Sunteți pe pagina 1din 3

GRUPUL PENTRU DEZBATERE SI CONSENS SOCIAL

(GDCS)
77125, Ilfov ,Ora Mgurele, str. Fizicienilor nr. 8, bl. M 3, ap. 7, Registrul special PJ nr. 01/2009 , judectoria CORNETU,
CIF 16735122, Banca Transilvania, Sucursala Marriott, RO30BTRL06401205W70367XX,
Operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr.20163, www.gdcs.info

FISA PERSONALA A CLIENTULUI Nr.________/__________

Date de identificare:
1.Nume si prenume .
2.Varsta..
3.Domiciliul/ .

4.Stare civila.CopiiTelefon .:
5.Situatie sociala: - unic intretinator/
6.Categoria de beneficiar:
- ajutor social (L.416)

- handicap

- indemnizat

- eliberare din detentie

- neindemnizat

- tineri postitutionalizati

- rromi
- persoane repatriate aflate sub alta forma de protectie internationala
- alte persoane aflate in cautare loc munca
7.Studii:
- scoala gen.incompleta
- scoala generala (8-10 cls)
- SAM
- scoala profesionala/liceu
- colegiu
-facultate
8.Pregatire profesionala/meseria de baza
Ultimul loc de munca: .
9.Experienta profesionala

/vechime fara CM..

10.Concordanta dintre locul de munca ocupat si pregatirea profesionala/


.
REEA RURAL DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABIL - RURAL NETWORK DEVELOPMENT (RND)
Nr. de nregistrare AMPOSDRU/ 83/5.2/S/58094Investete n oameni!; Axa prioritar 5 Promovarea msurilor active de ocupare,
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
Domeniul major de intervenie 5.2.Promovarea sustenabilitii pe termen lung a zonelor rurale n ceea ce privete dezvoltarea resurselor umane i ocuparea forei de munc

GRUPUL PENTRU DEZBATERE SI CONSENS SOCIAL


(GDCS)
77125, Ilfov ,Ora Mgurele, str. Fizicienilor nr. 8, bl. M 3, ap. 7, Registrul special PJ nr. 01/2009 , judectoria CORNETU,
CIF 16735122, Banca Transilvania, Sucursala Marriott, RO30BTRL06401205W70367XX,
Operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr.20163, www.gdcs.info

11.Observatia si interviul psihologic


1.prezentarea

2.cooperanta

3.anamneza

12.Identificarea nevoilor clientului:


13.Descrierea sedintelor de consiliere:

......................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Reprogramari: Data:././/../

Concluzii/Recomandari:

....................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................

CONSILIER,
REEA RURAL DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABIL - RURAL NETWORK DEVELOPMENT (RND)
Nr. de nregistrare AMPOSDRU/ 83/5.2/S/58094Investete n oameni!; Axa prioritar 5 Promovarea msurilor active de ocupare,
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
Domeniul major de intervenie 5.2.Promovarea sustenabilitii pe termen lung a zonelor rurale n ceea ce privete dezvoltarea resurselor umane i ocuparea forei de munc

GRUPUL PENTRU DEZBATERE SI CONSENS SOCIAL


(GDCS)
77125, Ilfov ,Ora Mgurele, str. Fizicienilor nr. 8, bl. M 3, ap. 7, Registrul special PJ nr. 01/2009 , judectoria CORNETU,
CIF 16735122, Banca Transilvania, Sucursala Marriott, RO30BTRL06401205W70367XX,
Operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr.20163, www.gdcs.info

REEA RURAL DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABIL - RURAL NETWORK DEVELOPMENT (RND)
Nr. de nregistrare AMPOSDRU/ 83/5.2/S/58094Investete n oameni!; Axa prioritar 5 Promovarea msurilor active de ocupare,
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
Domeniul major de intervenie 5.2.Promovarea sustenabilitii pe termen lung a zonelor rurale n ceea ce privete dezvoltarea resurselor umane i ocuparea forei de munc