Sunteți pe pagina 1din 2

Drept societar -curs 7Etapele inmatricularii la registrul comertului Etapa 1: Se depune o cerere de inmatriculare; atasata acesteia se face rezervarea

firmei/emblemei ( exista posibilitatea sa se faca inainte ). Prin consultanta biroului unic se ofera servicii pentru redactarea actului constitutiv. Etapa 2: Se trimite pe format electronic o cerere de detinere a codului unic de inregistrare catre Ministerul Finantelor. ( devin contribuabili ) Etapa 3: Emiterea certificatului de inmatriculare, nu inainte de obtinerea incheierii de autorizare a judecatorului delegat de la Registrul comertului.(autorizarea judecatoreasca a functionarii = incheiere) Etapa 4: Pentru functionarea societatii comerciale, documentatia depusa contine si documente care dovedesc: sediul social, contul bancar in care s-a depus minimul prevazut de lege al capitalului social si avizele de functionare specifice;declaratiile pe proprie raspundere ale fondatorilor si administratorilor ca indeplinesc conditiile legale. Etapa 5: Localizarea geografica:biroul unic arondat primariei teritorial competent. Certificatul de inmatriculare dovedeste calitatea de comerciant a societatii comerciale; data dobandirii personalitatii juridice este data imatricularii la registrul comertului. Societatea comerciala la constituire are atat un capital social cat si un patrimoniu distinct de al altor persoane juridice dar si de al persoanelor fizice ce o compun. Capitalul social si patrimoniul se confunda doar la constituirea societatii comerciale dupa care devin doua notiuni distincte. Capitalul social = totalitatea aporturilor membrilor asociati; contributia tuturor asociatilor. Speta: Am adus aport in numerar 1000 lei. Cat trebuie sa vars efectiv chiar de la inceputul constituirii? Raspuns: depinde, ori 30% la SA ori 50% cand e subscriptie publica. Scadenta este de un an dar numai . Ce se intampla daca datoria nu se achita? Raspuns: se sanctioneaza cu clauza penala = prevedere din actul constitutiv care spune cat % se datoreaza pe fiecare zi de intarziere; daca nu exista clauza penala: se aplica dobanda legala ( dobanda de referinta a BNR care sigur are un contum fix) ; Chiar daca la aceea suma am aplicat penalitate sau dobanda legala, in plus societatea comerciala pagubita pentru intarzierea varsarii aportului poate cere despagubiri sub forma de daune interse pentru beneficiul nerealizat. Am adus apor in creante 1000 lei. Ce reguli se vor aplica? Raspuns: la fel, are acelasi reguli. Capitalul social este gajul general ( garantia ) pentru creditorii chirografari ( creditori sociali care ). ( nu si-a luat o masura de protectie ca i se va restitui imprumutul ). Creditorii gajisti = prin deposedare de bunuri; dovada ca la aceea zi la acel moment s-a inregistrat acea garantie Creditorii ipotecari = prin deposedare de bunuri imobile; la judecatoriile teritorial competente.

Garantii: Noul cod civil: bunul respectiv este alienabil. Exemplu: Codul civil anuleaza clauza din contract prin care casa este inalienabila. Existe si ipoteci mobiliare. Ipotecile imobiliare au ca obiect al garantiei bunuri mobiliare, dar de o anumita categorie, creante bancare, creante de asigurari. Patrioniu = totalitatea drepturilor si oblgatiilor. Aporturile asociatului: sunt trecute si in activ si in pasiv.