Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECIE

DATA: 24 octombrie 2006 CLASA: a X-a I 4 ( profil real ) DISCIPLINA: Literatura romn SUBIECTUL: Fantasticul- ezitare ntre explicabil i inexplicabil: Mircea Eliade, La ignci TIPUL LECIEI: mixt COMPETENE GENERALE: Utilizarea corect i a!ec"at a limbii romne #n receptarea i #n pro!ucerea me$a%elor #n !iferite $itua&ii !e comunicare 'olo$irea mo!alit&ilor !e analiz tematic( $tructural i $tili$tic #n receptarea !iferitelor texte literare i nonliterare )r*umentarea #n $cri$ i oral a unor opinii #n !i"er$e $itua&ii !e comunicare +ulti"area unei atitu!ini poziti"e fa& !e comunicare i a #ncre!erii #n propriile abilit&i !e comunicare +ulti"area intere$ului pentru lectur i a plcerii !e a citi( a *u$tului e$tetic #n !omeniul literaturii ,timularea *n!irii autonome( reflexi"e i critice #n raport cu !i"er$ele me$a%e receptate COMPETENE SPECIFICE: -.-I!entificarea tipului !e fanta$tic propriu operei lui /ircea 0lia!e( care a$ociaz #n acea$t oper elemente !e factur !iferit1 -2-0xplicarea alternan&ei planurilor real 2 fanta$tic( $acru 2 profan( #n $tructura epi$oa!elor nu"elei1 -3-4ecunoa terea miturilor fun!amentale ale fanta$ticului elia!e$c( exi$tente #n nu"el1 -4-,e$izarea rolului cronotopului #n realizarea mo!ernit&ii textului literar1 -5-+omentarea moti"ului labirintului 2 moti" literar central #n nu"eli$tica lui /ircea 0lia!e1

06-4ele"area ori*inalit&ii fanta$ticului elia!e$c *enerat !e alternan&a planurilor temporale ce fuzioneaz #ntr-o $in*ur !imen$iune 2 $uprarealitatea mitic RESURSE: - capacit&ile !e #n"&are ale ele"ilor1 - cuno tin&ele lor anterioare1 - timp la !i$pozi&ie: o or ( 50 !e minute ) STRATEGII DIDACTICE: .6 Metode i procedee didactice: con"er$a&ia euri$tic( problematizarea( explica&ia( %ocul !e rol6 26 Forme de or a!i"are a acti#it$%ii e&e#i&or: acti"itatea frontal combinat cu acti"itatea in!i"i!ual i pe *rupe 36 Mi'&oace didactice: texte 2 $uport( flipc7art( computer i prezentare #n po8erpoint a unor a$pecte *enerale le*ate !e $emnifica&iile fanta$ticului mitic elia!e$c( ima*ini( $c7eme cu a$pectele $tructurale ale textului comentat1 MATERIAL BIBLIOGRAFIC: )lexan!re$cu( ,orin 2 9ialectica fanta$ticului, ,tu!iu intro!ucti" la "olumul /ircea 0lia!e( La &i*nci i alte po"e$tiri( 0!6 Pentru literatur, :ucure ti( .;6;1 +7e"alier( <ean 2 =7eerbran!( )lain 2 9ic&ionar !e $imboluri ("ol6 II)( 0!6 Atremis( :ucure ti( .;;51 /o&( /ircea 2 9ic&ionar cu termeni literari i aplica&ii , 0!6 Orator, .;;;1 0lia!e( /ircea 2 Lecturile !e tain, 0!6 Eminescu( :ucure ti( .;;61 /arino( )!rian 2 >ermeneutica lui /ircea 0lia!e( 0!6 Dacia( +lu%-?apoca( .;@01 0lia!e( /ircea( +ulianu( A6 Ioan 2 9ic&ionar al reli*iilor, 0!6 umanitas, :ucure ti( .;;61 >an!oca( /ircea 2 /ircea 0lia!e( 0!6 !eci"( :ucure ti( .;;.1 ,imion 0u*en 2 ,criitori romni !e azi ("ol6 II)( 0!6 #artea rom$neasc( :ucure ti( .;B61

0lia!e( /ircea 2 ,acrul i profanul, 0!6 umanitas, :ucure ti( 20001 Lzre$cu( =76 2 9ic&ionar !e mitolo*ie( #asa Editorial Odeon, :ucure ti( .;;26

Etape&e &ec%iei Timp Or a!i"ar ea acti#it$%ii , -./

O(iecti #e opera%i o)!a&e

Co!%i!*t tii!%i+ic adec#at

Strate ii didactice

E#a&*are

- $e $tabile te or!inea #n cla$1 - a$i*urarea celor nece$are !e$f urrii lec&iei1 - notarea ab$en&elor1 - #mpr&irea ele"ilor pe *rupe i pe culori6

0"aluarea temei pentru aca$ prin

Act*a&i"ar ea c*!oti!%e &or a!terior do(0!dite , 1. / Captarea ate!%iei , 1. /

- con"er$a&ia1 - controlul caietului !e teme ( cu ob$er"a&ii i cu aprecieri )1 - +I-4+>I?0L0 %PA&'() P!OFA* - desemneaz o lume real, o existen+ obiecti,, material, la care omul se raporteaz prin ac+iuni, e,enimente, repere "ixe%PA&'() %A#!( - lume atemporal i aspa+ial, teritoriu mitic n interiorul cruia omul triete nt$mplri ciudate, ntr-un .continuu paradox temporal/ 0Eu1en %imion23 spa+iu al excep+ieiM'4() po,estete o istorie sacr, relateaz un e,eniment care a a,ut loc ntr-un timp primordial, timp "abulos al nceputurilor'E!OFA*'A - "orma de mani"estare a sacrului n pro"an 5Fantasticul se caracterizeaz print-o interpunere brutal a misterului n cadrul ,ie+ii reale/ (A6=6+a$tex) ?UC0L) ')?D),DI+E - exerci&iu !e !ez*7e&1 - fi e cu !efini&iile termenilor men&iona&i1

aprecieri "erbale

- expunerea1

FANTASTICUL DE TIP MITIC ac&iunea *ra"iteaz #ntre natural i $upranatural1 faptele au caracter in$olit( $traniu1 !imen$iunea temporal i cea $pa&ial au alte coor!onate !ect cele normale1 mi$ter( $u$pan$( incertitu!ine1 per$ona%ele au "alen&e $imbolice $au mitice1 final ambi*uu1 con&ine teme i moti"e $pecifice (cltoria #n timp( pactul cu !ia"olul( !ublul( i!entitatea incert( "i$ul1 limba% ambi*uu( neclar1 me$a%ul filo$ofic6

Fntrirea r$pun$uril or prin aprecieri "erbale

A!*!%area temei i a o(iecti#e&o r , -. / Diri'area 2!#$%$rii

Fantasticul- ezitare ntre explicabil i inexplicabil: Mircea Eliade, La ignci OFa"e&e pro"ei &*i Mircea E&iade: .6 faza in!ic 2 'sabel i apele dia,olului3 Maitre6i3 -acti"itatea frontal1 -con"er$a&ia1

Fntrirea r$pun$uril or prin aprecieri "erbale

, 13. /

O1

26 faza exi$ten&iali$t 2 7ntoarcerea din rai3 uli1anii3 36 faza fanta$ticului !e tip eru!it con&inn! $imboluri !e tip : a6 folcloric 2 Domnioara #ristina3 8arpele b6 in!ic 2 %ecretul doctorului oni1ber1er3 *oaptea de s$nziene46 noua "r$t a fanta$ticului elia!e$c 2 - con"er$a&ia1 )a +i1nci3 Pe strada M$ntuleasa37n curte acti"itate la Dionis3 4inere+e "r tinere+efrontal1 Mit*ri +*!dame!ta&e: Dimpul $acru (timp ire"er$ibil)1 0ro$ul ca act !e cunoa tere1 Lo*o$ul $emnificant( a"n! ca func&ie uni"er$al !e a numi i or!ona $emnifica&iile lumii1 /oartea ca trecere $pre o rena tere co$mic6 Fa!ta5tic*& 2! &iterat*ra rom0!$: .6 #n literatura popular 2 ba$me( po"e$tiri !e$pre $tri*oi( "ampiri( !e$cntece( "r%i1 26 literatura cult - la /i7ai 0mine$cu( I6L6+ara*iale( Ion +rean*( /i7ail

O-

O4

,a!o"eanu( Ca$ile Coicule$cu( /ircea 0lia!e6 Cro!otop*& !*#e&ei La ignci: a6 TIMPUL - timp pro+a!- !urata temporal obi nuit1 ie irea !in el coinci!e cu amnezia1 timp 5acr* 2 timpul re"er$ibil( timpul mitic( primor!ial rea!u$ #n prezent1 intrarea #n el pre$upune anamneza6 b6 SPAIULmicat $u*ereaz mobilitatea $piritual a eroului i pla$area #ntre lumi: -tramvaiul 2 puncteaz trecerile1 - oraul Bucureti 2 Gcentru al unei mitolo*ii inepuizabileH (/ircea 0lia!e) 1 rumul - $u*ereaz !epla$rile $pirituale i exi$ten&a eroului #ntr-o realitate iluzorie1 - !or eiul igncilor 2 $pa&iul $acru al ini&ierii( care ofer an$a eliberrii !in )cti"itatea pe profan6 *rupe I frontal "PIS#A$"L" %U&"L"I : I6 9i$cu&ia cita!in !in tram"ai #ntr-o zi canicular1

Fntrirea r$pun$uril or prin aprecieri "erbale

O6

O7

O8

E#a&*area +ormati#$ , -3. /

A5i *rarea rete!%iei i a tra!5+er*& *i ,8 / Tema pe!tr* aca5$

II 2 III6 Atrun!erea eroului #n $pa&iul fanta$tic al *r!inii &i*ncilor1 cele trei femei1 IC69ubla cutare labirintic a lui =a"rile$cu( #n interior i #n exterior1 "i$ul1 C64e#ntoarcerea eroului #n timpul i $pa&iul profan1 #n tram"ai1 la Coitino"ici1 CI6 )ca$1 CII6 Ae !rum( #n bir%1 Durul *aleriei CIII6 4e"enirea #n timpul $acru i #n $pa&iul Ima*ini( coli !e mitic al *r!inii &i*ncilor6 flipc7art( culori )cti"itatea pe Dram"aiul 2 =r!ina &i*ncilor - Ji*anca - *rupe I frontal :ir%a +a form !i$cur$i" !e 0"aluare rezol"are a formati" ace$tor itemi( 0"aluarea recepti"it&ii literare a ele"ilor( ele"ii pot folo$i a unor priceperi i !eprin!eri( $e face prin !i$erta&ia antrenarea lor #n rezol"area( aca$( !up ($uccint preferin&e( a unei teme !intre prezentare oral) urmtoarele: $au compozi&ia 9- Demonstra+i cu ar1umente $cri$6 0"aluarea din text ce-ar "i nsemnat pentru ace$tei probe !e erou mplinirea ini+ierii3 reten&ie i :- Prezenta+i ima1inea tran$fer are loc #n

labirintului n nu,el, urmrind urmtoarea or .trecerile/ lui ;a,rilescu din !e literatur sacru n pro"anromn( #n ca!rul /omentului I al lec&iei con$acrate !efinirii per$onalit&ii eroului6

S-ar putea să vă placă și