Sunteți pe pagina 1din 64

dr.

George

C. Bontilii

CULEGERE

DE TESTE

PSIHOLOCICE

DE NIVEL 51 , APTITUDINI
Anexa la lucrarea: IIAptitudinile ~i Misurarea lor"

Centrul

de documenfare

~i publicatii
Bucurelti - 1971

al Ministerului

Muncii

rCoperta:

Emil Nicoiau

AVIZ

IA1PoRTANT

Testele euprmse in anexa de fata VOl' fi folosite in eonfot'mitate eu instructiunile de aplieare, eOl'ectare ~i valorificare cuprinse in luerarea: "APTITUDINILE':;;1 MASURAREA LOR". Aut0rul

MINISTERUL

MUNCII

11

) coal a Numele

.n

n.n.n

nnn

nn

,,,,,hn

C Iasa

_.

_n

_ _. __

prenumele .__ ...


h -- --.- _

..__

000

Da+a na;,terii

Pro f esiuneat at aIui Profesiunea Virsta Virsta mamei __

.. __

__ __

__

mintala reala

__ __

Numarul

punctelor

obtinute

C.I. invafatorului .... __ ... .... __ .....


mh n

Aprecierea a copi I u I ui Data

( dirigintelui )
-- -- --

asupra
-- -

dezvoltarii
- ----

mintale

Test adaptat,

experimentat

$i

etalona1' de dr. G. C. Bon1'ila

.J

-2

o
,~~ c)

D
__ _

__ ~_

3x r "'--,

'I

1
------

,,-~~-~-~-~--

-~--~--,--,---_.~~~---,._-----------,----~----,-

4-

1 8

!J

10

II

12

I
-~---------~----~---~--~------~----------_._-------~.--------------~.---.~. __ __ <O~_. __

\000000/ \000000/

10

-----------rr
/;'/ /1 V I l'

)//0

'\

"j'

(J() ()OO
13

DOC)
BW

C)OO~=Q~
~,

:::ZZULL.t:Lt'~
.

//.'

/. ... ~"-

0 CJ

15 ~

Po.STA ROMANA

({)
3LEI

~~~

IPOSli1I?O/.fAiVA P/JlTARONAIIA

I
9

- 4-

------------------------------------------------------------'2

--------

...

,--------------------------~._-------,-_

....

,----,_._-------------------

SUBTESTUL CUVINTE CONTRARH


Scrie

aid
raspunsul

Priviti la exemplul de mai jos : Care euvint inseamna eonh-ariul (opusul) primului euvint: aproape 3 mare 5 departe 7 negru 6 bun 8 nord
( 5)

Departe este eontrariul lui aproape, deci trebuie sa aratam aceasta, la marginea din dreapta, seriind eifra care insote~te cuvlntul departe. Aceasta cifra este 5 ~i s-a scris la margine. Aeum priviti euvintele de mai jos : Intuneric 2 soare 9 apa 3 lumina 8 umbra 4 negru
( )

Sa gasim cuvintul eare arata contrariul lui intuneric. Aeesta este lumina ~i este Insotit de cifra .3. Serieti, deci, eifra 3 la marginea din dreapta. Nu uitati sascrh* la margine cifra care insote~te cuvintul potrivit. Lucrati mai departe in aceJa~i fel. afara negru metru 5 IncIinat 7 luminos 3 intuneric zburdalnic fericit virf fneet tocit tiiios tfrziu 1 noros soare 4 rautiicios crud umbra lntuneeos nori alb 6 vale treaz 5 silitor 7 2 devreme lntins lat 9 vecin vechi binevoitor 8 povestire movilii vioi prezent lene~ dmpie 4 pleeat vijelie paJarie 1 eoborl~ vacanta 9 7 proaspat indepartat 6 5 lumina plimbare ambitios du~man 1 inauntru 4 cuIcare 4 incol0 2 inchis 8 aliHuri
(
)

C )
C' ) ( )

( /')

)
)

(,'
(I (

(_.0' )

NU INTOARCE

PAGINA

DECIT ATUNe!

CIND TI SE SPUNE

p=

3.NOdS 3.S Ii ONIJ IJNfU

V llJ3C1 10l31YJ 3J~VOlNI ON

=J
........................................................ ........................ ... " .. " " . BtSlli\ .~
'aldJ

=d
: !!l~U!WBXa B:j.BQ B!SaJold " 'lnxas' dS !~ aJ tOt !S !!ldtSBU BtBP 'aldwnu sof Bun

'lnHP!woQ " " "lnu1j

Bn!z : !!la:j.SBU B:j.BQ : alawnN !BW apJS

~I -LSdl

IDNflW lflB:;IlSINIW
7

SUBTESTUL ANALOGIl

S2rie

aici raspunsul

Priyiti Palaria palarie

exemplul

de mai jos :
CJ.), ceea

este pentru cap:

ce gheata
is

este pentru 6 piciar s-a scris

cc? 7 git la marginea 8 cer 9 manu~a cifra (6)

: gheata bun este

picior,

mina de aceea

Raspllnsul

din dreapta

6 care il1Sate~te acest Un alt exemplu: leagan copn:

cuyint.

: grajd

8 am

3 dine

4 cal din

5 pisica dreapta, cifra

6 cuib 4 care

RaspullSul insote~te acest

bun este cal. Scrieti, cuyint.

deci, la marginea

Lucrati mai departe il1 aeela;;i reI. Nu uitap il1sote~te cuvintul potrivit parintii hrana biciul om tun sfiituiesc: : copii 6 poruncesc 5 gaz 9 alearga aripii
2 ghivlea

sa seriet!,

la margine,

dfra

care

2 intreabii 6 viei 8 taie


2 miere

3 se joadi

1 ascultii

7 dOl-esc 9 cal 4 briei 9 ae

) ) )

0111: :benzina love~te:

8 scinteie

7 automobil 6 pasare 5 ceara

: cutitul : alblna -

7 p2'tliirie 4 zbor 1 mic

revolver: pu~ca:

: mare : dulce : rasplata : amintire -

3 pisto~. 7 gust

4 armatii

5 mitraliera 6 dragut 91ucru 8 uita


1

frumos mundi -

privire: oboseala: viitor:

4 sarat 7 chitanta 2 teamii 3 unt

2 frumusete

5 vechi 6 bani 9 trecvt 2 cal 6 mila

5 datorie 3 plil1S 6 floare

8 multumire 5 grabii 7 lapte

nadejde iarba oi:

: piine :saracie PAGINA -

om

ne~tiinta-Invatatura.: NU INTOARCE

2 leneyie

3 ~coala 7 bogatie

9 inyatator

DECIT ATUNCI CIND TI SE SPUNE

p=

SUBTESTUL
SERfI DE

NUMERE Scrie aici raspunsul

Priviti 2 4

numerele 6 8

de mai jos : 10 12 -- Ce num[lf de mai (C) jos: I rcb ie


S2]

ufmcze?

(C)

Cautati-I

printre

numerele (B) 13 este

(A) 17 NUl11arul cautat 1nsote~te. Priviti acum

It{t$)~~~) 9.
clreapta s-a scris litera

It

La l11arginea din

care

iI

exemplul

urmiHor

3
urmeaza

8 -

(E) 8

(F) 6

(0) 2
de

(H) 4
litera

(I) 9
I-I. Scrieti aceasti:i

NUl11arul care litera In marginea Lucrati mai

este 4 ~i este

insotit

din clreapta. departe 1n acela~i ca.utat . Iel. Nu uitati sa scrieti, la margine, litera I

care il1sote~te numarul

4(I) 3 4 5 8 6 1 13 21 5 9 2- 17 7 3 (0) 7 (F) 8 (0) (K) 11 6 (C) 5 (0) 7 39 (B) (M) 25 6 -15 (N) (F) 10 28 (Z) 2 (E) (X) 3 t(L) (U) 14 (V) (W) 15 -20 (G) (R) 30 10 9 (E)

(K) (J) 26 (1) (T) 29

21

,.

5 3 6 9 7 4 3 1o 1- 9 3 9 81" 1(X) 9 (H) 6 5 (K) (0) (2) 1

---

1 (0) 3 29 7 5 (M) 2 6 (N) (P) 7 (T) 2 (A) 63 2 (0) 64 (L) 54 4 27 (L) 10- 4 (M) 6 (N)

(F) 47

(E) 55

(I-I)

51

I
NU rNTOA~CE PA GINA DECIT ATUNCI CIND TI SE SPUNE

()
P

-9

1----

SUBTESTUL CUVINTE

DE PRISOS
Scrie aici raspunsul

Priviti

exernplul

de mai jos : sa se giiseasca 5 Maria sa fie pe lista, in lista urmatoare. 9 Gheorghe ca M.aria e !~me scriindu-se de fata, iar toate

Care cuvint 4 Vasile :/laria

nu trelmie (3 Ion

( 5)

3 Mihal pentru s-a ar3tat

nL! trebuie

celelaHe sint nume de biiieti. Aceasta cifra 0, care lnsote~te cuvintul

18 marginea

din dreapta

de pmos.

Sii lui:im un all exemplu:

8 Ca!
la

7 Cline

2 trandafir

3 pore

6 capra
1

Ja Cifra margine, marginea Cuvintuldin trandafir mal


departeU

nu are ce cauta sa pcserleti Hsta. Scrieti in acela~i fel. Nu uitati

deci

care it1sote~te cuvlntul de prisos.


:3

ciocirlie

2 curind 9 sus mar alb 9 7 Val' ninsoare rindunica 3 9 mila veselie vedere miros 3 coasa seceratoare 8 verde albastru tata 6 5 sticlete unchiu castravete piersica 1 spaima respira 8 pipait depal'te tie galben 5 fulger 6 aproape greblii pruna gaina 5 1a9i 3 ploaie plrlU 2 ~oim tristete 4 Constanta 9 tipografie matu~a Cluj Ploie~ti

)
( ( ) )

()

10

MINISTERUL

MUNCH
TEST
13

Isul

(InteIigenta generala)
VA ROG COMPLETATI: N u mele p renu mele virsta Data na~terii: anul
m

L ocul naster i i
}
~.: ...

'mmm

Ora~'u' s u saiul

judcjul

m.'

:)coala general/i (clase) . . Liceu (clase).um ..... studii lulw ziua .


m

sllpcrioare

(ani)

.m.m""m

Data acestui examen


ZiU1

luna

anul

semnatura

u"'

'

Nll lntoarceti

aceasta pagina pina ce nu vi se splll1e.

TEST
1.

Puncte I Rezultatul

OBSERVATII

Atentie ~i memorie.

2. Ari tmetica 3. J lldecata rapida 4. Inteleslll cllvintelor .. 5. Fraze deranjate 6. Serie de numere 7. Coordonare de idei 8. Informatie
mm m 'mm mm

TOTAL Psiholog:

(Adaptat

~i etalonat

de dr. Q.

c.

BQNTILA)

SUBSTETUL

t
2.

00000
CDCD
I Ln. .
~ L"_

(})

8 @ CD

(})

0 0

. 3~ i~.

4$

5.

6.
Z 8.
9.
10.

000 00000 000


I

/'"

DA

HU

ABCDEFGHliJKLMNOP
M1L1T~R pUQC~ TAB~R~

34-79- 56 -87-68-2;-82-47-27-31-64-93-71-41-;2

-99

II.
12.

0 ~0M8
t

1..
3

0~@
~, omise

[3J

8 9

Puncte
12

jgre~l ust~te

SUBTESTVL

Raspundeti

la aceste chestiuni dt de repede puteti.

Intrebuinfafi pal"tea dreaptii a paginii pentru a pune riispunsut. Raspuns 1. Cit 5 oameni si cu 10 Exemp l e { 2. Dacafac faceti 4 kilometri pe oameni ora, citi? veti face in 3 ore? ( Raspuns Raspulls ( Raspuns 1. Cft fac 3 oameni si cu 7 oameni? . Raspllns 2. Dad economisiti 70 lei pe luna, in 4 luni cit veti economisi ? 3. Dadi 24 oameni ~int impartiti in 8 grupe, citi oame~i vor fi intr-o grupa ? 4. Ion are 12 tigari, mai cumpara altele 3 ~i fumeaza 6. Cite tigari mai are el ? 5. 0 echipa Inainteaza cu 5 kilometri ~i se inapoiaza 3 kilometri. La ce distanta se afla ea de prima pozitie? . 6. Cite tigari puteti cumpara de 50 lei cu pretul de 2 tigari pentru 5 lei? . 7. Cite ore Ii trebuie unei trasuri ca sa fadi 66 kilometri, dad aceasta trasura face 6 kilometri pe ora? . 8. Un regiment a fkut 40 kilometri in 5 zile; prima zi el merge 5 kilometri; a doua zi 9 kilometri, a treia 10 kilometri, a patra 8 kilometri. Cfti kilometri a mers in ultima zi ? . 9. D~ca cumparati doua pachete de tutun cu 3,50 lei unul ~i 0 lulea cu 6,50 lei, cft va mai ramine rest dintr-o suma de 20 lei? . 10. Daca trebuiesc 6 oameni timp de 3 zile ca sa sape un ~ant de 180 metri, cfti oameni vor trebui ca sa sape santul intr-o jumatate de zi ? .... 11. Un LA.S. a cumparat ni~te berbeci ~u 8.000 lei. Apoi 1i vinde cu 10.000 lei si cistiga cite 400 lei de fiecare. Cfti berbeci avea ? . 12. 0 l~da 'contine 400 decimetri cubi de' var. Dad lada are 10 decimetri lungime ~i 5 decimetri latime, ce adincime are acea lada? . 13. Un muncitor cheltuie~te 1/8 dirJ banii lui de buzunar pe carti po~tale ~i de 4 ori atit pentru plicuri. Ii mai ramin 0,90 lei. Citi bani a avut la inceput ? . 14. Dad 3 kilograme ~i 1/2 de mere costa 21 lei, cit au sa coste 5 kilogran1e ~i 1/2? . IS. Un vapor are provizii pentru a-~i hrani echipajul sau de 500 oameni timp de 6 luni. Cit timp va putea hrani 1.500 oameni? . 16. Dad un am parcurge 90 metri In 30 secunde, clti metri a fkut in 1/5 din secunda ? . 17. Un submarin face 8 kilometri pe ora sub apa ~i 15 kilometri la suprafata. Cit timp ii va trebui sa traverseze un canal de 100 kilometri c1aca face sub apa 2/5 din drum? . 18. Da~a 90 v de e:h!~e sapa 4.500 metri de ~ant, efti metri vor fi sapati de o slngura echlpa 2 .............. 19. La lucrarile unui ~antier lucreaza 3.000 betoni~ti., 15.000 sapatori ~i 1.000 transporton. Daca trebuie sa-~i mareasca efectivul pina la 20.900 oameni, citi betoni~ti trebuie sa adaugam? . 20. 0 ferma care a furnizat deja 1.897 co~uri de mere unei cabane, preda restulla 29 restaurante. Astfel fiecare restaurant prime~te 54 co~uri. Care este numarul total al co~urilor furnizate? . Raspuns ( 15 12 ))) Raspllns Raspuns . Raspllns RaspllllS Raspuns Rasplllls Raspuns (( Raspllns Raspuns ( Raspulls

j l1ste Punde

. omise

I gre~ite .....................

R=s.j.

13

SUBTESTUL

Aeeasta este 0 praDa de bun simt Aveti ~aisprezece prableme. Trei raspunslui stnt date fiecarei probleme. Trebuie sa examinati raspunsurile cu atentie, dupa aceea faceti 0 cruce in piHratlll de dinaintea celui mai bun raspuns la problema, ca in exemplul :

',.'

!f!

ne tin cald fac bine sint negre Aici al doilea raspllns este cel mai bun ~i este marcat ~i continuati pina ce timpul hotarit, va fi trecut.

Pentru

ce ne servim

de sooe:

j o D

Cll 0 cruce.

Yncepeti

cu nllmarul

1. Pisicile sint animale tolositoare pentru ca: 9. De ce oamenii pretera automobilele tramvaprind ~oareci. ielor? Pentru ca: sint dragala~e. 0 un automobil este facut dintr-un maD sperie clinii. terial mai bun 2. Pentru ce purtam de obicei creioane in loc D un automobil este mai comod [de tacuri? D tramvaiele nu sint a~a sigure kPentru ca: 10. Fulgii de la aripile pasarilor le ajula la D slnt viu colorate zburat. Pentru di: D. sint mai u~oare la purt<1t D fac 0 suprafata mai intinsa ~i u~oara C apara corpul lor de aer nu sint a~a de grele 3. Pentru ce intrebuinfam pielea pentru incal0 impiedidi aripile sa se raceasca prea faminte ? repede Pentru di: 11. Toata circulafia care merge in aceea~i diD se fa brica in toate tarile recfie pastreaza aceea~i parte a strazii. imbraca bine Pentru ca : D este un produs animal 0 0 mica parte din oameni sint stingaci 4. De ce judecam un om prin ceea ce tace nu agentul de circulatie 0 face sa mearga prin ceea ce zice ? asHel Pentru ca: D aceasta evita accidentele ceea ce face un om, arati} cu adevihat 12. Pentru ce inventatorii iau brevete de irwen/ii? ceea ce este Pentru ca : [J aceasta Ie da controlul inventiei lor. L' nu e bine sa mintim D un surd nu poate auzi ceea ce se vorbe~te 0 aceasta Ie aduce cereri mai numeroase C este un obicei de a lua brevete. 5. Daca cine va v-ar intreba ce gindiji despre 0 persoana pe care nu 0 cunoateti, ce veti 13. Apa care ingheata tace sa se sparga revile. raspunde ? Pentru ca: [J ii voi face cuno~tinta D frigul face tevile mai putin rezistente gindesc ca aceasta e 0 persoana foarte bine D apa i~i mare~te volumul clnd ingheata D ghiata tmpiedidi curgerea apei [] ell n11 0 cunosc ~i nu pot spune nimie 6. Strazile sint stropite vara: 14. Pentru ce muntii irtalfi sint acoperiti de zaD pentru a racori aerul pada? Pentru ca : D pentru a impieclica automobilele sa al110 sfnt mai aproape de nori nece 0 soarele fi fncalzeste rar pentru a inIatura praful 0 aerul este reee ' 7. Pentru ce griul este 0 hrana mai buna decU 15. Daca pamintul ar fi fast mai aproape de porumbul? Pentru ca : soare Oeste mai hranitor D stelele ar fi disparut Oeste mai frumos D lunile noastre ar fi fost mai lungi D poate fi macinat mai marunt 0 pamintul ar fi fost mai cald 8. Motivul pentru care cele mai multe pasari 16. Pentru ce este mai trig la poli decft la ecucfnta primavara este ca: ator ? Pentru ca : sa ne anunte ca a sosit primavara D polii sfnt mai departe de soare D sa at raga alte pasari D lumina soarelui cade oblie la poli sa-~i exereite glasul D este mai multii gheatii 1a poli

o o

[l

o o

Punde. 14

. {juste .......................... gre~ite ......................

omlse

_ . R.-s.J.

SUBtEstUL 4
badicele doua cuvinte din pereche lnseamna acela~i lucru, sau aproape acela~i, trageti o linie sub cuvlntul - asemaniitor. - Dad. inseamna contrariu sau aproape contrariu, trageti 0 linie sub cuvintul - contrar (diterit). Daca nu slnteti sigur, treceti inainte. Primele doua exemple sint rezolvate. bun-rau Exemplu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. " asemanator-contrar

mic-micut

asemaniitor-contrar
. asemanator-contrar . asemana tor-con trar . asemana tor-con trar . asemana tor-con trar . asemana tor-con trar . asemana tor-con trar . asemanator-contrar . asemana tor-con trar . asemanator-con trar . asemanator-con trar . asemanator-contrar . asemanator-contrar . asemana tor-contrar . asemana tor-con trar . asemana tor-con trar . asemanator-contrar . asemana tor-con trar . asemana tor-con har . asemana tor-con trar . asemana tor-con trar . asemana tor-contrar . asemanator-con trar . asemana tor-contrar . asernana tor-con trar . asemana tor-con trar . asemana tor-con trar . asemana tor-contrar . asemana tor-con trar . asemanator-contrar . asemana tor-con trar . asemana tor-con trar . asemana tor-contrar . asemana tor-contrar . asemani:itor-con trar . asemanator-contrar . asemana tor-contrar . asemanator-contrar . asemanator-contrar . asemanator-contrar . asemanator-contrar 1 2

umed-uscat inauntru-afara colina-vale invoiala-permis dilatat-contractat clasa-grupa primul-ultimul negru-negricios rezervat-timid delicat-dragala~ lini~tit-potolit vesel- tris t primit-respins concav-convex liber-strins afirma-sustine aparator-p~otector adaptat-conform umil-mindru nepotrivire-potrivire neintelegere-intelegere dezbinare-unire impaciuitor-ingaduitor in~tiintat-prevenit slavit-venerat gre~eala-adevar stringe-risipe~te tradare-viclenie seara-dimineata apus-rasarit co boadi -urea ingust-strim t satul-flamind stinge-aprinde arunca-asvirle frumos-urit cintec-doina padure-padurice intorc-rasucesc istet-de~tep t

3
4

5
'7

8
9 10 11 12

13
14
15

16 17
18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31

32 33 34 35 36 37 38 39 40

juste Pllnete:

. omise

R=j-g

gre~ite

15

SlJBTEsttJL 5

Cuvintele iarba oaea manfflea in aceasta ordine sint amestecate si nu formeaza 0 fraza, 0 vaea man/flea iarb{p> ~i aceasta fraza este insa ele ar forma una dadi ar fi puse In ordinea adevarata. toli eaii La fel cuvintele toti au eaii pene vor forma 0 fraza dad sint puse in ordinea au pene insa aceasta fraza este gre:;;ita. ~ unele slnt adevarate, altele gre~ite. Clnd voi spune Incepeti, Aveti 24 fraze amestecate luati fiecare rraz:'j una cite una. Glnditi la ceea ce vrea sa spuna, daca cuvintele slnt puse la locul lor, insa flU Ie scrieti. Dupa aceasta, daca ceea ce vor sa spuna este adevarat, trageti 0 !inie sub cuvifltul ~ adeviirat ~ ; daca ceea ce vor sa spuna este gre~it, trageti 0 !inie sub cuvintul ~ gCe:;it. ~ Daca nu sinteti sigur, treceti inainte. Primele doua exemple sint scrise cum hebuie. Inc2peti cu nr. 1 ~i mergeti pina vi se cere sa va opriti.

adeoarat-gre~i t. Exemple:
J 1

iacba 0 ('811 vad pene me"ine" tot! 8U

..

aclev~jra t- gre~it. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adevarat-gre~it aclevarat-gre~it adevarat-gre~it aclevarat-gre:;;it adevarat-gre:;;it adevarat-gre~it adevarat-gre~it adevarat-gre~it adevarat-gre:;;it adevarat-gre~it adevarat-gre:;;it adevara t -gre~i t adevarat-gre:;;it adevarat-gre~it adevarat-gre:;;it adevarat-gre~it adevarat-gre~it adevarat-gre~it adevarat-gre:;;it aclevarat-gre:;;it adevarat-gre~it adev ara t -gre~it adevarat-gre:;;it adevarat-gre:;;it 1 2 3 4 5 6 7

1. Case in oameni traiesc sapti'imina intr-o zile opt 3. Picior musca singur un are 4. Cre:;;te pamrnt din griul , 5. Red sint cele mai luni vara in G. Dulce apa este 1118re de 7. Pentru facut griul este prine bun 8. Are oc11i cinci on1ul 9. Mlncat :;;i de aurul bune argintul metale 10. Dinamita este mincat nu buna de 11. Paclure in cresc fragi smeura ~i 12. Riu in pe:;;tii apa traiesc de 13. Moldo\'ei clomnul fost a Mihai Viteazul 14. Tl1~ele toata poate lumea se sa 15. Buna pentru este scris lingura 16. Cimpie la cre:;;te bradul 17. Muntilor pe cre:;;te virful porumbul 18. Razboi tunul arma este 0 de 19. A tac este 0 baioneta de arma 20. Flori de pe albinele miere recolteaza 21. Laturi fiecare triunghi patru are 22. Unele moartea aduc boli " 23. Apa din ~i unt face brinza se 24. Fier este oglinda din fi'icuta
2. Sint

8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
18

sint

19
20

21 22
23

24

jus te

. omise R=j-g .__ ..__ .__

pun,t,

gre:;;ite

16

9 5 19 1 16 4 9 11 25 17 13 5 7 7 2 3 1 6 10 12 16 32 6 4 36 21 8 14 12 23 26 27 6 18 19 3 2 1/3 15 17 9 25 5 13 28 16 35 20 30 ) urmeze. 3 sa care trebuie 1 ste psihologice -

18 81 20 16
17

SUBTESTUL

17

R=j

I
I I I I

SUBTESTUL

Exemple:

cer : iarha masa ,ti~p.~,~c;~: verde cald gros. p,e~te - albastru: ~inn~a~a: : am .-- h!r_IJ_i_'_~ domni~oar6. ZI - - nOapte. , alb - IO~ll~~eglii uCiI uliw.

In fieeare din rindurile ee urmeaz8., primele doua cuyinte au 0 oarecare legatura intre e1e. D-v. in fieeare rind trebuie sa \edeti legatura dintre primele doua cuvinte ~i ~a subliniati euvintul scris cu litere groase care este legal in acela~i fel cu al treilea cuvint. Incepeti eu nr. 1 ~i eontinuati pina ce vi se spune sa va opriti,

1. dine - urla: : pisid. - scaun mlorlae loe casa am" papuc - }"::' o'rx""+e j-n1n;; v"ca !'0"0" 2 PI'cI'or v -. ~ ctul:f a~~c1.. ct ~ pl 3 vaea - \Tltea' . ea] - m''''z CI'-Ie j-;(J-" n;~'''J
v .' ~ 11 ... 1.i. !1
J

. .
,~ . : .....
0

2
.

l,..!.e:,! ~~

~101,,:a ..

4. spala - fIgura: : trelera - cBeuta menta ScmdHra 5. u~e - easa: : gard - leagi"in cude laciit tabUi

gnu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.) 4

.. 'J' 'J' 6. apa - pe~te: : aer - st~a 0T ;'m;1~ d?f 7. alb - negru: : bun - tlmp Imnracammte mama rau 8. Miat - am: : mie! -, berbec dine cloban lini'i 9. zid - easa: : palarie - nasture pantor pai 10. pai - palarie: : piele - pantor diptu~eaHi stoHi 11. stlnga - dreapta: : vest -. sud directie est nord 12. du~umea - tavan: : pamlnt - eel' colina iarbii vale 13. reee - ghiata: : caldura - umezeaHi ri'iceala stele 14. luni - marti: : vineri - saptamina 10J z1 , 15. p~umb - g]~nt: : aur~hlr~ie mo~.~da banj.an~.~~. ,:, 16. plele - corp: : sea art a - amore cnne rmnza taaacma 17. tun - mare: : pu~ca - giant midi calibru tragaci 18. plin gal: : vale - izvor tub vlrf casa 19. am - brat: : arbore - tuBs ramura floare scoarti'i 20. vina - c()_~ ip: : drum de fier' - tara tren lncnlc;~ale accident , , 21. ureehe - auzi: : ochi - masa vedea mina joe 22. palarie - cap: : pantof - deget umal' pielaI' pat 23. leu - animal: : trandafir - piatra planta caramlda. hirtie 24 - f .. rr-, ' .i' '0 n;;m,,.,f if)'Jl~ co~ u~ .. c~~mene ne!:';!L ~cmcel'- J-'<'~"~h ~u" t ............ 25. cal - fuga: : e11ne - sare mu~ca aduce rmmmca 26. goarna - suna: : fluier - merge cinta joadi sp'xge 27. la~rimi - rlS: : tristet~ - v:selie ~urere s!1spin m~arte 28. aVlOn - aer: : submarm - mnaaia ma~ma vas apa 29. band. - odihna: : drum - capaci piatra oboseala frumas 30. frumos - urit: : de~tept - mare albastru prost singuf 31. agar -- plug: : gradina - sapa zarzavat flori lurnlci 32. otrava - maarte: : doctor - apa vJ.atii !inisee Ducurie 33. taie - baioneta: : love~te . - on: cJo~~n, g!O~it piine 34. negru - alb: : seara - clooot wrma dimmeata soare 35. cioban turma:: sentinel~ - magazie dmp' carnarazi pedeapsa 36. spital - bolnav: : inchisoare - celuUi dezerror gmpa tufi~ 37. pisica sgfriie: : ~arpe - alearga omoara piidure 38. pline - ~rana: : tutun - ~trava copac " 39. bun - rau: : alb - Cem.l~1U nor negru ploa:e 40. p10aie - vara: : zapada-cer frig alunedi lama .. :

5 6 7

8
9 10
11 12 13

14
15

16 17
18

19 20 21 22 23 24 25 26 27
28

29 30 31 32

33
34 35 36 37 38 39 40

jus te

. omlse .

Punde:
18

gre~ite

R=j.

SUBTESTlJL 8 Observaf propozitia din exemplul: Oamenii aud cu oehii ureehile nasul gura Cuvintul coreet este ureehile deoareee el lntrege~te bine propozitia,

face ea c~ea ce spune

prop~)Zitia sa fie adevarat. In fiecare din prapazitiile de mai jas aveti de ales dintre cele patru cuvinte, acel cuvlnt care lntrege~te eel mai bine propozitia, care face ea propozitia s;;'\aiba un lnteles adevarat. Fiti atenti, caci numai unul din cele patru cuvinte este eel coreet ~i poate sa faca propozitia adevarata. Pe acela subliniati-l. Daca nu slnteti siguri, incercati sa ghiciti care este cuvlntul potrivit ~i subliniati-l. Aveti doua exemple in care cuvintul potrivit este subliniat a~a cum trebuie. Exemple 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ] 5. 16. 17. ]8. ]9. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. { Franta este Asia Africa Oamenii aud in cuEuropa oehii urechile nasulAustralia gura 1 2 '3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Nasicornul este nume de animal planta fluture insecta America a fast descoperita de Drake Hudson Columb Balboa Oina se joaea cu racheta zarul mingea funia La Brazi este 0 industrie alimentara chimica electrica metalurgica Lipitanul este 0 rasa ovina bovina porcina eavalina Caprifoiul este un fel de ~arpe planta ~opirla pe~te Coralul se abtine din mine mde~ seoid recife Hamlet este 0 piesa de teatru scrisa de Dumas Byron Shakespeare Dickens Samaraldul este de obieei ro~u verde albastru galben Nagitul este un soi de planta sirma pasare ~opirHl Geneva este un oras din Elvetia Belgia Halla Franta Autorul piesei Serlsoarea Pi~rdutil este Slavici Rebreanu Aleesandri Caragiale Braneu~i a fost un mare seriHor savant sculptor compozitor Gibonul este un soi de eroeodil antilopa reptila maimuta 0 figura en ~ase laturi este un paralelogram romb hexagon trapez Homarul este un fel de paianjen pe~te drUg rae pancreasul se gase~te in abdomen git cap toraee Terpentina se obtine din petrol bitum asfalt copac Jobenul este un fel de stofa. guler piOarie man~eta Autorul poemului Corbul este Kipling Stevenson Arghezi Poe ................ Hematita este 0 globula de singe un mineral 0 planta 0 molusca Bordo este numele unei bauturi a unui fruct culori fabrici Muscheta este un fel de insecta cutit sabie pusca Mormlntul lui ~tefan eel Mare se ~f1a la Suee'ava Cetatea Neamt Putna Ia~i Pinguinul traie~te In Canada Arctica Groenlanda Antarctica Numarul de picioare a unni Zulus este doua patru ~ase opt Lucrarea CapHalul a fast scrisa de Engels Darwin Lenin Marx Jugastrul este 0 ingradire un animal un arb ore 0 floare Lucama este un fel de mincare insecta trompeta fereastra Anghinarea este a otrava reptiHI. pianta insecta Sperjurul este un termen folosit in pedagogie justitie medidna religie Merinos este numele nnei rase de cai vacl oi capre Revolutia Iui Tudor Vladimirescu a fast In anul 1848 1907 1830 1821 Puma este un fel de pumnal leu vidra pJanta Kilimanjaro este un lac vulcan fluviu munte La Codlea se gase~te 0 mare fabrica de mobilii hirtie coloranti textile Forry EtterIe este numele unui sportiv sculptor pictor actor Mandrina este un fruct dispozitiv aparat capae Fierea este prod usa de fieat rinichi splina stomae Fleming este renumit ea jucator de basket artist medic matematician Punete: { just: gre~lte ............................. omise R=j

..

"

12

19

MINISTERUL

MUNCII TEst 14

Completeaza datele de mai jos : Numele ~i prenumele Data nasterii: ziua luna Profesia.' Data examinarii:

anul. , domiciliul

vlrsta

. . . .

P=

Caietul acesta cuprinde diferite intrebari la care trebuie sa raspunzi ~i probleme pe care trebuie sa Ie rezolvi. Ivlai jos sint clteva exercitii pe care Ie yom face impreuna, pentru a de prinde modul cum trebuie sa se raspunda la intrebarile puse. EXERCITIUL PaHiria este pentru 1. cap, ceea ce gheata este pentru ce ?
(6) ( )

Palarie - cap: : gheata 5 Mina 6 Picior 7 GU 8 eel' 9 Manu$e Raspunsul bun este cuvintul picior ~i este insotit de cifra 6. De aceea, am scris in marginea din dreapta cifra 6. EXERCITIUL 2. 2 Zarzavat Ogor - Plug: : Gradina 1 Groapa Scrie cifra 4 care arata raspunsul bun. EXERCITIUL 3. Cauza - Efect: : BoaHi 1 Viala Scrie cifra 2. EXERCITIUL 4 Scrie, in marginea din dreapta,
2 4 6 8 10

3 Flori

4 Sapa

5 Gard

2 Moarte

3 Sanatate

4 Bucurie

5 Forta

I ( )( )

doua numere care sa continue ~irul urmator


12

(14) (16)

Deoarece ~irul acesta merge cresclnd din 2 in 2, cele doua numere care sa continue ~irul sint 14 ~i 16 ~i de aceea Ie-am scris in marginea din dreapta. EXERCITIUL 5. Scrie, in marginea din dreapta,
1 727

doua numere care sa continue ~irul :


7 4 7 (

Cele doua

numere sint 5 si , 7. Scrie-le

EXERCITIUL 6. Cauta in ~irul de cuvinte de mai jos doua cuvinte care sa aiba cea mm mare asemanare intre ele. Scrie, in marginea din dreapta, cifrele care tnsotesc aceste doua cuvinte.
1 PU$ca 2 Revolver 3 Sabie 4 $ea 5 Tun 6 Mitraliera 7 Spada 8 Lance

(3) (7)

Cele doua cuvinte care au cea mai mare asemanare intre ele stnt sabie ~i. spada De aceea, in marginea din dreapta, s-au scris numerele 3 ~i 7, care insotesccil':' vihtele adevarate. NU INTOARCE PAGINA DECIT AT UNCI CIND (Alcatuit ~i etalonat

11 SE SPUNE.

de dr. G. C. Bontill)
in terzisa

Reprod ucerea

20

EXERCITIUL

7 6 Nerwrocire 7 Noroe

aid raspunsul

Serie

1 Dreptate
Aici trebuie

3 InfaMare 4 Fericire 5 Adunare sa scriem numerele 4 ~i 7. Scrie-Ie EXERCITIUL 8. :

( )

Mai jos slnt


1.

scrise

3 propozitii

Toti oamenii sint muritori.

2. Edison este am. 3. Deei Edison este muritor.


Daca concluzia aratata In propozitia a treia este adevarata, aclica se poate cleclu~e din primele doua propozitii 1 ~i 2, atunci scrie, In marginea din dreapta, litera (A) ; dad 1nsa propozitia 3 nu este adevaraUi, adid nu deeurge din propozitiile 1 ~i 2, atunci serie, in marginea din dreapta, litera (N) adica In exemplul nostru am seris litera deeurge din propozitiile 1 ~i 2. EXERCITIUL Aeum cite~te exemplul 9. ee urmeaza: (A), deoarece propozitia 3 este adevarata,

(A)

1. Idiotii nu tiu sa scrie.

2. Aeest am nu tie sa scrie. 3. Deci acest am este idiot.


Aici am scris, in marginea din dreapta, litera in propozitia 3 nu este adevarata. Aeeasta, intrucit sa serie, fara ea, totu~i, sa fie idioti. buie Ai observat sa fie seris Literele
ca.

(N)
(N), deoarece concluzia aratata pot exist a oameni care nu ~tiu cuvint ~au litera, care tre-

raspunsul in marginea mari

se da printr-un din dreapta .. ~i de tipar.

numar,

se vor scrie

Caietul cuprinde 82 de 1ntrebari ~i probleme de aeest fel. Dad nu vei putea raspunde la to ate, sile~te-te sa raspunzi la cit mai multe; fii atent numai ea aceste raspunsuri sa fie cit mai nimerite. S-au prevazut In caiet toate elementele necesare pentru ca toate 1ntrebarile sa poata fi rezolvate. De aeeea, cik?te cu atentie fieeare intrebare ~i glnde~te-te la raspunsul pe care 11 dai. Sa nu te grabe~ti, caei soar putea sa faei gre~eli din aeeasta cauza. Luereaza in felul tau obi~nuit de a IUera. Daca la 0 intrebare nu poti raspunde in nici Dupa darea trebare. semnalului de ineepere, nu mai

un fel, ai voie

treci

maideparte

sa pui nici un fel de 1n-

Luereaza in Iini~te, ~i nu intreba nimic ~i pe nimeni. Imediat ee ai terminat, tot in Iini~te, predai eaietul. NU INTOARCE PAOINA pEcn ATUNCI CIND TI SE SPUNE
2J

r !
1. - Cauta, In ~irul de euyinte de mai jos, doua cu\'inte care sa aiba cea mai mare asemanare 1ntre ele. Scrie, In marginea din c1reapta, eifrele care 1nsotese aeeste doua euyinte. 1 Insula 2. 1 Taran 3. 2 Continent Proeedeaza 2 Ospatar 3 Vulcan
13

Serle
a lei ras-

punsul

4 Riu

5 Ocean

6 Aleteor

7 Fluviu

Vale

)(

fel eu ?irul

de cU'.'in te de mai j os : 5 Tinichigiu 6 7 PreeJt 8 MarinaI'

3 Militar serise

4 Profesor trei

I ( )( )

Mai jos slnt

propozitii

Daea eoncluzia aratata In propozitia a treia este adica se poate deduce din primele doua propozitii 1 ~i 2, at unci serie In marginea din dreapta litera (A); daea 1nsa propozitia 3 nu este acliea nu deeurge din propozitii1e 1 ~i 2, atunei serie in marginea din dreapta litera (N).
1. Cea mai mare parte dia elevii clasei a 4-a sint buni imwtaturi. 2. Deasemenea cea mai mare parte sint bu fl i 3. Prin utmate 0 parte din elevi! clasei a 4-0 sint, limp, notatori ~i buni alergatori.

si buni

in-

4. 1.

Proeedeaza

la fel ~i cu propozitiile Clubului Sportiv

urrn~ltoarc

: tehnic.

Toti membrii

sint membrii

cereu/ui

2. Alexandru

nu este membru

cd Cercului

tehrzic. Sportlv. serie, ele: gase~te un cuin marginea din dreapta,

3. In consecinta,

el nu este membra

al Clubului

( )

5. - Primele doua euyinte au 0 anumitaintre vlnt care sa aiba aceea~i 1egatura ell a1 treilea cifra eorespunzatoare cuv1ntului gasit.

Apa - Pe~te:
6. Alb -

: Aer -

1 Stea

2 Capac

3 Balon

4 Om

5 Nor

) (

Procedeaza

la fel ell euvinte1e 6 Timp

de mai jos : 7 Riiu 8 Urit 1 Mama care sa continue ur) ( )

Negru:

: Bun -c-

9 Ascuns

()

7. matoare1e

8. - Serie doua numere, ~iruri de numere :

In marginea

din dreapta,

7 5

2
6

9
11

3
17

11 28

) ( )

9. - Cauta in ~iru1 de ellvinte de mal JOS doua cuvinte care sa aiba cea mai mare-asemanare intre ele. Serie, In marginea din dreapta, cifre1e eare insotese aeeste doua cuvinte. 2 4 Lina Sticla 38 5 Puciosa Benzin 4 Moneda 7 5 Ceas Fluare 3 Soldat 6 Bani Supus I Ci( 7 Plumb 8 Hidrogen 6 Oxigen I( 2 Cufar ) )( ) )( 1 Bazalt 1 Cnepa

11. - Daca proverbele de mal JOs au 0 legiHura 1ntre e1e, serie In paranteza litera D; daca sint potrivnice (opwie) litera P; dadi intre ele nu exista nici o re1atie 1nserie litera N. Ciinele Yorba care latra nu mu~ca. tacerea de aUL ( )

este de argint,

aid raspunsul

Scrie

12. -

Ceea ce lonel nu a invatat,


Mal bine mai tirziu, decit

Ion nu va mai invara niciodata. niciodata.


din c1reapta, 42 care sa continue seria ur-

13. -

Serie hei matoare:


4

numere

in marginea 20 6

)(

14 - 16. - In fjecare din ~irurile de mal j05, aranjeaza, in gincl, cifrele sau cuvintele in ordinea marimii ~i inscrie, in marginea din dreapta, numarul sau euvintul care se afla in mijlocul fiecarui ~ir. 14. 15. 16. 22
14

20 milimetru litera -

16

18

metru cartea -

kilometru cuvlntul -

decimetru -

centimetru

) )

propozltia

pagina intre ele; gase~te un cuin marginea din dreapta,

17. - Primele doua cuvinte au 0 anumita vint care sa aiba aceea~i legatura cu al treilea cifra corespunzatoare cuvintului gasH.

legatura ~i scrie,

Avion - Aer:

: Submarin -

1 Scufundare

2 OXig'2fl 5 Torpild 2 Apd 4 Scafandru


maiJDs:

Lacrimi - Ris: : Tristete -2

18. - ,ProcedeCiza.la

.f~lcu:cl1vintele:de

veselie 5 Durere 7 Sili'-piti 4 Multwnire

3 Cintec ..

19. - Mai jos sint scrise !rei propozitii. Dacaconcluzia aralata in propozitia a treia este adevarata, adid se po ate deduce din primele doua propozitii 1 ~i ~, at unci scrie in marginea din dreapta litera (A) ; dacainsa ptopozitia 3'nu eSle adevarata, adica nu decurge dinpropozitiile l~i 2, atunci scrie in marginea din dreapta litera (N)

1. Constantin este mal in virstddecit

Alexandru

$i mai tindr decit Dumitru

2. Savu este mai tinaI' decit Alexandru.

3. Deei Savu -este


20. Procedeaza

mai tindr $i dedi Alexandru l dedt Dumitru.


la fel ~i cu propozitiile urmatoare:

1. Argintul

este mai greu decit fierul.


( doua cuvinte din dreapta, care sa aiba cea cifrele care inso-

2. Arama este mai u$oard dedt argintul. 3. Deci fierul este mai greu dedt amma.
21. - Cauta, in ~irul mai mare asemanare intre tesc aceste cuvinte. de cuvinte ele. Serie, de mal JOS, in marginea
)

1 Stejar 2 Bumbac 3 Trandafir 4 Cucuta 5 Brad 6 Morcou 7 Strugure 8 Mincare


1 Sat
22. - Procedeaza la fel cu ~irul de cuvinte de mai jos : 2 Oraf} 3 Cuib 4 Baned 5 Piata 6 Tafi'} 7 Stup 8 Cimitir 9 $coala

()"( (

)(

23. - In ~irul de numere de mai jos, aranjat intr-o or dine cu oarecare logic~, exista un numar care nu corespunde acestei logici. Care este acel numar? Scne acel numar in marginea din dreapta . . 2 24. Scrie in marginea seasca in acest ~ir. 7 12
4

10 dreapta 22 26

16

32

64 care nu ar fi trebuit sa se ga-

()
( )

din 17

numarul 32

Scrie aid raspunsul

25. - In ~irul de numere de mal JOs, aranj at Intr-o ordine eu oarecare logid exist a un numar care nu corespunde acestei logici. Care este acel numar? Scrie acel numar In marginea din dreapta. 16. 23 30 37 45 51 72 65 58 26. - lv\ai jos sInt serise trei propozitii. Dad concluzia aratata In propozita a treia este adevarata, adica se poate deduce din primele doua propozitii 1 ~i 2, at unci scrie In marginea din dreapta litera (A); dad Insa propozitia 3 nu este adevarata, adica nu decurge din propozitiile 1 ~i 2, atunci scrie In marginea din dreapta litera (N)
1. Jon s-a rUlscut fnaintea lui Mihai 2. Mihai s-a rUlscut inairdea lui Nicolae. 3. Deci Nicolae s-a nascut if/aintea lui Jon.

( urmatoare: X. (

2 . -

Procedeaza

la fel ~i cu propozitiile

1. E este mai mare dedt A si mai mic dedt 2. Z este mai mic dedt A. ' 3. Deci Z este mai mic dedt A ~i dedt X.

28. - Cauta In ~irul de cuvinte de mai jos, doua cuyinte care sa aiba cea mai mare asemanare Intre e1e. Serie, In marginea din dreapta, eifrele care insotesc aeeste doua euyinte. 1 Cal 2 Gaina 3 Capra 4 Mistref 5 Padure 6 Tufi:; 7 Pore 8 M unte ( ) (

29. -

Procedeaza

la fel ~i cu ~irul de cuvinte

de mai jos :

J ustifie

30. marginea din dreapta.

2 Expresie J umatatea

3 Societate
carui numar

4 Sunet

5 Electricitate
parte

6 Timp

7 Lumina
rezultatul in

) ( ( )

este a treia

a lui 24?

Scrie

31. - Daca un cordon de 1Ina, lung de 36 cm, se stringe dupa spalat, incH ramIne de 33 em, cit va ramine dupa ee va fi spalat un cordon de 48 em ? Serie rezultatul. 32. - Primele doua cuvinte au 0 anumita legatura Intre ele; gase~te un cuvInt care sa aiba aceea~i legatura eu al treilea ~i scrie, in marginea din dreapta, cifra corespunzi'itoare cuvIntului gasit. 1 Punga 2 Arama 3 Moneda 4 Hirtie 5 Bogafie Plumb - Glont: : Aur 33. - Procedeaza la fel cu cuvintele de mai jos : Co~ - Fum: : Cremene 3 Lumina 5 Scirdeie 4 Piatra 2 Amnar 6 Tigara 34. - Scrie doua numere, in marginea din dreapta, care sa continue seria: 1 4 5 8 13 16 29 35. - Scrie doua numere care sa continue seria : 36 Scrie 1 4 2 8 3 ]2 37. - Doua din cele cinci propozitii de mai jos explici1 mai bine proverbul Calul de dar nu se cauta la dinti. in marginea :

(
(

) ) )

) (
) (

din dreapta, literele corespunzatoare celor doua propozitii: este prudent sa te apropii de calul narava~. b. - orice ai crede despre valoarea unui dar facut, prime~te-l cu pliicere. c. - nu primi niciodata un cal care ti se daruie~te. d. - calul blind rLU mu~ca. e. - trebuie sa apreeiem gestul celui care daruie~te, iar rut valoarea lucrului daruit. 38. - Au plecat Jntr-o excursie tatal ~i mama, cei trei fii ai lor eu sotiile ~i . copiii lor ~i erau cite patru copii in familia fiecarui fiu, Gte persoane aU fast?

a. -

flU

)(
(

Scrie aiel raspunsul

39. - Ceasornicul a fost reglat miercuri la prinz. J oi ]a ora 6 seara 0 luase inainte cu 15 minute. Cu cit s-a grabit el, in aeest eaz in fieeare jumatate de ora? I 40. - Primele doua cuvinte au 0 anumita legatura intre ele; gase~te un cuvint care sa aiba aeeea~i 1egatura eu al treilea ~i serie, in marginea din dreapta, eifra eorespunzatoare euvintului gasit. Om - Brat: : Arbore - 1 Fruflza 4 Tutifj 6 Ramura 3 Coaja 5 PlantCi I 41. Procedeaza la fel cu euvintele de mai jos : Cioban - Turma: : Sentinela - 2 Depozit 4 Pedeapsa 5 Lagar 7 Camarazi 8 Plan- I ton 42 - 44. - Citeste cu atentie cele ce urmeaza: Ion fji Dana Ionescu' au 3 copii': Maria (cea mai mare), Elisabeta fji Elena (cea mai mica). Maria s-a maritat cu Virgil Popescu fji au 0 tata care se tzumefjte Ioana. Elena s-a maritat cu Vasile Georgescu, iar copii lor se numesc Radu fji Ana. Ce1e spuse mai sus pot fi aratate ~i sub forma grafieului de mai jos.

()
(

ION si DANA Ionescu


, 1 _

Virgil Popescu=Maria

Elisabeta

II
L~adu

Elena=Vasile

Georgescu

Loana

I
doua

Ana

Raspunde la intrebarile de mal JOS : Pentru a inte1ege mai bine, sint date raspunsurile la prime]e Ce fel de ruda este Ioana fata de Elisabeta ? Cite matusi are Radu ? ' 42. - Care este numele de familie al Ioanei ? 43. - Care este numele de familie a1 Anei ? 44. - Cine este unehiul Ioanei? 45 - 51. - Prive~te aeum eu atentie aeest grafie:

intrebari. nepoata doua

Aneta Ion=Frusina Smaranda Suzana 1'v1argareta Mihai SotH Sotii Radulescu Vasilescu IElena=Vasile I I ISotH I Ionescu Gheorghe

I I I

II

Raspundeti acum 1a intrebarile: 45. - Ce nume de familie are Mihai ? 46. - Ce fel de ruda este Smaranda fata de Margareta? 47. - Ce fel de ruda este Smaranda faLl de Mihai ? 48. - Ce fel de ruda este Smaranda fata de dol. Radulescu 49. - CIte matusi are Mihai ?' 50. - CIti unchi' are Petre? 51. - Ca~e sint bunicii ]lli Mihai?

tata] ?

"

. . . . . . .

52 - 53. - Solon compara poporul eu marea iar pe oratori cu vintu], deoarece marea ar fi totdeauna linistita dad vintul n-ar rascoli-o.
Scrie, in marginea din'dreapta, cifre]e a doua din propozitiile urmatoare inte]es ti se pare eel mai apropiat de eele spuse mai SllS. 1. Oratorii sint totdeauna iucaria multimii. 2. Oratorii buni incintii m~tltimea. ' 3. Multimea ar sta linifjtita'daca n-ar indemna-o oratorii la tapte. 4. Dupa Solotz, oratorii sint raspunzatori de revolta popoarelor.
4. Culeg<;re d~ teste psi1101ogiCE>

a] caror

I ()

()
25

Scrie
aici raspunsul

54. - Scrie, In marginea nurnere de mai j os :

din

dreapta,

doua

numere

care

sa continue

~;';':ul de

16

35

74
din 11 17

153
doua numere care sa continue ur-

( (

)
)

55 matoarele

55. - Scrie, In marginea :;;iruri de numere: . 1 247

dreapta, 16 33

)(
) (

359

57 - 58. - Citeste fraza: Nu este mai ma;-e durere dedt sa-ti amintesti de timpuriie fericite, dnd te gase~ti in nenorocire (Dante). ' , Scrie, In marginea din dreapta, cifrele a doua din propozitiile urmatoare al caror inteles ti se pare mai Clnroniat de cele spuse mai Sl1S. , 1. ~ Necazurile omi~lli trebuie campatimite. 2. A mintirea fericirii in elulee~te rlevoile. 3. -- Cillmea rzefericirii este sa-ti amifltesti de tericirea treeu/a. 4. _ Amintirea . fericirii trecllte: rw fac~ decit sa mo.reaseo. neferieirea prezenta. 5. - Este mai neferleit acela care uitel plaeerile trecute. 59. _ La restaurant, Cite cqti cu lapte trebuie 0 cea~ea de cafea cuprinde 3 sa-~i prepare bucatarul pentru

parti lapte ~i 2 parti cafea.


IS ee~ti de caka 5 cu lapte?

_ 60. - Primel1 numar fara sot este I, al doilea 3, al treilea Inserie, in marginea din dreapta, al 200-lea llumar fara sot

~i a~a mai departe.

61 _ 66. _ Contrare unei credinte populare nu exista nid un mij!oc prin care pntem deosebi, la prima vedere, ciuperdle bune ~i cele otrl1vitoare. Ciupercile otdivltoare, cum este ciuperca palaria ~arpelui , contin un sue fara culoare, iar faptul dl. sucul l~i schimba culoarea la ruperea ciupercii, nu inseamna nimie; am dupercile bune de mincare dt ~i cele veninoase, pot cre~te in acela~i loc; atit unele cit ~i celelalte slnt mincate de melci; am uncle dt ~i celelalte pot sa innegreasca un ban de argint. Otetul distruge mirosul ciupercilor bune de mincare, insa nu distruge otrava ceIo!" otravitoare; otetul in care au stat ciupercile otr{lvitoare devine un Ikhid foarte otravitor. Tot asHel se intimpla ell apa in care au fiert ciupercile otravitoare.
Daca. cde ce urmeaza din dreapta, litera D;
111

pot rezulta din eele ce ai citit mai sus serie, In marginea caz contrar, scrie litera N. sucul lor i~i schimba euloarea, este un ( ( fie otravitoare.
0

61. Faptul di la ruperea urwr ciuperei, semn sigur cd eiuperea este otravitoare. 62. -

) ) )

N umed eiupereile Meleii marIinca

bune de mineat

au sueul fara culoare. fie bune de mincat, vedere ciuperca buna

63. 64. -

oriee fel de ciupercl,

de mincat, 65. _

De ouicei, se crede c6. nu se poate cilfwa~te la prima de una otravitoare. Meldi


fW maninca

cUlpaca

palarla 9arpelui,

pentru

co. este veninoasa.

66. _ Pentru ca ciupercile otravitoare sa poata fi mincate trebuie ea, mai [rdil, sa fie fierte in aiet apoi, sa fie eorwingern ca nu innegrese un ban de arglrzt.

67. - Mai jos s1nt scrise trei propozitii: Dad conduzia aratata in propozitia a treia este adevarata, adica se poate deduce din primele doua propozitii I ~i 2, atunci scrie, in marginea din dreapta, litent (A); dad insa propozitia 3 nn este adevarata, adica llU decurge din propozitiile I ~i 2, at unci serie, In marginea din dreapta, litera (N). 1. Stefan datoreaza 100 lei lui Vasile. 2. 9rigore datoreaza 115 lei lui Stefan. 3. In cazul ca Vasile prime~te 100 lei de la Grigore urmeaza d s-au achitat datoriile, 26

~i cla

din ei 15 lei lui 5;)tefan,

j;

aid raspunsul

Serle

decembrie 1605. anu! decembrie a cazut lntr-a culae68. s-- naseut la 28 Niculae din Buzau era cu In 5 zile mai1630 tinar24 declt Tama din Braila. Ni-/ vineri. In care zi a saptamlnii a ca.zut ziua de na~tere a lui Tama, in anu! 1630? Scrie nume!e ace!ei zile 69 - 71. - Aranjeaza aeeste cUre si semne In asa fe! incH sa farmeze egalitati adevarate. Spre exemplu : ' , 3 3 6=+ rezo!vare 3+3=6 a) b) 2 3 3 7 18=+-x ( ) rezo!vare 7+2= 18-(3x 3)
Problema. ( )

Rezo!vare " . Reza!vare . 71. - 2 2 3 8 10= X X +() Rezo!vare . 72. - Primele doua cuvinte au a anumita !egiHura intre e!e; gase~te un cuvint care sa aiba aceea~i legatura cu al treilea ~i scrie, in marginea din dreapta, cifra carespunzatoare cuvlntu!ui gasit. 4 Avar 5 Risipitor 6 Milos Saminta - Piatra: : Bani - 8 Cftig 2 Negustor 73. - Procecleaza la fe! eu cuvintele de mai jos : Spital - Bolnav:: Inchisoare 1 Osindli 2 Celulli 8 Dezertor 4 Gardian 5 Libertate. 74 - 79. - Propazitiile scrise mai jos, aPilrtin unei limbi straine. Vei gasi, In fatafiedireia din ele, traducerea in ramane~te. In fiecare prapazitie romaneasdi este un cuvint care este subliniat.

69. 70. -

2 3 4

9=-+

3 3 3 3 30=-x

(
(

1. CZE UAs SAMI 2. GRIJA 3. UTSO MISIA OAs

Alv\ PUTIN

NOR OC

TATA Iv\ANINCA AiVi NEVOIE

POT~

SU SAMI

DE NOROC.

Comparindu-se prapozitiile 1 ~i 2, ale limbii straine, Se poate vedea ca UAS inseamna PUTIN, pentru ca este singuru! cuvint camun. Camparindu-se, de asemenea, prapozitiile 3 ~i 1 se poate vedea ca SAMI inseamna NOROC, pentru aceea~i cauza. Prin eliminare, se paate deduce ca LITSU SU inseamna AM NEVOIE. Deci, trebuie sa sqbliniezi SAMI, in prima propozitie; UAS in a doua; LITSU SU, in a treia. Incearca acum sa dez!egi, in ace!a~i fe!, prapazitiile de mai jas, tinind seama ca ordinea cuvinte!or straine nu este aceeasi cu ordinea cuvinte!or romanesti. Scrie, in marginea din dreapta, cuvintele straine carespunzataare cuvintelar iamane~ti su blinia te.
74. 75. 76. 77. 78. 79. VA SAPARIS
FROS

NOP SIVEL ZA. PACOS ZA. ZA SIVEL. PACOS ZA.

ACEST

CAL NO ESTE

FRUlvlOS

( (

BARNOL

PASAREA ACEST

ALBA ESTE PIERDtJTA

VA SAPARIS
FROS

CAL ESTE FR PIERDDTA

WWS
ESTE GAS.ITA.

)
)

TRAPIP

PASAREA PASAREA CIMPUL

()
(

ZA ZAVOR ZA SIVEL

FROS

TRAPIP.

GAS ITA ESTE INCHlSA ESTE FRWilOS.

NERDUP.

)
.-

80. - Care din cele dnd cuvinte, de mai jos, se aseamana cu aceste trei expresii: bucuria, frica, jalea. Scrie, in marginea din dreapta, cifra corespunzataare. 81. 1 Ciocan, 5 Memoria,

Care din urmatoarele cinci cuvinte: 2 Grebla, 3 Brici, 4 Plug, 5 Furci:i: se apropie

8 Ura,

7 Inteligenta,

2 Cearta,

4 Convorbirea

I I

() () ()

mai mult,

prin

ase-

Cu(it, Foarfece. manare, de: Topor, 82. - Padurea are intotdeauna: 1 Umbra, 2 Animale, Scrie, in dreapta, cifra cuvintului corespunzator. ,ACUM PREDA CAIETUL

8 Pomi, 4 Flori, 5 Frurzze.

IN LINI~TE, 27

MINISTERUL

M.UNCH

Numele Data TEST

'

. (A) TEST I 5

ANALITIC DE INTELIGENTA Etalon de Dr. G. C. BontUl\

Fig. 1

4,710,13,16. 2, 3) 2, 4-, 5 ..

3, '3) :4, 5,
3; 6) 9, 12,

'5, '0 ";>

15

C'

Fig. ;; 28

I
I

-;:-~-:;;;---;----~-

k-Fig. 3

r~ 1_.1 i

1--1
-.,

..

-------------.

~~"-~=l--{~=~_= __ -- I-~~~=--~,:~-i -II

\\-6~.... ---- -: ..
i

~'~i

-~

I--l-==-==---=--

-~"'~l

il

.-

//"

-~-

-, (l~
Fig. 4

29

-STOP Fig.. 6

30

@-;/2. I
I

II

Ii

DO
5.

,-----rI
16I
0000.0

I1111

! !

000 o

Fig. 8
31

Fg.

Fig.

10

32

/3

-j',1

16.

;Lt .....
.,,,

j=

/7

18

Fig. 11

20.

21.

o o

24-.

Fig. 12

33

/3 17, to, 12,. 16, 1'+, /9. tI. .' '" .18. 5 II It /2 /3 3 15 1 q 4/5 17 9 '7 17 13 /6 19 D B p7 3 f 9 j /4 t! 1 6 27 3 t o 5 16 Lt 16 6 j 3 17 /2 . 25 8 16 /. 36 1/ /4 12 9 4, :3 11 7 1 4 17 Iff 17 , 3 16 If} 2/ 1 8 /5 25 13 15 18 II;. /9 19 /9 If; 13 6 29 28 26 23 2 8 8 /3 2 5 /2 /4 f4 '23 15 4 18 6 11 35 20. 20 18 27 t. 4
,.3 <7 Lr

. , ,.

STOP
Fig. 13

I
[ Clfre
Jf /mogifl!
fl.7 !.Y

Teste

Punde

lDeCi/e

II!!. ArlOlo!!11
IV Lacu!7e V fJcse!7e
VI

fraze

Media

Fig, 1~

TEST[6

P
-

DD-O
D- b -0

-0

D- b

d6 ~D-pb 0 Qp-o Q..0-9 Db 0 0-0 ~ ~ P D- n ~9 b D--o 9 [] 0- [) -0 P 0 b p cf D b -0 0- 9 b d ~ -0 0 0 y.p 0--0 [] Q. dO []"D 0 oQ.-D D-jJ 0 00-6-0 9b do D-JJ D-C(yp P n 0'0 9 G P ~ [] cf -0 D-)J 6 'n y D- ~ -0 9 9 o-p ~-{]b y 6 0-)] D~9b 0-0'0 cj 0-0 -0 6 9 D-D~-o bb 9,-0 ~-{]b 0 oo-b~ 0 o -{] 0- Q 0 0'0 -0 9 ~ b -0 0 P -0 boy ~ 0 ~D n --0 0 P ~ c( -{J 0 '0 d C( 9 0 D- ~ -0 ~ 0

q c( 0- b

p c( 9 [] Q.P -0

9P 0

'0 jJ [] 0 0- Y [] P d ~ []JJ ~ -{]p [] y nb 0-. 0-9 D-p ~-oD QP [] ~9 o-dyDDP ob o -0 '0 Y ~ 0 ~ -0 9 [] ~--o 0 jJ -0 b d Y 0- 0 '0 9 0-0 q,p -[] 0- 'tJ [])J 9 0 D-JJ 000 cj y

oP

P db 9 d 0 ~ o d 9 p 0 -0 fJ D- ~
~ -0

D- Y -0
D--D

-0 Y D- c( Y 0- 0 tJ

0-0 P [j ~ 0
[] Q

-0 '0 0- 0 -0 P 0 -[] [] 0- ~ Db ~p 0 y 0 OD-~2Jp'o ~yp-o [] j] 0 o-cj y Q,o-o y db


Y ~ 0 ~
3. [2

0P o-)J-o ~'obp 9 0 OJ] o~o-b 9 9 C( 0--0 Q 0 ~0 -0 P '0 b,D d -0 b

0 b

C\ 0--0 0- -0 Y ~ 0- '0 d D- ~ 0'-0 ~ 0 C\P

0- ~ jJ

~ 0 y 0- 0 Y ~ DO 0- P -0 b ~ -0 Y P b ~y d~o 0-0 9 0~-o)JbDp O-DO


35

I
j

75 25 57 19 47 11 -79 42 6 21 50 20 52 74 64 26 39 68 SS 83 5S 96 2 21 59

"'1~
'I ~ ,,;;
'I

134.1

\181
31 \-1

\56 1--

'1---------

--31 49 93 86 33 rtcol 24 -I 65 14 82 71 36 8 84 43 60 12 so 44 981 116 141

--

TEST 7

I~_,__ 4 --1-----~:

~I ~I 1481

1181

8111_6_2~ __
1711
__

-1

145!
.il..j

l--,s--I---I I !-~I----I I
163
I
I
I

t
761

-I

1731

-I
51

-1

99 15

90
67 I to 66 _1-

I-

-[-69'

70

I :~
I
I

I -

23 :32

1-'-192
187

1J

40

91

97
\ _~I

36

"

U ~
~---

37

34

83 87 86 11 85 34 26 891 33 73 78 46 1(10 15 43112174 1141 10 25

a 20 76 32 44 68 1 35 11' 4 19 I 60 97 66 90 6 49 31 36 84 59 80 22 "'82 91 ,88 81 51 5 18 21 45 12 29 16152 11 ,27 67 58 62 55 65 18 '?l5 93 2 8 40 28 17 7 '38 53 69 10 41 98 63 24 94 61 13 48 50 64 39 99115 56 96192

71 61 91 47 56 1 5 49 25 75 95 29 81 9 28 73 4 30 .98 55 97 72 26 24 6 62 8 4 43 89 70 50 35 31 19 46 2 54 63 88 20 22 8 52 68 11 66 0 13 18 12 86 33 99 74 36 76 69 41 40 83 48 92 39 8 45 59 65 6 0 ~&!i 82 67 14 2 7 85 51 94

- -.-

~--._

..

_.-

-,

.....

77

93

16 I

7 I

9053

15

37

9A

98
Numele
fji ppenumele

l
i

39

I
~

,.
I

TEST
1. MOTOR

10 A

Cum se invirtesc

toate roWe dad

motorul se invirte~te

spre stlnga?

Taiati ce este gre~it.

Roata I IX Roata IV

" .. . ". la stlnga la dreapta


"

"
"

2. ROTI

DE

TRANSMISIE

Aratati:

a) Care slnt rotile care se invirtesc in acela~i sens cu roata rele care slnt alaturi de fiecare) b) Care sint rotile care se invirtesc c) Care sint rotile care se invirtesc
d) Care este roata care se lnvirte~te e) Care este roata care se lnvirte~te

mot rice ? (Aratati

prin lite-

mai repede declt roata motrice? mai incet declt roata motrice? cel mai repede? eel mai lncet?
n n.nn n

. .

Adaptat

~i etalonat

de dr. G. C. Bontil~

Reprod ucereij in terzis~

40

I~'

f. NorD/?

(@}110M

2.

TRANJM/fIIJNJ

RoC/iiI

mofr!ce

, L

)(

41

.J

Ii

I-T~S'I'-I 0BI
Pagina 2

1. Dadl

motorul celelalte.

se invirte~te

sprc dreapta,

In ce sens se

VOl'

invirti

rotile

Taiati ce este gre~it

Raata Raata Raata Raata Raata Care raata

I II III IV
VI I

!a stlnga

!a dreapta

"
eel mai repede? eel mai ineet? mai repededec1t (insemnati .....
nnnm mnnnm.nnn

"
llumarul)
'hhmn

se invlrte~te

00

hh

nnn

Care raaHl se invirte~te Care roatii se Invlrte~te


__ ~.~_O

.m.mnmmmmmn

nn.n

motoru!
_

? ..

ho

hOh.h"n.hhh

o.

000000

000

hhhh

2. Compldati

frazcle

uematoarc:
,,2" roata ,,7" se va lnvlrti In sensul

a) Daca sagetj

raaia
__

,,1" se hrdrte~te
__

In sensu! sagetii

i? _

_n

b) Daca sagetii? ....


0000 00'"

axu! ,,4" se Invirte~te


0000 00 0000

In sensu! sagetii

,,0

:-"

roata

,,1"

se

va

Invlrti

In

sensu!

e) Dadl sagetii ?
ph

raata

,,1" se Inv1rte~te

In sensu! sagetii

,,3" roata

,,1 0" se

va

invirti

in

sensu]

cl) Dad! sagetii ? e) Daea sagetii ?


,.m.n

raata

,,7" se invirte~te

in sensu]

sagetii

,,8" raata

,,1" se

va

Invlrti

iu

sensu]

axu! ,,4" se invirte~te


.............

in sensul

sagetii

,,5" raata

,,] 0" se va

Invirti

In

sensul

f) Daca sagetii ?
hn.n

roata

,,7" se Invirte~te

In sensu!

sagetii

,,9"

axu]

,,4"

se

va

Invirti

in

sensu!

42

Pagina 1 Mumel. II prenumele EXECUTATI INSTRUCTIUNILE DE PE PAGINA Hr. 1 $1 2

!fO{fm ROG/a//i.

43

MINISTERUL
Numele

IvmNCII
_
m "" _ __ __ H_ __

TEST
__ nn.;:nn

10 C
__ n __ n _. __ un_ ----."'--

?i prenume!e

Pe aceasta pagina aveti desenata 0 rna~ina: Bara dintata (crernaliera) A, se mi~ca in directia sagetii. Din pricina acestei rni~cari rotile B ~i C se pot invJ:rti ~i, astfe!, pun in mi~care bara dintata (crernaliera) D, care, deasernenea, face sa se invirteasca roata E, care, la rindu-i, face sa functioneze rotile de transmisie F, G, H, J si K 1.' Deseneaza alaturi de rotile dint ate B ~i C ~i alaturi de bara dintaUi D precum ~i alaturi de rotile de transmisie F, G, H, J ~i K ni~te sageti care sa arate in ce sens se mi~ca aceste elemente. care se invirtesc mai repede dedt 2. Fa cite 0 cruce alaturi de rotile de transmisie roata rnotrice E. 3. Fa dte un cerc alaturi de barele dint ate A si D si alaturi de rotile dintate B si C ca sa arati punctele care ar fi mai periculoase daca am' pune' degetul. ' , ,

___

-T

Adaptat ~i etalonat de dr.


R eproducerea

O. c. BOl1til~ in tef2;is~

44

M INISTERUL

MUNell

Test 11

Inehipui~te-ti ell 0 eroitoreasa are 0 hueata de Plnza din care vrea sa faca 0 batista; batista trebuie sa fie patrata, adica sa aibil. cele 4 laturi egale. Hueata de stofa insa. are o---~ forma neregulata. Din aceasta pricina croitoreasa trebuie sa 0 aranjeze in a~a tel incit, fara sa piarda deloc din pinza, sa poata obtine batista piitrata. Ea trebuie sa faea 0 singura taietura cu foarfeca ~i in felul aeesta, cosind cele 2 bucati obtinute sa poata avea 0 batista piitrata. Ai aici 0 serie de bueati de pinza, de forme neregulate, pe marginea carora sint insemnate mai multe puncte. Trebuie sa insemnezi la fiecare bueata de pinza, prin care din puncte trebuie sa treaea linia dreapta dupa care sa se faeli taietura, pentru ca cele doua parti unite sa formeze un pUrat. La inceput ai 2 exemplare, care aratli cum se pot rezolva aceste probleme .
........,-

SoMie
15 14

4-

/0
17

(. II
J

,
19 ~

[8 10 I 78 1 16
,I ,2 , I11 2. 1 fD 9 13 14 15 G

,/

~ 4

I5

sollllte J - 9

S 20., 3'.

13

6.
12 II 10 9 8

18

1.

2.
3 4 5

I
15

9
10

~3"
14 (J 12

~6
11

Ii 4.

5.

" ':J
1 2. ,

17 ~

Ii

IS
15

L-A..
12

11

10

9
13

14

13

20

19

18

17

16

15

14

i7

16

7. i9

15 9 18 12 10 17 23 2'2

Ii

21I

flSf4I
t I'

I .

I L8.

9.

10

:J

r 13

If)

I
3-

I I -y5 b

2J
1

~~ V23

22

ZO

I j2.

11"~'~3
I

L~
, ,;/
~.
IB 17

17

is

15

Adaptat ~i etalonat de Dr. G. Reproducere interzisii

1
b~~

~
\.

sy

~o. 112
17 16....,~13
15 14

/<""

'20

19 18

c. BONTIL:\

r~1
d
!6
f:

'~~~J'y12
IJ 14

iNTOARCE

FOAIA ~I CONTINU

I'
2S /

!
t

i ,..,

Q21

,4/1:"
'
4,S S

21~~ 2i j
1/16/:0 15
12

1: J
Il

17.

18

l~
!7

t3
12

is

10

19.

20.
3

17

'''\5
1("

14]
12

r '

13V:
" "9

;0

22.

23.

\'llmele

.)1 Prollulllele

r"lrsla

46

--

TEST

13

pn[

CAP

IN
f

CAP

,--, .~~'~. '-,)


"

----------__ -

2 PlfH I

CAPiN \ I

CAP

~~

,--, \.j /--, \~/


CAP

PJESE

CAP

lit

CAP

,,--,, I
\

"

'

...

3 PiES[ CAP IN
...

\,

,I
I

/-,

I I

'

3 piSE

CAP IN

3 CAP

PlrSE

CAP

IN

CAP

/ ... -.,
"

'

<'2>
~

~~ ~~ ~~

LF~

).~
~

Adaptat
48

~i etalonat

de

dr. G. C. B,mtiIa

MINISTERUL

MUNCII l\-

TEST 14

Intelegerea

verbala

Desenati 0 cruce In a~a fel, IncH fiecare cEntre aceste patnt puncte sa fie Intr-unul din cele patru unghiuri formate de cruce . Desenati doua linii drepte paralele aceste puncte de celelalte doua . Desenati diagonalele Desenati care sa separe fiecare dintre

un patrat, lmpartiti-l In patru patrate fieea.rui din aceste patru patrate. doua linii drepte paralele; apoi: doua

egale.

Trageti

1. Desenati un patrat Iiniile paralele.

care sa aiba

din laturi

formate

de

2. Desenati un triunghi, care sa aiba 0 latura formata de una din laturile patratului ~i 0 alta latura formata de una dintre liniile paralele.

Desenati trei puncte dispuse ca vlrfurile unui triunghi; apoi desenati un cere, un triunghi 9i un dreptunghi In a9a fel, IncH unul dintre puncte sa fie cuprins In toate figurile desenate; iar celelalte doua puncte sa fie cup rinse : unul numai In triunghi, iar ultimul numai In dreptunghi. Desenati un patrat, ale patratului. uniti prin doua linii mijlocul labrilor opuse

Uniti, printr-o singura Iinie, to ate punctele, buie, Insa, sa se Intretaie . Desenati patru puncte dispuse

linia trasa,

nu tre-

ca cele patru fiecare

colturi punct

ale unui

patrat. Trageti 0 linie care sa separe Linia nu trebuie sa se Intretaie. Desenati un dreptunghi 9i In acest mijloacele laturilor dreptunghiului.

de celelalte

dreptunghi

un romb

unind

Desenati un patrat apoi un romb, mijlocul fiecarei laturi a rombului sa se sprijine pe unghiul format de laturile patratului. Alcatuit 9i etalonat
Reproducerea 7~ Culegere de teste psihologice

de dr. G. C. Bontila
interzisa

49

In1aginati-va un hexagon (un hexagon este 0 suprafata cu b 1aturi) ~i fara sa desenati hexagonul, trageti liniile care ar uni doua virfuri opuse ale hexagonului. Imaginati-va ca pe fiecare latura a unui patrat se construie~te un triunghi echilateral (triunghi cu toate laturile egale), apoi ca prin linii drepte se unesc: 1. Virfurile triunghiurilor opuse unul cu altul.

2. Virfurile opuse ale patratului. Desenati aceste linii, Hira insa a desena nici patratul unghiurile. nici
tri-

Imaginati-va un pentagon (suprafata cu 5 laturi) in care se unesc toate virfurile intre ele. Apoi, imaginati-va ca se ~terg Iiniile drepte care unesc doua virfuri vecine. Desenati numai rezultatul. Desenati doua triunghiuri in a~a fel, incH fiecare din laturile unuia sa fie paralela cu fiecare latura a celuilalt triunghi iar fiecare din aceste laturi paralele sa treadi prin mijlocul celuilalt triunghi.

50

0(

10

l
I I

V<JLJ

10

~-'._--~-~
I I

I' Ii' ---71


l
I.

I I ~~~~"--,

"

II -' I
I

r---"',\
1 \

I i I
j,.",~

\\,
\
\ i

I
~ I
~

\
\
-

'L"--~. \.. --,.,

,...J !

52

-------------r-r I

I I
I

53

r-

~I
(/)1
WJ!

1.01

F-i

-----.,------------~-lI
i
~ I I

~I
I.
I I i I

I
_____ .L _

MINISTERUL

MU!\:CIl

TEST 16

Punctele A sint fixe. Punctele K sint articulatH (se invirtesc in jurul axei). Aratati in Hecare desen in ce sens se va mi!.lca virful pirghiei daca se trage in jos de minerul P. Insemnatl cu 0 cruce sageata care arata sensul adevarat.
/'

"
K

\~'
~
p

tr-~
~
"l

<1--.

W,
K

i'

2
A

K A

,
~K

A K "

K' ,
K
A

.~

1<

'

"K

\J

~
vr;,

K' ,

4 t

r'~ ...,;;;~>

~ft.~
P

f--it:
A

,,1,1,--

. '

10

K ,.

A K " K

11

pO

f4

Adoptat

~i-eta]onat

de dr. G. C. Bontila 55

Reprodu<;".ere interzisa

1""-\

I;;;;;;;,

TEST 18

,
-

-I

.""".,

H-t

. j==J

8, Cule~er(' d", teste

psiholo~iCe

MINISTERUL

MUNCII

TeST 24

ST. 1
Nutnele .

Fi~a Vlrsta Profesia

. . . . . .
Da Nu Da Nu Da Nu Da Nll Da Nu Da Nll Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu

(1) 1. Ti-e frica de Intuneric?


(2)

2. Ti-e frica de furtuna?

(2) 3. Ti-e frica de apa? (2) 4. Ti-e fridi sa tred printr-un tunel?

. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . de dr. G. C. BondIa,

(2) 5. Ti-e frica sa treci un pod peste apa? (2) 6. N-ai clorinta de a sari atunci dnd te afli pe pod? (1) 7. Te consideri fricos? (1.6.) 8. Te sperii In mijlocul noptii? (1.6.) 9. Auzi noaptea zgomote care Iti pricinuiesc frica? (1) 10. E~ti totdeauna pornit pe cearta?

(1) 11. Visezi cHeodata persoane care slnt moarte? (1) 12. I~i rozi cHeodata unghiile a~a de tare IncH sa te doara? )1) 13. Ti se Intlmpla sa te brlbri din pricina emotiei? (7) 14. Poti sa stai multa vreme fara sa spui vre-un cuvlnt? (7) 15. Ai avut obiceiul de a mi~ca gHul, capul, umerii? (7) 16. Iti place sa-ti schimbi des ocupatia, (7) 17. Ti se face observatie di e~ti distrat? (7) 18. Iti place sa stai multEi vreme pe acela~i lac? (1.5) 19. Pl1ngi uneori din pricina piedicilor care ti se pun? (1.8) 20. Clnd te doare ceva, te pHngi mai mult ca celelalte persoane? (1) 21. Iti face rau dnd vezi sInge? (5) 22. Ai des dureri (de orice feI) ?
(5) 23. Simti deseori ca n-ai mai putea respira? \ i !

activitatea?

Ac!aptat ~i etalonat
. Reproquc~rei!

in ten:;lsa

59

(5) 24. Deobicei, (2.5) 25. Cind (2.5) 26. Ie

te simti

bine,

puternic

~i saniHas? abosit?

. . . parte din timp? . . .

Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu

te scali dimineata, aproape

te simti

simti

totdeauna

obosit? cea mai mare

(3.5) 27. Te plictise~ti (5) 28. Ai deseori


b 29 . (-)
SA

(Ii se ura~te) de cap?

dureri

m t mmcarun A V' m1ncaruri

care A" ltl lac rau V? care te sdrbesc bine? atH, incH nu Ie poti 1111nca?

(5) 30. Slnt

. . . . .

(5.6) 31. De abicei, (2) 32 . .'?tii totdeauna

dormi

bine ceea ce vrei sa fad?


A

(') '" 33 . I-t ,1 eSle L greu sa v t'e I, 10t ara~ v v t 1 aunCl t . cme I vrel . sa v lacl ceva ? (1) 34. Ai superstitii? (3.4.7) 35. Ai vrut (2.7) 36. Te-ai simtit p1na acum pina sa fugi vreodata 1nclinat, de acasa? acasa?

. . .

acuma

1111pins sa fugide

(6) 37. Ai fugH p1na acum (2) 38. Ti-e frid. uneori

de acasa? (sa treci) camera


0 strada

sa traversezi m tV? roo A

sau 0 piatalarga?

. . .

Dil Nu

l /2)

f l-e 39 T"

nca f';'

sa v s tal smgur

Da Nu
Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu

(1.2) 40. Ti-e frica de foe? (2) 41. Ai avut p1na acum dorinta sa dai foe? inainte de a te cu1ca?

. .

(2) 42. Obi~nuie~ti oA')' 4'2 u. -It 1 ("

sa te uiti sub pat

p I ace sa v sate t d

vor b a ,en11 a1 ? ............................. v cu pne . + ' . tv.


S3 stai

(3.4) 44. I ti place mai mult (4) 45. Ie (3.5) 46. Ie cheama mlnii ceilalti des?

singur sa stai

dedt

cu ceilalti?

. . .

Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu

prieteni

de vorba?

(4) 47. De obicei, (3) 48. In general, (3) 49. Ai uneori

1ti place sa comanzi e~ti fericit, credinta

(sa porunce~ti

lalocul

de munca)?

. . .

111ultumit?

ca tu nu e~ti la fel cu ceilalti? glndul ca nimeni nu te intelege pe tine? de toate zilele? ..

(3) 50. I ti vine clteodata (3) 51. Iti 1nchipui adesea

ca tu ai 0 aWi viata

pe IIngaaceea

(3) 52. Iti 1nchipui ca ai fast un copil adoptat (2) 53. Ai ginduri de care n11 pati 1ntarltat, sa scapi?

9i Iti este gre11 sa scapi de acest glnd?

Da Nu Da Nu

. de glndul ca lucrurile din jurul tau . , , .

(3.5) 54. E~ti adesea nu slnt (4) 55. Ie

plictisit

~i suparat

In realitate? repede?

Da Nu Da Nu

1mprietene?ti

60

(4.5) 56. Ai avut

uneor!

etedinta te iube~te

ca ai savlr~it

fapte

vlnovate?

Da Nu Da Nu Da Nu . . ? " Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu

(4) 57. Crezi ca familia (4) 58. Te glnde~ti

a~a cum iube~te ~i pe cei1a1ti din familie? nu te iube~te? pe locu1 tau de munca? acasa 1a tine? fara nedreptati

uneori

ca nimeni

(4) 59. r ti este greu sa te obi~nuie~ti (4)~60. Iti ~este greu sa traiesti "
(4) 61. Familia (4) 62. ~efii )ai (4) 63. Te supara se poarta

in liniste

bine cu tine, eoreet, eu tine?

se poartajbine deseori parerea dnd

glndu1 ca cineva ca cineva se arata

vrea sa te urmareasca? faca rau? la eeea ee vrei tu? dnd te minii ?

(4) 64. Ai uneori (6.4) 65. Te superi

vrea sa-ti

Impotrivire lucruri atinci

(6) 66. Ti se Intlmp1a


(6) 67. Te mlnii uneori

sa spargi pentru

Da Nu Da Nu . . Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu

pricini

care n-au

Insemnatate?

(6) 68. Ai 1e~inat vreodata? (6) 69. Le~ini deseori ? (6) 70. Simti uneori ca vederea a meserie acum ti se tu1bura? unde soar ucide anima1e?

. . . cind ii faci sa plinga? . . animal? . .


20 26 52 36 24 30 28

(8) 71. Ti-ar plaeea (8) 72. Ai dorit (8) 73. Superi (8) 74. Simti (8) 75. Simti pina

sa faci rau cuiva? pe ceila1ti pina

(necaje~ti) dteodata uneori pina

in gluma p1acerea

sa faci rau unei persoane? placere sa faci rau unui

0 anumita
acumdorinta

(8) 76. Ai avut

sa furi?
Coeficien t

------------------------

II

Total N-rul de intem-uri

__ ~

.~

~J

CUPRINS

It
7 SubtestuJ Cuvinte contrarii 10 47 58 12 55 13 18 45 39 35 19 14 49 48 52 9 38 ;~ 20 44 40 54 53 57 56 11 35 51 16 Test I, 1 8 17 42 59 15 Test 12 Subtestul 2 - Analogii Subtestul 3 - Serii de numere Subtestul 4 - Cuvinte de prisos Test Is (Inteligenta generala) Subtestul 1 Subtestul 2 Subtestul 3 Subtestul 4 Subtestul 5 Subtestul 6 Subtestul 7 Subtestul 8

3 28

Testul 14 Test analitic de inteligentil (A)


Test 6 Test '7 Test 9A

Test 9B
Test lOA Test lOB Test lOC

Test Test Test Test Test

11 12 13 14 15A

Test I5H Test 15C

Test 15D
Test 16

Test Test Test Test

17 18 21 24

63

,i

Redactor: LUCIA L.A.PU$NEANU Telmoredactor : TUDOR STERPU Lucrarea a fost tiparita la Intreprinderea poligrafica Oltenia, str. Mihai Viteazu nr. 4, sub comanda nr. 236