inDn! cont !e estimarea creterii volumului vDn*#rilor cu 5' pe an( respectiv: Pentru anul 96l: $.000 7uc#i 6 $.000 7uc#i 2 5' 5 $."00 7uc#i8 Pentru anul 96$: $."00 7uc#i 6 $."00 7uc#i 2 5' 5 $.$05 7uc#i. Flgoritmul continu# pentru anii 963 965. ,n anul 966 cantitatea r#mDne aceeai ca ,n anul 965( respectiv $.55$ 7uc#i( !eoarece creterile pot fi estimate fia7il pe o !urat# !e 5 ani( !incolo !e aceast# !urat# tre7uin! +ustificat# utili*area unei rate !e cretere.

""&

216. :ocietatea X uti"i ea # mode"u" CAP; pentru a ca"cu"a costu" capita"u"ui. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii. rata do+9n ii *#r# riscO @R*A 20B$ rata de renta+i"itate sperat# de pia'# @R mA 30B (i riscu" sistematic de pia'# a" tit"uri"or @PA 2. :# se ca"cu"e e rata de randament ce !a *i uti"i at# pentru actua"i area *"u&uri"or de tre orerie$ %n con*ormitate cu IA: 31 JEeprecierea acti!e"orK. Re o"!are. Gata !e ran!ament 5 Gf 6 \ 3Gm Gf4 5 $0' 6 $ 2 330' $0'4 5 &0'. * Este, de regul, rata de dobnd a bonurilor de tezaur. 217. O societate de'ine un +re!et pentru producerea unui par*um. Bre!etu" e&pir# peste ? ani. :ocietatea estimea # c#$ %n *iecare dintre urm#torii ? ani$ cererea pentru par*umu" respecti! !a cre(te cu 20B. E&perien'a arat# c# societ#'i"e concurente in!adea # pia'a cu !ersiuni a"e par*umu"ui pro*ita+i" imediat ce acesta nu mai este prote/at de +re!et$ %n consecin'#$ societatea nu se a(teapt# ca +re!etu" s# mai 0enere e *"u&uri de tre orerie semni*icati!e dup# e&pirarea ce"or ? ani. %n e&erci'iu" precedent$ !enituri"e nete din !9n area par*umu"ui au *ost de 10.000 u.m. :e estimea # c# rata adec!at# pentru actua"i area *"u&uri"or de tre orerie a*erente +re!etu"ui este de 10B. :# se ca"cu"e e !a"oarea de uti"itate %n con*ormitate cu IA: 31 JEeprecierea acti!e"orK. Re o"!are. Fni 0 96l 96$ 963 96& /lu2 !e numerar " "0.000 u.m. 2 3" 6 $0'4 "0.000 u.m. 2 3"6$0'4
" $

Gat# !e actuali*are $ " 0 3" 6 "0'4 "03" 6 "0'4 "03" 6 "0'4


" $

/lu2 !e numerar actuali*at 35 "2$ "0.101(0 u.m. "". 100(% u.m. "$.1%$(< u.m. "&."61($ u.m. &1.16"( < u.m.

"0.000 u.m. 2 3"6$0'43 "0.000 u.m. 2 3" 6 $0'4


&

"03" 6 "0'43
&

Botal 5 Ealoarea !e utilitate @2plicaii: /lu2uri: 96l 5 "0.000 u.m. 6 "0.000 u.m. 2 $0' 5 "0.000 u.m. 2 3l 6 $0'4" 5 "$.000 u.m. 96$ 5 "$.000 u.m. 6 "$.000 u.m. 2 $0' 5 "0.000 u.m. 2 3l 6 $0'4$ 5 "&.&00 u.m. 963 5 "&.&00 u.m. 6 "&.&00 u.m. 2 $0' 5 "0.000 u.m. 2 3l 6 $0'43 5 "<.$%0 u.m. 96& 5 "<.$%0 u.m. 6 "<.$%0 u.m. 2 $0' 5 "0.000 u.m. 2 3l 6 $0'4& 5 $0.<36 u.m.

220. O societate de'ine un uti"a/ ac,i i'ionat "a %nceputu" e&erci'iu"ui N "a un cost de 100.000 u.m. Eurata de uti"itate a *ost estimat# %n momentu" ac,i i'iei "a 10.000 ore de *unc'ionare$ %n cursu" e&erci'iu"ui N$ uti"a/u" a *unc'ionat " .000 ore. ;ana0erii estimea # c# %n *iecare dintre urm#torii ? ani uti"a/u" !a *unc'iona c9te 2.280 ore. Num#ru" de produse rea"i ate !a *i de ? +uc#'i pe or#. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N$ e&ist# indicii c# uti"a/u" s2a depreciat. <"u&uri"e de tre orerie nete pe care "e !a o+'ine %ntreprinderea din !9n area unui produs sunt estimate "a 18 u.m.=+uc. Rata "a care se actua"i ea # *"u&uri"e de tre orerie este de 10B. Presupunem c# e&ist# o pia'# acti!# pe care uti"a/u" poate *i tran ac'iona". Pre'u" de !9n are @!a"oarea /ust#A ar *i de 810.000 u.m.$ iar c,e"tuie"i"e determinate de ie(ire ar *i de 10.000 u.m. :# se ca"cu"e e (i s# se conta+i"i e e deprecierea constatat#$ %n con*ormitate cu IA: 31 JEeprecierea acti!e"orK. Re o"!are. Fmorti*area e2erciiului 9 5 600.000 u.m. 2 3".000 ore 0 "0.000 ore4 5 60.000 u.m. Ealoarea net# conta7il# 5 600.000 u.m. 60.000 u.m. 5 5&0.000 u.m. Ealoarea +ust# Costurile estimate 5 5"0.000 u.m. "0.000 u.m. 5 500.000 u.m. Ealoarea !e utilitate: flu2 anual 5 & 7uc#i0or# 2 $.$50 ore 2 "5 u.m.07ucat# 5 "35.000 u.m. Ealoarea !e utilitate 5 "35.000 u.m. 0 "(" 6 "35.000 u.m. 0 "(" $ 6 "35.000 u.m. 0 "("3 6 "35.000 u.m. 0"(l& 5 &$<.130 u.m. ""5

Ealoarea recupera7il# 5 ma2 3Ealoarea +ust# Costurile8 Ealoarea !e utilitate4 5 500.000 u.m. Ealoarea recupera7il# !e 500.000 u.m. este mai mic# !ecDt valoarea net# conta7il# !e 5&0.000 u.m.( !eci activul este !epreciat i se va recunoate o pier!ere !in !epreciere egal# cu 5&0.000 u.m. 500.000 u.m. 5 &0.000 u.m.: a4 ,n ca*ul folosirii conturilor !e a+ust#ri pentru !eprecierea valorii activelor: Cheltuieli cu !eprecierea imo7ili*#rilor 5 F+ust#ri pentru !eprecierea imo7ili*#rilor necorporale &0.000 u.m.

sau 74 ,n ca*ul !iminu#rii valorii activului: Cheltuieli cu !eprecierea imo7ili*#rilor 5 Htila+e

&0.000 u.m.

221. Fn teren cump#rat %n e&erci'iu" N2? "a un cost de ?00.000 u.m. a *ost ree!a"uat$ %n e&erci'iu" N22$ "a 880.000 u.m. %ntre timp @din N22 p9n# %n pre entA$ re er!a din ree!a"uare conta+i"i at# nu a suportat nicio modi*icare. La %nc,iderea e&erci'iu"ui N$ !a"oarea rea"# a terenu"ui$ considerat# a *i e0a"# cu !a"oarea recupera+i"#$ este de ?20.000 u.m. :# se ca"cu"e e (i s# se conta+i"i e e deprecierea constatat#$ %n con*ormitate cu IA: 31 JEeprecierea acti!e"orK. Re o"!are. I. ? Aa sfDritul anului 9 $: Ealoare +ust# la 3"."$.9 $ 550.000 u.m. Ealoare conta7il# la 3"."$.9 $LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL&00.000 u.m. 5 :iferen# po*itiv# !in reevaluare "50.000 u.m.

,nregistrarea !iferenei po*itive !in reevaluare:

Berenuri

Ge*erve !in reevaluare

"50.000 u.m.

II. Aa sfDritul anului 9: Ealoarea recupera7il# !e &$0.000 u.m. este mai mic# !ecDt valoarea +ust# !e 550.000 u.m.( !eci terenul este !epreciat i se va recunoate o pier!ere !in !epreciere !e 550.000 u.m. &$0.000 u.m. 5 "30.000 u.m. Pier!erea !in !epreciere fiin! mai mic# !ecDt sol!ul contului OGe*erve !in reevaluareP( va fi recunoscut# pe seama !iminu#rii acestei re*erve. Ge*erve !in reevaluare 5 Berenuri "30.000 u.m. )ituaia ,n conturi este urm#toarea: Berenuri C Cost la3"."$.9 & 5 &0.000 :iferen# po*itiv# !in reevaluare 5 "50.000 Ealoare +ust# la 3"."$.9 $ 5 550.000 "30.000 :epreciere Ealoare recupera7il# la 3"."$.95 &$0.000 : "30.000 :epreciere Ge*erve !in reevaluare "50.000 :iferen# po*itiv# !in reevaluare $0.000 )ol! C :

222. Fn teren cump#rat %n e&erci'iu" N2? "a un cost de ?00.000 u.m. a *ost ree!a"uat$ %n e&erci'iu" N22$ "a 880.000 u.m. %ntre timp @din N22 p9n# %n pre entA$ re er!a din ree!a"uare conta+i"i at# nu a suportat nicio modi*icare. La %nc,iderea e&erci'iu"ui N$ !a"oarea rea"# a terenu"ui$ considerat# a *i e0a"# cu !a"oarea recupera+i"#$ este de 380.000 u.m. :# se ca"cu"e e (i s# se conta+i"i e e deprecierea constatat#$ %n con*ormitate cu IA: 31 JEeprecierea acti!e"orK. ""6

Re o"!are. I. Aa sfDritul anului 9 $: Ealoare +ust# la 3"."$.9 $ 550.000 u.m. Ealoare conta7il# la 3"."$.9 $LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL&00.000 u.m. 5 :iferen# po*itiv# !in reevaluare "50.000 u.m.

,nregistrarea !iferenei po*itive !in reevaluare: Berenuri 5 Ge*erve !in reevaluare "50.000 u.m.

II. Aa sfDritul anului 9: Ealoarea recupera7il# !e 350.000 u.m. este mai mic# !ecDt valoarea +ust# !e 550.000 u.m.( !eci terenul este !epreciat i se va recunoate o pier!ere !in !epreciere !e 550.000 u.m. 350.000 u.m. 5 $00.000 u.m. Pier!erea !in !epreciere !e $00.000 u.m. fiin! mai mare !ecDt sol!ul contului OGe*erve !in reevaluareP( va fi recunoscut# astfel: "50.000 u.m. pe seama OGe*ervelor !in reevaluareP 3sol!ul contului48 restul !e 50.000 u.m.( pe seama cheltuielilor cu !eprecierea: a4 :ac# se folosesc conturile !e a+ust#ri pentru !eprecieri: Ge*erve !in reevaluare 5 Berenuri "50.000 u.m.

Cheltuieli cu !eprecierea imo7ili*#rilor

5 F+ust#ri 50.000 u.m. pentru !eprecierea imo7ili*#rilor corporale

74 :ac# se folosete meto!a !iminu#rii valorii activului: ' 5 Ge*erve !in reevaluare Cheltuieli cu !eprecierea imo7ili*#rilor corporale Berenuri $00.000 u.m. "50.000 u.m. 50.000 u.m.

)ituaia ,n conturi este urm#toarea: : Costla3"."$.9 & 5 &0.000 :iferen# po*itiv# !in reevaluare 5 "50.000 Ealoare +ust# la 3"."$.9 $ 5 550.000 Ealoare recupera7il# la 3"."$.9 5 350.000 : "50.000 :epreciere Ge*erve !in reevaluare

Berenuri

$00.000 :epreciere

"50.000 :iferen# po*itiv# !in reevaluare - )ol!

223. La 31.12.N22$ o societate a constatat o pierdere de 58.000 u.m. pentru un uti"a/ cu !a"oarea conta+i"# de 300.000 u.m. Eurata de uti"itate r#mas# "a acea dat# era de "0 ani. La 31.12.N$ e&ist# indicii c# pierderea de !a"oare a uti"a/u"ui s2a diminuat. Presupunem c# "a 31.12.N !a"oarea recupera+i"# a uti"a/u"ui este de 211.000 u.m. :# se ana"i e e situa'ia "a 31.12.N22 si "a 31.12.N %n con*ormitate cu IA: 31 JEeprecierea acti!e"orK si s# se conta+i"i e e deprecieri"e @re"u#ri"e de depreciereA constatate *o"osind metoda diminu#rii !a"orii acti!u"ui. Re o"!are. I. Aa 3"."$.9 $( recunoaterea pier!erii !in !epreciere: Cheltuieli cu !eprecierea imo7ili*#rilor corporale 5 Htila+e II. ? <5.000 u.m.

Aa3"."$.9: Ealoarea recupera7il# la 3"."$.9 $ $$5.000 u.m. Fmorti*area cumulat# pe $ ani 39 " i 94 5 $ ani 2 $$5.000 u.m. 0"0 ani &5.000 u.m. 5 Ealoarea r#mas# la 3"."$.9 "%0.000 u.m. ""<

)e ,nregistrea*# anularea amorti*#rii cumulate: Fmorti*area imo7ili*#rilor corporale 5

Htila+e

&5.000 u.m.

Ealoarea recupera7il# la 3"."$.9( !e $"6.000 u.m.( este mai mare !ecDt valoarea r#mas# la 3"."$.9( !e "%0.000 u.m.( !eci pier!erea tre7uie reluat# la venituri( astfel ,ncDt noua valoare a activului s# nu !ep#easc# valoarea r#mas# !ac# activul nu ar fi fost !epreciat. Geluarea se va conta7ili*a astfel: Htila+e 5 Eenituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea imo7ili*#rilor X u.m.

Pentru a !etermina valoarea necunoscutei X se calculea*# valoarea r#mas# la sfDritul anului 9 !ac# activul nu ar fi fost !epreciat i se va efectua testul !e !epreciere: ? Ealoarea r#mas# la 3"."$.9 $ !ac# activul nu era !epreciat 300.000 u.m. Fmorti*area cumulat# pe $ ani 39 " i 94 5 $ ani 2 300.000 u.m. 0"0 ani 60.000 u.m. 5 Ealoarea r#mas# la 3"."$.9 !ac# activul nu era !epreciat $&0.000 u.m. Bestul !e !epreciere: Ealoarea recupera7il# la 3"."$.9( !e $"6.000 u.m.( nu !ep#ete valoarea r#mas# !ac# activul nu era !epreciat( respectiv $&0.000 u.m. Prin urmare se vor relua $"6.000 u.m. "%0.000 u.m. 3valoarea r#mas# la sfDritul anului 9 ,n con!iiile !eprecierii4 5 36.000 u.m.: Htila+e 5 Eenituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea imo7ili*#rilor 36.000 u.m.

)ituaia contului OHtila+eP este urm#toarea: : Cost la 3"."$.9 $ 5 300.000 Ealoare recupera7il# la 3"."$.9 $ 5 $$5.000 Ealoare r#mas# la 3"."$.9 ,n con!iiile !eprecierii 5 "%0.000 Geluarea pier!erii !in !epreciere 5 36.000 Ealoare recupera7il# la 3"."$.9 5 $"6.000

Htila+e <5.000 3Pier!ere !in !epreciere4 &5.000 3Fnularea amorti*#rii cumulate4

22?. La 31.12.N22$ o societate a constatat o pierdere de 58.000 u.m. pentru un uti"a/ cu !a"oarea conta+i"# de 300.000 u.m. Eurata de uti"itate r#mas# "a acea dat# era de 10 ani. La 31.12.N$ e&ist# indicii c# pierderea de !a"oare a uti"a/u"ui s2a diminuat. Presupunem c# "a 31.12.N !a"oarea recupera+i"# a uti"a/u"ui este de 288.000 u.m. :# se ana"i e e situa'ia "a 31.12.N22 (i "a 31.12.N %n con*ormitate cu IA: 31 JEeprecierea acti!e"orK si s# se conta+i"i e e deprecieri"e @re"u#ri"e de depreciereA constatate *o"osind metoda diminu#rii !a"orii acti!u"ui. Re o"!are. I. Aa 3"."$.9 $( recunoaterea pier!erii !in !epreciere: Cheltuieli cu !eprecierea imo7ili*#rilor corporale 5 Htila+e <5.000 u.m.

II. Aa3"."$.9: ? Ealoarea recupera7il# la 3"."$.9 $ $$5.000 u.m. Fmorti*area cumulat# pe $ ani 39 " i 94 5 $ ani 2 $$5.000 u.m. 0 "0 ani &5.000 u.m. 5 Ealoarea r#mas# la 3"."$.9 "%0.000 u.m. )e ,nregistrea*# anularea amorti*#rii cumulate: Fmorti*area imo7ili*#rilor corporal 5

Htila+e &5.000 u.m.

Ealoarea recupera7il# la 3"."$.9( !e $55.000 u.m.( este mai mare !ecDt valoarea r#mas# la 3"."$.9( !e "%0.000 u.m.( !eci pier!erea tre7uie reluat# la venituri( astfel ,ncDt noua valoare a activului s# nu !ep#easc# valoarea r#mas# !ac# activul nu ar fi fost !epreciat. Geluarea se va conta7ili*a astfel: Htila+e 5 Eenituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea imo7ili*#rilor X u.m. Pentru a !etermina valoarea necunoscutei X se calculea*# valoarea r#mas# la sfDritul anului 9 !ac# activul nu ar fi fost !epreciat i se va efectua testul !e !epreciere: ? Ealoarea r#mas# la 3"."$.9 $ !ac# activul nu era !epreciat 300.000 u.m. Fmorti*area cumulat# pe $ ani 39 " i 94 5 $ ani 2 300.000 u.m. 0 "0 ani 60.000 u.m. ""%

5 Ealoarea r#mas# la 3"."$.9 !ac# activul nu era !epreciat

$&0.000 u.m.

Bestul !e !epreciere: Ealoarea recupera7il# la 3"."$.9( !e $55.000 u.m.( !ep#ete valoarea r#mas# !ac# activul nu era !epreciat( respectiv $&0.000 u.m. Prin urmare se vor relua $&0.000 u.m. 3valoarea care nu tre7uie !ep#it#4 "%0.000 u.m. 3valoarea r#mas# la sfDritul anului 9 ,n con!iiile !eprecierii4 5 60.000 u.m.: Htila+e 5 Eenituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea imo7ili*#rilor 60.000 u.m. )ituaia contului OHtila+eP este urm#toarea: : Cost la 3"."$.9 $5300.000 Ealoare recupera7ila la 3"."$.9 $5$$5.000 Ealoare ramasa la 3"."$.9 in con!itiile !eprecierii5"%0.000 Geluarea pier!erii !in !epreciere560.000 Ealoare ramasa la 3"."$.9 !aca activul nu ar fi fost !epreciat5$&0.000 Htila+e <5.000 3Pier!ere !in !epreciere4 &5.000 3Fnularea amorti*arii cumulate4 C

228. :ocietatea A @"ocatarA a semnat un contract de %nc,iriere cu urm#toare"e caracteristici. data %nceperii contractu"ui. 31.12.N4 durata contractu"ui. 3 ani4 o+iectu" contractu"ui. un ec,ipament te,nic4 !a"oarea /ust# a ec,ipamentu"ui. 138.000 u.m.4 sunt pre!# ute 3 rede!en'e anua"e$ de 80.000 u.m. *iecare$ ac,ita+i"e %n u"tima i a anu"ui de contract4 "ocataru" p"#te(te %n *iecare an 1.000 u.m. pentru asi0urare4 "a s*9r(itu" perioadei de "oca'ie$ ec,ipamentu" !a *i returnat "ocatoru"ui4 "ocataru" %i 0arantea # "ocatoru"ui o !a"oare re idua"# de 10.000 u.m. "a31.12.N>34 rata mar0ina"# de %mprumut a "ocataru"ui. 10B. :# se conta+i"i e e primirea ec,ipamentu"ui de c#tre "ocatar %n con*ormitate cu IA: 15 JContracte de "easin0K. Re o"!are. Primirea echipamentului se conta7ili*ea*# la minimul !intre valoarea +ust# 3"35.000 u.m.4 i valoarea actuali*at# a pl#ilor minimale !e leasing. Ealoarea actuali*at# a pl#ilor minimale !e leasing se !etermin# prin actuali*area cu rata !e "0' a celor 3 re!evene anuale i a valorii re*i!uale garantate. Ealoarea actuali*at#550.000 u.m. 0"(" 6 50.000 u.m. 0"("$ 6 350.000 u.m. 6 "0.000 u.m.4 0 "("3 5 "3".%56 u.m. @chipamente 5 Flte ,mprumuturi i !atorii asimilate "3".%56 u.m.

221. :ocietatea A @"ocatarA a semnat un contract de "easin0 cu urm#toare"e caracteristici. data %nceperii contractu"ui. 31.12.N4 durata contractu"ui. 3 ani4 o+iectu" contractu"ui. un ec,ipament te,nic4 !a"oarea /ust# a ec,ipamentu"ui. 138.000 u.m.4 sunt pre!# ute 3 rede!en'e anua"e$ de 80.000 u.m. *iecare$ ac,ita+i"e %n u"tima i a anu"ui de contract4 "ocataru" p"#te(te %n *iecare an 1.000 u.m. pentru asi0urare4 "a s*9r(itu" perioadei de "oca'ie$ ec,ipamentu" !a *i returnat "ocatoru"ui4 "ocataru" %i 0arantea # "ocatoru"ui o !a"oare re idua"# de 10.000 u.m. "a 31.12.N>34 ""1

rata mar0ina"# de %mprumut a "ocataru"ui. 10B. :# se ca"cu"e e ta+"ou" de amorti are a datoriei *a'# de "ocator pentru %ntrea0a perioad# a contractu"ui$ %n con*ormitate cu IA: 15 JContracte de "easin0K. Re o"!are. Primirea echipamentului se conta7ili*ea*# la minimul !intre valoarea +ust# 3"35.000 u.m.4 i valoarea actuali*at# a pl#ilor minimale !e leasing 3re!evenele anuale i valoarea re*i!ual# garantat#4. Ealoarea actuali*at# 5 50.000 u.m. 0 "(" 6 50.000 u.m. 0 l(l$ 6 350.000 u.m. 6 "0.000 u.m.4 0 l(l3 5 "3".%56 u.m. @chipamente 5 Flte ,mprumuturi i !atorii asimilate "3".%56 u.m.

:ata 3"."$.9 3"."$.96" 3"."$.96$ 3"."$.963

/lu2 50.000 50.000 60.000

:o7Dn!# "3".%562"0' 5 "3."%5(6 15.0&"(62"0' 5 1.50&("6 5&.5&5(<6 2 "0' 5 5.&5&(5

Gam7ursare 50.000 "3."%5(6 5 36.%"&(& 50.000 1.50&("6 5 &0.&15(%& 60.000 5.&5&(5 5 5&.5&5(5

)ol! !atorie "3"(%56 "3".%56 36.%"&(& 5 15.0&"(6 15.0&"(6 &0.&15(%& 5 5&.5&5(<6 5&.5&5(<6 5&.5&5(<6 5 0

225. :ocietatea X este proprietara unei c"#diri pe care o %nc,iria #$ pe o durat# de 8 ani$ societ#'ii ). Contractu" a *ost semnat "a " octom+rie e&erci'iu" N. C,iria este de 6.000 u.m. pe "un#. :ocietatea X suport# c,e"tuie"i"e de c#utare a "ocataru"ui %n sum# de 100 u.m. Ea decide s# %nscrie %n acti! aceste c,e"tuie"i (i s# "e reparti e e pe %ntrea0a durat# a contractu"ui. Costu" de ac,i i'ie a" imo+i"u"ui este de 800.000 u.m.$ iar durata sa de uti"itate @estimat# de "ocatorA este de 80 de ani. :# se pre inte ca"cu"e"e (i %nre0istr#ri"e %n conta+i"itatea "ocataru"ui %n con*ormitate cu IA: 15 JContracte de "easin0K. Re o"!are. ,n ca*ul leasingului operaional( locatarul recunoate 7unul primit !rept cheltuieli( linear pe !urata contractului !e leasing. Aocatarul ,nregistrea*# cheltuieli cu chiriile. Aunar( firma ,nregistrea*#: Cheltuieli cu chiriile 5 /urni*ori %.000 u.m.

226. :ocietatea X este proprietara unei c"#diri pe care o %nc,iria #$ pe o durat# de 8 ani$ societ#'ii ). Contractu" a *ost semnat "a " octom+rie e&erci'iu" N. C,iria este de 6.000 u.m. pe "un#. :ocietatea X suport# c,e"tuie"i"e de c#utare a "ocataru"ui %n sum# de 100 u.m. Ea decide s# %nscrie %n acti! aceste c,e"tuie"i (i s# "e reparti e e pe %ntrea0a durat# a contractu"ui. Costu" de ac,i i'ie a" imo+i"u"ui este de 800.000 u.m.$ iar durata sa de uti"itate @estimat# de "ocatorA este de 80 de ani. :# se pre inte ca"cu"e"e (i %nre0istr#ri"e %n conta+i"itatea "ocatoru"ui %n con*ormitate cu IA: 15 JContracte de "easin0K. Re o"!are. locatorul amorti*ea*# cl#!irea: Fmorti*area anual#: 500.000 u.m. 0 50 ani 5 "0.000 u.m. Cheltuieli !e e2ploatare 5 privin! amorti*area imo7ili*#rilor Fmorti*area cl#!irilor "0.000 u.m.

chiriile primite sunt venituri8 lunar( se ,nregistrea*#: Clieni 5 Eenituri !in re!evene( locaii !e gestiune i chirii %.000 u.m.

"$0

cheltuielile !e c#utare a chiriaului se inclu! ,n valoarea activului i se reparti*ea*# pe !urata contractului 3IF) "<( 5$4: Cl#!iri 5 Conturi curente la 7#nci "00 u.m.

Cheltuieli cu 5 Cl#!iri 5 u.m. re!evene( 3"00um2l05ani23"uni0"$hm4 locaii !e gestiune i chirii 227. O %ntreprindere *a+ric# un produs pentru care costu" !aria+i" unitar de produc'ie este de 160 u.m. C,e"tuie"i"e *i&e anua"e de produc'ie sunt de 1.600.000 u.m. Cantit#'i"e *a+ricate au *ost de 8.000 +uc#'i %n e&erci'iu" N$ ?.000 +uc#'i %n e&erci'iu" N>" (i 1.800 +uc#'i %n e&erci'iu" N>2. La s*9r(itu" *iec#rui e&erci'iu$ %ntreprinderea posed# 600 +uc#'i %n stoc. :# se ca"cu"e e costu" de produc'ie unitar %n con*ormitate cu IA: 2 J:tocuriK$ %n condi'ii"e %n care presupunem c# m#rimea capacit#'ii norma"e de produc'ie este de 8.000 +uc#'i. Re o"!are. Costul !e pro!ucie 5 Costul varia7il 6 Costurile fi2e Costul !e pro!ucie 5 Costul varia7il unitar 2 Cantitatea 6 Costurile fi2e Costul !e pro!ucie 394 5 "%0 u.m07uc. 2 5.000 7uc. 6 ".%00.000 u.m. 5 $.<00.000 u.m. Costul unitar 5 $.<00.000 u.m. 0 5.000 7uc. 5 5&0 u.m.07uc. 230. :ocietatea X a dat %n *unc'iune$ %ncep9nd cu " ianuarie N$ un uti"a/ %n !a"oare de 700.000 u.m. Ein punct de !edere conta+i"$ uti"a/u" se amorti ea # "inear pe trei ani. Amorti area *isca"# a*erent# uti"a/u"ui %n anu" N este de ?00.000 u.m. :# se ca"cu"e e e!entua"a di*eren'# temporar# "a 31.12.N$ %n con*ormitate cu IA: 12 JImpo itu" pe pro*itK. Re o"!are. Ealoarea conta7il# a utila+ului 5 100.000 u.m. 300.000 u.m. 3Fmorti*area anual# 5 100.000 u.m. 0 3 ani4 Sa*a !e impo*itare a utila+ului 5 100.000 u.m. &00.000 u.m. :iferen# temporar# impo*a7il# 600.000 u.m. 500.000 u.m. "00.000 u.m.

231. La data +i"an'u"ui$ o societate are o crean'# pri!ind di!idende"e de %ncasat de 68.000 u.m. Ein punct de !edere *isca"$ di!idende"e nu sunt impo a+i"e. :# se ca"cu"e e e!entua"a di*eren'# temporar# %n con*ormitate cu IA: 12 JImpo itu" pe pro*itK. Re o"!are. Ealoarea conta7il# a creanei %5.000 u.m. Sa*a !e impo*itare a creaneiLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL%5.000 u.m. 9u e2ist# !iferen# temporar#. -emarc ". :ac# 7eneficiile economice generate !e ,ntreprin!ere( ,n momentul recuper#rii activului( nu sunt impo*a7ile( 7a*a !e impo*itare este egal# cu valoarea conta7il# a activului respectiv. -emarc +. - anali*# alternativ# este aceea conform c#reia creana privin! !ivi!en!ele !e ,ncasat are o 7a*# fiscal# nul#. :iferena temporar# re*ultat# 3%5.000 u.m.4 se impo*itea*# ,ns# cu o rat# nul#. 232. %n cursu" "unii decem+rie N$ o societate a %ncasat rede!en'e %n !a"oare de 10.000 u.m. a*erente trimestru"ui 1 din e&erci'iu" N>1. Presupunem c# din punct de !edere *isca" rede!en'e"e sunt impo a+i"e %n anu" %ncas#rii acestora. :# se ca"cu"e e e!entua"a di*eren'# temporar# "a 31.12.N %n con*ormitate cu IA: 12 JImpo itu" pe pro*itK. Re o"!are. Ealoarea conta7il# a veniturilor ,n avans "0.000 u.m. Sa*a !e impo*itare a veniturilor ,n avans 5 "0.000 u.m. "0.000 u.m. 5 0 u.m. :iferen# temporar# !e!ucti7il# 5 "0.000 u.m. 0 "0.000 u.m. "$"

233. La %nceputu" e&erci'iu"ui N$ s2a dat %n *unc'iune un uti"a/ %n !a"oare de 20.000 u.m. %n anu" N$ amorti area conta+i"# a *ost de 2.000 u.m.$ iar amorti area *isca"#$ de 2.600 u.m. Cota de impo it pe pro*it %n !i0oare %n anu" N. 11B. P9n# "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N nu au ap#rut re0"ement#ri pri!ind modi*icarea cotei de impo it pentru e&erci'iu" !iitor. :# se ca"cu"e e impo itu" am9nat "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N %n con*ormitate cu IA: 12 JImpo itu" pe pro*itK. Re o"!are. Ealoarea conta7il# a activului la 3"."$.9 5 $0.000 u.m. $.000 u.m. "%.000 u.m. Sa*a !e impo*itare a activului la 3"."$.9 5 $0.000 u.m. $.%00 u.m. "<.$00 u.m. :iferen# temporar# impo*a7il# 5 "%.000 u.m. "<.$00 u.m. %00 u.m. Pasivul !e impo*it amDnat care tre7uie ,nregistrat ,n e2erciiul 9: "6' 2 %00 u.m. 5 "$% u.m. 23?. La 31.12.N$ o societate are o datorie pri!ind do+9n i"e de p"#tit de 1.000 u.m. Presupunem c# din punct de !edere *isca" do+9n i"e sunt deducti+i"e %n e&erci'iu" *inanciar %n care 0enerea # *"u&uri de tre orerie$ %n decem+rie N$ a ap#rut o re0"ementare con*orm c#reia$ %ncep9nd cu 01.01.N>1$ cota de impo it pe pro*it !a cre(te de "a 30B "a 38B. :# se ca"cu"e e impo itu" am9nat "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N$ %n con*ormitate cu IA: 12 JImpo itu" pe pro*itK. Re o"!are. Ealoarea conta7il# a !atoriei Sa*a !e impo*itare a !atoriei :iferen# temporar# !e!ucti7il# l .000 u.m. 0 u.m. l .000 u.m.

Fctivul !e impo*it amDnat care tre7uie ,nregistrat ,n e2erciiul 9: 35' 2 ".000u.m. 5 350u.m. 238. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii pri!ind societatea X$ "a 31.12.N. In*orma'ii Imo+i"i #ri corpora"e @1A Crean'e c"ien'i @2A Eo+9n i de %ncasat @3A Amen i de p"#tit @?A Eo+9n i de p"#tit @3A Da"ori conta+i"e 580.000 180.000 18.000 11.800 5.800

@1A Ba a de impo itare pentru imo+i"i #ri"e corpora"e este de 508.000 u.m. @2A Crean'e"e c"ien'i au o !a"oare +rut# de 112.000 u.m. (i e&ist# o a/ustare de depreciere a crean'e"or de 12.000 u.m. A/ustarea nu este deducti+i"# *isca". @3A Presupunem c# do+9n i"e sunt recunoscute *isca" %n e&erci'iu" %n care acestea 0enerea # *"u&uri de tre orerie. @?A Amen i"e nu sunt deducti+i"e *isca". Cota de impo it pe pro*it. 30B. La %nceputu" e&erci'iu"ui N$ e&ist# un pasi! de impo it am9nat de 3.000 u.m. :# se ca"cu"e e (i s# se conta+i"i e e impo itu" am9nat %n con*ormitate cu I A: 12 JImpo itu" pe pro*itK$ *#r# a compensa crean'e"e (i datorii"e de impo it. Re o"!are. Calculul !iferenelor temporare: Informaii Imo7ili*#ri corporale Creane clieni Ealoare conta7il# <50.000 "50.000 Sa*# !e impo*itare <05.000 "6$.000 :iferen# temporar# impo*a7il# &5.000 L !e!ucti7il# L "$.000 "$$

:o7Dn*i !e ,ncasat Fmen*i !e pl#tit :o7Dn*i !e pl#tit Botal !iferene

"5.000 "6.500 <.500 "6.500

"5.000 L L 60.000 L <.500 "1.500

Pasivul !e impo*it amDnat la 3"."$.9 5 60.000 u.m. 2 30' 5 "%.000 u.m. Pasivul !e impo*it amDnat e2istent la !eschi!erea e2erciiului 9 5 3.000 u.m. Pasivul !e impo*it amDnat care tre7uie ,nregistrat ,n e2erciiul 9 5 "%.000 u.m. 3.000 u.m. 5 "5.000 u.m. Fctivul !e impo*it amDnat la 3"."$.9 5 "1.500 u.m. 2 30' 5 5.%50 u.m. ,nregistr#rile conta7ile privin! impo*itul amDnat sunt urm#toarele: Cheltuieli cu impo*itul amDnat 5 :atorie !e impo*itul amDnat Creane privin! impo*itul amDnat "5.000 u.m. 5.%50 u.m.

5 Eenituri !in impo*itul amDnat

231. :ocietatea X a dat %n *unc'iune$ %ncep9nd cu " ianuarie N$ un uti"a/ cu o !a"oare de 310.000 u.m. Ein punct de !edere conta+i"$ uti"a/u" se amorti ea # "inear pe trei ani. Amorti area *isca"# a*erent# uti"a/u"ui !a *i de. 60.000 u.m. %n N$ 120.000 u.m. %n N>"$ respecti! 110.000 u.m. %n N>2. Cota de impo it pe pro*it. 30B. :# se ca"cu"e e (i s# se conta+i"i e e impo itu" am9nat %n con*ormitate cu IA: 12JImpo itu" pe pro*itK "a s*9r(itu" *iec#ruia dintre ce"e trei e&erci'ii. Re o"!are. Fmorti*area conta7il# anual# 5 360.000 u.m. 0 3 ani 5 "$0.000 u.m. Informaii Ealoare conta7il# 360.000 "$0.000 $&0.000 "$0.000 "$0.000 "$0.000 Sa*# !e impo*itare 360.000 %0.000 $%0.000 "$0.000 "60.000 "60.000 :iferen# temporar# !e!ucti7il#

Ealoarea utila+ului la 0". 0". 9 Fmorti*area anului 9 5 Ealoarea utila+ului la 3 " . "$.9 Fmorti*area anului 96l 5 Ealoarea utila+ului la 3"."$.96" Fmorti*area anului 96$ 5 Ealoarea utila+ului la 3 " . "$.96$

&0.000 &0.000

Aa sfDritul e2erciiului 9: activul !e impo*it amDnat 5 30' 2 &0.000 u.m. 5 "$.000 u.m. Creane privin! impo*itul amDnat 5 Eenituri !in "$.000u.m. impo*itul amDnat

Aa sfDritul e2erciiului 96l: activul !e impo*it amDnat 5 30' 2 &0.000 u.m. 5 "$.000 u.m.8 activul !e impo*it amDnat e2istent la !eschi!erea e2erciiului 5 "$.000 u.m.8 impo*itul amDnat care tre7uie ,nregistrat ,n e2erciiul curent 5 0 u.m. ,n anul 96$: se resoar7e !iferena temporar# !e &0.000 u.m.8 se anulea*# activul !e impo*it amDnat corespun*#tor. Cheltuieli cu impo*itul amDnat 5 :atorie !e impo*it amDnat 3Crean# privin! impo*itul amDnat4 "$.000u.m.

235. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii pri!ind o cate0orie de c"#diri a"e societ#'ii X. In*orma'ii Da"oarea c"#diri"or "a 01.01.N 2 Amorti area %n anu" N "$3 Da"oare conta+i"# Ba # de impo itare

C Da"oarea c"#diri"or "a 31.12.N

100.000 @10.000A

60.000 @18.000A

La 31.12.N$ societatea a procedat "a ree!a"uarea cate0oriei de c"#diri$ !a"oarea ree!a"uat# *iind de 125.000 u.m. Ein punct de !edere *isca"$ ree!a"uarea nu este recunoscut#. Cota de impo it pe pro*it. 30B. La %nceputu" e&erci'iu"ui N$ e&ista un pasi! de impo it am9nat de 1.000 u.m. :# se ca"cu"e e (i s# se conta+i"i e e impo itu" am9nat %n con*ormitate cu IA: 12 JImpo itu" pe pro*itK$ "a 31.12.N. Re o"!are. Aa3"."$.9: Ealoarea conta7il# a imo7ili*#rilor Sa*a !e impo*itare a imo7ili*#rilor :iferen# temporar# impo*a7il#

"$<.000 u.m. 65.000 u.m. 6$.000 u.m.

Pasivul !e impo*it amDnat care tre7uie s# e2iste la 3"."$.9 5 30' 2 6$.000 u.m. 5 "%.600 u.m. Pasivul !e impo*it amDnat e2istent la !eschi!erea e2erciiului 9 5 6.000 u.m. Pasivul !e impo*it amDnat care tre7uie ,nregistrat ,n e2erciiul 9 5 "%.600 u.m. 6.000 u.m. 5 "$.600 u.m. Fcesta se va ,nregistra astfel: pe seama capitalurilor proprii: 3"$<.000 u.m. 10.000 u.m.4 2 30' 5 ""."00u.m.8 pe seama cheltuielilor: 3"5.000 u.m. "0.000 u.m.4 2 30' 5 l .500 u.m. ' 5 Ge*erve !in reevaluare Cheltuieli cu impo*itul amDnat :atorie !e impo*it amDnat ""."00 u.m. ".500 u.m. "$.600 u.m.

236. La %nceputu" e&erci'iu"ui N$ societatea rom9neasc# ; a ac,i i'ionat 100B societatea american# <. La acea dat#$ < de'inea o imo+i"i are cump#rat# recent cu 100.000 I. Imo+i"i area se amorti ea # pe 8 ani din punct de !edere conta+i" (i pe ? ani$ din punct de !edere *isca". Cota de impo it pe pro*it este de 30B. La data ac,i i'iei$ " I C 3 "ei. La 31.12.N$ " I C 3$3 "ei. Presupunem c# moneda *unc'iona"# a societ#'ii < coincide cu moneda de raportare$ %n consecin'#$ %n situa'ii"e *inanciare conso"idate$ acti!u" !a *i e!a"uat "a 100.000 I & 3 "ei=I C 300.000 "ei. :# se ca"cu"e e (i s# se conta+i"i e e impo itu" am9nat %n con*ormitate cu IA: 12 JImpo itu" pe pro*itK. Re o"!are. Aa3"."$.9: Informaii Ealoarea conta7il# a imo7ili*#rii 3"00.000 $0.0004 Sa*a !e impo*itare a imo7ili*#rii 3"00.000 $5.0004 :iferen# temporar# !e!ucti7il# )ocietatea . conta7ili*ea*# un activ !e impo*it amDnat !e 30' 2 <.500 lei 5 $.$50 lei: Creane privin! 5 Eenituri !in $.$50 lei impo*itul amDnat impo*itul amDnat C Fmorti*area fiscal# !iminuea*# !atoria privin! impo*itul e2igi7il. Fceast# !atorie este un element monetar i va fi convertit# la cursul !e ,nchi!ere. Ca urmare( 7a*a !e impo*itare a fost convertit# la cursul !e ,nchi!ere. 237. La 31.12.N$ o societate de'ine un uti"a/ cu !a"oarea conta+i"# de 100.000 u.m. (i +a a de impo itare de 60.000 u.m. La desc,iderea e&erci'iu"ui N$ e&ista un pasi! de impo it am9nat de ".000 u.m. %n cursu" e&erci'iu"ui N$ cota de impo it pe pro*it a crescut de "a 28B "a 30B. :# se ca"cu"e e (i s# se conta+i"i e e impo itu" am9nat %n e&erci'iu" N %n con*ormitate cu IA: 12 JImpo itu" pe pro*itK. "$& Ealoare ,nW %0.000 <5.000 Curs !e schim7 3 3(3C Ealoare ,n lei $&0.000 $&<.500 <.500

Re o"!are. Pasivul !e impo*it amDnat la !eschi!erea e2erciiului 5 ".000 u.m. Pasivul !e impo*it amDnat la !eschi!erea e2erciiului a+ustat 5 3".000 u.m. 2 30'4 0 $5' 5 ".$00 u.m. F+ustarea impo*itului amDnat !atorat# mo!ific#rii !e cot# 5 l .$00 u.m. ".000u.m. 5 $00 u.m. Cheltuieli cu impo*itul amDnat Aa3"."$.9: Ealoarea conta7il# a utila+ului Sa*a !e impo*itare a utila+ului :iferen# temporar# impo*a7il# 5 :atorie !e impo*it amDnat $00 u.m.

"00.000 u.m. %0.000 u.m. $0.000 u.m.

Pasivul !e impo*it amDnat care tre7uie s# e2iste la 3"."$.9 5 $0.000 u.m. 2 30' 5 6.000 u.m. Pasivul amDnat care tre7uie ,nregistrat ,n numele e2erciiului curent 5 6.000 u.m. ".$00 u.m. 5 &.%00 u.m.: Cheltuieli cu impo*itul amDnat 5 :atorie !e impo*it amDnat &.%00 u.m.

2?0. O societate din industria petro"ier# a insta"at o ra*in#rie pe un teren %nc,iriat$ %n contract se preci ea # c#$ "a s*9r(itu" perioadei de %nc,iriere$ ra*in#ria !a *i mutat# %ntr2o a"t# "oca'ie strate0ic#. :e estimea # c# pentru mutarea ra*in#riei sunt necesare c,e"tuie"i de 200.000 u.m. :# se !eri*ice dac# sunt %ndep"inite condi'ii"e de constituire a unui pro!i ion %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. ? @2ist# o o7ligaie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: instalarea rafin#riei creea*# o o7ligaie legal# !eoarece contractul !e licen# preve!e ,nl#turarea acesteia. ? @ste pro7a7il# o ieire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: costurile cu mutarea rafin#riei. ? @ste necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a costurilor cu mutarea rafin#riei: $00.000 u.m. Provi*ioane $00.000 u.m. pentru !e*afectare imo7ili*#ri corporale i alte aciuni legate !e acestea 2?1. Fn ma0a in de !9n #ri cu am#nuntu" are o po"itic# de ram+ursare a contra!a"orii +unuri"or returnate de c#tre c"ien'ii nemu"'umi'i$ c,iar (i atunci c9nd nu are o+"i0a'ia "e0a"# de a o *ace. Po"itica sa este cunoscut# pe pia'#. :tatistici"e arat# c# anua" sunt returnate produse a c#ror !a"oare repre int# 3B din ci*ra de a*aceri$ %n anu" N$ ci*ra de a*aceri a *ost de 10.000.000 u.m. :# se !eri*ice dac# sunt %ndep"inite condi'ii"e de constituire a unui pro!i ion %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. K@2ist# o o7ligaie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: vDn*area pro!uselor o7ligaie implicit# !eoarece politica anterioar# a maga*inului i a f#cut pe clieni s# spere c# ,n ca* !e nemulumire le va fi ram7ursat# contravaloarea m#rfurilor cump#rate. K @ste pro7a7il# o ieire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: contravaloarea m#rfurilor returnate. / @ste necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a contravalorii 7unurilor returnate: 3' 2 "0.000.;-- u.m. 5 300.000 H8m. Cheltuieli cu provi*ioane pentru riscuri i cheltuieli 5 Flte provi*ioane 300(000 u.rn. pentru riscuri i cheltuieli Fctive imo7ili*ate 5

2?2. O societate din industria c,imic# po"uea # mediu" prin acti!it#'i"e sa"e. Ee(i 'ara %n care %(i des*#(oar# acti!itatea nu dispune de o re0"ementare care s# pre!ad# o+"i0ati!itatea societ#'i"or po"uante de a suporta costuri"e cu

"$5

decontaminarea$ e&ist# de +ateri asupra unui proiect de "e0e %n acest sens (i este aproape si0ur c# proiectu" respecti! !a *i %n cur9nd promu"0at. :e estimea # costuri cu decontaminarea %n !a"oare de 100.000 u.m. :# se !eri*ice dac# sunt %ndep"inite condi'ii"e de constituire a unui pro!i ion %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. ? @2ist# o o7ligaie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: contaminarea me!iului o7ligaie legal# !eoarece este ,n curs a!optarea unei reglement#ri ,n acest sens. ? @ste pro7a7il# o ieire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: costurile cu !econtaminarea. ? @ste necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a costurilor !e !econtaminare: 600.000 u.m. Cheltuieli cu provi*ioane pentru riscuri i cheltuieli 5 Flte provi*ioane pentru riscuri i cheltuieli 600.000 u.m.

2?3. Con*orm contractu"ui$ o societate acord# 0aran'ie de un an tuturor +unuri"or pe care "e !inde. :tatistici"e arat# c# 50B dintre produse"e !9ndute nu pre int# de*ecte$ 28B pre int# de*ecte minore (i 8B pre int# de*ecte ma/ore. Eac# toate produse"e ar a!ea de*ecte minore$ c,e"tuie"i"e cu repara'ii"e ar *i de 200.000 u.m. Eac# toate produse"e ar a!ea de*ecte ma/ore$ c,e"tuie"i"e cu repara'ii"e ar *i de 1.000.000 u.m. :# se !eri*ice dac# sunt %ndep"inite condi'ii"e de constituire a unui pro!i ion %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. ? @2ist# o o7ligaie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: vDn*area pro!uselor( care !# natere unei o7ligaii legale. ? @ste pro7a7il# o ieire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: costurile cu reparaiile. ? @ste necesar un provi*ion !e <0' 2 0 6 $5' 2 $00.000 u.m. 6 5' 2 ".000.000 u.m. 5 "00.000 u.m. Cheltuieli cu provi*ioane pentru riscuri i cheltuieli 5 Provi*ioane pentru garanii acor!ate clienilor "00.000 u.m.

2??. La s*9r(itu" anu"ui "$ societatea X a ac,i i'ionat dreptu" de a e&p"oata o min# timp de 8 ani. Prin contract$ ea este o+"i0at# ca "a s*9r(itu" perioadei de e&p"oatare s# %ndep#rte e ec,ipamente"e (i s# recoperte e so"u". :e estimea # c# pentru %ndep"inirea o+"i0a'ii"or contractua"e sunt necesare c,e"tuie"i de 100.000 u.m. Presupunem o rat# de actua"i are de 8B. :# se !eri*ice dac# "a s*9r(itu" anu"ui " sunt %ndep"inite condi'ii"e de constituire a unui pro!i ion %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. ? @2ist# o o7ligaie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: instalarea echipamentului creea*# o o7ligaie legal# !eoarece contractul preve!e ,nl#turarea acestuia i recopertarea solului. ? @ste pro7a7il# o ieire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: costurile cu ,n!ep#rtarea echipamentului i cu recopertarea solului. ? @ste necesar un provi*ion pentru valoarea actuali*at# a costurilor estimate a se anga+a cu ,n!ep#rtarea echipamentului i cu recopertarea solului: 600.0000"(055 5 &<0.""6 u.m. Cheltuieli cu 5 Provi*ioane provi*ioane pentru pentru !e*afectare riscuri i cheltuieli imo7ili*#ri corporale i alte aciuni legate !e acestea &<0.""6 u.m.

2?8. La %nceputu" e&erci'iu"ui N22$ societatea X a semnat un contract de %nc,iriere a unei c"#diri %n care s# *unc'ione e sediu" societ#'ii. Eurata contractu"ui. 8 ani. Rede!en'a anua"#. 180.000 u.m. %n contract se preci ea # c# spa'iu" nu poate *i su+%nc,iriat a"tui +ene*iciar$ iar %n ca de re i"iere se !or p"#ti pena"i #ri de 1?0.000 u.m. pentru

"$6

*iecare ari de ne%ndep"inire a contractu"ui. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N$ societatea (i2a mutat sediu" %ntr2un centru administrati! presti0ios$ care corespunde mai +ine noii ima0ini pe care aceasta dore(te s# o promo!e e. :# se !eri*ice dac# sunt %ndep"inite condi'ii"e de constituire a unui pro!i ion %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. ? @2ist# o o7ligaie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: semnarea contractului !e ,nchiriere care !# natere unei o7ligaii legale. ? @ste pro7a7il# o ieire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: re!evenele aferente ultimelor !ou# e2erciii sau penali*#rile ,n ca* !e re*iliere a contractului. ? @ste necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a pl#ilor inevita7ile aferente contractului: $ 2 "&0.000 u.m. 5 $%0.000 u.m. Cheltuieli cu provi*ioane pentru riscuri i cheltuieli 5 Flte provi*ioane pentru riscuri i cheltuieli $%0.000 u.m.

2?1. O societate %(i des*#(oar# acti!itatea %n domeniu" pre"ucr#rii "apte"ui. Ein cau a concuren'ei pe pia'#$ re u"tate"e u"time"or e&erci'ii au *ost mu"t mai mici dec9t ce"e +u0etate. Ein acest moti!$ %n e&erci'iu" N$ consi"iu" de administra'ie a decis s# renun'e "a *a+ricarea iaurtu"ui cu arom# de *ructe (i s# %nceap# produc'ia de crem# de +r9n #$ %n p"anu" de restructurare sunt pre!# ute urm#toare"e. indemni a'ii pentru concedierea unei p#rti din sa"aria'i. 2.000.000 u.m.4 c,e"tuie"i cu ac,i i'ia de insta"a'ii pentru producerea cremei de +r9n #. 7.000.000 u.m.4 c,e"tuie"i cu reca"i*icarea persona"u"ui %n !ederea uti"i #rii noi"or insta"a'ii. 300.000 u.m.4 pro*ituri estimate a se o+'ine din !9n area insta"a'ii"or uti"i ate %n producerea iaurtu"ui cu arom# de *ructe. 700.000 u.m.4 c,e"tuie"i cu promo!area noi"or produse. 600.000 u.m. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N s2au anun'at pu+"ic principa"e"e caracteristici a"e p"anu"ui de restructurare. Acest anun' a indus sa"aria'i"or$ c"ien'i"or (i *urni ori"or a(teptarea c# societatea !a imp"ementa procesu" de restructurare. :# se !eri*ice dac# sunt %ndep"inite condi'ii"e de constituire a unui pro!i ion %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. @2ist# o o7ligaie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: comunicarea !eci*iei !e restructurare salariailor( clienilor i furni*orilor o7ligaie implicit# !eoarece in!uce ateptarea c# procesul !e restructurare va fi implementat. @ste pro7a7il# o ieire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: cheltuielile !irecte generate !e restructurare. @ste necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a cheltuielilor !irecte generate !e restructurare: $.000.000 u.m. 3in!emni*aiile pentru conce!ierea salariailor4. Hn provi*ion !e restructurare nu tre7uie s# inclu!# costuri precum cele implicate !e: recalificarea sau mutarea personalului care nu este afectat !e restructurare 3300.000 u.m.48 marMeting 3%00.000 u.m.48 sau investiiile ,n noi sisteme i reele !e !istri7uie 31.000.000 u.m.4. :e asemenea( cDtigurile !in ,nstr#inarea preconi*at# a activelor 3100.000 u.m.4 nu sunt luate ,n consi!erare la evaluarea provi*ionului( chiar !ac# vDn*area activelor este o component# a restructur#rii. Cheltuieli cu provi*ioane pentru riscuri i cheltuieli 5 Provi*ioane pentru restructurare $.000.000 u.m.

2?5. Pe 01.01.N$ societatea X 0arantea # credite"e +ancare contractate de societatea ). La acea dat#$ situa'ia *inanciar# a societ#'ii ) era so"id#$ %n cursu" e&erci'iu"ui N>"$ situa'ia *inanciar# a societ#'ii ) se a0ra!ea #$ iar pe 30.11.N>" se dec"ar# *a"imentu". La 31.12.N>1$ se estimea # c# sume"e ce tre+uie acoperite %n nume"e societ#'ii ) sunt de 600.000 u.m. :# se !eri*ice dac#$ pentru societatea X$ sunt %ndep"inite condi'ii"e de constituire a unui pro!i ion$ %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007$ "a31.12.N(i"a31.12.N>". Re o"!are. Aa3"."$.9: "$<

? @2ist# o o7ligaie actual# ca re*ultat al unui eveniment trecut: garantarea cre!itelor o7ligaie contractual#. ? 9u este pro7a7il# o ieire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare !eoarece situaia financiar# a societ#ii Y este soli!#. ? 9u este necesar# recunoaterea unui provi*ion( !ar e2ist# o !atorie contingen#. Aa3"."$.96l: ? @2ist# o o7ligaie actual# ca re*ultat al unui eveniment trecut: garantarea cre!itelor o7ligaie contractual#. ? @ste pro7a7il# o ieire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: resursele necesare acoperirii cre!itului garantat. ? @ste necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a costurilor necesare acoperirii cre!itului garantat: %00.000 u.m. Cheltuieli cu provi*ioane pentru riscuri i cheltuieli 5 Provi*ioane pentru garanii acor!ate clienilor %00.000 u.m.

2?6. %n "una *e+ruarie e&erci'iu" N$ o societate a *ost ac'ionat# %n instan'# de c#tre un *ost an0a/at. Rec"amantu" so"icit# desp#0u+iri pentru daune"e su*erite %n timpu" unei accident#ri %n perioada %n care "ucra pentru societate$ sus'in9nd c# aceasta nu a respectat re0u"i"e pre!# ute de "e0is"a'ia %n domeniu" protec'iei muncii. La 31.12.N$ a!oca'ii societ#'ii sunt de p#rere c# aceasta nu !a *i *#cut# responsa+i"#. La 31.12.N>1$ 'in9nd cont de e!o"u'ia procesu"ui$ a!oca'ii consider# c# societatea !a *i *#cut# r#spun #toare (i !a tre+ui s# p"#teasc# desp#0u+iri %n !a"oare de 500.000 u.m. :# se !eri*ice dac# sunt %ndep"inite condi'ii"e de constituire a unui pro!i ion$ %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007$ "a 31.12.N si "a 31.12.N>1. Re o"!are. Aa3"."$.9: ? Pe 7a*a !atelor !isponi7ile se constat# o o7ligaie pro7a7il# a c#rei e2isten# nu va fi confirmat# !ecDt !e !eci*ia tri7unalului. ? 9u este necesar# recunoaterea unui provi*ion( !ar e2ist# o !atorie contingen#. Aa3"."$.96l: ? Pe 7a*a !atelor !isponi7ile e2ist# o o7ligaie pre*ent#. ? @ste pro7a7il# o ieire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: resursele necesare acor!#rii !esp#gu7irilor. ? @ste necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a costurilor necesare acoperirii !esp#gu7irilor: <00.000 u.m. Cheltuieli cu provi*ioane pentru riscuri i cheltuieli 5 Provi*ioane pentru litigii <00.000 u.m.

2?7. %n cursu" e&erci'iu"ui N$ societatea X a ac'ionat %n instan'# un concurent pentru uti"i area i"e0a"# a unei "icen'e. Tri+una"u" a decis c# societatea concurent# %i !a p"#ti "ui X desp#0u+iri %n !a"oare de 100.000 u.m. Concurentu" a *#cut recurs "a o instan'# superioar#. P9n# "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N$ recursu" nu a *ost so"u'ionat. :# se !eri*ice dac# sunt %ndep"inite condi'ii"e de recunoa(tere a unui acti! %n +i"an'u" societ#'ii X$ %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. ? Pe 7a*a !atelor !isponi7ile se constat# un activ pro7a7il a c#rui e2isten# nu va fi confirmat# !ecDt !e 3!eci*ia instanei cu privire la recursul formulat !e c#tre concurent. ? 9u se poate recunoate un activ ,n 7ilan !eoarece !eci*ia tri7unalului ar putea s# fie mo!ificat# !e instana superioar#( !ar e2ist# un activ contingent. 280. O a0en'ie de !oia/ a !9ndut +i"ete de a!ion %n !a"oare de 100.000u.m. Ea percepe un comision de 18B din pre'u" de !9n are$ restu" de 68B re!enind companii"or aeriene %n nume"e c#rora s2a rea"i at !9n area. :# se conta+i"i e e opera'ia de !9n are %n con*ormitate cu IA: 16 JDenituriK. Re o"!are. "$%

EDn*area 7iletelor generea*# urm#toarea ,nregistrare conta7il#: "00.000u.m. Eenituri !in "5.000u.m. servicii prestate /urni*ori %5.000u.m. 281. La " ianuarie N$ o %ntreprindere a !9ndut unui c"ient m#r*uri %n !a"oare de 100.000u.m. Condi'ii"e de decontare sunt urm#toare"e. 80B "a semnarea contractu"ui4 28B peste un an (i 28B peste doi ani. :e estimea # c# societatea2 c"ient ar *i putut o+'ine un credit ec,i!a"ent pe pia'a +ancar# "a o rat# de 8B. :# se conta+i"i e e opera'ia de !9n are (i reparti area c,e"tuie"i"or *inanciare %ntre e&erci'ii %n con*ormitate cu IA: 16 JDenituriK. Re o"!are. Ealoarea actuali*at# a ,ncas#rilor legate !e tran*acie este !e: Clieni 5 '

50.000 +

$5.000 $5.000 + = 16.&%5( $6"u.m "( 05 "( 05$


16.&%5.$6" u.m. 5

)e poate consi!era c# preul !e vDn*are conine venituri !in !o7Dn*i ,n sum# !e "00.000.000 u.m. 3.5"&.<31 u.m.( ealona7ile pe cele !ou# e2erciii !e cre!it. ,nregistrarea vDn*#rii stocului !e m#rfuri: Clieni 5 ' Eenituri !in vDn*area m#rfurilor Eenituri ,n avansC4 "00.000u.m. 16.&%5($6" u.m. 3.5"&(<31 u.m.

Pentru reparti*area veniturilor financiare pe !urata cre!itului va fi suficient s# se calcule*e !o7Dn*ile teoretice la sol!ul cre!itului r#mas( a!ic#: ,n numele e2erciiului 9: 316.&%5($6" u.m. 50.000u.m.4 2 5' 5 $.3$&($63 u.m. ,n numele e2erciiului 96": 316.&%5($6" u.m. 50.000u.m. $5.000u.m. 6 $.3$&($63 u.m.4 2 5' 5 "."10(&<6 u.m. Geparti*area veniturilor ,n avans la venituri financiare va genera urm#toarele ,nregistr#ri: ,n e2erciiul 9: Eenituri ,n avans 5 Eenituri !in !o7Dn*i ,n e2erciiul 96": Eenituri ,n avans 5 Eenituri !in !o7Dn*i "."10(&<6 u.m. $.3$&($63 u.m.

C4 0oldul acestui cont se scade din valoarea creanei clieni n bilan. 282. O %ntreprindere$ A$ sc,im+# cu %ntreprinderea B un stoc de materia"e consuma+i"e cu !a"oarea /ust# de 100.000 u.m. contra unui stoc de materii prime cu !a"oarea /ust# de 180.000 u.m. %ntreprinderea A ac,ita di*eren'a de !a"oare. :# se conta+i"i e e opera'ia de sc,im+$ "a societatea A$ %n con*ormitate cu IA: 16 JDenituriK. Re o"!are. -emarc. ,n GomDnia( trocul nu este a!mis. :in acest motiv( se conta7ili*ea*# !istinct ce!area unui stoc i achi*iia altui stoc. ,ntreprin!erea F va proce!a la urm#toarele conta7ili*#ri: ce!area prin schim7 a stocului !e materiale consuma7ile:C :e7itori !iveri 5 Flte venituri "00.000 u.m. "$1

!in e2ploatare !esc#rcarea gestiunii !e materialele consuma7ile: Cheltuieli cu materiale consuma7ile 5 .ateriale consuma7ile "00.000 u.m.

primirea prin schim7 a stocului !e materii prime: .aterii prime 5 /urni*ori "50.000 u.m.

compensarea !atoriei i a creanei generate !e operaia !e schim7( i plata !iferenei: /urni*ori 5 ' :e7itori !iveri la 7#nci "50.000 u.m. "00.000 u.m. 50.000 u.m.

Conturi curente

C n unele ri, reglementrile fiscale solicit s se procedeze mai nti la transferul materialelor consumabile n categoria mrfurilor 1i apoi la vnzarea mrfurilor. 2n asemenea tratament afecteaz indicatorii economico financiari calculai pe seama situaiilor financiare. 283. %n e&erci'iu" N$ societatea X !inde produse2pro0ram. Prin contract$ ea se an0a/ea # s# *urni e e ser!icii de %ntre'inere timp de doi ani de "a data !9n #rii. Pre'u" de !9n are @10.000 u.m.A tre+uie a"ocat %ntre suma corespun #toare produse"or2pro0ram @80.000 u.m.A si suma identi*ica+i"# a ser!icii"or u"terioare @10.000 u.m.A. :# se conta+i"i e e opera'ia de !9n are %n con*ormitate cu IA: 16 JDenituriK. Re o"!are. Clieni 5 ' Eenituri !in vDn*area pro!uselor Eenituri ,n avans 60.000 u.m. 50.000 u.m. "0.000 u.m.

Eeniturile ,n avans urmea*# s# fie conta7ili*ate la veniturile activit#ilor or!inare ,n perioa!a ,n cursul c#reia serviciile sunt e2ecutate. Prin urmare( ,n fiecare !intre cei $ ani ,n care se e2ecut# activitatea !e service se va ,nregistra 35.000 u.m. 5 "0.000 u.m. 0 $ ani4: Eenituri ,n avans 5 Eenituri !in prest#ri !e servicii 5.000 u.m.

28?. Pe 28 decem+rie N$ societatea X a trans*erat societ#'ii ) m#r*uri %n !a"oare de 10.000 u.m. pentru a "e !inde %n re0im de consi0na'ie "a un pre' de 12.000 u.m. ;#r*uri"e au *ost !9ndute pe 8 ianuarie N>". :# se conta+i"i e e trans*eru" (i !9n area m#r*uri"or$ "a societatea X$ %n con*ormitate cu IA: 16 JDenituriK. Re o"!are. :ei stocul a fost transferat ,n !ecem7rie 9( societatea X p#strea*# riscurile semnificative legate !e acesta. Aa !ata transferului( ea ,nregistrea*#: .#rfuri aflate la teri 5 .#rfuri "0.000 u.m.

Pe 5 ianuarie 96l( societatea X recunoate venituri !eoarece m#rfurile au fost vDn!ute !e c#tre societatea Y: Clieni 5 Eenituri !in vDn*area m#rfurilor "$.000 u.m. "30

Concomitent( se conta7ili*ea*# !esc#rcarea !in gestiune a m#rfurilor vDn!ute: Cheltuieli cu m#rfuri 5 .#rfuri aflate la teri "0.000 u.m.

288. Pe data de 10 decem+rie N$ societatea A !inde m#r*uri %n urm#toare"e condi'ii. pre' de !9n are 50.000 u.m.$ costu" m#r*uri"or !9ndute 12.000 u.m. Creditu" acordat nu dep#(e(te durate"e o+i(nuite de creditare. :# se conta+i"i e e opera'ia de !9n are %n con*ormitate cu IA: 16 JDenituriK. Re o"!are. ,nregistr#rile conta7ile aferente e2erciiului 9 sunt: vDn*area m#rfurilor: Clieni 5 Eenituri !in vDn*area m#rfurilor <0.000u.m.

!esc#rcarea !in gestiune a m#rfurilor vDn!ute: Cheltuieli cu m#rfuri 5 .#rfuri 6$.000 u.m. 281. La " mai N$ o societate a ac,i i'ionat 100 de o+"i0a'iuni "a un pre' unitar de 2.000 u.m.=o+"i0a'iune. Pe " au0ust N$ societatea %ncasea #$ %n nume"e o+"i0a'iuni"or$ do+9nda a*erent# perioadei " au0ust N21 230 iu"ie N. Eo+9nda anua"# pentru *iecare o+"i0a'iune. 10 u.m.=o+"i0a'iune. :# se conta+i"i e e ac,i i'ia o+"i0a'iuni"or (i %ncasarea do+9n i"or %n con*ormitate cu IA: 16 JDenituriK. Re o"!are. Cuponul ,ncasat pe l august 9 va fi !escompus astfel: !o7Dn*ile aferente perioa!ei ,n care societatea nu a !einut titlurile 3l august 9 l 3" aprilie 94: "00 o7ligaiuni 2 60 u.m.0o7ligaiune 2 1 luni 0 "$ luni 5 &.500 u.m.8 !o7Dn*ile aferente perioa!ei ,n care ,ntreprin!erea a !einut titlurile 3l mai 9 30 iulie 94: "00 o7ligaiuni 2 60 u.m.0o7ligaiune 2 3 luni 0 "$ luni 5 ".500 u.m. ,nregistr#rile conta7ile aferente e2erciiului 9 vor fi urm#toarele: achi*iia o7ligaiunilor 3"00 o7ligaiuni 2 $.000 u.m.0o7ligaiune 5 $00.000 u.m.4: -7ligaiuni 5 ,ncasarea cuponului: ' 6.000 u.m. Eenituri !in !o7Dn*i ".500 u.m. -7ligaiuni &.500 u.m. 285. Pe data de " octom+rie N$ societatea a semnat un contract de concesiune a unui teren pentru o perioad# de 10 ani. Acest contract 0enerea # !enituri tota"e de 120.000 u.m. Denituri"e sunt reparti ate %n mod uni*orm pe durata contractu"ui (i se %ncasea # anua" pe 30 septem+rie. :# se conta+i"i e e !enituri"e a*erente e&erci'iu"ui N %n con*ormitate cuIA: 16 JDenituriK. Re o"!are. Eeniturile generate anual !e contractul !e concesiune sunt !e: "$0.000 u.m. 0 "0 ani 5 "$.000 u.m. Eeniturile aferente e2erciiului 9 sunt !e: "$.000 u.m. 2 3 luni 0 "$ luni 5 3.000 u.m. Clieni 5 Eenituri !in re!evene 3.000 u.m. Conturi curente la 7#nci 5 Conturi curente la 7#nci $00.000 u.m.

286. La " octom+rie N$ s2au ac,i i'ionat 1.000 de ac'iuni AL<A "a un pre' unitar de 8 u.m.=ac'iune. Pe " iunie N>"$ "a societatea AL<A s2a "uat deci ia de distri+uire a di!idende"or a*erente e&erci'iu"ui N. 2 u.m.=ac'iune. Prin ac,i i'ia acestor ac'iuni$ AL<A de!ine societate a*i"iat#. :# se conta+i"i e e ac,i i'ia ac'iuni"or si dreptu" de a %ncasa di!idende$ %n con*ormitate cu IA: 16 JDenituriK. Re o"!are. ,nregistr#rile conta7ile aferente e2erciiului 9 vor fi urm#toarele: "3"

achi*iia aciunilor 3".000 aciuni 2 5 u.m.0aciune 5 5.000 u.m.4: Fciuni 5 Conturi curente la 7#nci 5.000 u.m.

constatarea !reptului !e ,ncasare a !ivi!en!elor: :e7itori !iveri 5 287. <ie urm#toarea or0ani0ram# de 0rup. Eenituri !in !ivi!en!e $.000 u.m.

:# se ca"cu"e e procenta/u" de contro"$ s# se determine metoda de conso"idare (i s# se ca"cu"e e procenta/u" de interes. Re o"!are.

)ocietatea Calculul procenta+ului Procen !e control ta+ul !e )I %0' )$ Cel mai mic procenta+ 65' !in lanul pDn# la )$ )& %5' )5 Aeg#tur# !irect# 3$"'4 5"' 6 Aeg#tur# in!irect# )3 Aeg#tur# in!irect# &<' 3$5'4 6 Aeg#tur# !irect# 3"0'4

.eto!a !e consoli!are Integrare glo7al# Integrare glo7al# Integrare glo7al# Integrare glo7al# Punere ,n echivalen# sau Integrare glo7al# 3,n ca* !e control

Calculul procenta+ului !e %0' 2 65'

Procenta+ul !e interes %0' 5$' %5' &6(5' $%(5%'

$"' 6 %5' 2 30' %0' 2 65' 2 $5' 6"0' 6 &6(5' 2 "$'

-emarc. :in anali*a procenta+elor !e control( ,n vi*iunea organismului internaional !e normali*are 3ca i a celui american4( re*ult# c# )I( )$( )& si )5 sunt controlate e2clusiv prin controlul !e !rept( ,n ceea ce privete )3( ea este influenat# nota7il pentru &<'( !in care pentru "0' ,n mo! !irect( iar pentru 3<' ,n mo! in!irect. Pro7lema care r#mDne ,n !iscuie este !ac# )3 ar putea s# fie controlat# e2clusiv !e societatea . prin controlul !e fapt. Pentru confirmarea controlului e2clusiv !e fapt al societ#ii . asupra societ#ii )3 tre7uie ca una !intre con!iiile reali*#rii acestui tip !e control s# fie ,n!eplinit#. 210. <ie urm#toarea or0ani0ram# de 0rup.

"3$

:ocietatea <2 este de'inut# %n mod con/uncti! cu a"te dou# 0rupuri. :# se ca"cu"e e procenta/u" de contro"$ procenta/u" de interes (i procenta/u" de inte0rare. Re o"!are. aA Pentru determinarea procenta/e"or de contro". Procenta+ul !e control al societ#ii mam# 3).4 ,n filiala /I 3integrare glo7al#4 5 %0'. Procenta+ul !e control al societ#ii mam# 3).4 ,n filiala /$ !einut# con+unctiv 3integrare proporional#4 5 33'. 74 Pentru determinarea procenta/e"or de interes. Procenta+ul !e interes !einut !e ). ,n /I 5 %0'. Procenta+ul !e interes !einut !e ). ,n /$ 5 %0' 2 33' 5 $6(&'. c4 Pentru determinarea procenta/e"or de inte0rare. Procenta+ul !e integrare al filialei /I 5 "00' 3!eoarece consoli!area se reali*ea*# prin integrare glo7al#4. Procenta+ul !e integrare al ,ntreprin!erii /$ 5 controlat# con+unctiv 5 "00' 3procenta+ul !e integrare al filialei /I4 2 33' 3procenta+ul !e !einere al filialei /I ,n /$4 5 33'. 211. Pe 30.12.N$ societatea < a ac,i i'ionat o imo+i"i are corpora"# %n urm#toare"e condi'ii. pre' de cump#rare 60.000 u.m.$ c,e"tuie"i cu transportu" (i insta"area *acturate de *urni or 8.000 u.m. Po"itica 0rupu"ui din care *ace parte < este de a inc"ude %n costu" imo+i"i #ri"or corpora"e c,e"tuie"i"e estimate a se an0a/a cu demontarea "or. Da"oarea c,e"tuie"i"or estimate a se an0a/a cu demontarea imo+i"i #rii este de 18.000 u.m. :# se procede e "a retrat#ri"e prea"a+i"e conso"id#rii. Re o"!are. %n situa'ii"e *inanciare indi!idua"e pre*entate !e societatea / la 3"."$.9 imo7ili*area corporal# este pre*entat# la o valoare !e %5.000 u.m. ,n ve!erea consoli!#rii( se inclu! ,n costul imo7ili*#rii cheltuielile estimate a se anga+a cu !emontarea: Imo7ili*#ri corporale 5 Provi*ioane pentru "5.000 u.m. !e*afectare imo7ili*#ri corporale i alte aciuni legate !e acestea

212. %n cursu" e&erci'iu"ui N$ societatea < a capita"i at c,e"tuie"i de de !o"tare %n !a"oare de 10.000.000 u.m.$ acestea urm9nd s# se amorti e e "inear$ %ncep9nd cu " ianuarie N>"$ pe o perioad# de 8 ani. Po"itica 0rupu"ui din care *ace parte < este de a considera c,e"tuie"i"e de cercetare c,e"tuie"i a"e perioadei. Presupunem o cot# de impo it pe pro*it de 11B. :# se procede e "a retrat#ri"e prea"a+i"e conso"id#rii. Re o"!are. ,n 7ilanul in!ivi!ual ,ntocmit !e /( la 3"."$.9( sunt ,nscrise cheltuieli !e cercetare !e "0.000.000 u.m. ,n ve!erea ,ntocmirii situaiilor financiare consoli!ate se elimin# cheltuielile !e cercetare !in categoria imo7ili*#rilor necorporale: Eenituri !in pro!ucia !e imo7ili*#ri necorporale 5 Cheltuieli !e !e*voltare "0.000.000 u.m.

Getratarea cheltuielilor !e cercetare generea*# impo*ite amDnate. Ealoarea conta7il# a imo7ili*#rilor necorporale 3valoarea !in situaiile financiare consoli!ate4 0 u.m. "33

Sa*a fiscal# 3valoarea !in situaiile financiare in!ivi!uale ale lui /4 :iferen# temporar# !e!ucti7il# Fctiv !e impo*it amDnat: "0.000.000 u.m. 2 "6' 5 ".600.000 u.m. Crean# privin! impo*itul amDnat 5 Eenituri !in impo*itul amDnat

"0.000.000 u.m. "0.000.000 u.m.

".600.000 u.m.

213. Pentru amorti area unei cate0orii de uti"a/e$ *i"ia"a < uti"i ea # metoda de amorti are de0resi!#$ %n timp ce po"itica 0rupu"ui este de a amorti a aceste +unuri %n mod "inear. <i"ia"a ac,i i'ionase ast*e" de uti"a/e$ "a 01.01.N$ "a un cost de ac,i i'ie de 200.000 u.m. Conducerea ei estimase o !a"oare re idua"# nu"# si o durat# de uti"itate de 8 ani @norm# de amorti are "inear# C 20B$ norm# de amorti are de0resi!# C 30BA. Presupunem o cot# de impo it de 11B. :# se procede e "a retrat#ri"e prea"a+i"e conso"id#rii pentru e&erci'iu" N. Re o"!are. ,n anul 9( amorti*area ,n conturile in!ivi!uale ale lui / este !e $00.000 u.m. 2 30' 5 60.000 u.m. Conform politicii grupului( amorti*area utila+elor ,n primul an ar tre7ui s# fie !e $00.000 u.m. 2 $0' 5 &0.000 u.m. ,n ve!erea consoli!#rii( se va a!uce amorti*area la nivelul cerut !e grup 360.000 u.m. &0.000 u.m. 5 $0.000 u.m.4: Fmorti*#ri privin! imo7ili*#rile corporale 5 Cheltuieli !e $0.000 u.m. e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor

,nregistrarea anterioar# generea*# o !iferen# temporar# impo*a7il# i( implicit( o !atorie !e impo*it amDnat !e: $0.000 u.m. 2 "6' 5 3.$00 u.m. Cheltuieli cu impo*itul amDnat 5 :atorie !e impo*it amDnat 3.$00 u.m.

21?. Pentru amorti area unei cate0orii de uti"a/e$ *i"ia"a < uti"i ea # metoda de amorti are de0resi!#$ %n timp ce po"itica 0rupu"ui este de a amorti a aceste +unuri %n mod "inear. <i"ia"a ac,i i'ionase ast*e" de uti"a/e$ "a 01.01.N$ "a un cost de ac,i i'ie de 200.000 u.m. Conducerea ei estimase o !a"oare re idua"# nu"# (i o durat# de uti"i 'a'e de 8 ani @norm# de amorti are "inear# C 20B$ norm# de amorti are de0resi!# C 30BA. Presupunem o cot# de impo it de 11B. :# se procede e "a retrat#ri"e prea"a+i"e conso"id#rii pentru e&erci'iu" N>"$ (tiind c# se rea"i ea # conso"idarea pe +a # de *"u&uri. Re o"!are. Eac# se rea"i ea # conso"idarea pe +a # de *"u&uri$ ,n 96l se are ,n ve!ere !iferena !e &$.000 u.m. &0.000 u.m. 5 $.000 u.m. Fmorti*#ri privin! imo7ili*#rile corporale 5 Cheltuieli $.000 u.m. !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor

,nregistrarea anterioar# generea*# o !iferen# temporar# impo*a7il# i( implicit( o !atorie !e impo*it amDnat !e: $.000 u.m. 2 "6' 5 3$0 u.m. Cheltuieli cu impo*itul amDnat 5 :atorie !e impo*it amDnat 3$0 u.m.

218. Pentru amorti area unei cate0orii de uti"a/e$ *i"ia"a < uti"i ea # metoda de amorti are de0resi!#$ %n timp ce po"itica 0rupu"ui este de a amorti a aceste +unuri %n mod "inear. <i"ia"a ac,i i'ionase ast*e" de uti"a/e$ "a 01.01.N$ "a un cost de ac,i i'ie de 200.000 u.m. Conducerea ei estimase o !a"oare re idua"# nu"# (i o durat# de uti"itate de 8 ani @norm# de amorti are "inear# C 20B$ norm# de amorti are de0resi!# C 30BA. Presupunem o cot# de impo it de 11B. "3&

:# se procede e "a retrat#ri"e prea"a+i"e conso"id#rii pentru e&erci'iu" N>"$ (tiind c# se rea"i ea # conso"idarea pe +a # de so"duri. Re o"!are. Eac# se rea"i ea # conso"idarea pe +a # de so"duri$ retratarea amorti*#rii !in e2erciiul 9 tre7uie conta7ili*at# !in nou ,n 96l( prin interme!iul contului !e re*erve( !eoarece conturile in!ivi!uale transmise ,n fiecare an societ#ii mam# nu in cont !e aceste corect#ri: Fmorti*#ri privin! imo7ili*#rile corporale Ge*erve 5 Ge*erve $0.000 u.m.

:atorie !e impo*it amDnat

5.000 u.m.

,n plus( ,n 96l se recunosc pe seama re*ultatului !iferena !e amorti*are aferent# e2erciiului curent i impo*itul amDnat corespun*#tor acesteia: Fmorti*#ri privin! imo7ili*#rile corporale Cheltuieli cu impo*itul amDnat 5 5 Cheltuieli $.000 u.m. !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor :atorie !e impo*it amDnat 3$0 u.m.

211. O unitate de e&p"oatare minier#$ care ap"ic# IA:$ ac,i i'ionea # o +and# transportoare %n !a"oare de ?.700 "ei$ estim9nd c,e"tuie"i cu demontarea +en ii de 800 "ei. Eurata de !ia'# a +en ii transportoare este de 7 ani. Da"oarea actua"i at# a c,e"tuie"i"or de demontare este de 212 "ei. Cum se %nre0istrea # aceast# situa'ie %n conta+i"itateH Re o"!are. achi*iia 7en*ii transportoare i inclu!erea cheltuielilor estimate !e !emontare ,n costul imo7ili*#rii: $"3 Instalaii tehnice( mi+loace !e transport( animale i plantaii ' &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri "5"3 Provi*ioane pentru !e*afectare imo7ili*#ri corporale si alte aciuni similare legate !e acestea 5 5.""$ lei &.100 lei $"$ lei

amorti*area ,n fiecare an !e utili*are este !e 5.""$ lei 0 1 ani 5 56% lei: 6%"" Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor 5 $%"3 Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor 56% lei

215. O societate2*i"ia"# < a %nre0istrat "a %nceputu" e&erci'iu"ui N21 c,e"tuie"i de constituire de 12.000 "ei$ amorti a+i"e %n 8 ani. %n sc,im+$ 0rupu" pre!ede %nre0istrarea acestor c,e"tuie"i %n contu" de pro*it (i pierdere. :e cer %nre0istr#ri"e de preconso"idare a amorti #rii %n +i"an'u" anu"ui N$ dac# se uti"i ea # metoda de conso"idare pe so"duri. Re o"!are. Aa nivelul 7ilanului se efectuea*# urm#toarele ,nregistr#ri: "35

eliminarea cheltuielilor !e constituire pe seama re*ervelor 3!eoarece cheltuielile !e constituire au fost capitali*ate la ,nceputul anului 9 l4: Ge*erve 5 Cheltuieli !e constituire "$.000 lei

eliminarea amorti*#rii cumulate ,nregistrate: "$.000 lei 0 5 ani 2 $ ani 5 &.%00 lei: Fmorti*area cheltuielilor !e constituire 5 ' Ge*erve Ge*ultat la nivelul contului !e profit i pier!ere se ,nregistrea*#: Ge*ultat 5 Cheltuieli cu amorti*area imo7ili*#rilor $.&00 lei &.%00 lei $.&00 lei $.&00 lei

Getrat#rile !e omogeni*are au consecine asupra impo*itului amDnat. Ealoarea conta7il# a cheltuielilor !e constituire 5 Sa*a fiscal# 5 <.$00 lei :iferene temporare !e!ucti7ile 5 <.$00 lei Fctiv !e impo*it amDnat 5 <.$00 2 "6' 5 "."5$ lei Conta7ili*area activului !e impo*it amDnat: la nivelul 7ilanului: Impo*it pe profit amDnat 5 ' Ge*erve Ge*ultat "."5$ lei <6% lei 3%& lei

la nivelul contului !e profit si pier!ere: Ge*ultat 5 Eenit !in impo*itul pe profit amDnat 3%& lei

216. O societate2*i"ia"# < a %nre0istrat %n e&erci'iu" N c,e"tuie"i de constituire de 12.000 "ei$ amorti a+i"e %n 8 ani. %n sc,im+$ 0rupu" pre!ede %nre0istrarea acestor c,e"tuie"i %n contu" de pro*it si pierdere. :e cer %nre0istr#ri"e de preconso"idare a p#r'ii neamorti ate a c,e"tuie"i"or %n +i"an'u" e&erci'iu"ui N. Re o"!are. Aa nivelul 7ilanului se efectuea*# urm#toarele ,nregistr#ri: eliminarea cheltuielilor !e constituire pe seama re*ultatului 3!eoarece cheltuielile !e constituire au fost capitali*ate la ,nceputul anului 94: "$" Ge*ultat 5 $0" "$.000 Cheltuieli !e constituire

eliminarea amorti*#rii cumulate ,nregistrate: $%0" 5 Fmorti*area cheltuielilor !e constituire "$" Ge*ultat $.&00

Aa nivelul contului !e profit i pier!ere se ,nregistrea*#: 6XX Cheltuieli !up# natur# 5 "$" Ge*ultat "$.000

"36

Ti: "$" Ge*ultat 5 6%"" $.&00 Cheltuieli cu amorti*area imo7ili*#rilor

217. Eispune'i de urm#toare"e date. pro*it net %nainte de impo itare 1.380 "ei4 c,e"tuie"i cu amorti area 250 "ei$ diminuarea crean'ei c"ien'i 70 "ei4 cre(tere c,e"tuie"i %n a!ans 31 "ei4 cre(tere datorii *urni ori 120 "ei4 p"#'i impo it pe pro*it 8?0 "ei4 p"#'i pri!ind. ac,i i'ia de terenuri 300 "ei$ ac,i i'ia unei c"#diri ?80 "ei$ ac,i i'ia de ma(ini$ uti"a/e$ insta"a'ii 120 "ei4 %mprumuturi %ncasate din emisiunea de o+"i0a'iuni 120 "ei4 di!idende p"#tite a*erente acti!it#'ii de *inan'are 312 "ei. :# se ca"cu"e e *"u&uri"e nete de numerar pentru acti!it#'i"e de e&p"oatare$ in!esti'ii si *inan'are$ %n con*ormitate cu IA: 5. Re o"!are. Profit net ,nainte !e impo*itare ".350 lei 6 Cheltuieli cu amorti*area $<0 lei 6 :iminuarea creanei clieni 10 lei Creterea cheltuielilor ,n avans 36 lei 6 Creterea !atoriilor la furni*ori "$0 lei Pl#i !e impo*it pe profit 5&0 lei = F ! din acti"it#ile de e$%loatare 1.2&' lei Pl#i pentru achi*iia !e terenuri 300 lei Pl#i pentru achi*iia !e cl#!iri &50 lei Pl#i pentru achi*iia !e maini "$0 lei = F ! din acti"it#ile de in"esti#ii ()*+ lei 6 ,mprumuturi ,ncasate prin emisiunea !e o7ligaiuni "$0 lei :ivi!en!e pl#tite aferente activit#ii !e finanare 3"$ lei = F ! din acti"it#ile de ,inan#are-------------------------------(1.2 lei /lu2 net !e tre*orerie 5 ".$5& "1$ %<0 "1$ lei 250. O societate !inde %n anu" N un so*t pentru suma de 68.000 "ei (i inc"ude %n *actur# (i pre'u" acti!it#'ii de ser!ice dup# insta"are %n !a"oare de 7.000 "ei. Acti!itatea de ser!ice se rea"i ea # %n anu" N>". Con*orm IA: 16 JDenituriK$ s# se ca"cu"e e !enitu" care a*ectea # contu" de pro*it (i pierdere a" anu"ui N. Re o"!are. ,n anul 9 se efectuea*# urm#toarea ,nregistrare: &""" Clieni 5 ' %5.000 <0< <6.000 Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &<$ 1.000 Eenituri ,nregistrate ,n avans

Conform IF) "%( veniturile sunt recunoscute astfel: ,n momentul vDn*#rii( pentru componenta soft8 pe parcursul perioa!ei !e postgaranie 3!up# instalare4( pentru componenta service. 251. O %ntreprindere de ser!icii de consu"tan'# conta+i"# e*ectuea # o presta'ie c#tre un c"ient %n urm#toare"e condi'ii. durata contractu"ui 01.06.N 2 31.03.N>14 !a"oarea de!i u"ui. 20.000 "ei4 costu" tota" estimat este de 11.000 "ei. Care este !a"oarea !enitu"ui conta+i"i at "a 31.12.N con*orm I A: 16 JDenituriK$ (tiind c# pentru e&ecu'ia contractu"ui s2au an0a/at c,e"tuie"i de 10.000 "eiH Re o"!are. ,n anul 9 sunt recunoscute venituri !e $0.000 2 "0.0000"6.000 5 "$.500 lei.

"3<

252. :C ABC :A de'ine un teren cu o !a"oare conta+i"# de 700.000 "ei. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N$ terenu" este ree!a"uat "a 1.200.000 "ei. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N>3$ terenu" este ree!a"uat "a !a"oarea /ust# de 1.100.000 "ei. Con*orm IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK$ care este !a"oarea re er!ei din ree!a"uare "a s*9r(itu" anu"ui N>3H Re o"!are. Aa sfDritul anului 9 re*erva !in reevaluare este cre!itat# cu ".$00.000 lei 100.000 lei 5 300.000 lei: $"" Berenuri 5 "05 Ge*erve !in reevaluare 300.000

Aa sfDritul anului 963 se ,nregistrea*# un minus !e valoare !e "00.000 lei prin !iminuarea re*ervei !in reevaluare: "05 Ge*erve !in reevaluare 5 $"" Berenuri "00.000

)ol!ul re*ervei !in reevaluare la sfDritul anului 963 este !e $00.000 lei. 253. Eispune'i de urm#toare"e in*orma'ii re*eritoare "a tran ac'ii"e e*ectuate de o %ntreprindere comercia"# %n cursu" perioadei. s2au ac,i i'ionat tit"uri de participare e"i+erate %n propor'ie de 70B4 pre'u" de cump#rare a *ost de ?0.000 u.m.$ partea e"i+erat# *iind p"#tit# imediat "a ac,i i'ie4 s2au emis "a !a"oarea nomina"# o+"i0a'iuni %n !a"oare de 20.000 u.m. %n sc,im+u" unui teren de aceea(i !a"oare4 s2au %ncasat 32.000 u.m. din !9n area unei imo+i"i #ri corpora"e4 s2a e*ectuat o p"at# de 7.000 u.m. repre ent9nd o rat# dintr2un contract de "easin0 *inanciar4 s2a acordat unei *i"ia"e un %mprumut pe termen "un0 %n !a"oare de 1.000 u.m. Indica'i care este$ con*orm IA: 5 J:itua'ii"e *"u&uri"or de tre orerieK$ *"u&u" de numerar din acti!itatea de in!esti'ii. Re o"!are. /lu2ul net !in activitatea !e investiii 5 6 ,ncas#ri !in vDn*area unei imo7ili*#ri Pl#i aferente titlurilor !e participare 5 &0.000 2 10' 36.000 ,mprumut acor!at unei filiale 5 "0.000 u.m. 3$.000 6.000

25?. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii pentru o imo+i"i are corpora"# ac,i i'ionat# "a 01.01.N. pre' de cump#rare 200.000 "ei$ ta&e !ama"e 20.000 "ei$ reducere comercia"# primit# ?.000 "ei$ durata de uti"i are estimat# 6 ani$ !a"oarea re idua"# estimat# 11.000 "ei$ metoda de amorti are "inear#. Ltiind c# %ntreprinderea ap"ic# IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK (i c# %n cursu" anu"ui N>" se men'ine estimarea pri!ind !a"oarea re idua"#$ dar se reestimea # durata tota"# de uti"i are "a 11 ani$ s# se ca"cu"e e c,e"tuia"a cu amorti area a*erent# acestui e&erci'iu (i !a"oarea conta+i"# net#. Re o"!are. Costul !e achi*iie al imo7ili*#rii 5 $00.000 6 $0.000 &.000 5 $"6.000 lei Ealoarea amorti*a7il# 5 $"6.000 "6.000 5 $00.000 lei Fmorti*area ,n anul 9 5 $00.0000% 5 $5.000 lei Ealoarea r#mas# !e amorti*at 5 $00.000 $5.000 5 "<5.000 lei :urata !e via# r#mas# 5 "0 ani Fmorti*area ,n anul 96l 5 "<5.0000"0 5 "<.500 lei 258. Eispune'i de urm#toare"e in*orma'ii "e0ate de un ec,ipament te,no"o0ic. cost de ac,i i'ie ?00.000 "ei$ durata uti"# de !ia'# 10 ani$ metoda de amorti are "inear#. Eup# 1 ani de uti"i are imo+i"i area corpora"# este ree!a"uat#$ %n con*ormitate cu IA: 11$ cu a/utoru" unui indice pentru a se a/un0e "a costu" de %n"ocuire$ mai pu'in amorti area corespun #toare @indice C ?A.

"3%

Cunosc9nd c# %ntreprinderea optea # pentru rea"i area surp"usu"ui din ree!a"uare %n re u"tatu" reportat pe m#sura amorti #rii ec,ipamentu"ui$ ca"cu"a'i re er!a din ree!a"uare rea"i at# %n *iecare an. Re o"!are. Fmorti*area anual# ,n primii 6 ani 5 &00.0000"0 5 &0.000 lei Fmorti*area cumulat# !up# 6 ani 5 &0.000 2 6 5 $&0.000 lei Ealoarea net# conta7il# !up# 6 ani 5 &00.000 $&0.000 5 "60.000 lei Ealoarea +ust# 5 "60.000 2 & 5 6&0.000 lei Ge*erva !in reevaluare 5 6&0.000 "60.000 5 &%0.000 lei :up# reevaluare( amorti*area anual# 5 6&0.0000& 5 "60.000 lei Ge*erva !in reevaluare reali*at# ,n fiecare an 5 &%0.0000& 5 "$0.000 lei( sau "60.000 &0.000 5 "$0.000 lei 251. Eispune'i de urm#toare"e in*orma'ii re*eritoare "a tran ac'ii"e e*ectuate de o %ntreprindere comercia"# %n cursu" perioadei. s2a acordat unei %ntreprinderi asociate din cadru" 0rupu"ui un %mprumut pe termen "un0 %n !a"oare de 10.000 u.m.4 s2au emis (i %ncasat "a !a"oarea nomina"# o+"i0a'iuni %n !a"oare de 18.000 u.m.4 s2a e*ectuat o p"at# de 1.000 u.m. repre ent9nd o rat# dintr2un contract de "easin0 *inanciar4 s2a %ncasat suma de 3.000 u.m. repre ent9nd do+9nda a*erent# unui %mprumut pe termen "un0 acordat unei *i"ia"e. Indica'i care este$ con*orm IA: 5 J:itua'ii"e *"u&uri"or de tre orerieK$ *"u&u" de numerar din acti!itatea de *inan'are. Re o"!are. /lu2ul !e numerar !in activitatea !e finanare 5 6 ,ncas#ri !in emisiunea !e o7ligaiuni Plata ratei !e leasing 5 "5.000 u.m. 6.000 u.m. 1.000 u.m.

255. O %ntreprindere decide ca durata de uti"i are a unui acti! ac,i i'ionat pe 01.01.N s# *ie sta+i"it# "a 6 ani4 costu" de ac,i i'ie a" imo+i"i #rii respecti!e este de 100.000 "ei$ !a"oarea re idua"# 6.000 "ei. Acti!u" !a *i amorti at %n sistem "inear. Eup# 3 ani$ conducerea %ntreprinderii decide diminuarea duratei de *unc'ionare cu " an (i reestimarea !a"orii re idua"e "a 1.000 "ei. :# se determine c,e"tuia"a cu amorti area a*erent# anu"ui N>? %n con*ormitate cu pre!ederi"e normei IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK. Re o"!are. Ealoarea amorti*a7il# a activului 5 "00.000 %.000 5 1$.000 lei Fmorti*area anual# ,n anul 9 5 1$.0000% 5 "".500 lei Fmorti*area cumulat# !up# 3 ani 5 "".500 2 3 5 3&.500 lei Ealoarea r#mas# !e amorti*at 5 "00.000 3&.500 6.000 5 51.500 lei Fmorti*area anual# ,n anul 96& 5 51.5000& 5 "&.%<5 lei 256. Eispune'i de date"e. pro*it net 3.000 "ei4 c,e"tuie"i cu amorti area 700 "ei4 !enituri din in!esti'ii *inanciare 2.500 "ei4 stocuri. so"d ini'ia" 10.000 "ei (i *ina" 6.000 "ei4 c"ien'i. so"d ini'ia" 1.000 "ei si *ina" ?.000 "ei4 *urni ori. so"d ini'ia" 1.800 "ei (i *ina" 800 "ei4 impo it pe pro*it datorat. so"d ini'ia" 1.300 "ei si *ina" 200 "ei4 di!idende p"#tite "e0ate de e&p"oatare a*erente anu"ui curent 1.000 "ei. Con*orm IA: 5 J:itua'ii"e *"u&uri"or de tre orerieK$ ca"cu"a'i *"u&u" de tre orerie pro!enit din e&p"oatare. Re o"!are. Ge*ultat net 6 Cheltuieli cu amorti*area Eenituri !in investiii financiare 6 :iminuarea stocurilor 6 :iminuarea creanelor :iminuarea furni*orilor :iminuarea !atoriei cu impo*itul 3.000 lei 100 lei $.<00 lei $.000 lei $.000 lei l .000 lei "."00 lei "31

:ivi!en!e pl#tite legate !e e2ploatare = F ! din acti"it#ile de e$%loatare

".000 lei 2.1++ lei

257. :e cunosc urm#toare"e date pentru un contract de "easin0 *inanciar. !a"oarea /ust# a +unu"ui 300.000 "ei$ !a"oarea actua"i at# a p"#'i"or minima"e 260.000 "ei$ rata imp"icit# a contractu"ui "a "ocatar 10B pe an$ iar "a "ocator 1B pe an$ rede!en'a anua"# p"#ti+i"# "a 31 decem+rie 50.000 "ei$ data semn#rii contractu"ui " ianuarie N$ a!ans "a data sem2 n#rii contractu"ui ?0.000 "ei. Care este !a"oarea do+9n ii (i a recuper#rii in!esti'iei conta+i"i ate "a "ocator "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N$ %n con*ormitate cu norma IA: 15 JContracte de "easin0KH Re o"!are. :o7Dn!a pentru anul 9 la locator 5 6' 2 300.000 lei 5 "%.000 lei Gecuperarea investiiei ,n anul 9 5 <0.000 lei "%.000 lei 5 5$.000 lei 260. In urma a dou# ree!a"u#ri succesi!e a"e unei imo+i"i #ri corpora"e s2au o+'inut urm#toare"e date. %n e&erci'iu" N o cre(tere de !a"oare de 100 "ei$ iar %n e&erci'iu" N>" o reducere de !a"oare de 120 "ei. Ce determin# reducerea de !a"oare de 120 "ei con*orm IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eKH Re o"!are. Prima reevaluare !etermin# creterea re*ervei !in reevaluare pentru "00 lei. Hrm#toarea reevaluare va !etermina !iminuarea re*ervei !in reevaluare e2istente !e "00 lei i ,nregistrarea unei cheltuieli pentru !epreciere pentru $0 lei. 261. O societate are %nre0istrate !enituri anua"e din !9n #ri de +unuri %n sum# de 18.000 u.m.$ dar se cunoa(te c# apro&imati! 3B din +unuri"e tran ac'iona"e sunt returnate. :e mai cunoa(te c# societatea practic# un adaos mediu "a tota" !9n #ri de 18B din pre'u" de !9n are. Care !or *i e*ecte"e %n situa'ii"e *inanciare con*orm IA: 16 JDenituriKH Re o"!are. Geturnarea unor pro!use nu este un motiv pentru a nu conta7ili*a venitul !in vDn*#ri. :eci se conta7ili*ea*# venituri !in vDn*#ri !e "5.000. Fpoi societatea constituie un provi*ion pentru riscuri i cheltuieli ,n sum# !e 3' 2 "5' 2 "5.000 5 6<(5 u.m. 262. La data de 01.08 .N o societate a ac,i i'ionat " .000 de o+"i0a'iuni pentru un pre' unitar de 100 u.m. Eo+9nda %n sum# de 20.000 u.m. este p"#tit# "a data de 31 octom+rie anua". Care !or *i inciden'e"e %n situa'ii"e *inanciare a"e e&erci'iu"ui N con*orm IA: 16 JDenituriKH Re o"!are. )ocietatea ,nregistrea*# un venit !in !o7Dn*i !e $0.000 2 60"$ 5 "0.000 u.m. pentru perioa!a 0".05.9 3"."0.9( iar !iferena !e "0.000 u.m. 3!o7Dn!a ,ncasat# minus venitul !in !o7Dn*i4 repre*int# recuperarea costului !e achi*iie al o7ligaiunilor. 263. :ocietatea ABC ac,i i'ionea # un ,ote" cu durata de !ia'# uti"# de 30 de ani$ amorti a+i" "inear pentru !a"oarea de 200.000 "ei. Cum se !or re*"ecta$ %n con*ormitate cu IA: 11$ costuri"e u"terioare cu pri!ire "a reno!area e&terioru"ui$ precum si ce"e e*ectuate pentru e&tinderea ,ote"u"ui cu %nc# dou# eta/eH Re o"!are. Cheltuielile legate !e renovarea e2teriorului care asigur# meninerea nivelului actual !e performan# a activului afectea*# contul !e profit si pier!ere. Cheltuielile !e e2tin!ere a hotelului sunt capitali*ate i ma+orea*# valoarea activului. 26?. :ocietatea ABC de'ine un so*t %n !a"oare de 30.000 u.m. ac,i i'ionat %n anu" N. La s*9r(itu" anu"ui N>"$ !a"oarea recupera+i"# este de 18.000 u.m.$ iar amorti area cumu"at#$ de 12.000 u.m. La s*9r(itu" anu"ui N>2$ !a"oarea recupera+i"# de!ine 12.000 u.m.$ (tiind c# durata de !ia'# uti"# nu se modi*ic# (i amorti area anu"ui N>2 a *ost de 3.000 u.m. Eac# acti!u" nu ar *i *ost depreciat$ amorti area cumu"at# p9n# "a s*9r(itu" anu"ui N>2 ar *i *ost de 16.000 u.m. Ana"i a'i e*ecte"e !aria'ii"or de !a"oare con*orm IA: 31 JEeprecierea acti!e"orK. "&0

Re o"!are. Aa sfDritul anului 96l valoarea net# conta7il# a softului 5 "%.000 u.m. Ealoarea recupera7il# 5 "5.000 u.m. )ocietatea ,nregistrea*# o !epreciere !e 3.000 u.m. Ealoarea net# conta7il# la sfDritul anului 96$ 5 "5.000 3.000 5 "$.000u.m. Ealoarea recupera7il# 5 "$.000 u.m. Ealoarea pe care ar fi avut o activul !ac# nu era !epreciat 5 "$.000 u.m. :eprecierea nu este mo!ificat# ,n e2erciiul 96$. 268. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii despre o "inie te,no"o0ic# de e&trac'ie a petro"u"ui. pre' de cump#rare 300.000 u.m.$ comision !ama" 3B$ costuri a"e proiectu"ui de amp"asare 20.000 u.m.$ transport pe parcurs intern 10.000 u.m.$ scont de decontare 2B. Eetermina'i !a"oarea costu"ui de ac,i i'ie con*orm IA: 11$ Pmo+i"i #ri corpora"eK. Re o"!are. Costul !e achi*iie 5 300.000 6 3' 2 300.000 6 $0.000 6 "0.000 5 331.000 u.m. 261. :ocietatea ; acord# *i"ia"ei sa"e < pe 01.05.N un %mprumut de 10.000 "ei pe o perioad# de ? ani$ ram+ursa+i" %n ? tran(e e0a"e$ cu o rat# anua"# a do+9n ii de 10B. Cum !a *i a*ectat contu" de pro*it (i pierdere a" anu"ui N at9t pentru societatea ;$ c9t (i pentru *i"ia"a saH Re o"!are. )ocietatea . ,nregistrea*# un venit !in !o7Dn*i i o crean# privin! !o7Dn!a !e primit ,n sum# !e "0.000 2 "0' 2 "0$ 5 500 lei. Eeniturile financiare i implicit re*ultatul financiar al societ#ii . cresc cu 500 lei. )ocietatea / ,nregistrea*# o cheltuial# cu !o7Dn!a i o !atorie privin! !o7Dn!a !e pl#tit !e 500 lei. Cheltuielile financiare ale societ#ii / cresc cu 500 lei( iar re*ultatul financiar sca!e cu 500 lei. 265. :ocietatea AL<A dispune de urm#toare"e in*orma'ii cu pri!ire "a un uti"a/. costu" de ac,i i'ie 800.000 "ei @uti"a/u" a *ost ac,i i'ionat "a %nceputu" e&erci'iu"ui N22A4 durata de amorti are este de 1 ani4 metoda de amorti are este cea "inear#4 !a"oarea re idua"# este estimat# "a 20.000 "ei. La s*9r(itu" ce"ui de2a" trei"ea an se reestimea # durata tota"# de uti"i are "a 8 ani$ iar !a"oarea re idua"#$ "a 1?.000 "ei. Ca"cu"a'i amorti area %n e&erci'ii"e N22$ N21 (i N %n con*ormitate cu IA: 11. Re o"!are. ,n e2erciiile 9 $ i 9 "( FA/F ,nregistrea*# amorti*area anual# a utila+ului ,n sum# !e %0.000 lei( a!ic# 3500.000 $0.0004 0 6. Aa sfDritul e2erciiului 9( FA/F revi*uiete estim#rile pentru !urata !e utili*are a utila+ului i valoarea re*i!ual# a acestuia. Fmorti*area aferent# e2erciiului 9 este !eterminat# cu a+utorul noilor estim#ri 3500.000 "60.000 "&.0004 0 3 5 "0%.66< lei. FA/F ,nregistrea*# ,n e2erciiul 9: 6%"" Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor 5 $%"3 Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor "0%.66<

266. <i"ia"a < de'ine terenuri ac,i i'ionate "a costu" de ?00.000 u.m. %n situa'ii"e *inanciare a"e *i"ia"ei terenuri"e sunt e!a"uate "a cost. Po"itica 0rupu"ui din care *ace parte < este de a ree!a"ua terenuri"e. Da"oarea /ust# a terenuri"or a e!o"uat ast*e". Anu" N N>" N>2 Da"oarea /ust# ?20.000 370.000 ?30.000 "&"

N>3

??0.000

La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N>? terenuri"e sunt !9ndute. Cota de impo itare este de 11B. Ce retrat#ri de omo0eni are sunt e*ectuate %n e&erci'iu" N$ (tiind c# se uti"i ea # metoda pe *"u&uriH Re o"!are. Getrat#rile !e omogeni*are sunt urm#toarele: @chipamente tehnologice 5 Ge*erve !in reevaluare $0.000

Ealoarea conta7il# a terenurilor &$0.000 Sa*a fiscal#LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL&00.000 :iferene temporare impo*a7ile $0.000 :atorie !e impo*it amDnat: "6' 2 $0.000 3.$00 Ge*erve !in reevaluare 5 :atorie !e impo*it amDnat 3.$00

267. %ntreprinderea BETA *a+ric# un sin0ur produs *init P< pentru care sunt necesare trei materii prime ;P "$ ;P2 (i ;P3. Ein procesu" de produc'ie se o+'in$ de asemenea$ un produs secundar P: care poate *i !9ndut dup# ce este supus unui tratament (i un de(eu E$ *#r# !a"oare$ care este de!ersat (i 0enerea # c,e"tuie"i pentru pre!enirea po"u#rii mediu"ui. Procesu" de produc'ie se des*#(oar# dup# urm#toarea sc,em#. %n :ec'ia "$ ;P1 este pre"ucrat# (i se o+'ine produsu" intermediar Pi" care este trans*erat *#r# stoca/ %n :ec'ia 24 %n :ec'ia 2$ "a Pi" se adau0# ;P2 (i ;P3$ opera'ie %n urma c#reia se o+'in produsu" *init P<$ produsu" secundar P: (i de(eu" E4 %n :ec'ia 3$ P: este tratat pentru a putea *i comercia"i at4 %n :ec'ia ?$ E este supus unui proces de epurare %nainte de a *i de!ersat. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii. Costu" produsu"ui intermediar PI 272.2?2 "ei Costu" materii"or prime consumate este de. ;2 ?.000 "ei ;3 Costu" manoperei directe %n sec'ia :2 C,e"tuie"i indirecte a"e sec'iei :2 %ncorpora+i"e Da"oarea produc'iei %n curs "a %nceputu" perioadei Da"oarea produc'iei %n curs "a s*9r(itu" perioadei Da"oarea rea"i a+i"# net# a produsu"ui secundar P: Costu" e"imin#rii de(eu"ui E @ce s2ar o+'ine %n condi'ii norma"eA Ca"cu"a'i costu" produse"or *inite con*orm IA: 2 J:tocuriK. Re o"!are. Costul !e pro!ucie se !etermin# !up# cum urmea*#: @lemente Pro!us interme!iar PI .aterii prime .P$ .P3 .anoper# !irect# )$ Cheltuieli in!irecte ale seciei )$ ,ncorpora7ile Ealoarea pro!uciei ,n curs la ,nceputul perioa!ei Ealoarea pro!uciei ,n curs la sfDritul perioa!ei Ealoarea reali*a7il# net# a pro!usului secun!ar P) lei Ealoare 364 $1$.$&$ 364 &.000 364 ".500 364 $0.000 364 &.%<" 364 "$.500 3 4 $<.5<3 3 4 5.$50 "&$ 1.800 "ei 20.000 "ei ?.651 "ei 12.800 "ei 25.853 "ei 8.280 "ei 3.100 "ei

Costul elimin#rii !eeului : 3!oar pentru cele care s ar o7ine ,n con!iii normale4 Costul !e pro!ucie al pro!usului finit P/ -7inerea pro!uselor finite generea*# urm#toarea ,nregistrare: 3&5 Pro!use finite 5 <"" Eariaia stocurilor 305.%10

364 3.600 305.%10

270. :ocietatea AL<A de'ine un uti"a/ ac,i i'ionat "a costu" de 2.800 u.m. (i care "a 01.01.N are o amorti are cumu"at# de 1.800 u.m. Cota de amorti are anua"# este de 18B$ iar !a"oarea amorti a+i"# a uti"a/u"ui este e0a"# cu costu". La " iu"ie N uti"a/u" a *ost a!ariat ca urmare a unui accident. Eeoarece nu sunt disponi+i"e piese"e necesare pentru a21 repara$ acesta este uti"i at$ dar "a o capacitate redus#. Ca urmare a accidentu"ui durata de uti"itate r#mas# se !a reduce "a 3 ani. %n aceste condi'ii$ !a"oarea de uti"itate a uti"a/u"ui este de 300 u.m. Fti"a/u" poate *i !9ndut "a pre'u" de 100 u.m. AL<A dispune de o o*ert# de a ceda uti"a/u" pentru suma de 320 u.m. "a sc,im+ cu un uti"a/ nou a" c#rui cost este de 3.000 u.m. ;ana0ementu" societ#'ii AL<A nu dore(te s# sc,im+e uti"a/u" cu unu" nou deoarece nu crede c# pe termen "un0 !a e&ista cerere pentru produse"e o+'inute cu a/utoru" acestuia. Care sunt %nre0istr#ri"e e*ectuate de societatea AL<A %n anu" N con*orm IA: 11 (i IA: 31H Re o"!are. Fmorti*area pe perioa!a 0".0" .9 0".0<.9 este !e $.500 2 "5' 2 "0$ 5 "%<(50 u.m.: 6%"" 5 $%"3 "%<(50

Ca urmare a acci!entului utila+ul ar putea fi !epreciat( motiv pentru care la l iulie 9 se efectuea*# testul !e !epreciere. Ealoarea net# conta7il# 5 $.500 ".500 "%<(50 5 %"$(50 u.m. - estimare realist# a valorii +uste este !e "00 u.m. !eoarece societatea FA/F nu !orete s# reali*e*e schim7ul. Ealoarea recupera7il# a utila+ului este !e 300 u.m. :eprecierea constatat# 5 %"$(50 300 5 5"$(50 u.m.: 6%"3 5 $1"3 5"$(50

Fmorti*area pentru perioa!a 0".0<.9 3"."$.9 este !e 30003 2 "0$ 5 50 u.m.: 6%"" 5 $%"3 50

271. La 31.12.N societatea NA;A determin# !a"oarea recupera+i"# pentru un uti"a/ pe care inten'ionea # s#21 cede e "a 18.000 "ei$ costu" acestuia *iind de 20.000 "ei. Potri!it normei IA: 31$ NA;A %nre0istrea # "a aceast# dat# o a/ustare pentru deprecierea uti"a/u"ui %n !a"oare de 8.000 "ei. Pe 18 *e+ruarie N>"$ NA;A !inde uti"a/u" "a 10.000 "ei. NA;A tre+uie sau nu s# a/uste e situa'ii"e *inanciare a"e e&erci'iu"ui NH Ee ceH Re o"!are. Preul !e vDn*are o7inut pe utila+ confirm# valoarea recupera7il# a acestuia. :eci*ia !e a ce!a utila+ul fusese luat# ,nainte !e 3"."$.9( iar sc#!erea preului reflect# con!iii e2istente ,nainte !e !ata 7ilanului. FA/F conta7ili*ea*# a+ustarea pentru !eprecierea utila+ului: 6%"3 5 $1"3 5.000

272. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N21$ societatea AL<A a c"asi*icat un uti"a/ ca de'inut %n !ederea !9n #rii. La data c"asi*ic#rii$ uti"a/u" a!ea o !a"oare +rut# de 102.000 "ei$ amorti are cumu"at# de 20.000 "ei$ durat# de !ia'# uti"# r#mas# de 6 ani (i o !a"oare re idua"# de 2.000 "ei. Da"oarea /ust# mai pu'in c,e"tuie"i"e de cesiune este "a s*9r(itu" e&erci'iu"ui N21 de 56.000 "ei. La " septem+rie N uti"a/u" %ncetea # a mai *i c"asi*icat ca de'inut %n !ederea !9n #rii (i are o !a"oare recupera+i"# de 50.000 "ei. Ce %nre0istrare se e*ectuea # "a " septem+rie N$ con*orm I<R: 8H La ce !a"oare !a *i e!a"uat uti"a/u"H

"&3

Re o"!are. Aa sfDritul e2erciiului 9 " se ,nregistrea*# o pier!ere !e valoare pentru utila+ !e &.000 lei. Htila+ul ,ncetea*# s# mai fie amorti*at. Aa l septem7rie utila+ul este evaluat la minimul !intre: %$.000 3%$.000 $.0004 0 % 2 %0"$ 5 <5.333 lei i <0.000 lei. )ocietatea FA/F ,nregistrea*# pier!erea !e valoare astfel: 6%"3 5 $1"3 %.000 Cheltuieli !e e2ploatare F+ust#ri privin! provi*ioanele pentru !eprecierea pentru !eprecierea echipamentelor tehnologice imo7ili*#rilor 273. Eispunem de urm#toare"e in*orma'ii cu pri!ire "a societatea AL<A @sume"e sunt e&primate %n "eiA. !enituri din !9n area produse"or *inite 80.000$ !enituri din !9n area semi*a+ricate"or 30.000$ TDA co"ectat# 17.200$ !enituri din su+!en'ii de e&p"oatare a*erente ci*rei de a*aceri 12.000$ intr#ri de produse *inite 55.000$ ie(iri de produse *inite 86.000$ c,e"tuie"i cu materii"e prime (i materia"e"e consuma+i"e 32.000$ c,e"tuie"i cu persona"u" 16.000$ c,e"tuie"i cu do+9n i"e 5.800$ !enituri din particip#rii "a societ#'i"e asociate 6.500$ !enituri din di*eren'e de curs !a"utar 16.000$ c,e"tuie"i cu di*eren'e"e de curs !a"utar 11.800$ c,e"tuie"i cu amen i (i pena"it#'i 1.000$ c,e"tuie"i cu ser!icii prestate de ter'i 10.000$ !enituri din su+!en'ii a*erente materii"or prime 2.800$ c,e"tuie"i cu rede!en'e (i c,irii 1.800$ c,e"tuie"i cu amorti area imo+i"i #ri"or corpora"e 22.000$ c,e"tuia"a cu impo itu" pe pro*it 2.582. :tructura costu"ui de produc'ie este urm#toarea. E"emente ;aterii prime (i materia"e consuma+i"e C,e"tuie"i cu persona"u" C,e"tuie"i cu amorti area C,e"tuie"i cu ser!icii$ presta'ii e&terne Tota" C,e"tuie"i administrati!e @sume"e sunt e&primate %n "eiA. ? c,e"tuie"i cu rede!en'e$ c,irii 1.8004 ? c,e"tuie"i cu persona"u" 3.0004 ? c,e"tuie"i cu amorti area imo+i"i #ri"or corpora"e 2.000. Ca"cu"a'i costu" !9n #ri"or (i c,e"tuie"i"e administrati!e con*orm IA: 1. Re o"!are. Costul vDn*#rilor repre*int# ieirile !e pro!use finite ,n !ecursul perioa!ei. )tructura costului !e pro!ucie pre*entat# ,n te2tul aplicaiei se refer# la pro!usele finite o7inute ,n !ecursul perioa!ei. Costul vDn*#rilor 5 5%.000 lei Cheltuielile a!ministrative 5 ".500 6 3.000 6 $.000 5 6.500 lei 27?. %ntre o societate AL<A @"ocatorA (i societatea BETA @"ocatarA se %nc,eie un contract de "oca'ie2*inan'are cu urm#toare"e caracteristici. data semn#rii contractu"ui " ianuarie e&erci'iu" N4 durata contractu"ui ? ani4 !#rs#m9ntu" ini'ia" 2.000 "ei4 sunt pre!# ute ? rate de 800 "ei$ p"#ti+i"e %n u"tima i a anu"ui4 op'iunea de cump#rare se e&ercit# "a pre'u" de ?00 "ei4 !a"oarea re idua"# a acti!u"ui este 100 "ei4 rata imp"icit# a do+9n ii anua"e ca"cu"at# de "ocatar 10B. Ca"cu"a'i !a"oarea actua"i at# a p"#'i"or minima"e de "easin0. Re o"!are. ,n calculul valorii actuali*ate a pl#ilor minimale se ine cont numai !e flu2urile !e numerar sigure( a!ic# avansul pl#tit( ratele anuale i preul aferent opiunii !e cump#rare. 2"ei2 Da"ori 32.000 18.000 20.000 10.000 55.000

"&&

53.%5%("3 lei 278. %ntre o societate AL<A @"ocatorA (i societatea BETA @"ocatarA se %nc,eie un contract de "oca'ie2*inan'are cu urm#toare"e caracteristici. data semn#rii contractu"ui " ianuarie e&erci'iu" N4 durata contractu"ui 3 ani4 durata de !ia'# a +unu"ui 6 ani4 !#rs#m9ntu" ini'ia" 2.000 "ei4 sunt pre!# ute 3 rate de 100.000 "ei$ p"#ti+i"e %n u"tima i a anu"ui4 posi+i"itatea e&ercit#rii unei op'iuni de cump#rare "a s*9r(itu" anu"ui 3 "a pre'u" de 20.000 "ei4 !a"oarea /ust# a +unu"ui "a data semn#rii contractu"ui 260.536 "ei4 !a"oarea re idua"# a acti!u"ui este ?0.000 "ei4 rata imp"icit# a do+9n ii anua"e ca"cu"at# de "ocatar 10B. Preci a'i$ con*orm I A: 15$ %nre0istrarea conta+i"# e*ectuat# de "ocatar. Re o"!are. a4 Calculul EFP.A:

74 Conform IF) "<( locatarul conta7ili*ea*# activul ,nchiriat la valoarea cea mai mic# !intre valoarea +ust# a 7unului i valoarea actuali*at# a pl#ilor minimale. .in 3$%0.<3% lei8 $65.<"" lei4 5 $65.<"" lei Fctiv 5 :atorii !in contracte $65.<"" !e locaie finanare

271. %ntre o societate AL<A @"ocatorA (i societatea BETA @"ocatarA se %nc,eie un contract de "oca'ie2*inan'are cu urm#toare"e caracteristici. data semn#rii contractu"ui 30 iunie e&erci'iu" N4 durata contractu"ui 3 ani4 durata de !ia'# a +unu"ui 6 ani4 !#rs#m9ntu" ini'ia" 5.000 "ei4 sunt pre!# ute 3 rate de 180.000 "ei$ p"#ti+i"e %n u"tima i ser!iciu"ui *inanciar4 posi+i"itatea e&ercit#rii unei op'iuni de cump#rare "a s*9r(itu" anu"ui 3 "a pre'u" de 30.000 "ei4 !a"oarea /ust# a +unu"ui "a data semn#rii contractu"ui ?15.87? "ei4 !a"oarea re idua"# a acti!u"ui este 80.000 "ei4 rata imp"icit# a do+9n ii anua"e ca"cu"at# de "ocatar 10B. E&ist# o certitudine c# "a s*9r(itu" contractu"ui "ocataru" !a de!eni proprietar4 metoda de amorti are este "inear#. Con*orm I A: 15$ preci a'i care este m#rimea amorti #rii anu"ui N (i de c#tre cine !a *i aceasta %nre0istrat#. Re o"!are. a4 IF) "< preci*ea*#: 3n situaiile financiare ale locatarului, pentru fiecare e!erciiu contabil, un contract de locaie finanare genereaz o c4eltuial privind amortizarea activului si o c4eltuial financiar5. :eci amorti*area va fi ,nregistrat# !e c#tre locatar. 74 Calculul EFP.A:

c4 Conform IF) "<( locatarul conta7ili*ea*# activul ,nchiriat la valoarea cea mai mic# !intre valoarea +ust# a 7unului i valoarea actuali*at# a pl#ilor minimale. .in 3&"<.51& lei8 &0$.56< lei4 5 &0$.56< lei !4 Ealoarea amorti*a7il# 5 Costul Ealoarea re*i!ual# 5 &0$.56< lei 50.000 lei 5 35$.56< lei

"&5

e4 Conform I F) "<( 7unul ,nchiriat este amorti*at pe !urata !e utili*are !ac# e2ist# certitu!inea c# locatarul va !eveni proprietar la sfDritul contractului( ,n ca* contrar( amorti*area se va calcula pe perioa!a cea mai scurt# !intre !urata !e utilitate i !urata contractului( ,n acest ca* activul se va amorti*a pe !urata !e utili*are !e % ani.

"&6

Fmorti*area anului 9

275. Intre o societate AL<A @"ocatorA si societatea BETA @"ocatarA se %nc,eie un contract de "oca'ie2*inan'are cu urm#toare"e caracteristici. data semn#rii contractu"ui " ianuarie e&erci'iu" N4 durata contractu"ui 3 ani4 durata de !ia'# a +unu"ui 6 ani4 sunt pre!# ute 3 rate de 200.000 "ei$ p"#ti+i"e %n u"tima i a anu"ui4 posi+i"itatea e&ercit#rii unei op'iuni de cump#rare "a s*9r(itu" anu"ui 3 "a pre'u" de 10.000 "ei4 !a"oarea /ust# a +unu"ui "a data semn#rii contractu"ui ?11.601 "ei4 !a"oarea re idua"# a acti!u"ui este 50.000 "ei4 rata imp"icit# a do+9n ii anua"e ca"cu"at# de "ocatar 20B. Pre enta'i$ con*orm IA: 15$ "a s*9r(itu" anu"ui N$ e&trasu" din situa'ii"e *inanciare a"e "ocataru"ui. Re o"!are. a4 Calculul EFP.A:

5&56.0"1 lei 74 Conform IF) "<( locatarul conta7ili*ea*# activul ,nchiriat la valoarea cea mai mic# !intre valoarea +ust# a 7unului i valoarea actuali*at# a pl#ilor minimale. .in 3&6".%06 lei8 &56.0"1 lei4 5 &56.0"1 lei c4 Conform IF) "<( ,n situaiile financiare ale locatarului( pl#ile ,n numele locaiei tre7uie s# fie reparti*ate ,n !ou# componente: cheltuiala financiar# i amorti*area sol!ului !atoriei( astfel: :ata /lu2 !e :o7Dn*i Gam7ursarea capitalului Capital r#mas tre*orerie !atorat 0".0".9 &56.0"1 3"."$.9 3"."$.96" 3"."$.96$ Botal $00.000 $00.000 $60.000 660.000 &56.0"12$0' 5 1".$0& $00.000 1".$0& 5 "0%.<16 3&<.$$3 2 $0' 5 61.&&5 $00.000 61.&&5 5 "30.555 $"6.66% 2 $0' 5 &3.33& $60.000 &3.33& 5 $"6.66% $03.1%3 &56.0"1 &56.0"1 "0%.<16 5 3&<.$$3 3&<.$$3 "30.555 5 $"6.66% 0

!4 Ealoarea amorti*a7il# 5 &56.0"1 lei <0.000 lei 5 3%6.0"1 lei

Fmorti*area anului 9 ". Aa !ata ,ncheierii contractului: Fctiv 5 :atorii !in contracte !e locatie finanare &56.0"1 lei

$. Plata re!evenei la 3"."$.9: ' 5 :atorii !in contracte !e locaie finanare Cheltuieli cu !o7Dn*i 3. Fmorti*area anului 9: Cheltuieli cu amorti*area 5 Fmorti*area activului &%.$5$ lei Conturi la 7#nci $00.000 lei "0%.<16 lei 1".$0& lei

f4 Aa sfDritul anului 9( ,n situaiile financiare ale locatarului figurea*#: "&<

? ,n 7ilan: activ la valoarea net# conta7il# 5 &56.0"1 lei &%.$5$ lei 5 &0<.<6< lei8 !atorii !in contracte !e locatie finanare 5 &56.0"1 lei "0%.<16 lei 5 3&<.$$3 lei8 ? ,n contul !e profit i pier!ere: cheltuieli financiare( respectiv cheltuieli cu !o7Dn*i 1".$0& lei8 cheltuieli cu amorti*area &%.$5$ lei. 276. :e cunosc urm#toare"e date pentru un contract de "oca'ie2*inan'are. data semn#rii contractu"ui " ianuarie e&erci'iu" N4 durata contractu"ui 3 ani4 durata de !ia'# a +unu"ui 6 ani4 !#rs#m9ntu" ini'ia" 2.000 "ei4 sunt pre!# ute 3 rate de 100.000 "ei$ p"#ti+i"e %n u"tima i a anu"ui4 posi+i"itatea e&ercit#rii unei op'iuni de cump#rare "a s*9r(itu" anu"ui 3 "a pre'u" de 20.000 "ei4 !a"oarea /ust# a +unu"ui "a data semn#rii contractu"ui 260.536 "ei4 !a"oarea actua"i at# a p"#'i"or minima"e de "easin0 218.511 "ei4 !a"oarea re idua"# a acti!u"ui este ?0.000 "ei4 rata imp"icit# a do+9n ii anua"e ca"cu"at# de "ocatar 10B. Care este !a"oarea do+9n ii si a ram+urs#rii pri!ind capita"u" datorat$ conta+i"i ate "a "ocatar "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N$ %n con*ormitate cu IA: 15H Re o"!are. a4 Conform IF) "<( locatarul conta7ili*ea*# activul ,nchiriat la valoarea cea mai mic# !intre valoarea +ust# a 7unului i valoarea actuali*at# a pl#ilor minimale. .in 3$%0.<3% lei8 $65.<"" lei4 5 $65.<"" lei 74 Conform IF) "<( ,n situaiile financiare ale locatarului pl#ile ,n numele locaiei tre7uie s# fie reparti*ate ,n !ou# componente: cheltuiala financiar# i amorti*area sol!ului !atoriei( astfel: :ata 0".0".9 0".0".9 3"."$.9 Botal la 3"."$.9 Fvans $.000 "00.000 $63.<""2"0' 5 $6.3<" $6.3<" $.000 "00.000 $6.3<" 5 <3.6$1 $.000 6 <3.6$1 5 <5.6$1 /lu2 !e tre*orerie :o7Dn*i Gam7ursarea capitalului !atorat Capital r#mas $65.<"" $65.<"" $.000 5 $63.<"" $63.<"" <3.6$1 5 "10.0%$

277. :ocietatea A de'ine 50B din ac'iuni"e unei societ#'i B$ care de'ine ?0B din ac'iuni"e societ#'ii C. nu e&ist# ac'iuni *#r# drept de !ot.

Ca"cu"a'i procenta/e"e de contro" (i de interes pe care societatea A "e are %n societatea C. Re o"!are. L Procenta/ de contro". )ocietatea F !eine !irect ,n S un procent ma+oritar !e <0' i in!irect ,n C un procent !e &0'( !eoarece !eine asupra lui S un control e2clusiv i implicit o va controla i pe C ,n proporie !e &0'. II. Procenta/ de interes. )ocietatea F are un procenta+ !e interes ,n S !e <0'. )ocietatea F are un procenta+ !e interes ,n C !e <0' 2 &0' 5 $%'. 300. :ocietatea A de'ine 20B din ac'iuni"e unei societ#'i B$ care de'ine 70B din ac'iuni"e societ#'ii C. nu e&ist# ac'iuni *#r# drept de !ot.

Ca"cu"a'i procenta/e"e de contro" (i de interes pe care societatea A "e are %n societatea C. Re o"!are. "&%

I. Procenta/ de contro". )ocietatea F nu controlea*# ,n mo! e2clusiv societatea S( !eci procentul !e control !einut !irect ,n S este !e $0'( iar in!irect ,n C( !e 0'. II. Procenta/ de interes. )ocietatea F are un procenta+ !e interes ,n C !e $0' 2 10' 5 "%'. 301. Le0#turi"e dintre patru societ#'i se pre int# ast*e".

Ca"cu"a'i procenta/e"e de contro" (i de interes pe care societatea A "e are %n societ#'i"e B$ C (i E. Ge*olvare: :ocietatea A %n B %n C %n E Ee contro" 10B 50B 70B Procenta/ Ee interes 10B 10B & 50B C ?2B ?2B & 70B C 35$6B

302. Le0#turi"e dintre trei societ#'i se pre int# ast*e":

Ca"cu"a'i procenta/e"e de contro" (i de interes pe care societatea A "e are %n societatea C. Re o"!are. )ocietatea F ,n S ,n C :irect In!irect prin S Botal ,n C :e control <0' "0' %0' "0' 6 %0' 5 10' Procenta+ :e interes <0' "0' <0' 2 %0' 5 56' "0' 6 56' 5 66'

303. Le0#turi"e dintre trei societ#'i se pre int# ast*e".

Ca"cu"a'i procenta/e"e de contro" (i de interes pe care societatea A "e are %n societatea C. Re o"!are.

"&1

)ocietatea F :e control ,n S ,n C :irect In!irect prin S Botal ,n C &0' &0' $0'

Procenta+ :e interes $0'

&0' $0' 2 50' 5 "0' &0' 6 "0' 5 50'

30?. La data de " ianuarie anu" N$ o societate comercia"# nou2%n*%in'at#$ specia"i at# %n produc'ia cioco"atei$ a importat un ec,ipament %n !a"oare de 800.000 u.m.$ ta&e !ama"e 8.000 u.m.$ comision !ama" 800 u.m.$ TDA p"#tit# %n !am# " .200 u.m.$ ra+at primit de "a *urni or 2.000 u.m. %n !ederea ac,i i'iei$ societatea a suportat urm#toare"e costuri sup"i2 mentare. costuri de transport 31.000 u.m.$ costuri de insta"are ?7.000 u.m.$ costuri 0enera"e de administra'ie 1.000 u.m.$ c,e"tuie"i cu rec"ama 20.000 u.m.$ onorarii"e ar,itec'i"or care insta"ea # ec,ipamentu" 16.000 u.m. Perioada de insta"are (i montare a durat dou# "uni$ iar pentru a aduce ec,ipamentu" %n condi'ii"e de *unc'ionare s2au e*ectuat costuri %n !a"oare de ?2.000 u.m. Costuri"e "e0ate de %nceperea uti"i #rii nou"ui ec,ipament 28.000 u.m. Costuri"e de testare a *unc'ion#rii corecte a acti!u"ui 12.000 u.m.$ iar %ncas#ri"e nete pro!enite din !9n area cioco"ate"or produse "a testarea ec,ipamentu"ui 2.000 u.m. %n prime"e ? "uni cantitatea de cioco"at# produs# a *ost *oarte mic#$ 0ener9nd o pierdere ini'ia"# din e&p"oatare de 30.000 u.m. Ca atare$ societatea s2a ,ot#r9t s# introduc# un nou sortiment$ costuri"e *iind de 13.000 u.m. Costuri"e de demontare estimate recunoscute printr2un pro!i ion se ridic# "a 28.000 u.m. Ca"cu"a'i$ con*orm I A: 11$ costu" si preci a'i %nre0istrarea conta+i"# "e0at# de ac,i i'ie. Re o"!are. Pre !e cump#rare 500.000 u.m. 6 Ba2e vamale 5.000 u.m. 6 Comision vamal 500 u.m. Ga7at primit 6 Costuri !e livrare 6 Costuri !e instalare 6 -norariile arhitecilor care instalea*# echipamentul "%.000 u.m. 6 Costuri necesare pentru a a!uce echipamentul ,n stare !e funcionare 6 Costurile !e testare a noului echipament mai puin ,ncas#rile nete provenite !in vDn*area pro!uselor o7inute 3"$.000 u.m. $.000 u.m.4 "0.000 u.m. 6 Costurile estimate cu !emontarea activului 5 C-)B ,nregistrarea achi*iiei: $"3" 5 ' &0& "5"3 &&6 6%3.500 u.m. 653.000 u.m. $5.000 u.m. 5.500 u.m.

$.000 u.m. 36.000 u.m. &1.000 u.m. &$.000 u.m. $5.000 u.m. 6%3.500 u.m.

308. :ocietatea AL<A or0ani ea # e&cursii cu miniaerona!e %ntre dou# sta'iuni turistice. Ea ac,i i'ionea # o aerona!# "a pre'u" de 800.000 "ei$ cu durata de !ia'# de 80 ani. Fn specia"ist %n domeniu" aerian estimea # o repara'ie capita"# care are "oc "a *iecare 18 ani (i presupune %n"ocuirea motoru"ui principa". Pre'u" unui motor este de 180.000 "ei. Conta+i"i a'i$ con*orm IA: 11$ ac,i i'ia (i amorti #ri"e corespun #toare. Re o"!are. a4 Feronava va fi recunoscut# la costul !e achi*iie mai puin costul motorului( care va fi recunoscut separat( respectiv 500.000 lei "50.000 lei 5 350.000 lei: $"33 5 &0& 350.000 lei "50

$"3" 5 &0& "50.000 lei 74 Fmorti*area aeronavei i a motorului se va calcula pe perioa!e !iferite( respectiv 50 ani si "5 ani( a!ic# 350.000 lei: 50 ani 5 <.000 lei pentru aeronav#( i "50.000 lei: "5 ani 5 "0.000 lei pentru motor: 6%"" 6%"" 5 5 $%"3 $%"3 <.000 lei "0.000 lei

301. O societate ac,i i'ionea # o c"#dire "a costu" de 600.000 "ei. Consu"tantu" imo+i"iar estimea # durata de !ia'# uti"# a c"#dirii "a 28 ani. Ee asemenea$ e" estimea # c# pre'u" actua" de !9n are pentru o c"#dire simi"ar# cu o !ec,ime de 28 ani este 270.000 "ei$ c,e"tuie"i"e cu cedarea 100.000 "ei. Ca"cu"a'i$ con*orm I A: 11$ amorti area anua"#. Re o"!are. Cost !e achi*iie Ealoarea re*i!ual# 5 Preul actual !e vDn*are pentru o cl#!ire similar# cu o vechime !e $5 ani Cheltuielile cu ce!area Ealoarea amorti*a7il# 5 Costul Ealoarea re*i!ual# :urata !e via# util# Fmorti*area anual# 5 6"0.000 lei : $5 ani %00.000 lei $10.000 lei "00.000 lei 5 "10.000 lei %00.000 lei "10.000 lei 5 6"0.000 lei $5 ani $&.&00 lei

305. O societate ac,i i'ionea # o c"#dire "a costu" de 600.000 "ei. Consu"tantu" imo+i"iar estimea # durata de !ia'# uti"# a c"#dirii "a 28 ani$ iar *irma anticipea # !9n area c"#dirii dup# 8 ani. Pre'u" actua" de !9n are pentru o c"#dire simi"ar# cu o !ec,ime de 8 ani este 270.000 "ei. Ca"cu"a'i$ con*orm I A: 11$ amorti area anua"#. Re o"!are. Cost !e achi*iie Ealoarea re*i!ual# 5 Preul actual !e vDn*are pentru o cl#!ire similar# cu o vechime !e 5 ani Ealoarea amorti*a7il# 5 Costul Ealoarea re*i!ual# :urata !e via# util# Fmorti*area anual# 5 5"0.000 lei : 5 ani %00.000 lei $10.000 lei %00.000 lei $10.000 lei 5 5 "0.000 lei 5 ani "0$.000 lei

306. O societate ac,i i'ionea # o c"#dire "a costu" de 600.000 "ei. Consu"tantu" imo+i"iar estimea # durata de !ia'# uti"# a c"#dirii "a 28 ani$ iar *irma anticipea # !9n area c"#dirii dup# 8 ani. Da"oarea de pia'# a c"#dirii peste 8 ani este 70.000 "ei$ rata anua"# de cre(tere a pre'uri"or " B. Ca"cu"a'i$ con*orm IA: 11$ amorti area anua"#. Re o"!are. Cost !e achi*iie Ealoarea re*i!ual# 5 Ealoarea !e pia# actuali*at# ,n funcie !e in!icele !e inflaie Ealoarea amorti*a7il# 5 Costul Ealoarea re*i!ual# :urata !e via# util# Fmorti*area anual# 5 <"&.36% lei : 5 ani %00.000 lei %5.63$ lei 5 <"&.36% lei 5 ani "&$.%<& lei %00.000 lei

307. O societate ac,i i'ionea # un sistem de aerisire "a costu" de 800.000 "ei. Con*orm c#r'ii te,nice$ acesta este 0arantat pentru 200.000 rota'ii. Num#ru" de rota'ii %n prime"e "uni de *unc'ionare este. "una " C 1.200 rota'ii4 "una 2 C 1.800 rota'ii4 "una 3 C 2.100 rota'ii4 "una ? C 2.800 rota'ii4 "una 8 C 3.000 rota'ii. Ca"cu"a'i$ con*orm IA: 11$ m#rimea amorti #rii cumu"ate. Re o"!are. 9um#r !e rotaii 5 ".$00 6 ".500 6 $."00 6 $.500 6 3.000 "0.300 rotaii "5"

9um#r total !e rotaii conform c#rii tehnice H*ura sistemului !e aerisire: "0.300 rotaii : $00.000 rotaii Ealoarea amorti*a7il# Fmorti*area cumulat# 5 0(05"5 2 500.000 lei

$00.000 rotaii 0(05"5 500.000 lei $5.<50 lei

310. Fn uti"a/ a *ost ac,i i'ionat "a !a"oarea de 200.000 u.m.$ "a data de " ianuarie 2006$ durata de !ia'# uti"# 8 ani$ !a"oare re idua"# nu"#. Eurata de !ia'# uti"# r#mas# a *ost re!i uit# "a 5 ani "a data de 31 decem+rie 2010. Ca"cu"a'i$ con*orm I A: 11$ amorti area a*erent# anu"ui 2010. Re o"!are. ". Fmorti*area anual# pentru anul $00% 5 $00.000 u.m. 0 5 ani 5 &0.000 u.m. $. Fmorti*area anual# pentru anul $001 5 $00.000 u.m. 0 5 ani 5 &0.000 u.m. 3. ,n ca*ul !e fa#( estimarea !uratei !e via# utile este !e < ani la !ata !e 3" !ecem7rie $0"0. :ar aceast# informaie se va utili*a pentru a conta7ili*a (i c,e"tuia"a anu"ui curent$ adic# 2010. Prin urmare( !urata !e via# util# r#mas# 5 < ani 6 l an 3anul $0"04 5 % ani. Ealoarea r#mas# 3net# conta7il#4 la 3" !ecem7rie $001 5 $00.000 u.m. %0.000 u.m. 5 "$0.000 u.m. :urata !e via# util# r#mas# sta7ilit# anterior 5 % ani. Cheltuiala cu amorti*area anual# 5 "$0.000 u.m. 0 % ani 5 "5.000 u.m. 311. O societate ac,i i'ionea # 20 ,a de teren "a costu" de 800.000 "ei. La data ac,i i'iei s2au e*ectuat "ucr#ri de restaurare a amp"asamentu"ui %n !ederea p"ant#rii unei cu"turi de pepeni$ costu" "ucr#ri"or *iind 60.000 "ei. :ocietatea estimea # c# peste 8 ani !a e*ectua o rota'ie a cu"turi"or$ urm9nd a cu"ti!a ro(ii. Ca urmare a !9n #rii pepeni"or$ pro*itu" societ#'ii !a cre(te cu ?B %n urm#torii 8 ani. Conta+i"i a'i$ con*orm IA: 11$ ac,i i'ia (i amorti area. Re o"!are. achi*iia terenului: $""" 5 &0& recunoaterea costurilor cu restaurarea amplasamentului: $""$ 5 &0&

500.000 lei %0.000 lei

amorti*area costurilor !e restaurare a amplasamentului pe perioa!a !e cretere a 7eneficiilor: %0.000 lei: 5 ani 5 "6.000 lei: 6%"" 5 $%"" "6.000 lei

312. O %ntreprindere e*ectuea # urm#toare"e tran ac'ii. 1. !inde unui c"ient$ pe data de O " .01 .N$ m#r*uri %n !a"oare de 100 "ei$ condi'ii"e de p"at# *iind. 10B din pre' se p"#te(te %n momentu" !9n #rii$ 80B din pre' se !a p"#ti dup# un an de "a !9n are$ iar ?0B$ dup# 2 ani de "a !9n are. :e estimea # c# %n ace" moment c"ientu" ar putea o+'ine un credit ec,i!a"ent de pe pia'a *inanciar# "a o rat# a do+9n ii de 10B4 !inde cu %ncasare %n contu" curent un pro0ram in*ormatic pentru suma de 2.000 "ei inc"u 9nd %n *actur# (i pre'u" acti!it#'ii de ser!ice dup# insta"are %n !a"oare de 180 "ei4 acti!itatea de ser!ice se rea"i ea # timp de 3 ani %ncep9nd cu anu" N.

2.

:# se conta+i"i e e tran ac'ii"e con*orm IA: 16 JDenituriK. Re o"!are. ". Bran*acia ": ".". Calculul valorii +uste: Ealoarea +ust# a veniturilor 5

"5$

:iferena !intre valoarea +ust# si valoarea nominal# repre*int# un venit necDtigat !e: "00 lei 56(%<5 lei 5 &3("$5 lei: &""" 5 ' <0< &<X "00 lei 56(%<5 lei &3("$5 lei

".$. Aa sfDritul e2erciiului 9( o parte !in veniturile necDtigate sunt ,nregistrate ca venituri !in !o7Dn*i 3356(%<5 lei "0 lei4 2 60' 5 $%("$5 lei4: &<X $. Bran*acia $: $.". In momentul vDn*#rii: 5"$" 5 ' <5%3 &<$ $."50 lei $.000 lei "50 lei 5 <66 $%("$5 lei

$.$. ,ncepDn! cu anul 9( timp !e trei ani se recunoate venitul !in lucr#ri e2ecutate i servicii prestate pe 7a*a formulei: &<$ 5 <0& 50 lei

313. O %ntreprindere e*ectuea # urm#toare"e tran ac'ii. 1. !inde unui c"ient$ pe data de 01.01 .N$ m#r*uri %n !a"oare de 100 "ei$ condi'ii"e de p"at# *iind. 10B din pre' se p"#te(te %n momentu" !9n #rii$ 80B din pre' se !a p"#ti dup# un an de "a !9n are$ iar ?0B$ dup# 2 ani de "a !9n are. :e estimea # c# %n ace" moment c"ientu" ar putea o+'ine un credit ec,i!a"ent de pe pia'a *inanciar# "a o rat# a do+9n ii de 10B4 cump#r#$ pe data de 30.05.N$ un num#r de 1.000 de o+"i0a'iuni$ !a"oarea nomina"# a unei o+"i0a'iuni " "eu$ pre'u" de ac,i i'ie 1$2 "ei4 do+9nda anua"# este de 30B$ %ncasat# "a 31 decem+rie N.

2.

%n condi'ii"e ap"ic#rii IA: 16 JDenituriK$ s# se conta+i"i e e opera'ii"e de mai sus. Re o"!are. ". Bran*acia ": ".". Calculul valorii +uste: Ealoarea +ust# a veniturilor 5

:iferena !intre valoarea +ust# i valoarea nominal# repre*int# un venit necDtigat: "00 lei 56(%<5 lei 5 &3("$5 lei: &""" 5 ' <0< &<X "00 lei 56(%<5 lei &3("$5 lei

l .$. Aa sfDritul e2erciiului 9( o parte !in veniturile necDstigate sunt ,nregistrate ca venituri !in !o7Dn*i 3356(%<5 lei "0 lei4 2 60' 5 $%("$5 lei4: &<X $. Bran*acia $: 5 <66 $%("$5 lei

"53

Eeniturile !in !o7Dn*i pe perioa!a l august 3" !ecem7rie 35 luni4: ".000 o7ligaiuni 2 l leu0o7ligaiune valoarea nominal# 2 30' 2 5 luni 0 "$ luni 5 "$5 lei. :o7Dn!a aferent# perioa!ei l ianuarie 30 iulie 3< luni4: ".000 o7ligaiuni 2 l leu0o7ligaiune valoarea nominal# 2 30' 2 < luni <"$ luni 5 "<5 lei. 5"$" 5 ' <66 506 300 lei "$5 lei "<5 lei

31?. %n cursu" anu"ui N$ o %ntreprindere e*ectuea # urm#toare"e opera'ii. acord# un %mprumut unei *i"ia"e a*"ate %n di*icu"tate *inanciar# de 680 u.m.4 %ncasea # contra!a"oarea unui %mprumut o+"i0atar cu caracteristici"e. num#r de o+"i0a'iuni 1.000 tit"uri$ !a"oare nomina"# 1$1 u.m.=tit"u$ pre' de ram+ursare 1$2 u.m.$ pre' de emisiune 0$7 u.m.4 !inde tit"uri"e de participare %nainte de ac,itarea tota"#$ pre' de cesiune 700 u.m.$ partea nee"i+erat# ?00 u.m.$ (i "e %ncasea #4 ma/orea # capita"u" socia" prin noi aporturi %n numerar %ncasate %n contu" curent %n condi'ii"e. num#r de ac'iuni 1.000 tit"uri$ !a"oare nomina"# 0$1 u.m.=tit"u$ pre' de emisiune 0$6 u.m.=tit"u$ !a"oare matematic# conta+i"# 0$7 u.m.=tit"u4 !inde cu %ncasare direct# 8 ca"cu"atoare %n !a"oare de 2.000 u.m. acord9nd un scont de 10B @e&c"usi! TDAA4 p"#te(te do+9n i (i di!idende %n !a"oare de 1.200 u.m.$ din care 100 u.m. "e0ate de acti!itatea de e&p"oatare. %n condi'ii"e %n care nu se 'ine cont de TDA$ ca"cu"a'i *"u&uri"e de numerar pro!enite din acti!itatea de in!esti'ii (i de *inan'are$ con*orm IA:5. Re o"!are. /lu2urile !e numerar sunt: /lu2 !e investiii Fcor!area unui ,mprumut filialei %50 u.m. 6 ,ncas#ri !in vDn*area titlurilor !e participare 6500 u.m. 6 ,ncas#ri !in vDn*area calculatoarelor 6 ".%00 u.m. 5 /lu2 !e investiii 6".&50 u.m. /lu2 !e finanare 6 ,ncasarea ,mprumutului o7ligatar 6100 u.m. 6 ,ncas#ri !in ma+orarea capitalului social 6%00 u.m. Pl#i !e !o7Dn*i i !ivi!en!e "."00 u.m. 5 /lu2 !e finanare 6600 u.m.

318. %n cursu" anu"ui N$ o %ntreprindere e*ectuea # urm#toare"e opera'ii. %ncasea # o rat# scadent# de 500 u.m. (i do+9nda a*erent# de 300 u.m. a"e unui %mprumut acordat %n anu" precedent unei *i"ia"e a*"ate %n di*icu"tate *inanciar#4 ac,i i'ionea # o *i"ia"# de 1.100 u.m.$ din care numerar do+9ndit ?00 u.m.4 ac,i i'ionea # 8 autoturisme %n !a"oare tota"# de 2.000 u.m.$ din care 100 u.m. pre"uate %n "easin0 *inanciar$ restu" ac,itate pe "oc$ primind un scont de 8B4 p"#te(te do+9nda anua"# a*erent# unui %mprumut o+"i0atar emis %n e&erci'iu" anterior cu caracteristici"e. num#r de o+"i0a'iuni 1.000$ !a"oare nomina"# " u.m.$ pre' de ram+ursare 1$2 u.m.$ pre' de emisiune 1$1 u.m.4 rata do+9n ii 30B4 ram+ursea # o tran(# de 200 de o+"i0a'iuni4 p"#te(te rata anua"# de "easin0 *inanciar de 80 u.m. (i contractea # un credit +ancar pe termen "un0 de 1.?00 u.m. %n condi'ii"e %n care nu se 'ine cont de TDA$ ca"cu"a'i *"u&uri"e de numerar pro!enite din acti!itatea de in!esti'ii (i *inan'are$ con*orm IA:5. Re o"!are. /lu2urile !e numerar sunt: /lu2 !e investiii 6 ,ncasarea ,mprumutului acor!at filialei 6 ,ncasarea !o7Dn*ii aferente ,mprumutului acor!at filialei Pl#i privin! achi*iia filialei 3e2clusiv numerar4 Pl#i privin! achi*iia autoturismelor 5 /lu2 !e investiii 6<00 u.m. 6300 u.m. ".$00 u.m. ".330 u.m. ".530 u.m. /lu2 !e finanare Pl#i !e !o7Dn*i aferente ,mprumutului o7ligatar Gam7urs#ri !e ,mprumuturi o7ligatare Plata anual# a ratei !e leasing financiar 6 Contractarea unui cre!it 7ancar pe termen lung 5 /lu2 !e finanare

300 u.m. $&0 u.m. 50 u.m. 6".&00u.m. 6%"0 u.m.

"5&

311. O societate "i!rea # unui c"ient m#r*uri %n !a"oare de 1.166 "ei$ TDA inc"us#. C"ientu" constat# c# o parte din m#r*uri pre int# de*ecte (i intentea # *irmei un proces /udec#toresc. La s*9r(itu" anu"ui N$ societatea estimea # c# pro+a+i"itatea de pierdere a procesu"ui este de ?0B. La s*9r(itu" anu"ui N>"$ procesu" nu este terminat$ iar pro+a+i"itatea de pierdere se estimea # a *i 30B. %n mod simi"ar$ "a s*9r(itu" anu"ui N>2$ pro+a+i"itatea de pierdere se estimea # "a 70B. %n anu" N>3$ procesu" este terminat (i societatea este o+"i0at# "a p"ata unei amen i %n !a"oare de 8.600 "ei. Preci a'i %nre0istr#ri"e conta+i"e a*erente ani"or N$ N>"$ N>2 (i N>3 con*orm O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. ". ,nregistr#ri conta7ile la sfDritul anului 9: Provi*ion pentru litigii necesar 5 Ealoarea nominal# a creanei 2 Pro7a7ilitatea !e pier!ere a procesului 5 6."%% lei 2 &0' 5 $.&<5($ lei 6%"$ 5 "5"" $.&<5($ lei $. ,nregistr#ri conta7ile la sfDritul anului 96l: Provi*ion pentru litigii necesar 5 Ealoarea nominal# a creanei 2 Pro7a7ilitatea !e pier!ere a procesului 5 6."%% lei 2 30' 5 ".%56(& lei Provi*ion e2istent $.&<5($ lei Provi*ion necesar ".%56(& lei :eci provi*ionul va fi !iminuat cu $.&<5($ lei ".%56(& lei 5 6"%(% lei: "5"" 5 <%"$ 6"%(% lei 3. ,nregistr#ri ,n anul 96$: Provi*ion pentru litigii necesar5Ealoarea nominal# a creanei 2 Pro7a7ilitatea !e pier!ere a procesului 5 6."%% lei 2 10' 5 5.561($ lei )ituaia ,n contul "5"" este: : ""5" 6"%(%3$4 )c ".%56(& C $.&<5($3"4

Provi*ion e2istent ".%56(& lei Provi*ion necesar 5.561($ lei :eci provi*ionul va fi ma+orat cu 5.561($ lei ".%56(& lei 5 3.<"$(% lei 6%"$ 5 "5"" 3.<"$(% lei &. ,nregistr#ri conta7ile ,n anul 963: &.". Plata amen*ii: 65%" 5 5"$" 5.%00 lei &.$. Fnularea provi*ionului: Concomitent cu plata amen*ii( provi*ionul e2istent a r#mas f#r# o7iect i va fi anulat prin reluare la venituri: : "5"" 6"%(% 3$4 )c 5.561($ "5"" 5 <%"$ 5.561($ lei C $.&<5($ 3"4 3.<"$(% 334

315. :ocietatea AL<A :A !inde produse @te"e!i oareA %nso'ite de certi*icate de 0aran'ie pentru 12 "uni. %n e&erci'iu" *inanciar N s2au !9ndut 30 de produse. E&perien'a %ntreprinderii (i estim#ri"e indic# pentru anu" care urmea # c# 10B din produse"e !9ndute %n N nu !or %nre0istra niciun *e" de pro+"em#$ 31B !or a!ea ne!oie de repara'ii minore cu un cost mediu de 800 "ei=produs$ iar ?B !or a!ea ne!oie de %n"ocuire comp"et# "a un cost de 3.800 "ei=produs. La " ianuarie N$ pro!i ioane"e pentru 0aran'ii a*erente produse"or !9ndute %n anu" N21 erau de ?.100 "ei. %n cursu" anu"ui N s2au %nre0istrat c,e"tuie"i pentru remedierea produse"or !9ndute %n anu" N21 %n !a"oare de 2.800 "ei$ iar pro!i ionu" a*erent a *ost re"uat "a !enituri. Preci a'i %nre0istr#ri"e conta+i"e a*erente anu"ui N$ con*orm O;<P nr. 3.088=2007. Re o"!are. : "5"$ $.500 3"4 C )i la 0".0".9 " &.600 )e $. "00

". ,nregistr#ri conta7ile ,n cursul anului 9:

"55

) au ,nregistrat cheltuieli pentru reme!ierea pro!uselor vDn!ute ,n anul 9 " ,n valoare !e $.500 lei( iar provi*ionul aferent a fost reluat la venituri: "5"$ 5 <%"$ $.500 lei

$. Calculul provi*ionului necesar la sfDritul anului 9: )pecificare 60' !in BE vDn!ute nu vor avea !efecte 36' !in BE vDn!ute vor avea !efecte minore &' !in BE vDn!ute vor avea !efecte ma+ore B-BFA Calcul 60' 2 0 lei 36' 2 30 pro!use 2 500 lei0pro!us &' 2 30 pro!use 2 3.500 lei0pro!us Cost 0 lei 5.&00 lei &.$00 lei 1.600 Iei

Provi*ion e2istent Provi*ion necesar :eci provi*ionul va fi ma+orat cu 1.600 lei $."00 lei 5 <.500 lei: 6%"$ 5 "5""

$."00 lei 1.600 lei <.500 lei

316. %n cursu" anu"ui N$ o %ntreprindere e*ectuea # urm#toare"e opera'ii. ac,i i'ionea # ac'iuni ca tit"uri de participare "a cost tota" de 2.000 u.m.$ din care 30B e"i+erate (i ac,itate imediat$ restu" nee"i+erate4 !inde tit"uri"e de participare %nainte de e"i+erarea (i ac,itarea tota"#$ pre' de cesiune 2.800 u.m.$ (i "e %ncasea #4 %ncasea # do+9n i (i di!idende %n !a"oare de 380 u.m.$ din care 100 u.m. "e0ate de acti!itatea de e&p"oatare4 p"#te(te do+9n i (i di!idende %n !a"oare de 180 u.m.$ din care 200 u.m. "e0ate de acti!itatea de e&p"oatare4 ram+ursea # un credit +ancar pe termen "un0 de 300 u.m.4 acord# *i"ia"ei sa"e un %mprumut de 680 u.m. (i %ncasea # contra!a"oarea unui %mprumut o+"i0atar cu caracteristici"e. num#r de o+"i0a'iuni 1.000 tit"uri$ !a"oare nomina"# 0$7 u.m.$ pre' de ram+ursare 1.000 u.m.$ pre' de emisiune 0$6 u.m. Preci a'i %nre0istr#ri"e conta+i"e (i determina'i *"u&uri"e de numerar pro!enite din acti!itatea de in!esti'ii (i de *inan'are$ con*orm I A: 5. Re o"!are. ".". Fchi*iia aciunilor ca titluri !e participare: $6" 5 ' 5"$" $61 $. EDn*area aciunilor: $.". Pentru preul !e vDn*are: ' 5 <6&" 5"$" $61 $.$. Pentru preul !e cump#rare: 66&" 5 $6" $.000 u.m. 600 u.m. ".&00 u.m. $.500 u.m. "."00 u.m. ".&00 u.m. $.000 u.m.

3. ,ncasarea contravalorii ,mprumutului o7ligatar: ' 5 "6" ".000 u.m. 5"$" %00 u.m. "61 $00 u.m. &. /lu2urile !e numerar se pre*int# astfel: /lu2 !e investiii Pl#i privin! achi*iia titlurilor !e participare 6 ,ncas#ri !in vDn*area titlurilor !e participare 6 ,ncas#ri !e !o7Dn*i i !ivi!en!e legate !e investiii /lu2 !e finanare Pl#i !e !o7Dn*i i !ivi!en!e legate !e finanare Gam7urs#ri !e cre!ite 7ancare pe termen lung 6 ,ncasarea ,mprumutului o7ligator

600 u.m. 6 "."00 u.m. 6 $50 u.m.

&50 u.m. 300 u.m. 6 %00 u.m. "56

Fcor!area !e ,mprumuturi filialei C <"u& de in!esti'ii

%50 u.m. 2 100 u.m.

C <"u& de *inan'are

> 80 u.m.

317. %n cursu" anu"ui N o %ntreprindere e*ectuea # urm#toare"e opera'ii. ac,i i'ionea # ac'iuni ca tit"uri de participare "a cost tota" de " .000 u.m.$ din care 30B e"i+erate si ac,itate imediat$ restu" nee"i+erate4 !inde tit"uri"e de participare %nainte de e"i+erarea (i ac,itarea tota"#$ pre' de cesiune 680 u.m.$ (i "e %ncasea #4 ac,i i'ionea # un mi/"oc de transport %n !a"oare tota"# de 180 u.m.$ din care 800 u.m. ac,itate pe "oc$ restu" *iind pre"uat %n "easin0 *inanciar4 %ncasea # do+9n i (i di!idende %n !a"oare de 160 u.m. (i p"#te(te do+9n i (i di!idende %n !a"oare de 120 u.m. %n condi'ii"e %n care nu se 'ine cont de TDA$ preci a'i %nre0istr#ri"e conta+i"e (i ca"cu"a'i *"u&u" de numerar pro!enit din acti!itatea de in!esti'ii$ con*orm I A: 5. Re o"!are. ". Fchi*iia aciunilor ca titluri !e participare: $6" 5 ' 5"$" $61 $. EDn*area aciunilor: $.". Pentru preul !e vDn*are: ' 5"$" $61 5 <6&" %50 u.m. "50 u.m. <00 u.m. ".000 u.m. 300 u.m. <00 u.m.

$.$. Pentru preul !e cump#rare: 66&" 5 $6" ".000 u.m.

3. /lu2ul !e numerar !in activitatea !e investiii cuprin!e: Pl#i privin! achi*iia titlurilor !e participare 6 ,ncas#ri !in vDn*area titlurilor !e participare Pl#i privin! achi*iia mi+locului !e transport 6 ,ncas#ri !e !o7Dn*i i !ivi!en!e 5 /lu2 !e numerar !in activitatea !e investiii 300 u.m. 6"50 u.m. 500 u.m. 6"%0 u.m. &<0 u.m.

320. O %ntreprindere e*ectuea # urm#toare"e tran ac'ii. @"A Dinde unui c"ient$ pe data de 0".01.N$ m#r*uri %n !a"oare de " .000 "ei$ condi'ii"e de p"at# *iind. 10B din pre' se p"#te(te %n momentu" !9n #rii$ 80B din pre' se !a p"#ti dup# un an de "a !9n are$ iar ?0B$ dup# 2 ani de "a !9n are. :e estimea # c# %n ace" moment c"ientu" ar putea o+'ine un credit ec,i!a"ent de pe pia'a *inanciar# "a o rat# a do+9n ii de 10B. @2A Cum p#r#$ pe data de 30.05.N$ un num#r de 1.000 de o+"i0a'iuni$ !a"oarea nomina"# a unei o+"i0a'iuni " "eu$ pre'u" de ac,i i'ie 1$2 "ei4 do+9nda anua"# 30B %ncasat# "a 31 decem+rie N. Conta+i"i a'i tran ac'ii"e %n condi'ii"e ap"ic#rii IA: 16 JDenituriK (i determina'i !a"oarea tota"# a !enituri"or curente "a 31 decem+rie N. Re o"!are. ". Bran*acia ": ".". Calculul valorii +uste: Ealoarea +ust# a veniturilor 5

:iferena !intre valoarea +ust# i valoarea nominal# repre*int# un venit necDtigat: ".000 lei 56%(<5 lei 5 &3"($5 lei.

"5<

&""" 5 <0< &<X

'

".000 lei 56%(<5 lei &3"($5 lei

".$. Aa sfDritul e2erciiului 9 o parte !in veniturile necDtigate sunt ,nregistrate ca venituri !in !o7Dn*i 3356%(<5 lei "00 lei4 2 60' 5 $%"($5 lei4: &<X $. Bran*acia $: Eeniturile !in !o7Dn*i pe perioa!a l august N 3" !ecem7rie 35 luni4: ".000 o7ligaiuni 2 l leu0o7ligaiune valoarea nominal# 2 30' 2 5 luni 0 "$ luni 5 "$5 lei. :o7Dn!a aferent# perioa!ei l ianuarie 30 iulie 3< luni4: ".000 o7ligaiuni 2 l leu0o7ligaiune valoarea nominal# 2 30' 2 < luni <"$ luni 5 "<5 lei. 5"$" 5 ' <66 506 3. Eeniturile curente la sfDritul anului 9 cuprin!: ? <0< 56%(<5 lei 6 <66 3$%"($5 lei 6 "$5 lei4LLLLLLLLLLLLLLL&06($5 lei 5 Botal venituri curente 1<5 lei 321. O %ntreprindere e*ectuea # urm#toare"e tran ac'ii. @"A Dinde unui c"ient$ pe data de 01.01.N$ m#r*uri %n !a"oare de 1.000 "ei$ condi'ii"e de p"at# *iind. 10B din pre' se p"#te(te %n momentu" !9n #rii$ 80B din pre' se !a p"#ti dup# un an de "a !9n are$ iar ?0B$ dup# 2 ani de "a !9n are. :e estimea # c# %n ace" moment c"ientu" ar putea o+'ine un credit ec,i!a"ent de pe pia'a *inanciar# "a o rat# a do+9n ii de 10B. @2A %nc,eie un contract pentru e&ecutarea unor presta'ii %n !a"oare tota"# de " .000 "ei$ durata de rea"i are 3 ani$ costuri"e a*erente ser!icii"or prestate pentru *iecare din cei 3 ani. anu" N 2 300 "ei$ anu" N>" 2 800 "ei$ anu" N>2 2 ?00 "ei. Conta+i"i a'i tran ac'ii"e %n condi'ii"e ap"ic#rii IA: 16 JDenituriK (i determina'i ci*ra de a*aceri net# %n anu" N. Re o"!are. ". Bran*acia l: ".". Calculul valorii +uste: Ealoarea +ust# a veniturilor 5 300 lei "$5 lei "<5 lei 5 <66 $%"($5 lei

:iferena !intre valoarea +ust# i valoarea nominal# repre*int# un venit necDtigat 3".000 lei lei4: &""" 5 ' <0< &<X ".000 lei 56%(<5 lei &3"($5 lei

56%(<5 lei 5 &3"($5

".$. Aa sfDritul e2erciiului 9 o parte !in veniturile necDtigate sunt ,nregistrate ca venituri !in !o7Dn*i 3356%(<5 lei "00 lei4 2 60' 5 $%"($5 lei4: &<X $. Bran*acia $: Botal costuri aferente serviciilor prestate: 300 lei 6 500 lei 6 &00 lei 5 ".$00 lei "5% 5 <66 $%"($5 lei

Eenituri recunoscute ,n anul 9 &""" 3. Cifra !e afaceri cuprin!e: K <0< 56%(<5 lei 6 <0&LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL$50(00 lei 5 Cifra !e afaceri net# %"%(<5 lei 322. Pe data de 18 decem+rie N$ societatea X a ac,i i'ionat o insta"a'ie %n urm#toare"e condi'ii. pre' ne0ociat cu *urni oru" 300.000 u.m.$ c,e"tuie"i cu transportu"$ insta"area (i pro+e"e *acturate de *urni ori 20.000 u.m. Presupunem c#$ prin contractu" de "icen'#$ societatea are o+"i0a'ia ca "a s*9r(itu" perioadei de e&p"oatare s# %ndep#rte e insta"a'ia (i s# restaure e amp"asamentu". Da"oarea actua"i at# a c,e"tuie"i"or necesare pentru %ndep"inirea o+"i0a'ii"or contractua"e este estimat# "a 10.000 u.m. :# se conta+i"i e e ac,i i'ia uti"a/u"ui (i recunoa(terea c,e"tuie"i"or necesare pentru %ndep#rtarea insta"a'iei %n con*ormitate cu IA: 11. Re o"!are. recepia utila+ului pentru valoarea facturat# !e furni*ori 3300.000 6 $0.000 5 3$0.000 u.m.4: Instalaii 5 /urni*ori !e imo7ili*#ri 3$0.000 5 <0& $50 lei

recunoaterea cheltuielilor necesare pentru ,n!ep#rtarea instalaiei i restaurarea amplasamentului: Instalaii 5 Provi*ion pentru "0.000 !e*afectarea imo7ili*#rilor i alte aciuni similare

Costul iniial al instalaiei este: 3$0.000 6 "0.000 5 330.000 u.m. 323. Conducerea unei %ntreprinderi decide s# ree!a"ue e construc'ii"e sa"e. Acti!e"e %n cau # au *ost ac,i i'ionate "a un cost de 600.000 u.m. (i sunt amorti ate pentru suma de 200.000 u.m. Da"oarea /ust# a construc'ii"or determinat# de e&per'i este de 700.000 u.m. :# se conta+i"i e e opera'ia de ree!a"uare %n con*ormitate cu IA: 11$ (tiind c# societatea *o"ose(te procedeu" de ree!a"uare a !a"orii +rute (i a amorti #rii cumu"ate. Re o"!are. se calculea*# raportul ,ntre valoarea +ust# i valoarea net# conta7il# a construciilor: $00.0004 5 "(5 100.000 0 3%00.000

costul imo7ili*#rilor i amorti*#rile cumulate sunt reevaluate prin aplicarea coeficientului !e cretere( ceea ce con!uce la: Costul reevaluat al construciilor: %00.000 2 "(5 5 ".$00.000 u.m. Fmorti*#rile cumulate reevaluate: $00.000 2 "(5 5 operaia !e reevaluare va fi conta7ili*at# astfel: Construcii 5 ' Fmorti*area construciilor "00.000 Ge*erve !in reevaluare 300.000 &00.000 300.000 u.m. 100.000 u.m.

32?. Conducerea unei %ntreprinderi decide s# ree!a"ue e construc'ii"e sa"e. Acti!e"e %n cau # au *ost ac,i i'ionate "a un cost de 600.000 u.m. (i sunt amorti ate pentru suma de 200.000 u.m. Da"oarea /ust# a construc'ii"or determinat# de e&per'i este de 700.000 u.m. "51

:# se conta+i"i e e opera'ia de ree!a"uare %n con*ormitate cu IA: 11$ (tiind c# societatea *o"ose(te procedeu" de ree!a"uare a !a"orii nete. Re o"!are. a4 )e anulea*# amorti*area istoric# i se !e!uce m#rimea amorti*#rii !in valoarea costului construciilor: Fmorti*area construciilor 5 Construcii $00.000 74 Geevaluarea construciilor: Construcii 5 Ge*erve !in reevaluare 300.000 : )ol! iniial 74 Construcii $00.000 C a4

%00.000 300.000

)ol! final !e7itor 100.000 328. La 31.12.N22$ societatea a constatat o pierdere de 58.000 u.m. pentru un uti"a/ cu !a"oarea conta+i"# de 300.000 u.m. Eurata de uti"itate r#mas# "a acea dat# era de " O ani. La 31.12.N$ e&ist# indicii c# pierderea de !a"oare a uti"a/u"ui s2a diminuat. Presupunem c# "a 31.12.N !a"oarea recupera+i"# a uti"a/u"ui este de 211.000 u.m. :# se conta+i"i e e pierderea "a 31.12.N22 (i s# se ana"i e e e!entua"a sa diminuare "a 31.12.N %n con*ormitate cu IA: 31. Re o"!are. Aa 3"."$.9 $ se ,nregistrea*# pier!erea !e <5.000 u.m.: Cheltuieli 5 Provi*ioane <5.000 cu provi*ioane pentru !eprecierea pentru !eprecierea echipamentelor( imo7ili*#rilor mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor ,n urma acestei ,nregistr#ri valoarea conta7il# a utila+ului !evine: 300.000 <5.000 5 $$5.000 u.m. Fnali*a situaiei la 3"."$.9: amorti*area aferent# e2erciiilor 9 " si 9: $ ani 2 $$5.000 u.m. 0"0 ani 5 &5.000 u.m. valoarea conta7il# net# a utila+ului la 3"."$.9: $$5.000 &5.000 5 "%0.000 u.m. amorti*area anual# a utila+ului !ac# acesta nu ar fi fost anterior !e preciat: 300.000 u.m. 0"0 ani 5 30.000 u.m. valoarea conta7il# net# pe care ar fi avut o utila+ul !ac# nu ar fi fost anterior !epreciat: 300.000 $ 2 30.000 5 $&0.000 u.m. :iminuarea pier!erii cu 36.000 u.m. va ma+ora valoarea conta7il# a utila+ului la $"6.000 u.m. 3egal# cu valoarea recupera7il#4( care este mai mic# !ecDt valoarea pe care ar fi avut o utila+ul !ac# anterior nu ar fi fost !epreciat 3$&0.000 u.m.4. Provi*ioane 5 Eenituri 36.000 pentru !eprecierea !in provi*ioane pentru !eprecierea imo7ili*#rilor echipamentelor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor 321. La 31.12.N22$ societatea a constatat o pierdere de 58.000 u.m. pentru un uti"a/ cu !a"oarea conta+i"# de 300.000 u.m. Eurata de uti"itate r#mas# "a acea dat# era de 10 ani. La 31.12.N$ e&ist# indicii c# pierderea de !a"oare a uti"a/u"ui s2a diminuat. Presupunem c# "a 31.12.N !a"oarea recupera+i"# a uti"a/u"ui este de 288.000 u.m. :# se conta+i"i e e pierderea "a 31.12.N22 (i s# se ana"i e e e!entua"a sa diminuare "a 31.12.N %n con*ormitate cu IA: 31. Re o"!are. "60

Aa 3"."$.9 $ se ,nregistrea*# pier!erea !e <5.000 u.m.: Cheltuieli 5 Provi*ioane <5.000 cu provi*ioane pentru !eprecierea pentru !eprecierea echipamentelor( imo7ili*#rilor mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor ,n urma acestei ,nregistr#ri( valoarea conta7il# a utila+ului !evine: 300.000 <5.000 5 $$5.000 u.m. Fnali*a situaiei la 3"."$.9: amorti*area aferent# e2erciiilor 9 " i 9: $ ani 2 $$5.000 u.m. 0 "0 ani 5 &5.000 u.m. valoarea conta7il# net# a utila+ului la 3"."$.9: $$5.000 &5.000 5 "%0.000 u.m. amorti*area anual# a utila+ului !ac# acesta nu ar fi fost anterior !epreciat: 300.000 u.m. 0 "0 ani 5 30.000 u.m. valoarea conta7il# net# pe care ar fi avut o utila+ul !ac# nu ar fi fost anterior !epreciat: 300.000 $ 2 30.000 5 $&0.000 u.m. :ac# societatea ar relua integral pier!erea 3<5.000 u.m.4( valoarea conta7il# a utila+ului ar !eveni $55.000 u.m.( ceea ce ar repre*enta o valoare mai mare !ecDt cea pe care ar fi avut o acesta !ac# nu ar fi fost anterior !epreciat 3$&0.000 u.m.4. Ca urmare( pier!erea ma2im# care poate fi reluat# este !e 60.000 u.m. Provi*ioane 5 Eenituri 60.000 pentru !eprecierea !in provi*ioane pentru !eprecierea imo7ili*#rilor echipamentelor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor 325. %ntreprinderea a construit un imo+i" a" c#rui cost este de 28.000 u.m. Acest imo+i" a *ost dat %n *o"osin'# pe " iu"ie N. La 31.12.N$ acti!u" este e!a"uat "a !a"oarea sa /ust#$ estimat# "a 28.300 u.m. Ee "a data punerii %n *unc'iune$ imo+i"u" a *ost amorti at pentru 800 u.m. La 31.12.N>1$ !a"oarea /ust# a imo+i"u"ui este de 21.000 u.m. :# se pre inte %nre0istr#ri"e conta+i"e "a 31.12.N (i "a 31.12.N>1$ (tiind c# societatea *o"ose(te pentru e!a"uare mode"u" !a"orii /uste$ %n con*ormitate cu IA: ?0 JIn!esti'ii imo+i"iareK. Re o"!are. Aa 3"."$.9 se conta7ili*ea*# urm#toarele: anularea amorti*#rii cumulate( prin imputare asupra valorii !e intrare a imo7ilului !e plasament: Fmorti*area Imo7ilelor !e plasament 5 Imo7ile !e plasament 500

recunoaterea !iferenei !intre valoarea +ust# a imo7ilului !e plasament i valoarea sa conta7il# =$5.300 3$5.000 5004>: Imo7ile !e plasament 5 Eenituri !in imo7ile !e plasament Aa 3"."$.96" se recunoate variaia valorii +uste 3$6.000 $5.3004: Imo7ile !e plasament 5 Eenituri !in imo7ile !e plasament %00 <00

326. P9n# pe " au0ust N$ %ntreprinderea a ocupat un imo+i" cu +irouri$ imo+i" care se a*"# %n proprietatea sa. Pe " au0ust N$ societatea 12a %nc,iriat a"tor societ#'i$ ast*e" %nc9t imo+i"u" a de!enit imo+i" de p"asament. La aceast# dat# se cunosc urm#toare"e in*orma'ii pri!ind imo+i"u". !a"oarea /ust# 1?.000 u.m.$ !a"oarea de intrare 10.000 u.m.$ amorti area cumu"at# ?.000 u.m. Presupunem c# !a"oarea /ust# de!ine 13.800 u.m. "a 31.12.N (i 1?.200 u.m. "a 31.12.N>1. :# se conta+i"i e e sc,im+area c"asi*ic#rii imo+i"u"ui "a " au0ust N (i e!a"uarea acestuia "a 31.12.N (i "a 31.12.N>1$ (tiind c# societatea *o"ose(te mode"u" !a"orii /uste$ %n con*ormitate cu IA: ?0. "6"

Re o"!are. )chim7area clasific#rii imo7ilului la l august 9 generea*# urm#toarele ,nregistr#ri conta7ile: anularea amorti*#rii cumulate( prin imputare asupra valorii !e intrare a cl#!irii: Fmorti*area cl#!irilor 5 Cl#!iri &.000

recunoaterea imo7ilului !e plasament( evaluat la valoarea +ust#( i a !iferenei !intre valoarea +ust# a imo7ilului !e plasament i valoarea sa conta7il# ="&.000 3"0.000 &.0004> ca elemente !e capitaluri proprii: Imo7ile !e plasament 5 ' Cl#!iri Ge*erve !in reevaluare Aa 3"."$.9 se recunoate !iminuarea valorii +uste 3"&.000 "3.5004: Cheltuieli cu imo7ile !e plasament 5 Imo7ile !e plasament Aa 3"."$.96" se recunoate variaia valorii +uste 3"&.$00 "3.5004: Imo7ile !e plasament 5 Eenituri !in imo7ile !e plasament 327. La 31.12.N$ societatea X de'ine %n stoc urm#toare"e artico"e. Artico"e ;#r*uri ;" ;#r*uri ;2 ;#r*uri ;3 ;#r*uri ;? Tota" Cost de ac,i i'ie @%n u.m.A 10.000 6.000 30.000 8.000 83.000 Da"oare de pia'# @%n u.m.A 7.800 6.300 32.000 ?.200 8?.000 500 <00 "&.000 6.000 %.000

Da"oarea de pia'# a artico"e"or a *ost sta+i"it# de un e!a"uator pro*esionist (i coincide cu !a"oarea net# de rea"i are. :# se e!a"ue e stocuri"e "a 31.12.N %n con*ormitate cu IA: 2 (i s# se conta+i"i e e e!entua"a depreciere constatat#. Re o"!are. Bestul valorii minime !intre cost i valoarea net# !e reali*are se efectuea*# pentru fiecare articol !in stoc( luat separat. Ca urmare( valoarea stocului ,n 7ilanul !e la ,nchi!erea e2erciiului 9 este:

Frticole .#rfuri .l .#rfuri .$ .#rfuri .3 .#rfuri .& Botal

.inimul !intre cost i valoarea net# !e reali*are 3,n u.m.4 1.500 %.000 30.000 &.$00 5".<00

Ge*ult# o pier!ere !e valoare !e 53.000 5".<00 5 ".300 u.m.( care se va conta7ili*a su7 forma unui provi*ion !e !epreciere: Cheltuieli 5 Provi*ioane pentru !eprecierea stocurilor privin! provi*ioanele ".300

"6$

pentru !eprecierea activelor circulante 330. Fn teren cump#rat %n e&erci'iu" N2? "a un cost de 200.000 u.m. a *ost ree!a"uat %n e&erci'iu" N22 "a 380.000 u.m. %ntre timp @din N22 p9n# %n pre entA$ re er!a din ree!a"uare conta+i"i at# nu a suportat nicio modi*icare. La %nc,iderea e&erci'iu"ui N$ !a"oarea recupera+i"# a terenu"ui este 160.000 u.m. :# se e*ectue e testu" de depreciere a terenu"ui si s# se conta+i"i e e e!entua"a pierdere constatat# %n con*ormitate cu IA: 31. Re o"!are. Ealoarea conta7il# a terenului 5 350.000 u.m. Ealoarea recupera7il# a terenului 5 "%0.000 u.m. Pier!erea !e valoare 5 350.000 "%0.000 5 "<0.000 u.m. Fceasta se ,nregistrea*# astfel: pe seama re*ervei !in reevaluare: "50.000 u.m.8 i pe seama cheltuielilor: $0.000 u.m. Ge*erve !in reevaluare 5 Berenuri Cheltuieli cu provi*ioane pentru !eprecierea imo7ili*#rilor 5

"50.000 $0.000

Provi*ioane pentru !eprecierea terenurilor

331. La %nceputu" e&erci'iu"ui N$ %ntreprinderea AL<A a ac,i i'ionat un ec,ipament te,no"o0ic "a costu" de 800.000 "ei$ TDA 2?B. :e estimea # o durat# de uti"i are de 8 ani$ iar metoda de amorti are este cea "inear#. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N e&ist# indicii c# ec,ipamentu" (i2a pierdut din !a"oare. Da"oarea /ust# a ec,ipamentu"ui "a data +i"an'u"ui este de 300.000 "ei$ iar costuri"e de cesiune sunt estimate "a 20.000 "ei. Pre!i iunea *"u&uri"or de tre orerie ce se a(teapt# a *i o+'inute din uti"i area ec,ipamentu"ui pe durata r#mas# de uti"i are este pre entat# mai /os @rata de actua"i are este de 18BA. Ani <"u& net <actor de actua"i are @rata de 18BA 1 @1>0$18AQ <"u& net actua"i at ?5.680 132.300 76.500 ?8.510 32?.110 N>" 88.000 0$650 N>2 N>3 N>? 60.000 0$852 Da"oarea de uti"itate

158.000 180.000 0$581 0$186

La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N>"$ !a"oarea /ust# minus costuri"e de cesiune este estimat# "a 320.000 "ei$ iar !a"oarea de uti"itate$ "a 270.000 "ei. Ltiind c# %ntreprinderea ap"ic# IA: 31 JEeprecierea acti!e"orK$ "a ce !a"oare !a *i pre entat ec,ipamentu" te,no"o0ic %n +i"an'u" e&erci'ii"or N (i N>1 H Care sunt %nre0istr#ri"e conta+i"e a*erente ce"or dou# e&erci'iiH Re o"!are. ,n e2erciiul 9: ". Fchi*iia echipamentului: ' 5 $"3" @chipamente tehnologice &&$6 BEF !e!ucti7il# $. ,nregistrarea amorti*#rii echipamentului: 6%"" 5 $%"3 Fmorti*area instalaiilor... "00.000 Cheltuieli !in e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor 3. Aa sfDritul e2erciiului 9 se efectuea*# testul !e !epreciere: Ealoarea conta7il# net# 5 500.000 "00.000 5 &00.000 lei "63 &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 6$0.000 500.000 "$0.000

Ealoarea recupera7il# 5 ma2 3valoarea +ust# minus costul !e cesiune8 valoarea !e utilitate4 Ealoarea +ust# minus costul !e cesiune 5 300.000 $0.000 5 $%0.000 lei Ealoarea !e utilitate 5 3$&.6"0 lei Ealoarea recupera7il# 5 ma2 3$%0.0008 3$&.6"04 5 3$&.6"0 lei :eprecierea !e valoare 5 Ealoarea conta7il# net# Ealoarea recupera7il# 5 &00.000 3$&.6"0 5 <5.310 lei Fceast# !epreciere se ,nregistrea*# prin mecanismul provi*ioanelor pentru !epreciere: 6%"3 5 $1"3 F+ust#ri pentru !eprecierea instalaiilor... Cheltuieli !in e2ploatare privin! a+ust#rile pentru !eprecierea imo7ili*#rilor <5.310

Ealoarea 7ilanier# a echipamentului 5 Cost Fmorti*are F+ustarea pentru !epreciere 5 500.000 "00.000 <5.310 5 3$&.6"0 lei ,n e2erciiul 96": ". ,nregistrarea amorti*#rii echipamentului: Fmorti*area 5 3$&.6"00& 5 %"."53 lei 6%"" 5 $%"3 Fmorti*area instalaiilor... Cheltuieli !in e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor %"."53

$. Aa sfDritul e2erciiului 96l se efectuea*# testul !e !epreciere: Ealoarea conta7il# net# 5 3$&.6"0 %"."53 5 $&3.&5< lei Ealoarea +ust# minus costurile !e cesiune 5 3$0.000 lei Ealoarea !e utilitate 5 $10.000 lei Ealoarea recupera7il# 5 ma2 3$10.0008 3$0.0004 5 3$0.000 lei Fpreciere !e valoare 5 3$0.000 $&3.&5< 5 <6.5&3 lei Fceast# apreciere !e valoare se va ,nregistra prin reluarea provi*io nului pentru !epreciere constatat la sfDritul e2erciiului 96l: $1"3 F+ust#ri pentru !eprecierea instalaiilor... 5 <%"3 Eenituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea imo7ili*#rilor 56.5&3

:in motive !e pru!en# plusul !e valoare !e $0.000 lei 5 3$0.000 300.000 nu se conta7ili*ea*#. Fltfel spus( !up# reluarea !eprecierii( valoarea conta7il# a activului nu tre7uie !us# la o valoare superioar# celei pe care acesta ar fi avut o !ac# nu s ar fi !epreciat ,n trecut. :ac# !eprecierea nu ar fi e2istat( valoarea conta7il# net# ar fi fost !e 500.000 "00.000 2 $ 5 300.000 lei. Prin urmare( nu se va relua ,ntregul provi*ion !e <5.310 lei( ci 56.5&3 lei( cDt este necesar pentru a a!uce activul la valoarea pe care ar fi avut o !ac# !eprecierea nu ar fi e2istat. 332. La %nceputu" e&erci'iu"ui N$ %ntreprinderea AL<A a ac,i i'ionat un stoc de m#r*uri "a costu" de 100.000 "ei$ TDA 2?B. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N se estimea # c# stocu" ar putea *i !9ndut "a pre'u" de 70.000 "ei (i c# c,e"tuie"i"e oca ionate de !9n are se !or ridica "a 10.000 "ei. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N>"$ pre'u" de !9n are estimat este de 180.000 "ei$ iar costuri"e oca ionate de !9n are sunt estimate "a 30.000 "ei. Care este inciden'a ap"ic#rii normei IA: 2 J:tocuriK %n ce"e dou# e&erci'ii *inanciareH Re o"!are. In e2erciiul 9: ". Fchi*iia m#rfurilor: ' 3<" .#rfuri &&$6 BEF !e!ucti7il# 5 &0" /urni*ori "$&.000 "00.000 $&.000 "6&

$. Aa sfDritul e2erciiului( stocul va fi evaluat la minimul !intre cost i valoarea reali*a7il# net#: Ealoarea reali*a7il# net# este !iferena !intre preul estimat a fi o7inut !in vDn*area stocului la !ata 7ilanului i costurile estimate cu vDn*area. Costul activului 5 "00.000 lei Ealoarea reali*a7il# net# 5 10.000 "0.000 5 %0.000 lei Ealoarea 7ilanier# 5 min 3"00.0008 %0.0004 5 %0.000 lei Ge*ult# c# tre7uie recunoscut# o !epreciere a stocului !e $0.000 lei care se conta7ili*ea*# prin mecanismul a+ust#rilor !e valoare: 6%"& 5 31< F+ust#ri pentru !eprecierea m#rfurilor... Cheltuieli !e e2ploatare privin! a+ust#rile pentru !eprecierea activelor circulante ,n e2erciiul 96l: Aa sfDritul e2erciiului 96l stocul se pre*int# !in nou la cea mai mic# valoare !intre cost si valoarea reali*a7il# net#: Costul activului 5 "00.000 lei Ealoarea reali*a7il# net# 5 "50.000 30.000 5 "$0.000 lei Ealoarea 7ilanier# 5 min 3"00.0008 "$0.0004 5 "00.000 lei :eprecierea conta7ili*at# !e+a 5 $0.000 lei :eprecierea e2istent# la sfDritul e2erciiului 96l 5 - lei Ge*ult# c# tre7uie reluat# !eprecierea constatat# la sfDritul e2erciiului 9: 31< F+ust#ri pentru !eprecierea m#rfurilor... 5 <%"& $0.000 Cheltuieli !e e2ploatare privin! a+ust#rile pentru !eprecierea activelor circulante )e o7serv# c# aplicDn! regula prev#*ut# !e IF) $ valoarea activului este !us# la valoarea pe care acesta ar fi avut o !ac# nu s ar fi !epreciat ,n trecut. Plusul !e valoare !e $0.000 lei 5 "$0.000 "00.000 nu se conta7ili*ea*# !in pru!en#. 333. :ocietatea AL<A de'ine un stoc de mar*# ac,i i'ionat "a un cost de 100.000 "ei. La 31.12.N$ societatea a determinat !a"oarea rea"i a+i"# net# a stocu"ui "a 70.000 "ei (i a %nre0istrat$ potri!it IA: 2$ o a/ustare pentru deprecierea m#r*uri"or %n !a"oare de 10.000 "ei. Pe 18 ianuarie N>"$ societatea a !9ndut stocu" de m#r*uri "a 60.000 "ei. La ce !a"oare !a *i pre entat stocu" %n +i"an'u" e&erci'iu"ui NH Re o"!are. EDn*area stocurilor ulterior !atei 7ilanului cu %0.000 lei repre*int# o pro7# cu privire la valoarea reali*a7il# net# a acestora. Prin urmare( FA/F ,nregistrea*# o a+ustare suplimentar# !e "0.000 lei: 6%"& Cheltuieli !e e2ploatare privin! a+ust#rile pentru !eprecierea activelor circulante 5 31& F+ust#ri pentru !eprecierea m#rfurilor "0.000 $0.000

Ealoarea ,n 7ilan a stocului va fi min 3"00.0008 %0.0004( a!ic# %0.000 lei( iar !eprecierea aferent# e2erciiului 9 este !e $0.000 lei. 33?. %ntre societatea A @"ocatorA (i societatea B @"ocatarA se %nc,eie un contract de "easin0 *inanciar cu urm#toare"e caracteristici. durata contractu"ui. 3 ani4 durata de !ia'# economic# estimat#. 8 ani4 data %nceperii contractu"ui. " ianuarie N4 o+iectu" contractu"ui. uti"a/4 !a"oarea /ust# a uti"a/u"ui. 31.855 "ei4 sunt pre!# ute un a!ans de ?.000 "ei (i 3 rede!en'e anua"e de 10.000 "ei *iecare$ ac,ita+i"e %n u"tima i a "65

anu"ui4 op'iunea de cump#rare se e&ercit# "a s*9r(itu" ce"ui de2a" trei"ea an$ iar !a"oarea ei este de 2.000 "ei4 !a"oarea re idua"# este estimat# "a 8.000 "ei4 rata do+9n ii uti"i at# %n actua"i area p"#'i"or minima"e (i %n descompunerea c,irii"or este rata imp"icit# a contractu"ui de 12B. :e cere s# se pre inte ca"cu"e"e (i %nre0istr#ri"e conta+i"e "a "ocatar a*erente primu"ui an de contract$ precum (i a"0oritmu" de ca"cu" a" ratei imp"icite a contractu"ui de 12B$ (tiind c# se ap"ic# IA: 15 JContracte de "easin0K re!i uit. Re o"!are. ,nregistr#rile aferente e2erciiului 9: l. Aa 0".0" .9 se ,nregistrea*#: a4 Primirea 7unului ,n leasing financiar: $"3" @chipamente tehnologice 5 "6< $1.&&$ Flte ,mprumuturi i !atorii asimilate 0 Contracte !e leasing financiar

Sunul se primete ,n leasing la cea mai mic# valoare !intre valoarea +ust# i valoarea actuali*at# a pl#ilor minimale. Ealoarea +ust# 5 3".5<< lei Pl#ile minimale inclu!: Fvansul 5 &.000 lei 364 3 chirii 2 "0.000 5 30.000 lei 364 Preul !e opiune 5LLLLLLLLLLLLLLLLLLL$.000 lei 354 Pl#i minimale 5 36.000 lei Pl#ile minimale se actuali*ea*# utili*Dn! rata implicit# a contractului !e "$': Ealoarea actuali*at# a pl#ilor minimale 5 &.000 6 "0.000 0 3l 6 0("$4" 6 "0.000 0 3l 6 0("$4$ 6 "0.000 0 3l 6 0("$43 6 $.000 0 3l 6 0("$43 5 $1.&&$ lei Gata implicit# este acea rat# pentru care valoarea +ust# este egal# cu valoarea actuali*at# a pl#ilor minimale la care se a!aug# valoarea actuali*at# a valorii re*i!uale negarantate. Fltfel spus( rata implicit# este rata la care valoarea cre!itului primit !e la locator este egal# cu valoarea actuali*at# a pl#ilor care se fac ,n numele contractului. Gata !e "$' a re*ultat !in urm#toarea ecuaie( un!e i este rata c#utat#: 3".5<< 3.000 0 3l 6 i43 5 &.000 6 "0.000 0 3l 6 i4" 6 "0.000 0 3l 6 i4$ 6 "0.000 0 3l 6 i43 6 $.000 0 3l 6 i43 74 Plata avansului: "6< 5 Flte ,mprumuturi i !atorii asimilate 0 Contracte !e leasing financiar $. Aa 3"."$.9 se achit# prima chirie: Chiria pl#tit# anual este !e "0.000 lei. @a tre7uie !escompus# ,n partea !e ram7ursare !e !atorie i partea !e !o7Dn!#. :escompunerea se reali*ea*# ,n ta7loul !e ram7ursare a !atoriei. Ta+"ou" de ram+ursare a datoriei :ata 0 0".0".9 0".0".9 3"."$.9 3"."$.96" 3"."$.96$ 3"."$.96$ &.000 "0.000 "0.000 "0.000 $.000 3.053 $.$"1 ".$%6 &.000 6.1&< <.<%" %.<"& $.000 /lu2 " :o7Dn!# $ 5 & 2 "$' Gam7ursarea !e !atorie 35"$ )ol!ul !atoriei & 5 & anterior 3 $1.&&$ $5.&&$ "%.&15 "0.<"& $.000 0 "66 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei &.000

Botal

36.000

6.55%

$1.&&$ "0.000 6.1&< 3.053

' 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei "6< Flte ,mprumuturi i !atorii asimilate 0 Contracte !e leasing financiar 666 Cheltuieli privin! !o7Dn*ile 3. Fmorti*area utila+ului:

Fmorti*area se face similar activelor similare !einute !e ,ntreprin!ere i care sunt utili*ate ,n con!iii similare. Conform IF) "6( pentru un 7un luat ,n leasing financiar: valoarea amorti*a7il# este !at# !e costul activului !iminuat cu valoarea re*i!ual# 3,n ca*ul nostru( valoarea amorti*a7il# este $1.&&$ 5.000 5 $&.&&$ lei48 !urata !e amorti*are este: ? !urata !e via# economic#( chiar !ac# aceasta !ep#ete !urata contractului( !ac# va avea loc transferul !e proprietate8 ? cea mai mic# !urat# !intre !urata !e utilitate i !urata contractului !ac# nu va avea loc transferul !e proprietate. ,n e2emplul nostru( !eoarece preul !e opiune este atractiv comparativ cu valoarea +ust#( este foarte pro7a7il transferul !e proprietate( ,n consecin#( !urata !e amorti*are va fi !urata !e via# economic# !e 5 ani. Fmorti*area aferent# e2erciiului 9 5 $&.&&$05 5 &.%%% lei. 6%"" 5 Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor $%"3 &.%%% Fmorti*area imo7ili*#rilor etc.

338. %ntre societatea A @"ocatorA (i societatea B @"ocatarA se %nc,eie un contract de "oca'ie2*%nan'are cu urm#toare"e caracteristici. durata contractu"ui. 3 ani4 data %nceperii contractu"ui. " ianuarie N4 o+iectu" contractu"ui. uti"a/4 !a"oarea /ust# a uti"a/u"ui. 27.608 "ei4 sunt pre!# ute un a!ans de 8.000 "ei (i 3 rede!en'e anua"e de 10.000 "ei *iecare$ ac,ita+i"e %n u"tima i a anu"ui4 op'iunea de cump#rare se e&ercit# "a s*9r(itu" ce"ui de2a" trei"ea an$ iar !a"oarea ei este de 3.000 "ei4 !a"oarea re idua"# este estimat# "a 8.000 "ei4 durata de !ia'# economic# este estimat# "a 8 ani4 rata do+9n ii uti"i at# %n actua"i area in!esti'iei nete (i %n descompunerea c,irii"or este rata imp"icit# a contractu"ui de 18B. :e cere s# se pre inte ca"cu"e"e (i %nre0istr#ri"e conta+i"e "a "ocator a*erente primu"ui an de contract$ precum (i a"0oritmu" de ca"cu" a" ratei imp"icite a contractu"ui de 18B$ (tiind c# se ap"ic# IA: 15 JContracte de "easin0K re!i uit. Re o"!are. ,nregistr#rile aferente e2erciiului 9: l. Aa 0l.0".9: a4 :area 7unului ,n leasing la valoarea +ust#: $6<% 5 Flte creane imo7ili*ate 0 Contracte !e leasing financiar 74 ,ncasarea avansului: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 $6<% 5.000 Flte creane imo7ili*ate 0 Contracte !e leasing financiar $"3" @chipamente tehnologice $1.%05

$. Aa 3"."$.9 ,ncasarea primei chirii( !e "0.000 lei: Chiriile se !escompun ,n partea !e recuperare !e investiie i partea !e !o7Dn!#. "6<

Gata implicit# i utili*at# ,n separarea chiriei ,n recuperare !e investiie i !o7Dn!# se !etermin# pe 7a*a urm#torului algoritm !e calcul: $1.%05 5 5.000 6 "0.000 0 3l 6 i4 6 "0.000 0 3l 6 i4$ 6 "0.000 0 3l 6 i43 6 3.000<3"6i4 3 :in aceast# ecuaie se !etermin# i( care ,n ca*ul nostru este "5'. Investiia 7rut# 5 5.000 6 3 2 "0.000 6 3.000 5 3%.000 lei Investiia net# 5 Ealoarea +ust# 5 $1.%05 lei :o7Dn!a aferent# contractului 5 3%.000 $1.%05 5 %."15 lei Ta+"ou" de recuperare a in!esti'iei :ata /lu2 :o7Dn!a aferent# contractului $ 5 & 2 "5' 5.000 "0.000 "0.000 "0.000 3.000 3%.000 5 %."15 3.<$" $.<<1 ".615 Gam7ursarea investiiei nete 35" $ 5.000 6.$<1 <.$$" %.305 3.000 $1.%05 )ol!ul investiiei nete &5&3 $1.%05 $&.%05 "%.5$6 "".305 3.000 0 X

0 0".0".9 0".0".9 3"."$.9 3"."$.96" 3"."$.96$ 3"."$.96$ Botal 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei

"

' "0.000 $6<% 6.$<1 Flte creane imo7ili*ate 0 Contracte !e leasing financiar <66 3.<$" Eenituri !in !o7Dn*i

331. %ntre societatea A @"ocatorA (i societatea B @"ocatarA se %nc,eie un contract de "oca'ie2*inan'are cu urm#toare"e caracteristici. durata contractu"ui. 3 ani4 data %nceperii contractu"ui. " ianuarie N4 o+iectu" contractu"ui. uti"a/4 !a"oarea /ust# a uti"a/u"ui. 27.608 "ei4 sunt pre!# ute un a!ans de 8.000 "ei (i 3 rede!en'e anua"e de 10.000 "ei *iecare$ ac,ita+i"e %n u"tima i a anu"ui4 op'iunea de cump#rare se e&ercit# "a s*9r(itu" ce"ui de2a" trei"ea an$ iar !a"oarea ei este de 3.000 "ei4 !a"oarea re idua"# este estimat# "a 8.000 "ei4 durata de !ia'# economic# este estimat# "a 8 ani4 rata do+9n ii uti"i at# %n actua"i area in!esti'iei nete (i %n descompunerea c,irii"or este rata imp"icit# a contractu"ui de 18B4 s2au *#cut c,e"tuie"i "e0ate de contract de 2.315 "ei$ iar rata imp"icit# pentru recuperarea in!esti'iei nete p"us c,e"tuie"i"e directe %n nume"e "oca'iei este de 10B. :e cere s# se pre inte ca"cu"e"e (i %nre0istr#ri"e conta+i"e "a "ocator a*erente primu"ui an de contract$ precum si a"0oritmu" de ca"cu" a" ratei de 10B$ (tiind c# se ap"ic# IA: 15 JContracte de "easin0K re!i uit. Re o"!are. ,nregistr#rile aferente e2erciiului 9: l. Aa 0".0".9: a4 :area 7unului ,n leasing la valoarea +ust# plus cheltuielile !irecte aferente contractului:

"6%

Conform I F) "< revi*uit( cheltuielile !irect legate !e contract nu sunt trecute pe cheltuieli pe !urata contractului( ci !iminuea*# veniturile !in !o7Dn*i. Fstfel( aceste cheltuieli se a!aug# la investiia net# si au ca efect !iminuarea ratei implicite 3!iminuarea !o7Dn*ii4. $6<% 5 $"3" @chipamente tehnologice 3$."$$ Flte creane imo7ili*ate 0 Contracte !e leasing financiar 74 ,ncasarea avansului: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 $6<% Flte creane imo7ili*ate 0 Contracte !e leasing financiar $. Aa 3"."$.9 ,ncasarea primei chirii( !e "0.000 lei: Chiriile se !escompun ,n partea !e recuperare !e investiie( inclusiv cheltuielile !irecte( i partea !e !o7Dn!#. Gata implicit# i utili*at# ,n separarea chiriei ,n recuperare !e investiie 3inclusiv cheltuielile !irecte4 i !o7Dn!# se !etermin# pe 7a*a urm#torului algoritm !e calcul: 3$."$$ 5 5.0006 "0.000<3" 6 i4 6 "0.000<3" 6 i4$ 6 "0.000<3" 6 i43 6 3.000 < 3 " 6 i43 :in aceast# ecuaie se !etermin# i( care ,n ca*ul nostru este "0'. Ta+"ou" de recuperare a in!esti'iei :ata 0 0".0".9 0".0".9 3"."$.9 3"."$.96" 3"."$.96$ 3"."$.96$ Botal /lu2 " 5.000 "0.000 "0.000 "0.000 3.000 3%.000 5.%<% $.<"$ ".1%3 "."%3 :o7Dn!a aferent# contractului $ 5 & 2 "0' Gam7ursarea investiiei nete plus cheltuielile !irecte 35" $ 5.000 <.$%% %.0"< %.%"< 3.000 3$."$$ )ol!ul investiiei nete plus cheltuielile !irecte &5& 3 3$."$$ $<."$$ "1.%3& "".%"< 3.000 0 X 5.000

' $6<% Flte creane imo7ili*ate 0 Contracte !e leasing financiar <66 Eenituri !in !o7Dn*i 335. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii @%n "eiA. C,e"tuie"i cu amorti area imo+i"i #ri"or :tocuri "a 01. 01. N <urni ori de stocuri "a 31.12.N Denituri din su+!en'ii pentru in!esti'ii C,e"tuie"i cu do+9n i"e Re u"tat %nainte de impo itare Denituri %n a!ans "a 31.12.N Denituri din pro!i ioane pentru deprecierea acti!e"or circu"ante %ncas#ri din noi emisiuni de ac'iuni C"ien'i "a 01. 01. N Denituri din cesiunea imo+i"i #ri"or corpora"e @%ncasateA

5"$" Conturi la 7#nci ,n lei

"0.000 <.$%% $.<"$

320.000 800.000 700.000 10.000 120.000 1.500.000 ?00.000 @din care 2?0.000 su+!en'ii pentru in!esti'iiA 58.000 100.000 300.000 20.000

"61

Denituri @c9(ti0uriA din cedarea in!esti'ii"or *inanciare pe termen scurt <urni ori de stocuri "a 01. 01. N Aporturi de capita" %n natur# :tocuri "a 3 1.1 2.N Denituri %n a!ans "a 01. 01. N C,e"tuie"i din cedarea imo+i"i #ri"or corpora"e C"ien'i "a 3 1.1 2.N C,e"tuia"a cu impo itu" pe pro*it Ram+urs#ri de credite primite de "a +#nci Eatoria pri!ind impo itu" pe pro*it "a %nceputu" anu"ui Eatoria pri!ind impo itu" pe pro*it "a s*9r(itu" anu"ui P"#ti de do+9n i %ncas#ri din cedarea in!esti'ii"or *inanciare pe termen scurt P"#'i c#tre *urni orii de imo+i"i #ri Lic,idit#'i (i ec,i!a"ente de "ic,idit#'i "a %nceputu" anu"ui

158.000 860.000 800.000 ?80.000 100.000 @din care 160.000 su+!en'ii pentru in!esti'iiA 100.000 100.000 800.000 300.000 ?80.000 280.000 80.000 ?00.000 180.000 ?10.000

:# se %ntocmeasc# ta+"ou" *"u&uri"or de tre orerie con*orm IA: 5$ (tiind c# pentru determinarea *"u&u"ui net de tre orerie din e&p"oatare se uti"i ea # metoda indirect#. Care este !a"oarea "ic,idit#'i"or si ec,i!a"ente"or de "ic,idit#'i "a s*9r(itu" anu"uiH Re o"!are. Eeterminarea *"u&u"ui net de tre orerie din e&p"oatare prin metoda indirect#. Ge*ultat ,nainte !e impo*it l .<00.000 @liminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au inci!en# asupra tre*oreriei: 364 Cheltuieli cu amorti*area 63$0.000 3 4 Eenituri !in provi*ioane <5.000 @liminarea cheltuielilor i a veniturilor care nu au leg#tur# cu e2ploatarea: 3 4 Eenituri !in cesiunea !e imo7ili*#ri corporale $0.000 364 Cheltuieli !in ce!area imo7ili*#rilor corporale 6"00.000 3 4 Eenituri !in su7venii pentru investiii 60.000 364 Cheltuieli cu !o7Dn*ile 6"$0.000 3 4 Eenituri 3cDtiguri4 !in ce!area investiiilor financiare pe termen scurt "<5.000 354 Ge*ultat !in e2ploatare ,naintea !e!ucerii variaiei necesarului !e fon! !e rulment !in e2ploatare 6".1"0.000 3 4 Eariaia stocurilor &50.000 500.000 5 50.000 650.000 3 4 Eariaia creanelor !in e2ploatare 600.000 300.000 5 300.000 300.000 364 Eariaia !atoriilor !in e2ploatare 100.000 5%0.000 5 3$0.000 63$0.000 364 Eariaia veniturilor ,n avans !in e2ploatare 3&00.000 $&0.0004 3600.000 "%0.0004 5 $60.000 3 4 Impo*it pe profitLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL <00.000C 354 /lu2 net !e tre*orerie !in e2ploatare 6".0$0.000 )ol! iniial&&" 6 Gula+ cre!itor &&" Gula+ !e7itor&&" 5 )ol! final&&" C-ula6 debitor 44" $ 0old iniial 44" 0old final44" , -ula6 creditor 44"$ 4(0.000 +(0.000 , (00.000 $ 700.000 Eeterminarea *"u&u"ui net de tre orerie din acti!itatea de in!esti'ii. ,ncas#ri !in vDn*area imo7ili*#rilor corporale ,ncas#ri !in vDn*area investiiilor financiare pe termen scurt 6$0.000 6&00.000 "<0

Pl#i c#tre furni*orii !e imo7ili*#riLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 354 /lu2 net !e tre*orerie !in activitatea !e investiii Eeterminarea *"u&u"ui net de tre orerie din acti!itatea de *inan'are.

"50.000 6$<0.000

,ncas#ri !in noi emisiuni !e aciuni 6"00.000 Gam7urs#ri !e cre!ite 300.000 Pl#i !e !o7Dn*iLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 50.000 354 /lu2 net !e tre*orerie !in activitatea !e finanare $50.000 Eariaia lichi!it#ilor i a echivalentelor !e lichi!it#i 5 6".0$0.000 6 $<0.000 $50.000 5 6".0&0.000 Aichi!it#i i echivalente !e lichi!it#i la ,nceputul anului 5 &60.000 Aichi!it#i i echivalente !e lichi!it#i la sfDritul anului 5 6".0&0.000 6 &60.0005".500.000 336. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii @%n "eiA. C,e"tuie"i cu amorti area imo+i"i #ri"or :tocuri "a 01.01.N <urni ori de stocuri "a 31.12.N Denituri din do+9n i C,e"tuie"i cu do+9n i"e Re u"tat %nainte de impo itare C,e"tuie"i %n a!ans "a 31.12.N Denituri din pro!i ioane pentru deprecierea acti!e"or circu"ante %ncas#ri din credite primite de "a +#nci C"ien'i "a 01.01.N Denituri din cesiunea imo+i"i #ri"or corpora"e @%ncasateA <urni ori de stocuri "a 01. 01. N C"#dire primit# %n "easin0 *inanciar Impo it pe pro*it p"#tit :tocuri "a 3 1.12.N C,e"tuie"i %n a!ans "a 01.01.N C,e"tuie"i din cedarea imo+i"i #ri"or corpora"e C"ien'i "a 31. 12.N C,e"tuia"a cu impo itu" pe pro*it Ram+urs#ri de credite primite de "a +#nci Ei!idende p"#tite Daria'ia "ic,idit#'i"or (i a ec,i!a"ente"or de "ic,idit#'i %ncas#ri din do+9n i P"#'i c#tre *urni orii de imo+i"i #ri Lic,idit#'i (i ec,i!a"ente de "ic,idit#'i "a s*9r(itu" anu"ui H 800.000 100.000 160.000 310.000 10.000 80.000 800.000 200.000 20.000 300.000 680.000 50.000 ?60.000 800.000 ?00.000 300.000 230.000 200.000 500.000 300.000 180.000 200.000 100.000 10.000

:# se %ntocmeasc# ta+"ou" *"u&uri"or de tre orerie$ con*orm IA: 5$ (tiind c# pentru determinarea *"u&u"ui net de tre orerie din e&p"oatare se uti"i ea # metoda indirect#. Care este !a"oarea p"#'i"or c#tre *urni orii de imo+i"i #ri (i a "ic,idit#'i"or si ec,i!a"ente"or de "ic,idit#'i "a s*9r(itu" anu"uiH Re o"!are. Eeterminarea *"u&u"ui net de tre orerie din e&p"oatare prin metoda indirect#. Ge*ultat ,nainte !e impo*it @liminarea cheltuielilor i a veniturilor care nu au inci!en# asupra tre*oreriei: 364 Cheltuieli cu amorti*area 6"00.000 3 4 Eenituri !in provi*ioane 500.000 $0.000 "<"

@liminarea cheltuielilor i a veniturilor care nu au leg#tur# cu e2ploatarea: 3 4 Eenituri !in cesiunea !e imo7ili*#ri corporale 364 Cheltuieli !in ce!area imo7ili*#rilor corporale 6$00.000 3 4 Eenituri !in !o7Dn*i "0.000 364 Cheltuieli cu !o7Dn*ileLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 354 Ge*ultat !in e2ploatare ,naintea !e!ucerii variaiei necesarului !e fon! !e rulment !in e2ploatare 6<50.000 3 4 Eariaia stocurilor 300.000 "%0.000 5 "$0.000 "$0.000 3 4 Eariaia creanelor !in e2ploatare <00.000 %50.000 5 "50.000 6"50.000 3 4 Eariaia cheltuielilor ,n avans !e e2ploatare $00.000 $30.000 5 30.000 630.000 364 Eariaia !atoriilor !in e2ploatare 360.000 &%0.000 5 "$0.000 "$0.000 3 4 Impo*it pe profitLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL &00.000 354 /lu2 net !e tre*orerie !in e2ploatare 6$10.000 Eeterminarea *"u&u"ui net de tre orerie din acti!itatea de in!esti'ii. ,ncas#ri !in vDn*area imo7ili*#rilor corporale ,ncas#ri !in !o7Dn*i Pl#i c#tre furni*orii !e imo7ili*#ri 354 /lu2 net !e tre*orerie !in activitatea !e investiii

<0.000 650.000

6<0.000 6"0.000 X5R Y5R

Eeterminarea *"u&u"ui net de tre orerie din acti!itatea de *inan'are. ,ncas#ri !in cre!ite primite !e la 7#nci 6300.000 Gam7urs#ri !e cre!ite "50.000 :ivi!en!e pl#titeLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL $00.000 354 /lu2 net !e tre*orerie !in activitatea !e finanare 50.000 Eariaia lichi!it#ilor i a echivalentelor !e lichi!it#i 5 6$10.000 6 Y 50.000 5 6"00.000 ) C 21?0.000 X C 2220.000 Aichi!it#i i echivalente !e lichi!it#i la sfDritul anului 5 500.000 Aichi!it#i i echivalente !e lichi!it#i la ,nceputul anului 5 ] 6"00.000 5 500.000 R C ?00.000 337. La " ianuarie N$ o %ntreprindere a !9ndut unui c"ient m#r*uri pentru care %ncasea # 20.000 "ei. Condi'ii"e de decontare sta+i"ite %n contract sunt urm#toare"e. 2 80B "a semnarea contractu"ui4 30B peste un an4 20B peste doi ani. :e estimea # c# %ntreprinderea2c"ient ar *i putut o+'ine un credit ec,i!a"ent pe pia'a *inanciar#$ "a o rat# de 10B. Care sunt ca"cu"e"e (i %nre0istr#ri"e pe care ar tre+ui s# "e *ac# %ntreprinderea %n ipote a %n care ap"ic# IA: 16 JDenituriKH Re o"!are. )umele nominale care vor fi ,ncasate !e ,ntreprin!ere sunt !e: "0.000 lei la semnarea contractului8 6.000 lei peste un an8 &.000 lei peste !oi ani. Pentru a !etermina valoarea acestor ,ncas#ri la momentul semn#rii contractului se proce!ea*# la actuali*area lor cu rata !e "0'. Ealoarea actuali*at# a ,ncas#rilor viitoare este !e: "0.000 6 6.000 0 3l 6 "0'4 6 &.000 0 3l 6 "0'4$5 "%.<6" lei )e consi!er# c# preul !e vDn*are conine !o7Dn*i ,n valoare !e $0.000 l%.<6" 5 ".$31 lei. Bratamentul conta7il conform normei IF) "% va fi urm#torul: Aa l ianuarie 9: vDn*area pe cre!it: "<$

&"" Clieni

' <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &<X Eenit necDtigat

$0.000 "%.<6" ".$31

8ot. 9ontul 47: reflect venitul de primit sau venitul nec1tigat. ;l nu semnific un venit n avans deoarece nu a avut loc nicio ncasare n contul perioadelor viitoare. <uncia contului 47: este de a6ustare a creanei n bilan. =n bilan, creana clieni va fi prezentat la nivelul sumei de ncasat '+0.000 lei* diminuat cu venitul nec1tigat din doband '".+%> lei* conform prevederilor =?0 %>. @otrivit poziiei Ainisterului <inanelor @ublice, ntreprinderile care aplic referenialul =?0 1i =<-0 trebuie s 1i defineasc propriul plan de conturi, inspirndu se din planul e!istent n BA<@ nr. %.0(()+00> 1i crend conturi pentru situaii pentru care nu s au creat. ,ncasarea ime!iat#: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei

&"" Clieni "0.000

Pentru reparti*area !o7Dn*ilor ,ntre cei !oi ani( consi!er#m c# ,ntreprin!erea cre!itea*# clientul cu preul 7unului ,n momentul ,ncheierii contractului( mai puin avansul primit( a!ic# "%.<6" "0.000 5 %.<6" lei. Pentru a !etermina !o7Dn!a pentru primul an( aplic#m rata !o7Dn*ii la suma !eterminat# anterior: "0' 2 %.<6" 5 %<6 lei. ,n al !oilea an( !o7Dn!a se !etermin# prin multiplicarea ratei !o7Dn*ii cu O!e7itulP clientului !up# primul an 3%.<6" lei( la care se a!aug# !o7Dn!a pentru primul an( !e %<6 lei( i se !e!uce suma pl#tit# !e client !e 6.000 lei4( o7tinDn!u se o sum# pentru e2erciiul 96l !e 36& lei 3a!ic# 3.63< 2 "0'4. Aa 3" !ecem7rie 9: ,nregistrarea !o7Dn*ii aferente e2erciiului 9: &<X Eenit necDtigat Aa l ianuarie 96l: ,ncasarea primei rate: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei Aa 3" !ecem7rie 96": ,nregistrarea !o7Dn*ii aferente e2erciiului 96l: &<X Eenit necDtigat Aa l ianuarie 96$: ,ncasarea ultimei rate: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 &"" Clieni &.000 5 <66 Eenituri !in !o7Dn*i 36& 5 &"" Clieni 6.000 5 <66 Eenituri !in !o7Dn*i %<6

3?0. :e consider# o !9n are %n !a"oare de 30.000 "ei$ ac,ita+i"# dup# 10 de i"e sau imediat$ cu un scont de decontare de 2B. Care este so"u'ia conta+i"# con*orm IA: 16 JDenituriK$ %n situa'ia %n care c"ientu" p"#te(te "a scaden'# !9n area o+i(nuit# @*#r# a se +ene*icia de scontAH Re o"!are. Conform IF) "%( scontul !e !econtare oferit pentru plata ime!iat# poate fi consi!erat venitul operaiei !e finanare. Fstfel( soluia va fi: &"" Clieni Ti( !up# 60 !e *ile: "<3 5 <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor $1.&00

&"" Clieni

<66 Eenituri !in !o7Dn*i

600

5"$" 5 &"" 30.000 Conturi la 7#nci Clieni ,n lei 3?1. :e consider# o !9n are %n !a"oare de 30.000 "ei$ ac,ita+i"# dup# 10 de i"e sau imediat$ cu un scont de decontare de 2B. Care este so"u'ia conta+i"#$ con*orm IA: 16 JDenituriK$ %n situa'ia %n care c"ientu" p"#te(te imediat @+ene*icia # de scontAH Re o"!are. ,n ca*ul ,n care se 7eneficia*# !e scont( scontul acor!at este !e!us !in preul !e vDn*are. :ac# ,ntreprin!erea pl#tete ime!iat( vDn*area se conta7ili*ea*# astfel: &""" Clieni 5 <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor &""" Clieni $1.&00

Ti 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 $1.&00

3?2. :ocietatea AL<A !inde societ#'ii BETA un stoc de mar*# %n urm#toare"e condi'ii. pre'u" de !9n are 180.000 "ei$ ac,ita+i"i dup# 10 de i"e sau imediat$ cu ap"icarea unui scont de 2B dac# p"ata se *ace pe "oc. Care este tratamentu" conta+i" "a AL<A si BETA dac# se ap"ic# pre!ederi"e IALI 6H Re o"!are. ,nregistr#rile efectuate !e FA/F sunt urm#toarele: !ac# ,ncasarea se face pe loc: &""" Clieni Ti 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 !ac# ,ncasarea are loc !up# 60 !e *ile: &"" Clieni Ti( !up# 60 !e *ile: &"" Clieni 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 5 <66 Eenituri !in !o7Dn*i &"" Clieni "50.000 3.000 5 <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor "&<.000 &""" Clieni "&<.000 5 <0< Eenituri !in vDn*area m#rfurilor "&<.000

,n conta7ilitatea societ#ii S@BF se ,nregistrea*#: !ac# plata se efectuea*# pe loc: 3<" .#rfuri &0" /urni*ori Ti 5 5 &0" /urni*ori 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei "&<.000 "&<.000

!ac# plata se face !up# 60 !e *ile: 3<" .#rfuri Ti( !up# 60 !e *ile: 666 Cheltuieli cu !o7Dn*i 5 5 &0" /urni*ori &0" /urni*ori "&<.000 3.000 "<&

&0" /urni*ori

5"$" Conturi la 7#nci ,n lei

"50.000

3?3. La data de " apri"ie N$ societatea a ac,i i'ionat 1.000 o+"i0a'iuni "a un pre' unitar de 80 "ei=o+"i0a'iune. La " au0ust N$ societatea %ncasea # do+9nda pentru o+"i0a'iuni a*erent# perioadei " au0ust N21 2 30 iu"ie N %n !a"oare de " "eu=o+"i0a'iune. :# se conta+i"i e e ac,i i'ia o+"i0a'iuni"or (i %ncasarea do+9n ii$ con*orm IA: 16 JDenituriK. Re o"!are. Conform IF) "%( veniturile !in !o7Dn*i sunt recunoscute ,n funcie !e timpul scurs. Ftunci cDn! !o7Dn*ile primite sunt aferente unei perioa!e anterioare achi*iiei investiiei purt#toare !e !o7Dn*i 3!e e2emplu( o7ligaiuni4( !oar !o7Dn!a ulterioar# achi*iiei este recunoscut# ca venit. Pentru aplicarea preve!erilor normei( !o7Dn!a aferent# o7ligaiunilor ,n valoare !e ".000 o7ligaiuni 2 l leu0o7ligaiune 5 ".000 lei va fi !escompus# !up# cum urmea*#: a4 !o7Dn!a aferent# perioa!ei l august 9 " l aprilie 9 3perioa!# ,n care titlurile nu erau !einute4 5 ".000 2 %0"$ 5 666(6< lei8 74 !o7Dn!a aferent# perioa!ei ,n care ,ntreprin!erea a !einut titlurile 5 ".000 2 &0"$ 5 333(33 lei. ,nregistr#rile conta7ile aferente e2erciiului 9 sunt urm#toarele: Aa l aprilie 9: achi*iia o7ligaiunilor: 506 -7ligaiuni Aa l august 9: ,ncasarea !o7Dn*ii: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 ' 506 -7ligaiuni ".000 666(6< 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 50.000

<66 333(33 Eenituri !in !o7Dn*i 3??. La " octom+rie N sunt ac,i i'ionate 1.000 ac'iuni BETA "a un pre' de 2 "ei=ac'iune. Pe 26 octom+rie N s2au primit di!idende pentru ac'iuni"e BETA din re u"tatu" e&erci'iu"ui N21$ %n !a"oare de 100 "ei. :# se conta+i"i e e ac,i i'ia ac'iuni"or (i %ncasarea di!idende"or$ con*orm IA: 16 JDenituriK. Re o"!are. ,nregistr#rile conta7ile aferente e2erciiului 9 sunt urm#toarele: Aa l octom7rie 9: achi*iia aciunilor S@BF: 50" Fciuni !einute la entit#i afiliate Aa $% octom7rie 9: ,ncasarea !ivi!en!elor !in re*ultatul e2erciiului 9 l: 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 5 <6$ Eenituri !in investiii financiare pe termen scurt 600 5 5"$" Conturi la 7#nci ,n lei $.000

3?8. O %ntreprindere ac,i i'ionea # un ec,ipament "a pre'u" *acturat de 2.000 "ei$ TDA 2?B. Transportu" este asi0urat de o societate specia"i at# (i este *acturat "a 200 "ei$ TDA 2?B. Pentru monta/ (i pro+e te,no"o0ice s2au an0a/at urm#toare"e c,e"tuie"i. consumuri materia"e 100 "ei4 consum de ener0ie 200 "ei4 "<5

s2a ape"at "a un prestator de ser!icii pentru rea"i area unei etape a monta/u"ui$ iar acesta a *acturat ser!iciu" "a 800 "ei$ TDA 17B. Care este !a"oarea ini'ia"# a ec,ipamentu"ui te,no"o0ic$ con*orm IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eKH Cum se conta+i"i ea # e"emente"e de mai susH Re o"!are. a4 ,nregistrarea achi*iiei: ' 5 $"3" @chipamente tehnologice &&$6 BEF !e!ucti7il# 74 ,nregistrarea cheltuielilor !e transport: ' 5 $"3" @chipamente tehnologice &&$6 BEF !e!ucti7il# &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri $.&%0 $.000 &%0 $&% $00 &%

&0& /urni*ori !e imo7ili*#ri

c4 ,nregistrarea cheltuielilor oca*ionate !e monta+ si pro7ele tehnologice: consumul !e materii prime: 60" Cheltuieli cu materiile prime 5 30" .aterii prime ,nregistrarea cheltuielilor cu consumul !e energie: ' 5 605 Cheltuieli cu energia i apa &&$6 BEF !e!ucti7il# ,nregistrarea facturii !e prest#ri servicii: ' 5 6$% Cheltuieli cu alte servicii prestate !e teri &&$6 BEF !e!ucti7il# !4 Capitali*area cheltuielilor accesorii: &0" /urni*ori &0" /urni*ori

"00

$&% $00 &%

6$0 500 "$0

$"3" @chipamente tehnologice 5 <$$ Eenituri !in pro!ucia !e imo7ili*#ri corporale %00 Costul iniial 5 $.000 6 %00 6 $00 5 3.000 lei

3?1. :ocietatea AL<A o+'ine din produc'ie proprie un ec,ipament te,no"o0ic. C,e"tuie"i"e e*ectuate au *ost. costu" produc'iei neterminate "a %nceputu" perioadei de 0estiune 20.000 "ei4 c,e"tuie"i directe 5.000 "ei4 c,e"tuie"i indirecte ?.000 "ei$ din care !aria+i"e 3.000 "ei (i *i&e 1.000 "ei4 c,e"tuie"i administrati!e 2.000 "ei4 0radu" de uti"i are a capacit#'ii de produc'ie este de 60B. Care este costu" ini'ia" a" acti!u"ui (i cum se conta+i"i ea # acesta$ dac# %ntreprinderea ap"ic# IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK (i %ntocme(te un cont de pro*it (i pierdere cu c"asi*icarea c,e"tuie"i"or dup# natur#H Re o"!are. Costul !e pro!ucie 5 $0.000 6 <.000 6 3.000 6".000 2 %0' 5 30.%00 lei $"3" @chipamente tehnologice ' <$$ Eenituri !in pro!ucia !e imo7ili*#ri corporale $3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs 5 30.%00 "0.%00 $0.000

3?5. O %ntreprindere de'ine o imo+i"i are corpora"# do+9ndit# "a %nceputu" e&erci'iu"ui N "a costu" de 8.000 "ei. Eurata de !ia'# uti"# este estimat# "a 10 ani$ iar metoda de amorti are uti"i at# este cea "inear#. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N>2 se aprecia # c# durata de !ia'# uti"# care corespunde ce" mai +ine condi'ii"or de e&p"oatare este de 5 ani @durata r#mas# este de 8 aniA. :e decide trecerea "a amorti area de0resi!# si se sta+i"e(te un coe*icient de de0resie de 1$8. "<6

La ce !a"oare !a *i e!a"uat# imo+i"i area corpora"# %n +i"an'u" e&erci'iu"ui N>3 con*orm IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eKH Re o"!are. Cost !e achi*iie 5 5.000 lei :urata estimat# 5 "0 ani Fmorti*area linear# 5 5.000 lei 0 "0 ani 5 500 lei Fmorti*area cumulat# a e2erciiilor 9 si 96l 5 ".000 lei Ealoarea r#mas# la sfDritul e2erciiului 96l 5 5.000 ".000 5 &.000 lei :urata reestimat# 5 < ani :urata r#mas# 5 <ani $ani 5 5ani Cota !e amorti*are linear# 5 "00'05ani 5 $0' Cota !e amorti*are !egresiv# 5 $0' 2 "(5 5 30' Fmorti*area aferent# e2erciiului 96$ 5 &.000 2 30' 5 ".$00 lei Ealoarea r#mas# la sfDritul e2erciiului 96$ 5 &.000 ".$00 5 $.%00 lei Fmorti*area aferent# e2erciiului 963 5 $.%00 2 30' 5 %&0 lei Ealoarea r#mas# la sfDritul e2erciiului 963 5 $.&00 %&0 5 ".560 lei ,n 7ilanul e2erciiului 963 utila+ul va fi evaluat la valoarea r#mas#( !e ".560 lei. 3?6. O %ntreprindere de'ine ec,ipamente te,no"o0ice ac,i i'ionate "a un cost de 20.000 "ei$ amorti ate pentru suma de 8.000 "ei. %ntreprinderea decide s# conta+i"i e e ec,ipamente"e "a !a"oarea /ust# determinat# de e&per'i de ?8.000 "ei. :# se conta+i"i e e ree!a"uarea con*orm ce"or dou# procedee recomandate de norma IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK. Re o"!are. a4 Proce!eul l 3reevaluarea simultan# a valorii 7rute i a amorti*#rilor cumulate4: Fcest proce!eu presupune parcurgerea urm#toarelor etape: @tapa ": Calculul coeficientului !e reevaluare ca raport ,ntre valoarea +ust# i valoarea r#mas# a activelor supuse reevalu#rii: Coeficient 5 &5.000 0 3$0.000 5.0004 5 3 @tapa $: Geevaluarea valorii 7rute i a amorti*#rii cumulate: Ealoarea 7rut# reevaluat# 3 4 Fmorti*area cumulat# reevaluat# 354 Ealoarea net# reevaluat# @tapa 3: Conta7ili*area operaiei !e reevaluare: $"3" @chipamente tehnologice 5 ' &0.000 $%"3 "0.000 Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor "05 Ge*erve !in reevaluare 30.000 $0.000 2 3 5 60.000 5.000 2 3 5 "5.000 &5.000

74 Proce!eul $ 3reevaluarea valorii r#mase neamorti*ate4: Fcest proce!eu presupune parcurgerea urm#toarelor etape: @tapa l: Fnularea amorti*#rilor cumulate: $%"3 5 $"3" @chipamente tehnologice Fmorti*area instalaiilor( mi+loacelor !e transport( animalelor i plantaiilor @tapa $: Geevaluarea valorii r#mase: $"3" @chipamente tehnologice 5 "05 Ge*erve !in reevaluare 30.000 5.000

"<<

3?7. Pentru a rea"i a un contract ce !i ea # *urni area a 250.000 piese %n 3 ani$ o %ntreprindere a pus "a punct un ec,ipament specia" a" c#rui cost de produc'ie este de 16.000 "ei. %n acord cu c"ientu"$ scaden'aru" "i!r#ri"or de piese a *ost *i&at dup# cum urmea #. 2 %n primu" an. 8?.000 piese4 %n a" doi"ea an. 61.000 piese4 %n a" trei"ea an. 138.000 piese. Care este amortismentu" anua" dac# %ntreprinderea optea # pentru amorti area %n *unc'ie de num#ru" de unit#'i de produc'ieH Re o"!are. :ac# se aplic# meto!a linear# sau !egresiv# pe 3 ani( meto!ele ,n cau*# nu con!uc la un ritm real !e !epreciere. Ca atare( este prefera7il ca amorti*area s# se 7a*e*e pe cantit#ile pro!use( a!ic#: ,n primul an: "%.000 2 5&.0000$<0.000 5 3.600 lei8 ,n al !oilea an: "%.000 2 %".0000$<0.000 5 5.&00 lei8 ,n al treilea an: "%.000 2 "35.0000$<0.000 5 1.000 lei. 380. In e&erci'iu" N se e*ectuea # repara'ia capita"# a unui ec,ipament te,no"o0ic a" %ntreprinderii. Costu" repara'iei este de 5.000 "ei (i este *ormat din. c,e"tuie"i cu consumuri"e materia"e 2.000 "ei4 c,e"tuie"i cu sa"arii"e 3.000 "ei4 c,e"tuie"i cu amorti area 1.800 "ei4 c,e"tuie"i cu ser!icii"e prestate de ter'i 800 "ei. E&perti a te,nic# atest# o cre(tere a duratei de uti"itate a ec,ipamentu"ui cu 3 ani. Care este tratamentu" conta+i" a" c,e"tuie"i"or oca ionate de repara'ia capita"#$ con*orm IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eKH Re o"!are. Potrivit I F) "6( cheltuielile ulterioare aferente unui element !e natura imo7ili*#rilor corporale !e+a ,nregistrat ,n conta7ilitate tre7uie s# fie a!#ugate la valoarea conta7il# a activului atunci cDn! este pro7a7il ca ,ntreprin!erea s# 7eneficie*e !e avanta+e economice viitoare mai mari !ecDt nivelul !e performan# prev#*ut iniial. Boate celelalte cheltuieli ulterioare tre7uie ,nscrise ,n cheltuielile e2erciiului ,n cursul c#ruia sunt anga+ate. ,n practica ,ntreprin!erilor romDneti( cheltuielile sunt anga+ate !up# natur#( i nu !up# !estinaie. :e aceea( o soluie mai a!ecvat# ar fi cea in!irect#( ,n care costul reparaiei tran*itea*# contul !e profit i pier!ere: ,nregistrarea cheltuielilor materiale: 60$ 5 Cheltuieli cu materialele consuma7ile ,nregistrarea cheltuielilor !e personal: 6&" 5 Cheltuieli cu salariile !atorate personalului ,nregistrarea cheltuielilor cu amorti*area: 6%"" 5 Cheltuieli cu amorti*area imo7ili*#rilor $%" Fmorti*area imo7ili*#rilor corporale ".500 &$" Personal salarii !atorate 3.000 30$ .ateriale consuma7ile $.000

,nregistrarea cheltuielilor cu serviciile prestate !e teri: 6$% 5 Flte cheltuieli cu lucr#ri i servicii prestate !e teri &0" /urni*ori 500

inclu!erea costului reparaiei ,n valoarea activului 3capitali*area costului reparaiei4: $"3" @chipamente tehnologice 5 <$$ <.000 Eenituri !in pro!ucia !e imo7ili*#ri corporale

"<%

381. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii din +i"an'u" societ#'ii AL<A "a 31.12.N @%n "eiA. m#r*uri 80.0004 re er!e 1.0004 a/ust#ri pentru deprecierea m#r*uri"or 8.0004 c"ien'i ?0.0004 tit"uri de participare 3.000 @din care disponi+i"e pentru !9n are %n anu" urm#tor 800A4 tit"uri de p"asament 20.000 @din care tit"uri %n !a"oare de 10.000 sunt uti"i ate drept 0aran'ie pentru un credit primit cu o scaden'# de 3 aniA4 acrediti!e 2.0004 c,e"tuie"i %n a!ans 6.000 @din care an0a/ate %ntr2o perioad# mai mare de " an 1.000A4 "icen'e 8.0004 ci*ra de a*aceri 200.0004 !enituri %n a!ans 3.000 @din care an0a/ate %ntr2o perioad# mai mare de " an 2.000A4 pro!i ioane pentru riscuri (i c,e"tuie"i 80.000 @din care cu scaden'a *oarte pro+a+i" %n anu" urm#tor 20.000A4 credite primite de "a +#nci pe termen "un0 20.000 @din care cu scaden'a %n anu" urm#tor 3.000A4 *urni ori ?0.0004 conturi "a +#nci 30.0004 credite primite pe termen scurt 7.000 @din care pentru un credit de 3.000 s2a am9nat scaden'a cu 2 ani$ iar deci ia a *ost "uat# %naintea %nc,iderii e&erci'iu"ui *inanciarA4 sa"arii datorate 50.000. Eetermina'i !a"oarea acti!e"or curente (i a datorii"or necurente con*orm mode"u"ui de +i"an' din IA: " JPre entarea situa'ii"or *inanciareK. Re o"!are. Fctive curente )tocuri 3"4 Clieni Fctive financiare !isponi7ile pentru vDn*are Fctive financiare !einute ,n ve!erea tran*acion#rii 3$4 Flte active curente 334 Aichi!it#i 3&4 Botal active curente &5.000 &0.000 500 "0.000 $.000 3$.000 "$1.500

". $. 3. &.

)tocurile sunt repre*entate !e m#rfurile evaluate la valoarea net# 3costul !e 50.000 lei minus !eprecierea !e 5.000 lei4. Fctivele financiare !einute ,n ve!erea tran*acion#rii sunt repre*entate !e titlurile !e plasament utili*ate ,n tran*acionare. Flte active curente cuprin! cheltuielile ,n avans anga+ate pentru o perioa!# mai mic# !e un an. Aichi!it#ile cuprin! conturile la 7#nci i acre!itivele. :atorii necurente )ume !atorate instituiilor !e cre!it 354 Provi*ioane pe termen lung Flte !atorii necurente 364 Botal !atorii necurente $0.000 30.000 $.000 5$.000

5. "<.000 6 3.000 6. Flte !atorii necurente sunt repre*entate !e veniturile ,n avans pe termen lung. 382. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii @%n "eiA. ec,ipamente te,no"o0ice 10.0004 ci*r# de a*aceri 100.0004 tit"uri de participare 30.0004 pro!i ioane pentru riscuri (i c,e"tuie"i 30.000 @din care cu scaden'a *oarte pro+a+i" %n anu" urm#tor 10.000A4 %mprumut din emisiunea de o+"i0a'iuni 80.000 @din care partea cu scaden'a %n anu" urm#tor 10.000A4 a/ust#ri pentru deprecierea terenuri"or (i construc'ii"or 20.0004 amorti area ec,ipamente"or te,no"o0ice 2.0004 %mprumuturi acordate pe termen scurt 38.0004 su+!en'ii pentru in!esti'ii 10.000 @din care 5.000 !or *i re"uate "a !enituri %ntr2o perioad# mai mare de " anA4 *ond comercia" ac,i i'ionat 20.0004 c,e"tuie"i de de !o"tare 8.000 @este *oarte pu'in pro+a+i"# o+'inerea de a!anta/e economiceA4 terenuri si construc'ii 50.0004 c,e"tuie"i %n a!ans 20.0004 *urni ori ?0.0004 TDA de p"at# 2.000. "<1

Eetermina'i !a"oarea acti!e"or necurente (i a datorii"or curente con*orm mode"u"ui de +i"an' din IA: " JPre entarea situa'ii"or *inanciareK. Re o"!are. Fctive necurente @chipamente Berenuri i construcii /on! comercial Bitluri !e participare Botal active necurente %.000 50.000 $0.000 30.000 "0%.000

:atorii curente /urni*ori ,mprumuturi o7ligatare Provi*ioane pe termen scurt Eenituri ,n avans Flte !atorii curente 3BEF4 Botal !atorii curente 383. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii @m "eiA. %ncas#ri de "a c"ien'i 8.0004 %ncas#ri din !9n area de tit"uri de p"asament 2004 c,e"tuie"i cu sa"arii"e 8004 p"#'i c#tre *urni orii de stocuri ?004 %ncas#ri din emisiunea de o+"i0a'iuni 5004 %ncas#ri din !9n area de imo+i"i #ri corpora"e 7004 uti"a/e de'inute %n "easin0 *inanciar 2.0004 %ncas#ri din credite primite de "a +#nci 3004 p"#'i de do+9n i 1004 %ncas#ri de di!idende 2004 p"#'i c#tre *urni orii de imo+i"i #ri 1.6004 impo it pe pro*it p"#tit 2804 sa"arii p"#tite 3004 "ic,idit#'i "a %nceputu" anu"ui 1.800. :# se %ntocmeasc# ta+"ou" *"u&uri"or de tre orerie con*orm IA: 5. Re o"!are. !abloul ,lu$urilor de trezorerie Flu$uri din acti"itatea de e$%loatare/ ,ncasari !e la clienti Plati catre furni*orii !e stocuri )alarii platite Impo*it pe profit platit 0. Flu$ net de trezorerie din e$%loatare /lu2uri !in activitatea !e investitii: ,ncasari !in vDn*area !e imo7ili*ari corporale &.050 100 "%0 5.000 &00 300 $50
8

&0.000 .. "0.000 "0.000 3.000 $.000 65.000

,ncasari !in vDn*area !e titluri !e plasament ,ncasari !e !ivi!en!e Plati catre furni*orii !e imo7ili*ari S. /lu2 net !in activitatea !e investitii Flu$uri din acti"itatea de ,inantare/ ,ncasari !in emisiunea !e o7ligatiuni ,ncasari !in cre!ite primite !e la 7anci Plati !e !o7Dn*i C. /lu2 net !e tre*orerie !in activitatea !e finantare :. Eariatia lichi!itatilor 3F 6 S 6 C4 @. Aichi!itati la ,nceputul anului /. Aichi!itati la sfDrsitul anului 3: 6 @4

$00 $00 ".%00 500 <00 300 "00 100 &.&50 ".500 5.150

38?. Ee*ini'i caracteristici"e ca"itati!e a"e in*orma'iei conta+i"e a(a cum sunt e"e pre entate %n Cadru" 0enera" pentru %ntocmirea (i pre entarea situa'ii"or *inanciare e"a+orat de IA:B. R#spuns. )ituaiile financiare sunt utile !ac# ,n!eplinesc o serie !e patru caracteristici calitative: inteligi7ilitatea( relevana( cre!i7ilitatea i compa ra7ilitatea. 1. 1nteligibilitatea - calitate esenial# a informaiilor furni*ate !e situaiile financiare este aceea c# ele pot fi uor ,nelese !e utili*atori( ,n acest scop( se presupune c# utili*atorii !ispun !e cunotine suficiente privin! !esf#urarea afacerilor i a activit#ilor economice( !e noiuni !e conta7ilitate i au !orina !e a stu!ia informaiile pre*entate. Botui( informaiile privin! unele pro7leme comple2e( care ar tre7ui incluse ,n situaiile financiare !atorit# relevanei lor ,n luarea !eci *iilor economice( nu ar tre7ui e2cluse !oar pe motivul c# ar putea fi prea !ificil !e ,neles pentru anumii utili*atori. 2. Rele"an#a Informaiile sunt relevante atunci cDn! influenea*# !eci*iile economice ale utili*atorilor( a+utDn!u i pe acetia s# evalue*e evenimente trecute( pre*ente sau viitoare( confirmDn! sau corectDn! evalu#rile lor anterioare. Gelevana informaiei este influenat# !e natura sa i !e pragul !e semnificaie. Informaiile sunt semnificative !ac# omisiunea sau !eclararea lor eronat# ar putea influena !eci*iile economice ale utili*atorilor luate pe 7a*a situaiilor financiare. Pragul !e semnificaie !epin!e !e m#rimea elementului sau a erorii( +u!ecat# ,n ,mpre+ur#rile specifice ale omisiunii sau !eclar#rii eronate. 2. 3redibilitatea 4,iabilitatea5 Informaia este cre!i7il# atunci cDn! nu conine erori semnificative( nu este p#rtinitoare( iar utili*atorii pot avea ,ncre!ere c# repre*int# corect ceea ce i a propus s# repre*inte sau ce se ateapt# ,n mo! re*ona7il s# repre*inte. Informaia poate fi relevant#( !ar atDt !e puin cre!i7il# su7 aspectul naturii sau repre*ent#rii ,ncDt recunoaterea acesteia s# poat# in!uce ,n eroare. a5 Re%rezentarea ,idel Pentru a fi cre!i7il#( informaia tre7uie s# repre*inte cu fi!elitate tran*aciile i alte evenimente pe care aceasta fie i a propus s# le repre*inte( fie pe care ar putea fi !e ateptat( ,n mo! re*ona7il( s# le repre*inte. Cea mai mare parte a informaiilor financiare este supus# unui anumit risc !e a !a o repre*entare mai putin cre!i7il# !ecDt ar tre7ui. Fceasta nu se !atorea*# p#rtinirii( ci mai !egra7# !ificult#ilor inerente( fie ,n i!entificarea tran*aciilor i a altor evenimente care urmea*# a fi eva luate( fie ,n conceperea i aplicarea tehnicilor !e evaluare i pre*entare care pot transmite mesa+e care corespun! acestor tran*acii i evenimente. ,n anumite ca*uri( m#surarea efectelor financiare ale elementelor poate fi atDt !e incert# ,ncDt ,ntreprin!erile( ,n general( s# nu le recunoasc# ,n situaiile financiare 3!e e2emplu( fon!ul comercial generat intern4( ,n alte ca*uri( totui( poate fi relevant# recunoaterea elementelor respective si pre*entarea( ,n acelai timp( a riscului !e eroare care planea*# asupra recunoaterii i evalu#rii. b5 6re"alenta economicului asu%ra 7uridicului Pentru ca informaia s# pre*inte cre!i7il evenimentele i tran*aciile pe care le repre*int# este necesar ca acestea s# fie conta7ili*ate i pre*entate ,n concor!an# cu fon!ul lor si cu realitatea economic#( si nu !oar cu forma lor +uri!ic#. "%"

/on!ul tran*aciilor sau al altor evenimente nu este ,ntot!eauna ,n concor!an# cu ceea ce transpare !in forma lor +uri!ic#. :e e2emplu( o ,ntreprin!ere ,nstr#inea*# un activ altei p#ri ,ntr un astfel !e mo! ,ncDt !ocumentele s# susin# transmiterea !reptului !e proprietate p#rii respective i cu toate acestea contractul ,ncheiat s# asigure ,ntreprin!erii !reptul !e a se 7ucura ,n continuare !e avanta+e economice viitoare !e pe urma activului respectiv( ,n astfel !e circumstane( raportarea unei vDn*#ri nu ar repre*enta( cre!i7il( tran*acia ,ncheiat#. c5 eutralitatea Pentru a fi cre!i7il#( informaia cuprins# ,n situaiile financiare tre7uie s# fie neutr#( a!ic# lipsit# !e influene. )ituaiile financiare nu sunt neutre !ac#( prin selectarea i pre*entarea informaiei( influenea*# luarea unei !eci*ii sau formularea unui raionament pentru a reali*a un re*ultat sau un o7iectiv pre!eterminat. d5 6ruden#a Cei care ela7orea*# situaii financiare se confrunt# cu incertitu!ini care( inevita7il( planea*# asupra multor evenimente i circumstane( cum ar fi ,ncasarea creanelor ,n!oielnice( !urata !e utilitate pro7a7il# a echipamentelor etc. Fstfel !e incertitu!ini sunt recunoscute prin pre*entarea naturii si valorii lor( !ar si prin e2ercitarea pru!enei ,n ,ntocmirea situaiilor financiare. Pru!ena ,nseamn# inclu!erea unui gra! !e precauie ,n e2ercitarea raionamentelor necesare pentru a face estim#rile cerute ,n con!iii !e incertitu!ine( astfel ,ncDt activele i veniturile s# nu fie supraevaluate( iar !atoriile si cheltuielile s# nu fie su7evaluate. Botui( e2ercitarea pru!enei nu permite( !e e2emplu( constituirea !e re*erve ascunse sau provi*ioane e2cesive( su7evaluarea !eli7erat# a activelor sau a veniturilor( !ar nici supraevaluarea !eli7erat# a !atoriilor sau a cheltuielilor( !eoarece situaiile financiare nu ar mai fi neutre i astfel nu ar mai avea calitatea !e a fi cre!i7ile. e* 1ntegralitatea Pentru a fi cre!i7il#( informaia !in situaiile financiare tre7uie s# fie complet#( ,n limitele re*ona7ile ale pragului !e semnificaie i ale costului o7inerii acelei informaii. - omisiune poate face ca informaia s# fie fals# sau s# in!uc# ,n eroare i astfel s# nu mai ai7# un caracter cre!i7il i s# !evin# !efectuoas# !in punctul !e ve!ere al relevanei. '. 3om%arabilitatea Htili*atorii tre7uie s# poat# compara situaiile financiare ale unei ,ntreprin!eri ,n timp pentru a i!entifica ten!inele ,n po*iia financiar# i performanele sale. Htili*atorii tre7uie( toto!at#( s# poat# compara situaiile financiare ale !iverselor ,ntreprin!eri pentru a le evalua po*iia financiar#( performana acestora i mo!ific#rile po*iiei financiare. Fstfel( m#surarea i pre*entarea efectului financiar al acelorai tran*acii i evenimente tre7uie efectuate ,ntr o manier# consecvent# ,n ca!rul unei ,ntreprin!eri si !e a lungul timpului pentru acea ,ntre prin!ere i ,ntr o manier# consecvent# pentru !iferite ,ntreprin!eri. - implicaie important# a calit#ii informaiei !e a fi compara7il# este ca utili*atorii s# fie informai !espre politicile conta7ile utili*ate ,n ela7orarea situaiilor financiare i !espre orice schim7are a acestor politici( precum i !espre efectele unor astfel !e schim7#ri. Htili*atorii tre7uie s# fie ,n m#sur# s# i!entifice !iferenele ,ntre politicile conta7ile pentru tran*acii i alte evenimente asem#n#toare utili*ate !e aceeai ,ntreprin!ere !e la o perioa!# la alta( cDt i !e !iferite ,ntreprin!eri. 9u este in!icat pentru o ,ntreprin!ere s# continue s# evi!enie*e ,n conta7ilitate( ,n aceeai manier#( o tran*acie sau alt eveniment !ac# meto!a a!optat# nu menine caracteristicile calitative !e relevan# i cre!i7ilitate. 9u este in!icat pentru o ,ntreprin!ere nici s# lase politicile sale conta7ile neschim7ate atunci cDn! e2ist# alternative mai relevante i mai cre!i7ile. 388. Care sunt e"emente"e care de*inesc per*orman'a *inanciar# a %ntreprinderii %n !i iunea Cadru"ui 0enera" pentru %ntocmirea (i pre entarea situa'ii"or *inanciare e"a+orat de IA:BH Ee*ini'i aceste e"emente (i e&p"icit#'i de*ini'ii"e. R#spuns. @lementele care !efinesc performana financiar# sunt veniturile i cheltuielile. Eeniturile sunt creteri !e avanta+e economice viitoare ,n cursul perioa!ei conta7ile care au ca re*ultat o cretere a capitalurilor proprii( !iferit# !e cea care provine !in contri7uiile proprietarilor capitalului. Cheltuielile sunt !iminu#ri !e avanta+e economice ,n cursul perioa!ei conta7ile care au ca re*ultat o !iminuare a capitalurilor proprii( !iferit# !e cea care provine !in !istri7uirile ,n favoarea proprietarilor !e capital. :efiniiile propuse !e ca!rul conceptual sunt foarte cuprin*#toare( refe rin!u se atDt la veniturile0cheltuielile anga+ate ,n cursul normal al activit#ilor( cDt i la cDtigurile0pier!erile( plusurile0minusurile !e valoare survenite pe parcursul perioa!ei( in!iferent !ac# sunt latente sau reali*ate. @2ist# ,ns# i elemente care( !ei corespun! !efiniiilor veniturilor i cheltuielilor !eoarece generea*# creteri sau !iminu#ri !e capitaluri proprii( nu sunt incluse ,n contul !e profit i pier!ere( ci figurea*# printre elementele capitalurilor proprii 3!up# cum ai putut o7serva( re*ervele !in reevaluare r#spun! !efiniiei veniturilor( !ar nu sunt trecute ,n contul !e profit i pier!ere pentru a nu fi !istri7uite( ci sunt recunoscute ,n masa capitalurilor proprii4. Fceste !efiniii acoper# mai mult !ecDt elementele recunoscute !rept venituri i cheltuieli ,n contul !e profit i pier!ere. Aa !efiniiile !e mai sus r#spun!: i4 veniturile i cheltuielile ,n m#rime 7rut#8 "%$

ii4 cDtigurile i pier!erile8 iii4 plusurile i minusurile !e valoare. 381. :o"u'ia conta+i"# de mai /os care re*"ect# anu"area unor ac'iuni proprii este corect#H Ar0umenta'i r#spunsu". B 1012 186 R#spuns. )oluia nu este corect# !eoarece o tran*acie cu proprietarii nu generea*# recunoaterea unei cheltuieli ,n conta7ilitate. Potrivit ca!rului conceptual al IF)S( cheltuielile sunt !iminu#ri !e avanta+e economice ,n cursul perioa!ei conta7ile( care au ca re*ultat o !iminuare a capitalurilor proprii( !iferit# !e cea care provine !in !istri7uirile ,n favoarea proprietarilor !e capital. Pier!erea !e 50.000 u.m. nu tre7uie s# afecte*e o cheltuial#( ci va fi imputat# capitalurilor proprii. 385. :o"u'ia de mai /os re*"ect# ma/orarea capita"u"ui socia" prin emisiunea de noi ac'iuni. Este corect# aceast# so"u'ieH Ar0umenta'i r#spunsu". ?81 C 586 R#spuns. )oluia nu este corect# !eoarece o tran*acie cu proprietarii nu generea*# recunoaterea unui venit ,n conta7ilitate. Potrivit ca!rului conceptual al IF)S( veniturile sunt creteri !e avanta+e economice viitoare ,n cursul perioa!ei conta7ile( care au ca re*ultat o cretere a capitalurilor proprii( !iferit# !e cea care provine !in contri7uiile pro prietarilor capitalului. ,n conclu*ie( suma !e $0.000 u.m. ,ncasat# peste valoarea nominal# a aciunilor emise nu se recunoate ca venit( ci va afecta capitalurile proprii 3se recunoate ca prim# !e emisiune4. 386. Pentru a se *a+rica 70 +uc#'i din produsu" B$ %n e&erci'iu" N s2au an0a/at urm#toare"e c,e"tuie"i. ? ? c,e"tuie"i directe 100.000 u.m.4 c,e"tuie"i indirecte ?0.000 u.m.$ din care. c,e"tuie"i !aria+i"e 30.000 u.m.4 c,e"tuie"i *i&e 10.000 u.m.4 ? ? ? capacitatea norma"# de produc'ie este de 160 +uc#'i4 c,e"tuie"i administrati!e 20.000 u.m.4 pierderi din re+uturi 6.000 u.m. B 1011 120.000 100.000 20.000 C 801 880.000 800.000 80.000

:# se ca"cu"e e costu" de produc'ie con*orm pre!ederi"or IA: 2 J:tocuriK. Ar0umenta'i so"u'ia. Re o"!are. Potrivit IF) $ O)tocuriP costul !e pro!ucie al unui 7un cuprin!e costul !e achi*iie al materiilor prime i materialelor consuma7ile i cheltuielile !e pro!ucie !irect atri7ui7ile 7unului. Costul !e pro!ucie sau !e prelucrare al stocurilor( precum i costul !e pro!ucie al imo7ili*#rilor cuprin! cheltuielile !irecte aferente pro!uciei( si anume: materiale !irecte( energie consumat# ,n scopuri tehnologice( manoper# !irect# si alte cheltuieli !irecte !e pro!ucie( precum i cota cheltuielilor in!irecte !e pro!ucie alocat# ,n mo! raional ca fiin! legat# !e fa7ricaia acestora. ,n costul !e pro!ucie poate fi inclus# o proporie re*ona7il# !in cheltuielile care sunt in!irect atri7ui7ile 7unului( ,n m#sura ,n care acestea sunt legate !e perioa!a !e pro!ucie. Hrm#toarele repre*int# e2emple !e costuri care nu tre7uie incluse ,n costul stocurilor( ci sunt recunoscute !rept cheltuieli ale perioa!ei ,n care au survenit( astfel: pier!erile !e materiale( manopera sau alte costuri !e pro!ucie ,nregistrate peste limitele normal a!mise8 cheltuielile !e !epo*itare( cu e2cepia ca*urilor ,n care aceste costuri sunt necesare ,n procesul !e pro!ucie( anterior trecerii ,ntr o nou# fa*# !e fa7ricaie8 regiile 3cheltuielile4 generale !e a!ministraie care nu particip# la a!ucerea stocurilor ,n forma i la locul final8 costurile !e !esfacere. Costul !e pro!ucie 5 "00.000 6 30.000 6 "0.000 2 10 7uc. 0"%0 7uc. 5 "35.000 u.m. 3&5 Pro!use finite 5 <"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use "35.000

"%3

387. La 31.12.N$ societatea X de'ine %n stoc urm#toare"e artico"e. Artico"e Cost de ac,i i'ie @%n u.m.A 20.000 11.000 10.000 10.000 101.000 Da"oare rea"i a+i"# net# @%n u.m.A 16.000 15.000 18.000 7.000 107.000

;#r*uri ;1 ;#r*uri ;2 ;#r*uri ;3 ;#r*uri ;? Tota"

:# se sta+i"easc# "a ce !a"oare tre+uie e!a"uate stocuri"e "a in!entar$ %n con*ormitate cu IA: 2$ si s# se conta+i"i e e e!entua"a depreciere constatat#. Re o"!are. Frticole Cost !e achi*iie 3,n u.m.4 " $0.000 "6.000 60.000 "0.000 "06.000 Ealoare reali*a7il# net# 3,n u.m.4 $ "%.000 "<.000 65.000 1.000 "01.000 Ealoare ,n 7ilan 35min3l($4 "%.000 "6.000 60.000 1.000 "03.000

0 .#rfuri ." .#rfuri .$ .#rfuri .3 .#rfuri .& Botal

Pier!erea !in !epreciere 5 "06.000 "03.000 5 3.000 u.m. 6%"& 5 31< 3.000 u.m. Cheltuieli !e e2ploatare F+ust#ri pentru !eprecierea m#rfurilor privin! a+ust#rile pentru !eprecierea activelor circulante 310. <ie un uti"a/ cu un cost de ac,i i'ie de 270.000 u.m. (i o !a"oare re idua"# estimat# "a 10.000 u.m. Acesta se amorti ea # "inear$ %ncep9nd cu " ianuarie N22$ pe o durat# estimat# de 5 ani. La %nc,iderea e&erci'iu"ui N$ mana0erii au reestimat durata de uti"itate tota"# "a 8 ani$ iar !a"oarea re idua"# este reestimat# "a 18.000 u.m. :# se ca"cu"e e (i s# se conta+i"i e e amorti area %n e&erci'ii"e N22$ N21 (i N$ con*orm IA: 11. Re o"!are. In e2erciiul 9 $: Ealoarea amorti*a7il# 5 $10.000 "0.000 5 $%0.000 u.m. :urata 5 < ani Fmorti*area 5 $%0.0000< 5 &0.000 u.m. 6%"" Cheltuieli !in e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor In e2erciiul 9 ": 6%"" Cheltuieli !in e2ploatare privin! amorti*area 5 $%"3 Fmorti*area instalaiilor etc. &0.000 5 $%"3 Fmorti*area instalaiilor etc. &0.000

"%&

imo7ili*#rilor In e2erciiul 9: Ealoarea amorti*a7il# 5 $10.000 $ 2 &0.000 "5.000 5 "15.000 u.m. :urata reestimat# 5 5 ani :urata trecut# 5 $ ani :urata r#mas# 5 3 ani Fmorti*area 5 "15.00003 5 65.000 u.m. 6%"" Cheltuieli !in e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor 5 $%"3 Fmorti*area instalaiilor etc. 65.000

311. La %nceputu" e&erci'iu"ui N23 s2a dat %n *unc'iune un uti"a/ cu !a"oarea conta+i"# de 1.000 u.m. Eurata de amorti are este de 10 ani$ metoda de amorti are "inear#. La 31.12.N e&ist# indicii c# uti"a/u" a pierdut din !a"oare. La aceast# dat#$ se estimea # !a"oarea /ust# "a 80? u.m.$ c,e"tuie"i cu !9n area ? u.m. (i o !a"oare de uti"itate de 820 u.m. :# se e*ectue e testu" de depreciere a uti"a/u"ui "a 31.12.N (i s# se conta+i"i e e e!entua"a depreciere constatat# con*orm IA: 31. Re o"!are. Aa 3"."$.9 se !etermin# mai ,ntDi valoarea conta7il# net#: Costul 5 ".000 u.m. Fmorti*area anual# 5 ".0000"0 5"00 u.m. Fmorti*area cumulat# 5 "00 2 & 5 &00 u.m. Ealoarea net# 5 ".000 &00 5 600 u.m. Ealoarea recupera7il# 5 ma2 35008 5$04 5 5$0 u.m. Pier!erea !in !epreciere 5 600 5$0 5 %0 u.m. 6%"3 5 $1"3 Cheltuieli !in e2ploatare F+ust#ri pentru privin! a+ust#rile !eprecierea instalaiilor... pentru !eprecierea imo7ili*#rilor 312. <ie urm#toru" "an' de participa'ii. %0

"%5

:# se ca"cu"e e procenta/e"e de contro" (i de interes de'inute de :; %n societ#'i"e din or0ani0ram# (i s# se preci e e tipu" de contro" (i metoda de conso"idare corespun #toare. Re o"!are.

)ocietatea /I /$ /3 /& /5 /6

Procenta+ !e control <0' &0' 6 $0' 5 60' <0' 60' 55' $0' 6 30' 6 $5' 5 <5'

Procenta+ !e interes <0' &0' 6 <0' 2 $0' 5 5&' <0' <0' 2 60' 5 &$' 55' 6 &0' 2 $0' 5 63' <0' 2 60' 2 $0' 6 <0' 2 $0' 2 30' 6 &0' 2 30' 6 55' 2 $5' 6 &0' 2 $0' 2 $5' 5 %(&' 6 &($' 6 "$' 6"3(<5' 6 $' 5 &0(35'

Bip !e control Control e2clusiv Control e2clusiv Control e2clusiv Control e2clusiv Control e2clusiv Control e2clusiv

.eto!a !e consoli!are Integrare glo7al# Integrare glo7al# Integrare glo7al# Integrare glo7al# Integrare glo7al# Integrare glo7al#

/< /% /1 /I-

&0' 6 &0' 5 &0' 2 <0' 6 &0' 2 %0' 63' 5 $%' 6 $5($' 5 53($' "5' 6"0' 5 $5' 0 &0' "5' 2 &$' 6"0' 2 5&' 5 6(3' 6 5(&' 5 ""(<' 65' 2 ""( <' 5 <(605' &0'

Control e2clusiv Influen# semnificativ#

Integrare glo7al# Punere ,n echivalen#

,n afara perimetrului !e consoli!are PP Influen# semnificativ# Punere ,n echivalen#

313. Eispune'i de urm#toare"e in*orma'ii re*eritoare "a o societate. In*orma'ii 01.01 31.12

"%6

:toc de materii prime :toc de produc'ie %n curs de e&ecu'ie :toc de produse *inite

326 312 1?1

311 38? 180

%n timpu" perioadei au *ost uti"i ate %n produc'ie materii prime %n !a"oare de 1.532 u.m.$ iar costu" +unuri"or !9ndute a *ost de 1.000 u.m. Eetermina'i. costu" materii"or prime ac,i i'ionate4 costuri"e de produc'ie a"e perioadei (i costuri"e produse"or *inite o+'inute. Re o"!are. : 33" C LLLLLLLPro!use ,n curs !e e2ecuieLLLLLLLLLLLLL )I 36$ l )/35& : 30" C LLLLLLLLLLLLLL.aterii primeLLLLLLLLLLLLLLLLL )I 3$% l ".<3$ 3consum4 )/366 : 3&5 C LLLLLLLLLLLLLLPro!use finiteLLLLLLLLLLLLLLLL )I "&6 l 6.000 3costul7unurilor vDn!ute4 )/"50 Consum materii prime: 60" Cheltuieli cu materiile prime 5 30" .aterii prime ".<3$ u.m. )ol! iniial 30" 6 Fchi*iii Consuni 5 )ol! final 30" 3$% u.m. 6 Fchi*iii ".<3$ u.m. 5 366 u.m.( !e un!e re*ult#: Fchi*iii 5 ".<<0 u.m. )ol! iniial 3&5 6 -7inere pro!use finite Costul 7unurilor vDn!ute 5 )ol! final 3&5 "&6 u.m. 6 -7inere pro!use finite 6.000 u.m. 5 "50 u.m.( !e un!e re*ult#: -7inere pro!use finite 5 6.00& u.m. ? Pro!use finite o7inute 6 Pro!ucie neterminat# la ,nceputul perioa!ei Pro!ucie neterminat# la sfDritul perioa!ei 5 Cost !e pro!ucie al perioa!ei

6.00& u.m. 36$ u.m. 35& u.m. 6.0"$ u.m.

31?. O %ntreprindere *a+ric# mo+i"#$ inc"usi! mese. Costuri"e asociate cu *a+ricarea mese"or (i cu opera'ii"e 0enera"e a"e *irmei sunt urm#toare"e. aA "emnu" uti"i at pentru *a+ricarea mese"or cost# 100 u.m.=mas#4 +A mese"e sunt asam+"ate de muncitori cu un cost de ?0 u.m.=mas#4 cA muncitorii care asam+"ea # mese"e sunt coordona'i de c#tre un responsa+i"$ care are un sa"ariu anua" de 28.000 u.m.4 dA amorti area ma(ini"or uti"i ate %n *a+ricarea mese"or se ridic# "a 10.000 u.m.=an4 eA sa"ariu" mana0eru"ui *irmei repre int# 60.000 u.m.=an4 *A *irma c,e"tuie(te anua" 30.000 u.m.=an pentru pu+"icitate pri!ind mese"e4 0A !9n #torii primesc un comision de 30 u.m. pentru *iecare mas# !9ndut#. C"asi*ica'i *iecare cost %n urm#toare"e cate0orii. !aria+i"$ *i&$ cost a" perioadei$ cost a" produsu"ui$ cost direct sau indirect @pentru produsu" JmeseKA. Re o"!are.

"%<

a 7 c ! e f g

Cost varia7il Cost varia7il Cost fi2 Cost fi2

Cost !irect Cost !irect Cost in!irect Cost in!irect

Cost al pro!usului Cost al pro!usului Cost al pro!usului Cost al pro!usului Cost al perioa!ei Cost al perioa!ei

Cost varia7il

Cost al perioa!ei

318. :ocietatea NA;A produce trei tipuri de /uc#rii. ursu"e'i de p"u($ p#pu(i de p"astic (i ma(inu'e. C"asi*ica'i urm#toare"e costuri %n. costuri a"e produsu"ui = a"e perioadei4 costuri directe = indirecte. aA p"asticu" ac,i i'ionat pentru p#pu(i4 +A amorti area ma(ini"or *o"osite pentru p#pu(i4 cA amorti area ec,ipamente"or de %mpac,etat *o"osite pentru toate produse"e4 dA sa"arii"e muncitori"or care "ucrea # doar "a p#pu(i4 eA sa"ariu" mana0eru"ui. Re o"!are. a 7 c ! e Cost !irect Cost in!irect Cost in!irect Cost !irect Cost al pro!usului Cost al pro!usului Cost al perioa!ei Cost al pro!usului Cost al perioa!ei

311. :ocietatea AL<A produce um+re"e de soare$ asam+"9nd p9n a pe un suport ac,i i'ionat$ %n "una mai a cump#rat 10.000 de p9n e "a 10 "ei +ucata (i 11.000 de suporturi "a 20 "ei +ucata$ (i a asam+"at 7.800 de um+re"e$ costu" asam+"#rii *iind de 18 "ei=+ucat#. A !9ndut %n cursu" "unii 6.800 de um+re"e "a pre'u" de 10 "ei=+ucat#$ comisionu" !9n #toru"ui *iind de 8 "ei=+ucat#. Eetermina'i costu" de produc'ie si costu" comp"et @de re!enireA a" unei um+re"e. Care este re u"tatu" perioadeiH Re o"!are. ? .aterii prime i materiale !irecte 5 "0.000 7uc. pDn*# 2 "0 lei07uc. 6 1.500 suporturi 2 $0 lei0suport $10.000 lei 6 Cheltuieli !irecte !e asam7lare 5 1.500 um7rele 2 "5 lei0um7rel# "&$.500 lei 5 Cost !e pro!ucie &3$.500 lei Cost unitar 0 um7rel# 5 &3$.500 lei 0 1.500 um7rele 5 &5(53 lei0um7rel# Cost complet 5 Cost !e pro!ucie 6 Cheltuieli !e !esfacere 5 &5(53 lei0um7rel# 6 5 lei0um7rel# 5 50(53 lei0um7rel# Eenituri !in vDn*#ri: %.500 um7rele 2 60 lei0um7rel# 5 5"0.000 lei -7inere pro!use finite: 3&5 Pro!use finite 5 <"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use &3$.500 lei

EDn*are pro!use finite: &"" Clieni 5 <0" Eenituri !in vDn*area 5"0.000 lei

"%%

pro!uselor finite :esc#rcarea !e gestiune: %.500 um7rele 2 &5(53 lei0um7rel# 5 3%<.005 lei <"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use 5 3&5 Pro!use finite 3%<.005 lei

Ge*ultat 5 5"0.000 lei %.500 um7rele 2 5 lei0um7rel# 3comisioane vDn*are4 6 &5.&15 lei 3sol! <""4 5 5"$.115 lei 315. :ocietatea AL<A produce um+re"e de soare$ asam+"9nd p9n a pe un suport ac,i i'ionat$ %n "una mai a cump#rat 10.000 de p9n e "a 10 "ei +ucata (i 18.000 de suporturi "a 20 "ei +ucata$ (i a asam+"at 16.000 de um+re"e$ costu" asam+"#rii *iind de 18 "ei=+ucat#. :ocietatea de'inea "a %nceputu" perioadei 10.000 +uc#'i de p9n # "a 6 "ei +ucata (i 8.000 +uc#'i de suporturi "a 18 "ei +ucata$ %n e!a"uarea stocuri"or se ap"ic# costu" mediu ponderat. :ocietatea a !9ndut %n cursu" "unii 11.000 de um+re"e "a pre'u" de 10 "ei=+ucat#$ comisionu" !9n #toru"ui *iind de 5$28 "ei=+ucat#. Eetermina'i costu" de produc'ie (i costu" comp"et @de re!enireA a" unei um+re"e. Care este re u"tatu" perioadeiH Re o"!are. : )i "0.000 7uc. X %lei07uc5%0.000 lei Fchi*itie "0.000 7uc. X "0 lei07uc 5 "00.000 lei : )i 5.000 7uc. X "5 lei07uc5<5.000 lei Fchi*itie "5.000 7uc X $0 lei07uc5300.000 lei Pan*a C

)uport

C.P pDn*# 5 3"0.000 7uc. 2 % lei07uc. 6 "0.000 7uc. 2 "0 lei07uc.4 0 $0.000 7uc. 5 1 lei07uc. C.P suport 5 35.000 7uc. 2 "5 lei07uc. 6 "5.000 7uc. 2 $0 lei07uc.4 0 $0.000 7uc. 5 "%(<5 lei07uc. ? 6 6 5 PDn*# um7rel# 5 "%.000 7uc. 2 1 lei07uc. "6$.000 lei )uport um7rel# 5 "%.000 7uc. 2 "%(<5 lei07uc. 33<.500 lei Cost prelucrare 5 "%.000 7uc. 2 "5 lei07uc. $<0.000 lei Cost !e pro!ucie <61.500 lei Cost unitar 5 <61.500 lei 0 "%.000 um7rele 5 &$(<5 lei0um7rel# Cost complet 5 <61.500 lei 6 "6.000 um7rele 2 <($5 lei0um7rel# 5 %%5.500 lei Ge*ultat 5 Eenituri Cheltuieli 5 "6.000 um7rele 2 360 lei0um7rel# <($5 lei0um7rel#4 "6.000 um7rele 2 &$(<5 lei0um7rel# 5 "60.000 lei 316. :ocietatea AL<A produce um+re"e de soare$ asam+"9nd p9n a pe un suport ac,i i'ionat$ %n "una mai a cump#rat 10.000 de p9n e "a 10 "ei +ucata (i 18.000 de suporturi "a 20 "ei +ucata$ (i a asam+"at 16.000 de um+re"e$ costu" asam+"#rii *iind de 18 "ei=+ucat#. :ocietatea de'inea "a %nceputu" perioadei 10.000 +uc#'i de p9n # "a 6 "ei +ucata (i 8.000 +uc#'i de suporturi "a 18 "ei +ucata$ %n e!a"uarea stocuri"or se ap"ic# metoda <I<O @primu" intrat$ primu" ie(itA. :ocietatea a !9ndut %n cursu" "unii 11.000 de um+re"e "a pre'u" de 80 "ei=+ucat#$ comisionu" !9n #toru"ui *iind de 2$8 "ei=+ucat#. Eetermina'i costu" de produc'ie si costu" comp"et @de re!enireA a" unei um+re"e. Care este re u"tatu" perioadeiH Re o"!are. : )i "0.000 7uc. X %lei07uc5%0.000 lei Fchi*itie "0.000 7uc. X "0 lei07uc 5 "00.000 lei : )i 5.000 7uc. X "5 lei07uc5<5.000 lei Pan*a C

)uport

"%1

Fchi*itie "5.000 7uc X $0 lei07uc5300.000 lei

? PDn*# um7rel# 5 "0.000 7uc. 2 % lei07uc. 6 %.000 7uc. 2 "0 lei07uc. "60.000 lei 6 )uport um7rel# 5 5.000 7uc. 2 "5 lei07uc. 6 "3.000 7uc. 2 $0 lei07uc. 335.000 lei 6 Cost prelucrare 5 "%.000 7uc( 2 "5 lei07uc. $<0.000 lei 5 Cost !e pro!ucie <65.000 lei Cost unitar 5 <65.000 lei 0 "%.000 um7rele 5 &$(5 lei0um7rel# Cost complet 5 <65.000 lei 6 Cheltuieli !e vDn*are 3"6.000 um7rele 2 $(5 lei0um7rel#4 5 %05.000 lei Ge*ultat 5 Eenituri Cheltuieli 5 "6.000 um7rele 2 350 lei0um7rel# $(5 lei0um7rel#4 "6.000 um7rele 2 &$(5 lei0um7rel# 5 %0.000 lei 317. %n cursu" "unii ianuarie$ :C AL<A :A o+'ine produse *inite$ %n urm#toare"e condi'ii. c,e"tuie"i !aria+i"e de produc'ie 8.000 "ei$ c,e"tuie"i *i&e de produc'ie ?.000 "ei$ capacitatea norma"# de produc'ie 1.000 +uc#'i$ capacitatea rea"# de produc'ie 580 +uc#'i. Care este costu" o+'inerii produse"or *initeH Re o"!are. Cost !e pro!ucie 5 Cheltuieli varia7ile !e pro!ucie 6 Cheltuieli fi2e !e pro!ucie 2 Capacitatea real# !e pro!ucie 0 Capacitatea normal# !e pro!ucie Cost !e pro!ucie 5 5.000 lei 6 &.000 lei 2 <50 7uc. 0 ".000 7uc. 5 %.000 lei 350. %n cursu" "unii ianuarie$ :C BETA :A o+'ine produse *inite %n urm#toare"e condi'ii. c,e"tuie"i directe de produc'ie 10.000 "ei$ c,e"tuie"i indirecte de produc'ie 12.000 "ei$ din care !aria+i"e 6.000 "ei4 capacitatea norma"# de produc'ie 1.000 +uc#'i$ capacitatea rea"# de produc'ie 580 +uc#'i. :ocietatea de'inea "a %nceputu" perioadei %n stoc 280 +uc#'i de produse *inite$ e!a"uate "a 28 "ei=+ucat#4 ea !inde 700 +uc#'i "a 38 "ei=+ucat#4 pentru e!a"uarea stocuri"or "a ie(ire *o"ose(te metoda LI<O @u"timu" intrat$ primu" ie(itA. Care este !a"oarea stocu"ui de produse *inite "a s*9r(itu" anu"uiH Re o"!are. :eterminarea costului !e pro!ucie: Cost !e pro!ucie 5 Cheltuieli !irecte 6 Cheltuieli varia7ile !e pro!ucie 6 Cheltuieli fi2e !e pro!ucie 2 Capacitatea real# !e pro!ucie 0 Capacitatea normal# !e pro!ucie ? Cheltuieli !irecte "0.000 lei 6 Cheltuieli varia7ile %.000 6 Cheltuieli fi2e 2 Capacitatea real# !e pro!ucie 0Capacitatea normal# !e pro!ucie 5 &.000 lei 2 <50 7uc. 0 ".000 7uc.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL3.000 lei 5 Cost !e pro!ucie al perioa!ei $".000 lei Cost unitar 5 $".000 lei 0 <50 7uc. 5 $% lei07uc. lei

: )I Intr#ri )/

3&( Pro!use finite $50 7uc. 2 $5 lei)buc. <50 7uc. 2 $% lei07uc. $.500 $&.<50

Ealoare ieiri AI/- 5 <50 7uc. 2 $% lei07uc. 6 "50 7uc. 2 $5 lei07uc.: $&.<50 lei 351. ,n cursul lunii ianuarie( )C S@BF )F o7ine pro!use finite ,n urm#toarele con!iii: cheltuieli !irecte !e pro!ucie "0.000 lei( cheltuieli in!irecte !e pro!ucie "$.000 lei( !in care varia7ile %.000 lei8 capacitatea normal# !e pro!ucie ".000 7uc#i( capacitatea real# !e pro!ucie ".$00 7uc#i. "10

Care este costul o7inerii pro!uselor finiteR Re o"!are. Cost !e pro!ucie 5 "0.000 lei 3cheltuieli !irecte4 6 %.000 lei 3cheltuieli varia7ile4 6 &.000 lei 3cheltuieli fi2e4 2 ".000 7uc. 0 ".000 7uc. 5 $$.000 lei 352. %n cursu" "unii ianuarie$ :C BETA :A o+'ine produse *inite %n urm#toare"e condi'ii. c,e"tuie"i directe de produc'ie 10.000 "ei$ c,e"tuie"i indirecte de produc'ie 12.000 "ei$ din care !aria+i"e 6.000 "ei4 capacitatea norma"# de produc'ie " .000 +uc#'i$ capacitatea rea"# de produc'ie 580 +uc#'i. Care este costu" su+acti!it#'iiH Re o"!are. Costul su7activit#ii 5 Cheltuieli fi2e 2 3l Capacitatea real# !e pro!ucie 0 Capacitatea normal# !e pro!ucie4 5 &.000 lei 2 3l <50 7uc. 0 ".000 7uc.4 5 ".000 lei 353. %n cursu" "unii ianuarie$ :C NA;A :A o+'ine produse *inite %n urm#toare"e condi'ii. c,e"tuie"i directe de produc'ie 18.000 "ei$ c,e"tuie"i indirecte de produc'ie 18.000 "ei$ din care c,e"tuie"i *i&e de produc'ie 8.000 "ei$ capacitatea norma"# de produc'ie 2.000 +uc#'i$ capacitatea rea"# de produc'ie 1.800 +uc#'i. Care este costu" su+acti!it#'ii (i cum a*ectea # acesta costu" produse"orH Re o"!are. Costul su7activit#ii 5 Cheltuieli fi2e 2 3l Capacitatea real# !e pro!uc tie 0 Capacitatea normal# !e pro!ucie4 5 5.000 lei 2 3l ".500 7uc. 0 $.000 7uc.4 5 ".$50 lei Costul su7activit#ii nu influenea*# costul pro!uselor( repre*entDn! o cheltuial# a perioa!ei. 35?. :ocietatea BETA produce cioco"at#. Aceasta cump#r# materii prime %n !a"oare de 1.000 u.m. :tocu" ini'ia" de materii prime este de 1.000 u.m.$ iar stocu" *ina" este de 2.000 u.m. :a"arii"e (i amorti area pentru produc'ie sunt de 11.000 u.m.$ iar pentru distri+u'ie sunt de ?.000 u.m. Aceasta are un stoc ini'ia" "a produse *inite de 3.000 u.m. si un stoc *ina" de 8.000 u.m. Ca"cu"a'i costu" de produc'ie (i costu" comp"et. Re o"!are. : )I )/ c 30" .aterii prime ".000 6.000 $.000 Fchi*iie materii prime: 30" .aterii prime 5 &0" /urni*ori 6.000 u.m. C

Consum materii prime 5 )toc iniial 6 Intr#ri )toc final 5 ".000 u.m. 6 6.000 u.m. $.000 u.m. 5 5.000 u.m.

? 6 5 6

.aterii prime consumate )alarii i amorti*#ri Cost !e pro!ucie Cheltuieli !e !esfacere

5.000 u.m. "6.000 u.m. $ ".000 u.m. &.000 u.m. $5.000 u.m.

5 Cost complet

358. :ocietatea BETA produce cioco"at#. Ea a cump#rat materii prime %n !a"oare de 1.000 "ei. :tocu" ini'ia" de materii prime este de 1.000 "ei$ iar stocu" *ina" este de 2.000 "ei. :a"arii"e (i amorti area pentru produc'ie sunt de 11.000 "1"

"ei$ iar pentru distri+u'ie sunt de 8.000 "ei4 se mai suport# c,e"tuie"i directe de !9n are de 1.000 "ei. :ocietatea a %nceput perioada cu un so"d ini'ia" "a produc'ia %n curs de e&ecu'ie de 1.000 "ei$ iar "a s*9r(itu" perioadei produc'ia %n curs are !a"oarea de 8.000 "ei4 totodat#$ societatea are stoc ini'ia" "a produse *inite de 3.000 "ei (i un stoc *ina" de 1.000 "ei. Ca"cu"a'i costu" de produc'ie si costu" comp"et. Re o"!are. : )I ".000 6.000 )/ Fchi*iie materii prime: 30" .aterii prime 5 &0" /urni*ori 6.000 u.m. $.000 30" .aterii prime C

Consum materii prime 5 )toc iniial 6 Intr#ri )toc final 5 ".000 lei 6 6.000 lei $.000 lei 5 5.000 lei ? .aterii prime consumate 6 )alarii i amorti*#ri 6 Pro!ucie ,n curs la ,nceputul perioa!ei Pro!ucie ,n curs la sfDritul perioa!ei 5 Cost !e pro!ucie 6 Cheltuieli !e !esfacere 5 Cost complet 5.000 lei "6.000 lei ".000 lei 5.000 lei "<.000 lei 6.000 lei $3.000 lei

351. :ocietatea EEDON produce automo+i"e$ %n cursu" "unii a cump#rat 6.000 de +aterii "a costu" de 10 "ei=+aterie (i a scos din stoc 5.100 de +aterii %n cursu" "unii. Eintre acestea$ 100 au %n"ocuit +aterii"e din ma(ini"e uti"i ate de an0a/a'ii *irmei care se ocup# de !9n #ri$ iar restu" au *ost montate %n ma(ini"e produse de *irm#. Ein produc'ia "unii$ 70B a *ost terminat# (i trans*erat# %n depo itu" de produse *inite (i doar 30B din stoc a *ost !9ndut. Care este costu" +aterii"or care apare. "a materii prime$ "a produc'ia %n curs$ "a produc'ia *init#$ "a costu" +unuri"or !9ndute$ "a costu" de distri+u'ieH Re o"!are. a4 Fchi*iii: %.000 7aterii 2 "0 lei07aterie 5 %0.000 lei( ,nregistrate: 30" .aterii prime 5 &0" /urni*ori %0.000 lei

74 Ieiri: <.600 7aterii 2 "0 lei07aterie 5 <6.000 lei( ,nregistrate: 60" Cheltuieli cu materiile prime 5 30" .aterii prime <6.000 lei

!in care: 7"4 pentru maini utili*ate !e anga+aii care se ocup# !e vDn*#ri: "00 7aterii 2 "0 lei07aterie 5 ".000 lei8 7$4 pentru pro!ucie: <.500 7aterii 2 "0 lei07aterie 5 <5.000 lei( !in care: 7$"4 pro!use finite: 10' 2 <5.000 lei 5 6<.500 lei( ,nregistrate: 3&5 Pro!use finite 5 <"" Eenituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use 6<.500 lei

!in care: 7$""4 vDn!ute 3!esc#rcarea gestiunii4: 30' 2 6<.500 lei 5 $0.$50 lei( ,nregistrate: <"" Eenituri aferente costurilor 5 3&5 Pro!use finite $0.$50 lei

"1$

stocurilor !e pro!use 7$"$4 nevDn!ute: <0' 2 6<.500 lei 5 &<.$50 lei8 7$$4 pro!ucie ,n curs !e e2ecuie: "0' 2 <5.000 lei 5 <.500 lei. :eci: ". Cost 7aterii materii prime 3sol! 30"4 5 &.000 lei $. Cost 7aterii pro!ucie ,n curs 5 <.500 lei 3. Cost 7aterii pro!use finite 3sol! 3&54 5 &<.$50 lei &. Cost 7aterii ,n costul 7unurilor vDn!ute 5 $0.$50 lei 5. Cost 7aterii ,n costuri !e !istri7uie 5 ".000 lei 355. O societate a %nre0istrat urm#toare"e costuri. materii prime 6.000 "ei$ sa"arii pentru muncitori ?.000 "ei$ sa"arii pentru persona"u" de distri+u'ie 2.000 "ei$ pu+"icitate 1.000 "ei$ amorti area ma(ini"or producti!e 6.000 "ei @su+acti!itate 10BA$ c,irie ?.000 "ei$ din care pentru produc'ie 10B. Ca"cu"a'i costuri"e de produc'ie. Re o"!are. ? .aterii prime consumate 6 )alariile muncitorilor 6 Fmorti*#ri 5 %.000 lei %.000 lei 2 "0' 6 Cheltuieli !e pro!ucie 5 &.000 lei 2 60' 5 Cost !e pro!ucie %.000 lei &.000 lei <.$00 lei $.&00 lei $".600 lei

356. O societate a %nre0istrat urm#toare"e costuri. materii prime 10.000 "ei$ sa"arii manoper# direct# 1?.000 "ei$ sa"arii pentru persona"u" de distri+u'ie 12.000 "ei$ amorti area !e,icu"e"or de distri+u'ie a"e societ#'ii 18.000 "ei$ amorti area ma(ini"or producti!e 16.000 "ei$ amorti area !e,icu"e"or mana0eri"or 10.000 "ei$ c,irie ?.000 "ei @din care pentru produc'ie 10BA$ 0rad de uti"i are a capacit#'ii de produc'ie 68B. Eetermina'i suma c,e"tuie"i"or care !or a*ecta contu" de re u"tate a" societ#'ii. Re o"!are. ? )alarii personal !istri7uie 6 Fmorti*area vehiculelor !e !istri7uie 6 Fmorti*area vehiculelor managerilor 6 Chirii 5 &.000 lei &.000 lei 2 60' 6 Fmorti*area mainilor pro!uctive 5 "%.000 lei "%.000 lei 2 %5' 5 Cheltuieli ale perioa!ei "$.000 lei "5.000 lei "0.000 lei l .600 lei $.<00 lei &".300 lei

357. :e *a+ric# dou# produse$ A (i B4 c,e"tuie"i indirecte 8.000 "ei$ din care *i&e 1.000 "ei$ 0rad de su+acti!itate 20B$ costuri directe 2.000 "ei pentru A (i 6.000 "ei pentru B. <o"osind costuri"e directe ca +a # de reparti are$ ca"cu"a'i costu" de produc'ie pentru A (i B. Re o"!are. ? Cheltuieli varia7ile 6 Cheltuieli fi2e 5 ".000 lei 2 %0' 5 Cheltuieli in!irecte !e reparti*at &.000 lei %00 lei &.%00 lei

Coeficient !e reparti*are V 5 &.%00 lei cheltuieli in!irecte !e reparti*at 0 3$.000 lei 6 %.000 lei4 costuri !irecte 7a*a !e reparti*are 5 0(&% Cheltuieli in!irecte aferente pro!usului F 5 0(&% 2 $.000 lei 5 160 lei Cheltuieli in!irecte aferente pro!usului S 5 0(&% 2 %.000 lei 5 3.%&0 lei )pecificare ? Cheltuieli !irecte 6 Cheltuieli in!irecte reparti*ate 5 Cost !e pro!ucie Pro!us F $.000 lei 160 lei $.160 lei Pro!us S %(000 lei 3.%&0 lei "". %&0 lei "13

360. :e produc dou# produse$ A (i B$ pentru care se suport# urm#toare"e costuri. materie prim#. 3.000 "ei pentru A (i 8.000 "ei pentru B4 manoper# direct# ?00 ore pentru A (i 200 ore pentru B$ costu" unei ore de manoper# *iind de 10 "ei$ sa"arii indirecte 10.000 "ei (i amorti area ma(ini"or *o"osite pentru am+e"e produse 8.000 "ei. Ca"cu"a'i costu" de produc'ie pentru A (i B uti"i 9nd ca +a # de reparti are. aA materia prim#4 +A num#ru" de ore de munc# direct#. Comenta'i impactu" +a e"or de reparti are. Re o"!are. a4 Cheltuieli in!irecte !e reparti*at 5 "0.000 lei salarii 6 5.000 lei amorti*are 5 "5.000 lei Coeficient !e reparti*are V 5 "5.000 lei cheltuieli in!irecte !e reparti*at 0 33.000 lei 6 5.000 lei4 materii prime 7a*a !e reparti*are 5 "(%<5 Cheltuieli in!irecte aferente pro!usului F 5 "(%<5 2 3.000 lei materii prime 5 5.6$5 lei Cheltuieli in!irecte aferente pro!usului S 5 "(%<5 2 5.000 lei materii prime 5 1.3<5 lei

)pecificare ? .aterii prime 6 .anoper# !irect# 6 Cheltuieli in!irecte reparti*ate 5 Cost !e pro!ucie

Pro!us F 3.000 lei &.000 lei 5.6$5 lei

Pro!us S 5.000 lei $.000 lei 1.3<5 lei "6.3<5 lei

"$.6$5 lei

Cost !e pro!ucie total pentru cele !ou# pro!use 5 "$.6$5 lei 6"6.3<5 lei 5 $1.000 lei 74 Cheltuieli in!irecte !e reparti*at 5 "0.000 lei salarii 6 5.000 lei amorti*are 5 "5.000 lei Coeficient !e reparti*are V 5 "5.000 lei cheltuieli in!irecte !e reparti*at 0 3&.000 lei 6 $.000 lei4 manoper# !irect# 7a*a !e reparti*are 5 $(5 Cheltuieli in!irecte aferente pro!usului F 5 $(5 2 &.000 lei manoper# !irect# 5 "0.000 lei Cheltuieli in!irecte aferente pro!usului S 5 $(5 2 $.000 lei manoper# !irect# 5 5.000 lei

)pecificare ? .aterii prime 6 .anoper# !irect# 6 Cheltuieli in!irecte reparti*ate 5 Cost !e pro!ucie

Pro!us F 3.000 lei &.000 lei "0.000 lei

Pro!us S 5.000 lei $.000 lei 5.000 lei

"<.000 lei

"$.000 lei

Cost !e pro!ucie total pentru cele !ou# pro!use 5 "<.000 lei 6"$.000 lei 5 $1.000 lei In!iferent !e 7a*a !e reparti*are( costul !e pro!ucie este acelai. 361. :e produc dou# produse$ A (i B4 costuri directe 10.000 "ei pentru A (i 20.000 "ei pentru B. A se produce doar %n ate"ieru" 1$ iar B$ %n ate"iere"e 1 (i 2. C,e"tuie"i"e ate"iere"or au *ost de 5.800 "ei %n ate"ieru" 1 si de 5.000 "ei %n ate"ieru" 2$ iar c,e"tuie"i"e 0enera"e de administra'ie sunt de 800 "ei. Ba a de reparti are este costu" direct. Ca"cu"a'i costu" produse"or *inite A (i B. Re o"!are.

"1&

Geparti*area cheltuielilor in!irecte pentru atelierul " ,n care se fa7ric# cele !ou# pro!use: Coeficient !e reparti*are V 5 <.500 lei cheltuieli in!irecte !e reparti*at 0 3"0.000 lei 6 $0.000 lei4 costuri !irecte 7a*a !e reparti*are 5 0($5 Cheltuieli in!irecte !in atelierul l aferente pro!usului F 5 0($5 2 "0.000 lei 5 $.500 lei Cheltuieli in!irecte !in atelierul l aferente pro!usului S 5 0($5 2 $0.000 lei 5 5.000 lei Cheltuielile generale !e a!ministraie nu se inclu! ,n costul !e pro!ucie.

)pecificare ? Cheltuieli !irecte 6 Cheltuieli in!irecte reparti*ate

Pro!us F "0.000 lei $.500 lei

Pro!us S $0.000 lei "$.000 lei 35.000 lei 6 <.000 lei cheltuieli in!irecte atelierul $4 3$.000 lei

5 Cost !e pro!ucie

"$.500 lei

362. :e produc dou# produse$ A (i B4 costuri directe 10.000 "ei pentru A (i 20.000 "ei pentru B. C,e"tuie"i"e indirecte a*erente produc'iei sunt de 22.000 "ei$ costu" su+acti!it#'ii este de 2.000 "ei. Ba a de reparti are este num#ru" de ore de manoper# direct#. 1.000 ore pentru A (i 3.000 ore pentru B. La produsu" A a e&istat produc'ie %n curs "a %nceputu" "unii de 1.000 "ei$ so"d *ina" O$ iar "a produsu" B so"du" ini'ia" "a produc'ia %n curs este de 800 "ei$ iar so"du" *ina" este de 1.800 "ei. Ca"cu"a'i costu" produse"or *inite A (i B o+'inute. Re o"!are. Cheltuieli in!irecte !e reparti*at 5 Cheltuieli in!irecte totale $$.000 lei Costul su7activit#ii $.000 lei 5 $0.000 lei Coeficient !e reparti*are V 5 $0.000 lei cheltuieli in!irecte !e reparti*at 0 3".000 ore 6 3.000 ore4 num#rul !e ore !e manoper# !irect# 7a*a !e reparti*are 5 5 Cheltuieli in!irecte aferente pro!usului F 5 5 2 ".000 lei 5 5.000 lei Cheltuieli in!irecte aferente pro!usului S 5 5 2 3.000 lei 5 "5.000 lei

)pecificare ? Cheltuieli !irecte 6 Cheltuieli in!irecte reparti*ate 6 Pro!ucia ,n curs la ,nceputul perioa!ei Pro!ucia ,n curs la sfDritul perioa!ei 5 Cost !e pro!ucie

Pro!us F "0.000 lei 5.000 lei ".000 lei "6.000 lei

Pro!us S $0.000 lei "5.000 lei 500 lei ".500 lei 3&.000 lei

363. Eispune'i de urm#toare"e date. ci*ra de a*aceri 83.?00 u.m.$ c,e"tuie"i"e *i&e 1?.88? u.m. (i costu" !aria+i" 32.031 u.m. Eetermina'i ci*ra de a*aceri "a pra0 (i inter!a"u" de si0uran'#. Cum se interpretea # ace(ti indicatoriH Re o"!are. Cifra !e afaceri la prag sau Cifra !e afaceri critic# 5 3Cifra !e afaceri 2 Costuri fi2e4 0 .ar+a costurilor varia7ile .ar+a costurilor varia7ile 5 Cifra !e afaceri Costuri fi2e .ar+a costurilor varia7ile 5 53.&00 u.m. "&.55& u.m. 5 3%.%&6 u.m. CFcr 5 353.&00 u.m. 2 "&.55& u.m.4 0 3%.%&6 u.m. 5 $0.006(<% u.m.

"15

Cifra !e afaceri la prag este cifra !e afaceri pentru care se acoper# cheltuielile fi2e i varia7ile !ega+Dn! un re*ultat nul( a!ic# este necesar# o cifr# !e afaceri !e $0.006(<% u.m. pentru a o7ine un re*ultat nul. Is 5 CF CFcr 5 53.&00 u.m. $0.006(<% u.m. 5 33.313($$ u.m. Intervalul !e siguran# arat# cu cDt poate s# sca!# ,n m#rime a7solut# cifra !e afaceri pentru a nu se o7ine pier!eri( a!ic# ,n ca*ul !e fa# cifra !e afaceri poate s# sca!# cu 33.313($$ u.m. pentru a nu se o7ine pier!eri. 36?. Eispune'i de urm#toare"e date. ci*ra de a*aceri 83.?00 u.m.$ c,e"tuie"i"e *i&e 1?.88? u.m. (i costu" !aria+i" 32.031 u.m. Cu c9te procente poate s# scad# ci*ra de a*aceri a societ#'ii pentru ca aceasta s# nu suporte pierderiH Re o"!are. Cu cDte procente poate s# sca!# cifra !e afaceri a societ#ii pentru ca aceasta s# nu suporte pier!eri evi!enia*# coeficientul !e siguran# !inamic. :in calculele anterioare Cifra !e afaceri critic# este $0.006(<% u.m.

368. O societate !inde %n pre ent 8.000 de produse$ cost !aria+i" unitar 10 u.m.$ pre' de !9n are unitar 12 u.m.$ costuri *i&e 8.000 u.m. Cu c9t pot s# scad# !9n #ri"e pentru ca *irma s# nu ai+# pierderiH Re o"!are. Cu cDt pot s# sca!# vDn*#rile pentru ca firma s# nu ai7# pier!eri evi!enia*# Intervalul !e siguran#. ? Cifra !e afaceri 5 5.000 7uc. 2 "$ u.m.07uc. Cheltuieli varia7ile 5 5.000 7uc( 2 "0 u.m.07uc. 5 .ar+a costurilor varia7ile 60.000 lei 50.000 lei "0.000 lei

Cifra !e afaceri la prag sau Cifra !e afaceri critic# 5 3Cifra !e afaceri 2 Costuri fi2e4 0 .ar+a costurilor varia7ile CFcr 5 360.000 u.m. 2 5.000 u.m.4 0 "0.000 lei 5 30.000 u.m. I 5 CF CF 5 60.000 u.m. 30.000 u.m. 5 30.000 u.m. 361. O societate !inde %n pre ent 8.000 de produse$ cost !aria+i" unitar 10 u.m.$ pre' de !9n are unitar 12 u.m.$ costuri *i&e 8.000 u.m. Ce cantitate tre+uie !9ndut# pentru a o+'ine un pro*it de 5.000 u.m.H Re o"!are. Cifra !e afaceri ^ 2 "$ u.m.0pro!us Cheltuieli varia7ile ^ 2 "0 u.m.0pro!us .ar+a costurilor varia7ile ^ 2 $ u.m.0pro!us Cheltuieli fi2eLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL5.000 u.m. Profit <.000 u.m.

5 5

Ge*olvDn! ecuaia ^ 2 $ u.m.0pro!us 5.000 u.m. 5 <.000 u.m.( re*ult# ^ 5 6.000 pro!use. 365. O societate !inde %n pre ent 10.000 de produse$ cost !aria+i" unitar 10 u.m.$ pre' de !9n are unitar 12 u.m.$ costuri *i&e 10.000 u.m. 1. Ca"cu"a'i cantitatea care tre+uie !9ndut# pentru ca re u"tatu" s# *ie 0. 2. Cu c9t tre+uie s# creasc# !9n #ri"e pentru ca re u"tatu" s# *ie 1?.000H "16

Re o"!are. Cifra !e afaceri Cheltuieli varia7ile .ar+a costurilor varia7ile Cheltuieli fi2e Profit ^ 2 "$ u.m.0pro!us ^ 2 "0 u.m.0pro!us ^ 2 $ u.m.0pro!us LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL"0.000 u.m. 0 u.m.

5 5

Ge*olvDn! ecuaia ^ 2 $ u.m.0pro!us "0.000 u.m. 5 - u.m.( re*ult# ^ 5 5.000 pro!use. ,n ca*ul ,n care profitul tre7uie s# fie "&.000 u.m.( ecuaia este: ^ 2 $ u.m.0pro!us "0.000 u.m. 5 "&.000 u.m.( ^ 5 "$.000 pro!use. :eci vDn*#rile tre7uie s# creasc# cu "$.000 pro!use "0.000 pro!use 5 $.000 pro!use. 366. O societate !inde %n pre ent 10.000 de produse$ cost !aria+i" unitar 10 u.m.$ pre' de !9n are unitar 12 u.m.$ costuri *i&e 10.000 u.m. :e estimea # o cre(tere a costuri"or !aria+i"e cu 10B. Cu c9t tre+uie s# creasc# !9n #ri"e pentru ca pro*itu" s# r#m9n# constantH Re o"!are. Calculul profitului iniial: Cifra !e afaceri 5 "0.000 7uc. 2 "$ u.m.0pro!us "$0.000 u.m. Cheltuieli varia7ile 5 "0.000 7uc. 2 "0 u.m.0pro!us "00.000 u.m. 5 .ar+a costurilor varia7ile $0.000 u.m. Cheltuieli fi2e LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL "0.000 u.m. 5 Profit "0.000 u.m. Costuri varia7ile 5 "0 u.m.0pro!us 6 "0' 2 "0 u.m.0pro!us 5"" u.m.0 pro!us Cifra !e afaceri ^ 2 "$ u.m.0pro!us Cheltuieli varia7ile ^ 2 "" u.m.0pro!us 5 .ar+a costurilor varia7ile ^ 2 l u.m.0pro!us Cheltuieli fi2eLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL"0.000 u.m. 5 Profit "0.000 u.m. Ge*olvDn! ecuaia ^ 2 l u.m.0pro!us 5 $0.000 u.m.( re*ult# ^ 5 $0.000 pro!use. Cantitatea tre7uie s# creasc# cu $0.000 pro!use "0.000 pro!use 5 "0.000 pro!use pentru ca profitul s# r#mDn# tot "0.000 u.m. 367. O societate !inde %n pre ent 10.000 de produse$ cost !aria+i" unitar 10 u.m.$ pre' de !9n are unitar 12 u.m.$ costuri *i&e 10.000 u.m. O cre(tere a pu+"icit#'ii cu 2.000 u.m. ar antrena o cre(tere a !9n #ri"or cu 8B. Este deci ia accepta+i"#H Re o"!are. Cifra !e afaceri 5 "0.000 pro!use 2 "$ u.m.0pro!us "$0.000 u.m. Costuri varia7ile 5 "0.000 pro!use 2 l - u.m.0pro!us "00.000 u.m. 5 .ar+a costurilor varia7ile $0.000 u.m. Costuri fi2eLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL "0.000 u.m. 5 Profit "0.000 u.m. )e vor vin!e: "0.000 pro!use 6"0.000 pro!use 2 5' 5 Cifra !e afaceri 5 "0.500 pro!use 2 "$ u.m.0pro!us Costuri varia7ile 5 "0.500 pro!use 2 "0 u.m.0pro!us 5 .ar+a costurilor varia7ile Costuri fi2e 5 "0.000 u.m. 6 $.000 u.m. pu7licitate 5 Profit :eci*ia nu e accepta7il# !eoarece profitul sca!e cu l .000 lei. "0.500 pro!use. "$6.000 u.m. "05.000 u.m. $".000 u.m. "$.000 u.m. 1.000 u.m.

"1<

370. O societate !inde %n pre ent 10.000 de produse$ cost !aria+i" unitar 10 "ei$ pre' de !9n are unitar 12 "ei$ costuri *i&e 10.000 "ei. Eac# ar sc#dea pre'u" cu 0$8 "ei$ !9n #ri"e ar cre(te cu 10B. Este deci ia accepta+i"#H Re o"!are. Cifra !e afaceri 5 "0.000 pro!use 2 "$ lei0pro!us "$0.000 lei Costuri varia7ile 5 "0.000 pro!use 2 "0 lei0pro!us "00.000 lei 5 .ar+a costurilor varia7ile $0.000 lei Costuri fi2eLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL"0.000 lei 5 Profit "0.000 lei )e vor vin!e: "0.000 pro!use 6"0.000 pro!use 2 "0' 5 "".000 pro!use. Pre !e vDn*are 5"$ lei0pro!us 0(5 lei0pro!us 5 ""(5 lei0pro!us. ,n aceste con!iii: Cifra !e afaceri 5 "".000 pro!use 2 ""(5 lei0pro!us "$6.500 lei Costuri varia7ile 5 "".000 pro!use 2 "0 lei0pro!us ""0.000 lei 5 .ar+a costurilor varia7ile "6.500 lei Costuri fi2eLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL "0.000 lei 5 Profit 6.500 lei :eci*ia nu e accepta7il# !eoarece profitul sca!e cu "0.000 lei 6.500 lei 5 3.500 lei 371. O societate !inde %n pre ent 10.000 de produse$ cost !aria+i" unitar 10 "ei$ pre' de !9n are unitar 12 "ei$ costuri *i&e 10.000 "ei. Eac# ar cre(te pre'u" cu 0$8 "ei (i s2ar in!esti %n pu+"icitate suma de 2.000 "ei$ !9n #ri"e ar creste cu 800 +uc#'i. Este deci ia accepta+i"#H Re o"!are. Cifra !e afaceri 5 "0.000 pro!use 2 "$ lei0pro!us "$0.000 lei Costuri varia7ile 5 "0.000 pro!use 2 "0 lei0pro!us "00.000 lei 5 .ar+a costurilor varia7ile $0.000 lei Costuri fi2eLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL "0.000 lei 5 Profit "0.000 lei )e vor vin!e: "0.000 pro!use 6 500 pro!use 5 "0.500 pro!use. Pre !e vDn*are 5"$ lei0pro!us 6 0(5 lei0pro!us 5 "$(5 lei0pro!us. Costuri fi2e 5 "0.000 lei 6 $.000 lei pu7licitate 5 "$.000 lei. ,n aceste con!iii: Cifra !e afaceri 5 "0.500 pro!use 2 "$(5 lei0pro!us "3".$50 lei Costuri varia7ile 5 "0.500 pro!use 2 l - lei0pro!us "05.000 lei 5 .ar+a costurilor varia7ile $6.$50 lei Costuri fi2eLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL "$.000 lei 5 Profit "&.$50 lei :eci*ia e accepta7il# !eoarece profitul crete cu &.$50 lei. 372. Ci*ra de a*aceri a unei societ#'i este %n pre ent de 100.000 "ei4 c,e"tuie"i"e !aria+i"e corespondente sunt de 10.000 "ei$ iar c,e"tuie"i"e *i&e sunt de 20.000 "ei. Cu c9t !a cre(te procentua" re u"tatu" societ#'ii %n condi'ii"e cre(terii cu 10B a ci*rei de a*aceri @c,e"tuie"i"e *i&e !or r#m9ne nemodi*icateAH Re o"!are. Cifra !e afaceri "00.000 lei "1%

5 5

Cheltuieli varia7ile 60.000 lei .ar+a costurilor varia7ile &0.000 lei Cheltuieli fi2eLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL $0.000 lei Profit $0.000 lei

Cifra !e afaceri 5 "00.000 lei 6 "00.000 lei 2 "0' 5 ""0.000 lei Cifra !e afaceri ""0.000 lei Cheltuieli varia7ile 60.000 lei .ar+a costurilor varia7ile 50.000 lei Cheltuieli fi2eLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL$0.000 lei Profit 30.000 lei

5 5

Creterea procentual# a re*ultatului 5 $0.000 lei 0 30.000 lei 5 66' 373. ;ana0eru" unei mici societ#'i de produc'ie este interesat de structura costu"ui %ntreprinderii sa"e. Ast*e"$ %n situa'ia de *a'#$ societatea sa produce 800 +uc#'i din produsu" P @sin0uru" produs *a+ricatA$ pe care %" !inde cu 1.000 "ei +ucata. Costuri"e !aria+i"e unitare imp"icate sunt de 500 "ei$ iar costuri"e *i&e tota"e sunt de 100.000 "ei. ;ana0eru" societ#'ii ana"i ea # posi+i"itatea sc,im+#rii structurii costu"ui ast*e". e" consider# c# un e*ort in!esti'iona" sup"imentar de 200.000 "ei %n ma(ini de produc'ie ar a!ea drept consecin'# sc#derea costu"ui !aria+i" unitar "a 300 "ei. Fti"i 9nd metoda direct2costin0 @costuri"or !aria+i"eA$ pre enta'i di*erite ca"cu"e care "2ar putea a/uta s# ia deci ia respecti!#. Re o"!are. Earianta veche: Cifra !e afaceri 5 500 7uc. 2 l .000 lei07ucat# Cheltuieli varia7ile 5 500 7uc. 2 <00 lei07ucat# 5 .ar+a costurilor varia7ile Cheltuieli fi2e 5 Profit Earianta nou#: Cifra !e afaceri 5 500 7uc. 2 l .000 lei07ucat# 500.000 lei Cheltuieli varia7ile 5 500 7uc. 2 300 lei07ucat# "50.000 lei 5 .ar+a costurilor varia7ile 350.000 lei Cheltuieli fi2eLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL"00.000 lei 5 Profit $50.000 lei 37?. Ci*ra de a*aceri a unei societ#'i este de 200.000 "ei$ mar/a asupra c,e"tuie"i"or !aria+i"e este de 80.000 "ei$ iar ni!e"u" "e!ieru"ui opera'iona" este 8. Care este !a"oarea re u"tatu"ui dac# ci*ra de a*aceri cre(te "a 280.000 "eiH Re o"!are. Aevierul operaional 3Ao4 5 .ar+a costurilor varia7ile 0 Ge*ultat( !e un!e Ge*ultat 5 50.000 lei 0 5 5 "0.000 lei ? Cifra !e afaceri $00.000 lei Cheltuieli varia7ile X lei 5 .ar+a costurilor varia7ile 50.000 lei Cheltuieli fi2eLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY lei 5 Profit "0.000 lei Cheltuieli varia7ile X 5 $00.000 lei 50.000 lei 5 "50.000 lei Cheltuieli fi2e Y 5 50.000 lei "0.000 lei 5 &0.000 lei :ac# CF 5 $50.000 lei( Cifra !e afaceri $50.000 lei

500.000 lei 350.000 lei "50.000 lei "00.000 lei 50.000 lei

"11

5 5

Cheltuieli varia7ile "50.000 lei .ar+a costurilor varia7ile "00.000 lei Cheltuieli fi2eLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL&0.000 lei Profit 60.000 lei

378. O societate rea"i ea # prin !9n area a 18.000 +uc#'i din produsu" s#u o ci*r# de a*aceri de 228.000 "ei$ suport9nd pierderi de 8.000 "ei. Costuri"e suportate pentru producerea (i !9n area acestui produs sunt de 230.000 "ei$ %mp#r'ite ast*e". materie prim# @!aria+i"eA. 108.000 "ei4 persona" @/um#tate !aria+i"e (i /um#tate *i&eA. 10.000 "ei4 amorti are imo+i" (i ma(ini de produc'ie @*i&eA. ?8.000 "ei4 di!erse @*i&eA. 20.000 "ei. ;ana0eru" societ#'ii cunoa(te *aptu" c# are capacitatea de a produce (i de a !inde p9n# "a 20.000 +uc#'i din produsu" s#u. Care este cantitatea de produs *a+ricat# si !9ndut# care i2ar permite s# nu mai suporte pierderiH Re o"!are. Cheltuieli varia7ile 5 "05.000 lei 6 30.000 lei 5 "35.000 lei Cheltuieli fi2e 5 30.000 lei 6 &5.000 lei 6 $0.000 lei 5 15.000 lei ? Cifra !e afaceri 5 " 5 .000 2 " 5 lei07ucat# Cheltuieli varia7ile 5 " 5 .000 7uc. 2 1 lei07ucat# 5 .ar+a costurilor varia7ile Cheltuieli fi2e 5 Pier!ere $$5 .000 lei "35 .000 lei 10.000 lei 15.000 lei 5.000 lei

Pentru ca societatea s# nu suporte pier!eri( cantitatea pe care tre7uie s# o pro!uc# i s# o vDn!# este ^. ? Cifra !e afaceri Cheltuieli varia7ile 5 .ar+a costurilor varia7ile Cheltuieli fi2e 5 Profit Ge*olvDn! ecuaia ^ 2 6 lei07ucat# 15.000 lei 5 0( re*ult# ^ 5 "5.%3& 7uc#i. ^ 2 "5 lei07ucat# ^ 2 1 lei07ucat# ^ 2 6 lei07ucat# 15.000 lei 0 lei

371. Pentru un produs s2au sta+i"it urm#toare"e standarde. consum unitar de materie prim#. 2 G04 cost de ac,i i'ie 3 "ei=G0. %n cursu" perioadei s2au *a+ricat 2.000 +uc#'i de produse$ pentru care s2au consumat 3.600 G0 de materie prim#$ ac,i i'ionat# "a 3$1 "ei=G0. Ca"cu"a'i a+ateri"e pentru materia prim#. Re o"!are. Consumul efectiv !e materie prim# pentru o 7ucat# pro!us finit este 3.%00 Mg 0 $.000 7uc#i pro!use 5 "(1 Mg. F7aterea !e consum 5 3;e ;s4 2 Ps 5 3"(1 Mg $ Mg4 2 3 lei0Mg 2 $.000 7uc. 5 600 lei. F7aterea !e pre 5 -e 2 3Pe Ps4 5 "(1 Mg 2 $.000 7uc. 2 33(" lei0Mg 3 lei0Mg4 5 3%0 lei. F7aterea !e cost la materii prime 5 600 lei 6 3%0 lei 5 $$0 lei( un!e: ;e cantitatea efectiv# ;s cantitatea stan!ar! Pe preul efectiv P preul stan!ar! 375. Pentru un produs s2au sta+i"it urm#toare"e standarde. consum unitar pentru manopera direct#. 2 ore4 $00

tari* orar 10 "ei. %n cursu" perioadei s2au *a+ricat 3.000 +uc#'i de produse$ pentru care s2au consumat 1.200 ore de manoper#$ costu" tota" a" manoperei *iind de 16.200 "ei. Ca"cu"a'i a+ateri"e pentru manopera direct#. Re o"!are. F7aterea !e timp 5 3;e ;s4 2 Bs Bs5 "0 lei pe or# Consum unitar efectiv pentru manopera !irect# pentru un pro!us 5 6.$00 ore 2 l 7uc. 0 3.000 7uc. 5 $(06 ore. Bariful efectiv pe or# este !e 6%.$00 lei 0 6.$00 ore consumate 5 "" lei pe or#. F7aterea !e timp 5 3$(06 ore $ ore4 2 "0 lei0or# 2 3.000 7uc. 5 ".%00 lei. F7aterea !e tarif 5 ;e 2 3Be Bg4 5 $(06 ore 2 3l l lei0or# "0 lei0or#4 2 3.000 7uc. 5 6."%0 lei. F7aterea !e cost la manoper# 5 ".%00 lei 6 6."%0 lei 5 <.1%0 lei. un!e: ;e timp efectiv ;s timp stan!ar! Be tarif efectiv B) tarif stan!ar! 376. %ntreprinderea PROE :A consider# urm#toare"e c,e"tuie"i ca *iind indirecte. C,e"tuie"i ;ateria"e consuma+i"e Ener0ie :er!icii de "a ter'i C,e"tuie"i de persona" Impo ite (i ta&e Amorti are A/ust#ri de !a"oare "ei 1.000 8.000 800 30.000 2.000 10.000 8.000

Aceste c,e"tuie"i sunt a"ocate di!erse"or centre de ana"i #. Apro!i ionare$ Eesen$ Produc'ie$ D9n are cu am#nuntu"$ D9n are an0ro$ dup# urm#toarea sc,em# de reparti are @%n procenteA. C,e"tuie"i=centre ;ateria"e consuma+i"e Ener0ie :er!icii de "a ter'i C,e"tuie"i de persona" Impo ite (i ta&e Amorti are A/ust#ri de !a"oare %nc#" ire 8 80 8 20 20 Eesen 8 20 ?0 38 20 Produc'ie D9n are cu D9n are am#nuntu" an0ro 10 80 30 20 8 8 10 80 ?0 10 10 20 80 20 ?0 30 20 10

:in0uru" centru au&i"iar este centru" de %nc#" ire. Acesta prestea # ser!icii ast*e" pentru ce"e"a"te centre. %nc#" ire 2100B Eesen >20B Produc'ie >80B D9n are cu am#nuntu" >10B D9n are an0ro >20B

Ba e"e de reparti are a"ese pentru *iecare centru$ precum (i !o"umu" acestora sunt pre entate %n ta+e"u" urm#tor. $0"

Centru" Ba a de reparti are Do"umu" +a ei de reparti are

Eesen Ora de manoper# 1.000 ore manoper#

Produc'ie Ora2ma(in# 2.000 ore2 ma(in#

D9n are cu am#nuntu" Produsu" !9ndut 1.280 produse !9ndute

D9n are an0ro Produsu" !9ndut 2.800 produse !9ndute

Presupunem c# produsu" P necesit# 200 ore de manoper# (i 800 ore2ma(in# (i c# din acest produs se !9nd 580 de produse cu am#nuntu" (i 1.280 de produse an0ro. 1. 2. 3. ?. Re o"!are. ". )pecificare .ateriale consuma7ile @nergie )ervicii teri Cheltuieli personal Impo*ite i ta2e Fmorti*are F+ust#ri !e valoare Botal cheltuieli in!irecte ataate centru $. ,nc#l*ire Botal 6.&50 :esen 6.&50 2 $0' 5 ".$10 Pro!ucie 6.&50 2 50' 5 3.$$5 EDn*are cu am#nuntul 6.&50 2 "0' 5 6&5 EDn0are angro 6.&50 2 $0' 5 ".$10 ,nc#l*ire :esen Pro!ucie EDn*are cu am#nuntul ".000250' 5 500 5.000 2 5' 5 $50 5002"0' 5 50 30.000 2 "0' 5 3.000 EDn*are angro ".000230' 5 300 5.00025' 5 $50 500250' 5 $50 30.000 2 "0' 5 3.000 Ca"cu"a'i suma c,e"tuie"i"or indirecte ata(ate *iec#rui centru de ana"i #. Ca"cu"a'i suma reparti at# de "a centru" au&i"iar c#tre centre"e principa"e. Ca"cu"a'i costu" unei unit#'i de +a # de reparti are %n *iecare centru. Ca"cu"a'i c,e"tuie"i"e indirecte reparti ate asupra produsu"ui P.

".00025' 5 ".00025' 5 ".0002"0' 5 50 50 "00 5.000250' 5 5.0002$0' 5 5.000 2 $0' 5 $.500 ".000 ".000 500 2 &0' 5 $00 30.000 2 5' 5 30.000 2 30.000 2 ".500 35' 5 &0' 5 "0.500 "$.000 $.000 2 $0' 5 $.000 2 50' $.000230' 5 &00 5 ".000 600 "0.000 2 $0' "0.000 2 $0' 5 "0.000 2 $0' 5 "0.000 2 $0' "0.000 2 $0' 5 $.000 $.000 $.000 5 $.000 5 $.000 5.0002&0' 5 5.000260' 5 $.000 3.000 6.&50 "3.<50 "5."00 %.%00 1.&00

3. 94eltuieli indirecte. :esen: "3.<50 lei 6 ".$10 lei 5 "5.0&0 lei Pro!ucie: "5."00 lei 6 3.$$5 lei 5 "%.3$5 lei EDn*are cu am#nuntul: %.%00 lei 6 6&5 lei 5 1.&&5 lei EDn*are angro: 1.&00 lei 6 ".$10 lei 5 "0.610 lei 9osturi unitare. :esen: "5.0&0 lei 0".000 ore manoper# 5 "5(0&0 lei pe or# manoper# Pro!ucie: "%.3$5 lei 0 $.000 ore main# 5 1("6$5 lei pe or# main# EDn*are cu am#nuntul: 1.&&5 lei 0".$50 pro!use vDn!ute 5 <(556 lei pe pro!us vDn!ut EDn*are angro: "0.610 lei 0 $.500 pro!use vDn!ute 5 &($<6 lei pe pro!us vDn!ut &. :esen: "5(0&0 lei pe or# manoper# 2 $00 ore 5 3.00% lei Pro!ucie: 1("6$5 lei pe or# main# 2 500 ore 5 &.5%"($5 lei EDn*are cu am#nuntul: <(556 lei pe pro!us vDn!ut 2 <50 pro!use 5 5.66< lei EDn*are angro: &($<6 lei pe pro!us vDn!ut 2 ".$50 pro!use 5 5.3&5 lei $0$

377. :ocietatea POC :A produce min0i de +asc,et. C,e"tuie"i"e indirecte a"e anu"ui N sunt urm#toare"e @pe centre de ana"i #A. C,e"tuie"i=centre :er!icii e&terne Persona" Amorti #ri Apro!i ionare 2.000 18.000 10.000 Produc'ie 20.000 158.000 120.000 Eistri+u'ie 8.000 80.000 28.000 Tota" 35.000 2?0.000 188.000

Ac,i i'ii"e de materie prim# %n cursu" perioadei s2au ridicat "a 200.000 "ei. :ocietatea dispunea "a %nceputu" perioadei de materii prime %n !a"oare de 13.000 "ei$ iar "a s*9r(itu" perioadei mai de'ine materii prime %n sum# de 10.000 "ei. Ci*ra de a*aceri a societ#'ii este de 680.000 "ei4 s2au produs (i s2au !9ndut 80.000 de min0i. Nu e&ist# stoc ini'ia" (i *ina" nici de produc'ie %n curs de e&ecu'ie$ nici de produse *inite. 1. Ca"cu"a'i costu" de produc'ie 0"o+a" (i unitar. 2. Ca"cu"a'i costu" comp"et 0"o+a" si unitar. 3. Ca"cu"a'i re u"tatu" 0"o+a" (i unitar. Re o"!are. : )I Fchi*iii )/ "3.000 $00.000 "0.000 ? Consum materii prime 6 )ervicii e2terne !e pro!ucie 6 )alarii pro!ucie 6 Fmorti*are pro!ucie 5 Cost !e pro!ucie glo7al $03.000 lei $0.000 lei "<5.000 lei "$0.000 lei 5"%.000 lei 30" C .aterii prime

:in contul 30" re*ult# un consum !e materii prime 5 "3.000 lei 6 $00.000 lei "0.000 lei 5 $03.000 lei.

Cost !e pro!ucie unitar 5 5"%.000 lei 0 50.000 mingi 5 "0(36 lei pe minge. ? Cost !e pro!ucie glo7al 6 Cheltuieli !e !esfacere 5 50.000 lei 6 $5.000 lei 6 5.000 lei 5 Cost complet glo7al Cost complet unitar 5 51%.000 lei 0 50.000 mingi 5 ""(16 lei pe minge. ? ? ? 5 Cifra !e afaceri %50.000 lei Cost !e aprovi*ionare $<.000 lei Cost complet glo7alLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL51%.000 lei Ge*ultat glo7al $$5.000 lei 5"%.000 lei %0.000 lei 51%.000 lei

Ge*ultat unitar 5 $$5.000 lei 0 50.000 mingi 5 &(5 lei pe minge. ?00. O societate2mam# ac,i i'ionea # de "a o *i"ia"# din cadru" 0rupu"ui 80.000 de ac'iuni cu pre'u" de " "eu=ac'iune. :e ac,it# prin +anc# suma de 30.000 "ei$ iar restu" se !a ac,ita u"terior prin aceea(i moda"itate. Comisionu" ac,itat societ#'ii de !a"ori mo+i"iare care a instrumentat tran ac'ia este de 1B. %n anu" urm#tor se %ncasea # cu ordin de p"at# di!idende %n sum# de 18.000 "ei. F"terior se !9nd 1.000 de ac'iuni cu pre'u" de 2 "ei=ac'iune$ %ncasarea *#c9ndu2se u"terior %n numerar. Tit"uri"e !9ndute se scot din e!iden'# "a pre'u" de cump#rare. :e cer %nre0istr#ri"e conta+i"e pri!ind. a. ac,i i'ia tit"uri"or (i ac,itarea comisionu"ui4 +. p"ata u"terioar# a !#rs#minte"or (i %ncasarea di!idende"or4 c. !9n area (i %ncasarea tit"uri"or. $03

".Fchi*itie titluri

$6"5 ' 50000 5"$" 30000 $61" $0000 Plata comision interme!iar: 6$$55"$" 500 $. plata ulterioara a actiunilor achi*itionate: $61"55"$" $0000 !reptul !e a primi !ivi!en!e: &6"5<6"" "5000 Incasarea !ivi!en!elor: 5"$"5&6" "5000 3. van*area a "000 act 2 $ lei5$000: &6"5<6"" $000 )coatere !in gestiune a actiunilor van!ute: "000 act 2 " 66&"5$6" "000 Incasarea creantei : 5"$"5&6" $000
?01. Entitatea AL<A :A particip# "a capita"u" socia" a" entit#'ii nou2%n*iin2'ate BETA :A cu un ec,ipament te,no"o0ic a c#rui !a"oare de aport determinat# de un e&pert e!a"uator a *ost sta+i"it# "a 3?0.000 "ei. A2ceast# participa'ie %i asi0ur# un procent de contro" de 30B. Caracteristici"e ec,ipamentu"ui sunt. !a"oarea de %nre0istrare conta+i"# 310.000 "ei4 durata de uti"i are economic# a ec,ipamentu"ui 1 ani4 amorti area anu"ui N 10.000 "ei. F"terior$ entitatea cedea # /um#tate din tit"uri"e o+'inute %n urma particip#rii "a capita"u" socia"$ "a o !a"oare ne0ociat# de 320.000 "ei. :e cer. a. %nre0istr#ri"e conta+i"e "e0ate de participarea societ#'ii AL<A "a constituirea capita"u"ui socia" a" societ#'ii BETA4 +. %nre0istr#ri"e conta+i"e "e0ate de !9n area tit"uri"or. (a)- nregistrarea titlurilor de participare n limita valorii neamortizate a utilajului: % =2131 Echipamente tehnologice 360.000 lei 2813 mortizarea instala!iilor mijl. de transport" animalelor #i planta!iilor 60.000 263 $nterese de participare 300.000 - nregistrarea valorii titlurilor de participare primite care e%cede valoarea neamortizat& a imo'iliz&rilor corporale (3(0.000 ) 300.000): 263 $nterese de participare = *06+ lte rezerve , analitic distinct (0.000 lei (') -v-nzarea titllurilor: 461 .e'itori diversi = 7641 /enituri din imo'ilizari 0inanciare cedate 310.000 lei -desc&rcarea gestiunii: 6641 2heltuieli privind imo'ilizarile 0inanciare = 263 $nterese de participare *30.000 lei -virarea rezervei la venituri: 1068 lte rezerve = 7641 /enituri din imo'iliz&ri 0inanciare cedate 10.000 lei ?02. O entitate acord# "a 01.01.N dou# %mprumuturi pe termen de 8 ani$ unu" %n !a"oare de 80.000 "ei unei *i"ia"e (i a"tu" %n !a"oare de 100.000 "ei unei a"te societ#'i. Eo+9nda anua"# se ca"cu"ea # "a o rat# de 18B$ iar ram+ursarea se !a *ace "a s*9r(itu" ce"or 8 ani. Ar#ta'i care sunt %nre0istr#ri"e conta+i"e$ con*orm O;<P nr. 3.088=2007$ pri!ind. aA acordarea %mprumuturi"or pe termen "un04 +A do+9nda anua"# si %ncasarea ei4 cA %ncasarea %mprumuturi"or "a scaden'#. Acordare credite

' $6<" $6<5

5 5"$"

"50000 50000 "00000

2. ca"cu" do+anda 80000 & 18BC58004 100000 & 18BC18000 Inre0istrarea !enituri"or din do+an i

' $6<$ $6<6

5 <66 $$500 <500 "5000


Incasarea do+an ii anua"e

5"$"5 ' $6<$ $6<6 5"$"5 '

$$500 <500 "5000 "50000


$0&

Incasarea imprumuturi"or "a scadenta

$6<" $6<5

50000 "00000

?03. Entitatea AL<A :A acord# entit#'ii BETA :A un %mprumut de 80.000 "ei pe termen de 2 ani$ cu o do+9nd# anua"# de 10B care tre+uie ac,itat# "a s*9r(itu" *iec#rui an. Eo+9nda din primu" an se %ncasea # cu %nt9r iere$ adic# %n cursu" ce"ui de2a" doi"ea an. Ar#ta'i care sunt %nre0istr#ri"e conta+i"e$ con*orm O;<P nr. 3.088=2007$ pri!ind. acordarea %mprumutu"ui (i %nre0istrarea do+9n ii cu!enite %n primu" an4 %ncasarea do+9n ii restante %n cursu" ce"ui de2a" doi"ea an4 %nre0istrarea do+9n ii cu!enite %n anu" a" doi"ea4 ram+ursarea %mprumutu"ui. a) 2675 4mprumuturi acordate pe termen lung = 5121 2onturi curente la '&nci 50.000 lei 2676 .o'-nzi a0erente mprumuturilor acordate pe termen lung = 763 /enituri din creante imo'ilizate 5.000 lei ') 5121 2onturi curente la '&nci = 2676 .o'-nzi a0erente mprumuturilor acordate pe termen lung 5.000 lei c). 1636 = 363 5.000 lei d). 5121 2onturi curente la '&nci = 2675 4mprumuturi acordate pe termen lung 50.000 lei
o7s.In con!itiile in care societatea nu incasea*a in anul II !o7in!a aferenta anului I !e+a inregistrata( societatea tre7uie sa reali*e*e o recalculatie a acesteia la nivelul intregii perioa!e !e imprumut( inreg.ct7. sunt urm.: ". stornarea !o7in*ii inregistrate in cursul anului I $6<65 <63 5000 $. conta7ili*area !o7in*ii aferente intregii perioa!e !e imprumut: $6<65 <63 "0000

?0?. O societate2mam# acord# unei *i"ia"e din cadru" 0rupu"ui un %mprumut de 80.000 "ei pe o durat# de 2 ani$ cu o do+9nd# pre*eren'ia"# de 10B pe an. %mprumutu" se restituie %n dou# tran(e e0a"e "a s*9r(itu" *iec#rui an$ c9nd se %ncasea # (i do+9n i"e anua"e. F"terior$ *i"ia"a a intrat %n stare de *a"iment$ moti! pentru care nu s2au mai %ncasat rata din anu" a" doi"ea (i do+9nda a*erent#$ care se inc"ud %n contu" de pro*it (i pierdere. Ar#ta'i care sunt %nre0istr#ri"e conta+i"e$ con*orm O;<P nr. 3.088=2007$ pri!ind. aA +A cA acordarea %mprumutu"ui (i %ncasarea do+9n ii pentru primu" an4 ram+ursarea primei rate (i do+9nda cu!enit# pentru anu" a" doi"ea4 recunoa(terea pierderii 0enerate de starea de *a"iment a de+itoru"ui. a. acordarea mprumutului prin 'anc& 163* = 5*1* 50.000 4ncasarea do'-nzii n primul an 50.0006*07=5.000 lei 5*1* = 363 5.000 '. 8am'ursarea primei rate a mprumutului 50.000:1=15.000 lei 5*1* = 163* 15.000 .o'-nda cuvenit& n anul al doilea 15.0006*07=1.500 lei 1631 = 363 1.500 c. $ncluderea la pierderi a do'-nzii nerecuperate d. 663 = 1631 1.500

?08. La %nceputu" anu"ui N$ entitatea AL<A :A ac,i i'ionea # 100 de ac'iuni a"e societ#'ii BETA :A "a un curs +ursier de 200 "ei=ac'iune (i "e c"asi*ic# %n cate0oria imo+i"i #ri"or *inanciare @scaden'a mai mare de 12 "uni de "a data +i"an'u"uiA. Pe data de 31.12.N cursu" +ursier a sc# ut "a 160 "ei=ac'iune. Pe data de 30. " O.N>1 ac'iuni"e sunt !9ndute "a cursu" de 218 "ei=ac'iune. Ar#ta'i cum se %nre0istrea # con*orm O;<P nr. 3.088=2007. ac,i i'ia tit"uri"or4 aA e!a"uarea "a +i"an' a tit"uri"or4 +A !9n area tit"uri"or. a). 0*.0*.9 8ecunoa#terea ini!ial& a datoriei 165 = (61 '). 3*.*1.9 8ecunoa#terea valorii juste a investi!iei la data 'ilan!ului 66+ = 165 1.000 c4 30.*0.9:* /-nzarea investi!iei la data 'ilan!ului (6* = 7 165 36+ 10.000 1*.500 *+.000 3.500

$05

.ac& se pre0er& tratamentul recunoa#terii di0eren!ei de valoare p-n& la valoarea just& n conturile de capitaluri nregistr&rile sunt urm&toarele: !4 3*.*1.9 8ecunoa#terea valorii juste a investi!iei la data 'ilan!ului *06+ = 165 1.000 e4 30.*0.9:* /-nzarea investi!iei la data 'ilan!ului (6* = 7 1*.500 165 *+.000 36+ *.500 *06+ 1.000

?01. Pe data de 01.07.N entitatea AL<A :A a ac,i i'ionat 2.000 de o+"i0a'iuni pe termen "un0$ "a un cost de 110 "ei=tit"u$ !a"oarea nomina"# *iind de 180 "ei=tit"u. Eo+9nda ca"cu"at# cu o rat# de 10B se p"#te(te "a *iecare 1 "uni$ iar scaden'a este "a 8 ani. Ar#ta'i care sunt %nre0istr#ri"e conta+i"e$ con*orm O;<P nr. 3.0885 2007$ pri!ind. ac,i i'ia o+"i0a'iuni"or "a O " .07.N4 e!a"uarea !enitu"ui *inanciar adus de in!estitie in anu" N4 recunoa(terea do+9n ii "a data +i"an'u"ui. a4 0*.0;.9 8ecunoa#terea cuponului 165 = (61 310.000 74 3*.*1.9 Evaluarea venitului 0inanciar adus de investi!ie n anul 9: venit 0inanciar = 300.000 6 (,*1 6 *07 = *0.000 lei c4 3*.*1.9 8ecunoa#terea do'-nzii la data 'ilan!ului 5*+3 = 366 *0.000 ?05. Eispune'i de urm#toare"e date. stocuri ini'ia"e de materii prime "a %nceputu" perioadei 3.000 "ei4 ac,i i'ia de stocuri de materii prime 10.000 "ei4 stocuri *ina"e de materii prime 7.000 "ei4 stocuri ini'ia"e de produse *inite "a cost de produc'ie 12.000 "ei4 produse o+'inute %n cost de produc'ie 18.000 "ei4 produse !9ndute "a pre' de !9n are *acturate 20.000 "ei4 reducere comercia"# %nscris# %n *actura ini'ia"# 10B4 stoc *ina" de produse ne!9ndute 3.000 "ei4 amorti area c"#diri"or 500 "ei4 sa"arii datorate 1.000 "ei (i p"#tite 1.800 "ei4 su+!en'ii de e&p"oatare 2.000 "ei4 su+!en'ii pentru in!esti'ii !irate "a !enituri 3.000 "ei. :e cere. aA s# se pre inte$ pe +a a in*orma'ii"or de mai sus$ %nre0istr#ri"e conta+i"e con*orm O;<P nr. 3.088=20074 +A s# se ca"cu"e e produc'ia e&erci'iu"ui (i e&cedentu" +rut din e&p"oatare. (1)<tocuri ini!iale de materii prime la nceputul perioadei: soldul ini!ial al contului 30* este 3.000 lei: . 30* <i 3.000 *0.000 (achizi!ie) 2 <0 ;.000 lei (2) chizi!ie stocuri de materii prime: 30* = (0* *0.000 lei (3)<tocuri 0inale: ;.000.000 lei: soldul 0inal al contului 30* = ;.000 lei. .in contul 30* rezult& un consum egal cu 3.000 lei : *0.000 lei) ;.000 lei = (.000 lei: 60* = 30* (.000 lei (4)<tocuri ini!iale de produse 0inite la cost produc!ie: soldul ini!ial al contului 3(5 este *1.000 lei: . 3(5 2 <i *1.000 *5.000 (produse o'!inute) <0 3.000 lei (5)=roduse o'!inute n cost produc!ie: 3(5 = 3** *5.000 lei (6)=roduse v-ndute n pre! de v-nzare 0acturate: 9et commercial ==re! de v-nzare - 8educere comercial& = 10.000- *0 7 % 10.000 = *+.000: (*** = 30* *+.000 lei (7)<toc 0inal de produse nev-ndute 3.000 lei: soldul 0inal al contului 3(5 este 3.000 lei. .in contul 3(5 rezult& produse v-ndute n cost produc!ie (desc&rcarea gestiunii ) = *1.000 lei : *5.000 lei) 3.000 lei = 1(.000 lei: 3** = 3(5 1(.000 lei (8) mortizarea cl&dirilor: 6+** = 1+*1 300 lei (9)<alarii datorate: 6(* = (1* 6.000 lei (10)<alarii pl&tite: (1* = 5*1* 6.500 lei (11).<u'ven!ii de e%ploatare: ((5 = 3(* 1.000 lei (12)<u'ven!ii pentru investi!ii virate la venituri: *3* = 35+( 3.000 lei >a'loul soldurilor intermediare de gestiune:- leiVenituri Sume Cheltuieli Sume Indic t!ri Sume 303 0 603 0 ?arja 0 comercial& $06

30* 3** ?2 =E / 3(*

*+.000. -;.000.(*) 0 60* ;.000 5.000 6(* 1.000 (*) 2ontul 3** se prezint& ast0el: 3** *5.000 (produse o'!inute) <0d ;.000

(.000 6.000

=roduc!ia e%erci!iului /aloarea ad&ugat& E@E 2

;.000 5.000 *.000

. 1(.000 (desc&rcarea gestiunii)

?06. Eispune'i de urm#toare"e in*orma'ii %n cursu" e&erci'iu"ui N. o societate o+'ine produse *inite "a cost de produc'ie de 10.000 "ei4 !inde 30B din e"e "a pre'u" de 18.000 "ei4 reducere comercia"# acordat# pe o *actur# u"terioar# 10B. %ntre c,e"tuie"i"e oca ionate de o+'inerea produse"or *inite sunt. materii prime consumate " .000 "ei4 sa"arii datorate 1.800 "ei (i p"#tite 1.600 "ei4 contri+u'ii cu caracter socia" 700 "ei4 do+9n i datorate ?00 "ei4 amen i datorate autorit#'i"or rom9ne 100 "ei. :e cere. aA s# se pre inte$ pe +a a in*orma'ii"or de mai sus$ %nre0istr#ri"e conta+i"e con*orm O;<P nr. 3.088=20074 +A s# se ca"cu"e e mar/a comercia"# (i e&cedentu" +rut din e&p"oatare. (1)A'!inere produse 0inite la cost produc!ie: 3(5 = 3** *0.000 lei (2)/-nzarea produselor 0inite la pre! v-nzare: 9et comercial ==re! de v-nzare - 8educere comercial& = *5.000 ) *07 % *5.000 = *3.500 lei: (*** = 30* *3.500 lei (3).esc&rcarea gestiunii de produse 0inite pentru 30 7 din produsele v-ndute" adic& 30 7 % *0.000 lei =- 3.000 lei: 3** = 3(5 3.000 lei: 3** = 3(5 3.000 lei (4)?aterii prime consumate: 60* = 30* *.000 lei (5)<alarii datorate: 6(* = (1* *.500 lei (6)<alarii pl&tite: (1* = 5*1* *.+00 lei (7)2ontri'u!ia unit&!ii la asigur&ri sociale: 6(5* = (3** 300 lei (8)2ontri'u!ia unit&!ii la 0ond #omaj: 6(51 = (33* 100 lei (9).o'-nzi datorate: 666 = *6+1 (00 lei (10) menzi datorate autorit&!ilor rom-ne: 65+* = (61 600 lei (11)4nchiderea conturilor de cheltuieli: 65+* = 7 60* *.000 lei 6(* *.500 lei 6(5* 300 lei 6(51 100 lei 666 (00 lei 65+* 600 lei (12)4nchiderea conturilor de venituri: 7 = *1* 10.500 lei 30* *3.500 lei 3** 3.000 lei 8ezultatul conta'il = /enituri totale ) 2heltuieli totale = 10.500 lei ) (.(00 lei = *6.*00 lei 8ezultatul 0iscal = 8ezultatul conta'il : 2heltuieli nededucti'ile ) .educeri 0iscale = *6.*00 lei : 600 lei (amenzi datorate autorit&!ilor rom-ne) = *6.300 lei >a'loul soldurilor intermediare de gestiune: - leiVenituri 303 30* 3** ?2 =E / 3(* Sume 0 *3.500 3.000 0 10.500 *;.500 0 603 60* 6(* 6(5* 6(51 Cheltuieli Sume 0 *.000 *.500 300 100 Indic t!ri ?arja comercial& =roduc!ia e%erci!iului /aloarea ad&ugat& E@E Sume 0 10.500 *;.500 *3.*00

?07. :e dau urm#toare"e in*orma'ii. capita"uri proprii a*erente e&erci'iu"ui N. 1.000 "ei4 capita"uri proprii a*erente e&erci'iu"ui N2". 100 "ei. %n cursu" e&erci'iu"ui N au a!ut "oc urm#toare"e opera'ii. cre(teri de capita" prin aporturi noi %n $0<

natur# 80 "ei4 con!ersia datorii"or %n capita" 20 "ei4 %ncorporarea prime"or de emisiune %n capita" ?0 "ei4 ram+urs#ri de capita" %n numerar c#tre asocia'i 10 "ei. Care este re u"tatu" net a*erent e&erci'iu"ui NH 8ezultatul e%erci!iului = 2apital propriu 9 ) 2apital propriu 9-* ) portul proprietarului n cursul e%erci!iului : 8etrageri ale proprietarilor n cursul e%erci!iului 8ezultatul e%erci!iului = *.000 lei ) 600 lei ) 50 lei ) 10 lei : *0 lei = 3(0 lei ?10. La %nceputu" anu"ui N o %ntreprindere de'inea 10.000 euro. Cursu" "eu=euro "a 01.01.N era de ?$3 "ei=S. Pe parcursu" e&erci'iu"ui N au *ost %nre0istrate urm#toare"e *"u&uri monetare. %ncas#ri de 30.000 euro "a cursu" i"ei de ?$? "ei=S (i de 10.000 euro "a cursu" i"ei de ?$1 "ei=S$ (i p"#'i de 20.000 euro "a cursu" i"ei de ?$8 "ei=S si de 18.000 euro "a cursu" i"ei de ?$2 "ei=S. La 31.12.N cursu" era de ?$1 "ei=S. Care sunt$ con*orm re0u"i"or stipu"ate %n O;<P nr. 3.088=2007$ !a"ori"e a*erente tre oreriei nete a societ#'ii si di*eren'a de curs nerea"i at#H <itua!ia n contul 5*1(: . 5*1( 2 <old ini!ial *0.000 Euro % 13.000 lei,B = 130.000.000 lei =l&!i 10.000 Euro % 1(.300 lei,B = (+6.000.000 lei 4ncas&ri: 30.000 Euro % 1(.000 lei,B = 310.000.000 lei =l&!i *5.000 Euro % 13.500 lei,B = 351.500.000 lei 4ncas&ri *0.000 Euro % 13.500 lei,B = 135.000.000 lei >otal ncas&ri ;55.000.000 lei >otal ncas&ri : sold ini!ial *.*+5.000.000 lei >otal pl&!i +3+.500.000 lei <0d *5.000 Euro reprezent-nd 3(6.500.000 lei Ca data de 3*.*1.9 soldul 0inal de *5.000 Euro reprezint& *5.000 Euro % 1(.*00 lei,B. = 36*.500.000 lei .i0eren!a de curs nerealizat& 36*.500.000 lei ) 3(6.500.000 lei = *5.000.000 lei reprezint& un venit din di0eren!e de curs valutar: 4nregistrarea conta'il&: 5*1( = 365 *5.000.000 lei >rezoreria net& = >otal ncas&ri ) >otal pl&!i : .i0eren!a de curs nerealizat& = ;55.000.000 lei ) +3+.500.000 lei : *5.000.000 lei = *3*.500.000 lei ?11. Eispune'i de urm#toare"e in*orma'ii. toate ac'iuni"e *i"ia"ei au *ost ac,i i'ionate cu ?.100 "ei. Da"ori"e /uste a"e acti!e"or ac,i i'ionate (i a"e o+"i0a'ii"or pre"uate sunt urm#toare"e. stocuri 1.800 "ei4 crean'e 200 "ei4 numerar 2.000 "ei4 terenuri (i c"#diri ?.000 "ei4 *urni ori 1.100 "ei4 %mprumuturi din emisiuni de o+"i0a'iuni 1.800 "ei. Au *ost e*ectuate p"#'i %n !a"oare de ?.200 "ei pentru ac,i i'ia c"#diri"or. Eetermina'i *"u&u" de numerar pro!enit din acti!itatea de in!esti'ii con*orm O;<P nr. 3.088=2007. = : : : = = = : = =l&!i privind achizi!ia 0ilialei (*) =l&!i privind achizi!ia cl&dirilor Dlu% de numerar provenit din activitatea de investi!ii (*) /aloarea se determin& ast0el: <tocuri 2rean!e 9umerar >erenuri #i cl&diri >otal activ .atorii (*.600:*.500) ctiv net conta'il 9umerar /aloarea pl&tit& pentru 0ilial& sau: =l&!i privind ac!iunile 0ilialei 9umerar /aloarea pl&tit& pentru 0ilial& -1.600 lei -(.100 lei -6.+00 lei *.500 lei 100 lei 1.000 lei (.000 lei 3.300 lei -3.*00 lei (.600 lei -1.000 lei 1.600 lei (.600 lei -1.000 lei 1.600 lei

?12. O societate care 'ine e!iden'a produse"or *inite "a cost standard e*ectuea # urm#toare"e opera'ii %n cursu" "unii au0ust. consum de materii prime. 28.000 u.m.4 consum de materia"e consuma+i"e. 8.000 u.m.4 sa"arii. 10.000 u.m.4 se o+'in produse *inite "a costu" de produc'ie e*ecti! de ?0.000 u.m.4 costu" standard este de ??.000 u.m.4 se !9nd produse *inite "a pre'u" de 10.000 u.m.$ TDA 2?B$ cost standard a" produse"or *inite !9ndute 22.000 u.m.4 $0%

sunt acordate 0ratuit produse *inite "a cost standard de 11.000 u.m.$ TDA 2?B4 sunt uti"i ate produse *inite pentru ac'iuni de protoco" "a cost standard de 11.000 u.m. :o"du" ini'ia" a" contu"ui 3?8 JProduse *initeK este 8.000 u.m.$ iar so"du" ini'ia" a" contu"ui 3?6 este 1.000 u.m. @di*eren'# ne*a!ora+i"# %n ne0ruA. La s*9r(itu" anu"ui !a"oarea rea"i a+i"# net# a produse"or *inite este de ?.000 u.m. Cerin'e. aA +A cA E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e corespun #toare con*orm O;<P nr. 3.088=2007. Ca"cu"a'i !a"oarea "a care sunt pre entate %n +i"an' produse"e *inite. Ca"cu"a'i ci*ra de a*aceri (i re u"tatu" din e&p"oatare. . <$ 3(5 =roduse 0inite 2 5.000 11.000 ((.000 **.000 **.000 S" 5.000 . <$ S"C 3(5 .i0erente de pret la produse 0inite 2 *.000 (.000 1.6+( 0 316

a) consum materii prime ') consum materiale consuma'ile c) inregistrare salarii d) o'!inere produse 0inite

60* = 30* 15.000 601 = 301 5.000 6(* = (1* *0.000 3(5 = 7 ((.000 3** (0.000 3(+ (.000 e) v-nzare produse 0inite (** = 7 3(.(00 30* 60.000 ((13 *(.(00 0) desc&rcare gestiune 3** = 3(5 11.000 g) prod. 0inite acordate gratuit salaria!ilor (1* = 30* **.000 3** = 3(5 **.000 635 = ((6 1.6(0 (**.000 6 1(7) h) produse 0inite utilizate pentru ac!iuni de protocol 613 = 3(5 **.000 E=

".000 &.000 3.000 = = 0(06" 5.000 + &&.000 &1.000

.i0eren!e de pre! a0erente produselor ie#ite= -0"06*68ulajul creditor 3(5=-0"06*6((.000 =-1.6+( (di0eren!& 0avora'il&) i) nregistrare di0eren!e de pre! a0erente ie#irilor 3(+ = 3** 2ostul produselor 0inite = 5.000-3*6 = (.6+( 1.6+(

Evaluarea n 'ilan! a produselor 0inite se 0ace la minimul dintre cost #i valoarea realiza'il& net&. min((.6+(" (.000) = (.000 nregistrare depreciere 6+*( = 3;( 6+( 4n 'ilan! produsele 0igureaz& la valoarea (.6+( - 6+( = (.000 2i0ra de a0aceri=grupa 30 : su'ven!iile a0erente ci0rei de a0aceri=60.000:**.000= 3*.000 8ezultatul din e%ploatare = /enituri-2heltuieli . 3** /aria!ia stocurilor 2 11.000 (0.000 **.000 3*6 S" 7.316 2heltuieli = 15.000:5.000 : *0.000 : 1.0;0 : **.000 : (.600= 53.6;0 8ezultatul e%ploat&rii= 3+.3*6-53.6;0 = 20.626

?13. :ocietatea AL<A ac,i i'ionea # "a 31.12.N21 o c"#dire "a un pre' de ?0.000 "ei$ TDA 2?B. AL<A estimea # o durat# de uti"itate de 20 ani. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N$ !a"oarea de in!entar este estimat# "a 36.000 "ei. La 01.05.N>1 mana0ementu"

$01

%ntocme(te un p"an de !9n are a c"#dirii (i %ntreprinde ac'iuni pentru a 0#si un cump#r#tor. D9n area este estimat# s# ai+# "oc peste 1 "uni. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N>" !a"oarea de in!entar a c"#dirii este estimat# "a 3?.000 "ei. :# se pre inte %nre0istr#ri"e conta+i"e$ con*orm O;<P nr. 3.088=2007$ pri!ind. aA +A cA dA ac,i i'ia c"#dirii4 amorti area c"#dirii4 rec"asi*icarea c"#dirii %n cate0oria stocuri"or4 e!a"uarea %n +i"an' a c"#dirii.

?1?. :ocietatea AL<A pre int# urm#toarea situa'ie a capita"uri"or proprii "a 01.01.N. capita" socia". 20.000 u.m.4 re er!e. 2.000 u.m.4 re er!e din ree!a"uare. 3.000 u.m.4 re u"tat reportat. 1.600 u.m. %n cursu" e&erci'iu"ui N s2au rea"i at urm#toare"e opera'ii. s2a ma/orat capita"u" socia" prin aport %n numerar$ *iind emise 2.000 de ac'iuni$ pre' de emisiune 1$2 u.m.$ !a"oare nomina"# " u.m.4 s2au distri+uit di!idende %n !a"oare de 600 u.m.4 s2a ma/orat capita"u" socia" prin %ncorporarea de re er!e %n !a"oare de 3.000 u.m.$ *iind distri+uite 0ratuit 3.000 de ac'iuni4 s2au ree!a"uat imo+i"i #ri corpora"e cu urm#toare"e caracteristici. cost de ac,i i'ie 1.000 u.m.$ amorti are cumu"at# 2.000 u.m.$ !a "oare /ust# 6.000 u.m.4 au *ost r#scump#rate 2.000 de ac'iuni "a pre'u" de 1$8 u.m. pe ac'iune$ care au *ost u"terior anu"ate. Re u"tatu" conta+i" net a" e&erci'iu"ui N a *ost un pro*it de 2.800 u.m. aA E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e corespun #toare pentru opera'ii"e de mai sus con*orm O;<P nr. 3.088=2007. +A Ca"cu"a'i tota" capita"uri proprii "a s*9r(itu" e&erci'iu"ui N>". a)- majorare capital social (56 = 7 1.(00 (1000 act6*"1) *0** 1.000 *0(* (00 - incasare aport: 5*1* = (56 1.(00 - trans0erare capital social nev&rsat la capital social v&rsat : *0** = *0*1 1.000 ') distri'uire dividende: *1; = (53 +00 c) ncorporare rezerve: *06 = *0*1 3.000 d) reevaluare imo'iliz&ri -anulare amortizare cumulat& 1+* = 1*3 1.000 -/aloare net& conta'il& = 6.000 -1.000 = (.000 -/aloare just& = +.000 -+.000 - (.000 = (.000 di0eren!& pozitiv& din reevaluare -nregistrare di0eren!& pozitiv& din reevaluare: 1*3 = *05 (.000 e) r&scump&rare ac!iuni *0; = 5*1 3.000 (1.000 act6*.5) -anulare ac!iuni 7 = *0; 3.000 (1.000 act6*.5) *0*1 1.000 (1.000 act6*) *(; *.000 (3.000-1.000) # 1.000 u.m.(e) 1012 C SI 20.000 u.m. 1.000 u.m.(a) 3.000 u.m. (c) S" 23.000 u.m.

# 3.000 u.m.(c)

106 C SI 5.000 u.m. S" 2.000 u.m.

105 C SI 3.000 u.m. (.000 u.m.(d) S" 7.000 u.m.

117 SI S"

C 1.800 u.m. 1.800 u.m.

$"0

!4

$%&': S( )re*u)u* un *!ld ini+i l l re,er-el!r de 5.000 u.m.. /ntruc0t *e /nc!r)!r u m i mult dec0t e1i*t u. 2apital social 13.000 : 8ezerve 1.000 : 8ezerve din reevaluare 3.000 : 8ezultat reportat *.+00 8epartizarea pro0itului +00 2 C )it luri )r!)rii 33.000

?18. La 01.05.N$ o %ntreprindere o+'ine o su+!en'ie de 80.000 u.m. pentru a ac,i i'iona o insta"a'ie$ a" c#rei cost este de 70.000 u.m. (i care !a *i amorti at# con*orm metodei de0resi!e pe o durat# de 6 ani. :# se pre inte %nre0istr#ri"e conta+i"e a*erente e&erci'iu"ui N con*orm O;<P nr. 3.088=2007. a) achizi!ie instala!ie 1*3 = (0( ;0.000 ') primire su'ven!ie ((5 = (31 50.000 c) ncasare su'ven!ie 5*1 = ((5 50.000 d) nregistrare amortizare ;0.0006 rata amortiz&rii lineare =

"00 6 C$C = **.150 u.m. %ani "$

"00 = "$(5' %ani


6+* = 1+* **.150 (31 = 35+( 6.150

inreg. 2onta'ila e) trans0er su'ven!ie la venituri 50.000 6 *1"57616

6 = 6.$50 u.m. "$

?11. :ocietatea de'ine ec,ipamente ac,i i'ionate "a %nc,iderea e&erci'iu"ui N22 cu 10.000 u.m. Ec,ipamente"e se amorti ea # "inear$ %ncep9nd cu " ianuarie N21$ pe o durat# de 1 ani. La 31 decem+rie N$ conducerea %ntreprinderii decide ree!a"uarea ec,ipamente"or. Da"oarea /ust# a acestora este estimat# "a 30.000 u.m. La 31 decem+rie N>"$ 'in9nd cont de sc,im+#ri"e inter!enite pe pia'#$ ec,ipamente"e sunt$ din nou$ ree!a"uate. Da"oarea /ust# este estimat# "a 80.000 u.m. :# se conta+i"i e e di*eren'e"e constatate "a 31.12.N (i "a 31.12.N>1 (tiind c# societatea *o"ose(te ca procedeu de ree!a"uare anu"area amorti #rii cumu"ate (i ree!a"uarea !a"orii nete$ con*orm O;<P nr. 3.088=2007. . 2ost /8 s0 9 1*3 60.000 u.m. (0.000 u.m. 2 10.000 u.m. (anulare) *0.000 u.m. 3.500 (anulare)

/just& s0 9 30.000 u.m. /8 s0 9:* 11.500 u.m. .i0 poz 13.500 u.m. /just& s0 9:* 50.000 u.m.

e4 =

2ost mortiz cumulat& (9-*"9) /aloare r&mas&

60.000 u.m.

60.000 C $ = $0.000u.m. 6ani


(0.000 u.m. 1+* = 1*3 6+*3 = 1*3 3.000 *0.000

a) anulare amortizare ') di0eren!& negativ& din reevaluare (30.000 u.m. ) (0.000 u.m.= -*0.000 u.m.) c) mortizare 9:*=

30.000 = 3.500 u.m. &ani


6+* = 1+* 1+* = 1*3 1*3 = 7 3.500 3.500 13.500 $""

-nregistrare amortizare: -anulare amortizare d)di0eren!& pozitiv& din reevaluare

(50.000 u.m. ) 11.500 u.m. = 13.500 u.m.)

3+*3 *05

*0.000 *3.500

?15. Fn teren cump#rat %n e&erci'iu" N22 "a un cost de 300.000 u.m. a *ost ree!a"uat$ %n e&erci'iu" N21$ "a 380.000 u.m. %ntre timp @din N21 p9n# %n pre entA$ re er!a din ree!a"uare conta+i"i at# nu a suportat nicio modi*icare. La %nc,iderea e&erci'iu"ui N$ !a"oarea de in!entar a terenu"ui este de 280.000 u.m. Ce %nre0istr#ri conta+i"e sunt oca ionate de e!a"uarea %n +i"an' a terenu"ui$ con*orm O;<P nr. 3.088=2007H . 1*** 2 2ost 300.000 u.m. .i0 poz 50.000 u.m. /just& s0 9-* 350.000 u.m. a) s0-r#it 9-* reevaluare teren 1*** = *05 50.000 u.m. ') s0-r#it 9 -valoare recupera'il& (150.000 u.m.) F valoare just& (350.000 u.m.) -pierdere din depreciere *00.000 u.m. 7 = 1*** *00.000 u.m. *05 50.000 u.m. 6+*3 50.000 u.m. ?16. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii @%n "eiA. 2 1012 :o"d *ina" 1.000 2 1012 :o"d initia" 580 2 1121 :o"d *ina" 680 2 10?1 :o"d *ina" 180 2 10?1 Ru"a/ de+itor 130 2 Eo+an i p"atite 50 2 1121 :o"d initia" 100 2 1121 Ru"a/ de+itor 100 2 10?1 :o"d initia" 60 In*ormatii sup"imentare. 2 prima de 130 "ei a *ost incorporata in capita"u" socia" @a"te cresteri de capita" prin operatii interne nu au a!ut "ocA4 2 intre0u" capita" socia" su+scris a *ost !arsat4 2 nu au a!ut "oc cresteri de capita" prin aport in natura. Ca"cu"a'i *"u&u" net de tre orerie din acti!itatea de *inan'are con*orm O;<P nr. 3.088=2007. # 1012 SI S" 1.000 # *30 (*) S" 150 *) ncorporare rezerve: 1) ncasare capital social 3) trans0erare capital su'scris nev&rsat la capital su'scris v&rsat () ram'ursare credit pe termen lung .eterminarea 0lu%ului net de trezorerie din activitatea de 0inan!are : 4ncas&ri din majorarea capitalului social *10 lei .o'-nzi pl&tite 30 lei 8am'ursare credit pe termen lung *00 lei : 2ontractare credit pe termen lung 350 lei 2 "lu1ul net de tre,!rerie din cti-it te de 3in n+ re 300 lei *0(* = *0*1 5*1* = (56 *0** = *0*1 *61* = 5*1* *30 *10 *10 *00 1041 SI C 80 C 750 *30 (*) G = *.000 ) 350-*30 =120

$"$

?17. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii a*erente e&erci'iu"ui N @!a"ori e&primate %n mi"ioane u.m.A. :i 301 C 20$ RC 505 C ?80$ :i ?11 C 15$ RE 101 C 120$ :* 301 C ?8$ :i 351 C 36$ RE 105 C ?0$ :i ?01 C 20$ RC 50? C 858$ RE 171 C 28$ :* ?11 C 23$ :* 351 C 21$ :* ?01 C 1?0$ :i ??23 C 6$ :i ??1 C 2$ :* ??1 C 8$ :i ?21 C 20$ :* ??23 C 8$ :* ?21 C ?0$ RE 1?1 C 500. Toate ac,i i'ii"e (i !9n #ri"e sunt impo a+i"e TDA @cota 2?BA. ;aterii"e prime si m#r*uri"e intrate au *ost ac,i i'ionate. Ca"cu"a'i *"u&u" net de tre orerie din acti!it#'i"e de e&p"oatare con*orm O;<P nr. 3.088=2007. # SI 301 20 610 (1) chizi!ie=610:(5 -10=645 S" 45 =l&!i = 10 :3;;"+ : 3("31-*(0=714,52 S" 140 # SI 371 38 (0 (() chizitie=16:(0-3+=1+ S" # SI 411 17 55+ (*) 3*3(6) S" 23 # 1(6 (;) # *5("+ (3) 6"31 (5) 4426 *6*"51 (;) C 4427 *0+ (*) *3+ (6) C C 26 C C # 401 C SI 20 3;;"+ (3) 3("31 (5)

4ncas&ri = *3 : 55+ : 3*3 ) 13 = 1.265

441

C SI 2 15 (3)

=l&!i = 1 : 15 ) 5 = 22 S" 5 # 4423 C SI 8 +("(+ (;) =l&!i = + : +("(+ ) 5 = 69,88 S" 5

421

=l&!i = 10 : 300 ) (0 = 680 S" 40 *) v-nzare m&r0uri

C SI 20 300 (+)

(** = 7 303 ((13

55+ (50 *0+ $"3

60* = 30* 610 7 = (0* 3;;"+ 30* 6(5 ((16 *5("+ () desc&rcare din gestiune a m&r0urilor v-ndute 603 = 33* (0 lei 5) achizi!ie m&r0uri 7 = (0* 3("31 33* 1+"00 ((16 6"31 6) prestare servicii c&tre ter!i (** = 7 3*3 30( 535 ((13 *3+ 3) nregistrare cheltuieli cu impozitul pe pro0it 6;* = ((* 15 +) nregistrare salarii 6(* = (1* 300 ;) regularizare >/ ((13 = 7 1(6 ((16 *6*"51 ((13 +("(+ .eterminarea 0lu%ului net de trezorerie din activitatea de e%ploatare : g4 4ncas&ri de la clien!i *.165 lei =l&!i c&tre 0urnizori 3*("51 lei =l&!i c&tre salaria!i 6+0 lei =l&!i privind >/ +("(+ lei =l&!i privind impozitul pe pro0it 15 lei 2 "lu1ul net de tre,!rerie din cti-it te de e1)l! t re (239 lei ?20. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii @%n "eiA. ( 4111 4 S!ld 3in l 100 ( S l rii )l tite 2.200 ( 607 4 5ul 6 de7it!r 2.500 ( 401 4 S!ld initi l 4.500 ( Im)!,it )e )r!3it )l tit 202 ( 4111 4 S!ld 3in l 700 ( 371 4 S!ld 3in l 3.000 ( Inc * ri de - n*uri de l clienti 750

1) consum materii prime 3) achizi!ie materii prime

( 707 4 5ul 6 credit!r ( 371 4 S!ld initi l ( 6911 ( 704 4 5ul 6 credit!r ( 401 4 *!ld 3in l ( 641 ( 605 4 5ul 6 de7it!r

2.000 4.250 600 500 2.800 4.000 450

Toate ac,i i'ii"e (i !9n #ri"e sunt impo a+i"e TDA @cota 2?BA. ;#r*uri"e intrate au *ost inte0ra" ac,i i'ionate. A!ansuri"e %ncasate au *ost re'inute "a %ncasarea crean'ei. Ca"cu"a'i *"u&u" net de tre orerie din acti!itatea de e&p"oatare prin metoda direct# con*orm O;<P nr. 3.088=2007. # SI 411 100 1(+0 (() 610 (6) S" # =l&!i 1100 S" 1.800 # SI 371 4250 1500 (1) chizi!ie=3000: 1500 ) (150 =*150 S" 3000 C 421 700 C (000 (3) # =lati S" 398 101 441 C 600 (5) C 4ncas&ri = *00:1(+0: 610- 300 = 2500

4423 SI 0 =l&!i (31 (**) (31 (*0)

$"&

*) plat& salarii (1* = 5*1* 1.100 1) desc&rcare din gestiune a m&r0urilor v-ndute 3) ncasare avans 5*1* = 7 (*; ((13 ()v-nzare m&r0uri (** = 7 303 ((13 5) nregistrare cheltuieli cu impozitul pe pro0it 6) prestare servicii c&tre ter!i 3) nregistrare salarii 6(* = (1* (.000 +) nregistrare cheltuieli cu energia electric&

603 = 33* ;30 350 *+0 1.(+0 1.000 (+0 6;** = ((* 600 (** = 7 610 30( 500 ((13 *10 55+ (50 *0+

1.500

7 = (0* 605 ((16 ;) achizi!ie m&r0uri 7 = (0* *550 33* *150 ((16 300 *0) regularizare >/ ((13 = 7 3+0 ((16 30+ ((13 (31 **) plat& >/ ((13 = 5*1* (31 *1) ncasare crean!& #i reglare avans 7 = (** 1335 5*1* *((5 (*; 350 ((13 *+0 .eterminarea 0lu%ului net de trezorerie din activitatea de e%ploatare : h4 4ncas&ri de la clien!i =l&!i c&tre 0urnizori =l&!i c&tre salaria!i =l&!i privind >/ =l&!i privind impozitul pe pro0it 2 "lu1ul net de tre,!rerie din cti-it te de e1)l! t re

1335 lei 13;3 lei 1100 lei (31 lei 101 lei (2.892 lei

?21. :C AL<A :A contractea # "a data de " ianuarie N un %mprumut din emisiunea de o+"i0a'iuni %n urm#toare"e condi'ii. num#r de o+"i0a'iuni emise 1.000$ !a"oarea nomina"# a unei o+"i0a'iuni " "eu$ pre' de emisiune 0$78 "ei$ pre' de ram+ursare 1$1 "ei$ durata %mprumutu"ui 20 ani$ rata anua"# a do+9n ii 10B. %mprumutu" este ram+ursat %n rate anua"e constante p"#ti+i"e "a s*9r(itu" anu"ui. Eo+9nda se ac,it# odat# cu rata anua"#. Ce %nre0istr#ri se e*ectuea #$ con*orm O;<P nr. 3.088=2007$ %n anu" N pentru acest %mprumut o+"i0atarH a) emitere o'liga!iuni 7 = *6* 6.600 (6.000 6 *"*) (6* 5.300 (6.000 6 0";5) *6; ;00 (6.600-5.300) ')ncasare mprumut 5*1* = (6* 5.300 c) do'-nd& 9 6.000 o'lig6* leu6*07 = 600 u.m. 666 = *6+* 600 d)plat& do'-nd& *6+* = 5*1* 600

6.600 =330 u.m. $0ani 100 0)amortizare prime" = (5 lei $0 ani


e)ram'ursare rata *"

*6* = 5*1* 6+6+ = *6;

330 (5

?22. O societate comercia"# de'ine o insta"a'ie ac,i i'ionat# pe data de 30.12.N "a !a"oarea de 8.000 "ei$ amorti at# "inear %n 8 ani. La s*9r(itu" anu"ui N>3 se decide ree!a"uarea sa$ !a"oarea /ust# sta+i"it# *iind de 2.800 "ei. Re er!a din ree!a"uare este rea"i at# pe m#sura amorti #rii insta"a'iei. In condi'ii"e ap"ic#rii O;<P nr. 3.088=2007$ ce %nre0istr#ri se e*ectuea # %n N>3 si N>?H . 2ost /8 s0 9:3 1*3 5.000 u.m. 1.000 u.m. 2 3.000 u.m. (anulare)

$"5

.i0 poz 500 u.m. /just& s0 9:3 1.500 u.m. i4 = 2ost mortiz cumulat& (9:*" 9:1" 9:3) /aloare r&mas& la s0 9:3 5.000 u.m.

5.000 C 3 = 3.000u.m. 5ani


1.000 u.m. 1+* = 1*3 1*3 = *05 6+* = 1+* *05 = **3 3.000 500 *.150 (1.500 , 1 ani) 150 (500 , 1 ani)

a) anulare amortizare ') di0eren!& pozitiv& din reev. 1.500 u.m. ) 1.000 u.m.= 500 u.m. c) nregistrare amortizare d) trans0er *05 la **3

?23. E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e con*orm O;<P nr. 3.088=2007 pentru urm#toare"e tran ac'ii=e!enimente. aA +A cA dA se %nc,iria # o c"#dire cu o !a"oare conta+i"# de 10.000 u.m. pe o durat# de 2 ani4 se prime(te *actura pentru c,iria "unar# de 600 u.m. > TDA 2?B4 se p"#te(te *actura4 c,iria(u" e&ecut# "ucr#ri de moderni are$ e*ectu9nd urm#toare"e c,e"tuie"i.

consum de materia"e %n sum# de 2.000 u.m.4 c,e"tuie"i cu ener0ia %n sum# de 1.000 u.m. > TDA 2?B4 eA "a s*9r(itu" contractu"ui de %nc,iriere c"#direa este predat# proprietaru"ui %mpreun# cu in!esti'ia rea"i at# de c,iria(. a)- primire cl&dire 105 = *63 60.000 -#i de'it .: +03+ 60.000 u.m. -nregistrare amortizare 6+** = 1+05 30.000 (60.000 , 1 ani) ') chirie lunar& 7 = (0( ;;1 *63 +00 ((16 *;1 c) plat& 0urnizor (0( = 5*1* ;;1 d) moderniz&ri 7 = (0( 3.310 1*1 3.000 ((16 310 e) amortizarea moderniz&rii 6+** = 1+*1 *.500 (3.000 , 1 ani) 0) transmitere 1+05 = 105 60.000 1+*1 = 1*1 3.000 2redit 2: +03+ 60.000 u.m. ?2?. E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e con*orm O;<P nr. 3.088=2007 pentru urm#toare"e tran ac'ii=e!enimente. aA "ipsa unui ec,ipament "a in!entar %n !a"oare de 2.000 u.m.$ amorti at 20B4 aA imputarea acesteia unui sa"ariat "a pre'u" de 2.200 u.m.$ TDA 2?B4 +A re'inerea din sa"ariu a sumei4 +A donarea de c#tre un ter' a unui uti"a/ cu o !a"oare conta+i"# de ?.000 u.m.$ amorti at 60B4 cA se prime(te un %mprumut neram+ursa+i" pentru ac,i i'ionarea unui ec,ipament %n sum# de ?.000 u.m.4 dA societatea %nc,eie un contract cu o *irm# de pro*i" pentru e&ecutarea unor "ucr#ri de desecare a unui teren. Lucr#ri"e de amena/are sunt *acturate "a ?.000 u.m.$ TDA 2?B. a) lips& echipament la inventar 7 = 1*3 1.000 1+* (00 65+3 *.600 ') imputare (1+1 = 7 1.31+ 35+* 1.100 ((13 51+ c) re!inere din salarii (1* = (1+1 1.6*+ d) donare utilaj 7 = 1*3 (.000 1+*3 3.100 65+1 +00 .ac& s-a dep&#it cota admis& de dona!ii se nregistreaz& >/ 635=((13 e) primire mprumut neram'ursa'il 5*1* = *63 (.000 0) lucr&ri desecare e%ecutate de o 0irm& 7 = (0( (.;60 1** (.000 $"6

((16

;60

?28. E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e con*orm O;<P nr. 3.088=2007 pentru urm#toare"e tran ac'ii=e!enimente. aA acordarea unui a!ans unui antreprenor pentru rea"i area unei construc'ii %n sum# de 6.000 u.m.$ TDA 2?B4 +A "ucrarea este rea"i at# de c#tre antreprenor %n 2 ani. %n primu" an costu" "ucr#ri"or *acturate este de 8.000 u.m.$ TDA 2?B. Costu" tota" a" construc'iei este de 15.000 u.m.4 cA p"ata datoriei c#tre antreprenor dup# re'inerea a!ansu"ui acordat. a) avans acordat antreprenorului 7 = (0( ;.;10 131 +.000 ((16 *.;10 ') lucr&ri 0acturate pt prima perioad& 7 = (0( 6.100 13* 5.000 ((16 *.100 c) lucr&ri 0acturate pt a doua perioad& (*3.000 ) 5.000 =*1.000) 7 = (0( 13* ((16 *(.++0 *1.000 1.++0

d) recep!ie la cost 1*1 = 13* *3.000 e) plat& 0urnizor cu re!inere avans datoria total& = 6.100 : *(.++0 = 1*.0+0 (0( = 7 1*.0+0 131 +.000 ((16 *.;10 5*1* **.*60 ?21. :itua'ia stocuri"or unei societ#'i comercia"e se pre int# ast*e". "a s*9r(itu" anu"ui N !a"ori"e conta+i"e a"e stocuri"or sunt. 301 2 1.700 "ei$ 371 2 500 "ei$ 3?8 2 ?.000 "ei. La s*9r(itu" anu"ui N>" !a"ori"e conta+i"e sunt. materii prime 2 2.000 "ei (i produse *inite 2 ?.800 "ei$ iar !a"ori"e rea"i a+i"e nete sunt. pentru materii prime 2 2.000 "ei (i pentru produse *inite 2 ?.000 "ei. Care sunt %nre0istr#ri"e "a s*9r(itu" anu"ui N>" con*orm O;<P nr. 3.088=2007H a) ?aterii prime: /al realiza'il& net& (1.000) =/al conta'il& (1.000)" se anuleaz& ajustarea pt depreciere e%istent&: 3;* = 3+*( 300 u.m. ') =roduse 0inite: /al realiza'il& net& ((.000) F/al conta'il& ((.500)" se constituie o ajustare pentru depreciere = 500 6+*( = 3;( 500 u.m.

?25. E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e con*orm O;<P nr. 3.088=2007 pentru urm#toare"e tran ac'ii=e!enimente. aA sunt donate produse *inite "a cost standard de 7.000 u.m.$ cost e*ecti! 10.000 u.m.4 +A sunt *o"osite pentru ac'iuni de protoco" produse *inite %n sum# de 700 u.m.4 cA sunt constatate "a in!entariere p"usuri de semi*a+ricate %n !a"oare de 100 u.m.4 dA sunt distruse %n urma unui incendiu produse re idua"e de ?00 u.m. ).ona!ie produse 0inite: 65+1 = 7 *0.000 3(5 ;.000 3(+ *.000 7)=roduse 0inite 0olosite ca ac!iuni de protocol: 613 = 3(5 ;00 c)=lus de semi0a'ricate la inventariere: 3(* = 3** 600 d)=roduse reziduale distruse de incendiu 63* = 3(6 (00

?26. E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e con*orm O;<P nr. 3.088=2007 pentru urm#toare"e tran ac'ii=e!enimente. aA !9n area de m#r*uri "a pre'u" de 2.000 "ei$ TDA 2?B$ %mpreun# cu am+a"a/e de 200 "ei care circu"# pe principiu" restituirii. Costu" de ac,i i'ie a" m#r*uri"or !9ndute este de 1.100 "ei4 +A societ#'ii !9n #toare %i sunt restituite am+a"a/e de 100 "ei. Restu" am+a"a/e"or sunt re'inute de c"ient$ care p"#te(te contra!a"oarea acestora. :e %ncasea # crean'a c"ien'i. a)- v-nzare m&r0uri #i am'alaje (*** = 7 1.6+0 303 1.000 $"<

-.esc&rcare gestiune ') restituire am'alaje c) restul de *00 este re!inut& de client *) pre! de 0acturare am'alaje 1)>/ a0erent am'alaje re!inute 3) ncasare crean!& () desc&rcare gestiune

((13 (*; 603 = 33* (*; = (*** (*; = 30+ (*** = ((13 5*1* = (*** 60+ = 3+*

(+0 100 *.600 *00 *00 1( *1( *00

?27. :ocietatea X ac,i i'ionea # am+a"a/e ast*e". 80 +uc#'i & 100 "ei=+ucat#. Eeoarece 20 +uc#'i sunt deteriorate$ acestea sunt scoase din e!iden'#. 10 +uc#'i sunt !9ndute "a pre'u" de !9n are de 120 "ei=+ucat#$ TDA 2?B. E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e con*orm O;<P nr. 3.088=2007. a) achizi!ie amn'alaje 7 = (0* 6.100 3+* 5.000 ((16 *.100 ') desc&rcare gestiune 60+ = 3+* 1.000 c) v-nzare am'alaje (*** = 7 *.(++ 30+ *.100 ((13 1++ <i 60+ = 3+* *.000

?30. E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e con*orm O;<P nr. 3.088=2007 pentru urm#toare"e tran ac'ii. aA se %ncasea # un a!ans de 1.000 "ei$ TDA 17B$ pentru "i!rarea unor semi*a+ricate4 +A sunt "i!rate semi*a+ricate pe +a # de *actur# "a pre'u" de !9n are de 8.000 "ei$ TDA 2?B. Costu" semi*a+ricate"or este de 3.000 "ei4 cA se %ncasea # crean'a c"ien'i$ re'in9ndu2se a!ansu"4 dA este acordat un a!ans de 2.000 "ei pentru ac,i i'ia unui uti"a/$ TDA 2?B4 eA se ac,i i'ionea # uti"a/u" "a costu" de 3.000 "ei$ TDA 2?B4 *A se p"#te(te datoria c#tre *urni oru" de imo+i"i #ri$ re'in9ndu2se a!ansu". a) ncasare avans 5*1* = 7 *.1(0 (*; *.000 ((13 1(0 ') livr&ri semi0a'ricate (*** = 7 6.100 301 5.000 ((13 *.100 - #i desc&carea gestiunii 3** = 3(* 3.000 c) ncasare crean!& cu re!inere avans 7 = (*** 6.100 (*; *.000 ((13 1(0 5*1* (.;60 d) acordare avans pentru achizi!ia utilajului 7 = (0( 1.(+0 131 1.000 ((16 (+0 - plat& avans (0( = 5*1* 1.(+0 e) achizi!ie utilaj 7 = (0( 3.310 1*3* 3.000 ((16 310 0) plat& 0urnizor cu re!inere avans (0( = 7 3.310 131 1.000 ((16 (+0 5*1* *.1(0 ?31. O societate comercia"# depune ca aport %n natur# "a capita"u" socia" a" unei a"te entit#'i un ec,ipament cu !a"oarea conta+i"# de 8.000 u.m.$ amorti area cumu"at# 2.000 u.m. Da"oarea de aport a *ost sta+i"it# "a 3.800 u.m. :ocietatea este remunerat# cu interese de participare pentru care %ncasea # di!idende %n sum# de ?00 u.m. E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e corespun #toare con*orm O;<P nr. 3.088=2007. a) valoarea conta'il& a imo'iliz&rilor acordate 7 = 1*3* 5.000 1+*3 1.000 $"%

') di0eren!a 3.500 ) 3.000 = 500 c) ncasare dividende

16* 16* = *06+

3.000 500

?32. :e dau urm#toare"e in*orma'ii %n conturi "a s*9r(itu" anu"ui N. c,e"tuie"i cu materii prime 6.000 "ei4 c,e"tuie"i cu sa"arii"e persona"u"ui 1?.000 "ei4 c,e"tuie"i de e&p"oatare pri!ind a/ustarea acti!e"or circu"ante 2.000 "ei4 c,e"tuie"i cu desp#0u+iri$ amen i (i pena"it#'i 3.100 "ei4 c,e"tuie"i pri!ind sconturi"e acordate 1.000 "ei4 pierderi din crean'e (i de+itori di!er(i 11.000 "ei4 pierderi pri!ind in!esti'ii"e *inanciare pe termen scurt cedate 2.?00 "ei4 !enituri pri!ind a/ustarea acti!e"or circu"ante 1.100 "ei. Con*orm O;<P nr. 3.088=2007 care este suma care se !a %nscrie "a tota" c,e"tuie"i de e&p"oatare (i !a"oarea a/ust#rii acti!e"or circu"anteH +4 : : : 2 M4 2 2heltuieli cu materii prime 2heltuieli cu salariile personalului 2heltuieli cu desp&gu'iri" amenzi #i penalit&!i justarea valorii activelor circulante &!t l cheltuieli de e1)l! t re 2heltuieli (ct 65( :ct 6+*() /enituri (ct 35( : ct3+*() 86u*t re - l!rii cti-el!r circul nte (cheltuieli 4 -enituri) +.000 lei *(.000 lei 3.600 lei *6.(00 lei 42.000 lei *6.000 : 1.000 =*+.000 lei *.600 lei 16.400 lei

?33. :ocietatea AL<A e*ectuea # urm#toare"e opera'ii %n cursu" e&erci'iu"ui N. societatea prime(te %n concesiune un teren pe o perioad# de 20 de ani$ pre'u" concesion#rii *iind de 60.000 "ei. Rede!en'a anua"# se ac,it# prin ordin de p"at#4 societatea ac,i i'ionea # un +re!et de in!en'ie "a pre'u" de 10.000 "ei > TDA$ care se ac,it# cu ordin de p"at#. Bre!etu" este prote/at pe o perioad# de 8 ani4 se ac,i i'ionea # un pro0ram in*ormatic "a pre'u" de 10.000 "ei > TDA. Amorti area pro0ramu"ui se rea"i ea # %n 3 ani4 se ac,i i'ionea # un uti"a/ "a pre'u" de cump#rare de 10.000 "ei > TDA 2?B. C,e"tuie"i"e de transport *acturate de un c#r#u( au *ost de 2.000 "ei > TDA 2?B. Amorti area uti"a/u"ui se e*ectuea # "inear %n 10 ani4 societatea ,ot#r#(te construirea %n re0ie proprie a unei ma0a ii$ %n acest scop e*ectuea # urm#toare"e c,e"tuie"i %n e&erci'iu" N. ? consum de materia"e au&i"iare ?.000 "ei4 ? sa"arii ?.880 "ei. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui c"#direa nu este *ina"i at#. societatea %nc,eie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depo it. La s*9r(itu" anu"ui constructoru" *acturea # "ucr#ri"e de in!esti'ii "a !a"oarea de 1.000 "ei > TDA 2?B4 se o+'in din procesu" de produc'ie semi*a+ricate "a costu" de produc'ie e*ecti! de 600 "ei. F"terior se e"i+erea # spre pre"ucrare %n a"te sec'ii semi*a+ricate %n !a"oare de 500 "ei4 se o+'in din procesu" de produc'ie produse *inite "a costu" de ?.000 "ei4 se acord# sa"aria'i"or produse *inite ca p"at# %n natur# %n sum# de 80 "ei4 sunt trans*erate "a ma0a inu" propriu produse *inite %n !a"oare de 300 "ei4 "a in!entariere se constat# un minus de produse *inite de 60 "ei care se imput# 0estionaru"ui "a !a"oarea de 100 "ei p"us TDA. :uma se %ncasea # u"terior %n numerar. E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e con*orm O;<P nr. 3.088=2007. a) *. primire n concesiune teren 105 = *63 +0.000 de'it .: +03+ +0.000 1. nregistrare amortizare 6+** = 1+05 (.000 (+0.000 , 10 ani) 3. redeven!& anual& *63 = 5*1* (.000 ') achizi!ie 'revet inven!ie 7 = (0( 3(.(00 105 60.000 ((16 *(.(00 c) *. achizi!ie program in0ormatic 7 = (0( *1.(00 10+ *0.000 ((16 1.(00 1. nregistrare amortizare 6+** = 1+0+ 3.333 (*0.000 , 3 ani) $"1

d) *. achizi!ie utilaj

7 = (0( 1*3* ((16

*1.(00 *0.000 1.(00 1.(+0 1.000 (+0 *.000 ( *0.000 , *0 ani) (.000 (.550 +.550 3.((0 6.000 *.((0 +00 300 (.000 (1* = 30*,35++ 50 ;"5 300 +0 *1( *00 1( *1(

1. cheltuieli de transport 0acturate de c&r&u#

7 = (0* 61( ((16

3. nregistrare amortizare e) *. cheltuieli cu materiale au%iliare 1. cheltuieli cu salarii 3. cl&dire ne0inalizat& 0) recep!ie lucr&ri e%ecutate

6+** = 1+*3 601* = 301* 6(* = (1* 13* = 311 7 = (0( 1*1 ((16 g) *. o'!inere semi0a'ricate 3(* = 3** 1. eli'erare spre prelucrare 3** = 3(* h) o'!inere produse 0inite 3(5 = 3** j) *. acordare produse 0inite salaria!ilor ca plat& n natur&: 1. desc&rcare gestiune 3** = 3(5 3. nregistrare >/ 635 = ((13 H) trans0er produse 0inite la magazinul propriu 33* = 3(5 l) *. minus la inventar produse 0inite 3** = 3(5 1. imputare gestionar (1+1 = 7 35+* ((13 3. ncasare numerar 53** = (1+1

50 lei

?3?. Pe data de 01.01.N o societate X a semnat un contract de !9n are urmat de pre"uarea %n "easin0 opera'iona" pentru o c"#dire. C"#direa a!ea o !a"oare conta+i"# de 12.000 u.m. Amorti area ca"cu"at# p9n# %n momentu" !9n #rii a *ost de 1.000 u.m. Pre'u" de !9n are este de ?0.000 u.m. C,iria anua"# p"#tit# este de 6.000 u.m. :# se conta+i"i e e opera'ia de "ease2+acG "a societatea X "a data semn#rii contractu"ui$ %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007.

vanz cladire: 461 = 7583 desc gestiune: % = 212 6583 2812 chiria anuala 612 = 401

40.000 12.000 6.000 6.000 8.000

).ac& pre!ul de v-nzare este egal cu valoarea just&" orice c-#tig sau pierdere va 0i recunoscut& imediat" deoarece dac& pre!ul de v-nzare a 0ost sta'ilit la valoarea just&" a avut loc de 0apt o tranzac!ie normal& #i orice c-#tig sau pierdere se recunoa#te imediat: 6.000 lei 281 = 212 *1.000 lei (0.000 lei 5121 C09ti: din tr n, c+ii de le *e7 c; 3(.000 lei 7).ac& pre!ul de v-nzare este mai mic dec-t valoarea just&" orice c-#tig sau pierdere va 0i recunoscut(&) cu e%cep!ia cazului n care pierderea este compensat& prin pl&!i de leasing viitoare cu o valoare su' pre!ul pie!ei" iar pro0itul #i pierderea va 0i am-nat& #i amortizat& propor!ional cu pl&!ile de leasing pe durata estimat& de utilizare a 'unului. 6.000 lei 281 = 212 *1.000 lei (0.000 lei 5121 C09ti: din tr n, c+ii de le *e7 c; 3(.000 lei c).ac& pre!ul de v-nzare este mai mare ca valoarea just&" surplusul reprezent-nd di0eren!a dintre pre!ul de v-nzare #i valoarea just& va 0i am-nat #i amortizat pe durata estimat& de utilizare a 'unului. ?38. Conta+i"i a'i con*orm O;<P nr. 3.088=2007 urm#toare"e opera'ii. aA ac,i i'ionarea a " .000 de ac'iuni proprii "a costu" de ? "ei=ac'iune. Da"oarea nomina"# este de 2 "ei=ac'iune4 +A !9n area a 800 de ac'iuni proprii "a pre'u" de 8 "ei=ac'iune4 cA anu"area a 300 de ac'iuni proprii4 dA !9n area a 200 de ac'iuni "a pre'u" de 3 "ei=ac'iune. ach actiuni *0;* = 5*1* (.000 (*.000 act 6 () vanz actiuni (6* = 7 1.500 (500act65) $$0

anulare act: vanz

*0;* *(* 7 = *0;* *0*1 *(; 7 = *0;* (6* *(;

1.000 (500 act6 () 500 *.100 (300%() 600 (300%1) 600 (300%1) +00 (100%() 600 (100%3) 100

?31. Conta+i"i a'i con*orm O;<P nr. 3.088=2007 urm#toare"e opera'ii. aA se emit " .000 de ac'iuni "a pre'u" de emisiune de ? "ei pe ac'iune$ !a"oarea nomina"# 3 "ei pe ac'iune. :e %ncasea # contra!a"oarea ac'iuni"or4 +A se emit " .000 de o+"i0a'iuni "a !a"oarea nomina"# de 5 "ei pe o+"i0a'iune. Rata anua"# a do+9n ii este de 10B. Eurata %mprumutu"ui este de 1 ani. %mprumutu" (i do+9n i"e a*erente se p"#tesc peste 1 ani4 cA sunt r#scump#rate 100 de ac'iuni proprii "a pre'u" de 8 "ei pe ac'iune$ care sunt anu"ate4 dA sunt r#scump#rate 100 de ac'iuni proprii "a pre'u" de 2 "ei pe ac'iune$ care sunt anu"ate. a) *) emitere ac!iuni (56 = 7 (.000 *0** 3.000 *0(* *.000 1) ncasare mprumut 5*1* = (56 (.000 #i trans0erare capital nev&rsat n capital v&rsat *0** = *0*1 3.000 ') emitere mprumut din emisiunea de o'liga!iuni (6* = *6* 3.000 c) *) r&scump&rare ac!iuni *0;* = (61 500 (*00 ac! 65) 1) anulare ac!iuni 7 = *0;* 500 *0*1 300 (*00 ac! 63) *(; 100 d) *) r&scump&rare *00 ac!61=100 *0;* = (61 100 1) anulare ac!iuni proprii *0*1 = 7 300 *0;* 100 *(* *00

?35. Conta+i"i a'i con*orm O;<P nr. 3.088=2007 urm#toare"e opera'ii. aA produse *inite acordate su+ *orm# de dona'ie. E!iden'a produse"or *inite se 'ine "a cost e*ecti!. Costu" e*ecti! a" produse"or *inite este de 80.000 u.m.$ TDA 2?B4 +A "ipsa "a in!entar a unui ec,ipament cu !a"oarea de 7.000 u.m.$ amorti at 50B$ care este imputat unui sa"ariat "a pre'u" de 3.000 u.m.$ TDA 2?B. Imputa'ia se re'ine din sa"ariu4 cA donarea de c#tre un ter' a unui uti"a/ %n !a"oare de 20.000 u.m.$ amorti at 60B. a) produse 0inite acordate su' 0orm& de dona!ie 65+1 = 3(5 50.000 .ac& cheltuiala este nededucti'il& se colecteaz& si >/ 635 = ((13 *1.000 ') *) lips& echipament la inventar 7 = 1*3* ;.000 1+*3 6.300 (;.0006307) 65+3 1.300 1) imputare salariat (1+1 = 7 3.310 35+* 3.000 ((13 310 - re!inere imputa!ie din salariu (1* = (1+1 3.310 c) dona!ie utilaj 7 = 1*3* 10.000 1+*3 *6.000 (+07610.000) 65+1 (.000 .ac& cheltuiala este nededucti'il& se colecteaz& si >/ : 635 = ((13 ;60 lei

?36. La %nceputu" "unii iunie$ %ntreprinderea X de'ine %n stoc sortimentu" de mar*# A %n cantitate de 200 +uc#'i "a costu" de ?0 "ei=+uc$ %n cursu" "unii au "oc urm#toare"e opera'ii. ac,i i'ia de mar*# A$ 300 +uc#'i "a costu" de ?8 "ei=+uc.$ ra+at 10B$ TDA 2?B @*acturaA4 !9n area de mar*# A$ 280 +uc#'i "a pre'u" de 58 "ei=+uc.$ TDA 2?B @*acturaA4

$$"

ac,i i'ia de mar*# A$ ?00 +uc#'i "a costu" de 80 "ei=+uc.$ TDA 2?B @*acturaA. P"ata se *ace pe "oc (i se +ene*icia # de un scont de decontare de 8B4 !9n area de m#r*uri A$ 380 +uc#'i "a pre'u" de 60 "ei=+uc.$ remi # ?B$ TDA 2?B. %ncasarea se *ace pe "oc (i se acord# un scont de decontare de 8B. :# se conta+i"i e e opera'ii"e de mai sus con*orm O;<P nr. 3.088=2007 (i s# se ca"cu"e e so"du" *ina" a" contu"ui J;#r*uriK (tiind c# ie(iri"e din stoc se e!a"uea # prin procedeu" <I<O. . <$ 8est <old a) 0actura =re! de cump&rare - 8a'at *076*3.500 =2ost de achizi!ie :>/ 1(76*1.*50 =>otal 2ost de achizi!ie unitar = a) achizi!ie m&r0uri 33* 100 'uc6(0 = +.000 lei 300 'uc6(0"5 = *1.*50 lei 150 'uc6(0"5 = *0.*15 lei (00 'uc650 = 10.000 lei 300 'uc650 = *5.000 lei 300 'uc6(5=*3.500 *.350 *1.*50 1.;*6 *5.066 2 100 'uc6(0 = +.000 lei 50 'uc6(0"5 = 1.015 lei 150 'uc6(0"5 = *0.*15 lei *00 'uc650 = 5.000 lei

"$."50 = &0(5 300buc

7 = (0* *5.066 33* *1.*50 ((16 1.;*6 ') v-nzare m&r0uri (*** = 7 13.150 303 *+.350 (150 'uc635) ((13 (.500 - desc&rcare gestiune D$DA: 100 'uc6(0 : 50 'uc6(0"5 = *0.015 lei: 603 = 33* *0.015 lei c) achizi!ie m&r0uri- 0actura =re! de cump&rare (00 'uc650=10.000 - <cont 57610.000 *.000 =/aloare net& 0inanciar& *;.000 :>/ 1(76*;.000 (.560 =>otal 13.560 - achizitie: 7 = (0* 1(.+00 33* 10.000 ((16 (.+00 - conta'ilizare scont (0* = 363 *.000 - plata 0urnizorului (0* = 5*1* 1(.+00 d) v-nzare m&r0uri - 0actura =re! de v-nzare 350 'uc6+0=1+.000 lei -8emiz& (761+.000 -*.*10 lei =/al net& comercial& 16.++0 lei - <cont 57616.++0 -*.3(( lei =/aloare net& 0inanciar& 15.536 lei :>/ 1(7615.536 lei 6.*1+"6( lei =>otal 3*.66("6( lei - achizitie: (*** = 7 33.33*"1 303 16.++0 ((13 6.(5*"1 - conta'ilizarea scontului: 663 = (*** *.3(( - desc&rcare gestiune D$DA: 150 'uc6(0"5:*00'uc650 = *5.*15 lei: 603 = 33* *5.*15 lei - ncasare crean!& 5*1* = (*** 33.33*"1

?37. Conta+i"i a'i con*orm O;<P nr. 3.088=2007 urm#toare"e tran ac'ii= e!enimente. aA +A cA dA se casea # un mi/"oc de transport comp"et amorti at a c#rui !a"oare conta+i"# este de 11.000 u.m.4 de mem+rarea este rea"i at# de o *irm# specia"i at# care emite o *actur# de 600 u.m.$ TDA 2?B4 se p"#te(te datoria *a'# de *irma specia"i at# cu un e*ect de comer'4 ca urmare a de mem+r#rii se recuperea # materia"e au&i"iare de 8.000 u.m. (i piese de sc,im+ de 2.000 u.m.4 $$$

eA piese"e de sc,im+ recuperate sunt uti"i ate pentru repararea a"tui mi/"oc de transport. a4 casare mi+loc !e transport complet amorti*at "6.000 lei $%" 5 $"33 "6.000 lei 74 !e*mem7rare 11$ lei ' 5 &0" 11$ lei %00 lei 6$% "1$ lei &&$6 c4 plat# cu efect comercial 15$ lei &0" 5 &03 11$ lei !4 recuperare materiale au2iliare i piese !e schim7 <.000 lei ' 5 <5%% <.000 lei 5.000 lei 30$" $.000 lei 30$& e4 utili*are piese !e schim7 $.000 lei 60$& 5 30$& $.000 lei ??0. Pe 01.05.N$ o societate a semnat un contract de "ease2+acG pentru un uti"a/$ %n urm#toare"e condi'ii. pre' de !9n are ?2.151 u.m.$ durata contractu"ui de %nc,iriere ? ani$ c,iria trimestria"# 3.800 u.m. La s*9r(itu" perioadei de "oca'ie$ societatea !a rede!eni proprietara +unu"ui. La data !9n #rii$ uti"a/u" a!ea o !a"oare conta+i"# net# de 3?.000 u.m. Rata imp"icit# a do+9n ii este 3$88B. :# se conta+i"i e e opera'ia de "ease2+acG "a aceast# societate$ "a data semn#rii contractu"ui$ %n con*ormitate cu O;<P nr. 3.088=2007. %ntocmi'i ta+"ou" de ram+ursare a datoriei.

Re o"!are. 1.:ac# societatea va re!eveni proprietara 7unului( re*ult# c# leasingul e clasificat !rept leasing financiar 2.:ac# o tran*acie !e vDn*are i !e lease7acM are ca re*ultat un leasing financiar( orice surplus repre*entDn! !iferena !intre suma re*ultat# !in vDn*are i valoarea conta7il# nu va fi recunoscut ime!iat ca venit ,n situaiile financiare ale vDn*#torului locatar ci amDnat i amorti*at pe !urata contractului !e leasing. 3.:iferena !intre &$."<" N 3&.000 5 %."<" este amDnat# i amorti*at# pe & ani aAAa semnarea contractului: &$."<" lei 8121 5 213 3&.000 lei 115 %."<" lei +AFmorti*area pe !urata contractului !e leasing: 5"0 lei 115 5 8121 5"0 lei %."<": & ani 5 $.0&$( <5 lei pe an: "$ 5 "<0( $ lei pe lun# 2 3 luni 5 5"0 pe trimestru.
??1. E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e con*orm O;<P nr. 3.088=2007 pentru urm#toare"e tran ac'ii=e!enimente. aA sunt emise " .000 de o+"i0a'iuni "a pre'u" de emisiune de 7 u.m. pe o+"i0a'iune$ !a"oarea nomina"# 10 u.m. pe o+"i0a'iune$ durata %mprumutu"ui 8 ani$ rata do+9n ii anua"# 10B. Eo+9nda se p"#te(te "a s*9r(itu" *iec#rui an4 +A dup# 2 ani sunt r#scump#rate 280 de o+"i0a'iuni "a pre'u" de 11 u.m. pe o+"i0a'iune$ care se anu"ea #4 cA dup# 3 ani sunt r#scump#rate 280 de o+"i0a'iuni "a pre'u" de 6 u.m. pe o+"i0a'iune$ care se anu"ea #4 dA "a scaden'# se ram+ursea # restu" o+"i0a'iuni"or. a4 emitere o7ligaiuni "0.000 lei ' 5 "6" "0.000 lei 1.000 lei &6" ".000 lei "61 a4 r#scump#rare o7ligaiuni $.<50 lei 506 5 5"$" $.<50 lei 3$50 o7ligC""4 74 anulare o7ligaiuni $.<50 lei ' 5 506 $.<50 lei $.500 lei 3$50 "6" o7ligC"04 $50 lei 66&$ c4 r#scump#rare o7ligaiuni $.000 lei 506 5 5"$" $.000 lei 3$50 o7ligC%4 !4 anulare o7ligaiuni $.500 lei 3$50 "6" 5 ' $.500 lei o7ligC"04 506 $.000 lei $$3

<6&$ e4 ram7ursare rest 5.000 lei "6" 5 5"$"

500 lei 5.000 lei 3500 o7ligC"04

??2. :e dau urm#toare"e in*orma'ii @%n "eiA. Ru"a/ de+itor c"ien'i @inc"usi! TDAA 77.7104 c,e"tuie"i cu amorti area 13.8104 materii prime @so"d ini'ia"A ?.1004 ie(iri de produse *inite "a cost de produc'ie 58.6004 su+!en'ii din e&p"oatare a*erente ci*rei de a*aceri ?.5004 !enituri din sconturi primite 8.3004 c,e"tuie"i cu impo itu" pe pro*it 2.5104 ac,i i'ii de materii prime 23.680 @e&c"usi! TDAA4 o+'inerea de produse *inite "a cost de produc'ie 61.?004 c,e"tuie"i cu a/ustarea pentru deprecierea tit"uri"or de p"asament 1.6004 materii prime @so"d *ina"A 8.3204 datorii sa"aria"e @so"d ini'ia"A 1.1004 sa"arii p"#tite 17.6004 c,e"tuie"i cu ser!icii"e prestate de ter'i 2.3504 datorii sa"aria"e @so"d *ina"A 8.000. Ca"cu"a'i ci*ra de a*aceri net# (i re u"tatu" din e&p"oatare con*orm O;<P nr. 3.088=2007.

Re o"!are.
- inregistrare venituri - nregistrare amortizare # SI 4.100 13.+50 (** = 7 30G ((13 6+** = 1+* 301 C ;;.;60 +0.;63"6 *+.;;1"( *3.5*0

G= (.*00: 13.+50- 5.310 = 11.630 S" 5.320 - consum materii prime 60* = 30* 11.630 - desc&rcare gestiune produse 0inite v-ndute 3** = 3(5 35.+00 - su'ven!ii a0erente e%ploata&rii 5*1* = 3(** (.300 - sconturi primite (0* = 363 5.300 - impozit pe pro0it 6;* = ((* 1.3*0 - achizi!ie materii prime 7 = (0* 1;.53( 30* 13.+50 ((16 5.31( - o'!inere produse 0inite 3(5 = 3** +*.(00 - nregistrare depreciere titluri de plasament 6+6( = 5;* *.+00 - nregistrare servicii prestate de ter!i 61+ = (0* 1.330 - plat& salarii (1* = 5*1* *;.+00 # =l&!i = *;.+00 S" 5.000 - <alarii datorate = 5.000 : *;.+00 ) 6.*000 = *+.300 lei: # 711 C 35.+00 S"C 5.600 : : 2 : : : 2 +*.(00 +(.000 lei 5.600 lei (.300 lei 94.300 lei *3.5*0 lei 11.630 lei 1.330 lei *+.300 lei 57.210 lei 6(* = (1* *+.300 421 SI C 6.100

l4 Irupa 30 /aria!ia stocurilor (<D2 ) /enituri din su'ven!ii a0erente ci0rei de e%ploatare (ct 3(**) &!t l -enituri de e1)l! t re m4 2heltuieli cu amortizarea 2heltuieli cu materii prime 2heltuieli cu serviciile e%ecutate de ter!i 2heltuieli cu salariile &!t l cheltuieli de e1)l! t re

5e,ult tul din e1)l! t re = /enituri de e%ploatare ) 2heltuieli de e%ploatare = ;(.300 lei ) 53.1*0 lei = 37.090 lei Ci3r de 3 ceri net< = grupa 30 (+0.;63"6 lei) : ct 3(** ((.300 lei) = 85.667.6 lei $$&

??3. :e dau urm#toare"e in*orma'ii @%n "eiA. Denituri din su+!en'ii de e&p"oatare 18.800 @din care 7.800 pentru ci*ra de a*aceri$ iar restu" pentru c,e"tuie"i"e cu do+9ndaA4 c,e"tuie"i cu amorti area 11.2004 !enituri din e&p"oatare pri!ind pro!i ioane"e 8.2004 produse *inite @so"d ini'ia"A 8.8004 m#r*uri @so"d ini'ia"A 2.5004 c,e"tuie"i cu sconturi"e acordate 6.1004 ac,i i'ii de m#r*uri ?1.8004 c,e"tuie"i cu te"ecomunica'ii"e 5.6004 !enituri din !9n area produse"or *inite "a pre' de !9n are de 108.0004 c,e"tuie"i cu do+9n i"e 1.1004 produse *inite @so"d *ina"A 3.5004 !enituri din prest#ri de ser!icii 1?.5004 m#r*uri @so"d *ina"A ?.1004 !a"oarea conta+i"# +rut# a acti!e"or cedate ?8.0004 !enituri din cedarea acti!e"or 21.8004 amorti area cumu"at# a imo+i"i #ri"or cedate 15.000$ !enituri din !9n area m#r*uri"or 10.000. Care este !a"oarea ci*rei de a*aceri nete (i a re u"tatu"ui din e&p"oatare con*orm O;<P nr. 3.088=2007H

Re o"!are.
a4 su7venii !e e2ploatare "5.500 lei 5"$" 5 ' <&"" <&"% $%" <%"$ &""" &0" &0" <0" 3&5 "6%$ "5.500 lei 1.500 lei 6.000 lei "".$00 lei 5.$00 lei %."00 lei &".500 lei <.%00 lei "05.000 lei "06.%00 lei 6.600 lei

74 ,nregistrare amorti*are "".$00 lei 6%"" 5 c4 reluare provi*ioane 5.$00 lei "5" 5 !4 acor!are sconturi %."00 lei 66< 5 e4 achi*iie m#rfuri &".500 lei 3<" 5 f4 ,nregistrare cheltuieli cu telecomunicaiile <.%00 lei 6$6 5 f4 vDn*are pro!use finite "05.000 lei &"" 5 g4 !esc#rcare gestiune pro!use finite "06.%00 lei <"" 5 h4 ,nregistrare !o7Dn*i 6.600 lei 666 5 +4 E 3?8 C :I 8.800 "06.%00 :< 3.500 )I 6 -7inere N :esc#rcare gest 5 )/ 5.500 6 -7inere N "06.%00 5 3.<00 -7inere 5 "05.000 "05.000 lei 3&5 5 M4 prest#ri servicii terilor "&.<00 lei &""" 5 l4 !esc#rcare gestiune m#rfuri vDn!ute E 351 C :I 2.500 &".500 :< ?.100 )I 6 Fchi*iie N :esc#rcare gest 5 )/ 6 &".500 N :esc#rcare gest 5 &."00 :esc#care gest 5 &0."00 &0."00 lei 60< 5 m4 venituri !in ce!area activelor $".500 lei &6" 5 n4 !esc#rcare gestiune active vDn!ute &5.000 lei ' 5 "<.000 lei $%" $%.000 lei 65%3 n4 6 Eenituri !in prest#ri servicii Eenituri !in vDn*#ri !e pro!use finite

<"" <0&

"05.000 lei "&.<00 lei

3<" <5%3 $XX

&0."00 lei $".500 lei &5.000 lei

"&.<00 lei "05.000 lei $$5

6 6 C o4 6 6 6 C

Eariaia stocurilor 3)/: 4 Eenituri !in su7venii aferente cifrei !e afaceri Flte venituri !in e2ploatare 3<5%34 Tota" !enituri de e&p"oatare Cheltuieli cu amorti*area Cheltuieli cu telecomunicaiile Cheltuieli cu m#rfurile Cheltuieli cu ce!area activelor F+ust#ri privin! provi*ioanele 3Eenituri !in reluarea provi*ioanelor4 Tota" c,e"tuie"i de e&p"oatare

".%00 lei 1.500 lei $".500 lei 182.800 "ei "".$00 lei <.%00 lei &0."00 lei $%.000 lei 5.$00 lei 61.700 "ei

Re u"tatu" din e&p"oatare 5 Eenituri !e e2ploatare N Cheltuieli !e e2ploatare 5 "5$.500 lei N %".100 lei 5 50.100 "ei Ci*ra de a*aceri net# 5 ct <0& 3"&.<00 lei4 6 ct <0" 3"05.000 lei46 ct <&"" 31.500 lei4 5 127.200 "ei

???. O societate pre int# %n contu" de re u"tate dup# natur# urm#toare"e in*orma'ii. !enituri din !9n #ri 10.000 u.m.$ !enituri din produc'ia stocat# 10.000 u.m.$ c,e"tuie"i cu materii prime 20.000 u.m.$ c,e"tuie"i cu sa"arii 18.000 u.m.$ c,e"tuie"i cu amorti area 10.000 u.m.$ c,e"tuie"i cu com+usti+i" (i ener0ie 8.000 u.m. <irma are un mana0er care are sa"ariu" de 2.000 u.m. (i 13 sa"aria'i cu sa"arii e0a"e. 7 sa"aria'i pentru acti!itatea de produc'ie$ 2 sa"aria'i pentru acti!itatea de distri+u'ie si 2 sa"aria'i pentru ser!icii"e administrati!e$ %n ceea ce pri!e(te amorti area$ 50B este pentru produc'ie$ 20B este pentru distri+u'ie (i 10B este pentru administra'ie. Ein c,e"tuie"i"e cu com+usti+i" (i ener0ie$ ?.000 u.m. sunt pentru produc'ie$ 800 u.m. sunt pentru administra'ie (i 800 u.m. sunt pentru distri+u'ie. Intocmi'i contu" de re u"tate cu c"asi*icarea pe *unc'ii.

CPP !up# !estinaie 9r crt @lemente ". Ci*ra de a*aceri net# $. Costu" +unuri"or !9ndute (i a" ser!icii"or prestate @3>?>8A 3. Cheltuielile activit#ii !e 7a*# 3$0.000 mat prime61.000 sal 6<.000 amorti* 6 &.000 com7usti7il4 &. Cheltuielile seciilor au2iliare 5. Cheltuielile in!irecte !e pro!ucie 1. Re u"tatu" +rut a*erent ci*rei de a*aceri nete @122A <. Cheltuielile !e !esfacere 3$.000 sal 6$.000 amorti* 6 500 com7usti7il %. Cheltuielile generale !e a!ministraie 3$.000 sal 6".000 amorti* 6 500 !istri7uie4 1. Flte venituri !in e2ploatare 3venituri !in pro!ucia stocat#4 10. Re u"tatu" din e&p"oatare @12526>7A

)ume 10.000 ?0.000 &0.000

20.000 &.500 3.500 "0.000 22.000

??8. :e cunosc urm#toare"e in*orma'ii despre costuri"e si stocuri"e societ#'ii AL<A pentru e&erci'iu" N. c,e"tuie"i sa"aria"e directe 10.000 u.m.4 c,e"tuie"i sa"aria"e indirecte 28.000 u.m.4 sa"arii"e mana0eri"or 20.000 u.m.4 ac,i i'ii de materii prime 128.000 u.m.4 c,e"tuie"i de %ntre'inere a ec,ipamente"or 8.000 u.m.4 c,e"tuie"i cu pu+"icitatea 30.000 u.m.4 c,irii (i asi0ur#ri pentru *a+ric# 10.000 u.m.4 c,e"tuie"i materia"e indirecte 10.000 u.m.4 $$6

c,e"tuie"i cu amorti area insta"a'ii"or 18.000 u.m.4 stoc ini'ia" de materii prime 8.000 u.m.4 so"d *ina" 18.000 u.m.4 stoc ini'ia" a" produc'iei %n curs 28.000 u.m.4 so"d *ina" 20.000 u.m.4 stoc ini'ia" de produse *inite 30.000 u.m.4 so"d *ina" ?0.000 u.m. 1. %ntocmi'i *oaia de ca"cu" a" costu"ui de produc'ie pentru produse"e *inite o+'inute %n cursu" perioadei. 2. Ltiind c# !enituri"e din !9n area produse"or *inite sunt de ?00.000 u.m.$ %ntocmi'i contu" de pro*it (i pierdere dup# *unc'ii pentru e&erci'iu" N. re*olvare : 30" .aterii prime C )I 5.000 "$5.000 )/ "5.000 Fchi*iii materii prime: Consum materii prime: 30"5&0" 60"530" "$5.000 5.0006"$5.000 "5.0005118.000

: 3&5 Pro!use finite C )I 30.000 $35.000 3o7inere4 )/ &0.000 -7inere pro!use finite: :esc#rcare gestiune 3&55<""$35.000 <""53&5 C 30.0006$35.000 &0.0005228.000

: 33" Pro!ucie ,n curs )I $5.000

)/ $0.000 Fnulare pro!ucie ,n curs <""533"$5.000 Constatare stoc final 33"5<""$0.000 : <"" Eariaia stocurilor C $5.000 $35.000 3o7inere pro!use4 $$5.000 $0.000 3constatare 3!esc#rcare stoc final gestiune4 )/C 5.000 6 5 6 6 6 5 9r crt ". $. 3. Consum materii prime )alarii !irecte Botal cheltuieli !irecte Costuri in!irecte varia7ile 3$5.000 salarii6"0.000 materiale !irecte4 Costuri in!irecte fi2e 35.000 ,ntreinere echip 6"5.000 amorti*4 Pro!ucie neterminat# la ,nceputul perioa!ei Pro!ucie neterminat# la sfDritul perioa!ei Cost produc'ie @lemente Ci*ra de a*aceri net# Costu" +unuri"or !9ndute (i a" ser!icii"or prestate @3>?>8A Cheltuielile activit#ii !e 7a*# materii prime ""5.000 60.000 "<5.000 35.000 $0.000 $5.000 $0.000 238.000 )ume ?00.000 230.000 "<5.000 ""5.000 $$<

&. 5. 1. <. %. 1. 10.

salarii !irecte Cheltuielile seciilor au2iliare Cheltuielile in!irecte !e pro!ucie varia7ile fi2e Re u"tatu" +rut a*erent ci*rei de a*aceri nete @122A Cheltuielile !e !esfacere pu7licitate Cheltuielile generale !e a!ministraie sal managerilor chirii i asigur#ri fa7ric# Flte venituri !in e2ploatare 3venituri !in pro!ucia stocat#4 Re u"tatu" din e&p"oatare @12526>7A

60.000 55.000 35.000 $0.000 150.000 30.000 30.000 30.000 $0.000 "0.000 5.000 118.000

??1. Conta+i"u" societ#'ii ABC a demisionat$ iar contu" de pro*it (i pierdere urm#tor a ,ost ntocmit de noul contabil, care are mai %u#in e$%erien#. Eispune'i de urm#toare"e in*orma'ii re*eritoare "a aceast# societate. Dan ari...........................................................?80.000 :a"arii de productie indirecte....................... 12.000 Fti"itati..............................................................18.000 :a"arii de productie directe............................70.000 Amorti ari ec,ipamente de productie..........21.000 ;aterii prime ac,i itionate...........................187.000 Amorti area ec,ipamentu"ui de !an are......16.000 Asi0urare...........................................................?.000 C,iria pentru *a+rica.........................................80.000 :a"arii pt. distri+utie si administratie..............32.000 Costuri de pu+"icitate ......................................58.000 Pierdere .............................................................21.000 P9n# %n pre ent$ *irma a a!ut pro*it %n *iecare perioad#$ moti! pentru care se cere s# !eri*ica'i modu" de %ntocmire a contu"ui de pro*it (i pierdere @dup# *unc'ii (i dup# natur#A. In*orma'ii sup"imentare. aA 10B dintre uti"it#'i (i 58 B din asi0urare sunt pentru *a+ric#$ restu" sunt pentru acti!it#'i administrati!e (i de distri+u'ie4 +A stocuri"e se pre int# ast*e". In*orma'ii :toc de materii prime :toc de produc'ie %n curs de e&ecu'ie :toc de produse *inite cA o parte de 60B din c,irie corespunde produc'iei. E&p"ica'i erori"e identi*icate %n CPP pre entat. 01.01 31.12 6.000 25.000 11.000 21.000 ?0.000 10.000

Ge*olvare:
aA E )i %.000 "51.000 301 )f $<.000 Fchi*iie materii prime ,n valoare !e "51.000 3preluat !in contul !e profit i pier!ere4: "51.000 lei 301 5 ?01 "51.000 lei :in contul 30" re*ult# un consum !e: %.000 6 "51.000 N $<.000 5 "&0.000 lei( ,nregistrat: "&0.000 lei 101 5 301 "&0.000 lei Eroare 1. -n contu" de pro*it (i pierdere nu *i0urea # ac,i i'ii materii prime ci C,e"tuie"i cu materii prime 1?0.000 "ei $$% C

+A Fnulare sol! iniial pro!ucie ,n curs: "6.000 lei 511 5 331 "6.000 lei Constatare sol! final pro!ucie ,n curs $".000 lei 331 5 511 $".000 lei cA E 3?8 C )i &0.000 303.000 )f 60.000 Calculul costului !e pro!ucie al pro!uselor finite o7inute: Consum materii prime "&0.000 6 )alarii !irecte 10.000 6 Fmorti*are echipament pro!ucie $".000 6 Flte cheltuieli legate !e pro!ucie 5$.000 360 ' 2 "5.000 6 <5 ' 2 &.000 6 %0 ' 2 50.0004 C Cost de produc'ie a" produse"or *inite o+'inute 303.000 Unregistrarea costului !e pro!ucie: 303.000 lei 3?8 5 511 303.000 lei :in contul 3&5 re*ult# costul 7unurilor vDn!ute 3!esc#rcarea gestiunii4 5 &0.000 6 303.000 N 60.000 5 $%3.000 lei( ,nregistrate: $%5.000 lei 511 5 3?8 $%5.000 lei E "6.000 $%3.000 )ituaia ,n contul <"": 511 $".000 303.000 )fc $5.000 C

Eroare 2. -n contu" de pro*it (i pierdere tre+uia s# *i0ure e Daria'ia stocuri"or$ so"d creditor 28.000 "ei ??5. O societate a ac,i i'ionat "a 01.05.N un uti"a/ cu un pre' de ac,i i'ie de 70.000 u.m.4 costuri"e de punere %n *unc'iune sunt de 18.000 u.m. :e estimea # o durat# de amorti are de 8 ani$ o !a"oare re idua"# de 8.000 u.m. (i un mod "inear de amorti are. La 31.12.N>1 e&ist# indicii c# acti!u" este depreciat (i se e*ectuea # testu" de depreciere. :e estimea # o !a"oare /ust# de 51.000 u.m.$ costuri"e estimate de !9n are sunt de 2.000 u.m.$ iar !a"oarea de uti"itate estimat# este de 53.000 u.m. E*ectua'i testu" de depreciere con*orm IA: 31 JEeprecierea acti!e"orK.

Cost 5 10.0006"5.000 5 "05.000 u.m. Ealoare amorti*a7il# 5 "05.000 N 5.000 5 "00.000 u.m. "00.000 Fmorti*are anual# 5 5 $0.000 u.m. 5ani 6 ="0.000 u.m. Fmorti*are95 $0.000C "$ Fmorti*are96"5 $0.000 u.m. Fmorti*are cumulat# 5 30.000 u.m. a4 anulare amorti*are cumulat# 30.000 u.m. $%" 5 $"3 30.000 u.m. 74 valoare recupera7il# 5 ma2 3Ealoarea +ust# minus cheltuielile cu ce!area8valoarea !e utilitate4 5 ma2 3<&.000( <3.0004 5 <&.000 u.m. valoarea recupera7il# 3<&.000 u.m.4 _ valoarea r#mas# 3<5.000 u.m.4 Pier!ere !in !epreciere5 ".000 u.m. ".000 u.m. 6%"3 5 $"3 ".000 u.m. : Cost "05.000 $"3 C 30.000 )/ <5.000 3val r#mas#4

$$1

??6. O societate a ac,i i'ionat "a 01.05.N un uti"a/ cu un pre' de ac,i i'ie de 70.000 u.m.4 costuri"e de punere %n *unc'iune sunt de 18.000 u.m. :e estimea # o durat# de amorti are de 8 ani$ o !a"oare re idua"# de 8.000 u.m. si un mod "inear de amorti are. La 31.12.N>1 se ree!a"uea # acti!u" "a !a"oarea /ust# de 110.000 u.m. :# se conta+i"i e e ree!a"uarea prin procedeu" ree!a"u#rii !a"orii nete si s# se ca"cu"e e amorti area pentru e&erci'iu" N>2$ con*orm I A: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK.

Cost 5 10.0006"5.000 5 "05.000 u.m. Ealoare amorti*a7il# 5 "05.000 N 5.000 5 "00.000 u.m. "00.000 Fmorti*are anual# 5 5 $0.000 u.m. 5ani 6 ="0.000 u.m. Fmorti*are95 $0.000C "$ Fmorti*are96"5 $0.000 u.m. Fmorti*are cumulat# 5 30.000 u.m. a4 anulare amorti*are cumulat#: $%" 5 $"3 30.000 u.m. 74 !iferen# po*itiv# !in reevaluare 5 ""0.000 <5.000 5 35.000: $"3 5 "05 c4 Fmorti*are96$5 ""0.000 =36.666 u.m. 3ani C 30.000 )/ ""0.000 3val +ust#4 35.000 u.m.

: $"3 Cost "05.000 Eal r#mas# <5.000 :if po* 30.000

??7. O societate a ac,i i'ionat "a 01.05.N un uti"a/ cu un pre' de ac,i i'ie de 70.000 u.m.4 costuri"e de punere %n *unc'iune sunt de 18.000 u.m. :e estimea # o durat# de amorti are de 8 ani$ o !a"oare re idua"# de 8.000 u.m. (i un mod "inear de amorti are. La 31.12.N>1 se ree!a"uea # acti!u" "a !a"oarea /ust# de 52.000 u.m. Comenta'i e*ecte"e ree!a"u#rii con*orm IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK.

Re o"!ari. Cost 5 10.0006"5.000 5 "05.000 u.m. Ealoare amorti*a7il# 5 "05.000 N 5.000 5 "00.000 u.m. "00.000 Fmorti*are anual# 5 5 $0.000 u.m. 5ani 6 ="0.000 u.m. Fmorti*are95 $0.000C "$ Fmorti*are96"5 $0.000 u.m. Fmorti*are cumulat# 5 30.000 u.m. a4 anulare amorti*are cumulat# : $%" 5 $"3 74 !iferen# negativ# !in reevaluare 5 <$.000 <5.000 5 3.000: 6%"3 5 $"3 : Cost "05.000 $"3 C 30.000 )/ <5.000 3val r#mas#4

30.000 u.m. 3.000 u.m.

?80. O societate ac,i i'ionea # "a 01.01.N un uti"a/ "a un cost de ac,i i'ie de 11.000 u.m. pentru care se estimea # o durat# de uti"i are de 8 ani$ o !a"oare re idua"# de 1.000 u.m. (i un mod de amorti are "inear$ %n e&erci'iu" N>" se estimea # o durat# de uti"i are mai mare cu un an (i o !a"oare re idua"# de 800 u.m. La %nceputu" e&erci'iu"ui N>2 se e*ec2 tuea # moderni #ri %n sum# de 2.000 u.m. care conduc "a reducerea consumu"ui de ener0ie cu 10B. Ca"cu"a'i amorti area pentru durata de !ia'# a acti!u"ui con*orm IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK. $30

Re o"!are. Cost 0".0".9 5 "6.000 u.m. Ealoare amorti*a7il# 5 "6.000 N ".000 5 "5.000 u.m. "5.000 Fmorti*are anual# 5 5 3.000 u.m. 5ani Fmorti*are95 3.000 u.m. a4 anulare amorti*are cumulat#: $%" 5 $"3 3.000 u.m. 74 96" Ealoare amorti*a7il# 5 "3.000 N 500 5 "$.500 u.m. "$.500 Fmorti*are anual# 5 5 $.500 u.m. 3& ani r#mai plus un an4 5ani c4 anulare amorti*are: $%" 5 $"3 $.500 u.m. : Cost $"3 "6.000 C 3.000 3anulare4 $.500 3anulare4

EG sf 9 "3.000 EG sf 96" "0.500 $.000 )/ "$.500 3val r#mas#4 !4 ,n 96$ ,nregistrare mo!erni*are: $"3 5 &0& Ealoare amorti*are : "$.500 500 5 "$.000 u.m. "$.000 Fmorti*are anual# 5 5 3.000 u.m. &ani $.500 u.m.

?81. O societate ac,i i'ionea # "a 01.01.N un uti"a/ "a un cost de ac,i i'ie de 11.000 u.m. pentru care se estimea # o durat# de uti"i are de 8 ani$ o !a"oare re idua"# de 1.000 u.m. si un mod de amorti are "inear. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N>" acesta se ree!a"uea # "a !a"oarea /ust# de 12.000 u.m. %n e&erci'iu" N>2 se reestimea # !a"oarea re idua"# "a 1.800 u.m.$ iar %n N>3 se pre"un0e(te durata de amorti are cu un an. Ca"cu"a'i amorti area pentru durata de !ia'# a acti!u"ui con*orm IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK.

Re o"!are. : $"3 C Cost "6.000 6.000 3anulare4 EG sf 96" "0.000 :if po*itiv# $.000 E+ust# sf 96" "$.000 3.500 3anulare4 )/ %.500 3val r#mas#4

Ealoare amorti*a7il# 5 "6.000 N ".000 5 "5.000 u.m. "5.000 Fmorti*are anual# 5 5 3.000 u.m. 5ani Fmorti*are95 3.000 u.m. Fmorti*are96"5 3.000 u.m. Fmorti*are cumulat# 5 6.000 u.m. a4 anulare amorti*are cumulat# 6.000 u.m. $%" 5 $"3

6.000 u.m.

74 ,nregistrare !iferen# po*itiv# !in reevaluare "$.000 N "0.000 5 $.000 u.m. $.000 u.m. $"3 5 "05 $.000 u.m.
$3"

c4 Un 96$ Ealoare amorti*a7il# 5 "$.000 ".500 5 "0.500 u.m. "0.500 = 3.500 u.m. Fmorti*are96$5 3ani anulare amorti*are cumulat# 3.500 u.m. $%" 5 $"3 !4 Un 963 Ealoare amorti*a7il# 5 %.500 N ".500 5 <.000 u.m. Fni r#mai $6ma+orare cu un an 5 3 ani. <.000 = $.333 u.m. Fmorti*are 5 3ani

3.500 u.m.

?82. O societate a ac,i i'ionat "a 01.05 .N un uti"a/ cu un pre' de ac,i i'ie de 70.000 u.m.4 costuri"e de punere %n *unc'iune sunt de 18.000 u.m. :e estimea # o durat# de amorti are de 8 ani$ o !a"oare re idua"# de 8.000 u.m. (i un mod "inear de amorti are. La 31.12.N>1 e&ist# indicii c# acti!u" este depreciat (i se e*ectuea # testu" de depreciere. :e estimea # o !a"oare /ust# de 55.000 u.m.$ costuri"e de !9n are estimate sunt de " .000 u.m.$ iar !a"oarea de uti"itate estimat# este de 53.000 u.m. E*ectua'i testu" de depreciere con*orm IA: 31 JEeprecierea acti!e"orK.

Re o"!are.
Cost 5 10.0006"5.000 5 "05.000 u.m. Ealoare amorti*a7il# 5 "05.000 N 5.000 5 "00.000 u.m.

"00.000 5 $0.000 u.m. 5ani 6 ="0.000 u.m. Fmorti*are95 $0.000C "$


Fmorti*are anual# 5 Fmorti*are96"5 $0.000 u.m. Fmorti*are cumulat# 5 30.000 u.m. a4 anulare amorti*are cumulat# 30.000 u.m. $%" 5 $"3 30.000 u.m. 74 valoare recupera7il# 5 ma2 3Ealoarea +ust# minus cheltuielile cu ce!area8valoarea !e utilitate4 5 ma2 3<6.000( <3.0004 5 <6.000 u.m. valoarea recupera7il# 3<6.000 u.m.4 [ valoarea r#mas# 3<5.000 u.m.4( !eci utila+ul nu este !epreciat.

?83. :ocietatea ; de'ine 60B din ac'iuni"e societ#'ii A ac,i i'ionate "a data constituirii societ#'ii. La 31.12.N se cunosc urm#toare"e in*orma'ii despre capita"uri"e proprii a"e ce"or dou# societ#'i. E"emente Capita" socia" Re er!e Re u"tat :ocietatea ; 80.000 ?0.000 8.000 :ocietatea A 20.000 10.000 1.000

Ca"cu"a'i !a"oarea capita"uri"or proprii %n +i"an'u" conso"idat "a 31.12.N.

Re o"!are. 1.Parta+ul capitalurilor proprii ale societ#ii F: Capita"uri proprii A Tota" :ocietate m @60 BA Capital social $0.000 "6.000 Ge*erve "0.000 %.000 Ge*ultat ".000 %00 Tota" 31.000 2?.600 A"'i asocia'i @20 BA &.000 $.000 $00 1.200
$3$

2.Silanul consoli!at al grupului prin meto!a integr#rii glo7ale: Capital social . 5 50.000 6 Ge*erve 3&0.000 . 6 %.0004 5 &%.000 6Ge*ultat 35.000 . 6 %004 5 5.%00 5 Botal capitaluri proprii 5 "03.%00
?8?. :ocietatea ; de'ine 20B din ac'iuni"e societ#'ii A ac,i i'ionate "a data constituirii societ#'ii. La 31.12.N se cunosc urm#toare"e in*orma'ii despre capita"uri"e proprii a"e ce"or dou# societ#'i. E"emente :ocietatea ; :ocietatea A Capita" socia" Re er!e Re u"tat 80.000 ?0.000 8.000 20.000 10.000 1.000

Ca"cu"a'i !a"oarea capita"uri"or proprii %n +i"an'u" conso"idat "a 31.12.N.

Capital social . 5 50.000 6Ge*erve 3&0.000 6 "0.000 2 $0 ' 4 5 &$.000 6Ge*ultat 35.000 6 ".000 2 $0 '4 5 5.$00 5 Botal capital propriu 5 1<.$00

?88. :ocietatea ; de'ine 10B din ac'iuni"e societ#'ii BETA. ; pre int# %n +i"an' stocuri de m#r*uri de 30.000 u.m.$ iar BETA are stocuri de m#r*uri de 18.000 u.m. ; uti"i ea # pentru e!a"uare metoda <I<O$ iar BETA$ metoda LI<O. Eac# ar *i uti"i at metoda <I<O$ !a"oarea stocu"ui ar *i *ost de 1?.000 u.m. O parte din stocu" de "a BETA pro!ine de "a societatea ;$ care a rea"i at prin !9n are un pro*it de 800 u.m. Care este !a"oarea stocuri"or care apare %n +i"an'u" conso"idatH

".Un ve!erea consoli!#rii se a!uce stocul la nivelul cerut !e politica grupului: ".000 lei 105 5 351

".000 lei

$.)e elimin# profitul ,nregistrat !e . !in vDn*area stocului c#tre S@BF: 500 lei 105 5 351 500 lei 3.Ealoarea m#rfurilor ,n 7ilanul consoli!at prin meto!a integr#rii glo7ale este: 30.000 6 "5.000 N ".000 N 500 5 &3.500
?81. :ocietatea ; de'ine 50B din ac'iuni"e AL<A (i ?0B din ac'iuni"e BETA. Ac'iuni"e au *ost ac,i i'ionate "a constituirea societ#'i"or. La 31.12.N capita"uri"e proprii cuprind. E"emente Capita" socia" Re er!e Re u"tat :ocietatea ; 10.000 ?0.000 10.000 :ocietatea AL<A 30.000 20.000 8.000 :ocietatea BETA 20.000 10.000 1.000

Ca"cu"a'i !a"oarea capita"uri"or proprii %n +i"an'u" conso"idat "a 31.12.N. . integrea*# pe FA/F: Capita"uri proprii AL<A Capital social 30.000 Ge*erve $0.000 Ge*ultat 5.000 Tota" 88.000

Tota"

:ocietate ; @50 BA $".000 "&.000 3.500 36.800

A"'i asocia'i @30 BA 1.000 6.000 ".500 11.800

. integrea*# pe S@BF( partea grupului fiin! <0 ' 2 &0 ' 5 $% ' $33

Capita"uri proprii BETA Capital social Ge*erve Ge*ultat Tota"

Tota" $0.000 "0.000 ".000 31.000

:ocietate ; @26 BA 5.600 $.%00 $%0 6.160

A"'i asocia'i @52 BA "&.&00 <.$00 <$0 22.320

Un 7ilanul consoli!at: Capital social . 5 60.000 6Ge*erve 3&0.000 . 6 "&.000 6 $.%004 5 56.%00 6 Ge*ultat 3"0.000 . 6 3.500 6 $%04 5 "3.<%0 5 Capitaluri proprii !in 7ilan consoli!at 5 "30.5%0. ?85. %n e&erci'iu" N se e*ectuea # repara'ia capita"# a unui ec,ipament te,no"o0ic a" %ntreprinderii. Costu" repara'iei este de 5.000 "ei (i este *ormat din. c,e"tuie"i cu materia"e"e consuma+i"e 2.000 "ei4 c,e"tuie"i cu sa"arii"e 3.000 "ei4 c,e"tuie"i cu amorti area 1.800 "ei4 c,e"tuie"i cu ser!icii"e prestate de ter'i 800 "ei. E&perti a te,nic# atest# o cre(tere a duratei de uti"itate a ec,ipamentu"ui cu 3 ani. E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e corespun #toare con*orm IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK.

a4 ,nregistrare cheltuieli $.000 lei 60$ 5 30$ $.000 lei 3.000 lei 6&" 5 &$" 3.000 lei ".500 lei 6%" 5 $%" ".500 lei 500 lei 6$% 5 &0" 500 lei 74 costul reparaiei este recunoscut ca activ pentru c# !uce la creterea !uratei !e utilitate <.000 lei $"3 5 &0& <.000 lei

?86. :ocietatea X o+'ine din produc'ie proprie un ec,ipament te,no"o0ic. C,e"tuie"i"e e*ectuate au *ost. c,e"tuie"i directe 1.000 "ei4 c,e"tuie"i indirecte 6.000 "ei$ din care !aria+i"e 1.000 "ei (i *i&e 2.000 "ei4 c,e"tuie"i administrati!e 1.000 "ei. Nradu" de uti"i are a capacit#'ii de produc'ie este de 70B. Costu" produc'iei neterminate "a s*9r(itu" perioadei de 0estiune este de 1.000 "ei. Costu" produc'iei neterminate "a %nceputu" perioadei de 0estiune este de 2.000 "ei. Ca"cu"a'i costu" ec,ipamentu"ui.

Cheltuieli !irecte

6.000 lei 6.000 lei $.000 C10'5".%00 lei $.000 ".000 1?.600

> Cheltuieli varia7ile > Cheltuieli fi2eCgr !e activ > Pro!ucie ,n curs la ,nceputul perioa!ei 2 Pro!ucie ,n curs la sfDritul perioa!ei C Cost de produc'ie

?87. La data de 01.01 .N %ntreprinderea ac,i i'ionea # un uti"a/ "a costu" de 22.000 "ei. ;ana0erii estimea # o durat# de uti"itate de ? ani (i o !a"oare re idua"# de 2.000 "ei. ;etoda de amorti are este cea "inear#. La s*9r(itu" e&erci'iu"ui N>2 mana0erii estimea # c# durata de uti"itate care corespunde ce" mai +ine noi"or condi'ii de e&p"oatare a"e acti!u"ui este de 6 ani. %n ace"a(i timp$ !a"oarea re idua"# este reestimat# "a 2.800 "ei. :e decide trecerea "a metoda de0resi!#$ iar coe*icientu" de de0resie este 2. La s*9r(itu" duratei de uti"itate acti!u" este !9ndut "a pre'u" de 8.000 "ei$ TDA 2?B. :# se e*ectue e ca"cu"e"e (i %nre0istr#ri"e a*erente uti"i #rii (i !9n #rii acti!u"ui dac# %ntreprinderea ap"ic# IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK. Cost $$.000 lei $3&

Ealoare amorti*a7il# Fmorti*are anual#

$$.000 $.000 5$0.000 lei 5

$0.000 = 5.000 lei &

Fmorti*are955.000 lei Fmorti*are96"55.000 lei Fmorti*are cumulat# 5 "0.000 lei "0.000 lei 6%" 5 anulare amorti*are cumulat# "0.000 lei $%" 5 recalculare amorti*are cumulat# Ealoare amorti*a7il# 5 "$.000 N $.50051.500 Fnii :e amorti*at 96$ 1.500 963 <."$5 96& 53&3(<5 965 &00<(%" 966 3005(%5 96< 96% 961 Tota" Cota 5

$%" $"3" Cota "$(5'C$ "$(5'C$ "$(5'C$ "$(5'C$

"0.000 lei "0.000 lei Fmorti*are anual# $.3<5 "<%"($5 "335(13 "00"(15 <5"(&6 <5"(&6 <5"(&6 <5"(&6 7.800 Ealoare r#mas# <."$5 53&3(<5 &00<(%" 3005(%5 $$5&(31 "50$(13 <5"(&6 0

"00 = "$(5' %ani


5 $"3" $$.000 lei

vDn*are conform IF) "6 $$.000 lei ' 1.500 lei $%" 5.000 lei 5"$" <.500 lei 65%3

?10. :ocietatea A ac,i i'ionea # de "a societatea B un uti"a/ a" c#rui pre' de ac,i i'ie este de 820.000 "ei. Pentru societatea B uti"a/u" este produs *init. Contractu" %nc,eiat cu *urni oru" pre!ede posi+i"itatea *ie a p"#'ii inte0ra"e "a "i!rare a sumei de 820.000 "ei$ *ie a unei p"#'i "a "i!rare de 30.000 "ei urmat# de o p"at# u"terioar#$ peste " an$ de 810.000 "ei. Preci a'i %nre0istr#ri"e conta+i"e "a ce"e dou# societ#'i %n ca u" ce"ei de2a doua !ariante con*orm IA: 11 JImo+i"i #ri corpora"eK$ respecti! IA: 16 JDenituriK.

:ocietatea A Pl#i ulterioare 5 30.000 6 5"0.000 5 5&0.000 lei Cost 5 5$0.000 lei Chelt cu !o7Dn*ile 5 5&0.000 N 5$0.000 5 $0.000 lei i4 achi*iie utila+ 5&0.000 lei ' 5 5$0.000 lei $"3 $0.000 lei &<" 74 plat# ime!iat# furni*or 30.000 lei &0& 5 c4 recunoatere chelt cu !o7Dn*ile ".666 lei 666 5

&0&

5&0.000 lei

5"$ &<"

30.000 lei ".666 lei 3 $0.000 4 "$luni 5"0.000 lei

!4 plata final# furni*or 5"0.000 lei &0& :ocietatea B a4 vDn*are pro!use finite 5&0.000 lei &"""

5"$

'

5&0.000 lei
$35

<0" &<$ 74 ,ncasare ime!iat# crean# 30.000 lei 5"$" 5 c4 recunoatere venituri !in !o7Dn*i ".666 lei &<$ 5 &""" <66

5$0.000 lei $0.000 lei 30.000 lei ".666 lei 3 $0.000 4 "$luni 5"0.000 lei

!4,ncasare final# clieni 5"0.000 lei 5"$"

&"""

?11. O %ntreprindere e*ectuea # urm#toare"e tran ac'ii. !inde unui c"ient pe data de 01.01.N m#r*uri %n !a"oare de 100.000 "ei$ condi'ii"e de p"at# *iind. 20B din pre' se p"#te(te %n momentu" !9n #rii$ 30B din pre' se !a p"#ti dup# un an de "a !9n are$ iar 80B$ dup# 2 ani de "a !9n are. :e estimea # c# %n ace" moment c"ientu" ar putea o+'ine un credit ec,i!a"ent de pe pia'a *inanciar# "a o rat# a do+9n ii de 10B. %n condi'ii"e ap"ic#rii IA: 16 JDenituriK. E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e corespun #toare e&erci'iu"ui N. Ca"cu"a'i !a"oarea ci*rei de a*aceri (i a crean'ei c"ien'i "a s*9r(itu" anu"ui N. /aloarea just& = 10.000 : a)

30.000 50.000 + = %%.515 " 3" + "0'4 3" + "0'4 $


(*** = *00.000 ++.5;5 **.(05 10.000 30.000 6.+5;"5

7 303 (31 ') 0*.0*.9 ncasare crean!& 5*1* = (*** c) 3*.*1.9 ncasare crean!& 5*1* = (*** d) 3*.*1.9 recunoa#tere venituri din do'-nzi (++.5;5 ) 10.000)6 *07= 6.+5;"5 (31 = 366 /aloarea crean!ei la 3*.*1.9 este 50.000 lei /aloarea ci0rei de a0aceri ++.5;5 lei

0*.0*.9 v-nzare m&r0uri

?12. O %ntreprindere e*ectuea # urm#toare"e tran ac'ii. @1A Dinde unui c"ient pe data de 01.01.N m#r*uri %n !a"oare de 200.000 "ei$ condi'ii"e de p"at# *iind. 30B din pre' se p"#te(te %n momentu" !9n #rii$ 80B din pre' se !a p"#ti dup# un an de "a !9n are$ iar 20B$ dup# 2 ani de "a !9n are. :e estimea # c# %n ace" moment c"ientu" ar putea o+'ine un credit ec,i!a"ent de pe pia'a *inanciar# "a o rat# a do+9n ii de 20B. @2A Cump#r# pe data de 30.01.N un num#r de 1.000 de o+"i0a'iuni4 !a"oarea nomina"# a unei o+"i0a'iuni este de 10 "ei$ iar pre'u" de ac,i i'ie este de 12 "ei4 do+9nda anua"# este de 20B$ %ncasat# "a 31 decem+rie N. %n condi'ii"e ap"ic#rii IA: 16 JDenituriK. E*ectua'i %nre0istr#ri"e conta+i"e corespun #toare pentru e&erci'iu" N. Ca"cu"a'i suma !enituri"or din do+9n i "a 31 decem+rie N. /aloarea just& = 60.000 : a)

"00.000 &0.000 + = "<"."""lei " 3" + $0'4 3" + $0'4 $


(*** = 7 303 (31 5*1* = (*** 5*1* = (*** (31 = 366 506 = 5*1* 5*1* = 7 366 506 100.000 *3*.*** 1+.++; 60.000 *00.000 11.111 *1.000 1.000 (*.000 o'l. 6*06107) *.000 (1.00066,*1) *.000 (1.00066,*1) $36

0*.0*.9 v-nzare m&r0uri

') 0*.0*.9 ncasare crean!& c) 3*.*1.9 ncasare crean!& d) 3*.*1.9 recunoa#tere venituri din do'-nzi (*3*.*** ) 60.000)6 107= 11.111 lei e) achizi!ie o'liga!iuni 0) ncasare do'-nd& anual&

/enituri din do'-nzi = 11.111 : *.000 = 13.111 lei

?13. Ca"cu"a'i procenta/u" de contro"$ procenta/u" de interes si preci a'i metoda de conso"idare ap"icat# pentru societ#'i"e care *ac parte din 0rupu" ;$ care are urm#toarea or0ani0ram#

:ocietatea F S C : @

Re"a'ia ). ,n F ). ,n S ). ,n C ). ,n : ). ,n F ,n @ ). ,n @ Botal ). ,n S ,n / ). ,n C ,n / Botal

Procenta/ contro" 55 ' %0 ' 35 ' "5 ' &5 ' $0 ' 65 ' <0 ' 30 ' "00 '

;etod# conso"idare Integrare glo7al# Integrare glo7al# Integrare proporional# Punere ,n echivalen# Integrare glo7al#

Procenta/ interes 55 ' %0 ' 35 ' "5 ' 55 ' 2 &5 ' 5 $&(<5 ' $0 ' &&(<5 ' %0 ' 2 <0 ' 5 56 ' 35 ' 2 30 ' 5 "0(5 ' 66(5 '

Integrare glo7al#

?18.O societate comercia"a importa pe data de 31. decem+rie N o insta"atie pentru e&tractia 0a e"or natura"e$ c,e"tuie"i"e "e0ate de ac,i itie *iind. pretu" de cumparare 88.000 "ei4 ta&a !ama"a ?.780 "ei4 c,e"tuie"i cu monta/u" 2.000 "ei4 c,e"tuie"i de des*acere 2.000 "ei4 pierderi initia"e din e&p"oatare inre0istrate inainte ca acti!u" sa atin0a parametrii p"ani*icati 600 "ei. :ocietatea estimea a ca !a"oarea actua"i ata a c,e"tuie"i"or cu demo"ara si mutarea acti!u"ui "a s*arsitu" duratei de !iata este de 1?.000 "ei. Insta"atia este amorti ata prin metoda "ineara in 8 ani. La s*arsitu" anu"ui N>3 este !anduta$ pretu" incasat *iind de 32.000 "ei$ TDA 2?B. Da"oarea pro!i ionu"ui pentru de a*ectare "a s*. e&ercitiu"ui N>3 este de 11.000 "ei. aA Ca"cu"ati costu" de ac,i itie con*orm IA: 11 JImo+i"i ari corpora"eT +A E*ectuati inre0istrari"e conta+i"e pentru anu" N>3 55.000 lei Pre !e cump#rare 6 6 6 C Ba2a vamal# &.150 lei Cheltuieli !e monta+ $.000 lei Cheltuieli !emontare i mutare "&.000 lei activ Cost 58.780 "ei achi*iie instalaie $"3 5 ' &&6 &.150 "5"3 "&.000 &0& 5<.000

<5.150

Fmorti*are anual# 5

<5.150 = "5."10 lei 5ani


$3<

Fmorti*are96" 5 "5."10 lei

Fmorti*are96$ 5 "5."10 lei Fmorti*are963 5 "5."10 lei &5.5<0 lei 6%" 5 vDn*are conform IF) "6 RRRRRR <<.5<0 lei ' 5 &5.5<0 lei $%" 3$.000 lei 5"$" actuali*are provi*ion pentru !e*afectare $.000 lei 666 5 anulare provi*ion pentru !e*afectare "6.000 lei "5"3 5

$%"3 ' $"3 CDtig !in ce!area activelor "5"3 <%"$

&5.5<0 lei <<.5<0 lei <5.150 lei ".6$0 lei $.000 lei "6.000 lei

?11. :e dau urmatoare"e in*ormatii @in mii "eiA. 2 re u"tatu" conta+i" inaintea impo itarii. 200 2 !enituri din pro!i ioane. 20 2 !an area si incasarea unui uti"a/ "a un pret de !an are de 170$ TDA 2?B$ !a"oarea conta+i"a +ruta *iind de 1?0$ iar amorti area cumu"ata$ de 704 2 pierdere din cesiunea tit"uri"or de participare. 84 2 c,e"tuie"i pri!ind do+an i"e. 88 @so"du" initia" si ce" *ina" a" conturi"or de do+an i de p"ata sunt 0A 2 c,e"tuie"i cu amorti area. ?0 2 !enituri din di!idende incasate. 38 2 scaderea creante"or c"ienti. 23 2 cresterea stocuri"or. 1? 2 scaderea datorii"or *ata de *urni ori. 12 2 casti0uri din in!estitii *inanciare pe termen scurt cedate.6 @!a"oarea conta+i"a a in!estitii"or *inanciare pe termen scurt cedate este de 10$ iar aceasta se incasea a "a !an areA4 2 c,e"tuie"i pri!ind impo itu" pe pro*it. 15 @contu" ??1 are so"d initia" 2 si so"d *ina" 5A4 2 ac,i itie de c"adiri. 120$ TDA 2?B4 2 incasari din cesiunea tit"uri"or de participare. 30 2 *urni ori de imo+i"i ari so"d initia". 210 2 *urni ori de imo+i"i ari so"d *ina". 50 2 emisiunea unui imprumut o+"i0atar in !a"oare de 1204 2 contractarea unui imprumut pe termen "un0 in !a"oare de 100 2 ma/orarea capita"u"ui socia" prin aport in natura in !a"oare de 604 2 credite +ancare pe termen "un0 so"d initia". 70 2 credite +ancare pe termen "un0 so"d *ina". 100 In!estitii"e *inanciare pe termen scurt nu sunt ec,i!a"ente de "ic,iditati. Ei!idende"e si do+an i"e nu apartin acti!itatii de e&p"oatare. Ca"cu"ati *"u&u" net de tre orerie din acti!itatea de e&p"oatare$ in!estitii si *inantare. p4 Ge*ultat ,naintea impo*it#rii $00 lei Eenituri !in provi*ioane $0 lei Ge*ultatul !in cesiunea imo7ili*#rilor "&0 lei 6 Pier!ere !in cesiunea titlurilor !e participare 5 lei 6 Cheltuieli cu !o7Dn*ile 55 lei 6 Cheltuieli cu amorti*area &0 lei Eenituri !in !ivi!en!e 35 lei 5 Ge*ultat !in e2ploatare ,naintea !e!ucerii variaiei necesarului !e "05 lei fon! !e rulment !in e2ploatare 6 )c#!erea creanelor clieni $3 lei Creterea stocurilor "& lei )c#!erea furni*orilor "$ lei Impo*it pe profit pl#tit "$ lei 3$6"< <4 6 Incas#ri !in vDn*area titlurilor pe termen scurt 6% lei C <"u&u" net de tre orerie din acti!itatea de e&p"oatare 186 "ei 5"$" 5 ' 503 <6&$ 6% lei 60 lei % lei 30 lei $%$(% lei $3%

Uncas#ri !in cesiunea titlurilor Pl#i c#tre furni*orii !e imo7ili*#ri

6 6 C

:ivi!en!e ,ncasate Uncas#ri !in vDn*area utila+elor <"u&u" net de tre orerie din acti!itatea de in!esti'ii E ?0? C :I 210 "&$(%

35 lei $$6(" lei 6$3 "ei

Pl#i 5 $"0 6"&$(% <05+C+,C :< 50 6 6

Uncas#ri !in ,mprumuturi !in emisiuni !e o7ligaiuni Contractare cre!ite pe termen lung Gam7ursare cre!ite pe termen lung :o7Dn*i pl#tite <"u&u" net de tre orerie din acti!itatea de *inan'are E 112 :I "00 C 70

"$0 lei "00 lei 10 lei 55 lei 58 "ei

X5106"00 "005 10 :< 100

?15. :e cunosc urmatoare"e in*ormatii @in u.m.A. C,e"tuie"i cu amorti area imo+i"i ari"or :tocuri "a 01.01.N Eatorii din e&p"oatare "a 31.12.N Denituri din su+!entii pentru in!estitii C,e"tuie"i cu do+an i"e Re u"tatu" inainte de impo itare Denituri in a!ans "a 31.12.N Creante din e&p"oatare "a 01.01.N Denituri din cesiunea acti!e"or imo+i"i ate Denituri din cedarea in!est. *inanciare pe termen scurt Eatorii din e&p"oatare "a 01.01.N :tocuri "a 31.12.N Denituri in a!ans "a 01.01.N

Creante din e&p"oatare "a 31.12.N C,e"tuia"a cu impo itu" pe pro*it C,e"tuie"i din cedarea in!estitii"or *inanciare pe termen scurt In*ormatii sup"imentare. 1. in cursu" e&ercitiu"ui N s2au !andut imo+i"i ari a" caror cost de ac,i itie a *ost de 200.000 u.m.$ iar amorti area cumu"ata$ de 100.000 u.m. 2. datoria pri!ind impo itu" pe pro*it a *ost "a inceputu" anu"ui de 380.000 u.m.$ iar "a s*arsitu" anu"ui$ de 280.000 u.m.4 3. do+an i"e p"atite sunt considerate *"u& a*erent acti!itatii de *inantare :a se determine *"u&u" net de tre orerie din e&p"oatare prin metoda indirecta. ^4 Ge*ultat ,naintea impo*it#rii Cheltuieli cu amorti*area Eenituri !in su7venii pentru investiii 6 Cheltuieli cu !o7Dn*ile Ge*ultatul !in cesiunea imo7ili*#rilor 5 Ge*ultat !in e2ploatare ,naintea !e!ucerii variaiei necesarului !e fon! !e rulment !in e2ploatare Creterea stocurilor 6 Creterea !atoriilor !in e2ploatare Impo*it pe profit pl#tit 6 ".100.000 lei "$0.000 lei &0.000 lei "00.000 lei 50.000 lei $.030.000 lei 50.000 lei $$0.000 lei 600.000 lei 3350(000 $31

120.000 ?00.000 600.000 ?0.000 100.000 1.700.000 300.000 @din care 200.000 su+!entii pt. in!estitiiAA 200.000 180.000 158.000 860.000 ?80.000 100.000 @din care 160.000 su+!entii pt. in!estitiiA 100.000 800.000 100.000

Creterea creanelor !in e2ploatare )c#!erea veniturilor Dn avans <"u&u" net de tre orerie din acti!itatea de e&p"oatare

6500.000 $50.0004 &00.000 lei 3$0.000 lei 660.000 "ei

?16. :ocietatea ; detine 51B din actiuni"e societatii < @17.000 din 28.000 actiuniA ac,i itionate "a costu" de 170.000 u.m. Tit"uri"e au *ost ac,i itionate in momentu" constituirii societatii <. Bi"antur"e ce"or doua societati se pre inta ast*e". Bi"ant ; Bi"ant < @in u.m.A @in u.m.A Acti! :uma Eatorii > Capit. proprii :uma Acti! :uma Eatorii > Capit. proprii :uma

Capita" 200.000 Acti!e 110.000 Capita" socia" 30.000 di!erse socia" Re er!e 80.000 Re er!e Re u"tat 300.000 Eatorii Eatorii Tota" 860.000 Tota" 860.000 Tota" 110.000 Tota" E*ectuati inre0istrari"e pri!ind parta/u" capita"uri"or proprii < si e"iminarea tit"uri"or. Intocmiti +i"antu" conso"idat 1.Parta+ul capitalurilor proprii ale lui / i eliminarea titlurilor !einute !e . la /: Capitaluri proprii Botal . 3<6 Interes minoritar 3$& / '4 '4 Capital social $50.000 "10.000 60.000 Ge*erve $"0.000 "51.600 50.&00 Botal &60.000 3&1.600 ""0.&00 $50.000 lei $"0.000 lei Capital social / Ge*erve / 5 Bitluri !e participare Ge*erv# / ce revine lui . Interese minoritare ".050.000 1.080.000 $00.000 "%1.600 50.000 ?37.100 ""0.&00 500.000 1.080.000 "10.000 lei "51.600 lei ""0.&00 lei

Tit"uri < Acti!e di!erse

170.000 370.000

280.000 210.000 200.000 110.000

2.Silan grup: Fctive !iverse 3310.000 6 660.0004 Tota" acti!e Capital social . Ge*erve 330.000 6 "51.6004 Ge*ultat Tota" capita" propriu Interese minoritare :atorii 3300.000 6 $00.0004 Tota" capita" propriu (i datorii

?17. <ie urmatoarea structura de 0rup.

$&0

Eeterminati procenta/u" de contro" si procenta/u" de interes detinute de societatea :; in *iecare dintre societati. :ocietatea /" /$ /3 /& Re"a'ia ). ,n /" ). ,n /$ ). ,n /3 ). ,n /3 ,n /& ). ,n /& Botal ). ,n /" ,n /5 ). ,n /5 Botal ). ,n /" ,n /6 ). ,n /$ ,n /6 ). ,n /3 ,n /6 Botal Procenta/ contro" <5 ' 10 ' &5 ' 35 ' $5 ' 60 ' 55 ' 30 ' %5 ' "0 ' 60 ' 30 ' "00 ' Procenta/ interes <5 ' 10 ' &5 ' &5 ' 2 35 ' 5 "5(<5 ' $5 ' &0(<5 ' <5 ' 2 55 ' 5 &"($5 ' 30 ' <"($5 ' <5 ' 2 "0 ' 5 <(5 ' 10 ' 2 60 ' 5 5& ' &5 ' 2 30 ' 5 "3(5 ' <5 '

/5

/6

?50. :ocietatea ; a ac,i itionat "a 31 dec. N 60B din actiuni"e societatii <. La data ac,i itiei +i"anturi"e ce"or doua societati se pre entau ast*e". Bi"ant < Bi"ant ; @in u.m.A @in u.m.A Acti! :uma Eatorii > Capit. proprii :uma Acti! :uma Eatorii > Capit. proprii :uma

Capita" 50.000 Acti!e 100.000 Capita" ?00.000 socia" 30.000 necurente 60.000 socia" 160.000 Re er!e 180.000 Tit"uri <1 300.000 Re er!e ?00.000 Eatorii Acti!e curente Eatorii Tota" 280.000 Tota" 280.000 Tota" 760.000 Tota" 760.000 La data ac,i itiei !a"oarea /usta a acti!e"or si datorii"or societatii < este e0a"a cu !a"oarea "or conta+i"a. Intocmiti +i"antu" conso"idat "a aceasta data. 1.Parta+ capitaluri proprii societate /: Capitaluri proprii / Botal Capital social <0.000 Ge*erve 30.000 Botal "00.000 . 3%0 '4 56.000 $&.000 %0.000 Interes minoritar 3$0 '4 "&.000 6.000 $0.000

Acti!e necurente Acti!e curente

150.000 60.000

2.Capitalurile proprii ale lui / sunt ,mp#rite ,n $ componente: aAPartea ce revine societ#ii mam# compus# !in: a1Acapitaluri proprii achi*iionate ce au ,n contraparti!# titlurile achi*iionate ,nscrise ,n 7ilan N %0.000 lei a2Acapitaluri proprii acumulate 3re*erve4 !in momentul intr#rii lui / ,n perimetrul !e consoli!are N $&.000 lei Capitalurile proprii acumulate ce revin societ#ii mam# ,m7rac# forma !e re*erv# consoli!at# i re*ultat consoli!at. Gelaiile !e calcul sunt: $&"

1.Parte !in capitalurile filialei ce particip# la re*erva consoli!at# 5 Procenta+ interes 2 3capital social filial# 6 re*erv# filial#4 N Cost istoric titluri 5 %0 ' 2 3<0.000 6 30.0004 N %0.000 5 0 2.Parte !in re*ultat filial# ce particip# la re*ultatul consoli!at 5 Procenta+ interes 2 Ge*ultat filial# 5 %0' 2 0 5 0 +APartea ce revine acionarilor minoritari 5Procenta+ interese minoritare 2 Botal capitaluri proprii filial# 5 $0' 2 "00.000 5 $0.000 lei <0.000 lei 30.000 lei Capital / Ge*erv# / 5 Bitluri !e participare Interese minoritare <<0.000 3%0.000 "."50.000 &00.000 "%0.000 $0.000 550.000 "."50.000 %0.000 lei $0.000 lei

3.Bi"an' conso"idat. Fctive necurente 3"<0.000 6 600.0004 Fctive curente 3%0.000 6 300.0004 Botal active Capital social . Ge*erve consoli!ate 3"%0.000 6 04 Interes minoritar :atorii 3"50.000 6 &00.0004 Botal capitaluri proprii i !atorii

?51. <i"ia"a < a ac,i itionat "a 01.01.N uti"a/ "a costu" de 100.000 u.m. In situatii"e *inanciare a"e *i"ia"ei uti"a/u" este amorti at "inear in 10 ani. La ni!e" conso"idat uti"a/u" se amorti eaa in 8 ani si se estimea a o !a"oare re idua"a de 8.000 u.m. La 01.01.N>2 uti"a/u" este !andut "a pretu" de 180.000 u.m. <i"ia"a < a *ost ac,i itionata "a 01.01N2?. E*ectuati retratarui"e de omo0eni are in e&ercitii"e N$N>1 si N>2 daca pentru conso"idare se uti"i ea a metoda +a ata pe *"u&uri. Cota de impo itare este de 11B. Un anul 9 amorti*area ,n conturile in!ivi!uale ale lui / este !e "00.000 lei: "0 ani 5 "0.000 lei Conform politicii grupului( amorti*area ar tre7ui s# fie 3"00.000 lei N 5.000 lei4: 5 ani 5 "1.000 lei Un ve!erea consoli!#rii se a!uce amorti*area la nivelul cerut !e grup: 1.000 lei 161 5 261 1.000 lei Ealoare conta7il# 3!in situaiile financiare consoli!ate4 5 "1.000 lei Sa*# fiscal# 3!in situaii financiare in!ivi!uale /4 5 "0.000 lei Crean# !e impo*it amDnat 5 1.000 lei 2 "6 ' 5 ".&&0 lei ".&&0 lei Impo*it amDnat 5 Eenituri !in impo*it ".&&0 lei amDnat Un anul 96"( conform meto!ei pe flu2uri se ,nregistrea*#: 1.000 lei 6%" 5 $%" 1.000 lei Ti ".&&0 lei Impo*it amDnat 5 Eenituri !in impo*it amDnat

".&&0 lei

?52. <i"ia"a < a capita"i at "a 01.01.N c,e"tuie"i de constituire de 80.000 u.m. care sunt amorti ate in 8 ani. Potri!it po"iticii0rupu"ui c,e"tuie"i"e de constituire a*ectea a contu" de pro*it si pierdere in e&ercitiu" in care se e*ectuea a @se ap"ica pre!ederi"e IA: 36 UImo+i"i ari necorpora"eTA. E*ectuati retratari"e de omo0eni are in e&ercitii"e N si N>1 daca pentru conso"idare se uti"i ea a metoda +a ata pe *"u&uri. I. -n anu" N %n +i"an'. aA)e elimin# cheltuielile !e constituire capitali*ate la ,nceputul anului: "$" 5 $0" 50.000 lei +A)e elimin# amorti*area cumulat# ,nregistrat# 50.000 lei : 5 ani 5 "0.000 lei $%0" 5 "$" "0.000 lei II. -n anu" N %n contu" de pro*it (i pierdere. 622 5 "$" 50.000 lei "$" 5 6%"" "0.000 lei Consecin'e asupra impo itu"ui am9nat. Ealoare conta7il# cheltuieli !e constituire 3!in situaii financiare consoli!ate 4 5 0 lei Sa*# fiscal# 3!in situaii financiare in!ivi!uale4 350.000 N "0.000 amorti*area4 5 &0.000 lei Fctiv !e impo*it amDnat 5 &0.000 lei 2 "6 ' 5 6.&00 lei -n +i"an'. $&$

6.&00 lei Impo it am9nat -n contu" de pro*it (i pierdere. 6.&00 lei 121

5 5

121 Denituri din impo itu" am9nat

6.&00 lei 6.&00 lei

II.-n anu" N>1 )e elimin# amorti*area: "0.000 lei 121 5 1611 Ealoare conta7il# cheltuieli !e constituire 3!in situaii financiare consoli!ate4 5 0 lei Sa*# fiscal# 3!in situaii financiare in!ivi!uale4 350.000 N $0.000 amorti*area4 5 30.000 lei Fctiv !e impo*it amDnat 5 30.000 lei 2 "6 ' 5 &.%00 lei -n +i"an'. &.%00 lei Impo it am9nat 5 121 -n contu" de pro*it (i pierdere. &.%00 lei 121 5 Denituri din impo itu" am9nat

"0.000 lei

&.%00 lei &.%00 lei

?53. :ocietatea ; a ac,i itionat ?0B din actiuni"e societatii :A "a data constituirii societatii @01.01.NA "a costu" de ?0.000 u.m. La 31.12.N$ capita"uri"e proprii a"e societatii :A se pre inta ast*e". E"emente Da"ori Capital social "00.000 Ge*ultat 30.000 E*ectuati punerea in ec,i!a"enta. Capitaluri proprii )F Capital social Ge*ultat Botal 5$.000 lei Botal "00.000 30.000 "30.000 Tit"uri puse %n ec,i!a"en'# . 3&0 '4 &0.000 "$.000 5$.000 5 Tit"uri de participare Cota parte %n re u"tatu" societ#'i"or puse %n ec,i!a"en'# &0.000 lei "$.000 lei

?5?. Eate"e de e!identa si ca"cu" se pre inta ast*e" . costuri tota"e a"e procesu"ui de productie cup"at 500.000 "ei 4 costuri"e pentru pre0atirea si des*acerea produse"or dupa inc,iderea procesu"ui de productie cup"at 20.000 "ei produsu" secundar si 50.000 "ei produsu" principa"4 !a"oarea "a pret de !an are a produsu"ui secundar 180.000 "ei4 !enituri"e din !an area produsu"ui principa" 580.000 "ei. Eeterminati costu" si mar/a produsu"ui principa". @1A.Costuri ce revin !in procesul !e pro!ucie al pro!usului principal cuplat : <00.000 lei 3costuri totale ale procesului !e pro!ucie cuplat N 3"50.000 lei preul !e vDn*are al pro!usului secun!ar N $0.000 lei costuri pentru preg#tirea i !esfacerea pro!uselor !up# ,nchi!erea procesului !e pro!ucie cuplat pentru pro!usul secun!ar4 5 5<0.000 lei @2A.Costurile totale ce revin pro!usului principal: 5<0.000 lei costuri ce revin !in procesul !e pro!ucie al pro!usului principal cuplat 6 <0.000 lei costurile pentru preg#tirea i !esfacerea pro!uselor !up# ,nchi!erea procesului !e pro!ucie cuplat pentru pro!usul principal 5 6&0.000 lei @3A..ar+a pro!usului principal. <50.000 lei veniturile !in vDn*area pro!usului principal N 6&0.000 lei costul pro!usului principal 5 ""0.000 lei ?58. O intreprindere *a+rica si !inde un produs in urmatoare"e conditii. cantitate = cost !aria+i" unitar = *actor de acoperire 6000 +uc = 2.600 "ei=+uc= 30B 4 costuri"e *i&e tota"e sunt de 25.000.000 "ei. Eeterminati care este ci*ra de a*aceri "a ni!e"u" pra0u"ui de renta+i"itate si pretu" de !an are unitar. /a 5

9< $<.000.000 lei 5 5 30 '( !eci Pe 5 10.000.000 lei @e @e


)pecificare Botal

Cifra !e afaceri Cheltuieli varia7ile .ar+a asupra costurilor varia7ile

%.000 7uc ` pvu %.000 7uc ` $.%00 lei07uc 5 $$.&00.000 lei %.000 7uc ` pvu N $$.&00.000 lei

' !in Cifra !e afaceri "00 ' <0 ' 30 ' $&3

3%.000 7uc ` pvu N $$.&00.000 lei4 0 %.000 7uc ` pvu 5 30 ' " N $$.&00.000 lei 0 %.000 7uc ` pvu 5 0(3 %.000 7uc ` pvu N $$.&00.000 lei 5 $.&00 7uc ` pvu 5.600 7uc ` pvu 5 $$.&00.000 lei pvu 5 &.000 lei07uc ?51. O intreprindere *a+rica si !inde un produs in urmatoare"e conditii. cantitate = cost !aria+i" unitar = pret unitar 60.000 +uc = 6.000 "ei=+uc= 10.000 "ei=+uc 4 costuri"e *i&e tota"e sunt de ?1.000.000 "ei. Eeterminati cu cat pot scadea !an ari"e in mod re"ati! pentru ca intreprinderea sa atin0a pra0u" de renta+i"itate. )pecificare Botal ' !in Cifra !e afaceri Cifra !e afaceri %0.000 7uc ` "0.000 lei07uc 5 "00 ' %00.000.000 Cheltuieli varia7ile %0.000 7uc ` %.000 lei07uc 5 6&0.000.000 %0 ' lei 5 .ar+a asupra costurilor "60.000.000 lei $0 ' varia7ile Costuri fi2e totale &6.000.000 lei Punctul !e echili7ru 3Pe4 5

9< &6.000.000 lei = 5 $30.000.000 lei A9V 3'4 $0 '


CA - Pe 800.000.00 0 lei - 230.000.00 0 lei = 5 <"($5 ' CA 800.000.00 0 lei

Coeficientul !e siguran# !inamic 5

?55. O societate comercia"a *a+rica si !inde 8 produse in urmatoare"e conditii. prVt de !an are unitar =c,e"tuie"i !aria+i"e unitare = AC700 "ei=+uc = 500 "ei=+uc4 BC 1.800 "ei=+uc = 1.000 "ei= +uc4 CC1.800 "ei=+uc = 1.200 "ei =+uc4 EC500 "ei=+uc = 800 "ei=+uc4 EC2.000 "ei=+uc = 1.800 "ei=+uc. Eaca restrictia de !an are este "imitata "a 3 dintre ce"e 8 produse$ iar !o"umu" ma&im de *a+ricatie pentru *iecare produs este de 1.000 +ucati$ preci ati si ar0umentati care sunt ce"e doua produse "a *a+ricarea carora se !a renunta pentru a se asi0ura mar/a +ruta de pro*it ma&im. .EC 3F4 5 100 lei07uc N <00 lei07uc 5 $00 lei07uc .CE 3S4 5 ".500 lei07uc N ".000 lei07uc 5 500 lei07uc .CE 3C 4 5 ".500 lei07uc N ".$00 lei07uc 5 300 lei07uc .CE 3:4 5 <00 lei07uc N 500 lei07uc 5 $00 lei07uc .CE 3@ 4 5 $.000 lei07uc N ".500 lei07uc 5 500 lei07uc Pro!usele cele mai puin renta7ile sunt cele care vor avea factorul !e acoperire cel mai mic( respectiv .CE cea mai mic#. )e va renuna la pro!usele F i : ?56. O societate comercia"a *a+rica si !inde 8 produse in urmatoare"e conditii. pret de !an are unitar =c,e"tuie"i !aria+i"e unitare = AC100 "ei=+uc = ?80 "ei=+uc4 BC 600 "ei=+uc = 500 "ei= +uc4 CC?80 "ei=+uc = 280 "ei =+uc4 EC800 "ei=+uc = ?80 "ei=+uc4 EC1.000 "ei=+uc = 600 "ei=+uc. Eaca productia ma&ima pe *iecare produs este de 100 +ucati$ iar c,e"tuie"i"e *i&e identi*ica+i"e pe produs sunt de 8.000 "ei$ preci ati si ar0umentati care dintre ce"e 8 produse este ce" mai putin renta+i". .EC 3F4 5 600 lei07uc N &50 lei07uc 5 "50 lei 0 7uc .CE 3S4 5 %00 lei07uc N <00 lei07uc 5 $00 lei07uc .CE 3C 4 5 &50 lei07uc N $50 lei07uc 5 $00 lei07uc .CE 3:4 5 500 lei07uc N &50 lei07uc 5 50 lei07uc .CE 3@ 4 5 ".000 lei07uc N %00 lei07uc 5 $00 lei07uc Pro!usul cel mai puin renta7il este cel care va avea factorul !e acoperire cel mai mic( respectiv .CE cea mai mic#( !eci pro!usul 3:4. ?57. ;ARTINA :A uti"i ea a pentru scopuri interne metoda costuri"or !aria+i"e. Produsu" X pre inta urmatoar"e costuri unitare. materii prime ?$?0 "ei$ manopera directa 1$1 "ei$ costuri indirecte de productie !aria+i"e 2$30 "ei$ costuri indirecte de productie *i&e 1$70 "ei$ costuri de !an are !aria+i"e 3$10 "ei si costuri de !an are *i&e 1$10 "ei. Eaca stocu" *ina" de produse *inite contine 1.2?0 G0 din produsu" X$ iar ce" initia"$ 0 G0$ determinati care !a *i mar/a tota"a a contri+utiei "a re u"tat @mar/a din !an ariA daca au *ost !andute 10.200 G0 "a pret unitar de 28 "ei=G0. Costuri varia7ile totale 5 &(&0 lei 6 "(60 lei 6 $(30 lei 6 3("0 lei5 ""(& lei .ar+a !in vDn*#ri 5 "0.$00 Vg 2 $5 lei0Vg pre !e vDn*are N "0.$00 Vg 2 ""(& lei 0 Vg cost varia7il 5 "3%.<$0 lei.

$&&