Sunteți pe pagina 1din 7

Contractele derivate futures i options 1.

Contractul futures
Un contract futures este un acord de voin dintre pri, vnztor i cumprtor, de a livra, respectiv de a plti un anumit activ, cu cantitatea i calitatea specificate, la o dat fixat n viitor i la pre stabilit n momentul nc eierii contractului. Principalele caracteristici ale contractului futures pot fi sintetizate astfel:1 se ncheie la burs prin procedura specific de negociere i contractare. contractul futures este standardizat din punct de vedere al activului de baz (marfa sau activul financiar pentru care se poart negocierea la burs), valorii contractuale (de e emplu contracte de 1!!! "#$), pasului de varia%ie al pre%ului n cadrul edin%ei de tranzac%ionare i al datei de e ecutare& contractele sunt marcate zilnic la pia% pentru a se putea stabili zilnic profitul sau pierderea nregistrat n urma tranzac%iei cu respectivul contract& la scaden% regularizarea contractelor se poate face: fizic (prin livrarea activului de baz) sau valoric (prin plata diferen%elor de pre%). 'ontractele futures, func%ie de activul de baz se pot mpr%i n dou mari categorii: contracte futures pe mrfuri (commodit( futures) i contracte futures financiare (financial futures). )lementele contractului futures sunt: simbolul contractului de e emplu la *+,+# se pot ncheia contracte futures $)-+. / respectiv, contract futures pe 1!!! ac%iuni -monil #lobozia , unitatea de tranzacionare 0 este volumul standardizat de marf care face obiectul contractului: de e emplu pentru contractul futures cu cereale, secar, gr1u, porumb, soia tranzac%ionate n #"-, unitatea de tranzac%ionare este 2!!! bushel. Cotaia ! "reul coteaz pentru fiecare lun de livrare. $e asemenea, contractul prevede un 3pas de licita%ie3 (tic4) care presupune c un nou pre% strigat n burs trebuie s difere de pre%ul anterior cel pu%in cu aceast mrime (sau cumultipli ai tic40ului). $e asemenea contractul precizeaz limitele de varia%ie a pre%ului ceea ce presupune c n cursul unei zile de tranzac%ie, varia%ia pre%ului fa% de pre%ul de nchidere al zilei precedente nu poate s depeasc limita stabilit n contract. '1nd limita a fost atins, tranzac%iile pot fi fcute numai la acest pre% sau la unul mai redus (c1nd s0a atins 3limit up3), respectiv la unul mai ridicat (c1nd s0a atins 3limit do5n3). Ultima zi de tranzacie# ultima zi de livrare. 0 'ontractele futures presupun, din punct de vedere teoretic, c v1nztorul este obligat s livreze marfa i cumprtorul s accepte

* * * Manualul brokerului pentru piaa futures, BRM, 2001, pag.29.


1

aceast livrare p1n n ultima zi lucrtoare (de burs) a lunii de livrare (last deliver( da() care reprezint scaden%a final a livrrii. Practica a demonstrat c mai pu%in de 67 din contractele futures sunt e ecutate n natur, fiin preferat compensarea, adic lichidarea contractului. 'ompensarea se poate face p1n n ultima zi de tranzac%ie, respectiv a aptea zi de burs dinainte de ultima zi lucrtoare a lunii de livrare. $ivrarea fizic ) ecutarea prin livrare fizic presupune, aa cum am mai spus, pentru v1nztor livrarea mrfii, iar pentru cumprtor plata pre%ului la scaden%. +odul de e ecutare la scaden% prin livrarea fizic se stabilete prin proceduri specifice fiecrui activ de baz. Pozi%iile supuse acestei proceduri nu mai sunt eviden%iate ca pozi%ii deschise la casa de compensa%ie. 8ichidarea unei pozi%ii futures prin efectuarea sau acceptarea livrrii fizice este cea mai pu%in utilizat modalitate de ndeplinire a obliga%iilor contractuale, n principal, datorit costurilor suplimentare pe care acestea le implic: cheltuieli de depozitare, transport, asigurare, comisioane bursiere. +ai mult, dac de%intorul pozi%iei long nu are nevoie de marfa respectiv, el va fi obligat s o rev1nd, suport1nd un cost adi%ional. 9n mod similar, de%intorul pozi%iei short neacoperite (fr a avea marfa respectiv) este nevoit s cumpere acea marf, pltind o diferen% destul de mare de pre%. %e&ularizarea valoric :egularizarea valoric se aplic numai pozi%iilor deschise, nregistrate la sf1ritul ultimei edin%e de tranzac%ionare pentru un activ. Pentru aceasta, casa de compensa%ie utilizeaz ca pre% de regularizare, pre%ul de e ecutare (definit prin specifica%iile contractului), nchiz1nd toate pozi%iile rmase deschise la data scaden%ei. 'alculul mar;ei de varia%ie permite compensarea permanent a c1tigurilor i pierderilor cotidiene. 8a scaden%, nu rm1ne dec1t calculul c1tigului sau pierderii nregistrate n ultima zi de tranzac%ionare. +ar;a variabil se va calcula n cazul procedurii de regularizare la scaden%, dup formula: pentru pozi%iile deschise de cumprare mar;a variabil < pre%ul final de regularizare pentru data scaden%ei 0 pre%ul de regularizare din ziua scaden%ei pentru pozi%iile de v1nzare mar;a variabil < pre%ul de regularizare din penultima zi de tranzac%ionare 0 pre%ul final de regularizare din ziua scaden%ei.

+ecanismul de efectuare a regularizrii valorice presupune egalizarea pre%ului contractului futures, cu pre%ul spot al activului de baz. .rice sum cuvenit fie pozi%iei de v1nzare, fie pozi%iei de cumprare este transferat, prin intermediul 'asei de 'learing i a societ%ilor de bro4era;, de la pozi%ia ce datoreaz suma respectiv ctre pozi%ia ndrept%it s o primeasc. :a%iunile care au determinat adoptarea regularizrii valorice ca substituit al livrrii fizice sunt: a) natura activului de baz al contractului futures. $e e emplu, livrarea fizic n cazul contractelor futures pe indici bursieri ar presupune transferul a sute sau mii de ac%iuni, n propor%ie elaborat calculate, ceea ce ar determina costuri foarte ridicate pentru realizarea acesteia. b) $ificult%ile pe care comercian%ii i ceilal%i participan%i de pe pia% le pot nt1mpina n achizi%ionarea mrfii la momentul livrrii, dificult%i datorate unei oferte sczute pe pia%a respectiv. >rebuie spus, de asemenea c, regularizarea valoric nu este permis dec1t pentru acele contracte care prevd e pres utilizarea acestei modalit%i de stingere a obliga%iilor contractuale. Compensarea 'operaiunea de offsetin&( . alt modalitate de lichidare a contractelor futures, de altfel cea mai utilizat, este reprezentat de compensare. . astfel de opera%iune presupune luarea unei pozi%ii inverse dec1t cea de%inut pe pia%a futures, dup cum urmeaz: 0 cumprtorul ini%ial (long) i lichideaz pozi%ia prin v1nzarea unui contract futures identic cu cel ini%ial (av1nd acelai activ de baz i aceeai lun de livrare) 0 v1nztorul ini%ial (short) i lichideaz pozi%ia prin cumprarea (devenind long) unui contract futures identic. $up e ecutarea tranzac%iilor i raportarea lor la casa de compensa%ie, obliga%iile ambilor parteneri (v1nztor i cumprtor) se sting. ). Contractele cu opiuni >ranzac%iile cu op%iuni se practic de mult timp n lumea comercial. 9n trecut a e istat ?arvuna@ ca suma oferit unui singur v1nztor, ?bt1ndu0se palma@ asupra cantit%ii i pre%ului mrfii, iar n contractul sau n%elegerea dintre acetia e ista clauza de preferen%ialitate, adic n momentul n care v1nztorul are marfa o ofer mai nt1i celui care a arvunit0o. 'ercetrile au artat c astfel de contract ar fi fost utilizat n rela%iile comerciale practicate de fenicieni pentru mrfurile aduse din alte zone cu caravane sau pe ap. 9n .landa, n prima ;umtate a secolului al ABCC0lea, s0a practicat comer%ul cu op%iuni de cumprare av1nd ca activ suport lalelele.

'ontractele cu op%iuni au avut o dezvoltare spectaculoas, dup apari%ia lor oficial, n 1DE6 la 'hicago *oard .ptions ) change ('*.)) c1nd a fost lansat prima pia% organizat cu op%iuni pe ac%iuni, pentru ca la 6 iunie 1DEE, s fie lansate lansate oficial op%iunile negociabile de v1nzare. #uccesul '*.) i calitatea serviciilor oferite prin intermediul op%iunilor negociabile au determinat multe pie%e financiare s creeze pie%e identice. 8a F aprilie 1DEG, a fost deschis la -msterdam prima pia% european de op%iuni negociabile pe valori mobiliare ().)). 9n 1DG=, a fost nfiin%at n cadrul bursei 'hicago +ercantile ) change o pia% de op%iuni pe indici bursieri, unde se tranzac%ioneaz i op%iunile pe contractul futures pentru indicele #tandard H PoorIs 2!!. 9n +area *ritanie s0a creat Pia%a .p%iunilor Jegociabile la 8ondra (8C,,)), op%iunile negociindu0se ncep1nd cu aprilie 1DEG, creterea activit%ii realiz1ndu0se ncep1nd cu trimestrul CB al anului 1DGF. 9n ,ran%a a fost deschis n 1DGE Pia%a .p%iunilor Jegociabile. Principalele elemente ale contractelor cu op%iuni: a) mrimea opiunii ,iecare are ca obiect un activ standardizat din punct de vedere al volumului sau valorii. $e e emplu: atunci c1nd activul suport l constituie valorile mobiliare primare, un contract pe op%iuni reprezint 1!! sau 1!!! de titluri& n cazul contractelor ncheiate pe indici bursieri, activul de baz se determin nmul%ind nivelul indicelui cu o baz fi (multiplicatorul) e primat n moneda na%ional& n cazul op%iunilor pe futures, fiecare op%iune reprezint un anume contract futures (valoarea activului de baz fiind egal cu unitatea de tranzac%ie de la contractul futures). b) scadena contractului este fi ca termen final de valabilitate al op%iunilor. 8a aceast dat fie se e ecut, fie e pir contractul, ceea ce echivaleaz cu abandonarea dreptului i a primei ctre beneficiar. c) pre%ul de e ercitare (stri4e price) / reprezint pre%ul la care se poate vinde sau cumpra activul suport, dac beneficiarul decide s e ecute contractul. -ltfel spus, pre%ul de e ercitare este un pre% ferm n raport de care se va stabil i rezultatul tranzac%iei. d) pre%ul op%iunii este reprezentat de prima achitat n momentul ncheierii contractului de cumprtorul op%iunii v1nztorului.Pre%ul op%iunilor negociabile este variabil i se stabilete la burs, n func%ie de raportul cerere0ofert de op%iuni. Pre%ul op%iune are ca i componente: valoarea intrinsec i valoarea timp. Baloarea intrinsec este calculat ca diferen% ntre pre%ul de e ercitare i pre%ul activului suport n cazul op%iunii put i ca diferen% ntre pre%ul activului suport i pre%ul de e ercitare al op%iunii, pentru op%iunea call. 9n raport de valoarea intrinsec, op%iunea poate fi: ?n bani@ (in the mone(), c1nd BC K ! ?la bani@ (at the mone(), pentru BC < !
F

?fr bani@ (aut of mone(), c1nd BC L !.

Baloarea 0 timp este valoarea suplimentar, peste cea intrinsec pe care op%iunea o poate dob1ndi pe pia% ca urmare a cereriiMofertei de op%iuni. 'a mod de calcul, valoarea timp reprezint diferen%a pozitiv dintre pre%ul op%iunii i valoarea intrinsec. Baloarea 0 timp arat c1t este dispus s plteasc cumprtorul op%iunii n speran%a c, pe durata de via%, op%iunea va cunoate o cretere de pre% p1n la momentul e pirrii. Baloarea / timp este cu at1t mai mare cu c1t scaden%a este mai ndeprtat i descrete n timp. 'lasificarea op%iunilor 9n func%ie de dreptul conferit cumprtorului din contractul de op%iuni nt1lnim urmtoarele tipuri de op%iuni. op%iunea call / este op%iunea prin care beneficiarul op%iunii are dreptul s cumpere p1n la op%iune put 0 este op%iunea prin care beneficiarul are dreptul (nu obliga%ia) s v1nd p1n la $in punct de vedere al momentului de e ercitare al op%iunilor, se disting urmtoarele: op%iuni europene: se e ercit numai la scaden% op%iuni americane: se e ercit oric1nd fr a se depi ns scaden%a

scaden% de la v1nztor un anumit activ la un pre% determinat, n schimbul unei prime pltite. scaden% v1nztorului un anumit activ suport la un pre% predeterminat i n schimbul primei pltite.

:ezultatele tranzac%iilor cu op%iuni este urmtorul: *peraiunea Cumprare de call "reviziune 'reterea cursului activului suport +fectele operaiunii :isc limitat < prim pltit Poate ob%ine un c1tig nelimitat n func%ie de evolu%ia cresctoare a cursului '1tig limitat < pirm ncasat& >abel nr. 1 ,raficul operaiunii

Profit

Pm Pe Curs P

-nzare de call

#cderea cursului activului suport

Profit

:isc nelimitat

P Pe Pm

Curs

Cumprare de put

#cderea cursului activului suport

'1tigul este important dar nu nelimitat deoarece cursul nu poate scade la infinit

Profit

Pm Pe

-nzare de put

'reterea cursului activului suport

Pierdere limitat < prima '1tig limitat < prima ncasat

Curs P

Profit

Pierdere important dar nu nelimitat unde: Pe < pre% de e ercitare, Pm < punct mort, p < prima 0 pentru op%iunile call: Pm < Pe N p 0 pentru op%iunile put: Pm < Pe / p

Pm

Pe

Curs

Pentru cumprtorii de op%iuni nu este necesar plata mar;elor, deoarece acetia pltesc primele la data achizi%ionrii op%iunilor, nefiind e pui unor pierderi poten%iale datorate schimbrilor de pre% ale activului de baz. #pre deosebire de acetia, vanztorii pot nregistra pierderi poten%iale nelimitate, depozitele n mar; garant1nd ndeplinirea obliga%iilor lor contractuale, n eventualitatea i n momentul e ercitrii op%iunilor de ctre cumprtori. $iferen%e ntre contractele futures i op%iuni ,">":)# .PPC"JC 'ontract -nga;ament care l oblig at1t -nga;ament care l oblig pe pe v1nztor c1t i pe v1nztor, ns cumprtorul are cumprtor o op%iune, nu o obliga%ie +rimea contractului #tandardizat #tandardizat $ata scaden%ei #tandardizat #tandardizat. .p%iunile n stil american pot fi e ercitate n orice moment +etoda de 'otarea i tranzac%ionarea prin 'otarea i tranzac%ionarea prin tranzac%ionare sistemul electronic de sistemul electronic de tranzac%ionare al bursei tranzac%ionare al bursei Qaran%ii -mbele pr%i trebuie s 'umprtorul pltete o prim depoziteze o garan%ie ini%ial v1nztorului. B1nztorul (mar;). Baloarea opera%iunii depoziteaz o garan%ie ini%ial este marcat la pia%, (mar;a). -ctivul poate fi folosit stabilindu0se zilnic profiturile ca i garan%ie. i pierderile Pia%a secundar *ursa futures. .pera%iunea *ursa de op%iuni. .pera%iunile poate fi lichidat nainte de pot fi lichidate nainte de e pirare. Profiturile sau e pirare. Profiturile sau pierderile pot fi realizate n pierderile pot fi realizate n orice orice moment moment Qaran%ii institu%ionale 'asa de compensa%ie 'asa de compensa%ie 8ichidare 'ontractele sunt de obicei '1nd o pozi%ie este e ercitat, ea nchise nainte de e pirare prin poate fi lichidat prin livrare sau luarea unei pozi%ii opuse. 8a lichidare cash. . pozi%ie long e pirare, pozi%iile rmase care este n afara banilor este, de deschise sunt lichidate de casa regul, anulat nainte de de compensare e pirare

S-ar putea să vă placă și