Sunteți pe pagina 1din 2

Speta

Depirea termenului de prelungire a dreptului de edere - O.U.G. nr. 194/2002: art. 82 alin. 2, art. 11 alin. 4 Prin depirea termenului de prelungire a !rdat "n !ndi#iile art. 11 alin. 1 din O.U.G. nr. 194/2002, ederea re lamantului pe terit!riul $!m%niei a de&enit ilegal, impun%ndu-'e !(ligati&itatea de a pr'i #ara. )De i*ia i&il nr. 21/0+.01.2009, ,e #ia a -./-a !nten i!' admini'trati& i 0i' al1 Prin !nte'ta#ia "nregi'trat pe r!lul in'tan#ei la data de 28.10.2008 re lamantul 2.3., "n !ntradi t!riu u p%r%tul O.$..., a '!li itat in'tan#ei !n'tatarea nulit#ii a('!lute a de i*iei de returnare nr. 2494199 din 1+.10.2008 emi' de p%r%t, "ntru %t a ea'ta tre(uia ' 0ie reda tat "n 2 e5emplare, at%t "n lim(a r!m%n, %t i "ntr-! lim( de ir ula#ie interna#i!nal, u pre i*area m!ti&ului pentru are i '-a impu' !(liga#ia de pr'ire a terit!riului $!m%niei i u de' rierea 'itua#iei de 0apt e a !ndu' la emiterea de i*iei de returnare. 6epr! ed%nd a't0el, p%r%tul a "ngrdit re lamantului dreptul la ! in0!rmare !mplet i, a't0el, la aprare, prin lip'irea de p!'i(ilitatea de a un!ate m!ti&ele "n 0apt i "n drept e au !ndu' la emiterea de i*iei de returnare ata at. "n drept, !nte'ta#ia e'te "ntemeiat pe art. 82 alin. 2 din O.U.G. nr. 194/2002, m!di0i at. "n d!&edirea a #iunii re lamantul a depu' de i*ia de returnare ata at i !nte'ta#ia "n lim(a engle*. 3 #iunea a 0!'t ta5at !re'pun*t!r. Prin "nt%mpinare p%r%tul O $ .. - Dire #ia pentru .migrri a 7uni ipiului 8u ureti a '!li itat in'tan#ei re'pingerea a #iunii re lamantului a ne"ntemeiat, u 'u'#inerea a tul admini'trati& !nte'tat a 0!'t emi' "n deplin !n !rdan# u pre&ederile legale "n materie, 0iind re'pe tate !ndi#iile de 0!nd i 0!rm erute de lege. Pe 0!ndul ererii, p%r%tul arat et#eanul 9ine* la m!mentul depi'trii nu era "n p!'e'ia unui drept legal de edere pe terit!riul $!m%niei, "n !n0!rmitate u art. 11 alin. 1 din O.U.G. nr. 194/2002, a't0el ederea re lamantului pe terit!riul $!m%niei era ilegal, impun%ndu-'e !(ligati&itatea de a pr'i #ara la 0:.09.2008. "n temeiul di'p!*i#iil!r art. 1; din <egea nr. 444/2004, p%r%tul a depu' d! umenta#ia e a 'tat la (a*a emiterii a tului admini'trati& ata at de re lamant. 2urtea, e5amin%nd a #iunea re lamantului "n rap!rt u m!ti&ele in&! ate, er et%nd d! umenta#ia e a 'tat la (a*a emiterii a tului admini'trati& ata at, pre um i temeiurile de drept in&! ate de pr#i, !n'tat ne"ntemeiat a #iunea re lamantului din !n'iderentele e 'e &!r arta: De i*ia de returnare !muni at re lamantului la data de 1:.10.2008 e'te reda tat "n 2 e5emplare, 0ie are dintre a e'tea a&%nd e5pu' !n#inutul, at%t "n lim(a r!m%n, %t i "n lim(a engle*, a't0el temeiul de drept "n rap!rt de are

re lamantul a 'u'#inut nulitatea a('!lut a a tului admini'trati& ata at )art. 82 alin. 2 din O.U.G. nr. 194/20021 nu e'te in ident "n au*, "ntru %t au 0!'t "ndeplinite "n 'pe# !ndi#iile de 0!nd i 0!rm erute de lege= dreptul re lamantului la ! in0!rmare !mplet 0iind 'ati'0 ut prin luarea la un!tin# a m!ti&el!r de 0apt i de drept e au 'tat la (a*a emiterii a tului admini'trati&. -eri0i %nd temeini ia i legalitatea de i*iei de returnare ata ate, 2urtea !n'tat returnarea re lamantului '-a 0 ut "n rap!rt de di'p!*i#iile art. 11 alin. 1 din O.U.G. nr. 194/2002, 0a# de 0aptul re lamantul nu a pr'it terit!riul $!m%niei la data la are a "n etat dreptul de edere 'ta(ilit prin permi'ul de edere. 3pre iem a't0el din d! umentele depu'e la d!'arul au*ei din are re*ult et#eanul 'trin a intrat pe terit!riul $!m%niei la data de 0:.09.200:, dreptul de edere al a e'tuia prelungindu-'e pe peri!ada 2;.01.2008 - 0+.09.2008, a't0el um re*ult din ererea de prelungire a dreptului de edere temp!rar a !rdat re lamantului "n alitate de detaat la ,2 ..8. ,$<. >a# de m!mentul depi'trii 'trinului )1+.10.20081, rap!rtat la data de 0:.09.2008, %nd a e'ta tre(uia ' pr'ea' #ara, ederea et#eanului 9ine*, re lamant "n au*, apare a nelegal, m!ti& pentru are a tul admini'trati& ata at, emi' de p%r%t, e'te legal i temeini , rap!rtat la di'p!*i#iile imperati&e ale art. 11 alin. 4 i art. 4 alin. 4 din !rd!nan#, are !(lig 'trinul a0lat pe terit!riul $!m%niei ' re'pe te ' !pul pentru are i '-a a !rdat dreptul de edere. Pentru a e'te m!ti&e a #iunea re lamantului &a 0i re'pin' a ne0!ndat, a tul emi' 0iind legal i temeini .