Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliul Naional al Elevilor

Fii vocea colegilor ti!

Anexa 4.5

ACORD PARENTAL

Subsemnatul(a), , identificat prin C.I. seria ., numrul


.., printe/tutore al elevului ., din cadrul
(unitate de nvmnt) ..
, clasa , domiciliat n localitatea
, strada .
, nr. ........., bl. ., sc. ., et. .., ap. ., jud.
, telefon sunt de acord ca fiul/fiica mea
. S participe la procesul electoral i la activitile din cadrul
Consiliului Naional al Elevilor.

Data:

CONSILIUL NAIONAL AL ELEVILOR

Semntura

Tel: 0751.096.005 | 0755.953.853 | 0763.396.409


Email: contact@consiliulelevilor.org
Web: www.consiliulelevilor.org