Sunteți pe pagina 1din 2

Referat de oportunitate privind achiziia public a serviciilor de publicitate media

Inspectoratul General al Poliiei Romne, cu sediul n Bucureti, : os. tefan cel Mare nr. 13-15, sector , cod potal. ! !1 3, cod fiscal 4453 44, telefon: ! 1- !". 5. 5., fa!: ! 131#.$%.&5, e"mail: lo#istica$politiaromana.ro, pa#ina de Internet: %%%.politiaromana.ro dorete ac&i'iionarea urm(toarelor servicii de publicitate media' " creare, producie (i difuzare a unui spot publicitar audio-video )radio (i *+, " cod )P* +,34 ---". pentru campania de informare a populaiei ce se /a desf0ura n cadrul proiectului R1--4 23e'/oltarea capacit0ii de pre/enire i in/esti#are a ca'urilor de porno#rafie infantil0 prin Internet n Romania4. -aracteristicile .enerale ale serviciilor dorite sunt urm/toarele' . 0laborarea mesa1ului: 5esa6ul campaniei /a fi clar i uor de reinut, i /a respecta principiile pro#ram0rii neuro" lin#/istice. 7cesta /a fi ela8orat n lim8a romn0. . 2pot *+' 9er/icii de creaie i producie a unui spot :* de 5";- secunde, pe suport pelicul0 35 mm, inclusi/ a unei /ariante scurte de ma!. - secunde, cu titrare. 9e solicit0 ca fiecare concept de creaie s0 fie nsoit de stor<8oard. 3ifu'area spotului /ideo de minim " ori 3ntr-un interval de o lun pe minim un post *v, rom4nesc, de mu'ic0 uoar0 sau desene animate, cu audien0 mare n rndul cate#oriei de /rst0 care formea'0 #rupul int0 i /aloarea medie a cotei de pia0 de peste -,5-= Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a alege. 3. Radio: 9er/icii de creaie i producie a unui spot radio de ;- secunde. *arianta de concept de creaie /a fi n lim8a romn0. 3ifu'area spotului audio de minim 1 ori 3ntr-un interval de o lun pe minim un post de radio rom4nesc, cu impact n rndul 8eneficiarilor campaniei de informare. Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a alege.

5. 5ropunerea a minim 3 persoane cu notorietate 3n r4ndul publicului int, de preferat un prezentator *+, radio 67, actor sau solist de muzic u(oar, ca purttor de mesa1 al campaniei, dintre care autoritatea contractant va ale.e una. 7ceste persoane tre8uie s0 ndeplineasc0 urm0toarele cerine: " disponi8ilitatea de a participa la cel puin 3 aciuni pu8lice din cadrul campaniei > conferina de pres0 de lansare a campaniei i ; aciuni de pre/enire n coli? " s0 reali'e'e spotul :*? " /ocea acestuia /a fi folosit0 n spotul radio iar un mesa6 al acestuia s0 poat0 fi disponi8il pe pliantul campaniei?

" s0 nu ai80 antecedente penale? " ima#inea sa s0 nu fi fost niciodat0 asociat0 cu aspecte care in de porno#rafia infantil0, trafic de fiine umane, consum de dro#uri sau ultra6 la adresa poliitilor. -onte8t9premise: @n ,.-A.;--,, a fost semnat 7cordul de Grant, ntre Punctul Baional de )ontact C7utoritatea pentru )oordonarea Instrumentelor 9tructuraleD i )omitetul 5ecanismului Einanciar, prin care se poate ncepe implementarea proiectului 2R1 --4 3e'/oltarea capacit0ii de pre/enire i in/esti#are a ca'urilor de porno#rafie infantil0 pe internet n Romnia4. @n -,. ;.;--, a fost semnat contractul de implementare ntre Inspectoratul General al Poliiei Romne, 1ficiul de Pl0i i )ontractare P&are i 7utoritatea pentru )oordonarea Instrumentelor 9tructurale. -ampania se adreseaz' Grupul int0 este format din ele/i, cadre didactice, p0rini. :mpactul urm/rit' )reterea #radului de contienti'are a #rupului int0 n le#0tur0 cu riscurile utili'0rii internetului. 0valuarea rezultatului obinut' " )reterea #radului de informare, implicare i contri8uie a populaiei pri/ind cau'ele re'ol/area acestor situaii cu impact deose8it Pre'entul Raport de oportunitate poate fi desc0rcat de pe pa#ina de Internet proprie %%%.politiaromana.ro, i din sistemul informatic de utilitate pu8lic0, accesi8il prin Internet, la adresa %%%.pu8licitatepu8lic0.ro.