Sunteți pe pagina 1din 5

PROCEDUR DE SANATATE SI SECURITATE PLANIFICARE PENTU IDENTIFICAREA PERICOLULUI, EVALUAREA I CONTROLUL RISCURILOR

PSS- 4.3.1
Pag. 1/4

IDENTIFICAREA PERICOLELOR , EVALUAREA I CONTROLUL RISCULUI

ntocmit: Verificat: !vizat:


&orm'lar cod (& 42 .01.1

Ediia: 1 Exemplar: Revizia: 0 1 2 "ata apro#$rii: 1.01.200%

PROCEDUR DE SSM

PSS-4.3.1

Ed.: 1 Pag. 2/) IDENTIFICAREA PERICOLELOR, Rev.: 0 EVALUAREA I CONTROLUL RISCULUI "ata: 1.01.200%

1 SCOP Prezenta proced'ra are drept *cop *ta#ilirea 'nei metode de identificare+ eval'are ,i cla*ificarea ri*c'rilor de accidentare ,i -m#on$vire profe*ional$ pentr' toate loc'rile de m'nc$+ *ta#ilirea de m$*'ri te.nice ,i organizatorice preventive ,i metode de l'cr' care *$ a*ig're -m#'n$t$irea nivel'l'i de protecie a anga/ailor. 2 DOMENIUL DE APLICARE Proced'ra *e aplic$ -n toate loc'rile de m'nc$ din *ocietate0 -ntreg'l per*onal+ incl'*iv per*oanele care a' acce* la loc'l de m'nc$ 1vizitatori+ *'#contractani20 activit$i normale ,i *peciale: reparaii+ mentenan$+ c'r$enie la loc'l de m'nc$. . 3. DOCUMENTE DE REFERINTA 3egea 1%/2004 3egea *ec'rit$ii ,i *$n$t$ii -n m'nc$ 5R 675!5 18001:2008 9 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Specificaie. 675!5 18002:2004 ( Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Linii directoare pentru implementarea SR OHSAS 18001 :etoda ;n*tit't'l'i <aional de =ercetare "ezvoltare pentr' Protecia :'ncii 1;<="P:2 9 >'c're,ti 92002 4 DEFINIII I PRESCURTRI 4.1 Defi i!ii S" "#$#e %i &e'()i#$#e *'(+$!i* $," - condiii ,i factori care afecteaz$ *tarea de *$n$tate a anga/ailor+ per*onal'i temporar anga/at+ per*onal'l'i *'#contractant+ vizitatorilor ,i a orc$rei alte per*oane afalate la loc'l de m'nc$. Pe)i'*, 9 *'r*$ *a' *it'aie c' 'n potenial de a prod'ce o v$t$mare+ -n termeni de r$nire *a' -m#oln$vire+ da'n$ ad'*$ propriet$ii+ da'n$ ad'*$ medi'l'i de l'cr'+ *a' o com#inaie a ace*tora. I.e #ifi'$)e +e)i'*, 9 proce* de rec'noa,tere a fapt'l'i c$ exi*t$ 'n pericol ,i de definire a caracteri*ticilor ace*t'ia. Ri&' 9 com#inaie a pro#a#ilit$ii ,i con*ecinei 1con*ecinelor2 prod'cerii 'n'i an'mit eveniment peric'lo*. E/$,($)e )i&' 9 proce* glo#al de e*timare a m$rimii ri*c'l'i ,i de decizie a*'pra fapt'l'i c$ ri*c'l e*te *a' n' e*te tolera#il Se'()i#$#e 9 a#*ena 'n'i ri*c neaccepta#il de v$t$mare Ri&' #*,e)$0i, 9 ri*c+ care a fo*t la 'n nivel care poate fi *'portat de organizaie+ av-nd -n vedere o#ligaiile *ale legale ,i propria *a politic$ 675!5 4.2 P)e&'()#")i ITM - ;ncapacitate temporar$ de m'nc$ INCDPM - ;n*tit't'l <aional de =ercetare "ezvoltare pentr' Protecia :'ncii >'c're,ti SSM( 5$n$tate ,i 5ec'ritate -n :'nc$

&orm'lar cod (& 42 .02.1

PROCEDUR DE SSM

PSS-4.3.1

Ed.: 1 Pag. /) IDENTIFICAREA PERICOLELOR, Rev.: 0 EVALUAREA I CONTROLUL RISCULUI "ata: 1.01.200%

1 DERULARE PROCES 2 ACTIVITI. RESPONSA3ILITI 1.1 Defi i)e$ +)*'e&(,(i ).1.1 Rol'l proprietar'l'i de proce* e*te de a a*ig'ra doc'mentarea prezentei proced'ri+ re*pectarea ei ,i atingerea indicator'l'i de performan$
Element "ate de intrare "ate de ie,ire ;ndicatori de performan$ Proprietar de proce* Definire ?a#el centralizat c' activitati *i loc'ri de m'nca+ ec.ipamente te.nice "oc'mente *pecificate in metoda de eval'are( nivel glo#al de ri*c <ici 'n loc de m'nca neeval'at Re*pon*a#il 55:

). 1.2 5c.ema d'p$ care *e identific$ factorii de ri*c e*te 'rm$toarea:

E6e'(#$ #

S$)'i " .e 8( '" F$'#*)i .e )i&'

SISTEM DE MUNCA

Mi9,*$'e .e +)*.('!ie

Me.i( .e 8( '"

1.2 E/$,($)e$ )i&'()i,*) ).2.1 :etoda de 'tilizare pentr' eval'area ri*c'rilor de accidentare+ -m#oln$vire profe*ional$ e*te metoda INCDPM -3('()e%#i - 2442 ).2.2. !cea*t$ metod$ re*pect$ cele cinci principii aflate la #aza 675!5 18001:2004 @ e&#e +)*$'#i/" 9 precede introd'cerea de activit$i/procedee noi *a' reviz'ite0 @ $&i5()" ',$&ifi'$)e$2i.e #ifi'$)e )i&'()i care n' pot fi infl'ienate/care por fi eliminate *a' in'te *'# control prin o#iective ,i programe de management0 @ e&#e +(&" .e $'*). '( e6+e)ie !$ ,i capa#ilitate m$*'rilor de inere *'# control ri*c'ri0 @ f() i7e$7" i #)")i +e #)( &#$0i,i)e 'e)i !e %i f$'i,i#"!i + nevoi de in*tr'ire,i/ *a' m$*'ri de inere *'# control operaional0 @ $&i5()" 8* i#*)i7$)e $'!i( i pentr' a *e a*ig'ra eficacitatea ,ipromptit'dinea lor. ).2. &actorii de ri*c pentr' fiecare loc de m'nc$ *e *ta#ile*c pentr' cele patr' componente ale *i*tem'l'i de m'nc$ d'p$ metoda ;<="P: >'c're,ti de la pct .).1.2. ).2.4 =on*ecina maxim$ previzi#il$ a aci'nii factorilor de ri*c *e *ta#ile,te -n f'ncie de experiena *ociet$ii pe mai m'li ani dac$ e*te po*i#il. ).2.) Ni/e,(, .e )i&' +e fie'$)e ,*' .e 8( '" *e calc'leaz$ ca 8e.ie +* .e)$#" a nivel'rilor de ri*c *ta#ilite pentr' factorii idenificai+ conform form'lei din metoda ;<="P:. ).2.4 Ni/e,(, 5,*0$, .e )i&' pe *ocietate *e calc'lez$ ca medie ponderat$ a nivel'rilor de ri*c *ta#ilite pe fiecare loc de m'nc$. 1.3 C,$&ifi'$)e$ )i&'()i,*)
&orm'lar cod (& 42 .02.1

PROCEDUR DE SSM

PSS-4.3.1

Ed.: 1 Pag. 4/) IDENTIFICAREA PERICOLELOR, Rev.: 0 EVALUAREA I CONTROLUL RISCULUI "ata: 1.01.200%

@ $''e+#$0i, - dac$ nivel'l de ri*c e*te mai mic dec-t nivel'l glo#al pe *ocietate0 @ i $''e+#$0i, 9 dac$ nivel'l de ri*c e*te mai mare dec-t nivel'l glo#al de ri*c pe *ocietate. ). .1 ?oi factorii de ri*c inaccepta#ili din fi,ele de eval'area loc'l'i de m'nc$ *e centralizeaz$ -n Fia de msuri de pre enire. ). .2 Proce*'l *e -m#'n$t$e,te contin'' prin reeval'area factorilor de ri*c la fiecare loc de m'nc$ ,i recalc'larea nivel'l'i glo#al de ri*c pe *ocietate prin aplicarea m$*'rilor *ta#ilite. 1.4 Efe'#($)e$ +)*'e&(,(i .e e/$,($)e ).4.1 Ec.ipa de analiz$ ,i eval'are a loc'rilor de m'nc$ e*te comp'*$ din: ( Re*pon*a#il 55: ( =ond'c$tor loc de m'nc$0 ( :edic de medicina m'ncii ( Eval'ator ).4.2 Ec.ipa de analiz$ ,i eval'are *t'diaz$ toate doc'mentele legale -n vigoare ,i doc'mentele interne aferente fiec$r'i loc de m'nc$+ di*c'ii c' per*onal'l ,i -ntocme,te Lista de identificare a factorilor de risc ).4. n #aza Listei de identificare a factorilor de risc+ e.ipa de analiz$ ,i eval'are identific$ factorii de ri*c pe fiecare loc de m'nc$ prin analizarea celor patr' componente ale *i*tem'l'i de m'nc$: e6e'(#$ #+ 8i9,*$'e .e +)*.('!ie &$)'i " .e 8( '"+ 8e.i( .e ,(')( ,i -ntocme,te Lista consecienelor posi!ile ale actiunii factorilor de risc asupra organismului uman. ).4.4 ;n #aza Listei de identificare a factorilor de risc *i a Listei consecienelor posi!ile ale actiunii factorilor de risc asupra organismului uman+ *e -ntocme,te Scala de cotare a gra itaii i pro!a!ilitaii consecinelor actiunii factorilor de risc asupra organismului uman *ocietate. ).4.) "'p$ completarea doc'mentelor en'merate la p'nct'l ).4.4+ *e completeaza "rila de e aluare a riscurilor com!inate #ntre gra itatea consecinelor si pro!a!ilitatea producerii lor. ).4.) Re*pon*a#il 55: identific$ forma concret$ de manife*tare a factorilor de ri*c ,i particip$ la completarea doc'mentelor nece*are eval'arii ri*c'rilor ).4.4 :edic'l de medicina m'ncii *ta#ile,te con*ecinele maxime previzi#ile a factorilor de ri*c ,i particip$ la completarea doc'mentelor nece*are eval'arii ri*c'rilor ).4.A Eval'ator'l -mpre'n$ c' ec.ipa de*emnata pentr' eval'area loc'rilor de m'nca efect'eaz$ conform metodologiei ;<="P:. ).4.8 n caz'l c-nd din eval'are rez'lt$ ri*c'ri inaccepta#ile Re*pon*a#il'l c' 55: *ta#ile,te m$*'ri de prevenire pentr' ri*c'rile inaccepta#ile ,i pentr' -m#'n$t$irea performanei *i*tem'l'i de *$n$tate ,i *ec'ritate oc'paional$ complet-nd Fia msuri de pre enire. ). .10 "'p$ eval'area fiec$r'i loc de m'nc$+ d'p$ *ta#ilire m$*'rilor preventive re*pon*a#il'l c' 55: -ntocme*te 'n Raport de analiz$ pe care -l prezint$ R:; -n vederea prezent$rii ,i di*c't$rii -n analiza efect'at$ de management 1.4 Ve)ifi'$)e$ +)*'e&(,(i %i $ +)*.(&(,(i *e realizeaz$ prin: ( compararea rez'ltatelor proce*'l'i 9o#in'te prin monitorizare ,i a'dit'ri interne( c' indicator'l de performan$ 0 ( -nregi*trarea rez'ltat'l'i compar$rii -n rapoarte -n vederea analizei. 1.1 A'!i( i +e #)( ;80( "#"!i)e$ '* #i (" $ +e)f*)8$ !ei +)*'e&(,(i - *e realizeaz$ prin aci'ni corective+ preventive+ de -m#'n$t$ire *ta#ilite prin analiza rez'ltatelor -nregi*trate.
&orm'lar cod (& 42 .02.1

PROCEDUR DE SSM

PSS-4.3.1

Ed.: 1 Pag. )/) IDENTIFICAREA PERICOLELOR, Rev.: 0 EVALUAREA I CONTROLUL RISCULUI "ata: 1.01.200%

<. DOCUMENTE CONE=E <' e*te caz'l >. FORMULARE. ?NRE@ISTRRI Cele *pecificate -n metoda de eval'are a ;<="P: A. ANE=E :odelele form'larelor prezentate la pct. A

&orm'lar cod (& 42 .02.1