Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE

http://www.comunicare.ro/Teoria_Comunicarii.zip 1. Abric, Jean-Claude, Psychologie de la communication, Armand Colin, Paris, 1999 2. Baylon, Christian, Mignot, Xa ier, Comunicarea, !d. "ni ersit#$ii Ale%andru &oan Cu'a, &a(i, 2))) *. Bensacon, Alain- Imaginea interzis, istoria intelectual a iconoclasmului de la Platon la Kandinsky, ed. +umanitas, 199, -. Berthad, .omini/ue- Manipularea prin scris, ed. Antet, 1990
1. Bertrand, Claude Jean, Deontologia mijloacelor de comunicare, !ditura &nstitutul !uro2ean, &a(i, 2))).

,. Bonange 3 4homas, .on Juan sau Pa lo , Eseu despre comunicarea publicitar, !ditura 45!&, Bucure(ti, 1999
6. Bondrea, Aurelian, ociologia opiniei publice !i a mass"media, !ditura .idactic# (i Pedagogic#, Bucure(ti, 1990.

0. Bourdieu, Pierre- Despre tele#iziune, ed. Meridian, 1990 9. Bucheru, &on- $enomenul tele#iziune, ed. 7unda$ia 5om8nia de M8ine, 1996 1). Bu'#rnescu, 9te:an, ociologia opiniei publice, ed. .idactic# (i Pedegogic#, Bucure(ti, 199, 11. Cathala, +.P., Epoca dezin%ormrii, ed. Militar;, 1999 12. Coman, Mihai- Din culisele celei de"a patra puteri, ed. Carro, 199, 1*. Coman, Mihai- Manual de jurnalism, ed. Polirom, 1996 1-. Cornea, Paul- Introducere &n teoria lecturii, ed. Polirom, 1990 11. Co ey, <te2hen- E%icien'a &n !apte trepte, ed. All, 1991,. Crasne, Margo- Munca de lmurire, o art, ed. Antet, 1990 16. Cucos, Constantin- Minciuna, contra%acere, simulare, ed. Polirom, 1996 10. Cuilenburg, J.J., <cholten, =., >oomen, ?.@., (tiin'a comunicrii, +umanitas, Bucure(ti, 1990 19. .8ncu, Aasile, Comunicarea simbolic, .acia, CluB->a2oca, 2))1 2). .e7leur, .ennis, )nderstanding Mass Comunication, +ougton Mi::lin Com2any, Boston, 1991 21. .inu, Mihai- Comunicarea, ed. 9tiin$i:ic#, 1996 22. .oCning, John, Mohammadi, Ali, *uestioning the media, <age, 1991 2*. .r#gan, &oan- Paradigme ale comunicrii de mas, Casa de !ditur# (i Pres# 9ansa, Bcure(ti, 1990 2-. .ucrot, =s ald- +oul dic'ionar enciclopedic al !tiin'elor limbii, ed. Babel, 199, 21. .urand, ?ilbert- tructuri antropologice ale imaginarului, ed."ni ers !nciclo2edic, 1999 2,. !delman, Murray, Politica !i utilizarea simbolurilor, Polirom, &a(i, 1999 26. 7iceag, Bogdan- ,ehnici de manipulare, ed. >emira, 199, 20. 7isDe, J., Introduction to communication studies, Methuen, >eC EorD, 1902 29. 7lorescu, Aasile- -etorica !i neoretorica, ed. Academiei 5.<.5., 196*

*). +aines, &on- Introducere &n teoria comunicrii, ed. 7unda$ia 5om8nia de M8ine, 1990 *1. +abermas, Jurgen, %era public !i trans%ormarea ei structural, "ni ers, Bucure(ti, 1990 *2. +all, !dCard, .a dimensiuon cachee, <euil, Paris, 1960 **. &onescu 5u%andoi, Filiana- Con#ersa'ia" strategii !i structuri, ed. All, 1991 *-. Jeaneney, Jean >oel- / istorie a mijloacelor de comunicare , ed. &nstitutului !uro2ean, 1996 *1. Joule, 5.A.- ,ratat de manipulare, ed. Antet, 1996 *,. Ga2:erer, >oel- 0#onurile, ed. +umanitas, 199* *6. Feigh, A.- Prezentarea per%ect, ed. >a$ional, 199,
*0. Fochard, ?uy, Comunicare mediatic, !ditura &nstitutul !uro2ean, &a(i, 1990

*9. Fohisse, Jean, .es systeme de communication, Armand Colin, Paris, 1990 -). Mattelart, Armand (i Michelle, Istoria teoriilor comunicrii, Polirom, &a(i, 2))) -1. Mc Fuhan, Marshall- Mass media sau spa'iul in#izibil, ed. >emira, 1996 -2. McHuail, .enis, Comunicarea, &nstitutul !uro2ean &a(i, 1999 -*. Miege, B., .a pensee comunicationnelle, Presses "ni ersitaires de ?renoble, 1991 --. Mircea, Corneliu- Intercomunicarea, ed. 9tiin$i:i# (i !nciclo2edic#, 1969 -1. Mosco ici, <erge- Psihologia social a rela'iilor cu cellalt, ed. Polirom, 1990 -,. >emteanu, Costin- Comunicare sau instrinare, ed. ?nosis, 199, -6. Pa el, .oru- Calomnia prin pres, Casa de !ditur# (i Pres# 9ansa, 199, -0. Pease, Allan- .imbajul #orbirii, ed. Polimarc, 199-9. Po2escu, .an- 1rta de a comunica, ed. !conomic#, 1990 1). Po2escu, ?rosu, !ugenia- 2urnalism ,3 4 speci%icul telegenic, ed. 4eora, 1990 11. 5amonet, &gnacio- 4irania comunic#rii, ed. .oina, 2))) 12. 5uncan, Miruna- Introducere &n etica !i legisla'ia presei, ed. All, 1990 1*. <ala astru, Constantin- -a'ionalitate !i discurs, ed. .idactic# (i Pedagogic#, 199, 1-. <ouni, +assan- Manipularea &n negocieri, ed. Antet, 1990 11. <tanton, >icDi- Comunicarea, ed. <ocietatea de 9tiin$# (i 4ehnic#, 1991 1,. <t#nciugelu, &rina, Mtile comunicrii, 4ritonic, Bucureti, 2))9 16. <t#nciugelu, te:an, .ogica Manipulrii, BecD, Bucureti, 2)1) 10. <t#nciugelu, te:an, Manual antimanipulare, BecD, Bucureti, 2)12 19. 9oitu, Fauren$iu- Comunicare !i ac'iune, ed. &nstitutul !uro2ean, 1996 ,). 9oitu, Fauren$iu- Pedagogia comunicrii, ed. .idactic# (i Pedagogic#, 1996 ,1. 4eodorescu, Bogdan, Cinci milenii de manipulare, 4ritonic, Bucureti, 2))6 ,2. 4hom2son, John B., Media !i modernitatea, Antet, Bucure(ti ,*. 4ho eron, ?abriel- Comunicarea politic azi, ed.Antet, 199, ,-. 4onoiu, Aasile- /mul dialogal, ed. 7unda$iei Culturale 5om8ne, 1991 ,1. 4ran, Aasile- ,ehnici de comunicare, ed. Print, 1999 ,,. "ry, @illiam- Dincolo de re%uz, !d. de Aest, 199,6. AolDo::, Aladimir, ,ratat de dezin%ormare, ed. Antet, 1999 ,0. Iam:ir, C#t#lin, Al#sceanu, Fa'#r JeditK, Dic'ionar de sociologie, ed. Babel, 199* ,9. @at'laCicD, Paul, +elmicD, Bea in, Janet, JacDson, .on .., )ne logi5ue de la communication, <euil, Paris, 1962 6). @ier'bicDi, Piotr- tructura minciunii, ed. >emira, 199,