Sunteți pe pagina 1din 43

GUVERNANTA CORPORATIVA

CONCEPT: GUVERNANTA
CORPORATIVA

Guvernanta tari, atat for dintre resurse oa in

Corporativa

cuprinde ale,

institutiile publice si private ale unei ale cat si infor care ad care !uvernea"a i enii preuna relatiile inistrea"a din tara

corporatiile si toti cei care investesc corporatiile respectiva#

$ursa OEC%

GUVERNANTA CORPORATIVA

&OR'A( $I IN&OR'A(

&or al - Re!uli si re!ula

ente

Infor al - Practici de afaceri acceptate - $tandarde etice

!eneral

GUVERNANTA CORPORATIVA

PRINCIPII:

)# Asi!urarea conceptual Corporative *# %repturile ,# Trata ent

ba"ei eficient

pentru al

cadrul

Guvernantei si functiilor toti

actionarilor ec+itabil

c+eie ale or!ani"atiilor pentru actionarii

-# Rolul

altor

persoane

interesate

in in si de

or!ani"atii 1# Pre"entarea transparenta 2# Responsabilitatile Ad inistratie

.sta/e+olders0 infor atiilor

Guvernanta Corporativa

Consiliului

$UR$E(E REGU(I(OR %E GUVERNANTA CORPORATIVA


3 Cadrul institutional: 3 Parla 3 Guvern 3 A!entii re!le entare 3 Tribunale 3 &ir a: ent de

3 $tatutul 3 'ana!e entul 3 Actionariatul

3 Or!ani"atii si !rupuri: Or!ani"atii profesionale

Or!ani"atii international Grupuri de investitii

3 $ocietatea:

3 Piata 3 'oduri traditionale


3 Etica

'asuri de i ple entare: 3 Perfectionarea si adaptarea cadrului le!islativ 3 Pre!atirea personalului 3 I bunatatirea ediului de afaceri 3 Crearea unui siste eficient de raportare si co unicare 3 Crearea unor structuri coerente si eficiente la nivelul societatii 4ariere in i ple entare:

3Interesele arilor investitori fata de drepturile icilor investitori 3 Interesele ana!e entului fata de toti investitorii 3 Intereselor tertilor creditori fata de siste ul de evaluare si raportare a activitatii societatilor co erciale 3 Interesele statului .fiscalitate e5cesiva0 fata de dorintele societatii de a3si crea propriile resurse de finantare 3 Interesele patronatului fata de 6dictatura7 sindicatului

Ele

ente definitorii:
preuna

- (ucrul i

- Cooperarea

- Co

unicarea

- Increderea

Guvernanta corporativa este dificil de i ple entat Cau"e:

- Nu e5ista doar un sin!ur Guvernanta Corporativa - In are asura re!le entata este

odel de auto

- %epinde de incredere - Nu sunt prevederi detaliate pentru le!islatia nationala - Are o natura evolutiva - Cere !uvernelor si participantilor pe piata sa aiba invredere si sa coopere"e

%E CE &UNCTIONEA8A O 4UNA GUVERNANTA CORPORATIVA

A9uta la oferirea unui !rad de incredere care este necesar pentru functionarea adecvata a unei econo ii de piata#7 OEC% Principiile de Guvernanta Corporativa, *::

Costul capitalului este

ai sca"ut ai are

Resursele sunt utili"ate cu eficienta Este incura9ata de"voltarea

Cei cinci piloni ai Guvernantei Corporative

)#

Pre"entare si transparenta

*#

Rolul actionarilor

a9oritari

,# Trata entul ec+itabil al actionarilor -# %repturile actionarilor

1# Responsabilitatile Consiliului de Ad inistratie

Principiile de Guvernan; Corporativ; ale OEC%, )<<=

6 %aca investitorii nu au incredere in nivelul de pre"entare a infor atiilor,

capitalul se va indrepta catre alte directii >7 ?


?Art+ur (evitt, &ost presedinte al 4ursei de Valori a $UA

6Pre"entarea considerata instru co ent ana!e porta


arile Indru Co

infor a fi cel si pentru

atiilor ai

este puternic

onitori"area influentarea
Guvernantei Anuala in

entului
CACG, pentru

entului corporatiei#7
6Principiile Raportarea

Corporative

on@ealt+7, Proiect, )) Noie

brie *::,

Pre"entarea infor

atiilor

Ele

ente principale:

3Cerinte de pre"entare solicitate in ba"a le!ii

infor

atiilor

3 $tandarde de contabilitate bune 3 Auditori independenti 3 Aplicare efectiva

8ece principii de pre"entare a infor atiilor Responsabilitatea 'ana!e entului A Consiliului

)# $ituatiile financiare pre"inta cu fidelitate *# Pre"inta infor atii referitoare la tran"actiile se nificative cu partile afiliate ,# Pre"inta infor atii co plete despre re unerarea directorilor si a an!a9atilor de varf -# Respectarea celor ai bune practici de Guvernanta Corporativa 1# Pre"entarea la ti p si ec+ilibrata a aspectelor se nificative 2# Natura ana!e entului riscului si a siste elor de control intern B# Pre"entarea structurii CA# Ad inistratori e5ecutivi si none5ecutivi =# Pe"entarea co itetelor asociate CA <# Pre"entarea evaluarii perfor antelor CA ):# Pre"entarea politicilor si practicilor utili"ate in relatia cu ediul econo ic si responsabilitatile sociale

Din indrumarile CACG, Proiect 11 Noiembrie 2003

Actionarii care detin controlul si actionarii inoritari trebuie sa actione"e ca si cu ar fi proprietari

6Ale!erea unei actiuni ordinare este un act sin!ular, detinerea sa este un proces continuu# Cu si!uranta sunt tot atatea otive de a e5ercita !ri9a si 9udecata cand esti actionar ca si atunci cand deci"i sa devii un actionar#7

B.Graham

D.Dodd, Anali!a "alorii #obiliare$, %ditia 1

Responsabilitatile Consiliului de Ad inistratie

- Indru

area strate!ica a Co eficienta fata

paniei a de

- 'onitori"area ana!e entului - Responsabilitatea co panie

- Responsabilitatea fata de actionari

Princi&iile de Gu'ernanta Cor&orati'a ale (%CD, Princi&al )), *e+&on+bilitatile Con+iliului de Admini+tratie, 200,

Cerinte le!ale

3 $epararea ana!e detin co pania

entului de cei care

- 'ana!e entul de "i cu "i C functionarii - %etinerea si beneficiile pe ter en lun! C actionarii 3 Consiliul de Ad inistratie se afla la intersectia dintre ana!e ent si cei care detin co pania - $uprave!+ea"; ana!e entul - Pro ovea"; beneficii pentru actionari

Cine trebuie sa fie in Consiliul de Ad inistratieD

Un concept Corporative

c+eie

al

Guvernantei

'e 'e

brii e5ecutivi .din interior0 brii non3e5ecutivi .din e5terior0

I plicarea unor e brii ai Consiliului de Ad inistratie independenti

- I bunatateste afacerii - Int;reste !uvernanta

perfor structurile

anta de

- Actionea"; ca un !ardian al intereselor actionarilor si ale altor actionari a9oritari - Trebuie sa aiba suficient acces la infor atii financiare si alte infor atii despre afacere pentru a putea e5ercita e5perienta si e5perti"a de care dispun

Construiti o $tructura pe Co itete a Consiliului de Ad inistratie

- Audit - Retribuire - Guvernanta

GUVERNANTA CORPORATIVA Co itetele Consiliului de Audit

A#G#A#

CON$I(IU( %E A%'INI$TRATIE
CO'ITET %E GUVERNANTA CO'ITET %E RE'UNERARE %IRECTOR GENERA( CO'ITET %E AU%IT

%IRECTORI AU%IT INTERN

$E& $ERVICI

A%'INI$TRATORI: 3 EEECUTIVI 3NON3EEECUTIVI 3NON3EEECUTIVI IN%EPEN%ENTI

GUVERNANTA CORPORATIVA
CON$I(IU( %E $UPRAVEGFERE $I CO'ITETU( %E AU%IT

A#G#A

CON$I(IU( %E $UPRAVEGFERE
CO'ITET %E AU%IT

AU%ITA

%IRECTORAT

D)*%C-(*)

.%/ .%*")C)

AU%IT INTER

CON$I(IU( %E AU%IT
Responsabilitati: 3 'onitori"area inte!ritatii situatiilor

financiare ale intreprinderii 3 Revi"uirea siste ului de control intern ana!e preia ent al itet aceasta al intreprinderii si de de risc care sa

riscurilor, daca nu s3a infiintat un co responsabilitate

3 'onitori"area si revi"uirea eficacitatii serviciului de audit intern al intreprinderii 3 Efectuarea de reco ad auditorului 3 e5tern andari consiliului de si cu si prevederile revi"uirea inistratie in le!atura cu contractarea unerarea acestuia

contractuale si re

'onitori"area

independentei si obiectivitatii auditorului e5tern

3 %e"voltarea si i

ple

entarea politicii de

an!a9are a auditorului e5tern pentru alte servicii decat cele de audit

CON$I(IU( %E AU%IT
Relatia cu auditul intern: $; se asi!ure ca auditorul intern are acces direct la presedintele consiliului de ad inistratie si la consiliul de audit, precu si ca este responsabil in fata

consiliului de audit 3 $; revi"uiasca si sa evalue"e planul anual al auditului intern 3 $; pri 3 $; easca periodic un raport cu si sa onitori"e"e entului la privire la re"ultatele auditorului intern revi"uiasca receptivitatea reco ana!e

andarile auditorului intern

3 $; stabileasca intalniri cu conducatorul serviciului de audit intern cel putin o data

pe 3 $;

an,

fara

ca

vreo

persoana

din

ana!e

ent sa fie pre"enta

onitori"e"e si sa evalue"e rolul si !eneral al siste ului de

eficacitatea functiei de audit intern in conte5tul ana!e ent al riscurilor co paniei

Co

itetul pentru retribuire

- Evaluarea si evolutia %irectorului e5ecutiv .CEO0 - Evolutia - Co ana!e entului

pensatiiG

ana!eri

- 4eneficiile an!a9atilor - Planurile de succesiune

Co Guvernanta
- Recrutarea, nu %irectorilor

itetul pentru

irea si pre!atirea

- Politicile si procesele Consiliului de Ad inistratie Co itetului C

- $uprave!+erea %ese

nari si A!ende

- Evaluarea ad

consiliului

de

inistratie si a directorilor

$e ne ale unei slabe Guvernanta Corporativa


E5istenta unui consiliu de ad inistratie do inat de persoane din

interior Pre"enta unui director e5ecutiv care este o 6celebritate7 E5perienta indecvata in do afacerilor eniul

Cine pare a fi

bru doar datorita

influentei politice sau a altui tip de influenta $c+e e de plata riscante pentru

directorii cu functii de conducere care se concentrea"a nu actiunilor pe ter ai asupra

en scurt

$ursa: 'oodHIs $erviciul pentru Investitori, stabilire a !radelor de risc

etodolo!ie de

.continuare0

Absenta pentru no

unui

co

itet

independent

inali"area directorilor

Retratarea contabila

Indicatori ai unor pre"u neobisnuit de a!resive %ovada despre co co

ptii contabile

itetul de audit al in relatiile

paniei ca nu este fer

cu auditorii e5terni

$ursa: 'oodHIs $erviciul pentru Investitori, stabilire a !radelor de risc

etodolo!ie de

.continuare0

Absenteis

ul directorilor cu functii

inalte sau lipsa de participare la sedintele c+eie (ipsa unui casti! re"onabil al directorilor

Un nu

ar e5cesiv de po"itii de

defensiva - .indica un ana!e ent de

neclintit si dorinta de a prote9a status Juo0 Niciun respect pentru opiniile actionarilor prin respin!erea cerintelor e5pri procura O politica etica incoerenta sau una fara un plan clar de i ple entare ate de actionari prin

$ursa: 'oodHIs $erviciul pentru Investitori, stabilire a !radelor de risc

etodolo!ie de

GUVERNANTA CORPORATIV-CONCEPT

este sistemul prin care companiile sunt conduse si controlate


Adrian CadburH 011122

specifica distributia drepturilor si responsabilitatilor dintre diferitele categorii de persoane implicate ncompanie cum ar fi: consiliul de administratie, directorii, actionarii si alte categorii, si stabileste regulile si procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei companii. OEC%#01111, 200,2 este un set de reguli conform carora firmele sunt conduse si controlate, este rezultatul unor norme, traditii si modele comportamentale dezvoltate de fiecare sistem legislative
Preda Report, Italia011112

este un ansamblu de practici ale consiliului deadministratie si ale managementului executiv, exercitate cu

scopul de a asigura directiile strategice de actiune, atingerea obiectivelor propuse gestiunea riscurilor si utilizarea responsabila a resurselor financiare
International&ederation ofAccountantsI&AC6

este un subiect, un obiectiv, un regim care trebuie urmat pentru binele actionarilor, angajatilor, clientilor, bancilor, practic pentru a sustine reputatia natiunii si a economiei
0'a@ 111,2

reprezinta un set de legi, norme, regulamente si coduri de conduita adoptate n mod voluntar, care permit unei firme sa atraga resursele umane si materiale necesare activitatii sale si-i ofera totodata posibilitatea de a desfasura o activitate eficienta, care sa genereze plusvaloare pe termen lung pentru actionari, grupuri de interes si pentru societate n ansamblu
4anca 'ondiala=3.)<<=0

se refera la modul n care furnizorii de fonduri ai unei companii se asigura ca-si vor primi beneficiile cuvenite de pe urma investitiei facute.
$+leifer +i Vis+nH<011142

se refera la promovarea corectitudinii, transparentei si responsabilitatii la nivel de companie


K#Lolfenso+n): 011112

este ramura economiei care studiaza modul n care companiile pot deveni mai eficiente prin folosirea unor structuri institutionale cum ar fi actele constitutive, organigramele si cadrul legislativ. ceasta ramura se limiteaza n cele mai multe cazuri la studii privind modul n care detinatorii de actiuni pot sa asigure si sa motiveze directorii companiilor astfel nc!t sa primeasca beneficiile asteptate de pe urma investitiilor lor. 'at+iesen

020022

Unii autori definesc !uvernanta corporativa drept un set de re!uli confor carora corporatiile, Mn sensul de societati co erciale publice, stabilesc un ec+ilibru Mntre interesele diferitilor sta/e+olderi.
.Aceasta definitie !enerea"a doua Mntrebari esentiale: una care deter ina le!iti itatea 3 care sunt interesele Mn ba"a carora fir a Msi stabileste obiectivele si politica si alta, de natura or!ani"atorica3 care este structura opti a a factorilor de deci"ie pentru ca interesele partilor sa fie satisfacute#N

CO'PANIA
&URNI8ORII %E CAPITA(:
Actionari

4anci Altii

A(TI $TAOEFO(%ERI:
An!a9ati Creditori &urni"ori Or!ani"atii, etc

Consiliul de ad
Co itetul director Audit

inistratieP Co itet audit

Co

ple5itatea procesului de !uvernare

Guvernare !lobala .Global Governance0

.i+temul &rin care +unt condu+e +i +u&ra'e5heate in+titutele +i or5ani+mele internationale Guvernare nationala 0National Governance2 .i+temul &rin care +unt condu+e +i +u&ra'e5heate in+titutele nationale, 5u'ernamentale +i +ocietatea ci'ila Guvernare corporativa .Corporate governance0 .i+temul &rin care +unt condu+e +i +u&ra'e5heate +ectorul cor&oratiilor &ri'ate +i al 6ntre&rinderilor &ublice Guvernare sociala .Individual/Social Governance0 .i+temul &rin care +unt condu+e +i +u&ra'e5heate echi&ele +i 5ru&urile indi'iduale.

4una !uvernare este Mnteleasa ca fiind un co ple5 de = caracteristici:

1. Participarea e!ala at7t a 8emeilor c7t +i barbatilor e+te un &ilon cheie al bunei 5u'ernari. Partici&area &oate 8i directa +au indirecta, intermediata de in+titutii +au re&re!entanti, e+te 8acuta or5ani!at +i in8ormat. 9n+eamna libertatea de a+ociere +i e:&re+ie &e de o &arte +i o +ocietate ci'ila or5ani!ata &e de alta &arte.0Participation2 Guvernare !lobala .Global Governance0 Guvernare nationala .National Governance0 Guvernare corporativa .Corporate governance0 Guvernare sociala .Individual/Social Governance0 2. Respectul fata de le!e3 Buna 5u'ernare im&lica ma+uri le5ale corecte care +unt im&u+e im&artial. - 0Rule of Law2 3. Transparenta - 6n+eamna ca deci!iile luate +i &unerea lor 6n a&licare +unt reali!ate 6ntr-o maniera care re+&ecta re5ulile. #ai 6n+eamna de a+emenea, ca in8ormatiile +unt di+&onibile +i u+or acce+ibile tuturor celor intere+ati, inclu+i' &rin canale media; 0Transparency2 ,. Responsivitate# Buna 5u'ernare im&lica 8a&tul ca in+titutiile 6ncearca +a +er'ea+ca toti actorii intere+ati 6ntr-un tim& re!onabil. *e+&on+i'itatea +e re8era at7t la rece&ti'itate

c7t +i la reactia 8ata de in8ormatia rece&tata. 0Responsiveness2 <. Orientarea catre consens# 9ntr-o +ocietate e:i+ta multe &arti im&licate 8iecare cu &uncte de 'edere &ro&rii. ( buna 5u'ernare nece+ita ca&acitate ridicata de mediere a di8eritelor intere+e +i obtinerea unui con+en+ lar5 6n ceea ce &ri'e+te binele comunitatii +i al modului de reali!are a ace+tui de!iderat. .olicita totodata +i o &er+&ecti'a &e termen lun5 a ceea ce e+te nece+ar &entru de!'oltarea +u+tenabila +i ma+urile care trebuie luate &entru atin5erea obiecti'elor. Ace+t lucru &oate 8i reali!at doar 6n conditiile unei bune 6ntele5eri a conte:tului cultural, i+toric, +ocial +i economic al +ocietatii +au comunitatii date. 0Consensus oriented2 =. Ec+itate +i inclu"iune - +e re8era la a+i5urarea tuturor membrilor +ocietatii a unui tratament e5al, la +entimentul de a&artenenta la 5ru&.0 !uity and inclusiveness2 4. Eficacitate +i eficienta - +e re8era la utili!area rationala a re+ur+elor 6n &roce+ul de 5u'ernare. Conce&tul de e8icienta 6n conte:tul bunei 5u'ernari are 6n 'edere utili!area rationala a re+ur+elor naturale &recum +i &rotectia mediului 0 ffectiveness and efficiency2. >. Raspunderea - e+te o cerinta de ba!a a unei bune 5u'ernari. Nu doar in+titutiile

5u'ernamentale ci +i +ectorul &ri'at +i +ocietatea ci'ila are datoria de a ra+&unde &entru actiunile lor 6n 8ata &ublicului +au a &artilor in+titutionale intere+ate. 9n 5eneral, o or5ani!atie +au o in+titutie e+te re+&on+abila 6n &rimul r7nd 8ata de cei care +unt a8ectati de deci!iile +au actiunile 6ntre&rin+e de catre acea+ta. Ace+t &rinci&u 6n+a nu &oate 8unctiona 6n li&+a tran+&arentei +au a re+&ectului 8ata de le5e. 0"ccountability2

Aceste caracteristici !arantea"a ca: - opiniile inoritatilor sunt luate Mn considerare - vocile celor vulnerabili sunt au"ite Mn procesul de luare a deci"iei - coruptia este ini i"ata %esi conceptul este tradus din en!le"a, fiind considerat de catre scepticii !lobali"arii drept 6un alt a ericanis 7, buna !uvernare este un principiu i portant al

UE# Constitutia europeana, contine urmatorul &ara5ra8? Q"entru a promova buna guvernare si pentru a asigura participarea societatii civile, institutiile #$ si vor conduce activitatea pe c!t de transparent posibil6# $trate!ia de $ecuritate a UE arat;: @%ea mai buna protectie pentru securitatea noastra este o lume cu state bine guvernate. Rasp!ndirea bunei guvernari, sustinerea reformelor politice si sociale, combaterea coruptiei si abuzurilor de putere, implementarea domniei legii si protejarea drepturilor omului sunt cele mai bune mijloace pentru a ntari ordinea internationala6#

PRINCIPII(E CORPORATIVE

GUVERNARII

elaborate 6n 1111 de (%CD +i com&letate 6n 200,, du&a o lar5a con+ultare internationala+unt?

1. Asi!urarea ba"ei pentru un cadru de !uvernare corporativa efectiva. Cadrul !uvernarii corporative sa pro ove"e piete transparente si eficiente, sa se ba"e"e pe respectarea le!islatiei si sa fie e5pri ata clar M partirea responsabilitatilor diferitelor autoritati .de deci"ie, de i ple entare, de suprave!+ere0# 2. %repturile actionarilor +i a functiilor c+eie de proprietate# Cadrul !uvernarii corporative trebuie sa prote9e"e si sa facilite"e e5ercitarea drepturilor actionarilor# 3. Trata entul ec+itabil al actionarilor. Cadrul !uvernarii corporative trebuie sa asi!ure trata ent ec+itabil pentru toti actionarii, inclusiv cei inoritari sau straini# Toti actionarii sa aiba drept de re!res Mn ca"ul Mncalcarii drepturilor lor# -# Rolul partilor interesate Mn !uvernarea corporativa# $e refera la recunoasterea drepturilor stabile prin le!e sau prin acord utual ale partilor interesate si Mncura9area unei cooperari active Mntre co panii si restul sta/e+olders Mn scopul crearii de noi locuri de unca si

entinerea unei stari de bunastare financiara# 1# Oferirea de infor atii si transparenta# Este o cerinta esentiala care presupune oferirea de infor atii corecte si la ti p privind orice actiune i portanta care priveste co pania, inclu"Rnd aici situatia financiara, perfor antele, riscurile, structura de actionariat si conducerea# 2# Responsabilitatie Consiliului de Ad inistratie# Cadrul !uvernarii corporative trebuie sa asi!ure prin Consiliul de Ad inistratie !+idarea strate!ica a co paniei, nu irea si onitori"area ana!e entului si responsabilitatea fata de co panie si actionari# Sn Planul de actiuni al Co isiei Europene s3a entionat ca Mn decursul ulti ului deceniu tarile Uniunii Europene au elaborat Coduri de conducere corporativa la nivel national si international cu scopul de a prote9a interesele investitorilor si actionarilor# Obiectivele lor constau Mn asi!urarea de"valuirii infor atiilor necesare utili"atorilor Mn vederea evaluarii 9uste a perfor antelor si practicilor de ad inistrare a co paniilor

si nu a co porta

prescrierii detaliate ent corporativ#

unui

PRna Mn anul *::B Mn tarile e bre ale Uniunii Europene erau Mnre!istrate peste 1: de coduri de !uvernare corporativa, a9oritatea lor fiind e ise dupa anul )<<B# Nu arul lor este Mnsa Mn crestere, a9oritatea statelor avRnd cel putin un cod# %istributia pe tari a codurilor este neunifor a, Mn ti p ce 'area 4ritanie are )coduri, 4el!ia 2 .dintre care doua s3au unificat0, &ranta, Ger ania, Olanda cRte 1, %ane arca, &inlanda si Grecia cRte *, restul statelor avRnd doar unul#