Sunteți pe pagina 1din 16

CAPITOLUL 7 PLANURI DE EXPLOATARE I GRAFICE DISPECER

7.1 PLANURI DE EXPLOATARE Realizarea unor planuri de exploatare pentru sursele de ap a ena!ate prin lu"rri de #ospodrire a apelor este ne"esar $n perioadele $n "are de%itele naturale nu a"oper inte#ral "erin&ele de ap ale "onsu atorilor '(olosin&elor).*"opul a"estor planuri este de a redu"e la se pot produ"e prin li+rarea unor de%ite de ap insu(i"iente. Planurile de exploatare +or pre+edea odurile de (olosire a apelor ,i de exploatare a a"u ulrilor ,i se $nto" es" pe %azine -idro#ra(i"e. Este posi%il s se $nto" eas" un plan de exploatare doar da" se "unos" ur toarele date. - re#i ul -idro#ra(i" al sursei de ap 'se (oloses" $nre#istrri -idro#ra(i"e din tre"ut/ pe un nu r "0t sunt prelu"rate statisti" ). - 1erin&ele de ap ale (olosin&elor ' analizate $n "apitolele anterioare ,i la alte dis"ipline de spe"ialitate ). ai are de ani/ ,i +alorile ini pa#u%ele "e

Uneori/ $n lo"ul unui ,ir de $nre#istrri -idrolo#i"e pe

ai

ul&i ani/ ari3 este de

se (oloses" datele din anu ite perioade "ara"teristi"e dintr2un ,ir de ani reali ' de exe plu -idro#ra(ele de +iitur din perioadele "u ape etode %azate pe "al"ule statisti"e 4 exist ,i o Institutul Na&ional de 5eteorolo#ie ,i 6idrolo#ie ). *ta%ilirea re#ulilor de exploatare se (a"e $n ur toarele ipoteze. - $n "azul inexisten&ei unor pro#noze -idrolo#i"e se +a lua $n "onsiderare situa&ia "ea ai de(a+ora%il 'nee"ono i" )/ - $n "azul utilizrii unor pro#noze pe ter en s"urt ' 728 zile ) - se pot redu"e (oarte ult +olu ele de atenuare din la"uri 4de eteorolo#i"e ai exe plu prin realizarea unei pre#oliri a unei pr&i din +olu ul util. *e pot utiliza at0t pro#noze -idrolo#i"e "0t ,i pro#noze supra(e&e ale %azinului -idro#ra(i"3 pro#noze ales $n perioadele "u ploi toren&iale ). Pentru realizarea planurilor de exploatare ale %azinelor -idro#ra(i"e $n "are nu exist lu"rri de a"u ulare sau deri+a&ii se +or rezol+a ur toarele pro%le e. - "ole"tarea ,i prelu"rarea datelor -idrolo#i"e ,i a "erin&elor de ap ale (olosin&elor - -otr0rea (azelor de apli"are a planului de exploatare/ - sta%ilirea deri+a&ii se surilor de apli"are a planului de exploatare. ' $n a"est "az (iind ne"esare ,i date pri+ind "oe(i"ien&i de s"ur#ere pe di(erite eteorolo#i"e sunt utile re ar"at ,i (aptul " a"este -idro#ra(e de +iitur pot (i #enerate ,i prin etodolo#ie ela%orat de

9n "azul %azinelor -idro#ra(i"e e"-ipate "u lu"rri de a"u ulare sau "u ai adau# pro%le a sta%ilirii de%itelor re#ularizare 'pro%le studiat $n "apitolele anterioare).

9n resursele de ap +or (i in"luse ,i "aptrile de iz+oare ,i prele+rile de ap din su%teran. 9n "e pri+e,te (olosin&ele se +or sta%ili. - asi#urrile de "al"ul/ - posi%ilit&ile interne de "o pensare a de%itelor $ntre perioadele de(i"itare ,i "ele ex"edentare/ - restitu&iile de de%ite ,i "alitatea apei restituite/ - posi%ilit&ile te-ni"e ,i te-nolo#i"e de redu"ere a de%itelor "erute de la surs/ - in(luen&a lipsei de ap asupra (un"&ionrii "onsu atorilor ,i pa#u%ele "are se pot produ"e. Tre%uie rea intit ,i (aptul " $n (ie"are se"&iune de "al"ul/ $n a(ar de a"operirea "erin&elor de ap ale (olosin&elor/ tre%uie asi#urate ,i un de%it ser+iten&e pentru al%ia a+al. Pentru sta%ilirea ,i apli"area planului de exploatare se ale# se"&iuni de %az '"are "oin"id "u se"&iunile de "al"ul al %ilan&ului de%itelor ) ,i se"&iuni de +eri(i"are. A plasarea se"&iunilor de +eri(i"are se +a (a"e. - la +rsarea a(luen&ilor prin"ipal/ - $n a onte de prizele unor deri+a&ii i portante/ - $n a+al de de%u,rile deri+a&iilor i portante/ - la "oada la"urilor de a"u ulare. 1o pararea resturilor -idrolo#i"e "u "erin&e de ap se +a (a"e pe (ie"are se"tor de r0u "uprins $ntre dou se"&iuni de "al"ul 'de %az ) . *e +or analiza ur toarele de%ite "ara"teristi"e. a) de%itul total de "al"ul ':T1)/ ai %o#a&i $n ap ,i la +rsarea "ursului

%) de%itul total

ini

ne"esar ' :T

in

)/

") de%itul de aten&ie ': aten&ie )/ d) de%itul de alar ': alar ) . a) De%itul total de "al"ul se deter in ' analiti" sau #ra(i" ) prin adu#area de%itului de ser+itute la "erin&ele de ap ale (olosin&elor '"erin&ele (iind a"operite opti / "on(or %) De%itul total ini ini ser+itute "u de%itul ini #ra(i"elor de "onsu ). ne"esar se o%&ine prin $nsu area de%itului de ne"esar (olosin&elor din a+al de se"&iune 'de%it ai (un"&ioneaz la $ntrea#a "apa"itate. :aten&ie;1/< :T1 d) De%itul de alar se "al"uleaz "u. : alar ;1/7 :T1 '=II.7) '=II.1)

la "are (olosin&ele $n"

") De%itul de aten&ie este dat de rela&ia .

>in0nd sea a de a"este de%ite "ara"teristi"e ,i de de%itul a(luent $n re#i natural ': an) se pot (ixa pentru panul de exploatare "ele trei (aze i portante. - (aza de "ontrol preli inar - (aza de "ontrol se+er - (aza de restri"&ii ?aza de "ontrol preli inar este adpostit $n ur toarea situa&ie. : alar @ : an @ : aten&ie '=II.8)

?aza de "ontrol "e +a "orespunde ur toarei situa&ii.

:T

in

@ : an @ : alar

'=II.A)

?aza de restri"&ii se adopt atun"i "0nd se a!un#e $n situa&ia ur toare. : an @ : T '=II.<) '=II.C) de (un"&ionare li%er.

in

Da". : an B : alar

*e spune " siste ul este $n re#i

9n (aza de "ontrol preli inar se asi#ur satis(a"erea "erin&elor de ap ale (olosin&elor ' din pun"t de +edere "antitati+ ) pentru o (un"&ionare opti . *e +a a+ea totu,i $n +edere unele ap "u ar (i. suri pre#titoare apli"a%ile la (olosin&ele de

- "rearea de rezer+e interne de ap/ - +eri(i"area lu"rrilor de "aptare ,i de adu"&iune pentru $nlturarea pierderilor de ap/ - +eri(i"area aparaturii de surare a de%itelor/

- re#la!ul ,i +eri(i"area "ara"teristi"ilor de (un"&ionare ale siste ului de ali entare "u ap al (olosin&ei. 9n (aza de "ontrol se+er se +or a+ea $n +edere ur toarele - de%itul "onstant s nu dep,eas" " de%itul - s se re"al"uleze "u aten&ie de%itul total 9n (aza de restri"&ii nu ini ini suri. e(e"ti+ ne"esar

(un"&ionrii (olosin&ei de ap la $ntrea#a "apa"itate/ ne"esar. ai este posi%il satis(a"erea total a "erin&ei de ap ,i

de a"eea +a (i ne"esar s se i pun restri"&ii anu itor (olosin&e.

Not .

?azele de exploatare a intite

ai sus se pot apli"a/ a,a "u

s2a

artat/ $n "azul a ena!rilor (r lu"rri de a"u ulare sau de deri+a&ii. Pentru %azinele -idro#ra(i"e pentru a "ror a ena!are s2au exe"utat ,i lu"rri de deri+a&ie se apli" a"elea,i (aze ale planului de exploatare "a $n "azul %azinelor -idro#ra(i"e (r lu"rri de a"est tip dar se +or a+ea $n +edere ,i pre+ederile re#ula entelor de (un"&ionare ale deri+a&iilor ' perioade / durate/ de%ite). 9n %azinele -idro#ra(i"e $n a "ror a ena!are exist ,i lu"rri de a"u ulare (azele de exploatare sunt a"elea,i "a ai sus dar tre%uie s &ine ur eaz. ,i : / se +or sea a ,i de +olu ul de ap existent $n a"u ulri/ dup "u re#ularizate 'de(luiente ) "uprinse $ntre : la"ului situate $n zona (un"&ionrii $n re#i dispe"er)/ - (aza de "ontrol se+er "orespunde +olu ului de ap din la" situat $n zona (un"&ionrii $n re#i o%li#at ' din #ra(i"e dispe"er) ,i unor ini ne"esar/ de ap $n la" su% li ita de de%ite 'li+rate din la") e#ale "u de%itul total - (aza de restri"&ie "orespunde unui +olu totale ini ne"esare. odului de repartizare "tre (olosin&e a de%itelor $n

- $n (aza de "ontrol preli inar pentru satis(a"erea unor de%ite


aten&ie alar

(olosi at0t de%ite a(luente natural "0t ,i rezer+ele din +olu ul li%er ' +ezi #ra(i"ul

introdu"ere a restri"&iilor iar de%itele de(luente +or (i su% "ele Pentru sta%ilirea

perioada de restri"&ie se sta%iles" dou perioade de (un"&ionare. - perioada asi#urat ' $n "are se (urnizeaz tot de%itul ne"esar (olosin&elor dar +aria%il $n ti p )

- perioada neasi#urat '$n "are se (a" redu"eri par&iale ,i "-iar totale ale de%itelor li+rate (olosin&elor ) Din pun"t de +edere al (olosin&elor de ap se pot e+iden&ia ur toarele re#i uri de (un"&ionare. - re#i - re#i - re#i - re#i "ele restri"&ionat ' se pri es" de%ite su% li itat 'se pri es" de%ite ini e ,i ini ul ne"esar )/

ini e ne"esare )/

"u li itri par&iale 'se pri es" de la surs de%ite $ntre axi e ne"esare )/ ai ari de"0t de exe plu/ $n "azul disponi%ilit&ilor li%er 'se pot prelua de la surs "-iar ,i de%ite axi e ne"esare3

+alorile

rite de de%ite/ o uzin -idroele"tri" poate prelu"ra de%ite a!orate/ sporindu2,i produ"&ia de ener#ie peste "ea pro#ra at ). Pentru sta%ilirea re#ulilor din planul de exploatare exist dou siste e de li+rare a apei "tre (olosin&e. - siste ul de li+rare la "erere/ - siste ul de li+rare "on(or de a%ona ent ). *iste ul de li+rare la "erere per ite (olosin&elor de ap s soli"ite $n (ie"are o ent anu ite de%ite de ap '"are nu pot (i sta%ilite $n preala%il ). ai poate (a"e (a& "erin&elor. 1onsu atorii (oloses" apa (r restri"&ii p0n "0nd siste ul de #ospodrire a apelor nu Din a"el o ent se introdu" restri"&ii anu itor "onsu atori. unor "o uni"ri preli inare 'pe %az

9n "azul siste ului de li+rare pe %az de "o uni"ri preli inare 'a%ona ent) (olosin&ele anun& de%itele de "are au ne+oie. Ulterior/ siste ul de #ospodrire a apelor poate re(uza li+rarea unor de%ite "o uni"ate anterior. ai ari de"0t "ele

1al"ulele pri+itoare la "onsu urile de ap "ad $n responsa%ilitatea or#anelor de #ospodrire a apelor $n "azul apli"rii pri ului siste responsa%ilitatea "onsu atorilor. 9n perioada neasi#urat responsa%ilitatea de%itului disponi%il $ntre "onsu ator '"u restri"&ii) se +a (a"e $n ideea "a pe ansa %lul siste ului pa#u%ele produse de insu(i"ien&a a apei s (ie sta%ili +arianta opti . 1riterii de redu"ere 'restri"&ionare )a de%itelor repartizate unor (olosin&e sunt. - asi#urarea de "al"ul a (olosin&ei "on(or "apitolele anterioare )/ - ti pul pentru "are (olosin&a are posi%ilit&i interne de "o pensare a de%itelor / - posi%ila utilizare a unor surse de ap de rezer+ / - posi%ilitatea de restr0n#ere a de%itelor "onsu ate $n (un"&ie de pro"esul te-nolo#i"/ - pa#u%ele pro+o"ate de restr0n#erea treptat a produ"&iei datorat lipsei de ap / - posi%ilitatea de redu"ere pe ter en s"urt / a de%itului de ser+itute $n al%ia r0ului / - "riteriul so"ial 'in(luen&a dire"t asupra +ie&ii "o unit&ilor u ane. 1ele so"ial. ai i portante sunt ."riteriul asi#urrii de "al"ul ,i "riteriul nor elor $n +i#oare ' +ezi ini e. *e +or studia ai ulte +ariante de distri%u&ie ,i $n %aza "al"ulelor te-ni"o2e"ono i"e se +or de li+rare iar $n "azul siste ului pe %az de a%ona ent sunt $n #ri!a ,i

Ordinea $n "are se introdu" restri"&ii (olosin&elor se sta%ile,te $ntr2un plan preli inar iar ri ea treptelor 'pro"entelor ) de restri"&ie se -otr,te natural. $n perioadele de(i"itare &in0nd sea a ,i de de%itul a(luent $ re#i

1a exe plu/ $n "azul (olosin&elor "u asi#urri reduse '7< 4 DEF) ordinea este ur toarea. - $n pri ul r0nd se restri"&ioneaz "onsu urile de ap pentru na+i#a&ie ,i a#re ent/ - $n al doilea r0nd se redu" "onsu urile pentru iri#a&ii/ - $n al treilea r0nd se restri"&ioneaz apa pentru pis"i"ultur 'ele,tee). 9n interiorul (olosin&ei iri#a&ii se pot apli"a restri"&ii di(erite di+erselor "ulturi &in0nd sea a de rezisten&a lor la se"et ,i de e+entualele pa#u%e ' +ezi la dis"iplina GIri#a&iiG) Planurile de exploatare "on&in o%li#a&ii pentru or#anele de #ospodrire a apelor ,i pentru "onsu atori ' %ene(i"iari de ap ). 1ele o%li#a&ii re+in or#anelor de #ospodrire a apelor. onitorizarea re#i ului -idrolo#i" ,i trans iterea e(i"ient a datelor -idrolo#i"e/ - realizarea planului de restri"&ii/ - "ontrolul apli"rii planului de exploatare/ - +eri(i"area instala&iilor de surare ,i re#lare a de%itelor li+rate ai i portante

- e+iden&a de%itelor "aptate/ a "elor restituite ,i a "alit&ii a"estor ape/ - ur area "onse"in&elor 'pa#u%elor ) $n "azul introdu"erii

restri"&iilor/ - exploatarea a"u ulrilor "on(or #ra(i"elor dispe"er sta%ilite.

Din o%li#a&iile %ene(i"iarilor se pot a inti. - +eri(i"area "ara"teristi"ilor te-ni"e ale siste elor proprii de utilizare a apei/ en&inerea unei %une stri de (un"&ionare a instala&iilor ,i e+itarea risipei de ap / - asi#urarea "alit&ii "erute a apelor restituite/ - sta%ilirea "ore"t a de%itelor "erute siste ului de #ospodrire a apelor.

7.7 HRA?I1E DIPE1ER

9n situa&ia exploatrii unei a"u ulri "u (olosin&e "o plexe 'in"luz0nd "onsu atorii de ap ,i atenuarea +iiturilor ) repartizarea apei din la" se poate (a"e prin dou pro"edee I1EJ.

- $ pr&irea +olu ului util al la"ului $n tran,e '(i"ti+e ) $ntre di(eritele (olosin&e/ (ie"are dintre a"estea put0nd dispune de +olu ul "are I2a (ost repartizat ' (i#. =II.1 )/ - (olosirea $ntre#ului +olu al la"ului $n od unitar/ "a un ansa %lu

'+olu ul de ap din la" este disponi%il pentru ori"are din (olosin&e iar repartizarea apei se (a"e pe %aza unui #ra(i" dispe"er/ $n (un"&ie de "erin&ele de ap ,i de (a"torul ti p 4 data "alendaristi" ) K I1EC
8

?i#. =II.1

9n "al"ulele pri+ind re#ularizarea de%itelor -idrolo#i"e 'de%ite ) realizate pe o perioad "0t

prin inter ediul

a"u ulrilor pentru (olosin&e "o plexe au (ost utilizate ,iruri de $nre#istrri ai lun# posui%il.

Pentru perioada de exploatare +a tre%ui "a $n %aza o%ser+a&iilor din perioadele anterioare s se deter ine posi%ilitatea satis(a"erii (olosin&elor "u

asi#urarea de "al"ul pres"ris ,i "u pierderi restri"&iilor.

ini e $n "azul introdu"erii

I posi%ilitatea realizrii / pentru de%itele "e +or sosi $n +iitor/ a unei pro#noze "u un #rad de "ertitudine ridi"at "reeaz o anu e nesi#uran& $n exploatarea la"urilor pe ter en lun# 'L ai ales pentru la"urile "are realizeaz o re#ularizare ultianual).

Pentru a realiza o exploatare "ore"t a a"u ulrilor "ondi&ionrile din planul de exploatare se "on"retizeaz $n #ra(i"e dispe"er. M Hra(i"ul dispe"er este o reprezentare #ra(i" a +olu ului disponi%il $n +olu ul util al la"ului '$ntre ni+elul de reten&ie ) $n (un"&ie de tinp. A"est #ra(i" este re(le"tarea ideii " $n a"u ulare tre%uie s (ie disponi%ile/ $n anu ite perioade "alendaristi"e/ +olu e de ap "are s per it li+rarea "tre (olosin&e a unor de%ite "are s le asi#ure o (un"&ionare "orespunztoare ,i $n anii se"eto,i ' $n "el restri"&ii s (ie ini e). ai ru "az / pierderile pro+o"ate de anu ite ini de exploatare ,i ni+elul nor al

9nto" irea #ra(i"ului dispe"er se realizeaz de o%i"ei pentru a"u ulrile "u K util ai are de 8 ilioane
8

Inter+alul de ti p utilizat este. - luna/ pentru a"u ulrile "u K util ai - Perioadele "ara"teristi"e ' ape ape are de 7E il.
8

. i"i de +ar

ari de pri +ar/ ape

i"i de iarn )/ pentru a"u ulrile "u K util;82 7E

il.

Hra(i"ul dispe"er ' (i#. =II.7) "ara"teristi"e.

ai

ulte zone de (un"&ionare

- zona A este nu it zona #olirii (or&ate a la"ului/ - zona N este zona (un"&ionrii $n re#i - zona 1 este zona (un"&ionrii $n re#i li%er/ o%li#at/ de introdu"ere a

- zona D este zona (un"&ionrii $n re#i restri"&iilor .

Liniile de pe #ra(i"ul dispe"er au ur toarele se ni(i"a&ii. 1 4 linia li it a #olirii (or&ate 7 4 linia de (un"&ionare $n re#i asi#urat/

8 4 linia de $ntoar"ere a restri"&iilor. Exploatarea a"u ulrilor $n zona #olirii (or&ate 'A) i pli" o #olire ai

a""entuat / destinat pre+enirii de+ersrilor $n perioadele ur toare. E+ita2 rea de+ersrilor este ne"esar deoare"e apa "are prse,te a"u ularea $n a"est od nu adu"e ni"i un %ene(i"iu 'nu este +0ndut "onsu atorilor ). ri e al de%itelor axi e Holirea realizat $n a"east perioad se o%&ine prin li+rarea "tre "onsu atori a unor de%ite sporite/ de ordinul de utiliza%ile. 1u toate " s"opul a"estei #oliri nu este "ererea unui +olu utilizare. Exploatarea a"u ulrii $n zona de (un"&ionare $n re#i li+rarea "tre (olosin&e a unor de%ite "uprinse $ntre :T li%er 'N) per ite
in.

disponi%il

pentru atenuarea +iiturilor/ $n anu ite situa&ii se poate re"ur#e ,i la a"east

'de%itul axi

ini

ne"esar pentru (un"&ionarea la $ntrea#a "apa"itate ) ,i de%itul perioada ur toare. 9n zona de (un"&ionare $n re#i de%itul ini ne"esar/ : T in. de restri"&ie ' D) nu se

utilizat/

: T1 . "erin&a de ap este a"operit (r a "rea ris"ul de nea"operire pentru

o%li#atoriu ' 1) se +a li+ra (olosin&elor

9n zona (un"&ionrii $n re#i "onsu atori de%itul :T


in.

ai poate asi#ura pentru

,i este ne"esar introdu"erea de restri"&ii $n li+rare

,i redu"erea unor "apa"it&i de produ"&ie ale (olosin&elor de ap. Linii anxiliniare 'pun"tate) din zona D "orespund di(eritelor #rade de introdu"ere a restri"&iilor.

Liniile de (un"&ionare de pe #ra(i"ul dispe"er ' 1/7 ,i 8) sunt deter inate pe %aza ex"edentelor sau de(i"itelor de ap "al"ulate "u. :; OP : T 9n "are O 4 "oe(i"ient O; 1Q O O
ax. ax. in.

'=II. 7)

' =II.D) axi

4 +aloarea "oe(i"ientului "are "orespunde o%&inerii de%itului

utiliza%il de "tre (olosin& ' (olosin&e ). Hra(i"ul dispe"er se $nto" e,te $n ur a "al"ulelor de #ospodrire a apelor pe un ,ir de ani ' prezentate anterior ) prin prin etoda de si ulare 4 opti izare I 1E J. Hra(i"ul dispe"er a(erent unei a"u ulri se $nto" e,te $n dou situa&ii - odat "u realizarea proie"tului de a ena!are a siste ului -idrote-ni" "are in"lude ,i a"u ularea $n dis"u&ie / - pe durata de exploatare ' se (a" rea"tualizri da" se odi(i" etoda de si ulare "u itera&ii ,i

s"-e a de a ena!are/ da" se s"-i % "erin&ele de ap sau "ondi&iile so"io2e"ono i"e sau da" sunt re"onsiderate datele -idrolo#i"e). *e pot $nto" ii #ra(i"e dispe"er pentru . - a"u ulri "u (olosin&e "o plexe/ - a"u ulri destinate $n spe"ial atenurii +iiturilor '%ene(i"iind ,i de pro#noza re(eritoare la de%itele pro+enite din topirea zpezilor3

a"este a"u ulri pot a+ea de+ersare "ontrolate sau ne "ontrolate de sta+ile 4 (i#. =II.8)/ ane+rarea e+a"uatorilor de ape "ontrolate de sta+ile). Utilizarea #ra(i"elor dispe"er este deose%it de i portant pentru exploatarea e(i"ient a a"u ulrilor ,i pentru satis(a"erea "erin&elor de ap $ntr2un #rad "0t ai ridi"at. Utilizarea ne"orespunztoare a planului lor de exploatare ,i a #ra(i"elor dispe"er poate du"e la. - +alori(i"area in"o plet a resurselor -idroener#eti"e/ - risip de ap/ - pa#u%e datorate restri"&iilor $n li+rrile de ap/ - "re,terea pa#u%elor produse de inunda&ii prin $ %unt&irea re#i ului apelor ari. ari '#oliri de (und ,i de+ersare