Sunteți pe pagina 1din 23

CONTENCIOS ADMINISTRATIV AN 3 AD PUB 1) Trsturile actului administrativ sunt: a. este forma juridic !ri"ci!a# de acti$itate a admi"istra%iei !u&#ice b.

reprezint o manifestare de voin expres, bilateral i supus unui regim de putere public c. nu produce efecte juridice, adic nu d natere, modific sau stinge raporturi juridice de drept administrativ !": #) "unt caracteristici ale actului administrativ: a. actul administrativ este, $n principiu, irevocabil &. actu# admi"istrati$ este ado!tat'emis de c tre o autoritate !u&#ic (" $ederea or)a"i* rii e+ecut rii #e)ii ,i e+ecut rii (" co"cret a acesteia c. actul administrativ trebuie $nvestit cu formul executorie !": % &) 'rincipiul legalitii actului administrativ presupune urmtoarele: a. actul administrativ s respecte doar condiiile de oportunitate existente $n momentul emiterii(adoptrii acestuia b. actul administrativ s fie emis(adoptat $n limitele competenei legale a autoritii publice ierar)ic superioare c. ca#itatea actu#ui admi"istrati$ de a cores!u"de Co"stitu%iei ,i #e)ii (" &a*a ,i (" e+ecutarea c reia a fost emis !": * +) 'rincipiile care stau la baza procedurii administrativ,jurisdicionale sunt: a. !ri"ci!iu# co"tradictoria#it %ii ,i !ri"ci!iu# asi)ur rii dre!tu#ui #a a! rare b. principiul subordonrii activitii administrativ,jurisdicionale celei judiciare c. principiul disponibilitii !": -) .eclamantul poate introduce aciunea $n contencios administrativ la: a. instana de la sediul autoritii publice p/r/te &. #a a#e)ere ("tre i"sta"%a de #a domici#iu#'sediu# rec#ama"tu#ui ,i cea de #a sediu# autorit %ii !u&#ice c. mai $nt/i la instana de la sediul autoritii publice p/r/te i ulterior la domiciliul reclamantului !": % 0) "istemul dualist de jurisdicie $n materia contenciosului administrativ este reglementat $n: a. -ra"%a. Be#)ia. Ita#ia. /erma"ia b. .om/nia i "pania c. 1inlanda i nglia !": 2) Temeiul constituional al contenciosului administrativ este: a. numai art. -# din *onstitutie, republicata b. numai art. 1#0 alin.30) din *onstitutie, republicata c. art. 01 ,i art. 213 a#i". 435 di" Co"stitutie. re!u&#icata

!": * 4) *ontenciosul administrativ se refer la: a. tota#itatea #iti)ii#or di"tre autorit %i#e !u&#ice ,i !articu#ari. so#u%io"ate de i"sta"%e judec tore,ti s!ecia#i*ate b. activitatea de control exercitata asupra autoritilor executive c. ori procedura prealabila solutionata pe calea recursului gratios sau ierar)ic !": 5) 6inisterul 'ublic particip $n litigiile de contencios administrativ $n urmtoarele situaii: a. sesi*ea* i"sta"%a de co"te"cios admi"istrati$ com!ete"t . c6"d a!recia* c !ri" emiterea u"ui act admi"istrati$ "ormati$ se $at m u" i"teres #e)itim !u&#ic b. $n orice faz a procesului la soluionarea cererilor $n contencios administrativ, av/nd ca obiect anularea unui act administrativ individual c. c/nd instana de contencios administrativ dispune, din oficiu, introducerea $n cauz a 6inisterului 'ublic, pentru aprarea unor drepturi i interese legitime private !": 17) 8n cazul actiunilor promovate de gentia !ationala a 1unctionarilor 'ublici procedura prealabil este: a. facu#tati$a b. obligatorie c. poate fi urmat concomitent cu aciunea $n contencios administrativ !": 11) 'ot fi persoane vtmate, $n sensul legii contenciosului administrativ i: a. un grup de persoane fizice, cu personalitate juridic, titular al unor drepturi i interese publice &. or)a"isme socia#e care i"$oc o $ t mare. !ri"tr7u" act admi"istrati$. a u"ui i"teres #e)itim !u&#ic c. un grup de persoane fizice, fr personalitate juridic, titular al unor drepturi i interese legitime publice !": % 1#) !oiunea de 9autoritate public:, reprezint potrivit dispoziiilor legii contenciosului administrativ: a. orice or)a" de stat sau a# u"it %i#or7admi"istrati$ teritoria#e care ac%io"ea* . (" re)im de !utere !u&#ic . !e"tru satisfacerea i"teresu#ui !u&#ic )e"era# b. orice formaiune politic reprezentat $n 'arlamentul .om/niei c. persoane fizice, care au statut de utilitate public sau presteaz un serviciu public, $n regim de putere public !": 1&) 1orma scris a actului administrativ este necesar pentru: a. publicarea $n 6onitorul ;ficial al .om/niei &. e+ecutarea ,i res!ectarea ("tocmai de c tre cei c rora #i se adresea* c. posibilitatea revocrii de ctre organul emitent sau cel ierar)ic superior !": % 1+) <reptul de tutela administrativ se exercit prin:

a. b. c.

Prefect =uvern genia !aional de dministrare 1iscal

!": 1-) 'refectul poate ataca $n contencios administrativ: a. )otr/rile de guvern &. acte#e !e care #e co"sider "e#e)a#e. emise de autorit %i#e !u&#ice #oca#e c. actele autoritilor publice centrale !": % 10) genia !aional a 1uncionarilor 'ublici poate ataca $n contencios administrativ: a. actele autoritilor publice centrale $n condiiile *odului 6uncii &. acte#e autorit %i#or !u&#ice ce"tra#e ,i #oca#e !ri" care se ("ca#c #e)is#a%ia !ri$i"d fu"c%ia !u&#ic c. actele autoritilor publice centrale sau locale prin care se aduce atingere interesului public. !": % 12) *ondiiile de admisibilitate a cererii de sesizare cu excepia de nelegalitate sunt, potrivit art. + din legea contenciosului administrativ: a. o&iectu# e+ce!%iei de "e#e)a#itate s $i*e*e u" act admi"istrati$ u"i#atera# b. s nu existe pe rolul instanelor judectoreti un alt proces $n legtur cu acelai act administrativ c. soluionarea litigiului pe fond s nu depind de actul administrativ a crui nelegalitate se invoc !": 14) *aracteristicile procedurii de soluionare a excepiei de nelegalitate sunt: a. competena de soluionare aparine instanei $nvestit cu judecarea fondului litigiului &. e+ce!%ia de "e#e)a#itate se judec de ur)e"% . cu citarea ! r%i#or ,i a emite"tu#ui actu#ui admi"istrati$ c. recursul $mpotriva soluiei primei instane se declar $n termenul de 1- zile prevzut de *odul de procedur civil !": % 15) !u pot fi atacate $n contenciosul administrativ: a. actele administrative care privesc raporturile dintre instanele judectoreti i 'arlament b. ordinul prefectului de numire $n funcii publice c. acte#e de coma"dame"t cu caracter mi#itar !": * #7) "unt exceptate de la controlul judectoresc al instanei de contencios: a. actele administrative care fac obiectul unei jurisdicii administrative speciale &. acte#e admi"istrati$e !e"tru modificarea sau desfii"%area c rora se !re$ede. !ri" #e)e or)a"ic . o a#t !rocedur judiciar c. actele administrative emise, cu exces de putere, pentru aplicarea strii de asediu !": % #1) >urisdiciile administrative speciale au urmtoarele caracteristici:

a. b. c.

sunt obligatorii sunt guvernate de principiul celeritii facu#tati$e

!": * ##) "ituaiile care pot genera conflictele soluionate pe calea contenciosului administrativ sunt urmtoarele: a. emiterea u"ui act admi"istrati$ co"siderat $ t m tor b. refuzul nejustificat al unei autoriti publice de a aproba proiectul unei )otr/ri de guvern c. $nc)eierea unui contract $ntre o autoritate public i un membru al =uvernului !": #&) a. b. c.

'l/ngerea prealabil poate fi formulat, potrivit art. 2 din legea contenciosului administrativ, de:

!ersoa"a $ t mat ("tr7u" dre!t sau i"teres #e)itim !ri"tr7u" act admi"istrati$ u"i#atera# persoana vtmat care a optat pentru procedura administrativ,jurisdicional prevzut prin lege special persoana care se consider vtmat printr,un act administrativ normativ adresat altui subiect de drept

!": #+) 'l/ngerea prealabil are caracter: a. facultativ &. o&#i)atoriu c. de sesizare a instanei de contencios administrativ !": %

#-) Termenul de formulare a pl/ngerii prealabile este, potrivit dispoziiilor legii contenciosului administrativ: a. &7 de zile de la emiterea actului administrativ individual b. oric/nd pentru actul administrativ unilateral c. 38 de *i#e de #a comu"icarea actu#ui admi"istrati$ i"di$idua# !": * #0) ?n cazul contractelor administrative, pl/ngerea prealabil semnific: a. $ncetarea efectelor contractului &. ("cercarea u"ei co"ci#ieri. !otri$it dis!o*i%ii#or Codu#ui de !rocedur ci$i# referitoare #a #iti)ii#e comercia#e c. ori desfiinarea de drept a contractului administrativ !": % #2) Termenul de 0 luni pentru formularea pl/ngerii prealabile $n cazul contractelor administrative $ncepe s curg: a. de #a data ("c9eierii co"tractu#ui. (" ca*u# #iti)ii#or #e)ate de ("c9eierea #ui b. de la data $ncetrii obligaiilor contractuale, $n cazul litigiilor legate de executarea lui c. de la data producerii efectelor juridice ale contractului

!": #4) !atura juridic a termenului de 0 luni de la emiterea actului, prevzut de art. 2 alin. 2 din legea contenciosului administrativ este: a. de decdere &. de !rescri!%ie c. de recomandare !": % #5) *ondiiile de fond ale exercitrii aciunii $n contencios administrativ sunt: a. actul atacat s fie act administrativ normativ, $n form tipic sau asimilat b. actul atacat s emane de la un organism social care apr valori de interes general c. actu# atacat s $at me u" dre!t recu"oscut de #e)e sau u" i"teres #e)itim !ri$at sau !u&#ic !": * &7) "unt condiii de form i procedurale ale exercitrii aciunii $n contencios administrativ: a. ("de!#i"irea !rocedurii !rea#a&i#e. !ri" formu#area recursu#ui )ra%ios ,i'sau a recursu#ui admi"istrati$ ierar9ic b. sesizarea cu aciune direct a instanei de contencios administrativ competente c. persoana vtmat s se adreseze $ntr,un termen rezonabil instanei de contencios administrativ !": &1) "unt condiii de exercitare ale aciunii $n contencios administrativ: a. introducerea aciunii $ntr,un termen de &7 de zile de la comunicarea rspunsului la pl/ngerea prealabil sau a refuzului nejustificat de a soluiona cererea &. actu# admi"istrati$ atacat s "u fie di" ce#e e+ce!tate de #a co"tro#u# i"sta"%ei de co"te"cios admi"istrati$ c. aciunea s aib ca obiect anularea unui act administrativ individual !": % &#) 'ersoana vtmat poate solicita instanei de contencios administrativ: a. anularea $n tot sau $n parte a actului administrativ b. revocarea actului administrativ c. reducerea pagubei cauzate prin actul administrativ vtmtor !": &&) 'ersoana vtmat mai poate solicita instanei de contencios administrativ i: a. declararea ca neconstituional a unei ordonane de guvern &. re!ara%ii !e"tru dau"e mora#e c. obligarea autoritii p/r/te la retragerea actului administrativ vtmtor !": % &+) 8nstana de contencios administrativ poate pronuna urmtoarele soluii: a. s rspund reclamantului $n sensul rezolvrii favorabile a cererii &. s acorde dau"e materia#e ,i'sau mora#e (" ca*u# a"u# rii actu#ui admi"istrati$ c. s respecte legea $n executarea creia a fost emis actul administrativ !": % &-) @itigiile privind contractele administrative, pe care instana de contencios administrativ le poate soluiona sunt: a. exclusiv cele legate de $nc)eierea i executarea contractelor administrative

b. c.

cele privind durata executrii contractului administrativ ce#e #e)ate de fa*a !remer) toare ("c9eierii co"tractu#ui. !recum ,i ce#e (" #e) tur cu ("c9eierea. modificarea. i"ter!retarea. e+ecutarea ,i ("cetarea co"tractu#ui admi"istrati$

!": * &0) 'rincipiul dup care se soluioneaz litigiile av/nd ca obiect contractul administrativ este: a. principiul securitii raporturilor juridice &. re)u#a su&ordo" rii !ri"ci!iu#ui #i&ert %ii co"tractua#e fa% de !ri"ci!iu# !riorit %ii i"teresu#ui !u&#ic c. principiul libertii contractuale !": % &2) *ondiiile de exercitare a aciunii $n contencios administrativ de ctre persoana vtmat prin ordonane sau dispoziii din ordonane sunt: a. invocarea pe cale principal a excepiei de neconstituionalitate &. i"troducerea u"ei ac%iu"i !ri"ci!a#e. ("so%it de e+ce!%ia de "eco"stitu%io"a#itate c. obiectul principal al aciunii s fie constatarea neconstituionalitii ordonanei sau a dispoziiei din ordonan !": % &4) 'ersoana vtmat prin ordonane sau dispoziii din ordonane poate solicita instanei de contencios administrativ i: a. a"u#area acte#or admi"istrati$e emise (" &a*a ordo"a"%ei b. pronunarea unei )otr/ri judectoreti care s $nlocuiasc ordonana declarat neconstituional c. anularea ordonanei i amendarea emitentului actului !": &5) *ompetena material de soluionare $n fond a litigiilor privind actele administrative emise sau $nc)eiate de autoritile publice locale revine: a. tribunalelor administrativ,fiscale &. sec%ii#or de co"te"cios admi"istrati$ ,i fisca# a#e cur%i#or de a!e#. (" ca*u# #iti)ii#or !ri$i"d ta+e ,i im!o*ite ,i accesorii a#e acestora (" $a#oare de !6" #a 088.888 #ei c. instanei judectoreti care exercit un control de plin jurisdicie !": % +7) "eciile de contencios administrativ i fiscal ale *urilor de pel au competena s judece: a. $n prim instan, litigiile privind actele administrative emise de autoriti publice locale b. ca instan de recurs, recursurile declarate $mpotriva sentinelor pronunate de seciile civile i comerciale ale tribunalelor c. #iti)ii#e !ri$i"d ta+e ,i im!o*ite. co"tri&u%ii. datorii $ama#e. !recum ,i accesorii a#e acestora (" $a#oare mai mare de 088.888 #ei !": * +1) @itigiile de contencios administrativ se soluioneaz: a. $n sistemul triplului grad de jurisdicie 3fond, apel, recurs) &. (" sistemu# du&#u#ui )rad de jurisdic%ie 4fo"d ,i recurs5 c. $n prim i ultim instan, $n cazul "eciei de contencios administrativ i fiscal a ?naltei *uri de *asaie i >ustii

!": % +#) *ompetena teritorial $n materia contenciosului administrativ este: a. exclusiv &. a#ter"ati$ c. obligatorie !": % +&) 'rin pl/ngerea prealabil, persoana vtmat poate solicita: a. anularea actului administrativ b. emiterea unui alt act administrativ c. ree+ami"area actu#ui admi"istrati$ cu caracter "ormati$ sau i"di$idua# !": * ++) !atura juridic a termenelor de 0 luni, respectiv 1 an prevzute de art. 11 alin. 31) i 3#) din legea contenciosului administrativ este: a. ambele termene sunt de prescripie b. ambele termene sunt de recomandare c. terme"u# de 3 #u"i este de !rescri!%ie. iar ce# de 2 a" este terme" de dec dere !": * +-) "unt exceptate de la respectarea termenului de 0 luni prevzut de art. 11 alin. 31) din legea contenciosului administrativ: a. ac%iu"i#e !ri$i"d acte#e admi"istrati$e cu caracter "ormati$ b. aciunile introduse $mpotriva actelor administrativ,jurisdicionale c. aciunile formulate de 'refect, vocatul 'oporului, 6inisterul 'ublic i genia !aional a 1uncionarilor 'ublici !": +0) @a primirea aciunii, instana de contencios administrativ este obligat: a. fie s cear autorit %ii a# c rei act este atacat s 7i comu"ice de ur)e"% ace# act b. s dispun citarea prilor c. s amendeze conductorul autoritii publice dac autoritatea nu trimite, $n termenul stabilit, lucrrile solicitate de instan !": +2) "uspendarea executrii actului administrativ $n temeiul art. 1+ din legea contenciosului administrativ se poate dispune: a. c/nd se face dovada sesizrii instanei judectoreti cu aciune $n anularea actului administrativ &. c6"d su"t ("tru"ite cumu#ati$ co"di%ia e+iste"%ei ca*u#ui &i"e justificat ,i "ecesitatea !re$e"irii u"ei !a)u&e imi"e"te c. la solicitarea 6inisterului 'ublic !": % +4) "uspendarea de drept a executrii actului administrativ intervine: a. c/nd se emite un nou act administrativ $n conformitate cu dispoziiile legale b. c/nd s,a admis de instana de fond aciunea $n anularea actului administrativ c. c6"d se atac de c tre Prefect sau A)e"%ia Na%io"a# a -u"c%io"ari#or Pu&#ici u" act emis de autorit %i#e admi"istra%iei !u&#ice ce"tra#e sau #oca#e. (" $irtutea dre!tu#ui de tute#

admi"istrati$ !": * +5) 8nstana de contencios administrativ poate pronuna urmtoarele soluii: a. s a"u#e*e (" tot sau (" !arte actu# admi"istrati$ i"di$idua# sau "ormati$ b. s oblige autoritatea public s $i revoce actul administrativ vtmtor c. s amendeze persoana fizic sau juridic, destinatar a actului administrativ !": -7) ?n cazul litigiilor av/nd ca obiect contracte administrative, instana poate pronuna urmtoarele soluii: a. oblig autoritatea public s desfiineze contractul &. su!#i"e,te co"sim% m6"tu# u"ei ! r%i c6"d i"teresu# !u&#ic o cere c. stabilete un termen de $ncetare a contractului !": % -1) *ondiiile de exercitare a aciunii pentru despgubiri, pe cale separat sunt: a. ac%iu"ea s fie i"trodus (" terme" de 2 a" de #a data #a care !ersoa"a $ t mat a cu"oscut sau tre&uia s cu"oasc ("ti"derea !a)u&e b. instana de fond s fi omis s se pronune cu privire la cererea accesorie privind despgubirile c. c/nd cererea de acordare a despgubirilor a fost respins ca ne$ntemeiat de ctre instana $nvestit cu soluionarea aciunii $n anularea actului administrativ !": -#) 8nstana de contencios administrativ $nvestit cu judecarea unui recurs declarat $mpotriva unei )otr/ri pronunate $n prim instan, poate adopta una dintre urmtoarele soluii: a. s resping recursul ca inadmisibil &. s modifice sau s case*e 9ot r6rea atacat c. s trimit cauza spre soluionare la autoritatea public emitent a actului administrativ atacat !": % -&) 8nstana de recurs va pronuna o soluie de casare cu trimitere spre rejudecare $n urmtoarele situaii: a. c6"d i"sta"%a de fo"d a so#u%io"at cau*a (" temeiu# u"ei e+ce!%ii de ordi"e !u&#ic b. c/nd prima instan a soluionat, $n mod nelegal, fondul cauzei c. $ntotdeauna c/nd va constata nelegalitatea i netemeinicia sentinei atacate !": -+) Aste motiv de revizuire a soluiilor pronunate de instanele de contencios administrativ: a. judecarea pricinii $n lipsa unei pri care nu a fost legal citat &. c6"d s7a ("c #cat !ri"ci!iu# !riorit %ii dre!tu#ui comu"itar. re)#eme"tat de art. 2:; a#i". 1. coro&orat cu art. 18 a#i". 1 di" Co"stitu%ia Rom6"iei c. c/nd soluionarea cauzei depinde de un $nscris nou !": % --) ;bligaia publicrii $n 6onitorul ;ficial al .om/niei exist pentru urmtoarele )otr/ri judectoreti pronunate $n materia contenciosului administrativ: a. )otr/rile prin care se anuleaz un act administrativ unilateral b. )otr/rile de lmurire a dispozitivului unei sentine judectoreti

c.

9ot r6ri#e judec tore,ti defi"iti$e ,i ire$oca&i#e !ri" care s7a a"u#at (" tot sau (" !arte u" act admi"istrati$ cu caracter "ormati$

!": * -0) Botr/rea judectoreasc irevocabil privind admiterea unei aciuni $n contenciosul administrativ trebuie executat: a. la cerere b. $n termenul de 0 luni prevzut la art. 11 din @egea contenciosului administrativ c. (" 38 de *i#e de #a data r m6"erii ire$oca&i#e a 9ot r6rii !": * -2) !eexecutarea )otr/rii judectoreti irevocabile de ctre autoritatea public poate atrage: a. sa"c%io"area co"duc toru#ui autorit %ii !u&#ice sau a !ersoa"ei o&#i)ate cu ame"d b. obligarea autoritii publice la plata dob/nzii de referin %.!... c. rspunderea contravenional a celui obligat prin )otr/re judectoreasc !": -4) "emnificaia noiunii de 9exces de putere: este potrivit legii contenciosului administrativ: a. exercitarea dreptului de apreciere al autoritilor publice, $n limita competenelor atribuite prin lege &. e+ercitarea dre!tu#ui de a!reciere a# autorit %i#or !u&#ice cu ("c #carea dre!turi#or ,i #i&ert %i#or cet %e"i#or c. exercitarea dreptului de apreciere al autoritilor publice, cu $nclcarea ordinelor emise de organul ierar)ic superior !": % -5) 8nstituia *urii 1ederale dministrative, ca instan de jurisdicie administrativ, exist $n: a. 1rana &. /erma"ia c. 8talia !": % 07) "istemul de jurisdicie administrativ av/nd cele mai multe similitudini cu cel din .om/nia este: a. ce# a# S!a"iei b. cel al 1ranei c. cel al 8taliei !": 01) 'rima reglementare proprie de organizare i funcionare a contenciosului administrativ rom/n s,a realizat $n perioada: a. 1400,157-, dup adoptarea primei *onstituii &. du! ado!tarea Co"stitu%iei di" 2<13 c. prin @egea nr. 1(1502 a contenciosului administrativ !": % 0#) *onsiliul de "tat care a funcionat $n perioada 140+,1400, dup Cnirea 'rincipatelor, avea urmtoarele atribuii:

a. judectoreti &. de so#u%io"are a #iti)ii#or di"tre admi"istra%ia !u&#ic ,i !articu#ari cu !ri$ire #a acte admi"istrati$e c. singurul organ cu puteri executive al rii !": % 0&) 'otrivit @egii contenciosului administrativ din #& decembrie 15#-, erau exceptate de la controlul judectoresc: a. acte#e de )u$er" m6"t b. decretele regale c. actele primului,ministru !": 0+) ?n cazul $n care autoritatea emitent a actului constat c acesta este nelegal are urmtoarele posibiliti: a. s solicite organului ierar)ic superior revocarea actului b. s revoce el $nsui actul administrativ, dup ce acesta a intrat $n circuitul civil c. s so#icite i"sta"%ei de co"te"cios admi"istrati$ a"u#area !ro!riu#ui act. dac acesta a !rodus efecte juridic !": * 0-) 'ot avea calitate procesual pasiv $n litigiile de contencios administrativ: a. fu"c%io"aru# care se face $i"o$at de refu*u# de a re*o#$a o cerere referitoare #a u" dre!t su&iecti$ sau #a u" i"teres #e)itim b. o persoan ter fa de actul administrativ individual, c/nd autoritatea public emitent, solicit anularea propriului act c. ori doar persoanele crora li se adreseaz, $n mod direct, actul administrativ considerat vtmtor !": 00) *riteriile de stabilire a competenei materiale a instanei de contencios administrativ sunt: a. criteriul naturii juridice a actului administrativ atacat &. criteriu# $a#oric (" ca*u# acte#or admi"istrati$e care au ca o&iect ta+e ,i im!o*ite. co"tri&u%ii. datorii $ama#e ,i accesorii a#e acestora c. criteriul modului de adoptare(emitere a actului administrativ !": % 02) "unt scutite de la plata taxei judiciare de timbru i a timbrului judiciar, potrivit legii contenciosului administrativ: a. toate aciunile formulate $n contencios administrativ &. ac%iu"i#e i"troduse de Prefect c. aciunile formulate de funcionari publici, $n temeiul @egii nr. 144(1555 !": % 04) Afectele excepiei de nelegalitate sunt: a. instana va putea dispune at/t anularea actului, c/t i s constate nelegalitatea lui b. )otr/rea judectoreasc prin care a fost soluionat excepia de nelegalitate produce efecte 9erga omnes: c. so#u%ia !ro"u"%at asu!ra e+ce!%iei de "e#e)a#itate !roduce efecte doar ("tre ! r%i#e #iti)iu#ui

!": * 05) 'rincipiile recomandate de *omitetul 6initrilor guvernelor statelor membre ale *onsiliului Auropei $n ceea ce privete garania $mpotriva eventualelor efecte duntoare ale executrii actului administrativ sunt: a. !osi&i#itatea acordat rec#ama"tu#ui de a so#icita autorit %ii jurisdic%io"a#e. ("ai"te ca aceasta s se !ro"u"%e. de a cere m suri de !rotec%ie !ro$i*orie (m!otri$a actu#ui admi"istrati$ b. msurile de protecie provizorie pot consta $n retragerea actului administrativ c. procedura urmat $n faa autoritii jurisdicionale s fie parcurs $ntr,un termen rezonabil !": 27) .efuzul nejustificat de a soluiona o cerere reprezint: a. e+!rimarea e+!#icit . cu e+ces de !utere a $oi"%ei de a "u re*o#$a cererea b. refuzul exprimat verbal de un funcionar $n privina rezolvrii unei cereri c. ori refuzul nejustificat de a primi cererea in vederea solutionarii !": 21) 'l/ngerea prealabil poate fi formulat, potrivit art. 2 din legea contenciosului administrativ, de: &.c a. !ersoa"a $ t mat ("tr7u" dre!t sau i"teres #e)itim !ri"tr7u" act admi"istrati$ u"i#atera# b. persoana vtmat care a optat pentru procedura administrativ,jurisdicional prevzut prin lege special c. persoana care se consider vtmat printr,un act administrativ normativ adresat altui subiect de drept !": 2#) *and persoana vatamata a cerut anularea actului administrativ, fara a cere in acelasi timp si despagubiri, termenul de prescriptie pentru cererea de despagubire curge: a. de la data emiterii actului administrativ &. de #a data ca"d aceasta a cu"oscut sau tre&uia sa cu"oasca i"ti"derea !a)u&ei c. de la data cand )otararea judecatoreasca de anulare a actului administrativ a devenit irevocabila !": % 2&) 8nstana de executare a unei )otr/ri de contencios administrativ este: a. b. c. i"sta"%a care a !ro"u"tat 9otararea de fo"d instana de recurs care a rejudecat fondul cauzei instana a crei )otr/re a rmas definitiv i irevocabil

!": 2+) Cn decret prezidenial prin care se declar stare de asediu: a. poate fi atacat la instana de contencios administrativ b. nu poate fi atacat la instana de contencios administrativ c. !oate fi atacat #a i"sta"ta de co"te"cios admi"istrati$ "umai !e"tru e+ces de !utere !": * 2-) ?n urma deliberrii cauzei, instana poate da urmtoarele soluii: a. s a"u#e*e. (" tot sau (" !arte. actu# admi"istrati$ b. s pronunte o )otarare care sa tina loc de act administrativ c. sa oblige autoritatea parata la rectificarea actului contestat

!": 20) a. b. c. Axcepia de nelegalitate poate fi ridicat: numai la instana de fond numai la instana de recurs at6t (" !rim i"sta"% c6t ,i (" fa*a c i#or de atac

!": * 22) 'rin sintagma 9pagub iminent: se $nelege, potrivit art. # alin. 31) lit. n) din legea contenciosului administrativ: a. !rejudiciu# materia# $iitor ,i !re$i*i&i# b. perturbarea grav, existent la momentul emiterii actului administrativ, a funcionrii unei autoriti publice c. prejudiciul nscut, cert i actual !": 24) 8nstituia contenciosului administrativ reprezint unul din domeniile pe care legiuitorul le,a rezervat: a. reglementrii legii ordinare b. reglementrii prin )otr/ri ale guvernului c. re)#eme"t rii #e)ii or)a"ice !": * 25) "unt asimilate actelor administrative, conform @egii --+(#77+ autoritile publice: a. contractele de v/nzare cumprare &. co"tracte#e de ac9i*i%ii !u&#ice c. contractele de locatiune

urmtoarele contracte $nc)eiate de

!": % 47) Termenul de sesizare a instanei $n cazul actiunilor care au ca obiect contracte administrative curge: a. de #a data ("c9eierii !rocesu#ui $er&a# de fi"a#i*are a !rocedurii co"ci#ierii b. de la data $nc)eierii contractului in cazul litigiilor legate de inc)eierea lui c. de la data stabilita prin contract, cu acordul partilor !": 41) 8ntroducerea recursului: a. sus!e"d e+ecutarea b. nu suspend executarea c. suspenda executarea numai pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului cauzei !": 4#) .ecursul $n contencios administrativ se introduce $n termen de: a. 20 *i#e de #a comu"icare b. &7 de zile de la pronunare sau comunicare c. 17 zile de la pronuntare sau comunicare !": 4&) .ecursul ierar)ic se exercit la:

a. aceeai autoritate care a emis actul administrativ supus recursului &. or)a"u# ierar9ic su!erior or)a"u#ui care a emis actu# ce a !rodus $ t marea c. organul de control administrativ de specialitate !": % 4+) 8nstana de executare $n materia contenciosului administrativ este: a. judectoria, ca instan de drept comun &. i"sta"%a care a so#u%io"at fo"du# #iti)iu#ui de co"te"cios admi"istrati$ c. secia de contencios administrativ a tribunalului !": % 4-) ?mpotriva unui act administrativ individual adresat unui subiect de drept poate introduce aciune: a. numai persoana creia i se adreseaz &. si a#t !ersoa" dac !ri" emiterea actu#ui i se $atam $reu" dre!t su&iecti$ sau $reu" i"teres #e)itim c. vocatul 'oporului, din oficiu !": % 40) Axecutarea )otr/rii la care se refera art.## din @egea contenciosului administrativ, se face $n termenulD a. prevzut de lege &. du!a i"$estirea cu formu#a e+ecutorie. !otri$it dre!tu#ui comu" c. $n cel mult &7de zile de la data rm/nerii definitive a )otr/rii E dac nu se prevede alt termen !": % 42) 'ot fi atacate in contencios administrativ: a. numai actele normative b. numai actele individuale c. atat acte#e "ormati$e cat si acte#e i"di$idua#e !": * 44) 'langerea prealabila are urmtoarele caracteristici: a. ca re)u#a )e"era#a. are u" caracter o&#i)atoriu b. se poate realiza concomitent cu promovarea actinunii in contencios administrativ c. este obligatorie in cazul tuturor actiunilor adresate instantelor de contencios administrativ !": 45) vocatul 'oporului poate introduce o actiune in contencios administrativ dac: a. i#e)a#itatea actu#ui sau refu*u# autoritatii admi"istrati$e de a7si rea#i*a atri&utii#e #e)a#e "u !oate fi i"#aturat decat !ri" justitie b. $n orice situatie in care constata ca este necesar c. apreciaza ca s,a incalcat un drept sau un interes legitim !": 57) 8n cazul refuzului nejustificat de a solutiona o cerere, termenul de sesizare a instantei incepe sa curga de la data: a. depunerii cererii &. comu"icarii refu*u#ui "ejustificat de so#utio"are a cererii c. nu exista nici un termen, iar cererea poate fi adresata instantei oricand

!": % 51) ;rdonantele de urgenta ale guvernului, precum si cele adoptate in baza unei legi de abilitare pot fi atacate: a. #a i"sta"ta de co"te"cios admi"istrati$. !ri"tr7o actiu"e i"sotita de e+ce!tia de "eco"stitutio"a#itate. i" masura i" care o&iectu# !ri"ci!a# "u este co"statarea "eco"stitutio"a#itatii ordo"a"tei sau a dis!o*itiei di" ordo"a"ta b. nu pot fi atacate la instanta de contencios administrativ c. pot fi atacate numai la *urtea *onstitutionala !": 5#) ctele administrative cu caracter normativ pot fi atacate la instanta de contencios administrativ $n termenul : a. de 0 luni prevazut de lege &. orica"d c. de un an prevazut de lege !": % 5&) "ectiile de contencios administrativ si fiscal ale *urtilor de apel vor judeca, in prima instanta: a. #iti)ii referitoare #a acte admi"istrati$e care !ri$esc im!o*ite si ta+e. co"tri&utii. datorii $ama#e mai mari de 088.888 #ei b. litigii referitoare la actele administrative emise de autoritatile publice locale c. litigii referitoare la acte administrative atacate de prefect !": 5+) ctiunea in contencios administrativ va fi introdusa la: a. obligatoriu la domiciliul paratului b. obligatoriu la domiciliul reclamantului c. #a domici#iu# !aratu#ui sau #a domici#iu# rec#ama"tu#ui !": * 5-) .egula care trebuie respectat, potrivit @egii contenciosului administrativ, la solutionarea litigiilor privitoare la contractele administrative este : a. primeaza principiul libertatii contractuale &. !ri"ci!iu# #i&ertatii co"tractua#e este su&ordo"at !ri"ci!iu#ui !rioritatii i"teresu#ui !u&#ic c. primeaza principiul prioritatii interesului general !": % 50) *and obiectul actiunii in contencios administrativ il constituie un contract administrativ, instanta poate dispune: a. a"u#area acestuia i" tot sau i" !arte b. se va declara necompetenta si va trimite dosarul instantei de drept comercial c. va putea suplini consimtamantul oricareia dintre parti !": 52) !eexecutarea, in termen, a unei )otarari irevocabile a instantei de contencios administrativ atrage: a. a!#icarea u"ei ame"*i de 18= di" sa#ariu# mi"im &rut !e eco"omie !e"tru fiecare *i de i"tar*iere co"ducatoru#ui autoritatii careia i se o!u"e 9otararea b. aplicarea unei amenzi de 17F din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere conducatorului autoritatii careia i se opune )otararea

c.

aplicarea unei amenzi de 1-F din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere conducatorului autoritatii careia i se opune )otararea

!": 54) Botararea judecatoreasca prin care s,a anulat o )otarare de *onsiliu local se publica: a. $n 6onitorul ;ficial &. (" Mo"itoru# judetu#ui c. nu exista obligativitatea publicarii !": % 55) 'otrivit @egii contenciosului administrativ, fapta de a nu executa o )otarare definitiva si irevocabila a unei instante de contencios administrativ: a. !oate co"stitui i"fractiu"e b. constituie contraventie c. constituie abatere disciplinara !": se sanctioneaza numai cu amenda !eexecutarea unei )otarari definitive si irevocabile a unei instante de contencios administrativ are drept consecine: a. b. se sanctioneaza contraventional c. se !oate !ede!si cu i"c9isoare a !": * 171) Axceptia de nelegalitate se poate invoca: a. numai de reclamant &. de oricare di"tre !arti c. numai de instanta !": % 17#) Axceptia de nelegalitate se poate invoca: a. (" fata oricarei i"sta"te b. numai in fata instantei de drept comun c. numai in caile extraordinare de atac !": 17&) 'rin ridicarea exceptiei de nelegalitate se poate invoca: a. numai nelegalitatea unui act administrativ normativ b. numai nelegalitatea unui act administrativ individual c. ori "e#e)a#itatea u"ui act admi"istrati$ "ormati$ sau i"di$idua# !": * 17+) "olutia instantei competente sa judece exceptia de nelegalitate poate fi atacat: a. cu recurs i" terme" de 0 *i#e de #a comu"icare b. este definitiv si irevocabila c. cu recurs, in termen de 1- zile de la comunicare !":

17-) 8mpotriva )otararilor date de instantele de contencios administrativ: a. e+ista !osi&i#itatea fo#osirii cai#or e+traordi"are de atac b. se poate folosi numai contestatia in anulare c. nu poate fi folosita decat calea de atac a recursului !": 170) 6inisterul public poate sesiza instanta de contencios administrativ: a. ca"d a!recia*a ca i"ca#cari#e dre!turi#or. #i&ertati#or si i"terese#or #e)itime a#e !ersoa"e#or se datorea*a e+iste"tei u"or acte admi"istrati$e u"i#atera#e i"di$idua#e a#e autoritati#or !u&#ice emise cu e+ces de !utere b. la cererea partii interesate c. cand partea vatamata este un minor !": 172) 'rin 9persoana vtmat: se $nelege, potrivit art. # alin. 31) lit. a din @egea contenciosului administrativ: a. orice persoan fizic sau juridic, titular a unui drept ori a unui interes legitim b. persoan vtmat de o persoan juridic de drept privat c. $ t marea dre!tu#ui sau a i"teresu#ui #e)itim s fie !rodus !ri"tr7u" act admi"istrati$ sau !ri" "eso#u%io"area (" terme"u# #e)a# a u"ui cereri !": * 174) 1unctionarul public care a elaborat, a emis sau a inc)eiat actul administrativ, sau dupa caz se face vinovat de refuzul de a a rezolva o cerere are urmtoarele posibiliti: a. (# !oate c9ema i" )ara"tie !e fu"ctio"aru# sau ierar9ic de #a care a !rimit ordi"u# b. va c)ema in garantie autoritatea publica in cadrul careia este angajat c. nu are calitate procesuala pentru a formula o astfel de cerere !": 175) Taxa de timbru cerut pentru cererile formulate in baza @egii contenciosului administrative este: a. cea !re$a*ut de >e)ea "r. 2:3'2<<? !ri$i"d ta+e#e judiciare de tim&ru. cu modificari#e si com!#etari#e u#terioare. !e"tru cau*e#e "ee$a#ua&i#e i" &a"i b. nu se plateste taxa de timbru c. taxa de timbru se stabileste de instanta de contencios administrativ, in functie de obiectul cererii !": 117) *ontenciosul obiectiv se refera la: a. !osi&i#itatea judecatoru#ui i"$estit sa cercete*e co"formitatea actu#ui admi"istrati$ cu dre!tu# o&iecti$. cu #e)ea b. posiblitatea judecatorului investit cu cererea de a stabili daca reclamantul a suferit sau nu o vatamare a drepturilor sale subiective c. posibilitatea judecatorului de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ !": 111) *ontenciosul subiectiv se refera la: a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea &. !osi&i#itatea judecatoru#ui i"$estit si com!ete"t sa co"state e+iste"ta si i"ti"derea u"or dre!turi su&iecti$e a# caror titu#ar este rec#ama"tu# c. posibilitatea judecatorului investit si competent sa solutioneze cauza de a dispune anularea sau

modificarea actului administrativ !": % 11#) *ontenciosul administrativ de anulare este: a. este contenciosul in cadrul caruia judecatorul investit va trebui sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea b. este contenciosul in cadrul caruia judecatorului investit si competent va trebui sa constate existenta si intinderea unor drepturi subiective al caror titular este reclamantul c. este co"te"ciosu# i" cadru# caruia judecatoru# este com!ete"t sa !ro"u"te a"u#area sau modificarea actu#ui admi"istrati$ co"statat a fi "e#e)a# !": * 11&) 8n 1ranta, contenciosul administrativ a fost incredintat pentru prima data printr,o lege din 1257: a. u"or tri&u"a#e admi"istrati$e care faceau !arte di" sistemu# admi"istratiei !u&#ice. a$a"d i" fru"te Co"si#iu# de Stat b. instantelor de drept comun c. *urtilor dministrative de pel !": 11+) 'rin organisme sociale interesate se intelege: a. totalitatea autoritatilor publice care desfasoara proiecte de asistenta sociala &. structuri "e)u$er"ame"ta#e. si"dicate. asociatii. fu"datii si a#te#e aseme"ea. care au ca o&iect de acti$itate !rotectia dre!turi#or diferite#or cate)orii de cetate"i sau. du!a ca*. &u"a fu"ctio"are a ser$icii#or !u&#ice admi"istrati$e c. totalitatea autoritatilor publice care au ca obiecte de activitate buna functionare a serviciilor publice administrative !": % 11-) !otiunea de plangere prealabila desemneaza: a. cererea formulata in fata instantei de contencios administrativ b. cererea prin care persoana vatamata intr,un drept al sau solicita acordarea de despagubiriD c. cererea !ri" care se so#icita autoritatii !u&#ice emite"te sau ce#ei ierar9ic su!erioare. du!a ca*. ree+ami"area u"ui act admi"istrati$ cu caracter i"di$idua# sau "ormati$. i" se"su# re$ocarii sau modificarii acestuia !": * 110) 8n cazul actelor admistrative atacate de 'refect si de gentia !ationala a 1unctionarilor 'ublici, actul administrativ atacat este suspendat: a. o!e #e)is b. suspendarea acestuia este lasata la aprecierea instantei c. doar la cererea partii interesate, in conditiile art.1+ si 1- din @egea nr.--+(#77+, cu modificarile si completarile ulterioare !": 112) ctele administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora cu 'arlamentul pot fi atacate: a. la instanta de contencios administrative, dar numai pentru exces de putere &. "u !ot fi atacate #a o i"sta"ta de co"te"cios admi"istrati$ c. la instanta de drept comun, pe calea exceptiei de nelegalitate

!": % 114) >urisdictiile administrative speciale sunt : a. obligatorii b. sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevazute de @g.1+0(1552 c. su"t facu#tati$e si )ratuite !": * 115) Termenul de 0 luni prevazut pentru procedura prealabila este: a. un termen de decadere b. un termen de recomandare c. u" terme" de !rescri!tie !": * 1#7) 'ersoanele fizice si persoanele juridice de drept privat pot formula capete de cerere prin care invoca apararea unui interes legitim public $n urmtoarele modaliti: a. pe calea actiunii principale b. pe cale de exceptie c. "umai i" su&sidiar. i" masura i" care $atamarea i"teresu#ui #e)itim !u&#ic decur)e #o)ic di" i"ca#carea dre!tu#ui su&iecti$ sau a i"teresu#ui #e)itim !ri$at !": * 1#1) 'ersoana vatamata intr,un drept recunoscut de lege sau intr,un interes legitim printr,un act administrativ unilateral poate solicita: a. daune cominatorii b. daune interese c. re!aratii !e"tru dau"e mora#e !": * 1##) <upa pronuntarea *urtii *onstitutionale asupra neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din ordonanta, instanta de contencios administrativ procedeaz astfel: a. se pronun pe fondul cauzei in *amera de *onsiliu b. repune cauza pe rol si solutioneaza litigiul potrivit deciziei *urtii *onstitutionale c. re!u"e cau*a !e ro# si da terme". cu citarea !arti#or !": * 1#&) <aca reclamantul a optat pentru instanta de la domiciliul paratului se poate invoca exceptia necompetentei teritoriale: a. numai pana la primul termen de judecata &. "u se !oate i"$oca e+ce!tia "ecom!ete"tei teritoria#e c. pana la terminarea dezbaterilor !": % 1#+) ;rdonantele sau dispozitiile din ordonante care se considera a fi neconstitutionale, precum si actele administrative cu caracter normativ care se considera a fi nelegale pot fi atacate: a. $n termen de 0 luni de la luarea la cunostinta &. oric6"d c. $n termenul general de prescriptie de & ani.

!": % 1#-) Botararile pronuntate de instantele de contencios administrativ se redacteaza si se motiveaza $n termen de: a. cel mult 1- zile de la pronuntare b. cel mult 07 de zile de la pronuntare c. ce# mu#t 38 de *i#e de #a !ro"u"tare !": * 1#0) *and persoana vatamata a cerut anularea actului administrativ, fara a cere in acelasi timp si despagubiri, termenul de prescriptie pentru cererea de despagubire curge: a. de la data emiterii actului administrativ &. de #a data ca"d aceasta a cu"oscut sau tre&uia sa cu"oasca i"ti"derea !a)u&ei c. de la data cand )otararea judecatoreasca de anulare a actului administrativ devenit irevocabila !": % 1#2) 8n momentul de fata, pana la constituirea tribunalelor administrativ,fiscale, litigiile de contencios administrativ se solutioneaza de ctre : a. instantele de drept comun &. sectii#e de co"te"cios admi"istrati$ a#e tri&u"a#e#or c. *urtile de pel !": % 1#4) <in punct de vedere ale competenei materiale a organului administraiei publice care le adopt sau emite, actele administrative sunt: a. acte administrative care produc efecte pe $ntreg teritoriul rii, precum )otr/rile adoptate de =uvern &. acte admi"istrati$e cu caracter )e"era# c. acte administrative de specialitate, care vizeaz unul sau mai multe domenii de activitate !": % 1#5) ctul administrativ jurisdicional reprezint: a. actul administrativ emis de ctre o autoritate administrativ cu atribuii jurisdicionale b. actul administrativ emis dup o procedur bazat pe respectarea dreptului la aprare i pe contradictorialitate c. actu# admi"istrati$ care este emis de o autoritate admi"istrati$ ("$estit . !ri" #e)e or)a"ic . cu atri&u%ii de jurisdic%ie admi"istrati$ s!ecia# !": * 1&7) ctul administrativ cu caracter individual va intra $n vigoare: a. #a data ("m6" rii sau comu"ic rii actu#ui c tre !ersoa"a $i*at b. la o dat prevzut $n act, anterioar datei la care a fost comunicat sau $nm/nat c. $n termen de &7 de zile de la data adoptrii sau emiterii actului !": 1&1) Cn act administrativ poate fi revocat de ctre: a a. organul administrativ ierar)ic superior celui care l,a adoptat sau emis la data c/nd a constatat nelegalitatea actului &. !6" (" mome"tu# c6"d actu# !rodus efecte juridice. i"tr6"d (" circuitu# ci$i#. de c tre or)a"u# emite"t

c.

$n termen de 0 luni de la data intrrii actului $n vigoare

!": % 1&#) *onstituie forme de control ale activitii organelor administraiei publice: a. controlul legislativ exercitat de preedinii celor dou *amere ale 'arlamentului &. co"tro#u# e+ecuti$7admi"istrati$ e+ecutat de c tre /u$er"u# Rom6"iei ,i Pre,edi"te#e Rom6"iei. ca ,efi ai !uterii e+ecuti$e c. controlul judectoresc exercitat de ctre instanele judectoreti asupra oportunitatii actelor administrative !": % 1&&) *ontrolul ierar)ic este exercitat de ctre organe supraordonate autoritii controlate i poate avea un caracter: a. )e"era#. cu!ri"*6"d toate as!ecte#e acti$it %ii autorit %ii co"tro#ate b. personal, viz/nd persoanele vinovate de emiterea unui act administrativ nelegal c. specializat, fiind exercitat de organe speciale !": 1&+) *ontrolul exercitat prin jurisdiciile administrative este o form de control care vizeaz legalitatea unor categorii de acte administrative, fiind exercitat de: a. organele jurisdicionale din cadrul sistemului *urii de *onturi &. autorit %i#e ("$estite cu atri&u%ii de jurisdic%ie admi"istrati$ s!ecia# af#ate (" cadru# sistemu#ui admi"istra%iei !u&#ice c. instanele jurisdicionale din sistemul autoritii judectoreti !": % 1&-) *ontrolul exercitat de vocatul 'oporului vizeaz: a. activitatea *amerei <eputailor i "enatului, 'reedintelui .om/niei, =uvernului, *urii de *onturi i *onsiliului @egislativ b. activitatea deputailor, senatorilor, judectorilor ?naltei *uri de *asaie i >ustiie i ai *urii *onstituionale care, prin actele lor au vtmat drepturile i interesele cetenilor c. acti$itatea or)a"e#or admi"istra%iei !u&#ice. i"stitu%ii#or ,i ser$icii#or !u&#ice. a i"stitu%ii#or de i"teres !u&#ic care. !ri" acte#e #or au adus ati")ere dre!turi#or ,i #i&ert %i#or cet %e"i#or !": * 1&0) "unt caracteristici generale ale controlului judectoresc: a. co"tro#u# judec toresc se e+ercit asu!ra tuturor autorit %i#or admi"istrati$e. (" ceea ce !ri$e,te #e)a#itatea acte#or admi"istrati$e ado!tate sau emise b. controlul judectoresc vizeaz legalitatea, oportunitatea, precum i eficiena i eficacitatea actelor administrativ c. controlul judectoresc este exercitat din oficiu de ctre instanele de contencios administrativ !": 1&2) *ontenciosul obiectiv este: a. contenciosul $n cadrul cruia judectorul $nvestit trebuie s fie obiectiv i imparial &. co"te"ciosu# (" cadru# c ruia judec toru# este com!ete"t s cercete*e e+c#usi$ co"formitatea actu#ui admi"istrati$ cu #e)ea. f r a cerceta $ t marea u"or dre!turi ,i i"terese #e)itime c. exercitat de vocatul 'oporului, ca urmare a controlului realizat, potrivit legii, $n baza unei sesizri a unei persoane fizice

!": % 1&4) *ontenciosul administrativ de anulare este contenciosul administrativ $n cadrul cruia: a. judectorul $nvestit este competent s se pronune asupra existenei i $ntinderii pagubelor, indiferent dac acestea s,au produs sau nu ca urmare a actului administrativ atacat &. judec toru# ("$estit este com!ete"t s !ro"u"%e a"u#area sau modificarea actu#ui admi"istrati$ co"statat "e#e)a#. f r a cerceta e+iste"%a sau ("ti"derea !a)u&ei c. judectorul $nvestit este competent s se pronune asupra existenei i $ntinderii pagubelor, numai dac acestea s,au produs i sunt urmarea actului administrativ pe care $l anuleaz sau $l modific !": % 1&5) 'rima lege a contenciosului administrativ a fost adoptat: a. dup adoptarea *onstituiei din 1400 &. du! i"trarea (" $i)oare a Co"stitu%iei di" 2<13 c. $nainte de adoptarea prin referendum a *onstituiei din 1551 !": % 1+7) ?n 1rana, $n momentul de fa, contenciosul administrativ este realizat prin intermediul: a. organelor administraiei publice &. Co"si#iu#ui de Stat ,i i"sta"%e#or admi"istrati$e i"ferioare c. instanelor de contencios administrativ, care au $n frunte *urtea dministrativ "uprem a 1ranei !": % 1+1) ?n sistemul juridic anglo,american, litigiile de contencios administrativ sunt $n competena: a. instanelor de contencios administrativ specializate pe domeniile de activitate ale administraiei publice b. *urilor administrative c. i"sta"%e#or de dre!t comu" !": * 1+#) "istemul contenciosului administrativ $n .om/nia, care funcioneaz $n baza @egii nr.--+(#77+, este mai apropiat de sistemul corespunztor existent $n: a. Cniunea Auropean b. 1rana c. S!a"ia !": * 1+&) 'otrivit sistemului actual, funcioneaz ca instane specializate de contencios administrativ $n .om/nia: a. seciile de contencios administrativ i fiscal din cadrul ?naltei *uri de *asaie i >ustiie &. sec%ii#e de co"te"cios admi"istrati$ ,i fisca# di" cadru# Cur%i#or de a!e# c. tribunalele administrative !": % 1++) "e poate adresa instanei de contencios administrativ i: a. persoana vtmat $n drepturile sale sau interesul legitim prin prevederi neconstituionale ale unor legi &. !ersoa"a $ t mat (" dre!turi#e sa#e sau i"teresu# #e)itim !ri" ordo"a"%e sau !re$ederi di" ordo"a"%e a#e /u$er"u#ui dec#arate "eco"stitu%io"a#e

c.

persoana vtmat $n drepturile sale sau interesul legitim printr,un act administrativ revocat de autoritatea competent sau abrogat

!": % 1+-) "unt subiecte de sesizare a instanei de contencios administrativ, $n cadrul litigiului de contencios administrativ: a. vocatul 'oporului, c/nd apreciaz c poate interveni $n favoarea persoanei vtmate b. 'refectul care, $n urma controlului de autoritate tutelar, poate ataca $n faa instanei de contencios administrativ actele nelegale ale autoritilor administraiei publice locale c. A)e"%ia Na%io"a# a -u"c%io"ari#or Pu&#ici !oate ataca acte#e admi"istrati$e a#e autorit %i#or admi"istra%iei !u&#ice ce"tra#e ,i #oca#e !ri" care se ("ca#c #e)is#a%ia !ri$i"d fu"c%ia !u&#ic ,i fu"c%io"arii !u&#ici !": * 1+0) ;biect al litigiului de contencios administrativ pot fi: a. contractele administrative $nc)eiate $ntre particulari &. acte#e admi"istrati$7jurisdic%io"a#e. care !ot fi atacate direct #a i"sta"%a de co"te"cios admi"istrati$ (" terme" de 20 *i#e de #a comu"icare c. ordonanele i ordonanele de urgen adoptate de =uvern potrivit art.11- din *onstituie, republicat !": % 1+2) "unt condiii de form i procedurale ale exercitrii aciunii de contencios administrativ: a. condiia ca subiectele de sesizare s $ndeplineasc procedura prealabil a recursului graios &. co"di%ia ca sesi*area i"sta"%ei de co"te"cios admi"istrati$ s se fac (" terme" de 3 #u"i de #a data !rimirii so#u%iei #a !#6")erea !rea#a&i# c. condiia ca persoana vtmat s se adreseze cu aciune preedintelui instanei de contencios administrativ !": % 1+4) "unt competente s judece $n fond $n materia contenciosului administrativ: a. seciile de contencios administrativ i fiscal ale tribunalelor, pentru litigiile care privesc actele administrative date de autoritile publice centrale &. sec%ii#e de co"te"cios admi"istrati$ ,i fisca# a#e tri&u"a#e#or !e"tru #iti)ii care !ri$esc ta+e ,i im!o*ite. co"tri&u%ii. datorii $ama#e ,i accesorii a#e acestora. de !6" #a 088.888 #ei@ c. seciile de contencios administrativ i fiscal ale *urilor de apel, pentru litigiile care au ca obiect taxe i impozite, contribuii, datorii vamale i accesorii ale acestora, de p/n la -77.777 lei. !": % 1+5) .eclamantul se poate adresa cu aciune i va sesiza: a. instana de la sediul autoritii publice b. instana de la domiciliul su c. oricare di"tre ce#e dou i"sta"%e. #a a#e)ere !": * 1-7) "uspendarea executrii actului administrativ intervine de drept, c/nd actul administrativ este atacat de: a. persoana vtmat &. Prefect

c.

vocatul 'oporului

!": % 1-1) */nd temeiul cererii de suspendare $l formeaz prevederile art.1+ din @egea nr.--+(#77+, instana va putea dispune suspendarea actului administrativ p/n la: a. soluionarea recursului graios b. p/n la sesizarea instanei de contencios administrativ c. !6" #a !ro"u"%area i"sta"%ei de fo"d asu!ra ac%iu"ii !ri$i"d a"u#area actu#ui admi"istrati$ !": * 1-#) */nd temeiul cererii de suspendare $l formeaz prevederile art.1- din @egea nr.--+(#77+, instana poate dispune suspendarea actului administrativ atacat p/n la: a. soluionarea aciunii privind anularea actului administrativ atacat &. !6" #a so#u%io"area defi"iti$ ,i ire$oca&i# a cererii $i*6"d a"u#area actu#ui admi"istrati$ c. p/n la sesizarea instanei de recurs !": % 1-&) ?n perioada 1400,157-, contenciosul administrativ a evoluat $n sensul c: a. litigiile de contencios administrativ au fost date unor instane specializate b. au fost lsate $n competena *onsiliului de "tat c. au fost trecute (" com!ete"%a i"sta"%ei de dre!t comu" !": * 1-+) ?n perioada 157-,15#-, cu excepia anilor 1517,151#, asupra legalitii actelor administrative: a. s,au pronunat instanele de drept comun, dup regulile dreptului comun b. s,au pronunat tribunalele administrative specializate c. s7a !ro"u"%at Sec%ia a III7a a A"a#tei Cur%i de Casa%ie ,i Busti%ie. care !utea fi sesi*at !e ca#ea ac%iu"ii directe !": * 1--) 'erioada 15#-,15+4, dup intrarea $n vigoare a @egii din anul 15#-, contenciosul administrativ s,a caracterizat prin aceea ca : a. litigiile dintre administraie i particulari au fost date $n competena unor tribunale specializate din sistemul administraiei publice, pe modelul tribunalelor administrative franceze &. i"sta"%e#e de co"te"cios admi"istrati$ au do&6"dit o com!ete"% de!#i" asu!ra #e)a#it %ii acte#or admi"istrati$e c. instanele de contencios administrativ au dob/ndit o competen deplin asupra litigiilor de contencios administrativ, pe modelul englez !": %