Sunteți pe pagina 1din 9

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT Nume/Prenume:

Infiintarea unui service auto inclusiv vanzari de piese de schimb si accesorii pentru autovehicule marca Volkswagen in orasul Buzau
Titlul proiectului:

!i"a proiectului
1. Contextul i justificarea proiectului (descriei situaia grupului int nainte de implementarea
proiectului, mentionati problema identificat,descriei cauzele i efectele problemei identificate, mentionati solutia pentru rezolvarea problemei si impactul la nivelul grupului tint )

Scurt istoric: Compania S.C. utomoto S.!.". este infiintata inca din anul #$$$ in %ucuresti cu obiectul principal de activitate &'(( ) Comert cu autoturisme si autove*icule usoare (sub +,' tone), avind printre obiectele secundare de activitate ,ntretinerea si repararea autove*iculelor (&'#$) si Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autove*icule (&'+#). ,nca de la infiintare, societatea activeaza ca dealer auto pentru marca -ol.s/agen. %eneficiind atat de o conducere realist)dinamica, adaptata permanent la realitatile pietei, dar si de avanta0ul competitiv reprezentat de colaborarea cu un partener recunoscut ca un model de dezvoltare durabila, societatea a avut o evolutie ascendenta atat din punct de vedere financiar, cat si al gradului de incredere in calitatea serviciilor oferite clientilor. stfel, tendinta manifestata in piata in ultimii & ani (de diminuare a vanzarilor de autoturisme noi in favoarea celor rulate), impreuna cu cresterea duratei medii de utilizare a autoturismelor (rezultata din raspunsurile la c*estionarele adresate clientilor) au determinat o crestere a ponderei activitatilor de reparatii si vanzare piese de sc*imb cu ('1 in totalul cifrei de afaceri a societatii. "a acest rezultat au contribuit si activitatile de mar.eting specifice, din care sunt mentionate #: utilizarea reducerilor la interventii pentru masinile cu diferite durate de utilizare, precum si promotiile sezoniere pentru diferite piese de sc*imb si accesorii. "a ultima dunare generala a actionarilor a fost luata, printre altele, decizia de a dezvolta sectorul auto service si vanzari piese de sc*imb, ca un raspuns firesc la tendintele manifestate in piata. ,n plus, actionarii au decis ca aceasta dezvoltare sa nu fie facuta oricum, e2clusiv pe baza criteriilor economice, ci sa raspunda si unor nevoi reale ale comunitatii. ,n acest sens a fost comandat un studiu care sa ofere raspuns la gradul de satisfactie al proprietarilor de autove*icule -3 in raport cu diferiti parametrii: timpul mediu de rezolvare a problemelor, nivelul de calitate al serviciilor oferite de societatea utomoto S.!."., ,nterpretarea datelor furnizate de studiu au permis formularea unor concluzii utile pentru activitatea ulterioara a societatii4 printre acestea este si concluzia conform careia proprietarii de auto -3 din 0udetul %uzau si din zonele adiacente acestuia sunt obligati sa parcurga distante relativ mari pana la un service autorizat -3 pentru lucrarile de intretinere si reparatii sau pentru ac*izitia pieselor de sc*imb si accesoriilor4 implicit si durata medie de rezolvare a problemelor aparute a avut o valoare superioara celor din alte zone. Combinind toate aceste date, asociatii firmei au decis dezvoltarea afacerii prin infiintarea unui service auto specializat -3 (lucrari si vanzare piese de sc*imb) in orasul %uzau.

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

#rupul tinta este alcatuit de proprietarii de auto -3 din 0udetul %uzau si zona adiacenta. ,n prezent, acesti proprietari sunt obligati sa parcurga distante de multe zeci de .m pentru a putea beneficia de activitati de intretinere si5sau reparatii la standard de calitate -3. Principala problema a grupului tinta este lipsa unui auto)service specializat -3 in zona %uzau si zonele adiacente. $auzele care au condus la aparitia problemei sunt diverse, printre acestea fiind o relativ tarzie crestere a numarului proprietarilor de autove*icule -3 in zona, cresterea numarului de autove*icule cu durata mai mare de utilizare (ceea ce a condus la cresterea numarului de solicitari pentru intretinere si5sau reparatii), etc. ceste cauze au ca urmari cresterea timpului mediu necesar pentru efectuarea reparatiilor automobilelor, la consum de timp si de combustibil din partea proprietarilor acestor automobile si, nu in ultimul rand, la cresterea ocazionala a traficului auto interurban. %copul acestui proiect este !ealizarea unui service auto specializat -3 in orasul %uzau.

2. Beneficiarii proiectului (menionai beneficiarii direci i indireci ai proiectului) Beneficiari directi: ctionarii firmei S.C. utomoto S.!.". 6orsc*e !omania, importator si furnizor de marca inregistrata -3 -3 7ermania (cresterea vanzarilor de piese si accesorii) 8urnizorii de servicii cone2e din zona orasului %uzau 9oii anga0ati dministratia locala (6rimaria oras %uzau) dministratia financiara %uzau 8amiliile actionarilor firmei S.C. utomoto S.!.".

Beneficiari indirecti:

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

3. Analiza SWOT a capacitii organizatiei de a rezolva problema identificat


) :ediul intern )

P&N$T' T()I ) actiuni si calitati pozitive )


Succes si notorietate datorita serviciilor de calitate, efectuate cu personal specializat si autorizat. 6arteneriatul cu cea mai puternica retea de distributie auto din !omania. 6osibilitatea realizarii investitiei la standarde inalte, tipice -3 (fonduri disponibile si acces la te*nologie). "ocatie usor vizibilila si usor accesibila ;ras considerat strategic pentrut grupul tinta (sudul :oldovei, estul :unteniei si nordul <obrogei).

P&N$T' %*(B' ) actiuni si calitati negative )


,mposibilitatea de a depozita piese de sc*imb cu volum mare (este necesara precomanda pentru aceste piese in 7ermania si alte tari) si ca urmare un timp mai mare de asteptare pentru repararea automobilelor grav avariate. Societatea nu a mai desfasurat activitati comerciale in zona (0udetul %uzau).

) :ediul e2tern )

+P+)T&NIT(TI
) posibile situatii favorabile )

(,'NINT()I
) posibile situatii nefavorabile )

=2istenta unei oferte atractive de finantare din partea 6orsc*e !omania ,ne2istenta unui dealer autorizat de piese de sc*imb -3 in %uzau. Conform studiului de impact pe piata numarul de vanzari de piese de sc*imb auto este in crestere.

9eintelegeri posibile in relatia cu societatile de asigurare. 6osibile litigii ale clientilor cu prestatorul de servicii reparatii auto. 8luctuatia cursului valutar peste cota de risc prevazuta. :ediul concurential in zona din cauza

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Cererea mare pentru aceasta marca in privinta service)ului datorita numarului relativ mare in zona de posesori de autoturisme -3. ,maginea foarte buna a marcii -3 in !omania.

dealerului S.oda local.

Deciziile luate n ur a analizei SWOT (v rugm mentionati decizia sau deciziile luate n urma
analizei S3;> a problemei si a capacittii organizatiei <vs de a rezolva problema identificat)

?rmare analizei S3;> s)au formulat cateva concluzii: Societatea utomoto S.!.". are resursele necesare (financiare, .no/)*o/ si parteneriate) pentru a realiza acest proiect de dezvoltare. 6entru minimizarea riscurilor ulterioare inceperii activitatii la noua locatie sunt necesare, pe de o parte, inc*eierea unor parteneriate cu societati care activeaza in zona (%uzau), precum si optimizarea relatiilor contractuale cu furnizorii e2terni de piese de sc*imb auto. <upa realizarea proiectului se va incerca accesarea surselor avanta0oase de finantare, pentru a profita de @spatiulA e2istent in zona si a se realiza o dezvoltare sustinuta, tinind cont si de tendintele din piata si avand in vedere necesitatea contracararii eficiente a concurentei la limita facuta de distribuitorul S.oda.

,n urma analizei pietei si deoarece nu e2ista concurenta directa pe acest segment am a0uns la concluzia ca acest proiect trebuie realizat.
!.. Scopul proiectului )ealizarea unui service auto specializat V- in orasul Buzau ". O#iecti$ele proiectului (cile de urmat pentru atingerea scopului. - rugm s formulati obiective S: !>)
;biective generale: ,ntrari de apro2imativ '$$)B$$ de masini pe parcursul a (# luni, precum si urmarirea pe cat posibil a satifacerii clientilor. Cresterea capitalului firmei S.C. utomotoS.!." cu apro2imativ (C1 pana la sfarsitul lui #$(&. ;biectiv specific: ,mbunatatirea sistemului de service din zona %uzau pana la data de +( <ecembie #$(& pentru a obtine o perioada medie de asteptare a clientului in !eceptie Clienti de ma2im # ore.

%. &ezultatele proiectului (ce veti obtine la finalul proiectului)


"a finalul proiectului dorim sa obtinem: o crestere a profitului companiei S.C. utomoto.S!" cu (C1 pe o perioada de (# luni e2istenta unui service autorizat -3 in pro2imitatea utilizatorilor de automobile a acestei marci crearea de noi locuri de munca vor rezulta prin infiintarea service)ului.

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

. Analiza riscurilor proiectului )iscuri interne


o o o o o ,mplementarea incorecta a proiectului "ucurul in ec*ipa defectuos Conflicte e2istente intre anga0ati "ipsa raportarilor catre manageri 9eacoperirea domeniilor specifice proiectului

)iscuri e/terne
o o o o o !etragerea unor finantatori din tara ,ncendii, inundatii sau alte calamitati naturale Sc*imbari in politica nationala Sc*imbari ale legislatiei Crize economice nationale sau internationale.

Pentru a incerca evitarea acestor riscuri vom avea in vedere: Se va urmari incadrarea investitiei in standardele de calitate cat si in termenele prevazute. Se va solicita furnizorului de ec*ipamente instruirea personalului responsabil cu utilizarea acestora.

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

0 'raficul (e in(eplinire a acti$it)tilor

*. Bu+etul (realizai bugetul pentru activitile identificate pentru cele dou obiective,grupDnd costurile pe
categorii de c*eltuieli.) '&)+

$ategorie de cheltuieli

&nitate

Num1r de unit12i

$ost/unitat e

$osturi totale / linie bugetara 304555

(. c*izitii
(.(.:i0loace fi2e si ec*ipamente ) ac*izitionate pentru Estart)upA =c*ipamente (rampe de lucru) Scule atelier %ancuri de lucru -itrine5dulapuri5rafturi accesorii utoturism :icrobuz =c*ipamente ,> telecomunicatii (.#. lte ac*izitii G inceperea 6roiectului si odata de cu %uc (# '$$ scule si %uc Set %uc Set %uc %uc %uc CF=">?,=", <= ES> !> ?6A

B B B & # ( ($

'$$$ #$$$ '$$ '$$ ($$$$ ('$$$ ($$$

+$,$$$ (#,$$$ +,$$$ #,$$$ #$,$$$ (',$$$ ($,$$$

64555
B,$$$

Consumabile ,>, rec*izite, birotica, produse curatenie, produse protocol

#. Contractari
,nc*iriere spatiu Servicii de reclama si publicitate Servicii curatenie Servicii paza obiectiv Servicii ,> si telecomunicatii Servicii 0uridice Serviciu Serviciu Serviciu Serviciu Serviciu Serviciu ( ( ( ( ( ( '$$$ +$$ #$$ '$$ +$$ #$$

64755
',$$$ +$$ #$$ '$$ +$$ #$$

+. !esurse umane
:anager de 6roiect sistent :anager de 6roiect Sef contabil Contabil5casier Sef gestionar magazia de piese si accesorii !esponsabil resurse umane !esponsabil :ar.eting :agazioner Sef atelier (BH ore5luna (BH ore5luna H& ore5luna (BH ore5luna (BH ore5luna &# ore5luna H& ore5luna (BH ore5luna (BH ore5luna ( ( ( ( ( ( ( # ( ('$$ '$$ H$$ &$$ &$$ &$$ &$$ +'$ '$$

854655
(,'$$ '$$ H$$ &$$ &$$ &$$ &$$ C$$ '$$

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT :aistru atelier (BH ore5luna # &$$ :ecanici ?cenici (BH ore5luna (BH ore5luna B B &$$ +$$

H$$ #,&$$ (,H$$

&. >ransport
bonamente transport Carburant "una 6lin ( '' litri ) ($ (# (# C$

365
(#$ H&$

<iverse si neprevazute '1 (din #&.$B$ euro) dministrative C1 (din #'.#B+ euro)
T+T(* P)+I'$T/*&N(
85 O#ser$atii si concluzii finale,

8495: 84.60

%ugetul reprezinta o preconizare a c*eltuielilor initiale cu proiectul G de start)up, in suma de 39 555 '&)+, urmand ca ulterior c*eltuielile lunare sa fie de natura c*eltuielilor cu alte ac*izitii de tipul consumbabilelor, c*eltuielile cu contractantii, cele de personal, cele cu transportul si cele financiare in suma de 9; 565 '&)+/luna4 la care se adauga c*eltuielile administrative de 8 .60 '&)+/luna si cele diverse si neprevazute de 8 95: '&)+4 rezultand un total lunar de 9. 5:8 '&)+/luna C*eltuielile de e2ploatare in primul an se preconizeaza a fi in suma de :9; :.9 '&)+ (#C.$+( =?!;5luna 2 (# luni), la care se adauga c*eltuielile de start up in suma de I#.$$$ =?!;, rezultind o c*eltuiala totala in primul an de ;86 :.9 '&)+. ,n primul an de e2ploatare se preconizeaza obtinerea unui venit din manopera service si piese de sc*imb si accesorii de ;95 555 '&)+. 6rofit net in primul an de e2ploatare de : 890 '&)+ <in al doilea an c*eltuielile de e2ploatare vor fi de apro2imativ ::5 555 '&)+(se preconizeaza ca va fi in medie acelasi curs ( =?!;J&,' lei ca in primul an de e2ploatare), iar veniturile din e2ploatare vor fi de :00 755 '&)+, obtinindu)se un profit din e2ploatare de 70 755 '&)+, rezultind un profit net de 75 ;:8 '&)+ ,n cazul unei prognoze pe durata medie si mare rezultatele arata ca investitia este fezabila iar societatea are capacitatea de a)si acoperi din venituri obligatiile generate de activitate, precum si celelalte obligatii fiscale4 6rin aplicarea de politici eficiente manageriale se pot obtine urmatoarele obiective de interes ma0or: Cresterea averii actionarilor4 :entinerea integritatii financiar)patrimoniale4 sigurarea ec*ilibrului general pentru continuarea procesului de productie4 Cresterea valorii economice si de piata4 !ealizarea de investitii creatoare de valori si de noi locuri de munca4 c*itarea la termen a obligatiilor de plata asumate4 6astrarea si prote0area clientelei