Sunteți pe pagina 1din 4

Profesor UNITATEA DE NVMNT . FIA DE EVALUARE A EDUCATOAREI n vederea acordrii ca ifica!

iv" "i an"a An" co ar# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ N"%e e i &ren"%e e# I' CURRICULUM Nr. UNITI DE Crt. COMPETEN . Proiectarea activit!ilor i"#tructiv $educative INDICATORI DE PERFORMAN $ Corelarea o%iectivelor #ta%ilite de Curriculum$ul "aio"al cu cele #&eci'ice u"it!ii de ("v!!m)"t* +ru&ei, (" urma a&lic!rii &ro%elor de evaluare i"iial!. $ Ela%orarea &la"i'ic!rii activit!ii i"#tructiv -educative, i")"d co"t de a%ordarea i"te+rat! a co"i"uturilor. $ .electarea corect! a co"i"uturilor ("v!!rii, i")"d co"t de tematica a"ual!, de o%iectivele +e"erale i de &articularit!ile +ru&ei. $ Pla"i'icarea activit!ilor extracolare, a o&io"alelor (" co"corda"! cu o%iectivele educaio"ale #ta%ilite. $ Ela%orarea &roiectelor didactice i a #c/ielor &e"tru &roiectele tematice, i")"d co"t de urm!toarele re&ere0 ri+oare tii"i'ic!, #trate+ii activ$ &artici&ative i o%iective corect 'ormulate. $ Or+a"i2area i ame"a3area #!lii de +ru&! (" 'u"cie de o%iectivele &roiectelor tematice #au ale activit!ilor de#'!urate. $ .electarea materialului didactic (" 'u"cie de &articularit!ile de v)r#t! ale co&iilor, "ivelul de de2voltare a co&iilor di" +ru&!, tematicile i co"i"uturile de ("v!are. PUNCTAJ maxim autoevaluare acordat 1 1 1 1 1 4 4

1.

Or+a"i2area &roce#ului i"#tructiv$ educativ.

$ A#i+urarea co"diiilor materiale "ece#are &e"tru de#'!urarea (" %u"e co"diii a activit!ilor curriculare i extracurriculare. 5. Ma"a+eme"tul &roce#ului i"#tructiv$educativ $Co"ducerea activit!ii (" co"'ormitate cu &roiectul* #c/ia de &roiect #ta%ilit!. $ Ca&acitatea de a +!#i c!i i mi3loace e'icie"te de a tra"#mite cu"oti"e co&iilor, re#&ect)"d &ri"ci&iile didactice. $ Tactul (" re2olvarea &ro%lemelor a&!rute &e &arcur#ul de#'!ur!rii activit!ilor. $ Ca&acitatea de a crea #ituaii "oi de a&licare a cu"oti"elor i de&ri"derilor ("#uite. $ A%ordarea i"te+rat! a co"i"uturilor ("v!!rii i i"dividuali2area activit!ii co&iilor. Ela%orarea itemilor de evaluare i")"d co"t de &articularit!ile de v)r#t! ale co&iilor i de o%iectivele &ro&u#e (" activitate. .electarea i utili2area celor mai adecvate metode* te/"ici de evaluare a activit!ii co&iilor. I"ter&retarea re2ultatelor evalu!rii (" 'u"cie de ti&ul de evaluare ale# i #ta%ilirea i a&licarea de m!#uri ameliorative (" urma evalu!rii. Ca&acitatea de a o'eri co&iilor criterii acce#i%ile de evaluare i autoevaluare. 6"tocmirea a"ali2ei activit!ii de#'!urate0 #eme#tial, a"ual #au (" alte #ituaii #&eciale 7'o"d de &remiere, +radaie de merit8. Ada&tarea curriculum$ului &e"tru ("v!!m)"tul &recolar la "ivelul +ru&ei de co&ii. Crearea u"ui cadru #timulativ care #! tre2ea#c! i"tere#ul co&iilor &e"tru activitate. Pu%licarea de articole (" revi#te de #&ecialitate, &e #ite$uri #&eciali2ate #au (" alte lucr!ri, cu &rivire la (m%u"!t!irea curriculum$ului &e"tru ("v!!m)"tul &recolar.

1 1 1 1 1 1

4.

Evaluarea activit!ilor de#'!urate cu co&iii i a re2ultatelor &e care le o%i" co&iii (" activit!i

1 1 1 1 1 1 1

9.

Im&licarea i &artici&area (" de2voltarea curriculum$ului

II' COMUNICARE* INTERRELAIONARE Nr. UNITI DE INDICATORI DE PERFORMAN PUNCTAJ crt COMPETEN maxim autoevaluare acordat . I"teraciu"ea $ Proiectarea u"or activit!i cu co&iii care #! avi2e2e comu"icarea li%er! i care 1 educatoare$ co&il #! im&lice co&iii (" ela%orarea &ro&riilor &roiecte de ("v!are. $ .electarea modalit!ilor de comu"icare cu co&iii, (" 'u"cie de co"i"utul 1 i"'ormaiei, &articularit!ile de v)r#t! i i"dividuale ale co&iilor i de o%iectivele &ro&u#e. $ A%ordarea u"ui #til democratic (" relaia cu co&iii. 1. I"teraciu"ea $ Partici&area la ("t)l"iri metodice, comi#ii metodice urm!ri"du$#e redarea u"or 5 educatoare$ educatoare a#&ecte metodice i &eda+o+ice &e"tru ("ele+erea , a&licarea i evaluarea corect! a curriculum$ului &e"tru ("v!!m)"tul &recolar. $ Comu"icarea* cola%orarea cu alte cadre didactice &e"tru a ide"ti'ica cele mai 1 &otrivite #trate+ii (" vederea e'icie"ti2!rii demer#ului didactic. 5. I"teraciu"ea $ Proiectarea u"or activit!i extracurriculare cu &!ri"ii 7vi2ite, excur#ii, #er%!ri8, educatoare$ 'amilie utile &e"tru reali2area u"it!ii de ceri"e +r!di"i!$ 'amilie i &e"tru de2voltarea co&ilului. $ Or+a"i2area u"or aciu"i &ri" care #! 'ie im&licate 'amiliile co&iilor (" ("trea+a 1 activitate a +r!di"iei. $ I"'ormarea &eriodic! a &!ri"ilor cu &rivire la #ituaia co&iilor, a&el)"d la date 1 i a#&ecte releva"te. 4. I"teraciu"ea educatoare$ $ Cola%orare cu coala, co"#iliul local, televi2iu"ea, %i#erica, &oliia, &om&ierii 1 comu"itate 7coal!, (" vederea &romov!rii u"ei ima+i"i reale a u"it!ii de ("v!!m)"t (" #ocietate. co"#iliu $ Cola%orarea cu &#i/olo+ul colar (" vederea de2volt!rii armo"ioa#e a co&ilului local, %i#eric!, &oliie, i a (m%u"!t!irii actului educaio"al. 1 alte i"#tituii8 $ O%i"erea de #ur#e de 'i"a"are extra%u+etare &e"tru (m%u"!t!irea actului educaio"al. 9. Ca&acitatea de a crea i $ Crearea u"ui cadru #timulativ comu"ic!rii cu toi 'actorii 7co&ii, cole+i, 'oruri 9 me"i"e &u"i de #u&erioare, comu"itate8 i coo&erarea cu acetia (" vederea me"i"erii climatului comu"icare #ocio$a'ectiv #&eci'ic u"ei u"it!i de ("v!!m)"t. :. Im&licarea i &artici&area Co"#em"area i tra"#miterea c!tre cei (" dre&t 7mi"i#ter, i"#&ectorat, director, 9 la 'luxul i"'ormaio"al metodi#t8 (" cadrul comi#iilor metodice, a cercurilor &eda+o+ice i a #e#iu"ilor

de comu"ic!ri tii"i'ice a #u+e#tiilor i &ro&u"erilor cu &rivire la (m%u"!t!irea 'luxului i"'ormaio"al i a comu"ic!rii. III' FORMARE I DE(VOLTARE Nr. UNITI DE INDICATORI DE PERFORMAN PUNCTAJ crt COMPETEN maxim autoevaluare acordat . Proiectarea activit!ii $Ela%orarea u"ei tactici &e"tru activitatea metodic! (" co"corda"! cu i"tere#ele 9 metodice &ro&rii i ale colectivului di" care 'ace &arte. 1. Autoevaluare $ Ide"ti'icarea &ro&riilor "evoi de de2voltare o&t)"d &e"tru 'orma de &er'ecio"are 9 adecvat!, (" urma autoevalu!rii o%iective. 5. Im&licarea i $ Partici&area cu co"#ecve"! la 'ormele de &er'ecio"are$ aciu"i metodice (" 9 &artici&area la &ro&ria +r!di"i!, cercuri &eda+o+ice, +rade didactice i alte cur#uri de 'ormare. 'ormare $ De#'!urarea i co"ducerea u"or activit!i metodice #au demo"#trative cu co&iii, 9 (" vederea &o&ulari2!rii ex&erie"ei didactice. $ Partici&area la #e#iu"i de comu"icare tii"i'ic!, la #im&o2ioa"e 3udee"e, 9 "aio"ale #au i"ter"aio"ale urm!ri"du$#e &ro&ria 'ormare. PUNCTA) TOTAL ;; FOARTE <INE. =:$ ;; &u"cte <INE0 > $ =9 &u"cte .ATI.FCTOR0 : $>; &u"cte NE.ATI.FCTOR0 #u% :; &u"cte

CALIFICATIVUL ACORDAT0 Preedin!e e Consi i" "i de ad%inis!raie DIRECTOR+ . 7"ume, &re"ume, #em"!tura, tam&ila8 A% "a! a c"no!in a*i$$$$$$$$+ EDUCATOARE+