Sunteți pe pagina 1din 14

Anexa nr.1 la Hotrrea Guvernului nr.173 din 18 februarie 2008 (M.O.", nr.

42 - 44 (3135 - 3137) din 29 februarie 2008, Art. 252, p. 15 - 19) e!u"a#entu" rivind or!ani"area #i de$f#urarea do%toratului #i o$tdo%toratului &e!ula'entul rivind or!ani"area #i de$f#urarea do%toratului #i o$tdo%toratului (n %ontinuare - &e!ula'ent) $tabile#te %ara%terul unitar al ro%e$ului de re!tire a %adrelor #tiin)ifi%e de nalt %alifi%are #i e$te elaborat n %onfor'itate %u revederile *odului %u rivire la #tiin) #i inovare al &e ubli%ii +oldova nr. 259-,- din 15 iulie 200./ 0e!ii nv)'ntului nr. 5.7-,111 din 21 iulie 1995 #i ale *on%e )iei oliti%ii de re!tire a %adrelor #tiin)ifi%e #i #tiin)ifi%o-dida%ti%e/ a robat rin Hotrrea Guvernului nr..82 din 23 a rilie 2003/ %are $ti ulea" % n +oldova re!tirea %adrelor #tiin)ifi%e de nalt %alifi%are $e efe%tuea" rin do%torat #i o$tdo%torat.

$A%&'O()( &. *+,t+ratu"


2e%)iunea 1. 3i$ o"i)ii !enerale 1. 3o%toratul e$te o for' de $tudii o$tuniver$itare/ a %rei finalitate e$te de"voltarea %unoa#terii rin %er%etare #tiin)ifi% #i %are $e or!ani"ea" n $%o ul re!tirii %adrelor #tiin)ifi%e ne%e$are entru a$i!urarea ro!re$ului te4ni%o-#tiin)ifi% #i $o%ial-e%ono'i% al )rii. 2. 2tudiile de do%torat $e or!ani"ea" %u for'a de nv)'nt la "i #i %u fre%ven) redu$. 3urata $tudiilor la "i e$te de 3 ani/ %u fre%ven) redu$ - de . ani. 5e durata $tudiilor de do%torat/ er$oana re$ e%tiv are %alitatea de do%torand.

-e,.iunea a 2-a. &n/titu.ii ,u a,ti0itate de d+,t+rat


3. 2tudiile rin do%torat $e or!ani"ea" #i $e de$f#oar6 a) n %adrul in$titu)iilor de nv)'nt $u erior #i al in$titu)iilor din $fera #tiin)ei #i inovrii (n %ontinuare - in$titu)ie)/ a%reditate de *on$iliul 7a)ional entru A%reditare #i Ate$tare (n %ontinuare - *.7.A.A.)/ %are di$ un6 de un oten)ial #tiin)ifi% %alifi%at6 %el u)in un do%tor 4abilitat $au doi do%tori n #tiin)e la $ e%ialitatea vi"at/ titulari ai in$titu)iei/ %are au efe%tuat e ar%ur$ul ulti'ilor 5 ani %er%etri re%uno$%ute de %o'unitatea #tiin)ifi% na)ional #i interna)ional/ avnd fie%are %el u)in 5 arti%ole ubli%ate la $ e%ialitatea dat/ #i %are reali"ea" roie%te #i ro!ra'e de %er%etare ale

*on$iliului 2u re' entru 8tiin) #i 3e"voltare 9e4nolo!i% al A%ade'iei de 8tiin)e a +oldovei (n %ontinuare - *.2.8.3.9.)/ ale 'ini$terelor re$ e%tive #i:$au ale unor or!ani"a)ii:funda)ii na)ionale #i interna)ionale; de o ba" te4ni%o-#tiin)ifi% #i $u orturi dida%ti%e ne%e$are $ e%ialitate a %adrelor #tiin)ifi%e; re!tirii teoreti%e #i de

b) n %adrul *entrului de in$truire univer$itar #i o$tuniver$itar al A%ade'iei de 8tiin)e a +oldovei (n %ontinuare - *entrul) %are; elaborea" o$tdo%torat; anual roie%tul lanului de ad'itere la do%torat #i

or!ani"ea" n'atri%ularea #i ex'atri%ularea do%toran"ilor #i o$tdo%toran"ilor din %adrul A%ade'iei de 8tiin)e a +oldovei (n %ontinuare -A.8.+); efe%tuea" re!tirea !eneral a do%toran"ilor; 'onitori"ea" na)ional; %ontrolea" a%tivitate de do%torat. ro%e$ul de or!ani"are #i de$f#urare a $tudiilor de do%torat la nivel

a%tivitatea

$e%)iilor

de

do%torat

din

%adrul

in$titu)iilor

%u

.. 2tudiile de do%torat $e or!ani"ea" n in$titu)iile %u a%tivitate de do%torat/ %onfor' 4otrrii *.2.8.3.9. 5. Abilitarea %u dre tul de in$titu)ie %u a%tivitate de do%torat $e fa%e entru fie%are $ e%ialitate n arte/ rin 4otrrea *.2.8.3.9/ %u avi"ul *.7.A.A./ e un ter'en de < ani.

<. 5entru a ob)ine %alitatea de in$titu)ie %u a%tivitate de do%torat/ in$titu)ia de une la *.2.8.3.9/ o %erere/ la %are $e anexea"6
a) ar!u'entarea %a a%it)ii de a fi in$titu)ie %u a%tivitate de do%torat/ n %onfor'itate %u %t. 3 al re"entului &e!ula'ent; b) ro!ra'ele exa'enelor de ad'itere la do%torat/ elaborate n ba"a ro!ra'elor univer$itare; %) ro!ra'ele exa'enelor de do%torat la $ e%ialitate; d) li$ta er$oanelor abilitate %u dre tul de %ondu%tor de do%torat. -e,.iunea a 3-a. $+ndu,1t+ru" (,+n/u"tantu") de d+,t+rat 7. *ondu%tor (%on$ultant) de do%torat oate fi un a%ade'i%ian/ 'e'bru %ore$ ondent/ rofe$or univer$itar/ rofe$or %er%ettor/ %onferen)iar univer$itar $au %onferen)iar %er%ettor/ %u !rad #tiin)ifi% de do%tor 4abilitat $au do%tor/ abilitat %u dre tul de %ondu%tor de do%torat.

8. 3re tul de a ndru'a %andidatul entru ob)inerea !radului #tiin)ifi% $e a%ord no'inal rin 4otrrea *.7.A.A./ la ro unerea $enatului:%on$iliului #tiin)ifi% al in$titu)iei. 9. Abilitarea %u dre tul de %ondu%tor (%on$ultant) de do%torat $e fa%e e un ter'en de < ani. 10. 5entru abilitarea %u dre tul de %ondu%tor (%on$ultant) de do%torat/ in$titu)ia re"int *.7.A.A. un de'er$/ la %are $e anexea"6 a) extra$ul din ro%e$ul-verbal al #edin)ei $enatului:%on$iliului #tiin)ifi% al in$titu)iei %u rivire la re%o'andarea er$oanei re$ e%tive n %alitate de %ondu%tor (%on$ultant) de do%torat; b) %o ia di lo'ei de a%ordare a !radului #tiin)ifi%; %) %o ia ate$tatului %e %onfir' titlul #tiin)ifi%o-dida%ti% $au #tiin)ifi%; d) li$ta arti%olelor #tiin)ifi%e ubli%ate n ulti'ii 5 ani n edi)ii de re$ti!iu; e) infor'a)ie rivind arti%i area la reuniuni #tiin)ifi%e de nivel na)ional #i interna)ional. 11. *ondu%torul (%on$ultantul) de do%torat %u !rad de do%tor 4abilitat are dre tul de a ndru'a $i'ultan %el 'ult < do%toran"i/ iar %el %u !rad #tiin)ifi% de do%tor - %el 'ult 3. 12. 3o%torandul benefi%ia" de un %ondu%tor de do%torat/ %are a%tivea"/ de re!ul/ n in$titu)ia re$ e%tiv. =n %a"ul n %are do%torandul reali"ea" %er%etri interdi$%i linare/ el oate benefi%ia de doi %ondu%tori $au de un %ondu%tor #i un %on$ultant din $ e%ialit)i #tiin)ifi%e diferite.

9e"a de do%torat oate fi elaborat #i $ub ndru'area %on%o'itent a unui %ondu%tor de do%torat din )ar #i a unuia de e$te 4otare/ da% exi$t un a%ord de %olaborare ntre in$titu)iile re$ e%tive.
*ondu%torul (%on$ultantul) de do%torat re"int la finele fie%rui an de $tudii $enatului:%on$iliului #tiin)ifi% al in$titu)iei un ra ort rivind a%tivitatea de$f#urat. -e,.iunea a 4-a. Ad#iterea "a d+,t+rat

13. 5lanul de ad'itere la $tudii rin do%torat %u finan)are de la bu!etul de $tat #i n ba" de %ontra%t $e elaborea" de *.2.8.3.9./ n %onfor'itate %u ro unerile A.8.+. #i 'ini$terelor n $ubordinea %rora $nt in$titu)ii %u a%tivitate de do%torat/ #i $e avi"ea" de *.7.A.A.
1.. 5lanul de ad'itere la $tudii rin do%torat %u finan)are de la bu!etul de $tat #i n ba" de %ontra%t $e a rob anual de Guvern/ la ro unerea *.2.8.3.9. 15. 0a %on%ur$ul de ad'itere la do%torat arti%i %et)eni ai &e ubli%ii +oldova/ de)intori ai di lo'ei de 'a$terat $au de li%en)/ %u 'edia !eneral nu 'ai 'i% de 8/0 #i nota la exa'enul de $ e%ialitate nu 'ai 'i% de 9.

0a $tudii rin do%torat %u fre%ven) redu$ ot %andida nu'ai er$oanele %are a%tivea" n in$titu)ii de nv)'nt $au in$titu)ii din $fera #tiin)ei #i inovrii. Ab$olven)ii nv)'ntului $u erior/ de)intori ai di lo'elor eliberate n n anul 1995 in%lu$iv/ au dre tul $ arti%i e la %on%ur$ul de ad'itere n a%elea#i %ondi)ii. 1<. 0a nv)'ntul de "i %u finan)are de la bu!et li'ita de vr$t a %andida)ilor e$te de 35 ani. 17. 0a do%torat $e ad'it #i %et)eni $trini #i a atri"i/ %u $tudii o$tuniver$itare $ e%iali"ate $au univer$itare/ n ba"a a%ordurilor inter$tatale/ re%u' #i n ba" de %ontra%te individuale. 18. Ad'iterea la do%torat $e fa%e e ba" de %on%ur$/ n %ondi)ii de tran$ aren)/ n erioada lunilor $e te'brie - o%to'brie. 19. 5entru n$%riere la %on%ur$/ %andidatul re"int o %erere e nu'ele %ondu%torului in$titu)iei %u a%tivitate de do%torat $au *entrului n %a"ul in$titutului a%ade'i%/ n$o)it de ur'toarele a%te6 a) di lo'a de $tudii o$tuniver$itare ('a$terat/ re"iden)iat/ $e%undariat %lini%) $au de $tudii $u erioare %u $u li'entul re$ e%tiv (ori!inalul #i %o ia); b) %o ia lu%rrilor #tiin)ifi%e ubli%ate (a brevetelor de inven)ie) $au un referat #tiin)ifi% (n volu' de 7-10 a!ini) %u te'a la $ e%ialitatea alea$; %) extra$ul din ro%e$ul-verbal al #edin)ei $enatului:%on$iliului #tiin)ifi% al in$titu)iei $au re%o'andri a doi $ e%iali#ti %u titlu #tiin)ifi% n do'eniu; d) %urri%ulu' vitae; e) %o ia buletinului de identitate. 20. *andida)ii %are #i-au f%ut $tudiile n $trintate (%u ex%e )ia &o'>niei) vor re"enta tradu%erea di lo'ei/ le!ali"at notarial/ re%u' #i %o ia le!ali"at a %ertifi%atului de re%unoa#tere #i e%4ivalare a a%e$teia de %tre +ini$terul ?du%a)iei #i 9ineretului. 21. 0a $ e%ialit)ile din do'eniul 'edi%inii/ far'a%iei #i 'edi%inii veterinare $e ad'it la do%torat doar de)intorii di lo'elor de $tudii din do'eniul re$ e%tiv. 0a $ e%ialit)ile din do'eniul eda!o!iei a li%ate #i 'etodi%ilor arti%ulare $e ad'it la do%torat doar %andida)ii %u o ve%4i'e de 'un% n do'eniul re$ e%tiv de %el u)in 2 ani. 22. Ad'iterea la do%torat $e efe%tuea" n ba"a a 2 exa'ene6 la $ e%ialitate #i la una dintre li'bile $trine (n %a"ul %et)enilor $trini/ %u ex%e )ia er$oanelor a %ror li'b de in$truire a fo$t alta de%t %ea de $tat $au ru$/ $e ad'ite #i li'ba de $tat/ #i li'ba ru$)/ %onfor' ro!ra'elor entru nv)'ntul $u erior. 5robele la exa'enele de ad'itere $e $u$)in n $%ri$. 23. *o'i$ia de exa'inare la $ e%ialitate $e for'ea" n in$titu)ie #i in%lude 3 $ e%iali#ti

%u !rad #tiin)ifi% n do'eniu. *o'i$ia de exa'inare la li'ba $trin in%lude 3 $ e%iali#ti/ dintre %are %el u)in unul %u titlu #tiin)ifi%. 2.. 5ri'a rob de ad'itere e$te $ e%ialitatea. 5erioada dintre exa'enele de ad'itere e$te de 10 "ile.

25. *uno#tin)ele la exa'enele de ad'itere $e a re%ia" %u note de la 10 la 1.


2<. *andida)ii %are au $u$)inut exa'ene de do%torat e ar%ur$ul ulti'ilor 5 ani ot arti%i a la %on%ur$ n ba"a notelor ob)inute la exa'enul re$ e%tiv , da% a%e$tea nu $nt 'ai 'i%i de 8. 27. &e"ultatele %on%ur$ului de ad'itere la do%torat $nt valabile doar entru $ e%ialitatea #i in$titu)ia re$ e%tiv/ for'a de do%torat n anul $u$)inerii exa'enului. 28. &eexa'inarea nu $e ad'ite. *onte$trile rivind ad'iterea la do%torat $e naintea" %ondu%erii in$titu)iei n ter'en de .8 ore de la anun)area re"ultatelor exa'enului (%on%ur$ului). *ondu%torul in$titu)iei %reea"/ rin ordin/ %o'i$ia de %onte$tare/ %are/ n ter'en de 3 "ile/ ado t de%i"ia definitiv. +e'brii %o'i$iilor de exa'inare nu %onte$tare. ot fi in%lu#i n %o' onen)a %o'i$iilor de

29. 5entru $u$)inerea exa'enelor de ad'itere/ %andidatul benefi%ia" de un %on%ediu $u li'entar ltit - %te 5 "ile entru fie%are exa'en/ a%ordate de in$titu)ia:or!ani"a)ia n %are a%tivea" %andidatul.

-e,.iunea a 5-a. 2n#atri,u"area "a d+,t+rat 30. =n'atri%ularea %andida)ilor la do%torat/ in%lu$iv a %elor n ba" de %ontra%t/ $e fa%e n li'ita lo%urilor $tabilite #i n ordinea de$%re$%toare a 'ediei ob)inute de %tre %andida)i la fie%are $ e%ialitate. +edia 'ini' a exa'enelor de ad'itere nu oate fi 'ai 'i% de 8/0/ iar nota 'ini' la exa'enul de $ e%ialitate nu 'ai 'i% de 8. 31. =n'atri%ularea %andida)ilor %are au ro'ovat %on%ur$ul $e fa%e rin ordinul %ondu%torului in$titu)iei/ %are $e adu%e la %uno#tin)a do%torandului %u 2 $ t'ni nainte de n%e erea $tudiilor. 32. *ondu%torul in$titu)iei n %are a%tivea" do%torandul %u nv)'nt la "i oate $-l an!a@e"e rin %u'ul. 33. 3o%torandul %u nv)'nt la "i re"int/ n ter'en de 10 "ile/ %arnetul de 'un% la in$titu)ia n %are #i fa%e $tudiile.

-e,.iunea a 3-a. Apr+barea ,+ndu,1t+ru"ui (,+n/u"tantu"ui) de d+,t+rat 4i a te#ei te5ei de d+,t+rat 3.. 2enatul:%on$iliul #tiin)ifi% al in$titu)iei e$te obli!at/ n ter'en de 3 luni du de%i"ia de n'atri%ulare/ $ %onfir'e %ondu%torul (%on$ultantul) de do%torat #i $ a robe te'a te"ei de do%torat. 5ro!ra'ul individual de a%tivitate al do%torandului $e a rob de %on$iliul #tiin)ifi% al fa%ult)ii in$titu)iei din $fera #tiin)ei #i inovrii.

35. 1n$titu)ia %u a%tivitate de do%torat re"int la *.7.A.A./ n ter'en de 3 luni du n'atri%ulare/ li$ta do%toran"ilor %u indi%area $ e%ialit)ii/ te'ei te"ei #i %ondu%torului (%on$ultantului) de do%torat/ %are $e ubli% e a!ina Aeb a *.7.A.A.
3<. 2enatul:%on$iliul #tiin)ifi% al in$titu)iei oate $%4i'ba/ din 'otive nte'eiate/ %ondu%torul (%on$ultantul) de do%torat/ te'a te"ei doar o $in!ur dat e ar%ur$ul $tudiilor de do%torat #i nu'ai n %adrul $ e%ialit)ii #tiin)ifi%e la %are do%torandul a fo$t n'atri%ulat $au uneia nrudite a%e$teia/ dar nu 'ai tr"iu de%t %u un an nainte de ex irarea ter'enului de do%torat.

-e,.iunea a 7-a. Or!ani5area /tudii"+r de d+,t+rat. 67a#ene"e de d+,t+rat 37. Anul de $tudii la do%torat n%e e la 1 noie'brie. 38. 5ro!ra'ul de re!tire a do%toran"ilor %u rinde6 a) re!tirea !eneral; b) n$u#irea 'etodolo!iei %er%etrii #tiin)ifi%e; %) elaborarea a trei referate anuale la te'a te"ei de do%torat (axate e reviul literaturii la te'a te"ei/ 'aterialele #i 'etodele de %er%etare/ re"ultatele inve$ti!a)iilor ro rii); d) ubli%area a %el u)in trei lu%rri #tiin)ifi%e; e) elaborarea te"ei de do%torat; f) $u$)inerea n ter'en a exa'enelor de do%torat #i a referatelor #tiin)ifi%e. 39. 5entru do%toran"ii %are #i fa% $tudiile la nv)'nt %u fre%ven) redu$ orele de %ur$ %on$tituie .0B din nu'rul total de ore rev"ute de ro!ra'. .0. 7u'rul 'ini' de do%toran"i entru o !ru la %ur$urile de "i e$te de 8 er$oane/ %u fre%ven) redu$ - < er$oane.

.1. 5re!tirea !eneral a do%toran"ilor din in$titu)iile A%ade'iei de 8tiin)e a +oldovei $e efe%tuea" n %adrul *entrului/ iar %ea $ e%ial n in$titu)iile a%ade'i%e %u a%tivitate de do%torat.
?xa'enele de do%torat la $ e%ialitate #i %ele $u li'entare $e $u$)in n in$titu)iile re$ e%tive. .2. Ate$tarea a%tivit)ii do%torandului $e efe%tuea" de %on$iliul #tiin)ifi% al fa%ult)ii:in$titu)iei/ n ur'a re"entrii ra ortului rivind reali"area ro!ra'ului individual de a%tivitate la finele fie%rui an de $tudii. .3. 3o%torandul %are nu-#i reali"ea" ro!ra'ul individual de a%tivitate e$te ex'atri%ulat de la do%torat. ... =n erioada $tudiilor/ do%torandul $u$)ine6 a) . exa'ene de do%torat6 la una din li'bile $trine (n %a"ul %et)enilor $trini/ $e ad'ite #i li'ba de $tat $au ru$)/ la infor'ati%/ la i$toria #i 'etodolo!ia do'eniului de %er%etare #i la $ e%ialitate; b) 3 referate #tiin)ifi%e n roble'ati%a te"ei de do%torat/ n%e nd %u ri'ul an de $tudii. .5. 3o%torandul %are $-a n$%ri$ la do%torat la o alt $ e%ialitate de%t %ea a 'a$teratului (re"iden)iatului/ $e%undariatului %lini%) $au a li%en)ei $u$)ine $u li'entar 2 exa'ene/ $tabilite de in$titu)ia %u a%tivitate de do%torat/ la di$%i lina de ba" a $ e%ialit)ii e %are o ur'ea" la do%torat. .<. 3o%toran"ii %are #i fa% $tudiile la "i $u$)in6 a) exa'enele de do%torat la li'ba $trin/ infor'ati% #i exa'enele $u li'entare - n ri'ul an de $tudii; b) exa'enul la i$toria #i 'etodolo!ia do'eniului de %er%etare - n anul doi de $tudii; %) exa'enul de do%torat la $ e%ialitate $e divi"ea" n dou eta e6 o te$tare la anul doi de $tudii #i exa'enul final/ la evaluarea %ruia $e iau n %on$iderare #i notele de la te$tare - n anul trei de $tudii. 3o%toran"ii la nv)'nt %u fre%ven) redu$ $u$)in6 a) exa'enul de do%torat la li'ba $trin #i exa'enele $u li'entare - n ri'ul an de $tudii; b) exa'enul de do%torat la infor'ati% #i i$toria #i 'etodolo!ia do'eniului de %er%etare - n anul doi de $tudii; %) exa'enul de do%torat la $ e%ialitate $e divi"ea" n dou eta e6 o te$tare la anul trei de $tudii #i exa'enul final/ la evaluarea %ruia $e iau n %on$iderare #i notele de la te$tare - n anul atru de $tudii. 3o%toran"ilor %are au $tudii $u erioare n do'eniul li'bilor $trine $au infor'ati%ii li $e

er'ite $u$)inerea exa'enelor de do%torat la di$%i linele re$ e%tive fr fre%ventarea orelor de %ur$. .7. Ad'iterea la exa'enul de do%torat la $ e%ialitate $e a%%e t doar du $u$)inerea de %tre do%torand a exa'enelor de do%torat la di$%i linele din ro!ra'ul de re!tire !eneral. .8. 5ro!ra'a exa'enului de do%torat la $ e%ialitate e$te elaborat de in$titu)ia %u a%tivitate de do%torat #i %on)ine un %o' arti'ent !eneral la $ e%ialitate/ a robat de *.7.A.A./ #i unul %e )ine de $ e%ifi%ul te'ei de do%torat. .9. 5ro!ra'ele entru exa'enele de do%torat la li'ba $trin/ infor'ati%/ i$toria #i 'etodolo!ia do'eniului de %er%etare $e elaborea" de %tre in$titu)ia n %are $e $u$)in exa'enele re$ e%tive/ %u a robarea ulterioar la %on$iliul #tiin)ifi% al fa%ult)ii : in$titu)iei de rofil din %adrul A.8.+. 9e'a referatelor #tiin)ifi%e anuale/ $tru%tura #i volu'ul a%e$tora $e $tabile$% de %tre %ondu%torul (%on$ultantul) de do%torat. 50. ?xa'enele de do%torat la $ e%ialitate $e $u$)in n in$titu)ia n %are do%torandul #i fa%e $tudiile $au n in$titu)ia n %are va $u$)ine te"a de do%torat. 51. 0a exa'enul de do%torat $e ad'it er$oanele %are au reali"at inte!ral ro!ra'a de $tudii la di$%i lina re$ e%tiv. 52. 5entru $u$)inerea exa'enelor de do%torat #i a %elor $u li'entare/ %ondu%erea in$titu)iei %reea"/ rin ordin/ entru fie%are exa'en a arte/ %o'i$ii de exa'inare din 3-5 'e'bri. =n %o'i$ia de exa'inare $nt in%lu$e %adre #tiin)ifi%e #i #tiin)ifi%o-dida%ti%e/ %u !rade #tiin)ifi%e/ dintre %are %el u)in unul are !radul de do%tor 4abilitat n $ e%ialitatea re$ e%tiv. =n %o'i$ie ot fi in%lu#i #i $ e%iali#ti din alte )ri/ da% a%e#tia ntrune$% %ondi)iile $ti ulate n re"entul &e!ula'ent/ obli!ativitatea re'unerrii lor revenindu-i in$titu)iei %u a%tivitate de do%torat/ %onfor' le!i$la)iei n vi!oare. 53. =n %o' onen)a %o'i$iei entru exa'enul de do%torat la li'ba $trin $e in%lud %adre #tiin)ifi%o-dida%ti%e %u !rad #tiin)ifi% n do'eniul re$ e%tiv/ re%u' #i un $ e%iali$t %u !rad #tiin)ifi% n do'eniul n %are $e $ e%iali"ea" do%torandul/ %uno$%tor al li'bii re$ e%tive. 5.. 2u$)inerea referatelor #tiin)ifi%e e$te ubli%/ n %ole%tivul de $ e%ialitate al in$titu)iei %u a%tivitate de do%torat. &e"ultatul $u$)inerii referatului $e a re%ia" %u %alifi%ativul6 Cad'i$D/ Cre$ in$D/ %are $e n$%rie n ro!ra'ul individual de a%tivitate al do%torandului. =n %a"ul ob)inerii %alifi%ativului Cre$ in$D/ $e va ro%eda la $u$)inerea re etat a referatului. 55. 3e%i"ia %o'i$iei de exa'inare oate fi %onte$tat de do%torand la %o'i$ia de %onte$tare/ in$tituit rin ordinul %ondu%torului in$titu)iei/ n ter'en de 3 "ile din data anun)rii

notei. 7u $e ad'ite in%luderea 'e'brilor %o'i$iei de exa'inare n %o' onen)a %o'i$iei de %onte$tare. 5<. ?xa'enele de do%torat $e $u$)in n erioada $e$iunii (luna 'ai). 57. 5entru fie%are do%torand $e nto%'e#te un ro%e$-verbal al %o'i$iei de exa'inare/ $e'nat de to)i 'e'brii %o'i$iei. 58. =n ti' ul a%eleia#i $e$iuni nu $e er'ite reexa'inarea. 59. ?xa'enele de do%torat $nt valabile e ar%ur$ul a 7 ani. <0. ?xa'enele de do%torat $u$)inute n alte )ri $nt re%uno$%ute #i e%4ivalate/ n %onfor'itate %u le!i$la)ia n vi!oare. <1. 3o%torandul %are nu ob)ine la exa'enul de $ e%ialitate %el u)in nota 8 #i la %elelalte exa'ene - %el u)in nota 7 $au %ruia i $-a re$ in$ referatul oate $ $e re"inte re etat la exa'en/ la alt $e$iune. 3a% ni%i a doua oar exa'enul $au referatul nu e$te ro'ovat/ do%torandul ierde dre tul de a %ontinua $tudiile #i e$te ex'atri%ulat. Erdinul de ex'atri%ulare e$te e'i$ de %ondu%torul in$titu)iei. 5er$oana ex'atri%ulat din do%torat are dre tul $ $e re"inte la un nou %on%ur$ de ad'itere la do%torat nu'ai e ba" de %ontra%t. <2. 3u finali"area $tudiilor de do%torat in$titu)ia eliberea" do%torandului un %ertifi%at %onfor' 'odelului $tabilit de *.2.8.3.9.

-e,.iunea a 8-a. -u/.inerea te5ei de d+,t+rat <3. 2tudiile de do%torat $e finali"ea" %u $u$)inerea te"ei de do%torat. <.. 9e"a de do%torat $e elaborea" #i $e $u$)ine %onfor' %erin)elor $tabilite de *.7.A.A. <5. =n %a"ul n %are do%torandul $u$)ine te"a de do%torat nainte de ex irarea ter'enului/ %alitatea de do%torand n%etea" din data n %are *.7.A.A. %onfer !radul #tiin)ifi%.

-e,.iunea a 9-a. *repturi"e 4i +b"i!a.ii"e d+,t+ran5i"+r <<. 3o%torandul are dre tul $ utili"e"e ba"a 'aterial/ dida%ti% #i ex eri'ental a in$titu)iei/ $ efe%tue"e %er%etri #tiin)ifi%e/ $ arti%i e la ex edi)ii #tiin)ifi%e/ la %onferin)e/ $i' o"ioane na)ionale #i interna)ionale. <7. 3o%torandul de la nv)'ntul la "i e$te a$i!urat %u bur$/ din data n'atri%ulrii #i re"entrii %arnetului de 'un%.

<8. 3o%torandul %are a%tivea" n %ondi)ii no%ive de 'un% benefi%ia" de %o' en$a)ii/ $tabilite n %onfor'itate %u a%tele nor'ative entru %er%ettorii #tiin)ifi%i din a%e$t do'eniu. <9. 3o%toran"ii de la nv)'ntul la "i benefi%ia" anual de va%an) %u o durat de 30 de "ile %alendari$ti%e. 70. 3o%torandul %are benefi%ia" de bur$ are dre tul $ lu%re"e rin %u'ul. 71. Anii de $tudii la do%torat $e in%lud n ve%4i'ea n 'un% #tiin)ifi%:#tiin)ifi%odida%ti%. 72. *on%ediul a%ade'i% #i %on%ediul de 'aternitate %onfor'itate %u revederile le!i$la)iei n vi!oare. entru do%torande $e a%ord n

73. 3o%torandul de la nv)'ntul %u fre%ven) redu$/ %are nde line#te ro!ra'ul individual de a%tivitate/ benefi%ia" anual de un %on%ediu $u li'entar ne ltit/ %onfor' le!i$la)iei n vi!oare. 7.. =n erioada $tudiilor/ do%torandul/ in%lu$iv de la nv)'ntul %u fre%ven) redu$/ benefi%ia" anual de dele!ri %u %ara%ter #tiin)ifi% e o durat de n la 30 de "ile/ da% a%ea$ta e$te rev"ut n ro!ra'ul individual de a%tivitate al do%torandului/ %u a%o erirea %4eltuielilor %onfor' a%telor nor'ative n vi!oare. *4eltuielile %e )in de dele!area do%torandului de la nv)'ntul la "i le $u ort in$titu)ia n %are a%e$ta #i fa%e $tudiile/ iar a %elui %u fre%ven) redu$ le $u ort do%torandul $au in$titu)ia n %are a%tivea". 75. 9ran$ferarea do%torandului de la o for' de $tudii la alta $e efe%tuea" n ba"a de%i"iei $enatului:%on$iliului #tiin)ifi%/ iar n %a"ul do%torandului %u de$tina)ie $ e%ial - a in$titu)iei %are a dele!at er$oana la do%torat/ doar du n%4eierea %u $u%%e$ a anului de $tudii #i ro'ovarea n ur'torul an. 7<. =n %a" de tran$ferare de la nv)'ntul la "i la %el %u fre%ven) redu$/ do%torandul ierde dre tul la bur$. 77. 1n$titu)ia oate $ $%utea$% de lata taxei de $tudii do%torandul n'atri%ulat n ba" de %ontra%t %are reali"ea" ro!ra'ul de $tudii/ ob)ine $u%%e$e deo$ebite n do'eniul de %er%etare #i $u$)ine %u note de 9 #i 10 exa'enele de do%torat. 2%utirea $e fa%e din %ontul alo%a)iilor de la bu!etul de $tat/ rev"ute entru do%toran"ii %are au abandonat $tudiile. 78. 5er$oana %are a ab$olvit do%toratul are dre tul de a reveni n fun%)ia de)inut anterior $au de a fi rean!a@at/ n %ondi)iile rev"ute de *odul 'un%ii. 79. 3o%torandul %are benefi%ia" de o bur$ $au de un !rant entru $ e%iali"are n $trintate e un ter'en de n la doi ani are dre tul $ ntreru ro!ra'ul de $tudii e erioada re$ e%tiv/ %u 'en)inerea $tatutului de do%torand. 80. 3o%torandul ex'atri%ulat n la ex irarea do%toratului din alte 'otive de%t %ele ale neate$trii oate fi re$tabilit la $tudii e ar%ur$ul a %el 'ult %in%i ani.

$A%&'O()( &&. %+/td+,t+ratu"


2e%)iunea 1. Ad'iterea la o$tdo%torat 81. 5o$tdo%toratul %on$tituie o for' de a rofundare a %uno#tin)elor teoreti%e #i a %er%etrilor #tiin)ifi%e ale er$oanelor %e de)in !radul #tiin)ifi% de do%tor #i o 'odalitate de re!tire a te"ei entru ob)inerea !radului de do%tor 4abilitat. 5o$tdo%toratul $e or!ani"ea" e un ter'en de n la doi ani n %adrul in$titu)iilor %u a%tivitate de do%torat/ %onfor' lo%urilor rev"ute n lanul de ad'itere. 82. 0a o$tdo%torat $e ad'it er$oane %u !rad #tiin)ifi% de do%tor/ %are a%tivea" n in$titu)ii de nv)'nt $u erior:in$titu)ii de %er%etare #i inovare/ au lu%rri #tiin)ifi%e/ brevete %e %on)in re"ultate de ionierat entru #tiin) #i ra%ti%/ i' le'entri de valoare/ reali"ate du $u$)inerea te"ei de do%torat (deo$ebite #i net $u erioare a%e$teia) #i %are %on$tituie %el u)in 2:3 din re"ultatele %are ot $ta la ba"a unei te"e entru ob)inerea !radului de do%tor 4abilitat. 83. 3e%i"ia de ad'itere la o$tdo%torat o ia $enatul univer$itar:%on$iliul #tiin)ifi% al in$titu)iei %u a%tivitate de do%torat n ba"a re%o'andrii %atedrei:$e%)iei:laboratorului:!ru ului de %rea)ie n %are va fi elaborat te"a #i a re"entrii li$tei ubli%a)iilor #tiin)ifi%e n revi$te de $ e%ialitate. 8.. =n'atri%ularea la o$tdo%torat $e efe%tuea" n %adrul in$titu)iilor %u a%tivitate de do%torat/ n ba"a 4otrrii $enatului univer$itar:%on$iliului #tiin)ifi% al in$titu)iei. 85. 5er$oana n'atri%ulat la o$tdo%torat are %alitatea de o$tdo%torand. 8<. 5er$oana n'atri%ulat la $tudii de o$tdo%torat din %ontul bu!etului de $tat e$te eliberat din $ervi%iu/ n ba"a ordinului de n'atri%ulare/ e erioada $tudiilor/ %u $trarea lo%ului de 'un%. 87. Fur$a o$tdo%torandului $e a%4it de %tre in$titu)ia %are l-a n'atri%ulat. 88. 5o$tdo%torandul/ la lo%urile %u finan)are de la bu!etul de $tat/ benefi%ia" anual de o va%an) de 30 de "ile %alendari$ti%e.

-e,.iunea a 2-a. Or!ani5area 4i de/f14urarea p+/td+,t+ratu"ui 89. 5o$tdo%torandul oate benefi%ia (la dorin)) de un %on$ultant #tiin)ifi% %u !radul #tiin)ifi% de do%tor 4abilitat. 90. 2enatul:%on$iliul #tiin)ifi% al in$titu)iei %u a%tivitate de do%torat a rob/ n ter'en de 3 luni de la ado tarea de%i"iei de n$%riere la o$tdo%torat/ te'a de %er%etare #i %onfir' %on$ultantul #tiin)ifi%. 91. 0i$ta o$tdo%toran"ilor/ %u indi%area $ e%ialit)ii/ te'ei te"ei entru ob)inerea !radului de do%tor 4abilitat/ %on$ultantului/ n ter'en de o lun/ $e re"int *.7.A.A. #i $e ubli%a e a!ina Aeb.

92. 3u ex irarea ri'ului an de $tudii/ o$tdo%torandul re"int $enatului:%on$iliului #tiin)ifi% al in$titu)iei re$ e%tive un ra ort de a%tivitate/ %o ia lu%rrilor #tiin)ifi%e ubli%ate $au a%%e tate $ re ubli%are n a%ea$t erioad. 2enatul:%on$iliul #tiin)ifi%/ rin vot de$%4i$/ ia de%i"ia de %ontinuare $au ntreru ere a o$tdo%toratului. 93. 5o$tdo%torandul e$te obli!at/ n ter'enul fixat entru o$tdo%torat/ $ $u$)in $au %el u)in $ re"inte $enatului:%on$iliului #tiin)ifi% al in$titu)iei te"a entru ob)inerea !radului de do%tor 4abilitat/ n ba"a %reia forul #tiin)ifi% re$ e%tiv re%o'and exa'inarea te"ei la $e'inarul #tiin)ifi% de rofil. 9.. 5o$tdo%torandul benefi%ia"/ n erioada o$tdo%toratului/ de !ranturi de %er%etare/ n %onfor'itate %u a%tele nor'ative n vi!oare. 95. =n erioada $tudiilor/ o$tdo%torandul oate benefi%ia anual de dele!ri %u %ara%ter #tiin)ifi%/ e o durat de n la 30 de "ile/ da% a%e$tea $nt ne%e$are/ %u a%o erirea %4eltuielilor de %tre in$titu)ia %are a%4it bur$a o$tdo%torandului/ n %onfor'itate %u a%tele nor'ative n vi!oare. 9<. &a ortul rivind re"ultatele dele!rii $e re"int n ter'en de trei "ile in$titu)iei %are $u ort %4eltuielile. 97. 5er$oana %are a n%4eiat o$tdo%toratul are dre tul $ revin n fun%)ia de)inut anterior. 98. =n %a"ul n %are te"a entru ob)inerea !radului de do%tor 4abilitat e$te $u$)inut nainte de ter'en/ %alitatea de o$tdo%torand n%etea" la data eliberrii de %tre *.7.A.A. a di lo'ei de %onferire a !radului #tiin)ifi%.

$A%&'O()( &&&. A"te #+da"it1.i de pre!1tire a ,adre"+r 4tiin.ifi,e de 8na"t1 ,a"ifi,are

-e,.iunea 1. *+,t+ratu"9p+/td+,t+ratu" ,u de/tina.ie /pe,ia"1


99. E 'etod efi%ient de re!tire a %adrelor #tiin)ifi%e de nalt %alifi%are entru toate ra'urile e%ono'iei na)ionale e$te do%toratul: o$tdo%toratul %u de$tina)ie $ e%ial (dele!area de %tre in$titu)ia de nv)'nt $u erior:in$titu)ia din $fera #tiin)ei #i inovrii a do%torandului: o$tdo%torandului entru elaborarea te"ei de do%torat ntr-o in$titu)ie de rofil din )ar $au din $trintate). 100. Ad'iterea la do%toratul: o$tdo%toratul %u de$tina)ie $ e%ial $e fa%e e ba" de %on%ur$/ la %are $nt n$%ri$e er$oanele re%o'andate de in$titu)iile de nv)'nt $u erior #i de in$titu)iile din $fera #tiin)ei #i inovrii/ n %onfor'itate %u lanul de ad'itere/ %u %ontra%tele n%4eiate ntre $oli%itant #i in$titu)ie/ ntre in$titu)iile re$ e%tive/ %u a%ordurile interna)ionale ale in$titu)iilor #i %u a%ordurile inter$tatale/ n %a"ul $tudiilor e$te 4otare $au al $tudiilor %et)enilor $trini n &e ubli%a +oldova/ re%u' #i n %onfor'itate %u revederile re"entului &e!ula'ent.

101. *4eltuielile %e )in de re!tirea do%torandului: o$tdo%torandului %u de$tina)ie $ e%ial/ in%lu$iv a$i!urarea a%e$tora %u bur$/ $nt $u ortate de in$titu)ia %are l-a dele!at e do%torand/ iar n %a"ul a%ordurilor inter$tatale - n %onfor'itate %u revederile a%e$tora. 102. 3o%torandul: o$tdo%torandul %u de$tina)ie $ e%ial oate benefi%ia de doi %ondu%tori (%on$ultan)i) #tiin)ifi%i/ unul - din in$titu)ia %are l-a dele!at #i altul - din in$titu)ia n %are a fo$t dele!at/ n %a"ul n %are %er%etrile $ale #tiin)ifi%e $e efe%tuea" n a'bele in$titu)ii. 103. 3o%torandul: o$tdo%torandul %u de$tina)ie $ e%ial re"int $u li'entar %o'i$iei de ad'itere #i %o ia %ontra%tului n%4eiat %onfor' %t. 100. 10.. 5er$oanei dele!ate la $tudii e$te 4otare (do%torat: o$tdo%torat) i $e !arantea" $trarea lo%ului de 'un% $au dre tul de rean!a@are.

$A%&'O()( &:. A"te a/pe,te ,e .in de pre!1tirea ,adre"+r 4tiin.ifi,e

-e,.iunea 1. e#unerarea #un,ii


,+ndu,1t+ru"ui de d+,t+rat, #e#bri"+r ,+#i/ii"+r de e7a#inare 4i a #e#bri"+r ,+n/i"ii"+r 4tiin.ifi,e /pe,ia"i5ate 105. 5entru ndru'area #tiin)ifi% a do%torandului %u nv)'nt la "i: o$tdo%torandului %ondu%torului:%on$ultantului i $e $tabile#te o nor' de 120 de ore a%ade'i%e e an entru fie%are er$oan/ iar entru ndru'area do%toran"ilor de la nv)'ntul %u fre%ven)a redu$ - 80 de ore a%ade'i%e e an. 7u'rul total de ore rev"ut unui %ondu%tor entru ndru'area do%toran"ilor nu oate fi 'ai 'are de 50 la $ut din $ar%ina dida%ti%o-#tiin)ifi% anual a a%e$tuia. 10<. =n %a"ul n %are do%torandul benefi%ia" de un %ondu%tor #i de un %on$ultant n roble'e adia%ente/ %ele 120 (80) de ore anuale rev"ute entru un do%torand $e ' art ntre ndru'tori/ n ro or)ie de 3:2 $au n ba"a unei n)ele!eri re%i ro%e/ a robate de in$titu)ia %u a%tivitate de do%torat. 107. &e'unerarea orelor $e efe%tuea" de %tre in$titu)ia %u a%tivitate de do%torat %u lata e ore doar entru nu'rul de er$oane ndru'ate rev"ute n %t. 11. 108. 5entru exa'enele de ad'itere la do%torat #i exa'enele de do%torat fie%rui 'e'bru al %o'i$iei de exa'inare i $e $tabile$% dou ore a%ade'i%e entru o er$oan exa'inat/ %are $nt re'unerate de in$titu)ia %u a%tivitate de do%torat. 109. *4eltuielile %e )in de $u$)inerea te"ei/ re'unerarea 'e'brilor %on$iliilor #tiin)ifi%e $ e%iali"ate #i a referen)ilor ofi%iali $nt $u ortate de in$titu)iile %u a%tivitate de do%torat n %a"ul n %are fo#tii do%toran"i $u$)in te"a e ar%ur$ul a doi ani du ab$olvirea do%toratului. 5er$oanele %are nu $u$)in te"a n ter'enele indi%ate $u ort %4eltuielile din %ont ro riu. 110. +i@loa%ele ob)inute n ur'a re!tirii do%toran"ilor %are #i fa% $tudiile rin %ontra%t $e utili"ea" entru re'unerarea %ondu%torului:%on-$ultantului de do%torat/ a exa'inatorilor/

entru $ti'ularea 'aterial a er$oanelor i' li%ate n re!tirea a%e$tora/ entru n"e$trarea te4ni%o-'aterial a %atedrelor:$e%)iilor:laboratoarelor re$ e%tive/ n %onfor'itate %u a%tele nor'ative n vi!oare.

$A%&'O()( :. *i/p+5i.ii fina"e 4i tran5it+rii


111. *ondi)iile de $tudii $ti ulate n re"entul &e!ula'ent $e extind #i a$u ra %et)enilor $trini #i a atri"ilor %are #i fa% $tudiile de do%torat: o$tdo%torat n &e ubli%a +oldova n ba"a a%ordurilor inter$tatale $au a a%ordurilor n%4eiate de in$titu)iile %u a%tivitate de do%torat %u in$titu)iile:'ini$terele de re$ort din alte )ri. 112. &e$ on$abilitatea rivind or!ani"area do%toratului: o$tdo%toratului n %adrul in$titu)iei %u a%tivitate de do%torat i revine $e%retarului #tiin)ifi%: rore%torului:vi%edire%torului e roble'ele #tiin)ei/ du %a".