Sunteți pe pagina 1din 672

Iurie MIHALACHE

DREPTUL TRANSPORTURILOR
Manual

Chiinu, 2012

CZU 347.763(075.8) M 70

Mihalache Iurie. Doctor n drept, lector universitar. Dreptul transporturilor. Manual. Chiinu: Pontos (Tipogr. Europress), 2012. Aprobat i recomandat spre publicare de ctre: Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaionale; Catedra Drept al Antreprenoriatului, Universitatea de Stat din Moldova; Catedra Drept privat, Universitatea de Studii Politice i Economice Europene Constantin Stere. Sincere mulumiri domnului Dr. Serghei TARAN, Directorul Centrului de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaionale, pentru contribuia adus la editarea acestui manual.

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii Mihalache, Iurie. Dreptul transporturilor : Manual / Iurie Mihalache. Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaionale. Ch. : Pontos, 2012 (Tipogr. Europress). 671 p. ISBN 978-9975-51-361-6. CZU 347.763(075.8) M 70 400 ex.

ISBN 978-9975-51-361-6.

PREFA
Car tea de fa cuprinde o analiz aprofundat a materiei dreptului transpor turilor din Republica Moldova care, pe msura dez voltrii rela iilor din sectorul privat, dev ine din ce n ce mai necesar. Ca rod al unei munci sistematice, lucrarea v ine s completeze ceea ce n Republica Moldova nu s-a fcut din perioada anilor 90. Ca exemplu, n Romnia actualmente ex ist numeroase manuale de dreptul transpor turilor, iar la fiecare facultate de drept acest curs este promovat de rnd cu dreptul civ il, dreptul muncii, dreptul administrativ etc. Manualul poate ser v i ca ndrumar i supor t sigur de instruire pentru angaja ii din cadrul agen iilor de transpor t i expedi ie, func ionarilor de stat, dar i tuturor celor interesa i de problemele dreptului transpor turilor la etapa actual. Este tiut faptul c administratorii ntreprinderilor de transpor t din republic ntmpin dificult i la nivel de percepere i nelegere a legisla iei. Prin urmare, inten ia este de a le oferi o pregtire temeinic. De asemenea, la elaborarea textului s-a inut cont de cerinele didactice, astfel nct manualul s poat fi utilizat la orele de curs n cadrul Centrului de Instruire a Personalului pentru Transpor turi Interna ionale, dar i la institu iile de nvmnt superior din republic. De regul, fiecare disciplin de drept are una sau mai multe legi prin care i reflect obiectul de reglementare. n cazul nostru, avem o lege general Codul civ il, i mai multe legi speciale Codul transpor turilor auto, Codul transpor tului ferov iar, Codul nav iga iei maritime comerciale i Legea av ia iei civ ile. Alturi de aceste acte normative, n cuprinsul manualului au fost reflectate cu grij prevederile conven iilor interna ionale la care ara noastr este par te. Baza documentar a lucrrii este vast, cuprinznd materiale de referin din literatura de specialitate autohton i strin. Men iunile din text i bibliografia ndeamn cititorul de a consulta i alte surse, pentru a nelege bine domeniul respectiv. O aten ie sporit a fost acordat practicii judiciare, n acest scop fiind cercetate numeroase dosare din arhivele instanelor judectoreti. innd seama c n anumite priv ine dreptul transpor turilor interfereaz cu elemente ale administrrii de stat, am reflectat i acest aspect, dar succint, oferind cmp liber de crea ie i colegilor din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraiei publice. Autorul

CUPRINS
PREFA ................................................................................................................................. 3 Capitolul I. DREPTUL TRANSPORTURILOR (no iunea, obiectul, metoda i iz voarele de reglementare) ...................... 21
1. Consideraii generale ................................................................................................. 21 2. Definirea dreptului transporturilor ........................................................................ 22 3. Probleme de localizare a dreptului transporturilor n sistemul tiinelor juridice ................................................................................... 24 4. Dreptul transporturilor instituie (subramur) de drept ................................... 26 5. Dreptul transporturilor ca disciplin de studiu n cadrul facultilor de drept ................................................................................... 29 6. Obiectul i metoda de reglementare a dreptului transporturilor ......................... 31 6.1. Obiectul de reglementare ........................................................................................... 31 6.2. Metoda de reglementare n dreptul transpor turilor ............................................ 34 6.2.1. Dispoziii generale .......................................................................................... 34 6.2.2. Metoda dispozitiv ......................................................................................... 36 6.2.3. Metoda prohibitiv ........................................................................................ 36 6.2.4. Metoda onerativ ........................................................................................... 37 6.2.5. Metoda coercitiv ........................................................................................... 38 6.2.6. Metoda recompensei ...................................................................................... 38 7. Izvoarele dreptului transporturilor ......................................................................... 39 7.1. Considera ii introductive .......................................................................................... 39 7.2. Iz voare de drept intern legi i alte acte normative ............................................. 39 7.3. Iz voare de drept interna ional conven ii, acorduri, protocoale, uzanele maritime i por tuare ............................................................. 41 7.4. Uzanele ca iz vor al dreptului transpor turilor ...................................................... 43 8. Concluzii .................................................................................................................... 45

Capitolul II. SISTEMUL NAIONAL AL TRANSPORTURILOR (principii, clasificare, organe de conducere, perspective de v iitor) ...... 46
1. Principiile aplicabile n activitatea de transport .................................................... 46 1.1. Aspecte generale ......................................................................................................... 46 1.2. Principiul supravegherii de stat a activ it ii de transpor t ................................... 47 1.3. Principiul liberei ini iative din par tea agen ilor economici ................................ 48 1.4. Principiul colaborrii ................................................................................................. 49

1.5. Protec ia v ie ii umane i a mediului nconjurtor ................................................ 49 1.6. Alte principii ............................................................................................................... 50 2. ..................................................................................... 50 2.1. Dup tipul mijloacelor de transpor t folosite (auto, feroviar, aerian, maritim, naval) ................................................................. 50 2.2. Dup obiectul transpor tului (persoane, bunuri) ................................................... 53 2.3. Dup criteriul trecerii sau nu a frontierei de stat (interne, internaionale) ........................................................................................... 54 2.4. Dup numrul mijloacelor de transpor t (succesive, combinate) ......................... 55 2.5. Transporturi n interes public (regulate, neregulate, n regim de ta xi, urbane, suburbane, interurbane) ............................................... 56 2.6. Transpor turi efectuate n folos propriu (de serviciu , familiale)........................... 58 3. Organele de conducere n activitatea de transport ................................................. 59 3.1. Ministerul Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova: atribu ii, obiective, strategii ............................................ 59 3.2. Administra ia public local. Organiza iile de transpor t. Rela ii de colaborare ................................................................................................... 63

Capitolul III. CONTRACTUL DE TRANSPORT DE PASAGERI I BAGAJE. RSPUNDEREA PRILOR ........................................ 64


1. Consideraii generale ................................................................................................. 65 2. de transport de pasageri i bagaje ............................................................................ 66 2.1. ......................................................................................................................... 66 2.2. Caracterele juridice ale contractului ....................................................................... 67 2.3. Elementele contractului ............................................................................................. 68 3. ncheierea contractului de transport de pasageri i bagaje .................................... 70 4 . Drepturi i obligaii n baza contractului de transport de pasageri i bagaje ...... 71 4.1. Obliga ia de a procura bilet de cltorie i de a-l pstra pn la punctul de destina ie .................................................................................... 71 4.2. Pierderea biletului de cltorie ................................................................................. 72 4.3. Transpor tarea gratuit a copilului ............................................................................ 74 4.4. Dreptul de a lua cu sine bagaje .................................................................................. 74 4.5. Rezilierea contractului ............................................................................................... 75 5. Rspunderea civil ce rezult din contractul de transport de pasageri i bagaje .... 75 5.1. Generalit i asupra rspunderii civ ile a cruului .............................................. 75 5.2. Condi iile angajrii rspunderii civ ile a cruului ............................................. 76

5.3. Rspunderea contractual a cruului .................................................................. 77 5.4. Rspunderea delictual a cruului ....................................................................... 77 5.5. Deosebiri ntre rspunderea contractual i cea delictual ................................ 78 5.6. Situa ii concrete de aplicare a rspunderii contractuale i delictuale a cruului ........................................................................................... 79 5.7. Rspunderea echipajului ............................................................................................ 81 5.8. ntrzierea ajungerii la destina ie ............................................................................. 81 5.9. Pierderea i deteriorarea bagajelor ........................................................................... 83 5.9.1. Situaia bagajelor nregistrate ...................................................................... 84 5.9.2. Situaia bagajelor nenregistrate (de mn) ................................................ 84 5.9.3. Perioada de rspundere ................................................................................. 85 5.10. Daunele cauzate v ie ii i snt ii pasagerului ................................................... 85 5.11. Mrimea i modul de achitare a despgubirilor ................................................. 86 5.12. Asigurarea obligatorie n transpor tul de pasageri .............................................. 88 5.12.1. Precizri prealabile ...................................................................................... 88 5.12.2. Subiectele i obiectul asigurrii .................................................................. 89 5.12.3. Refuzul companiilor de asigurri n achitarea pagubelor morale ........... 90 5.12.4. Prima de asigurare, riscul asigurat, cazul asigurat .................................. 90 5.12.5. Despgubirea de asigurare .......................................................................... 92 5.13. Repararea prejudiciilor morale i problemele practice care apar ..................... 93 5.13.1. Definire i reglementare ............................................................................... 93 5.13.2. Particularitile reparrii prejudiciilor morale ........................................ 94 5.13.3. Cuantumul prejudiciului moral ................................................................. 96 5.14. Rspunderea pasagerului ........................................................................................ 97

Capitolul IV. CONTRACTUL DE TRANSPORT DE MRFURI ........................... 98


1. Noiunea i particularitile contractului .............................................................. 99 2. Legislaia n domeniul transportului de mrfuri ................................................. 100 2.1. Codul civ il al Republicii Moldova ......................................................................... 100 2.2. Legea aplicabil .......................................................................................................... 101 3. Evoluia istoric a contractului ............................................................................... 101 4. ncheierea contractului ............................................................................................ 102 5. Caracterele juridice ale contractului ...................................................................... 103 5.1. Sinalagmatic .............................................................................................................. 103 5.2. Consensual ................................................................................................................. 104 5.3. Oneros ........................................................................................................................ 106 5.4. Public .......................................................................................................................... 106

5.5. Negociat sau de adeziune ........................................................................................ 107 5.6. Autonom .................................................................................................................... 107 5.7. Comercial ................................................................................................................... 108 6. Elementele contractului ........................................................................................... 109 6.1. Pr ile ......................................................................................................................... 109 6.1.1. Clientul .......................................................................................................... 109 6.1.2. Cruul ........................................................................................................ 110 6.1.3. Destinatarul .................................................................................................. 112 6.1.4. Alte subiecte participante la raporturile de transport .............................. 114 6.2. Obiectul ....................................................................................................................... 116 6.2.1. Mr furile care pot constitui obiectul contractului .................................... 116 6.2.2. Condiiile cu privire la obiectul contractului ............................................ 117 6.3. Forma ........................................................................................................................... 118 6.4. Termenul ..................................................................................................................... 119 6.5. Preul .......................................................................................................................... 120 7. Predarea mrfii i transferul dreptului de proprietate asupra ei ........................ 122 8. Drepturile i obligaiile prilor la contract .......................................................... 123 8.1. La punctul de pornire .............................................................................................. 123 8.1.1. Obligaiile clientului .................................................................................... 123 8.1.2. Declararea valorii mr furilor ..................................................................... 127 8.1.3. Obligaiile cruului .................................................................................. 128 8.2. Pe parcursul transpor trii ....................................................................................... 132 8.2.1. nsoirea mr furilor. Situaia juridic a clientului .................................. 132 8.2.2. Obligaiile cruului .................................................................................. 133 8.2.2.1. Transportarea la timp a mr furilor ............................................. 133 8.2.2.2. Acceptarea indicaiilor primite de la client ................................. 134 8.2.2.3. Asigurarea integritii mr furilor ................................................ 134 8.3. La punctul de destina ie .......................................................................................... 135 8.3.1. Obligaia de informare ................................................................................ 135 8.3.2. Dreptul de retenie asupra mrfii ............................................................... 136 8.3.3. Obligaiile destinatarului ............................................................................ 138 8.3.4. Refuzul de primire a mr furilor ................................................................. 139

Capitolul V. RSPUNDEREA CRUULUI DIN TRANSPORTUL DE MRFURI ....................................................................................... 141


1. Cadrul legal al rspunderii cruului .................................................................. 142 2. Condiiile angajrii rspunderii cruului .......................................................... 144

2.1. Fapta ilicit ................................................................................................................ 144 2.2. Prejudiciul .................................................................................................................. 145 2.2.1. Venitul ratat .................................................................................................. 145 2.3. Legtura de cauzalitate ............................................................................................ 146 2.4. Vinov ia .................................................................................................................... 146 2.4.1. Prezumiile .................................................................................................... 147 3. Rspunderea cruului pn la ncheierea contractului de transport .............. 148 4. ntrzierea cruului n livrarea mrfii ............................................................... 149 5. Rspunderea cruului pentru distrugerea, pierderea sau deteriorarea mrfurilor .................................................................................... 150 5.1. Semnifica ia cuv intelor distrugere, pierdere i deteriorare .................... 150 5.2. Rspunderea pentru pierderea mrfii ................................................................... 151 5.3. Rspunderea pentru deteriorarea mrfii .............................................................. 153 6. Plata despgubirilor ................................................................................................. 154 7. Exonerarea de rspundere a cruului ................................................................. 155 7.1. For a major .............................................................................................................. 156 7.2. Cazul for tuit .............................................................................................................. 157 7.3. Fapta cocontractantului i fapta ter ului .............................................................. 158 8. Cauze speciale ale exonerrii cruului de rspundere ...................................... 159 8.1. Exonerarea de rspundere a cruului avnd la baz prezum ia v inov iei sale ........................................................................................ 159 8.1.1. Vinovia celui ndreptit s dispun de mar f ...................................... 159 8.1.2. Reprezentantul clientului a nsoit transportarea mrfii ......................... 160 8.1.3. Indicaiile persoanei ndreptite s dispun de mar f ............................ 160 8.1.4. Viciile mrfii ................................................................................................. 160 8.1.5. Perisabilitatea natural a mrfii ................................................................ 161 8.2. Exonerarea de rspunderea a cruului avnd la baz prezum ia nev inov iei sale ..................................................................................... 161 8.2.1. Au fost utilizate vehicule deschise i fr prelat ...................................... 162 8.2.2. Defectele ambalajului .................................................................................. 162 8.2.3. Manipularea, ncrcarea , aranjarea sau descrcarea au fost efectuate de client, destinatar sau de un ter n numele celor doi ........... 163 8.2.4. Caracteristicile naturale ale mrfii ............................................................ 164 8.2.5. Animalele vii ................................................................................................. 165 9. Alte cauze de exonerare a cruului de rspundere ............................................ 166 9.1. Defectele n sistemul de construc ie a vehiculului .............................................. 166 9.2. Fur tul mrfii .............................................................................................................. 167

9.3. Greva oferilor, pilo ilor, lucrtorilor grii ferov iare, por tului maritim sau aeropor tului ........................................................................ 167 10. Reclamaia ................................................................................................................. 168 10.1. No iuni generale ..................................................................................................... 168 10.2. Procedura de naintare .......................................................................................... 169 10.3. Termenul de naintare ........................................................................................... 169 10.4. Termenul de examinare ......................................................................................... 171 11. Aciunea n judecat ................................................................................................ 171

Capitolul VI. TRANSPORTUL AUTO DE PASAGERI I BAGAJE ...................... 173


1. Consideraii generale ............................................................................................... 174 2. Reeaua naional a drumurilor ............................................................................. 175 3. Noiunea i elementele contractului ....................................................................... 177 4. Biletul de cltorie ................................................................................................... 179 4.1. No iunea i par ticularit ile biletului de cltorie ............................................. 179 4.2. Biletul de cltorie tit lu de valoare la pur ttor ................................................. 181 4.3. Biletul de cltorie document transmisibil ....................................................... 182 4.4. Biletele de cltorie i minorii ................................................................................ 183 5. Licenierea ntreprinderilor specializate n transportul auto de pasageri .......... 184 5.1. Precizri prealabile ................................................................................................... 184 5.2. Lista documentelor de baz necesare pentru ob inerea licenei ....................... 185 5.3. Lista documentelor suplimentare .......................................................................... 186 5.4. Alte condi ii de licen iere ........................................................................................ 187 6. Particularitile transportrii bagajelor ................................................................ 188 7. Rspunderea juridic civil i contravenional a pasagerului ........................... 190 8. Transportul auto urban de pasageri ....................................................................... 193 8.1. Considera ii introductive ........................................................................................ 193 8.2. Organizarea transpor turilor urbane regulate ..................................................... 194 8.3. Specificul ncheierii contractului de transpor t ................................................... 195 8.4. Categoriile de persoane cu dreptul la cltorie gratuit .................................... 197 8.5. Modul de achitare pentru cltorie i obliga iunile pr ilor ............................ 199 8.6. Abonamentele de cltorie ...................................................................................... 200 8.7. Rspunderea pentru neachitarea ta xei de cltorie ............................................ 201 9. Transportul n regim de taxi .................................................................................. 202 10. Condiiile necesare pentru acordarea licenei de taxi ......................................... 203 11. Pasagerul poate lua cu sine gratuit bagajele ......................................................... 205

10

12. Pretenii, aciuni, restituirea taxei de transport i recuperarea prejudiciului ...... 207 13. Concluzii i recomandri ........................................................................................ 210 I. Transportul auto internaional de pasageri i bagaje ............................................. 211 1. Consideraii generale ............................................................................................... 211 2. Autorizaia de cltorie. Deschiderea rutelor internaionale noi ....................... 212 3. Condiiile cerute fa de mijlocul de transport. Cerinele pentru oferi ............ 217 4. Transportul auto internaional neregulat (ocazional) de pasageri ..................... 218 5. Problemele transportului auto internaional de pasageri al Republicii Moldova ............................................................................................. 220

Capitolul VII. TRANSPORTUL AUTO DE MRFURI ........................................ 224


1. Avantajele i dezavantajele transportului auto de mrfuri ................................. 225 2. Definirea contractului de transport auto de mrfuri .......................................... 226 3. Particularitile contractului de transport auto de mrfuri ................................ 227 4. Subiecii contractului: clientul, cruul i destinatarul .................................... 228 5. ncheierea contractului de transport auto de mrfuri ........................................ 230 6. Forma contractului. Scrisoarea de trsur ........................................................... 230 6.1. Abordare general .................................................................................................... 230 6.2. Discu ii asupra formei contractului ...................................................................... 231 6.3. Func iile scrisorii de trsur .................................................................................. 232 6.4. Numrul de exemplare ale scrisorii de trsur ................................................... 232 6.5. Jurisprudena na ional n legtur cu ntocmirea scrisorii de trsur .......... 234 7. Plata preului de transport ...................................................................................... 235 8. Punerea la dispoziie a mijlocului de transport pentru ncrcare ...................... 236 9. Primirea mrfii la transport ................................................................................... 237 10. Sanciunea pentru reinerea mijloacelor de transport la ncrcare (descrcare) .... 239 11. Transportarea mrfii ............................................................................................... 241 12. Preluarea mrfii de ctre destinatar ...................................................................... 241 12.1. Transferul dreptului de dispozi ie ....................................................................... 241 12.2. Reten ia mrfii ........................................................................................................ 242 12.3. Divergene la preluare. Exper tiza mrfii ............................................................ 243 13. Prescripia n cazul pierderii mrfii. Problema termenelor ............................... 243 14. Rspunderea cruului ......................................................................................... 14.1. Considera ii generale ............................................................................................. 14.2. Rspunderea pentru integritatea mrfurilor ..................................................... 14.3. Rspunderea pentru ntrziere ............................................................................ 245 245 246 247

15. Concluzii i recomandri ....................................................................................... 248

11

I. Transportul auto de mrfuri pe termen lung ......................................................... 250 1. Consideraii generale .............................................................................................. 250 2. Istoricul apariiei ...................................................................................................... 251 3. ncheierea contractului. Comanda de transportare a mrfurilor ....................... 251 4. Prile i obiectul contractului ............................................................................... 251 5. Jurisprudena Curii Supreme de Justiie a R.M. .................................................. 252 II. Transportul auto internaional de mrfuri ............................................................ 253 1. Aspecte introductive ................................................................................................ 253 2. Condiiile necesare pentru aplicarea Conveniei CMR ........................................ 255 3. ncheierea contractului de transport de mrfuri tip CMR .............................. 255 4. Documentele anexate la contract ........................................................................... 256 5. Abordarea jurisprudenei Curii Supreme de Justiie a R.M. .............................. 257 6. Drepturile i obligaiile prilor la contract .......................................................... 259 7. Reclamaii i aciuni n judecat ............................................................................ 260 7.1. Condi ii de naintare (forma , termenul) ............................................................. 260 7.2. Reclamaii i aciuni n cazul transporturilor efectuate de mai muli crui ... 261 8. Asigurarea mrfurilor ............................................................................................. 261 9. Rspunderea prilor ............................................................................................... 262 10. Exonerarea de rspundere ...................................................................................... 263 11. Contractele de transport auto de mrfuri ncheiate sub acoperirea carnetelor TIR ................................................................................ 263

Capitolul VIII. ASIGURAREA OBLIGATORIE I FACULTATIV DIN TRANSPORTUL AUTO ........................................................ 265
1. Consideraii generale .............................................................................................. 265 2. Asigurarea obligatorie de rspunderea civil a transportatorilor auto fa de pasageri .............................................................. 267 2.1. Cadrul juridic ............................................................................................................ 267 2.2. Mrimea rspunderii ............................................................................................... 269 2.3. Plata despgubirii de asigurare .............................................................................. 270 3. Asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule (asigurarea fa de teri) ................................................ 271 3.1. Dispozi ii generale (avantajele, cadrul juridic) ................................................... 271 3.2. Asiguratul, asigurtorul, riscul de asigurare, polia de asigurare, termenul asigurrii ................................................................................................... 272 3.3. Prima de asigurare ................................................................................................... 273 3.4. Mrimea rspunderii asigurtorului .................................................................... 274

12

3.5. Pag ubele care se repar i cele ce nu se repar de ctre asig urtor .................. 275 3.6. Stabilirea i plata despg ubirilor ............................................................................ 277 3.7. Achitarea despg ubirilor de asig urare, pn i dup adresarea n instana de judecat ................................................... 281 3.8. Problema compensrii prejudiciilor morale ........................................................ 283 3.9. Ac iunea n regres. Exemple din practica judiciar ............................................ 285 4 . Asigurarea de rspundere civil n baza polielor de asigurare internaional Carte Verde ........................................................... 288 5. Asigurarea facultativ a mijloacelor de transport auto (CASCO) ...................... 289 6. Concluzii ................................................................................................................... 292

Capitolul IX . CONSIDERAII GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL FEROVIAR. TRANSPORTUL DE CLTORI PE CALEA FERAT ........................................................................... 295
1. Consideraii generale privind transportul feroviar .............................................. 295 1.1. Avantajele transpor tului pe calea ferat ............................................................... 295 1.2. ntreprinderea de Stat Calea Ferat din Moldova ........................................... 296 1.3. Monopolul natural n activ itatea cii ferate ......................................................... 297 1.4. Probleme care ex ist i propuneri de solu ionare ............................................... 300 2. Dreptul transportului feroviar ramur de drept sau instituie juridic? Perspective de viitor ................................................................................................ 302 3. Transportul de cltori pe calea ferat .................................................................. 306 3.1. No iunea i caracterele juridice ale contractului ................................................ 306 3.2. Aspecte ce in de reglementarea juridic a contractului ................................... 307 3.3. ncheierea contractului ............................................................................................ 308 3.4. Forma ncheierii contractului. Biletul de cltorie ............................................. 309 3.5. Drepturile i obliga iile pr ilor. Facilit i la cltoria cu trenul ..................... 312 3.6. Rspunderea cii ferate pentru ntrziere ............................................................. 316 3.7. Asig urarea obligatorie a cltorilor din transpor tul ferov iar ............................ 318 4 . Transportul de bagaje i mesagerii pe calea ferat ................................................ 320

Capitolul X . TRANSPORTUL FEROVIAR DE MRFURI ................................... 323


1. Consideraii generale ....................................... 324 2. Elementele contractului (prile, obiectul , preul , forma)......................................... 325 3. Caracterele juridice ale contractului ...................................................................... 328 4 . Discuii asupra caracterului consensual sau real al contractului ........................ 329 5. ncheierea contractului de transport. Forma contractului .................................. 332

13

5.1. Dispozi ii generale .................................................................................................... 332 5.2. Comanda de transpor t ............................................................................................. 333 5.3. Momentul ncheierii contractului ......................................................................... 336 5.4. Forma contractului. Scrisoarea de trsur ........................................................... 337 5.5. Problema garan iei ................................................................................................... 338 6. Obligaiile prilor pn la ncheierea contractului de transport ....................... 339 7. Drepturi i obligaii ale prilor dup ncheierea contractului de transport ..... 341 8. Cile de valorificare a preteniilor fa de calea ferat ........................................ 342 8.1. Reclama ia .................................................................................................................. 343 8.2. Ac iunea n judecat ................................................................................................. 345 9. Concluzii i recomandri ....................................................................................... 346 10. Rspunderea juridic civil n cazul transportului feroviar de mrfuri .......... 347 10.1. Dispozi ii generale .................................................................................................. 347 10.2. Particularitile rspunderii cruului din transportul feroviar de mrfuri ... 348 10.3. Rspunderea pentru neexecutarea comenzii de transpor t al mrfurilor ..... 352 10.4. Scutirea de rspundere n legtur cu neexecutarea comenzii de transport .... 354 10.5. Rspunderea pentru autenticitatea datelor nscrise n documentele de transpor t ................................................................................ 357 10.6. Rspunderea n legtur cu modificarea contractului pe parcursul transpor trii .................................................................................... 358 10.7. Depirea termenului de transpor tare a mrfurilor ........................................ 359 10.8. Re inerea vagoanelor la ncrcare-descrcare ................................................... 360 10.9. Rspunderea pentru integritatea mrfurilor ..................................................... 362 10.9.1. Consideraii generale (exemple din jurispruden) ................................ 362 10.9.2. Pierderea mr furilor .................................................................................. 363 10.9.3. Semnificaia cuvintelor pierdere, deteriorare i avarie a mrfii .... 364 10.9.4. Actul comercial ........................................................................................... 366 10.9.5. Felurile prejudiciului. Regulile de reparare a prejudiciului ................... 367 10.9.6. Rspunderea expeditorului n legtur cu suprancrcarea i deteriorarea mijlocului de transport .................................................... 370 10.9.7. Sarcina probaiunii i exonerarea de rspundere ................................... 371 11. Asigurarea mrfurilor din transportul feroviar ................................................... 373

Capitolul X I. TRANSPORTUL MARITIM DE PASAGERI I MRFURI .......... 375


1. Consideraii generale asupra transportului maritim. Dreptul maritim ............ 376 2. Caracteristici ale transportului maritim din Republica Moldova ...................... 379 2.1. Abordri cu priv ire la transpor tul maritim. Evolu ia istoric .......................... 379 2.2. Por tul Interna ional Giurgiuleti. Avantajele acestuia ...................................... 381

14

2.3. Institu ia public Cpitnia por tului Giurgiuleti .......................................... 383 2.4. Dreptul la nav iga ie sub pav ilionul Republicii Moldova ................................... 384 2.5. Problemele care apar ................................................................................................ 385 3. Transportul maritim de pasageri ........................................................................... 385 3.1. Considera ii prealabile asupra transpor tului maritim de pasageri ................. 385 3.2. Par ticularit ile transpor tului maritim de pasageri .......................................... 386 3.3. Definirea contractului de transpor t maritim de pasageri ................................. 386 3.4. Pr ile contractului transpor tatorul i pasagerul ............................................ 387 3.5. Dovada ncheierii contractului de transpor t maritim de pasageri .................. 388 3.6. Momentul ncheierii contractului de transpor t maritim de pasageri ............. 388 3.7. Specificul ncheierii contractului de transpor t maritim de bagaje .................. 389 3.8. Con inutul contractului de transpor t maritim de pasageri .............................. 390 3.9. Rspunderea transpor tatorului pentru nerespectarea obliga iilor contractuale .......................................................................................... 391 4. Transportul maritim de mrfuri ............................................................................ 393 4.1. Dispozi ii generale priv ind transpor tul maritim de mrfuri ........................... 393 4.2. No iunea i caracterele juridice ale contractului de transpor t maritim de mrfuri ........................................................................... 394 4.3. ncheierea contractului de transpor t maritim de mrfuri ................................ 396 4.4. Elementele contractului de transpor t maritim de mrfuri ............................... 397 4.5. Conosamentul dovad a ncheierii contractului de transpor t maritim ........ 398 4.6. Clasificarea conosamentelor ................................................................................... 401 4.7. Deosebirea care ex ist ntre conosament i char ter ........................................... 404 5. Transportul naval. Proiectul Codului transportului naval al Republicii Moldova ............................................................................................. 405

Capitolul X II. NAVLOSIREA MARITIM ............................................................ 407


1. Precizri istorice ...................................................................................................... 407 2. Definirea i particularitile contractului de navlosire ....................................... 408 3. Natura juridic a contractului de navlosire ........................................................... 410 3.1. Contractul de navlosire i contractul de loca iune ............................................. 410 3.2. Contractul de navlosire i contractul de transpor t ............................................. 412 4. Felurile de navlosire ................................................................................................. 413 4.1. Navlosirea pe timp ..................................................................................................... 414 4.2. nchirierea navei nude ............................................................................................. 415 4.3. Delimitarea ntre navlosirea pe timp i nchirierea navei nude ........................ 415 5. Elementele contractului de navlosire ..................................................................... 416

15

5.1. Pr ile contractului .................................................................................................. 416 5.2. Forma contractului de navlosire ............................................................................ 417 5.3. Preul n contractul de navlosire ............................................................................ 417 6. Obligaii ale prilor n contractul de navlosire .................................................... 418 6.1. Obliga iile pr ilor nainte de plecarea navei n cltorie ................................. 418 6.2. Obliga iile pr ilor n cursul cltoriei i la por tul de destina ie ..................... 420 7. Timpul acordat navlositorului pentru ncrcarea (descrcarea) mrfurilor: staliile. Timpul suplimentar: contrastaliile i supercontrastaliile ...................... 421 8. Transportul de mrfuri efectuat cu nave de linie i cu nave tramp. Deosebirea ntre ele ................................................................................................. 424 9. Protestul de mare .................................................................................................... 425 10. Avaria comun ......................................................................................................... 427 11. Avaria particular ................................................................................................... 429

Capitolul X III. ALTE CONTRACTE JURIDICO-CIVILE REGLEMENTATE DE CODUL NAVIGAIEI MARITIME COMERCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA ....... 431
1. Consideraii generale ............................................................................................... 432 2. Contractul de agenturare maritim (art.121-124) ............................................... 434 2.1. Definirea contractului ............................................................................................. 434 2.2. Elementele contractului ........................................................................................... 434 2.3. Corela ia dintre contractul de agenturare maritim i alte contracte juridico-civ ile ............................................................................... 435 2.4. Probleme i solu ii .................................................................................................... 438 3. Contractul de croazier (art.197-204) ................................................................... 440 3.1. Considera ii generale ............................................................................................... 440 3.2. Elementele contractului de croazier .................................................................... 441 3.3. Con inutul contractului de croazier i rspunderea pr ilor ......................... 442 3.4. Delimitarea contractului de croazier de alte contracte juridico-civ ile ......... 443 4. Contractul de leasing maritim (art.218-225) ........................................................ 444 4.1. Considera ii generale cu priv ire la leasing ........................................................... 444 4.2. No iunea, caracterele juridice i elementele contractului de leasing. Delimitarea de alte contracte asemntoare .................................... 446 4.3. Leasingul maritim ca varietate a contractului de leasing .................................. 451 4.4. Par ticularit ile contractului de leasing maritim. Dreptul de op iune al locatarului .......................................................................... 452 4.5. Rspunderea locatarului n cadrul contractului de leasing maritim. Desfacerea contractului ....................................................... 453

16

5. ontractul de remorcaj maritim (art.226-240) ..................................................... 455 5.1. Semnifica ia contractului de remorcaj .................................................................. 455 5.2. Natura i caracterele juridice ale contractului de remorcaj .............................. 456 5.3. Elementele contractului de remorcaj .................................................................... 459 5.4. Con inutul contractului de remorcaj i rspunderea pr ilor .......................... 461 6. ontractul de asigurare maritim (art.241-280) .................................................. 461 6.1. Generalit i (precizri, evolu ie istoric, no iune) priv ind contractul de asigurare maritim ............................................................ 461 6.2. ncheierea contractului. Caracterele juridice ...................................................... 465 6.3. Elementele contractului. Despgubirea de asigurare ......................................... 468 6.4. Eliberarea de rspundere a asigurtorului ........................................................... 472 6.5. Asigurarea mutual a riscurilor maritime ........................................................... 473 6.6. Probleme practice ce a apar n legtur cu executarea contractului de asigurare maritim ...................................................................... 475 7. Contractul de gaj maritim i contractul de ipotec maritim (art.365-378) ...... 477 7.1. Aspecte generale priv ind gajul i ipoteca n transpor tul maritim ................... 477 7.2. No iunea i elementele contractelor de gaj i ipotec maritim. Problema care ex ist ................................................................................................ 479

Capitolul X IV. ASPECTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL AERIAN. CHARTERUL AERIAN ................................................. 482
1. Generaliti privind transportul aerian ................................................................ 483 1.1. Primele companii aeriene din Republica Moldova: Air Moldova i Moldav ian Airlines ....................................................................... 483 1.2. Alte companiile aeriene, nregistrate n Republica Moldova, dar cu activ itate n afara rii ................................................................................. 484 1.3. Aeropor turilor interna ionale din Republica Moldova: Chiinu i Mrculeti ............................................................................................. 484 1.3.1. Aeroportul Internaional Chiinu singurul aeroport funcional din Republica Moldova ............................................................ 484 1.3.2. Aeroportul Internaional Mrculeti n trecut, cu destinaie militar ................................................................. 486 1.4. Clasificarea zborurilor ............................................................................................. 486 2. Izvoarele juridice de reglementare. Legislaia naional n domeniul transportului aerian .......................................................................... 488 2.1. Situa ia transpor tului aerian pn la proclamarea independenei Republicii Moldova (pn la 1991) .............................................. 488 2.2. Evolu ia transpor tului aerian ncepnd cu anul 1991 ........................................ 489

17

3. Charter-ul aerian ...................................................................................................... 493 3.1. Generalit i cu priv ire la char ter ........................................................................... 493 3.2. Contractul de char ter ............................................................................................... 494 3.3. Char terul i loca iunea mijloacelor de transpor t ................................................ 498 3.4. Exemple preluate din legisla ia altor state ............................................................ 499 4. Strategia de dezvoltare a aviaiei civile. Perspectiva elaborrii Codului aerian al Republicii Moldova .................................................................. 500

Capitolul XV. TRANSPORTUL AERIAN DE PASAGERI I BAGAJE. BILETUL ELECTRONIC LA AVION .............................................. 504
1. Generaliti cu privire la contractul de transport aerian de pasageri i bagaje .................................................................................... 505 1.1. Caracterele juridice ale contractului ..................................................................... 505 1.2. Natura juridic a contractului de transpor t aerian de pasageri i bagaje ....... 507 1.3. ncheierea contractului de transpor t aerian de pasageri i bagaje .................... 510 2. Biletul electronic la avion ........................................................................................ 512 2.1. Precizri prealabile ................................................................................................... 512 2.2. Avantajele biletului electronic la av ion ................................................................. 513 2.3. Dezavantajele biletului electronic la av ion ............................................................ 514 2.4. Rezer varea biletelor prin Internet. Momentul ncheierii contractului ............ 517 3. Coninutul contractului de transport aerian de pasageri i bagaje ..................... 519 3.1. Trsturi caracteristice ............................................................................................ 519 3.2. Despgubirea pentru pierderea i deteriorarea bagajelor .................................. 522 3.3. Aspecte de procedur (naintarea reclama iei) ................................................... 526 3.4. Mrimea rspunderii cruului pentru pierderea i deteriorarea bagajelor ..... 529 3.5. Specificul rspunderii cruilor la zborurile realizate prin conex iune .......... 531 3.6. Jurisprudena na ional n problemele priv ind zborurile prin conex iune ..... 532 4. Compensarea prejudiciilor morale ......................................................................... 536 4.1. Prejudiciul moral n legtur cu ntrzierea i anularea zborurilor ................ 536 4.2. Prejudiciul moral n legtur cu pierderea i deteriorarea bagajelor ............... 541 4.3. Concluzii la capitolul compensrii prejudiciilor morale ................................... 542 5. Asigurarea obligatorie de rspundere civil n transportul aerian .................... 544 5.1. Precizri prealabile ................................................................................................... 544 5.2. Cadrul juridic na ional al asigurrilor din transpor tul aerian ........................ 545 5.3. Accidente aeriene n care au fost implica i ceteni ai Republicii Moldova i despgubirile acordate ................................................. 548

18

5.4. Problema compensrii prejudiciului moral de ctre companiile de asigurare ........................................................................... 550 5.5. Componentele asigurrii de rspundere civ il din transpor tul aerian .......... 552 5.5.1. Prima de asigurare, riscul asigurat, cazul asigurat .................................. 552 5.5.2. Indemnizaia de asigurare .......................................................................... 553

Capitolul XVI. TRANSPORTUL AERIAN DE MRFURI ................................... 558


1. Noiunea contractului de transport aerian de mrfuri ........................................ 559 2. Subiectele contractului de transport aerian de mrfuri ...................................... 560 3. Discuii privind numrul de subiecte ale contractului (contractul bipartit sau tripartit) ............................................................................ 561 4. ncheierea contractului de transport aerian de mrfuri. Forma contractului ...... 563 5. Rspunderea pentru pierderea i deteriorare mrfurilor ................................... 564 5.1. Rspunderea n faza precontractual .................................................................... 565 5.2. Rspunderea n faza contractual ......................................................................... 567 6. Specificul rspunderii pentru ntrziere n livrarea mrfii ................................. 570 7. Rspunderea pentru transportarea coletelor potale ........................................... 572 8. Mrfuri perisabile i periculoase ............................................................................ 574 9. Declaraia de valoare a mrfurilor i bagajelor ..................................................... 576 9.1. Abordare general. Explica ii ................................................................................. 576 9.2. Deosebirea ce ex ist ntre declara ia de valoare i declara ia special de interes n liv rare ......................................................... 577 9.3. Locul amplasrii men iunii cu priv ire la declara ia de valoare a mrfii. Exemple practice ................................................................... 579 10. Termenele de prescripie i procedura naintrii preteniilor ............................ 10.1. Generalit i .............................................................................................................. 10.2. Diferenele ntre termenele din Conven ia de la Montreal i Codul civ il al R .M. .................................................................. 10.3. Anexele la reclama ie (preten ie). Exemplu din jurispruden ....................... 10.4. Erori comise de companiile aeriene .................................................................... 10.5. Locul naintrii reclama iei .................................................................................. 10.6. Termenul de examinare i solu ionare a reclama iilor .................................... 10.7. Prescrip ia naintrii ac iunii civ ile .................................................................... 10.8. nceperea curgerii termenului .............................................................................. 10.9. Suspendarea i ntreruperea termenului ............................................................ 580 580 582 584 584 587 588 590 592 594

11. Exonerarea de rspundere ....................................................................................... 597

19

Capitolul XVII. TRANSPORTUL SUCCESIV I COMBINAT ............................. 601


1. Dispoziii generale ................................................................................................... 601 2. Transportul combinat ............................................................................................. 602 2.1. Definire ....................................................................................................................... 602 2.2. Par ticularit ile contractului .................................................................................. 603 2.3. Elementele contractului ........................................................................................... 606 2.4. Preten iile care apar n legtur cu transpor tul de mrfuri n trafic combinat ................................................................................. 609 2.5. Rspunderea pentru neexecutarea contractului .................................................. 610 3. Transportul succesiv ................................................................................................ 611 3.1. No iuni generale ........................................................................................................ 611 3.2. Elementele contractului. Rspunderea ................................................................. 612 3.3. Practica judiciar ....................................................................................................... 614 4. Transportul cu cteva vehicule fr descrcare pe parcursul transportrii ...... 615

Capitolul XVIII. E X PEDIIA .................................................................................. 617


1. Consideraii prealabile ............................................................................................ 618 2. Noiunea i caracterele juridice ale contractului de expediie ............................. 619 3. Prile contractului de expediie ............................................................................ 622 3.1. Expeditorul ................................................................................................................ 622 3.2. Clientul ....................................................................................................................... 624 4. Obiectul contractului de expediie ......................................................................... 625 5. Forma contractului de expediie ............................................................................. 626 6. Preul n contractul de expediie ............................................................................ 627 7. ncheierea contractului de expediie ...................................................................... 628 8. Coninutul contractului de expediie .................................................................... 630 9. Rspunderea n contractul de expediie ................................................................. 633 10. Delimitarea contractului de expediie de alte contracte juridico-civile ............ 635 10.1. Precizri prealabile ................................................................................................. 635 10.2. Contractul de expedi ie i contractul de transpor t .......................................... 637 10.2.1. Abordare general ...................................................................................... 637 10.2.2. Preluarea de ctre cru a funciilor de expeditor ................................ 637 10.2.3. Preluarea de ctre expeditor a funciilor de cru ................................ 638 10.2.4. Concluzii .................................................................................................... 640 10.3. Contractul de expedi ie i contractul de mandat ............................................. 641

20

10.4. Contractul de expediie i contractul de comision ........................................... 644 10.5. Contractul de expediie i contractul de depozit .............................................. 646 11. Contractele privind efectuarea unor lucrri pregtitoare procesului de transport ..................................................................... 648 11.1. Contracte de prestare a serviciilor conexe ......................................................... 648 11.2. Acordurile (contractele) dintre ntreprinderile de transport ......................... 651 12. Contractul de prestare a serviciilor de transport i expediie ............................. 652 12.1. Aspecte generale. Elementele contractului ........................................................ 652 12.2. Particularitile contractului de prestare a serviciilor de transport i expediie ........................................................................................ 654 12.3. ncheierea contractului de prestare a serviciilor de transport i expediie ...... 655 12.4. Obligaiile prilor i rspunderea pentru prejudiciile cauzate ..................... 657 12.5. Spe din practica judiciar a Curii Supreme de Justiiei a Republicii Moldova ......................................................................... 658

APRECIERI I MENIUNI ....................................................................................... 661 BIBLIOGRAFIE RECOMANDAT ......................................................................... 663


1. 2. .............................................................................................. 663 ................................................................................................... 664

Capitolul I

DREPTUL TRANSPORTURILOR
(noiunea, obiectul, metoda i izvoarele de reglementare)
Planul 1. Consideraii generale 2. Definirea dreptului transporturilor 3. Probleme de localizare a dreptului transporturilor n sistemul tiinelor juridice 4. Dreptul transporturilor instituie (subramur) de drept 5. Dreptul transporturilor ca disciplin de studiu n cadrul facultilor de drept 6. Obiectul i metoda de reglementare a dreptului transporturilor 6.1. Obiectul de reglementare 6.2. Metoda de reglementare n dreptul transpor turilor 6.2.1. Dispoziii generale 6.2.2. Metoda dispozitiv 6.2.3. Metoda prohibitiv 6.2.4. Metoda onerativ 6.2.5. Metoda coercitiv 6.2.6. Metoda recompensei 7. Izvoarele dreptului transporturilor 7.1. Consideraii introductive 7.2. Izvoare de drept intern legi i alte acte normative 7.3. Izvoare de drept internaional convenii, acorduri, protocoale, uzane 7.4. Uzanele (maritime i por tuare) ca izvor al dreptului transpor turilor 8. Concluzii

1. Consideraii generale
n ultimul timp relaiile economiei de pia reclam tot mai mult cunoaterea raporturilor comerciale din transport, iar practica de zi cu zi i experiena altor state ne dovedete clar c acest obiectiv poate fi atins eficient numai odat cu predarea dreptului transporturilor n cadrul facultilor de drept. ns aici apar i multe semne de ntrebare, care se refer n primul rnd la statutul dreptului transporturilor poate fi considerat ramur de drept sau doar disciplin de studiu n programa de nvmnt?

22

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Raporturile din sfera transpor tului n Republica Moldova sunt n continu cretere, iar n cadrul acestor relaii, un loc tot mai impor tant rev ine contractului de transpor t. De aceea, scopul propus n cadrul acestui manual este de a realiza un studiu aprofundat al dreptului transpor turilor i de a ev idenia locul lui n rndul altor discipline juridice. La scrierea prezentului capitol au fost preconizate mai multe obiective. n primul rnd, de a da un rspuns clar la ntrebarea dac poate fi considerat dreptul transporturilor ca ramur de drept aparte sau se reduce doar la un obiect de studiu. n al doilea rnd, de a expune care este nivelul actual de predare a dreptului transpor turilor n cadrul facultilor de drept, precum i localizarea disciplinei n sistemul celorlalte discipline juridice. n al treilea rnd, efectund o analiz a prerilor doctrinare la acest capitol, urmeaz a da un rspuns clar la ntrebarea dac dreptul transpor turilor poate fi priv it ca ramur de drept distinct sau ca instituie juridic ce face par te din componena ramurii dreptului civ il. Pentru a atinge obiectivele propuse, pentru nceput este necesar de a caracteriza elementele caracteristice unei ramuri de drept, cum sunt obiectul i metoda de reglementare. Spre final au fost formulate propuneri i recomandri eficiente priv ind perfecionarea i extinderea pe v iitor a dreptului transporturilor att ca ramur de drept, ct i ca obiect de studiu n cadrul instituiilor superioare de nvmnt din republic.

2. Definirea dreptului transporturilor


n literatura de specialitate fiecare autor propune o definiie a sa i care prin esen nu difer de cele naintate de ali doctrinari. Pentru mai mult claritate, vom enumera unele definiii selectate n acest scop: Profesorul rus .. menioneaz c dreptul transpor turilor reprezint un ansamblu de norme juridice ce reglementeaz relaiile sociale care apar n legtur cu organizarea i activ itatea ntreprinderilor de transport, rapor turile dintre ntreprinderile de transpor t i clientel, precum i dintre ntreprinderile de transpor t ntre ele nsele1. Un alt profesor din Federaia Rus, .., susine c dreptul transporturilor este o ramur complex a dreptului care reprezint totalitatea reguli1

.. . , , 2002, p.6.

Capitolul I

23

lor juridice ce reglementeaz relaiile din sfera activitii de transport. Aceste norme se cuprind att n legislaia cu referire la transport, ct i n structura actelor normative ce aparin unor alte ramuri fundamentale de drept2. n doctrina romn, A.Clin menioneaz c dreptul transporturilor poate fi definit ca fiind acea activ itate de prestri de ser v icii, n care contra unui pre, la cererea beneficiarului, cruul efectueaz deplasarea mrfurilor, bagajelor i cltorilor la destinaia prevzut n contract3. Dup Octav ian Cpn i Gheorghe Stancu, nelegem c dreptul transpor turilor ar fi ansamblul de reglementri priv itoare la activ itatea profesional organizat de crui, cu vehicule corespunztoare, pentru a deplasa pe baze contractuale i n condiii legale persoane i/sau bunuri4. ntr-o alt definiie, formulat de profesorul Universitii Petre Andrei din Iai, Gheorghe Filip, dreptul transporturilor constituie ramura de drept format din totalitatea normelor juridice care reglementeaz relaiile nscute prin ncheierea unui contract de transport de cltori, mrfuri sau bagaje, ntre transportatorii organizai n acest scop i clientel (beneficiari)5. Analiznd esena acestor definiii i disociind componentele lor, distingem anumite trsturi: n primul rnd, dreptul transporturilor se refer la anumite subiecte de drept, care sunt pe de o parte cruii (transportatorii), iar pe de alt par te sunt pasagerii (ntotdeauna persoane fizice) n cazul contractelor de persoane, sau expeditorii de mrfuri (clienii) n cazul contractelor de bunuri (de cele mai multe ori societi comerciale). Aadar, activ itatea de transpor t poate fi realizat numai ntre subiecii menionai. n al doilea rnd, orice transport const dintr-o prestare de ser v icii care se exprim prin deplasarea de la punctul de pornire la cel de destinaie a pasagerilor sau a bunurilor, cu vehicule corespunztoare acelui fel de transport i n condiii de siguran deplin. n al treilea rnd, prestarea ser v iciilor de transport se face doar n baza unui contract. Contractul de transport poate fi ncheiat n form scris sau
2

.. . . . , 2001, p.18-19. Clin A. Dreptul transpor turilor. Par tea general. Editura PAX AURA MUNDI, Gala i, 1997, p.12. Cp n O., Stancu Gh. Dreptul transpor turilor. Par tea general. Editura Lumina Lex, Bucureti, 2002, p.10. Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transpor turilor. Editura Junimea, Iai, 2002, p.13.

24

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

verbal. Biletul de cltorie (n cazul contractului de persoane) i scrisoarea de trsur (pentru contractul de bunuri) nu constituie contract, ci confirmarea scris a faptului ncheierii lui. n al patrulea rnd, transportul se efectueaz n scop de profit, fiind pentru cru o activ itate profesional. Cu alte cuv inte, vom examina doar transportul nfptuit de ctre crui avnd calitatea de ntreprinztori (antreprenori, comerciani), nregistrai conform legii ntr-o anumit form de organizare juridic i posesori ai autorizaiei (licenei) de transpor t. Dei deplasarea se poate face i gratuit, aceast form nu cade sub incidena normelor Codului civ il al R .M. i nu va constitui obiectul nostru de cercetare, dect cu o singur excepie prevzut de lege: cnd transportarea gratuit este efectuat n activ itatea de ntreprinztor de cruul care ofer public ser v iciile de transport (ar t.980 alin.(2)). Ca exemplu aducem cazul cnd oferul i transport cu autobuzul de rut gratuit prietenii la staia de sosire ns din nefericire acetea se aleg cu vtmarea sntii. Aceste raporturi litigioase vor fi soluionate conform dispoziiilor Codului civ il al R.M. cu priv ire la transpor t i intr n obiectul de studiu al dreptului transpor turilor. Generaliznd cele expuse, dintr-o perspectiv proprie definim dreptul transpor turilor ca fiind ansamblul de norme juridice care reglementeaz relaiile sociale ce se stabilesc ntre crui i beneficiarii ser v iciilor de transpor t, n legtur cu ncheierea i executarea contractelor de transport de pasageri, bagaje i mrfuri. ns nu putem fi de acord cu definiia potriv it creia dreptul transpor turilor poate fi definit ca fiind activ itatea de prestri de ser v icii (...)6, pe motiv c autorul confund esena juridic a ramurii de drept cu o simpl activ itate. Dreptul transporturilor cuprinde norme juridice sistematizate n legi i alte acte normative, pe cnd activ itatea de prestri de ser v icii nu este altceva dect o succesiune de acte materiale desfurate n timp.

3. Probleme de localizare a dreptului transporturilor n sistemul tiinelor juridice


Localizarea dreptului transporturilor n sistemul tiinelor juridice din ara noastr are ca baz tiina dreptului civil, dar i alte tiine care pot exercita influen n msur diferit la alctuirea obiectului de studiu al dreptului transporturilor, cum ar fi dreptul economic, dreptul administrativ sau dreptul internaional.
6

Clin A., op.cit., p.12.

Capitolul I

25

Ev ident c nu putem vorbi de tiina dreptului transpor turilor, ns apor tul ei la formarea unei baze teoretice n cadrul sistemului de nvmnt juridic este incontestabil. Se creeaz posibilitatea de a studia o categorie larg de norme juridice din sfera transportului, se constat lacunele, se analizeaz ideile i soluiile care au fost propuse de literatura de specialitate, iar acest lucru este oportun i contribuie la progresul tiinelor juridice priv ite n ansamblu. n acelai timp nu par a fi fondate convingerile doctrinarului .., c: trimiterile care se fac la lucrrile din dreptul transporturilor publicate acum 40-50 de ani nu ar fi la fel de corecte, pe motiv c atunci exista un alt circuit economic i o legislaiei sovietic, care acum nu mai exist7. Aducem argumente c legislaia din domeniul transportului se dovedete a fi cea mai stabil. Regulile ce in de contractul de transport continu s rmn n mare parte neschimbate de decenii. Din aceste considerente, utilizarea comentariilor i ideilor expuse n literatura juridic de specialitate de pn la anii 90, cu mici excepii, reprezint valoare tiinific i temelie important la elaborarea unor manuale noi. O prim dificultate este c n sens larg, legislaia naional din dreptul transpor turilor cuprinde att norme juridice de drept privat, ct i reguli de organizare, de administrare precum i de ordin tehnic, motiv pentru care ne apar dou soluii: Prima, s distingem ntre dreptul privat al transporturilor i dreptul public al transporturilor. Dei indispensabil, totui considerm prematur o asemenea div izare pentru sistemul de drept al Republicii Moldova, deoarece suntem n faza incipient de alctuire a conceptului i supor tului de curs la dreptul transporturilor. Div izarea dreptului transpor turilor n public i privat rmne ns o chestiune actual i de perspectiv. A doua, de a realiza mai multe subramuri apar te care n totalitatea lor s reprezinte ramura dreptului transporturilor. Spre exemplu, din relaiile sociale reglementate de legislaia transpor tului ferov iar subramura dreptul transportului ferov iar, cele din sfera transportului aerian dreptul aerian, transpor tul auto dreptul transportului auto, iar transpor tul maritim i naval dreptul maritim. Ideea este justificat de modelul deja existent n alte state. Optm pentru dreptul transporturilor ca totalitate de reguli de drept privat care sunt a xate n jurul contractului de transpor t de pasageri, bagaje i mrfuri. Mai nti vom aborda contractul de transpor t n general (noiunea, caracterele juridice, elementele, ncheierea, coninutul i rspunderea pr ilor) cu toate consecinele sale juridice, dup care va urma analiza juridic a
7

.. . , , 2001, p.278.

26

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

contractului de transpor t auto, ferov iar, maritim, naval i aerian de pasageri, bagaje i mrfuri. Prioritate vom acorda legislaiei naionale, i anume: legilor organice (Codului civ il al R .M. cu norme generale n domeniu i legilor speciale: Codului transporturilor auto, Codului transportului ferov iar, Codului nav igaiei maritime comerciale, Legii av iaiei civ ile a R.M. .a.) i regulamentelor, hotrrilor, instruciunilor i dispoziiilor emise de organele de stat i de organele de administrare a ageniilor de transport. Reieind din faptul c legislaia internaional este examinat la dreptul comer ului internaional, ea va trebui abordat doar tangenial, cu excepia relaiilor din transportul aerian al Republicii Moldova, care este unul exclusiv internaional. Sub aspect doctrinar, de importan teoretic i practic n dreptul transpor turilor este aportul efului Catedrei Drept civ il a Universitii de Stat din Moldova, profesorul Gheorghe Chibac, din Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova asupra Capitolului Transpor tul , n comun cu lectorul universitar Cornel Pascari.

4. Dreptul transporturilor instituie (subramur) de drept


Reieind din progresul transporturilor din ultimii ani, aderarea Republicii Moldova la multiple convenii internaionale, ncheierea acordurilor de colaborare, adoptarea unor legi i numeroase acte normative subordonate legii, dev ine necesar studierea, structurarea i corelarea lor cu ideile i recomandrile expuse n doctrina juridic de specialitate. Pentru formarea unei ramuri de drept noi sunt necesare i au importan urmtoarele condiii: a) noile categorii de relaii sociale s aib caracter specific; b) s fie necesare i importante; c) relaiile nou-aprute i raporturile juridice pe care ele le-au generat s nu poat fi reglementate cu ajutorul normelor juridice ale altor ramuri de drept, i d) s necesite metode specifice de reglementare8. Aadar, nelegem c pentru a putea fi considerat ramur de drept, dreptul transporturilor are nevoie de un obiect i o metod de reglementare aparte. Prezint interes i opiniile expuse n doctrina de specialitate. Se susine c din punct de vedere juridic, conturarea dreptului transpor turilor ca ramur de drept autonom reprezint un pas important pentru dezvoltarea acestei activ iti ca entitate distinct, cu o puternic influen asupra dezvoltrii econo-

Avornic Gh. Teoria general a dreptului. Editura Car tier, Chiinu, 2004, p.321-322.

Capitolul I

27

mice i sociale9. ns ramura dreptului transpor turilor este abordat i dintr-o alt perspectiv, pe care nu o acceptm i considerm c este prea larg, fiind apropiat mai mult de economie i tehnic. n acest sens se propune de a lua n considerare diferenele de ordin economic, organizatoric i tehnic a fiecrui tip de transport10. Pe de alt par te, exist i opinia c dreptul transporturilor nu ar fi o ramur de drept distinct, ci doar o subramur (instituie) de drept11. Ali doctrinari n genere i-au expus prerea de a recunoate ca ramuri distincte de drept numai anumite instituii din dreptul transporturilor i nu dreptul transporturilor n totalitatea sa. Spre exemplu, s-a ajuns la concluzia c este necesar recunoaterea dreptului aerian ca ramur apar te a dreptului12. La fel i juritii din sfera transpor tului maritim s-au expus c dreptul maritim constituie o ramur separat a dreptului, coninutul creia este determinat de relaiile care apar n transpor tul maritim i n nav igaia maritim comercial13. Cu adevrat, n prezent putem vorbi de existena dreptului aerian, dreptului maritim, dreptul transportului auto, ns nu exist dreptul transpor tului ferov iar. Conform unor opinii, se aduc explicaii c n legislaia din transportul ferov iar ar fi dominant metoda imperativ de reglementare, iar aceasta este de acum dreptul administrativ. Dreptul transportului ferov iar nu exist pe motiv c el se dizolv n ramura dreptului administrativ. Prin urmare, dreptul ferov iar este numai un element al dreptului administrativ14. ns aici nu suntem de acord i ntrebm: dar n dreptul maritim i dreptul aerian nu exist norme imperative? Bineneles c exist, chiar i mai multe dect n legislaia ferov iar. Problema o vedem prin aceea c nu prea a ncercat nimeni s alctuiasc un manual de drept ferov iar. Cu att mai mult n sistemul juridic de nvmnt din ara noastr, unde nu putem vorbi de aa domenii specifice ca dreptul maritim, aerian sau chiar ferov iar, chestiunea respectiv cu adevrat nu a preocupat pe nimeni. Cel mai impor tant este ca aces9 10

11 12 13

14

Stanciu C. Dreptul transpor turilor. Editura C.H.Beck, Bucureti, 2008, p.59. .. , publicat n , nr.67, 1964, p.34. Piperea Gh. Dreptul transpor turilor. Editura C .H.Beck, Bucureti, 2003, p.3. : . 2. , 1930, p.211. .. . . . . , 1953, p.29. .. ( - ), publicat n (Federa ia Rus), 2004, nr.9, p.113-114.

28

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

te instituii juridice s poat fi identificate i studiate ca componente de baz a ramurii dreptului transporturilor al Republicii Moldova. Se menioneaz c dreptul transpor turilor nu poate fi cercetat ca ramur distinct de drept, aa cum este dreptul civ il, dreptul penal sau dreptul constituional, pe motiv c este alctuit dintr-un ansamblu de norme ce apar in la diferite ramuri de drept civ il, administrativ, muncii, funciar, internaional i altele15. n consecin, autorul (..) este de prerea c dreptul transpor turilor ar fi doar un curs universitar, avnd scopul de a uni normele juridice din diferite ramuri de drept ntr-un complex unic i de a studia activ itatea tuturor felurilor de transpor t ntr-un singur sistem. O v iziune similar n acest context are .. care n manualul Dreptul transpor turilor16 menioneaz c dei multitudinea normelor i a instituiilor juridice din diferite ramuri de drept (drept civ il, drept administrativ, dreptul muncii) permit calificarea dreptului transpor turilor ca ramur interdisciplinar complex de drept, totui apare ntrebarea: care ar fi principiile generale i speciale ale ramurii respective? n acelai timp faptul c definim dreptul transporturilor, nu nseamn c ar fi i ramur de drept aparte, de rnd cu dreptul civ il, dreptul constituional sau dreptul internaional. Aceasta doar ne dovedete c normele juridice ce reglementeaz activ itatea din transpor t, ar trebuie selectate din cuprinsul diferitor acte normative, pentru a le sistematiza, ceea ce ar permite n final alctuirea unui complex de norme orientate spre acelai scop17. Problema identificrii locului pe care l are dreptul transpor tului n sistemul de drept al statului a fost caracteristic perioadei de pn la 90. Actualmente dreptul transporturilor este recunoscut ca ramur a dreptului i ca disciplin de studiu n toate statele lumii. Mai mult ca att, au aprut deja i unele direcii specifice de cercetare, cum ar fi dreptul internaional al transporturilor sau dreptul internaional privat al transpor turilor. Dei dreptul transporturilor cuprinde att elemente din dreptul privat, ct i din dreptul public, preponderente sunt normele dreptului privat, astfel nct principiile generale i speciale sunt valabile cele din dreptul civ il (dreptul ci15 16

17

.. . . , 1975, p.9. .. . , --, 1968, p.7-8. .. . , --, 1965, p.20 -21.

Capitolul I

29

v il ser vete ca drept comun pentru numeroase ramuri ale dreptului privat), la baz fiind principiul liber tii contractuale. Dreptului civ il i dreptului transporturilor le sunt caracteristice i principiul egalitii pr ilor, deoarece cruul i pasagerul se afl ntre ei pe aceiai poziie de egalitate n procesul ncheierii i executrii contractului de transport. Aici poate fi adus contraargumentul c n cazul transportului de pasageri este prezent mai mult o adeziune a pasagerului la clauzele contractuale tipice, deja prestabilite de ctre cru pentru toi clienii, iar pasagerul doar achit preul i primete biletul de cltorie. ns chiar dac contractul de transport de pasageri este unul de adeziune, pr ile rmn pe aceeai poziie de egalitate juridic, iar drepturile lor sunt protejate de Legea priv ind protecia consumatorilor.

5. Dreptul transporturilor ca disciplin de studiu n cadrul facultilor de drept


Cunotinele din sfera dreptului transporturilor sunt necesare a fi exprimate ntr-un limbaj juridic ct se poate de accesibil, pentru a putea fi uor asimilate de studenii i masteranzii facultilor de drept din republic. Pn n prezent, cu excepia unui comentariu la Codul civ il i a unor manuale de drept civ il, legislaia naional din transport nu a fost supus unei analize tiinificodidactice i nu a fost corelat cu ideile savanilor din strintate, care au scris n acest domeniu. Prin urmare cerinele programei universitare pe de o par te i practica de zi cu zi a activ itii de transport, care dev ine tot mai sporit n ultimii ani, determin de a acorda o atenie deosebit dreptului transporturilor ca obiect de studiu. Mai mult ca att, studenii de la ciclul II masterat v in cu o pregtire mai profund n problemele practice care apar, ei avnd posibilitatea s combine studiile cu activ itatea practic, de aceea studierea dreptului transporturilor contribuie la lrgirea cunotinelor i formarea lor ca buni specialiti. n programele de nvmnt a universitilor din Bucureti, Iai, Moscova, Sankt-Petersburg .a., dreptul transporturilor este o disciplin obligatorie, aa cum este dreptul civ il, penal, administrativ etc., fiind div izat n dou compartimente: n partea general i partea special. Partea general este consacrat obiectului de reglementare, sistemului de transport, izvoarelor dreptului transporturilor, administrrii de stat n domeniul transportului, contractului de transport de mrfuri, pasageri i bagaje n general, examinarea preteniilor i aciunilor n judecat, n timp ce n partea special se abordeaz regimul juridic al fiecrui tip de transport n parte: auto, ferov iar, maritim, naval i aerian.

30

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

n ce ne privete, pentru nceput considerm binevenit de a concentra materia de studiu ntr-un volum unic, fcnd abstracie de partea general i cea special. n schimb se va ncerca abordarea problematicii dreptului transporturilor reieind din patru nivele: doctrin (autohton, romn, rus, francez i sov ietic), legislaie (naional, dar i a altor state n plan comparativ), practica judiciar (colectat din arhiva instanelor de fond, arhiva unor companii de transport i agenii turistice, precum i de pe portalul oficial al Cur ii Supreme de Justiiei a Republicii Moldova) i expunerea argumentat a opiniei proprii cu referire la aspectele problematice, cu recomandri i propuneri de lege ferenda. n alte state, cum ar fi Romnia, Federaia Rus, Frana, Italia, Canada .a., dreptul transporturilor este recunoscut ca ramur de drept, ca tiin i ca disciplin de studiu, avnd o evoluie istoric de predare confirmat de decenii. n Republica Moldova dreptul transporturilor reprezint o noutate, cu toate c la moment exist numeroase acte normative i o practic judiciar ce pot ser v i ca fundament tiinific i didactic al predrii disciplinei date n cadrul facultilor de drept. Ca disciplin de studiu la Facultatea de Drept a Universitii de Stat din Moldova, dreptul transporturilor i are deja o mic experien, ns att programa de nvmnt, ct i suportul teoretic propus studenilor se limiteaz la legislaia n v igoare i la manualele de drept civ il, n care sunt abordate i aspecte ce in de contractul de transport18. ns aceasta, aa cum bine nelegem, este foar te puin pentru a dobndi cunotine temeinice, cu att mai mult pentru masteranzi, care v in cu o pregtire mai nalt, fiind cunoscui deja cu problemele practice care apar. Cu alte cuv inte, pn n prezent nimeni dintre profesori nu a ncercat de a alctui un manual de dreptul transporturilor, iar materialul care se pred la orele de curs sub form de conspect este insuficient. Soluia de a face trimitere la manualele de dreptul transporturilor din Romnia nu are succes, din motiv c legislaia romn este diferit de cea a Republicii Moldova. Mai utile se dovedesc a fi manualele i monografiile de dreptul transporturilor din Federaia Rus, ns ele nu prea sunt n vnzare n librriile autohtone, iar unii studeni, masteranzi i doctoranzi mai ntmpin dificulti n cunoaterea limbii ruse. Aadar, scopul propus la elaborarea acestui manual este de a concepe n premier un supor t de curs ce ar fi fundamentat pe o cercetare tiinifico-prac18

Mihalache I. Dreptul transpor turilor n Republica Moldova ramur de drept sau disciplin de studiu n cadrul facult ilor de drept?, publicat n Studia Universitatis BabeBolyai. Seria Jurisprudentia (Cluj-Napoca, Romnia), 2010, nr.2, p.121.

Capitolul I

31

tic i consacrat predrii la ciclul universitar I i II n cadrul facultilor de drept. Prin aceasta se urmrete i scopul de a ridica nivelul teoretic i practic de calificare al juritilor n chestiunile ce in de dreptul transporturilor din Republica Moldova, domeniu care a rmas nc puin investigat n republic.

6. Obiectul i metoda de reglementare a dreptului transporturilor


Pentru a determina locul dreptului transporturilor n sistemul naional de drept, vom apela la principalele criterii de delimitare a tuturor ramurilor de drept: obiectul i metoda de reglementare.

6.1. Obiectul de reglementare


Obiectul de reglementare juridic al dreptului transpor turilor este necesar s fie precizat pentru c, n general, cnd se are n vedere problema constituirii unei ramuri de drept, obiectul este considerat ca fiind criteriul fundamental al departajrii de alte ramuri de drept existente. Prin obiectul de reglementare al dreptului transporturilor nelegem totalitatea relaiilor sociale care sunt reglementate de normele din transport. Obiectul de reglementare al dreptului transporturilor se materializeaz prin activ itatea de transport. Activ itatea de transport poate fi definit ca acea activ itate care presupune deplasarea n spaiu a unor persoane sau bunuri cu ajutorul unui mijloc de transport i prin utilizarea unei ci de transport19. ntr-o alt expunere, obiectul de reglementare al dreptului transporturilor l constituie relaiile sociale care se stabilesc ntre agenii transportatori i beneficiari (pasageri, clieni, expeditori de mrfuri) n legtur cu prestarea ser v iciilor de transport, utiliznd mijlocul de transport ca mijloc al realizrii procesului de transport20. Transportul presupune n sine o serie de elemente, cum sunt: deplasarea n spaiu; persoanele sau bunurile ce fac obiectul acestei deplasri; folosirea unui mijloc de transport/vehicul; realizarea deplasrii pe o cale de transpor t21, preluarea i predarea mrfurilor de ctre cru; obligaia de paz pe parcursul deplasrii .a. De aceea nu toate deplasrile n spaiu constituie obiect al activ itii de transpor t. Astfel, transportul n interes personal, transpor tul de petrol, de ap sau gaze prin conducte, transportul de energie electric, nu pot forma
19 20 21

Stanciu C ., op.cit., p.2. .., op.cit., p.5. Piperea Gh., op.cit., p.3.

32

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

obiectul unui contract comercial de transpor t. n aceste situaii, transportul se realizeaz prin instalaii proprii i activ itatea de transpor t nu-i are justificarea, nerealizndu-se operaiunile specifice transpor tului22. De asemenea, nu sunt considerate activ iti de transport i nu sunt incluse n obiectul dreptului transpor turilor tehnologiile noi de deplasarea a unor mrfuri cu ajutorul flu xului de ap sau aer, transpor tul corespondenei, transmisiunile electronice, telefonice, fa x, transmisiunile telegrafice, de radio i de telev iziune. n aceeai situaie se afl i transportul potal, deoarece este supus unor reglementri speciale (convenii speciale) n care se precizeaz c nu ne aflm n prezena unei activ iti de transpor t23. Nu constituie obiect al dreptului transpor turilor (respectiv nici al legislaiei din transport) unele activ iti de deplasare n spaiu asemntoare celor de transport, ns care se refer la executarea lucrrilor i prestarea ser v iciilor ntr-un alt domeniu: deplasarea cu ajutorul mecanismelor speciale din interiorul fabricilor i uzinelor, seciilor de lucru, laboratoarelor tehnologice, depozitelor .a. ridicarea i coborrea persoanelor i mrfurilor cu ascensorul n blocuri locative, centre de producie, n subterane, mine de crbuni i piatr .a. deplasrile distractive cu caracter sportiv, cum ar fi ntrecerile de autovehicule sau plimbrile cu barca. transpor tul cu autovehicule ns n afara circuitului rutier: n cariere, n arene sportive acoperite, pe stadioane, n grdini publice .a. practica de poligon a militarilor, poliitilor, pompierilor, ser v iciilor cu destinaie special .a. Criteriile conform crora aceste activ iti se exclud din obiectul de studiu al dreptului transpor tului ar fi c: sunt ntrebuinate spaii nepublice de deplasare, aflate n zone nchise, cu destinaii de alt natur i strin activ itii de transpor t; este utilizat Cosmosul ca mediu de micare; deplasarea se realizeaz prin instalaii i tehnici speciale de suport ce constituie par te component a unor fabrici i uzine, avnd prin esen un alt scop dect cel de transpor tare propriu-zis 24. Nu poate fi acceptat nici ideea c dreptul transporturilor ar reglementa toate relaiile sociale ce sunt n legtur cu transpor tul. O asemenea interpre22 23 24

Stanciu C ., op.cit., p.3. Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G., op.cit., p.6. .., op.cit, p.18-19.

Capitolul I

33

tare ar fi greit. n primul rnd, artnd care este obiectul de reglementare, se impune a concretiza ce se nelege prin noiunea de transpor t. Cel mai frecvent, transportul se asimileaz cu deplasarea n spaiu a pasagerilor, bagajelor i mrfurilor care se efectueaz cu una din cele 5 tipuri de transporturi ferov iar, maritim, fluv ial, aerian i auto. Obiectul de reglementare al dreptului transporturilor nu cuprinde ntreaga activ itate de transport, ci aa cum s-a menionat, este cu mult mai restrns. Activ itatea de transport are un neles general i variat, pe cnd obiectul de reglementare al dreptului transporturilor se limiteaz la strmutarea mrfii, pasagerilor i a bagajelor de la punctul de pornire la punctul de destinaie, adic transpor tarea propriu-zis prevzut n contractul de transport. Ca exemplu, aducem Codul nav igaiei maritime comerciale al R.M. care se aplic tuturor relaiilor ce in de nav igaia maritim comercial i din care fac parte: a) transpor tul de mrfuri, pasageri, bagaje i pot; b) pescuitul; c) explorarea i exploatarea zcmintelor de minereuri de pe fundul mrii; d) operaiunile de cutare, salvare, remorcaj, pilotaj; e) ridicarea bunurilor scufundate; f ) lucrrile hidrotehnice, tehnice, subacvatice i alte lucrri pe mare; g) lucrrile de gospodrire a apelor mrii; h) controlul sanitar, controlul de carantin, alte feluri de control; i) protecia i pstrarea mediului marin; j) efectuarea de cercetri tiinifice n mediul marin; k) activ itile de instruire; l) sportul i agrementul (art.1). ns toate aceste elemente nu intereseaz la studierea dreptului transporturilor, ci numai acelea care refer la relaiile ce decurg din contractul de transpor t ncheiat ntre cru pe de o parte, i cltor sau expeditor de mrfuri pe de alt par te. Nu poate constitui obiectul de reglementare al disciplinei noastre transportul prin conducte. Acest fel de transportare i are un regim juridic aparte fiind consacrat printr-o lege organic special Legea nr.592 din 26.09.1995 priv ind transportul prin conducte magistrale25. Prevederile legii date nu au nici o legtur cu deplasarea mrfurilor, persoanelor i a bagajelor. Sfera de reglementare a legii se limiteaz la conducte, i anume: cele pentru transportul gazelor naturale, petroliere, hidrocarburilor gazoase artificiale i produselor petroliere. Pentru a nelege diferena major care exist ntre cele 5 tipuri de transpor turi (auto, ferov iar, maritim, naval i aerian) pe de o parte, i transpor tul prin conducte, pe de alta, vom enumera ce se cuprinde n noiunea de conduc25

Legea nr.592 din 26.09.1995 priv ind transpor tul prin conducte magistrale, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.8 din 08.02.1996.

34

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

te. Aadar, din componena conductelor fac parte: mijloacele de conectare la staiile de pompare i epurare; staiile de compresare i distribuire a gazelor; ansamblurile de msurare a debitului de gaze; staiile auto de mbuteliere-gaz; construciile pentru legturile tehnologice; liniile de transport de energie electric i dispozitivele de alimentare cu energie electric; mijloacele antiincendiare, construciile antierozionale i cele de protecie; drumurile permanente, pistele de decolare pentru elicoptere, aflate de-a lungul traseelor conductelor i cile de acces spre ele; obiectele cu destinaie social-locativ i alte obiecte ce se refer la transportul prin conducte (art.2 din Legea priv ind transpor tul prin conducte magistrale). Construcia conductelor se efectueaz de ctre organizaii specializate n construcie i montaj, conform unor proiecte, cu respectarea normelor, standardelor i regulilor de construcie.

6.2. Metoda de reglementare n dreptul transporturilor 6.2.1. Dispoziii generale


Prin metoda de reglementare se nelege totalitatea de mijloace i procedee pe care le folosete statul pentru a influena o anumit categorie de relaii sociale. Mijloacele i procedeele sunt de fiecare dat diferite, deoarece fiecare ramur de drept i are obiectul ei de reglementare. ntre obiectul i metoda de reglementare exist o strns corelaie. Normele de drept pot interzice anumite aciuni din partea par ticipanilor la raporturile juridice, le pot prescrie un anumit comportament ori las la discreia pr ilor s aleag caracterul relaiilor dintre ele26. nclcarea normei de drept angajeaz constrngerea din partea statului. Dei aceast trstur este valabil pentru orice ramur de drept, totui fiecare ramur i are cile i mijloacele sale cu care influeneaz asupra relaiilor din sfera ei de reglementare. n ce privete metoda de reglementare n dreptul transpor turilor, prin ea nelegem ansamblul de procedee i mijloace cu ajutorul crora se realizeaz reglementarea juridic a relaiilor sociale ce constituie obiectul dreptului transporturilor. ntr-un alt sens, ar fi mijloacele juridice prin care se acioneaz asupra raporturilor din transport27 sau modul prin care statul, folosind normele de drept poate influena asupra compor tamentului persoanelor participante la rapor turile din transpor t.
26

27

Baie S., Roca N. Drept civ il. Par tea general. Persoana fizic. Persoana juridic. Edi ia a II-a. .S.F.E .P. Tipografia Central, Chiinu, 2005, p.42. .. , publicat n (Federa ia Rus), nr.5, 2008, p.60.

Capitolul I

35

Cu toate c dreptul transporturilor i are obiectul su de reglementare, el nu constituie o ramur de drept separat. Acest lucru poate fi explicat n felul urmtor. Aa cum se cunoate, orice ramur a dreptului are obiect i metod de reglementare apar te. Dreptul transporturilor cuprinde n sine relaii sociale diferite dup specificul i natura lor juridic: relaii patrimoniale, relaii de organizare i administrare, relaii de munc i funciare. Fiecare dintre aceste relaii sociale i are propria sa metod de reglementare ce a preluat-o de la ramura de drept creia i apar ine aceast relaie social dreptului civ il, dreptului administrativ, dreptului muncii sau dreptului funciar. n aa mod, relaiile de organizare i administrare apar in ramurii dreptului administrativ i sunt influenate prin metoda subordonrii fa de hotrrile emise de organele de stat. Aceast metoda a subordonrii se aplic i pentru relaiile financiare i funciare din ramura dreptului transpor turilor. Relaiile patrimoniale din dreptul transpor turilor i au originea lor n ramura dreptului civ il, ce are la baz principiul egalitii juridice a subiectelor, iar metoda este cea dispozitiv. Dreptul transporturilor reprezint, aadar, un complex de acte normative n care se includ att elemente de drept public, ct i de drept privat, ceea ce implic ntrebuinarea mai multor metode de reglementare, ns principale le considerm a fi metodele: dispozitiv (permisiv), prohibitiv (a interzicerii) i onerativ (a obligrii pozitive). Aceste metode constituie mecanismul de reglementare n dreptul transpor turilor. Ele se aplic cu referire la raporturi juridice concrete n care metoda de reglementare se deduce din felul n care legiuitorul s-a exprimat la formularea normei juridice. n literatura de specialitate mai sunt menionate i dou metode suplimentare: coercitiv i de recompens28. Fcnd o analiz a tuturor actelor normative ce constituie obiectul dreptului transporturilor, nelegem c preponderent este metoda imperativ (prohibitiv i onerativ) pe motiv c majoritatea normelor in de organizarea i administrarea n activitatea de transport, i doar un mic segment cuprinde reguli dispozitive de drept civil. n legislaia naional din transportul aerian, spre exemplu, nu gsim nici o norm dispozitiv. Aceasta deoarece legislaie aerian civil n Republica Moldova n prezent nu exist, fiind aplicabile normele conveniilor internaionale i cele din Codul civil al R.M.29.
28 29

.., op.cit., p.60 -61. Mihalache I. Evolu ia iz voarelor juridice de reglementare a rspunderii civ ile n transpor tul aerian al Republicii Moldova, publicat n Rev ista Na ional de Drept, 2009, nr.6, p.23-29.

36

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

6.2.2. Metoda dispozitiv


Metoda dispozitiv acord persoanelor dreptul de a-i alege singure conduita n cadrul raporturilor din transport. La baza metodei dispozitive se afl principiul libertii contractuale. n conformitate cu acest principiu, subiectele pot s-i aleag de sine stttor persoanele cu care s ncheie acte juridice civ ile, s negocieze condiii contractuale30. n temeiul art.667 alin.(1) din Codul civ il, pr ile pot ncheia n mod liber, n limitele normelor imperative de drept, contracte i pot stabili coninutul lor. Astfel c subiectele dreptului transpor turilor pot s-i aleag singure cealalt par te cu care s ncheie contractul de transpor t i s negocieze condiiile contractuale, n cazul n care contractul nu este unul de adeziune. Toate contractele de transport de persoane sunt de adeziune, pasagerul urmeaz doar s accepte sau nu clauzele prestabilite ale contractului, inclusiv preul care este unul tarifar. n schimb contractele de transport de mrfuri, cu unele excepii, sunt negociabile. Ca exemplu de metod dispozitiv avem norma de la ar t.23 alin.(1) din Codul transporturilor auto, potriv it creia la predarea bagajelor la transpor t, cltorul este n drept s declare valoarea acestora, achitnd ta xa stabilit de Guvern. Aadar, rmne la discreia cltorului dac s declare sau nu contra unei ta xe suplimentare bunurile din bagaj. O alt norm dispozitiv este aceea c mrimea plii pentru transporturile de mrfuri i ser v iciile de transpor t i expediie se determin prin nelegerea pr ilor care ncheie aceste contracte (art.35 Codul transporturilor auto). Fiind pe poziie de egalitate juridic, cruul i expeditorul pot liber s negocieze asupra mrimii costului de prestare a ser v iciilor de transpor t i expediie de mrfuri.

6.2.3. Metoda prohibitiv


Metoda prohibitiv aduce interdicii i impune obligaia abinerii de la svrirea anumitor aciuni. Metoda prohibitiv o deducem din ar t.23 alin.(2) a Codului transpor tului auto n care exist o interdicie expres, c nu sunt admise la transport n calitate de bagaje de mn: substane inflamabile, explozive, otrv itoare, toxice, radioactive, corosive, nocive i ru mirositoare, precum i obiectele ce ar putea murdri mijlocul de transpor t auto sau mbrcmintea i obiectele altor cltori. Un alt exemplu de norm prohibitiv ser vete cea de la ar t.149 a Codului nav igaiei maritime comerciale. La alin.(1) se menioneaz c transpor tatorul
30

Baie S., Roca N., op.cit., p.46-47.

Capitolul I

37

este obligat s aduc nava, pn la data plecrii ei n curs, n bun stare de nav igabilitate, s asigure deplina ei conformitate cu normele tehnice de nav igaie, s o echipeze i s o aprov izioneze cu tot necesarul. n schimb la alin. (3) legiuitorul indic clar c acordul pr ilor priv ind transpor tul de mrfuri care contrav ine alin.(1) este nul. Aadar, nelegem c printr-o norm imperativ-prohibitiv, Codul nav igaiei maritime comerciale al R.M. i interzice cruului orice transportare de mrfuri n cazul n care nava maritim nu corespunde cerinelor legii.

6.2.4. Metoda onerativ


Metoda onerativ cuprinde norme juridice care oblig cruii, pasagerii i expeditorii de mrfuri s ndeplineasc anumite aciuni sau s respecte anumite reguli din transpor t. Metoda onerativ este frecvent n codurile transportului auto, ferov iar i nav igaiei maritime comerciale. Astfel, n temeiul art.21 din Codul transporturilor auto cltorul este obligat: a) s achite la timp i n ntregime costul cltoriei, s pstreze biletul pn la punctul su de destinaie i s-l prezinte la cererea reprezentanilor organelor de control; b) s respecte ordinea de urcare i coborre n/din autobuz (microbuz); c) aflndu-se n autobuz (microbuz), s respecte cerinele Regulamentului transporturilor auto de cltori i bagaje. ntr-o alt norm se menioneaz expres c tarifele pentru transpor turile de cltori i bagaje n traficul urban se aprob de autoritile administraiei publice locale, iar n traficul suburban, interurban i internaional de organul de specialitate al autoritii publice centrale (ar t.36 alin.(2) Codul transpor turilor auto). Cltorii sunt obligai s respecte ordinea public, regulile de comportament n vagoane, n ncperile din gar i s nu produc daune bunurilor transportului ferov iar (ar t.15 Codul transpor tului ferov iar), norme care de altfel sunt prevzute i n alte legi i regulamente din transpor tul ferov iar, auto, maritim i aerian. Norme cu caracter onerativ se conin i n Codul nav igaiei maritime comerciale al R.M. Un prim exemplu este art.27, conform cruia permisul de nav igaie se acord doar dup ce se stabilete c nava satisface exigenele de siguran a nav igaiei maritime, de ocrotire a v ieii omeneti pe mare i de protecie a mediului nconjurtor. La art.64 alin.(1) se dispune c n caz de coliziune cu alt nav maritim, comandantul fiecreia dintre navele intrate n coliziune are obligaia ca, fr un pericol serios pentru pasageri, echipaj i nav, s acorde

38

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

toat asistena posibil celeilalte nave, pasagerilor i echipajului ei. De asemenea, dac o persoan la bord are nevoie de asisten medical urgent care nu i se poate acorda n larg, comandantul are obligaia de a face escal n portul cel mai apropiat (art.25). La apariia metodei onerative de reglementare n dreptul transporturilor are importan faptul c transporturile sunt administrate de stat prin intermediul Ministerului Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor, Autoritii Aeronautice Civ ile a R.M. i organelor administraiei publice locale. De asemenea, n capitalul social al celor mai impor tante organizaii de transpor t de pe piaa Republicii Moldova anume statul este cel care deine cota par te majoritar, cum este .S. Calea Ferat a Moldovei , .S.C.A. Air Moldova, Portul Internaional Giurgiuleti etc. Metoda onerativ este determinat i de sistemul tarifar prin care statul stabilete costuri unice a biletelor de cltorie pentru fiecare tip de transport.

6.2.5. Metoda coercitiv


Metoda coercitiv se aplic n scop de sancionare. n Codul transpor tului ferov iar avem situaia cnd expeditorul de mrfuri care s-a fcut v inovat de reinerea vagoanelor sau containerelor n staia de cale ferat peste termenele stabilite poar t rspunderea patrimonial n mrimea prevzut la ar t.135 i 137. La fel, pentru neexecutarea comenzii de transport al mrfurilor, calea ferat i expeditorul de mrfuri se sancioneaz cu amend n mrimile stabilite la art.125 din acelai cod. n Codul transpor turilor auto gsim c dac n bagajele prezentate la transport se vor descoperi obiecte, a cror transpor tare n calitate de bagaje este interzis, proprietarul bagajelor va fi sancionat cu o amend n mrimea stabilit de legislaie (ar t.46). Norma dat este valabil i n transportul ferov iar, maritim i aerian.

6.2.6. Metoda recompensei


Metoda recompensei const n acordarea unei indemnizaii bneti sau unei aprecieri de ordin moral. n temeiul Codului nav igaiei maritime comerciale, pentru terminarea ncrcrii navei maritime nainte de expirarea timpului convenit n contractul de navlosire (de char ter), poate fi stabilit navlositorului, prin acord ntre pr i, o indemnizaie denumit despatch. n lipsa unui acord ntre pr i, despatch-ul va fi egal cu jumtate din ta xa de staionare a navei (art.154 alin.(4)).

Capitolul I

39

7. Izvoarele dreptului transporturilor 7.1. Consideraii introductive


Sistemul izvoarelor dreptului transporturilor reprezint totalitatea actelor normative ce reglementeaz activ itatea din transpor t i care sunt aranjate n dependena de for a lor juridic. Principalele izvoare ale dreptului transpor turilor din Republica Moldova sunt codurile pentru fiecare tip de transpor t n parte, legile speciale, precum i regulamentele, hotrrile, dispoziiile i instruciunile emise de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor, organele administraiei publice locale i de organele de conducere ale fiecrei organizaii de transpor t n par te. Prezint interes faptul c n perioada sov ietic aproape toate actele normative din transport erau alctuite dup modelul legilor unionale valabile pe ntreg teritoriul U.R.S.S. i chiar dac ara noastr avea careva legi proprii, ele erau aproape similare cu legile elaborate la Moscova. Foarte mult timp transpor tul n legislaia naional a fost reglementat prin normele Codului civ il al R.S.S. Moldoveneti din 1964 (Capitolul 31 Transpor tul ar t.383-397; Capitolul 32 Expediia art.398-401)31, care a fost abrogat tocmai n anul 2002, odat cu adoptarea noului Cod civ il al R .M. O problem era c prevederile vechiului cod erau consacrate n mare parte transportului auto, fr a putea fi aplicate pe deplin i altor categorii de transporturi. Mai mult ca att, ncepnd cu anul 1991, ritmurile dezvoltrii economiei de pia i a libertii contractuale a demonstrat c aceste norme deveniser insuficiente i chiar nepotriv ite. Se crease o situaie dificil cnd Republica Moldova dei devenise stat independent i suveran, nu dispunea de o legislaie adecvat cu priv ire la transport. O perioad de timp a continuat a fi aplicat legislaia fostei U.R.S.S., n msura n care nu era n contradicie cu principiile suverane ale statului. Spre exemplu, Codul aerian al U.R .S.S. din 1983 a av ut aplicare pn n anul 1997 cnd a fost adoptat Legea av iaiei civ ile a Republicii Moldova i pn n prezent nc nu cunoate o abrogare expres.

7.2. Izvoare de drept intern legi i alte acte normative


La etapa actual activ itatea de transpor t n Republica Moldova este reglementat de coduri, legi speciale i alte acte normative subordonate legii. Nor31

odul civ il al R .S.S.M., aprobat de Sov ietul Suprem al R .S.S.M. la 26 decembrie 1964, publicat n Vetile Sov ietului Suprem al R .S.S. Moldoveneti nr.36 din 1964. n prezent este abrogat.

40

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

mele cu caracter de comer din legislaia naional sunt prevzute n Codul civ il al Republicii Moldova32, de aceea spunem c reglementrile de ordin general pentru raporturile de transport cu caracter de comercialitate sunt cuprinse n Codul civ il, iar reglementrile de ordin special n legislaia fiecrui tip de transport luat n par te, i anume: n transportul auto: a) Codul transpor turilor auto al Republicii Moldova33; b) Regulamentul transpor turilor auto de cltori i bagaje, aprobat prin Hotrrea Guvernului R .M. nr.854 din 200634; c) Regulamentul transporturilor auto de mrfuri din 09 decembrie 199935; n transpor tul ferov iar: a) Codul transportului ferov iar al Republicii Moldova36; b) Regulamentul priv ind prestrile de ser v icii n traficul ferov iar de cltori, bagaje, mrfuri i mesagerii n interes propriu, aprobat prin Hotrrea Guvernului R .M. nr.238 din 200537; n transportul maritim: Codul nav igaiei maritime comerciale al Republicii Moldova38; n transportul aerian relaiile comerciale sunt reglementate n ntregime de Convenia de la Montreal pentru unificarea unor reguli referitoare la

32

33

34

35

36

37

38

n Republica Moldova avem sistemul unitar al dreptului privat. Codul civ il include att normele civ ile, ct i cele de comer . Pe cnd n Romnia, spre exemplu, este prezent sistemul dualist al dreptului privat, deoarece ex ist i Codul comercial, ast fel nct normele de comer sunt cuprinse n Codul comercial al Romniei, iar normele civ ile n Codul civ il al Romniei. Codul transpor turilor auto al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.116-XIV din 29.07.98, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.90 -91 din 01.10.1998. Regulamentul transpor turilor auto de cltori i bagaje, aprobat prin Hotrrea Guvernului R .M. nr.854 din 28.07.06, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.124-125 din 08.08.2006. Regulamentul transpor turilor auto de mrfuri din 09 decembrie 1999, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.42-44/141 din 20.04.2000. Codul transpor tului ferov iar al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.309-XV din 17.07.2003, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.226 din 14.11.2003. Regulamentul priv ind prestrile de ser v icii n traficul ferov iar de cltori, bagaje, mrfuri i mesagerii n interes propriu, anexa nr.2 la Hotrrea Guvernului nr.238 din 25 februarie 2005, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39. Codul nav iga iei maritime comerciale al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.599XIV din 30.09.1999, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-4/2 din 11.01.2001.

Capitolul I

41

transpor tul aerian internaional, adoptat la Montreal la 28 mai 199939, la care statul nostru a aderat la 05 decembrie 200840. Dei pentru fiecare categorie de transporturi pot fi enumerate i alte acte normative, ele intereseaz mai puin domeniul de studiu al disciplinei noastre din motiv c cuprind n ntregime norme de drept public, n timp ce dreptul transporturilor are ca obiect de studiu acele raporturi juridice care sunt bazate pe activitatea de ntreprinztor i reies dintr-un contract de transport valabil ncheiat. Cu prere de ru pn n prezent nu exist un Cod aerian i un Cod al transportului naval al Republicii Moldova. n priv ina elaborrii Codului aerian al R .M. se duc anumite discuii, totui careva aciuni concrete de elaborare a lui nu au nceput41. n schimb proiectul Codului transpor tului naval al Republicii Moldova a fost alctuit deja, a trecut cu bine procedura de exper tizare, dar cauzele tergiversrii examinrii lui n Parlament nu sunt cunoscute.

7.3. Izvoare de drept internaional convenii, acorduri, protocoale, uzanele maritime i portuare
Legislaia internaional la care Republica Moldova este parte are for juridic superioar celei naionale. Conform ar t.2 alin.(2) din Legea cu priv ire la transporturi, dac acordurile internaionale la care Republica Moldova este par te prevd alte norme dect cele cuprinse n legislaia naional cu priv ire la transporturi, se aplic normele acordurilor internaionale. Aadar, izvoarele dreptului naional trebuie aduse n concordan cu conveniile la care statul nostru a aderat. Dac n legile interne se constat contraziceri sau greeli, atunci legile se interpreteaz potriv it conveniei. De regul prevederile conveniilor au inciden numai asupra transpor turilor care se efectueaz n trafic internaional, pe cnd n cazul celor n trafic naional se aplic legile interne. Izvoarele de drept internaional nu pot acoperi toate rapor turile de transport, de aceea apare ntrebarea: dac nu exist convenie ntr-un anumit domeniu, cum procedm? Rspunsul este redat la ar t.5 alin.(2) din Codul transporturilor auto, c n cazul n care nu exist tratat sau acord, transporturile auto
39

40

41

Conven ia de la Montreal din 1999 pentru unificarea unor reguli referitoare la transpor tul aerian interna ional, adoptat la Montreal la 28.05.1999, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L194, 2001, p.39-49. Republica Moldova a aderat prin Legea nr.254-XVI din 05.12.2008, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.230 -232 din 23.12.2008. Mihalache I., op.cit., p.49.

42

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

internaionale se efectueaz n conformitate cu cerinele n v igoare ale statului pe al crui teritoriu agentul transpor tator realizeaz transpor tul de cltori, bagaje sau mrfuri. innd cont c dreptul transpor turilor are ca obiect doar acele raporturi care apar din contractul de transport, izvoarele internaionale ale dreptului transpor turilor sunt: n transpor tul auto: a) Convenia cu priv ire la contractul de transport internaional auto de pasageri i bagaje (CFR), semnat la Geneva la 1 mar tie 197342; b) Convenia cu priv ire la transportul rutier internaional de pasageri i bagaje, semnat la Bikek la 9 octombrie 199743; n transportul ferov iar: a) Acordul priv ind transportul internaional ferov iar de mrfuri (SMGS) (n redacie nou, cu modificri i completri pn la 1 iulie 2008), ntocmit la Moscova, n v igoare de la 1 noiembrie 1951; b) Acordul priv ind transportul internaional de cltori (SMPS) (cu modificri i completri pn la 1 mai 2007), ntocmit la Moscova, n v igoare de la 1 noiembrie 195144; n transportul maritim ca surs principal ser vete Codul nav igaiei maritime comerciale n care sunt incluse i dispoziii priv itoare la rapor turile comerciale internaionale. Republica Moldova are ncheiate numeroase acorduri bilaterale i multilaterale. Acordurile bilaterale v izeaz colaborarea reciproc cu un anumit stat, stabilindu-se anumite faciliti n relaiilor comerciale cu acel stat, iar n acest sens Republica Moldova are ncheiate peste 100 de acorduri, pentru toate categoriile de transport. Acordurile multilaterale contribuie la accesul pe piaa internaional i la dezvoltarea relaiilor economice, a comer ului i transpor tului ntre statele

42

43

44

Conven ia cu priv ire la contractul de transpor t interna ional auto de pasageri i bagaje (CVR), semnat la Geneva la 1 mar tie 1973, Republica Moldova a aderat prin Legea nr.308 din 26.10.2006, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.174-177 din 10.11.2006. Conven ia cu priv ire la transpor tul rutier interna ional de pasageri i bagaje, semnat la Bikek la 9 octombrie 1997, statul nostru a aderat prin Legea nr.192 din 08.05.2003, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.97 din 31.05.2003. Hotrrea Guvernului R.M. nr.439 din 16.07.2009 pentru aprobarea Acordului privind transportul internaional feroviar de mrfuri, ntocmit la Moscova, n vigoare de la 1 iulie 2008, i a Acordului privind transportul internaional de cltori, ntocmit la Moscova, n vigoare de la 1 mai 2007 n redacia nou, emise de Organizaia de Colaborare a Cilor Ferate, publicate n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.115-117 din 24.07.2009.

Capitolul I

43

semnatare. Unul dintre cele mai impor tante acorduri multilaterale ncheiate de statul nostru este Acordul priv ind dezvoltarea coridorului de transpor t internaional Europa-Caucaz-Asia45 prin care rile au stabilit ntre ele un regim mai favorabil cu referire la transportul de mrfuri i controlul lor la frontier, sprijinul transpor tului comercial aerian, maritim, auto i ferov iar, reducerea staionrilor neproductive .a.

7.4. Uzanele ca izvor al dreptului transporturilor


n sfera transportului uzanele i au aplicarea doar cu referire la transportul maritim comercial. Definirea uzanei este realizat de Codul civ il al R .M. Conform art.4, uzana reprezint o norm de conduit care, dei neconsfinit de legislaie, este general recunoscut i aplicat pe parcursul unei perioade ndelungate ntr-un anumit domeniu al rapor turilor civ ile. Uzana se aplic numai dac nu contrav ine legii, ordinii publice i bunelor morav uri. Uzanele mai sunt numite i obiceiuri juridice. Ele apar fr implicarea organelor puterii de stat, ns ulterior sunt recunoscute de stat46. Administraia por tului maritim cunoate uzanele care se aplic n regiunea respectiv. Cel mai frecvent obiceiurile juridice se ntrebuineaz cu par ticiparea navelor maritime strine. n aceste cazuri se ine cont nu doar de regulamente i contracte, ci i de obiceiurile general recunoscute n porturi. Uzanele se aplic cnd nici n lege i nici n contract nu sunt reglementate raporturile juridice dintre pr i, precum i n cazul trimiterilor exprese n contractul de char ter sau n conosament la obiceiurile por tului47. ns nu orice obicei dev ine i obicei juridic. n acelai timp obiceiul juridic nu trebuie confundat cu obiceiurile simple, precum c timp ndelungat, n condiii similare, se proceda anume n aa fel. Simplele obiceiuri (tradiiile) reprezint numai faza premergtoare. Pentru a fi numite uzane, ele urmeaz a fi recunoscute de stat, fapt ce le ofer calitatea de obiceiuri juridice (uzane). Spre exemplu, ntmpinarea de ctre o nav cu saluturi i cla xonri a unei alte nave maritime care se apropie este un obicei fr importan sub aspect juridic.
45

46

47

Acord-cadrul multilateral nr.EUCAS din 08.09.98 priv ind dez voltarea coridorului de transpor t interna ional Europa-Caucaz-Asia, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.000 din 08.09.1998. .. . , , 1954, p.142-160. .. . , --, 1968, p.25.

44

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Exist deosebire ntre cerinele unei uzane prevzut la ar t.4 a Codului civ il al R .M i cerinele uzanelor din transportul maritim. Astfel c n transpor tul maritim nu este suficient c anumite reguli de conduit au fost respectate o perioad de timp ndelungat i cei care le-au respectat le-au considerat obligatorii 48, ci este necesar ca ele s fie sistematizate prin codificarea lor de organul administraiei de stat competent. n acest context, conform Codului nav igaiei maritime comerciale, printre funciile directorului de por t maritim se numr i editarea culegerii uzanelor por tuare (art.82). Uzana suplinete dispoziiile legii n locurile prevzute expres de lege. Conform art.11 din Codul nav igaiei maritime comerciale, includerea n contracte a uzanelor nav igaiei maritime comerciale se admite n cazul n care pr ile sunt n drept s deroge de la dispoziiile prezentului cod. n calitate de exemplu aducem toate prevederile din Codul nav igaiei maritime comerciale care confirm c uzanele n raporturile comerciale din transpor tul maritim i au aplicarea numai cazurile stabilite de cod, i anume: Ar t.152: (...) nici o marf nu va fi stiv uit pe punte fr consimmntul scris al expeditorului, cu excepia celor permise de a fi transportate pe punte n conformitate cu reglementrile n v igoare i cu uzanele de cutum. Art.153: n cazul transportului maritim n baz de char ter, transpor tatorul trebuie s notifice n scris navlositorului sau expeditorului c nava este gata de ncrcare sau va fi gata ntr-un anumit timp. Data i ora la care se face notificarea se stabilesc prin acordul pr ilor, iar n lipsa unui astfel de acord, prin uzanele portului de ncrcare. Ar t.154: Staliile, care nseamn timpul acordat navlositorului de ctre transpor tator pentru ncrcarea navei, se stabilesc prin acordul pr ilor, iar n lipsa unui astfel de acord, prin uzanele portului de ncrcare. Art.155 alin.(3): n lipsa unui acord ntre pr i, contrastaliile i indemnitatea de ntrziere se stabilesc n funcie de uzanele por tului de ncrcare. Art.300 pct.(a): Vor fi recunoscute ca avarie par ticular pierderea mrfurilor transportate la bord cu nclcarea regulilor i uzanelor nav igaiei maritime comerciale. Aadar, n dreptul transpor turilor uzanele reprezint izvor de drept, ele i au aplicare doar n transportul maritim, apar de pe urma obiceiurilor locale, care ulterior sunt recunoscute de administraia maritim a Republicii Moldova care realizeaz sistematizarea i codificarea lor, le editeaz pentru informa48

Eanu N. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul I. Chiinu: .S.F.E .P. Tipografia Central, 2006, p.30 -31.

Capitolul I

45

rea public, conferindu-le n aa mod i for juridic. Ele exist pe motiv c statul nsui le recunoate ca izvor al dreptului.

8. Concluzii
Generaliznd cele expuse, ajungem la urmtoarele concluzii: la etapa de fa Dreptul transpor turilor n Republica Moldova este nc n faza de formare. Dup cum e i firesc pentru orice nceput, cele dinti ncercri au fost realizate prin instituirea disciplinei opionale n curriculumul universitar pentru studenii anului III. Se necesit o deschidere mult mai ampl, cu att mai mult c se contureaz deja o doctrin n domeniu i o practic judiciar bogat. dei n doctrina altor state pot fi ntlnite preri pro i contra existenei Dreptului transporturilor ca ramur de drept aparte, n ce ne privete, subliniem c n prezent, faptul de a susine cu fermitate c Dreptul transporturilor constituie ramur distinct de drept, ar nsemna discuii contradictorii cu adepii dreptului civ il din motiv c o parte dintre doctrinarii civ iliti autohtoni privesc nc foar te rigid delimitarea ramurilor din cadrul sistemului de drept privat, focaliznd totul n ramura dreptului civ il, iar celelalte direcii de cercetare considerndu-le ca instituii juridice, ceea ce nu este corect. Nimeni nu mai contest n prezent impor tana i valoarea tiinifico-practic a Dreptului transpor turilor, de aceea perspectiva separrii ei de Dreptul civ il dev ine tot mai ev ident. a susine c Dreptul transporturilor este doar o disciplin de studiu este prea puin. Se impune crearea unui curs special la ciclul II (Master). Mai mult ca att, sunt necesare teze de doctor i doctor habilitat prin care s-ar oferi o baz tiinific i o iniiere n problematica Dreptului transporturilor. Din nefericire, n Republica Moldova exist puine lucrri tiinifice consacrate Dreptului transpor turilor, n timp ce n alte state sunt prezente sute de publicaii tiinifice la acest capitol. Acesta este i unul din motivele pentru care Dreptul transporturilor nu este pregtit a deveni ramur de drept n ara noastr, ci este mai degrab o instituie (subramur) de drept. Pentru consolidarea Dreptului transporturilor, pe v iitor este necesar o conlucrare ntre Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor al R.M. i universitile din republic, n vederea susinerii financiare a activ itii editoriale (monografii i suporturi de curs). Un apor t considerabil n acest sens poate aduce Curtea Suprem de Justiie a R.M., prin generalizarea practicii judiciare din transport.

Capitolul II

SISTEMUL NAIONAL AL TRANSPORTURILOR


(principii, clasificare, organe de conducere, perspective de viitor)
Planul 1. Principiile aplicabile n activitatea de transport 1.1. Aspecte generale 1.2. Principiul supravegherii de stat a activ itii de transpor t 1.3. Principiul liberei iniiative din par tea agenilor economici 1.4. Principiul colaborrii 1.5. Protecia v ieii umane i a mediului nconjurtor 1.6. Alte principii 2. Clasificarea transporturilor 2.1. Dup tipul mijloacelor de transpor t folosite (auto, feroviar, aerian, maritim, naval ) 2.2. Dup obiectul transpor tului (persoane, bunuri) 2.3. Dup criteriul trecerii sau nu a frontierei de stat (interne, internaionale) 2.4. Dup numrul mijloacelor de transpor t (succesive, combinate) 2.5. Transpor turi prestate n interes public (regulate, neregulate, n regim de taxi, urbane, suburbane, interurbane) 2.6. Transpor turi efectuate n folos propriu (de serviciu, familiale) 3. Organele de conducere n activitatea de transport 3.1. Ministerul Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova: atribuii, obiective, strategii 3.2. Administraia public local. Organizaiile de transpor t. Relaii de colaborare

1. Principiile aplicabile n activitatea de transport 1.1. Aspecte generale


n cadrul activ itii de transpor t, fiecare categorie de transpor t i are particularitile sale specifice, determinate de tipul mijlocului de transport sau de felul cii de transpor t (pe mare, pe uscat sau prin aer) utilizate. Cu toate acestea, exist principii comune ce guverneaz ntreaga activ itate de transport, indiferent de specificul sau categoria sa. Dat fiind faptul c transportul are o funcie esenial n dezvoltarea economic a statului i innd seama de utilitatea transportului n general, prin-

Capitolul II

47

cipiile care guverneaz aceast materie trebuie s fie de un real suport pentru dezvoltarea ramurii dreptului transporturilor. Lund ca baz principiile de drept, prin ele se va cuta de a susine i a ncuraja pe ci legale organizaiile care presteaz ser v icii de transportare a mrfurilor i pasagerilor, precum i de a proteja drepturile i interesele tuturor pasagerilor ca consumatori de rnd ai acestor ser v icii. Dei aceste principii nu sunt concentrate ntr-un singur act normativ, ele pot fi deduse din mai multe izvoare juridice, care se raporteaz la diferite categorii de transport, ns fr a altera esena i importana principiilor date n ramura dreptului transporturilor. Din prima categorie de principii fac par te cele ce in de sarcinile i prioritile de baz ale statului n ramura dreptului transpor turilor. Ele pot fi selectate din ar t.3 al Legii nr.1194 din 21.05.97 cu privire la transporturi1, fiind garantate i realizate n practic de Ministerul Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor, de autoritile administraiei publice locale i de alte organe abilitate care n comun asigur: a) satisfacerea necesitilor economiei naionale n transpor tul de mrfuri i de cltori; b) crearea condiiilor pentru dezvoltarea, pe baza concurenei, a ser v iciilor de transpor t prestate de agenii transpor tatori; ) aprarea intereselor juridice i economice ale ntreprinderilor i organizaiilor care presteaz ser v icii de transpor t, precum i ale beneficiarilor de aceste ser v icii.

1.2. Principiul supravegherii de stat a activitii de transport


Statul deine un rol impor tant n dezvoltarea ramurii dreptului transporturilor. Anume statul prin intermediul organului su reprezentativ, care este Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor, efectueaz o supraveghere permanent pentru ca relaiile comerciale i cele de administrare din cadrul organizaiilor de transport s se realizeze n conformitate cu legea. Spre exemplu, conform art.6 din Codul navigaiei maritime comerciale al R.M., supravegherea de stat asupra navigaiei maritime comerciale se exercit n priv ina: a) asigurrii siguranei nav igaiei maritime comerciale, ocrotirii v ieii omeneti pe mare, proteciei i pstrrii mediului marin; b) brevetrii de specialiti n domeniul transportului maritim; c) nregistrrii de stat a navelor, ser v iciului de asisten i salvare, ser v iciului de pilotaj i ser v iciului de dirijare a circulaiei navelor; d) certificrii utilajului navelor; e) respectrii legislaiei
1

Legea Republicii Moldova nr.1194-XIII din 21.05.97 cu priv ire la transpor turi, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67-68 din 16.10.1997

48

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

naionale cu priv ire la nav igaia maritim comercial i a conveniilor internaionale n domeniu la care Republica Moldova este parte. n mod similar se realizeaz supravegherea activ itii de transpor t n ramura transportului auto, ferov iar i aerian.

1.3. Principiul liberei iniiative din partea agenilor economici


Statul nu este n drept de a se implica n activ itatea organizaiilor de transpor t dect n cazurile expres prevzute de lege. Dup cum s-a menionat, statul deine rolul de supraveghetor al activ itii administrative i comerciale pe care o desfoar organizaiile de transport, dar fr o inter venie n afacerile lor interne. Potriv it art.4 alin.(6) din Legea cu privire la transporturi, imi xtiunea autoritilor administraiei publice locale n activ itatea economic a ntreprinderilor de transport, precum i distragerea personalului lor de exploatare la alte lucrri nu se admite dect n cazurile prevzute de legislaie. Acest aspect a fost reflectat reuit n cazul transportului ferov iar. Potriv it art.13 din Codul transportului feroviar al R.M., ntreprinderile i instituiile de transpor t ferov iar i desfoar activ itatea economico-financiar cu respectare principiilor reglementrii de stat i a autogestiunii economico-financiare. Aceasta presupune o conlucrare dintre organele statului i transpor tatori pentru crearea infrastructurii de transpor t, dar i respectarea drepturilor transportatorilor de a-i realiza propria lor gestiune, administrativ i financiar. Spre exemplu, construcia i reconstrucia liniilor ferate, a grilor, tunelurilor, platformelor pentru cltori i a altor obiecte ale transportului ferov iar, pot fi efectuate din contul mijloacelor bugetului de stat, dar i din mijloacele proprii ale cii ferate. Un alt exemplu care ne dovedete cum pot fi aplicate n comun principiile sus-menionate, avem n cazul biletelor de cltorie care se vnd cetenilor ce folosesc transportul ferov iar. Biletele de cltorie se vnd de ctre .S. Calea Ferat din Moldova care este o persoan juridic de drept privat i activeaz n baza autogestiunii economice i financiare. ns printre cumprtori exist persoane care beneficiaz de nlesnirile acordate prin lege la cltoria cu transpor tul ferov iar, cum sunt invalizii, veteranii, pensionarii. Compensarea costului cltoriei pentru aceste categorii de persoane se face din contul mijloacelor bugetului de stat, n modul stabilit de lege, de aceea spunem c se aplic i principiul reglementrii de stat.

Capitolul II

49

1.4. Principiul colaborrii


Alt principiu foar te impor tant este principiul colaborrii dintre organizaiile de transport i autoritile administraiei publice locale. Conlucrarea dintre aceste dou structuri este necesar pentru a putea asigura funcionarea continu a transportului de mrfuri, pasageri i bagaje (art.4 Legea cu privire la transporturi). Alturi de colaborare se ev ideniaz i principiul acordrii ajutorului reciproc, deoarece n caz de calamiti naturale, avarii, catastrofe i alte mprejurri excepionale, numai o bun colaborare ntre organele de conducere a ntreprinderilor de transport i cele ale administraiei publice locale va crea posibilitatea sprijinului reciproc n vederea lichidrii ct mai urgente a consecinelor i la luarea msurilor de prevenire a lor pe v iitor.

1.5. Protecia vieii umane i a mediului nconjurtor


Conform prevederilor Codului transportului feroviar, n acest scop subdiv iziunile corespunztoare ale cii ferate asigur condiii de siguran pentru v iaa i sntatea cltorilor, pentru transportul de mrfuri i bagaje, pentru circulaia trenurilor i altor mijloace de transpor t ferov iar, inclusiv la executarea manev relor i la exploatarea mijloacelor de transport utilizate n procesul de transportare i asigur, de asemenea, protecia muncii ferov iarilor i protecia mediului (art.14). Alturi de aceasta, n transportul ferov iar activeaz un ser v iciu special care exercit controlul siguranei circulaiei, precum i subdiv iziuni de inter venie care lichideaz consecinele accidentelor de cale ferat. Reglementri apar te sunt consacrate zonelor cu pericol sporit (ar t.15) i modului de transpor tare a mrfurilor periculoase (ar t.16). Msuri sporite de securitate sunt luate i n transpor tul aerian. Prin Legea nr.92-XVI din 05.04.2007 privind securitatea aeronautic2 au fost stabilite reguli de protecie a pasagerilor, personalului aeronautic, aeronavelor, aeroporturilor i persoanelor fizice mpotriva actelor de inter venie ilicit. n acest scop, nainte de zbor toi pasagerii mpreun cu bagajele lor sunt supui unui controlul de securitate. Pasagerii care refuz s se supun controlului de securitate nu sunt admii la mbarcare n aeronave (art.14 alin.(1)).
2

Legea Republicii Moldova nr.92-XVI din 05.04.2007 priv ind securitatea aeronautic, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.90 -93/393 din 29.06.2007.

50

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Legea impune cerine deosebite i fa de personalul care efectueaz controlul de securitate. n procesul angajrii, aceti candidai sunt supui testrilor n conformitate cu cerinele stabilite, iar candidaturile lor se coordoneaz cu Ser v iciul de Informaii i Securitate (art.26).

1.6. Alte principii


1. Relaiile comerciale de transport care se stabilesc ntre ntreprinderile de transport i agenii economici se bazeaz pe principiile economiei de pia (avantajul reciproc, eficiena maxim, rspunderea egal i deplin etc.) (art.7 Legea cu privire la transporturi). Piaa, libera iniiativ economic, concurena loial sunt factorii de baz ai economiei (art.9 alin.(3) Constituia R.M.). 2. Principiul liberei circulaii a persoanelor i mrfurilor, presupune c oricine este n drept, de sine stttor, s aleag unde i cum s transpor te mrfurile sale. Libertate de circulaie este valabil i pentru persoanele fizice, ca pasageri ai mijloacelor de transpor t auto, ferov iar, maritim i aerian. ns libertate respectiv nu este exclusiv, fiind necesar i respectarea unor condiii impuse de stat, cum sunt: procedurile vamale, v iza de edere, cerine priv ind asigurarea etc. 3. La etapa actual i contureaz o impor tan tot mai mare principiul nediscriminrii n efectuarea transporturilor, n sensul c beneficiarii acestora au acces liber i nediscriminatoriu la infrastructurile de transpor t public, pot s aleag liber modul de transport prin care s i exercite dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei nii transpor tul ori de a apela la ser v iciile unui transportator liber ales3.

2. Clasificarea transporturilor
Exist mai multe criterii de clasificare a transporturilor, ns nu toate au importan pentru disciplina dreptul transporturilor, neavnd o legtur cu obiectul lui de studiu. Aadar, cele mai relevante criterii de clasificare a transpor turilor sunt urmtoarele:

2.1. Dup tipul mijloacelor de transport folosite (auto, feroviar, aerian, maritim, naval)
Dup tipul mijloacelor de transport folosite, avem transpor turi: a) rutiere (auto); b) feroviare (locomotive, diesel, electrice, vagoane); c) aeriene; d) maritime; e) fluviale (navale).
3

Manolache O. Dreptul transpor turilor. Editura All Beck, Bucureti, 2001, p.4.

Capitolul II

51

Clasificarea respectiv este cea mai rspndit, deoarece tipurile de transpor t sunt de mare utilitate practic, toate fiind necesare la deplasarea pasagerilor, bagajelor i mrfurilor, dar i n relaiile economice ale statului. Reieind din distana relativ mic a teritoriului, cele mai frecvente n Republica Moldova sunt transporturile rutiere (auto), iar dup numrul de pasageri transportai, ntietatea pe ar rev ine troleibuzelor, urmate de autobuze i microbuze. La o mare diferen se situeaz transportul ferov iar, iar ultimul loc l deine transportul fluv ial, pe cele dou ruri nav igabile, Nistru i Prut. n ce privete mrfurile, cel mai solicitat rmne a fi transpor tul ferov iar i auto4. O clasificare a sistemului transporturilor n legislaia naional este efectuat prin Legea nr.1194 din 21.05.97 cu privire la transporturi5. Potrivit legii, sistemul unic de transporturi al Republicii Moldova include transportul feroviar, auto, aerian, naval, electric urban i transportul prin conducte (art.15). Aadar, legea adaug dou categorii specifice: transportul electric urban i transportul prin conducte. Sfera transportului feroviar se caracterizeaz prin aceea c deplasarea pasagerilor i mrfurilor se realizeaz pe cale ferat, care const din linia ferat i construciile corespunztoare ei (tuneluri de cale ferat, poduri etc.). ntreprinderea principal de transport ferov iar n Republica Moldova este ntreprinderea de Stat Calea Ferat din Moldova, care i desfoar activ itatea pe ntreg teritoriul Republicii Moldova. Ea conduce activ itatea tuturor subdiv iziunilor structurale ce practic transportul pe cale ferat i coordoneaz lucrul altor ntreprinderi, organizaii i instituii de transport ferov iar care asigur funcionarea acesteia. Prima linie de calea ferat pe teritoriul rii noastre a fost dat n exploatare n august 1871 i fcea legtura ntre oraele Tiraspol i Chiinu. Acest segment de cale ferat oferea posibilitatea de a avea ieire la reeaua de cale ferat care venea din Ucraina i Rusia, avnd un rol impor tant n dezvoltarea social
4

Moldova n cifre = : Brev iar statistic / Biroul Na. de Statistic al R .Moldova; col. red.: V.Golovatiuc (pre.), O.Cara, M.Godiac, V.Cojocari Chiinu: Statistica, 2009, p.62-63. ntr-un sens mai larg, n sistemul fiecrui tip de transport intr ntreprinderile de transport care efectueaz transportul de cltori i mrfuri, materialul rulant care le aparine, ntreprinderile de reparaie a mijloacelor de transport i de recondiionare a anvelopelor, ntreprinderile de transport i expediere, precum i autogrile, staiile auto, grile feroviare, aeroporturile, porturile maritime i cele navale, organizaiile de reparaie i construcie, instituiile de nvmnt, obiectele de menire social, alte ntreprinderi i organizaii care asigur funcionarea transportului auto, feroviar, aerian, maritim i naval (A se vedea: art.16, 17, 18 i 19 al Legii nr.1194 din 21.05.97 cu privire la transporturi).

52

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

i economic a Basarabiei de atunci. n aa mod se realiza deplasarea pasagerilor i a mrfurilor spre Marea Neagr, de aceea anul 1871 este considerat Anul naterii cii ferate din Moldova. Mai trziu au fost date n exploatare i alte linii de cale ferat, ca: Chiinu-Corneti-Ungheni (1875), dup care linia ferat Bender-Galacaia (1877) care se ntindea pe o distan de 305 km, avnd mai mult scop militar dect civ il, iar prin reeaua de linie ferat din Romnia, avea ieire la rul Dunrea .a.6 n ultimele dou decenii restructurri a suportat i transportul naval intern al Republicii Moldova. Conflictul armat din regiunea de est a rii a cauzat ramurii transportului naval o criz considerabil. Principalele por turi (Por tul fluv ial Bender, Portul fluv ial Rbnia) i un numr esenial al mijloacelor plutitoare au trecut sub jurisdicia regimului transnistrean, iar ulterior, o parte din ele au fost vndute. Sistemul transportului urban electric include reeaua parcurilor de troleibuze din raza municipiului Chiinu, dar i din municipiul Bli, Tiraspol, Bender, unde la fel exist linii de troleibuze. Troleibuzul este cel mai ecologic i mai ieftin mijloc de transport. Primele troleibuze n oraul Chiinu au fost aduse n anul 1949, n numr de 12 i fabricate n U.R.S.S., ca mai apoi numrul lor s fie majorat7. n prezent municipiul Chiinu este deser v it de peste 300 de troleibuze i repar tizate pe 29 numere de rute ce acoper practic ntreaga suprafa teritorial a oraului8. ncepnd cu anul 1889, n municipiul Chiinu au existat i tramvaie. Iniial erau montate pe ine i trase de 2-3 cai pe strada Alexandrovskaia (actualul bulevard tefan cel Mare), pe o lungime de 6 kilometri, ca ulterior, n anul 1913, Primria s renune la tramvaiul tras de cai n favoarea celui electric. Dup rzboi, dei tramvaiele vechi au fost nlocuite cu altele noi, ncepnd cu anul 1961 ele au fost eliminate din circuit pe motiv c produc mult zgomot. n prezent, tramvaiele sunt pe larg utilizate n Europa, spre exemplu n oraele Bucureti, Iai, Geneva, Strasbourg, Varov ia, Budapesta .a.
6

, publicat pe site-ul oficial al ntreprinderii de Stat Calea Ferat din Moldova, http://www.railway.md/ro/9.history/ history.ht m#0000000000 (v izualizat la 27.04.2011). Gorincioi T. 60 de ani de la lansarea troleibuzului, 120 de ani de la primul tramvai, publicat la 15.10.2009, pe http://www.capitala.md/index.php?option=com_content& v iew=frontpage&Itemid=1&lang=ru (v izualizat la 23.03.2011). Por talul oficial al Primriei municipiului Chiinu, http://www.chisinau.md/troleibuze (v izualizat la 24.03.2011).

Capitolul II

53

n sens larg, prin transport urban electric nelegem depourile de reparaii i exploatare a troleibuzelor, de producere a pieselor de schimb, instalare a firelor electrice, colile de instruire a conductorilor, cele de proiectare i construcie, precum i alte organizaii care asigur funcionarea transportului urban electric. n conformitate cu prevederile ar t.21 din Legea cu privire la transporturi, transportul prin conducte include conductele, instalaiile de izolare i de protecie mpotriva coroziunii, a frigului i cldurii, liniile i construciile pentru legturile tehnologice, liniile de difuzare a energiei electrice i dispozitivele de alimentare cu energie electric, mijloacele de protecie contra incendiilor, staiile de pompare, parcurile de rezer voare, staiile auto de alimentare cu gaze, estacadele de umplere i evacuare a deeurilor i alte obiecte de menire social. Legea descrie ce se nelege prin conducte n sens larg, ns o explicare mai adecvat a acestui termen (care de fapt este unul tehnic i nu juridic) este redat n literatura juridic de specialitate. Astfel, prin termenul conducte, n sens restrns, se nelege un ansamblu format dintr-o serie de elemente componente (ev i, fitinguri9, armturi, uruburi, piulie, garnituri, suporturi, compensatori de dilataie, aparatur de msur i control etc.) care ser vete la transportul fluidelor ntre dou utilaje, ntre dou conducte, ntre un utilaj i o conduct sau ntre dou instalaii pe o platform industrial10. Sistemele de conducte sunt componente de baz n industria petrolier, gazeifer, petrochimic, chimic, energetic, precum i n alte domenii importante ale tehnicii. De aceea, considerm c transpor tul prin conducte are puine interferene fa de Legea cu privire la transporturi i cu att mai mult, n raport cu dreptul transporturilor.

2.2. Dup obiectul transportului (persoane, bunuri)


O alt clasificare a transpor turilor se face dup obiectul transportrii, n funcie de care avem: a) transportul de persoane (pasageri, cltori), i b) transportul de bunuri (ncrcturi, mr furi). Aceast principal div izare a transporturilor, n transporturi de persoane i de bunuri, este preluat din Codul civ il al R.M., n conformitate cu care la categoria transportului de persoane se includ i bagajele (art.989). Deoarece n Republica Moldova actele normative din sfera transportului au fost elaborate de di9

10

Sunt elemente tubulare folosite pentru schimbarea traseului conductei, realizarea ramifica iei convenabile sau modificrii direc iei de curgere a lichidului prin conduct. Caraiani Gh., Istodorescu C . Transpor tul prin conducte. Editura Lumina Lex, Bucureti, 1999, p.7-8.

54

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

ferite organe publice, fr o coordonare unic a terminologiei, s-a ajuns la aceea c n prezent se utilizeaz diferii termeni cu aceeai semnificaie. Spre exemplu, Codul civ il denumete Seciunea a 2-a din Capitolului al XII-lea Transportul de persoane, dar ntrebuineaz noiunea de pasager (art.980-992); Codul transportului feroviar pe cea de cltor, Codul navigaiei maritime comerciale pasager, iar Codul transporturilor auto cltor i pasager11. n legtur cu transportul de bunuri, menionm c dei tit lul Seciunii a 3-a din Capitolului XII a Codului civ il este denumit Transportul de bunuri, n text se ntrebuineaz doar termenul de ncrctur. n acelai timp o alt noiune, cea de marf, este consacrat n Codul transporturilor auto, n Codul navigaiei maritime comerciale i n Codul transportului feroviar. De aceea, pot aprea semne de ntrebare: dac aceste trei noiuni (bun, ncrctur i marf) sunt sinonime sau au nelesuri diferite?12.

2.3. Dup criteriul trecerii sau nu a frontierei de stat (interne, internaionale)


Dup criteriul trecerii sau nu a frontierei de stat deosebim ntre: a) transporturi n trafic intern, i b) transporturi n trafic internaional. Deplasarea pasagerilor i a mrfurilor pe teritoriul rii noastre se face n cea mai mare par te cu transportul auto prin curse regulate de autobuze i microbuze. Cel mai mare dezavantaj ns sunt drumurile, care dup cum cunoatem se afl ntr-o stare mai puin bun. Transpor turile pot fi i internaionale. Dac n cazul transporturilor auto avem un numr mare de curse interne i internaionale, atunci n cazul transportului feroviar, exist o singur curs de tren cu trafic intern (ChiinuOcnia), iar celelalte curse sunt internaionale. Ele au n Republica Moldova punctul de plecare sau de sosire (Chiinu-Varovia, Moscova-Chiinu, Chii11

12

Optm pentru no iunea de pasager, ca fiind persoana fizic care de ine bilet de cltorie i beneficiaz de ser v iciile unui mijloc de transpor t public, cu att mai mult c termenul respectiv este stabilit i n Codul civ il. Pentru a explica care este legtura ntre aceste trei noiuni, de bun, marf i ncrctur, urmeaz s inem cont de definiiile care sunt oferite acestor noiuni n codurile fiecrui tip de transport. Conform art.3 din Codul transportului feroviar, marfa este ncrctura (articole, obiecte, minereuri, materiale etc.) care face obiectul transportului pe cale ferat (...). Aceeai definire este prezent i n Codul transporturilor auto, c mrfuri (ncrcturi) transportate sunt orice valori materiale i comerciale, predate de expeditor pentru transportare (art.3). Prin urmare, nelegem c noiunile de marf i ncrctur n legislaia naional au acelai neles, iar noiunea de bun are o semnificaie foarte general.

Capitolul II

55

nu-St.Petersburg-Vitebsc etc.) ori sunt n tranzit (Dnepropetrovsk-Sofia, Varna-Rostov, Saratov-Varna etc.). n transportul aerian toate zborurile de pasageri i mrfuri sunt internaionale i se realizeaz prin intermediul singurului aeropor t din ar care corespunde tuturor cerinelor internaionale Aeroportul Internaional Chiinu. Alturi de transportul aerian, caracterul strict internaional este specific i pentru transportul maritim, care se realizeaz prin Portul Internaional Liber Giurgiuleti, unicul por t din Republica Moldova accesibil att pentru navele maritime, ct i cele fluv iale. Transpor turile n trafic internaional se disting prin aceea c ele se efectueaz pe teritoriul a dou sau mai multe state. La acest capitol ara noastr are ncheiate mai multe tratate internaionale, dar i acorduri bilaterale. Dei rurile Nistru i Prut sunt nav igabile, transportul naval joac un rol prea puin important n sistemul de transpor t. Am putea meniona doar c pe Nistru se organizeaz n perioada de var excursii turistice spre Odesa, cu vapoare de capacitate medie (200-400 de locuri) i cu alupe.

2.4. Dup numrul mijloacelor de transport (succesive, combinate)


Dup cum transporturile se execut cu un singur mijloc de transport sau cu folosirea mai multor mijloace de transport avem: a) transporturi succesive, i b) transporturi combinate. Creterea activ itii economice din ultimii ani face ca transportul rutier, ferov iar, maritim, naval i aerian s se efectueze u participarea mai multor crui, iar operaiunile juridice de acest fel au fost denumite transporturi succesive, n baza lor economisindu-se timpul i sursele financiare. Trstura principal a transporturilor succesive este aceea c se realizeaz de cel puin doi transportatori, urmnd unul celuilalt, cu acelai fel de transport, pn la destinaia final. Dei Codul civ il al Republicii Moldova nu definete conceptul de cru succesiv, totui prevede c dac un transport care constituie obiectul unui singur contract este realizat de mai muli crui succesiv i, fiecare din ei rspunde pentru executarea ntregului transpor t (art.1022 alin.(1)). n cea mai mare parte, n mod succesiv au loc transporturile aeriene i cele ferov iare. Spre exemplu, majoritatea zborurilor companiei aeriene Air Moldova se realizeaz prin conexiune cu aeroporturile din Frankfurt, Viena, Budapesta i Moscova. Dac pasagerul va dori s ajung la Geneva, el va procura biletul de cltorie de la o agenie de vnzare a biletelor din Chiinu cu destinaia

56

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

la Geneva. Biletul i costul cltoriei vor fi unice, ns deplasarea va cuprinde n sine dou segmente de zbor, i anume: de la Chiinu pn la Budapesta, prin intermediul companiei aeriene Air Moldova, dup care de la Budapesta la Geneva cu un alt av ion, cel al companiei aeriene Malev din Ungaria. Transporturile combinate sunt transpor turile care se execut cu dou sau mai multe mijloace de transport diferite, de ctre doi sau mai muli crui, pe baza unui singur contract de transport, de la plecare pn la destinaie. Ceea ce deosebete transportul succesiv de transportul combinat este faptul c n primul caz, este prezent un singur fel de mijloc de transpor t (spre exemplu, doar ferov iar) i crui diferii (spre exemplu, pn la Bucureti un cru, de acolo alt cru, pn la Varov ia), n al doilea caz, diferite sunt i mijloacele de transport, i cruii.

2.5. Transporturi n interes public (regulate, neregulate, n regim de taxi, urbane, suburbane, interurbane)
O particularitate a transportului n interes public este c ea reprezint o activ itate comercial i transportatorul o presteaz ca pe o profesie obinuit. Din acest considerent, ntre transportator i pasager trebuie s fie ncheiat un contract de transport, iar pasagerului s i se elibereze biletul de cltorie, prin care se confirm raportul juridic dintre transportator i pasager. Activ itatea de transport se efectueaz contra plat, iar agentul transpor tator se oblig s presteze ser v iciile cu respectarea condiiilor contractuale i legale. La rndul lor, transporturile de interes public pot fi pe rute regulate, neregulate (ocazionale) i n regim taxi. Transporturile regulate se desfoar dup orar i itinerar cunoscute din timp. Orele de plecare, de staionare pe parcurs i de sosire la fel sunt fi xate dinainte i anunate n modul cuvenit publicului13. Ca temei pentru organizarea transporturilor regulate de pasageri sunt cerinele populaiei, a autoritilor administraiei publice sau a agenilor economici din localitatea respectiv. Dup cum s-a menionat, cea mai mare problem cu priv ire la transporturile auto sunt drumurile, de aceea una din condiii pentru a putea deschide noi curse regulate este ca drumurile n regiunea respectiv s corespund cerinelor n v igoare. Scopul este asigurarea siguranei circulaiei rutiere.
13

Cp n O., Stancu Gh. Dreptul transpor turilor. Par tea general. Editura Lumina Lex, Bucureti, p.33.

Capitolul II

57

Foar te utilizate sunt transporturile urbane, care se execut cu autobuzul i troleibuzul. Pasagerul achit ta xa pentru cltorie i cea pentru bagaje la ta xator, care elibereaz bilete de cltorie. Suplimentar, transpor tarea pasagerilor se organizeaz n baza abonamentelor lunare pentru maturi, elev i i studeni, precum i legitimaiilor unor categorii de ceteni care beneficiaz de faciliti conform legislaiei. Cu aceast ocazie, un rol important rev ine i transporturilor suburbane, pe motiv c ele fac legtura necesar dintre orae i sate, spre exemplu, microbuzele Chiinu Sirei sau Chiinu Condria. Mai exist i transporturile interurbane, care realizeaz legtura ntre localitile situate la o distan de peste 50 km14. O clasificarea la fel de reuit a existat i n perioada sov ietic, instituit fiind prin Regulamentul transportului auto al R.S.S. Moldoveneti din 197015, care la pct.5 stabilea c toate transporturile auto se mpart n urbane, suburbane, interurbane, interrepublicane i internaionale. Ca i n prezent, transporturile urbane se efectuau n regiunea oraului, cele suburbane n raza a 50 de kilometri distan de la ora, interurbane ntre orae i fr a lua n consideraie distana, interrepublicane ntre rile membre ale U.R.S.S., iar cele internaionale n afara granielor lor. Dup modelul celorlalte republici sov ietice, la baza acestei clasificri a stat principiul teritorial i distana transportului16. Din categoria transporturilor ocazionale fac parte transporturile la comand i cele turistice. Preul lor se negociaz de la caz la caz ntre cru i client. Spre exemplu, dac selecionata de fotbal a Republicii Moldova va juca un meci important cu selecionata Finlandei la Helsinki, din cadrul grupei de calificare la etapa final a Campionatului European de Fotbal ediia 2012, susintorii rii noastre pot comanda o curs charter tur-retur cu un av ion Air Moldova. n aa mod putem nelege c transporturile la comand se realizeaz numai n
14

15

16

Regulamentul transpor turilor auto de cltori i bagaje, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.854 din 28.07.2006, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.124-125. 28 1970 . N 159, publicat n , nr.5, 1970, p.92. Actul normativ este abrogat. .., .., .. . , , 1978, p.12.

58

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

baza solicitrii pasagerului (sau a grupului de pasageri) adresat transportatorului de a efectua o curs special n afara celor obinuit programate. Pentru a putea efectua transporturile n regim taxi este nevoie de o autorizaie prealabil din par tea administraiei publice locale. Agentul transpor tator mai trebuie s dispun de licen pentru acest gen de activ itate. Mijlocul de transport trebuie s aib afiat pe portierele din fa tarifele pe kilometru i pe or, precum i tariful de pornire. La finalizarea cursei oferul ncaseaz plata pentru cltorie, conform bonului de cas emis, care se nmneaz n mod obligatoriu cltorului. n transportul aerian i cel maritim deplasrile n regim ta xi se numesc charter.

2.6. Transporturi efectuate n folos propriu (de serviciu, familiale)


Transporturile realizate n folos propriu au la baz relaiile de munc i familiale, i pot fi: transporturi de serviciu n interes propriu care sunt organizate de diferite instituii i organizaii, cu autovehicule pe care le dein n proprietate, pentru satisfacerea nevoilor de deplasare a lucrtorilor n vederea ndeplinirii obligaiilor lor de munc. Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje nr.854 din 28.07.2006 prevede dou cerine n acest sens: prima, ca persoanele transportate n mijlocul de transpor t trebuie s posede legitimaii de ser v iciu i s fie angajai ai ntreprinderii, iar cea de-a doua, este ca echipajul mijlocului de transpor t s dispun de documentele prevzute de actele normative n v igoare, i anume: a) foaia de parcurs, i b) lista cu pasagerii transpor tai, semnat de conductorul ntreprinderii i legalizat prin aplicarea tampilei. Pentru o nelegere mai reuit, aducem urmtorul exemplu: Universitatea de Stat din Moldova dispune de dou autobuze i un automobil. Autobuzele sunt ntrebuinate ocazional, pentru deplasarea grupelor de profesori i studeni la manifestaii culturale, la conferine tiinifice i la practicile pe teren. n schimb automobilul este pus la dispoziia rectorului, pentru a se deplasa la ser v iciu sau la diferite ntlniri i activ iti din timpul zilei. La fel, cu aceste mijloace de transpor t se efectueaz deplasarea angajailor din contabilitate, deser v irea unor oficiali strini aflai n v izit la Universitatea de Stat din Moldova, asigurarea nevoilor materiale ale universitii, aprov izionarea cantinei cu alimente, deser v irea bibliotecilor etc. n aa mod, deplasarea este efectuat nu n temeiul unui contract de transpor t, ci n baza contractului de munc, reprezentnd un accesoriu foarte ne-

Capitolul II

59

cesar salariailor pentru ndeplinirea eficient a obligaiilor lor de munc. De aceea, dac n timpul deplasrii salariatul sufer o vtmare corporal, el va beneficia de regimul accidentelor de munc, n conformitate cu prevederile din Legea asigurrii pentru accidente de munc i boli profesionale nr.756 din 24.12.199917. transporturi familiale, se reduc la deplasarea membrilor familiei sau a unor bunuri ce apar in familiei. Nu putem vorbi despre rapor turi contractuale, acestea fiind nite ndatoriri familiale ce iau natere din relaiile de cstorie i rudenie i impun acordarea sprijinului i a ajutorului reciproc ntre membrii familiei. Aadar, transpor turilor publice i transpor turilor efectuate n folos propriu li se aplic regimuri juridice diferite. Prima categorie se ncadreaz, sub toate aspectele, n Dreptul transporturilor, n timp ce transporturile n folos propriu nu au la baz un contract comercial, motiv din care li se aplic cu totul alte norme, precum cele de dreptul muncii, dreptul familiei sau de drept civ il.

3. Organele de conducere n activitatea de transport 3.1. Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova: atribuii, obiective, strategii
Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor este organul de specialitate al administraiei publice centrale care elaboreaz i promoveaz politica statului n domeniul transporturilor i infrastructurii drumurilor, fiind subordonat Guvernului18. Ministerul i exercit atribuiile sale n domeniile transportului ferov iar, auto, aerian, maritim i naval, precum i n activ itatea ce ine de infrastructura drumurilor. Conducerea Ministerului este realizat de
17

18

Legea nr.756 din 24.12.1999 asigurrii pentru accidente de munc i boli profesionale, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.31-33 din 23.03.2000. ncepnd cu anul 1991, acest minister a av ut mai multe denumiri i a cunoscut multiple schimbri din punct de vedere structural. Ini ial denumirea sa a fost Ministerul Transpor turilor, dup care a urmat Ministerul Transpor turilor i Comunica iilor, iar pn n anul 2009 Ministerul Transpor turilor i Gospodriei Drumurilor. Actualmente, alturi de ministru i cei doi v iceminitri, structura aparatului central al Ministerului Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor cuprinde 6 direc ii i 7 ser v icii: Direc ia analiz, monitorizare i evaluare a politicilor; Direc ia rela ii interna ionale i integrare european; Direc ia juridic; Direc ia dez voltare a drumurilor; Direc ia ntre inerea drumurilor; Direc ia transpor t terestru; Ser v iciul transpor t aerian; Ser v iciul transpor t naval; Ser v iciul investiga ii; Ser v iciul resurse umane; Ser v iciul secretariat; Ser v iciul contabilitate i Ser v iciul audit intern.

60

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

ctre ministrul transporturilor i infrastructurii drumurilor i de doi v iceminitri, numii i eliberai din funcie de Guvern, la propunerea ministrului19. n scopul realizrii sarcinilor i obiectivelor sale, Ministerul deine mai multe atribuii. Atribuia sa de baz const n elaborarea i promovarea politicii statului n domeniul transporturilor i infrastructurii drumurilor. Statul este fondator a mai multor ntreprinderi i organizaii din transpor t din ar, iar exercitarea funciilor de fondator i de administrator al patrimoniului public se face de Ministerul Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor. Exist ns i alte situaii, cnd statul deine numai o par te din capitalul social al societilor comerciale, iar restul rev ine domeniului privat 20. n cazul dat, prin intermediul Ministerului, reprezentanii statului iau parte la conducerea societii comerciale, par ticipnd la adunrile generale i la supravegherea activ itii ei executive. Este cazul s menionm c Ministerul este fondator a mai multor ntreprinderi de stat create din banii bugetului de stat. Aceste ntreprinderi de stat activeaz n sfera prestrii ser v iciilor i executrii lucrrilor din transpor t, iar veniturile obinute se ntorc n bugetul de stat21. O alt categorie de competene care rev in Ministerului Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor se refer la iniierea, negocierea, ncheierea de
19

20

21

Hotrrea Guvernului R .M. nr.695 din 18.11.2009 cu priv ire la aprobarea Regulamentului, structurii i efectiv ului-limit ale Ministerului Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.169-170 din 24.11.2009. n prezent exist mai multe societi pe aciuni n care pachetul de aciuni ale statului este administrat de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor, dintre care: S.A. Sky Alliance, mun.Chiinu; S.A. Aeroport Catering, mun.Chiinu; S.A. Aeroport Handling, mun.Chiinu; S.A. Parcul de Autobuze din Bli , mun.Bli; S.A. Institutul pentru proiectarea drumurilor auto IPDA, mun.Chiinu; S.A. Drumuri Chiinu, mun.Chiinu; S.A. Drumuri Drochia, or.Drochia i, respectiv, S.A. Drumuri din toate centrele raionale ale rii. n total, Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor administreaz pachetul de aciuni al statului n 39 de societi pe aciuni. n realitate, ntreprinderile de stat se afl n gestiunea economic a Ministerului, iar fondator este statul. Confuzia respectiv o putem ntlni i n alte acte normative, altele dect cele din transpor t. La momentul actual, n gestiunea economic a Ministerului Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor se afl urmtoarele ntreprinderi de stat: .S. Calea Ferat din Moldova, mun.Chiinu; .S. Grile i Sta iile Auto, mun. Chiinu; .S. Ser v icii Transpor t Auto, mun.Chiinu; .S. Compania Aerian Air Moldova, mun.Chiinu; .S. MoldATSA, mun.Chiinu; .S. Moldaeroser v ice, mun.Bl i; .S. Administra ia de Stat a Drumurilor, mun.Chiinu; .S. Tabra de nsntoire pentru copii Autodorojnic, or.Sergheevca, reg.Odesa i altele. n total sunt 22 de ast fel de ntreprinderi de stat.

Capitolul II

61

convenii, acorduri i alte tratate internaionale, din numele Guvernului. Mai mult ca att, n ultimul timp dev in tot mai clare tendinele statutului nostru de aderare la Uniunea European, iar aceasta implic elaborarea proiectelor de racordare a politicilor, strategiilor i reglementrilor din domeniul transpor tului la standardele europene. n acest scop, Ministerul poate reprezenta interesele statului i poate exercita dreptul de membru la adunrile i forurile organizate de Uniunea European. Ministerului Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor i rev in i alte atribuii importante, cum sunt: stabilirea tarifelor pentru transpor tul de pasageri cu mijloace de transport auto, ferov iar, aerian, maritim i naval, iar n anumite situaii poate regla i tarifele la transportul de mrfuri. La aceasta se adaug i autorizarea, suspendarea i retragerea permisiunii agenilor transpor tatori de a efectua cursele regulate de transpor t auto de pasageri, iar prin intermediul altor structuri de stat, ca Agenia Transporturilor sau Autoritatea Aeronautic Civ il a R.M., i n cazul celorlalte tipuri de transpor t. De competena Ministerului ine asigurarea executrii lucrrilor de ntreinere i reparaie a drumurilor publice naionale. n comun cu organele administraiei publice locale, Ministerul efectueaz studii de opor tunitate, pentru a stabili necesitatea alocrii mijloacelor bneti n vederea reconstruciei unor segmente de drum, caut surse suplimentare pentru finisarea lucrrilor de reparaie deja ncepute, ntocmete rapoar te i prezint dri de seam n faa Guvernului i Parlamentului R .M. Avnd scopul de a promova transportul comercial de mrfuri, pasageri i bagaje, o atribuie esenial a Ministerului este de a stimula libera iniiativ i autonomia de voin a transportatorilor n desfurarea activ itii lor comerciale. Pentru aceasta, Ministerul trebuie s creeze condiii optime pentru ca relaiile comerciale dintre transportatori, agenii economici i pasagerii, s se realizeze cu respectarea principiilor egalitii i libertii contractuale. n acest context, atribuia Ministerului este de a supraveghea i a verifica, dup caz, activ itile comerciale din transport, iar n funcie de necesiti, poate aplica i msuri de constrngere, prin suspendarea i retragerea licenelor, autorizaiilor .a. Conform prevederilor Regulamentului privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor, anex la Hotrrea Guvernului nr.695 din 18.11.2009, n sarcina Ministerului sunt puse i alte atribuii ce in, n special, de sfera transpor tului ferov iar, aerian, maritim, naval i care sunt exercitate, dup cum s-a menionat, prin intermediul structurilor specializate subordonate Ministerului.

62

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Sporirea numrului mijloacelor de transport (n special a celor auto) impune ca Ministerul s ia msuri pentru lichidarea deficienelor din sfera transpor turilor i infrastructurii drumurilor, s introduc norme i reguli unice pentru asigurarea securitii transportului i s aprobe msuri de prevenire a avariilor din transport. n acelai timp, dezvoltarea continu a raporturilor din transport creeaz condiii ca Ministerul s nainteze Guvernului noi propuneri de perfecionarea a cadrului legislativ existent. n acest scop el poate s antreneze specialiti care ar studia oportunitatea noilor schimbri n reglementarea i funcionarea tuturor categoriilor de transport. Mai mult ca att, n limitele competenelor care i sunt stabilite prin lege, Ministerul este n drept s adopte, s modifice sau s anuleze anumite regulamente i instruciuni emise de organele ierarhic inferioare. Obiective i strategii pe viitor. Pentru a realiza o administrare reuit a ramurii transportului, Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor i-a propus o serie de obiective. Obiectiv ul de baz este de a oferi rii un sistem de transport eficient care ar satisface necesitatea de deplasare a cetenilor i ar facilita transportul de mrfuri pe pieele autohtone i internaionale, innd cont de rolul pe care Republica Moldova l poate avea n calitate de punte ntre Uniunea European i rile Comunitii Statelor Independente (C.S.I.). Un alt obiectiv propus este ca practica actual de alocare anual a mijloacelor bugetare pentru ntreinerea drumurilor, s fie nlocuit ct mai rapid cu un cadru stabil de finanare pe termen lung. Doar n aa mod va fi posibil de a realiza procesul de reparaie i construcie a drumurilor. La fel de important este ca funcionarea transpor tului public s se realizeze la costuri accesibile pentru pasageri, iar n strns corelaie cu creterea preului la biletele de cltorie, s aib loc i mbuntirea calitii serviciilor. n acest scop, Ministerul i-a propus o serie de obiective pe termen scur t, cum ar fi: a) dezvoltarea optim a reelei strzilor i a infrastructurii transpor tului; b) eficientizarea sistemului de transpor t; c) minimizarea impactului negativ asupra mediului; d) optimizarea gestionrii transportului public urban de cltori; e) mbuntirea reelei transpor tului public urban22. Controlul ca aceste obiective prevzute de Strategia infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017 s se realizeze n termenii stabilii, l exercit Ministerul, care n fiecare an prezint rapoarte i dri de seam n faa
22

pct.128 din Hotrrea Guvernului R .M. nr.85 din 01.02.2008 cu priv ire la aprobarea Strategiei infrastructurii transpor tului terestru pe anii 2008-2017, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.30 -31 din 12.02.2008.

Capitolul II

63

Guvernului. n aa mod, se preconizeaz ca n scur t timp vor fi soluionate cele mai stringente probleme din transpor t cu care se confrunt ara noastr la etapa actual.

3.2. Administraia public local. Organizaiile de transport. Relaii de colaborare


n conformitate cu prevederile art.4 al Legii nr.1194 din 21.05.97 cu privire la transporturi, autoritile administraiei publice locale acord sprijin ntreprinderilor de transport pentru susinerea i mbuntirea activ itii lor. n acest scop, din bugetul local se aloc mijloace financiare n scopul perfecionrii administrrii transporturilor, construciei grilor, v iaductelor i altor obiective, iar prin aceasta se contribuie la interaciunea diferitor feluri de transport, fcndu-le mai rentabile i mbuntind calitatea ser v iciilor prestate. La construcia grilor, staiilor, aeroporturilor, porturilor, podurilor pentru pietoni, tunelurilor i peroanelor de cltori, la ntreinerea cilor de comunicaie i a altor obiective, se utilizeaz n principal mijloacele bugetului de stat i bugetelor unitilor administrativ-teritoriale, la care se adaug n msura posibilitilor i sursele financiare ale ntreprinderilor de transport. De mare ajutor n cazul dat sunt investiiile strine, creditele acordate fr rambursare, granturile i proiectele lansate de organizaiile internaionale pentru ara noastr. n componena organelor administraiei publice locale sunt create comisii specializate pentru coordonarea funcionrii transpor turilor din acea unitate teritorial-administrativ. ns activ itatea lor trebuie s fie de aa natur, nct s nu influeneze libertatea comercial i cea de conducere a organizaiilor de transport, deoarece legea interzice amestecul autoritilor administraiei publice locale n activitatea economic a ntreprinderilor de transport (ar t.4 i 5 din Legea cu privire la transporturi). La rndul lor, att organele de conducere din transpor t, ct i organizaiile de transport, n particular, acord ajutorul necesar administraiei publice locale pentru asigurarea funcionrii nentrerupte a transpor tului n caz de calamiti naturale, avarii i catastrofe, contribuind la lichidarea ct mai urgent a consecinelor acestora.

Capitolul III

CONTRACTUL DE TRANSPORT DE PASAG ERI I BAG AJ E. RSPUNDEREA PRILOR


Planul 1. Consideraii generale 2. Definirea, caracterele juridice i elementele contractului de transport de pasageri i bagaje 2.1. Definirea contractului 2.2. Caracterele juridice ale contractului 2.3. Elementele contractului 3. ncheierea contractului de transport de pasageri i bagaje 4. Drepturile i obligaiile n baza contractului de transport de pasageri i bagaje 4.1. Obligaia de a procura bilet de cltorie i de a-l pstra pn la punctul de destinaie 4.2. Pierderea biletului de cltorie 4.3. Transpor tarea gratuit a copilului 4.4. Dreptul de a lua cu sine bagaje 4.5. Rezilierea contractului 5. Rspunderea civil ce rezult din contractul de transport de pasageri i bagaje 5.1. Generaliti asupra rspunderii civ ile a cruului 5.2. Condiiile angajrii rspunderii civ ile a cruului 5.3. Rspunderea contractual a cruului 5.4. Rspunderea delictual a cruului 5.5. Deosebiri ntre rspunderea contractual i cea delictual 5.6. Situaii concrete de aplicare a rspunderii contractuale i delictuale a cruului 5.7. Rspunderea echipajului 5.8. ntrzierea ajungerii la destinaie 5.9. Pierderea i deteriorarea bagajelor 5.9.1. Situaia bagajelor nregistrate 5.9.2. Situaia bagajelor nenregistrate (de mn) 5.9.3. Perioada de rspundere

Capitolul III

65

5.10. Daunele cauzate v ieii i sntii pasagerului 5.11. Mrimea i modul de achitare a despgubirilor 5.12. Asigurarea obligatorie n transpor tul de pasageri 5.12.1. Precizri prealabile 5.12.2. Subiectele i obiectul asigurrii 5.12.3. Refuzul companiilor de asigurri n achitarea pagubelor morale 5.12.4. Prima de asigurare, riscul asigurat, cazul asigurat 5.12.5. Despgubirea de asigurare 5.13. Repararea prejudiciilor morale i problemele practice care apar 5.13.1. Definire i reglementare 5.13.2. Par ticularitile reparrii prejudiciilor morale 5.13.3. Cuantumul prejudiciului moral 5.14. Rspunderea pasagerului

1. Consideraii generale
n ultimii ani, odat cu consolidarea relaiilor economice, transportul de persoane ocup un loc tot mai impor tant n v iaa fiecrei persoane. Funcia de deplasare a pasagerilor rev ine unor organizaii specializate de transpor t care sunt nregistrate i dein licena corespunztoare. n scopul ridicrii calitii ser v iciilor prestate, n ultimii ani au fost completate parcurile cu autobuze, microbuze, locomotive i aeronave moderne. Pentru comparaie, menionm c transportul de pasageri deine ntietatea fa de transportul de mrfuri, iar cu fiecare an, numrul de cltori este n cretere. n legislaia naional transportul de pasageri cuprinde o reglementare ampl. Deplasarea pasagerilor cu transportul auto este prevzut n Codul transporturilor auto i n Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje din 2006. n transportul feroviar avem Codul transportului feroviar i Regulamentul privind prestrile de servicii n traficul feroviar de cltori, bagaje, mr furi i mesagerii n interes propriu din 2005. La fel i n transportul maritim, norme speciale sunt prevzute n Codul navigaiei maritime comerciale, pe cnd n transportul aerian, la momentul de fa nu avem careva acte normative naionale sub acest aspect. Toate reglementrile sunt preluate din conveniile la care statul nostru este parte, precum i din angajamentele pe care companiile aeriene i le-au asumat n cadrul Organizaiei Internaionale a Aviaiei Civile (O.I.A.C.). Aceste legi i regulamente sunt reglementri de nceput n fiecare ramur a transportului, fiind ulterior completate cu alte acte normative.

66

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

2. Definirea, caracterele juridice i elementele contractului de transport de pasageri i bagaje 2.1. Definire
Contractul de transport de pasageri i bagaje este contractul n temeiul cruia cruul se oblig s deplaseze pasagerul de la punctul de pornire pn la cel de destinaie, iar pasagerului rev ine obligaia de a plti costul cltoriei. n Codul civ il definiia contractului este redat la ar t.980, potriv it cruia prin contractul de transport de cltori i bagaje cruul se oblig s transporte pasagerul mpreun cu bagajele lui la punctul de destinaie, iar pasagerul se oblig s plteasc remuneraia cuvenit1. Aplicarea normelor din Codul civil. Pentru ca normele Codului civ il s-i gseasc aplicarea, este necesar s fie ntrunite urmtoarele criterii: deplasarea s se efectueze n baza contractului de transpor t; contractul de transpor t s fie ncheiat cu respectarea principiului egalitii prilor i a principiului libertii contractuale (n sensul c se respect dreptul pasagerului de a alege cruul cu care dorete s contracteze)2. Ca exemplu de asemenea ser v icii poate fi adus transportul comercial al pasagerilor cu autobuzul, troleibuzul, microbuzul, taxi-ul, trenul, nava maritim i av ionul. Nu vor fi aplicabile normele Codului civ il n situaia cnd transpor tarea se face n baza relaiilor de munc, aceasta fiind o deplasarea de ser v iciu. De exemplu, Uzina de Ciment din oraul Rezina este amplasat la 12 km distan de ora, iar majoritatea salariailor locuiesc ora. n scopul bunei asigurri a procesului de munc, administraia uzinei deine mai multe autobuze care n fiecare diminea la ora 7.20 i iau star tul din ora spre uzin i seara la 17.20 n sens invers. Toate cheltuielile sunt pe seama uzinei de ciment. Rapor turile respective sunt reglementate de normele Codului muncii. Dispoziiile Codului civ il nu se vor aplica nici n cazul transportului realizat pentru necesiti personale, familiale i de uz casnic, deoarece principala trstur juridic a acestui fel transport este lipsa scopului comercial.

Dei Codul civ il al R .M. folosete termenul cltor, n prezentul capitol vom utiliza sinonimul acestuia, termenul de pasager. .. . . . , 2001, p.191.

Capitolul III

67

2.2. Caracterele juridice ale contractului


Contractul de transport de pasageri i bagaje este consensual, real, cu titlu oneros i de adeziune. 1. Contractul de transport de cltori este consensual n cazul transportului feroviar, maritim i aerian. El se consider ncheiat din moment ce prile au ajuns la un acord de voin asupra clauzelor eseniale ale contractului, adic din moment ce cltorul a procurat biletul la tren, biletul la avion sau biletul la cursa navei maritime. Dac cltorul intenioneaz s ptrund ilegal n salonul vehiculului, fr a deine un bilet de cltorie, el poate fi sancionat cu amend administrativ. Atunci cnd cursa preconizat se anuleaz, transportatorul este obligat s-i ofere cltorului ca mijloc de alternativ o alt curs n direcia respectiv sau s-i restituie contravaloarea biletului de cltorie. 2. Contractul de transpor t auto de cltori poart caracter real. Pn a intra n salonul troleibuzului, autobuzului (pe rutele urbane) i microbuzului, cltorul nu are bilet de cltorie. Or, cltorul nti urc n vehicul, iar mai apoi pe parcursul deplasrii sau chiar cu puin nainte de coborre, achit pentru cltorie. n aa mod, contractul este ncheiat din moment ce cltorul a pit n interiorul mijlocului de transpor t, iar plata ta xei este doar un act de executare a unui contract deja ncheiat. 3. De regul, contractul de transpor t de pasageri este un contract cu titlu oneros, ceea ce nseamn c deplasarea pasagerilor se face doar contra plat. Totui exist cazurile cnd contractul poate fi gratuit. Transportarea gratuit nu este reglementat de regulile Codului civil. n temeiul art.14 alin.(1) pct.(d) al Legii nr.190 din 08.05.2003 cu privire la veterani, au dreptul la cltorie gratuit veteranii de rzboi3, la care se adaug i copiii pn la vrsta de 7 ani. De asemenea, conform Legii nr.416 din 18.12.90 cu privire la poliie4, colaboratorii poliiei au dreptul s se deplaseze gratuit n transport pe teritoriul Republicii Moldova (art.38), iar deplasarea lor gratuit se efectueaz numai la prezentarea legitimaiei de serviciu. Alt exemplu poate ser v i situaia cnd conductorul sau ta xatorul unui mijloc de transport public n comun, n temeiul unor relaii de rudenie sau

Legea nr.190 din 08.05.2003 cu priv ire la veterani, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.84-86 din 16.04.2003. Legea nr.416 din 18.12.90 cu priv ire la poli ie, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.17-19 din 31.01.2002 (legea a av ut mai multe publicri integrale, aceasta fiind ultima publicare).

68

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

de prietenie cu cltorul, accept s-l transporte n mod gratuit. Dac n cursul deplasrii se produce un accident i cltorul sufer vtmri corporale, el va beneficia de despgubiri de asigurare i de alte drepturi ce reies din statutul su de cltor, chiar dac nu are bilet de cltorie. Cu alte cuv inte, pasagerii fr bilete de cltorie beneficiaz de drepturi i obligaii ca i ceilali pasageri, iar raporturile juridice care apar ntre ei i cru se supun reglementrilor Codului civ il i legislaiei din transpor t. Acest lucru se ntmpl din motiv c pe de o parte, cruul care presteaz ser v iciile de transport public tot timpul este un ntreprinztor (.M. Regia Transpor t Electric, .S. Calea Ferat din Moldova etc.) i raporturile sale cu cei din jur se consider a fi o activ itate aductoare de profit. Pe de alt parte, din moment ce deplasarea propriu-zis a nceput i cltorul se afl n interiorul mijlocului de transport, asupra lui se rsfrng drepturile i obligaiile valabile tuturor cltorilor, fr a deosebi ntre cltorii care dein i cei care nu dein bilete de cltorie. 4. Avnd un numr mare de pasageri, companiile de transpor t nu sunt n stare de a negocia clauzele contractuale cu fiecare pasager n parte, motiv pentru care contractul de transpor t de cltori i bagaje este de adeziune. Pasagerul este practic lipsit de libertatea de a alege, fiind nevoit s accepte transpor tatorul i regulile impuse de acesta5. n Codul civ il asemenea reguli sunt numite clauze contractuale standard (art.712-720).

2.3. Elementele contractului


Prile contractului. Contractul se ncheie ntre dou pr i: cltorul (pasagerul) i cruul6. Pn la ncheierea contractului de transpor t cu cltorul, pe seama cruului exist mai multe obligaii, iar acest lucru confirm rolul important care rev ine cruului n procesul de pregtire i desfurare n condiii bune a transpor tului. Reieind din faptul c contractul de transpor t de persoane
5

Avnd rolul de consumator, pasagerul se afl ntr-o anumit dependen fa de cru, motiv din care este numit par te slab a contractului ( .. , publicat n (Federa ia Rus), nr.3, 2004, p.117) Aici vedem deosebirea fa de contractul de transpor t de mrfuri care se ncheie ntre client i cru, iar la destina ie marfa se elibereaz celei de-a treia persoane destinatarul. Fcnd o compara ie ntre contractul de transpor t de persoane i contractul de transpor t de mrfuri, deosebim o par te contractant care rmne aceeai cruul, i alta care difer n func ie de felul contractului.

Capitolul III

69

poar t caracter public, cruul este obligat s efectueze transportarea tuturor persoanelor care i se adreseaz n acest scop (art.981 Cod civ il). Mai nti, cruul trebuie s creeze condiii egale tuturor potenialilor pasageri de a procura bilete de cltorie i de a beneficia de alte drepturi prescrise de lege pn la nceperea executrii contractului de transport. n acest scop, cruul trebuie s dispun cel puin de o baz material minim pentru a putea organiza procesul de vnzare a biletelor s aib case de vnzare a biletelor, agenii de comercializare a biletelor .a., iar n transpor tul urban conductor sau mecanisme tehnice prin care s poat fi xa momentul urcrii cltorului n mijlocul de transpor t. De asemenea, cruul trebuie s dispun de un sistem de informare a tuturor celor interesai cu priv ire la ora, destinaia curselor, costul biletelor de cltorie i alte date impor tante7. n calitate de cltor poate fi numai persoana fizic. Nu are importan ce calitate deine cltorul, comerciant sau necomerciant8, la fel nu conteaz funcia pe care o ocup, poziia social, apar tenena sa religioas .a. Cruul este obligat s presteze ser v iciile de transpor t n volum deplin i lund n considerare egalitatea n drepturi a tuturor cltorilor. Dac pentru ncheierea altor contracte civ ile legea cere ca persoana s aib vrsta de 18 ani (capacitatea de exerciiu deplin), atunci n transpor tul de persoane vrsta cltorului este, n genere, nesemnificativ, deoarece copiii (elev ii) sub vrsta de 18 ani folosesc transpor tul public urban (troleibuzele, autobuzele, microbuzele) pentru a ajunge la liceu, a reveni acas sau a merge la bibliotec. De aceea, considerm c aa cum sunt micile cumprturi zilnice pe care le fac copiii, la fel i cltoria lor cu transportul public, constituie nite acte juridice curente de mic valoare care se execut la momentul ncheierii lor (art.22 alin.(2) pct.(a) Cod civ il).
7

.. : - . : , 2004, p.69. Legisla ia civ il atribuie calitatea de ntreprinztor (comerciant) i persoanelor fizice. n aa mod, n Republica Moldova o persoan fizic poate practica activ itatea de antreprenoriat dac de ine o patent de ntreprinztor eliberat de organul inspectoratului fiscal, dac este nregistrat la oficiul teritorial al Camerei nregistrrii de Stat n calitate de ntreprinztor indiv idual (ntreprindere indiv idual) i sub forma de gospodrie rneasc (nregistrarea se face la primria din localitate). To i aceti ntreprinztori sunt persoane fizice, iar n rapor turile de transpor t ei sunt pasageri obinui i i cruul nu face nici o diferen iere sub acest aspect. De asemenea, prevederile Legii priv ind protec ia consumatorilor se vor aplica n modul corespunztor, deoarece pasagerii sunt consumatori ai ser v iciilor de transpor t prestate de o companie de transpor t public.

70

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Obiectul contractului l formeaz aciunile cruului orientate spre deplasarea cltorului la punctul de destinaie, iar n cazul predrii bagajului i a bagajului. De asemenea, obiect al contractului l constituie i aciunile cltorului de achitare a costului biletului de cltorie. Forma. Contractul de transpor t de persoane se ncheie n form verbal. ncheierea sa se confirm (se documenteaz) printr-un bilet (tit lu de cltorie) (art.986 Cod civ il).

3. ncheierea contractului de transport de pasageri i bagaje


Contractul de transport de cltori i bagaje se consider ncheiat din moment ce pr ile au ajuns la un acord de voin asupra tuturor clauzelor eseniale ale contractului. Cu toate acestea, ncheierea contractului se distinge prin anumite particulariti. n primul rnd, deplasarea pasagerilor se face prin intermediul transpor tului public n comun, de unde reiese i caracterul public al contractului9. n al doilea rnd, dup specificul ncheierii, contractul de transport de pasageri face parte din categoria contractelor de adeziune: clauzele sale sunt alctuite n form standard i aprobate de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor sau de organul administraiei publice locale, dup caz, i pot fi acceptate de ctre pasager doar pe calea aderrii la contract. Condiiile contractului de transport se conin n regulamentele fiecrui fel de transport i apoi sunt afiate n interiorul vehiculului i n locurile de comercializare a biletelor. n asemenea situaii, se prezum c nainte de a cumpra biletul, abonamentul sau jetonul, pasagerul mai nti citete condiiile contractuale, dup care i d acceptul la ofert public achitnd ta xa de cltorie. Din momentul efecturii plii, contractul de transport se consider ncheiat. Gradul de liber tate a pasagerului n rapor t cu ntreprinderea de transport practic se egaleaz cu zero, deoarece pasagerul este nevoit s accepte preul, punctul de destinaie i alte condiii de transportare din rndul celor care i se propun. n aa mod, pasagerul ader la programul transpor tatorului i se subordoneaz regulilor stabilite de ctre acesta10.
9

10

Prin caracterul public nelegem c cruul este obligat s ncheie contract cu orice consumator care manifest un interes n acest sens. Mai mult ca att, condi iile contractuale trebuie s fie aceleai pentru to i. .. , publicat n (Federaia Rus), 2000, nr.9, p.37.

Capitolul III

71

n al treilea rnd, propunerea de ncheiere a contractului pe care o face cruul reprezint o ofert public. Persoana care procur biletul de cltorie i d acceptul la ofert prin achitarea preului, aceast aciune a sa fiind considerat aciune concludent. Aciunile concludente ale pasagerului se pot manifesta i prin alte forme, cum ar fi: trecerea printre barele cu rotaie amplasate la intrarea n metrou (turnichete), realizarea plii cu ajutorul car telelor electronice, a jetoanelor, compostarea biletelor pentru o singur cltorie, urcarea n ta xi i altele11.

4. Drepturi i obligaii n baza contractului de transport de pasageri i bagaje


Orice ntreprindere de transpor t este obligat de a aduce pasagerul la punctul de destinaie, de a-i acorda acestuia condiii confortabile i de siguran n timpul deplasrii. Gradul de securitate se asigur la toi pasagerii n aceeai msur, iar nivelul de confort n limitele posibilitii cruului, dar i n funcie de dorina pasagerului n schimbul unei ta xe suplimentare12.

4.1. Obligaia de a procura bilet de cltorie i de a-l pstra pn la punctul de destinaie


Biletele pot fi cumprate la casele de vnzare din incinta autogrilor, grilor feroviare, portului maritim, iar n cazul biletelor la avion comercializarea lor se face att la ageniile de vnzare a biletelor, ct i prin Internet. n schimb la transportul public urban n comun, achitarea se produce pe parcursul cltoriei13. La staiile de troleibuz sau de autobuz de pe liniile urbane, cltorul urc n salonul vehiculului, ateptnd s se apropie ta xatorul pentru a cere achitarea ta xei. Biletul pe care-l primete este pentru o singur cltorie i trebuie pstrat pn la coborrea din transport. Dac cltorul va pierde, va rupe sau va
11

12

13

M.., .. . . , , . , , 2004, p.309. .. , publicat n (Federaia Rus), 2000, nr.9, p.38. Atragem aten ia c dac n mijlocul de transpor t ce transpor t pasageri pe rute regulate au fost depista i pasageri cu bilete nevalabile sau fr bilete ori persoane care nu beneficiaz de dreptul la cltorie gratuit, oferului sau ta xatorului i se aplic o amend, n cuantumul stabilit de legisla ie sau se ntocmete proces-verbal. Cltorul procur biletul, iar oferul sau ta xatorul v inovat de transpor tarea pasagerului fr bilet este atras la rspundere contraven ional sau penal, dup caz.

72

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

distruge n alt mod biletul, el nu va putea aduce alte mijloace de prob pentru a dovedi c a achitat ta xa de transport. Dac va fi depistat de ctre controlori, va fi obligat s plteasc i o amend. n cazul transpor tului cu ta ximetrele, ta xa poate fi achitat i dup efectuarea transportrii. Pasagerul mai este obligat s pstreze biletul pn la punctul su de destinaie i s-l prezinte la cererea reprezentanilor organelor de control. Importana pstrrii biletului pn la finele cltoriei const n faptul c la transportul auto i cel ferov iar, periodic se efectueaz controale. Scopul acestor controale este unul educativ, dar i punitiv, deoarece se urmrete depistarea i sancionarea pasagerilor fr bilet. n schimb asemenea controale nu se efectueaz n transpor tul aerian i maritim, din motiv c deplasarea navei este limitat ntre punctul de pornire i cel de destinaie, iar orice pasager la momentul mbarcrii este supus procedurii de nregistrare nsoit i de o percheziie prealabil. Cu alte cuv inte, posibilitatea ca la bordul navei s ajung persoane fr bilet, cu excepia membrilor echipajului, este exclus.

4.2. Pierderea biletului de cltorie


Ce se ntmpl dac pasagerul a pierdut biletul de cltorie? Legislaia naional nu d un rspuns clar. n transportul auto rspunderea este exclusiv pe seama oferului. La urcarea pasagerilor n autobuz, oferul este obligat s verifice prezena biletului de cltorie la fiecare pasager i s nregistreze numrul locului. La fel i n cazul pasagerilor mbarcai pe parcurs, oferul este obligat s le elibereze bilete. Dac n procesul efecturii controlului sunt depistai pasageri fr bilet, oferului sau ta xatorului i se aplic o amend sau se ntocmete un proces-verbal n baza cruia cltorul procur biletul, iar oferul este atras la rspundere administrativ sau penal (pct.63 Regulamentul transporturilor auto de pasageri i bagaje). Dac pasagerul aduce dovezi c la momentul urcrii a av ut bilet (prima dovad, i cea mai veridic, este numrul locului pe care l ocup; cea de-a doua, pot fi mar torii), ns fiind n salonul vehiculului l-a pierdut, cruul nu are temei suficient de a-l obliga s achite repetat costul cltoriei. O situaie puin diferit de cea din transportul auto avem n cazul transportului feroviar. Cltorii care se urc n tren sunt obligai s posede biletul de cltorie i actul de identitate, datele cruia sunt indicate n biletul de cltorie, iar n cazul beneficiarilor de nlesniri i documentul care confirm dreptul la nlesniri. n cazul necorespunderii numelui cltorului sau numrului actului de identitate cu numele sau numrul indicat n biletul de cltorie prezentat, c-

Capitolul III

73

ltorului nu i se permite urcarea n tren14. Prin urmare, logica ar fi urmtoarea: n bilet se nscriu datele din buletinul de identitate a pasagerului, iar la urcarea n tren controlorul verific corespunderea acestor date. Dac se constat careva nereguli, pasagerului i se interzice s urce n tren. n aa mod, din star t se exclude posibilitatea ca n salon s ajung pasagerii care nu ar avea bilete de cltorie. innd cont de aceasta, dac totui se ntmpl ca n tren pasagerul s-i fi pierdut biletul, principalul argument este c dac nu avea bilet, nu putea accede n salon, i n acest caz rspunderea trece deja pe seama controlorilor care au permis accesul fr bilete de cltorie. O alt soluie ar fi s se verifice n reeaua electronic de vnzare a biletelor la tren existena contractului de transport ferov iar ncheiat de acel pasager, deoarece n contract obligatoriu figureaz numele pasagerului i numrul buletinului de identitate. Mai mult ca att, actele normative din transportul ferov iar nu impun pasagerilor obligaia achitrii repetate a costului cltoriei. La bordul unui avion nu este posibil mbarcarea pasagerilor fr bilete. Orice aciune n transportul aerian se face pe cale computerizat, ncepnd cu momentul procurrii biletului care se nregistreaz n baza de date internaional, apoi nregistrarea nainte de mbarcare, tranzitarea dintr-un avion n altul la punctele de escal i verificarea tuturor pasagerilor, ce are loc la debarcarea pe aeroportul de destinaie. O alt obligaie a pasagerului este s respecte ordinea de urcare n i de coborre din mijlocul de transport, dar i ordinea public, regulile de comportament impuse de grile fiecrui tip de transport n parte, s aib o atitudine grijulie fa de bunurile materiale ale cruului. De asemenea, aflndu-se de acum n mijlocul de transpor t, pasagerul trebuie s ocupe locul indicat pe bilet i s respecte cerinele cruului. Aceste cerine de regul sunt afiate n form scris n locurile v izibile din incinta slilor de ateptare, n interiorul vehiculului sau se fac publice n mod verbal15.
14

15

pct.15 i 16 din Regulamentul priv ind prestrile de ser v icii n traficul ferov iar de cltori, bagaje, mrfuri i mesagerii n interes propriu, anexa nr.2 la Hotrrea Guvernului nr.238 din 25 februarie 2005, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39. Obligaiile pasagerului nu se limiteaz doar la cele sus-menionate. Dintre alte obligaii ale pasagerului fac parte o serie de interdicii care sunt inserate n diverse reguli i regulamente care se refer la comportamentul pasagerilor. innd cont de prevederile acestora, pasagerului i se interzice: s sustrag atenia conductorului mijlocului de transport n timpul deplasrii; s transporte obiecte ascuite, arme de foc, substane otrvitoare, explozive, toxice, uor inflamabile, ru mirositoare, precum i obiecte, care ar putea murdri mbrcmintea altor pasageri i salonul mijlocului de transport; s fumeze i s foloseasc buturi alcoo-

74

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Pentru nclcarea acestor obligaii pasagerul poate fi atras la rspundere civ il sau contravenional.

4.3. Transportarea gratuit a copilului


Pasagerul este n drept s transporte cu sine gratuit un copil, dar numai ca copilul s nu ocup un loc apar te pe scaun. Spre exemplu, n transportul feroviar pentru copilul cu vrsta pn la 5 ani nu se cere bilet de cltorie, n timp ce n transportul auto vrsta dat este mai ridicat, pn la 7 ani. n transportul maritim se specific c pasagerul este n drept s transporte cu el n mod gratuit un copil, dar fr a fi indicat pn la ce vrst. La fel i n transportul aerian, acest lucru este lsat pe seama regulilor interne de transpor t ale cruului. Gratuit poate fi transportat doar un singur copil i numai dac este nsoit de o persoan matur. Cu alte cuvinte, dac mmica i-a luat cu ea ambii copii minori, de 3 i 4 aniori, atunci pentru un copil nu va fi necesar bilet, n schimb pentru al doilea copil va trebui s procure bilet de cltorie la un pre mai redus.

4.4. Dreptul de a lua cu sine bagaje


Pasagerul mai poate lua cu sine gratuit i bagaje de mn, respectnd cerinele de greutate i dimensiunile impuse de companiile de transpor t. Aceste bagaje nu se predau cruului, rmnnd cu pasagerul fr a plti pentru ele careva ta xe. De regul, n bagajul de mn se includ lucruri mrunte, se aeaz deasupra sau sub locul pe care-l ocup pasagerul n autobuz, tren, av ion etc., de aceea trebuie s fie bine ambalate, ca s nu deterioreze mijlocul de transpor t i s nu-i incomodeze pe ceilali cltori. Pasagerul este n drept s preia cu el i bagaje de mrimi mari, numite bagaje nregistrate, n schimbul unei taxe suplimentare care se achit la momentul procurrii biletului de cltorie. Aceste bagaje fie c depesc greutatea admis ori sunt prea mari i nu permit s fie luate de pasager n salon. Ele fac obiectul unui contract de transport de bagaje. n aa mod, pn la nceperea transportrii, pasagerul poate procura dou bilete: biletul de cltorie i biletul de bagaje.

lice, s se afle n stare de ebrietate i cu mbrcminte murdar, care ar putea murdri ali pasageri i banchetele; s activeze mecanismele de deschidere i nchidere a uilor, n afara cazurilor de evitare a avariilor i accidentelor; s scoat minile i capul prin ferestrele deschise; s foloseasc utilajul de avariere fr vreo necesitate, n afara cazurilor excepionale; s urce, s coboare, s in deschise sau s foreze deschiderea uilor autovehiculului n timpul mersului acestuia; s deschid uile autovehiculului n cazul opririi sau staionrii nainte de a se fi asigurat c nu exist nici un pericol; s arunce din vehicul orice obiecte.

Capitolul III

75

4.5. Rezilierea contractului


Alt drept al pasagerului este dreptul de a rezilia oricnd contractul (art.992 Cod civ il). Pasagerul este n drept s rezilieze contractul de transport de cltori n orice moment. Legea nu stipuleaz obligaia pasagerului de a motiva sau de a prezenta probe, care pot ser v i drept temei de reziliere a contractului16. Singura cerin este ca rezilierea s nu cauzeze ntrzieri. Dac cruul va solicita, pasagerul va fi obligat de a plti despgubirile cauzate de reziliere. Cruul nsui va fi obligat s dovedeasc c prejudiciul a existat i dac da, atunci care este mrimea acestuia. Este necesar s facem deosebirea ntre prejudiciile cauzate de rezilierea contractului i plata penalitilor pentru reziliere. Dac pasagerul nu mai dorete s continue deplasarea, el poate ntoarce biletul, iar cruul este obligat s-i restituie costul acestuia. Condiia dat este valabil pentru toate tipurile de transport. Lund n considerare c contractul a fost denunat unilateral din iniiativa pasagerului, cruul nu ntoarce n ntregime costul biletului, ci i reine pentru el (n funcie de momentul la care contractul a fost denunat) o anumit sum de bani, care reprezint ncasarea clauzei penale (penalitatea). Aadar, scopul reinerii nu este despgubirea pentru prejudiciile provocate, ci ncasarea penalitii pentru desfacerea unilateral a contractului. Pasagerul are dreptul s restituie biletul i s primeasc suma achitat pn la pornirea mijlocului de transport. Dac acesta pornete cu ntrzieri, cltorul are dreptul s renune la cltorie i s primeasc preul achitat.

5. Rspunderea civil ce rezult din contractul de transport de pasageri i bagaje 5.1. Generaliti asupra rspunderii civile a cruului
Printre instituiile dreptului civ il rspunderea ocup un loc de frunte, deoarece cu rspunderea se finalizeaz orice problem juridic. Rspunderea juridic civ il este o form a constrngerii de stat, care const n obligaia oricrei persoane de a repara prejudiciul cauzat prin fapta sa ilicit prevzut de lege sau de contract17.
16

17

Chibac Gh. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, Chiinu, 2006, p.582. Baie S., Volcinschi V., Bieu A., Cebotari V., Creu I. Drept civ il. Drepturile reale. Teoria general a obliga iilor. Volumul II. .S.F.E .P. Tipografia Central, Chiinu, 2005, p.403.

76

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

n funcie de ramurile de drept deosebim: rspunderea constituional, rspunderea civ il, rspunderea penal, rspunderea administrativ, rspunderea disciplinar i altele. Un rol impor tant rev ine rspunderii civile. Aceasta se reduce la obligaia de reparare a prejudiciilor cauzate prin nerespectarea angajamentelor asumate prin contract. La rndul ei, rspunderea civil cuprinde dou forme, rspunderea contractual i rspunderea delictual. Principala deosebire dintre ele se face dup izvorul apariiei obligaiei de a rspunde, i anume: rspunderea contractual apare din contract, iar rspunderea delictual apare din mprejurrile prevzute de lege. Conform statisticii, 83% dintre normele civ ile sunt consacrate reglementrii rapor turilor contractuale, iar 17% altor categorii de raporturi, inclusiv celor delictuale18. O asemenea propor ie dintre normele contractuale i delictuale este valabil i pentru legislaia civ il a Republicii Moldova19.

5.2. Condiiile angajrii rspunderii civile a cruului


1. Pentru a putea angaja rspunderea cruului, este necesar ca pasagerul s dovedeasc existena prejudiciului i faptul c acesta s-a produs n timpul transportului. Legea instituie prezumia vinoviei cruului. Aceasta nseamn c ori de cte ori pasagerul suport pagube n legtur cu transportul, se va considera din start c cruul este v inovat. Pentru a fi eliberat de rspundere, cruul va trebui s aduc probe prin care s demonstreze c este nev inovat. Dac paguba ine de vtmarea integritii corporal a pasagerului, cruul va trebui s dovedeasc c vtmarea corporal a sur venit din motive de for major, starea de sntate a pasagerului sau c la baz a stat vinovia pasagerului (art.988 alin.(1) Cod civ il). n situaia pierderii, distrugerii sau deteriorrii bagajelor care i-au fost ncredinate pentru transportare, cruul se va putea elibera de rspundere numai dac va dovedi fora major, viciul propriu al bunului sau vinovia pasagerului (art.989 alin.(1) Cod civ il).

18

19

.. . : - -, 1982, p.35. Este varianta cea mai eficace ntr-un stat de drept, pentru a reglementa reuit rela iile din domeniul privat.

Capitolul III

77

2. Pasagerul deine calitatea de consumator20. De aceea, rspunderea cruului pentru prejudiciile cauzate pasagerului n caz de pierdere a bagajelor, ntrzieri sau daune provocate v ieii i snti pasagerului, se va angaja i potriv it normelor din Legea privind protecia consumatorilor. De asemenea, la soluionarea litigiilor dintre cru i pasager se va ine cont de explicaiile date n Hotrrea Plenului Cur ii Supreme de Justiie a R .M. nr.7 din 09.10.2006 Cu privire la practica aplicrii legislaiei despre protecia consumatorilor la judecarea cauzelor civile21. 3. Obligaia cruului este una de rezultat. Acest fapt se datoreaz angajamentului asumat de cru de a aduce pasagerul mpreun cu bagajele la timp i fr primejdie la punctul de destinaie. n legtur cu aceasta, rspunderea cruului este considerat a fi mai agravat dect rspunderea obinuit.

5.3. Rspunderea contractual a cruului


Rspunderea contractual reprezint o form a rspunderii civ ile i se aplic pentru neexecutarea, executarea necorespunztoare sau cu ntrziere a obligaiilor contractuale22. Instituia rspunderii contractuale este tratat n Codul civ il, la capitolul consacrat efectelor neexecutrii obligaiilor (art.602-623). De asemenea, reguli priv ind rspunderea contractual se conin n capitolul dedicat transpor tului (art.980-1029 Cod civ il)23.

5.4. Rspunderea delictual a cruului


n situaia n care au fost prejudiciai ter ii prin fapte svrite de cru n cadrul activ itii pe care o desfoar, rspunderea cruului va fi o rspundere civ il delictual 24.
20

21

22

23

24

Consumator este orice persoan fizic ce inten ioneaz s comande sau s procure ori care comand, procur sau folosete produse, ser v icii pentru necesit i nelegate de activ itatea de ntreprinztor sau profesional (ar t.1 al Legii nr.105 din 13.03.2003 priv ind protec ia consumatorilor). Hotrrea Plenului Cur ii Suprem e de Justiie a R .M. nr.7 din 09.10.2006 Cu priv ire la practica aplicrii legislaiei despre protecia consumatorilor la judecarea cauzelor civ ile, publicat n Buletinul Cur ii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2007, nr.3, p.4-9. Cojocari E . Drept civ il. Rspunderea juridic civ il (studiu teoretic, legislativ i comparativ de drept). Universitatea Liber Internaional din Moldova, Chiinu, 2002, p.57. n Codul civ il, regulile rspunderii stabilite pentru transpor t vor avea prioritate fa de dispozi iile consacrate efectelor neexecutrii obliga iilor. Stanciu C., Ni V. Considera ii priv ind rspunderea civ il delictual a cruului, publicat n Rev ista de tiine Juridice (Craiova, Romnia), nr.9, 2008, p.77-87.

78

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Cu alte cuv inte, rspunderea delictual este o sanciune aplicat cruului pentru svrirea n raport cu cineva unei faptei ilicite aductoare de prejudicii. Pentru angajarea rspunderii delictuale, prejudiciul trebuie s fie cauzat n timpul transportului. n calitate de pgubii vor fi persoane strine, care nu au nici o legtur cu transportul. De exemplu, lov irea n timpul transpor tului a unui pieton; tamponarea unui vehicul apar innd unei alte persoane; prbuirea unui av ion peste un imobil etc. Cadrul legal este redat la art.1398 din Codul civ il care precizeaz c: cel care acioneaz fa de altul n mod ilicit, cu v inovie, este obligat s repare prejudiciul patrimonial, iar n cazurile prevzute de lege, i prejudiciul moral cauzat prin aciune sau omisiune.

5.5. Deosebiri ntre rspunderea contractual i cea delictual


ntre rspunderea contractual i rspunderea delictual exist mai multe deosebiri, i anume: a) Temeiul principal pentru aplicarea rspunderii contractuale este neexecutarea, executarea necorespunztoare sau cu ntrziere a obligaiilor contractuale, pe cnd rspunderea delictual se nate din nclcarea unor drepturi absolute, cum ar fi: dreptul de proprietate, dreptul la via, sntate .a.; b) Dac n cazul rspunderii contractuale este nclcat o obligaie concret, stabilit prin contractul preexistent ntre cele dou pr i, atunci n cazul rspunderii delictuale obligaia nclcat este o obligaie legal, cu caracter general, care rev ine tuturor de a nu leza drepturile altora prin fapte ilicite; c) Rspunderea contractual se caracterizeaz prin aceea c subiectele ei au denumiri concrete de creditor i debitor, iar rspunderea poate fi angajat att creditorului, ct i debitorului, ei se pot schimba cu rolurile sau orice parte n acelai timp poate fi debitor i creditor. Din contra, rspunderea delictual poate aprea ntre diferii subieci deoarece prejudiciul se cauzeaz de o persoan ce nu se afl n raporturi obligaionale cu persoana vtmat; d) O alt deosebire ine de caracterul normelor ce reglementeaz aceste forme ale rspunderii. Astfel, normele juridice ce reglementeaz rspunderea contractual sunt dispozitive, de aceea existena i ntinderea rspunderii depinde, n principiu, de voina pr ilor. Pe cnd normele ce reglementeaz rspunderea delictual sunt imperative, fapt ce lipsete pr ile de posibilitatea de a stabili condiiile i ntinderea rspunderii25;
25

.. - . , , 1986, p.26; Bloenco A. Rspunderea civ il delictual. Editura ARC, Chiinu, 2002, p.28.

Capitolul III

79

e) La rspunderea contractual prejudiciul este una din condiiile angajrii rspunderii, n schimb la rspunderea delictual existena prejudiciului dev ine i o condiie a apariiei rapor tului obligaional; f ) n cazul rspunderii contractuale mrimea rspunderii poate depi dauna real av ut de creditor, pe cnd la rspunderea delictual dauna se restituie n mrimea prejudiciului cauzat26. Mai mult dect att, rspunderea contractual poate fi aplicat i fr ca s existe un prejudiciu, dac n coninutul contractului a fost stabilit una din formele clauzei penale27; h) n fine, n cazul rspunderii contractuale v inovia debitorului se prezum, pe cnd n cazul rspunderii delictuale, v inovia autorului trebuie dovedit.

5.6. Situaii concrete de aplicare a rspunderii contractuale i delictuale a cruului


1. Rspunderea cruului pentru prejudiciile cauzate vieii i sntii pasagerului de fiecare dat este o rspundere contractual, din motiv c la baza apariiei raporturilor dintre cru i pasager st contractul de transport. Acesta constituie dovada principal a prezenei rspunderii contractuale a cruului fa de pasager28. 2. O alt situaie vom avea n cazul prejudiciilor cauzate v ieii i sntii unor persoane tere, care nu sunt pasageri i nu au nici o legtur cu contractul de transpor t. Cel mai frecvent, acestor persoane le pot fi cauzate prejudicii ca urmare a accidentelor de transpor t. Din motiv c ntre cru i persoanele vtmate lipsete contractul, rspunderea cruului va fi o rspundere delictual. Spre exemplu, n cazul transportului aerian, exist pericolul ca de la av ionul aflat n zbor s se desprind unele pr i componente, cum ar fi piese, uruburi, buci de igl, achii, scurgeri de combustibil, uleiuri .a. Aceste corpuri i lichide ajungnd la pmnt cu v itez sporit, pot cauza grave prejudicii la locul de cdere: ucideri, vtmri ale integritii corporale, deteriorri, distrugeri .a., iar cruul este obligat s repare prejudiciile astfel
26

27

28

. , publicat n (Federa ia Rus) nr.46 (614) din 13.12.2006. Cojocari E . Drept civ il. Rspunderea juridic civ il (studiu teoretic, legislativ i comparativ de drept). Universitatea Liber Interna ional din Moldova, Chiinu, 2002, p.59. n mod subsidiar, instanele judectoreti pot aplica i dispozi iile de la Capitolul XXXIV din Codul civ il, intitulat Obliga iile care nasc din cauzarea de daune (ar t.1418-1421), dar rspunderea cruului oricum rmne ar fi una contractual.

80

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

sur venite. Deoarece nu se afl n nici un raport contractual cu ter ii aflai la sol, rspunderea cruului pentru prejudiciile aduse la pmnt la fel se angajeaz pe temei delictual29. 3. De asemenea, avem o rspunderea delictual i n cazul n care persoanelor care se deplaseaz fr bilete de cltorie, n timpul transpor trii le-au fost cauzate unele vtmri ale integritii corporale. Rspunderea cruului fa de aceste persoane va fi o rspundere delictual. ntre cru i persoanele date nu exist ncheiat un contract de transport, de aceea, acestea din urm, chiar dac se aflau la momentul cauzrii prejudiciului n mijlocul de transpor t, nu aveau calitatea de pasageri. 4. Rspunderea pentru pierderea bagajelor de mn poart natur delictual, n schimb pentru pierderea sau deteriorare bagajelor nregistrate, rspunderea cruului fa de pasager va fi una contractual, deoarece bagajele n cazul dat formeaz obiectul unui contract de sine stttor contractul de bagaje, nsoit de eliberarea recipisei de bagaje30. 5. Interes prezint i rspunderea n cazul prejudiciilor cauzate de ctre salariai31. Dac n legtur cu exercitarea atribuiilor de munc salariatul a provocat pagube unor persoane, cruul va rspunde n locul salariatului su, n baza normelor ce in de rspunderea delictual din Codul civ il, cu aplicarea principiului rspunderii integrale pentru prejudiciul cauzat. Mai apoi, cruul va putea nainta aciune de regres mpotriva salariatului, solicitnd restituirea pagubelor32. Salariatul va rspunde fa de cru n baza prevederilor din Codul muncii, deoarece rapor turile dintre angajator i salariat sunt fondate pe un contract individual de munc33.
29

30

31

32

33

Mihalache Iu. Natura juridic a rspunderii civ ile a cruului aerian n Republica Moldova, publicat n Rev ista Studia Universitat is Babe-Bolyai (Cluj-Napoca, Romnia), nr.1, 2008, p.202. Bagajele de mn corespund cu lucrurile personale ale pasagerului i transpor tarea lor se efectueaz n baza biletului de cltorie, fr ca pentru aceasta s fie necesar ncheierea contractului de bagaje. Bagajele de mn rmn tot timpul la dispozi ia i n grija pasagerului, de aceea cruul nu cunoate despre ex istena lor i nu-i asum nici o obliga ie fa de ele atta timp ct nu i-au fost predate n mod special. Codul civ il stabilete c comitentul rspunde de prejudiciul cauzat cu v inov ie de prepusul su n func iile care i s-au ncredinat (ar t.1403). Prin normele Codului civ il se protejeaz interesele persoanei vtmate, ea fiind n drept s primeasc costul deplin al prejudiciului suferit, n timp ce normele din Codul muncii l protejeaz pe salariat, crendu-i posibilitatea unei rspunderi mai reduse fa de angajatorul su. Hotrrea Plenului Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova nr.6 din 04.07.2005 Cu priv ire la practica aplicrii de ctre instanele judectoreti a legisla iei materiale

Capitolul III

81

5.7. Rspunderea echipajului


O situaie apar te constituie rspunderea echipajului, cum ar fi rspunderea oferilor, piloilor de av ion, comandantului navei maritime i altor membri ai personalului de nav igaie pentru prejudiciile cauzate din v ina lor pasagerilor n perioada de transpor tare. n legtur cu aceasta, distingem trei situaii: Prima: Dac membrii echipajului prejudiciaz bunurile cruului, repararea acestor pagube se va face n baza rapor turilor de munc. Membrii echipajului activeaz n baza contractului indiv idual de munc, astfel nct rspunderea pentru pagubele provocate angajatorului (adic cruului) va fi o rspundere material, n temeiul normelor din Codul muncii; A doua: n cazul n care membrii echipajului provoc pagube pasagerilor aflai n salonul vehiculului (spre exemplu, ta xatorul lovete un pasager, stewardesa vars ceai fierbinte i provoac arsuri unui pasager .a.), repararea daunelor va fi efectuat de ctre cru, ca parte a contractului de transport. Mai apoi, cruul, avnd calitatea de angajator n baza contractului indiv idual de munc ncheiat cu salariatul, n scop de despgubire va putea nainta n instana judectoreasc aciune de regres mpotriva salariatului su v inovat de provocarea daunei; A treia: Dac pagubele au fost provocate unor ter e persoane (de exemplu, cineva dintre pasageri arunc un obiect peste geam lov ind un trector sau din av ionul aflat la nlime cad piese, uruburi ori buci de metal, care ajungnd cu mare v itez la sol, provoac distrugeri, leziuni corporale i decese) cruul va rspunde conform normelor din Codul civ il ce in de rspunderea delictual. Dup aceea, cruul va nainta aciune de regres mpotriva salariatului ori a pasagerului v inovat de incident, cernd restituirea banilor pltii n calitate de despgubire.

5.8. ntrzierea ajungerii la destinaie


n legislaie nu este prevzut achitarea amenzii pentru fiecare or de ntrziere a ajungerii cruului la punctul de destinaie. Potriv it Legii priv ind protecia consumatorilor, n cazul nclcrii termenelor de ncepere i finalizare a prestrii ser v iciului, prestatorul achit consumatorului pentru fiecare or depit o penalitate n mrime de 10% din preul serviciului (art.27 alin.(2)).

despre ncasarea prejudiciului cauzat prin vtmare a integrit ii cor porale sau alt vtmare a snt ii ori prin deces, publicat n Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova, 2005, nr.1, p.12.

82

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Reclamaiile consumatorului nu vor fi satisfcute numai dac cruul va face dovada c ntrzierea s-a produs din motive de for major34. Conform prevederilor din Codul civ il, rspunderea transportatorului pentru prejudiciile care rezult din ntrziere este exclus dac alt fel nu s-a convenit n mod expres sau dac transportatorul nu a acionat cu intenie sau din culp grav (ar t.988 alin.(2)). n aa mod, se instituie regula n conformitate cu care cruul nu este rspunztor pentru prejudiciile ce apar de pe urma ntrzierii. Cu tit lu de excepie, cruul ar putea fi rspunztor n dou cazuri, i anume: primul, dac rspunderea sa este expres prevzut n lege sau n contract; al doilea, dac cruul a acionat cu intenie sau din culp grav. Faptul c potriv it Codului civ il pagubele care rezult din ntrziere sunt excluse, nu nseamn ns c cruul ar fi eliberat de plata penalitilor de ntrziere35. Alturi de penaliti, pasagerul poate cere de la cru i repararea daunelor morale, provocate de pornirea cu ntrziere a mijlocului de transpor t ori de ajungerea lui cu ntrziere la punctul de destinaie36. Mai mult ca att, cruul este obligat s restituie pasagerului i venitul ratat ca urmare a ntrzierii ori anulrii cursei de transport preconizate i n legtur cu care pasagerul i-a aranjat anumite lucruri, dar din motiv ul c cruul i-a executat n mod
34

35

36

Prevederile legii sunt prea ex igente. Dac am aplica cruului o amend, aa cum stabilete Legea priv ind protec ia consumatorilor, c prestatorul achit consumatorului pentru fiecare or depit o penalitate n mrime de 10% din preul ser v iciului, cruul ar trebuie s achite pasagerului o penalitate n mrime de 10% din preul biletului de cltorie pentru fiecare or de ntrziere, ceea ce este prea mult. n scur t timp cruul ar putea ajunge la incapacitate de plat. Este greit norma din Codul civ il n care se indic c prejudiciile ce rezult din ntrziere sunt excluse, din motiv c n toate statele lumii, legisla ia civ il stipuleaz contrariul, c cruul este obligat s repare i prejudiciile care rezult din ntrziere. Propunem reformularea normei de la ar t.988 din Codul civ il n felul urmtor: Cruul este rspunztor pentru ntrzierile n transpor tul de pasageri. Mrimea despgubirii este stabilit prin legi speciale i nu poate fi exclus sau limitat prin contract. Pentru compara ie, mult mai reuite n aceast priv in sunt dispozi iile din Codul civ il al Ucrainei care prevede c pentru ntrzierea deplasrii mijlocului de transpor t n care se afl pasagerul, cruul achit pasagerului amend (...). Prevederi asemntoare ex ist i n Codul civ il al Federa iei Ruse (ar t.795), Codul civ il al Belorusiei (ar t.749), Codul civ il al Republicii Kazahstan (ar t.704) etc. . , , // . .., .., .., ..-. . 2008, p.604.

Capitolul III

83

necorespunztor obligaiile sale contractuale, pasagerul a ratat conferine, afaceri, bilete la av ion, competiii spor tive .a. Pasagerul poate renuna la contractul de transpor t n orice moment, pn ca deplasarea s nceap. Pasagerul i poate invoca cruului c a sosit cu ntrziere sau poate aduce dovezi c din cauza condiiilor climaterice, a defectelor vehiculului ori din alte motive bine argumentate, mijlocul de transpor t va ajunge la destinaie cu ntrzieri fa de ora preconizat n orar. Conform dispoziiilor Codului civ il, pasagerul poate rezilia contractul i atunci cnd este previzibil c vor avea loc ntrzieri n comparaie cu timpul i durata convenit (ar t.992 alin.(3))37. Legislaia fiecrui tip de transport n parte. Cu regret, n legislaia din transportul auto de pasageri nu sunt prevzute sanciuni pentru ntrziere. Mai reuite sunt reglementrile din transportul ferov iar. Astfel, pentru plecarea sau sosirea trenului cu ntrziere, calea ferat pltete cltorului o amend n mrime de 3% din costul cltoriei pentru fiecare or de ntrziere (art.150 alin.(1) Codul transportului feroviar). O prevedere asemntoare gsim i n Proiectul Codului transportului naval intern al Republicii Moldova (art.115 alin.(2)). Legislaia cu priv ire la ntrziere lipsete n transportul aerian, motiv din care companiile aeriene adeseori se eschiveaz de la plata prejudiciilor cauzate pasagerilor38.

5.9. Pierderea i deteriorarea bagajelor


Cruul rspunde pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea bagajelor care i-au fost ncredinate de pasager, cu excepia cazului cnd va dovedi for a major, v iciul propriu al bunului sau v ina pasagerului (art.989 Cod civ il)39. n
37

38

39

Asemenea prevederi sunt binevenite i au ca scop o mai bun protec ie a drepturilor pasagerilor n situa ia ntrzierilor care dev in cunoscute din timp. n biletele de cltorie pe care le emit, companiile aeriene nu prevd rspunderea pentru ntrziere, iar legisla ia aerian sub acest aspect n Republica Moldova lipsete cu desvrire. Avnd ca exemplu reglementarea ntrzierii i a anulrii zborurilor din legisla ia Uniunii Europene, dar i a statelor ex-sov ietice, se impune aprobarea prin hotrre de guvern a unor reguli speciale, i anume: Regulamentul priv ind msurile de rspundere antrenate transpor tatorului aerian pentru refuzul de mbarcare, anularea sau ntrzierea zborului n transpor tul de mrfuri i pasageri . Dispozi ii ample n legtur cu rspunderea pentru pierderea i deteriorarea bagajelor sunt prevzute n legisla ia din transpor tul ferov iar i auto. Conform prevederilor din Codul transpor tului ferov iar, calea ferat poar t rspundere patrimonial pentru pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) bagajelor din momentul primirii pentru

84

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

schimb cruul nu rspunde pentru pierderea documentelor, a banilor sau a altor bunuri de mare valoare, cu excepia cazului cnd i s-a declarat valoarea lor i el a acceptat s le transporte. Bagajele pot fi de dou feluri, nregistrate i nenregistrate.

5.9.1. Situaia bagajelor nregistrate


Bagajele nregistrate se predau cruului n mod special, cu eliberarea chitanei de bagaje i se transportat separat de pasager, n secia de bagaje a mijlocului de transport. Aceste bagaje fie c depesc volumul sau greutatea prevzut pentru bagajele de mn, fie, dei nu depesc aceste limite, cltorul nu dorete s le aib n paza sa, ncheind astfel contractul de transpor t de bagaje40. n consecin, tocmai pentru c au fost predate n grija transpor tatorului, toat responsabilitatea pentru deteriorarea bunurilor din bagaj, pentru lipsuri, alterri, distrugerea total ori par ial i n final pentru pierderea bagajului, o poart cruul. Rspunderea sa reiese din contractul de bagaje ncheiat cu pasagerul, la momentul n care bagajul a fost predat i pasagerului i s-a oferit n schimb chitana de bagaje care, la fel cum este biletul de cltorie, confirm ncheierea contractului de bagaje. Cruul nu va fi rspunztor dac paguba a sur venit datorit unui defect al bagajului, a calitii sau a viciului acestuia. La fel, cruul nu va fi rspunztor dac va dovedi c motiv ul prejudicierii bagajului a fost fora major sau c la baza apariiei prejudiciului au stat nsi faptele pasagerului.

5.9.2. Situaia bagajelor nenregistrate (de mn)


Bagajele nenregistrate sunt numite i bagaje de mn, deoarece pasagerul le ia cu sine n salonul mijlocului de transport. Pentru volumul lor redus i greutatea mic, bagajele de mn rmn n posesia pasagerului n timpul deplasrii i sunt transpor tate gratuit n limitele prevzute de lege41. Cruul nu este rspunztor n caz de pierdere ori deteriorare a bagajelor de mn, fiindc aceste bagaje au rmas sub supravegherea pasagerului. Deoatranspor t i pn la eliberarea lor destinatarului mrfurilor dac nu va face dovada c integritatea bagajelor nu a fost asigurat din cauza unor circumstane pe care calea ferat nu le-a putut preveni i nici nltura (ar t.146 alin.(1)). Chibac Gh., Bieu A., Rotari A., Efrim O. Drept civ il. Contracte speciale. Editura Cartier, Chiinu, 2006, p.284. .., .. . . 4- . 2 // .., ... . , 2005, p.471.

40

41

Capitolul III

85

rece nicieri nu figureaz c i-ar fi fost predate n mod special, cruul nu are de ce s rspund. Din motiv c bagajele de mn nu sunt predate n mod oficial cruului, iar contractul de bagaje nu este ncheiat, ele rmn pe tot parcursul transportrii la dispoziia i n grija pasagerului, iar rspunderea pentru eventualele pierderi sau degradri ale acestora este o rspundere delictual42. n caz de pierdere sau deteriorare a bagajelor de mn, se aplic prezumia de nevinovie a cruului. Pentru a-i putea atrage rspunderea cruului, pasagerului i rev ine o sarcin foar te grea, de a rsturna aceast prezumie.

5.9.3. Perioada de rspundere


Cruul este rspunztor pentru distrugerea, pierderea sau deteriorarea bagajelor doar dac evenimentul care a provocat dauna s-a produs n timpul perioadei de transpor t. Prin perioada de transport nelegem inter valul de timp cuprins ntre data predrii bagajului la punctul de pornire i data eliberrii la punctul de destinaie, deoarece transportul de persoane, potriv it Codului civ il, include operaiunile de mbarcare, transport i debarcare (ar t.987 alin.(1)). Deci, cruul e rspunztor de bagaje nu doar cnd acestea se afl n autobuz, microbuz, n tren, la bordul aeronavei sau a navei maritime, ci pe parcursul tuturor operaiunilor de mbarcare, debarcare, depozitare, de la momentul cnd bagajele sunt predate transpor tatorului i pn la momentul cnd acestea sunt returnate proprietarului lor.

5.10. Daunele cauzate vieii i sntii pasagerului


Rspunderea cruului pentru prejudiciile cauzate v ieii i sntii pasagerilor se repar n conformitate cu Capitolul XXXIV din Codul civ il, intitulat Obligaii care se nasc din cauzarea de daune (art.1418-1421). n caz de vtmare a integritii corporale sau de alt vtmare a sntii, autorul prejudiciului are obligaia s compenseze persoanei vtmate salariul (dac persoana era angajat n cmpul muncii) sau venitul ratat din cauza pierderii sau reducerii capacitii de munc (n special la elev i, studeni, persoanele liber profesioniste care nu depind de contractul de munc), precum i
42

4- . . IV. . 3- (utor ..). .., Wolters Kluwer. , 2006, p.150; Mihalache I. Natura juridic a rspunderii civ ile a cruului n transpor tul aerian al Republicii Moldova, publicat n Rev ista Studia Universitatis Babe-Bolyai (Cluj-Napoca, Romnia), 2008, nr.1, p.201.

86

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

cheltuielile suportate n legtur cu vtmarea sntii de tratament, de alimentaie suplimentar, de protezare, de ngrijire strin, de cumprare a unui vehicul special, de reciclare profesional etc. Dac persoana vtmat este un minor neangajat n cmpul muncii, acestuia i se vor repara cheltuielile de tratament. Ulterior, instana de judecat avnd concluziile medicilor, va putea stabili despgubiri pentru pierderea ori reducerea capacitii de munc a acestui minor, innd cont de posibilitile angajrii lui n cmpul muncii43. Lund n consideraie faptul c regulile din Codul civ il poart caracter general, trimitere se face la legislaia fiecrui tip de transport n par te. Astfel, ntreprinderile de transport ferov iar poart rspundere, n condiiile legii, pentru daunele cauzate vieii i sntii cltorilor sau altor persoane ce au avut de suferit de pe urma activitii transportului feroviar (ar t.27 alin.(2) Codul transportului ferov iar)44. Aceeai situaie avem n transportul auto, unde agentul transportator poart rspundere material pentru prejudiciul cauzat de decesul sau vtmarea sntii persoanelor n urma folosirii transportului auto (pct.16 Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje)45. Cele mai reuite reglementri se conin n Codul navigaiei maritime comerciale, n care se indic i cuantumul despgubirii care i poate reveni pasagerului n caz de vtmare a sntii (ar t.196).

5.11. Mrimea i modul de achitare a despgubirilor


n legtur cu despgubirea pasagerilor pentru prejudiciile cauzate v ieii i sntii lor, Codul civ il nu stabilete o sum minim de la care ar putea s nceap despgubirea. Rspunderea cruului nu poate fi exclus sau limitat prin contract (art.988 alin.(3)). Cu alte cuvinte, nu se admite nelegerea dintre cru i pasager n ve43

44

45

Clima N., Bloenco A. Par ticularit ile examinrii litigiilor ce in de repararea prejudiciului n legtur cu cauzarea daunei snt ii, publicat n Manualul judectorului la examinarea pricinilor civ ile, coord. M.Poalelungi. Chiinu: Car tier, 2006, p.809. n legisla ia din transpor tul ferov iar nu ex ist nici o prevedere clar prin care ar putea fi stabilite par ticularit ile rspunderii cii ferate pentru vtmarea snt ii i integrit ii cor porale a pasagerilor, ci de fiecare dat se face trimitere la legisla ia n v igoare fr a concretiza care este ea. n Codul transpor turilor auto lipsesc cu desvrire reglementrile sub acest aspect, iar din cuprinsul Regulamentului rezult c rspunderea pentru prejudiciile provocate v ie ii i snt ii pasagerului ar fi o obliga ie ca i multe altele pentru agentul transpor tator.

Capitolul III

87

derea excluderii ori coborrii acestor limite. Orice clauze care n mod direct sau indirect derog de la normele imperative prevzute la capitolul consacrat transportului sunt nule i lipsite de efecte juridice (art.1029 alin.(1) Cod civil). n caz de accidente soldate cu vtmri ale integritii corporale sau a sntii pasagerilor, cruul este obligat s plteasc acestora despgubiri nu mai mici dect limitele prevzute pentru asemenea situaii n codurile i regulamentele fiecrui tip de transport luat n parte. Cruul i pasagerul pot conveni ca mrimea despgubirii s depeasc limita prevzut de lege46. Suma despgubirilor pentru prejudiciile cauzate v ieii i sntii pasagerilor, precum i n cazul pierderii i deteriorrii bagajelor, nu este fixat cu exactitate pentru toate tipurile de transport. De exemplu, n transportul auto nu este stabilit mrimea rspunderii pentru v iaa i sntatea pasagerilor, n timp ce pentru pierderea bagajelor agenii transpor tatori poar t rspundere material dup cum urmeaz: a) pentru bagajele primite la transpor t cu valoarea declarat n mrimea valorii declarate; b) pentru bagajele primite la transpor t fr declararea valorii lor n mrimea valorii bagajelor pierdute sau lips. n celelalte cazuri, se va compensa suma cu care s-a micorat valoarea bagajelor (ar t.43 Codul transpor turilor auto). Mrimea despgubirii nu a fost fi xat nici n legislaia din transportul feroviar. O situaie mai bun avem n transportul maritim, unde rspunderea transportatorului maritim pentru moartea pasagerului sau vtmarea sntii lui nu va depi 175.000 uniti de calcul rapor tate la ntreaga curs (ar t.196 Codul navigaiei maritime comerciale).
46

n practic este pu in probabil ca cruul s accepte prin contract rspunderea la o sum mai mare dect cea stabilit de lege. Motiv ul este c dup natura sa contractul de transpor t de pasageri este un contract public, iar dup modul lui de ncheiere face par te din categoria contractelor de adeziune. Clauzele prevzute n contractele de transpor t de pasageri sunt identice pentru to i pasagerii, fiind clauze contractuale standard reflectate de regul i n biletul de cltorie, ca document ce confirm faptul ncheierii contractului de transpor t. De aceea, orice nelegere par ticular dintre cru i pasager, inclusiv cea priv ind majorarea limitelor rspunderii cruului pentru prejudiciile cauzate v ie ii i snt ii pasagerului, cu toate c legea admite ca ea s aib loc, de facto ns nu poate fi ncadrat sub aspect juridic. Clauzele contractuale standard nu pot fi supuse negocierii cu fiecare pasager n par te, iar singura solu ie care poate fi aplicat n acest caz este de a majora mrimea despgubirii prin modificarea clauzelor standard din contractul model de transpor t. n consecin, efectul va fi unul general: va avea loc majorarea sumei despgubirii pentru prejudiciile cauzate v ie ii i snt ii cltorilor n cazul tuturor pasagerilor care procur bilete de cltorie.

88

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

n ce privete transportul aerian, nu avem nc o legislaie naional, astfel nct la stabilirea mrimii rspunderii transportatorului se aplic dispoziiile Conveniei cu privire la unificarea unor reguli din transportul aerian internaional, semnat la Montreal la 28 mai 199947.

5.12. Asigurarea obligatorie n transportul de pasageri 5.12.1. Precizri prealabile


Orice prejudiciu cauzat v ieii, sntii sau bunurilor pasagerului urmeaz a fi reparat de ctre cru. Problema care apare const n faptul c nu ntotdeauna cruul are bani suficieni pentru a-l despgubi corespunztor pe pasagerul care a av ut de suferit. Mai mult ca att, n ultimul timp cruii se confrunt cu mari dificulti financiare, cu procese de insolvabilitate, iar pasagerii pot rmne fr despgubirile prevzute de lege. Din aceste considerente, ca o garanie a executrii obligaiilor a fost introdus asigurarea obligatorie a transportatorilor fa de pasageri. Companiile care presteaz ser v icii de transport public sunt obligate s aib ncheiate contracte de asigurarea obligatorie de rspundere civ il fa de pasageri, n caz contrar, le poate fi retras licena de efectuare a transportului. n Republica Moldova asigurrile obligatorii au fost de la nceputul apariiei pieei de asigurri locomotiva care a atras dup sine piaa de asigurri48. Baza normativ de nceput a fost Regulamentul cu privire la modul de asigurare obligatorie a pasagerilor transportului aerian, feroviar, fluvial i auto n comun, de decontare a ratelor de asigurare de ctre ntreprinderile de transport, stabilire i achitare a sumelor de asigurare conform tipului corespunztor de asigurare 49,
47

48

49

Conven ia de la Montreal din 1999 pentru unificarea unor reguli referitoare la transportul aerian interna ional, adoptat la Montreal la 28.05.1999, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L194, 2001, p.39-49. Republica Moldova a aderat prin Legea nr.254XVI din 05.12.2008, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.230 -232 din 23.12.2008. Conform Conven iei de la Montreal, transpor tatorii aerieni vor rspunde n mod absolut (nelimitat) pentru prejudiciile cauzate v ie ii i snt ii pasagerilor. n cazul prejudiciilor sur venite de pe urma ntrzierilor, rspunderea transpor tatorului pentru fiecare pasager este limitat la suma de 5.000 dolari. La transpor tul bagajelor, rspunderea transpor tatorului este limitat la suma de 20 dolari SUA per kilogram. Zgardan A. Caracteristica asigurrilor prin efectul legii n domeniul transpor tului auto n Republica Moldova. IDIS Viitorul . Chiinu, 2008, p.8. Hotrrea Guvernului R .M. nr.686 din 23.10.92 priv ind unele probleme legate de realizarea Decretului Preedintelui R .M. din 25 iunie 1992 Cu priv ire la asigurarea obligatorie a pasagerilor transpor tului aerian, ferov iar, fluv ial i auto n comun, publicat n Monitorul Oficial nr.10 din 30.10.1992.

Capitolul III

89

aprobat prin Hotrrea Guvernului R .M. nr.686 din 23.10.92. Apoi a urmat un regulament similar din anul 1995, care a fost abrogat n 199850. Reglementarea actual este reflectat n Legea nr.1553 din 25.02.98 cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori51. Conform legii, transportatorii de cltori cu mijloace de transport aerian, auto, feroviar i fluvial sunt obligai s ncheie anual cu asigurtorii contracte de asigurare obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori. Asigurarea obligatorie a pasagerilor nu exist n cazul transpor tului auto suburban, cu bacul, precum i cu transportul fluv ial pe traseele pentru plimbri i excursii (art.4).

5.12.2. Subiectele i obiectul asigurrii


Subiectele. n calitate de asigurat n contractul de asigurarea obligatorie a transpor tatorilor fa de cltori este numai persoana fizic care deine o calitate special de pasager52. Contractul de asigurare se ncheie ntre transportator i compania de asigurare fiind n folosul unui ter , iar rolul de ter i rev ine pasagerului. Cu toate c transportatorul este par tea contractant i el achit prima de asigurare, cel asigurat n contractul de asigurare este pasagerul. Doar pasagerul va putea beneficia de acest tip de asigurare i numai n cazul n care i-au fost cauzate prejudicii n perioada transportrii. Obiectul asigurrii const n rspunderea transportatorilor pentru prejudiciul cauzat v ieii, sntii i bunurilor pasagerilor. n legtur cu aceasta este important de a nu confunda acest tip de asigurare cu asigurarea de rspunderea civ il a deintorilor de autovehicule fa de ter i (pentru accidente). Asigurarea fa de ter i la fel este obligatorie, dar de ea beneficiaz nu pasagerii, ci alte persoane care au av ut de suferit de pe urma unui accident. De exemplu, un autobuz pe ruta Chiinu Rezina deine asupra sa dou asigu50

51

52

Hotrrea Guvernului R .M. nr.370 din 06.06.95 cu priv ire la asigurarea obligatorie a pasagerilor transpor tului aerian, ferov iar, fluv ial i auto n comun, publicat n Monitorul Oficial nr.40 din 20.07.1995. Legea nr.1553-XIII din 25.02.98 cu priv ire la asigurarea obligatorie de rspundere civ il a transpor tatorilor fa de cltori, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.38-39 din 30.04.1998. Este necesar de a nu confunda momentul din care persoana fizic este numit pasager cu momentul de la care asupra ei se rsfrng dispozi iile contractului de asigurare. Persoana fizic dev ine pasager de la data procurrii biletului de cltorie, n timp ce contractul de asigurare obligatorie produce efecte asupra sa de la data urcrii n mijlocul de transpor t i pn la momentul coborrii.

90

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

rri obligatorii: prima, este contractul de asigurarea de rspundere civ il fa de ter i, pe care l posed de altfel toi deintorii de autovehicule din ar, i al doilea, este contractul de asigurare a pasagerilor.

5.12.3. Refuzul companiilor de asigurri n achitarea pagubelor morale


Companiile de asigurri nu sunt obligate s plteasc pagube morale. Reclamaiile de acest gen urmeaz a fi adresate transpor tatorului, iar n caz de litigiu, mrimea compensaiei este stabilit exclusiv prin hotrre a instanei de judecat. Lund n considerare H.P.C.S.J. Cu privire la aplicarea de ctre instanele de judecat a legislaiei ce reglementeaz repararea prejudiciului moral nr.9 din 09.10.2006, rspunderea contractual pentru prejudiciile nepatrimoniale (morale) are o aplicare par ticular, sub aspectul c are inciden numai n ceea ce privete anumite contracte i anumite obligaii pe care aceste contracte le cuprind. Unul dintre contracte este i cel de transport al persoanelor ()53. n plan internaional exist companii de asigurri care accept asigurarea separat a prejudiciului moral. Asemenea gen de asigurare este pe larg utilizat n Marea Britanie, Frana, Canada, Japonia, avnd o baz metodic bine fundamentat. ns majoritate companiilor de asigurri totui indic faptul c prejudiciul moral nu este obiect al contractului de asigurare, ci se include n suma despgubirilor pltite de companie pentru prejudiciul cauzat v ieii, sntii sau bagajelor de mn ale pasagerului. La fiecare 10 ani, Ministerul Transporturilor din SUA apreciaz preul vieii unui pasager, care potriv it datelor din anul 2007, se ridic la 3 mln de dolari. Cu toate c suma dat este una mai mult ideal, la soluionarea litigiilor instanele de judecat din SUA in cont de ea54.

5.12.4. Prima de asigurare, riscul asigurat, cazul asigurat


Prima de asigurare reprezint suma pe care asiguratul (transpor tatorul) este obligat s o plteasc asiguratorului (companiei de asigurare) n modul i
53

54

Hotrrea Plenului Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova nr.9 din 09.10.2006 Cu priv ire la aplicarea de ctre instanele de judecat a legisla iei ce reglementeaz repararea prejudiciului moral , publicat n Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova, 2007, nr.2, p.19. .. , publicat n (Federa ia Rus), 2008, nr.5, p.13; .., .. = , publicat n (Federa ia Rus), 2006, nr.2, p.9.

Capitolul III

91

n termenul prevzut de contractul de asigurare, n schimbul prelurii de ctre asigurtor a riscului asigurat. Ea se stabilete reieind din cerinele de asigurare prevzute de lege pentru transpor tul de pasageri i bagaje. n contractul de asigurare pr ile pot conveni asupra unei prime de asigurare unice sau periodice. n cazul cnd s-a convenit ca plata primei s fie efectuat n trane (periodic) i una dintre trane nu a fost pltit, asigurtorul i poate stabili asiguratului, pe cheltuiala acestuia, un termen suplimentar de plat de dou sptmni, explicndu-i i consecinele juridice a neplii n termen. Dac dup expirarea acestui termen se produce cazul asigurat i asiguratul este n ntrziere cu plata primei, atunci reieind din prevederile Codului civ il, asigurtorul este eliberat de obligaia sa (art.1323 alin.(2)). Riscul asigurat este evenimentul v iitor i posibil la care poate fi expus v iaa, sntatea sau bunurile pasagerilor. Evenimentele care constituie risc asigurat sunt ntmpltoare i imprev izibile, deoarece nu se poate ti dinainte dac un astfel de eveniment va sur veni ntr-adevr ntr-un anumit loc, dac el va produce sau nu daune anumitor persoane55. n aceasta const i ctigurile pe care le au companiile de asigurri din prestarea ser v iciilor de asigurare. Din motiv c de cele mai multe ori riscul asigurat nu se produce n perioada de asigurare i paguba nu se materializeaz, asigurtorul are un ctig i este capabil s acopere paguba atunci cnd aceasta se produce56. O problem se refer la preluarea riscurilor majore, cum ar fi cazul actelor de terorism, accidentelor aeriene, naufragiilor pe mare i altele, care induc companiile de asigurri la cheltuieli foar te mare i le determin s ajung n stare de insolvabilitate. Se propune chiar preluarea riscurilor majore de ctre stat57, aa um se practic, spre exemplu, n Slovacia58. Cazul asigurat este evenimentul pentru nlturarea consecinelor cruia s-a fcut asigurarea i la producerea cruia apare obligaia asigurtorului s plteasc suma asigurat ori despgubirea (art.1307 alin.(3) Cod civ il).
55

56

57

58

Bloenco A. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.921. Caraiani Gh. Transpor turi, expedi ii i asigurri interna ionale. Editura Lumina Lex. Bucureti, 2001, p.235-236. Desfougres E. La scurit et la suret des transports ariens, publicat n Journal des Accidents et des Catastrophes (Frana), nr.51, 2005, p.19. Suntem de prerea c n Republica Moldova riscurile majore ar trebui acoperite din fondul bugetului de stat, pe motiv c aceste cheltuieli, aa cum arat practica altor state, sunt peste puterile companiilor de asigurri. .. : , publicat n (Ucraina), nr.3, 2000, p.35-36.

92

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Spre deosebire de riscul asigurat care este un eveniment ce poate eventual aprea, cazul asigurat este evenimentul care s-a produs deja i n legtur cu care asigurtorul este obligat s plteasc pasagerilor despgubirile de asigurare.

5.12.5. Despgubirea de asigurare


Despgubirea de asigurare este suma de bani pe care compania de asigurare o pltete asiguratului la sur venirea cazului asigurat. n despgubirea de asigurare pentru prejudiciul cauzat de vtmarea corporal sau decesul v ictimei se include: a) ctigul ratat n timpul perioadei de incapacitate temporar de munc, dar nu mai mult dect echivalentul a 20 de dolari SUA pentru fiecare zi de incapacitate de munc; b) cheltuielile pentru tratament, procurarea de medicamente necesare, protezare i ngrijire, confirmate de av izul instituiei medicale, precum i cheltuielile de transport ale v ictimei i, dup caz, ale persoanei care o nsoete; c) n cazul invaliditii, i ctigul ratat n toat perioada invaliditii calculat dup metodica aplicat n organele de asigurare social; d) cheltuielile de funeralii, conform tarifelor organelor gospodriei comunale (rechizite de funeralii, transport i ser v icii acordate de cimitir), cu excepia cheltuielilor ce in de rituri i tradiii locale; e) partea ctigului de care, n cazul decesului v ictimei, au fost lipsite persoanele inapte de munc ntreinute de ea sau avnd dreptul la ntreinerea ei (art.8 Legea cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori). Gradul de vtmarea corporal sau decesul pasagerului se dovedete prin cer tificatul eliberat de organizaia autorizat s confirme acest lucru, precum i n temeiul documentelor ce confirm cheltuielile de tratament, medicamente, ngrijire etc. (ar t.12 alin.(1) Legea cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori). Conform unei preri, companiile de asigurri trebuie s plteasc despgubirea de asigurare n baza unei hotrri a instanei de judecat59. Potriv it altei opinii, despgubirea de asigurare trebuie pltit n mrimea i n condiiile stabilite de compania de asigurri. n instana de judecat pasagerul se va adresa doar cnd pretinde la o despgubire mai mare. Or, achitarea despgubirilor de asigurare n baza hotrrilor judectoreti necesit majorarea personalului din instanele de judecat cu medici, contabili, juriti etc. n caz contrar, judectorul nu va putea calcula corect despgubirea de asigurare60.
59

60

Naveau J., Godfoid M., Fruhling P. Prcis de droit arien. 2e dition. Bruylant, 2007, p.245-246. Ciobanu O. Contractul de asigurare obligatorie de rspundere civ il pentru pagubele produse n urma accidentelor auto, n Rev ista Na ional de Drept, 2002, nr.3, p.50 -53;

Capitolul III

93

Dup modelul care exist n Anglia, Frana, S.U.A. i Canada, se propune chiar introducerea n legislaie a costului vieii persoanei fizice. Aceast sum va trebui prevzut n lege i va ser v i ca punct de reper, iar pasagerii trebuie s fie despgubii inndu-se cont de aceast sum61. Curtea Constituional a R .M. s-a expus n favoarea excluderii limitelor la plata despgubirilor de asigurare de ctre companiile de asigurri62. Curtea a declarat neconstituional prevederea din Hotrrea Guvernului nr.956 din 1994 potriv it creea despgubirile de asigurare pentru pagubele produse prin vtmri corporale sau decesul ter elor persoane n urma accidentelor rutiere nu trebuiau s depeasc 2000 de salarii minime stabilite n republic la data producerii evenimentului asigurat, argumentnd c prin limitarea despgubirilor se ncalc dispoziiile din Constituie, i anume: ar t.16 alin.(2) Egalitatea, art.24 alin.(1) Dreptul la via i la integritate fizic i psihic, art.46 alin.(1) Dreptul la proprietate privat i protecia acesteea i ar t.54 Restrngerea exerciiului unor drepturi sau al unor liberti 63.

5.13. Repararea prejudiciilor morale i problemele practice care apar 5.13.1. Definire i reglementare
Cea mai dificil problem legat de rspunderea cruului n transportul de pasageri i bagaje ine de repararea prejudiciilor morale64.
Novac S. Par ticularit ile examinrii litigiilor ce in de asigurarea obligatorie i facultativ, n Manualul judectorului la examinarea pricinilor civ ile (coordonator: M. Poalelungi). Editura Car tier, Chiinu, 2006, p.750. .., .., .. . 1, publicat n (Federaia Rus), 2004, nr.4, p.10; .., .., .. . 2, publicat n XXI (Federaia Rus), 2006, nr.3, p.11. Hotrrea Cur ii Constitu ionale nr.18 din 6 octombrie 2005 pentru controlul constitu ionalit ii prevederii din Anexa nr.1 la Hotrrea Guvernului nr.956 din 28 decembrie 1994 Cu priv ire la asigurarea obligatorie de rspundere civ il a de intorilor de autovehicule i vehicule electrice urbane, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.135-138 din 14.10.2005. Acordarea unor despgubiri limitate de ctre asigurtori celor care au av ut de suferit n urma accidentelor din transpor t este nejustificat. Rspunderea transpor tatorilor fa de pasageri este una obiectiv (absolut) de aceea apreciem ca opor tun pozi ia luat de Cur tea Constitu ional pe aceast problem. Accentum impor tana acesteea ca argument pentru excluderea pl ii despgubirilor de tip standard din practica companiilor de asigurri din Republica Moldova. Cele mai frecvente litigii n legtur cu repararea prejudiciilor morale in de transportul aerian. n transpor tul auto i n transpor tul ferov iar sunt mai pu ine, n timp ce n transpor tul maritim pn n prezent nu a fost nregistrat nici un dosar.

61

62

63

64

94

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Prin noiunea de prejudiciu moral se neleg suferinele psihice sau fizice cauzate prin aciuni sau omisiuni care atenteaz la valorile nepatrimoniale ce aparin persoanei din momentul naterii sau la bunurile dobndite prin lege (viaa, sntatea, demnitatea i reputaia profesional, inviolabilitatea vieii personale, secretul de familie i personal), prin fapte ce atenteaz la drepturile personale nepatrimoniale (dreptul de a folosi propriul nume, dreptul de autor) (pct.3 H.P.C.S.J. a R.M. Cu privire la aplicarea de ctre instanele de judecat a legislaiei ce reglementeaz repararea prejudiciului moral nr.9 din 09.10.200665). Baza legal a reparrii pagubelor morale rezult din prevederile Codului civ il (art.1422-1423). n cazul n care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral prin fapte ce atenteaz la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum i n alte cazuri prevzute de legislaie, instana de judecat are dreptul s oblige persoana responsabil la reparaia prejudiciului prin echivalent bnesc (art.1422 alin.(1)).

5.13.2. Particularitile reparrii prejudiciilor morale


Repararea prejudiciilor morale n baza contractului de transpor t de pasageri i bagaje se caracterizeaz prin anumite particulariti. n primul rnd, repararea prejudiciilor morale poate fi angajat att n baza rspunderii delictuale, ct i n baza rspunderii contractuale. La baza stabilirii rspunderii stau temeiurile apariiei rspunderii civ ile n general: delictul sau contractul. Dac cruul este atras la rspundere delictual, pagubele morale vor fi cerute la fel pe temei delictual. n cazul rspunderii contractuale, temeiul reparrii pagubelor morale va fi contractul. Cel mai frecvent, n practic despgubirile morale se acord persoanei vtmate care a av ut de suferit de pe urma nclcrii unor obligaii delictuale, cum ar fi: accidente, ieirea din funciune a unui izvor de pericol sporit, prejudicii cauzate de persoane aflate n imposibilitatea de a contientiza caracterul aciunilor lor (persoane bolnave psihic), prejudiciile provocate de minori, prejudiciile aprute prin surparea construciei, provocate de ctre animale etc. Ori de cte ori ntre autorul pagubelor morale i v ictim nu a existat contract, suferinele psihologice ce urmeaz a fi compensate reprezint un prejudiciu moral delictual. n schimb dac la baza rapor turilor dintre subiecte
65

Hotrrea Plenului Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova nr.9 din 09.10.2006 Cu priv ire la aplicarea de ctre instanele de judecat a legisla iei ce reglementeaz repararea prejudiciului moral , publicat n Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova, nr.2, 2007, p.19.

Capitolul III

95

exist contractul de transpor t, spunem c despgubirile morale pe care cruul trebuie s le achite pasagerilor constituie prejudiciu moral contractual66. n al doilea rnd, prejudiciul moral se repar indiferent de existena i ntinderea prejudiciului material (art.1422 alin.(2) Cod civ il). Pentru repararea prejudiciului cauzat consumatorului, acesta trebuie s fac dovada prejudiciului (art.16 alin.(6) Legea priv ind protecia consumatorilor nr.105 din 200367). Cu alte cuv inte, pasagerul este cel interesat n problema dat i lui i rev ine obligaia de a se adresa cruului, mai nti cu o reclamaie n form scris, dup care, la conv ingerea sa, i cu aciune n instana de judecat. Pasagerul va trebui s aduc dovezi n priv ina existenei, caracterului, gradului i ntinderii prejudiciului moral. n al treilea rnd, se motiveaz c prejudiciul moral poate fi reparat doar n cazurile prevzute de legislaie, n timp ce legislaia din domeniul transportului nu prevede posibilitatea reparrii daunelor morale. Mai mult ca att, se susine c nici n contractul de transport de pasageri i nici n biletul de cltorie, care confirm ncheierea contractului, nu se face referire la obligaia cruului de a despgubi pasagerul pentru prejudiciile morale68. Repararea prejudiciului moral poate fi cerut oricnd i fr limite. Mrimea compensaiei pentru prejudiciul moral de fiecare dat o va determina instana de judecat, n funcie de caracterul i grav itatea suferinelor psihice sau fizice cauzate pasagerului, de gradul de v inovie al cruului, dar i de msura n care aceast compensare i poate aduce pasagerului o satisfacie moral (art.1423 Cod civ il).
66

67

68

n instanele judectoreti sunt frecvente cazurile cnd juritii companiilor de transpor t invoc faptul c prin esena sa, achitarea prejudiciului moral ar fi o obliga ie delictual, n timp ce la originea apari iei rapor turilor de transpor t dintre companiile de transpor t i pasageri este contractul. Problema este c n Codul civil prejudiciul moral este reglementat la Capitolul XXXIV, intitulat Obligaii care se nasc din cauzare de daune (art.1422-1424), de unde rezult c compensarea prejudiciilor morale ar trebui s fie efectuat n baza rspunderii delictuale. Legea nr.105-XV din 13.03.2003 priv ind protec ia consumatorilor, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.126-131 din 27.06.2003. Specula iile se fac pe seama ar t.1422 alin.(1) din Codul civ il, c n cazul n care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral prin fapte ce atenteaz la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum i n alte cazuri prevzute de legisla ie, instana de judecat are dreptul s oblige persoana responsabil la repara ia prejudiciului prin echivalent bnesc. Se speculaz i n baza H.P.C.S.J. Cu priv ire la aplicarea de ctre instanele de judecat a legisla iei ce reglementeaz repararea prejudiciului moral , potriv it creea prejudiciul moral poate fi reparat indiferent de ex istena i ntinderea prejudiciului material, cu condi ia ca prejudiciul moral s fie expres prevzut de lege (pct.30).

96

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

La acordarea despgubirii morale, instana judectoreasc va trebui s in cont de mprejurrile n care a fost cauzat prejudiciul, precum i de statutul social al pasagerului. n al patrulea rnd, nu exist un punct de reper n legtur cu care ar putea fi cerute despgubirile morale. Legea nu stabilete cuantumul minim i ma xim n limitele cruia poate fi reparat prejudiciul moral. Din acest considerent, n judecat reclamanii solicit sume exagerat de mari n calitate de prejudiciu moral, motivndu-i aciunile prin stresul i dezamgirea de care au av ut par te clienii lor n legtur cu executarea necorespunztoare a transportului de ctre cru 69.

5.13.3. Cuantumul prejudiciului moral


La determinarea mrimii despgubirii pentru prejudiciul moral instana de judecat se bazeaz pe aprecierea subiectiv, care reiese din caracterul i grav itatea suferinelor psihice supor tate de pasageri, ct i pe datele obiective, cum ar fi: impor tana v ital a bunurilor distruse pentru pasager, vtmarea corporal, decesul persoanelor apropiate pasagerului, pierderea sau limitarea capacitii de munc .a. La compensarea suferinelor morale se ine cont i de vrsta pasagerului. Cu ct persoana este mai tnr, cu att suma despgubirii este mai mic, din motiv c pasagerul mai uor se poate reabilita. De exemplu, poate s se cstoreasc, s nasc copii, s fac studii etc. Pentru pasagerii de vrst naintat, cuantumul pagubei morale este mai mare70. Instanele judectoreti trebuie s in cont de jurisprudena Curii Supreme de Justiie a R.M.. Este necesar ca Curtea Suprem de Justiie n mod periodic (odat la 2-3 ani) s efectueze o statistic a dosarelor cu privire la repararea prejudiciilor morale pentru fiecare tip de transport luat n parte, cu indicarea sumelor acordate. n aa mod ar fi posibil uniformizarea practicii judiciare n domeniu.
69

70

Este adevrat, c n instana de judecat sumele date sunt esen ial diminuate, lundu-se n considerare caracterul i grav itatea suferinelor psihice av ute de pasageri, statutul lor social i alte criterii, ns problema dat rmne a fi actual. Mihalache Iu. Asigurarea obligatorie de rspundere civ il n transpor tul aerian al Republicii Moldova, publicat n: Dimensiunea tiin ific i pra x iologic a dreptului. In honorem Elena Aram, doctor habilitat n drept, profesor universitar. Om emerit. Materialele conferinei tiin ifice interna ionale, 14-15 mar tie 2009. Chiinu: Bons Offices SRL, 2009, p.112; . , , publicat n (Federa ia Rus), nr.4, 2008, p.12.

Capitolul III

97

Se menioneaz despre necesitatea stabilirii prin lege a unui cuantum minim al despgubirilor de la care s porneasc judectorul71. ns propunerea dat nu pare a fi realizabil, din motiv c suferinele morale ale pasagerului difer de la caz la caz.

5.14. Rspunderea pasagerului


Rspunderea pentru prejudiciile cauzate n legtur cu transportul de pasageri i bagaje poate sur veni nu doar pe seama cruului, ci i a pasagerului. Pasagerul va rspunde pentru pagubele aduse cruului prin comportamentul su sau prin natura ori starea bagajelor de mn, cu excepia cazului n care prejudiciul s-a nscut n pofida compor tamentului diligent al pasagerului (art.991 Cod civ il). Aadar, pasagerul va purta rspundere material fa de cru pentru prejudiciul cauzat acestuia numai dac prejudiciu se datoreaz: a) comportamentului pasagerului; b) naturii bagajului de mn, sau c) strii bagajului de mn. Pasagerul nu va purta rspundere fa de cru pentru acele bagaje care nu fac parte din categoria bagajului de mn. n asemenea situaii ns pasagerul va rspunde fa de cru n baza normelor cu priv ire la obligaiile care se nasc din cauzarea de daune (art.1398, 1399 Cod civ il)72. Pasagerul poate i s nu rspund pentru prejudiciile provocate cruului dac va dovedi c a depus toat struina sa n scopul evitrii acestui prejudiciu73.

71

72

73

Cojocari E . Drept civ il. Rspunderea juridic civ il (studiu teoretic, legislativ i comparativ de drept), ULIM, Chiinu, 2002, p.134. Chibac Gh. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Edi ia a II-a. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.581. n practic, situa iile de rspundere a pasagerului pentru pagubele provocate cruului sunt foar te rare.

Capitolul IV

CONTRACTUL DE TRANSPORT DE MRFURI


Planul 1. Noiunea i particularitile contractului 2. Legislaia n domeniul transportului de mrfuri 2.1. Codul civ il al Republicii Moldova 2.2. Legea aplicabil 3. Evoluia istoric a contractului 4. ncheierea contractului 5. Caracterele juridice ale contractului 5.1. Sinalagmatic 5.2. Consensual 5.3. Oneros 5.4. Public 5.5. Negociat sau de adeziune 5.6. Autonom 5.7. Comercial 6. Elementele contractului: 6.1. Subiectele 6.1.1. Clientul 6.1.2. Cruul 6.1.3. Destinatarul 6.1.4. Alte subiecte par ticipante la rapor turile de transpor t 6.2. Obiectul 6.2.1. Mrfurile care pot constitui obiectul contractului 6.2.2. Condiiile cu priv ire la obiectul contractului 6.3. Forma 6.4. Termenul 6.5. Preul 7. Predarea mrfii i transferul dreptului de proprietate asupra ei 8. Drepturile i obligaiile prilor la contract: 8.1. La punctul de pornire 8.1.1. Obligaiile clientului 8.1.2. Declararea valorii mrfurilor 8.1.3. Obligaiile cruului 8.2. Pe parcursul transpor trii 8.2.1. nsoirea mrfurilor. Situaia juridic a clientului

Capitolul IV

99

8.2.2. Obligaiile cruului 8.2.2.1. Transpor tarea la timp a mrfurilor 8.2.2.2. Acceptarea indicaiilor primite de la client 8.2.2.3. Asigurarea integritii mrfurilor 8.3. La punctul de destinaie 8.3.1. Obligaia de informare 8.3.2. Dreptul de retenie asupra mrfii 8.3.3. Obligaiile destinatarului 8.3.4. Refuzul de primire a mrfurilor

1. Noiunea i particularitile contractului


Definiii. Potriv it Codului civ il, prin contractul de transport o parte (cru, transpor tator) se oblig fa de cealalt parte (pasager sau client) s o transpor te mpreun cu bagajele ei sau s transporte ncrctura la locul de destinaie, iar cealalt parte se oblig s plteasc remuneraia convenit (ar t.980). Exist numeroase definiii ale contractului de transpor t: Prin contractul de transpor t de lucruri, cruul se oblig contra unui pre determinat s transporte sau s fac s se transporte de la un loc la altul mrfuri sau alte lucruri materiale1. n baza contractului de transpor t de mrfuri o parte, n calitate de cru, se oblig, n schimbul unei sume de bani-tarif, s transporte sub paza sa i nuntrul unui termen o anumit cantitate de mrfuri pe care se oblig s le predea destinatarului indicat de client2. Contractul de transport de mrfuri este acel contract prin care un agent economic specializat unitate de transport, transportator, cru se oblig n schimbul unui pre-ta x de transport, tarif s transporte pn la destinaie, nuntrul unui termen, mrfurile ce i-au fost ncredinate n acest scop3. Particularitile contractului de transport de mrfuri: a) reglementarea juridic se conine att n Codul civ il, ct i n acte normative speciale, dintre care unele de ordin departamental, care cuprind norme att de drept privat, ct i public4.
1

2 3

Cristoforeanu E . Despre contractul de transpor t. Car tea I. Tipografia Curierul judiciar SA, Bucureti, 1925, p.39. Piperea Gh. Dreptul transpor turilor. Editura All Beck, Bucureti, 2003, p.22. Dorott ya S., Deak A. Considera ii cu priv ire la contractul de transpor t aerian de mrfuri n trafic intern i interna ional, n Rev ista de Drept Comercial, nr.11, 2005, p.125. Chibac Gh., Bieu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Volumul III, Chiinu, 2005, p.261.

100

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

b) se ncheie ntre dou subiecte cruul i clientul. c) cruul este un ntreprinztor i deine licen de efectuare a transportului. d) la baza apariiei raporturilor st contractul de transpor t. Nu pot fi considerate contracte de transport acelea care, dei constau ntr-o deplasare material dintr-un loc n altul a unor lucruri, aceasta nu s-a fcut cu predarea prealabil a lor, de exemplu, deplasarea prin conducte, transportul de energie electric, cel informaional etc.5 e) obiectul transportului cuprinde deplasarea mrfurilor pn la locul de destinaie, dar i ser v iciile accesorii, cum sunt msurarea, cntrirea, ambalarea, ncrcarea, aranjarea ncrcturii n vehicul, descrcarea acesteia. f ) deplasarea mrfurilor se efectueaz n schimbul unui pre. g) transportarea se efectueaz ntr-un anumit termen, stabilit de ctre pr i n contract.

2. Legislaia n domeniul transportului de mrfuri


Transportul de mrfuri este reglementat prin acte normative de diferit nivel. Se disting acte normative cu caracter general i acte normative speciale, care se refer la fiecare tip de transport n parte. Mai exist legislaia naional i internaional. Legislaia naional este alctuit din coduri, legi i regulamente pentru fiecare tip de transpor t luat n parte, n timp ce cadrul juridic internaional l formeaz conveniile i acordurile la care Republica Moldova este par te.

2.1. Codul civil al Republicii Moldova


Dispoziii legale importante asupra contractului de transport de mrfuri se conin n Capitolul XII Seciunea a 3-a din Codul civ il, numit Transpor tul de bunuri . Contractului de transpor t de mrfuri n Codul civ il i sunt consacrate 37 de articole (art.993-1029), dintre care: transpor tul cu cteva vehicule (art.993), forma contractului de transport (art.994), scrisoarea de trsur (art.995, 996, 999, 1000), obligaiile cruului la preluarea ncrcturii (ar t.997), rspunderea clientului pentru ambalaj (ar t.998), drepturile clientului (art.1001, 1017), drepturile destinatarului la recepionarea ncrcturii (art.1002), imposibilitatea executrii contractului (art.1003), drepturile cruului (ar t.1005, 1006,
5

Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transpor turilor. Editura Junimea, Iai, 2002, p.30.

Capitolul IV

101

1018), rspunderea cruului (art.1007, 1012, 1014-1016), exonerarea de rspundere (ar t.1008), sarcina probaiunii (art.1009), ntrzierea i prezumia pierderii ncrcturii (art.1010, 1011), regulile de expediere a ncrcturilor periculoase (ar t.1013), prezentarea reclamaiilor i termenul de prescripie n contractul de transport (art.1020, 1021), regimul juridic al cruilor succesiv i (art.1022-1028). Norme cu priv ire la transpor tul de mrfuri se conin n legislaia fiecrui tip de transport n parte.

2.2. Legea aplicabil


O recomandare asupra modului de aplicarea a legislaiei la soluionarea litigiilor din transpor tul de mrfuri aduce Curtea Suprem de Justiie a R.M. Curtea se expune c n primul rnd urmeaz a fi aplicat legea aleas de prile contractului, dac aceast clauz nu contrav ine legii. n al doilea rnd, dac legea respectiv lipsete sau este declarat ilegal, urmeaz a fi aplicate prevederile tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte (concluzia este bazat pe prevederile art.7 din Codul civ il). i doar n al treilea rnd, dac nu se aplic normele juridice menionate, se aplic prevederile legislaiei naionale6. Dei au trecut mai bine de 20 de ani de la destrmarea U.R .S.S, n unele ramuri ale transportului (cum ar fi transportul ferov iar de mrfuri), continu s se aplice regulamentele aprobate n perioada sov ietic7.

3. Evoluia istoric a contractului


Pn n anul 1917 n Basarabia contractul de transpor t era priv it ca o varietate a contractului de antrepriz8. Se mergea pe ideea c la temelia tuturor relaiilor sociale stau cteva contracte fundamentale de la care deriv toate
6

Hotrrea explicativ a Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova, priv ind aplicarea unor prevederi ale legisla iei referitoare la rspunderea cruului n contractul transpor tului de bunuri , publicat n Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova, nr.1, 2010, p.4-10. Acest lucru se face n temeiul ar t.II din Dispozi iile finale i tranzitorii ale Constitu iei R .M., care stipuleaz c legile i celelalte acte normative rmn n v igoare n msura n care nu contrav in Constitu iei, i n temeiul Legii nr.693 din 27.08.1991 priv ind suspendarea ac iunii unor ar ticole din Constitu ia R .M., care n ar t.2 stabilete c orice act al legisla iei n v igoare (a fostei U.R .S.S.) ac ioneaz pe teritoriul Republicii Moldova n msura n care nu contrav ine Declara iei de independen a Republicii Moldova. Ca i n tot Imperiul rus, pe acest teritoriu se aplicau legile ruseti.

102

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

celelalte. Se considera c noile contracte nu aduceau nimic nou, respectiv nu necesitau a fi reglementate separat n legislaie9. n perioada sov ietic se ajungea la o alt extrem. ncheierea contractului de transport de mrfuri era bazat n ntregime pe planuri de transport. Pn la finele anului, organizaiile trebuiau s fac adresri ctre ntreprinderile de transport, programndu-i deplasrile de care aveau nevoie pe anul urmtor. La rndul lor, ntreprinderile de transport adunau cererile i le naintau ministerului de resor t pentru aprobare10. Data aprobrii constituia momentul ncheierii contractului de transport11.

4. ncheierea contractului
Orice transportare de mrfuri, indiferent de tipul de transport cu care se face, are la baz contractul de transport. Acesta se ncheie ntre dou pr i: o par te este cruul, iar cealalt par te o reprezint clientul. Contractul se consider ncheiat dac pr ile ajung la un acord de voin asupra clauzelor lui eseniale. Acordul se realizeaz prin mbinarea a dou elemente principale: oferta i acceptarea. Potriv it Codului civ il, cruul este obligat s ncheie un contract de transpor t din moment ce face public ofer ta de transport, cu excepia cazurilor n care exist motiv serios de a refuza (art.981). De aceea n practic, companiile de transport nu sunt n drept s resping adresrile clienilor care doresc s transpor te anumite mrfuri. Temei de refuz ar putea fi numai motivele serioase i care trebuie dovedite cu documente, cum ar fi situaiile de avarie, incendiile, inundaiile, cutremurele de pmnt, alunecrile de teren, lipsa de combustibil, grevele .a.

9 10

11

.. . : , 2001, p.6. Din acest considerent n doctrina de specialitate a ex istat tendina fireasc de a atribui contractul de transpor t de mrfuri la categoria contractelor administrative ( .. . , 1975, p.577-578). n aa mod, contractele aveau o form tipic fiind impuse de ctre stat, iar obliga ia de baz a ntreprinderilor de transpor t era ndeplinirea planului de stat. Din acest considerent, se sus inea chiar c contractul cu adevrat lipsete, n schimbul unui plan de lucru din care reies obliga ii. Majoritatea contractelor de transpor tare n perioada sov ietic erau de acest fel, pe motiv c produc ia n U.R .S.S. apar inea ntreprinderilor de stat, iar proprietatea privat nu ex ista. Statul decidea de ct marf are nevoie pentru urmtorii ani, dirijnd astfel volumul de lucru al ntreprinderilor de transpor t.

Capitolul IV

103

Chiar dac pr ile ajung la o nelegere i semneaz contractul12, marfa continu s rmn la client pn cnd cruul nu prezint vehiculul gata pentru ncrcare. Distingem dou modaliti de ncheiere a contractului: n baza cererii adresate cruului i conform contractului de transport pe termen lung. Cererea pe care clientul o nainteaz cruului nu constituie o simpl adresare, ci se completeaz dup un model prestabilit. De regul formularele de cereri sunt ntocmite pentru fiecare tip de transpor t n parte i sunt afiate pe paginile web a companiilor de transport. Pr ile mai pot ncheia contracte de transpor t pe termen lung. Acestea nu au ca obiect transpor tarea unor mrfuri concrete, ci organizarea unui lan ntreg de transportri, bazate pe legtura de colaborare dintre client i cru13.

5. Caracterele juridice ale contractului


Contractul de transport de mrfuri se distinge prin anumite caractere juridice, el fiind un contract sinalagmatic, consensual, oneros, public, negociat sau de adeziune, autonom i comercial.

5.1. Sinalagmatic
Ca i n cazul majoritii contractelor civ ile, contractul de transport de mrfuri este unul sinalagmatic. Aceasta nseamn c drepturile i obligaiile pr ilor sunt corelative i interdependente. Cruul se angajeaz s transpor te marfa la punctul de destinaie numai dac clientul i va achita plata pentru serv iciile de transportare. Dei uneori plata o poate efectua destinatarul mrfii, acest lucru nu schimb cu nimic natura bilateral a drepturilor i obligaiilor care rev in pr ilor. n primul rnd, prin caracterul sinalagmatic al contractului urmeaz s nelegem c drepturile i obligaiile pr ilor sunt corelative. Spre exemplu, dup ce contractul de transport a fost ncheiat, clientul este obligat s achite costul transpor trii, s ntocmeasc scrisoarea de trsur mpreun cu alte do12

13

Dei legea nu prevede, n practic discu ii ex ist n legtur cu necesitatea prezenei tampilei n contract. Se merge pe ideea c dac con inutul contractului este imprimat pe foaie cu antet, atunci tampilarea lui nu este necesar. Dac con inutul contractului este amplasat pe foaie A4 simpl, atunci semntura pr ilor contractante trebuie s fie cer tificat cu tampile. Mai multe detalii cu priv ire la contractul de transpor t pe termen lung sunt date n Capitolul XVI din manual.

104

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

cumente, s predea marfa i s o ncarce n mijlocul de transpor t, n timp ce cruului i rev ine obligaia reciproc de a prelua marfa i a efectua deplasarea ei (ar t.997 Cod civ il). Cu alte cuv inte, obligaia uneia dintre pr i i are cauza n obligaia celei de-a doua i neexecutarea obligaiei dinti atrage refuzul n executarea celei de-a doua. Pe de alt par te, obligaiei uneia dintre pr i i corespunde dreptul celeilalte pr i i invers. Spre exemplu: cruul este obligat s transpor te marfa pn la punctul de destinaie i s o predea destinatarului, pe cnd destinatarul deine numai dreptul de a cere cruului, n schimbul unei recipise de primire, cel de-al doilea exemplar al scrisorii de trsur i predarea ncrcturii (art.1002 alin.(2) Cod civ il). De aici rezult c att obligaiile, ct i drepturile subiectelor sunt interdependente, ele nu pot exista de sine stttor i izolate una de alta, ci doar n legtur cu restul clauzelor prevzute n contract. n doctrin se pune n discuie dac contractul de transport de mrfuri este sau nu bilateral14, dat fiind c el, dei este perfectat ntre doi ageni economici clientul i cruul public la derularea sa particip i un al treilea subiect de drept, destinatarul15.

5.2. Consensual
Contractul de transport de mrfuri poart caracter consensual. Consensualitatea rezult chiar din definiia legal a contractului, potriv it creea o par te se oblig fa de cealalt par te (...) (ar t.980 alin.(1) Cod civ il)16.
14

15

16

Caracterul bilateral i caracterul sinalagmatic al contractului au acelai neles, sunt termeni identici. Contractul rmne a fi sinalagmatic atta timp ct pr i ale contractului sunt clientul mrfii i cruul. Iar dac se accept ideea c par te a contractului de transpor t este i destinatarul mrfii, atunci contractul nu mai poate rmne bilateral, ci dev ine trilateral (Sipos t., Menyhar t G. Corela ia dintre caracterul sinalagmatic i real al contractului comercial de transpor t de mrfuri, publicat n Anuarul Institutului de Istorie George Bari din Cluj-Napoca, tom XLI, series Humanistica, nr.1, 2003, p.497-504). Ceea ce ne permite s distingem uor caracterul consensual de caracterul real al contractelor este expresia care se utilizeaz n defini ia dat oricrui contract din Codul civ il. Dac n defini ie figureaz expresia se oblig atunci avem caracterul consensual al contractului, iar dac se ntrebuineaz cea de este obligat atunci ex ist caracterului real al contractului. Potriv it defini iei oferite contractului de transpor t la ar t.980 alin.(1) din Codul civ il al R .M., prin contractul de transpor t o par te se oblig fa de cealalt par te (...), ceea ce presupune faptul c contractul de transpor t este consensual i c el a fost ntocmit i semnat de ctre pr i pn la predarea mrfii ctre cru. Preluarea ei dev ine numai un simplu act de executare a unui contract deja ncheiat. Pe cnd n cazul contractelor reale ncheierea lor se produce la momentul predrii nemijlocite a mrfii.

Capitolul IV

105

n legtur cu aceasta, n doctrina de specialitate sunt prezente opinii diferite. 1. Contractul de transpor t este consensual. Numai o greit interpretare sau nelegere a faptului predrii lucrului a putut determina pe unii s vad n contractul de transport un contract real. Predarea material a lucrului este necesar pentru a se da posibilitate cruului s efectueze transpor tul i nu intr n formarea contractului ca element constitutiv al lui. Contractul se ncheie prin simplul consimmnt al pr ilor, indiferent dac odat cu ncheierea lui a av ut sau nu loc i predarea lucrului17. 2. Conform unei alte preri, contractul poar t caracter real, lund natere din momentul predrii efective a mrfii fa de cru. Numai n baza acestei predri marfa poate fi deplasat n spaiu. n lipsa predrii, cruul s-ar afla n imposibilitatea de a-i ndeplini obligaiile sale18. Profesorii M.I.Braghinschii i V.V.Vitreanschii, numii i prinii contractelor din Federaia Rus, la fel afirm c contractul de transpor t poart caracter real, fiindc obligaiile cruului apar din moment ce marfa a fost transmis de client, iar cruul a primit cu adevrat aceast marf pentru a o transporta la punctul de destinaie. 3. Din legislaia naional deducem c contractul de transpor t de mrfuri este consensual. Nu exist norme din care am putea concluziona c contractul ar fi real19.
Pn atunci, ntre client i cru se presupune c nu ex ist rapor turi juridice. n cazul contractelor consensuale predarea bunului nu e o condi ie necesar pentru ncheierea contractului, ci un act de executare a obliga iilor contractuale. Impor tant este ca pr ile s ajung la un acord de voin asupra clauzelor esen iale ale contractului i acesta se va considera ncheiat. Predarea bunului face s se execute ceea ce de acum oficial s-a ncheiat. ns problema cea mare care ex ist aici este c ntre timp, pn ca bunul s fie predat, una din pr i poate s refuze contractul i respectiv el nu mai poate produce efecte juridice. Altfel stau lucrurile n cazul contractelor reale, unde nu se pune problema refuzului de a preda sau de a primi bunul pentru c predarea/primirea lui constituie o condi ie necesar pentru ncheierea contractului. Toate contractele reglementate de Codul civ il poar t caracter consensual, cu o singur excep ie n acest sens, contractul de dona ie, ce are caracter real, considerndu-se ncheiat din momentul transmiterii bunului (ar t.828). Cristoforeanu E ., op.cit., p.98. Demetrescu P.I. Contractul de transpor t. Editura Didactic i Pedagogic. Bucureti, 1962, p.32. n literatura de specialitate autohton se sus ine c caracterul real al contractului de transpor t nu poate fi acceptat, fiindc nu explic cum pot aprea obliga iile pr ilor pn la preluarea ncrcturii de ctre cru (Bloenco A., op.cit., p.100). Ideea dat este continuat de Gh.Chibac, care remarc c legisla ia na ional n v igoare admite

17 18

19

106

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Problema care apare este c legea nu prevede ce se ntmpl dac contractul a fost ncheiat, iar cruul nu mai dorete s transmit marfa cu acel transpor tator, gsindu-i o ofert de transport mai avantajoas. n practic, pentru a prentmpina asemenea situaii litigioase, companiile de transport prevd o clauz special n contract, i anume: dac dup ncheierea contractului de transport clientul refuz serviciile de transportare ale cruului cu cel puin 24 de ore pn la nceperea deplasrii planificate a mrfii, sau pentru neprezentarea ori prezentarea cu ntrziere a mrfii la ncrcare, clientul se oblig s plteasc o penalitate n mrime de 10% (uneori 20%) din costul transportrii mrfii preconizate20.

5.3. Oneros
Contractul de transportare de mrfuri este un contract cu titlu oneros. Aceasta reiese din definiia contractului de transpor t, conform creea clientul se oblig s plteasc remuneraia convenit (art.980 alin.(1) Cod civ il). Clauzele ce in de obiect i plat sunt condiii eseniale. Fr de ele contractul nu poate fi valabil ncheiat. Fiecare parte la contract urmrete s obin un folos i o contraprestaie n schimbul obligaiei pe care i-o asum. Astfel, clientul urmrete deplasarea mrfurilor, n timp ce cruul v rea s primeasc preul.

5.4. Public
De regul, contractul de transport de mrfuri poart caracter public. Fiind subiect al activ itii de ntreprinztor, cruul i exprim fa de cei din jur ofer ta i dorina sa public de a presta ser v icii de transpor tare a mrfii n baz de contract. Fcnd public oferta, cruul este obligat s ncheie contractul de transport, cu excepia cazurilor n care exist un motiv serios de a refuza (ar t.981 Cod civ il).
posibilitatea consensualit ii contractului de transpor t. Ca argument sunt aduse defini iile contractului de transpor t din Codul nav iga iei maritime comerciale (ar t.133) i Regulamentul transpor turilor auto de mrfuri (pct.13). Autorul acord impor tan cuvntului se oblig din con inutul defini iilor, acesta fiind i criteriul principal n func ie de care unui contract sau altuia i se atribuie caracter consensual sau real (Chibac Gh., Bieu A., Rotari A., Efrim O. Drept civ il. Contracte speciale. Volumul III, Editura Car tier, 2005, p.260). ntr-o alt surs, acelai autor d prilej de a crede c contractul de transpor t poate fi nu doar consensual, ci i real (Chibac Gh. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC . Chiinu, 2006, p.571). Contractele model de transpor tare a mrfurilor utilizate de companiile de expedi ie i companiile de transpor t din Republica Moldova sunt practic asemntoare.

20

Capitolul IV

107

Pentru a califica contractul de transpor t de mrfuri ca contract public, se cer a fi respectate anumite condiii. n primul rnd, n calitate de cru trebuie s figureze o persoan juridic cu scop comercial n al doilea rnd, prin obinerea licenei, persoana juridic este investit cu funcii de transportator public. n al treilea rnd, persoana juridic trebuie s fie inclus ntr-o list aparte de subiecte, obligate s efectueze deplasri cu transpor turi publice, list care se supune n mod obligatoriu publicrii21. De asemenea, modul de prestare a ser v iciilor de transport trebuie s fie pentru toi la fel22.

5.5. Negociat sau de adeziune


Contractul de transpor t de mrfuri poate fi un contract negociat, ns poate fi i de adeziune. Majoritatea contractelor sunt negociate, deoarece volumul de marf nu este mare, respectiv pr ile i permit s negocieze de fiecare dat preul, termenul i alte condiii de transportare. Cu att mai mult c pe piaa transporturilor auto de mrfuri exist i o concuren, de aceea ntreprinderile de transport accept negocierea contractelor sub orice form. n schimb n transpor tul ferov iar, maritim i aerian, piaa intern este monopolizat de transpor tatorii naionali S Calea Ferat din Moldova, SRL Danube Logistics, SCA Air Moldova i SA Moldav ian Airlines, care i dicteaz propriile lor condiii de transportare. Contractele negociate sunt utilizate mai rar, iar prioritate se acord contractelor de adeziune. Clienilor li se ofer n prealabil anumite modele de documente care urmeaz a fi doar completate. n msura n care reprezint un contract de adeziune, fa de contractul de transport urmeaz a fi aplicate clauzele contractuale standard prevzute la ar t.712-720 din Codul civ il.

5.6. Autonom
Contractul de transport de mrfuri poar t caracter autonom. Aceasta se explic prin faptul c rapor turile care apar n baza contractului de transpor t ntre clientul mrfii i cru sunt diferite de raporturile care exist ntre client
21

22

. 2. . / . .., ... : , 2003, p.441. .. . . Wolters Kluwer, , 2007, p.54.

108

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

i destinatar. Raporturile dintre acetea din urm care au la baz alte contracte, ca vnzarea-cumprarea, donaia, schimbul, locaiunea .a.23 De exemplu, Societatea Comercial A din Republica Moldova i Societatea Comercial B din Cipru ncheie un contract de vnzare-cumprarea a unei cantiti importante de piersici. Din contract rezult c fructele urmeaz a fi transpor tate pe insula Cipru prin grija vnztorului care i apeleaz la ntreprinderea C, cu care ncheie contract de transport. Astfel, dac nu s-ar fi ncheiat contractul de vnzare-cumprare, nu ar fi fost necesar nici contractul de transport. Cu toate acestea, contractele date sunt distincte, cruul nu are interes asupra primului contract, el este angajat n cel de-al doilea contract prin care se oblig s deplaseze, n schimbul ta xei de transpor t, marfa la punctul de destinaie, pentru a o nmna destinatarului indicat n scrisoarea de trsur. n aceasta const autonomia contractului de transpor t de mrfuri, c chiar dac ncheierea lui este determinat oarecum de existena prealabil a raporturilor de vnzare-cumprare, schimb, donaie .a., el nu-i va pierde independena juridic.

5.7. Comercial
Contractul de transport de mrfuri din legislaia naional poart caracter comercial deoarece se ncheie numai n scopul nfptuirii activ itii de ntreprinztor. Conform unei tendine actuale, contractul de transpor t de mrfuri ar fi un contract economic24. n calitate de exemplu este adus Codul economic al
23

24

Cu alte cuv inte, suntem n prezena a dou contracte de sine stttoare, fiecare cu efectele sale. Actualmente se obser v i la noi n ar tendina de a include anumite contracte n categoria contractelor economice. Mai mult ca att, la Facultatea de Drept a USM se predau disciplinele Dreptul economic, Particularitile contractelor n dreptul economic, Rspunderea juridic n dreptul economic .a. Discuiile care se duc de mai muli ani cu referire la acest subiect nc nu au adus roade. Adepii dreptului economic motiveaz c relaiile sociale din ultimii ani au evoluat considerabil, iar majoritatea raporturilor juridice civile au caracter economic. Ca dovad sunt i cele peste 8.000 de acte normative cu caracter economic care constituie baza normativ. n perspectiv, se impune i codificarea legislaiei dreptului economic prin selectarea acelor norme care in de activitatea economic i alctuirea unui Cod economic dup modelul celui din Ucraina. De cealalt parte, oponenii afirm c activitatea economic i activitatea de ntreprinztor este acelai lucru. Att prevederile Codului civil al R.M., ct i celelalte acte normative sunt suficiente i bine structurate, iar ideea dreptului economic nu este bine argumentat. n prezent, contractul de transport de mrfuri este prevzut n programa de studiu a facultii de drept a USM ca

Capitolul IV

109

Ucrainei, potriv it cruia transpor tul de mrfuri reprezint o form a activ itii economice (ar t.306)25. Despre apar tenena contractului de transpor t de mrfuri la categoria contractelor economice menioneaz i literatura de specialitate. Se susine c contractul de transport al mrfurilor formeaz un tip aparte de contract, cruia n sistemul contractelor de transpor t i rev ine rolul de baz, deoarece angajeaz prin sine rapor turi economice fr de care nu este posibil dezvoltarea procesului de producie26.

6. Elementele contractului 6.1. Prile


Pr ile sau subiectele contractului de transpor t sunt clientul i cruul. Se duc discuii i asupra celui de-al treilea subiect al contractului de transpor t destinatarul, ns prerile n acest sens sunt diferite. n ultimii ani relaiile din transport au devenit mai complexe, iar cercul subiectelor care iau par te la procesul de deplasarea a mrfii este mare. Alturi de client i cru, n calitate de subiecte ale contractului se includ i porturile maritime, aeroporturile, staiile grilor ferov iare i autogrile, care dei nu sunt parte la contract, contribuie la executarea acestuia.

6.1.1. Clientul
Clientul este persoana care v ine cu iniiativa ncheierii contractului de transport. n calitate de client poate fi o persoana fizic sau juridic, care s fie proprietar sau administrator al mrfurilor27.
contract civil, fiind studiat n cadrul cursului de drept civil, dar i ca contract economic la cursurile de drept economic. Pentru a fi clar, n Republica Moldova avem sistemul unitar al dreptului privat, reprezentat de Codul civil. Pe cnd n Romnia i n Ucraina este prezent sistemul dualist al dreptului privat, deoarece aceleai relaii sociale sunt reglementate n acelai timp de Codul civil i Codul comercial (n Romnia) sau de Codul civil i Codul economic (n Ucraina). Din aceste considerente, n rile respective contractul de transport de mrfuri poate avea natur juridic diferit, comercial sau economic. . X: , 2006. (). 2. : , , , .., , 2003, p.484. Ar t.3 din Codul transpor turilor auto, ar t.3 din Codul transpor tului ferov iar i ar t.138 alin.(4) din Codul nav iga iei maritime comerciale.

25 26

27

110

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

O situaia apar te exist n transportul aerian, unde clieni pot fi numai agenii de cargo. Cerinele sunt stabilite prin directivele Organizaiei Internaionale a Av iaiei Civ ile (O.I.A.C.) de la care nici o companie aerian nu poate deroga. n caz contrar, se poate ajunge pn la excluderea companiei aeriene din rndul O.I.A.C.

6.1.2. Cruul
Este persoana fizic sau persoana juridic care desfoar o activ itate de ntreprinztor n sfera relaiilor din transport. Pentru a activa n calitate de cru este necesar respectarea anumitor prevederi legale. Transportul de bunuri i pasageri este o activ itate foarte responsabil, impor tant i complicat pentru economia naional. Din aceste considerente, pentru a se ocupa cu activ itatea de transpor tator, cruul trebuie s fie nregistrat ntr-o form organizatorico-juridic de antreprenoriat prevzut de lege. Mai mult ca att, el trebuie s dispun de licena respectiv. n unele cazuri, cruul trebuie s dein i alte documente necesare28. Denumirile atribuite cruului. Dup o analiz a actelor normative din transport, semne de ntrebare apar n legtur cu denumirile care i se atribuie cruului. Ca exemplu avem Codul civ il, n care alturi de cuvntul cru se folosete i cuvntul transpor tator, ambele noiuni fiind sinonime. Alt exemplu constituie Codul transporturilor auto, n care cruul este numit agent transportator. Agentul transportator este persoana fizic, nregistrat ca subiect economic al activ itii de ntreprinztor, sau persoana juridic, care deine n proprietate ori arendeaz mijloace de transport i care efectueaz transporturi urbane, suburbane, interurbane i/sau internaionale de cltori sau de mrfuri (art.3). Prezint interes c Legea cu privire la transporturi instituie un termen apar te, cel de ntreprindere de transport, rmas din legislaia veche29. ns lu28

29

Chibac Gh. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Edi ia a II-a. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.571. Pn la anul 2003, toate persoanele juridice care practicau activ itatea de ntreprinztor erau numite ntreprinderi. Termenul de ntreprindere este unul neadecvat. Codul civ il utilizeaz no iunea respectiv doar n dou cazuri: pentru a desemna ntreprinderile de stat i ntreprinderile municipale ca forme de organizare juridic (ar t.179) i n cazul contractului de vnzare-cumprare a ntreprinderii ca complex patrimonial unic (ar t.817-822). Pentru celelalte categorii de persoane juridice, legea instituie denumiri concrete, ca: societ i comerciale (societatea n nume colectiv, societatea n comandit, societatea cu rspundere limitat i societatea pe ac iuni), cooperative, societ i necomerciale (institu ii, funda ii, asocia ii etc.). Denumirea de ntreprindere de transpor t,

Capitolul IV

111

nd n considerare faptul c Legea cu privire la transporturi este o lege general, prevederile ei nu au mare impor tan n noile rapor turi care apar, prioritate avnd codul fiecrui tip de transpor t luat n parte. O alt situaie exist n transportul feroviar i acest lucru este legat de faptul c transportul pe calea ferat n ara noastr constituie monopolul statului. ntreprinderea de Stat Calea Ferat din Moldova i desfoar activitatea pe ntreg teritoriul Republicii Moldova. Ea administreaz activitatea de producie i financiar a subdiviziunilor structurale ce practic transportul pe calea ferat, precum i coordoneaz lucrul altor ntreprinderi, organizaii i instituii de transport feroviar care asigur funcionarea acesteia (art.5 Codul transportului feroviar). Cu referire la transportul maritim, principalul cru este compania Danube Logistics SRL, ea fiind n acelai timp investitorul general i administratorul Por tului Internaional Giurgiuleti30. Activ itatea de cru maritim o pot desfura i rezidenii por tului. Conform prevederilor Legii cu privire la Portul Internaional Liber Giurgiuleti nr.8/200531, rezident al Portului Internaional poate fi orice persoan fizic sau juridic din Republica Moldova sau dintr-un alt stat, nregistrat n calitate de subiect al activ itii de ntreprinztor, care arendeaz bunuri sau terenuri pe teritoriul Portului Internaional i este nregistrat de Guvern n Portul Internaional (ar t.3 alin.(1)). Rezidenii portului sunt n drept s desfoare i transportarea mrfurilor, ns pentru aceasta ei trebuie s dein cu tit lu de proprietate sau n locaiune nave maritime. n transportul aerian calitatea de cru o pot avea numai subiectele care dein n proprietate sau n locaiune nave aeriene i posed toate documentele cerute de Autoritatea Aeronautic Civil a R.M. n acest scop32. Conform Legii
pstrat de legiuitor n Legea cu priv ire la transpor turi, contrav ine att prevederilor din Codul civ il, ct i celorlalte acte normative din transpor t n care termenul dat a fost nlocuit deja cu cel de cru, transpor tator sau agent transpor tator. A nu confunda aici cazul ntreprinderii de Stat Calea Ferat din Moldova i ntreprinderii de Stat Air Moldova, deoarece forma lor de organizare juridic corespunde celei de ntreprindere de stat, prevzut la ar t.179 din Codul civ il . n rest, no iunea de ntreprindere de transpor t nu se mai ntrebuineaz n legisla ia na ional. De aceea, aten ionm asupra necesit ii excluderii sau modificrii Legii cu priv ire la transpor turi sub acest aspect. Por talul oficial al Por tului Interna ional Liber Giurgiuleti , http://www.gif p.md/ro/ ser v ices/logistics-ser v ices.ht ml (v izualizat la 24.03.2011) Legea nr.8 din 17.02.2005 cu priv ire la Por tul Interna ional Liber Giurgiuleti , publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.36-38 din 04.03.2005. Mihalache Iu. Rspunderea juridic civ il a cruului pentru prejudiciu n cazul

30

31

32

112

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

aviaiei civile nr.1237/199733, transpor tul aerian comercial l pot efectua numai operatorii aerieni care posed un certificat de operator aerian i o autorizaie de zbor (art.17 alin.(1))34.

6.1.3. Destinatarul
n contractul de transpor t particip nc un subiect de drept, care nectnd la faptul c direct nu este indicat n definiia contractului, totui activeaz n cadrul acestui contract. Este vorba de destinatarul bunului transportat, calitate n care poate activa orice subiect de drept35. Prezint interes locul pe care l ocup destinatarul n raporturile de transportare a mrfurilor. Conform celei mai frecvente dintre opinii, destinatarul este un ter . Contractul de transport de mrfuri se ncheie ntre client i cru, iar fa de destinatar se raporteaz ca fiind contract ncheiat n folosul unui ter . Urmnd celei de-a doua opinie, destinatarul mrfii este i el par te la contractul de transport, la fel cum este clientul i cruul. n consecin, contractul de transport de mrfuri ar fi unul tripar tit. n fine, a treia opinie afirm c clientul i destinatarul reprezint una i aceeai persoan. Pentru o mai bun nelegere a acestor preri doctrinare, vom face o analiz detaliat a fiecreia dintre ele. 1. Autorii care susin c contractul de transpor t de mrfuri este un contract ncheiat n folosul unui ter , argumenteaz c clientul i cruul ncheie contractul n favoarea destinatarului. Chiar din momentul ncheierii contractului de baz cu clientul (vnzare-cumprare, schimb, locaiune etc.), destinatarul i d acordul la ncheierea contractului de transpor t36.
transpor tului aerian. Tez de doctor n drept. Conductor tiin ific E . Cojocari, Chiinu, 2010, p.48. Legea av ia iei civ ile a Republicii Moldova nr.1237-XIII din 09.07.97. Republicat n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.98-99/292 din 15.06.2010. Mai ex ist nave aeriene de stat, dar acestea nu desfoar activ itate comercial. Se afl n gestiunea organelor de stat (Ministerul Aprrii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Snt ii, Ministerul Agriculturii, Ser v iciul Vamal al R .M.) i realizeaz zboruri pentru nevoile industriei, agriculturii, snt ii publice, protec iei mediului .a. Chibac Gh. Contractul de transpor t (comentariu). Dispozi ii generale cu priv ire la transpor t, publicat n Buletinul Cur ii de Apel Economice i Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lng Ministerul Finanelor, nr.4, 2004, p.7. . II // . .., ... , 1997, p.387.

33

34

35

36

Capitolul IV

113

O v iziune apar te n acest sens are profesorul .A.Suhanov, care dei accept ideea contractului n favoarea unui ter , face referire la o nelegere dintre client i cru, la care destinatarul i d acceptul n mod tacit37. Concluzie. Nu poate fi acceptat ideea c contractul de transport de mrfuri ar fi ncheiat n folosul unui ter . n primul rnd, n cazul contractului ncheiat n folosul unui ter , acesta dobndete drepturile din momentul ncheierii contractului, pe cnd n cazul contractului de transport de mrfuri, aa cum s-a menionat, destinatarul dobndete dreptul de a cere eliberarea mrfii numai din momentul sosirii ei la punctul de destinaie. n al doilea rnd, potriv it art.721 alin.(1) din Codul civ il, ter ul poate dobndi numai drepturi, pe cnd destinatarul din contractul de transpor t poate avea att drepturi (art.1002, art.1004, art.1020), ct i obligaii (art.1006). 2. Conform unei alte preri, contractul de transpor t de mrfuri este bipartit atunci cnd clientul i destinatarul constituie una i aceeai persoan, i este tripartit dac aceste persoane sunt diferite38. Concluzie. Contractul nu poate fi tripar tit, fiindc destinatarul nu semneaz i nu par ticip la ncheierea lui. 3. Destinatarul i clientul constituie o singur parte la contractul de transport. Pe ambele subiecte le unete contractul translativ de proprietate de vnzare-cumprare, de donaie i altele. Destinatarul primete de la cru bunurile care i apar in nainte de a le fi primit39. Cu alte cuv inte, mai nti a av ut loc nelegerea ntre vnztor i cumprtor, bunul este cumprat i i cunoate noul proprietar. Mai apoi se realizeaz deplasarea bunului de la vnztorul-client ctre cumprtorul-destinatar. n aa mod proprietarul mrfii se cunoate din timp, iar transpor tarea mrfii este numai un procedeu tehnic de strmutare a ei. Concluzie. Chiar dac destinatarul nu particip la ncheierea contractului, dar drepturile i obligaiile sale rezult din contract. La momentul ncheierii
37

38

39

. / . p. . .. . II. 2. , , 2000, p.40. .. , n . 67 (), , 1964, p.46. . , publicat n (Federa ia Rus), nr.6, 2008, p.32-36.

114

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

contractului, destinatarul dispune de drepturi i obligaii poteniale. El va putea s le realizeze numai din momentul n care mrfurile ajung la destinaie40. 4. Pn la predarea efectiv a mrfii ntre pr i ar fi prezent un antecontract41. Concluzie. Aceast opinie nu poate fi acceptat, deoarece n temeiul art.679 alin.(3) din Codul civ il, c prin contract se poate nate obligaia de a se ncheia un contract, ar reiei c ntre client i cru se ncheie dou contracte diferite: primul, pn la predarea mrfii ctre destinatar, iar al doilea, din momentul predrii, ceea ce este inadmisibil.

6.1.4. Alte subiecte participante la raporturile de transport


Alturi de client i cru, la activ itatea de transpor t sunt atrase i alte subiecte, cum sunt autogrile, staiile cilor ferate, aeroporturile, porturile maritime, staiile de oprire n tranzit, locurile de parcare a mijloacelor de transpor t, estacadele de control, ntreprinderile de ser v ice-auto, staiile de alimentare a autovehiculelor .a. Autogara, numit i staia auto, reprezint un complex de cldiri, incluznd o cldire cu sal de ateptare, case de bilete, alte ncperi i ser v icii destinate deser v irii cltorilor, precum i peroane pentru urcarea i coborrea cltorilor, locuri de parcare pentru autobuze (microbuze). Menionm c la transportul de mrfuri gara auto are mai puin importan pe motiv c marfa este preluat de cru de la locul aflrii ei i este descrcat la punctul de destinaie indicat n scrisoarea de trsur. Staia cii ferate. Deschiderea noilor staii de cale ferat sau nchiderea celor existente se efectueaz de ctre organul de specialitate al administraiei publice centrale, la propunerea ntreprinderii de Stat Calea Ferat din Moldova i n coordonare cu autoritatea administraiei publice locale. Pentru perfectarea documentelor de transpor t, perceperea ta xelor de transpor t i prestarea altor ser v icii, n staiile de cale ferat pot fi organizate birouri de mrfuri, case de bagaje i bilete, alte subdiv iziuni ale cii ferate, destinate deser v irii cltorilor, clienilor i destinatarilor de mrfuri.
40

41

Atta timp ct mrfurile nu au ajuns la destina ie, destinatarul nu-i va putea exercita drepturile prevzute n Codul civ il: de a refuza preluarea ncrcturii (ar t.1004 alin. (1)), de a refuza s solicite liv rarea ei repetat (ar t.1004 alin.(2)), obliga ia de a verifica mpreun cu cruul marfa primit i dreptul de a face obiec ii asupra ei n scrisoarea de trsur (ar t.1020 alin.(2)). Manolache O. Dreptul transpor tului. Editura All Beck, Bucureti, 2001, p.35-37.

Capitolul IV

115

Portul maritim comercial este persoana juridic cu orice tip de proprietate i form juridic de organizare, nzestrat cu instalaii destinate ncrcrii, descrcrii, depozitrii mrfurilor i prestrii altor ser v icii pe teritoriul i n zona de nav igaie maritim atribuite prin lege. Dup cum s-a menionat, unicul por t maritim al Republicii Moldova este Por tul Internaional Giurgiuleti. Aeroportul este ansamblu constituit din aerodrom, aerogar i alte instalaii destinate primirii i expedierii aeronavelor. n republic avem 5 aeropor turi, amplasate teritorial la Chiinu, Bli, Cahul, Tiraspol i Mrculeti, dintre care doar Aeroportul Internaional Chiinu este utilizat pentru cursele regulate efectuate n/din Republica Moldova i, respectiv, constituie poarta aerian a rii . Aeropor turile din Bli i Cahul sunt cer tificate i deschise pentru zborurile ocazionale. Referitor la aeroportul din Tiraspol, conducerea de la Chiinu nu-i poate exercita autoritatea asupra lui42. Al doilea dup importan este Aeroportul Internaional Liber Mrculeti, amplasat pe teritoriul fostului aerodrom militar Mrculeti43. Aeroportul dispune de aerodrom care este utilizat pentru transporturi aeriene militare i civ ile, pentru traficul internaional de mrfuri i pasageri, pentru asigurarea cerinelor priv ind aprarea, securitatea naional, angajamentele Republicii Moldova pe plan internaional44. Potrivit legii, alturi de aeroporturile din Chiinu i Mrculeti, sunt considerate aeroporturi internaionale cel din Bli i Cahul. Acest statut le-a fost conferit n anul 2002, prin hotrre de Guvern45, ns din motiv c au rmas la finanarea bugetului de stat, pn prezent aceste aeroporturi nu sunt funcionale.

42

43

44

45

Strategia de dez voltare a av ia iei civ ile n perioada anilor 2007-2012, aprobat prin Hotrrea Guvernului R .M. nr.987 din 30.08.2007, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.146-148/1030 din 14.09.2007. Site-ul oficial al Aeropor tului Interna ional Mrculeti, http://air por t marculesti.com/ pages/ro/despre-aim.php (v izualizat la 24.03.2010). Legea nr.178 din 10.07.2008 cu priv ire la Aeropor tul Interna ional Liber Mrculeti , publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.143-144 din 05.08.2008. Hotrrea Guvernului R .M. nr.401 din 04.04.2002 priv ind acordarea statutului de aeropor t interna ional aeropor turilor Bl i i Cahul i deschiderea n perimetrele lor a unor puncte noi de trecere a frontierei, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.50 din 11.04.2002.

116

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

6.2. Obiectul 6.2.1. Mrfurile care pot constitui obiectul contractului


n calitate de obiect al contractului de transpor t sunt mrfurile care reprezint orice valori materiale predate de client pentru transpor t. n general, transportul de mrfuri se face n scopuri comerciale. Cu toate acestea, obiect al contractului de transpor t de mrfuri l pot alctui i mrfurile transpor tate pentru necesiti personale, familiale, casnice i altele nelegate de desfurarea activ itii de ntreprinztor. La predarea acestor mrfuri pentru transpor t, clientul trebuie s indice n scrisoarea de trsur c sunt pentru necesitile personale i de uz casnic46. nainte de predare, clientul trebuie s le cntreasc i s indice n scrisoarea de trsur masa i felul lor, iar pentru mrfurile cu bucata numrul locurilor de ncrcare pentru fiecare denumire de marf. La rndul su, primind aceste mrfuri, cruul are dreptul s verifice corespunderea lor. Obiect al contractului pot fi i mrfurile perisabile, din care fac parte: produsele de provenien vegetal: fructe, pomuoare, legume, ciuperci, plante v ii: puiei, material de nmulire i sditor, pomicol, v iticol i arbuti fructiferi, stoloni de cpuni, flori v ii i tiate etc.; produsele de provenien animal: carnea i produsele din carne de diferite animale i psri, pete, icre, lapte, ou etc.; produsele prelucrate: produse lactate, grsimi, diferite fructe congelate, mezeluri, cacaval, unt etc.47 Aceste mrfuri trebuie ambalate corespunztor. Transpor tarea lor se face n vehicule dotate cu regim frigorific, cu excepia mrfurilor care pot fi transpor tate la temperaturi obinuite, cum sunt produsele uscate lapte praf, fructe i legume uscate, nuci, conser ve i alte produse n ambalaj din tinichea i sticl. O alt categorie sunt mrfurile periculoase. Acestea se constituie din substane, materiale i deeuri ale cror proprieti fizice, chimice i biologice pot duna mediului nconjurtor, sntii i securitii populaiei. Mrfurile periculoase se mpar t n: substane i ar ticole explozive, gaze, lichide inflamabile, solide inflamabile, carburani, substane toxice, substan46

47

pct.46 din Regulamentul priv ind prestrile de ser v icii n traficul ferov iar de cltori, bagaje, mrfuri i mesagerii n interes propriu, anexa nr.2 la Hotrrea Guvernului nr.238 din 25 februarie 2005, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.39 din 11.03.2005. pct.5 din Regulamentul transpor tului de mrfuri perisabile.

Capitolul IV

117

e contagioase, peroxizi organici, materiale radioactive i alte substane sau obiecte periculoase48. Pentru mrfurile periculoase exist metode speciale de ambalare, de ncrcare i fi xare n vehicul, de transportare, pstrare i descrcare. Alturi de cerinele prevzute de lege, n contractul de transport pr ile pot stabili i condiii aparte. Deeurile radioactive de la reactoarele atomice, substanele bactereologice ca holera, ciuma, turbarea, antra xa .a.; culturile de microorganisme deosebit de periculoase pentru oameni i animale; substanele explozive .a.49, pot forma obiectul material al contractului de transpor t, dar se supun unui regim juridic aparte. Aceste mrfuri periculoase pot fi transpor tate avnd permisiunea special a Guvernului.

6.2.2. Condiiile cu privire la obiectul contractului


Obiectul juridic este priv it ca o condiie de valabilitate a contractului de transport. Asemeni oricrui act juridic civ il, obiectul contractului de transport trebuie s fie licit, s se afle n circuitul civ il i s fie determinat sau determinabil (art.206 alin.(2) Cod civ il). La aceste trei condiii, doctrina adaug nc dou condiii: obiectul trebuie s fie posibil i obiectul trebuie s existe la momentul ncheierii actului juridic civ il50. 1) Obiectul contractului trebuie s fie licit. Pentru ca contractul s fie valabil este necesar ca obiectul lui s nu contrav in legii, ordinii publice i bunelor morav uri, n caz contrar, contractul va fi lov it de nulitate absolut. De exemplu, va fi lov it de nulitate absolut contractul prin care contrar prevederilor legale clientul i cruul conv in s transpor te arme nucleare i substane explozive. 2) Obiectul contractului trebuie s fie n circuitul civil. Regula general este c toate bunurile se afl n circuitul civ il, iar excepiile de la regula dat sunt prevzute expres de lege. n primul rnd, din circuitul civ il fac parte bunurile domeniului privat, ele pot fi uor nstrinate, pot fi urmrite de creditori
48

49

50

pct.9 din Regulamentul transpor turilor de mrfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova. Hotrrea Guvernului nr.45 din 24.01.1994 cu priv ire la reglementarea transpor trii ncrcturilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova i lichidarea consecinelor eventualelor avarii, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 31.01.1994. Baie S., Roca N. Drept civ il. Par tea general. Persoana fizic. Persoana juridic. Edi ia a III-a. Chiinu: .S.F.E .P. Tipografia Central, 2007, p.177.

118

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

pentru neexecutarea obligaiei de ctre debitorul lor, se pot dobndi i pierde prin prescripie. Din categoria dat, potriv it art.296 alin.(1) Cod civ il, fac parte i bunurile domeniului privat al statului. Acestea sunt bunurile aflate n circuitul civ il i care, de regul, poar t caracter comercial, cum sunt: materia prim, producia finit destinat pentru consum, utilajul tehnic, bunurile de uz casnic i gospodresc etc. n schimb nu pot constitui obiectul contractului de transpor t de mrfuri bunurile scoase din circuitul civ il, care conform art.296 din Codul civ il sunt: bunurile care apar in domeniului public al statului sau unitilor administrativ teritoriale i bunurile care, prin natura lor, sunt de uz sau de interes public. 3) Obiectul trebuie s fie determinat sau determinabil. nseamn c n cuprinsul contractului trebuie s fie prevzute toate elementele care indiv idualizeaz prestarea ser v iciilor de transport, i anume: denumirea mrfii supuse transportrii, cantitatea ei, condiiile speciale de manipulare la ncrcare i descrcare, temperatura de pstrare i alte trsturi. 4) Obiectul contractului trebuie s existe. Se nelege c marfa trebuie s fie prezent la momentul ncheierii contractului. Reieind din prevederea art.206 alin.(3) a Codului civil, c pot constitui obiect al actului juridic i bunurile viitoare, contractul de transport de mrfuri este valabil i n cazul stabilirii unui obiect material care poate aprea peste o perioad de timp. De exemplu, este valabil contractul de transport de mrfuri ncheiat n luna februarie cu privire la transportarea a 10 tone de mere care urmeaz fi culese i expediate n luna septembrie. 5) Obiectul trebuie s fie posibil. Clientul nu poate pretinde transportarea unor mrfuri care prin natura lor nu sunt n general transpor tabile sau cel puin nu pot fi transportate cu un anumit mijloc de transport. De exemplu, cruul nu poate satisface cererea de transpor tare prin care se dorete expedierea mrfurilor uor alterabile, ca lactate, produse din carne, pete, legume, fructe, dac nu are pregtite pentru aceasta vehicule dotate cu camere frigorifice.

6.3. Forma
Contractul de transport de mrfuri se ncheie n form scris i se confirm printr-un document aparte, numit scrisoare de trsur (art.994 alin.(1) Cod civ il). Analiznd codurile i regulamentele pentru fiecare tip de transport n parte, stabilim c noiunea de scrisoare de trsur este prevzut n Codul civil i n Codul transportului feroviar, pe cnd n celelalte acte normative este numit n mod

Capitolul IV

119

diferit: n transportul auto foaie de parcurs, n transportul maritim charter sau conosament, iar n transportul aerian scrisoare de transport aerian. Scrisoarea de trsur se ntocmete n form scris. Impor tana formei scrise se manifest prin faptul c ser vete drept dovad, pn la proba contrar, a ncheierii i a cuprinsului contractului de transpor t, precum i a prelurii ncrcturii de ctre cru (ar t.1000 alin.(1) Cod civ il). De regul scrisoarea de trsur se ntocmete de ctre client, ns dac prile ajung la o nelegere, o poate ntocmi i cruul. Scrisoarea de trsur se ntocmete n cel puin 3 exemplare originale. Primul exemplar se pstreaz la client, al doilea nsoete ncrctura, iar al treilea este trimis cruului (art.995 Cod civ il). Pe lng aceasta, la scrisoarea de trsur trebuie s fie anexate documentele necesare trecerii prin vam i altor operaiuni similare, anterioare momentului liv rrii la destinaie. Obligaia de a pune la dispoziia cruului toate aceste documente i rev ine clientului (art.999 alin.(1) Cod civ il).

6.4. Termenul
Termenul n contractul de transpor t este inter valul de timp n interiorul cruia marfa trebuie s fie adus la punctul de destinaie51. Cruul este obligat s transporte marfa n termenele stabilite de lege sau de contract, iar n lipsa unor astfel de termene, ntr-un termen rezonabil (ar t.984 alin.(1) Cod civ il). n contract pot fi stabilite termene de transpor tare a mrfii, cu indicarea orei de pornire, de ajungere la vam, de tranzitare, de ajungere la destinaie i chiar de descrcare a mrfii. Alturi de termenul de transportare, legea prevede i alte categorii de termeni. n primul rnd, trebuie stabilit termenul de punere la dispoziie a mijlocului de transport pentru ncrcare, iar dac cruul o va face cu ntrziere, va fi obligat s plteasc penaliti pentru fiecare or de ntrziere. Din momentul punerii la dispoziie a vehiculului gata de ncrcare, ncep a curge termenele de ncrcare i descrcare a mrfurilor. Alt fel de termen este termenul de examinare a cererilor pentru diferite aciuni legate de transpor t. De exemplu, administraia cii ferate examineaz comanda de transport al mrfurilor n trafic direct n termen de 3 zile de la data primirii cererii (ar t.48 alin.(5) Codul transportului feroviar),
51

. 2. . / . .., ... : , 2003, p.444.

120

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Important este i termenul de achitare a taxei de transport. Legea prevede c n cazul neefecturii n termen a decontrilor din culpa clientului sau a destinatarului mrfurilor, de la acetea se percep, n contul cii ferate, penaliti n mrime de cel mult 1% pentru fiecare zi de ntrziere (art.56 alin.(8) Codul transportului feroviar). Avem i termene n care marfa este considerat pierdut. Potriv it Codului civ il, poate fi considerat pierdut ncrctura care nu a fost liv rat n decursul a 30 de zile de la expirarea termenului de liv rare, sau dac nu s-a convenit asupra unui termen de liv rare, atunci n decursul a 60 de zile de la data prelurii ei de ctre cru (ar t.1011 alin.(1)). n sfrit, subliniem existena termenului de naintare a reclamaiilor52 . Dac obligaiile ce reies din contractul de transpor t nu au fost respectate, partea interesat este obligat s nainteze celeilalte pr i n prealabil o reclamaie. n caz contrar, instana de judecat va refuza primirea cererii de chemare n judecat, iar dac cererea a fost primit, ea va fi scoas de pe rol53.

6.5. Preul
Preul constituie suma de bani pe care clientul o achit cruului n schimbul ser v iciilor de transport. Preul n contractul de transport poart denumirea de tax de transport, fiind consacrat n art.985 din Codul civ il. De obicei, ta xa de transport o pltete clientul mrfii, ns dac exist o altfel de nelegere, ta xa o poate achita destinatarul, la momentul n care marfa este adus la punctul de destinaie. Dar aici accentum dou momente: primul, destinatarul trebuie s-i dea acordul c i asum obligaia de achitare a ta xei de transport la momentul n care marfa este adus la punctul de destinaie; al doilea, acordul su de a plti ta xa de transpor t trebuie s fie expus n cuprinsul contractului de transpor t i nicidecum ntr-un alt contract54.
52

53

54

De exemplu, potriv it Codului civ il, preten iile care privesc pierderea i deteriorarea mrfurilor urmeaz a fi fcute n scris n decursul a 7 zile, iar pentru ntrzierea n liv rarea mrfii la destina ie n decursul a 21 de zile din momentul n care marfa a fost pus la dispozi ia destinatarului (ar t.1020 alin.(3), (4) i (5)). Pascari C . Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.614. SRL S i transpor tatorul T au ncheiat contractul de transpor t nr.27/12/06 priv ind transpor tarea n Republica Moldova a mrfii procurate de la firma italian SC Fischebi Italia, n baza contractului de leasing financiar. Conform contractului, obliga ia achitrii transpor tului a revenit firmei italiene, ea fiind indicat ca pltitor. Dup ce

Capitolul IV

121

Dac la punctul de destinaie destinatarul refuz s achite ta xa de transpor t, cruul are dreptul de a reine ncrctura. Dac plata totui nu i se achit, cruul urmeaz s aleag ntre s descarce marfa i s o lase la un depozit pe cheltuiala celeilalte pr i sau s o vnd, iar din banii primii s-i rein ceea ce-i rev ine n legtur cu transpor tarea. Mrimea plii se determin prin nelegerea pr ilor. Potriv it Codului civ il, ta xa de transport este stabilit prin acordul pr ilor dac legea nu prevede altfel (art.985 alin.(1)). n cazul transportului neregulat de mrfuri, determinarea cuantumului ta xei de transport se face avnd n vedere: felul mrfii, greutatea, capacitatea mijlocului de transport, distana, v iteza, parcursul n gol, tipul mijlocului de transpor t55. Tarifele n transportul regulat de mrfuri sunt aprobate de ctre organele de stat. De exemplu, ta xa de transport care i se cuv ine cii ferate se achit conform tarifului stabilit din timp, reieindu-se din felul mrfii ce urmeaz a fi transpor tat, tipul vehiculului (vagon, container, cistern), distana pn la locul de destinaie, v iteza de deplasare .a. Dac din culpa clientului sau a destinatarului de mrfuri achitrile nu au fost efectuate n termen, de la acetea se percep n contul cii ferate penaliti, n mrime de cel mult 1% pentru fiecare zi de ntrziere. Iar ca garanie c banii cu adevrat i vor fi achitai, calea ferat deine un drept de retenie asupra mrfurilor (ar t.56 Codul transportului feroviar).
transpor tatorul a adus marfa la destina ie i a predat-o beneficiarului SRL S, ultimul a refuzat achitarea ta xei de transpor t, invocnd prevederea din contractul de leasing. Colegiul economic lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a constatat c contractul n litigiu este un contract de transpor t, avnd ca pr i contractante recurentul (transpor tatorul T ) i intimatul (SRL S). SCFischebi Italia nu este par te contractant i nu i-a asumat obliga ii pe acest contract, nesemnnd acest act. Din contractul de transpor t nu se poate deduce obliga iile de plat a SC Fischebi Italia fa de una din pr ile contractante. SRL S, ca persoan care a fcut comanda de transpor t i a ncheiat contractul de transpor t, urma s lmureasc transpor tatorului condi iile de plat i modalitatea de primire a ei n cazul cnd considera c plata de transpor t urmeaz s o fac un ter , care n mod incontestabil urma s-i dea acordul la aceast clauz. Reieind din aceasta, Colegiul economic lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a decis de a obliga SRL S la achitarea ta xelor de transpor t (Decizia Colegiului lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova din 22 ianuarie 2009, dosarul nr.2rae-9/2009. n Arhiva Judectoriei Economice de Circumscrip ie, mun.Chiinu). Bloenco A. Drept civ il. Note de curs. Par tea special. Editura Car tdidact. Chiinu, 2003, p.103.

55

122

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Ca i n transportului ferov iar, tarifele la transpor tul maritim de mrfuri se aprob de Guvern. Plata o va efectua clientul sau destinatarul mrfurilor, dup cum s-a convenit n contractul de transport.

7. Predarea mrfii i transferul dreptului de proprietate asupra ei


n strns legtur cu ncheierea contractului de transpor t este momentul transferrii dreptului de proprietate asupra mrfii. Codul civ il instituie regula potriv it creia dreptul de proprietate se transmite dobnditorului din momentul predrii bunului mobil, dac legea sau contractul nu prevede altfel (art.321). Predarea nseamn remiterea bunului ctre cru n cazul n care acesta este nstrinat fr obligaia de a fi transportat. Remiterea conosamentului sau a unui alt act care d dreptul de dispoziie asupra bunului este echivalat cu predarea bunului (art.322 alin.(1) i (2)). Practica ne dovedete c sunt rare cazurile cnd dreptul de dispoziie asupra bunului trece la destinatar o dat cu preluare lui de ctre cru. Regula este c dispoziia trece la destinatar din momentul n care cruul transmite bunurile mpreun cu al doilea exemplar al scrisorii de trsur. Dei legea nu concretizeaz, subliniem c norma de la ar t.322 alin.(1) din Codul civ il este numai o excepie de la regul, de aceea, n contractul de transpor t pr ile trebuie s menioneze clar c bunul se nstrineaz fr obligaia cruului de a-l transporta56. Norma potriv it creea remiterea conosamentului sau a unui alt act care d dreptul de dispoziie asupra bunului este echivalat cu predarea bunului, se explic prin faptul c nu poi transmite conosamentul57 fr a transmite bunul i invers. Or, conosamentul atest cui apar ine la acel moment dreptul de dispoziie asupra ncrcturii. Riscul pieirii sau deteriorrii fortuite a mrfii. Potriv it Codului civ il, riscul pieirii sau deteriorrii fortuite a bunului l suport proprietarul dac legea sau contractul nu prevede altfel (ar t.318).
56

57

Norma de la ar t.322 alin.(1) urmeaz a fi neleas n felul urmtor: destinatarul i alege cruul cu care ncheie contractul de transpor t de mrfuri. n temeiul contractului, cruul preia mrfurile de la client, mpreun cu al doilea i al treilea exemplar al scrisorii de trsur, i din acest moment, dreptul de proprietate asupra mrfurilor trece la destinatar. n aa mod, cruul ac ioneaz n numele i pe contul destinatarului de mrfuri, asemeni unui reprezentant. Conosament este numit scrisoarea de trsur din transpor tul maritim.

Capitolul IV

123

Legea stabilete clar c riscurile sunt pe seama celui care deine dispoziia asupra bunului. De aceea, pentru a nelege cine suport cheltuielile n legtur cu distrugerea sau deteriorarea mrfii din cauza for ei majore, mai nti trebuie s identificm cine deinea dreptul de dispoziie asupra mrfii la acel moment, clientul sau destinatarul.

8. Drepturile i obligaiile prilor la contract


Drepturile i obligaiile pr ilor pot fi clasificate n trei categorii: la punctul de pornire, n timpul deplasrii i la punctul de destinaie.

8.1. La punctul de pornire


n faza de pregtire a mrfii pentru transportare se disting cteva-i aciuni importante, cum sunt: alegerea mijlocului de transpor t, predarea mrfii, ncrcarea acesteia, ncheierea contractului, pregtirea documentelor i achitarea ta xei de transport. Aceste aciuni au loc pn ca deplasarea s nceap.

8.1.1. Obligaiile clientului


1. S achite preul pentru transportarea mrfurilor. Ta xa de transport se pltete pn la transportarea ncrcturii, dac legea sau contractul nu prevede altfel (art.985 alin.(2) Cod civ il). Pr ile se pot nelege ca ta xa de transpor t s fie achitat nu de client, ci de ctre destinatar, la momentul ajungerii mrfii la punctul final al deplasrii. ns pericolul este c cruul, odat ajuns la destinaie, s nu-i poat primi plata pentru ser v iciile de transport prestate. Pentru a ev ita asemenea situaii, cruului i-a fost acordat un drept de retenie asupra ncrcturii (art.1006 Cod civ il). 2. S pregteasc marfa pentru transportare. Pregtirea mrfii ine de felul acesteia. Dac coninutul mrfii este alterabil la cldur, clientul urmeaz s solicite vagoane frigorifice. Pentru transpor tul de animale v ii sunt necesare vehicule dotate cu instalaii de aerisire i care s le asigure integritatea fizic. Transpor tul de petrol se efectueaz n vagoane sau autocamioane cistern, respectiv cu nave denumite tancuri petroliere58.
58

Cp n O., Stancu Gh. Dreptul transpor turilor. Par tea general. Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003, p.79.

124

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

3. S efectueze ambalarea mrfii dac acest lucru este necesar. Ambalajul trebuie s fie din toate punctele de vedere potriv it. Dac ambalarea s-a fcut n mod defectuos, clientul va rspunde fa de cru pentru consecine spargere, rupere, deformare, scurgere .a. Mai mult ca att, clientul va suporta i toate cheltuielile n legtur cu o nou ambalare. Scopul ambalajului const n protejarea ncrcturii n timpul transportrii. Ambalajul se consider ca suficient n cazul n care se apreciaz c el protejeaz marfa, de la predarea la transport pn la eliberarea ei destinatarului, de riscurile inerente la transport i de consecinele lor59. Pe ambalaj s aplic un marcaj sau o etichet special. Marcajul se face cu vopsea, artnd prin diferite semne, simboluri sau desene, modul de utilizare a mrfii date. Vopseaua trebuie s se in bine de suprafa, s nu se tearg, s fie rezistent la lumin i s nu se spele cu ap. Etichetele trebuie confecionate din hr tie, carton, pnz, mas plastic sau metal. Dup caz, etichetele urmeaz a fi ncleiate, cusute, fi xate n uruburi, cuie sau chiar cu ajutorul srmei, dac alte metode de fi xare nu sunt posibile. Pentru unele categorii de mrfuri ambalajul nu este necesar. Aceste mrfuri prin natura lor pot fi transportate fr ambalaj sau n cisterne60. 4. S predea marfa ctre cru. Predarea mrfii de la client la cru const n transmiterea temporar a posesiunii asupra mrfii, n scopul ca cruul s o poat deplasa la punctul final i acolo s o predea destinatarului ei. Marfa trebuie s fie predat ntr-un anumit loc i la o anumit or, conform calitii i n cantitatea la care s-a convenit n contract. Locul de predare a mrfii este diferit i depinde de tipul transpor tului sau de natura mrfii. Astfel, dac deplasarea urmeaz s fie efectuat cu autovehiculul, predarea mrfii se va face, de obicei, la locul de aflare a ei sau dac marfa se gsete la o fabric, atunci la locul de producere a ei. De exemplu, n transportul feroviar predarea are loc, de regul, la staia cii ferate cea mai apropiat, iar pn n acest loc, marfa va fi adus cu autovehiculul. Mai rar, ns unele fabrici pot avea linii ferate, cum este cazul Fabricii de Ciment Lafarge S.A. din oraul Rezina, de unde producia este ncrcat i preluat de .S. Calea Ferat a Moldovei .
59 60

Manolache O. Dreptul transpor turilor. Editura All Beck, Bucureti, 2001, p.39. n cisterne se transpor t mrfurile lichide. Cantitatea lor se msoar lund n considerare volumul de lichid i capacitatea ma x im a cisternei. Toate aceste date se nscriu pe o foaie apar te i se ataeaz mpreun cu alte documente la scrisoarea de transpor t. La fel, fr de ambalaj pot fi transpor tate mrfurile solide.

Capitolul IV

125

Pentru a fi transpor tat cu av ionul, marfa trebuie adus la aeroport. La transpor tul pe mare se disting dou situaii: prima, cnd clientul plaseaz mrfurile la sol, de unde acestea sunt preluate de cru i ncrcate pe nava maritim, iar a doua situaie este atunci cnd clientul ridic singur mrfurile pe nava maritim i le pred cruului. Ziua (eventual ora) la care au convenit pr ile n contract pentru ca ncrctura s fie predat, trebuie respectat cu strictee. Orice ntrziere se penalizeaz. De regul, pr ile prevd n contract o clauz penal pe care cruul trebuie s o plteasc clientului pentru fiecare ora de ntrziere. Dac o clauz penal nu a fost prevzut n contract, atunci se vor aplica dispoziiile Codului civ il, care stabilete o sanciune drastic n aceast priv in, i anume: pentru ntrzierea transportrii ncrcturii la destinaie, cruul poart rspundere n proporie de 100% din taxa de transport i este obligat s repare prejudiciul cauzat ast fel (ar t.1007 alin.(2)). Cantitatea mrfii trebuie stabilit de client i declarat cruului, fiind un element hotrtor pentru alegerea mijlocului de transport cu capacitate corespunztoare, dar i pentru calcularea ta xelor aferente. Este necesar s fie specificate greutatea, volumul, metrajul, numrul de buci, precum i, dup caz, tipul, varietatea, dimensiunile sau orice alte elemente semnificative61. 5. S ncarce marfa n mijlocul de transport. Aceast obligaie este pe seama clientului. La ncrcare trebuie s se in seama de capacitatea mijlocului de transpor t. Mrfurile trebuie aezate n aa fel, nct s utilizeze la ma xim ntreaga capacitate de ncrcare i s nu se deplaseze n timpul transpor trii. ncrcarea mrfurilor n automobile, fi xarea, acoperirea i legarea lor se execut de ctre client, iar descrcarea lor din automobile, scoaterea dispozitivelor de fi xare i a mijloacelor de acoperire de ctre destinatar (pct.68 Regulamentul transporturilor auto de mr furi). Mrfurile trebuie aranjate n autovehicul i fi xate n aa mod, nct s nu se deplaseze, s nu cad, s nu fie sprijinite de ui, s nu road i s nu deterioreze celelalte mrfuri n timpul deplasrii. La fel, dispozitivele necesare pentru ncrcare i transpor tare, cum sunt suporturile, srma, panourile de protecie .a., trebuie puse la dispoziie i instalate de ctre client. nainte de a proceda la ncrcare, clientul trebuie s verifice dac mijlocul de transport pus la dispoziie de cru corespunde efecturii n bune condiii
61

Cp n O., Stancu Gh. Dreptul transpor turilor. Par tea general. Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003, p.80.

126

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

a transpor tului, spre a ev ita alterarea, degradarea, sustragerea, scurgerea sau pierderea mrfurilor ce urmeaz a fi transpor tate. Dup ce clientul a finalizat ncrcarea, conductorul mijlocului de transport este obligat s controleze conformitatea aranjrii i fi xrii mrfurilor n vehicul. Dac se constat neajunsuri, clientul este obligat s le nlture. n situaia n care cerinele respective nu sunt ndeplinite, cruul este obligat s refuze efectuarea operaiunii de transport i s consemneze acest lucru n scrisoarea de trsur62. ncrcarea mrfurilor trebuie efectuat n termenul stabilit n contract. Timpul sosirii mijlocului de transpor t pentru ncrcare se calculeaz din momentul prezentrii de ctre ofer a foii de parcurs n punctul de ncrcare. Orice ntrziere la ncrcare l oblig pe client s plteasc penaliti63. 6. S respecte normele tehnice de ncrcare. Norma tehnic de ncrcare este cantitatea optim de mrfuri care poate fi ncrcat n vehiculul respectiv. n cazul lipsei normei tehnice, clientul este obligat s ncarce mrfurile, folosind ntreaga capacitate a mijlocului de transpor t. Nu se admite nici depirea normei tehnice. Suprancrcarea atrage obligaia clientului de a descrca, la cererea cruului, suprancrctura64. Faptul c mijlocul de transport nu a fost ncrcat pn la nivelul normei tehnice, nu va contribui la reducerea ta xei de transport. Cu referire la vehiculele acoperite, remorci, containere i cisterne, acestea trebuie plombate. Acest fapt se indic n scrisoarea de trsur i se confirm cu tampil. Mrfurile mrunte, cu bucata, din lzi, cutii i alt ambalaj, trebuiesc sigilate sau fcute banderol. Att plomba, ct i sigiliul trebuie s conin denumirea prescur tat a clientului. Dac conform contractului plombarea i sigilarea i rev ine cruului, pe ele va fi consemnat numele cruului. Plombele i sigiliile trebuie s fie aplicate n aa mod, nct s nu permit nlocuirea sau v iolarea fr urme v izi62

63

64

Executarea lucrrilor de ncrcare i descrcare poate reveni i cruului. n acest caz, el i asum ntreaga rspundere pentru accidentele care pot sur veni din nerespectarea acestor reguli. Timpul ateptrii la poar t sau la punctele de control, se exclude din timpul aflrii mijlocului de transpor t la ncrcare. Cu alte cuv inte, timpul sosirii autovehiculului la ncrcare se calculeaz din momentul prezentrii de ctre ofer a foii de parcurs sau a facturii de expedi ie clientului, la poar ta de intrare sau la punctele de control. Chibac Gh., Bieu A., Rotari A., Efrim O. Drept civ il. Contracte speciale. Volumul III. Editura Car tier, Chiinu, 2005, p.269.

Capitolul IV

127

bile. Pstrarea lor integr este o dovad c nimeni nu a av ut acces la marf n timpul transpor trii. 7. S ntocmeasc i s pun la dispoziia cruului scrisoarea de trsur. Aceasta se ntocmete n cel puin trei exemplare originale, care se semneaz de ctre client i cru. Primul exemplar se pstreaz la client, al doilea nsoete ncrctura, iar al treilea este remis cruului (ar t.995 alin.(2) Cod civ il). 8. Dac se transport mrfuri perisabile, la scrisoarea de trsur urmeaz s fie anexate documentele de origine a mrfii i cele care confirm respectarea normelor sanitare i veterinare65. Toate mrfurile perisabile trebuie s fie nsoite de certificate de conformitate i cer tificate de calitate n care s fie prevzut termenul de valabilitate i condiiile de pstrare. La legume i fructe se mai adaug certificatul igienic i fitosanitar n care se menioneaz coninutul de pesticide, toxine i nitrai. Un rol impor tant la eliberarea acestor documente l are Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al Republicii Moldova. Produsele de origine animal, laptele i produsele lactate trebuie s fie nsoite de certificate igienice, fitosanitare i veterinare, eliberate n conformitate cu regulile stabilite de Serviciul Veterinar de Stat al Republicii Moldova 66. Suplimentar, clientul trebuie s anexeze la scrisoarea de trsur i documentele necesare trecerii prin vam (art.999 Cod civ il).

8.1.2. Declararea valorii mr furilor


Declararea valorii mrfurilor se face printr-o nelegere dintre cru i client. Scopul declarrii este ca n caz de pierdere sau deteriorare a mrfurilor n timpul transportrii, rspunderea cruului fa de client s fie efectuat potriv it costului adevrat al mrfurilor. Declararea valorii mrfurilor nu este gratuit, pentru ea se percepe o tax suplimentar. Taxa poate fi una fix (ca n cazul transportului feroviar) sau stabilit
65

66

Prin mrfuri perisabile se subneleg produsele supuse unei alterri rapide i care cer condi ii speciale de transpor tare i protec ie mpotriva ac iunii temperaturii nalte sau joase a aerului. La mrfurile perisabile se refer: produsele de provenien vegetal: fructe, pomuoare, legume, ciuperci, plante v ii (puie i, material sditor, arbuti fructiferi, stoloni de cpune, flori v ii i tiate etc.); produsele de provenien animal: carnea i produsele din carne de diferite animale i psri, pete, icre, lapte, ou etc.; produse prelucrate: produse lactate, grsimi, fructe congelate, mezeluri, cacaval, unt etc. pct.9 i 24 din Regulamentul transpor turilor de mrfuri perisabile, aprobat de Ministerul Transpor turilor i Comunica iilor al Republicii Moldova la 9 decembrie 1999, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.39.

128

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

prin acordul prilor (cum este n transportul auto). Cu toate acestea, valoarea declarat nu trebuie s depeasc costul real al mrfurilor. n cazul divergenelor dintre cru i client, valoarea mrfurilor poate fi determinat prin expertiz. Pentru anumite mrfuri declararea valorii este obligatorie. Clientul va trebui s declare valoarea metalelor (pietrelor) preioase, articolelor confecionate din ele, obiectelor de ar t, de anticariat, aparatelor v ideo i audio, tehnicii electronice de calcul i de multiplicat, mainilor, utilajelor i aparatelor experimentale, mrfurilor de uz casnic i personal67. n anumite cazuri, declararea valorii mrfurilor este interzis. Nu se admite declararea mrfurilor transpor tate n v raf, n v rac, turnate, lichide, aflate sub plomb. Nu este permis de a declara mrfurile perisabile i periculoase. Declararea valorii mrfurilor nu se obinuiete de a fi efectuat n cazul transportului aerian68. Se aduc argumente precum c procedura fiind una lent, aeronavele ajung cu ntrzieri la destinaie69.

8.1.3. Obligaiile cruului


Obligaiile cruului pn la nceperea transpor trii sunt strns legate de cele ale clientului. Pn ca deplasarea s nceap, cruul i are urmtoarele obligaii: a) s accepte cererea de transport; b) s pun la dispoziie un mijloc de transpor t n stare bun; c) s accepte ncrcarea mrfurilor de ctre client; d) s ncarce mrfurile, dac mpreun cu clientul s-au neles altfel; e) s efectueze verificrile necesare nainte de pornire, i f ) s elibereze alte documentele de transport necesare. a) Cruul este obligat s accepte cererea de transportare a mrfurilor care v ine de la clieni, deoarece se afl n stare permanent de ofer t public. El trebuie s fie receptiv la toate cererile, la fel cum o face n cazul transpor tului de persoane.
67

68

69

Mrfurile respective sunt obligatorii de a fi declarate n cazul transpor tului ferov iar. A se vedea ar t.43 din Codul transpor tului ferov iar. Ca alternativ, se cere ca marfa s fie asigurat la o companie de asigurri din ar, pentru ca n caz de pierdere, distrugere sau deteriorare, despgubirea s fie pltit de ctre compania de asigurri. Costurile de asigurare sunt pe seama clientului (proprietarului), ele se achit suplimentar i separat de ta xa pentru transpor t. Dac marfa nu a fost asigurat i nici declarat, atunci n caz de accident, proprietarul va primi nu costul prejudiciului real supor tat, ci conform normelor interna ionale, cte 20 de dolari pentru fiecare kilogram de marf pierdut sau deteriorat. Mihalache Iu. Unele aspecte referitoare la declararea valorii ncrcturii la ncheierea contractelor de transpor t aerian de mrfuri i pasageri, publicat n Rev ista Na ional de Drept, 2008, nr.10, p.54.

Capitolul IV

129

Cererea clientului adresat cruului se reduce la completarea unui formular alctuit din timp, chiar dac ntre pr i exist i unele negocieri. Cu alte cuv inte, toi cei care doresc s transporte mrfuri trebuie s nainteze mai nti o cerere, apoi s ncheie un contract de transpor t de mrfuri cu cruul. Ambele aceste aciuni se fac printr-o simpl adeziune la nite clauze formulate din timp de ctre cru. n anumite situaii, dei cruul face public ofer ta de transport, el nu este obligat de a ncheia contractul de transpor t. Sunt cazuri cnd exist un motiv serios de a refuza i care de regul nu depinde de pr i. Bunoar, existena unor calamiti naturale, avarii, incendii, care fac imposibil executarea contractului de transport, lipsa de combustibil, grevele .a.70 n asemenea cazuri, este necesar ca cruul s aib documente sau alte dovezi care ar confirma starea de neputin. Dac se va ajunge n instana de judecat, el oricum va trebui s prezinte probe, n caz contrar, dac clientul va dovedi c prin refuzul cruului de a ncheia contractul i-au fost cauzate anumite prejudicii, instana de judecat poate s dispun repararea acestor prejudicii din contul cruului. b) Cruului rev ine obligaia de a pune la dispoziie pentru ncrcarea mrfurilor un vehicul n stare bun. Vehiculul trebuie s fie apt din toate punctele de vedere pentru desfurarea n condiii normale a transpor tului: s dispun de instalaii frigorifice pentru produsele uor alterabile, suporturi de fi xare pentru cele care au nevoie de imobilizare n timpul deplasrii, cisterne pentru transportarea lichidelor .a. De asemenea, vehiculul trebuie s corespund normelor sanitare i cerinelor de protecie a mediului nconjurtor Dac cruul nu pune la dispoziia clientului vehiculul pentru ncrcare, respectiv, dac clientul nu ncarc la timp sau nu folosete corect suprafaa mijlocului de transport care i s-a oferit, ambii poar t rspundere, prevzut n codurile i regulamentele din transport, dar i n contract71.
70

71

Chibac Gh. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, Chiinu, 2006, p.573. Spre deosebire de codurile civ ile ale altor state (Federa ia Rus, Ucraina, Belorusia .a.), n Codul civ il al R .M. nu este prevzut obliga ia cruului de a aduce la timp i n stare bun vehiculul pentru ncrcarea mrfurilor. Legiuitorul a lsat obliga ia respectiv s fie reglementat de alte legi (Codul transpor turilor auto i Codul transpor tului ferov iar). Lipsa unei norme n Codul civ il face ca n practic s apar litigii, n special n legtur cu transpor tul aerian i maritim de mrfuri, unde chiar i n legi speciale reglementarea dat lipsete. Ex ist i cazuri cnd n contract pr ile nu stabilesc careva penalit i pentru ntrzierea cruului de a pune la dispozi ia clientului vehiculul i

130

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Att cruul, ct i clientul se pot elibera de rspundere n caz de for major, alte evenimente excepionale, cum ar fi incendiile, inundaiile i aciunile de rzboi. Dac legea instituie anumite interziceri pentru transpor tul de mrfuri n unele localiti, i interdicia dat nu a fost respectat de una dintre pr i, cealalt parte va fi eliberat de rspundere72. c) Urmtoarea obligaie a cruului este s primeasc marfa pentru transport. Cruul trebuie s-i permit clientului ca s ncarce marfa n mijlocul de transpor t. Se consider c marfa a fost ncrcat i vehiculul poate de acum s purcead la drum, din moment ce cruul va semna n scrisoarea de trsur. Scrisoarea de trsur semnat de cru ser vete drept dovad a ncheierii contractului de transport, ct i a prelurii ncrcturii de ctre cru (art.1000 alin.(1) Cod civ il). Poate exista situaia cnd marfa s nu corespund cerinelor naintate de cru, dar el s semneze scrisoarea de trsur prelund marfa la transport. n acest caz, cruul trebuie s menioneze n scrisoarea de trsur care sunt rezer vele sale fa de marf. Dac rezer vele scrise ale cruului lipsesc, se prezum c la preluare marfa i ambalajul ei erau n stare bun, iar numrul, cantitatea i semnele coletelor corespundeau ntocmai cu datele din scrisoarea de trsur. Cruul poate refuza primirea mrfii la transport. Refuzul poate avea la baz unul din urmtoarele temeiuri: a) mrfurile necesit ambalaj ori sunt necorespunztor ambalate; b) mrfurile au fost ncrcate fr respectarea regulilor tehnice de ncrcare i fi xare; c) sunt prezentate la transpor t mrfuri interzise pentru transportare sau admise numai n condiii speciale, fr ca aceste condiii s fie ntrunite; d) clientul prezint la transpor tare marf neprevzut n contract sau indic alt punct de destinaie. d) nainte de pornire, cruul este obligat s controleze corectitudinea ncrcrii i fixrii mrfurilor n vehicul. Dac constat careva deficiene, va trebui s-l informeze despre acest lucru imediat pe client, care la rndul lui, va fi obligat n cel mai scurt timp s le nlture. Dac cuv intele cruului de nlturare a deficienelor nu sunt respectate de ctre client, cruul este obligat s consemneze acest fapt n scrisoarea de trsur i s refuze efectuarea operaiunii de transpor t. Momentul n care veatunci solu ionarea litigiului respectiv dev ine complex. . , , // . .., .., .., - .. . 2008, p.603.

72

Capitolul IV

131

hiculul trebuie pus la dispoziia clientului i locul de ncrcare a mrfurilor vor fi stabilite prin contract. e) Cruul este obligat s verifice ca datele din scrisoarea de trsur s corespund cu cele de fapt. El singur trebuie s analizeze ca numrul, cantitatea, nsemnele de pe colete s fie corecte. Dac sunt depistate greeli, cruul l va ateniona pe client acordndu-i i un termen de nlturare a erorile comise. Dac mrfurile au ajuns la punctul de destinaie cu v icii, cruul va fi considerat v inovat. Se invoc faptul c la momentul prelurii marfa era n stare bun, deoarece a fost verificat i rezer ve n scrisoarea de trsur nu au fost fcute. Pentru a se elibera de rspundere, el va trebui s aduc dovezi precum c v ina nu-i apar ine lui sau c aa a preluat mrfurile de la client. Practica judiciar a Republicii Moldova cunoate numeroase cazuri de acest fel, iar instanele judectoreti de fiecare dat accentueaz faptul c cruul trebuie s confrunte datele din scrisoarea de trsur cu mrfurile care se ncarc n vehicul73.
73

SA Autov is s-a adresat n instana de judecat cu o cerere ctre SRL MagirisIndcom priv ind ncasarea sumei de 93.471 lei prejudiciu cauzat n urma lipsei de marf, ca rezultat al transpor trii nesatisfctoare a ncrcturii de anvelope. S-a indicat, c la 12.08.03, conform contractului de transpor t, cruul SRL Magiris-Indcom i-a asumat obliga ia de a transpor ta marfa la destina ia reclamantului. La destina ie, n rezultatul confruntrii actului de primire al mrfii, a facturii de expedi ie i a invoice-ului s-a depistat lipsa total a 200 buc i de anvelope. Judectoria Economic de Circumscrip ie i Cur tea de Apel Economic au dat ctig de cauz pentru SA Autov is. Cruul a naintat cerere de recurs, ns Colegiul economic al Cur ii Supreme Justi ie a R .M. a considerat recursul ca fiind nefondat din urmtoarele considerente: n temeiul ar t.997 alin.(2) din Codul civ il, la primirea mrfii, cruul este obligat s verifice corespunderea datelor din scrisoarea de trsur cu numrul, cantitatea i semnele coletelor, precum i aspectul exterior al ncrcturii i al ambalajului. El va nscrie i va motiva n scrisoarea de trsur toate rezer vele pe care le face cu priv ire la starea aparent a mrfii i a ambalajului ei. Prin urmare, la preluarea mrfii, cruul era obligat s verifice corespunderea datelor din scrisoarea de trsur cu numrul de anvelope primite. Verificarea respectiv a fost efectuat de ctre cru, ns fr ca n scrisoarea de trsur s fie nscrise rezer ve. De asemenea, Cur tea Suprem de Justi ie a R .M. motiveaz c scrisoarea de trsur face dovada, pn la proba contrarie, a condi iilor contractului de transpor t i a primirii mrfii de ctre transpor tator. Iar n absena nscrierii n scrisoarea de trsur a rezer velor motivate ale transpor tatorului, ex ist prezum ia c marfa i ambalajul ei erau n stare aparent bun la momentul primirii de ctre cru i c att numrul de colete, ct i marcajele i numerele lor erau conforme cu men iunile din scrisoarea de trsur. n concluzie, Colegiul economic a conchis c cruul nu a prezentat probe care l-ar elibera de rspundere, astfel nct el se face responsabil fa de clientul su, SA Autov is, pentru lipsa celor 200 de anvelope din totalul de marf preluat la transpor tare (Decizia Colegiului economic al Cur ii Supreme de Justi ie a Repu-

132

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

8.2. Pe parcursul transportrii 8.2.1. nsoirea mrfurilor. Situaia juridic a clientului


Din moment ce marfa a fost ncrcat n vehicul, clientului i rmne doar s atepte informaia c cruul a ajuns cu bine la punctul de destinaie i marfa mpreun cu scrisoarea de trsur au fost predate destinatarului74. Dac marf necesit ngrijiri speciale, clientului i poate reveni obligaia s pun la dispoziia cruului nsoitori. nsoirea poate fi obligatorie sau facultativ. nsoirea obligatorie se manifest prin faptul c n cazul transpor trii unor mrfuri care necesit ngrijire special (de exemplu, transpor tarea animalelor v ii), clientul este obligat s pun la dispoziia cruului unul sau mai muli nsoitori. nsoire obligatorie exist i n cazul transportului de mrfuri ce nu pot fi cntrite, numrate i nici msurate. La fel i situaia cnd marfa a fost cntrit i msurat la punctul de pornire, dar acest lucru nu este posibil la punctul de destinaie75. O categorie apar te de mrfuri au nevoie de nsoire obligatorie din partea subdiv iziunilor Ministerului Aprrii i Ministerului Afacerilor Interne, cum sunt: armamentul, muniiile explozive, mainile de lupt, tehnica militar, tehnica blindat, rachetele, mijloacele speciale din dotarea subdiv iziunilor de poliie etc.76 De cele mai multe ori transportarea mrfii se realizeaz aa cum clientul i cruul au convenit n contractul de transport. ns pot aprea situaii neprevzute, cnd clientul este nevoit s dea indicaii cruului, cum ar fi: renunarea la transport i ntoarcerea mrfii, schimbarea destinatarului, reducerea v itezei de transportare, scur tarea timpului ajungerii la destinaie .a. Alteori cruul nu-i poate ndeplini obligaiile de transpor tare din cauza iv irii unor factori climaterici, cum sunt: ploile toreniale, nsoite de fulgere i vnt, ninsori, ngheuri, incendii, cutremure de pmnt cu urmri grave, accidente .a.
blicii Moldova din 14.04.2004, dosarul nr.2rae-159/04, n Not informativ cu priv ire la aplicarea legisla iei priv ind responsabilitatea cruului n contractul de transpor tare a ncrcturilor pe anii 2004-2006, http://www.scjustice.md/prjud3.ht ml). Ca obliga ie a clientului n acest sens men ionm situa ia cnd marfa necesit ngrijiri speciale pe parcursul transpor trii, iar clientului i va reveni obliga ia s pun la dispozi ia cruului nso itori. nso irea poate fi facultativ sau obligatorie. nso irea facultativ este lsat la voina clientului i a destinatarului. Hotrrea Guvernului nr.19 din 12.01.2005 priv ind aprobarea nomenclatoarelor mrfurilor pasibile de paz i nso irea special la transpor tul pe calea ferat, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.13 din 21.01.2005.

74

75 76

Capitolul IV

133

8.2.2. Obligaiile cruului


Principala obligaie a cruului este de a transpor ta marfa la destinaie. De asemenea, cruul trebuie s se deplaseze pe ruta indicat n scrisoarea de trsur i s se supun indicaiilor primite de la client. n fine, pe tot parcursul deplasrii cruul este obligat s se ngrijeasc de marf, asigurndu-i integritatea i ferindu-o de pierdere, distrugere i deteriorare.

8.2.2.1. Transportarea la timp a mr furilor Potriv it Codului civ il, cruul este obligat s efectueze transpor tarea n termenele stabilite de lege sau de contract, iar n lipsa unor astfel de termene, ntr-un termen rezonabil (ar t.984). Prioritate se acord termenului de transpor tare indicat n lege77. Aceste termene sunt stabilite de coduri, legi i alte acte normative aplicabile fiecrui tip de transport luat n parte. Pe msur ce n lege termenul de transpor tare a mrfii nu este fi xat, ntietate se va acorda termenului convenit de pr i la momentul ncheierii contractului. Dac termenele de transport nu sunt stabilite de lege sau contract, transpor tarea urmeaz s fie efectuat ntr-un termen rezonabil78. Pentru aprecierea acestui termen pot fi luate n considerare urmtoarele criterii: termenele de transportare stabilite pentru tipul de transport respectiv, distana, v iteza de deplasare a cruului, volumul mrfii, starea drumurilor .a.79 Sunt stabilite termene reduse pentru transportarea mrfurilor perisabile80.
77 78

79

80

Prin lege se neleg i actele normative subordonate legii. No iunea de termen rezonabil n transpor tul de mrfuri a fost introdus odat cu adoptarea Codului civ il n v igoare. Pentru compara ie, n Codul civ il din 1964 no iunea de termen rezonabil nu ex ista. Cruul are obligat s transpor te ncrcturile sau bagajele la punctul de destina ie n termenul stabilit de statutele (codurile) din transpor t sau de regulile emise n modul stabilit. Dac termenul de transpor t nu era stabilit, atunci pr ile puteau s fi xeze acest termen n contract (ar t.388). Chibac Gh., Bieu A., Rotari A., Efrim O. Drept civ il. Contracte speciale. Volumul III. Editura Car tier, Chiinu, 2005, p.266. Chibac Gh. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, Chiinu, 2006, p.574-575. Cu regret, dintre toate codurile, legile i regulamentele din transpor t, doar n dou regulamente este indicat un termen concret de transpor tare, n Regulamentul transpor tului de mrfuri perisabile i n Regulamentul transpor turilor de mrfuri periculoase. n conformitate cu prevederile primului regulament, agen ii de transpor t sunt obliga i s transpor te mrfurile uor alterabile conform destina iei, reieind din parcursul mediu de 350 km n 24 de ore. Dac mrfurile uor alterabile se transpor t la o distan mai mare de 350 km, atunci dup automobil se ntresc doi oferi i parcursul mediu n 24 de ore se stabilete de 600 km (pct.87). Specific este i

134

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Transportarea trebuie s fie efectuat pe calea cea mai scurt i rezonabil (art.984 alin.(1) Cod civ il). Cruul va trebui s aleag drumul cel mai convenabil pentru clientul su, n scopul de a economisi timpul i cheltuielile legate de transpor t. Dac traseul de deplasare este ales de ctre client, nu se admite modificarea acestui prin voina unilateral a cruului. Termenul de transpor tare ncepe s curg de la ora 24 a zilei n care marfa a fost preluat la transpor tare. Acest fapt trebuie s fie indicat n scrisoarea de trsur i confirmat prin tampil sau parafare.

8.2.2.2. Acceptarea indicaiilor primite de la client Cruul trebuie s respecte indicaiile primite de la client. Atta timp ct cruul nc nu a transmis marfa i scrisoarea de trsur ctre destinatar, clientul este n drept s cear cruului de a nu transpor ta ncrctura mai depar te, de a schimba locul de liv rare, inclusiv destinatarul. Din momentul n care scrisoarea de trsur a fost nmnat destinatarului, acesta este n drept s dea indicaii cruului81. Clientul nu poate acorda cruului indicaii la ntmplare. Codul civ il stabilete anumite reguli n acest sens (ar t.1001). n primul rnd, clientul trebuie s-i prezinte cruului primul exemplar al scrisorii de trsur cu noile indicaii. n al doilea rnd, s suporte toate cheltuielile ce in de noile indicaii. n al treilea rnd, ndeplinirea indicaiilor trebuie s fie posibil, s nu mpiedice activ itatea cruului i nici s provoace pagube celor din jur. n al patrulea rnd, indicaiile nu trebuie s duc la fragmentarea transportrii. Cruul are dreptul la compensarea cheltuielilor prilejuite de ndeplinirea indicaiilor clientului (ar t.1005 Cod civ il), dar numai dac nu este dator, n baza contractului sau a legii, s supor te el singur aceste cheltuieli. 8.2.2.3. Asigurarea integritii mrfurilor Efectund transportarea mrfii, cruul este obligat s asigure integritatea ei i s o fereasc de pierderi, distrugeri sau deteriorri82.
faptul c se interzice transpor tarea mrfurilor uor alterabile, n cazul n care termenul de transpor tare este mai mic dect termenul lor de pstrare. De exemplu, pentru laptele proaspt, produsele lactate n sticle i n ambalaj plastic, transpor tarea pe o durat de timp mai mare de 12 ore nu se permite. n cazul transpor turilor de mrfuri periculoase, v iteza de deplasare a vehiculelor nu trebuie s depeasc 85 km pe or. Cu alte cuv inte, indica ii poate s dea numai cel care de ine dreptul de dispozi ie asupra mrfii. Dreptul de dispozi ie apar ine clientului pn cnd cruul nu pred destinatarului marfa i scrisoarea de trsur. Obliga ia respectiv rezult din prevederile ar t.1007 a Codului civ il, n temeiul cruia cruul va rspunde pentru distrugerea, pierderea total sau par ial ori pentru dete-

81

82

Capitolul IV

135

n caz de pierdere a mrfii cruul va trebui s plteasc despgubiri. Acestea se vor calcula n funcie de valoarea mrfii la locul i n momentul prelurii. De asemenea, cruul va restitui ta xele de transpor t, ta xele vamale i alte cheltuieli de transpor t, i anume, n cazul pierderii totale a ncrcturii integral, iar n cazul pierderii par iale par ial (ar t.1014 alin.(3) Cod civ il). Prin pierderea mrfii urmeaz s nelegem c ea nu a fost eliberat la destinaie din diverse motive, ca: distrugere, rtcire, eliberarea ctre alt persoan dect destinatarul, folosirea ei de ctre cru etc.83 Pierderea poate fi total sau par ial: total este atunci cnd marfa nu a fost predat destinatarului, a fost distrus (evaporat, ars) sau furat, cnd lipsete coletul sau ntregul set de colete. Parial este n cazul lipsei unei pr i, a unor colete din totalul ncrcturii sau a unei pr i din coninutul coletului. Rspunderea cruului pentru deteriorarea mrfii se face propor ional cu gradul de depreciere a ei. Prin deteriorare nelegem o scdere a valorii mrfii, att sub aspect cantitativ, ct i sub aspect calitativ, din motive de spargere, ruginire, decolorare, ptare etc.84

8.3. La punctul de destinaie 8.3.1. Obligaia de informare


Cruul este obligat de a-l informa pe destinatar despre sosirea mrfii. Executarea contractului de transport finalizeaz cu predarea mrfii ctre destinatarul ei. Pentru ca destinatarul s poat primi marfa la timp, trebuie s fie ntiinat despre sosirea acesteea. Obligaia respectiv este pe seama cruului85. De exemplu, calea ferat este obligat s ntiineze destinatarul despre sosirea mrfurilor pe adresa acestuia cel trziu pn la ora 12.00 a zilei urmtoare celei de sosire a mrfurilor. Modul i forma de ntiinare se stabilesc de ctre eful staiei de cale ferat de destinaie. Mai mult ca att, staia ferov iar este obligat s ntiineze destinatarul mrfurilor despre ora tragerii vagoanelor i containerelor pentru descrcare, cu cel puin 2 ore pn la ora tragerii lor (art.60 Codul transportului feroviar).
riorarea ncrcturii n msura n care distrugerea, pierderea sau deteriorarea a av ut loc ntre momentul prelurii i cel al liv rrii. Manolache O. Dreptul transpor turilor. Curs universitar. Editura All Beck, Bucureti, 2001, p.80. Cp n O., Stancu Gh. Dreptul transpor turilor. Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003, p.233. .. . , 1969, p.106.

83

84

85

136

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

8.3.2. Dreptul de retenie asupra mrfii


Criza financiar determin pe crui s mearg la diferite riscuri. Cruii i proprietarii mrfurilor consimt ca cheltuielile de transpor t s fie achitate n mod ealonat, o par te pn la momentul pornirii, iar restul sumei la data ajungerii la punctul de destinaie i respectiv la predarea mrfii ctre destinatar. Exist i cazuri cnd cruii accept ca costul transportrii s fie achitat nu de client, aa cum de regul se practic, ci de destinatarul mrfii. n aa mod, dac costul transportrii nu a fost acoperit integral nc de la pornire, apar riscuri de neplat, iar acest lucru afecteaz starea financiar a cruului, care a efectuat transportarea din cont propriu lund uneori chiar i credite bancare. Calea judectoreasc pe care cruul o are la dispoziie n acest caz se dovedete mai puin eficient pe motiv c va lua mult timp pn la obinerea unei hotrri irevocabile, de aceea cruul trebuie ocrotit prin mijloace mai eficiente mpotriva riscului de neplat. n acest scop, cruul are dreptul de retenie asupra ncrcturii atta timp ct poate dispune de ncrctur pentru toate costurile care decurg din contractele de transport (art.1006 Cod civ il). Retenia presupune posibilitatea cruului de a nu elibera marfa persoanei ndreptite pn cnd aceasta nu va plti. Este instituit de ctre legiuitor ca o garanie a executrii obligaiilor contractuale n folosul cruului86. ns retenia mrfii de ctre cru nu poate dura la nesfrit, de aceea apare ntrebarea: ct timp poate ine retenia asupra mrfii? Codul civ il stabilete c cruul are dreptul de retenie asupra ncrcturii atta timp ct poate dispune de ncrctur (art.1006). Am putea nelege c cruul poate dispune de ncrctur ct i permit posibilitile lui financiare de a atepta, de timpul liber de care dispune, dar i de natura mrfii, deoarece mrfurile uor alterabile, spre exemplu, cu fiecare zi de retenie i pierd din calitatea lor. n doctrina de specialitate se indic c nu orice mrfuri pot fi reinute de cru, iar ca exemplu se aduc mrfurile uor alterabile i cele pentru necesitile statului. Mai mult ca att, se propune chiar ca n Codul civ il s se indice expres care mrfuri nu pot face obiectul dreptului de retenie al cruului87. Ideea dat ar putea fi preluat i n Republica Moldova, deoarece att Codul
86

87

Pascari C . Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, Chiinu, 2006, p.594. .. , publicat n (Federa ia Rus), nr.9, 2002, p.31.

Capitolul IV

137

civ il, ct i celelalte acte normative nu ofer o list ex haustiv a bunurilor care nu pot fi reinute de cru88. Cu toate acestea, dac destinatarul nu are de unde s plteasc, legiuitorul i poate propune i o alt soluie n acest caz, mai operativ, i anume, ca destinatarul s acorde garanii de plat. Dup ce ncrctura ajunge la locul prevzut pentru liv rare, destinatarul are dreptul s cear cruului, contra unei recipise de primire, cel de-al doilea exemplar al scrisorii de trsur i predarea ncrcturii. La fel, destinatarul trebuie s plteasc cruului suma total a cheltuielilor care rezult din scrisoarea de trsur, dac acest lucru nu a fost fcut de ctre client. n cazul unor divergene sub acest aspect, cruul este obligat s liv reze ncrctura numai dac destinatarul acord garanii (ar t.1002 alin.(3) Cod civ il). Felurile de garanii sunt prevzute n Codul civ il: fidejusiunea (art.1146-1154), gajul i ipoteca (ar t.454-495), garania bancar (art.1246-1255) sau garania debitorului (ar t.634). O modalitate prin care cruul i poate vedea achitate n scurt timp cheltuielile, este dreptul de a da n gaj mrfurile i apoi de a le vinde. Prin a da n gaj nelegem c mrfurile i ser vesc cruului ca gaj atta timp ct destinatarul nu achit cheltuielilor de transpor tare. Acest drept de gaj al cruului asupra mrfurilor este prevzut expres n Codul navigaiei maritime comerciale, la art.167, dar i n Regulamentul prestrii serviciilor de transport i expediie, pct.24. Schema este una simpl i se desfoar n felul urmtor: Cruul are dreptul de a vinde, n condiiile legii, mrfurile care fac obiectul gajului, anunnd n prealabil despre acest lucru clientul i destinatarul. Mai apoi, cruul i repar toate cheltuielile ce in de transpor tarea, depozitarea temporar a mrfii, comercializarea ei .a., din ncasrile de la vnzarea

88

Vom ev iden ia prevederea de la ar t.61 alin.(3) a Codului transpor tului ferov iar din care reiese c cruul ar fi n drept s re in toate mrfurile, dar numai cu o condi ie, ca s ntiineze n scris clientul despre acest fapt. Dup re inerea lor, cruul este n drept s comercializeze mrfurile respective cu excep ia: a) mrfurilor scoase din circula ie i a celor restric ionate n conformitate cu legea; b) mrfurilor speciale (inclusiv militare) transpor tate pentru satisfacerea necesit ilor statului; c) mrfurilor pentru care ta xa de transpor t i alte pl i se achit la destina ie. Subliniem c interdic iile din Codul transpor tului ferov iar se refer la vnzare, i nicidecum nu sunt interdic ii de re inere a mrfurilor. Considerm necesar ca n Codul civ il sau ntr-un act normativ special s fie enumerate care anume bunuri nu pot face obiectul dreptului de reten ie al cruului din contractul de transpor t de mrfuri. Motiv ul este c unele mrfuri i pot schimba calitatea i cantitate prin depirea termenului de valabilitate, altele prezint pericol societ ii, mediului ambiant, siguranei militare a statului etc.

138

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

mrfurilor. Ceea ce rmne din preul mrfii vndute, cruul va trebui s-i restitui clientului sau destinatarului, dup caz. Regula dat va putea fi aplicat nu doar n cazul transpor tului maritim de mrfuri, ci prin analogie i n cel auto, ferov iar, aerian i naval. O situaie similar putem avea dac destinatarul refuz s preia marfa, n acest caz cruul are dreptul s dispun de ea (art.1004 alin.(1) Cod civ il). Cu alte cuv inte, cruul poate s o predea la un depozit pe seama clientului sau a destinatarului i cu ntiinarea lor despre aceasta. La fel, el poate organiza vnzarea mrfii fr a mai atepta indicaii din par tea celui ndreptit, dac este vorba de bunuri perisabile sau dac costurile lor de pstrare ar fi prea mari.

8.3.3. Obligaiile destinatarului


Cu toate c nu este parte la ncheierea contractului de transpor t, destinatarul este inut s se conformeze clauzelor contractuale. Acceptarea sa reiese din alte contracte pe care le-a ncheiat din timp cu clientul de vnzare-cumprare, locaiune, donaie .a. n linii mari, obligaiile de baz ale destinatarului sunt urmtoarele: a) s primeasc marfa care a sosit la adresa sa; b) s plteasc ta xa de transport i alte pli, dac o aa condiie a fost inserat n contract; c) s descarce marfa, dac obligaia dat rev ine pe seama lui; d) s curee mijlocul de transport de resturi i de gunoi, respectnd normelor tehnice i sanitare89. Dac a decis s primeasc marfa, destinatarul va efectua verificarea acesteia. Se va recurge la cntrirea bunurilor, numrarea i msurarea lor, la verificarea sigiliilor, nsemnelor i marcajelor de pe colete. Cnd se primesc mrfuri uor alterabile, acestea vor fi verificate ntr-un mod ct se poate de complet la locul de primire de la cru, att calitativ, ct i cantitativ. Msura se explic prin faptul c pierderea calitii mrfurilor alterabile ar putea sur veni ntre ziua primirii lor la locul de sosire i data controlului posterior, efectuat la destinatar90. Dac n procesul de verificare a strii mrfurilor se constat lipsuri sau deteriorri, se va ntocmi un act comercial. Preluarea mrfii fr ntocmirea actului comercial, dovedete c destinatarul mrfii recunoate faptul executrii corespunztoare a contractului, iar rspunderea cruului pentru prejudicii
89

90

., ., . . . . CEP USM, 2006, p.183. Cp n O., Stancu Gh. Dreptul transpor turilor. Par tea general. Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003, p.48.

Capitolul IV

139

nu exist91. De aceea, naintarea ulterioar a unor pretenii de ctre destinatarul mrfii, care s-ar referi la executarea necorespunztoare a clauzelor contractuale de ctre cru, nu ar mai avea temei92. Dup descrcare, destinatarul mrfii este obligat s cure mijlocul de transport de resturile de ncrctur, iar dup transportarea animalelor, psrilor, produselor animaliere crude, produselor perisabile, destinatarul este obligat s spele interiorul vehiculului i n caz de necesitate s efectueze dezinfectarea lui. Curarea, splarea i dezinfectarea vehiculului se efectueaz n conformitate cu cerinele normelor sanitare. n fine, dac n scrisoarea de trsur este indicat acest lucru, destinatarul trebuie s plteasc cruului taxa de transport i alte cheltuieli care rezult din transportarea mrfii (ar t.1002 alin.(3) Cod civ il). Regula general este c costul transportrii l achit clientul pn ca deplasarea s nceap, cu toate acestea, se poate conveni ca cheltuielile financiare s le supor te destinatarul, iar ele s fie pltite cruului n punctul de destinaie la momentul predrii mrfii. Dac destinatarul refuz s-i onoreze obligaia, cruul poate s-i manifeste dreptul de retenie asupra mrfii.

8.3.4. Refuzul de primire a mrfurilor


Alturi de obligaii destinatarul are i drepturi. n primul rnd, este dreptul destinatarului la recepionarea mrfii (art.1002 Cod civ il). Dup ce marfa ajunge la locul prevzut pentru liv rare, destinatarul are dreptul s cear cruului, contra unei recipise de primire, cel de-al doilea exemplar al scrisorii de trsur i predarea mrfii93. Dar poate fi i situaia invers, ca destinatarul s refuze preluarea mrfii (art.1004 Cod civ il)94. ntrebarea este dac refuzul destinatarului de a primi mrfurile reprezint un drept sau o obligaie?

91

92

93

94

O enumerare ex haustiv a situa iilor cnd se ntocmete actul comercial este dat n Codul nav iga iei maritime comerciale al Republicii Moldova (ar t.381 alin.(2)). .. . , 1969, p.106. Accentum c destinatarul are dreptul de a primi sau nu marfa care a sosit la adresa sa, ns el nicidecum nu este obligat s o fac. Destinatarul i ia decizia n func ie de rela iile pe care le are cu clientul i aceste rela ii reies din contractul de baz care poate fi un contract de vnzare-cumprare, de loca iune, de schimb, dona ie .a. Chiar i n cazul refuzului de a prelua marfa, legea l avantajeaz pe destinatar deoarece i permite s mai cear liv rarea ei ct timp cruul nu a primit o indica ie contrar de la client sau nu a decis asupra ncrcturii.

140

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

n legislaie refuzul de a primi mrfurile reprezint un drept al destinatarului (ar t.1002 Cod civ il). Singura excepie o constituie transportul feroviar, unde destinatarul este obligat s accepte marfa. n literatura de specialitate prerile sunt mpr ite. Conform unei opinii, din moment ce marfa ajunge la punctul de destinaie, destinatarul este obligat s o primeasc i s o scoat din zona cii ferate, aeroportului sau por tului maritim. Neexecutarea acestei obligaii ar mpiedica pe ali transpor tatori s-i descarce mrfurile, din cauza suprancrcrii locului95. ntr-o alt opinie, se face referire la dreptul destinatarului de a primi marfa. Destinatarul nu este par te la contract. Faptul c n scrisoarea de trsur figureaz i numele destinatarului, aceasta nu-l oblig s preia marfa de la cru. Cu att mai mult c normele dreptului internaional privat indic asupra dreptului destinatarului de a primi marfa96.

95

96

: / . . ... II. 2. , 2000, p.40 -41; .. : . , 1999, p.71. . , publicat n (Federa ia Rus), nr.9, 2000, p.55.

Capitolul V

RSPUNDEREA CRU ULUI DIN TRANSPORTUL DE MRFURI


Planul 1. Cadrul legal al rspunderii cruului 2. Condiiile angajrii rspunderii cruului 2.1. Fapta ilicit 2.2. Prejudiciul 2.2.1. Venitul ratat 2.3. Legtura de cauzalitate 2.4. Vinovia 2.4.1. Prezumiile 3. Rspunderea cruului pn la ncheierii contractului de transport 4. ntrzierea cruului n livrarea mrfurilor 5. Rspunderea cruului pentru distrugerea, pierderea sau deteriorarea mrfurilor 5.1. Semnificaia cuv intelor distrugere, pierdere i deteriorare 5.2. Rspunderea pentru pierderea mrfii 5.3. Rspunderea pentru deteriorarea mrfii 6. Plata despgubirilor 7. Exonerarea de rspundere a cruului 7.1. For a major 7.2. Cazul for tuit 7.3. Fapta cocontractantului i fapta unui ter 8. Cauze speciale ale exonerrii cruului de rspundere 8.1. Exonerarea de rspundere a cruului avnd la baz prezumia v inoviei sale 8.1.1. Vinovia celui ndreptit s dispun de marf 8.1.2. Reprezentantul clientului a nsoit transpor tarea mrfii 8.1.3. Indicaiile persoanei ndreptite s dispun de marf 8.1.4. Viciul propriu al mrfii 8.1.5. Perisabilitatea natural a mrfii 8.2. Exonerarea de rspundere a cruului avnd la baz prezumia nev inoviei sale 8.2.1. Utilizarea vehiculelor deschise i fr prelat 8.2.2. Defectele ambalajului

142

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

8.2.3. Manipularea, ncrcarea, aranjarea sau descrcarea au fost efectuate de client, destinatar sau de un ter n numele celor doi 8.2.4. Caracteristicile naturale ale mrfii 8.2.5. Animalele v ii 9. Alte cauze de exonerare a cruului de rspundere 9.1. Defectele n sistemul de construcie a vehiculului 9.2. Fur tul mrfii 9.3. Greva oferilor, piloilor, lucrtorilor grii ferov iare, por tului maritim sau aeropor tului 10. Reclamaia 10.1. Noiuni generale 10.2. Procedura de naintare 10.3. Termenul de naintare 10.4. Termenul de examinare 11. Aciunea n judecat

1. Cadrul legal al rspunderii cruului


Normele cu priv ire la rspunderea civ il a cruilor n transpor tul de mrfuri se conin n Codul civ il, Seciunea a 3-a, numit Transpor tul de bunuri , ar t.993-1029. Alturi de aceste prevederi, impor tan au i dispoziiile cu priv ire la rspunderea contractual (ar t.602-623 Cod civ il)1. Contractul este principalul izvor de natere a obligaiilor dintre pr i. Se consider c la momentul ncheierii contractului de transpor t, clientul i cruul au ajuns la o nelegere asupra clauzelor contractuale i le-au acceptat prin semnarea contractului. Din momentul semnrii, clauzele contractuale dev in obligatorii i nerespectarea lor determin angajarea rspunderii civ ile.
1

La angajarea rspunderii cruului, vor fi aplicate dou categorii de norme din Codul civ il: pe de o par te, normele speciale ce in de rspunderea n transpor tul de bunuri, iar pe de alt par te, normele generale ce in de neexecutarea, executarea necorespunztoare sau cu ntrziere a obliga iilor pentru toate tipurile de contracte (vnzare-cumprare, loca iune, antrepriz, prestri ser v icii .a.). n acest context apare o alt ntrebare: ce va avea prioritate, Codul civ il sau normele pentru fiecare tip de transpor t n par te? Rspunsul este dat de Cur tea Suprem de Justi ie, c pentru fiecare tip de transpor t, prioritate va avea legea special (Codul transpor tului concret sau Conven iile, n cazul contractelor interna ionale), apoi normele generale (Hotrrea Plenului Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. nr.12 din 27.11.2009, priv ind aplicarea unor prevederi ale legisla iei referitoare la rspunderea cruului n contractul transpor tului de bunuri, publicat n Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie al R .M. nr.1 din 2010, p.4).

Capitolul V

143

Ierarhia aplicrii regulilor juridice la soluionarea litigiilor din transpor tul de mrfuri se prezint n felul urmtor: 1. Dac rspunderea rezult dintr-un contract de transpor t de mrfuri n trafic internaional, prioritate vor avea tratatele i conveniile internaionale. Totui exist o excepie, c dac pr ile au convenit asupra unei legi care va guverna ncheierea i executarea contractului, n cazul dat nu are importan dac statul nostru este sau nu par te la acel act, legea aleas de pr i va avea prioritate, inclusiv fa de tratate i convenii. Acest lucru reiese din art.1610 alin.(1) i (2) al Codului civ il, c contractul este guvernat de legea aleas prin consens de pr i. Pr ile contractului pot stabili legea aplicabil att ntregului contract, ct i unor anumite pr i ale lui. Mai nti se va aplica legea aleas de ctre pr i, iar dac se constat c o aa lege lipsete, este abrogat sau declarat ilegal, atunci urmeaz a fi aplicate prevederile tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte. i doar n al treilea rnd, dac nu sunt prezente normele juridice menionate, se vor aplica prevederile legislaiei naionale. 2. Ierarhia aplicrii actelor normative n litigiile din transportul de mrfuri n trafic naional se realizeaz dup cum urmeaz: n primul rnd, se va ine cont de clauzele contractului n care pr ile singure au ajuns la o nelegere cu priv ire la obiect, termenul de liv rare, ncrcare i descrcare, ta xa de transpor t, numele destinatarului, clauzele penale .a. Nerespectarea acestor angajamente atrage rspunderea ambelor pr i. n al doilea rnd, lund n considerare c normele speciale au prioritate n raport cu normele generale, se vor aplica reglementrile prevzute n codul tipului de transport aflat n litigiu. n al treilea rnd, dac n codul transpor tului respectiv nu exist o norm corespunztoare sau dac norma exist, dar este formulat n termeni generali, aplicare vor avea regulile din Codul civ il. Mai mult ca att, n caz de conflict (coliziune) ntre normele cu priv ire la rspunderea cruului din codurile cu priv ire la transport i cele din Codul civ il, prioritate la fel vor avea dispoziiile codurilor, ca legi organice speciale. n al patrulea rnd, sunt regulamentele din transport aprobate prin hotrre de Guvern i unele reguli de ramur, aprobate de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor sau de Autoritatea Aeronautic Civ il a R.M. De regul, aceste acte normative se aplic n msura n care pot completa anumite lacune din legi i nu conin norme cu priv ire la rspunderea cruului.

144

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

2. Condiiile angajrii rspunderii cruului


ncheind contractul de transport, att cruul, ct i clientul mrfii i asum o serie de obligaii. nclcarea acestor obligaii atrage rspunderea civ il pe seama celui v inovat. Pentru a explica condiiile angajrii rspunderii cruului, trimitere se face la rspunderea civ il n general. Aceasta se antreneaz ori de cte ori sunt ntrunite cteva condiii cumulative, i anume: fapta ilicit, numit i fapta prejudiciabil, existena prejudiciului, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicit i prejudiciu, i ultima este vinovia autorului faptei ilicite. Pentru a putea angaja rspunderea cruului este suficient s exist un prejudiciu, i acesta s sur v in n timpul transportului. Fapta ilicit, legtura de cauzalitate i v inovia cruului se prezum c exist. Prezena lor nu trebuie dovedit.

2.1. Fapta ilicit


Fapta ilicit poate aprea sub forma aciunii sau a inaciunii. Cel mai frecvent, litigiile din transport au la baz aciunea de pierdere i deteriorare a mrfurilor. Fapta ilicit poate apare i sub forma inaciunii n cazul n care cruul sau clientul sunt obligai s acioneze, dar nu o fac la timp. Exemple de fapte ilicite. n Capitolul XII Transpor tul din Codul civ il sunt prevzute opt cazuri de rspundere a pr ilor din transpor tul de mrfuri. Fiecare dintre aceste cazuri are la baz o fapt ilicit: 1) incorectitudinea datelor nscrise n scrisoarea de trsur (ar t.996); 2) ambalarea necorespunztoare a mrfii (ar t.998); 3) erori, caracterul fals ori incomplet al documentelor anexate la scrisoarea de trsur (ar t.999 alin.(2)); 4) cheltuielile cauzate de predarea, transportul, descrcarea i distrugerea mrfurilor periculoase (art.1013 alin.(2)); 5) pierderea sau utilizarea necorespunztoare a documentelor anexate la scrisoarea de trsur (art.999 alin.(3)); 6) nendeplinirea indicaiilor primite de la client (art.1005); 7) distrugerea, pierderea i deteriorarea mrfii (ar t.1007); 8) ntrzierea liv rrii mrfii la destinaie (ar t.1014 alin.(4));

Capitolul V

145

2.2. Prejudiciul
Prejudiciul reprezint urmrile negative cu coninut patrimonial sau nepatrimonial (moral) ale faptei ilicite2 i poate aprea sub dou forme, prejudiciul efectiv i venitul ratat. Prejudiciul efectiv reprezint cheltuielile pe care proprietarul mrfii le-a av ut de pe urma pierderii, deteriorrii sau ntrzierii liv rrii mrfii la destinaie, iar venitul ratat se consider beneficiul care ar fi fost posibil de obinut dac prejudiciul lipsea.

2.2.1. Venitul ratat


ncasarea acestuia a devenit o problem controversat. n perioada sov ietic venitul ratat se acorda, de regul, n favoarea statului i rare erau cazurile cnd de el beneficiau i cetenii3. n alte surse se indic c rspunderea cruului nu poate cuprinde venitul ratat, aducndu-se ca exemplu o fabric care a staionat mai mult timp pe motiv c cruul a ntrziat liv rarea materiei prime. Cruul nu este obligat s restituie daunele fabricii, cu toate c la baz a stat executarea necorespunztoare a contractului de transport4. Codul civ il nu stabilete expres posibilitatea recuperrii venitului ratat n raporturile ce in de transportul de mrfuri. Doar ntr-un singur caz, pentru ntrzierea transportrii ncrcturii la destinaie, este stabilit c cruul poart rspundere n propor ie de 100% din ta xa de transport i este obligat s repare prejudiciul cauzat astfel (art.1007 alin.(2))5. O alt situaie este prezent n cazul pierderii i deteriorrii mrfurilor. Nici Codul civ il i nici alte coduri din transpor t nu prevd n mod expres obli2

Legisla ia, doctrina i jurisprudena na ional ntrebuineaz deopotriv termenii de: prejudiciu, daun i pagub. n ce ne privete, optm pentru termenul de prejudiciu. .. - . , . , , 1987, p.257. .. . , 1963, p.32. Suntem de prerea c prin expresia este obligat s repare prejudiciul cauzat ast fel , legiuitorul a av ut n vederea repararea att a prejudiciului efectiv, ct i a venitului ratat. ns aici men ionm c pentru a-i putea recupera venitul ratat, persoana care a fost prejudiciat trebuie s dovedeasc dou lucruri: primul, mrimea venitului pe care nu a reuit s-l ob in din cauza neexecutrii obliga iei, iar al doilea, legtura cauzal dintre neexecutarea obliga iei i venitul ratat.

146

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

gaia cruului de a restitui celeilalte pr i cheltuielile legate de venitul ratat. Curtea Suprem de Justiie a R.M. s-a expus c: destinatarul mrfii pierdute (deteriorate) nu poate pretinde repararea prejudiciului su comercial sau a unei scderi a profitului uzual. Mai mult ca att, se exclude recuperarea prejudiciului indirect, cauzat de stoparea prelungit a activ itii de producere a uzinei sale, ca efect al pierderii ncrcturii (materiei prime) ce era necesar procesului de fabricaie (pct.7)6. Exist i situaii cnd legea prevede anumite obligaii ale cruului, dar fr ca aceste obligaii s fie nsoite de o rspundere pentru nendeplinirea lor. n asemenea cazuri, cnd legea nu stabilete o rspundere pentru neexecutarea obligaiilor, se susine c cruul poate fi atras la rspundere numai dac neexecutarea de ctre el a obligaiilor va atrage dup sine nclcarea unor clauze din contractul de transport n care o asemenea rspundere a fost stabilit7.

2.3. Legtura de cauzalitate


Pentru angajarea rspunderii civ ile este necesar ca ntre fapta ilicit i prejudiciu s existe un raport cauzal8. De regul, legtura de cauzalitate o stabilete instana de judecat. n temeiul probelor de care dispune, instana mai nti elucideaz care sunt mprejurrile n care a survenit pierderea sau deteriorarea mrfii (ambalajul necorespunztor, nclcarea regulilor de mbarcare i debarcare, defectele transportului, felul ncrcturii .a.), ulterior determin care dintre mprejurrile nominalizate intr n sfera de activitate a cruului, clientului sau a destinatarului.

2.4. Vinovia
Vinovia o constituie atitudinea psihic a autorului prejudiciului fa de propriile aciuni i urmrile acestora9. Persoana care nu i-a executat obligaia
6

8 9

Hotrrea explicativ a Cur ii Supreme de Justi ie a R .M., priv ind aplicarea unor prevederi ale legisla iei referitoare la rspunderea cruului n contractul transpor tului de bunuri , publicat n Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova, nr.1, 2010, p.4-10. n primul rnd, interdic ia adus de instana judectoreasc suprem v izeaz persoana destinatarului i nu cea a cruului, iar n al doilea rnd, hotrrile Plenului Cur ii Supreme de Justi ie poar t caracter recomandativ, de aceea problema compensrii venitului ratat n transpor tul de mrfuri rmne a fi deschis pentru discu ii. .B. , publicat n (Federa ia Rus), 2001, nr.5, p.40. Bloenco A. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova, op.cit., p.1066-1067. .. . . , 2003, p.324.

Capitolul V

147

poart rspundere n caz de dol (intenie), culp (impruden sau neglijen) i culp grav (art.603 Cod civ il)10. Dolul este aciunea fcut cu intenie rea, cu v iclenie11. Intenia poate fi direct i indirect. Direct este atunci cnd fptuitorul i ddea seama de caracterul prejudiciabil, prevedea urmrile i dorea sur venirea lor, iar indirect, dac i ddea seama de caracterul prejudiciabil, prevedea urmrile i admitea n mod contient sur venirea lor12. Culpa este asimilat cu greeala. Ea se poate manifesta sub form de impruden i neglijen. Dac cruul prevede rezultatul, accept producerea lui, dar fr s-l fi urmrit, svrete o impruden, iar dac nu a ntrevzut rezultatul faptei, dei putea i trebuia s o fac, svrete o neglijen13. n cazul culpei grave se ncalc cerinele obinuite, elementare, ev idente, pe care nu le-ar fi nclcat nici cel mai mrginit om, reieind din mprejurrile concrete ale cazului14. Se consider c debitorul nu ia nici cele mai elementare msuri. Nu manifest nici cel mai mic grad de diligen i precauie. Culpa uoar trebuie neleas ca o greeal nensemnat15.

2.4.1. Prezumiile
Stabilirea vinoviei n transportul de mrfuri este bazat pe dou prezumii: Prezumia vinoviei cruului. n caz de neexecutare sau de executare necorespunztoare a obligaiilor asumate n contract, cruul este cel dinti responsabil16. Cruul se poate elibera de rspundere numai dac dovedete n instana de judecat nev inovia sa.
10

11 12

13 14

15

16

n Codul civ il sunt utilizate un ir de no iuni cu neles apropiat, ca: v inov ie (ar t.999 alin.(2), ar t.1008 alin.(1)), inten ie, culp grav (ar t.988 alin.(2), ar t.1019) i v in (ar t.989 alin.(1)), dar fr a fi definite de legiuitor. Baie S., Volcinschi V., Bieu A., Cebotari V., Creu I., op.cit., p.426. Bot naru S., avga A., Grosu V., Grama M. Drept penal. Par tea general. Volumul I. Editura Car tier, Chiinu, 2005, p.206. Cp n O., Stancu Gh., op.cit., p.234. Chibac Gh., Bieu A., Rotari A., Efrim O., op.cit., p.554; Bloenco A. Drept civ il. Par tea special. Note de curs. Editura Car tdidact. Chiinu, 2003, p.236. Bojoga M. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.129-130. Prezum ia v inov iei cruului reiese din ar t.1007 alin.(1) i (2) a Codului civ il: Cruul rspunde pentru distrugerea, pierderea total sau par ial ori pentru deteriorarea ncrcturii n msura n care distrugerea, pierderea sau deteriorarea a av ut loc ntre momentul prelurii i cel al liv rrii, precum i pentru depirea termenului de liv rare. Cruul este inut, de asemenea, s repare prejudiciul cauzat prin neexecutarea altor obliga ii contractuale.

148

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Prezumia nevinoviei cruului. Se aplic pe cale de excepie i numai pentru mprejurrile indicate expres n Codul civ il (art.1008 alin.(3)). Pentru a putea rsturna prezumia de nev inovie, clientul i destinatarul vor trebui s aduc mpotriva cruului dovezi. Delimitarea dintre aceste dou prezumii este aproape c nensemnat, din motiv c pentru a fi eliberat de rspundere, cruul oricum va trebui s aduc dovezi care s confirme nev inovia sa. Dac prejudiciul a fost cauzat cu intenie sau culp grav din par tea cruului, el nu poate invoca prevederile legii care exclud sau limiteaz rspunderea sa ori care rstoarn sarcina probaiunii (art.1015 Cod civ il).

3. Rspunderea cruului pn la ncheierea contractului de transport


Orice organizaie care presteaz ser v icii de transportare a mrfurilor n scop de profit, se afl n stare permanent de ofer t public, fiind obligat s accepte cererile de transport par venite la adresa sa. Cruul este obligat s ncheie contractul de transport, cu excepia cazurilor n care exist motiv serios de a refuza (ar t.981 Cod civ il). Dac cruul nu aduce temeiuri justificative priv ind refuzul de a contracta, n priv ina lui poate fi angajat rspunderea17. Mai frecvent, problema rspunderii cruului pentru refuzul de a ncheia contractul sur v ine la transpor tul regulat i la transpor tul pe termen lung18. n cazul transpor tului ocazional de mrfuri, pr ile sunt n drept s negocieze orice clauze contractuale, motiv din care n lipsa unui consens, contractul nu va fi ncheiat. Dintre temeiurile serioase pe care cruul le poate invoca n refuzul de a ncheia contractul sunt: destinaia pe care l intereseaz pe client (de pild Australia), difer de itinerarul obinuit al cruului (bazinul Mediteranei); lipsa de spaiu n vehicul sau lipsa de mijloace de transport, la data solicitrii fcute de client; ncrcarea, transbordarea sau descrcarea mrfii face necesar

17

18

Pn la ncheierea contractului de transpor t, n priv ina cruului poate fi angajat rspunderea delictual. Din nefericire, Codul civ il nu enumer situa iile n care cruul ar fi n drept s de-a refuz la ncheierea contractului de transpor t. n cazul transpor tului de mrfuri pe termen lung, cruul va trebui s-i indice clientului motiv ul respingerii cererii, deoarece ntre ei ex ist ncheiat contract de colaborare.

Capitolul V

149

s se ntrebuineze mijloace speciale, de care cruul nu dispune19. Motive de ordin obiectiv, care nu depind de pr i, sunt: existena unor calamiti naturale, avarii, incendii, lipsa de combustibil, greve .a.20 Ca temei de refuz poate fi adus i situaia cnd cruul este specializat n transpor tarea anumitor mrfuri, dar clientul solicit altceva. De exemplu, cruul se ocup cu transportarea crbunelui, n timp ce clientul solicit transpor tarea aparatelor de uz casnic. La fel, cruul poate refuza dac i se cere s transporte mrfuri uor alterabile sau periculoase, n timp ce ele nu corespund cerinelor de transportare.

4. ntrzierea cruului n livrarea mrfii


innd cont de faptul c neexecutarea obligaiilor contractuale de liv rare a mrfii la termenul stabilit produce prejudicii considerabile destinatarului, legiuitorul a stabilit o clauz destul de drastic21. Pentru ntrzierea transportrii ncrcturii la destinaie, cruul poar t rspundere n propor ie de 100% din ta xa de transport i este obligat s repare prejudiciul cauzat astfel (art.1007 alin.(2) Cod civ il)22. Rspunderea n propor ie de 100% din ta xa de transpor t este exagerat de mare i poate aduce companiile de transpor t la incapacitate de plat23. Supli19

20

21

22

23

Cp n O., Stancu Gh. Dreptul transpor turilor. Par tea general. Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003, p.201-202. Chibac Gh. Contractul de transpor t (comentariu). Dispozi ii generale cu priv ire la transpor t, publicat n Buletinul Cur ii de Apel Economice i Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lng Ministerul Finanelor, nr.4, 2004, p.7. Pascari C. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.595. Norma de la ar t.1007 alin.(2) este formulat nereuit. Legiuitorul nu coreleaz mrimea rspunderii cruului cu durata ntrzierii acestuia. Or, ntrzierea poate varia de la cteva minute, la ore i zile, iar sanc iunea impus de Codul civ il ar fi una inechitabil. Reieind din aceasta, se recomand o nou formulare a normei de la ar t.1007 alin. (2): Rspunderea cruului pentru ntrzierea transpor trii mrfurilor la destina ie se face n conformitate cu prevederile contractului de transpor tare a mrfurilor. Dac pr ile n contract nu au stipulat o penalitate n acest sens, atunci rspunderea cruului nu va putea depi mrimea ta xei de transpor t . Pentru comparaie, Codul civil al Ucrainei nu prevede o asemenea sanciune. n Codul civil al Federaiei Ruse trimitere se face la legile speciale n se indic proporia din ta xa de transport care trebuie restituit, lund n consideraie fiecare tip de transport n parte.

150

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

mentar, reglementri consacrate ntrzierilor exist n legislaia fiecrui tip de transport n parte24. Dac cel ndreptit s dispun dovedete c prin aceasta a suferit un prejudiciu, cruul va plti o despgubire, ns numai pn la valoarea transportului (ar t.1014 alin.(4) Cod civ il). n practic, mrimea rspunderii cruului pentru liv rarea mrfii cu ntrziere la destinaie este stabilit prin contract. Companiile de transpor t obinuiesc s alctuiasc contracte model i s le propun clienilor pentru semnare. De regul, contractele sunt asemntoare i cuprind penaliti pentru situaiile de ntrziere. Spre regret, deseori penalitatea este stabilit exclusiv pentru clieni. De exemplu, conform unui contract-model: dac dup ncheierea contractului de transport clientul refuz serviciile de transportare ale cruului cu cel puin 24 de ore pn la nceperea deplasrii planificate a mrfii, sau pentru neprezentarea ori prezentarea cu ntrziere a mrfii la ncrcare, clientul se oblig s plteasc o penalitate n mrime de 10% din costul transportrii mrfii preconizate (pct. 6.7.1)25.

5. Rspunderea cruului pentru distrugerea, pierderea sau deteriorarea mrfurilor 5.1. Semnificaia cuvintelor distrugere, pierdere i deteriorare
Cruul rspunde pentru distrugerea, pierderea total sau par ial ori pentru deteriorarea ncrcturii n msura n care aceste daune au av ut loc ntre momentul prelurii mrfii i predrii acesteia. Distrugerea este un proces de descompunere a integritii mrfii n aa msur, nct ea nu mai poate fi restabilit. Prin pierderea mrfii se nelege c ea nu a fost eliberat la destinaie. Motivele pot fi diferite ca: distrugere, rtcire, eliberarea ei ctre alt persoan dect destinatarul, folosirea de ctre cru etc.26
24

25

26

Potriv it Codului transpor tului ferov iar, n cazul sosirii mrfurilor cu ntrziere, rspunderea pentru depire o poar t par tea culpabil (ar t.100 alin.(2)), iar pentru re inerea la ncrcare-descrcare, calea ferat pltete amend pentru vagon-or (ar t.135). Codul transpor turilor auto i Regulamentul transpor turilor auto de mrfuri nu con in careva prevederi sub acest aspect. Codul nav iga iei maritime comerciale stabilete c pentru ntrzierea transpor trii ncrcturii la destina ie, rspunderea cruului pentru ntrziere nu poate depi navlul (ar t.183 alin.(2)). Contractul de transpor tare a mrfurilor nr.25A din 23.11.2009, ncheiat ntre Compania de expedi ie DHL Express SRL i Compania de transpor t TransPrimTur SA. Arhiva Judectoriei Economice de Circumscrip ie, mun.Chiinu. Manolache O. Dreptul transpor turilor. Curs universitar. Editura All Beck, Bucureti, 2001, p.80.

Capitolul V

151

La rndul ei, pierderea poate fi total sau par ial. Pierderea este total cnd marfa a fost integral distrus, a disprut sau a ieit altfel din posesiunea cruului27. Pierderea este parial n cazul lipsei unei pr i, a unor colete din totalul ncrcturii sau a unei pr i din coninutul coletului28. Atunci cnd vorbim de deteriorare a mrfii nelegem o modificare a ei sub aspect exterior. Are loc o scdere a valorii mrfii transpor tate, att sub aspect cantitativ, ct i sub aspect calitativ, din motive de spargere, ruginire, decolorare, ptare etc.29 Dup anumite inter venii, modificarea dat este posibil a fi nlturat i marfa poate fi adus la starea ei iniial. Marfa urmeaz a fi considerat deteriorat nu doar n cazul schimbrii mecanice a formei, dar i n cazurile cnd dup reparare, uscare, curare, degazare, dezinfectare .a., ea poate fi folosit conform destinaiei la care a fost chemat din nceput30. Deteriorarea se produce prin influena factorilor mecanici din exterior (fisuri, zgrieturi, rupturi) sau a unor schimbri chimice i biologice ale mrfii n timpul transportrii31. Deteriorarea poate avea loc i n urma pierderii unor pri componente dintr-un obiect (de exemplu, pierderea unor detalii dintr-un complet de mobil, care este adus de peste hotare cu scopul de a fi asamblat n ar etc.). Principala deosebire dintre distrugere i deteriorare const n capacitatea de a putea restabili calitatea pe care o avea marfa pn la modificarea ei. n cazul distrugerii, se calculeaz cu ct s-a micorat costul mrfii de pe urma distrugerii i suma dat o restituie partea vinovat. Costul prii distruse nu poate depi valoarea iniial a mrfii. Pe cnd la deteriorarea mrfii, ea de regul este trimis pentru a fi renovat, iar toate cheltuielile pentru reparaie le acoper persoana vinovat.

5.2. Rspunderea pentru pierderea mrfii


n practic exist situaii de incertitudine, cnd marfa nu ajunge la timp n punctul de destinaie, iar destinatarul continu s atepte sosirea ei. Din aceste

27

28

29

30

31

Pascari C . Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.595. Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transpor turilor. Editura Junimea, Iai, 2002, p.163. Cp n O., Stancu Gh. Dreptul transpor turilor. Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003, p.233. .. , publicat n (Federa ia Rus), nr.6, 1988, p.92-93. Pascari C. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.595.

152

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

considerente, legiuitorul a instituit termenii respectiv i, pentru a elimina starea de ateptare continu a mrfii. Potriv it Codului civ il, cel ndreptit s dispun, fr a mai aduce alte dovezi, poate considera pierdut ncrctura care nu a fost livrat n decursul a 30 de zile de la expirarea termenului de livrare sau, n cazul n care nu s-a convenit asupra unui astfel de termen, n decursul a 60 de zile de la preluarea ncrcturii de ctre cru (ar t.1011 alin.(1)). Dac marfa nu a ajuns la destinaie la data i ora care au fost indicate de comun acord n contract, se consider c marfa ntrzie. Prezumia ntrzierii mrfii dureaz 30 de zile, i numai la mplinirea termenului dat, marfa prin efectul legii este considerat ca pierdut. Pn atunci, destinatarul este n ateptarea mrfii. Dac se aduc dovezi clare c marfa a fost distrus, atunci prezumia ntrzierii ei dispare i din acel moment cruul va trebui s achite celeilalte pr i costul mrfii. Cruul poart rspundere pentru marf pn la data eliberrii ei, adic limitele rspunderii sale se extind ncepnd cu momentul prelurii de la client, se continu n cursul transpor trii i n perioada de aflare a mrfurilor la depozitele cruului, apoi nceteaz odat cu remiterea ctre destinatar32. Nu este corect a spune c faptul ntiinrii de ctre cru a locului lui de aflare, duce la ncetarea curgerii termenului de 30 de zile. Conteaz numai faptul predrii mrfii ctre destinatar, iar orice ntiinare pe care cruul o poate face prin telefon, fa x, e-mail sau alte mijloace posibile, nu are nici o importan.
32

Ca exemplu, avem spea n care M.S. (destinatar) a chemat n judecat S Calea Ferat din Moldova (cru), invocnd c la momentul recep ionrii mrfii n punctul de destina ie, s-a depistat lipsa a 314 saci cu ciment alb. Ini ial, cruul a refuzat repararea daunelor, ns ulterior a fost recunoscut v inovat prin hotrrile instanelor de fond i apel. Nefiind de acord cu hotrrile instanelor judectoreti, cruul a naintat ac iune n recurs. Colegiul economic al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M., examinnd cauza, a sus inut ca fiind legal i ntemeiat solu ia dat de instanele inferioare. Dup cum rezult din documentele de transpor t, vagoanele cu marfa au fost preluate de ctre .S. Calea Ferat din Moldova i s-au aflat sub paza cii ferate pe tot parcursul transpor trii. n momentul descrcrii mrfii a fost ntocmit i semnat actul de primire. Pe cnd actul comercial de constatare a lipsei mrfii i a eventualelor cauze care au dus la aceast lips, nu a fost ntocmit, din cauza refuzului sta iei cii ferate. Mai mult ca att, n rapor tul de exper tiz a fost reflectat starea podelei din vagoane, fapt care presupune accesul la marf pn la descrcare. Cur tea Suprem de Justi ie a decis c Calea Ferat poar t rspundere pentru integritatea mrfurilor aflate sub supraveghere ei i este obligat s le aduc la sta ia final n adresa destinatarului indicat n scrisoarea de trsur (Decizia Colegiului economic al Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova din 12 iulie 2004, dosarul nr.2rae-142/04. Arhiva Judectoriei Economice de Circumscrip ie).

Capitolul V

153

La fel, este greit i prerea c pierderea ar fi total, dac cruul nu are cunotin unde se afl marfa pe care preluat-o spre transport. Problema se pune dac marfa a fost sau nu predat destinatarului n termenul stabilit pentru transportare33, n caz contrar, ncepe a curge termenul stabilit de legea civ il.

5.3. Rspunderea pentru deteriorarea mrfii


Deteriorarea mrfii include i alterarea mrfurilor perisabile. Dac acestea au fost primite de ctre cru fr ca s fac rezer ve n scrisoarea de trsur, av inovat de alterare este prezumat cruul. Cele mai frecvente cauze de alterare sunt: nerespectarea temperaturii frigorifice n timpul transpor trii, amplasarea incorect a mrfurile n caroseria vehiculului, depirea v itezei de deplasare, alte situaii prevzute n Regulamentul transporturilor de mr furi perisabile (pct.78-83; anexele nr.1 i nr.3)34. n cazul alterrii mrfurilor este necesar ca la punctul de destinaie s fie ntocmit un act de primire, n care s fie indicat cantitatea de marf alterat. Actul de primire trebuie semnat de cru, destinatar i un expert al Camerei de Comer , inv itat n mod special pentru aceasta. Dac procedura dat nu este respectat, destinatarul cu greu va putea aduce dovezi c la momentul prelurii mrfii de la cru, aceasta era de acum depreciat. ntocmirea unilateral a actului de ctre deintorul mrfii nu poate fi reinut n calitate de prob n instana de judecat. n asemenea litigii, clientul (destinatarul) urmeaz s prezinte probe care s confirme faptul c marfa s-a alterat din cauza nclcrii de ctre cru a regimului termic negociat la ncheierea contractului 35.
33

34

35

.. , publicat n (Federa ia Rus), nr.6, 1988, p.92-93. De exemplu, fructele i legumele n ambalaj nchis trebuie s fie aezate compact la nivelul marginii ambalajului, ca s nu se loveasc n timpul transpor trii. Lzile s fie amplasate la o distan de 25-30 cm de podul salonului, iar ntre lzi s nu ex iste spa iu de micare. Carnea de bov in, porcin, ov in i carnea de v iel rcit i refrigerat (afumat) se ncarc n caroserie doar atrnat de crlige i la o temperatur de la 0 la +6 C . n schimb dac ea este congelat (ngheat), temperatura urmeaz s nu fie mai nalt de -6 C . De asemenea, laptele-condensat, laptele-praf, laptele i produsele lactate n sticle i n ambalaje tetrapac se transpor t cu respectarea temperaturii de la +5 la 0 C .; untul nu mai nalt de -6; v iinele, cireele, piersicii, merele, perele, gutuiele de la 0 la +6 C.; car tofii de la +5 la +20 C. .a. Hotrrea explicativ a Cur ii Supreme de Justi ie a R .M., priv ind aplicarea unor prevederi ale legisla iei referitoare la rspunderea cruului n contractul transpor tului de bunuri , publicat n Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a R .M., nr.1, 2010, p.4-10.

154

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Printre cele mai frecvente cauze de deteriorare a mrfurilor se numr nerespectarea regimului de temperatur n perioada de transportare i pstrare36. Dac marfa a fost adus n stare deteriorat, nu se recurge imediat la plata sumelor bneti, ci se constat posibilitatea reparaiei bunului. Dac bunurile pot fi supuse reparaiei, cheltuielile sunt pe seama cruului37. Dac reparaia este imposibil, prejudiciul se va ncasa de la cru propor ional cu diminuarea valorii mrfii. Pot exista situaii n care marfa, dei a fost adus la punctul de destinaie n stare deteriorat, cruul nu va fi rspunztor pentru ea. De exemplu, calea ferat nu poart rspundere pentru pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mrfurilor, dac va face dovada c neasigurarea integritii acestora a fost generat de cauze care exclud culpa (ar t.128 Codul transportului feroviar).

6. Plata despgubirilor
Cruul va rspunde doar n limitele valorii mrfurilor pierdute sau deteriorate, iar acest lucru va fi apreciat la locul i n momentul prelurii mrfurilor de ctre destinatar. Valoarea n bani a mrfurilor, cu care urmeaz a fi despgubit clientul (sau destinatarul, dup caz), se calculeaz lund n considerare preul ei la bursa de mr furi sau preul pe pia. n lipsa acestora, se ine seama de valoarea obinuit a mrfurilor de acelai fel i de aceeai calitate.
36

37

Piureul din fructe fiind n saci de polietilen, n timpul iernii a fost expus la temperaturi mai joase de 0 C, iar aceasta a dus la formarea cristalelor de ghea pe ambalaj i n cele din urm au dus la apari ia crpturilor i apoi deteriorarea mrfii. Colegiul economic al Cur ii Supreme de Justi ie motiveaz c transpor tarea mrfii a fost efectuat cu nclcarea normelor prevzute de Standardul de Stat priv ind temperaturile admise la pstrarea i transpor tarea mrfii ambalate n saci i butoaie (de la 0 C la 20 C), deoarece conform informa iei de la Ser v iciul Hidrometeorologic de Stat, pentru acele zile era cunoscut c n acea zon temperaturile au oscilat ntre 0 C i -8 C . De aceea, n perioada de iarn, cnd temperaturile coboar sub 0 C, condi iile necesare pentru pstrarea mrfii urmau s fie asigurate prin transpor tarea cu vehicule speciale, de tip refrigerator. Cur tea Suprem de Justi ie a decis c cruul este v inovat de nerespectarea regimului de temperatur i este obligat s plteasc expeditorului costul mrfii deteriorate (Decizia Colegiului economic al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. din 28 februarie 2008, dosarul nr.2rae-40/2008. Arhiva Judectoriei Economice de Circumscrip ie, mun.Chiinu) La cheltuielile de repara ie se adaug i cele de transpor tare (tur-retur) spre locul de repara ie.

Capitolul V

155

Alturi de aceste despgubiri, cruul va trebui s restituie: taxele de transport (dac aceasta n-a fost inclus n costul mrfurilor); taxele vamale; alte cheltuieli de transport (art.1014 alin.(3) i (4) Cod civ il)38. Cel ndreptit s dispun, mai poate pretinde de la cru i dobnzile de ntrziere. ntinderea acestora depinde de rata de refinanare a Bncii Naionale a Moldovei pentru acea zi, la care se adaug 9% din creana pe care o deine clientul fa de cru (ar t.619). Dac pierderea sau deteriorarea mrfii a av ut loc n trafic naional, despgubirile vor fi restituite conform dispoziiilor Codului civ il, i anume: la deteriorarea mrfii, cruul va purta rspundere egal cu diminuarea valorii mrfii; n cazul pierderii sau distrugerii n mrimea valorii pierdute sau distruse a mrfii; pentru pierderea, lipsa, alterarea sau vtmarea mr furilor cu valoare declarat n mrimea valorii declarate. Asemenea prevederi gsim i n codurile fiecrui tip de transport n parte (auto, ferov iar, maritim). O alt situaie exist la transportul din trafic internaional. Prin convenii sunt stabilite sume concrete ce urmeaz a fi restituite pentru fiecare kilogram de marf pierdut sau deteriorat39.

7. Exonerarea de rspundere a cruului


Prin exonerarea de rspundere a cruului nelegem eliberarea lui de rspundere. Chiar dac mrfurile sunt prejudiciate, la ntrunirea unor situaii
38

39

Prin alte cheltuieli de transpor t se neleg cheltuielile de care a fost nevoie pentru conser varea mrfii, cheltuielile supor tate n legtur cu o nou stiv uire a mrfii n camion, primele de asigurare, cheltuielile de exper tizare i evaluare a mrfurilor .a. Astfel, n transpor tul auto, conform Conven iei cu priv ire la contractul de transpor t interna ional al mrfurilor pe osele (CMR), cuantumul despgubirii puse n sarcina transpor tatorului pentru pierderea mrfii nu poate depi 25 de franci per kilogram de marf lips. n transpor tul ferov iar reglementrile sunt motenite din perioada U.R .S.S. i exprimate n ruble ruseti. Conform Acordului priv ind transpor tul ferov iar interna ional al mrfurilor din 01.11.1951, calea ferat va achita 2,70 ruble pentru un kilogram de marf. Pe cnd n transpor tul maritim este valabil mrimea despgubirii stabilit de Codul nav iga iei maritime comerciale, c rspunderea transpor tatorului nu poate depi 666,67 unit i de calcul pentru o coad sau pentru o alt unitate de ncrcare ori 2,0 unit i de calcul pentru un kilogram de mas brut de marf pierdut, aflat n minus sau avariat, n func ie de faptul care sum este mai mare (ar t.183 alin.(1)). n temeiul Conven iei pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transpor tul aerian interna ional, rspunderea transpor tatorului aerian pentru mrfuri i bagaje este limitat la suma de 17 Drepturi Speciale de Tragere (DST) per kilogram (aprox imativ 20 de euro). Suma despgubirilor poate fi i mai mare dac pr ile, la momentul ncheierii contractului de transpor t, au ntocmit i o declara ie prin care au evaluat marfa la preul ei real.

156

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

strict prevzute de lege, cruul nu este rspunztor. Pagubele vor fi pe seama clientului sau a altor persoane. Cauzele exoneratorii de rspundere a cruului au fost div izate n dou categorii: cauzele generale i cauzele speciale. Dintre cauzele generale fac parte fora major, cazul fortuit, fapta cocontractantului i fapta unui ter.

7.1. Fora major


For a major este descris la art.606 din Codul civ il i se poate manifesta prin fenomenele naturale, ca: cutremure, inundaii, alunecri de teren, fur tuni, alunecri de zpad, revrsarea albiilor rurilor, epizootii40 sau i evenimentele sociale: aciuni militare, acte de terorism, revoluii, epidemii, dispoziiile organelor competente41, actele de piraterie i grevele42. Cruul poate invoca for a major dac se ntrunesc anumite condiii: evenimentul trebuie s aib o origine exterioar, de cele mai multe ori sunt fenomenele naturale: cutremur, inundaii, alunecri de teren, furtun, alunecri de zpad, epizootii etc.; s fie imprevizibil, att producerea sa, ct i efectele. Cu toate c unele evenimente pot fi prevzute: furtunile, inundaiile .a., ns efectele lor nu pot fi prentmpinate, utiliznd chiar i mijloacele cele mai moderne; s fie inevitabil, adic n situaia n care se afla, cruul nu putea s mpiedice sau s nlture consecinele, dar n practic acest lucru este lsat la aprecierea instanelor judectoreti. De exemplu, suntem n prezena unei for e majore dac un av ion, la momentul cnd se anunase o furtun puternic, se ridica de pe pista aerodromului. n schimb nu avem for major dac fur tuna ncepuse nainte ca acel av ion s-i ia zborul. n cea de-a doua situaie, membrii echipajului erau contieni de pericolul care poate urma, dar din neglijen nu au luat msurile necesare de siguran i a av ut loc catastrofa aerian. n cazul respectiv, asupra cruului va fi angajat rspunderea civ il.
40

41

42

Not informativ cu priv ire la aplicarea legisla iei priv ind responsabilitatea cruului n contractul de transpor tare a ncrcturilor pe anii 2004-2006, publicat pe site-ul oficial al Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova http://www.scjustice.md/ prjud3.ht ml .., .., .., .. . . : , 2001, p.98-99. Mercadal B. Droit des transpor ts terrestres et ariens. Dalloz, Paris, 1996, p.151.

Capitolul V

157

Cruul este exonerat de rspundere pentru deteriorarea mrfii dac aceasta a sur venit din circumstane pe care cruul nu putea s le tie i ale cror consecine nu le putea preveni 43. Uneori, cruul aflat n situaie de for major va rspunde pentru prejudiciul cauzat: a) dac a comis o fapt cu v inovie, fr de care evenimentul de for major nu s-ar fi produs; b) dac prin contract cruul i-a luat asupra sa cazurile de for major44. n Codul civ il for a major este enunat ca cauz exoneratoare de rspundere doar pentru pierderea bagajelor (art.989 alin.(1)). n acest sens, legiuitorul a comis o scpare, deoarece for a major poate exonera de rspundere i cruul de mrfuri. Dac paguba sur v ine din exploatarea navelor aeriene, for a major nu exonereaz cruul de rspundere (art.1410 alin.(1) Cod civ il). n aa mod, cruul din transportul aerian este rspunztor i pentru pagubele pricinuite de evenimentul de for major.

7.2. Cazul fortuit45


Cazul fortuit este un eveniment posibil de nlturat, dar care din cauza caracterului lui spontan nu a putut fi prevzut i ev itat46. Dei putea fi prentmpinat, cazul fortuit nu a fost prentmpinat de persoana responsabil din cauza apariiei sale inopinate. La baza apariiei cazului fortuit stau cauzele interne47. Cazul for tuit se plaseaz n zona care despar te for a major de culp. El ncepe unde nceteaz culpa i se sfrete unde ncepe for a major48. Distincia
43

44

45 46

47

48

Decizia Colegiului civ il al Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova nr.2 r/o106/2001 din 04.04.2001. Arhiva Judectoriei Economice de Circumscrip ie, mun. Chiinu. Not informativ cu priv ire la aplicarea legisla iei priv ind responsabilitatea cruului n contractul de transpor tare a ncrcturilor pe anii 2004-2006, publicat pe site-ul oficial al Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova http://www.scjustice.md/ prjud3.ht ml Codul civ il nu definete cazul for tuit, lsnd acest lucru pe seama doctrinei. 4- . . I. . 3- (utor ..). . .., : Wolters Kluwer, 2007, p.611. Bojoga M. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.139. Baie S., Volcinschi V., Bieu A., Cebotari V., Creu I., op.cit., p.436.

158

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

dintre for a major i cazul fortuit n acest domeniu nu prezint interes practic, nici sub aspect probator, nici din punctul de vedere al efectelor juridice49. n ce ne privete, apreciem prerile doctrinare cu priv ire la conceptul de caz for tuit i considerm oportun de a nainta o definiie proprie, specific obiectului nostru de studiu: cazul fortuit n transportul de mr furi constituie acel eveniment, care se datoreaz unor factori posibil de nlturat, ns din cauza apariiei sale surprinztoare, nu a putut fi prevzut i nici evitat.

7.3. Fapta cocontractantului i fapta terului


Cocontractani sunt clientul i destinatarul. n practic pot exista mai multe situaii de v inovie a uneia dintre pr i: clientul a ambalat marfa defectuos i nu a fost sesizat de cru, nu a declarat natura specific a mrfii, a efectuat operaiuni de ncrcare-descrcare defectuoase, a lsat indicaii eronate n scrisoarea de trsur etc.50 Asemenea cazuri sunt rare i de fiecare dat urmeaz a fi demonstrate de ctre cru51. Fapta terului poate elibera cruul de rspundere, dar numai dac ntrunete caracteristicile forei majore, adic este excepional, imprevizibil i invincibil52. Terul va achita despgubiri persoanei vtmate, iar cruul va fi exonerat de rspundere53. Aprecierea circumstanelor urmeaz a fi lsat pe seama instanei de judecat, care n funcie de caz, poate angaja i rspunderea terului. De exemplu, ciocnirea unui av ion cu alt av ion sau cu o main de pe aerodrom nu onstituie eveniment de for major, ci caz fortuit, n msura n care aciunea putea fi ev itat de pilot. Acelai lucru dac decolarea i aterizarea se realizeaz cu zdruncinri i marfa fragil se distruge. n ambele situaii, exonerarea de rspundere nu va fi posibil54.

49

50

51 52

53

54

Cp n O., Stancu Gh. Dreptul transpor turilor. Par tea general. Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003, p.188. Orga-Dumitriu G. Regimul exoneratoriu de rspundere a cruului n transpor turile comerciale de mrfuri (I), n Rev ista de Drept Comercial (Romnia), nr.1, 2008, p.101. Mercadal B., op.cit., p.207. .., .. . , : , 1967, p.87. n lipsa acestei condi ii, interferena ter ului rmne neconcludent i nu elibereaz pe cru de urmrile prejudiciului cauzat (Cp n O., Stancu Gh. Dreptul transpor turilor. Par tea general. Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003, p.188). Latour X., op.cit., p.129.

Capitolul V

159

8. Cauze speciale ale exonerrii cruului de rspundere


Temeiurile de eliberare a cruului de rspundere pentru daunele sur venite n timpul transpor trii mrfurilor sunt prevzute n Codul civ il (art.1008), dar i n codurile fiecrui tip de transpor t n parte55.

8.1. Exonerarea de rspundere a cruului avnd la baz prezumia vinoviei sale


Presupune c cruul din start este v inovat. El poate rsturna aceast prezumie, eliberndu-se de rspundere, dac dovedete nev inovia sa. La apariia unui prejudiciu, cruul poate fi exonerat de rspundere numai dac prezint dovezi c: a) aceasta se datoreaz v inoviei celui ndreptit s dispun de ncrctur; b) reprezentantul clientului a nsoit transpor tarea ncrcturii; c) se datoreaz indicaiilor celui ndreptit s dispun de ncrctur; d) se datoreaz unui v iciu propriu al ncrcturii; e) se datoreaz perisabilitii naturale a ncrcturii (ar t.1008 alin.(1) Cod civ il).

8.1.1. Vinovia celui ndreptit s dispun de mar f


Cruul poate fi eliberat de rspundere dac aduce dovezi c prejudicierea mrfii s-a datorat v inoviei celui ndreptit s dispun de marf. Se are n vedere situaia n care cruul va dovedi c distrugerea, deteriorarea, pierderea mrfii au av ut loc din v ina clientului sau a destinatarului. Mai frecvent poate fi v ina clientului, ns uneori i a destinatarului, dac acesta ntrzie s preia la timp mrfurile uor alterabile. De exemplu, clientul nu a efectuat corespunztor ncrcarea, descrcarea, aranjarea i fi xarea mrfii n vehicul, a nscris date greite n scrisoarea de trsur, nu a oferit cruului toate documentele necesare pentru transport .a.

55

Dei Codul civ il reglementeaz situa iile de exonerare a cruului de rspundere, spre regret ns, acestea sunt dedicate n mod preponderent transpor tului auto de mrfuri. Faptul c normele Codului civ il au fost dedicate n mare par te transpor tului auto i are originea n Codul civ il al R .S.S.M. din 1964, n care toate cele 15 ar ticole consacrate transpor tului (ar t.383-397) v izau transpor tul auto. Explica ia este c atunci, ca i n prezent, transpor tul auto de mrfuri i pasageri de inea ntietatea fa de transpor tul ferov iar, maritim i aerian. Legea veche nu prevedea temeiurile cnd cruul urma s fie eliberat de rspundere. Acestea reieeau din codurile i regulamentele U.R .S.S., consacrate fiecrui tip de transpor t n par te.

160

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

8.1.2. Reprezentantul clientului a nsoit transportarea mrfii


Pentru unele categorii de mrfuri legea oblig prezena unui nsoitor pe tot parcursul transpor trii. n acest caz, clientului i va reveni obligaia s pun la dispoziia cruului nsoitori. nsoirea poate fi obligatorie sau facultativ. Obligatorie este nsoirea mrfurilor periculoase, ca armele, muniiile, rachetele, hr ile militare secret etc., iar facultativ se instituie ori de cte ori pr ile au convenit la aceasta. nsoitorul este obligat s supravegheze asupra mrfurilor, asumndu-i rspunderea n legtur cu distrugerea, pierderea i deteriorarea ei.

8.1.3. Indicaiile persoanei ndreptite s dispun de mar f


Pn la momentul predrii mrfii i a scrisorii de trsur ctre destinatar, proprietar al mrfii se consider clientul. El poate acorda indicaii cruului de a preda marfa unui alt destinatar, de a renuna la transpor tare, de a ntoarce marfa la punctul de pornire, de distrugere a ei .a. Dac cruul a acionat conform indicaiilor primite de la client, va fi exonerat de rspundere n caz de prejudiciere a mrfii.

8.1.4. Viciile mrfii


Viciul este considerat defectul sau insuficiena mrfii, de natur s o deterioreze pe parcursul transportului 56 sau cusurul ce afecteaz marfa57. n mare parte, v iciile mrfii transportate se datoreaz unor procese chimice, precum fermentarea, acidularea, coagularea, ncingerea, uscarea unor substane expuse prea mult timp cldurii, mucegirea sau oxidarea unor lucruri inute la umezeal, nghearea alimentelor58. Curtea Suprem de Justiie a R.M. se pronun c pentru a putea fi invocat exonerarea de rspundere, v iciul trebuie s existe nc din momentul prelurii mrfii de ctre cru de la client59.

56 57

58

59

Paulin Ch. Droits des transpor ts. Editura Litec, Paris, 2005, p.252. Gronfors M. The concept of delay in transpor tation law, publicat n Rv ue de droit europen du transpor t (Frana), 1984, nr.11, p.41. .. . : , , 2007, p.248. Not informativ cu priv ire la aplicarea legisla iei priv ind responsabilitatea cruului n contractul de transpor tare a ncrcturilor pe anii 2004-2006, publicat pe site-ul oficial al Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova http://www.scjustice.md/ prjud3.ht ml (v izualizat 13.09.2010).

Capitolul V

161

8.1.5. Perisabilitatea natural a mrfii


La categoria de produse perisabile se includ produsele de provenien vegetal fructe, legume, ciuperci, plante v ii, material de nmulire i sditor, arbuti fructiferi, flori v ii etc.; cele de provenien animal: carnea i produsele din carne, pete, icre, lapte, ou etc.; produsele prelucrate: lactate, grsimi, fructe congelate, mezeluri, cacaval, unt etc. Normele perisabilitii naturale pentru toate categoriile de mrfuri sunt stabilite n anexele nr.10, 11, 12, 14 i 16 la Hotrrea Ministerului Economiei i Comer ului din 03.09.1996 cu privire la aprobarea normelor perisabilitii naturale i a instruciunii privind aplicarea lor60. Dac la momentul prelurii nu a fcut meniuni n scrisoarea de trsur, cruul va fi considerat v inovat pentru deprecierea mrfurilor. n procesul de ambalare i ncrcare a mrfii n vehicul, se prezum c clientul a respectat ntru totul normele prescrise de Ministerul Economiei. Cu toate acestea, cruul va putea prezenta orice alte mijloace de prob, pentru a rsturna prezumia respectiv, dovedind c cauza deprecierii mrfurilor este pe seama capacitii ei de a fi uor alterabile, n timp ce transpor tarea a fost realizat cu respectarea tuturor obligaiile asumate prin contract.

8.2. Exonerarea de rspunderea a cruului avnd la baz prezumia nevinoviei sale


Este prezent n cazurile indicate la art.1008 alin.(3) din Codul civ il: a) utilizarea unor vehicule deschise, fr prelat, dac aceast utilizare a fost convenit expres i consemnat n scrisoarea de trsur; b) lipsa sau defectele ambalajului; c) manipularea, ncrcarea, aranjarea sau descrcarea au fost efectuate de client, destinatar sau de un ter care acioneaz pentru client sau destinatar; d) pagubele sunt rezultatul caracteristicilor naturale ale unor ncrcturi; e) transpor tarea animalelor v ii. n continuare, vom efectua o caracterizare a fiecreia dintre ele.

60

Hotrrea Ministerului Economiei i Comer ului din 03.09.1996 cu priv ire la aprobarea normelor perisabilit ii naturale i a instruc iunii priv ind aplicarea lor, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.22-23 din 10.04.1997.

162

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

8.2.1. Au fost utilizate vehicule deschise i fr prelat


Anumite categorii de mrfuri pot fi uor expuse i deteriorate de pe urma frigului, zpezii, umezelii, vntului, ariei .a. Pentru a ev ita asemenea situaii, legea prescrie acoperirea lor cu prelat61 n timpul transpor trii. Dac clientul insist ca marfa s rmn neacoperit, cruul poate s accepte, dar numai pe riscul clientului, cerndu-i n acest scop ca abaterea de la norm s fie menionat cu semntur n scrisoarea de trsur. n caz contrar, cruul va fi nevoit s rspund, deoarece n instana de judecat nu va putea dovedi c clientul i-a luat asupra sa riscul.

8.2.2. Defectele ambalajului


Obligaia de ambalare a mrfii este pe seama clientului. nainte de pornire, cruul va face o scurt verificare a mrfii, fr a cunoate cerinele legii cu referire la fiecare categorie de marf n par te. De aceea, dac se constat c ambalajul a constituit cauza deteriorrii mrfii, rspunderea o poart clientul i nu cruul. Rspunderea clientului pentru prejudiciile provocate de ambalaj este reglementat de Codul civ il, i anume: clientul rspunde fa de cru pentru prejudiciul cauzat, prin ambalarea necorespunztoare a ncrcturii, personalului cruului, materialului sau instalaiilor de transport sau altor ncrcturi, precum i pentru toate cheltuielile generate de o ast fel de ambalare dac deficienele nu erau evidente i dac nu erau cunoscute de cru la preluare , fr ca acesta s fac rezerve (art.998). Pentru eliberarea de rspundere a cruului n legtur cu prejudiciile provocate de ambalaj, sunt necesare respectarea urmtoarelor condiii: a) prejudiciul s apar din cauza ambalrii necorespunztoare; b) deficienele nu erau ev idente la momentul prelurii ncrcturii; c) deficienele s nu fi fost cunoscute de cru la preluare62. Dac deficienele erau ev idente la momentul prelurii mrfii sau dac cruul tia despre aceasta i nu a fcut rezer ve n scrisoarea de trsur, clientul nu poart nici o rspundere. Rspunztor va fi cruul. Pentru o nelegere mai reuit, vom face trimitere la jurisprudena Franei: marfa a fost acceptat la transport fr rezer ve de ctre compania de transport,
61

62

Prelata reprezint o pnz deas, rezistent i impermeabil cu care se acoper mrfurile din vehiculul. Chibac Gh. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova, op.cit., p.586.

Capitolul V

163

iar pe colete figura inscripia atenie, mar f cu coninut fragil , nsoit de imagini n scop de atenionare. La punctul de destinaie cutiile s-au dovedit a fi sparse. Cruul a invocat c prejudiciul a av ut loc din cauza ambalrii necorespunztoare aducnd ca dovad concluziile expertului, precum c ambalajul era mai fragil n rapor t cu greutatea mrfii. Instana de judecat a hotrt c cruul a av ut un compor tament brutal n timpul manipulrilor cu marfa, dei pe ambalaj figurau inscripiile de atenionare. Cu priv ire la concluziile exper tului, instana de judecat s-a pronunat c acestea nu pot influena decizia de exonerare i nici cea de micorare a mrimii rspunderii cruului, deoarece la primirea mrfii cruul a fost informat i nu a efectuat careva rezer ve n acest sens63. Clientul nu poart rspundere pentru lipsa coninutului dinuntrul ambalajului primit nedeteriorat. Reglementarea dat este reuit, fiind cuprins la pct.30 din Regulamentul prestrii serviciilor de transport i expediie din 09.12.199964. Ar fi necesar ca norma s fie inclus i n Codul civ il65.

8.2.3. Manipularea, ncrcarea, aranjarea sau descrcarea au fost efectuate de client, destinatar sau de un ter n numele celor doi
Nu credem c este justificat instituirea de ctre legiuitor a prezumiei de nev inovie a cruului atunci cnd ncrctura a fost pierdut sau deteriorat ca urmare a mprejurrilor sus-numite. n asemenea situaii, anume cruul ar trebuie s probeze nev inovia sa, pentru a fi exonerat de rspundere66. Faptul c manipulare, ncrcarea, aranjarea i descrcarea mrfii a fcut-o clientul, nu este suficient ca dovad pentru a considera c el este v inovat de prejudicierea mrfii. Norma dat este nereuit, ea nu poate ser v i ca cauz de exonerare a cruului de rspundere. Mai corect ar fi excluderea ei din Codul civ il.
63

64

65

66

Decizia Cur ii de Apel din Ai x-en-Provence din 7 ianuarie 1986, Air France c.Sopodeac, publicat n Kerguelen-Neyrolles B., Garcia-Campillo L . Lamy transpor t. Commission de transpor t. Mer, fer, air et commerce extrieur. Tome 2. Paris: Lamy, 2005, p.645. Regulamentul prestrii ser v iciilor de transpor t i expedi ie din 09.12.1999, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58. De lege ferenda, propunem reformularea ar t.1008 alin.(3) pct.(b) al Codului civ il din: b) lipsa sau defectele ambalajului, ntr-o nou redac ie: b) lipsa sau defectele ambalajului precum i lipsa con inutului dinuntrul ambalajului locurilor de marf care au fost primite n ambalaj nedeteriorat. Bloenco A. Drept civ il. Par tea special. Note de curs. Editura Car tdidact, Chiinu, 2003, p.113.

164

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

8.2.4. Caracteristicile naturale ale mrfii


Dup G.P.Savicev: Este greu a gsi adevratele pricini. Ele pot consta n calitatea proast, depirea termenului de pstrare, densitatea mare, lipsa cilor de aerisire, umezeala, nerespectarea regulilor de ncrcare i descrcare .a.67. odul civ il distinge ntre perisabilitatea natural a ncrcturii (alin.(1) art.1008), prin care se nelege c marfa trebuie s respecte anumite cerine obligatorii stabilite de lege, i situaia cnd pagubele sunt rezultatul caracteristicilor naturale ale anumitor ncrcturi (alin.(3) art.1008), din care cauz ele au fost supuse ruperii, coroziunii, alterrii interioare, uscare, vrsare, pierdere din greutate, atacului insectelor ori roztoarelor. Din aceste considerente, n caz de pieire a mrfurilor perisabile, cruul este prezumat v inovat, iar dac acest lucru a av ut loc din cauza caracteristicilor naturale ale ncrcturii, cruul este prezumat nev inovat68. Considerm just aciunea legiuitorului prin care acestor dou categorii exoneratorii de rspundere le-au fost atribuite prezumii diferite. Caracteristicile naturale ale unor mrfuri pot afecta integritatea ncrcturii, n pofida msurilor luate de cru 69, n timp ce normele perisabilitii naturale pentru toate categoriile de mrfuri sunt stabilite de Regulamentul transporturilor de mr furi perisabile70 i pot fi prevzute din timp. Spre regret, companiile de transport uneori ascund adevratele pricini ale deprecierii mrfurilor, nu-i recunosc v inovia i aduc argumente false precum c cauza prejudicierii ar consta n factorii climaterici, natura mrfii, v inovia altor crui .a. n asemenea situaii, atragem atenia c proba cea mai important n instana de judecat va fi raportul de expertiz ntocmit la faa locului, cu semnturile ambelor pr i i a exper tului71.
67

68 69

70

71

.. , publicat n , nr.4, 1961, p.22. Pascari C. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova, op.cit., p.600 -601. Bloenco A. Drept civ il. Par tea special. Note de curs. Editura Car tdidact. Chiinu, 2003, p.113. Regulamentul transpor turilor de mrfuri perisabile, aprobat de Ministrul Transporturilor i Comunica iilor al Republicii Moldova la 09.12.1999, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.39-41. ntr-o decizie de spe, n baza contractului de transpor tare a mrfii nr.467 din 13.01.05, ncheiat ntre .C.S. Petrom-Moldova i .S. Calea Ferat din Moldova, cruul urma s transpor te din Romnia n Republica Moldova 2 cisterne cu benzin. La destinaie s-a constatat lipsa unei cantiti impor tante de benzin. Acest fapt s-a confirmat prin rapor tul de exper tiz. Instanele de fond i apel au dat ctig de cauz .C.S. Pe-

Capitolul V

165

8.2.5. Animalele vii


Transportarea animalelor este considerat cauz exoneratoare de rspundere pentru cru (art.1008 alin.(3) pct.(e) Cod civ il). Animalele v ii prezint particulariti att de accentuate, nct se nelege de la sine faptul c formeaz o categorie apar te72. Transpor tarea lor impune respectarea cerinelor sanitaro-veterinare stabilite de Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare, ca: suprafa, compartimente de separare, condiii de alimentare i adpare, instalaii de iluminare, ventilarea, localizarea deeurilor, dezinfectarea salonului etc.73, precum i regulilor de transportare cerute de companiile de transport74. Nu poate fi acceptat opinia c cruul este exonerat numai pentru moartea animalelor mici75. Or, legislaia civil nu face nici o diferenierea sub acest aspect.

72

73

74

75

trom-Moldova. Nefiind de acord, Calea Ferat a naintat recurs la Cur tea Suprem de Justiie a R .M., aducnd argumente c cantitatea de benzin din cisterne s-a micorat pe motiv de evaporare. Iar potriv it legii, transpor tatorul nu poar t rspundere dac marfa, reieind din proprietile sale naturale, este supus pierderii prin transpor tare. Cur tea Suprem a motivat c nu pot avea supor t juridic afirmaiile recurentului referitoare la lipsa rspunderii juridice la transpor tarea mrfii, cantitatea creia potriv it proprietilor sale naturale este supus pierderii prin transpor tare, deoarece din actele cauzei rezult c cisternele cu benzin au fost transpor tate n timpul iernii. Prin urmare, micorarea cantitii benzinei prin evaporare nu putea fi. Mai mult ca att, n baza rapor tului de exper tiz, instana de recurs a constatat c la faa locului au fost depistate urme v izibile de deteriorare a sigiliilor, iar cu puin efor t se putea ridica capacul, dnd posibilitatea de sustragere a benzinei. De aceea, Cur tea Suprem de Justiie a R .M. a decis c Calea Ferat este obligat s repare prejudiciul produs n timpul transportului de marf (Decizia Cur ii Supreme de Justiie a Republicii Moldova din 18 octombrie 2005, dosarul nr.2rae-217/05. Arhiva Judectoriei Economice de Circumscripie, mun.Chiinu). Not informativ cu priv ire la aplicarea legisla iei priv ind responsabilitatea cruului n contractul de transpor tare a ncrcturilor pe anii 2004-2006, publicat pe site-ul oficial al Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova http://www.scjustice.md/ prjud3.ht ml Reglementarea tehnic Norma sanitar veterinar priv ind protec ia i bunstarea animalelor n timpul transpor tului, aprobat prin Ordinul nr.56 din 25 mar tie 2005 a Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare, nepublicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova. A se vedea por talul oficial al companiei aeriene Air Moldova, http://www.airmoldova. md/cargorules-ro/ (v izitat 21.04.2010). Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G., op.cit., 2002, p.53.

166

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

9. Alte cauze de exonerare a cruului de rspundere 9.1. Defectele n sistemul de construcie a vehiculului
Un aspect discutabil este acela, dac se admite exonerarea de rspundere n cazul n care prejudiciul a sur venit ca urmare a unor deficiene tehnice n construcia vehiculului? Codul civ il stabilete o interdicie clar, cruul nu poate fi exonerat de rspundere din motiv ul defeciunilor vehiculului nchiriat (art.1008 alin.(2)). Aceeai interpretare este oferit de practica cu priv ire la cauzele civ ile a Cur ii Supreme de Justiie a R.M.: o deficien tehnic nu poate fi cauz exoneratoare de rspundere, deoarece deficiena din timpul construciei este previzibil i poate fi nlturat76. La fel i Comentariul Codului civ il al R.M.: deoarece cruul este obligat s asigure funcionarea i starea normal a unitii de transport 77. Potriv it unei opinii contrare este exclus rspunderea pentru viciile ascunse ale mijloacelor de transport de care se face responsabil societatea productoare78. n arhiva Judectoriei Botanica i Judectoriei Economice de Circumscripie, mun.Chiinu, sunt prezente mai multe dosare, n care companiile de transport invoc c ntrzierea transportrii s-a datorat unor defeciuni tehnice, solicitnd eliberarea lor de rspundere. Cele mai relevante se refer la transpor tul aerian de mrfuri. La soluionarea acestor litigii, instanele judectoreti naionale au aplicat prevederile legii n corespundere cu jurisprudena internaional, angajnd rspunderea civ il a transportatorilor aerieni pentru cheltuielile de cazare, alimentare i deplasare79. Nici defectarea sistemului de frn al vehiculului, care a dus la deteriorarea mrfii prin bruscarea ei, nu-l va elibera pe cru de rspundere. O deficien de asemenea fel este prev izibil i poate fi nlturat, cruul fiind obligat s efectueze deplasrile de mrfuri cu vehicule corespunztoare.
76 77 78 79

http://www.scjustice.md/prjud3.ht ml (v izualizat 14.10.2010). Chibac Gh. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova, op.cit., p.579. Orga-Dumitriu G., op.cit., p.102. Decizia Colegiului civ il i de contencios administrat iv a Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. din 08 februarie 2006, dosarul nr.2ra-463/06. Arhiva Judectoriei Botanica, mun. Chiinu; Hotrrea Judectoriei Economice de Circumscrip ie din 07 septembrie 2006, dosarul 2e-3147/06. Arhiva Judectoriei Economice de Circumscrip ie, mun. Chiinu; Hotrrea Judectoriei Botanica din 3 noiembrie 2006, dosarul 2-4812/06. Arhiva Judectoriei Botanica, mun.Chiinu.

Capitolul V

167

Apare ntrebarea: poate cruul imputa defectele mijlocului de transport uzinei constructoare, aducnd probe concludente c tocmai deficiena tehnic a fost cauza ce a compromis transportarea mrfii? Curtea Suprem de Justiie a R.M. nclin spre un rspuns negativ. Explicaia const n aceea c cruul este obligat s verifice cu ma xim v igilen parametrii tehnici ai mijlocului de transpor t pe care l procur, n deosebi componentele motorului i ale infrastructurii, precum osii, roi, frne etc.80

9.2. Furtul mrfii


n practic sunt rare cazurile cnd cruul a fost exonerat de rspundere pentru fur tul de mrfuri. Regula general este c cruul nu poate s invoce dispoziiile legii pentru a fi exonerat de rspundere. Se consider c printr-o atenie mai sporit, s-ar fi putut ev ita asemenea pagube. n atare situaii, cruului i se invoc neglijen n efectuarea transportului, deoarece nu a luat msuri ndeajuns pentru a preveni sustragerea mrfii. Fur tul ntregii mrfi sau a unei pr i din marf poate fi comis n orice perioad, ct marfa se afl n paza juridic a cruului (n depozitele sale), n timpul aciunilor de ncrcare, transportare i descrcare. Profesorii Octavian Cpn i Gheorghe Stancu sunt de prerea c furtul mrfii poate fi asimilat unui eveniment de for major (n.n. i poate elibera cruul de rspundere) numai dac a fost svrit prin agresiune cu mna narmat, ceea ce exclude o rezisten eficient din partea cruului (n.n. prepuilor si)81. Curtea Suprem de Justiie a R.M. reine c fur tul ncrcturii nu constituie o cauz exoneratorie de rspundere dac autovehiculul a rmas pe timpul nopii nesupravegheat82.

9.3. Greva oferilor, piloilor, lucrtorilor grii feroviare, portului maritim sau aeroportului
Greva poate elibera cruul de rspundere doar n situaia n care cruul dovedete c a efectuat toate ncercrile care depind de el, dar transportarea mrfii fr anumite pierderi aa i nu a fost posibil, chiar i cu vehiculele altor companii de transport.
80

81 82

Not informativ cu priv ire la aplicarea legisla iei priv ind responsabilitatea cruului n contractul de transpor tare a ncrcturilor pe anii 2004-2006, publicat pe site-ul oficial al Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova http://www.scjustice.md/ prjud3.ht ml (v izualizat 22.11.2010). Cp n O., Stancu Gh., op.cit., p.211. Ibidem.

168

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Ca exemplu, n una din spee, Curtea de Apel din Paris a dispus c compania aerian nu poate fi exonerat de rspundere pentru ntrzierea ajungerii la destinaie, deoarece nu a efectuat ncercri de a transpor ta marfa prin intermediul altor companii, cu att mai mult c marfa n cazul dat fiind perisabil, transpor tatorul nu s-a ngrijit nici mcar s o plaseze n camere frigorifice83. Conform explicaiilor date n Comentariul Codului civil al R.M., greva desfurat n condiiile legii, ntotdeauna este prev izibil84. Greva nu poate elibera cruul de rspundere. Greva nu apare pe neateptate, ci despre organizarea ei administraia ntreprinderii este informat din timp. Procedura de iniiere i de desfurare a grevelor este reglementat de Codul muncii al R .M. la art.362-370, de aceea nu este nici un temei de a considera c greva oferilor, piloilor, lucrtorilor din por turi .a., l-ar scuti pe cru de rspundere pentru deteriorarea, distrugerea, pierderea sau ntrzierea ajungerii mrfii la punctul final.

10. Reclamaia 10.1. Noiuni generale


Reclamaia este o cale procedural obligatorie de soluionare prealabil a litigiilor85. Aceasta const nu ntr-o simpl adresare a unei cereri, ci pr ile sunt obligate s ia toate msurile pentru a soluiona nenelegerea dintre ele. Mai mult ca att, trebuie s se verifice temeinicia preteniilor care se invoc, corectitudinea datelor din documente, conturi bancare, alte mprejurri de fapt i de drept86. Dac nenelegerea aprut ntre cru i destinatar nu se termin n faza de reclamaie, pr ile se pot adresa cu aciune n judecat. Toate aciunile depuse n instan trebuie s fie nsoite de dovada nregistrrii reclamaiei, sau a rspunsului prin care reclamaia a fost respins ori soluionat par ial87.

83

84 85

86

87

Decizia Cur ii de Apel din Paris din 7 iulie 1978, publicat n Rv ue franaise de Droit Arien, 1979, nr.12, p.225. Bojoga M. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova, op.cit., p.137. Chibac Gh., Bieu A., Rotari A., Efrim O. Drept civ il. Contracte speciale. Volumul III, Editura Car tier, 2005, p.286. .. . , , 2002, p.148. Filip Gh., Badea C ., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transpor turilor. Editura Junimea, Iai, 2002, p.169.

Capitolul V

169

10.2. Procedura de naintare


n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale, prile sunt obligate s nainteze n prealabil o reclamaie (art.1020 alin.(1) Cod civ il). Reclamaia se formuleaz n scris i se reduce la completarea unui formular tipizat, pe care cruii l ofer din timp destinatarilor, la solicitarea acestora din urm. Dei legea nu se expune, menionm c reclamaia trebuie s fie naintat n termenul stabilit de lege; s par v in din partea reclamantului corespunztor; s fie adresat cruului respectiv i la ea s fie anexate toate documentele ce confirm dreptul de crean al clientului88. Pn a prelua marfa de la cru, destinatarul este n drept s verifice mpreun c cruul starea acesteia. n cazul n care destinatarul a preluat marfa fr a o verifica i fr a formula fa de cru careva obiecii, atunci se va prezuma, pn la proba contrar, c cruul a predat i destinatarul a primit marfa n stare bun, aa cum ea este descris n scrisoarea de trsur. Prin verificarea mrfii nelegem examinarea ei exterioar. De aceea, orice obiecii pe care destinatarul le va avea n procesul verificrii, le poate nainta cruului pn a prelua marfa.

10.3. Termenul de naintare


Dac la examinarea exterioar a mrfii defectele ei nu au fost obser vate, destinatarul este n drept s nainteze preteniile sale ctre cru ntr-un termen de 7 zile, dac se refer la pierderi sau deteriorri, i n termen de 21 zile de la data sosirii, dac marfa a ajuns la destinaie cu ntrziere (art.1020 Cod civ il). La nceperea curgerii termenelor nu se ia n considerare ziua primirii mrfii. Astfel nct termenii ncep a curge din ziua urmtoare celei de recepionare a mrfii de ctre cru. De asemenea, nu se iau n calcul duminicile i zilele nelucrtoare. Considerm c termenul de 7 zile este unul prea restrns89. Problema e i mai grav, deoarece scpnd aceste zile, destinatarul decade din dreptul de a-l mai aciona n justiie pe cru.
88

89

Pascari C. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.614; .., op.cit., p.148; .. . , , 2001, p.475. Fcnd analogie cu prevederile din Codul civ il al R .S.S. Moldoveneti din 1964, preten iile fa de cru puteau fi formulate n decurs de 6 luni (ar t.389), iar codurile civ ile n v igoare ale Federa iei Ruse i Ucrainei continu s prevad termenul de 6 luni.

170

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Conform explicaiilor din Comentariul Codului civil, nerespectarea termenului de naintare a preteniei duce la pierderea dreptului la aciune, iar instana nu poate repune pr ile n termenul de naintare a preteniei. Dac se depune o aciune n judecat fr a se formula, n prealabil, o pretenie, instana va refuza primirea cererii, iar dac cererea a fost primit, ea va fi scoas de pe rol90. Cu toate acestea, exist i opinii care susin c instana de judecat nu ar fi n drept s refuze n examinarea cauzei civ ile doar pentru motiv ul c nu a fost fcut n prealabil o reclamaie ctre cru. Prin refuzul instanei judectoreti de a judeca cauza s-ar realiza o nclcare a normelor constituionale. n acest scop sunt aduse i exemple din practica judiciar care dovedesc posibilitatea naintrii aciunii mpotriva cruului chiar i fr o reclamaie n termenii cerui de lege91. Problema naintrii unei reclamaii rmne a fi controversat i n jurispruden. Astfel, Curtea de Apel din Paris a hotrt c numai n caz de avarie este obligatoriu s existe o reclamaie, pe cnd n caz de pierdere a mrfii, clientul sau destinatarul s-ar putea adresa cu aciune direct n instana de judecat92. ntr-o decizie mai veche, Curtea de Casaie din Italia s-a pronunat clar c nu este obligatoriu de a nainta reclamaie pentru pierdere93.

90

91

92

93

Pascari C . Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.614. .. - , n . , 2007; . , , , , , 2008. pe site-ul oficial al Asocia iei Interregionale pentru Aprarea Drepturilor Consumatorilor din Federa ia Rus, http://ozpp.ru/pr/ar ticlesown/2008/10/13/ar ticles-own_13938.ht ml (v izualizat 23.08.2010). Cur tea de Apel din Paris, Decizia nr.02- 0354 din 5 februarie 2004, St France Handling contre St Tatou Location et autres, publicat n Bulletin des transpor ts et de la logistique, 2004, nr.4, p.151. Cur tea Suprem de Justi ie din Italia, Decizia nr.01- 0034 din 11 aprilie 1973, T.M.A. versus Black Sea, publicat n Rv ue Franaise de Droit Arien, 1973, nr.5, p.27.

Capitolul V

171

10.4. Termenul de examinare


Spre regret, Codul civ il nu stabilete n ct timp trebuie examinat i soluionat reclamaia94. Reieind din aceasta, legislaia din transpor turile ferov iar, maritim, auto i aerian soluioneaz problema dat n mod diferit. Potriv it Codului transportului feroviar, calea ferat este obligat s examineze reclamaia i s ntiineze n scris reclamantul n 30 de zile de la data primirii ei (art.160). Codul navigaiei maritime comerciale. prevede un termen de 3 luni pentru preteniile aferente transportului maritim i 6 luni celor aferente transportului n trafic mi xt (art.387). n timp ce n transpor tul auto i n transportul aerian nu sunt prevzute careva termene de examinare i soluionare a reclamaiilor. Analiznd practica naional din transpor tul aerian de mrfuri, constatm c clienii i destinatarii primesc rspuns la reclamaii cu ntrziere. Motiv ul este c reclamaiile sunt naintate mai nti administraiei aeropor tului, care le transmite cu ntrziere cruului. Locul naintrii reclamaiei. Codul civ il nu prevede locul naintrii reclamaiei. n practic, reclamaia se depune la sediul sau la organul de administraie al cruului.

11. Aciunea n judecat


Dup naintarea reclamaiei sunt posibile trei situaii: prima, reclamaia s fie respins integral de cru; a doua, reclamaia s fie satisfcut par ial de cru; cea de-a treia, reclamantul s nu primeasc nici un rspuns. ns oricare ar fi soluia, cel interesat se poate adresa cu aciune n judecat. Prescripia dreptului la aciune ncepe s curg doar dup expirarea termenului de naintarea a preteniei95. Destinatarul mrfii mai nti va trebui s atepte cele 7 zile, respectiv 14 zile, prevzute de Codul civ il pentru adresarea reclamaiilor, dup care va nainta aciune n judecat mpotriva cruului96.
94

95

96

Ar fi bine ca legiuitorul s se inspire din Codul civ il al R .S.S.M. din 1964, deoarece n problema dat vechiul cod con inea prevederi reuite. Cruul era obligat s examineze preten iile i s-l ntiineze pe peti ionar despre admiterea sau respingerea lor n curs de 3 luni, iar n ceea ce privete preten iile ce reies din transpor turile efectuate de crui de diferite tipuri pe baza unui singur document - n curs de 6 luni. Dac preten iile au fost respinse sau rspunsul n-a fost primit n termenul artat, peti ionarul avea dreptul s intenteze o ac iune n curs de 2 luni, socotit din ziua primirii rspunsului sau expirrii termenului stabilit pentru rspuns (ar t.389). Pascari C . Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.614; Chibac Gh., Bieu A., Rotari A., Efrim O., op.cit., p.288. Momentul apari iei dreptului la ac iune nu coincide cu momentul apari iei dreptului la naintarea reclama iei fa de cru.

172

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Curtea Suprem de Justiie a R.M. se pronun c aciunea depus pn la expirarea termenului de naintare a preteniilor se va pune pe rol doar n cazul n care cruul a rspuns la reclamaie i rspunsul nu-l satisface pe client 97. Principalul este ca cruul s dea ct se poate de urgent un rspuns la reclamaie, iar din momentul n care destinatarul a primit rspunsul, imediat se poate adresa cu aciune n judecat. Dup V.V.Vitreanschii, termenul dreptului la aciune mpotriva cruului trebuie s nceap a curge din ziua n care a avut loc evenimentul care a servit ca temei pentru naintarea preteniei, i nu din ziua primirii rspunsului la pretenie sau cel al expirrii termenului de naintarea a ei98. Codul civ il stabilete dou termene n interiorul crora reclamantul poate depune aciune n judecat. Primul termen este stabilit la 1 an, iar al doilea termen este de 3 ani, i se aplic n cazul inteniei sau culpei grave (art.1021 alin. (1)). Termenul de prescripie ncepe a curge n felul urmtor: a) n caz de pierdere par ial, de deteriorare a mrfii sau de nclcare a termenului de transportare din ziua predrii mrfii ctre destinatar; b) n cazul distrugerii sau pierderii totale n a 30-a zi de la expirarea termenului de transportare, iar dac acest termen nu este stabilit de pr i sau de lege n cea de-a 60-a zi din ziua prelurii mrfii de ctre cru; c) n toate celelalte cazuri n ziua expirrii unui termen de 3 luni de la data ncheierii contractului de transport. Pentru situaiile prevzute la pct.(b) i (c) din Codul civ il, perioadele de timp sunt exagerat de mari99. Nu nelegem care a fost logica legiuitorului i de ce destinatarul ar trebui s atepte anume 30, 60 zile i 3 luni pentru a depune aciunea n judecat mpotriva cruului?

97

98

99

Hotrrea explicativ a Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova, priv ind aplicarea unor prevederi ale legisla iei referitoare la rspunderea cruului n contractul transpor tului de bunuri, publicat n Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova, nr.1, 2010, p.4-10. .. . , , 2001, p.485486. Aderm la opinia respectiv i subliniem c cruul este n drept s nu atepte expirarea termenului prevzut de lege pentru naintarea reclama iei. Dac rspunsul la reclama ie a par venit mai degrab, se poate adresa n judecat. Mai ra ional ar fi ca n toate cazurile, curgerea termenului de prescrip ie s nceap din ziua predrii mrfii.

Capitolul VI

TRANSPORTUL AUTO DE PASAG ERI I BAG AJ E


Planul 1. Consideraii generale 2. Reeaua naional a drumurilor 3. Noiunea i elementele contractului 4. Biletul de cltorie 4.1. Noiunea i par ticularitile biletului de cltorie 4.2. Biletul de cltorie tit lu de valoare la pur ttor 4.3. Biletul de cltorie document transmisibil 4.4. Biletele de cltorie i minorii 5. Licenierea ntreprinderilor specializate n transportul auto de pasageri 5.1. Precizri prealabile 5.2. Lista documentelor de baz necesare pentru obinerea licenei 5.3. Lista documentelor suplimentare 5.4. Alte condiii de liceniere 6. Particularitile transportrii bagajelor 7. Rspunderea juridic civil i contravenional a pasagerului 8. Transportul auto urban de pasageri 8.1. Consideraii introductive 8.2. Organizarea transpor turilor urbane regulate 8.3. Specificul ncheierii contractului de transpor t 8.4. Categoriile de persoane cu dreptul la cltorie gratuit 8.5. Modul de achitare pentru cltorie i obligaiunile pr ilor 8.6. Abonamentele de cltorie 8.7. Rspunderea pentru neachitarea ta xei de cltorie 9. Transportul n regim de taxi 10. Condiiile necesare pentru acordarea licenei de taxi 11. Pasagerul poate lua cu sine gratuit bagajele 12. Pretenii, aciuni, restituirea taxei de transport i recuperarea prejudiciului 13. Concluzii i recomandri I. Transportul auto internaional de pasageri i bagaje 1. Consideraii generale 2. Autorizaia de cltorie. Deschiderea rutelor internaionale noi 3. Condiii cerute fa de mijlocul de transpor t. Cerinele pentru oferi

174

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

4. Transpor tul auto internaional neregulat (ocazional) de pasageri 5. Problemele transpor tului auto internaional de pasageri al Republicii Moldova

1. Consideraii generale
n literatura de specialitate transportul n general a fost pe larg abordat de diferii doctrinari, n timp ce cu priv ire la transportul auto de pasageri i bagaje pn n prezent exist puine lucrri tiinifice, astfel nct tema dat este una de perspectiv i urmeaz a fi supus unei cercetri mai profunde pe v iitor1. Transportul de pasageri n Republica Moldova n cea mai mare parte se realizeaz cu transportul public auto, cum sunt autobuzele, microbuzele, troleibuzele i ta xiu-rile. Conform datelor Biroului Naional de Statistic al Republicii Moldova pe anul 2008, de ser v iciile ageniilor de transpor t pe teritoriul Republicii Moldova n total au beneficiat 326 mln. de pasageri, iar dintre ei majoritatea s-au deplasat cu transportul auto 319,7 mln. (205 mln. cu troleibuzele, 110 mln. autobuzele i 4,7 mln. cu ta ximetrele). n acelai timp, cu transportul ferov iar, care ocup poziia secund n clasament, s-au deplasat doar 5,8 mln de pasageri2, astfel nct decalajul n acest sens ntre transpor tul auto i cel ferov iar de pasageri este foar te mare. Priv ilegiul transpor tului auto n comun se explic prin faptul c suprafaa teritorial a rii noastre este relativ mic, ceea ce avantajeaz transportul auto i diminueaz accesul altor tipuri de transpor t, cum sunt cel aerian i maritim. Dei o par te a populaiei deine n proprietate automobile, cheltuielile curente de ntreinere a lor sunt tot mai sporite, de aceea mai avantajos se dovedete a fi transportul public n comun. n ce privete transpor tul ferov iar de pasageri,
1

n decursul anilor, prin lucrrile lor tiin ifice s-au remarcat la acest capitol profesorii rui .., .. i .., romni E .Cristoforeanu, O.Cp n, Gh.Filip, I.T.Ciobanu, francezi L .Josserand, R .Rodire, D.Broussalle, iar din Republica Moldova doar Gh.Chibac n Comentariul Codului civ il al R .M. i A.Bloenco n manualul de Drept civ il, par tea special. Prezena unor surse tiin ifico-practice n acest domeniu dev ine absolut indispensabil. Cu att mai mult c n cadrul facult ilor de drept a universit ilor din republic se studiaz disciplinele Dreptul transpor turilor i Dreptul civ il, n care contractul de transpor t auto de pasageri i bagaje este abordat sub diferite aspecte, iar pentru o asimilare mai reuit a cunotinelor respective de ctre studen i i masteranzi, se impune elaborarea unor manuale, monografii i ar ticole tiin ifice la tema dat. Moldova n cifre = : Brev iar statistic / Biroul Na. de Statistic al R .Moldova; col. red.: Golovatiuc V. (pre.), Cara O., Godiac M. Chiinu: Statistica, 2009, p.64.

Capitolul VI

175

care la fel este un mijloc de transpor t terestru, fiind i mai ieftin fa de transpor tul auto, reieind din dependena sa strict de linia de cale ferat, el nu este att de flexibil i prezint mai puin interes pentru pasageri. Scopul propus la elaborarea prezentului capitol este de a efectua o cercetare a contractului de transport auto de pasageri i bagaje din punctul de vedere al elementelor contractului, modului de ncheiere i rspunderii civ ile a prilor pentru prejudiciile cauzate. S-a urmrit i scopul de a ev idenia cele mai impor tante varieti ale contractului de transpor t auto de pasageri, i anume, contractul n transportul urban de pasageri (cu autobuzul, troleibuzul i microbuzul) i transportul n regim de ta xi, iar rezultatele obinute s fie expuse separat sub form de concluzii i recomandri la finele textului.

2. Reeaua naional a drumurilor


Reieind din prevederile Legii nr.509-XIII din 22.06.95 a drumurilor3, drumuri sunt cile de comunicaie terestr special amenajate pentru circulaia vehiculelor i pietonilor. n conformitate cu art.1, fac parte integrant din drum: podurile, v iaductele, pasajele denivelate, construciile de aprare i consolidare, trotuarele, pistele pentru cicliti, locurile pentru parcare i staionare, plantaiile rutiere, indicatoarele de semnalizare i alte dotri pentru sigurana circulaiei. ns deficiena major la acest capitol este calitatea drumurilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Procesul de deteriorare continu, atingnd n prezent un nivel de peste 90% din reeaua rutier naional care necesit, dup caz, reparaia urgent (n termen scur t) sau reconstrucia lor4. Avnd o amplasare strategic, ara noastr are un rol impor tant n calitate de ar de frontier ntre Uniunea European i Europa de Est i ar putea deveni un nod al transportului din regiune, dac nu ar avea o reea a drumurilor deteriorat. Deoarece economia rii este bazat, n mare msur, pe agricultur i industria produselor agricole, se necesit o infrastructur rutier solid i un transport rutier bine funcional. Muli productori agricoli nu au nc

3
4

Legea drumurilor nr.509-XIII din 22.06.95, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63. Republica Moldova de ine printre ultimele locuri n lume dup calitatea drumurilor. Potriv it unui clasament recent efectuat de World Economic Forum, la capitolul calitatea drumurilor ara noastr se plaseaza pe locul 124, ultima fiind statul african Chad, unde starea drumurilor este cea mai deplorabil din lume. Cele mai calitative drumuri din lume sunt n Singapore, urmat de Frana, Germania, Finlanda i alte state. Din spa iul ex-sov ietic, cea mai buna stare a drumurilor este n Letonia, cu locul 62 n lume.

176

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

posibilitate s-i comercializeze producia lor anume din cauza drumurilor locale, care le limiteaz accesul spre pieele agricole i alte puncte de comercializare a produciei. nc n anul 1996 prin Legea nr.720-XIII din 02.02.96 a fondului rutier5 au fost puse bazele juridice i organizatorice de constituire a fondului rutier. Fondul rutier a fost creat n calitate de cont special la Ministerul Finanelor pentru colectarea veniturilor prevzute n legea dat. Conform ar t.2 alin.(1) al legii, sursele de constituire a fondului sunt urmtoarele: a) defalcrile de la accizele la benzin i la motorin; b) ta xele rutiere percepute conform legislaiei fiscale; c) ta xele pentru eliberarea autorizaiilor pentru transporturi rutiere internaionale, achitate de persoane fizice i juridice; d) amenzile aplicate pentru nerespectarea regulilor transportului de cltori, deteriorarea drumurilor, construciilor i utilajelor rutiere, a plantaiilor aferente drumurilor; e) ta xa pentru gazul lichefiat importat; f ) ta xa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizrii n calitate de carburani pentru unitile de transpor t auto. ns aa cum se cunoate, mijloacele bneti care se acumuleaz n fondul rutier nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile de reparaie a drumurilor. O cauz ar fi c alocarea mijloacelor n fondul rutier nu sunt planificate pe termen lung, dar se aprob anual, iar aceasta nu permite elaborarea pe termen mediu sau lung a unui plan. Spre exemplu, Administraia de Stat a Drumurilor, nfiinat n calitate de ntreprindere de stat, nu a fost n stare pn n prezent s elaboreze un cadru de planificare relevant pe termen mediu, ntruct este nevoit s atepte n fiecare an alocaiile bugetare nainte ca mijloacele s fie incluse n proiectul bugetului. Aceeai situaie o au i organele responsabile de gestionarea drumurilor urbane care trebuie, de asemenea, s atepte finalizarea dezbaterilor pe marginea bugetului local, pentru a cunoate resursele de care pot beneficia, n timp ce 80% dintre drumurile urbane necesit reparaii majore6. Cu aceast ocazie, se propun mai multe soluii de redresare a situaiei n care se afl drumurile naionale. n primul rnd, att sistemul finanelor publice locale, ct i ntregul mecanism de finanare a drumurilor publice trebuie s fie reformate n vederea transferrii n bugetele locale a surselor de venit necesare pentru ntreinerea, reparaia i construcia drumurilor locale. n
5

Legea fondului rutier nr.720 -XIII din 02.02.96, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.14-15. Hotrrea Guvernului R .M. nr.85 din 01.02.2008 cu priv ire la aprobarea Strategiei infrastructurii transpor tului terestru pe anii 2008-2017, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.30 -31 din 12.02.2008.

Capitolul VI

177

acest scop, este necesar de a acorda autoritilor locale dreptul de a stabili n mod independent ta xe locale sau includerea n Codul fiscal a unor ta xe locale adiionale, cum ar fi instituirea unor ta xe locale speciale (de exemplu, ta xa pe mijlocul de transpor t), care ar urma s fie destinate n exclusiv itate pentru construcia, ntreinerea i reparaia drumurilor locale i a strzilor. De asemenea, este necesar ca alocarea anual a mijloacelor bugetare pentru ntreinerea drumurilor s fie nlocuit cu un cadru de finanare pe termen lung7, ceea ce ar da posibilitatea ca n bugetele locale s se adune mai muli bani. O alt propunere ar fi implicarea mai activ a sectorului privat n construcia drumurilor locale, inclusiv prin proiecte i acorduri de colaborare cu organele administraiei publice locale.

3. Noiunea i elementele contractului


La baza apariiei rapor turilor de transpor t auto dintre cru i pasager se afl contractul de transport auto de pasageri i bagaje. n temeiul contractului, cruul se oblig s transporte pasagerul la punctul de destinaie mpreun cu bagajele sale, iar pasagerul s achite taxa corespunztoare pentru cltorie. De aici rezult c contractul este unul strict comercial i este utilizat numai n desfurarea activ itii economice de ntreprinztor. Contractul de transportul auto de pasageri este un contract cu titlu oneros. Pasagerii pot beneficia de ser v iciile de transport numai dac procur un bilet de cltorie, achitnd pentru aceasta o ta x de cltorie. Ca excepie, fa de contractul de transport auto de pasageri se aplic i o regul special, stipulat la ar t.980 din Codului civ il, ce ine de cltoria gratuit. Aceast norm se aplic, de regul, n transportul public n care pot cltori gratuit unele categorii de persoane: pensionarii, invalizii8, militarii, veteranii de rzboi .a. n legtur cu aceasta, n doctrin se menioneaz c persoanele care dein dreptul prevzut de lege de a cltori gratuit cu autobuzul i troleibuzul, nu pot fi considerai ca fiind parte la contractul de transpor t. Ei sunt pasageri, ns dreptul lor de a cltori rezult nu din contractul de transport, ci din normele dreptului administrativ care l oblig pe cru s i transporte n mod gratuit9.
7

Beschieru I., Timofeenco A. Statutul juridic i finanarea drumurilor locale n Republica Moldova, publicat n Politici Publici. IDIS Viitorul , nr.1, 2010, p.24. Chibac Gh., Bieu A., Rotari A., Efrim O. Drept civ il. Contracte speciale. Editura Cartier, Chiinu, 2006, p.281. .. . : , , 1966, p.174.

178

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Pri ale contractului de transport auto de pasageri i bagaje sunt cruul (numit i transportator, agent transportator, ntreprindere de transport) i pasagerul. n calitate de cru activeaz o organizaie specializat n transpor tul public de persoane. Ea trebuie s dein o licen eliberat de Camera de Liceniere a R.M. pentru prestarea ser v iciilor de folos public i o autorizaie special emis de primria din localitatea respectiv. n timp ce pasager poate fi orice persoan fizic, indiferent de vrst, naionalitate, origine etnic .a. n doctrin se duc discuii de a recunoate autogara ca subiect al contractului de transport auto de pasageri n trafic interurban. Potriv it opiniei expuse de .., n cazul dat vom avea un contract de transport trilateral, n care fa de pasager se vor obliga doi subieci: cruul i autogara, care mpreun organizeaz ntregul proces de transportare. Mai mult ca att, se argumenteaz i necesitatea angajrii unei rspunderi solidare a cruului i autogrii fa de pasager pentru neexecutarea sau executarea necorespunztoare a condiiilor contractului de transport10. O abordare similar a problemei date este realizat de .., care aduce mai multe opinii pro i contra, din cele care au fost expuse pn la etapa actual n literatura de specialitate11. n ce ne privete, nu putem accepta ideea respectiv din motiv c n Republica Moldova grile auto nu sunt subiecte ale contractului de transport. n conformitate cu prevederile Codului transporturilor auto, autogara (sau staia auto) reprezint un complex de cldiri, incluznd o cldire cu sal de ateptare, case de bilete, alte ncperi i servicii destinate deservirii cltorilor, precum i peroane pentru urcarea i coborrea cltorilor, locuri de parcare pentru autobuze i microbuze (art.3)12. Spre deosebire de autogrile din alte ri, gradul de implicare n activitatea de organizare a transporturilor pentru autogrilor din Republica Moldova este mai
10

11

12

.. : . 12.00.03 ; . . .., , 2005, p.8-9. .. , publicat n , , - : . M II - , 2007 .. : , -a-, 2007, p.69-71. ntr-o alt defini ie cu caracter normativ, autogara (sta ia auto) este spa iul special amenajat, bun de utilitate public, n care se desfoar activ it i specifice ser v iciilor regulate de transpor t de persoane, i care pot fi n proprietatea public a statului ori proprietate privat (Regulamentul cu priv ire la autogar (sta ia auto) nr.9/12 din 09.12.1999, aprobat de Ministerul Transpor turilor i Comunica iilor al R .M. la 09.12.1999, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.46 din 27.04.2000).

Capitolul VI

179

redus. Competena prestrii serviciilor de transport este pe seama ageniilor de transport, iar rolul autogrilor se rezum doar la prestarea unor servicii auxiliare (vnzarea biletelor, anunarea orelor de plecare i sosire, deservirea cltorilor cu sal de ateptare) i ele nicidecum nu pot fi parte la contractul de transport. Obiectul contractului de transport auto de pasageri i bagaje l constituie deplasarea pasagerului din punctul de pornire i pn la punctul de destinaie. ns pasagerul nu este obiect al activ itii de transport, el este subiect al raporturilor contractuale de transpor t. Spre deosebire de contractul de mrfuri care percepe transpor tarea mrfurilor ca pe o continuare a procesului de producie, contractul de transpor t de pasageri este orientat spre deplasarea persoanelor n scopul satisfacerii nevoilor lor de munc, de consum, culturale i ale necesiti13. Forma i modul de ncheiere a contractului. Contractul de transpor t auto n transportul public de pasageri pe teritoriul Republicii Moldova se ncheie n form verbal. Dovad a ncheierii contractului ser vete biletul de cltorie care i se elibereaz pasagerului la momentul achitrii preului. Potriv it Codului transporturilor auto, pentru cltoria cu autobuzele i microbuzele efectuate prin curse regulate, cltorii sunt obligai s procure bilete i s le prezinte, dup caz (art.16 alin.(1)).

4. Biletul de cltorie 4.1. Noiunea i particularitile biletului de cltorie


Biletul de cltorie este un document care dovedete achitarea ta xei de transpor t, acord cltorului dreptul de a se deplasa cu autobuzul (microbuzul) pn n punctul de destinaie indicat i confirm existena asigurrii obligatorii a cltorului (ar t.16 Codul transporturilor auto). O definiie a biletului este dat i la pct.1 din Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje, potriv it cruia biletul reprezint un bon de cas emis de maina de cas i de control cu memorie fiscal sau document de strict ev iden cu pre fi xat, confecionat n mod tipografic, care confirm plata i dreptul la cltorie al pasagerului, ncheierea contractului de transport ntre agentul transportator i cltor, precum i faptul asigurrii obligatorii a pasagerului. Biletul de cltorie se caracterizeaz prin urmtoarele particulariti:
13

.., .. . : , , 1986, p.173.

180

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

n primul rnd, dup natura sa juridic este un document de strict eviden, n care este fi xat un pre. El se emite de maina de cas cu memorie fiscal, de aceea mai este numit i bon de cas. n acest context, am putea face o analogie ntre biletul de cltorie i bonul de cas, care se elibereaz n cazul vnzrii-cumprrii unor produse alimentare sau nealimentare, deoarece n ambele cazuri acestea au rolul unor documente de strict ev iden care confirm ncheierea contractului i achitarea plii de ctre consumator. ns aici biletul de cltorie, pe lng valoarea sa identic cu cea a bonului de plat, mai are i o valoare n sine, care reiese din faptul c actul de comer nc urmeaz s aib loc, adic ser v iciile de transport vor fi prestate pe v iitor i doar la prezentarea biletului, ceea ce nu exist la bonul de plat n cazul vnzrii-cumprrii, unde achitarea preului i cumprarea bunului s-au petrecut, de regul, n acelai timp, iar bonul de plat confirm actul juridic care s-a consumat n trecut. Orice bilet de cltorie este emis n baza unui formular tipizat (cu denumire, numr, serie, data ntocmirii i emiterii), aprobat n prealabil de Ministerul Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor al R .M. Potriv it Nomenclatorului formularelor tipizate de documente primare cu regim special14, biletele de cltorie, borderoul de ev iden a biletelor de cltorie i foile de parcurs la autobuze, autoturisme i autocamioane, constituie documente primare cu regim special (de strict eviden). Din categoria respectiv mai fac parte: voucherul turistic, mandatul avocatului, licena de activ itate, bonul de plat, factura fiscal, polia de asigurare etc. Editarea acestor formulare se face n mod centralizat, sub dirijarea Biroului Naional de Statistic, conform comenzilor primite de la Ministerul Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor. Achiziionarea formularelor se face contra plat. Orice ntreprindere este obligat s in Registrul de eviden a formularelor cu regim special, iar n caz de completare greit, radieri sau corectri nepermise, atunci n Registru i pe formular se nscrie cuvntul deteriorat, iar formularul este scos de la ev iden (este trecut la pierderi). n al doilea rnd, procurarea biletului demonstreaz n exterior acceptul pasagerului fa de oferta public a cruului. n al treilea rnd, biletul este confirmarea n scris a ncheierii contractului de transpor t15. n al patrulea
14

15

Nomenclatorului formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobat prin Hotrrea Guvernului R .M. nr.294 din 17.03.1998, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.30 -33 din 09.04.1998. Biletul de cltorie nu trebuie confundat cu contractul. El nu este contract, ci doar o dovada scris a faptului c a fost ncheiat contractul de transpor t n form verbal.

Capitolul VI

181

rnd, biletul ne dovedete faptul achitrii de ctre pasager a ta xei de cltorie i acord pasagerului dreptul la cltorie. n al cincilea rnd, biletul de cltorie atest existena asigurrii obligatorii a pasagerului. Orice organizaie care presteaz ser v icii de transpor t public este obligat s aib ncheiate contracte de asigurare obligatorie a cltorilor. n costul biletului de cltorie se include i prima de asigurare ce o va primi pasagerul n caz de accident.

4.2. Biletul de cltorie titlu de valoare la purttor


n cuprinsul biletului de cltorie se conin toate condiiile eseniale ale contractului de transpor tare a pasagerilor: preul, obiectul, pr ile contractului, ora de pornire .a. n acelai timp, dintre toate biletele de cltorie, doar biletele din transportul auto sunt la purttor, adic nu au indicate datele de identificare ale pasagerului, n timp ce biletele din transpor tul ferov iar, maritim i aerian sunt nominale, n ele este indicat numele, prenumele pasagerului i alte date de identificare preluate din buletinul de identitate. Deoarece n biletul de cltorie cu transportul auto nu se precizeaz persoana creia i aparine biletul, acest bilet este titlu de valoare la purttor, adic o hrtie de valoare pe care cel ce o deine are dreptul de a cere preul de la cel ce a emis-o. Hrtiile de valoare la pur ttor se elibereaz fr ca n ele s fie indicat numele persoanei ce i se adreseaz. Debitorul nu este obligat s stabileasc cum a ajuns la deintor hr tia de valoare, ns el este obligat s execute ceea ce constituie obiectul hrtiei la purttor, i numai la cererea persoanei care deine la acel moment documentul. Creditor este persoana care deine hrtia de valoare i pretinde n baza ei anumite drepturi. Aadar, fiind asimilat cu hrtia de valoare la purttor, biletul de cltorie auto poate fi liber transmis oricrui cltor. Pe cnd n cazul biletului nominativ (ferov iar, maritim i aerian) cruul l elibereaz doar pasagerului nscris n bilet i interzice transmiterea biletului unei alte persoane, sub riscul anulrii lui. Biletele pentru cltoria n traficul suburban i interurban cu curse regulate, pot fi cumprate la casele de bilete ale autogrilor. Dac aceste case de bilete lipsesc, atunci costul cltoriei se achit nemijlocit oferului care are obligaia de a elibera bilete de cltorie. O alt situaia avem n cazul transportului urban regulat, deoarece biletele de cltorie se procur direct de la ta xator, dup momentul urcrii pasagerului n salonul autobuzului.

Cerinele fa de biletul de cltorie sunt diferite, n dependen de tipul de transpor t auto, ferov iar, maritim, naval sau aerian. De regul, contractul de transpor t de pasageri este considerat ncheiat din momentul procurrii biletului.

182

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Momentul ncheierii contractului de cltorie de regul coincide cu momentul n care pasagerul primete biletul de cltorie i nu are impor tan modul de dobndire a biletului (de la ofer, ta xator, casa de vnzare a biletelor .a.). Spre regret ns, att Codul transporturilor auto, ct i Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje nu prevd posibilitatea rezervrii biletelor de cltorie.

4.3. Biletul de cltorie document transmisibil


Deoarece n biletul de cltorie nu este indicat numele i prenumele cltorului, se consider c biletul este transmisibil. Potrivit art.986 alin.(2) din Codul civil, n cazul biletului transmisibil, posibilitatea transmiterii lui nceteaz cel trziu la nceputul cltoriei. Cu aceast ocazie, n Comentariul Codului civil al R.M. se aduc explicaii c biletul transmisibil este un document purttor, la vedere, care nu este individualizat i fiecare persoan fizic ce dispune de acest bilet este n drept de a cltori cu transportul respectiv. Posesorul biletului transmisibil este considerat parte contractant i cruul este obligat s-i execute fa de aceast persoan obligaiile sale contractuale16. Inter valul de timp n care deintorul biletului l poate transmite unei alte persoane este strict limitat de lege, i anume: din momentul procurrii biletului i pn la nceperea cltoriei17. O situaia aparte avem n cazul n care contractul de transpor t l ncheie o alt persoan dect pasagerul. Sunt frecvente cazurile cnd persoanele juridice procur bilete de cltorie pentru deplasarea salariailor lor. n asemenea situaii, contractul de transport se ncheie ntre organizaie i transportator, fr participarea cetenilor. Aceste organizaii, care ncheie cu transportatorii contracte de transpor t pentru deplasarea grupului de ceteni, de regul, se afl cu ei n anumite raporturi juridice. Cetenii activeaz n baza contractului de munc, fiind salariaii organizaiei respective. Deoarece este interesat n deplasarea salariailor, organizaia preia asupra sa rolul de organizator al transpor trii, achit pentru ei costul biletelor, rezer veaz numrul de locuri, poate negocia i alte condiii ale contractului de transport. n aa mod, se ajunge la situaia n care
16

17

Chibac Gh. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Edi ia a II-a. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.577. Aici apare ntrebarea: ce se ntmpl n cazul n care pasagerul pn la nceperea cltoriei pierde biletul? Din nefericire, att Codul transpor turilor auto, ct i Regulamentul transpor turilor auto de cltori i bagaje nu reglementeaz problema dat. Fcnd analogie cu dispozi iile din Codul transpor tului ferov iar al R .M., n asemenea cazuri biletul nu poate fi rennoit i costul lui nu se restituie (ar t.118 alin.(8)).

Capitolul VI

183

dei calitatea de pasageri o au cetenii (salariaii), ei nu ncheie cu cruul contract de transport, nici direct i nici prin reprezentant18, ci organizaia, ca persoan juridic, dev ine par te la contractul de transpor t i din numele ei comand i achiziioneaz biletele de cltorie.

4.4. Biletele de cltorie i minorii


n conformitate cu pct.10 (a) din Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje, pasagerul are dreptul de a lua cu sine la transport, n mod gratuit, un copil n vrst de pn la 7 ani inclusiv, dac el nu ocup un loc separat pe scaun. n acest context, nu trebuie acceptat ideea c transpor tarea copiilor s-ar realiza n afara unui contract de transpor t. Copiii de pn la 7 ani particip la transportare n baza unui contract de transpor t aparte, care se ncheie cu transpor tatorul n form verbal i fr eliberarea biletului de cltorie. ncheierea contractului se realizeaz din momentul n care copilul mpreun cu reprezentantul lui au urcat n mijlocul de transpor t, avnd pentru aceasta acordul tacit al transportatorului. Deoarece copilul sub vrsta de 7 ani nu are capacitate de exerciiu19, el nu poate ncheia careva acte juridice, de aceea contractul de transport este ncheiat din numele lui i n interesul lui de ctre reprezentantul legal. Minorul nu va putea de sine stttor s primeasc executarea n temeiul acestui contract, el va fi acceptat la transport numai nsoit fiind de o persoan matur. Dac minorul realizeaz de sine stttor deplasarea, fr nsoirea unei persoane mature, atunci ncheierea contractului de transpor t se examineaz reieind din dispoziiile generale ale Codului civ il al R .M. cu priv ire la ncheierea actelor juridice de ctre minori. Conform ar t.22 alin.(2) pct.(a) din Codul civ il, minorul n vrst de la 7 la 14 ani este n drept s ncheie de sine stttor acte juridice curente de mic valoare care se execut la momentul ncheierii lor. Acest drept fiind valabil i pentru minorii cu vrsta cuprins ntre 14 i 18 ani (ar t.21 alin.(2) pct.(d)). n legtur cu aceasta, n literatura de specialitate se discut n ce msur contractul de transport auto poate fi calificat ca fiind act juridic curent de
18

19

.. : . 12.00.03 . . . .., --, 2007, p.14-15. Baie S., Roca N. Drept civ il. Par tea general. Persoana fizic. Persoana juridic. Edi ia a III-a. Chiinu: .S.F.E .P. Tipografia Central, 2007, p.280.

184

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

mic valoare. n acest scop se face deosebirea dintre particularitile contractului de transport regulat urban i contractul de transport regulat interurban. Se menioneaz c dac deplasarea n transpor tul regulat urban se numr printre actele juridice de mic valoare care se execut la momentul ncheierii lor, atunci n cazul contractului de transpor t interurban nu putem vorbi c ar exista acte juridice de mic valoare din urmtoarele considerente: 1) la executarea contractului de transport auto interurban se modific esenial aflarea n spaiu a persoanei. Minorul se poate afla la o deprtare considerabil de cas, de prini i rude, fr a putea fi supravegheat de ctre ei; 2) costul biletului la anumite curse poate chiar s depeasc mrimea salariului tarifar, pe care unii doctrinari l consider punctul de reper pentru calificarea actului juridic ca act juridic de mic valoare20. Considerm necesar ca n Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje, aprobat prin Hotrrea Guvernului R.M. nr.854 din 2006, s fie prevzut vrsta minim de la care minorii ar putea cltori n transportul public fr nsoirea reprezentanilor. Pn atunci ns, suntem de prerea c minorii cu vrsta de pn la 7 ani, n temeiul legii nu sunt n drept de a cltori singuri n transportul public, ci de fiecare dat trebuie s fie nsoii de o persoan matur. n realitate ns, acest lucru nu se ntmpl. n ce privete minorii cu vrsta cuprins ntre 7 i 14 ani, ei pot cltori liber fr reprezentanii lor doar n transportul urban regulat (cu troleibuzul, autobuzul i microbuzul). n schimb n cazul transportului auto interurban, dei legea nu stabilete careva interdicii n acest sens, decizia de a ncheia sau nu contractul de transport cu aceti minori, rmne pe seama ageniei de vnzare a biletelor sau a conductorului mijlocului de transport respectiv.

5. Licenierea ntreprinderilor specializate n transportul auto de pasageri 5.1. Precizri prealabile


Pentru a desfura activ itatea de transportare a pasagerilor, organizaiile de transport sunt obligate s dein licen de transport. n acest sens, Legea nr.451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor21 stabilete c printre genurile de activ itate supuse reglementrii
20 21

.., op.cit., p.9-10. Legea nr.451 din 30.07.2001 priv ind reglementarea prin licen iere a activ it ii de ntreprinztor, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.26-28 din 18.02.2005.

Capitolul VI

185

prin liceniere se numr i transportul auto de cltori n folos public, iar organul competent de a elibera licena respectiv este Camera de Liceniere (art.8 alin.(1) pct.15)22. Licena se elibereaz pe un termen de 5 ani, iar ta xa de stat pentru eliberarea licenei este de 2500 lei (art.18 alin.(1)). Sumele ta xelor de licen se vars n bugetul de stat. Dorind s obin licena de transpor t auto de cltori, persoana interesat va trebuie s depun la Camera de Liceniere o cerere la care s anexeze pachetul de documente prevzut de lege (art.10 alin.(2)), iar n caz de refuz n acordarea licenei, decizia Camerei de Liceniere poate fi contestat n instana de judecat. n general, licena este un act oficial, eliberat de autoritatea pentru liceniere, ce atest dreptul titularului de licen de a desfura o perioad determinat, genul de activitate indicat n acesta, cu respectarea obligatorie a condiiilor de liceniere. Este important s facem deosebirea ntre dou categorii de cerine care se impun transportatorului: prima, se refer la desfurarea activ itii de ntreprinztor; a doua, cerinele de securitate la traficul rutier23. Camera de Liceniere impune n mod prioritar respectarea cerinelor din prima categorie (cerine cu priv ire la desfurarea activ itii de ntreprinztor).

5.2. Lista documentelor de baz necesare pentru obinerea licenei


n scopul obinerii licenei, la Camera de Liceniere se depune o cerere, completat dup un model anumit, n care se indic: denumirea, forma juridic de organizare, adresa juridic, sediul, codul fiscal al ntreprinderii; genul de activ itate pentru a crui desfurare solicitantul de licen intenioneaz s obin licena; locul de amplasare a filialelor sau a altor subdiv iziuni separate a ntreprinderii, la care se va efectua activ itatea n baza licenei (de exemplu, oficiile n care se va realiza vnzarea biletelor). La cerere se anexeaz copia certificatului de nregistrare de stat a ntreprinderii. Acest act mai poar t denumirea: extrasul de la Camera nregistrrii de Stat. Prin el se confirm nregistrarea persoanei juridice n registrul unic al persoanelor juridice cu scop lucrativ din republic.
22

23

Organul de licen iere nu face dosebirea ntre licena pentru transpor t n trafic na ional i interna ional. Licena de prestare a ser v iciilor de transpor t auto de cltori este aceiai, indiferent de direc ia efecturii rutei. Distinc ia o face Ministerul Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor, cu ocazia eliberrii autoriza iilor de exploatare a rutei. Pentru deschiderea curselor interna ionale se impun ex igene sporite fa de mijloacele de transpor t, calitatea ser v iciilor prestate, oferi, personalul angajat etc. .., op.cit., p.18.

186

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Cu alte cuv inte, pentru a putea obine licena, agentul transportator mai nti trebuie s fie nregistrat la Camera nregistrrii de Stat sub una din formele de organizare juridic prevzute de lege. Este posibil orice form de organizare juridic, deoarece legea nu stabilete v reo form aparte. Totui cel mai frecvent, ageniile de transport din republic prefer societatea cu rspundere limitat (SRL), aceasta fiind cea mai convenabil form de organizare juridic solicitat n ultimul timp de ntreprinztorii din Republica Moldova, indiferent de genul de activ itate pe care l desfoar.

5.3. Lista documentelor suplimentare


Lista respectiv, alctuit din trei documente suplimentare la cele susmenionate, este aprobat prin Ordinul Camerei de Liceniere a R.M.24 (pct.15), acestea fiind: a) Copia certificatului de nmatriculare pentru fiecare unitate de transport. Subliniem c n certificatul de nmatriculare este indicat i tit lul n baza cruia este deinut mijlocul de transport (proprietate, locaiune sau comodat). Se remarc i faptul c nu este cerut originalul certificatului de nmatriculare, ci copia acestuia. Organul de liceniere are nevoie de copia certificatului pentru a prelua datele priv ind unitile de transport i a le nscrie n anexa licenei. n consecin, licena va fi valabil numai pentru acele mijloace de transport, ale cror date de identificare au fost nscrise n anexa la licen. Orice schimbri n efectiv ul unitilor de transport ale ntreprinderii, urmeaz a fi confirmate i n anexa licenei, printr-o cerere adresat n acest scop organului de liceniere. Nu este stabilit un numr minim sau ma xim al unitilor de transpor t, de aceea, licena va fi eliberat i n cazul cnd organului de liceniere i-a fost prezentat copia cer tificatului de nmatriculare al unui singur mijloc de transport25. b) Copia contractului individual de munc ncheiat cu mecanicul pe transport. Mecanicul este responsabil pe starea tehnic a mijlocului de transpor t i
24

25

Condi iile de licen iere i listele documentelor suplimentare, ce se anexeaz la cererile de eliberare a licenelor pentru unele genuri de activ itate, aprobate prin Ordinul Camerei de Licen iere nr.12-g din 20.02.2006, publicate n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.70 -72 din 05.05.2006. ns problema este c Ministerul Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor, pentru deschiderea unei rutei noi (n trafic na ional sau interna ional) impune ex istena a cel pu in dou mijloace de transpor t.

Capitolul VI

187

securitatea tehnic a circulaiei. nainte de ieirea n curs, mecanicul efectueaz rev izia tehnic a mijlocului de transport i face meniune despre aceasta, prin semntur i tampil. c) Copia contractului individual de munc ncheiat cu medicul (responsabil de controlul medical al oferilor), cu anexarea obligatorie a copiei diplomei de studii de specialitate. Nu are importan dac medicul este angajat cu titlu de baz sau prin cumul. La fel, nu se specific ce fel de studii de specialitate trebuie s aib medicul (medii sau superioare), i nici profilul medicinei n care s fie specializat (or, exist medicin general, chirurgie, ginecologie etc.)26. Documentele pot fi depuse n original, sau, dac solicitantul are nevoie de originale, acestea pot fi depuse i n copii xerox, numai ca la prezentarea lor s fie adus i originalul, pentru confirmare. Se accept i copiile documentelor pe suport electronic, n form scanat.

5.4. Alte condiii de liceniere


Pe lng documente sus-menionate, Camera de Liceniere impune i o serie de condiii de liceniere, care urmeaz a fi respectate pe parcursul desfurrii activ itii liceniate. Dei la momentul emiterii licenei, respectarea acestor condiii nu este verificat (fiindc transpor tatorul nc nu i-a nceput activ itatea), ulterior ns, nerespectarea lor ser vete ca temei de suspendare sau retragere a licenei. n aa mod, condiiile de liceniere sunt urmtoarele: 1. Activ itatea liceniat urmeaz a fi desfurat n conformitate cu cadrul legislativ-normativ, tratatele internaionale i acordurile interguvernamentale n domeniu, la care Republica Moldova este parte; 2. nainte de pornirea n rut, este obligatorie efectuarea controlului medical al oferilor i controlul tehnic al unitilor de transpor t, cu nscrierea rezultatelor n registrele respective (pct.16 lit.(l) din Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje, aprobat prin Hotrrea Guvernului R.M. nr.854 din 28.07.2006); 3. ntreprinderea trebuie s aib angajate persoane calificate, i anume: persoan responsabil de starea tehnic a unitilor de transport (mecanicul), persoana responsabil de controlul medical al oferilor (medicul), deintori ai legitimaiei de ofer internaional (oferi);
26

Prezena mecanicului i a medicului la o ntreprindere de transpor t este costisitoare din punct de vedere financiar, dar o alt solu ie pentru ntreprinderea de transpor t nu ex ist, fiind o cerin obligatorie pentru licen iere.

188

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

4. Personalul angajat al ntreprinderii (oferii, mecanicul, medicul etc.), sunt obligai s respecte normele de protecie a securitii pasagerilor, securitatea circulaiei rutiere i normele de protecie a muncii; 5. ntreprinderea trebuie s dispun de cer tificate de nmatriculare pentru unitile de transport, raporturi de verificare tehnic (ecusoane priv ind testarea tehnic), s utilizeze mijloacele de transpor t dup destinaie; 6. S realizeze transportarea gratuit a cltorilor pn la punctul de destinaie n cazul defeciunii tehnice a transpor tului; 7. S aib ncheiate contracte de asigurare obligatorie de rspundere civ il a transpor tatorului fa de cltori; 8. S posede baza tehnico-material necesar pentru executarea lucrrilor de deser v ire tehnic a mijloacelor de transport sau s dein contractul de deser v ire tehnic i reparare a mijloacelor de transport, ncheiat cu o ntreprindere specializat (Ordinul nr.12-g din 20.02.2006 al Camerei de Liceniere, pct.15). 9. Pe lng faptul c este par te a contractului de transport auto ncheiat cu pasagerul, cruul mai este subiect al rapor turilor juridice din sfera circulaiei rutiere. Fa de oricare par ticipant la traficul rutier, fie el proprietar al mijlocului de transpor t, ofer sau simplu pieton, sunt naintate o serie de reguli. Ele sunt obligatorii pentru toi participanii la trafic, indiferent de faptul dac desfoar sau nu o activ itate de ntreprinztor. Aceste raporturi au la baz prevederile Regulamentului circulaiei rutiere, aprobat prin Hotrrea Guvernului R.M. nr.357 din 13.05.200927, norme orientate spre meninerea securitii la traficul rutier28.

6. Particularitile transportrii bagajelor


Pasagerul poate lua cu sine n mijlocul de transpor t i bagaje. n acest caz, regulile cu priv ire la modul de transportare a bagajelor sunt prevzute n Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje, aprobat prin Hotrrea Guvernului R.M. nr.854 din 2006. Potriv it regulamentului, bagajele se transpor t n secia de bagaje, iar n lipsa seciei de bagaje n salonul autobuzului.
27

28

Regulamentul circula iei rutiere, aprobat prin Hotrrea Guvernului R .M. nr.357 din 13.05.2009, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.92-93 din 15.05.2009. n acest scop, organele de poli ie impun respectarea unui sistem ntreg de cerine tehnice fa de mijlocul de transpor t, cum ar fi: controlul tehnic, repara ia sau nlturarea pieselor defectate, prezena stingtorului n salonul vehiculului, a triunghiului de semnalizare .a.

Capitolul VI

189

Pasagerul mai poate lua cu sine n salon i bagaje de mn pentru care plata nu se percepe29. Dac pasagerul dorete s transporte bagaj n secia de bagaje a autobuzului, atunci el trebuie s procure bilet. Biletul de bagaje poate fi procurat la casele de bilete, iar n lipsa caselor la ofer sau ta xator. n cazul troleibuzelor, microbuzelor i autobuzelor de rut urban, ele nu dispun de secie pentru bagaje, de aceea pasagerul va prelua bagajul cu el n salon i dac va fi necesar, va procura pentru bagaj un bilet de cltorie suplimentar, deoarece n transportul urban bilete speciale pentru bagaje nu exist. Dup ce pred bagajul n secia de bagaje a autobuzului, pasagerului i se elibereaz un jeton cu numr, duplicatul cruia se fi xeaz de bagaj. Ajuns la punctul de destinaie, pasagerul va prezenta oferului jetonul, iar oferul dup ce verific dac numerele coincid, i va elibera pasagerului bagajul solicitat. Uneori se poate ntmpla ca pasagerul s piard jetonul. n asemenea situaii, cnd jetonul cu numr pasagerul nu l are, transportatorul i va putea elibera bagajele doar dac pasagerul va dovedi cu orice mijloace de prob c bagajele i apar in. Dac dovezile prezentate nu sunt suficiente, transpor tatorul poate cere un gaj, care i se va restitui pasagerului numai dup expirarea unui an din ziua depunerii bagajelor sau oricnd dac reuete s prezinte dovezi conv ingtoare. Din cauza dimensiunilor mici sau a caracteristicilor de fabricare, unele autobuze i microbuze nu au secii de bagaje, de aceea n cazul dat bagajele vor fi transpor tate n salonul vehiculului mpreun cu pasagerii. Locul pentru bagaje l va stabili oferul n aa mod nct s fie asigurat trecerea fr obstacole a pasagerilor pe uile de intrare i ieire. La predarea bagajelor pentru transport, pasagerul are dreptul s declare valoarea lui, achitnd o ta x stabilit. Avantajul declarrii valorii bagajului const n aceea c dac bagajul a fost pierdut sau deteriorat, organizaia de transport va fi obligat s-i restituie pasagerului o sum de bani care exprim costul real al bunurilor av ute n bagaj.
29

n autobuzele fr sec ie de bagaje pasagerul poate ocupa numai un loc de bagaje, pe cnd n autobuzele cu sec ie de bagaje 2 locuri. n acelai timp, pentru ca bagajele s fie admise la transpor t, sunt prevzute anumite cerine, i anume: la transpor tarea bagajelor de mn se accept greutatea de pn la 30 kg, iar gabaritele nu trebuie s depeasc 60x40x 20 cm i s nu incomodeze al i pasageri. Pentru aceste bagaje plata nu se percepe. n cazul n care bagajele de mn depesc greutatea de 30 de kg i mrimea de 60x40x 20 cm, atunci pasagerul va trebuie s procure pentru ele un bilet i s le depun n sec ia de bagaje a autobuzului.

190

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Exist i cazuri cnd pasagerul fie uit c a av ut cu sine bagaj sau din alte motive coboar urgent din autobuz, fr a-i lua bagajul. n aceste cazuri, conform prevederilor Regulamentului, bagajele neridicate la sosirea mijlocului de transport, indiferent de faptul dac la primirea lor s-au eliberat sau nu jetoane cu numr, transportatorul le pstreaz din contul pasagerului (pct.77). Rspunderea pentru bagaje. n cazul bagajelor care sunt transportate n salonul autobuzului, adic a bagajelor de mn, pasagerul poar t rspundere de integritatea lor. Se consider c deoarece aceste bagaje nu au fost predate n mod special transportatorului, asupra lor nu a fost ncheiat contract de bagaje i el nu-i asum nici o rspundere asupra lor. O alt situaia avem n cazul bagajelor predate la secia de bagaje a autobuzului. Biletul de bagaje (jetonul cu numr) confirm c ntre transportator i pasager a fost ncheiat un contract de bagaje. n caz de pierderea, furt, deteriorare sau distrugere a bunurilor din bagaje, contractul va fi principalul izvor de natere a rspunderii civ ile a transportatorului fa de pasager. n aa mod, responsabilitatea pentru integritatea bagajelor transpor tate n secia de bagaje din momentul primirii la transpor t i pn n momentul eliberrii lor o poart ntreprinderea auto creia i apar ine mijlocul de transpor t auto.

7. Rspunderea juridic civil i contravenional a pasagerului


ncheind contractul de transport, pasagerul este n drept s solicite transpor tarea sa la punctul de destinaie n termenul indicat n graficul de circulaie, iar nerespectarea de ctre cru a timpului stabilit n grafic, denot executarea necorespunztoare a obligaiilor asumate prin contractul de transport i trebuie s angajeze rspunderea civ il a cruului fa de pasager30. n practic apar dificulti cu referire la repararea prejudiciilor cauzate de ntrzierea ajungerii la destinaie a mijlocului de transpor t. Sunt frecvente cazurile cnd autobuzele sufer anumite defeciuni tehnice, tergiversnd perioada ajungerii pasagerilor la punctul de destinaie. n acest sens, Codul civ il al R.M. stabilete c rspunderea cruului pentru prejudiciile care rezult din ntrziere este exclus dac altfel nu s-a convenit n mod expres sau dac transpor tatorul nu a acionat cu intenie sau din culp grav (ar t.988 alin.(2)). Subliniem c norma respectiv din Codul civ il al R .M. nu este una adecvat, ea limiteaz drepturile pasagerului n calitate de consumator.
30

.. , publicat n (Federa ia Rus), nr.11, 2006, p.11.

Capitolul VI

191

Att Codul transporturilor auto, ct i Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje nu prevd angajarea rspunderii cruului pentru ntrziere, n timp ce contractul de transport propriu-zis pasagerul nu l deine, deoarece acesta se ncheie n form verbal, iar singura dovad de ncheiere a contractului fiind biletul de cltorie, n care nu sunt prevzute penaliti n caz de ntrziere. Pasagerului i rev ine doar s aduc dovezi c transportatorul a provocat ntrzierea ajungerii la destinaie din intenie ori din culp grav. Prima variant este puin probabil ca s existe, de aceea mai real rmne a fi a doua variant: pasagerul s probeze prezena culpei grave din partea cruului. n cazul culpei grave se ncalc cerinele obinuite, elementare, ev idente, pe care nu le-ar fi nclcat nici cel mai mrginit, reieind din mprejurrile concrete ale cazului31. La culpa grav debitorul nu manifest nici cel mai mic grad de diligen i precauie, pe care trebuie s-l manifeste orice participant la circuitul civ il, nu ia nici cele mai elementare msuri n scopul executrii corespunztoare a obligaiei, n opoziia cu culpa uoar, neleas ca o greeal nensemnat32. n aa mod, pasagerului i este foar te dificil de a dovedi culpa grav a cruului la ntrziere. Ca idee, o soluie ar fi ca pasagerul s invoce c ntreprinderea de transport auto nu a asigurat funcionarea i starea normal a unitii de transport, ceea ce a i determinat apariia defeciunilor tehnice. Rspunderea contravenional a pasagerului. Angajarea acestei forme a rspunderii se face n temeiul Codului contravenional al Republicii Moldova33, iar n calitate de sanciune poate fi aplicat amenda sau munca neremunerat n folosul comunitii. Aadar, nerespectarea de ctre pasageri a regulilor de conduit n timpul transpor tului, cltoria lor fr bilete sau cu falsificarea biletelor de cltorie, angajeaz rspunderea contravenional (administrativ) a pasagerilor. Conform prevederilor de la ar t.203 a Codului contravenional, urcarea sau coborrea din mersul vehiculului se sancioneaz cu amend de pn la 15 uniti convenionale34 sau cu munc neremunerat n folosul comunitii de pn la

31

32

33

34

Bloenco A. Drept civ il. Par tea special. Note de curs. Editura Car tdidact. Chiinu, 2003, p.236. Bojoga M. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.129-130. Codul contraven ional al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.218-XVI din 24.10.08, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-6 din 16.01.2009. Conform ar t.34 din Codul contraven ional al Republicii Moldova, o unitate conven ional este egal cu 20 de lei.

192

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

40 de ore35. Aruncarea gunoiului i altor obiecte pe fereastra sau pe ua troleibuzului, autobuzului i ma xi-ta xiului, se sancioneaz cu amend de la 10 la 20 de uniti convenionale sau cu munc neremunerat n folosul comunitii de la 20 la 40 de ore. Aceeai amend este stabilit i pentru fumatul n troleibuze, autobuze i ma xi-ta xiuri. O amend mai redus este stabilit pentru cltoria fr bilet, care se sancioneaz pn la 10 uniti convenionale (ar t.204), n schimb falsificarea biletelor i punerea lor n comercializare se sancioneaz cu amend de la 100 la 150 de uniti convenionale (art.205). Pasiv itatea pasagerului, prin faptul c el nu cere de la ta xator biletul de cltorie care i se cuv ine (cnd din neatenie nu i s-a eliberat bilet sau pasagerul intenionat refuz s ia biletul de la ta xator), semnific c el accept de a cltori fr bilet. Rspunderea contravenional a pasagerului se angajeaz nu pentru faptul c nu a achitat costul cltoriei, ci pentru aceea c nu deine biletul de cltorie. Dac pasagerul va aduce dovezi precum c a achitat costul cltoriei, dar nu are biletul de cltorie cu sine, aceasta nu-l va elibera de rspundere, ci i va ser v i ca circumstan atenuant. Pasagerul se poate exonera de rspundere numai n cazul n care va dovedi c a achitat ta xa, a solicitat de la ta xator eliberarea biletului de cltorie, ns i s-a refuzat. n asemenea situaie, cu toate c pasagerul nu deine bilet de cltorie, aciunea sa va fi calificat ca svrit fr vinovie36. La cltoria cu autobuzele pe rute interurbane, sunt frecvente cazurile cnd pasagerii speculeaz, achitnd costul biletului pn la o localitate, dar cobornd la alta. n asemenea cazuri, dac pasagerul ajunge pn la localitatea indicat n biletul de cltorie i nu prsete mijlocul de transpor t, ci continu cltoria fr a avea achitat restul distanei, el se consider pasager fr de bilet i asupra sa poate fi angajat rspunderea contravenional, n temeiul art.204 din Codul contravenional. n schimb dac pasagerul din neatenie (spre exemplu, a adormit) nu a cobort la staia nscris n bilet, considerm c el nu trebuie sancionat, deoarece fapta sa nu ntrunete componena de contravenie. Norma de la art.204 din Codul contravenional se va aplica numai n cazul inteniei pasagerului:
35

36

Deoarece mrimea amenzii este redus, contravenientul accept s achite amenda pe loc. n practic pentru asemenea situaii munca neremunerat n folosul comunitii se aplic foarte rar, ea se face prin hotrre a instanei de judecat i numai dac contravenientul accept s execute o asemenea sanciune (art.37 alin.(3) i (4) Cod contravenional). . , publicat n (Federa ia Rus), nr.12, 2007, p.30.

Capitolul VI

193

spre exemplu, la cursa de autobuz Chiinu-Rezina pasagerul procur biletul de cltorie pn la staia Orhei, ns intenia sa ascuns a fost de a cobor la ultima staie, cea din Rezina. Spre regret, Codul contravenional nu stabilete sanciuni pentru oferii de autobuze (microbuze) i pentru ta xatori, atunci cnd acetea nu acord bilete de cltorie. Problema dat este i mai ev ident n cazul curselor interurbane, cnd pasagerii adeseori sunt preluai pe parcurs, ei achitnd costul cltoriei, dar fr a primi bilete de la ofer.

8. Transportul auto urban de pasageri 8.1. Consideraii introductive


Transportul public urban de pasageri cu mijloace de transport auto ocup un loc impor tant n v iaa social a locuitorilor oraului. Alturi de ramurile ce in de ocrotirea sntii, nvmnt, comer ul cu amnuntul sau sfera prestrii ser v iciilor de energie electric, gaze naturale, agent termic, ap i altele, transportul de pasageri n raza oraului constituie un domeniu de prim necesitate n v iaa social a locuitorilor, precum i n funcionarea infrastructurii oraului n ansamblu. Strategia dezvoltrii teritoriale, sociale i economice a unui ora depinde n mare parte de nivelul la care se afl reeaua transportului public auto de pasageri. El exercit o mare influen asupra dezvoltrii economice i sociale a oraului i poate servi ca mijloc de accelerare sau de ncetare a dezvoltrii lui. n aa mod locuitorii pot ajunge mai uor n diferite zone ale oraului, i pot aranja nevoile cotidiene de deplasare la serviciu, studii, afaceri, alte activiti sociale i economice, iar prin aceasta se realizeaz integrarea urbei ntr-un sistem integru de funcionare i cooperare, avnd loc o legtur ntre diferitele sale elemente componente37. Fiind mai ieftin, transportul public urban auto de pasageri este destinat, nainte de toate, pentru deplasarea populaiei cu venituri mici. n acest scop organele administraiei publice locale pot oferi persoanelor socialmente v ulnerabile, dup caz, faciliti la transpor tul public sub form de cltorii gratuite, compensaii nominative pentru acoperirea lunar a cheltuielilor de transport, abonamente la pre redus .a.
37

.. : . 12.00.03 ; . . ... , 2007, p.2-4.

194

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Asemenea avantaje nu sunt valabile pentru toate tipurile de transpor t de pasageri, ci doar pentru acele transporturi care apar in ntreprinderilor de stat, cum sunt parcurile de troleibuze i autobuze, ns nu i n cazul organizaiilor de transport care presteaz ser v icii comerciale de transpor t auto n baz de licen, ctigat prin concursul organizat de primria oraului pentru suplinirea unor rute noi. Transportul public urban de pasageri cu mijloace de transpor t auto se caracterizeaz prin anumite particulariti: n primul rnd este accesibilitatea lui, prin care se nelege c orice persoan poate beneficia de ser v iciile transportului public i fr a fi necesar de a prezenta careva acte de identitate. Principala sarcin a pasagerului este de a procura biletul de cltorie, care confirm faptul ncheierii n form verbal a contractului de transpor t auto de pasageri; caracterul de mas al transportului, fiind destinat deplasrii pasagerilor n grup. Nu are importan numrul de pasageri prezeni n mijlocul de transport, transportatorul fiind obligat s efectueze cursele conform orarului de circulaie aprobat de administraia public local. De regul, pe parcursul zilei flu xul de pasageri nu este uniform, el depinde de perioada n care se circul. Lund n considerare orele de vrf ale zilei, dimineaa ntre 7.30 i 8.30, respectiv seara ntre 17.00 i 18.00, flu xul de pasageri la autobuze, microbuze i troleibuze este cel mai intens; periodicitatea se manifest prin circulaia permanent la anumite intervale de timp, conform unui grafic aprobat din timp. n legtur cu aceasta, pasagerul i transportatorul nu pot negocia n mod indiv idual traseul de deplasare, momentul nceperii i cel al finisrii cursei sau timpul necesar ajungerii la destinaia final; caracterul uniform al transportului n comun de pasageri se exprim att prin regimul specific de organizare a transpor trii, ct i prin clauzele contractuale, care sunt aceleai pentru toi pasagerii.

8.2. Organizarea transporturilor urbane regulate


Modul de organizare a transportului urban regulat de persoane este stabilit prin Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje, aprobat prin Hotrrea Guvernului R.M. nr.854 din 28.07.200638. Organizarea rutelor urbane
38

Regulamentul transpor turilor auto de cltori i bagaje, aprobat prin Hotrrea Guvernului R .M. nr.854 din 2006, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.124-125 din 08.08.2006.

Capitolul VI

195

regulate noi, modificarea sau nchiderea celor existente se efectueaz de ctre primria oraului. Primria elaboreaz reguli de transportare a cltorilor i bagajelor pe teritoriul su, dup care le nainteaz organului de specialitate al administraiei publice centrale pentru coordonare. Dreptul prioritar de deserv ire a rutelor urbane regulate se acord agenilor transpor tatori nregistrai pe teritoriul oraului i care au n dotare mai multe uniti de transpor t proprii. Regulamentul instituie anumite cerine fa de mijlocul de transpor t, i anume: autobuzele trebuie s aib pe parbrize indicatoare cu indicarea numrului rutei, denumirea punctelor iniiale i finale ale rutei, precum i indicatoare laterale cu punctele iniial, final i intermediare principale, n conformitate cu cerinele n v igoare. Locurile pe banchete nu se numeroteaz, iar transpor tarea pasagerilor se efectueaz n conformitate cu capacitatea nominal a autobuzului, conform paapor tului uzinei productoare (pct.31). Prin ua din fa a autobuzului au dreptul la mbarcare pasagerii cu copii de vrst precolar, femeile grav ide, persoanele de vrst naintat, invalizii cu semne v izibile de invaliditate, copiii din clasele primare, persoanele care efectueaz controlul. De asemenea, pentru pasagerii cu copii de vrst precolar, femeile grav ide, invalizii i cetenii de vrst naintat sunt rezer vate primele patru locuri din partea stng, iar n troleibuze i autobuze de capacitate sporit primele zece locuri. Aceste locuri sunt marcate cu indicatoare care cuprind inscripia Pentru pasagerii cu copii i invalizi . Orice alte persoane care ocup aceste locuri sunt obligate s le elibereze pentru cetenii menionai (pct.32).

8.3. Specificul ncheierii contractului de transport


Raporturile de transport care apar ntre ntreprinderea de transpor t i pasager au la baz contractul de transport de persoane reglementat de Codul civ il al R .M. Cu toate acestea, am putea spune c raporturile de transpor t n cazul dat constituie o varietate a contractului de transpor t de persoane, deoarece se disting prin anumite par ticulariti: 1. Pasagerul ncheie contractul de transpor t n form verbal i ncheierea lui coincide cu momentul procurrii biletului de cltorie, acesta fiind unica dovad a ncheierii contractului cu cruul. ns n bilet nu este indicat locul pe care urmeaz s l ocupe pasagerul n salonul autobuzului. La fel, nu exist meniuni cu referire la staia de coborre a pasagerului i nici destinaia final a rutei respective. Aceste condiii nu fac par te din coninutul contractului de transport auto urban n comun de pasageri. 2. n coninutul contractului de transport public urban auto de pasageri nu se include i contractul de transpor t de bagaje. Pasagerul i poate lua cu sine

196

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

gratuit bagaje de mn, ns dac dorete s transporte bagaje de dimensiuni mai mari, el va trebui s ncheie un contract de bagaje. n realitate, legea nu face deosebirea ntre biletul de pasageri i biletul de bagaje, biletele sunt aceleai, doar c n cazul bagajului pasagerul va procura de la ta xator dou bilete, unul pentru sine i altul pentru bagaj. Mai mult ca att, bagajele rmn pe tot parcursul deplasrii n salon, alturi de pasager, deoarece transportul public urban nu este dotat cu secii de bagaje. 3. Dac contractul de transport de persoane n general este unul cu tit lu oneros i sinalagmatic, atunci n cazul contractului de transpor t public urban de pasageri aceste dou caractere juridice pot s lipseasc. Exist unele categorii de persoane (invalizii, pensionarii, veteranii de rzboi, deputaii, consilierii locali, poliitii .a.) care sunt n drept de a beneficia de cltorie gratuit. Pentru aceste persoane contractul de transpor t este unul gratuit i unilateral, susine profesorul ..39. n acest context, doctrinarul .. aduce argumente c plata totui se face, doar c pltitor nu este pasagerul, ci administraia public local care din bugetul local transfer anumite sume de bani pe contul ntreprinderii de transport pentru acoperirea cheltuielilor respective40. Problema caracterului gratuit sau oneros al contractului de transport a persoanelor ce beneficiaz de dreptul legal la cltorie gratuit n transportul public a fost abordat i de profesorul Gh.Chibac n Comentariul Codului civil al R.M. Potriv it autorului, contractul de transpor t este, de regul, cu tit lu oneros, ns transportarea bunurilor sau a pasagerilor n unele cazuri poate fi i gratuit. Transportarea gratuit nu este reglementat de regulile stipulate n Codul civ il. De la aceast regul exist excepie. Astfel, regulile stipulate n Codul civ il se aplic n cazul n care transpor tarea este efectuat n cadrul activ itii de ntreprinztor de ctre o persoan care ofer public ser v icii de transpor t. Este vorba, n primul rnd, de transportarea gratuit a diferitelor categorii de persoane fizice de ctre transpor tul public urban, electric i auto41.
39

40

41

.. . : , , 1966, p.162. .. , publicat n (Federa ia Rus), nr.1, 2005, p.35-36. Chibac Gh. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Edi ia a II-a. Editura ARC . Chiinu, 2006, p.572.

Capitolul VI

197

n ce ne privete, subliniem faptul c n cazul persoanelor care dein dreptul legal de a cltori gratuit cu transportul public, dei s-ar crea impresia c pentru aceste categorii de persoane contractul de transport este unul gratuit i unilateral, n realitate plata se realizeaz, doar c pltitor nu este pasagerul , ci administraia public local. Din mijloacele financiare ale bugetului local , autoritatea public transfer periodic anumite sume de bani pe contul ntreprinderilor de transport cu scopul de a acoperi cheltuielile de cltorie gratuit a acestor categorii de persoane. Cea mai frecvent problema care apare n practic este c bugetul local acoper insuficient cheltuielile pe care le suport transportatorii de pe urma transportrii gratuite a persoanelor ce beneficiaz de gratuiti. n consecin, se creeaz datorii fa de ntreprinderile de transport, iar n cazul n care din lipsa mijloacelor financiare transportatorii refuz s mai transporte gratuit i nainteaz aciune n judecat mpotriva administraiei locale, pentru a-i ntoarce datoriile, atunci din bugetul local li se transfer doar banii special rezer vai pentru acoperirea cheltuielilor din transport, i numai dac aceti bani exist42. n aa mod, ntreprinderile de transport sunt nevoite s activeze n pierdere. O soluie este de a retrage dreptul la cltoria gratuit pentru unele categorii de ceteni, iar n schimb s li se achite lunar o compensaie bneasc, sub forma unui adaos la pensie. Schema dat este aplicat actualmente de ctre Primria municipiului Chiinu, dup ce n septembrie 2009 consiliul municipal a luat decizia de a retrage dreptul pensionarilor la cltorie gratuit n transportul public.

8.4. Categoriile de persoane cu dreptul la cltorie gratuit


Persoanele care beneficiaz de dreptul la cltorie gratuit n transpor tul public sunt prevzute n actele legislative, ns organele administraiei publice locale, n mod suplimentar, pot lua decizii prin care s lrgeasc numrul acestor categorii de populaie. Dac asemenea hotrri au fost luate, atunci extrasul din decizia consiliului local, mpreun cu lista beneficiarilor de cltorie gratuit vor trebui afiate n salonul tuturor autobuzelor i troleibuzelor ce apar in ntreprinderilor de stat i efectueaz transpor tul de persoane n raza oraului respectiv. Spre exemplu, lista persoanelor ce beneficiaz de dreptul la cltoria gratuit n transpor tul public din raza municipiului Chiinu este stabilit prin Anexa nr.3 la Decizia Consiliului municipal Chiinu nr.8/8 din 15.09.2009 i din aceast categorie fac par te:
42

.., op.cit., p.36.

198

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

a) aleii locali (n raza unitii administrativ-teritoriale respective), n conformitate cu prevederile ar t.23 a Legii nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local 43. Potriv it legii, n exercitarea mandatului, alesul local are dreptul, n raza unitii administrativ-teritoriale respective, la cltorie gratuit n transportul public terestru, cu excepia ta ximetrelor i a transportului privat. Cheltuielile legate de deplasarea alesului local se restituie ntreprinderilor de transport din bugetul local respectiv. b) colaboratorii poliiei, n temeiul Legii nr.416 din 18.12,1990 cu privire la poliie44. Conform prevederii de la art.38 a acestei legi, colaboratorii poliiei au dreptul s se deplaseze gratuit n transpor t pe teritoriul Republicii Moldova i s foloseasc n exerciiul funciunii mijloace de transpor t personal potriv it reglementrilor stabilite de Guvern. c) militarii i colaboratorii din organele securitii statului, n temeiul Legii nr.619 din 31.10.1995 cu privire la organele securitii statului 45 i a Deciziei Consiliului municipal Chiinu nr.8/8 din 15.09.2009. Potriv it legii, sistemul organelor securitii statului se constituie din Ser v iciul de Informaii i Securitate al Republicii Moldova, Ser v iciul de Protecie i Paz de Stat, Depar tamentul Trupelor de Grniceri, Ser v iciul Vamal, care i desfoar activ itatea n conformitate cu legile respective, precum i din instituiile de nvmnt i alte instituii i organizaii nemilitarizate ale organelor securitii statului (ar t.13 alin.(1)). d) copiii pn la vrsta de 7 ani. Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje n v igoare stabilete c pasagerul are dreptul s fie nsoit de un copil n vrst de pn la 7 ani inclusiv, care va cltori gratuit dac nu ocup un loc aparte pe scaun (pct.10 lit.(a)). e) grzile populare. Potriv it Legii nr.1101 din 27.03.1997 cu privire la grzile populare, membrul grzii populare n exerciiul funciunii este n drept s foloseasc gratuit transportul urban de pasageri (cu excepia ta ximetrelor), n modul stabilit de autoritile administraiei publice locale (art.9 pct.(1) lit.(g)). De asemenea, pentru a putea cltori gratuit cu transportul public din acea raz teritorial-administrativ, membrul grzii populare mai este
43

44

45

Legea nr.768 din 02.02.2000 priv ind statutul alesului local, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.34 din 24.03.2000. Legea nr.416 din 18.12.1990 cu priv ire la poli ie, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.17-19 din 31.01.2002. Legea nr.619 din 31.10.1995 cu priv ire la organele securit ii statului, publicat n Monitorul Oficial nr.10 din 13.02.1997.

Capitolul VI

199

obligat s poarte, n exerciiul funciunii, brasard, s aib asupra sa legitimaia i insigna de membru (art.8 lit.(f )). f ) veteranii de rzboi. Veteranii de rzboi au dreptul la cltorie gratuit cu toate mijloacele de transport urban de pasageri (cu excepia ta ximetrelor), cu transportul auto n comun (cu excepia ta ximetrelor), iar n localitile steti n limitele unitii administrativ-teritoriale respective, precum i cu transpor tul ferov iar sau auto pe rutele suburbane (art.14 alin.(1) pct.(d) din Legea nr.190 din 08.05.2003 cu privire la veterani)46. Prin Decizia Consiliului municipal Chiinu nr.8/8 din 15.09.2009 s-a dispus c alturi de aceste categorii de persoane prevzute de lege cu dreptul de a circula n mod gratuit cu transportul public n comun, n transpor tul urban regulat din raza municipiului Chiinu mai au dreptul la cltorie gratuit Eroii Uniunii Sovietice, Eroii Muncii Socialiste i persoanele decorate cu ordinele Slava de trei grade.

8.5. Modul de achitare pentru cltorie i obligaiunile prilor


Modul de achitare pentru cltorie i obligaiunile pr ilor n transportul urban regulat de persoane sunt stabilite n Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje, aprobat prin Hotrrea Guvernului R.M. nr.854 din 2006, iar pentru transpor tul public din municipiul Chiinu, care este i cel mai aglomerat din toat republica, n mod suplimentar au fost stabilite Regulile de cltorie n transportul public n raza municipiului Chiinu, aprobate prin Decizia Consiliului municipal Chiinu nr.3/35 din 22 iunie 2000. Dup urcarea n troleibuz, autobuz sau microbuz, cltorul este obligat s achite costul cltoriei pn la staia urmtoare, ta xatorului sau oferului47. n cazul n care ta xatorul lipsete, achitarea se efectueaz nemijlocit la conductorul mijlocului de transport, cu eliberarea biletului48.
46

47

48

Legea nr.190 din 08.05.2003 cu priv ire la veterani, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.84-86 din 16.04.2003. Conform Deciziei Consiliului municipal Chiinu nr.8/8 din 15 septembrie 2009, ncepnd cu 01 octombrie 2009 tariful pentru o cltorie cu troleibuzul n raza municipiului Chiinu este 2 lei, iar cu autobuzul 3 lei. La pct.33 din Regulamentul transpor turilor auto de pasageri i bagaje se men ioneaz c n autobuzele de rut urban se poate practica autota xarea, iar cltorul achit ta xa pentru cltorie i transpor tarea bagajelor prin compostarea tichetelor respective. Pasagerii achit costul cltoriei ta xatorului, special angajat pentru vnzarea biletelor. Aceast modalitate nu este una eficient, de aceea ex ist discu ii n priv ina substituirii formei actuale de ta xare cu mijloacele moderne care se aplic pe larg n oraele statelor

200

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

n contextul n care majoritatea troleibuzelor i autobuzelor din municipiu sunt demult uzate, o norm foarte important este cea care permite cltoria fr plat suplimentar n vehiculele ce v in n urma celui defectat (pct.2.2 din Regulile de cltorie n transportul public din raza municipiului Chiinu). Spre exemplu, dac troleibuzul de linie s-a defectat, atunci pasagerii pot urca imediat n urmtorul troleibuz, folosind acelai bilet de cltorie. Cltorul este obligat s atepte vehiculul la staie, sau dup caz, pe trotuar ori pe acostament. La rndul su, conductorul mijlocului de transport trebuie s staioneze la fiecare staie atta timp, ct este necesar pentru urcarea i coborrea cltorilor, iar pornirea urmeaz s se fac numai dup nchiderea uilor. Fiind deja n salon, n timpul circulaiei cltorul este obligat s se in de bare sau de mnere, pentru a ev ita traumele. n acelai timp nu se admite urcarea cltorului n mijlocul de transport fiind n stare de ebrietate, i se interzice s consume buturi alcoolice, s fumeze ori s tulbure linitea celorlali cltori. La fel, el nu este n drept s se implice la mecanismele de deschidere a uilor, deoarece pentru aceasta responsabil este oferul. n Regulile de cltorie n transportul public din raza municipiului Chiinu sunt stabilite obligaiuni i pentru ta xator (pct.4). El trebuie s poarte uniforma de lucru, s fie amabil, s ncaseze plata pentru cltorie i s elibereze biletul respectiv. De fiecare dat este dator s verifice n form deschis abonamentele i legitimaiile de cltorie, chiar dac cltorii adeseori se incomodeaz de insistena verificrii la care sunt supui.

8.6. Abonamentele de cltorie


De rnd cu biletul pentru o singur cltorie, n transpor tul public urban exist i abonamente, valabile o anumit perioad de timp. Avantajul abonamentului este c ofer pasagerului dreptul de a se deplasa cu orice rute care sunt deser v ite de aceeai organizaie de transport i fr a avea careva limitri n acest sens. Specificul abonamentelor de cltorie este c preul lor nu depinde de numrul cltoriilor, ci de termenul abonamentului. Spre exemplu, n chiocurile din mun.Chiinu pot fi procurate abonamente la troleibuz pentru 1 lun i pentru 15 zile. Interesul transportatorului const n primirea anticipat a banilor, n schimbul unor ser v icii care vor fi prestate pe v iitor, iar aceasta conmembre ale Comunit ii Europene. Subliniem c autota xarea la care se face referire n regulament, n prezent se practic la unele rute de troleibuz din municipiul Chiinu.

Capitolul VI

201

tribuie la simplificarea procedurii de lucru a ta xatorului, dar i n acumularea din timp a unor sume de bani n bugetul organizaiei. Prin Decizia Consiliului municipal Chiinu nr.8/8 din 15 septembrie 2009, transpor tarea pasagerilor pe rutele urbane se permite n baza: abonamentelor lunare pentru maturi, abonamentelor lunare pentru elev i i studeni, legitimaiilor unor categorii de ceteni care beneficiaz de faciliti conform legislaiei. Posesorii abonamentelor i legitimaiilor sunt obligai ca la urcare s le prezinte n form deschis ta xatorului. Dac cltorii au asupra lor bagaje, atunci pentru fiecare din acestea este necesar de a procura un bilet de cltorie, excepie fcnd bagajele (sacoe, geni, ser v iete) cu greutate i volum redus care sunt inute n mn. Posesorii abonamentelor i legitimaiilor achit n mod separat plata pentru transportarea bagajelor. Cu alte cuv inte, aceste documente ofer un drept numai persoanei, nu i bagajului, de aceea n cazul n care bagajele depesc cerinele de greutate, cltorul va procura pentru ele bilet de cltorie.

8.7. Rspunderea pentru neachitarea ta xei de cltorie


Dup cum s-a menionat, principala obligaie a pasagerului este de a achita costul cltoriei. Prejudiciile care sunt provocate transportatorului pentru neexecutarea obligaiei respective sunt nesemnificative, ceea ce nu d temei de iniiere a procedurii judiciare mpotriva pasagerului. Amenda pentru neachitarea ta xei de cltorie se aplic de ctre controlorii ntreprinderilor municipale Regia transpor t electric i Parcul urban de autobuze. Amenda constituie 50 de lei i trebuie s fie nsoit de eliberarea chitanei respective. Mai mult ca att, plata amenzii nu-l elibereaz pe cltor de achitarea ta xei pentru cltorie, iar dac dup ce a pltit amenda cltorul nu dorete s achite i ta xa pentru cltorie, atunci el este obligat s prseasc necondiionat vehiculul. Prin Decizia Consiliului municipal Chiinu nr.12/10 din 27 noiembrie 2009 s-a stabilit c pentru cltoria n troleibuz fr documente de cltorie (bilete, abonamente, legitimaii cu dreptul de a cltori gratuit, carnete de student i elev), n cazul acceptului de a plti amenda pe loc, nu se ntocmete proces verbal. n cazul n care cltorii nu pltesc amenda pe loc sau prezint legitimaii de provenien suspect, ei sunt condui la secia de poliie pentru a achita amenda n modul i mrimea stabilit de Codul contravenional al R.M.

202

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

9. Transportul n regim de taxi


Transportul n regim de ta xi se realizeaz n baza contractului de transport auto de pasageri, care se ncheie ntre cruul taxist i pasager. Un specific al rapor turilor de transpor t n regim de ta xi este c alturi de cru i pasager, la ele par ticip i un al treilea subiect serviciul de informaie i dispecerat, rolul cruia este de a stabili legtura informaional de la distan ntre cru i pasager49. Lund n considerare c ser v iciul de informaie i dispecerat este persoan juridic i ea presteaz ser v iciile de informare din nume propriu, se creeaz impresia c pasagerul ncheie contractul de transpor t nu cu cruul, dar cu ser v iciul de informaie i dispecerat, care acioneaz n interesele cruului. Deoarece legislaia nu abordeaz problema respectiv, n doctrin se menioneaz c dup natura sa, raportul dintre cru i ser v iciul de dispecerat are la baz un contract de comision: cruul intr n relaii cu pasagerul din nume propriu, dar pe contul i n interesele cruului. Ser v iciul de dispecerat nu numete clienii, ci primete doar comanda prin telefon, dup care l informeaz pe cru, care la rndul su decide dac s-i dea sau nu acordul la efectuarea transportului. Dac rspunsul cruului este pozitiv, atunci dispecerul ntiineaz clientul cu priv ire la numrul, modelul automobilului de ta xi i timpul n care va sosi50. Cu adevrat, opinia expus de profesorul
49

50

n prezent exist puine companii specializate n transpor tul auto n regim de ta xi, care au propria baz tehnico-material de producere. Multe companii angajeaz oferi par ticulari, prestndu-le ser v icii de informaie i dispecerat contra plat. Problema dat este una dintre cele mai grave i ea i are originea ncepnd cu anii 90. Situaia din trecut a fost reuit reflectat de exper tul organizaiei IDIS Viitorul , I.Cotru, c iniial, patronul companiei obinea licena pentru prestarea ser v iciilor de informaii, apoi dobndea de la organele abilitate 2-3 posturi de telefon i nchiria un spaiu, unde amplasa cele cteva aparate de telefon i/sau calculatoare. n acelai timp procura o anten pe care o instala pe acoperiul unui imobil i cteva staii radio, pe care le lua n arend pentru a le plasa n unitile de transpor t. n paralel, afia anunuri publicitare n mass-media priv ind angajarea ta ximetritilor independeni sau a par ticularilor. Astfel i ncepea activ itatea noul ser v iciu de ta xi de apar tament/birou, fiind nregistrat la inspectoratul fiscal nu cu statut de companie prestatoare de transpor t auto n regim de ta xi, ci de companie prestatoare de informaii. n fapt, transpor tarea cltorilor se efectua de ta ximetriti independeni, tot riscul fiind transferat pe seama pasagerilor. Dup ncheierea cursei, oferii scoteau lampa de ta xi, devenind iari par ticulari (Cotrua I. Transpor tul public n regim de ta xi: probleme i soluii. IDIS Viitorul , Chiinu, 2007, p.14). .. i i, publicat n . (Ucraina), nr.1, 2009, p.147.

Capitolul VI

203

.. merit apreciere, dar rmne neclar ntrebarea: ntre cine se ncheie contractul de transport auto n regim de taxi? Att legislaia, ct i doctrina de specialitate nu ofer un rspuns sub acest aspect. n ce ne privete, susinem c mai nti se impune a clarifica din ce moment are loc ncheierea contractului de transport. Dac considerm c momentul ncheierii contractului de transport este cel n care cruul i-a dat acceptul la telefon, prin intermediul dispecerului, fa de cererea clientului de a-i pune la dispoziie taxiul i a-l transporta la destinaie, n cazul dat contractul se ncheie ntre dou pri serviciul de dispecerat i pasager. n schimb dac considerm c momentul ncheierii contractului este cel al urcrii pasagerului n taxi, atunci pri ale contractului de transport sunt cruul i pasagerul. Subliniem c contractul de transport auto de pasageri n regim de taxi se ncheie din momentul urcrii pasagerului n mijlocul de transport i aceast aciune coincide, de fapt, cu nceputul efecturii transportului. n consecin, aa cum s-a menionat deja , pri ale contractului sunt cruul i pasagerul.

10. Condiiile necesare pentru acordarea licenei de taxi


n primul rnd, pentru a putea efectua transpor tul de cltori i bunuri n regim de ta xi, agentul transportator trebuie s dispun de licen pentru acest gen de activ itate. Organul abilitat cu dreptul de a elibera licena de prestare a ser v iciilor de ta xi este Camera de Liceniere a Republicii Moldova. Licena se acord doar acelor persoane care ntrunesc condiiile din Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje din 2006, i anume: a) persoana trebuie s dispun de permis de conducere de categoria B; b) s fi atins vrsta de 21 de ani; c) s posede experien de munc nentrerupt n calitate de ofer de categoria B de cel puin 3 ani; d) n fine, ultima condiie este ca oferul s fi urmat un curs de instruire i s dispun de cer tificatul care ar confirma acest lucru51. n scopul prestrii transportului public n regim de ta xi, agenii transportatori au nevoie i de autorizaie, eliberat de primria din raza unitii administrativ-teritoriale52.
51

52

Deoarece la unii oferi de ta x i au aprut probleme n legtur cu necunoaterea modului de ntrebuinare a aparatului de ta xat, s-a decis ca la cursurile de instruire s fie realizat i o pregtire n acest sens, iar n cer tificat s se indice cunoaterea regulilor de utilizare a aparatului de ta xat. Spre exemplu, n Primria municipiului Chiinu ex ist Direc ia general transpor t public i ci de comunica ie, subordonat Consiliului municipal. De competena direc iei respective ine ntocmirea autoriza iilor de prestare a ser v iciilor de transpor t de

204

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Cerine fa de autoturismele taxi. Nu orice autovehicule pot fi admise la transportul n regim de ta xi, ci doar acelea care ndeplinesc urmtoarele cerine: a) sunt dotate cu aparate de taxat. nainte de a fi amplasate, aparatele de ta xat sunt verificate i trebuie n mod obligatoriu nregistrate la organul fiscal teritorial, pentru a putea duce ev idena fiscal asupra lor, dar i n Registrul unic al mainilor de cas i control; b) aparatul de ta xat s funcioneze fr erori. Dei Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje, Codul fiscal i alte acte normative stabilesc expres obligaia deinerii aparatelor de cas i control la transportarea cltorilor n regim de ta xi, n practic aceste prevederi mult timp nu au fost respectate, aducndu-se prejudicii considerabile bugetului de stat. Situaia creat n domeniu a determinat aplicarea unor aciuni eficiente de redresare. De aceea n prezent, la depunerea de ctre solicitant a cererii pentru eliberarea sau prelungirea licenei, Camera de Liceniere verific pentru fiecare unitate de transport documentele de nregistrare a aparatelor de cas i control la Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat i la Serviciul Standardizare i Metrologie53. ns aici apare alt problem, c dup ce este obinut licena, transportatorii deconecteaz sau n unele cazuri demonteaz aparatele de cas i control instalate la bordul unitilor de transport, activnd n lipsa acestora. c) s dispun de lmpi taxi n stare de funcionare. Lampa de ta xi trebuie s fie de culoare galben i pe ea s fie nscrise cu litere mari TAXI, pe fa i spate. Lampa urmeaz s fie aprins permanent n timpul programului de lucru, indiferent dac este zi sau noapte. O alt cerin fa de autoturismul ta xi este s aib nscrise i tarifele. Legea cere ca tarifele s fie v izibile de la distan, de aceea cel mai comod este indicarea lor pe ua autoturismului, astfel nct s fie v izibile de la o distan de cel puin 5 metri. Tarifele se exprim pe kilometru i pe ore, iar pentru simplul fapt al porniri exist un tarif apar te, numit tariful de pornire. n salon, ta xiul trebuie sa aib afiat la loc v izibil un ecuson, cu numele i fotografia oferului, precum i denumirea ser v iciul de ta xi cruia i apar ine.
cltori n raza municipiului Chiinu, iar eliberarea lor se face n baza deciziei Consiliului municipal. Examinarea situa iei n domeniul transpor tului auto de cltori n folos public n regim de ta x i, publicat la 15.10.2009, pe site-ul oficial al Camerei de Licen iere pe lng Ministerul Economiei al Republicii Moldova, http://www.licentiere.gov.md/libv iew. php?l=ro&idc=151&id=70 (v izitat 15.05.2010).

53

Capitolul VI

205

Ca i n cazul deplasrii cu autobuzele i troleibuzele, copiii cu vrste de peste 7 ani sunt asimilai pasagerilor maturi, ei ocup un loc separat pe scaun i urmeaz s achite plata pentru ta xi. Pe cnd n cazul copiilor de pn la 7 ani, regula este c un loc separat se ofer pentru doi copii. Cu alte cuv inte, dac o persoan matur este nsoit de un copil de pn la 7 ani, copilul se va deplasa gratuit cu ta xiul, n dac acelai matur va fi nsoit de doi copii de pn la 7 ani, pentru copii va achita costul ta xiului ca pentru un singur loc. Nu se admite de a transporta mai muli pasageri dect numrul de locuri pe scaun disponibile ale ta xiului. Pasagerul poate lua un ta xi n locurile de staionare a ta xiurilor sau n orice loc prin ridicarea minii. ns cea mai frecvent n ultimul timp este luarea unui ta xi fcnd comanda prin telefon de la domiciliu sau de la ser v iciu. Este impor tant de a cunoate faptul c urcarea i coborrea din ta xi a pasagerilor se permite doar din par tea dreapt a direciei de circulaie. De aceea ta ximetristul de fiecare dat oprete din par tea trotuarului sau a marginii drumului, cu respectarea regulilor n acest sens. La fel, este interzis urcarea sau coborrea pasagerilor din autoturismul oprit la culoarea roie a semaforului sau fr permisiunea oferului. Urcnd n ta xi, pasagerul i comunic oferului locul deplasrii sale, iar oferul este obligat s transporte pasagerul la locul solicitat pe calea cea mai scurt. Cu toate acestea, oferul are dreptul s refuze pasagerului deplasarea pe strada sau drumul indicat, dac acestea nu ar corespunde cerinelor securitii circulaiei. La finalizarea cursei, oferul i anun pasagerului costul cltoriei, pasagerul achit banii i primete de la ofer bonul de cas emis de aparatul de cas care este instalat n mod obligatoriu n toate autoturismele de ta xi.

11. Pasagerul poate lua cu sine gratuit bagajele


Cerina fa de bagaje este ca ele s poat fi plasate liber n portbagajul taxiului, iar capota mainii s poat fi nchis. De asemenea, se permite transportarea n salonul taxiului a diverselor obiecte, cum ar fi: aparatajul audio, video i alte obiecte de uz casnic i cultural, care pot fi plasate liber pe bancheta din spate, trec liber prin uile taxiului, nu deterioreaz i nu murdresc cptueala din salon, nu deranjeaz oferul la conducerea automobilului i nu-i acoper cmpul vizual. n baza contractului de transport ncheiat cu pasagerul, cruului ta xist i rev ine o obligaie de rezultat, s transpor te pasagerul la locul de destinaie. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiilor sale, cruul poart rspundere civ il fa de pasager potriv it normelor Codului civ il

206

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

al R .M., Legii priv ind protecia consumatorilor, Regulamentului transpor turilor auto de cltori i bagaje i altor acte normative. n calitate de exemplu aducem un caz din practica judiciar a Republicii Moldova, cnd de pe urma unui accident rutier, pasagerul a supor tat o vtmare corporal, suferine psihice i n plus, a ratat cursa la av ionul pentru care avea bilet: Pasagerul T.M. a depus cerere de chemare n judecat mpotriva I AutoTaxist i a oferului Jereghi V., cu priv ire la repararea prejudiciului material i moral. n motivarea aciunii, reclamanta indic c a comandat ser v iciul de ta xi 1403 pentru a se deplasa spre Odesa, de unde ulterior urma s plece cu av ionul spre Riga. Comanda a fost primit i nregistrat de dispecerul I Auto-Taxist i transmis spre executare oferului-ta xist Jereghi V. n drum spre aeroport, autoturismul a suferit un accident, n care oferul Jereghi V. a fost recunoscut v inovat. n calitate de pasager, reclamantei i-au fost cauzate leziuni corporale medii i ca rezultat, ea nu a putut beneficia de biletele de av ion procurate pentru plecarea la Riga i nici de a le restitui. n aa mod, reclamanta a solicitat repararea de la Jereghi V. i de la directorul I Auto-Taxist a prejudiciului material evaluat la suma de 39.682 lei, ce cuprinde costul biletului la av ion i cheltuielile pentru tratamentul medical, precum i a prejudiciului moral 120.000 lei. Prin hotrrea Judectoriei Rcani mun.Chiinu din 20 mar tie 2007 aciunea a fost admis par ial, cu ncasarea de la Jereghi V. n beneficiul T.M. a prejudiciului material n sum de 3.282 lei i a prejudiciului moral n sum de 5.000 lei, n total suma de 8.282 lei; n rest aciunea a fost respins. Curtea de Apel Chiinu, prin decizia sa din 10 octombrie 2007 a respins apelul declarat de ctre T.M. i a meninut hotrrea primei instane. n fine, Curtea Suprem de Justiie a R.M. a admis recursul declarat de ctre T.M., a casat par ial decizia instanei de apel i hotrrea primei instane n priv ina prejudiciului moral, i a emis o nou hotrre, prin care s-a ncasat de la I Auto-Taxist, n beneficiul T.M. suma de 20.000 lei cu tit lu de prejudiciu moral; n rest, decizia instanei de apel i hotrrea primei instane au fost meninute. De asemenea, printr-o ncheiere Cur tea Suprem de Justiie a respins i cererea de rev izuire naintat de I Auto-Taxist54.

54

ncheierea Colegiului civ il i de contencios administrativ lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. din 21 octombrie 2009, dosarul nr.2rh-190/09. Arhiva Judectoriei Rcani, mun.Chiinu.

Capitolul VI

207

12. Pretenii, aciuni, restituirea taxei de transport i recuperarea prejudiciului


Pn la intentarea aciunii n instana judectoreasc este obligatorie depunerea preteniilor fa de agenii transportatori 55. Adresarea n scris cu pretenie nu se reduce la o ntiinare, ci din contra, pr ile rapor tului juridic devenit conflictual sunt obligate s ia toate msurile posibile pentru a clarifica nc n faza prejudiciar nenelegerile aprute ntre ele56. Prin naintarea preteniei se urmrete scopul de a restabili n mod rapid i eficient drepturile care au fost nclcate, de a cerceta cauzele apariiei conflictului i de a lua msurilor corespunztoare ce in de ev itarea lui pe v iitor57. n aa mod naintarea preteniei nu este doar o simpl adresare a pasagerului fa de cru, ci o necesitate. Dac pasagerul nu a respectat calea prealabil de adresare a preteniei fa de cru, n cazul n care se va adresa cu aciune n judecat, judectorul i va restitui cererea de chemare n judecat n conformitate cu art.170 alin.(1) pct.(a) din Codul de Procedur Civ il al R.M., c judectorul restituie cererea de chemare n judecat dac reclamantul nu a respectat procedura de soluionare prealabil a pricinii pe calea extrajudiciar, prevzut de lege pentru categoria respectiv de pricini , sau de contractul prilor. Cererea de chemare n judecat se restituie printr-o ncheiere motivat, n care judectorul indic modalitatea de nlturare a circumstanelor ce mpiedic intentarea procesului. ncheierea motivat, cererea de chemare n judecat i toate documentele anexate la ea se remit reclamantului, care dup nlturarea neajunsului se va putea adresa repetat n judecat. Spre regret, Codul civ il al R .M. nu stabilete un termene special de prescripie pentru transportul de persoane, de aceea va rmne valabil termenele general de prescripie extinctiv prevzut pentru toate categoriile de litigii i care este de 3 ani (ar t.267 alin.(1)). Curgerea termenului de prescripie pentru pasager ncepe de la data cnd el a aflat sau trebuia s afle despre nclcarea dreptului su. De regul, n practic termenul de prescripie ncepe s curg din momentul n care a avut loc accidentul sau evenimentul ce au servit ca temei pentru adresarea n instana
55

56

57

ar t.49 alin.(1) din Codul transpor turilor auto i pct.89 din Regulamentul transpor turilor auto de cltori i bagaje. .., .. . : , , 1986, p.288-289. .., .. . , , 1985, p.5.

208

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

de judecat. ns aici apare o alt problem: dac perioada de soluionare a reclamaiei se include sau nu n termenul general de prescripie de 3 ani? Dac da, atunci din ce moment ncepe curgerea termenului de 3 ani, de la data producerii evenimentului sau de la data primirii de ctre pasager a rspunsului scris la reclamaia sa? Mai mult, att Codul civ il al R .M., ct i legislaia din transportul auto de pasageri i bagaje nu stabilete un termen de adresare a pasagerilor cu reclamaie fa de cru. La fel nu este prevzut n ct timp cruul trebuie s examineze i s soluioneze reclamaiile naintate de pasageri. Din aceste considerente, n practic sunt frecvente cazurile de tergiversare a examinrii cauzelor priv ind aprarea drepturilor i intereselor pasagerilor ca consumatori ai ser v iciilor de transport, att n faza prejudiciar, ct i cea judiciar. Lacuna n lege este i mai ev ident din moment ce la pct.86 din Regulamentului transporturilor auto de cltori i bagaje este prevzut c modul i termenul de naintare i examinare a preteniilor care apar la transportarea pasagerilor i bagajelor sunt reglementate de legislaia n vigoare. Pasagerul poate nainta pretenii fa de transportator n scris, n termenul stabilit de legislaia n v igoare. Potriv it Regulamentului transporturilor auto de cltori i bagaje, dreptul de a intenta aciuni n legtur cu decesul, leziunile corporale sau oricare alt prejudiciu cauzat sntii pasagerului se stinge dup expirarea a 3 ani, iar termenul de prescripie n general nu poate depi 5 ani din ziua cauzrii prejudiciului. n ce privete dreptul de a intenta aciuni n legtur cu prejudicierea bagajelor, acesta se stinge n toate cazurile dup expirarea unui an (pct.88). Prin urmare, cu toate c legislaia din transportul auto de pasageri i bagaje cuprinde termeni speciali de prescripie, formularea lor n context nu este exact, iar numeroase aciuni ale prilor rmn n afara prescrierii legale i pot genera situaii practice de conflict. Ca exemplu de reglementare reuit n aceast priv in ser vesc normele Codului civil al R.S.S.M. din 196458 n care se stabilea clar c nainte de a intenta cruului o aciune ce decurge dintr-un contract de transpor t, trebuie n mod obligator s i se prezinte pretenii. Preteniile puteau fi prezentate n decurs de 6 luni. La rndul su, cruul era obligat s examineze preteniile primite i s-l ntiineze pe petiionar despre admiterea sau respingerea lor n curs de 3
58

odul civ il al Republicii Sov ietice Socialiste Moldoveneti, aprobat de Sov ietul Suprem al R .S.S. Moldoveneti la 26 decembrie 1964, publicat n Vetile Sov ietului Suprem al R .S.S. Moldoveneti, 1964, nr.36. n prezent este abrogat.

Capitolul VI

209

luni. Dac preteniile erau respinse sau rspunsul nu era primit n termenul respectiv, atunci pasagerul se putea adresa cu aciune n instana de judecat n decurs de 2 luni, socotit din ziua primirii rspunsului sau expirrii termenului stabilit pentru rspuns (ar t.389). Normele respective se refereau la transpor tul auto n general, fiind valabile transportului de persoane i ncrcturi. Menionm c n cazul transpor tului auto de pasageri i bagaje nu poate fi aplicat prescripia stabilit de Codul civ il al R.M. la art.1021, n conformitate cu care termenul de prescripie n raporturile de transpor t este de un an, iar n cazul inteniei sau al culpei grave, termenul de prescripie este de 3 ani. Aceste termene i au aplicarea doar n transportul de mrfuri. n conformitate cu pct.85 din Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje, n cazul opririi for ate a autobuzului pe parcurs, indiferent de cauza care a provocat-o, i care face imposibil transportarea pasagerilor pn n punctul de destinaie, acestora li se restituie costul cltoriei i plata pentru transportarea bagajelor pe distana neparcurs. n legtur cu aceasta, n practic apare urmtoarea problem: sunt frecvente cazurile cnd pe parcurs autobuzul sufer o defeciune tehnic ireparabil nct nu-i mai poate continua deplasarea la punctul de destinaie. Ca urmare, pasagerii sunt nevoii de a-i dobndi independent alte mijloace de transpor t n acest sens. Dei regulamentul stabilete expres obligaia transpor tatorului de a restitui costul biletelor de cltorie i plata pentru transpor tarea bagajelor, la acel moment oferul nu dispune de bani suficieni, din motiv ul c biletele au fost procurate de pasageri de la casele de bilete ale autogrii59. n aa mod, pasagerii nu i vor putea recupera imediat cheltuielile de transpor t, ci doar la casele de bilete i numai la prezentarea biletului. De facto, acest lucru este adeseori irealizabil, deoarece sunt necesare noi cheltuieli pentru a ajunge la autogar, la care se adaug i alte incomoditi. Exist i situaia invers, cnd pasagerul este obligat s restituie pagubele cauzate cruului n legtur cu transportul. Spre exemplu, pentru deteriorarea utilajului mijlocului de transpor t auto, persoanele v inovate achit, n modul stabilit de lege, costul pagubelor stabilit n actul de constatare. Aciunile cruilor contra pasagerilor pot fi intentate n judecat n decurs de 6 luni din ziua producerii evenimentului care a ser v it drept temei pentru intentarea aciunii (pct.86 din Regulamentului transporturilor auto de cltori i bagaje).
59

Mihalache Iu. Contractul de transpor t auto de pasageri i bagaje, publicat n Rev ista Na ional de Drept, 2011, nr.1, p.25.

210

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Dac pasagerul nu este de acord cu calculul plii pentru utilizarea transpor tului auto, el este n drept s adreseze o petiie cruului, indicnd esena plngerii, data, ora mbarcrii, numrul mijlocului de transpor t utilizat, denumirea autogrii (staiei auto) n care a fost procurat biletul. La rndul su, cruul este obligat s examineze petiia i s comunice petiionarului rezultatele examinrii.

13. Concluzii i recomandri


1. Generaliznd cele expuse n legtur cu contractul de transpor t auto de pasageri i bagaje, subliniem c toate raporturile aprute dintre cru i pasager ce au ca obiect transportul pasagerilor pn la punctul de destinaie, sunt rapor turi comerciale, fiind realizate de ctre cru n scopul desfurrii activ itii economice de ntreprinztor. Aceste raporturi pot lua natere numai n baza contractului de transport auto de pasageri i bagaje, care se ncheie la momentul procurrii biletului de cltorie de ctre pasager. Forma contractului este una verbal, iar biletul reprezint doar o dovad scris c contractul de transport a fost ncheiat. n cazul transporturilor auto pe rute interurbane, contractul se ncheie pn la urcarea pasagerului n mijlocul de transpor t, din momentul procurrii biletului. Pe cnd la transportul public urban cu autobuze, troleibuze, microbuze i ta xi-uri, contractul se consider ncheiat din momentul urcrii pasagerului n salonul mijlocului de transport, iar prin achitarea ta xei de cltorie se confirm ncheierea contractului de transport. 2. Contractul de transport auto de pasageri i bagaje reprezint o varietate a contractului de transport n general, fiind reglementat de Codul civ il al R.M., Codul transpor turilor auto i Regulamentul transpor turilor auto de pasageri i bagaje. Alturi de aceste acte normative, se mai aplic deciziile i hotrrile administraiei publice locale, care instituie regulamente speciale pentru transportul public urban. 3. Din nefericire, pn n prezent n Republica Moldova nu exist un act normativ special care ar reglementa raporturile dintre companiile de taxi i pasageri. Dei la soluionarea litigiilor care apar instanele judectoreti aplic dispoziiile Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecia consumatorilor60 i Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje, aprobat prin Hotrrea
60

Legea Republicii Moldova nr.105-XV din 13.03.2003 priv ind protec ia consumatorilor, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.126-131 din 27.06.2003.

Capitolul VI

211

Guvernului R.M. nr.854 din 2006, normele date nu acoper toate aspectele relaiilor juridice stabilite ntre pri. Mai mult ca att, n cazul transportului interurban cu autobuze i celui urban cu taxi i maxi-taxi (microbuze), n salonul mijlocului de transport nu sunt afiate regulile de transport, acest lucru fiind respectat doar n cazul transportului urban cu troleibuze i autobuze. 4. Subliniem faptul c n cazul unor categorii de persoane care dein dreptul legal de a cltori gratuit cu transportul public veteranii de rzboi, deputaii, consilierii locali, poliitii .a., dei s-ar crea impresia c pentru aceste persoane contractul de transport este unul gratuit i unilateral, n realitate plata se realizeaz, doar c pltitor nu este pasagerul, ci administraia public central i local, care din buget transfer anumite sume de bani pe contul ntreprinderilor de transport pentru acoperirea cheltuielilor respective. 5. Considerm necesar c n Regulamentul transpor turilor auto de cltori i bagaje, aprobat prin Hotrrea Guvernului R.M. nr.854 din 2006, trebuie s fie prevzut vrsta minim de la care minorii ar putea cltori cu transpor tul public fr nsoirea reprezentanilor lor. Pn atunci ns, legislaia naional nu stabilete dreptul minorilor cu vrsta pn la 7 ani de a cltori de sine stttor i nici o interdicie n acest sens nu exist, de aceea n practic decizia de a ncheia sau nu contractul de transport cu aceti minori rmne la discreia persoanelor responsabile de vnzarea biletelor sau a conductorilor mijloacelor de transpor t.

I. Transportul auto internaional de pasageri i bagaje 1. Consideraii generale


Transportul auto de pasageri se face n baza autorizaiei eliberate de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor al R.M. ns pe lng autorizaie, n timpul transpor tului oferul trebuie s posede cu el un set ntreg de documente, cum sunt: licena de prestarea a transportului auto de cltori i bagaje (pe rute regulate sau neregulate, dup caz); graficul i schema de circulaie; polie de asigurare; foile de parcurs etc. La efectuarea curselor regulate internaionale de cltori, cerinele sunt i mai mari. n primul rnd, agentul transpor tator trebuie s-i gseasc n ara de sosire un transportator n calitate de par tener, cu care s ncheie contract de efectuare a rutei n paritate. Prin aceast modalitate exist mai mult certitudine c rutele se vor efectua fr ntreruperi, iar n cazuri excepionale (accidente, defeciuni ale mijlocului de transport, calamiti naturale .a.), partenerul strin va inter veni pentru a salva situaia.

212

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Pe lng aceasta, sunt necesare autorizaii de deschidere a rutei din partea ministerului de transport al rii de sosire, iar n cazul cnd prin tranzit se traverseaz teritoriul altor state, sunt necesare i autorizaii de tranzit, eliberate de ministerul de transport al acelor state. Cerine speciale exist i pentru oferi. La efectuarea rutei internaionale se admit numai oferii care dispun de legitimaie de ofer internaional (numit i certificat de competen), eliberat de Asociaia Internaional a Transportatorilor Auto din R.M., care efectueaz cursurile de instruire i calificare a oferilor. Dificultate prezint i obinerea vizei de cltorie pentru oferi. Or, deschiderea unei v ize de fiecare dat necesit timp i cheltuieli suplimentare.

2. Autorizaia de cltorie. Deschiderea rutelor internaionale noi


Deschiderea rutelor internaionale noi, modificarea sau nchiderea celor existente se face de ctre Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor al R.M., n comun cu organul de stat competent al celuilalt stat, n baza acordurilor bilaterale ncheiate. La moment, Republica Moldova are ncheiate acorduri bilaterale privind transportul auto internaional de pasageri i mrfuri cu mai multe ri, i anume: Romnia, Ucraina, Bulgaria, Danemarca, Lituania, Cehia, Armenia, Regatul rilor de Jos, Germania, Uzbekistan, Kazahstan, Azerbaidjan, Turcia, Belgia, Estonia, Elveia, Spania, Slovacia, Macedonia, Slovenia, Polonia, Finlanda61.
61

Acord nr.AGRMGR din 28.10.1992 ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Romniei n domeniul transpor turilor rutiere, n Monitorul Oficial nr.000 din 28.10.1992; Acord nr.RMBULT din 12.12.1994 ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Bulgaria priv ind transpor tul rutier interna ional de pasageri i mrfuri, n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.000 din 03.04.1997; Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Regatului Danemarcei priv ind transpor tul interna ional rutier de pasageri i mrfuri din 21.01.1994, n ed. of. Tratate interna ionale, 1999, volumul 18, p.338; Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Lituania cu priv ire la transpor turile auto interna ionale de pasageri i mrfuri din 08.06.1995, n ed. of. Tratate interna ionale, 1999, volumul 19, p.344; Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Cehe cu priv ire la transpor tul rutier interna ional din 26.05.1998, n ed. of. Tratate interna ionale, 2001, volumul 24, p.63; Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Armenia priv ind traficul auto interna ional din 30.10.1996, n ed. of. Tratate interna ionale, 1996, volumul 23, p.4; Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Regatul rilor de Jos priv ind transpor tul interna ional rutier din 29.10.1996, n ed. of. Tratate interna ionale, 1999, volumul 20, p.24; Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Federative Germania cu priv ire la transpor turile rutiere interna ional de persoane i mrfuri din 11.10.1995, n ed. of. Tratate interna ionale, 1999, volumul

Capitolul VI

213

Sistemul astfel organizat prin acorduri bilaterale prezint un mare avantaj, fiindc orice ntreprindere de transporturi poate obine n propria sa ar autorizaia necesar pentru a avea acces la folosirea drumurilor publice ale altui stat. n fiecare an, statele contractante stabilesc de comun acord numrul de autorizaii prezumate ca necesare pentru transpor turile din anul urmtor dintre cele dou ri. Cu aceasta se ocup n detaliu Comisiile mi xte (moldo-romne, moldo-ucrainene etc.), compuse din specialiti n transpor turile rutiere i care stabilesc numrul de autorizaii pentru schimbul anual (pct.1.1 (a) din Instruciunea provizorie privind modul de eliberare i eviden a autorizaiilor unitare pentru traficul auto internaional, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.11 din 16.01.2010, nepublicat n Monitorul Oficial).
19, p.14; Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Uzbekistan cu priv ire la traficul auto interna ional din 21.11.1995, n ed. of. Tratate interna ionale, 1999, volumul 22, p.475; Acord cu priv ire la transpor tul rutier interna ional ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Turcia din 03.06.1994, n ed. of. Tratate interna ionale, 1999, volumul 21, p.394; Acord nr.RMBELG din 21.05.1996 ntre Guvernul Republicii Moldova i Regatul Belgia priv ind transpor tul rutier, n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.000 din 21.05.1997; Acord nr.RMEST din 21.04.1997 ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Estonia cu priv ire la transpor turile auto interna ionale de pasageri i mrfuri, n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.000 din 21.04.1997; Acord nr.GRMCFE din 10.09.1998 ntre Guvernul Republicii Moldova i Consiliul Federal Elve ian priv ind transpor turile rutiere interna ionale de pasageri i mrfuri, n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.000 din 10.09.1998; Acord nr.2005 din 20.05.1999 ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Regatului Spaniei priv ind transpor tul auto interna ional, n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.000 din 20.05.1999; Acord nr.1507 din 15.07.1999 priv ind transpor tul auto interna ional ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Kazahstan, n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.000 din 15.07.1999; Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Slovace priv ind transpor tul rutier interna ional de pasageri i mrfuri din 30.05.2000, n ed. of. Tratate interna ionale, 2001, volumul 24, p.423; Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Macedonia priv ind transpor tul rutier interna ional de pasageri i mrfuri din 30.05.2000, n ed. of. Tratate interna ionale, 2005, volumul 21, p.21; Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Slovenia cu priv ire la transpor tul rutier interna ional din 11.02.2000, n ed. of. Tratate interna ionale, 2001, volumul 24, p.431; Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Polone priv ind transpor turile auto interna ionale din 10.12.1997, n ed. of. Tratate interna ionale, 1999, volumul 23, p.215; Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Azerbaidjan priv ind traficul auto interna ional din 27.11.1997, n ed. of. Tratate interna ionale, 1999, volumul 23, p.11; Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Finlanda cu priv ire la transpor tul rutier interna ional din 24.06.1997, n ed. of. Tratate interna ionale, 2005, volumul 32, p.224.

214

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Autorizaia reprezint un document de strict eviden (un formular), cruia i se atribuie seria i numrul de ordine. Eliberarea autorizaiilor se face contra plat. Mrimea ta xei pentru eliberarea autorizaiilor este stabilit prin anexa nr.3 la Legea fondului rutier nr.720 din 02.02.199662, iar mijloacele bneti acumulate se folosesc la reparaia i construcia drumurilor. Autorizaia poate fi folosit numai de acel transportator, pe numele cruia a fost eliberat, i nu poate fi transmis unei alte persoane. Mai mult ca att, n autorizaie se nscrie i numrul de nmatriculare al mijlocului de transport cu care se va efectua ruta. De aceea, transportatorii solicit mai multe autorizaii (cte 4-5), pentru fiecare autovehicul n parte. Controlul asupra utilizrii autorizaiilor este efectuat de Instituia Public Agenia Naional Transport Auto. Convenional, putem delimita trei etape n procesul de deschidere a noilor rute, i anume: Prima etap. Pentru a deschide o rut nou s admitem Chiinu-Praga, transpor tatorul din Republica Moldova mai nti trebuie s gseasc un transpor tator din Cehia, care s fie de acord la efectuarea curselor n regim de paritate (de exemplu, 50% din curse s le efectueze transportatorul ceh i 50% cel moldovean) i s accepte ncheierea contractului de efectuare a rutei n paritate (contract de colaborare). A doua etap. Mai apoi, transportatorul moldovean trebuie s fac o adresare ctre Ministerul transporturilor cernd permisiunea priv ind nceperea perfectrii documentelor. Ministerul acord aceast permisiune prin eliberarea permisului de activitate pe rut. Pentru a obine permisul de activ itate pe rut, transportatorul va trebui s depun la minister un dosar care va cuprinde: a) licena pentru activitatea de transport: este eliberat de Camera de Liceniere. n licen se indic genul de activ itate pentru a crui desfurare aceasta este eliberat (Transportul auto de cltori n folos public, n corespundere cu art.8 pct.15 al Legii nr.451 din 30.07.2001 priv ind licenierea unor genuri de activ itate63), numrul, seria, data eliberrii i data pn cnd este valabil. Pe verso la licen este amplasat o anex, n care se specific mijlocul de transport (tipul, marca i numrul de nmatriculare) cu care poate fi prestat genul de activ itate indicat n licen64.
62

63

64

Legea fondului rutier nr.720 din 02.02.1996, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.247-251 din 17.12.2010. Legea nr.451 din 30.07.2001 priv ind licen ierea unor genuri de activ itate, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.108-109 din 06.09.2001. De asemenea, n anexa la licen sunt stabilite o serie de condi ii pentru transpor tatori, nerespectarea crora d temei organului de licen iere de a retrage licena. Ast fel, titu-

Capitolul VI

215

b) certificatul de conformitate: este eliberat de o organizaie de cer tificare, potriv it cerinelor Ser v iciului de Standardizare i Metrologie al R .M. Documentul atest conformitatea autovehiculelor care urmeaz a fi utilizate la transpor t cu standardele n domeniu, iar n anex se indic lista acestora, pentru care certificatul este valabil. c) certificatul de clasificare a autocarelor dup stele (dei pct.6 din Regulament cere prezena acestui certificat, n practic ministerul nu are nevoie de el. Altfel spus, acest certificat de facto nu este necesar, iar ministerul accept dosarul i fr cer tificatul respectiv); d) certificatul de competen profesional a oferilor (legitimaia de ofer internaional): este eliberat de Asociaia Internaional a Transportatorilor Auto din R .M. (AITA), cu termen de valabilitate de 3 ani; sunt necesare certificatele a cel puin doi oferi, deoarece rutele internaionale se efectueaz cu doi oferi; e) proiectul orarului de circulaie pe ruta respectiv. Este cerut la pct.43 din Regulament i trebuie s cuprind punctul de pornire i sosire, localitile n care sunt prevzute staionri, durata de staionare, distanele, orele de plecare, punctele de trecere a frontierei de stat i rile de tranzit. Cea mai mare problem cu aceste grafice este c n Republica Moldova sunt puini specialiti capabili de a le ntocmi, dar i acetea comit greeli. Or, graficul trebuie ntocmit cu atta precizie, nct oferii s se poat ncadra n orarul dat, altfel cele mai mici dev ierii (chiar i pn la 20 de minute) se pot solda cu amenzi aplicate de organele de poliie ale altor state65. f ) schema rutei: constituie o reprezentare grafic, realizat la computer, n care se indic harta i traseul conturat, ncepnd cu punctul de pornire i pn la punctul de destinaie.

65

larul de licen este obligat: 1) S desfoare activ itatea licen iat n conformitate cu cadrul legislativ-normativ, tratatele interna ionale i acordurile interguvernamentale n domeniu, la care Republica Moldova este par te; 2) S in registrele de ev iden a controalelor medicale a conductorilor auto, a foilor de parcurs, a biletelor de cltorie eliberate i a controalelor tehnice a mijloacelor de transpor t la ieirea din locul parcrii pentru efectuarea transpor trii cltorilor; 3) S respecte normele de protec ie a securit ii pasagerilor, securit ii circula iei rutiere i normele de protec ie a muncii de ctre personalul angajat; 4) S dispun de cadre calificate (inginer-mecanic, medic i oferi care s posede legitima ie de ofer interna ional). O bun par te dintre transpor tatorii din republic au renunat la rutele interna ionale anume din considerentul c graficele lor nu erau exacte; oferii nu se puteau ncadra n orarul de circula ie, iar organele de poli ie le aplicau n continuu amenzi.

216

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

A treia etap. n cazul obinerii av izului pozitiv de la Minister, se va trece la cea de-a treia etap de perfectare a documentelor, n care transportatorul va aduna i va prezenta Ministerului urmtoarele documente: 1) contractul ncheiat cu un partener strin din ara de destinaie pentru efectuarea la paritate a rutei (cursei). Prin aceasta se asigur o mai bun garanie c dac unul dintre transpor tatori nu va putea efectua ruta, va inter veni cellalt pentru a o continua. Dei n mod normal ar trebui ca cursele s fie efectuate de ambii transportatori, aa cum s-a angajat prin contract, n practic acest lucru nu se respect, astfel nct toate cursele pot fi realizate de unul i acelai transpor tator. Prezena acestui contract este mai mult una formal, iar n practic nimeni nu verific respectarea paritii66. Cu att mai mult c nici legea nu oblig transportatorii s respecte paritatea, prin urmare este posibil i suficient ca unul s efectueze toate cursele. 2) actul ce confirm abilitarea partenerului strin de ctre organul competent din ara de origine pentru efectuarea transporturilor internaionale de cltori. Cu alte cuv inte, se are n vedere licena. n practic, adeseori apar semne de ntrebare, deoarece peste hotare (n Germania, Frana, Spania etc.) nu exist un aa numr mare de documente cum sunt n Republica Moldova. La ei ntr-un singur act se includ toate celelalte. Prin urmare, atunci cnd le explici par tenerilor strini s prezinte careva acte suplimentare, ei rmn nedumerii, motivnd c nu au auzit de ele. 3) duratele de conducere i odihn pentru oferii pe rut. Dup cum s-a menionat, toate cursele internaionale se efectueaz cu doi oferi: primul se va afla la volan 4 ore, apoi va prelua al doilea. 4) tariful de transportare a cltorilor, coordonat de ambii parteneri. Dup ce au fost convenite de ambele pr i, tarifele oricum trebuie aprobate de organele competente ale ambelor ri. Toate aceste documente, perfectate n limbile ambilor ri, semnate de ambii transportatori i aplicat tampila acestora, se prezint Ministerului n 3 exemplare. Primind pachetul de documente, Ministerul le va expedia organului competent al rii par tenere i al celei de tranzit pentru obinerea autorizaiilor. Autorizaiile obinute se elibereaz transportatorilor contra plat sau gratuit, reieind din prevederile acordurilor bilaterale.
66

n practic, cele mai multe probleme oferii le au cu colaboratorii Ser v iciului Vamal. n timpul verificrii actelor, ei remarc c la cursa respectiv figureaz i un al doilea transpor tator, pe cnd cursele le efectueaz un singur transpor tator. Cu toate acestea, ei nu sunt n drept de a stabili careva interdic ii sub acest aspect.

Capitolul VI

217

3. Condiiile cerute fa de mijlocul de transport. Cerinele pentru oferi


Pentru a putea deschide o rut nou, solicitantul trebuie s aib n proprietate sau n folosin un mijloc de transport autobuz, microbuz sau autocar. Cum deseori se ntmpl, ageniile de transpor t nu au mijloace de transpor t n proprietate, dar le preiau n locaiune, pe o anumit perioad de timp67. Primul lucrul care urmeaz a fi efectuat const n ncheierea unui contract de locaiune (sau de comodat, dac proprietarul autovehiculului accept s-l acorde n posesiune i folosin cu tit lu gratuit). Mai apoi, mijlocul de transport trebuie nregistrat pe numele transportatorului. Procedura de ntregistrare se face la Direcia de nregistrare a transportului i calificare a conductorilor auto din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaiei al R.M. Noului deintor al autovehiculului i se ofer certificatul de nmatriculare, n care se indic numrul i seria certificatului, denumirea noului deintor, numrul de nmatriculare, marca, modelul, tipul autovehiculului, anul fabricaiei, numrul motorului i a caroseriei, culoarea. Pe lng acesta, periodic (o dat la 6 luni) autovehiculul trebuie s supus testrii tehnice, la una din staiile de testare din republic, care elibereaz un document, numit Raportul de verificare tehnic a vehiculului. De fiecare dat, nainte de pornirea n curs, autovehiculul este supus rev iziei tehnice de ctre mecanicul pe transport al ntreprinderii, care nscrie datele n Registru reviziei tehnice i n foaia de parcurs, nsoite de semntur i tampil68. Cerine pentru oferi. La cursele internaionale particip cel puin doi oferi. naintea de pornirea n rut, oferii trec n mod obligatoriu controlul medical. Dac starea sntii este corespunztoare, medicul permite ieirea oferului pe rut. Rezultatele controlului medical se nscriu de medic n Regis67

68

Proprietarul vine cu mijlocul de transport, l acord n locaiune ntreprinderii de transport, aceasta l pune pe rut i achit lunar locatorului o parte din ctig, conform nelegerii din contract. Adeseori, proprietarii de autovehicule dispun de legitimaie de ofer i se angajeaz n calitate de ofer pe rut. n relaie cu ntreprinderea de transport el devine un salariat n baza contractului individual de munc, ncheiat pe termen determinat. Sunt foarte rare cazurile cnd oferii i creaz propria companie de transport, fiindc aceasta necesit cunotine speciale, cheltuieli, experien etc. De aceea, ei se asociaz unui transportator care se ocup cu partea formal, documentar, a deschiderii rutei. Actualmente, toate companiile de transpor t interna ional din ar sunt obligate s aib angajat un mecanic (ca munc de baz sau prin cumul), func ia cruia const n verificarea strii tehnice a mijloacelor de transpor t nainte de pornirea lor n curs.

218

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

trul de ev iden a controlului medical, nsoite de semntura i tampila medicului, care se aplic i n foaia de parcurs69. Bineneles, oferii trebuie s posede legitimaie de ofer internaional, cu termen de valabilitate neexpirat, precum i viz de cltorie. De obicei, cu deschiderea v izei de cltorie se ocup ntreprinderea de transport. oferii care efectueaz transporturi de cltori trebuie s fie n vrst de cel puin 21 de ani (ar t.5). Zilnic, perioada de aflare a oferului la volan nu trebuie s depeasc 9 ore70, iar dup 4 ore i jumtate de conducere, oferul trebuie s fac o pauz de cel puin 45 de minute (ar t.6 i 7)71.

4. Transportul auto internaional neregulat (ocazional) de pasageri


Transporturile auto internaionale ocazionale de cltori se efectueaz n corespundere cu Acordul privind transportul internaional ocazional de cltori cu autocarul i autobuzul, numit pe scur t Acordul INTER BUS, semnat la Bru xelles la 28 septembrie 200072. Aceste transporturi pot fi de dou feluri: liberalizate, adic scutite de autorizaii, i neliberalizate, care se efectueaz n baz de autorizaii. Transporturile scutite de autorizaii, efectuate de transpor tatorii nregistrai n Republica Moldova, sunt de urmtoarele tipuri: servicii cu uile nchise se realizeaz cu acelai autobuz sau autocar, care transport acelai grup de cltori de-a lungul cltoriei i l aduce napoi la locul de plecare. Locul de plecare se afl pe teritoriul Republicii Moldova. ser v icii n care cltoria tur se efectueaz ncrcat, iar cea retur n gol. Locul de plecare se afl n Republica Moldova.
69

70

71

72

Ca i n cazul mecanicului, ntreprinderile de transpor t interna ional din republic sunt obligate s dispun de ser v iciile unui medic (n baza contractului indiv idual de munc). Medicul se prezint cu 30 de minute pn la nceperea cursei i verific starea snt ii oferilor (o mare aten ie se acord tensiunii ar teriale). Prin excep ie, se admite prelungirea acesteia cu nc o or, dar numai de dou ori pe sptmn. Acordul european priv ind activ itatea echipajelor vehiculelor care efectueaz transpor turi interna ionale pe osele (A.E .T.R .) din 01.07.1970 (statul nostru a aderat prin Hotrrea Parlamentului nr.1318-XII din 02.03.1993), publicat n ed. of. Tratate interna ionale, 1998, volumul 4, p.109. n prezent, pe teritoriul Republicii Moldova se aplic Regulamentul pentru implimentarea Acordului priv ind transpor tul interna ional ocazional de cltori cu autocarul i autobuzul (Acordul INTER BUS), semnat la Bru xelles la 28.09.2000, aprobat prin Hotrrea Guvernului R .M. nr.456 din 24.04.2007, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.64 din 11.05.2007.

Capitolul VI

219

ser v icii n care cltoria tur se efectueaz n gol i toi cltorii sunt mbarcai din acelai loc. Cltoria se face n baza foilor de parcurs, numite INTER BUS. Ele reprezint nite formulare tipice care urmeaz a fi completate de ctre oferi sau, dup caz, de ali angajai al firmei, nainte de pornire. Deoarece oferul primete mai multe foi de parcurs, toate completate la fel, setul se numete carnetul cu foi de parcurs. n toate cazurile, la carnetul u foile de parcurs INTER BUS se anexeaz contractul de transport ncheiat cu grupul de cltori (cel mai frecvent, cu agenia de turism) prin care se confirm scopul cltoriei. Contractul trebuie s conin obligatoriu clauze cu priv ire la: data i locul (ara) ncheierii contractului; data i locul (ara) formrii grupului; data i locul (ara) mbarcrii cltorilor; locul (ara) de destinaie. Uneori se poate ntmpla ca un autobuz aflat pe rut n strintate, s fie accidentat sau defectat. n asemenea situaie, se permite ca autobuzul sau autocarul care pleac din Republica Moldova pentru a nlocui mijlocul de transpor t defectat sau accidentat din strintate, s se deplaseze n baza foii de parcurs INTER BUS, n care se face meniunea Pentru nlocuirea autocarului defectat (i numrul). Foaia de parcurs INTER BUS se elibereaz n mod special de ctre Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor al R .M.73 n situaia transporturilor neliberalizate, este necesar eliberarea unei autorizaii. Pentru obinerea autorizaiei, agentul tranportator va nainta ctre Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor o cerere. Ministerul va examina cererea i n caz de aprobare, o va trimite autoritilor competente din alte state. Problema practic care apare este c operatorii de transport moldoveni utilizeaz foile de parcurs INTER BUS i pentru rutele regulate, astfel nct transpor tul ocazional dobndete caracter de ser v iciu regulat, nclcnduse prevederile acordului INTER BUS74. Muli transpor tatori moldoveni, prin aceast modalitate efectueaz nelegal transpor tul de cltori peste hotare.
73

74

De fiecare dat, foaia de parcurs INTER BUS n original se pstreaz n autobuz sau n autocar pe tot parcursul cltoriei. Problema dat a fost deseori ridicat la nivel de comisii interstatale. ns de fiece dat cnd este informat, par tea moldoveneasc promite s intensifice controlul priv ind derularea ser v iciilor ocazionale, dar lucrurile rmn neschimbate. n acest sens, a se vedea pct.3 al Protocolului Comisiei mi xte dintre Romnia i Republica Moldova n domeniul transpor tului rutier (Baia Mare, 26-27 ianuarie 2010), publicat pe site-ul oficial al Asocia iei Interna ionale a Transpor tatorilor Auto din Republica Moldova (AITA), http://aita.md/default.aspx (v izitat 15.01.2011).

220

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

5. Problemele transportului auto internaional de pasageri al Republicii Moldova


1. Cele mai multe conflicte din transpor tul auto de cltori al Republicii Moldova i-au natere ntre Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor pe de o parte, i agenii transportatori pe de alt parte, n legtur cu eliberarea de ctre Minister a autorizaiilor de deschidere a noilor rute (curse). Potriv it pct.17 din Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.854 din 28.07.2006, rutele regulate sunt organizate pe baza analizei legturilor economice i sociale dintre localiti, lundu-se n considerare frecvena deplasrilor populaiei, corelarea cu alte tipuri de transport i cu rutele de transport auto de pasageri aflate n funciune. Temei pentru organizarea transpor turilor regulate de pasageri l constituie analiza cerinelor populaiei, agenilor economici, autoritilor administraiei publice, situaiei existente i a altor factori. Pe de alt parte, la pct.20 lit.(b) al aceluiai Regulament, se menioneaz c deschiderea rutei (cursei) noi este refuzat n cazul cnd pe ruta (cursa) solicitat sau pe alte rute n direcia respectiv, n orarul de circulaie al crora este inclus localitatea dat, activeaz alt transpor tator, care satisface pe deplin cerinele populaiei n transporturi. n practic, aceste dou norme v in n conflict, deoarece organul de stat poate elibera autorizaie de deschidere a rutei sau poate refuza eliberarea acesteia fcnd trimitere, dup caz, la pct.17 sau la pct.20 din Regulament, i fr a aduce careva explicaii n acest sens. Acest fapt genereaz nemulumiri din par tea agenilor transportatori. Ca exemplu, aducem un caz cnd reclamantul s-a adresat cu aciune n judecat mpotriva Ministerului Transpor turilor i a invocat c ministerul a eliberat noi autorizaii pe ruta Chiinu-Bucureti, dar nu a inut cont de pct.20 lit.(b) din Regulament i nu a luat n consideraie faptul c n direcia respectiv sunt deschise deja curse cu itinerar asemntor, deser v ite de ali transportatori75. Instana de judecat a respins argumentele reclamantului, motivnd c ntr-adevr, n orarul de circulaie Chiinu-Bucureti activeaz mai muli transportatori, ns la ruta Chiinu (08:00) Bucureti (08:00) nu activeaz

75

Reclamantul consider c rutele ex istente la moment pe linia Chiinu Bucureti (12 curse zilnic) satisfac pe deplin necesit ile popula iei priv ind deplasarea pe aceast direc ie, capacitatea medie de mbarcare fiind mai mic de 40%.

Capitolul VI

221

nici un transport, iar inter valul dintre rute (curse) este de o or i nu afecteaz activ itatea transpor turilor pe rutele existente n aceast direcie76. n aa mod, modalitatea de eliberare a autorizaiilor de ctre Minister creaz o situaie confuz pe piaa transpor turilor din Republica Moldova. Pn n prezent aa i nu au fost stabilite nite criterii clare de eliberare a acestor autorizaii, iar normele din Regulament permit o interpretare larg, cu multe nelesuri. Se ajunge la o situaie paradoxal, ieit din limitele concurenei loiale, cnd Ministerul Transporturilor elibereaz n continuu autorizaii de deschidere a noilor rute naionale. n ctig sunt micii afaceriti care dein, de regul, un singur mijloc de transport (un microbuz) i desfoar o activ itate de scur t durat, dar profitabil, pe cnd transportatorii de baz cu investiii mari i de lung durat n transport, activeaz n minus i abandoneaz afacerea (circul cu doar 35-40% din numrul de pasageri)77. 2. Un alt aspect impor tant ine de procedura judectoreasc, i anume, c instana de contencios administrativ nu este competent s se pronune asupra oportunitii actului administrativ cu priv ire la acordarea autorizaiei de deschiderea a noilor rute, ci este n drept de a se pronuna numai asupra legalitii actului administrativ. ntr-o decizie a sa, Curtea Suprem de Justiie a R.M. s-a expus c instanele judectoreti trebuie s respecte prevederile Legii contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000 care prevede c instana de contencios administrativ nu este competent s se pronune asupra oportunitii actului administrativ i a operaiunilor administrative care au stat la baza emiterii acestuia urmnd a se pronuna exclusiv asupra legalitii actului administrativ (ar t.26 alin.(2)). Organul competent este Agenia Naional Transpor t Auto al Republicii Moldova i numai aceasta decide n priv ina curselor i a rutelor de transport auto de pasageri78.
76

77

78

Decizia Colegiului civ il i de contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. din 27 octombrie 2010, dosarul nr.3r-1818/10. Arhiva Judectoriei Centru, mun. Chiinu. Activ itatea transpor tului ilicit de cltori a luat o amploare care poate aduce la distrugerea sistemului de rute regulate i falimentarea transpor tatorilor ce activeaz legal. n ultimii ani au fost deschide o sumedenie de rute regulate, iar la deschiderea lor nu se ine cont de flu xul de cltori din regiunea respectiv. Decizia Colegiului civ il i de contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. din 24 noiembrie 2010, dosarul nr.3r-1761/10. Arhiva Judectoriei Botanica, mun. Chiinu.

222

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Cu alte cuv inte, reiese c toat competena n legtur cu noile rute care se deschid rev ine organului de resort (Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor al R.M. n componena cruia se afl i Agenia Naional Transpor t Auto), iar instanele judectoreti urmresc doar respectarea parametrilor legali, dar nu i a celorlali factori care determin eliberarea autorizaiilor, cum sunt interesele personale sau de grup, faptul c pe ruta respectiv exist i ali transportatori, flu xul redus de pasageri .a.79 3. Din nefericire, biletele la transpor tul auto regulat internaional de cltori n Republica Moldova se vnd potriv it vechiului sistem sov ietic, prin completarea blancurilor de bilete din hr tie cu stiloul80. Procedura respectiv a devenit de acum ridicol i ineficient: contabilul ntreprinderii merge sptmnal la Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor, preia sub semntur blancurile de bilete, iar la vnzarea lor, le completeaz cu stiloul. Dac se comit erori cu ocazia completrii unui bilet, acesta este declarat nevalabil i se restituie Ministerului, sub tit lul de anulat. ntr-adevr, sistemul respectiv de comercializare a biletelor auto la rutele regulate internaionale de cltori a devenit unul vechi i desuet. n acelai timp, din partea Ministerului nu exist interes de a promova biletele electronice, deoarece blancurile sus-menionate sunt cumprate de ctre transportatori, astfel nct Ministerul are i un ctig impor tant din comercializarea acestora. Un alt factor este lipsa persoanelor competente, care ar putea realiza schimbrile respective. La moment, Republica Moldova nu dispune de cadre bine pregtite pentru a lucra la asemenea nivel. Problema major este c transportatorii moldoveni, care efectueaz rute regulate de cltori n Uniunea European, ntmpin mari dificulti. n tot spaiul european, biletele de cltori se comercializeaz n format electronic, pe cnd n Republica Moldova, comercializarea acestora se face prin bilete din
79

80

ns aici apare ntrebarea: dac organul de stat comite abuz, dar respectnd limitele legii, cum poate micul ntreprinztor s-i apere drepturile i interesele legitime? Or, aa cum am subliniat, instana de judecat n cazul dat nu are nici o treab. Prin urmare, se men ine riscul ev ident de distrugere n v iitorul apropiat a sistemului de transpor t de cltori n plan na ional. Mihalache I. Problemele transpor tului auto regulat interna ional de cltori i bagaje n Republica Moldova, publicat n Rezumatele comunicrilor la Conferina tiin ific interna ional Creterea impactului cercetrii i dez voltarea capacit ii de inovare, consacrat aniversrii a 65-a a USM, din 21-22 septembrie 2011. Volumul I. Chiinu: CEP USM, 2011, p.203.

Capitolul VI

223

hr tie, scrise cu stiloul. n aa mod, sistema moldoveneasc de vnzare a biletelor dev ine ridicol n plan internaional. Ca model de schimbare, ar putea ser v i comercializarea biletelor electronice din transpor tul aerian. Actualmente, toate companiile aeriene, inclusiv cele din Republica Moldova, vnd bilete electronice la av ion. Vnzrile se efectueaz prin intermediul unei baze de date specializate (Amadeus, i mai nou Gabriel) la care au acces companiile aeriene i ageniile turistice. Cltorii pot cumpra biletul la av ion prin Internet sau prin telefon mobil. Achitarea se face prin transfer bancar sau prin numerar. Biletul este primit dup efectuarea plii, prin e-mail, fa x, telefon mobil sau la ghieul ageniei de vnzri. Numele cltorului este nscris n sistemul computerizat de vnzare a biletelor, astfel nct la mbarcare nu mai este necesar prezentarea biletului. 4. Poate cele mai mari dureri de cap agenilor economici din Republica Moldova (inclusiv celor din transport), le genereaz controalele sistematice din partea organelor de stat (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Ser v iciul Standardizare i Metrologie, Agenia Naional cu priv ire la Protecia Concurenei, Inspecia Muncii etc.). Practica ne dovedete c scopul n sine al acestor controale const n depistarea cu orice pre a neajunsurilor i aplicarea amenzilor81.

81

n planul susinerii activitii de ntreprinztor, sistemul actual de control din partea organelor de stat se dovedete a fi imperfect i ineficient, deoarece destabilizeaz activitatea agentului economic, genereaz emoii negative, dezordine sub toate aspectele, tergiverseaz gestionarea afacerii i inhib unele iniiative de succes ale ntreprinztorilor.

Capitolul VII

TRANSPORTUL AUTO DE MRFURI


Planul 1. Avantajele i dezavantajele transportului auto de mrfuri 2. Definirea contractului de transport auto de mrfuri 3. Particularitile contractului de transport auto de mrfuri 4. Subiecii contractului: clientul, cruul i destinatarul 5. ncheierea contractului de transport auto de mrfuri 6. Forma contractului. Scrisoarea de trsur 6.1. Abordare general 6.2. Discuii asupra formei contractului 6.3. Funciile scrisorii de trsur 6.4. Numrul de exemplare ale scrisorii de trsur 6.5. Jurisprudena naional n legtur cu ntocmirea scrisorii de trsur 7. Plata preului de transport 8. Punerea la dispoziie a mijlocului de transport pentru ncrcare 9. Primirea mrfii la transport 10. Sanciunea pentru reinerea mijloacelor de transport la ncrcare (descrcare) 11. Transportarea mrfii 12. Preluarea mrfii de ctre destinatar 12.1. Transferul dreptului de dispoziie 12.2. Retenia mrfii 12.3. Divergene la preluare. Exper tiza mrfii 13. Prescripia n cazul pierderii mrfii. Problema termenelor 14. Rspunderea cruului 14.1. Consideraii generale priv ind rspunderea cruului 14.2. Rspunderea pentru integritatea mrfurilor 14.3. Rspunderea pentru ntrziere 15. Concluzii i recomandri I. Transportul auto de mrfuri pe termen lung 1. Consideraii generale 2. Istoricul apariiei 3. ncheierea contractului. Comanda de transpor tare a mrfurilor 4. Pr ile i obiectul contractului 5. Jurisprudena Cur ii Supreme de Justiie a R .M.

Capitolul VII

225

II. Transportul auto internaional de mrfuri (CMR) 1. Aspecte introductive 2. Condiiile necesare pentru aplicarea Conveniei CMR 3. ncheierea contractului de transpor t de mrfuri tip CMR 4. Documentele anexate la contract 5. Abordarea jurisprudenei Cur ii Supreme de Justiie a R .M. 6. Drepturile i obligaiile pr ilor la contract 7. Reclamaii i aciuni n judecat 7.1. Condiii de naintare ( forma, termenul ) 7.2. Reclamaii i aciuni n cazul transpor turilor efectuate de mai muli crui 8. Asigurarea mrfurilor 9. Rspunderea pr ilor 10. Exonerarea de rspundere 11. Contractele ncheiate sub acoperirea carnetelor TIR

1. Avantajele i dezavantajele transportului auto de mrfuri


Transportul de mrfuri n ara noastr se realizeaz preponderent cu transpor tul auto. Priv ilegiul se explic prin aceea c suprafaa teritorial a statului este relativ mic, fapt ce avantajeaz transpor tul auto i diminueaz accesul altor tipuri de transpor t, cum sunt cel aerian i maritim. Deplasarea mrfurilor cu transportul auto are mai multe avantaje n raport cu alte tipuri de transpor t, i anume: face posibil transpor tarea mrfurilor din poar t n poart, eliminnd operaiunile costisitoare de transbordare; reduce pericolul de deteriorare, pierdere sau avariere a mrfurilor; realizeaz v iteze comerciale mai mari dect n alte modaliti de transport, contribuind la accelerarea circulaiei mrfurilor; necesit investiii mai reduse, deoarece pentru efectuarea procesului de transport nu sunt necesare instalaii speciale cum ar fi aeroporturi, por turi sau gri ferov iare; permit ncrcarea mrfurilor la locul unde acestea se afl, deoarece mijloacele auto au acces n orice loc (pe cmp, n pdure etc.). Pot fi uor redirijate pe parcurs, n funcie de interesul expeditorului sau destinatarului1. Cu toate acestea, transportul de mrfuri pe cale auto are i unele dezavantaje: capacitatea redus de transport; e mai costisitor din punctul de vedere
1

Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transpor turilor. Editura Junimea, Iai, 2002, p.172-173.

226

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

al combustibilului; mai dependent de condiiile meteo dect alte categorii de transpor t; este influenat de starea infrastructurii2.

2. Definirea contractului de transport auto de mrfuri


Definiia contractului este redat n Regulamentul transporturilor auto de mr furi, potriv it cruia agentul transportator se oblig s transpor te mrfurile ncredinate de client n punctul de destinaie i s le transmit destinatarului indicat n scrisoarea de trsur, iar clientul se oblig s achite plata stabilit pentru transportarea mrfurilor (pct.13)3. n Anexa nr.2 din Regulament este prevzut Contractul-model de transpor t auto de mrfuri . Acesta este pe larg utilizat n practic i cuprinde clauze cu priv ire la: denumirea i adresa pr ilor; obiectul contractului; obligaiile transpor tatorului; obligaiile beneficiarului; achitarea transpor tului; responsabilitatea pr ilor. Aplicarea modelului respectiv nu este obligatorie, iar practica ne dovedete c fiecare companie de transpor t i are propriile sale modele de contracte. n Romnia, spre exemplu, legislaia nu definete contractul de transport auto de mrfuri. Teoria i practica juridic citeaz adeseori definiiile date n Codul comercial 4 i, respectiv, noul Cod civil al Romniei5. Mai mult ca att, n vechiul Cod civ il romn (n v igoare pn n anul 2010) contractul de transpor t fcea par te din sfera locaiunii de lucrri (ar t.1470 pct.2), ceea ce la etapa actual nu mai poate fi acceptat.

Finii F. Dreptul transpor turilor. Edi ia a II-a. Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2005, p.112. Regulamentul transpor turilor auto de mrfuri, aprobat de Ministrul Transpor turilor i Comunica iilor al R .M. la 09.12.1999, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.42-44/141 din 20.04.2000. Potriv it ar t.413 din Codul comercial al Romniei, contractul de transpor t are loc ntre expeditor sau acela care d nsrcinarea pentru transpor tul unui lucru, i ntreprinztorul, care se oblig a-l face n numele su propriu i n socoteala altuia, ori ntre unul dintre acetea i cruul ce se nsrcineaz a-l face. Defini ia din Codul comercial romn a fost supus criticilor din mai multe puncte de vedere de ctre autorii de specialitate, inclusiv pentru faptul c este imprecis formulat (A se vedea: Piperea Gh. Dreptul transpor turilor. Editura All Beck, Bucureti, 2003, p.21; Stanciu C. Dreptul transpor turilor. Editura C.H.Beck, Bucureti, 2008, p.63-64). Noul Cod civ il al Romniei (2009) a fost adoptat, promulgat, dar nu a intrat n v igoare. n manual a fost utilizat textul Codului civ il preluat de pe http://www.dsclex.ro/coduri/ cciv1.ht m (v izualizat 14.08.2010).

Capitolul VII

227

3. Particularitile contractului de transport auto de mrfuri


Contractul de transpor t auto de mrfuri se caracterizeaz prin anumite par ticulariti: n primul rnd, reprezint o varietate a contractului de transpor t i ocup un loc apar te n acest sistem. Se distinge de alte contracte civ ile prin scopul contractului, care privete transpor tarea n spaiu a mrfii cu un autovehicul, de la punctul de pornire i pn la cel de destinaie, ambele puncte fiind indicate n scrisoarea de trsur. n al doilea rnd, este cu titlu oneros, sinalagmatic i comercial. Spre deosebire de contractul de transport de pasageri, care poate fi i gratuit (exemplul militarilor n termen, poliitilor, veteranilor, deputailor, aleilor locali), contractul de transport de mrfuri poate fi doar cu titlu oneros, fiind strict comercial. Ca i n cazul altor contracte reglementate de legislaia naional, contractul de transpor t auto de mrfuri are caracter sinalagmatic. Pentru ambele pr i la contract, drepturile i obligaiile sunt corelative i interdependente: cruul este obligat s preia marfa la transpor t, n timp ce clientului i rev ine obligaia de a plti preul n schimbul ser v iciilor care i sunt prestate. n al treilea rnd, fiind un contract juridico-civ il, contractul de transpor t auto de mrfuri se ncheie potriv it normelor Codului civ il6, Codului transporturilor auto7, Regulamentului transporturilor auto de mrfuri, i altor acte normative n domeniu8. Norme imperative dei exist, ele sunt mai puine9. n doctrina de peste hotare este ntlnit opinia c condiiile contractului de transport auto de mrfuri ar fi fi xate prin norme imperative10. Ideea respec6

10

Codul civ il al Republicii Moldova, adoptat prin Legea R .M. nr.1107 din 06.06.2002, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.82-86 din 22.06.2002. Codul transpor turilor auto al Republicii Moldova, adoptat prin Legea R .M. nr.116-XIV din 29.07.98, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.90 -91 din 01.10.98. n text, toate actele normative, chiar dac nu vor fi nso ite de abrev ierea R .M. sau Republica Moldova, se subneleg ca fiind acte normative ale Republicii Moldova. Spre deosebire de transpor tul auto de pasageri, n care biletul de cltorie este tipic i aprobat de Ministerul Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor, n cazul transpor tului auto de mrfuri contractul este negociabil. Prezint interes opinia expus prezena normelor imperative se explic prin specificul normelor din dreptul transpor turilor, i anume c spre deosebire de alte norme juridico-civ ile, ele ofer pr ilor contractante cu mult mai pu in liber tate. Liber tatea se dovedete limitat de normele legisla iei na ionale i conven iilor interna ionale. n acelai timp, nu trebuie s nelegem c liber tatea de voin a pr ilor lipsete cu desvrire. Ea este prezent, ns cu par ticularit ile sale. ( .. , publicat n (Fede-

228

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

tiv nu poate fi acceptat n Republica Moldova, deoarece companiile de transpor t autohtone nu sunt obligate de a utiliza contracte de form tip. De regul, clauzele contractuale sunt alctuite de ctre pr i, fr a fi necesar o aprobare special din par tea organului de stat. n situaia n care contractele de form tip ar fi obligatorii, aceasta ar determina n scur t timp ajungerea n stare de insolvabilitate a multor companii de transport din Republica Moldova. Or, cererile pe piaa transpor tului de mrfuri sunt ocazionale, iar transportatorii sunt nevoii a-i ajusta condiiile contractuale la preferinele clienilor. n al patrulea rnd, n transportul auto de mrfuri cruul poate ncheia contract cu orice persoan fizic sau juridic, spre deosebire de transportul feroviar, maritim i aerian de mrfuri, unde contractul de transport se ncheie obligatoriu ntre client i expeditor, dup care expeditorul contracteaz cu cruul. Libertatea cruilor de a ncheia contracte de transport de mrfuri fr a apela la expeditori, reiese din art.25 alin.(2) a Codului transporturilor auto, c agentul transportator poate ncheia contracte de transport al mrfurilor cu orice organizaie care nu are calitatea de expeditor de mrfuri sau destinatar al mrfurilor.

4. Subiecii contractului: clientul, cruul i destinatarul


Contractul de transport auto de mrfuri se ncheie ntre client i cru. n calitate de client poate fi orice persoan fizic i juridic, care are capacitate deplin de exerciiu (n cazul persoanelor fizice) i sunt nregistrate conform legii (pentru persoanele juridice). Practica ne dovedete c cel mai frecvent n calitate de clieni activeaz persoanele juridice cu scop comercial, cum sunt societile pe aciuni (SA) i societile cu rspundere limitat (SRL), care ncheie contracte de transpor t n scopul executrii obligaiilor lor contractuale, ce reies din contracte de vnzare-cumprare, locaiune, arend, leasing, prestri ser v icii .a. De regul, clientul este i proprietarul mrfii sau cel puin posesorul ei, fiind mputernicit de alte persoane de a transporta marfa cu mijloace de transpor t auto. Potriv it Codului transpor turilor auto, cru poate fi o persoan fizic, nregistrat ca subiect economic al activ itii de ntreprinztor, sau persoan juridic, care deine n proprietate ori arendeaz mijloace de transpor t i efecra ia Rus), nr.3, 2009, p.34-35. Ajungem la concluzia c .. privete contractul de transpor t auto de mrfuri ca fiind alctuit preponderent din norme de drept public, obligatorii pentru pr i, iar normele dispozitive dei ex ist, sunt relativ pu ine.

Capitolul VII

229

tueaz transportul de mrfuri (ar t.3). Aadar, cru n transpor tul de mrfuri poate fi persoana fizic i persoana juridic. Pentru persoana fizic este necesar ca ea s fie nregistrat n calitate de ntreprinztor, avnd forma de organizare ntreprinztor individual11. Patenta de ntreprinztor nu poate fi acceptat, deoarece prestarea ser v iciilor de transport de mrfuri nu este prevzut printre genurile de activ itate enumerate n anexa Legii nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de ntreprinztor12. La fel, nu poate fi acceptat gospodria rneasc, din motiv c scopul de activ itate al acesteea este de orientare agricol13. n practic, cel mai frecvent n calitate de cru activeaz persoanele juridice, iar cea mai oportun form de organizare juridic este aleas societatea cu rspundere limitat (SRL). Prezint interes i faptul c cruii ce presteaz serv icii de transport auto de mrfuri pe teritoriul Republicii Moldova, nu au nevoie de licen. n schimb existena licenei este obligatorie la efectuarea transportului auto internaional de mrfuri (art.8 alin.(1) pct.15 Legea nr.451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor14). Spre deosebire de client i cru, destinatarul nu par ticip la ncheierea contractului de transport auto de mrfuri, astfel nct el nu este parte la contract15. Codul transporturilor auto denumete destinatarul mrfurilor ca fiind acea persoan fizic sau juridic care are dreptul s ia n primire mrfurile transpor tate (art.3). Destinatarul este doar un participant la raporturile de transport. El i asum drepturi i obligaii n baza altor contracte comerciale (vnzare-cumprare, locaiune, antrepriz .a.) pe care le are ncheiate cu clientul i n care destinatarul este vnztor, locator, antreprenor .a.

11

12

13

14

15

nregistrare poate fi efectuat la unul din oficiile teritoriale ale Camerei nregistrrii de Stat, cu respectarea cerinelor prevzute de lege. Legea nr.93 din 15.07.1998 cu priv ire la patenta de ntreprinztor, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.72-73 din 06.08.1998. n conformitate cu ar t.1 alin.(1) a Legii nr.841 din 03.01.1992 cu priv ire la gospodria rneasc (de fermier), gospodria rneasc (de fermier) reprezint un subiect independent al activ it ii de ntreprinztor, cu statut de persoan fizic, care prin folosirea terenurilor i a altor bunuri pe care le de ine n proprietate privat sau luate n arend produce, prelucreaz i v inde produc ia agricol. Legea nr.451 din 30.07.2001 priv ind reglementarea prin licen iere a activ it ii de ntreprinztor, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.26-28 din 18.02.2005. .. , , publicat n (Federa ia Rus), nr.2, 2001, p.35.

23 0

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

5. ncheierea contractului de transport auto de mrfuri


Contractul de transport auto de mrfuri este consensual i se consider ncheiat din moment ce pr ile au ajuns la un acord de voin asupra clauzelor eseniale ale contractului. Acordul de voin se consider exprimat din momentul n care pr ile au semnat contractul. ncheierea contractului de transpor t se reduce la semnarea unor scrisori de trsur. Acestea atest faptul ncheierii contractului i nsoesc marfa pe tot parcursul transpor tului, pn la punctul de destinaie. Scrisoarea de trsur se ntocmete de ctre client, dac pr ile nu au convenit altfel (art.995 alin.(1) Cod civ il), ns practica ne dovedete altceva, c clientul nu are posibilitatea i nici cunotinele necesare pentru a ntocmi scrisoarea de trsur, de aceea documentul se perfecteaz de ctre cru, n baza unor modele proprii. Scrisoarea de trsur se semneaz n timpul prelurii mrfii, de obicei cnd marfa a fost deja ncrcat n autovehicul. Semntura pe scrisorile de trsur o face clientul i reprezentantul cruului oferul16. Dac pr ile doresc, suplimentar pot ncheia i un contract de transpor t. n acest caz, contractul trebuie ncheiat din timp, pn la preluarea la transport a mrfii de ctre cru.

6. Forma contractului. Scrisoarea de trsur 6.1. Abordare general


Contractul de transport auto de mrfuri (scrisoarea de trsur) se ncheie n form scris (art.994-996, art.999-1000 Cod civil). n conformitate cu prevederile ar t.994 din Codul civ il, contractul de transport este constatat printr-o scrisoare de trsur, iar la art.1000 este stabilit c scrisoarea de trsur semnat de cru servete drept dovad, pn la proba contrarie, a ncheierii i a cuprinsului contractului de transport.

16

De exemplu, n Federa ia Rus persoana care dorete s transpor te mrfuri se adreseaz cu o cerere scris (comand) ctre cru. Cruul primete cererea, o analizeaz i n 3 zile este obligat s dea un rspuns. Dac accept, aceasta reprezint ncheierea contractului de punere la dispozi ie a mijlocului de transpor t pentru ncrcarea mrfurilor. Autovehiculul este prezentat la locul de ncrcare, clientul efectueaz ncrcarea, cruul verific starea mrfii i apoi primete exemplarele scrisorii de trsur. Semnarea scrisorilor de trsur confirm ncheierea celui de-al doilea contract contractul de transpor t auto de mrfuri. n legisla ia na ional asemenea rapor turi nu sunt reglementate.

Capitolul VII

231

Pentru nceput, din prevederile legii s-ar crea impresia c pr ile ncheie contractul de transport de mrfuri, iar scrisoarea de trsur ar constitui un document suplimentar, care confirm faptul ncheierii contractului. O asemenea nelegere a lucrurilor este greit, deoarece pr ile nu ncheie dou documente (contractul de transport i scrisoarea de trsur) aa cum ar lsa s se neleag din Codul civ il, ci un singur document de transpor t, numit scrisoarea de trsur.

6.2. Discuii asupra formei contractului


n literatura juridic de specialitate se consider c scrisoarea de trsur ar fi un contract-model, al crui cuprins este prestabilit i obligatoriu pentru pri17. Forma scris a scrisorii de trsur este cerut doar ca prob18. Lipsa, pierderea sau deteriorarea scrisorii de trsur nu afecteaz valabilitatea contractului de transport (art.994 alin.(2) Cod civ il)19. Proba existenei contractului se poate face prin orice mijloace de prob admise de lege nscrisuri, martori, prezumii etc.20 Despre forma electronic a scrisorii de trsur. Pe de alt parte, n literatura de specialitate se nainteaz i o alt idee. S-a demonstrat c forma scris a scrisorii de trsur n prezent nu mai corespunde pe deplin cerinelor de organizare a relaiilor comerciale din transpor t, de aceea se propune o variant mult mai eficient forma electronic a scrisorii de trsur. Scrisoarea de trsur n form electronic poate fi semnat prin semntura digital, pstrndu-i calitile pe care le are o scrisoare de trsur n form scris. Forma electronic permite schimbul rapid al informaiei i un grad nalt de protecie a datelor21.
17

18

19

20 21

Bloenco A. Drept civ il. Note de curs. Par tea special. Editura Car tdidact. Chiinu, 2003, p.104; . , publicat n (Federa ia Rus), nr.5, 1996, p.37. Scur tu t., Cornoiu D. Contractul de transpor t de mrfuri n Codul civ il i n proiectul Codului civ il, publicat n Rev ista de tiine Juridice (Romnia), nr.2, 2006, p.38. Dei legea nu indic direct asupra formei scrise a contractului, cu siguran c dac nu se va respecta forma scris, chiar dac n aparen nu vor ex ista probleme, lucrurile se vor complica n caz de litigiu, cnd va fi necesar prezentarea probelor n instana de judecat. Stanciu C. Dreptul transpor turilor. Editura C.H.Beck . Bucureti, 2008, p.105. .. : . C 12.00.03 ; . . ... , 2009, p.10.

232

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

6.3. Funciile scrisorii de trsur


Scrisoarea de trsur ndeplinete mai multe funcii: este forma obligatorie scris a contractului de transpor t auto de ncrcturi, deoarece fr ntocmirea ei contractul se consider nencheiat; atest ncheierea contractului de transpor t auto de ncrcturi i coninutul lui; probeaz preluarea ncrcturii de ctre cru pentru a fi transpor tat; nsoete marfa la punctul de destinaie, legitimnd dreptul cruului asupra mrfii; n baza ei se nainteaz pretenii i aciuni ce reies din contractul de transport auto de mrfuri; n baza ei se efectueaz decontrile cu cruul22.

6.4. Numrul de exemplare ale scrisorii de trsur


Lund n considerare prevederile ar t.995 din Codul civ il, scrisoarea de trsur se ntocmete de client, n cel puin 3 exemplare, toate originale, care se semneaz de ctre client i cru23. Primul exemplar se pstreaz la client, al doilea nsoete ncrctura, iar al treilea este remis cruului. Dac marfa este ncrcat n mai multe autovehicule sau n acelai autovehicul, ns amplasat n locuri diferite, atunci att clientul, ct i cruul pot veni cu iniiativa de a ntocmi un numr de scrisori de trsur egal cu numrul de autovehicule sau de locuri de marf. Regulamentul transporturilor auto de mr furi stabilete c scrisoarea de trsur se ntocmete n numr de patru exemplare. Mai mult ca att, n caz de necesitate clientul poate completa suplimentar i al cincilea exemplar, care ser vete drept autorizaie la ieirea autovehiculului de la locul de ncrcare (pct.87-88)24. n situaiile practice lucrurile se petrec n felul urmtor: oferul primete foaia de parcurs de la organizaia de transpor t (cru) i se prezint la locul
22 23

24

Bloenco A., op.cit., p.104. Acelai numr de exemplare este stabilit de Codul civ il al Romniei: documentul de transpor t se ntocmete n cel pu in trei exemplare, cte unul pentru transpor tator i expeditor (n.n. client) i altul care nsoete bunul transpor tat pn la destina ie (ar t.1971 alin.(1)). Prin urmare, n practic rmne la decizia pr ilor s stabileasc n cte exemplare s fie ncheiat contractul de transpor t. Impor tant este ca numrul de exemplare s nu fie mai pu in de 3, respectndu-se n aa mod cerina stabilit la ar t.995 din Codul civ il.

Capitolul VII

233

de ncrcare a mrfii. Pentru a putea intra pe teritoriul ce apar ine clientului, oferul va prezenta legitimaia de ser v iciu i foaia de parcurs. Clientul (sau angajaii lui) l vor atepta la locul de aflare a mrfii i cu acordul oferului vor ncepe a ncrca marfa n mijlocul de transpor t. ntre-timp oferul va examina starea mrfii i a ambalajului, va da indicaii de fi xare, aranjare .a. Dup nc rcarea mrfii, client ul va prezenta pat ru exemplare ale scrisorii de t r sur, pe care va semna el i oferul. Un exemplar va rmne la client, iar cele t rei se vor nmna oferului. Ajungnd la punct ul de dest ina ie, oferul verific numele dest inatarului (cu numele nscris n scrisoarea de t r sur) i i prezint marfa pent ru desc rcare. oferul mai prezint dest inatarului i cele t rei exemplare ale scrisorii de t r sur pe care dest inatarul va t rebui s le semneze. Semnt ura confirm c marfa a fost preluat conform condi iilor cont ract uale. Un exemplar al scrisorii de t r sur va fi l sat dest inatarului, iar cele dou rmase se p st reaz la ofer pent ru a fi t ransmise organiza iei de t ranspor t. Administraia organizaiei va elibera o factur fiscal n care va fi nscris plata i alte cheltuieli, la care va anexa exemplarul scrisorii de trsur. Ambele documente vor fi trimise clientului pentru a solicita achitarea plii. Cellalt exemplar al scrisorii de trsur se va ataa la foaia de parcurs i n baza lui se va face achitarea salariului fa de ofer25. n Romnia, spre exemplu, Codul comercial stabilete c scrisoarea de trsur se ntocmete strict n 4 exemplare26, fiecare exemplar avnd o anumit destinaie: primul pentru client; al doilea pentru cru; al treilea nsoete marfa, iar cel de-al patrulea se elibereaz destinatarului27. n Federaia Rus scrisoarea de trsur la fel se ntocmete n 4 exemplare. Primul exemplar rmne la client, iar celelalte trei i se nmneaz oferului. Ajungnd la punctul de destinaie, oferul nmneaz al doilea exemplar destinatarului odat cu descrcarea mrfii, al treilea se anexeaz la factura de plat
25

26

27

Dac la momentul prelurii mrfii de la client au fost ntocmite 3 exemplare ale scrisorii de trsur, acest ultim exemplar prin care oferului i se achit salariul, pur i simplu nu va ex ista n form original. Constatarea volumului de lucru efectuat de ofer i cuantumul remunerrii se vor face n baza unei copii xerox a scrisorii de trsur. Odat cu intrarea n v igoare a noului Cod civ il al Romniei, s-ar putea s apar un conflict de norme, ntre noua lege i Codul comercial. Aa cum s-a men ionat, noul Cod civ il prevede ntocmirea a cel pu in 3 exemplare ale scrisorii de trsur, n timp ce Codul comercial 4 exemplare. Se necesit o uniformizare sub acest aspect. Finii F. Dreptul transpor turilor. Edi ia a II-a. Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2005, p.113.

234

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

i n baza lui se face achitarea cu cruul, iar al patrulea se pstreaz la cru pentru a duce ev idena activ itii de transpor t pe care a efectuatu-o28. Dac ntr-o singur zi se efectueaz mai multe curse prin care se transpor t acelai fel de marf (de exemplu, transportarea prundiului cu camionul de la o carier de piatr pn la locul construciei), se poate ntocmi o singur scrisoare de trsur pentru ntreaga zi. Ea se ntocmete la finele zilei de lucru, n baza chitanelor eliberate pentru fiecare curs efectuat n timpul zilei. Datele indicate n chitane se adun i suma lor va constitui cantitatea de marf care a fost transportat pe parcursul ntregii zile29.

6.5. Jurisprudena naional n legtur cu ntocmirea scrisorii de trsur


Cele mai frecvente litigii apar n legtur cu completarea greit a datelor din scrisoarea de trsur. Ca exemplu, aducem o spe din jurisprudena Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova. Compania de transport SRL Transpor t-Grup s-a adresat n instan cu cerere prin care solicit ncasarea plii de transpor t i a penalitilor de ntrziere din contul SRL Vita. n cerere, se menioneaz c la data de 01.12.2008, ntre reclamant i prt a fost semnat contractul-comand de transpor t, n care cruul s-a obligat s efectueze rutele comandate, iar beneficiarul s achite costul ser v iciilor care i-au fost prestate. Reclamantul a ndeplinit cursa pe ruta Orhei (Republica Moldova)/ Moscova (Federaia Rus), fapt ce se confirm prin scrisoarea de trsur nr.00269, ns prtul a refuzat s-i plteasc. Prin urmare, transportatorul s-a adresat cu aciune n judecat, solicitnd plata pentru transport i penalitile de ntrziere. Judectoria Economic de Circumscripie a admis integral cerinele reclamantului. Curtea de Apel Economic a casat hotrrea primei instane, pronunnd o nou hotrre prin care a respins aciunea, motivnd c este nentemeiat. O hotrre de respingere a aciunii a fost luat i de Curtea Suprem de Justiie a R.M. n motivarea deciziei, Colegiul economic al Curii Supreme aduce urmtoarea explicaie: compania de transport SRL Transport-Grup nu a prezentat dovada c serviciile de transport au fost prestate la cererea SRL Vita i nu a probat obligaiunile prtului de a achita costul serviciilor de transport .
28 29

., op.cit., p.37. ., op.cit., p.37.

Capitolul VII

235

ntr-adevr, la dosar a fost anexat scrisoarea de trsur nr.00269, n care se indic clar c SRL Transpor t-Grup a preluat bunurile spre or.Moscova nu de la SRL Vita, ci de la o alt firm, SA Bucuria. Rezult c client a fost SA Bucuria i nu SRL Vita, iar la momentul semnrii contractului, cruul nu s-a interesat n detaliu asupra datelor din contract (contractul a fost semnat de reprezentantul cruului). n ncheiere, Curtea Suprem de Justiie a Republicii Moldova a respins recursul naintat de SRL Transport-Grup, motivnd c aceasta nu a depus probe pertinente ce ar confirma pentru cine a prestat serviciile de transport30.

7. Plata preului de transport


Preul transportului este considerat un element esenial al contractului, dat fiind faptul c acest tip de contract (de transport) este oneros. Mrimea plii pentru transportul de mrfuri se determin prin nelegerea pr ilor care au ncheiat contractul de transport (ar t.35 Codul transporturilor auto). Reieind din faptul c contractul de transport auto de mrfuri face parte din categoria transporturilor neregulate (ocazionale), determinarea cuantumului plii se va face lund n considerare: felul mrfii, greutatea, capacitatea mijlocului de transport, distana, v iteza, parcursul n gol, tipul mijlocului de transpor t31. Preul la transportul auto de mrfuri este negociabil. Fiecare companie de transport i are ta xele sale pe care le poate modifica dup necesiti32. n practic cruul i nainteaz propriile sale tarife, pe care le face publice prin afie, pagini web n Internet, rev iste publicitare .a., iar doritorii de a transporta marfa decid, s accepte sau nu ncheierea contractului de transport. Plata de transport se achit, de regul, dup ce marfa a fost predat destinatarului. Dup predarea mrfii, cruul se ntoarce la client, cu un exemplar al scrisorii de trsur i recipisa ce confirm primirea scrisorii de trsur de ctre destinatar. Pe ambele documente este obligatorie prezena semnturii destinatarului. Semntura destinatarului confirm c marfa i scrisoarea de trsur
30

31 32

Decizia Colegiului economic lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova din 18 februarie 2010, dosarul nr.2rae-25/10. Arhiva Judectoriei Economice de Circumscrip ie, mun.Chiinu. Bloenco A., op.cit., p.103. Deoarece nu ex ist un pre stabilit prin lege, aa cum este n cazul transpor tului de pasageri, este impor tant ca n contractul de transpor t auto de mrfuri pr ile s prevad cel pu in modul de determinare a preului.

236

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

au fost primite de el, dar i faptul c condiiile contractului de transpor t au fost respectate de cru. Dac destinatarul a preluat marfa, dar a av ut anumite obiecii fa de ea, poate nscrie n scrisoarea de trsur toate obieciile sale. Aceste meniuni atest c contractul de transport a fost executat necorespunztor de cru. Ele pot ser v i ca temei pentru client de a plti o ta x de transport mai redus fa de cea la care pretinde cruul.

8. Punerea la dispoziie a mijlocului de transport pentru ncrcare


Transportarea mrfii reprezint un proces complex, care const din mai multe operaiuni. Liv rarea mrfii la punctul de destinaie constituie rezultatul punerii la dispoziie a mijloacelor de transport, ncrcarea lor, pregtirea i transpor tarea mrfii. Fiecare din aceste operaiuni, fiind reglementat prin norme juridice diferite, dau natere unor raporturi juridice diferite. n legtur cu aceasta, n literatura de specialitate (O.) se face distincia ntre dou categorii de obligaii: prima a pune la dispoziie mijlocul de transport i a prezenta marfa pentru transpor tare; a doua a efectua transportarea mrfii i a o preda destinatarului33. Orice proces de transport al mrfii poate ncepe numai dac cruul a pus la dispoziia clientului mijlocul de transport pentru ncrcare. Mijlocul de transport trebuie adus n ziua i ora convenite n contract. Conform Regulamentului transporturilor auto de mr furi, timpul sosirii autovehiculului pentru ncrcare se calculeaz din momentul prezentrii de ctre ofer a foii de parcurs n punctul de ncrcare, iar timpul sosirii la descrcare din momentul prezentrii de ctre ofer a scrisorii de trsur n punctul de descrcare (pct.81). Aadar, nainte de a pune mijlocul de transpor t la dispoziia clientului, cruul i va elibera oferului o foaie de parcurs, prin care l mputernicete s efectueze transportul. Sosind la locul de aflare a mrfurilor, oferul mai nti va prezenta clientului legitimaia de ser v iciu i foaia de parcurs, legalizat cu tampila cruului (pct.28 Regulamentul transporturilor auto de mr furi), apoi se va purcede la ncrcare.
33

. , publicat n (Republica Belarusi), nr.18, 2005, p.110.

Capitolul VII

237

Foaia de parcurs cuprinde mai multe meniuni, cum sunt: denumirea ntreprinderii de transport auto; felul, capacitatea, marca i numrul autovehiculului; numele, prenumele oferului i nsoitorului (dac exist); destinaia, ruta i destinatarul; kilometrii parcuri (la plecare i sosire, dup aparatul de bord); v iza i obser vaiile rev izorului tehnic; seria i numrul foii de parcurs i a scrisorii de trsur; obser vaiile organelor de control, consumul de carburani, precum i alte prevederi34. Mijlocul de transport trebuie s fie n stare tehnic bun i s corespund normelor sanitare i igienice. Punerea la dispoziie a unui mijloc de transport inutilizabil, echivaleaz cu nerespectarea obligaiilor contractuale, iar n cazul refuzului clientului de a utiliza mijlocul de transport, se ntocmete un act (pct.20 din Regulamentul transporturilor auto de mr furi).

9. Primirea mrfii la transport


Clientul este obligat s predea marfa pentru transpor t. Marfa trebuie predat n locul, timpul i n cantitatea prevzut n contract. Predarea mrfii de regul se face la locul aflrii ei. Ora predrii trebuie respectat cu exactitate, n caz contrar, pentru orice ntrziere clientul va fi nevoit s achite penaliti de ntrziere. La fel i cantitate, ea trebuie nscris n contract, pentru ca cruul s cunoasc din timp ce mijloc de transport s prezinte la ncrcare. Pentru a face posibil predarea mrfii, clientul mai nti trebuie s pregteasc marfa i s o ncarce n mijlocul de transport. n conformitate cu pct.21 i 22 din Regulamentul transporturilor auto de mr furi, clientul este obligat s asigure pregtirea, ambalarea, marcarea i ncrcarea mrfurilor n mijlocul de transport n termenele convenite cu agentul transportator. n acelai timp, dac clientul prezint la transport marf neprevzut n contract sau indic alt punct de destinaie, agentul transportator este n drept s refuze transportarea, ncasnd costul parcursului automobilului pn la punctul de ncrcare i napoi. Dac clienii doresc acest lucru, printr-o nelegere cu cruul pot s transpor te mrfurile cu valoare declarat. Declaraia de valoare se va face n schimbul unei ta xe suplimentare. Pentru anumite mrfuri, clientul este obligat s declare valoarea lor, i anume: 1) n cazul metalelor preioase i ar ticolelor din ele, pietre preioase,
34

. , publicat n (Republica Belarusi), nr.18, 2005, p.110.

238

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

obiecte de ar t, tablouri, obiecte de anticariat, lucrri de ar t, covoare, maini experimentale, utilaj i dispozitive, la care preurile nu sunt aprobate; 2) n cazul obiectelor de uz casnic (pct.30). Dimpotriv, nu se admite declararea valorii mrfurilor transportate n v raf, n v rac, turnate, lichide sub plomba clientului, a mrfurilor perisabile i periculoase (pct.31). Valoarea declarat nu trebuie s depeasc costul real al mrfurilor, iar n cazul divergenelor dintre cru i client, valoarea mrfurilor se va determina prin expertiz. Clientul este obligat s achite la timp plata pentru transportul mrfurilor. Cuantumul plii se va determina reieind din felul i cantitatea mrfii, tipul ori capacitatea autovehiculului, de distana parcurs sau timpul de utilizare a vehiculului35. ns cel mai frecvent n practic valoarea plii se calculeaz lund n considerare distana parcurs i capacitatea de ncrcare a vehiculului. Fiecare companie de transport i are tariful ei, stabilit pe kilometru i or: n cazul staionrii autovehiculului la ncrcare i descrcare se aplic tariful pe or, iar n cazul transportului la distan tariful pe kilometru. O alt obligaie a clientului este s prezinte la transpor t mrfurile n ambalaj cuvenit i n stare bun, care s le protejeze de alterare i vtmare pe parcurs. n caz contrar, clientul poart rspundere pentru toate consecinele ambalrii interne incorecte a mrfurilor (spargere, rupere, deformare, scurgere etc.), precum i folosirii ambalajului, care nu corespunde proprietilor mrfurilor, greutii lor sau standardelor stabilite (pct.38). Mai mult ca att, clientul este obligat s repare cruului prejudiciul provocat de deteriorarea mijlocului de transport, ca urmare a ambalrii sau fi xrii incorecte a mrfurilor la ncrcarea lor (pct.26). Acest lucru este valabil i pentru destinatar, n legtur cu descrcarea mrfurilor la punctul de destinaie. mpreun cu predarea mrfurilor, clientul are obligaia de a transmite i toate actele necesare care nsoesc marfa. Actele i se predau oferului sau nsoitorului mrfii, dac acesta exist. n situaia n care se transport mrfuri periculoase sau uor alterabile, clientul mai are obligaia s pun la dispoziia cruului instruciunile speciale de transportare a mrfurilor periculoase, uor alterabile, agabaritice, grele .a. n caz contrar, conform prevederilor Regulamentului transporturilor auto de mr furi, pentru prezentarea mrfurilor interzise la transport sau a mrfurilor a cror transportare necesit msuri deosebite de precauie, cu indicarea
35

Filip Gh., Badea C ., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transpor turilor. Editura Junimea, Iai, 2002, p.180.

Capitolul VII

239

greit a denumirii ori a proprietilor lor, precum i pentru neprezentarea documentelor ce confirm respectarea normelor dreptului vamal, sanitar i administrativ, expeditorul de mrfuri va efectua repararea prejudiciului cauzat agentului transportator (pct.24). Clientul este obligat s respecte cerinele de transpor tare a mrfurilor periculoase. Specificul acestor mrfuri ine de pericolul pe care l reprezint pentru persoane i mediul nconjurtor, din motiv c ele pot aduce daune considerabile. De aceea scopul normelor juridice este de a preveni eventualele situaii de avarie ce ar putea sur veni din cauza nerespectrii cerinelor de transportare a mrfurilor periculoase36. Nu toate mrfurile reprezint acelai grad de pericol social i ecologic. Gradele de pericol se clasific de la 1 la 7, n funcie de grav itatea consecinelor pe care le pot provoca n caz de explozii, iradieri, scurgeri sau deteriorri. Cele mai periculoase se dovedesc a fi substanele radioactive i cele bacteriologice37. Lista ncrcturilor periculoase ce urmeaz a fi transportate pe teritoriul Republicii Moldova i decizia privind posibilitatea transportrii lor se aprob de Guvern. Mai mult ca att, clientul n comun cu destinatarul sunt obligai s coordoneze cu organele Poliiei Rutiere itinerarul transportrii ncrcturilor periculoase. n categoria mrfurilor periculoase se include i tehnica militar. Transpor tul tehnicii militare se face sub controlul Ministerului Aprrii, Ministerul Afacerilor Interne, n coordonare cu Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor.

10. Sanciunea pentru reinerea mijloacelor de transport la ncrcare (descrcare)


Spre regret, n legislaie nu sunt prevzute sanciuni pentru staionarea neproductiv a vehiculului pus la dispoziie pentru ncrcare. Faptul respectrii sau nerespectrii unui inter val de timp, se constat n baza nscrisului fcut de client i cru pe scrisoarea de trsur asupra orei de sosire i celei de plecare a autovehiculului de la locul de ncrcare-descrcare. Clienii sunt obligai s ncarce (descarce) marfa ziua i noaptea, chiar i n zilele de odihn, numai pentru a se ncadra n termenii acordai.
36

37

Mihalache I. Contractul de transpor t auto de mrfuri din legisla ia Republicii Moldova. Aspecte de drept comparat, publicat n Rev ista Romn de Drept Privat (Bucureti), nr.4, 2010, p.58. .. , publicat n (Federa ia Rus), nr.8, 2001, p.63.

24 0

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Singura reglementare sub acest aspect din legislaia naional o gsim n Regulamentul transporturilor auto de mrfuri. Conform pct.114 din Regulament, pentru reinerea din v ina clientului (sau a destinatarului) de mrfuri a autovehiculelor supra termen, clientul (sau destinatarul) achit cruului amend pentru fiecare minut de staionare neproductiv a autovehiculului n mrimea convenit de pri. Nu este clar ns cum se va proceda n cazul n care pr ile n contract nu au prevzut mrimea amenzii. Apare ntrebarea, ce sum va achita clientul (sau destinatarul, dup caz) cruului pentru fiecare minut de reinere neproductiv a mijlocului de transport? n acest context apare i o alt neclaritate, n legtur cu denumirea sanciunii ce se aplic pentru reinerea mijlocului de transport, deoarece n Regulamentul transporturilor auto de mrfuri ea este denumit nepotrivit amend (pct.114). n literatura de specialitate se menioneaz c pentru depirea timpului acordat la ncrcare-descrcare, se perecepe o ta x de staionare38, dar ntlnim i alt prere, c am avea o penalitate39. Nu poate fi acceptat opinia expus n doctrin potrivit creia sanciunea ar fi o tax de staionare. Subliniem c sanciunea dat reprezint o clauz penal (penalitate). Ea se supune prevederilor din Codul civil (art.624-630) consacrate clauzei penale. Semne de ntrebare apar atunci cnd n contract nu s-a fi xat mrimea clauzei penale. n asemenea situaie, dac pr ile n genere nu au prevzut n contract penalitatea stabilit de lege, atunci aceasta se consider introdus de jure i respectiv creditorul va fi n drept s cear plata ei, indiferent de faptul dac o asemenea obligaie este prevzut n contract40. Deoarece actele normative din transport nu conin careva reguli speciale n acest sens, credem c pr ile se vor conduce de practica comercial format deja cu priv ire la ncheierea i executarea contractelor de transport auto de mrfuri.
38

39

40

Anexa nr.2 la Hotrrea Guvernului nr.45 din 24.01.1994 cu priv ire la reglementarea transpor trii ncrcturilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova i lichidarea consecinelor eventualelor avarii, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 31.01.1994. Filip Gh., Badea C ., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transpor turilor. Editura Junimea, Iai, 2002, p.179; Bar tok M. Natura juridic a sumei ce se percepe de cruul auto pentru depirea timpului liber pentru opera iunile de ncrcare-descrcare i comercializare, publicat n Rev ista Economic (Romnia), Supliment, nr.20, 1981, p.5-6. Bloenco A. Drept civ il. Note de curs. Par tea special. Editura Car tdidact. Chiinu, 2003, p.105.

Capitolul VII

241

11. Transportarea mrfii


n timpul efecturii transpor tului, clientul nu are obligaii. El poate da indicaii cruului priv ind ntoarcerea mrfii i renunarea la transpor t, oprirea mrfii n timpul transportrii, descrcarea mrfii ntr-un alt loc dect cel indicat n scrisoarea de trsur, eliberarea mrfii unui alt destinatar .a. Clientul i poate exercita dreptul de modificare sau reziliere a contractului de transport auto de mrfuri att timp, ct cruul nu i-a nmnat destinatarului exemplarul scrisorii de trsur. Din momentul nmnrii scrisorii de trsur, dreptul de proprietate asupra mrfii trece de la client la destinatar. n consecin, clientul neavnd dispoziia asupra mrfii, nu mai poate da indicaii cu priv ire la marf, deoarece ea nu-i mai apar ine. Sarcina cea mai grea este pe seama cruului. Cruul este obligat s transporte marfa la punctul de destinaie i s o predea destinatarului. Mai mult ca att, cruul este obligat s transpor te marfa pe calea cea mai scur t pentru a ajunge la destinaie n termenul indicat n contract. Dac asemenea termene n contract nu au fost prevzute, atunci n conformitate cu ar t.984 Cod civ il, cruul va transpor ta marfa ntr-un termen rezonabil. Spre regret, n legislaie nu se specific ce urmeaz s nelegem prin termen rezonabil i n funcie de care criterii el poate fi determinat. Singura prevederea este cea din Regulamentul transporturilor de mr furi perisabile, c cruii sunt obligai s transporte mrfurile uor alterabile la destinaie reieind din parcursul mediu de 350 km n 24 ore (pct.87)41.

12. Preluarea mrfii de ctre destinatar 12.1. Transferul dreptului de dispoziie


Ajungnd la punctul de destinaie, cruul este obligat s-l ntiineze pe destinatar despre sosirea mrfii. Preluarea mrfii de ctre destinatar este o etap foar te impor tant, deoarece din acest moment are loc trecerea dreptului de dispoziie asupra mrfii, de la client la destinatar. Codul civ il stabilete c dup ce ncrctura ajunge la locul prevzut pentru liv rare, destinatarul are dreptul s cear cruului, contra unei recipise de primire, cel de-al doilea exemplar al scrisorii de trsur i predarea ncrcturii (art.1002 alin.(1)).
41

Creu I. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Edi ia a II-a. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.176-177.

24 2

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Dreptul de dispoziie asupra mrfii se pstreaz la client pe tot parcursul transpor trii, pn la momentul n care cruul pred destinatarului scrisoarea de trsur. La primirea mrfii, destinatarul, mpreun cu oferul, vor recurge la verificarea strii mrfii, i anume: aspectul ei exterior, sigiliile, numrul coletelor, greutatea mrfii. Dac totul este n ordine, acest lucru se va indica n scrisoarea de trsur, dup care va ncepe descrcarea. Scrisoarea de trsur se transmite destinatarului numai dup ce marfa a fost descrcat din autovehicul. n scrisoarea de trsur cruul semneaz c a predat marfa, iar destinatarul c a primit-o. Din momentul respectiv, dreptul de dispoziie asupra mrfii trece de la client la destinatar. Dac se constat urme de deteriorare, pierdere, rupere, murdrire, scurgeri etc., se va ntocmi un proces-verbal. Despre aceasta se va meniona i n scrisoarea de trsur. Un moment important este c transmiterea mrfii i a scrisorii de trsur trebuie s se fac n schimbul unei recipise de primire, iar asupra acestui lucru trebuie s insiste n special cruul, deoarece la ntoarcere el va trebui s probeze clientului c a predat marfa i exemplarul scrisorii de trsur ctre destinatar42.

12.2. Retenia mrfii


Pr ile sunt n drept s prevad o clauz n contract prin care plata pentru transpor t s o achite destinatarul i nu clientul. De aceea din momentul ajungerii la punctul de destinaie, atta timp ct destinatarul nu achit toate cheltuielile efectuate de ctre cru n legtur cu executarea contractului, acesta din urma are un drept de retenie asupra ncrcturii. Retenia presupune posibilitatea cruului de a nu elibera marfa persoanei ndreptite pn cnd aceasta nu va plti43. Potriv it Codului civ il, cruul are

42

43

n ce ne privete, considerm c termenul de transpor tare a mrfurilor cu autovehiculele pe teritoriul Republicii Moldova nu trebuie s depeasc 24 de ore, deoarece suprafaa teritorial a rii este relativ mic i marfa trebuie s ajung la locul de destina ie n ziua n care a av ut loc ncrcarea ei n autovehicul O solu ie reuit a fost gsit n Codul civ il al Romniei. Dac termenul nu a fost determinat de pr i, atunci conform ar t.1978, se ine seama de uzanele aplicate la locul de plecare, de practicile stabilite ntre pr i, iar n lipsa acestora, se stabilete potriv it mprejurrilor. La fel i n Codul civ il al Romniei, n lipsa scrisorii de trsur, transpor tatorul trebuie s elibereze expeditorului, la cererea acestuia, o recipis de primire a bunului spre transpor t. Recipisa de primire dovedete, pn la proba contrar, luarea n primire a bunului pentru transpor t, natura, cantitatea i starea aparent a acestuia (ar t.1971).

Capitolul VII

243

drept de retenie asupra ncrcturii atta timp ct poate dispune de ncrctur pentru toate costurile care decurg din contractul de transport (art.1006). n schimb alte reglementri sunt prezente n noul Cod civil al Romniei, care atribuie transportatorului drepturile unui creditor gajist. Mai mult chiar, acest drept se menine pe parcursul a 24 de ore dup predarea bunului ctre destinatar, dac destinatarul mai deine acel bun (art.1991)44.

12.3. Divergene la preluare. Expertiza mrfii


Dac apar divergene n legtur cu preluarea mrfurilor, cruul este obligat s inv ite un exper t sau un specialist, dup caz. Dac cruul refuz s inv ite expertul, pe acesta este n drept s-l inv ite destinatarul, anunndu-i cruului data i locul exper tizei. Pn la sosirea expertului, destinatarul de mrfuri este obligat s asigure pstrarea cuvenit a mrfurilor, ca s exclud alterarea lor ulterioar (pct.94 Regulamentul transporturilor auto de mr furi). Exper tiza se efectueaz n prezena cruului i destinatarului de mrfuri sau a reprezentanilor lor. n cazul lipsei uneia dintre pr ile ntiinate despre exper tiz, aceasta se efectueaz n lipsa ei i actul se declar valabil. Rezultatele exper tizei se fi xeaz ntr-un act. Actul expertizei se semneaz de ctre exper t i de persoanele care au asistat la efectuarea expertizei. Dac nu sunt de acord, att cruul, ct i destinatarul de mrfuri pot fi xa o exper tiz repetat. ns cheltuielile pentru exper tiz de aceast dat sunt suportate de partea din v ina creia a av ut loc lipsa, alterarea sau vtmarea mrfurilor.

13. Prescripia n cazul pierderii mrfii. Problema termenelor


Potriv it ar t.1011 Cod civ il, cel ndreptit s dispun de ncrctur, fr a mai aduce alte dovezi, poate considera pierdut ncrctura care nu a fost liv rat n decursul a 30 de zile de la expirarea termenului de liv rare sau, n cazul n care nu s-a convenit asupra unui astfel de termene, n decursul a 60 de zile de la preluarea ncrcturii de ctre cru45.
44

45

Pascari C . Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, Chiinu, 2006, p.594. Considerm regula de la ar t.1991 din Codul civ il al Romniei ca fiind una riscant. Or, nu po i pune semnul egalit ii ntre gajul de la Capitolul V (ar t.2489-2503) i gajul asupra bunurilor ce constituie obiectul contractului de transpor t de la ar t.1991. Mai mult ca att, se men ioneaz c transpor tatorul poate exercita dreptul de gaj i dup predarea ctre destinatar a bunului transpor tat, dar numai 24 de ore. Nu este clar, cum transpor tatorul poate s i exercite acest drept, dac destinatarul preia dreptul de dispozi ie asupra bunului i imediat dup aceasta l poate nstrina. Careva interdic ii de

244

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

n schimb alte termene, mai scurte, sunt prevzute n Codul transporturilor auto. Potriv it ar t.42 alin.(3), clientul (sau destinatarul) este n drept s considere mrfurile pierdute i s cear repararea prejudiciului cauzat de pierdere, dac mrfurile nu au fost eliberate la cererea lui: a) pentru transportul urban i suburban n decurs de 10 zile de la data primirii mrfurilor la transport; b) pentru transportul interurban n decurs de 30 de zile de la data expirrii termenului de predare indicat n contract. Dei sunt mai reale, termenele respective oricum rmn prea mari pentru suprafaa teritorial a rii noastre. Or, cum poate fi explicat situaia cnd marfa nu ajunge la destinaie timp de 30 de zile, n timp ce distana de la nord (s.Naslavcea) i pn la sud (com.Giurgiuleti) poate fi parcurs cu mijlocul de transpor t auto n cel puin 6 ore?46 n cazul pierderii sau deteriorrii mrfii, cruul va trebui s achite clientului prejudiciul n mrimea valorii reale, i anume: dac marfa a fost pierdut, preul ei se va calcula dup preul de burs, iar n lipsa unui asemenea pre, n baza preului de pia. Dac nici preul de pia nu poate fi cunoscut, atunci valoarea mrfii se va aprecia la preul obinuit al bunurilor de acelai fel (art.1014 alin.(2) Codul civ il). Dac marfa a fost deteriorat, cruul va plti o despgubire egal cu diminuarea valorii ei (ar t.1015 Cod civ il), iar stabilirea costului ntregii mrfi, din care mai apoi s se poat calcula cota ei de deteriorare, se va face dup regulile sus-menionate. Despgubirea pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea ncrcturii poate fi i mai mare dac clientul a nscris n scrisoarea de trsur, contra unui supliment la ta xa de transport, suma care reprezint pentru el interesul ca ncrctura s nu fie pierdut, distrus sau deteriorat47. Legea nu stabilete care poate fi suplimentul ce trebuie achitat la declararea valorii mrfii, de aceea pr ile sunt n drept s negocieze.
nstrinare legea nu stabilete. Cu alte cuv inte, norma de la ar t.1991 din Codul civ il al Romniei ridic mai multe semne de ntrebare i necesit a fi supus unei analize ample. Reieind din teritoriul relativ mic al rii noastre, considerm c termenele de 30 i 60 de zile prevzute de Codul civ il al R .M. sunt prea mari att pentru transpor tul auto de mrfuri, ct i pentru alte tipuri de transpor t. Asemenea termene ar fi adecvate n cazul unor state cum sunt Federa ia Rus, Statele Unite ale Americii sau Canada, ns pentru Republica Moldova nu sunt opor tune. Spre exemplu, marfa nu ajunge la destina ie din motiv c a fost furat i acest lucru este ev ident, ns nu poate fi probat. n pagub rmne expeditorul, deoarece el va fi nevoit s atepte pn ce marfa va fi declarat pierdut conform legii, dup care s poat primi despgubirile materiale de la cru. Bloenco A. Drept civ il. Note de curs. Par tea special. Editura Car tdidact. Chiinu, 2003, p.111.

46

47

Capitolul VII

245

14. Rspunderea cruului 14.1. Consideraii generale


Nerespectarea de ctre cru a obligaiilor asumate prin contractul de transport d natere la rspunderea juridic. Rspunderea cruului va fi angajat conform regulilor stabilite de Codul civ il, Codul transporturilor auto i Regulamentul transporturilor auto de mrfuri, ultimele dou avnd o aplicare mai restrns, deoarece n mare parte sunt nvechite i contrav in prevederilor legii. Rspunderea cruului fa de client poate avea loc pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea mrfii sau chiar ntrzierea aducerii ei la destinaie. Aceast form a rspunderii se numete contractual, deoarece are la baz neexecutarea condiiilor prevzute n contractul de transpor t. ns rspunderea cruului poate fi i o rspundere delictual dac, spre exemplu, n timpul transpor tri el a frnat brusc i marfa a alunecat din autovehicul la pmnt, provocnd prejudicii persoanelor din apropiere, sau dac din neatenie, a comis un accident rutier. n asemenea situaii, rspunderea cruului fa de persoanele prejudiciate se va realiza conform dispoziiilor Codului civ il, stabilite n Capitolul XXXIV, intitulat Obligaiile care nasc din cauzarea de daune (art.1398-1431), i va fi o rspundere delictual48. Reguli de aplicare. Rspunderea contractual a cruului va avea urmtoarea regul de aplicare: se vor aplica mai nti dispoziiile Codului transporturilor auto, ca lege organic special, i numai n cazul n care acestea nu exist, se vor aplica regulile Codului civil, ca legea organic general. Fiind un act normativ subordonat legii, dispoziiile Regulamentului transporturilor auto de mr furi se vor aplica numai n msura n care n ambele coduri nu vor fi gsite regulile care intereseaz soluionarea litigiului concret aprut ntre pr i. Condiiile angajrii rspunderii contractuale. Rspunderea cruului pentru nerespectarea obligaiilor asumate prin contractul de transport auto de mrfuri poate fi angajat numai dac au fost ntrunite anumite condiii. Aceste condiii sunt: a) existena prejudiciului; b) fapta ilicit din partea cruului sau a lucrtorilor si; c) legtura de cauzalitate dintre aciunile cruului i consecinele negative care au sur venit; d) vinovia cruului sau a lucrtorilor si. De la regula dat exist o excepie, i anume, n cazul ntrzierilor, cum ar fi:
48

Subliniem c cea mai mare impor tan pentru dreptul transpor turilor o are rspunderea contractual a cruului.

246

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

ntrzierea la ncrcarea-descrcarea mrfii, prezentarea cu ntrziere a autovehiculului la punctele de expediie i destinaie, a documentelor de transport .a. n cazul ntrzierilor, prejudiciul poate s nu existe, dar rspunderea civ il va fi angajat pe seama acelei pr i, care s-a fcut v inovat de nerespectarea condiiilor stabilite n contract. Partea v inovat va restitui celeilalte nu valoarea prejudiciului, pe motiv c el nu exist, ci o clauz penal (o sum de bani). Obligaia naintrii reclamaiei. Pn a se adresa cu aciune n judecat, pr ile contractului de transport sunt obligate s respecte o cale prealabil, cea de naintare a reclamaiei. Cerina dat este prevzut la ar t.1020 alin.(1) din Codul civ il, c n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale, prile sunt obligate s nainteze n prealabil o reclamaie. Dac rspunsul la reclamaie nu a par venit n termen sau reclamantul nu este de acord cu rspunsul pe care l-a primit, el se poate adresa cu aciune n instana de judecat49.

14.2. Rspunderea pentru integritatea mrfurilor


Rspunderea cruului pentru integritatea mrfurilor ncepe din momentul primirii la transport i pn la predarea lor ctre destinatar (art.42 Codul transporturilor auto). Marfa se consider primit la transport din momentul n care clientul i nmneaz cruului exemplarele scrisorii de trsur. Pn atunci, chiar dac marfa a fost ncrcat n autovehicul, ea se afl n grija clientului i cruul nu poart rspunderea pentru ea. Numeroase probleme practice ridic situaia n care transpor tul se execut aparent normal i mrfurile ajung la destinaie cu sigilii i plombe intacte, fr urme de v iolare sau sustragere, pe cnd n coninutul mrfii (din containere, cisterne i colete) se constat lipsuri. naintnd pretenii fa de cru, clienii de regul invoc c oferul-cru a confirmat prin semntur n scrisoarea de trsur cantitatea mrfii primite la transport i fr a avea careva rezer ve n
49

n legtur cu aceasta, n doctrin pot fi ntlnite i opinii greite, cum este cea expus de O., c naintarea reclama iei nu ar fi necesar n cazul n care cruul nainteaz ac iune n judecat fa de client ( ., op.cit., p.39). Opinia respectiv nu poate fi acceptat din motiv c att Codul civ il al R .M., ct i codurile civ ile ale altor state stipuleaz expres c pr ile sunt obligate s nainteze n prealabil o reclama ie i aceasta l privete att pe client, ct i pe cru. Dac se va nainta ac iune n judecat fr a respecta calea prealabil, instana de judecat va scoate cererea de pe rol, deoarece n temeiul ar t.267 pct.(a) din Codul de Procedur Civ il al R .M., instana judectoreasc scoate cererea de pe rol n cazul n care reclamantul nu a respectat procedura, prevzut prin lege sau prin contractul pr ilor, de solu ionare prealabil a pricinii pe cale extrajudiciar.

Capitolul VII

247

acest sens, de aceea rspunztor pentru toate lipsurile din interior este cruul, chiar dac plomba i sigiliul au rmas intacte50. Anumite par ticulariti prezint angajarea rspunderii cruului n cazul transportului cu nsoitor. n conformitate cu ar t.33 din Codul transpor turilor auto, nsoirea mr furilor poate fi organizat att de client, ct i de cru potrivit contractului ncheiat n baza regulamentelor de transportare a ncrcturilor conform tipurilor lor. Cu alte cuv inte, anumite categorii de mrfuri (de regul, cele periculoase) trebuie s aib obligatoriu nsoitori pe parcursul transportrii lor, n schimb pentru celelalte mrfuri, nsoirea nu este obligatorie. i ntr-un caz, i n altul, cruul este rspunztor pentru prejudiciile care pot sur veni n legtur cu transpor tarea mrfii. Subliniem c faptul prezenei nsoitorului, nu poate fi considerat ca cauz exoneratoare de rspundere51, aa nct cruul rmne a fi angajat conform obligaiei asumate prin contract de a efectua transportarea mrfurilor n siguran pn la punctul de destinaie. Dac marfa se transport fr de nsoitor, toat grija asupra mrfii aparine cruului. Cruul va rspunde pentru integritatea mrfii ncepnd cu momentul prelurii ei pentru transpor t i pn la predarea ctre destinatar. Este important c n practic, competenele cruului sunt preluate de angajatul su oferul. Anume oferului i revine sarcina de a ndeplini i funciile de nsoitor, adic pe lng obligaia sa de baz de transportare a mrfii, el nsoete, pzete marfa i o pred destinatarului indicat n scrisoarea de trsur52.

14.3. Rspunderea pentru ntrziere


O norm din Codul civ il pe care o considerm prea sever este prevzut la ar t.1007 alin.(2), potriv it creea, pentru ntrzierea transportrii ncrcturii la destinaie, cruul poart rspundere n proporie de 100% din taxa de transport i este obligat s repare prejudiciul cauzat ast fel. Norma respectiv poar t caracter imperativ, de aceea genereaz multe semne de ntrebare:
50

51 52

. , , publicat n (Federa ia Rus), nr.5, 1996, p.40. Ne raliem opiniei expuse i confirmm c n asemenea situa ie, cel care va rspunde va fi cruul, deoarece asupra sa opereaz prezum ia de v inov ie pentru nerespectarea obliga iilor asumate prin contractul de transpor t. Stanciu C. Dreptul transpor turilor. Editura C.H.Beck . Bucureti, 2008, p.169. ., op.cit., p.37.

248

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

n primul rnd, legea nu specific durata ntrzierii. Or, ntrzierea poate fi de 30 de min., 2 ore sau 24 de ore, dar sanciunea ar fi aceeai de fiecare dat: penalitate de 100% din taxa de transport. n al doilea rnd, considerm binevenit ca Codul civ il s lase pe seama prilor dreptul de a stabili prin contract mrimea rspunderii pentru ntrziere, sub form de clauz penal. n acest scop, propunem transformarea normei de la art.1007 alin.(2) n norm dispozitiv. Sunt frecvente cazurile cnd de pe urma ntrzierii, clientul (i destinatarul) supor t anumite prejudicii: pierde o afacere, nu-i poate construi o locuin, fabrica rmas fr materie prim staioneaz etc. n acest context, Codul civ il stabilete c dac ncrctura a fost livrat cu ntrziere, iar cel ndreptit s dispun dovedete c prin aceasta a suferit un prejudiciu, cruul va plti o despgubire, ns numai pn la valoarea transportului (art.1014 alin.(4)).

15. Concluzii i recomandri


Generaliznd cele expuse, ajungem la unele concluzii, i anume: a) n Codul civ il al Republicii Moldova contractul de transpor t de mrfuri (bunuri) este reglementat la Capitolul XII, Seciunea a 3-a, intitulat Transpor tul de bunuri , i reflectat n 37 de articole (art.993-1029). b) Instituia contractului de transpor t de mrfuri necesit schimbri sub aspect de reglementare. n primul rnd, ntre Codul civ il i Codul transporturilor auto este prezent un conflict de norme, deoarece ambele acte normative sunt legi organice i au aceeai for juridic53. Recomandm ca n raporturile ce in de transportul auto de mr furi, s fie aplicate n mod prioritar normele din Codul civil. c) Legislaia i jurisprudena naional cunoate o confuzie cu privire la denumirea documentului ce confirm legtura contractual dintre client i cru. Codul civil utilizeaz noiunea de scrisoare de trsur, n timp ce alte
53

Chiar dac conform prevederilor din Legea nr.780 -XV din 27.12.2001 cu priv ire la actele legislative, n caz de divergen ntre o norm a actului legislativ general i o norm a actului legislativ special cu aceeai for juridic, se aplic norma actului legislativ special (ar t.6 alin.(3)). Din lege rezult c normele din Codul transpor turilor auto al R .M. (lege special) au prioritate n rapor t cu normele din Codul civ il al R .M. (lege general). n practic, solu ia dat nu este opor tun, deoarece Codul transpor turilor auto a fost adoptat anterior (n v igoare din 1998), cu multe lacune i greeli de con inut, pe cnd Codul civ il este o lege mai nou (n v igoare din 2003), cu reglementri moderne.

Capitolul VII

249

acte normative prevd: buletin de nsoire (Codul transporturilor auto) sau factura de expediie (Regulamentul transporturilor auto de mrfuri). Optm pentru denumirea de scrisoare de trsur i aducem ca exemplu Convenia relativ la contractul de transport internaional de mr furi pe osele (CMR), conform creea dovada contractului de transpor t se face la fel prin scrisoarea de trsur (ar t.4)54. Denumirea scrisoare de trsur este utilizat i n textul Codului civil al Romniei55. d) Coninutul scrisorii de trsur trebuie s fie alctuit n aa mod, nct s permit par ticipanilor la rapor turile din transpor t oferului, destinatarului i nsoitorului de mrfuri, s cunoasc cel puin prevederile de baz ale contractului, pentru a putea aciona corect n procesul de transpor tare a mrfii la destinaie. e) Recomandri: n primul rnd, normele Codului civ il cu referire la contractul de transport de mrfuri poart caracter general. Nu se ine cont de toate subtilitile care pot aprea n transpor tul auto de mrfuri. n al doilea rnd, Regulamentul transporturilor auto de mrfuri conine, cu mici diferene, norme identice celor din Codul transporturilor auto. O soluie ar fi abrogarea expres a Regulamentului, iar normele juridice s fie preluate i introduse n Codul transporturilor auto. n al treilea rnd, se impune uniformizarea noiunilor care au acelai neles. Propunem ca ele (cele din Codul transporturilor auto) s fie aduse n concordan cu prevederile din Codul civ il, care este singurul act normativ ce corespunde pe deplin reglementrilor internaionale.
54

55

Conven ia relativ la contractul de transpor t interna ional de mrfuri pe osele (CMR), ncheiat la Geneva la 19 mai 1956, publicat n edi ia oficial Tratate interna ionale, 1998, volumul 4, p.147-161. Republica Moldova a aderat prin Hotrrea Parlamentului nr.1318-XII din 02.03.1993. Potriv it ar t.1965 din Codul civ il al Romniei, contractul de transpor t se dovedete prin documente de transpor t, precum scrisoare de trsur (...). Noul Cod civ il al Romniei merit o apreciere nalt i pentru felul n care textul este structurat (designul interior). Se remarc sistematizarea perfect de con inut. Limbajul juridic este expresiv i accesibil, se citete uor, iar separarea denumirii ar ticolelor (n stnga paginii) i con inutului (n dreapta paginii), faciliteaz tehnica de lucru cu codul i sporete nivelul de nelegere a normelor juridice. n aceast priv in, Codul civ il al Romniei excede dup calitate att Codul civ il al R .M., ct i codurile civ ile ale altor state (Federa ia Rus, Ucraina, Republica Belarusi). Sub aspect de reglementare, se necesit o mai bun corelare ntre normele contractului de transpor t de bunuri (mrfuri) din Codul civ il al Romniei i cele din actele normative speciale (pentru a ev ita conflictul de norme). La fel, unele norme juridice ridic semne de ntrebare (ar t.1991, ar t.1993-1996). Se necesit o analiz profund teoretico-practic, altfel, n practic, ele cu cer titudine vor genera situa ii de conflict.

25 0

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

I. Transportul auto de mrfuri pe termen lung 1. Consideraii generale


Transportul auto de mrfuri pe termen lung constituie o modalitate reuit de reglementare a relaiilor dintre client i cru pentru o perioad mai ndelungat de timp. Se urmrete organizarea unui lan ntreg de transportri, bazate pe colaborarea reciproc dintre client i cru. n Republica Moldova transportul pe termen lung a dobndit o larg rspndire n transportul auto. Cel mai frecvent, la aceast form de transpor t apeleaz fabricile, ageniile de construcie, gospodriile rneti, precum i alte persoane juridice care au nevoie permanent ser v icii de transport. De exemplu, cazul unei gospodrii rneti cu suprafee mari de legume. n sezonul de strngere a recoltei, gospodria rneasc poate ncheia un contract de transport auto pe termen lung cu o companie de transport. n temeiul contractului, ori de cte ori va avea nevoie, clientul va face comanda, iar cruul va pune la dispoziie autovehiculele pentru ncrcare i va efectua transportarea produciei pn la punctul de destinaie indicat n contract sau n comanda de transport. Alt exemplu similar este cazul companiilor de construcie. Pentru finisarea unui bloc locativ, antreprenorul are nevoie de materiale de construcie care s fie aduse periodic, dup necesiti, iar cea mai reuit soluie este de a ncheia un contract de transport pe termen lung cu transportatorul, care la comand s furnizeze n mod continuu materialele necesare. Avantajul contractului de transport pe termen lung este c odat ce l-au ncheiat, pr ile sunt scutite de obligaia de a perfecta alte contracte. Se ctig timp i se ev it numeroase cheltuieli. Pe aceast cale pr ile ajung la o nelegere de durat i exclud divergenele att de frecvente n contractele de o singur dat. n acelai timp, ncheierea unui contract pe termen lung nu este obligatorie pentru pr i. Clientul i cruul l pot ncheia numai dac au ajuns la un acord de voin n acest sens. Dac una dintre pr i nu dorete ncheierea unui asemenea contract, cealalt parte nu o poate impune s o fac56.

2. Istoricul apariiei
La originea contractului de transport pe termen lung se afl contractul de transport de ncrcturi ncheiat n baza planului de stat i reglementat par ial n Codul civil din 1964 i n alte acte normative ale fostei U.R.S.S. Conform
56

.. . . : , 2002, p.57.

Capitolul VII

251

prevederilor Codului civ il din 1964, contractul de transport de ncrcturi ale organizaiilor de stat, cooperatiste i ale altor organizaii obteti se ncheie pe baza planului de transporturi, obligator pentru ambele pri (art.385), iar pentru nerespectarea obligaiilor ce decurgeau din planul de transport, att cruul, ct i organizaiile respective, pur tau rspundere material fa de stat. La sfritul fiecrui an, ntreprinderile de transport (cruii) ncheiau cu ntreprinderile de producie, cu organizaiile cooperatiste sau cu organizaiile obteti, contracte de transport de lung durat n baza sistemului de planificare. Majoritatea contractelor se ncheiau pe termen de un an, iar la ntocmirea planului de transport se reieea din volumul produciei care trebuia fabricat i transpor tat n anul urmtor.

3. ncheierea contractului. Comanda de transportare a mrfurilor


Mai multe detalii cu priv ire la ncheierea contractului gsim n Regulamentul transporturilor auto de mr furi, potriv it cruia clienii (respectiv destinatarii) prezint agentului transportator comanda de transpor tare a mrfurilor n scris, iar n cazul necesitii executrii comenzii urgente, agentul transpor tator poate primi cererea verbal sau prin telefon (pct.9-11). Aadar, n scopul ncheierii contractului clientul va prezenta cruului o comand de transportare ntocmit n form scris. Aceasta numai dac exist contract de transport pe termen lung. Dac un asemenea contract lipsete, clientul va urma s prezint cruului o cerere unic. Cererea clientului va fi acceptat de cru n limita capacitii de transpor t disponibile, acordndu-se prioritate transpor turilor de mrfuri perisabile (art.26 Codul transporturilor auto).

4. Prile i obiectul contractului


Pri ale contractului pot fi clientul i cruul. n calitate de client poate fi orice subiect de drept interesat n transpor tarea mrfurilor. Dei legea nu prevede, n literatura de specialitate se menioneaz c persoana fizic poate fi par te la contractul de transport pe termen lung doar n cazul naintrii unei cereri unice, iar persoana juridic sau ntreprinztorul indiv idual att n contractul de transpor t de mrfuri pe termen lung, ct i n contractul bazat pe cerere unic57. Cruul mai este numit i operator al transpor turilor de mrfuri, el fiind un subiect profesionist al raporturilor juridice din transpor t.
57

., op.cit., p.114.

252

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Obiect al contractului de transport auto de mrfuri pe termen lung l constituie aciunile cruului ce in de prezentarea mijlocului de transpor t pentru ncrcare, i aciunile clientului de furnizare a mrfii pentru transpor tare.

5. Jurisprudena Curii Supreme de Justiie a R.M.


Confuzia dintre noiunile utilizate n legislaia naional dev in ev idente la analiza practicii judiciare. Spre exemplu, la 19.11.2007 SRL Trans Prim a naintat cerere de chemare n judecat ctre SRL Agenfarm solicitnd ncasarea datoriei pentru transpor tarea mrfurilor din mun.Chiinu n or.Minsk, Belorusia. Conform materialelor din dosar, prin comanda de transpor t din 06.09.2006, reclamantul a solicitat efectuarea transportului, indicnd ruta, preul, autovehiculul, modalitatea de achitare etc. n aceeai zi comanda a fost acceptat. Curtea Suprem de Justiie a R.M. se expune c comanda de transpor t reprezint un antecontract, prin care pr ile au convenit asupra clauzelor eseniale ale contractelor de transport, ns n priv ina cruia nu se aplic normele de drept material cu caracter special ce reglementeaz raporturile rezultate din contractul de transport. La fel, se menioneaz c alturi de comanda de transpor t, pr ile au ncheiat i contractul de transport, iar n aceast priv in instana de apel a comis greeli, i anume: comanda de transpor tare a mrfurilor la Minsk dateaz din 06.09.2006, iar contractul de transport, care se presupune c a fost ncheiat n baza comenzii, dateaz cu 05.06.2008. Curtea Suprem de Justiie a R.M. a decis casarea hotrrilor luate de instanele de fond i apel, cu remiterea cauzei spre rejudecare la instana de fond n alt complet de judecat58. Din cele relatate deducem unele erori comise de instanele judectoreti: n primul rnd, comanda de transport trebuie s rezulte dintr-un contract de transport pe termen lung, i nu invers. n spe vedem clar cum instanele judectoreti au admis aceast confunzie, comanda de transport a mrfurilor dateaz din 06.09.2006, iar contractul de transpor t a fost ncheiat mult mai trziu, la 05.09.200859.
58

59

Decizia Colegiului economic lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. din 24 iulie 2008, dosarul nr.2rae-179/08. Arhiva Judectoriei Economice de Circumscrip ie, mun. Chiinu. Confuziile date le ntlnim i n alte litigii examinate de instanele judectoreti. ntrun alt caz, Cur tea Suprem de Justi ie a R .M. se expune c litigiul n cauz are la baz

Capitolul VII

253

n al doilea rnd, care este natura juridic a comenzii de transpor t? Cur tea Suprem de Justiie o calific ca fiind antecontract, n timp ce n literatura de specialitate exist alt opinie. Profesorii ..60 i ..61 sunt de prerea c comanda de transport ar fi un act juridic unilateral pentru realizarea cruia este necesar i suficient exprimarea voinei unei singure persoane (clientul) i care d natere la obligaii att pentru persoana ce execut comanda, ct i pentru cru.

II. Transportul auto internaional de mrfuri 1. Aspecte introductive


Transporturile internaionale de mrfuri cu ajutorul autovehiculelor se efectueaz de ntreprinderi mici i mijlocii, fr a fi necesar ca ele s dispun neaprat de for financiar. Mai mult ca att, nu este obligatoriu ca cel ce efectueaz transportul s aib calitatea de cru. Transpor tul auto de mrfuri l poate realiza orice persoan juridic din Republica Moldova, doar dac ntrunete cerinele stabilite prin conveniile internaionale. Deoarece legislaiile naionale sunt diferite, statele au fost nevoite s ncheie convenii internaionale prin care s realizeze o uniformizare a regulilor de transpor tare a mrfurilor. Acest lucru a fost motivat i de faptul c se impuneau reglementri prin care s fie stabilite condiiile tehnice pentru autovehiculele strine spre a fi admise s circule pe drumurile naionale (greuti
contractul de transpor t nr.20 din 29.03.2007 ncheiat ntre Trans-Logic SRL i Constructor SA conform cruia Trans-Logic SRL la cererea Constructor SA a efectuat transpor tarea mrfii (ascensoare) din Italia n Republica Moldova. Ulterior, Trans-Logic SRL a naintat ac iune n judecat motivnd c dei la 04.04.2007 pr ile n litigiu au confirmat prin semntur c comanda din 29.03.2007 pe ruta or.Milano or.Bl i a fost ndeplinit, prtul nu a achitat costul deplin al ser v iciilor de transpor t. Curtea Suprem de Justi ie a R .M. a dat ctig de cauz recurentului motivnd: lund n considera ie c Constructor SA nu a achitat plata pentru transpor tare n termenii i modul stabilit n contractul comand n termen de 3-4 zile de la eliberarea facturii, de la el urmeaz a se ncasa datoria format la executarea comenzii de transpor t din 29.03.2007 (Decizia Colegiului economic lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. nr.2rae-24/09 din 12 mar tie 2009. Arhiva Judectoriei Economice de Circumscrip ie, mun.Chiinu). n aa mod, se ajunge la o situa ie paradoxal, nct se consider c contractul de transpor t auto de mrfuri se ncheie n baza comenzii, ceea ce nu este corect. Regula dat este valabil numai n cazul unui contract de transpor t pe termen lung. .. . - , , 1958, p.60 -63. .. . - . ., , 1959, p.22-23.

60

61

254

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

pe osie, gabarit etc.) i condiiile de asigurare a securitii rutiere (modul de conduit al conductorilor strini, documentele pe care s le posede asupra lor, timpul ma xim de aflare la volan etc.)62. n legtur cu aceasta, pe parcursul anilor au fost elaborate mai multe convenii care au scopul de a facilita transportarea mrfurilor cu mijloacele de transport auto n plan internaional. Cu toate efor turile fcute, nu toate aspectele au putut fi reglementate, astfel c n prezent exist att convenii multilaterale, ct i convenii bilaterale prin care se suplinesc aspectele ce au rmas necuprinse n cele multilaterale. Transpor turile internaionale auto (pe osele) de mrfuri sunt reglementate de actele internaionale la care ara noastr a aderat, cum sunt: a) Convenia referitoare la contractul de transpor t internaional de mrfuri pe osele (CMR63), ncheiat la Geneva la 19 mai 195664 i Protocolul ei adiional din 05 iulie 197865; b) Convenia vamal referitoare la transpor tul internaional al mrfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (cunoscut ca Convenia TIR), ncheiat la Geneva, la 14 noiembrie 197566; c) Acordurile bilaterale pe care Republica Moldova le are ncheiate n domeniul transporturilor auto de mrfuri i pasageri cu alte state, cum este, de exemplu, Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Romniei, ncheiat la 28 octombrie 199267.
62

63

64

65

66

67

Caraiani Gh., Pricina L . Transpor turi i expedi ii rutiere. Edi ia a II-a. Editura Lumina Lex, Bucureti, 2002, p.304. Abrev ierea CMR i are originea n limba francez, de la cuv intele Convention (conven ie), Marchandises (mrfuri) i Routiers (osele). Conven ia relativ la contractul de transpor t interna ional al mrfurilor pe osele (CMR), ncheiat la Geneva la 19 mai 1956, publicat n edi ia oficial Tratate interna ionale, 1998, volumul 4, p.147-161. Republica Moldova a aderat prin Hotrrea Parlamentului nr.1318-XII din 02.03.1993. Protocolul din 05 iulie 1978 la Conven ia relativ la contractul de transpor t interna ional de mrfuri pe osele (CMR), semnat la Geneva, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr.98 din 13.04.2007, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.60 din 04.05.2007. Conven ia vamal referitoare la transpor tul interna ional al mrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R . (Conven ia T.I.R .), ncheiat la Geneva la 14.11.1975, publicat n edi ia oficial Tratate interna ionale, 1998, vol.6, p.7-61. n v igoare pentru Republica Moldova din 26 mai 1993. Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Romniei n domeniul transpor turilor rutiere din 28.10.92, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.798 din 09.12.92, publicat n edi ia oficial Tratate interna ionale, 1999, vol.20, p.180.

Capitolul VII

255

2. Condiiile necesare pentru aplicarea Conveniei CMR


Principala condiie pentru aplicarea dispoziiilor Conveniei CMR este internaionalitatea transportului, ceea ce presupune ca locul de primire a mrfii i locul convenit pentru eliberarea acesteia s fie situate n dou state diferite. Nu are importan unde i au domiciliul i care este naionalitatea pr ilor la contract. Principalul, aadar, este ca drumul pe care-l parcurge autovehiculul s depeasc frontiera rii de pornire (n cazul nostru Republica Moldova), urmnd s se termine pe teritoriul altui stat (cel de destinaie). n al doilea rnd, este necesar respectarea unei cerine speciale, ca fie punctul de pornire, fie cel de destinaie s fie situat pe teritoriul uneia dintre statele membre ale Conveniei CMR. n caz contrar, contractul de transport auto de mrfuri ncheiat poate s nu fie recunoscut la trecerea frontierelor de stat sau chiar de persoanele cointeresate n acest sens. Aadar, nu are importan unde i au domiciliul prile contractante, esenialul este ca ele s aib punctul de expediere sau de livrare a mrfii pe teritoriul unui stat membru al Conveniei. n al treilea rnd, Convenia CMR se aplic dac exist un contract de transport care s poar te caracter oneros (n sensul ar t.980 Codul civ il dac ne raportm la dreptul moldovean). n legtur cu aceasta, exist i cerina ca s fie prezent un singur contract de transport care s cuprind ntregul itinerar, indiferent dac transportul l-a realizat un singur cru sau mai muli crui. Cu alte cuv inte, nu se admit mai multe contracte de transport. De asemenea, la aplicarea Conveniei nu are impor tan faptul dac transpor tul de mrfuri este efectuat de organele statului sau de persoane private (ar t.1 pct.3).

3. ncheierea contractului de transport de mrfuri tip CMR


Contractul se consider ncheiat din momentul semnrii scrisorii de trsur de tip CMR. Aceasta se ntocmete n 3 exemplare originale, semnate de ctre client i cru. Dac legislaia rii n care este ntocmit scrisoarea de trsur o permite, semnturile pot fi imprimate sau nlocuite cu tampile. n cazul n care marfa trebuie ncrcat n vehicule diferite sau dac este vorba de diferite feluri de marf, clientul sau cruul are dreptul s cear ntocmirea de scrisori de trsur pentru fiecare vehicul sau pentru fiecare fel de mrfuri separat (ar t.5). Scrisoarea de trsur trebuie s cuprind obligatoriu urmtoarele elemente: a) locul i data ntocmirii; b) numele i adresa clientului; c) numele i adresa

256

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

cruului; d) locul i data primirii mrfii i locul prevzut pentru eliberarea acesteea; e) numele i adresa destinatarului; f ) denumirea mrfii, felul ambalajului; g) numrul coletelor, marcajele speciale i numerele lor; h) greutatea sau volumul mrfii; i) cheltuielile aferente transportului (preul de transpor t, ta xele vamale i alte cheltuieli). n afar de acestea, pr ile pot insera n scrisoarea de trsur orice alte prevederi pe care le consider utile i necesare (art.6). n ultimii ani a aprut scrisoarea de trsur electronic. Conform prevederilor din Protocolul adiional la Convenia CMR cu privire la scrisoarea de trsur electronic68, aceasta are o valoare juridic i comercial ca i scrisoarea de trsur n form scris, doar c se emite i se utilizeaz prin mijloace de comunicare electronic.

4. Documentele anexate la contract


Pentru efectuarea transportului n trafic internaional, este necesar ca marfa s fie nsoit, n afara scrisorii de trsur, i de alte documente eliberate de: organele veterinar-sanitare, vam, poliie, organele financiare i fiscale. Aceste documente sunt prevzute n reglementrile internaionale, precum i n legislaia intern a rilor de expediie, de tranzit i de destinaie a mrfii. Mai mult ca att, cruul nu este obligat s examineze dac aceste informaii sunt exacte sau suficiente. Cruul trebuie s dein urmtoarele documente: 1) Documente referitoare la conductorul auto: permis de conducere; paaport; carnetul priv ind ev idena perioadei de lucru i de odihn; 2) Documente referitoare la autovehicul: foaie de parcurs; diagram tahograf; certificat de agreere (confirm c autovehiculul ndeplinete condiiile tehnice, conform conveniei TIR); - carnet de trecere prin vmi; autorizaie de transpor t internaional; 3) Documente referitoare la mar f: scrisoare de transpor t internaional, tip CMR; carnet TIR; cer tificat pentru mrfuri perisabile; documente i instruciuni priv ind transportul mrfurilor periculoase (dac este cazul).

68

Protocolul adi ional la Conven ia relativ la contractul de transpor t interna ional de mrfuri pe osele (CMR) priv ind scrisoarea de trsur electronic, adoptat n 2008 de Comitetul de Transpor t interior al Comisiei Europene pentru Economie a Organiza iei Na iunilor Unite (CEE-ONU), publicat pe site-ul oficial al organiza iei, http://www. unece.org /trans/convent n/e-CMRf.pdf (v izualizat 08.06.2010). Pn n prezent protocolul dat nu a intrat n v igoare, ns clauzele scrisorii de transpor t electronice sunt frecvent utilizate n practic.

Capitolul VII

257

5. Abordarea jurisprudenei Curii Supreme de Justiie a R.M.


Obligaia de a completa scrisoarea de trsur o are clientul. n scopul de a nlesni aceast sarcin, n practic este utilizat formularul elaborat de Uniunea Transpor tatorilor Rutieri (U.T.R.). Dup cum s-a menionat, Convenia CMR. nu prevede un model al scrisorii de trsur, ci doar necesitatea includerii anumitor clauze. n scopul armonizrii i simplificrii transportului rutier internaional, U.T.R. a ntocmit un model al scrisorii de trsur CMR, a crei prim versiune a fost emis n anul 1976. Pentru a ine pasul cu evoluia practicilor din transport, U.T.R. a revizuit acest document i a emis un model actualizat (n anul 2007), a crui folosire o recomand69. Practica ne dovedete c cele mai frecvente litigii apar n legtur cu completarea greit a datelor din scrisoarea de trsur CMR. La ncheierea contractului de transpor t, n scrisoarea de trsur adeseori nu este nscris corect numele clientului. La preluare, cruul nu verific pe deplin corespunderea datelor din scrisoarea de trsur i semneaz. Erorile comise n textul documentului genereaz probleme cruului la trecerea frontierei de stat, dar i la plata ser v iciilor de transpor t. Adeseori clientul refuz achitarea plii de transport din motiv ul c n scrisoarea de trsur nu figureaz numele su, ci al unei alte societi comerciale. Mai mult ca att, clientul pretinde c ar fi fost doar un intermediar la ncheierea contractului de transport i aceasta nu angajeaz obligaii de plat pe seama sa70.
69

70

Site-ul oficial al Asocia iei Interna ionale a Transpor tatorilor Auto din Republica Moldova (A.I.T.A.), publicat la 19.11.2007, http://www.aita.md/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=523 (v izitat 06.06.2010) SRL Transpor t-Grup s-a adresat n instan cu cerere prin care solicit ncasarea pl ii de transpor t i a penalit ilor de ntrziere. n cerere, reclamantul men ioneaz c la data de 01.12.2008 ntre el i SRL Mere dulci a fost semnat contractul-comand de transpor t. Potriv it contractului, SRL Transpor t-Grup a ndeplinit cursa pe ruta Orhei (Republica Moldova)/ Moscova (Federa ia Rus), fapt ce se confirm prin scrisoarea de trsur CMR nr.001. Dup efectuarea transpor tului, reclamantul a expediat la adresa prtului contul de plat, ns acesta din urm a refuzat s-i plteasc. Judectoria Economic de Circumscrip ie a admis integral cerinele reclamantului. Cur tea de Apel Economic a casat hotrrea primei instane, pronunnd o nou hotrre prin care a respins ac iunea motivnd c este nentemeiat. Aceeai hotrre de respingere a ac iunii a fost luat i de Cur tea Suprem de Justi ie a R .M. n motivarea deciziei, Colegiul economic aduce urmtoarele explica ii: compania de transpor t SRL Transpor t-Grup nu a prezentat dovada c ser v iciile de transpor t au fost prestate la cererea SRL Mere dulci i nu a probat obliga iunile prtului de a achita costul ser v iciilor de transpor t. Cu adevrat, la dosar a fost anexat scrisoarea de trsur interna ional CMR nr.001, n care se indic clar c SRL Transpor t-Grup a transpor tat bunurile spre or.Moscova

258

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

O alt problem frecvent ntlnit n litigiile de judecat ine de efectuarea transportului internaional de mrfuri cu mijloacele de transport luate n locaiune. Multe companii de transport din Republica Moldova nu dispun de autovehicule n proprietate, de aceea sunt nevoite s le ia n folosin i posesiune de la alte societi comerciale, n baza unor contracte de locaiune a mijloacelor de transport. Deoarece contractele respectiv sunt imperfecte i cuprind erori de coninut, de acest lucru beneficiaz proprietarii autovehiculelor, care nainteaz aciuni n judecat, motivnd c li se cuv ine restituirea cheltuielilor legate de efectuarea transpor tului71.

6. Drepturile i obligaiile prilor la contract


La primirea mrfii, cruul este obligat s verifice starea acesteea (printro examinarea exterioar, aparent) i a ambalajului ei, precum i exactitatea
anume de la SA Bucuria verii , dar nu de la SRL Mere dulci precum se invoc n cererea de recurs. n concluzie, Colegiul respinge recursul naintat de SRL Transpor tGrup motivnd c aceasta nu a depus probe per tinente ce ar confirma pentru cine a prestat ser v iciile de transpor t (Decizia Colegiului economic lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova din 18 februarie 2010, dosarul nr.2rae-25/10. Arhiva Judectoriei Economice de Circumscrip ie, mun.Chiinu). n acest context aducem cazul n care SRL Autocom a depus cerere de chemare n judecat mpotriva la SRL Agute-Trans priv ind ncasarea datoriei. n motivarea ac iunii reclamantul a indicat c n temeiul contractului ncheiat cu SRL Agute-Trans i a comenzilor naintate, el a prestat ser v icii de transpor t de tip CMR, de la Chiinu spre Bucureti, Kiev, Minsk i Moscova (toate scrisorile de trsur au fost anexate la dosar). Prtul ns refuz s achite plata pentru transpor t. Prin hotrrea Judectoriei Economice de Circumscrip ie, men inut i de Cur tea de Apel Economic, ac iunea a fost respins. Nefiind de acord, SRL Autocom a naintat recurs n care invoc c conform contractului de loca iune a mijlocului de transpor t, el s-a obligat s men in autovehiculul ntr-o stare tehnic bun, s supor te cheltuielile de exploatare i s poar te rspundere n calitate de transpor tator interna ional. n opinia reclamantului, aceste condi ii confirm c pr ile nu au av ut inten ia de a ncheia anume contractul de loca iune a autovehiculului, ct faptul c prtul l recunoate pe recurent drept transpor tator real al ncrcturilor. n decizia de respingere a recursului, Colegiul economic al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. motiveaz urmtoarele: n toate scrisorile de trsur de tip CMR, ca transpor tator figureaz SRL Agute-Trans. Prin urmare, este ev ident faptul c transpor trile de facto nu le-a efectuat recurentul, dar compania sus-men ionat. Mai mult ca att, pe parcursul examinrii cauzei recurentul nu a adus careva probe n confirmarea faptului c contractul de transpor t l-ar fi realizat el nsui. Faptul c prin contractul de loca iune a autovehiculului recurentul s-a obligat s men in mijlocul de transpor t ntr-o stare tehnic bun, s supor te cheltuielile de exploatare i s poar te rspundere, nu confirm cu cer titudine c a executat transpor trile (Decizia Colegiului economic lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. din 15 aprilie 2009, dosarul nr.2rae-49/09. Arhiva Judectoriei Economice de Circumscrip ie, mun.Chiinu).

71

Capitolul VII

259

meniunilor care au fost nscrise de client n scrisoarea de trsur. Dac cruul nu are mijloacele necesare pentru a verifica exactitatea acestor date, el poate s nscrie rezer vele sale n scrisoarea de trsur. ns toate aceste rezer ve trebuie motivate, altfel ele nu-l angajeaz la nimic pe expeditor. Lipsa rezer velor n scrisoarea de trsur creeaz prezumia c marfa i ambalajul eu au fost preluate n stare bun. Pe tot parcursul transpor trii, dreptul de dispoziie asupra mrfii apar ine clientului. El poate s cear cruului oprirea transpor tului, schimbarea locului prevzut pentru eliberare sau s elibereze marfa unui alt destinatar dect cel indicat n scrisoarea de trsur. Acest drept de dispoziie se stinge n momentul n care al doilea exemplar al scrisorii de trsur este remis destinatarului. Prin excepie, dreptul de dispoziie poate apar ine destinatarului din momentul ntocmirii scrisorii de trsur, doar dac clientul face o meniune n acest sens pe scrisoare. Dup ce cruul ajunge la locul prevzut pentru eliberarea mrfii, destinatarul are dreptul de a cere s-i fie remis marfa mpreun cu al de-al doilea exemplar al scrisorii de trsur. ns dac pentru un motiv oarecare executarea contractului n condiiile prevzute n scrisoarea de trsur dev ine imposibil nainte ca marfa s ajung la locul de destinaie, cruul este obligat s cear indicaii de la client. n msura n care indicaiile nu par v in la timp, cruul va lua msurile pe care le consider ca fiind cele mai bune n interesul persoanei ce are dreptul de a dispune de marf (ar t.14 Convenia CMR). Aceeai situaie o avem n cazul n care dup sosirea mrfii la locul de destinaie se ivesc impedimente la eliberare, cruul va trebui s cear instruciuni de la client. Dac destinatarul refuz marfa, cruul va ntoarce marfa la client sau, dac acest lucru presupune cheltuieli excesive, cu acordul clientului, cruul poate v inde marfa. Suma obinut din vnzare va fi pus la dispoziia clientului, minus cheltuielile ce in de transport i vnzare, care rev in cruului. Pentru efectuarea transpor tului cruul are dreptul de a fi remunerat. De regul plata se face dup executarea contractului. Modul de determinare a plii este prevzut n scrisoarea de trsur i se calculeaz reieind din greutatea mrfii i distana parcurs. Cruul mai are dreptul de a cere de la client rambursarea cheltuielilor legate de ndeplinirea indicaiilor i a altor instruciuni primite n timpul efecturii transportului72.
72

Tnase (Ezer) E . Rspunderea cruului n contractul interna ional de transpor t de mrfuri pe osele. Teza de doctor n drept (cond. tiin ific: prof. univ. dr. B.tefnescu). Bucureti, 2009, p.122-123.

26 0

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

7. Reclamaii i aciuni n judecat 7.1. Condiii de naintare (forma, termenul)


Forma reclamaiei. Reclamaia se face n scris i la ea se ataeaz procesul-verbal ntocmit la faa locului, n momentul n care marfa a fost primit i destinatarul a constatat anumite deteriorri sau lipsuri asupra ei. Dac din netiin sau din alte motive procesul-verbal aa i nu a fost ntocmit, atunci destinatarul poate anexa la reclamaie orice alt document care ar confirma prejudicierea mrfii. Conform prevederilor Conveniei CMR, adresarea cu reclamaie poar t caracter facultativ 73. Persoana interesat s obin despgubiri poate s acioneze direct n justiie mpotriva cruului, fr s-i fi adresat n prealabil o reclamaie74. Termenul de naintare. Reclamaiile n cazul pierderii sau deteriorrii mrfii se depun n termen de 7 zile de la data eliberrii ei, iar cele priv ind despgubirea provocat de ntrzierea n eliberarea mrfii, n termen de 21 de zile de la data ajungerii ei la destinaie. n schimb un termen de prescripie mult mai mare este cel de adresare cu aciune n judecat 1 an, iar n caz de dol, termenul este de 3 ani. n ambele situaii termenele de prescripie ncepe s curg astfel: n caz de pierdere parial, de avarie sau de ntrziere, din ziua n care marfa a fost eliberat; n caz de pierdere total, ncepnd de la a 30-a zi dup expirarea termenului convenit sau, dac nu a fost convenit nici un termen, ncepnd cu a 60-a zi de la primirea mrfii de ctre cru; n celelalte cazuri, ncepnd de la expirarea unui termen de 3 luni de la data ncheierii contractului de transpor t (art.32 pct.1). Reclamaia scris depus de client suspend prescripia pn n ziua n care cruul respinge reclamaia n scris i restituie documentele care erau anexate (ar t.32 alin.(2))75.

73

74

75

Concluzia dat i are supor t n ar t.27 alin.(1) a Conven iei din care reiese c persoana prejudiciat poate alege ntre a adresa o reclama ie scris cruului sau a nainta ac iune n instana de judecat. Aici vedem deosebirea esen ial care ex ist fa de Codul civ il al R .M. care stabilete c n cazul nerespectrii obliga iilor contractuale, pr ile sunt obligate s nainteze n prealabil o reclama ie (ar t.1020 alin.(1)). Cp n O., Stancu Gh. Dreptul transpor turilor. Par tea special. Editura Lumina Lex, Bucureti, 2002, p.240. Prin norma dat Conven ia CMR d rspuns la o ntrebare care este frecvent n Codul civ il al R .M., i anume aceea de a cunoate din ce moment ncepe a curge termenul de prescrip ie pentru adresarea cu ac iune n judecat mpotriva cruului.

Capitolul VII

261

7.2. Reclamaii i aciuni n cazul transporturilor efectuate de mai muli crui


n cazul transporturilor la care par ticip doi i mai muli crui, persoana a crei mrfuri au fost prejudiciate, poate nainta aciune mpotriva primului cru, a ultimului cru sau mpotriva cruului care a executat partea din transpor t pe parcursul creea s-a produs prejudicierea. Reclamantul are alternativa de a alege de la cine s solicite despgubiri. n practic, de regul, se cere de la primul sau de la ultimul cru, deoarece fiecare dintre ei rspunde pentru ntregul itinerar76. Mai mult chiar, dac reclamantul gsete de cuv iin, el poate nainta aciune n acelai timp mpotriva fiecruia dintre aceti crui. La rndul lui, cruul care a pltit despgubirea, se poate ntoarce cu aciune de regres mpotriva celui v inovat de prejudicierea mrfii.

8. Asigurarea mrfurilor
Asigurarea mrfurilor transpor tate nu este obligatorie, nici n plan naional i nici internaional. n legtur cu aceasta, n literatura de specialitate se menioneaz c pentru o mai bun funcionare a mecanismului rspunderii din transportul auto internaional de mrfuri, este necesar ca n actele normative s fie prevzute cazurile n care cruul ar fi obligat s aib ncheiat un contract de asigurare a mrfurilor77. Practica ne dovedete c clienii adeseori recurg la ncheierea contractelor de asigurare. Mai mult ca att, n aceast priv in ei au i unele faciliti fiscale, cum ar fi, de exemplu, primele de asigurare care se deduc din preul mrfii comercializate. n aa mod, clientul nu cheltuie nimic, deoarece i ntoarce banii adugnd prima de asigurare la preul de vnzare a mrfii78.
76

77

78

Prouc I. Dreptul de regres n rapor turile dintre transpor tatorii succesiv i n contractul de transpor t interna ional rutier de mrfuri, publicat n Rev ista Na ional de Drept, nr.11, 2003, p.38. .. . . 12.00.03. . .: . .., , C, 2004, p.24. ar t.1 pct.2 lit.(h) din Hotrrea Guvernului R .M. nr.484 din 04.05.98 cu priv ire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agen ilor economici i persoanelor fizice care practic activ itatea de ntreprinztor, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activ it ii de ntreprinztor pentru scopuri fiscale, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.62-65/595 din 09.07.1998.

262

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

9. Rspunderea prilor
Impunerea cruilor la plata unor despgubiri mari i poate aduce uor la crize financiare, iar acest lucru constituie un pericol pentru funcionarea normal a ntregului sistem de transport79. Cruul, potriv it ar t.17 din Convenia CMR, este rspunztor pentru pierderea total sau par ial i pentru avarierea mrfii, dac acestea s-au produs ntre momentul primirii i cel al eliberrii mrfii, precum i pentru ntrzierea executrii contractului. Despgubirea pe care trebuie s o plteasc cruul se calculeaz dup valoarea mrfii la locul i n momentul primirii acesteea pentru transport. Mai nti, la aprecierea valorii mrfii se ia n consideraie costul ei la bursele de mrfuri din acea localitate sau, n lipsa unor burse n localitatea respectiv, se ia ca punct de reper preul curent al pieei. Alturi de aceste despgubiri, cruul va restitui ta xa de transpor t, dobnzile, ta xele vamale i celelalte cheltuieli materiale ocazionate de transpor t. Alte daune-interese pentru pierdere nu sunt datorate. n schimb n caz de ntrziere, dac cel aflat n drept face dovada c din aceast ntrziere a rezultat un prejudiciu, cruul este inut s plteasc daune care nu pot depi preul transportului (art.23 alin.(4) i (5)). O despgubire mai mare poate fi pretins doar n cazul declarrii valorii mrfii. Spre regret, la soluionare litigiilor ce rezult din contractele de transport ncheiate conform Conveniei CMR, instanele judectoreti naionale nu aplic prevederile conveniei internaionale, ci prefer dispoziiile Codului civ il al R .M. Aceasta n pofida faptului c raporturile care iau natere corespund cerinelor Conveniei CMR, avnd caracter internaional i fiind cu tit lu oneros. De fapt, problema respectiv persist nu doar n Republica Moldova, ci i n practica judiciar a altor state80. Faptul aplicrii exclusive a legislaiei naionale la soluionarea litigiilor din contractele de transpor t auto internaional de mrfuri, genereaz i mai multe situaii de conflict, iar dosarele ajung s
79

80

.. , publicat n : . : - , 2004, p.36-37. . , publicat n (Federa ia Rus), nr.2, 2010, p.37; . (), publicat n (Republica Belarusi), nr.14, 2004, p.116.

Capitolul VII

263

fie examinate de Curtea Suprem de Justiie a R.M., care fie caseaz hotrrile luate de instanele judectoreti i ia o nou decizie, fie trimite cauzele spre rejudecare la instanele ierarhic inferioare. Asemenea dificulti pot fi ev itate dac instanele judectoreti ar aplica din start regulile Conveniei CMR.

10. Exonerarea de rspundere


Convenia CMR stabilete c cruul este rspunztor pentru pierderea mrfii dac aceasta s-a produs ntre momentul primirii i cel al eliberrii ei, precum i pentru ntrzierea n eliberare. Cruul ns va fi eliberat de aceast rspundere dac aciunile au av ut loc din culpa clientului, a unui v iciu al mrfii sau unor circumstane pe care cruul nu putea s le ev ite i ale cror consecine nu le putea preveni (art.17 alin.(2)). Dei n continuare convenia enumer i alte cazuri cnd cruul ar putea fi eliberat de rspundere, cele mai multe probleme ridic expresia circumstane pe care cruul nu putea s le evite i ale cror consecine nu le putea preveni . n practic, mprejurrile respective sunt lsate la aprecierea instanelor judectoreti. Astfel, s-a decis c nici poleiul de pe osea, nici denivelrile de pe carosabil, produse de proasta ntreinere a drumurilor publice, nu pot ser v i ca argumente justificative din par tea cruului n caz de ntrziere n liv rarea mrfii la destinaie. Furtul mrfii nu constituie o cauz exoneratorie de rspundere dac autovehiculul a rmas pe timpul nopii nesupravegheat. La fel, s-a decis c accidentarea prin lov ire a unui camion care staiona regulamentar pe marginea oselei n timpul nopii i avnd n funciune semnalizarea luminoas, de ctre un autovehicul ce venea n v itez, constituie un fapt ce nu a putut fi ev itat81.

11. Contractele de transport auto de mrfuri ncheiate sub acoperirea carnetelor TIR
Aa cum s-a menionat, raporturile date se afl sub incidena Conveniei vamale referitoare la transportul internaional al mr furilor sub acoperirea carnetelor TIR (cunoscut ca Convenia TIR82), ncheiat la Geneva, la 14 no81

82

Nota informativ a Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova cu priv ire la aplicarea legisla iei priv ind responsabilitatea cruului n contractul de transpor tare a ncrcturilor pe anii 2004-2006, http://www.scjustice.md/prjud3.ht ml (v izualizat la 12.03.2010). Abrev ierea T.I.R . se descifreaz ca Transpor t Interna ional Rutier.

264

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

iembrie 1975. Avantajul transportului de mrfuri efectuat sub regimul carnetelor TIR este considerabil. n primul rnd, mr furile nu sunt supuse controlului vamal la birourile de trecere a frontierelor, iar n legtur cu aceasta, pentru mrfurile transportate sub regimul TIR nu se face plata taxelor de import i export la birourile vamale de trecere. Persoana care deine carnetul TIR efectueaz transpor tul mrfurilor fr descrcare i rencrcare, peste una sau mai multe frontiere, ncepnd de la biroul vamal de pornire i pn la biroul vamal de destinaie. n acest scop, este necesar ca marfa n prealabil s fie sigilat i plombat, dup care s fie ntocmit carnetul TIR . Ajungnd la birourile vamale de trecere, oferul va trebui s prezinte vehiculul cu mrfuri autoritilor vamale pentru control i n msura n care se constat c sigiliile i plombele sunt intacte, ele vor fi acceptate i nu va fi necesar verificarea mrfii. ns dac se va considera necesar, se poate purcede la un nou control vamal, cu aplicarea de noi plombe i sigilii. Nu orice autovehicule pot fi admise la transpor t n baza carnetelor TIR, ci doar acelea care corespund, din punct de vedere al construciei i echipamentului, cerinelor Conveniei TIR. Fiecare autovehicul, container, cistern sau remorc n care sunt prezente mrfuri va trebui plombat sau sigilat. O cerin aparte este ca la autovehicul s fie ataate dou plci dreptunghiulare, purtnd inscripia T.I.R.. Ele se vor fi xa n fa i n spatele vehiculului i vor trebui amplasate astfel, nct s fie foarte v izibile.

Capitolul VIII

ASI G URAREA O B LI G ATORIE I FACULTATIV DIN TRANSPORTUL AUTO


Planul 1. Consideraii generale 2. Asigurarea obligatorie de rspunderea civil a transportatorilor auto fa de pasageri 2.1. Cadrul juridic 2.2. Mrimea rspunderii 2.3. Plata despgubirii de asigurare 3. Asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule (asigurarea fa de teri) 3.1. Dispoziii generale (avantajele, cadrul juridic) 3.2. Asiguratul, asigurtorul, riscul de asigurare, polia de asigurare, termenul asigurrii 3.3. Prima de asigurare 3.4. Mrimea rspunderii asigurtorului 3.5. Pagubele care se repar i cele ce nu se repar de ctre asigurtor 3.6. Stabilirea i plata despgubirilor (deteriorarea autovehiculului, reducerii valorii bunului dup reparaie , vtmarea corporal, cheltuieli de tratament, decesul, pieirea animalelor) 3.7. Achitarea despgubirilor de asigurare, pn i dup adresarea n instana de judecat 3.8. Problema compensrii prejudiciilor morale 3.9. Aciunea n regres. Exemple din practica judiciar 4. Asigurarea de rspundere civil n baza polielor de asigurare internaional Carte Verde 5. Asigurarea facultativ a mijloacelor de transport auto (CASCO) 6. Concluzii

1. Consideraii generale
Asigurarea a fost i rmne una din cele mai actuale teme de cercetare, deoarece omul continu s fie nconjurat de evenimente i situaii care i provoac nelinite i nencredere. De aceea problemele asigurrii de rspunderea civ il n transportul auto reprezint o impor tan tot mai sporit n teoria i practica juridic.

266

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

n literatura de specialitate a altor state (Federaia Rus, Romnia, Frana, Italia .a) asigurarea auto obligatorie de rspunderea civ il pentru accidente i cea facultativ a mijloacelor de transport a fost pe larg abordat de diferii autori, ns n doctrina autohton aceast problem urmeaz a fi supus unei cercetri mai profunde. Prin lucrrile lor tiinifice s-au remarcat tangenial sub acest aspect profesorul rus M..1, romni R.Catan2 i Gh.Caraiani3, francezi A.Favre-Rochex i G.Courtieu4, iar din Republica Moldova, A.Bloenco i A.Zgardan, lucrrile crora ne-au fost de mare utilitate la scrierea acestui articol tiinific. ns apreciem faptul c prin cercetri ample care au fost a xate anume asupra asigurrilor din transpor tul auto, au adus o contribuie major doctrinarii rui: ..5, ..6, ..7, ..8.
1 2

M.. . , , 2003. atan R . Dreptul asigurrilor. Reglementarea activ it ii de asigurare. Teoria general a contractelor de asigurare. Cluj-Napoca: Sfera juridic, 2007. Caraiani Gh. Transpor turi, expedi ii i asigurri interna ionale. Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001. Fav re-Rochex A., Cour tieu G. Le droit du contrat dassurance terrestre. Paris: LCDJ, 1998. .. , n - , XXI . : - , 2006, p.13-19; .. , n (Federa ia Rus), nr.2, 2008, p.31-38; .. , , n (Federa ia Rus), nr.6, 2008, p.13-21. .. , n (Federa ia Rus), nr.3, 2008, p.10 -17; .. , n (Federa ia Rus), nr.3, 2008, p.34-41; .. , , n (Federa ia Rus), nr.5, 2008, p.9-16. .. , n (Federa ia Rus), nr.8, 2006, p.34-37; .. , n (Federa ia Rus), nr.9, 2006, p.79-81. .. , n (Federa ia Rus), nr.4, 2006, p.41-43.

Capitolul VIII

267

Actualitatea temei abordate reiese din considerentul c n ultimii ani mijloacele de transport auto n Republica Moldova cunosc o cretere anual cu circa 6%, iar litigiile a xate pe accidentele rutiere dev in tot mai frecvente n instanele judectoreti. Cercetnd dosarele civ ile judecate la Cur tea Suprem de Justiie a R.M. i n care au fost implicate companiile de asigurri, estimm c 85% dintre ele se refer la achitarea despgubirilor de asigurare pentru accidentele rutiere. Totodat, fcnd o analiz a doctrinei i jurisprudenei naionale, constatm c acest capitol nu a mai fost cercetat pn acum i prezena unor surse tiinifico-practice n acest domeniu dev ine absolut indispensabil.

2. Asigurarea obligatorie de rspunderea civil a transportatorilor auto fa de pasageri


Toi cruii care presteaz ser v icii de transpor t public de pasageri sunt obligai s aib ncheiat cu una din companiile de asigurri un contract de asigurare obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori. Acest tip de asigurare rmne mereu puin cunoscut pasagerilor, deoarece cazurile n care companiile de asigurri au fost nevoite s achite despgubiri pasagerilor sunt foar te puine. n acest sens, rolul primordial pe piaa asigurrilor din transportul auto al Republicii Moldova i rev ine unui alt tip de asigurare asigurarea obligatorie de rspundere civil fa de pagubele produse de autovehicule. n cazul cruilor ce presteaz transportul public auto de pasageri (cu autobuze, troleibuze, microbuze, ta xi) ei sunt obligai s dein dou contracte de asigurare, i anume: primul, contractul de asigurare obligatorie de rspundere civ il fa de pagubele produse de autovehicule, care n practic mai este numit contractul de asigurare fa de ter i, i al doilea, contractul de asigurare obligatorie de rspundere civ il a transpor tatorilor fa de cltori.

2.1. Cadrul juridic


Asigurarea obligatorie de rspundere civ il a transportatorilor fa de cltori este reglementat n prezent de Legea nr.1553 din 25.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori9. Dup structura sa, Legea este foarte succint i conine doar cele mai impor tante prevederi la acest capitol.
9

Legea Republicii Moldova nr.1553-XIII din 25.02.98 cu priv ire la asigurarea obligatorie de rspundere civ il a transpor tatorilor fa de cltori, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.38-39 din 30.04.1998.

268

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Asigurarea obligatorie de rspunderea civ il a transpor tatorilor fa de cltori prezint unele particulariti i pentru companiile de asigurri. Actualmente n Republica Moldova puine companii de asigurare dein licen pentru ncheierea acestor tipuri de contracte. O cauz ar fi c pe piaa naional a asigurrilor rata asigurrilor obligatorii de rspundere civ il a transportatorilor fa de cltori este foar te mic i oscileaz ntre 0,7% i 0,9%. Mai mult ca att, cerina suplimentar pentru obinerea licenei este posedarea de ctre companiile de asigurare a 3 mln. de lei n active. Din aceste considerente, doar cteva companii de asigurare dein acest tip de licen, dintre care lideri sunt Moldasig i Victoria-Asigurri10 Despgubirile practic inexistente n domeniu contribuie ca asigurarea obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori s devin atractiv pentru companiile de asigurare, n schimb exigenele sporite pentru dobndirea licenei i ponderea sa relativ joas n comparaie cu alte tipuri de asigurare, i scad din atractivitate. Practica multor ani ne dovedete i o alt problem major, c companiile de asigurare, utiliznd metode legale i mai puin legale, adeseori diminueaz sau tergiverseaz plata despgubirilor fa de pasageri. Legea nr.553 din 25.02.1998 prevede c transportatorii sunt obligai s ncheie anual cu companiile de asigurare contracte de asigurare obligatorie de rspundere civil fa de cltori. Astfel nct obiect al contractului este asigurare de rspundere civil a transportatorilor pentru prejudiciu cauzat vieii, sntii i bunurilor cltorilor. n ce privete prima de asigurare pe care transportatorul o achit companiei de asigurare, ea nu este una fi x, ci se stabilete n cuantum de pn la 1% din suma volumului anual de transportare a cltorilor (art.7 alin.(1)). Lund n considerare concluziile la care a ajuns A.Zgardan, n cazul asigurrii de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori legea este mai flexibil i stabilete doar plafonul ma xim, prima de asigurare fiind stabilit n cuantum de pn la 1% din suma volumului anual de transportare a cltorilor. Din cauza flexibilitii stabilirii primelor de lege, se d posibilitate asigurtorilor s concureze ntre ei i s propun tarifele pe care le doresc11. Dovada ncheierii contractului de asigurare ser vete polia de asigurare care se elibereaz transportatorului. Polia de asigurare nu este un contract de asigurare, ci numai un document care atest ncheierea contractului. De aceea din punctul de vedere al coninutului, ea trebuie s corespund destinaiei s
10

11

Zgardan A. Caracteristica asigurrilor prin efectul legii n domeniul transpor tului auto n Republica Moldova. IDIS Viitorul . Chiinu, 2008, p.20 -21. Zgardan A., op.cit., p.24.

Capitolul VIII

269

probeze ncheierea contractului de asigurare12. n temeiul art.1309 din Codul civ il, n polia de asigurare se va indica: denumirea i sediul pr ilor contractante; obiectul asigurrii (rspunderea civ il fa de cltori); riscurile ce se asigur; nceputul i durata asigurrii; suma asigurat; prima de asigurare, locul i termenele de plat; alte date, conform legii sau acordului dintre pr i. Important este i faptul c pasagerul nu are la sine polia de asigurare cum este n cazul altor tipuri de asigurare, ci o poli unic pentru toi pasagerii deine transportatorul, n schimb efectele benefice ale poliei de asigurare se rsfrng asupra tuturor pasagerilor. La procurarea biletului de cltorie pasagerul achit ta xa de transport n care se include i costul asigurrii sale, fr ca el s contientizeze acest lucru.

2.2. Mrimea rspunderii


Limita rspunderii este stabilit la suma de 10 mii dolari SUA n cazul vtmrilor corporale i 1000 dolari SUA pentru prejudiciile legate de pierderea sau deteriorarea bagajelor. Aceste despgubiri de asigurare se acord dac prejudiciul a fost cauzat pasagerilor din momentul mbarcrii lor n mijlocul de transport la staia de pornire i pn la momentul coborrii din mijlocul de transpor t la staia terminus, inclusiv transbordrile pe rut. Plata despgubirilor se face pasagerului, iar n cazul decesului sau incapacitii motenitorilor acestuia sau altor reprezentani legali. Mai mult ca att, despgubirea se pltete nu tuturor pasagerilor, ci doar celor care ntrunesc condiiile cerute la art.11 alin.(2) al Legii, i anume: a) efectueaz cltoria n baza documentului de cltorie sau b) n baza legitimaiei ori a altor documente, eliberate n conformitate cu legislaia i care le autentific dreptul la cltorie. La fel, nu are importan naionalitatea pasagerului i nici faptul dac el are sau nu v iz de reedin n Republica Moldova. ntrebarea care apare este urmtoarea: dac persoana suport un prejudiciu n timpul transportului, ns el cltorete fr bilet de cltorie sau confirm verbal c deine legitimaie de cltorie pe cnd n realitate el nu o are, cum va proceda compania de asigurare? Dei n literatura de specialitate problema dat nu a fost abordat, n ce ne privete considerm c obligaia reparrii prejudiciului va reveni transportatorului. Mai mult ca att, n cazul dat rspunderea transportatorului fa de pasager nu va fi o rspunderea contractual, ci delictual. Motiv ul este c ntre transportator i pasager nu a fost ncheiat
12

Bloenco A. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Edi ia a II-a. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.923.

270

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

contractul de transport care trebuie confirmat prin bilet sau legitimaie de cltorie. n consecin, compania de asigurare este n drept s refuze achitarea despgubirii de asigurare, dar nu i compania de transport. Pe de alt parte, este dificil de a dovedi faptul procurrii biletului de cltorie de ctre pasager, din moment ce n transportul auto toate biletele sunt transmisibile.

2.3. Plata despgubirii de asigurare


Despgubirea de asigurare se pltete n cuantumul valorii reale a prejudiciului cauzat pasagerului, dar fr a depi limitele de 10 mii de lei n caz de vtmare corporal sau deces i 1000 de lei n caz de deteriorare sau pierderea a bagajelor, prevzute la ar t.8 din Legea nr.553 din 25.02.1998. Ca temei pentru plata despgubirilor, pasagerul va trebui s prezinte actul asupra accidentului n transport, ntocmit de organele de poliie, cer tificatul eliberat de instituia medical n care se indic gradul de vtmare corporal, precum i documentele care confirm cheltuielile pentru tratament, ca medicamente, protezare, ngrijirea special .a. Spre regret, o problem a asigurrilor din transportul auto de pasageri i a ntregului sistem de asigurri din republic este tergiversarea achitrii despgubirilor de ctre companiile de asigurare. n practic se invoc diferite motive, iar principala este c nu exist o hotrre a instanei judectoreti prin care s fie stabilit persoana v inovat de comiterea accidentului, iar n hotrre s fie concretizat i persoana creia s i se achite despgubirea de asigurare. Reieind din considerentul c pasagerii n calitate de v ictime au necesitatea unor cheltuieli imediate n legtur cu prejudiciile supor tate, la art.12 alin. (2) al Legii nr.553 din 25.02.1998 a fost introdus o norm n conformitate cu care despgubirea de asigurare se pltete asiguratului n cazul n care acesta dovedete c a reparat prejudiciul cauzat v ictimei. Dei legea admite ca cheltuielile legate de vtmarea corporal a pasagerului i prejudicierea bagajelor lui s fie pltite de transportator, n lege nu exist o meniune expres prin care transportatorul ar fi obligat s o fac. Menionm c nu n toate cazurile companiile de asigurare sunt obligate s plteasc despgubiri. Refuzul de plat a despgubirii de asigurare se confirm expres n cazurile prevzute la art.15 al Legii nr.553 din 25.02.1998, acestea fiind: a) operaiunile militare i consecinele lor, tulburrile cu caracter de mas i grevele, actele ilicite ale unor organizaii politice; b) mprejurrile de for major i calamitile naturale (explozii naturale, seisme, fulgere, uragane, inundaii, alunecri de teren etc.);

Capitolul VIII

271

c) utilizarea de ctre transportator a mijloacelor de transport n alte scopuri dect cele indicate n licena de activitate i n contractul de asigurare. De asemenea, nu se repar prejudiciul cauzat prin pierderea sau distrugerea hr tiilor de valoare, semnelor monetare, documentelor, manuscriselor, pietrelor preioase, articolelor din aur, argint, platin .a., dac nu au fost declarate nainte de nceperea cltoriei.

3. Asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule (asigurarea fa de teri) 3.1. Dispoziii generale (avantajele, cadrul juridic)
n ultimul timp autovehiculul a devenit nu numai un mijloc de transport, dar i o surs de pericol sporit att pentru cei din jur, ct i pentru deintorul care poart rspundere pentru prejudiciile cauzate vieii, sntii sau bunurilor terelor persoane. ns n practic se poate ntmpla ca persoana vinovat de provocarea accidentului rutier s nu dispun de bani pentru a acoperi cheltuielile legate de daunele provocate altor persoane. Mai mult ca att, se poate ntmpla i mai grav, ca cel vinovat s prseasc locul accidentului fr a fi cunoscut, iar persoanele prejudiciate pot rmne n acest caz fr repararea daunelor suportate. De aceea n scopul ev itrii unor asemenea riscuri n legtur cu producerea accidentelor rutiere, prin Legea nr.414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule13 s-a stabilit c asigurarea de rspundere civ il este obligatorie pentru deintorii de autovehicule. Prin urmare, toi deintorii de autovehicule care sunt supuse nmatriculrii pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligai s se asigure de rspundere civ il auto. Asigurarea se realizeaz prin ncheierea unui contract de asigurare cu una din companiile de asigurare autohtone, iar ca dovad a ncheierii contractului, asiguratului i se elibereaz o poli de asigurare. Avantajul acestei asigurri este c n caz de accident, pgubitul primete compensarea prejudiciului care i s-a cauzat nu de la persoana vinovat de accident, dar din partea companiei de asigurri unde a fost asigurat autovehiculul care aparine persoanei vinovate de accident. n aa mod, conductorul autovehiculului deteriorat primete o protecie prin lege, c cheltuielile suportate n accident i vor fi n scurt timp recuperate de ctre compania de asigurare.
13

Legea nr.414 din 22.12.2006 cu priv ire la asigurarea obligatorie de rspundere civ il pentru pagube produse de autovehicule, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.32-35 din 09.03.2007.

272

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

3.2. Asiguratul, asigurtorul, riscul de asigurare, polia de asigurare, termenul asigurrii


n calitate de asigurai pentru cazurile de rspunde civ il a deintorilor de autovehicule sunt considerate persoanele fizice i juridice care dein autovehicule supuse nmatriculrii de ctre organele poliiei rutiere n Republica Moldova14, iar calitate de asigurtori o au companiile de asigurare. Potriv it legii, obiect al asigurrii obligatorii de rspundere civ il auto l constituie rspunderea civ il a posesorului de autovehicul pentru orice pagub sau vtmare corporal produs prin accident de autovehicul n limita de acoperire a asigurrii (ar t.3). Deoarece legea nu enumer care sunt riscurile de asigurare pentru care se ncheie contractul de asigurare obligatorie de rspundere civ il auto, acest lucru rmne la discreia companiilor de asigurare, iar cele mai frecvente riscuri de asigurare fiind: avarii accidentale produse ca urmare a ciocnirii, lov irii sau izbirii cu alte vehicule sau cu orice corpuri mobile sau imobile aflate n afara ori n interiorul autovehiculului asigurat, rsturnrii, deraprii, zgrierii, cderii (cderea n prpastie, n ap, cderea pe autovehicul a unor corpuri, cum ar fi: copaci, blocuri de ghea sau de zpad etc.); incendiu i pagubele rezultate din aceast cauz, cum ar fi: afumare, ptare, carbonizare etc.; trsnet, explozie, ploaie torenial, grindin, inundaie, fur tun, cutremur de pmnt; prbuirea sau alunecare de teren; greutatea stratului de zpad sau de ghea; avalane de zpad, cderea unor corpuri de pe construcii i alte riscuri prevzute n contractul de asigurare15. Polia de asigurare. Simpla deinere a poliii de asigurare, fr a avea ncheiat un contract de asigurare i achitat prima de asigurare, nu are valoare juridic i nu angajeaz compania de asigurare la plata despgubirilor n caz de accident. Ca exemplu n acest sens, aducem spea n care proprietarul unui microbuz a dobndit pe ci ilicite o poli de asigurare obligatorie de rspundere civ il auto, pentru care nu ncheiase contract de asigurare. n scur t timp, microbuzul a fost implicat ntr-un accident rutier, oferul fiind declarat v inovat. La cererea companiei de asigurare, prin hotrrea instanei judectoreti polia de asigurare a fost recunoscut nevalabil. Ca urmare, persoanele prejudiciate de
14

15

Chibac Gh., Bieu A., Rotari A., Efrim O. Drept civ il. Contracte speciale. Editura Cartier, Chiinu, 2006, p.464. Fotescu S., ugulschi A. Asigurri i reasigurri. Note de curs. Editura ASEM. Chiinu, 2006, p.101-102.

Capitolul VIII

273

pe urma accidentului nu au putut beneficia de despgubirile de asigurare i singura soluie pentru ele a fost s intenteze o aciune n justiie mpotriva proprietarului microbuzului16. Termenul contractului este de 12 luni, iar n cazul autovehiculelor cu numere temporare i a celor care sunt utilizate n activ iti agricole sezoniere, termenul poate fi mai redus. Momentul nceperii asigurrii este data indicat n polia de asigurare, iar momentul ncetrii de regul este ora 24.00 a ultimei zile nscrise n polia de asigurare. Un moment important este c contractul de asigurare nu nceteaz la data producerii riscului asigurat i nici n cazul achitrii asiguratului a despgubirilor de asigurare. Contractul de asigurare obligatorie de rspundere civ il nceteaz numai la expirarea termenului de valabilitate sau n cazurile expres prevzute de lege.

3.3. Prima de asigurare


Prima de asigurare depinde de unitatea de transport concret. Ea se calculeaz de ctre companiile de asigurare n baza unei formule speciale care este alctuit din prima de asigurare de baz i coeficienii pentru factorii de risc. Mrimea primei de baz i valoarea coeficienilor respectiv i sunt stabilii, cel puin o dat pe an, de ctre Comisia Naional a Pieei Financiare, conform unei metodologii de calcul aprobate de Guvern17. n prezent prima de asigurare de baz pentru asigurarea obligatorie de rspundere civil auto pe teritoriul Republicii Moldova este stabilit n mrime de 500 lei. La calcularea primei de asigurare concret pe care deintorul autovehiculului urmeaz s o plteasc, angajaii companiilor de asigurare nmulesc suma de 500 lei cu mrimea coeficienilor, valoarea crora se stabilete pentru fiecare autovehicul n parte, n funcie de tipul autovehiculului, capacitatea motorului, numrul de locuri, masa total a mijlocului de transport, teritoriul de utilizare a autovehiculului, vrsta i vechimea n conducere a deintorului18.
16

17

18

Decizia Colegiului civ il i de contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. nr.2ra-1449/09 din 24 iunie 2009. Arhiva Judectoriei Botanica mun.Chiinu. Metodologia de calcul al primei de asigurare de baz i al coeficien ilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de rspundere civ il pentru pagube produse de autovehicule, aprobat prin Hotrrea Guvernului R .M. nr.318 din 17.03.2008, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.61-62/392 din 25.03.2008. Hotrrea Guvernului R .M nr.53/5 din 31.10.2008 priv ind stabilirea primei de asigurare de baz i valoarea coeficien ilor de rectificare aferen i asigurrii obligatorii de

274

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

n scopul de a face mai atractive ser v iciile de asigurare obligatorie de rspundere civ il auto, n prezent companiile de asigurare mai aplic i un sistem de reduceri, prin sistemul numit bonus-malus. Acest sistem a fost introdus n Republica Moldova ncepnd cu anul 2008, prin Regulamentul privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule19, care prevede c dac ntr-o perioad de cel puin 12 luni nu au produs accidente de circulaie, asigurailor li se ofer reduceri la prima de asigurare (bonus), n caz contrar, li se aplic o majorare (malus) (pct.5). Mai mult ca att, conform Legii nr.414 din 22.12.2006, asigurtorul poate oferi reduceri de pn la 25% din primele de asigurare persoanelor fizice pensionare i celor cu deficiene locomotorii posesori de motocicluri i autoturisme adaptate infirmitii lor (ar t.12 alin.(1)).

3.4. Mrimea rspunderii asigurtorului


n cazul producerii accidentului, compania de asigurare va plti asiguratului o despgubire de asigurare care nu va depi limitele prevzute de lege, aceste limite fiind: a) n cazul avarierii sau distrugerii de bunuri, indiferent de numrul persoanelor pgubite ntr-un accident, pn la suma de 500.000 de lei; b) n caz de vtmare corporal sau deces, pentru fiecare persoan pgubit se va achita pn la 350.000 de lei. Dac n autovehicul erau prezent mai multe persoane i toate au fost prejudiciate, atunci potriv it legii, suma total a despgubirii nu va trebui s depeasc 700.000 de lei, indiferent de numrul persoanelor pgubite n accident. n cazul dat, despgubirile vor fi repartizate n mod propor ional, reieind din gradul de vtmare corporal, cheltuielile necesare pentru tratament .a. Persoana pgubit i va putea recupera restul cheltuielilor dac va intenta o aciune n judecat mpotriva celui v inovat de producerea accidentului. La producerea accidentului rutier, deintorul autovehicului este obligat s ntreprind anumite aciuni. Pentru nceput, el trebuie s notifice imediat organele de poliie despre accidentul de autovehicul care a av ut loc, cernd ntocmirea actelor cu priv ire la cauzele i mprejurrile producerii accidentului,
rspundere civ il auto intern i extern, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.226-229/669 din 19.12.2008. Regulamentul priv ind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de rspundere civ il pentru pagube produse de autovehicule, aprobat prin Hotrrea Comisiei Na ionale a Pieei Financiare nr.13/2 din 3 aprilie 2008

19

Capitolul VIII

275

precum i urmrile lui. Mai apoi, n decursul a 48 de ore din momentul producerii accidentului, deintorul autovehiculului trebuie s informeze compania de asigurare cu care are ncheiat contractul de asigurare obligatorie de rspundere civ il auto despre faptul producerii accidentului. Compania de asigurare va fi obligat s plteasc asiguratului despgubirile de asigurare chiar i n cazul n care cerinele respective nu au fost respectate. Mai mult ca att, n baza aceluiai contract de asigurare, despgubirile de asigurare se pltesc indiferent de numrul cazurilor de accidente care au av ut loc n termenul de asigurare. Dup ce a luat cunotin de producerea accidentului, compania de asigurare este obligat s deschid un dosar de daune, s solicite de la organele competente (poliia, unitile de pompieri, procuratura i instituiile medicale) informaiile despre accident i consecinele lui, dup care s achite pgubitului despgubirea de asigurare. n scopul de a urgenta plata despgubirilor, la art.19 alin.(2) a Legii nr.414 din 22.12.2006 a fost prevzut o norm deosebit de important, i anume: asigurtorul este obligat s soluioneze cererea i s achite despgubirea de asigurare n cel mult 3 luni din dat informrii despre cazul asigurat . O situaie aparte exist n cazul n care autorul accidentului a rmas neidentificat (spre exemplu, a prsit locul accidentului) sau dei el a fost identificat, ns nu are ncheiat un contract de asigurare obligatorie de rspundere civ il auto. n asemenea situaie, deoarece compania de asigurare a persoanei v inovate nu poate fi cunoscut, Legea nr.414 din 22.12.2006 stabilete c drepturile persoanei pgubite prin accident se exercit fa de Biroul Naional al Asigurrilor de Autovehicule (ar t.20 alin.(5)). Biroul Naional al Asigurrilor de Autovehicule reprezint o asociaie a tuturor companiilor de asigurare din republic, care pe lng alte atribuii, i rev ine i rolul de a supraveghea modul n care membrii si i ndeplinesc obligaiunile ce le rev in n baza contractelor de asigurare obligatorie de rspundere civ il auto. Asociaia deine i un fond bnesc de protecie care a fost instituit n vederea protejrii persoanelor care avut de suferit de pe urma accidentelor rutiere, n care posesorii autovehiculelor implicate n accident nu au fost identificai sau dac au fost cunoscui, nu dein poli de asigurare obligatorie de rspundere civ il auto.

3.5. Pagubele care se repar i cele ce nu se repar de ctre asigurtor


Conform prevederilor Legii nr.414 din 22.12.2006, compania de asigurare va acorda despgubiri dac prejudiciile s-au produs din culpa asiguratului sau a

276

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

utilizatorului de autovehicul. Compania de asigurare va fi obligat s plteasc despgubirile de asigurare i n cazul n care numele utilizatorului nu este inclus n contractul de asigurare, utilizatorul sau asigurtorul nu posed permis de conducere de categoria respectiv, precum i n cazul n care nu au fost respectate obligaiile tehnice cu priv ire la starea i sigurana autovehiculului. Prezint importan i faptul c n caz de vtmare corporal sau deces, despgubirile de asigurare se acord att pentru persoanele aflate n afara autovehiculului care a produs accidentul, ct i pentru persoanele care se aflau n acel autovehicul, cu excepia utilizatorului su. Pagubele care nu se repar de asigurtor sunt expuse la art.16 a Legii nr.414 din 22.12.2006, dintre care menionm: a) partea din prejudiciu care depete limitele despgubirilor de asigurare; b) pagubele produse la locul de munc de dispozitivele i instalaiile montate pe autovehicul; c) pagubele produse prin accidente de ncrcare i descrcare, ele fiind considerate riscuri ale activ itii profesionale; d) pagubele rezultate de pe urma transportului de produse periculoase; e) prejudiciul legat de poluare mediului din cauza unui accident; f ) dac accidentul s-a produs ntre dou autovehicule care se afl n posesia aceleai persoane; g) prejudiciile morale rezultate din accident, precum i alte cazuri prevzute de lege sau contract. Pagubele date nu se repar de ctre companiile de asigurare, ns persoana pgubit va putea s intenteze n instana de judecat aciune civ il mpotriva celui v inovat de producerea accidentului. n coninutul contractelor de asigurare de rspundere civ il auto companiile de asigurare prevd n calitate de caz asigurat i incendiul, dac n rezultatul incendiului a sur venit distrugerea automobilului. Pe cnd la rubrica din contract care este dedicat pagubelor care nu se repar de asigurtor, este inserat o clauz formulat n felul urmtor: asigurarea dat nu se refer la prejudiciul cauzat prin incendiul care a luat natere de la surse de foc deschis i exploatarea mijlocului de transport n stare tehnic nesatisfctoare. Clauza respectiv din contractul de asigurare este adeseori invocat n instana de judecat cu scopul de eliberare a asigurtorului de plata despgubirilor de asigurare. n legtur cu aceasta aducem o spe n care asiguratul s-a adresat n judecat solicitnd de la CA Afes-M ncasarea despgubirii de asigurare n legtur cu pieirea fortuit integral ntr-un incendiu a autoturismului asigurat. Prtul nu a recunoscut aciunea i a solicitat respingerea ei pe motiv c incendiul produs nu ar constitui un caz asigurat. Potriv it prtului, incendierea autoturismului nu s-a datorat particularitilor tehnice ale acestuia, ci a fost rezultatul aprinderii printr-o surs de foc din afara lui. Curtea de Apel

Capitolul VIII

277

Economic a hotrt c incendiul soldat cu pieirea n ntregime a autoturismului constiue un caz asigurat, prin urmare CA Afes-M a fost impus s plteasc asiguratului A.G despgubirea de asigurare, ta xa de stat i alte cheltuieli de judecat. Decizia respectiv a fost meninut i de Colegiul economic al Curii Supreme de Justiie a R.M., care la cererea de recurs naintat de CA Afes-M, explic c: asigurtorul nu poate fi scutit de rspundere, or pe parcursul examinrii cauzei el nu a prezentat nici o prob din care ar rezulta c incendiul a izbucnit n urma aciunilor asiguratului sau beneficiarului, de la surse de foc deschis sau din cauza exploatrii autoturismului n stare tehnic nesatisfctoare. n subsidiar, Colegiul reine c lipsa v inoviei asiguratului, beneficiarului sau altor persoane n producerea incendiului i distrugerea autoturismului a fost confirmat i prin ordonana priv ind ncetarea urmririi penale emis de procuratur n cadrul procesului penal pornit pe faptul distrugerii autoturismului . n aa mod, Cur tea Suprem de Justiie a respins cererea de recurs naintat de CA Afes-M20.

3.6. Stabilirea i plata despgubirilor


(deteriorarea autovehiculului, reducerii valorii bunului dup reparaie, vtmarea corporal, cheltuieli de tratament, decesul, pieirea animalelor) Cuantumul despgubirilor se stabilete n baza unui acord scris ntre asigurat, persoana pgubit sau reprezentantul ei legal i asigurtor ori, n cazul n care nu s-a ajuns la o nelegere, prin hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil (art.22 alin.(1) Legea nr.414 din 22.12.2006). Dac n urma accidentului a fost deteriorat autovehiculul, valoarea pagubei pricinuite se determin lund n considerare costul reparaiei pieselor componente ori costul de nlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru lucrrile de demontare i montare a lor21. De aceea, cele mai multe probleme
20

21

Decizia Colegiului economic al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. nr.2re-58/08 din 20 mar tie 2008. Arhiva Cur ii de Apel Economice, mun. Chiinu. n acest sens, cele mai mari probleme care apar n practic se refer la uzura autovehiculelor. De regul companiile de asigurare invoc uzura mijlocului de transpor t pentru a reduce esen ial despgubirea de asigurare. Aa cum reuit remarc A.Zgardan, calcularea uzurii la achitarea despgubirilor este o problem major pentru piaa asigurrilor din Republica Moldova deoarece 95% din toate autovehiculele care sunt nregistrate n ar sunt mai vechi de 5 ani. Faptul dat creeaz o situa ie n care companiile fac achitri ce nu acoper mcar jumtate din prejudiciul actual, ceea ce la rndul su distruge asigurarea obligatorie de rspundere civ il auto ca concept (Zgardan A. Caracteristica

278

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

practice apar n legtur cu faptul c compania de asigurare achit doar cheltuielile de reparaie i fr a lua n calcul c dup reparaie, autovehiculul i pierde din valoarea sa comercial i poate fi vndut la un pre cu mult mai mic n comparaie cu preul de pn la accident. Acest lucru este i mai v izibil n cazul unui autovehicul nou, dup ce a fost supus reparaiei. Refuzul companiilor de asigurare de a plti costul de scdere a valorii comerciale a autovehiculului i are temei juridic la art.16 lit.(g) a Legii nr.414 din 22.12.2006 care stabilete c asigurtorul nu acord despgubiri pentru reducerea valorii bunurilor dup reparaie. n legtur cu problema dat, n literatura de specialitate au fost expuse mai multe opinii. Conform celei expuse de .., scderea preului de vnzare a autovehiculului care a fost deteriorat n accident i apoi supus reparaiei din contul companiei de asigurare, constituie un venit ratat al proprietarului de autovehicul i achitarea lui va trebui s rmn la discreia companiei de asigurare22. Aceeai opinie fiind susinut i de ..23. n schimb o alt v iziune are .., care propune urmtoarea soluie: deoarece legea nu prevede obligaia companiilor de asigurare de a restitui i valoarea de scdere a preului autovehiculului dup reparaie, pentru a-i putea recupera suma dat, persoana pgubit va trebui s nainteze aciune n justiie mpotriva asiguratului v inovat de accident sau mpotriva persoanei care la acel moment se afla la volan. n v iziunea autorului, n prezent se dovedete a fi cea mai corect ideea ca preul de scdere a valorii autovehiculului dup reparaie s fie recuperat de la persoana v inovat de accident 24. De o alt prere este .., care menioneaz c deprecierea respectiv ar constitui un prejudiciu real pe care l suport deintorul autovehiculului i prejudiciu dat urmeaz a fi achitat de compania de asigurare. Autorul explic c de regul, aciunile de reparaie a mijlocului de transport sunt nsoite i de o nrutire iremediabil a aspectului lui exterior, a caasigurrilor prin efectul legii n domeniul transpor tului auto n Republica Moldova. IDIS Viitorul . Chiinu, 2008, p.10). .. : . : , 2004, p.29. .. , publicat n (Federa ia Rus), nr.1, 2006, p.23. .. : , publicat n (Federa ia Rus), nr.10, 2008, p.63.

22

23

24

Capitolul VIII

279

racteristicilor de exploatare i scur tarea duratei de funcionare, iar preul cu care poate fi vndut autovehiculul pe pia dup reparaie este mai mic fa de cel iniial25. Ideea c deprecierea valorii comerciale a autovehiculului dup reparaie constituie un prejudiciu real i trebuie restituit de companiile de asigurare, este susinut de cei mai impor tani doctrinari rui n problemele asigurrilor, cum sunt: .26, ..27, ..28. Ne alturm opiniei date i considerm c reducerea valorii comerciale a mijlocului de transport dup reparaia sa constituie un prejudiciu real i trebuie s fie inclus n despgubirea de asigurare. Spre regret ns, la pct.(g) de la art.16 a Legii nr.414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule este prevzut expres c nu se repar de ctre asigurtor pagubele ce in de reducerea bunurilor dup reparaie. n acest sens, pentru a evita numeroasele situaii practice de conflict care apar, considerm c n Republica Moldova prejudiciul respectiv trebuie s fie achitat de ctre companiile de asigurare persoanelor pgubite de pe urma accidentelor rutiere, iar ca soluie, venim cu propunerea de a fi exclus pct.(g) de la art.16 a Legii nr.414 din 22.12.2006, prin care n prezent se interzice compensarea costurilor cu care se reduce valoarea autovehiculelor dup reparaie. O alt situaia avem n cazul vtmrilor corporale, deoarece despgubirea de asigurare se stabilete prin acordul scris dintre asigurat, persoana pgubit i asigurtor. Potriv it Legii nr.414 din 22.12.2006, n cazul dat despgubirea de asigurare va include: a) primit din fondurile bugetului asigurrilor sociale de stat; b) pentru persoanele care nu au calitatea de salariat venitul mediu lunar net realizat din activ iti desfurate la ultimul loc de lucru, probate cu documente justificative;
25

26

27

28

.. , , - , publicat n (Federaia Rus), 2007, nr.4, p.107-108. . , publicat n (Federa ia Rus), nr.9, 2004, p.47-48. .. , publicat n . ( 2008 ., ). : . . -, 2008, p.5-8. .. O, publicat n : , , (Federa ia Rus), nr.11, 2007, p.31-32.

28 0

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

c) pentru persoanele pgubite aflate la data producerii accidentului n ultimul an de studii sau de calificare profesional fr meninerea salariului, li se achit o indemnizaie nu mai mic dect coul minim de consum; d) alte cheltuieli, cum sunt cele de transpor t, de tratament, de spitalizare, de recuperare, de protezare, de alimentaie special i altele. Compania de asigurare va fi obligat s plteasc aceste despgubiri doar dac ele sunt probate cu documente justificative i nu sunt suportate din fondul de asigurrilor medicale obligatorii. Aducem cazul unui copil care n timp ce se deplasa la trecerea de pietoni, a fost tamponat de un autovehicul i s-a ales cu vtmri corporale uoare. Prin hotrrea instanei judectoreti, de la SA Moldasig s-a ncasat cu tit lu de prejudiciu material suma de 1340 lei, confirmat n baza certificatelor medicale, iar de la persoana v inovat de cauzarea accidentului a fost ncasat suma de 10.000 lei, cu tit lu de prejudiciu moral. Hotrrea dat a fost meninut att de instana de apel, ct i cea de recurs29. Anumite dificulti pot aprea n legtur cu costul cheltuielilor de tratament. Spre exemplu, n cazul vtmrii corporale persoana poate fi spitalizat ntr-o instituie medical obinuit sau ntr-o clinic privat cu nivel nalt de deservire i confort, n cazul dat costul cheltuielilor de tratament fiind cu mult mai mari. n legtur cu aceasta, n literatura de specialitate se propun urmtoarele soluii. Dac vtmarea corporal este de aa natur, nct compania de asigurare va fi obligat s achite despgubirea de asigurare la limita ma xim prevzut de lege, atunci probleme nu apar. ns dac suma despgubirii de asigurare este mai mic dect limita ma xim, sunt posibile dou situaii: 1) compania de asigurare accept s achite conform sumelor indicate n documentele de plat; 2) s nu fie luate n consideraie cifrele din documente, ci plata s se fac n limita acelor cheltuieli de tratament care ar fi fost necesare dac persoana s-ar fi tratat ntr-o instituie medical obinuit30. n ce ne privete, mai real pare a fi a doua soluie, deoarece asigurtorul trebuie s achite numai cheltuielile necesare.
29

30

Decizia Colegiului civ il i de contencios administrativ lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. nr.2ra-2102/09 din 04 noiembrie 2009. Arhiva Judectoriei Botanica, mun. Chiinu. . , publicat n (Federa ia Rus), nr.8, 2006, p.37.

Capitolul VIII

281

Dac n urma accidentului a av ut loc decesul persoanei, despgubirea de asigurare se stabilete prin acordul dintre succesorii persoanei pgubite i asigurtor. Potriv it legii, despgubirea de asigurare va include: a) partea din salariu pierdut de persoanele care s-au aflat la ntreinerea defunctului sau care aveau dreptul la pensie de ntreinere din partea lui; b) cheltuielile de nmormntare (cheltuielile pentru sicriu i piatr funerar, de transport, de mblsmare i cheltuielile cimitirului), probate cu documente justificative; c) cheltuielile de transpor t al defunctului din localitatea n care a av ut loc decesul n cea n care a av ut loc nmormntarea, la fel probate cu documente justificative. Prevederile Legii nr.414 din 22.12.2006 se extind i asupra despgubirilor n cazul vtmrii sau pieirii animalelor n accidentul de autovehicul. Cheltuielile de tratament ale animalului se vor restitui doar n baza actelor care confirm acest lucru, pe cnd mrimea despgubirii pentru deces se stabilete n baza preului aceluiai animal pe piaa local. Mai mult ca att, pentru a putea primi despgubirea, pgubitul va trebui s prezinte i o adeverin de la primrie precum c este posesorul animalului vtmat sau pierit.

3.7. Achitarea despgubirilor de asigurare, pn i dup adresarea n instana de judecat


n temeiul art.16 alin.(4) i (5) din Legea cu privire la asigurri, asigurtorul poate fi chemat n judecat, de persoanele pgubite, n limitele obligaiilor ce i rev in prin contractul de asigurare. Despgubirea se stabilete potriv it unui acord dintre asigurat, persoana pgubit i asigurtor, potriv it contractului de asigurare ori unei hotrri judectoreti. Pentru stabilirea despgubirii n cazul evenimentelor produse pe teritoriul Republicii Moldova, pr ile sunt n drept, dac nu ajung la nelegere, s supun litigiul spre soluionare unei instane de judecat din Republica Moldova. Aa cum s-a menionat, dup ce a luat cunotin de producerea accidentului, compania de asigurare este obligat s deschid un dosar de daune i n termen de cel mult s achite despgubirea de asigurare. Problema care apare aici este c uneori companiile de asigurare ofer un rspuns verbal de refuz n achitarea despgubirilor de asigurare. Se pune ntrebarea, dac adresarea prealabil cu o cerere scris ctre compania de asigurare ar fi una obligatorie sau persoana pgubit se poate adresa cu aciune direct n instana de judecat?

2 82

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Reieind din prevederile legii, orice persoan pgubit de pe urma unui accident rutier i poate gsi o justificare legal pentru a neglija adresarea prealabil ctre asigurtor i a se adresa direct cu aciune n judecat. ns n legtur cu aceasta sporete i volumul de lucru pe seama instanelor judectoreti, de aceea considerm c mult mai raional ar fi respectarea procedurii prealabile de adresare cu cerere scris ctre compania de asigurare, iar rspunsul primit sau faptul nesoluionrii n termen a cererii de despgubire s fie atacate n instana de judecat. O abordare a problemei date o gsim i la O.Ciobanu, care subliniaz faptul c n doctrin exist autori care consider c asigurtorul trebuie s plteasc despgubirea de asigurare conform hotrrii judectoreti i n mrimea stabilit de judecat, ns o asemenea practic nu este una reuit: dup prerea mea, despgubirea de asigurare trebuie pltit n mrimea i n cazurile stabilite de asigurtor, fr hotrrea instanei judectoreti. n instanele judectoreti urmeaz a se adresa numai atunci cnd persoana vtmat, persoanele care se afl la ntreinere sau alte persoane ce au dreptul la primirea despgubirilor, nu sunt de acord cu prerea asigurtorului i pretind la o despgubire bneasc mai mare31. Prezint interes i opinia expus de ., c: dreptul de adresare cu aciune n judecat este constituional i inalienabil, de aceea asiguratul se poate adresa direct n judecat. Mai mult ca att, adresarea imediat n judecat contribuie la disciplinarea companiilor de asigurare. ns practica ne dovedete c n ultimul timp reclamanii tot mai frecvent neglijeaz procedura prealabil de adresare fa de companiile de asigurare i prefer s nainteze direct aciune n judecat. Potriv it autorului, aceste aciuni i au justificare doar n cazul n care asigurtorul refuz s achite despgubirea de asigurare, ncalc termenele stabilite sau solicit de la asigurat ca acesta s ntreprind aciuni ce contrav in legii. De lege ferenda, . propune de a introduce prin lege o procedur prejudiciar de examinare a nenelegerilor care apar ntre pr i, iar instana judectoreasc s fie n drept de a refuza n primirea cererii dac procedura dat nu a fost respectat32. Considerm c problema
31

32

Ciobanu O. Contractul de asigurare obligatorie de rspundere civ il pentru pagubele produse n urma accidentelor auto, publicat n Rev ista Na ional de Drept, nr.3, 2002, p.52. . , publicat n (Federa ia Rus), nr.6, 2007, p.32-33.

Capitolul VIII

283

dat este valabil i pentru legislaia naional care nu prevede cu exactitate o cale prealabil obligatorie de adresare cu cerere ctre compania de asigurare. Un alt gen de litigii in de ntocmirea raportului de expertiz, prin care se confirm gradul de deteriorare a autovehiculului i, respectiv, costul despgubirilor. Potriv it legii, dup ntiinarea despre producerea accidentului, compania de asigurare a persoanei v inovate deschide un dosar de daune n care, dup examinarea autovehiculului deteriorat, perfecteaz un act de constatare a gradului de deteriorare. ns sunt frecvente cazurile cnd pgubitul, nefiind de acord cu rezultatele actului de constatare ntocmit de compania de asigurare, apeleaz la expertiza privat efectuat de centrele de expertiz, n timp ce compania de asigurare nu accept noile costuri indicate n expertiza privat, fiind de acord s achite o despgubire de asigurare, ns cu mult mai redus. n consecin, apare un litigiu n instana de judecat i n baza unei ncheieri judectoreti se dispune efectuarea unui nou rapor t de exper tiz, numit expertiza judiciar.

3.8. Problema compensrii prejudiciilor morale


n conformitate cu prevederile Legii nr.414 din 22.12.2006, asiguratul nu acord despgubiri pentru sumele de recuperare a pagubei morale rezultate din accidente (ar t.16 alin.(1) pct.(l)). Pentru recuperarea acestor daune, persoana pgubit este n drept s intenteze n instana de judecat aciune civ il mpotriva persoanei v inovate de producerea accidentului. Fcnd o analiz practicii judiciare a Curii Supreme de Justiie a R.M., se remarc faptul c n unele cazuri instanele judectoreti de fond, contrar prevederilor legale, impun companiile de asigurare la achitarea prejudiciului moral. ns hotrrile date nu ajung a fi definitive, deoarece ele sunt atacate cu apel, iar Curtea de Apel caseaz hotrrea n partea ce ine de plata daunelor morale. Ca exemplu, aducem o spe clasic, n care reclamantul N.C. depune aciune civil la Judectoria Buiucani, mun.Chiinu, i cere ncasarea n beneficiul lui din contul Donaris Group SA a prejudiciului material, prejudiciului moral n mrime de 10.000 lei, a cheltuielilor de asisten juridic i a taxei de stat. Prin hotrrea Judectoriei Buiucani aciunea a fost admis, cu ncasarea de la Donaris Group SA n beneficiul lui N.C. a cheltuielilor materiale, precum i a prejudiciului moral n mrime de 7000 lei. n schimb prin decizia Curii de Apel Chiinu, hotrrea primei instane a fost casat n partea privind repararea prejudiciului moral, decizia dat fiind meninut i de Curtea Suprem de Justiie a R.M.33.
33

Decizia Colegiului civ il i de contencios administrativ lrgit al Cur ii Supreme de Justiie a R .M. nr.2ra-1245/09 din 17 iunie 2009. Arhiva Judectoriei Buiucani, mun.Chiinu.

284

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Singura soluie pentru a putea recupera prejudiciile morale este ca persoana pgubit n accident s nainteze cerere de chemare n judecat ctre cel v inovat de producerea accidentului rutier, n conformitate cu prevederile Legii nr.414 din 22.12.2006, c persoana pgubit este n drept s intenteze n instana de judecat aciune civ il mpotriva persoanei rspunztoare de producerea accidentului (art.16 alin.(2)). Cel mai raional este ca n aceeai cerere de chemare n judecat reclamantul s conexeze dou cerine: prima, ctre compania de asigurare priv ind achitarea prejudiciilor materiale, a doua, ctre persoana recunoscut v inovat de producerea accidentului rutier, de la care s solicite prejudiciile morale. Spre regret ns, practica instanelor judectoreti n privin acordrii prejudiciilor morale este diferit. Prejudiciile morale se achitate de persoana vinovat de producerea accidentului, iar suma valoreaz de regul ntre 4000-6000 lei la Curtea Suprem de Justiie i Curtea de Apel, n timp ce n instanele de fond prejudiciul moral se acord la suma de 10-15 mii lei, uneori chiar i mai mult. Exist i cazuri cnd pentru acordarea prejudiciilor morale, instana suprem solicit s existe o legtur de cauzalitate ntre vtmarea corporal i suferinele morale. Spre exemplu, ntr-o decizie de spe, n care pgubitul a intentat recurs priv ind repararea prejudiciilor morale, Curtea Suprem de Justiie a respins cererea de recurs motivnd: ct privete argumentul recurentului precum c n rezultatul accidentului rutier a suferit un stres psihic i moral, nu poate ser v i drept temei pentru admiterea recursului, deoarece explicaiile acestuia nu sunt confirmate prin concluzii medicale cu stabilirea legturii de cauzalitate ntre accident i apariia suferinelor sale psihice34. Aadar, conform prevederilor legale, companiile de asigurare nu sunt obligate s achite prejudiciile morale avute de asigurai n legtur cu producerea accidentelor rutiere. n schimb prejudiciile morale pot fi cerute de la persoanele vinovate de cauzarea accidentului. n acest context, pentru a evita intentarea unui proces de judecat suplimentar, se recomand ca n acelai proces s fie invocate ambele pretenii ale reclamantului, fa de compania de asigurare, pentru plata despgubirilor de asigurare, i fa de persoana vinovat de accident, pentru compensarea daunelor morale.

34

Decizia Colegiului civ il i de contencios administrativ lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. nr.2ra-445/10 din 10 mar tie 2010. Arhiva Judectoriei Fleti, or.Fleti.

Capitolul VIII

285

3.9. Aciunea n regres. Exemple din practica judiciar


Prin aciunea de regres nelegem dreptul de crean pe care l are compania de asigurare, dup ce a pltit persoanei pgubite n accident despgubire de asigurare, fa de persoana care a cauzat prejudiciul. Dreptul asigurtorului de a nainta aciunea de regres ctre asigurat sau alt persoan numele creia este indicat n polia de asigurare semnific c dei prin intermediul companiei de asigurare aceste persoane au fost eliberate de rspundere fa de persoana pgubit, pentru ele ia natere o alt obligaie, ctre compania de asigurare, i anume de a restituie companiei de asigurare toate cheltuielile supor tate. Potriv it Legii nr.414 din 22.12.2006, aciunea de regres mpotriva persoanei v inovate de producerea pagubelor poate fi intentat dac: a) accidentul a fost produs cu intenie; b) n momentul producerii accidentului, autovehiculul era condus n stare de ebrietate sau narcotic; c) persoana v inovat de producerea accidentului nu are permis de conducere de categoria respectiv; d) persoana v inovat de producerea accidentului nu este inclus n contractul de asigurare, cu excepia situaiei cnd contractul se ncheie pentru un numr nelimitat de persoane; e) persoana v inovat de producerea accidentului a prsit locul accidentului; f ) lipsete certificatul de rev izie tehnic la momentul producerii accidentului; g) accidentul a av ut loc din v ina autorului unei infraciuni, care ncearc s fug de urmrire (ar t.29). Dac accidentul rutier a fost produs cu intenie din partea persoanei vinovate, atunci dup achitarea despgubirilor de asigurare ctre persoana prejudiciat, compania de asigurare poate nainta aciune de regres fa de persoana v inovat de accident. Intenia n cazul dat va constituie o componen de infraciune, de aceea pentru a putea nainta aciune de regres, compania de asigurare va trebui s anexeze hotrrea irevocabil a instanei de judecat care confirm acest fapt. ntr-o spe n care compania de asigurare Moldova AstroVAZ a naintat aciune de regres ctre oferul v inovat de producerea accidentului, Curtea Suprem de Justiie a R.M. a oferit urmtoarea explicaie: n actele cauzei lipsete dovada care ar confirma c aciunile persoanei v inovate n producerea accidentului rutier au fost calificate drept aciuni intenionate. Potriv it procesului-verbal al Comisariatului de Poliie, accidentul rutier s-a produs n urma neacordrii prioritii de trecere de ctre ofer, adic din culp, care la rndul ei se poate manifesta prin impruden ori prin neglijen, dar nu prin nclcarea intenionat a regulilor circulaiei rutiere. Mai mult ca att, recurentul Moldova AstroVAZ nu a prezentat probe justificative n confirma-

286

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

rea faptului c paguba a fost cauzat intenionat, lipsete sentina irevocabil care ar dovedi intenia oferului n cauzarea pagubei. nsui faptul achitrii despgubirilor de ctre Moldova AstroVAZ confirm c pagubele au fost cauzate din neatenie, n caz contrar recurentul nu avea s plteasc aceste despgubiri de asigurare35. Dac n timpul svririi accidentului rutier cel v inovat era n stare de ebrietate, compania de asigurare la fel are nevoie de dovezi. Simpla constatare a gradului de alcool cu aparatul de inspiraie-expiraie aplicat de colaboratorul de poliie nu ser vete ca prob. n primul rnd, colaboratorul de poliie nu este medic, medicul fiind singurul competent de a fi xa gradul de alcool n snge. n al doilea rnd, se impune respectarea anumitor proceduri de primire, fi xare i pstrare a probelor care confirm starea de ebrietate36. Cele mai multe dificulti apar atunci cnd persoana de la volanul autovehiculului, recunoscut v inovat de producerea accidentului, nu este indicat n polia de asigurare37. De obicei, reprezentanii companiilor de asigurare consider c n asemenea situaii, aciunea n regres trebuie naintat, din motiv c mijlocul de transport era condus de un ofer care nu deinea poli de asigurare i n consecin, oferul este obligat s restituie toate cheltuielile fa de compania de asigurare. Ca exemplu aducem o spe, n care V.M., fiind la volanul unui automobil, a tamponat automobilul condus de A.R. Vinovat de comiterea accidentului a fost recunoscut V.M. care nu era proprietar al automobilului, ns avnd n vedere c proprietarul A.R. deinea contract de asigurare obligatorie de rspundere civ il, ASITO S.A. a efectuat plata despgubirii de asigurare ctre A.R. Mai apoi ns,
35

36

37

Decizia Colegiului economic lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. nr.2rae-201/09 din 16 iulie 2009. Arhiva Judectoriei Economice de Circumscrip ie, mun.Chiinu. . , publicat n (Federa ia Rus), nr.9, 2004, p.42. Numeroase situa ii de conflict apar atunci cnd la momentul producerii accidentului, la volanul autovehiculului se afla o alt persoan dect cea numele creia este indicat n polia de asigurare. De regul, n asemenea cazuri companiile de asigurri pltesc despgubirile de asigurare, ns ulterior se ntorc cu ac iune de regres mpotriva celui care se afla la volan, v inovat de producerea accidentului, solicitnd de la el restituirea pl ilor. Potriv it ar t.29 lit.d) al Legii cu priv ire la asigurarea obligatorie de rspundere civ il pentru pagube produse de autovehicule, asigurtorul are dreptul s nainteze ac iune de regres persoanei rspunztoare de producerea pagubelor atunci cnd persoana rspunztoare de producerea accidentului nu este inclus n contractul de asigurare ncheiat ntre posesorul autovehiculului i compania de asigurri. Prin urmare, n contractul de asigurare trebuie indicat numrul de persoane admise s utilizeze autovehiculul.

Capitolul VIII

287

ASITO S.A. a naintat aciune de regres ctre V.M., pe motiv c numele su nu era indicat n contractul de asigurare obligatorie de rspundere civ il. Judectoria Centru i Curtea de Apel Chiinu au dat ctig de cauz pentru ASITO S.A., n schimb Curtea Suprem de Justiie a casat hotrrile date, considerndu-le ilegale. Instana suprem motiveaz c: asigurtorul ASITO S.A. nu este n drept s nainteze aciune de regres persoanei V.M. rspunztoare de producerea pagubelor. n contractul ncheiat ntre O.M. i ASITO S.A. nu sunt indicate careva restricii priv itor la numrul persoanelor admise s conduc automobilul asigurat. Or, obligaia de a perfecta contractele n conformitate cu legea rev ine companiei de asigurare, care i urmeaz s-i asume riscul consecinelor aprute. n astfel de circumstane, decade dreptul ASITO S.A. de a se adresa cu aciune de regres38. ntr-un alt caz, Curtea Suprem de Justiie a R.M. face referire la Legea privind protecia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003, potriv it creia n caz de dubii asupra interpretrii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate n favoarea consumatorului (art.4 alin.(5))39. Contractul de asigurare este un contract de adeziune, iar dac compania de asigurri comite careva erori n formularea clauzelor contractuale, atunci tot ea urmeaz s-i asume riscul consecinelor aprute. Aadar, n contractul de asigurare trebuie numaidect s existe o clauz cu privire la numrul de persoane care au dreptul s conduc autovehiculul asigurat, i anume poate s figureze sintagma numr limitat de persoane, cu indicarea numelui lor de familie, iar dac nu, cel puin s fie nscris sintagma numr nelimitat de persoane. ns dac nici una din aceste dou variante nu este nscris n polia de asigurare, atunci toat rspunderea o poart compania de asigurri. n acelai timp, considerm c fa de norma prevzut la ar t.29 pct.(d) a Legii nr.414 din 22.12.06, se impun anumite completri. Din nefericire, n redacia actual a legii, fr o acoperire legal rmn dou cazuri impor tante: n primul rnd, legea nu prevede cum se procedeaz atunci cnd nclcarea condiiilor contractuale a av ut loc n stare de extrem necesitate: s admitem,
38

39

Decizia Colegiului civ il i de contencios administrativ lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. nr.2ra-2148/09 din 16 decembrie 2009. Arhiva Judectoriei Centru, mun. Chiinu. Decizia Colegiului civ il i de contencios administrativ lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. din 06 octombrie 2010, dosarul nr.2ra-1247/2010. Arhiva Judectoriei Rcani, mun.Chiinu.

288

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

o persoan grav bolnav trebuie urgent transpor tat la spital, dar posibilitile ca ambulana s ajung la timp nu exist i un alt autovehicul nu poate fi gsit. Dac la volan se urc un alt ofer i n cazul dat se produce un accident, potriv it legii compania de asigurare i pstreaz dreptul de a nainta aciune de regres, ns din punct de vedere moral, nu ar fi corect. Din acest considerent, propunem ca art.29 pct.(d) al Legii nr.414 din 22.12.06 s fie completat cu o norm prin care s se precizeze c n cazul n care aceste aciuni au fost svrite n stare de extrem necesitate, avnd scopul de a menine v iaa i sntate persoanelor, s nu existe temei de regres pentru compania de asigurare. n al doilea rnd, suntem de prerea c nu trebuie s existe temei de regres dac la volan se afla o persoan, neindicat n polia de asigurare, care ncerca s salveze mijlocul de transport: spre exemplu, n garajul care se afla alturi a izbucnit un incendiu i este necesar ca autovehiculul s fie micat la o anumit distan fa de sursa de pericol. O asemenea situaie este logic i la fel se impune a fi prevzut n Legea nr.414 din 22.12.06.

4. Asigurarea de rspundere civil n baza polielor de asigurare internaional Carte Verde


Menionm c pentru a putea trece frontiera de stat cu mijlocul de transpor t auto, este necesar asigurarea de rspundere civil n baza polielor de asigurare internaional Carte Verde. Ea poate fi neleas ca fiind aceeai asigurare obligatorie de rspundere civ il auto, doar c pentru alte ri dect Republica Moldova. n cazul asigurrii internaionale Car tea Verde, att prima de asigurare, ct i plata despgubirilor de asigurare sunt cu mult mai mari i depind de legislaia rii n care circul autovehiculul. Mai mult ca att, n unele ri limite la achitarea despgubirilor nu exist, astfel nct sumele pltite de companiile de asigurare pot fi enorme. Odat cu integrarea rii noastre n Uniunea European, va fi posibil de a cltori n spaiul european fr necesitatea procurrii polielor de asigurare Carte Verde, deoarece asigurarea obligatorie de rspundere civil auto ar putea include i asigurarea de rspundere civil Carte Verde. Deci, la un moment dat ambele tipuri de asigurare ar putea fuziona i forma un tip de asigurare unic40.

40

Zgardan A, op.cit., p.18.

Capitolul VIII

289

5. Asigurarea facultativ a mijloacelor de transport auto (CASCO)


Dup cum s-a menionat, avantajul asigurrii obligatorii de rspundere civ il auto este c de ea beneficiaz persoanele ter e, prejudiciate ntr-un accident rutier. Aceste persoane vor primi despgubiri de asigurare de la compania de asigurare a conductorului auto v inovat de accident. Avnd numai polia de asigurare obligatorie de rspundere civ il, oferul v inovat de producerea accidentului nu va putea beneficia de despgubiri pentru reparaia propriului su autovehicul din motiv c n cazul asigurrii obligatorii, despgubiri de asigurare primete doar persoana nev inovat de accident. De aceea, cea mai bun soluie pentru oferul v inovat de accident const n ncheierea n prealabil a unui contract de asigurare facultativ de tip CASCO cu una din companiile de asigurri, n temeiul cruia va putea primi despgubiri de asigurare. Aadar, spre deosebire de asigurarea obligatorie de rspundere civ il care acoper pagubele cauzate unor persoane ter e, asigurarea CASCO garanteaz compensarea prejudiciului adus autovehiculului asigurat41. De aceea, asigurarea CASCO mai este numit i asigurarea facultativ a mijloacelor de transport auto. n baza ei se realizeaz asigurarea mijlocului de transport de pagube, accidente, furturi, incendii, calamiti naturale. De fapt riscurile de asigurare cuprinse de contractul de asigurare CASCO sunt mult mai largi, ele depind de fiecare companie de asigurare n parte i includ: ciocniri, lov iri, zgrieturi, rsturnri, derapri, inclusiv cderea pe autovehicul a unor corpuri; inundaii, furtuni, cutremure, prbuirea sau alunecarea de teren, aciunea apelor; ploaie torenial, grindin, trsnet, avalan de zpad, ghea; furtul vehiculului sau a unor pr i componente ale acestuia; alte pagube cauzate autovehiculului ca urmare a fur tului42. Specific pentru asigurarea facultativ sunt i primele de asigurare foarte mari, care variaz ntre 4-5% din costul autovehiculului. Din motiv c primele de asigurare sunt mari, n ultimul timp asigurarea facultativ a devenit costisitoare pentru deintorii de autovehicule. De regul, la asigurarea facultativ

41

42

Site-ul oficial al Societ ii Interna ionale de Asigurri MOLDASIG, http://moldasig. md/index.php?cid=172 (v izualizat la 20.05.2010). Site-ul oficial al companiei de asigurare Ar tas SRL, http://www.ar tas.md/asigurare_CASCO_Moldova.ht ml (v izualizat la 21.05.2010).

29 0

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

recurg posesorii mainilor de lux43, fiindc n caz de accidente rutiere, n baza poliei de asigurare obligatorie ei pot primi despgubiri cel mult pn la 500.000 lei (ar t.14 alin.(2) lit.(a) al Legii nr.414 din 22.12.2006), chiar dac n realitate paguba este cu mult mai mare, n schimb asigurarea facultativ d posibilitatea de a primi costul real al vehiculului accidentat, indiferent de mrimea despgubirii (poate fi i 1 mln de lei). n general, contractul de asigurare este un contract de adeziune. Acest caracter rezid din faptul c unele clauze ale contractului sunt prestabilite de ctre asigurtor, asiguratul putnd accepta contractul sau refuza ncheierea lui44. ns fcnd abuz de acest priv ilegiu, companiile de asigurri uneori includ n contracte i clauze care sunt n detrimentul persoanelor asigurate. Spre exemplu, ntre M.B. i Donaris Group S.A. a fost ncheiat un contract de asigurare auto de tip CASCO. n scurt timp, automobilul asigurat a fost furat, pe cazul dat fiind pornit urmrirea penal care a durat o perioad ndelungat de timp. La cererea lui M.B. de a-i fi achitat despgubirea de asigurare, compania de asigurare Donaris Group S.A. i motiveaz refuzul prin faptul c la pct.3.2. din contractul de asigurare este prevzut clauza c n cazul n care pe cazul de asigurare este intentat un dosar penal sau este naintat o pretenie n instanele judectoreti, decizia de refuz sau de achitare a despgubirii este luat de ctre asigurtor numai dup primirea sentinei definitive sau a hotrrii de suspendare sau clasare a dosarului penal . Judectoria Rcani a invocat din oficiu nulitatea absolut a clauzei respective din contractul de asigurare, motivnd c ea contrav ine legislaiei i agraveaz situaia asiguratului. Instana explic c obligaia de achitare a despgubirii de asigurare urma s fie executat de compania de asigurare conform unei alte condiii din contract: n decurs de 2 luni de la prezentarea deciziei avizate a organelor de urmrire penal despre intentarea dosarului penal priv ind fur tul, ceea ce compania de asigurare nu a realizat. Ca urmare, aciunea companiei de asigurare a fost respins, iar hotrrea instanei de fond a fost meninut att de instana de apel, ct i cea de recurs45.
43

44

45

Cel mai frecvent, la asigurarea facultativ apeleaz organiza iile comerciale, n special bncile, bugetul crora le permite s achite asemenea prime de asigurare (de 4-5% din preul vehiculului). Bloenco A. Drept civ il. Par tea special. Note de curs. Editura Car tdidact. Chiinu, 2003, p.198. Decizia Colegiului civ il i de contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. nr.2ra-975/06 din 21 iunie 2006. Arhiva Judectoriei Rcani, mun.Chiinu.

Capitolul VIII

291

Este important s nelegem c la producerea cazului asigurat, compania de asigurare este obligat s plteasc despgubirea de asigurare n baza unei nelegeri scrise cu asiguratul, de la data prezentrii confirmrii eliberate de organul de urmrire penal c intentarea dosarului penal a nceput. ns cea mai mare eroare n practic este c companiile de asigurare speculeaz, invocnd c vor achita despgubirea de asigurare doar din momentul n care va exista o hotrre irevocabil a instanei de judecat pe dosarul penal, pe cnd procesele penale, aa cum cunoatem cu toii, pot dura civa-i ani, timp n care asiguratul nu-i va putea primi despgubirea de asigurare. Dac v inovat de producerea accidentului rutier se dovedete a fi un pieton, asupra sa poate fi angajat rspunderea administrativ sau penal, dup caz. n mod suplimentar, el poate fi obligat la restituirea tuturor cheltuielilor de reparaie a autovehiculului deteriorat i acest lucru este mai ev ident n cazul n care proprietarul autovehiculului deteriorat deine o poli de asigurare facultativ (CASCO) a mijlocului de transpor t. n asemenea caz compania de asigurare i va plti deintorului poliei de asigurare despgubirea de asigurare, dup care va avea un drept de crean fa de cel v inovat de accident, naintnd mpotriva sa o aciune n judecat. Problema care apare ine de stabilirea v inoviei pietonului, i anume prin care documente oficiale el ar trebui s fie recunoscut ca v inovat de cauzarea accidentului rutier? De regul, instanele judectoreti solicit procesul-verbal de aplicare a amenzii administrative, ntocmit de colaboratul de poliie, sau sentina irevocabil a instanei judectoreti, n cazul unei infraciuni. Contrar acestei tradiii, Curtea Suprem de Justiie a R.M. s-a expus c v inovia pietonului o poate stabili i instana de judecat ntr-un proces civ il, n baza actului ntocmit de organul de poliie care confirm c pietonul nu a respectat regulile de circulaie rutier, chiar dac nu i-a fost aplicat amenda. n acest context, ca exemplu aducem un caz n care pietonul A.C., deplasndu-se neregulamentar, a fost tamponat de un automobil. Deoarece proprietarul automobilului avea ncheiat un contract de asigurare CASCO, Asito SA i-a achitat costurile de deteriorare a mijlocului de transport. Mai apoi, compania de asigurare a naintat aciune ctre pieton, solicitnd restituirea sumei de asigurare. Prima instan respinge aciunea, concluzionnd c A.C. nu este recunoscut v inovat prin v reo hotrre de judecat de comiterea accidentului rutier, de aceea el nu poate fi obligat s repare prejudiciul material. Hotrrea dat a fost meninut i de instana de apel. n schimb Curtea Suprem de Justiie a R.M. caseaz ambele hotrri, motivnd: Concluziile instanelor de fond i

29 2

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

de apel sunt greite, or, v inovia de comiterea accidentului n cazul dat poate fi constatat i de instana care examineaz litigiul civ il. Conform ar t.1398 alin.(1) Cod civ il, cel care acioneaz fa de altul n mod ilicit, cu v inovie, este obligat s repare prejudiciul patrimonial, iar n cazurile prevzute de lege, i prejudiciul moral cauzat prin aciune sau omisiune. Prin urmare, nu este necesar ca persoana s fie declarat v inovat de comiterea unei infraciuni, sau contravenii administrative, dar sunt obligatorii prezena a trei pr i componente: aciune sau omisiune ilicit cu v inovie, prezena prejudiciului real cauzat i legtura de cauzalitate. Dat fiind faptul c pietonul A.C. a acionat ilicit, traversnd strada neregulamentar, fapt care a adus la sur venirea din v ina sa a accidentului rutier, n urma cruia proprietarul mainii deteriorate a fost prejudiciat, sunt toate elementele necesare pentru constatarea, n cadrul examinrii unui litigiu civ il, a v inoviei intimatului . Cauza a fost remis spre rejudecare n instana de apel46.

6. Concluzii
1. Reieind din considerentul c n ultimii ani numrul autovehiculelor dev ine tot mai sporit, avantajele asigurrii obligatorii i facultative n transpor tul auto este foar te mare. Actualmente toi deintorii de autovehicule sunt obligai s aib ncheiat un contract de asigurare obligatorie de rspundere civil auto cu o companie de asigurri, iar n caz de accident rutier, persoana pgubit va primi n mod gratuit o despgubire de asigurare pentru prejudiciul pe care l-a supor tat. Despgubirea de asigurare va fi achitat nu de persoana v inovat de comiterea accidentului, ci de compania de asigurare la care era asigurat autovehiculul ei. n aa mod, persoana v inovat de comiterea accidentului este scutit de achitarea unor sume bneti foar te mari, pe care adeseori nu le are, n locul su pltind compania de asigurare, iar conductorul autovehiculului deteriorat primete o protecie prin lege, c cheltuielile supor tate n accident i vor fi n scurt timp recuperate de ctre compania de asigurare. 2. Cruii care presteaz ser v icii de transpor t public al pasagerilor sunt obligai s dein i un contract de asigurare obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori.
46

Decizia Colegiului civ il i de contencios administrativ lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. nr.2ra-1845/09 din 02 decembrie 2009. Arhiva Judectoriei Rcani, mun. Chiinu.

Capitolul VIII

293

Spre deosebire de deintorii autovehiculelor personale, pentru care legea cere doar prezena unui contract de asigurare obligatorie de rspundere civ il auto, cruii din transportul public de pasageri trebuie s aib ncheiate dou contracte de asigurare, i anume: primul, contractul de asigurare obligatorie de rspundere civ il fa de pagubele produse de autovehicule, valabil pentru toi deintorii de autovehicule, i al doilea, contractul de asigurare obligatorie de rspundere civ il a transpor tatorilor fa de cltori. 3. Cea de-a treia form este asigurarea facultativ de rspunderea civil (CASCO) a mijlocului de transport. n practic ea este mai rar ntlnit, motiv ul fiind costul ridicat al primei de asigurare (3-5% din preul autovehiculului), ns avantajele ei sunt foarte mari. Avnd doar polia de asigurare obligatorie de rspundere civ il auto, conductorul mijlocului de transpor t v inovat de producerea accidentului nu va putea beneficia de despgubiri pentru reparaia propriului su autovehiculul. Aceste prejudicii vor putea fi recuperate numai n baza unui contract de asigurare facultativ de tip CASCO. 4. O categorie de litigii frecvente n instanele judectoreti se refer la aciunea de regres pe care companiile de asigurare, dup ce achit despgubirile de asigurare, le intenteaz mpotriva persoanelor v inovate de producerea accidentelor rutiere. n legtur cu aceasta, cele mai multe probleme apar atunci cnd la volanul autovehiculului se afla o alt persoan dect proprietarul. Deoarece contractul de asigurare a fost ncheiat pe numele proprietarului autovehiculului, n asemenea situaii companiile de asigurare invoc c numele persoanei aflate la volan nu ar fi nscris n contractul de asigurare. De aceea, la ncheierea contractelor de asigurare obligatorie de rspundere civ il auto este necesar ca n contracte i n poliele de asigurare s fie indicat cu exactitate numrul persoanelor care pot s conduc automobilul asigurat. 5. Practica judiciar ne dovedete c companiile de asigurare nu achit prejudiciile morale supor tate de persoanele asigurate n legtur cu accidentele rutiere. De aceea singura soluie pentru persoana pgubit de a-i putea recupera prejudiciile morale este ca s nainteze o cerere de chemare n judecat ctre cel v inovat de producerea accidentului rutier. n acest sens, cel mai raional este ca n aceeai cerere de chemare n judecat reclamantul s conexeze dou cerine: prima, ctre compania de asigurare priv ind achitarea prejudiciilor materiale, a doua, ctre persoana recunoscut v inovat de producerea accidentului rutier, de la care s solicite prejudiciile morale.

294

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

6. Considerm c reducerea valorii comerciale a mijlocului de transport dup reparaie reprezint un prejudiciu real pentru persoana pgubit n accidentul rutier. Prejudiciul dat trebuie s fie inclus n despgubirea de asigurare i achitat de ctre compania de asigurare. Spre regret ns, n Legea nr.414 din 22.12.2006 cu priv ire la asigurarea obligatorie de rspundere civ il pentru pagube produse de autovehicule este prevzut expres c nu se repar de ctre asigurtor pagubele ce in de reducerea bunurilor dup reparaie (pct.(g) de la art.16). n consecin, companiile de asigurare refuz plata preului de scderea a valorii autovehiculului dup reparaie, iar persoanele pgubite primesc doar costul pieselor de schimb i costul muncii manuale de reparaie. n unele cazuri, pentru recuperarea preului de scdere a valorii comerciale a autovehiculului, persoana pgubit intenteaz aciune n judecat ctre persoana v inovat de accident, ns deciziile instanelor judectoreti sunt diferite. Pentru a ev ita numeroasele situaii practice de conflict care apar, considerm c prejudiciul respectiv trebuie s fie achitat de ctre companiile de asigurare i venim cu propunerea de a exclude pct.(g) de la art.16 al Legii nr.414 din 22.12.2006, prin care n prezent se interzice compensarea costurilor cu care se reduce valoarea autovehiculelor dup reparaie.

Capitolul I X

CONSIDERAII G ENERALE PRIVIND TRANSPORTUL FEROVIAR. TRANSPORTUL DE CLTORI PE CALEA FERAT


Planul 1. Consideraii generale privind transportul feroviar 1.1. Avantajele transpor tului pe calea ferat 1.2. ntreprinderea de Stat Calea Ferat din Moldova 1.3. Monopolul natural n activ itatea cii ferate 1.4. Probleme care ex ist i propuneri de soluionare 2. Dreptul transportului feroviar: ramur de drept sau instituie juridic? Perspective de viitor 3. Transportul de cltori pe calea ferat 3.1. Noiunea i caracterele juridice ale contractului 3.2. Aspecte ce in de reglementarea juridic a contractului 3.3. ncheierea contractului 3.4. Forma ncheierii contractului. Biletul de cltorie 3.5. Drepturile i obligaiile pr ilor. Faciliti la cltoria cu trenul 3.6. Rspunderea cii ferate pentru ntrziere 3.7. Asigurarea obligatorie a cltorilor din transpor tul ferov iar 4. Transportul de bagaje i mesagerii pe calea ferat

1. Consideraii generale privind transportul feroviar 1.1. Avantajele transportului pe calea ferat
Transportul pe calea ferat este rspndit n toate rile lumii1. Dezvoltarea transpor tului ferov iar este motivat de avantajele tot mai mari ale acestui sistem, i anume: eficiena energetic: consumul de energie pe unitatea de transpor t este de 6 ori mai mic dect la sistemul auto i de 3 ori mai mic dect la cel naval; nivelul mic de poluare a mediului: volumul poluanilor emanai n atmosfer pe unitatea transportat este numai 1/10 fa de celelalte mijloace de transport;
1

La moment, singura ar care nc nu dispune de calea ferat este Afganistanul. Liderii acestui stat au refuzat benevol la transpor tul ferov iar, temndu-se c acesta va fi folosit n scop de rzboi.

296

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

utilizarea rezonabil a terenului: terenul necesar unei ci ferate reprezint numai 60% fa de cel necesar unui drum rutier cu aceeai capacitate de circulaie; implicare social larg: acoperire naional prin infrastructura proprie de transport, ceea ce creeaz posibilitatea deplasrii cetenilor n orice localitate din ar, conform programului dorit, pe baza unui grafic orar prestabilit i cunoscut de populaie prin mersul de tren; numrul redus al accidentelor: accidentele soldate cu mor i i rnii este cel mai mic dintre toate modurile de transport2.

1.2. ntreprinderea de Stat Calea Ferat din Moldova


Consideraii generale. ntreprinderea de Stat Calea Ferat din Moldova este singura ntreprindere de calea ferat din Republica Moldova. Ea este numit ntreprindere monopolist. Pentru prima dat n istoria rii, circulaia trenurilor a fost deschis la 28 august 1871, pe sectorul de cale ferat Tiraspol-Chiinu. Data respectiv se consider i Ziua nfiinrii Cii Ferate a Moldovei. Pentru realizarea traficului militar, n anul 1877 a fost deschis sectorul de calea ferat Bender-Galai, cu lungimea de 305 km. Aceast linie a asigurat circulaia ferov iar ntre Moldova i Romnia, precum i ieirea spre Dunre. Aceste dou linii de cale ferat i altele care au urmat au pus bazele sistemului de transport ferov iar al rii. n prezent .S. Calea Ferat din Moldova dispune de o infrastructur bine dezvoltat. Activ itatea de baz este realizarea transpor turilor de mrfuri i cltori n trafic suburban, local i internaional, n special spre Ucraina, Federaia Rus, Romnia, iar din aceste state, prin conexiune, i n alte ri ale lumii3. Alte ntreprinderi cu contribuie la desfurarea transportului feroviar. n conformitate cu prevederile ar t.7 alin.(2) din Codul transpor tului ferov iar, din sistemul de transport feroviar fac par te ntreprinderile de transport ferov iar care efectueaz transportul de cltori i mrfuri, materialul rulant care le apar ine, liniile ferate, precum i ntreprinderile industriale, de construcie,
2

Por talul oficial al Companiei Na ionale de Ci Ferate CFR SA Romnia, http://www.cfr. ro/cfr_new/rom/infiintare.ht m (v izualizat 28.06.2011). Site-ul oficial al Ministerului Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova, http://www.mtid.gov.md/index.php?option=com_content& v iew=categor y&layout=blog&id=34&Itemid=123 (v izitat 26.06.2011).

Capitolul IX

297

comerciale i alte ntreprinderi, organizaii i instituii care asigur activ itatea ritmic a transportului ferov iar i dezvoltarea acestuia. Principalul transpor tator pe calea ferat n Republica Moldova este ntreprinderea de Stat Calea Ferat din Moldova, care administreaz activitatea de producie i financiar a subdiviziunilor structurale autonome ce practic transportul pe cale ferat, precum i coordoneaz lucrul altor ntreprinderi, organizaii i instituii de transport feroviar care asigur funcionarea acesteia (art.5 alin.(2) Codul transportului ferov iar). n acest context apare ntrebarea: dac .S. Calea Ferat din Moldova este o ntreprindere monopolist, de ce n lege se menioneaz despre ntreprinderile de transport feroviar ? Or, existena mai multor ntreprinderi de transport ferov iar exclude monopolul i instituie concurena. Problema respectiv a fost remarcat i de .., care ajunge la concluzia c legislaia nu reglementeaz reuit aspectul dat. Legea ar trebui s stabileasc clar care este denumirea, statutul juridic, felul contratelor ce pot fi ncheiate, drepturile i obligaiile, rspunderea, precum i garaniile acestor ntreprinderi de transport ferov iar4.

1.3. Monopolul natural n activitatea cii ferate


Activ itatea transpor tului ferov iar n Republica Moldova este reglementat i controlat de stat. Codul transportului feroviar stabilete c transpor tul pe cale ferat constituie monopol natural, ceea ce impune condiii speciale de dezvoltare i funcionare (ar t.4 alin.(4)). Concurena, de regul, avantajeaz consumatorul, n timp de monopolul avantajeaz productorul. Orice productor are tendina fireasc de a acapara un segment ct mai mare de pia, pn la monopolizare, pentru a-i majora profitul. Dar atunci cnd ocup o poziie dominant sau chiar dev ine monopolist, iar la mrfurile i ser v iciile sale exist cerere, monopolistul, fr a recurge la stimulente, poate majora preul, exercitnd de fapt o presiune asupra consumatorului5. Din aceste considerente, statul inter v ine pentru a proteja persoanele beneficiare de ser v iciile ntreprinderilor monopoliste.
4

.. , publicat n (Federa ia Rus), nr.1, 2008, p.27-29. Roca N., Baie S. Dreptul afacerilor. Volumul I. Chiinu: .S.F.E .P. Tipografia Central, p.81-82.

298

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

n linii generale, politica de stat n Republica Moldova este orientat spre dezvoltarea concurenei i limitarea activ itii monopoliste, fiind promovat de Ministerul Economiei. Actul legislativ la acest capitol este Legea nr.906 din 29.01.1992 privind limitarea activitii monopoliste i dezvoltarea concurenei6. n scopul de a preveni situaia dominant pe pia a unor ageni economici, legea v izat stabilete c nu se admite ca agentul economic ce are situaie dominant pe pia s limiteze concurena i s lezeze interesele altor ageni economici (art.3 alin.(1)). ns activitatea din transportul feroviar nu cade sub incidena Legii nr.906 din 29.01.1992 , fiind o excepie n acest sens. Termenul de monopolul natural este definit n Regulamentul cu privire la reglementarea monopolurilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului R.M. nr.582 din 17.08.19957. Potriv it Regulamentului, avem monopol natural n situaia cnd producerea, transportarea, comercializarea i procurarea mrfurilor, precum i prestarea anumitor tipuri de ser v icii, n v ir tutea unor factori de ordin natural, economic sau tehnologic, se afl sub controlul direct sau indirect al unuia sau al ctor va ageni economici (cap.II). Reglementarea juridic deosebit a acestor activ iti se datoreaz faptului c, pe de o par te, prezint un risc sporit, iar pe de alta, agenii economici care desfoar astfel de activ iti pot influena negativ piaa bunurilor sau ser v iciilor8. Din lips de concuren, consumatorul (sau expeditorul) nu poate apela la o alt ntreprindere de transport ferov iar pentru a se deplasa la destinaie (respectiv, marfa), fiind nevoii s accepte toate condiiile impuse de .S. Calea Ferat din Moldova. De aceea statul i rezer v dreptul s inter v in n activ itatea cii ferate pentru a proteja cltorii i expeditorii de mrfuri de eventuale abuzuri. Anume din acest considerent, activ itatea de transport pe calea ferat poar t denumirea de monopol natural. Activ itatea subiecilor monopolului natural este dictat de metoda reglementrii de stat. Guvernul este cel care exercit activ itatea de supraveghere i reglementare a monopolurilor naturale prin intermediul organelor administraiei publice centrale i locale. Monopolul natural din transpor tul ferov iar este reprezentat de un singur subiect .S. Calea Ferat din Moldova, care
6

Legea nr.906 din 29.01.1992 priv ind limitarea activ it ii monopoliste i dez voltarea concurenei, publicat n Monitorul Oficial nr.2 din 01.03.1992. Regulamentul cu priv ire la reglementarea monopolurilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului R .M. nr.582 din 17.08.1995, publicat n Monitorul Oficial nr.59-60 din 26.10.1995. Roca N., Baie S., op.cit., p.61.

Capitolul IX

299

are obligaia s execute integral i la timp hotrrile i prescripiile organului public de specialitate, s prezinte dri de seam i informaii referitoare la activ itatea sa, n modul i n termenele stabilite de acest organ. n literatura de specialitate, .. subliniaz c principalele metode ale reglementrii de stat n sfera monopolului natural din transpor tul ferov iar sunt dou: tarifar, ce ine de fi xarea preurilor i netarifar, cu priv ire la asigurarea necesitilor materiale de consum. Dintre ele, metoda de baz a reglementrii de stat a monopolului natural n transportul ferov iar este considerat a fi cea tarifar. Potriv it autorului, mijloacele i metodele de reglementare care se aplic n sfera transpor tului ferov iar permit a concluziona c n legislaia ferov iar predomin caracterul imperativ de influen9. Alt fel spus, spre deosebire de dispoziiile Codului civil , n care prevaleaz norme dispozitive, regulile din Codul transportului feroviar sunt preponderent imperative. Mai mult ca att, avantajul monopolului natural pentru calea ferat const n posibilitatea activrii n afara oricrei concurene pe piaa prestrii ser v iciilor de transport, n schimb cel mai mare dezavantaj const n faptul c libertatea activ itii economice a cii ferate este limitat de ctre stat. Prin introducerea regimului juridic al monopolului natural n sfera transportului ferov iar, scopul statului a fost de a apra interesele publice, asigurnd la ma ximum necesitile de transport ale persoanelor fizice, organizaiilor i societii n general10. Caracteristicele principale ale monopolului natural n transpor tul ferov iar sunt urmtoarele: domeniul asupra cruia este instituit monopolul natural este unul specific transportul pe calea ferat a mrfurilor, cltorilor, bagajelor i mesageriilor; prestarea ser v iciului dat este unic n felul su i nu poate fi substituit de o alt ntreprindere de transport (ev ident, doar n msura n care nu se renun la transportul ferov iar n favoarea altor tipuri de transport); lipsete concurena; cerinele fa ser v iciile de transport sunt relativ constante i depind mai puin de schimbrile care au loc n tariful de transpor t, spre deosebire de alte ser v icii similare care nu constituie monopol i n priv ina crora clien9

10

.. , publicat n - (), nr.4, 2006, p.56. .. : . C 12.00.03 ; . . .., , 2007, p.8.

300

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

tul are mai multe posibiliti de alegere (cum ar fi, spre exemplu, n transpor tul auto sau aerian); principiul libertii contractuale nu i are aplicarea. Contractele, ncheiate ntre cltori (sau organizaii) i calea ferat, pentru ultima sunt obligatorii, deoarece poart caracter public. Calea ferat este obligat s ncheie contractul de transpor t cu orice persoan care face o adresare n acest sens. ntreaga activitate a cii ferate se face sub conducerea i supravegherea nemijlocit a organelor de stat. Conform art.7 alin.(1) din Codul transportului feroviar, conducerea, administrarea i reglementarea activitii transportului feroviar se realizeaz de ctre organul de specialitate al administraiei publice centrale Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor, n limitele competenei sale. n timp ce administrarea procesului de transportare se efectueaz nemijlocit de ctre ntreprinderea care desfoar acest gen de activitate.

1.4. Probleme care exist i propuneri de soluionare


Aa cum s-a menionat, singura ntreprindere de transpor t ferov iar pe teritoriul Republicii Moldova este ntreprinderea de Stat Calea Ferat din Moldova, ea fiind n acest o ntreprindere monopol, prin care se realizeaz o form apar te a monopolului pe teritoriul republicii, numit monopol natural. n legtur cu aceasta, exist i unele critici. Se menioneaz despre necesitatea conformrii la normele Uniunii Europene, deoarece la acest capitol Republica Moldova este nc la nivelul Albaniei i Macedoniei, unde la fel se pstreaz monopolul de stat (cu specificarea monopol natural). Conform Directivei 2001/13 a Uniunii Europene, trebuie creat o agenie care ar exercita funcia de manager independent al infrastructurii de ci ferate, inclusiv de stabilire a taxelor aferente. Aceast instituie nu va putea presta ser vicii de transport pe calea ferat, ci va fi o instituie independent, specializat n elaborarea actelor normative i verificarea executrii acestora n sfera transportului feroviar11. Lund n considerare aspiraiile europene ale rii noastre, este necesar o implimentare ct mai urgent a uneia dintre principalele directive UE la acest capitol, Directiva (CE) nr.13 a Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2001 priv ind licenierea ntreprinderilor ferov iare12, potriv it creea:
11

12

Hristev E . Convergena sectorului de transpor turi al Republicii Moldova ctre standardele Uniunii Europene. Document elaborat n cadrul proiectului Rela iile comerciale ale Republicii Moldova cu Uniunea European: situa ia curent i perspective pentru aprofundare. Chiinu: Bons Offices, 2008, p.35. Directiva (CE) nr.13 a Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2001

Capitolul IX

301

Fiecare stat membru va desemna organul responsabil de eliberarea licenelor. Sarcina eliberrii licenelor va trebui ndeplinit de un organ care nu presteaz, el nsui, servicii de transport feroviar i este independent de organizaiile sau ntreprinderile care presteaz ast fel de servicii (art.3), ceea ce n Republica Moldova, aa cum s-a menionat mai sus, nc nu exist. n aceast priv in, mult mai bine stau lucrurile n transportul aerian, unde o asemenea instituie deja exist Autoritatea Aeronautic Civil a Republicii Moldova. Recomandri. Prin urmare, recomandm ca n Republica Moldova s fie instituit un organ de stat specializat, cu competen de administrare n domeniul transpor tului ferov iar. Denumirea sa poate fi Autoritatea Feroviar a Republicii Moldova, i va trebuie s aib n componena sa patru subdiv iziuni principale13, deoarece acestea sunt cerinele UE pentru integrarea european a transportului ferov iar.
priv ind licen ierea ntreprinderilor ferov iare, publicat n Jurnalul oficial al Uniunii Europene L075 din 15.03.2001, p.0026- 0028. Organismul de Investigare a Accidentelor Ferov iare care va avea ca obiectiv investigarea accidentelor grave i uoare din sistemul ferov iar, inclusiv defec iunile tehnice. Scopul ar fi investigarea ct mai deschis a cauzelor care au condus la producerea accidentelor ferov iare i emiterea unor recomandri de siguran pe v iitor. Investiga ia nu se va ocupa n nici un caz cu stabilirea v inov iei sau a rspunderii, de acest lucru fiind competente organele poli iei i procuraturii. Organismul de Notificare Feroviar, va fi asemeni unui organ de apel n conflictele din transportul feroviar. Aici vor fi contestate deciziile luate de .S. Calea Ferat din Moldova, dar i de ali eventuali operatori ai transportului feroviar de pe teritoriul republicii. Organismul de Licen iere Ferov iar, va fi abilitat cu dreptul de a acorda licene priv ind prestarea ser v iciilor de transpor t ferov iar, ac iuni pe care Republica Moldova urmeaz a le realiza ct mai curnd, pentru executarea Directivei (CE) nr.13 din 2001. Alturi de licen ierea .S. Calea Ferat din Moldova, de licen iere vor avea nevoie i alte mici ntreprinderi, pentru prestarea diferitor lucrri au x iliare n legtur cu transpor tul ferov iar, cum sunt ncrcarea i descrcarea mrfurilor, repara ia mijloacelor de transpor t, supravegherea i paza mrfurilor, pregtirea liniilor de calea ferat etc. Actualmente, aceste activ it i sunt nc monopolizate de .S. Calea Ferat din Moldova. Autoritatea de Siguran Ferov iar, deoarece conform Directivei (CE) nr.49 din 29.04.2004 priv ind sigurana cilor ferate comunitare, fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuie s instituie o autoritate de siguran (ar t.16). Directiva ofer anse de alegere, ca autoritatea de siguran ferov iar s fac par te din componena autorit ii ferov iare a statului sau a ministerului transpor turilor din acel stat. Principalul este ca n structura i n deciziile sale, autoritatea de siguran ferov iar s fie independent de ntreprinderile ferov iare. n legtur cu aceasta, vedem mai rezonabil ca autoritatea de siguran ferov iar v izat s func ioneze n cadrul v iitoarei Autorit i Ferov iare a Republicii Moldova, dar nu n componena Ministerului Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor.

13

302

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

n prezent, o parte din competenele acestor subdiviziuni sunt preluate de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor, iar altele nc nu-i au o aplicare. De aceea, efectuarea reformei n sistemul administrativ-feroviar al Republicii Moldova devine absolut necesar. Modelul propus este cel stabilit de directivele UE n domeniu i este aplicat n prezent cu succes n toate statele membre. Cu toate c de drept, directivele UE nu sunt obligatorii pentru ara noastr, n fapt, implimentarea lor devine strict necesar din moment ce statul a semnat cererea de aderare la UE , asumndu-i angajamente n acest scop.

2. Dreptul transportului feroviar ramur de drept sau instituie juridic? Perspective de viitor
Consideraii prealabile. Sistemul de drept are un caracter obiectiv, el fiind determinat de anumite relaii sociale care exist la momentul respectiv i sunt n continu dezvoltare. Reieind din faptul c aceste relaii sunt dinamice dup felul lor de formare, n mod similar i div izarea sistemului de drept n ramuri, subramuri i instituii juridice, este un proces nefinalizat, ce se afl ntr-o permanent perfecionare. Probleme de identificare. Exist ramuri de drept, cum ar fi spre exemplu dreptul penal, care au o componen uniform a normelor juridice. n acelai timp sunt prezente i aa-numitele instituii interramurale (complexe) de drept, alctuite din norme juridice ce apar in diferitor ramuri de drept, i care reglementeaz relaii sociale de acelai fel, cum este cazul dreptului electoral, ce cuprinde norme de drept constituional, administrativ i penal. Dreptul electoral este recunoscut n calitatea de instituie juridic (sau ca subramur) a dreptului constituional. Dup acelai model este construit i dreptul transportului feroviar, fiind alctuit din norme ale dreptului civil , administrativ, muncii, penal, financiar i altor ramuri de drept, dar care se prezint n final ca o instituie juridic a ramurii dreptului transporturilor. Opinii doctrinare. Faptul c la baza dreptului civ il, a dreptului transpor turilor, iar mai nou, a dreptului transpor tului ferov iar, este prezent aceeai instituie juridic contractul de transport, admite posibilitatea separrii dreptului transpor turilor (n.n. de ramura dreptului civil) i formrii lui ca ramur de drept, iar dreptul transportului ferov iar s fie considerat ca subramur14. La etapa actual dreptul transportului ferov iar reprezint o subramur
14

.. : , publicat n (Federaia Rus), nr.2, 2008, p.8.

Capitolul IX

303

a dreptului transpor turilor, la fel cum este dreptul transportului auto, dreptul maritim, dreptul naval i dreptul aerian15. Discuiile n legtur cu identificarea dreptului transpor tului ferov iar n sistemul de drept este un proces firesc, condiionat de dezvoltarea continu a sistemului de drept i de apariia noilor relaii sociale, care au nevoie de reglementare juridic. Bineneles, sistemul de drept este unul dinamic i n el oricnd pot fi efectuate schimbri i corectri. Se admite recunoaterea unor noi ramuri de drept i invers, este posibil conexarea altor ramuri de drept i coborrea lor la nivelul de instituii juridice. Existena dreptului transportului ferov iar ar prea un lucru straniu, dar n literatura de specialitate au fost publicate numeroase monografii i articole tiinifice la acest capitol. Cu toate acestea, suntem de prerea c delimitarea dreptului transportului ferov iar n calitate de subramur a dreptului (aa cum se promoveaz n doctrin) este oportun n alte state, n care amploarea lui (la nivelul actelor normative, practicii judiciare, doctrinei, dezvoltrii economice) este la nivel superior, pe cnd n Republica Moldova este prematur o asemenea div izare. Ea ar crea i mai multe confuzii n sistemul de drept autohton, aflat n faza incipient de formare. Aadar, acceptm existena subramurii dreptului transpor tului ferov iar n componena ramurii dreptului transporturilor, dar specificm: acest lucru nu se refer la sistemul de drept i sistemul doctrinar al Republicii Moldova. n ara noastr nu este justificat o desprindere a instituiei contractului de transport ferov iar din componena dreptului transporturilor. Mai mult ca att, nsui dreptul transporturilor este n faza de formare i abia i dobndete localizarea n raport cu dreptul civ il i alte ramuri de drept. De aceea, cea mai reuit soluie o vedem meninerea dreptului transporturilor ca ramur complex de drept n componena creea s fie prezent i instituia juridic a dreptului transpor tului ferov iar.
15

Sus inem opinia expus n literatura de specialitate i men ionm c dei obiectul de baz al dreptului transpor tului ferov iar contractul de transpor t ferov iar, formeaz n acelai timp i obiect al dreptului civ il, totui contractul respectiv i pstreaz specificul su datorit urmtoarelor trsturi distinctive: 1) transpor tul de mrfuri, cltori i bagaje se realizeaz pe calea ferat; 2) transpor tator al mrfurilor poate fi doar calea ferat i nu orice transpor tator cum este, spre exemplu, n cazul transpor tului auto; 3) calea ferat este subiect al monopolului natural, sfera de activ itatea a cii ferate fiind limitat la transpor tul pe ine; 4) contractul se perfecteaz, dup caz, prin biletul de cltorie sau scrisoarea de trsur; 5) tarifele la transpor tul ferov iar de mrfuri se stabilesc de ctre stat.

30 4

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Obiect al dreptului transportului ferov iar l constituie acea grup de relaii sociale care se stabilete ntre ntreprinderea ferov iar, pe de o parte, i expeditorii de mrfuri (sau cltori) de cealalt, n legtur cu realizarea procesului de transpor t pe calea ferat. Dreptul transportului ferov iar are i metode de reglementare: metoda imperativ i cea dispozitiv. Conform opiniei expuse n literatura de specialitate (..), pentru delimitarea dreptului transpor tului ferov iar ca ramur a dreptului, metoda de reglementare nu este att de impor tant, pe motiv c n cazul tuturor ramurilor de drept sunt prezente aceleai metode imperativ i dispozitiv. Deoarece ramurile de drept sunt numeroase, metodele de reglementare se repet, i atunci cum explicm faptul c fiecare ramur de drept i are propriile sale metode de reglementare? Acest lucru nu poate fi explicat, de aceea metoda de reglementare nu poate fi aleas ca criteriu obligatoriu pentru delimitarea unei ramuri de drept, ci poate fi doar un criteriu care urmeaz a fi luat n considerare16. Aadar, principalul este ca metoda de reglementare s existe i mai apoi conteaz care este ea. Rolul doctrinei n constituirea izvoarelor dreptului transportului feroviar. Indiferent de forma sa de exprimare, doctrina nu constituie izvor de drept. Ea prezint importan tiinific, didactic, informativ i explicativ. n prezent politica de stat n domeniul transpor tului ferov iar este promovat printr-un numr impuntor de documente, aa-numite documente doctrinare. Acestea nu sunt obligatorii pentru executare. Multe dintre ele nu sunt publicate, oficial nu sunt prelucrate i rmn a fi acte interne cu uz restrns, de ser v iciu. n baza lor, mai trziu, se elaboreaz acte cu caracter normativ legi, hotrri, regulamente, dispoziii .a.17 Din categoria respectiv se ev ideniaz proiectele de acte normative. De exemplu, Proiectul Regulamentului transportului de mrfuri pe calea ferat din Moldova, care muli ani rmne la etapa de proiect de lege i poate fi consultat pe site-ul oficial al Ministerului Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor18. Totodat, exist deosebirea ntre documentele doctrinare i doctrina obinuit. n primul caz, exist posibil ca dup aprobare s dev in acte normative,
16

17

18

.. , publicat n (Federa ia Rus), nr.6, 2008, p.78. .. ( ), publicat n (Federa ia Rus), nr.4, 2008, p.234. Site-ul oficial al Ministerului Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova, http://mtid.gov.md/index.php?option=com_content& v iew=ar ticle&id= 6 7&Itemid=92&lang=ro (v izualizat 29.06.2010).

Capitolul IX

3 05

pe cnd n al doilea caz, reprezint o simpl expunere a materiei, n scop didactico-tiinific. Al doilea neles al doctrinei (cea obinuit) l-au av ut n vedere profesorii Sergiu Baie i Nicolae Roca, afirmnd c prin doctrin se nelege un ansamblu de concepii, opinii exprimate de specialiti n domeniul dreptului (profesori, cercettori tiinifici, notari, avocai) n diverse forme literare (monografii, manuale, comentarii tiinifice a celor mai importante legi civ ile, tratate etc.)19. Dei nu este izvor de drept, doctrina are influen i exercit un rol hotrtor n explicarea i clarificarea controverselor care apar n legtur cu interpretarea i aplicarea actelor normative. Acest lucru se explic prin faptul c adeseori, cei mai buni dintre doctrinari stau la baza alctuirii actelor legislative codificate20. Practica judiciar nu este izvor al dreptului transportului feroviar. Atunci cnd vorbim de practica judiciar, de regul avem n vedere Hotrrile Plenului Cur ii Supreme de Justiie a Republicii Moldova. ns o asemenea nelegere a lucrurilor este eronat, deoarece practica judiciar nu se rezum doar la hotrrile Plenului CSJ, ci cuprinde toate hotrrile, deciziile i ncheierile emise de instanele judectoreti din Republica Moldova (judectoriile de fond, cur ile de apel i instana suprem). n conformitate cu art.16 lit.(c) al Legii nr.789 din 26.03.1996 cu priv ire la Cur tea Suprem de Justiie21, Plenul Curii Supreme de Justiie examineaz rezultatele generalizrii practicii judiciare i adopt hotrri cu caracter explicativ. Aadar, hotrrile Plenului CSJ nu constituie izvor de drept, ci poart caracter de recomandare pentru instanele judectoreti ierarhic inferioare. n unele state, printre care i Federaia Rus, hotrrile Plenului Judectoriei Supreme constituie izvor de drept, fiind obligatorii pentru instanele judectoreti. n literatura juridic de specialitate sunt aduse mai multe critici n aceast priv in 22.
19

20

21

22

Baie S., Roca N. Drept civ il. Par tea general. Persoana fizic. Persoana juridic. Edi ia a III-a. Chiinu: .S.F.E .P. Tipografia Central, 2007, p.61. Este cazul Codului civ il al Republicii Moldova n v igoare care n mare par te a fost alctuit de profesorii Facult ii de Drept a Universit ii de Stat din Moldova. Proiectul naintat de echipa Facult ii de Drept USM a fost unul din cele trei proiecte propuse spre examinare n Parlament. Cu regret, el nu a fost adoptat (a fost examinat n a doua lectur), ns ulterior a fost comasat cu al doilea proiect, alctuit de o echip de juriti sub conducerea organiza iei USAID, la fel propus spre examinare n Parlament. n final, la 06 iunie 2002 Parlamentul a adoptat Codul civ il al Republicii Moldova. Legea nr.789 din 26.03.1996 cu priv ire la Cur tea Suprem de Justi ie, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.196-199/764 din 12.09.2003. A se vedea: : // . . . . ... 2- ., . . : ;

30 6

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

3. Transportul de cltori pe calea ferat 3.1. Noiunea i caracterele juridice ale contractului
Definire. Contractul de transport de cltori pe calea ferat este acel contract prin care ntreprinderea de Stat Calea Ferat din Moldova, n calitate de cru, se oblig n schimbul unui pre (numit ta x de transport sau tarif ) s transpor te, n inter valul unui anumit termen, o persoan (ori un grup de persoane) numit cltor, din staia de plecare pn la staia de destinaie. O definire legal a contractului este redat la ar t.110 alin.(1) din Codul transportului feroviar, ea fiind, de fapt, mai mult o relatare. Astfel, calea ferat se angajeaz, potriv it contractului de transport al cltorului, s transporte cltorul i bagajele acestuia la punctul de destinaie, acordndu-i un loc n tren conform documentului (biletului) de cltorie procurat, iar cltorul se angajeaz s achite costul cltoriei, n conformitate cu tariful stabilit, i, n cazul predrii bagajelor, plata pentru transpor tul bagajelor; expeditorii de mesagerii achit i plata pentru transpor tul mesageriilor. Caracterele juridice. Acestui contract i sunt specifice urmtoarele caractere juridice: a) este consensual, deoarece pentru ncheierea sa valabil este suficient realizarea acordului de voin al pr ilor (consimmntul). Faptul c ncheierea contractului se reduce la procurarea unui bilet de cltorie, nu schimb cu nimic caracterul consensual al contractului. Biletul de cltorie este numai dovada ncheierii contractului de transport. Potriv it Codului civ il, contractul de transport de persoane se confirm (se documenteaz) printr-un bilet (art.986 alin.(1)), el fiind un mijloc de prob (ad probationem); b) este sinalagmatic i acest lucru rezult din faptul c prin ncheierea lui se nasc obligaii pentru ambele pr i: calea ferat are, n principal, obligaia de a executa transpor tul n termen i n bune condiii, iar pentru cltor, de a plti ta xa de transport, a respecta regulile stabilite etc.23; c) este oneros, pentru c n schimbul ser v iciilor de transpor t, calea ferat percepe o sum de bani ta xa de transpor t. Ea se achit pn la urcarea n tren, la momentul procurrii biletului de cltorie, ns ta xa de transpor t poate fi pltit i pe parcurs.
, 2009, p.29; .. . . : , 2009, p.13-14. Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transpor turilor. Editura Junimea, Iai, 2002, p.124.

23

Capitolul IX

3 07

Procurarea biletului pe parcursul cltoriei se practic la cursele locale de tren, atunci cnd cltorul urc la o staie intermediar, fr bilet, fiind gata s achite costul biletului la conductor, la momentul urcrii sau n timpul verificrii prezenei biletelor de cltorie. n acest ultim caz, avem o situaie similar celei din transportul public cu mijloace de transport auto (autobuze, troleibuze, microbuze). Ta xa de cltorie la tren este obligatorie, iar cuantumul ei este stabilit prin norme imperative, de ctre Ministerul Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor al R.M. O situaia aparte avem n cazul persoanelor care beneficiaz de nlesniri la cltoria cu trenul. Se pune problema, dac contractul de transport n asemenea situaii este oneros sau gratuit.

3.2. Aspecte ce in de reglementarea juridic a contractului


Privind lucrurile ntr-un sens mai larg, ajungem la concluzia c regulile i principiile ce stau la baza transportului de mrfuri se aplic, prin analogie, i transportului de persoane. Din moment ce obiectul prestaiei cii ferate, att n transportul de mrfuri, ct i n cel de persoane l constituie transportul pn la punctul de destinaie a mrfurilor i, respectiv, a cltorilor, ajungem la concluzia c ambelor contracte le sunt comune, practic, aceleai izvoare de reglementare. Totui, pe lng asemnri, contractul de transport ferov iar de persoane i cel de mrfuri au trsturi specifice, reieind, n primul rnd, din obiectul contractului: ntr-un caz, obiect al contractului ser vete deplasarea cltorilor pn la staia cii ferate de destinaie, n alt caz, obiect al contractului l constituie transportul mrfurilor. n al doilea rnd, fiecare din aceste dou categorii i are propriile sale reglementri, chiar dac sunt cuprinse n aceleai acte normative. Altfel spus, n Codul civil al R.M., Codul transportului feroviar al R.M. i Regulamentul privind prestrile de servicii n traficul feroviar de cltori, bagaje, mr furi i mesagerii n interes propriu, aprobat prin Hotrrea Guvernului R.M. nr.238 din 25.05.2005, sunt prevzute dispoziii separate consacrate transportului ferov iar de mrfuri i transpor tului ferov iar de persoane. n al treilea rnd, cltorul este un consumator, de aceea relaiile ce rezult din contractul de transport feroviar de cltori sunt dominate de dispoziiile Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecia consumatorilor24. n legtur cu aceasta, cerinele cu privire la ncheierea contractului de transport i mecanismul
24

Legea R .M. nr.105-XV din 13.03.2003 priv ind protec ia consumatorilor, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.126-131 din 27.06.2003.

308

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

angajrii rspunderii juridice civile a cruului sunt diferite de cele existente la contractul de transport de mrfuri, deoarece figura central a contractului devine cltorul, n calitatea sa de consumator i parte slab a contractului. n al patrulea rnd, n contractul de transpor t ferov iar de mrfuri apare o a treia persoan destinatarul, inexistent n cazul transportului de persoane, iar acest lucru determin prezena unui cadru juridic adecvat, ce ar reglementa statutul juridic al destinatarului i legtura juridic ce o are n raport cu pr ile contractului de transport cu expeditorul i destinatarul mrfurilor. n al cincilea rnd, reglementrile din transpor tul ferov iar sunt specifice i datorit existenei unui nou contract contractul de transport feroviar de mesagerii, singurul de acest fel n legislaia Republicii Moldova. Deoarece n structura sa contractul cuprinde elemente comune att transportului de mrfuri, ct i celui de bagaje, el a fost delimitat de acestea, atribuindu-i-se un cadru juridic aparte n cuprinsul Codului transportului feroviar i n Regulamentul privind prestrile de servicii n traficul feroviar de cltori, bagaje, mr furi i mesagerii n interes propriu.

3.3. ncheierea contractului


Contractul de transport ferov iar de cltori se ncheie ntre .S. Calea Ferat din Moldova i cltor. Pentru ncheierea valabil a contractului de transpor t ferov iar de cltori, sunt necesare respectarea cerinelor priv itoare la consimmnt, capacitatea de a contracta, obiect i cauz. Consimmntul la ncheierea contractului este dat de cltor, la momentul procurrii biletului de cltorie. Ofer ta de ncheiere a contractului este realizat de ctre calea ferat, la ghieele staiilor cii ferate sau ale ageniilor de voiaj, n timp ce acceptul de a ncheie sau nu contractul de transport, l exprim cltorul. Cltorul este cel care decide de a cumpra sau nu biletul de cltorie, iar faptul achitrii costului biletului (n numerar, prin cord bancar, cu alte mijloace moderne de plat) constituie ncheierea contractului de transport ferov iar de cltori. Simpla rezer vare a unui bilet de cltorie la tren nu reprezint ncheierea contractului de transport, rezer varea fiind doar un antecontract. Dup o anumit perioad de timp rezer varea se anuleaz, fr a produce careva efecte juridice pentru pr i25. Aadar, contractul de transport ferov iar de
25

n legtur cu aceasta, nu suntem de acord cu opinia potriv it creea ofer ta este fcut de cltor i adresat sta iilor de cale ferat, inclusiv prin plata ta xei de transpor t, iar

Capitolul IX

309

cltori se consider ncheiat numai din momentul achitrii costului biletului i primirii acestuia, n form material. Spre deosebire de biletele la av ion, care se elibereaz n form electronic (bilete electronice la avion), biletele de cltorie la tren pot avea doar form material. Orice persoan ce dispune de capacitate de exerciiu va putea ncheia un contract de transport ferov iar de cltori. Avnd n vedere c .S. Calea Ferat din Moldova este o ntreprindere monopol, ei i rev ine obligaia s contracteze cu oricine ar cere aceasta. Ofer ta cii ferate constituie o ofer t permanent i este adresat unui numr nedeterminat de persoane. Dac interesul public sau nevoile exploatrii o cer, calea ferat poate decide ca transpor tul de cltori s aib loc pe un alt traseu dect cel programat, s fie suspendat, total sau par ial, sau chiar stopat, aceste msuri urmnd a fi aduse din timp la cunotina publicului26.

3.4. Forma ncheierii contractului. Biletul de cltorie


Contractul de transport ferov iar de cltori se ncheie n form verbal. Dovada ncheierii lui se confirm prin biletul de cltorie, iar predarea de ctre cltori a bagajelor se confirm prin recipisa de bagaje. Ca i cazul celorlalte tipuri de transport, biletul de cltorie n transportul pe calea ferat este titlul de cltorie care i se nmneaz cltorului. Biletul confiracceptul v ine de la calea ferat care elibereaz biletul de cltorie (numit i legitima ia de cltorie). Dac am accepta ideea dat, ar reiei c cltorii de fiecare dat realizeaz ofer tele de cltorie, iar calea ferat le accept. n realitate, lucrurile sunt inversate. Ofer tele de cltorie le nainteaz calea ferat, prin stabilirea graficului de efectuare a curselor, cu indicarea orelor de ajungere la sta iile de calea ferat, timpul de edere, costul biletelor de cltorie etc. Informa iile respective sunt fcute publice pe panourile publicitare, Internet, mass-media .a., iar consumatorii urmeaz doar s decid de a achiziona sau nu biletul de cltorie. Transpor tul ferov iar de cltori este unul regulat, cursele preconizate au loc independent chiar dac numrul cltorilor prezen i n salonul mijlocului de transpor t este cu mult mai redus dect capacitatea disponibil. Am putea vorbi despre ofer t din par tea cltorilor doar n cazul transpor turilor ocazionale (char ter), atunci cnd un grup de cltori solicit nchirierea mijlocului de transpor t pentru un anumit numr de curse, iar calea ferat urmeaz s decid i s se expun prin accept sau refuz. ns practica ne dovedete c n Republica Moldova asemenea rapor turi aproape c nu ex ist. Transpor turile ocazionale de cltori sunt frecvent n transpor tul aerian i auto de persoane. Un exemplu este cazul Transnistriei, unde transpor tul pe calea ferat a fost sistat ncepnd cu anul 2006, dup ce cu doi ani mai dev reme, administra ia de la Tiraspol i-a fondat o proprie companie ferov iar i a revendicat patrimoniul acesteea, ce apar inea pn atunci ntreprinderii de Stat Calea Ferat a Moldovei . Ca rspuns, autoritatea de la Chiinu a stopat ntregul transpor t ferov iar pe teritoriul acestei regiuni.

26

310

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

m faptul achitrii preului i ncheierii contractului de transport. Aadar, biletul de cltorie nu trebuie confundat cu contractul de transport. Biletul numai atest c contractul de transport de cltori a fost ncheiat, dar nu este contract. Biletul are form scris, n timp ce contractul de transpor t se ncheie n form verbal i coincide cu momentul procurrii biletului. Cu alte cuv inte, cltorul niciodat nu vede textul contractului de transpor t pe care l ncheie, din motiv c acest contract nu exist n form material. Problema major care apare n practic este c cltorului, n calitate de consumator al ser v iciilor de transport, nu are la dispoziie condiiile contractului, n care s fie indicate drepturile, obligaiile i rspunderea n caz de nerespectare de ctre calea ferat a obligaiilor asumate prin contract. n cuprinsul biletului sunt nscrise doar informaiile de reper, ce in de ora de pornire, numrul i cursa trenului, ora procurrii biletului, preul. Dei la momentul procurrii biletului cltorului i se explic verbal clauzele contractuale, de regul ele nu sunt reinute pe deplin, iar alte surse de informare, practic nu exist. n cuprinsul biletului numrul de telefon al cii ferate nu este nscris, iar pe site-ul oficial al .S. Calea Ferat din Moldova, informaia cu priv ire la regulile de transport al cltorilor nu sunt expuse. Din aceste considerente, cltorul se afl ntr-o situaie dezavantajat n raport cu ntreprinderea monopolist de transport ferov iar. Mai mult ca att, n practic se poate ntmpla ca cltorul s-i piard biletul de cltorie. n asemenea situaie se aplic, de regul, o norm general prin care biletul nu poate fi rennoit i costul lui nu se restituie. Conform art.110 alin.(8) din Codul transportului ferov iar, biletele de cltorie pierdute sau defecte nu se restabilesc i banii pltii pentru ele nu se restituie cltorului. Prin urmare, cltorul care pn la urcarea n tren i-a pierdut biletul de cltorie, nu va beneficia de transpor t, deoarece cu excepia biletului, alt confirmare scris a ncheierii contractului de transport nu exist 27. Calea ferat este obligat s elibereze bilete de cltorie. Mai mult ca att, obligaia dat persist pe tot parcursul transpor trii, pentru toi cltorii care urc fr a avea bilete de cltorie. Calea ferat perfecteaz i elibereaz din oficiu aceste bilete, conform tarifului stabilit i lund n considerare facilitile
27

Considerm rezonabil ca la momentul procurrii biletului de cltorie la tren, cltorului s i se ofere i textul contractului de transpor t, n form scris. Propunerea dat este binevenit n cazul transpor tului ferov iar n trafic interna ional, deoarece preul biletului de cltorie este unul sporit, pe cnd la transpor tul n trafic suburban nu sunt necesare schimbri. Costul biletului de cltorie n traficul suburban pe calea ferat este redus, fapt ce nu angajeaz situa ii impor tante de conflict.

Capitolul IX

311

la transport de care dispun unele categorii ale populaiei. ns regula general este c biletele de cltorie se procur la staii i la agenii autorizate, i numai prin excepie biletele de cltorie pot fi procurate de la personalul de tren, n condiiile stabilite de calea ferat. Calea ferat are dreptul s refuze vnzarea biletelor de cltorie n lipsa locurilor libere n tren, cu excepia trenurilor suburbane, n care deplasarea se admite i n picioare. Revnzarea biletelor de cltorie nu este permis. Biletele depistate vor fi anulate, iar cltorii calificai fr document de cltorie. Persoanele neautorizate ce au fost depistate c revnd biletele de cltorie, vor fi tratate ca contravenieni28. Transmiterea biletelor de cltorie altor persoane, chiar i cu tit lu gratuit, la fel este interzis. n asemenea situaie, biletele vor fi luate de la cltori, iar cltorii respectiv i vor fi asimilai cu cei fr bilet. n transportul ferov iar asemenea sanciuni sunt posibile, deoarece biletele de cltorie sunt nominale, adic n ele se indic numele, prenumele posesorului i alte date din actul de identitate (la procurarea biletului, cltorul urmeaz s prezent buletinul de identitate sau paapor tul, iar pentru copiii cu vrsta de pn la 16 ani adeverina de natere), spre deosebire de biletele de cltorie din transportul auto care sunt la purttor. ns nu toate biletele la tren sunt nominative, excepie n acest sens fac biletele pentru trenurile suburbane, ele fiind bilete la purttor. nscrierea corect a datelor din actul de identitate al cltorului n biletul de cltorie are o importan deosebit, fiindc chiar i cea mai nensemnat incorectitudine, poate angaja anularea biletului. Din acest considerent, cltorul trebuie s verifice pe loc, la primirea biletului de cltorie, dac aceste date corespund sau nu cu cele din actul de identitate.
28

n acest sens, potriv it Codului contraven ional al R .M., cltoria fr bilet cu trenuri suburbane, cu trenuri locale i de lung parcurs se sanc ioneaz cu amend de pn la 10 unit i conven ionale (ar t.204); falsificarea biletelor, punerea n comercializare i comercializarea biletelor false la trenuri suburbane, trenuri locale i de lung parcurs, se sanc ioneaz cu amend de la 100 la 150 de unit i conven ionale (ar t.205). O unitate conven ional este egal cu 20 de lei. Suntem de prerea c amenda de pn la 10 unit i conven ionale pentru cltoria fr bilet la tren nu este n deplin concordan cu gradul de prejudiciabilitate. Or, legea nu instituie obliga ia ca odat cu achitarea amenzii, cltorul s procure i biletul de cltorie. Cu alte cuv inte, cltorul fr bilet, dup ce a fost sanc ionat, se va deplasa n baza chitanei de plat a amenzii pn la sta ia final. Spre exemplu, biletul la cursa Chiinu-Moscova cost 550 de lei. Dac cltorul se deplaseaz fr a avea bilet i este depistat pe parcurs, i se va aplica o amend de cel mult 200 de lei, fr a putea fi impus s procure i bilet de cltorie. n scopul excluderii problemei, ex ist dou solu ii: prima, majorarea cuantumului amenzii; a doua, obligarea prin lege a contravenientului de a cumpra i un bilet de cltorie la momentul achitrii amenzii.

312

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

La urcarea n tren, fiecare cltor este obligat s posede cu el biletul de cltorie, actul de identitate rechizitele cruia au fost nscrise n bilet, iar n cazul persoanelor care beneficiaz de nlesniri i documentul care confirm dreptul la nlesniri. Dac n procesul de verificare se constat c numele cltorului ori numrul actului de identitate nu corespund cu cele indicate n biletul de cltorie, cltorului nu i se permite urcarea n tren. Aceleai consecine pentru cltor exist n cazul corectrilor sau a tersturilor din bilet, precum i situaia n care cltorul prezint un bilet de cltorie cu termen de valabilitate expirat. n aa mod, cltorii sunt obligai s aib cu ei bilete de cltorie valabile i s le pstreze pn la sfritul cltoriei. Copiii cu vrsta de pn la 10 ani mplinii, la cltoria cu trenul n mod obligatoriu trebuie s fie nsoii de maturi, n caz contrar, ei nu sunt admii la cltorie.

3.5. Drepturile i obligaiile prilor. Faciliti la cltoria cu trenul


Scopul principal al contractului de transpor t de cltori const n deplasarea cltorilor de la punctul de pornire pn la cel de destinaie. ns transpor tarea cltorilor nu se limiteaz doar la strmutarea lor de la staia A pn la staia B, ci este nsoit de prestarea unui ntreg complex de ser v icii. Felul acestora i modul de prestare este stabilit n diferite acte normative, precum i n regulamentele proprii ale ntreprinderilor de transport, iar costul ser v iciilor se include n preul biletului de cltorie29. Calea ferat este obligat s pun la dispoziia cltorilor informaii autentice i necesare privind serviciile ce le presteaz (ar t.31 Codul transportului ferov iar)30. Aadar, calea ferat este obligat mai nti s asigure cltorii cu informaii opor tune i veridice, care vor conine urmtoarele date: a) lista lucrrilor i ser v iciilor ce sunt prestate, costul acestora; b) ora de pornire i de sosire a trenurilor; c) costul de transport al cltorilor i al bagajelor de mn peste limitele admise; e) termenele de vnzare a biletelor de cltorie; f ) obiectele i lucrurile excluse de la transport n calitate de bagaje i mesagerii;
29

30

.. , publicat n (Federaia Rus), nr.9, 2000, p.36. Deducem c din perspectiva drepturilor i obliga iilor, pe de o par te ntre pasager i ntreprinderea de transpor t, iar pe de alta ntre beneficiar i prestatorul de ser v ici, are loc o apropiere, la fel cum acest lucru se ntmpl n cazul celor dou contracte reglementate de Codul civ il al R .M., contractul de transpor t i contractul de prestare a ser v iciilor.

Capitolul IX

313

g) programul de lucru al caselor de bilete, caselor de bagaje, camerelor de pstrare; h) modul de acordare a locurilor n camerele de odihn; i) categoriile de ceteni crora, potrivit legii, li se acord nlesniri i prioriti; j) modul de asigurare obligatorie i benevol; k) ser v icii accesorii incluse n costul cltoriei n vagoanele cu confort sporit; l) denumirea i adresa juridic a cii ferate abilitate s primeasc reclamaiile. Mersul trenurilor de cltori se afieaz n staii pe panouri la loc v izibil. Av izarea despre toate modificrile mersului trenurilor de cltori se face la timp n staiile i grile de cale ferat. La fel i modificarea tarifelor de transpor t al cltorilor, mpreun cu alte ta xe de transpor t, trebui s fie fcute publice prin mijloacele de informare n mas cu cel puin 10 zile nainte de intrarea lor n v igoare (pct.6-9 din Regulamentul privind prestrile de servicii n traficul feroviar de cltori, bagaje, mr furi i mesagerii n interes propriu). n al doilea rnd, calea ferat trebuie s asigure transpor tul n termen. Transportarea cltorilor urmeaz a fi efectuat n siguran, iar deser v irea n gri i n trenuri la un nivel calitativ nalt. Nivelul de confort din vagoane i ntregul complex de ser v icii acordat de ntreprinderea ferov iar n timpul transportului nu se negociaz, deoarece este fi xat n baza claselor de vagoane31. Pasagerului i rmne doar s procure biletul de cltorie, alegnd n prealabil clasa vagonului (business-class, econom-class) i achitnd tariful corespunztor, iar fiecrei din aceste clase i se atribuie un anumit pachet de ser v icii, identic pentru toi pasagerii cu acelai tip de bilet. a) b) La rndul lor, n conformitate cu pct.18 din Regulament, cltorii au dreptul: s procure bilete de cltorie pentru oricare tren i orice fel de vagon, pn la staia de cale ferat de destinaie; s transporte cu sine gratuit un copil pn la vrsta de 5 ani mplinii, pentru care nu se cere un loc separat, precum i copii ntre vrsta de la 5 pn la 10 ani mplinii, achitnd plata n conformitate cu tariful; s ntrerup cltoria pe parcursul acesteea, cu prelungirea termenului de valabilitate a biletelor de cltorie pn la ma ximum 10 zile; s prelungeasc termenul de valabilitate a biletelor de cltorie n cazul mbolnv irii i acest lucru s fie confirmat prin actele instituiilor medicale, iar n caz de neacordare a locurilor n tren pe perioada pn la plecarea urmtorului tren, n care cltorilor va trebui s li se acorde locuri;
.., op.cit., p.37.

c) d)

31

314

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

e) s cltoreasc cu alt tren ce pleac mai dev reme dect trenul pentru care a procurat biletul de cltorie, cu v izarea necesar la casa de bilete a staiei de cale ferat; f ) n caz de ntrziere la tren, s repun n valoare biletul de cltorie, cu condiia achitrii la casa de bilete a unui supliment la preul iniial. Acest lucru este posibil numai dac ntrzierea cltorului s-a produs n timp de 3 ore sau cauza ntrzierii a fost mbolnv irea ori un accident n timp de 3 zile din momentul plecrii trenului pentru care a procurat bilet. n cazul renunrii la cltorie, aceti bani i vor fi restituii cltorului, n numerar; g) s reperfecteze biletele de cltorie pentru plecarea cu primul tren n care vor exista locuri libere. n afar de aceasta, cltorul este n drept s restituie la casa de bilete a staiei de cale ferat, biletul de cltorie rmas neutilizat pentru trenul de lung parcurs. Prin urmare, dac cltorul din diferite motive refuz s beneficieze de transport, el este n drept ca cu cel puin 15 ore nainte de plecarea trenului s primeasc napoi banii pltii pentru procurarea biletului. Specificm c banii i se vor restitui integral, fr careva reineri din partea cii ferate. n schimb dac cltorul se decide s ntoarc biletul de cltorie cu cel puin 4 ore nainte de plecarea trenului, el va primi napoi banii n mrimea costului biletului i 50% din suplimentul de cuet. Cltorul va primi i mai puin, dac ntoarce biletul n inter valul a 4 ore rmase pn la demararea trenului. Indiferent de termenul de restituire a biletului de cltorie nainte de plecarea trenului, banii pltii pentru procurarea biletului se restituie i n cazul suspendrii cursei de tren, reinerii plecrii trenului, neacordrii locului indicat n bilet sau nedorinei cltorului de ocupa alt loc, precum i n cazul mbolnv irii cltorului. Este impor tant i faptul c calea ferat va restitui cltorului costul biletului integral, fr careva reineri, dac se ntmpl ca cltorul s scape urmtorul tren, din cauza ntrzierii primului tren, cu care a ajuns la punctul de transbordare. Condiia n acest caz este ca ntrzierea trenului s fi av ut loc din culpa cii ferate i nu a cltorului. Banii pentru costul biletelor de cltorie vor fi restituii doar la prezentarea buletinului de identitate al cltorului. n cazul n care calea ferat nu poate acorda cltorului loc n vagon conform biletului de cltorie, ea este obligat s-i acorde, cu consimmntul lui, un alt loc n acelai vagon sau n alt vagon, fie i de clas superioar, fr a percepe pentru aceasta ta x suplimentar. Pe cnd dac cltorul a acceptat locul, costul cruia este mai mic dect costul biletului de cltorie procurat, calea ferat va trebui s-i restituie diferena de cost.

Capitolul IX

315

Drepturile cltorului. Cltorul are dreptul s ia cu el n vagon, n mod gratuit, pe lng obiecte mrunte, bagaje de mn cu masa de pn la 36 de kg, a cror sum n trei dimensiuni (lungime, lime, nlime) s nu depeasc 180 cm. ns bagajele date nu pot fi amplasate oriunde i oricum n vagon, ci trebuie aezate n locuri special amenajate. Cu priv ire la bagajele de mn exist i anumite restricii. Nu se admit n bagajele de mn obiecte ce pot deteriora sau murdri vagonul ori obiectele altor cltori, precum i substanele ru mirositoare, inflamabile, otrv itoare, uor inflamabile, explozive i alte substane periculoase. Dac n calitate de bagaje de mn se transpor t arme de foc, ele urmeaz a fi descrcate de cartue, pentru a nu prezenta pericol pentru cei din jur. Faciliti la cltoria cu trenul. Potriv it Codului transportului ferov iar, fiecare cltor este obligat s aib asupra sa biletul de cltorie, iar calea ferat este obligat sa asigure vnzarea acestuia, pn la staia de destinaie indicat de cltor, conform tarifului stabilit i inndu-se cont de nlesnirile prevzute de legislaia n vigoare pentru unele categorii de ceteni (art.110 alin.(5)). Spre regret ns, n prezent de nlesniri la procurarea biletelor de cltorie n transpor tul ferov iar se bucur doar veteranii i invalizii de rzboi. n conformitate cu prevederile Legii nr.190 din 08.05.2003 cu priv ire la veterani32, veteranii de rzboi au dreptul la cltorie gratuit cu transpor tul ferov iar pe rutele suburbane i la o cltorie (tur-retur) pe an n cadrul statelor membre ale C.S.I. cu o reducere de 50% a costului biletului de cltorie (art.14 pct.(c) i (d)). La fel i invalizii de rzboi, ei au dreptul la cltorie gratuit cu transportul ferov iar pe rutele suburbane, precum i la o cltorie gratuit (tur-retur) pe an n cadrul statelor membre ale C.S.I. (art.15 pct.(c) i (d)). Nu toi veteranii i invalizii de rzboi nregistrai oficial n Republica Moldova beneficiaz de asemenea faciliti la cltoria cu transpor tul ferov iar, ci doar cei care se ncadreaz n criteriile enumerate de lege. n acest sens lista statelor, oraelor, teritoriilor i aciunilor de lupt la care au participat veteranii i invalizii de rzboi din Republica Moldova este stabilit prin anex la Legea nr.190 din 08.05.2003 cu priv ire la veterani33.
32

33

Legea nr.190 din 08.05.2003 cu priv ire la veterani, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.84-86 din 16.04.2003. Analiznd anexa, constatm c de nlesniri la transpor tul ferov iar de pasageri nu beneficiaz par ticipan ii conflictului armat din Transnistria i nici persoanele ce au luat par te la lichidarea consecinelor avariei de la Cernobl.

316

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Compensarea cheltuielilor suportate de calea ferat n legtur cu nlesnirile de care beneficiaz prin lege categoriile sus-menionate de ceteni se efectueaz din contul mijloacelor bugetare. Asupra unor mici reduceri la procurarea biletelor de cltorie poate decide nsi .S. Calea Ferat din Moldova. Calea ferat stabilete reduceri la tariful de transpor t pentru cltoria pasagerilor n grupuri, n baza unui singur bilet. Scopul acestor reduceri este stimularea cltoriei n grup, care aduce beneficii financiare cii ferate. Pentru cltorii organizai n grupuri de cel puin 10 persoane exist urmtoarele reduceri: pentru cltoria pe o distan mai mic de 2000 km se acord 10% reducere din costul integral al biletului dac grupa cuprinde 10-24 persoane, iar dac mai mult de 25 de persoane, reducerea este de 15%; pentru cltoria pe distana ce depete 2000 km, calea ferat acord 20% reducere la grupul de 10-24 persoane i 30% la grupa alctuit din 25 persoane adulte; n acest context este important c la determinarea numrului de persoane n grup, doi copii pn la vrsta de 10 ani se socot ca un adult34.

3.6. Rspunderea cii ferate pentru ntrziere


Dac trenul a sosit cu ntrziere la staia de cale ferat de destinaie, n priv ina cii ferate va fi angajat rspunderea juridic civ il contractual. Cel dinti lucru pe care va trebui s-l efectueze cltorul, este s depun o reclamaie n adresa cii ferate, n termen de 45 de zile. Primind reclamaia, calea ferat o va examina i va fi obligat s achite o amend n mrime de 3% din costul cltoriei pentru fiecare or de ntrziere, cu condiia ca ntreaga sum a amenzii s nu depeasc costul biletului de cltorie. Calea ferat va achita amenda pentru fiecare or deplin de ntrziere, adic nu se va lua n calcul ntrzierea cu mai puin de o or (pct.22)35. Prin excepie, amenda pentru plecarea sau sosirea trenului cu ntrziere nu se va achita n cazul transportului n trafic suburban (art.150 alin.(1) Codul transportului feroviar). Cu alte cuvinte, nelegem c cltorul va putea beneficia de despgubire pentru ntrziere doar n cazul n care circul cu un tren n trafic
34

35

Site-ul oficial al ntreprinderii de Stat Calea Ferat din Moldova, http://railway.md/ ro/5.ser v ices/passenger2.ht m#0001000000 (v izitat 25.06.2010). Regulamentul priv ind prestrile de ser v icii n traficul ferov iar de cltori, bagaje, mrfuri i mesagerii n interes propriu, anexa nr.2 la Hotrrea Guvernului nr.238 din 25 februarie 2005, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39.

Capitolul IX

317

internaional, pe cnd la traficul naional (numit de lege trafic suburban) regula cu privire la achitarea despgubirilor pentru ntrziere nu-i are aplicarea. La reclamaie cltorul va trebui s anexeze i biletul de cltorie, iar calea ferat, primind reclamaia de la cltor, este obligat s o nregistreze i respectiv s o examineze, dup care s informeze reclamantul n scris despre rezultatele examinrii acesteia n termen de 30 de zile de la data nregistrrii. Dei regula este c calea ferat achit amenda pentru ntrziere, ea ns poate dovedi contrariul, c nu este v inovat de faptul ntrzierii, i astfel se poate elibera de rspundere fa de cltor. n aa mod, asupra cii ferate opereaz prezumia de v inovie n provocarea ntrzierii, dar calea ferat se poate exonera de rspundere dac aduce una din aceste trei dovezi: a) ntrzierea s-a produs din motiv de for major; b) a nlturrii unor defeciuni ale mijloacelor de transport ce periclitau v iaa i sntatea cltorilor, sau c) ca urmare a altor circumstane care exclud culpa cii ferate. Decizia pe care o va lua calea ferat n legtur cu reclamaia primit trebuie s fie una argumentat. Calea ferat va trebui s indice i temeiul deciziei luate. Iar dac reclamaia cltorului a fost satisfcut, banii ce in de achitarea amenzii, la solicitarea cltorului, vor trebui transferai pe contul acestuia sau achitai n numerar. Suntem de prerea c amenda actual, n mrime de 3% din costul biletului de cltorie pentru fiecare or de ntrziere, stabilit de Codul transportului feroviar i de Regulamentul privind prestrile de servicii n traficul feroviar de cltori, bagaje, mr furi i mesagerii n interes propriu, este prea mic i nu reflect pagubele reale ale cltorilor, inclusiv cele morale i venitul ratat, prin neajungerea la destinaie la ora preconizat. Pentru comparaie, aducem ca exemplu Regulamentul (CE) nr.1371 din 2007 al Parlamentului European i al Consiliului privind drepturile i obligaiile cltorilor din transportul feroviar36 care prevede c despgubirile minime n caz de ntrziere sunt 25% din preul biletului de transpor t pentru o ntrziere cuprins ntre 60 i 119 minute i 50% din preul biletului de transport pentru o ntrziere de 120 minute sau mai mult (art.17 alin.(1)). n cazul n care ntrzierea depete 60 de minute, cltorilor li se vor oferi gratuit mese i buturi rcoritoare direct propor ionale cu timpul de ateptare, n cazul n care acestea sunt disponibile la bordul trenului sau n gar ori
36

Regulamentul (CE) nr.1371/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 octombrie 2007 priv ind drepturile i obliga iile cltorilor din transpor tul ferov iar, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L315/14-41 din 03.12.2007.

318

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

se poate face, n mod rezonabil, aprov izionarea cu ele. Regulamentul prevede i cazarea gratuit la hotel n cazul n care o ateptare de una sau mai multe nopi este necesar pentru cltori, dar numai n msura n care acest lucru este posibil din punct de vedere material (art.18 alin.(2)). Pagubele suportate de cltori sunt i mai mari n cazul transporturilor realizate prin conexiune, cum ar fi n situaia cnd cltorul i-a procurat bilet la trenul Chiinu-Bucureti, cu scopul de a reui la trenul Bucureti-Madrid sau la o curs de av ion. Ajungerea trenului cu ntrziere la staia de destinaie, determin scparea celei de-a doua curse, programate din timp. Dei legea nu prevede, considerm c cltorul ar putea solicita de la ntreprinderea ferov iar costul biletelor de cltorie ratate, la tren sau av ion, precum i cheltuielile de ntreinere pn la preluarea urmtorului mijloc de transport37.

3.7. Asigurarea obligatorie a cltorilor din transportul feroviar


Asigurarea v ieii i sntii cltorilor n perioada transpor tului pe calea ferat se efectueaz n conformitate cu legislaia n v igoare (art.110 alin.(4) Codul transportului feroviar). Transportatorii (inclusiv calea ferat) sunt obligai s ncheie anual cu asiguratorii contracte de asigurare obligatorie de rspundere civ il a transpor tatorilor fa de cltori (art.6 alin.(1) Legea nr.1553 din 25.02.98 cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori38). Calea ferat este obligat prin lege s dein contracte de asigurare a cltorilor, n caz contrar, i poate fi retras licena de activ itate. Scopul asigurrii const n realizarea unor garanii n priv ina accidentelor care pot sur veni n timpul transpor tului39. Temeiul juridic al apariiei rapor turilor de asigurare l constituie contractul de asigurare. Acesta se ncheie n form scris, o sigur dat pe an, ntre
37

38

39

Practica judiciar ne dovedete c pentru a putea fi recuperate, toate aceste cheltuieli urmeaz a fi confirmate prin documente de plat bilete de cltorie, bonurile de plat ce denot nchirierea unei camere la hotel, procurarea produselor alimentare, alte cheltuieli curente i necesare supor tate de cltori. Litigiile ce in de restituirea pagubelor nominalizate se solu ioneaz n mod diferit i acest lucru rmne la discre ia instanei de judecat. Legea R .M. nr.1553-XIII din 25.02.98 cu priv ire la asigurarea obligatorie de rspundere civ il a transpor tatorilor fa de cltori, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.38-39 din 30.04.1998. .. , publicat n (Federa ia Rus), nr.1, 2005, p.23.

Capitolul IX

319

compania de asigurare (asigurtor) i calea ferat (asigurat), iar beneficiarul este o a treia persoan cltorul, care nu par ticip la ncheierea contractului de asigurare i respectiv nu este par te la contract. Beneficiaz de asigurare i persoanele care dein dreptul la cltorie gratuit (cazul veteranilor i invalizilor de rzboi). Prima de asigurare se stabilete n cuantum de pn la 1% din suma volumului anual de transpor tare a cltorilor, iar costul primelor de asigurare se include n preul biletelor de cltorie. Cu alte cuv inte, calea ferat nu suport careva cheltuieli n legtur cu asigurarea cltorilor, ci aceste cheltuieli sunt acoperite din banii cltorilor40. n cazul persoanelor care beneficiaz de cltorie gratuit, cheltuielile de asigurare se percep din fondul mijloacelor bugetului de stat. Perioada de asigurare se calculeaz ncepnd cu momentul urcrii n tren i pn la momentul plecrii de pe teritoriul grii ferov iare. Cltorii aflai n tranzit sunt asigurai pe timpul aflrii lor n gar. Asigurarea nceteaz imediat ce cltorul prsete ncperea grii ferov iare i rencepe n cazul revenirii sale pe teritoriul grii41. n cazul vtmrii corporale sau decesului cltorului n timpul transportului pe calea ferat, despgubirea de asigurare se va plti n mrimea prejudiciului efectiv cauzat, confirmat de organele competente i documentele priv ind cheltuielile suportate de v ictim. Cltorul va primi din par tea companiei de asigurare o despgubire de cel mult 10.000 de dolari SUA.
40

41

Unele companii de asigurri, profitnd de incultura juridic a cltorilor, le recomand acestora s procure polie de asigurare pe perioada transpor tului. Tendina respectiv este una incorect, deoarece asigurarea cltorilor este inclus n costul biletului de cltorie. n acest context, profesorul .. este de o alt prere, subliniind c contractul de asigurare se perfecteaz n form verbal, din moment ce cltorul procur biletul de cltorie. Biletul de cltorie doar confirm faptul c contractul de asigurare a fost ncheiat n form verbal, de alt fel ca i n cazul contractului de transpor t ( .., op.cit., p.24-25). Cu alte cuv inte, se sus ine c la momentul achizi ionrii biletului de cltorie la tren, cltorul ncheie dou contracte n acelai timp, de transpor t i de asigurare, ambele n form verbal. Dac cltorul renun la transpor t, prima de asigurare i se restituie. Nu suntem de acord cu prerea respectiv, din motiv c cltorul nu poate ncheia contractul de asigurare, acest contract deja a fost ncheiat, ntre calea ferat i compania de asigurare, cltorul este numai un beneficiar al asigurrii, el achitndu-i propria sa asigurare prin intermediul procurrii biletului de cltorie. La rndul ei, calea ferat doar i recupereaz cheltuielile legate de prima de asigurare. Prima de asigurare fa de compania de asigurare a fost achitat integral de calea ferat, din sursele proprii, la momentul ncheierii contractului de asigurare.

320

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Despgubirea de asigurare pentru prejudiciul cauzat de vtmarea corporal sau decesul v ictimei va include: a) ctigul ratat n timpul perioadei de incapacitate temporar de munc, dar nu mai mult dect 20 de dolari SUA pentru fiecare zi; b) cheltuielile pentru tratament, procurarea de medicamente necesare, protezare i ngrijire, confirmate de av izul instituiei medicale, precum i cheltuielile de transport, confirmate prin biletele de cltorie; c) n cazul invaliditii, i ctigul ratat n toat perioada invaliditii, calculat dup o metod aparte de organele de asigurare social; d) cheltuielile de funeralii; e) partea ctigului de care s-au lipsit persoanele inapte de munc aflate la ntreinerea celui decedat. n cazul deteriorrii sau distrugerii bunurilor, costul acestora se recupereaz la o sum standard, de 20 de dolari SUA pentru 1 kg de greutate a bagajului, dar nu mai mult dect echivalentul a 1000 de dolari SUA. Dac n prealabil a fost ntocmit o declaraie de valoare, suma despgubirii va fi mai mare, la nivelul indicat n declaraie i va fi achitat de ctre calea ferat42.

4. Transportul de bagaje i mesagerii pe calea ferat


Noiunile de bagaj i mesagerie. n primul rnd, trebuie s facem deosebirea ntre bagaj i mesagerie. Atunci cnd vorbim de bagaj, nelegem lucrurile i orice alte valori materiale luate de cltor pentru necesiti personale, n schimbul unei pli separate, n vagonul de bagaje, pn la staia de destinaie indicat n biletul de cltorie. Mesageria reprezint o marf, transpor tat n trenuri de cltori, de pot i bagaje (art.3 Codul transportului feroviar). Aadar, mesageriile se deosebesc de bagaje prin faptul c sunt mr furi. ns mesageriile nu se transport cu vagoanele de mrfuri, cum se face n cazul altor mrfuri, dar cu vagoanele de bagaje. n afar de aceasta, mesageriile sunt mai mari ca dimensiune i greutate dect bagajele. Particularitile contractului de bagaje. Calea ferat este obligat, la prezentarea de ctre cltor a biletului de cltorie, s preia bagajele predate la transport i s le expedieze cu cel mai apropiat tren avnd destinaia respectiv, care are vagon de bagaje (ar t.116 Codul transportului feroviar). Aadar, desprindem urmtoarele particulariti n legtur cu contractul de transport feroviar de bagaje:
42

n instanele judectoreti na ionale litigiile cu priv ire la accidentele din transpor tul ferov iar sunt foar te pu ine. Majoritatea conflictelor se solu ioneaz pe cale amiabil, n faza prejudiciar. n schimb cele mai frecvente se dovedesc a fi litigiile ce in de plata despgubirilor de asigurare n legtur cu accidentele rutiere.

Capitolul IX

321

a) l pot ncheia doar persoanele care dein bilet de cltorie la tren i numai la prezentarea biletului n form deschis; b) cltorul i bagajele sale nu se deplaseaz cu acelai vagon. Cltorii se afl n vagonul pentru cltori, iar bagajele n vagoanele de bagaje. Aici vedem deosebirea fa de transpor tul auto i aerian, unde bagajele i pasagerul de regul se deplaseaz cu unul i acelai vehicul: pasagerul n salon, iar bagajele n compar timentul pentru bagaje; c) transportarea bagajelor se face contra plat, spre deosebire de transportul auto i cel aerian, unde transportarea bagajelor n compartimentele de bagaje se face cu titlu gratuit. Cltorul din transportul feroviar va putea transporta gratuit numai bagajele de mn (luate cu sine n salonul vagonului). d) ca i n cazul altor feluri de transport, cltorul poate preda la transport bagaje cu valoare declarat. Pentru declararea valorii bagajelor se percepe o tax suplimentar. e) pentru a fi primite la transport, bagajele trebuie s corespund dimensiunii, greutii, ambalajului i altor cerine impuse de calea ferat, astfel nct s fie posibil ncrcarea lor n vagonul de bagaje i s nu provoace deteriorarea celorlalte bagaje. Principalele deosebiri ntre contractul de bagaje i contractul de mesagerii. Contractul de bagaje poate fi ncheiat numai de acel cltor care posed un bilet de cltorie. ncheierea contractului de bagaje de o persoan care nu deine contract de cltori, nu este posibil. Pe cnd la contractul de mesagerii avem situaia invers. Orice persoan fizic sau juridic este n drept s ncheie contract de transport de mesagerii pe calea ferat, indiferent dac are sau nu bilet de cltorie. Aadar, contractul de mesagerii l pot ncheia organizaiile comerciale, instituiile, fundaiile, asociaiile, cluburile sportive, fabricile, uzinele, ntreprinztorii individuali etc., fr ca legea s stabileasc careva interdicii sub acest aspect. n schimb contractul de bagaje l ncheie doar persoana fizic cu bilet de cltorie. Este important c bagajul se pred nu la ntmplare, ci la cursa de tren, la ora i ctre punctul de destinaie indicate cu strictee n biletul de cltorie. O alt distincie se face n funcie de criteriul eliberrii lor. Astfel, bagajele se elibereaz la calea ferat de destinaie, celui care prezint recipisa de bagaje i biletul de cltorie. n timp ce mesageriile se elibereaz persoanei numele creia este indicat n calitate de destinatar n contractul de mesagerii. Rspunderea prilor. Pentru pierderea, lipsa, deteriorarea, alterarea mesageriilor i a bunurilor din bagaje, precum i pentru depirea termenului de

322

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

transportare a lor, calea ferat poart rspundere material. O dat cu repararea prejudiciului cauzat, calea ferat restituie expeditorului ta xa de transpor t i alte pli aferente ncasate pentru transpor t (art.146 alin.(4) Codul transportului feroviar). Codul transportului feroviar stabilete o sanciune sever pentru expeditorii care au plasat n bagaje i mesagerii obiecte interzise la transpor tare. Potriv it ar t.151, n cazul descoperirii n bagajele predate pentru transpor t (n.n. i n mesagerii) a obiectelor interzise, expeditorul pltete o amend n mrime nzecit a costului transportului de bagaje (n.n. i de mesagerii) dac, n conformitate cu legea, aceasta nu implic rspunderea administrativ sau penal. Att la bagaje, ct i la mesagerii, pn la intentarea mpotriva cii ferate a unei aciuni n judecat, n mod obligatoriu este necesar de a nainta cii ferate o reclamaie. Reclamaia referitoarea la mesagerii se nainteaz cii ferate de destinaie, iar cea referitoare la bagaje poate fi adresat cii ferate de plecare sau de destinaie, la alegerea reclamantului (ar t.157). La reclamaie se anexeaz n original documentele ce confirm preteniile naintate de reclamant (art.158). Termenul de naintare a reclamaiilor mpotriva cii ferate este de 6 luni. Excepie constituie reclamaiile referitoare la amenzi i penaliti, care pot fi naintate n termen de 45 zile. Calea ferat este obligat s examineze reclamaia ce i s-a naintat i s ntiineze n scris reclamantul despre rezultatele examinrii ei, n termen de 30 de zile de la data primirii ei (art.160).

Capitolul X

TRANSPORTUL FEROVIAR DE MRFURI


Planul 1. Consideraii generale (definirea, reglementarea juridic) 2. Elementele contractului (prile, obiectul , preul , forma) 3. Caracterele juridice ale contractului 4. Discuii asupra caracterului consensual sau real al contractului 5. ncheierea contractului de transport. Forma contractului 5.1. Dispoziii generale 5.2. Comanda de transpor t 5.3. Momentul ncheierii contractului 5.4. Forma contractului. Scrisoarea de trsur 5.5. Problema garaniei 6. Obligaiile prilor pn la ncheierea contractului de transport 7. Drepturi i obligaii ale prilor dup ncheierea contractului de transport 8. Cile de valorificare a preteniilor fa de calea ferat 8.1. Reclamaia 8.2. Aciunea n judecat 9. Concluzii i recomandri 10. Rspunderea juridic civil n cazul transportului feroviar de mrfuri 10.1. Dispoziii generale 10.2. Par ticularitile rspunderii cruului din transpor tul ferov iar de mrfuri 10.3. Rspunderea pentru neexecutarea comenzii de transpor t al mrfurilor 10.4. Scutirea de rspundere n legtur cu neexecutarea comenzii de transpor t 10.5. Rspunderea pentru autenticitatea datelor nscrise n documentele de transport 10.6. Rspunderea n legtur cu modificarea contractului pe parcursul transportrii 10.7. Depirea termenului de transpor tare a mrfurilor 10.8. Reinerea vagoanelor la ncrcare-descrcare 10.9. Rspunderea pentru integritatea mrfurilor 10.9.1. Consideraii generale (exemple din jurispruden) 10.9.2. Pierderea mrfurilor 10.9.3. Semnificaia cuv intelor pierdere, deteriorare i avarie a mrfii

324

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

10.9.4. Actul comercial 10.9.5. Felurile prejudiciului. Regulile de reparare a prejudiciului 10.9.6. Rspunderea expeditorului n legtur cu suprancrcarea i deteriorarea mijlocului de transpor t 10.9.7. Sarcina probaiunii i exonerarea de rspundere 11. Asigurarea mrfurilor din transportul feroviar

1. Consideraii generale (definirea, reglementarea juridic)


Noiune. Definiia legal a contractului este dat de Codul transportului feroviar, i anume: conform contractului de transport feroviar al mrfurilor, calea ferat este obligat s aduc mrfurile la staia de destinaie n termen i intacte, respectnd condiiile de transportare, i s le elibereze destinatarului mrfurilor, iar expeditorul de mrfuri este obligat s achite ta xa de transpor t (art.51 alin.(3)). n literatura juridic de specialitate pot fi ntlnite mai multe definiii ale contractului, ns fr a se ine cont de specificul transportului ferov iar de mrfuri. n majoritatea cazurilor, contractului de transpor t ferov iar de mrfuri i se atribuie o noiune general, preluat din codul civ il sau din doctrin, fr a reflecta n ea care este denumirea pr ilor, obiectul sau felul mijlocului de transpor t. Spre exemplu, potriv it unei definiii (dup ..), contractul de transpor t ferov iar de mrfuri este acel contract real, oneros i sinalagmatic, n baza cruia o par te cru, se oblig s transporte marfa ncredinat lui de ctre cealalt par te expeditor, pn la punctul de destinaie i s o predea persoanei mputernicite destinatarului, iar expeditorul mrfii se oblig s plteasc pentru transport cu respectarea condiiilor stabilite n contract1. Contractul de transport de mr furi pe calea ferat este acel contract prin care ntreprinderea de Stat Calea Ferat din Moldova, printr-o subdiviziune a sa regional, n calitate de cru, se oblig n schimbul unei taxe de transport (tarif), s transporte ntr-un anumit termen, s pzeasc i s elibereze mar fa ajuns la staia cii ferate de destinaie, acelei persoane numele creia este indicat n scrisoarea de trsur.

.. : . C 12.00.03 ; . . .., , 2006, p.16.

Capitolul X

325

Reglementarea juridic a relaiilor din transportul ferov iar de mrfuri este asigurat prin dou categorii de norme: generale i speciale. Normele generale sunt cele din Codul civil al R.M., iar normele speciale sunt cuprinse n Codul transportului feroviar al R.M.2 i Regulamentul privind prestrile de servicii n traficul feroviar de cltori, bagaje, mr furi i mesagerii n interes propriu3. Se aplic cu precdere prevederile normelor speciale i numai n lips de prevederi speciale, aplicare au normele din dreptul comun.

2. Elementele contractului (prile, obiectul, preul, forma)


Prile contractului. Contractul de transport de mrfuri pe calea ferat se ncheie ntre ntreprinderea de Stat Calea Ferat din Moldova, reprezentat de una din subdiv iziunile sale din teritoriu, i expeditorul mrfii. Calea ferat reprezint o structur public de interes statal, ea fiind ntreprindere de stat monopolist pe teritoriul Republicii Moldova. Toate subdiv iziunile teritoriale ale cii ferate (staiile ferov iare, depourile de locomotive, ser v iciile de telecomunicaie, construcie i deser v ire) se subordoneaz administraiei centrale a cii ferate. De aceea n practic nu exist probleme n legtur cu necesitatea coordonrii speciale a comenzilor i contractelor de transport cu un al treilea subiect. Statutul de ntreprindere monopolist pe care o are Calea Ferat din Moldova avantajeaz procesul de transport. La rndul su, expeditorul de mrfuri poate fi o persoan juridic de drept public sau privat, ori o persoan fizic, care transmite marfa la transport pentru necesiti personale. n acest sens legea nu cere careva condiii speciale pentru expeditori. Expeditorii persoane fizice au dreptul s transpor te mrfuri pentru necesiti personale, familiale, casnice i altele nelegate de desfurarea activ itii de ntreprinztor4. Ei se asimileaz cu consumatorii i vor beneficia de toate drepturile prevzute n acest sens de Legea nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecia consumatorilor5.
2

Codul transpor tului ferov iar al R .M. adoptat prin Legea nr.309 din 17.07.2003, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.226 din 14.11.2003. Regulamentul priv ind prestrile de ser v icii n traficul ferov iar de cltori, bagaje, mrfuri i mesagerii n interes propriu, anexa nr.2 la Hotrrea Guvernului nr.238 din 25 februarie 2005, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.39 din 11.03.2005. pct.41 din Regulamentul priv ind prestrile de ser v icii n traficul ferov iar de cltori, bagaje, mrfuri i mesagerii n interes propriu. Legea nr.105-XV din 13.03.2003 priv ind protec ia consumatorilor, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.126-131 din 27.06.2003.

326

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

n contractul de transport feroviar de mrfuri, din numele .S. Calea Ferat din Moldova, parte la contract apare subdiviziunea teritorial a cii ferate, care ncheie contractul prin eful staiei de cale ferat6. Aadar, contractul de transport feroviar de mrfuri se ncheie ntre dou pri: a) staia cii ferate de expediie a mrfurilor, mputernicit de .S. Calea Ferat din Moldova s ncheie un astfel de contract, i b) expeditorul, care poate fi o persoan juridic sau fizic. Dei marfa parcurge teritoriul mai multor subdiv iziuni ale cii ferate, caracterul de exclusiv itate pe care l deine .S. Calea Ferat din Moldova ca ntreprindere monopolist, face ca ea s preia asupra sa ntreaga rspundere pentru nerespectarea obligaiilor contractuale fa de expeditor. n aa mod, n transpor tul ferov iar vorbim de un cru unic care i poate asuma n ntregime riscurile neexecutrii obligaiilor din contractul de transpor t. Obiect al contractului l constituie mrfurile. Potriv it Codului transportului feroviar, prin marf se nelege ncrctura (articole, obiecte, minereuri, materiale etc.) care face obiectul transportului pe cale ferat, primit n modul stabilit spre transportare de ctre calea ferat, ce poar t rspundere pentru liv rarea n termen i pentru integritatea ei (ar t.3). Preul (tariful de transport). Tarifele la transpor tul de mrfuri pe calea ferat se stabilesc de ctre Ministerul Economiei de comun acord cu Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor, n conformitate cu Anexa nr.2 la Hotrrea Guvernului R.M. nr.547 din 04.08.1995 cu privire la msurile de coordonare i reglementare de ctre stat a preurilor (tarifelor)7. Tarifele pentru transportul n trafic internaional se stabilesc n corespundere cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte. Att n cazul transportului ferov iar intern, ct i n cel internaional, tarifele modificate trebuie s fie publicate n mass-media, cu cel puin 15 zile nainte de punerea lor n aplicare (art.12 alin.(3) Codul transportului feroviar). Ta xa de transport cuvenit cii ferate se achit de ctre expeditorul de mrfuri pn ca expedierea mrfurilor din staia de cale ferat de expediie s aib loc. ns pr ile n contract pot s prevad i altfel, ca ta xa s fie achitat dup efectuarea transportului, de ctre destinatar sau de expeditor, aa cum
6

ntreprinderea de Stat Calea Ferat din Moldova este alctuit din 9 sta ii ferov iare de autofinanare: Chiinu, Bl i, Rbnia, Tighina, Tiraspol, Ocnia, Ungheni, Basarabeasca i Giurgiuleti. Ele pot ex ista de sine stttor sub aspect financiar. Hotrrea Guvernului R .M. nr.547 din 04.08.1995 cu priv ire la msurile de coordonare i reglementare de ctre stat a preurilor (tarifelor), publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.53-54 din 28.09.1995.

Capitolul X

327

se procedeaz, spre exemplu, n cazul transportului auto de mrfuri. n acest caz, calea ferat va avea un drept de retenie asupra mrfurilor, pn la achitarea tuturor plilor, iar pe tot parcursul reteniei, vagoanele i containerele vor staiona n staia de cale ferat de destinaie sub rspunderea destinatarului mrfurilor. Mai mult ca att, de la destinatar se va percepe o ta x suplimentar pentru depozitarea mrfurilor, precum i o plat pentru timpul de neutilizare a vagoanelor i containerelor. Calea ferat are i un alt mijloc de garanie n acest sens, i anume, poate refuza de a pune la dispoziia expeditorului de mr furi vagoanele i containerele pentru urmtoarea ncrcare, pn la achitarea ta xei de transport i a altor pli, cuvenite cii ferate, pentru transportul precedent. ns cea mai sigur garanie este cea stabilit n contractul de transpor t, sub forma gajului sau a garaniei bancare. n aa mod, indiferent dac decontrile cu calea ferat se efectueaz la staia de destinaie sau la cea de expediie, n contract pot fi prevzute garanii, lund forma gajului sau garaniei bancare. Potriv it Codului transportului feroviar, ta xa de transport i alte pli, cuvenite cii ferate, se achit n numerar, dar i prin alte modaliti prevzute de actele normative ale Bncii Naionale a Moldovei (ar t.56 alin.(6)). Mai multe detalii gsim n Regulamentul privind prestrile de servicii n traficul feroviar de cltori, bagaje, mr furi i mesagerii n interes propriu, aprobat prin Hotrrea Guvernului R .M. nr.238 din 25.02.2005. Conform pct.50, decontrile pentru transportul de mrfuri se efectueaz de ctre expeditorul i destinatarul mrfurilor n numerar sau prin v irament. Suma dat se indic n scrisoarea de trsur. Plile n numerar se achit n birourile de mrfuri ale staiilor de cale ferat, iar dup achitare pltitorului i se elibereaz bonul de plat. Pltitorului prin v irament i se elibereaz bonul fiscal. Subliniem c luarea i pstrarea acestor acte este absolut necesar, deoarece vor ser v i ca prob n instana de judecat n cazul apariiei unor litigii cu priv ire la contractul de transpor t. Termenul de achitare a plii la staia de cale ferat de expediie este data prelurii mrfurilor pentru transport, iar termenul decontrii la staia de cale ferat de destinaie este data prelurii mrfurilor de ctre destinatarul indicat n scrisoarea de trsur (ar t.56 alin.(7)). Foarte importante se dovedesc a fi penalitile. Codul transportului ferov iar stabilete c n cazul neefecturii n termen a decontrilor pentru transpor tul mrfurilor din culpa expeditorului sau a destinatarului mrfurilor, de la acesta se percep, n contul cii ferate, penaliti n mrime de cel mult 1% pentru fiecare zi de ntrziere (ar t.56 alin.(8)).

328

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Forma contractului. Contractul de transport de mrfuri pe calea ferat se execut n temeiul unui contract. Contractul de transport se ncheie ntre regionala de ci ferate i expeditorul mrfurilor, care poate fi o persoan juridic ori o persoan fizic8. Contractul se ncheie n form scris, iar denumirea contract de transport ferov iar de mrfuri este mai mult simbolic, deoarece n practic contractul se reduce la completarea i semnarea unei scrisori de trsur. Prin urmare, scrisoarea de trsur i este contractul de transpor t ferov iar de mrfuri.

3. Caracterele juridice ale contractului


Contractul de transport ferov iar de mrfuri este un contract public. Caracterul public al contractului se manifest prin faptul c: a) una dintre pr ile la contract este o organizaie comercial (n cazul nostru ntreprinderea de Stat Calea Ferat din Moldova), i b) organizaia comercial nu este n drept s refuze la ncheierea contractului public, atta timp ct dispune de posibilitatea s presteze ser v iciile9. Aadar, calea ferat, n calitatea sa de cru aflat n stare de ofer t permanent de ser v icii fa de public, este obligat s ncheie n form scris contractul de transpor t la cererea expeditorilor de mrfuri. Faptul c .S. Calea Ferat din Moldova este o ntreprindere monopolist pe teritoriul Republicii Moldova (monopol natural, art.4 alin.(4) Codul transportului feroviar), antreneaz o responsabilitate sporit i obligaia de a ncheia contractele de transpor t cu toi expeditorii de mrfuri care apeleaz la ser v iciile sale i corespund cerinelor legislaiei n v igoare. Obligaia cii ferate de a ncheia contracte de transport este condiionat i de faptul c expeditorii de mrfuri nu au alternative, calea ferat fiind, aa cum s-a menionat, singura ntreprindere de transpor t ferov iar pe teritoriul republicii. Contractul de transport ferov iar de mrfuri se distinge ca un contract de adeziune, pentru c transportatorul ferov iar organizeaz, de regul, curse regulate, cu orare anunate din timp, cu tarife de transpor t i alte condiii presta-

Cojocari E ., Cornaciu I. Rspunderea juridic civ il contractual pentru prejudiciile cauzate de transpor tul ferov iar n Romnia. Materialele Conferinei teoretico-tiin ifice interna ionale Func ionarea institu iilor democratice n statul de drept, 25-26 ianuarie 2003 (mun. Bl i). Chiinu: Tipografia Central, 2003, p.851. .. , publicat n (Federa ia Rus), nr.2, 2007, p.8.

Capitolul X

329

bilite la care clientul poate adera sau nu10. Dei expeditorul de mrfuri i calea ferat negociaz asupra cantitii mrfurilor, numrului de vagoane i containere, timpului de ncrcare-descrcare, termenului de transpor t i asupra altor clauze importante din contract, contractul rmne a fi unul de adeziune. Transpor tul de mrfuri pe calea ferat este unul ocazional, adic depinde de solicitrile clienilor. Mai mult att, contractul de transpor t ferov iar de mrfuri, spre deosebire de cel de persoane i bagaje, este un contract negociat i din motiv ul c nu exist clauze preformulate, de tipul clauzelor contractuale standard. n transportul feroviar de mrfuri al Republicii Moldova, condiiile contractuale nu sunt formulate n mod unilateral de ctre calea ferat, ci dimpotriv, scrisoarea de trsur (care ine locul contractului de transport) este completat de ctre expeditor i se nainteaz cii ferate pentru a-i fi acceptat. De la data aplicrii tampilei corespunztoare pe scrisoarea de trsur, se produce ncheierea contractului de transport feroviar de mrfuri. Contractul de transport de mrfuri pe calea ferat este strict oneros, iar tarifele la transpor t sunt coordonate cu .S. Calea Ferat din Moldova. Faptul c transpor tul ferov iar de mrfuri se realizeaz doar n form oneroas, determin apariia unui alt caracter juridic impor tant al contractului, caracterul sinalagmatic. Caracterul sinalagmatic se explic prin aceea c drepturile i obligaiile pe care le au expeditorul de mrfuri i calea ferat sunt corelative. Obligaia unei dintre pr i i are cauza n obligaia celeilalte, spre exemplu, obligaia cii ferate de a primi mrfurile la transport angajeaz obligaia expeditorului de a plti ta xa de transport i alte cheltuieli aferente transportului, respectiv, nerespectarea obligaiei uneia dintre pr i condiioneaz refuzul celeilalte pr i n executarea contractului.

4. Discuii asupra caracterului consensual sau real al contractului


n literatura romn, majoritatea doctrinarilor (C.Stanciu, N.Bobic .a.) susin c contractul de transport ferov iar de mrfuri este un contract real contractele reale fiind acele contracte pentru a cror validitate este necesar, pe lng acordul de voin al pr ilor, i predarea lucrului. Contractul de transpor t ferov iar de mrfuri se consider ncheiat din moment ce marfa a fost predat cruului i anume din momentul n care staia de expediie a primit integral marfa, nsoit de scrisoarea de trsur completat i semnat
10

Stanciu C. Dreptul transpor turilor. Editura C.H.Beck . Bucureti, 2008, p.284.

330

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

de expeditor, iar cruul a aplicat tampila cu data pe toate exemplarele documentului de transport, predarea bunului fiind o condiie de valabilitate a contractului11. La fel i n doctrina rus, n mare parte autorii (.., ..) sunt de prerea c contractul de transport ferov iar de mrfuri poart caracter real. El se consider ncheiat din momentul n care expeditorul transmite marfa i scrisoarea de trsur cruului12. ns aa cum am menionat, aici trebuie s nu confundm i s inem cont c n legislaia romn i rus se face deosebirea ntre dou contracte, avnd caractere juridice diferite. Cel dinti este contractul de prezentare a mrfii i punere la dispoziie a mijlocului de transpor t care are caracter consensual, deoarece pr ile se oblig numai s efectueze anumite aciuni de pregtire (aducerea mrfii la staia cii ferate de ncrcare i, respectiv, punerea la dispoziie a vagoanelor i containerelor n acest scop), n timp ce marfa i scrisoarea de trsur nc nu sunt predate. Al doilea este contractul de transport de mrfuri propriu-zis, care are caracter real i se manifest prin aceea c ncheierea contractului se produce numai odat cu predarea mrfii i a scrisorii de trsur ctre cru. De aceea, lund n consideraie specificul legislaiei acestor state, opinia autorilor cu priv ire la caracterul real al contractului de transport ferov iar de mrfuri i are justificarea. O opinie separat n acest sens are A.A.. Dnsul ajunge la concluzia c contractul de transport de mrfuri pe calea ferat este un contract consensual i el se ncheie la momentul n care comanda de transport a expeditorului a fost acceptat de calea ferat. Faza de ncheiere a contractului este de lung durat, ea ncepe din momentul n care comanda de transport a fost acceptat de cru i finiseaz cu momentul n care marfa a fost predat cruului mpreun cu scrisoarea de trsur. Potriv it autorului, prin aceasta se explic faptul c n comanda de transpor t se conin numai o parte din condiiile
11

12

Stanciu C., op.cit., p.283-284; Bobica N. Dreptul transpor turilor: Note de curs. Editura Funda iei Chemarea, Iai, 1994, p.39. .. , publicat n . . 6. : , 2007, p.182; .. : . C 12.00.03 ; . . .., , 2006, p.16-17; .. , publicat n (Federa ia Rus), nr.2, 2007, p.8.

Capitolul X

331

contractuale, n timp ce celelalte condiii sunt cuprinse n scrisoarea de trsur. nelegerea dintre cru i expeditor cu priv ire la transportul mrfii se stabilete n faza iniial de ncheiere a contractului, adic la momentul prezentrii comenzii de expeditor i acceptrii ei de ctre cru (oferta i acceptul), iar predarea mrfii, nsoit de scrisoarea de trsur, constituie numai un element de executare a contractului de transport13. n ce privete legislaia i doctrina autohton, problema dat pn n prezent nu a mai fost abordat. Singura meniune o gsim la A.Bloenco, n manualul de Drept civ il, par tea special, n care se subliniaz caracterul consensual al contractului de transport ferov iar de mrfuri, ns fr a se aduce careva explicaii n acest sens14. De aceea pentru a constata dac contractul de transport ferov iar de mrfuri are caracter consensual sau real, considerm c este necesar de a se lua n consideraie momentul n care are loc ncheierea contractului de transport. Aa cum s-a menionat, n legtur cu rapor tul de transpor t ferov iar de mrfuri exist dou obligaii principale, prima fiind un antecontract i angajeaz pr ile de a prezenta marfa la ncrcare i respectiv de a pune la dispoziie mijloace de transport n acest scop, iar a doua este contractul propriu-zis de transport de mr furi pe calea ferat i se ncheie la momentul predrii mrfii i scrisorii de trsur cruului. Antecontractul (adic comanda de transport i acceptarea ei) poate fi numai consensual, iar n baza lui se nate obligaia de a se ncheia un contract (art.679 alin.(3) Cod civ il). Prin el expeditorul i calea ferat ajung la o nelegere de a pregti marfa i mijloacele de transport pentru ncrcare, nefiind, aadar, un contract de transport, ci un contract de pregtire a mrfii i mijloacelor de transport, iar contractul de transport ca atare se va realiza mai trziu, n temeiul unui document apar te scrisoarea de trsur. Reieind din prevederile Codului transportului feroviar al R.M., obligaia de prezentare a mrfii pentru transport i de punere la dispoziie a mijloacelor de transport reprezint un contract consensual (antecontract), exprimat n for13

14

.. : . C 12.00.03 ; . . .., , 2006, p.13-14; .. .. : , , publicat n (Federa ia Rus), nr.1, 2007, p.30 -37. Bloenco A. Drept civ il. Note de curs. Par tea special. Editura Car tdidact. Chiinu, 2003, p.114.

332

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

m scris (completarea formularului comenzii de transport i acceptarea ei prin semntur). n timp ce contractul de transport de mr furi sub forma scrisorii de trsur completat de expeditor i semnat (tampilat) de calea ferat se ncheie numai dup ce mar fa a fost ncrcat n vagoane i containere, iar calea ferat a verificat starea mrfii. Numai dup svrirea acestor aciuni, eful staiei cii ferate plaseaz semntura i tampila pe scrisoarea de trsur, ncheind n aa mod contractul de transport de mr furi pe calea ferat. Deci, contractul dat poate fi numai real, alt fel nu este posibil.

5. ncheierea contractului de transport. Forma contractului


Calea ferat este obligat de a accepta ncheierea contractelor de transport. .S. Calea Ferat din Moldova nu are dreptul s refuze cererea expeditorului de mrfuri care a achitat transportul i a ntocmit corect documentele de transport, cu excepia cazurilor prevzute de lege (art.27 alin.(1) Codul transportului feroviar). Aadar, calea ferat este obligat s stabileasc rapor turi contractuale cu toi expeditorii de mrfuri i acest lucru se justific prin faptul c transportul ferov iar n Republica Moldova constituie un monopol, ceea ce impune condiii deosebite de funcionare.

5.1. Dispoziii generale


Aa cum s-a menionat, ncheierea contractului de transport are loc din momentul n care se aplic tampila staiei de cale ferat pe scrisoarea de trsur. Pn atunci, toate raporturile de transport ce au luat natere ntre expeditor i calea ferat, se realizeaz n baza comenzii de transportare a mrfurilor, naintat de expeditor i acceptat de administraia cii ferate. Altfel spus, legtura juridic de prezentare a mrfii pentru ncrcare i de punere la dispoziie a mijloacelor de transport pregtite n acest sens, pn la ncheierea contractului de transport se face n temeiul unui antecontract, n timp ce contractul de transport de mrfuri pe calea ferat se ncheie mai trziu, cnd marfa a fost ncrcat deja n mijloacele de transport. Prin urmare, este important s nelegem corect lucrurile, i anume, c relaia de transport ntre expeditor i calea ferat se desfoar n dou etape. n prima etap, calea ferat i d acceptul asupra comenzii de transportare a mrfurilor naintat de expeditor. Acceptarea acesteia de ctre calea ferat d natere unui antecontract, din care se desprind dou obligaii principale: pen-

Capitolul X

333

tru expeditor de a prezenta marfa la staia cii ferate pentru ncrcare, iar pentru calea ferat de a pune la dispoziie vagoanele i containerele n acest scop. A dou etap ine de ncheierea contractului de transport feroviar de mrfuri. Atunci cnd vorbim de contractul de transport ferov iar de mrfuri, avem n vedere nu antecontractul, ci contractul de transport propriu-zis. Ca i n cazul altor contracte civ ile, pentru ncheierea contractului de transpor t este necesar s existe consimmntul pr ilor care l ncheie, i anume, oferta fcute de o parte i acceptarea ei de ctre cealalt par te. n cazul nostru, oferta este fcut de expeditor prin prezentarea mrfii nsoit de scrisoarea de trsur, iar acceptarea ofertei de ctre cru se manifest prin verificarea mrfurilor i aplicarea tampilei staiei de cale ferat pe scrisoarea de trsur. Calea ferat mai poate ncheia cu clienii aflai n relaii stabile de afaceri contracte de transport pe termen lung, n conformitate cu prevederile art.37 din Codul transportului feroviar. n aceste contracte de transport se stipuleaz volumul, termenele i condiiile de punere la dispoziie a mijloacelor de transport i de predare a mrfurilor la transport, modul de plat, precum i alte condiii de executare a transporturilor. Calea ferat se oblig conform acestui contract s preia marfa n termen, iar expeditorul s predea marfa pentru transport. Contractul de transport pe termen lung d natere unui rapor t de organizare a transporturilor sau, mai simplu, de planificare a transporturilor care eventual vor avea loc, n timp ce transportarea propriu-zis a mrfurilor se va face tot n baza comenzilor i acceptrii acestora de calea ferat15. Aici trebuie s sesizm diferena care exist. Dac pr ile nu au ncheiate un contract de transpor t pe termen lung, atunci transportul mrfii se va face n baza schemei: antecontractul (comanda accept), dup care contractul de transpor t propriuzis. n schimb dac un contract de transpor t pe termen lung a fost ncheiat, pentru transpor tul mrfii este necesar comanda i acceptul, care mpreun cu contractul pe termen lung formeaz un tot ntreg.

5.2. Comanda de transport


Transportul de mrfuri pe calea ferat se execut n conformitate cu comanda de transport, pe care expeditorul o prezint administraiei cii ferate din timp (cu cel puin 10 zile, iar pentru traficul de expor t i cel combinat cu cel puin 15 zile nainte de nceperea lunii calendaristice). n cazul necesitii
15

Mihalache I. Contractul de transpor t ferov iar de mrfuri n legisla ia Republicii Moldova, publicat n Dreptul (Bucureti, Romnia), nr.11, 2010, p.89.

334

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

transportrii de urgen a mrfurilor, calea ferat, de comun acord cu expeditorul de mrfuri, poate stabili alte termene, mai mici, de prezentare a comenzilor de transport, cu condiia c staia cii ferate deine vagoane libere. O situaie aparte este n cazul transportului mrfurilor destinate lichidrii consecinelor situaiilor excepionale, deoarece transportarea se efectueaz doar la prezentarea acestora. Dac dup efectuarea comenzii expeditorul dorete s introduc n ea anumite modificri, el va trebui s achite ta xe suplimentare, n cuantumul stabilit la art.38 alin.(4) din Codul transportului feroviar. Forma comenzii de transport al mrfurilor i modul ei de completare se stabilete de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor, n comun cu .S. Calea Ferat din Moldova. Potriv it Codului transportului feroviar (ar t.38 alin.(6)), comanda de transport se prezint cii ferate n 3 exemplare, cu indicarea volumului mrfii n vagoane i n tone, a denumirii cii ferate de destinaie i a datei de ncrcare. Primind comanda de transport al mrfurilor, administraia cii ferate o va examina i va comunica expeditorului de mrfuri decizia sa ori i va returna comanda, argumentndu-i refuzul. Dac accept comanda, atunci un exemplar al comenzii de transpor t cu nota priv ind acceptarea ei este trimis expeditorului de mrfuri, cellalt este transmis efului staiei cii ferate de expediie, iar ultimul exemplar se va pstra la administraia cii ferate. Comenzile pentru transportarea mrfii se pot prezenta cii ferate prin pot, curier, fa x sau pot electronic. La primirea comenzii, reprezentantul cii ferate o preia indicnd data i semntura. Formularele de comand pot fi primite oricnd de la administraia cii ferate prin pota electronic. n procesul completrii ei, important este ca expeditorul s nscrie informaia cu litere de tipar, clar i fr corectri. Mai multe detalii privind modelul comenzii de transport al mrfurilor pe calea ferat i ntreaga procedur de completare a comenzii sunt prevzute n Proiectul Regulamentului transportului de mrfuri pe calea ferat din Moldova16. Aprobarea acestui regulament a devenit o necesitate pentru .S. Calea Ferat din Moldova, deoarece n prezent, n lipsa unor reglementri naionale cu priv ire la transportul de mrfuri pe calea ferat, se aplic un ir de reguli aprobate de fostul Minister al Cilor de Comunicaii al U.R.S.S. n perioada anilor 1964-1983. n aa mod se nelege c legislaia din transpor tul ferov iar
16

Proiectul Regulamentului transpor tului de mrfuri pe calea ferat din Moldova este publicat pe site-ul oficial al Ministerului Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova, http://www.mtid.gov.md/img /proiecte/MarfuriMD-ATmod1. doc (v izualizat 09.06.2011).

Capitolul X

335

al Republicii Moldova este foarte veche, de aceea ea necesit a fi revzut, urmeaz a fi aprobate noi acte normative, iar cele existente s fie ajustate ct mai rapid la normele i standardele Comunitii Europene. Cele mai multe semne de ntrebare care apar n legtur cu comanda de transport al mrfurilor se refer la natura juridic a acesteea. Aa cum s-a menionat, n legislaia Republicii Moldova nu este reglementat un contract foarte important, care este pe larg utilizat n legislaia i practica altor state, i anume contractul de prezentare a mrfii i punere la dispoziie a mijloacelor de transport. Spre exemplu, contractul respectiv este stabilit n Codul civil al Ucrainei, Codul civil al Federaiei Ruse, Codul civil al Belorusiei etc. Prin urmare, n aceste state transportarea mrfurilor pe calea ferat (i nu doar) se face n temeiul a dou contracte: primul este contractul de prezentare a mrfii pentru ncrcare i punere la dispoziie a mijloacelor de transport, iar al doilea este contractul de transport de mrfuri pe calea ferat care are ca obiect transportul propriu-zis al mrfii pn la staia cii ferate de destinaie i predarea mrfii destinatarului ei. n Republica Moldova avem o alt construcie juridic. Raportul juridic la fel ncepe n baza comenzii de transport, naintat de expeditor i acceptat de calea ferat, numai c comanda de transport i acceptul ei nu dau natere la un contract de transport separat, aa acest lucru se ntmpl n legislaia altor state. n legtur cu aceasta apare ntrebarea: cum poate fi calificat aceast legtur juridic care apare ntre expeditorul de mrfuri i cru (calea ferat) din legislaia naional? Pentru a oferi un rspuns adecvat, mai nti vom examina prerile care au fost expuse n literatura de specialitate pe problema dat. n doctrina rus se susine c prezentarea comenzii trebuie calificat ca o propunere de ncheiere a contractului de prezentare a mrfii i punere la dispoziie a mijlocului de transport, adic o ofert, care exprim voina interioar a expeditorului, orientat spre naterea relaiilor juridico-civ ile de prezentare a mrfii i de punere la dispoziie a vagoanelor pentru ncrcarea mrfii. La rndul su, acordul cruului de a primi comanda care i-a fost adresat de expeditor, reprezint o exprimare de voin sub form de accept. Acceptul cruului dat la oferta expeditorului d natere la contractul de prezentare a mrfii i punere la dispoziie a mijlocului de transport17.
17

.. : . C 12.00.03 ; . . .., , 2007, p.9.

336

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

De o alt prere sunt doctrinarii romni (t.Scurtu, C.Stanciu). Dnii subliniaz faptul c att comanda fcut de expeditor, urmat de acceptarea ei de ctre cru, ct i contractul de transport ferov iar pe termen lung, ncheiat de calea ferat cu clienii permaneni constituie, din punct de vedere al naturii juridice, un antecontract. Prin acest antecontract, pr ile i asum anumite obligaii de a face, specifice pregtirii ncheierii unui contract de transport, precum i obligaia de a ncheia n v iitor unul sau mai multe contracte de transpor t ferov iar. Antecontractul nu se poate confunda cu contractul de transpor t. El este un contract cu reglementare distinct, cu un obiect propriu, are un coninut specific i sanciuni specifice n cazul nendeplinirii obligaiilor asumate de pr i18.

5.3. Momentul ncheierii contractului


Determinarea momentului ncheierii contractului de transport are o mare nsemntate teoretic i practic. Din acest moment rspunderea asupra mrfii trece ctre cru i se calculeaz curgerea termenului de executare a transportului19. n conformitate cu prevederile Codului transportului feroviar, duplicatul scrisorii de trsur priv ind primirea mrfurilor, eliberat expeditorului de mrfuri, certific ncheierea contractului de transport al mrfurilor (art.51 alin.(2)). Aadar, contractul de transport feroviar de mrfuri se ncheie din momentul n care calea ferat, primind marfa mpreun cu scrisoarea de trsur, completat i semnat de expeditor, aplic tampila cu data primirii pe scrisoarea de trsur. Cu acest lucru se ocup un reprezentant al staiei cii ferate de expediie. Dup ce mrfurile au fost ncrcate n vagoane, reprezentantul prezent la faa locului semneaz scrisoarea de trsur i aplic tampila. Din momentul respectiv, contractul de transport de mrfuri pe calea ferat se consider ncheiat. Mai apoi un exemplar al scrisorii de trsur este eliberat expeditorului ca dovad a ncheierii contractului de transport, iar al doilea exemplar este preluat de calea ferat i nsoete marfa pe tot parcursul transportrii, pn la punctul de destinaie. Dac cruul a omis tampilarea scrisorii de trsur i n consecin apar litigii, expeditorul poate face dovada momentului ncheierii contractului de transport cu alte mijloace de prob, cum sunt chitana de primire a mrfuri18

19

Scur tu t. Contracte de transpor t de mrfuri n trafic intern i interna ional. Editura Themis, Craiova, 2001, p.11; Stanciu C . Dreptul transpor turilor. Editura C.H.Beck . Bucureti, 2008, p.286. Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transpor turilor. Editura Junimea, Iai, 2002, p.69.

Capitolul X

337

lor, registru de primire a mrfurilor, registru de cntar etc. Anume din aceste considerente, pe lng scrisoarea de trsur, n transportul ferov iar se mai ntocmete un document special, numit chitan de mrfuri. Chitana de mrfuri se elibereaz de ctre cru expeditorului i atest primirea ncrcturii la transport (pct.38 Regulamentul Transportului Feroviar al URSS din 1964). Mai trebuie s reinem c chitana de mrfuri nu are valoarea juridic care revine scrisorii de trsur. Chitana de mrfuri se reduce la o simpl recipis de predarepreluare a bunurilor20. Ea nu conine acele prevederi pe care le cuprinde scrisoarea de trsur i nu o substituie pe aceasta din urm, ci doar confirm faptul transmiterii mrfii la transport. Aa cum se menioneaz n doctrin, chitana de mrfuri dobndete importan prin ea nsi numai n cazul pierderii scrisorii de trsur21.

5.4. Forma contractului. Scrisoarea de trsur


Atunci cnd vorbim de contractul de transpor t de mrfuri pe calea ferat, subnelegem scrisoarea de trsur pe care expeditorul o completeaz i o transmite cii ferate pentru a fi semnat i tampilat 22. La prezentarea mrfurilor pentru transpor t, expeditorul prezint cii ferate scrisoarea de trsur i alte documente prevzute pentru transpor t. Reprezentantul cii ferat primete scrisoarea de trsur, o semneaz, o tampileaz, iar duplicatul l restituie expeditorului. Scrisoarea de trsur poate fi completat prin dactilografiere la computer sau printr-un simplu scris de mn (cu stiloul)23. Completarea trebuie fcut n aa fel, nct s nu se tearg literele, s nu prezinte tersturi, adugiri, prescur tri etc., n caz contrar, cruul putnd s o resping 24.
20

21

22

23

24

Similar chitanei de predarea-preluare a mrfurilor conform contractului de transpor t ferov iar, n Codul civ il al R .M. avem chitana de amanetare, care se emite de lombard pentru preluarea bunului amanetat (ar t.458 alin.(2)); recipisa de magazinaj pe care la primirea bunurilor magazinerul are obliga ia s o elibereze deponentului (ar t.1120). .. , publicat n (Federa ia Rus), nr.6, 2002, p.94. Calea ferat elibereaz gratuit expeditorilor de mrfuri i tuturor persoanelor interesate formulare ale scrisorilor de trsur i ale comenzilor de transpor t. De regul aceste formulare se transmit prin fa x sau pot electronic, iar expeditorii primindu-le, urmeaz doar s le completeze. La solicitarea expeditorilor de mrfuri, calea ferat poate elibera i alte copii, de pe diferite documente, ns contra plat. .. , , publicat n (Federa ia Rus), nr.10, 2001, p.63-64. Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transpor turilor. Editura Junimea, Iai, 2002, p.70.

338

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Potriv it Codului transportului feroviar, pentru confirmarea prelurii mrfurilor la transport, calea ferat este obligat s aplice pe scrisoarea de trsur tampila orar i s elibereze expeditorului de mrfuri, contra semntur n rubrica corespunztoare a cotorului foii de expediie, duplicatul scrisorii de trsur (art.51 alin.(5)). Vedem c spre deosebire de regula din Codul civ il al R.M. conform creia scrisoarea de trsur se ntocmete n cel puin 3 exemplare originale (art.995 alin.(2)), n transportul ferov iar de mrfuri avem doar primul i al doilea exemplar al scrisorii de trsur, cel de-al doilea fiind duplicatul ei. Am putea nelege c al treilea exemplar al scrisorii de trsur nici nu ar fi necesar de ntocmit. Spre deosebire de transportul auto de mr furi, n care al treilea exemplar al scrisorii de trsur rmne la cru i n baza lui, dup efectuarea transportului, expeditorul achit cruului plata pentru serviciile de transport, n cazul transportului feroviar de mrfuri avem o alt situaie, achitarea cu cruul se face pn la nceperea transportului. Calea ferat nu pornete la transport pn cnd expeditorul nu-i va plti tariful de transport. n timpul efecturii transportului, cruul va avea asupra sa doar un singur exemplar al scrisorii de trsur, pe care ajungnd la staia cii ferate de destinaie, l va preda destinatarului mpreun cu mar fa. Importana scrisorii de trsur. Impor tana juridic i rolul scrisorii de trsur din transpor tul ferov iar nu se limiteaz la aceea c ea reprezint forma scris a contractului de transport ferov iar de mrfuri. Scrisoarea de trsur mai are importan n calitate de mijloc de prob. Ea nsoete marfa pe tot parcursul transportrii i confirm cine deine dreptul asupra mrfii. Scrisoarea de trsur are i importan din punct de vedere financiar, n ea se reflect decontarea cu cruul, mrimea plii, se atest cnd a fost sau urmeaz a fi efectuat plata. n situaiile de pierdere, deteriorare sau distrugere a mrfurilor, prezentarea scrisorii de trsur de ctre expeditor dev ine obligatorie, n baza ei fiind posibil naintarea reclamaiilor fa de cru.

5.5. Problema garaniei


Este necesar de menionat c n legislaia ferov iar nu este prevzut o garanie pentru calea ferat n cazul n care vagoanele au fost puse la dispoziie pentru ncrcare, dar expeditorul refuz s prezinte marfa. Cu alte cuv inte, exist pericolul ca expeditorul, dup ce a naintat comanda de transportare a mrfii i ea a fost acceptat de calea ferat, s renune la comanda sa. n asemenea situaie, n pierdere va fi calea ferat, deoarece ea nu are la dispoziie un mijloc de garanie n acest sens. Spre regret, att Codul transportului feroviar,

Capitolul X

339

ct i formularele-model a comenzilor de transport utilizate n practic de ctre .S. Calea Ferat din Moldova, nu stabilesc careva penaliti expeditorului pentru refuzul acestuia de a prezenta mrfurile la transpor t. n Romnia, spre exemplu, odat cu comanda, expeditorul trebuie s depun n contul cii ferate i o garanie (n lei sau n valut strin) care se stabilete n funcie de tariful de transpor t ce va trebui pltit n situaia n care se ncheie contractul de transpor t. Dup ncheierea contractului, garania se va restitui. Dac, ns, clientul renun la ncrcarea vagoanelor nainte de ncheierea contractului de transpor t, garania depus se va transforma n venit al cii ferate25.

6. Obligaiile prilor pn la ncheierea contractului de transport


Aceste obligaii ale pr ilor apar din comanda de transpor t naintat de ctre expeditorul i acceptat de calea ferat, cu alte cuv inte, din antecontract. Principalele obligaii la aceast etap sunt: de a pune la dispoziie mijlocul de transpor t pentru ncrcarea mrfurilor; de a verifica modul de ncrcare a mrfurilor; de a ntocmi scrisoarea de trsur; de a ncheia contractul de transport prin aplicarea tampilei pe scrisoarea de trsur; de a preda mrfurile la transpor t mpreun cu un exemplar al scrisorii de trsur pentru destinatar. Predarea-preluarea mrfurilor se face la staia cii ferate de expediie, n locuri cunoscute i fi xate din timp: magaziile, depozitele, platformele, garajele cii ferate etc., n zilele i n orele de ser v iciu. ncrcarea mrfurilor n vagoane i containere se execut de ctre expeditor sau de calea ferat, dup cum pr ile au convenit n acest sens. Mrfurile trebuie ncrcate n corespundere cu normele tehnice. Dispozitivele necesare pentru ncrcare se pun la dispoziie de ctre expeditor, iar demontarea lor, n legtur cu operaiunea de descrcare, se efectueaz de ctre destinatarul mrfurilor sau de calea ferat. n scrisoarea de trsur se indic i dispozitivele montate, deoarece ele se predau destinatarului mpreun cu marfa. Dup ce a efectuat ncrcarea mrfurilor, expeditorul i prezint reprezentantului cii ferate dou exemplare a scrisorii de trsur completate (originalul i duplicatul), n care au fost nscrise denumirea, cantitatea mrfurilor, destinatarul i alte meniuni. Reprezentantul cii ferate mai nti va efectua verificarea modului de aranjare a mrfurilor n mijlocul de transpor t, apoi conformitatea datelor din scrisoarea de trsur cu cele de fapt, dup care i va aplica
25

Stanciu C., op.cit., p.285.

340

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

tampila pe scrisoarea de trsur. Duplicatul scrisorii de trsur va rmne la expeditor, n timp ce originalul va fi preluat de cru i nmnat destinatarului. Un moment important este c pn sau dup nmnarea scrisorii de trsur (la alegerea pr ilor), expeditorul va trebui s achite ta xa de transpor t. Celelalte cheltuieli n legtur cu efectuarea transportului vor fi restituite, dup caz, de destinatar sau de expeditor, acest lucru urmnd a fi prevzut n scrisoarea de trsur. Expeditorul este obligat s predea marfa la transpor t n locul, timpul i cantitatea prevzut n comanda de transport. n cazul n care mrfurile se transport n vagoane acoperite, containere sau cisterne, dup ncrcarea mrfurilor expeditorul este obligat s aplice pe sistemul de nchidere sigilii proprii. Sigiliile trebuie aplicate astfel, nct s nu permit nlocuirea sau v iolarea lor fr urme v izibile. Integritatea sigiliilor la destinaie atest faptul c cruul a asigurat integritatea ncrcturii26. Dac mrfurile sunt transpor tate n mijloace de transport deschise, expeditorul trebuie s le marcheze astfel nct sustragerea lor s nu fie posibil fr urme v izibile27. Sigilarea mrfurilor o efectueaz reprezentantul cii ferate, dac mrfurile au fost ncrcate de calea ferat, sau expeditorul de mrfuri, dac mrfurile sunt ncrcate de acesta. n schimb la transportul mrfurilor pentru necesiti personale, vagoanele i containerele le sigileaz calea ferat. La trecerea frontierelor de stat, este necesar deschiderea i verificarea mrfurilor pentru controlul vamal. n acest caz, Codul transportului feroviar stabilete c dup efectuarea controlului vamal, aplicarea dispozitivelor de nchidere i sigilare a vagoanelor o efectueaz organele vamale (art.54 alin(3)). Declararea valorii mrfurilor. Declararea valorii mrfurilor care urmeaz a fi transportate constituie o aciune facultativ. Singura excepie, cnd expeditorii sunt obligai s fac o declaraie de valoare a mrfurilor, este n cazul predrii fr nsoitori (n.n. supraveghetori) a metalelor preioase, inclusiv pietre preioase orice alte articole confecionate din ele; obiecte de ar t, de anticariat i alte lucrri de art; aparate v ideo i audio; tehnica electronic de calcul i de multiplicat; maini, utilaje i aparate experimentale; mrfuri de uz casnic i personal (ar t.43 Codul transpor tului ferov iar). Declararea valorii mr furilor nu este gratuit, pentru ea se percepe o tax suplimentar.
26

27

/ .., .., , 1998, p.60. Bloenco A. Drept civ il. Par tea special. Note de curs. Editura Car tdidact. Chiinu, 2003, p.115.

Capitolul X

341

7. Drepturi i obligaii ale prilor dup ncheierea contractului de transport


n legtur cu ncheierea contractului de transpor t ferov iar de mrfuri, trei sunt obligaiile principale care se disting: plata tarifului de transpor t; transpor tarea mrfurilor n termen; eliberarea mrfurilor ctre destinatar. Plata tarifului de transport. Tariful n transpor tul ferov iar de mrfuri se stabilete de Ministerul Economiei n comun cu Ministerul Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor, lund n considerare urmtoarele criterii: greutate (cantitatea), felul i valoarea mrfurilor, categoria mijloacelor de transpor t (vagoane, cisterne, containere), distana i v iteza de transpor tare. De regul ta xa de transport se percepe pn la nceputul transpor tului, pentru ntreaga distana care urmeaz a fi parcurs i pe calea cea mai scur t. Obligaia de transport al mrfii ntr-un anumit termen. Calea ferat este obligat s transporte mrfurile la destinaie cu respectarea termenelor stabilite n contractul de transport. Termenul de transportare ncepe s curg de la ora 24 a zilei de preluare a mrfurilor la transport. Att data prelurii mrfurilor pentru transport, ct i data expirrii termenului de transpor tare se indic de ctre staia de cale ferat de expediie n duplicatul scrisorii de trsur, eliberat expeditorului de mrfuri (ar t.59 alin.(5) Codul transportului feroviar). Mr furile se consider transportate n termen dac au fost predate destinatarului pentru descrcare pn la expirarea termenului de transport, iar pentru nerespectarea acestor termene, calea ferat pltete penaliti. Termenul de transportare poate fi doar unul aproximativ, susine profesorul ... Durata lui depinde de operaiunile care pot avea loc pe parcurs i nu sunt cunoscute la momentul ntocmirii scrisorii de trsur. De aceea termenul poate fi calculat cu exactitate doar dup finalizarea transportului28. La transportarea mrfurilor uor alterabile, este necesar de a lua n consideraie perioada de perisabilitate a lor (timpul recomandat pentru aflarea n faza de transport a acelor mrfuri), specific pentru fiecare categorie de mrfuri. Importana juridic a termenului de perisabilitate se explic prin faptul c n funcie de durata acestuia, se va decide dac marfa poate sau nu fi transportat pe calea ferat. Dac termenul de perisabilitate este mai mic dect cel de ajungere la destinaie, transportul va fi admis. n schimb dac termenul de transport
28

.. / . . ... . , 1986, p.117-118.

342

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

va depi perioada de perisabilitate, marfa nu va putea fi acceptat, fiind supus riscului de alterare. Din motiv c ncrctura necesit a fi liv rat la destinaie mult mai operativ, ca alternativ s-ar putea recurge i la transportul aerian. Mrfurile se accept la transport cu v itez obinuit sau v itez mare. Viteza de transpor t o alege expeditorul de mrfuri i o indic n scrisoarea de trsur. De regul, v iteza depinde de felul mrfurilor sau de tipul mijlocului de transpor t utilizat (vagon, container, cistern). Obligaia de eliberare a mrfii ctre destinatar. Pn ca marfa s ajung la staia de cale ferat de destinaie, calea ferat este obligat s av izeze destinatarul despre sosirea mrfurilor n adresa lui cel trziu pn la ora 12.00 a zilei urmtoare celei de sosire a mrfurilor. Av izarea o face eful staiei de cale ferat prin fa x, telefon sau prin alte mijloace de comunicare. Mrfurile sosite se pstreaz gratuit la staia de cale ferat de destinaie timp de 24 de ore, iar pentru depirea acestui termen, staia de cale ferat percepe o ta x suplimentar. Regula general este c mrfurile se elibereaz destinatarului numai dup achitarea ta xei de transport i a altor pli cuvenite cii ferate. Confirmarea timpului eliberrii mrfurilor se consider data scoaterii lor din magazia staiei, n cazul descrcrii cu mijloacele cii ferate, sau data tragerii vagoanelor spre descrcare, dac descrcarea o realizeaz destinatarul mrfurilor (ar t.61 Codul transportului feroviar). Dac pe adresa destinatarului ajung mrfuri neprevzute n contractul de transport, destinatarul este obligat s le preia de la staia de cale ferat sub rspunderea sa i s le pun la depozitare. Ulterior, destinatarul mpreun cu expeditorul i calea ferat, vor clarifica situaia creat. Destinatarul va fi n drept s refuze primirea acestor mrfuri doar n cazul n care calitatea lor s-a diminuat n aa msur, nct nu mai pot fi ntrebuinate conform destinaiei iniiale.

8. Cile de valorificare a preteniilor fa de calea ferat


Cile de valorificare a preteniilor fa de cru presupun parcurgerea obligatorie a dou etape procedurale: reclamaia adresat cii ferate i aciunea n judecat. Pentru naintarea reclamaiei ctre calea ferat i examinarea ei, sunt prevzute termene speciale, de respectarea crora depinde nceputul curgerii termenului de prescripie pentru naintarea aciunii n judecat. De aceea momentul apariiei dreptului de naintare a preteniei ctre calea ferat, nu coincide n timp cu momentul apariiei dreptului de adresare cu aciune n

Capitolul X

343

instana de judecat 29. Prin urmare, respectarea cii prealabile de naintare a preteniei este o condiie necesar i obligatorie pentru realizarea dreptului procesual la aciune. Scparea termenului de naintare a preteniilor fa de calea ferat atrage riscul scoaterii cererii de pe rol, mpreun cu toate documentele depuse n instana de judecat.

8.1. Reclamaia
Reclamaia, numit i pretenia, reprezint o cerin scris, adresat prtului, cu priv ire la plata amenzii sau a reparrii prejudiciilor cauzate de neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiilor din transport30. n cazul n care expeditorul consider c calea ferat nu i-a executat obligaiile ce reies din contractul de transpor t ferov iar de mrfuri, va trebui s nainteze o reclamaie mpotriva cii ferate. Reclamaiile constituie prima cale de valorificare a preteniilor fa de cru. Ele sunt obligatorii i preced aciunile n justiie. De aceea, toate cererile de chemare n judecat n legtur cu contractul de transpor t trebuie s fie nsoite de dovada soluionrii reclamaiei (la cerere trebuie s fie anexat rspunsul la reclamaie oferit de calea ferat sau data i numrul nregistrrii reclamaiei n cazul n care rspunsul nu a par venit dup expirarea celor 30 de zile acordate pentru rspuns). Dreptul de a reclama apar ine expeditorului i destinatarului de mrfuri. La reclamaie se anexeaz originalele documentelor ce confirm cerinele naintate de reclamant. Dac reclamaia este fcut de expeditor, el trebuie s depun odat cu aceasta duplicatul scrisorii de trsur n original, iar dac reclamaia este fcut de destinatar, acesta trebuie s prezinte, n original, unicatul scrisorii de trsur. Atunci cnd reclamaia este depus n legtur cu pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mrfurilor, la reclamaie n mod obligatoriu se va anexa documentul ce confirm cantitatea mrfurilor expediate, costul lor real n caz de pierdere total, precum i costul mrfurilor care sunt deteriorate ori lipsesc (accesorii, piese de schimb), dar fr a include veniturile ratate i cheltuielile neefectuate (ar t.158 alin.(2) Codul transportului feroviar). Aceste documen29

30

.. / . . ... . , 1986, p.388. .., .. . . , 1976, p.136.

344

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

te sunt: scrisoarea de trsur, chitana de mrfuri, actul comercial, rapor tul de exper tiz, alte documente care ar confirma costul mrfurilor transpor tate (certificate, facturi de plat, bonuri de plat). Prezint importan forma reclamaiei i locul naintrii ei. Reclamaia trebuie prezentat n form scris i s fie motivat, adic s cuprind datele necesare identificrii transportului i s precizeze clar preteniile pe care se ntemeiaz. Locul de naintare a reclamaiei. Reclamaiile referitoare la prejudiciile din transpor tul de mrfuri se nainteaz cii ferate de destinaie, n timp ce reclamaiile cu priv ire la amenzi i penaliti pot fi naintate cii ferate de plecare sau cii ferate de destinaie (art.159 alin.(1) i (3) Codul transportului feroviar)31. Staia cii ferate de tranzit, dei a participat la transportul mrfurilor, este eliberat de rspundere direct fa de reclamant, chiar i n cazul n care este cert faptul c staia cii ferate de tranzit a nclcat obligaia de transportare a mrfurilor32. Rspunderea staiei cii ferate de tranzit se va efectua n ordine de regres, i anume: calea ferat de expediie sau cea de destinaie care a achita despgubirea, se va ntoarce cu aciune de regres mpotriva staiei cii ferate de tranzit din v ina creea s-a produs prejudiciul, pentru a-i restitui cheltuielile. Termenul de naintare a reclamaiilor este de 6 luni, iar reclamaiile referitoare la amenzi i penaliti n termen de 45 de zile. Potriv it Codului transportului feroviar termenele de naintare a reclamaiilor se calculeaz n felul urmtor: a) pentru lipsa sau deteriorarea (alterarea) mrfurilor de la data eliberrii mrfurilor; b) n caz de pierdere a mrfurilor dup 30 de zile de la data expirrii termenului de transportare; c) n caz de ntrziere n liv rarea mrfurilor la destinaie de la data eliberrii lor destinatarului; d) n restul cazurilor ce in de transport de la data producerii evenimentului ce a ser31

32

n acest context remarcm o deosebire esen ial care ex ist ntre termenele de naintare a reclama iilor stabilite de Codului civ il i aceleai termene prevzute n Codul transpor tului ferov iar. Potriv it Codului civ il, termenele de naintare a reclama iilor sunt de 7 zile n caz de pierderi sau deteriorri, i de 21 de zile din momentul n care marfa a fost pus la dispozi ia destinatarului, n caz de nclcarea a termenului de liv rare a mrfurilor (ar t.1020). Pe cnd n Codul transpor tului ferov iar, aa cum s-a men ionat, sunt fi xate termene cu mult mai mari: 6 luni n caz de pierdere, deteriorare i ntrziere n liv rarea mrfurilor la destina ie; 45 de zile pentru naintarea preten iilor fa de calea ferat n legtur cu plata amenzilor i a penalit ilor (ar t.159). .. / . . ... . , 1986, p.391.

Capitolul X

345

v it drept temei pentru naintarea reclamaiei. Calea ferat este n drept s primeasc spre examinare reclamaii i dup expirarea acestor termene, n cazul n care consider c cauza ntrzierii prezentrii reclamaiei a fost una motivat (art.159 alin.(3)). n legtur cu aceasta, n literatura de specialitate se susine contrariul (.., ..), c termenele prevzute de lege pentru naintarea preteniilor ctre calea ferat, fac parte din categoria termenelor de decdere (numite i de perimare) i nu pot fi restabilite de instana de judecat n caz de expirare a acestora. Calea ferat va putea examina pretenia naintat cu depirea termenului, dar acest lucru nicidecum nu nseamn c termenele au fost prelungite. n schimb instana de judecat nu va fi n drept s examineze o asemenea aciune. Dac nclcarea termenului de adresare a fost depistat n procesul judecrii cauzei, cauza va trebui ncetat din oficiu i aciunea va fi scoas de pe rol33. Calea ferat este obligat s examineze reclamaia ce i s-a naintat i s ntiineze n scris reclamantul despre rezultatele examinrii n termen de 30 de zile de la data primirii ei. Dac reclamantul nu este de acord cu rspunsul primit, reclamaia a fost respins sau n termen de 30 de zile calea ferat nu a oferit nici un rspuns, atunci reclamantul este n drept s intenteze aciune n instana de judecat.

8.2. Aciunea n judecat


Dreptul de aciune mpotriva cii ferate l pot exercita expeditorul i destinatarul mrfurilor. Expeditorul poate exercita dreptul de aciune atta timp ct are dreptul s modifice contractul de transpor t. Aciunea n judecat mpotriva cruului trebuie s fie precedat, n mod obligatoriu, de formularea unei reclamaii, n caz contrar, n temeiul prevederilor ar t.267 pct.(a) din Codul de Procedur Civil al R.M., instana de judecat va scoate cererea de pe rol. n conformitate cu dispoziiile Codului transportului feroviar, aciunea se intenteaz n instana judectoreasc competent, n a crei raz i are sediul administraia cii ferate. Termenul de intentare a aciunii n judecat este de un an de la data producerii evenimentului ce a ser v it drept temei pentru naintarea reclamaiei (ar t.161 alin.(2)). Acelai termen de un an este stabilit i pentru naintarea aciunilor de ctre calea ferat mpotriva expeditorilor i destinatarilor de mrfuri (ar t.162 alin.(1)).
33

.., .. . . , 1976, p.139-140.

346

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Subliniem c n litigiile privind transportul de mrfuri, prin instana judectoreasc competent se are n vedere Judectoria Economic de Circumscripie, mun.Chiinu, deoarece n calitate de reclamani sunt societile comerciale. Instana de judecat competent s judece litigiul n apel este Curtea de Apel Economic, iar n recurs Colegiul economic lrgit al Curii Supreme de Justiie a R.M. Este important de reinut c termenul de 30 de zile, stabilit de lege pentru naintarea preteniilor fa de calea ferat, nu se include n termenul de prescripie prevzut pentru adresarea cu aciune n judecat. Dac rspunsul la reclamaie a fost acordat pn la expirarea celor de 30 de zile, prescripia dreptului la aciune ncepe a se calcula din momentul primiri rspunsului n form scris34.

9. Concluzii i recomandri
1. Generaliznd cele expuse, ajungem la concluzia c contractul de transpor t ferov iar de mrfuri reprezint o varietate a contractului de transpor t de mrfuri n general. De aceea, la baza reglementrii sale juridice stau dou categorii de norme: generale normele din Codul civ il al R.M. i speciale cele din Codul transportului ferov iar al R.M. i din alte acte normative subordonate legii. Norma special se bucur de prioritate n raport cu norma general. 2. O particularitate a transpor tului ferov iar de mrfuri este prezena unei categorii apar te de ncrcturi, numite mesagerii. Ele constituie o form intermediar de ncrcturi, situat ntre bagaje i mrfuri. Specificul lor este c se transpor t cu vagoanele pentru cltori, pot i bagaje. 3. Problema principal ine de legislaia din transportul ferov iar de mrfuri. n prezent s-a creat o situaie confuz, deoarece Republica Moldova nu dispune de un regulament cu priv ire transpor tul ferov iar de mrfuri, motiv
34

Sub acest aspect, norma de la ar t.161 alin.(2) din Codul transpor tului ferov iar nu este clar formulat. n redacia actual este prevzut c termenul de intentare a aciunii n judecat este de un an de la data producerii evenimentului ce a ser v it drept temei pentru naintarea reclamaiei . Confuzia apare n legtur cu expresia de la data producerii evenimentului care ar putea fi neleas precum c momentul nceperii curgerii termenului de prescripie de un an ar fi data producerii pagubei, ceea ce nu este corect. Dei la alin.(1) al aceluiai ar ticol este prevzut o norm de concretizare, totui confuzia de la alin.(1) ar putea genera probleme de interpretare. Din aceste considerente, recomandm ca norma de la ar t.161 alin.(2) s fie reformulat, dup cum urmeaz: Aciunile menionate la alin.(1) se intenteaz n instana judectoreasc competent, n a crei raz i are sediul administraia cii ferate mpotriva creea a fost sau putea fi naintat reclamaia, n termen de un an, ncepnd cu data primirii rspunsului scris la reclamaia naintat sau dup expirarea celor 30 de zile n cazul care un rspuns scris nu a fost primit.

Capitolul X

347

din care se aplic Regulamentul Transportului Feroviar al URSS din 1964. Situaia dat este anormal, existnd conflicte ntre normele din Codul transpor tului ferov iar i Codul civ il pe de o parte, i prevederile din actul normativ nominalizat, pe de alt parte. n aa mod, aprobarea unui Regulament al transportului de mrfuri pe calea ferat din Republica Moldova dev ine o problem stringent, ce necesit a fi soluionat urgent. Aprobarea acestui regulament a devenit o necesitate pentru .S. Calea Ferat din Moldova, deoarece n prezent, n lipsa unor reglementri naionale cu priv ire la transportul de mrfuri pe calea ferat, se aplic un ir de reguli aprobate de fostul Minister al Cilor de Comunicaii al U.R .S.S. n perioada anilor 1964-1983. Se nelege c legislaia din transpor tul ferov iar al Republicii Moldova este foar te veche, de aceea ea necesit a fi revzut, urmeaz a fi aprobate noi acte normative, iar cele existente s fie ajustate ct mai rapid la normele i standardele Comunitii Europene. 4. n legislaia naional nu este reglementat un contract foarte important, care este pe larg utilizat n teoria i practica altor state, i anume contractul de prezentare a mrfii i punere la dispoziie a mijloacelor de transport. Contractul respectiv este prevzut n Codul civ il al Ucrainei, Codul civ il al Federaiei Ruse, Codul civ il al Belorusiei i a altor state, pe cnd n legislaia civ il a Republicii Moldova lipsete. Recomandm instituirea la art.994 din Codul civ il al R.M. a unui alineat suplimentar, alineatul (3), prin care s-ar stabili c contractul de prezentare a mrfii i punere la dispoziie a mijloacelor de transport poate fi ncheiat n baza cererii de transport, numit comanda de transport, i acceptrii acesteea n form scris de ctre transportator.

10. Rspunderea juridic civil n cazul transportului feroviar de mrfuri 10.1. Dispoziii generale
Transportul de mrfuri pe calea ferat a fost conceput i funcioneaz ca o activ itatea de utilitate public, statul deinnd monopolul n acest domeniu. Libertatea pr ilor de a negocia clauzele contractuale este restrns, aflndu-ne n prezena unui veritabil contract de adeziune35. Anume aici i au originea numeroasele probleme care apar i mai apoi finalizeaz cu rspunderea juridic.
35

Stnil S. Rspunderea cruului n contractul de transpor t de mrfuri pe calea ferat n trafic intern, publicat n Rev ista de Drept Comercial (Bucureti, Romnia), nr.12, 2003, p.127.

348

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Orice transpor t de mrfuri pe calea ferat se realizeaz n baza unui contract de transport. n contract sunt prevzute drepturile i obligaiile pe care expeditorul i calea ferat i-au asumat angajamentul scris de a le respecta. n situaia n care una din pr i nu-i onoreaz obligaiile contractuale, n priv ina ei va fi angajat rspunderea juridic. De regul, cel v inovat de neexecutarea contractului sau de executarea lui necorespunztoare, este impus s repare prejudiciile provocate celeilalte pr i: costul mrfurilor pierdute sau deteriorate, penaliti pentru fiecare or de ntrziere ori de reinere a vagonului la ncrcare-descrcare, alte despgubiri pe care pr ile de comun acord le-au stabilit n contractul de transport. Prin esena sa, rspunderea juridic civ il are caracter patrimonial, ea fiind urmat de repararea prejudiciului cauzat: recuperarea daunelor materiale i morale, penalitile de ntrziere etc. Rspunderea cruului din transportul ferov iar are o natur contractual, calea ferat fiind rspunztoare pentru prejudiciile cauzate expeditorilor i destinatarilor de mrfuri prin nerespectarea obligaiilor asumate prin contract. ns pentru angajarea rspunderii cii ferate, nu este de ajuns a invoca faptul c exist anumite prejudicii ori calea ferat a acionat ilicit n situaiile n care trebuia s aib o conduit n corespundere cu legea i contractul de transport. Pentru angajarea rspunderii, trebuie s fie ndeplinite condiiile din dreptul comun, i anume existena faptei ilicite a cii ferate ce se poate manifesta prin pierderea mrfii, avarierea acesteea, nerespectarea termenului de aducere a mrfii la punctul de destinaie etc., existena unui prejudiciu, creat expeditorului sau destinatarului, prezena legturii de cauzalitate ntre fapta ilicit a cii ferate i prejudiciul creat, precum i culpa cii ferate. Analiza acestor condiii face posibil ev idenierea particularitilor pe care le prezint rspunderea cruului din transportul ferov iar.

10.2. Particularitile rspunderii cruului din transportul feroviar de mrfuri


Din dispoziiile Codului transportului feroviar al R.M. se disting o serie de principii care guverneaz instituia rspunderii juridice civ ile a cruului din transportul ferov iar: a) calea ferat rspunde pentru pagubele care rezult din pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mrfurilor, produse din momentul prelurii la transport i pn la predarea ctre destinatarul mr furilor (ar t.128);

Capitolul X

349

b) n priv ina cii ferate opereaz prezumia vinoviei sale la producerea prejudiciului. Cu alte cuv inte, rspunderea n contractul de transport ferov iar de mrfuri se ntemeiaz pe culpa cruului, care se prezum. Dac marfa este adus la staia de destinaie cu anumite defecte deteriorri, lipsuri, pierderi din start se consider c v inovat este calea ferat, deoarece ea nu i-a onorat n mod corespunztor obligaiile asumate prin contractul de transport. Bineneles, de la regula dat exist i excepii pe care le vom examina. c) calea ferat se poate elibera de rspundere dac va dovedi c prejudicierea mrfurilor a fost generat de cauze care exclud v inovia sa, cum ar fi: v inovia expeditorului ori a destinatarului la producerea pagubei, caracteristicile naturale ale mrfii, defectele ambalajului, nivelul ridicat de umiditate al mrfii predate, alte defecte ale mrfii. Dup cum reuit subliniaz .., pentru a se elibera de rspundere, cruul va trebui s demonstreze c nu a av ut posibilitatea de a ev ita prejudicierea ei, dei a depus efor t i struin n acest scop36. Altfel spus, calea ferat va trebui s aduc dovezi c a luat toate msurile care erau necesare n acel moment pentru a-i ndeplini obligaiilor sale contractuale. Dac reuete, prezumia v inoviei sale dispare i el va fi considerat ca nev inovat, eliberndu-se de rspundere pentru prejudiciul mrfurilor. d) n calitate de sanciune cel mai frecvent se aplic amenda (pentru nepredarea mrfurilor, punerea la dispoziie cu ntrziere a vagoanelor i containerelor pentru ncrcare, renunarea la cele deja prezentate (art.125); pentru tragerea cu ntrziere, din culpa cii ferate, a vagoanelor la ncrcarea i descrcare (art.135); pentru ncrcarea vagonului i containerului cu mrfuri peste limita capacitii de ncrcare (art.140); tragerea pentru ncrcare a vagoanelor i containerelor goale necurate (ar t.141)); e) n transportul ferov iar i are aplicarea principiul rspunderii limitate a subiecilor pentru neexecutarea contractului de transport. Prin rspunderea limitat urmeaz s nelegem, fie stabilirea rspunderii prin sume fixe, cum ar fi plata amenzii, a taxei de transport sau a altor pli strict prevzute de lege, fie micorarea mrimii rspunderii pn la nivelul prejudiciului real. Aadar, rspunderea limitat presupune c calea ferat i expeditorul sau destinatarul mrfurilor sunt obligai s plteasc despgubiri n mrimile
36

.. , publicat n (Federa ia Rus), nr.6, 2007, p.64-65.

350

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

strict stabilite de Codul transportului feroviar i aceste despgubiri de regul se manifest sub form de amend. Spre exemplu, pentru indicarea greit a denumirii mrfii n scrisoarea de trsur, expeditorul de mrfuri este obligat s achite o amend cii ferate n mrime a 5 taxe de transport pentru ntregul parcurs, indiferent de despgubirile pltite cii ferate pentru pierderile provocate de aceste nclcri (art.133); pentru utilizarea neautorizat de ctre expeditorul i destinatarul mrfurilor a vagoanelor i containerelor apar innd cii ferate, amenzile se achit n mrime nzecit (art.134); pentru reinerea vagoanelor, calea ferat aplic amend expeditorului i destinatarului mrfurilor n mrime de 3,6 lei pentru fiecare or de staionare neproductiv a vagonului, n schimb pentru reinerea vagoanelor specializate, mrimea amenzii se dubleaz, iar pentru cele frigorifice, se tripleaz (ar t.135); pentru ncrcarea vagonului i containerului cu mrfuri peste limita capacitii de ncrcare, expeditorul pltete amend n mrimea a 5 taxe de transport (art.140). Principiul rspunderii limitate i are explicaia i n faptul c suma care urmeaz a fi achitat n calitate de despgubire nu poate fi lsat la libera alegere a instanei judectoreti, ci ea i are criterii de calculare prevzute de Codul civ il (art.1014) i Codul transpor tului ferov iar (art.130). Calea ferat urmeaz s repare prejudiciul produs n timpul transpor tului de mrfuri pn la anumite limite, i anume, n cazul: a) pierderii sau lipsei mrfurilor n mrimea valorii totale sau pariale a mrfurilor; b) deteriorrii mrfurilor n mrimea sumei cu care s-a diminuat valoarea lor, iar dac recuperarea mrfurilor deteriorate este imposibil n mrimea valorii lor; c) pierderii, lipsei sau deteriorrii mrfurilor cu valoare declarat n mrimea valorii declarate sau a cotei corespunztoare pr ii pierdute, lips sau deteriorate. Valoarea total a mrfurilor se determin conform preului indicat n factura de plat sau n contract, iar n lipsa acestora la preul perceput, de regul, n mprejurri comparabile pentru mr furi similare. Cu toate acestea, principiul rspunderii limitate care se aplic n raporturile din transportul ferov iar nu este unul exclusiv. Reieind din prevederile ar t.14 alin.(2) a Codului civ il, pe lng cheltuielile ce in de pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (prejudiciul efectiv), persoana lezat ntr-un drept al ei poate cere i beneficiul neobinut prin nclcarea dreptului (adic venitul ratat). Problema venitului ratat este una discutabil, deoarece este foar te dificil a stabili cu exactitate cuantumul acestuia. Mai mult ca att, n practica instanelor judectoreti se remarc tendina de a nu acorda despgubiri pentru pierderile de afacere, cum ar fi necomercializarea la timp a mrfurilor, pierderea

Capitolul X

351

ocaziei de a stabili legturi comerciale cu anumii ageni economici, cheltuielile legate de sistarea activ itii de producere a fabricilor etc. n literatura de specialitate problema dat a fost abordat de mai muli autori. Astfel, Cristina Stanciu menioneaz c rspunderea cruului este limitat sub aspectul ntinderii sale, n sensul c cruul ferov iar este obligat s despgubeasc pe beneficiarul transportului doar pentru paguba efectiv, nu i pentru beneficiul nerealizat37. A.Pop i T.Ciobanu subliniaz c spre deosebire de rspunderea debitorului din celelalte contracte, care este o rspundere integral (prejudiciul efectiv i venitul ratat), n contractul de transpor t rspunderea cruului este o rspundere limitat, constnd n prejudiciul efectiv, dar nu i n venitul ratat de creditor38. Acelai punct de vedere l exprim N.Bobic, c rspunderea cruului se limiteaz numai la repararea prejudiciului efectiv, nu i a folosului nerealizat de ctre posesorul mrfii 39. Nu putem fi de acord cu afirmaiile date din dou motive: primul, c att Codul civil al R.M., ct i legislaia feroviar nu interzic repararea venitului ratat; al doilea, practica judiciar naional ne dovedete c instanele judectoreti acord frecvent venitul ratat, cu condiia c este dovedit prin documente confirmatoare i exist o legtur de cauzalitate ntre neexecutarea contractului de ctre cruul feroviar i ratarea venitului de persoana pgubit (expeditorul sau destinatarul mr furilor). .. se pronun mpotriva rspunderii limitate a cii ferate pentru prejudiciile cauzate expeditorilor de mrfuri, motivnd c spre deosebire de alte categorii de transporturi, cruul din transportul ferov iar reprezint o ntreprindere monopol. Reieind din aceasta, este necesar de a institui mpotriva cii ferate monopoliste msuri sporite de rspundere, prin norme imperative40. Prezint interes c n perioada sov ietic, atunci cnd se aplica pe larg principiul rspunderii limitate a cii ferate pentru neexecutarea contractelor de transpor t, n doctrin au existat i preri critice, una dintre ele apar innd lui .. Potriv it autorului, rspunderea limitat a cii ferate i dezavantajeaz pe expeditorii i destinatarii mrfurilor, deoarece amenzile care
37 38

39

40

Stanciu C. Dreptul transpor turilor. Editura C.H.Beck . Bucureti, 2008, p.302. Pop A., Ciobanu T. Dreptul transpor turilor. Volumul I. Editura Universit ii din Bucureti, 1984, p.157. Bobic N. Dreptul transpor turilor: Note de curs. Editura Funda iei Chemarea, Iai, 1994, p.49. .. , publicat n (Federa ia Rus), nr.12, 2001, p.123.

352

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

se percep pentru neexecutarea contractelor de transpor t i pentru ntrzierea aducerii mrfii la punctul de destinaie, nu acoper penalitile pe care le achit acetea clienilor lor i nici venitul ratat. Cea mai bun soluie, conchide autorul, ar fi instituirea rspunderii patrimoniale depline a subiecilor contractului de transpor t ferov iar. Cauza situaiei create este c legea acord cii ferate o poziie priv ilegiat, iar acest lucru v ine n contradicie cu principiul de baz al dreptului civ il principiul egalitii prilor41. Suntem de prerea c argumentul adus de . i menine actualitatea sa chiar i dup 40 de ani. Subliniem c principiul rspunderea limitate care exist actualmente n Codul transportului feroviar al R.M., n special ceea ce ine de amend, nu se coreleaz pe deplin cu cerinele desfurrii activitii de ntreprinztor, fiind mai mult nite limitri pentru ambele pri contractante. Este reuit i v iziunea adus de ., care susine c rspunderea limitat nu ar trebui s se aplice dac prejudiciul a fost provocat din intenie sau culp grav42. Susinem pe deplin ideea expus de . i considerm c n Codul transportului feroviar al R.M. ar trebui introdus o nou meniune, n urmtoarea formulare: Regula rspunderii limitate nu se va aplica dac nclcarea condiiilor contractului de transport al mr furilor s-a produs ca urmare a inteniei sau a culpei grave. n aa mod , va fi posibil de a angaja obligaia reparrii integrale a prejudiciului pe seama unuia dintre subiecii contractului de transport feroviar de mrfuri (a cii ferate, a expeditorului sau a destinatarului), n msura n care se va dovedi c a contribuit cu vinovie la nclcarea obligaiilor sale contractuale.

10.3. Rspunderea pentru neexecutarea comenzii de transport al mrfurilor


Dup ce comanda de transport a fost prezentat de expeditor i acceptat de cru, ntre pr i i-a natere, dup cum s-a menionat, un antecontract. n temeiul acestui antecontract, expeditorul i asum obligaia de a prezenta mrfurile la staia de cale ferat pentru ncrcare, iar cruul se oblig s pun
41

42

. , publicat n , nr.6, 1973, p.23. . , publicat n (Federa ia Rus), nr.8, 2004, p.32.

Capitolul X

353

la dispoziie vagoanele i containerele pregtite pentru ncrcarea mrfii. Dac una dintre pr i nu-i onoreaz obligaiile, atunci sur v ine rspunderea ei. Pentru neexecutarea comenzii de transport, Codul transportului feroviar stabilete anumite sanciuni pr ii aflate n culp. Astfel, n temeiul art.125, calea ferat n cazul netragerii vagoanelor i containerelor, i expeditorul de mrfuri n cazul neprezentrii mrfurilor sau renunrii la vagoanele i containerele care i-au fost puse la dispoziie, se sancioneaz cu amend cuprins ntre 1,8 lei i 216 lei. n acest sens se face o difereniere a mrimii amenzii, lundu-se n consideraie numrul de tone de mrfuri, vagoane, containere .a., aceste criterii fiind pe larg prevzute n Codul transportului feroviar. ns problema pe care o vedem aici ine de opor tunitatea prezenei noiunii de amend. Or, rapor turile de transpor t care apar ntre expeditorul de mrfuri i calea ferat au la baz contractul de transport, de unde rspunderea pentru neexecutarea obligaiilor contractuale va fi o rspundere juridic civil contractual. Amenda i are specificul ei de aplicare n dreptul contravenional, fiind o sanciunea pecuniar care se aplic n cazul rspunderii contravenionale. Rapor turile de transport existente ntre expeditorul de mrfuri i calea ferat sunt raporturi de drept privat, n timp ce amenda este o sanciune de drept public, prevzut n Codul contravenional al R.M., Codul penal al R.M., dar i n alte legi. Amenda i are justificarea numai n cazul relaiilor dintre fptuitor (contravenient) i stat, fiind aplicat de ctre stat prin organele sale abilitate. Din acest considerent, instituirea n Codul transportului feroviar n calitate de sanciune amenda, n loc de penalitate, nu-i are o justificare deplin. Cea mai adecvat o considerm noiunea de penalitate. Am putea presupune doar c legiuitorul s-a inspirat din vechea legislaie n care amenda se aplica de ntreprinderea ferov iar dup modelul tuturor ntreprinderilor de stat din perioada sov ietic. n acelai timp forma de organizare juridic pe care o are n prezent ntreprinderea de Stat Calea Ferat din Moldova nu permite includerea ei n categoria persoanelor juridice de drept public. ntreprinderile de stat sunt persoane juridice de drept privat n care statul este doar fondator. La problema dat n doctrin a atras atenia .., care subliniaz c instituirea rspunderii sub form de amend nu este reuit. Amenda n calitate de sanciune nu este compatibil cu mecanismul rspunderii contractuale. Mai mult ca att, autorul propune modificarea legislaiei prin acordarea dreptului celui ndreptit de a cere, alturi de amenda care i se cuv ine, i repa-

354

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

rarea prejudiciului rmas neacoperit prin plata amenzii43. Soluia dat este una reuit i ar putea fi preluat n Codul transportului feroviar al R.M. n prezent, normele din Codul transportului feroviar ce in de aplicarea amenzii sunt formulate n mod imperativ (art.125), ceea ce nseamn c cu excepia amenzii, orice alt cerere de achitare a pagubelor adresat celeilalte pr i, va fi respins. Un moment important este c n cazul n care expeditorul de mrfuri, ca urmare a ncrcrii mai ndesate a mrfii n vagoane i containere, a utilizat un numr mai mic de spaiu dect era prevzut n comanda prezentat de el, pentru vagoanele i containerele rmase neutilizate nu se percepe amend (ar t.126 alin.(2)). O alt situaie avem atunci cnd expeditorul prezint la ncrcare o cantitate de marf mai mic dect cea indicat n comanda de transport, n cazul dat el fiind obligat s achite amend cii ferate. Reducerea amenzii cu o treime se admite numai dac expeditorul anun calea ferat cu cel puin 2 zile pn la data ncrcrii despre faptul c va prezenta mai puin marf dect cantitatea convenit n comanda de transpor t (ar t.126 alin.(2) i (3)). O recomandare n legtur cu amenda din Codul transportului feroviar este c ea ar trebui achitat pentru fiecare or de ntrziere, i nu n funcie de greutatea mrfurilor, aa cum este n redacia actual. Aa cum reuit argumenteaz ., rspunderea cruului pentru neexecutarea comenzii primite trebuie s stimuleze cruul la o executarea corespunztoare a obligaiei sale de punere la dispoziie a vagoanelor i containerelor pentru ncrcare. Msura cea mai reuit, care ar stimula executarea obligaiei, este sanciunea sub form de penalitate, ncasat periodic, pentru fiecare or de ntrziere44.

10.4. Scutirea de rspundere n legtur cu neexecutarea comenzii de transport


n practic sunt frecvente situaiile cnd calea ferat nu-i execut obligaiile asumate n comanda de transport nu din v ina sa, ci a expeditorului de mrfuri. Dac se dovedete v inovia expeditorului, el va fi obligat la plata

43

44

.. , publicat n (Federa ia Rus), nr.4, 2004, p.29. .. : : . C 12.00.03 ; . . ... -, 2010, p.10.

Capitolul X

355

amenzii. ns cel mai mare interes prezint situaia invers, cnd expeditorul este scutit de rspundere. n conformitate cu prevederile ar t.126 din Codul transportului feroviar, expeditorul va fi scutit de achitarea amenzii pentru neexecutarea comenzii de transport al mrfurilor de ctre calea ferat, n cazul apariiei situaiilor de for major, a circumstanelor n care ncrcarea i descrcarea mrfurilor este interzis (accidente, defeciuni tehnice .a.), precum i altor situaii prevzute de lege. Dup cum corect subliniaz E., expeditorul va trebui s confirme acest lucru printr-un act, la care s fie anexat i decizia organelor competente cu referire la natura mprejurrilor care au determinat neexecutarea comenzii de transport45. Dei legea nu specific, considerm c asemenea acte ar putea fi procesulverbal ntocmit de expeditor la momentul n care mar fa trebuia adus la locul de ncrcare i nu s-a realizat, precum i o ntiinare primit de la staia cii ferate (dac expeditorul a fost informat s nu aduc mar fa) sau o hotrre a organului competent care confirm existena evenimentului de for major. La fel i calea ferat poate fi scutit de achitarea amenzii fa de expeditor pentru neexecutarea comenzii de transpor t al mrfurilor n cazul: a) apariiei unor mprejurri de for major; b) situaiilor care determin ncetarea ncrcrii i descrcrii mrfurilor; c) netragerii vagoanelor i containerelor ca urmare a neachitrii de ctre expeditor a ta xei de transpor t i a altor pli cuvenite cii ferate pentru transportul de mrfuri efectuat anterior. Calea ferat va fi scutit de rspundere i atunci cnd vagoanele i containerele au fost reinute de pe urma unei expediii anterioare efectuate pentru acelai expeditor de mrfuri, ca urmare a descrcrii, curirii i splrii lor (art.127 Codul transportului feroviar). Toate aceste exemple de scutire de rspundere sunt ex haustive, deoarece att expeditorul, ct i cruul nu pot invoca i alte mprejurri cu scopul de a fi eliberai de la plata amenzii. Din moment ce comanda de transport nu a fost executat, cel ndreptit va nainta o cerere de plat a amenzii fa de cel din v ina cruia s-a produs neexecutarea, ultimul fiind prezumat v inovat prin lege de neexecutare. ns prezumia dat poate fi uor rsturnat dac cel prezumat

45

. , publicat n (Federaia Rus), nr.11, 2006, p.29.

356

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

v inovat va aduce dovezi contrarii46. Dac acest lucru nu va fi demonstrat, partea prezumat v inovat va fi obligat s plteasc amenda. Fora major este cel mai frecvent motiv invocat de expeditor i de calea ferat cu scopul de a fi eliberai de rspundere. ns aa cum se subliniaz n doctrin (.), nu este suficient ca reclamantul s dovedeasc c a existat evenimentul de for major, mai este necesar a dovedi legtura de cauzalitate dintre for a major i faptul neexecutrii transportului. n calitate de exemplu este adus situaia n care linia cii ferate a fost acoperit cu ap (inundaia), fapt care a determinat ntreruperea circulaiei pe calea ferat i n consecin nu a fost posibil prezentarea mrfii, vagoanelor i containerelor la timp pentru ncrcare. Pentru a exista o eliberare de rspundere, urmeaz a se demonstra c prin toate mijloacele tehnice av ute la ndemn, s-a depus efor t pentru nlturarea impedimentului, ns rezultatul a fost negativ. n schimb dac imposibilitatea executrii comenzii de transpor t s-a datorat angajailor uneia dintre pr i, a defeciunilor tehnice, a nelurii msurilor imediate de stopare a evenimentului .a., atunci temei pentru calificarea inundaiei ca eveniment de for major nu exist47. Imediat ce apare un caz de for major, are loc sistarea operaiunilor de ncrcare a mrfurilor pe direciile ce au legtur cu locul producerii evenimentului (ar t.55 alin.(2) Codul transportului feroviar). Decizia de sistare temporar a operaiunilor de ncrcare a mrfurilor o ia conductorul staiei cii ferate de expediie, ntiinnd n scris i administraia .S. Calea Ferat a Moldovei despre situaia creat pe calea ferat. Deoarece mrimea amenzii stabilite de Codul transportului feroviar pentru neexecutarea comenzii de transport este redus, de regul partea din vina creia se produce neexecutarea accept s plteasc amenda pe loc, fr a mai invoca probe suplimentare de scutire de rspundere. Practica ne dovedete i faptul c n instanele judectoreti naionale dosare ce in de neexecutarea comenzii de transport nu exist, prile considernd oportun de a soluiona conflictele n faza prejudiciar.

46

47

Prima, c neexecutarea a fost generat de unul din motivele prevzute la ar t.126 din Codul transpor tului ferov iar, i a doua, c ntre faptul neexecutrii comenzii de transpor t i motiv ul neexecutrii a ex istat legtur de cauzalitate. . , publicat n (Federaia Rus), nr.11, 2006, p.28.

Capitolul X

357

10.5. Rspunderea pentru autenticitatea datelor nscrise n documentele de transport


Obligaia de a completa scrisoarea de trsur rev ine expeditorului de mrfuri i se realizeaz pe formularul-tipizat care i-a fost oferit, contra plat, de calea ferat. Pentru nscrierea informaiei n scrisoarea de trsur este nevoie de o atenie sporit, deoarece cea mai mic greeal poate genera pierderi i cheltuieli majore pentru ambele pr i. n acest scop, n Codul transportului feroviar este prevzut c rspunderea pentru autenticitatea datelor nscrise n scrisoarea de trsur, precum i pentru consecinele rezultate din indicarea n scrisoarea de trsur a unor date greite, inexacte sau incomplete, o poart expeditorul (ar t.53 alin.(1)). Altfel nici nu poate fi, deoarece expeditorul a nscris informaia i el cunoate corectitudinea ei. Calea ferat poate s verifice datele din scrisoarea de trsur, dar nu este obligat s o fac. Dac n timpul verificrii a depistat greeli, calea ferat poate respinge scrisoarea de trsur i refuza transportul pn cnd expeditorul nu va corecta cele nscrise. n toate cazurile, cheltuielile de verificare i rspunderea pentru erori sunt pe seama expeditorului, chiar i atunci cnd calea ferat pn la nceperea transportului nu a efectuat careva verificri. O problem care apare n practic const n faptul c expeditorul n scrisoarea de trsur indic greit cantitatea de mrfuri, iar cruul la preluarea mrfii nu verific corespunderea acestor date. La origine, de fapt, st reglementarea confuz pe care o avem n legislaie. Codul civil stabilete c la preluare ncrcturii, cruul este obligat s verifice corespunderea datelor din scrisoarea de trsur cu numrul, cantitatea i semnele coletelor. Dac cruul nu dispune de mijloacele necesare pentru a verifica corespunderea acestor date, el va consemna rezer vele sale motivate n scrisoarea de trsur (art.997 alin.(1) pct.(a) i alin.(2)). Pe de alt parte, Codul transportului feroviar prevede c calea ferat este n drept s verifice autenticitatea datelor, inclusiv masa mrfurilor, indicate de ctre expeditorul de mrfuri, prin cntrire selectiv. n cazul depistrii neautenticitii datelor din documentele de transport, cheltuielile pentru efectuarea verificrilor le suport expeditorul de mrfuri (art.53 alin.(2)). Dispoziii similare avem i n Regulamentul privind prestarea serviciilor n traficul feroviar de cltori, bagaje, mrfuri i mesagerii n interes propriu, c calea ferat are dreptul s verifice selectiv corespunderea masei mrfurilor, precum i autenticitatea altor date, cu cele indicate de ctre expeditor n scrisoarea de trsur (pct.43). Prin urmare, legea nu d un rspuns clar i apare ntrebarea: la preluarea mrfii, cruul din transportul feroviar este sau nu obligat s verifice corespun-

358

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

derea datelor din scrisoarea de trsur cu cele de fapt? Reieind din prevederile Codului civil, procedura respectiv ar fi una obligatorie, n timp ce Codul transportului feroviar stabilete c ea este facultativ pentru cru. Pe de alt par te, rspunderea pentru autenticitatea datelor nscrise n scrisoarea de trsur i consecinele care pot sur veni o poart expeditorul, pe cnd rspunderea pentru integritatea mrfii aduse la destinaie rev ine cruului. De aceea n practic este foar te dificil a stabili cauza prejudicierii mrfurilor: uneori poate fi indicarea greit n scrisoarea de trsur a datelor cu priv ire la mrfuri, alteori v inovia cii ferate, n legtur cu nerespectarea cerinelor de transportare a lor. Suntem de prerea c cea mai reuit ar fi soluia potrivit creea nainte de preluarea mr furilor de la expeditor, calea ferat s efectueze verificarea lor sub toate aspectele, n special al greutii, numrului, dimensiunilor, gradului de pericol, posibilitii de alterare pe parcurs, termenului de valabilitate, alte proprieti fizice i chimice, iar n privina mr furilor aflate n interiorul ambalajelor i coletelor, care nu pot fi verificate, cruul s fie obligat s-i nscrie rezervele i meniunile sale n scrisoarea de trsur. n caz contrar, calea ferat nu va putea aduce dovezi n privina exonerrii sale de rspundere, fiindc pentru mr furile aduse la destinaie cu lipsuri, pierderi sau deteriorri, legea stabilete prezumia vinoviei cruului.

10.6. Rspunderea n legtur cu modificarea contractului pe parcursul transportrii


Expeditorul poate s modifice contractul de transpor t pn n momentul n care scrisoarea de trsur nu a fost predat destinatarului. El poate, n special, s cear cruului s nu transporte ncrctura mai departe, s schimbe locul de liv rare sau destinatarul menionat n scrisoarea de trsur (art.1001 alin.(1) Cod civ il). Cererea de readresare a mrfurilor o depune expeditorul mrfurilor, iar indicaiile lui sunt obligatorii pentru calea ferat. La cererea expeditorului sunt posibile urmtoarele soluii: retragerea sau napoierea mrfurilor n staia de expediie; oprirea mrfii pe parcurs; amnarea eliberrii mrfii; eliberarea mrfii unei alte persoane dect destinatarul; eliberarea mrfii la alt staie dect cea de destinaie48.
48

Finii F. Dreptul transpor turilor. Edi ia a II-a. Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2005, p.92.

Capitolul X

359

Modificarea contractului de transport se poate face numai prin declaraie scris. Declaraia trebuie semnat de expeditor, trecut pe duplicatul scrisorii de trsur i prezentat staiei cii ferate de pornire. La rndul su, eful staiei de cale ferat este obligat s anune conductorul mijlocului de transport ferov iar, staia cii ferate de destinaie, destinatarul iniial i noul destinatar al mrfurilor. n legtur cu readresarea mrfurilor, cele mai multe cheltuieli le supor t destinatarul. De regul el i angajeaz din timp lucrtori, mijloace de transport, depozite .a., iar decizia expeditorului de a schimba destinaia mrfii i poate aduce prejudicii considerabile. Din acest considerent, Codul transportului feroviar stabilete c partea la a crei cerere s-a efectuat schimbarea poart rspundere fa de destinatarul iniial al mrfurilor pentru consecinele acestei schimbri (ar t.58). Aciunile ce in de modificarea contractului de transport nu sunt gratuite. Cel care a iniiat readresarea mrfurilor va trebuie s plteasc cii ferate o ta x suplimentar. Mai mult ca att, deoarece relaiile de plat n cazul dat se complic, cel care a iniiat readresarea este obligat s ajute la efectuarea plilor ntre expeditor, destinatarul iniial i destinatarul final al mrfurilor.

10.7. Depirea termenului de transportare a mrfurilor


Pentru depirea termenului de transpor tare a mrfurilor calea ferat achit penaliti (ar t.131 Codul transportului feroviar). ns mrimea acestor penaliti, din nefericire, nu sunt prevzute n legislaia ferov iar. Prin urmare, n caz de ntrziere a transportrii ncrcturii la destinaie, cruul va pur ta rspundere n propor ie de 100% din ta xa de transport fiind obligat s repare i prejudiciul cauzat astfel (art.1007 alin.(2) Cod civ il). Rspunderea n mrime de 100% din ta xa de transpor t este priv it ca fiind o penalitate destul de drastic. Mai mult, plata penalitii pentru ntrziere la liv rare nu-l elibereaz pe cru de plata despgubirilor pentru pierderea, deteriorarea sau distrugerea ncrcturii49. Simplul fapt al ntrzierii nu atrage dup sine rspunderea cii ferate pentru prejudicierea mrfii. Angajarea rspunderii cii ferate pentru distrugerea, pierderea ori deteriorarea mrfurilor se face numai dup ce a fost stabilit legtura de cauzalitate dintre faptul ntrzierii i faptul distrugerii, pierderii sau deteriorrii mrfurilor. De aceea se
49

Pascari C. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Edi ia a II-a. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.603.

360

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

poate ntmpla ca cauza ce a stat la baza ntrzierii cii ferate s nu constituie i cauza prejudicierii mrfurilor. n Regulamentul Transportului Feroviar al URSS, spre exemplu, pentru ntrzierea liv rrii mrfurilor, calea ferat pltea expeditorului o penalitate (dac nu dovedea c ntrzierea s-a produs nu din v ina sa) n propor ie de la 15% pn la 90% din ta xa de transpor t, n funcie de durata ntrzierii (ar t.153). Marfa era considerat pierdut numai dup expirarea a 30 de zile de la data cnd trebuia s fie adus la destinaie, iar pn la expirarea acestui inter val de timp, ea se considera ntrziat50. Un moment impor tant este c dac ncrctura s-a deteriorat din v ina persoanei ndreptite s dispun (n timpul ncrcrii, descrcrii, ambalajului defectuos), cruul nu va fi inut la despgubiri, chiar dac a depit termenul-limit de liv rare51.

10.8. Reinerea vagoanelor la ncrcare-descrcare


Pentru nceput vom meniona c reinerea se poate manifesta prin tragerea cu ntrziere sau prin ridicarea cu ntrziere a vagoanelor la locurile de ncrcare-descrcare din v ina cii ferate, a expeditorului ori a destinatarului de mrfuri. Pentru faptul reinerii vagoanelor legea stabilete o amend. Amenda se calculeaz pentru ntreaga durat a reinerii, ncepnd cu momentul expirrii termenului de tragere sau de ridicarea a vagoanelor. n conformitate cu art.135 din Codul transportului feroviar, pentru reinerea vagoanelor, calea ferat aplic amend expeditorului i destinatarului n mrime de 3,6 lei pentru fiecare or de staionare neproductiv a vagonului. Pentru reinerea cisternelor, vagoanelor de ciment i a celor specializate, mrimea amenzii se dubleaz, iar pentru reinerea vagoanelor frigorifice, se tripleaz. n schimb reinerea vagoanelor pn la 15 minute nu se ia n calcul. Dac expeditorul de mrfuri refuz s ncarce vagoanele sosite conform comenzii la staia cii ferate de ncrcare, calea ferat va percepe de la expeditor o plat (art.139). Plata se ncaseaz pentru utilizarea vagoanelor, chiar dac ele n realitate au rmas neutilizate, i se stabilete difereniat, n funcie de tipul acestora.
50

51

Regulamenul Transpor tului Ferov iar al URSS, aprobat prin hotrrea Sov ietului de Minitri al URSS nr.270 din 06 aprilie 1964, publicat n , nr.5, 1964, p.36. Pascari C. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Edi ia a II-a. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.603.

Capitolul X

361

De asemenea, dac n condiiile de mai sus ar rezulta pagube pentru calea ferat, pe lng penaliti, expeditorul este obligat s repare prejudiciile cauzate i chiar s rspund din punct de vedere penal52. n practic adeseori apar conflicte n legtur cu reinerea vagoanelor la descrcare. Fie c ora de sosire nu este fixat, fie din alte motive, ns vagoanele cii ferate sunt reinute. Calea ferat invoc c reinerea s-a produs din vina destinatarului care nu a reuit n termen s descarce mrfurile, n timp ce destinatarul motiveaz c vagoanele au sosit cu ntrziere la staia de destinaie a cii ferate i el a fost informat cu ntrziere despre faptul parvenirii acestora n staie. Ca exemplu n acest sens aducem o spe, soluionat de Curtea Suprem de Justiie a R.M.: S.A. Calcar din or.Anenii Noi a naintat o cerere de chemare n judecat mpotriva .S. Calea Ferat din Moldova, solicitnd restituirea sumei de 25.182 lei luat de prt din contul personal al S.A. Calcar cu tit lu de plat n legtur cu reinerea vagoanelor sub descrcare. Prin hotrrea Judectoriei Economice de Circumscripie aciunea naintat de S.A. Calcar a fost admis integral, cu ncasarea din contul .S. Calea Ferat din Moldova n folosul S.A. Calcar a datoriei n mrime de 25.182 lei. Nefiind de acord cu hotrrea instanei de fond, .S. Calea Ferat din Moldova a declarat apel mpotriva acesteea. Curtea de Apel Economic a respins apelul depus de .S. Calea Ferat din Moldova motivnd c este nentemeiat i a meninut n acest sens hotrrea instanei de fond. Nefiind de acord cu ambele hotrri luate de instanele judectoreti, calea ferat a formulat recurs. Examinnd recursul, Colegiul economic al Curii Supreme de Justiie a R.M. a decis c el este inadmisibil din urmtoarele considerente: 1) reinerea vagoanelor sub descrcare a av ut loc nu din v ina S.A. Calcar, ci din v ina recurentului .S. Calea Ferat din Moldova, una din subdiv iziunile creea Secia lucrri de ncrcare-descrcare Chiinu se obligase prin contract s descarce la timp ncrcturile sosite i s nu admit staionarea vagoanelor supranorm; 2) argumentele recurentului .S. Calea Ferat din Moldova precum c banii au fost ridicai legal, n temeiul art.64 din Codul transportului feroviar, pentru utilizarea vagoanelor i nu pentru staionare supranorm, nu pot fi reinute ca ntemeiate, ele fiind combtute prin probele anexate la dosar.
52

Cojocari E ., Cornaciu I. Rspunderea juridic civ il contractual pentru prejudiciile cauzate de transpor tul ferov iar n Romnia. Materialele Conferinei teoretico-tiin ifice interna ionale Func ionarea institu iilor democratice n statul de drept, 25-26 ianuarie 2003 (mun. Bl i). Chiinu: Tipografia Central, 2003, p.856.

362

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Mai mult dect att, reieind din prevederile art.64 din Codul transportului feroviar, pentru timpul aflrii vagoanelor la dispoziia expeditorului sau a destinatarului i pentru perioada de ateptare a cii ferate, ca urmare a tragerii sau prelurii vagoanelor cu ntrziere, ei achit pli de utilizare a vagoanelor, calculate cu ora. Or, n spe reinerea vagoanelor sub descrcare nu a avut loc din culpa S.A. Calcar, fapt demonstrat prin hotrrile instanelor judectoreti care se bucur de autoritatea lucrului judecat, ci reinerea s-a produs din vina .S. Calea Ferat din Moldova. Curtea Suprem de Justiie a R.M. a respins recursul declarat de .S. Calea Ferat din Moldova, motivnd c el este nefondat53.

10.9. Rspunderea pentru integritatea mrfurilor 10.9.1. Consideraii generale (exemple din jurispruden)
Cruul poar t rspundere material pentru pierderea, lipsa, deteriorarea mrfurilor, dac aceste aciuni au av ut loc ntre momentul prelurii i cel al liv rrii mrfurilor. Cruul este rspunztor pentru ntrzierea aducerii mrfurilor la destinaie, dar i pentru neexecutarea altor obligaii contractuale (ar t.1007 alin.(1) Cod civ il). Aadar, calea ferat poar t rspundere pentru marfa preluat la transport, ncepnd cu momentul prelurii ei de la expeditor i pn la remiterea ctre persoana ndreptit s dispun. n tot acest inter val de timp, mrfurile se vor afla n paza juridic a cii ferate, ea fiind rspunztoare inclusiv pentru aflarea mrfurilor la depozitele sale. Calea ferat se poate elibera de paza juridic a mrfurilor, dac pe tot parcursul transpor trii, mrfurile vor fi nsoite de un reprezentant al expeditorului sau al destinatarului, special angajat n acest scop. Pentru a nelege mai bine, vom aduce un exemplu din practica judiciar n care instanele judectoreti au hotrt unanim c calea ferat rspunde pentru mrfurile preluate la transpor t. n spe, SRL Astra a naintat cerere de chemare n judecat mpotriva .S. Calea Ferat din Moldova, invocnd c la momentul recepionrii mrfii de la calea ferat, s-a depistat lipsa a 314 saci cu ciment alb, cauzndu-i-se un prejudiciu de 3250 dolari SUA. Instana de fond a admis aciunea, hotrrea fiind meninut i de Curtea de Apel Economic. Colegiul economic al Curii Supreme de Justiie, examinnd cauza n ordine de recurs a susinut ca legal i ntemeiat soluia dat de in53

Decizia Colegiului economic al Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova din 17 februarie 2008, dosarul nr.2rae-40/09. Arhiva Judectoriei Economice de Circumscrip ie, mun.Chiinu.

Capitolul X

363

stanele inferioare. n decizia luat, Curtea Suprem de Justiie motiveaz c aa cum rezult din documentele de transport, vagoanele cu marf au fost preluate de ctre .S. Calea Ferat din Moldova la 18.05.02 i distribuite n adresa destinatarului SRL Astra, pe linia cii ferate Bereti-Ungheni. n perioada de pn la 20.05.02, vagoanele s-au aflat sub paza .S. Cii Ferate din Moldova. n raportul de expertiz ntocmit de exper tul de pe lng filiala Ungheni a Camerei de Comer i Industrie, a fost reflectat starea podelei din vagoane i modul n care au fost ncrcai sacii cu ciment n vagoane. La momentul descrcrii mrfurilor a fost perfectat actul de primire, semnat de reprezentantul reclamantului, de inspectorul biroului vamal Ungheni i de colaboratorul poliiei transport. Actul comercial priv ind constatarea lipsei mrfii nu a fost ntocmit, din cauza refuzului staiei de cale ferat. n fine, Curtea Suprem de Justiie a decis c calea ferat poart rspundere pentru integritatea mr furilor aflate sub supravegherea sa i este obligat s le aduc cu grij la staia de destinaie, n adresa destinatarului indicat n scrisoarea de trsur54.

10.9.2. Pierderea mr furilor


Potriv it ar t.132 din Codul transportului feroviar, mrfurile se consider pierdute dac nu au fost eliberate destinatarului, la cererea acestuia, n termen de 30 de zile de la data expirrii termenului de transpor tare indicat n scrisoarea de trsur. Mrfurile care au sosit dup expirarea acestui termen, destinatarul este n drept s refuze a le primi. n asemenea situaie, staia de cale ferat poate s le comercializeze. Subliniem c dup expirarea celor 30 de zile n care marfa trebuia adus la destinaie, destinatarul nu trebuie s aduc careva dovezi, deoarece prezumia pierderii mrfii se instituie de drept. n legtur cu termenul de 30 de zile dup expirarea cruia marfa poate fi considerat pierdut, profesorul .. are o prere critic, atenionnd c termenul ar fi exagerat de mare: Nu nelegem de ce expeditorul (sau destinatarul) mrfii ar trebui s atepte atta timp pentru ca marfa s fie recunoscut pierdut i el s poat primi despgubirea n schimbul pierderii ei. Lund n consideraie c n relaiile economiei de pia o asemenea ateptare ndelungat este n detrimentul afacerilor i poate aduce pagube comercianilor, dev ine foarte clar c termenul de 30 de zile trebuie revzut, n sensul micorrii lui

54

Decizia Colegiului economic lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova din 25 octombrie 2004, dosarul nr.2rae-142/04. Arhiva Judectoriei Economice de Circumscrip ie, mun.Chiinu.

364

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

de 2 ori 55. Ne raliem la opinia menionat de .. i venim cu aceeai ntrebare: de ce un termen de 30 de zile? Suprafaa teritorial a Republicii Moldova este relativ mic i dac n Federaia Rus, a crei teritoriul este incomparabil mai mare, acest termen este considerat nepotriv it i se recomand micorarea lui de 2 ori, atunci n Codul transportului feroviar al R.M. cu att mai mult, el ar trebui redus de 10 ori. Or, cum am putea explica paradoxul care se ntmpl n practic atunci cnd doi comerciani, A (fabrica de vinuri din or.Cahul) i B (fabric de producere a sticlei din mun.Chiinu), avnd relaii de vnzare-cumprare a unui lot de sticle pentru mbutelierea vinurilor, apeleaz la ser viciile de transport ale cii ferate, iar aceasta nu prezint marfa n termen. Fabrica A trebuie s atepte 30 de zile i numai dup aceasta s fie n drept a cere contravaloarea mrfii, timp n care ea nu-i va putea realiza producia, suportnd pierderi considerabile n afacerile sale. Este tiut faptul c distana de la Chiinu pn la Cahul poate fi traversat cu trenul n aproximativ 6 ore, i atunci ne ntrebm, la ce bun 30 de zile? Mai mult ca att, la art.132 din Codul transportului feroviar este stabilit nc un termen, i mai ndelungat, de 4 luni pentru transpor tul mrfurilor n trafic mi xt direct. Potriv it legii, numai dup expirarea a 4 luni de la data primirii mrfurilor pentru transportul n traficul mi xt direct (ferov iar-auto, ferov iar-naval, ferov iar-maritim sau ferov iar-aerian), marfa va putea fi considerat pierdut. Criticele n cazul dat rmn a fi aceleai, de aceea este necesar micorarea i acestui termen, el fiind exagerat de mare. Subliniem c att n primul, ct i n al doilea caz, la fi xarea termenelor din legislaia ferov iar nu s-a inut cont de specificul naional, realizndu-se o simpl preluare a normelor juridice din legislaia altor state, n special din Regulamentul transpor tului ferov iar al fostei URSS.

10.9.3. Semnificaia cuvintelor pierdere, deteriorare i avarie a mrfii


n literatura de specialitate sunt redate mai multe opinii cu referire la noiunea de pierdere a mrfii n transportul ferov iar. C.Stanciu specific c o pierdere a mrfii exist n cazul n care, din culpa cruului marfa nu a fost eliberat destinatarului aa cum a fost predat ea de ctre expeditor, sub aspect cantitativ

55

.. , publicat n (Federaia Rus), nr.3, 2002, p.26-27.

Capitolul X

365

i calitativ56. .. aduce mai multe explicaii, c semnificaia juridic a pierderii mrfii este mai larg dect nelesul obinuit al pierderii mrfii. Chiar dac marfa n realitate nu a fost pierdut i continu s se afle n posesia cruului, din punct de vedere juridic ea se poate considera ca pierdut. Este greit prerea celor care susin c marfa nu mai este pierdut dac cruul a fost ntiinat despre locul aflrii ei. Subliniem c legea nu leag noiunea de pierderea mrfii cu momentul informrii cruului despre locul aflrii ei. Pentru a considera marfa ca pierdut se ia n calcul numai faptul nepredrii n termen a mrfii, indiferent de ntiinare57. Din nefericire, constatm c legislaia ferov iar nu aduce explicaii, ce am putea nelege prin pierdere total, pierdere par ial, deteriorare i avarie? Termenii respectiv i sunt utilizai frecvent n Codul transportului feroviar ns nelesul lor nu este redat. De aici apare i pericolul ca printr-o nelegere greit a legii, s fie aplicat o alt norm juridic dect cea care ar trebui aplicat. Aceasta poate avea loc n special n faza de soluionare a conflictului, atunci cnd destinatarul nainteaz cii ferate o reclamaie prealabil. Neavnd o pregtire juridic, exist riscul ca destinatarul s nu depisteze eroarea de drept comis de calea ferat i s accepte o alt despgubire dect cea care i se cuvenea n cazul aplicrii corecte a legii. Din aceste considerente, pentru mai multe detalii vom apela la doctrina de specialitate. Pierderea este total atunci cnd marfa nu a fost predat destinatarului, a fost distrus (evaporat, ars) sau furat, cnd lipsete ntregul transport, adic vagonul, coletul sau coletele. Pierderea este parial n cazul lipsei unei pr i, a unor colete din totalul ncrcturii sau a unei pr i din coninutul coletului. Pierderea par ial a unui bun indiv izibil este asimilat cu pierderea total. Avaria este o modificare negativ a nsuirilor mrfii, o alterare a calitii, ceea ce determin o diminuare a valorii ei. Avaria se poate datora: spargerii, crprii, ndoirii, zgrierii, decolorrii, ptrii, ruginirii, putrezirii, amestecului cu alte corpuri, care duc la diminuarea valorii sau la devalorizarea complet a mrfii58. n Codul transportului feroviar, noiunile deteriorare i alterare (art.128130) sunt utilizate ca cuv inte sinonime, n timp ce n doctrin (..) se
56 57

58

Stanciu C. Dreptul transpor turilor. Editura C.H.Beck . Bucureti, 2008, p.302. .. , publicat n , nr.6, 1988, p.92-93. Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transpor turilor. Editura Junimea, Iai, 2002, p.111.

366

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

menioneaz c alterarea constituie o diminuare a calitii mrfii sau pierderea calitilor ei utile, i care se produce, de regul, din cauza factorilor chimici. La baza deteriorrii stau factorii mecanici, prin care se acioneaz din exterior. Alterarea i deteriorarea pot fi uor delimitate. Alterarea reflect mai mult starea final n care a ajuns marfa, n timp ce deteriorarea este legat de posibilitatea de refacere a mrfii59. Cu toate acestea, consecinele juridice ale alterrii i deteriorrii sunt aceleai, motiv din care Codul transportului feroviar le ntrebuineaz ca cuv inte sinonime. n ce privete avaria, terminologia folosit n priv ina acestui termen este foarte diferit, motiv din care este necesar stabilirea corect a semnificaiei acestui cuvnt. Exist mrfuri care datorit caracteristicilor proprii sau datorit condiiilor n care sunt preluate la transpor t, pierd din greutatea iniial. Apar astfel diferene cantitative ntre greutatea mrfii nscris n documentul de transport i greutatea mrfii ajuns la destinaie. Codul transportului feroviar asimileaz avaria mai mult cu un accident. Expeditorul de mrfuri poar t rspundere pentru situaiile de avarie, de poluare i de infectare a mediului, precum i de ntreruperea circulaiei trenurilor produse din culpa lui. Aceeai rspundere o poar t i calea ferat n cazul n care avaria a fost provocat din culpa ei (art.46). Este foarte impor tant c imediat ce au fost ntiinai despre situaia de avarie, expeditorul, destinatarul i calea ferat au obligaia de a colabora i a trimite urgent la faa locului un reprezentant al lor, pentru a ajuta la nlturarea consecinelor avariei.

10.9.4. Actul comercial


Actul comercial se ntocmete de calea ferat, din oficiu sau la cererea destinatarului, n 3 exemplare i se completeaz fr tersturi, rzuiri i corectri. Se semneaz de ctre angajatul cii ferate care a luat parte la verificare i de destinatar. n cuprinsul actului comercial se face descrierea strii mrfii i a circumstanelor care au determinat ntocmirea lui. Se interzice nscrierea n actul comercial a unor presupuneri i concluzii priv ind cauzele neasigurrii integritii mrfurilor ori priv ind v inovia uneia din pr i. La ntrebrile din formularul actului comercial trebuie s fie date rspunsuri precise (art.154 alin. (7) Codul transportului feroviar). O atenie deosebit se atrage datelor ce in de ncrcarea, amplasarea, fi xarea i descrcarea mrfurilor, deoarece n baza acestor date pot fi depistate cauzele care au dus la prejudicierea mrfurilor.
59

.. , publicat n (Federaia Rus), nr.4, 2004, p.27-28.

Capitolul X

367

Persoanele care au participat la verificarea mrfurilor sunt obligate s semneze actul comercial, iar dac una dintre ele nu este de acord, ea poate doar s-i nscrie rezer vele sale n cuprinsul documentului. ntocmirea corect a actului comercial are o mare importan, deoarece de felul n care el a fost ntocmit, depinde posibilitatea ncasrii de la partea v inovat a prejudiciilor pentru marfa pierdut ori deteriorat60. ns Codul transportului feroviar nu d rspuns la o ntrebare: dac calea ferat ntocmete din oficiu actul comercial, la care destinatarul nu par ticip, este sau nu este valabil un asemenea document? Apare i alt ntrebare, dac calea ferat refuz ntocmirea actului comercial, cum se va proceda? n doctrin (.., ..) se menioneaz c n asemenea caz, la adresarea cu aciune n instana de judecat, alturi de reclamaia care a fost naintat cii ferate, reclamantul va trebui s anexeze copia cererii prin care s-a solicitat verificarea mrfii i ntocmirea actului comercial. De asemenea, se va anexa rspunsul n scris al efului staiei de calea ferat (dac un asemenea rspuns exist) prin care s-a refuzat ntocmirea actului comercial61.

10.9.5. Felurile prejudiciului. Regulile de reparare a prejudiciului


Dac calea ferat nu i-a respectat obligaiile asumate prin contractul de transport, ea va fi obligat s repare expeditorului sau destinatarului, dup caz, daunele provocate. Aa cum s-a subliniat, repararea prejudiciului va cuprinde: a) pagubele efective costul real al mrfurilor pierdute, distruse sau deteriorate; b) venitul ratat acele beneficii pe care expeditorul sau destinatarul le-ar fi putut obine n condiiile unui transport adecvat. ns nu orice venit ratat va fi compensat, ci numai cel confirmat prin documente, ce atest c: a) un asemenea venit cu certitudine ar fi existat, b) motiv ul ratrii venitului s se regseasc anume n faptul nendeplinirii obligaiilor contractuale de ctre calea ferat. Calea ferat este obligat s repare i prejudiciul provocat ca urmare a ntrzierii n liv rarea mrfii la staia de destinaie. n acest sens, prin art.1014 alin.(4) din Codul civ il este prevzut c dac ncrctura a fost liv rat cu ntrziere, iar cel ndreptit s dispun dovedete c prin aceasta a suferit
60

61

. . , publicat n (Republica Belarusi), nr.1, 2004, p.47. .. .. . . , 1976, p.389.

368

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

un prejudiciu, cruul va plti o despgubire, ns numai pn la valoarea transportului. c) prejudiciul moral dei legea nu prevede acest lucru, totui ea nu interzice. Mai mult ca att, prin Hotrrea Plenului Cur ii Supreme de Justiie a R.M. nr.9 din 09.10.2006 Cu privire la aplicarea de ctre instanele de judecat a legislaiei ce reglementeaz repararea prejudiciului moral 62, se explic faptul c este n drept s depun cerere n instana de judecat cu priv ire la repararea prejudiciului moral nu numai persoana fizic, dar i persoana juridic, n cazul refuzului nejustificat de a i se rezolva cererea sa referitoare la un drept recunoscut de lege (pct.21)63. d) taxa de transport i alte cheltuieli aferente, n temeiul art.130 alin.(3) din Codul transportului feroviar, potriv it cruia, odat cu compensarea valorii mrfurilor pierdute, lips sau deteriorate (alterate), calea ferat restituie taxa de transport i alte pli aferente, ncasate propor ional cu cantitatea de marf prejudiciat64. Pe lng restituirea ta xei de transport (n caz de pierdere total a ncrcturii integral, n caz de pierdere par ial propor ional), cruul va mai restitui ta xele vamale, cheltuielile de conser vare a mrfii, primele de asigurare, cheltuielile suportate n legtur cu o nou aranjare a mrfurilor n mijlocul de transport, cheltuielile de expertizare, cele de evaluare a ntinderii prejudiciului .a.65 Regulile reparrii prejudiciilor de ctre calea ferat sunt stabilite la ar t.130 din Codul transportului feroviar. Astfel, calea ferat repar prejudiciul produs n timpul transportului de mrfuri, n cazul: a) pierderii sau lipsei mrfurilor n mrimea valorii totale sau par iale a mrfurilor; b) deteriorrii (alterrii)
62

63

64

65

Hotrrea Plenului Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. nr.9 din 09.10.2006 Cu priv ire la aplicarea de ctre instanele de judecat a legisla iei ce reglementeaz repararea prejudiciului moral , publicat n Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova, 2007, nr.2, p.19-24. Celelalte situa ii men ionate la pct.21, n care persoana juridic poate solicita repararea prejudiciilor morale, le considerm a nu fi relevante pentru obiectul nostru de studiu, i anume: cnd se consider lezat prin afirma ii neadevrate fcute n pres sau vtmat n drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ. Conform ar t.1014 alin.(3) din Codul civ il, acestea sunt ta xele de transpor t, ta xele vamale, alte cheltuieli de transpor t, i anume, n cazul pierderii totale a ncrcturii, ele se restituie integral, iar n cazul pierderii par iale par ial. Pascari C. Comentariul Codului civ il al Republicii Moldova. Volumul II. Edi ia a II-a. Editura ARC. Chiinu, 2006, p.608.

Capitolul X

369

mrfurilor n mrimea sumei cu care s-a diminuat valoarea lor, iar dac recuperarea pr ii deteriorate (alterate) a mrfurilor este imposibil n mrimea valorii lor totale; c) pierderii, lipsei sau deteriorrii (alterrii) mrfurilor predate pentru transpor t cu valoare declarat n mrimea valorii declarate. Principala dificultate se refer la modul de determinarea a valorii mrfurilor. Cu alte cuv inte, ct costa mar fa care se afla n mijlocul transport? n primul rnd, valoarea mrfurilor se determin conform preului indicat n factura vnztorului sau n contract, iar n lipsa acestora la preul perceput, de regul, n mprejurri comparabile, pentru mrfuri de acelai fel (alin.(2) art.130 Codul transportului feroviar)66. Subliniem c aprecierea costului mrfii n baza facturii vnztorului este posibil n cazul n care marfa a fost cumprat de ctre expeditor, cu scopul de a o transmite destinatarului, ns poate fi oferit i o alt interpretare, i anume: situaia cnd ntre expeditor i destinatar a fost ncheiat contract de vnzare-cumprare, n care expeditorul are rol de vnztor, iar destinatarul mrfii cumprtor. n acest ultim exemplu, este posibil ca ta xa de transpor t s fie inclus n preul mrfii. Dac acest lucru a av ut loc, atunci restituirea prejudiciului pentru pierderea sau deteriorarea mrfii presupune i restituirea ta xei de transport. n schimb dac ta xa de transport nu a fost inclus n costul mrfii, atunci cruul, pe lng prejudiciul legat de pierderea ori deteriorarea mrfii, va restitui i ta xa de transport, propor ional cu gradul de prejudiciere a mrfii. n ce privete preul inclus n contract, ar fi soluia cea mai reuit pentru ev itarea conflictelor, deoarece costul mrfii este fi xat din start n contractul de transpor t. Problema, ns, care se ivete, ine de corectitudinea sumei nscrise n contract. n practic, scrisoarea de trsur (care ine locul contractului de transport) o ntocmete expeditorul mrfii, ceea ce atrage riscul ca el s nscrie unilateral o sum diferit, ce nu ar corespunde costului real al mrfii, iar n caz de prejudiciere n timpul transportului, calea ferat va fi obligat s restituie suma indicat n contractul de transpor t i neverificat de el la momentul ncheierii contractului.

66

Alte reglementri sunt cuprinse la ar t.1014 alin.(2) din Codul civ il: valoarea ncrcturii se determin n baza preului de burs, iar n lipsa unui asemenea pre, n baza preului de pia, iar n lipsa unor asemenea preuri, la preul obinuit al bunurilor cu aceleai caracteristici .

370

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

10.9.6. Rspunderea expeditorului n legtur cu suprancrcarea i deteriorarea mijlocului de transport


Expeditorul este obligat s ncarce mrfurile ntr-un volum care s corespund normelor tehnice. Nu se admite depirea limitelor de ncrcare a mijloacelor de transport. n cazul n care vagoanele i containerele au fost suprancrcate, la cererea cruului, expeditorul va fi obligat s descarce mrfurile. n schimb pot fi admise la transport mrfurile n cazul n care ele nu acoper pe deplin capacitatea de transport a vagoanelor i containerelor. Dac normele tehnice pentru acele vagoane i containere nu sunt fi xate, atunci expeditorul va trebui s ncarce mrfurile folosind ntreaga capacitate a mijloacelor de transport. Pentru ncrcarea vagonului i containerului peste limita capacitii lor de ncrcare, expeditorul pltete amend n mrimea a 5 ta xe de transport, iar n cazul avariilor, expeditorul va trebui s repare i prejudiciul cauzat cii ferate (art.140 Codul transportului feroviar). Cea mai confuz formulare n legtur cu rspunderea pentru prejudicierea vagoanelor i containerelor o vedem cea de la ar t.142 a Codului transportului feroviar. Conform prevederii legale, n cazul deteriorrii sau pierderii vagoanelor i containerelor puse la dispoziie de calea ferat, expeditorii i destinatarii mrfurilor sunt obligai s le repare sau s achite cii ferate amend n mrimea ncincit a valorii vagoanelor i containerelor deteriorate sau pierdute. Totodat, ei vor recupera cii ferate pagubele n partea neacoperit de amend, suportate de ea n urma deteriorrii sau pierderii vagoanelor i containerelor. n primul rnd, nu este clar ce fel de amend urmeaz a fi achitat. Legea nu fixeaz care ar fi cuantumul concret al acestei noi categorii de amenzi, n procente sau n valut naional. Am putea nelege c aceast amend se calculeaz reieindu-se din preurile vagoanelor i containerelor la data deteriorrii sau pierderii lor, ns persist aceeai problem, c modul de calculare a amenzii nu este determinat. n acelai timp, se creaz impresia c prin amend s-ar subnelege achitarea n mrime ncincit a costului vagoanelor i containerelor deteriorate sau pierdute, proporional gradului lor de deteriorare sau de pierdere (parial). Dispoziia legal potriv it creea expeditorul i destinatarul vor recupera cii ferate pagubele, n partea neacoperit de amend, suportate de ea n urma deteriorrii sau pierderii vagoanelor i containerelor, la fel nu este formulat adecvat. Se creaz o confuzie de interpretare a normei juridice. Ce a av ut n vedere legiuitorul, c se repar par tea din costul unitilor de transpor t, rmas neacoperit prin amend sau i venitul ratat de pe urma sistrii utilizrii lor n circuitul comercial?

Capitolul X

371

Rspunderea destinatarului. Destinatarul mrfurilor poart rspundere patrimonial pentru alterarea mrfurilor, produs din motiv ul descrcrii i scoaterii lor cu ntrziere, precum i din motiv ul staionrii, din culpa sa, a vagoanelor pe liniile staiei de cale ferat (art.62 alin.(3) Codul transportului feroviar).

10.9.7. Sarcina probaiunii i exonerarea de rspundere


Codul transportului feroviar stabilete cazurile de exonerare de rspundere a cruului din transportul ferov iar de mrfuri la art.128 i la art.129. Deosebirea dintre regulile exonerrii de rspundere stabilite n aceste dou ar ticole din Codul transportului feroviar const n faptul c n primul caz (art.128) opereaz prezumia v inoviei cruului i el va putea fi liberat de rspundere numai dac va aduce proba contrarie. n schimb n al doilea caz (ar t.129) este instituit prezumia nev inoviei cruului, iar dac expeditorul sau destinatarul vor reui s aduc dovezi contrarii, care s confirme v inovia cii ferate la prejudicierea mrfurilor, atunci prezumia dat dispare i n priv ina cii ferat va fi angajat rspunderea civ il. n aa mod, potriv it Codului transportului feroviar cruul va obine exonerarea de rspundere, dac va putea dovedi c neasigurarea integritii mrfurilor au fost cauzate din motive ce nu-i sunt imputabile, cum sunt: a) culpa expeditorului sau a destinatarului; b) natura mrfii supus uscrii, evaporrii, spargerii etc.; c) lipsa sau defectele ambalajului, care nu au putut fi obser vate dup aspectul lor exterior la primirea mrfurilor; d) predarea pentru transpor t a mrfurilor a cror umiditate depete norma stabilit (ar t.128). n schimb conform art.129 din Codul transportului feroviar, calea ferat este scutit de rspundere pentru pierderea, lipsa sau deteriorarea mrfurilor primite la transport n cazul n care: a) mrfurile au sosit n vagon sau n container n stare bun, cu sigilii i plombe intacte; b) lipsa sau deteriorarea mrfurilor a fost cauzat de motive naturale; c) mrfurile au fost nsoite de reprezentantul expeditorului sau al destinatarului de mrfuri; d) lipsa mrfurilor nu depete normele perisabilitii naturale; e) pierderea, lipsa sau deteriorarea mrfurilor a fost cauzat de informaiile false, incomplete sau inexacte, nscrise de expeditor n scrisoarea de trsur. Norme priv ind exonerarea cruului de rspundere n transpor tul de mrfuri sunt prevzute i n Codul civil al R.M. (art.1008). Fcnd o analiz comparativ, estimm c nu exist diferene eseniale fa de normele similare fi xate n Codul transportului feroviar. Lund n considerare c Codul transpor-

372

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

tului feroviar este lege organic special, regulile sale cu priv ire la exonerarea de rspundere se vor aplica n mod prioritar fa de cele stabilite de Codul civil. n practica judectoreasc se cunosc cazuri cnd marfa a fost adus la staia de destinaie n stare bun, cu sigiliile i plombele intacte, fr urme de deteriorare, pe cnd n interiorul vagonului-cistern lipsea o cantitate important de marf (alcool etilic). Chiar dac s-a ntocmit o expertiz n acest sens, nu s-a putut dovedi vinovia cii ferate pentru lipsa alcoolului din cisterne. n consecin, singurul vinovat n cauza dat a rmas a fi expeditorul mrfii care n scrisoarea de trsur a nscris o cantitate de alcool etilic, dar n vagonul-cistern a turnat mai puin. Problema putea fi evitat din start dac reprezentantul cii ferate, nainte de preluarea mrfii la transport, ar fi verificat corespunderea datelor din scrisoarea de trsur cu cele de fapt, lucru care, spre regret, nu a fost efectuat. n spe, SRL Plus-Acam a naintat cerere de chemare n judecat ctre .S. Calea Ferat din Moldova solicitnd s i se plteasc despgubirile pentru marfa care lipsete n vagoanele-cisterne ajunse la punctul de destinaie. Se menioneaz c la adresa SRL Plus-Acam a sosit cisterna N-02508 cu alcool etilic, nsoit de trenul N-0311. Cnd a fost deschis cisterna, s-a depistat un neajuns considerabil de alcool etilic. n prezena reprezentantului cii ferate, a SRL Plus-Acam i a Camerei de Comer i Industrie s-a ntocmit un act special n acest sens. n cererea de chemare n judecat SRL Plus-Acam solicit ncasarea de la .S. Calea Ferat din Moldova a prejudiciului material n sum de 116.597 lei. Judectoria Economic de Circumscripie a admis aciunea, n schimb Curtea de Apel Economic a pronunat o hotrre de respingere a aciunii. Prin decizia Colegiului economic al Curii Supreme de Justiie a R.M., decizia instanei de apel a fost casat i cauza remis spre rejudecarea la Curtea de Apel Economic, motivndu-se c la judecare nu au fost apreciate toate circumstanele cauzei. Rejudecnd pricina n apel, instana a adoptat o nou hotrre prin care aciunea a fost respins. Decizia a fost contestat cu recurs. Respingnd recursul, Curtea Suprem de Justiie a R.M. a invocat prevederile art.129 pct.(a) din Codul transportului feroviar n conformitate cu care calea ferat este scutit de rspundere pentru lipsa din coninutul mrfurilor dac mrfurile au fost predate destinatarului n stare bun, avnd toate sigiliile i plombele intacte i fr urme de acces la marf. Prin actul comercial de deschidere ntocmit la faa locului, att reprezentanii reclamantului, ct i reprezentanii prtului au confirmat c toate sigiliile erau intacte, ceea ce atest starea bun a vagonului cistern N-02508. Mai mult ca att, instana

Capitolul X

373

de recurs a motivat faptul c calea ferat nici nu era obligat s participe la verificarea mrfii adus la destinaie, deoarece n cazul cnd marfa (alcoolul) sosete la staia de destinaie n cistern n stare bun, cu sigiliile expeditorului intacte i corect aplicate, urmeaz a fi primit de destinatar fr participarea reprezentantului staiei. Astfel, Curtea Suprem de Justiie a R.M. a decis c fa de .S. Calea Ferat din Moldova nu poate fi angajat rspunderea pentru neajunsul alcoolului i recursul naintat de ctre SRL Plus-Acam a fost respins67.

11. Asigurarea mrfurilor din transportul feroviar


n primul rnd, legea (Codul civil i Codul transportului feroviar) nu impune i nici nu interzice asigurarea mrfurilor care urmeaz a fi transpor tate pe calea ferat. Lund n considerare c n dreptul privat tot ceea ce nu se interzice, nseamn c se permite, ajungem la concluzia c pn la nceperea transportului, se poate apela la o companie de asigurri n vederea ncheierii unui contract de asigurare a mrfurilor. Aadar, asigurarea mrfurilor n transportul ferov iar rmne la discreia pr ilor. Interesul mai mare ca marfa s fie asigurat apar ine expeditorului, deoarece el ar fi partea mai slab n contractul de transport al mrfurilor. Expeditorul este cel mai dezavantajat i acest lucru se explic prin faptul c legea atribuie transportatorului o rspundere limitat pentru prejudiciile sur venite din contractul de transport. Situaia respectiv conv ine transportatorului, n timp ce expeditorul se afl sub riscul de a nu-i acoperi cheltuielile n legtur cu pierderea, distrugerea sau deteriorarea mrfurilor sale. Se ajunge la o situaie de paradox, cnd calea ferat, cu v inovie din partea ei nu execut obligaiile asumate prin contract, iar legea o avantajeaz, fi xnd c ea nu va rspunde integral, ci pn la o anumit sum, prevzut de lege. De partea cealalt, expeditorul de mrfuri suport pierderi considerabile, avnd relaii de afacere, contracte comerciale n curs de executare, venituri ratate i clientel, iar legea i atribuie o despgubire limitat, ceea ce nu acoper pagubele suportate. O soluie ar fi ca n Codul transportului feroviar s fie inserat o norm ce ar stabili obligativ itatea asigurrii mrfurilor. Pn atunci ns, asigurarea mr67

Decizia Colegiului economic lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. din 23 iunie 2005, dosarul nr.2rae-139/05; Decizia Colegiului economic lrgit al Cur ii Supreme de Justi ie a R .M. din 14 februarie 2006, dosarul nr.2rae-64/06. Arhiva Judectoriei Economice de Circumscrip ie, mun.Chiinu.

374

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

furilor n transportul pe calea ferat este una facultativ. n practic, cel mai frecvent marfa este asigurat de ctre expeditor, el avnd i interesul ca marfa s ajung integr la punctul de destinaie (reieind din relaiile comerciale pe care le are cu destinatarul). Prin introducerea asigurrii obligatorii a mrfurilor n transpor tul ferov iar, ar disprea i problema rspunderii limitate a cii ferate n rapor t cu expeditorii de mrfuri6869. Compania de asigurri va prelua asupra sa riscurile de transport, iar n cazul apariiei unor prejudicii, va achita expeditorului suma prejudiciului real suportat de ctre acesta.

68

.., .. , publicat n (Federa ia Rus), nr.1, 2008, p.51.

Capitolul X I

TRANSPORTUL MARITIM DE PASAG ERI I MRFURI


Planul 1. Consideraii generale asupra transportului maritim. Dreptul maritim 2. Caracteristici ale transportului maritim din Republica Moldova 2.1. Abordri cu priv ire la transpor tul maritim. Evoluia istoric 2.2. Por tul Internaional Giurgiuleti. Avantajele acestuia 2.3. Instituia public Cpitnia por tului Giurgiuleti 2.4. Dreptul la nav igaie sub pav ilionul Republicii Moldova 2.5. Problemele care apar 3. Transportul maritim de pasageri 3.1. Consideraii generale priv ind transpor tul maritim de pasageri 3.2. Par ticularitile transpor tului maritim de pasageri 3.3. Definirea contractului de transpor t maritim de pasageri 3.4. Pr ile contractului transportatorul i pasagerul 3.5. Dovada ncheierii contractului de transpor t maritim de pasageri 3.6. Momentul ncheierii contractului de transpor t maritim de pasageri 3.7. Specificul ncheierii contractului de transpor t maritim de bagaje 3.8. Coninutul contractului de transpor t maritim de pasageri 3.9. Rspunderea pentru nerespectarea obligaiilor contractuale 4. Transportul maritim de mrfuri 4.1. Consideraii generale asupra transpor tului maritim de mrfuri 4.2. Noiunea i caracterele juridice ale contractului de transport maritim de mrfuri 4.3. ncheierea contractului de transpor t maritim de mrfuri 4.4. Elementele contractului de transpor t maritim de mrfuri 4.5. Conosamentul dovad a ncheierii contractului de transport maritim de mrfuri 4.6. Clasificarea conosamentelor 4.7. Deosebirea care ex ist ntre conosament i char ter 5. Transportul naval. Proiectul Codului transportului naval al Republicii Moldova

376

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

1. Consideraii generale asupra transportului maritim. Dreptul maritim


Noiune. n sens larg, prin transport maritim se nelege activ itatea desfurat de subiectele dreptului privat, inclusiv activ itatea desfurat de ctre state, ca subiecte ale dreptului privat. Scopul poate fi att comercial (obinerea de venit), ct i necomercial (acordarea unui ajutor umanitar, acte de caritate etc.). n sens restrns, sfera transporturilor maritime se reduce la semnificaia comercial a acestora, adic la folosirea navelor n scopul obinerii de profituri, i anume: deplasarea pasagerilor (turitilor), transportarea mrfurilor de diferite feluri (cereale, crbune, minereu de fier, petrol .a.), tehnic militar etc. Avantajele transportului maritim. Avantajele fa de alte tipuri de transport sunt urmtoarele: a) este mijlocul de transport cel mai ieftin, aducnd economii impor tante celor ce-l folosesc; b) permite transportarea mrfurilor aproape n orice zon a globului (cel mai frecvent cu ieire la mare prin rurile nav igabile, cum este i cazul Republicii Moldova, ce are ieire la Marea Neagr prin por tul Giurgiuleti amplasat n apropierea rului Dunrea); c) nava maritim poate ncrca o cantitate foar te mare de mrfuri, rezer ve de alimente, de ap potabil, piese de schimb .a. La celelalte tipuri de transpor t (auto, ferov iar i aerian), asemenea posibiliti sunt limitate. Nav maritim. Prin nav maritim nelegem orice construcie plutitoare, cu/sau fr propulsie (cu excepia platformelor plutitoare i a sistemelor de colectare a informaiei oceanice), utilizat n nav igaia maritim comercial. Asupra navelor maritime sunt posibile toate formele de proprietate prevzute de legislaie1. Singura excepie n acest sens o constituie nava atomic. Ea reprezint proprietatea exclusiv a statului. nregistrarea navei maritime. nregistrarea tuturor navelor maritime i navale se face de ctre ntreprinderea de Stat Registrul Naval. Tipul ser v iciilor acordate i mrimea ta xelor pentru aceste ser v icii sunt stabilite n anexele nr.3 i 4 la Hotrrea Guvernului R.M. nr.110 din 29.09.2006 cu priv ire la fon1

Momentul apari iei dreptului de proprietate asupra navei maritime. Dreptul de proprietate asupra navei apare din momentul nscrierii ei n Registrul de stat al navelor din Republica Moldova. Dreptul de proprietate asupra navelor aflate n construc ie apare din momentul nscrierii lor n Registrul navelor n construc ie din Republica Moldova.

Capitolul XI

377

darea Instituiei publice Cpitnia portului Giurgiuleti i ntreprinderii de Stat Registrul Naval 2. Odat cu nregistrarea navei, acesteea i se atribuie un certificat de naionalitate, ce confirm dreptul de nav igaie sub pav ilionul Republicii Moldova. Cine are dreptul la navigaie maritim comercial? n conformitate cu ar t.4 din Codul navigaiei maritime comerciale al R.M., pot desfura nav igaie maritim comercial persoanele juridice i fizice ce au n posesiune, n folosin sau cu tit lu dispoziie nave i care dein licene pentru practicarea unei astfel de activ iti, eliberate de autoritile competente. Organul de stat competent n supravegherea activ itii i n eliberarea autorizaiilor din sfera transportului maritim este Instituia public Cpitnia portului Giurgiuleti. Aspecte ce in de istoria apariiei dreptului maritim. Primele reguli scrise consacrate transpor tului maritim se conin n Codul lui Hammurapi3, n care se menioneaz c dac are lor nchirierea corabiei mpreun cu crmaciul ei, pentru a transporta pe mare pine, ulei, citrice .a., i dac crmaciul corabiei din v ina sa va pierde bunurile de pe corabie ori va scufunda corabia cu tot ce este n ea, atunci el va fi obligat s ntoarc proprietarului corabiei costul ei i valoarea bunurilor pierdute. Procesul de formare a bazei normative din transpor tul maritim de mrfuri are o istorie ndelungat. Primele norme, ce reglementau relaiile dintre proprietarii de corbii i comercianii ce doreau s-i transpor te mrfurile pe mare, au aprut n antichitate. Anii ce au urmat, se caracterizeaz printr-o permanent cutare de noi mijloace de mbuntire a rapor turilor de acest fel. Pentru nceput, cel mai frecvent era utilizat contractul de activ itate n comun, cunoscut n prezent ca contractul de societate civ il, n baza cruia participanii, n scopul realizrii comer ului pe mare, organizau n comun ntreprinderi, mpr ind ntre ei cheltuielile i ctigurile obinute de la liv rarea i vnzarea mrfurilor. Alteori, raporturile respective din transpor tul maritim se ntocmeau n baza contractului de locaiune (nchiriere) a corabiei.
2

Hotrrea Guvernului R .M. nr.110 din 29.09.2006 cu priv ire la fondarea Institu iei publice Cpitnia por tului Giurgiuleti i ntreprinderii de Stat Registrul Naval , publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.158-160/1220 din 06.10.2006. Hammurapi a fost mpratul Imperiului Babilonian n perioada 1792-1750 nainte de Hristos.

378

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

La finele secolului al XVI-lea, transportul maritim de mrfuri se distinge ca activ itate aparte n cadrul comer ului pe mare, ceea ce determin apariia charterului. Mai trziu, odat cu efectuarea transportului regulat de mrfuri, i-a natere conosamentul, document ce sta la baza ncheierii contractelor de transport maritim de mrfuri. n Imperiul Rus, spre exemplu, pn la revoluia din 1917, legislaia nu recunotea existena contractului de transpor t, cu att mai mult a contractului de transpor t maritim, iar raporturile de transport n acea perioad erau reglementate prin contractul de antrepriz. Cu alte cuv inte, dac cineva dorea s transpor te mrfurile pe mare, apela la proprietarul unei nave cu care trebuia s ncheie contract de antrepriz4. Primele legi n dreptul maritim au fost adoptate n Suedia (Codul maritim din 1667), mai apoi n Rusia (Regulile cu privire la comer din 1681 n care o parte important era consacrat dreptului maritim) i n alte state. n Anglia, spre exemplu, la baza alctuirii dreptului maritim au stat precedentele judiciare. Sistema sov ietic de reglementare juridic a instituiei transpor tului maritim de mrfuri era fundamentat pe acte normative subordonate legii emise de Ministerul Transporturilor. Codul nav igaiei maritime comerciale al URSS, ca i toat legislaia sov ietic, corespundea economiei centralizate de atunci i cuprindea norme ce reflectau puterea exclusiv a statului. Transportul maritim de mrfuri reprezint o instituie juridic ce apar ine ramurii dreptului privat. Raporturile care apar n legtur cu efectuarea transportului de mrfuri sunt raporturi patrimoniale. Pentru statul nostru, toate aceste raporturi juridice au caracter de internaionalitate, deoarece Republica Moldova deine un singur por t maritim (Portul Internaional Liber Giurgiuleti , cu ieire la rul Dunrea, iar de acolo la Marea Neagr). Dreptul maritim la etapa actual. Pn la apariia dreptului maritim, au existat numeroase obiceiuri, numite uzane maritime, care s-au pstrat pn la etapa actual. Autorul .. face referire c n prezent, dreptul maritim este div izat n trei subramuri: dreptul maritim naional, dreptul maritim internaional public (acordurile i contractele ncheiate ntre state) i dreptul
4

.. (- - ). . 12.00.01. . . ... , 2008, p.6-7.

Capitolul XI

379

maritim internaional privat (cuprinde norme de soluionare a conflictelor ce apar n cadrul relaiilor comerciale cu element de extraneitate)5. Fiind o ramur de drept complex, dreptul maritim cuprinde norme ale dreptului civ il, administrativ, muncii, procesual-civ ile, penale i de drept internaional. Mai mult ca att, priv it ntr-un sens larg, dreptul maritim conine i diferite norme cu caracter tehnic, ce se refer n primul rnd la securitatea transportului, construcia navelor, protecia mediului nconjurtor, precum i la alte aspecte de nav igaie. Bineneles, problemele ce in de par tea tehnic a dreptului maritim nu vor fi abordate n cadrul unei discipline juridice, ns luate n totalitatea lor, aceste norme formeaz ramura dreptului maritim6, deoarece sunt interdependente i constituie un tot ntreg7.

2. Caracteristici ale transportului maritim din Republica Moldova 2.1. Abordri cu privire la transportul maritim. Evoluia istoric
Despre foloasele ce le aduceau Moldovei transportul de mrfuri pe mare, meniona Dimitrie Cantemir, nc la nceputul secolului al XVIII-lea, n lucrarea sa Descrierea Moldovei . Dimitrie Cantemir scria c: fluv iul (Prutul s.n.) le permite moldovenilor s-i transporte mrfurile lor spre Constantinopol i n alte pr i, spre cetile de pe litoralul Mrii Negre, cptnd mult ctig n momentele norocoase. Savantul enumer i bogiile rii ce se expor tau peste hotare cu nave negustoreti de diferite neamuri . Dunrea, Prutul i Nistrul fiind ci ieftine, dar i prielnice pentru transportarea mrfurilor. n fiecare an, corbiile transportau din Moldova medieval spre Turcia i rile supuse ei, prin porturile Galai, Reni sau Chilia, o mulime de bogii, cum ar fi lemn de stejar, brad pentru construcii, cear, miere, unt, blnuri, piei netbcite, sare, grne, poame, turme de oi peste 60 de mii de capete pentru curtea sultanului .a., toate acestea aducnd foloase locuitorilor rii.
5

6 7

.. ?, publicat n (Federa ia Rus), nr.3, 2001, p.12. .., op.cit., p.12. n literatura de specialitate se atrage aten ia c anume nava maritim, folosit n scopuri comerciale, este mijlocul ce face legtur ntre toate aceste norme juridice. S ne imaginm o situa ie, c n lume ar disprea toate navele maritime. Prin urmare, nu ar ex ista nici nav iga ia pe mare i nici dreptul maritim ( .., op.cit., p.13).

380

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Odat cu destrmarea URSS, toate ntreprinderile specializate n transportul naval din Republica Moldova au devenit n scur t timp falimentare. Renaterea a venit tocmai n anul 2002, cnd a fost fondat ntreprinderea Por tul maritim comercial Giurgiuleti 8. Lund n considerare c Moldova deine n proprietate o poriune de teren ce se ntinde pn la rul Dunrea, este posibil ieirea la Marea Neagr. De aceea, ncepnd cu 10 iulie 1998, Republica Moldova a aderat la Comisia Dunrii9. Comisia Dunrii este o organizaie interguvernamental cu sediul la Budapesta (din anul 1954), ce i ndeplinete activ itatea n baza prevederilor Conveniei cu priv ire la regimul nav igaiei pe Dunre, semnat la 18 august 1948, la Belgrad. A fost nfiinat n anul 1856, n urma Conferinei de Pace de la Paris, o dat cu internaionalizarea apelor Dunrii, sub numele iniial de Comisia European a Dunrii, i a av ut sediul n Romnia, la Galai i Sulina, timp de aproape un secol. Alturi de Republica Moldova, din comisia respectiv mai fac parte: Austria, Bulgaria, Croaia, Federaia Rus, Germania, Romnia, Slovacia, Serbia, Ucraina i Ungaria. Beneficiul de pe urma aderrii rii noastre la organizaia respectiv este major, dat fiind faptul c membrii Comisiei efectueaz transportarea mrfurilor i pasagerilor fr a plti taxele vamale, ecologice, de frontier i cele de tranzit10. Mai trziu, la 12 decembrie 2001, statul nostru a devenit membru cu drepturi depline al Organizaiei Maritime Internaionale (IMO)11. Ca membru al acestei organizaii, se acord dreptul de a asigura navele maritime aflate sub pav ilionul Republicii Moldova cu documente de bord n conformitate cu prevederile conveniilor IMO, se coordoneaz activ itatea priv ind implimentarea cerinelor tehnice, se creeaz baza legislativ i normativ cu priv ire la exploatarea terminalului petrolier i a Por tului maritim Giurgiuleti.
8

10

11

., . , , publicat n nr.41 din 12.11.2004. Republica Moldova a aderat la Comisia Dunrii prin Hotrrea Parlamentului nr.86XIV din 10.07.1998 pentru ratificarea Protocolului adi ional la Conven ia despre regimul nav iga iei pe Dunre, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.71 din 30.07.1998. A se vedea site-ul oficial al Ministerului Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova, http://mtid.gov.md/index.php?option=com_content& v iew=ar ti cle&id=75&Itemid=112&lang=ro (v izualizat 04.08.2011). Actualmente membri IMO sunt 163 de state.

Capitolul XI

381

Este foarte important c prin aderarea la Comisia Dunrean i la Organizaia Maritim Internaional, ara noastr a fost recunoscut oficial ca stat ce are ieire la mare.

2.2. Portul Internaional Giurgiuleti. Avantajele acestuia


Descriere. Portul Internaional Giurgiuleti este singurul port maritim al Republicii Moldova. Por tul este amplasat n satul Giurgiuleti, r-ul Cahul, pe malul rului Prut, la vrsarea acestuia n Dunre, situat n acelai timp la graniele cu Romnia i Ucraina. Ideea construciei unui port la Giurgiuleti apruse la nceputul anilor 90, dar construcia a fost finisat abia dup 15 ani. Por tul Giurgiuleti este unul foarte accesibil pentru navele maritime12. Fiind amplasat pe malul Dunrii de Jos, unde exist adncimi de pn la 7 metri, Por tul poate primi att nave fluv iale, ct i maritime. ntreaga suprafa de 120 ha are statut de zon economic liber i const din terminalul petrolier, por tul marfar i de pasageri, precum i o zon industrial13. Reglementarea activ itii portului se face n baza Legii nr.8 din 17.02.2005 cu privire la Portul Internaional Liber Giurgiuleti14, potriv it creia pe ntreg teritoriul portului acioneaz legislaia Republicii Moldova (art.2). Investiiile sunt efectuate de investitori strini, iar teritoriul pe care este amplasat portul constituie proprietate exclusiv a statului15. Lucrrile de construcie a Portului Internaional au fost declarate, prin lege, ca fiind lucrri de interes naional. Bunurile imobile (terenuri i construcii) amplasate n extrav ilanul satului Giurgiuleti au fost supuse exproprierii pentru cauz de utilitate public16.
12

13

14

15

16

Pentru compara ie, men ionm c n anul 2009, n Giurgiuleti au intrat mai multe nave maritime dect n Por tul Reni, care la moment este unul dintre cele mai mari por turi din bazinul Dunrean. Por tul Giurgiuleti deschiderea spre lume a Moldovei, publicat la 04.09.2007, http:// giurgiulesti.atspace.com/ (v izualizat 05.08.2011). Legea nr.8 din 17.02.2005 cu priv ire la Por tul Interna ional Liber Giurgiuleti , publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.36-38 din 04.03.2005. Suprafaa teritorial a Portului Internaional a fost dat n arend companiei Danube Logistics SRL (investitor general). Pe teritoriul Portului Internaional pot activa i ali ntreprinztori, cu afaceri proprii, ns numai dup nregistrarea lor n calitate de rezideni. Legea nr.176 din 10.07.2008 priv ind declararea utilit ii publice a lucrrilor de interes na ional de construc ie a Por tului Interna ional Liber Giurgiuleti, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.134-137 din 25.07.2008.

382

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Complexul portuar Giurgiuleti este alctuit din mai multe terminale, unde pot fi aduse, depozitate i ncrcate mrfuri. n anul 2006 investitorul general a finisat construcia terminalului petrolier17, iar n 2009 a terminalului cerealier18. Mai trziu, n 2009 a nceput construcia unui terminal de mrfuri i containere, precum i a infrastructurii industriale libere din por t. Finisarea lor se preconizeaz pentru anul 2010. Portul Giurgiuleti are acces la rul Dunrea i Marea Neagr19. n afar de aceasta, Por tul beneficiaz de ieire la liniile de cale ferat din Ucraina, Federaia Rus i Uniunea European, precum i la reeaua de drumuri internaionale. n acest context, complexul portuar Giurgiuleti creeaz deja o concuren serioas porturilor vecine: din Galai, Romnia i Reni, Ucraina 20.

Avantaje:
1. Portul Internaional Liber Giurgiuleti constituie o zon economic liber. Aici sunt permise orice genuri de activ iti, care sunt admise n mod normal de legislaia Republicii Moldova21. 2. Bunurile impor tate sau exportate prin intermediul portului Giurgiuleti sunt scutite de orice fel de taxe vamale; 3. La fel, toate bunurile importate sau expor tate prin portul Giurgiuleti (tranzitul de bunuri) sunt scutite de taxa pe valoare adugat (TVA), iar
17

18

19

20

21

Este alctuit dintr-o baz petrolier format din 8 rezer voare, utilaje de ncrcare/descrcare a autocisternelor i cisternelor ferov iare. Poate transborda pn la 2 milioane tone de petrol pe an. Terminalul cerealier poate primi pn la 3000 tone de cereale pe zi, prin intermediul transpor tului auto i ferov iar. Capacitatea acestuia permite ncrcarea navelor cu o v itez de 300 tone pe or. Pentru c este amplasat pe malul Dunrii de Jos, unde ex ist adncimi de 7 metri, Portul poate primi att nave fluv iale, ct i maritime. Ave i o singur procedur de trecere vamal, care este cu mult mai rapid i mai eficient dect n Romnia sau Ucraina. Poate fi ocolit tranzitul rilor vecine, ceea ce va micora din cheltuielile de transpor t. Un mare avantaj este c por tul se afl n proprietate privat i operat de agen i economici priva i, n compara ie cu por turile rilor vecine care au fost proprietate de stat, motenind astfel diferite probleme (Thomas Moser, v ice-preedintele companiei olandeze Easeur Holding) (Por tul de la Giurgiuleti reprezint o concuren serioas pentru por turile din Romnia i Ucraina, publicat la 18.03.2009, site-ul agen iei de tiri Omega, http://omg.md/Content. aspx?id=2148&lang=1 (v izitat 25.09.2010)). Investitorii i pot stabili afacerile n cadrul por tului Giurgiuleti prin nchiriere de teritoriu i birouri. Aceti investitori se numesc reziden i ai por tului.

Capitolul XI

383

liv rrile de bunuri i ser v icii n/din restul teritoriului Moldovei, se impoziteaz cu TVA la cota zero. Aceleai scutiri sunt valabile i pentru accize; 4. Angajaii strini din por t (rezidenii) nu sunt obligai de a achita pli n fondul asigurrilor sociale de stat; 5. Controalele de audit din par tea organelor de stat sunt reduse: cel mult un control de audit pe an22. 6. n fine, Portul Internaional Giurgiuleti este vzut ca un punct-cheie n viitoarea dezvoltare economic a rii, el fiind singura linie de acces a Republicii Moldova la Dunre i de aici mai departe la mare.

2.3. Instituia public Cpitnia portului Giurgiuleti


Cpitnia portului Giurgiuleti este o instituie public, cu statut de persoan juridic, ce exercit supravegherea de stat asupra siguranei nav igaiei, asupra ordinii din port i de pe cile nav igabile interne ale Republicii Moldova23. Instituia a fost creat n 2006, la iniiativa Ministerului Transpor turilor i Infrastructurii Drumurilor al R .M. i se subordoneaz acestuia. Cpitnia portului este condus de cpitanul portului, care este numit i eliberat din funcie prin ordinul ministrului transporturilor i se subordoneaz nemijlocit conducerii Ministerului. n funcia de cpitan al portului se numete o persoan cu studii superioare de specialitate, care posed gradul de cpitan de nave i cu un stagiu de lucru n aceast funcie nu mai mic de 3 ani. Atribuii. Cpitniei portului i se atribuie mai multe atribuii, dintre care: verificarea gradului de pregtire a navei pentru ieirea n mare i eliberarea permisului de plecare a navei n stare apt de nav igabilitate; perfectarea sosirii navelor n por t i plecrii din port; supravegherea securitii nav igaiei pe cile nav igabile interne ale rii; nregistrarea navelor n Registrul de stat al navelor din Republica Moldova; cercetarea avariilor i incidentelor de avarie la transpor tul naval; supravegherea ncrcrii/descrcrii navei conform regulilor de ncrcare/descrcare i transpor tare a mrfurilor etc.
22

23

Toate facilit ile sus-men ionate constituie nite garan ii ale statului pentru investitorii din Por tul Intena ional i sunt valabile pn la data de 17 februarie 2030 (ar t.12 Legea nr.8 din 17.02.2005). Denumirea prescur tat a Institu iei publice Cpitnia por tului Giurgiuleti este IP CPG, iar denumirea deplin n limba englez: Public institution Harbor Master Giurgiuleti . Sediul Cpitniei por tului se afl pe bd. tefan cel Mare i Sfnt, nr.134, MD 2012, Chiinu, Republica Moldova, iar filiala Cpitniei por tului este amplasat n localitatea Giurgiuleti.

384

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Finanarea se face din contul mijloacelor bneti obinute n urma prestrii ser v iciilor cu plat, n conformitate cu tarifele aprobate de Guvern prin Nomenclatorul serviciilor contra plat, prestate de ctre Instituia public Cpitnia portului Giurgiuleti i mrimea taxelor (Anexa nr.3 la Hotrrea Guvernului R.M. nr.110 din 29.09.2006). Termenul de activ itate a Cpitniei por tului este nelimitat. Instituia i nceteaz activ itatea n baza hotrrii de Guvern, prin reorganizare (fuziune, dezmembrare, transformare) sau lichidare.

2.4. Dreptul la navigaie sub pavilionul Republicii Moldova


Un moment important este c ncepnd cu anul 2003, n Republica Moldova se accept nregistrarea navelor maritime strine, care mai apoi nav igheaz sub pav ilionul (drapelul) rii prin ntreaga lume24. Bineneles, acest lucru aduce venituri n bugetul de stat, deoarece pentru fiecare nav nregistrat se achit o ta x anual cuprins ntre 3.000 i 10.000 de dolari SUA, n funcie de capacitatea navei. Dreptul la nav igaie sub pav ilionul Republicii Moldova este reglementat prin art.30-38 din Codul navigaiei maritime comerciale. Aadar, dreptul navei de a nav iga sub pav ilionul statului apare din momentul nscrierii navei strine n Registrul de Stat al vaselor marine a R .M.25. Din momentul nscrierii, nava primete naionalitatea statului nostru, fiind obligat s nav igheze numai sub pav ilionul ei. Acest lucru se atest printr-un certificat de naionalitate. Dac nava este cumprat sau construit n alt stat, ea primete dreptul de a nav iga sub pav ilionul rii numai n momentul eliberrii de ctre consulul Republicii Moldova din ara respectiv, a unui certificat prov izoriu care atest acest drept. Certificatul respectiv este valabil cel mult un an (ar t.31).

24

25

Din moment ce este nregistrat, nava maritim dobndete na ionalitatea Republicii Moldova, iar noile date ob inute de pe urma nregistrrii vor figura n toate rapor turile comerciale la care ia par te nava maritim, inclusiv n contractele de char ter. Mai mult ca att, contractele ncheiate la bordul navei se consider a fi ncheiate pe teritoriul Republicii Moldova. Potriv it Codului nav iga iei maritime comerciale, dreptul de nav iga ie sub pav ilionul Republicii Moldova se acord navelor care sunt nscrise n registrul navelor i care: a) se afl n proprietatea persoanelor fizice i juridice ale Republicii Moldova; b) se afl n proprietatea persoanelor fizice i juridice din strintate, fie c) sunt exploatate n baza contractului de nchiriere a navei nude sau contractului de leasing (ar t.30).

Capitolul XI

385

2.5. Problemele care apar


Cel mai mare dezavantaj, ns, const n faptul c se pierde legtura dintre stat i nava ce circul sub pavilionul statului. Acest lucru este convenabil proprietarilor de nave, deoarece n Republica Moldova ei achit o tax cu mult mai mic, n schimb statul se poate alege cu sanciuni din partea organizaiilor internaionale. Reieind din faptul c organele statului pur i simplu nu dispun de careva mijloace reale de control asupra activitii acestor nave (ele sunt nregistrate n Republica Moldova, dar i desfoar activitatea n Marea Mediteran, Marea Baltic, Marea Nordului etc.), se menine riscul ca din punct de vedere formal, pachetul de documente (ce se pstreaz n Republica Moldova) s corespund tuturor cerinelor naintate, pe cnd starea tehnic a navei s fie una deplorabil26. Chiar dac n situaii de conflict (ca urmare a accidentelor, depistrii la transport a mrfurilor interzise .a.) rspunderea o poart proprietarul i cpitanul navei, n mare parte este afectat prestigiul statului care oferit pavilionul su pentru navigaie27. De aceea multe ri i-au nsprit cerinele de nregistrare a navelor strine, iar unele dintre ele au renunat la procedura respectiv (spre exemplu, Georgia).

3. Transportul maritim de pasageri 3.1. Consideraii prealabile asupra transportului maritim de pasageri
Din nefericire, contractul de transport maritim de pasageri este foarte puin utilizat. Statistica ne arat c pasagerii prefer s apeleze la transpor tul auto, ferov iar sau aerian i doar prin excepie se recurge la ser v iciile prestate de navele maritime. Unul din motive ar fi c portul de pasageri Giurgiuleti a fost inaugurat relativ recent, la 17 martie 2009, i pn n prezent Republica Moldova dispune de o singur curs de pasageri, Giurgiuleti-Istanbul-Giurgiuleti. Cursa se efectueaz sptmnal cu nava Principesa Elena, ce are o capacitate de 145 locuri. De aceea, n acest domeniu nu s-a reuit nc o analiz a legislaiei, iar numeroasele lacune din lege, nsoite i de greeli de exprimare ling v istic comise de legiuitor n Codul navigaiei maritime comerciale, au rmas n umbr, fr a fi cercetate.
26

27

. , publicat n - nr.34 din 24.09.2004. . , publicat n nr.29 din 20.08.2004.

386

DR EPTUL TR ANSPORTUR ILOR

Aceeai situaie o avem i la ca