Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul teoretic “Alexandru Rosetti”

Com Vidra Jud Ilfov


Clasa
Fisa privind rezultatele la testele semestriale/ lucrari scrise
Semestrul I

Profesor Grad didactic


Numar elevi prezenti: Profil:

OBIECTIVELE INSTRUCTIV-EDUCATIVE URMARITE:

REALIZAREA OBIECTIVELOR:

1 2 3 4

APRECIEREA CU NOTE:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Medie proba

GRESELI FRECVENTE:

Aprecierile profesorului asupra rezultatelor si propuneri de imbunatatire a


gradului de pregatire al elevilor.

.
Portofoliul catedrei

• Fisa de atributii/fisa postului pentru fiecare cadru didactic


• Date referitoare la membrii catedrei: grad didactid, vechime in invatamant, stagii
• Planificarea anuala a materiei
• Planificarile semestriale
• Proiectarea unitatilor de invatare
• Programa si planificarile disciplinelor optionale
• Analiza anuala si semestriala a activitatii catedrei
• Planul managerial anual si semestrial
• Programul de activitate anual si semestrial
• Schemele orare
• Proiecte didactice zilnice (stagiarii si profesorii cu calificativele satisfacator si
nesatisfacator)
• Planificarea lectiilor AEL
• Lucrarile semestriale ale elevilor
• Evaluari predictive la toate clasele
• Teste de evaluare formative
• Seturi de subiecte administrate la examenele nationale
• Propuneri de subiecte pentru examene sau pentru lucrari scrise semestriale
• Analiza rezultatelor testarii initiale si masurile stabilite in cadrul catedrei si
individual. Masuri de ameliorare
• Analiza rezultatelor examenelor pentru anul scolar precedent (pe elevi, pe clase,
pe profesori), in raport cu mediile anuale din clasa terminala si in raport cu
rezultatele globale
• Evidenta progresului scolar in anul curent si pe parcursul scolarizarii (mediile
claselor, obtinute in urma administrarii testului predictive si a testelor formative)
• Lista materialului didactic utilizat si starea lui
• Liste bibliografice pe clase
• Adrese Internet utile studiului disciplinei
• Adrese MEdC si ISJ
• Criteriile de notare standardizata pe clase
• Diplome ale elevilor obtinute in urma participarii la concursuri
• Adeverinte, diplome de participare la activitati de formare si perfectionare
• Graficul pregatirii suplimentare/diferentiate
• Evidenta activitatilor extrascolare
• Documente privind desfasurarea olimpiadei, faza pe scoala – subiecte, lucrarile
elevilor participanti, componenta comisiei, participanti etc
• Dovezi privind implicarea si derularea proiectelor cu finantare externa
• Dovezi privind implicarea in atragerea de fonduri extrabugetare, utilizate in
procesul didactic
• Preocupari publicistice si de creare a unor auxiliare, mijloace didactice si lucrari
de specialitate.
Portofoliul profesorului

• Fisa de atributii/fisa postului


• Fisa de evaluare anuala a profesorului
• Planificarea anuala a materiei
• Planificarile semestriale
• Proiectarea unitatilor de invatare
• Programa si planificarile la discipline optionale
• Schemele orare
• Proiecte didactice zilnice (stagiarii si profesorii cu calificativele satisfacator si
nesatisfacator)
• Planificarea lectiilor in laboratoare (fizica, chimie, informatica, discipline tehnice
etc, AEL)
• Schema fiecarei lectii
• Fise de activitate independenta
• Fise de lucru diferentiat
• Fise de activitate experimentala (daca este cazul)
• Lucrarile semestriale ale elevilor
• Testele predictive
• Teste de evaluare formativa
• Seturi de subiecte administrate la examenele nationale
• Propuneri de subiecte pentru examene
• Analiza rezultatelor testarii initiale si masurile stabilite in cadrul catedrei si
individual
• Analiza rezultatelor examenelor pentru anul scolar precedent (pe elevi, clase, pe
profesori), in raport cu mediiile anuale din clasa terminala si in raport cu rezul-
tatele globale
• Evidenta progresului scolar in anul curent si pe arcursul scolarizarii (mediile
claselor, obtinute in urma administrarii testului predictive si a testelor formative)
• Evidenta activitatii de colaborare cu parintii elevilor apartinand claselor de
incadrare
• Lista materialului didactic utilizat si starea lui
• Liste bibliografice pe clase
• Adrese Internet
• Criteriile de notare standardizata pe clase
• Diplome ale elevilor obtinute in urma participarii la concursuri
• Adeverinte si diplome de participare la activitatile de formare si perfectionare
• Graficul pregatirii suplimentare/diferentiate
• Evidenta activitatilor extrascolare
• Dovezi privind implicarea si derularea proiectelor cu finantare externa
• Dovezi privind implicarea in atragerea de fonduri extrabugetare, utilizate in
procesul didactic
• Preocupari publicistice si de creare a unor auxiliare, mijloace didactice si lucrari
de specialitate