Sunteți pe pagina 1din 7

Ilegaliti la Roia Montan

Cadrele didactice din Grupul pentru salvarea Roiei Montane din Academia de Studii Economice din Bucureti studiaz nc din primvara lui 2002 proiectul minier al companiei Roia Montan Gold Corporation (RMGC pe scurt i le!ile rom"neti i europene n domeniu# $n tot acest timp nu am !sit nici un ar!ument n %avoarea acestui proiect# &e scurt' proiectul nu este de interes na(ional i tre)uie deci oprit* $ns' cu ocazia cercetrilor %cute' am o)servat mai multe nclcri ale le!ilor de ctre autorit(i ale statului i le+am semnalat n studiile ela)orate#Aurul a %ost e,ploatat la Roia Montan de peste 2000 de ani# -in acest motiv' la Roia Montan concentra(ia n aur a zcm"ntului este acum srac' de doar .'/ !0t# E,ploatarea a %ost %cut n su)teran' p"n n anul .120# $ncep"nd cu .120' vesti!ii miniere antice romane din zona masivului Cetate' care erau monument istoric' au %ost dinamitate' cu acceptul tacit al autorit(ilor comuniste# A nceput ast%el e,ploatarea la supra%a(' care a continuat i dup .131# A%acerea Roia Montan a nceput la 4 septem)rie .115' printr+un contract ntre Minvest i o companie Ga)riel' %r concurs pu)lic de o%erte# Ea a %ost cuplat pe e,isten(a minei mici' de circa 400#000 tone minereu anual' n carier desc6is n masivul Cetate' e,ploatat de ctre compania de stat Minvest p"n n 2007# $n e,ploatarea vec6e a statului de la Roia Montan' aurul era e,tras prin cianurare la Baia de Arie' nu la Roia Montan# $n 23 mai .117' sunt create companiile !emene8 Ga)riel Resources 9td# (Canada ' Ga)riel pe scurt' cotat la )ursa din :oronto pe seama aurului de la Roia Montan i Ga)riel Resources 9imited (;< ' Ga)riel =erse> pe scurt' care devine su)sidiara lui Ga)riel n .112# $n .112' este creat compania mi,t pe ac(iuni RMGC' ntre Minvest (statul rom"n + acum .1'/.? i Ga)riel =erse> (acum 30'71? # RMGC este de %apt un maria@ n trei' ter(ul interesat %iind Ga)riel# RMGC este autorul proiectului Roia Montan' pe scurt &roiectul# Ainan(area este asi!urat de ter(ul Ga)riel prin emisia de ac(iuni# Ga)riel a str"ns din emisia de ac(iuni n perioada .117+20.0 circa 250 milioane ;S-# Capitalul social al RMGC este astzi de circa 200 milioane ;S- i va scdea la s%"ritul anului la circa .20 milioane ;S-' prin reducerea valorii nominale a ac(iunilor de la .'4/ lei la 0'34 lei# Construc(ia minelor prevzute n &roiect cost acum un miliard ;S-' )ani pe care Ga)riel nu i are# $ntre)area %undamental' care nu a primit rspuns p"n astzi' este8 Cum de s+a asociat statul rom"n' prin compania Minvest cu datorii mari la stat' cu o companie strin @unior' %r )ani i %r e,perien( n mineritB $n dispre(ul le!ii minelor nr# 7.' Guvernul eli)ereaz o sin!ur licen(' 9icen(a de e,ploatare nr# 420.111' lui Minvest ca titular' s e,ploateze n continuare la mina vec6e' lui RMGC ca a%iliat' s e,ploreze pentru &roiectul su# $n 2000' statul prin ACRM trans%er 9icen(a 42 de la Minvest la RMGC' ast%el RMGC devine titularul licen(ei de e,ploatare' s e,ploreze' iar Minvest rm"ne a%iliat' s e,ploateze mina vec6e# :oate licen(ele miniere sunt secrete' dei privesc resursele miniere' care sunt proprietate pu)lic a statului# $n dispre(ul le!ii minelor nr# 7.' statul prin ACRM a modi%icat perimetrul 9icen(ei 42' dup cum a dorit Ga)riel# S+a a@uns ast%el la situa(ia a)surd c perimetrul licen(ei nu mai con(ine' din 2004 p"n n 2007 (c"nd e,ploatarea vec6e a statului a %ost nc6is ' uzina de prelucrare din Gura Roiei' %olosit de Minvest

n e,ploatare la mina vec6e# Mina vec6e a %ost nc6is i deza%ectat n 2007' ca s se %ac presiune' prin muncitorii disponi)iliza(i' pentru apro)area &roiectului# -ei mina vec6e de la Roia Montan a %ost nc6is n 2007' 9icen(a 42 este men(inut activ' n interesul lui Ga)riel# RMGC' Ga)riel i o%iciali ai statului a%irm peste tot' n interesul lui Ga)riel' c 9icen(a 42 este pentru &roiect' ceea ce este %als# 9icen(a 420.111 este pentru mina vec6e# RMGC nu are nc' licen( de e,ploatare pentru &roiectul su !i!antic i distructiv# &roiectul a %ost de%initivat n %orma actual n 200. i cuprinde8 4 mine' ./ milioane tone minereu anual (de /2 de ori mai mult ca n mina vec6e etc#' dar datele sunt n continu sc6im)are n detaliu# 9a ora actual' &roiectul nu este apro)at' nu are licen( de e,ploatare i acord de mediu# $n situa(ia n care s+ar demara proiectul ar a%ecta ne!ativ8 4 mun(i (Cetate' Crnic' Drlea i =i!+Eidoaia ' 4 sate din cele .7 c"te are comuna Roia Montan' 170 %amilii din cele ./72 %amilii' importante ecosisteme terestre i acvatice#

&erimetrul ini(ial de .200 6a# 9imita de ad"ncime8 F500m

&erimetrul mrit n 21#.0#.111 la 2.22 6a# 9imita de ad"ncime8 F500m

&erimetrul mrit n 200. la 4232 6a# 9imita de ad"ncime8 nelimitat

&erimetrul micorat n 2004 la 2/33 6a#

Modi%icrile perimetrului 9icen(ei 420.111

-e asemenea' proiectul ar mai presupune detonarea a circa .50#000t de e,plozi)il' similar ca putere de!a@at cu apte )om)e atomice de tipul Giros6ima# Ar %i %olosite .#53.#270t su)stan(e periculoase' din care .12#000t cianur de sodiu# &erimetrul sta)ilit pentru &roiect n 2004 are 2/336a i &roiectul prevede o zon industrial minier de ./27 6a# &roiectul prevede un iaz de decantare a deeurilor de /00 6a' peste actualul sat Corna' cu un di! de .35 m nl(ime' la 2 Hm distan( de oraul A)rud# Ar ca &roiectul s %ie apro)at' n anul 2002' la cererea RMGC' Consiliul 9ocal al localit(ii Roia Montan a modi%icat prematur &;G+ul i &;I+ul pentru localitate' pe un perimetru ile!al# Ca urmare a modi%icrilor celor dou planuri ur)anistice' RMGC a trecut prematur' n 2002' la strmutarea sau relocarea popula(iei din zona proiectului# $n prezent' circa 23 ? din propriet(i au %ost cumprate de RMGC i multe de@a au %ost distruse# RMGC tre)uia s %ac contracte de pre+cumprare' care s intre n vi!oare la data apro)rii eventuale a &roiectului# Mai mult' &;I+ul din 2002 prevede dou termene pentru mutarea popula(iei din zona proiectului8 . iulie 200/ i . iulie 2004' termene care au reprezentat presiuni psi6ice la adresa popula(iei' s v"nd8 JStrmutarea populaiei, fcut prin diferite mijloace, fr ca statul romn s intervin, poate fi considerat o autentic deportare la nceputul mileniului IIIK (Aurel Sntim)rean' Gorea Bedelean' Roia Montan + Al)urnus Maior (Cetatea de scaun a aurului rom"nesc ' 2002' Edi(ia a 2+a' 2004' Editura A9:L&' Al)a Lulia' pa!# .2 # $ncep"nd cu 2002' %r un suport le!al' n zona industrial a &roiectului de ./27 6a nici o alt activitate economic nu a mai %ost apro)at# $n satul Roia Montan al comunei Roia Montan' ca urmare a mineritului auri%er milenar' e,ist un sit ar6eolo!ic (!alerii romane i dacice de valoare universal' recunoscut ca atare nc din secolul al ME+lea' cu perimetru necunoscut nc# Centrul istoric al satului Roia Montan are 4. de case ca monumente istorice de importan( local# Este o pur iluzie c o)iectivele ar6eolo!ice propuse spre conservare n &roiect ca i centrul istoric al satului Roia Montan' puse de Ministerul Culturii ntr+o zon prote@at' a%late toate n vecintatea imediat a celor 4 cariere desc6ise' vor rezista e,ploziilor plani%icate' pra%ului produs de e,plozii i trepida(iilor produse de cele .4 auto)asculante de transport de .50 tone care vor circula la Roia Montan timp de .7 ani' /75 zile pe an' 20 de ore pe zi' cum prevede acum &roiectul# Lstorici i ar6eolo!i din (ar' Academia Rom"n' s+au pronun(at n di%erite ocazii asupra importan(ei universale a zonei i pentru stoparea proiectului !i!antic i distructiv# LCDMDS i peste .#000 de istorici i ar6eolo!i din ntrea!a lume au luat pozi(ie pentru salvarea sitului ar6eolo!ic de la Roia Montan# Ministerul Culturii i+a dat tacit acordul pentru dinamitarea vesti!iilor miniere antice romane din zona celor 4 masive' prin acordarea descrcrilor de sarcin ar6eolo!ic cerute de RMGC# S+au descrcat de sarcin ar6eolo!ic supra%e(e mult mai mari dec"t cele cercetate# Dpera(iile de e,plorare i cercetarea ar6eolo!ic' descrcrile de sarcin ar6eolo!ic' studiul ELM' certi%icatul de ur)anism etc#' se )azeaz toate pe un perimetru teoretic ile!al# -escrcrile de sarcin ar6eolo!ic la Roia Montan au %ost motivate implicit de o presupus importan( economic a &roiectului mai mare dec"t importan(a cultural a zonei# -ar importan(a economic a &roiectului nu a %ost a%irmat sau demonstrat n documente o%iciale ale Guvernului i ea a %ost ne!at cate!oric' cu ar!umente' de studiile Academiei Rom"ne i ale Grupului pentru salvarea Roiei Montane din Academia de Studii Economice' care demonstreaz c &roiectul nu este de interes na(ional# $n 200/ apare 9e!ea minelor nr# 35 care la Art# .. spune8 J (1) Efectuarea de activiti miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri

arheologice de interes deose it, (!!!) sunt strict inter"ise! E#cepiile de la prevederile alin! (1) se sta ilesc prin hotrre a $uvernului (!!!)!K Acest Art# .. ar %i tre)uit s salveze Roia Montan' pentru c el mpiedic teoretic eli)erarea unei licen(e noi de e,ploatare pentru &roiect# -ar RMGC i statul implicit' a declanat n ultimul an o campanie e,trem de a!resiv i peni)il n acelai timp' n media' prin care vrea s demonstreze utilitatea &roiectului su pentru Rom"nia n ciuda tuturor eviden(elor contrare# $n paralel' Ministerul Mediului continu analizarea e%ectelor &roiectului asupra mediului# -ei RMGC nu are o licen( de e,ploatare pentru &roiectul su' Ministerul Mediului a acceptat ca RMGC s demareze procedura pentru o)(inerea acordului de mediu# $n dispre(ul le!ii minelor' documenta(ia pentru o)(inerea acordului de mediu (studiul ELM' certi%icatul de ur)anism etc# se )azeaz pe o licen( de e,ploatare care nu este pentru proiect# RMGC a depus prima dat documenta(ia pentru o)(inerea acordului de mediu n septem)rie 2002# -escrierea proiectului avea 54 pa!ini# $n urma criticilor societ(ii civile' n 200/ a retras+o# RMGC a depus o nou documenta(ie n decem)rie 2004# -escrierea proiectului are acum 204 pa!ini# Studiul de Evaluare a Lmpactului asupra Mediului (ELM ' depus n 2007' are // volume# Au urmat mii de o)serva(ii ne!ative la adresa proiectului' %cute de diveri specialiti' DCG+uri etc# Lat ce au spus specialitii despre riscul alunecrilor de teren8 J Structura geologic de su localitatea %o&ia 'ontan este format din roci care nu permit e#ploatarea la suprafa (rocile sunt constituite din marne, argile, gresii &i gipsuri adenian care stau pe (ildfl)sch predominant argilo* gre"os (campanian)+ n urma e#cavrilor, apa de la ploi va ptrunde la nivele inferioare &i terenul va alunecaK# (in!# Sever Bordea' Lnstitutul de Geolo!ie al Rom"niei # -e asemenea' specialitii s+au pronun(at i asupra riscului polurii p"nzei %reatice8 J Ia"ul de decantare de pe valea ,ornii (-) este a&e"at parial pe gresii permea ile &i afectate de fracturi! .in acest motiv, ia"ul proiectat pe valea ,ornii este o om ecologic cu pericol permanent!K (Ln!# Andrei =ustin' Lnstitutul de Geolo!ie al Rom"niei # 9a e,ploatarea minier cu cianuri din NelloOHni%e' Canada' activitatea minier din zon a %ost sistat din cauza e%ectelor produse de deeurile cu cianur# Autorit(ile locale c6eltuiesc anual aproape un miliard de dolari doar pentru a (ine solul n!6e(at' ast%el nc"t s nu permit rsp"ndirea no,elor provenite din lacul de cianur# $n loc ca proiectul s %ie respins' ca %iind sla)' Ministerul Mediului a cerut RMGC s+i m)unt(easc proiectul' (in"nd cont de o)serva(iile %cute de pu)lic# Acum Ministerul Mediului analizeaz cele /1 de m)unt(iri ale &roiectului aduse de RMGC# Activit(ile i necesarul de personal post+nc6idere au nevoie de o entitate or!anizatoric i de un )u!et anual# Cine va asi!ura' anual' sumele necesare !estionrii plat%ormei pe termen ndelun!at' tiind c o)li!a(iile investitorului se opresc n anul 22 de la nceperea e,ploatriiB Statul rom"n* Concluzii Rom"nia ar ceda8 resurse minerale' aur /./ t (circa .0 mil# uncii ' ar!int .#43/t' metale rare' patrimoniu ar6eolo!ic vec6i de 2000 de ani' dezvoltare dura)il# Rom"nia ar primi8 su)stan(e periculoase + .#53.#270 t (din care cianur de sodiu .12#000 t i dezastru dura)il# -ezastrul ar cuprinde8 sc6im)area peisa@ului natural (aspect selenar adus zonei ' deeuri depozitate pe termen nelimitat n toat zona' un iaz de decantare imens' cu o zestre uria de material to,ic# Multe !enera(ii umane ar sta su) amenin(area iazului de decantare i a 6aldelor de steril de la Roia Montan#

$n opinia noastr' pericolul ce l+ar prezenta con(inutul iazului de decantare pentru mediul ncon@urtor ar depi e%ectul cumulat al e,ploziilor mai multor )om)e# Autorit(i ale statului ncalc le!ile pentru a %avoriza RMGC' n detrimentul interesului na(ional* Sin!ura e,plica(ie pe care o !sim este corup(ia* :oate e,ploatrile miniere active ale aurului din Europa sunt amplasate n zone sl)atice sau aride' departe de zone populate' nu au situri ar6eolo!ice n zon' au concentra(ii mai mari de aur ale minereului' sunt mult mai mici' deci mai pu(in distructive iar tendin(a este de e,ploatare n su)teran' nu n cariere desc6ise# Cu e,ist nicio e,ploatare a aurului n lume n care o localitate s %ie ncon@urat de 4 mine n cariere desc6ise# Ast%el' cerem Jtoleran( zeroK %a( de nclcrile le!ii' declasi%icarea licen(elor miniere i stoparea acestui &roiect# Apro)area proiectului Roia Montan va atra!e dup sine apro)area proiectelor n ateptare Bucium i Certe@' cu aceleai pro)leme# 9upta pentru Roia Montan este ine!al# $n scopul campaniei media' Ga)riel a %cut contract cu o %irm de comunicare interna(ional pe / ani' onorariul a!en(iei %iind %i,at ast%el8 . martie 2001 P 21 %e)ruarie 20.2' pentru o ta, anual de 450#000 Euro i o ta, de succes de 300#000 Euro plti)il la s%"ritul celor / ani' dac anumite criterii sunt ndeplinite# $n aceste condi(ii avem nevoie de spri@inul ;niunii Europene*