Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Academiei de tiine a Moldovei Facultatea: tiine ale Naturii Catedra: Biologie

RELAIA FILOSOFIE - TIIN

A efectuat: Talpa Mihaela Specialitatea: Biologie Molecular A verificat: Sergiu !uca" !ector universitar

Chi#in u" $%&$


&

RELAIA FILOSOFIE - TIIN Cu scopul de a o'ine o a'ordare c(t mai real #i veridic a referatului ce vi)ea) imaginea filosofiei vi)avi de #tiinta este important s pornim de asa intre'ari precum: Ce este #tiina* i ce este filosofia* Ce au (n comun astea dou din urm #i care sunt punctele ce le unesc+ ,esigur c am au)it foarte multe de)'ateri (n ceea ce priveste relaia interdependent dintre filosofie #i stiina+ ,at fiind faptul ca toi mai multi se intrea' de ce e nevoie s studiem filosofia* !a ce 'un sa st m nopi la rind pentru a studia multiple c rti filosofice pe c(nd noi avem de studiat o profesie stiintific + Astfel ne d m seama c filosofia este un fenomen cultural 'ogat #i are un caracter polifuncional+ -n cadrul ei se re)olv un spectru larg de pro'leme+ ,ar filosofia nu este ceva unic" ea include (n sine un #ir de #coli" curente filofice+ Unele #coli creea) doar anumite fragmente mici ale realit ii .con#tiina" religia" politica" lim'a etc+/" altele #coli cercetea) anumite leg turi .spre e0emplu 1 filosofia #i istoria" filosofia #i cultura/+,aca ne intoarcem privirea spre trecut atunci remarcam faptul ca lumea veche din popor acorda filosofiei un loc aparte " deoareca datorita ei lumea se afla in permanenta de)voltare " atit spirituala cit si materiala+ -ns interesele reale ale filosofiei sunt mult mai largi #i (ntruchipea) (n sine diversitatea practicii umane+ Cu c(t mai 'ogat #i mai profund estre concepia filosofic cu at(t mai adecvat e repre)entat cultura societ ii" care devine o'iect al conceperii filosofice+ 20ist mai multe p reri despre o'iectul filosofiei .3egel 1 filosofia este (nv tura despre tot ce e0ist " 4laton 1 filosofia este o (nv tur despre datorie etc+/" (ns filosofia este #tiina care cercetea) ultimele principii ale e0istenei" legile generale ale lumii+ 5oi (ncerca s conture) specificul fiec rui mod de a cunoa#te" dar #i s identific posi'ilele influene negative unuia asupra celuilalt" deasemenea voi puncta principalele moduri de a raporta filosofia la #tiin " argument(ndu6le (n favoarea unuia dintre modele+-n final" a# dori s cercet m ideea necesit ii filosofice #i modalitatea acestei necesit i+ Filosofia studia) concepte generale precum e0istena"'un tatea"cunoa#terea sa frumuseea+4une (ntre' ri precum7Ce este e0istena*7"72ste posi'il cunoa#terea*7+Filosofia este studiul critic "speculativ"sau analitic al e0teriorului #i interiorului (n plus fa de studiul reflectiv asupra metodei de studiere a unor asemenea su'iecte+ Filosofia este o component a culturii" a vieii spirituale" al turi de #tiina literaturii" arta" religie" acestea formea) cultura #i viaa societ ii+ 2a se afl (n interelaii cu celelalte componente dar nu se confund cu niciuna dintre ele+-nca din sec+ 5 (+h+ 4laton spunea c filosofia este cel mai frumos dar pe care l6au dat )eii oamenilor+ 3egel spunea c filosofia este floarea cea mai (nalt a culturii+ Ali filosofi au spus c ea este 8iutesena unei culturi+ ,ac vrei s cuno#ti cultura unui popor te duci la filosofia acestuia+

Filosofia a ap rut ca raspuns la (ntre' rile oamenilor" (nsa nu putem negli9a faptul c #i #tiina a aparut la fel (n urma a o mulime de (ntre'ari f r de raspuns" care au fost e0plicate de #tiina " (nsa (n cea mai mare parte cu a9utorul filosofiei+ -n 9urul acestor pro'leme s6a constituit filosofia (ncerc:nd s dea raspunsuri (nc:t filosofia vi)ea) raportul omului cu lumea cu e0istena+ Filosofia (ncearc s e0plice (n ce const condiia uman " conceptul de condiie uman " deasemenea situaiile o'i#nuite #i limit + -n acela#i timp filosofia se preocup de locul #i rolul omului (l a9ut pe acesta s ierarhi)e)e lumea+ Filosofia (l a9ut pe om sa opte)e (n cuno#tina de cau) de ce oamenii optea) pentru anumite realieri+ Filosofia (l a9ut pe om sa se cunoasc pe sine s(6#i forme)e o cuno#tina de sine care sunt propriile sale reali) ri dar raportat la realitatea social " s 6#i forme)e con#tiina alterit ii care este con#tiina respectului pentru ceilalti alaturi de care tr iesti+ -n alta ordine de idei a# ine s reamintesc faptul c unele aspecte ale #tiinei (ntradevar nu pot fi v )ute numai ca filosofice+ ,e e0emplu : psihologia este #tiina minii " dac echival m mintea cu psihicul + !ingvistica este #i ea interesat de minte" fie numai din perspectiva (nvat rii lim'a9ului de catre copii sau aduli + !or li sa adaugat nu cu multe decenii (n urma " inteligena artificial " a c rei int repre)int scrierea de programe pentru computer " care s se comporte la fel ca #i oamenii" de aici ne d m seama c conceperea a unor astfel de programe presupune o cercetare a minii umane " nu doar orientarea catre f urirea de mini artificiale+ Ar fi o 'analitate de6a dreptul sup r toare s spunem c filosofia e mai important decit #tiina+ Am'ele (n m sura egal " au adus un aport destul de semnificativ de)vlot rii omenirii" iat de ce putem afirma c filosofia studia) e0istena (n general" legile cele mai generale ale e0istenei" ea repre)int o concepie general despre lume "deasemeni cunoa#terea filosofiei este o cunoa#tere general (n sensul c surprinde tr s turile generale #i eseniale ale e0istenei na#ionale" sociale #i umane+ Cunoa#terea filosofiei" spre deose'ire de cunoa#terea #tiinific "care este profund #i verifica'il "cum filosofia este general ea se spri9in pe cuv:nt #tiinific dar nu numai pe acesta" ci i6a (n considerare #i practica social istoric " e0periena uman este cuv:ntul prin care se raportea) lumea la om #i se afl locul #i rolul omului (n acea lume+ ,e6a lungul timpului s6a constatat c #tiina are nevoie de filosofie" de vi)iunea ei general despre lume" muli filosofi au fost #i oameni de #tiin #i (n acela#i timp filosofia se spri9in pe datele #tiinei dar nu le preia+ 2 uimitor ca #tiina #i filosofia isi unesc #i (ncruci#ea) c ile* Nimic mai firesc+ filosofia" (n chip organic" duce cugetarea (nspre (mparatia #tiinei " spre noiunea de de)voltare+ i aici e #i deose'irea (ntre una #i alta+ Cunoasterea lumii poate ramane o'iect al #tiinei; valorificarea ei+ -nsa" e o'iect al filosofiei #i (n ultima instan " al religiei+ Nimic nu ne poate opri de la acest mers al cuget rii+ Nici limitele raiunii #i nici modalit ile reali) rii+ C ci <=ric(t nu este (ngaduit f pturii noastre s treac de anumite limite" este o privin (n care ea poate s le depa#easc " anume de a vedea c limitele sale nu sunt #i limitele lucrurilor" #i care (ng duie pentru filosofie schitarea unei (nf ti#ari ideale" indiferent de masura (n care aceasta se poale reali)a+ i (ntrucat #tiinta <nu pune pietre de hotar (ntre cugetarea #tiinific #i dreptul de a c#uta a'solutul (n religie" ea asigur(nd doar 'usola metodei<" c utarea acelui

>

principiu unitar al lumii apare ca un imperativ logic pentru filosofie" ca o realitate a'solut pentru #tiint + Filosoful german =tto !ie'mann caracteri)ea) (n chip foarte plastic (ncercarea cuget rii #tiinifice de a reduce lumea #i cugetarea la meschinele proporii ale perspectivei #tiinifice" asem n(nd acest procedeu cu procedeul omidei: <=midei care se t(raste pe frun)a din tufi# (i pare c atat e lumea c(t e frun)a pe care st + 4ip ind cu trupu6i fr(nt" (ncoace #i (ncolo #i neg sind nimic" conchide: i (n afar de frun)a mea nu e0ist nimic+ Asemenea conclu)iilor omi)ii e oricare dogmatist<+ 4rima afirmare o face orice materialist" a doua orice agnostic po)itivist+ ,aca am ram(ne (n aceste ipote)e n6am imita dec(t drumul greoi #i cugetarea meschin a omi)ii+ ,ar" ca #i omida" care de la o vreme sparge crisalida" devine flutur si )'oar spre )arile al'astre" <cugetarea stiintific < paraseste 'iata frun) a e0perienei #i pe aripile filosofiei se (ndreapt spre nem rginire" spre a'solut" spre ,umne)eire+

C tre aceasta lume ne duc #i c ile raiunii" ca #i cele ale credinei+ i unde c ile raiunii (ncetea)a" (ncep cele ale religiei" ale credinei+ C ci cugetarea #i meditaia filosofic ne duc p(n la postularea unei lumi transcendentale" dar nu pot p si singure peste ea" (n realitatea unei alte viei+ Aici apare religia+ ,e pe )area unde liniile filosofiei se sting (ntr6o ultim formul " vaga #i eterat " aceea a normelor a'solute" se deschide (ntr6o nou perspectiv lumea clar #i precis a unei alte realit ti transcendentale" (n plin putere de creaie+ ,in toate acestea re)ult ca (ntre #tiinta po)itiv " filosofie #i religie" c(nd domeniile le sunt 'ine determinate" raporturile sunt normale #i de fireasc #i necesar cola'orare (n templul comun" al #tiinei (n genere+ ='iectul filosofiei este straniu #i radical diferit de orice altceva" prin ? tot ceea ce se g se#te7 (neleg(ndu6se lucruri reale" fi)ice" spirituale" ireale" ideale" fantastice" dar (n m sura (n care constitue totul+ ='iectul filosofiei este cel care nu poate fi dat" cel care6i este filosofului la (nceput total necunoscut" este nici unul din celelalte o'iecte" el fiind totul" acel tot care nu las nimic (n afara sa #i" prin urmare" singurul o'iect (#i este suficient sie#i+ =mul de #tiin nu se apropie nici pe departe prin gestul eroic de o'iectul s u+ =mul de #tiin (ncepe prin a delimita o poriune din Univers" prin a6#i limita pro'lema proprie" care altfel" nefiind a'solut " (ncetea) parial a mai fi pro'lem + C ci se (ncepe cu o pro'lem #i cu ceva care se #tie+ Fi)icianul #i matematicianul cunosc cu anticipaie (ntinderea #i ati'utele eseniale ale o'iectului cunoa#terii lor" (ncep(nd de fapt cu ceva pe care6l iau drept #tiut" nu cu o pro'lem + = alt diferen (ntre filosofie #i #tiin este sensul pe care6l are (n fiecare din acestea dou moduri voca'ula ?cunoa#tere7+ 4entru #tiinele particulare cunoa#terea e soluie po)itiv #i concret a unei pro'leme" p tundere perfect a o'iectului de c tre intelectul su'iectului+

Adev rul #tiinific este altfel dec:t cel filosofiic e0actitatea #i rigoarea previ)iunilor #tiinifice sunt do'(ndite de #tiina e0perimental cu preul meninerii sale (ntr6un plan de pro'leme secundare+ ,oar filosofia (ncearc s dea r spuns (ntre' rilor prime" decisive+ Adev rul filosofic va fi astfel suficient" dar ine0act; adev rul #tiinific este insuficient" dar e0act+ 2senial (n cadrul vi)iunii sale asupra relaiei filosofie6#tiin " aceast comparaie a adev rului #tiinific cu cel filosofic are drept consecin o su'ordonare fundamental a #tiintei fa de filosofie: ?AAdev rul #tiinificB este un adev r e0act" dar incomplet #i penultim" care se integrea) o'ligatoriu (n altfel de adev r" ultim #i complet" chiar dac ine0act" pe care n6a# vedea nici un inconvenient s 6l numim ?Amit B7 + Adev rul filosofic are calitatea de a fi mai radical" mai esenial; atri'utul adev rului #tiinific de a fi e0act nu este un indiciu de superioritaate al acestuia (ntruc(t fiind e0istena cert a #tiinei #i relaia adev r filosofie6adev r #tiinific" filosofia devine ea (ns #i necesar + -n m sura (n care se va dovedi e0istena unui temei (n virtutea c ruia omul" fiind ceea ce este" s fie h r )it filosofiei" filosofia va fi nu numai necesar " ci #i inevita'il + Faptul c filosofia este necesar #tiinei (nseamn c (i este necesar m car un individ care s fi creat adev rul filosofic; faptul c filosofia este inevita'il " implic (ns faptul de a fi o necesitate esenial filosofia pentru fiecare individ uman (n parte" necesitate ce i)vor #te din fiina (ns #i #i care nu6i survine (n mod accidental din afar + Filosofia r spunde unei nevoi a intelectului de a fi ceea ce este" 2a nu se ive#te dintr6o raiune de utilitate #i nici dintr6o iraiune de capriciu " ci este constitutiv necesar intelectului+ Filisofia (nseamn a6i c uta lumii care ne este dat prin simuri" integritatea" filosofia completea) lumea #i o o'ine ca Univers+ Caci lumea este un o'iect insuficient #i fragmentar (ntemeiat pe ceea ce nu este el; ?fiina7+ 4entru a e0plica aceast semnificaiea filosofiei" ne putem spri9ini pe faptul c filosofia (nseamn ridicarea de pro'leme teoretice+ 4ro'lema teoretic este de ?a face s nu fie ceea ce este" dar care" astfel fiind" irit intelectul cu insuficiena sa7" unde acel ? de ce7 al filosofiei (nseamn ? a face s fie ceea ce nu este7+ Acest ceva care nu este dat al pro'lemei filosofice ne irit pentru c nu (#i este sie#i suficient" lipsindu6i raiune a de a fi+ ,e aceea" dac (nd r tul aparenei nu se afl (nc ceva care s 6l complete)e" e0istena sa este de ne(neles+4ro'lema teoreticc este ireducti'il la orice finalitate practic + Filosofia #i #tiina repre)int dou moduri distincte de a pune pro'leme teoretice+ ?-ntruc:t pro'lema filosofiei este singura a'solut " filosofia e unica atitudine pur " radical teoretic + 2a este cunoa#terea dus la gradul s u ma0im " este eroismul intelectual7" iar pro'lema filosofic este numit a'solut (ntruc(t (m'r i#ea) (ntregul cu o intensitate ma0im + tiina (ns creea) pro'leme pariale" (n cadrul ei p str(ndu6se un rest de atitudine practic " a premeditaa s d m fiin unui ceva care (nc nu este" dar ne interesea) s fie+ Ca dovad c folosofia este inevita'il " putem aduce drept argument faptul c (n epocile anti6filosofice filosofia era redus la minimum " dar nu anulat + Burghe)ul" om cu vocaie practic " a impus fi)ica .accept(nd6o doar pe ea/ doar datorit faptului c fi)ica (i putea conferi confort+ Acesta (ns nu e un argument pentru afirmarea superiorit ii fi)icii #i a #tiinelor (n general (n raport cu filosofia+ -n aceast perioad filosofia s6a consolat (n a fi filosofia #tiinei+ Fi)icienii (ns #i" (n preocuparea lor filosofic " au afirmat c fi)ica este o form inferioar de

cunoa#tere #i anume" cunoa#terea sim'olic + Ulterior (ns " #tiinele (#i vor accepta limitaia" instal(ndu6se (n interiorul propriilor limite #i (ncerc(nd s a9ung la plenitudine+ = alt caracteristic a filosofiei" prin care (ns s6ar putea asem na #tiinei secolului DD" ar fi c filosofia este para6do0a .(mpotriva opiniei/+ ,atul universului" 'ucuriile a c ror e0isten e indu'ita'il " nu sunt cele care apar ca av(nd e0istena indu'ita'il pentru simul comun+ Filosofia e a te de)interesa de tine #i a te interesa de identitatea fiec rui lucru" a6l dota cu independen " su')isten " dar (n virtutea acelei ?fiine7+tiina nu este (ntr6at(t para6do0a" plec(nd de la presupo)iia c universul fi)ic este guvernat de legi+ !ucian Blaga este un ap r tor al filosofiei + -n lucrarea sa <,espre con#tiina filosofic < el (ncearc s legitime)e filosofia (n faa celor ce6i pretind s satisfac e0igene care nu1i sunt proprii+Argumentaia lui Blaga se centrea) pe demonstrarea ireducti'ilit ii filosofiei la #tiin " (n acest sens discursul s u filosofic atac(nd concepia despre filosofie a po)itivismului logic+ 4o)itivismul logic .M+ SchlicE/ consider filosofia ca activitate prin care este descoperit #i fi0at sensul enunurilor" #i nu sistem de cuno#tine teoretice+-n cadrul acestei po)iii se consider c filosofia este alfa #i omega pentru cunoa#terea #tiinific "din moment ce ea repre)int clarificarea enunurilor" pe c:nd #tiina urm re#te verificarea lor+ -mpotriva acestui reducionism"Blaga reliefea) independena filosofiei #i a #tiinei " ar t(nd c fiecare are un mod propriu de a se raporta la e0perien "la pro'leme"la metod + 4entpu filosof e0periena este un prete0t ce se deschide asupra totalit ii e0istenei" (n timp ce pentru omul de #tiin ea este o instan (n faa c reia este su'ordonat permanent+ ,eose'irea (ntre cele dou raport ri la e0perien "considerat de o'icei <totalitatea materialului concret " pe care spiritul #i6l (nsu#e#te cu a9utorul simurilor< " autonomi)ea) fiecare mod de cunoa#tere+ Filosoful " ca <autor al unei lumi<" e imposi'il de su'stituit prin omul de #tiin " ce tinde a fi <un organ de cercetare #i de completare marginal <+-n filosofie "e0periena este mai mult un prete0t pentru declan#area actelor de interpretare "astfel (nc:t construciile filosofice sunt cel mai adesea foarte originale " (ndr )nee ;(n #tiin situaia este e0act invers "teoria fiind asimilat e0perienei #i oferind imaginea unei p ri din tot+ Filosoful va c uta ad(ncimi prin acest prete0t" prete0t care (i ofer nu numai datele prime ce vor fi reorgani)ate (n cadrul unei teorii" ci (i #i favori)ea) accesul la unele taine pe care le va converti ulterior (n concepte #i (i pot sugera analogii+ =mul de #tiin nu atinge ad(ncimi neo'i#nuite "mulumindu6l atunci c:nd se afl (n hotarele e0actit ii+ A#a cum spunea =rtega F Gasset" adev rul #tiinific este e0act" dar penultim #i insuficcient sie#i+ Blaga (nt re#te ideea autonomiei filosofiei fa de #tiin prin compararea pro'lemei filosofice cu cea #tiinific + 4ro'lema este caracteri)a'il prin preci)area ariei "domeniul la care pro'lema se aplic " #i a ) rii interioare"care este modelul suprapus ariei" o idee propulsiv care asigur trecerea de la punerea pro'lemei la re)olvarea sa+ Aria pro'lemei filosofice vi)ea) e0istena ca totalitate"fie e0plicit" fie implicit "atunci c(nd e0plicit este vi)at doar un aspect" dar plec:ndu6se de la (nelegerea acelui aspect se a9unge la (nelegerea (ntregului + Harea interioar a pro'lemei filosofice este dat fie de maniera categorial a discursului filosofic .su'stana" unitatea" pluralitatea+++/" fie de anticip ri ideatice minime .fiina la 4armenide"indeterminatul la 4lotin+++/+Aria pro'lemei #tiinifice este delimitat "(n discursul s u f c(nd a'stracie de ceea ce dep #e#te aceast arie+ Harea pro'lemei #tiinifice este multiplu determinat de cuno#tinele din domeniul respectiv+
I

-n conclu)ie" pro'lema filosofic are drept arie e0istena ca e0isten "iar )area sa interioar este (n mare m sur nedeterminat +4ro'lema #tiinific are (ns aria circumscris " delimitat "iar )area sa interioar este comple0 determinat +Ne(ngr dit (n soluionare de ideea propulsiv " av:nd li'ertate creatoare mare "spiritul filosofic este spontan+ -n schim'" soluia pro'lemei #tiinifice este intens prefigurat de )area interioar 'ine determinat " spiritul #tiinific fiind mai ghidat+ = deose'ire importan (ntre filosofie #i #tiin const (n aceea c fiecare filosof tre'uie s 6#i pun pro'lema metodei (nc o dat "(n timp ce omul de #tiin are la dispo)iie un repertoriu de metode (n care are (ncredere ca (ntr6un dat de mai presus de el+ Aspir(nd la (ntemeiere"fiecare filosofie va c uta (nceputul f r de presupo)iii"s rind din acesta <printr6un act de optare"ce echivalea) cel puin cu o anticipaie de natur metodologic <+ Metoda nu se poate 9ustifica originar (n chip eficient "ci <se legitimea) mai mult de factor " prin puterea ei de a organi)a datele cunoa#terii #i de a cl di o lume<+Filosofii pot opta fie pentru purismul metodologic.ca 4armenide" Bergson "3egel/"fie pentru e0pansiune metodologic .ca 4laton" 4lotin/+ Un alt ap r tor al filosofiei (n faa po)itivismului logic este 8arl 4opper"ce susine c filosofia tre'uie s inteasc ne(ncetat cunoa#terea" s nu a'dice de la menirea de a (ntreine #i stimula interesul pentru teorii c(t mai generale" cuprin) toare #i (ndr )nee+=adat ce va a'dica de la acest scop filosofia nu (#i va mai putea p stra po)iia pe care a cucerit6o (n cultura uman +-n acest sens 4opper critic tendinele decadente din cadrul filosofiei" repre)entate at(t de orgoliul repre)entanilor Cercului de la 5iena"care consider pro'lemele (n mod o'i#nuit numite filosofice ca fiind pseudopro'leme"c(t #i resemnarea e0isteniali#tilor"care #i6au pierdut cu totul (ncrederea (n posi'ilitatea de a progresa (n soluionarea pro'lemelor pe calea g:ndirii raionale + -n lucrarea sa "<!ogica cercet rii<" 4opper formulea) pentru prima dat coerent #i sistematic o concepie asupra #tiinei #i asupra metodei ei" nenegli9(nd 9ustificarea necesit ii filosofiei+ 5i)iunea popperian asupra #tiinei se instituie (n principal din conceperea unei #tiine ca un ansam'lu de teorii" a teoriilor ca sisteme ipotetico6deductive #i concepera #tiinei ca <#tin eroic +<Am putea face leg tura cu faptul c =rtega F Gasset considera filosofia drept cunoa#tere a Universului de un eroism intelectual aparte #i am putea conclu)iona c am'ele moduri de cunoa#tere incit la un eroism specific lor+ 2ste relevant a de)volta punctul de vedere popperian despre #tiin ca #tiin eroic " (ntruc:t vor'ind despre aceasta filosoful ofer #i un criteriu de demarcaie (ntre teoriile #tiinifice #i cele pseudo#tiinifice+ =mul care practic #tiina eroic este pus (n mi#care de n )uina de a (nelege c:t mai profund #i mai adecvat lumea (n care tr ie#te #i propria sa fiin "iar (n acest sens nu e)it s formule)e idei c(t mai (ndr )nee; o astfel de idee <(ndr )nea < are un (nalt grad de generalitate #i e0plic o mare varietate de fapte #i legi #tiinifice cunoscute "inclusiv fapte (ntre care nu s6a v )ut p:n atunci nici o leg tur + Criteriul de demarcaie (ntre teoriile #tiinifice #i cele pseudo#tiinifice este tocmai aceast <(ndr )neal < a ideilor:ideile valoroase #tiinific sunt idei <(ndr )nee<+Teoriile #tiinifice sunt principial falsifica'ile "unde a fi falsifica'il (nseamn c pot s intre (n contradicie consecinele empirice particulare derivate logic din teorie #i re)ultatele o'servaiei+ 4ornind de la aceste consideraii" 4opper conturea) raportul (ntre #tiina empiric #i metafi)ic " opun(ndu6se concepiei filosofiei analitice+4opper su'linia) c teoriile metafi)ice au semnificaie cognitiv "chiar dac nu sunt falsifica'ile " iar formul rile mai o'scure din filosofie sunt propo)iii cu sens+ Criteriul formulat de el urm re#te doar s sta'ileasc diferenierea (ntre #tiin #i ceea ce nu este #tiin "iar a spune despre metafi)ic c nu este #tiin nu (nseamn o co'or(re a metafi)icii+Acest tip de formulare nu are sens peiorativ+ Apoi faptul c teoriile
J

metafi)ice nu sunt falsifica'ile nu implic faptul c acestea nu ar fi critica'ile (n mod raional "ci e0ist temeiuri raionale pentru a prefera o idee metafi)ic alteia+ -n plus "formularea unui criteriu de demarcaie nu echivalea) cu a contesta importana teoriilor filosofice speculative pentru progresul #tiinei+4osi'ilitatea articul rii filosofiei cu #tiina cre#te pe m sur ce cre#te gradul dee universalitate al teoriilor #tiinei empirice + Nu (n ultimul r(nd" 4opper su'linia) c (n cercetarea #tiinific " ca #i (n viaa de fiecare )i "nu ne putem dispensa de idei metafi)ice+tiina (ns #i porne#te de la a admite e0istena o'iectiv a legilor"ca propriet i structurale ale lumii+ = alt difereniere (ntre #tiin #i filosofie pe 'a)a discursului popperian s6ar putea face (n ce prive#te termenul de <adev r<+tiina nu e episteme"ea nu atinge adev rul "ci utili)ea) acest termen (n sens de norm " de limit ideal (n procesul cunoa#terii +Filosofia (n schim' cl de#te adev rul (n timp ce6l de)v luie+ Un alt tip de orientare (n ce prive#te relaia filosofie 1#tiin este cea a istorismului sociologi)ant"av(nd drept repre)entant pe Thomas 8uhn+ Te)a de 'a) a acestuia este ideea c discursul #tiinific nu are ma0im o'iectivitate .cum se credea p(n atunci/"ci este afectat de idei preconcepute" preluate acritic+Kdeile acritice sunt cadre conceptuale relativ imune la modific rile empirice" idei cu care se lucrea) +Aceste idei acritice"inegrate (n paradigme"nu se pot schim'a dec(t odat cu survenirea unei revoluii #tiinifice" c(nd se schim' practic gestaltul vi)ual+,in perspectiva lui Thomas 8uhn este o concepie imatur cea care consider e0periena sen)orial fi0 #i neutr "iar teoriile ca simple interpret ri ale unor date+ ,e fapt operaiile #i m sur torile efectuate de omul de #tiin (n la'orator sunt <ceea ce este adunat cu dificultate<"#i nu <ceea ce este dat< (n e0perien "fiind indici concrei ai coninutului unor percepii mai elementare "ce in de o paradigm #i promit o ela'orare fructuoas a paradigmei acceptate+ Cele patru po)iii pre)entate ne pot da o imagine asupra relaiei filosofie6#tiin : filosofia #i #tiina sunt dou moduri distincte #i autonome de a cunoa#te ale individului uman" coe0istena lor fiind nu numai posi'il "ci #i necesar +tiina se desf #oar pe acest fundal al concepiilor despre Univers pe care individul uman (l creea) (n mod spontan "aceasta neimplic(nd su'ordonarea #tiinei fa de filosofie+ =mul de #tiin tre'uie s adere la un mod de filosofare (n acord cu misiunea sa #tiinific " care ar putea fi un pragmatism mai mult sau mai puin comple0" con#tient sau mai puin con#tient+ Ar fi necesar chiar o preocupare mai intens a omului de #tiin pentru o filosofie su'iacent demersului s u "aceasta sporindu6i sentimentul responsa'ilit ii fa de umanitate+ 4e de alt parte filosofia este necesar s e0iste ca activitate autonom fa de #tiin a omului "ea corespun)(nd unei autentice (nclinaii a spiritului uman+G(nditor independent" adev ratul filosof te'uie s 6#i aplice raiunea li'er #i personal"neuitnd sfatul lui 8ant : <f r cuno#tine nu vei deveni niciodat filosof"dar nici cuno#tinele sigure nu te vor face vreodat filosof"dac nu se adaug o reunire corespun) toare a tuturor cuo#tinelor #i a'ilit ilor #i o (nelegere a concordanei acestora cu cele mai (nalte scopuri ale raiunii umane<+Filosofia tre'uie privit dintr6o perspectiv universal "ca teorie a (nelepciunii"#tiina despre raportul oric rei cunoa#teri cu scopurile ultime ale raiunii omene#ti+ i" mi se pare potrivit s (nchei prin cuvintele pe care 4laton le atri'uie veneratului s u maestru" Socrate" (ntr6unul din dialogurile sale" #i care e0prim foarte 'ine esena filosofiei sale: "Nu viaa potrivit tiinei ne d fericirea, nici dac ai ntruni n tine toate tiinele deodat, ci e de-ajuns s stpneti singura tiin a binelui i a rului." (Platon- !ar"ide#

Bi'liografie: 9osM ortega F gasset 1 ce este filosofia$ce este cunoaterea$,ed+ humanitas" 'ucure#ti"&NNN lucian 'laga6 despre contiina filosofic Earl popper6logica cercetrii ,ed+ #tiinific #i enciclopedic "'ucure#ti" &NL& thomas Euhn6structura revoluiilor tiinifice,ed+ humanitas" 'ucure#ti "&NNN Oilhelm Oeischedel 6 pe scara din dos a filo)ofiei