Sunteți pe pagina 1din 20

REPUBLICA MOLDOVA PARLAMENTUL LEGE privind pensiile de asigurri so iale de s!a!" nr# $%& adop!a!

' $(#$)#*+ ,n vigoare' )$#)$#** pu-li a! ,n' Moni!orul O.i ial nr )(/ din' $/#)0#/))( ar!i olul' /(1 od de lasi.i are' Li2-a rus MODIFICAT LP62-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.241 LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 LP324-XV din 07.10.04, MO1!6-1!!/15.10.04 art.!3!, "n #i$%ar& 'a 01.11.04 LP273-XV din 16.07.04, MO16!-170/10.0 .04 art.771 LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.0!.04 art.70! LP65-XV din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304, "n #i$%ar& 01.01.04 (& d&)'ar* neconstituionale art. 43, art. 44 a'in. +1, -i a'in. +2,, art. 46, art. 47, art. 4! a'in. +1, 'it. a, -i ., -i a'in. +2,, art. 50 a'in. +2, -i a'in. +3, din L&$&a nr. 156-XIV /Pri#ind 0&n1ii'& d& a1i$2r*ri 1%)ia'& d& 1tat/ "n r&da)3ia L&$ii nr. 35!-XV, 0rin 4CC /30.03.04, MO61-63/16.04.04 art.15 5 6&02.'i)at* Parla2en!ul adop! pre3en!a lege organi # Capitolul I DISPOZIII GENERALE Articolul 1. Noiuni principale 4n sensul pre3en!ei legi5 s,n! u!ili3a!e ur2!oarele no6iuni prin ipale' asigura! 7 persoan .i3i 5 ,n v,rs!a ap! pen!ru 2un 5 do2i ilia! ,n Repu-li a Moldova5 ,nregis!ra! ,n ali!a!e de on!ri-ua-il la .ondul de asigurri so iale pen!ru a -ene.i ia de pensie propor6ional on!ri-u6iilor a 8i!a!e9 agri ul!or 7 persoan are reali3ea3 veni!uri anuale :i5 dup a3' 7 es!e proprie!ar :i;sau arenda: de supra.e6e agri ole9 7 es!e 2e2-ru al unei so ie!6i agri ole sau al al!or .or2e de aso iere din agri ul!ur9 7 des.:oar a !ivi!a!e agri ol ,n adrul unei gospodrii individuale sau al unei .or2e de aso iere din agri ul!ur9 od personal de asigurri so iale <denu2i! ,n on!inuare od personal= 7 od a!ri-ui! .ie rui asigura! prin are se 6ine eviden6a drep!urilor :i o-liga6iilor de asigurri so iale ,n sis!e2ul pu-li 9 on!ri-u6ii de asigurri so iale de s!a! <denu2i!e ,n on!inuare on!ri-u6ii= 7 on!ri-u6ii da!ora!e de par!i ipan6i la sis!e2ul pu-li de asigurri so iale9 inde>are a pensiei 7 2sur5 lua! periodi 5 ,n vederea a !uali3rii uan!u2ului pensiei ,n .un 6ie de re:!erea indi elui pre6urilor de onsu29 invalidi!a!e 7 pierdere !o!al sau par6ial a apa i!6ii de 2un 5 e se 2en6ine dup e>pirarea perioadei de a ordare a inde2ni3a6iei pen!ru in apa i!a!e !e2porar de 2un :i li2i!ea3 posi-ili!a!ea pra !i rii de a !ivi!6i are ar adu e veni!uri9 pensie de asigurri so iale de s!a! <denu2i! ,n on!inuare pensie= 7 drep! -nes uveni! asigura!ului5 ,n ondi6iile pre3en!ei legi5 orela!iv o-liga6iilor privind pla!a on!ri-u6iilor de asigurri so iale de s!a!9 s!agiu de o!i3are 7 ,nsu2are a perioadelor de a !ivi!a!e ,n are s7a pl!i! on!ri-u6ia la .ondul de pensii9 sis!e2 pu-li de asigurri so iale o-liga!orii <denu2i! ,n on!inuare sis!e2 pu-li = 7 sis!e2 organi3a! de s!a! pe prin ipiul on!ri-u!ivi!6ii o-liga!orii5 prin are se reali3ea3 ons!i!uirea de .onduri :i pla!a de pres!a6ii de asigurri so iale9

veni! asigura! 7 veni! pe are s7au pl!i! on!ri-u6ii de asigurri so iale :i are ons!i!uie -a3a de al ul al pensiei ,n sis!e2ul pu-li # Articolul 2. Dreptul la pensie <$= Drep!ul la pensie ,l au asigura6ii do2i ilia6i ,n Repu-li a Moldova5 pre u2 :i persoanele are5 la da!a s!a-ilirii pensiei5 nu au ali!a!ea de asigura!5 dar ,ndeplines ondi6iile prev3u!e de pre3en!a lege# El se e>er i!5 ,n ondi6iile legii5 prin sis!e2ul pu-li de asigurri on!ra ris urilor so iale repre3en!a!e de pierderea apa i!6ii de 2un <da!ori! v,rs!ei ,nain!a!e5 invalidi!6ii= sau de pierderea sus6in!orului# </= Ca!egoriile de persoane are s,n! asigura!e o-liga!oriu5 prin e.e !ul legii5 s,n! spe i.i a!e ,n Legea privind sis!e2ul pu-li al asigurrilor so iale# <0= Agri ul!orii au drep!ul la pensie ,n ondi6iile pre3en!ei legi# <(= Persoanele asigura!e ,n -a3a on!ra !ului individual de asigurare ,n 8eia! u Casa Na6ional de Asigurri ?o iale au drep!ul la pensie ,n ondi6iile pre3en!ei legi# 7Art.2 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul . Acor!urile pri"in! asi#ur$rile sociale %nc&eiate %ntre Repu'lica (ol!o"a )i alte state 4n a3ul ,n are a ordurile < onven6iile= privind asigurrile so iale5 in lusiv asigurarea u pensii5 la are Repu-li a Moldova es!e par!e5 uprind al!e regle2en!ri de ,! ele din pre3en!a lege5 se apli nor2ele s!a-ili!e prin a es!e a orduri < onven6ii=# Articolul *. Sursele pentru plata pensiilor <$= Pensiile s!a-ili!e ,n on.or2i!a!e u pre3en!a lege se pl!es din .ondul de pensii# </= Veni!urile .ondului de pensii provin din' a= on!ri-u6iile anga@a!orilor9 -= on!ri-u6iile asigura6ilor9 = !rans.erurile de la -uge!ul de s!a!9 d= al!e veni!uri# 7Art.4 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul +. Sta#iul !e coti,are <$= 4n sis!e2ul pu-li 5 s!agiul de o!i3are ,nsu2ea3 !oa!e perioadele on!ri-u!ive# </= Perioadele ne on!ri-u!ive ale asigura!ului asi2ila!e s!agiului de o!i3are s,n!' a= perioada de ,ndeplinire a servi iului 2ili!ar ,n !er2en sau u !er2en redus9 -= perioada de ,ngri@ire a unui opil p,n la v,rs!a de 0 ani de !re unul din prin6i sau de !u!ore ,n a3 de de es al a2-ilor prin6i9 = perioada ,n are asigura!ul a -ene.i ia! de ,nde2ni3a6ie pen!ru in apa i!a!e !e2porar de 2un 5 de a@u!or de :o2a@5 de alo a6ie pen!ru in!egrare sau rein!egrare pro.esional# 7Art.5 a'.+2, 'it.a, 8%di9i)at* 0rin L262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.0!.04art.70!: Articolul -. Cal ularea s!agiului de o!i3are <$= ?!agiul de o!i3are se e>pri2 ,n ani# </= ?!agiul de o!i3are al persoanelor anga@a!e ,n -a3a on!ra !ului individual de 2un se al ulea3 prin ,nsu2area lunilor pen!ru are s7au pl!i! on!ri-u6ii ,n 2ri2ile s!a-ili!e de legisla6ie :i ,2pr6irea a es!ei su2e la $/# Re3ul!a!ul o-6inu! se ro!un@e:!e p,n la o uni!a!e dup virgul# Cuan!u2ul 2ini2 lunar al on!ri-u6iilor nu poa!e .i 2ai 2i de ,! uan!u2ul on!ri-u6iilor al ula!e din salariul 2ini2 lunar pe 6ar s!a-ili! de legisla6ie# <0= Pen!ru persoanele anga@a!e ,n se !orul agrar ,n -a3a on!ra !ului individual de 2un 5 perioada ,n are au .os! e>e u!a!e lu rrile se3oniere se in lude ,n s!agiul de o!i3are5 onsider,ndu7se un an de o!i3are5 u ondi6ia a su2a anual a on!ri-u6iilor s nu .ie 2ai 2i de ,! su2a anual a on!ri-u6iilor al ula!e din salariul 2ini2 pe 6ar s!a-ili! de legisla6ie# 4n a3ul ,n are su2a anual a on!ri-u6iilor a 8i!a!e es!e 2ai 2i de ,! su2a anual a on!ri-u6iilor al ula!e din salariul 2ini2 pe 6ar s!a-ili! de legisla6ie5 s!agiul de o!i3are se al ulea3 propor6ional su2ei a 8i!a!e# <(= Pen!ru elelal!e a!egorii de on!ri-ua-ili5 uan!u2ul 2ini2 al on!ri-u6iilor se s!a-ile:!e prin legea anual a -uge!ului asigurrilor so iale de s!a!#

7Art.6 "n r&da)3ia LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul .. Do"a!a sta#iului !e coti,are Dovada s!agiului de o!i3are se .a e pe -a3a da!elor din odul personal5 ges!iona! ,n on.or2i!a!e u Legea privind sis!e2ul pu-li al asigurrilor so iale# Articolul /. 0a,a !e calcul al pensiei <$= Ba3a de al ul al pensiei o ons!i!uie veni!ul 2ediu lunar asigura! din !oa! perioada de a !ivi!a!e# </= Veni!ul 2ediu lunar asigura! se de!er2in din su2a on!ri-u6iilor pl!i!e ,n perioada de o!i3are5 o!ele de on!ri-u6ii s!a-ili!e :i nu2rul !o!al de luni de o!i3are# Aor2ula de al ul al veni!ului 2ediu lunar asigura! es!e reda! ,n ane>a nr#$5 par!e in!egran! a pre3en!ei legi# <0= Pen!ru perioadele spe i.i a!e la ar!#% alin#</= li!#a= :i -=5 la de!er2inarea -a3ei de al ul al pensiei5 se ia ,n onsiderare salariul !ari.ar pen!ru a!egoria I de salari3are ,n e ono2ia na6ional la da!a al ulrii pensiei# <(= Persoanelor asigura!e ,n -a3a on!ra !ului individual de asigurare li se s!a-iles pensii 2ini2e# <%= Pla.onul veni!ului anual din are se al ulea3 on!ri-u6iile individuale se s!a-ile:!e prin legea anual a -uge!ului asigurrilor so iale de s!a!# <&= Pen!ru persoanele s!r2u!a!e de pe !eri!oriul unui s!a!5 u are Repu-li a Moldova are ,n 8eia! a ord ,n do2eniul asigurrii u pensii5 pe !eri!oriul Repu-li ii Moldova :i are5 dup s!r2u!are5 au reali3a! pe !eri!oriul a es!eia s!agiul 2ini2 de o!i3are ne esar pen!ru al ularea veni!ului ,n s opul s!a-ilirii pensiei5 -a3a de al ul a pensiei ons!i!uie veni!ul 2ediu lunar asigura! o-6inu! pe !eri!oriul Repu-li ii Moldova dup s!r2u!are# <1= Pen!ru persoanele s!r2u!a!e de pe !eri!oriul unui s!a!5 u are Repu-li a Moldova are ,n 8eia! a ord ,n do2eniul asigurrii u pensii5 pe !eri!oriul Repu-li ii Moldova :i are5 dup s!r2u!are5 nu au a !iva! :i nu au reali3a! pe !eri!oriul a es!eia s!agiul 2ini2 de o!i3are ne esar pen!ru al ularea veni!ului ,n s opul s!a-ilirii pensiei5 -a3a de al ul a pensiei ons!i!uie salariul 2ediu lunar al ula! unui lu r!or de a eea:i pro.esie <.un 6ie= :i ali.i are5 an!rena! ,n!r7o a !ivi!a!e si2ilar ,n Repu-li a Moldova5 ,n -a3a ondi6iilor de salari3are5 regle2en!a!e de s!a!5 ,n vigoare la 2o2en!ul s!a-ilirii pensiei# <+= Pen!ru persoanele s!r2u!a!e de pe !eri!oriul unui s!a! are . ea par!e din UR??5 u are Repu-li a Moldova nu are ,n 8eia! a ord ,n do2eniul asigurrii u pensii5 pe !eri!oriul Repu-li ii Moldova :i are5 dup s!r2u!are5 nu au a !iva! :i nu au reali3a! pe !eri!oriul a es!eia s!agiul 2ini2 de o!i3are ne esar pen!ru al ularea veni!ului ,n s opul s!a-ilirii pensiei5 ,ns on.ir2 s!agiul de o!i3are reali3a! p,n la 0$ de e2-rie $**$ pe !eri!oriul UR??5 -a3a de al ul a pensiei ons!i!uie salariul 2ediu lunar reali3a! p,n la 0$ de e2-rie $**$# 7Art.! 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Capitolul II PENSIILE Seciunea 1 Dispo,iii co1une Articolul 2. Cate#oriile !e pensii 4n sis!e2ul pu-li 5 se a ord ur2!oarele a!egorii de pensii' a= pensie pen!ru li2i! de v,rs!9 -= pensie de invalidi!a!e9 = pensie de ur2a:# Articolul 13. Dreptul la pensie <$= Drep!ul la pensie ,l au persoanele are ,ndeplines ondi6iile prev3u!e de pre3en!a lege# </= Drep!ul la pensie se uvine :i poa!e .i soli i!a! de la da!a ,ndeplinirii ondi6iilor de pensionare prev3u!e de pre3en!a lege# <0= Drep!ul la pensie es!e i2pres rip!i-il# Articolul 11. Dreptul !e opiune <$= 4n a3ul ,n are asigura!ul ,ndepline:!e ondi6iile pen!ru o-6inerea 2ai 2ul!or a!egorii de

pensii5 el poa!e op!a pen!ru o singur a!egorie# </= Pensionarului ,n drep! s o-6in o al! a!egorie de pensie i se a ord a eas! pensie de la da!a depunerii ererii :i do u2en!elor ne esare# Articolul 12. (ini1ul #arantat )i pensia 1ini1$ <$= Mini2ul garan!a! pen!ru s!a-ilirea pensiei repre3in! su2a .i> garan!a! de s!a! persoanelor ,ndrep!6i!e5 are on.ir2 un s!agiu de o!i3are o2ple!# 4n a3ul s!agiului de o!i3are in o2ple!5 2ini2ul garan!a! se s!a-ile:!e propor6ional s!agiului de o!i3are on.ir2a!# Mini2ul garan!a! se apli la al ularea drep!urilor de pensie o-6inu!e ,n perioada an!erioar in!rrii ,n vigoare a pre3en!ei legi# </= Pensia 2ini2 repre3in! su2a a orda! lunar persoanelor ,ndrep!6i!e ,n a3ul ,n are uan!u2ul pensiei in!egrale5 al ula! ,n on.or2i!a!e u pre3en!a lege5 nu a!inge a eas! su2# 4n !oa!e a3urile5 pensia 2ini2 dep:e:!e u $) lei 2ini2ul garan!a! prev3u! pen!ru a!egoria respe !iv de pensionari# <0= Cuan!u2ul 2ini2 al pensiei de ur2a: se de!er2in ,n rapor! pro en!ual .a6 de uan!u2ul 2ini2 al pensiei pen!ru li2i! de v,rs!# <(= Cuan!u2ul pensiei 2ini2e se apli nu2ai la al ularea pensiei ,n ondi6iile pre3en!ei legi# Articolul 1 . In!e4area pensiei Pensiile se inde>ea3 anual5 la $ aprilie# Coe.i ien!ul de inde>are ons!i!uie 2edia din!re re:!erea anual a indi elui pre6urilor de onsu2 :i re:!erea anual a salariului 2ediu pe 6ar pen!ru anul pre eden!5 de!er2ina!e ,n 2odul s!a-ili! de Guvern5 inde>rii .iind supus nu2ai par!ea de pensii a 8i!a! din 2i@loa ele -uge!ului asigurrilor so iale de s!a!# Seciunea 2 Pensia pentru li1it$ !e "%rst$ Articolul 1*. Dreptul la pensie pentru li1it$ !e "%rst$ Drep!ul la pensie pen!ru li2i! de v,rs! se a ord da s,n! ,ndeplini!e u2ula!iv ondi6iile prev3u!e la ar!#($ :i (/# Articolul 1+. Con!iiile !e sta'ilire a pensiei pentru li1it$ !e "%rst$ <$= Pensia in!egral pen!ru li2i! de v,rs! se s!a-ile:!e la ,2plinirea v,rs!elor prev3u!e la ar!#($5 u ondi6ia reali3rii unui s!agiu de o!i3are prev3u! la ar!#(/# </= Asigura!ul are5 la ,2plinirea v,rs!ei prev3u!e la ar!#($ alin#<$=5 nu ,ndepline:!e ondi6ia privind s!agiul !o!al de o!i3are5 dar on.ir2 un s!agiu de o!i3are de el pu6in $% de ani5 are drep!ul la o pensie par6ial5 al ula! propor6ional nu2rului de ani de o!i3are# 7Art.15 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul 1-. Calcularea pensiei pentru li1it$ !e "%rst$ <$= Cuan!u2ul in!egral al pensiei pen!ru li2i! de v,rs! se de!er2in din al ulul a $5(B din veni!ul asigura! spe i.i a! la ar!#+ pen!ru .ie are an de o!i3are din s!agiul ne esar de 0) de ani# </= Asigura!ul are a reali3a! un s!agiu de o!i3are 2ai 2are de 0) de ani -ene.i ia35 pen!ru .ie are an de o!i3are ,n plus5 de un spor5 la pensia in!egral5 de /B din veni!ul asigura!# <0= 4n a3ul ,n are asigura!ul ,ndepline:!e ondi6iile de pensionare prev3u!e la ar!#$% alin# <$=5 dar nu7:i e>er i! drep!ul la pensie5 la s!a-ilirea pensiei el -ene.i ia35 pen!ru .ie are an de o!i3are reali3a! dup ,2plinirea v,rs!ei s!andard de pensionare5 de un spor la pensie de /B din veni!ul asigura!# <(= Aor2ulele de al ul al pensiei pen!ru li2i! de v,rs! s,n! reda!e ,n ane>a nr#/5 par!e in!egran! a pre3en!ei legi# <%= 4n a3ul ,n are uan!u2ul pensiei al ula! pen!ru un s!agiu de o!i3are de 0) de ani es!e 2ai 2i de ,! uan!u2ul pensiei 2ini2e5 se a ord pensie 2ini2# <&= 4n a3ul ,n are pensia al ula! ,n ondi6iile unui s!agiu de o!i3are in o2ple! es!e su- nivelul pensiei 2ini2e5 asigura!ului i se a ord pensia al ula!5 are nu poa!e .i 2ai 2i de ,! pensia 2ini2 di2inua! propor6ional s!agiului de o!i3are reali3a!# 7Art.16 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul 1.. Plata pensiei pentru li1it$ !e "%rst$ <$= Pensia pen!ru li2i! de v,rs! se pl!e:!e in!egral5 in lusiv pensionarilor are reali3ea3

veni!uri pasi-ile de asigurri so iale de s!a!# </= Pla!a pensiei pen!ru li2i! de v,rs! persoanelor are se a.l la ,n!re6inerea deplin a s!a!ului se e.e !uea3 ,n 2ri2e de /%B din pensia s!a-ili!# 7Art.17 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Seciunea Pensia !e in"ali!itate Articolul 1/. Constatarea in"ali!it$ii ?!area de invalidi!a!e5 au3ele5 gradul :i !i2pul apari6iei ei se ons!a! de !re Consiliul de E>per!i3 Medi al a Vi!ali!6ii <C#E#M#V#= ,n -a3a unor regula2en!e apro-a!e de Guvern# Articolul 12. Con!iiile !e sta'ilire a pensiei !e in"ali!itate <$= Are drep!ul la pensie de invalidi!a!e asigura!ul are :i7a pierdu! !o!al sau par6ial apa i!a!ea de 2un din au3a' a= unei -oli o-i:nui!e9 -= unui a iden! de 2un 9 = unei -oli pro.esionale# </= 4n rapor! u gradul de pierdere a apa i!6ii de 2un 5 se s!a-iles !rei grade de invalidi!a!e# Articolul 23. Sta#iul !e coti,are pentru pensia !e in"ali!itate <$= Asigura!ul ,n adra! ,n!r7un grad de invalidi!a!e au3a! de o -oal o-i:nui! -ene.i ia3 de o pensie de invalidi!a!e da ,ndepline:!e ondi6iile de s!agiu de o!i3are5 ,n rapor! u v,rs!a la da!a ons!a!rii invalidi!6ii5 on.or2 !a-elului nr#$' Ta-elul nr#$#
V,rs!a la da!a ons!a!rii invalidi!6ii ?!agiul de o!i3are <ani= P,n la /0 de ani $ /07/& de ani / /&70$ de ani 0 pes!e 0$ de ani %

</= Pensia de invalidi!a!e au3a! de un a iden! de 2un sau -oal pro.esional se s!a-ile:!e indi.eren! de dura!a s!agiului de o!i3are# <0= 4n a3ul s!a-ilirii pensiei de invalidi!a!e au3a! de o -oal o-i:nui!5 -ene.i iarilor de pensie de invalidi!a!e au3a! de un a iden! de 2un sau -oal pro.esional5 persoanelor a ror invalidi!a!e a surveni! ,n leg!ur u ,ndeplinirea servi iului 2ili!ar ,n !er2en5 pre u2 :i invali3ilor din opilrie5 s!agiul de o!i3are ne esar se s!a-ile:!e ,n rapor! u v,rs!a5 de la da!a ons!a!rii ini6iale a invalidi!6ii# <(= 4n a3ul ,n are persoanele 2en6iona!e la alin# <0= nu au reali3a! s!agiul de o!i3are ne esar p,n la da!a ons!a!rii ini6iale a invalidi!6ii5 s!agiul de o!i3are ne esar se s!a-ile:!e ,n rapor! u v,rs!a5 la da!a adresrii pen!ru s!a-ilirea pensiei de invalidi!a!e au3a! de o -oal o-i:nui!# 7Art.20 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 :
V"r1ta 'a data )%n1tat*rii in#a'idit*3ii (ta$i2' d& )%ti;ar& +ani, P"n* 'a 23 d& ani 1 23-26 d& ani 2 26-31 d& ani 3 0&1t& 31 d& ani 5

Articolul 21. Calcularea pensiei !e in"ali!itate <$= Cuan!u2ul pensiei de invalidi!a!e se al ulea3 ,n rapor! u gradul de invalidi!a!e on.or2 .or2ulelor din ane>a nr#05 par!e in!egran! a pre3en!ei legi# </= 4n a3ul ,n are uan!u2ul pensiei de invalidi!a!e5 al ula! on.or2 alin#<$=5 es!e 2ai 2i de ,! uan!u2ul pensiei 2ini2e5 se a ord pensie 2ini2# <0= 4n a3ul ,n adrrii ,n al! grad de invalidi!a!e5 uan!u2ul pensiei se de!er2in din veni!ul 2ediu lunar asigura! lua! ,n onsiderare la s!a-ilirea ini6ial a pensiei5 6in,ndu7se on! de !oa!e inde>rile <re al ulrile= e.e !ua!e an!erior ,n adrrii ,n al! grad de invalidi!a!e#

7Art.21 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul 22. Reluarea !repturilor la pensia !e in"ali!itate <$= Pensionarul de invalidi!a!e es!e supus ree>per!i3rii 2edi ale ,n !er2enele s!a-ili!e de C#E#M#V# </= Dup .ie are ree>per!i3are5 gradul de invalidi!a!e se 2en6ine5 se 2odi.i sau se suspend ,n on.or2i!a!e u de i3ia C#E#M#V# Modi.i area :i suspendarea pensiei de invalidi!a!e se e.e !uea3 ,n ep,nd u luna ur2!oare elei ,n are s7a e2is de i3ia respe !iv a C#E#M#V# <0= Nepre3en!area la ree>per!i3area 2edi al a!rage ,n e!area pl6ii pensiei5 ,n ep,nd u luna ur2!oare# Reluarea ,n pla! a pensiei de invalidi!a!e se e.e !uea3 din 3iua ons!a!rii invalidi!6ii da ree>per!i3area a avu! lo ,n !er2en de p,n la 0 ani dup ,n e!area pl6ii# <(= Da ree>per!i3area a avu! lo dup e>pirarea a 0 ani de la ,n e!area pl6ii pensiei5 reluarea drep!ului la pensia de invalidi!a!e se e.e !uea3 ,n ondi6iile ar!#/) :i /$# 7Art.22 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul 2 . Plata pensiei !e in"ali!itate <$= Pensia de invalidi!a!e se pl!e:!e in!egral5 in lusiv pensionarilor are reali3ea3 veni!uri pasi-ile de asigurri so iale de s!a!# </= Pla!a pensiei de invalidi!a!e persoanelor are se a.l la ,n!re6inerea deplin a s!a!ului se e.e !uea3 ,n 2ri2e de /%B din pensia s!a-ili!# 7Art.23 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Seciunea * Pensia !e ur1a) Articolul 2*. Dreptul la pensia !e ur1a) <$= Pensia de ur2a: se a ord da persoana de eda! era pensionar sau ,ndeplinea ondi6iile pen!ru o-6inerea unei pensii ,n on.or2i!a!e u pre3en!a lege# </= Pensia de ur2a: se a ord indi.eren! de dura!a s!agiului de o!i3are ,n a3ul ,n are de esul ,n!re6in!orului a surveni! ,n ur2a unui a iden! de 2un sau a unei -oli pro.esionale# <0= Pensia de ur2a: se s!a-ile:!e ,n a3ul ,n are ,n!re6in!orul5 de eda! ,n ur2a unei -oli generale5 a reali3a! un s!agiu de o!i3are are i7ar .i a orda! drep!ul la s!a-ilirea pensiei de invalidi!a!e# 7Art.24 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul 2+. Persoanele care au !reptul la pensie !e ur1a) <$= ?e s!a-ile:!e pensie de ur2a:' a= opiilor p,n la v,rs!a de $+ ani sau5 da ,:i on!inu s!udiile ,n ins!i!u6ii de ,nv62,n! de 3i <se undar5 se undar pro.esional :i superior=5 p,n la !er2inarea a es!ora5 .r a dep:i v,rs!a de /0 de ani9 -= so6ului supravie6ui!or da 5 la 2o2en!ul de esului sus6in!orului sau pe par ursul a % ani dup de es5 a ,2plini! v,rs!a de pensionare prev3u! la ar!#($ alin#<$= sau a .os! ,n adra! ,n gradul I sau II de invalidi!a!e5 a avu! el pu6in $% ani de s!orie u persoana de eda! :i nu s7a re s!ori!9 = so6ului supravie6ui!or sau !u!orelui < ura!orului= are are ,n ,ngri@ire opii su- v,rs!a de 0 ani ai sus6in!orului de eda!5 pe perioadele de ne,n adrare ,n 2un sau de a.lare ,n on ediu pen!ru ,ngri@irea opilului p,n la v,rs!a de 0 ani# </= Pensia de ur2a:5 s!a-ili! opiilor5 se ps!rea3 :i dup ,n.ierea lor# 4n a3 de de es al ,n.ie!orului5 opiii ,n.ia6i po! op!a pen!ru o singur pensie' sau pen!ru prin!ele de eda!5 sau pen!ru ,n.ie!orul de eda!# 7Art.25 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul 2-. Calcularea pensiei !e ur1a) <$= Pensia de ur2a:5 ,n a3ul ,n are sus6in!orul era -ene.i iar de pensie pen!ru li2i! de v,rs! sau de pensie de invalidi!a!e de gradul I5 se s!a-ile:!e pro en!ual din pensia a.la! ,n pla!5 iar ,n a3ul ,n are sus6in!orul nu era -ene.i iar de pensie sau era -ene.i iar de pensie de invalidi!a!e de gradul II sau III 7 pro en!ual din pensia po!en6ial al ula! pen!ru gradul I de

invalidi!a!e# Cuan!u2ul pensiei de ur2a: se al ulea35 ,n .un 6ie de nu2rul ur2a:ilor5 as!.el' a= pen!ru un singur ur2a: 7 %)B9 -= pen!ru doi ur2a:i 7 1%B9 = pen!ru !rei :i 2ai 2ul6i ur2a:i 7 $))B# </= Cuan!u2ul 2ini2 al pensiei de ur2a: se s!a-ile:!e ,n .un 6ie de nu2rul ur2a:ilor5 ,n ur2!oarele propor6ii ,n rapor! u pensia 2ini2 pen!ru li2i! de v,rs! pen!ru a!egoria respe !iv de pensionari <agri ul!ori sau al6i -ene.i iari=' a= pen!ru un singur ur2a: 7 %)B9 -= pen!ru doi ur2a:i 7 1%B9 = pen!ru !rei :i 2ai 2ul6i ur2a:i 7 $))B# <0= Cuan!u2ul pensiei de ur2a:5 ,n a3ul or.anilor de a2-ii prin6i5 repre3in! ,nsu2area drep!urilor de ur2a: al ula!e dup .ie are prin!e# <(= Cuan!u2ul 2ini2 al pensiei de ur2a: pen!ru .ie are opil5 ,n a3ul or.anilor de a2-ii prin6i5 nu poa!e .i 2ai 2i de %)B din pensia 2ini2 pen!ru li2i! de v,rs! pen!ru a!egoria respe !iv de pensionari# 4n a3ul ,n are unul din!re prin6i se ,n adra ,n a!egoria de agri ul!ori5 uan!u2ul 2ini2 al pensiei de ur2a: pen!ru .ie are opil nu poa!e .i 2ai 2i de %)B din pensia 2ini2 pen!ru li2i! de v,sr! prev3u! pen!ru al6i -ene.i iari# Articolul 2.. Plata pensiei !e ur1a) <$= Ca!egoriilor de ur2a:i prev3u!e la ar!#/% li!#a=5 in lusiv elor a.la6i la ,n!re6inerea deplin a s!a!ului5 se pl!e:!e in!egral pensia de ur2a:# </= Ca!egoriilor de ur2a:i prev3u!e la ar!#/% li!# = pensia de ur2a: se pl!e:!e nu2ai ,n a3ul ,n are nu reali3ea3 veni!uri pasi-ile de asigurri so iale de s!a!# 7Art.27 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul 2/. Recalcularea pensiei !e ur1a) 4n a3ul 2odi.i rii nu2rului de ur2a:i5 pensia se re al ulea3 po!rivi! noii si!ua6ii# Re al ularea se .a e ,n ep,nd u luna ur2!oare elei ,n are au in!erveni! 2odi.i rile sau a .os! soli i!a! re al ularea# Articolul 22. Separarea unei p$ri !in pensia !e ur1a) <$= Bene.i iarul pensiei de ur2a: es!e ,n drep! s soli i!e separarea pr6ii de pensie e i se uvine# </= ?epararea pr6ii de pensie se .a e ,n ep,nd u luna ur2!oare elei ,n are a .os! soli i!a!# <0= Par!ea de pensie pen!ru un ur2a: se de!er2in prin ,2pr6irea uan!u2ului pensiei s!a-ili!e la nu2rul de -ene.i iari ai pensiei de ur2a:# Capitolul III S5A0ILIREA PENSIEI Articolul 3. Or#anele care e6ectuea,$ sta'ilirea )i plata pensiilor <$= Pensiile se s!a-iles :i se pl!es de !re organele de asigurri so iale# </= Organele de asigurri so iale au drep!ul de on!rol asupra au!en!i i!6ii a !elor e on.ir2 s!agiul de 2un :i veni!ul asigura!5 eli-era!e de organele a-ili!a!e# <0= Modul de organi3are a a !ivi!6ilor privind s!a-ilirea :i pla!a pensiilor se s!a-ile:!e de Guvern# Articolul 1. Solicitarea pensiei <$= Pensia se a ord la ererea persoanei are a o-6inu! drep!ul la pensie5 a !u!orelui < ura!orului= a es!eia# </= Cererea de pensionare :i a !ele ne esare se depun la organul !eri!orial de asigurri so iale de la do2i iliul asigura!ului5 unde se ,nregis!rea3 ,n 2od o-liga!oriu# <0= A ordarea drep!urilor la pensie sau respingerea ererii de pensionare se .a e prin de i3ie5 e2is de organul !eri!orial de asigurri so iale :i se2na! de ondu !orul a es!uia5 ,n !er2en de $% 3ile de la da!a depunerii ererii u !oa!e a !ele ne esare# <(= De i3ia u privire la respingerea ererii de pensionare :i 2o!ivul respingerii se e>pedia3 soli i!an!ului ,n !er2en de % 3ile de la da!a e2i!erii# 7Art.31 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul 2. 5er1enele !e acor!are a !reptului la pensie

<$= Pensia pen!ru li2i! de v,rs! se s!a-ile:!e pe via6# </= Pensia de invalidi!a!e se s!a-ile:!e pe perioada ,! durea3 invalidi!a!ea5 on.ir2a! de C#E#M#V# <0= Pensia de ur2a: se s!a-ile:!e pe perioada ,ndeplinirii ondi6iilor prev3u!e la ar!#/%# <(= ?e s!a-iles ur2!oarele !er2ene de a ordare a drep!urilor la pensie ,n .un 6ie de a!egoria pensiei soli i!a!e' a= la pensia pen!ru li2i! de v,rs! 7 de la da!a ,ndeplinirii ondi6iilor de pensionare prev3u!e de pre3en!a lege5 da ererea :i a !ele ne esare au .os! depuse ,n !er2en de 0) de 3ile de la a eas! da!9 -= la pensia de invalidi!a!e 7 de la da!a e2i!erii de i3iei C#E#M#V# de ,n adrare ,n grad de invalidi!a!e5 da ererea :i a !ele ne esare au .os! depuse ,n !er2en de &) de 3ile de la a eas! da!# 4n a3ul ,n are da!a ,n adrrii ,n gradul de invalidi!a!e nu oin ide u da!a ,n eperii e>per!i3ei 2edi ale5 pensia de invalidi!a!e se s!a-ile:!e de la da!a ,n eperii e>per!i3ei 2edi ale5 da ererea u a !ele ne esare a .os! depus ,n !er2en de &) de 3ile de la da!a ons!a!rii invalidi!6ii9 = la pensia de ur2a: 7 de la da!a de esului sus6in!orului5 da ererea :i a !ele ne esare au .os! depuse ,n !er2en de *) de 3ile de la a eas! da!# <%= 4n a3urile ,n are a !ele ne esare au .os! depuse dup e>pirarea !er2enelor prev3u!e la alin# <(= li!#a=5 -= :i =5 pensia se a ord de la da!a pre3en!rii ul!i2ului a ! ne esar# <&= 4n a3urile ,n are au .os! dep:i!e !er2enele de depunere a ererii prev3u!e la alin#<(= li!#a=5 -= :i =5 pensia se a ord de la da!a pre3en!rii ul!i2ului a ! ne esar# 7Art.32 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul . Ree4a1inarea !repturilor la pensie <$= Ree>a2inarea drep!urilor la pensie se e.e !uea3 ,n a3ul' a= apari6iei unor ir u2s!an6e noi re.eri!oare la s!agiul de o!i3are5 veni!ul asigura!5 e au avu! lo p,n la a ordarea drep!urilor la pensie9 -= !rans.errii la al! a!egorie de pensie# </= Ree>a2inarea drep!urilor la pensie ,n a3ul prev3u! la alin#<$= li!#a= se e.e !uea3 :i pen!ru pensionarii are :i7au reali3a! drep!ul la pensie p,n la $ ianuarie $***5 dar nu2ai la pre3en!area do u2en!elor e on.ir2 s!agiul de o!i3are# <0= Ree>a2inarea drep!urilor la pensie se e.e !uea3 ,n ondi6iile pre3en!ei legi# <(= Pensionarul are soli i! !rans.erul la una din a!egoriile de pensii prev3u!e de pre3en!a lege :i are a -ene.i ia! an!erior de a eas! a!egorie de pensie poa!e op!a pen!ru pensia al ula! ,n ondi6iile pre3en!ei legi sau pen!ru pensia s!a-ili! an!erior# <%= Noile drep!uri la pensie se a ord ,n ep,nd u luna ur2!oare elei ,n are a .os! depus ererea :i a !ele ne esare la organul de asigurri so iale# 4n a3ul !rans.errii la al! a!egorie de pensie prev3u! de pre3en!a lege5 !er2enul de !rans.er se s!a-ile:!e on.or2 ar!#$$ alin#</=# 7Art.33 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Capitolul I7 PLA5A PENSIEI Articolul *. (o!ul !e plat$ a pensiei <$= Pla!a pensiei se .a e lunar pen!ru luna ,n urs ,n lo ali!a!ea de do2i iliu# </= Pensia se pl!e:!e personal !i!ularului5 !u!orelui5 ura!orului5 2anda!arului a es!ora# <0= Pensia se pl!e:!e 2anda!arului nu2ai la pre3en!area pro urii5 a rei vala-ili!a!e nu poa!e .i 2ai 2are de & luni onse u!ive# Articolul +. Pla!a re!roa !iv <$= Pla!a s!a-ili! :i ne,n asa! la !i2p se pl!e:!e re!roa !iv pe o perioad de el 2ul! 0 ani p,n la da!a soli i!rii# </= Pensia s!a-ili! :i nepl!i! la !i2p din vina organului de asigurri so iale are s!a-ile:!e sau pl!e:!e pensia se a 8i! .r ni i un .el de li2i!e ,n !er2en# 7Art.35 "n r&da)3ia LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul -. Plata pensiei c$tre persoana care

)i8a sta'ilit !o1iciliul %n str$in$tate <$= Asigura!ului are ,:i s!a-ile:!e do2i iliul ,n s!rin!a!e nu i se a ord drep! la pensie on.or2 pre3en!ei legi# </= Bene.i iarului de pensii are ,:i s!a-ile:!e do2i iliul ,n s!rin!a!e pensia s!a-ili! se pl!e:!e an!i ipa! pe & luni5 ,n ep,nd u luna ur2!oare elei ,n are !i!ularul a .os! s os din eviden6 ,n lo ali!a!ea de do2i iliu# Articolul .. Plata pensiei ne%ncasate !e 'ene6iciarul !ece!at C<$= Pensia nepl!i! la !i2p -ene.i iarului de eda! se pl!e:!e so6ului supravie6ui!or5 prin6ilor sau opiilor a es!uia5 iar ,n a3ul lipsei a es!ora 7 persoanei are dovede:!e a supor!a! 8el!uielile o a3iona!e de de es# </= Pensia se pl!e:!e in lusiv pen!ru luna ,n are a avu! lo de esul -ene.i iarului de pensie# 7Art.37 "n r&da)3ia LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul /. Reinerile !in pensie <$= Re6inerile din pensie se e.e !uea3 ,n !e2eiul' a= de i3iilor5 8o!r,rilor :i sen!in6elor @ude !ore:!i9 -= de i3iilor organelor ad2inis!ra!ive5 are ur2ea3 a .i e>e u!a!e ,n 2od o-liga!oriu9 = de i3iilor organului de asigurri so iale5 la re uperarea su2elor u !i!lu de pensie pl!i!e ne uveni! din vina -ene.i iarului# </= Re6ineri din pensia de ur2a:5 s!a-ili! prin!elui sau !u!orelui < ura!orului=5 pen!ru opii nu se e.e !uea35 u e> ep6ia a3urilor de pla! ne uveni!# Articolul 2. O'li#aiuni )i responsa'ilit$i <$= Organul de asigurri so iale es!e o-liga! s in.or2e3e anual asigura!ul despre si!ua6ia uren! a on!ului personal al a es!uia# </= Anga@a!orul es!e o-liga! s pre3in!e organului de asigurri so iale in.or2a6ii privind asigura!ul anga@a!5 da!ele ne esare 6inerii on!ului personal al a es!uia# <0= Anga@a!orul es!e o-liga! s o2uni e5 ,n !er2en de % 3ile de la anga@area pensionarului5 a es! .ap! organului de asigurri so iale are e.e !uea3 pla!a pensiei# <(= Anga@a!orul es!e o-liga! s pre3in!e organului de asigurri so iale sau persoanei ,ndrep!6i!e5 ,n !er2en de $) 3ile de la soli i!are5 in.or2a6ii ne esare pen!ru s!a-ilirea pensiei# <%= Anga@a!orul :i anga@a!ul poar! rspundere5 ,n 2odul s!a-ili! de legisla6ia ,n vigoare5 pen!ru au!en!i i!a!ea a !elor :i da!elor pre3en!a!e organului de asigurri so iale# <&= Pensionarul es!e o-liga! s o2uni e5 ,n !er2en de 0) de 3ile5 organului de asigurri so iale are e.e !uea3 pla!a pensiei noile ir u2s!an6e are po! avea a ur2are s 8i2-area uan!u2ului pensiei sau suspendarea ei# <1= 4n a3ul ,n are pre3en!area de da!e .alse are a e.e ! 8el!uirea ne@us!i.i a! de 2i@loa e la pla!a pensiilor5 persoana vinova! res!i!uie ,n .ondul de pensii su2ele ,n asa!e ne uveni!# Articolul *3. Contestarea !eci,iei !e pensionare <$= De i3ia privind s!a-ilirea drep!ului la pensie sau respingerea ererii de pensionare5 privind re6inerile din pensie sau ,n asarea su2elor pl!i!e ,n plus poa!e .i on!es!a! la Casa Na6ional de Asigurri ?o iale# </= 4n a3 de de3a ord u de i3ia Casei Na6ionale de Asigurri ?o iale5 a eas!a poa!e .i a!a a! ,n ins!an6a de on!en ios ad2inis!ra!iv o2pe!en!# Capitolul 7 79RS5ELE DE PENSIONARE :I S5AGIILE DE CO5IZARE Articolul *1. 7%rstele !e pensionare <$= 4n ep,nd u $ ianuarie $***5 v,rs!ele de pensionare se s!a-iles la &) de ani & luni pen!ru -r-a6i :i la %% de ani & luni pen!ru .e2ei# 4n .ie are an ul!erior5 v,rs!ele de pensionare se 2a@orea3 u & luni# 4n ep,nd u $ ianuarie /))05 se s!a-iles v,rs!ele de pensionare ne esare o-6inerii drep!ului la pensie pen!ru li2i! de v,rs! de &/ de ani pen!ru -r-a6i :i de %1 de ani

pen!ru .e2ei5 on.or2 !a-elului nr# /# 7Art.41 a'.+1, 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 :/ Ta-elul nr# /
De la $ ianuarie $ $*** /))) /))$ /))/ /))0 /))( /))% /))& /))1 V,rs!ele de pensionare Br-a6i Ae2ei / 0 &) ani & luni %% ani & luni &$ ani %& ani &$ ani & luni %& ani & luni &/ ani %1 ani &/ ani %1 ani &/ ani %1 ani &/ ani %1 ani &/ ani %1 ani &/ ani %1 ani

</= 4n ep,nd u $ ianuarie $***5 pen!ru .e2eile are au ns u! :i au edu a! p,n la v,rs!a de + ani % :i 2ai 2ul6i opii se s!a-ile:!e v,rs!a de pensionare de %) de ani :i * luni# 4n .ie are an ul!erior5 v,rs!a de pensionare se 2a@orea3 u * luni# 4n ep,nd u $ ianuarie /))(5 pen!ru .e2eile din a!egoria 2en6iona! se s!a-ile:!e v,rs!a de pensionare de %( de ani <!a-elul nr#0=# Ta-elul nr#0
De la $ ianuarie V,rs!a de pensionare a .e2eilor are au ns u! :i au edu a! % :i 2ai 2ul6i opii $*** %) ani * luni /))) %$ ani & luni /))$ %/ ani 0 luni /))/ %0 ani /))0 %0 ani * luni

<0= 4n ep,nd u $ ianuarie $***5 se s!a-ile:!e v,rs!a de pensionare a persoanelor o upa!e la lu rri .oar!e no ive :i .oar!e grele <prev3u!e de Lis!a nr#$ a uni!6ilor de produ 6ie5 lu rrilor5 pro.esiilor5 .un 6iilor :i indi ilor e a ord drep!ul la pensie pen!ru li2i! de v,rs! ,n ondi6ii avan!a@oase5 apro-a! prin Do!r,rea Guvernului nr#+// din $% de e2-rie $**/= de %) de ani :i * luni pen!ru -r-a6i :i de (% de ani :i * luni pen!ru .e2ei# 4n .ie are an ul!erior5 v,rs!a de pensionare se 2a@orea3 u * luni# 4n ep,nd u $ ianuarie /))(5 pen!ru persoanele din a!egoria 2en6iona! se s!a-ile:!e v,rs!a de pensionare de %( de ani pen!ru -r-a6i :i de (* de ani pen!ru .e2ei <!a-elul nr#(=# Ta-elul nr#(
De la $ ianuarie $*** /))) /))$ /))/ /))0 V,rs!a de pensionare a persoanelor o upa!e la lu rri .oar!e no ive :i .oar!e grele Br-a6i Ae2ei %) ani * luni (% ani * luni %$ ani & luni (& ani & luni %/ ani 0 luni (1 ani 0 luni %0 ani (+ ani %0 ani * luni (+ ani * luni

7Art.41 a'.+2,,+3, 8%di9i)at& 0rin L65/04.03.04,MO53-55/02.04.04 art.304:


D& 'a 1 ian2ari& V"r1ta d& 0&n1i%nar& a 8a8&'%r )2 5 -i 8ai 82'3i )%0ii 1 50 ani '2ni 2000 51 ani 6 '2ni 2001 52 ani 3 '2ni 2002 53 ani 2003 53 ani '2ni 2004 54 ani 6 '2ni 2005 55 ani 3 '2ni

2006 2007 200! 200 2010 2011

56 ani 56 ani '2ni 57 ani 6 '2ni 5! ani 3 '2ni 5 ani 60 ani

V"r1ta d& 0&n1i%nar& a 0&r1%an&'%r %)20at& 'a '2)r*ri 9%art& n%)i#& -i 9%art& $r&'& <*r.a3i F&8&i 1 2 3 1 50 ani '2ni 45 ani '2ni 2000 51 ani 6 '2ni 46 ani 6 '2ni 2001 52 ani 3 '2ni 47 ani 3 '2ni 2002 53 ani 4! ani 2003 53 ani '2ni 4! ani '2ni 2004 54 ani 6 '2ni 4 ani 6 '2ni 2005 55 ani 3 '2ni 50 ani 3 '2ni 2006 56 ani 51 ani 2007 56 ani '2ni 51 ani '2ni 200! 57 ani 6 '2ni 52 ani 6 '2ni 200 5! ani 3 '2ni 53 ani 3 '2ni 2010 5 ani 54 ani 2011 5 ani '2ni 54 ani '2ni 2012 60 ani 6 '2ni 55 ani 6 '2ni 2013 61 ani 3 '2ni 56 ani 3 '2ni 2014 62 ani 57 ani 2015 62 ani '2ni 57 ani '2ni 2016 63 ani 6 '2ni 5! ani 6 '2ni 2017 64 ani 3 '2ni 5 ani 3 '2ni 201! 65 ani 60 ani Articolul *2. Sta#iul !e coti,are <$= 4n ep,nd u $ ianuarie $***5 se s!a-ile:!e s!agiul de o!i3are ne esar o-6inerii drep!ului la pensie pen!ru li2i! de v,rs! de /& de ani pen!ru -r-a6i :i de // de ani pen!ru .e2ei# 4n .ie are an ul!erior5 s!agiul de o!i3are se 2a@orea3 u $ an pen!ru -r-a6i :i u / ani pen!ru .e2ei5 p,n la a!ingerea s!agiului de o!i3are de 0) de ani a!,! pen!ru -r-a6i5 ,! :i pen!ru .e2ei <!a-elul nr#%=# Ta-elul nr#% D& 'a 1 ian2ari&
De la $ ianuarie $*** /))) /))$ /))/ /))0 ?!agiul de Br-a6i /& ani /1 ani /+ ani /* ani 0) ani o!i3are Ae2ei // ani /( ani /& ani /+ ani 0) ani

</= ?e s!a-ile:!e s!agiul spe ial reali3a! la lu rri .oar!e no ive :i .oar!e grele5 ne esar o-6inerii drep!urilor la pensie pen!ru li2i! de v,rs! persoanelor indi a!e la ar!#($ alin#<0=5 de $) ani pen!ru -r-a6i :i de 1 ani :i & luni pen!ru .e2ei# <0= ?!agiul spe ial se in lude la de!er2inarea drep!ului la pensie u ondi6ia persoanele spe i.i a!e la alin#</= au .os! o upa!e ,n a es!e lu rri 3iua o2ple! de 2un # 7Art.42 a'.+3, intr%d21 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 :

7Art.42 8%di9i)at 0rin L65/04.03.04,MO53-55/02.04.04 art.304: (ta$i2' d& )%ti;ar& D& 'a 1 ian2ari& <*r.a3i F&8&i 1 26 22 2000 27 24 2001 2! 26 2002 2 2! 2003 30 30 2004 31 31 2005 32 32 2006 33 33 2007 34 34 200! 35 35 Capitolul 7I PENSII PEN5R; ;NELE CA5EGORII DE CE5<ENI Articolul * #Con!iiile !e sta'ilire a pensiilor pentru !eputaii %n Parla1ent )i 1e1'rii !e Gu"ern <$= Asigura!ul are a a !iva! el pu6in / ani ,n ali!a!e de depu!a! ,n Parla2en!ul per2anen! ori a de6inu! .un 6ii re2unera!e ,n Parla2en!ul de legisla!ura a EII7a sau ,n ?ovie!ul ?upre2 al R#?#?#Moldovene:!i5 a a!ins v,rs!a de pensionare spe i.i a! la ar!#($ alin#<$= :i a reali3a! s!agiul de o!i3are prev3u! la ar!#(/ alin#<$= are drep!ul la pensie al ula! ,n uan!u2 de 1%B din su2a !u!uror pl6ilor lunare ale depu!a!ului ,n e>er i6iu ,n .un 6ia <.un 6iile= respe !iv de6inu! ,n Parla2en!# </= Asigura!ul are a a !iva! el pu6in / ani ,n ali!a!e de 2e2-ru de Guvern5 a a!ins v,rs!a de pensionare spe i.i a! la ar!#($ alin#<$= :i a reali3a! s!agiul de o!i3are prev3u! la ar!#(/ alin#<$= are drep!ul la pensie al ula! ,n uan!u2 de 1%B din su2a !u!uror pl6ilor lunare ale 2e2-rului de Guvern ,n e>er i6iu ,n .un 6ia respe !iv de6inu! ,n Guvern# <0= Persoanelor spe i.i a!e la alin#<$= :i </=5 u invalidi!a!ea s!a-ili! ,n perioada e>er i!rii .un 6iilor respe !ive5 pensia de invalidi!a!e de gradul I :i II se s!a-ile:!e ,n uan!u2 de 1%B din su2a !u!uror pl6ilor lunare ale depu!a!ului sau ale 2e2-rului de Guvern ,n .un 6ia <.un 6iile= de6inu! ,n Parla2en! sau ,n Guvern# <(= Ree>a2inarea pensiilor s!a-ili!e on.or2 alin#<$=7<0= se e.e !uea3 o da! u 2a@orarea pl6ilor lunare ale depu!a6ilor :i ale 2e2-rilor de Guvern ,n e>er i6iu5 6in,nd on! de .un 6ia de6inu!# Articolul **#Con!iiile !e sta'ilire a pensiilor pentru 6uncionarii pu'lici <$= Asigura!ul u s!a!u! de .un 6ionar pu-li are a reali3a! s!agiul de o!i3are prev3u! la ar!#(/ alin#<$= :i on.ir2 un s!agiu de o!i3are ,n servi iul pu-li de el pu6in $% ani -ene.i ia3 de drep!ul la pensionare an!i ipa! u el 2ul! % ani ,nain!ea ,2plinirii v,rs!ei de pensionare prev3u!e la ar!#($ alin#<$=# Pensia se al ulea3 ,n uan!u2 de 1%B din veni!ul 2ediu lunar de!er2ina! on.or2 ar!#(%# </= Asigura!ul u s!a!u! de .un 6ionar pu-li are a a !iva! ,n .un 6ie de rangul I :i a reali3a! s!agiul de o!i3are prev3u! la ar!#(/ alin#<$=5 la e>pirarea 2anda!ului ,n a eas! .un 6ie -ene.i ia3 de drep!ul la pensionare an!i ipa! u el 2ul! / ani ,nain!ea ,2plinirii v,rs!ei de pensionare prev3u!e la ar!#($ alin#<$=# Pensia se al ulea3 ,n uan!u2 de 1%B din veni!ul 2ediu lunar de!er2ina! on.or2 ar!#(% alin#<(=# <0= Asigura!ul u s!a!u! de .un 6ionar pu-li 5 ,n a3ul li 8idrii sau reorgani3rii au!ori!6ii pu-li e ori ,n a3ul redu erii s!a!elor de personal5 -ene.i ia3 de drep!ul la pensionare an!i ipa! u el 2ul! / ani ,nain!ea ,2plinirii v,rs!ei de pensionare prev3u!e la ar!#($ alin#<$= da a reali3a! s!agiul de o!i3are prev3u! la ar!#(/ alin#<$=5 din!re are ,n servi iul pu-li el pu6in $) ani pen!ru -r-a6i :i el pu6in + ani pen!ru .e2ei# Pensia se al ulea3 on.or2 prevederilor ar!#$&#

<(= Asigura!ul are nu are s!a!u! de .un 6ionar pu-li 5 dar on.ir2 un s!agiu de o!i3are ,n servi iul pu-li de el pu6in $% ani5 a a!ins v,rs!a de pensionare spe i.i a! la ar!#($ alin#<$= :i a reali3a! s!agiul de o!i3are prev3u! la ar!#(/ alin#<$= -ene.i ia3 de pensie al ula! ,n uan!u2 de 1%B din veni!ul 2ediu lunar de!er2ina! ,n on.or2i!a!e u ar!#(%# Articolul *+#Deter1inarea "enitului 1e!iu lunar pentru calcularea pensiilor 6uncionarilor pu'lici <$= Pensiile s!a-ili!e ,n on.or2i!a!e u ar!#(( se al ulea3 din veni!ul 2ediu lunar reali3a! pen!ru ul!i2ele &) de luni de a !ivi!a!e ,n servi iul pu-li # </= Veni!ul reali3a! ,n perioada de p,n la $ ianuarie $*** se a !uali3ea3 prin ,n2ul6irea oe.i ien!ului individual5 are nu poa!e dep:i %5)5 de!er2ina! pen!ru perioada respe !iv ,n 2odul prev3u! ,n ane>a nr#(5 la valoarea e ons!i!uie 2edia salariilor 2edii lunare pe 6ar pen!ru !oa! perioada de dup $ ianuarie $***5 in lusiv pen!ru anul pre eden! anului de reali3are <ree>a2inare= a drep!urilor de pensie# <0= Veni!ul reali3a! dup $ ianuarie $*** se ia ,n onsiderare ,n valoarea sa real# <(= Pensiile s!a-ili!e on.or2 ar!#(( alin#</= se al ulea3 din veni!ul 2ediu lunar reali3a! ,n servi iul pu-li ,n .un 6ia de rangul I5 dar nu 2ai 2ul! de ,! pen!ru ul!i2ele &) de luni# 7Art.45 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul *-# Con!iiile !e sta'ilire a pensiei pentru ale)ii locali <$= Asigura!ul are a a !iva! el pu6in + ani ,n .un 6ia de pre:edin!e5 vi epre:edin!e al raionului < onsiliului @ude6ean5 o2i!e!ului e>e u!iv raional=5 pri2ar <pre:edin!e al sovie!ului or:enes 5 s!es =5 a a!ins v,rs!a de pensionare spe i.i a! la ar!#($ alin#<$= :i a reali3a! s!agiul de o!i3are prev3u! la ar!#(/ alin#<$= -ene.i ia3 de pensie al ula! ,n uan!u2 de 1%B din su2a !u!uror pl6ilor lunare ale persoanei ,n e>er i6iu ,n .un 6ia respe !iv# ?u2a !u!uror pl6ilor lunare se de!er2in la 2o2en!ul s!a-ilirii pensiei# </= Prevederile alin#<$= se apli :i asigura6ilor are au a !iva! ,n .un 6ii re2unera!e ,n ali!a!e de vi epri2ari# 4n s!agiul e a ord drep!ul la pensie on.or2 pre3en!ului ar!i ol se in lude a !ivi!a!ea ,n ali!a!e de vi epri2ar reali3a! ul!erior da!ei in!rrii ,n vigoare a Legii nr# $/07EV din $+ 2ar!ie /))0 privind ad2inis!ra6ia pu-li lo al# </$= Asigura!ul are a a !iva! el pu6in ( ani ,n ali!a!e de Pre:edin!e5 vi epre:edin!e sau depu!a! salari3a! al Adunrii Populare a Ggu3iei5 a a!ins v,rs!a de pensionare spe i.i a! la ar!#($ alin# <$= :i a reali3a! s!agiul de o!i3are prev3u! la ar!#(/ alin#<$= -ene.i ia3 de pensie al ula! ,n uan!u2 de 1% la su! din su2a !u!uror pl6ilor lunare ale persoanei ,n e>er i6iu ,n .un 6ia respe !iv# <0= 4n a3ul li 8idrii sau reorgani3rii au!ori!6ii ad2inis!ra6iei pu-li e lo ale5 persoanele spe i.i a!e la alin#<$=5 are au reali3a! s!agiul de o!i3are prev3u! la ar!#(/ alin#<$=5 -ene.i ia3 de drep!ul la pensionare an!i ipa! u el 2ul! ( ani ,nain!ea ,2plinirii v,rs!ei de pensionare prev3u!e la ar!#($ alin#<$=# Pensia se al ulea3 on.or2 prevederilor ar!#$&# 7Art.46 8%di9i)at 0rin LP62-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.241: 7Art.46 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul *.# Sta#iul !e coti,are %n ser"iciul pu'lic ?!agiul de o!i3are ,n servi iul pu-li in lude perioadele' a= de a !ivi!a!e ,n .un 6ii pu-li e ,n au!ori!6ile pu-li e en!rale :i lo ale prev3u!e ,n ane>a nr# $ la Legea servi iului pu-li nr# ((07EIII din ( 2ai $**%9 -= de a !ivi!a!e ,n .un 6ii pu-li e ,n au!ori!6ile pu-li e are5 p,n la da!a in!rrii ,n vigoare a Legii servi iului pu-li nr#((07EIII din ( 2ai $**%5 au a !iva! pe !eri!oriul Repu-li ii Moldova on.or2 no2en la!orului au!ori!6ilor pu-li e :i al .un 6iilor pu-li e din adrul lor5 apro-a! de Guvern9 = de a !ivi!a!e ,n .un 6ii de ondu ere ,n au!ori!6ile ad2inis!ra6iei pu-li e en!rale :i lo ale5 de6inu!e prin nu2ire sau prin alegere <2e2-ru al Guvernului5 pre:edin!e :i vi epre:edin!e al raionului5 pre:edin!e :i vi epre:edin!e al onsiliului @ude6ean sau al o2i!e!ului e>e u!iv raional5 pri2ar :i vi epri2ar al 2uni ipiului5 ora:ului5 o2unei5 sa!ului5 pre:edin!e al sovie!ului or:enes 5 s!es 5 pre!or=9

= de a !ivi!a!e ,n ali!a!e de Pre:edin!e5 vi epre:edin!e sau depu!a! salari3a! al Adunrii Populare a Ggu3iei9 7Art.47 'it.+)1, intr%d21 0rin LP62-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.241: d= de a !ivi!a!e ,n ali!a!e de depu!a! ,n Parla2en!ul per2anen! sau ,n una din .un 6iile re2unera!e ,n Parla2en!ul de legisla!ura a EII7a ori ,n ?ovie!ul ?upre2 al R#?#?# Moldovene:!i9 e= de a !ivi!a!e ,n .un 6ie de @ude !or5 pro uror sau o.i6er de ur2rire penal <an 8e!a!or=5 pre u2 :i de a.lare ,n servi iul 2ili!ar prin on!ra ! sau ,n servi iu ,n organele a.a erilor in!erne5 da pen!ru perioadele respe !ive au .os! pl!i!e on!ri-u6ii de asigurri so iale de s!a! o-liga!orii9 .= de a !ivi!a!e ,n organi3a6iile :i ins!i!u6iile in!erna6ionale ,n ali!a!e de repre3en!an! al au!ori!6ilor pu-li e ale Repu-li ii Moldova ,n .un 6ii nelega!e de deservirea !e8ni a organi3a6iilor :i ins!i!u6iilor respe !ive9 g= de a !ivi!a!e ,n .un 6ii re2unera!e <in lusiv ,n .un 6ii ele !ive= ,n apara!ele Co2i!e!ului Cen!ral5 o2i!e!elor raionale :i or:ene:!i ale Par!idului Co2unis! al Moldovei p,n la /1 augus! $**$5 ,n .un 6ii re2unera!e <in lusiv ,n .un 6ii ele !ive= ,n apara!ele organelor sindi ale in!erra2urale :i ra2urale de nivel repu-li an p,n la 0) 2ai $**05 u e> ep6ia .un 6iilor lega!e de deservirea !e8ni # Articolul */# Plata pensiilor <$= Pensiile s!a-ili!e on.or2 ar!#(05 (( :i (& se pl!es in!egral5 indi.eren! de .ap!ul reali3rii veni!urilor pasi-ile de asigurri so iale de s!a!# </= Pensiile :i sporurile s!a-ili!e on.or2 Legii nr#0%+7EV din 0$ iulie /))0 pen!ru 2odi.i area :i o2ple!area unor a !e legisla!ive se pl!es in!egral5 indi.eren! de .ap!ul reali3rii veni!urilor pasi-ile de asigurri so iale de s!a!# <0= Pensiile ,n pla! la $ ianuarie /))( ale depu!a6ilor :i 2e2-rilor de Guvern5 ale persoanelor are au o upa! .un 6ii pu-li e sau au a !iva! ,n .un 6ia de pre:edin!e5 vi epre:edin!e al onsiliului @ude6ean5 al o2i!e!ului e>e u!iv raional :i de pri2ar se pl!es in!egral5 indi.eren! de .ap!ul reali3rii veni!urilor pasi-ile de asigurri so iale de s!a!# Articolul *2. Sursa !e 6inanare <$= C8el!uielile pen!ru a 8i!area pensiilor s!a-ili!e on.or2 ar!#(05 (( :i (& s,n! supor!a!e dup u2 ur2ea3' %)B din 2ri2ea s!a-ili! a pensiei 7 din -uge!ul asigurrilor so iale de s!a! :i %)B 7 din -uge!ul de s!a!# </= C8el!uielile pen!ru a 8i!area pensiilor s!a-ili!e on.or2 Legii nr#0%+7EV din 0$ iulie /))0 pen!ru 2odi.i area :i o2ple!area unor a !e legisla!ive s,n! supor!a!e din -uge!ul asigurrilor so iale de s!a!5 iar ele pen!ru pla!a sporurilor la pensie 7 din -uge!ul de s!a!# <0= C8el!uielile pen!ru a 8i!area pensiilor s!a-ili!e p,n la $ ianuarie /))( s,n! supor!a!e dup u2 ur2ea3' %)B din 2ri2ea s!a-ili! a pensiei 7 din -uge!ul asigurrilor so iale de s!a! :i %)B 7 din -uge!ul de s!a!# 7Ca0.VI "n r&da)3ia L273-XV din 16.07.04, MO16!-170/10.0 .04 art.771:
(ta$i2' d& )%ti;ar& "n 1&r#i)i2' 02.'i) Mi)-%rar&a #"r1t&i d& 0&n1i%nar& 0r&#*;2t* 'a art.41 a'in.+1, C&' 023in 20 d& ani C2 5 ani C&' 023in 15 ani C2 4 ani

7Art.51-5! d&#in 50-57 0rin L273-XV din 16.07.04, MO16!-170/10.0 .04 art.771: Capitolul 7II DISPOZIII 5RANZI5ORII :I =INALE Articolul +3. Acti"it$ile ce se inclu! %n sta#iul !e coti,are <$= 4n a.ar de perioadele spe i.i a!e la ar!#%5 ,n s!agiul de o!i3are se in lud perioadele ,n are s7au des.:ura! ur2!oarele a !ivi!6i p,n la in!rarea ,n vigoare a pre3en!ei legi' a= a !ivi!a!ea ,n ali!a!e de 2e2-ru de ol8o35 indi.eren! de ara !erul :i de dura!a progra2ului de 2un # La al ularea ve 8i2ii ,n 2un ,n ol8o3 din perioada pos!erioar anului $*&%5 ,n a3ul ,n are 2e2-rul de ol8o35 ne2o!iva!5 nu a ,ndeplini! 2ini2ul s!a-ili!5 se ia ,n al ul perioada de pres!are e.e !iv a a !ivi!6ii9 -= a !ivi!a!ea de rea6ie a 2e2-rilor uniunilor de rea6ie on.ir2a! de !re se re!aria!ele onsiliilor de ad2inis!ra6ie ale uniunilor respe !ive9

= a !ivi!a!ea ,n ali!a!e de slu@i!or :i lu r!or al ul!elor5 ,n ep,nd u $ aprilie $**/9 d= 4ngri@irea unui invalid de gradul I5 a unui opil invalid su- v,rs!a de $& ani sau a unei persoane are a dep:i! v,rs!a de 1% de ani9 e= s!udiul ,n ins!i!u6iile de ,nv62,n! superior de 3i9 .= servi iul 2ili!ar sau al! servi iu asi2ila! a es!uia# </= Modali!a!ea de in ludere ,n s!agiul de o!i3are a perioadelor indi a!e la alin#<$= li!#d=7.= se s!a-ile:!e de !re Guvern# <0= C8el!uielile a.eren!e in luderii ,n s!agiul de o!i3are a perioadelor spe i.i a!e la alin#<$= li!#d=7.= se a oper de la -uge!ul de s!a!# Articolul +1. Con6ir1area sta#iului !e coti,are reali,at anterior i1ple1ent$rii e"i!enei in!i"i!uale <$= ?!agiul de o!i3are reali3a! an!erior i2ple2en!rii eviden6ei individuale se on.ir2 prin arne!ul de 2un sau prin al!e a !e eli-era!e ,n 2odul s!a-ili!# </= Modul de on.ir2are a s!agiului de o!i3are 2en6iona! la alin#<$= se s!a-ile:!e de !re Guvern# Articolul +2. Calcularea )i con6ir1area "enitului asi#urat reali,at anterior i1ple1ent$rii e"i!enei in!i"i!uale <$= 4n veni!ul asigura! reali3a! an!erior da!ei i2ple2en!rii eviden6ei individuale se in lud !oa!e !ipurile de re2unerare a 2un ii5 pri2ele :i al!e pl6i asigura!e5 !oa!e !ipurile de re2unerare a 2un ii ol8o3ni ilor ,n gospodriile ole !ive5 pla!a ,n na!ur# </= Tipurile de veni!uri neasigura!e s,n! s!a-ili!e de Guvern# <0= Veni!ul asigura! se on.ir2 prin do u2en!ele eli-era!e de ,n!reprinderi5 organi3a6ii5 ins!i!u6ii ,n are :i7au des.:ura! a !ivi!a!ea asigura6ii sau de organele ierar8i superioare5 pre u2 :i de ar8ive# Do u2en!ele 2en6iona!e se per.e !ea3 ,n 2odul s!a-ili! de Guvern# <(= 4n a3ul ,n are nu es!e posi-il de a pre3en!a er!i.i a!ul u privire la veni!ul asigura!5 deoare e do u2en!ele nu s7au ps!ra! la ,n!reprinderile5 ins!i!u6iile5 organi3a6iile de s!a! sau o-:!e:!i5 la organele lor ierar8i superioare5 pre u2 :i ,n ar8ive5 lunile respe !ive se su-s!i!uie u un nu2r si2ilar de luni de a !ivi!a!e ne2i@lo i! an!erioare# <%= 4n a3ul ,n are nu es!e posi-il de a pre3en!a er!i.i a!ul u privire la salariu5 deoare e do u2en!ele nu s7au ps!ra! din au3a ala2i!6ilor na!urale sau a al!or si!ua6ii e> ep6ionale <in endiu5 inunda6ie5 on.li ! ar2a! e! #=5 uan!u2ul pensiei poa!e .i al ula! din salariul 2ediu al lu r!orului de pro.esia :i ali.i area orespun3!oare la da!a s!a-ilirii pensiei < on.or2 da!elor Minis!erului Mun ii :i Pro!e 6iei ?o iale=# 7Art.52 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul + . Calcularea pensiei pentru li1it$ !e "%rst$ <$= Pensia pen!ru li2i! de v,rs! se de!er2in prin u2ularea drep!urilor la pensie din perioada an!erioar :i ea pos!erioar in!rrii ,n vigoare a pre3en!ei legi# Aor2ula de al ul al pensiei ,n a es!e a3uri es!e reda! ,n ane>a nr#(5 par!e in!egran! a pre3en!ei legi# </= Asigura!ului are5 dup da!a in!rrii ,n vigoare a pre3en!ei legi5 a reali3a! un s!agiu de o!i3are de el pu6in /) de ani i se al ulea3 pensie5 ,n !e2eiul ar!#$&5 din veni!ul 2ediu lunar asigura! reali3a! dup in!rarea ,n vigoare a pre3en!ei legi5 lu,ndu7se ,n onsiderare s!agiul de o!i3are !o!al# <0= 4n a3ul ,n are uan!u2ul pensiei al ula!e ,n ondi6iile alin#<$= es!e 2ai 2i de ,! uan!u2ul pensiei 2ini2e prev3u! la ar!#$/5 pensia 2ini2 se de!er2in ,n ondi6iile ar!#$& alin#<%= 7 <&=# Articolul +*. Calcularea pensiei !e in"ali!itate <$= Pen!ru asigura!ul ,n adra! ,n grad de invalidi!a!e5 in lusiv a ur2are a unui a iden! de 2un sau a unei -oli pro.esionale5 are a reali3a! s!agiul de o!i3are ne esar s!a-ilirii pensiei p,n :i dup in!rarea ,n vigoare a pre3en!ei legi5 pensia se de!er2in ,n ondi6iile ar!#%0 alin#<$=# </= Pensia de invalidi!a!e pen!ru perioada an!erioar in!rrii ,n vigoare a pre3en!ei legi se al ulea3 ,n .un 6ie de gradul de invalidi!a!e dup una din .or2ulele din ane>a nr#%5 par!e

in!egran! a pre3en!ei legi# <0= Pensia de invalidi!a!e pen!ru perioada pos!erioar in!rrii ,n vigoare a pre3en!ei legi se al ulea3 ,n ondi6iile ar!#/$# <(= 4n a3ul ,n are uan!u2ul pensiei al ula!e ,n ondi6iile alin#<$= es!e 2ai 2i de ,! uan!u2ul pensiei 2ini2e5 se s!a-ile:!e pensie 2ini2 ,n ondi6iile ar!#/$ alin#<0=# <%= 4n ep,nd u $ ianuarie /)$)5 pensia de invalidi!a!e se al ulea3 ,n ondi6iile ar!#/$# 7Art.54 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul ++. Calcularea pensiei !e ur1a) <$= Pensia po!en6ial de invalidi!a!e de gradul I din are5 on.or2 ar!#/&5 se s!a-ile:!e pensia de ur2a: se de!er2in ,n ondi6iile ar!#%(# </= 4n a3ul ,n are uan!u2ul pensiei al ula!e ,n ondi6iile alin#<$= es!e 2ai 2i de ,! uan!u2ul pensiei 2ini2e5 se s!a-ile:!e pensie 2ini2 ,n ondi6iile ar!#/& alin#</= :i <(=# 7Art.55 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul +-. Pensia unor cate#orii !e an#a>ai !in a"iaia ci"il$ <$= ?e a ord pensie5 u ondi6ia ,n e!rii a !ivi!6ii ,n .un 6ia respe !iv5 unor a!egorii de anga@a6i din avia6ia ivil indi.eren! de su-ordonarea depar!a2en!al a ,n!reprinderilor ,n are s,n! ,n adra6i' a= 2e2-rilor personalului navigan!5 pre u2 :i ,nso6i!orilor de -ord5 la ,2plinirea v,rs!ei de (% de ani5 da au reali3a! ,n ondi6ii spe iale un s!agiu de o!i3are de el pu6in /% de ani -r-a6ii :i /) de ani .e2eile9 -= lu r!orilor are e.e !uea3 diri@area !ra.i ului aerian :i dispun de adeverin6 de dispe er la ,2plinirea v,rs!ei de %% de ani -r-a6ii :i %) de ani .e2eile5 da au reali3a! un s!agiu de o!i3are ,n .un 6iile respe !ive de el pu6in $/ ani :i & luni -r-a6ii :i $) ani .e2eile :i un s!agiu general de o!i3are de el pu6in /% de ani -r-a6ii :i /) de ani .e2eile9 = personalului de ingineri :i !e8ni ieni la ,2plinirea v,rs!ei de %% de ani -r-a6ii :i %) de ani .e2eile da au reali3a! un s!agiu de o!i3are ,n .un 6iile respe !ive de el pu6in /) de ani -r-a6ii :i $% ani .e2eile :i un s!agiu general de o!i3are de el pu6in /% de ani -r-a6ii :i /) de ani .e2eile# </= Modul de al ulare a s!agiului de o!i3are pen!ru a!egoriile de asigura6i indi a!e la alin#<$= :i Lis!a .un 6iilor on.or2 rora se o.er drep!ul la pensie ,n ondi6iile pre3en!ului ar!i ol se de!er2in de Guvern# <0= Cuan!u2ul pensiei anga@a6ilor din avia6ia ivil ons!i!uie 0%B din veni!ul 2ediu lunar asigura! reali3a! ,n ul!i2ii % ani de a !ivi!a!e ,n .un 6iile 2en6iona!e la alin#<$=# <(= Asigura6ii -ene.i ia35 pen!ru .ie are an o2ple! de s!agiu de o!i3are ,n plus ,n .un 6iile prev3u!e la alin# <$=5 de un spor la pensia in!egral de /B din veni!ul 2ediu lunar asigura!5 dar 2ri2ea !o!al a pensiei nu poa!e dep:i 1%B din veni!ul 2ediu lunar asigura!# <%= Veni!ul asigura! reali3a! ,n perioada de p,n la $ ianuarie $*** se a !uali3ea3 prin ,n2ul6irea oe.i ien!ului individual5 are nu poa!e dep:i %5)5 de!er2ina! pen!ru perioada respe !iv ,n 2odul prev3u! ,n ane>a nr#(5 la salariul 2ediu lunar pe 6ar pen!ru anul pre eden! anului de s!a-ilire a pensiei# <&= Veni!ul asigura! reali3a! dup $ ianuarie $*** se ia ,n onsiderare ,n valoarea sa real# 7Art.56 8%di9i)at 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 : Articolul +.. Dispo,iii 6inale <$= Pre3en!a lege in!r ,n vigoare la $ ianuarie $***# </= La in!rarea ,n vigoare a pre3en!ei legi se a-rog' Legea nr#(017EII din /1 de e2-rie $**) u privire la asigurarea u pensii de s!a! ,n Repu-li a Moldova9 Legea nr#$))%7EII din / aprilie $**/ pen!ru 2odi.i area :i o2ple!area Legii u privire la asigurarea u pensii de s!a! ,n Repu-li a Moldova9 Legea nr#$&/7EIII din 0) iunie $**( pen!ru 2odi.i area :i o2ple!area Legii u privire la asigurarea u pensii de s!a! ,n Repu-li a Moldova9 Legea nr#(%/7EIII din & 2ai $**% pen!ru 2odi.i area :i o2ple!area Legii u privire la

asigurarea u pensii de s!a! ,n Repu-li a Moldova9 Ar!i olul I din Legea nr#$01(7EIII din $* noie2-rie $**1 privind 2odi.i area :i o2ple!area unor a !e legisla!ive9 Legea nr#$(/+7EIII din /0 de e2-rie $**1 pen!ru 2odi.i area :i o2ple!area Legii u privire la asigurarea u pensii de s!a! ,n Repu-li a Moldova9 Do!r,rea ?ovie!ului ?upre2 al Repu-li ii Moldova nr#(0+7EII din /1 de e2-rie $**) despre 2odul de punere ,n apli are a Legii u privire la asigurarea u pensii de s!a! ,n Repu-li a Moldova9 Do!r,rea Parla2en!ului nr#$))&7EII din / aprilie $**/ privind 2odi.i area :i o2ple!area Do!r,rii Parla2en!ului despre 2odul de punere ,n apli are a Legii u privire la asigurarea u pensii de s!a! ,n Repu-li a Moldova9 Do!r,rea Parla2en!ului nr#$))17EII din / aprilie $**/ privind apro-area Lis!ei nr#0 a lu r!orilor din agri ul!ur5 o upa6i ne2i@lo i! la produ erea produ 6iei agri ole5 rora li se a ord drep!uri la pensie pen!ru li2i! de v,rs! ,n ondi6ii avan!a@oase# <0= Guvernul' 7 p,n la $ ianuarie $***5 va a-roga Do!r,rea nr#+&% din /* de e2-rie $**/ u privire la pensiile pen!ru ve 8i2e ,n 2un a adrelor din do2eniul ,nv62,n!ului :i o ro!irii sn!6ii9 7 ,n !er2en de / luni5 va ,nain!a Parla2en!ului propuneri privind 2odi.i area :i o2ple!area legilor :i al!or a !e nor2a!ive ,n leg!ur u in!rarea ,n vigoare a pre3en!ei legi9 7 pe par ursul anului $***' va adop!a a !ele nor2a!ive ne esare reali3rii pre3en!ei legi9 va e2i!e o 8o!r,re u privire la !rans.erarea Consiliului de E>per!i3 Medi al a Vi!ali!6ii ,n su-ordinea Minis!erului Mun ii5 Pro!e 6iei ?o iale :i Aa2iliei# PREFEDINTELE PARLAMENTULUI Du2i!ru DIACOV C8i:inu5 $( o !o2-rie $**+# Nr# $%&7EIV# Ane>a nr#$ Aor2ula de al ul al veni!ului 2ediu lunar asigura! Veni!ul 2ediu lunar asigura! se al ulea3 dup .or2ula' n coni

S 888888888
i?i

Ci

Sa ? 88888888888888888 n ,n are'

?a 7 veni!ul 2ediu lunar asigura!9


coni 7 su2a on!ri-u6iilor pl!i!e pen!ru perioada i de o!i3are9 Ci 7 o!a de on!ri-u6ie s!a-ili! ,n perioada i de o!i3are9 n 7 nu2rul lunilor pen!ru are s7au pl!i! on!ri-u6iile# Ane>a nr# / Aor2ulele de al ul al pensiei pen!ru li2i! de v,rs! <$= Pensia in!egral pen!ru li2i! de v,rs! se al ulea3 dup .or2ula' P ? @1A*B4 3C2B4D7t 8 7nEC2B4DR8RnEF4Sa5 ,n are' P 7 uan!u2ul pensiei9 7t 7 s!agiul de o!i3are reali3a!9

7n 7 s!agiul de o!i3are ne esar9 R 7 v,rs!a real la pensionare9 Rn 7 v,rs!a s!andard de pensionare9 Sa 7 veni!ul 2ediu lunar asigura!# </= Da asigura!ul5 la da!a s!a-ilirii pensiei5 nu on.ir2 s!agiul de o!i3are ne esar5 dar reali3ea3 un s!agiu de o!i3are de el pu6in $% de ani5 pensia se al ulea3 dup .or2ula' P ? 1A*B 4 7t 4 Sa <0= La al ularea veni!ului 2ediu lunar asigura!5 la dolean6a persoanei asigura!e5 perioada pen!ru are au .os! a 8i!a!e on!ri-u6iile5 reie:indu7se din!r7un grad;8e !ar5 poa!e .i e> lus din al ul :i5 !o!oda!5 din s!agiul de o!i3are# 7An&=a nr.2 8%di9i)at* 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 :/ Ane>a nr# 0 Aor2ulele de al ul al pensiei de invalidi!a!e Pensia de invalidi!a!e5 ,n rapor! u gradul de invalidi!a!e5 se al ulea3 dup .or2ulele' pen!ru invalidi!a!ea' de gradul I' 7a P ? 3A*2 4 Sa C 8888888 4 Sa 4 3A1G 71a4 de gradul II' 7a P ? 3A + 4 Sa C 8888888 4 Sa 4 3A1G 71a4 de gradul III' 7a P ? 3A23 4 Sa C 88888888 4 Sa 4 3A1A 71a4 ,n are' P 7 uan!u2ul pensiei9 Sa 7 veni!ul 2ediu lunar asigura!5 reali3a! dup in!rarea ,n vigoare a pre3en!ei legi5 dar are nu poa!e .i 2ai 2are de ,! 2ri2ea du-l a salariului 2ediu pe 6ar pe anul pre eden! anului s!a-ilirii pensiei9 7a 7 s!agiul de o!i3are reali3a!9 71a4 7 s!agiul de o!i3are 2a>i2 po!en6ial de la v,rs!a de $+ ani p,n la v,rs!ele de pensionare s!a-ili!e la ar!#($ alin#<$=5 dar nu 2ai 2are de 0* de ani# 7An&=a nr.3 8%di9i)at* 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 :/ Ane>a nr#( Aor2ulele de al ul al pensiei pen!ru li2i! de v,rs! ,n ondi6iile ar!#%0 alin#<$= <$= Pensia pen!ru li2i! de v,rs!5 ,n ondi6iile ar!#%0 alin#<$=5 se al ulea3 dup .or2ula' 7" 7n Pt ? 888 4 P" C 8888 4 PnG 7t 7t ,n are' Pt 7 uan!u2ul pensiei9 P" 7 uan!u2ul pensiei al ula!e pen!ru perioada an!erioar in!rrii ,n vigoare a pre3en!ei legi9 Pn 7 uan!u2ul pensiei al ula!e on.or2 ar!#$&9

7" 7 s!agiul de o!i3are reali3a! an!erior in!rrii ,n vigoare a pre3en!ei legi9 7n 7 s!agiul de o!i3are reali3a! dup in!rarea ,n vigoare a pre3en!ei legi9 7t 7 s!agiul de o!i3are !o!al reali3a! ,n ,n!reaga a !ivi!a!e# </= Pensia pen!ru perioada an!erioar in!rrii ,n vigoare a pre3en!ei legi se al ulea3 dup ur2!oarele .or2ule' $= pen!ru lu r!orii din agri ul!ur' Pv G P2$ H )5))% > V! > ?2 > I9 /= pen!ru al6i -ene.i iari de pensii pen!ru li2i! de v,rs!> Pv G P2/ H )5))% > V! > ?2 > I5 ,n are' Pv 7 uan!u2ul pensiei9 P2$ 7 2ri2ea 2ini2 de al ul al pensiei pen!ru li2i! de v,rs! pen!ru lu r!orii din agri ul!ur9 P2/ 8 2ri2ea 2ini2 de al ul al pensiei pen!ru li2i! de v,rs! pen!ru al6i -ene.i iari ai a es!ei pensii9 V! 7 s!agiul de o!i3are reali3a! ,n ,n!reaga perioad de a !ivi!a!e9 ?2 7 salariul 2ediu lunar pe 6ar5 de!er2ina! pen!ru .ie are a!egorie de -ene.i iari5 pen!ru anul an!erior anului de pensionare5 iar ,n a3ul s!a-ilirii pensiei ,n perioada de la $ ianuarie p,n la 0$ 2ar!ie in lusiv 7 salariul 2ediu lunar pe 6ar din are s7au pl!i! on!ri-u6iile pen!ru anul an!erior anului pre eden! anului de pensionare9 I 7 oe.i ien!ul individual al pensionarului5 al ula! on.or2 alin# <0=# 7A'.+2, "n r&da)3ia L324/07.10.04, MO1!6-1!!/15.10.04 art.!3!, "n #i$%a& 'a 01.11.04: <0= Coe.i ien!ul individual al pensionarului repre3in! rapor!ul din!re su2a salariului pen!ru ori are &) de luni onse u!ive <indi.eren! de dura!a ,n!reruperii ,n 2un = din ul!i2ii $% ani de 2un an!eriori in!rrii ,n vigoare a pre3en!ei legi :i su2a salariului 2ediu pe 6ar pen!ru a eea:i perioad5 dar nu poa!e dep:i %5)# 4n a3ul ,nd ve 8i2ea ,n 2un es!e 2ai 2i de &) de luni5 oe.i ien!ul individual se de!er2in reie:ind din !i2pul real lu ra! :i nu poa!e dep:i /5)# <(= Pensia5 ,n a3ul ,n are s!agiul de o!i3are !o!al reali3a! ,n ,n!reaga a !ivi!a!e es!e 2ai 2are de ,! s!agiul de o!i3are ne esar la da!a s!a-ilirii ei5 se al ulea3 ,n ondi6iile ar!#$&5 dup .or2ula' P ? @1A*B 4 3C2B 4 D7t 8 7nE C2B 4 DR8RnEF4 Sa5 ,n are' P 7 2ri2ea pensiei9 7t 7 s!agiul de o!i3are !o!al reali3a! ,n ,n!reaga a !ivi!a!e5 dar nu 2ai 2i de ,! el ne esar9 7n 7 s!agiul de o!i3are ne esar la da!a o-6inerii drep!ului la pensie9 R 7 v,rs!a real la pensionare9 Rn 7 v,rs!a de pensionare ne esar la da!a o-6inerii drep!ului la pensie9 Sa 7 veni!ul 2ediu lunar asigura!# Da asigura!ul5 la da!a a!ingerii v,rs!ei de pensionare prev3u!e la ar!#$%5 on.ir2 un s!agiu de o!i3are de el pu6in $% de ani5 dar are nu dep:e:!e s!agiul de o!i3are ne esar la da!a s!a-ilirii pensiei5 pensia se al ulea3 dup .or2ula' P ? 1A*B 4 7t 4 Sa <%= 4n a3ul ,n are !i2p de el pu6in $;/ din s!agiul reali3a! la da!a s!a-ilirii pensiei asigura!ul a avu! s!a!u! de agri ul!or :i;sau 2e2-ru de ol8o35 pensia se al ulea3 dup .or2ula s!a-ili! pen!ru lu r!orii din agri ul!ur# <&= La al ularea veni!ului 2ediu lunar asigura!5 la dolean6a persoanei asigura!e5 perioada pen!ru are au .os! a 8i!a!e on!ri-u6iile5 reie:indu7se din!r7un grad;8e !ar5 poa!e .i e> lus din al ul :i5 !o!oda!5 din s!agiul de o!i3are# 7An&=a nr.4 8%di9i)at* 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 :/

Ane>a nr# % Aor2ulele de al ul al pensiei de invalidi!a!e ,n ondi6iile ar!# %( alin# </= Pensia de invalidi!a!e pen!ru perioada an!erioar in!rrii ,n vigoare a pre3en!ei legi se al ulea35 ,n .un 6ie de gradul de invalidi!a!e5 dup ur2!oarele .or2ule' $= pen!ru invali3ii de gradul I' Pv G P20 H )5/) > ?2 > I9 /= pen!ru invali3ii de gradul II' Pv GP2( H )5$% > ?2 > I9 0= pen!ru invali3ii de gradul III' Pv G P2% H )5)1 > ?2 > I5 ,n are' Pv 7 uan!u2ul pensiei9 P20 7 2ri2ea 2ini2 de al ul al pensiei de invalidi!a!e de gradul I9 P2( 7 2ri2ea 2ini2 de al ul al pensiei de invalidi!a!e de gradul II9 P2% 7 2ri2ea 2ini2 de al ul al pensiei de invalidi!a!e de gradul III9 ?2 7 salariul 2ediu lunar pe 6ar pen!ru anul an!erior anului de pensionare5 iar ,n a3ul s!a-ilirii pensiei ,n perioada de la $ ianuarie p,n la 0$ 2ar!ie in lusiv 7 salariul 2ediu lunar pe 6ar din are s7au pl!i! on!ri-u6iile pen!ru anul an!erior anului pre eden! anului de pensionare9 I 7 oe.i ien!ul individual al pensionarului5 al ula! on.or2 alin# <0= din ane>a nr# (# 7An&=a nr.5 8%di9i)at* 0rin LP3 -XVI din 14.12.06, MO3 -42/23.03.07 art.16 :/ 7An&=a nr.5 "n r&da)3ia L324/07.10.04, MO1!6/15.10.04 art.!3!, "n #i$%a& 'a 01.11.04: