CINE SUNT ÎNGERII?

Cuvântul "înger" derivă din grecescul "angelos" care înseamnă "mesager". După cum ne sugerează şi numele lor, îngerii au rolul de a intermedia relaţia omului cu Dumnezeu, transmiţând mesajele de la Divinitate către om şi invers, de la om către Dumnezeu. Dar ei nu sunt doar nişte simpli mesageri în înţelesul strict al cuvântului ; ei au sarcina şi de a ne ghida şi susţine pe lungul drum al vieţii. ngerii re!lectă per!ecţiunea divină" #unătate şi generozitate in!inită, !iind capa#ili de o dragoste nelimitată şi #ene!iciind mereu de o mare !ericire pe care doresc să o împărtăşească cu noi. $i cunosc instantaneu consecinţele nenumărate ale unui principiu sau miile de !aţete ale realităţii. Cunosc secretele naturii, stăpânesc legile care guvernează %niversul, sunt păstrătorii unei ştiinţe !oarte vaste şi a unei înţelepciuni in!inite. $i lucrează constant pentru #inele omului, întotdeauna şi pretutindeni. Chiar dacă noi nu percepem prezenţa lor şi nu le acordăm nici un gând, îngerii veghează asupra noastră în orice clipă, ne ajută în momentele di!icile şi ne apără de tot !elul de pericole. ngerii se a!lă pretutindeni" ei veghează asupra caselor, ne însoţesc în călătorii, sunt alături de persoanele care su!eră şi care au nevoie de susţinere şi consolare în momentele de descurajare. &e!iind îngrădiţi de legile impuse de materie, ei se pot deplasa cu o viteză inimagina#ilă pentru noi, care suntem constrânşi de legile spaţiului şi ale timpului ; este su!icient să ne gândim la ei şi imediat sunt alături de noi, gata să ne o!ere ajutorul lor preţios. n întreg %niversul, !iecare înger are atri#uţii precise. 'ala(iile, planetele, stelele sau, dacă vor#im de lumea în care trăim, oceanele, râurile, oraşele, naţiunile, sunt încredinţate supravegherii îngerilor. )entru a*şi îndeplini misiunea pe care o au pe )ământ, ei se consacră !oarte mult pentru ghidarea şi protecţia oamenilor. ncă de la naştere, !iecare !iinţă umană este lăsată su# protecţia unui înger care are sarcina precisă de a o asista în orice moment al vieţii sale, !ără s*o a#andoneze niciodată. +iecare persoană are deci propriul său înger păzitor, indi!erent de rasă, cultură sau religia de care aparţine. Chiar şi persoanele care spun că sunt atee, materialiste convinse sau cele care re!uză să creadă într*o altă dimensiune decât cea terestră, au un înger personal. Dar ce !ace mai precis îngerul nostru păzitor, )ro#a#il că n*o să ştim niciodată cu precizie în cursul vieţii noastre terestre. &u ştim niciodată e(act cât de mult veghează şi câte !ac pentru noi proprii părinţi pe care îi cunoaştem şi îi percepem !izic, cum am putea şti precis câte !ac îngerii care nu sunt vizi#ili ochilor noştri !izici , Dar, dintre numeroasele

pentru ca ulterior să dispară în mod misterios.lucruri pe care le !ac. n împrejurări particulare. poate lua !ormă umană pentru a disipa con!uzia şi dezorientarea celui căruia i*a !ost dat să*l vadă. &umeroase persoane care au intrat în contact cu îngerii îi descriu ca !iind creaturi înaripate. iar când este a#solut necesar. . ngerul nostru personal ne !ereşte de pericolele care ne pândesc !ără ca noi măcar să le #ănuim . au rostit cuvinte potrivite pentru a ne lumina şi a ne modi!ica pro!und viaţa. putem enumera câteva dintre ele. radiind de lumină şi schim#ându*şi !ără încetare culoarea şi !orma. -elatările celor care spun că au întâlnit un înger într*un moment particular al vieţii lor sunt destul de di!erite. îngerul păzitor se mani!estă şi su# aparenţe percepti#ile nouă. ne îndeamnă să ne deschidem către ceea ce este #un şi să evităm răul . . &imic nu ne împiedică să credem că persoanele întâlnite aparent întâmplător într*un moment al vieţii /poate chiar în circumstanţe #anale0 ar putea !i îngeri " !iinţe cu care ne intersectăm în drumul nostru şi care. are sarcina de a transmite mai departe rugăciunile noastre şi intervine neo#osit pentru ca noi să primim întotdeauna dragostea divină.ceste persoane vor#esc în general despre !iinţe în carne şi oase care le*au ajutat în situaţii de urgenţă. înainte de a pleca.