Sunteți pe pagina 1din 3

Istoria facultii Necesitatea in cadre nationale de medici stomatologi in Republica Moldova a stat la baza organizarii facultatii de stomatologie, care

a fost fondata in anul 1959. Pana atunci cadrele de medici stomatologi, 20 !0 persoane anual, se pregateau in institutiile respective din Rusia si "craina. #n perioada de organizare a facultatii vice decan pe langa decanatul facultatii de pediatrie a fost numit doctorul in medicina, conferentiarul $%. Moscovco. #n urmatorii ani in functia de vice decan au activat doctorii in medicina, conferentiarii &.Marin si '. (abin. #n 19)1 in facultate sant organizate catedrele de profil stomatologic* stomatologie terapeutica, c%irurgicala si ortopedica. +ondarea catedrelor de profil stomatologic si ma,orarea numarului de studenti la facultate au argumentat organizarea decanatului- decan a fost numit doctorul in medicina, conferentiarul ..Matcovsc%i. #n anul 19)5 decan al facultatii a fost ales '. $utan, doctor in medicina, conferentiar al catedrei de stomatologie c%irurgicala. #n 19/1 el este succedat in post de doctorul in medicina, conferentiar al catedrei de stomatologie ortopedica #. Postolac%i. 0in 1912 decan al facultatii este ales doctorul in medicina, conferentiar al catedrei de stomatologie terapeutica $%. Nicolau, iar vice decan doctorul in c%imie, conferentiarul #. 2antevoi. #n perioada 191) 9! in functia de decan a activat 2. 2irbu, doctor in medicina, conferentiar al catedrei de stomatologie terapeutica. #n legatura cu ma,orarea numarului de studenti se instituie functia de vice decan e3ercitata de doctorul in medicina, conferentiar al catedrei de stomatologie ortopedica 4. .%iriac. #n anul 199! decan al facultatii este numit doctorul %abilitat in medicina, profesorul universitar, seful catedrei de stomatologie ortopedica #. Postolac%i, iar functia de vice decan o indeplineste din 1995 doctorul in medicina, conferentiar al catedrei de stomatologie c%irurgicala &. 6uatu. #n anul 2001 decan al facultatii este numit, doctor %abilitat in medicina, profesor universitar, seful catedrei stomatologie pediatrica P. $odoro,a, iar functia de vice decan o indeplineste doctorul in medicina, conferentiar al catedrei stomatologie terapeutica 2. .iobanu. #n diverse perioade, in componenta facultatii, afara de catedrele de profil stomatologic 7terapie, c%irurgie, ortopedie8, functioneaza catedrele de c%irurgie generala, otorinologie, istorie, limba moderna, latina si terminologie medicala, radiodiagnostie si radioterapie. Necesitatea studierii mai profunde a stomatologiei pediatrice conduce la aceea ca in cadrul facultatii, in anul 191), este fondata de profesorul P. $odoro,a a patra catedra de profil stomatologic 9 stomatologie pediatrica. #nmatricularea studentilor la anul # in diferiti ani varia de la 50 la 1/5 persoane. #n 1919 in cadrul facultatii incep sa si faca studiile studenti din tari straine

72iria, #ordania, Romania, (ulgaria, :urcia, #zrael8. 0e la fondarea facultatii in cadrul decanatului si a catedrelor se desfasoara un lucru organizatorico metodic orientat la perfectionarea permanenta a procesului de studii* se intocmesc planurile de studii, programe analitice, elaborari metodice, te3tele prelegerilor. 2e munceste mult la crearea materialelor didactice* tablouri, sc%eme, mula,e, diapozitive, filme tematice autorizate, sidiuri, probleme cu diverse situatii clinice, intrebari, teste pentru autocontrolul insusirii materiei, test corector la e3amene. :oate acestea, la care se adauga inzestrarea catedrelor, cu aparate optice de demonstrare, aparate de filmare, multimedia, video sisteme, influenteaza pozitiv organizarea si perfectionarea procesului de instruire a studentilor. :otodata, in cadrul catedrelor se intocmesc planuri de perfectionare a lucrului curativ in clinici si de activitate stiintifica. 2e insusesc si se elaboreaza noi metode de diagnostic, profila3ie si tratament al afectiunilor sistemului stomatognat, care incep a fi aplicate in practica nu numai in cadrul clinicilor respective dar si in diverse institutii curativo profilactice ale Republicii si dupa %otarele ei. 'ctivitatea stiintifica are drept urmare prezentarea rapoartelor stiintifice, aparitia articolelor si sustinerea tezelor de doctor %abilitat si de doctor in medicina. .olaboratorii facultatii participa cu rapoarte stiintifice la diverse foruri stiintifice republicane si internationale din Rusia, Romania, (ulgaria, $ermania, +ranta, 6landa, 2"' s.a.8. Numai in cadrul catedrelor de profil stomatologic au fost sustinute ! teze de doctor %abilitat si !2 teze de doctor in medicina. .olaboratorii catedrelor au publicat 15 monografii, si mai mult de 2500 articole si teze in diverse reviste, culegeri. ;ucrul stiintific a fost incununat si de primirea a 25 brevete de inovatii si a circa 525 brevete de propuneri de rationalizare. 'ctualmente se lucreaza asupra pregatirii a ) teze de doctor %abilitat si 2! teze de doctor in medicina. #n centrul atentiei decanatului si corpului profesoral didactic se gaseste lucrul educativ si perfectionarea procesului de instruire a studentilor. .atedrele facultatii desfasoara un lucru educativ individual si continuu, incepand cu studentii anului # si pana la absolvirea facultatii. 0in anul 1991, cu reorganizarea #nstitutului in "niversitatea de Medicina, se revad planurile de studii dublandu se numarul de ore la disciplinile de profil stomatologic si aducandu le in raport cu cele de la universitatile tarilor 4uropene avansate. .atedrele facultatii intocmesc noi programe analitice ce sant aprobate de .omisia metodica, .onsiliul stiintific al facultatii, .onsiliul metodic .entral al "niversitatii, iar predarea disciplinelor de profil incepe la anul #.Pe parcursul e3istentei facultatii au fost pregatiti mai mult de ! mii medici stomatologi, care activeaza cu succes nu numai in Moldova, dar si in multe alte state 7Rusia, "craina, Romania, #srael, 2"', $ermania, #ordania, 2iria, 2udan s.a8. Multi dintre absolventii facultatii au devenit savanti, medici sefi ai spitalelor raionale, medici sefi ai policlinicilor stomatologice, ai sectiilor stomatologice, medici de categorii superioare, s au invrednicit de distinctii statale. 'ctualmente facultatea continua lucrul asupra perfectionarii procesului de

instruire a studentilor, lucrului metodic, curativ, educativ si stiintific intretinand legaturi cu facultatile respective ale universitatilor din 2"', +ranta, .e%ia, Rusia 7Moscova, <azan, 2an=t Peterburg8, "craina 7<iev, ;vov8, Romania 7#asi, (ucuresti, .lu, Napoca8, (elarusi 7Mens=8 s.a. 0ispunand de o baza clinica moderna 9 .linica 2tomatologica a "2M+ >N. :estemitanu? si alte clinici, decanatul, catedrele de profil si intreg corpul profesoral didactic continua sa pregateasca cadre de stomatologi in raport cu cerintele internationale. Facultatea in 2001 a fost evaluata de Comisia Europeana Dent ED Evolves si acreditata de Consiliul National de evaluare academica si acreditarea a institutiilor de invatamant din Republica Moldova.