Sunteți pe pagina 1din 55

Cuprins

Capitolul I Deficit bugetar actual.....................................................................................................................3 1.1 Deficit bugetar concept, cauze, efecte.................................................................................3 1.2 Metode de dimensionare a deficitului bugetar......................................................................8 1.2.1 Deficitul bugetului general consolidat........................................................................9 1.2.2 Metode moderne de msurare a deficitului bugetar...................................................9 1.3 Modaliti de finanare a deficitului bugetar......................................................................12 1.3.1. Emisiunea monetar.................................................................................................12 1.3.2. Finanarea deficitului bugetar prin credit public......................................................13 1.3.3 Instrumente utilizate pentru finanarea deficitului bugetar.......................................1 1.3.!. "estricii ale gestiunii finanrii deficitului bugetar................................................1# Capitolul II Deficitul bugetar al Romniei n perioada 1990-2008................................................................19 2.1 E oluia deficitului bugetar !n perioada 1""#$1"""............................................................1" 2.2 Mecanismul deficitului bugetar !n %om&nia......................................................................22 2.2.1. E$oluia deficitului bugetului general consolidat %n perioada 2&&&'2&&#..............23 2.2.2. E$oluia deficitului bugetului de stat %n perioada 2&&&'2&&#.................................!& 2.2.3. E$oluia deficitului bugetelor locale %n perioada 2&&&'2&&#..................................!3 2.2.!. E$oluia bugetului asigurrilor sociale de stat %n perioada 2&&&'2&&#...................!( 2.2. . Finanarea deficitului bugetar %n perioada 2&&&'2&&#............................................!9 2.3. Estimarea e oluiei deficitului bugetar !n perioada 2##8$2#11........................................'' ibligrafie......................................................................................................................................! "

(apitolul ) Deficit bugetar actual 1.1 Deficit bugetar concept, cauze, efecte
Deficitul bugetar este considerat un fenomen cronic al finanelor contemporane pe fundalul amplificrii c)eltuielilor publice *i deteriorrii situaiei financiare a multor state+ mai mult sau mai puin dez$oltate. ,ea mai general caracterizare+ delimitare conceptual a deficitului bugetar la ni$elul
economiei unei ri poate fi urmtoarea # $oldul negati% al bugetului public ntre %eniturile &i c'eltuielile efectuate pn( la nc'eierea e)ecu*iei bugetare. +l reflect( acea $tare a bugetului public n care c'eltuielile dep(&e$c %eniturile.

-ugetul de stat *i deficitul acestuia+ precum *i politicile adec$ate .fiscale+ bugetare+ de finanare a deficitelor bugetare/ nu mai au doar dimensiuni economice. Deficitul bugetar+ are multiple *i profunde conotaii sociale+ culturale+ ecologice+ politice+ militare etc. 0n fapt+ noul tip de cre*tere economic+ dez$oltarea durabil sunt procese care se definesc prin %ntreptrunderea tuturor acestor subprocese sociale. Deficitul bugetar trebuie pri$it *i analizat ca una din problemele macroeconomice de baz *i c)iar ca una din marile probleme sociale. ,oninutul unei probleme const %n1 2 3roblem economic indi idual *microeconomic+, atunci c&nd ,i acolo unde aceastaa/ b/ deri$ din formarea *i considerarea unei anume economii .naionale/4 stimuleaz sau afecteaz realizarea intereselor generale ale agenilor *i sectoarelor instituional'funcional dintr'o ar4 antreneaz msuri concrete *i aciuni con$ergente din partea criteriilor economico'sociale pentru meninerea %n limite normale de desf*urare a acti$itilor specifice. 2 3rincipalele probleme macroeconomice cu care se confrunt %ntr'o msur mai mare sau
mai mic toate rile pot fi reduse la urmtoarele cinci+ care %n forma lor poziti$+ ec)ilibrat se constituie %n inte ma5ore ale tuturor gu$ernelor.

,re*terea economic *i dez$oltarea durabil a societii+ asigurarea ec)ilibrului %n progres %ntre oferte globale *i cererea global4 e$itarea crizelor+ secesiunilor economice *i a dezec)ilibrelor macroeconomice %nsoite de tensiuni sociale.

6cuparea deplin *i eficient a resurselor de munc ale rii+ meninerea *oma5ului %n


limitele naturale. 3

2 2

7sigurarea unui ec)ilibru dinamic %ntre cererea *i oferta de moned+ inerea inflaiei
modeste sub control+ prin aceasta asigur8ndu'se stabilirea preurilor

9estionarea de ctre state prin gu$ernele lor a marii redistribuiri a $enitu rilor din
societate, !n concordan at8t cu criteriul eficienei economice c8t *i cu cel al ec)itii sociale+ preocuparea gu$ernanilor pentru asigurarea ec)ilibrului bugetar+ respecti$ pentru un deficit minim.

"acordarea la economia mondial+ la liniile for ale globalizrii acti$itilor economice+


meninerea unui ec)ilibru economic e:tern dinamic .balan comercial ec)ilibrat pe termen mediu+ balana de pli acti$/. 7*a cum rezult din enumerarea problemelor macroeconomice+ fiecare din aceste probleme are dou laturi distincte+ dar legate %ntre ele1 una poziti$ *i alta negati$+ una ec)ilibrat .normal/ *i alt dezec)ilibrat .anormal/.

"eferindu'ne la bugetul public+ cu latura sa ec)ilibrat+ dar *i cu latura dezec)ilibrant


.deficit;e:cedent/+ putem spune c acesta se afl %n relaii de interdependen cu toate celelalte probleme macroeconomice+ %ndeosebi+ cu problemele economiei reale .cre*tere+ dez$oltare+ ocupare a resurselor de munc/. ,a urmare+ analiza .cauzele deficitului bugetar+ a efectelor sale+ precum fundamentarea soluiilor de %ncadrare a lui %n limite normale nu pot fi fcute dec8t %n acest spirit multifuncional *i al efectelor multiple de antrenare.

<n alt mod de a sublinia caracterul macroeconomic *i macrosocial al deficitului bugetar este realizat de profesorul *i omul de *tiin =aru5an =osganian+ analiz8nd deficitul bugetar %n cadrul celorlalte deficite economice.

Fr a considera deficitul bugetar doar ca un dezec)ilibru ce antreneaz numeroase alte dezec)ilibre+ profesorul =osganian puncteaz1 >Deficitul bugetar reprezint o form de implicare a statului %n reglarea ec)ilibrului macroeconomic. Dac finanarea deficitului se face pe ci neinflaioniste *i este corelat benefic cu alte obiecti$e macroeconomice 'se continu argumentaia ' deficitul bugetar poate fi o in$estiie public+ %n msur s compenseze lipsa de interes in$estiional a economiei %n ansamblul ei. ,)iar dac aceasta in$estiie nu $izeaz constituirea de drumuri sau de locuine+ sumele c)eltuite pentru %n$m8nt+ sntate+ cultur+ cercetare sunt tot forme de in$estiii+ cu toate c efectele lor benefice se constat indirect+ %n timp.

0n anumite condiii social economice *i politice deficitul bugetar se interfereaz cu celelalte probleme macroeconomice %ntr'o suit de deficite economice *i nu numai+ %nscriind mai multe cercuri $icioase pe fundalul general al unor stri negati$e a economiei rii aflat %ntr'o asemenea stare. 0ntr'o asemenea suit+ deficitul bugetar important cantitati$ se afl pe primul loc. ,elelalte deficite economice rele$ate de speciali*ti+ pe e:emplul social'economic *i politic+ sunt urmtoarele1 deficitul balanei de pli e:terne4 deficitul acti$itilor economice4 deficitul in$estiional4 deficitul resurselor materiale4 deficitul de substructur.
4

Interdependenele malefice dintre problemele macroeconomice sub forma deficitelor artate au fost e$ideniate de academicianul Iulian =crel astfel1 >Dezec)ilibrele dintre cererea *i oferta de bunuri *i ser$icii dintre cererea *i oferta de bunuri *i ser$icii+ dintre populaia apt de munc *i cea ocupat+ dintre $eniturile bne*ti ale populaiei puternic erodate de inflaie *i ne$oile de trai ale acesteia+ dintre necesarul de resurse $alutare *i posibilitile de ale procura... au condus la apariia *i la cronicizarea deficitului financiar public. ?a r8ndul su+ dezec)ilibrul finanelor publice a e:acerbat dezec)ilibrele interne *i e:terne. Deficitul financiar public reprezint una dintre formele de manifestare a dezec)ilibrului general economic@.
0n numeroase ri dez$oltate sau %n curs de dez$oltare+ ca urmare a cre*terii mai rapide a c)eltuielilor publice dec8t $eniturile publice+ bugetele se %ntocmesc *i se %nc)eie tot mai frec$ent cu deficit. 7cesta poate fi planificat *i utilizat ca instrument de conducere *i administrare macroeconomic+ datorit efectului multiplicator. 7cceptarea unei cote determinate de c)eltuieli care de$anseaz $eniturile publice+ adic acceptarea unui deficit controlat+ este un mi5loc important de inter$enie a managementului gu$ernamental+ pentru reglarea acti$itii economice. , auzele pot fi generate de propria economie sau de
con5unctura internaional. 3rintre acestea

se numr1

ni$elul *i fluctuaiile produsului intern brut+ care reprezint una din cauzele interne ce duc la apariia sau cre*terea deficitului bugetar+ prin %ncetinirea ritmului de cre*tere a $eniturilor publice. 0n cazul rilor slab dez$oltate ni$elul sczut al $eniturilor bugetare este determinat de
aportul mic din impozite *i ta:e+ datorit bazei reduse de impozitare+ c)iar dac se adopt un grad de fiscalitate ridicat. 0n rile aflate in tranziie+ cre*terea drastic a ratei inflaiei+ %n condiiile %n care este cunoscut faptul c $eniturile bugetare+ e:primate %n preuri curente+ au o rat de cre*tere inferioar celei a c)eltuielilor bugetare+ %n preuri curente.

0n sc)imb+ %ntr'o economie dez$oltata+ cu ageni economici

puternici+ cu o pondere ridicat a populaiei ocupate *i cu o populaie cu $enituri *i a$eri ridicate+ %n care disciplina financiar este respectat+ $eniturile publice care alimenteaz bugetul

naional se $or %ncasa %n cuantum ridicat *i la termenele pre$zute+ ceea ce creeaz premisele acoperirii c)eltuielilor publice4 2 gradul de redistribuire a produsului intern brut poate conduce la dezec)ilibre %ntre $eniturile *i c)eltuielile publice+ %n condiiile %n care cresc componentele pri$ind a5utorul de *oma5 *i asistena social. 3e de o parte+ gradul redus de ocupare a forei de munc implic %ncasri bugetare mai sczute din impozitul pe $enit+ contribuii la asigurri sociale+ iar pe de alt parte+ necesit eforturi suplimentare din partea autoritilor publice pentru protecie social. Acderea continu a produsului intern brut+ %n rile aflate %n
tranziie+ este determinat de transformrilor profunde+ structurale+ ce au loc %n aceste ri4

2 2

cre*terea continu a c)eltuielilor cu rambursarea datoriei publice .o mare parte din aceasta fiind+ de regul+ generat tocmai de finanarea deficitelor bugetare ale anilor anteriori/4

cre*terea c)eltuielilor bugetare+ prin asumarea de ctre 9u$ern a costurilor sociale implicate de procesul de tranziie+ %n cazul rilor respecti$e4

2 2

cre*terea c)eltuielilor publice pentru %narmare a fost adesea una dintre cauzele care au dus la dep*irea $eniturilor publice de ctre c)eltuielile publice4 fenomenele con5uncturale internaionale %*i transmit influena prin intermediul cursului de sc)imb *i al ratei dob8nzii. 7stfel. %n anii B#& ' BC&+ numeroase ri .dez$oltate *i %n curs de dez$oltare/ s'au confruntat cu deficite bugetare puternice %n urma crizei petrolului *i accenturii cursei %narmrilor. 0n funcie de gradul de dez$oltare economic+ diferite state au dep*it situaia mai u*or sau mai greu+ %n unele situaii influenele negati$e fiind propagate .transferate/ de la ri bogate spre ri srace.

Efectele %n plan economic ale deficitului bugetar sunt multiple. E:istena deficitului bugetar
ma5oreaz datoria public *i+ implicit+ ser$iciului acesteia+ respecti$ c)eltuielile publice pri$ind rambursrile+ dob8nzile *i comisioanele e:igibile %n fiecare an pentru stingerea datoriei publice.

3aralel cu sporirea c)eltuielilor publice pe aceast cale+ are loc o realocare a fondurilor publice %n detrimentul furnizrii bunurilor *i ser$iciilor publice ctre populaie. 0n condiiile unei cereri de credite mari pentru acoperirea deficitului bugetar+ rata dob8nzii prezint tendin de cre*tere..figura 1/

,ig.1. Cererea de mprumuturi guvernamentale i rata dobnzii pe pia

Deficitul bugetar contribuie la cre*terea ratei dob8nzii de pia. 3rin aceasta+ deficitul se opune in$estiiilor pri$ate+ %ncetinind astfel ritmul real al cre*terii economice. Figura
1 pune n eviden corelaia dintre fondurile mprumutate de guvern pentru a finana deficitul i nivelul ratei dobnzii de pia. Cererea de credite se compune din cererea particularilor (ageni economici i populaie) i cererea guvernului. Cnd guvernul solicit fonduri pe piaa capitalului de mprumut, rata dobnzii crete, deoarece o parte important din fondurile disponibile este atrasa de guvern prin intermediul creditului public. c!ilibrul iniial este n punctul , corespunztor ratei dobnzii de pia (d1) i cantitii totale de fonduri mprumutate "1. # cretere a solicitrii guvernului pentru fonduri mprumutate deplaseaz curba cererii din C 1 n C1 $ %C&, rezultnd un nou ec!ilibru al pieei n '. (ata dobnzii de pia este d ), iar cantitatea de fonduri oferit i mprumutat a crescut la "). Creterea ratei dobnzii de pia are drept efect restrngerea cererii de credite adresate de agenii economici i implicit reducerea investiiilor realizate pe credit. "nvestiiile private reduse contribuie la scderea productivitii muncii i implicit la reducerea salariilor. *e asemenea, se diminueaz mprumuturile efectuate de persoanele particulare n vederea ac!iziionrii unor bunuri de folosin ndelungat sau construirii i cumprrii de locuine. Concomitent cu aceste efecte se nregistreaz i scderea consumului privat, deoarece o rat ridicat a dobnzii ncura+eaz economiile.

0n condiiile %n care %mprumutul public este contractat de o generaie *i este ac)itat de o alta+ apare o distribuire %ntre generaii a beneficiilor *i costurilor acestuia+ care poate fi
considerat ca fiind inec)itabil+ %n funcie de scopul iniial al creditului public.

,re*terea cererii agregate pe termen scurt *i reducerea stocului de capital pe termen lung reprezint alte efecte ale deficitului bugetar+ %ns acesta poate afecta politica monetar. 0n
cazuri e:treme+ o ar cu deficite bugetare mari poate %nt8mpina dificulti %n finanarea deficitului printr'un %mprumut adiional *i+ ca rezultat+ se procedeaz la monetizarea deficitului. Dac autoritatea fiscal foreaz autoritatea monetar s finaneze deficitul prin emisiune monetar+ astfel inflaia poate fi interpretat+ %n ultimul r8nd+ ca un fenomen fiscal mai degrab dec8t un fenomen monetar+ monetizarea datoriei este e:plicaia clasica pentru $alorile mari ale inflaiei. <n impact al deficitului bugetar este reprezentat de a*a numita Dpierdere a impozitelorD+ %n sensul c impozitele sunt utilizate pentru rambursarea datoriei+ %ns ser$iciul datoriei este pri$it ca un transfer %ntre membrii societii *i nu ca un cost pentru societate %n ansamblul ei.

De asemenea+

afecteaz procesul politic care determin politica fiscal. <nii economi*ti susin c posibilitatea

gu$ernului de a se %mprumuta reduce disciplina procesului bugetar+ %ntruc8t politicienii se preocup mai puin de limitarea strict a ni$elului c)eltuielilor publice la ni$elul $eniturilor bugetare+ deoarece au posibilitatea s se %mprumute. 7stfel+ se %nregistreaz o reducere a fle:ibilitii fiscale a gu$ernului.

Deficitul bugetar implic *i $ulnerabilitatea economiei la crizele internaionale+ datorit dependenei de resursele e:terne pentru finanarea *i refinanarea deficitului bugetar. Eeoria potri$it creia un deficit bugetar meninut %n limite controlabile+ care s nu dep*easc 3F din produsul intern brut+ s nu fie acoperit prin emisiune suplimentar de moned *i s fie folosit cu predilecie pentru finanarea unor c)eltuieli publice care duc la crearea unor poteniali factori producti$i %n societate+ a fost %mbri*at de tot mai multe state+ printre care *i "om8nia+ care *i ea a %nceput s'*i construiasc bugetele de stat. %n acest fel %ncep8nd c)iar cu primul an dup re$oluie+ cu anul 199&. 0ntocmirea bugetelor rii noastre cu deficite nu a fost %ns de prea bun augur pentru finanele rii noastre+ deoarece de la o c)eltuial public pentru plata dob8nzilor *i a altor
7

c)eltuieli adiacente acestora

de 6% din totalul c)eltuielilor bugetului de stat pe anul 199 + s'a a5uns la 2C+ F pe

e:erciiul financiar 2&&2+ la 1,,-. pe anul )//0, la 10,1. pe anul )//1 i la 1),2. apro3imativ pe anui )//4.

1.2 Metode de dimensionare a deficitului bugetar


0n "om8nia+ pentru msurarea deficitului public se folosesc metode diferite+ %n funcie de care se identific un anumit
tip de deficit bugetar. 7stfel+ se disting1

2 2 2 2 2 2

deficitul;surplusul bugetului general consolidat4 deficitul;surplusul con$enional4 deficitul;surplu$ul primardeficitul;surplusul operaional4 deficitul;surplusul structural4 deficitul.$urplu$ul c%a$i-fi$cal. 1.2.1 Deficitul bugetului general consolidat E:prim dezec)ilibrul e:istent la ni$elul bugetelor componente ale sistemului bugetar+ agregate *i consolidate+ pentru a

forma un %ntreg. Este e:presia cea mai utilizat %n analizele pri$ind dezec)ilibrul %ntre resursele *i ne$oile sectorului public. Ae determin prin diferena dintre $eniturile *i c)eltuielile bugetului general consolidat.

1.2.2 Metode moderne de msurare a deficitului bugetar <tilizarea metodelor moderne pentru dimensionarea c8t mai corect a dezec)ilibrului financiar public a condus la apariia de noi tipuri de deficite; surplusuri ale sectorului public. 7stfel+ putem $orbi de deficit;surplus 1 2 2 2 2 2 con$enional4 primar4 operaional4 structural4 c$asi'fiscal.
calculat ca diferen intre %ncasrile *i plile efecti$e+ reprezint

Deficitul.$urplu$ul con%en*ional,

necesarul de finanare a sectorului public . 0n metoda de msurare a acestui tip de dezec)ilibru public+ $eniturile nu includ %mprumuturile interne *i e:terne. ?a ni$elul c)eltuielilor nu sunt luate %n considerare rambursrile datoriei publice din acel an+ %ns se regsesc dob8nzile la datoria public.

Deficiul.$urplu$ul primar este definit ca diferen %ntre $eniturile curente *i c)eltuielile bugetare nedestinate plii dob8nzilor la datoria public. Deficitul primar ofer posibilitatea de a stabili dac un gu$ern se strduie*te s elimine e:cesul cererii prezente sau $iitoare. Dac deficitul primar este poziti$ .deci e:ist un surplus primar/+ aceasta indic faptul c statul contribuie la diminuarea cererii agregate *i a datoriei publice. Deficitul primar msoar modul %n care aciunile curente %mbuntesc sau nu %ndatorarea net a sectorului public *i este important pentru e$aluarea sustenabilitii deficitelor gu$ernamentale. De*i+ deficitele fiscale se pot %nregistra la infinit+ trebuie s se %nregistreze surplus primar pentru a acoperi cel puin dob8nzile curente la datoria public. Deficitul.$urplu$ul opera*ional include deficitul primar *i dob8nda real pltit %n contul datoriei publice
interne.

Deficitul.$urplu$ul $tructural se %nregistreaz atunci c8nd apare+ pe termen lung+ imposibilitatea $eniturilor bugetare de a finana c)eltuielile bugetare. Deficitul are tendina de a de$eni cronic *i nu reprezint doar o eroare de a5ustare ci un dezec)ilibru al ansamblului elementelor constituti$e ale structurii financiare a statului. Dac statul %ncearc s corecteze dezec)ilibrul prin ma5orarea cotelor de impunere atunci randamentul obinut este inferior celui anticipat+ iar materia impozabil se diminueaz sub efectul unei fiscaliti ridicate. Dac statul %ntreprinde msuri de atenuare a presiunii fiscale pentru a concilia reaciile psi)ologice ale contribuabililor+ rezultatul nu este satisfctor. 0n realitate+ deficitul structural nu este rezultatul unei insuficiene cronice a $eniturilor bugetare ci genereaz efecte mult mai profunde. ,auza cea mai profund a deficitului structural este reprezentat de cre*terea superioar a $olumului c)eltuielilor %n raport cu cel al $eniturilor publice. 0n aceast situaie trebuie acionat la ni$elul $eniturilor bugetare dac nu se recurge *i la alte modaliti de finanare a c)eltuielilor bugetare. 6 alt cauz a deficitului structural o poate constitui reaciile contribuabililor care+ %n prezena unei presiuni fiscale ridicate+ de$in subiectul fraudelor sau a e$aziunii fiscale. 0ns+ dac presiunea fiscal este mare atunci ma5oritatea impozitelor pot %nregistra un randament sczut datorit %nclinaiei contribuabililor spre fraud *i e$aziune fiscal. ,)iar *i %n condiiile unei astfel de ipoteze+ ma5orarea impozitelor e:istente *i+ mai ales+ instituirea de impozite noi se confrunt cu dificulti $iz8nd punerea %n practic. 7ceasta poate fi considerat drept o inadaptabilitate a sistemului fiscal sau o imposibilitate a acestuia de a furniza $eniturile necesare pentru c materia impozabil cre*te mai lent dec8t randamentul a*teptat. Erebuie+ deci+ reorganizat sistemul de prele$are ceea ce necesit timp. Ae a5unge+ astfel+ la un decala5 continuu %ntre cre*terea c)eltuielilor *i cea a prele$rilor operate asupra $enitului naional care are un ritm de cre*tere mai lent ce nu este suficient pentru a furniza modalitile de finanare a c)eltuielilor.
9

Deci+ se %nregistreaz un ecart semnificati$ %ntre $olumul $eniturilor fiscale+ necesare pentru a acoperi c)eltuielile bugetare+ *i $olumul $enitului naional care cre*te mai %ncet dec8t acestea. Ae obine un deficit care se manifest drept un dezec)ilibru al structurii financiare a statului. 7cest dezec)ilibru este *i mai e$ident %n situaia %n care $olumul c)eltuielilor publice nu reconstituie partea din $enitul naional necesar pentru a le asigura finanarea. "educerea deficitului structural poate fi realizat recurg8nd fie la %ncetinirea ritmului de cre*tere a c)eltuielilor publice sau dac este posibil c)iar scderea acestora+ fie la accelerarea ritmului de cre*tere a $eniturilor publice. 6 rela:are fiscal face posibil cre*terea $eniturilor disponibile a cror utilizare producti$ genereaz o cre*tere a $enitului naional susceptibil s restabileasc ec)ilibrul structural *i+ deci+ s comprime deficitul. Deficitul c%a$i-fi$cal e$ideniaz deficitul con$enional *i operaiunile c$asi'fiscale
forma1 ce iau

2 2 2 2 2

sub$eniilor pentru dob8nzile la %mprumuturile acordate de -anca Gaional a "om8niei *i de bncile cornerciale societilor cu capital de stat din sectoarele agricultur *i energie4

sub$eniilor pentru cursul de sc)imb de care beneficiaz sectorul energetic4 %mprumuturilor preluate de stat pe baz de legi speciale4 %mprumuturilor garantate de stat4 arieratelor fa de buget a agenilor economici.

Deficitele c$asi'fiscale pot afecta foarte mult bugetul general consolidat mrind deficitul *i %mping8nd
gu$ernul s se %mprumute de pe piaa e:tern tot mai mult. Eeoretic+ %ntre datoria e:tern *i deficitele c$asi'fiscale+ precum *i cel operaional+ e:ist o legtur poziti$+ e$olu8nd %n acela*i sens+ at8t timp c8t in$estiiile directe sunt reduse+ iar e:porturile sunt prea mici %n comparaie cu importurile.

Deficitele c$asi'fiscale se refer la pierderile %ntreprinderilor din sectorul public. ,8nd aceste pierderi nu mai sunt tolerate de sistemul economic+ ele se transform %ntr'o po$ar efecti$ asupra bugetului public+ prin preluarea la datoria public+ ceea ce suplimenteaz c)eltuielile cu refinanarea acesteia. Deficitele c$asi'fiscale pri$esc numai o parte din arieratele din economie+ respecti$
flu:uri ce modific dimensiunea stocului. Aoluia pentru reducerea ni$elului deficitului c$asi'fiscal este impunerea disciplinei financiare+ pri$atizarea *i restructurarea societilor generatoare de pierderi. 0n plus+ o concuren adec$at pe pia+ care s stimuleze eficiena+ ar putea consimi un alt factor important pentru diminuarea dezec)ilibrului real din sectorul public. numai acele pierderi pe care trebuie s le suporte gu$ernul. 7ceste deficite pot fi analizate ca stoc de datorie+ iar+ %n dinamic+ drept

1.3 Modaliti de finanare a deficitului bugetar


6 problem foarte important *i de mare actualitate %n legtur cu deficitul bugetar o reprezint depistarea *i %mbinarea modalitilor de finanare a acestuia.
10

3roblema finanrii deficitului bugetar are dou moduri de rezol$are1 emisiunea monetar *i %mprumutul de stat.
1.3.1. Emisiunea monetar

3rocesul emisiunii monetare const %n $8nzarea de acti$e lic)ide bncilor comerciale+ este numit monetizarea deficitului bugetar+ *i are un pronunat caracter inflaionist. 0n cadrul acestui proces+ Ministerul Economiei *i Finanelor $inde titluri de stat -ncii Gaionale+ care+ pe aceast cale+ acord statului un
%mprumut+ determin8nd astfel scderea $olumului $aloric al titlurilor de stat obinute public. 3e msur ce -anca Gaional ac)iziioneaz titluri de stat+ ea ofer bncilor comerciale rezer$e suplimentare de acti$e lic)ide *i astfel spore*te masa monetar din economie. -anca Gaional poate cumpra titluri de stat de pe piaa secundar+ ceea ce constituie un ec)i$alent modern al emisiunii monetare.

Finanarea deficitului bugetar prin emisiunea monetar afecteaz economia+ prin cre*terea c)eltuielilor totale datorit ma5orrii c)eltuielilor publice *i pri$ate+ ca urmare a cre*terii ofertei de moned. De asemenea+ se realizeaz o ma5orare ec)i$alent a impozitelor+ ceea ce %nseamn c aceast cre*tere a masei monetare este similar unei distribuii gratuite de moned+ care ec)i$aleaz cu un transfer al sectorului public %n fa$oarea mena5elor+ put8nd $orbi de un impozit negati$. ,re*terea c)eltuielilor publice corespunde e:act cre*terii masei monetare+ deci+ nu e:ist efect net asupra mena5elor.
Monetizarea deficitului bugetar are caracter inflaionist p8n %n momentul %n care economia se %ndreapt spre un nou ec)ilibru pe termen lung+ cu un ni$el mai ridicat al preurilor.

De asemenea+ dac autoritile publice decid s continue aceast politic de la un an la altul+ $a rezulta o cre*tere corespunztoare a ofertei monetare+ accentu8nd inflaia. 7$anta5ele acestei surse reprezint faptul c e:ist posibilitatea de a e$ita+ pe termen scurt+ sporirea datoriei e:terne *i+ totodat+ dimensiunile datoriei de stat. Ministerul Finanelor 3ublice decurge la emisiunea monetar numai %n cazurile c8nd1 2 2 2 2 datoria e:tern este mare4 ratele dob8nzilor pe piaa intern sunt meninute la un ni$el %nalt+ *i finanarea pri$ilegiat din sursele e:terne este e:clus .de regul+ din moti$ul datoriei e:terne/4 datoria de stat intern a atins de5a limita ma:im H ceea ce+ deseori+ ser$e*te ca moti$ al preului %nalt la credite4 rezer$ele sunt epuizate.

1.3.2. .inanarea deficitului bugetar prin credit public

11

0n general+ %mprumutul genereaz starea de ec)ilibru %ntre ne$oia crescut de resurse a debitorului *i ne$oia de fructificare a resurselor e:cedentare aflate la creditori. Din cauza efectelor negati$e ale cre*terii inflaiei %n situaia monetizrii deficitului bugetar+ soluia rmas pentru acoperirea acestuia este recurgerea la %mprumuri publice de pe piaa intern sau e:tern. 3entru finanarea deficitelor bugetare %n continu cre*tere+
pentru cea de'a doua soluie+ din urmtoarele considerente1 %ntre sporirea $eniturilor fiscale .prin ma5orarea impozitelor e:istente sau introducerea unor impozite noi/ *i contractarea de %mprumuturi+ de regul+ se opteaz

ma5orarea impozitelor este o msur nepopular+ deoarece afecteaz imediat

ni$elul de

trai al populaiei. De asemenea+ %n cazul cre*terii inflaiei+ $enitul real se mre*te datorit reducerii impozitelor+ %ns se creeaz un decala5 %ntre calculul impozitelor *i plata lor+ ceea ce determin o $aloare mai mic a $eniturilor+ gener8nd astfel deficit bugetar4

2 2 2

%mprumuturile de stat ofer categoriilor sociale a$ute un plasament sigur *i remunerator pentru disponibilitile lor bne*ti4 %mprumuturile de stat ofer un mi5loc mai rapid de procurare a resurselor financiare dec8t impozitele directe4 dac %mprumutul se solicit la -anca ,entral+ termenul de obinere a resurselor bne*ti este cel mai scurt+ comparati$ cu
persoane 5uridice. emiterea de titluri de $aloare pentru persoane fizice sau

,a *i %n cazul agenilor economici+ este necesar ca >profitul@ pe termen mediu *i lung realizat din finanarea c)eltuielilor publice s fie suficient de mare pentru a acoperi ser$iciul datoriei+ s acopere pierderea de utilitate pe care o suport piaa prin pri$area acesteia de resursele folosite pentru acoperirea deficitului *i nu prin finanarea bunurilor oferite de ea+ iar factorii de decizie public s'*i menin credibilitatea %n urma recurgerii la %mprumutul de stat. ,u alte cu$inte+ statul trebuie s utilizeze %mprumutul pentru finanarea bunurilor publice solicitate
de pia %n ansamblul ei+ astfel %nc8t+ pe c8t posibil+ s nu se produc o pierdere de utilitate din cauza alocrii resurselor prin intermediul deficitului bugetar. 0n cadrul economiei+ %n condiiile unui anumit $olum al resurselor financiare libere+ contractarea de credite publice poate s conduc la reducerea in$estiiilor particulare. 3entru ca pe ansamblu procesul in$estiional s nu aib de suferit+ ar trebui ca statul s utilizeze c)eltuielile publice %ntr'o proporie mai accentuat pentru in$estiii producti$e .*osele+ autostrzi+ construirea de spitale+ in$estiii in capital uman ele/. 7t8t timp c8t in$estiiile publice sunt la fel de producti$e ca *i cele particulare+ %n $iitor nu se $or reduce nici stocul de capital *i nici $enitul naional. 7ltfel spus+ este necesar ca %mprumutunie publice s fie direcionate ctre acele c)eltuieli publice care finaneaz bunuri de capital producti$e+ %n acest fel+ fInanarea unui deficit bugetar ridicat+ de*i $a tempera in$estiiile particulare+ $a conduce totu*i la o cre*tere economic+ %ntruc8t in$estiiile totale nu sunt afectate.

0nregistrarea deficitelor bugetare pe pacursul a mai multor ani+ determin acumularea datoriei publice .%n caz de finanare prin %mprumut/. 0n cazul acesta apare un risc important+ considerat Jeffet boule de neige@ al datoriei. El antreneaz urmtorul cerc $icios1 e:istena unei datorii publice importante+ ce implic plata de dob8nzi considerabile ctre creditorii statului4 %n

12

acela*i timp+ aceste dob8nzi mari gre$eaz asupra c)eltuielilor bugetare+ conduc8nd la agra$area deficitului *i la o nou %ndatorare public care+ la r8ndul su+ conduce la noi dob8nzi mai mari. /mprumuturile publice de pe piaa intern non$bancar pot prea una din cele mai raionale metode de finanare a deficitului bugetar. Aimilar situaiei cu finanarea din surse e:terne+ aceast metod permite e$itarea presiunii inflaioniste4 analogic finanrii .diminuiaz presiunea asupra balanei comerciale *i sporirea datoriei e:terne/. 0ns+ principalul deza$anta5+ este impactul deflaionist asupra altor sectoare ale economiei. 7ceasta reprezint metoda cu cele mai mici c)eltuieli doar %n cazurile c8nd1 2 2 2 2 2 2 este complicat procesul monitorizrii eliberrii creditelor sectorului pri$at4 e:ist o elasticitate relati$ a ofertei interne4 finanarea din sursele e:terne este relati$ costisitoare4 e:ist o datorie intern ne%nsemnat4 se constat un deficit al altor tipuri de acti$e4 inflaia+ care %nsoe*te perioada de trecere la economia de pia+ a atins tempouri %nalte *i este ine$itabil. 0tilizarea surselor e1terne de finanare implic %n $iitor o po$ar nesemnificati$ asupra ec)ilibrului bugetar *i %n acest sens restr%ns minimizeaz c)eltuielile aferente perioadei de tranziie. 0ns+ aceasta se %nt%mpl doar %n cazul c%nd ni$elul dob%nzilor de pe piaa intern dep*esc ni$elul mondial *i e:ist posibilitatea de a menine un curs $alutar stabil. Deoarece finanarea din surse e:terne+ corespunde sarcinii de atenuare a restriciilor la resurse+ ea diminueaz presiunea inflaionist+ de*i+ %n rezultatul apariiei deficitului comercial+ economia se confrunt cu problema datoriei interne. Deoarece balana comercial cu timpul se %nrute*te+ economia $a fi ne$oit tot mai mult s pun accentul *i s se bazeze pe ramurile ce sunt orientate spre e:port+ cu scopul de a e$ita apariia crizei de %ndatorare. 0n acest conte:t rezult c+ atragerea disponibilitilor din surse e:terne poate fi preferabil pentru economia %n tranziie c8nd1 se $a reu*i negocierea finanrii de concesiune4 pe piaa intern $a fi %nregistrat un deficit acut de capital %n condiiile profiturilor interne %nalte4 balana comercial $a fi relati$ >sntoas@ %n prezena perspecti$elor fa$orabile de e:tindere a pieii4 datoria intern $a fi nesemnificati$4 persist probabilitatea inflaiei+ %n plus tentati$ele de a o e$ita de$in sarcin primordial. Gu este posibil selectarea unei anumite metode de finanare fr de a lua %n calcul diferena dintre ratele dob%nzilor de pe piaa intern *i de pe cea internaional. Deficitul este acoperit dintr'un numr egal de surse interne *i e:terne. Dar pentru primul caz cu dob8nzi 5oase+
13

iar pentru al doilea H cu dob%nzi %nalte+ costul intern %nalt al capitalului complic8nd esenial problema acoperirii deficitului. 0n cazul ratelor dob%nzilor mari deficitul bugetar se $a menine la un %nalt ni$el+ tempourile inflaiei se $or accelera .deoarece o parte a c)eltuielilor aferente ac)itrii dob%nzilor este acoperit+ din credite bancare/+ balana comercial se >deterioreaz@ .deoarece cealalt parte a c)eltuielilor aferent ac)itrii dob%nzilor este finanat din surse e:terne/. 0n cazul c%nd nu este posibil de a recurge la finanarea din surse e:terne+ comportamentul ratelor dob%nzii de pe piaa intern de$in indicatorul primordial al capacitii economiei de a confrunta deficitul bugetar %n perioada tranziiei. 0n cazul lipsei restriciilor la finanarea din surse e:terne+ ni$elul dob%nzilor de pe piaa intern nu mai are nici o importan. "ezultatele obinute %n procesul acoperirii deficitului bugetar depind+ de asemenea+ de ni$elul real al cre*terii economice. 1.3.3 )nstrumente utilizate pentru finanarea deficitului bugetar ,ategoriile de instrumente la care se apeleaz pentru finanarea deficitului bugetar sunt1 instrumente nenegociabile *i instrumente negociabile. Instrumentele nenegociabile. a) Bonurile de trezorerie garantate. 5cestea sunt la purttor, au o scaden unic (-, 1, 6 ani)7 rata
dobnzii este garantat, fiind, de regul, fi37 pot dispune de faciliti fiscale. 5u o utilizare tradiional, n prezent este restrns, fiind plasate, n rile occidentale, ntreprinztorilor particulari, micilor comerciani, artizanilor. 5cest instrument este nlocuit cu noi instrumente mult mai fle3ibile, oferind subscriitorilor posibilitatea de rennoire la rata dobnzii la pia.

b) Fondurile particulare,

rezultate din depozitele desc!ise particularilor, folosite n unele ri

occidentale, din motive de garantare suplimentar a securitii acestora7

c) Finanrile de la Banca Central. 8rezoreria poate apela la 9a+utoare: de la ;anca Central sub
forma mprumuturilor remunerate sau nu. 5semenea a+utoare sunt reclamate deseori de impactul cursului de sc!imb valutar asupra soldului bugetar.

Instrumentele negociabile. *in aceast categorie fac parte< a) Emisiunea de bonuri de trezorerie n contul curent.
8rezoreria emite pe piaa monetar efecte pe termen scurt n cont curent, conform procedurilor de ad+udecare la care particip bncile i marile instituii financiare, care fac oferte de subscriere, indicnd volumul i ratele de dobnd propuse.

b) mprumuturi

obligatare pe piaa financiar. 5cestea constau n realizarea unor operaii cu caracter

e3cepional, bazate pe reglementri speciale, pentru emisiuni i plasamente de titluri de stat denumite obligaiuni, pe termene medii i lungi. n prezent, statele fac eforturi pentru modernizarea politicii emisiunilor de titluri de stat.

14

c) mprumuturile externe. 5cestea sunt folosite mai ales n perioadele de criz, de refacere i construcie
economic7 sunt contractate, n general, pe termene lungi, fiind destinate investiiilor. (ambursarea lor este legat de obinerea de e3cedente ale resurselor n perioadele de e3pansiune i cretere economic drept rezultat al efectelor utilizrii acestor mprumuturi. *ac asemenea efecte pozitive nu se produc, creterea datoriei e3terne reprezint o component important a dobnzii ulterioare a bugetului, cnd statul trebuie s gseasc soluii de rambursare, de reamena+are a plilor n contul datoriei e3terne. 5pelul la alte mprumuturi pentru refinanarea datoriei genereaz fenomenul consolidrii datoriei publice. *in cadrul acestor instrumente fac parte<

2 2 2 2 2

titlurile de stat %n $alut+ emise pe pieele

inanciare e!terne" agenii gu#ernamentale strine, instituii inanciare

%mprumuturile de la gu$erne strine /

multilaterale sau de la alte organizaii internaionale"

%mprumuturile sindicalizate pe termen scurt, mediu sau lung%mprumuturile directe de la in$estitori pri$ai+ pe termen scurt, mediu sau lung%mprumuturile de la bncile strine sau de la companii strine.

1.3.2. %estricii ale gestiunii finanrii deficitului bugetar $espectarea monetar. 3rincipalul instrument de creaie monetar al trezoreriei este format din1 2 depozitele unor corespondeni+ adic acti$ele %ntreprinderilor *i particularilor+ care pot pro$eni din reglarea plilor %ntre trezorerie *i ageni economici+ 2 fie din reglarea plilor %ntre agenii economici care %*i afecteaz %n acest scop depozitele.
*ac trezoreria nu beneficiaz de asemenea depozite, ea trebuie s solicite bncilor s creeze n contul su mi+loacele de plat necesare pentru a putea efectua c!eltuielile, respectiv prin acordarea de mprumuturi. 5cestea nu trebuie s genereze creterea masei monetare, cu e3cepia cazului n care mprumutul este utilizat pentru a pune n circulaie noi mi+loace de plat ntre agenii economici. =mprumutul acordat trezoreriei de ctre sistemul bancar este introdus n circuitul plilor, prin intermediul c!eltuielilor publice.

restriciilor

politicii

monetare,

prin1

limitarea

creaiei

monetare

generate de trezorerie+ care oricum este plafonat anual *i definit de autoritatea

%imitarea sarcinii datoriei publice. Aarcina datoriei publice cuprinde dob8nzile+ care au cunoscut o cre*tere important. 7stfel+ dob8nzile de$in o fr8n %n calea descre*terii bugetare. Modalitile de limitare a sarcinii datoriei publice pot fi1 2 2 cre*terea numrului de corespondeni .deponeni/+ cu conturi la trezorerie *i %mbuntirea remunerrii acestora4 apelarea la modaliti acti$e *i eficiente de finanare a deficitelor .%mprumuturi cu dob8nzi mai mici/4

15

modificarea proporiilor ntre bonurile emise cu dobnzi sau disconturi reinute anticipat i bonurile pltibile la scaden, cu respectarea ecartului temporal ntre nivelurile ratei dobnzii adoptate.

E#itarea e ectelor de e#icie pe piesele de capitaluri Atatul nu poate obtura accesul pe pia al celorlali emiteni de titluri+ pri$8ndu'i astfel de o resurs important i util. Efectul de e$icie (croKding out/ reprezint partea statului pe piaa primar obligatar, respectiv pe piaa noilor emisiuni. 5cest efect poate degenera flu3urile financiare din economie, provocnd irelevana ratei dobnzii. 5semenea efect influeneaz scderea resurselor bugetare, generate de creterea sarcinii datoriei publice sau de emisiunile anterioare de titluri. Intensitatea >efectului de e$iciuneD depinde de rata de economisire *i de locul sectorului public %n accesul la credit *i economisire. Dac aceasta este ridicat+ deficitul bugetar are toate *ansele s fie neutru. Dac ea este redus+ pot aprea dou situaii1 1. fie statul %*i menine efortul in$estiional *i ne$oia de finanare care rezult este acoperit prin intermediul unei cre*teri a ratei dob8nzii+ prin capitaluri din afara rii care+ printr'o e$entual apreciere a cursului $alutar+ risc s pre5udicieze competiti$itatea firmelor4 2. fie statul conciliaz deficitul *i ec)ilibrul de pli e:terne+ astfel %nc8t economia+ lipsit de capitaluri suficiente+ nu mai poate s finaneze toate in$estiiile necesare asigurrii relansrii economiei.

16

(apitolul )) Deficitul bugetar al %om&niei !n perioada 1""#$2##8 2.1 E oluia deficitului bugetar !n perioada 1""#$1"""
Erecerea "om8niei de la economia socialist la economia de pia a necesitat profunde mutaii *i %n sistemul financiar+ deoarece noile cerine *i condiii ale sistemului economiei de pia presupunea adaptarea mecanismului financiar *i implicit reforme %n domeniul finanelor publice. 0ncep8nd cu anul 199&+ s'a impus funcionarea corespunztoare a p8rg)iilor economice *i financiare+ %n sensul acionrii acestora pentru cre*terea *i dez$oltarea economic+ pentru stoparea factorilor perturbatori ai centralismului e:cesi$. 3rima prioritate %n domeniul politicii financiare+ dup trecerea "om8niei la economia de pia+ a fost aceea de diri5are a resurselor financiare publice spre satisfacerea ne$oilor sociale+ utiliz8nd nu metode administrati$e de conducere+ ci metode economice. Acopul politicilor bugetare este acela de armonizare a stabilitii macroeconomice cu cre*terea durabil *i stimularea economisirii *i a in$estiiilor. 0n acest sens+ politica deficitului bugetar+ politica fiscal *i politica c)eltuielilor bugetare au %n $edere1 finanarea neinflaionist a sectorului public *i utilizarea $eniturilor publice %n scopul dez$oltrii economice4 reforma sistemului fiscal+ prin promo$area unor metode+ te)nici *i principii capabile s stimuleze munca+ economisirea+ in$estiiile *i ec)itarea4
17

raionalizarea c)eltuielilor bugetare %n funcie de prioriti.

3arlamentul "om8niei a decis de a aproba i e3ecuta bugetul de stat cu deficit, precum ma+oritatea
rilor dezvoltate, ale cror economii au la baz principiul liberei concurene. 8rebuia gsite soluiile n privina acoperirii acestuia pe ci neinflaioniste, iar mrimea lui s fie corelat mai bine cu cea a produsului intern brut. >n n anul 1,,-, inclusiv, finanarea deficitului s?a asigurat n principal prin ;anca @aional a (omniei, de obicei pe ci inflaioniste. @umai dup martie 1,,0, cnd Ainisterul Binanelor >ublice a lansat pe pia titluri de stat, s?a transferat n mod practic finanarea temporar a deficitului bugetar de la ;anca @aional a (omniei ctre o cale normal, fr emisiune suplimentar de moned.

9estionarea resurselor publice+ %n condiiile e:istene i deficitului bugetar, a determinat elaborarea


unui concept nou cu privire la conturile statului, dintre care unele erau definite astfel<

Cegea finanelor publice din 1,,1 opera cu noiunea 9buget public naionalD, acesta fiind format din bugetul 9administraiei centrale de statD, bugetele locale i bugetul asigurrilor sociale de stat, iar prin modificrile ulterioare aduse Cegii finanelor publice, noiunea de 9buget al administraiei centrale: este nlocuit cu noiunea de 9buget de statD. *e asemenea, Cegea finanelor publice din anul 1,,4 precizeaz c resursele financiare publice se constituie i se gestioneaz printr?un sistem unitar de bugete, n rndul crora apare, pentru prima dat, noiunea de 9buget al 8rezoreriei Etatului:, care prin dimensiunea resurselor financiare pe care le administreaz capt, de la un an la altul, o importan tot mai nsemnat7

?egea finanelor publice din anul 2&&2 subliniaz faptul c pre$ederile acesteia se aplic *i %n domeniul elaborrii+ aprobrii+ e:ecutrii *i raportrii1 ? bugetului instituiilor publice autonome4 ? bugetelor instituiilor publice finanate integral sau parial din bugetul de stat+ bugetul asigurrilor sociale de stat *i bugetelor fondurilor speciale+ dup caz4 ' bugetelor instituiilor publice finanate integral din $enituri proprii4 ? bugetului fondurilor pro$enite din credite e:terne contractate sau garantate de stat *i a cror rambursare+ dob8nd *i alte costuri se asigur din fonduri publice4 ? bugetului fondurilor e:terne nerambursabile. 3abel 1. &onderea #eniturilor, c'eltuielilor (i de icitului bugetului general consolidat n &IB, n perioada )**+ , )*** 7ni 199& 1991 1992 1993 199! 199 199( 199# =eniturile bugetului general consolidat 3C.# !1.2 3(.C 33.! 31. 32.1 29.9 3&.3 ,)eltuielile bugetului general consolidat 3#.# 3C.1 !1.! 33.! 33.! 3!.# 33.C 33.9 Aurplusul;Deficitul bugetului general consolidat 1 3.1 '!.( '&.! '1.9 '2.( '3.9 '3.!
18

199C 32 3 .( '3.3 1999 33.2 3 .1 '2.& Eursa< (aport anual al ;ncii @aionale a (omniei, FFF.bnr.ro

4rafic 1. &onderea #eniturilor, c'eltuielilor (i surplusului-de icitului bugetului general consolidat n &IB, n perioada )**+ , )***

4rafic 2. &onderea surplusului-de icitului bugetului general consolidat n &IB, n perioada )**+ , )***

19

De*i autoritile au %ncercat s creeze+ dup decembrie 19C9+ un sistem fiscal modern *i eficient+
acest lucru nu s?a reuit pe deplin, afectnd puternic veniturile bugetare, prin legislaia privind impunerea profitului persoanelor +uridice, ntruct nu s?au corelat suficient de ec!itabil facilitile fiscale acordate ntreprinztorilor strini cu cele acordate ntreprinztorilor auto!toni. *in acest motiv nu s?a realizat ce se preconiza, o infuzie de capital strin n economie.

Eotu*i+ prin msurile %ntreprinse dup decembrie 19C9 %n domeniul impozitelor *i ta:elor+ al fiscalitii i politicilor bugetare n general, s?a realizat o important opiune pe calea restructurrii sistemului fiscal, ceea ce a avut efecte benefice asupra introducerii noilor te!nici privind stimularea sau descura+area subiecilor economici. =n domeniul c!eltuielilor publice, aciunile ntreprinse au vizat
limitarea acestora n corelaie cu veniturile, meninerea deficitului bugetar n limite controlabile, raportate la evoluia produsului intern brut i la serviciul datoriei e3terne, dar nici n acest domeniu nu s?au obinut pe deplin rezultatele scontate. 5stfel, au fost ani cnd deficitul bugetar a fost scpat de sub control, fiind acoperit printr?o finanare inflaionist i e3istnd un ra? port nu ntotdeauna adecvat ntre c!eltuielile curente (de consum) i cele de capital.

0n perioada 199& H 1999+ produsul intern brut+ $eniturile bugetare *i c)eltuielile bugetare au cunoscut un trend cresctor+ ceea ce denot preocuparea pentru cre*terea *i dez$oltarea economic+ pentru crearea %n plus $aloare. 0n toat aceast perioad e:erciiile s'au %nc)eiat totu*i cu deficit bugetar+ %ncep8nd cu anul 1992+ c8nd a reprezentat !+(F din 3I-+ cel mai mare ni$el atins %n aceast perioad. 0ns %n anul 1993+ deficitul bugetar s'a diminuat cu 91+3F+ ating8nd &+!F din 3I-+ iar %n urmtorii ani a $ariat %ntre &+1 ' ! F din 3I-.

2.2 Mecanismul deficitului bugetar !n %om&nia


3olitica fiscal bugetar a 5ucat unul dintre principalele roluri de macrostabilizare economic+ de$enind un instrument reglator al funcionrii economiei de pia+ ctre obiecti$ul
20

unei cre*teri economice dinamice+ neinflaioniste *i sustenabile+ capabil s genereze noi locuri de munc %n paralel cu acceptarea reformelor structurale. 6biecti$ul cre*terii economice bazate pe in$estiii *i cre*terea producti$itii muncii+ cu refle:ul %n modernizarea *i cre*terea competiti$itii economiei naionale+ a impus reformarea %n etape a sistemului fiscal pentru a rspunde principiilor neutralitii+ uniformitii+ suportabilitii *i unui comportament corect al contribuabililor fa de obligaiile fiscale. 3olitica bugetar *i'a %nsu*it un management mai performant %n ceea ce pri$e*te programarea *i structurarea c)eltuielilor+ transparena acestora *i e:ecuia. Din acest punct de $edere+ s'a reu*it %ncadrarea %n pre$ederile constituionale legate de termenul de elaborare *i aprobare a bugetului de stat consolidat+ o arondare a unui $olum sporit de c)eltuieli pe programe *i proiecte *i+ mai ales+ asigurarea resurselor de cofinanare necesare beneficierii de resurse financiare e:terne pe proiecte bine definite *i acceptate de forurile internaionale+ %n special <E *i -anca Mondial. E$oluia deficitului bugetar+ rezultat din e:erciiul financiar *i mai puin din ambiiile de programare ale acestuia+ reflect o cre*tere a interesului pentru stabilirea prioritilor reale %n c)eltuieli+ o %mbuntire a eficienei acestora+ pruden *i un management performant al trezoreriei cu obiecti$ul sustenabilitii c)eltuielilor anga5ate. 0n anii 2&&& ' 2&&# s'a prognozat o $aloare a deficitului bugetului general consolidat de '2+( F din 3I-+ $aloare int care de altfel s'a realizat+ urmarindu'se respectarea criteriului de con$ergen %n $ederea aderrii la <niunea European+ respecti$ %ncadrarea deficitului bugetar %n limita de 3F din 3I-. Eotodat+ aceasta int corespunde ni$elului de sustenabilitate fiscal pe termen mediu *i de continuare a procesului de dezinflaie. "educerea deficitului bugetar a fost o msur necesar pentru1 2 2 2 sustinerea eforturilor de macrostabilizare4 scderea suplimentar a ratei inflatiei4 meninerea deficitului de cont curent %n limite sustenabile. 2.2.1. E oluia deficitului bugetului general consolidat !n perioada 2###$2##5 3abel 2. E#oluia produsului intern brut, a in laiei (i a e!cedentului-de icitului bugetului general consolidat ca procent din &IB, n perioada .+++/.++0 7n 2&&& 2&&1 2&&2 3rodus intern brut #9( 33.# 11 !12(.! 1 122 (.( Inflaie !&.# 3&.3 1#.C E:cedentul;Deficitul bugetului general consolidat '3.# '3.3 '2.(
21

2&&3 1C9&##C.3 1!.1 2&&! 2&!##12.9 9.3 2&& 2C#1&&& C. # 2&&( 3!2!C&& !.C# 2&&# !&!#&C& ( Aursa1 "aport anual -anca Gaional a "om8niei+ KKK.bnr.ro

'2.3 '1.1 '&.C '1.# '2.3

4rafic 3. E#oluia produsului intern brut, a in laiei (i a e!cedentului-de icitului bugetului general consolidat ca procent din &IB, n perioada .+++/.++0

0n graficul C se obser$ e$oluia 3I-+ a inflaiei *i a deficitului bugetului general consolidat %n perioada 2&&&'2&&#. 3rodusul intern brut a %nregistrat o pant ascendent+ %n str8ns corelaie cu inflaia care s'a diminuat treptat+ concomitent cu deficitului bugetului general consolidat ceea ce indic+ o relatie de condiionare %ntre deficitul bugetar *i inflaie. 0n anul 2&&& au fost %nregistrate progrese %n ma5oritatea domeniilor economice. De*i efortul de redresare a fost %ngreunat de efectele unor *ocuri interne *i e:terne+ produsul intern
22

brut a crescut .realizrile dep*ind u*or obiecti$ul/+ inflaia a fost cea mai sczut din ultimii trei ani %n pofida dep*irii intei iniial stabilite+ %ns deficitul bugetului general consolidat s'a ma5orat. 3rodusul intern brut creat %n anul 2&&& a a$ut $aloarea nominal de #9( 33+# miliarde lei *i a fost+ %n termeni reali+ cu 1+(F mai mare dec8t %n anul precedent+ %n condiiile %n care populaia rii a continuat s scad. Ma5orarea produsul intern brut s'a realizat pe fondul diminurii obligaiilor fiscale+ ce a determinat cre*terea consumului populaiei. 7stfel+ s'au ma5orat *i $eniturile *i c)eltuielile bugetului general consolidat+ %ns %ntr'o proporie mai mic+ acestea din urm de$ans8nd %ncasrile+ ceea ce a determinat ma5orarea deficitului bugetului general consolidat. 3I- s'a format %n proporie de (!+ F %n sectorul pri$at .fa de (3+3F %n anul precedent/+ care a de$enit preponderent %n ma5oritatea sectoarelor de acti$itate %nc de la mi5locul anilor L9&. Atructura sa pe categorii de resurse nu s'a modificat semnificati$ comparati$ cu anul precedent4 cea mai mare contribuie la formarea $alorii adugate brute totale a continuat s o dein sectorul ser$iciilor . 2+2F/+ urmat de industrie .31F/+ agricultur+ care a regresat fiind afectat de secet .12+CF/ *i construcii . +!F/. "ata inflaiei+ a fost %n anul 2&&& de !&+# F+ fa de !+C F %n anul anterior. Dep*irea obiecti$ului iniial de 2#F s'a datorat efectului concertat al mai multor *ocuri e:ogene+ care s'au manifestat %ndeosebi %n lunile aprilie *i iulie. ,u e:cepia secetei+ care a fost principala particularitate a acestui an+ cauzele inflaiei au fost+ %n general+ acelea*i care au pro$ocat fenomenul *i %n anii anteriori+ %ntre care se disting constr8ngerile bugetare slabe *i indisciplina financiar+ unele derapa5e ale politicii salariale+ e$oluia cursului de sc)imb. De*i nu s'a %ndeplinit obiecti$ul+ %n anul 2&&& s'a remarcat totu*i un proces real de dezinflaie+ cu toate obstacolele pro$ocate de modificarea sistemului fiscal+ ce a determinat *i o cre*tere a deficitului bugetului general consolidat cu 1+# procente+ de secet *i+ nu %n ultimul r8nd+ de derapa5ele specifice unui an electoral+ rata anual a inflaiei a scz8nd cu 1!+1 puncte procentuale comparati$ cu inter$alul precedent. "ezultatele macroeconomice din anul 2&&2 au a$ut o e$oluie destul de bun+ in8nd cont de faptul c mediul economic internaional a continuat s rm8n defa$orabil+ cu cre*teri economice modeste %n principalele ri partenere din <niunea European. 3rodusul intern brut creat %n anul 2&&2+ %n $aloare nominal de 1 12 2 (+( miliarde lei+ a fost %n termeni reali cu !+9F mai mare dec8t %n anul anterior *i a fost generat %n proporie de ((+CF %n sectorul pri$at. Dinamina 3I- a fost susinut de cre*terile %nregistrate %n industrie .a crei $aloare adugat brut s'a ma5orat cu #+2 la sut/+ %n construcii .cu (+9 la sut/ *i %n ser$icii
23

.cu +3 la sut/+ %n timp ce agricultura a %nregistrat o scdere fa de anul anterior .cu 3+9 la sut/+ datorat restr8ngerii produciei $egetale+ ca urmare a condiiilor climaterice nefa$orabile. Aer$iciile au continuat s dein ponderea cea mai mare %n formarea 3I- .!!+# procente/+ urmate de industrie .29+1 procente/ *i agricultur .11+# procente/+ "om8nia e$olu8nd treptat spre o structur a 3I- comparabil cu cea a rilor dez$oltate. 0n anul 2&&2 3I- a a$ut o e$oluie fa$orabil+ la care a contribuit *i %n acest an reducerea prele$rilor fiscale ce a determinat cre*terea %ntr'o mai mic msur a $eniturilor *i c)eltuielilor bugetului general consolidat+ %ns ca pondere %n 3I- acestea au a$ut o pant negati$. 0n procesul de dezinflaie anul 2&&2 a consemnat progrese remarcabile+ a$8nd supraperformana+ pentru prima oar %n perioada de tranziie la economia de pia+ a cre*terii preurilor de consum fa de obiecti$ul anual de inflaie .22 procente/. 3rintr'o mai bun coordonare a politicilor macroeconomice+ rata inflaiei a cobor8t la 1#+CF+ fiind cu 12+ F procentuale mai mic dec8t %n anul anterior *i cu 22+9 procente inferioar celei din anul 2&&&. 7stfel+ implementarea unei politici monetare prudente+ aprecierea real a leului fa de co*ul $alutar euro'dolar+ moderarea ritmului de cre*tere a $eniturilor salariale au contribuit la reducerea cre*terii medii lunare a preurilor de consum. De asemenea+ la reducerea inflaiei a contribuit *i realizarea unui control riguros al c)eltuielilor bugetare+ realiz8ndu'se astfel diminuarea deficitului bugetar. 7nul 2&&! a consemnat+ %n ansamblu+ e$oluii poziti$e ale principalilor indicatori macroeconomici. 7ceste rezultate au consolidat progresele obinute %ncep8nd cu anul 2&&& pe linia stabilizrii macroeconomice *i au contribuit la obinerea de ctre "om8nia a statutului de economie de pia funcional+ acordat de ,omisia European. 0n acest conte:t+ luna decembrie 2&&! a consemnat un moment de referin %n procesul de integrare H finalizarea negocierilor de aderare la <niunea European Hceea ce a creat premisele semnrii+ %n aprilie 2&& + a Eratatului de aderare. ,re*terea economic s'a accelerat puternic %n anul 2&&!+ dinamica 3I- .C+3 la sut/ fiind net superioar at8t obiecti$ului iniial . + la sut/+ c8t *i celui re$izuit .#+3 la sut/. E:pansiunea economic s'a bazat %n continuare pe cererea intern+ %ns spre deosebire de anul anterior+ %n care in$estiiile au reprezentat componenta cea mai dinamic+ %n perioada analizat+ pe fondul ma5orrii semnificati$e a $eniturilor *i al consolidrii dezinflaiei+ aceast poziie a re$enit consumului populaiei. ,ontribuia e:portului net la rata de cre*tere a 3I- s'a meninut negati$. "ata inflaiei a fost %n anul 2&&! de 9+3F+ cu !+C puncte procentuale %n scdere fa de anul precedent *i cu C+ procente comparati$ cu anul 2&&2+ marc8nd astfel performana cobor8rii la ni$eluri e:primate printr'o singur cifr.

24

7ccelerarea ritmului dezinflaiei a fost spri5init de un comple: de factori1 caracterul prudent al politicii fiscale a contribuit semnificati$+ reducerea amplitudinii coreciilor aplicate preurilor administrate4 detensionarea pieei cerealelor %n cea de'a doua parte a anului+ pe fondul recoltelor bune obinute4 diminuarea $itezei de depreciere a monedei naionale fa de euro+ cu tendine de apreciere nominal %n ultimele dou luni ale anului4 climatul concurenial creat pe piaa cu amnuntul de e:tinderea operatorilor comerciali de mari dimensiuni. ,onfigurarea politicilor economice *i aciunile %ntreprinse de ctre autoriti %n anul 2&&(+ au fost subsumate conte:tului pregtirii economiei "om8niei pentru aderarea la <niunea European la 1 ianuarie 2&&#. 0n acest conte:t+ economia "om8niei a continuat e$oluiile fa$orabile %n pri$ina dezinflaiei *i a cre*terii economice+ alturi de manifestarea mai pregnant a unor riscuri+ %n special %n ceea ce pri$e*te ad8ncirea deficitului contului curent al balanei de pli. 0n acest an+ produsul intern brut real *i'a intensificat semnificati$ dinamica .de la !+1F la #+#F/. 0ns comparati$ cu anul 2&&!+ dinamica a sczut datorit recesiunii din anul 2&& + c8nd a a$ut loc diminuarea $itezei de cre*tere a cererii interne+ prezena *ocurilor de ofert+ precum *i ad8ncirea contribuiei negati$e a e:porturilor nete. E$oluia din 2&&( a fost susinut de componenta intern a cererii agregate+ %n timp ce e:portul net de bunuri *i ser$icii a consemnat o deteriorare substanial a contribuiei la cre*terea economic. 3onderea $eniturilor *i a c)eltuielilor bugetului general consolidat %n produsul intern brut s'a diminuat datorit cre*terii produsului intern brut+ precum *i datorit diminurii impozitelor indirecte prele$ate de ctre stat. Eendina constant descendent manifestat de rata anual a inflaiei %ncep8nd cu anul 2&&& a continuat %n perioada analizat+ ni$elul %nregistrat la sf8r*itul anului 2&&( .!+C# la sut/ situ8ndu'se cu 3+# puncte procentuale sub $aloarea din decembrie 2&& procentuale sub ni$elul din 2&&!+ fiind *i marginal inferior intei de F. <n impact fa$orabil %n sensul reducerii ratei inflaiei a continuat s e:ercite operarea de a5ustri mai puin ample ale preurilor administrate+ pe fondul relati$ei atenuri a presiunilor pe piaa produselor energetice *i al %ntririi monedei naionale fa de principalele $alute+ precum *i dez$oltarea formelor moderne de comercializare a bunurilor de consum+ pe de o parte prin e:tinderea ofertei .inclusi$ prin importuri/+ iar pe de alt parte prin politica de preuri promo$at4 %n plus+ concurena de pe segmentul comerului cu amnuntul a acionat ca o constr8ngere *i asupra productorilor auto)toni+ %n condiiile gradului ridicat de desc)idere a economiei rom8ne*ti *i ale stabilitii preurilor e:terne. De asemenea+ dezinflaia a fost spri5init de meninerea unei politici fiscale prudente+ cel puin p8n la sf8r*itul lunii octombrie. "ela:area acestora a determinat %ns ma5orarea deficitul bugetului general consolidat.
25

*i cu !+!3 puncte

3rodusul Intern -rut din anul 2&&# a fost de ! &!# &C& miliarde "6? .!&!+#&C

"6G/+ dinamica acestuia diminu8ndu'se %n acest an la (F+ comparati$ cu #+#F %n anul precedent+ %ns %n comparaie cu anul 2&& + a %nregistrat o pant cresctoare+ de 1+9 puncte procentuale. ,ererea intern a a$ut cea mai mare contribuie la cre*terea produsului intern brut datorit ma5orrii $olumului acesteia. 7lte contributii poziti$e le'au a$ut formarea bruta de capital fi:+ %n timp ce e:portul net a a$ut o influen. Inflatia pe anul 2&&# a fost de (+ #F+ cu 1+ # puncte procentuale .31F/ peste inter$alul superior intei bncii centrale+ de F+ ?a in$ersarea tendinei dezinflaioniste au contribuit o serie de *ocuri e:ogene H scderea produciei agricole interne datorit secetei+ ma5orarea preurilor materiilor prime agricole *i ener'getice pe pieele internaionale+ precum *i deprecierea monedei naionale fa de $aloarea supraapreciat atins la mi5locul anului4 aceste e$oluii au sur$enit pe fondul meninerii e:cesului de cerere+ care a creat un mediu permisi$ de propagare a presiunilor acumulate la ni$elul costurilor asupra preurilor de consum. 6 alt cauz a e$oluiei negati$e a inflaiei a fost cre*terea c)eltuielilor bugetare %n ultima parte a anului. 3abel 3. &onderea #eniturilor, c'eltuielilor (i de icitului bugetului general consolidat n &IB, n perioada .+++ , .++0 7ni 2&&& 2&&1 2&&2 2&&3 2&&! 2&& 2&&( 2&&# =eniturile bugetului general consolidat 31. 3&.1 29.# 3&.& 29.( 29.C 3&.& 33.C ,)eltuielile bugetului general consolidat 3 .2 33.! 32.3 32.3 3&.# 3&.( 31.# 3(.2 Aurplusul;Deficitul bugetului general consolidat '3.# '3.3 '2.( '2.3 '1.1 '&.C '1.# '2.!

Aursa 1 "aport anual al -ncii Gaionale "om8ne+ www.bnr.ro

4rafic 2. &onderea #eniturilor, c'eltuielilor (i a de icitului bugetului general consolidat n &IB, n perioada .+++ , .++0

26

4rafic '. E#oluia e!cedentului-de icitului bugetului general consolidat n perioada .+++/.++0

27

0n perioada 2&&&'2&&#+ bugetul general consolidat a %nregistrat un sold negati$+ %n medie de 2+2!F din 3I-. 0ntre 2&&&'2&& + deficitul a a$ut o e$oluie descendent+ cea mai mare diminuare a acestuia fiind %n anul 2&&!+ c8nd a sczut la un ni$el de sub &F din $aloarea anului anterior+ respecti$ la 1+1F din 3I-+ comparati$ cu 2+3F din 3I- %n anul 2&&3. 0ncep8nd cu anul 2&&(+ deficitul bugetului general consolidat s'a ma5orat+ de la &+CF din 3I- %n 2&& + la 2+3F din 3I- %n anul 2&&#+ datorit necesitii de asigurare a fondurilor %n scopul iniierii unor proiecte pentru infrastructur %n domeniile prioritare+ *i c)eltuielilor mari ale administraiilor locale+ acordarea de sub$enii productorilor agricoli+ c)eltuieli corespunztoare intrrii %n <E. 0n anul 2&&&+ politica fiscal proiectat urma s susin+ prin intermediul bugetului promo$at+ atingerea celor dou inte primordiale ale programului economic construit pentru acest an1 reluarea cre*terii economice *i reducerea la 5umtate+ fa de anul anterior+ a ratei inflaiei. 3rincipalele obiecti$e care au re$enit nemi5locit politicii bugetare+ din perspecti$a asigurrii funcionalitii programului economic+ au fost limitarea deficitului bugetar la cel mult 3F din 3I- *i reforma la ni$elul sistemului de ta:e *i impozite. 0n acest conte:t+ principalele corecii fiscale aplicate de la debutul anului 2&&& s'au materializat %n introducerea impozitului pe $enitul global+ reducerea cotei impozitului pe profit de la 3CF la 2 F + unificarea cotei ta:ei pe $aloarea adugat la 19F+ precum *i eliminarea unei pri %nsemnate din facilitile *i scutirile fiscale. Implementarea bugetului aprobat nu a a$ut+ %ns+ o e$oluie liniar. 7stfel+ dup o perioad relati$ calm %n primele luni+ obinut cu spri5inul altor politici macroeconomice+ sectorul bugetar a fost afectat de tensiuni mai puin obi*nuite la mi5locul anului. 7tenuarea acestora %n inter$alul august H noiembrie a fost urmat de o reinflamare a c)eltuielilor publice %n ultima lun a anului. 0n anul 2&&&+ bugetul general consolidat s'a soldat cu un deficit de 29 &9& miliarde lei+ reprezent8nd 3+#F din 3I-+ %n cre*tere cu 1+C puncte procentuale fa de anul precedent. Ma5orarea+ %n special %n a doua 5umtate a anului+ a c)eltuielilor bugetare care e:clud plile de dob8nzi la datoria public .pe fondul scderii %n termeni relati$i a celor din urm/ a determinat reducerea surplusului primar cu 2+1 puncte procentuale comparati$ cu anul trecut .de la 3+!F la 1+3F din 3I-/. Deficitul structural s'a ad8ncit cu &+9 puncte procentuale .de la 2+CF la 3+#F din 3I-/+ %n condiiile %n care %n anul 2&&& $eniturile din pri$atizare au fost e:cluse %n totalitate din buget. Deficitul bugetului consolidat a fost determinat de soldurile deficitare ale bugetului de stat+ bugetului asigurrilor sociale de stat *i componentei de credite e:terne acordate ministerelor care au acumulat un sold negati$ de !C !! miliarde lei.. ?ipsa resurselor de la ni$elul acestor componente a fost parial acoperit de soldurile e:cedentare ale bugetelor locale *i ale celor 1!
28

fonduri speciale+ care %mpreun au %nregistrat un surplus de interne *i e:terne+ s'a ridicat %n acest an la 13 99# miliarde lei.

1(1 miliarde lei4 componenta de

a5ustri+ incluz8nd rambursrile de credite e:terne *i diferenele de curs aferente datoriei publice =eniturile bugetului general consolidat au cumulat %n anul 2&&& peste 2 & #&3 miliarde lei+ reprezent8nd 31+ F din 3I-+ %n scdere cu 1+# puncte procentuale fa de anul anterior. "estr8ngerea $eniturilor acestui buget a fost cauzat at8t de msurile fiscale adoptate la %nceputul anului+ c8t *i de eliminarea din buget a $eniturilor din pri$atizare. Ma5oritare %n structura $eniturilor au fost impozitele directe+ peste (F din total+ %n pofida reducerii lor ca pondere %n 3I-. Diminuarea ponderii .cu circa &+9 puncte procentuale/ a fost generat de scderea %ncasrilor din impozitul pe profit .cu &+( puncte procentuale/ *i a celor din impozitul pe $enit .cu 1+C puncte procentuale/4 reducerea consemnat la ni$elul celor dou categorii de impozite a fost compensat parial de cre*terea %ncasrilor din contribuiile pentru asigurrile sociale. Impozitele indirecte+ cea de'a doua component a $eniturilor fiscale+ s'au diminuat cu circa &+1 puncte procentuale+ datorit performanei mai slabe %nregistrate la ni$elul accizelor *i al ta:elor $amale4 %n contrast+ %ncasrile din ta:a pe $aloarea adugat au sporit. ,)eltuielile bugetului general consolidat+ cumulate la ni$elul %ntregului an+ s'au cifrat la peste 2#9 #93 miliarde lei+ ec)i$al8nd cu 3 +2F din 3I-. ,ele mai %nsemnate c)eltuieli s'au efectuat *i %n acest an pentru domeniile1 asisten social+ alocaii+ pensii+ a5utoare *i indemnizaii+ care au reprezentat 2#+#F din totalul c)eltuielilor. 7cestea au fost urmate de plile de dob8nzi la datoria public .13F/+ c)eltuielile cu sntatea+ medicamentele *i ser$iciile medicale .1&+ F/+ %n$m8nt .9F/+ transporturi *i comunicaii .#+CF/. 3olitica financiar promo$at prin bugetul anului 2&&2 a fost marcat *i %n acest an de constr8ngerile rezultate din comple:itatea obiecti$elor programului economic. 7utoritatea bugetar *i'a propus s spri5ine at8t continuarea cre*terii economice *i scderea ratei *oma5ului+ c8t *i reducerea alert a ratei inflaiei+ ceea ce presupunea %nsprirea politicii bugetare concomitent cu ad8ncirea reformei $eniturilor *i c)eltuielilor bugetare. ,oncilierea intelor macroeconomice contradictorii a impus stabilirea unui deficit bugetar iniial de 3 la sut din 3I-. 7ccelerarea peste a*teptri a dezinflaiei a condus %ns la o dubl re$izuire a parametrilor bugetari *i a dimensiunii programate a deficitului+ aceasta fiind redus %n a doua parte a anului la 2+9 la sut din 3I-. ,onstrucia bugetar a a$ut ca repere at8t proieciile pri$ind principalii indicatori macroeconomici+ c8t *i msurile fiscale preconizate a fi %ntreprinse %n acest an1 degre$area contribuabililor de anumite sarcini fiscale prin desfiinarea sau reducerea contribuiilor la unele fonduri speciale+ ma5orarea unor accize+ eliminarea scutirilor *i a cotei zero de E=7+ introducerea impozitului pe terenurile agricole mai mari de 1& )a. ,re*terile stabilite iniial+ at8t
29

la $enituri c8t *i la c)eltuieli+ s'au do$edit a fi nesustenabile+ cele dou pri ale balanei bugetare %nregistr8nd %n final $alori relati$e sub ni$elul anului trecut. "educerea $eniturilor directe a fost compensat de ampla scdere a plilor de dob8nzi la datoria public+ care s'au comprimat mult .ca pondere %n 3I-/ peste pre$ederile iniiale+ *i de transferuri+ a cror cre*tere a fost diminuat substanial. 0n aceste condiii+ deficitul consolidat al sectorului public s'a redus substanial fa de anul trecut+ fiind totodat inferior ni$elului programat. Aoldurile principalelor componente ale bugetului consolidat nu au a$ut o e$oluie constant. Deficitul bugetului de stat s'a ad8ncit semnificati$ la 5umtatea *i la sf8r*itul anului. -ugetele locale au debutat cu e:cedente substaniale care au fost epuizate p8n la sf8r*itul inter$alului. Indicatorii bugetului asigurrilor sociale de stat s'au deteriorat continuu+ deficitul acumulat cresc8nd lun de lun4 e:cepie a fcut doar ultima parte a anului+ c8nd soldul su negati$ s'a ameliorat+ ca urmare a sub$eniilor primite de la bugetul de stat. -ugetul general consolidat s'a soldat la finele e:erciiului financiar cu un deficit de circa 39C2# miliarde lei+ reprezent8nd 2+(F din 3I- .%n scdere cu &+# puncte procentuale comparati$ cu anul precedent+ *i cu 1+1 procente fa de anul 2&&&/. "educerea deficitului consolidat a fost %nsoit+ pentru al treilea an consecuti$+ de o deteriorare a surplusului su primar. "estr8ngerea mai accentuat a %ncasrilor publice .cu &+! puncte procentuale din 3I-/+ comparati$ cu cea a c)eltuielilor bugetare care e:clud plile de dob8nzi la datoria public .%n scdere cu doar &+2 puncte procentuale din 3I-/ a comprimat e:cedentul primar de la &+( din 3I- %n anul precedent la &+! la sut .respecti$ la 5umtate din ni$elul programat iniial/. 3rogramul bugetar+ aprobat pentru prima dat %n ultimii ani %nc de la finele anului anterior+ a suferit dou re$izuiri+ efectuate %n lunile august *i noiembrie. 7cestea au a$ut ca principal 5ustificare nerealizarea %ncasrilor programate+ precum *i economiile efectuate la plile de dob8nzi aferente datoriei publice. 0n consecin+ proieciile $ariabilelor bugetare au fost corelate cu prognozele actualizate ale ratei inflaiei *i cele ale cre*terii economice care+ %n cazul ultimei rectificri+ au fost de 19+ F+ respecti$ !+ F .comparati$ cu datele iniiale de 22F+ respecti$ F/. Atructura bugetului general consolidat *i'a meninut+ cu mici e:cepii+ configuraia. 3artea deficitar a balanei a fost din nou reprezentat de bugetul de stat+ bugetul asigurrilor sociale de stat+ creditele e:terne acordate ministerelor+ fondul pentru dez$oltarea agriculturii+ crora li s'a alturat bugetul naional de administrare a drumurilor+ care a %nregistrat %n acest an un sold negati$4 deficitele %nsumate s'au ridicat la peste 93 && miliarde lei .(+2 la sut din 3I-/. 9olul de resurse a fost acoperit parial din e:cedentele celorlalte componente+ care au totalizat circa 2# #&& miliarde lei .1+ F din 3I-/+ acestea fiind localizate %n proporie mai mare la ni$elul fondului pentru a5utorul de *oma5 *i al fondului pentru asigurrile de sntate. ,omponenta de a5ustri+
30

care include rambursrile de credite e:terne *i diferenele de curs aferente datoriei publice interne *i e:terne+ a a$ut *i %n acest an o influen )otr8toare asupra $olumului c)eltuielilor de finanat+ diminu8ndu'le cu circa 2+1 la sut din 3I-. =eniturile bugetului general consolidat s'au cifrat la sf8r*itul anului la circa !!C 9 ! miliarde lei+ situ8ndu'se ca pondere %n 3I- la ni$elul de 29+#F .%n scdere cu &+! puncte procentuale comparati$ cu anul anterior+ si cu 1+C puncte pocentuale fa de anul 2&&&/. "educerea s'a realizat aproape %n e:clusi$itate pe seama scderii impozitelor directe .de la 1#+#F din 3I- %n anul 2&&&+ la 1#+2F din 3I- %n 2&&1+ *i 1(+!F din 3I- %n 2&&2/+ care au continuat %ns s fie ma5oritare %n structura $eniturilor . F din total/. ,omprimarea acestora s'a datorat restr8ngerii %ncasrilor din impozitul pe $enit+ din contribuiile pentru asigurri sociale *i a celor din alte impozite directe4 acestea au fost doar parial ec)ilibrate de ma5orarea $rsmintelor din impozitul pe profit+ ca urmare a aplicrii de la 1 iulie 2&&2 a noilor reglementri prin care au fost anulate o serie de scutiri *i deduceri at8t din profitul datorat+ c8t *i din baza impozabil. Impozitele indirecte au %nregistrat o u*oar cre*tere %n termeni relati$i comparati$ cu anul precedent.de la 11+1F la 11+2F din 3I-/+ %ns referitor la anul 2&&&+ s'au diminuat cu &+ puncte procentuale .de la 11+#F la 11+2F din 3I-/. Ma5orarea a fost susinut %n e:clusi$itate de %ncasrile din ta:a pe $aloarea adugat+ care au sporit+ datorit eliminrii unor faciliti fiscale. ,elelalte dou componente importante ale impozitelor indirecte+ accizele *i ta:ele $amale+ s'au redus fiecare cu &+2 la sut din 3I-+ ca efect al scderii $8nzrilor la unele produse accizate *i al reducerii cotelor de ta:e $amale+ %n special a celor aplicate importurilor din <niunea European. 9radul de fiscalitate+ calculat ca raport %ntre $eniturile fiscale cumulate la ni$elul bugetului general consolidat *i 3I-+ s'a redus pentru al treilea an consecuti$. 0n acest an+ ponderea $eniturilor fiscale %n 3I- s'a situat la ni$elul de 2#+(F. ,)eltuielile bugetului general consolidat au %nsumat la finele anului peste !CC #C& miliarde lei+ reprezent8nd 32+3F din 3I- .%n scdere cu 1+1 puncte procentuale comparati$ cu anul precedent *i cu 2+9 puncte procentuale fa de anul 2&&&/. "estr8ngerea s'a datorat+ %n cea mai mare parte+ comprimrii plilor de dob8nzi la datoria public. "educeri s'au mai %nregistrat la ni$elul sub$eniilor *i c)eltuielilor de personal+ pentru cele din urm fiind pre$zut iniial o u*oar cre*tere. ,)eltuielile de capital s'au meninut la ni$elul anului 2&&1+ cu o pondere %n 3Ide 3+2F reprezent8nd o fraciune modest din totalul c)eltuielilor .1&F/. 3rincipalele obiecti$e macroeconomice ale programului anual+ %n funcie de care autoritatea bugetar *i'a adaptat coordonatele politicii sale %n anul 2&&!+ au fost continuarea procesului de dezinflaie *i meninerea sub control a deficitului de cont curent. Din aceast perspecti$+ bugetul aprobat pentru anul 2&&!+ prin care s'a stabilit ca int iniial un deficit de

31

3F din 3I-+ a fost rectificat %n dou etape+ e$oluiile economice interne *i e:terne impun8nd reducerea acestuia p8n la ni$elul de 1+1F din 3I-. 0n acest conte:t+ politica de c)eltuieli a autoritii publice s'a concentrat cu prioritate pe programele sociale *i de dez$oltare a infrastructurii+ iar cea a %ncasrilor bugetare pe reducerea treptat a presiunii fiscale .%ndeosebi a celei pe fora de munc/ *i pe continuarea reformei administraiei fiscale. 3rin urmare+ dimensiunea efecti$ a $ariabilelor bugetare a fost gre$at de efectele aplicrii unor msuri financiare noi sau a cror iniiere a fost demarat %nc din anii precedeni1 implementarea ultimelor etape de recorelare a pensiilor+ reducerea contribuiei de asigurri sociale pltite de anga5atori+ cre*terea impozitului pe profit pentru acti$itile de e:port p8n la ni$elul cotei standard+ parcurgerea unor noi etape de ma5orare a accizelor %n $ederea alinierii lor la ni$elul celor europene+ diminuarea ta:ei pe $aloarea adugat pentru unele produse *i ser$icii+ reducerea treptat a tranzaciilor %n afara bugetului *i eliminarea $eniturilor cu destinaie special incluse %n bugetul de stat. Derularea programului bugetar s'a caracterizat *i %n acest an printr'o repartizare asimetric a c)eltuielilor lunare *i implicit a deficitului bugetar. 0n inter$alul ianuarie ' noiembrie+ ponderea %n 3I- a soldului lunar al bugetului general consolidat a fluctuat %ntr'un inter$al cuprins %ntre M&+ *i '&+! la sut+ pentru ca %n ultima lun a anului deficitul lunar s urce la 1 la sut din 3I-+ datorit rela:rii masi$e a c)eltuielilor materiale *i a celor de capital. Dintre componentele bugetului general consolidat+ cele mai pronunate oscilaii lunare ale soldului .cuprinse %ntre M&+2F *i '&+3F din 3I-/ le'a %nregistrat bugetul de stat+ %n timp ce soldul lunar al creditelor e:terne acordate direct ministerelor H elementul determinant al semnului *i dimensiunii deficitului bugetului general consolidat H a fluctuat %ntre '&+1F *i '&+3F din 3I-. 3e ansamblul anului+ bugetul general consolidat a %nregistrat un deficit de circa 2# 23! miliarde lei+ a crui pondere %n 3I- .de 1+1F/ a reprezentat mai puin de 5umtate din cea consemnat %n anul precedent *i %n anul 2&&2+ *i apro:imati$ (9F din $aloarea programat. "educerea deficitului bugetului general consolidat al statului s'a realizat %ndeosebi prin plafonarea c)eltuielilor bugetare .3&+#F din 3I-+ fa de 32+3F din 3I- %n 2&&3 *i 2&&2/+ %n condiiile %n care $eniturile bugetare+ %n pofida sporirii %n termeni reali+ *i'au redus ponderea %n 3I- .de la 3&F %n anul 2&&3 la 29+(F+ %ns comparati$ cu anul 2&&2+ diminuarea a fost doar de &+1 procente/+ pe fondul unei cre*teri a 3I- cu mult superioare celei prognozate. "estr8ngerea deficitului bugetului general consolidat a fost %nsoit %n acest an de o %mbuntire a balanei primare+ care a re$enit la un sold e:cedentar+ dup ce %n anul anterior %nregistrase o $aloare negati$. ,omprimarea mult mai ampl a mrimii relati$e .ca procent %n 3I-/ a c)eltuielilor care e:clud plile de dob8nzi aferente datoriei publice comparati$ cu cea a $eniturilor a condus la

32

obinerea unui surplus primar de &+1 la sut din 3I-+ fa de un deficit primar de &+2 la sut %n anul 2&&3. 3rogramul bugetar+ aprobat pentru al treilea an consecuti$ %nc de la finele anului precedent+ a fost rectificat %n dou etape .iulie *i august/. Iniierea acestor proceduri a a$ut ca 5ustificare dep*irea $alorilor pre$zute la %ncasri+ precum *i obinerea unor economii la c)eltuielile cu dob8nzile aferente datoriei publice. ,u ocazia celei de'a doua re$izuiri+ proieciile $ariabilelor bugetare au fost corelate cu o nou prognoz a cre*terii economice .de (+ F/+ obiecti$ul de cre*tere a 3I- fiind ma5orat cu 1 punct procentual fa de cel iniial4 inta de inflaie %ncorporat %n noul program s'a meninut la ni$elul de 9F. Influena e:ercitat de componentele balanei consolidate asupra dimensiunii soldului acesteia a fost parial diferit de cea din anul anterior. ,reditele e:terne acordate direct ministerelor au acumulat *i %n anul 2&&! cel mai mare sold negati$+ %ns+ spre deosebire de anul precedent+ c8nd poziia secund a re$enit bugetului de stat+ acest loc a fost ocupat de deficitul bugetului ,ompaniei Gaionale a Drumurilor. -ugetele locale au %nregistrat un surplus+ %n timp ce bugetul asigurrilor sociale de stat a %nc)eiat anul cu un u*or deficit+ similar situaiei din anul 2&&2. ,omponenta de a5ustri .care include ratele e:terne de capital *i diferenele de curs aferente datoriei publice interne *i e:terne/ *i'a diminuat cu &+3 puncte procentuale ponderea %n 3I- compararati$ cu anul 2&&3+ *i cu &+CF fa de anul 2&&2+ p8n la ni$elul de 1+3F. =eniturile bugetului general consolidat s'au cifrat la sf8r*itul anului la circa #&( 99C miliarde lei+ ponderea lor %n 3I- .apro:imati$ 29+(F/ %nregistr8nd o u*oar comprimare .&+! puncte procentuale comparati$ cu anul 2&&3+ *i cu &+1F fa de 2&&2/. Diminuarea s'a produs+ %n principal+ pe seama %ncasrilor din contribuiile de asigurri sociale *i din ta:a pe $aloarea adugat+ dator8ndu'se restr8ngerii cu 3 puncte procentuale a impunerii anga5atorilor *i reducerii de la 19 la 9 la sut a cotei de E=7 pentru o serie de li$rri de produse *i prestri de ser$icii. 7ceste e$oluii au anulat complet efectele re$igorrii altor categorii de %ncasri .impozitul pe profit+ impozitul pe $enit *i accize/+ care s'au produs ca urmare a ma5orrii cotelor de impunere la profitul obinut din acti$itile de e:port .de la 12+ F 2 F/+ parcurgerii unor noi etape de aliniere a accizelor la standardele europene+ precum *i intensificrii %ntregii acti$iti economice. ,u toate acestea+ structura $eniturilor bugetului general consolidat a rmas+ %n linii mari+ nesc)imbat fiind dominat de %ncasrile din impozitele directe+ care *i'au %ntrit poziia ma5oritar comparati$ cu anul 2&&3 .sporind de la 2F la !F din total/+ %ns %n raport cu anul 2&&2+ a %nregistrat o scdere de 1 punct procentual. 9radul de fiscalitate+ calculat ca raport %ntre $eniturile fiscale acumulate la bugetul general consolidat *i 3I-+ a crescut pentru al doilea an consecuti$+ ating8nd ni$elul de 2#+9F din 3I- .superior cu &+1 puncte procentuale celui %nregistrat %n anul precedent *i cu &+3 puncte
33

procentuale celui din anul 2&&3/. ,)eltuielile bugetului general consolidat au totalizat la finele anului circa #3! 232 miliarde lei *i au consemnat+ comparati$ cu ultimii doi ani+ o reducere a ponderii lor %n 3I- de 1+( puncte procentuale .a5ung8nd la 3&+#F/. Ma5oritatea capitolelor de c)eltuieli *i'au restr8ns mrimea relati$ fa de 3I-+ cu $alori cuprinse %ntre &+2 *i &+C puncte procentuale+ cea mai ampl comprimare %nregistr8nd plile de dob8nzi. E:cepie au fcut doar transferurile *i c)eltuielile de personal+ care au consemnat cre*teri+ ca efect al aplicrii msurilor de inde:are *i de recorelare a pensiilor+ precum *i al ma5orrii salariilor personalului din sectorul bugetar. Modificarea conduitei fiscale %n ultimele dou luni ale anului+ reflectat prin %nregistrarea unui deficit al bugetului general consolidat mai ridicat dec8t %n anul precedent+ ma5orarea c)eltuielilor gu$ernamentale au influenat %n mod negati$ ni$elul inflaiei. De*i %n 2&&( a a$ut loc o rela:are a politicilor fiscale+ reflectat %ntr'o cre*tere a deficitului bugetului general consolidat la 1+#F din 3I- fa de &+CF din 3I- %n anul precedent+*i 1+1F %n anul 2&&!+ aceasta s'a produs spre finele anului. Dup primele zece luni+ bugetul general consolidat %nregistra un e:cedent de 2+&!F din 3I-+ ceea ce reflect faptul c+ %n perioada respecti$+ politicile fiscale au a5utat la consolidarea procesului dezinflaionist. 3entru "om8nia rm8ne preocupant ponderea insuficient a $eniturilor bugetare %n 3I.circa 3&F+ de departe cea mai mic din <niunea European+ ni$el insuficient pentru a face fa anga5amentelor pe care le implic statutul de membru al acesteia/. 3rincipalele msuri cu caracter fiscal adoptate %n anul 2&&( au $izat reducerea contribuiilor de asigurri sociale+ introducerea ta:ei pe $iciu asupra produselor din tutun *i alcool pentru finanarea suplimentar a bugetului Ministerului Antii *i rectificarea deficitului bugetar de la &+9F la 2+ F din 3I-+ generat de necesitatea de a finana lucrri de infrastructur. 0n cele din urm %ns+ ca rezultat al capacitii reduse de pregtire a proiectelor ma5ore de infrastructur+ deficitul bugetului general consolidat nu a dep*it 1+#F din 3I- de*i o parte din c)eltuielile de capital neefectuate au fost compensate de ma5orarea c)eltuielilor bugetare curente. ,aracterul neuniform al e:ecuiei bugetare a fcut ca+ %n fapt+ politica fiscal s aib un caracter antiinflaionist %n cea mai mare parte a anului.

-ugetul general consolidat a a$ut anul %n anul 2&&# un deficit de 2+!F din 3I-+

adic 99 91& miliarde "6? .9+991 miliarde "6G/+ $eniturile ating8nd un procent de 33+CF din 3I-+ iar c)eltuielile de 3(+2F din 3I-. 7ceast e$oluie este determinat de necesitatea asigurrii fondurilor %n scopul iniierii unor proiecte pentru infrastructur %n domeniile prioritare1 transport+ mediu+ %n$m8nt *i sntate+ %n paralel cu susinerea contribuiei naionale la programele de in$estiii eligibile a fi finanate din fonduri europene. De asemenea deficitul bugetar a fost ad8ncit de c)eltuielile mari ale administraiilor locale+ acordarea de sub$enii productorilor agricoli ca
34

urmare a secetei+ c)eltuieli corespunztoare intrrii %n <E+ ne%ncasarea la $am a unor impozite+ precum E=7'ul aferent produselor pro$enite din rile non'<E. 3abel 2. &onderea de icitului bugetului general consolidat (i a c'eltuielilor de capital n &IB n perioada .+++/.++0 7n E:cedentul;Deficitul bugetului general consolidat ,)etuieli de capital

2&&& '3.# 3.1 2&&1 '3.3 3.2 2&&2 '2.( 3.! 2&&3 '2.3 3.# 2&&! '1.1 3. 2&& '&.C 3.& 2&&( '1.# 3.2 2&&# '2.! 3.1 Aursa1 "aport anual al -ncii Gaionale a "om8niei 2&&&'2&&#+ KKK.bnr.ro

4rafic 6. &onderea de icitului bugetului general consolidat (i a c'eltuielilor de capital n &IB n perioada .+++/.++0

35

0n e$oluia prezentat se constat respectarea principiului potri$it cruia %mprumuturile de stat pentru finanarea deficitului bugetar trebuie s se regseasc %n lucrri de in$estitii *i nu %n consum+ fapt reflectat prin cre*terea mai rapid a ponderii %n 3I- a c)eltuielilor de capital %n comparaie cu cea a deficitului bugetului general consolidat. 0nscrierea "om8niei pe panta ascendent a ciclului economic %nc din anul 2&&1+ precum *i continuarea performanelor poziti$e ale economiei rom8ne*ti %n anul 2&&2 a permis %n anii urmtori articularea unei politici bugetare restricti$e. Ninta fi:at pentru deficitul bugetar era de 2+( F din produsul intern brut+ ceea ce corespunde1 obiecti$ului de sustenabilitate fiscal pe termen mediu4 continurii procesului de dezinflaie4 limitrii deficitului contului curent4 apelrii la surse de finanare neinflaionist.

0n conditiile %n care deficitul bugetar este limitat+ pe termen mediu+ la un ni$el inferior plafonului de 3F din produsul intern brut este ne$oie de o cre*tere a $eniturilor publice %n $ederea susinerii c)eltuielilor adiionale. Gi$elul actual al $eniturilor de apro:imati$ 3&F din produsul intern brut $a asigura ni$elul de deficit prognozat+ %n conditiile %n care $a fi %nsoit de stabilirea prioritilor c)eltuielilor publice. "educerea gradual a deficitului necesita adaptarea c)eltuielilor *i $eniturilor gu$ernamentale. 7ceasta implica+ pe de o parte+ re$izuirea *i ree$aluarea $olumului *i structurii c)eltuielilor obligatorii+ precum *i %mbuntirea utilizrii alocrilor bugetare. 7ceast sarcin era esenial pentru pregtirea "om8niei %n $ederea aderrii la <niunea European *i admiterii ca membru cu drepturi depline al <niunii Economice *i Monetare.
36

Atabilizarea finanelor publice+ este efectul politicii bugetare sustenabile pe termen mediu. 7cest lucru a fost posibil datorit reducerii continue a po$erii datoriei publice asupra c)eltuielilor bugetare+ a bunei gestionari a banilor publici+ %ncura5rii in$estiiilor *i urmririi consec$ente a %ncadrrii %n criteriile de con$ergen ale Eratatului de la Maastric)t. Mentinerea unui deficit redus %n %ntreaga perioad de prognoz+ a contribuit la atingerea elului de inflaie+ reducerea ratelor dob8nzii+ e$itarea efectului de e$icionare a in$estiiilor pri$ate. Finanarea deficitul bugetar %ntr'o masur ec)ilibrat+ at8t de pe piaa e:tern+ c8t *i %n completare din surse interne+ scopul principal fiind cel al meninerii unui ni$el sustenabil al datoriei e:terne contractate direct sau garantate de stat. 3abel '. E#oluia e!cedentului-de icitului bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurrilor sociale de stat n perioada .+++/.++0 E:cedentul;Deficitul bugetului general consolidat 7n 2&&& 2&&1 2&&2 2&&3 2&&! 2&& 2&&( 2&&# '3.# '3.3 '2.( '2.3 '1.1 '&.C '1.# '2.! E:cedentul;Deficitul bugetului de stat '3.( '3.1 '3.1 '1. '&.C '1.1 '3 '2.2 E:cedentul;Deficitul bugetelor locale &.&3 &.&! &.&! '&.&1 &.19 &.32 &.( '&.3 E:cedentul;Deficitul bugetului asigurrilor sociale de stat '&.( '&.( '&.# &.1 '&.&1 &.2 &. &.2

Aursa1 "aport anual al -ncii Gaionale a "om8niei 2&&&'2&&#+ KKK.bnr.ro

4rafic 5. E#oluia e!cedentului-de icitului bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurrilor sociale de stat n perioada .+++/.++0

37

0n perioada 2&&&'2&& + deficitul bugetului general consolidat a %nregistrat o e$oluie descendent+ de la 3+#F din 3I- %n anul 2&&&+ la &+CF din 3I- %n 2&& . Dup aceast diminuare+ are loc o ma5orare semnificati$ %n 2&&( la 1+#F+ iar %n 2&&# atinge ni$elul de 2+!F din 3I-. E$oluia deficitului bugetului general consolidat a fost puternic influenat de traiectoria deficitului bugetului de stat+ deoarece celelalte dou componente nu au a$ut un traseu cu modificri ma5ore pe parcursul perioadei. Deficitul bugetului de stat a $ariat de la ni$elul ma:im de 3+#F din 3I-+ %n anul 2&&&+ la 2+2F din 3I- %n anul 2&&#. 38n %n anul 2&&!+ c8nd a fost de numai &+CF din 3I-+ acesta a a$ut o pant descresctoare+ %ns %n 2&& s'a ma5orat cu 3CF+ iar %n 2&&( a fost mai mult dec8t dublu+ c8nd ni$elul su a atins 3F din 3I-. 7ceast cre*tere brusc a influenat deficitul bugetului general consolidat+ care de asemenea+ s'a dublat. 0n anul 2&&#+ deficitul bugetului de stat s'a diminuat+ cu &+C puncte procentuale+ ceea ce nu se poate afirma *i despre deficitul bugetului general consolidat+ care a continuat panta negati$. Aoldul bugetelor locale au a$ut o influen mai puin semnificati$ asupra deficitului bugetului general consolidat+ %ntruc8t au %nregistrat e:cedent %n ma5oritatea anilor+ e:cepie fiind anul 2&&3+ c8nd acestea s'au redus+ rezult8nd un deficit de &+&1F din 3I-. De asemenea+ soldul bugetul asigurrilor sociale de stat nu a influenat %n mare msur deficitul bugetului general consolidat. 0n primii trei ani ai perioadei a %nregistrat deficit+ care s'a meninut constant %n 2&&1+ iar %n 2&&2 s'a ma5orat cu &+1 puncte procentuale+ %n timp ce deficitul bugetului general consolidat s'a diminuat. Din anul 2&&3 bugetul asigurrilor sociale de stat a %nregistrat surplus+ de*i %n 2&&! a a$ut iar deficit+ %ns mai puin semnificati$ de &+&1F din 3I-. 2.2.2. E oluia deficitului bugetului de stat !n perioada 2###$2##5

38

3abel 6. &onderea #eniturilor, c'eltuielilor (i de icitului bugetului de stat n &IB, n perioada .+++ , .++0 7n 2&&& 2&&1 2&&2 2&&3 2&&! 2&& 2&&( 2&&# =eniturile bugetului de stat 1 .1 12.# 11.9 13.! 13. 12.! 11.9 13.# ,)eltuielile bugetului de stat 1C.# 1 .9 1 1!.9 1!.3 13. 1!.9 1 .9 E:cedentul;Deficitul bugetului de stat '3.( '3.1 '3.1 '1. '&.C '1.1 '3 '2.2

Aursa1 "apoarte anuale ale -ncii Gaionale "om8ne 2&&&'2&&#+ KKK.bnr.ro

4rafic 8. &onderea #eniturilor, c'eltuielilor (i de icitului bugetului de stat n &IB, n perioada .+++ , .++0

4rafic ". E#oluia e!cedentului-de icitului bugetului de stat n perioada .+++/.++0

39

Deficitul bugetului general de stat a %nregistrat %n perioada 2&&&'2&&! o e$oluie descendent+ diminu8ndu'se de la ni$elul de 3+(F %n anul 2&&&+ la &+CF %n anul 2&&!+ %n urma ma5orrii %ncasrilor din impozite+ precum *i datorit diminurii c)eltuielilor cu dob8nda la datoria public. <lterior+ datorit scderii $eniturilor din impozitele directe .%n urma diminurii profitului la ni$elul economiei naionale+ *i a ma5orrii *oma5ului/+ sporirea impozitelor indirecte .a determinat cre*terea preurilor *i restr8ngerea $8nzrilor *i implicit a %ncasrilor/+ deficitul bugetului de stat a crescut %n anii 2&& *i 2&&(+ %ns %n anul 2&&#+ s'a redus cu &.C puncte procentule. -ugetul de stat s'a soldat %n anul 2&&& cu un deficit de 2C C2# miliarde lei+ reprezent8nd 3+(F din 3I- .%n cre*tere cu 1+1 puncte procentuale fa de anul precedent/+ %n condiiile %n care programul bugetar pre$edea un deficit de !+ F din 3I-. =eniturile bugetului de stat au totalizat circa 12& 3!2 miliarde lei+ %nregistr8nd o scdere semnificati$ %n termeni relati$i comparati$ cu anul precedent .de la 1#+3F la 1 +1F din 3I-/. Impozitele indirecte+ care au continuat s furnizeze bugetului de stat $olumul cel mai %nsemnat de resurse .aproape (9F din total/+ au sczut ca pondere %n 3I- cu circa &+! puncte procentuale .p8n la 1&+!F/+ integral pe seama reducerii $rsmintelor din accize *i a $eniturilor colectate din ta:ele $amale. Impozitele directe+ a doua surs de $enituri pentru bugetul de stat+ *i'au redus ponderea %n 3I- de la !+9F la !F %n urma diminurii %ncasrilor din impozitul pe profit *i a celor din impozitul pe $enit care au rmas la dispoziia bugetului de stat. =eniturile din pri$atizare au ser$it e:clusi$ pentru rscumprarea datoriei publice interne. ,)eltuielile bugetului de stat au %nsumat %n acest an 1!9 1(9 miliarde lei+ reprezent8nd circa 1C+#F din 3I-+ %n scdere cu circa 1+1 puncte procentuale fa de anul precedent. ,omprimarea a fost generat+ %n principal+ de reducerea %n termeni relati$i a plilor de dob8nzi la datoria public intern cu &+C puncte procentuale. 7ceast e$oluie a fost rezultatul diminurii ratelor dob8nzilor la %mprumuturile de stat comparati$ cu anul precedent *i al rscumprrii unei pri a datoriei publice interne. "educeri relati$e s'au mai consemnat la ni$elul c)eltuielilor social'culturale+ c)eltuielilor pentru ser$icii *i dez$oltare public precum *i al transferurilor din bugetul de stat+ ca urmare a eliminrii sau scderii substaniale a transferurilor ctre bugetul fondului de risc *i accident *i ctre bugetul asigurrilor sociale de stat. ?a sf8r*itul anului 2&&2+ bugetul de stat s'a soldat cu un deficit de peste !# (1C miliarde lei+ reprezent8nd 3+1F din 3I-+ ni$el identic cu cel consemnat %n anul precedent. 3entru al treilea an consecuti$+ deficitul bugetului de stat s'a situat sub ni$elul pre$zut+ la ultima re$izuire acesta fiind stabilit la 3+9 F din 3I-. =eniturile bugetului de stat s'au cifrat la sf8r*itul anului la circa 1#9 2&( miliarde lei+

40

ponderea lor %n 3I- fiind cu &+C puncte procentuale inferioar celei din anul anterior+ *i cu 3+2 puncte procentuale mai mic de c8t %n anul 2&&& .11+9F din 3I- fa de 12+#F %n 2&&1 *i 1 +1F %n 2&&&/4 aceast reducere s'a realizat+ %n principal+ pe seama scderii %ncasrilor din impozitul pe $enit. Atructura $eniturilor bugetului de stat a rmas nesc)imbat+ principalul lor canal de colectare+ cel al impozitelor indirecte+ consolid8ndu'*i poziia principal .de la ( F la #&F %n total/+ %n urma diminurii din anul precedent .de la (9F la ( F din total/+ prin sporirea %ncasrilor din E=74 sursa secundar de $enit+ impozitele directe+ a %nregistrat un recul .de la 2(F %n anul 2&&& *i 2CF %n anul 2&&1 la 23F din total/. ,)eltuielile bugetului de stat au %nsumat la sf8r*itul e:erciiului bugetar circa 22( C2! miliarde lei+ %nregistr8nd ca pondere %n 3I- o scdere de &+C puncte procentuale comparati$ cu anul 2&&1+ *i cu 3+# procente %n anul 2&&& .1 F din 3I- fa de 1 +CF %n 2&&1 *i 1C+#F %n 2&&&/. "educerea c)eltuielilor s'a efectuat pe seama plilor de dob8nzi aferente datoriei publice+ a c)eltuielilor cu asistena social *i a transferurilor. ,)eltuielile pentru ser$icii *i dez$oltare public au fost singurul post care a %nregistrat o u*oar cre*tere. -ugetul de stat a %nc)eiat anul 2&&! cu un sold negati$ de circa 1C #C1 miliarde lei+ a crui pondere %n 3I- .de &+CF/ s'a redus aproape la 5umtatea celei consemnate %n anul precedent+ *i cu 2+3 puncte procentuale comparati$ cu anul 2&&2. 3entru al *aselea an consecuti$ deficitul acestei balane a fost inferior celui pre$zut+ reprezent8nd doar !3F din ni$elul stabilit la ultima rectificare bugetar. 0ncasrile bugetului de stat au sporit fa de anul precedent+ ponderea lor %n 3Ima5or8ndu'se cu &+1 puncte procentuale+ *i cu 1+(F comparati$ cu anul 2&&2 p8n la ni$elul de 13+ la sut4 acestea au dep*it cu peste F $aloarea programat+ %n condiiile %n care aproape toate categoriile de $enituri au de$ansat ni$elul stabilit pentru anul 2&&!. ,re*terea lor a fost generat de componenta direct .prin sporirea %ncasrilor din impozitul pe profit *i din cel pe $enit/+ care *i'a consolidat poziia %n structura $eniturilor bugetului de stat dup ce a %nregistrat un recul de 3 puncte procentuale %n anul precedent .ma5or8ndu'se de la 2&F %n anul anterior+ la 23+ F/+ %n defa$oarea celei indirecte+ a crei pondere a continuat+ %ns+ s fie ma5oritar .#&+!F/. 0n sc)imb+ mrimea relati$ a c)eltuielilor bugetului de stat a suferit o comprimare de &+( puncte procentuale comparati$ cu anul precedent *i de &+# fa de anul 2&&2+ ponderea acestora %n 3I- a5ung8nd la 1!+3F. 3lile de dob8nzi aferente datoriei publice s'au restr8ns+ precum *i c)eltuielile cu sntatea *i cele cu ser$iciile *i dez$oltarea public. Acderea lor a fost parial contrabalansat de u*oarele cre*teri %nregistrate la ni$elul celorlalte capitole de c)eltuieli. Deficitul bugetului de stat+ de 3F din 3I-+ reprezint o dep*ire important a ni$elului programat pentru %ntregul an. Multitudinea de ta:e *i impozite ar fi trebuit s conduc la $enituri suplimentare pentru efectuarea c)eltuielilor la bugetul de stat+ %ns impozitele directe
41

au fost %n scdere deoarece profitului %nregistrat pe ansamblul economiei a fost cu mult inferior fa de cel din anii precedeni+ iar la capitolul salarii+ at8t timp c8t *oma5ul a fost %n cre*tere+ acestea nu s'au ma5orat %ntr'o msur prea mare %n termeni reali+ la ni$elul economiei naionale. 3e de alt parte+ $eniturile din impozitele indirecte+ %n special accizele+ ta:ele $amale+ ta:a pe $aloare adugat+ nu s'au realizat in totalitate datorit ma5orrii ta:elor+ ceea ce a determinat cre*terea preurilor+ declinul $8nzrilor+ *i %n consecin obinea unor %ncasri mai mici. 6 alt cauz au constituit'o scutirile *i ree*alonrile la plata ta:elor pentru un numr mare de ageni economici. 7ceast politic a determinat o cre*tere necontrolat a preurilor generale+ pe ansamblul economiei naionale+ cu efect imdeiat %n deteriorarea ni$elului de trai al populaiei. Gici $eniturile din capital+ precum cele din $alorificarea unor bunuri ale statului nu s'au ridicat la un ni$el deosebit+ iar %ncasrile din rambursarea %mprumuturilor acordate au fost reduse. 0n ceea ce pri$e*te c)eltuielile bugetare+ acestea s'au ma5orat la ni$elul de 1!+9F din 3I-. 6 e$oluie semnificati$ au a$ut'o c)eltuielile cu dob8nzile la datoria public. ?a ma5oritatea sectoarelor de acti$itate+ dar %n special la %n$m8nt+ sntate+ cultur+ asisten social+ aprare+ ordine public *i siguran naional+ c)eltuielile au fost minime fa de ne$oile de resurse pe care le'a a$ut populaia. 7cest lucru demonstreaz faptul c $eniturile la ni$elul bugetului de stat nu au atins ni$elul pre$iziunilor care au stat la baza %ntocmirii bugetului asigurrilor sociale de stat. 0n 2&&#+ bugetul de stat s'a meninut pe deficit+ diferena dintre $enituri care a reprezentat 13+#F din 3I- *i c)eltuieli+ 1 +9F din 3I-+ fiind de 2+2F din 3I-. ,ele mai mari $enituri au fost %ncasate din contribuii de asigurri sociale reprezent8nd 9F din 3I-. Aumele colectate din impozitul pe profit au fost sub %ncasrile din impozitul pe $enit *i salarii. ?a capitolul c)eltuieli+ cele mai mari sume au fost raportate pe segmentele asisten social *i c)eltuieli de personal. 2.2.3. E oluia deficitului bugetelor locale !n perioada 2###$2##5 3abel 5. &onderea #eniturilor, c'eltuielilor (i de icitului bugetelor locale n &IB, n perioada .+++ , .++0 7n 2&&& 2&&1 2&&2 2&&3 2&&! 2&& 2&&( =eniturile bugetelor locale !.2 (.1! (.1! (.2 (.1 (.!3 C ,)eltuielile bugetelor locale !.1# (.1 (.1 (.2( .9( (.11 #.! E:cedentul;Deficitul bugetelor locale &.&3 &.&! &.&! '&.&1 &.19 &.32 &.(
42

2&&#

9.3

&.1

Aursa1 "apoarte anuale ale -ncii Gaionale "om8ne 2&&&'2&&#+ www.bnr.ro

4rafic 1#. &onderea #eniturilor, c'eltuielilor (i a de icitului bugetelor locale n &IB, n perioada .+++ , .++0

4rafic 11. E#oluia e!cedentului-de icitului bugetelor locale n perioada .+++/.++0

-ugetele locale au %nregistrat e:cedent %n ma5oritatea anilor+ e:cepie fc8nd anul 2&&3+ c8nd+ %n urma e:ecuiei bugetelor unitilor administrati$'teritoriale+ a rezultat un deficit de &+&1F din 3I-. Aurplusul bugetelor locale se datoreaz faptului c autoritile administraiei publice locale trebuie s respecte principiul ec)ilibrului bugetar potri$it cruia c)eltuielile unui buget al unei uniti administrati$'teritoriale trebuie s fie acoperite integral de $eniturile bugetului respecti$. 0n cazul %n care %n timpul e:ecuiei bugetelor locale se %nregistreaz un decala5 %ntre $eniturile *i c)eltuielile bugetare+ atunci autoritile administraiei publice locale pot utiliza pentru ec)ilibrare sumele din contul desc)is pe seama consiliului 5udeean *i alimentat de
43

contra$aloarea impozitului pe $enit %ncasat la ni$elul fiecrei uniti administrati$'teritoriale+ sumele defalcate din unele $enituri ale bugetului de stat+ disponibilitile fondului de rulment pstrate %ntr'un cont distinct+ %mprumuturile din contul general al trezoreriei statului. De asemenea+ autoritile administraiei publice locale pot apela *i la emisiuni de obligaiuni municipale %n scopul finanrii unor obiecti$e de interes local. ,a urmare are loc degre$area bugetului local de o serie de c)eltuieli ocazionate de finanarea obiecti$elor de interes local ce pot fi realizate prin %mprumuturi pe baz de obligaiuni municipale. -ugetele locale au %nregistrat %n anul 2&&& un e:cedent de 22C miliarde lei .&+&3F din 3I-/+ %n scdere cu &+2 puncte procentuale comparati$ cu anul trecut. =eniturile acestor bugete s'au ridicat la 33 !3 miliarde lei *i au reprezentat !+2F din 3I-+ %n u*oar scdere fa de ponderea anului precedent. ,ea mai mare parte din $eniturile bugetelor locale a pro$enit din cotele *i sumele defalcate din impozitul pe $enit+ a cror pondere %n totalul $eniturilor s'a ma5orat de la ! F la 2F .ca procent %n 3I- au crescut de la 1+9F la 2+2F/. 0ntr'o msur mai mic+ %ncasrile bugetelor locale s'au realizat pe seama $eniturilor proprii .3(F fa de 3!F %n anul anterior/ *i a sub$enOiilor de la bugetul de stat .care au sczut de la #F la F/. 3e l8ng sub$eniile de la bugetul de stat+ bugetele locale au beneficiat %n anul 2&&& de o serie de sub$enii de la alte bugete .de e:emplu bugetele fondului de solidaritate social+ fondului special pentru dez$oltarea sistemului energetic/+ care s'au ridicat la peste 1 1&& miliarde lei .circa 3+3F din totalul $eniturilor/. ?a ni$elul bugetelor locale s'au c)eltuit %n acest an circa 33 2&# miliarde lei+ sum care ec)i$aleazP cu circa !+2F din 3I- .%n cre*tere cu &+2 puncte procentuale comparati$ cu anul trecut/. =olumul cel mai mare al c)eltuielilor a fost alocat sectorului de ser$icii *i dez$oltare public+ locuine+ mediu *i ape+ a crui pondere %n total a sczut %ns de la !&F la 3(F %n fa$oarea c)eltuielilor social'culturale .%n principal cele pentru asisten social+ alocaii+ pensii+ a5utoare *i indemnizaii/+ care s'au ma5orat de la 22F la 2!F. ,)eltuielile cu ser$iciile publice generale *i cele pentru acti$iti economice *i'au pstrat ponderile la ni$eluri apropiate celor din anul precedent+ de 1!F *i respecti$ 12F din total. 0n anul 2&&2 bugetele locale au %nc)eiat e:erciiul bugetar cu un e:cedent de circa 3( miliarde lei+ situ8ndu'se ca pondere %n 3I- la ni$elul anului anterior .&+&!F/. =eniturile bugetelor locale au totalizat la sf8r*itul anului peste 93 &22 miliarde lei+ reprezent8nd (+2F din 3I- .%n cre*tere cu &+1 puncte procentuale comparati$ cu anul precedent/. Aporul de $enituri s'a realizat pe seama prele$rilor din bugetul de stat .&+3F din 3I-/ *i a $eniturilor proprii .&+1F din 3I-/. Aub$eniile primite de la bugetul de stat s'au restr8ns %n acest an de la &+!F la &+1F din 3I-.

44

,)eltuielile bugetelor locale s'au cifrat la circa 92 !C# miliarde lei+ fiind cu &+1 puncte procentuale peste ni$elul anului trecut ca procent %n 3I- .(+1F comparati$ cu (F/. 3lusul de c)eltuieli s'a localizat la capitolele de asisten social+ alocaii+ pensii+ a5utoare *i indemnizaii+ a cror pondere %n 3I- a crescut de la &+(F la &+CF. 0n sc)imb+ c)eltuielile pentru ser$icii *i dez$oltare public+ locuine+ mediu *i ape s'au comprimat de la 1+ F la 1+!F din 3I-. -ugetele locale au %nregistrat la sf8r*itul e:erciiului fiscal din anul 2&&! un e:cedent de apro:imati$ 3 C & miliarde lei+ spre deosebire de anul precedent c8nd acestea au consemnat un u*or deficit. E$oluia fa$orabil a soldului lor s'a datorat aproape %n totalitate reducerii mrimii relati$e a c)eltuielilor .a cror pondere %n 3I- a sczut cu &+3 puncte procentuale/+ ca urmare a diminurii c)eltuielilor cu ser$iciile *i dez$oltarea public. 0ncasrile bugetelor locale *i'au meninut aproape nesc)imbat ponderea %n 3I- *i+ totodat+ *i'au conser$at structura din anul precedent+ aceasta fiind dominat %n 2&&! de prele$rile din bugetul de stat .cumul8nd circa # F din total/. 0n anul 2&&( bugetele locale au %nregistrat un e:cedent de &+ (F din 3I-+ datorit cre*terii $eniturilor la bugetele locale prin alocarea direct a unor ta:e *i impozite care+ anterior+ se plteau la bugetul de stat. Aoldul bugetelor locale pentru anul 2&&# a a$ut o e$oluie descendent+ diminu8ndu'se cu &+ puncte procentuale+ comparati$ cu anul precedent. 2.2.2. E oluia bugetului asigurrilor sociale de stat !n perioada 2###$2##5 3abel 8. &onderea #eniturilor, c'eltuielilor (i de icitului bugetului asigurrilor sociale de stat n &IB, n perioada .+++ , .++0 7n 2&&& 2&&1 2&&2 2&&3 2&&! 2&& 2&&( 2&&# =eniturile bugetului asigurarilor sociale de stat (.! (. (.! (.( (.#1 .C .9 (.3 ,)eltuielile bugetului asigurrilor sociale de stat # #.1 #.1 (. (.#2 .( .! (.1 E:cedentul;Deficitul bugetului asigurrilor sociale de stat '&.( '&.( '&.# &.1 '&.&1 &.2 &. &.2

Aursa1 "apoarte anuale ale -ncii Gaionale "om8ne 2&&&'2&&#+ KKK.bnr.ro

45

4rafic 12. &onderea #eniturilor, c'eltuielilor (i de icitului bugetului asigurrilor sociale de stat n &IB, n perioada .+++ , .++0

4rafic 13. E#oluia e!cedentului-de icitului bugetului asigurrilor sociale de stat n perioada .+++/.++0

-ugetul asigurrilor sociale de stat a a$ut pe parcursul perioadei 2&&&'2&&# o e$oluie sinuoas. 0n primii trei ani a %nregistrat deficit+ %n anul 2&&2 fiind cel mai mare ni$el al perioadei+de &+#F din 3I-. 0ncep8nd din 2&&3+ bugetul s'a soldat cu e:cedent+ e:cept8nd anul 2&&!+ c8nd s'a finalizat cu un deficit mai puin semnificati$+ de &+&1F din 3I-. <lterior soldul bugetar a %nregistrat o pant ascendent+ p8n %n 2&&#+ c8nd s'a diminuat cu &+3 puncte procentuale.

46

Aoldul bugetului asigurrilor sociale de stat %n anul 2&&& s'a deteriorat+ deficitul

cumulat de acest buget la ni$elul %ntregului an+ de ! (C( miliarde lei+ reprezent8nd &+(F din 3I-+ %n cre*tere cu &+! puncte procentuale fa de anul precedent. =eniturile bugetului asigurrilor sociale de stat s'au cifrat la & 9# miliarde lei+ ponderea lor %n 3I- fiind %n scdere cu &+( puncte procentuale comparati$ cu sf8r*itul anului trecut. Diminuarea $eniturilor acestui buget s'a datorat %n principal eliminrii aproape integrale a sub$eniilor primite din bugetul de stat %n completarea $eniturilor proprii. 0n primele zece luni ale anului+ sub$eniile de la bugetul de stat au fost sistate+ dar ad8ncirea %n luna octombrie a dezec)ilibrului acestui buget a determinat transferarea+ %n ultimele dou luni+ a circa 1 1!9 miliarde lei de la bugetul de stat. ,)eltuielile bugetului asigurrilor sociale de stat au %nsumat circa ((1 miliarde lei+ ponderea acestora %n 3I- scz8nd de la #+2F la #F. "estr8ngerea s'a fcut e:clusi$ pe seama plii pensiilor+ cu poziie ma5oritar %n structura acestor c)eltuieli .92F din total/+ care *i'au redus ponderea %n 3I- de la (+(F la (+!F. Indemnizaiile+ a5utoarele *i compensaiile care sunt incluse %n c)eltuielile acestui buget *i'au meninut aproape nesc)imbat ponderea comparati$ cu anul precedent .&+!F din 3I-/. -ugetul asigurrilor sociale de stat s$a %nc)eiat *i %n anul 2&&2 cu deficit+ cu toate c+ prin programul bugetar+ a fost fi:at iniial un surplus de circa 99( miliarde lei+ care a fost anulat cu ocazia rectificrii operate ulterior. 0n e:ecuie+ balana asigurrilor sociale de stat a %nregistrat un sold negati$ de circa 9 9(& miliarde lei+ %n u*oar cre*tere ca pondere %n 3I-+ comparati$ cu anul precedent .de la &+(F la &+#F/. =eniturile acumulate de bugetul asigurrilor sociale de stat s'au cifrat la circa 9# 12 miliarde lei+ reprezent8nd doar CC+(F din pre$ederile acestui an4 ca procent %n 3I-+ %ncasrile s' au diminuat fa de anul precedent cu &+1 puncte procentuale .de la (+ F la (+!F din 3I-/. 3rincipalele nerealizri de $enituri se regsesc la contribuiile pentru asigurrile sociale datorate de anga5atori+ persoanele aflate %n *oma5+ alte persoane asigurate+ precum *i la ni$elul $eniturilor nefiscale. ,)eltuielile bugetului asigurrilor sociale de stat au cumulat la sf8r*itul anului un total de circa 1&# &C miliarde lei+ gradul de realizare a programului lor anual fiind de 9#+#F4 ca pondere %n 3I- aceste c)eltuieli s'au meninut la ni$elul anului precedent .#+1F/. Atructura c)eltuielilor a rmas nesc)imbat+ proporia co$8r*itoare re$enind pensiilor de asigurri sociale .91F din total/4 ca procent %n 3I-+ acestea au %nregistrat un u*or regres .de la (+(F la (+ F/. -ugetul asigurrilor sociale de stat a re$enit %n anul 2&&! la un sold deficitar+ de apro:imati$ 13# miliarde lei+ dup surplusul de circa 1 #(9 miliarde lei+ respecti$ &+1F din 3I-+ pe care l'a %nregistrat %n anul anterior. 7mbele componente ale acestei balane *i'au ma5orat
47

ponderea %n 3I- fa de anul precedent .%n special c)eltuielile/ ca efect+ pe de o parte+ al ma5orrii sub$eniilor primite de la bugetul de stat+ iar+ pe de alt parte+ al cre*terii c)eltuielilor social'culturale .reprezentate %n c$asitotalitate de pensiile de asigurri sociale de stat/. 0n anul 2&&(+ $eniturile au fost de 2& miliarde "6G+ respecti$ F din 3I-+ %n timp ce c)eltuielile efectuate au %nsumat 1C+ miliarde "6G+ adic !+(F din 3I-. 3e acest fond+ %n principalele sectoare %n care au fost efectuate aceste c)eltuieli+ %n special cel al pensiilor+ nu s'au asigurat $eniturile necesare+ fiind ne$oie de unele noi+ realizate din cre*terea contribuiilor la asigurrile de sntate *i a altor pli+ %ns care nu au a$ut efectul scontat al aducerii spre ec)ilibru a bugetului asigurrilor sociale de stat. Aoldul bugetului asigurrilor sociale de stat a continuat s %nregistreze e:cedent *i %n anul 2&&#+ de*i acesta s'a diminuat cu mai mult de &F comparati$ cu anul precedent+ pe seama cre*terii c)eltuielilor comparati$ cu anul precedent %ntr'o mai mare msur dec8t $eniturile. 2.2.'. .inanarea deficitului bugetar !n perioada 2###$2##5 3abel ". &onderea datoriei publice interne, e!terne, totale (i a de icitului bugetului general consolidat n &IB, n perioada .+++/.++0 7n 2&&& 2&&1 2&&2 2&&3 2&&! 2&& 2&&( 2&&# Datorie public intern 9.2 C.& #.2 (.& (.1 !.# !.1 1&. Datorie public e:tern 1C.C 19.! 21.1 2&.9 1#.& 1 .! 13.! 1&.& Datorie public total 2C.& 2#.! 2C.3 2(.9 23.1 2&.1 1#. 2&. E:cedentul;Deficitul bugetului general consolidat '3.# '3.3 '2.( '2.3 '1.1 '&.C '1.# '2.!

Aursa1 "apoarte anuale ale -ncii Gaionale "om8ne 2&&&'2&&#+ KKK.bnr.ro

48

4rafic 12. &onderea datoriei publice interne, e!terne, totale (i a de icitului bugetului general consolidat n &IB, n perioada .+++/.++0

0n perioada analizat se constat c "om8nia are un grad de %ndatorare redus+ generat de constr8ngerile reprezentate de posibilitile de finanare *i refinanare a datoriei publice. Eotodat+ se e$ideniaz orientarea politicii datoriei publice de folosire mai mult a resurselor e:terne pentru finanarea *i refinanarea deficitelor+ ceea ce reflect accesul "om8niei la resursele e:terne. E:cepie a fost anul 2&&#+ c8nd procentul %n 3I- al datoriei publice e:terne+ a fost de$ansat de cel al datoriei publice interne+ datorit modificrii strategiei Ministerului Economiei *i Finanelor %n pri$ina finanrii deficitului bugetar %n principal din surse interne. Finanarea deficitului bugetar *i refinanarea datoriei publice s'a realizat %n anul 2&&& at8t din fonduri interne+ c8t *i din surse e:terne. Finanarea e:tern a fost asigurat de fondurile primite de la -anca Mondial+ <niunea European+ Fondul Monetar Internaional *i alte organisme internaionale %n baza acordurilor bilaterale *i multilaterale %nc)eiate pentru di$erse proiecte+ precum *i de sumele pro$enite din cele dou emisiuni de euro'obligaiuni lansate pe piaa e:tern de capital. Eoate acestea au totalizat circa 9&2 milioane dolari A<7 .apro:imati$ 19 && miliarde lei/+ ec)i$al8nd cu circa 2+!F din 3I-. Apre deosebire de anii precedeni+ o bun parte a finanrii interne a fost susinut de sectorul nebancar+ prin intermediul emisiunilor de certificate de trezorerie adresate populaiei *i al celor de titluri de stat cumprate de persoanele 5uridice nebancare. =olumul resurselor noi .%n lei *i $alut/ puse la dispoziia Ministerului Finanelor de cele dou categorii de in$estitori+ %n anul 2&&& au %nsumat apro:imati$ 1+ F din 3I-/. Din acestea+ apro:imati$ &+(F din 3I- au ser$it la re%nnoirea unei pri a datoriei publice a5unse la scaden+ diferena de &+9F din 3Ifiind utilizat pentru finanarea deficitului bugetar.
49

,ertificatele de trezorerie %n lei destinate populaiei+ o surs de finanare mai puin costisitoare+ au constituit un instrument permanent utilizat *i meninut atracti$ de Ministerul Finanelor. ,ertificatele de trezorerie au fost ac)iziionate %n cea mai mare parte de pe piaa secundar+ iar %ntr'o msur mai mic direct de pe piaa primar+ prin intermediul bncilor participante la licitaiile de titluri de stat. Aectorul bancar+ care %n anii precedeni a fost principalul finanator al deficitului bugetar *i care+ de altfel+ deine cea mai mare parte a creanelor asupra statului sub forma titlurilor de stat+ a mobilizat pe ansamblul anului 2&&& un $olum mai redus de resurse noi .&+!F din 3I-/+ comparati$ cu sectorul nebancar+ pentru a %mprumuta autoritatea public. Apri5inul din partea bncilor s'a concretizat %n ac)iziionarea de titluri de stat+ cu scadene ce nu au dep*it un an+ %n $aloare de apro:imati$ 3 2!3 miliarde lei. Ministerul Finanelor a rscumpPrat titluri de stat .%n lei *i $alut/ %nsum8nd circa 1+3F din 3I-+ %n cea mai mare parte din categoria celor emise %n procesul restructurrii sistemului bancar. "scumprrile au a$ut ca suport $eniturile %ncasate de Fondul 3roprietii de Atat *i 7utoritatea pentru =alorificarea 7cti$elor -ancare destinate diminurii datoriei publice .&+#F din 3I-/+ precum *i resursele atrase de la publicul nebancar .&+(F din 3I-/. ,re*terea deficitului bugetar peste ni$elul de 3+#F din 3I- .care a dep*it cu &+# puncte procentuale obiecti$ul iniial/ a fost e$itat *i cu spri5inul politicii monetare. 7stfel+ trendul descresctor al ratelor dob8nzii la sf8r*itul primului trimestru+ pe fondul consolidrii reducerii ritmului inflaiei+ a fost destinat %n primul r8nd atenurii costului aferent datoriei publice interne. ,u toate c %n semestrul al doilea+ pe fondul e$oluiei mai rapide a inflaiei *i al anticipaiilor inflaioniste %n cre*tere+ s'a decis %nsprirea politicii monetare+ pre5udiciile aduse credibilitii politicii monetare prin ne$oia de a in$ersa cobor8rea ratelor dob8nzilor datorit nesustenabilitii acestora au a$ut impact inflaionist. 0n anul 2&&2 finanarea deficitului bugetar *i refinanarea datoriei publice s'au efectuat din resurse de pro$enien e:tern *i intern. Atructura finanrii deficitului bugetului general consolidat a rmas aproape nesc)imbat+ mai mult de dou treimi re$enind componentei e:terne+ ceea cea a condus la diminuarea dependenei de emisiunile interne de titluri de stat. 3rincipalul canal e:tern de finanare a rmas cel al creditelor pe proiecte acordate direct ministerelor de ctre organismele internaionale. ?a acesta s'au adugat o emisiune de euro' obligaiuni lansat pe piaa internaional de capital *i o parte din fondurile 3A7? II .0mprumut de 75ustare a Aectorului 3ri$at/. ,omponenta intern a acoperit mai puin de o treime din golul de resurse al bugetului general consolidat. 3rincipalul furnizor auto)ton de resurse a fost *i %n acest an sectorul nebancar. 3opulaia+ %mpreun cu persoanele 5uridice nebancare au pus la dispoziia Erezoreriei
50

statului fonduri noi %n lei %nsum8nd peste 1& 3&& miliarde lei. Ministerul Finanelor 3ublice a efectuat %n fiecare lun emisiuni de certificate de trezorerie destinate populaiei+ pe scadene de 3 *i ( luni. 0n %ncercarea de a consolida datoria public+ autoritatea bugetar a optat+ la 5umtatea anului+ pentru sistarea temporar a emisiunilor pe termen de 3 luni H scadena preferat de in$estitori. Emisiunile au fost reluate %ns %n noiembrie+ dup mai multe luni %n care Ministerul Finanelor 3ublice a fost ne$oit s efectueze rscumprri nete de titluri de la populaie+ care s'au suprapus rambursrilor nete pe care acesta le'a operat %n fa$oarea bncilor *i a clienilor lor. "andamentele ata*ate certificatelor de trezorerie adresate populaiei au sczut permanent+ ating8nd %n ultima lun a anului ni$elul de 1#F pe scadena de 3 luni *i de 1C la sut pe cea de ( luni. Din luna mai+ gama de scadene a instrumentelor de finanare a deficitului bugetar a fost e:tins prin adugarea scadenei de 2 ani. 7tragerea de resurse pe noul termen+ precum *i redistribuirea pe scadene a titlurilor de stat nou emise .prin reducerea celor pe 3 *i ( luni de la #1F la !3F/ au determinat o cre*tere important a scadenei medii a titlurilor emise .cu circa 11( zile/. "andamentele medii oferite la aceste plasamente s'au situat pe un trend constant descresctor+ ele pierz8nd lunar %ntre &+ *i 3+3 puncte procentuale. 0n acest an autoritatea public a apelat cu moderaie la resursele %n $alut de pe piaa intern. 3e parcursul anului+ aceasta a lansat doar dou emisiuni de titluri de stat denominate %n dolari+ una adresat populaiei *i una persoanelor 5uridice bancare *i nebancare. 3e seama acestora+ Ministerul Finanelor 3ublice a atras circa 3&( milioane dolari+ pe scadena de un an+ la o rat a dob8nzii de F. Atructura datoriei publice interne *i'a pstrat %n linii mari configuraia reprezent8nd #+2F din 3I-. 0mprumuturile efectuate sub forma titlurilor de stat emise pe piaa intern pentru finanarea *i refinanarea deficitului bugetar *i'au consolidat poziia ma5oritar .#2+2F din total/+ locul secund fiind ocupat+ *i %n acest an+ de %mprumuturile temporare din resursele Erezoreriei .21+1F/. ,uantumul titlurilor de stat emise pe baz de legi speciale s'a redus+ ca urmare a a5ungerii la scaden a unui $olum important din aceste %nscrisuri4 ponderea lor %n totalul datoriei publice interne+ ating8nd ni$elul de (+#F. "estr8ngerea %n acest an a deficitului bugetar a fost mai puin rezultanta a5ustrii fiscale+ c8t mai ales a reducerii c)eltuielilor cu dob8nzile+ care a constituit prioritatea absolut a politicii de gestionare a datoriei publice. Demersurile specifice ale Ministerului Finanelor 3ublice H prin care s'a urmrit imprimarea unui declin accelerat randamentelor titlurilor de stat H au a$ut ca suport resursele e:terne *i interne nebancare de care a beneficiat Erezoreria pentru finanarea deficitului *i refinanarea datoriei publice.

51

Finanarea deficitului bugetar *i refinanarea datoriei publice din anul 2&&! s'au

efectuat at8t din fonduri e:terne+ c8t *i din resurse interne. Aumele e:terne au pro$enit %n acest an doar din creditele acordate direct ministerelor de di$erse organisme internaionale pentru finanarea unor proiecte+ spre deosebire de ultimii doi ani c8nd Ministerul Finanelor 3ublice a emis *i euro'obligaiuni pe piaa e:tern. Datoria public gu$ernamental intern a %nsumat la finele anului apro:imati$ 1! #1( miliarde lei+ fiind %n cre*tere cu circa 3& ##! miliarde lei fa de stocul consemnat la sf8r*itul anului 2&&3. Mrimea relati$ a datoriei publice a cunoscut o ma5orare de &+1 puncte procentuale fa de cea consemnat %n anul precedent+ %ns s'a diminuat cu 1+1 puncte procentuale comparati$ cu anul 2&&2 a5ung8nd la ni$elul de (+1 la sut din 3I-. Atructura datoriei publice interne a rmas+ %n linii mari nesc)imbat+ principalele componente+ diminu8ndu'*i ponderile %n total %n fa$oarea garaniilor pentru creditele interne+ a cror pondere %n total s'a dublat4 iar obligaiile financiare ale statului sub forma titlurilor de stat emise pe baz de legi speciale s'au restr8ns. Fondurile interne au fost procurate prin intermediul1 titlurilor de stat denominate %n lei *i dolari adresate bncilor *i clienilor4 certificatelor de trezorerie destinate populaiei4 obligaiunilor municipale4 depozitelor atrase de pe piaa monetar .ocazional/.

Aectorul nebancar *i'a consolidat+ pentru al patrulea an consecuti$+ poziia de creditor principal %n lei al sectorului bugetar+ fiind %n acela*i timp *i furnizorul fondurilor noi. 0n anul 2&&!+ clienii bncilor au pus la dispoziia MF3 prin intermediul emisiunilor de titluri de stat resurse suplimentare %n $aloare de circa 21 C&& miliarde lei+ %n timp ce bncile *i'au diminuat e:punerea fa de MF3. Emisiunile de certificate de trezorerie adresate populaiei au a$ut o prezen constant+ soldul acestor %nscrisuri cresc8nd aproape %n fiecare lun cu $alori cuprinse %ntre 1& miliarde lei *i 392 miliarde lei4 e:cepie a fcut doar luna noiembrie+ c8nd $aloarea titlurilor rscumprate a fost u*or superioar celei a %nscrisurilor emise. 3e ansamblul anului+ fondurile noi puse la dispoziia autoritii publice de aceast categorie de in$estitori s'au ma5orat+ ating8nd ni$lul de apro:imati$ 2 ( C miliarde lei. "emunerarea certificatelor de trezorerie adresate persoanelor fizice s'a redus %n a doua parte a anului %n dou etape1 %n august cu &+ puncte procentuale *i %n noiembrie cu 1 punct procentual. "emunerarea titlurilor de stat s'a %nscris pe o pant constant descresctoare %ncep8nd cu luna aprilie .a5ung8nd %n ultima lun a anului la ni$elul de 11+ F/.

52

"ata medie anual a dob8nzii titlurilor de stat a %nregistrat un ni$el superior+ situ8ndu'se la ni$elul de 1#+CF+ datorit concentrrii %n prima parte a anului a unui $olum %nsemnat de %nscrisuri .# F din total/. Ministerul Finanelor 3ublice a recurs+ %n special %n prima 5umtate a anului+ la atragerea de depozite de pe piaa monetar+ pentru acoperirea golurilor temporare de resurse. Fondurile totale procurate s'au cifrat la apro:imati$ ! 9 & miliarde lei pe scadena o$ernig)t+ la o rat medie a dob8nzii de 2&+1F. 3entru al patrulea an consecuti$+ autoritile locale *i'au suplimentat resursele prin atragerea de fonduri prin intermediul emisiunilor de obligaiuni municipale. 7nul 2&&( a consemnat finalizarea liberalizrii contului de capital %n luna septembrie+ fapt care a desc)is calea ctre o mai puternic integrare a economiei naionale %n flu:urile financiare globale+ dar care a complicat conducerea politicilor macroeconomice. 7cti$itatea pe piaa titlurilor de stat %n 2&&( a fost cea mai redus din ultimii ani+ fapt datorat %n principal lipsei emisiunilor de titluri pe piaa primar. ,)iar dac %n 2&&( a a$ut loc o rela:are a politicilor fiscale+ reflectat %ntr'o cre*tere a deficitului bugetului general consolidat la 1+# F din 3I- fa de &+C F din 3I- %n anul precedent+ aceasta s'a produs spre finele anului+ %nregistr8ndu'se aceeai e:ecuie bugetar asimetric. 7ceasta a fost cauza lipsei emisiunilor de titluri de stat+ %ntruc8t s'a preferat recurgerea la finanarea temporar din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului .apro:imati$ C!.3 F din deficitul bugetar a fost finanat din surse interne+ din care C+2F din $eniturile din acti$itatea de pri$atizare *i sume %ncasate de 7=7A/+ care era de altfel *i cea mai ieftin surs posibil+ a$8nd %n $edere ni$elul e:trem de sczut al dob8nzii aferente acestei finanri .apro: &+ F/. 7ceast strategie a reprezentat o sc)imbare radical fa de strategia implicit+ %nceput %n anul 2&& + ignor8ndu'se %n totalitate unul dintre obiecti$ele importante ale administrrii datoriei gu$ernamentale+ acela al crerii premizelor de minimizare a costurilor pe termen lung %n condiiile limitrii riscurilor prin dez$oltarea pieei titlurilor de stat. 0n conditiile lipsei de emisiuni de titluri at8t pe piaa intern c8t *i e:tern+ %n afara finanrii temporare+ s'a apelat doar la %mprumuturi contractate de la institutiile financiare internationale *i bnci comerciale+ pentru finanarea unor proiecte. 0n pofida cre*terii deficitului bugetar+ datoria public a continuat s scad+ a5ung8nd %n 2&&( la 1#+ F din 3I-+ fa de 2&+1F din 3I- %n anul precedent *i 23+1F din 3I- %n anul 2&&!. Din punct de $edere al criteriilor de la Maastric)t referitoare la sustenabilitatea poziiei fiscale+ at8t ponderea %n 3I- a deficitului bugetar+ c8t *i cea a datoriei publice au fost conform metodologiei <E+ de 1+9F din 3I-+ respecti$ 12+!F din 3I-+ net inferioare limitelor e:istente .3F *i+ respecti$+ (&F din 3I-/.

53

3abel 1#. Criteriile de la 1aastric't (i per ormanele $om2niei n anul .++6 Indicatori de con$ergen "ata inflaiei procente+ media anual Deficitul bugetului general consolidat .procente %n 3I-/ Datoria public total .procente %n 3I-/ ,riteriile de la Maastric)t Q1+ pp peste media celor mai performani 3 membri <E .2+CF/ sub 3F sub (&F "om8nia 2&&( !.C# 1.# 12.!

Aursa 1 "aport anual al -ncii Gaionale "om8ne 2&&(+ www.bnr.ro 0n ceea ce pri$e*te stadiul %ndeplinirii criteriilor de con$ergen nominal+ economia rom8neasc nu a$ea probleme din perspecti$a sustenabilitii finanelor publice+ ponderile %n 3Iale datoriei publice *i deficitului bugetar fiind %n ultimii ani net inferioare pragurilor stabilite prin Eratatul de la Maastric)t. 3erformana "om8niei %n materie de inflaie s'a %mbuntit considerabil %n perioada 2&&&'2&&(+ rata medie anual a inflaiei %nregistrat %n anul 2&&( fiind %ns cu 3+#( puncte procentuale superioar ni$elului de referin al criteriului. Finanarea deficitului din anul 2&&# s'a realizat prin %mprumuturi temporare din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului. 7*adar+ datoria public intern a dep*it %n anul 2&&# ni$elul datoriei publice e:terne+ reprezent8nd 1&+ F din 3I-+ respecti$ 1&F din 3I-+ datorit modificrii strategiei de finanare a deficitului bugetar+ %n principal prin surse interne. 3ornind de la necesitatea realizrii unui management eficient al datoriei publice gu$ernamentale %n str8ns corelare cu obiecti$ul de dez$oltare a pieei titlurilor de stat+ %n anul 2&&#+ MEF a re$enit la strategia din anul 2&& + focaliz8ndu'se %n procesul de finanare pe emiterea de titluri de stat pe piaa intern.

2.3. Estimarea e oluiei deficitului bugetar !n perioada 2##8$2#11


3rogramul 9u$ernului pentru 2&&C'2&11 este centrat pe1 asigurarea unui rol stimulati$ al ta:elor *i impozitelor4 consolidarea finanelor publice+ %n $ederea sporirii rolului su stabilizator prin reducerea deficitelor structurale4 %mbuntirea condiiilor pentru funcionarea simetric a stabilizatorilor automai4
54

asigurarea unui mediu nediscriminatoriu+ concentr8ndu'se pe msuri de consolidare a simplitii+ transparenei *i predictibilitii sale4 reducerea %n continuare a ratelor contribuiilor la asigurrile sociale+ 5ustificat de intenia de diminuare a %nclinaiei agenilor economici de a pstra acti$itile %n economia gri+ pentru a da un impuls poziti$ e$oluiilor pieei muncii+ contribuind %n paralel la atingerea scopurilor formulate %n Atrategia ?isabona relansat. 3otri$it proiectului de buget pentru 2&&C+ deficitul bugetului general consolidat $a

%nregistra 2+#F din 3I-+ $eniturile bugetului general consolidat fiind estimate la 39+3F din 3I- + %n cre*tere cu !+9 puncte procentuale+ iar c)eltuieile la !2F din 3I-. 7cest $alori reprezint un moti$ de %ngri5orare pentru ,omisia European+ %ntruc8t deficitul este aproape de 3 procente+ ni$elul ma:im stabilit prin 3actul de Atabilitate *i cre*tere. 9u$ernul a stabilit ca inta pentru deficitul bugetar s nu dep*easc 3F+ conform criteriilor de la Maastric)t+ pre$ederile bugetului pe anul 2&&C situ8ndu'se sub aceast limit. Aurplusul de $enituri la buget pe anul 2&&C+ predictibil dup e$oluiile din luna ianuarie+ nu $a fi utilizat pentru ma5orarea c)eltuielilor+ ci %n scopul reducerii deficitului bugetar. Datorit crizei financiare la ni$el mondial *i care are *i repercusiuni asupra economiilor+ trebuie acordat o pruden mai mare. 3entru reducerea c)eltuielilor bugetare+ s'a )otr8t diminuarea c)eltuielilor administraiilor locale+ care au sporit %ntr'o msur mai mare. Ministrul Economiei *i Finanelor+ =aru5an =osganian+ a precizat c politica MEF $a fi definit de trei cu$inte c)eie1 >pruden+ eficien+ predictibilitate@. Ae preconizeaz ca ni$elul deficitul bugetar s a5ung la ni$elul de &+9 procente din 3I%n 2&11+ respect8nd pre$ederile 3actului de Atabilitate *i ,re*tere re$izuit+ ce implic o mar5 de siguran suficient pentru a e$ita dep*irea ni$elului de 3F din 3I- %n condiiile apariiei unor *ocuri asimetrice la adresa cre*terii produsului intern brut. Eotu*i+ ,omisia European consider c este improbabil ca "om8nia s ec)ilibreze bugetul p8n %n 2&11 *i cere reduceri mai ample ale deficitului %n 2&&C *i %n anii urmtori+ potri$it unui proiect al ,omisiei Europene de e$aluare a programului fiscal pe termen lung+ *i stabilirea unor inte bugetare mai sntoase pentru a e$ita %nclcarea pre$ederilor 3actului de Atabilitate *i ,re*tere. 0n cazul %n care nu se $a aciona pentru controlul mai eficient al c)eltuielilor *i a deficitului bugetar+ ,omisia European $a iniia mai multe msuri %n cazul "om8niei+ conform condiiilor stabilite %n 3actul de Atabilitate *i ,re*tere+ precum procedura de deficit e:cesi$+ dac acesta se plaseaz peste pragul de 3F din 3I-. 3entru a adopta euro+ "om8nia trebuie s reduc inflaia *i s menin deficitul bugetar sub 3F din 3rodusul Intern -rut.

55

7ibliografie
' -elean 3a$el+ 7ng)elac)e 9abriela+ "isti ?ucia+ 98ngu 7lina+ J-ugetul public *i Erezoreria public %n "om8nia@+ Editura Economic+ -ucure*ti+ 2&&# ' -elean 3a$el+ 7ng)elac)e 9abriela+ JFinanele publice ale "om8niei@+ Editura Economic+ -ucure*ti+ 2&& ' ,armen ,omaniciu+@ Fiscalitate1 =alene multidimensionale@, Ed. <ni$ersitiiJ?ucian -laga@+ Aibiu+ 2&& ' ,ioponea Mariana',ristina ' JFinane publice *i teorie fiscal@+ Editura Fundaiei "om8nia de m8ine+ -ucure*ti+ 2&&# ' ,ornescu =iorel+ ,reoiu 9)eorg)e+ -ucur Ion ' JEconomie@+ Editura 7ctami+ -ucure*ti+ 2&&1 ' Dicionar de Economie+ Ed. Economic+ -ucure*ti+ 2&&1 ' Dornbus)+ ". *i Fis)er+ A. ' Macroeconomie+ Ed. Aedona+ -ucure*ti+ 199# ' Dobrot Gi
H JFundamentele micro ale macroeconomiei %n Eeorii *i Doctrine Economice@+ Editura Independena Economic+ 3ite*ti+ 2&&!

' Roan Gicolae H>Economie *i finane publice@+ Editura 3olirom+ Ia*i 2&&& Moraru Dan+ Gedelescu Mi)ai+ Atnescu ,ristina+ 3reda 6ana+ >Finane 3ublice@+ Editura Economic+ -ucure*ti+ 2&&# ' Mo*teanu Eatiana ,oordonator+ *i colecti$+ J-ugetul *i trezoreria public@+ Editura <ni$ersitar+ -ucure*ti+ 2&&! ' "aport anual al -ncii Gaionale a "om8niei ' anul 2&&& ' "aport anual al -ncii Gaionale a "om8niei ' anul 2&&2 ' "aport anual al -ncii Gaionale a "om8niei ' anul 2&&! ' "aport anual al -ncii Gaionale a "om8niei ' anul 2&&( ' =crel Iulian H J3olitici fiscale *i bugetare@+ Editura E:pert+ -ucure*ti+ 2&&1 ' =crel Iulian+ *i colecti$+ JFinane publice@+ Ediia a ='a+ Editura Didactic *i 3edagogic+ -ucure*ti+ 2&&( ' =osganian =aru5an HJDeficite economice %n Mesa5ul Dreptei "om8ne*ti@+ Editura Gemira+ -ucure*ti+ 2&&! ' Ausanu Monica H JFinane publice@+ Editura Didactic *i 3edagogic+ -ucure*ti+ 2&&!

56