Sunteți pe pagina 1din 1

Mass Media i Societatea

seminar 1 seminar 2 Seminar introductiv Efectele media: principalele paradigme de studiu

Text obligatoriu: Media Effects, redactat de World Bank. seminar 3 Film

seminar 4 De batere film (folosirea conceptelor din cadrul seminarului si cursului) Distribuirea temelor pentru eseul indi!idual seminar " #omunicarea politic$% #ercet$rile derulate la #olumbia &ni!ersit' de c$tre (aul )a arsfeld Texte obligatorii: Lazarsfeld, Paul, Berelson, Bernard, Gaudet, Hazel, Mecanismul votului. Cum se decid alegtorii ntr-o campanie prezidenial (The Peoples Choice. o! the "oter Ma#es $p is Mind in a Presidential Campaign), Bucureti, !!" #$%&'(, pp. ))*&&. %dem, pp. $$)*$"". (redarea eseului indi!idual seminar * Teoria Spiralei t$cerii

Texte obligatorii: +oelle*+eumann, ,lisa-et., &pirala tcerii. 'pinia pu(lic ) nveli*ul nostru social (+ie &ch!eigenspirale. 'ffentliche Meinung ) unsere soziale aut), /omunicare.ro, Bucureti, !!" #$%'"(, pp. $* '. %dem, pp. $%%* $'. seminar + ,ecapitulare i predare proiecte de ec-ipa1

(onderea . "/0 seminar1 "/0 examen grila Studen2ii care au 34 5 sau 1/ la seminar4 nu mai sus2in examenul0 )a seminar sunt obligatorii 3 pre ente% (entru cei care nu au cel putin 3 pre ente4 seminarul nu se ia in considerare4 iar examenul nu se poate sustine decat in restanta% 6ota la seminar se compune din1 * Eseu indi!idual 73"p%8 * (roiect de ec-ipa 9 :urnal de stiri 9 73"p%8 Proiectul se aduce la ultimul seminar (/2, 232 sau link), 4nso5it de o prezentare de *6 pa7ini.
$

2etalii le7ate de proiect se re78sesc 4ntr*un document dedicat, intitulat &eminar mass-media Producerea unui ,urnal.