Sunteți pe pagina 1din 4

1

CONSILIUL DE MEDIERE

ASOCIAIA CENTRUL DE MEDIERE VLCEA


GHINEA ADI RAMONA IULIANA - BIROU DE MEDIATOR
nregistrat n Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei la poziia 4133, Cod identificare
fiscal 20656515
Rm. Vlcea, str. Gabriel Stoianovici, bl T2, sc. A, ap. 4 tel. 0723228966, mail:
iulianaramonamatei@yahoo.com

CONTRACT DE PREMEDIERE
Nr. _________________ din ________________________
1. ncheiat ntre,
A. MEDIATOR
Birou de mediator Ghinea Adi Ramona Iuliana, cu sediul n Rm. Vlcea, str. Gabriel
Stoianovici, jud. Vlcea, nregistrat n Registrul naional al formelor de exercitare la poziia
nr. 4133, avnd codul de nregistrare fiscal (CIF) nr. 20656515 prin d-na Ghinea Adi
Ramona Iuliana, n calitate de mediator autorizat, pe de o parte, i
B. SOLICITANT(I)
B1.
Dl./d-na ____________________________________________ cu domiciliul n
______________________
str. _________________________________ nr. _____, bl.____, sc. ____, ap. ____, et. ____, jud.
______________
posesor al ____, seria _____, nr. __________, cu CNP __________________________________;
/
S.C.
__________________________________________,
cu
sediul
n
_________________________________, str. _________________________________________, nr. _____,
cod.
___________
jud.
____________________
cod
de
identificare
fiscal
(CIF)
____________________, cont bancar nr. 0000 0000 0000 0000 0000 0000, deschis la banca
___________________________________, prin _____________________________________, n calitate de
_________________________________
B2.
Dl./d-na ____________________________________________ cu domiciliul n
______________________
str. _________________________________ nr. _____, bl.____, sc. ____, ap. ____, et. ____, jud.
______________
posesor al ____, seria _____, nr. __________, cu CNP __________________________________;
/
S.C.
__________________________________________,
cu
sediul
n
_________________________________, str. _________________________________________, nr. _____,
cod.
___________
jud.
____________________
cod
de
identificare
fiscal
(CIF)
____________________, cont bancar nr. 0000 0000 0000 0000 0000 0000, deschis la banca

CONSILIUL DE MEDIERE

ASOCIAIA CENTRUL DE MEDIERE VLCEA


GHINEA ADI RAMONA IULIANA - BIROU DE MEDIATOR
nregistrat n Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei la poziia 4133, Cod identificare
fiscal 20656515
Rm. Vlcea, str. Gabriel Stoianovici, bl T2, sc. A, ap. 4 tel. 0723228966, mail:
iulianaramonamatei@yahoo.com
___________________________________, prin _____________________________________, n calitate de
_________________________________
care au convenit la ncheiere prezentului contract, cu respectarea prevederilor prevzute de
Legea nr. 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator
PREAMBUL
Avnd n vedere c mediatorul este o persoan neutr i imparial.
Avnd n vedere c _______________________________________ a naintat o cerere pentru
iniierea procedurii de mediere i c a fost informat cu privire la procedura prealabil de
mediere.
ART. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI
Efectuarea demersurilor prevzute de art. 43 i art. 44 din Legea 192/2006 n vederea
transmiterii unei invitaii scrise avnd drept scop acceptarea medierii i iniierea procedurii
de mediere de ctre
Dl./d-na
___________________________________________
cu
domiciliul
n
______________________
str. _________________________________ nr. _____, bl.____, sc. ____, ap. ____, et. ____, jud.
______________
posesor al ____, seria _____, nr. __________, cu CNP __________________________________;
/
S.C.
__________________________________________,
cu
sediul
n
_________________________________, str. _________________________________________, nr. _____,
cod.
___________
jud.
____________________
cod
de
identificare
fiscal
(CIF)
____________________, cont bancar nr. 0000 0000 0000 0000 0000 0000, deschis la banca
___________________________________.
ART. 2 ONORARIUL
2.1. Onorariul convenit este n sum de _______________ i reprezint contravaloarea
prestaiilor i cheltuielilor pe care mediatorul le avanseaz pentru efectuarea procedurii
prealabile medierii.

CONSILIUL DE MEDIERE

ASOCIAIA CENTRUL DE MEDIERE VLCEA


GHINEA ADI RAMONA IULIANA - BIROU DE MEDIATOR
nregistrat n Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei la poziia 4133, Cod identificare
fiscal 20656515
Rm. Vlcea, str. Gabriel Stoianovici, bl T2, sc. A, ap. 4 tel. 0723228966, mail:
iulianaramonamatei@yahoo.com
2.2. Dac pe parcursul procedurii de premediere apar cheltuieli neprevzute
efectuate n interesul solicitantului, cu acordul acestuia, se va ncheia o anex la prezentul
contract.
ART. 3 DREPTURILE I OBLIGAIILE MEDIATORULUI
3.1. Mediatorul are obligaia
a) s informeze solicitantul cu privire la procedura medierii, n special cu privire la
procedura prealabil, pentru ca acesta s neleag scopul, limitele i efectele demersurilor
sale;
b) s se asigure c se respect libertile, demnitatea i viaa privat a prilor;
c) s refuze preluarea cazului dac afl de mprejurri ce l mpiedic s fie neutru i
imparial, precum i n cazul n care constat c drepturile ce urmeaz a fi puse n discuie
nu pot face obiectul medierii;
d) s pstreze confidenialitatea informaiilor de care ia cunotin cu ocazia
procedurii prealabile.
3.2. Mediatorul are dreptul
a) s fac toate demersurile legale pentru invitarea prilor la mediere, cu
respectarea Legii medierii;
b) s ncaseze onorariul cuvenit.
ART.4 DREPTURILE I OBLIGAIILE SOLICITANILOR
4.1. Obligaiile solicitantului
a) s achite chetuielile stabilite prin prezentul contract;
b) s pstreze confidenialitatea tuturor actelor ntocmite n cadrul procedurii
prealabile de mediere;
c) s comunice cu exactitate datele prii pe care dorete s o invite la mediere ct i
natura disputei;
d) s aib o atitudine sincer i cooperant pe tot parcursul derulrii acestui contract.
4.2. Drepturile solicitantulu
a) s fie informat asupra procedurii de mediere, n special cu privire la procedura
prealabil pentru ca acesta s neleag scopul, limitele i efectele medierii;
b) s fie asistat sau reprezentat de un avocat sau o alt persoan;
ART.5 CLAUZE

CONSILIUL DE MEDIERE

ASOCIAIA CENTRUL DE MEDIERE VLCEA


GHINEA ADI RAMONA IULIANA - BIROU DE MEDIATOR
nregistrat n Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei la poziia 4133, Cod identificare
fiscal 20656515
Rm. Vlcea, str. Gabriel Stoianovici, bl T2, sc. A, ap. 4 tel. 0723228966, mail:
iulianaramonamatei@yahoo.com
5.1. Partea semnatar prezentului contract dorete declanarea medierii i este
decis s coopereze n acest scop;
5.2. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de prile n
conflict cu tiltlu de onorariu;
5.3. Partea se angajeaz s respecte regulile aplicabile procedurii prealabile medierii.
ART. 6 ALTE CLAUZE
______________________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________________________
_
ART. 7 DATA I LOCUL NCHEIERII PREMEDIERII
____________________________________________________________________________________________
_
ART. 8 Prezentul contract s-a ncheiat n __________ exemplare, cte unul
pentru fiecare parte semnatar
MEDIATOR
PRI
Ghinea
Adi
Ramona
_________________________________________

Iuliana

________________
_____________________

____________________