Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE 0* BERCEA,Florian; BISTRICEANU, Gheorghe; MACOVEI,E.I., Lexicon de asigurari si protectie sociala, Edi !ra "ara , #$$%.

#* CISTE&ECAN, Rodi'a (i &a)ar, Asigurari comerciale, Edi !ra *i+i rie Can e+ir, Targ! M!re(, #$$,. -* .EN&E/, Chri( o0her, The Law of Insurance Broking. 1* VACARE&,I!lian; BERCEA, Florian, Asigurari si reasigurari, Edi !ra E20er , B!'!re( i, #$$%. 3* 4I&&IAMS, C. Ar h!r; .EINS, Ri'hard, Risk management and insurance. 5* Materiale teoretice pentru invatamantul profesional, Edi ia a III6a, Ad+ini( ra ia a(ig!rarilor de ( a , B!'!re( i,#$,-. 7* GA&ICEANU,I.; G.ERASIM, Al.; TANASESCU, 8.; SAUER, G.; IOSIF, Gh.; CRISAN, N., istemul asigurarilor in Romania, Edi !ra Tri9!na E'ono+i'a, nr.##%, B!'!re( i, #$$,. ,* Rapoartele anuale ale .!. "Asigurarea Romaneasca Asirom # .A ., #$$3, #$$5, #$$7, #$$,. %* Industrial $ire %a&ards %and'ook, Na ional Fire 8ro e' ion A((o'ia ion :NF8A;, U.S.A. $* $ire (rotection %and'ook, NF8A, U.S.A. #0* Cole' ia re<i( ei $inante, Asigurari si Banci, #$$%. nr. #-76#-, din #, noie+9rie #$$0. #-* &egea 0ri<ind 'on( i !irea, organi)area (i =!n' ionarea (o'ie a ilor 'o+er'iale in do+eni!l a(ig!rarilor, nr. 3, din #7 i!lie #$$#, M.O. 8ar ea I, nr. #5# din #$ i!lie #$$#. #1* #3* &ege 0ri<ind a(ig!rarile (i rea(ig!rarile in Ro+ania, nr. #17 din -$ de'e+9rie #$$5, M.O. 8ar ea I, nr.101 din 10 de'e+9rie #$$5. .o ararea G!<ern!l!i Ro+aniei 0ri<ind in=iin area !nor (o'ie a i 'o+er'iale 0e a' i!ni in do+eni!l a(ig!rarilor, nr. #-,$ din % de'e+9rie #$$0, M.O. 8ar ea I, nr.#35 din #, de'e+9rie #$$0. #5* .o ararea G!<ern!l!i Ro+aniei 0ri<ind a ri9! iile O=i'i!l!i de (!0ra<eghere a a' i<i a ii de a(ig!rare (i rea(ig!rare, nr. 5,3 din -1 a!g!( #$$#, M.O. 8ar ea I, nr.#%- din ## (e0 e+9rie #$$#. ##*&egea 0ri<ind (o'ie a ile 'o+er'iale, nr. 1# din #7 noie+9rie #$$0, M.O.8ar ea I,