Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect nr: Obiectiv: Adresa: $ene*iciar: Proiectant ,eneral: Proiectant instalatii: 6a a:

HAMC 85/2011 Extindere servicii comunitare in cadrul centrului de i !HA"AP A#$% &tr' &oldanului nr' 80A( sect' )( $ucuresti Consiliul #ocal al &ect' )( +ir' ,en' de Asisten-. &ocial. /i Protec-ia Co0ilului sect' ) &'C' A1A2,A"+A &'"'#' &'C' HAM CO2&3#452, &'"'#' P47

S.C. HAM CONSULTING s.R.L


Capital social: 8 000 RON C.U.I.: 10764340 38!311!1""8

INSTALATII HVAC

Obiectiv: Adresa: "ene+iciar:

Extindere servicii comunitare in cadrul centrului de zi HA A! AL"# Str$ %oldanului nr$ &'A( sect$)( "ucure*ti Consiliul Local al Sect$ )( ,ir$ -en$ de Asisten./ Social/ *i !rotec.ia Co0ilului sect$ )

!roiectant 1eneral: !roiectant instalatii:

S$C$ AVAN-A ,A S$ $L$

S$C$ HA2 CONS3LTIN- S$ $L$

4aza:

!T5

!a11 din 13 amnicu Valcea( bd$ Tudor Vladimirescu nr$ 6'( bl$ 7( a0$ 87 tel: '966 6&) :69( +ax: '68 9):$''$8;( <<<$ 5am1rou0$ro( e=mail: consultin1>5am1rou0$ro

Proiect nr: Obiectiv: Adresa: $ene*iciar: Proiectant ,eneral: Proiectant instalatii: 6a a:

HAMC 85/2011 Extindere servicii comunitare in cadrul centrului de i !HA"AP A#$% &tr' &oldanului nr' 80A( sect' )( $ucuresti Consiliul #ocal al &ect' )( +ir' ,en' de Asisten-. &ocial. /i Protec-ia Co0ilului sect' ) &'C' A1A2,A"+A &'"'#' &'C' HAM CO2&3#452, &'"'#' P47

S.C. HAM CONSULTING s.R.L


Capital social: 8 000 RON C.U.I.: 10764340 38!311!1""8

!A-INA ,E SE2NAT3 I

Se+ !roiect

Ar5$ 4lorin Alexandrescu

!roiectat

In1$ Nicoleta SAVEAN3

Veri+icat

In1$ Sorana 2A -INEAN

!a12 din 13 amnicu Valcea( bd$ Tudor Vladimirescu nr$ 6'( bl$ 7( a0$ 87 tel: '966 6&) :69( +ax: '68 9):$''$8;( <<<$ 5am1rou0$ro( e=mail: consultin1>5am1rou0$ro

Proiect nr: Obiectiv: Adresa: $ene*iciar: Proiectant ,eneral: Proiectant instalatii: 6a a:

HAMC 85/2011 Extindere servicii comunitare in cadrul centrului de i !HA"AP A#$% &tr' &oldanului nr' 80A( sect' )( $ucuresti Consiliul #ocal al &ect' )( +ir' ,en' de Asisten-. &ocial. /i Protec-ia Co0ilului sect' ) &'C' A1A2,A"+A &'"'#' &'C' HAM CO2&3#452, &'"'#' P47

S.C. HAM CONSULTING s.R.L


Capital social: 8 000 RON C.U.I.: 10764340 38!311!1""8

"O ,E O3 INSTALATII HVAC

A$ !IESE SC ISE
8$ 4OAIE ,E CA!AT 6$ !A-INA ,E SE2NAT3 I 7$ "O ,E O3 )$ LISTA ,E ECHI!A2ENTE ;$ LISTA ,E CANTITATI ,E L3C A I :$ 2E2O I3 TEHNIC 9$ CAIET ,E SA CINI &$ !ro1ram de urmarire a calitatii in +aze determinante

"$ !IESE ,ESENATE


8$ INSTALATII HVAC ? SCHE2A 2. INSTALATII HVAC ? !LAN !A TE HVAC '8 HVAC '6

!a13 din 13 amnicu Valcea( bd$ Tudor Vladimirescu nr$ 6'( bl$ 7( a0$ 87 tel: '966 6&) :69( +ax: '68 9):$''$8;( <<<$ 5am1rou0$ro( e=mail: consultin1>5am1rou0$ro

Proiect nr: Obiectiv: Adresa: $ene*iciar: Proiectant ,eneral: Proiectant instalatii: 6a a:

HAMC 85/2011 Extindere servicii comunitare in cadrul centrului de i !HA"AP A#$% &tr' &oldanului nr' 80A( sect' )( $ucuresti Consiliul #ocal al &ect' )( +ir' ,en' de Asisten-. &ocial. /i Protec-ia Co0ilului sect' ) &'C' A1A2,A"+A &'"'#' &'C' HAM CO2&3#452, &'"'#' P47

S.C. HAM CONSULTING s.R.L


Capital social: 8 000 RON C.U.I.: 10764340 38!311!1""8

MEMORIU TEHNIC
CAP.1.GENERALITATI 8$8$Obiectul 0roiectului 8$6$ !recizari 8$7$ e1lementari s0eci+ice CAP.2 SOLUTII ADOPTATE 6$8$ "aze de calcul 6$6$ Solutii ado0tate : a$ CENT ALA TE 2ICA b$ Instalatii de incalzire c$ Instalatii de climatizare d$ Instalatii de ventilare 6$7$ " EVIA ,E CALC3L CAP.3. INSTRUCTIUNI DE EXECUTIE, PSI, PROTECTIA MUNCII SI MEDIULUI CAP.4. PRINCIPALELE CERINTE DE CALITATE CAP.1.GENERALITATI 1.1. Obiectul !"iectului !rezentul 0roiect trateaz/ @n +az/ !T5( instala.iile de incalzire( ventilare si climatizare a+erente EATIN,E E SE VICII CO23NITA E IN CA, 3L CENT 3L3I ,E BI HA A! AL" din Str$ Soldanului nr$ &'A( sect$ )( "ucuresti !roiectul s=a @ntocmit @n con+ormitate cu 0lanurile de ar5itectur/ si tema de 0roiectare 0use la dis0ozi.ie de ar5itect$ S=au 0roiectat urmatoarele cate1orii de instalatii : instalatii de 0re0arare a0a calda 0entru incalzire si 0re0arare a0a calda menaCera instalatii de incalzireD instalatii de climatizareD instalatii de ventilare: o de ventilare mecanica Eevacuare aer viciatF 0entru s0atii cu de1aCari de umiditate Es0atiu te5nic subteranF o instalatii de dezumidi+icare cu recirculare
!a14 din 13 amnicu Valcea( bd$ Tudor Vladimirescu nr$ 6'( bl$ 7( a0$ 87 tel: '966 6&) :69( +ax: '68 9):$''$8;( <<<$ 5am1rou0$ro( e=mail: consultin1>5am1rou0$ro

Proiect nr: Obiectiv: Adresa: $ene*iciar: Proiectant ,eneral: Proiectant instalatii: 6a a:

HAMC 85/2011 Extindere servicii comunitare in cadrul centrului de i !HA"AP A#$% &tr' &oldanului nr' 80A( sect' )( $ucuresti Consiliul #ocal al &ect' )( +ir' ,en' de Asisten-. &ocial. /i Protec-ia Co0ilului sect' ) &'C' A1A2,A"+A &'"'#' &'C' HAM CO2&3#452, &'"'#' P47

S.C. HAM CONSULTING s.R.L


Capital social: 8 000 RON C.U.I.: 10764340 38!311!1""8

1.2. P!eci#$!i !roiectul se veri+ica( con+or Le1ii 8'G8HH;( modi+icata cu Le1ea 867G6''9( la cerintele esentiale: aF rezisten./ mecanic/ *i stabilitate D bF securitate la incendiu D cF i1inen/( s/natate *i mediuD dF si1uran./ @n ex0loatare D eF 0rotec.ie @m0otriva z1omotuluiD +F economie de ener1ie *i izolare termic/$ nu se vor e+ectua lucrari care sa a+ecteze structura de rezistenta a constructiei +ara acce0tul 0roiectantului de rezistentaD Instalatiile de alimentare cu 1aze naturale nu +ac obiectul acestui 0roiect( acestea urmand a +i 0roiectate si executate de +irme s0ecializate( autorizate$ cate1oria de im0ortanta a constructiei( con+orm 0revederilor le1ii nr$8'G8HH; si 5otararii -uvernului nr$9::G8HH9( este normala cate1oria C$ Constructia se incadreaza in clasa de im0ortanta III$ la baza lucrarii au stat: cerintele antre0renorului 1eneral si ale bene+iciaruluiD 0roiectul de ar5itectura si solutiile constructive stabilite de ar5itecturaD certi+icatul de urbanism nr$ 8)&:G'6$8'$6''HD le1ea calitatii in constructii nr$ 8'G8HH;D le1ea 0rotectiei mediului nr$ 879G8HH;D normele si normativele de s0ecialitate in vi1oare EI 87( I ;( ! 88&( ! 8''( C 8'9G8( N-!2F$ 1.3. Re%le&e't$!i ( eci)ice !88&=8HH =Normativ de si1uranta la +oc a constructiilor N! 869=6''H =Normativul de securitate la incendiu a 0arcaCelor subterane 0entru autoturisme S EN 868'8 ? Sisteme 0entru controlul +umului si 1azelor +ierbinti$ S 8H'9G8(6=H9 = Instalatii de incalzire$ Necesarul de caldura de calcul$ STAS 7)89=&; = Cosuri si canale de +um 0entru instalatii de incalzire centrala$ !rescri0tii de calcul termote5nic$ STAS )799=9: = Com0ensatoare de dilatare$ Com0ensatoare 0lane in +orma de 3( L si B$ !rescri0tii de calcul$ STAS :)96G6=&7 = 4izica constructiilor$ Hi1rotermica$ !arametrii climatici exteriori$
!a15 din 13 amnicu Valcea( bd$ Tudor Vladimirescu nr$ 6'( bl$ 7( a0$ 87 tel: '966 6&) :69( +ax: '68 9):$''$8;( <<<$ 5am1rou0$ro( e=mail: consultin1>5am1rou0$ro

Proiect nr: Obiectiv: Adresa: $ene*iciar: Proiectant ,eneral: Proiectant instalatii: 6a a:

HAMC 85/2011 Extindere servicii comunitare in cadrul centrului de i !HA"AP A#$% &tr' &oldanului nr' 80A( sect' )( $ucuresti Consiliul #ocal al &ect' )( +ir' ,en' de Asisten-. &ocial. /i Protec-ia Co0ilului sect' ) &'C' A1A2,A"+A &'"'#' &'C' HAM CO2&3#452, &'"'#' P47

S.C. HAM CONSULTING s.R.L


Capital social: 8 000 RON C.U.I.: 10764340 38!311!1""8

STAS :)96G7=&H = 4izica constructiilor$ Termote5nica$ Calculul rezistentei la trans+er termic si stabilitate termica$ STAS :)96G:=&& = 4izica constructiilor$ !roiectarea termote5nica a elementelor de constructii cu 0unti termice$ STAS ::)&G8=&6 = Instalatii de ventilare si climatizare$ Calculul a0orturilor de caldura din exterior$ STAS ::)&G6=&6 = Instalatii de ventilare si climatizare$ !arametri climatici exteriori$ STAS :96)=8GH; ? Ventilarea de0endintelor din cladirile de locuit$ Ventilare naturala$ !rescri0tii de 0roiectare$ STAS :96)=6GH; ? Ventilarea de0endintelor din cladirile de locuit$ Ventilare mecanica cu ventilator central de evacuare$ !rescri0tii de 0roiectare$ STAS :96)=7GH; ? Ventilarea de0endintelor din cladirile de locuit$ Ventilare mecanica cu ventilatoare individuale de evacuare$ !rescri0tii de 0roiectare$ STAS :9H7=&: = Cosuri si canale de +um 0entru +ocare obisnuite la constructii civile$ !rescri0tii 1enerale$ STAS 9876=&: = Instalatii de incalzire centrala$ 2asuri de si1uranta 0entru instalatii de incalzire centrala cu a0a avand tem0eratura max$ 88;IC$ STAS 977;G7=&: = !rotectia contra coroziunii$ Constructii metalice in1ro0ate$ Izolarea exterioara cu bitum a conductelor din otel$ S 9:;:=H' = Tevi din otel( sudate lon1itudinal 0entru instalatii$ S 9:;9=H' = Tevi din otel( sudate lon1itudinal 0entru constructii$ STAS &H9)G8 4iabilitate( mentabilitate$ STAS HH:' Instala.ii de ventilare si climatizare S EN 8'68:=6G6''7 = Tevi din otel +ara sudura$ "S 6&98 Jevi de cu0ru$ ,imensiuni$ E sau ec5ivalent F$ "S :'98 Jevi de cu0ru$ 2ateriale$ E sau ec5ivalent F$ ,IN 89&: Jevi de cu0ru $Instala.ii$ E sau ec5ivalent F$ ,IN 6&;: ,etalii 0entru sudarea ca0ilar/ ? dimensiuni 0robe$ E sau E sau ec5ivalent F$ EN 8';9 Jevi de cu0ru 0entru instala.ii$ !roiect EN 877G &' 0iese de asamblare din cu0ru *i aliaCe din cu0ru E sau ec5ivalentF$ "S 6&96 Cu0ru *i aliaCe de cu0ru $ !iese turnate$ 2ateriale 0entru turnare E sau ec5ivalent F$ STAS 887;9 2asuri de si1uran.a contra incendiilor$ Clasi+icarea materialelor si elementelor de construc.ie din 0unct de vedere al combustibilit/.ii$ STAS 887;9 2asuri de si1uran.a contra incendiilor$ Clasi+icarea materialelor si elementelor de construc.ie din 0unct de vedere al combustibilit/.ii$
!a16 din 13 amnicu Valcea( bd$ Tudor Vladimirescu nr$ 6'( bl$ 7( a0$ 87 tel: '966 6&) :69( +ax: '68 9):$''$8;( <<<$ 5am1rou0$ro( e=mail: consultin1>5am1rou0$ro

Proiect nr: Obiectiv: Adresa: $ene*iciar: Proiectant ,eneral: Proiectant instalatii: 6a a:

HAMC 85/2011 Extindere servicii comunitare in cadrul centrului de i !HA"AP A#$% &tr' &oldanului nr' 80A( sect' )( $ucuresti Consiliul #ocal al &ect' )( +ir' ,en' de Asisten-. &ocial. /i Protec-ia Co0ilului sect' ) &'C' A1A2,A"+A &'"'#' &'C' HAM CO2&3#452, &'"'#' P47

S.C. HAM CONSULTING s.R.L


Capital social: 8 000 RON C.U.I.: 10764340 38!311!1""8

S 88;97GH& ? Ventilarea natural ? or1anizata a cladirilor$ !rescri0tii de calcul si de 0roiectare$ STAS 86'6;G6 Acustica in construc.ii$ E+ectele vibra.iilor asu0ra cl/dirilor sau 0ar.ilor de cl/dire( limite admisibile$ I 8=9& = Normativ 0entru 0roiectarea si executarea instalatiilor te5nico=sanitare si te5nolo1ie cu tevi din !VC$ I ;=H& = Normativ 0entru 0roiectarea si executarea instalatiilor de ventilare$ I 87='6 = Normativ 0entru 0roiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala$ I$87G8=H: = Normativ 0rivind ex0loatarea instala.iilor de @nc/lzire$ I 8)=9: = Normativ 0entru 0rotectia contra coroziunii a constructiilor metalice in1ro0ate$ C ;:=6''6 = Normativ 0entru veri+icarea calitatii si rece0tia lucrarilor de instalatii a+erente constructiilor$ C 8'9G'='6 = Normativ 0entru 0roiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri$ C 8'9='; = Normativ 0rivind calculul termote5nic al elementelor de constructie ale cladirilor$ ! 8''=H6 = Normativ 0entru 0rotectia antiseismica a cladirilor$ ! 88&=HH = Normativ de si1uranta la +oc a constructiilor$ N!6)GH& ? Normativ 0entru 0roiectarea( executia si ex0loatarea 0arcaCelor etaCate 0entru autoturisme N-!2 =8HH: = Norme 1enerale de 0rotectia muncii ale 22!S si 2S$ NT=,!E='8G6'') ? Norme te5nice 0entru 0roiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu 1aze naturale$ Norme 1enerale de a0arare im0otriva incendiilor ? a0robate cu ordinul 2AI 8:7G 6&$'6$6''9 C7''GH) = Norme te5nice de 0revenire *i stin1ere a incendiilor la executarea lucr/rilor de construc.ii *i instala.ii a+erente$ N!'97G6''6 = Norme de 0revenire si stin1ere a incendiilor s0eci+ice activitatilor din domeniul lucrarilor 0ublice( trans0orturilor si locuintei$ !revederi 1enerale indicativ$ Ordin HGNGH7 = e1ulament K!rotectia si i1iena muncii in constructiiK$ H- 697G8HH) ? e1ulamentul de rece0.ie al lucr/rilor in construc.ii si instala.ii a+erente acestora$ Anexa: Cartea te5nica a construc.iei$ H- 7H6G8HH) = e1ulamentul 0rivind a1rementul te5nic 0entru 0roduse( 0rocedee si ec5i0amente noi in construc.ii$ H- H6;G8HH; = e1ulamentul de veri+icare si ex0ertizare te5nica de calitate a 0roiectelor( a execu.iei lucr/rilor( si a construc.iilor$
!a17 din 13 amnicu Valcea( bd$ Tudor Vladimirescu nr$ 6'( bl$ 7( a0$ 87 tel: '966 6&) :69( +ax: '68 9):$''$8;( <<<$ 5am1rou0$ro( e=mail: consultin1>5am1rou0$ro

Proiect nr: Obiectiv: Adresa: $ene*iciar: Proiectant ,eneral: Proiectant instalatii: 6a a:

HAMC 85/2011 Extindere servicii comunitare in cadrul centrului de i !HA"AP A#$% &tr' &oldanului nr' 80A( sect' )( $ucuresti Consiliul #ocal al &ect' )( +ir' ,en' de Asisten-. &ocial. /i Protec-ia Co0ilului sect' ) &'C' A1A2,A"+A &'"'#' &'C' HAM CO2&3#452, &'"'#' P47

S.C. HAM CONSULTING s.R.L


Capital social: 8 000 RON C.U.I.: 10764340 38!311!1""8

H- 8)6;G6'': ? 0entru a0robarea normelor metodolo1ice de a0licare a 0revederilor le1ii securitatii si sanatatii in munca nr$ 78HG6'':$ Le1ea 8'GH; = Le1e 0rivind calitatea in constructii$ Le1ea 879GH; = Le1ea 0rotectiei mediului$ Le1ea 7'9G6''9 ? 0rivind a0ararea im0otriva incendiilor$ Le1ea 78HG6'': = Le1ea securitatii si sanatatii in munca$ Le1ea )&8G6'') 0rivind 0rotectia civila modi+icata si com0letata cu Le1ea 686G6'':$ Catalo1 detalii ti0 subansambluri 0entru instalatii: o Volum I ? incalzire o Volum V ? ventilatii o Volum ,C ? detalii comune

CAP.2 SOLUTII ADOPTATE 2.1. *A+E DE CALCUL La data intocmirii 0rezentului 0roiect( destinatiile s0atiilor 0revazute in imobil sunt in 0rinci0al urmatoarele: Sas acces E<in1+an1F ece0tie si zona aste0tare Holuri distributie -ru0uri sanitare 0e sexe 0entru co0ii si 1ru0 sanitar 0entru insotitori Cabinet medical Cabinet lo1o0edie Cabinet masaC si electrotera0ie Linetotera0ie Hidrotera0ie Bona bazin exercitii Bona bai 1alvanice Camera relaxare -ru0 sanitar de serviciu S0atiu te5nic ? Centrala Termica !asarela

!a18 din 13 amnicu Valcea( bd$ Tudor Vladimirescu nr$ 6'( bl$ 7( a0$ 87 tel: '966 6&) :69( +ax: '68 9):$''$8;( <<<$ 5am1rou0$ro( e=mail: consultin1>5am1rou0$ro

Proiect nr: Obiectiv: Adresa: $ene*iciar: Proiectant ,eneral: Proiectant instalatii: 6a a:

HAMC 85/2011 Extindere servicii comunitare in cadrul centrului de i !HA"AP A#$% &tr' &oldanului nr' 80A( sect' )( $ucuresti Consiliul #ocal al &ect' )( +ir' ,en' de Asisten-. &ocial. /i Protec-ia Co0ilului sect' ) &'C' A1A2,A"+A &'"'#' &'C' HAM CO2&3#452, &'"'#' P47

S.C. HAM CONSULTING s.R.L


Capital social: 8 000 RON C.U.I.: 10764340 38!311!1""8

Calculele termote5nice 0recum si dimensionarea ec5i0amentelor de incalzire( ventilare si climatizare s=au e+ectuat 0entru urmatoarele conditii climatice: PARAMETRII CLIMATICI !arametrii climatici interiori = VA A ? tem0eratura interioara: M6)IC8('ICD umiditatea relativa a aerului: necontrolataD IA NA ? tem0eratura interioara: M6)IC8('ICD 6:IC8('IC( 6&IC8('IC( umiditatea relativa a aerului: necontrolataD !arametrii climatici exteriori: VA A ? tem0eratura exterioara: M7; ICD umiditatea relativa a aerului: )'ND IA NA = tem0eratura exterioara: =8;ICD umiditatea relativa a aerului: H'N$

PARAMETRII DE ,ENTILARE !rin tema nu se solicita introducerea de aer tratat in s0atii( necesarul de aer 0roas0at asi1urandu=se 0rin desc5iderea +erestrelor$ Ventilarea 1ru0urilor sanitare se +ace natural( 0rin desc5iderea +erestrelor$ S0atiul te5nic subteran este ventilat mecanic ? evacuare de aer $ NI,EL DE +GOMOT NR Ec5i0amentele E a0arate de aer conditionat( centrala termica F vor +i alese ast+el incat nivelul de z1omot 1enerat sa +ie mai mic decat cel admis$ 2.2. SOLUTII ADOPTATE $. CENTRALA TERMICA

Alimentarea cu caldura a imobilului este asi1urata de o centrala termica murala in condensatie cu +unctionare com0let automatizata( cu tiraC +ortat si camera de ardere etansa am0lasata intr=o inca0ere s0ecial amenaCata la 0arterul imobilului$ As0iratia aerului necesar combustiei si evacuarea 1azelor de ardere sunt asi1urate 0rin intermediul cosului coaxiale( direct din exterior$ !entru 0re0ararea a0ei calde sanitare s=a 0revazut un boiler vertical cu acumulare alimentat cu a1ent termic 0rodus de centrala termica $ Incalzirea a0ei din bazinul 0entru exercitii se +ace 0rin intermediul unui sc5imbator de caldura alimentat cu a1ent termic 0rodus de centrala termica $$
!a19 din 13 amnicu Valcea( bd$ Tudor Vladimirescu nr$ 6'( bl$ 7( a0$ 87 tel: '966 6&) :69( +ax: '68 9):$''$8;( <<<$ 5am1rou0$ro( e=mail: consultin1>5am1rou0$ro

Proiect nr: Obiectiv: Adresa: $ene*iciar: Proiectant ,eneral: Proiectant instalatii: 6a a:

HAMC 85/2011 Extindere servicii comunitare in cadrul centrului de i !HA"AP A#$% &tr' &oldanului nr' 80A( sect' )( $ucuresti Consiliul #ocal al &ect' )( +ir' ,en' de Asisten-. &ocial. /i Protec-ia Co0ilului sect' ) &'C' A1A2,A"+A &'"'#' &'C' HAM CO2&3#452, &'"'#' P47

S.C. HAM CONSULTING s.R.L


Capital social: 8 000 RON C.U.I.: 10764340 38!311!1""8

Combustibilul utilizat este 1azul natural( din reteaua de distributie din zona$ 3m0lerea instalatiei se +ace 0rintr=un racord 0revazut in 0roiectul de instalatii sanitare$ Circuitul cazanului este se0arat 5idraulic de circuitele de distributie 0rintr=o butelie de e1alizare a 0resiunilor$ Toate 0om0ele( armaturile si conductele vor +i 0roteCate im0otriva 0ierderilor de caldura si a condensarii va0orilor de a0a cu izolatie ti0 L=+lex sau similar$ Conductele montate in s0atii te5nice vor +i izolate termic si 0roteCate su0limentar im0otriva deteriorarilor mecanice cu tabla de aluminiu$ 4unctionarea centralei termice si a 0om0elor de circulatie este controlata de un tablou de automatizare de sistem am0lasat in 5olul de aste0tare in imediata vecinatate a centralei termice ,istributia a1entului termic se va realiza cu conducte din cu0ru 0entru instalatii de incalzire ( imbinate 0rin li0ire si izolate cu izolatie de ti0 L=+lex$ Conductele de distributie vor +i montate cu 0anta descendenta de minim '(6N s0re 0unctele de cota minima unde se vor monta robinete de 1olire$ In 0unctele de cota maxima vor +i 0revazute cu ventile automate de aerisire$ !e ramurile 0rinci0ale se vor 0revedea robineti de sectionare si robineti de 1olire$ Asi1urarea utilaCelor si a consumatorilor a+erenti im0otriva su0ra0resiunilor accidentale se va realiza 0rin intermediul vaselor de ex0ansiune cu membrana( de ti0 inc5is( 0rin su0a0ele de si1uranta montate 0e utilaCe si 0rin instalatia de automatizare a+erenta utilaCelor care limiteaza tem0eratura de re1im 0recum si tem0eratura limita de si1uranta$ b. I'(t$l$tii -e i'c$l#i!e

Incalzirea s0atiilor se +ace cu un sistem de incalzire cu radiatoare din otel de ti0 0anou cu robineti termostatati montate in dre0tul +erestrelor$ eteaua de distributie a a1entului termic se realizeaza din tevi din cu0ru 0entru instalatii de incalzire ( imbinate 0rin li0ire( izolate cu izolatie de ti0 L=+lex montate 0erimetral( 0e 0eretii exteriori sub 0lacarea cu ri1i0s $ Conductele de distributie vor +i montate cu 0anta descendenta de minim '(6N s0re 0unctele de cota minima E in centrala sau in 1ru0urile sanitare F unde se vor monta robinete de 1olire$ In 0unctele de cota maxima E la traversarea 0este usi F vor +i 0revazute ventile automate de aerisire$ c. I'(t$l$tii -e cli&$ti#$!e .!$ci!e/

In cabinetul medical( cabinetul de lo1o0edie( sala de aste0tare( cabinul de masaC si sala de Oinetotera0ie au +ost 0revazute sisteme de climatizare in detenta directa de ti0

!a110 din 13 amnicu Valcea( bd$ Tudor Vladimirescu nr$ 6'( bl$ 7( a0$ 87 tel: '966 6&) :69( +ax: '68 9):$''$8;( <<<$ 5am1rou0$ro( e=mail: consultin1>5am1rou0$ro

Proiect nr: Obiectiv: Adresa: $ene*iciar: Proiectant ,eneral: Proiectant instalatii: 6a a:

HAMC 85/2011 Extindere servicii comunitare in cadrul centrului de i !HA"AP A#$% &tr' &oldanului nr' 80A( sect' )( $ucuresti Consiliul #ocal al &ect' )( +ir' ,en' de Asisten-. &ocial. /i Protec-ia Co0ilului sect' ) &'C' A1A2,A"+A &'"'#' &'C' HAM CO2&3#452, &'"'#' P47

S.C. HAM CONSULTING s.R.L


Capital social: 8 000 RON C.U.I.: 10764340 38!311!1""8

monos0lit ( cu unuitatea interioara montata a0arent in aceste inca0eri si unitatea exterioara montata in exterior 0e 0erete$ Colectarea condensului se +ace con+orm 0roiectului de instalatii sanitare$ d. I'(t$l$tii -e 0e'til$!e

Atat necesarul de aer 0roas0at in inca0eri cat si ventilarea 1ru0urilor sanitare se asi1ura natural( desc5iderea +erestrelor$ S0atiul te5nic subteran este ventilat mecanic 0rin evacuarea aerului cu un ventilator si 0atrunderea aerului de com0ensare 0rintr=un 1ol de ventilare $ Controlul umiditatii din inca0erea bazinului 0entru exercitii se realizeaza 0rin intermediul unui dezumidi+icator montat a0arent( cu recirculare$ 2.3. *RE,IAR DE CALCUL Sarcina termica de incalzire E0ierderile de calduraF s=a determinat con+orm normelor romanesti ES 8H'9=H9F 0entru zona eoliana II( cladirea +iind am0lasata in localitate$ S=au luat in calcul materialele de constructie indicate in 0lanurile de ar5itectura$ Calculele sunt cu0rinse in ANEAA 8 Sarcina termica de racire s=a determinat in con+ormitate cu standardele romanesti ES ::)&=&6F in +unctie de conditiile climatice si de natura materialelor de constructie indicate in 0lanurile de ar5itectura$ CAP.3 PRINCIPALELE CERINTE DE CALITATE

$.

Re#i(te't$ (i (t$bilit$te

Instalatiile se vor 0roiecta in con+ormitate cu cerintele de calitate 0rivind rezistenta si stabilitatea im0use de zona seismica( de cate1oria de im0ortanta a imobilului( de am0lasarea si 0ozitia acestuia in ra0ort cu vecinatatile si cu retelele de utilitati$ 2aterialele Econducte( canale si 0iese s0eciale de ventilare( +itin1uri( armaturi( a0arateF si ec5i0amentele utilizate vor cores0unde domeniilor de 0resiuni si de tem0eraturi maxime 0revazute in ex0loatare si sunt ada0tate sco0ului 0ro0us$
!a111 din 13 amnicu Valcea( bd$ Tudor Vladimirescu nr$ 6'( bl$ 7( a0$ 87 tel: '966 6&) :69( +ax: '68 9):$''$8;( <<<$ 5am1rou0$ro( e=mail: consultin1>5am1rou0$ro

Proiect nr: Obiectiv: Adresa: $ene*iciar: Proiectant ,eneral: Proiectant instalatii: 6a a:

HAMC 85/2011 Extindere servicii comunitare in cadrul centrului de i !HA"AP A#$% &tr' &oldanului nr' 80A( sect' )( $ucuresti Consiliul #ocal al &ect' )( +ir' ,en' de Asisten-. &ocial. /i Protec-ia Co0ilului sect' ) &'C' A1A2,A"+A &'"'#' &'C' HAM CO2&3#452, &'"'#' P47

S.C. HAM CONSULTING s.R.L


Capital social: 8 000 RON C.U.I.: 10764340 38!311!1""8

Conductele( canalele de ventilare si a0aratele se vor monta utilizand te5nolo1ii adecvate si se vor +ixa 0e elementele de constructie ast+el incat sa 0ermita dilatarea termica libera( cu solicitari minime( +ara a 0ermite insa de0lasarea accidentala in a+ara limitelor admise$ b. Si%u!$'t$ i' e1 l"$t$!e

2aterialele si ec5i0amentele din com0onenta instalatiilor de incalzire( de climatizare si de ventilare vor +i omolo1ate si vor avea +iabilitate ridicata in ex0loatare$ Ec5i0amentele vor +i 0revazute cu sisteme de si1uranta si de 0rotectie cores0unzatoare$ c. Si%u!$'t$ l$ )"c

La am0lasarea instalatiilor de incalzire( de aer conditionat si de ventilare se vor res0ecta 0revederile normativelor in vi1oare 0rivind distantele +ata de alte ti0uri de instalatii$ -. I%ie'$, ($'$t$te$ "$&e'il"!, !e)$ce!e$ (i !"tecti$ &e-iului

La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri 0entru asi1urarea etansarii sistemelor de distributie( 0rin utilizarea unor materiale si te5nolo1ii adecvate$ e. I#"l$!e$ te!&ic$, 2i-!")u%$ (i ec"'"&ie -e e'e!%ie

Conductele de a0a calda( +reon si ec5i0amentele din centrala termica vor +i termoizolate cu elastomeri sub +orma de tuburi sau de 0laci( 0entru reducerea 0ierderilor de caldura( res0ectiv 0entru evitarea a0aritiei condensului$ Ec5i0amentele 0revazute vor avea randamente ridicate( in vederea utilizarii e+iciente a ener1iei electrice si termice$ ). P!"tecti$ i& "t!i0$ #%"&"tului

,imensionarea instalatiilor se va +ace 0entru viteze de circulatie a +luidelor situate intre limite care nu 0rovoaca z1omote$ Ec5i0amentele care contin 0iese in rotatie E0om0e( ventilatoareF au 1arantata ec5ilibrarea dinamica si tre0idatii reduse$ Aceste ec5i0amente se monteaza 0e su0orti antivibratie si se racordeaza la restul instalatiei Econducte( canale de ventilareF 0rin intermediul racordurilor +lexibile$
!a112 din 13 amnicu Valcea( bd$ Tudor Vladimirescu nr$ 6'( bl$ 7( a0$ 87 tel: '966 6&) :69( +ax: '68 9):$''$8;( <<<$ 5am1rou0$ro( e=mail: consultin1>5am1rou0$ro

Proiect nr: Obiectiv: Adresa: $ene*iciar: Proiectant ,eneral: Proiectant instalatii: 6a a:

HAMC 85/2011 Extindere servicii comunitare in cadrul centrului de i !HA"AP A#$% &tr' &oldanului nr' 80A( sect' )( $ucuresti Consiliul #ocal al &ect' )( +ir' ,en' de Asisten-. &ocial. /i Protec-ia Co0ilului sect' ) &'C' A1A2,A"+A &'"'#' &'C' HAM CO2&3#452, &'"'#' P47

S.C. HAM CONSULTING s.R.L


Capital social: 8 000 RON C.U.I.: 10764340 38!311!1""8

CAP.4 INSTRUCTIUNI DE EXECUTIE, PSI, PROTECTIA MUNCII SI MEDIULUI Executia lucrarilor se va +ace de unitati s0ecializate( cu ex0erienta in lucrari asemanatoare( in s0ecial 0entru instalatii de incalzire$ Ec5i0amentele ac5izitionate vor avea caracteristicile te5nice con+orm listelor din 0roiect( 0entru orice ne0otrivire se va sesiza 0roiectantul 0entru analiza$ 2ontarea si racordarea ec5i0amentelor se va +ace in con+ormitate cu cartile te5nice care le insotesc si cu 0roiectul$ !unerea in +unctiune si re1larea ec5i0amentelor se va +ace de catre s0ecialistii +urnizorilor care vor asi1ura atat asistenta te5nica cat si 1arantia lucrarii$ Inainte de racordarea ec5i0amentelor( instalatia se va s0ala de mai multe ori cu a0a 0otabila si se va 0roba$ ,u0a racordare se va +ace 0roba de circulatie( etanseitate si 0resiune Ela 0resiunea maxima admisa de utilaCe si cor0uri de incalzireF$ !roba de e+icienta la incalzire se va realiza cu a0a calda( urmarind ca toate cor0urile sa +unctioneze si sa asi1ure tem0eratura 0rescrisa$ La executie se vor res0ecta masurile de si1uranta la +oc$ Se vor lua masuri de si1uranta a muncii la lucrarile la inaltime( 0robe( etc$ Se va cere asistenta te5nica de la +urnizori 0entru lucrarile de montaC Ein s0ecial 0entru cazan( automatizareF si 0unere in +unctiune Ere1laCeF$ "ene+iciarul nu are voie sa 0una in +unctiune 0artial sau total( nici macar 0e tim0 limitat( obiectivele 0roiectate( inainte de executarea inte1rala a instalatiilor si +ara asi1urarea tuturor masurilor de 0rotectia si i1iena muncii si de 0revenire si combatere a incendiilor si numai du0a rece0tia lucrarilor$ ,aca bene+iciarul sau constructorul considera ca masurile luate 0rin 0roiect nu sunt su+iciente va cere( odata cu observatiile ce trebuie +acute la 0roiect si in acelasi termen le1al( sa se introduca in 0roiect masurile care considera ca sunt necesare 0entru a conduce la si1uranta absoluta in tim0ul realizarii si +olosirii obiectivelor 0rezentului 0roiect$

Intocmit( In1$ Nicoleta Saveanu

!a113 din 13 amnicu Valcea( bd$ Tudor Vladimirescu nr$ 6'( bl$ 7( a0$ 87 tel: '966 6&) :69( +ax: '68 9):$''$8;( <<<$ 5am1rou0$ro( e=mail: consultin1>5am1rou0$ro

S-ar putea să vă placă și