Sunteți pe pagina 1din 6

CURS 1. DEZVOLTAREA UMAN INTRODUCERE CONCEPTUL DE DEZVOLTARE Psihologia dezvoltrii a aprut rece t ca o ra!

!ur separat a psihologiei ge erale" La #el ca $i despre psihologia % s$i& se poate spu e c ea are o istorie lu g dar u trecut scurt" Psihologia ge eral a aprut % 'er!a ia s#(r$itului secolului )*)& av( d drept scop studiul co!porta!e tul or!al + % pri cipal al adul,ilor +descoperi d ce procese !i tale % so,esc sau deter!i co!porta!e tul" - decursul pri!elor dece ii ale secolului ostru& psihologia $i+a lrgit scopurile& !etodele $i teh icile" Pe !sur ce psihologii au % ceput s i vestigheze alte aspecte ale co!porta!e tului u!a $i a i!al& ca titatea $i diversitatea i #or!a,iilor a crescut& %!preu cu dezvoltarea u or oi !etode de cercetare" .pecializarea a deve it i evita/il iar c(!pul psihologiei a #ost #i al!e te divizat % diverse ra!uri" U ele di tre pri!ele care s+au separat au #ost psiho#iziologia& psihologia cli ic& psihologia e0peri!e tal& psihologia social& $i psihologia copilului" Altele su t !ai rece te" Psihologia dezvoltrii %$i are origi ea % do!e iul psihologiei copilului& i cluz( d % s !ateriale $i di alte ra!uri" Pe !sur ce i #or!a,iile despre dezvoltarea copiilor s+au adu at& al,i cercettori s+au i teresat de a ii t(rzii ai vie,ii" Descoperirea #aptului c dezvoltarea co ti u $i dup 12+31 de a i& precu! $i cre$terea popula,iei de peste 45 de a i a dus la crearea u or ce tre pe tru studiul e#ectelor %!/tr( irii $i a pro/le!elor de dezvoltare % t(l ite de /tr( i" Ast#el& 6er ice Neugarte a co dus u studiu pe adul,i v(rst ici& studiu care a urr rit peste 3777 de adul,i % cep( d di a ii 1857" Cercetarea ei a a9utat la detro area stereotipului /tr( ului e#ericit care %$i a$teapt !oartea % tr+u /ala soar" Astzi& psihologia dezvoltrii sea! #oarte !ult cu psihologia ge eral a terior separrii % ra!uri" Ea acoper aspecte !otiva,io ale& i telectuale $i europsihologice& #olosi d !etode variate pe tru a le studia" Au aprut oi do!e ii ale cu oa$terii& d( d o ou i!agi e psihologiei dezvoltrii $i lrgi du+i /aza" - ulti!ii a i a avut loc o a u!it schi!/are de optic" Ast#el acce tul u !ai este pus pe ceea ce #ac oa!e ii la o a u!it v(rst ci !ai !ult pe !odul % care circu!sta ,ele a#ecteaz ceea ce ei #ac $i ce #el de ordi e ur!eaz dezvoltarea" Odat cu acestea a aprut u i teres !ai !are privi d aspectele i telectuale ale dezvoltrii $i o !ai !are valorizare a di#ere ,elor % tre i divizi" .TUD*UL P.*:OLO'*E* DEZVOLTARE Psihologia dezvoltrii ur!re$te s descrie $i s e0plice !ultidiscipli ar !odul % care variaz co!porta!e tul u!a de+a lu gul e0iste ,ei $i pri!ul pas % acest se s tre/uie s #ie co stituit de o descriere precis $i detaliat a acestor schi!/ri" Al doilea pas ;sau serie de pa$i< se re#er la e0plicarea schi!/rilor o/servate" U co!porta!e t este u act o/serva/il care poate #i descris $i !surat % !od #idel" =idelitatea se re#er la #aptul c doi sau !ai !ul,i cercettori pu$i % #a,a aceleia$i situa,ii a9u g la acela$i rezultat" Co!porta!e tele pot #i !surate % !ai !ulte !oduri& u ele pri si!pla o/servare iar altele pri !etode #oarte diverse cu! ar #i % registrarea /tilor i i!ii& chestio are& sau % registrri video ale i terac,iu ilor copiilor" Psihologia dezvoltrii u alege la % t(!plare co!porta!e tele pe care le o/serv $i ici u % cearc s o/serve toate co!porta!e tele u!a e posi/ile % truc(t aceasta ar #i o sarci i!posi/il" Ea %$i alege pe tru studiu acele co!porta!e te care au o i!porta , teoretic sau practic" Utilitatea teoriilor Pe tru a e0plica de ce $i cu! se produc co!porta!e tele& psihologii au ela/orat seturi de a#ir!a,ii

legate % tre ele di pu ct de vedere logic u!ite teorii" O a#ir!a,ie teoretic este de o/icei a/stract $i u se re#er direct la #apte o/serva/ile" De e0e!plu& teoria dezvoltrii psihosociale a lui Eri> Eri>so ;184?< a#ir! c la v(rsta de circa 3 + @ a i copilul tre/uie s+$i dezvolte auto o!ia& o stare de auto+co trol $i auto+deter!i are" Auto o!ia u poate #i o/servat % !od direct& dar dac Eri>so are dreptate % legtur cu evoia copilului de a+$i co duce propriul co!porta!e t& ar tre/ui s pute! o/serva dovezi co!porta!e tale ca de e0e!plu rspu sul ANuA dat la cererile pri ,ilor la circa 3 a i& rspu sul ver/al A#ac euA la o#ertele de a9utor& $i a$a !ai departe" A#ir!a,ia teoretic a lui Eri>so despre auto o!ie prezice ast#el de co!porta!e te" Teoriile tre/uie s co duc la ipoteze veri#ica/ile re#eritoare la co!porta!e tul o/serva/il" Dac a#ir!a,iile u ei teorii prezic o !are parte di co!porta!e tul u!a & atu ci pute! spu e c aceast teorie reprezi t o e0plica,ie util a dezvoltrii u!a e" P( acu! % s& ici o teorie u a e0plicat satis#ctor toate aspectele dezvoltrii u!a e" Bai !ult chiar& teoriile au te di ,a de a #i restr( se la a u!ite seg!e te ale dezvoltrii& cu! ar #i co!porta!e tul social& dezvoltarea i telectual sau achizi,ia li!/a9ului" La #el ca $i restul psihologiei& psihologia dezvoltrii utilizeaz !etode $i procedee $tii ,i#ice pe tru a studia co!porta!e tul u!a " Cercettorii pu acce tul pe veri#icarea ipotezelor derivate di teorii& #olosi d !etode care s poat #i descrise ast#el % c(t al,i cercettori s le poat utiliza" Dac studiile su t utile& ele tre/uie s co duc la rezultate pe care al,ii le pot repeta sau co #ir!a" Oric(t de atractivi ar #i acopii $i adolesce ,ii& o descriere a ecdotic a ac,iu ilor lor u le poate e0plica % !od adecvat co!porta!e tul" Predic,ia $i e0plica,ia su t dou di tre scopurile i!porta te ale psihologiei" U alt scop este co trolul" De e0e!plu& co trolul co!porta!e tului pri reco!pe s $i pedeaps are o i!porta , teoretic pe tru psihologi $i u a practic pe tru pri ,i& pro#esori $i al,i adul,i respo sa/il de cre$terea copiilor" - truc(t psihologia dezvoltrii se i tereseaz de dezvoltare pe toat durata vie,ii& i #or!a,iile privi d schi!/rile co!porta!e tale % toate perioadele su t i!porta te" Totu$i& cercettorii au colectat % ge eral& !ai !ulte i #or!a,ii despre copiii de v(rst $colar $i ou scu,i& $i !ai pu,i e i #or!a,ii despre pre$colari $i adul,i" Aceasta s+a % t(!plat di cauza di#icult,ii de a orga iza e0peri!e te atu ci c( d su/iec,ii su t %!pr$tia,i geogra#ic $i triesc % co di,ii variate& % truc(t % !ater it,i $i $coli pot #i gsi,i copii de v(rste si!ilare %!preu & ele o#er u cadru e0cele t pe tru i vestiga,ii" E0ist % s $i alte !otive" De e0e!plu& % pri!ii a i de via, dezvoltarea este rapid& iar schi!/rile pot #i !surate % tr+o perioad scurt de ti!p" La v(rsta adult schi!/rile su t le te $i adesea di#icil de !surat" Teoriile ur!resc de ase!e i s ghideze cercetrile& iar !ulte teorii ale dezvoltri se re#er la evolu,ia p( la adolesce ,& #r a !ai acorda ate ,ie #azelor adulte" Co tri/u,ii ale altor discipli e Bai !ulte alte do!e ii $tii ,i#ice su t de ase!e ea i teresate de dezvoltarea u!a C /iologia& sociologia $i a tropologia" Psihologii di do!e iul dezvoltrii depi d de i #or!a,iile despre istoria /iologic a i dividului& despre orga izarea social $i alte i #lue ,e culturale& i #or!a,ii prove ite di aceste alte discipli e" Ei ecesit ast#el de i #or!a,ii pe tru a e0plica u ele co!porta!e te& psihologii vz( d persoa a % dezvoltare ca u siste! % schi!/are care i tegreaz #actori /iologici $i e0perie ,e i dividuale" Tipurile de e0perie ,e pe care u o! le are depi d % !are !sur de tipul de #a!ilie sau societate % care trie$te ;de e0e!plu& c(,i #ra,i sau surori are& c(t de severi su t pri ,ii& ce tipuri de i stitu,ii e0ist< $i de valorile culturale care disti g /i ele de ru& corect de i corect" Ceea ce % v,! % tr+u co te0t sociocultural depi de at(t de dispo i/ilitatea oastr de a % v,a c(t $i de dispo i/ilitatea !aterialelor $i ideilor ce tre/uiesc % v,ate" * cazul copiilor& ivelul de !aturizare are o i #lue , pro#u d asupra a ceea ce ei selecteaz di lu!ea % co 9urtoareD !ediul u ui copil sta/ile$te ce a u!e %i este acestuia disppo i/il" . lu! ca e0e!plu li!/a9ul" A/ilitatea de a % v,a li!/a9ul este caracteristic a u!a it,ii"

To,i !e!/rii or!ali ai speciei % va, s vor/easc" Cercettorii di do!e iul dezvoltrii $tiu % s c u copil u poate % v,a li!/a9ul p( c( d u ati ge u a u!it ivel de dezvoltare eurologic ;Le e/erg& 184E<" U /e/elu$ u vor/e$te % #raze& % acela$i ti!p& u copil care trie$te % tr+u !ediu esti!ulativ& % cepe s vor/easc !ai t(rziu dec(t u ul crescut % tr+u !ediu sti!ulativ& % pri!ul caz& copilul u este gata di pu ct de vedere /iologic s vor/eascD % al doilea& lu!ea % co 9urtoare u+i o#er !odele de vor/ire adecvate" Ti!pul $i viteza cu care se dezvolt li!/a9ul la u a u!it copil su t rezultatul at(t al ivelului su de !aturizare /iologic& dar $i al e0perie ,ei sale a terioare % !aterie de vocalize& de ascultare a li!/a9ului& de reco!pe se pe tru #olosirea li!/a9ului" Li!/a pe care u copil o va vor/i % !od #lue t va #i cea a propriului su grup" Evolu,io i$tii au o#erit date pli e de se! i#ica,ii privi d istoria evolu,iei o!e irii& care au pregtit tere ul pe tru % ,elegerea dezvoltrii i dividuale" La ur!a ur!ei& copii se tra s#or! adul,i u!a i $i u % ci!pa zei"To,i copiii se asea! !ai !ult u ul cu altul dec(t se asea! u copil cu u pui al altei specii& % ciuda di#ere ,elor i dividuale& #ii ,ele u!a e au u!eroase lucruri % co!u " 6iologii $i e!/riologii au o#erit descrieri detaliate privi d dezvoltarea e!/rio ului& ce pot servi ca u !odel pe tru % ,elegerea % tregii dezvoltri& % treptru derea co!ple0 a i #lue ,elor ge etice $i ue !ediu % decursul vie,ii i trauteri e& de la ivelul u icelular p( la cel de orga is! % treg i+au #cut pe psihologi s+$i dea sea!a de i!porta ,a a!/elor categorii de i #lue ,e asupra dezvoltrii co!porta!e tului" .ociologii $i a tropologii culturali au pus acce tul pe i!porta ,a % ,elegerii dezvoltrii % tr+ u a u!it co te0t sociocultural" U copil este % totdeau a u !e!/ru al u ui grup u!a C #a!ilie& veci tate& o clas $colar& $"a"!"d" O !are parte di tre co!porta!e tele copiilor su t i #lue ,ate de acest cadru& at(t de circu!sta ,ele i!ediate c(t $i de #aptul de a #i !e!/ri ai u or grupuri di#erite" Dup cu! a! artat % perspectiva istoric& !odul % care o cultur i terpreteaz dezvoltarea poate avea i #lue ,e pro#u de asupra a$teptrilor pe care ceilal,i le au despre co!porta!e tul u ei persoa e % di#erite !o!e te" CONT*NU*TATE F* .C:*B6ARE Pe tru a putea % ,elege dezvoltarea u!a & tre/uiesc studiate % acela$i ti!p schimbrile $i continuitile care se !a i#est de la a$tere la !oarte"Tre/uie& de ase!e ea& cu oscute origi ile !odelelor de dezvoltare& #ie ele i dividuale sau co!u e" Aceast discu,ie se articuleaz % ge eral % 9urul dihoto!iei % tre /iologic G !ediu sau atur G cultur& de$i se $tie astzi c at(t atura c(t $i cultura i tervi % aproape toate procesele de dezvoltare pe care le pute! o/serva" Persoa ele v(rst ice su#er o % ceti ire a proceselor cog itive datorit u or schi!/ri /iologice la ivelul siste!ului ervos& dar poate $i di cauza lipsei e0ersrii" Pro/a/il c a!/ii #actori i tervi % doze di#erite la #iecare i divid" De$i toat lu!ea su#er u decli #iziologic atural la o a u!it v(rst& este posi/il ca adul,ii care au r!as activi s #ie !ai pu,i a#ecta,i dec(t ceilal,i" .e pare c #actorul cel !ai i!porta t % deter!i area schi!/rilor legate de v(rst este u proces /iologic #u da!e tal& co!u tuturor #ii ,elor u!a e" 6e/elu$ul care % cepe s !earg& adolesce ta la pu/ertate& v(rst icul a crui piele capt di ce % ce !ai !ulte riduri su t tot at(tea e0e!ple ale u ui proces care pare s ur!eze u pla % scris % corpul u!a & pro/a/il chiar la ivelul codului ge etic" Pe tru a descrie acest tip de schi!/ri se utilizeaz % ge eral ter!e ul de maturare" Ar old 'esell& cel care a ela/orat acest co cept % 1835& de#i e$te !aturarea drept un proces secvenial de schimbri programate genetic " Bodi#icrile #izice& schi!/rile hor!o ale la pu/ertate& schi!/rile !usculare $i osoase& ale circula,iei sa gvi e la v(rsta adult ava sat par a #i reglate ast#el& ca $i cu! u ceas bio o!ic ar !arca ti!pul % #u dal" Tre/uie se! alat #aptul c ter!e ul maturare u este si o i! cu cel de cretere& de$i cele dou e0presii su t utilizate u eori u a % locul celeilalte" Creterea de#i e$te o schi!/are ca titativ gradat & de e0e!plu a taliei" C( d vor/i! despre cre$tere& e re#eri! de e0e!plu la %!/og,irea voca/ularului u ui copil sau la tra s#or!rile sale corporale" Ori& aceste schi!/ri ca titative u su t eaprat atri/ui/ile !aturrii" U copil poate cre$te % talie pe tru c are o ali!e ta,ie !ai /u & ceea ce co stituie u e#ect al !ediului& sau datorit u ei dezvoltri osoase $i

!usculare& ce ,i e pro/a/il de !aturare" Alt#el spus& cre$terea se re#er la o descriere a schi!/rilor % ti!p ce !aturarea co stituie o explicare a acestor schi!/ri" Modificri comune asociate culturii i cohortei. U ele varia,ii ale e0perie ,ei de via, ,i de #or,e istorice& care au i #lue ,at % !od di#erit #iecare ge era,ie" .ociologii #olosesc ter!e ul de co"ort# pe tru a dese! a u grup de i divizi de v(rst echivale t& care au cu oscut apro0i!ativ acelea$i e0perie ,e % acela$i !o!e t al vie,ii lor" - tr+o cultur dat& cohortele succesive pot cu oa$te e0perie ,e de via, #oarte di#erite" Adolesce tul a!erica care a trecut pri perioada de criz eco o!ic a a ilor ?7 a #ost& la #el ca $i ceilal,i di aceea$i cohort& pro#u d !arcat de aceast e0perie ," No,iu ea de cohort este deose/it de util % i terpretarea studiilor asupra adul,ilor" U !are u!r de cercetri asupra v(rstei adulte sta/ilesc co!para,ii % tre grupe de su/iec,i situate la v(rste di#erite& de!ers ce este de u!it transversal" .e evalueaz la aceste grupe o a u!it varia/il cu! ar #i satis#ac,ia& si gurtatea& depresia sau aptitudi ile cog itive& put( du+se co!para rezultatele #iecrui grup de v(rst" Aceste !edii su t % s i #lue ,ate $i de cohort& u u!ai de grupul de v(rst& ceea ce co!plic !ult rezultatele" MOMENTUL $N CARE SURVINE E%&ERIEN'A. Dup prerea a u!ero$i psihologi& !o!e tul precis % care survi e e0perie ,a co stituie u #actor cheie" .tudiile co duse asupra copiilor $i adul,ilor acord u loc ce tral e#ectelor !o!e tului& dar pro/le!atica este #or!ulat di#erit % #u c,ie de grupul studiat" - teoriile dezvoltrii copilului co ceptul de (erioa)# critic# ocup u loc ce tral" Ar e0ista % dezvoltare a u!ite perioade precise c( d orga is!ul este deose/it de se si/il la preze ,a sau a/se ,a a u!itor tipuri de e0perie ,e" De e0e!plu& pe tru r,u$te& spt!( ile care ur!eaz ie$irea di goace su t cruciale pe tru dezvoltare ata$a!e tului $i a co!porta!e tul de escort" Ei vor ur!a orice ra, sau orice o/iect !o/il care se !i$c % 9urul lor #c( d H!ac+!acI % acest !o!e t critic" Dac % s i!ic u se deplaseaz % 9urul lor sco,( d su etele caracteristice& puii u vor !ai preze ta co!porta!e t de ata$a!e t sau de escort ;:ess& 18E3<" .e o/serv perioade si!ilare $i % ac,iu ea !ai !ultor age ,i teratoge i asupra dezvoltrii pre atale" U a!e*t terato!e* este u age t e0terior& de tipul u ei /acterii& a u ui virus sau o su/sta , chi!ic& ce pertur/ procesul de dezvoltare" E#ectul !a9orit,ii age ,ilor teratoge i este e#ast u!ai dac ac,io eaz % aceste perioade critice" De e0e!plu o gravid care se %!/ol ve$te de ru/eol % pri!ele trei lu i de sarci prezi t u risc !rit e a avea u copil cu !al#or!a,ii" * #ec,ia cu acela$i virus este cu !ult !ai pu,i periculoas dac se produce !ai t(rziu" - decursul lu ilor care ur!eaz a$terea se pare c e0ist de ase!e ea perioade critice ale dezvoltrii cere/rale J spt!( i sau lu i precise % ti!pul crora /e/elu$ul are evoie s cu oasc a u!ite tipuri de e0perie ,e sau de sti!ulri pe tru ca siste!ul lor ervos s se dezvolte or!al $i co!plet" .+a recurs de ase!e i la u co cept !ai larg $i !ai suplu& acela de (erioa)# se*sibi #" O perioad se si/il este u i terval de lu i sau a i % cursul cruia u copil se poate dovedi deose/it de receptiv la a u!ite tipuri de e0perie ,e sau i #lue ,at de a/se ,a lor" De e0e!plu perioada di tre 4+13 lu i de via, reprezi t pro/a/il o perioad se si/il pe tru #or!area u ei legturi de ata$a!e t #u da!e tal #a, de pri ,i" - studiile asupra adul,ilor& co ceptul de oportu itate ocup locul ce tralD acest co cept se spri9i pe co trastul di tre eve i!e tele oportu e $i i oportu e ;Neugarte & 18E8<" Dup Neugarte & orice e0perie , care se produce la u !o!e t or!al $i previzi/il ;!o!e t oportu < % i teriorul u ui culturi va a tre a di#icult,i de adaptare !ai pu,i i!porta te dec(t o e0perie , i oportu " Ast#el& vduvia la ?7 de a i sau pierderea locului de !u c la @7 risc s cauzeze pro/le!e serioase& poate chiar patologice de tipul depresiei" Di co tra& vduvia la E7 de a i sau pe sio area la 45 vor avea co seci ,e !ai pu,i grave" La pri!a vedere& o,iu ile de perioad critic sau se si/il $i co ceptul oportu it,ii su t dou o,iu i #oarte di#erite& dar ele au la /az totu$i u ele!e t ase! tor" - a!/ele cazuri& ideea directoare este aceea c traiectoria or!al a dezvoltrii se spri9i pe o /az de e0perie ,e co!u e

surve i d dup o cro ologie particular& % tr+u !o!e t particular" =iecare i divid& copil sau adult& av( d e0perie ,e de via, di#erite de cro ologia or!al se poate % deprta de traiectoria or!al" CONTINUITATEA CONDUITELOR &E &ARCURSUL VIE'II Continuitatea conduitelor datorat influenelor biologice. Co ceptul de !aturare presupu e c to,i i divizii u ei aceleia$i specii posed acela$i /aga9 ge etic& care ghideaz !odelele de dezvoltare or!al" Patri!o iul ostru ge etic este % s % acela$i ti!p i dividual $i colectiv" =iecare di tre oi !o$te e$te o larg ga! de caracteristici sau de te di ,e u ice" Dat #ii d #aptul c aceste caracteristici sau te di ,e su t % scrise % ge ele oastre& ele au te di ,a de a persista pe toat durata vie,ii oastre" .e cu osc u!eroase caracteristici care su#er& cel pu,i % parte& i #lue ,a eredit,ii ;Plo!i & Re de $i Rutter& 1881<" Pute! cita at(t di#ere ,e #izice !a i#este cu! ar #i talia sau o te di , spre sl/iciu e sau o/ezitate& c(t $i aptitudi i cog itive cu! ar #i i telige ,a ge eral sau aptitudi i cog itive speci#ice cu! ar #i a/ilit,ile spa,iale" Nu!eroase aspecte ale te!pera!e tului sau ale perso alit,ii su t de ase!e i ereditare& de e0e!plu i troversiu ea G e0troversiu ea& se si/ilitatea e!o,io al sau receptivitatea la e0perie ,e ;Plo!i et al"& 1822D Plo!i $i Re de& 1881D Loehli & 1828<" Cercetri rece te arat c a u!ite co!porta!e te patologice ,i % egal !sur de ereditate& % special alcoolis!ul& schizo#re ia& agresivitatea e0cesiv sau chiar a ore0ia ;Plo!i & Re de $i Rutter& 1881<" Tre/uie totu$i precizat c ici u a di tre aceste caracteristici u este % % tregi!e deter!i at de patri!o iul ge etic" - plus& ele u vor #i ici i varia/ile pe tot parcursul vie,ii u ei persoa e" Co!porta!e tul u ui i divid va #i % totdeau a rezultatul i terac,iu ii !odelului ge etic $i al !ediului % care a crescut& copil #ii d& sau % care evolueaz ca adult" Este clar totu$i c su te! dota,i de la a$tere cu a u!ite predispozi,ii sau !odele de rspu s& care deter!i atitudi ea oastr #a, de !ediu" Dat #ii d #aptul c purt! % oi aceste predispozi,ii pe toat durata vie,ii& a u!ite aspecte ale co!porta!e tului ostru ti d s r!( i varia/ile" Continuitatea conduitelor datorat unor influene de mediu Co ti uitatea co duitelor este de ase!e i deter!i at de !ediu $i de propriul ostru co!porta!e t ;Caspi& 6e! $i Elder& 1828<" De e0e!plu& ave! te di ,a de a alege u !ediu adaptat caracteristicilor oastre& cre( d o HsituareI u ic % cadrul #a!iliei& % tre colegi sau la locul de !u c" - copilrie& vo! % trepri de !ai ales activit,ile pe care crede! c le vo! reu$i& evit( du+ le pe cele pe care u e co sider! capa/ili s le e0ecut!" La v(rsta adult e orie t! spre !eserii care corespu d aptitudi ilor $i perso alit,ii oastre" Aceste alegeri de #eresc de e0perie ,e care e+ar o/liga la schi!/ri pro#u de $i e per!it s !e ,i e! o a u!it co ti uitate % co!porta!e t" Aceast co ti uitate este de ase!e ea i #lue ,at de #aptul c pe !sur ce % ai t! % v(rst do/( di! a u!ite tipuri de strategii e#icace % rezolvarea de pro/le!e" - #a,a u or situa,ii oi& vo! % cerca !ai % t(i ceea ce $ti!" Acest #e o!e se u!e$te co*ti*uitate cumu ati+#" De ase!e i& !odul ostru de a reac,io a& !odelele oastre o/i$ uite& decla $eaz la cel di #a,a oastr reac,ii suscepti/ile de a perpetua aceste !odele" Ast#el& u adult evrozat $i c(rcota$ risc s suscite critici sau repro$uri dec(t o persoa /i e dispus" Criticile celorlal,i vor % tri la r( dul lor co!porta!e tul i i,ial& a tre ( d co ti uitatea acestei co duite" Este vor/a aici despre co*ti*uitate i*teracti+#. Bai 9os este redata o periodizare surpri z( d pri cipalele v(rste ale o!ului cu repere cro ologie apro0i!ative"

Li!ita /iologic Co cep,ie

Etapa PRENATALK

V(rsta +8 lu i

Li!ita psihosocial

Na$tere

Nou+ scut *N=ANCL ;pri!a copilrie<

7 lu i =or!area ata$a!e telor 3a i

Vor/ire Bers

COP*LKR*A ti!purie

Do/( direa a/ilit,ilor de /az 4a i tardiv

Pu/ertate ADOLE.CENTA

11 a i Co struirea ide tit,ii perso ale $i se0uale 37 a i .ta/ilirea i depe de ,ei perso ale $i eco o!ice @7 a i Dezvoltarea i!plicrii $i respo sa/ilit,ii perso ale $i sociale 47 a i tardiv Re#or!ularea rolurilor sociale $i a scopurilor perso ale

Baturitate #izic

VMR.TA ADULTA ti!purie

Be opauz ;la #e!ei<

!i9locie

Boartea