Sunteți pe pagina 1din 13

CAPITOLUL 6 REGULARIZAREA DEBITELOR 6.1 METODE DE REGULARIZARE Dup stabilirea schemei hidr teh!ice a sistemului pe ba"a calculului de bila!

#$ este !ecesar re%ulari"area debitel r cursului !atural de ap$ adic pu!erea de ac rd a re%imului sursei & caracteri"at de 'aria#ie mult mai ampl (i !eu!i) rm & cu re%imul ceri!#ei de ap a ) l si!#el r. Aceste calcule de re%ulari"are apar *! ca"ul schemel r cu lacuri de acumulare (i c !stau *! re" l'area a d u pr bleme + , dime!si !area + )ii!d date debitele$ s se stabileasc ' lumul !ecesar al acumulrii$ , 'eri)icarea + )ii!d pr pus ' lumul lacului de acumulare$ s se 'eri)ice debitul ce p ate )i re%ulari"at. -! situa#ia *! care debitul mediu al ceri!#ei de ap este e%al cu debitul mediu a)lue!t$ se reali"ea" re%ulari"are i!te%ral .c mplet/$ iar c0!d debitul mediu al ceri!#ei de ap este mai mic dec0t debitul mediu a)lue!t re%ulari"area este parial .i!c mplet/. Met dele de re%ulari"are su!t 'ariate$ dup cum peri ada de timp la care se )ace rap rtarea este mai mic sau mai mare (i dup

cum debitul cursului de ap este c !tr lat de u!ul sau mai multe lacuri de acumulare. Ele se p t %rupa *! met de pri!cipale (i met de speciale de re%ulari"are a. Metode principale de regulari are ! , re%ulari"area multia!ual$ *! care ciclul de umplere (i % lire a lacului cupri!de peri ad de mai mul#i a!i. Acumulrile su!t caracteri"ate de ' lume utile mari$ capabile s suplime!te"e de)icitele a!uale di! a!ii secet (i cu e1cede!tele di! cei pl i (i$ , re%ulari"area a!ual$ care presupu!e u!ul sau mai multe cicluri de umplere , % lire a lacului *! )iecare a!. Acumularea c !tr lea" de)icitele (i e1cede!tele *!re%istrate *! peri adele secet ase sau pl iase ale u!ui a!2 , re%ulari"ri se" !iere (i "il!ice$ aplicate *! ca"ul lacuril r de acumulare mici .chiar re"er' are/ ) l site mai ales pe!tru satis)acerea ceri!#el r de ap pe!tru !a'i%a#ie$ iri%area u! r supra)e#e mici$ alime!tri cu ap$ etc. ". Metode #peciale de regulari are ! , re%ulari"area *! trepte$ aplicat *! situa#ia c0!d u! si!%ur lac de acumulare !u p ate c !tr la debitele pe *!tre%ul curs de ap (i de aceea schema hidr teh!ic cupri!de mai multe acumulri dispuse *! serie .*! cascad/2 , re%ulari"area pri! c mpe!sare$ util pe!tru arm !i"area debitel r ceri!#ei cu debitul a)lue!t *!tr, sec#iu!e de calcul

c !tr lat de

acumulare de c mpe!sare$ situat am !te$ pe u!

a)lue!t al cursului pri!cipal2 , re%ulari"area dispecer care$ pe ba"a u!ui %ra)ic,dispecer .*!t cmit *! urma u! r calcule/$ stabile(te debitele re%ulari"ate *! di)erite peri ade ale a!ului. 6.3. REGULARIZARE 4E5TRU 6ATI67A8EREA

8ERI59EI U5EI 7OLO6I59E 6.3.1. Acumulri de re%ulari"are Re%ulari"area debitel r lichide *! ca"ul *! care sec#iu!ea de calcul c i!cide cu sec#iu!ea lacului de acumulare presupu!e urmt arele etape+ a. determi!area e1cede!tel r (i de)icitel r$ b. determi!area 'aria#iei ' lumel r *! lacul de acumulare$ c. determi!area ' lumului !ecesar a )i acumulat pe!tru ac perirea ceri!#ei de ap. a. Deter$inarea de%icitelor &i e'cedentelor se )ace pe ba"a ecua#iei+ : ;a,;s u!de+ ;a & debitul mediu a)lue!t pe peri ada c !siderat ."i$ lu!$ a!$ etc./$ .<I.1/

;s & debitul ceri!#ei de ap. <al rile p "iti'e ale mrimii caracteri"ea" peri adele cu e1cede!t$ iar 'al rile !e%ati'e c respu!d peri adel r de)icitare. 4e!tru *!tre% (irul de 'al ri ;a $ respecti' ;s $ se b#i!e u! (ir de 'al ri $ at0t p "iti'e c0t (i !e%ati'e. ". 4e!tru deter$inarea (aria)iei (olu$elor *n lacul de acu$ulare, calculul se e)ectuea" tabelar$ ast)el +

N max (lac plin) Wino

7i%. <I.1

h max h0

La *!ceputul u!ui i!ter'al de calcul .t=/ de durat t$ !i'elul *! lacul de acumulare este h=. Di! curba 'aria#iei ' lumel r lacului de acumulare >.?/ se sc ate 'al area ' lumului de ap cupri!s *!tre h= (i hma1$ ' lum care se ! tea" cu > i! .' lumul i!i#ial/. La s)0r(itul i!ter'alului .t1/$ ' lumul de ap )i!al >)1 (i !i'elul h1 *! lacul de acumulare pe!tru acest i!ter'al + >)1:>i! ,@1At t : t1 & t= .<I.3/ .<I.B/ su!t determi!ate de mrimea 1 calculat

4e!tru urmt rul i!ter'al de calcul$ drept ' lum i!i#ial se c !sider 'al area ' lumului )i!al a!ual sau multia!ual. -! )u!c#ie de 'al area mrimii p t aprea urmt arele situa#ii + + , $-ri$ea > . /"ilan) po iti(0$ adic debitele a)lue!te dep(esc ceri!#a de ap. < lumul )i!al >)1 *! acest ca" p ate )i + , >)1C>i! $ surplusul de debit rmas dup satis)acerea ceri!#el r )ii!d re#i!ut de lacul de acumulare .=C> )1C>i! /2 !i'elul c respu!"t r acestui ' lum .h1/ este mai mic dec0t !i'elul ma1im al lacului. 4e!tru i!ter'alul urmt r >i! : >)1 b#i!ut a!teri r$ (i a(a mai departe pe!tru t ate i!er'alele care c mpu! peri ada se" !ier$

Wino

7i%. <I.3

h max h1 h0

, >)1C=$ ceea ce *!seam! c di! debitul a)lue!t este satis)cut ceri!#a de ap$ lacul de acumulare este umplut p0! la !i'elul ma1im$ dar rm0!e (i parte di! debit care

Wf1

trece *! a'al .de'ersea" 2 )i%.<I.B//. -! acest ca"$ ' lumul i!i#ial pe!tru urmt rul i!ter'al de calcul > i!1:=$ adic situa#ia c respu!"t are lacului pli!.

h max h 0 1 , $-ri$ea < . /"ilan) negati(02 debitele a)lue!te su!t mai mici dec0t ceri!#a de ap. -! acest ca" + >)1:>i! ,.,@/AtD>i! .<I.E/ 5i'elul lacului de acumulare .h1/ scade deci sub !i'elul i!i#ial h= .)i%. <I.E/. 4e!tru urmt rul i!ter'al + >i!1:>)1 .<I.F/ Wino

7i%. <I.B

Wf1

Wino

Wdev

Wf1

hm ax h0 h1

7i%. <I.E Dup e)ectuarea tutur r calculel r$ este i!dicat ca 'al area )i!al a (irului de 'al ri >) s )ie e%al cu 'al area i!i#ial cu care s,a *!ceput$ >i! . -! ca" c !trar$ se reiau calculele pri! apr 1imri succesi'e$ i!tr duc0!d drept 'al are i!i#ial >i! 'al area )i!al b#i!ut a!teri r. c. 3olu$ul nece#ar a %i acu$ulat pentru acoperirea cerin)ei de ap- repre"i!t t cmai 'al area ma1im >ma1 di! (irul de 'al ri >i! $ >)i calculate pe!tru *!trea%a peri ad de re%ulari"are$ (i este chiar ' lumul util al lacului de acumulare. 4e!tru a e1ista certitudi!ea cupri!derii tutur r peri adel r de)i!ite$ peri ada de timp a'ut *! 'edere *! calcule este a!ul hidr l %ic 1aprilie .a!ul precede!t/ & B1martie .a!ul cure!t/. 6. 3.3. Acumulri de c mpe!sare -! situa#ia utili"rii acumulril r de c mpe!sare$ situate am !te de sec#iu!ea de calcul$ pe u!ul di!tre a)lue!#ii cursului pri!cipal re%ulari"area debitel r lichide trebuie s #i! seama de )aptul c$ dac *! peri adele de)icitare ' lumele prele'ate di! lac su!t utili"ate la ac perirea de)icitului *!re%istrat *! sec#iu!e$ *! peri adele e1cede!tare lacul de acumulare re#i!e d ar debitul

!atural a)lue!t .mai pu#i! cel al scur%erii salubre/ de pe a)lue!tul pe care se a)l amplasat. 8alculul de re%ulari"are cupri!de *! acest ca" urmt arele etape + a. determi!area e1cede!tel r (i de)icitel r *! sec#iu!ea de calcul .a ) l si!#ei 7/$ b. c mpararea e1cede!tel r di! sec#iu!ea de calcul cu debitele a)lue!te *! acumulare$ c. determi!area 'aria#iei ' lumel r *! lacul de acumulare$ d. determi!area ' lumului !ecesar .care trebuie acumulat/ pe!tru satis)acerea ceri!#ei de ap. a. 4rima etap cupri!de calculul de "ilan) *! sec#iu!ea ) l si!#ei .7/ (i *! sec#iu!ea acumulrii .A/$ pe!tru )iecare i!ter'al c !siderat ."i$ lu! sau a!/. E1cede!tele sau de)icitele su!t date de + @:;a ,;s .<I.6/

7i%. <I.F

Debitele disp !ibile *! sec#iu!ea acumulrii + ;adA:;aA,;ds u!de+ ;adA , debitul a)lue!t disp !ibil *! sec#iu!ea A$ ;aA , debitul a)lue!t !atural *! sec#iu!ea A$ ;ds , debitul scur%erii salubre. ". 7a"a a d ua c !st *! co$pararea e'cedentelor din #ec)iunea de calcul 4 .>=/ cu de"itul a%luent di#poni"il din #ec)iunea acu$ul-rii /;adA0. Di! aceast c mpara#ie se p ate determi!a c ta parte di! debitul a)lue!t *! acumulare ce p ate )i *!ma%a"i!at *! lac. Mrimea aceasta este . Dac ;adA $ .<I.H/ .<I.G/

pe!tru ac perirea ceri!#ei de ap di! sec#iu!ea de calcul !u este !ecesar debitul de)lue!t di! acumulare. 8a urmare$ debitul a)lue!t ;adA p ate )i re#i!ut *! lac .mai pu#i! debitul scur%erii salubre/ , ! ta#ia )ii!d I+ I : ;adA Dac < ;adA $ .<I.J/ .<I.1=/

debitul a)lue!t *! acumulare p ate )i re#i!ut d ar *!tr, c t parte$ mrimea acesteia )ii!d chiar e1cede!tul di! sec#iu!ea de calcul + I : .<I.11/

4ri! urmare$ partea di! debitul a)lue!t *! acumulare ce p ate )i *!ma%a"i!at este + I : mi!.$;adA/ .<I.13/

c.(i d. Urmt arele )a"e ale calculului de re%ulari"are .deter$inarea (aria)iei (olu$elor de ap- *n lacul de acu$ulare &i deter$inarea (olu$ului nece#ar , care tre"uie acu$ulat/ decur% la )el ca *! ca"ul acumulril r de re%ulari"are$ *! l cul (irului de 'al ri ale mrimii i!tr duc0!du,se (irul de 'al ri ale mrimii I. 6.B. REGULARIZAREA 4E5TRU 6ATI67A8EREA

8ERI59ELOR MAI MULTOR 7OLO6I59E Aceast met d l %ie a calculului de re%ulari"are al debitel r lichide at0t *! ca"ul acumulril r de re%ulari"are c0t (i *! cel al acumulril r de c mpe!sare pre"i!t c0te'a aspecte caracteristice situa#iil r c !crete *! care se aplic + a0 5n ca ul cel mai )rec'e!t$ de alt)el$ *n care #e cere #ati#%acerea cerin)ei de ap- cu un anu$it grad de a#igurare p 62 ' lumul util al lacului de acumulare se stabile(te ast)el + , se clasea" *! rdi!e cresct are ' lumele calculate c !) rm met d l %iei descrise$ 'al area cea mai mare a'0!d !umrul de rdi!e !$ iar cea mai mic !umrul de rdi!e 1$

, se calculea" %radul de asi%urare al )iecreia di!tre aceste 'al ri$ ) l si!d u!a di!tre rela#iile cu! scute +
i =.B 1==$ de u!de + ! + =.E pK i= ( ! + =.E) + =.B 1== pK =

.<I.1B$1E/

! ta#ii + i & !umrul de rdi!e *! (irul de ' lume calculate (i clasate cresct r$ ! & !umrul de ' lume di! (ir. , 'al area > care are !umrul de rdi!e LiM (i este c respu!"t are %radului de asi%urare cerut este ' lumul util al lacului de acumulare .se p ate lucra (i pe u! %ra)ic >.p K/$ *! care se i!tr cu asi%urarea pK a ) l si!#ei a'ute *! 'edere (i se cite(te ' lumul util al acumulrii care p ate satis)ace respecti'a ) l si!#/. "/ 5n ca ul e'i#ten)ei $ai $ultor %olo#in)e di#per#ate de#er(ite de aceea&i acu$ulare$ met d l %ia de calcul este asem!t are$ de)iciteleNe1cede!tele calcul0!du,se *!s di)erit$ )ie pri! m dul cumulati' de calcul al sistemului$ )ie separati'. -! urma acest r calcule reiese p sibilitatea re%ulari"rii debitel r pri! i!termediul u!ei si!%ure acumulri sau pri! acumulri *! serie .cascad , ca" *! care met d l %ia de calcul este di)erit/.

c0 5n ca ul e'i#ten)ei unui grup de %olo#in)e cu grade de a#igurare di%erite$ ' lumul util al acumulrii .sau acumulril r/ se determi! ast)el *!c0t s *!depli!easc urmt arele c !di#ii + , s permit satis)acerea tutur r ) l si!#el r suprapuse .simulta!/ cu asi%urarea cea mai mic2 , dac se %rupea" cele .!/ ) l si!#e *! rdi!ea cresc0!d a asi%urril r .p1 c respu!"0!d ) l si!#ei 1$ cu %radul de asi%urare cel mai mic/$ ' lumul util de acumulare s permit satis)acerea ultimel r !,1 ) l si!#e simulta! cu asi%urarea p3$ a ultimel r !,3 ) l si!#e simulta! cu asi%urarea pB$ etc.$ ast)el *!c0t ultima ) l si!# .cu %radul de asi%urare cel mai mare$ p!/ s )ie satis)cut la aceast asi%urare. De e1emplu$ dac acumulare deser'e(te ame!aOri de iri%a#ii p1:H=K$ hidr e!er%etice p3:J=K (i alime!tri cu ap i!dustrial pB:JGK$ ' lumul util pe!tru satis)acerea acest r ) l si!#e se ale%e ast)el *!c0t+ , s satis)ac ceri!#ele de ap cumulate ale cel r trei ) l si!#e cu asi%urarea de H=K2 , s satis)ac ceri!#ele de ap cumulate ale hidr e!er%iei (i alime!trii cu ap de J=K2 , s satis)ac ceri!#a de ap a alime!trii cu ap cu asi%urarea de JGK.

4ri! urmare$ ' lumul util de ap al acumulrii 'a )i cel c respu!"t r situa#iei celei mai de)a' rabile. 8alculele de re%ulari"are a debitel r lichide se p t e)ectua at0t pri! met da a!alitic c0t (i pri! met de %ra)ice.