Sunteți pe pagina 1din 69

Descrierea limbajului HTML pentru crearea paginilor Web

Cuprins

Prezentarea limbajului HTML


HTML (HyperText Markup Language), creat n Elveia n anul 1989 este limbajul n care sunt scrise paginile World Wide Web (WWW). Termenii " !cument "T#$" %i "pagina Web" sunt sin!nime. Hypertext repre&int' p!sibilitatea e a crea leg'turi (n engle&' ( link) ntre i)erite !cumente. Markup Language nseamn' "limbaj e etic*etare". +tunci c,n se crea&' ! pagin' n )!rmat "T#$, ea va avea, n m! inevitabil, aceast' structur'-

#ulte in tr's'turile lui, cum ar )i in epen ena )a' e plat)!rm' (un !cument p!ate )i a)i%at n m! asem'n't!r e c!mputere i)erite), structurarea )!rmat'rii %i leg'turile *iperte.t, )ac in el un )!arte bun )!rmat pentru !cumentele /nternet %i Web. 0rimele speci)icaiile e ba&' ale Web(ului au )!st "T#$, "TT0 %i 12$. 1tili&area "T#$ pr!pune scrierea te.tului, tabelel!r %i re)erinel!r la imaginile nca rate n pagina 3eb, iar ap!i se a aug' tag(urile "T#$ pentru a escrie amplasarea elementel!r n pagin'. 0aginile Web p!t )i vi&i!nate prin interme iul un!r pr!grame speciale, numite browsere, care sunt capabile s' interprete&e limbajul "T#$. "T#$ ispune e un set pre e)init e tag(uri, nu se p!t crea tag(uri pr!prii. 0entru a c!mplica lucrurile, e.ist' versiuni i)erite e br!3sere %i versiuni i)erite ale limbajului "T#$, un tag recun!scut e un br!3ser nu p!ate )i recun!scut e un br!3ser i)erit sau mai puin recent. E.emple e tag(uri "T#$1. 4567..4856 0entru te.t b!l it 2. 4167..4816 0entru te.t subliniat 9. 4/67..48/6 Pentru text italic :. 4067..4806 0entru a ncepe un paragra) n!u ;. 4T+5$E67..48T+5$E6 0entru a insera un tabel <. 4T/T$E 67..48T/T$E6 0entru a intitula ! pagina Tag(urile "T#$ in ic' e)ectele aplicate i)eritel!r p'ri e pagin' n pr!gramele br!3ser (cum ar )i =etscape =avigat!r si /nternet E.pl!rer). 0rima versiune a "T#$ c!ninea mai puin e 9> e tag(uri. ? at' cu e&v!ltarea 3eb(ului, au ap'rut mai multe i ei pentru mbun't'irea acestuia. @n cea mai recent' versiune sunt mai puin e ! sut' e tag(uri e ba&' "T#$. /mplementarea e)ectel!r !rite p!ate )i )'cut' %i cu un numar mai mic ect acesta. #aj!ritatea tag( uril!r "T#$ trebuie sa )ie esc*ise 4+6, ap!i nc*ise 48+6. E.emplu- #aj!ritatea pr!gramel!r e e itare a te.tului p!t pre&enta te.tul n )!nt b!l it, italic si subliniat. A! ul "T#$ pentru aceasta pr!p!&iie este- 406 #aj!ritatea pr!gramel!r e e itare a te.tului p!t pre&enta te.tul n 456 b!l , 4856 4/6italic 48/6 si 416 subliniat 4816. 4806 Tag(urile "T#$ (456 si 4856) e pe ambele p'ri ale cuv,ntului Bb!l C )ac ca acest cuv,nt sa apar' n b!l , c*iar aca cuv,ntul b!l nu apare b!l it n c! . Tag(urile "T#$ nu sunt v'&ute n br!3ser. E it!arele "T#$ u%urea&' munca e!arece sunt capabile s' insere&e c! ul "T#$ n !cument. De aceea nu este necesar s' se cun!asc' c! ul "T#$, e it!rul trans)!rm' aut!mat esign(ului un c! "T#$. 9

"T#$ permite utili&at!ril!r s' pr! uc' pagini care inclu te.te, gra)ic' %i in icat!ri la alte pagini e WE5. 0entru ca in)!rmaia in !cumentul "T#$ s' )ie pus' la isp!&iia lumii, acesta trebuie s' )ie instalat pe un server WE5. Testarea !cumentului se p!ate )ace cu =escape =avigat!r sau cu #icr!s!)t /nternet E.pl!rer. "T#$ c!nst' intr(un stan ar e c! uri care speci)ic' n ce m! !cumentele v!r )i a)i%ate pe ecran e c'tre navigat!are, sau, mai simplu, se p!ate spune c' repre&int' limbajul e ba&' al WWW. $imbajul pre&int' ! p!rtabilitate e!sebit', un !cument surs' "T#$ ar't,n i entic pe !rice tip e calculat!r %i n !rice tip e sistem e !perare, sarcina interpret'rii sale revenin i)eritel!r navigat!are. De reinut c' "T#$ este un limbaj n plin' ev!luie, ast)el nc,t navigat!are i)erite v!r recun!a%te seturi i)erite e elemente "T#$.. "iperte.t nseamn' c' !rice cuv,nt, )ra&', imagine sau alt element al !cumentului v'&ut e un utili&at!r (client) p!ate )ace re)erina la un alt !cument, ceea ce u%urea&' mult navigarea ntre multiple !cumente sau c*iar n interi!rul unui aceluia%i !cument. Etructurarea rigur!as' a !cumentel!r permite c!nvertirea acest!ra intr(un )!rmat n altul precum %i inter!garea un!r ba&e e ate )!rmate in aceste !cumente. S ML si HTML Tim 5erners($ee a utili&at ca m! el EF#$ (Etan ar Fenerali&e #arGup $anguage), un stan ar internai!nal n plin' e&v!ltare. EF#$ avea avantajul unei structur'ri avansate %i al in epen enei e plat)!rm', ar pr!iectarea lui a avut n ve ere mai mult structura semantic' a !cumentului ec,t m! ul e )!rmatare. Hle.ibil, EF#$ putea )i escris ca ! speci)icare pentru escrierea alt!r )!rmate. 1tili&at!rii puteau crea n!i )!rmate (DTD, D!cument TIpe De)initi!ns) care puteau )i nelese e !rice pr! us s!)t EF#$ pur %i simplu prin citirea mai nt,i a e)iniiil!r n!il!r )!rmate. "T#$ este pur %i simplu un DTD, eci ! aplicaie a EF#$. @n primii ani e ev!luie, "T#$ a crescut lent, n principal pentru c' i lipseau p!sibilit'ile e a escrie publicaii electr!nice pr!)esi!naleJ limbajul permitea !arece c!ntr!l asupra )!ntel!r ar nu permitea inserarea gra)icii. D!cumentele "T#$ sunt !cumente n )!rmat +EA// %i prin urmare p!t )i create cu !rice e it!r e te.te. ?rice !cument "T#$ ncepe cu n!taia !"tml# %i se termina cu n!taia !$"tml#. +cestea se numesc n literatura e specialitate "T% &uri". 0rin c!nvenie, t!ate in)!rmaiile "T#$ ncep cu ! parante&' ung*iular' esc*is' "!" %i se termin' cu ! parante&' ung*iular' nc*is' ">". Tag(urile ntre aceste parante&e transmit c!men&i c'tre br!3ser pentru a a)i%a pagina ntr(un anumit m! . 1nele bl!curi pre&int' elimitat!r e s),r%it e bl!c, n timp ce pentru alte bl!curi acest elimitat!r este !pi!nal sau c*iar inter&is. @ntre cele !ua marcaje !"tml# %i !$"tml# se v!r intr! uce !ua seciuni(seciunea e antet !"ead#...!$"ead# (c!rpul !cumentului !body#...!$body#. 5l!cul !body#...!$body# cuprin e c!ninutul pr!priu(&is al paginii "T#$, a ic' ceea ce va )i a)i%at n )ereastra br!3ser(ului. ? etic*et' p!ate )i scris' at,t cu litere mici, c,t %i cu litere mari, a ic' !HTML# ' !HtmL# ' !"tml#. Aaracterele "spaiu" %i "A28$H" ce apar ntre etic*ete sunt ign!rate e c'tre br!3ser. @n primul r,n , titlul unei pagini se !bine inser,n n seciunea !"ead#...!$"ead# a urm't!arei linii4title6+ceasta este prima mea pagin' e Web !$title# @n plus, n seciunea !body#...!$body# putem scrie te.te c,t !rim. Dac' nu se nt,lne%te nici un marcaj ! sau #( atunci interpret!rul "T#$ le va lua ca te.te simple %i le va a)i%a pe ecran.

Exemplu-

A!ninutul bl!cului !title#...!$title# va ap'rea n bara e titlu a )erestrei br!3ser(ului. Dac' acest bl!c lipse%te ntr(! pagina "T#$, atunci n bara e titlu a )erestrei br!3ser(ului va ap'rea numele )i%ierului (n ca&ul e )aK e1L1.*tml) Dac' intr! ucem mai multe linii ntr(! pagin', br!3ser(ul va a)i%a ntr(un singur r,n , ntruc,t caracterele " A28$H " sunt ign!rate e br!3ser. Trecerea pe ! linie n!u' se )ace la ! c!man ' e.plicit', care trebuie s' apar' n pagina *tml. +ceast' c!man ' este marcajul !br# ( e la " line breaG " ( ntrerupere e linie ). H!l!sin !peraiile e mai sus, se p!ate mbun't'i exemplul anteri!r-

ce are ca rezultat-

)lo*uri pre+ormatate 0entru ca br!3ser(ul s' interprete&e c!rect caracterele " spaiu ", " tab " %i " A28$H " ce apar n ca rul unui te.t, acest te.t trebuie inclus ntr(un bl!c !pre#...!$pre#. Exemplu-

,onturi 1n )!nt este caracteri&at e urm't!arele atribute cul!are (stabilit' prin atributul color)J tipul sau stilul (stabilit prin atributul face)J m'rimea ( e)init' prin atributul size)J m'rimea n puncte tip!gra)ice (stabilit' prin atributul point-size)J gr!sime ( e)init' prin atributul weight). Culoarea de +ond ? cul!are p!ate )i preci&at' n !u' m! uri 0rintr(un nume e cul!are. Eunt isp!nibile cel puin 1< nume e cul!ri- aMua, blacG, )uc*sia, graI, green lime, mar!!n, navI, !live, purple, re , silver, teal, 3*ite si Iell!3. 0rin c!nstructia " Nrrggbb " un e r (re ), g (green), sau b (blue) sunt ci)re *e.a&ecimale %i p!t lua val!rile- >, 1, 2, 9, :, ;, <, O, 8, 9, a, +, b, 5, c, A, , D, e, E, ), HJ se p!t e)ini ast)el <;;9< e cul!ri. Aul!area unei pagini se preci&ea&' prin interme iul unui atribut al etic*etei !body#. Aul!area )!n ului paginii Web se stabile%te cu atributul bg*olor al etic*etei !body#, e e.emplu4b! I bgc!l!r P cul!are6. 1rm't!rul exemplu reali&ea&' ! pagin' cu )!n ul e cul!are gri.

<

Culoarea textului +cest lucru se )ace prin interme iul atributului te.t al etic*etei !body# up' sinta.a!b! I te.tPcul!are#. @n urm't!rul exemplu te.tul are cul!area r!%ie.

? etic*et' p!ate avea mai multe atribute. De e.emplu , ! etic*et' cu trei atribute arat' ast)el4etic*eta atribut1 P val!are1 atribut2 P val!are2 atribut9 P val!are96. 0!&ii!narea c!ninutului paginii Web )a' e marginile )erestrei br!3serului se p!ate )ace cu ajut!rul a !ua atribute ale etic*etei !body# le+tmargin ( stabile%te istana intre marginea st,nga a )erestrei br!3serului %i marginea st,nga a c!ninutului paginii )J topmargin ( stabile%te istana intre marginea e sus a )erestrei br!3serului %i marginea e sus a c!ninutului paginii )J O

Stiluri pentru blo*urile de text 0entru ca un bl!c e te.t s' apar' n pagin' evi eniat (cu caractere al ine), trebuie inclus ntre elimitat!rii !b#...!$b# ( b vine e la "b!l " P n r'&ne ). 0entru ca un te.t s' )ie scris cu caractere mai mari cu ! unitate ec,t cele curente acesta trebuie inclus ntr(un bl!c elimitat e etic*etele !big#...!$big#. 0entru ca un te.t s' )ie scris cu caractere mai mici cu ! unitate ec,t cele curente acesta trebuie inclus ntr(un bl!c elimitat e etic*etele !small#...!$small#. 0entru ca un te.t s' )ie scris cu caractere cursive acesta trebuie inclus ntr(un bl!c elimitat e etic*etele !i#...!$i# ( i vine e la " italic "). 0entru a insera secvene e te.t aliniate ca in ice (sub(script) sau ca e.p!nent (super(script), aceste )ragmente trebuie elimitate e etic*etele !sub#...!$sub#, respectiv !sup#...!$sup#. 0entru a insera un bl!c e caractere subliniate se utili&ea&' etic*etele !u#...!$u# (u vine e la " un erline "). 0entru a insera un bl!c e caractere seci!nate se utili&ea&' etic*etele !strike#...!$strike# sau !s#...!$s#. @n exemplul urm't!r se utili&ea&' t!ate etic*etele meni!nate anteri!r.

-mbri*area eti*"etelor Exemplul urm't!r ilustrea&' c' etic*etele p!t )i imbricate. un )ragment e te.t p!ate )i scris cu al ine %i cursive n acela%i timpJ pentru un )ragment e te.t se p!t )!l!si simultan stilurile subliniat, e.p!nent, m'rit %i cursiv.

)lo*ul ./0 5l!cul !/#...!$/# permite inserarea in(line a citatel!r. " / " vine e la " in(line Mu!tati!n " (citate inserate in(line)J Qi bl!curile " / " p!t )i imbricate.

)lo*uri de text +ceste etic*ete nu se re)er' la particularit'ile caracterel!r ce c!mpun te.tul, ci la )unciile pe care le p!ate avea un bl!c e te.t n ca rul paginii Web. T!ate aceste etic*ete pr! uc aut!mat trecerea la un r,n n!u %i a 'ugarea unui spaiu suplimentar. -nserarea unei adrese Dac' ntr(! pagina 3eb trebuie inclus' ! a res', atunci putem utili&a )acilit'ile !)erite e ! etic*et' e icat'- !address#...!$address#. Exemplu:

-ndentarea unui blo* 0entru ca un bl!c e te.t s' )ie in entat (marginea in st,nga a te.tului s' )ie eplasat' la reapta la ! anumit' istan' )a' e marginea paginii), acesta trebuie inclus ntre etic*etele !blo*k/uote#...!$blo*k/uote#. Exemplu:

1>

)lo*ul pre+ormatat @ntr(un bl!c !pre#...!$pre#, semni)icaia marcajel!r "T#$ se p'strea&'. 5l!cul !pre#...!$pre# este in icat pentru a insera r,n uri vi e (spaiu ntre r,n urile succesive). Aaracterul " spaiu " p!ate )i luat n c!nsi erare e br!3ser ac' este inserat e.plicit prin 1nbsp2.

)lo*uri paragra+ Au ajut!rul etic*etei paragra) !p# este p!sibil' trecerea la ! linie n!u' %i permite inserarea unui spaiu suplimentar nainte e bl!cul paragra)J inserarea unui spaiu suplimentar up' bl!cul paragra), ac' se )!l!se%te elimitat!rul !$p# (acesta )iin !pi!nal)J 11

alinierea te.tului cu ajut!rul atributului align, av,n val!ri p!sibile " le+t ", " *enter " sau " rig"t ". Exemplu:

)lo*uri de titlu @ntr(un te.t titlurile (*ea ers) e capit!le p!t )i intr! use cu ajut!rul etic*etel!r !"3#, !"4#, !"5#, !"6#, !"7#, !"8#. T!ate aceste etic*ete se re)er' la un bl!c e te.t %i trebuie ns!ite e ! etic*et' e nc*eiere similar'. +ceste etic*ete accept' atributul align pentru alinierea titlului bl!cului e te.t la st,nga (n m! prestabilit), n centru %i la reapta. Tag(ul !"3# permite scrierea unui titlu cu caractere mai mari %i al ine, pe c,n !"8# )!l!se%te caracterele cele mai mici. Exemplu:

12

Linii orizontale @ntr(! pagin' Web p!t )i inserate linii !ri&!ntale. +cest lucru se )ace cu ajut!rul etic*etei !"r#. 0entru a c!n)igura ! linie !ri&!ntal' se utili&ea&' urm't!arele atribute ale etic*etei !"r# align permite alinierea liniei !ri&!ntala. Ral!rile p!sibile sunt " le+t " ," *enter " %i " rig"t"J 9idt" permite alegerea lungimii linieiJ size permite alegerea gr!simii linieiJ nos"ade c,n este pre&ent e)ine%te ! linie )'r' umbr'J *olor permite e)inirea cul!rii liniei. Exemplu:

19

)lo*uri !*enter# 5l!cul intr! us e etic*etele !*enter#...!$*enter# alinia&' centrat t!ate elementele pe care le c!nine. Exemplu:

)lo*uri !nobr# 5l!cul e te.t cuprins ntre etic*etele !nobr#...!$nobr# va )i a)i%at pe ! singur' linie. Exemplu:

1:

)lo*uri !di:# #! alitatea cea mai e)icient' e elimitare %i e )!rmatare a unui bl!c e te.t este )!l!sirea elimitat!ril!r !di:#...!$di:#. 1n parametru )!arte util pentru stabilirea caracteristicil!r unui bl!c !di:# ( ivi&iune) este align (aliniere). Ral!rile p!sibile ale acestui parametru sunt " le+t " (aliniere la st,nga)J " *enter " (aliniere central')J " rig"t " (aliniere la reapta). 1n bl!c !di:#...!$di:# p!ate inclu e alte subbl!curi. @n acest ca& , alinierea preci&at' e atributul align al bl!cului are e)ect asupra tutur!r subbl!curil!r incluse n bl!cul !di:#J 1n bl!c !di:#...!$di:# a mite atributul " no9rap " care inter&ice ntreruperea r,n uril!r e c'tre br!3ser. Exemplu:

1;

Liste neordonate ? list' ne!r !nat' este un bl!c e te.t elimitat e etic*etele c!resp!n ente !ul#...!$ul# (" ul " vine e la " un!r ere list " P listK ne!r !natK). Hiecare element al listei este iniiat e etic*eta !li# (list item). $ista va )i in entat' )a' e restul paginii Web %i )iecare element al listei ncepe pe un r,n n!u. Tag(urile !ul# si !li# p!t avea un atribut type care stabile%te caracterul a)i%at n )aa )iec'rui element al listei. Ral!rile p!sibile al acestui atribut sunto "circle" (cerc)

" isc" ( isc plin) (val!area prestabilita)J

"sMuare" (patrat) $istele ne!r !nate p!t )i imbricate pe mai multe niveluri Exemplu:

1<

Liste ordonate ? list' !r !nat' e elemente este un bl!c e te.t elimitat e etic*etele c!resp!n ente !ol#...!$ol# ("!l" vine e la " !r ere list " P list' !r !nat'). Hiecare element al listei este iniiat e etic*eta !li# (list item). $ista va )i in entat' )a' e restul paginii Web %i )iecare element al listei ncepe pe un r,n n!u. Exemplu:

1O

Tag(ul 4ol6 p!ate avea atributul type care stabile%te tipul e caractere utili&at pentru !r !narea listei. Ral!rile p!sibile sunt ,,%C pentru !r !nare e tipul +, 5, A, D etc. (litere mari) ,,aC pentru !r !nare e tipul a, b, c, etc. (litere mici) ,,-C pentru !r !nare e tipul /, //, ///, /R etc. (ci)re r!mane mari) ,,3C pentru !r !nare e tipul 1, 2, 9, : etc. (ci)re arabe(!piune prestabilitK) Tag(ul 4ol6 p!ate avea atributul start care stabile%te val!area e plecare a secvenei e !r !nare

Tag(ul 4li6 p!ate avea atributul :alue care stabile%te val!area pentru elementul respectiv al listei (aceastK val!are trebuie sK )ie un numKr ntreg p!&itiv)

18

19

Tabele 0entru a insera un tabel se )!l!sesc etic*etele 4table6 .... 4 8 table6. 1n tabel este )!rmat in r,n uri. 0entru a ncepe un r,n ntr(un tabel se )!l!sesc etic*etele 4tr6 7 4 8 tr 6 ( e la ,,table r!3C P r,n e tabel). 1n r,n este )!rmat in mai multe celule ce c!nin ate. ? celulK e ate se intr! uce cu etic*eta 4td6 ( e la ,,table ataC P ate n tabel). @n m! prestabilit un tabel nu are c*enar. 0entru a a Kuga un c*enar unui tabel, se utili&ea&K un atribut al etic*etei 4table6 numit border.

+tributul border p!ate sK nu )ie urmat e nici ! val!are, ca& n care n care tabelul va avea un c*enar e gr!sime prestabilitK egalK cu 1 pi.el. ? val!are egalK cu > a gr!simii semni)icK absena c*enarului. A,n are gr!simea nenulK, c*enarul unui tabel are un aspect tri imensi!nal.

2>

21

H!l!sirea etic*etei e s),r%it 4 8 tr6 este !pi!nalK. +%a cum am mai spus, atributul border p!ate sK nu )ie urmat e nici ! val!are, ca& n care n care tabelul va avea un c*enar e gr!sime prestabilitK egalK cu 1 pi.el. Dimensiunile unui tabel S lKimea %i nKlimea S p!t )i stabilite e.act prin interme iul a !ua atribute, 9idt" %i "eig"t ale etic*etei 4table6. Ral!rile acest!r atribute p!t )i numere ntregi p!&itive repre&ent,n l'imea respectiv n'limea n pi.eli a tabeluluiJ numere ntregi ntre 1 %i 1>>, urmate e semnul T, repre&ent,n )raciunea in l'imea %i n'limea t!tala a paginii.

;ona din jurul unui tabel Ral!area atributului "spa*e a etic*etei 4table6 repre&intK istana pe !ri&!ntalK intre imagine %i te.t (spre e.emplu) Ral!area atributului :spa*e a etic*etei 4table6 repre&intK istana pe verticalK intre imagine %i te.t (spre e.emplu)

22

Titlul unui tabel 1nui tabel i se p!ate ata%a un titlu cu ajut!rul etic*etei 4*aption6 ( e la ,,table capti!nC P titlu e tabel). +ceastK etic*etK trebuie plasatK n interi!rul etic*etel!r 4table674 8 table6, ar nu n interi!rul etic*etel!r 4tr6 sau 4t 6 . Titlul unui tabel p!ate )i aliniat cu ajut!rul atributului align al etic*etei 4capti!n6 ast)el BbottomC (sub tabel) BtopC ( easupra tabelului) Ble+tC (la st,nga tabelului) Brig"tC (la reapta tabelului)

29

Cap de tabel 1n tabel p!ate avea celule cu semni)icaia *ap de tabel. +ceste celule sunt intr! use n etic*eta 4t"6 ( e la ,,table *ea erC P cap e tabel) n l!c e 4t 6. ?bervaii T!ate atributele care p!t )i ata%ate etic*etei 4t 6 p!t )i, e asemenea, ata%ate etic*etei4t*6. A!ninutul celulel!r e)inite cu 4t*6 este scris cu caractere al ine %i centrat.

2:

E.tin erea unei celule peste celulele in reapta ei se )ace cu atributul *olspan, a cKrui val!are eterminK numKrul e celule care se uni)icK. E.tin erea unei celule peste celulele e e esubt se )ace cu atributul ro9span, a cKrui val!are eterminK numKrul e celule care se uni)icK.

Celule :ide ale unui tabel DacK un tabel are celule e ate vi e, atunci acestea v!r apKrea n tabel )KrK un c*enar e elimitare. E.emplu- 4tr64t 64t 6 @n sc!pul e a a)i%a un c*enar pentru celulele vi e, se utili&ea&K urmKt!arele trucuri upK 4t 6 se pune caracterul 1nbsp2 (n! breaG space) E+1 upK 4t 6 se pune !br# (ambele a)i%ea&K un c*enar pentru celule vi e)

2;

+lte atribute ale etic*etei 4table6 ba*kground permite stabilirea unei imagini pentru )!n ul unui tabel border*olor permite stabilirea ntregii cul!rii pentru c*enarul unui tabel ( border*olorlig"t permite stabilirea unui c!l c!l!rat pentru c*enarul 9D al unui tabel) ( border*olordark permite stabilirea altului c!l c!l!rat pentru c*enarul 9D al unui tabel)

2<

rupuri de *oloane 5l!cul !*olgroup# ! 8 *olgroup# permite e)inirea unui grup e c!l!ane. +tribute acceptate e 4c!lgr!up6 span eterminK numKrul e c!l!ane intr(un grup 9idt" eterminK ! lKime unicK pentru c!l!anele in grup align eterminK un tip unic e aliniere pentru c!l!anele in grup

@ntr(un bl!c 4*olgroup6, c!l!anele p!t avea c!n)igurKri i)erite acK se utili&ea&K elementul !*ol#, care a mite atributele span i enti)icK acea c!l!anK in grup pentru care se )ace c!n)igurarea. DacK lipse%te, atunci c!l!anele sunt c!n)igurate n !r ineJ 9idt" eterminK ! laime pentru c!l!ana i enticK prin spanJ align eterminK ! aliniere pentru c!l!ana i enticK prin span.

2O

+tributul rules al etic*etei 4table6 permite alegerea un!r elimitat!ri pentru celulele unui tabel. Ral!rile p!sibile sunt- all, *ols, ro9s, none.

-magini 0entru a insera ! imagine ntr(! pagina, se utili&ea&' etic*eta 4img6 ( e la "image"Pimagine). 0entru a putea )i i enti)ic' imaginea care va )i inserat', se utili&ea&' un atribut al etic*etei 4img6 %i anume src ( e la "s!urce"PsursK). Ral!area acestui atribut este a resa 12$ a imaginii. Dac' imaginea se a)l' n acela%i irect!r cu )i%ierul "T#$ care )ace re)erire la imagine, atunci a resa 12$ a imaginii este )!rmat' numai in numele imaginii, inclusiv e.tensia. 28

<n tabel de imagini

29

<n tabel de tabele de imagini =i texte E.emplul urmKt!r pre&intK un tabel cu un r,n av,n !uK celule. Hiecare celulK a tabelului este )!rmatK intr(un n!u tabel care c!nine !uK r,n uri. @n r,n ul e sus se a)lK ! imagine, iar n r,n ul e j!s un te.t e.plicativ privin imaginea.

-magini +olosite *a leg>turi ? leg'tura (linG) intr! uce n pagina Web ! &!na activ'. E)ectu,n clicG cu but!nul m!use(ului pe aceasta &!na n br!3ser se va nc'rca ! alt' pagin'. @n m! prestabilit imaginea utili&atK pe p!st e &!na activK este nc!njuratK e un c*enar av,n cul!area unei leg'turi.

9>

+m utili&at imaginea p!&11.gi) imagine se esc*i e-

rept legKturK cKtre pagina eOL1.*tml. HKc,n clicG acum pe

HKc,n clicG pe te.tul subliniat apare-

91

#etain)!rmaiile, a icK in)!rmaiile espre c!ninutul unei pagini Web, se intr! uc cu ajut!rul unui element special !meta# plasat n interi!rul bl!cului 4"ead6 48"ead6. +cest element acceptK patru atribute name *ontent "ttp&e/ui: s*"eme, la care se a augK un atribut universal (c!mun tutur!r elementel!r)- lange

#etain)!rmaiile nu sunt vi&ibile n interi!rul unei pagini Web. Ele sunt c!ninute n )i%ierul sursK . *tml Din meniul ?ie9 U Sour*e. +pare-

92

+tributul name p!ate )i utili&at pentru a )urni&a in)!rmaii legate e aut!rul paginii si e repturile e aut!r-

0entru a transmite serverel!r ata creKrii %i ata ractuali&Krii unei pagini Web, se utili&ea&K atributul "ttp&e/ui:. Ral!area atributului *ontent este B&&& && lll aaaa **-mm-ss tttC, un e B&&&C repre&intK primele trei litere ale &ilei in sKptKm,nK (#!n, Tue, We , T*u, Hri, Eat, Eun) B&&C repre&intK &iua in ca rul lunii (>1, >2, >9,7,91) BlllC repre&intK primele trei litere in numele lunii (Van, Heb, #ar, +pr, #aI, Vun, Vul, +ug, Eep, ?ct, =!v, Dec) BaaaaC repre&intK anul e.primat cu patru ci)re ( e e.emplu 2>>9) **-mm-ssC repre&intK !ra, minutul %i secun a BtttC repre&intK stan ar ul e timp utili&at ( e e.emplu F#T)

?bservaieDacK ata este )urni&atK ntr(un )!rmat ambiguu ( e e.emplu ,,>9(>O(1999C), atunci a Kugai atributul s*"eme care preci&ea&K )!rmatul utili&at pentru atK ( e e.emplu sc*eme P C#!nt*(DaI( WearC) 99

0entru a putea )urni&a in)!rmaii espre pers!ana care a ministrea&K site(ul, utili&ai atributul "ttp&e/ui: ca n e.emplul urmKt!r. @n aceste ca&uri, val!area atributului *ontent este ! a resK e(mail, eventual urmatK, ntre parante&e r!tun e, e un nume c!mplet al pers!anei.

0entru a rencKrca aceea%i paginK la un interval preci&at e secun e, )!l!sii atributul "ttp&e/ui: cu val!area Bre+res"C, iar n atributul *ontent intr! ucei numKrul e secun e upK care !rii ca pagina sK )ie reactuali&atK.

DupK ; secun e apare in n!u-

9:

DacK !rim ca upK un numKr e secun e ! pagina sK )ie nl!cuitK e ! alta, atunci n atributul c!ntent este preci&atK %i a resa 12$ a paginii n!i-

DupK 9 secun e apare-

Leg@turi A leg@tur@ *@tre o pagin@ a+lat@ Bn a*elasi dire*tor se )!rmea&K cu ajut!rul etic*etei !a# ( e la ,,anc*!rCPanc!rK). 0entru a preci&a pagina in icatK e legKturK se utili&ea&K un atribut al etic*etei 4a6 numit "re+, care ia val!are numele )i%ierului "T#$ a)lat n acela%i irect!r, care va nl!cui vec*ea paginK. 0re&ena etic*etei e s),r%it ! $ a# este !bligat!rie. 1rmKt!rul exemplu a mite cK n acela%i irect!r ( e e.emplu, n irect!rul e lucru A-X be3) se a)lK !uK )i%iere "T#$, p1.*tml %i p2.*tml-

9;

Aele !uK )i%iere se esc*i unul upK altul prin apKsarea unui clicG pe te.tul subliniat.

A leg@tur@ *@tre o pagin@ a+lat@ pe a*ela=i dis* lo*al 0resupunem acum cK pagina re)eritK e legKturK se a)lK pe acela%i isc l!cal, ar ntr(un alt irect!r. E.emplul urmKt!r presupune cK p9.*tml se a)lK n irect!rul A- X be3 X a X , iar p:.*tml se a)lK n irect!rul A- X be3 X b X bb X .

9<

Aele !uK )i%iere se esc*i c,n unul c,n altul prin apKsarea unui singur clicG pe te.tul subliniat.

%n*ore @ntr(! pagin' )!arte lung' p!t e.ista puncte e reper (anc!re) c'tre care se e)inesc leg'turi. ? anc!r' se e)ine%te e asemenea prin etic*eta !a#. 0entru a e)ini anc!ra se utili&ea&' atributul name care prime%te ca val!are un nume atribuit anc!rei ( e e.emplu "anc!ra1"). 0entru a insera ! leg'tura c'tre "anc!ra1" e)init' n aceea%i pagin' se utili&ea&' etic*eta !a# av,n atributul*"re+n e val!are "Nanc!ra1". .

9O

HKc,n clicG pe primul te.t subliniat apare-

Ee revine n paginK cu ajut!rul but!nului HKc,n clicG pe al !ilea te.t subliniat apare-

98

0entru a intr! uce ! legKturK cKtre ! anc!rK e)initK n alt !cument (altK paginK) a)lat n acela%i irect!r, atributul "re+ prime%te ! val!are e )!rma BnumeL)i%ier.*tmlNnumeLanc!raC

HKc,n clicG pe primul te.t subliniat apare-

99

Ee revine n paginK cu ajut!rul but!nului HKc,n clicG pe al !ilea te.t subliniat apare-

DacK !rim ca pagina s!licitatK sK )ie ncKrcatK ntr(! altK )ereastrK ec,t cea curentK, atunci trebuie lansatK n e.ecuie ! n!uK instanK a br!3serului care va c!nine n!ua paginK. +cest lucru se reali&ea&K )!l!sin atributul target al etic*etei 4a6, care prime%te ca val!are un nume ( e e.emplu ,,)ereastraC) pentru )ereastra n care se va ncKrca n!ua paginK.

:>

DacK mai multe legKturi )!l!sesc aceea%i val!are pentru atributul target, nseamnK cK paginile re)erite e acestea se v!r ncKrca n aceea%i )ereastrK.

:1

%n*ore de+inite prin atributul id +tributul id este un atribut universal, a icK p!ate )i ata%at !ricKrui element al unei pagini Web. +cest atribut va nl!cui c!mplet atributul name, care putea )i ata%at numai anumit!r elemente. +tributul id prime%te ca val!are un nume ( e e.emplu ,,i 1C) care i enti)icK n m! unic un element. +tributul id p!ate )i utili&at pe p!st e anc!rK ntr(! paginK Web c!n)!rm sinta.ei4a *re) ' BNi 1C6 748a6 4etic*eta i PCi 1C6748etic*eta6

HKc,n clicG pe primul te.t subliniat apare-

Ee revine n paginK cu ajut!rul but!nului HKc,n clicG pe al !ilea te.t subliniat apare-

. :2

+tributul title aparine etic*etei 4a6 %i c!man K apariia unei mici )erestre n pagina Web c,n m!use(ul se a)lK pe ! legKturK, )ereastrK n care este a)i%atK val!area atK acestui atribut. +cest atribut are ast)el menirea e a )urni&a in)!rmaii suplimentare espre semni)icaia unei legKturi.

HKc,n clicG pe te.tul subliniat apare-

:9

0entru ca :izitarea unei pagini Web s@ +ie BnsoCit@ de un sunet de +ond , br!3serul /nternet E.pl!rer acceptK etic*eta 4bgsound6. Hi%ierul care st!c*ea&K sunetul este preci&at printr(un atribut al etic*etei 4bgs!un 6, %i anume sr* ( e la ,,s!urceC P sursK). 1n al !ilea atribut al etic*etei 4bgs!un 6, %i anume loop permite preci&area numKrului e repetiii care sunt e.ecutate p,nK c,n sunetul e )!n ncetea&K. Ral!rile p!sibile sunt ,,(1C sau ,,in)initeC pentru ca sunetul e )!n sK se repete e un numKr in)init e !ri un numKr ntreg p!&itiv care preci&ea&K e c,te !ri sK se repete sunetul

Stilurile dedi*ate se aplicK numai bl!curil!r e te.t pentru care sunt e)inite. @n bl!cul 4*ea 74 8 *ea 6 se inserea&K un bl!c 4style674 8 style6 (n e.emplul e mai j!s !rim ca t!ate titlurile e mKrimea 1 sK )ie centrate %i e cul!are r!%ie)

::

?bservaie- DacK !rim ca acela%i stil sK )ie utili&at e cKtre mai multe elemente ( e e.emplu ,,*1C, ,,*2C %i ,,pC) atunci se pr!ce ea&K ca n e.emplul e mai j!s-

:;

Clasele de stiluri permit e)inirea unui stil general %i )!l!sirea lui ac!l! un e este necesar. 0r!ce Km ast)el1. De)inim ! clasK e stiluri ,,rcC (r!%u %i centrat) n interi!rul bl!cului 4stIle674 8 stIle6 a)lat la r,n ul lui n bl!cul 4*ea 674 8 *ea 6!style# . r* Dtext&align E *enter 2 *olor E red 2 F !style# ?bservaie- $!cul liber a)lat n )aa clasei e stiluri ,,rcC in icK )aptul cK aceastK clasK este aplicabilK tutur!r bl!curil!r e te.t, atunci c,n este necesar. 2. DacK !rim ca un titlu e mKrimea 2 sK )!l!seascK aceastK clasK e stiluri atunci scriem!"4 *lass'r*#G! $ "4#

?bservaie- DacK !rim ca ! clasK e stiluri sK )ie aplicabilK pentru anumite elemente ale !cumentului ( e e.emplu ,,pC), atunci-

:<

Stiluri ((identi+i*ate0 T!ate elementele unui !cument a mit un atribut universal numit id. +cest atribut nl!cuie%te un atribut mai vec*i name =i are r!lul e a i enti)ica n m! unic un element n ca rul unui !cument. +tributul id p!ate i enti)ica stilul utili&at e un element. 0entru a utili&a un stil ,,i enti)icatC, pr!ce ai ast)el1. !style# H?IJKI D*olor E green 2 F !style6 2. @n elementul n care se !re%te utili&area l!calK a acestui stil, )!l!sii atributul id care prime%te ca val!are numele stilului e)init anteri!r

:O

DacK !rim ca un stil ,,i enti)icatC sK )ie aplicabil numai pentru anumite elemente ale !cumentului ( e e.emplu ,,*2C), atunci-

0entru ca t!ate bl!curile e te.t cursiv intr(un bl!c e te.t e tip paragra) sK )ie e cul!are r!%ie, atunci!style# p ( i D*olor E red 2 F !style6

:8

Etiluri in&line sunt e)inite c*iar n etic*eta ce iniia&K bl!cul n care !rim sK se aplice aceste stiluri-

@n ca&ul n care !rim utili&area unui anumit stil pentru un )ragment e te.t, atunci inclu em acest te.t ntr(un bl!c cu ajut!rul elimitat!ril!r 4 span674 8 span6 upK care utili&Km atributul style pentru etic*eta 4span6

:9

Stiluri de+inite Bn +i=iere externe 0r!ce Km ast)el1. Ee crea&K un )i%ier stiluri.*tml (c!ninutul acestui )i%ier c!inci e cu c!ninutul unui bl!c 4stIle674 8 stIle6, )KrK ca ace%ti elimitat!ri sK )ie inclu%i)

2. @n )i%ierul urmKt!r pe care(l v!m numi e1;L1>.*tml inclu em n bl!cul 4*ea 674 8 *ea 6 ! etic*etK 4link6 av,n atributele atributul rel cu val!area Bstyles"eetC atributul type cu val!area Btext$*ssC atributul "re+ av,n ca val!are a resa 12$ a )i%ierului creat anteri!r.

E.emplul este ec*ivalent ca e)ect cu e1;L;

;>

DacK un atribut are val!area ,, L important C, atunci el are pri!ritate ma.imK.

Tipul +ontului p!ate )i stabilit cu ajut!rul atributului +ont&+amily.

;1

rosimea +ontului p!ate )i stabilitK cu ajut!rul atributului +ont&9eig"t. Ral!rile p!sibile sunt normal bold bolder lig"ter val!ri numerice ntre 3MM (pentru )!ntul cel mai subire) %i NMM (pentru )!ntul cel mai gr!s)

;2

Stilul +ontului p!ate )i stabilit cu ajut!rul atributului +ont&style. Ral!rile p!sibile sunt normal itali*

?ariantele +ontului p!t )i stabilite cu ajut!rul atributului +ont&:ariant. Ral!rile p!sibile sunt normal small&*aps

;9

C%KJI Bn HTML Herestrele sau (ca rele) ne permit s' e)inim n )ereastra br!3serului sub)erstre n care s' )ie nc'rcate !cumente "T#$ i)erite. Herestrele sunt e)inite ntr(un )i%ier "T#$ special , n care bl!cul !body#...!$body# este nl!cuit e bl!cul !+rameset#...!$+rameset#. @n interi!rul acestui bl!c, )iecare ca ru este intr! us prin etic*eta !+rame#. 1n atribut !bligat!riu al etic*etei !+rame# este sr*, care prime%te ca val!are a resa 12$ a !cumentului "T#$ care va )i nc'rcat n acel )rame. De)inirea ca rel!r se )ace prin mp'rirea )erestrel!r (%i a sub)erestrel!r) n linii %i c!l!ane mp'rirea unei )erestre ntr(un num'r e sub)erestre e tip coloana se )ace cu ajut!rul atributului *ols al etic*etei !+rameset# ce escrie acea )ereastr'J mp'rirea unei )erestre ntr(un num'r e sub)erestre e tip linie se )ace cu ajut!rul atributului ro9s al etic*etei !+rameset# ce escrie acea )ereastr'J val!area atributel!r *ols %i ro9s este ! list' e elemente separate prin virgul' , care escriu m! ul n care se )ace mp'rirea. Elementele listei p!t )i1. un num'r ntreg e pi.eliJ 2. pr!cente in imensiunea )erestrei (num'r ntre 1 %i 99 terminat cu T)J 9. nY care nseamn' n p'ri in spaiul r'masJ Exemplu 1- c!ls P 2>>, Y, ;>T, Y nseamn' ! mp'rire n : sub)erestre , intre care prima are 2>> pi.eli , a treia !cup' jum'tate in spaiul t!tal isp!nibil, iar a !ua %i a patra !cup' n m! egal restul e spaiu r'mas isp!nibil. Exemplu 2- c!ls P 2>>, 1Y, ;>T, 2Y nseamn' ! mp'rire n : sub)erestre, intre care prima are 2>> pi.eli , a treia !cupa jum'tate in spaiul t!tal isp!nibil iar a !ua %i a patra !cupa n m! egal restul e spaiu r'mas isp!nibil, care se mparte n trei p'ri egale, a !ua )ereastr' !cup,n ! parte, iar a patra !cup,n 2 p'ri. ?bservaii( ac' mai multe elemente in list' sun c!n)igurate cu O , atunci spaiul isp!nibil r'mas pentru ele se va mp'ri n m! egal. ( ! sub)ereastr' p!ate )i un ca ru ()!l!sin 4)rame6) n care se va nc'rca un !cument "T#$, sau p!ate )i mp'rit' la r,n ul ei la alte sub)ereste ()!l!sin 4)rameset6).

;:

@n exemplul urm't!r este creat' ! pagin' Web cu trei ca re !ri&!ntale. 0entru al !ilea ca ru val!area atributului src este a resa 12$ a unei imagini.

;;

@n exemplul urmKt!r este creatK ! matrice e : ca re (2 Z 2).

@n exemplul urmKt!r este creatK ! paginK Web cu trei ca re mi.te. 0entru a ! crea, se pr!ce ea&K in apr!ape n apr!ape. #ai nt,i, pagina este mpKritK n !uK sub)erestre e tip c!l!anK, upK care a !ua sub)ereastrK este mparitK n !uK sub)erestre e tip linie.

;<

@n e.emplul urmKt!r pagina Web este c!nstruitK cu ajut!rul a !uK )i%iere "T#$ ( pagina este i enticK cu cea anteri!arK)

;O

Culori pentru *"enarele *adrelor =i dimensionarea *"enarului unui *adru 0entru a stabili cul!area c*enarului unui ca ru se utili&ea&' atributul border*olor. +cest atribut prime%te ca val!are un nume e cul!are sau ! cul!are e)init' n c!n)!rmitate cu m! elul e cul!are 2F5. +tributul border*olor p!ate )i ata%at at,t etic*etei !+rameset# pentru a stabili cul!area tutur!r c*enarel!r ca rel!r incluse, c,t %i etic*etei 4+rame6 pentru a stabili cul!area c*enarului pentruaunaca ruain ivi ual.

+tributul border al etic*etei !+rameset# permite c!n)igurarea l'imii c*enarel!r tutur!r ca rel!r la un num'r !rit e pi.eli. Ral!area prestabilit' a atributului border este e ; pi.eli. ? val!are e > pi.eli va e)ini un ca ru )'r' c*enar.

;8

@n e.emplul urmKt!r se utili&ea&K border P CMC pentru a !bine ca re )KrK c*enar.

@n m! prestabilit, c*enarul unui ca ru este a)i%at %i are aspect tri imensi!nal. +)i%area c*enarului unui ca ru se p!ate e&activa ac' se utili&ea&' atributul +rameborder cu val!are "n!". +cest atribut p!ate )i ata%at at,t etic*etei !+rameset# ( e&activarea )iin valabil' pentru t!ate ca rele incluse) c,t %i etic*etei !+rame# ( e&activarea )iin valabil' numai pentru un singur ca ru). Ral!rile p!sibile ale atributului )rameb!r er sunt;9

( "Ies"( ec*ivalent cu 1 ( "n!" (ec*ivalent cu >J

)are de de+ilare +tributul s*rolling al etic*etei !+rame# este utili&at pentru a a 'uga unui ca ru ! bar' e erulare care permite navigarea n interi!rul !cumentului a)i%at n interi!rul ca rului. Ral!rile p!sibile sunt "Ies" ( barele e erulare sunt a 'ugate nt!t eaunaJ "n!" ( barele e erulare nu sunt utili&abileJ "aut!" ( barele e erulare sunt vi&ibile atunci c,n este necesar +tributul noresize al etic*etei !+rame# ()'r' nici ! val!are suplimentar') ac' este pre&ent, in*ib' p!sibilitatea prestabilit' a utili&at!rului e a re imensi!na ca rul cu ajut!rul m!use(ului.

<>

PoziCionarea do*umentului Bntr&un *adru +tributele margin"eig"t %i margin9idt" ale etic*etei !+rame# permit stabilirea istanei n pi.eli intre c!ninutul unui ca ru %i marginile verticale, respectiv !ri&!ntale ale ca rului. Ral!ri p!sibile( num'r e pi.eliJ ( pr!cent in l'imea, respectiv in n'limea ca ruluiJ

Pinte pentru leg>turi @n m! prestabilit, la e)ectuarea unui clic pe ! leg'tur', n!ua pagin' (c'tre care in ic' leg'tura) ! nl!cuie%te pe cea curent' n aceea%i )ereastr' (acela%i ca ru). +cest c!mp!rtament se p!ate sc*imba n !u' m! uri<1

prin plasarea n bl!cul !"ead#...!$"ead# a unui element 4base6 care preci&ea&', prin atributul target numele )erestrei (ca rului) n care se v!r nc'rca t!ate paginile n!i re)erite e leg'turile in pagina curent' c!n)!rm sinta.ei<base target'"nume_fereastra/frame_de_baza"> prin plasarea n etic*eta !a# a atributului target, care preci&ea&' numele )erestrei (ca rului) n care se va nc'rca pagina n!u re)erit' e leg'tura, c!n)!rm sinta.ei<a "re+'"le !tura" target'"nume_fereastra/frame"#...!$a#

<2

main le)t

HKc,n clic pe primul te.tul subliniat apare-

HKc,n clic pe al !ilea te.t subliniat apare-

<9

%PL-C%P-I HTML & s*urta prezentare a sistemelor de operare Windo9s =i Linux & Hi%ierul- "ndex#$tm 4*tml6 4*ea 6 4title6Win !3s versus $inu.48title6 48*ea 6 4)rameset r!3sP"8:,Y" b!r erP">"6 4)rame nameP"antet" scr!llingP"n!" n!resi&e srcP"antet.*tm" targetP"c!ntents"6 4)rameset c!lsP"211,Y"6 4)rame nameP"meniu" targetP"c!ntinut" srcP"meniu.*tm" scr!llingP"n!"6 4)rame nameP"c!ntinut" srcP"Eisteme?perare.*tm" scr!llingP"aut!"6 48)rameset6 48)rameset6 48*tml6 Hi%ierul- antet#$tm 4[D?ATW0E "T#$ 015$/A "(88W9A88DTD "T#$ :.>1 Hrameset88E=" "*ttp-88333.39.!rg8T28*tml:8)rameset. t "6 4*tml .mlnsP"*ttp-88333.39.!rg819998.*tml" langP"en" .ml-langP"en"6 4*ea 6 4title6Win !3s versus $inu.48title6 4base targetP"c!ntents"6 48*ea 6 4b! I bgc!l!rP"+lice5lue"6 4table b!r erP"1" 3i t*P"1>>T" bgc!l!rP"W*ite" *eig*tP"1>>T" b!r erc!l!rP"=avI"6 4tr6 4t b!r erc!l!rP"W*ite" r!3spanP"2"6 4img srcP"3in.jpg" *eig*tP";O"648t 6 4t b!r erc!l!rP"W*ite"64b6 4)!nt si&eP";" c!l!rP"silver" )aceP"Ta*!ma"6Win !3s versus $inu.48)!nt648b648t 6 4t b!r erc!l!rP"W*ite" r!3spanP"2"6 4img srcP"lin.gi)" *eig*tP";O"648t 6 48tr6 4tr6 4t b!r erc!l!rP"W*ite"6 4p alignP"center"64)!nt )aceP"+rial" si&eP"2" c!l!rP"=avI"6? scurta pre&entare a cel!r !ua sisteme e !perare48)!nt648t 6 48tr6 48table6 48b! I6 48*tml6 Hi%ierul- %&anta'e(inux#$tm 4*tml6 4*ea 6 4title60re&entare sisteme e !perare48title6 4linG relP"stIles*eet" tIpeP"te.t8css" *re)P"stil.css"6 48*ea 6 <:

4b! I6 4center6 4*16$inu.. +vantaje48*16 48center6 4*r c!l!rP"N>>>>8>" si&eP"1" n!s*a e6 4p6#ulte c!mpanii au ecis alegerea $inu.(ului ca sistem e !perare at!rita sigurantei sale si a investitiil!r mai mici ecat in ca&ul alt!r pr! use similare, c*iar aca e !bicei este necesara \Mu!tJal)abeti&area\Mu!tJ angajatil!r. /ne.istenta unui sup!rt te*nic a ecvat nu mai c!nstituie ! pr!blema in &iua e a&i, multi pr! ucat!ri !)erin aceasta !ptiune la un pret accesibil. 1n alt avantaj este pr!tectia imp!triva virusil!r- in c!mparatie cu alte sisteme pentru care s(au scris &eci e mii e virusi, pentru $inu. e.ista !ar cateva &eci, putini )iin cei care sa se incumete sa scrie c! uri maliti!ase estinate acestei plat)!rmeJ t!tusi aceasta situatie p!ate )i pusa si pe seama raspan irii mai mici e care a !va a $inu. printre utili&at!rii !bisnuiti.4p65a&a sistemului e !perare $inu. ! repre&inta securitatea si scalabilitatea pentru care el este eja este cun!scut in me iul /nternet, evenin ast)el ! alegere pentru t!t mai multe c!mpanii. $inu. !)era si ! inter)ata gra)ica ce p!ate )i c!mparata cu cea pusa la isp!&itie e Win !3s, c!nceptul e \Mu!tJuser )rien lI\Mu!tJ )iin bine implementatJ ba&a e ate pentru sup!rt *ar 3are se mare\N9;1Jte pe &i ce trece, une!ri uran !ar cateva &ile e la lansarea unui pr! us pana la aparitia unui river scris pentru $inu.. 5lamat ! ata pentru lipsa )acilitatil!r multime ia, $inu. !)era in ce in ce mai multe unelte pentru e itare vi e!, mu&ica etc. 48b! I6 48*tml6 Hi%ierul- contact#$tm 4*tml6 4*ea 6 4title60re&entare sisteme e !perare48title6 4linG relP"stIles*eet" tIpeP"te.t8css" *re)P"stil.css"6 48*ea 6 4b! I6 4center64*16Ra r!g sa(mi scrieti48*1648center6 4*r c!l!rP"=avI" si&eP"1" n!s*a e6 4)!rm met*! P"0?ET" acti!nP"mailt!-c !mani ]Ia*!!.c!m"6 4table b!r erP">" 3i t*P"1>>T"6 4tr6 4t bgc!l!rP"+lice5lue" alignP"rig*t"64b6 4)!nt )aceP"+rial" si&eP"2" c!l!rP"=avI"6=umele ( 48)!nt648b648t 6 4t 64input tIpeP"te.t" nameP"nume" si&eP"2>" classP")!rmular"648t 6 48tr6 4tr6 4t bgc!l!rP"+lice5lue" alignP"rig*t"64b6 4)!nt )aceP"+rial" si&eP"2" c!l!rP"=avI"6+ resa e e(mail ( 48)!nt648b648t 6 4t 64input tIpeP"te.t" nameP"a resa" si&eP"2>" classP")!rmular"648t 6 48tr6 4tr6 4t bgc!l!rP"+lice5lue" alignP"rig*t"64b6 4)!nt )aceP"+rial" si&eP"2" c!l!rP"=avI"6A!mentarii ( 48)!nt648b648t 6 <;

4t 64te.tarea r!3sP":" nameP"c!mentariu" c!lsP"9;" classP")!rmular"648te.tarea648t 6 48tr6 4tr6 4t c!lspanP"2"6 4p alignP"center"6 4input tIpeP"submit" valueP"Trimite c!metariile" nameP"trimite" classP")!rmular"648t 6 48tr6 48table6 48)!rm6 48b! I6 48*tml6 Hi%ierul- linuxPrezentare#$tm 4*tml6 4*ea 6 4title60re&entare sisteme e !perare48title6 4linG relP"stIles*eet" tIpeP"te.t8css" *re)P"stil.css"6 48*ea 6 4b! I6 4center64*160re&entarea sistemului e !perare 4u6$inu.48u648*1648center6 4*r c!l!rP"=avI" si&eP"1" n!s*a e6 4p6/ncepan cu a !ua jumatate a anului 1991 pe piata pr! usel!r s!)t3are a aparut ! versiune speciala a sistemului e !perate 1ni. numita 4b6$/=1Z48b6.4p6 0rincipalele caracteristici ale sistemuli e !perare $inu. sunt-4ul6 4li6este un sistem multiuser si multipr!ces avan t!ate caracteristicile sistemului e !perare 1ni.48li6 4li6spre e!sebire e Win !3s, $inu. este isp!nibil in c! sursa in m! gratuit48li6 4li6p!ate )i utili&at la creearea unui server e bir!u, e WE5, precum si a unui me iu e pr!gramare sau pentru gesti!narea unei masini multime ia48li6 4li6p!ate )i pr!curat in mai multe variante e istribuire cum ar )i2e "at, Debian, Euse, #an raGe, etc48li6 48ul6 48b! I6 48*tml6 Hi%ierul- meniu#$tm 4*tml6 4*ea 6 4title6meniu48title6 4stIle6 4[(( a ^ )!nt()amilI- Ta*!maJ )!nt(si&e- 1>ptJ c!l!r- 5r!3n _ ((6 48stIle6 4base targetP"c!ntinut"6 48*ea 6 4b! I bgc!l!rP"+lice5lue"6 4table b!r erP"1" 3i t*P"1>>T" bgc!l!rP"W*ite" b!r erc!l!rP"navI"6 4tr6 <<

4t b!r erc!l!rP"W*ite"64b64)!nt )aceP"Rer ana"6Eisteme e !perare48)!nt648b648t 6 48tr6 48table64)!nt c!l!rP"br!3n" )aceP"ta*!ma" si&eP26 4ul6 4li64a *re)P"Eisteme?perare.*tm"6Ae sunt`48a648li6 48ul648)!nt6 4table b!r erP"1" 3i t*P"1>>T" bgc!l!rP"W*ite" b!r erc!l!rP"=avI"6 4tr6 4t b!r erc!l!rP"W*ite"64b64)!nt )aceP"Rer ana"6Win !3s48)!nt648b648t 6 48tr6 48table6 4ul6 4li64a *re)P"3in0re&entare.*tm"6Aaracteristici48a648li6 4)!nt c!l!rP"br!3n" )aceP"ta*!ma" si&eP26 48ul648)!nt6 4table b!r erP"1" 3i t*P"1>>T" bgc!l!rP"W*ite" b!r erc!l!rP"=avI"6 4tr6 4t b!r erc!l!rP"W*ite"64b64)!nt )aceP"Rer ana"6$inu.48)!nt648b648t 6 48tr6 48table6 4ul6 4li64a *re)P"linu.0re&entare.*tm"60re&entare48a648li6 4li64a *re)P"+vantaje$inu..*tm"6+vantaje48a648li6 48ul6 4*r n!s*a e c!l!rP"Eilver" si&eP"1"6 4p alignP"center"6 4a *re)P"c!ntact.*tm"64)!nt )aceP"+rial" si&eP"1" c!l!rP"Eilver"6A!ntact48)!nt648a648p6 48b! I6 48*tml6 Hi%ierul- )isteme*perare#$tm 4*tml6 4*ea 6 4title60re&entare sisteme e !perare48title6 4linG relP"stIles*eet" tIpeP"te.t8css" *re)P"stil.css"6 48*ea 6 4b! I6 4center64*160re&entarea sistemel!r e !perare48*1648center6 4*r c!l!rP"=avI" si&eP"1" n!s*a e6 4p61n sistem in)!rmati!nal e prelucrare aut!mata a atel!r, ispune pe langa ! c!mp!nenta )i&ica, materiala, sub )!rma sistemului e ec*ipamente si e ! c!mp!nenta in)!rmati!nala. +ceasta c!mp!nenta este alcatuita la ran ul ei intr(un prim nivel )!rmat in 4)!nt c!l!rP"N>>8>8>"6ansamblul pr!gramel!r care asigura in eplinirea )unctiil!r sistemului e ec*ipamente48)!nt6 si in 4)!nt c!l!rP"N>>8>8>"6pr!grame care asigura e)ectiv prelucrarea aut!mata a atel!r48)!nt6.48p6 4p60r!gramele e ba&a care )ac parte in primul nivel a c!mp!nentei in)!rmati!nale, p!t )i grupate in !ua mari categ!rii-48p6 4ul6 4li6pr!grame ale sistemului e !perare48li6 4li6pr!grame utilitare, e serviciu si tra ucat!are48li6 48ul6 <O

4p60rincipalele sisteme e !perare utili&ate in pre&ent sunt-48p6 4ul6 4li64a targetP"LblanG" *re)P"*ttp-88333.uni..!rg"61ni.48a648li6 4li64a targetP"LblanG" *re)P"*ttp-88333.micr!s!)t.c!m"6Win !3s48a648li6 4li64a targetP"LblanG" *re)P"*ttp-88333.linu..!rg"6$inu.48a648li6 4li64a targetP"LblanG" *re)P"*ttp-88333.apple.c!m8mac!s."6#ac ?E Z48a648li6 48ul6 48b! I6 48*tml6 Hi%ierul- winPrezentare#$tm 4*tml6 4*ea 6 4title60re&entare sisteme e !perare48title6 4linG relP"stIles*eet" tIpeP"te.t8css" *re)P"stil.css"6 48*ea 6 4b! I6 4center64*160re&entarea sistemului e !perare 4u6Win !3s48u648*1648center6 4*r c!l!rP"=avI" si&eP"1" n!s*a e6 4p6#icr!s!)t Win !3s este un me iu e !perare si pr!gramare care !)era utili&at!ril!r ! inter)ata gra)ica prieten!asa, ba&ata pe )erestre ecran si mijl!ace e interactiune m! erne- meniuri, but!ane simultane pe ecran, curs!are gra)ice, "cutii" e ial!g si altele. +ceasta e.plica marea p!pularitate e care se bucura, mai ales upa aparitia ultimel!r sale versiuni.48p6 4p60rincipalele caracteristici a sistemului e !perare Win !3s sunt-48p6 4table b!r erP">" 3i t*P"1>>T"6 4tr6 4t 3i t*P";>T" valignP"t!p"6 4ul6 4li6elementele 9D tin sa !mine inter)ata gra)ica48li6 4li6e.istenta mecanismulului \Mu!tJ!biectele legate si incluse\Mu!tJ ?$E, care permitea legarea inamica a un!r !biecte intr(un !cument c!mple.48li6 4li6pr!blema )!nturil!r a )!st re&!lvata prin intr! ucerea p!sibilitatil!r e actuali&are a l!r prin pr!m!varea caracterel!r True TIpe (c!rpurile e litera True TIpe sunt scalabile, a ica mics!rate sau marite isi pastrea&a )!rma li&ibila ( te*n!l!giile anteri!are necesitau un set i)erit e c!rpuri e litera pentru )iecare imensiune in parte)48li6 48ul6 48t 6 4t 3i t*P";>T" valignP"t!p"6 4ul6 4li6p!sibilitatea utili&arii mem!riei virtuale prin utili&area unui spatiu e pe *ar isG pentru a simula ! mem!rie 2+#48li6 4li6capacitatea imbunatatita e utili&are si gesti!nare a riverel!r48li6 4li6multitasGing permitiv (c!ntr!lat)- Win !3s etine t!t timpul c!ntr!lul asupra timpului e calcul si asupra aplicatiil!r48li6 4li6inclu e stan ar ul 0lug \ampJ 0laI ca parte integranta a sistemului e !perare48li6 4li6are ! inter)ata e pr!gramare a aplicatiil!r +0/ (+plicati!ns <8

0r!grams /nter)ace) pe 92 e bitiultimele variante e sisteme Win !3s sunt multiuser48li6 48ul6 48t 6 48tr6

<9

S-ar putea să vă placă și