Sunteți pe pagina 1din 211

CONVENIILE ORGANIZAIEI INTERNAIONALE A MUNCII RATIFICATE DE REPUBLICA MOLDOVA (colecie)

Chiin !" #$%%

CONVENIILE ORGANIZAIEI INTERNAIONALE A MUNCII RATIFICATE DE REPUBLICA MOLDOVA

Prezenta colecie este editat de ctre Confederaia Naional a Sindicatelor din Moldova n cadrul proiectului Dialogul social local pentru o mai bun guvernare a pieii muncii n Republica Moldova ! finanat de "uvernul Norvegiei #i $rganizaia %nternaional a Muncii&

C!&'in( %) Con*eni+ n')%% 'el+,i* l+ -'e&,!'ile -e +(ocie'e i -e co+liie +le .!nci,o'ilo' +/'icoli Data #i locul adoptrii ' ()&*+&*,(* la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& */+/'01 din (/&*+&(++( 2n vigoare pentru Republica Moldova din +/&+/&(++/ #) Con*eni+ n')#1 &'i*in- .!nc+ 2o'+, (+! o3li/+,o'ie Data #i locul adoptrii ' (3&+4&*,5+ la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& 4*+'0%1 din +*&*+&*,,, 2n vigoare pentru Republica Moldova din (5&+5&(++* Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& (9 p& (*+ 4) Con*eni+ n')56 c! &'i*i'e l+ 'e-!ce'e+ ,i.&!l!i -e .!nc &7n l+ &+,'!8eci -e o'e &e ( &, .7n Data #i locul adoptrii ' ((&+4&*,5) la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& *55+'0%%% din (4&+,&*,,9 2n vigoare pentru Republica Moldova din *+&*(&*,,3 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& */ p& /, 5) Con*eni+ n')0% &'i*in- in(&eci+ .!ncii 7n in-!(,'ie i co.e' Data #i locul adoptrii ' **&+9&*,/9 la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& ),5'0%%% din (4&+,&*,,) 2n vigoare pentru Republica Moldova din *(&+3&*,,9 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& *+ p& 9 P'o,ocol!l O'/+ni8+iei In,e'n+ion+le + M!ncii -in %11: l+ Con*eni+ n')0% &'i*inin(&eci+ .!ncii 7n in-!(,'ie i co.e'" (e.n+, l+ Gene*+ l+ %% i!lie %156 Data #i locul adoptrii ' ((&+4&*,,) la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& 9))'0%1 din (/&*(&*,,, 2n vigoare pentru Republica Moldova din (3&+/&(++* Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& (3 p& 5( :) Con*eni+ n')06 &'i*in- li3e',+,e+ +(ocie'ii i &'o,eci+ -'e&,!l!i l+ o'/+ni8+ie Data #i locul adoptrii ' +,&+9&*,/3 la San :rancisco Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& ),5'0%%% din (4&+,&*,,) 2n vigoare pentru Republica Moldova din *(&+3&*,,9 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& *+ p& (( 9) Con*eni+ n')00 &'i*in- o'/+ni8+'e+ +c,i*i, ii -e 2olo(i'e + 2o'ei -e .!nc Data #i locul adoptrii ' +(&+9&*,/3 la San :rancisco Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& ),5'0%%% din (4&+,&*,,) 2n vigoare pentru Republica Moldova din *(&+3&*,,9 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& *+ p& (, 6) Con*eni+ n') 1# &'i*in- c+8+'e+ echi&+;elo' l+ 3o'-!l n+*ei ('e*i8!i, ) Data #i locul adoptrii ' *3&+4&*,/, la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& (53'01% din (+&*+&(++) 2n vigoare pentru Republica Moldova din *(&*(&(++4
3

%9

%0

#9

#0

44

0) Con*eni+ n')1: &'i*in- &'o,eci+ (+l+'i!l!i Data #i locul adoptrii ' +*&+9&*,/, la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& ),5'0%%% din (4&+,&*,,) 2n vigoare pentru Republica Moldova din *(&+3&*,,9 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& *+ p& 53 1) Con*eni+ n') 16 &'i*in- .i/'+i+ 7n (co& -e +n/+;+'e Data #i locul adoptrii ' +*&+9&*,/, la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& (+,'01% din (,&+9&(++) 2n vigoare pentru Republica Moldova din *(&*(&(++4 %$) Con*eni+ n')10 &'i*in- +&lic+'e+ &'inci&iilo' -'e&,!l!i l+ o'/+ni8+ie i -e &!',+'e + ,'+,+,i*elo' colec,i*e Data #i locul adoptrii ' +*&+9&*,/, la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& ),5'0%%% din (4&+,&*,,) 2n vigoare pentru Republica Moldova din *(&+3&*,,9 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& *+ p& /9 %%) Con*eni+ OIM n')11 &'i*in- &'oce-!'+ -e (,+3ili'e + (+l+'i!l!i .ini. 7n +/'ic!l,!' Data #i locul adoptrii ' (3&+4&*,)* la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& */+/'01 din (/&*+&(++( 2n vigoare pentru Republica Moldova din +/&+/&(++/ %#) Con*eni+ n')%$$ &'i*in- e/+li,+,e+ -e 'e.!ne'+'e + .<inii -e l!c'! .+(c!line i + .<inii -e l!c'! 2e.inin " &en,'! o .!nc -e *+lo+'e e/+l Data #i locul adoptrii ' (,&+4&*,)* la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& 4*+'0%1 din +*&*+&*,,, 2n vigoare pentru Republica Moldova din (5&+5&(++* Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& (9 p& ((5 %4) Con*eni+ n')%$: +(!&'+ +3oli'ii .!ncii 2o'+,e Data #i locul adoptrii ' ()&+4&*,,* la Ne; <or= Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& 9+9'0%% din *+&+,&*,,* 2n vigoare pentru Republica Moldova din *+&+5&*,,/ Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& * p& ,* %5) Con*eni+ n')%%% &'i*in- -i(c'i.in+'e+ 7n -o.eni!l oc!& 'ii 2o'ei -e .!nc i e=e'ci, 'ii &'o2e(iei Data #i locul adoptrii ' ()&+9&*,)3 la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& ),5'0%%% din (4&+,&*,,) 2n vigoare pentru Republica Moldova din *(&+3&*,,9 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& *+ p& )5 %:) Con*eni+ n')%%6 &'i*in- o3iec,i*ele i no'.ele -e 3+8 +le &oli,icii (oci+le Data #i locul adoptrii ' ((&+4&*,4/ la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& ),5'0%%% din (4&+,&*,,) 2n vigoare pentru Republica Moldova din *(&+3&*,,9 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& *+ p& )3
4

55

:$

9%

94

96

91

6%

65

%9) Con*eni+ n')%%1 &'i*in- -o,+'e+ .+inilo' c! -i(&o8i,i*e -e &'o,ecie Data #i locul adoptrii ' ()&+4&*,45 la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& */+/'01 din (*&*+&(++( 2n vigoare pentru Republica Moldova din +/&+/&(++/ %6) Con*eni+ n')%## &'i*in- &oli,ic+ -e oc!&+'e + 2o'ei -e .!nc Data #i locul adoptrii ' +,&+9&*,4/ la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& ),5'0%%% din (4&+,&*,,) 2n vigoare pentru Republica Moldova din *(&+3&*,,9 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& *+ p& 43 %0) Con*eni+ n')%#6 c! &'i*i'e l+ /'e!,+,e+ .+=i. + 7nc 'c ,!'ilo' c+'e &o, 2i ,'+n(&o',+,e -e !n (in/!' l!c' ,o' Data #i locul adoptrii ' (3&+4&*,49 la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& *55+'0%%% din (4&+,&*,,9 2n vigoare pentru Republica Moldova din *+&*(&*,,3 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& */ p& )5 %1) Con*eni+ n')%#1 &'i*in- in(&eci+ .!ncii 7n +/'ic!l,!' Data #i locul adoptrii ' ()&+4&*,4, la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& *55+'0%%% din (4&+,&*,,9 2n vigoare pentru Republica Moldova din *+&*(&*,,3 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& */ p& )3 #$) Con*eni+ n')%4% &'i*in- 2i=+'e+ (+l+'iilo' .ini.e" 7n (&eci+l 7n ce &'i*e,e 'ile 7n c!'( -e -e8*ol,+'e Data #i locul adoptrii ' (/&+4&*,9+ la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& 4*+'0%1 din +*&*+&*,,, 2n vigoare pentru Republica Moldova din (5&+5&(++* Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& (3 p& 3 #%) Con*eni+ n')%4# c! &'i*i'e l+ conce-iile +n!+le 'e.!ne'+,e Data #i locul adoptrii ' (/&+4&*,9+ la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& *55+'0%%% din (4&+,&*,,9 2n vigoare pentru Republica Moldova din (9&+*&*,,, Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& (4 p& *+) ##) Con*eni+ n') %44 &'i*in- c+8+'e+ echi&+;elo' l+ 3o'-!l n+*ei (-i(&o8iii co.&le.en,+'e) Data #i locul adoptrii ' 5+&*+&*,9+ la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& (5,'01% din (+&*+&(++) 2n vigoare pentru Republica Moldova din *(&+4&(++4 #4) Con*eni+ n')%4: c! &'i*i'e l+ &'o,eci+ -'e&,!'ilo' 'e&'e8en,+nilo' l!c' ,o'ilo' l+ 7n,'e&'in-e'i i &o(i3ili, ile +co'-+,e lo' Data #i locul adoptrii ' (5&+9&*,9* la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& ),5'0%%% din (4&+,&*,,) 2n vigoare pentru Republica Moldova din *(&+3&*,,9
5

0$

09

01

1#

10

%$$

%$:

%%#

Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& *+ p& 95 #5) Con*eni+ OIM n')%40 &'i*in- *7'(,+ .ini. -e 7nc+-'+'e 7n .!nc Data #i locul adoptrii ' (4&+4&*,95 la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& )*,'0%1 din *)&+9&*,,, 2n vigoare pentru Republica Moldova din (*&+,&(+++ Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& (9 p& *(* #:) Con*eni+ n')%5% &'i*in- o'/+ni8+iile -e l!c' ,o'i '!'+li i 'ol!l lo' 7n -e8*ol,+'e+ econo.ic i (oci+l Data #i locul adoptrii ' (5&+4&*,9) la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& */+/'01 din (/&*+&(++( 2n vigoare pentru Republica Moldova din +/&+/&(++/ #9) Con*eni+ n')%5# &'i*in- o'ien,+'e+ &'o2e(ion+l i &'e/ ,i'e+ &'o2e(ion+l 7n -o.eni!l *+lo'i2ic 'ii 'e(!'(elo' !.+ne Data #i locul adoptrii ' (5&+4&*,9) la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& /3+'01 din (3&+,&(++* 2n vigoare pentru Republica Moldova din *,&*(&(++( #6) Con*eni+ n')%55 &'i*i,o+'e l+ con(!l, 'ile ,'i&+',i,e -e(,in+,e ( &'o.o*e8e +&lic+'e+ no'.elo' in,e'n+ion+le +le .!ncii Data #i locul adoptrii ' (*&+9&*,94 la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& ),5'0%%% din (4&+,&*,,4 2n vigoare pentru Republica Moldova din *(&+3&*,,9 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& *+ p& 93 #0) Con*eni+ n')%:$ &'i*in- +-.ini(,'+'e+ .!ncii" Data #i locul adoptrii > (4&+4&*,93 la "eneva Documentul de ratificare-aprobare > .egea de ratificare nr& (9/ din (,&+9&(++4 2n vigoare pentru Republica Moldova din **&+3&(++4 #1) Con*eni+ n')%:% &'i*in- &'o,eci+ -'e&,!l!i -e o'/+ni8+'e i &'oce-!'ile -e -e,e'.in+'e + con-iiilo' -e oc!&+'e + 2!nciilo' &!3lice Data #i locul adoptrii ' (9&+4&*,93 la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& *9'01 din +9&+(&(++5 2n vigoare pentru Republica Moldova din +/&+/&(++/ 4$) Con*eni+ n')%:# &'i*in- (ec!'i,+,e+ i i/ien+ .!ncii 7n o&e'+i!nile &o',!+'e Data #i locul adoptrii ' ()&+4&*,9, la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& 55, din *9&**&(++4 2n vigoare pentru Republica Moldova din +3&*(&(++4 4%) Con*eni+ n') %:5 &'i*in- &'o.o*+'e+ ne/ocie'ilo' colec,i*e Data #i locul adoptrii ' *,&+4&*,3* la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& ,//'0%%% din *)&*+&*,,4 2n vigoare pentru Republica Moldova din */&+(&*,,3 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& ** p& *)/ 4#) Con*eni+ n')%:: &'i*in- (ec!'i,+,e+ i i/ien+ .!ncii i .e-i!l -e .!nc
6

%%5

%#$

%#5

%#6

%4$

%45

%40

%:$

%:4

Data #i locul adoptrii ' ((&+4&*,3* la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& 9))'0%1 din (/&*(&*,,, 2n vigoare pentru Republica Moldova din (3&+/&(++* Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& (3 p& (( 44) Con*eni+ n') %:0 c! &'i*i'e l+ 7nce,+'e+ '+&o',!'ilo' -e .!nc -in inii+,i*+ &+,'on!l!i Data #i locul adoptrii ' ((&+4&*,3* la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' 6otrrea Parlamentului nr& ,//'0%%% din *)&*+&*,,4 2n vigoare pentru Republica Moldova din */&+(&*,,3 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& ** p& (44 45) Con*eni+ n')%0% &'i*in- +/eniile &'i*+,e -e oc!&+'e + 2o'ei -e .!nc Data #i locul adoptrii ' *,&+4&*,,9 la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& /3('01 din (3&+,&(++* 2n vigoare pentru Republica Moldova din *,&*(&(++( Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& 5) p& *4) 4:) Con*eni+ n')%0# &'i*in- in,e'8ice'e+ celo' .+i /'+*e 2o'.e +le .!ncii co&iilo' i +ci!ne+ i.e-i+, 7n *e-e'e+ eli.in 'ii lo' Data #i locul adoptrii ' *9&+4&*,,, la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& 3/,'01 din */&+(&(++( 2n vigoare pentru Republica Moldova din */&+4&(++5 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& 5) p& (5, 49) Con*eni+ n')%04 &'i*in- 'e*i8!i'e+ Con*eniei ('e*i8!i, ) +(!&'+ &'o,eciei .+,e'ni, ii -in %1:# Data #i locul adoptrii ' *)&+4&(+++ la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& 39'01% din (+&+/&(++4 2n vigoare pentru Republica Moldova din (3&+3&(++9 46) Con*eni+ n')%05 &'i*in- (ec!'i,+,e+ i i/ien+ .!ncii 7n +/'ic!l,!' Data #i locul adoptrii ' (*&+4&(++* la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& *+)3'01 din *4&+)&(++( 2n vigoare pentru Republica Moldova din (+&+,&(++5 Publicat n ediia 78ratate %nternaionale ! vol& 5) p& //, 40) Con*eni+ n')%0: ('e*i8!i, ) &'i*in- +c,ele -e i-en,i,+,e &en,'! &e'(on+l!l n+*i/+n, Data #i locul adoptrii ' *,&+4&(++5 la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& 5*'01% din (5&+(&(++4 2n vigoare pentru Republica Moldova din (3&+3&(++9 41) Con*eni+ n') %06 &'i*in- c+-'!l -e &'o.o*+'e + ( n , ii i (ec!'i, ii 7n .!nc Data #i locul adoptrii ' *)&+4&(++4 la "eneva Documentul de ratificare-aprobare ' .egea de ratificare nr& 9( din (4&**&(++, 2n vigoare pentru Republica Moldova din *3&*(&(++, %:9

%9#

%64

%60

%60

%09

#$6

Con*eni+ n') %% 'e2e'i,o' l+ -'e&,!'ile -e +(ocie'e i -e co+liie +le .!nci,o'ilo' +/'icoli Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii din Societatea Naiunilor! Convocai la "eneva de Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii! #i nt@lnindu'se la () octombrie *,(*! 2? a treia A#edin! dup ce a Botr@t s adopte diferite propuneri relative la drepturile de asociaie #i de coaliie ale muncitorilor agricoli! cBestiune prevzut la punctul / al ordinii de zi a sesiunii! #i dup ce a Botr@t ca aceste propuneri s ia forma unui proiect de convenie internaional adopt urmtorul proiect de convenie! care va trebui ratificat de ctre Membrii $rganizaiei %nternaionale a Muncii! conform dispoziiilor $rganizaiei %nternaionale a Muncii! conform dispoziiilor Prii *5 a 8ratatului de la 1ersailles #i ale Prilor corespunztoare din celelalte 8ratate de Pace& A',icol!l % $rice Membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii care ratific prezenta convenie se oblig s asigure tuturor persoanelor ntrebuinate n agricultur acelea#i drepturi de asociaie #i de coaliie ca #i lucrtorilor din industrie #i s desfiineze orice dispoziiune legislativ sau de alt natur av@nd ca scop s restr@ng aceste drepturi pentru muncitorii agricoli& A',icol!l # RatificriC dispoziii finale tip*& A',icol!l 4 %ntrarea n vigoare imediat dup nregistrarea a dou ratificri& 2n continuare! intrarea n vigoare pentru ali Membri la data la care este nregistrata notificarea& A',icol!l 5 Notificarea ratificaiilor ctre MembriC dispoziii finale tip*& A',icol!l : Statele care ratific convenia trebuie s'i aplice dispoziiile cel t@rziu la * ianuarie *,(/& A',icol!l 9 Dplicarea la teritoriile nemetropolitane conform art& 5) al Constituiei& A',icol!l 6 DenunareC de vzut paragraful * al dispoziiei finale tip asupra denunrii& A',icol!l 0 EFamen n vederea unei revizuiriC dispoziie final tip& A',icol!l 1 8eFte av@nd valoareG dispoziie final tip*&

Con*eni+ n') #1 &'i*in- .!nc+ 2o'+, (+! o3li/+,o'ie Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de ctre Consiliul de Ddministraie al ?iroului %nternaional al Muncii! care s'a ntrunit aici! la *+ iunie *,5+! n cea de a patrusprezecea sesiune a sa! Dup ce a Botr@t s adopte diferite propuneri n legtura cu munca forat sau obligatorie! problema cuprinsa n primul punct de pe ordinea de zi a sesiunii! Dup ce a Botr@t ca aceste propuneri vor lua forma unei convenii internaionale! adopt! astzi douzeci #i opt iunie una mie nou sute treizeci! convenia de mai Hos! care va fi denumit Convenia privind munca forata! *,5+! ce urmeaz a fi ratificat de ctre Membrii $rganizaiei %nternaionale a Muncii conform dispoziiilor Constituiei $rganizaiei %nternaionale a MunciiC A',icol!l % *& $rice Membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii care ratific prezenta convenie se angaHeaz sa desfiineze folosirea muncii forate sau obligatorii! sub toate formele ei! n termenul cel mai scurt posibil& (& 2n vederea acestei desfiinri totale! munca forat sau obligatorie va putea fi folosit n timpul perioadei tranzitorii numai n scopuri publice #i! n mod eFcepional! n condiiile #i cu garaniile stipulate n articolele care urmeaz& 5& .a eFpirarea unui termen de ) ani de la intrarea n vigoare a prezentei convenii #i cu ocazia raportului prevzut la Drticolul 5 de mai Hos! Consiliul de Ddministraie al ?rioului %nternaional al Muncii va eFamina posibilitatea de a desfiina fr vreo alt nt@rziere munca forat sau obligatorie sub toate formele sale #i va Botr daca este cazul s nscrie aceasta problema pe ordinea de zi a conferinei& A',icol!l # *& 2n sensul prezentei convenii! termenul munca forat sau obligatorie va nsemna orice munc sau serviciu pretins unui individ sub ameninarea unei pedepse oarecare! #i pentru care numitul individ nu s'a oferit de bun voie& (& 8otu#i! termenul munca forat sau obligatorie nu va cuprinde! n sensul prezentei conveniiC aI orice munc sau serviciu pretins n virtutea legilor privind serviciul militar obligatoriu #i destinat unor lucrri cu caracter pur militarG bI orice munca sau serviciu fc@nd parte din obligaiile civice normale ale cetenilor unei tari pe deplin independentG cI orice munca sau serviciu pretins unui individ ca urmare a unei condamnri pronunate printr' o Botr@re Hudectoreasca! cu condiia ca aceast munc sau serviciu s fie eFecutat sub supravegBerea si controlul autoritilor publice si ca numitul individ sa nu fie cedat sau pus la dispoziia unor particulari! societi sau unor persoane morale privateG dI orice munca sau serviciu pretins n cazurile de for maHor! adic n caz de rzboi! catastrofe sau pericol de catastrofe caC incendii! inundaii! foamete! cutremure de pm@nt! epidemii sau epizootii violente! invazii de animale! de insecte sau de parazii vegetali duntori! #i n general orice mpreHurri care pun n pericol sau risc s pun n pericol viaa #i condiiile normale de eFisten a ntregii populaii sau a unei pri din populaie& eI muncile mrunte de la sat! adic muncile eFecutate direct n interesul colectivitii de ctre membrii acesteia! munci care! deci! pot fi considerate ca obligaii civice normale ce revin membrilor colectivitii! cu condiia ca populaia nsi sau reprezentanii si direci s aib dreptul s se pronune asupra Husteei acestor munci&

A',icol!l 4 2n sensul prezentei convenii! termenul autoriti competente va nsemna fie autoritile metropolitane! fie autoritile centrale superioare din teritoriul interesat& A',icol!l 5 *& Dutoritile competente nu vor trebui sa impun sau sa permit impunerea muncii forate sau obligatorii n folosul unor particulari! societi sau al unor persoane morale private& (& Dac o astfel de form de munc forat sau obligatorie n folosul unor particulari! societi sau unor persoane morale private eFist la data la care ratificarea prezentei convenii de ctre un Membru este nregistrat de ctre directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii! acest Membru va trebui s desfiineze complet munca forat sau obligatorie amintit! ncep@nd de la data intrrii n vigoare a prezentei convenii! n ceea ce'l prive#te& A',icol!l : *& Nici o concesie acordat unor particulari! unor societi sau unor persoane morale private nu va trebui s aib drept consecina impunerii unor forme oarecare de munc forat sau obligatorie n vederea producerii sau str@ngerii de produse de ctre ace#ti particulari! societi sau persoane morale private le folosesc sau cu care fac comer& (& Dac anumite concesii eFistente comport dispoziii care au drept urmare impunere a unei astfel de munci forate sau obligatorii! aceste dispoziii vor trebui s fie anulate c@t mai cur@nd posibil! pentru a se conforma prevederilor articolului * al prezentei convenii& A',icol!l 9 :uncionarii administraiei! cBiar atunci c@nd vor trebui s ncuraHeze populaiile care sunt n sarcina lor s se dedice unei munci oarecare! nu vor trebui s eFercite asupra acestor populaii o constr@ngere colectiv sau individual cu scopul de a le face s munceasc pentru particulari! societi sau persoane morale private& A',icol!l 6 *& Jefii care nu eFercit funciuni administrative nu vor trebui s recurg la munca forat sau obligatorie& (& Jefii care eFercit funciuni administrative vor putea! cu autorizarea eFpres a autoritilor competente! s recurg la munca forat sau obligatorie n condiiile prevzute de Drticolul *+ al prezentei convenii& 5& Jefii recunoscui ca atare de lege! #i care nu primesc o remuneraie adecvat sub alte forme! vor putea s beneficieze de folosirea serviciilor personale anume reglementate! trebuind s se ia toate msurile necesare pentru a preveni abuzurile& A',icol!l 0 *& Rspunderea pentru orice Botr@ri de a se recurge la munca forat sau obligatorie va reveni autoritilor civile superioare ale teritoriului respectiv& (& 8otu#i! aceste autoriti vor putea s acorde autoritilor locale superioare dreptul de a impune munca forat sau obligatorie! n cazurile n care aceast munc nu va avea efect ndeprtarea muncitorilor de domiciliu obi#nuit& Dceste autoriti vor putea! de asemenea! s acorde autoritilor locale superioare > pentru perioadele #i n condiiile care vor fi stabilite prin reglementarea prevzut la art& (5 al prezentei convenii > dreptul de a impune o munc forat sau obligatorie pentru eFecutarea creia muncitorii vor trebui s se deprteze de domiciliul lor obi#nuit! n cazul c@nd

10

aceasta este necesar pentru nlesnirea deplasrii funcionarilor din administraie! n eFercitarea funciunilor lor! precum #i a transportrii materialului administraiei& A',icol!l 1 Cu eFcepia dispoziiilor contrare stipulate la Drticolul *+ al prezentei convenii! nici o autoritate care are dreptul s impun munca forat sau obligatorie nu va trebui s permit s se recurg la aceast form de munc dec@t dac s'a asigurat n prealabilC aI c serviciul sau munca ce trebuie efectuat reprezint un interes direct #i important pentru colectivitatea cBemat s o eFecuteG bI c acest serviciu sau munc este de o necesitate actual sau iminentG cI c a fost imposibil s se procure m@n de lucru voluntar pentru eFecutarea acestui serviciu sau munci! cu toate c s'au oferit salarii #i condiii de munc cel puin egale celor practicate pe teritoriul interesat pentru a munci sau servicii similareG dI c aceast munc sau serviciu nu va constitui o povar prea grea pentru populaia actual fa de m@na de lucru disponibil #i de aptitudinea sa de a ntreprinde munca respectiv& A',icol!l %$ *& Munca forat sau obligatorie cerut ca impozit #i munca forat sau obligatorie impusa pentru lucrri de interes public de ctre #efii care eFercit funciuni administrative vor trebui s fie treptat desfiinate& (& P@n la aceast abolire! atunci c@nd munca forat sau obligatorie va fi cerut ca impozit! #i atunci c@nd munca forat sau obligatorie va fi impus de ctre #efii care eFercit funciuni administrative! n vederea eFecutrii unor lucrri de interes public! autoritile interesate vor trebui s se asigure! n prealabilC aI C serviciul sau munca care trebuie eFecutat este de interes direct #i important pentru colectivitatea cBemat s o eFecuteG bI C acest serviciu sau munc este de o necesitate actual #i iminentG cI C aceast munc sau serviciu nu va constitui o povar prea grea pentru populaia actual fa de m@na de lucru disponibil #i de aptitudinea sa de a ntreprinde munca respectiv& dI C eFecutarea acestei munci sau serviciu nu va obliga pe muncitori s se ndeprteze de domiciliul obi#nuit& eI C eFecutarea acestei munci sau serviciu va fi ndrumat! potrivit cu cerinele religiei! ale vieii sociale sau ale agriculturii& A',icol!l %% *& Numai adulii valizi de seF masculin! n v@rst de cel puin *3 ani #i de cel mult /) ani vor putea fi supu#i la munc forat sau obligatorie& 2n afar de categoriile de munc prevzute la Drticolul *+ al prezentei convenii vor trebui s fie respectate limitele #i condiiile urmtoareC aI Recunoa#terea prealabil > n toate cazurile n care va fi posibil > de ctre un medic numit de administraie > c ace#tia nu sufer de nici o boal contagioas #i sunt api din punct de vedere fizic s suporte munca impus #i condiiile n care va fi efectuatG bI Scutirea personalului din #coli! a elevilor #i profesorilor! c@t #i a personalului administrativ n generalG cI Meninerea n fiecare colectivitate a unui numr de oameni aduli #i valizi indispensabili vieii familiale #i socialeG dI Respectarea legturilor conHugale #i familiale& (& 2n scopurile indicate n alineatul cI de mai sus ! reglementarea prevzut la art& (5 al prezentei convenii va stabili proporia de persoane din populaia permanent de seF masculin #i valid care vor putea fi obiectul unei recrutri determinate! aceast populaie neput@nd! totu#i! dep#i! n nici un caz! () K din aceast populaie& Stabilind aceast proporie! autoritile competente vor
11

trebui s in seama de densitatea populaiei! de dezvoltarea social #i fizic a acestei populaii! de perioada din cursul anului #i de starea lucrrilor ce trebuie efectuate de cei interesai pe loc #i pe cont propriuG n general autoritile vor trebui s respecte necesitile economice #i sociale ale vieii normale a colectivitii respective& A',icol!l %# *& Perioada maFim n timpul creia un individ oarecare va putea fi constr@ns la munc forat sau obligatorie sub diverse forme nu va trebui s dep#easc 4+ de zile dintr'o perioad de *( luni! zilele de cltorie necesare pentru a merge la locul de munc #i a se ntoarce trebuind s fie cuprinse n aceste 4+ de zile& (& :iecare muncitor constr@ns la munc forat sau obligatorie va trebui s posede un certificat care s indice perioadele de munc forat sau obligatorie pe care le'a efectuat& A',icol!l %4 *& $rele normale de lucru ale oricrei persoane constr@nse la munca forat sau obligatorie vor trebui s fie acelea#i ca orele obi#nuite pentru munca liber! iar orele de munc efectuate peste durata normal vor trebui s fie remunerate dup acelea#i tarife ca #i cele folosite pentru orele suplimentare ale muncitorilor liberi& (& 1a trebui s se acorde sptm@nal o zi de odiBn tuturor persoanelor supuse la o form oarecare de munc forat sau obligatorie ! #i aceast zi va trebui s coincid pe c@t posibil ! cu ziua consacrat prin tradiie! sau prin obiceiurile rii ori ale regiunii& A',icol!l %5 *& Cu eFcepia muncii prevzute la Drticolul *+ al prezentei convenii! munca forat sau obligatorie! sub toate formele ei! va trebui s fie remunerat n bani #i dup tarife care! pentru acela#i fel de munc! nu vor trebui s fie inferioare nici celor n vigoare n regiunea n care muncitorii sunt folosii! nici celor n vigoare n regiunea din care au fost recrutai muncitorii& (& 2n cazul n care munca este impus de ctre #efi n eFercitarea funciunilor lor administrative! va trebui s fie introdus! c@t mai cur@nd posibil! plata salariilor n condiiile prevzute la paragraful precedent& 5& Salariile vor trebui s fie pltite fiecrui muncitor! individual! #i nu #efului su de trib sau oricrei alte autoriti& /& Lilele de cltorie pentru a merge la locul de munc #i pentru ntoarcere vor trebui s fie socotite la plata salariilor ca zile de munc& )& Prezentul articol nu va avea ca efect interzicerea aprovizionrii muncitorilor cu raii alimentare obi#nuite ca parte a salariului! aceste raii trebuind s fie cel puin ecBivalente cu suma de bani pe care o reprezint! dar nu trebuie s se fac nici o reinere din salariu! nici pentru acBitarea impozitelor! nici pentru Bran! mbrcminte #i locuine speciale care vor fi acordate muncitorilor pentru a'i menine n stare de a'#i continua munca! lu@nd n considerare condiiile speciale ale muncii lor! #i nici pentru furnizarea de unelte& A',icol!l %: *& $rice legislaie privind despgubirea n caz de accidente sau boli provocate de munc! #i orice legislaie care prevede aHutorarea persoanelor aflate n sarcina muncitorilor decedai sau invalizi! legislaii care sunt sau vor fi n vigoare pe teritoriul respectiv! vor trebui s fie aplicate persoanelor supuse muncii forate sau obligatorii n acelea#i condiii ca #i muncitorii liberi& (& 2n orice caz! fiecare autoritate care folose#te un muncitor la munca forat sau obligatori va avea obligaia s asigure ntreinerea muncitorului respectiv dac un accident de munc sau o boal cauzat de munc l face ! total sau parial! incapabil de a'#i c@#tiga eFistena& Dceast autoritate va trebui! de asemenea! s'#i asume obligaia de a lua msuri pentru asigurarea ntreinerii oricrei
12

persoane aflate n mod efectiv n sarcina muncitorului! n caz de incapacitate sau deces rezult@nd din munc& A',icol!l %9 *& Persoanele supuse muncii forate sau obligatorii vor trebui > n afara cazurilor de necesitate eFcepionale ' s fie transferate n regiuni n care condiiile de Bran #i de clim sunt at@t de diferite de cele cu care au fost obi#nuite! nc@t ar constitui un pericol pentru sntatea lor& (& 2n nici un caz! o asemenea transferare de muncitori nu va fi autorizat fr aplicarea strict a tuturor msurilor de igien #i cazare care se impun pentru instalarea lor #i pentru aprarea sntii lor& 5& C@nd o asemenea transferare nu va putea fi evitat! vor fi luate msuri > dup avizul serviciului medical competent > care s asigure adaptarea treptat a muncitorilor la noile condiii de Bran #i de clim& /& 2n cazurile c@nd ace#ti muncitori sunt cBemai s eFecute munca regulat cu care sunt obi#nuii! va trebui s ia msuri care s asigure adaptarea lor la acest gen de munc! n special n ceea ce prive#te antrenarea treptat! orele de munc! intercal@nd repausuri #i mbuntind sau mrind raiile alimentare! dup necesitate& A',icol!l %6 2nainte de a autoriza orice recurgere la munca forat sau obligatorie pentru lucrrile de construcie #i ntreinere care vor obliga pe muncitori s rm@n la locul de munc o perioad ndelungat! autoritile competente vor trebui s se asigureC *& c au fost luate msurile necesare pentru a asigura igiena muncitorilor #i a le garanta ngriHirea medical indispensabil #i! n special! cC aI ace#ti muncitori sunt supu#i unui eFamen medical nainte de a ncepe lucrrile #i unor noi eFaminri la anumite intervale pe toat durata munciiG bI c a fost prevzut un personal medical suficient! precum #i dispensare! infirmerii! spitale #i materiale necesare pentru a face fa tuturor nevoilor! #i cI c buna igien la locurile de munc! aprovizionarea muncitorilor cu ap! alimente! combustibil #i ustensile de buctrie au fost asigurate n mod satisfctor #i c au fost prevzute! la nevoie! mbrcminte #i locuine satisfctoare& (& c au fost luate msurile necesare pentru a se asigura ntreinerea familiei muncitorului! n special nlesnind trimiterea unei pri din salariu! printr'un procedeu sigur! cu asentimentul sau la cererea lucrtorului& 5& c transportul muncitorilor pentru a merge la locul de munc #i pentru ntoarcere va fi asigurat de administraie! pe rspunderea #i pe cBeltuiala sa! #i c administraia va nlesni aceste cltorii folosind! n cea mai larg msur posibil! toate miHloacele de transport disponibile& /& c! n caz de boal sau accident! care i fac pe muncitori incapabili de munc pentru o anumit perioad! repatrierea muncitorului va fi asigurat pe cBeltuiala administraieiG )& c orice muncitor care ar dori s rm@n pe loc ca muncitor liber la eFpirarea perioadei de munc forat sau obligatorie! va avea facultatea de a face! fr a pierde! timp de ( ani! drepturile sale la repatrierea gratuit& A',icol!l %0 *& Munca forat sau obligatorie pentru transportarea de persoane #i mrfuri! de eFemplu! cu braele sau prin v@slire! va trebui s fie desfiinat n termenul cel mai scurt posibil iar! p@n la desfiinare! autoritile competente vor trebui s elaboreze regulamente care s fiFezeC aI $bligaia de a nu folosi aceast munc dec@t pentru a nlesni deplasarea de funcionari ai administraiei n eFercitarea funciunilor lor! sau transportarea de materiale ale administraiei! sau n caz de necesitate absolut urgent! transportarea altor persoane dec@t funcionariG

13

bI $bligaia de a folosi la astfel de transporturi dec@t oameni api din punct de vedere fizic pentru aceast munc! recunoscui astfel printr'un eFamen medical prealabil! n toate cazurile n care acest eFamen este posibilG n caz c acesta nu este posibil! persoana care folose#te aceast m@n de lucru va trebui s se asigure! pe rspunderea sa! c muncitorii folosii au aptitudinea fizic cerut #i u sufer de o boal contagioasG cI "reutatea maFim pe care o pot duce muncitoriiG dI Parcursul maFim care va putea fi impus acestor muncitori de la locul domiciliului lorG eI Numrul maFim de zile pe lun sau orice alt perioad n timpul creia ace#ti muncitori vor putea fi recBiziionai! zilele de cltorie pentru ntoarcere fiind cuprinse n acest numr& fI Persoanele care au dreptul s recurg la aceast form de munc forat sau obligatorie! precum #i msura n care ele au dreptul de a recurge la aceasta& (& :iF@nd limitele maFime menionate la literele c!d!e din paragraful precedent autoritile competente vor trebui s in seama de diferite elemente ! n special de aptitudinea fizic a populaiei care va trebui s fie recBiziionat! de felul itinerarului de parcurs! c@t #i de condiiile climaterice& 5& Dutoritile competente vor trebui ! n afar de aceasta s ia msuri pentru ca distana zilnic normal parcurs de Bamali s nu dep#easc o distan corespunztoare duratei medii a unei zile de munc de 3 ore! in@nd seama c pentru a o stabili! va trebui s se aib n vedere nu numai greutatea ce trebuie dus #i distana de parcurs! ci #i starea drumului! perioada anului #i toate celelalte elementeG dac ar fi necesar s se impun Bamalilor ore suplimentare de munc! acestea vor trebui s fie remunerate dup tarife mai ridicate dec@t cele normale& A',icol!l %1 *& Dutoritile competente nu vor trebui s permit s se recurg la culturi obligatorii dec@t n scopul prevenirii foametei sau a lipsei de produse alimentare! #i totdeauna sub rezerva c alimentele sau produsele astfel obinute s rm@n proprietatea indivizilor sau colectivitilor care le'au produs& (& Prezentul articol nu trebuie s aib ca rezultat > atunci c@nd producia e organizat dup lege #i obicei pe baz comunal #i c@nd produsele sau beneficiile care provin din v@nzarea acestor produse rm@n proprietatea colectivitii > s scuteasc pe membrii colectivitii de obligaia de a se acBita de munca astfel impus& A',icol!l #$ .egislaiile care prevd o represiune colectiv aplicabil ntregii colectiviti pentru delicte comise de unii din membrii si nu vor trebui s cuprind #i munca forat sau obligatorie pentru o colectivitate! ca una dintre metodele de represiune& A',icol!l #% Nu se va recurge la munca forat sau obligatorie pentru lucrrile subterane ce urmeaz s fie eFecutate n mine& A',icol!l ## Rapoartele anuale pe care membrii! care ratific prezenta convenie! se angaHeaz s le prezinte ?iroului %nternaional al Muncii! conform dispoziiilor art& (( al Constituiei $rganizaiei %nternaionale a Muncii! privind msurile luate de ei pentru aplicarea dispoziiilor prezentei convenii! vor trebui s cuprind informaii c@t se poate de complete pentru fiecare teritoriu interesat! n ceea ce prive#te msura n care s'a recurs la munca forat sau obligatorie pe acest teritoriu! precum #i urmtoarele puncteC scopul n care aceast munc a fost efectuatG punctaHul morbiditii #i mortalitiiG orele de muncG sistemul de plat a salariilor #i cuantumul lor! precum #i orice alte date necesare& A',icol!l #4
14

*& Pentru a aplica dispoziiile prezentei convenii! autoritile competente vor trebui s elaboreze un regulament complet #i precis cu privire la folosirea muncii forate sau obligatorii& (& Dcest regulament va trebui s cuprind! n special reguli care s permit fiecrei persoane supuse muncii forate sau obligatorii s prezinte autoritilor orice reclamaie referitoare la condiiile de munc! garant@ndu'se c aceste reclamaii vor fi eFaminate #i luate n consideraiei& A',icol!l #5 2n toate cazurile va trebui s se ia msurile necesare pentru asigurarea strictei aplicri a regulamentelor privind folosirea muncii forate sau obligatorii! fie prin eFtinderea la munc forat sau obligatorie a atribuiilor oricrui organ de inspecie deHa creat pentru supravegBerea muncii libere! fie prin orice alt sistem potrivit& 1a trebui! de asemenea! s se ia msuri pentru ca aceste regulamente s fie aduse la cuno#tina persoanelor supuse muncii forate sau obligatorii& A',icol!l #: :aptul de a cere n mod ilegal prestarea muncii forate sau obligatorii va fi pasibil de sanciuni penale #i orice membru care ratific prezenta convenie va avea obligaia s se asigure c sanciunile impuse de lege au eficacitate real #i sunt strict aplicate& A',icol!l #9 *& $rice membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii care ratific prezenta convenie se angaHeaz s o aplice pe teritoriile supuse suveranitii! Hurisdiciei! proteciei! suveranitii! tutelei sau autoritii sale! n msura n care el are dreptul s'#i asume obligaiile n legtur cu problemele de Hurisdicie intern& 8otu#i! dac acest membru dore#te s se prevaleze de dispoziiile art& 5) al Constituiei $rganizaiei %nternaionale a Muncii! el va trebui s nsoeasc ratificare sa de o declaraie prin care s fac cunoscut C aI 8eritoriile la care intenioneaz s aplice integral dispoziiile prezentei conveniiG bI 8eritoriile la care intenioneaz s aplice dispoziiile prezentei convenii cu modificri #i n ce constau aceste modificriG cI 8eritoriile pentru care #i rezerv Botr@rea& (& Declaraia sus'menionat este considerat ca fc@nd parte integrant din ratificare #i va produce efecte identice& $rice membru care va formula o astfel de declaraie va avea facultatea de a renuna! printr'o nou declaraie! la toate sau la o parte din rezervele cuprinse! conform alineatelor ( #i 5 de mai sus! n declaraia sa anterioar& A',icol!l #6 RatificriC dispoziie final tip& A',icol!l #0 %ntrarea n vigoareC dispoziie final tip& A',icol!l #1 Notificarea ratificrilor ctre membriC dispoziie final tip& A',icol!l 4$ Denunare& Dceast dispoziie difer de dispoziia final tip& .a paragraful (! trebuie citit cinci ani n loc de zece ani G astfel! dup ce convenia a fost n vigoare *+ ani! ea este descBis denunrilor la intervale de cinci ani&

15

Con*eni+ n') 56 c! &'i*i'e l+ 'e-!ce'e+ ,i.&!l!i -e .!nc &7n l+ &+,'!8eci -e o'e &e ( &, .7n Ddunarea "eneral a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! ntrunit la "eneva! n cadrul Sesiunii a nousprezecea din / iunie *,5)! Considernd c problema reducerii orelor de munc este al #aselea punct n ordinea de zi a SesiuniiG Considernd c #omaHul a devenit att de rspndit #i persistent! nct n momentul de fa multe milioane de lucrtori din ntreaga lume suport dificulti #i privaiuni pentru care ei n#i#i nu sunt responsabili #i de care au dreptul s fie scutiiG Considernd c este de dorit ca lucrtorii! n msura posibilitilor! s aib dreptul de a profita de pe urma progresului teBnologic rapid! caracteristic industriei moderneG #i Considernd c! n conformitate cu Rezoluiile adoptate n cadrul Sesiunilor a optsprezecea #i a nousprezecea ale Conferinei %nternaionale a Muncii! este necesar de a depune un efort continuu pentru a reduce! n msura posibilitilor! orele de lucru la orice loc de munc! adopt! la douzeci #i doi iunie! anul una mie nou sute treizeci #i cinci! urmtoarea Convenie! care se va numi Convenia Sptmnii de Patruzeci de $re! *,5)C A',icol!l % :iecare Stat membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii care ratific prezenta Convenie #i declar acordul n legtur cuC aI principiul sptmnii de patruzeci de ore aplicat astfel nct s nu reduc nivelul de traiG #i bI luarea sau facilitarea msurilor corespunztoare n vederea realizrii acestui scopG #i se angaHeaz s aplice acest principiu claselor de serviciu conform dispoziiilor detaliate prevzute de Convenii separate de tipul celei ratificate de Statul membru respectiv& A',icol!l # Ratificrile oficiale ale prezentei Convenii vor fi comunicate Directorului "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii care le va nregistra& A',icol!l 4 *& Prezenta Convenie va angaHa numai acele State membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii ratificrile crora au fost nregistrate de ctre Directorul "eneral& (& Dceasta va intra n vigoare la dousprezece luni de la nregistrarea de ctre Directorul "eneral a primelor dou ratificri ale Statelor membre& 5& Drept urmare! prezenta Convenie va intra n vigoare pentru fiecare Stat membru dup eFpirarea a dousprezece luni de la data nregistrrii ratificrii sale& A',icol!l 5 Din momentul nregistrrii ratificrilor a dou State membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii! Directorul "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii va notifica tuturor Statelor membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii acest fapt& El i va informa deasemenea despre posibilitatea de a nregistra n continuare ratificrile altor State membre ale $rganizaiei&

16

A',icol!l : *& $rice stat membru care a ratificat prezenta Convenie o poate denuna la eFpirarea unei perioade de zece ani de la data intrrii iniiale n vigoare a Conveniei! printr'un Dct comunicat Directorului "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii #i nregistrat de ctre acesta& Denunarea menionat nu va avea efect dect dup un an de la data nregistrrii ei& (& $rice stat membru care a ratificat prezenta Convenie #i care! n termen de un an de la eFpirarea perioadei de zece ani menionat n paragraful precedent! nu va face uz de dreptul de denunare prevzut de prezentul Drticol! se va obliga pentru o nou perioad de zece ani #i! n consecin! va putea denuna prezenta Convenie la eFpirarea fiecrei perioade de zece ani! n condiiile prevzute de prezentul Drticol& A',icol!l 9 Dup intrarea n vigoare a prezentei Convenii! la eFpirarea fiecrei perioade de zece ani! Consiliul de administraie al $ficiului %nternaional al Muncii va prezenta Ddunrii "enerale un raport cu privire la aplicarea prezentei Convenii #i va eFamina dac este cazul s nscrie pe ordinea de zi a Conferinei problema revizuirii totale sau pariale a prezentei Convenii& A',icol!l 6 *& 2n cazul n care Ddunarea va adopta o nou Convenie care ar revizui n tot sau n parte prezenta Convenie #i dac noua Convenie nu dispune altfelC aI ratificarea de ctre un Stat membru a noii Convenii de revizuire va antrena de plin drept! fr a se mai ine seama de articolul ) de mai sus! denunarea imediat a prezentei Convenii! cu condiia ca noua Convenie de revizuire s fi intrat n vigoareG bI cu ncepere de la data intrrii n vigoare a noii Convenii de revizuire! prezenta Convenie va nceta s mai fie descBis spre ratificare de ctre Statele membre& (& Prezenta Convenie va rmne n vigoare n orice caz! n forma #i coninutul actual! pentru Statele membre care au ratificat'o! dar care n'au ratificat Convenia de revizuire& A',icol!l 0 8eFtele n limbile englez #i francez ale prezentei Convenii au valoare egal&

17

Con*eni+ n') 0% &'i*in- in(&eci+ .!ncii 7n in-!(,'ie i co.e' Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de ctre Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii #i care sa ntrunit aici la *, iunie *,/9 n cea de'a treizecea sesiune a sa! dup ce a Botr@t s adopte diferite propuneri referitoare la inspecia muncii n industrie #i comer! problem care constituie cel de'al patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii! dup ce a Botr@t ca aceste propuneri s ia forma unei convenii internaionale! adopt! la ** iulie *,/9! convenia urmtoare! care se va numi MConvenie asupra inspeciei muncii! *,/9M& P+',e+ I In(&eci+ .!ncii 7n in-!(,'ie A',icol!l % :iecare stat membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii care aplic prezenta convenie trebuie s posede un sistem de inspecie a muncii n ntreprinderile industriale& A',icol!l # *& Sistemul de inspecie a muncii n ntreprinderile industriale se va aplica tuturor ntreprinderilor pentru care inspectorii de munc au sarcina s asigure aplicarea dispoziiilor legale referitoare la condiiile de munc #i la protecia lucrtorilor n eFercitarea profesiei lor& (& .egislaia naional va putea eFcepta ntreprinderile miniere #i de transport sau pri ale acestor ntreprinderi de la aplicarea prezentei convenii& A',icol!l 4 *& Sistemul de inspecie a muncii va avea urmtoarele sarciniC aI s asigure aplicarea dispoziiilor legale referitoare la condiiile de munc #i la protecia lucrtorilor n eFercitarea profesiei lor! cum sunt dispoziiile privind durata muncii! salarizarea! securitatea #i igiena muncii! condiiile de trai! folosirea copiilor #i a tinerilor #i altele coneFe! n msura n care inspectorii de munc sunt nsrcinai s asigure aplicarea acestor dispoziiiG bI s furnizeze celor care angaHeaz #i lucrtorilor informaii #i ndrumri teBnice asupra miHloacelor cele mai eficace de respectare a dispoziiilor legaleG cI s aduc la cuno#tina autoritii competente deficienele sau abuzurile care constituie nclcri ale dispoziiilor legale n vigoare& (& Dac inspectorilor de munc le sunt ncredinate #i alte funcii! acestea nu trebuie s st@nHeneasc eFercitarea funciilor principale #i nici s duneze! ntr'un mod oarecare! autoritii sau imparialitii necesare inspectorilor n raporturile lor cu cei care angaHeaz #i cu lucrtorii& A',icol!l 5 *& 2n msura n care practica administrativ a statului membru permite! inspecia muncii va fi plasat sub supravegBerea #i controlul unei autoriti centrale& (& 2n cazul unui stat federal! eFpresia autoritate central nseamn fie autoritatea federal! fie o autoritate central a unuia dintre membrii federaiei& A',icol!l : Dutoritatea competent va trebui s ia msurile corespunztoare pentru a favorizaC aI o cooperare efectiv ntre serviciile de inspecie! pe de o parte! #i alte servicii guvernamentale #i instituiile publice #i particulare care eFercit activiti asemntoare! pe de alt parteG
18

bI colaborarea ntre funcionarii inspeciei muncii! pe de o parte! #i cei care angaHeaz #i lucrtorii sau organizaiile acestora! pe de alt parte& A',icol!l 9 Personalul inspeciei va fi format din funcionari publici al cror statut #i condiii de serviciu le asigur stabilitatea n funcie #i independena fa de orice scBimbare guvernamental #i orice influen neprevzut din afar& A',icol!l 6 *& Sub rezerva condiiilor cerute de legislaia naional pentru recrutarea angaHailor serviciilor publice! inspectorii de munc vor fi recrutai numai pe baza aptitudinii candidatului de a ndeplini sarcinile pe care urmeaz s #i le asume& (& MiHloacele de a verifica aceste aptitudini vor fi stabilite de ctre autoritatea competent& 5& %nspectorii de munc trebuie s primeasc o pregtire corespunztoare eFercitrii funciilor lor& A',icol!l 0 Pentru funcia de inspector n cadrul serviciului de inspecie pot fi desemnai at@t brbai! c@t #i femei& Dac este necesar! inspectorilor #i inspectoarelor li se pot atribui sarcini speciale& A',icol!l 1 2n vederea asigurrii aplicrii dispoziiilor legale privind igiena #i securitatea lucrtorilor care #i eFercit profesia #i pentru a se informa despre efectele pe care le au procedeele folosite! materiile utilizate #i metodele de lucru asupra igienei #i securitii acestora! fiecare stat membru va lua msurile necesare pentru ca la activitatea inspeciei s asigure colaborarea unor eFperi #i teBnicieni corespunztor calificai! inclusiv a unor teBnicieni n domeniul medicinii! mecanicii! electricitii #i cBimiei! potrivit cu metodele corespunztoare condiiilor naionale& A',icol!l %$ Numrul inspectorilor de munc va trebui s fie suficient pentru a asigura eFercitarea cu eficacitate a funciilor serviciului de inspecie #i va fi fiFat in@ndu'se seama deC aI importana sarcinilor pe care inspectorii le au de ndeplinit #i n special deC iI numrul! natura! importana #i situaia ntreprinderilor supuse controluluiG iiI numrul #i diversitatea categoriilor de lucrtori care muncesc n aceste ntreprinderiG iiiI numrul #i compleFitatea dispoziiilor legale a cror aplicare trebuie s fie asiguratG bI miHloacele materiale de eFecutare a sarcinilor puse la dispoziia inspectorilorG cI condiiile practice n care urmeaz s se efectueze controalele pentru a da rezultatele scontate& A',icol!l %% *& Dutoritatea competent va lua msurile necesare pentru a pune la dispoziia inspectorilor de muncC aI birouri locale amenaHate corespunztor nevoilor serviciului #i accesibile tuturor celor interesaiG bI nlesniri de transport! necesare eFercitrii funciilor acestora atunci c@nd nu eFist posibiliti de transport public corespunztor& (& Dutoritatea competent va lua msurile necesare pentru a rambursa inspectorilor de munc toate cBeltuielile de deplasare #i cBeltuielile accesorii necesare eFercitrii funciilor lor& A',icol!l %#
19

*& %nspectorii de munc purt@nd asupra lor acte Hustificative ale funciilor pe care le ndeplinesc vor fi autorizaiC aI s ptrund liber! fr ncuno#tinare prealabil! la orice or din zi #i din noapte! n orice ntreprindere supus inspecieiG bI s ptrund! ziua! n toate localurile pe care au motive temeinice s le controlezeG cI s procedeze la orice cercetri! controale sau ancBete considerate necesare pentru a se asigura c dispoziiile legale sunt efectiv respectate! #i n specialC iI s interogBeze! singuri sau n prezena martorilor! pe cel care angaHeaz sau personalul ntreprinderii! asupra tuturor problemelor referitoare la aplicarea dispoziiilor legaleG iiI s cear s li se prezinte toate nscrisurile! registrele #i documentele a cror deinere este prevzut de legislaia referitoare la condiiile de munc! n scopul verificrii conformitii acestora cu dispoziiile legale #i pentru a le copia sau scoate eFtraseG iiiI s pretind afi#area instruciunilor prevzute de dispoziiile legaleG ivI s ia pentru analiz mostre din materiile #i substanele utilizate sau manipulate! cu condiia ca cel care angaHeaz sau reprezentantul acestuia s fie ncuno#tinat c materiile sau substanele respective au fost luate n acest scop& (& Cu ocazia inspeciei! inspectorul va informa despre prezena sa n ntreprindere pe cel care angaHeaz sau pe reprezentantul acestuia! n afar de cazul n care apreciaz c o astfel de n#tiinare risc s duneze eficacitii controlului& A',icol!l %4 *& %nspectorii de munc vor fi autorizai s determine luarea de msuri n vederea eliminrii defeciunilor constatate la instalaii! la amenaHri sau n metodele de lucru! pe care le consider duntoare sntii sau securitii lucrtorilor& (& Pentru a putea determina luarea acestor msuri! inspectorii vor avea dreptul! sub rezerva contestrii msurilor respective pe cile Hudiciare sau administrative prevzute de legislaia naional! de a dispune sau de a face s se dispunC aI s se aduc instalaiilor! ntr'un termen fiFat! modificrile necesare pentru a se asigura aplicarea strict a dispoziiilor legale privind sntatea #i securitatea lucrtorilorG bI s fie luate msuri imediat eFecutorii n cazurile de pericol iminent pentru sntatea #i securitatea lucrtorilor& 5& Dac procedura stabilit la paragraful ( nu este compatibil cu practica administrativ #i Hudiciar a statului membru! inspectorii vor avea dreptul s sesizeze autoritatea competent pentru ca aceasta s dea ordine precise sau s determine luarea de msuri imediat eFecutorii& A',icol!l %5 %nspecia muncii va trebui s fie informat despre accidentele de munc #i cazurile de mbolnviri profesionale! n situaiile #i potrivit procedurii prescrise de legislaia naional& A',icol!l %: Sub rezerva eventualelor eFcepii prevzute de legislaia naional! inspectorii de muncC aI nu vor avea dreptul s aib un interes oarecare! direct sau indirect! n ntreprinderile aflate sub controlul lorG bI vor fi obligai! prin msuri penale sau disciplinare corespunztoare! s nu dezvluie! cBiar dup prsirea funciei! secretele de fabricaie sau de comer ori procedeele de eFploatare cunoscute cu ocazia eFercitrii funciilor lorG cI vor considera absolut confidenial sursa oricrei pl@ngeri care semnaleaz defeciuni de instalaii sau nclcarea dispoziiilor legale #i nu vor face cunoscut celui care angaHeaz sau reprezentantului acestuia c s'a procedat la efectuarea inspeciei ca urmare a unei pl@ngeri&

20

A',icol!l %9 Numrul #i natura inspeciilor efectuate n ntreprinderi vor fi determinate de necesitatea de a se asigura aplicarea efectiv a dispoziiilor legale respective& A',icol!l %6 *& Persoanele care vor nclca sau negliHa respectarea dispoziiilor legale a cror eFecutare incumb inspectorilor de munc vor fi pasibile de urmrire legal imediat! fr avertisment prealabil& .egislaia naional va putea s prevad ns eFceptarea cazurilor n care pentru remedierea situaiei sau pentru luarea de msuri preventive! este necesar un avertisment prealabil& (& %nspectorii de munc pot s decid ca! n locul intentrii aciunii sau recomandrii efecturii urmririi! s dea avertismente sau ndrumri& A',icol!l %0 Pentru nclcarea dispoziiilor legale a cror aplicare este supus controlului inspectorilor de munc! precum #i pentru mpiedicarea inspectorilor de munc n eFercitarea funciilor lor! n legislaia naional vor fi prevzute sanciuni corespunztoare! care vor fi efectiv aplicate& A',icol!l %1 *& %nspectorii de munc sau birourile de inspecie local! dup caz! sunt obligai s prezinte autoritii centrale de inspecie rapoarte periodice! cu caracter general! asupra rezultatelor activitii lor& (& Dceste rapoarte vor fi ntocmite potrivit indicaiilor autoritii centrale #i vor trata obiective indicate din timp n timp de ctre aceastaG ele vor fi prezentate cel puin la perioadele fiFate de autoritatea central ns! n toate cazurile! cel puin o dat pe an& A',icol!l #$ *& Dutoritatea central de inspecie va publica anual un raport cu caracter general asupra activitii serviciilor de inspecie aflate sub controlul su& (& Dceste rapoarte vor fi publicate ntr'un termen convenabil! care s nu dep#easc ns *( luni de la sf@r#itul anului la care ele se refer& 5& Copii de pe rapoartele anuale vor fi comunicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! ntr'un termen convenabil de la publicarea lor! dar care s nu dep#easc 5 luni& A',icol!l #% Raportul anual publicat de ctre autoritatea central de inspecie se va referi la urmtoareleC aI legi #i reglementri de competena inspeciei munciiG bI personalul de inspecie a munciiG cI statistici ale ntreprinderilor supuse inspeciei #i numrul de lucrtori care muncesc n aceste ntreprinderiG dI statistici ale inspeciilor efectuateG eI statistici ale infraciunilor comise #i ale sanciunilor aplicateG fI statistici ale accidentelor de muncG gI statistici ale mbolnvirilor profesionale! precum #i la orice alte probleme referitoare la acest domeniu! n msura n care acestea sunt de competena autoritii centrale& P+',e+ + II>+ In(&eci+ .!ncii 7n co.e'

21

A',icol!l ## :iecare stat membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii care aplic prezenta parte a conveniei trebuie s posede un sistem de inspecie a muncii n ntreprinderile comerciale& A',icol!l #4 Sistemul de inspecie a muncii n ntreprinderile comerciale se aplic ntreprinderilor pentru care inspectorii de munc sunt nsrcinai s asigure aplicarea dispoziiilor legale referitoare la condiiile de munc #i la protecia lucrtorilor n eFercitarea profesiei lor& A',icol!l #5 Sistemul de inspecie a muncii n ntreprinderile comerciale va trebui s satisfac dispoziiile articolelor 5 ' (* ale prezentei convenii! n msura n care acestea sunt aplicabile& P+',e+ + III>+ Di*e'(e . (!'i A',icol!l #: *& $rice stat membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii care ratific prezenta convenie poate! printr'o declaraie aneFat ratificrii sale! s eFclud din acceptarea conveniei partea a %%'a a acesteia& (& $rice stat membru care a fcut o asemenea declaraie poate s o anuleze oric@nd! printr'o declaraie ulterioar& 5& $rice stat membru care aplic o declaraie fcut conform paragrafului * al prezentului articol va indica n fiecare an! n raportul su anual asupra aplicrii prezentei convenii! starea legislaiei sale #i a practicii referitoare la dispoziiile prii a doua a prezentei convenii! preciz@nd n ce msur s'a dat urmare sau s'a propus s se dea urmare acelor dispoziii& A',icol!l #9 2n cazurile n care nu reiese n mod sigur c o ntreprindere sau o parte ori un serviciu dintr'o ntreprindere sunt supuse prezentei convenii! sarcina rezolvrii acestei probleme revine autoritii competente& A',icol!l #6 8ermenul dispoziii legale folosit n prezenta convenie cuprinde! pe l@ng legislaie! #i Botr@rile arbitrale #i contractele colective cu putere de lege a cror aplicare inspectorii de munc au sarcina de a o efectua& A',icol!l #0 %nformaii amnunite privind ntreaga legislaie naional care corespunde dispoziiilor prezentei convenii vor fi incluse n rapoartele anuale care se prezint n conformitate cu Drticolul (( din Constituia $rganizaiei %nternaionale a Muncii& A',icol!l #1 *& C@nd teritoriul unui stat membru cuprinde regiuni foarte ntinse sau c@nd! datorit caracterului rzle al populaiei sau stadiului de dezvoltare al acesteia! autoritatea competent consider c dispoziiile prezentei convenii nu pot fi aplicate! ea poate eFcepta acele regiuni de la aplicarea conveniei! fie n totalitatea ei! fie cu eFcepiile pe care le consider corespunztoare anumitor ntreprinderi sau anumitor lucrri&
22

(& $rice stat membru trebuie s indice! n primul su raport anual asupra aplicrii prezentei convenii! prezentat n virtutea articolului (( din Constituia $rganizaiei %nternaionale a Muncii! orice regiune pentru care #i propune s recurg la dispoziiile prezentului articol! precum #i motivele respective& Drept urmare! nici un stat membru nu va putea s recurg la dispoziiile prezentului articol dec@tpentru regiunile pe care le va indica n mod eFpres& 5& $rice stat membru care recurge la dispoziiile prezentului articol trebuie s indice n rapoartelesale anuale ulterioare regiunile pentru care renun la dreptul de a recurge la aceste dispoziii& A',icol!l 4$ *& 2n ceea ce prive#te teritoriile menionate de Drticolul 5) din Constituia $rganizaiei %nternaionale a Muncii! astfel cum ea a fost modificat prin instrumentul de amendament la Constituia $rganizaiei %nternaionale a Muncii! *,/4! cu eFcepia teritoriilor prevzute de paragrafele / #i ) ale citatului articol 5) astfel modificat! orice stat membru al organizaiei care ratific prezenta convenie trebuie s comunice directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! n termenul cel mai scurt posibil dup ratificarea sa! o declaraie prin care s fac cunoscutC aI teritoriile pentru care se angaHeaz s aplice fr modificri dispoziiile convenieiG bI teritoriile pentru care se angaHeaz s aplice dispoziiile conveniei cu modificri #i n ce constau acele modificriG cI teritoriile crora nu li se aplic convenia #i! n aceste cazuri! motivele neaplicrii acesteiaG dI teritoriile asupra crora #i rezerv dreptul de a Botr& (& DngaHamentele menionate n alineatele aI #i bI ale primului paragraf al prezentului articol vor fi considerate parte integrant a ratificrii #i vor avea efecte identice& 5& $rice stat membru va putea! printr'o nou declaraie! s renune! n ntregime sau n parte! la rezervele cuprinse n declaraia sa anterioar! n virtutea alineatelor bI! cI #i dI ale paragrafului * din prezentul articol& /& $rice stat membru va putea! n cursul perioadelor n care prezenta convenie poate fi denunat potrivit dispoziiilor articolului 5/! s comunice directorului general o nou declaraie care s modifice n orice fel termenii oricrei declaraii anterioare #i s fac cunoscut situaia din teritoriile determinate& A',icol!l 4% *& Dtunci c@nd problemele tratate n prezenta convenie intr n competena proprie a autoritilor unui teritoriu nemetropolitan! statul membru responsabil cu relaiile internaionale ale acelui teritoriu! de acord cu guvernul acelui teritoriu! va putea s comunice directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii o declaraie de acceptare a obligaiilor prezentei convenii n numele acelui teritoriu& (& $ declaraie de acceptare a obligaiilor prezentei convenii poate fi comunicat directorului general al ?iroului %nternaional al MunciiC aI de ctre dou sau mai multe state membre ale organizaiei! pentru un teritoriu sub autoritatea lor comunG bI de ctre orice autoritate internaional care rspunde de administrarea unui teritoriu n virtutea dispoziiilor Cartei Naiunilor Nnite sau a oricror alte dispoziii n vigoare referitoare la acest teritoriu& 5& Declaraiile comunicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! n conformitate cu dispoziiile paragrafelor precedente ale prezentului articol! trebuie s indice dac dispoziiile conveniei vor fi aplicate pe teritoriu cu sau fr modificriC dac declaraia menioneaz c dispoziiile conveniei se aplic sub rezerva unor modificri! ea trebuie s specifice n ce constau acele modificri&
23

/& Statul sau statele membre ori autoritatea internaional n cauz vor putea s renune! total sau parial! printr'o declaraie ulterioar! la dreptul de a invoca o modificare indicat ntr'o declaraie anterioar& )& Statul sau statele membre ori autoritatea internaional n cauz vor putea! n cursul perioadelor n care convenia poate fi denunat conform dispoziiilor articolului 5/! s comunice directorului general o nou declaraie care s modifice n orice fel termenii oricrei declaraii anterioare #i s fac cunoscut situaia referitoare la aplicarea acestei convenii& P+',e+ + IV>+ Di(&o8iii 2in+le A',icol!l 4# Ratificrile formale ale prezentei convenii vor fi comunicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! care le va nregistra& A',icol!l 44 *& Prezenta convenie nu va obliga dec@t statele membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii ale cror ratificri au fost nregistrate de ctre directorul general& (& Ea va intra n vigoare dup *( luni de la nregistrarea de ctre directorul general a cel puin dou ratificri din partea statelor membre& 5& Drept urmare! pentru fiecare stat membru aceast convenie va intra n vigoare dup *( luni de la data nregistrrii ratificrii sale& A',icol!l 45 *& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie poate s o denune la eFpirarea unei perioade de *+ ani de la data intrrii iniiale n vigoare a conveniei! printr'un act comunicat directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii #i nregistrat de acesta& Denunarea nu va avea efect dec@t dup un an de la nregistrarea ei& (& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie #i care! ntr'un termen de un an de la eFpirarea perioadei de *+ ani menionat la paragraful precedent! nu va face uz de facultatea de denunare prevzut de prezentul articol! va fi inut pentru o nou perioad de *+ ani #i! prin urmare! va putea s denune prezenta convenie la eFpirarea fiecrei perioade de *+ ani! n condiiile prevzute de prezentul articol& A',icol!l 4: *& Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii nregistrarea tuturor ratificrilor! declaraiilor #i denunrilor care i vor fi comunicate de ctre statele membre al organizaiei& (& Notific@nd statelor membre ale organizaiei nregistrarea celei de'a doua ratificri care i'a fost comunicat! directorul general va atrage atenia acestora asupra datei la care prezenta convenie urmeaz s intre n vigoare& A',icol!l 49 Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va comunica secretarului general al $rganizaiei Naiunilor Nnite! n vederea nregistrrii! potrivit articolului *+( din Carta $rganizaiei Naiunilor Nnite! informaii complete cu privire la toate ratificrile! toate declaraiile #i toate actele de denunare nregistrate n conformitate cu articolele precedente&

24

A',icol!l 46 $ri de c@te ori va considera necesar! Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii va prezenta conferinei generale un raport asupra aplicrii prezentei convenii #i va eFamina dac este cazul s nscrie pe ordinea de zi a conferinei problema revizuirii totale sau pariale a acesteia& A',icol!l 40 *& 2n cazul n care conferina va adopta o nou convenie care s revizuiasc total sau parial prezenta convenie #i dac noua convenie nu va dispune altfelC aI ratificarea de ctre un stat membru a noii convenii de revizuire va determina! de plin drept! fr a se mai ine seama de dispoziiile articolului 5/ de mai sus! denunarea imediat a prezentei convenii! sub rezerva ca noua convenie de revizuire s fi intrat n vigoareG bI ncep@nd de la data intrrii n vigoare a noii convenii de revizuire! prezenta convenie va nceta s mai fie descBis ratificrii de ctre statele membre ale organizaiei& (& Prezenta convenie va rm@ne n orice caz n vigoare! n forma #i coninutul su! pentru statele membre care au ratificat'o dar care nu vor ratifica convenia de revizuire& A',icol!l 41 1ersiunile francez #i englez ale teFtului prezentei convenii au aceea#i valabilitate&

25

Con*eni+ n') 06 &'i*in- li3e',+,e+ (in-ic+l i +& '+'e+ -'e&,!l!i (in-ic+l Conferina "eneral a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la San :rancisco de ctre Consiliul de Ddministraie al ?iroului %nternaional al Muncii! #i care s'a ntrunit aici! la *9 iunie *,/3! n cea de O treizeci #i una sesiune a sa! Dup ce a Botr@t s adopte! sub forma unei convenii! diferite propuneri privitoare la libertatea sindical #i la aprarea dreptului sindical! problema care constituie punctul 9 de pe ordinea de zi a sesiunii Consider@nd c Preambulul Constituiei $rganizaiei %nternaionale a Muncii cauta! printer miHloacele susceptibile de a mbunti situaia minoritarilor #i de a asigura pacea! afirmarea principiului libertii sindicaleM! Consider@nd c Declaraia de la PBiladelpBia a proclamat din nou c libertatea de eFprimare #i de ntrunire este o condiie indispensabil a unui progres susinutM! Consider@nd c Conferina %nternaional a Muncii! la cea de a 5+'a sesiune a sa! a adoptat! n unanimitate! principiile care trebuie s stea la baza reglementrii internaionale! Consider@nd c Ddunarea "eneral a Naiunilor Nnite! la cea de a doua sesiune a sa! #i'a nsu#it aceste principii #i a invitat $rganizaia %nternaional a Muncii sa'#i continue eforturile pentru a se putea adopta una sau mai malte convenii internaionale! adopt! astzi! nou iulie una mie nou sute patruzeci #i opt! convenia de mai Hos! care va fi denumit Convenia privind libertatea sindical #i aprarea dreptului sindical! *,/3M& P+',e+ % Li3e',+,e+ (in-ic+l A',icol!l % $rice Membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii! pentru care prezenta convenie este n vigoare! se angaHeaz s aplice dispoziiile urmtoareG A',icol!l # Muncitorii #i patronii! fr nici o deosebire! au dreptul! fr autorizaie prealabil! s constituie organizaii la alegerea lor! precum #i s se afilieze acestor organizaii! cu singura condiie de a se conforma statutelor acestora din urm& A',icol!l 4 *& $rganizaiile de muncitori #i patroni au dreptul si'#i elaboreze statutele #i regulamentele administrative! s'#i aleag liber reprezentanii! s'#i organizeze gestiunea #i activitatea #i s'#i formuleze programul de aciune& (& Dutoritile publice trebuie s se abin de la orice intervenie de natur s limiteze acest drept sau s'i mpiedice eFercitarea legal& A',icol!l 5 $rganizaiile de muncitori #i patroni nu sunt supuse dizolvrii sau suspendrii pe cale administrativ& A',icol!l : $rganizaiile de muncitori #i patroni au dreptul s constituie federaii #i confederaii precum si s se afilieze acestora! #i oricrei organizaii! federaie sau confederaie are dreptul s se afilieze la organizaii internaionale de muncitori #i patroni& A',icol!l 9 Dispoziiile articolelor (!5 #i /! de mai sus! se aplic federaiilor #i confederaiilor organizaiilor de muncitori #i patroni&

26

A',icol!l 6 Dob@ndirea personalitii Huridice de ctre organizaiile de muncitori #i patroni! federaiile #i confederaiile %$8! nu poate fi subordonat unor condiii care ar pune n discuie aplicarea dispoziiilor articolelor (! 5 #i / de mai sus& A',icol!l 0 *& 2n eFercitarea drepturilor care le sunt recunoscute de prezenta convenie! muncitorii! patronii #i organizaiile lor respective sunt obligai ca! dup eFemplul celeilalte personae sau colectiviti organizate! s respecte legalitatea& (& .egislaia naional nu va trebui sa preHudicieze #i nici s fie aplicat n a#a fel nc@t s preHudicieze garaniile prevzute de prezenta convenie& A',icol!l 1 *& Msura n care garaniile prevzute n prezenta convenie se vor aplica forelor armate #i poliiei va fi determinat de legislaia naional& (& Conform principiilor stabilite la paragraful 3 al articolului *, al Constituiei $rganizaiei %nternaionale a Muncii! ratificarea acestei convenii de ctre un Membru nu va trebui considerat ca afect@nd orice lege! orice sentin! orice obicei! sau orice acord! deHa eFistente! care acord membrilor forelor armate #i poliiei garanii prevzute n prezenta convenie& A',icol!l %$ 2n prezenta convenie! termenul organizaieM nseamn orice organizaie de muncitori #i patroni av@nd drept scop s promoveze #i s apere interesele muncitorilor sau patronilor& P+',e+ + II>+ A& '+'e+ -'e&,!l!i (in-ic+l A',icol!l %% $rice Membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii! pentru care prezenta convenie este n vigoare! se angaHeaz s ia toate msurile necesare #i corespunztoare pentru a asigura muncitorilor #i patronilor libera eFercitare a dreptului sindical& P+',e+ + III>+) Di2e'i,e . (!'i A',icolele %# i %4 Declaraii de aplicare n teritoriile nemetropolitane*& P+',e+ + IV>+) Di(&o8iii 2in+le A',icolele %5>#% Dispoziii finale tip(&

27

Con*eni+ n') 00 &'i*in- o'/+ni8+'e+ +c,i*i, ii -e 2olo(i'e + 2o'ei -e .!nc Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la San :rancisco de ctre Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii #i care s'a ntrunit aici la *9 iunie *,/3 n cea de'a treizeci #i una sesiune a sa! dup ce a Botr@t s adopte diferite propuneri referitoare la organizarea activitii de folosire a forei de munc! problem care este cuprins n cel de'al patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii! dup ce a Botr@t ca aceste propuneri s ia forma unei convenii internaionale! adopt! la , iulie *,/3! convenia urmtoare! care se va numi MConvenie asupra organizrii activitii de folosire a forei de munc! *,/3M& A',icol!l % *& :iecare stat membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii care aplic prezenta convenie trebuie s desf#oare sau s vegBeze la modul n care se desf#oar activitatea public #i gratuit de folosire a forei de munc& (& Sarcina esenial a activitii de folosire a forei de munc este s realizeze! n cooperare! dac este cazul! cu alte organisme publice #i private interesate! cea mai bun organizare posibil a pieei forei de munc! ca parte integrant a programului naional tinz@nd la meninerea #i asigurarea ocuprii depline a forei de munc! precum #i la dezvoltarea #i folosirea resurselor productive& A',icol!l # Dctivitatea de folosire a forei de munc trebuie s fie organizat sub forma unui sistem naional de birouri de folosire a forei de munc! aflate sub controlul unei autoriti naionale& A',icol!l 4 *& Sistemul trebuie s cuprind o reea de birouri locale #i! dac este cazul! de birouri regionale! suficiente ca numr! pentru a satisface fiecare regiune geografic a rii #i situate la ndem@na celor care angaHeaz #i a lucrtorilor& (& $rganizarea reeleiC aI trebuie s fac obiectul unei analize generaleC iI c@nd s'au produs scBimbri importante n repartizarea activitii economice #i a populaiei activeG iiI c@nd autoritatea competent consider c este cazul s se fac o analiz general pentru a aprecia eFperiena dob@ndit n cursul unei perioade de ncercareG bI trebuie s fie revizuit c@nd dintr'o asemenea analiz rezult necesitatea unei revizuiri& A',icol!l 5 *& Msuri corespunztoare trebuie s fie luate! pe cale de comisii consultative! n scopul de a asigura cooperarea reprezentanilor celor care angaHeaz #i a reprezentanilor lucrtorilor la organizarea #i funcionarea activitii de folosire a forei de munc! precum #i la desf#urarea politicii privind aceast activitate& (& Dceste msuri trebuie s prevad instituirea uneia sau mai multor comisii consultative naionale #i! dac este cazul! comisii regionale #i locale& 5& Reprezentanii celor care angaHeaz #i reprezentanii lucrtorilor n aceste comisii trebuie s fie desemnai n numr egal! dup consultarea organizaiilor reprezentative ale celor care angaHeaz #i ale lucrtorilor! acolo unde asemenea organizaii eFist& A',icol!l : Politica general a activitii de folosire a forei de munc! atunci c@nd este vorba de ndrumarea lucrtorilor ctre locurile de munc disponibile! trebuie s fie stabilit dup consultarea

28

reprezentanilor celor care angaHeaz #i a reprezentanilor lucrtorilor! prin intermediul comisiilor consultative prevzute la Drticolul /& A',icol!l 9 Sistemul de folosire a forei de munc trebuie s fie organizat astfel nc@t s asigure eficacitatea recrutrii #i plasrii lucrtorilor& 2n acest scop! el trebuieC aI s spriHine pe lucrtori s gseasc un loc de munc convenabil! iar pe cei care angaHeaz! s recruteze lucrtori care s corespund nevoilor ntreprinderilorG n mod special! el trebuie! n conformitate cu reglementrile emise pe plan naionalC iI s nregistreze pe cei care solicit angaHarea n munc! s ia not de calificrile profesionale! eFperiena #i preferinele acestora! s'i cBestioneze n vederea angaHrii! s le controleze! dac este nevoie! aptitudinile fizice #i profesionale #i s'i spriHine s obin! atunci c@nd este cazul! o orientare! o pregtire sau o readaptare profesionalG iiI s obin de la cei care angaHeaz informaii precise asupra locurilor de munc vacante comunicate de ctre ace#tia organelor care fac parte din sistemul de folosire a forei de munc #i asupra condiiilor pe care trebuie s le ndeplineasc lucrtorii de care ei au nevoie pentru ocuparea acelor locuri de muncG iiiI s ndrume ctre locurile de munc vacante pe candidaii care posed aptitudinile profesionale #i fizice ceruteG ivI s organizeze compensarea ofertelor #i cererilor de angaHare n munc de la un birou la altul! dac primul birou solicitat nu este n msur s plaseze n mod convenabil candidaii! sau s'i ndrume ctre locuri de munc vacante corespunztoare! sau dac alte situaii Hustific aceast msurG bI s ia msuri corespunztoare pentruC iI a nlesni mobilitatea profesional! n scopul de a adapta oferta de for de munc la posibilitile de folosire a acesteia n diferitele profesiiG iiI a nlesni mobilitatea geografic n vederea spriHinirii deplasrii! lucrtorilor ctre regiunile care ofer posibiliti convenabile de folosire a acestoraG iiiI a nlesni transferrile temporare ale lucrtorilor dintr'o regiune n alta! n scopul de a atenua un dezecBilibru local #i momentan ntre oferta #i cererea de for de muncG ivI a nlesni deplasrile de lucrtori dintr'o ar n alta ncuviinate de guvernele interesateG cI s str@ng #i s analizeze! n colaborare! dac este cazul! cu alte autoriti! precum #i cu cei care angaHeaz #i cu sindicatele! toate informaiile disponibile asupra situaiei pieei forei de munc #i evoluiei probabile a acesteia! at@t pe ansamblul rii! c@t #i n diferitele industrii! profesii sau regiuni! #i s pun sistematic #i rapid aceste informaii la dispoziia autoritilor publice! a organizaiilor celor care angaHeaz #i a organizaiilor lucrtorilor! interesate! precum #i la dispoziia publiculuiG dI s colaboreze la administrarea asigurrilor de #omaH #i a aHutoarelor de #omaH! precum #i la aplicarea altor msuri destinate s vin n aHutorul #omerilorG eI s spriHine! pe c@t este necesar! alte organisme publice sau private! la elaborarea planurilor sociale #i economice menite s influeneze n mod favorabil situaia folosirii forei de munc& A',icol!l 6 8rebuie luate msuri pentruC aI a nlesni! n cadrul diferitelor birouri de folosire a forei de munc! specializarea pe profesii #i pe industrii! cum este agricultura sau oricare alt ramur de activitate n care aceast specializare poate fi utilG bI a rspunde n mod satisfctor la nevoile categoriilor speciale de solicitani de locuri de munc! cum sunt invalizii&

29

A',icol!l 0 2n ce prive#te tinerii! n cadrul activitii de folosire a forei de munc #i de orientare profesional se vor lua msuri cu caracter special& A',icol!l 1 *& Personalul organelor care desf#oar activitatea de folosire a forei de munc trebuie s fie format din funcionari publici beneficiind de un statut #i condiii de serviciu care s le asigure independena fa de orice scBimbare guvernamental #i orice influen neprevzut din afar #i care! sub rezerva necesitilor serviciului! s le asigure stabilitatea n funcie& (& Sub rezerva condiiilor pe care legislaia naional le fiFeaz pentru recrutarea personalului serviciilor publice! personalul organelor care desf#oar activitatea de folosire a forei de munc trebuie s fie recrutat numai pe baza aptitudinii candidatului de a ndeplini sarcinile pe care urmeaz s #i le asume& 5& MiHloacele de a verifica aceste aptitudini trebuie s fie determinate de ctre autoritatea competent& /& Personalul organelor care desf#oar activitatea de folosire a forei de munc trebuie s primeasc o pregtire corespunztoare pentru eFercitarea funciilor sale& A',icol!l %$ $rganele care desf#oar activitatea de folosire a forei de munc #i! dac este cazul! #i alte autoriti publice trebuie ca! n colaborare cu organizaiile celor care angaHeaz #i organizaiile lucrtorilor #i cu alte organisme interesate! s ia toate msurile posibile pentru ca cei care angaHeaz #i lucrtorii s ncuraHeze din plin activitatea de folosire a forei de munc& A',icol!l %% Dutoritile competente trebuie s ia toate msurile necesare pentru a asigura o cooperare rodnic ntre organele care desf#oar activitatea de folosire a forei de munc #i birourile de plasare private cu scopuri nelucrative& A',icol!l %# *& Dtunci c@nd teritoriul unui stat membru cuprinde regiuni foarte ntinse sau c@nd! datorit caracterului rzle al populaiei sau stadiului de dezvoltare a acesteia! autoritatea competent consider c dispoziiile prezentei convenii nu pot fi aplicate! ea poate eFcepta acele regiuni de la aplicarea conveniei! fie n totalitatea ei! fie cu eFcepiile pe care le consider corespunztoare anumitor ntreprinderi sau anumitor lucrri& (& $rice stat membru trebuie s indice! n primul su raport anual asupra aplicrii prezentei convenii! prezentat n virtutea articolului (( din Constituia $rganizaiei %nternaionale a Muncii! orice regiune pentru care #i propune s recurg la dispoziiile prezentului articol! precum #i motivele respective& Drept urmare! nici un stat membru nu va putea s recurg la dispoziiile prezentului articol dec@t pentru regiunile pe care le va indica n mod eFpres& 5& $rice stat membru care recurge la dispoziiile prezentului articol trebuie s indice n rapoartele sale anuale ulterioare regiunile pentru care renun la dreptul de a recurge la aceste dispoziii& A',icol!l %4 *& 2n ceea ce prive#te teritoriile menionate la Drticolul 5) din Constituia $rganizaiei %nternaionale a Muncii! astfel cum ea a fost modificat prin instrumentul de amendament la Constituia $rganizaiei %nternaionale a Muncii! *,/4! cu eFcepia teritoriilor prevzute de paragrafele / #i ) ale citatului articol 5) astfel modificat! orice stat membru al organizaiei care

30

ratific prezenta convenie trebuie s comunice directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! n termenul cel mai scurt posibil dup ratificarea sa! o declaraie prin care s fac cunoscutC aI teritoriile pentru care se angaHeaz s aplice fr modificri dispoziiile convenieiG bI teritoriile pentru care se angaHeaz s aplice dispoziiile conveniei cu modificri #i n ce constau acele modificriG cI teritoriile crora nu li se aplic convenia #i! n acest caz! motivele neaplicrii convenieiG dI teritoriile pentru care #i rezerv dreptul de a Botr& (& DngaHamentele menionate n alineatele aI #i bI ale prezentului paragraf al prezentului articol vor fi considerate parte integrant a ratificrii #i vor avea efecte identice& 5& $rice stat membru va putea! printr'o nou declaraie! s renune! n ntregime sau n parte! la rezervele cuprinse n declaraia sa anterioar n virtutea alineatelor bI! cI #i dI ale paragrafului * din prezentul articol& /& $rice stat membru va putea! n cursul perioadelor n care prezenta convenie poate fi denunat potrivit dispoziiilor articolului *9! s comunice directorului general o nou declaraie care s modifice n orice fel termenii oricrei declaraii anterioare #i s fac cunoscut situaia din teritoriile determinate& A',icol!l %5 *& Dtunci c@nd problemele tratate n prezenta convenie intr n competena proprie a autoritilor unui teritoriu nemetropolitan! statul membru responsabil cu relaiile internaionale ale acelui teritoriu! de acord cu guvernul acelui teritoriu! va putea s comunice directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii o declaraie de acceptare a obligaiilor prezentei convenii n numele acelui teritoriu& (& $ declaraie de acceptare a obligaiilor prezentei convenii poate fi comunicat directorului general al ?iroului %nternaional al MunciiC aI de ctre dou sau mai multe state membre ale organizaiei! pentru un teritoriu aflat sub autoritatea lor comunG bI de ctre orice autoritate internaional care rspunde de administrarea unui teritoriu n virtutea dispoziiilor Cartei Naiunilor Nnite sau a oricror alte dispoziii n vigoare referitoare la acest teritoriu& 5& Declaraiile comunicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii n conformitate cu dispoziiile paragrafelor precedente ale prezentului articol trebuie s indice dac dispoziiile conveniei vor fi aplicate pe teritoriu cu sau fr modificriG dac declaraia menioneaz c dispoziiile conveniei se aplic sub rezerva unor modificri! ea trebuie s specifice n ce constau acele modificri& /& Statul sau statele membre ori autoritatea internaional n cauz vor putea s renune! total sau parial! printr'o declaraie ulterioar! la dreptul de a invoca o modificare indicat ntr'o declaraie anterioar& )& Statul sau statele membre ori autoritatea internaional n cauz vor putea! n cursul perioadelor n care convenia poate fi denunat conform dispoziiilor articolului *9! s comunice directorului general o nou declaraie care s modifice n orice fel termenii oricrei declaraii anterioare #i s fac cunoscut situaia referitoare la aplicarea acestei convenii& A',icol!l %: Ratificrile formale ale prezentei convenii vor fi comunicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! care le va nregistra& A',icol!l %9 *& Prezenta convenie nu va obliga dec@t statele membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii ale cror ratificri au fost nregistrate de ctre directorul general&
31

(& Ea va intra n vigoare dup *( luni de la nregistrarea de ctre directorul general a cel puin dou ratificri din partea statelor membre ale organizaiei& 5& Drept urmare! aceast convenie va intra n vigoare pentru fiecare stat membru dup *( luni de la data nregistrrii ratificrii sale& A',icol!l %6 *& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie o poate denuna! la eFpirarea unei perioade de *+ ani de la data intrrii iniiale n vigoare a conveniei! printr'un act comunicat directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii #i nregistrat de acesta& Denunarea nu va avea efect dec@t dup eFpirarea termenului de un an de la nregistrarea ei& (& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie #i care n termen de un an dup eFpirarea perioadei de *+ ani menionat la paragraful precedent nu va face uz de facultatea de denunare prevzut de prezentul articol va fi inut pentru o nou perioad de *+ ani #i! drept urmare! va putea s denune prezenta convenie la eFpirarea fiecrei perioade de *+ ani! n condiiile prevzute de prezentul articol& A',icol!l %0 *& Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii nregistrarea tuturor ratificrilor! declaraiilor #i denunrilor! care i vor fi comunicate de ctre statele membre ale organizaiei& (& Notific@nd statelor membre ale organizaiei nregistrarea celei de'a doua ratificri care i'a fost comunicat! directorul general va atrage atenia statelor membre ale organizaiei asupra datei de la care prezenta convenie va intra n vigoare& A',icol!l %1 Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va comunica secretarului general al Naiunilor Nnite! n vederea nregistrrii! potrivit articolului *+( din Carta Naiunilor Nnite! informaii complete cu privire la toate ratificrile! declaraiile #i actele de denunare nregistrate n conformitate cu articolele precedente& A',icol!l #$ $ri de c@te ori va considera necesar! Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii va prezenta conferinei generale un raport asupra aplicrii prezentei convenii #i va eFamina dac este cazul s nscrie pe ordinea de zi a conferinei problema revizuirii totale sau pariale a acesteia& A',icol!l #% *& 2n cazul n care conferina va adopta o nou convenie care s revizuiasc total sau parial prezenta convenie #i dac noua convenie nu va dispune altfelC aI ratificarea de ctre un stat membru a noii convenii de revizuire va determina! de plin drept! fr a se mai ine seama de dispoziiile articolului *9 de mai sus! denunarea imediat a prezentei convenii! cu condiia ca noua convenie de revizuire s fi intrat n vigoareG bI cu ncepere de la data intrrii n vigoare a noii convenii de revizuire prezenta convenie va nceta s mai fie descBis ratificrii de ctre statele membre al organizaiei& (& Prezenta convenie va rm@ne n orice caz n vigoare! n forma #i coninutul su! pentru statele membre care au ratificat'o dar care nu vor ratifica convenia de revizuire& A',icol!l ## 1ersiunile francez #i englez ale teFtului prezentei convenii au aceea#i valabilitate&

32

Con*eni+ n') 1# &'i*in- c+8+'e+ echi&+;elo' ('e*i8!i, ) Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii #i reunit acolo la 3 iunie *,/, n cea de'a 5('a sesiune a sa! dup ce a decis s adopte anumite propuneri referitoare la revizuirea parial a Conveniei privind cazarea ecBipaHelor din *,/4! adoptat de Conferin n cea de'a (3'a sesiune a sa! cBestiune care este inclus n cel de'al *('lea punct pe ordinea de zi a sesiunii! consider@nd c aceste propuneri trebuie s ia forma unei convenii internaionale! adopt la *3 iunie *,/, convenia ce urmeaz! care va fi denumit Convenia privind cazarea ecBipaHelor ArevizuitI! *,/,C P+',e+ I P'e*e-e'i /ene'+le A',icol!l % *& Dceast convenie se aplic fiecrei nave maritime! proprietate public sau privat! care este angaHat n transportul de mrfuri sau de pasageri n scop comercial #i care este nmatriculat n teritoriul pentru care aceast convenie este n vigoare& (& 2n legislaia naional se vor stabili condiiile n care navele vor fi considerate nave maritime n sensul acestei convenii& 5& Dceast convenie nu se aplicC aI navelor cu o capacitate mai mic de )++ toneG bI navelor propulsate n principal cu vele! dar ecBipate cu motoare auFiliareG cI navelor de pescuit sau balenierelor ori altor nave utilizate n scopuri similareG dI remorcBerelor! /& Cu condiia ca aceast convenie s fie aplicat n limite rezonabile #i practicabile laC aI nave cu capacitatea cuprins ntre (++ #i )++ toneG bI cazarea persoanelor angaHate n probleme curente de navigaie pe baleniere sau pe nave utilizate n scopuri similareG )& De asemenea! cu condiia ca oricare dintre cerinele aplicabile n conformitate cu prevederile coninute n partea a %%%'a din aceast convenie s poat fi scBimbate n cazul oricrei nave! dac autoritatea competent este convins! dup consultarea cu organizaiile armatorilor #i-sau cu armatorii #i cu sindicatele navigatorilor! c modificrile pot fi fcute! cu condiia s rezulte avantaHe evidente care s creeze condiii generale superioare celor care ar fi rezultat din aplicarea ntocmai a prevederilor acestei conveniiG caracteristicile tuturor acestor modificri vor fi comunicate de ctre membru directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! care va informa membrii $rganizaiei %nternaionale a Muncii& A',icol!l # 2n cadrul acestei conveniiC aI termenul nav nseamn o nav la care se aplic aceast convenieG bI termenul tone nseamn tone registru brutG cI termenul nav de pasageri nseamn o nav pentru care eFist #i este n vigoareC AiI fie un certificat de siguran eliberat n conformitate cu prevederile Conveniei internaionale privind ocrotirea vieii omene#ti pe mareG iiI fie un certificat de pasagerG dI termenul ofier nseamn o persoan! alta dec@t comandantul! brevetat ca ofier n conformitate cu legislaia naional sau! n lipsa unei legislaii corespunztoare! printr'un contract colectiv ori conform obiceiuluiG eI termenul nebrevetat nseamn un membru al ecBipaHului! altul dec@t ofierulG

33

fI termenul subofier nseamn un nebrevetat care este pe o poziie de supravegBetor sau pe o poziie cu responsabiliti speciale! certificat ca subofier n conformitate cu legislaia naional sau! n absena unei legislaii corespunztoare! printr'un contract colectiv ori conform obiceiuluiG gI termenul cazarea ecBipaHului include cabinele de dormit! slile de mese! grupurile sanitare! infirmeria #i careurile! a#a cum sunt prevzute pentru a fi utilizate de ecBipaHG BI termenul prevzut nseamn prevzut de legislaia naional sau de autoritatea competentG iI termenul aprobat nseamn aprobat de ctre autoritatea competentG HI termenul renmatriculat nseamn renmatricularea cu ocazia scBimbrii simultane a teritoriului de nmatriculare #i a armatorului navei& A',icol!l 4 *& :iecare membru pentru care aceast convenie este n vigoare se angaHeaz s menin n vigoare o legislaie care s asigure aplicarea prevederilor prilor a %%'a! a %%%'a #i a %1'a din aceast convenie& (& 2n legislaie trebuieC aI s se solicite autoritii competente s n#tiineze toate persoanele interesateG bI s se defineasc persoanele responsabile cu ndeplinirea acesteiaG cI s se prevad msuri de penalizare adecvate pentru orice nclcare a acesteiaG dI s se prevad meninerea unui sistem de inspecie adecvat care s asigure respectarea efectiv a acesteiaG eI s se impun autoritii competente s consulte organizaiile armatorilor #i-sau armatorii #i sindicatele navigatorilor! n scopul crerii de regulamente'cadru! #i n msura n care este practicabil s colaboreze cu aceste pri la realizarea lor& P+',e+ + II>+ Pl+ni2ic+'e+ i con,'ol!l c+8 'ii echi&+;!l!i A',icol!l 5 *& 2nainte de a ncepe construcia navei va fi naintat spre aprobare autoritii competente un plan al navei! care s arate la o scar prestabilit localizarea #i aranHamentul general ale spaiilor pentru cazarea ecBipaHului& (& 2nainte de a ncepe construcia spaiilor pentru cazarea ecBipaHului #i nainte de modificarea sau de reconstrucia spaiilor pentru cazarea ecBipaHului la o nav dPHQ eFistent vor fi naintate spre aprobare autoritii competente planuri detaliate #i informaii cuprinz@nd cazarea ecBipaHului! care s arate la o scar prestabilit #i n detalii prestabilite localizarea fiecrui spaiu! dispunerea mobilei #i a accesoriilor! tipul #i aranHamentul sistemului de ventilaie! de iluminare #i de nclzire #i aranHamentele grupurilor sanitare! cu condiia ca! n caz de urgen sau de modificare temporar ori de reconstrucie efectuat n afara teritoriului de nmatriculare! aceasta s fie fcut n conformitate cu aceast prevedere! dac planurile sunt ulterior naintate spre aprobare autoritii competente& A',icol!l : Cu fiecare ocazie n careC aI o nav este nmatriculat sau renmatriculatG bI cazarea ecBipaHului pe o nav a fost substanial modificat sau reconstruitG sau cI o pl@ngere a fost naintat! ntr'o manier prestabilit #i n timp pentru a preveni orice nt@rziere a navei! de ctre sindicatul navigatorilor! care reprezint total sau parial ecBipaHul! sau de un numr prestabilit ori proporional cu numrul membrilor ecBipaHului navei! n care se arat c modul n care s'a realizat cazarea ecBipaHului nu este n conformitate cu termenii acestei convenii! autoritatea competent va inspecta nava #i se va asigura c modul n care s'a realizat cazarea ecBipaHului este n conformitate cu cerinele legislaiei&
34

P+',e+ + III>+ Ce'ine &en,'! c+8+'e+ echi&+;!l!i A',icol!l 9 *& .ocalizarea! cile de acces! structura #i aranHamentul n raport cu alte spaii de cazare ale ecBipaHului vor fi astfel nc@t s asigure siguran adecvat! protecie mpotriva condiiilor meteorologice #i apei mrii! s fie izolate mpotriva frigului #i cldurii! zgomotului sau emanaiilor eFcesive din alte spaii& (& Nu vor eFista descBideri directe nspre cabinele de dormit dinspre spaiile destinate mrfii #i compartimentului ma#ini sau buctrii! dinspre lampisterie #i magaziile de vopsele ori dinspre ma#ini! punte #i alte magazii de marf n vrac! usctorii! dinspre spaiile destinate du#urilor comune sau grupurilor sanitare& Dcea parte a pereilor despritori care separ astfel de spaii de cabinele de dormit #i pereii eFteriori vor fi construii din oel sau din alte materiale aprobate! care vor fi etan#e la ap #i la gaz& 5& Pereii eFteriori ai cabinelor de dormit #i ai slilor de mese vor fi corespunztor izolai& 8oate cadrele #i toate marginile pereilor despritori ai compartimentului ma#ini! ale buctriilor #i ale altor spaii n care se produce cldur vor fi corespunztor izolate acolo unde eFist posibilitatea apariiei unor efecte de cldur n vecintatea spaiilor de cazare sau ale culoarelor& De asemenea! se va asigura protecie mpotriva cldurii provenite de la evile de aburi #i-sau de la evile de ap cald& /& Pereii interiori vor fi dintr'un material aprobat! care s asigure protecia mpotriva insectelor& )& Cabinele de dormit! slile de mese! careurile #i culoarele de acces n spaiul de cazare al ecBipaHului vor fi corespunztor izolate pentru a preveni producerea condensului sau supranclzirea& 4& 8ubulatura de aburi #i evile de purHare ale vinciurilor #i ale ecBipamentelor similare nu vor trece prin spaiile de cazare ale ecBipaHului #i nici! atunci c@nd este posibil din punct de vedere teBnic! prin culoarele de acces spre spaiile de cazare ale ecBipaHuluiG dac totu#i acestea trec prin asemenea culoare! vor fi corespunztor izolate #i acoperite& 9& Panourile sau tapetele interioare vor fi dintr'un material u#or de ntreinut& .a cptu#elile bordaHelor nu vor fi folosite materiale de construcie cu forme ce permit dezvoltarea insectelor sau a altor duntori& 3& Dutoritatea competent va decide c@t se vor eFtinde msurile de prevenire #i protecie mpotriva incendiului! care se vor aplica la construcia spaiilor de cazare& ,& Suprafeele pereilor #i ale tavanelor din cabinele de dormit #i din slile de mese trebuie s fie u#or de ntreinut! iar dac sunt vopsite! vor fi vopsite n culori descBiseG nu se va folosi varul& *+& Suprafaa pereilor va fi rennoit sau reparat c@nd va fi necesar& **& Podeaua n toate spaiile de cazare ale ecBipaHului va fi dintr'un material aprobat! care va ngreuna depunerea prafului #i va fi u#or de ntreinut& *(& 2n locul unde podeaua se une#te cu pereii laterali aceasta va fi rotunHit pentru a se evita formarea de crpturi& *5& Se va asigura un sistem de scurgeri corespunztor& A',icol!l 6 *& Cabinele de dormit #i slile de mese vor fi corespunztor ventilate& (& Sistemul de ventilaie va fi controlat astfel nc@t s menin aerul n condiii satisfctoare #i s asigure o suficient ventilaie n toate condiiile meteorologice sau climatice& 5& Navele angaHate regulat n voiaHe n zona tropicelor #i a "olfului Persic vor fi ecBipate cu miHloace mecanice de ventilaie #i cu ventilatoare electrice! cu condiia ca numai unul dintre aceste sisteme s fie utilizat n spaiile unde s asigure o ventilaie satisfctoare&

35

/& Navele angaHate n voiaHe n afara zonei tropicelor vor fi ecBipate cu miHloace mecanice de ventilaie sau cu ventilatoare electrice& Dutoritatea competent poate eFcepta navele angaHate n apele reci din emisfera nordic sau sudic de la obligativitatea dotrii cu acestea& )& Energia necesar pentru funcionarea miHloacelor de ventilaie cerute de paragrafele 5 #i /! c@nd sunt realizabile! va fi asigurat tot timpul n care ecBipaHul se afl sau munce#te la bord n condiiile artate& A',icol!l 0 *& 1a fi prevzut un sistem corespunztor de nclzire a spaiilor de cazare ale ecBipaHului! cu eFcepia navelor angaHate eFclusiv n voiaHe n zona tropicelor #i a "olfului Persic& (& Sistemul de nclzire! c@nd este realizabil! va fi n funciune n toate ocaziile n care ecBipaHul se afl sau munce#te la bord #i dac condiiile impun folosirea lui& 5& .a toate navele la care este cerut un sistem de nclzire acesta va fi pe baz de abur! ap cald! aer cald sau electricitate& /& .a orice nav la care sistemul de nclzire se realizeaz prin sobe se vor lua msuri ca soba s fie de dimensiuni corespunztoare! corespunztor instalat #i proteHat! astfel nc@t aerul s nu fie viciat& )& Sistemul de nclzire trebuie s poat menine n spaiile de cazare ale ecBipaHului o temperatur la un nivel satisfctor n condiii normale de vreme #i clim& Dutoritatea competent va stabili standardele necesare& 4& Radiatoarele #i orice alte aparate de nclzire vor fi plasate #i! acolo unde este necesar! vor fi ecranate pentru a evita riscul incendiului sau al pericolului ori disconfortul ocupanilor& A',icol!l 1 *& 2n condiiile unor aranHamente speciale pot fi permise pe navele de pasageri cabine de dormit #i sli de mese care s fie luminate natural #i care trebuie prevzute cu iluminare artificial adecvat& (& 8oate spaiile destinate ecBipaHului vor fi corespunztor iluminate& Standardul minim pentru un iluminat natural n ncperi va fi astfel nc@t s permit unei persoane cu o vedere normal s citeasc ntr'o zi senin un ziar obi#nuit! n orice parte a ncperii disponibil mi#crii libere& C@nd nu este posibil asigurarea unui iluminat natural corespunztor! ncperile vor fi prevzute cu un iluminat artificial la standardele minime de mai sus& 5& .a toate navele! n spaiile de cazare ale ecBipaHului va fi prevzut iluminatul electric& Dac nu eFist dou surse independente de energie electric pentru iluminat! se vor prevedea instalaii suplimentare de iluminat! dotate cu lmpi de construcie corespunztoare! sau aparate de iluminat pentru utilizare n evenimente neprevzute& /& .umina artificial va fi astfel dispus nc@t ocupanii ncperii s beneficieze la maFimum de acesta& )& 2n cabinele de dormit se va instala o lamp electric pentru citit! la capul fiecrui pat& A',icol!l %$ *& Cabinele de dormit vor fi dispuse deasupra liniei de ncrcare! la miHlocul sau la pupa navei& (& 2n cazuri eFcepionale! dac mrimea! tipul #i destinaia navei presupun unele localizri impracticabile sau nerezonabile! autoritatea competent poate permite localizarea cabinelor de dormit la prora navei! dar n nici un caz n faa peretelui de coliziune prora& 5& .a navele de pasageri! cu condiia eFistenei aranHamentului satisfctor al iluminatului #i al ventilaiei! autoritatea competent poate permite localizarea cabinelor de dormit sub linia de ncrcare! dar n nici un caz imediat dedesubtul culoarelor de lucru& /& Suprafaa de podea per persoan n cabinele de dormit destinate nebrevetailor va fi cel puin deC aI (+ picioare ptrate sau *!3) mR! la navele mai mici de 3++ toneG
36

bI () picioare ptrate sau (!5) mR! la navele de 3++ tone sau mai mari! dar mai mici de 5&+++ toneG cI 5+ picioare ptrate sau (!93 mR la navele de 5&+++ tone sau mai mari! cu condiia ca! n cazul n care la navele de pasageri stau mai mult de / nebrevetai ntr'o cabin! minimum per persoan poate fi de (/ picioare ptrate sau de (!(( mR& )& .a navele la care din necesitate sunt angaHate grupuri mai mari de nebrevetai dec@t n mod normal! autoritatea competent poate! n funcie de aceste grupuri! s reduc suprafaa minim de podea din cabinele de dormit per persoan! cu condiia caC aI totalul spaiului de dormit alocat grupului sau grupurilor s nu fie mai mic dec@t spaiul care ar fi fost alocat dac numrul lor nu ar fi fost mritG sau bI suprafaa minim de podea din cabinele de dormit va fi cel puin deC AiI *3 picioare ptrate A*!93 mRI per persoan! la navele mai mici de 5&+++ toneG AiiI (+ picioare ptrate A*!3) mRI per persoan! la navele de 5&+++ tone sau mai mari& 4& Spaiul ocupat de paturi #i dulapuri! comode #i scaune va fi inclus n msurarea suprafeei podelei& Spaiile cu forme mici sau neregulate! care nu se adaug efectiv la spaiul pentru mi#carea liber #i care nu pot fi utilizate pentru instalarea mobilei! vor fi eFcluse& 9& 2nlimea tavanului n cabinele de dormit ale ecBipaHului nu va fi mai mic de 4 picioare #i 5 ncBis A*,+ cmI& 3& 1a fi un numr suficient de cabine de dormit care vor asigura cabin separat sau cabine separate pentru fiecare secie& Dutoritatea competent ar putea accepta abateri de la aceste cerine n cazul navelor mici& ,& Numrul aprobat al persoanelor care pot s ocupe cabine de dormit nu va dep#i numrul maFim deC aI pentru ofierii #efi de secie! ofierii de punte #i de ma#ini! care au funcii de cart! #i ofierul senior radio sau operatorii radio ' o persoan n cabinG bI pentru ceilali ofieri ' o persoan n cabin! unde este posibil! dar n nici un caz mai mult de douG cI pentru subofieri ' una sau dou persoane n cabin! dar n nici un caz mai mult de douG dI pentru ali nebrevetai ' dou sau 5 persoane n cabin! unde este posibil! dar n nici un caz mai mult de /& *+& 2n vederea asigurrii unei cazri adecvate #i mai confortabile! autoritatea competent poate! dup consultarea cu organizaiile armatorilor! #i-sau cu armatorii #i cu sindicatele navigatorilor! s acorde permisiunea cazrii unui numr de p@n la *+ persoane nebrevetate n cabina de dormit! n cazul unor anumite nave de pasageri& **& Numrul maFim de persoane care pot fi cazate n orice cabin de dormit va fi clar #i vizibil marcat ntr'un loc n cabin unde s poat fi u#or de vzut& *(& Membrilor ecBipaHului li se vor asigura paturi individuale& *5& Paturile nu vor fi dispuse alturat! dac accesul la unul dintre ele se poate face numai peste cellalt& */& Paturile nu vor fi suprapuse mai mult de douG n cazul paturilor dispuse de'a lungul peretelui navei! acestea vor fi numai pe un singur r@nd acolo unde Bubloul se afl deasupra patului& *)& Patul de Hos! n cazul a dou paturi suprapuse! nu va fi la mai puin de *( ncBis A5+ cmI deasupra podeleiG patul de deasupra va fi plasat aproFimativ la Humtatea distanei dintre partea inferioar a patului de Hos #i partea inferioar a traversei tavanului& *4& Dimensiunile interioare minime ale unui pat vor fi de 4 picioare #i 5 ncBis F ( picioare #i 5 ncBis A*,+ cm F 43 cmI& *9& Cadrul #i structura patului vor fi dintr'un material aprobat! rezistent #i fr asperiti! care s asigure rezistena la coroziune sau protecia mpotriva insectelor& *3& Dac la construcia paturilor se folosesc rame tubulare! acestea vor fi complet etan#e! fr perforaii care ar putea permite accesul insectelor&
37

*,& :iecare pat va fi prevzut cu saltele elastice sau cu somiere #i cu saltele dintr'un material aprobat& Nmplutura din paie sau din alte materiale a saltelelor! care ar permite infestarea cu insecte! nu se va folosi& (+& C@nd paturile sunt suprapuse! sub salteaua patului de deasupra va fi prevzut un panou din lemn! canava sau din alt material care s mpiedice cderea prafului n patul de Hos& (*& Cabinele de dormit vor fi astfel proiectate #i ecBipate nc@t s asigure un confort rezonabil ocupanilor #i s permit ntreinerea ordinii& ((& Mobila va include c@te un dulap de Baine pentru fiecare ocupant& Dulapurile de Baine nu vor avea mai puin de ) picioare A*)( cmI nlime #i! n seciune! o suprafa de 5++ picioare ptrate A*,!5+ dmRI #i vor fi prevzute cu c@te un raft #i cu c@te un zvor pentru un lact& .actul va fi asigurat de ctre ocupant& (5& :iecare cabin de dormit va fi prevzut cu mas sau cu birou! care poate fi fiF! rabatabil sau culisant #i! dac este necesar! va avea un scaun confortabil& (/& Mobila va fi dintr'un material neted! dur! rezistent la ncovoiere #i la coroziune& ()& Sertarul sau spaiul ecBivalent al fiecrui ocupant nu va fi mai mic de ( picioare cubice A+!+)4 mpI& (4& Cabinele de dormit vor fi prevzute cu draperii la Bublouri& (9& Cabinele de dormit vor fi prevzute cu o oglind! un dulpior pentru obiecte de toalet! un raft pentru cri #i cu un numr suficient de cuiere pentru Baine& (3& 2n ceea ce prive#te cazarea practic a membrilor de ecBipaH! aceasta va fi fcut astfel nc@t s fie n concordan cu carturileG un membru al ecBipaHului care face serviciu de zi nu va mpri cabina cu unul care face serviciu de cart& A',icol!l %% *& .a toate navele va fi prevzut un spaiu suficient pentru slile de mese& (& .a navele mai mici de *&+++ tone vor fi prevzute sli de mese separate pentruC aI comandant #i ofieriG bI subofieri #i ceilali nebrevetai& 5& .a navele de *&+++ tone #i mai mari vor fi prevzute sli de mese separate pentruC aI comandant #i ofieriG bI secia punte ' pentru subofieri #i ali nebrevetaiG cI secia ma#ini ' pentru subofieri #i ali nebrevetai! cu meniunea cC AiI una dintre cele dou sli de mese pentru subofieri #i ali nebrevetai poate fi alocat subofierilor! iar cealalt! celorlali nebrevetaiG AiiI o singur sal de mese pentru seciile punte #i ma#ini! pentru subofieri #i ceilali nebrevetai! poate fi prevzut n cazul n care organizaiile armatorilor #i-sau armatorii #i sindicatele navigatorilor #i'au eFprimat eFpres acordul lor pentru un astfel de aranHament& /& $ sal de mese adecvat va fi prevzut pentru personalul seciei care asigur servirea mesei la bord! fie prin prevederea unei sli de mese separate! fie prin acordarea dreptului de a folosi n acest scop o sal de mese destinat altor grupeG n cazul navelor de )&+++ tone sau mai mari! care au mai mult de ) persoane n secia care asigur servirea mesei la bord! se va studia posibilitatea asigurrii unei sli de mese separate& )& Dimensiunile #i ecBipamentul fiecrei sli de mese vor fi suficiente pentru a primi numrul de persoane care se presupune c le'ar folosi n acela#i timp& 4& Slile de mese vor fi prevzute cu mese #i cu scaune! aprobate! suficiente pentru un numr de persoane care se presupune c le'ar folosi n acela#i timp& 9& Dutoritatea competent poate permite eFcepii de la regulile precedente referitoare la slile de mese! dup cum este necesar pentru ndeplinirea unor condiii speciale la navele de pasageri& 3& Slile de mese vor fi localizate la distan de cabinele de dormit #i! pe c@t posibil! c@t mai aproape de buctrii&
38

,& C@nd nu sunt prevzute cmri de depozitare accesibile slilor de mese! acestea vor fi prevzute cu dulapuri adecvate pentru depozitarea veselei #i cu faciliti corespunztoare pentru splarea acesteia& *+& Partea superioar a meselor #i a scaunelor va fi dintr'un material rezistent la umezeal! fr crpturi #i u#or de curat& A',icol!l %# *& .a toate navele va fi prevzut un spaiu sau spaii pentru personalul care este n afara serviciuluiG spaiul sau spaiile vor avea o suprafa adecvat! av@ndu'se n vedere mrimea navei #i a ecBipaHului& (& Careurile pentru ofieri #i nebrevetai vor fi situate convenabil #i vor fi mobilate corespunztor& Dcolo unde acestea nu sunt prevzute separat de slile de mese! acestea din urm vor fi proiectate! mobilate #i ecBipate pentru a crea condiii de recreere& A',icol!l %4 *& 8oate navele vor fi prevzute cu grupuri sanitare suficiente! care s includ cBiuvete! czi #i-sau du#uri& (& Numrul minim de S&C&'uri separate ce vor fi prevzute va fi deC aI 5 ' la navele mai mici de 3++ toneG bI / ' la navele de 3++ tone sau mai mari! dar mai mic de 5&+++ toneG cI 4 ' la navele de 5&+++ tone sau mai mariG dI la navele la care ofierii sau operatorii radio sunt cazai n locuri izolate vor fi prevzute faciliti sanitare n apropiere sau adiacente acestora& 5& 2n legislaia naional se va prevedea alocarea de S&C&'uri pentru diferite grupuri! n conformitate cu prevederile paragrafului / al acestui articol& /& :acilitile sanitare pentru toi membrii ecBipaHului care nu ocup cabine de locuit cu grupuri sanitare ata#ate vor fi prevzute! pentru fiecare grup al ecBipaHului! dup urmtoarea scalC aI o cad #i-sau un du# la c@te 3 persoane sau mai puineG bI un S&C& la c@te 3 persoane sau mai puineG cI o cBiuvet la c@te 4 persoane sau mai puine! cu condiia ca atunci c@nd numrul persoanelor dintr'un grup dep#e#te cu mai puin de Humtate numrul specificat! acest surplus poate fi ignorat n interpretarea acestui paragraf& )& C@nd totalul membrilor de ecBipaH este mai mare de *++ #i la navele de pasageri angaHate n mod curent n voiaHe pe o durat nu mai mare de / ore! pot fi acordate consideraii de autoritatea competent pentru amenaHri speciale sau pentru reducerea numrului de faciliti cerute& 4& 8oate grupurile sanitare comune vor fi prevzute cu instalaii de ap rece #i cald sau cu instalaii de nclzire& Dutoritatea competent! dup consultri cu organizaiile armatorilor #i-sau cu armatorii #i cu sindicatele navigatorilor! poate Botr cantitatea de ap rece pe care armatorul navei ar putea fi obligat s o asigure pentru fiecare om pe zi& 9& CBiuvetele #i czile vor fi de mrime adecvat #i vor fi construite dintr'un material aprobat! cu suprafaa neted! rezistent la fisurare! eFfoliere sau corodare& 3& 8oate S&C&'urile vor avea ventilaie ctre eFterior! independent de orice alt spaiu destinat acomodrii& ,& 8oate S&C&'urile vor fi dup model aprobat! prevzute cu Het de ap abundent! disponibil tot timpul #i independent controlabile& *+& Conductele de scurgere #i conductele colectoare vor fi dimensionate corespunztor #i vor fi astfel construite nc@t s fie u#or de curat #i riscurile de nfundare s fie reduse la minimum& **& "rupul sanitar folosit de mai mult de o persoan va fi n concordan cu urmtoarele cerineC

39

aI podeaua va fi dintr'un material durabil aprobat! u#or de curat! impermeabil #i cu canalizare corespunztoareG bI pereii despritori vor fi din oel sau din alt material aprobat #i vor fi etan#i de la cel puin , ncBis A(5 cmI deasupra nivelului podeleiG cI ncperea va fi suficient luminat! nclzit #i ventilatG dI S&C&'urile vor fi situate la distan convenabil! dar separate de cabinele de dormit #i de bi! fr acces direct din cabinele de dormit sau din culoarele dintre cabinele de dormit #i S&C&'uri! acolo unde nu eFist alt acces! cu condiia c aceast cerin nu se aplic dac S&C&'ul este situat ntr'un compartiment situat ntre dou ncperi de dormit! av@nd n total nu mai mult de / persoaneG eI acolo unde eFist mai mult de un S&C& n acela#i compartiment! acestea vor fi sufficient izolate ca s asigure intimitatea& *(& 8oate navele vor fi dotate cu faciliti de splare #i uscare a rufelor! ntr'un numr proporional cu mrimea ecBipaHului #i cu durata normal a voiaHului& *5& :acilitile de splare a rufelor vor include #i cBiuvete corespunztoare! care pot fi situate n bi! dac nu eFist spltorii separate! cu posibilitatea furnizrii apei reci #i calde sau cu instalaii de nclzire a apei& */& :acilitile de uscare a rufelor vor fi prevzute ntr'un compartiment separat de cabinele de dormit #i de slile de mese! corespunztor ventilate #i uscate #i ecBipate cu s@rme de rufe sau cu alte amenaHri pentru agatul rufelor& A',icol!l %5 *& .a orice nav cu un ecBipaH de *) persoane sau mai mare #i angaHat ntr'un voiaH cu o durat mai mare de 5 zile! va fi prevzut o cabin special pentru infirmeria navei& Dutoritatea competent poate s reduc aceste cerine pentru navele angaHate n navigaie costier& (& %nfirmeria navei va fi corespunztor situat! astfel nc@t s asigure un acces u#or! ocupanii s fie confortabil cazai #i s poat primi ngriHiri corespunztoare tot timpul& 5& DranHamentul intrrii! al paturilor! iluminatul! ventilaia! nclzirea #i aprovizionarea cu ap vor fi proiectate s asigure confortul #i s u#ureze tratamentul ocupanilor& /& Numrul paturilor din infirmerie va fi stabilit de ctre autoritatea competent& )& S&C&'urile vor fi prevzute pentru uzul eFclusiv al ocupanilor infirmeriei! fie ca parte a ncperii! fie n imediata apropiere a acesteia& 4& Cabinele destinate infirmeriei navei nu vor fi folosite pentru alte scopuri dec@t cele medicale& 9& :iecare nav care nu are la bord un doctor va fi prevzut cu un dulap medical pe care s fie afi#ate instruciuni clare #i lizibile& A',icol!l %: *& $ ncpere suficient #i adecvat ventilat va fi prevzut pentru depozitarea Bainelor de ploaie impregnate cu substane uleioase! n afar! dar aproape de cabinele de dormit& (& .a navele mai mari de 5&+++ tone o ncpere pentru secia punte #i o ncpere pentru secia ma#ini vor fi prevzute #i ecBipate pentru a fi folosite ca birou& 5& .a navele care de obicei navigBeaz n zonele infestate cu @nari vor fi luate msuri de protecie a ecBipaHului mpotriva @narilor prin aprtori corespunztoare la ventilatoare #i la ie#irile spre puni descBise& /& 8oate navele care navigBeaz regulat ctre sau n zonele tropicale #i n zona "olfului Persic vor fi ecBipate cu acoperi#uri de p@nz deasupra punilor eFpuse! deasupra cabinelor de locuit #i deasupra spaiului sau spaiilor de pe puntea de promenad& A',icol!l %9 *& 2n cazul navelor menionate la paragraful ) al art& *+! autoritatea competent poate! n cazul membrilor de ecBipaH la care se refer! s modifice cerinele din paragrafele precedente at@t c@t este
40

necesar! pentru a ine seama de deprinderile #i de obiceiurile naionale distinctive #i! n particular! poate face aranHamente speciale referitoare la un grup de persoane care ocup cabinele de dormit #i la slile de mese #i la facilitile sanitare& (& .a modificarea cerinelor menionate autoritatea competent va trebui s in seama de prevederile paragrafelor * #i ( ale art& *+ #i de cerina asigurrii unui spaiu minim de dormit pentru astfel de grupuri de nebrevetai! prevzut la paragraful ) al art& *+& 5& .a navele la care ecBipaHul din orice secie este compus din persoane cu deprinderi #i cu obiceiuri naionale total diferite vor fi prevzute condiii de via #i de dormit separate #i specifice! astfel nc@t s ndeplineasc cerinele diferitelor grupuri& /& 2n cazul navelor menionate la paragraful ) al art& *+! infirmeria! slile de mese #i grupurile sanitare vor fi prevzute #i meninute la standard n ceea ce prive#te numrul #i folosina practic! egal sau comparabil cu cea obinut la bordul altor nave similare ca tip #i av@nd aceea#i naionalitate& )& Dutoritatea competent! c@nd va stabili regulamente speciale n conformitate cu acest articol! va consulta sindicatele navigatorilor interesai #i organizaiile armatorilor #i-sau armatorii care i angaHeaz pe ace#tia& A',icol!l %6 *& Spaiile de cazare ale ecBipaHului vor fi meninute n condiii de igien corespunztoare #i n condiii decente de trai! nepermi@ndu'se pstrarea n acestea de bunuri sau de materiale care nu aparin ocupanilor& (& Comandantul sau un ofier desemnat de el pentru aceasta! nsoit de unul sau de mai muli membri de ecBipaH! va inspecta toate spaiile de cazare ale ecBipaHului la intervale nu mai mari de o sptm@n& Rezultatele fiecrei inspecii vor fi consemnate& P+',e+ + IV>+ A&lic+'e+ con*eniei l+ n+*ele e=i(,en,e A',icol!l %0 *& Cu condiia respectrii prevederilor paragrafelor (! 5 #i / ale acestui articol! aceast convenie se aplic navelor a cror cBil a fost pus ulterior intrrii n vigoare a conveniei pentru teritoriul n care se nmatriculeaz nava& (& 2n cazul unei nave care este finalizat la data intrrii n vigoare a acestei convenii pentru respectivul teritoriu de nmatriculare #i care este sub standardul prevzut n partea a %%%'a din aceast convenie! autoritatea competent poate! dup consultarea cu organizaiile armatorilor #i-sau cu armatorii #i cu sindicatele navigatorilor! s cear anumite modificri n scopul de a aduce nava n conformitate cu cerinele conveniei! dac se consider posibil! av@nd n vedere problemele practice aprute atunci c@ndC aI nava este renmatriculatG bI la nav se fac modificri structurale substaniale sau reparaii maHore! pe baza rezultatului unei planificri pe termen lung #i nu drept o consecin a unui accident sau a unui caz de urgen& 5& 2n cazul unei nave aflate n proces de construcie #i-sau de reconversie la data intrrii n vigoare a acestei convenii pentru teritoriul ei de nmatriculare! autoritatea competent poate! dup consultarea cu organizaiile armatorilor #i-sau cu armatorii #i cu sindicatele navigatorilor! s cear anumite modificri n scopul de a aduce nava n conformitate cu cerinele conveniei! dac se consider posibil! av@nd n vedere n mod deosebit problemele practice apruteG astfel de modificri se vor conforma n totalitate prevederilor acestei convenii! numai dac nava nu este renmatriculat& /& 2n cazul unei nave! alta dec@t cea la care se face referire n paragrafele ( #i 5 ale acestui articol! sau al unei nave pentru care prevederile acestei convenii erau aplicabile n timp ce ea se afla n construcie! fiind renmatriculat ntr'un teritoriu dup data intrrii n vigoare a acestei convenii
41

pentru acel teritoriu! autoritatea competent poate! dup consultarea cu organizaiile armatorilor #i-sau cu armatorii #i cu sindicatele navigatorilor! s cear anumite modificri n scopul de a aduce nava n conformitate cu cerinele conveniei! dac se consider posibil! av@nd n vedere problemele practice apruteG astfel de modificri se vor conforma n totalitate prevederilor acestei convenii! numai dac nava nu este din nou renmatriculat& P+',e+ + V>+ P'e*e-e'i 2in+le A',icol!l %1 Nici o prevedere a acestei convenii nu va afecta vreo lege! sentin Hudectoreasc! nelegere sau vreun acord ntre armatori #i navigatori! care asigur condiii mai favorabile dec@t cele prevzute de aceasta& A',icol!l #$ Ratificrile formale ale acestei convenii vor fi comunicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii #i vor fi nregistrate de acesta& A',icol!l #% *& Prezenta convenie nu va lega dec@t pe membrii $rganizaiei %nternaionale a Muncii! ale cror ratificri vor fi fost nregistrate de ctre directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii& (& Prezenta convenie va intra n vigoare dup 4 luni de la nregistrarea ratificrilor a 9 state dintre urmtoareleC Statele Nnite ale Dmericii! Republica Drgentina! Dustralia! ?elgia! ?razilia! Canada! CBile! CBina! Danemarca! :inlanda! :rana! Regatul Nnit al Marii ?ritanii #i %rlandei de Nord! "recia! %ndia! %rlanda! %talia! $landa! Norvegia! Polonia! Portugalia! Suedia! 8urcia #i %ugoslavia! dintre care cel puin / state trebuie s aib flote comerciale ating@nd fiecare un tonaH brut de cel puin un milion& Dceast clauz este inclus n scopul facilitrii #i al ncuraHrii ratificrii c@t mai repede a conveniei de ctre statele membre& 5& 2n continuare aceast convenie va intra n vigoare! pentru fiecare membru! la 4 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost nregistrat& A',icol!l ## *& $rice membru care a ratificat aceast convenie poate s o denune dup eFpirarea termenului de *+ ani de la data intrrii iniiale n vigoare a acesteia! printr'un act comunicat directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii #i nregistrat de ctre acesta& $ astfel de denunare nu va avea efect dec@t dup un an de la data nregistrrii& (& $rice membru care a ratificat aceast convenie #i care! n termen de un an de la eFpirarea perioadei de *+ ani! prevzut la paragraful anterior! nu #i'a eFercitat dreptul de denunare prevzut de prezentul articol! va fi legat pentru o nou perioad de *+ ani #i ca urmare va putea s denune aceast convenie la eFpirarea fiecrei perioade de *+ ani! n condiiile prevzute de prezentul articol& A',icol!l #4 *& Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii i va n#tiina pe toi membrii $rganizaiei %nternaionale a Muncii cu privire la nregistrarea tuturor ratificrilor #i denunrilor care i'au fost comunicate de ctre membrii organizaiei& (& Dtunci c@nd condiiile enunate la art& (* paragraful ( vor fi fost ndeplinite! directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va atrage atenia membrilor organizaiei asupra datei la care prezenta convenie va intra n vigoare&

42

A',icol!l #5 Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va comunica secretarului general al Naiunilor Nnite! spre nregistrare! n conformitate cu art& *+( din Carta Naiunilor Nnite! informaii complete privind toate ratificrile #i toate actele de denunare pe care le'a nregistrat n conformitate cu prevederile articolelor precedente& A',icol!l #: $ric@nd va considera necesar Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii va prezenta un raport Conferinei generale cu privire la aplicarea prezentei convenii #i va eFamina dac este cazul s se nscrie pe ordinea de zi a conferinei problema revizuirii totale sau pariale a conveniei& A',icol!l #9 *& 2n cazul n care Conferina adopt o nou convenie av@nd ca obiect revizuirea total sau parial a prezentei convenii #i numai dac noua convenie nu prevede altfel! atunciC aI ratificarea de ctre un membru a noii convenii de revizuire va antrena de plin drept! independent de prevederile art& (( de mai sus! denunarea imediat a acestei convenii! sub rezerva ca noua convenie de revizuire s fi intrat n vigoareG bI de la data la care noua convenie de revizuire va intra n vigoare prezenta convenie nu va mai fi descBis ratificrii de ctre membri& (& Prezenta convenie va rm@ne n orice caz n vigoare n forma #i n coninutul actuale pentru membrii care au ratificat'o! dar care nu au ratificat convenia de revizuire& A',icol!l #6 1ersiunile n limbile englez #i francez ale teFtului acestei convenii sunt egal autentice&

43

Con*eni+ n') 1: +(!&'+ &'o,eciei (+l+'i!l!i Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii #i care s'a ntrunit aici la 3 iunie *,/, n cea de' a treizeci #i dou sesiune a sa! dup ce a Botrt s adopte diferite propuneri referitoare la protecia salariului! problem care constituie cel de'al #aptelea punct al ordinii de zi a sesiunii! dup ce a Botrt ca aceste propuneri s ia forma unei convenii internaionale! adopt! la * iulie *,/,! convenia urmtoare! care se va numi Convenie asupra proteciei salariului! *,/,& A',icol!l % 2n sensul prezentei convenii! termenul salariu nseamn! oricare i'ar fi denumirea sau modul de calcul! remunerarea sau c#tigurile susceptibile de a fi evaluate n bani #i stabilite prin acordul prilor sau de ctre legislaia naional! pe care cel care angaHeaz le datoreaz unui lucrtor n baza unui contract de munc! scris sau verbal! fie pentru munca efectuat sau care urmeaz a fi efectuat! fie pentru serviciile prestate sau care urmeaz a fi prestate& A',icol!l # *& Prezenta convenie se aplic tuturor persoanelor crora li se plte#te sau trebuie s li se plteasc un salariu& (& Dutoritatea competent! dup consultarea organizaiilor celor care angaHeaz #i a organizaiilor lucrtorilor! acolo unde asemenea organizaii eFist #i sunt direct interesate! va putea eFcepta de la aplicarea totalitii sau a unora dintre dispoziiile prezentei convenii categoriile de persoane care muncesc n astfel de mpreHurri #i condiii de angaHare nct aplicarea total sau parial a amintitelor dispoziii nu s'ar putea face n mod convenabil #i care nu sunt folosite la munci manuale sau care sunt folosite la servicii casnice sau alte ocupaii asemntoare& 5& $rice stat membru trebuie s indice! n primul su raport anual asupra aplicrii prezentei convenii! eFpediat n virtutea articolului (( din Constituia $rganizaiei %nternaionale a Muncii! orice categorie de persoane pe care #i propune s le eFcepteze de la aplicarea totalitii sau vreuneia dintre dispoziiile conveniei! n conformitate cu prevederile paragrafului precedent& Drept urmare! nici un stat membru nu va putea s procedeze la aplicarea de eFcepii dect pentru categoriile de persoane astfel indicate& /& $rice stat membru care a indicat n primul su raport annual categoriile de persoane pe care #i propune s le eFcepteze de la aplicarea totalitii sau vreuneia dintre dispoziiile prezentei convenii va trebui ca n rapoartele ulterioare s indice categoriile de persoane pentru care renun la dreptul de a recurge la dispoziiile paragrafului ( al prezentului articol! precum #i orice progres realizat n scopul aplicrii prezentei convenii la aceste categorii de persoane& A',icol!l 4 *& Salariile platibile n bani vor fi acBitate eFclusiv n moneda avnd curs legal! iar plata sub form de bilete la ordin! bonuri! cupoane sau sub orice alt form considerat c prezenta moned avnd curs legal va fi interzis& (& Dutoritatea competent va putea s permit sau s prevad plata salariului prin cec tras asupra unei bnci sau prin cec ori mandat po#tal! atunci cnd acest mod curent sau se face necesar datorit unor mpreHurri speciale! cnd este prevzut de un contract colectiv ori o Botrre arbitral! sau cnd! n lipsa unor astfel de dispoziii! lucrtorul consimte& A',icol!l 5 *& .egislaia naional! contractele colective sau Botrrile arbitrale pot permite plata parial n natur a salariului n industriile sau profesiile unde acest mod de plat se practic n

44

mod curent sau este preferat datorit naturii industriei sau profesiei n cauz& Plata salariului sub form de buturi alcoolice sau de droguri vtmtoare nu va fi admis n nici un caz& (& 2n cazurile n care este permis plata parial n natur a salariului vor fi luate msuri corespunztoare pentru caC aI prestaiile n natur s foloseasc personal lucrtorului #i familiei sale #i s fie conforme cu interesele acestoraG bI valoarea acestor prestaii s fie Hust #i rezonabil& A',icol!l : Salariul va fi pltit direct lucrtorului n cauz! cu eFcepia cazurilor cnd legislaia naional! un contract colectiv sau o Botrre arbitral dispune altfel! sau cnd lucrtorul n cauz accept un alt procedeu& A',icol!l 9 Se interzice celui care angaHeaz s restrng n orice fel libertatea lucrtorului de a dispune dup voia sa de propriul salariu& A',icol!l 6 *& Dtunci cnd n cadrul unei ntreprinderi eFist economate pentru vnzarea de mrfuri ctre lucrtori sau servicii destinate s furnizeze acestora diferite prestaii! asupra lucrtorilor n cauz nu va putea fi eFercitat nici o constrngere pentru a folosi aceste economate sau servicii& (& Dtunci cnd nu este posibil accesul la alte magazine sau servicii! autoritatea competent va lua msuri corespunztoare pentru a obine ca mrfurile #i serviciile s fie vndute #i! respectiv! furnizate la preuri Huste #i rezonabile! sau pentru ca economatele sau serviciile nfiinate de ctre cel care angaHeaz s nu fie eFploatate n scopul obinerii de beneficii! ci n interesul lucrtorilor interesai& A',icol!l 0 *& Reinerile din salariu nu vor fi autorizate dect n condiiile #i limitele prescrise de legislaia naional sau stabilite printr'un contract colectiv ori o Botrre arbitral& (& .ucrtorii vor trebui s fie informai! n modul pe care autoritatea competent l va considera cel mai corespunztor! asupra condiiilor #i limitelor n care asemenea reineri vor putea fi efectuate& A',icol!l 1 Este interzis orice reinere din salariu al crei scop este s asigure o plat direct sau indirect de un lucrtor ctre cel care angaHeaz! ctre reprezentantul acestuia sau ctre un intermediar Acum ar fi un agent nsrcinat s recruteze fora de muncI! n vederea obinerii sau pstrrii unui serviciu& A',icol!l %$ *& Salariul nu va putea fi reinut sau cesionat dect n limitele #imodalitile prevzute de ctre legislaia naional& (& Salariul trebuie s fie proteHat contra reinerii sau cesiunii! n msura considerat necesar pentru asigurarea ntreineriilucrtorului #i a familiei sale& A',icol!l %% *& 2n caz de faliment sau de licBidare Hudiciar a unei ntreprinderi! lucrtorii folosii n cadrul acesteia vor avea rang de creditori privilegiai! fie pentru salariile care le sunt datorate cu
45

titlu de servicii prestate n cursul unei perioade anterioare falimentului sau licBidrii #i care va fi prevzut de ctre legislaia naional! fie pentru salariile care nu dep#esc un nivel stabilit de ctre legislaia naional& (& Salariul constituind o crean privilegiat va fi pltit integral mai nainte ca creditorii ordinari s poat revendica cota'parte ce li se cuvine& 5& $rdinea de prioritate a creanei privilegiate constituit de salariu! fa de celelalte creane privilegiate! trebuie s fie determinat de ctre legislaia naional& A',icol!l %# *& Salariul va fi pltit la intervale regulate& Dac nu eFist alte angaHamente satisfctoare care s asigure plata salariului la intervale regulate! intervalele la care salariul trebuie s fie pltit vor fi stabilite de ctre legislaia naional sau fiFate printr'un contract colectiv sau o Botrre arbitral& (& .a desfacerea contractelor de munc licBidarea final a ntregului salariu datorat va fi efectuat n conformitate cu legislaia naional! cu prevederile unui contract colectiv ori cu cele ale unei Botrri arbitrale sau! n lipsa acestora! ntr'un termen rezonabil! inndu'se seama de dispoziiile contractului individual de munc& A',icol!l %4 *& Plata salariului! atunci cnd este fcut n bani! va fi efectuat numai n zilele lucrtoare #i la locul de munc sau n apropierea acestuia! afar de cazurile cnd legislaia naional! un contract colectiv ori o Botrre arbitral nu dispun altfel sau dac alte aranHamente! de care lucrtorii interesai au cuno#tin! par mai potrivite& (& Plata salariului este interzis n localurile n care se consum buturi alcoolice sau n alte localuri asemntoare #i! dac prevenirea abuzurilor o impune! n magazinele de vnzare cu amnuntul sau n locurile de distracie! cu eFcepia cazurilor n care persoanele! crora li se plte#te salariul! fac serviciul cBiar n aceste localuri& A',icol!l %5 Dac este cazul! vor fi luate msuri eficiente n vederea informrii lucrtorilor ntr'un mod corespunztor #i u#or de nelesC aI asupra condiiilor de salarizare care li se vor aplica! #i aceasta nainte de a fi angaHai sau cu prileHul oricror modificri ale condiiilor de angaHareG bI cu ocazia fiecrei pli de salariu! asupra elementelor componente ale salariului! pe perioada de plat considerat! n msura n care aceste elemente sunt susceptibile de modificri& A',icol!l %: .egislaia care aplic dispoziiile prezentei convenii trebuieC aI s fie adus la cuno#tina celor interesaiG bI s precizeze persoanele nsrcinate cu asigurarea aplicrii acestei legislaiiG cI s prevad sanciuni corespunztoare n caz de infraciuneG dI s prevad! n toate cazurile n care este necesar! inerea de state de salarii ntr'o form #i potrivit unei metodici corespunztoare& A',icol!l %9 Rapoartele anuale care trebuie prezentate potrivit articolului (( din Constituia $rganizaiei %nternaionale a Muncii vor conine informaii complete asupra msurilor luate n vederea aplicrii dispoziiilor prezentei convenii&

46

A',icol!l %6 *& Dtunci cnd teritoriul unui stat membru cuprinde regiuni foarte ntinse sau cnd! datorit dispersrii populaiei sau gradului de dezvoltare a acesteia! autoritatea competent consider c dispoziiile prezentei convenii nu sunt aplicabile! ea poate! dup consultarea organizaiilor celor care angaHeaz #i ale lucrtorilor interesai! acolo unde asemenea organizaii eFist! s eFclud regiunile respective de la aplicarea conveniei! fie n totalitatea ei! fie cu eFcepiile pe care le consider necesare pentru anumite ntreprinderi sau anumite munci& (& $rice stat membru trebuie s indice! n primul su raport anual asupra aplicrii prezentei convenii! eFpediat n virtutea articolului (( din Constituia $rganizaiei %nternaionale a Muncii! orice regiune pentru care #i propune s recurg la dispoziiile prezentului articol! precum #i motivele respective& Drept urmare! nici un stat membru nu va putea recurge la dispoziiile prezentului articol dect pentru regiunile pe care le va indica n acest mod& 5& $rice stat membru care recurge la dispoziiile prezentului articol trebuie s reconsidere! la intervalele care nu dep#esc 5 ani #i consultndu'se cu organizaiile celor care angaHeaz #i ale lucrtorilor! interesate! acolo unde asemenea organizaii eFist! posibilitatea de a eFtinde aplicarea prezentei convenii asupra regiunilor eFceptate n virtutea paragrafului *& /& $rice stat membru care recurge la dispoziiile prezentului articol trebuie s indice! n rapoartele sale anuale! regiunile pentru care renun la aplicarea amintitelor dispoziii #i progresele pe care le'a realizat n vederea aplicrii treptate a prezentei convenii n acele regiuni& A',icol!l %0 Ratificrile formale ale prezentei convenii vor fi comunicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! care le va nregistra& A',icol!l %1 *& Prezenta convenie nu va obliga dect statele membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii ale cror ratificri au fost nregistrate de ctre directorul general& (& Ea va intra n vigoare dup *( luni de la nregistrarea de ctre directorul general a cel puin dou ratificri din partea statelor membre& 5& Drept urmare! aceast convenie va intra n vigoare pentru fiecare stat membru dup *( luni de la data nregistrrii actului ratificrii sale& A',icol!l #$ *& Declaraiile care vor fi comunicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! n conformitate cu paragraful ( al articolului 5) din Constituia $rganizaiei %nternaionale a Muncii! vor trebui s fac cunoscuteC aI teritoriile pentru care statul membru interesat se angaHeaz ca dispoziiile conveniei s fie aplicate fr modificriG bI teritoriile pentru care el se angaHeaz ca dispoziiile s fie aplicate cu modificri! #i n ce constau acele modificriG cI teritoriile crora nu li se aplic convenia #i motivele neaplicrii acesteiaG dI teritoriile pentru care el #i rezerv dreptul de a Botr n a#teptarea unei analize mai aprofundate a situaiei privitoare la acele teritorii& (& DngaHamentele menionate la alineatele aI #i bI ale primului paragraf din prezentul articol vor fi considerate parte integrant a ratificrii #i vor avea efecte identice& 5& $rice stat membru va putea! printr'o nou declaraie! s renune n ntregime sau n parte la rezervele cuprinse n declaraia sa anterioar n virtutea alineatelor bI! cI! #i dI ale primului paragrapB din prezentul articol& /& $rice stat membru va putea! n cursul perioadelor n care prezenta convenie poate fi denunat n conformitate cu dispoziiile articolului ((! s comunice directorului general o nou
47

declaraie care s modifice n orice fel termenii oricrei declaraii anterioare #i s fac cunoscut situaia din teritoriile determinate& A',icol!l #% *& Declaraiile comunicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii n conformitate cu paragrafele / #i ) ale articolului 5) din Constituia $rganizaiei %nternaionale a Muncii trebuie s indice dac dispoziiile conveniei vor fi aplicate n teritoriu cu sau fr modificriG atunci cnd declaraia menioneaz c dispoziiile conveniei se aplic sub rezerva unor modificri! ea trebuie s specifice n ce constau acele modificri& (& Statul sau statele membre ori autoritatea internaional interesat vor putea s renune total sau parial! printr'o declaraie ulterioar! la dreptul de a invoca o modificare indicat ntr' o declaraie anterioar& 5& Statul sau statele membre ori autoritatea internaional vor putea! n cursul perioadelor n care convenia poate fi denunat n conformitate cu dispoziiile articolului ((! s comunice directorului general o nou declaraie care s modifice n orice fel termenii unei declaraii #i s fac cunoscut situaia referitoare la aplicarea acestei convenii& A',icol!l ## *& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie poate s o denune la eFpirarea unei perioade de *+ ani de la data intrrii iniiale n vigoare a conveniei! printr'un act comunicat directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii #i nregistrat de acesta& Denunarea nu va avea efect dect dup eFpirarea termenului de un an de la nregistrarea ei& (& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie #i care ntr'un termen de un an de la eFpirarea perioadei de *+ ani menionat la paragraful precedent nu va face uz de facultatea de denunare prevzut de prezentul articol! va fi inut pentru o nou perioad de *+ ani #i! drept urmare! va putea s denune prezenta convenie la eFpirarea fiecrei perioade de *+ ani! n condiiile prevzute de prezentul articol& A',icol!l #4 *& Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii nregistrarea tuturor ratificrilor! declaraiilor #i denunrilor care i vor fi comunicate de ctre statele membre ale organizaiei& (& Notificnd statelor membre ale organizaiei nregistrarea celei de'a doua ratificri care i'a fost comunicat! directorul general va atrage atenia statelor membre ale organizaiei asupra datei la care prezenta convenie va intra n vigoare& A',icol!l #5 Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va comunica Secretarului general al $rganizaiei Naiunilor Nnite! n vederea nregistrrii! potrivit articolului *+( din Carta $rganizaiei Naiunilor Nnite! informaii complete cu privire la toate ratificrile! declaraiile #i actele de denunare nregistrate n conformitate cu articolele precedente& A',icol!l #: $ri de cte ori se va considera necesar! Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii va prezenta conferinei generale un raport asupra aplicrii prezentei convenii #i va eFamina dac este cazul s nscrie pe ordinea de zi a conferinei problema revizuirii totale sau pariale a acesteia&

48

A',icol!l #9 *& 2n cazul n care conferina va adopta o nou convenie care s revizuiasc total sau parial prezenta convenie #i dac noua convenie nu va dispune altfelC aI ratificarea de ctre un stat membru a noii convenii de revizuire va determina! de plin drept! fr a se mai ine seama de dispoziiile articolului (( de mai sus! denunarea imediat a prezentei convenii! sub rezerva ca noua convenie de revizuire s fi intrat n vigoareG bI cu ncepere de la data intrrii n vigoare a noii convenii de revizuire! prezenta convenie va nceta s mai fie descBis ratificrii de ctre statele membre ale organizaiei& (& Prezenta convenie va rmne n orice caz n vigoare! n forma #i coninutul su! pentru statele membre care au ratificat'o! dar care nu vor ratifica convenia de revizuire& A',icol!l #6 1ersiunile francez #i englez ale teFtului prezentei convenii auaceea#i valabilitate&

49

Con*eni+ n') 16 &'i*in- .i/'+i+ 7n (co& -e +n/+;+'e Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de Consiliul de Ddministraie al ?iroului %nternaional al Muncii! #i care s'a ntrunit la 3 iunie *,/, n cea de'a treizeci #i doua Sesiune a sa! dup ce a Botr@t s adopte unele propuneri referitoare la revederea Conveniei privind Migraiunea n scop de DngaHare!*,5,! adoptat de Conferin la cea de'a douzeci #i cincia Sesiune! care este inclus n punctul unsprezece al agendei sesiunii! #i dup ce a Botr@t c aceste propuneri trebuie s ia forma unei convenii internaionale! adopt la * iulie *,/,! urmtoarea convenie! care se va numi Convenia privind Migraiunea n scop de DngaHare ARevzutI! *,/,C A',icol!l % :iecare stat membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii! care aplic prezenta convenie! se angaHeaz s prezinte la cererea ?iroului %nternaional al Muncii #i altor membri ai $rganizaieiC aI informaii referitoare la politicile naionale! legi #i regulamente privind emigraia #i imigraiaG bI informaii referitoare la prevederi speciale ce in de migraiunea n scop de angaHare #i condiiile de lucru #i trai ale lucrtorilor migrani& cI informaii referitoare la acordurile generale #i speciale privitor la aceste probleme! ncBeiate de ctre Membrul $rganizaiei& A',icol!l # :iecare stat membru al $rganizaiei! care aplic prezenta convenie! se angaHeaz s creeze un serviciu de asisten competent #i gratuit pentru lucrtorii migrani! #i n mod deosebit s le asigure informaii eFacte sau s se certifice c n ar eFist deHa un asemenea serviciu& A',icol!l 4 *& :iecare stat membru al $rganizaiei! care aplic prezenta convenie! se angaHeaz s ntreprind n msura limitelor permise de legislaia naional! pa#i n vederea prevenirii propagandei gre#ite privind emigraiunea #i imigraiunea& (& n acest scop! dup caz! va aciona n cooperare cu ali membri cointeresaiG A',icol!l 5 Msuri adecvate vor fi luate conform legislaiei de fiecare stat membru al $rganizaiei! privitor la facilitarea plecrii! cltoriei #i primirii lucrtorilor migrani& A',icol!l : :iecare stat membru al $rganizaiei! care aplic prezenta convenie! se angaHeaz s asigure n limita normelor prevzute de legislaiei servicii medicale adecvateC AaI s stabileasc n caz de necesitate! cci at@t la momentul plecrii c@t #i la sosire! lucrtorii migrani #i membrii lor de familie! autorizai s'i nsoeasc #i s li se alture! sunt n condiii bune de sntateG AbI s asigure lucrtorilor migrani #i membrilor lor de familie asistena medical necesar #i condiii igienice bune la momentul plecrii! n timpul cltoriei #i la sosirea la destinaie& A',icol!l 9 *& :iecare stat membru al $rganizaiei! care aplic prezenta convenie! se oblig s asigure fr discriminare n baz de naionalitate! seF! ras! #i religie lucrtorilor migrani autorizai n teritoriu un tratament nu mai puin favorabil dec@t cel de care beneficiaz lucrtorii naionali! referitor la urmtoarele problemeC

50

aI dat fiind faptul c asemenea probleme sunt reglementate de legislaie! sau sunt supuse controlului autoritilor administrativeC iI retribuirea muncii! inclusiv #i indemnizaiile de familie! in cazul c@nd acestea constituie o parte a remunerrii! orele de munc! munca suplimentar! concediul pltit! restricii la munca casnic! v@rsta minim de angaHare! ucenicia #i formarea profesional! munca femeilor #i a minorilorG iiI posibilitatea de a fi membru al organelor sindicale #i de a face uz de beneficiile conveniilor colectiveG iiiI problema locativG bI asigurarea social A prevederi legale referitoare la accidentele de munc! concediul de maternitate! boal! invaliditate! btrnee! deces! #omaH! responsabiliti de familie #i alte cazuri! care conform legislaiei sunt cuprinse n scBema de asigurrii sociale! cu respectarea urmtoarelor condiiiC iI pot eFista acorduri speciale pentru meninerea drepturilor deHa eFistente #i drepturile n proces de dobndireG iiI legile #i regulamentele naionale ale rilor de imigrare vor prescrie acorduri speciale! referitoare la alocaiile sau pri ale alocaiilor care sunt pltite complet din fondurile publice! #i alocaiile pltite persoanelor! care nu corespund condiiilor necesare pentru a beneficia de o pensie normal& cI taFe de angaHare! impozite sau contribuii pltite pentru persoana angaHat! dI proceduri Huridice referitoare la problemele menionate m Convenie& (& 2n cazul unui stat federal prevederile acestui articol sunt aplicate n msura n care problemele menionate sunt reglementate de legislaia federal sau sunt supuse controlului autoritilor administraiei federale& Modul #i limita de aplicare a acestor prevederi referitoare la problemele reglementate de legislaia statelor membre ale federaiei! provinciilor sau cantoanelor sau care sunt supuse controlului autoritilor administraiei federale! sunt determinate de fiecare membru al organizaiei n parte& :iecare stat membrul al $rganizaiei m raportul su anual referitor la aplicarea prezentei Convenii indic n ce msur problemele ce in de prezentul Drticol sunt reglementate de legislaia federal sau sunt supuse controlului autoritilor administraiei federale& Referitor la problemele reglementate de legislaia statelor membre ale federaiei! provinciilor sau cantoanelor sau cele care sunt supuse controlului autoritilor administraiei federale! fiecare membru al $rganizaiei ntreprinde msuri stipulate n paragraful 9 AbI al Drticolului *,! Constituia $rganizaiei %nternaionale a Muncii& A',icol!l 6 *& :iecare stat membru al $rganizaiei! care aplic prezenta convenie! se oblig ca ageniile sale de ocupare a forei de munc #i alte instituii legate de migraiune! vor coopera dup caz! cu instituiile corespunztoare ale altor state membre ale $rganizaiei& (& :iecare stat membru al $rganizaiei! care aplic prezenta convenie! se oblig s asigure c serviciile prestate lucrtorilor migrani de ctre serviciile publice de ocupare a forei de munc! sunt gratuite& A',icol!l 0 *& .ucrtorul migrant! care a fost admis n ar cu viz de re#edin permanent #i membrii familiei sale! autorizai s'* nsoeasc #i s i se alture! nu vor fi eFpulzati din ar #i trimi#i n ara de origine! sau n teritoriul de unde au emigrat! deoarece lucrtorul migrant nu mai este n stare s eFercite n continuare activitatea sa de munc! pe motiv de boal sau vtmare corporal! lucruri care s'au ntmplat dup sosirea sa n ar! cu eFcepia cazurilor! cnd lucrtorul migrant #i dore#te acest lucru! sau acordul internaional la care membrul dat este parte! stipuleaz acest lucru& (& Dtunci cnd lucrtorul migrant! prime#te autorizare de #edere permanent! la sosirea n ara de imigrare! autoritile competente ale rii date pot decide c prevederile stipulate n paragraful * al
51

acestui Drticol! vor intra n vigoare dup o perioad de timp rezonabil! care n nici un caz nu trebuie s dep#easc perioada de cinci ani! de la data de admitere a acestor migrani n ar& A',icol!l 1 :iecare stat membru al $rganizaiei! care aplic prezenta convenie! se oblig s permit lund n consideraie limitele stabilite de legislaie! importul #i eFportul de valut! transferul oricrei pri al salariului sau economiilor lucrtorului migrant! la propria dorin& A',icol!l %$ Dtunci cnd numrul migranilor! care pleac de pe teritoriul unui stat membru n altul este destul de mare! autoritile competente din teritoriile respective! ori de cte ori va fi necesar sau de dorit! ncBeie acorduri n scopul reglementrii problemelor care prezint interes comun #i apar n legtur cu punerea n aplicare prevederilor prezentei Convenii& A',icol!l %% *& 2n scopul aplicrii Conveniei date! termenul M lucrtor migrantM este persoana care migreaz dintr'o ar n alta! cu intenia de a fi angaHat! altfel dect din cont propriu! #i include orice persoan! care este admis regulamentar n ar ca lucrtor migrant& (& Dceast Convenie nu se va aplicatC aI lucrtorilor frontalieriG bI persoanelor ce eFercit profesii liberale #i arti#tilor! intrai n ar pe un termen scurtG #i cI marinarilor& A',icol!l %# *& Ratificrile formale ale prezentei Convenii vor fi comunicate Directorului "eneral ?iroului %nternaional al Muncii! pentru a fi nregistrate& A',icol!l %4 *& Prezenta Convenie nu va obliga! dect membrii $rganizaiei %nternaionale a Muncii! a cror ratificare va fi nregistrat de ctre Directorul "eneral& (& Prezenta Convenie va intra n vigoare dup *( luni de la data nregistrrii de ctre Directorul "eneral a ratificrilor a dou state membre& 5& Drept urmare! aceast Convenie va intra n vigoare pentru fiecare Membru la eFpirarea termenului de *( luni de la data de nregistrare a ratificrii& A',icol!l %5 *& :iecare stat membru al $rganizaiei! care a ratificat prezenta Convenie! poate printr'o declaraie aneFat la ratificare! s eFclud toate sau doar unele DneFe ale Conveniei& (& Ca urmare a declaraiei fcute! prevederile DneFelor au acela#i efect ca #i prevederile Conveniei& 5& :iecare stat membru al $rganizaiei! care a fcut o asemenea declaraie! poate ulterior printr' o nou declaraie s notifice Directorul "eneral despre acceptarea tuturor sau doar a unor DneFe menionate n declaraieG de la data nregistrrii a unei asemenea notificri de ctre Directorul "eneral! prevederile stipulate n DneFe intr n vigoare pentru statul membru& /& Dtt timp ct o declaraie fcut la aliniatul * al acestui articol rmne n vigoare referitor la oricare DneF! statul membru! care a fcut o asemenea declaraie! poate declara intenia de a accepta aceast DneF drept Recomandare&

52

A',icol!l %: *& Declaraiile comunicate Directorului "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii! n conformitate cu paragraful (! Drticolul 5) din Constituia $rganizaiei %nternaionale a Muncii vor indicaC aI teritoriile! n care statul membru se oblig s aplice prevederile prezentei Conveniei #i unele sau toate DneFele fr nici o modificareG bI teritoriile! n care statul membru se oblig s aplice prevederile prezentei Convenii #i unele sau toate DneFele cu modificrile fcute #i detaliile acestor modificri& cI teritoriile! n care Convenia #i unele sau toate DneFele sunt inaplicabile #i n acest caz motivele n baza crora aceste prevederi nu sunt aplicabileG dI teritoriile! n care statul membru se abine de la o decizie! pn la o urmtoare revedere a situaiei& (& $bligaiile! menionate n subpunctele AaI #i AbI al paragrafului * al acestui Drticol! sunt pri componente a ratificrii #i au acela#i efect& 5& $ricare stat membru printr'o declaraie ulterioar poate oricnd contramanda n ntregime sau parial oricare rezerve fcute n declaraia original referitor la subpunctele AbI! AcI sau AdI al paragrafului * al acestui Drticol& /& $ricare stat membru poate oricnd! att timp ct prezenta Convenie poate fi denunat n conformitate cu Drticolul *9! s trimit Directorului "eneral o declaraie care modific ntr'un fel sau altul condiiile oricrei declaraii fcute anterior #i informeaz despre situaia la moment n anumite teritorii& A',icol!l %9 *&Declaraiile comunicate Directorului "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii n conformitate cu aliniatele / #i ) ale Drticolului 5)! Constituia $rganizaiei %nternaionale a Muncii vor indica dac prevederile Conveniei #i unele sau toate DneFele vor fi aplicate n unele teritorii cu sau fr modificriG #i dac declaraia indic c prevederile Conveniei #i unele sau toate DneFele vor fi aplicate cu modificrile fcute! se indic detaliile modificrilor& (& Membrul sau membrii $rganizaiei sau autoritile internaionale pot oricnd! printr'o declaraie ulterioar! s renune total sau parial la dreptul de a recurge la modificrile fcute n declaraiile anterioare& 5& Membrul sau membrii $rganizaiei sau autoritile internaionale pot oricnd! att timp ct prezenta Convenie #i unele sau toate DneFele pot fi denunate n conformitate cu Drticolul *9! s comunice Directorului "eneral printr'o declaraie modificrile fcute referitor la condiiile oricrei declaraii anterioare #i s informeze despre situaia la moment cu privire la aplicarea prezentei convenii& A',icol!l %6 *& Statul membru! care a ratificat prezenta Convenie o poate denuna la eFpirarea termenului de *+ ani de la data iniial a intrrii n vigoare a Conveniei! printr'un act comunicat Directorului "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii pentru a fi nregistrat& Denunarea va intra n vigoare un an mai trziu dup nregistrare& (& :iecare stat membru al $rganizaiei! care a ratificat prezenta convenie! #i care n termen de un an de la eFpirarea perioadei de zece ani menionat n paragraful precedent! nu va face uz de dreptul la denunare! prevzut de prezentul Drticol! va fi aplicabil pentru o perioad de zece ani! #i drept urmare! va putea denuna prezenta Convenie la eFpirarea fiecrei perioade de zece ani n condiiile prevzute de acest Drticol& 5& $ricnd! att timp ct prezenta Convenie poate fi denunat n conformitate cu paragraful precedent! oricare stat membru! care nu face denunarea n acest mod! poate comunica Directorului

53

"eneral printr'o declaraie denunnd separat oricare aneF la convenie! care este n vigoare pentru acel stat membru al $rganizaiei& /& Denunarea prezentei Convenii #i a tuturor sau unor DneFe nu vor afecta drepturile garantate lucrtorului migrant sau membrilor si de familie! dac acesta a imigrat n timp ce Convenia sau DneFele relevante erau n vigoare n acel teritoriul! referitor la care apare ntrebarea de meninere n vigoare a acestor drepturi& A',icol!l %0 *& Directorul "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii va notifica toate statele membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii despre nregistrarea tuturor ratificrilor! declaraiilor #i denunrilor comunicate de ctre statele membre& (& Notificnd statele membre ale organizaiei despre nregistrarea celei de'a doua ratificri! comunicate Directorului "eneral! D'lui va ateniona statele membre referitor la data cnd Convenia va intra n vigoare& A',icol!l %1 Directorul "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii va comunica Secretarului "eneral al Naiunilor Nnite spre nregistrare conform articolului *+( al Cartei Naiunilor Nnite informaii detaliate referitor la toate ratificrile! declaraiile #i actele de denunare nregistrate de ctre D'lui n conformitate cu prevederile articolelor precedente& A',icol!l #$ $ri de cte ori va considera necesar! Consiliul de Ddminisraie al ?iroului %nternaional al Muncii va prezenta Conferinei "enerale un raport asupra aplicrii prezentei convenii #i va eFamina oportunitatea de a nscrie n agenda conferinei problema revizuirii ei totale sau pariale& A',icol!l#% *& 2n cazul n care conferina va adopta o nou convenie care va revizui total sau parial prezenta Convenie #i dac noua convenie nu prevede altfelC aI ratificarea de ctre un stat membru a noii convenii de revizuire va determina! de plin drept! fr a se mai ine seama de prevederile articolului *9 de mai sus! denunarea imediat a prezentei convenii! cu condiia c noua convenie de revizuire s fi intrat n vigoareG bI cu ncepere de la data intrrii n vigoare a noii convenii de revizuire! prezenta convenie va nceta s mai fie descBis pentru ratificare de ctre statele membre& (& Prezenta convenie va rmne n vigoare! n forma #i coninutul su! pentru statele membre care au ratificat'o! dar care n'au ratificat convenia de revizuire& A',icol!l ## *& Conferina %nternaional a Muncii poate! la orice sesiune la care aceast ntrebare este inclus n agend! s adopte cu o maHoritate de dou'treimi din voturi teFtul revzut al unei sau a mai multor aneFe ale prezentei Convenii& (& :iecare membru al $rganizaiei! care aplic prezenta convenie! prezint n termen de un an de zile! sau n circumstane eFcepionale ntr'un termen de optsprezece luni! de la data ncBeierii sesiunii conferinei! oricare teFt revzut de autoritatea sau autoritile de a cui competen ine aceast problem! pentru adoptarea legislaiei sau al altor aciuni& 5& $ricare teFt revzut n acest mod devine efectiv pentru fiecare stat membru care aplic prezenta Convenie! din momentul comunicrii Directorului "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii declaraia care notific acceptarea teFtului revzut& /& De la data adoptrii de ctre Conferin a teFtului revzut al aneFei! doar teFtul revzut va rmne descBis pentru a fi accept de ctre statele membre&
54

A',icol!l #4 1ersiunile englez #i francez ale teFtului prezentei Convenii au aceea#i valabilitate& Ane=+ l Rec'!,+'e+" +n/+;+'e+ i con-iiile -e .!nc +le l!c' ,o'ilo' .i/'+ni" 'ec'!,+i +l,2el -ec , 7n con2o'.i,+,e c! +co'-!l &en,'! ,'+n(2e'!l -e /'!&" 7nchei+, ?(!3 con,'ol!l /!*e'n!l!i) A',icol!l % Dceast aneF se aplic lucrtorilor migrani! recrutai altfel dect dup acordul pentru transferul de grup! ncBeiat sub controlul "uvernului& A',icol!l # 2n scopul prezentei aneFeC AaI termenul "recrutare " nseamnC AiI ngaHarea unei persoane ntr'un teritoriu din numele angaHatorului! care se afl n alt teritoriu! sau AiiI obligaiunea! fcut persoanei ntr'un teritoriu! de al asigura cu o sluHb ntr'un alt teritoriu! concomitent cu msurile luate n legtur cu activitile menionate n subpunctele AiI #i AiiI! inclusiv cutarea #i selectarea persoanelor ce doresc s emigreze #i pregtirea emigranilor pentru plecareG AbI termenul M intrare n teritoriu." nseamn toate aciunile ntreprinse n vederea asigurrii sau facilitrii sosirii #i admiterii n teritoriu a persoanei! care a fost recrutat n conformitate cu prevederile aliniatului AaI al acestui articolG #i AcI termenul M plasarea la locul de munc" nseamn toate aciunile ntreprinse cu scopul de a asigura #i facilita angaHarea persoanelor! care au intrat #i au fost admi#i n teritoriu conform aliniatului AbI al acestui articol& A',icol!l 4 *& :iecare stat membru! care aplic aceast DneF #i legislaia crui permite desf#urarea unor asemenea aciuni de recrutare! intrare n ar #i plasare la locul de munc a lucrtorilor migrani conform articolului (! va ntreprinde acele aciuni menionate mai sus! care sunt admise de legislaie! n conformitate cu prevederile prezentului Drticol& (& Conform aliniatului care urmeaz! dreptul de a se angaHa n operaiuni de recrutare! intrare n ar #i plasare la locul de munc aparine n eFclusivitateC AaI serviciilor publice de ocupare a forei de munc sau altor organe publice n teritoriul n care aceste operaiuni se desf#oarG AbI organe publice din alt teritoriu! dect acel unde aceste operaiuni se desf#oar! care sunt autorizate de a activa n acel teritoriu prin intermediul acordului ncBeiat de guvernele cointeresateG AcI oricare organ ntemeiat n conformitate cu condiiile unui instrument internaional& 5& 2n limita n care legislaia naional #i acordurile bilaterale permit desf#urarea operaiuni de recrutare! intrare n ar #i plasare la locul de munc a lucrtorilor migrani vor fi ntreprinse deC AaI potenialul angaHatorul sau o persoan! angaHat de dnsul #i autorizat s activeze din numele lui! subiect! dac este necesar n interesul migrantului! al autoritilor competente de aprobare #i supravegBereG AbI o agenie privat! autorizat anterior de ctre autoritile competente n teritoriul n care sus numitele activiti se desf#oar! n acele cazuri #i cu respectarea acelor condiii! care pot fi prevzute deC AiI legile #i regulamentele din acel teritoriu! sau AiiI acordul ncBeiat dintre autoritile competente din teritoriul de emigrare sau oricare organ ntemeiat n conformitate cu condiiile unui instrument internaional #i autoritile competente din teritoriul de imigrare&
55

/& Dutoritile competente din teritoriul unde se desf#oar aceste operaiuni vor supravegBea activitile instituiilor #i persoanelor! autorizate n baza aliniatului 5 AbI! n afar de instituiile fondate n conformitate cu condiiile unui instrument internaional! care continu s fie reglementat de condiiile instrumentului dat sau de oricare acord ncBeiat ntre instituiile menionate mai sus #i autoritile competente respective& )& Dispoziiile acestui articol n nici un caz nu prevd acceptarea lucrtorulul migrant #i admiterea lui pe teritoriul unui stat membru de ctre orice persoan sau instituie! n afar de autoritile competente din teritoriul de imigrare& A',icol!l 5 :iecare stat membru al $rganizaiei! pentru care aceast aneF este n vigoare se oblig s asigure servicii prestate n mod gratuit de instituiile de ocupare a forei de munc n vederea recrutrii! intrrii n ar #i plasarea la locul de munc a lucrtorilor migrani& A',icol!l : *& :iecare stat membru! pentru care aceast DneF este n vigoare! care menine un sistem de supravegBere asupra contractelor de munc semnate pe de o parte de angaHator sau o persoan care l reprezint #i lucrtorul migrant de alt parte! se oblig s cear urmtoareleC AaI o copie a contractului de munc s fie predat lucrtorului migrant nainte de plecare sau! dac organele cointeresate accept! la momentul sosirii n teritoriul de imigrare la un punct de primireG AbI contractul trebuie s conin prevederi ce indic condiiile de munc #i m special retribuirea muncii lucrtorului migrantG AcI lucrtorul migrant a fost informat pn la plecare printru'un document n scris! care este adresat lucrtorului migrant n particular sau unui grup de migrani la care el este membru! informaii referitoare la condiiile generale de munc #i trai care l a#teapt n teritoriul rii de imigrare& (& Dtunci cnd o copie a contractului individual de munc este predat lucrtorului migrant la momentul sosirii n teritoriul rii de imigrare! el trebuie s fie informat n scris nainte de plecare! printr'un document care se adreseaz lucrtorului migrant n particular sau unui grup de migrani la care el este membru! despre categoria ocupaional pentru care este angaHat #i deasemeni despre alte condiii de munc! n special salariul mediu garantat& 5& $rganele competente vor asigura respectarea prevederilor stipulate n paragrafele precedente #i prevd aplicarea sanciunilor corespunztoare pentru nclcarea lor& A',icol!l 9 Msurile ntreprinse conform articolului / al prezentei Convenii! includC aI simplificarea formalitilor administrativeG bI asigurarea serviciilor de interpretG cI oricare asisten n timpul perioadei iniiale de stabilire cu traiul al lucrtorului migrant #i al membrilor si de familie! autorizai s'* nsoeasc sau s i se altureG #i dI asigurarea asistenei n timpul cltoriei #i n mod special pe corabie! lucrtorilor migrani #i membrilor familiilor acestora autorizai sa'* nsoeasc #i s li se alture& A',icol!l 6 *& 2n cazul cnd numrul lucrtorilor migrani! care pleac dintr'un stat membru al $rganizaiei n altul este suficient de mare! autoritile competente din teritoriile cointeresate vor ncBeia ori de cte ori va fi necesar #i oportun acorduri privitor la reglementarea problemelor care prezint interes comun! aprute n legtur cu aplicarea prevederilor prezentei DneFe&

56

(& Dtunci cnd! statele membre menin un sistem de control asupra contractelor individuale de munc! asemenea acorduri vor indica metodele prin care angaHatorul se oblig s respecte obligaiunile sale contractuale& A',icol!l 0 $ricare persoan! care promoveaz imigraiunea ilegal sau clandestin va fi supus penalizrilor respective& Ane=+ II Rec'!,+'e+" +n/+;+'e+ i con-iiile -e .!nc +le l!c' ,o'ilo' .i/'+ni" 'ec'!,+i 7n con2o'.i,+,e c! +co'-!l &en,'! ,'+n(2e'!l!i -e /'!&" 7nchei+, (!3 con,'ol!l /!*e'n!l!i) A',icol!l % Dceast aneF se aplic lucrtorilor migrani! recrutai n conformitate cu acordul pentru transferul de grup! ncBeiat sub controlul "uvernului& A',icol!l # 2n scopul prezentei aneFeC AaI termenul recrutare nseamn AiI angaHarea unei persoane ntr'un teritoriu din numele angaHatorului! care se afl n alt teritoriu! in conformitate cu acordul pentru transfer de grup! ncBeiat sub controlul "uvernului! sau AiiI obligaiunea! fcut persoanei ntr'un teritoriu! de al asigura cu o sluHb ntr'un alt teritoriu! in conformitate cu acordul pentru transfer de grup! ncBeiat sub controlul "uvernului! sau concomitent cu msurile luate n legtur cu activitile menionate n subpunctele AiI #i AiiI! incluznd cutarea #i selectarea persoanelor ce doresc s emigreze #i pregtirea emigranilor pentru plecareG AbI termenul M intrare n ar." nseamn toate aciunile ntreprinse n vederea asigurrii sau facilitrii sosirii #i admiterii n teritoriu a persoanei! care a fost recrutat n conformitate cu acordul pentru transfer de grup! ncBeiat sub controlul "uvernului! conform prevederilor aliniatului AaI al acestui articolG #i AcI termenul M plasarea la locul de munc" nseamn toate aciunile ntreprinse cu scopul de a asigura #i facilita angaHarea persoanelor! care au fost admise n ar n conformitate cu acordul pentru transfer de grup! ncBeiat sub controlul "uvernului conform aliniatului AbI al acestui articol& A',icol!l 4 *& :iecare stat membru pentru care aceast aneF este n vigoare! legislaia cui permit desf#urarea unor asemenea operaiuni de recrutare! intrare n ar #i plasarea la locul de munc a lucrtorilor migrani conform articolului (! va ntreprinde acele operaiuni menionate mai sus! care sunt admise de legislaie! n conformitate cu prevederile prezentului Drticol& (& Conform paragrafului ce urmeaz! dreptul de a se angaHa n operaiuni de recrutare! intrare n ar #i plasare la locul de munc aparine n eFclusivitateC AaI serviciilor publice de ocupare a forei de munc sau alte organe publice n teritoriul n care aceste operaiuni se desf#oarG AbI organe publice ale altui teritoriu! dect acel unde aceste operaiuni se desf#oar! care sunt autorizate de a activa n acel teritoriu n baza acordului ncBeiat de guvernele cointeresateG AcI oricare organ ntemeiat n conformitate cu condiiile unui instrument internaional& 5G n limita n care legislaia naional #i acordurile bilaterale permit! #i dac este necesar n interesullucrtorului migrant! cu condiia aprobrii i controlului autoritilor competente! desf#urarea operaiunilor de recrutare! intrare n ar #i plasare la locul de munc a lucrtorilor migrani s fie ntreprinse deC

57

AaI potenialul angaHatorul sau o persoan! care este angaHat de dnsul #i autorizat s activeze din numele lui! AbI agenii private& /& Dreptul la desf#urarea activitilor de recrutare! introducere n ar #i plasare la locul de munc! trebuie s fie autorizat din timp de ctre organele competente din teritoriul unde aceste activiti se vor desf#oar! n acele cazuri #i cu respectarea condiii prescrise deC AaI legile #i regulamentele acelui teritoriuG AbI acordul ncBeiat pe de o parte de autoritile competente din teritoriul de emigrare sau alt organ instituit n conformitate cu condiiile unui instrument internaional #i autoritile competente din teritoriul de imigrare pe de alt parte& )& Dutoritile competente din teritoriul! unde se desf#oar aceste activiti! n conformitate cu acordurile ncBeiate ntre autoritile cointeresate! vor eFersa controlul asupra activitilor instituiilor #i persoanelor autorizate n baza prevederilor paragrafului precedent! altele dect organele instituite n conformitate cu condiiile unui instrument internaional! care va continua s fie reglementat de condiiile acestui instrument sau de un acord ncBeiat ntre organul menionat #i autoritile competente respective& 4& 2nainte de a autoriza lucrtorilor migrani intrarea n teritoriu! autoritile competente din teritoriul de imigrare se asigur dac nu este deHa un numr suficient de persoane! capabile s nfptuiasc aceast munc& 9 Dispoziiile acestui Drticol n nici un caz nu prevd acceptarea lucrtorului migrant #i admiterea lui pe teritoriul unui stat membru de ctre orice persoan sau instituie! n afar de autoritile competente din teritoriul de imigrare& A',icol!l 5 *& :iecare stat membru! pentru care aceast DneF este n vigoare se oblig s asigure servicii prestate gratuit de instituiile de ocupare a forei de munc n vederea recrutrii! intrrii n ar #i plasarea la locul de munc a lucrtorilor migrani& (& CBeltuielile administrative ce in de recrutare! intrare in ar #i plasare la locul de munc nu sunt suportate de lucrtorul migrant& A',icol!l : 2n cazul cnd transportarea colectiv a lucrtorilor migrani dintr'o ar n alta necesit tranzitarea celei de'a treia ari! autoritile competente din ara de tranzit vor lua msuri pentru urgentarea trecerii! evitarea ntrzierilor #i dificultilor administrative& A',icol!l 9 *& :iecare stat membru! pentru care aceast DneF este n vigoare! care menine un sistem de supravegBere asupra contractelor de munc semnate pe de o parte de angaHator sau o persoan care l reprezint #i lucrtorul migrant pe de alt parte! se oblig s cear urmtoareleC AaI o copie a contractului individual de munc s fie predat lucrtorului migrant nainte de plecare sau! dac "uvernele cointeresate accept! la momentul sosirii n teritoriul de imigrare la un punct de primireG AbI contractul s conin prevederi ce indic condiiile de munc #i n special retribuirea muncii lucrtorului migrantG AcI lucrtorul migrant a fost informat pn la plecare printru'un document n scris! care este adresat lucrtorului migrant n particular sau unui grup de migrani la care el este membru! informaii referitoare la condiiile generale de munc #i trai care l a#teapt n teritoriul rii de imigrare& (& Dtunci cnd o copie a contractului individual de munc este predat lucrtorului migrant la momentul sosirii n teritoriul rii de imigrare! el trebuie s fie informat n scris nainte de plecare! printr'un document care se adreseaz lucrtorului migrant n particular sau unui grup de migrani la
58

care el este membru! despre categoria ocupaional pentru care este angaHat #i deasemeni despre alte condiii de munc! n special salariul mediu garantat& 5& $rganele competente vor asigura respectarea prevederilor stipulate n paragrafele precedente #i prevd aplicarea sanciuni corespunztoare pentru nclcarea lor& A',icol!l 6 Msurile ntreprinse conform articolului / al prezentei Convenii! includC AaI simplificarea formalitilor administrativeG AbI asigurarea serviciilor de interpretG AcI oricare asisten n timpul perioadei iniiale de stabilire cu traiul al lucrtorului migrant #i al membrilor si de familie! autorizai s'* nsoeasc sau s i se altureG #i AdI asigurarea asistenei n timpul cltoriei #i n mod special pe corabie! lucrtorilor migrani #i membrilor familiilor acestora autorizai sa'i nsoeasc #i s li se alture& A',icol!l 0 Dutoritile competente vor lua msuri n vederea asigurrii asistenei lucrtorilor migrani n timpul perioadei iniiale de aflare n ara de imigrare referitor la problemele ce in de condiiile de angaHare! atunci cnd este cazul! asemenea msuri pot fi luate n cooperare cu organizaiile voluntare abilitate& A',icol!l 1 Dac lucrtorul migrant! a intrat pe teritoriul unui stat membru al $rganizaiei n conformitate cu prevederile Drticolului 5 a prezentei DneFe! #i din motive care nu'i pot fi imputate nu reu#e#te s primeasc sluHba pentru care a fost recrutat sau alt sluHb potrivit! cBeltuielilor ntoarcerii sale #i a membrilor si de familie autorizai sa'* nsoeasc #i s i se alture! inclusiv #i taFele administrative! de transportare ctre statul de destinaie! #i cBeltuielile pentru transportarea bunurilor sale nu vor fi suportate de ctre lucrtorul migrant& A',icol!l %$ Dac autoritile competente din teritoriul de imigrare vor gsi de cuviin c munca pentru care a fost recrutat lucrtorul migrant conform articolului 5 al prezentei aneFe nu i se potrive#te! acest organ va ntreprinde msurile potrivite pentru a aHuta lucrtorul migrant s'#i gseasc o sluHb potrivit! cu condiia c aceasta nu va aduce preHudicii lucrtorilor naionali #i va ntreprinde msuri pentru asigurarea ntreinerii lucrtorului migrant pna nu'#i gse#te o asemenea sluHb sau se ntoarce la locul unde a fost recrutat! dac lucrtorul migrant este predispus s se ntoarc sau a admis a#a ceva n timpul recrutrii! sau este de acord s fie transferat n alt loc& A',icol!l %% Dac lucrtorul migrant! care este un refugiat sau o persoan strmutat #i care a intrat in teritoriul de imigrare n conformitate cu Drticolul 5 al prezentei aneFe! este concediat n acel teritoriu! autoritile competente din acest teritoriu vor depune toate eforturile pentru al aHuta pe lucrtorul migrant s gseasc o sluHb potrivit! cu condiia c aceasta nu va aduce preHudicii lucrtorilor naionali! #i va ntreprinde msuri pentru asigurarea ntreinerii lucrtorului migrant pna acesta nu'#i gse#te o asemenea sluHb sau este de acord s fie transferat n alt loc& A',icol!l %# *& Dutoritile competente din teritoriile cointeresate vor semna acorduri bilaterale cu scopul de a reglementa situaiile de interes comun aprute n legtur cu aplicarea prevederilor prezentei DneFe& (& Dtunci cnd! statele membre menin un sistem de control asupra contractelor individuale de
59

munc! asemenea acorduri vor indica metodele prin care angaHatorul se oblig s respecte obligaiunile sale contractuale& 5& Dsemenea acorduri prevd cooperarea dintre autoritile competente din teritoriul de emigrare sau un organ instituit n conformitate cu condiiile unui instrument internaional pe de o parte #i autoritile competente din teritoriul de imigrare pe de alt parte referitor la asistena oferit lucrtorului migrant n vederea condiiilor de angaHare n baza prevederilor articolului 3& A',icol!l %4 $ricare persoan! care promoveaz imigraiunea ilegal sau clandestin va fi supus penalizrilor respective& Ane=+ III I.&o',+'e+ 3!n!'ilo' &e'(on+le" !nel,elo' i echi&+.en,!l!i l!c' ,o'ilo' .i/'+ni A',icol!l % *& ?unurile personale! aparinnd lucrtorilor migrani #i membrilor lor de familie! care au fost autorizai sa'i nsoeasc #i s li se alture vor fi scutite de taFele de import la intrarea n teritoriul de imigrare& (& Nneltele manuale #i ecBipamentul portabil de tot felul! necesar lucrtorilor migrani pentru eFercitarea meseriei lor! aparinnd lucrtorilor migrani recrutai #i membrilor lor de familie! care au fost autorizai sa'i nsoeasc #i s li se alture! se scutesc de taFele de import la intrarea n teritoriul de imigrare! n cazul cnd la momentul intrrii n teritoriu uneltele #i ecBipamentul menionat pot fi artate ca fiind proprietatea lor sau n posesia lor pentru o perioad considerabil de timp #i sunt prevzute pentru a fi folosite de lucrtorii migrani la eFercitarea meseriei lor& A',icol!l # *& ?unurile personale! aparinnd lucrtorilor migrani recrutai #i membrilor lor de familie! care au fost autorizai sa'i nsoeasc #i s li se alture! se scutesc de taFele vamale la ntoarcerea persoanelor menionate mai sus n ara de origine! dac aceste persoane au pstrat cetenia rii date la momentul rentoarcerii& (& Nneltele manuale #i ecBipamentul portabil de tot felul! necesar lucrtorilor migrani pentru eFercitarea meseriei lor! aparinnd lucrtorilor migrani recrutai #i membrilor lor de familie! care au fost autorizai sa'i nsoeasc #i s li se alture! se scutesc de taFele vamale la ntoarcerea n ara de origine! dac aceste persoane au pstrat cetenia rii date la momentul rentoarcerii #i dac aceste unelte #i ecBipamente pot fi artate la momentul importrii ca fiind proprietatea lor sau n posesia lor pentru o perioad considerabil de timp #i sunt prevzute pentru a fi folosite de lucrtorii migrani la eFercitarea meseriei lor&

60

Con*en,i+ n') 10 &'i*in- +&lic+'e+ &'inci&iilo' -'e&,!l!i -e o'/+ni8+'e (i ne/ocie'e colec,i*+ Conferinta generala a $rganizatiei %nternationale a Muncii! Convocata la "eneva de Consiliul de Ddministratie al ?iroului %nternational al Muncii! si care s'a intrunit la 3 iunie *,/,! in cea de a treizeci si doua sesiune a sa! Dupa ce a Botarat sa adopte diferite propuneri relative la aplicarea principiilor dreptului de organizare si de negociere colectiva! problema care constituie al /'lea punct la ordinea de zi a sesiunii! Dupa ce a Botarat ca aceste propuneri vor lua forma unei conventii internationale! adopta! azi! intai iulie una mie noua sute patru zeci si noua! conventia de mai Hos! care va fi denumita MConventia asupra dreptului de organizare si de negociere colectiva! *,/,M& A',icol!l % *& Muncitorii trebuie sa beneficieze de o protectie adecvata impotriva oricaror acte de discriminare care tind sa preHudicieze libertatea sindicala in materie de angaHare& (& $ asemenea protectie trebuie sa se aplice mai ales in ceea ce priveste actele care au ca scopC a& sa subordoneze angaHarea unui muncitor conditiei de a nu se afilia unui sindicat sau de a inceta sa faca parte dintr'un sindicatG b& sa concedieze un muncitor sau sa i se aduca preHudicii prin oricare alte miHloace! din cauza afilierii sale sindicale sau participarii sale la activitati sindicale in afara orelor de munca sau cu consimtamantul patronului! in timpul orelor de munca& A',icol!l # *& $rganizatiile de muncitori si de patroni trebuie sa beneficieze de o protectie adecvata impotriva oricaror acte de ingerinta ale unora fata de celelalte! fie direct! fie prin agentii sau membrii lor in formarea! functionarea si administrarea lor& (& Sunt! cu deosebire! asimilate actele de ingerinta in sensul prezentului articol! masurile tinzand sa provoace crearea unor organizatii de muncitori! dominate de un patron sau o organizatie de patroni sau sa spriHine organizatii de muncitori prin miHloace financiare sau in alt mod! in scopul de a pune aceste organizatii sub controlul unui patron sau al unei organizatii de patroni& A',icol!l 4 Daca este necesar! trebuie sa fie instituite organisme corespunzatoare conditiilor nationale pentru a se asigura respectarea dreptului de organizare! definit prin articolele precedente& A',icol!l 5 Daca este necesar! trebuie luate masuri corespunzatoare conditiilor nationale pentru a incuraHa si a promova dezvoltarea si folosirea cea mai larga a procedurilor de negociere voluntara a contractelor colective intre patroni si organizatiile de patroni! pe de o parte! si organizatiile de muncitori! pe de alta parte& in vederea reglementarii! prin acest miHloc! a conditiilor de angaHare& A',icol!l : *& Masura in care garantiile prevazute prin prezenta conventie se vor aplica fortelor armate sau politiei va fi determinata de legislatia nationala& (& Conform principiilor stabilite de paragraful 3 din art& *, din Constitutia $rganizatiei %nternationale a Muncii! ratificarea acestei conventii de catre un Membru nu va trebuie sa fie considerata ca afecteaza orice lege! orice sentinta! orice obicei! sau acord eFistent! care acorda membrilor fortei armate si politiei garantiile prevazute de prezenta conventie& A',icol!l 9 Prezenta conventie nu se ocupa de situatia functionarilor publici si nu va putea! in nici un fel! sa fie interpretata ca aducand preHudicii drepturilor sau statutului lor&
61

A',icolele 6" 0 si %%>%9 Dispozitii finale tip*& A',icolele 1 si %$ Declaratii de aplicare in teritoriile ne metropolitane&

62

@ABCDBEFG H 11 A IJAEDKLJD LMNOBACPDBFG QFBFQOPRBAS TOJOUANBAS IPONV C MDPRMWAQ XATGSMNCD TUVUWXYZVX[ \]V^UWUV_`[ aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX! j]hkXVVX[ k lUVUkU mcn`V`joWXo`kVpn q]kUo]n aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX ` j]tWXkuX[j[ 4 `sV[ *,)* g]cX VX jk]s oW`c_XoZ vUokUWods jUjj`s! w]joXV]k`k wW`V[oZ W[c wWUcY]bUV`e ] wW]_UcdWU djoXV]kYUV`[ n`V`nXYZV]e hXWXt]oV]e wYXop k jUYZjx]n y]h[ejokU! vo] [kY[Uoj[ k]jZnpn wdVxo]n w]kUjox` cV[ jUjj``! WUu`k wW`cXoZ zo`n wWUcY]bUV`[n ^]Wnd nUbcdVXW]cV]e x]VkUV_``! wW`V`nXUo jUg] ckXc_XoZ k]jZn]g] cV[ VsV[ nUj[_X opj[vX cUk[oZj]o w[oZcUj[o wUWk]g] g]cX V`bUjYUcds{ds \]VkUV_`s! x]o]WX[ tdcUo `nUV]kXoZj[ \]VkUV_`Ue *,)* g]cX ] wW]_UcdWU djoXV]kYUV`[ n`V`nXYZV]e hXWXt]oV]e wYXop k jUYZjx]n y]h[ejokUC YNONRG % *. \Xbcpe |YUV aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX! WXo`^`_`Wds{`e VXjo][{ds \]VkUV_`s! dvWUbcXUo `Y` ]t[hdUoj[ j]yWXV[oZ j]]okUojokds{ds wW]_UcdWd! w]hk]Y[s{ds djoXVXkY`kXoZ n`V`nXYZVpU joXkx` hXWXt]oV]e wYXop cY[ WXt]oV`x]k! WXt]oXs{`y w] VXend VX jUYZjx]y]h[ejokUVVpy wWUcwW`[o`[y! X oXxbU k jnUbVpy wW]^Ujj`[y& (& \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_``G WXo`^`_`Wds{`e VXjo][{ds \]VkUV_`s! n]bUo} w]jYU x]VjdYZoX_`e j VX`t]YUU wWUcjoXk`oUYZVpn` j]]okUojokds{`n` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k! gcU oXx]kpU jd{Ujokdso!} w] jk]Und djn]oWUV`s ]wWUcUY`oZ oU wWUcwW`[o`[! k`cp cU[oUYZV]jo` ` xXoUg]W`` Y`_! VX x]o]WpU WXjwW]joWXV[Uoj[ wW]_UcdWX djoXV]kYUV`[ n`V`nXYZV]e hXWXt]oV]e wYXop! dw]n[VdoX[ k wWUcpcd{Un wdVxoU& 5& \]nwUoUVoVpe ]WgXV kYXjo` n]bUo `jxYsv`oZ `h j^UWp wW`nUVUV`[ kjUy `Y` vXjo` w]Y]bUV`e VXjo][{Ue \]VkUV_`` oXx`U xXoUg]W`` Y`_! x]o]Wpn zo` w]Y]bUV`[ VU wW`nUV`np k j`Yd djY]k`e `y hXV[o]jo`! xXx! VXwW`nUW! vYUVp jUnZ` ^UWnUWX! WXt]oXs{`U d w]jYUcVUg]& YNONRG # *& ~Xx]V]cXoUYZjok] joWXVp! x]YYUxo`kVpU c]g]k]Wp `Y` XWt`oWXbVpU WUuUV`[ n]gdo c]wdjxXoZ vXjo`vVds kpwYXod n`V`nXYZV]e hXWXt]oV]e wYXop VXodW]e k oUy jYdvX[y! x]gcX oXx]e jw]j]t kpwYXop [kY[Uoj[ bUYXoUYZVpn `Y` ]tpvVpn& (& oUy jYdvX[y! x]gcX c]wdjxXUoj[ vXjo`vVX[ kpwYXoX n`V`nXYZV]e hXWXt]oV]e wYXop VXodW]e! wW`V`nXsoj[ j]]okUojokds{`U nUWp j oUn vo]tpC aIvXjoZ! w]YdvXUnX[ VXodW]e! j]]okUojok]kXYX Y`vVpn VdbcXn V `VoUWUjXn WXt]oV`xX ` Ug] jUnZ`G bI jo]`n]joZ zo]e vXjo` tpYX jwWXkUcY`k]e ` WXhdnV]e& YNONRG 4 *& \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_``! WXo`^`_`Wds{`e VXjo][{ds \]VkUV_`s! j j]tYscUV`Un djY]k`e! wWUcdjn]oWUVVpy k w]jYUcds{`y wdVxoXy! w] jk]Und djn]oWUV`s djoXVXkY`kXUo yXWXxoUW! ^]Wnd ` nUo]cp WXt]op wW]_UcdWp djoXV]kYUV`[ n`V`nXYZV]e hXWXt]oV]e wYXop& (& ] wW`V[o`[ xXx]g]'Y`t] WUuUV`[ wW]k]c`oj[ o{XoUYZVX[ wWUckXW`oUYZVX[ x]VjdYZoX_`[ j VX`t]YUU wWUcjoXk`oUYZVpn` j]]okUojokds{`n` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k! gcU oXx]kpU jd{Ujokdso! ` j Ystpn` cWdg`n` Y`_Xn`! ]tYXcXs{`n` jwU_`XYZV]e xkXY`^`xX_`Ue k j`Yd jk]Ue wW]^Ujj`` `Y` ^dVx_`e! x x]o]Wpn x]nwUoUVoVpe ]WgXV kYXjo` j]voUo _UYUj]]tWXhVpn ]tWXo`oZj[& 5& q]]okUojokds{`U WXt]o]cXoUY` ` WXt]oV`x` wW`V`nXso dvXjo`U k wW`nUVUV`` wW]_UcdWp djoXV]kYUV`[ n`V`nXYZV]e hXWXt]oV]e wYXop `Y` wW`kYUxXsoj[ x x]VjdYZoX_`[n! `Y` `nUso wWXk] `hY]b`oZ jk]U nVUV`U w] zo]nd k]wW]jd k oXx]e ^]WnU ` k
63

oXx]e joUwUV`! xXx zo] n]bUo tpoZ ]wWUcUYUV] hXx]V]cXoUYZjok]n joWXVp! V] k] kj[x]n jYdvXU VX ]jV]kU w]YV]g] WXkUVjokX& /& joXV]kYUVVpU n`V`nXYZVpU joXkx` hXWXt]oV]e wYXop jv`oXsoj[ ]t[hXoUYZVpn` cY[ j]]okUojokds{`y WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k ` VU n]gdo tpoZ w]V`bUVp& )& \]nwUoUVoVpe ]WgXV kYXjo` n]bUo oXn! gcU zo] VU]ty]c`n]! c]wdjo`oZ ]ocUYZVpU ]ojodwYUV`[ ]o n`V`nXYZVpy joXk]x hXWXt]oV]e wYXop! j oUn vo]tp `htUbXoZ j]xWX{UV`[ k]hn]bV]joUe VXenX WXt]oV`x]k j ]gWXV`vUVVpn` ^`h`vUjx`n` `Y` dnjokUVVpn` jw]j]tV]jo[n`& YNONRG 5 *& \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_``! WXo`^`_`Wds{`e VXjo][{ds \]VkUV_`s& wW`V`nXUo VU]ty]c`npU nUWp! j oUn vo]tp! j ]cV]e jo]W]Vp! j]]okUojokds{`U WXt]o]cXoUY` ` WXt]oV`x` `hkU{XY`jZ ] cUejokds{`y n`V`nXYZVpy joXkxXy hXWXt]oV]e wYXop `! j cWdg]e jo]W]Vp! cUejok`oUYZV] kpwYXv`kXUnX[ hXWXt]oVX[ wYXoX VU tpYX V`bU zo`y joXk]x oXn! gcU ]V` wW`nUV`npG zo` nUWp tdcdo kxYsvXoZ oXx`U w]Y]bUV`[ ] x]VoW]YU! `VjwUx_`` ` jXVx_`[y! x]o]WpU n]gdo [k`oZj[ VU]ty]c`npn` ` w]cy]c[{`n` k djY]k`[y jUYZjx]g] y]h[ejokX cXVV]e joWXVp& (& \Xbcpe WXt]oV`x! x x]o]W]nd wW`nUV`np n`V`nXYZVpU joXkx` ` x]o]Wpe w]Ydv`Y hXWXt]oVds wYXod V`bU zo`y joXk]x! `nUUo wWXk] khpjxXoZ}jdcUtVpn `Y` `Vpn j]]okUojokds{`n wdoUn}jdnnd! x]o]WX[ Und wW`v`oXUoj[ k oUvUV`U jW]xX! djoXVXkY`kXUn]g] hXx]V]cXoUYZjok]n joWXVp& YNONRG : \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_``! WXo`^`_`Wds{`e VXjo][{ds \]VkUV_`s! UbUg]cV] VXwWXkY[Uo aUbcdVXW]cV]nd rsW] iWdcX ]t{`e ]ovUo ] nUo]cXy ` WUhdYZoXoXy wW`nUVUV`[ wW]_UcdWp djoXV]kYUV`[ n`V`nXYZV]e hXWXt]oV]e wYXop! j]cUWbX{`e xWXox`U jk]cVpU cXVVpU ] k`cXy cU[oUYZV]jo` ` wW`tY`h`oUYZV]n v`jYU WXt]oV`x]k! VX x]o]Wpy WXjwW]joWXV[Uoj[ zoX WUgYXnUVoX_`[! X oXxbU ]t djoXV]kYUVVpy n`V`nXYZVpy joXkxXy hXWXt]oV]e wYXop ` k VXcYUbX{Un jYdvXU ] Ystpy cWdg`y VX`t]YUU kXbVpy nUW]wW`[o`[y! ]oV]j[{`yj[ x n`V`nXYZV]e hXWXt]oV]e wYXoU& YNONRG 9 f^`_`XYZVpU c]xdnUVop ] WXo`^`xX_`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` VXwWXkY[soj[ TUVUWXYZV]nd `WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX cY[ WUg`joWX_``& YNONRG 6 *& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ jk[hpkXUo o]YZx] oUy |YUV]k aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX! vZ` c]xdnUVop ] WXo`^`xX_`` hXWUg`joW`W]kXVp TUVUWXYZVpn `WUxo]W]n& (& fVX kjodwXUo k j`Yd vUWUh ckUVXc_XoZ nUj[_Uk w]jYU o]g]! xXx TUVUWXYZVpe `WUxo]W hXWUg`joW`WdUo c]xdnUVop ] WXo`^`xX_`` ckdy |YUV]k fWgXV`hX_``& 5& w]jYUcjok`` VXjo][{X[ \]VkUV_`[ kjodwXUo X j`Yd k ]oV]uUV`` xXbc]g] |YUVX fWgXV`hX_`` vUWUh ckUVXc_XoZ nUj[_Uk w]jYU cXop WUg`joWX_`` Ug] c]xdnUVoX ] WXo`^`xX_``& YNONRG 0 *& ~X[kYUV`[! VXwWXkY[UnpU TUVUWXYZV]nd `WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` wdVxoX ( joXoZ` 5) joXkX aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX! j]cUWbXo dxXhXV`[ ]oV]j`oUYZV]C

64

aIoUWW`o]W`e! k ]oV]uUV`` x]o]Wpy hX`VoUWUj]kXVVpe |YUV fWgXV`hX_`` ]t[hdUoj[ wW`nUV[oZ w]Y]bUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_`` tUh `hnUVUV`eG bI oUWW`o]W`e! k ]oV]uUV`` x]o]Wpy ]V ]t[hdUoj[ wW`nUV[oZ w]Y]bUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_`` j `hnUVUV`[n`! ` cUoXYUe zo`y `hnUVUV`eG cIoUWW`o]W`e! x x]o]Wpn \]VkUV_`[ VU tdcUo wW`nUV[oZj[! ` k oXx]n jYdvXU ' wW`v`V! w] x]o]Wpn ]VX VU tdcUo wW`nUV[oZj[G dI oUWW`o]W`e! k ]oV]uUV`` x]o]Wpy ]V WUhUWk`WdUo jk]U WUuUV`U kwWUcZ c] cXYZVUeuUg] WXjjn]oWUV`[ w]Y]bUV`[& (& ft[hXoUYZjokX! dw]n[VdopU k w]cwdVxoXy ` b wdVxoX * VXjo][{Ue joXoZ`! jv`oXsoj[ VU]oUnYUn]e vXjoZs c]xdnUVoX ] WXo`^`xX_`` ` kYUxdo hX j]t]e ]c`VXx]kpU j V`n w]jYUcjok`[& 5& st]e |YUV fWgXV`hX_`` n]bUo w]jWUcjok]n V]k]g] hX[kYUV`[ ]oxXhXoZj[ ]o kjUy `Y` ]o vXjo` ]g]k]W]x! j]cUWbX{`yj[ k Ug] wWUcpcd{Un hX[kYUV``! k j`Yd w]cwdVxo]k b, ` d wdVxoX * VXjo][{Ue joXoZ`& /& st]e |YUV fWgXV`hX_`` n]bUo k wUW`]cp! k oUvUV`U x]o]Wpy VXjo][{X[ \]VkUV_`[ n]bUo tpoZ cUV]Vj`W]kXVX k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` joXoZ` *+! VXwWXk`oZ TUVUWXYZV]nd `WUxo]Wd V]k]U hX[kYUV`U! `hnUV[s{UU k Yst]n cWdg]n ]oV]uUV`` djY]k`[ Yst]g] wWUcpcd{Ug] hX[kYUV`[ ` j]]t{Xs{UU ] jd{Ujokds{Un w]Y]bUV`` VX ]wWUcUYUVVpy oUWW`o]W`[y& YNONRG 1 *& hX[kYUV`[y! VXwWXkY[Unpy TUVUWXYZV]nd `WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` wdVxo]k / ` ) joXoZ` 5) joXkX aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX! dxXhpkXUoj[! tdcdo Y` w]Y]bUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_`` wW`nUV[oZj[ x cXVV]e oUWW`o]W`` j `hnUVUV`[n` `Y` tUh `hnUVUV`eG UjY` k hX[kYUV`` dxXhpkXUoj[! vo] w]Y]bUV`[ \]VkUV_`` tdcdo wW`nUV[oZj[ j `hnUVUV`[n`! k VUn do]vV[Uoj[! k vUn `nUVV] j]jo][o zo` `hnUVUV`[& (& ~X`VoUWUj]kXVVpU |YUV `Y` |YUVp fWgXV`hX_`` `Y` nUbcdVXW]cVX[ kYXjoZ n]gdo k Yst]U kWUn[ w]jWUcjok]n V]k]g] hX[kYUV`[ ]oxXhXoZj[ w]YV]joZs `Y` vXjo`vV] ]o wWXkX `jw]YZh]kXoZ `hnUVUV`[! ]g]k]WUVVpU k xXx]n'Y`t] wWUcpcd{Un hX[kYUV``& 5& ~X`VoUWUj]kXVVpU |YUV `Y` |YUVp fWgXV`hX_`` `Y` nUbcdVXW]cVX[ kYXjoZ n]gdo k wUW`]cp! x]gcX \]VkUV_`[ n]bUo tpoZ cUV]Vj`W]kXVX k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` joXoZ` *+! VXwWXk`oZ TUVUWXYZV]nd `WUxo]Wd V]k]U hX[kYUV`U! `hnUV[s{UU k Yst]n cWdg]n ]oV]uUV`` djY]k`[ Yst]g] wWUcpcd{Ug] hX[kYUV`[ ` j]]t{Xs{UU ] w]Y]bUV`` k ]oV]uUV`` wW`nUVUV`[ zo]e \]VkUV_``& YNONRG %$ *& st]e |YUV fWgXV`hX_``! WXo`^`_`W]kXku`e VXjo][{ds \]VkUV_`s! n]bUo w] `joUvUV`` cUj[o`YUoVUg] wUW`]cX j n]nUVoX UU wUWk]VXvXYZV]g] kjodwYUV`[ k j`Yd cUV]Vj`W]kXoZ UU w]jWUcjok]n XxoX ] cUV]VjX_``! VXwWXkYUVV]g] TUVUWXYZV]nd `WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX cY[ WUg`joWX_``& UV]VjX_`[ kjodwXUo k j`Yd vUWUh g]c w]jYU WUg`joWX_`` XxoX ] cUV]VjX_``& (& \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_``! WXo`^`_`W]kXku`e VXjo][{ds \]VkUV_`s! x]o]Wpe k g]c`vVpe jW]x w] `joUvUV`` dw]n[Vdo]g] k wWUcpcd{Un wdVxoU cUj[o`YUoVUg] wUW`]cX VU k]jw]YZhdUoj[ jk]`n wWXk]n VX cUV]VjX_`s! wWUcdjn]oWUVVpn k VXjo][{Ue joXoZU! tdcUo jk[hXV VX jYUcds{`e wUW`]c k cUj[oZ YUo ` kw]jYUcjok`` jn]bUo cUV]Vj`W]kXoZ VXjo][{ds \]VkUV_`s w] `joUvUV`` xXbc]g] cUj[o`YUoVUg] wUW`]cX k w]W[cxU! djoXV]kYUVV]n k VXjo][{Ue joXoZU&

65

YNONRG %% *& TUVUWXYZVpe `WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX `hkU{XUo kjUy |YUV]k aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX ] WUg`joWX_`` kjUy c]xdnUVo]k ] WXo`^`xX_``! hX[kYUV`e ` Xxo]k ] cUV]VjX_``! w]YdvUVVpy `n ]o |YUV]k fWgXV`hX_``& (& hkU{X[ |YUV]k fWgXV`hX_`` ] WUg`joWX_`` w]YdvUVV]g] `n ko]W]g] c]xdnUVoX ] WXo`^`xX_``! TUVUWXYZVpe `WUxo]W ]tWX{XUo `y kV`nXV`U VX cXod kjodwYUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_`` k j`Yd& YNONRG %# TUVUWXYZVpe `WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX VXwWXkY[Uo TUVUWXYZV]nd qUxWUoXWs fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e cY[ WUg`joWX_`` k j]]okUojok`` j] joXoZUe *+( joXkX fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e w]YVpU jkUcUV`[ ]oV]j`oUYZV] kjUy c]xdnUVo]k ] WXo`^`xX_``! hX[kYUV`e ` Xxo]k ] cUV]VjX_``! hXWUg`joW`W]kXVVpy `n k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` wWUcpcd{`y joXoUe& YNONRG %4 \Xbcpe WXh! x]gcX mcn`V`joWXo`kVpe q]kUo aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX jv`oXUo zo] VU]ty]c`npn! ]V wWUcjoXkY[Uo TUVUWXYZV]e \]V^UWUV_`` c]xYXc ] wW`nUVUV`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` ` WUuXUo! jYUcdUo Y` kxYsvXoZ k w]kUjoxd cV[ \]V^UWUV_`` k]wW]j ] UU w]YV]n `Y` vXjo`vV]n wUWUjn]oWU& YNONRG %5 *& jYdvXU! UjY` \]V^UWUV_`[ wW`nUo V]kds x]VkUV_`s! w]YV]joZs `Y` vXjo`vV] wUWUjnXoW`kXs{ds VXjo][{ds \]VkUV_`s! ` UjY` k V]k]e x]VkUV_`` VU wWUcdjn]oWUV] ]tWXoV]U! o]C aIWXo`^`xX_`[ xXx`n'Y`t] |YUV]n fWgXV`hX_`` V]k]e! wUWUjnXoW`kXs{Ue x]VkUV_`` kYUvUo hX j]t]e Xko]nXo`vUjx`! VUhXk`j`n] ]o w]Y]bUV`e joXoZ` *+! VUnUcYUVVds cUV]VjX_`s VXjo][{Ue \]VkUV_``! wW` djY]k`` vo] V]kX[! wUWUjnXoW`kXs{X[ x]VkUV_`[ kjodw`YX k j`YdG bI VXv`VX[ j cXop kjodwYUV`[ k j`Yd V]k]e! wUWUjnXoW`kXs{Ue x]VkUV_`` VXjo][{X[ \]VkUV_`[ hXxWpoX cY[ WXo`^`xX_`` UU |YUVXn` fWgXV`hX_``& (& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ ]joXUoj[ k] kj[x]n jYdvXU k j`YU w] ^]WnU ` j]cUWbXV`s k ]oV]uUV`` oUy |YUV]k fWgXV`hX_``! x]o]WpU UU WXo`^`_`W]kXY`! V] VU WXo`^`_`W]kXY` V]kds! wUWUjnXoW`kXs{ds x]VkUV_`s& YNONRG %: mVgY`ejx`e ` ^WXV_dhjx`e oUxjop VXjo][{Ue \]VkUV_`` `nUso ]c`VXx]kds j`Yd&

66

Con*eni+ n') %$$ &'i*in- e/+li,+,e+ -e 'e.!ne'+'e + .<inii -e l!c'! .+(c!line i + .7inii -e l!c'! 2e.inine" &en,'! o .!nc -e *+lo+'e e/+l Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de ctre Consiliul de Ddministraie al ?iroului %nternaional al Muncii! #i care s'a susinut aici! la 4 iunie *,)*! n cea de'a treizeci #i patra sesiune a sa! Dup ce a Botr@t s adopte diferite propuneri n legtur cu principiul egalitii de remunerare a m@inii de lucru masculine #i a m@inii de lucru feminine pentru o munc de valoare egal! problema care constituie al #aptelea punct de pe ordinea de zi a sesiunii! Dup ce a Botr@t c aceste propuneri vor lua forma unei convenii internaionale! adopt! astzi! douzeci #i nou iunie una mie nou sute cincizeci #i unu! convenia de mai Hos! care va fi denumit Convenie privind egalitatea de remunerare! *,)*MC A',icol!l % 2n sensul prezentei conveniiC aI termenul remuneraieM cuprinde salariul obi#nuit! de baz sau minim! #i orice alte avantaHe! pltite direct sau indirect n bani sau n natur! de ctre patron muncitorului pentru munca prestat de acesta din urm& bI eFpresia egalitate de remuneraie a m@inii de lucru masculine #i a m@inii de lucru feminine pentru o munc de valoare egalM se refer la cuantumul remuneraiei fiFat! fr discriminare n ceea ce prive#te seFul& A',icol!l # *& :iecare Membru va trebui! prin miHloace adaptate metodelor n vigoare pentru fiFarea cuantumului de remuneraie! s ncuraHeze #i! n msura n care acesta este compatibil cu metodele amintite! s asigure aplicarea pentru toi muncitorii a principiului egalitii de remunerare a m@inii de lucru masculine #i a m@inii de lucru feminine pentru o munc de valoare egal& (& Dcest principiu va putea fi aplicatC aI fie pe calea legislaiei naionaleG bI fie prin orice sistem de fiFare a remuneraiei! stabilit sau recunoscut de legislaieG cI fie prin contracte colective ncBeiate ntre patroni #i muncitoriG dI fie prin mbinarea acestor diferite miHloace& A',icol!l 4 *& Dtunci c@nd asemenea msuri sunt de natur s nlesneasc aplicarea prezentei convenii! se vor lua msuri pentru a ncuraHa aprecierea obiectiv a muncilor pe baza lucrrilor pe care acestea le necesit& (& Metodele ce vor fi folosite pentru aceast apreciere vor putea face obiectul unor Botr@ri! fie ale autoritilor competente n ceea ce prive#te fiFarea cuantumului remuneraiei! fie > dac cuantumul remuneraiei este fiFat pe baz de contracte collective > ale prilor care au ncBeiat aceste contracte& 5& Diferenele de cuantum al remuneraiei! care corespund! fr a ine seama de seF! unor diferene ce rezult dintr'o astfel de apreciere obiectiv a lucrrilor care trebuie s fie efectuate vor trebui s fie considerate contrarii principiului egalitii de remuneraie a m@inii de lucru masculine #i a m@inii de lucru feminine pentru o munc de valoare egal& A',icol!l 5 :iecare Membru va colabora n modul cel mai potrivit cu organizaiile de patroni #i lucrtori interesate! pentru a pune n aplicare dispoziiile prezentei convenii&

67

A',icolele :"9 i 1>%5 Dispoziii finale tip*& A',icolele 6 i 0 Declaraii de aplicare la teritoriile nemetropolitane(&

68

Con*eni+ n') %$: &'i*in- +3oli'e+ .!ncii 2o'+,e Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii #i reunit! la ) iunie *,)9! n cea de'a /+'a sesiune a sa! dup ce a eFaminat problema muncii forate! care constituie al /'lea punct pe ordinea de zi a sesiunii! dup ce a luat not de dispoziiile Conveniei asupra muncii forate! *,5+! dup ce a luat not de Convenia din *,(4 referitoare la sclavaH! care prevede c trebuie luate toate msurile necesare pentru a evita ca munca forat sau obligatorie s nu conduc la condiii analoage sclaviei! #i de Convenia suplimentar din *,)4 privind abolirea sclavaHului! a traficului de sclavi #i a instituiilor #i practicilor similare sclavaHului! care are ca obiect abolirea complet a servituii #i robiei pentru datorii! dup ce a luat not de Convenia asupra proteciei salariului! *,/,! care prevede c salariile vor fi pltite n mod regulat #i care interzice modalitile de plat ce priveaz lucrtorul de posibilitatea real de a nceta raportul de munc! dup ce a decis adoptarea altor propuneri referitoare la abolirea anumitor forme de munc forat sau obligatorie! care constituie o violare a drepturilor omului! prevzute de Carta Naiunilor Nnite #i enunate n Declaraia Nniversal a Drepturilor $mului! dup ce a decis ca aceste propuneri s ia forma unei convenii internaionale! adopt astzi! () iunie *,)9! convenia de mai Hos! care va fi denumit Convenia privind abolirea muncii forate! *,)9& A',icol!l % :iecare membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii care ratific prezenta convenie se angaHeaz s aboleasc munca forat sau obligatorie #i s nu recurg la ea sub nici o formC aI ca msur de constr@ngere sau de educaie politic ori ca sanciune la adresa persoanelor care au eFprimat sau eFprim anumite opinii politice sau #i manifest opoziia ideologic fa de ordinea politic! social sau economic stabilitG bI ca metod de mobilizare #i de utilizare a m@inii de lucru n scopul dezvoltrii economiceG cI ca msur de disciplin a munciiG dI ca pedeaps pentru participarea la greveG eI ca msur de discriminare rasial! social! naional sau religioas& A',icol!l # :iecare membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii! care ratific prezenta convenie! se angaHeaz s ia msuri eficiente n vederea abolirii imediate #i complete a muncii forate sau obligatorii! a#a cum este descris aceasta la art& * din prezenta convenie& A',icol!l 4 Ratificrile oficiale ale prezentei convenii vor fi comunicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii #i vor fi nregistrate de ctre acesta& A',icol!l 5 *& Prezenta convenie nu i va obliga dec@t pe membrii $rganizaiei %nternaionale a Muncii a cror ratificare va fi nregistrat de ctre directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii& (& Ea va intra n vigoare dup *( luni de la data la care ratificrile a doi membri vor fi fost nregistrate de directorul general& 5& 2n continuare! aceast convenie va intra n vigoare! pentru fiecare membru! dup *( luni de la data la care ratificarea sa va fi fost nregistrat& A',icol!l : *& :iecare membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii! care a ratificat prezenta convenie! poate s o denune la eFpirarea unei perioade de *+ ani de la data intrrii iniiale n vigoare a acesteia!
69

printr'un act comunicat directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii #i nregistrat de ctre acesta& Denunarea nu va avea efect dec@t dup un an de la nregistrarea actului& (& :iecare membru care a ratificat prezenta convenie #i care! n termen de un an de la eFpirarea perioadei de *+ ani menionate la paragraful precedent! nu va face uz de dreptul de denunare prevzut de prezentul articol va fi obligat pentru o nou perioad de *+ ani #i! n continuare! va putea s denune prezenta convenie la eFpirarea fiecrei perioade de *+ ani! n condiiile prevzute n prezentul articol& A',icol!l 9 *& Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va notifica tuturor membrilor $rganizaiei %nternaionale a Muncii nregistrarea tuturor ratificrilor! declaraiilor #i denunrilor care i vor fi comunicate de ctre membrii $rganizaiei %nternaionale a Muncii& (& Notific@nd membrilor $rganizaiei %nternaionale a Muncii nregistrarea celei de'a doua ratificri care i va fi fost comunicat! directorul general va atrage atenia membrilor acesteia asupra datei la care prezenta convenie va intra n vigoare& A',icol!l 6 Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va comunica secretarului general al Naiunilor Nnite! n scopul nregistrrii! n conformitate cu art& *+( al Cartei Naiunilor Nnite! informaii complete cu privire la toate ratificrile! declaraiile #i actele de denunare pe care le'a nregistrat n conformitate cu articolele precedente& A',icol!l 0 .a eFpirarea fiecrei perioade de *+ ani! ncep@nd cu data intrrii n vigoare a prezentei convenii! Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii va prezenta Conferinei generale un raport asupra aplicrii prezentei convenii #i va eFamina dac este cazul s nscrie pe ordinea de zi a conferinei problema revizuirii totale sau pariale a conveniei& A',icol!l 1 *& 2n cazul n care Conferina general va adopta o nou convenie av@nd ca obiect revizuirea total sau parial a prezentei convenii #i dac noua convenie nu dispune altfelC aI ratificarea de ctre un membru a noii convenii av@nd ca obiect revizuirea va antrena! de plin drept #i independent de prevederile art& )! denunarea imediat a prezentei convenii! sub rezerva ca noua convenie asupra revizuirii s fi intrat n vigoareG bI ncep@nd de la data intrrii n vigoare a noii convenii av@nd ca obiect revizuirea! prezenta convenie va nceta s fie descBis ratificrii de ctre membri& (& Prezenta convenie va rm@ne n orice caz n vigoare! n forma #i coninutul su! pentru membrii care vor fi ratificat'o #i care nu vor ratifica convenia av@nd ca obiect revizuirea& A',icol!l %$ 1ersiunile n limbile francez #i englez ale teFtului prezentei convenii au aceea#i valoare&

70

Con*eni+ n') %%% &'i*in- -i(c'i.in+'e+ 7n -o.eni!l oc!& 'ii 2o'ei -e .!nc i e=e'ci, 'ii &'o2e(iei Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de ctre Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii #i care s'a ntrunit aici la / iunie *,)3 n cea de'a patruzeci #i doua sesiune a sa! dup ce a Botr@t s adopte diferite propuneri privitoare la discriminarea n domeniul ocuprii forei de munc #i eFercitrii profesiei! problem care constituie cel de'al patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii! dup ce a Botr@t ca aceste propuneri s ia forma unei convenii internaionale! av@nd n vedere c Declaraia de la PBiladelpBia afirm c toi oamenii! indiferent de rasa! credina sau seFul lor! au dreptul s urmreasc realizarea progresului lor material #i dezvoltarea lor spiritual n libertate #i demnitate! n condiii de securitate economic #i cu posibiliti egale! consider@nd! de asemenea! c discriminarea constituie o violare a drepturilor enunate n Declaraia universal a drepturilor omului! adopt! la () iunie *,)3! convenia urmtoare! care se va numi MConvenie privind discriminarea Aocuparea forei de munc #i eFercitarea profesieiI! *,)3M& A',icol!l % *& 2n nelesul prezentei convenii prin termenul discriminare se nelegeC aI orice difereniere! eFcludere sau preferin ntemeiat pe ras! culoare! seF! religie! convingeri politice! ascenden! naional sau origine social! care are ca efect s suprime sau s #tirbeasc egalitatea de posibiliti sau de tratament n materie de ocupare a forei de munc #i de eFercitare a profesieiG bI orice alt difereniere! eFcludere sau preferin av@nd ca efect suprimarea sau #tirbirea egalitii de posibiliti sau de tratament n materie de ocupare a forei de munc #i eFercitare a profesiei! care ar putea fi specificat de ctre statul membru interesat dup consultarea organizaiilor reprezentative ale celor care angaHeaz #i a organizaiilor lucrtorilor! dac acestea eFist! precum #i a altor organisme competente& (& Diferenierile! eFcluderile sau preferinele ntemeiate pe calificrile cerute pentru o anumit ocupaie nu sunt considerate discriminri& 5& 2n nelesul prezentei convenii! termenii ocuparea forei de munc #i eFercitarea profesiei includ accesul la pregtirea profesional! accesul la ocuparea forei de munc #i la eFercitarea diferitelor profesii! precum #i condiiile de ocupare a forei de munc& A',icol!l # $rice stat membru care aplic prezenta convenie se angaHeaz s formuleze #i s practice o politic naional care s urmreasc promovarea! prin metode adaptate condiiilor #i uzanelor naionale! a egalitii de posibiliti #i de tratament n materie de ocupare a forei de munc #i eFercitare a profesiei! n scopul eliminrii oricror discriminri& A',icol!l 4 $rice stat membru care aplic prezenta convenie trebuie! prin metode adaptate condiiilor #i uzanelor naionaleC aI s se strduiasc s obin colaborarea organizaiilor celor care angaHeaz #i a organizaiilor lucrtorilor! precum #i a altor organisme competente! pentru a favoriza acceptarea #i aplicarea acestei politiciG bI s adopte legi #i s ncuraHeze programe de educare capabile s asigure acceptarea #i aplicarea acestei politiciG cI s abroge orice dispoziie legislativ #i s modifice orice dispoziie sau practic administrativ care este incompatibil cu politica menionatG

71

dI s urmeze aceast politic n ceea ce prive#te ocupaiile supuse controlului direct al unei autoriti naionaleG eI s asigure aplicarea acestei politici n activitatea serviciilor de orientare profesional! de pregtire profesional #i de plasare! supuse controlului unei autoriti naionaleG fI s indice! n rapoartele sale anuale asupra aplicrii conveniei! msurile luate n conformitate cu aceast politic #i rezultatele obinute& A',icol!l 5 Nu sunt considerate discriminri msurile ce afecteaz individual o persoan bnuit n mod legitim c desf#oar o activitate care preHudiciaz securitatea statului sau n privina creia s'a stabilit c desf#oar n fapt aceast activitate! cu condiia ca persoana n cauz s aib dreptul s apeleze la o instan competent stabilit conform practicii naionale& A',icol!l : *& Msurile speciale de protecie sau de asisten prevzute de alte convenii sau recomandri adoptate de ctre Conferina %nternaional a Muncii nu sunt considerate discriminri& (& $rice stat membru poate! dup consultarea organizaiilor reprezentative ale celor care angaHeaz #i a organizaiilor lucrtorilor! acolo unde ele eFist! s defineasc ca nediscriminatorii orice alte msuri speciale destinate s in seama de nevoile deosebite ale persoanelor fa de care o protecie sau o asisten special este recunoscut n mod general ca necesar datorit seFului! v@rstei! invaliditii! sarcinilor familiale sau nivelului social ori cultural& A',icol!l 0 $rice stat membru care ratific prezenta convenie se angaHeaz s o aplice n teritoriile nemetropolitane! conform dispoziiilor Constituiei $rganizaiei %nternaionale a Muncii& A',icol!l 6 Ratificrile formale ale prezentei convenii vor fi comunicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! care le va nregistra& A',icol!l 0 *& Prezenta convenie nu va obliga dec@t statele membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii ale cror ratificri au fost nregistrate de ctre directorul general& (& Ea va intra n vigoare dup *( luni de la nregistrarea de ctre directorul general a cel puin dou ratificri din partea statelor membre ale organizaiei& 5& Drept urmare! aceast convenie va intra n vigoare pentru fiecare stat membru dup *( luni de la data nregistrrii ratificrii sale& A',icol!l 1 *& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie poate s o denune la eFpirarea unei perioade de *+ ani de la data intrrii iniiale n vigoare a acesteia! printr'un act comunicat directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii #i nregistrat de acesta& Denunarea nu va avea efect dec@t dup un an de la nregistrarea ei& (& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie #i care! ntr'un termen de un an de zile de la eFpirarea perioadei de *+ ani menionat la paragraful precedent! nu va face uz de facultatea de denunare prevzut de prezentul articol! va fi inut pentru o nou perioad de *+ ani #i! drept urmare! va putea s denune prezenta convenie la eFpirarea fiecrei perioade de *+ ani! n condiiile prevzute de prezentul articol&

72

A',icol!l %$ *& Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii nregistrarea tuturor ratificrilor #i denunrilor care i vor fi comunicate de ctre statele membre ale organizaiei& (& Notific@nd statelor membre ale organizaiei nregistrarea celei de'a doua ratificri comunicate! directorul general va atrage atenia statelor membre ale organizaiei asupra datei la care prezenta convenie va intra n vigoare& A',icol!l %% Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va comunica secretarului general al $rganizaiei Naiunilor Nnite! n vederea nregistrrii! potrivit articolului *+( din Carta Naiunilor Nnite! informaii complete cu privire la toate ratificrile #i toate actele de denunare nregistrate n conformitate cu articolele precedente& A',icol!l %# $ri de c@te ori va considera necesar! Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii va prezenta conferinei generale un raport asupra aplicrii prezentei convenii #i va eFamina dac este cazul s nscrie pe ordinea de zi a conferinei problema revizuirii totale sau pariale a acesteia& A',icol!l %4 *& 2n cazul n care conferina va adopta o nou convenie care s revizuiasc total sau parial prezenta convenie #i dac noua convenie nu va dispune altfelC aI ratificarea de ctre un stat membru a noii convenii de revizuire va determina! de plin drept! fr a se mai ine seama de dispoziiile articolului , de mai sus! denunarea imediat a prezentei convenii! cu condiia ca noua convenie de revizuire s fi intrat n vigoareG bI ncep@nd de la data intrrii n vigoare a noii convenii de revizuire! prezenta convenie va nceta s mai fie descBis ratificrii de ctre statele membre ale organizaiei& (& Prezenta convenie va rm@ne n orice caz n vigoare! n forma #i coninutul su! pentru statele membre care au ratificat'o dar care nu vor ratifica convenia de revizuire& A',icol!l %5 1ersiunile francez #i englez ale teFtului prezentei convenii au aceea#i valabilitate&

73

Con*eni+ n') %%6 &'i*in- o3iec,i*ele i no'.ele -e 3+8 +le &oli,icii (oci+le Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de ctre Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii #i care s'a ntrunit aici la 4 iunie *,4( n cea de'a patruzeci #i #asea sesiune a sa! dup ce a Botr@t s adopte diferite propuneri privind revizuirea Conveniei asupra politicii sociale Ateritorii nemetropolitaneI! *,/9 ' problem care constituie cel de'al zecelea punct al ordinii de zi a sesiunii '! mai ales n scopul de a permite statelor independente s o aplice #i s o ratifice n continuare! consider@nd c aceste propuneri ar trebui s ia forma unei convenii internaionale! consider@nd c dezvoltarea economic trebuie s serveasc ca baz a progresului social! consider@nd c ar trebui s fie fcute toate eforturile pe plan internaional! regional sau naional! pentru a se asigura o asisten financiar #i teBnic care s ocroteasc interesele populaiilor! consider@nd c! atunci c@nd este cazul! trebuie luate msuri internaionale! regionale sau naionale n vederea stabilirii unor condiii comerciale care ar ncuraHa o producie cu randament ridicat #i ar permite s se asigure un nivel de trai rezonabil! consider@nd c ar trebui luate toate iniiativele posibile prin msuri adecvate pe plan internaional! regional sau naional! pentru ncuraHarea mbuntirilor n domenii cum suntC igiena public! locuinele! alimentaia! nvm@ntul public! bunstarea copiilor! statutul femeilor! condiiile de munc! remunerarea salariailor #i a productorilor independeni! protecia lucrtorilor migrani! securitatea social! funcionarea serviciilor publice! precum #i producia n general! consider@nd c ar trebui luate toate iniiativele posibile pentru interesarea #i asocierea efectiv a populaiei la elaborarea #i aplicarea msurilor de progres social! adopt! la (( iunie *,4(! convenia urmtoare! care se va numi MConvenie asupra politicii sociale Aobiective #i norme de bazI! *,4(M& P+',e+ I P'inci&ii /ene'+le A',icol!l % *& $rice politic trebuie s urmreasc n primul r@nd bunstarea #i dezvoltarea populaiei! precum #i ncuraHarea aspiraiilor acesteia ctre progresul social& (& 2n definirea oricrei politici de importan general va trebui s se in seam de repercusiunile acestei politici asupra bunstrii populaiei& P+',e+ + II>+ Z.3!n , i'e+ ni*el!l!i -e ,'+i A',icol!l # 2mbuntirea nivelului de trai va fi considerat ca obiectivul principal al planurilor de dezvoltare economic& A',icol!l 4 *& .a elaborarea planurilor de dezvoltare economic se vor lua toate msurile practice #i posibile pentru a pune n concordan aceast dezvoltare cu evoluia n bune condiii a colectivitilor interesate& (& Se va urmri! n mod special! s se evite dislocarea vieii familiale #i a oricrei cellule sociale tradiionale! mai ales prinC aI studierea atent a cauzelor #i efectelor mi#crilor migratorii #i eventuala adoptare de msuri corespunztoareG bI ncuraHarea urbanizrii n regiunile n care necesitile economice antreneaz o concentrare a populaieiG cI prevenirea #i eliminarea aglomerrii n zonele urbaneG
74

dI mbuntirea condiiilor de via n regiunile rurale #i amplasarea unor industrii specifice n regiunile n care eFist for de munc suficient& A',icol!l 5 Nrmtoarele msuri vor figura printre cele pe care autoritile competente vor trebui s le ia n considerare n vederea cre#terii capacitii de producie #i mbuntirii nivelului de trai al productorilor agricoliC aI eliminarea! c@t mai mult posibil! a cauzelor care determin contractarea de datorii n mod obi#nuitG bI controlarea cesiunilor de terenuri cultivabile persoanelor care nu sunt cultivatori! cu scopul ca aceast cesiune s se fac pe c@t posibil numai n interesul riiG cI controlarea! prin aplicarea unei legislaii corespunztoare! a proprietii #i a folosirii pm@ntului! precum #i a altor resurse naturale! pentru a se asigura c acestea sunt c@t mai bine folosite n interesul populaiei rii! in@ndu'se seama de drepturile tradiionaleG dI controlarea condiiilor de concedare a pm@ntului pentru cultivare #i a condiiilor de munc! n scopul de a se asigura fermierilor #i lucrtorilor agricoli cel mai ridicat nivel de trai posibil #i o parte ecBitabil din avantaHele care pot rezulta din mbuntirea randamentului sau a preurilorG eI reducerea costurilor de producie #i de distribuie prin toate miHloacele posibile! n special prin nfiinarea! favorizarea #i aHutorarea cooperativelor de productori #i de consumatori& A',icol!l : *& Se vor lua msuri pentru a se asigura productorilor independeni #i salariailor condiii de via care s le permit mbuntirea nivelului lor de trai prin eforturi proprii #i care s le garanteze meninerea unui nivel minim de trai stabilit pe baza ancBetelor oficiale asupra condiiilor de via! efectuate de acord cu organizaiile reprezentative ale celor care angaHeaz #i ale lucrtorilor& (& .a stabilirea nivelului minim de trai va trebui s se in seama de nevoile familial eseniale ale lucrtorilor! inclusiv alimentaia #i valoarea sa nutritiv! locuina! mbrcmintea! ngriHirile medicale #i educaia& P+',e+ + III>+ Di(&o8iii 'e2e'i,o+'e l+ l!c' ,o'ii .i/'+ni A',icol!l 9 C@nd mpreHurrile n care sunt folosii n munc lucrtorii cer ca ei s locuiasc n afara cminelor proprii! condiiile n care ace#tia sunt folosii vor trebui s in seama de nevoile lor familiale normale& A',icol!l 6 Dtunci c@nd ntr'o regiune se va face apel! n mod temporar! la resursele de for de munc ale unei alte regiuni! se vor lua msuri pentru favorizarea transferului parial de salarii #i de economii ale lucrtorilor din regiunea unde sunt folosii n munc n regiunea de unde provin& A',icol!l 0 *& Dtunci c@nd ntr'o regiune se va face apel la resursele de for de munc ale unei ri supuse unei administraii diferite! autoritile competente ale rilor interesate vor trebui! de fiecare dat c@nd va fi necesar sau de dorit s o fac! s ncBeie acorduri pentru reglementarea problemelor de interes comun care s'ar putea pune prin aplicarea dispoziiilor prezentei convenii& (& Dceste acorduri vor trebui s prevad c lucrtorul migrant se va bucura de protecie #i de avantaHe care s nu fie inferioare celor de care beneficiaz lucrtorii care locuiesc n regiunea n care sunt folosii migranii&
75

5& Dceste acorduri vor trebui s prevad nlesniri acordate lucrtorilor! pentru a le permite s transfere ctre cminele lor o parte din salariile #i economiile realizate& A',icol!l 1 Dtunci c@nd lucrtorii #i familiile lor se deplaseaz dintr'o regiune unde costul vieii este sczut ntr'o regiune unde costul vieii este mai ridicat! trebuie s se in seama de cre#terea costului vieii pe care o antreneaz aceast scBimbare de re#edin& P+',e+ + IV>+ Re.!ne'+'e+ l!c' ,o'ilo' i &'o3le.e cone=e A',icol!l %$ *& 1a trebui ncuraHat stabilirea nivelurilor salariilor minime pe cale de acorduri colective! liber negociate! ntre sindicatele reprezent@nd pe lucrtorii interesai! pe de o parte! #i cei care angaHeaz sau organizaiile celor care angaHeaz! pe de alt parte& (& Dtunci c@nd nu eFist metode potrivite pentru stabilirea nivelurilor salariilor minime pe cale de acorduri colective! vor fi luate msurile necesare pentru a permite stabilirea acestor niveluri prin consultare cu reprezentanii celor care angaHeaz #i ai lucrtorilor! printre care vor figura reprezentani ai organizaiilor lor respective! dac acestea eFist& 5& Se vor lua msurile necesare pentru ca! pe de o parte! cei care angaHeaz #i lucrtorii interesai s aib cuno#tin de nivelurile salariilor minime n vigoare! iar pe de alt parte! salariile efectiv pltite s nu fie inferioare nivelurilor minime aplicabile& /& $rice lucrtor cruia i se aplic nivelul salariului minim #i care dup intrarea acestuia n vigoare a primit salarii inferioare acestui nivel trebuie s aib dreptul s recupereze pe cale Hudiciar sau pe alte ci autorizate de lege suma ce i se datoreaz! ntr'un termen care va putea fi fiFat de legislaie& A',icol!l %% *& Se vor lua msurile necesare pentru a se asigura c toate salariile c@#tigate sunt legal pltite! iar cei care angaHeaz vor fi obligai s in registre care s specifice plile salariilor! s elibereze lucrtorilor dovezi cu privire la plata salariilor lor #i s ia alte msuri pentru nlesnirea controlului necesar& (& Salariile vor fi pltite! de regul! n moned av@nd curs legal& 5& Salariile vor fi pltite! de regul! direct lucrtorului& /& 1a fi interzis nlocuirea parial sau total a salariilor datorate lucrtorilor pentru munca pe care au prestat'o! prin alcool sau buturi alcoolice& )& Plata salariilor nu va putea s fie fcut n localuri n care se consum buturi sau n magazine! eFcepie fc@nd numai lucrtorii care lucreaz n astfel de uniti& 4& Salariile vor fi pltite cu regularitate la intervale care s permit reducerea posibilitii de contractare de datorii n r@ndul salariailor! afar de cazul c@nd eFist un obicei local contrar! iar autoritatea competent se va convinge de dorina lucrtorilor de a se menine acest obicei& 9& Dac Brana! locuina! mbrcmintea #i alte furnituri #i servicii eseniale constituie un element al remunerrii! autoritatea competent va lua toate msurile practice #i posibile pentru a se asigura c ele sunt corespunztoare #i c valoarea lor n bani a fost calculat eFact& 3& Se vor lua toate msurile practice #i posibile n scopulC aI de a informa pe lucrtori asupra drepturilor pe care le au n materie de salarizareG bI de a mpiedica orice reinere neautorizat din salariiG cI de a limita sumele reinute cu titlu de furnituri #i servicii! care constituie un element al remunerrii! la Husta valoare n bani a acestor furnituri #i servicii&

76

A',icol!l %# *& Nivelul maFim #i modul de restituire a avansurilor din salarii vor fi reglementate de ctre autoritatea competent& (& Dutoritatea competent va limita nivelul avansurilor care pot fi acordate unui lucrtor pentru a'l determina s accepte o ocupaieG nivelul autorizat va fi indicat n mod clar lucrtorului& 5& $rice avans acordat peste nivelul stabilit de ctre autoritatea competent va fi n mod legal nerestituibil #i nu va putea s fie recuperat prin compensare asupra plilor datorate lucrtorilor la o dat ulterioar& A',icol!l %4 *& 2n r@ndul salariailor #i productorilor independeni vor fi ncuraHate formele de economii rezultate dintr'un act spontan al celui care economise#te& (& Se vor lua toate msurile practice #i posibile n vederea proteHrii salariailor #i a productorilor independeni contra cametei! n special prin msuri urmrind reducerea dob@nzilor asupra mprumuturilor! prin controlul operaiunilor de acordare a fondurilor bne#ti de ctre cei care le finaneaz #i prin ncuraHarea sistemelor de mprumuturi n scopuri determinate cu aHutorul organizaiilor cooperatiste de credit sau cu aHutorul instituiilor plasate sub controlul autoritii competente& P+',e+ + V>+ Ne-i(c'i.in+'e+ 7n .+,e'ie -e '+( " c!lo+'e" (e=" c'e-in " +&+',enen l+ o /'!&+'e ,'+-iion+l (+! -e +2ilie'e (in-ic+l A',icol!l %5 *& Nnul dintre scopurile politicii sociale va trebui s fie desfiinarea oricrei discriminri ntre lucrtori ntemeiat pe ras! culoare! seF! credin! apartenen la o grupare tradiional sau afiliere sindical! n materie deC aI legislaie #i contracte de munc! care vor trebui s ofere un tratament economic ecBitabil tuturor celor care locuiesc sau muncesc n mod legal n arG bI admitere la ocupaiile at@t publice! c@t #i privateG cI condiii de angaHare #i avansareG dI nlesniri de pregtire profesionalG eI condiii de muncG fI msuri referitoare la igien! protecie #i bunstareG gI disciplinG BI participare la negocierea contractelor colectiveG iI niveluri de salarii! acestea trebuind s fie stabilite n conformitate cu principiul Mla munc egal salariu egalM! pentru acela#i proces de munc #i aceea#i ntreprindere& (& Se vor lua toate msurile practice #i posibile n scopul reducerii oricror diferene ntre nivelurile salariilor rezult@nd din discriminri ntemeiate pe ras! culoare! seF! credin! apartenen la o grupare tradiional sau afiliere sindical! prin ridicarea nivelurilor aplicabile lucrtorilor pltii mai puin& 5& .ucrtorii care provin dintr'o ar #i sunt angaHai s munceasc ntr'o alt ar vor putea obine! pe l@ng salariul lor! avantaHe n bani sau n natur! pentru a face fa tuturor sarcinilor personale sau familiale rezonabile care rezult din folosirea n munc a acestora n afara cminului lor& /& Dispoziiile precedente ale prezentului articol nu vor putea s preHudicieze msurile pe care autoritatea competent va considera necesar sau oportun s le ia n scopul ocrotirii maternitii #i asigurrii sntii! securitii #i bunstrii lucrtoarelor&

77

P+',e+ + VI>+ E-!c+'e+ i &'e/ ,i'e+ &'o2e(ion+l A',icol!l %: *& 2n msura n care condiiile locale permit! se vor da dispoziii corespunztoare pentru dezvoltarea progresiv a unui larg program de educare! de pregtire profesional #i de ucenicie! n scopul de a pregti n mod eficace copiii #i tinerii de ambele seFe pentru o ocupaie util& (& .egile sau reglementrile naionale vor stabili v@rsta la care #colarizarea ia sf@r#it! precum #i v@rsta minim #i condiiile de folosire n munc& 5& Pentru ca copiii s poat beneficia de posibilitile de instruire eFistente #i! totodat! pentru ca eFtinderea acestor posibiliti s nu fie mpiedicat de cererea de for de munc din aceast categorie! n regiunile unde eFist posibiliti de instruire suficiente pentru maHoritatea copiilor de v@rst #colar va fi interzis folosirea n timpul orelor de #coal a copiilor care nu au atins v@rsta la care se termin #colarizarea& A',icol!l %9 *& 2n scopul de a se asigura o productivitate ridicat prin dezvoltarea muncii specializate! va trebui s se organizeze! atunci c@nd este cazul! nsu#irea noilor teBnici de producie& (& Dutoritile competente se vor ocupa de organizarea sau de controlul acestei pregtiri profesionale! dup consultarea organizaiilor celor care angaHeaz #i ale lucrtorilor din ara de unde provin candidaii #i din ara unde are loc pregtirea& P+',e+ + VII>+ Di(&o8iii 2in+le A',icol!l %6 Ratificrile formale ale prezentei convenii vor fi comunicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! care le va nregistra& A',icol!l %0 *& Prezenta convenie nu va obliga dec@t statele membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii ale cror ratificri au fost nregistrate de ctre directorul general& (& Ea va intra n vigoare dup *( luni de la nregistrarea de ctre directorul general a cel puin dou ratificri din partea statelor membre ale organizaiei& 5& Drept urmare! aceast convenie va intra n vigoare pentru fiecare stat membru dup *( luni de la data nregistrrii ratificrii sale& A',icol!l %1 %ntrarea n vigoare a prezentei convenii nu implic denunarea de plin drept a Conveniei asupra politicii sociale Ateritorii nemetropolitaneI! *,/9! de ctre un stat membru fa de care ea continu s fie n vigoare #i nici nu mpiedic ratificarea ei ulterioar& A',icol!l #$ *& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie poate s o denune la eFpirarea unei perioade de *+ ani de la data intrrii iniiale n vigoare a acesteia! printr'un act comunicat directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii #i nregistrat de acesta& Denunarea nu va avea efect dec@t dup un an de la nregistrarea ei& (& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie #i care! n termen de un an de la eFpirarea perioadei de *+ ani menionat la paragraful precedent! nu va face uz de facultatea de denunare prevzut de prezentul articol! va fi inut pentru o nou perioad de *+ ani #i! drept urmare!
78

va putea s denune prezenta convenie la eFpirarea fiecrei perioade de *+ ani! n condiiile prevzute de prezentul articol& A',icol!l #% *& Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va notifica tuturor statelor member ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii nregistrarea tuturor ratificrilor #i denunrilor care i vor fi comunicate de ctre statele membre ale organizaiei& (& Notific@nd statelor membre ale organizaiei nregistrarea celei de'a doua ratificri comunicate! directorul general va atrage atenia statelor membre ale organizaiei asupra datei la care prezenta convenie va intra n vigoare& A',icol!l ## Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va comunica secretarului general al Naiunilor Nnite! n vederea nregistrrii potrivit articolului *+( din Carta Naiunilor Nnite! informaii complete cu privire la toate ratificrile #i toate actele de denunare nregistrate n conformitate cu articolele precedente& A',icol!l #4 $ri de c@te ori va considera necesar! Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii va prezenta conferinei generale un raport asupra aplicrii prezentei convenii #i va eFamina dac este cazul s nscrie pe ordinea de zi a conferinei problema revizuirii totale sau pariale a acesteia& A',icol!l #5 *& 2n cazul n care conferina va adopta o nou convenie care s revizuiasc total sau parial prezenta convenie #i dac noua convenie nu va dispune altfelC aI ratificarea de ctre un stat membru a noii convenii de revizuire va determina! de plin drept! fr a se mai ine seama de dispoziiile articolului (+ de mai sus! denunarea prezentei convenii! sub rezerva ca noua convenie de revizuire s fi intrat n vigoareG bI ncep@nd de la data intrrii n vigoare a noii convenii de revizuire! prezenta convenie va nceta s mai fie descBis pentru ratificare de ctre statele membre ale organizaiei& (& Prezenta convenie va rm@ne n orice caz n vigoare! n forma #i coninutul su! pentru statele membre care au ratificat'o dar care nu vor ratifica convenia de revizuire& A',icol!l #: 1ersiunile francez #i englez ale teFtului prezentei convenii au aceea#i valabilitate&

79

@ABCDBEFG H %%1 A MBOU[DBFF QO\FB TO]FNBVQF IJFMIAMAUPDBFGQF TUVUWXYZVX[ \]V^UWUV_`[ aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX! j]hkXVVX[ k lUVUkU mcn`V`joWXo`kVpn q]kUo]n aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX ` j]tWXkuX[j[ ) `sV[ *,45 g]cX VX jk]s j]W]x jUcZnds jUjj`s! w]joXV]k`k wW`V[oZ W[c wWUcY]bUV`e ] hXwWU{UV`` wW]cXb`! jcXv` k XWUVcd ` `jw]YZh]kXV`[ nXu`V! VU jVXtbUVVpy VXcYUbX{`n` hX{`oVpn` wW`jw]j]tYUV`[n`! vo] [kY[Uoj[ vUokUWopn wdVxo]n w]kUjox` cV[ jUjj``! WUu`k wW`cXoZ zo`n wWUcY]bUV`[n ^]Wnd nUbcdVXW]cV]e x]VkUV_``! wW`V`nXUo jUg] ckXc_XoZ w[o]g] cV[ `sV[ nUj[_X opj[vX cUk[oZj]o uUjoZcUj[o oWUoZUg] g]cX V`bUjYUcds{ds \]VkUV_`s! x]o]WX[ n]bUo `nUV]kXoZj[ \]VkUV_`Ue *,45 g]cX ] jVXtbUV`` nXu`V hX{`oVpn` wW`jw]j]tYUV`[n`C ^OTKDP I) _U]FD IAPA[DBFG YNONRG % *& Y[ _UYUe wW`nUVUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_`` nXu`VXn` jv`oXsoj[ kjU nXu`Vp! V]kpU ` w]cUWbXVVpU! wW`k]c`npU k cUejok`U Yst]e j`Y]e! xW]nU vUY]kUvUjx]e& (& \]nwUoUVoVpU ]WgXVp kYXjo` xXbc]e joWXVp ]wWUcUY[so! wWUcjoXkY[so Y`! X UjY` cX! o] k xXx]e joUwUV`! V]kpU `Y` w]cUWbXVVpU nXu`Vp! wW`k]c`npU k cUejok`U vUY]kUvUjx]e j`Y]e! ]wXjV]joZ wW`v`VUV`[ WXt]oV`xd oUYUjVpy w]kWUbcUV`e! ` jv`oXsoj[ Y` ]V`! jYUc]kXoUYZV]! nXu`VXn` cY[ _UYUe wW`nUVUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_``& o] WUuUV`U wW`V`nXUoj[ w] x]VjdYZoX_`` j j]]okUojokds{`n` VX`t]YUU wWUcjoXk`oUYZVpn` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k& V`_`Xo`kX oXx]e x]VjdYZoX_`` n]bUo tpoZ wW][kYUVX j] jo]W]Vp Yst]e oXx]e ]WgXV`hX_``& 5& ]Y]bUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_``C aIwW`nUV[soj[ x u]jjUeVpn ` WUYZj]kpn wUWUk]h]vVpn jWUcjokXn k] kWUn[ ck`bUV`[ Y`uZ w]jo]YZxd! w]jx]YZxd zo` w]Y]bUV`[ ]oV]j[oj[ x tUh]wXjV]jo` ]wUWXo]WX `Y` ]wUWXo]W]kG bI wW`nUV[soj[ x w]ck`bVpn jUYZjx]y]h[ejokUVVpn nXu`VXn Y`uZ w]jo]YZxd! w]jx]YZxd zo` w]Y]bUV`[ ]oV]j`oj[ x tUh]wXjV]jo` WXt]v`y! hXV[opy VX WXt]oU j oXx`n` nXu`VXn`& ^OTKDP II `JAKO[O" MKOaO C OJDBKL" IDJDKOaO PbUVQ KJLcFQ AUJOTAQ F dWMIABFJACOBFD YNONRG # *& W]cXbX ` jcXvX k XWUVcd nXu`V! ]wXjVpU vXjo` x]o]Wpy! wUWUv`jYUVVpU k wdVxoXy 5 ` / VXjo][{Ue joXoZ`! VU jVXtbUVp j]]okUojokds{`n` hX{`oVpn` wW`jw]j]tYUV`[n`! hXwWU{Xsoj[ VX_`]VXYZVpn hXx]V]cXoUYZjok]n `Y` wWUc]okWX{Xsoj[ cWdg`n` ]c`VXx]k] z^^Uxo`kVpn` nUWXn`& (& UWUcXvX Ystpn cWdg`n ]tWXh]n ` zxjw]V`W]kXV`U nXu`V! ]wXjVpU vXjo` x]o]Wpy! wUWUv`jYUVVpU k wdVxoXy 5 ` / VXjo][{Ue joXoZ`! VU jVXtbUVp j]]okUojokds{`n` hX{`oVpn` wW`jw]j]tYUV`[n`! hXwWU{Xsoj[ hXx]V]cXoUYZjok]n joWXVp `Y` wWUc]okWX{Xsoj[ cWdg`n` ]c`VXx]k] z^^Uxo`kVpn` nUWXn` k o]e nUWU! k xXx]e zo] n]bUo tpoZ ]wWUcUYUV] x]nwUoUVoVpn` ]WgXVXn` kYXjo`& fcVXx] k] kWUn[ zxjw]V`W]kXV`[ nXu`V kWUnUVV]U jV[o`U hX{`oVpy wW`jw]j]tYUV`e k _UY[y w]xXhX nXu`V VU WXjjnXoW`kXUoj[ xXx VXWduUV`U VXjo][{Ug] w]Y]bUV`[! UjY` wW`V[op j]]okUojokds{`U nUWp wWUc]jo]W]bV]jo` cY[ hX{`op YscUe ]o ]wXjV]jo`&

80

5& jU t]Yop! jo]w]WVpU k`Vop ` uw]Vx` ` k o]e nUWU! k xXx]e zo] ]wWUcUYUV] x]nwUoUVoVpn` ]WgXVXn` kYXjo`! cWdg`U w]c]tVpU kpjodwXs{`U vXjo` ck`bd{`yj[ vXjoUe nXu`V! x]o]WpU oXxbU n]gdo wWUcjoXk`oZ ]wXjV]joZ cY[ YscUe wW` j]wW`x]jV]kUV`` j V`n`! x]gcX ]V` VXy]c[oj[ k ck`bUV``! x]VjoWd`Wdsoj[! do]wY[soj[ k gVUhcXy! `Y` hX{`{Xsoj[ oXx`n ]tWXh]n! vo]tp wWUc]okWXo`oZ ]wXjV]joZ& /& jU nXy]kpU x]YUjX! j_UwYUV`[! x]V`vUjx`U ` _`Y`VcW`vUjx`U ^W`x_`]VVpU wUWUcXv`! zxj_UVoW`x`! ux`kp! wW`k]cVpU WUnV`! _Uw`! uUjoUWV`! vUWk[x`! uXodVp! xdY`jp! X oXxbU k o]e nUWU! k xXx]e zo] ]wWUcUYUV] x]nwUoUVoVpn` ]WgXVXn` kYXjo`! wW`k]cVpU kXYp AkxYsvX[ uUex` kXY]kI ` cWdg`U oWXVjn`jj``! x]o]WpU n]gdo wWUcjoXk`oZ ]wXjV]joZ cY[ YscUe wW` j]wW`x]jV]kUV`` j V`n`! x]gcX ]V` VXy]c[oj[ k ck`bUV``! x]VjoWd`Wdsoj[ `Y` hX{`{Xsoj[ oXx`n ]tWXh]n! vo]tp wWUc]okWXo`oZ ]wXjV]joZ& YNONRG 4 *& ]Y]bUV`[ joXoZ` ( VU WXjwW]joWXV[soj[ VX nXu`Vp `Y` VX `y ]wXjVpU vXjo`! ]wWUcUYUVVpU k dxXhXVV]e joXoZU! x]o]WpUC aI]tUjwUv`kXso k j`Yd jk]Ue x]VjoWdx_`` oXxds bU tUh]wXjV]joZ! xXxX[ j]hcXkXYXjZ tp j]]okUojokds{`n` hX{`oVpn` wW`jw]j]tYUV`[n`G bI wWUcVXhVXvUVp cY[ djoXV]kx` `Y` WXhnU{UV`[ oXx`n ]tWXh]n! vo] k j`Yd jk]Ue djoXV]kx` `Y` WXhnU{UV`[! ]V` ]tUjwUv`kXso oXxds bU tUh]wXjV]joZ! xXxX[ j]hcXkXYXjZ tp j]]okUojokds{`n` hX{`oVpn` wW`jw]j]tYUV`[n`& (& qXn ^Xxo x]VjoWd`W]kXV`[ nXu`V oXx`n ]tWXh]n! vo] k] kWUn[ ]wUWX_`e w] dy]cd hX V`n`! jnXhxU! hXnUVU WXt]v`y vXjoUe `Y` WUgdY`W]kxU ]V` VU w]YV]joZs dc]kYUok]W[so oWUt]kXV`[n wdVxo]k 5 ` / joXoZ` (! VU [kY[Uoj[ ]jV]kXV`Un cY[ hXwWU{UV`[ wW]cXb`! jcXv` k XWUVcd! wUWUcXv` Ystpn cWdg`n ]tWXh]n `Y` zxjw]V`W]kXV`[! wWUcdjnXoW`kXUnpy k wdVxoXy * ` ( dxXhXVV]e joXoZ`! UjY` zo` ]wUWX_`` n]gdo kpw]YV[oZj[ wW` j]tYscUV`` wW`V[opy V]Wn oUyV`x` tUh]wXjV]jo`& 5& ]Y]bUV`[ joXoZ` ( VU hXwWU{Xso wW]cXbd `Y` wUWUcXvd Ystpn cWdg`n ]tWXh]n nXu`V cY[ yWXVUV`[ `y VX jxYXcU! VX jxWXw `Y` n]cUWV`hX_`s& fcVXx] oXx`U nXu`Vp VU n]gdo wW]cXkXoZj[! jcXkXoZj[ k XWUVcd! wUWUcXkXoZj[ Ystpn cWdg`n ]tWXh]n `Y` zxjw]V`W]kXoZj[ w]jYU yWXVUV`[ VX jxYXcU `Y` n]cUWV`hX_``! UjY` ]V` VU dc]kYUok]W[so djY]k`[n joXoZ` (& YNONRG 5 fokUojokUVV]joZ hX j]tYscUV`U w]Y]bUV`e joXoZ` ( k]hYXgXUoj[ VX Y`_! wW]cXs{`y! jcXs{`y k XWUVcd! wUWUcXs{`y Ystpn cWdg`n ]tWXh]n `Y` zxjw]V`Wds{`y nXu`Vp `! k j]]okUojokds{`y jYdvX[y! j]gYXjV] hXx]V]cXoUYZjokd joWXVp! VX `y j]]okUojokds{`y XgUVo]k& oX ]okUojokUVV]joZ WXjwW]joWXV[Uoj[ VX `hg]o]k`oUY[ nXu`V! x]gcX ]V wW]cXUo! jcXUo k XWUVcd! wUWUcXUo Ystpn cWdg`n ]tWXh]n `Y` zxjw]V`WdUo nXu`Vp& YNONRG : *& st]e |YUV fWgXV`hX_`` n]bUo wWUcdjn]oWUoZ kWUnUVV]U `jxYsvUV`U `h w]Y]bUV`e joXoZ` (& (& jY]k`[ oXx]g] kWUnUVV]g] `jxYsvUV`[ ` Ug] wW]c]Yb`oUYZV]joZ! x]o]WX[ V` k x]Un jYdvXU VU n]bUo tpoZ t]YUU oWUy YUo j n]nUVoX kjodwYUV`[ k j`Yd VXjo][{Ue \]VkUV_`` k ]oV]uUV`` cXVV]g] |YUVX! djoXVXkY`kXsoj[ hXx]V]cXoUYZjok]n joWXVp `Y` Ystpn` cWdg`n` ]c`VXx]k] z^^Uxo`kVpn` nUWXn`& 5& W` wW`nUVUV`` VXjo][{Ue joXoZ` x]nwUoUVoVpU ]WgXVp kYXjo` x]VjdYZo`Wdsoj[ j VX`t]YUU wWUcjoXk`oUYZVpn` j]]okUojokds{`n` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k `! k j]]okUojokds{`y jYdvX[y! j ]WgXV`hX_`[n` `hg]o]k`oUYUe nXu`V&

81

^OTKDP III) eMIAPRTACOBFD YNONRG 9 *& jw]YZh]kXV`U nXu`V! YstX[ ]wXjVX[ vXjoZ x]o]Wpy! kxYsvX[ ` WXt]v`U vXjo` AWXt]vds h]VdI! VU jVXtbUVX VXcYUbX{`n` hX{`oVpn` wW`jw]j]tYUV`[n`! hXwWU{XUoj[ hXx]V]cXoUYZjok]n joWXVp `Y` wWUc]okWX{XUoj[ w]jWUcjok]n cWdg`y ]c`VXx]k] z^^Uxo`kVpy nUW& fcVXx]! x]gcX zo] hXwWU{UV`U VU n]bUo tpoZ j]tYscUV] w]YV]joZs! VU j]hcXkX[ wWUw[ojok`e cY[ `jw]YZh]kXV`[ nXu`Vp! ]V] j]tYscXUoj[ k o]e nUWU! k xXx]e zo] c]wdjxXUo `jw]YZh]kXV`U nXu`Vp& (& aXu`Vp hX{`{Xsoj[ oXx`n ]tWXh]n! vo]tp j]tYscXY`jZ VX_`]VXYZVpU V]Wnp ` wWXk`YX oUyV`x` tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX& YNONRG 6 fokUojokUVV]joZ hX wW`nUVUV`U w]Y]bUV`e joXoZ` 4 k]hYXgXUoj[ VX WXt]o]cXoUY[& YNONRG 0 *& ]Y]bUV`[ joXoZ` 4 VU wW`nUV[soj[ x nXu`VXn `Y` x vXjo[n nXu`V! x]o]WpU k j`Yd jk]Ue x]VjoWdx_``! djoXV]kx` `Y` WXhnU{UV`[ ]tUjwUv`kXso oXxds bU tUh]wXjV]joZ! xXxX[ j]hcXkXYXjZ tp j]]okUojokds{`n` hX{`oVpn` wW`jw]j]tYUV`[n`& (& ]Y]bUV`[ joXoZ` 4 ` joXoZ` ** VU wWUw[ojokdso dy]cd! jnXhxU! hXnUVU WXt]v`y vXjoUe ` WUgdY`W]kxU nXu`Vp `Y` UU vXjoUe! UjY` zo` ]wUWX_`` kpw]YV[soj[ k j]]okUojok`` j wW`V[opn` V]WnXn` oUyV`x` tUh]wXjV]jo`& YNONRG 1 *& st]e |YUV fWgXV`hX_`` n]bUo wWUcdjn]oWUoZ kWUnUVV]U `jxYsvUV`U `h w]Y]bUV`e joXoZ` 4& (& jY]k`[ oXx]g] kWUnUVV]g] `jxYsvUV`[ ` Ug] wW]c]Yb`oUYZV]joZ! x]o]WX[ V` k x]Un jYdvXU VU n]bUo wWUkpuXoZ oWUy YUo j n]nUVoX kjodwYUV`[ k j`Yd VXjo][{Ue \]VkUV_`` k ]oV]uUV`` cXVV]g] |YUVX! djoXVXkY`kXsoj[ hXx]V]cXoUYZjok]n joWXVp `Y` cWdg`n` ]c`VXx]k] z^^Uxo`kVpn` nUWXn`& 5& W` wW`nUVUV`` VXjo][{Ue joXoZ` x]nwUoUVoVpU ]WgXVp kYXjo` x]VjdYZo`Wdsoj[ j VX`t]YUU wWUcjoXk`oUYZVpn` j]]okUojokds{`n` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k& YNONRG %$ *& Xt]o]cXoUYZ wW`V`nXUo nUWp cY[ c]kUcUV`[ c] jkUcUV`[ WXt]oV`x]k hXx]V]cXoUYZjokX joWXVp ]oV]j`oUYZV] ]tUjwUvUV`[ nXu`V hX{`oVpn` wW`jw]j]tYUV`[n` ` j]]okUojokds{`n ]tWXh]n `V^]Wn`WdUo `y ]t ]wXjV]jo[y! k]hV`xXs{`y wW` `jw]YZh]kXV`` nXu`V! X oXxbU ] VU]ty]c`npy nUWXy wWUc]jo]W]bV]jo`& (& Xt]o]cXoUYZ j]hcXUo ` w]ccUWb`kXUo oXx`U ]xWdbXs{`U djY]k`[! vo]tp WXt]oV`x`! `nUs{`U cUY] j nXu`VXn`! wWUcdjn]oWUVVpn` k cXVV]e \]VkUV_``! VU w]ckUWgXY`jZ V`xXx]e ]wXjV]jo`& YNONRG %% *& ` ]c`V WXt]oV`x VU `jw]YZhdUo nXu`Vd tUh VXY`v`[ VX nUjoU hX{`oVpy wW`jw]j]tYUV`e! x]o]Wpn` ]VX jVXtbUVX& U WXhWUuXUoj[ oWUt]kXoZ ]o WXt]oV`xX! vo]tp ]V `jw]YZh]kXY nXu`Vd tUh VXY`v`[ VX nUjoU hX{`oVpy wW`jw]j]tYUV`e! x]o]Wpn` ]VX jVXtbUVX& (& ` ]cV]nd WXt]oV`xd! `jw]YZhds{Und nXu`Vd! VU WXhWUuXUoj[ ]oj]Uc`V[oZ hX{`oVpU wW`jw]j]tYUV`[! x]o]Wpn` ]VX jVXtbUVX& ~X{`oVpU wW`jw]j]tYUV`[! x]o]Wpn`

82

jVXtbUVX nXu`VX! wWUcVXhVXvUVVX[ cY[ `jw]YZh]kXV`[ WXt]oV`x]n! VU n]gdo tpoZ ]oj]Uc`VUVp& YNONRG %# Xo`^`xX_`[ VXjo][{Ue \]VkUV_`` VU hXoWXg`kXUo wWXk WXt]oV`x]k! kpoUxXs{`y `h hXx]V]cXoUYZjokX joWXVp w] k]wW]jXn j]_`XYZV]g] ]tUjwUvUV`[ ` j]_`XYZV]g] joWXy]kXV`[& YNONRG %4 ]Y]bUV`[ zo]e vXjo` VXjo][{Ue \]VkUV_``! x]o]WpU xXjXsoj[ ]t[hXoUYZjok ` ]okUojokUVV]jo` WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k! wW`nUV[soj[ x WXt]oV`xXn! WXt]oXs{`n VX jk]e jvUo! UjY` oXx tdcUo WUuUV] x]nwUoUVoVpn` ]WgXVXn` kYXjo` ` k o]e nUWU! k xXx]e zo` ]WgXVp djoXV]k[o& YNONRG %5 _UY[y wW`nUVUV`[ cXVV]g] WXhcUYX \]VkUV_``! oUWn`V OWXt]o]cXoUYZ ]hVXvXUo oXxbU! k j]]okUojokds{`y jYdvX[y! XgUVoX WXt]o]cXoUY[ k o]n jnpjYU! k xXx]n ]V ]wWUcUY[Uoj[ hXx]V]cXoUYZjok]n joWXVp& ^OTKDP IV) fDJV IA IJFQDBDBFb YNONRG %: *& W`V`nXsoj[ kjU VU]ty]c`npU nUWp! kxYsvX[ j]]okUojokds{`U jXVx_``! cY[ ]tUjwUvUV`[ z^^Uxo`kV]g] wW`nUVUV`[ w]Y]bUV`e VXjo][{Ue \]VkUV_``& (& \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_``! x]o]Wpe WXo`^`_`WdUo VXjo][{ds \]VkUV_`s! tUWUo VX jUt[ ]t[hXoUYZjok] ]tUjwUv`oZ j]]okUojokds{`U jYdbtp `VjwUx_`` cY[ x]VoW]Y[ hX wW`nUVUV`Un w]Y]bUV`e VXjo][{Ue \]VkUV_``! `Y` jYUc`oZ hX oUn! vo]tp tpYX ]tUjwUvUVX j]]okUojokds{X[ `VjwUx_`[& YNONRG %9 stpU Xxop VX_`]VXYZV]g] hXx]V]cXoUYZjokX! kk]c[{`U k cUejok`U w]Y]bUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_``! WXhWXtXopkXsoj[ x]nwUoUVoVpn` ]WgXVXn` kYXjo` w]jYU x]VjdYZoX_`e j VX`t]YUU wWUcjoXk`oUYZVpn` j]]okUojokds{`n` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k! X oXxbU! k j]]okUojokds{`y jYdvX[y! j ]WgXV`hX_`[n` `hg]o]k`oUYUe nXu`V& ^OTKDP V) YgDJO IJFQDBDBFG YNONRG %6 *& ]Y]bUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_`` wW`nUV[soj[ k] kjUy jUxo]WXy zx]V]n`x`! hX `jxYsvUV`Un oUy jYdvXUk! x]gcX |YUV fWgXV`hX_``! WXo`^`_`Wds{`e \]VkUV_`s! ]gWXV`v`kXUo j^UWd UU wW`nUVUV`[ wdoUn hX[kYUV`[! wW`Y]bUVV]g] x c]xdnUVod ] WXo`^`xX_``& (& jYdvXU VXY`v`[ hX[kYUV`[! ]gWXV`v`kXs{Ug] oXx`n ]tWXh]n wW`nUVUV`U w]Y]bUV`e \]VkUV_``C aIw]Y]bUV`[ \]VkUV_`` wW`nUV[soj[ w] xWXeVUe nUWU x oUn wWUcwW`[o`[n ` jUxo]WXn zx]V]n`vUjx]e cU[oUYZV]jo`! k ]oV]uUV`` x]o]Wpy x]nwUoUVoVpU ]WgXVp kYXjo`! w]jYU x]VjdYZoX_`` j] jYdbt]e `VjwUx_`` oWdcX ` j VX`t]YUU wWUcjoXk`oUYZVpn` j]]okUojokds{`n` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k! djoXVXkY`kXso! vo] k V`y u`W]x] `jw]YZhdsoj[ nXu`VpG `V`_`Xo`kX k ]oV]uUV`` w]c]tV]e x]VjdYZoX_`` n]bUo tpoZ wW][kYUVX Yst]e oXx]e ]WgXV`hX_`UeG

83

bI k c]xYXcXy! wWUcjoXkY[Unpy k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` joXoZ` (( joXkX aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX! |YUV fWgXV`hX_`` dxXhpkXUo! xXx]e wW]gWUjj c]jo`gVdo VX wdo` t]YUU u`W]x]g] wW`nUVUV`[ w]Y]bUV`e zo]e \]VkUV_``& 5& \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_``! jcUYXku`e hX[kYUV`U j]gYXjV] wdVxod * cXVV]e joXoZ`! n]bUo k Yst]U kWUn[ XVVdY`W]kXoZ Ug] w]YV]joZs `Y` vXjo`vV] wdoUn w]jYUcds{Ug] hX[kYUV`[& ^OTKDP VI) hOWPbaFNDPRBVD IAPA[DBFG YNONRG %0 f^`_`XYZVpU c]xdnUVop ] WXo`^`xX_`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` TUVUWXYZV]nd `WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX cY[ WUg`joWX_``& VXwWXkY[soj[

YNONRG %1 *& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ jk[hpkXUo o]YZx] oUy |YUV]k aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX! vZ` c]xdnUVop ] WXo`^`xX_`` hXWUg`joW`W]kXVp TUVUWXYZVpn `WUxo]W]n& (& fVX kjodwXUo k j`Yd vUWUh ckUVXc_XoZ nUj[_Uk w]jYU o]g]! xXx TUVUWXYZVpe `WUxo]W hXWUg`joW`WdUo c]xdnUVop ] WXo`^`xX_`` ckdy |YUV]k fWgXV`hX_``& 5& w]jYUcjok`` VXjo][{X[ \]VkUV_`[ kjodwXUo k j`Yd k ]oV]uUV`` xXbc]g] |YUVX fWgXV`hX_`` vUWUh ckUVXc_XoZ nUj[_Uk w]jYU cXop WUg`joWX_`` Ug] c]xdnUVoX ] WXo`^`xX_``& YNONRG #$ *& st]e |YUV fWgXV`hX_``! WXo`^`_`W]kXku`e VXjo][{ds \]VkUV_`s! n]bUo w] `joUvUV`` cUj[o`YUoVUg] wUW`]cX j n]nUVoX UU wUWk]VXvXYZV]g] kjodwYUV`[ k j`Yd cUV]Vj`W]kXoZ UU w]jWUcjok]n XxoX ] cUV]VjX_``! VXwWXkYUVV]g] TUVUWXYZV]nd `WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX cY[ WUg`joWX_``& UV]VjX_`[ kjodwXUo k j`Yd vUWUh g]c w]jYU WUg`joWX_`` XxoX ] cUV]VjX_``& (& \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_``! WXo`^`_`W]kXku`e VXjo][{ds \]VkUV_`s! x]o]Wpe k g]c`vVpe jW]x w] `joUvUV`` dw]n[Vdo]g] k wWUcpcd{Un wdVxoU cUj[o`YUoVUg] wUW`]cX VU k]jw]YZhdUoj[ jk]`n wWXk]n VX cUV]VjX_`s! wWUcdjn]oWUVVpn k VXjo][{Ue joXoZU! tdcUo jk[hXV VX jYUcds{`e wUW`]c k cUj[oZ YUo ` kw]jYUcjok`` jn]bUo cUV]Vj`W]kXoZ VXjo][{ds \]VkUV_`s w] `joUvUV`` xXbc]g] cUj[o`YUoVUg] wUW`]cX k w]W[cxU! djoXV]kYUVV]n k VXjo][{Ue joXoZU& YNONRG #% *& TUVUWXYZVpe `WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX `hkU{XUo kjUy |YUV]k aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX ] WUg`joWX_`` kjUy c]xdnUVo]k ] WXo`^`xX_`` ` Xxo]k ] cUV]VjX_``! w]YdvUVVpy `n ]o |YUV]k fWgXV`hX_``& (& hkU{X[ |YUV]k fWgXV`hX_`` ] WUg`joWX_`` w]YdvUVV]g] `n ko]W]g] c]xdnUVoX ] WXo`^`xX_``! TUVUWXYZVpe `WUxo]W ]tWX{XUo `y kV`nXV`U VX cXod kjodwYUV`[ \]VkUV_`` k j`Yd& YNONRG ## TUVUWXYZVpe `WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX VXwWXkY[Uo TUVUWXYZV]nd qUxWUoXWs fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e cY[ WUg`joWX_`` k j]]okUojok`` j] joXoZUe *+( joXkX fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e w]YVpU jkUcUV`[ ]oV]j`oUYZV] kjUy c]xdnUVo]k ] WXo`^`xX_`` ` Xxo]k ] cUV]VjX_``! hXWUg`joW`W]kXVVpy `n k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` wWUcpcd{`y joXoUe&

84

YNONRG #4 \Xbcpe WXh! x]gcX mcn`V`joWXo`kVpe q]kUo aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX jv`oXUo zo] VU]ty]c`npn! ]V wWUcjoXkY[Uo TUVUWXYZV]e \]V^UWUV_`` c]xYXc ] wW`nUVUV`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` ` WUuXUo! jYUcdUo Y` kxYsvXoZ k w]kUjoxd cV[ \]V^UWUV_`` k]wW]j ] UU w]YV]n Y` vXjo`vV]n wUWUjn]oWU& YNONRG #5 *& jYdvXU! UjY` \]V^UWUV_`[ wW`nUo V]kds x]VkUV_`s! w]YV]joZs `Y` vXjo`vV] wUWUjnXoW`kXs{ds VXjo][{ds \]VkUV_`s! ` UjY` k V]k]e x]VkUV_`` VU wWUcdjnXoW`kXUoj[ ]tWXoV]U! o]C aIWXo`^`xX_`[ xXx`n'Y`t] |YUV]n fWgXV`hX_`` V]k]e! wUWUjnXoW`kXs{Ue x]VkUV_`` kYUvUo hX j]t]e Xko]nXo`vUjx`! VUhXk`j`n] ]o w]Y]bUV`e joXoZ` (+! VUnUcYUVVds cUV]VjX_`s VXjo][{Ue \]VkUV_`` wW` djY]k``! vo] V]kX[! wUWUjnXoW`kXs{X[ x]VkUV_`[ kjodw`YX k j`YdG bI VXv`VX[ j cXop kjodwYUV`[ k j`Yd V]k]e! wUWUjnXoW`kXs{Ue x]VkUV_``! VXjo][{X[ \]VkUV_`[ hXxWpoX cY[ WXo`^`xX_`` UU |YUVXn` fWgXV`hX_``& (& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ ]joXUoj[ k] kj[x]n jYdvXU k j`YU w] ^]WnU ` j]cUWbXV`s k ]oV]uUV`` oUy |YUV]k fWgXV`hX_``! x]o]WpU UU WXo`^`_`W]kXY`! V] VU WXo`^`_`W]kXY` V]kds! wUWUjnXoW`kXs{ds x]VkUV_`s& YNONRG #: mVgY`ejx`e ` ^WXV_dhjx`e oUxjop VXjo][{Ue \]VkUV_`` `nUso ]c`VXx]kds j`Yd&

85

Con*en,i+ n') %## &'i*in- &oli,ic+ -e oc!&+'e + 2o',ei -e .!nc+ Conferinta generala a $rganizatiei %nternationale a Muncii! convocata la "eneva de catre Consiliul de administratie al ?iroului %nternational al Muncii si care s'a intrunit aici la *9 iunie *,4/ in cea de'a patruzeci si opta sesiune a sa! avind in vedere ca Declaratia de la PBiladelpBia recunoaste obligatia solemna a $rganizatiei %nternationale a Muncii de a spriHini punerea in aplicare de catre diferitele natiuni ale lumii a programelor capabile sa realizeze ocuparea deplina a fortei de munca si ridicarea nivelului de trai si ca preambulul constitutiei organizatiei prevede lupta impotriva somaHului si garantarea unui salariu care sa asigure conditii de eFistenta convenabile! avind de asemenea in vedere ca! in sensul Declaratiei de la PBiladelpBia! $rganizatiei %nternationale a Muncii ii revine sarcina sa cerceteze si sa aprecieze repercusiunile politicilor economice si financiare asupra politicii de ocupare a fortei de munca! in lumina obiectivului fundamental potrivit caruia Mtoti oamenii! indiferent de rasa! credinta sau seFul lor! au dreptul sa urmareasca realizarea progresului lor material si dezvoltarea lor spirituala in libertate si demnitate! in conditii de securitate economica si cu posibilitati egaleM! avind in vedere ca Declaratia universala a drepturilor omului prevede ca Morice persoana are dreptul la munca! la libera alegere a muncii sale! la conditii ecBitabile si satisfacatoare de munca si la protectie impotriva somaHuluiM! luind nota de termenii conventiilor si recomandarilor internationale asupra muncii! eFistente! care sint in raport direct cu politica de ocupare a fortei de munca si in special Conventia si Recomandarea asupra activitatii de ocupare a fortei de munca! *,/3! Recomandarea asupra orientarii profesionale! *,/,! Recomandarea asupra pregatirii profesionale! *,4(! precum si Conventia si Recomandarea privind discriminarea in domeniul ocuparii fortei de munca si eFercitarii profesiei! *,)3! considerind ca aceste instrumente ar trebui plasate in conteFtul mai larg al unui program international urmarind asigurarea eFpansiunii economice bazate pe ocuparea deplina a fortei de munca in scop productiv si in conditii de libera alegere a muncii! dupa ce a Botarit sa adopte diferite propuneri referitoare la politica de ocupare a fortei de munca! care sint cuprinse in cea de'a opta problema inscrisa pe ordinea de zi a sesiunii! dupa ce a Botarit ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale! adopta! la , iulie *,4/! conventia urmatoare! care se va numi MConventie asupra politicii de ocupare a fortei de munca! *,4/M& A',icol!l % *& %n vederea stimularii cresterii si dezvoltarii economice! a ridicarii nivelului de trai! a satisfacerii necesitatilor de forta de munca si a rezolvarii problemei somaHului si subocuparii fortei de munca! orice stat membru va formula si aplica! ca un obiectiv esential! o politica activa urmarind promovarea ocuparii depline a fortei de munca! in scop productiv si in conditii de libera alegere a muncii& (& Politica mentionata va trebui sa tinda a garantaC aI ca va fi de lucru pentru toate persoanele disponibile si in cautare de muncaG bI ca aceasta munca va fi pe cit posibil productivaG cI ca va eFista libera alegere a muncii si ca fiecare lucrator va avea toate posibilitatile de a dobindi calificarile necesare pentru a ocupa un serviciu care sa'i convina si de a folosi in aceasta munca calificarile! precum si aptitudinile sale! fara deosebire de rasa! culoare! seF! religie! opinii politice! ascendenta nationala sau origine sociala& 5& Politica mentionata va trebui sa tina seama de stadiul si de nivelul de dezvoltare economica! precum si de raporturile care eFista intre obiectivele ocuparii fortei de munca si celelalte obiective economice si sociale si va fi aplicata prin metode adaptate conditiilor si uzantelor nationale& A',icol!l # $rice stat membru va trebui! prin metode adaptate conditiilor tarii si in masura in care acestea permitC

86

aI sa determine si sa reeFamineze cu regularitate! in cadrul unei politici economice si sociale coordonate! masurile care trebuie adoptate in vederea atingerii obiectivelor enuntate in articolul *G bI sa ia Botaririle necesitate de aplicarea acestor masuri! inclusiv elaborarea de programe! daca este cazul& A',icol!l 4 %n aplicarea prezentei conventii! reprezentantii grupurilor interesate in masurile ce trebuie luate si! in special! reprezentantii celor care angaHeaza si reprezentantii lucratorilor vor trebui sa fie consultati cu privire la politica de ocupare a fortei de munca! in scopul de a se tine pe deplin seama de eFperienta si parerile lor! vor colabora din plin la elaborarea acestei politici si vor participa la actiunile de spriHinire a lucratorilor& A',icol!l 5 Ratificarile formale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al ?iroului %nternational al Muncii! care le va inregistra& ( A',icol!l : *& Prezenta conventie nu va obliga decit statele membre ale $rganizatiei %nternationale a Muncii ale caror ratificari au fost inregistrate de catre directorul general& (& Ea va intra in vigoare dupa *( luni de la inregistrarea de catre directorul general a cel putin doua ratificari din partea statelor membre ale organizatiei& 5& Drept urmare! pentru fiecare stat membru aceasta conventie va intra in vigoare dupa *( luni de la data inregistrarii ratificarii sale& A',icol!l 9 *& $rice stat membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte la eFpirarea unei perioade de *+ ani de la data intrarii initiale in vigoare a acesteia! printr'un act comunicat directorului general al ?iroului %nternational al Muncii si inregistrat de acesta& Denuntarea nu va avea efect decit dupa un an de la inregistrarea ei& (& $rice stat membru care a ratificat prezenta conventie si care! in termen de un an de la eFpirarea perioadei de *+ ani mentionata la paragraful precedent! nu va face uz de facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol! va fi tinut pentru o noua perioada de *+ ani si! drept urmare! va putea sa denunte prezenta conventie la eFpirarea fiecarei perioade de *+ ani! in conditiile prevazute de prezentul articol& A',icol!l 6 *& Directorul general al ?iroului %nternational al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale $rganizatiei %nternationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care ii vor fi comunicate de catre statele membre ale organizatiei& (& Notificind statelor membre ale organizatiei inregistrarea celei de'a doua ratificari care i'a fost comunicata! directorul general le va atrage atentia asupra datei la care prezenta conventie va intra in vigoare& A',icol!l 0 Directorul general al ?iroului %nternational al Muncii va comunica secretarului general al $rganizatiei Natiunilor Nnite! in vederea inregistrarii! potrivit articolului *+( din Carta $rganizatiei Natiunilor Nnite! informatii complete cu privire la toate ratificarile si toate actele de denuntare inregistrate in conformitate cu articolele precedente&

87

A',icol!l 1 $ri de cite ori va considera necesar! Consiliul de administratie al ?iroului %nternational al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va eFamina daca este cazul sa inscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia& A',icol!l %$ *& %n cazul in care conferinta va adopta o noua conventie care va revizui total sau partial prezenta conventie si daca noua conventie nu va dispune altfelC aI ratificarea de catre un stat membru a noii conventii de revizuire va determina! de plin drept! fara a se mai tine seama de dispozitiile articolului 4 de mai sus! denuntarea imediata a prezentei conventii! cu conditia ca noua conventie de revizuire sa fi intrat in vigoareC bI incepind de la data intrarii in vigoare a noii conventii de revizuire prezenta conventie va inceta sa mai fie descBisa ratificarii de catre statele membre ale organizatiei& (& Prezenta conventie va ramine in orice caz in vigoare! in forma si continutul sau! pentru statele membre care au ratificat'o dar care nu vor ratifica conventia de revizuire& A',icol!l %% 1ersiunile franceza si engleza ale teFtului prezentei conventii au aceeasi valabilitate&

88

Con*eni+ n') %#6 c! &'i*i'e l+ /'e!,+,e+ .+=i. + 7nc 'c ,!'ilo' c+'e &o, 2i ,'+n(&o',+,e -e !n (in/!' l!c' ,o' Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de ctre Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii #i reunit aici la 9 iunie *,49 n cea de a cincizeci #i una sesiune a sa! dup ce a Botrt s adopte diferite propuneri privind greutatea maFim a ncrcturilor care pot fi transportate de un singur lucrtor! problem care constituie cel de'al #aselea punct al ordinii de zi a sesiunii! dup ce a Botrt ca aceste propuneri s ia forma unei convenii internaionale! adopt! la (3 iunie *,49! urmtoarea convenie care se va numi Convenie asupra greutilor maFime! *,49C A',icol!l % 2n sensul prezentei conveniiC aI eFpresia transport manual de ncrcturi indic orice transport a crui greutate a ncrcturii este suportat n ntregime de ctre un singur lucrtorG ea include ridicarea #i a#ezarea ncrcturiiG bI eFpresia transport manual regulat de ncrcturi indic orice activitate consacrat n mod continuu sau esenial transportului manual de ncrcturi sau care comport n mod normal! cBiar cu discontinuitate! transportul manual de ncrcturiG cI eFpresia lucrtor tnr se refer la orice lucrtor a crui vrst este sub *3 ani& A',icol!l # *& Prezenta convenie se aplic transportului manual regulat de ncrcturi& (& Prezenta convenie se aplic tuturor sectoarelor de activitate economic pentru care statul membru interesat posed un sistem de inspecie a muncii& A',icol!l 4 Este interzis ca unui lucrtor s i se pretind sau s i se admit s transporte manual ncrcturi a cror greutate risc s'i pericliteze sntatea sau securitatea& A',icol!l 5 2n scopul aplicrii principiului enunat n art& 5 de mai sus! statele membre vor ine seama de toate condiiile n care trebuie eFecutat munca& A',icol!l : :iecare stat membru va lua msurile necesare pentru ca orice lucrtor repartizat la transportul manual de ncrcturi mai grele s primeasc n prealabil o instruire cu privire la metodele de lucru pe care urmeaz s le foloseasc! n vederea ocrotirii sntii #i a evitrii accidentelor& A',icol!l 9 2n vederea limitrii sau nlesnirii transportului manual de ncrcturi se vor folosi! pe ct posibil! miHloacele teBnice adecvate& A',icol!l 6 *& Repartizarea femeilor #i a lucrtorilor tineri la transportul manual de ncrcturi grele va fi limitat& (& Dtunci cnd la transportul manual de ncrcturi sunt repartizate femei sau lucrtori tineri! greutatea maFim a ncrcturilor respective va trebui s fie n mod categoric inferioar celei admise pentru brbai&

89

A',icol!l 0 :iecare stat membru va lua! pe calea legislaiei naionale sau prin orice alt metod conform cu practica #i condiiile naionale #i consultndu'se cu organizaiile cele mai reprezentative ale celor care angaHeaz #i ale lucrtorilor! interesate! msurile necesare pentru punerea n aplicare a dispoziiilor prezentei convenii& A',icol!l 1 Ratificrile formale ale prezentei convenii vor fi communicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! care le va nregistra& A',icol!l %$ *& Prezenta convenie nu va obliga dect statele membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii a cror ratificare va fi nregistrat de directorul general& (& Ea va intra n vigoare dup *( luni de la nregistrarea de ctre directorul general a primelor dou ratificri din partea statelor membre& 5& Drept urmare! aceast convenie va intra n vigoare! pentru fiecare stat membru! la *( luni dup data la care va fi nregistrat ratificarea sa& A',icol!l %% *& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie o poate denuna la eFpirarea unei perioade de *+ ani de la data intrrii n vigoare iniiale a conveniei! printr'un act comunicat directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii #i nregistrat de ctre acesta& Denunarea nu va avea efect dect dup un an de la nregistrarea ei& (& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie #i care! timp de un an dup eFpirarea perioadei de *+ ani menionat la paragraful precedent! nu va face uz de facultatea de denunare prevzut de prezentul articol! va fi inut pentru o nou perioad de *+ ani #i! drept urmare! va putea s denune prezenta convenie la eFpirarea fiecrei perioade de *+ ani! n condiiile prevzute de prezentul articol& A',icol!l %# *& Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii nregistrarea tuturor ratificrilor #i denunrilor care i vor fi comunicate de ctre statele membre ale organizaiei& (& Notificnd statelor membre ale organizaiei nregistrarea celei de'a doua ratificri care i'a fost comunicat! directorul general va atrage atenia statelor membre ale organizaiei asupra datei la care prezenta convenie va intra n vigoare& A',icol!l %4 Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va comunica secretarului general al $rganizaiei %nternaionale a Muncii! n vederea nregistrrii! n conformitate cu art& *+( din Carta Naiunilor Nnite! informaii complete cu privire la toate ratificrile #i toate actele de denunare nregistrate potrivit articolelor precedente& A',icol!l %5 $ri de cte ori va considera necesar! Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii va prezenta conferinei generale un raport asupra aplicrii prezentei convenii #i va eFamina dac este cazul s nscrie pe ordinea de zi a conferinei problema revizuirii totale sau pariale a acesteia&

90

A',icol!l %: *& 2n cazul n care conferina va adopta o nou convenie de revizuire! total sau parial! a prezentei convenii #i dac noua convenie nu va dispune altfelC aI ratificarea de ctre un stat membru a noii convenii de revizuire va determina! de plin drept! fr a se mai ine seama de dispoziiile art& ** de mai sus! denunarea imediat a prezentei convenii! cu condiia ca noua convenie de revizuire s fi intrat n vigoareG bI cu ncepere de la data intrrii n vigoare a noii convenii de revizuire! prezenta convenie va nceta s mai fie descBis ratificrii de ctre statele membre& (& Prezenta convenie va rmne n orice caz n vigoare! n forma #i coninutul su! pentru statele membre care au ratificat'o! dar care nu vor ratifica convenia de revizuire& A',icol!l %9 1ersiunile francez #i englez ale teFtului prezentei convenii au aceea#i valabilitate&

91

Con*eni+ n') %#1 &'i*in- in(&eci+ .!ncii 7n +/'ic!l,!' Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de ctre Consiliul de Ddministraie al ?iroului %nternaional al Muncii! #i reunit aici! la / iunie *,4,! n cea de'a cincizeci #i treia sesiune a sa! lu@nd not de conveniile internaionale ale muncii eFistente privind inspecia muncii! cum sunt Convenia asupra inspeciei muncii! *,/9! care se aplic n industrie #i comer! #i Convenia asupra plantaiilor! *,)3! care se aplic anumitor ntreprinderi agricole! lu@nd n considerare c este de dorit ca! n prezent! s fie adoptate norme internaionale asupra inspeciei muncii n agricultur! n general! dup ce a Botr@t s adopte diferite propuneri privind inspecia muncii n agricultur! problem care constituie cel de al patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii! dup ce a Botr@t ca aceste propuneri s capete forma unei convenii internaionale! adopt! la () iunie *,4,! urmtoarea convenie! care se va numi Convenia asupra inspeciei muncii agriculturI! *,4,MC A',icol!l % *& 2n sensul prezentei convenii! termenul ntreprindere agricol cuprinde ntreprinderi sau pri ale ntreprinderilor care au ca obiect agricultura! cre#terea animalelor! silvicultura! Borticultura! transformarea primar a produselor agricole de ctre cel care le eFploateaz sau orice alt form de activitate agricol& (& Dac este necesar! autoritatea competent va determina! dup consultarea organizaiilor celor mai reprezentative ale celor care angaHeaz #i ale lucrtorilor! interesate! dac acestea eFist! linia de demarcare ntre agricultur! pe de o parte! #i industrie #i comer! pe de alt parte! n a#a fel nc@t nici o ntreprindere agricol s nu rm@n n afara sistemului naional de inspecie a muncii& 5& 2n cazurile de neclaritate! dac convenia se aplic sau nu unei ntreprinderi sau unei pri dintr'o ntreprindere! problema va fi soluionat de autoritatea competent& A',icol!l # 2n prezenta convenie! termenul dispoziii legaleM cuprinde! n afar de legislaie! Botr@rile arbitrale #i contractele colective care au putere de lege! #i a cror aplicare cade n sarcina inspectorilor muncii& A',icol!l 4 $rice stat membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii! care aplic prezenta convenie! trebuie s aib un sistem de inspecie a muncii n agricultur& A',icol!l 5 Sistemul de inspecie a muncii n agricultur se va aplica ntreprinderilor agricole n care lucreaz lucrtori salariai sau ucenici! oricare le'ar fi modul de remunerare! natura! forma sau durata contractului lor de munc& A',icol!l : *& $rice stat membru care ratific prezenta convenie poate ca! printr'o declaraie aneFat la ratificarea sa! sa'#i ia obligaia s eFtind sistemul su de inspecie a muncii din agricultur la una sau mai multe dintre categoriile urmtoare de persoane care lucreaz n ntreprinderile agricoleC aI fermieri care nu folosesc mna de lucru din afar! diHma#i #i alte categorii asemntoare de lucrtori agricoliG bI persoane asociate la administrarea unei ntreprinderi colective! cum sunt membrii unei cooperativeG cI membrii familiei celui care eFploateaz pm@ntul! a#a cum sunt definii de legislaia naional&
92

(& Drept urmare! orice stat membru care a ratificat prezenta convenie va putea s fac cunoscut directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii o declaraie prin care se angaHeaz s eFtind sistemul su de inspecie a muncii din agricultur la una sau mai multe dintre categoriile de persoane enumerate la paragraful precedent! care n'au fost nc menionate ntr'o declaraie anterioar& 5& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie va indica! n rapoartele pe care este obligat s le prezinte! n baza art& (( al Constituiei $rganizaiei %nternaionale a Muncii! n ce msur a dat urmare sau #i propune s dea urmare dispoziiilor conveniei n ce prive#te acele categorii de persoane enumerate la paragraful * de mai sus! care nu au fcut obiectul unor astfel de declaraii& A',icol!l 9 *& Sistemul de inspecie a muncii n agricultur va avea urmtoarele sarciniC aI s asigure aplicarea dispoziiilor legale referitoare la condiiile de munc ale lucrtorilor n eFercitarea profesiei lor! cum sunt dispoziiile privind durata muncii! salariile! repausul sptm@nal #i concediile! securitatea! igiena #i bunstarea! munca femeilor! a copiilor #i a adolescenilor #i alte meserii coneFe! n msura n care inspectorii de munc au ca sarcin asigurarea aplicrii amintitelor dispoziiiG bI s fumizeze! celor care angaHeaz #i lucrtorilor! informaii #i sfaturi teBnice asupra miHloacelor celor mai eficiente de respectare a dispoziiilor legaleG cI s atrag atenia autoritii competente asupra defectuozitilor sau abuzurilor care nu'#i gsesc o acoperire corespunztoare n dispoziiile legale n vigoare #i s fac acesteia propuneri privind mbuntirea legislaiei& (& .egislaia naional poate ncredina inspectorilor muncii din agricultur funcii de asisten sau de control n ce prive#te aplicarea dispoziiilor legale referitoare la condiiile de via ale lucrtorilor si familiilor lor& 5& Dac inspectorilor muncii din agricultur li se ncredineaz #i alte funcii! acestea nu trebuie s mpiedice eFercitarea funciilor lor principale #i nici sa aduc! n vreun fel oarecare! preHudicii autoritii au imparialitii necesare inspectorilor n relaiile lor cu cei care angaHeaz #i cu lucrtorii& A',icol!l 6 *& %nspecia muncii n agricultur va fi plasat sub supravegBerea #i controlul unui organ central! dac aceast subordonare este compatibil cu practica administrativ a statului membru& (& 2n cazul unui stat federativ! eFpresia organ centralM poate indica un organ central stabilit! fie la nivel federal! fie la nivelul uneia dintre entitile componente ale federaiei& 5& %nspecia muncii n agricultur va putea fi asigurat! de eFempluC aI printr'un organ unic de inspecie a muncii! competent pentru toate ramurile activitii economiceG bI printr'un organ unic de inspecie a muncii care sa aib o specializare funcional asigurat prin pregtirea adecvat a inspectorilor nsrcinai cu eFercitarea funciei lor n agriculturG cI printr'un organ unic de inspecia muncii care s aib o specializare instituional asigurat prin crearea unui serviciu calificat teBnic ai crui ageni #i vor eFercita funciile lor n agriculturG dI printr'o inspecie specializat! nsrcinat cu eFercitarea funciilor sale n agricultur! dar a crei activitate va fi plasat sub supravegBerea unui organ central av@nd acelea#i prerogative n materie de inspecie a muncii n alte ramuri ale activitii economice ca industrie! transporturi #i comer& A',icol!l 0 *& Personalul inspeciei din agricultur trebuie s fie format din funcionari publici al cror statut #i condiii de serviciu s le asigure stabilitatea n funcie #i s'i fac independeni fal de orice scBimbri de guvern #i orice influen duntoare din afar&

93

(& Dtunci c@nd legislaia sau practica naional permit! statele membre au facultatea ca! n sistemul lor de protecie a muncii n agricultur! s includ delegai sau reprezentani ai organizaiilor profesionale a cror activitate o va completa pe aceea a funcionarilor publiciG ace#ti delegai sau reprezentani vor beneficia de garanii n ce prive#te stabilitatea funciilor lor #i vor fi ferii de orice influen duntoare din afar& A',icol!l 1 *& Sub rezerva condiiilor stabilite de legislaia naional pentru recrutarea funcionarilor publici! inspectorii muncii din agricultur vor fi recrutai numai pe baza capacitii candidailor de a ndeplini sarcinile ce urmeaz s si le asume& (& MiHloacele de verificare a acestei capaciti vor fi determinate de ctre autoritatea competent& 5& %nspectorii muncii din agricultur trebuie s primeasc o pregtire profesional adecvat eFercitrii funciei lor #i vor fi luate msuri pentru a li se asigura! n mod corespunztor perfecionarea pe parcursul serviciului& A',icol!l %$ :emeile! la fel ca brbaii! pot face parte din personalul serviciilor de inspecie a muncii din agriculturG dac este necesar! se vor putea stabili sarcini distincte pentru inspectorii brbai #i inspectorii femei& A',icol!l %% $rice stat membru este obligat s ia msurile necesare pentru a asigura ca eFperii #i teBnicienii calificai corespunztor! #i care pot s'#i aduc contribuia la soluionarea problemelor carem necesit cuno#tine teBnice! s colaboreze cu inspecia muncii din agricultur i potrivit metodelor socotite ca fiind cele mai adecvate condiii internaionale& A',icol!l %# *& Dutoritatea competent trebuie s ia msurile necesare pentru a favoriza o cooperare efectiv ntre serviciile de inspecie a muncii din agricultur #i serviciile guvernamentale sau instituiile publice #i alte instituii care pot fi cBemate s desf#oare activiti asemntoare& (& Dac mpreHurrile o cer! autoritatea competent poate ncredina! ca msur aHuttoare! unele funcii de inspecie! la nivel regional sau local! serviciilor guvernamentale corespunztoare sau instituiilor publice! sau poate face ca astfel de servicii sau instituii s participe la respective activitate de inspecie! n a#a fel nc@t aplicarea principiilor prezentei convenii s nu aib de suferit& A',icol!l %4 Dutoritatea competent va lua msurile cuvenite pentru a favoriza colaborarea dintre funcionarii inspeciei muncii n agricultur! cei care angaHeaz #i lucrtorii sau organizaiile acestora! dac ele eFist& A',icol!l %5 Se vor lua msuri pentru ca numrul inspectorilor muncii din agricultur s fie suficient spre a putea s asigure eFercitarea eficace a funciilor serviciului de inspecie& .a stabilirea numrului acestor inspectori se va line seama deC aI importana sarcinilor ce urmeaz a se ndeplini #i! n specialC i& numrul! natura! importanta #i situaia ntreprinderilor agricole supuse controlului inspecieiG ii& numrul #i diversitatea categoriilor de persoane care lucreaz n aceste ntreprinderiC iii& numrul #i compleFitatea dispoziiilor legale a cror aplicare urmeaz a fi asiguratG bI miHloacele materiale de eFecutare puse la dispoziia inspectorilorG
94

cI condiiile practice n care trebuie efectuate inspeciile pentru a fi eficace& A',icol!l %: *& Dutoritatea competent trebuie s ia msurile necesare pentru a pune la dispoziia inspectorilor muncii din agriculturC aI birouri locale de inspecie care s corespund nevoilor serviciului! accesibile! pe c@t posibil! tuturor celor interesai! #i amplasate n funcie de situaia geografic a ntreprinderilor agricole #i de eFistena de ci de comunicare la ndem@nG bI nlesniri de transport necesare eFercitrii funciei lor! dac nu eFist miHloace de transport public corespunztoare& (& Dutoritatea competent trebuie s ia msurile necesare pentru ca inspectorilor de protecie a muncii din agricultur s li se restituie toate cBeltuielile de deplasare #i toate cBeltuielile accesorii necesare eFercitrii funciei lor& A',icol!l %9 *& %nspectorii muncii din agricultur! purt@nd asupra lor actele care le atesta funcia! vor fi autorizaiC aI s ptrund liber! fr avertisment prealabil! la orice or din zi sau noapte! n locurile de munc supuse controlului inspecieiG bI s ptrund! n timpul zilei! n orice local n care consider c eFist motive ntemeiate pentru efectuarea controluluiG cI s procedeze la orice investigaii! controale sau cercetri apreciate ca necesare! pentru a se asigura c dispoziiile legale sunt respectate n mod efectiv #i! n specialC i& s pun ntrebri! singuri sau n prezenta martorilor! conductorului ntreprinderii! personalului acestuia sau oricrei alte persoane din cadrul ntreprinderii! asupra tuturor problemelor privind aplicarea dispoziiilor legaleG ii& s cear! potrivit modalitilor stabilite de legislaia naional! s li se prezinte toate nscrisurile! registrele #i alte documente a cror deinere este prevzut de legislaia referitoare la condiiile de munc #i de via! n scopul verificrii conformitii acestora cu dispoziiile legale #i pentru a le copia sau scoate eFtraseG iii& s ia pentru analiz mostre din produsele! materiile sau substanele utilizate sau manipulate! cu condiia ca cel care angaHeaz sau reprezentantul acestuia s fie ncuno#tinat c materiile sau substanele respective au fost luate n acest scop& (& %nspectorii nu pot ptrunde! n virtutea alineatelor aI sau bI ale paragrafului precedent! n locuina particular a conductorului unei ntreprinderi agricole! n afar de cazul n care au acordul acestuia sau sunt n posesia unei autorizaii speciale eliberate de autoritatea competent& 5& Cu ocazia inspeciei! inspectorii vor informa despre prezena lor n ntreprindere pe cel care angaHeaz sau pe reprezentantul acestuia! precum #i pe lucrtori sau reprezentanii lor! n afar de cazul n care apreciaz c o astfel de n#tiinare risc s duneze eficacitii controlului& A',icol!l %6 Serviciile de inspecie a muncii din agricultur vor fi cBemate s participe! n cazurile #i condiiile prevzute de autoritatea competent! la controlul preventiv al noilor instalaii! noilor substane #i al noilor procedee de manipulare sau de transformare a produselor! susceptibile de a constitui un pericol pentru sntate sau securitate& A',icol!l %0 *& %nspectorii muncii din agricultur vor fi autorizai s ia msurile destinate eliminrii defeciunilor constatate la instalaie! la o amenaHare sau n metodele de lucru din ntreprinderile

95

agricole! inclusiv utilizarea substanelor periculoase! pe care le consider c amenin sntatea sau securitatea& (& Pentru a putea lua astfel de msuri! inspectorii vor avea dreptul! dac msurile lor nu au fost contestate pe cile Huridice sau administrative prevzute de legea naional! s dispun sau s fac s se dispunC aI s se aduc instalaiilor! localurilor! utilaHelor! ecBipamentului sau altor aparate! ntrun termen fiFat! modificrile necesare pentru asigurarea aplicrii stricte a dispoziiilor legale privind sntatea #i securitateaG bI s fie luate msuri imediate eFecutorii! put@ndu'se merge p@n la ncetarea lucrului! n cazurile de pericol iminent pentru sntate #i securitate& 5& Dac procedura prevzut la paragraful ( de mai sus nu este compatibil cu practica administrativ #i Hudiciar a statului membru! inspectorii vor avea dreptul s sesizeze autoritatea competent pentru ca aceasta s dea ordine precise sau s determine luarea de msuri imediat eFecutorii& /& Defeciunile constatate de ctre inspector cu ocazia inspectrii unei ntreprinderi! precum #i msurile luate n aplicarea paragrafului ( sau cerute n aplicarea paragrafului 5! trebuie aduse imediat la cuno#tina celui care angaHeaz #i a reprezentanilor lucrtorilor& A',icol!l %1 *& %nspecia muncii din agricultur trebuie s fie informat despre accidentele de munc #i cazurile de boli profesionale din sectorul agricol n cazurile #i potrivit procedurii prevzute de legislaia naional& (& Dac este posibil! inspectorii muncii vor fi cBemai s participe la orice ancBet la fata locului asupra cauzelor accidentelor de munc sau ale bolilor profesionale cele mai grave! n special cele care privesc accidente sau boli provocatoare de moarte sau soldate cu un numr oarecare de victime& A',icol!l #$ Dac legislaia naional nu prevede altfel! inspectorii muncii din agriculturC aI nu vor avea dreptul s aib vreun interes! direct sau indirect! n ntreprinderile aflate sub controlul lorG bI vor fi obligai! prin masuri penale sau disciplinare corespunztoare! s nu dezvluie! cBiar dup prsirea funciei! secretele de fabricaie sau de comer ori procedeele de eFploatare pe care le' au cunoscut cu ocazia eFercitrii funciilor lorG cI vor considera ca absolut confidenial sursa oricrei pl@ngeri care semnaleaz o defeciune! un pericol n procedeele de munc sau o nclcare a dispoziiilor legale! #i nu vor divulga celui care angaHeaz sau reprezentantului acestuia c s'a procedat la efectuarea inspeciei ca urmare a unei pl@ngeri& A',icol!l #% Numrul #i natura inspeciilor efectuate n ntreprinderile agricole vor fi determinate de necesitatea de a se asigura aplicarea efectiv a dispoziiilor legale respective& A',icol!l ## *& Persoanele care ncalc sau negliHeaz respectarea prevederilor legale a cror aplicare face obiectul controlului inspectorilor muncii din agricultur sunt pasibile de urmrire Hudiciar sau administrativ imediat! fr avertisment prealabil& 8otodat! legislaia naional poate s prevad eFcepii pentru cazurile n care este necesar un avertisment prealabil dat n vederea remedierii situaiei sau pentru a determina luarea msurilor preventive&

96

(& %nspectorii de munc pot decide ca! n locul intentrii aciunii sau recomandrii efecturii urmririi! s dea avertismente sau ndrumri& A',icol!l #4 Dac inspectorii muncii din agricultur nu au competenta de a intenta aciuni de urmrire! ei au dreptul de a sesiza direct autoritatea nvestit s efectueze astfel de urmriri! prin procese'verbale constatatoare ale nclcrilor dispoziiilor legale& A',icol!l #5 Pentru cazurile de nclcare a dispoziiilor legale a cror aplicare face obiectul controlului inspectorilor muncii din agricultur #i pentru cazurile de mpiedicare a acestor inspectori n eFercitarea funciei lor! n legislaia naional vor fi prevzute sanciuni corespunztoare a cror aplicare trebuie s fie efectiv& A',icol!l #: *& %nspectorii muncii sau birourile locale de inspecie& dup caz! au obligaia de a prezenta autoritile centrale a inspeciei rapoarte periodice asupra rezultatelor activitii lor n agricultur& (& Dceste rapoarte vor fi ntocmite potrivit indicaiilor autoritii centrale a inspeciei #i vor trata subiecte indicate de aceast autoritateG ele vor fi prezentate cel puin la termenele indicate de numita autoritate #i! n orice caz! cel puin o dat pe an& A',icol!l #9 *& Dutoritatea central a inspeciei va publica un raport anual asupra activitii serviciilor de inspecie din agricultur! fie n forma unui raport separat! fie ca parte component a raportului su anual general& (& Dceste rapoarte anuale vor fi publicate ntr'un termen convenabil! care s nu dep#easc! n nici un caz! *( luni de la sf@r#itul anului la care ele se refer& 5& Copii ale rapoartelor anuale vor fi comunicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii n termen de 5 luni de la publicarea lor& A',icol!l #6 Rapoartele anuale publicate de ctre autoritatea central de inspecie se vor referi& n special! la urmtoarele subiecte! n msura n care aceste subiecte reies din controlul acestei autoritiC aI legi #i regulamente care relev competena inspeciei muncii din agriculturG bI personalul inspeciei muncii din agriculturG cI statistici ale ntreprinderilor agricole supuse controlului inspeciei #i numrul persoanelor care lucreaz n aceste ntreprinderiG dI statistici ale inspeciilor efectuateG eI statistici ale infraciunilor comise #i ale sanciunilor aplicateC fI statistici ale accidentelor de munc #i ale cauzelor acestoraC gI statistici ale mbolnvirilor profesionale #i cauzelor acestora& A',icolele #0>4: Dispoziii finale tip*

97

Con*eni+ n') %4% &'i*in- 2i=+'e+ (+l+'iilo' .ini.e" 7n (&eci+l 7n ce &'i*e,e 'ile 7n c!'( -e -e8*ol,+'e Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de ctre Consiliul de Ddministraie al ?iroului %nternaional al Muncii! #i reunit aici! la 5 iunie *,9+! n cea de'a cincizeci #i patra sesiune a sa! lu@nd not de termenii Conveniei asupra metodelor de fiFare a salariilor minime! *,(3! #i ai Conveniei asupra egalitii de remunerare! *,)*! care au fost ratificate pe scar larg! precum #i de Convenia asupra metodelor de fiFare a salariilor minime AagriculturI! *,)*! consider@nd c aceste convenii au adus o preioas contribuie la proteHarea grupurilor de salariai defavorizai! consider@nd c! n prezent! este de dorit sa se adopte un nou instrument care s completeze aceste convenii #i s asigure salariailor o protecie mpotriva salariilor eFcesiv de sczute! #i care! de#i este de aplicare general! ine seama n special de nevoile rilor n curs de dezvoltare! dup ce a Botr@t s adopte diferite propuneri relative la mecanismele de fiFare a salariului minim #i problemelor coneFe! n special n ce prive#te rile n curs de dezvoltare! problem care constituie cel de'al cincilea punct al ordinii de zi a sesiunii! dup ce a Botr@t ca aceste propuneri s capete forma unei convenii internaionale! adopt! la (/ iunie *,9+! urmtoarea convenie care se va numi Convenie asupra fiFrii salariilor minime! *,9+MC A',icol!l % *& $rice stat membru al $rganizaiei %nternaionale a Muncii care ratific prezenta convenie se angaHeaz s stabileasc un sistem de salarii minime care s proteHeze toate grupurile de salariai ale cror condiii de munc sunt de asemenea natur! nc@t acestor salariai trebuie s li se asigure o protecie corespunztoare& (& Dutoritatea competent din fiecare tar! de acord cu organizaiile reprezentative ale celor care angaHeaz #i ale lucrtorilor! interesate! dac acestea eFist! sau dup deplina consultare a acestora! va stabili grupurile de salariai care trebuie proteHai& 5& $rice stat membru care ratific prezenta convenie este obligat ca! n primul su raport asupra aplicrii conveniei pe care urmeaz a'i prezenta n baza art& (( aI Constituiei $rganizaiei internaionale a Muncii! s fac cunoscut grupurile de salariai care nu vor fi proteHai n virtutea prezentului articol! indic@nd motivele& 2n rapoartele ulterioare se va arta situaia legislaiei #i practicii proprii privitoare la grupurile neproteHate! preciz@ndu'se n ce msur s'a dat urmare sau ce urmare se propune a se da conveniei privitoare la aceste grupuri& A',icol!l # *& Salariile minime vor avea putere de lege #i nu vor putea fi sczuteG neaplicarea lor va duce la aplicarea de sanciuni corespunztoare! penale sau de alt natur! persoanei sau persoanelor responsabile& (& Sub rezerva dispoziiilor paragrafului * de mai sus! libertatea de negociere colectiv va trebui s fie pe deplin respectat& A',icol!l 4 Elementele care se iau n considerare pentru a determina nivelul salariilor minime vor cuprinde! pe msura posibilitilor! #i in@ndu'se seama de practica #i condiiile naionale! urmtoareleC aI nevoile lucrtorilor #i ale familiilor lor fa de nivelul general al salariilor n ar! costul vieii! prestaiile de securitate social #i nivelurile de trai ale altor grupuri socialeG bI factorii de ordin economic! inclusiv cerinele dezvoltrii economice! productivitatea #i interesul care eFist pentru a realiza #i a menine un nalt nivel de folosire a forei de munc&

98

A',icol!l 5 *& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie trebuie s instituie #i s menin metode adaptate condiiilor #i nevoilor rii! permi@nd fiFarea #i corectarea din timp n timp a salariilor minime care se pltesc grupurilor de salariai proteHai! n virtutea articolului * de mai sus& (& Se vor lua msuri pentru consultarea deplin a organizaiilor reprezentative ale celor care angaHeaz #i ale lucrtorilor! interesate! sau! n absenta unor astfel de organizaii! a reprezentanilor celor care angaHeaz #i a lucrtorilor interesai! asupra stabilirii #i aplicrii metodelor artate mai sus sau asupra modificrilor ce ar urma s fie aduse acestora& 5& 2n anumite cazuri! in@ndu'se seama de natura metodelor eFistente de fiFare a salariilor minime! se vor lua! totodat! msuri care s permit ca! la aplicarea direct a respectivelor metode! s participeC aI reprezentanii organizaiilor interesate ale celor care angaHeaz #i ale lucrtorilor sau! n absena unor astfel de organizaii! reprezentanii interesai ai celor care angaHeaz #i ai lucrtorilor! aceast participare trebuind s se efectueze pe baz de egalitateG bI persoane crora le este recunoscuta& competenta de a reprezenta interesele generale ale rii #i care vor fi numite dup consultarea deplin a organizaiilor representative interesate ale celor care angaHeaz #i ale lucrtorilor! acolo unde aceste organizaii eFist! #i unde o astfel de consultare este confirm cu legislaia sau practica naional& A',icol!l : Pentru a asigura aplicarea efectiv a tuturor dispoziiilor relative la salariile minime! se vor lua msuri corespunztoare! cum ar fi un sistem adecvat de inspecie completat prin orice alte msuri necesare& A',icol!l 9 Prezenta convenie nu trebuie considerat ca fiind o convenie de revizuire a vreuneia dintre conveniile eFistente& A',icolele 6>%5 Dispoziii finale tip*

99

Con*eni+ n')%4# &'i*in- conce-iile +n!+le &l ,i,e ('e*i8!i, ) Conferina "eneral a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de ctre Consiliul de Ddministraie al ?iroului %nternaional al Muncii! #i reunindu'se la 5 iunie *,9+! n cea de'a )/ sesiune a sa! adoptnd decizia asupra diverselor propuneri cu privire la concediile pltite! care au fost incluse n cel de'al patrulea punct al ordinii de zi a Sesiunii! stabilind c aceste propuneri urmeaz s ia forma unei Convenii %nternaionale! adopt! n cea de'a douzeci #i patra zi a lunii iunie una mie nou sute #aptezeci urmtoarea Convenie denumit Convenie privind Concediile Pltite ARevizuitI! *,9+& A',icol!l % 2n msura n care prevederile prezentei Convenii nu pot fi puse n aplicare prin intermediul contractelor colective de munc! al deciziilor arbitrale! al Botrrilor Hudectore#ti! al mecanismelor de determinare a mrimii salariilor! sau prin alte miHloace conform practicii naionale proprii condiiilor interne! ele urmeaz a fi puse n aplicare prin intermediul legilor #i actelor normative naionale& A',icol!l # *I Prezenta Convenie se aplic tuturor salariailor! cu eFcepia marinarilor& (I Dup necesitate! se poate face eFcepie de la aplicarea prezentei Convenii vis'a'vis de o categorie limitat de salariai! angaHarea crora implic probleme legislative! constituionale sau de aplicare specifice& Dsemenea aciuni se pot ntreprinde de ctre autoritatea competent sau prin intermediul mecanismelor naionale corespunztoare doar dup consultarea organizaiilor muncitorilor vizai! acolo unde acestea eFist& 5I 2n conformitate cu prevederile articolului (( al Constituiei $rganizaiei %nternaionale a Muncii! fiecare stat'membru! care ratific prezenta Convenie! urmeaz s enumere! n primul Raport privind aplicarea Conveniei! toate categoriile care sunt eFceptate de la aplicarea paragrafului (I al prezentului articol! invocnd motivele eFcepiei! iar n urmtoarele rapoarte se vor prezenta prevederile legislaiei naionale #i practicii interne! care reglementeaz situaia categoriilor de salariai eFceptate! precum #i asupra cror grupuri de salariai din aceste categorii s'a produs sau se propune eFtinderea efectelor Conveniei& A',icol!l 4 *I :iecare persoan! creia i se aplic prevederile prezentei Convenii! are dreptul la un concediu anual pltit cu o durat minim stabilit& (I :iecare stat'membru! care ratific prezenta Convenie! va specifica durata concediului ntr'o declaraie aneFat la instrumental de ratificare& 5I Concediul n nici un caz nu poate fi mai mic de trei sptmni lucrtoare pentru un an de munc& /I :iecare stat'membru! care a ratificat prezenta Convenie! va notifica suplimentar! printr'o declaraie ulterioar adresat Directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! despre stabilirea unui concediu mai ndelungat dect cel specificat la momentul ratificrii& A',icol!l 5 *I $rice persoan! care a acumulat n cursul unui an un stagiu! dar care este mai mic dect cel stabilit pentru a beneficia de un concediu pltit n conformitate cu prevederile articolului precedent! are dreptul la un concediu pltit pentru acest an n mrime proporional cu durata muncii n anul respectiv& (I EFpresia an n paragraful *I al prezentului articol nseamn un an calendaristic sau orice alt perioad de aceea#i durat stabilit de autoritatea competent sau prin intermediul mecanismelor corespunztoare ale rii&
100

A',icol!l : *I Pentru acordarea oricrui concediu pltit se poate cere un stagiu minim& (I Durata oricrei astfel de perioade calificative se va stabili de o autoritate competent sau conform mecanismelor stabilite ale rii! dar nu poate dep#i #ase luni& 5I Metoda! prin care se calculeaz stagiul necesar pentru acordarea concediului! se va determina de ctre autoritatea competent sau conform mecanismelor interne din fiecare ar& /I 2n condiiile stabilite de autoritatea competent sau prin mecanismele stabilite ale fiecrei ri! perioadele de absen de la serviciu pentru motive care nu depind de voina salariatului interesat! cum ar fi boala! un accident de munc sau concediu de maternitate! se vor lua n cont la calcularea stagiului pentru acordarea concediului& A',icol!l 9 *I De srbtorile oficiale #i cutumiare! care survin sau nu n perioada concediilor pltite! nu se ine cont la calcularea concediului minim anual pltit stabilit de paragraful 5I al articolului 5 din prezenta Convenie& (I 2n condiiile stabilite de autoritatea competent sau prin intermediul mecanismelor naionale corespunztoare! de perioadele de incapacitate de munc rezultate din boli sau accidente de munc nu se ine cont la calcularea concediului minim pltit n condiiile prescrise de paragraful 5I al articolului 5 al prezentei Convenii& A',icol!l 6 *I :iecare persoan! care #i ia concediul stabilit de prezenta Convenie! urmeaz s primeasc pentru toat perioada acestui concediu cel puin un salariu lunar sau un salariu mediu Ainclusiv ecBivalentul n numerar al oricrei pri a acestei remunerri! care este acBitat n natur #i care nu este un venit permanent #i continuu! cBiar dac persoana vizat este sau nu n concediuI calculat conform metodei stabilite de autoritatea competent sau prin intermediul mecanismelor naionale corespunztoare& (I Suma! care i se cuvine salariatului n conformitate cu prevederile paragrafului *I al prezentului articol! urmeaz a'i fi pltit persoanei n avans! dac n acordul dintre salariat #i patron nu se stabile#te altfel& A',icol!l 0 *I Divizarea concediului anual pltit n pri poate fi autorizat de autoritatea competent sau prin intermediul mecanismelor naionale corespunztoare& (I Dac n acordul dintre patron #i salariat nu se stabile#te altfel #i cu condiia c stagiul i permite salariatului acest lucru! o parte din concediu va constitui cel puin dou sptmni lucrtoare nentrerupte& A',icol!l 1 *I Partea nentrerupt a concediului anual pltit stabilit de paragraful (I al articolului 3 al prezentei Convenii va fi acordat #i folosit timp de un an! iar restul concediului anual pltit pe parcursul a optsprezece luni calculate de la sfr#itul anului n care a aprut dreptul la concediu& (I $ricare parte a concediului anual! care dep#e#te minimul stabilit! poate fi amnat cu consimmntul salariatului pentru perioade mai mari dect cea stabilit de paragraful *I al prezentului articol! dar care s nu dep#easc o perioad de timp stabilit& 5I Minimul #i perioada de timp limit stipulate n paragraful (I al prezentului articol va fi determinat de autoritatea competent dup consultarea patronatului #i sindicatelor! sau prin negocieri colective! sau prin orice alt metod conform practicii naionale sau corespunztoare condiiilor interne&
101

A',icol!l %$ *I 8impul! care urmeaz a fi folosit pentru concediu! dac nu este stabilit de lege! contract colectiv de munc! arbitraH sau alte metode care corespund practicii naionale! se va determina de ctre patron n urma consultrii salariatului vizat sau reprezentanilor acestuia& (I :iFnd perioada concediului se va ine cont de condiiile de munc #i posibilitile de odiBn eFistente& A',icol!l %% Salariatul! care a acumulat stagiul minim de munc cerut de paragraful *I al articolului ) al prezentei Convenii! va primi la sfr#it un concediu pltit proporionat cu durata muncii pentru care n'a folosit acest concediu sau va primi o compensare n locul acestuia sau un credit de concediu ecBivalent& A',icol!l %# Dcordurile! care limiteaz dreptul la concediul minim anual pltit stabilit de paragraful 5I al articolului 5 al prezentei Convenii! sau care oblig salariaii s renune de la asemenea concedii n scBimbul compensrii sau altor beneficii! vor fi considerate nule #i neavenite sau vor fi interzise n conformitate cu practica intern& A',icol!l %4 Dutoritile competente sau prin intermediul mecanismelor naionale corespunztoare pot stabili reguli speciale! care s reglementeze cazurile! n care salariaii se angaHeaz pentru perioada aflrii n concediu n activiti profitabile! care nu corespund scopului concediului& A',icol!l %5 Se vor lua msuri eficiente corespunztoare pentru punerea n aplicare #i eFecutarea prevederilor prezentei Convenii! iar pentru supravegBerea #i asigurarea aplicrii corespunztoare a regulilor si dispoziiilor cu privire la concediile pltite se vor utiliza inspecii sau alte metode& A',icol!l %: *I :iecare stat'membru poate accepta obligaiunile! ce reies din prezenta Convenie n mod separatC aI n privina persoanelor ocupate n alte sectoare ale economiei! dect n agriculturG bI n privina persoanelor ocupate n sectorul agricol& (I :iecare stat'membru urmeaz s specifice! la momentul ratificrii! dac accept aplicarea prevederilor Conveniei fa de persoanele specificate n subparagraful aI al paragrafului *I al prezentului articol fa de persoanele stabilite de subparagraful bI al paragrafului *I al prezentului articol sau fa de ambele categorii& 5I :iecare stat'membru! care la momentul ratificrii a acceptat obligaiunile ce reies din Convenie doar fa de persoanele specificate n subparagraful aI al paragrafului *I al prezentului articol sau fa de persoanele specificate n subparagraful bI al paragrafului *I al prezentului articol poate notifica ulterior Directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii c accept obligaiunile ce reies din Convenie fa de toate persoanele! crora li se aplic prezenta Convenie& A',icol!l %9 Prezenta Convenie revizuie#te Convenia cu privire la concediile anuale pltite din *,54 #i Convenia cu privire la concediile remunerate n agricultur din *,)( la urmtoarele capitoleC

102

aI acceptarea obligaiilor ce reies din prezenta Convenie fa de persoanele ocupate n alte sectoare dect n agricultur de ctre un stat'parte la Convenia din *,54 cu privire la concediile anuale pltite va implica ipso Hure denunarea celei din urmG bI acceptarea obligaiilor ce reies din prezenta Convenie #i aplicarea acesteia persoanelor ocupate n agricultur de ctre un stat'parte la Convenia cu privire la concediile pltite n agricultur din *,)(! va implica ipso Hure denunarea celei din urmG cI intrarea n vigoare a prezentei Convenii nu va ncBide posibilitatea de ratificare a Conveniei cu privire la concediile pltite n agricultur din *,)(& A',icol!l %6 Ratificarea oficial a prezentei Convenii se va notifica Directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii pentru nregistrare& A',icol!l %0 *I Prezenta Convenie va lega doar statele'membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii! ale cror instrumente de ratificare au fost nregistrate de Directorul general& (I Ea va intra n vigoare la *( luni dup nregistrarea de ctre Directorul general a ratificrii Conveniei de ctre dou state'membre& 5I 2n continuare prezenta Convenie va intra n vigoare pentru fiecare stat'membru la dousprezece luni dup nregistrarea ratificrii& A',icol!l %1 *I $ricare stat'membru! care a ratificat prezenta Convenie poate s o denune dup eFpirarea unei perioade de zece ani de la data intrrii n vigoare iniiale a Conveniei! printr'un act comunicat Directorului "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii #i nregistrat de acesta& Denunarea nu va avea efect! dect la un an dup ce a fost nregistrat& (I $ricare stat'membru! care a ratificat prezenta Convenie #i care n termen de un an dup eFpirarea perioadei de zece ani menionat n paragraful precedent nu #i'a eFercitat dreptul de a o denuna prevzut n prezentul articol! va fi legat de prevederile acesteia pentru o nou perioad de zece ani #i n continuare o va putea denuna la eFpirarea fiecrei perioade de zece ani n condiiile stabilite de prezentul articol& A',icol!l #$ *I Directorul general al $rganizaiei %nternaionale a Muncii va notifica tuturor statelor' membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii nregistrarea oricrei ratificri #i denunri comunicate lui de ctre membrii $rganizaiei& (I Notificnd membrilor $rganizaiei despre nregistrarea celei de'a doua ratificri! care i'a fost comunicat! Directorul general va atrage atenia membrilor $rganizaiei asupra datei! la care prezenta Convenie va intra n vigoare& A',icol!l #% Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va comunica Secretarului general al $rganizaiei Naiunilor Nnite pentru nregistrare! n conformitate cu preveelerile articolului *+( al Cartei $NN! informaii complementare n legtur cu toate ratificrile #i toate actele de denunare nregistrate n conformitate cu prevederile articolelor precedente& A',icol!l ## De fiecare dat cnd va considera necesar! Consiliul de Ddministraie al ?iroului %nternaional al Muncii va prezenta Conferinei generale un raport asupra aplicrii Conveniei #i
103

va eFamina! dac este cazul s se nscrie pe ordinea de zi a Conferinei problema revizuirii sale totale sau pariale& A',icol!l #4 *I 2n cazul n care Conferina adopt o nou Convenie! care revizuie#te Convenia n ntregime sau n parte! #i cel puin dac noua Convenie nu dispune altfelC aI ratificarea de ctre un stat'membru a noii Convenii revizuite va implica ipso Hure denunarea imediat a prezentei Convenii! indiferent de prevederile articolului *, de mai sus! sub rezerva c noua Convenie revizuit s fi intrat n vigoareG bI ncepnd cu data intrrii n vigoare a noii Convenii revizuite! prezenta Convenie va nceta s mai fie descBis ratificrii de ctre statele'membre& (I Prezenta Convenie va rmne n vigoare n forma #i coninutul actual pentru acele state' membre! care au ratificat'o #i care nu vor ratifica Convenia revizuit& A',icol!l #5 1ersiunile n limbile englez #i francez ale teFtului prezentei Convenii sunt egal autentice&

104

Con*eni+ n') %44 -in &'i*in- c+8+'e+ echi&+;elo' (-i(&o8iii co.&le.en,+'e) Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii #i reunit acolo la */ octombrie *,9+ n cea de'a ))'a sesiune a sa! vz@nd c prevederile Conveniei privind cazarea ecBipaHelor ArevizuitI! *,/,! stabilesc o descriere detaliat referitoare la astfel de cBestiuni precumC cabinele de dormit! slile de mese #i careurile! ventilaia! nclzirea! iluminatul #i facilitile sanitare la bordul navei! consider@nd c n lumina scBimbrii rapide at@t a caracteristicilor de construcie! c@t #i a celor de operare a navelor moderne pot fi prevzute mai multe mbuntiri privind cazarea ecBipaHului! dup ce a decis s adopte anumite propuneri referitoare la cazarea ecBipaHelor! cBestiune care este al doilea punct pe ordinea de zi a sesiunii! dup ce a stabilit c aceste propuneri ar trebui s ia forma unei convenii internaionale care s completeze Convenia privind cazarea ecBipaHelor ArevizuitI! *,/,! adopt la 5+ octombrie *,9+ convenia ce urmeaz! care va fi denumit Convenia privind cazarea ecBipaHelor Adispoziii complementareI! *,9+C P+',e+ I P'e*e-e'i /ene'+le A',icol!l % *& Dceast convenie se aplic fiecrei nave maritime! proprietate public sau privat! care este angaHat n transportul de mrfuri sau de pasageri n scop comercial sau care este angaHat n orice alt scop comercial! care este nmatriculat n teritoriul pentru care aceast convenie este n vigoare #i a crei cBil este pus sau se afl ntr'un stadiu similar de construcie la data sau dup data la care convenia intr n vigoare n acel teritoriu& (& 2n legislaia naional se vor stabili condiiile n care navele vor fi considerate nave maritime n sensul acestei convenii& 5& Dceast convenie se aplic remorcBerelor n limite rezonabile #i practicabile& /& Dceast convenie nu se aplicC aI navelor cu o capacitate mai mic de *&+++ toneG bI navelor propulsate n principal cu vele! indiferent dac sunt ecBipate sau nu sunt ecBipate cu motoare auFiliareG cI navelor de pescuit sau balenierelor ori altor nave utilizate n scopuri similareG dI navelor cu aripi portante #i navelor pe pern de aer& )& Cu condiia ca aceast convenie s fie aplicat n limite rezonabile #i practicabile laC aI nave cu capacitatea cuprins ntre (++ #i *&+++ toneG bI cazarea persoanelor angaHate n probleme curente de navigaie pe baleniere sau pe nave utilizate n scopuri similareG 4& De asemenea! cu condiia ca oricare dintre cerinele aplicabile n conformitate cu prevederile art& 5 din aceast convenie s poat fi scBimbate n cazul oricrei nave! dac autoritatea competent este convins! dup consultarea cu organizaiile armatorilor #i-sau cu armatorii #i cu sindicatele navigatorilor! c modificrile pot fi fcute! cu condiia s rezulte avantaHe evidente care s creeze condiii generale superioare celor care ar fi rezultat din aplicarea ntocmai a prevederilor acestei conveniiG caracteristicile tuturor acestor modificri vor fi comunicate de ctre membru directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii& 9& Cu condiia c autoritatea competent va determina! dup consultri cu organizaiile armatorilor #i-sau cu armatorii #i cu sindicatele navigatorilor! msura n care este corespunztor s se ia n considerare necesitatea de a organiza condiii pentru timpul liber #i se va abate de la prevederile acestei convenii n cazulC aI navelor feribot maritime! navelor de alimentare #i navelor similare! care nu sunt dotate continuu cu un ecBipaH permanentG

105

bI navelor maritime! c@nd! suplimentar fa de ecBipaHul navei! au la bord! temporar! personal pentru reparaiiG cI navelor maritime angaHate n voiaHe scurte care permit membrilor ecBipaHului s mearg acas sau s le pun la dispoziie faciliti comparabile pentru o perioad de timp din fiecare zi& A',icol!l # 2n cadrul acestei conveniiC aI termenul nav nseamn o nav la care se aplic aceast convenieG bI termenul tone nseamn tone registru brutG cI termenul nav de pasageri nseamn o nav pentru care eFist #i este n vigoareC AiI fie un certificat de siguran pentru nava de pasageri! eliberat n conformitate cu prevederile Conveniei internaionale privind ocrotirea vieii omene#ti pe mareG AiiI fie un certificat de pasagerG dI termenul ofier nseamn o persoan! alta dec@t comandantul! brevetat ca ofier n conformitate cu legislaia naional sau! n lipsa unei legislaii corespunztoare! printr'un contract colectiv ori conform obiceiuluiG eI termenul nebrevetat nseamn un membru al ecBipaHului! altul dec@t ofierulG fI termenul subofier nseamn un nebrevetat care este pe o poziie de supravegBetor sau pe o poziie cu responsabiliti speciale! certificat ca subofier n conformitate cu legislaia naional sau! n absena unei legislaii corespunztoare! printr'un contract colectiv ori conform obiceiuluiG gI termenul adult nseamn o persoan care are cel puin *3 aniG BI termenul cazarea ecBipaHului include cabinele de dormit! slile de mese! grupurile sanitare! infirmeria #i careurile! a#a cum sunt prevzute pentru a fi utilizate de ecBipaHG iI termenul prevzut nseamn prevzut de legislaia naional sau de autoritatea competentG HI termenul aprobat nseamn aprobat de autoritatea competentG =I termenul renmatriculat nseamn renmatricularea cu ocazia scBimbrii simultane a teritoriului de nmatriculare #i a armatorului navei& A',icol!l 4 :iecare membru pentru care aceast convenie este n vigoare se angaHeaz ca pentru navele la care se aplic aceast convenie s respecteC aI prevederile prilor a %%'a #i a %%%'a ale Conveniei privind cazarea ecBipaHelor ArevizuitI! *,/,G #i bI prevederile prii a %%'a din aceast convenie& A',icol!l 5 *& :iecare membru pentru care aceast convenie este n vigoare se angaHeaz s menin n vigoare o legislaie care s i asigure aplicarea& (& 2n legislaie trebuieC aI s se solicite autoritii competente s n#tiineze toate persoanele interesateG bI s se defineasc persoanele responsabile cu ndeplinirea acesteiaG cI s se prevad msuri de penalizare adecvate pentru orice nclcare a acesteiaG dI s se prevad meninerea unui sistem de inspecie adecvat care s asigure respectarea efectiv a acesteiaG eI s se impun autoritii competente s consulte organizaiile armatorilor #i-sau armatorii #i sindicatele navigatorilor! n scopul crerii de regulamente'cadru! #i! n msura n care este practicabil! s colaboreze cu aceste pri la realizarea lor& P+',e+ + II>+ Ce'ine &en,'! c+8+'e+ echi&+;!l!i
106

A',icol!l : *& Suprafaa de podea per persoan n cabinele de dormit destinate nebrevetailor va fi cel puin deC aI 5!9) mR A/+!54 picioare ptrateI la navele de *&+++ tone sau mai mari! dar mai mici de 5&+++ toneG bI /!() mR A/)!9) picioare ptrateI la navele de 5&+++ tone sau mai mari! dar mai mici de *+&+++ toneG cI /!9) mR A)*!*5 picioare ptrateI la navele de *+&+++ tone sau mai mari! (& Cu condiia ca suprafaa de podea per persoan din cabinele de dormit destinate pentru ( nebrevetai s fie cel puin deC aI (!9) mR A(,!4+ picioare ptrateI la navele de *&+++ tone sau mai mari! dar mai mici de 5&+++ toneG bI 5!() mR A5/!,3 picioare ptrateI la navele de 5&+++ tone sau mai mari! dar mai mici de *+&+++ toneG cI 5!9) mR A/+!54 picioare ptrateI la navele de *+&+++ tone sau mai mari& 5& De asemenea! cu condiia ca suprafaa de podea n cabinele de dormit destinate nebrevetailor pe o nav de pasageri s fie cel puin deC aI (!5) mR A()!5+ picioare ptrateI la navele de *&+++ tone sau mai mari! dar mai mici de 5&+++ toneG bI la navele de 5&+++ tone sau mai mariC AiI 5!9) mR A/+!54 picioare ptrateI n cabinele destinate unei singure persoaneG AiiI 4!++ mR A4/!)3 picioare ptrateI n cabinele pentru dou persoaneG AiiiI ,!++ mR A,4!33 picioare ptrateI n cabinele pentru 5 persoaneG AivI *(!++ mR A*(,!*9 picioare ptrateI n cabinele pentru / persoane& /& Numrul de nebrevetai care ocup cabinele de dormit nu va dep#i dou persoane per ncpere! cu eFcepia navelor de pasageri la care numrul acestora nu va fi mai mare de /& )& Numrul subofierilor care ocup cabinele de dormit nu va dep#i una sau dou persoane per ncpere& 4& 2n cabinele de dormit destinate ofierilor! n care nu sunt prevzute saloane sau camera de zi! suprafaa de podea per persoan nu va fi mai mic de 4!)+ mR A4,!,4 picioare ptrateI la navele mai mici de 5&+++ tone #i nu va fi mai mic de 9!)+ mR A3+!95 picioare ptrateI la navele de 5&+++ tone sau mai mari& 9& .a navele! altele dec@t navele de pasageri! pentru fiecare adult membru al ecBipaHului va fi prevzut o cabin individual de dormit! acolo unde mrimea navei! activitatea n care este ea angaHat #i construcia sa fac ca aceasta s fie rezonabil #i practicabil& 3& .a navele de 5&+++ tone sau mai mari! acolo unde este practicabil! #eful mecanic #i cpitanul secund al navei vor avea n plus fa de cabina de dormit #i n vecintatea acesteia un salon sau o camer de zi& ,& Spaiul ocupat de paturi #i dulapuri! comode #i scaune va fi inclus n msurarea suprafeei podelei& Spaiile cu forme mici sau neregulate! care nu se adaug efectiv la spaiul pentru mi#carea liber #i care nu pot fi utilizate pentru instalarea mobilei! vor fi eFcluse& *+& Dimensiunile interioare minime ale unui pat vor fi de *,3 cm F 3+ cm A4 picioare #i 4 ncBis F ( picioare #i 9!)+ ncBisI& A',icol!l 9 *& Suprafaa podelei slilor de mese pentru ofieri #i pentru nebrevetai nu va fi mai mic de * mR A*+!94 picioare ptrateI per persoan pentru numrul de locuri planificate& (& Slile de mese vor fi ecBipate cu mese #i cu scaune de un tip aprobat! fiFe sau mobile! suficiente pentru cazarea celui mai mare numr de membri ai ecBipaHului care ar putea s le foloseasc n acela#i timp&
107

5& 2n orice moment n care membrii ecBipaHului sunt la bord trebuie s fie disponibileC aI un frigider! care va fi situat n mod convenabil #i a crui capacitate s fie suficient pentru numrul de persoane care folosesc slile de meseG bI faciliti pentru buturi caldeG #i cI faciliti pentru ap rece& /& Dutoritatea competent poate permite eFcepii de la prevederile paragrafelor * #i ( ale acestui articol! referitoare la condiiile din sala de mese! at@t c@t poate fi necesar pentru a se aHunge la condiiile speciale! eFistente la navele de pasageri& A',icol!l 6 *& Careurile ofierilor #i ale nebrevetailor vor fi situate convenabil #i vor fi mobilate corespunztor& Dcolo unde acestea nu sunt prevzute separat de slile de mese! acestea din urm vor fi proiectate! mobilate #i ecBipate pentru a crea condiii de recreere& (& Careurile vor fi dotate cel puin cu un dulap pentru cri! condiii pentru citit #i pentru scris #i! acolo unde este posibil! condiii pentru practicarea Hocurilor& 5& .a navele de 3&+++ tone sau mai mari vor fi prevzute un fumoar sau o bibliotec n care s se poat viziona programe la televizor sau filme #i o ncpere pentru Bobb #i practicarea HocurilorG trebuie s se aib n vedere prevederea unui bazin de not& /& 2n legtur cu proiectarea careurilor autoritile competente trebuie s acorde atenie prevederii unei cantine& A',icol!l 0 *& .a toate navele se va prevedea ntr'o localizare convenabil! pentru ofieri #i pentru nebrevetai! minimum un S&C&! o cad #i-sau un du# pentru fiecare 4 persoane sau mai puine! care nu dispun de facilitile prevzute la paragrafele ('/ ale acestui articol& Dtunci c@nd sunt angaHate femei la bordul navei! se vor prevedea pentru acestea grupuri sanitare separate& (& .a navele de )&+++ tone sau mai mari! dar mai mici de *)&+++ tone! cabinele individuale de dormit pentru cel puin ) ofieri vor fi prevzute cu c@te o baie proprie! dotat cu S&C&! precum #i cu o cad #i-sau un du# #i o cBiuvet racordat la ap curent! cald #i receG cBiuveta poate fi situat n cabina de dormit& Suplimentar! la navele de *+&+++ tone sau mai mari! dar mai mici de *)&+++ tone! cabinele de dormit ale tuturor celorlali ofieri trebuie s aib bi proprii sau cu intercomunicare! dotate similar& 5& .a navele de *)&+++ tone sau mai mari cabinele individuale de dormit ale ofierilor vor avea prevzute bi proprii dotate cu un S&C&! precum #i cu o cad #i-sau un du# #i o cBiuvet racordat la ap curent cald #i receG cBiuveta poate fi situat #i n cabina de dormit& /& .a navele de ()&+++ tone sau mai mari! altele dec@t navele de pasageri! va fi prevzut c@te o baie la fiecare ( nebrevetai! fie plasat ntr'un compartiment de comunicare ntre cabine de dormit alturate! fie opus intrrii n fiecare cabin! care vor fi dotate cu un S&C&! precum #i cu o cad #i-sau un du# #i cBiuvet racordat la ap curent cald #i rece& )& .a navele de )&+++ tone sau mai mari! altele dec@t navele de pasageri! fiecare cabin de dormit pentru ofieri sau pentru nebrevetai va fi prevzut cu o cBiuvet racordat la ap curent cald #i rece! cu eFcepia cazului n care o astfel de cBiuvet este situat ntr'o baie prevzut n conformitate cu paragrafele (! 5 sau / ale acestui articol& 4& .a toate navele trebuie s fie prevzute faciliti pentru splarea! uscarea #i clcarea rufelor pentru ofieri #i nebrevetai! ntr'un numr proporional cu mrimea ecBipaHului #i cu durata normal a voiaHului& Dceste faciliti trebuie! pe c@t posibil! s fie localizate astfel nc@t s fie u#or accesibile& 9& 8rebuie prevzute urmtoarele facilitiC aI ma#ini de splatG bI ma#ini de uscat sau camere de uscare nclzite #i ventilate adecvatG #i cI ma#ini de clcat #i panouri de clcat sau dispozitive similare acestora&
108

A',icol!l 1 *& .a navele de *&4++ tone sau mai mari vor fi prevzuteC aI un compartiment separat conin@nd un S&C& #i o cBiuvet racordat la ap curent rece #i cald! care s fie u#or accesibil pentru cei care #i desf#oar n mod curent atribuiile n zona punii de navigaieG #i bI un S&C& #i o cBiuvet racordat la ap curent rece #i cald! care s fie u#or accesibile dinspre compartimentul ma#ini! dac nu sunt montate n vecintatea camerei de comand din compartimentul ma#ini& (& .a navele de *&4++ tone sau mai mari! altele dec@t navele la care sunt prevzute cabine individuale de dormit #i bi individuale sau semi'individuale pentru ntregul personal al seciei ma#ini! se vor prevedea vestiare pentru scBimbarea mbrcmintei! care vor fiC aI localizate n afara compartimentului ma#ini! dar cu acces u#or la acestaG #i bI dotate cu dulapuri individuale de mbrcminte! precum #i cu czi #i-sau cu du#uri #i cBiuvete racordate la ap curent rece #i cald& A',icol!l %$ 2n toate spaiile de cazare ale ecBipaHului unde este necesar o deplasare continu #i liber tavanele se vor situa la o nlime de cel puin *,3 cm A4 picioare #i 4 ncBisI! cu condiia c autoritatea competent poate s prevad reducerea nlimii tavanului n orice spaiu sau parte a oricrui spaiu de cazare n care se consider c este necesar s se procedeze astfel #i! de asemenea! c astfel de reduceri nu vor conduce la disconfortul ecBipaHului& A',icol!l %% *& Spaiile de cazare ale ecBipaHului vor fi iluminate corespunztor& (& 2n condiiile unor aranHamente speciale se poate permite ca la navele de pasageri cabinele de dormit #i slile de mese s fie luminate natural #i s fie prevzute cu iluminare artificial adecvat& 5& .a toate navele! n spaiile de cazare ale ecBipaHului va fi prevzut iluminatul electric& Dac nu eFist dou surse independente de energie electric pentru iluminat! se vor prevedea instalaii suplimentare de iluminat! dotate cu lmpi de construcie corespunztoare! sau aparate de iluminat pentru utilizare n evenimente neprevzute& /& 2n cabinele de dormit se va instala o lamp electric pentru citit! la capul fiecrui pat& )& Dutoritatea competent va stabili standarde corespunztoare pentru iluminatul natural #i artificial& A',icol!l %# 2n cazul navelor al cror ecBipaH impune s se ia n considerare fr discriminare interesele diferite ale membrilor acestora cu religii #i practici sociale diferite #i distincte! autoritatea competent poate! dup consultarea cu organizaiile armatorilor #i-sau cu armatorii #i cu sindicatele navigatorilor interesai #i cu condiia ca aceste dou pri s fi aHuns la nelegere! s permit modificri fa de prevederile paragrafelor *'/ #i 9 ale art& ) #i ale paragrafelor *'/ ale art& 3 din aceast convenie! cu condiia ca astfel de modificri s aib ca rezultat faciliti generale cel puin la fel de favorabile ca cele care ar fi rezultat din aplicarea tuturor prevederilor acestei convenii& Caracteristicile tuturor acestor modificri vor fi comunicate de ctre membrul interesat directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! care va n#tiina toi membrii $rganizaiei %nternaionale a Muncii& P+',e+ + III>+ A&lic+'e+ con*eniei l+ n+*ele e=i(,en,e

109

A',icol!l %4 *& 2n cazul unei nave care este finalizat la data intrrii n vigoare a acestei convenii pentru respectivul teritoriu de nmatriculare #i care este sub standardul prevzut de aceast convenie! autoritatea competent poate! dup consultarea cu organizaiile armatorilor #i-sau cu armatorii #i cu sindicatele navigatorilor! s cear anumite modificri n scopul de a aduce nava n conformitate cu cerinele conveniei! dac se consider rezonabil #i practicabil! av@nd n vedere n mod deosebit problemele teBnice! economice #i de alt natur aprute prin aplicarea prevederilor art& )! 3 #i *+! atunci c@ndC aI nava este renmatriculatG bI la nav se fac modificri structurale substaniale sau reparaii maHore! pe baza rezultatului unei planificri pe termen lung #i nu drept o consecin a unui accident sau a unui caz de urgen& (& 2n cazul unei nave aflate n proces de construcie #i-sau de conversie la data intrrii n vigoare a acestei convenii pentru teritoriul ei de nmatriculare! autoritatea competent poate! dup consultarea cu organizaiile armatorilor #i-sau cu armatorii #i cu sindicatele navigatorilor! s cear anumite modificri n scopul de a aduce nava n conformitate cu cerinele conveniei! dac se consider rezonabil #i practicabil! av@nd n vedere n mod deosebit problemele teBnice! economice #i de alt natur aprute prin aplicarea prevederilor art& )! 3 #i *+G astfel de modificri se vor conforma n totalitate prevederilor acestei convenii& 5& 2n cazul unei nave! alta dec@t cea la care se face referire n paragrafele * #i ( ale acestui articol! sau al unei nave pentru care prevederile acestei convenii erau aplicabile n timp ce ea se afla n construcie! fiind renmatriculat ntr'un teritoriu dup data intrrii n vigoare a acestei convenii pentru acel teritoriu! autoritatea competent poate! dup consultarea cu organizaiile armatorilor #i-sau cu armatorii #i cu sindicatele navigatorilor! s cear anumite modificri n scopul de a adduce nava n conformitate cu cerinele conveniei! dac se consider rezonabil #i practicabil! av@nd n vedere n mod deosebit problemele teBnice! economice #i de alt natur aprute prin aplicarea prevederilor art& )! 3 #i *+G astfel de modificri se vor conforma n totalitate prevederilor acestei convenii& P+',e+ + IV>+ P'e*e-e'i A',icol!l %5 Ratificrile formale ale acestei convenii vor fi comunicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii #i vor fi nregistrate de ctre acesta& A',icol!l %: *& Prezenta convenie nu va lega dec@t pe membrii $rganizaiei %nternaionale a Muncii! ale cror ratificri vor fi fost nregistrate de directorul general al ?iroului %nternaional la Muncii& (& Dceast convenie va intra n vigoare dup *( luni de la nregistrarea ratificrilor a *( membri! fiecare dintre ei av@nd flote comerciale cu o capacitate de peste un milion tone! incluz@nd cel puin / membri care s aib fiecare flote comerciale cu o capacitate de cel puin ( milioane tone& 5& 2n continuare aceast convenie va intra n vigoare! pentru fiecare membru! la 4 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost nregistrat& A',icol!l %9 *& $rice membru care a ratificat aceast convenie poate s o denune dup eFpirarea termenului de *+ ani de la data intrrii iniiale n vigoare a conveniei! printr'un act comunicat directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii #i nregistrat de ctre acesta& $ astfel de denunare nu va avea efect dec@t dup un an de la data nregistrrii&

110

(& $rice membru care a ratificat aceast convenie #i care! n termen de un an de la eFpirarea perioadei de *+ ani! prevzut la paragraful anterior! nu #i'a eFercitat dreptul de denunare prevzut de prezentul articol! va fi legat pentru o nou perioad de *+ ani #i ca urmare va putea s denune aceast convenie la eFpirarea fiecrei perioade de *+ ani! n condiiile prevzute de prezentul articol& A',icol!l %6 *& Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii i va n#tiina pe toi membrii $rganizaiei %nternaionale a Muncii cu privire la nregistrarea tuturor ratificrilor #i denunrilor care i'au fost comunicate de ctre membrii organizaiei& (& Dtunci c@nd condiiile enunate la art& *) paragraful ( vor fi fost ndeplinite! directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va atrage atenia membrilor organizaiei asupra datei la care prezenta convenie va intra n vigoare& A',icol!l %0 Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va comunica secretarului general al Naiunilor Nnite! spre nregistrare! n conformitate cu art& *+( din Carta Naiunilor Nnite! informaii complete privind toate ratificrile #i toate actele de denunare pe care le'a nregistrat n conformitate cu prevederile articolelor precedente& A',icol!l %1 $ric@nd va considera necesar Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii va prezenta un raport Conferinei generale cu privire la aplicarea prezentei convenii #i va eFamina dac este cazul s se nscrie pe ordinea de zi a conferinei problema revizuirii totale sau pariale a conveniei& A',icol!l #$ *& 2n cazul n care Conferina adopt o nou convenie av@nd ca obiect revizuirea! total sau parial! a prezentei convenii #i numai dac noua convenie nu prevede altfel! atunciC aI ratificarea de ctre un membru a noii convenii de revizuire va antrena de plin drept! independent de prevederile art& *4 de mai sus! denunarea imediat a acestei convenii! sub rezerva ca noua convenie de revizuire s fi intrat n vigoareG bI de la data la care noua convenie de revizuire va intra n vigoare prezenta convenie nu va mai fi descBis ratificrii de ctre membri& (& Prezenta convenie va rm@ne n orice caz n vigoare n forma #i n coninutul actuale pentru membrii care au ratificat'o! dar care nu au ratificat convenia& A',icol!l #% 1ersiunile n limbile englez #i francez ale teFtului acestei convenii sunt egal autentice&

111

Con*eni+ n') %4: &'i*in- &'o,eci+ 'e&'e8en,+nilo' l!c' ,o'ilo' 7n 7n,'e&'in-e'i i 7nle(ni'ile ce (e +co'- +ce(,o'+ Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de ctre Consiliul de Ddministraie al ?iroului %nternaional al Muncii! #i ntrunit la ( iunie *,9*! n cea de a cincizeci si #asea sesiune a sa! lu@nd not de dispoziiile Conveniei asupra dreptului! de organizare #i negociere colectiv! *,/,! care acord protecie lucrtorilor mpotriva tuturor actelor de discriminare ce aduc atingere libertii sindicale n materie de angaHare! consider@nd c este de dorit s se adopte dispoziii complementare privind reprezentanii lucrtorilor! dup ce a Botr@t s adopte diverse propuneri n legtur cu proteHarea reprezentanilor lucrtorilor n ntreprinderi #i cu nlesnirile ce trebuie s li se acorde acestora! problem care constituie al cincilea punct al ordinii de zi a sesiunii! dup ce a Botr@t ca aceste propuneri s capete forma unei convenii internaionale! adopt! la (5 iunie *,9*! urmtoarea convenie! care se va numi Convenia privind reprezentanii lucrtorilor *,9*MC A',icol!l % Reprezentanii lucrtorilor din ntreprinderi trebuie s beneficieze de o protecie eficace mpotriva oricror msuri care i'ar putea preHudicia! inclusiv desfacerea contractului de munc! #i care ar avea drept cauz calitatea sau activitile lor de reprezentani ai lucrtorilor! apartenena sindical sau participarea la activiti sindicale! n msura n care acioneaz potrivit legilor! conveniilor colective sau altor aranHamente convenionale n vigoare& A',icol!l # *& 2n ntreprinderi trebuie s se acorde nlesniri reprezentanilor lucrtorilor! pentru a putea s'#i ndeplineasc repede #i eficace funciile lor& (& Din acest punct de vedere! trebuie s se in seama de caracteristicile sistemului de relaii profesionale aplicate n tara respectiv! precum #i de nevoile! importanta #i posibilitile ntreprinderii interesate& 5& Dcordarea nlesnirilor nu trebuie s mpiedice buna funcionare a ntreprinderii interesate& A',icol!l 4 Sunt reprezentani ai lucrtorilor! n nelesul prezentei convenii! urmtoarele persoane! recunoscute ca atare de legislaia sau practica naionalC aI reprezentanii sindicali! care sunt numii sau ale#i de sindicate sau de membrii sindicatelorG bI reprezentanii ale#i! care sunt liber ale#i de lucrtorii din ntreprindere! n conformitate cu dispoziiile legislaiei naionale sau ale conveniilor colective #i ale cror funcii nu se eFtind la activiti care! n rile interesate! sunt recunoscute ca aparin@nd prerogativelor eFclusive ale sindicatelor& A',icol!l 5 .egislaia naional! conveniile colective! Botr@rile arbitrale sau Hudectore#ti vor putea determina categoria sau categoriile de reprezentani ai lucrtorilor care urmeaz a avea dreptul la protecia #i nlesnirile prevzute de prezenta convenie& A',icol!l : C@nd! ntr'o ntreprindere! eFist! n acela#i timp! reprezentani sindicali #i reprezentani ale#i! trebuie luate msuri corespunztoare de garanie pentru ca prezena reprezentanilor ale#i s nu fie folosit pentru a slbi situaia sindicatelor interesate sau a reprezentanilor acestora! #i pentru ncuraHarea cooperrii! n toate problemele care i privesc! ntre reprezentanii ale#i! pe de o parte! #i sindicatele interesate si reprezentanii acestora! pe de alt parte&
112

A',icol!l 9 Dplicarea dispoziiilor conveniei va fi asigurat pe calea legislaiei naionale! a conveniilor colective sau pe orice alt cale conform cu practica naional& A',icolele 6>%5 Dispoziii finale tip*

113

Con*eni+ n') %40 &'i*in- *<'(,+ .ini.+ -e 7nc+-'+'e in .!nc+ Conferina generala a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocata la "eneva de ctre Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii si reunita aici la 4 iunie *,95 in cea de' a cincizeci si opta sesiune a sa! dup ce a Botr@t sa adopte diferite propuneri relative la v@rsta minima de ncadrare in munca! problema care constituie cel de'al patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii! lu@nd nota de termenii Conveniei asupra v@rstei minime AindustrieI! *,*,G ai Conveniei asupra v@rstei minime Amunca maritimaI! *,(+G ai Conveniei asupra v@rstei minime AagriculturaI! *,(*G ai Conveniei asupra v@rstei minime Acrbunari si focBi#tiI! *,(*G ai Conveniei asupra v@rstei minime Amunci neindustrialeI! *,5(G ai Conveniei ArevizuiteI asupra v@rstei minime Amunca maritimaI! *,54G ai Conveniei ArevizuiteI asupra v@rstei minime AindustrieI! *,59G ai Conveniei ArevizuiteI asupra v@rstei minime Amunci neindustrialeI! *,59G ai Conveniei asupra v@rstei minime ApescariI! *,), si ai Conveniei asupra v@rstei minime Amunci subteraneI! *,4)! consider@nd ca a sosit momentul sa se adopte un instrument general asupra acestui subiect care va trebui sa nlocuiasc treptat instrumentele eFistente ce se aplica unor sectoare economice limitate! in vederea abolirii totale a muncii copiilor! dup ce a Botr@t ca acest instrument va lua forma unei convenii internaionale! adopta! la (4 iunie *,95! urmtoarea convenie! care se va numi Convenia asupra v@rstei minime! *,95C A',icol!l % $rice stat membru care aplica prezenta convenie se angaHeaz sa urmreasc o politica naionala care sa asigure abolirea efectiva a muncii copiilor si sa ridice in mod progresiv v@rsta minima de ncadrare in funcie sau de folosire la munca la un nivel care sa permit adolescenilor cea mai completa dezvoltare fizica si mintala& A',icol!l # *& $rice stat membru care ratifica prezenta convenie va specifica! printr'o declaraie aneFata ratificrii sale! o v@rsta minima de ncadrare in funcie sau folosire la munca pe teritoriul sau pe miHloacele de transport nmatriculate pe teritoriul sauG cu eFcepia dispoziiilor art& / si 3 ale prezentei convenii! nici o persoana de v@rsta inferioara acestei limite minime nu va putea fi ncadrata intr'o funcie sau folosita la munca in vreo profesie oarecare& (& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie va putea! in consecina! sa informeze! prin noi declaraii! pe directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii ca ridica v@rsta minima stabilita anterior& 5& 1@rsta minima stabilita conform paragrafului * al prezentului articol nu va putea fi inferioara v@rstei la care nceteaz #colarizarea obligatorie si! in nici un caz! v@rstei de *) ani& /& Deosebit de dispoziiile paragrafului 5 al prezentului articol! orice stat membru a crei economie si instituii #colare nu sunt suficient de dezvoltate va putea! dup consultarea organizaiilor celor ce angaHeaz si a organizaiilor lucrtorilor! interesate! daca acestea eFista! sa stabileasc! intr'o prima etapa o v@rsta minima de */ ani& )& $rice stat membru care va stabili o v@rsta minima de */ ani! in virtutea paragrafului precedent! trebuie sa declare in rapoartele pe care este obligat sa le prezinte in baza art& (( al Constituiei $rganizaiei %nternaionale a MunciiC aI fie ca motivul Botr@rii sale persistaG bI fie ca renuna de a se prevala de paragraful / de mai sus cu ncepere de la o anumita data& A',icol!l 4 *& 1@rsta minima de ncadrare in orice fel de funcie de folosire in orice fel de munca ce prin natura sa sau prin condiiile in care se eFercita este susceptibila de a dauna sntii! securitii sau moralitii adolescenilor nu trebuie sa fie sub *3 ani&
114

(& :unciile sau muncile prevzute la paragraful * de mai sus vor fi determinate de ctre legislaia naionala sau autoritatea competenta! dup consultarea organizaiilor celor care angaHeaz si a organizaiilor lucrtorilor! interesate! daca astfel de organizaii eFista& 5& :r a mai tine seama de dispoziiile paragrafului * de mai sus! legislaia naionala sau autoritatea competenta poate! dup consultarea organizaiilor celor care angaHeaz si a organizaiilor lucrtorilor! interesate! daca ele eFista! sa permit ncadrarea in funcie sau folosirea in munca a adolescenilor ncep@nd cu v@rsta de *4 ani! cu condiia ca sntatea! securitatea si moralitatea lor sa fie pe deplin garantate si sa primeasc! pentru ramura respectiva de activitate! o instruire corespunztoare sau o #colarizare profesionala& A',icol!l 5 *& %n msura in care este necesar si dup consultarea organizaiilor celor care angaHeaz si a organizaiilor lucrtorilor! interesate! daca ele eFista! autoritate competenta poate eFcepta de la aplicarea prezentei convenii anumite categorii de funcii sau de munci daca aplicarea dispoziiilor conveniei la aceste categorii ridica dificulti de eFecutare deosebite si importante& (& $rice stat membru care ratifica prezenta convenie trebuie ca in primul sau raport asupra aplicrii acesteia! pe care este obligat sa'l prezinte conform art& (( al Constituiei $rganizaiei %nternaionale a Muncii! sa indice motivat categoriile de funcii sau munci care au fost eFceptate in baza paragrafului * al prezentului articolG in rapoartele ulterioare sa va arata starea legislaiei si practicii proprii in ce prive#te aceste categorii! preciz@ndu'se in ce msura s'a aplicat sau s'a propus sa se aplice prezenta convenie in ce prive#te numitele categorii& 5& Prezentul articol nu eFcepteaz de la aplicarea prevederilor prezentei convenii funciile sau muncile artate la art& 5& A',icol!l : *& $rice stat membru a crui economie si servicii administrative nu sunt suficient de dezvoltate va putea! dup consultarea organizaiilor celor care angaHeaz si ale lucrtorilor! interesate! daca ele eFista! sa limiteze! intr'o prima etapa! c@mpul de aplicare a prezentei convenii& (& Statul membru care se prevaleaz de paragraful * al prezentului articol trebuie sa arate! printr'o declaraie aneFata ratificrii sale! ramurile de activitate economica sau tipurile de ntreprinderi crora urmeaz a li se aplica dispoziiile prezentei convenii& 5& C@mpul de aplicare a prezentei convenii trebuie sa cuprind cel puinC industriile eFtractiveG industriile de manufacturaG de construcii si lucrri publiceG electricitatea! gazele! apaG serviciile sanitareG transporturile! antrepozitele si comunicaiileG plantaiile si alte ntreprinderi agricole eFploatate in principal in scopuri comerciale! cu eFcepia ntreprinderilor familiale sau de mici proporii care produc pentru consumul local si nu folosesc in mod regulat lucrtori salarizai& /& $rice stat membru care a limitat c@mpul de aplicare a conveniei in virtutea prezentului articolC aI trebuie sa arate! in rapoartele pe care este obligat sa le prezinte in baza art& (( al Constituiei $rganizaiei %nternaionale a Muncii! situaia generala a folosirii muncii adolescenilor si copiilor in ramurile de activitate eFceptate de la aplicarea prezentei convenii! precum si orice progres realizat in vederea lrgirii aplicrii dispoziiilor convenieiG bI poate oric@nd sa eFtind c@mpul de aplicare a conveniei printr'o declaraie adresata directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii& A',icol!l 9 Prezenta convenie nu se aplica muncii efectuate de copii sau adolesceni in institutele de nvm@nt general! in #colile profesionale sau teBnice ori in alte institute de formare profesionala si nici muncii efectuate de persoane sub */ ani in ntreprinderi! daca aceasta munca se ndepline#te in

115

conformitate cu condiiile stabilite de autoritatea competent dup consultarea organizaiilor celor care angaHeaz si ale lucrtorilor! interesate! daca astfel de organizaii eFista! si daca face parte integrantaC aI fie dintr'o #coala sau dintr'un curs de formare profesionala a crui responsabilitate revine conductorului unei scoli sau unei instituii de formare profesionalaG bI fie dintr'un program de formare profesionala aprobat de autoritatea competenta si eFecutat in principal sau in ntregime intr'o ntreprindereG cI fie dintr'un program de orientare destinat sa faciliteze alegerea unei profesii sau a unui tip de formare profesionala& A',icol!l 6 *& .egislaia naionala poate autoriza ncadrarea in munci u#oare a persoanelor intre *5 si *) ani sau eFecutarea de ctre aceste persoane a astfel de munci cu condiia ca muncile respectiveC aI sa nu fie susceptibile de a le preHudicia sntatea sau dezvoltareaG bI sa nu fie de natura a le preHudiciaC interesul pentru #coala! participarea la programele de orientare sau formare profesionala aprobate de autoritatea competenta! posibilitatea de a beneficia de instruirea primita& (& .egislaia naionala poate! de asemenea! cu eFcepia condiiilor prevzute de alin& aI si bI ale paragrafului * de mai sus! sa permit ncadrarea in funcie sau folosirea la munca a persoanelor in v@rsta de cel puin *) ani care nu si'au terminat nc #colaritatea obligatorie& 5& Dutoritatea competenta va determina activitile in care ncadrarea in funcie sau folosirea la munca poate fi permisa in conformitate cu paragrafele * si ( ale prezentului articol si va fiFa durata in ore si condiiile funciei sau muncii respective& /& :r a mai tine seama de prevederile paragrafelor * si ( ale prezentului articol! un stat membru care s'a folosit de dispoziiile paragrafului / al art& ( poate! at@t timp cit nelege sa se prevaleze de aceste dispoziii! sa nlocuiasc v@rstele de *( si */ ani cu v@rstele de *5 si *) ani indicate la paragraful * si v@rsta de */ ani cu v@rsta de *) ani indicata la paragraful ( al prezentului articol& A',icol!l 0 *& Dup consultarea organizaiilor celor care angaHeaz si ale lucrtorilor! daca acestea eFista! autoritatea competenta poate autoriza! de la caz la caz! prin derogare de la interdicia de ncadrare in funcie sau folosire la munca prevzuta de art& ( al prezentei convenii! participarea la activiti de genul spectacolelor artistice& (& Dutorizrile astfel acordate trebuie sa limiteze durata in ore a serviciului sau muncii autorizate si sa'i fiFeze condiiile& A',icol!l 1 *& Dutoritatea competenta va lua toate masurile necesare! inclusiv prevederea de sanciuni corespunztoare! in vederea asigurrii aplicrii efective a prezentei convenii& (& .egislaia naionala sau autoritatea competenta va stabili persoanele crora le revine sarcina respectrii dispoziiilor de aplicare ale prezentei convenii& 5& .egislaia naionala sau autoritatea competenta va stabili registrele sau alte documente pe care cel care angaHeaz este obligat sa le tina si sa le pstreze la dispoziia saG aceste registre sau documente vor indica numele si v@rsta sau data na#terii! certificate! pe cit posibil! in modul cuvenit! a persoanelor ncadrate in munca de el sau care muncesc pentru el si a cror v@rsta este sub *3 ani& A',icol!l %$ *& Prezenta convenie revizuie#te Convenia asupra v@rstei minime AindustrieI! *,*,! Convenia asupra v@rstei minime Amunca maritimaI! *,(+! Convenia asupra v@rstei minime AagriculturaI! *,(*! Convenia asupra v@rstei minime Acrbunari si focBi#tiI! *,(*! Convenia asupra v@rstei minime
116

Amunci neindustrialeI! *,5(! Convenia ArevizuitaI asupra v@rstei minime Amunca maritimaI! *,54! Convenia ArevizuitaI asupra v@rstei minime AindustrieI! *,59! Convenia ArevizuitaI asupra v@rstei minime Amunci neindustrialeI! *,59! Convenia asupra v@rstei minime ApescariI! *,), si Convenia asupra v@rstei minime Amunci subteraneI! *,4)& (& %ntrarea in vigoare a prezentei convenii nu ncBide calea ratificrii ulterioare a Conveniei ArevizuiteI asupra v@rstei minime Amunca maritimaI! *,54! Conveniei ArevizuiteI asupra v@rstei minime AindustrieI! *,59! Conveniei ArevizuiteI asupra v@rstei minime Amunci neindustrialeI! *,59! Conveniei asupra v@rstei minime ApescariI! *,), si Conveniei asupra v@rstei minime Amunci subteraneI! *,4)& 5& Convenia asupra v@rstei minime AindustrieI! *,*,! Convenia asupra v@rstei minime Amunca maritimaI! *,(+! Convenia asupra v@rstei minime AagriculturaI! *,(* si Convenia asupra v@rstei minime Acrbunari si focBi#tiI! *,(* vor nceta sa mai fie descBise ratificrii ulterioare din momentul in care toate statele membre pri ale acestei convenii vor consimi la aceasta ncBidere! fie ratific@nd prezenta convenie! fie printr'o declaraie comunicata directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii& /& Cu ncepere de la intrarea in vigoare a prezentei conveniiC aI faptul ca un stat parte la Convenia ArevizuitaI asupra v@rstei minime AindustrieI! *,59! accepta obligaiile prezentei convenii si fiFeaz! conform art& ( al acesteia! o v@rsta minima de cel puin *) ani! atrage de plin drept denunarea imediata a Conveniei ArevizuiteI asupra v@rstei minime AindustrieI *,59G bI faptul ca un stat membru parte la Convenia asupra v@rstei minime Amunci neindustrialeI! *,5(! accepta obligaiile prezentei convenii pentru muncile neindustriale in sensul numitei convenii! atrage de plin drept denunarea imediata a Conveniei asupra v@rstei minime Amunci neindustrialeI! *,5(G cI faptul ca un stat membru parte la Convenia ArevizuitaI asupra v@rstei minime Amunci neindustrialeI! *,59! accepta obligaiile prezentei convenii pentru muncile neindustriale in sensul numitei convenii si fiFeaz! conform art& ( al prezentei convenii! o v@rsta minima de cel puin *) ani! antreneaz de plin drept denunarea imediata a Conveniei ArevizuiteI asupra v@rstei minime Amunci neindustrialeI! *,59G dI faptul ca un stat membru parte la Convenia ArevizuitaI asupra v@rstei minime Amunca maritimaI! *,54! accepta obligaiile prezentei convenii pentru munca maritima si! fie ca fiFeaz! conform art& ( al prezentei convenii! o v@rsta minima de cel puin *) ani! fie ca precizeaz ca art& 5 al prezentei convenii se aplica muncii maritime! atrage de plin drept denunarea imediata a Conveniei ArevizuitaI asupra v@rstei minime Amunca maritimaI! *,54G eI faptul ca un stat membru parte la Convenia asupra v@rstei minime ApescariI! *,),! accepta obligaiile prezentei convenii pentru pescuitul maritim si! fie ca fiFeaz! conform art& ( al prezentei convenii! o v@rsta minima de cel puin *) ani! fie ca precizeaz ca art& 5 al prezentei convenii se aplica la pescuitul maritim! atrage de plin drept denunarea imediata a Conveniei asupra v@rstei minime ApescariI! *,),G fI faptul ca un stat membru parte la Convenia asupra v@rstei minime Amunci subteraneI! *,4)! accepta obligaiile prezentei convenii si! fie ca fiFeaz! conform art& ( al prezentei convenii! o v@rsta minima cel puin egala cu cea pe care a indicat'o in eFecutarea conveniei din *,4)! fie ca precizeaz ca o astfel de v@rsta se aplica conform art& 5 al prezentei convenii la muncile subterane! atrage de plin drept denunarea imediata a Conveniei asupra v@rstei minime Amunci subteraneI! *,4)& )& Cu ncepere de la intrarea in vigoarea a prezentei conveniiC aI acceptarea obligaiilor prezentei convenii atrage denunarea Conveniei asupra v@rstei minime AindustrieI! *,*,! in ce prive#te aplicarea art& *( al acesteiaG bI acceptarea obligaiilor prezentei convenii pentru agricultura atrage denunarea Conveniei asupra v@rstei minime AagriculturaI! *,(* in ce prive#te aplicarea art& , al acesteiaG

117

cI acceptarea obligaiilor prezentei convenii pentru munca maritima atrage denunarea Conveniei asupra v@rstei minime Amunca maritimaI! *,(+! in ce prive#te aplicarea art& *+ al acesteia si a Conveniei asupra v@rstei minime Acrbunari si focBi#tiI! *,(* cu privire la aplicarea art& *( al acesteia& A',icol!l %% Ratificrile formale ale prezentei convenii se vor comunica directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! care le va nregistra& A',icol!l %# *& Prezenta convenie nu va obliga dec@t statele membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii! a cror ratificare va fi nregistrata de c@tre directorul general& (& Ea va intra in vigoare dup *( luni de la nregistrarea de c@tre directorul general a primelor doua ratificri din partea statelor membre& 5& Drept urmare! aceasta convenie va intra in vigoare! pentru fiecare stat membru! dup *( luni de la data la care a fost nregistrata ratificarea sa& A',icol!l %4 *& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie o poate denuna la eFpirarea unei perioade de *+ ani dup data intrrii iniiale in vigoare a conveniei! printr'un act comunicat directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii! care l va nregistra& Denunarea nu va avea efect dec@t dup un an de la nregistrarea ei& (& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie si care! timp de un an dup eFpirarea perioadei de *+ ani menionata in paragraful precedent! nu va uza de facultatea de denunare prevzuta de prezentul articol! va fi inut pentru o perioada de *+ ani si! in consecina! va putea denuna prezenta convenie la eFpirarea fiecrei perioade de *+ ani! in condiiile prevzute de prezentul articol& A',icol!l %5 *& Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii nregistrarea tuturor ratificrilor si denunrilor comunicate lui de c@tre statele membre ale organizaiei& (& Notific@nd statelor membre ale organizaiei nregistrarea celei de'a doua ratificri care i'a fost comunicata! directorul general va atrage atenia statelor membre ale organizaiei asupra datei la care prezenta conveniei va intra in vigoare& A',icol!l %: Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va comunica secretarului general al Naiunilor Nnite! spre nregistrare! in conformitate cu art& *+( al Cartei Naiunilor Nnite! informaii complete asupra tuturor ratificrilor si tuturor actelor de denunare nregistrate conform articolelor precedente& A',icol!l %9 $ri de c@te ori va considera necesar! Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii va prezenta conferinei generale un raport asupra aplicrii prezentei convenii si va constata daca este cazul sa nscrie pe ordinea de zi a conferinei problema revizuirii totale sau pariale a acesteia&

118

A',icol!l %6 *& %n cazul in care conferina va adopta o noua convenie de revizuire! totala sau pariala! a prezentei convenii si daca noua convenie nu dispune altfelC aI ratificarea de c@tre un stat membru a noii convenii de revizuire va atrage de plin drept! fr a se mai tine seama de art& *5 de mai sus! denunarea imediata a prezentei convenii! sub rezerva ca noua convenie de revizuire sa fi intrat in vigoareG bI cu ncepere de la data intrrii in vigoare a noii convenii de revizuire! prezenta convenie va nceta de a mai fi descBisa ratificrii de c@tre statele membre& (& Prezenta convenie va ram@ne in orice caz in vigoare! in forma si coninutul sau! pentru statele membre care au ratificat'o dar care nu vor ratifica convenia de revizuire& A',icol!l %0 1ersiunile franceza si engleza ale teFtului prezentei convenii au egala valoare&

119

@ABCDBEFG H%5% oU AJcOBFTOEFGX MDPRMWFX NJLKG]FXMG F FX JAPF C dWABAQFaDMWAQ F MAEFOPRBAQ JOTCFNFF TUVUWXYZVX[ x]V^UWUV_`[ aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX! j]hkXVVX[ k lUVUkU mcn`V`joWXo`kVpn j]kUo]n aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX ` j]tWXkuX[j[ / `sV[ *,9) g]cX VX jk]s 4+'s jUjj`s! wW`hVXkX[! vo] `jy]c[ `h hVXvUV`[ jUYZjx`y oWdc[{`yj[ k n`WU VU]ty]c`n] jW]vV] wW`kYUxXoZ `y x ]jd{UjokYUV`s hXcXv w] zx]V]n`vUjx]nd ` j]_`XYZV]nd WXhk`o`s j _UYZs ]tUjwUvUV`[ w]jo][VV]g] ` z^^Uxo`kV]g] dYdvuUV`[ `y djY]k`e oWdcX ` b`hV`! ]onUvX[! vo] k] nV]g`y joWXVXy n`WX ` ]j]tUVV] k WXhk`kXs{`yj[ joWXVXy hUnY[ `jw]YZhdUoj[ kUjZnX VUdc]kYUok]W`oUYZV]! X WXt]vX[ j`YX k ]jV]kV]n VU `nUUo w]jo][VV]e WXt]op! ` vo] zo` ]tjo][oUYZjokX kphpkXso VU]ty]c`n]joZ w]]{WUV`[ jUYZjx`y oWdc[{`yj[ x WXhk`o`s jk]t]cVpy ` b`hVUcU[oUYZVpy ]WgXV`hX_`e! jw]j]tVpy hX{`{XoZ ` ]ojoX`kXoZ `VoUWUjp jk]`y vYUV]k oXx`n ]tWXh]n! vo]tp ]tUjwUv`oZ `y z^^Uxo`kV]U dvXjo`U k zx]V]n`vUjx]n ` j]_`XYZV]n WXhk`o``! jv`oX[! vo] oXx`U ]WgXV`hX_`` n]gdo ` c]YbVp jw]j]tjok]kXoZ j]xWX{UV`s w]jo][VV]e VUykXox` wW]c]k]YZjok`[ k WXhY`vVpy WXe]VXy n`WX! wW`hVXkX[! vo] XgWXWVX[ WU^]WnX k t]YZu`VjokU WXhk`kXs{`yj[ joWXV [kY[Uoj[ ]cV`n `h kXbVUeu`y djY]k`e k dYdvuUV`` djY]k`e oWdcX ` b`hV` jUYZjx`y oWdc[{`yj[! ` vo] kjYUcjok`U zo]g] ]WgXV`hX_`` jUYZjx`y oWdc[{`yj[ c]YbVp Xxo`kV] j]oWdcV`vXoZ ` dvXjok]kXoZ k wW]kUcUV`` oXx]e WU^]Wnp! VXw]n`VX[ ] jd{Ujokds{`y nUbcdVXW]cVpy x]VkUV_`[y ` WUx]nUVcX_`[y w] oWdcd! k vXjoV]jo` \]VkUV_`` *,(* g]cX ] wWXkU VX ]tUc`VUV`U k jUYZjx]n y]h[ejokU! \]VkUV_`` *,/3 g]cX ] jk]t]cU Xjj]_`X_`` ` hX{`oU wWXkX VX ]WgXV`hX_`s ` \]VkUV_`s *,/, g]cX ] wWXkU VX ]WgXV`hX_`s ` kUcUV`U x]YYUxo`kVpy wUWUg]k]W]k! x]o]WpU w]cokUWbcXso wWXk] kjUy oWdc[{`yj[! kxYsvX[ jUYZjx`y oWdc[{`yj[! j]hcXkXoZ jk]t]cVpU ` VUhXk`j`npU ]WgXV`hX_``! X oXxbU w]Y]bUV`[ nV]g`y nUbcdVXW]cVpy x]VkUV_`e ` WUx]nUVcX_`e w] oWdcd! wW`nUV`npy x jUYZjx`n oWdc[{`nj[ ` oWUtds{`y! k vXjoV]jo`! vo]tp ]WgXV`hX_`` oWdc[{`yj[ wW`V`nXY` dvXjo`U k `y wW`nUVUV``! ]onUvX[! vo] fWgXV`hX_`[ ftUc`VUVVpy X_`e ` jwU_`XY`h`W]kXVVpU dvWUbcUV`[! k vXjoV]jo` aUbcdVXW]cVX[ ]WgXV`hX_`[ oWdcX ` W]c]k]YZjokUVVX[ ` jUYZjx]y]h[ejokUVVX[ ]WgXV`hX_`[ ftUc`VUVVpy X_`e! wW][kY[so ]t{`e `VoUWUj x XgWXWV]e WU^]WnU ` jUYZjx]nd WXhk`o`s! ]onUvX[! vo] V`bUjYUcds{`U V]Wnp tpY` j^]WndY`W]kXVp k j]oWdcV`vUjokU j W]c]k]YZjokUVV]e ` jUYZjx]y]h[ejokUVV]e ]WgXV`hX_`Ue ftUc`VUVVpy X_`e ` vo]! j _UYZs `htUbXoZ cdtY`W]kXV`[! tdcUo ]jd{UjokY[oZj[ w]jo][VV]U j]oWdcV`vUjok] j zo]e ]WgXV`hX_`Ue ` j fWgXV`hX_`Ue ftUc`VUVVpy X_`e k cUYU w]]{WUV`[ ` ]tUjwUvUV`[ wW`nUVUV`[ cXVVpy V]Wn! w]joXV]k`k wW`V[oZ W[c wWUcY]bUV`e ]t ]WgXV`hX_`[y jUYZjx`y oWdc[{`yj[ ` `y W]Y` k zx]V]n`vUjx]n ` j]_`XYZV]n WXhk`o``! vo] [kY[Uoj[ vUokUWopn wdVxo]n w]kUjox` cV[ jUjj``! WUu`k wW`cXoZ zo`n wWUcY]bUV`[n ^]Wnd nUbcdVXW]cV]e x]VkUV_``! wW`V`nXUo jUg] ckXc_XoZ oWUoZUg] cV[ `sV[ nUj[_X opj[vX cUk[oZj]o jUnZcUj[o w[o]g] g]cX V`bUjYUcds{ds x]VkUV_`s! x]o]WX[ n]bUo `nUV]kXoZj[ \]VkUV_`Ue *,9) g]cX ]t ]WgXV`hX_`[y jUYZjx`y oWdc[{`yj[C YNONRG % Xjo][{X[ \]VkUV_`[ wW`nUV[Uoj[ x] kjUn o`wXn ]WgXV`hX_`e jUYZjx`y oWdc[{`yj[! kxYsvX[ ]WgXV`hX_``! x]o]WpU VU ]gWXV`v`kXso jk]e j]joXk jUYZjx`n` oWdc[{`n`j[! V] wWUcjoXkY[so `y `VoUWUjp& YNONRG # *& _UY[y VXjo][{Ue \]VkUV_`` kpWXbUV`U OjUYZjx`U oWdc[{`Uj[ ]hVXvXUo Yst]U Y`_]! hXV[o]U k jUYZjx`y WXe]VXy VX jUYZjx]y]h[ejokUVVpy WXt]oXy! k WUnUjYXy `Y` k jnUbVpy wW]^Ujj`[y! VUhXk`j`n] ]o o]g]! [kY[Uoj[ Y` ]V] Y`_]n! WXt]oXs{`n w] VXend! `Y`!

120

k j]]okUojok`` j wdVxo]n ( VXjo][{Ue joXoZ`! Y`_]n! WXt]oXs{`n hX jk]e j]tjokUVVpe jvUo! oXx`n! xXx XWUVcXo]W! `hc]YZ{`x! `Y` nUYx`e hUnYUkYXcUYU_& (& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ wW`nUV[Uoj[ o]YZx] x oUn XWUVcXo]WXn! `hc]YZ{`xXn `Y` nUYx`n hUnYUkYXcUYZ_Xn! x]o]WpU w]YdvXso jk]e ]jV]kV]e c]y]c ]o jUYZjx]g] y]h[ejokX ` x]o]WpU ]tWXtXopkXso hUnYs jXn` `Y` j w]n]{Zs o]YZx] jk]`y jUnUe `Y` `jw]YZhdso kWUn[ ]o kWUnUV` w]n]{Z oWUoZ`y Y`_ ` x]o]WpUC aIVU `jw]YZhdso oWdc[{`yj[ VX w]jo][VV]e ]jV]kUG `Y` bIVU `jw]YZhdso hVXv`oUYZV]g] v`jYX jUh]VVpy oWdc[{`yj[G `Y` cIVUo `nUso dvXjox]k hUnY`! ]tWXtXopkXUnpy XWUVcXo]WXn` `Y` `hc]YZ{`xXn`& YNONRG 4 *& jU xXoUg]W`` jUYZjx`y oWdc[{`yj[! `cUo Y` WUvZ ] Y`_Xy! WXt]oXs{`y w] VXend! `Y` ] Y`_Xy! WXt]oXs{`y hX jk]e j]tjokUVVpe jvUo! `nUso wWXk] j]hcXkXoZ jk]` j]tjokUVVpU ]WgXV`hX_``! X oXxbU kjodwXoZ k ]WgXV`hX_`` w] jk]Und j]tjokUVV]nd kpt]Wd! k j]]okUojok`` o]YZx] j wWXk`YXn` cXVV]e ]WgXV`hX_``! tUh wWUckXW`oUYZV]g] WXhWUuUV`[& (& W`V_`wp jk]t]cp ]tUc`VUV`[ j]tYscXsoj[ w]YV]joZsG ]WgXV`hX_`` jUYZjx`y oWdc[{`yj[ w] jk]Und yXWXxoUWd [kY[soj[ VUhXk`j`npn`! c]tW]k]YZVpn` ` jk]t]cVpn` ]o xXx]g]'Y`t] knUuXoUYZjokX! wW`VdbcUV`[ `Y` WUwWUjj`e& 5& W`]tWUoUV`U wWXk]jdtUxo`kV]jo` ]WgXV`hX_`[n` jUYZjx`y oWdc[{`yj[ VU hXk`j`o ]o djY]k`e oXx]g] yXWXxoUWX! x]o]Wpe ]gWXV`v`kXUo wW`nUVUV`U w]Y]bUV`e wWUcpcd{`y wdVxo]k cXVV]e joXoZ`& /& W` ]jd{UjokYUV`` wWXk! wWUcdjn]oWUVVpy cXVV]e joXoZUe! jUYZjx`U oWdc[{`Uj[ ` `y j]]okUojokds{`U ]WgXV`hX_``! oXx bU xXx ` cWdg`U Y`_X `Y` ]WgXV`h]kXVVpU x]YYUxo`kp j]tYscXso VX_`]VXYZV]U hXx]V]cXoUYZjok]& )& X_`]VXYZV]U hXx]V]cXoUYZjok] VU VXWduXUo! X oXxbU VU wW`nUV[Uoj[ oXx`n ]tWXh]n! vo]tp VXWduXoZ gXWXVo``! wWUcdjn]oWUVVpU k VXjo][{Ue joXoZU& YNONRG 5 fcV]e `h _UYUe VX_`]VXYZV]e w]Y`o`x` WXhk`o`[ jUYZjx`y WXe]V]k [kY[Uoj[ j]cUejok`U j]hcXV`s ` WXhk`o`s! VX c]tW]k]YZV]e ]jV]kU! j`YZVpy ` VUhXk`j`npy ]WgXV`hX_`e jUYZjx`y oWdc[{`yj[! xXx z^^Uxo`kV]g] jWUcjokX ]tUjwUvUV`[ dvXjo`[! tUh c`jxW`n`VX_``! k cdyU \]VkUV_`` *,)3 g]cX ] c`jxW`n`VX_`` k ]tYXjo` oWdcX ` hXV[o`e! jUYZjx`y oWdc[{`yj[ k zx]V]n`vUjx]n ` j]_`XYZV]n WXhk`o`` ` k w]YZh]kXV`` wY]cXn` oXx]g] WXhk`o`[& YNONRG : *& Y[ wWUc]joXkYUV`[ ]WgXV`hX_`[n jUYZjx`y oWdc[{`yj[ k]hn]bV]jo` `gWXoZ jk]s W]YZ k zx]V]n`vUjx]n ` j]_`XYZV]n WXhk`o``! xXbc]U g]jdcXWjok]'vYUV! x]o]W]U WXo`^`_`WdUo VXjo][{ds \]VkUV_`s! wW`V`nXUo ` ]jd{UjokY[Uo w]Y`o`xd Xxo`kV]g] w]]{WUV`[ zo`y ]WgXV`hX_`e! k vXjoV]jo` j _UYZs djoWXVUV`[ wWUw[ojok`e! jo][{`y VX wdo` `y j]hcXV`[! `y W]joX ` ]jd{UjokYUV`[ `n` hXx]VV]e cU[oUYZV]jo`! X oXxbU wWUxWX{UV`[ hXx]V]cXoUYZV]e ` Xcn`V`joWXo`kV]e c`jxW`n`VX_``! ]tUxo]n x]o]W]e n]gdo tpoZ ]WgXV`hX_`` jUYZjx`y oWdc[{`yj[ ` `y vYUVp& (& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV! x]o]W]U WXo`^`_`WdUo VXjo][{ds \]VkUV_`s! ]tUjwUv`kXUo! vo]tp VX_`]VXYZV]U hXx]V]cXoUYZjok] `Y` wWXk`YX VU wWUw[ojok]kXY`! j dvUo]n ]j]tpy djY]k`e jUYZjx]g] jUxo]WX! j]hcXV`s ` WXhk`o`s ]WgXV`hX_`e jUYZjx`y oWdc[{`yj[& YNONRG 9 W`V`nXsoj[ nUWp cY[ ]tUjwUvUV`[ w] k]hn]bV]jo` jXn]g] u`W]x]g] w]V`nXV`[ VU]ty]c`n]jo` cXYZVUeuUg] WXhk`o`[ ]WgXV`hX_`e jUYZjx`y oWdc[{`yj[ ` o]g] kxYXcX!
121

x]o]Wpe ]V` n]gdo kVUjo` k dYdvuUV`U k]hn]bV]joUe hXV[o]jo` ` ]t{`y djY]k`e oWdcX ` b`hV` k jUYZjx`y WXe]VXy! X oXxbU k cUY] dkUY`vUV`[ ` YdvuUg] WXjwWUcUYUV`[ VX_`]VXYZV]g] c]y]cX& YNONRG 6 f^`_`XYZVpU c]xdnUVop ] WXo`^`xX_`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` VXwWXkY[soj[ TUVUWXYZV]nd c`WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX cY[ WUg`joWX_``& YNONRG 0 *& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ jk[hpkXUo o]YZx] oUy vYUV]k aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX! vZ` c]xdnUVop ] WXo`^`xX_`` hXWUg`joW`W]kXVp TUVUWXYZVpn c`WUxo]W]n& (& fVX kjodwXUo k j`Yd vUWUh *( nUj[_Uk w]jYU o]g]! xXx TUVUWXYZVpe c`WUxo]W hXWUg`joW`WdUo c]xdnUVop ] WXo`^`xX_`` ckdy vYUV]k fWgXV`hX_``& 5& w]jYUcjok`` VXjo][{X[ \]VkUV_`[ kjodwXUo k j`Yd k ]oV]uUV`` xXbc]g] vYUVX fWgXV`hX_`` vUWUh *( nUj[_Uk w]jYU cXop WUg`joWX_`` Ug] c]xdnUVoX ] WXo`^`xX_``& YNONRG 1 *& st]e vYUV fWgXV`hX_``! WXo`^`_`W]kXku`e VXjo][{ds \]VkUV_`s! n]bUo w] `joUvUV`` cUj[o`YUoVUg] wUW`]cX j n]nUVoX UU wUWk]VXvXYZV]g] kjodwYUV`[ k j`Yd cUV]Vj`W]kXoZ UU w]jWUcjok]n XxoX ] cUV]VjX_``! VXwWXkYUVV]g] TUVUWXYZV]nd c`WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX ` hXWUg`joW`W]kXVV]g] `n& UV]VjX_`[ kjodwXUo k j`Yd vUWUh g]c w]jYU WUg`joWX_`` XxoX ] cUV]VjX_``& (& \Xbcpe vYUV fWgXV`hX_``! WXo`^`_`W]kXku`e VXjo][{ds \]VkUV_`s! x]o]Wpe k g]c`vVpe jW]x w] `joUvUV`` dw]n[Vdo]g] k wWUcpcd{Un wdVxoU cUj[o`YUoVUg] wUW`]cX VU k]jw]YZhdUoj[ jk]`n wWXk]n VX cUV]VjX_`s! wWUcdjn]oWUVVpn k VXjo][{Ue joXoZU! tdcUo jk[hXV VX jYUcds{`e wUW`]c k cUj[oZ YUo ` kw]jYUcjok`` jn]bUo cUV]Vj`W]kXoZ VXjo][{ds \]VkUV_`s w] `joUvUV`` xXbc]g] cUj[o`YUoVUg] wUW`]cX k w]W[cxU! djoXV]kYUVV]n k VXjo][{Ue joXoZU& YNONRG %$ *& TUVUWXYZVpe c`WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX `hkU{XUo kjUy vYUV]k aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX ] WUg`joWX_`` kjUy c]xdnUVo]k ] WXo`^`xX_`` ` Xxo]k ] cUV]VjX_``! w]YdvUVVpy `n ]o vYUV]k fWgXV`hX_``& (& hkU{X[ vYUV]k fWgXV`hX_`` ] WUg`joWX_`` w]YdvUVV]g] `n ko]W]g] c]xdnUVoX ] WXo`^`xX_``! TUVUWXYZVpe c`WUxo]W ]tWX{XUo `y kV`nXV`U VX cXod kjodwYUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_`` k j`Yd& YNONRG %% TUVUWXYZVpe c`WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX VXwWXkY[Uo TUVUWXYZV]nd jUxWUoXWs fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e cY[ WUg`joWX_`` k j]]okUojok`` j] joXoZUe *+( joXkX fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e w]YVpU jkUcUV`[ ]oV]j`oUYZV] kjUy c]xdnUVo]k ] WXo`^`xX_`` ` Xxo]k ] cUV]VjX_``! hXWUg`joW`W]kXVVpy `n k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` wWUcpcd{`y joXoUe& YNONRG %# \Xbcpe WXh! x]gcX mcn`V`joWXo`kVpe j]kUo aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX jv`oXUo zo] VU]ty]c`npn! ]V wWUcjoXkY[Uo TUVUWXYZV]e x]V^UWUV_`` c]xYXc ] wW`nUVUV`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` ` WUuXUo! jYUcdUo Y` kxYsvXoZ k w]kUjoxd cV[ \]V^UWUV_`` k]wW]j ] UU w]YV]n `Y` vXjo`vV]n wUWUjn]oWU&
122

YNONRG %4 *& jYdvXU! UjY` \]V^UWUV_`[ wW`nUo V]kds x]VkUV_`s! w]YV]joZs `Y` vXjo`vV] wUWUjnXoW`kXs{ds VXjo][{ds \]VkUV_`s! ` UjY` k V]k]e x]VkUV_`` VU wWUcdjn]oWUV] ]tWXoV]U! o]C aIWXo`^`xX_`[ xXx`n'Y`t] vYUV]n fWgXV`hX_`` V]k]e! wUWUjnXoW`kXs{Ue x]VkUV_`` kYUvUo hX j]t]e Xko]nXo`vUjx`! VUhXk`j`n] ]o w]Y]bUV`e joXoZ` ,! VUnUcYUVVds cUV]VjX_`s VXjo][{Ue \]VkUV_`` wW` djY]k``! vo] V]kX[! wUWUjnXoW`kXs{X[ x]VkUV_`[ kjodw`YX k j`YdG bIVXv`VX[ j cXop kjodwYUV`[ k j`Yd V]k]e! wUWUjnXoW`kXs{Ue x]VkUV_`` VXjo][{X[ \]VkUV_`[ hXxWpoX cY[ WXo`^`xX_`` UU vYUVXn` fWgXV`hX_``& (& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ ]joXUoj[ k] kj[x]n jYdvXU k j`YU w] ^]WnU ` j]cUWbXV`s k ]oV]uUV`` oUy vYUV]k fWgXV`hX_``! x]o]WpU UU WXo`^`_`W]kXY`! V] VU WXo`^`_`W]kXY` V]kds! wUWUjnXoW`kXs{ds x]VkUV_`s& YNONRG %5 mVgY`ejx`e ` ^WXV_dhjx`e oUxjop VXjo][{Ue \]VkUV_`` `nUso ]c`VXx]kds j`Yd&

123

@ABCDBEFG H %5# o IJAgDMMFABOPRBAS AJFDBNOEFF F IJAgDMMFABOPRBAS IAKcANACWD C AUPOMNF JOTCFNFG PbKMWFX JDMLJMAC TUVUWXYZVX[ \]V^UWUV_`[ aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX! j]hkXVVX[ k lUVUkU mcn`V`joWXo`kVpn q]kUo]n aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX ` j]tWXkuX[j[ / `sV[ *,9) g]cX VX jk]s uUjo`cUj[ods jUjj`s! w]joXV]k`k wW`V[oZ W[c wWUcY]bUV`e ] WXhk`o`` Yscjx`y WUjdWj]kC wW]^Ujj`]VXYZVX[ ]W`UVoX_`[ ` wW]^Ujj`]VXYZVX[ w]cg]o]kxX! vo] [kY[Uoj[ uUjopn wdVxo]n w]kUjox` cV[ jUjj``! WUu`k wW`cXoZ zo`n wWUcY]bUV`[n ^]Wnd nUbcdVXW]cV]e x]VkUV_``! wW`V`nXUo jUg] ckXc_XoZ oWUoZUg] cV[ `sV[ nUj[_X opj[vX cUk[oZj]o jUnZcUj[o w[o]g] g]cX V`bUjYUcds{ds \]VkUV_`s! x]o]WX[ n]bUo `nUV]kXoZj[ \]VkUV_`Ue *,9) g]cX ] WXhk`o`` Yscjx`y WUjdWj]kC YNONRG % *& \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_`` wW`V`nXUo ` j]kUWuUVjokdUo kjUjo]W]VV`U ` x]]Wc`V`W]kXVVpU w]Y`o`xd ` wW]gWXnnp wW]^Ujj`]VXYZV]e ]W`UVoX_`` ` wW]^Ujj`]VXYZV]e w]cg]o]kx`! oUjV] jk[hXVVpU j hXV[o]joZs! k vXjoV]jo` vUWUh g]jdcXWjokUVVpU jYdbtp hXV[o]jo`& (& o` w]Y`o`xX ` wW]gWXnnp c]YbVpn ]tWXh]n dv`opkXsoC w]oWUtV]jo`! k]hn]bV]jo` ` wW]tYUnp hXV[o]jo` xXx VX WUg`]VXYZV]n! oXx ` VX VX_`]VXYZV]n dW]kVUG joXc`s ` dW]kUVZ zx]V]n`vUjx]g]! j]_`XYZV]g] ` xdYZodWV]g] WXhk`o`[G khX`n]jk[hZ nUbcd WXhk`o`Un Yscjx`y WUjdWj]k ` cWdg`n` zx]V]n`vUjx`n`! j]_`XYZVpn` ` xdYZodWVpn` _UY[n`& 5& o` w]Y`o`xX ` wW]gWXnnp ]jd{UjokY[soj[ wW` w]n]{` nUo]c]k! j]]okUojokds{`y VX_`]VXYZVpn djY]k`[n& /& o` w]Y`o`xX ` wW]gWXnnp wWUcVXhVXvUVp cY[ w]kpuUV`[ jw]j]tV]jo` ]ocUYZV]g] Y`_X j]hVXkXoZ `! `Vc`k`cdXYZV] `Y` x]YYUxo`kV]! ]xXhpkXoZ kY`[V`U VX wW]`hk]cjokUVVds ` j]_`XYZVds jWUcd& )& o` w]Y`o`xX ` wW]gWXnnp jo`ndY`Wdso ` w]hk]Y[so kjUn Y`_Xn! VX ]jV]kU WXkUVjokX ` tUh xXx]e'Y`t] c`jxW`n`VX_``! WXhk`kXoZ ` wW`nUV[oZ jk]` jw]j]tV]jo` x oWdcd k jk]`y j]tjokUVVpy `VoUWUjXy ` k j]]okUojok`` j] jk]`n` joWUnYUV`[n`! dv`opkX[ w]oWUtV]jo` ]t{UjokX& YNONRG # kpuUdxXhXVVpy _UY[y xXbcpe |YUV fWgXV`hX_`` WXhWXtXopkXUo ` j]kUWuUVjokdUo ]oxWpopU! g`tx`U ` c]w]YV[s{`U cWdg cWdgX j`joUnp ]t{Ug] ` wW]^Ujj`]VXYZV]' oUyV`vUjx]g] ]tWXh]kXV`[! ux]YZV]e ` wW]^Ujj`]VXYZV]e ]W`UVoX_`` ` wW]^Ujj`]VXYZV]e w]cg]o]kx`! VUhXk`j`n] ]o o]g]! ]jd{UjokY[Uoj[ Y` zoX cU[oUYZV]joZ k j`joUnU ^]WnXYZV]g] ]tWXh]kXV`[ `Y` kVU UU& YNONRG 4 *& \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_`` w]joUwUVV] WXju`W[Uo jk]` j`joUnp wW]^Ujj`]VXYZV]e ]W`UVoX_`` ` j`joUnp w]jo][VV]e `V^]WnX_`` ]oV]j`oUYZV] hXV[o]jo`! j _UYZs ]tUjwUvUV`[ o]g]! vo]tp kjUjo]W]VV[[ `V^]WnX_`[ ` VX`t]YUU u`W]xX[ ]W`UVoX_`[ [kY[Y`jZ c]jodwVpn` cUo[n! n]Y]cpn Ysc[n ` khW]jYpn! kxYsvX[ j]]okUojokds{`U wW]gWXnnp cY[ Y`_ j ^`h`vUjx`n` ` dnjokUVVpn` VUc]joXoxXn`& (& iXx`U `V^]WnX_`[ ` ]W`UVoX_`[ ]ykXopkXso kpt]W wW]^Ujj``! wW]^Ujj`]VXYZVds w]cg]o]kxd ` jk[hXVVpU j VUs k]hn]bV]jo` ]tWXh]kXV`[! w]Y]bUV`U ` wUWjwUxo`kp k ]tYXjo` hXV[o]jo`! wUWjwUxo`kp wW]ck`bUV`[ w] WXt]oU! djY]k`[ oWdcX! tUh]wXjV]joZ ` g`g`UVd oWdcX!
124

X oXxbU cWdg`U XjwUxop oWdc]k]e b`hV` k WXhY`vVpy ]tYXjo[y zx]V]n`vUjx]e! j]_`XYZV]e ` xdYZodWV]e cU[oUYZV]jo` ` VX kjUy dW]kV[y ]okUojokUVV]jo`& 5& oX `V^]WnX_`[ ` ]W`UVoX_`[ c]w]YV[soj[ `V^]WnX_`Ue w] ]t{`n XjwUxoXn x]YYUxo`kVpy j]gYXuUV`e ` wWXk ` ]t[hXVV]joUe kjUy hX`VoUWUj]kXVVpy jo]W]V k j]]okUojok`` j oWdc]kpn hXx]V]cXoUYZjok]nG zoX `V^]WnX_`[ wWUc]joXkY[Uoj[ k j]]okUojok`` j VX_`]VXYZVpn hXx]V]cXoUYZjok]n ` wWXxo`x`! dv`opkX[ j]]okUojokds{`U ^dVx_`` ` hXcXv` hX`VoUWUj]kXVVpy ]WgXV`hX_`e WXt]oV`x]k ` WXt]o]cXoUYUe& YNONRG 5 \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_`` w]joUwUVV] WXju`W[Uo! wW`jw]jXtY`kXUo ` gXWn]V`h`WdUo jk]` j`joUnp wW]^Ujj`]VXYZV]e w]cg]o]kx` j oUn! vo]tp ]V` ]okUvXY` w]oWUtV]jo[n n]Y]cpy YscUe ` khW]jYpy k w]YdvUV`` wW]^Ujj`]VXYZV]e w]cg]o]kx` k oUvUV`U kjUe `y b`hV`! k] kjUy jUxo]WXy zx]V]n`x`! k] kjUy ]oWXjY[y zx]V]n`vUjx]e cU[oUYZV]jo` ` VX kjUy dW]kV[y xkXY`^`xX_`` ` ]okUojokUVV]jo`& YNONRG : ]Y`o`xX ` wW]gWXnnp wW]^Ujj`]VXYZV]e ]W`UVoX_`` ` wW]^Ujj`]VXYZV]e w]cg]o]kx` w]cg]oXkY`kXsoj[ ` ]jd{UjokY[soj[ k j]oWdcV`vUjokU j ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k! `! } x]gcX VU]ty]c`n] ` k j]]okUojok`` j VX_`]VXYZVpn hXx]V]cXoUYZjok]n ` wWXxo`x]e } j cWdg`n` hX`VoUWUj]kXVVpn` ]WgXVXn`& YNONRG 9 f^`_`XYZVpU c]xdnUVop ] WXo`^`xX_`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` VXwWXkY[soj[ TUVUWXYZV]nd `WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX cY[ WUg`joWX_``& YNONRG 6 *& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ jk[hpkXUo o]YZx] oUy |YUV]k aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX! vZ` c]xdnUVop ] WXo`^`xX_`` hXWUg`joW`W]kXVp TUVUWXYZVpn `WUxo]W]n& (& fVX kjodwXUo k j`Yd vUWUh ckUVXc_XoZ nUj[_Uk w]jYU o]g]! xXx TUVUWXYZVpe `WUxo]W hXWUg`joW`WdUo c]xdnUVop ] WXo`^`xX_`` ckdy |YUV]k fWgXV`hX_``& 5& w]jYUcjok`` VXjo][{X[ \]VkUV_`[ kjodwXUo k j`Yd k ]oV]uUV`` xXbc]g] |YUVX fWgXV`hX_`` vUWUh ckUVXc_XoZ nUj[_Uk w]jYU cXop WUg`joWX_`` Ug] c]xdnUVoX ] WXo`^`xX_``& YNONRG 0 *& st]e |YUV fWgXV`hX_``! WXo`^`_`W]kXku`e VXjo][{ds \]VkUV_`s! n]bUo w] `joUvUV`` cUj[o`YUoVUg] wUW`]cX j n]nUVoX UU wUWk]VXvXYZV]g] kjodwYUV`[ k j`Yd cUV]Vj`W]kXoZ UU w]jWUcjok]n XxoX ] cUV]VjX_``! VXwWXkYUVV]g] TUVUWXYZV]nd `WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX cY[ WUg`joWX_``& UV]VjX_`[ kjodwXUo k j`Yd vUWUh g]c w]jYU cXop WUg`joWX_`` XxoX ] cUV]VjX_``& (& \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_``! WXo`^`_`W]kXku`e VXjo][{ds \]VkUV_`s! x]o]Wpe k g]c`vVpe jW]x w] `joUvUV`` dw]n[Vdo]g] k wWUcpcd{Un wdVxoU cUj[o`YUoVUg] wUW`]cX VU k]jw]YZhdUoj[ jk]`n wWXk]n VX cUV]VjX_`s! wWUcdjn]oWUVVpn k VXjo][{Ue joXoZU! tdcUo jk[hXV VX jYUcds{`e wUW`]c k cUj[oZ YUo ` kw]jYUcjok`` jn]bUo cUV]Vj`W]kXoZ VXjo][{ds \]VkUV_`s w] `joUvUV`` xXbc]g] cUj[o`YUoVUg] wUW`]cX k w]W[cxU! djoXV]kYUVV]n k VXjo][{Ue joXoZU& YNONRG 1 *& TUVUWXYZVpe `WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX `hkU{XUo kjUy |YUV]k aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX ] WUg`joWX_`` kjUy c]xdnUVo]k ] WXo`^`xX_`` ` Xxo]k ] cUV]VjX_``! w]YdvUVVpy `n ]o |YUV]k fWgXV`hX_``&

125

(& hkU{X[ |YUV]k fWgXV`hX_`` ] WUg`joWX_`` w]YdvUVV]g] `n ko]W]g] c]xdnUVoX ] WXo`^`xX_``! TUVUWXYZVpe `WUxo]W ]tWX{XUo `y kV`nXV`U VX cXod kjodwYUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_`` k j`Yd& YNONRG %$ TUVUWXYZVpe `WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX VXwWXkY[Uo TUVUWXYZV]nd qUxWUoXWs fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e cY[ WUg`joWX_`` k j]]okUojok`` j] joXoZUe *+( joXkX fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e w]YVpU jkUcUV`[ ]oV]j`oUYZV] kjUy c]xdnUVo]k ] WXo`^`xX_`` ` Xxo]k ] cUV]VjX_``! hXWUg`joW`W]kXVVpy `n k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` wWUcpcd{`y joXoUe& YNONRG %% \Xbcpe WXh! x]gcX mcn`V`joWXo`kVpe q]kUo aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX jv`oXUo zo] VU]ty]c`npn! ]V wWUcjoXkY[Uo TUVUWXYZV]e \]V^UWUV_`` c]xYXc ] wW`nUVUV`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` ` WUuXUo! jYUcdUo Y` kxYsvXoZ k w]kUjoxd cV[ \]V^UWUV_`` k]wW]j ] UU w]YV]n `Y` vXjo`vV]n wUWUjn]oWU& YNONRG %# *& jYdvXU! UjY` \]V^UWUV_`[ wW`nUo V]kds x]VkUV_`s! w]YV]joZs `Y` vXjo`vV] wUWUjnXoW`kXs{ds VXjo][{ds \]VkUV_`s! ` UjY` k V]k]e x]VkUV_`` VU wWUcdjn]oWUV] ]tWXoV]U! o]C WXo`^`xX_`[ xXx`n'Y`t] |YUV]n fWgXV`hX_`` V]k]e wUWUjnXoW`kXs{Ue x]VkUV_`` kYUvUo hX j]t]e Xko]nXo`vUjx`! VUhXk`j`n] ]o w]Y]bUV`e joXoZ` 3! VUnUcYUVVds cUV]VjX_`s VXjo][{Ue \]VkUV_`` wW` djY]k``! vo] V]kX[! wUWUjnXoW`kXs{X[ x]VkUV_`[ kjodw`YX k j`YdG VXv`VX[ j cXop kjodwYUV`[ k j`Yd V]k]e! wUWUjnXoW`kXs{Ue x]VkUV_`` VXjo][{X[ \]VkUV_`[ hXxWpoX cY[ WXo`^`xX_`` UU |YUVXn` fWgXV`hX_``& (& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ ]joXUoj[! k] kj[x]n jYdvXU! k j`YU w] ^]WnU ` j]cUWbXV`s k ]oV]uUV`` oUy |YUV]k fWgXV`hX_``! x]o]WpU UU WXo`^`_`W]kXY`! V] VU WXo`^`_`W]kXY` V]kds! wUWUjnXoW`kXs{ds x]VkUV_`s& YNONRG %4 mVgY`ejx`e ` ^WXV_dhjx`e oUxjop VXjo][{Ue \]VkUV_`` `nUso ]c`VXx]kds j`Yd&

126

Con*eni+ N') %55 &'i*i,o+'e l+ con(!l, 'ile ,'i&+',i,e -e(,in+,e ( &'o.o*e8e +&lic+'e+ no'.elo' in,e'n+ion+le +le .!ncii Conferina general a $&%&M&! convocat la "eneva de ctre Consiliul de administraie al $&%&M& #i fiind reunit n a 4*'a sesiune a sa! pe data de ( iunie *,94! reamintind dispoziiile conveniilor #i recomandrilor internaionale eFistente ' n special Convenia asupra libertii sindicale #i protecia dreptului sindical! *,/3! Convenia asupra dreptului de organizare #i de negociere colectiv! *,/,! #i recomandarea asupra consultrii e#aloanelor industrial #i naional! *,4+ ' care afirm dreptul celor ce angaHeaz #i al muncitorilor de a stabili organizaii libere #i independente #i cer s fie luate msuri de promovare a unor consultri eficiente la nivel naional ntre autoritile publice #i organizaiile celor ce angaHeaz #i ale muncitorilor! precum #i dispoziiile numeroaselor convenii #i recomandri internaionale ale muncii! care prevd consultarea organizaiilor celor ce angaHeaz #i ale muncitorilor asupra msurilor ce trebuie luate pentru punerea lor n aplicare! dup eFaminarea celei de'a /'a probleme pe ordinea de zi a sesiunii! intitulat MCrearea mecanismelor tripartite nsrcinate s promoveze punerea n practic a normelor internaionale ale munciiM #i dup luarea deciziei de a adopta anumite propuneri relative la consultrile tripartite destinate s impulsioneze punerea n practic a normelor internaionale ale muncii! dup luarea deciziei ca aceste propuneri s ia forma unei convenii internaionale! adopt! la data de (* iunie *,94! convenia urmtoare! care va fi denumit Convenia asupra consultrilor tripartite relative la normele internaionale ale muncii! *,94& A',icol!l % 2n prezenta convenie! termenul organizaii reprezentative semnific organizaiile cele mai reprezentative ale celor ce angaHeaz #i ale muncitorilor! bucur@ndu'se de dreptul la libertatea sindical& A',icol!l # *& $rice stat membru al $&%&M&! care ratific prezenta convenie! se angaHeaz s pun n practica procedurile care asigur consultri eficace ntre reprezentanii guvernului! al celor ce angaHeaz #i ai muncitorilor asupra problemelor privind activitile $&%&M&! enunate la art& ) paragraful *! menionat mai Hos& (& Natura #i forma procedurilor prevzute la paragraful * al prezentului articol vor fi determinate n fiecare ar! conform practicii naionale! dup consultarea organizaiilor reprezentative! dac acestea eFist! #i dac astfel de proceduri nu au fost nc stabilite& A',icol!l 4 *& 2n scopul procedurilor vizate prin prezenta convenie! reprezentanii celor ce angaHeaz #i ai muncitorilor vor fi ale#i n mod liber de organizaiile lor reprezentative! dac acestea eFist& (& Cei ce angaHeaz #i muncitorii vor fi reprezentai! n mod egal! n orice organism unde pot avea loc consultri& A',icol!l 5 *& Dutoritatea competent #i va asuma responsabilitatea spriHinului administrativ al procedurilor vizate prin prezenta convenie& (& Se vor pune de acord corespunztor autoritatea competent #i organizaiile reprezentative! dac acestea eFist! pentru finanarea oricrei pregtiri necesare persoanelor participante la aceste proceduri& A',icol!l : *& Procedurile vizate prin prezenta convenie vor avea ca obiect consultri asupraC
127

aI rspunsurilor guvernelor la cBestionare referitoare la punctele nscrise pe ordinea de zi a Conferinei %nternaionale a Muncii #i comentariile guvernelor asupra proiectelor teFtelor care trebuie s fie discutate n conferinG bI propunerilor ce urmeaz a fi prezentate autoritii sau autoritilor competente n legtur cu conveniile #i recomandrile care trebuie s le fie supuse! conform art& *, al Constituiei $&%&M&G cI reeFaminrii! la intervale rezonabile! a conveniilor neratificate #i a recomandrilor care nc nu s'au pus n aplicare! pentru a nfi#a msurile care ar putea fi luate pentru a promova aplicarea #i ratificarea lor! dac este cazulG dI problemelor pe care le pot pune rapoartele ce urmeaz a fi prezentate ?&%&8&'ului! conform art& (( al Constituiei $&%&M&G eI propunerilor referitoare la denunarea conveniilor ratificate& (& Pentru a asigura o eFaminare adecvat a problemelor vizate la paragraful * al prezentului articol! consultrile vor avea loc la intervale rezonabile! fiFate de comun acord! dar cel puin o dat pe an& A',icol!l 9 Dac este necesar! dup consultarea organizaiilor reprezentative! dac acestea eFist! autoritatea competent va face un raport anual asupra funcionrii procedurilor vizate prin prezenta convenie& A',icol!l 6 Ratificrile oficiale ale prezentei convenii vor fi comunicate directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii #i nregistrate de ctre acesta& A',icol!l 0 *& Prezenta convenie nu va obliga dec@t statele membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii! a cror ratificare a fost nregistrat de ctre directorul general& (& Ea va intra n vigoare la *( luni dup ce ratificrile a dou state membre au fost nregistrate de ctre directorul general& 5& 2n continuare! aceast convenie va intra n vigoare! pentru fiecare stat membru! la *( luni dup data nregistrrii ratificrii sale& A',icol!l 1 *& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie poate s o denune la eFpirarea unei perioade de *+ ani de la data intrrii iniiale n vigoare a conveniei! printr'un act comunicat directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii #i nregistrat de ctre acesta& Denunarea nu va avea efect dec@t la un an de la data nregistrrii sale& (& $rice stat membru care a ratificat prezenta convenie! care n termen de un an de la eFpirarea perioadei de *+ ani! menionat la paragraful precedent! nu va face uz de facultatea de denunare prevzut prin prezentul articol! va fi obligat pentru o nou perioad de *+ ani #i! ca urmare! va putea denuna prezenta convenie la eFpirarea fiecrei perioade de *+ ani! n condiiile prevzute de prezentul articol& A',icol!l %$ *& Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va notifica tuturor statelor member ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii nregistrarea tuturor ratificrilor #i denunrilor care i vor fi comunicate de ctre statele membre ale organizaiei& (& Notific@nd statele membre ale organizaiei nregistrarea celei de'a doua ratificri care i'a fost adus la cuno#tin! directorul general va atrage atenia statelor membre ale organizaiei asupra datei la care prezenta convenie va intra n vigoare&
128

A',icol!l %% Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii va comunica secretarului general al Naiunilor Nnite! n scopul nregistrrii! n conformitate cu art& *+( al Cartei Naiunilor Nnite! informaii complete n legtur cu toate ratificrile #i toate actele de denunare pe care le'a nregistrat n conformitate cu articolele precedente& A',icol!l %# $ri de c@te ori va considera necesar! Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii va prezenta conferinei generale un raport asupra aplicrii prezentei convenii #i va eFamina dac este cazul s se nscrie pe ordinea de zi a conferinei problema revizuirii sale totale sau pariale& A',icol!l %4 *& 2n cazul n care conferina ar adopta o nou convenie care revizuie#te total sau parial prezenta convenie #i numai dac noua convenie nu dispune altfelC aI ratificarea de ctre un stat membru a noii convenii de revizuire va antrena! de plin drept! fr a se ine seama de art& , de mai sus! denunarea imediat a prezentei convenii! sub rezerva ca noua convenie care revizuie#te s fi intrat n vigoareG bI cu ncepere de la data intrrii n vigoare a noii convenii care revizuie#te! prezenta convenie va nceta de a mai fi descBis ratificrii statelor membre& (& Prezenta convenie va rm@ne n orice caz n vigoare n forma #i coninutul su pentru statele membre care au ratificat'o #i care nu vor ratifica convenia care revizuie#te& A',icol!l %5 8eFtele francez #i englez ale prezentei convenii au aceea#i valabilitate&

129

Con*en,ie n') %:$ &'i*in- +-.ini(,'+,i+ .!nciii 'ol" 2!nc,ii (i o'/+ni8+'e Conferinta generala a $rganizatiei %nternationale a Muncii! convocata la "eneva de catre Consiliul de administratie al ?iroului %nternational al Muncii! unde s'a reunit la 9 iunie *,93 in cea de'a 4/'a sesiune a sa! reamintind termenii conventiilor si recomandarilor internationale ale muncii eFistente ' indeosebi ai Conventiei privind inspectia muncii! *,/9! ai Conventiei privind inspectia muncii AagriculturaI! *,4,! ai Conventiei privind serviciul de ocupare! *,/3 '! care prevad eFercitarea unor activitati specifice de administratie a muncii! considerand ca este oportun sa adopte instrumente care stabilesc orientari cu privire la sistemul de administratie a muncii in general! reamintind termenii Conventiei privind politica de ocupare! *,4/! si ai Conventiei privind dezvoltarea resurselor umane! *,9)G reamintind! de asemenea! obiectivul ocuparii depline si adecvat remunerate si afirmand necesitatea elaborarii de programe privind administratia muncii! care sa se desfasoare in vederea atingerii acestui obiectiv si care sa aiba ca efect realizarea obiectivelor conventiilor mentionate! recunoscand necesitatea respectarii depline a autonomiei organizatiilor angaHatorilor si lucratorilorG reamintind! in acest sens! termenii conventiilor si recomandarilor internationale ale muncii eFistente! care garanteaza drepturile de asociere! organizare si negociere colectiva ' in special Conventia privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare! *,/3! si Conventia privind dreptul de organizare si negociere colectiva! *,/, ' si care interzic orice act de ingerinta din partea autoritatilor publice! care ar putea sa limiteze aceste drepturi sau sa impiedice eFercitarea legala a acestoraG considerand! de asemenea! ca organizatiile angaHatorilor si lucratorilor Hoaca un rol esential in atingerea progresului economic! social si cultural! dupa ce a decis sa adopte anumite propuneri cu privire la administratia munciiC rol! functii si organizare! tema care constituie cel de'al patrulea punct pe ordinea de zi a sesiunii! dupa ce a decis ca aceste propuneri vor lua forma unei conventii internationale! adopta la (4 iunie *,93 prezenta conventie! care va fi denumita Conventia privind administratia muncii! *,93& A',icol!l % %n scopul aplicarii prezentei conventiiC aI termenul administratia muncii desemneaza activitatile de administratie publica in domeniul politicii nationale a munciiG bI termenul sistemul de administratie a muncii vizeaza toate organismele administratiei publice responsabile si-sau angaHate in administrarea muncii ' fie ca sunt departamente ministeriale sau agentii publice! inclusiv agentiile parastatale si regionale sau locale! organismele sau orice alta forma descentralizata de administratie '! precum si orice cadru institutional pentru coordonarea activitatilor acestor organisme si pentru asigurarea consultarii si participarii angaHatorilor! lucratorilor si organizatiilor acestora& A',icol!l # $rice stat membru care ratifica prezenta conventie poate! potrivit legislatiei! reglementarilor sau practicii nationale! sa delege ori sa incredinteze anumite activitati de administratie a muncii unor organizatii neguvernamentale! in special unor organizatii ale angaHatorilor si lucratorilor sau! acolo unde este cazul! unor reprezentanti ai angaHatorilor si lucratorilor& A',icol!l 4 Nn stat membru care ratifica prezenta conventie poate considera anumite activitati din domeniul politicii sale nationale a muncii ca fiind aspecte care! in conformitate cu legislatia! reglementarile! practicile nationale! sunt reglementate prin recurs la negocierile directe dintre organizatiile angaHatorilor si lucratorilor&

130

A',icol!l 5 $rice stat membru care ratifica prezenta conventie va trebui sa asigure! in mod adecvat conditiilor nationale! organizarea si functionarea eficienta pe teritoriul sau a unui sistem de administratie a muncii! ale carui functii si responsabilitati sunt coordonate corespunzator& A',icol!l : *& $rice stat membru care ratifica prezenta conventie va trebui sa asigure mecanismele corespunzatoare conditiilor nationale in vederea asigurarii! in cadrul sistemului de administratie a muncii! a consultarilor! cooperarii si negocierilor dintre autoritatile publice si organizatiile angaHatorilor si lucratorilor cele mai reprezentative sau! acolo unde este cazul! reprezentantii angaHatorilor si lucratorilor& (& %n masura compatibilitatii cu legislatia! reglementarile si practicile nationale! aceste mecanisme se vor realiza la nivel national! regional si local! precum si la nivelul diferitelor sectoare de activitate economica& A',icol!l 9 *& $rganismele competente din cadrul sistemului de administratie a muncii trebuie! dupa caz! sa fie responsabile sau sa contribuie la pregatirea! administrarea! coordonarea! controlul si evaluarea politicii nationale a muncii si sa fie instrumentul din sfera administratiei publice pentru pregatirea si aplicarea legislatiei si reglementarilor in domeniu& (& %n mod special! tinand cont de normele internationale ale muncii! aceste organisme vor trebuiC aI sa participe la pregatirea! administrarea! coordonarea! controlul si evaluarea politicii nationale de ocupare! in conformitate cu legislatia! reglementarile si practicile nationaleG bI sa analizeze si sa urmareasca situatia persoanelor angaHate! a persoanelor care nu au un loc de munca si a celor subocupate! tinand cont de legislatia! reglementarile si practicile nationale cu privire la conditiile de munca! viata profesionala si conditiile de angaHare! sa atraga atentia asupra deficientelor si abuzurilor constatate in aceste domenii si sa faca propuneri privind miHloacele pentru depasirea acestoraG cI sa isi ofere serviciile angaHatorilor si lucratorilor! precum si organizatiilor acestora! in conditiile permise de legislatia! reglementarile sau practicile nationale! in vederea promovarii ' la nivel national! regional si local! precum si la nivelul diferitelor sectoare de activitate economica '! a consultarii si cooperarii eficiente dintre autoritatile si organismele publice si organizatiile angaHatorilor si lucratorilor! precum si intre aceste organizatiiG dI sa ofere! la cerere! consiliere teBnica angaHatorilor si lucratorilor! precum si organizatiilor acestora& A',icol!l 6 %n cazul in care conditiile nationale impun satisfacerea nevoilor unui numar cat mai mare de lucratori si in masura in care astfel de activitati nu sunt inca asigurate! orice stat membru care ratifica prezenta conventie va promova eFtinderea in etape progresive! daca este necesar! a functiilor sistemului de administratie a muncii pentru a include activitati ce vor fi eFercitate in colaborare cu alte organisme competente! referitoare la conditiile de munca si de viata profesionala ale unor categorii de lucratori care! prin lege! nu sunt salariati! precumC aI fermierii care nu angaHeaza forta de munca eFterna! arendasii si categorii similare de lucratori agricoliG bI lucratorii independenti care nu angaHeaza forta de munca eFterna! ocupati in sectorul informal! astfel cum este definit de practica nationalaG cI membrii cooperativelor si intreprinderilor gestionate de angaHatiG dI persoanele care lucreaza in cadrul unor sisteme stabilite prin cutuma sau traditii comunitare&
131

A',icol!l 0 %n masura in care legislatia! reglementarile si practicile nationale permit! organismele competente din cadrul sistemului de administratie a muncii vor trebui sa participe la pregatirea politicii nationale in domeniul relatiilor internationale ale muncii si la reprezentarea statului in acest domeniu! precum si la pregatirea masurilor ce vor fi luate la nivel national in acest scop& A',icol!l 1 %n vederea asigurarii unei coordonari adecvate a functiilor si responsabilitatilor sistemului de administratie a muncii intr'un mod determinat! prin legislatia! reglementarile sau practicile nationale! ministerul muncii sau orice alt organism asemanator trebuie sa aiba miHloacele de a verifica daca organismele parastatale responsabile de anumite activitati in domeniul administratiei muncii si orice organisme regionale sau locale carora le'au fost delegate astfel de activitati actioneaza conform legislatiei nationale si sustin obiectivele care le'au fost stabilite& A',icol!l %$ *& Personalul din sistemul de administratie a muncii va fi alcatuit din persoane calificate corespunzator pentru a eFercita functiile incredintate! care au acces la formarea profesionala necesara desfasurarii acestor activitati si care sunt independente fata de orice influenta eFterioara& (& Dcest personal beneficiaza de statutul! miHloacele materiale si resursele financiare necesare eFercitarii eficiente a functiilor sale& A',icol!l %% Ratificarea oficiala a prezentei conventii va fi comunicata pentru inregistrare directorului general al ?iroului %nternational al Muncii& A',icol!l %# *& Prezenta conventie se aplica doar statelor membre ale $rganizatiei %nternationale a Muncii! ale caror ratificari au fost inregistrate de catre directorul general al ?iroului %nternational al Muncii& (& Conventia va intra in vigoare dupa *( luni de la data la care ratificarile a doua state membre au fost inregistrate de catre directorul general al ?iroului %nternational al Muncii& 5& %n continuare! pentru orice stat membru! prezenta conventie va intra in vigoare dupa *( luni de la data la care ratificarea sa a fost inregistrata& A',icol!l %4 *& $ricare stat membru care a ratificat prezenta conventie o poate denunta la eFpirarea a *+ ani de la data la care aceasta a intrat in vigoare pentru prima data! printr'un act comunicat spre inregistrare directorului general al ?iroului %nternational al Muncii& Dceasta denuntare nu va avea efect mai devreme de un an de la data la care a fost inregistrata& (& :iecare stat membru care a ratificat prezenta conventie si care! in decurs de un an de la eFpirarea perioadei de *+ ani mentionate in paragraful precedent! nu isi eFercita dreptul de denuntare prevazut in prezentul articol va fi angaHat fata de prevederile prezentei conventii pentru inca o perioada de *+ ani! iar in continuare poate denunta prezenta conventie la fiecare *+ ani! in conditiile prevazute in prezentul articol& A',icol!l %5 *& Directorul general al ?iroului %nternational al Muncii va notifica statele membre ale $rganizatiei %nternationale a Muncii cu privire la inregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor ce i' au fost comunicate de catre acestea& (& %n notificarile catre statele membre ale $rganizatiei %nternationale a Muncii cu privire la inregistrarea celei de'a doua ratificari care i'a fost comunicata! directorul general al ?iroului

132

%nternational al Muncii va atrage atentia statelor membre ale $rganizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra in vigoare& A',icol!l %: Directorul general al ?iroului %nternational al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Nnite! pentru inregistrare! in conformitate cu prevederile art& *+( din Carta Natiunilor Nnite! informatii detaliate cu privire la toate actele de ratificare sau denuntare inregistrate de el! in concordanta cu prevederile articolelor precedente& A',icol!l %9 $ricand considera necesar! Consiliul de administratie al ?iroului %nternational al Muncii va prezenta Conferintei generale un raport cu privire la functionarea prezentei conventii si va eFamina oportunitatea introducerii pe agenda Conferintei generale a temelor privind revizuirea partiala sau totala a acesteia& A',icol!l %6 %n cazul in care Conferinta generala a $rganizatiei %nternationale a Muncii va adopta o noua conventie care revizuieste prezenta conventie partial sau total! atunci! cu eFceptia situatiei in care noua conventie prevede altfelC aI ratificarea de catre un stat membru a noii conventii de revizuire va implica ipso Hure denuntarea imediata a prezentei conventii! in pofida prevederilor art& *5 din prezenta conventie! sub rezerva ca noua conventie de revizuire va intra in vigoareG bI de la data la care noua conventie de revizuire intra in vigoare! prezenta conventie inceteaza sa mai fie descBisa ratificarii de catre statele membre& A',icol!l %0 1ersiunile in limbile engleza si franceza ale teFtului prezentei conventii au aceeasi valabilitate&

133

Con*eni+ n')%:% &'i*in- &'o,eci+ -'e&,!l!i -e o'/+ni8+'e i &'oce-!'ile -e -e,e'.in+'e + con-iiilo' -e oc!&+'e 7n 2!nci+ &!3lic Conferina general a $rganizaiei internaionale a Muncii! Convocat la "eneva de ctre Consiliul de administraie al ?iroului internaional al Muncii! #i ntrunit aici la 9 iunie *,93! n cea de'a #aizeci #i patra sa sesiuneG .und not de dispoziiile Conveniei privind libertatea sindical #i protecia dreptului sindical! *,/3! ale Conveniei privind dreptul de organizare #i de negociere colecitv! *,/,! #i ale conveniei #i recomandrii privind reprezentanii lucrtorilor! *,9*G Reamintind c Convenia privind dreptul de organizare #i de nogociere colectiv! *,/, nu vizeaz anumite categorii de ageni publici #i c Convenia #i Recomandarea privind reprezentanii lucrtorilor!*,9*! se aplic reprezentanilor lucrtorilor din ntreprindereG .und not de eFpansiunea considerabil a activitilor din funcia public n multe ri #i de necesitatea unor raporturi de munc sntoase ntre autoritile publice #i organizaiile agenilor publiciG Constatnd marea diversitate de sisteme politice! sociale #i economice ale statelor membre precum #i aceea a practicilor acestora Ade eFemplu n ceea ce prive#te funciile respective ale autoritilor centrale #i locale! acelea ale autoritilor federale! ale statelor federale #i ale provinciilor! #i acelea ale ntreprinderilor care sunt proprietate public #i ale diferitelor tipuri de organisme publice autonome sau semiautonome! sau n ceea ce prive#te natura raporturilor de muncIG innd cont de problemele speciale pe care le pun delimitarea cmpului de aplicare a unui instrument internaional #i adoptarea definiiilor n nelesul acestui instrument! n virtutea diferenelor eFistente n numeroase ri ntre angaHarea n sectorul public #i sectorul privat! precum #i de dificultile de interpretare care au aprut cu privire la aplicarea pentru funcionarii publici a dispoziiilor pertinente ale Conveniei privind dreptul de organizare #i de negociere colectiv! *,/,! #i de observaiile pe care organele de control ale $%M le'au fcut n diverse ocazii precum c anumite guverne au aplicat aceste dispoziii de o manier care eFclude grupuri largi de ageni publici din cmpul de aplicare al acestei ConveniiG Dup ce a decis s adopte diversele propuneri relative la libertatea sindical #i la procedurile de determinare a condiiilor de angaHare n funcia public! problem care constituie al cincilea punct al ordinii de zi a sesiuniiG Dup ce a decis c aceste propuneri vor lua forma unei convenii internaionale! adopt! n aceast a douzeci #i #aptea zi de iunie *,93 convenia ce urmeaz! care va fi denumit Convenia privind raporturile de munc n funcia public! *,93& P+',e+ I) C7.& -e +&lic+'e i -e2iniii A',icol!l % *& Prezenta Convenie se aplic tuturor persoanelor angaHate de autoritile publice! n msura n care dispoziii mai favorabile ale altor convenii internaionale ale muncii nu le sunt aplicabile& (& Msura n care garaniile prevzute de prezenta Convenie se vor aplica agenilor de nivel ridicat ale cror funcii sunt n mod normal considerate ca avnd legtur cu formularea politicilor de urmrit sau cu responsabiliti de conducere sau agenilor ale cror responsabiliti au un caracter foarte confidenial este determinat de legislaia naional& 5& Msura n care garaniile prevzute prin prezenta Convenie se aplic forelor armate #i poliiei este determinat de legilaia naional&

134

A',icol!l # 2n nelesul prezentei Convenii! eFpresia Magent publicM desemneaz orice persoan creia i se aplic aceast Convenie conform articolului su *& A',icol!l 4 2n nelesul prezentei Convenii! eFpresia Morganizaie a agenilor publiciM desemneaz orice organizaie! oricare ar fi componena sa! avnd drept scop promovarea #i aprarea intereselor agenilor publici& P+',e+ II) P'o,eci+ -'e&,!l!i -e o'/+ni8+'e A',icol!l 5 *& Dgenii publici trebuie s beneficieze de o protecie adecvat mpotriva oricror acte de discriminare care tind s preHudicieze libertatea sindical n materie de ocupare& (& $ astfel de protecie trebuie ndeosebi s se aplice n ceea ce prive#te actele avnd drept scopC aI subordonarea angaHrii unui agent public condiiei de a nu se afilia la o organizaie a agenilor publici sau de a nceta s fac parte dintr'o astfel de organizaieG bI concedierea unui agent public sau preHudicierea acestuia prin orice alte miHloace! ca urmare a afilierii acestuia la o organizaie a agenilor publici sau a participrii acestuia la activitile normale ale unei astfel de organizaii& A',icol!l : *& $rganizaiile agenilor publici trebuie s se bucure de o complet independen fa de autoritile publice& (& $rganizaiile agenilor publcii trebuie s beneficieze de o protecie adecvat mpotriva oricror acte de ingerin a autoritilor publice n formarea! funcionarea #i administrarea acestora& 5& Sunt asimilate ndeosebi actelor de ingerin! n sensul prezentului articol! msuri care tind s promoveze crearea de organizaii ale agenilor publici dominate de o autoritate public! sau s susin organizaii ale agenilor publici prin miHloace financiare sau altfel! cu intenia de a plasa aceste organizaii sub controlul unei autoriti publice& P+',e+ III) F+cili, i c+'e ,'e3!ie +co'-+,e o'/+ni8+iilo' +/enilo' &!3lici A',icol!l 9 *& 8rebuie acordate faciliti reprezentanilor organizaiilor agenilor publici recunoscui! de manier a le permite ndeplinirea rapid #i eficient a funciilor acestora att n timpul orelor de lucru ct #i n afara acestra& (& Dcordarea unor astfel de faciliti nu trebuie s mpiedice funcionarea eficient a administraiei sau a serviciului interesat& 5& Natura #i ntinderea acesor faciliti trebuie determinate conform metodelor menionate n articolul 9 al prezentei Convenii sau prin orice alte miHloace adecvate& P+',e+ IV) P'oce-!'i -e -e,e'.in+'e + con-iiilo' -e +n/+;+'e A',icol!l 6 8rebuie luate! dac este necesar! msuri adecvate condiiilor naionale pentru ncuraHarea #i promovarea dezvoltrii #i utilizrii pe ct de larg posibil a procedurilor care permit negocierea condiiilor de ocupare ntre autoritile publice interesate #i organizaiile agenilor publici! sau a

135

oricrei alte metode care permite reprezentanilor agenilor publici s participe la determinarea condiiilor respective& P+',e+ V) Re/le.en,+'e+ -i2e'en-elo' A',icol!l 0 Reglementarea diferendelor care apar cu privire la determinarea condiiilor de ocupare va fi cutat! de o manier adecvat condiiilor naionale! pe care de negociere ntre pri sua printr'o procedur care d garanii de independen #i imparialitate! a#a cum este medierea! concilierea sau arbitraHul! instituit astfel nct s inspire ncredere prilor interesate& P+',e+ VI) D'e&,!'ile ci*ile i &oli,ice A',icol!l 1 Dgenii publici trebuie s beneficieze! ca #i ceilali lucrtori! de drepturile civile #i politice care sunt eseniale eFercitrii normale a libertii sindicale! sub singura rezerv a obligaiilor care in de statutul acestora #i de natura funciilor pe care le eFercit& A',icol!l %$ %nstrumentele de ratificare a prezentei Convenii se vor eFpedia Directorului "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii pentru nregistrare& A',icol!l %% *& Prezenta Convenie va ntruni numai acei Membri ai $rganizaiei %nternaionale a Muncii! ale cror instrumente de ratificare au fost nregistrate de Directorul "eneral& (& Prezenta Convenie va intra n vigoare la *( luni de la data nregistrrii de ctre Directorul "eneral a instrumentelor de ratificare a doi Membri ai $rganizaiei& 5& Nlterior! prezenta Convenie va intra n vigoare pentru fiecare Membru al $rganizaiei dup *( luni de la data nregistrrii instrumentelor sale de ratificare& A',icol!l %# *& :iecare Membru al $rganizaiei! parte la prezenta Convenie! poate! dup eFpirarea termenului de *+ ani din momentul iniial al intrrii acesteia n vigoare! s o denune printr'o declaraie eFpediat pentru nregistrare Directorului "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii& Denunarea va intra n vigoare peste un an dup nregistrare& (& :iecare Membru al $rganizaiei! parte la prezenta Convenie! care timp de un an dup eFpirarea termenului de *+ ani menionat n alineatul precedent! nu #i'a eFercitat dreptul la denunare prevzut de prezentul articol va fi obligat pentru urmtoarea perioad de *+ ani! ulterior avnd posibilitatea de a denuna prezenta Convenie la eFpirarea fiecrei perioade de zece ani n modul prevzut de prezentul articol& A',icol!l %4 *& Directorul "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii va notifica toi membrii $rganizaiei %nternaionale a Muncii despre nregistrarea tuturor instrumentelor de ratificare #i declaraiilor de denunare primite de la Membrii $rganizaiei& (& Notificnd Membrii $rganizaiei despre nregistrarea celui de'al doilea instrument de ratificare primit! Directorul "eneral va ateniona Membrii $rganizaiei asupra datei intrrii n vigoare a Conveniei&

136

A',icol!l %5 Directorul "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii va eFpedia pentru nregistrare Secretarului "eneral al $rganizaiei Naiunilor Nnite! n conformitate cu art&*+( al Statului $rganizaiei Naiunilor Nnite! date complete privind toate instrumentele de ratificare #i declaraiile de denunare nregistrate de el n conformitate cu prevederile articolelor precedente& A',icol!l %: 2n cazul n care va considera necesar! Consiliul de Ddministraie al ?iroului %nternaional al Muncii va prezenta Conferinei "enerale un raport privind aplicarea prezentei Convenii #i va eFamina oportunitatea includerii n agenda Conferinei a problemei privind revizuirea total sau parial a acesteia& A',icol!l %9 *& 2n cazul n care Conferina va adopta o alt Convenie care va revizui integral sau n parial prezenta Convenie #i dac noua Convenie nu va prevedea altfel! atunciC aI ratificarea de ctre un Membru al $rganizaiei a noii Convenii de revizuire va atrage implicit! indiferent de prevederile articolului **! denunarea imediat a prezentei Convenii! cu condiia c noua Convenie a intra n vigoareG bI ncepnd cu data intrrii n vigoare a noii Convenii de revizuire! prezenta Convenie va fi ncBis pentru ratificare de ctre Membri& (& Prezenta Convenie n orice eventualitate va rmne n vigoare n varianta actual pentru acei Membri ai $rganizaiei care au ratificat'o! dar n'au ratificat noua Convenie de revizuire& A',icol!l %6 1ersiunile francez #i englez ale teFtului prezentei Convenii sunt egal autentice&

137

@ABCDBEFG H %:# o NDXBFWD UDTAIOMBAMNF F cFcFDBD NJLKO BO IAJNACVX JOUANOX TUVUWXYZVX[ \]V^UWUV_`[ aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX! j]hkXVVX[ k lUVUkU mcn`V`joWXo`kVpn q]kUo]n aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX ` j]tWXkuX[j[ 4 `sV[ *,9, g]cX VX jk]s uUjoZcUj[o w[ods jUjj`s! wW`V`nX[ k] kV`nXV`U w]Y]bUV`[ j]]okUojokds{`y jd{Ujokds{`y nUbcdVXW]cVpy x]VkUV_`e ` WUx]nUVcX_`e w] oWdcd! `! k vXjoV]jo`! \]VkUV_`` *,(, g]cX ]t dxXhXV`` kUjX gWdh]k! wUWUk]h`npy VX jdcXy! \]VkUV_`` *,45 g]cX ] jVXtbUV`` nXu`V hX{`oVpn` wW`jw]j]tYUV`[n` ` \]VkUV_`` *,99 g]cX ] wW]`hk]cjokUVV]e jWUcU AhXgW[hVUV`U k]hcdyX! udn ` k`tWX_`[I! w]joXV]k`k wW`V[oZ W[c wWUcY]bUV`e ]oV]j`oUYZV] wUWUjn]oWX \]VkUV_`` AwUWUjn]oWUVV]eI *,5( g]cX ] hX{`oU c]xUW]k ]o VUjvXjoVpy jYdvXUk A5(I! vo] [kY[Uoj[ vUokUWopn wdVxo]n w]kUjox` cV[ jUjj``! jv`oX[! vo] zo` wWUcY]bUV`[ c]YbVp wW`V[oZ ^]Wnd nUbcdVXW]cV]e x]VkUV_``! wW`V`nXUo jUg] ckXc_XoZ w[o]g] cV[ `sV[ nUj[_X opj[vX cUk[oZj]o jUnZcUj[o cUk[o]g] g]cX V`bUjYUcds{ds \]VkUV_`s! x]o]WX[ n]bUo `nUV]kXoZj[ \]VkUV_`Ue *,9, g]cX ] oUyV`xU tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX Aw]Wo]kpU WXt]opIC ^jhklm I) Ynl^j `^efloloep e _`^lklmloep YNONRG % _UY[y VXjo][{Ue \]VkUV_`` w]V[o`U 7w]Wo]kpU WXt]op ]ykXopkXUo kjs `Y` xXxds' Y`t] vXjoZ WXt]op w] w]gWdhxU `Y` WXhgWdhxU Yst]g] jdcVX! X oXxbU Ystds jk[hXVVds j zo`n WXt]odG ]wWUcUYUV`U oXx]e WXt]op djoXVXkY`kXUoj[ VX_`]VXYZVpn hXx]V]cXoUYZjok]n `Y` wWXxo`x]e& W` WXhWXt]oxU ` wUWUjn]oWU zo]g] ]wWUcUYUV`[ wW]k]c[oj[ x]VjdYZoX_`` j ]WgXV`hX_`[n` hX`VoUWUj]kXVVpy WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k `Y` ]V` `Vpn ]tWXh]n dvXjokdso k zo]n& YNONRG # *& \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_`` n]bUo cUYXoZ `h w]Y]bUV`e VXjo][{Ue \]VkUV_`` w]YVpU `Y` vXjo`vVpU `jxYsvUV`[ k ]oV]uUV`` w]Wo]kpy WXt]o k Yst]n nUjoU! gcU wUWUk]hx` V]j[o VUWUgdY[WVpe yXWXxoUW ` wW]`hk]c[oj[ Y`uZ nUYx`n` jdcXn`! X oXxbU k ]oV]uUV`` w]Wo]kpy WXt]o! jk[hXVVpy j Wpt]Y]kVpn` jdcXn` `Y` j `y ]wWUcUYUVVpn` xXoUg]W`[n`& W` djY]k``! vo]C ]tUjwUv`kXsoj[ tUh]wXjVpU djY]k`[ oWdcXG x]nwUoUVoVpU ]WgXVp kYXjo`! w]jYU x]VjdYZoX_`e j ]WgXV`hX_`[n` hX`VoUWUj]kXVVpy WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k! wW`cdo x dtUbcUV`s! vo] j dvUo]n kjUy jY]b`ku`yj[ ]tjo][oUYZjok _UYUj]]tWXhV] wWUc]joXk`oZ `jxYsvUV`[& (& fj]tpU oWUt]kXV`[ WXhcUYX %%% VXjo][{Ue \]VkUV_`` n]gdo tpoZ `hnUVUVp! UjY` x]nwUoUVoVpe ]WgXV kYXjo` dtUbcXUoj[! w]jYU x]VjdYZoX_`e j ]WgXV`hX_`[n` hX`VoUWUj]kXVVpy WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k! vo] zo` `hnUVUV`[ cXso j]]okUojokds{`U wWU`nd{UjokX ` vo] wWUc]joXkY[UnX[ ]t{X[ hX{`oX [kY[Uoj[ VU ydbU o]e! x]o]WX[ ]tUjwUv`kXYXjZ tp k WUhdYZoXoU w]YV]g] wW`nUVUV`[ w]Y]bUV`e VXjo][{Ue \]VkUV_``& 5& stpU w]YVpU `Y` vXjo`vVpU `jxYsvUV`[! wWUcdjn]oWUVVpU wdVxo]n * VXjo][{Ue joXoZ`! ` YstpU hVXv`oUYZVpU `hnUVUV`[! kVUjUVVpU j]gYXjV] wdVxod ( VXjo][{Ue joXoZ`! X oXxbU wW`v`Vp! kphkXku`U `y! dxXhpkXsoj[ k c]xYXcXy! wWUcjoXkY[Unpy j]gYXjV] joXoZU (( joXkX aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX ]oV]j`oUYZV] wW`nUVUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_``& YNONRG 4 _UY[y VXjo][{Ue \]VkUV_``C oUWn`V 7WXt]oV`x ]hVXvXUo Yst]U Y`_]! hXV[o]U VX w]Wo]kpy WXt]oXyG oUWn`V 7x]nwUoUVoV]U Y`_] ]hVXvXUo Y`_]! ]tYXcXs{UU hVXV`[n` ` ]wpo]n! VU]ty]c`npn` cY[ kpw]YVUV`[ ]cV]e `Y` VUjx]YZx`y x]VxWUoVpy ^dVx_`e! ` wW`UnYUn]U xXx oXx]k]U cY[
138

x]nwUoUVoVpy ]WgXV]k kYXjo`G oUWn`V 7]okUojokUVV]U Y`_] ]hVXvXUo Y`_]! VXhVXvXUn]U WXt]o]cXoUYUn! xXw`oXV]n jdcVX `Y` kYXcUYZ_Un nUyXV`hnX! k hXk`j`n]jo` ]o ]tjo][oUYZjok! k xXvUjokU ]okUojokUVV]g] hX kpw]YVUV`U ]cV]e `Y` VUjx]YZx`y x]VxWUoVpy ^dVx_`e ` x]o]W]U WXjw]YXgXUo c]joXo]vVpn` hVXV`[n`! ]wpo]n ` VU]ty]c`npn Xko]W`oUo]n cY[ c]YbV]g] `y kpw]YVUV`[G oUWn`V 7dw]YV]n]vUVV]U Y`_] ]hVXvXUo Y`_]! dw]YV]n]vUVV]U WXt]o]cXoUYUn! xXw`oXV]n jdcVX `Y` ]okUojokUVVpn Y`_]n cY[ kpw]YVUV`[ ]wWUcUYUVV]e hXcXv` `Y` hXcXv ` ]tYXcXs{UU VU]ty]c`npn` oUyV`vUjx`n` hVXV`[n` ` ]wpo]nG oUWn`V 7w]cUnVpU nUyXV`hnp ]ykXopkXUo kjU VUw]ck`bVpU `Y` w]ck`bVpU w]gWdh]vV]' WXhgWdh]vVpU djoW]ejokX! kxYsvX[ WXjw]Y]bUVVpU VX tUWUgd nUyXV`vUjx`U wYXo^]Wnp! x]o]WpU `jw]YZhdsoj[ VX tUWUgd `Y` VX t]Wod jdcVX cY[ w]ckUu`kXV`[! w]cV[o`[ `Y` ]wdjxXV`[ gWdh]k `Y` `y wUWUV]jX j ]cV]g] nUjoX VX cWdg]U k w]ckUuUVV]n `Y` w]ccUWb`kXUn]n j]jo][V``G oUWn`V 7w]cUnV]U wW`jw]j]tYUV`U ]ykXopkXUo Yst]U wW`jw]j]tYUV`U! w]jWUcjok]n x]o]W]g] gWdh n]bUo xWUw`oZj[ x w]cUnV]nd nUyXV`hnd! V] x]o]Wpe VU [kY[Uoj[ VU]oUnYUn]e vXjoZs zo]g] nUyXV`hnX `Y` gWdhXG oUWn`V 7c]jodw ]hVXvXUo oXxbU 7kpy]c G oUWn`V 7jdcV] ]ykXopkXUo Yst]e o`w jdcVX! tXWb`! Y`yoUWX `Y` jdcVX VX k]hcduV]e w]cduxU! hX `jxYsvUV`Un k]UVVpy x]WXtYUe& ^jhklm II) _qrel `_m_sloep YNONRG 5 *& X_`]VXYZV]U hXx]V]cXoUYZjok] `Y` wWXk`YX wWUcw`jpkXso wW]kUcUV`U nUW k j]]okUojok`` j WXhcUY]n %%% VXjo][{Ue \]VkUV_`` k ]oV]uUV`` w]Wo]kpy WXt]o j _UYZsC j]cUWbXV`[ k w]W[cxU WXt]v`y nUjo ` ]t]Wdc]kXV`[G `jw]YZh]kXV`[ nUo]c]k WXt]op! `jxYsvXs{`y W`jx VXVUjUV`[ d{UWtX cY[ hc]W]kZ[G wWUc]joXkYUV`[ ` j]cUWbXV`[ k w]W[cxU tUh]wXjVpy jWUcjok c]jodwX x Yst]nd WXt]vUnd nUjodG wWUc]joXkYUV`[ `V^]WnX_``! ]tUjwUvUV`[ w]cg]o]kx` ` x]VoW]Y[! VU]ty]c`npy cY[ hX{`op WXt]oV`x]k ]o VUjvXjoVpy jYdvXUk `Y` ]wXjV]jo` cY[ hc]W]kZ[ k jk[h` j kpw]YVUV`Un `Y` wW` kpw]YVUV`` `n` WXt]opG ]tUjwUvUV`[ WXt]oV`x]k kjUn` jWUcjokXn` `Vc`k`cdXYZV]e hX{`op ` hX{`oV]e ]cUbc]e! X oXxbU kjUn` jwXjXoUYZVpn` jWUcjokXn`! x]o]WpU n]gdo ]t]jV]kXVV] w]oWUt]kXoZj[! x]gcX VXcYUbX{X[ hX{`oX ]o VUjvXjoVpy jYdvXUk `Y` d{UWtX cY[ hc]W]kZ[ VU n]bUo tpoZ ]tUjwUvUVX cWdg`n` jw]j]tXn`G wWUc]joXkYUV`[ ` j]cUWbXV`[ k w]W[cxU j]]okUojokds{`y ` VXcYUbX{`y jWUcjok w] ]xXhXV`s wUWk]e w]n]{` ` jwXjXV`sG WXhWXt]ox` ` kkUcUV`[ j]]okUojokds{`y wW]_UcdW VX jYdvXe Ystpy XkXW`eVpy j`odX_`e! x]o]WpU n]gdo k]hV`xVdoZ& (& aUWp! x]o]WpU VU]ty]c`n] wW`V`nXoZ k] `jw]YVUV`U VXjo][{Ue \]VkUV_``! ]ykXopkXsoC ]t{`U oWUt]kXV`[! xXjXs{`Uj[ x]VjoWd`W]kXV`[! ]t]Wdc]kXV`[ ` j]cUWbXV`[ k w]W[cxU w]Wo]kpy j]]WdbUV`e ` cWdg`y nUjo! gcU kpw]YV[soj[ w]Wo]kpU WXt]opG hX{`od ]o w]bXW]k ` khWpk]k ` `y wWUcdwWUbcUV`UG tUh]wXjVpU jWUcjokX c]jodwX x jdcXn! oWsnXn! w]cn]jo[n! w]cUnV]nd ]t]Wdc]kXV`s ` nUyXV`hnXnG wUWUk]hxd WXt]oV`x]kG ]oxWpo`U ` hXxWpo`U Ysx]k! ]gWXbcUV`U Ysx]k ` WXt]od k oWsnXyG joW]`oUYZjok]! j]cUWbXV`U k w]W[cxU ` `jw]YZh]kXV`U w]cUnVpy nUyXV`hn]k ` cWdg`y w]gWdh]vV]'WXhgWdh]vVpy djoW]ejokG joW]`oUYZjok]! j]cUWbXV`U k w]W[cxU ` `jw]YZh]kXV`U w]cn]joUeG oXxUYXbVpU WXt]op ` `jw]YZh]kXV`U gWdh]kpy joWUY VX jdcXyG`jwpoXV`U! ]jn]oW! wW]kUWxd ` jUWo`^`xX_`s! k jYdvXU VU]ty]c`n]jo`! w]cUnVpy nUyXV`hn]k ` wW`jw]j]tYUV`e AkxYsvX[ _Uw` ` oW]jpI! joW]w ` cWdg`y w]cUnVpy wW`jw]j]tYUV`e! ]tWXhds{`y VU]oUnYUnds vXjoZ gWdhXG ]tWXt]oxd WXhY`vVpy k`c]k gWdhXG uoXtUY`W]kXV`U ` yWXVUV`U gWdh]kG ]wXjVpU kU{UjokX ` cWdg`U ]wXjV]jo` k wW]`hk]cjokUVV]e jWUcUG `Vc`k`cdXYZVpU jWUcjokX hX{`op ` hX{`oVds ]cUbcdG jWUcjokX jXV`oXW``! Y`vV]e g`g`UVp ` tpo]k]U ]tjYdb`kXV`UG nUc`_`Vjx`e x]VoW]YZGjWUcjokX w] ]xXhXV`s wUWk]e w]n]{` ` jwXjXV`sG ]WgXV`hX_`s oUyV`x` tUh]wXjV]jo` ` ]yWXVp hc]W]kZ[G w]cg]o]kxd WXt]oV`x]kG dkUc]nYUV`U ] VUjvXjoVpy jYdvX[y VX wW]`hk]cjokU ` wW]^Ujj`]VXYZVpy hXt]YUkXV`[y ` `y WXjjYUc]kXV`U&
139

5& WXxo`vUjx]U kpw]YVUV`U oWUt]kXV`e! wWUcdjn]oWUVVpy k j]]okUojok`` j wdVxo]n * VXjo][{Ue joXoZ`! ]tUjwUv`kXUoj[ `Y` ]jV]kpkXUoj[ VX oUyV`vUjx`y V]WnXy `Y` jk]cXy wWXxo`vUjx`y wWXk`Y! dokUWbcUVVpy x]nwUoUVoVpn ]WgXV]n kYXjo`! `Y` wdoUn wW`nUVUV`[ cWdg`y j]]okUojokds{`y nUo]c]k! ]okUvXs{`y VX_`]VXYZVpn djY]k`[n ` wWXxo`xU& YNONRG : *& X_`]VXYZV]U hXx]V]cXoUYZjok] `Y` wWXk`YX k]hYXgXso VX j]]okUojokds{`y Y`_ } WXt]o]cXoUYUe! kYXcUYZ_Uk! xXw`oXV]k `Y` cWdg`y Y`_! k hXk`j`n]jo` ]o ]tjo][oUYZjok } ]okUojokUVV]joZ hX j]tYscUV`U nUW! dw]n[Vdopy k wdVxoU * joXoZ` / VXjo][{Ue \]VkUV_``& (& jY` VUjx]YZx] WXt]o]cXoUYUe ]cV]kWUnUVV] ]jd{UjokY[so cU[oUYZV]joZ VX ]cV]n WXt]vUn nUjoU! ]V` ]t[hXVp j]oWdcV`vXoZ j _UYZs wW`nUVUV`[ wWUcw`jXVVpy nUW! VU VXV]j[ d{UWtX ]okUojokUVV]jo` xXbc]g] WXt]o]cXoUY[ hX tUh]wXjV]joZ ` hc]W]kZU hXV[opy d VUg] WXt]oV`x]k& j]]okUojokds{`y jYdvX[y x]nwUoUVoVpe ]WgXV kYXjo` wWUcw`jpkXUo ]t{`U wW]_UcdWp cY[ ]jd{UjokYUV`[ oXx]g] j]oWdcV`vUjokX& YNONRG 9 *& W`V`nXsoj[ nUWp! k j]]okUojok`` j x]o]Wpn` WXt]oV`x`C ]t[hXVp VU nUuXoZ tUh dkXb`oUYZV]e wW`v`Vp cUejok`s Yst]g] djoW]ejokX `Y` wW`jw]j]tYUV`[ w] oUyV`xU tUh]wXjV]jo`! wWUcdjn]oWUVV]g] cY[ `y j]tjokUVV]e hX{`op `Y` hX{`op cWdg`y Y`_! ` VU `jw]YZh]kXoZ `y VUwWXk`YZV]G wW][kY[so WXhdnVds hXt]od k ]oV]uUV`` j]tjokUVV]e tUh]wXjV]jo` ` tUh]wXjV]jo` cWdg`y Y`_! x]o]Wpy n]gdo xXjXoZj[ `y cUejok`[ `Y` dwd{UV`e k wW]_UjjU oWdcXG VUnUcYUVV] c]xYXcpkXso jk]Und VUw]jWUcjokUVV]nd Wdx]k]c`oUYs ] Yst]e j`odX_``! x]o]WX[! w] `y nVUV`s! n]bUo wWUcjoXkY[oZ ]wXjV]joZ ` x]o]Wds ]V` jXn` VU n]gdo `jwWXk`oZ! cY[ wW`V[o`[ nUW w] `jwWXkYUV`s& (& X xXbc]n WXt]vUn nUjoU WXt]oV`x` `nUso wWXk] dvXjok]kXoZ k ]tUjwUvUV`` tUh]wXjVpy djY]k`e oWdcX k WXnxXy `y x]VoW]Y[ VXc ]t]Wdc]kXV`Un ` nUo]cXn` oWdcX ` kpjxXhpkXoZj[ ]oV]j`oUYZV] cUejokds{`y oWdc]kpy ]wUWX_`e! UjY` ]V` hXoWXg`kXso tUh]wXjV]joZ& XVV]U wWXk]! k o]e nUWU! VXjx]YZx] zo] j]]okUojokdUo VX_`]VXYZV]nd hXx]V]cXoUYZjokd ` wWXxo`xU! ]jd{UjokY[Uoj[ vUWUh x]n`oUop w] tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX! gcU oXx`U x]n`oUop tpY` j]hcXVp j]gYXjV] joXoZU 59 VXjo][{Ue \]VkUV_``& YNONRG 6 *& W` wW`nUVUV`` w]Y]bUV`e VXjo][{Ue \]VkUV_`` w]jWUcjok]n VX_`]VXYZV]g] hXx]V]cXoUYZjokX `Y` wWXk`Y `Y` xXx`n'Y`t] cWdg`n j]]okUojokds{`n wdoUn! j]gYXjV] VX_`]VXYZV]e wWXxo`xU ` djY]k`[n! x]nwUoUVoVpe ]WgXV kYXjo` x]VjdYZo`WdUoj[ j hX`VoUWUj]kXVVpn` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k& (& Y[ ]jd{UjokYUV`[ nUW! dw]n[Vdopy k wdVxoU * joXoZ` / VXjo][{Ue \]VkUV_``! wWUcdjnXoW`kXUoj[ oUjV]U j]oWdcV`vUjok] nUbcd WXt]o]cXoUY[n` V WXt]oV`xXn` `Y` `y wWUcjoXk`oUY[n`& ^jhklm III) tluoevlY@el fl^w YNONRG 0 jY` xXx]U'Y`t] WXt]vUU nUjo] wWUcjoXkY[Uo dgW]hd tUh]wXjV]jo` `Y` hc]W]kZs! wW`V`nXsoj[ z^^Uxo`kVpU nUWp AdjoW]ejok] ]gWXbcUV`e! ]t]hVXvUV`U j`gVXYZVpn` ^YXbxXn` `Y` cWdg`U j]]okUojokds{`U nUWp! kxYsvX[! UjY` VU]ty]c`n]! wWUxWX{UV`U WXt]opI cY[ hX{`op WXt]oV`x]k! w]xX zo] nUjo] kV]kZ VU joXVUo tUh]wXjVpn&

140

YNONRG 1 *& jU nUjoX! gcU kpw]YV[soj[ w]Wo]kpU WXt]op! X oXxbU kjU w]cy]cp x V`n j]]okUojokUVV] ` VXcYUbX{`n ]tWXh]n ]jkU{Xsoj[& (& st]U wWUw[ojok`U! x]o]W]U n]bUo wWUcjoXkY[oZ ]wXjV]joZ cY[ wUWUck`bUV`[ w]cUnV]g] nUyXV`hnX! oWXVjw]WoV]g] jWUcjokX `Y` Y`_! UjY` w] wWXxo`vUjx`n wW`v`VXn ]V] VU n]bUo tpoZ djoWXVUV]! ]tUjwUv`kXUoj[ j]]okUojokds{`n` ` hXnUoVpn` ]t]hVXvUV`[n` `! UjY` VU]ty]c`n]! VXcYUbX{`n ]tWXh]n ]jkU{XUoj[& YNONRG %$ *& jU w]kUWyV]jo`! `jw]YZhdUnpU cY[ wUWUck`bUV`[ oWXVjw]WoVpy jWUcjok `Y` uoXtUY`W]kXV`[ gWdh]k `Y` nXoUW`XY]k! j]]okUojokdso VXhVXvUV`s ` j]cUWbXoj[ VXcYUbX{`n ]tWXh]n& (& W` uoXtUY`W]kXV``! dxYXcxU gWdh]k `Y` nXoUW`XY]k! WXht]WxU uoXtUYUe `Y` gWdh]k WXt]oX kpw]YV[Uoj[ k djoXV]kYUVV]n w]W[cxU! j j]tYscUV`Un nUW tUh]wXjV]jo`! dv`opkX[ yXWXxoUW gWdhX `Y` nXoUW`XY]k ` `y dwXx]kx`& YNONRG %% *& Y[ ]tUjwUvUV`[ k]hn]bV]jo` tUh]wXjV]g] `jw]YZh]kXV`[ oWXVjw]WoVpy jWUcjok ` w]gWdh]vV]'WXhgWdh]vVpy djoW]ejok ]joXkY[soj[ wW]y]cp VXcYUbX{Ue u`W`Vp& (& iXn! gcU zo] VU]ty]c`n] ` wWXxo`vUjx` ]jd{Ujok`n]! cY[ wUuUy]c]k djoWX`kXsoj[ ]ocUYZVpU wW]y]cpG oXx`U wW]y]cp `nUso c]joXo]vVds u`W`Vd `! VXjx]YZx] zo] wWXxo`vUjx` ]jd{Ujok`n]! ]ocUY[soj[ ]o wW]y]c]k! `jw]YZhdUnpy oWXVjw]WoVpn` jWUcjokXn`! YNONRG %# nUjoXy! gcU wW]k]c[oj[ w]Wo]kpU WXt]op! ]tUjwUv`kXsoj[ ` j]cUWbXoj[ k g]o]kV]jo` cY[ `jw]YZh]kXV`[ j]]okUojokds{`U ` VXcYUbX{`U wW]o`k]w]bXWVpU jWUcjokX& YNONRG %4 *& jU ]wXjVpU vXjo` ]t]Wdc]kXV`[ VXcUbV] ]gWXbcXsoj[! UjY` o]YZx] ]V` VU VXy]c[oj[ k oXx]n w]Y]bUV`` `Y` VU `nUso oXx]e x]VjoWdx_``! x]o]WpU [kY[soj[ tUh]wXjVpn`! xXx UjY` tp ]V` k cUejok`oUYZV]jo` tpY` ]gWXbcUVp& (& W`V`nXsoj[ z^^Uxo`kVpU nUWp cY[ tpjoW]g] ]oxYsvUV`[ w`oXV`[ Yst]g] ]t]Wdc]kXV`[ k VUwWUck`cUVVpy jYdvX[y! UjY` zo] VU]ty]c`n]& 5& jYdvXU VU]ty]c`n]jo` wW]kUcUV`[ dt]Wx` `Y` WXt]o w] WUn]Vod ]t]Wdc]kXV`[! x]gcX k]hV`xXUo ]wXjV]joZ cY[ xXx]g]'Y`t] Y`_X! oXx]U ]t]Wdc]kXV`U ]joXVXkY`kXUoj[ c] VXvXYX zo`y WXt]o ` wW`V`nXsoj[ VXcYUbX{`U nUWp cY[ ]tUjwUvUV`[ o]g]! vo]tp dw]n[Vdo]U ]t]Wdc]kXV`U VU tpY] kV]kZ wd{UV] k y]c c] hXkUWuUV`[ oXx`y WXt]o& fcVXx] ]okUojokUVV]U Y`_] n]bUo kV]kZ wdjo`oZ k y]c ]t]Wdc]kXV`U k _UY[y `jwpoXV`[ `Y` WUgdY`W]kx`! x]o]WpU VUk]hn]bV] kpw]YV`oZ! w]xX ]t]Wdc]kXV`U VU WXt]oXUo& /& i]YZx] dw]YV]n]vUVV]nd Y`_d WXhWUuXUoj[C jV`nXoZ Yst]U ]gWXbcUV`U! gcU zo] VU]ty]c`n] k _UY[y kpw]YVUV`[ WXt]opG jV`nXoZ wWUc]yWXV`oUYZVpU djoW]ejokX `Y` ]oxYsvXoZ `y k _UY[y dt]Wx`! WUgdY`W]kXV`[ `Y` WUn]VoX& )& jY` xXx]U'Y`t] ]gWXbcUV`U jV[o]! o] wW`V`nXsoj[ j]]okUojokds{`U nUWp wWUc]jo]W]bV]jo` ` dxXhXVV]U ]gWXbcUV`U kV]kZ joXk`oj[ VX nUjo]! xXx o]YZx] zo] joXVUo wWXxo`vUjx` k]hn]bV]& 4& jY` xXx]U'Y`t] wWUc]yWXV`oUYZV]U djoW]ejok] jV[o] `Y` ]oxYsvUV]! zo] wW`jw]j]tYUV`U kV]kZ djoXVXkY`kXUoj[ `Y` w]cxYsvXUoj[! xXx o]YZx] zo] joXVUo wWXxo`vUjx` k]hn]bV]G wW`V`nXsoj[ nUWp w] ]tUjwUvUV`s o]g]! vo]tp j]]okUojokds{UU ]t]Wdc]kXV`U VU n]gY] tpoZ wd{UV] k y]c tUh wWUcdwWUbcUV`[ `Y` `jw]YZh]kXV] c] oUy w]W! w]xX wWUc]yWXV`oUYZV]U djoW]ejok] VU w]joXkYUV] VX nUjo] `Y` VU wd{UV] kV]kZ k cUejok`U&
141

9& _UY[y VXjo][{Ue joXoZ` oUWn`V 7]t]Wdc]kXV`U kxYsvXUo Yst]e w]cUnVpe nUyXV`hn! nUyXV`vUjx` cUejokds{ds xWpuxd YsxX `Y` nUyXV`vUjx]U ]t]Wdc]kXV`U& YNONRG %5 jU zYUxoW]]t]Wdc]kXV`U ` zYUxoW]djoXV]kx` x]VjoWd`Wdsoj[! djoXVXkY`kXsoj[! zxjwYdXo`Wdsoj[ ` j]cUWbXoj[ oXx`n ]tWXh]n! vo]tp wWUc]okWXo`oZ Ystds ]wXjV]joZ! ` j]]okUojokdso V]WnXn! wW`hVXVVpn x]nwUoUVoVpn ]WgXV]n kYXjo`& YNONRG %: W` WXhgWdhxU `Y` w]gWdhxU jdcVX d wW`vXYX `Y` d t]WoX cWdg]g] jdcVX wWUcdjnXoW`kXsoj[ ` j]cUWbXoj[ k g]o]kV]jo` VXcYUbX{`U ` c]YbVpn ]tWXh]n djoXV]kYUVVpU ` hXxWUwYUVVpU tUh]wXjVpU jWUcjokX c]jodwX VX jdcV]& YNONRG %9 *& W` wUWUk]hxU WXt]oV`x]k k]cVpn wdoUn VX jdcV] `Y` j jdcVX `Y` k cWdg]U nUjo] ` ]tWXoV] wW`V`nXsoj[ VXcYUbX{`U nUWp cY[ ]tUjwUvUV`[ `y tUh]wXjV]e w]jXcx`! wUWUk]hx` ` kpjXcx`G ]wWUcUY[soj[ djY]k`[! x]o]Wpn c]YbVp ]okUvXoZ jdcX! `jw]YZhdUnpU cY[ zo]e _UY`& (& W` wUWUk]hxU WXt]oV`x]k j nUjoX WXt]op `Y` VX nUjo] WXt]op VX tUWUgd! wUWUk]h]vVpU jWUcjokX! wWUc]joXkY[UnpU WXt]o]cXoUYUn! c]YbVp tpoZ tUh]wXjVpn`& YNONRG %6 *& ]jodw x oWsnd `Y` VX gWdh]kds wXYdtd jdcVX ]tUjwUv`kXUoj[ w]jWUcjok]nC hXxWUwYUVV]g] oWXY]k]g] nXWoX `Y`! gcU zo] wWXxo`vUjx` VU_UYUj]]tWXhV]! hXxWUwYUVV]g] oWXwX `Y` xWUw`oUYZVpy WUUx `Y` ]w]W j]]okUojokds{`y WXhnUW]k! c]joXo]vV]e wW]vV]jo` ` VXcYUbX{Ue x]VjoWdx_``! `Y` j w]n]{Zs cWdg`y jWUcjok! wW`UnYUnpy cY[ x]nwUoUVoV]g] ]WgXVX kYXjo`& (& qWUcjokX c]jodwX! dxXhXVVpU k VXjo][{Ue joXoZU! VXjx]YZx] zo] wWXxo`vUjx` _UYUj]]tWXhV]! ]ocUY[soj[ ]o ]okUWjo`e Ysx]k& 5& Xt]oV`x` VU `jw]YZhdso `Y` ]o V`y VU oWUtdUoj[ `jw]YZh]kXoZ YstpU cWdg`U jWUcjokX c]jodwX x oWsnd `Y` wX gWdh]kpU wXYdtp jdcVX! xW]nU oUy! x]o]WpU dxXhXVp k VXjo][{Ue joXoZU& YNONRG %0 *& `xXxX[ xWpuxX YsxX `Y` t`nj VU c]YbVp `jw]YZh]kXoZj[! UjY` ]V` VU `nUso VXcUbV]e x]VjoWdx_``! c]joXo]vV]e wW]vV]jo` ` VU j]cUWbXoj[ c]YbVpn ]tWXh]n cY[ `jw]YZhdUnpy _UYUe& (& jY` cY[ ]wUWX_`e j xWpuxXn` Ysx]k `jw]YZhdUoj[ w]cUnVpe nUyXV`hn! ]V` ]jVX{Xsoj[ YUgx] c]jodwVpn` ` j]]okUojokds{`n` xWUwYUV`[n` cY[ ^`xj`W]kXV`[ joW]w `Y` cWdg`y w]cUnVpy wW`jw]j]tYUV`e& 5& jY` xWpux` Ysx]k ` t`njp VU [kY[soj[ khX`n]hXnUV[Unpn`! VX V`y VXV]j[oj[ [jVpU ]t]hVXvUV`[ j dxXhXV`Un o]g] YsxX! x x]o]W]nd ]V` wW`VXcYUbXo! X oXxbU `y w]Y]bUV`[ wW` zo]n& /& `uZ dw]YV]n]vUVV]nd Y`_d Ax]gcX zo] wWXxo`vUjx` k]hn]bV] '''''' vYUVd zx`wXbX jdcVXI WXhWUuXUoj[ ]oxWpkXoZ `Y` hXxWpkXoZ nUyXV`vUjx` cUejokds{`U xWpux` Ysx]kG xWpux` Ysx]k VU ]oxWpkXsoj[ `Y` VU hXxWpkXsoj[! UjY` oXx]U cUejok`U j]hcXUo dgW]hd VXVUjUV`[ oWXknp o]nd `Y` `V]nd Y`_d& )& ]Y]bUV`[ wdVxoX / VXjo][{Ue joXoZ` wW`nUV[soj[! j j]]okUojokds{`n` `hnUVUV`[n`! x ]t]Wdc]kXV`s! oXx]nd! xXx nUyXV`vUjx` cUejokds{`U ckUW` k x]WwdjU jdcVX! XwwXWUY`& dt`WXs{X[j[ Xko]n]t`YZVX[ wXYdtX ` cWdg`U XVXY]g`vVpU djoW]ejokX&

142

YNONRG %1 *& W`V`nXsoj[ VXcYUbX{`U nUWp cY[ ]gWXbcUV`[ Yst]g] ]okUWjo`[ k wXYdtU `Y` VX VUe! gcU WXt]oV`x` ]t[hXVp WXt]oXoZ ` x]o]W]U n]bUo wWUcjoXk`oZ ]wXjV]joZ wXcUV`[ cY[ WXt]oV`x]k `Y` oWXVjw]WoVpy jWUcjok& (& \Xbcpe Ysx! VU ]t]Wdc]kXVVpe x]n`Vgj]n c]YbV]e kpj]op ` wW]vV]jo`! hXxWpkXUoj[ `Y` Ug] ]gWXbcUV`U kV]kZ joXk`oj[ VX nUjo]! x]gcX Ysx t]YZuU VU `jw]YZhdUoj[! hX `jxYsvUV`Un WXt]v`y wUWUWpk]k x]W]ox]e wW]c]Yb`oUYZV]jo`! ` VX ]okUojokUVV]U Y`_] k]hYXgXUoj[ ]tUjwUvUV`U kpw]YVUV`[ dxXhXVVpy nUW& YNONRG #$ *& W`V`nXsoj[ kjU VU]ty]c`npU nUWp cY[ ]tUjwUvUV`[ tUh]wXjV]jo` WXt]oV`x]k! x]o]WpU c]YbVp VXy]c`oZj[ k oWsnU `Y` VX gWdh]k]e wXYdtU jdcVX wW` WXt]oU oXn nUyXV`vUjx`y jWUcjok `Y` wW` kpw]YVUV`` w]gWdh]vV]'WXhgWdh]vVpy ]wUWX_`e j w]n]{Zs nUyXV`vUjx`y wW`jw]j]tYUV`e& (& \Wpux` Ysx]k ` t`njp VU jV`nXsoj[ `Y` VU joXk[oj[ VX nUjo] k] kWUn[ kpw]YVUV`[ WXt]op w]c YsxXn` k oWsnU& ] w]gWdhx` `Y` WXhgWdhx` YstX[ xWpuxX YsxX `Y` t`nj! VU hXxWUwYUVVpU VXcYUbX{`n ]tWXh]n! vo]tp wW]o`k]cUejok]kXoZ jnU{UV`s! dt`WXsoj[& 5& oWsnXy `Y` VX gWdh]k]e wXYdtU jdcVX ]tUjwUv`kXUoj[ c]YbVX[ kUVo`Y[_`[ w]jWUcjok]n w]cXv` jkUbUg] k]hcdyX j _UYZs wWUc]okWX{UV`[ ]wXjV]jo` cY[ hc]W]kZ[ k WUhdYZoXoU kpcUYUV`[ gXh]k ck`gXoUY[n` kVdoWUVVUg] jg]WXV`[ `Y` cWdg`n` `jo]vV`xXn`& /& W` w]gWdhxU `Y` WXhgWdhxU jdy]gWdhX tUh oXWp k Yst]n oWsnU `Y` VX Yst]e wW]nUbdo]vV]e wXYdtU `Y` wW` kpw]YVUV`` WXt]oV`xXn WXt]op k tdVxUWU jdcVX wW`V`nXsoj[ VXcYUbX{`U nUWp! kxYsvX[ ]wWUcUYUV`U VXcUbVpy jWUcjok zkXxdX_``! k _UY[y ]tUjwUvUV`[ tUh]wXjV]jo` Yst]g] Y`_X& YNONRG #% \Xbcpe w]cUnVpe nUyXV`hn! xXbc]U w]cUnV]U wW`jw]j]tYUV`U! xXbcpe joW]w `Y` w]cUnV]U djoW]ejok]! j]joXkY[s{UU VU]oUnYUnds vXjoZ gWdhXC `nUUo VXcUbVds x]VjoWdx_`s! VXcYUbX{ds wW]vV]joZ cY[ `jw]YZhdUnpy _UYUe! j]cUWb`oj[ k y]W]uUn WXt]vUn j]jo][V`` `! UjY` WUvZ `cUo ] w]cUnV]n nUyXV`hnU! k ]oV]uUV`` x]o]W]g] zo] VU]ty]c`n]! wWXk`YZV] djoXV]kYUV]G `jw]YZhdUoj[ c]YbVpn ]tWXh]n ` k j]]okUojok`` j V]WnXn` tUh]wXjV]jo` `! k vXjoV]jo`! VU VXgWdbXUoj[ jkUWy wWUcUYZV] c]wdjo`n]e WXt]vUe VXgWdhx` `Y` VXgWdh]x! hX `jxYsvUV`Un Y`uZ djoXV]kYUVVpy x]VoW]YZVpy `jwpoXV`e! ]jd{UjokY[Unpy w]c Wdx]k]cjok]n x]nwUoUVoV]g] Y`_X& YNONRG ## *& \Xbcpe w]cUnVpe nUyXV`hn ` xXbc]U w]cUnV]U wW`jw]j]tYUV`U `jwpopkXsoj[ j]gYXjV] VX_`]VXYZV]nd hXx]V]cXoUYZjokd `Y` wWXk`YXn x]nwUoUVoVpn Y`_]n c] wUWk]g] wW`nUVUV`[ ` w]jYU Yst]g] jd{UjokUVV]g] `hnUVUV`[ `Y` WUn]VoX Yst]e cUoXY`! n]gd{Ue w]kY`[oZ VX `y tUh]wXjV]joZ& (& ]cUnVpU nUyXV`hnp! [kY[s{`Uj[ vXjoZs ]t]Wdc]kXV`[ jdcVX! wW]y]c[o ]vUWUcVpU `jwpoXV`[ VU WUbU ]cV]g] WXhX k w[oZ YUo& 5& ]cUnVpU nUyXV`hnp! WXt]oXs{`U VX tUWUgd! w]ckUWgXsoj[ ]vUWUcV]nd `jwpoXV`s vUWUh wW]nUbdox` kWUnUV`! wWUcw`jXVVpU x]nwUoUVoVpn ]WgXV]n kYXjo`& /& ]jYU hXkUWuUV`[ xXbc]g] `jwpoXV`[ w]cUnV]g] nUyXV`hnX `Y` w]cUnV]g] wW`jw]j]tYUV`[! wW]kUcUVV]g] k j]]okUojok`` j VXjo][{Ue joXoZUe! ]V` o{XoUYZV] wW]kUW[soj[ ` dc]jo]kUW[soj[ Y`_]n! wW]k]c`ku`n zo] `jwpoXV`U&

143

YNONRG #4 *& c]w]YVUV`U x oWUt]kXV`[n joXoZ` (( xXbcpe w]cUnVpe nUyXV`hn ` xXbc]U w]cUnV]U wW`jw]j]tYUV`U wUW`]c`vUjx` o{XoUYZV] wW]kUW[soj[ ` dc]jo]kUW[soj[ x]nwUoUVoVpn Y`_]n& iXx`U wW]kUWx` wW]k]c[oj[ w] xWXeVUe nUWU ]c`V WXh xXbcpU *( nUj[_Uk& (& _UY[y wdVxoX / joXoZ` (( ` wdVxoX * VXjo][{Ue joXoZ` o{XoUYZVX[ wW]kUWxX ]hVXvXUo wW]kUcUV`U x]nwUoUVoVpn Y`_]n w]cW]tV]e k`hdXYZV]e wW]kUWx`! c]w]YVUVV]e! UjY` VU]ty]c`n]! cWdg`n` j]]okUojokds{`n` jWUcjokXn` `Y` nUWXn`! vo]tp dc]jo]kUW`oZj[ ]oV]j`oUYZV] tUh]wXjV]jo` ]jnXoW`kXUnpy nUyXV`hn]k `Y` wW`jw]j]tYUV`e& YNONRG #5 *& \Xbc]U w]cUnV]U wW`jw]j]tYUV`U WUgdY[WV] wW]kUW[Uoj[ wUWUc `jw]YZh]kXV`Un& iW]jp ]cV]WXh]k]g] wW`nUVUV`[ VU `jw]YZhdsoj[ ko]W`vV]& jY` wUWUk]h[oj[ gWdhp! wWUckXW`oUYZV] jxWUwYUVVpU oW]jXn`! w]jYUcV`U wW]kUW[soj[ oXx vXjo]! xXx zo] _UYUj]]tWXhV] ` wWXxo`vUjx` ]jd{Ujok`n]& (& _UY[y wdVxoX * VXjo][{Ue joXoZ` wW]kUWxX ]hVXvXUo k`hdXYZVpe ]jn]oW ]okUojokUVVpn Y`_]n cY[ ]wWUcUYUV`[! VXjx]YZx] zo] n]bUo tpoZ djoXV]kYUV] oXx`n ]tWXh]n! VXcUbVp Y` wW`jw]j]tYUV`[ `Y` joW]wp cY[ cXYZVUeuUg] `jw]YZh]kXV`[& YNONRG #: *& XcYUbX{`n ]tWXh]n hXkUWUVVpU wW]o]x]Yp! [kY[s{`Uj[ ]vUk`cVpn jk`cUoUYZjok]n VXcUbV]jo` j]]okUojokds{`y w]cUnVpy nUyXV`hn]k ` w]cUnVpy wW`jw]j]tYUV`e! yWXV[oj[! k hXk`j`n]jo` ]o ]tjo][oUYZjok! VX tUWUgd `Y` VX t]Wod jdcVXC k V`y dxXhpkXUoj[ tUh]wXjVX[ WXt]vX[ VXgWdhxX! X oXxbU cXop ` WUhdYZoXop `jwpoXV`e! o{XoUYZVpy ]jn]oW]k ` wW]kUW]x! dxXhXVVpy k joXoZ[y ((! (5 ` (/ VXjo][{Ue \]VkUV_``! ]cVXx]! UjY` wW]k]c[oj[ wW]kUWx`& dxXhXVVpU k wdVxoU * joXoZ` (/ VXjo][{Ue \]VkUV_``! wW]o]x]Y j]joXkY[Uoj[ o]YZx] k o]n jYdvXU! x]gcX wW` oXx`y wW]kUWxXy ]tVXWdb`kXUoj[ cU^Uxo& (& UcUoj[ WUUjoW w]cUnVpy nUyXV`hn]k ` w]cUnVpy wW`jw]j]tYUV`e k ^]WnU! wWUcw`jXVV]e x]nwUoUVoVpn ]WgXV]n kYXjo`! j dvUo]n ]tWXh_X! WUx]nUVc]kXVV]g] aUbcdVXW]cVpn rsW] iWdcX& 5& WUUjoW kxYsvXsoj[ dc]jo]kUWUV`[! kpcXkXUnpU `Y` wW`hVXVVpU x]nwUoUVoVpn ]WgXV]n kYXjo` cUejok`oUYZVpn`! `Y` dc]jo]kUWUVVpU x]w`` dw]n[Vdopy dc]jo]kUWUV`e k ^]WnU! wWUcw`jXVV]e x]nwUoUVoVpn ]WgXV]n kYXjo`! j dvUo]n ]tWXh_]k! WUx]nUVc]kXVVpy aUbcdVXW]cVpn rsW] iWdcX k ]oV]uUV``! k hXk`j`n]jo` ]o ]tjo][oUYZjok! `jwpoXV`e! o{XoUYZVpy ]jn]oW]k ` wW]kUW]x w]cUnVpy nUyXV`hn]k ` w]cUnVpy wW`jw]j]tYUV``& YNONRG #9 *& _UY[y ]tUjwUvUV`[ khX`nV]g] wW`hVXV`[ nUW]wW`[o`e! wW]k]c`npy |YUVXn` fWgXV`hX_``! WXo`^`_`W]kXku`n` VXjo][{ds \]VkUV_`s! k ]oV]uUV`` `jwpoXV`[! o{XoUYZV]g] ]jn]oWX! wW]kUWx` ` jUWo`^`xX_`` w]cUnVpy nUyXV`hn]k ` w]cUnVpy wW`jw]j]tYUV`e! [kY[s{`yj[ vXjoZs ]t]Wdc]kXV`[ jdcVX! X oXxbU jk[hXVVpy j V`n` wW]o]x]Y]kC x]nwUoUVoVpe ]WgXV kYXjo` xXbc]g] |YUVX fWgXV`hX_``! WXo`^`_`W]kXkuUg] VXjo][{ds \]VkUV_`s! VXhVXvXUo `Y` `Vpn ]tWXh]n wW`hVXUo x]nwUoUVoVpn` Y`_ `Y` VX_`]VXYZVpU `Y` nUbcdVXW]cVpU ]WgXV`hX_`` cY[ wW]kUcUV`[ `jwpoXV`e `-`Y` o{XoUYZVpy ]jn]oW]k ` cWdg]e XVXY]g`vV]e cU[oUYZV]jo`! ]tdjY]kY`kX[ wW` zo]n! vo] zo` Y`_X `Y` ]WgXV`hX_`` tdcdo wW]c]YbXoZ VXhVXvXoZj[ `Y` wW`hVXkXoZj[ Y`uZ k jYdvXU dc]kYUok]W`oUYZV]g] `jw]YVUV`[ `n` jk]`y ^dVx_`e! |YUVp fWgXV`hX_``! WXo`^`_`W]kXku`U VXjo][{ds \]VkUV_`s! wW`V`nXso `Y` wW`hVXso Y`_ `Y` ]WgXV`hX_``! VXhVXvUVVpU `Y` xXx`n'Y`t] cWdg`n ]tWXh]n wW`hVXVVpU k j`Yd w]cwdVxoX XI cXVV]g]
144

wdVxoX! `Y` hXxYsvXso khX`nVpU j]gYXuUV`[ ]oV]j`oUYZV] oXx]g] wW`V[o`[ `Y` oXx]g] wW`hVXV`[G k Yst]n jYdvXU! wW`V[o`U `Y` wW`hVXV`U hXk`j`o ]o dc]kYUok]W`oUYZV]g] kpw]YVUV`[ dw]n[Vdopn` Y`_Xn` `Y` ]WgXV`hX_`[n` jk]`y ]t[hXVV]joUe& (& ` ]c`V w]cUnVpe nUyXV`hn! w]cUnV]U djoW]ejok] `Y` `V]U w]gWdh]vV]' WXhgWdh]vV]U jWUcjok] VU `jw]YZhdUoj[! UjY`C x]nwUoUVoVpe ]WgXV kYXjo` VU dtUbcXUoj[! w]jWUcjok]n jUWo`^`xXoX ]t `jwpoXV`` `Y` ]jn]oWU! `Y` xXx]e'Y`t] dc]jo]kUWUVV]e hXw`j`! k hXk`j`n]jo` ]o ]tjo][oUYZjok! vo] VU]ty]c`n]U `jwpoXV`U! ]jn]oW `Y` wW]kUWxX tpY` wW]kUcUVp j]gYXjV] w]Y]bUV`[n VXjo][{Ue \]VkUV_``G `Y` w] nVUV`s x]nwUoUVoV]g] ]WgXVX kYXjo`! nUyXV`hn `Y` wW`jw]j]tYUV`U VUtUh]wXjVp cY[ `jw]YZh]kXV`[& 5& dVxo ( VXjo][{Ue joXoZ` wW`nUV[Uoj[ oXx`n ]tWXh]n! vo]tp VU hXcUWb`kXoZ w]gWdhxd `Y` WXhgWdhxd jdcVX! UjY` `jw]YZhdUn]U VX VUn ]t]Wdc]kXV`U ]okUvXUo oWUt]kXV`[n x]nwUoUVoV]g] ]WgXVX kYXjo`& YNONRG #6 *& X xXbc]n w]cUnV]n nUyXV`hnU Aw]n`n] gWdh]k]e joWUYp jdcVXI! `nUs{Un Uc`VjokUVVds wWUcUYZV] c]wdjo`nds WXt]vds VXgWdhxd! ` VX xXbc]n w]cUnV]n wW`jw]j]tYUV`` [jV] ]t]hVXvXUoj[ `y wWUcUYZV] c]wdjo`nX[ WXt]vX[ VXgWdhxX wdoUn wW]joXkYUV`[ xYUenX `Y`! x]gcX zo] wWXxo`vUjx` VU]jd{Ujok`n]! cWdg`n` w]cy]c[{`n` jw]j]tXn`& (& \Xbcpe w]cUnVpe nUyXV`hn Aw]n`n] gWdh]k]e joWUYp jdcVXI! `nUs{`e t]YUU ]cV]e wWUcUYZV] c]wdjo`n]e WXt]vUe VXgWdhx`! ]jVX{XUoj[ z^^Uxo`kVpn` jWUcjokXn`! w]hk]Y[s{`n` nXu`V`jod ]wWUcUY[oZ wWUcUYZV] c]wdjo`nds WXt]vds VXgWdhxd k] kjUy djY]k`[y `jw]YZh]kXV`[& 5& X xXbc]e gWdh]k]e joWUYU jdcVX Aw]n`n] cUWW`x'xWXVXI [jV] ]t]hVXvXsoj[ wWUcUYZV] c]wdjo`npU WXt]v`U VXgWdhx`! cUejok`oUYZVpU wW` `jw]YZh]kXV`` gWdh]k]e joWUYpC k xXvUjokU w]cUnV]e g]WcUV`[G j nUVZu`n gWdh]kpn tY]x]nG k xXvUjokU j`joUnp w]gWdhx` ` kpgWdhx` ckdn[ joWUYXn` j] jwXWUVVpn` uxUVoUY[n`! wW` kjUy k]hn]bVpy w]Y]bUV`[y tY]xX& YNONRG #0 \Xbc]U jdcV] `nUUo vUWoUb` oXxUYXbV]g] ]t]Wdc]kXV`[ ` Ystds cWdgds j]]okUojokds{ds c]xdnUVoX_`s! VU]ty]c`nds cY[ tUh]wXjV]e WXt]op gWdh]kpy joWUY ` kjw]n]gXoUYZVpy wW`jw]j]tYUV`e& YNONRG #1 ]cUnVpU wY]{Xcx` ` cWdg`U XVXY]g`vVpU djoW]ejokX! wWUcVXhVXvUVVpU cY[ w]nU{UV`[ k V`y `Y` w]ccUWbx` gWdh]k! `nUso VXcUbVds x]VjoWdx_`s& c]joXo]vVds wW]vV]joZ ` Y`uUVp k`c`npy cU^Uxo]k! n]gd{`y w]kY`[oZ VX `y tUh]wXjV]U `jw]YZh]kXV`U& YNONRG 4$ TWdhp VU w]cV`nXsoj[ ` VU ]wdjxXsoj[ c] oUy w]W! w]xX VU tdcdo VXcUbV] w]ckUuUVp `Y` wW`xWUwYUVp `Vpn jw]j]t]n x w]cUnV]nd nUyXV`hnd! oXx vo]tp ]tUjwUv`oZ tUh]wXjV]joZ& YNONRG 4% *& \Xbcpe wW`vXY gWdh]kpy x]VoUeVUW]k djoW]UV ` zxjwYdXo`WdUoj[ oXx`n ]tWXh]n! vo]tp ]tUjwUv`oZ! VXjx]YZx] zo] _UYUj]]tWXhV] ` wWXxo`vUjx` ]jd{Ujok`n]! tUh]wXjV]joZ WXt]oV`x]k& (& X jdcXy! wUWUk]h[{`y x]VoUeVUWp! wWUcdjnXoW`kXsoj[ jWUcjokX! ]tUjwUv`kXs{`U tUh]wXjV]joZ WXt]oV`x]k! hXxWUwY[s{`y `Y` ]oxWUwY[s{`y x]VoUeVUWp&

145

YNONRG 4# *& st]e ]wXjVpe gWdh dwXx]kpkXUoj[! jVXtbXUoj[ xYUen]n ` nXWx`WdUoj[! ]tWXtXopkXUoj[! jxYXc`WdUoj[ ` dxYXcpkXUoj[ j]gYXjV] j]]okUojokds{`n oWUt]kXV`[n nUbcdVXW]cVpy wWXk`Y! xXjXs{`yj[ wUWUk]h]x ]wXjVpy gWdh]k w] k]cU! X oXxbU wWXk`Y! jwU_`XYZV] xXjXs{`yj[ ]tWXt]ox` ]wXjVpy gWdh]k k w]WoXy& (& fwXjVpU kU{UjokX VU ]tWXtXopkXsoj[! VU jxYXc`Wdsoj[ `Y` VU dxYXcpkXsoj[! w]xX ]V` VU dwXx]kXVp ` VU jVXtbUVp xYUen]n ` VU wW]nXWx`W]kXVp k j]]okUojok`` j nUbcdVXW]cVpn` wWXk`YXn` wUWUk]hx` oXx`y kU{Ujok& 5& jY` oXWX `Y` x]VoUeVUWp j ]wXjVpn` kU{UjokXn` w]kWUbcUVp `Y` WXht`op k dgW]bXs{Ue joUwUV`! w]Wo]kpU WXt]op k ]wXjV]e h]VU wWUxWX{Xsoj[! xW]nU wW`V[o`[ VU]ty]c`npy nUW cY[ djoWXVUV`[ ]wXjV]jo`! X WXt]oV`x` wUWUk]c[oj[ k tUh]wXjV]U nUjo] c] djoWXVUV`[ dgW]hp& /& W`V`nXsoj[ VXcYUbX{`U nUWp! vo]tp wWUcdwWUc`oZ k]hcUejok`U o]xj`vVpy `Y` ]wXjVpy kU{Ujok VX WXt]v`y! X oXxbU wWUc]okWXo`oZ `y VXy]bcUV`U k Xon]j^UWU! VUc]joXo]vV] VXjp{UVV]e x`jY]W]c]n `Y` ]gVU]wXjV]e& )& jY` WXt]oV`x` kpVdbcUVp ky]c`oZ k xXx]U'Y`t] hXxWpo]U w]nU{UV`U! gcU n]gdo VXy]c`oZj[ o]xj`vVpU `Y` kWUcVpU kU{UjokX `Y` gcU VU ykXoXUo x`jY]W]cX! wW`V`nXsoj[ j]]okUojokds{`U nUWp cY[ wWUc]okWX{UV`[ VUjvXjoVpy jYdvXUk `Y` d{UWtX cY[ hc]W]kZ[& YNONRG 44 W`V`nXsoj[ VXcYUbX{`U nUWp cY[ hX{`op WXt]oV`x]k ]o kWUcV]g] k]hcUejok`[ vWUhnUWV]g] udnX VX WXt]vUn nUjoU& YNONRG 45 *& jY` VXcYUbX{X[ hX{`oX ]o dgW]hp VUjvXjoV]g] jYdvX[ `Y` d{UWtd cY[ hc]W]kZ[ VU n]bUo tpoZ ]tUjwUvUVX cWdg`n` jWUcjokXn`! WXt]oV`x` jVXtbXsoj[ ` c]YbVpn ]tWXh]n `jw]YZhdso oXx`U jWUcjokX `Vc`k`cdXYZV]e hX{`op ` hX{`oVds ]cUbcd! x]o]WpU n]gdo ]t]jV]kXVV] w]oWUt]kXoZj[ cY[ tUh]wXjV]g] kpw]YVUV`[ `n` WXt]op& (& Xt]oV`x` c]YbVp hXt]o`oZj[ ] jWUcjokXy `Vc`k`cdXYZV]e hX{`op ` hX{`oV]e ]cUbcU& 5& qWUcjokX `Vc`k`cdXYZV]e hX{`op ` hX{`oVX[ ]cUbcX j]cUWbXoj[ WXt]o]cXoUYUn c]YbVpn ]tWXh]n& YNONRG 4: W` VUjvXjoV]n jYdvXU ]tUjwUv`kXsoj[ c]YbVpU jWUcjokX! kxYsvX[ w]cg]o]kYUVVpe wUWj]VXY! cY[ jwXjXV`[ Yst]g] vUY]kUxX! VXy]c[{Ug]j[ k ]wXjV]jo`! cY[ ]xXhXV`[ wUWk]e w]n]{` ` cY[ zkXxdX_`` w]joWXcXku`y Y`_! VU w]ckUWgX[ `y! VXjx]YZx] zo] wWXxo`vUjx` ]jd{Ujok`n]! V]k]e ]wXjV]jo`& YNONRG 49 *& \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_`` ]wWUcUY[Uo w]jWUcjok]n VX_`]VXYZV]g] hXx]V]cXoUYZjokX `Y` wWXk`Y `Y` cWdg`y j]]okUojokds{`y nUo]c]k! ]okUvXs{`y VX_`]VXYZV]e wWXxo`xU ` djY]k`[n! w]jYU x]VjdYZoX_`e j hX`VoUWUj]kXVVpn` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]kC k ]oV]uUV`` xXx`y k`c]k wW]^Ujj`]VXYZV]g] W`jxX wW]k]c`oj[ wWUckXW`oUYZV]U nUc`_`Vjx]U ]tjYUc]kXV`U `Y` wUW`]c`vUjx`U nUc`_`Vjx`U ]jn]oWp! Y`t] o] ` cWdg]UG nXxj`nXYZVpU `VoUWkXYp cY[ wW]kUcUV`[ wUW`]c`vUjx`y nUc`_`Vjx`y ]jn]oW]k! djoXVXkY`kXUnpU j VXcYUbX{`n dvUo]n yXWXxoUWX ` joUwUV` W`jxX ` ]j]tpy djY]k`eG ]tUn ]j]tpy k`c]k ]tjYUc]kXV`e! WXjjnXoW`kXUnpy xXx VU]ty]c`npU k jYdvXU k]hcUejok`[ VX WXt]oV`x]k ]j]tpy wW]^Ujj`]VXYZVpy W`jx]k! dgW]bXs{`y hc]W]kZsG j]]okUojokds{`U nUWp cY[ ]tUjwUvUV`[ WXt]oV`x]k djYdgXn` g`g`UVp oWdcX&
146

(& jU nUc`_`Vjx`U ]jn]oWp ` ]j]tpU ]tjYUc]kXV`[! wW]k]c`npU j]gYXjV] wdVxod * VXjo][{Ue joXoZ`! tUjwYXoVp cY[ WXt]oV`x]k& 5& UhdYZoXop nUc`_`Vjx`y ]jn]oW]k ` ]j]tpy ]tjYUc]kXV`e V]j[o x]V^`cUV_`XYZVpe yXWXxoUW& YNONRG 46 *& xXbc]n w]Wod! gcU `nUUoj[ hVXv`oUYZV]U v`jY] WXt]oV`x]k! j]hcXsoj[ x]n`oUop w] oUyV`xU tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX! kxYsvXs{`U wWUcjoXk`oUYUe WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k& iXx`U x]n`oUop oXxbU j]hcXsoj[! w] nUWU VU]ty]c`n]jo`! k cWdg`y w]WoXy& (& q]hcXV`U! j]joXk ` ^dVx_`` zo`y x]n`oUo]k ]wWUcUY[soj[ VX_`]VXYZVpn hXx]V]cXoUYZjok]n `Y` wWXk`YXn` `Y` cWdg`n` j]]okUojokds{`n` nUo]cXn`! j]gYXjV] VX_`]VXYZV]e wWXxo`xU ` djY]k`[n! w]jYU x]VjdYZoX_`e j hX`VoUWUj]kXVVpn` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k ` j dvUo]n nUjoVpy djY]k`e& YNONRG 40 *& ` ]c`V WXt]oV`x VU c]wdjxXUoj[ x w]Wo]kpn WXt]oXn! w]xX ]V VU w]Ydv`o j]]okUojokds{`y `VjoWdx_`e `Y` w]cg]o]kx` ]oV]j`oUYZV] k]hn]bVpy ]wXjV]joUe! jk[hXVVpy j Ug] WXt]o]e! ` ]jV]kVpy nUW wWUc]jo]W]bV]jo`! x]o]WpU VU]ty]c`n] wW`V`nXoZ& (& ]cUnVpU nUyXV`hnp `Y` cWdg`U w]gWdh]vV]'WXhgWdh]vVpU djoW]ejokX w] ]tWXt]oxU gWdh]k n]gdo dwWXkY[oZj[ o]YZx] Y`_]n! k]hWXjo x]o]W]g] c]jo`g VU nUVUU *3 YUo ` x]o]W]U ]tYXcXUo VU]ty]c`npn` jw]j]tV]jo[n` ` ]wpo]n! `Y` Y`_]n! x]o]W]U wW]y]c`o w]cg]o]kxd ` VXy]c`oj[ w]c c]YbVpn VXtYscUV`Un& YNONRG 41 Y[ j]cUejok`[ wWUc]okWX{UV`s VUjvXjoVpy jYdvXUk VX wW]`hk]cjokU ` wW]^Ujj`]VXYZVpy hXt]YUkXV`e wW`V`nXsoj[ nUWp cY[ ]tUjwUvUV`[ o]g]! vo]tp x]nwUoUVoV]nd ]WgXVd kYXjo` j]]t{XY]jZ ] V`y `! wW` VU]ty]c`n]jo`! wW]k]c`Y]jZ `y WXjjYUc]kXV`U& YNONRG 5$ j]]okUojok`` j VX_`]VXYZVpn hXx]V]cXoUYZjok]n `Y` wWXk`YXn` `Y` VX_`]VXYZV]e wWXxo`x]e k xXbc]n w]Wod ]t]WdcdUoj[ ` c]YbVpn ]tWXh]n j]cUWb`oj[ c]joXo]vV]U v`jY] j]]okUojokds{`y jXV`oXWVpy dhY]k ` cduUkpy! WXjw]Y]bUVVpy! w] nUWU k]hn]bV]jo`! VX c]wdjo`n]n WXjjo][V`` ]o nUjoX WXt]op& ^jhklm IV) `^efloloel YNONRG 5% \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_``! WXo`^`_`Wds{`U VXjo][{ds \]VkUV_`sC ]wWUcUY[Uo ]t[hXVV]jo` k ]oV]uUV`` oUyV`x` tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX Y`_ ` ]WgXV]k! kUcXs{`y w]Wo]kpn` WXt]oXn`G wW`V`nXUo VU]ty]c`npU nUWp! k vXjoV]jo` wWUcdjnXoW`kXUo j]]okUojokds{`U jXVx_``! cY[ ]tUjwUvUV`[ wW`nUVUV`[ w]Y]bUV`e VXjo][{Ue \]VkUV_``G wWUcdjnXoW`kXUo j]]okUojokds{`U jYdbtp `VjwUx_`` cY[ x]VoW]Y[ hX wW`nUVUV`Un nUW! ]jd{UjokY[Unpy k] `jw]YVUV`U VXjo][{Ue \]VkUV_``! `Y` dtUbcXUoj[ k o]n! vo] j]]okUojokds{X[ `VjwUx_`[ wW]k]c`oj[& YNONRG 5# *& X_`]VXYZV]U hXx]V]cXoUYZjok] `Y` wWXk`YX wWUcw`jpkXso wWUcUYZVpe jW]x! k WXnxXy x]o]W]g] wW`nUV[soj[ w]Y]bUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_``! xXjXs{`Uj[ jYUcds{`y k]wW]j]kC joW]`oUYZjokX `Y` ]t]Wdc]kXV`[ jdcVXG wW]`hk]cjokX `Y` ]t]Wdc]kXV`[ kjUy
147

VXy]c[{`yj[ VX tUWUgd w]cUnVpy nUyXV`hn]k `Y` cWdg`y w]gWdh]vV]'WXhgWdh]vVpy djoW]ejok cY[ ]tWXt]ox` gWdh]kG wW]`hk]cjokX kjUy w]cUnVpy wW`jw]j]tYUV``& (& w]n[Vdope k wdVxoU * VXjo][{Ue joXoZ` wWUcw`jXVVpe jW]x VU wWUkpuXUo vUopWUy YUo j] kWUnUV` WXo`^`xX_`` VXjo][{Ue \]VkUV_``& ^jhklm V) hj@mxvetlmyowl `_m_sloep YNONRG 54 Xjo][{X[ \]VkUV_`[ wUWUjnXoW`kXUo \]VkUV_`s *,(, g]cX ] hX{`oU c]xUW]k ]o VUjvXjoVpy jYdvXUk ` \]VkUV_`s AwUWUjn]oWUVVdsI *,5( g]cX ] hX{`oU c]xUW]k ]o VUjvXjoVpy jYdvXUk& YNONRG 55 f^`_`XYZVpU c]xdnUVop ] WXo`^`xX_`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` VXwWXkY[soj[ TUVUWXYZV]nd `WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX cY[ WUg`joWX_``& YNONRG 5: *& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ jk[hpkXUo j`Yd o]YZx] cY[ oUy |YUV]k aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX! vZ` c]xdnUVop ] WXo`^`xX_`` hXWUg`joW`W]kXVp TUVUWXYZVpn `WUxo]W]n& (& fVX kjodwXUo k j`Yd vUWUh ckUVXc_XoZ nUj[_Uk w]jYU o]g]! xXx TUVUWXYZVpe `WUxo]W hXWUg`joW`WdUo c]xdnUVop ] WXo`^`xX_`` ckdy |YUV]k fWgXV`hX_``& 5& w]jYUcjok`` VXjo][{X[ \]VkUV_`[ kjodwXUo k j`Yd k ]oV]uUV`` xXbc]g] |YUVX fWgXV`hX_`` vUWUh ckUVXc_XoZ nUj[_Uk w]jYU cXop WUg`joWX_`` Ug] c]xdnUVoX ] WXo`^`xX_``& YNONRG 59 *& st]e |YUV fWgXV`hX_``! WXo`^`_`W]kXku`e VXjo][{ds \]VkUV_`s! n]bUo w] `joUvUV`` cUj[o`YUoVUg] wUW`]cX j n]nUVoX UU wUWk]VXvXYZV]g] kjodwYUV`[ k j`Yd cUV]Vj`W]kXoZ UU w]jWUcjok]n XxoX ] cUV]VjX_``! VXwWXkYUVV]g] TUVUWXYZV]nd `WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX cY[ WUg`joWX_``& UV]VjX_`[ kjodwXUo k j`Yd vUWUh g]c w]jYU cXop WUg`joWX_`` XxoX ] cUV]VjX_``& (& \Xbcpe |YUV fWgXV`hX_``! WXo`^`_`W]kXku`e VXjo][{ds \]VkUV_`s! x]o]Wpe k g]c`vVpe jW]x w] `joUvUV`` dw]n[Vdo]g] k wWUcpcd{Un wdVxoU cUj[o`YUoVUg] wUW`]cX VU k]jw]YZhdUoj[ jk]`n wWXk]n VX cUV]VjX_`s! wWUcdjn]oWUVVpn k VXjo][{Ue joXoZU! tdcUo jk[hXV VX jYUcds{`e wUW`]c k cUj[oZ YUo ` kw]jYUcjok`` jn]bUo cUV]Vj`W]kXoZ VXjo][{ds \]VkUV_`s w] `joUvUV`` xXbc]g] cUj[o`YUoVUg] wUW`]cX k w]W[cxU! djoXV]kYUVV]n k VXjo][{Ue joXoZU& YNONRG 56 *& TUVUWXYZVpe `WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX `hkU{XUo kjUy |YUV]k aUbcdVXW]cV]e fWgXV`hX_`` iWdcX ] WUg`joWX_`` kjUy c]xdnUVo]k ] WXo`^`xX_`` ` Xxo]k ] cUV]VjX_``! w]YdvUVVpy `n ]o |YUV]k fWgXV`hX_``& (& hkU{X[ |YUV]k fWgXV`hX_`` ] WUg`joWX_`` w]YdvUVV]g] `n ko]W]g] c]xdnUVoX ] WXo`^`xX_``! TUVUWXYZVpe `WUxo]W ]tWX{XUo `y kV`nXV`U VX cXod kjodwYUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_`` k j`Yd& YNONRG 50 TUVUWXYZVpe `WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX VXwWXkY[Uo TUVUWXYZV]nd qUxWUoXWs fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e cY[ WUg`joWX_`` k j]]okUojok`` j] joXoZUe *+( joXkX fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e w]YVpU jkUcUV`[ ]oV]j`oUYZV] kjUy c]xdnUVo]k ]
148

WXo`^`xX_`` ` Xxo]k ] cUV]VjX_``! hXWUg`joW`W]kXVVpy `n k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` wWUcpcd{`y joXoUe& YNONRG 51 \Xbcpe WXh! x]gcX mcn`V`joWXo`kVpe q]kUo aUbcdVXW]cV]g] rsW] iWdcX jv`oXUo zo] VU]ty]c`npn! ]V wWUcjoXkY[Uo TUVUWXYZV]e \]V^UWUV_`` c]xYXc ] wW`nUVUV`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` ` WUuXUo! jYUcdUo Y` kxYsvXoZ k w]kUjoxd cV[ \]V^UWUV_`` k]wW]j ] UU w]YV]n `Y` vXjo`vV]n wUWUjn]oWU& YNONRG :$ *& jYdvXU! UjY` \]V^UWUV_`[ wW`nUo V]kds x]VkUV_`s! w]YV]joZs `Y` vXjo`vV] wUWUjnXoW`kXs{ds VXjo][{ds \]VkUV_`s! ` UjY` k V]k]e x]VkUV_`` VU wWUcdjn]oWUV] `V]U! o]C WXo`^`xX_`[ xXx`n'Y`t] |YUV]n fWgXV`hX_`` V]k]e! wUWUjnXoW`kXs{Ue x]VkUV_`` kYUvUo hX j]t]e Xko]nXo`vUjx`! VUhXk`j`n] ]o w]Y]bUV`e joXoZ` /4! VUnUcYUVVds cUV]VjX_`s VXjo][{Ue \]VkUV_`` wW` djY]k``! vo] V]kX[! wUWUjnXoW`kXs{X[ x]VkUV_`[ kjodw`YX k j`YdG VXv`VX[ j cXop kjodwYUV`[ k j`Yd V]k]e! wUWUjnXoW`kXs{Ue x]VkUV_`` VXjo][{X[ \]VkUV_`[ hXxWpoX cY[ WXo`^`xX_`` UU |YUVXn` fWgXV`hX_``& (& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ ]joXUoj[ k Yst]n jYdvXU k j`YU w] ^]WnU ` j]cUWbXV`s k ]oV]uUV`` oUy |YUV]k fWgXV`hX_``! x]o]WpU UU WXo`^`_`W]kXY`! V] VU WXo`^`_`W]kXY` V]kds! wUWUjnXoW`kXs{ds x]VkUV_`s& YNONRG :% mVgY`ejx`e ` ^WXV_dhjx`e oUxjop VXjo][{Ue \]VkUV_`` `nUso ]c`VXx]kds j`Yd&

149

Con*en,i+ n') %:5 &'i*in- &'o.o*+'e+ ne/ocie'ii collec,i*e Conferinta generala a $rganizatiei %nternationale a Muncii! convocata la "eneva de catre Consiliul de Ddministratie al ?iroului %nternational al Muncii si care s'a reunit la 5 iunie *,3* in cea de'a 49'a sesiune a sa! reafirmand prevederea din Declaratia de la PBiladelpBia! care recunoaste Mobligatia solemna pentru $rganizatia %nternationala a Muncii de a sustine realizarea! in cadrul diferitelor natiuni ale lumii! a unor programe apte sa realizeze recunoasterea efectiva a dreptului la negociere colectivaM! si notand ca acest principiu este Mpe deplin aplicabil tuturor popoarelor lumiiM& tinand cont de importanta capitala a normelor internationale continute inC Conventia asupra libertatii sindicale si protectia dreptului sindical! *,/3G Conventia asupra dreptului de organizare si negociere colectiva! *,/,G Recomandarea asupra conventiilor colective! *,)*G Recomandarea asupra concilierii si arbitraHului facultativ! *,)*G Conventia si Recomandarea asupra relatiilor de munca in functiunea publica! *,93! precum si Conventia si Recomandarea asupra administratiei muncii! *,93! considerand ca este de dorit sa se faca cele mai mari eforturi pentru a realiza scopurile acestor norme si! in special! principiile generale continute in art& / al Conventiei asupra dreptului la organizare si negociere colectiva! *,/,! si paragraful * al Recomandarii asupra conventiilor colective! *,)*! considerand! in consecinta! ca aceste norme ar trebui sa fie completate prin masuri corespunzatoare! bazate pe respectivele norme si destinate promovarii negocierii colective libere si voluntare! dupa ce a Botarat sa adopte diferite propuneri referitoare la promovarea negocierii colective! problema care constituie cel de'al patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii! dupa ce a Botarat ca aceste propuneri sa fie transpuse sub forma unei conventii internationale! adopta! la * iunie *,3*! urmatoarea conventie care va fi denumita MConventie asupra negocierii colective! *,3*M& P+',e+ I) Do.enii -e +&lic+'e (i -e2ini,ii A',icol!l % *& Prezenta conventie se aplica tuturor ramurilor de activitate economica& (& Masura in care garantiile prevazute de catre prezenta conventie se aplica fortelor armate si politiei poate fi stabilita prin legislatia sau practica nationala 5& %n ce priveste functia publica! prin legislatie sau practica nationala pot fi fiFate modalitati speciale de aplicare a prezentei conventii& A',icol!l # %n sensul prezentei conventii! termenul negociere colectiva se aplica tuturor negocierilor care au loc intre o persoana care angaHeaza! un grup de persoane care angaHeaza sau una ori mai multe organizatii ale celor care angaHeaza! pe de o parte! si una sau mai multe organizatii ale lucratorilor! pe de alta parte! in vedereaC a& fiFarii conditiilor de munca si angaHarii! si-sau b& reglementarii relatiilor intre cei care angaHeaza lucratori! si-sau c& reglementarii relatiilor intre cei care angaHeaza sau organizatiile lor si una sau mai multe organizatii ale lucratorilor& A',icol!l 4 *& %n cazul cand legea sau practica nationala recunosc eFistenta reprezentantilor lucratorilor! asa cum sunt ei definiti in art& 5 alin& bI din Conventia privind reprezentantii lucratorilor! *,9*! legea sau practica nationala poate stabili in ce masura termenul negociere colectiva va trebui sa includa! de asemenea! in sensul prezentei conventii! negocierile cu acesti reprezentanti& (& Dtunci cand! in aplicarea paragrafului * de mai sus! termenul Mnegociere colectivaM include! de asemenea! negocierile cu reprezentantii lucratorilor vizati in acest paragraf! de fiecare data cand

150

este cazul vor trebui luate masuri corespunzatoare pentru a garanta ca prezenta acestora nu poate servi la slabirea situatiei organizatiilor lucratorilor interesati P+',e+ + II>+) Me,o-e -e +&lic+'e A',icol!l 5 %n cazul cand aplicarea prezentei conventii nu este asigurata pe calea contractelor colective! a sentintelor arbitrale! sau in orice alta forma conforma cu practica nationala! ea va trebui facuta pe calea legislatiei nationale& P+',e+ + III>+) P'o.o*+'e+ ne/ocie'ii colec,i*e A',icol!l : *& 1or trebui luate masuri adaptate circumstantelor nationale! in vederea promovarii negocierii colective& (& Masurile vizate la paragraful * de mai sus trebuie sa aiba urmatoarele obiectiveC a& negocierea colectiva sa fie posibila pentru toti cei ce angaHeaza si pentru toate categoriile de lucratori din ramurile de activitate vizate de prezenta conventieG b& negocierea colectiva sa fie progresiv eFtinsa la toate domeniile acoperite de alin& aI! bI si cI ale art& ( al prezentei conventiiG c& sa se incuraHeze dezvoltarea regulilor de procedura convenite intre organizatiile celor ce angaHeaza si organizatiile lucratorilorG ( d& negocierea colectiva sa nu fie impiedicata de ineFistenta unor reguli care sa reglementeze desfasurarea sa sau de insuficienta sau de caracterul impropriu al acestor reguliG e& organele si procedurile de reglementare a conflictelor de munca sa fie concepute de o asemenea maniera incat sa contribuie de promovarea negocierii colective& A',icol!l 9 Dispozitiile acestei conventii nu constituie un obstacol pentru functionarea sistemelor de relatii profesionale in care are loc negocierea colectiva in cadrul mecanismelor sau institutiilor de conciliere si-sau arbitraH! la care partile participa in mod voluntar la negocierea colectiva& A',icol!l 6 Masurile luate de autoritatile publice pentru a incuraHa si promova dezvoltarea negocierii colective vor face obiectul consultarilor prealabile si! de fiecare data cand aceasta este posibila! al acordurilor intre puterea publica si organizatiile celor ce angaHeaza si ale lucratorilor& A',icol!l 0 Masurile luate in vederea promovarii negocierii colective nu vor putea fi concepute si aplicate de o maniera care sa impiedice libertatea negocierii colective P+',e+ + IV>+) Di(&o8i,ii 2in+le A',icol!l 1 Prezenta conventie nu revizuieste nici una dintre conventiile sau recomandarile eFistente& A',icol!l %$ Ratificarile oficiale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al ?iroului %nternational al Muncii si inregistrate de catre acesta&

151

A',icol!l %% *& Prezenta conventie nu va obliga decit statele membre ale $rganizatiei %nternationale a Muncii ale caror ratificari vor fi inregistrate de catre directorul general& (& Ea va intra in vigoare dupa *( luni de la inregistrarea de catre directorul general a cel putin doua ratificari din partea statelor membre& 5& %n continuare! pentru fiecare stat membru! aceasta conventie va intra in vigoare dupa *( luni de la data inregistrarii ratificarii sale& A',icol!l %# *& $rice stat membru care a ratificat prezenta conventie o poate denunta la eFpirarea unei perioade de *+ ani de la data intrarii initiale in vigoare a conventiei! printr'un act comunicat directorului general al ?iroului %nternational al Muncii si inregistrat de acesta& Denuntarea nu va avea efect decit dupa eFpirarea termenului de un an de la inregistrarea ei& (& $rice stat membru care a ratificat prezenta conventie si care! in termen de un an de la eFpirarea perioadei de *+ ani mentionata la paragraful precedent! nu va face uz de facultatea de a o denunta! prevazuta de prezentul articol! va fi obligat pentru o noua perioada de *+ ani si! drept urmare! va putea sa denunte prezenta conventie la eFpirarea fiecarei perioade de *+ ani! in conditiile prevazute de prezentul articol& A',icol!l %4 *& Directorul general al ?iroului %nternational al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale $rganizatiei %nternationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care ii vor fi comunicate de catre statele membre ale organizatiei& (& Notificind statelor membre ale organizatiei inregistrarea celei de'a doua ratificari care i'a fost comunicata! directorul general va atrage atentia statelor membre ale organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra in vigoare& A',icol!l %5 Directorul general al ?iroului %nternational al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Nnite! in scopul inregistrarii! potrivit art& *+( din Carta Natiunilor Nnite! informatii complete cu privire la toate ratificarile si toate actele de denuntare inregistrate in conformitate cu articolele precedente& A',icol!l %: $ri de cite ori va considera necesar! Consiliul de administratie al ?iroului %nternational al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va eFamina! daca este cazul! sa inscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia& A',icol!l %9 *& %n cazul in care conferinta va adopta o noua conventie care sa revizuiasca total sau partial prezenta conventie si numai daca noua conventie nu va dispune altfelC aI ratificarea de catre un stat membru a noii conventii de revizuire va antrena! de plin drept! fara a se tine seama de art& *( de mai sus! denuntarea imediata a prezentei conventii! sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat in vigoareG bI cu incepere de la data intrarii in vigoare a noii conventii de revizuire! prezenta conventie va inceta sa mai fie descBisa pentru ratificare de catre statele membre& (& Prezenta conventie va ramine in orice caz in vigoare! in forma si continutul sau! pentru statele membre care au ratificat'o si care nu vor ratifica conventia de revizuire& A',icol!l %6 8eFtele francez si englez ale prezentei conventii au aceeasi valabilitate&
152

Con*eni+ n')%:: 'e2e'i,o+'e l+ (ec!'i,+,e+ i i/ien+ .!ncii i.e-i!l -e .!nc Conferina generala a $rganizaiei %nternaionale a Muncii!Convocat la "eneva! de Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional alMuncii! #i care s'a reunit n 5 iunie *,3*! n cea de'a 49'a sa sesiuneGDup ce a decis s adopte diverse propuneri referitoare la securitate! igiena #imediul de munca! problem care constituie al 4'lea punct pe ordinea de zi a sesiuniisaleGDup ce a Botr@t c aceste propuneri vor lua forma unei Convenii internaionale!Ddopt! n aceasta a (('a zi din iunie *,3*! convenia de mai Hos! care va fidenumit Convenia privind securitatea #i igiena muncii! *,3*& P+',e+ I) C<.& -e +&lic+'e i -e2iniii A',icol!l % *& Prezenta Convenie se aplic tuturor ramurilor de activitate economica& (& Nn Membru care ratific prezenta Convenie poate! dup consultarea! c@t maidevreme posibil! a organizaiilor reprezentative ale patronilor #i muncitorilor interesai!s eFclud din aplicarea sa! fie n parte! fie n totalitate! ramuri speciale de activitateeconomic cum ar fi navigaia maritim sau pescuitul! atunci c@nd aceast aplicareridic probleme specifice care au o anumit importan& 5& $rice Membru care ratific prezenta Convenie va trebui! n primul raportprivind aplicarea acesteia pe care este obligat s l prezinte n virtutea articolului (( alConstituiei $rganizaiei %nternaionale a Muncii! s indice! cu motivaia necesar!ramurile de activitate care au fcut obiectul unei eFcluderi n aplicarea paragrafului ( de mai sus! descriind msurile luate pentru asigurarea unei protecii suficiente amuncitorilor n ramurile eFcluse! #i s eFpun! n rapoartele ulterioare! orice progresndeplinit pe calea unei mai largi aplicaii& A',icol!l # *& Prezenta Convenie se aplic tuturor muncitorilor n ramurile de activitateeconomic acoperite& (& Nn Membru care ratific prezenta Convenie poate! dup consultarea! c@t maidevreme posibil! a organizaiilor reprezentative ale patronilor #i muncitorilor interesai!s eFclud din aplicarea sa! fie n parte! fie n totalitate! a categoriilor limitate demuncitori pentru care eFist probleme speciale de aplicare& 5& $rice Membru care ratific prezenta Convenie va trebui! n primul raportprivind aplicarea acesteia pe care este obligat s l prezinte n virtutea articolului (( al Constituiei $rganizaiei %nternaionale a Muncii! s indice! cu motivaia necesar!categoriile limitate de muncitori care au fcut obiectul unei eFcluderi n aplicareaparagrafului ( de mai sus #i s eFpun! n rapoartele ulterioare! orice progres ndeplinit pe calea unei mai largi aplicri& cI reprezentanii muncitorilor n ntreprindere vor primi informaii suficienteprivind msurile luate de patron pentru garantarea securitii #i sntiiG ei vor puteaconsulta organizaiile lor reprezentative privind aceste informaii! cu condiia de a nudivulga secrete comercialeGdI muncitorii #i reprezentanii lor n ntreprindere vor primi o formarecorespunztoare n domeniul securitii #i igienei munciiGeI muncitorii #i reprezentanii lor #i! dac este cazul! organizaiile lor reprezentative n ntreprindere vor fi abilitai! conform legislaiei #i practiciinaionale! s eFamineze toate aspectele securitii #i igienei legate de munca lor #i vor fi consultai n acest sens de ctre patronG n acest scop! el va putea face apel! prinacord mutual! la consilieri teBnici din afara ntreprinderiiGfI muncitorul va semnala imediat superiorului sau ierarBic direct orice situaiedespre care el are un motiv rezonabil s cread c prezint un pericol iminent #i gravpentru viaa sau sntatea sa #i! p@n c@nd patronul ia masuri pentru remediere! n cazde nevoie! acesta nu va putea cere muncitorilor s reia lucrul ntr'o situaie n carepersist un pericol iminent #i grav pentru via sau sntate&

153

A',icol!l #$ Cooperarea patronilor #i muncitorilor #i-sau reprezentanilor lor n ntreprindereva trebui s fie un element esenial al dispoziiilor luate n domeniul organizrii #i nalte domenii! n aplicarea articolelor *4'*, de mai sus& A',icol!l #% Msurile de securitate #i de igien a muncii nu trebuie s antreneze nici ocBeltuial pentru muncitori& P+',e+ V) Di(&o8iii 2in+le A',icol!l ## Prezenta Convenie nu revizuie#te nici o convenie sau recomandareinternaional de munc eFistent& A',icol!l #4 %nstrumentele oficiale de ratificare a prezentei Convenii se nainteazDirectorului general al ?iroului %nternaional al Muncii pentru nregistrare& A',icol!l #5 *& Prezenta Convenie are for obligatorie pentru membrii $rganizaiei%nternaionale a Muncii! instrumentele de ratificare a crora sunt nregistrate de ctreDirectorul general& (& Convenia va intra n vigoare dup *( luni de la data nregistrrii de ctreDirectorul general a instrumentelor de ratificare a doi membri ai $rganizaiei& 5& Nlterior prezenta Convenie va intra n vigoare pentru fiecare membru al$rganizaiei dup *( luni de la data nregistrrii instrumentului de ratificare al lui& A',icol!l #: *& :iecare membru al $rganizaiei! care a ratificat prezenta Convenie! dupeFpirarea a *+ ani din ziua intrrii iniiale n vigoare a Conveniei! o poate denonsaprin cerere de denonsare! naintat Directorului general al ?iroului %nternaional alMuncii #i nregistrat de ctre el& (& Pentru fiecare membru al $rganizaiei! care a ratificat prezenta Convenie #icare! n termen de un an de la eFpirarea a *+ ani! prevzui n punctul precedent! nu s'afolosit de dreptul la denonsare! prevzut n prezentul articol! Convenia va rm@ne nvigoare n urmtorii *+ ani! #i ulterior va putea denonsa Convenia dup eFpirareafiecrui deceniu! n ordinea prevzuta de prezentul articol& A',icol!l #9 *& Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii n#tiineaz membrii$rganizaiei %nternaionale a Muncii despre nregistrarea instrumentelor de ratificare #ia cererilor de denonsare! naintate de membrii $rganizaiei& (& 2n#tiin@nd membrii $rganizaiei despre nregistrarea instrumentului deratificare al doilea primit! Directorul general le atrage atenia la data intrrii n vigoarea prezentei Convenii& A',icol!l #6 Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii! n conformitate cuarticolul *+( al Statutului $rganizaiei Naiunilor Nnite! trimite Secretarului "eneralal $rganizaiei Naiunilor Nnite spre nregistrare informaiile complete privindinstrumentele de ratificare #i cererile de denonsare! nregistrate n conformitate cuprevederile articolelor precedente&
154

A',icol!l #0 2n cazurile c@nd Consiliul de Ddministraie al ?iroului %nternaional al Munciiconsider necesar! prezint Conferinei "enerale raportul referitor la aplicareaprezentei Convenii #i eFamineaz oportunitatea includerii cBestiunii referitoare larevizuirea parial sau integral n ordinea de zi a Conferinei& A',icol!l #1 *& 2n caz dac Conferina va adopta o convenie nou! integral sau parialrevizuind prezenta Convenie! #i dac n noua convenie nu va fi prevzut altceva!atunciCaI ratificarea de careva membru al $rganizaiei a noii Convenii atrage dup sineautomat! indiferent de prevederile articolului ()! imediata denonsare a prezenteiConvenii! cu condiia intrrii n vigoare a noii conveniiGbI din ziua intrrii n vigoare a noii convenii! prezenta Convenie se ncBidepentru ratificarea de ctre membrii $rganizaiei& (& Prezenta Convenie rm@ne n orice caz n vigoare dup form #i coninutpentru membrii $rganizaiei care au ratificat prezenta Convenie! fr a ratifica nouaconvenie& A',icol!l 4$ 8eFtele englez #i francez ale prezentei Convenii au putere egal&

155

Con*eni+ n')%:0 c! &'i*i'e l+ 7nce,+'e+ '+&o',!'ilo' -e .!nc -in inii+,i*+ &+,'on!l!i Ddunarea "eneral a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de ctre Consiliul de Ddministraie al $rganizaiei %nternaionale a Muncii #i ntrunit la cea de'a #aizeci #i opta sesiune la ( iunie *,3(! #i lund n considerare standardele internaionale eFistente prevzute de Recomandarea cu privire la ncetarea raporturilor de munc! *,45! #i remarcnd c din momentul adoptrii Recomandrii cu privire la ncetarea raporturilor de munc! *,45! au survenit dezvoltrisemnificative n legislaia #i practica multor state membre n problem vizate de aceast Recomandare! #i lund n considerare faptul c aceste dezvoltri au fcut necesar adoptarea de noi standarde internaionale n acest domeniu! acordnd atenie in special problemelor serioase din domeniu determinate de dificultile economice #i scBimbrile teBnologice care au survenit n multe state n ultimii ani! Botarnd asupra adoptrii anumitor propuneri cu privire la ncetarea raporturilor de munc din iniiativa patronului! acesta fiind cel de'al cincilea punct pe ordinea de zi! #i stabilind c aceste acorduri vor lua forma unei Convenii internaionaleG adopt n cea de'a douzecea zi a lunii iunie anul una mie nou sute optzeci #i doi urmtoarea Convenie care va fi numit Convenia cu privire la ncetarea raporturilor de munc! *,3(C P+',e+ I>+ Me,o-e -e i.&le.en,+'e" -o.eni! i -e2iniii A',icol!l % Dispoziiile prezentei Convenii! n msura n care nu vor fi aplicate prin intermediul acordurilor colective! Botarrilor arbitrale sau Botrrilor instanelor Hudectore#ti sau prin alte moduri n conformitate cu practica naional! vor fi aplicate prin legi #i alte reglementri& A',icol!l # *& Prezenta Convenie se va aplica n toate domeniile activitii economice #i pentru toi angaHaii& (& Nn stat membru poate eFclude toate sau unele categorii de angaHai de sub incidena dispoziiilor prezentei ConveniiC aI muncitori angaHai n baza unui contract de munc cu durat determinat sau pentru o anumit activitateG bI muncitori angaHai pe o perioad de prob sau o perioad de calificare stabilite dinainte #i avnd o durat rezonabilG cI muncitori angaHai pentru munci ocazionale pe termen scurt& 5& "aranii adecvate vor fi acordate contra contestaiilor mpotriva contractelor de munc pentru o durat de timp determinat! scopul crora este evitarea proteciei acordate n temeiul prezentei Convenii& /& 2n msura necesar! autoritatea competent sau mecanismul corespunztor al unui stat va lua msuri dup consultarea organizaiilor patronatului #i lucratori vizai! n cazul n care eFist! pentru a eFclude de la aplicarea prezentei Convenii sau a anumitor dispoziii ale acesteia a categoriilor de angaHai ale cror termene #i condiii de angaHare n munc sunt reglementate de acorduri speciale care! n ansamblu! asigur protecie cel puin ecBivalent cu protecia acordat n temeiul prezentei Convenii& )& 2n msura necesar! autoritatea competent sau mecanismul corespunztor al unui stat va lua msuri! dup consultarea organizaiilor patronatului #i lucrtori vizai! n cazul n care eFist! pentru a eFclude de la aplicarea prezentei Convenii sau a anumitor dispoziii ale acesteia alte categorii limitate de angaHai n legtur cu care apar probleme speciale de natur substanial! lund n considerare condiiile specifice de angaHare a lucrtorilor vizai sau dimensiunile ntreprinderii care i angaHeaz n munc&
156

4& :iecare stat membru care ratific prezenta Convenie va arta! n primul su raport despre aplicarea Conveniei naintat n temeiul articolului (( al Constituiei $rganizaiei %nternaionale a Muncii! toate categoriile care pot fi eFceptate n temeiul paragrafelor / si ) ale prezentului articol! artnd motivele acestei eFceptri #i va eFplica n urmtoarele rapoarte poziia legislaiei #i practicii sale fa de categoriile eFceptate! precum #i msura n care sunt aplicate dispoziiile Conveniei cu privire la aceste categorii& A',icol!l 4 2n scopurile prezentei Convenii! termenii ncetarea #i ncetarea raporturilor de munc semnific ncetarea raporturilor de munc din iniiativa patronului& P+',e+ + II>+ z,+n-+'-e -e +&lic+'e /ene'+l Di*i8i!ne+ A) {!(,i2ic+'e+ 7nce, 'ii A',icol!l 5 Raporturile de munc ale unui lucrtor nu vor nceta dect daca eFist un motiv valabil pentru o asemenea ncetare legat de capacitatea sau conduita lucrtorului sau bazat pe cerinele operaionale ale ntreprinderii! instituiei sau serviciului& A',icol!l : Nu vor constitui inter alia motive valabile pentru ncetare urmtoareleC aI calitatea de membru al unui sindicat sau participarea la activiti ale sindicatului n afara orelor de munc sau n cadrul orelor de munc dar cu consimmntul patronuluiG bI faptul de a ndeplini funcia de sau de a aciona ori de a fi acionat n calitatea Huridic de reprezentant al lucratorilorG cI formularea unei plngeri sau participarea la proceduri mpotriva unui patron implicnd invocarea violrii legilor #i reglementrilor sau recursul la autoritile administrative competenteG dI ras! culoare! seF! statut matrimonial! obligaii de familie! religie! convingeri politice! origine naional sau socialG eI absen de la locul de munc n timpul concediului de maternitate& A',icol!l 9 *& Dbsena temporar de la locul de munc din cauza bolii sau traumei nu va constitui motiv valabil pentru ncetare& (& Definiia a ceea ce constituie absen temporar de la serviciu! msura n care va fi necesar un certificat medical #i limitrile posibile la aplicarea paragrafului * al prezentului articol vor fi determinate n conformitate cu metodele de implementare prevzute n art& * al prezentei Convenii& Di*i8i!ne+ B) P'oce-!'+ &'e+l+3il i conco.i,en+ 7nce, 'ii A',icol!l 6 Raporturile de munc ale unui lucrtor nu vor nceta din motive legate de conduita sau manifestrile lucrtorului nainte de a i se oferi posibilitatea de a se apra de afirmaiile acuzrii! cu eFcepia cazului cnd patronul nu poate n mod rezonabil oferi aceast posibilitate& Di*i8i!ne+ C) P'oce-!'+ -e +&el 7.&o,'i*+ 7nce, 'ii

157

A',icol!l 0 *& Nn lucrtor care consider c raporturile sale de munc au ncetat n mod neHustificat va fi ndreptit s declare apel mpotriva acestei ncetri la un organ imparial cum sunt instana de Hudecat! tribunalul de munc! completul de arbitri sau arbitrul& (& %n cazul n care ncetarea a fost autorizat de o autoritate competent! aplicarea paragrafului * al prezentului articol poate fi variat n funcie de legislaia #i practica naional& 5& Nn lucrtor poate fi considerat c a renunat la dreptul su de apel mpotriva ncetrii raporturilor de munc dac nu #i'a eFercitat dreptul n cadrul unei perioade rezonabile de timp de la momentul ncetrii& A',icol!l 1 *& $rganele artate n articolul 3 al prezentei Convenii vor fi mputernicite s eFamineze motivele invocate pentru ncetare! precum #i alte circumstane ale cazului #i s transmit o decizie prin care se pronun cu privire la Hustificarea ncetrii& (& Pentru ca lucrtorul s nu suporte de unul singur sarcina probei caracterului neHustificat al ncetrii! metodele de implementare prevzute n art& * al prezentei Convenii vor asigura ambele sau una dintre urmtoarele posibilitiC aI sarcina probei eFistentei unui motiv valabil pentru ncetare! a#a cum aceasta este definit de art& / al prezentei Convenii! va fi n sarcina patronuluiG bI organele prevzute n art& 3 al prezentei Convenii vor fi mputernicite s aHung la o concluzie referitoare la motivul ncetrii innd cont de probele furnizate de pri #i n conformitate cu procedurile prevzute n legislaia #i practica naional& 5& 2n cazul ncetrii declarate din motive bazate pe cerine operaionale ale ntreprinderii! instituiei sau serviciului! organelle prevzute n art& 3 al prezentei Convenii vor fi mputernicite s stabileasc dac ncetarea a intervenit n realitate din aceste motive! precum #i msura n care acestea vor fi mputernicite s decid dac aceste motive! sunt suficiente pentru a Hustifica ncetarea prin metodele de implementare vizate n art& * al prezentei Convenii& A',icol!l %$ 2n cazul n care organele vizate n art& 3 al prezentei Convenii consider c ncetarea este neHustificat #i n cazul cnd nu sunt mputernicite sau nu o gsesc realizabil n conformitate cu legislaia #i practica naional s declare ncetarea nevalabil #i-sau sa dispun sau s propun repunerea n drepturi a lucrtorului! organele vor fi mputernicite s dispun plata unei compensaii corespunztoare sau acordarea unei alte asemenea prestaii considerate potrivite& Di*i8i!ne+ D) Te'.en -e &'e+*i8 A',icol!l %% Nnui lucrtor ale crui raporturi de munc vor nceta va fi ndreptit s i se acorde un termen de preaviz sau o compensaie n lieu! cu eFcepia cazului cnd lucratorului i se poate imputa o conduit grav necorespunztoare natura creia face nerezonabil cererea de a continua raporturile de munc ale acestuia n perioada de preaviz& Di*i8i!ne+ E) P'e(,+ii -e &lec+'e i +l,e .i;lo+ce -e &'o,ecie + *eni,!'ilo' A',icol!l %# *& .ucrtorul ale crui raporturi de munc au ncetat va fi n drept s obin! n conformitate cu legislaia #i practica naionalC

158

aI alocaie de plecare sau alte prestaii de plecare cuantumul crora va fi determinat inter alia n baza duratei serviciului #i a nivelului salariilor sau va fi pltit direct de ctre patron sau dintr'un fond constituit din contribuiile patronuluiG sau bI beneficiile din aHutorul sau prestaiile de #omaH ori alte tipuride ocrotire social cum sunt alocaiile de vrst sau de invaliditate! in condiiile obi#nuite n care asemenea prestaii sunt acordateG sau cI o combinaie a acestor alocaii sau prestaii& (& .ucrtorului care nu ntrune#te condiiile de calificare pentru aHutorul su prestaia de #omaH din planul cu caracter general! nu i se va acorda nici o alocaie sau prestaie dintre cele prevzute n paragraful *! subparagraful aI al prezentului articol doar pentru c nu beneficiaz de o prestaie de #omaH n temeiul paragrafului *! subparagraful bI& 5& 2n cazul ncetrii pentru conduit grav necorespunztoare! n metodicele de implementare vizate n art& * al prezentei Convenii pot fi introduse clauze referitoare la decderea lucrtorului din dreptul la alocaii #i prestaii dintre cele prevzute n paragraful * subparagraful aI al prezentului articol& P+',e+ III Di(&o8iii (!&li.en,+'e c! &'i*i'e l+ 7nce,+'e+ '+&o',!'ilo' -e .!nc -in .o,i*e econo.ice" ,ehnolo/ice" -e (,'!c,!' (+! +l,e .o,i*e (i.il+'e Di*i8i!ne+ A) Con(!l,+'e+ 'e&'e8en,+nilo' l!c' ,o'ilo' A',icol!l %4 *& 2n cazul n care intenioneaz sa nceteze raporturile de munc din motive economice! teBnologice! de structur sau alte motive similare! patronulC aI va furniza n timp util reprezentanilor lucrtorilor vizai informaia respectiv! inclusiv referitoare la motivele pentru ncetarea respectiv! numrul #i categoria lucrtorilor care ar putea fi afectai precum #i data la care urmeaz s nceteze n mod efectiv raporturile de muncG bI va oferi reprezentanilor lucrtorilor vizai! n conformitate cu legislaia #i practica naional! ct de repede posibil! posibilitatea s fie consultai cu privire la msurile ce trebuie luate pentru a evita sau a minimiza ncetrile #i msurile de atenuare a efectelor negative ale oricrei ncetri asupra lucrtorilor vizai! a#a cum sunt cele de a gsi posibiliti alternative de angaHare& (& Dplicarea dispoziiilor paragrafului * al prezentului articol poate fi limitat de metodicele de implementare vizate n art& * al prezentei Convenii la cazurile n care numrul de lucrtori fa de care urmeaz s nceteze raporturile de munc reprezint cel puin un numr sau procentaH specificat al forei de munc& 5& %n scopurile prezentului articol! termenul de reprezentani ai lucrtorilor vizai semnific reprezentanii lucrtorilor recunoscui de ctre legislaia #i practica naional n conformitate cu Convenia cu privire la reprezentanii lucrtorilor& Di*i8i!ne+ B) No,i2ic+'e+ c ,'e +!,o'i,+,e+ co.&e,en, A',icol!l %5 *& 2n cazul n care patronul intenioneaz s nceteze! din motive economice! teBnologice! de structur sau alte motive similare! el va notifica! n conformitate cu legislaia #i practica naional! autoritii competente! ct de repede posibil! furniznd informaie relevant! inclusiv un raport o eFpunere n scris a motivelor ncetrii! numrul #i categoria de lucrtori care ar putea fi afectai! precum #i la durata n care ncetarea va avea loc&

159

(& .egile #i reglementrile naionale pot limita aplicabilitatea paragrafului * al prezentului articol la cazurile n care numrul lucrtorilor! a cror ncetare a raporturilor de munc este propus! reprezint cel puin un numr sau procentaH specificat al forei de munc& 5& Patronul va notifica autoritii competente ncetarea vizat n paragraful * al prezentului articol! cu o durat minim de timp nainte de a avea loc ncetarea! aceast durat fiind specificat de legile si reglementrile naionale& P+',e+ IV) Di(&o8iii A',icol!l %: Ratificarea oficial a prezentei Convenii va fi comunicat pentru nregistrare Directorului "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii& A',icol!l %9 *& Prezenta Convenie va angaHa numai acele state membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii ale cror instrumente de ratificare au fost nregistrate de Directorul "eneral& (& Prezenta Convenie va intra n vigoare pentru orice alt stat membru la dousprezece luni de la data cnd instrumentele de ratificare ale dou state membre au fost nregistrate de Directorul "eneral& 5& Drept urmare! prezenta Convenie va intra n vigoare pentru orice alt stat membru la dousprezece luni de la data nregistrrii instrumentelor sale de ratificare& A',icol!l %6 *& Statul membru care a ratificat prezenta Convenie o va putea denuna dup eFpirarea a zece ani de la data la care Convenia a intrat n vigoare iniial! printr'un act comunicat pentru nregistrare Directorului "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii& Dceast denunare nu va intra n vigoare dect dup un an de la data nregistrrii sale& (& :iecare Stat membru care a ratificat prezenta Convenie #i care! n termen de un an de la data eFpirrii termenului de zece ani menionat n paragraful precedent! nu'#i va eFercita dreptul de a denuna stipulate n prezentul articol! va fi obligat pentru o nou perioad de zece ani #i dup aceea poate denuna prezenta Convenie la eFpirarea fiecrui termen de zece ani n condiiile prevzute de prezentul articol& A',icol!l %0 *& Directorul "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale $rganizaiei %nternaionale a Muncii nregistrarea tuturor ratificrilor #i denunrilor communicate lui de ctre statele membre ale $rganizaiei& (& Notificnd statelor membre ale $rganizaiei nregistrrile celei de'a doua ratificri comunicate! Directorul "eneral va ateniona statele membre ale $rganizaiei asupra datei la care Convenia va intra n vigoare& A',icol!l %1 Directorul "eneral al ?iroului %nternaional al Muncii va comunica Secretariatului "eneral al $rganizaiei Naiunilor Nnite! pentru nregistrare n conformitate cu art& *+( al Cartei $rganizaiei Naiunilor Nnite! informaii detaliate cu privire la toate ratificrile #i actele de denunare nregistrate de ctre acesta! n conformitate cu dispoziiile articolelor precedente&

160

A',icol!l #$ .a momentul considerat necesar Consiliul de Ddministraie al ?iroului %nternaional al Muncii va nainta Ddunrii "enerale un raport viznd aplicarea Conveniei #i va eFamina oportunitatea includerii problemei revizuirii acesteia! n tot sau n parte! pe ordinea de zi a Consiliului& A',icol!l #% *& 2n cazul n care Conferina va adopta o nou Convenie de revizuire a prezentei Convenii! n tot sau n parte! atunci! cu eFcepia cazului cnd Convenia ar dispune altfelC aI ratificarea de ctre un stat membru a noii Convenii de revizuire va implica ipso Hure denunarea imediat a prezentei Convenii! fr a se ine seama de dispoziiile art& *9 de mai sus! n cazul n care #i atunci cnd noua Convenie de revizuire va intra n vigoareG bI de la data cnd va intra n vigoare noua Convenie de revizuire! prezenta Convenie va nceta sa fie descBis spre ratificare de ctre statele membre& (& Prezenta Convenie va rmne n vigoare! n orice caz n forma #i coninutul actual! pentru acele state membre care au ratificat Convenia de revizuire& A',icol!l ## 1ersiunile teFtului in limbile francez #i englez au valoare egal&

161

Con*eni+ n')%0% c! &'i*i'e l+ +/eniile &'i*+,e -e oc!&+'e Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de Consiliul administrative al ?iroului %nternaional al Muncii #i reunit la 5 iunie *,,9 n cea de'a 3)'a sesiune! lund in considerare prevederile Conveniei ArevizuitI din anul *,/, cu privire la birourile de munc contra plat! innd seama de importana pe care o are fleFibilitatea in funcionarea pieelor forei de munc! avind in vedere c! Conferina internaional a muncii n cea de'a 3*'a sesiune n anul *,,/ s'a pronunat! c $%M trebuie s introduc modificri n Convenia ArevizuitI din anul *,/, cu privire la birourile de munc contra plat! innd cont de condiiile! n care activeaz ageniile private de ocupare! care s'au scBimbat n comparaie cu condiiile ce au eFistat la momentul aprobrii Conveniei sus'menionate! recunoscnd rolul pe care'l pot Huca ageniile private de ocupare n condiiile funcionrii normale a pieei forei de munc! reamintind despre necesitatea proteHrii lucrtorilor de abuzuri! recunoscnd necesitatea asigurrii respectrii dreptului la libera asociere #i a dreptului la negocieri colective #i la dialog social! care constituie element integrant al sistemului de relaii de munc ce funcioneaz normal! lund n considerare prevederile Conveniei anului *,/3 cu privire la organizarea serviciului de ocupare! reamintind despre prevederile Conveniei din anul *,5+ cu privire la munc forat! ale Conveniei din anul *,/3 cu privire la libera asociere #i protecia dreptului la organizare! ale Conveniei din anul *,/, cu privire la dreptul la organizare #i la competena negocierilor colective! ale Conveniei din anul *,)3 cu privire la discriminare n domeniul muncii #i ocupaiilor! ale Conveniei din anul *,4/ cu privire la politica n domeniul angaHrii! ale Conveniei din anul *,95 cu privire la vrsta minim! ale Conveniei din anul *,33 cu privire la contribuirea angaHrii #i protecia mpotriva #omaHului! precum #i condiiile ce se refer la utilizarea #i plasarea n cmpul muncii! ale Conveniei ArevizuitI din anul *,/, cu privire la lucrtorii'emigrani #i ale Conveniei din anul *,9) cu privire la lucrtorii'emigrani Acondiii suplimentareI! Botrnd de a adopta un #ir de propuneri! ce se refer la modificarea Conveniei ArevizuitI din anul *,/, cu privire la birourile de munc contra plat! ceea ce constituie cea de'a / cBestiune de pe ordinea de zi a sesiunii! #i Botrnd de a conferi acestor propuneri o form de convenie internaional! adopt la nousprezece iunie anul una mie nou sute nouzeci #i #apte convenia menionat mai Hos care poate fi denumit Convenia din anul *,,9 cu privire la ageniile private de ocupare& A',icol!l % *& 2n nelesul prezentei Convenii Magenie privat de ocupareM nseamn orice persoan fizic sau Huridic! independent de autoritile de stat! care presteaz pe piaa forei de munc unul sau mai multe dintre serviciile dup cum urmeazC aI servicii! ce contribuie la coordonarea ofertei de locuri de munc cu cererea! n a#a mod! ca agenia privat de ocupare nu devine parte n relaiile de munc! ce pot apreaG bI serviciile! ce in de recrutarea lucrtrorilor cu scopul de a'i pune la dispoziia unei tere pri! care poate fi persoan fizic sau Huridic An continuare Mntreprindere'ter utilizatorMI! stabile#te sarcinile pentru ace#tea #i verific eFecutarea acestor sarcini& cI alte servicii! legate de cutarea unui loc de munc! determinate de organele competente n rezultatul consultaiilor cu organizaiile reprezentative ale patronilor #i lucrtorilor! cum este punerea la dispoziie a informaiei! dar care nu are ca scop coordonarea propunerilor concrete despre locurile de munc #i a cererilor pentru acestea& (& 2n nelesul prezentei Convenii MlucrtoriM nseamn #i persoane n cutarea unui loc de munc& 5& 2n nelesul prezentei Convenii termenul Mprelucrarea datelor personale ale lucrtorilorM nseamn colectarea! pstrarea! selectarea! difuzarea sau orice alt utilizare a informaiei cu privire la lucrtor! dentitatea cruia este sau poate fi stabilit&

162

A',icol!l # *& Prezenta Convenie se aplic pentru orice agenie privat de ocupare& (& Prezenta Convenie se aplic pentru orice categorie de lucrtori #i pentru orice domeniu de activitate economic& Ea nu se aplic pentru recrutarea #i plasarea n cmpul muncii a marinarilor& 5& Nnul din obiectivele prezentei Convenii const n permiterea funcionrii ageniilor private de ocupare #i n proteHarea! n limitele dispoziiilor ei! a lucrtorilor ce beneficiaz de serviciile acestora& /& 2n urma consultaiilor cu organele reprezentative ale patronilor interesai #i ale lucrtorilor statul'membru poateC aI s interzic! n anumite condiii! prestarea de ctre ageniile private de ocupare a unuia sau a mai multor servicii indicate n paragraful * al articolului *! pentru anumite categorii de lucrtori sau n anumite domenii de activitate economicG bI s eFclud! n anumite condiii lucrtorii ce presteaz munci n anumite domenii ale activitii economice! integral sau parial! din sfera de aplicare a prezentei Convenii sau a anumitor dispoziii din ea n cazul n care ace#ti lucrtori snt asigurai cu o protecie adecvat n alt mod& )& Statul'membru! care ratific prezenta Convenie! indic n rapoartele sale prezentate! n conformitate cu articolul (( al Regulamentului $rganizaiei %nternaionale a Muncii! toate interdiciile sau eFcepiile de care acesta s'a folosit n conformitate cu paragraful / al prezentului articol! precum #i motivele& A',icol!l 4 *& Statutul Huridic al ageniilor private de ocupare se determin n conformitate cu legislaia #i practica naional #i n urma consultaiilor cu cele mai reprezentative organizaii ale patronilor #i lucrtorilor& (& Statul'membru determin condiiile ce reglementeaz activitatea ageniilor private de ocupare! prin intermediul sistemului de eliberare a licenelor sau certificatelor! numai dac aceste condiii nu se reglementeaz sau nu se determin n alt mod conform legislaiei #i practicii naionale& A',icol!l 5 Se iau msuri ce ar asigura ca lucrtorii! recrutai de ageniile private de ocupare! ce presteaz serviciile indicate n articolul *! s nu fie lipsii de dreptul la libera asociere #i de dreptul la negocieri colective& A',icol!l : *& 2n scopul susinerii egalitii posibilitilor de acces la ocupare #i la anumite tipuri de ocupaii! statul'membru asigur ca ageniile private de ocupare s nu supun lucrtorii discriminrii! indiferent de ras! culoarea pielii! seF! religie! convingeri politice! origine naional! origine social sau alt form de discriminare prevzut de legislaia #i practica naional! cum este discriminarea de vrst sau de invaliditate& (& Paragraful * al prezentului articol nu trebuie aplicat n cazul n care ar putea lipsi ageniile private de ocupare de posibilitatea de a presta servicii speciale sau de a eFecuta programe cu destinaie special! care au ca obiect acordarea de spriHin n cutarea unui loc de munc! lucrtorilor aflai n situaii defavorizate& A',icol!l 9 Prelucrarea datelor personale ale lucrtorilor de ctre ageniile private de ocupare trebuieC aI realizat n a#a mod! ca aceste date s fie proteHate! s se asigure respectarea vieii personale a lucrtorilor n conformitate cu legislaia #i practica naionalG

163

bI limitat la ntrebri ce in strict de calificarea #i eFperiena profesional a lucrtorilor cointeresai #i de orice informaie! legat direct de acestea& A',icol!l 6 *& Dgeniile private de ocupare nu ncaseaz de la lucrtori! direct sau indirect! total sau parial! nici un fel de onorarii sau alte taFe& (& 2n interesul lucrtorilor respectivi #i dup consultarea celor mai reprezentative organe ale patronilor #i lucrtorilor! organul competent poate autoriza unele eFcepii la paragraful * al prezentului articol! ce in de anumite categorii de lucrtori precum #i de unele tipuri de servicii! prestate de ageniile private de ocupare& 5& Statul'membru! care autorizeaz eFcepii n conformitate cu paragraful ( al prezentului articol! prezint n rapoartele sale! eFpediate n conformitate cu articolul (( al Regulamentului $rganizaiei %nternaionale a Muncii! informaia privind aceste eFcepii #i indic motivele lor& A',icol!l 0 *& Dup consultarea celor mai reprezentative organizaii ale patronilor #i lucrtorilor! statul'membru ntreprinde toate msurile necesare! att n limitele Hurisdiciei sale! ct #i n funcie de necesiti! n colaborare cu alte ri'membre! pentru asigurarea unei protecii adecvate #i neadmiterea abuzului fa de lucrtorii' emigrani care au fost recrutai sau plasai n cmpul muncii pe teritoriul statului de ctre ageniile private de ocupare& (& Dac recrutarea lucrtorilor se efectueaz ntr'o ar! pentru a munci n alt ar! atunci statele'membre respective trebuie s eFamineze problema privind ncBeierea acordurilor bilateral pentru a nu permite abuzul #i practica incorect n recrutare! plasare n cmpul muncii #i ocupare& A',icol!l 1 Statul'membru ntreprinde msuri ce asigur ca ageniile private de ocupare s nu utilizeze fora de munc a copiilor #i s nu se acorde locuri de munc acestora& A',icol!l %$ $rganul competent asigur eFistena mecanismelor #i procedurilor corespunztoare cu antrenarea! n funcie de circumstane! a celor mai reprezentative organizaii ale patronilor #i lucrtorilor pentru cercetarea plngerilor #i a cererilor privind eFistena a#a'ziselor abuzuri #i practici incorecte! ce fac obiectul activitii ageniilor private de ocupare& A',icol!l %% Statul'membru ntreprinde msurile necesare n conformitate cu legislaia #i practica naional! n vederea asigurrii unei protecii adecvate lucrtorilor ocupai de ageniile private de ocupare! specificate n paragraful * bI al articolului * cu privire laC aI libertatea asocieriiG bI purtarea negocierilor colectiveG cI salariul minimG dI durata programului de lucru #i alte condiii de muncG eI indemnizaiile de asisten social stabilite de legeG fI accesul la pregtirea profesionalG gI securitatea #i igiena munciiG BI recuperarea pagubei! pricinuite ca rezultat al unui accident de munc sau a unei afeciuni profesionaleG iI despgubirile n caz de faliment #i protecia cerinelor lucrtorilorG HI ocrotirea mamei #i indemnizaiile pentru concediu de maternitate #i la na#tere precum #i cu privire la nlesnirile #i indemnizaiile cuvenite prinilor&
164

A',icol!l %# Statul'membru determin #i distribuie ntre ageniile private de ocupare! ce presteaz serviciile indicate la paragraful * bI al articolului * #i ntreprinderile utilizatoare! n conformitate cu legislaia #i practica naional! responsabilitile corespunztoare cu privire laC aI purtarea negocierilor colectiveG bI salariul minimG cI durata programului de lucru #i a altor condiii de muncG dI indemnizaiile de asisten social stabilite de legeG eI accesul la pregtirea profesionalG fI msurile de protecie n domeniul securitii #i igienei munciiG gI recuperarea pagubei! pricinuit ca rezultat al unui accident de munc sau a unei afeciuni profesionaleG BI despgubirile n caz de faliment #i protecia cererilor lucrtorilorG iI ocrotirea mamei #i indemnizaiile pentru concediu de maternitate #i la na#tere precum #i cu privire la nlesnirile #i indemnizaiile cuvenite prinilor& A',icol!l %4 *& 2n conformitate cu legislaia #i practica naional #i dup consultarea celor mai reprezentative organizaii ale patronilor #i lucrtorilor! statul'membru formuleaz! stabile#te #i periodic reeFamineaz condiiile! ce contribuie la colaborarea serviciului de stat de ocupare cu ageniile private de ocupare& (& Condiiile indicate n paragraful * al prezentului articol se bazeaz pe principiul conform cruia autoritile de stat #i rezerv dreptul de adoptare a deciziilor definitive cu privire laC aI elaborarea politicii n domeniul pieei munciiG bI folosirea sau efectuarea controlului asupra folosirii fondurilor de stat! destinate pentru realizarea acestei politici& 5& Dgeniile private de ocupare prezint autoritilor competente la anumtie intervale de timp! determinate de aceste autoriti! informaia pe care o solicit! innd cont de caracterul confidenial al acestei informaiiC aI pentru ca organul competent s beneficieze de dreptul de a lua cuno#tin de structura #i activitatea ageniilor private de ocupare n conformitate cu condiiile #i practica naionalG bI n scopuri statistice& /& $rganul competent adun informaia #i la intervale de timp stabilite comunic aceast informaie organelor ob#te#ti& A',icol!l %5 *& Prevederile prezentei Convenii se adopt prin intermediul legislaiei sau n alt mod! corespunztor practicii naionale! de eFemplu prin intermediul deciziilor Hudiciare! Botrrilor de arbitraH sau contractelor colective& (& Monitorizarea asupra regulamentelor! care traduc n via prezenta Convenie! este asigurat de autoritile inspectoratului muncii sau de alte autoriti de stat& 5& Referitor la cazurile de nclcare a prezentei Convenii! trebuie prevzute #i utilizate n mod efectiv! miHloace adecvate de protecie a dreptului! inclusiv! n caz de necesitate! sanciuni& A',icol!l %: Prezenta Convenie nu poate modifica cele mai favorabile prevederi! care urmeaz a fi aplicate! n conformitate cu alte convenii internaionale a muncii! pentru lucrtorii! recrutarea! plasarea n cmpul muncii #i ocuparea crora este asigurat de ageniile private de ocupare&

165

A',icol!l %9 Prezenta Convenie modific Convenia ArevizuitI din anul *,/, cu privire la birourile de munc contra plat #i Convenia din anul *,35 cu privire la birourile de munc contra plat& A',icol!l %6 %nstrumentele oficiale cu privire la ratificarea prezentei Convenii se prezint Directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii pentru nregistrare& A',icol!l %0 *& Prezenta Convenie are efecte obligatorii numai asupra acelor membri ai $rganizaiei %nternaionale a Muncii! ale cror instrumente oficiale de ratificare snt nregistrate de Directorul general& (& Dceasta va intra n vigoare la *( luni de la data nregistrrii! de ctre Directorul general a instrumentelor de ratificare a doi membri ai $rganizaiei& 5& 2n continuare prezenta Convenie intr n vigoare! pentru fiecare stat'membru al $rganizaiei la *( luni dup data nregistrrii ei prin act de ratificare& A',icol!l %1 *& $rice membru al $rganizaiei care a ratificat prezenta Convenie! la eFpirarea a zece ani din ziua primei intrri n vigoare! poate denuna Convenia cu o cerere de denunare! prezentat Directorului general al ?iroului %nternaional al Muncii pentru nregistrare& (& Pentru orice membru al $rganizaiei! care a ratificat prezenta Convenie #i n termen de un an de la eFpirarea a zece ani indicai n paragraful anterior! nu #i'a eFercitat dreptul de denunare prevzut n prezentul articol! Convenia va rmne n vigoare pentru urmtorii zece ani! #i n continuare va putea fi denunat la eFpirarea a fiecare zece ani n modul prevzut de prezentul articol& A',icol!l #$ *& Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii informeaz toi membrii $rganizaiei %nternaionale a Muncii despre nregistrarea tuturor instrumentelor de ratificare #i a cererilor de denunare prezentate de ctre membrii $rganizaiei& (& %nform]nd membrii $rganizaiei despre nregistrarea celui de'al doilea instrument de ratificare! Directorul general atrage atenia asupra datei de intrare n vigoare a prezentei Convenii& A',icol!l #% Directorul general al ?iroului %nternaional al Muncii prezint Secretarului general al $rganizaiei Naiunilor Nnite! pentru nregistrare! n conformitate cu articolul *+( al Statutului $rganizaiei Naiunilor Nnite! informaii detaliate despre istrumentele oficiale de ratificare #i despre cererile de denunare! nregistrare n conformitate cu condiiile articolelor anterioare& A',icol!l ## 2n cazurile! cnd Consiliul de administraie al ?iroului %nternaional al Muncii consider necesar! el prezint Conferinei generale un raport despre aplicarea prezentei Convenii #i eFamineaz oportunitatea includerii pe ordinea de zi a Conferinei a cBestiunii cu privire la revizuirea ei total sau parial& A',icol!l #4 *& Dac Conferina va adopta o nou convenie! care total sau parial modific prezenta Convenie! numai dac noua convenie nu dispune altfelC

166

aI ratificarea de ctre oricare dintre membrii $rganizaiei a noii Convenii revizuite! va antrena de plin drept! indiferent de prevederile articolului *,! denunarea urgent a prezentei Convenii cu condiia! c noua convenie revizuit a intrat n vigoareG bI din ziua intrrii n vigoare a noii convenii revizuit! prezenta Convenie este ncBis pentru ratificare pentru membrii $rganizaiei& (& Prezenta Convenie rmne n vigoare n orice caz dup form #i coninut pentru acei membri ai $rganizaiei! care au ratificat'o! dar care n'au ratificat convenia revizuit& A',icol!l #5 8eFtul englez #i francez ale prezentei Convenii au aceea#i putere Huridic& Con2e'in+ In,e'n+ion+l + M!ncii Reco.+n- 'i c! &'i*i'e l+ +/eniile &'i*+,e -e oc!&+'e Conferina general a $rganizaiei %nternaionale a Muncii! convocat la "eneva de Consiliul Ddministrativ al ?iroului %nternaional al Muncii #i reunit la 5 iunie *,,9 n cea de'a 3)'ea sesiune! Botrnd de a adopta un #ir de propuneri privind modificarea Conveniei ArevizuiteI n anul *,/, cu privire la birourile de munc contra plat! ce constituie cBestiunea a patra de pe ordinea de zi a sesiunii! #i Botrnd de a conferi acestor propuneri form de recomandri! ce completeaz Convenia din anul *,,9 cu privire la ageniile de ocupare! adopt la nousprezece iunie anul una mie nou sute nouzeci #i #apte urmtoarele recomandri! care pot fi denumite Recomandri din anul *,,9 cu privire la ageniile private de ocupare& I) Di(&o8iii /ene'+le *& Prevederile prezentelor Recomandri completeaz prevederile Conveniei anului *,,9 cu privire la ageniile de ocupare An continuare MConvenieMI #i trebuie s se utilizeze mpreun& (& *I $rganele tripartite sau organizaiile patronilor #i ale lucrtorilor trebuie s se implice! la maFimum posibil! n elaborarea #i aprobarea dispoziiilor! ce vor traduce n via prezenta Convenie& (I 2n funcie de necesiti! legislaia naional! aplicat de ageniile private de ocupare! trebuie s se completeze cu normele teBnice! directivele! codurile de etic! mecanismele de autoreglementare sau alte miHloace confortabile cu practica naional& 5& Statele'membre trebuie! n funcie de necesiti #i de eFistena posibilitilor practice! s fac scBimb de informaii #i eFperien! ce se refer la aportul ageniilor private de ocupare n funcionarea pieei forei de munc #i s comunice aceste informaii ?iroului %nternaional al Muncii& II) P'o,eci+ l!c' ,o'ilo' /& Statele'membre trebuie s ntreprind toate msurile necesare #i cuvenite pentru interzicerea #i reprimarea practicii neetice n activitatea ageniilor private de ocupare& Dceste msuri pot include legi #i acte normative! ce prevd sanciuni! inclusiv neautorizarea ageniilor private de ocupare care desf#oar activitate neetic& )& .ucrtorii! angaHai de ageniile private de ocupare! care snt specificai n paragraful * bI al articolului * al Conveniei! trebuie! n caz de necesitate! s dein contract de munc n scris! n care s se indice condiiile de angaHare& Dce#ti lucrtori trebuie! cel puin& s fie informai despre condiiile de angaHare nainte de a'#i ncepe eFercitarea obligaiilor& 4& Dgeniile private de ocupare nu trebuie s pun la dispoziia ntreprinderii utilizatoare lucrtori pentru a'i nlocui pe lucrtorii acestei ntreprinderi aflai n grev& 9& $rganul competent trebuie s lupte contra practicii publicitare de rea'credin #i a anunurilor gre#ite! inclusiv a anunurilor despre locurile de munc ineFistente&
167

3& Dgeniile private de angaHareC aI nu trebuie s eFecute n mod con#tient selectarea! recrutarea sau plasarea n cmpul muncii a lucrtorilor pentru munci ce constituie pericole sau riscuri inadmisibile sau pentru munci unde lucrtorii pot fi supu#i abuzurilor sau oricrui tip de discriminri& bI trebuie s informeze lucrtorii'emigrani! n msura posibilitilor! despre caracterul muncii recomandate #i condiiile angaHrii n vigoare n limba lor matern sau ntr'o limb bine cunoscut de ace#tea& ,& Dgeniilor private de ocupare trebuie s li se interzic sau s li se pun piedici n elaborarea #i publicarea anunurilor despre locurile de munc vacante sau a propunerilor de angaHare la lucru! n modul n care! direct sau indirect! antreneaz discriminarea de ras! culoare a pielii! gen vrst! religie! convingeri politice! origine naional! origine social! origine etnic! de invaliditate! situaie familial sau statut familial! predispoziie seFual sau apartenen la careva organizaii ale lucrtorilor& *+& 8rebuie ncuraHate ageniile private de ocupare care contribuie la egalitate n domeniul ocuprii prin intermediul realizrii programelor de combatere a discriminrii& **& 8rebuie s li se interzic ageniilor private de ocupare includerea n dosarul personal sau registrul de eviden a datelor personale ce nu snt necesare pentru stabilirea aptitudinilor pretendenilor pentru locul de munc! pentru care este sau poate fi eFaminat cu titlu de candidat& *(& *I Dgeniile private de ocupare trebuie s pstreze datele personale ale lucrtorului nu mai mult dec]t acesta este Hustificat de scopuri concrete! pentru care ele au fost colectate sau nu mai mult dect lucrtorul a fi dorit s rmn n lista candidailor poteniali la locurile de munc& (I 8rebuie s se ntreprind msuri ce ar asigura accesul lucrtorilor la toate datele personale prelucrate de sistemele automate sau electronice sau ce se conin n mape& Dceste msuri trebuie s includ dreptul lucrtorilor de a primi #i lua cuno#tin de copia tuturor acestor date! precum #i dreptul de a pretinde la retragerea sau corectarea datelor incorecte sau incomplete& 5I Dgeniile private de ocupare nu tebuie s pretind la pstrarea sau folosirea informaiei despre starea sntii lucrttorului sau folosirea acestei informaii pentru stabilirea aptitudinii lui de munc! dac aceast informaie nu este legat nemiHlocit de cerinele profesiei concrete #i dac cu acest fapt nu este de acord lucrtorul& *5& Dgeniile private de ocupare #i organul competent al autoritii trebuie s nteprind msuri ce contribuie la folosirea metodelor corespunztoare! Huste #i efective la selecia lucrtorilor& */& Dgeniile private de ocupare trebuie s fie completate cu personal cu o calificare #i pregtire profesional necesar& *)& 2n mod necesar lund n considerare drepturile #i obligaiunile! stabilite de legislaia naional cu privire la ncetarea valabilitii contractului de munc! ageniile private de ocupare! ce presteaz servicii n conformitate cu paragraful * bI al articolului * al Conveniei! nu trebuieC aI s mpiedice ntreprinderii utilizatoare s angaHeze lucrtorul transferat la dispoziia acesteia de agenieG bI s limiteze mobilitatea profesional a lucrtoruluiG cI s aplice sanciuni lucrtorului! ce a dat acordul de angaHare n alt ntreprindere& III) Rel+iile -in,'e (e'*ici!l -e (,+, -e oc!&+'e i +/eniile &'i*+,e -e oc!&+'e *4& 8rebuie ncuraHat colaborarea dintre Serviciul de stat de ocupare #i ageniile private de ocupare n vederea realizrii politicii naionale de organizare a pieei forei de munc! pentru aceasta pot fi create organe! n componena crora intr reprezentani ai Serviciului de stat de ocupare #i ai ageniilor private de ocupare precum #i reprezentani ai organizaiilor reprezentative ale patronilor #i lucrtorilor&

168

*9& Msurile! ce contribuie la colaborarea dintre Serviciul de stat de ocupare #i ageniile private de ocupare pot includeC aI unificarea informaiei #i utilizarea terminologiei generale! n scopul ridicrii nivelului de publicitate n procesul de funcionare a pieei forei de muncG bI scBimb de anunuri cu privire la locurile vacanteG cI realizarea proiectelor comune! de eFemplu n domeniul pregtirii profesionaleG dI ncBeierea acordurilor ntre Serviciul de stat de ocupare #i ageniile private de ocupare! privind eFecutarea anumitor msuri! cum snt! proiectele de integrare n cmpul muncii a #omerilor de lung duratG eI pregtirea profesional a personaluluiG fI consultarea regulat! n scopul perfecionrii practicii profesionale& Aco'-!'i" T'+,+,e" Con*enii Con*eni+ n')%0% -in %1)$9)16 c! &'i*i'e l+ +/eniile &'i*+,e -e oc!&+'e Conventia nr& *3(-*,,, privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor si actiunea imediata in vederea eliminarii lor Conferinta "enerala a $rganizatiei %nternationale a Muncii! convocata la "eneva de Consiliul de administratie al ?iroului %nternational al Muncii! care s' a reunit la * iunie *,,, n cea de'a 39'a sesiune! considernd necesitatea de a adopta noi instrumente n privina interzicerii si eliminarii celor mai grave forme ale muncii copiilor! ca prioritate maHora a aciunii naionale si internationale! mai ales a cooperrii si asistenei internationale! pentru a completa Convenia si Recomandarea privind vrsta minima de angaHare! *,95! care ramn instrumente fundamentale n ceea ce priveste munca copiilor! considerand ca eliminarea efectiva a celor mai grave forme de munca a copiilor necesita o actiune imediata de ansamblu! care sa tina seama de importanta unei educatii de baza gratuite si de necesitatea de a'i sustrage pe copiii in cauza de la toate aceste forme de munca si de a asigura readaptarea lor si integrarea lor sociala! luand in considerare si nevoile propriilor familii! reamintind Rezolutia privind eliminarea muncii copiilor! adoptata de Conferinta %nternationala a Muncii la cea de'a /4'a sesiune a sa! in *,,4! recunoscand ca munca copiilor este determinata intr'o mare masura de saracie si ca solutia pe termen lung rezida intr'o crestere economica sustinuta care sa conduca la progres social si! in particular! la atenuarea saraciei si la educatie universala! amintind Conventia drepturilor copilului! adoptata la (+ noiembrie *,3, de Ddunarea "enerala a Natiunilor Nnite! amintind Declaratia $rganizatiei %nternationale a Muncii referitoare la principiile si drepturile fundamentale in munca si mecanismul sau de aplicare! adoptata de Conferinta %nternationala a Muncii la cea de'a 34'a sesiune in *,,3! amintind ca unele dintre cele mai grave forme ale muncii copiilor sunt acoperite de alte instrumente internationale si! in particular! de Conventia asupra muncii fortate! *,5+! si de Conventia suplimentara a Natiunilor Nnite privind abolirea sclaviei! a comertului cu sclavi si a institutiilor si practicilor similare sclaviei! *,)4! dupa ce a decis sa adopte diverse propuneri referitoare la munca copiilor! problema care constituie punctul / al ordinii de zi a sesiunii! dupa ce a decis ca aceste propuneri vor lua forma unei conventii internationale! adopta la *9 iunie *,,, conventia urmatoare! care va fi denumita MConventia privind cele mai grave forme ale muncii copiilor! *,,,M& A',icol!l % $rice membru care ratifica prezenta conventie trebuie sa ia masuri imediate si eficiente pentru a asigura interzicerea si eliminarea urgenta a celor mai grave forme ale muncii copiilor& A',icol!l # %n sensul prezentei conventii! termenul copil se aplica tuturor persoanelor in varsta de pana la *3 ani&
169

A',icol!l 4 %n sensul prezentei conventii! eFpresia cele mai grave forme ale muncii copiilor includeC aI toate formele de sclavie sau practicile similare! ca de eFempluC vanzarea de sau comertul cu copii! servitutea pentru datorii si munca de servitor! precum si munca fortata sau obligatorie! inclusiv recrutarea fortata sau obligatorie a copiilor in vederea utilizarii lor in conflictele armateG bI utilizarea! recrutarea sau oferirea unui copil in scopul prostituarii! productiei de material pornografic sau de spectacole pornograficeG cI utilizarea! recrutarea sau oferirea unui copil in scopul unor activitati ilicite! mai ales pentru productia si traficul de stupefiante! asa cum le definesc conventiile internationale pertinenteG dI muncile care! prin natura lor sau prin conditiile in care se eFercita! sunt susceptibile sa dauneze sanatatii! securitatii sau moralitatii copilului& A',icol!l 5 *& 8ipurile de munca vizate la art& 5 lit& dI trebuie sa fie stabilite de legislatia nationala sau de autoritatea competenta! dupa consultari cu organizatiile patronilor si lucratorilor interesate! luandu'se in considerare normele internationale pertinente si! in particular! paragrafele 5 si / ale Recomandarii privind cele mai grave forme ale muncii copiilor! *,,,& (& Dutoritatea competenta! dupa consultari cu organizatiile interesate ale patronilor si lucratorilor! trebuie sa localizeze tipurile de munca astfel determinate& 5& .ista cuprinzand tipurile de munca determinate conform paragrafului * al prezentului articol trebuie sa fie periodic eFaminata si! la nevoie! revizuita dupa consultari cu organizatiile interesate ale patronilor si lucratorilor& A',icol!l : $rice membru trebuie! dupa consultari cu organizatiile patronilor si lucratorilor! sa stabileasca sau sa desemneze mecanisme adecvate pentru monitorizarea aplicarii dispozitiilor care dau efect prezentei conventii& A',icol!l 9 *& $rice membru trebuie sa elaboreze si sa puna in aplicare programe de actiune in vederea eliminarii cu prioritate a celor mai grave forme ale muncii copiilor& (& Dceste programe de actiune trebuie sa fie elaborate si puse in practica dupa consultarea institutiilor publice competente si a organizatiilor patronilor si lucratorilor si! daca este cazul! cu luarea in considerare a opiniilor altor grupuri interesate& A',icol!l 6 *& $rice membru trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a asigura punerea efectiva in practica si respectarea dispozitiilor care dau efect prezentei conventii! inclusiv prin stabilirea si aplicarea de sanctiuni penale sau! daca este cazul! de alte sanctiuni& (& $rice membru trebuie! tinand seama de importanta educatiei pentru eliminarea muncii copiilor! sa ia masuri eficiente intr'o perioada determinata! pentruC aI a preveni angaHarea copiilor in cele mai grave forme ale muncii copiilorG bI a prevedea aHutorul direct necesar si adecvat pentru a'i sustrage pe copii de la cele mai grave forme ale muncii copiilor si a asigura readaptarea lor si integrarea lor socialaG cI a asigura accesul lor la educatia de baza gratuita si! ori de cate ori este posibil si potrivit! la formarea profesionala a tuturor copiilor sustrasi de la cele mai grave forme ale muncii copiilorG dI a identifica copii eFpusi in mod particular riscurilor si a intra in contact direct cu eiG eI a tine seama de situatia particulara a fetelor& 5& $rice membru trebuie sa desemneze autoritatea competenta insarcinata cu punerea in practica a dispozitiilor prezentei conventii&
170

A',icol!l 0 Membrii trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru a se spriHini reciproc in punerea in practica a dispozitiilor prezentei conventii printr'o cooperare si-sau o asistenta internationala consolidata! inclusiv prin masuri de sustinere a dezvoltarii economice si sociale! a programelor de eradicare a saraciei si educatiei universale& A',icol!l 1 Ratificarile prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al ?iroului %nternational al Muncii si vor fi inregistrate de acesta& A',icol!l %$ *& Prezenta conventie nu ii va obliga decat pe membrii $rganizatiei %nternationale a Muncii ale caror ratificari vor fi fost inregistrate de directorul general al ?iroului %nternational al Muncii& (& Conventia va intra in vigoare la *( luni dupa ce ratificarile a ( membri vor fi fost inregistrate de directorul general& 5& Nlterior aceasta conventie va intra in vigoare pentru fiecare membru la *( luni dupa data la care ratificarea sa va fi fost inregistrata& A',icol!l %% *& $rice membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte dupa eFpirarea unei perioade de *+ ani dupa data initiala de la intrarea in vigoare a conventiei! printr'un act comunicat directorului general al ?iroului %nternational al Muncii si inregistrat de acesta& Denuntarea nu va avea efect decat dupa un an de la inregistrarea ei& (& $rice membru care a ratificat prezenta conventie si care! in termen de un an dupa eFpirarea perioadei de *+ ani mentionate la paragraful precedent nu va folosi posibilitatea de denuntare prevazuta in prezentul articol! va fi legat pentru o noua perioada de *+ ani si! prin urmare! va putea sa denunte prezenta conventie la eFpirarea fiecarei perioade de *+ ani in conditiile prevazute in prezentul articol& A',icol!l %# *& Directorul general al ?iroului %nternational al Muncii va notifica tuturor membrilor $rganizatiei %nternationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor si tuturor actelor de denuntare care ii vor fi comunicate de catre membrii acesteia& (& Notificand membrilor organizatiei inregistrarea celei de'a doua ratificari care ii va fi fost comunicata! directorul general va atrage atentia membrilor $rganizatiei %nternationale a Muncii asupra datei la care prezenta conventie va intra in vigoare& A',icol!l %4 Directorul general al ?iroului %nternational al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Nnite! in scopul inregistrarii! informatii complete in privinta tuturor ratificarilor si tuturor actelor de denuntare pe care le va fi inregistrat conform articolelor precedente& A',icol!l %5 De fiecare data cand va considera necesar Consiliul de administratie al ?iroului %nternational al Muncii va prezenta Conferintei "enerale a $rganizatiei %nternationale a Muncii un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va eFamina daca eFista posibilitatea sa fie inscrisa pe ordinea de zi a Conferintei problema revizuirii sale totale sau partiale&

171

A',icol!l %: *& %n cazul in care Conferinta va adopta o noua conventie care ar duce la revizuirea totala sau partiala a prezentei conventii si daca noua conventie nu dispune altfelC aI ratificarea de catre un membru al noii conventii care implica revizuirea va atrage de drept! fara a tine seama de prevederile art& **! denuntarea imediata a prezentei conventii! cu conditia ca noua conventie care atrage revizuirea sa intre in vigoareG bI incepand cu data intrarii in vigoare a noii conventii care atrage revizuirea prezenta conventie va inceta sa mai fie descBisa ratificarii de catre membri& (& %n orice caz prezenta conventie va ramane in vigoare in continutul si forma sa actuala pentru acei membri care au ratificat'o! dar care nu au ratificat conventia de revizuire& A',icol!l %9 1ersiunile in limbile franceza si engleza ale teFtului prezentei conventii au valoare egala&

172

Con*en,i+ n') %04 &'i*in- 'e*i8!i'e+ Con*en,iei +(!&'+ &'o,ec,iei .+,e'ni,+,ii -in %1:# Conferinta "enerala a $rganizatiei %nternationale a Muncii! convocata la "eneva de Consiliul de administratie al ?iroului %nternational al Muncii si reunindu'se aici la 5+ mai (+++! in cea de'a 33' a sesiune a sa! luand nota de necesitatea revizuirii Conventiei ArevizuitaI asupra protectiei maternitatii din *,)(! precum si a Recomandarii privind protectia maternitatii! *,)(! cu scopul de a promova intr' o mai mare masura egalitatea tuturor femeilor care muncesc! precum si sanatatea si securitatea mamei si copilului si cu scopul de a recunoaste diversitatea dezvoltarii economice si sociale a membrilor! precum si diversitatea intreprinderilor si a evolutiei protectiei maternitatii in legislatiile si practicile nationale! luand nota de prevederile Declaratiei Nniversale a Drepturilor $mului A*,/3I! Conventiei Natiunilor Nnite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare fata de femei A*,9,I! Conventiei Natiunilor Nnite cu privire la drepturile copiilor A*,3,I! Declaratiei si Programului de actiune de la ?eiHing A*,,)I! Declaratiei $rganizatiei %nternationale a Muncii privind egalitatea de sanse si de tratament a lucratoarelor A*,9)I! Declaratiei $rganizatiei %nternationale a Muncii cu privire la principiile si drepturile fundamentale la locul de munca si urmarirea aplicarii acesteia A*,,3I! precum si ale conventiilor si recomandarilor internationale asupra muncii! care vizeaza garantarea egalitatii de sanse si de tratament a lucratorilor si lucratoarelor! in special Conventia privind lucratorii cu responsabilitati familiale A*,3*I! tinand seama de situatia femeilor care muncesc si luand act de necesitatea de a asigura protectia graviditatii! care este o responsabilitate comuna a autoritatilor publice si a societatii! dupa ce a decis sa adopte diferitele propuneri cu privire la revizuirea Conventiei ArevizuitaI si a Recomandarii privind protectia maternitatii! *,)(! cBestiune ce constituie al patrulea punct de pe ordinea de zi a sesiunii! dupa ce a decis ca aceste propuneri vor lua forma unei conventii internationale! adopta in aceasta zi! *) iunie (+++! urmatoarea conventie care va fi denumita MConventia privind protectia maternitatii! (+++M& DOMENIUL DE APLICARE A',icol!l % %n sensul prezentei conventii! termenul femeie desemneaza toate persoanele de seF feminin! fara nici o discriminare! iar termenul copil! orice copil! fara nici o discriminare& A',icol!l # *& Prezenta conventie se aplica tuturor femeilor angaHate! inclusiv femeilor care se afla in forme atipice de munca dependenta& (& 8otusi! dupa consultarea organizatiilor reprezentative patronale si sindicale interesate! fiecare membru care ratifica prezenta conventie poate sa eFcluda total sau partial din domeniul de aplicare a acesteia categorii limitate de lucratori! atunci cand aplicarea conventiei in cazul acestor categorii ar ridica probleme speciale de o importanta deosebita& 5& $rice membru care face uz de posibilitatea prevazuta la paragraful precedent trebuie sa indice in primul sau raport referitor la aplicarea prezentei conventii! intocmit in baza Drticolul (( din Constitutia $rganizatiei %nternationale a Muncii! categoriile de lucratori astfel eFcluse! precum si motivele eFcluderii lor& %n rapoartele ulterioare fiecare membru trebuie sa descrie masurile luate pentru a eFtinde progresiv aplicarea prevederilor prezentei conventii la aceste categorii& PROTECTIA zANATATII A',icol!l 4 Dupa consultarea organizatiilor reprezentantive ale patronilor si lucratorilor fiecare membru trebuie sa adopte masurile necesare pentru ca femeile insarcinate sau care alapteaza sa nu fie constranse sa efectueze o munca ce a fost declarata de autoritatea competenta ca fiind daunatoare sanatatii lor sau a copilului ori despre care s'a stabilit printr'o evaluare ca prezinta un risc semnificativ pentru sanatatea mamei sau a copilului&
173

CONCEDIUL DE MATERNITATE A',icol!l 5 *& .a prezentarea unui certificat medical sau a unui alt certificat corespunzator care sa indice data probabila a nasterii! stabilit conform legislatiei si practicii nationale! orice femeie careia i se aplica prevederile prezentei conventii are dreptul la un concediu de maternitate cu durata de cel putin */ saptamani& (& Durata concediului mentionata mai sus trebuie sa fie specificata de fiecare membru intr'o declaratie care insoteste ratificarea prezentei conventii& 5& Nlterior orice membru poate sa depuna la directorul general al ?iroului %nternational al Muncii o noua declaratie care sa eFtinda durata concediului de maternitate& /& .uand strict in calcul protectia sanatatii mamei si copilului! concediul de maternitate trebuie sa includa o perioada de 4 saptamani de concediu obligatoriu dupa nastere! eFceptand cazul in care! la nivel national! guvernul si organizatiile reprezentative ale patronilor si lucratorilor au convenit altfel& )& Durata concediului de maternitate prenatal trebuie sa fie prelungita cu un concediu ecBivalent cu durata cuprinsa intre data prezumata a nasterii si data efectiva a nasterii! fara reducerea duratei concediului postnatal obligatoriu& CONCEDIUL IN CAZ DE BOALA zAU COMPLICATII A',icol!l : %n caz de boala! complicatii sau risc de complicatii rezultate ca urmare a sarcinii ori a nasterii! la prezentarea unui certificat medical trebuie sa se acorde un concediu! inainte sau dupa perioada concediului de maternitate& :orma si durata maFima ale acestui concediu pot fi stabilite conform legislatiei si practicii nationale& PREzTATII A',icol!l 9 *& Conform legislatiei nationale sau in orice alt mod conform practicii nationale! trebuie sa se asigure prestatii in bani femeilor care absenteaza de la munca! fiind in concediul prevazut la Drticolul / sau )& (& Prestatiile in bani trebuie sa fie stabilite la un nivel care sa permita femeii sa poata sa se intretina singura si sa intretina copilul in conditii bune de sanatate si la un nivel de viata corespunzator& 5& %n cazul in care legislatia sau practica nationala prevede ca prestatiile in bani! platite pentru concediul prevazut la Drticolul /! sa fie stabilite pe baza venitului anterior! suma acestor prestatii nu trebuie sa fie mai mica de doua treimi din venitul anterior al femeii sau al venitului luat in considerare pentru calculul prestatiilor& /& %n cazul in care legislatia sau practica nationala prevede ca prestatiile in bani! platite pentru concediul prevazut la Drticolul /! sa fie stabilite prin alte metode! suma acestor prestatii trebuie sa aiba acelasi ordin de valoare ca aceea care rezulta in medie prin aplicarea paragrafului precedent& )& $rice membru trebuie sa garanteze faptul ca aceste conditii impuse pentru a beneficia de prestatii in bani pot fi indeplinite de marea maHoritate a femeilor carora li se aplica prevederile prezentei conventii& 4& %n cazul in care o femeie nu indeplineste conditiile prevazute de legislatia nationala sau prevazute in orice alt mod! conform practicii nationale! pentru a beneficia de prestatiile in bani! aceasta are dreptul la prestatii corespunzatoare finantate din fondurile de asistenta sociala! sub rezerva unui control al nivelului veniturilor impus pentru acordarea acestor prestatii& 9& %n conformitate cu legislatia nationala sau cu orice alt mod! conform practicii nationale! mamei si copilului trebuie sa li se asigure prestatii medicale& Prestatiile medicale trebuie sa includa

174

ingriHirile prenatale! ingriHirile legate de nastere! ingriHirile postnatale si spitalizarea atunci cand aceasta este necesara& 3& Pentru a proteHa situatia femeilor pe piata muncii! prestatiile aferente concediului prevazut la Drticolul / si ) trebuie sa fie asigurate printr'o asigurare sociala obligatorie sau prelevari din fondurile publice ori in alt mod stabilit de legislatia si practica nationale& DngaHatorul nu este personal responsabil de costul direct al oricarei prestatii financiare de acest gen! datorata uneia dintre femeile angaHate! fara a consimti eFpres la aceasta! cu eFceptia cazului in careC aI acest lucru a fost prevazut de practica sau de legislatia in vigoare in statul membru inainte de adoptarea prezentei conventii de catre Conferinta %nternationala a MunciiG sau bI a fost astfel convenit ulterior! la nivel national! de catre guvern si de organizatiile reprezentative ale patronilor si lucratorilor& A',icol!l 6 *& $rice membru ale carui economie si sistem de securitate sociala sunt insuficient dezvoltate este considerat ca respecta prevederile Drticolul 4 paragrafele 5 si / daca prestatiile in bani au un nivel cel putin egal cu valoarea prestatiilor de boala sau de incapacitate temporara prevazuta de legislatia nationala& (& $rice membru care face uz de posibilitatea prevazuta la paragraful precedent trebuie sa eFplice motivele si sa precizeze nivelul la care sunt platite prestatiile in bani! in cadrul primului raport referitor la aplicarea conventiei! intocmit in baza Drticolul (( din Constitutia $rganizatiei %nternationale a Muncii& %n rapoartele sale ulterioare statul membru trebuie sa descrie masurile luate in vederea cresterii progresive a acestui nivel de prestatii& PROTECTIA LOCULUI DE MUNCA zI NEDIzCRIMINAREA A',icol!l 0 *& Se interzice unui angaHator sa concedieze o femeie pe perioada graviditatii! a concediului prevazut la Drticolul / si ) sau pe o perioada care va fi stabilita de legislatia nationala! urmatoare intoarcerii sale din concediu! cu eFceptia cazurilor care nu au legatura cu graviditatea! nasterea copilului si consecintele acesteia si alaptarea& Responsabilitatea de a dovedi ca motivele concedierii nu au legatura cu graviditatea! nasterea copilului si consecintele acesteia si alaptarea revine angaHatorului& (& :emeia trebuie sa aiba garantia ca la sfarsitul concediului de maternitate! cand isi reia lucrul! se intoarce pe acelasi post sau pe un post ecBivalent! remunerat la acelasi nivel& A',icol!l 1 *& $rice membru trebuie sa adopte masurile corespunzatoare care sa garanteze ca maternitatea nu constituie o sursa de discriminare in materie de ocupare! implicit de acces la ocupare! inclusiv in ceea ce priveste prevederile paragrafului * al Drticolul (& (& Masurile la care face referire paragraful precedent cuprind interdictia de a solicita unei femei care isi depune candidatura pentru un post de a se supune unui test de sarcina sau de a prezenta un certificat care sa ateste sau sa infirme starea de graviditate! cu eFceptia cazului in care legislatia nationala prevede aceasta pentru munci careC aI sunt interzise! total sau partial! femeilor insarcinate sau care alapteaza! in conformitate cu legislatia nationalaG sau bI comporta un risc recunoscut sau semnificativ pentru sanatatea femeii si a copilului& MAME CARE ALAPTEAZA A',icol!l %$ *& :emeia are dreptul la una sau mai multe pauze zilnice ori la reducerea duratei de lucru zilnice pentru a'si alapta copilul&
175

(& Perioada in timpul careia sunt permise pauzele de alaptare sau reducerea duratei de lucru zilnice! numarul si durata acestor pauze! precum si modalitatile de reducere a programului de lucru zilnic trebuie stabilite prin legislatia si practica nationale& Dceste pauze sau reducerea programului de lucru zilnic sunt considerate ca timp lucrat si remunerate in consecinta& E|AMINARE PERIODICA A',icol!l %% $rice membru trebuie sa eFamineze periodic! in consultare cu organizatiile reprezentative ale patronilor si lucratorilor! oportunitatea eFtinderii duratei concediului prevazut la Drticolul / si cresterea sumei sau nivelului prestatiilor in bani prevazute la Drticolul 4& PUNEREA IN APLICARE A',icol!l %# Prezenta conventie trebuie pusa in aplicare prin acte normative! cu eFceptia cazului in care va produce efecte prin orice alt miHloc! precum contractele colective! sentintele arbitrale! Botararile Hudecatoresti sau orice alt mod conform practicii nationale& DIzPOZITII FINALE A',icol!l %4 Prezenta conventie revizuieste Conventia ArevizuitaI asupra protectiei maternitatii din *,)(& A',icol!l %5 Ratificarile prezentei conventii sunt comunicate directorului general al ?iroului %nternational al Muncii si inregistrate de acesta& A',icol!l %: *& Prezenta conventie nu produce efecte decat pentru membrii $rganizatiei %nternationale a Muncii ale caror ratificari au fost inregistrate de directorul general al ?iroului %nternational al Muncii& (& Prezenta conventie intra in vigoare la *( luni dupa ce ratificarile a doi membri au fost inregistrate de directorul general al ?iroului %nternational al Muncii& 5& Nlterior prezenta conventie intra in vigoare pentru fiecare membru la *( luni de la data la care ratificarea sa a fost inregistrata& A',icol!l %9 *& $rice membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte la eFpirarea unei perioade de *+ ani de la data intrarii initiale in vigoare a acesteia! printr'o notificare comunicata directorului general al ?iroului %nternational al Muncii si inregistrata de acesta& Denuntarea nu are efect decat la un an dupa inregistrarea sa& (& $rice membru care a ratificat prezenta conventie si care! in termen de un an dupa eFpirarea perioadei de *+ ani mentionata in paragraful precedent! nu se foloseste de posibilitatea denuntarii prevazute de prezentul articol este legat pe o noua perioada de *+ ani si! ca urmare! poate denunta prezenta conventie la eFpirarea fiecarei perioade de *+ ani! in conditiile prevazute de acest articol&

A',icol!l %6 *& Directorul general al ?iroului %nternational al Muncii notifica tuturor membrilor $rganizatiei %nternationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor si a tuturor actelor de denuntare care ii sunt comunicate de membrii $rganizatiei %nternationale a Muncii&
176

(& Notificand membrilor $rganizatiei %nternationale a Muncii inregistrarea celei de'a doua ratificari care i'a fost comunicata! directorul general atrage atentia membrilor acesteia asupra datei la care prezenta conventie intra in vigoare& A',icol!l %0 Directorul general al ?iroului %nternational al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Nnite! in scopul inregistrarii! conform Drticolul *+( din Carta Natiunilor Nnite! informatii complete cu privire la toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le'a inregistrat in conformitate cu articolele precedente& A',icol!l %1 De fiecare data cand va considera necesar! Consiliul de administratie al ?iroului %nternational al Muncii prezinta Conferintei "enerale a $rganizatiei %nternationale a Muncii un raport privind aplicarea prezentei conventii si eFamineaza daca este cazul sa fie inscrisa pe ordinea de zi a Conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia& A',icol!l #$ *& %n cazul in care Conferinta "enerala a $rganizatiei %nternationale a Muncii adopta o noua conventie care revizuieste total sau partial prezenta conventie si daca noua conventie nu dispune altfelC / aI ratificarea de catre un membru a noii conventii care revizuieste antreneaza de plin drept! inclusiv in ceea ce priveste prevederile Drticolul *4! denuntarea imediata a prezentei conventii! sub rezerva ca noua conventie care modifica sa fi intrat in vigoareG bI incepand cu data intrarii in vigoare a noii conventii care revizuieste! prezenta conventie inceteaza sa mai fie descBisa ratificarii de catre membri& (& Prezenta conventie ramane in orice caz in vigoare! in forma si continutul actuale! pentru membrii care au ratificat'o si care nu ratifica conventia privind revizuirea& A',icol!l #% 1ersiunile in limbile franceza si engleza ale teFtului prezentei conventii au valoare egala&

177

@ABCDBEFG H %05 o UDTAIOMBAMNF F cFcFDBD NJLKO C MDPRMWAQ XATGSMNCD TUVUWXYZVX[ x]V^UWUV_`[ aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX! j]hkXVVX[ k lUVUkU mcn`V`joWXo`kVpn j]kUo]n aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX ` j]tWXkuX[j[ VX jk]s 3,'s jUjj`s ) `sV[ (++* g]cX! ]onUvX[ wW`V_`wp! k]wY]{UVVpU k j]]okUojokds{`y nUbcdVXW]cVpy oWdc]kpy x]VkUV_`[y ` WUx]nUVcX_`[y! k vXjoV]jo` k \]VkUV_`` ` Ux]nUVcX_`` *,)3 g]cX ] wYXVoX_`[y! k \]VkUV_`` ` Ux]nUVcX_`` *,4/ g]cX ] w]j]t`[y k jYdvX[y wW]`hk]cjokUVV]g] oWXknXo`hnX! k \]VkUV_`` ` Ux]nUVcX_`` *,4, g]cX ]t `VjwUx_`` oWdcX k jUYZjx]n y]h[ejokU! k \]VkUV_`` ` Ux]nUVcX_`` *,3* g]cX ] tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX! k \]VkUV_`` ` Ux]nUVcX_`` *,3) g]cX ] jYdbtXy g`g`UVp oWdcX ` k \]VkUV_`` ` Ux]nUVcX_`` *,,+ g]cX ] y`n`vUjx`y kU{UjokXy! w]cvUWx`kX[ VU]ty]c`n]joZ k j]gYXj]kXVV]n w]cy]cU x jUYZjx]nd y]h[ejokd ` wW`V`nX[ k] kV`nXV`U t]YUU u`W]x`U WXnx` wW`V_`w]k! j]cUWbX{`yj[ k cWdg`y XxoXy afi! w]cYUbX{`y wW`nUVUV`s k zo]n jUxo]WU! k vXjoV]jo` k \]VkUV_`` *,/3 g]cX ] jk]t]cU Xjj]_`X_`` ` hX{`oU wWXkX VX ]WgXV`hX_`s! k \]VkUV_`` *,/, g]cX ] wWXkU VX ]WgXV`hX_`s ` VX kUcUV`U x]YYUxo`kVpy wUWUg]k]W]k! k \]VkUV_`` *,95 g]cX ] n`V`nXYZV]n k]hWXjoU ` k \]VkUV_`` *,,, g]cX ] VX`ydcu`y ^]WnXy cUojx]g] oWdcX! ]onUvX[ iWUyjo]W]VVss cUxYXWX_`s wW`V_`w]k! xXjXs{`yj[ nV]g]VX_`]VXYZVpy x]Ww]WX_`e ` j]_`XYZV]e w]Y`o`x`! X oXxbU j]]okUojokds{`U jk]cp wWXxo`vUjx`y wWXk`Y! k vXjoV]jo` qk]c wWXxo`vUjx`y wWXk`Y *,,4 g]cX ]t dkUc]nYUV`` ] VUjvXjoVpy jYdvX[y VX wW]`hk]cjokU ` wW]^Ujj`]VXYZVpy hXt]YUkXV`[y ` `y WUg`joWX_``! X oXxbU qk]c wWXxo`vUjx`y wWXk`Y *,,3 g]cX ] tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX k YUjV]n jUxo]WU! w]joXV]k`k wW`V[oZ W[c wWUcY]bUV`e ] tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX k jUYZjx]n y]h[ejokU! vo] [kY[Uoj[ vUokUWopn wdVxo]n w]kUjox` cV[ jUjj``! WUu`k wW`cXoZ zo`n wWUcY]bUV`[n ^]Wnd nUbcdVXW]cV]e x]VkUV_``! wW`V`nXUo jUg] ckXc_XoZ wUWk]g] cV[ `sV[ nUj[_X ckU opj[v` wUWk]g] g]cX V`bUjYUcds{ds x]VkUV_`s! x]o]WX[ n]bUo `nUV]kXoZj[ \]VkUV_`Ue (++* g]cX ] tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX k jUYZjx]n y]h[ejokU& I) YgDJO KDSMNCFG YNONRG % Y[ _UYUe VXjo][{Ue \]VkUV_`` oUWn`V OjUYZjx]U y]h[ejok] ]ykXopkXUo jUYZjx]y]h[ejokUVVds ` YUj]k]cvUjxds cU[oUYZV]joZ! ]jd{UjokY[Unds VX jUYZjx]y]h[ejokUVVpy wWUcwW`[o`[y! kxYsvX[ WXjoUV`Uk]cjok]! YUj]k]cjok]! b`k]oV]k]cjok]! wvUY]k]cjok]! wUWk`vVds wUWUWXt]oxd wW]cdx_`` WXjo`oUYZV]g] ` b`k]oV]g] wW]`jy]bcUV`[ j]tjokUVV`x]n wWUcwW`[o`[ `Y` ]o Ug] `nUV`! X oXxbU `jw]YZh]kXV`U ` ]tjYdb`kXV`U nXu`V! ]t]Wdc]kXV`[! wW`jw]j]tYUV`e! `VjoWdnUVo]k ` jUYZjx]y]h[ejokUVVpy XgWUgXo]k! kxYsvX[ YstpU wW]_Ujjp! yWXVUV`U! ]wUWX_`` `Y` oWXVjw]Wo`W]kxd VX jUYZjx]y]h[ejokUVV]n wWUcwW`[o``! x]o]WpU VUw]jWUcjokUVV] jk[hXVp j jUYZjx]y]h[ejokUVVpn wW]`hk]cjok]n& YNONRG # Y[ _UYUe VXjo][{Ue \]VkUV_`` oUWn`V OjUYZjx]U y]h[ejok] VU kxYsvXUoC XI VXodWXYZV]U y]h[ejok]G bI wW]npuYUVVpU wW]_Ujjp! `jw]YZhds{`U jUYZjx]y]h[ejokUVVds wW]cdx_`s k xXvUjokU jpWZ[! ` jk[hXVVpU j V`n` jYdbtpG jI wW]npuYUVVds zxjwYdXoX_`s YUj]k& YNONRG 4 *& \]nwUoUVoVpe ]WgXV g]jdcXWjokX'vYUVX! WXo`^`_`Wds{Ug] VXjo][{ds \]VkUV_`s! w]jYU x]VjdYZoX_`e j hX`VoUWUj]kXVVpn` wWUcjoXk`oUYZVpn` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` oWdc[{`yj[C
178

XI n]bUo `jxYsvXoZ ]ocUYZVpU jUYZjx]y]h[ejokUVVpU wWUcwW`[o`[ `Y` ]gWXV`vUVVpU xXoUg]W`` WXt]oV`x]k `h j^UWp cUejok`[ VXjo][{Ue \]VkUV_`` `Y` VUx]o]Wpy UU w]Y]bUV`e k jYdvXU k]hV`xV]kUV`[ ]j]tpy wW]tYUn jd{UjokUVV]g] yXWXxoUWXG bI k jYdvXU oXx`y `jxYsvUV`e j]joXkY[Uo wYXVp cY[ w]jYUcds{Ug] ]ykXoX j^UW]e UU cUejok`[ kjUy wWUcwW`[o`e ` kjUy xXoUg]W`e WXt]oV`x]k& (& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV dxXhpkXUo k wUWk]n c]xYXcU ] wW`nUVUV`` VXjo][{Ue \]VkUV_``! wWUcjoXkY[Un]n k j]]okUojok`` j] joXoZUe (( joXkX aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX! kjU `jxYsvUV`[! jcUYXVVpU k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` wdVxoX * XI VXjo][{Ue joXoZ`! j ]t]jV]kXV`Un oXx`y `jxYsvUV`e& w]jYUcds{`y c]xYXcXy ]V] j]]t{XUo ] nUWXy! wW`V[opy j _UYZs w]joUwUVV]g] WXjwW]joWXVUV`[ w]Y]bUV`e \]VkUV_`` VX j]]okUojokds{`U xXoUg]W`` WXt]oV`x]k& II) _U]FD IAPA[DBFG YNONRG 5 *& jkUoU VX_`]VXYZVpy djY]k`e ` wWXxo`x` ` w]jYU x]VjdYZoX_`e j hX`VoUWUj]kXVVpn` wWUcjoXk`oUYZVpn` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` oWdc[{`yj[ g]jdcXWjokX'vYUVp WXhWXtXopkXso! wW]k]c[o k b`hVZ ` wUW`]c`vUjx` wUWUjnXoW`kXso j]gYXj]kXVVds VX_`]VXYZVds w]Y`o`xd k ]tYXjo` tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX k jUYZjx]n y]h[ejokU& oX w]Y`o`xX `nUUo jk]Ue _UYZs wW]^`YXxo`xd VUjvXjoVpy jYdvXUk ` kWUcX hc]W]kZs! x]o]WpU k]hV`xXso k jk[h` j WXt]o]e `Y` wW]`jy]c[o k wW]_UjjU WXt]op! wdoUn djoWXVUV`[ `Y` jkUcUV`[ x n`V`ndnd wW]`hk]cjokUVVpy W`jx]k `Y` djoXV]kYUV`[ x]VoW]Y[ hX V`n` k jUYZjx]n y]h[ejokU& (& zo`y _UY[y k VX_`]VXYZV]n hXx]V]cXoUYZjokU wWUcdjnXoW`kXUoj[C XI VXhVXvUV`U x]nwUoUVoV]g] ]WgXVX! ]okUojokUVV]g] hX wW]kUcUV`U w]Y`o`x` ` wW`nUVUV`U VX_`]VXYZV]g] hXx]V]cXoUYZjokX w] k]wW]jXn tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX k jUYZjx]n y]h[ejokUG bI x]VxWUoV]U ]wWUcUYUV`U wWXk ` ]t[hXVV]joUe WXt]o]cXoUYUe ` oWdc[{`yj[ w] j]tYscUV`s oWUt]kXV`e tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX k jUYZjx]n y]h[ejokU& jI ^]Wn`W]kXV`U nUyXV`hn]k nUb]oWXjYUk]e x]]Wc`VX_`` nUbcd j]]okUojokds{`n` ]WgXVXn` kYXjo` ` dvWUbcUV`[n` k `VoUWUjXy jUYZjx]y]h[ejokUVV]e ]oWXjY`! X oXxbU ]wWUcUYUV`U `y ^dVx_`e ` ]t[hXVV]joUe j dvUo]n `y khX`n]c]w]YV[Un]jo` ` VX_`]VXYZVpy djY]k`e ` wWXxo`x`G 5& XhVXvUVVpe x]nwUoUVoVpe ]WgXV wWUcdjnXoW`kXUo nUWp cY[ `jwWXkYUV`[ j`odX_`` ` j]]okUojokds{`U jXVx_`` k WXnxXy VX_`]VXYZVpy hXx]V]cXoUYZjokX ` wWXxo`x`! kxYsvX[! k hXk`j`n]jo` ]o ]tjo][oUYZjok! wW`]joXV]kYUV`U `Y` ]gWXV`vUV`U jUYZjx]y]h[ejokUVVpy WXt]o! j]hcXs{`y VUw]jWUcjokUVVds dgW]hd tUh]wXjV]jo` ` hc]W]kZs WXt]oV`x]k! c] oUy w]W! w]xX VU tdcdo djoWXVUVp wW`v`Vp! kphkXku`U zo] wW`]joXV]kYUV`U `Y` ]gWXV`vUV`U WXt]o& YNONRG : *& T]jdcXWjokX'vYUVp ]tWXhdso j]]okUojokds{ds ` VXcYUbX{ds j`joUnd `VjwUx_`` WXt]v`y nUjo VX jUYZjx]y]h[ejokUVVpy wWUcwW`[o`[y& oX j`joUnX c]YbVX tpoZ ]jVX{UVX kjUn` VU]ty]c`npn` cY[ wW]kUcUV`[ `VjwUx_`e jWUcjokXn`& (& j]]okUojok`` j VX_`]VXYZVpn hXx]V]cXoUYZjok]n x]nwUoUVoVpe ]WgXV n]bUo w]WdvXoZ ]wWUcUYUVVpU `VjwUx_`]VVpU ^dVx_``! k xXvUjokU c]w]YV`oUYZVpy ` VX WUg`]VXYZV]n `Y` nUjoV]n dW]kVU! j]]okUojokds{`n wWXk`oUYZjokUVVpn jYdbtXn! ]t{UjokUVVpn `Y` vXjoVpn dvWUbcUV`[n! cUejokds{`n w]c x]VoW]YUn wWXk`oUYZjokX! Y`t] wW`kYUxXoZ zo` jYdbtp `Y` dvWUbcUV`[ x kpw]YVUV`s oXx`y ^dVx_`e&

179

III) fDJV IJAgFPOWNFWF F TO]FNV AU]FD IAPA[DBFG YNONRG 9 *& o]e nUWU! k xXx]e zo] j]]okUojokdUo VX_`]VXYZV]nd hXx]V]cXoUYZjokd! k]wW]jp ]tUjwUvUV`[ tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX WXt]oV`x]k k ]oV]uUV`` kjUy XjwUxo]k! jk[hXVVpy j wW]`hk]cjokUVV]e cU[oUYZV]joZs! ky]c[o k ]t[hXVV]jo` WXt]o]cXoUY[& (& X_`]VXYZV]U hXx]V]cXoUYZjok] `Y` x]nwUoUVoVpe ]WgXV wWUcdjnXoW`kXUo! vo] UjY` VX jUYZjx]y]h[ejokUVV]n wW]`hk]cjokU ]jd{UjokY[so cU[oUYZV]joZ ckX `Y` VUjx]YZx] WXt]o]cXoUYUe `Y` UjY` oXxds cU[oUYZV]joZ ]jd{UjokY[so ]c`V `Y` VUjx]YZx] WXt]o]cXoUYUe ` ]c`V `Y` VUjx]YZx] jXn]jo][oUYZV] hXV[opy Y`_! o] ]V` ]tUjwUv`kXso kpw]YVUV`U oWUt]kXV`e w] k]wW]jXn tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX VX ]jV]kU j]oWdcV`vUjokX& VXcYUbX{`y ]tjo][oUYZjokXy x]nwUoUVoVpe ]WgXV wWUcw`jpkXUo ]t{`e w]W[c]x zo]g] j]oWdcV`vUjokX& YNONRG 6 _UY[y WUXY`hX_`` VX_`]VXYZV]e w]Y`o`x`! ] x]o]W]e `cUo WUvZ k joXoZU / VXjo][{Ue \]VkUV_``! VX_`]VXYZV]U hXx]V]cXoUYZjok] `Y` x]nwUoUVoVpe ]WgXV wWUcdjnXoW`kXUo jYUcds{`U ]t[hXVV]jo` WXt]o]cXoUY[! wW`V`nX[ k] kV`nXV`U WXhnUW wWUcwW`[o`[ ` yXWXxoUW Ug] cU[oUYZV]jo`C XI ]jd{UjokYUV`U VXcYUbX{Ue ]_UVx` W`jx]k cY[ tUh]wXjV]jo` ` hc]W]kZ[ WXt]oV`x]k ` VX ]jV]kU w]YdvUVVpy WUhdYZoXo]k kVUcWUV`U wW]^`YXxo`vUjx`y ` hX{`oVpy nUW cY[ ]tUjwUvUV`[ o]g]! vo]tp kj[ jUYZjx]y]h[ejokUVVX[ cU[oUYZV]joZ! WXt]v`U nUjoX! nXu`Vp! ]t]Wdc]kXV`U! y`n`vUjx`U kU{UjokX! `VjoWdnUVop ` wW]_Ujjp! VXy]c[{`Uj[ w]c x]VoW]YUn WXt]o]cXoUY[! VU wWUcjoXkY[Y` ]wXjV]jo` ` j]]okUojok]kXY` wWUcw`jXVVpn V]WnXn tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX wW` kjUy djY]k`[y `y wWUcw]YXgXUn]g] `jw]YZh]kXV`[G bI ]tUjwUvUV`U o]g]! vo]tp jUYZjx]y]h[ejokUVVpU WXt]oV`x` w]YdvXY`! j dvUo]n dW]kV[ `y ]tWXh]kXV`[ ` [hpx]kpy WXhY`v`e! VXcYUbX{ds ` j]]okUojokds{ds wW]^Ujj`]VXYZVds w]cg]o]kxd ` kjUjo]W]VV`e `VjoWdxoXb w] tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX! X oXxbU Wdx]k]c[{`U dxXhXV`[! VU]ty]c`npU cY[ kpw]YVUV`[ WXt]op! kxYsvX[ `V^]WnX_`s ] k`cXy ]wXjV]jo` ` ] W`jxXy! jk[hXVVpy j WXt]o]e! ` ] nUWXy! x]o]WpU VU]ty]c`n] wW`V`nXoZ cY[ jXn]hX{`opG jI wW`V[o`U jW]vVpy nUW cY[ wWUxWX{UV`[ Yst]e ]wUWX_`` wW` VXY`v`` VUw]jWUcjokUVV]e ` jUWZUhV]e dgW]hp cY[ tUh]wXjV]jo` ` hc]W]kZ[ WXt]oV`x]k! X oXxbU cY[ `y zkXxdX_``! k hXk`j`n]jo` ]o ]tjo][oUYZjok& YNONRG 0 *& Xt]oV`x` jUYZjx]g] y]h[ejokX `nUso wWXk]C XI VX w]YdvUV`U `V^]WnX_`` ` x]VjdYZoX_`e w] k]wW]jXn tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX! k o]n v`jYU ] W`jxXy! jk[hXVVpy j V]kpn` oUyV]Y]g`[n`G bI VX dvXjo`U k wW`nUVUV`` ` wUWUjn]oWU nUW k ]tYXjo` tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX ` VX kpt]W k j]]okUojok`` j VX_`]VXYZVpn hXx]V]cXoUYZjok]n wWUcjoXk`oUYUe w] ]yWXVU ` g`g`UVU oWdcX `Y` jk]`y wWUcjoXk`oUYUe k x]n`oUoXy w] ]yWXVU ` g`g`UVU oWdcXG jI VX ]oxXh ]o kpw]YVUV`[ ]wXjV]e WXt]op! x]gcX d V`y `nUsoj[ c]joXo]vV] kUjx`U ]jV]kXV`[ w]YXgXoZ! vo] jd{UjokdUo VUw]jWUcjokUVVX[ ` jUWZUhVX[ dgW]hX cY[ `y tUh]wXjV]jo` ` hc]W]kZ[! ] vUn ]V` VUnUcYUVV] `V^]Wn`Wdso jk]Ug] Wdx]k]c`oUY[& o` cUejok`[ VU c]YbVp `nUoZ cY[ V`y VUtYXg]wW`[oVpy w]jYUcjok`e& (& Xt]oV`x` jUYZjx]g] y]h[ejokX ` `y wWUcjoXk`oUY` ]t[hXVp j]tYscXoZ wWUcw`jXVVpU nUWp w] tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX ` j]oWdcV`vXoZ j WXt]o]cXoUY[n`! vo]tp w]jYUcV`U n]gY` kpw]YV[oZ k]hY]bUVVpU VX V`y ]t[hXVV]jo` ` ^dVx_``&
180

5& ]W[c]x w]YZh]kXV`[ wWXkXn` ` kpw]YVUV`[ ]t[hXVV]joUe! dxXhXVVpy k wdVxoXy * ` (! ]wWUcUY[Uoj[ VX_`]VXYZVpn hXx]V]cXoUYZjok]n! x]nwUoUVoVpn ]WgXV]n! x]YYUxo`kVpn` c]g]k]WXn` `Y` cWdg`n` j]]okUojokds{`n` ]WgXVXn` ` XxoXn`& /& W` ]jd{UjokYUV`` w]Y]bUV`e VXjo][{Ue \]VkUV_`` k j]]okUojok`` j wdVxo]n 5 c]YbVp wW]k]c`oZj[ wWUckXW`oUYZVpU x]VjdYZoX_`` j hX`VoUWUj]kXVVpn` wWUcjoXk`oUYZVpn` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` oWdc[{`yj[& UDTAIOMBAMNR QO\FB F dJcABAQFWO YNONRG 1 *& X_`]VXYZV]U hXx]V]cXoUYZjok] `Y` x]nwUoUVoVpe ]WgXV wWUcw`jpkXUo! vo]tp nXu`Vp! ]t]Wdc]kXV`U! kxYsvX[ jWUcjokX `Vc`k`cdXYZV]e hX{`op! wW`t]Wp ` WdvV]e `VjoWdnUVo! `jw]YZhdUnpU k jUYZjx]n y]h[ejokU! j]]okUojok]kXY` VX_`]VXYZVpn `Y` cWdg`n wW`V[opn V]WnXn ` joXVcXWoXn tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX ` VXcYUbX{`n ]tWXh]n x]nw]V]kXY`jZ! zxjwYdXo`W]kXY`jZ ` ]jVX{XY`jZ hX{`oVpn` wW`jw]j]tYUV`[n`& (& \]nwUoUVoVpe ]WgXV wW`V`nXUo nUWp x ]tUjwUvUV`s o]g]! vo]tp wW]`hk]c`oUY`! `nw]WoUWp ` w]joXk{`x` j]tYscXY` V]Wnp ` joXVcXWop! dw]n[VdopU k wdVxoU *! ` wWUc]joXkY[Y` w]YZh]kXoUY[n `! w] hXwW]jd! x]nwUoUVoV]nd ]WgXVd `jvUWwpkXs{ds ` VXcYUbX{ds `V^]WnX_`s! kxYsvX[ wWUcdwWUc`oUYZVpU hVXx` tUh]wXjV]jo`! VX ]^`_`XYZV]n [hpxU `Y` VX ]^`_`XYZVpy [hpxXy joWXVp'w]YZh]kXoUY[& 5& Xt]o]cXoUY` ]tUjwUv`kXso! vo]tp WXt]oV`x` w]YdvXY` ` w]V`nXY` `V^]WnX_`s w] k]wW]jXn tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX! wWUc]joXkY[Unds wW]`hk]c`oUY[n`! `nw]WoUWXn` ` w]joXk{`xXn`& YNONRG %$ X_`]VXYZV]U hXx]V]cXoUYZjok] wWUcw`jpkXUo! vo] jUYZjx]y]h[ejokUVVpU nXu`Vp ` ]t]Wdc]kXV`UC XI `jw]YZhdsoj[ o]YZx] VX oUy k`cXy WXt]o! cY[ x]o]Wpy ]V` wWUcVXhVXvUVp! hX `jxYsvUV`Un jYdvXUk! x]gcX `y `jw]YZh]kXV`U k cWdg`y _UY[y! VU j]]okUojokds{`y wUWk]VXvXYZV] wWUcw`jXVVpn! j]voUV] tUh]wXjVpn k j]]okUojok`` j VX_`]VXYZVpn` hXx]V]cXoUYZjok]n ` wWXxo`x]e! ` k vXjoV]jo` VU c]wdjxXUoj[ `y `jw]YZh]kXV`U cY[ wUWUk]hx` YscUe! UjY` `y x]VjoWdx_`[ VU wWUcVXhVXvUVX `Y` VU wW`jw]j]tYUVX cY[ zo]e _UY`G bI zxjwYdXo`Wdsoj[ w]cg]o]kYUVVpn` ` x]nwUoUVoVpn` Y`_Xn` k j]]okUojok`` j VX_`]VXYZVpn` hXx]V]cXoUYZjok]n ` wWXxo`x]e& IAcJLTAaBA>JOTcJLTAaBVD AIDJOEFF F NJOBMIAJNFJACWO QONDJFOPAC YNONRG %% *& \]nwUoUVoVpe ]WgXV! w]jYU x]VjdYZoX_`e j hX`VoUWUj]kXVVpn` wWUcjoXk`oUYZVpn` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` oWdc[{`yj[! djoXVXkY`kXUo oWUt]kXV`[ w] tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX! xXjXs{`Uj[ w]gWdh]vV]'WXhgWdh]vVpy ]wUWX_`e ` oWXVjw]Wo`W]kx` nXoUW`XY]k! k vXjoV]jo` WdvV]e ]tWXt]ox` gWdh]k& iXx`U oWUt]kXV`[ ]jV]kpkXsoj[ VX ]_UVxU W`jx]k! oUyV`vUjx`y joXVcXWoXy ` nUc`_`Vjx`y hXxYsvUV`[y! dv`opkX[ kjU j]]okUojokds{`U djY]k`[! k x]o]Wpy kpw]YV[Uoj[ WXt]oX k j]]okUojok`` j VX_`]VXYZVpn` hXx]V]cXoUYZjok]n ` wWXxo`x]e& (& UYZh[ oWUt]kXoZ ]o WXt]oV`x]k `Y` WXhWUuXoZ `n kpw]YVUV`U w]gWdh]vV]' WXhgWdh]vVpy ]wUWX_`e `Y` wUWUnU{UV`U kWdvVds gWdh]k! kUj `Y` o`w x]o]Wpy n]gdo wW`v`V`oZ d{UWt hc]W]kZs WXt]oV`x]k `Y` w]joXk`oZ w]c dgW]hd `y tUh]wXjV]joZ&

181

AUDMIDaDBFD UDTAIOMBAcA FMIAPRTACOBFG XFQFaDMWFX CD]DMNC YNONRG %# \]nwUoUVoVpe ]WgXV wW`V`nXUo nUWp k j]]okUojok`` j VX_`]VXYZVpn` hXx]V]cXoUYZjok]n ` wWXxo`x]e cY[ ]tUjwUvUV`[ o]g]! vo]tpC XI cUejok]kXYX j]]okUojokds{X[ VX_`]VXYZVX[ j`joUnX `Y` YstX[ `VX[ j`joUnX! dokUWbcUVVX[ x]nwUoUVoVpn ]WgXV]n! cY[ djoXV]kYUV`[ ]j]tpy xW`oUW`Uk w] `nw]Wod! xYXjj`^`xX_``! dwXx]kxU! nXWx`W]kxU ` ]gWXV`vUV`s wW`nUVUV`[ `Y` w]YV]nd hXwWU{UV`s y`n`vUjx`y kU{Ujok! `jw]YZhdUnpy k jUYZjx]n y]h[ejokUG bI oU! xo] wW]`hk]c`o! `nw]Wo`WdUo! w]joXkY[Uo! WUXY`hdUo! wUWUk]h`o! jxYXc`WdUo `Y` dV`vo]bXUo y`n`vUjx`U kU{UjokX! `jw]YZhdUnpU k jUYZjx]n y]h[ejokU! j]tYscXY` VX_`]VXYZVpU `Y` cWdg`U wW`V[opU V]Wnp tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX ` wWUc]joXkY[Y` VXcYUbX{ds ` w]YVds `V^]WnX_`s `y w]YZh]kXoUY[n VX j]]okUojokds{`y ]^`_`XYZVpy [hpxXy joWXVp `! w] hXwW]jd! x]nwUoUVoV]nd ]WgXVdG jI wW`nUV[YXjZ VXcYUbX{X[ j`joUnX cY[ tUh]wXjV]g] jt]WX! wUWUWXt]ox` ` do`Y`hX_`` y`n`vUjx`y ]oy]c]k! y`n`vUjx`y kU{Ujok j `joUxu`n` jW]xXn` yWXVUV`[ ` w]W]bV`y x]VoUeVUW]k! vo]tp VU c]wdjo`oZ `y `jw]YZh]kXV`[ k cWdg`y _UY[y ` djoWXV`oZ `Y` jkUjo` x n`V`ndnd W`jx` cY[ tUh]wXjV]jo` ` hc]W]kZ[ YscUe ` cY[ ]xWdbXs{Ue jWUcp& YNONRG %4 *& X_`]VXYZV]U hXx]V]cXoUYZjok] `Y` x]nwUoUVoVpe ]WgXV ]tUjwUv`kXUo wW`V[o`U VX dW]kVU wWUcwW`[o`[ nUW wW]^`YXxo`x` ` hX{`op k jk[h` j `jw]YZh]kXV`Un y`n`vUjx`y kU{Ujok! X oXxbU ]tWXt]ox]e y`n`vUjx`y ]oy]c]k& (& o` nUWp ]ykXopkXso! k vXjoV]jo`C XI `hg]o]kYUV`U! ]tWXt]oxd! wW`nUVUV`U! yWXVUV`U ` oWXVjw]Wo`W]kxd y`n`vUjx`y kU{UjokG bI jUYZjx]y]h[ejokUVVds cU[oUYZV]joZ! jk[hXVVds j WXjwpYUV`Un y`n`vUjx`y kU{UjokG jI oUyV`vUjx]U ]tjYdb`kXV`U! WUn]Vo ` ]v`joxd ]t]Wdc]kXV`[ ` x]VoUeVUW]k cY[ y`n`vUjx`y kU{UjokG dI jkXYxd w]W]bV`y x]VoUeVUW]k! X oXxbU ]tWXt]oxd ` do`Y`hX_`s y`n`vUjx`y ]oy]c]k ` y`n`vUjx`y kU{Ujok j `joUxu`n` jW]xXn` yWXVUV`[& LXAK TO [FCANBVQF F TO]FNO AN JFMWAC UFAPAcFaDMWAcA XOJOWNDJO YNONRG %5 X_`]VXYZV]U hXx]V]cXoUYZjok] ]tUjwUv`kXUo! vo]tp wW` WXt]oU j t`]Y]g`vUjx`n` kU{UjokXn` wW`V`nXY`jZ nUWp wW]^`YXxo`x` `Y` jk]c`Y`jZ x n`V`ndnd W`jx`! jk[hXVVpU j `V^Ux_`Ue! XYYUWg`Ue `Y` ]oWXkYUV`Un! ` vo]tp cU[oUYZV]joZ w] dy]cd hX b`k]oVpn`! X oXxbU b`k]oV]k]cvUjx`U wXjot`{X ` ^UWnp j]]okUojok]kXY` VX_`]VXYZVpn `Y` `Vpn wW`V[opn V]WnXn tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX& MDPRMWAXATGSMNCDBBVD IJAFTCAKMNCDBBVD AU}DWNV YNONRG %: qoW]`oUYZVpU WXt]op! zxjwYdXoX_`[ ` WUn]Vo jUYZjx]y]h[ejokUVVpy wW]`hk]cjokUVVpy ]tUxo]k ]jd{UjokY[soj[ k j]]okUojok`` j VX_`]VXYZVpn` hXx]V]cXoUYZjok]n! wWXk`YXn` ` oWUt]kXV`[n` w] k]wW]jXn tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX& IV) kJLcFD IAPA[DBFG
182

QAPAKVD JOUANBFWF F AIOMBVD CFKV JOUAN YNONRG %9 *&a`V`nXYZVpe k]hWXjo cY[ VXwWXkYUV`[ VX WXt]od k jUYZjx]n y]h[ejokU! x]o]WX[ k j`Yd jk]Ug] yXWXxoUWX `Y` djY]k`e! k x]o]Wpy ]VX kpw]YV[Uoj[! n]bUo wWUcjoXkY[oZ dgW]hd cY[ tUh]wXjV]jo` ` hc]W]kZ[ n]Y]cpy WXt]oV`x]k! djoXVXkY`kXUoj[ VX dW]kVU VU V`bU *3 YUo& (&`cp wW]^Ujj`e `Y` WXt]o! x x]o]Wpn wW`nUV[Uoj[ wdVxo *! ]wWUcUY[soj[ VX_`]VXYZVpn hXx]V]cXoUYZjok]n `Y` x]nwUoUVoVpn ]WgXV]n w]jYU x]VjdYZoX_`e j hX`VoUWUj]kXVVpn` wWUcjoXk`oUYZVpn` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` oWdc[{`yj[& 5&UhXk`j`n] ]o w]Y]bUV`e wdVxoX *! VX_`]VXYZV]U hXx]V]cXoUYZjok] `Y` x]nwUoUVoVpe ]WgXV n]bUo! w]jYU x]VjdYZoX_`e j hX`VoUWUj]kXVVpn` wWUcjoXk`oUYZVpn` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` oWdc[{`yj[! WXhWUuXoZ kpw]YVUV`U WXt]o! ] x]o]Wpy g]k]W`oj[ k wdVxoU *! Y`_Xn k k]hWXjoU ]o *4 YUo wW` djY]k`` wW]kUcUV`[ wWUckXW`oUYZV]g] wW]^Ujj`]VXYZV]g] ]tdvUV`[ ` kjUnUWV]g] ]tUjwUvUV`[ tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX n]Y]cpy WXt]oV`x]k& CJDQDBBVD F MDTABBVD JOUANBFWF YNONRG %6 W`V`nXsoj[ nUWp cY[ ]tUjwUvUV`[ o]g]! vo]tp dW]kUVZ tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX kWUnUVVpy ` jUh]VVpy WXt]oV`x]k tpY VU V`bU dW]kV[ hX{`op j]w]joXk`npy xXoUg]W`e WXt]oV`x]k jUYZjx]g] y]h[ejokX! hXV[opy VX w]jo][VV]e ]jV]kU& NJLKG]FDMG [DB]FBV YNONRG %0 W`V`nXsoj[ nUWp cY[ ]tUjwUvUV`[ o]g]! vo]tp wW`V`nXY`jZ k] kV`nXV`U ]j]tpU w]oWUtV]jo` WXt]oV`_ jUYZjx]g] y]h[ejokX k wWUcW]c]k]e wUW`]c! k wUW`]c x]WnYUV`[ WUtUVxX gWdcZs ` k jk[h` j j]yWXVUV`Un `y WUwW]cdxo`kV]g] hc]W]kZ[& MAEFOPRBA>UVNACVD F [FPF]BVD LMPACFG YNONRG %1 X_`]VXYZV]U hXx]V]cXoUYZjok] `Y` x]nwUoUVoVpe ]WgXV wWUcw`jpkXUo! w]jYU x]VjdYZoX_`e j hX`VoUWUj]kXVVpn` wWUcjoXk`oUYZVpn` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` oWdc[{`yj[C XI]tUjwUvUV`U VXcYUbX{`y j]_`XYZV]'tpo]kpy djY]k`e tUh xXx`y'Y`t] hXoWXo cY[ WXt]oV`xXG bIn`V`nXYZVpU joXVcXWop ]tUjwUvUV`[ b`YZUn WXt]oV`x]k! x]o]WpU w] yXWXxoUWd jk]Ue WXt]op kpVdbcUVp kWUnUVV] `Y` w]jo][VV] wW]b`kXoZ VX oUWW`o]W`` wWUcwW`[o`[& AJcOBFTOEFG JOUAaDcA CJDQDBF YNONRG #$ Xt]vUU kWUn[! V]vV]e oWdc ` wUW`]cp ]ocpyX cY[ WXt]oV`x]k jUYZjx]g] y]h[ejokX djoXVXkY`kXsoj[ k j]]okUojok`` j VX_`]VXYZVpn hXx]V]cXoUYZjok]n `Y` x]YYUxo`kVpn` j]gYXuUV`[n`&

183

AXCON MFMNDQOQF TO]FNV AN BDMaOMNBVX MPLaODC BO IJAFTCAKMNCD F IJAgDMMFABOPRBVX TOUAPDCOBFS YNONRG #% *& j]]okUojok`` j VX_`]VXYZVpn` hXx]V]cXoUYZjok]n ` wWXxo`x]e WXt]oV`x` jUYZjx]g] y]h[ejokX ]ykXopkXsoj[ j`joUn]e j]_`XYZV]g] ]tUjwUvUV`[ cY[ hX{`op ]o VUjvXjoVpy jYdvXUk VX wW]`hk]cjokU ` wW]^Ujj`]VXYZVpy hXt]YUkXV`e j] jnUWoUYZVpn ` VUjnUWoUYZVpn `jy]c]n! X oXxbU ]o `VkXY`cV]jo` ` cWdg`y jk[hXVVpy j wW]`hk]cjok]n W`jx]k cY[ hc]W]kZ[! ]tUjwUv`kXs{Ue `n hX{`od! w] xWXeVUe nUWU WXkVds o]e! x]o]WX[ wWUc]joXkY[Uoj[ WXt]oV`xXn k cWdg`y ]oWXjY[y& (&iXx`U j`joUnp n]gdo tpoZ Y`t] vXjoZs VX_`]VXYZV]e j`joUnp! Y`t] wW`V`nXoZ Ystds cWdgds VXcYUbX{ds ^]Wnd! j]]okUojokds{ds VX_`]VXYZVpn hXx]V]cXoUYZjokd ` wWXxo`xU& TOWPbaFNDPRBVD IAPA[DBFG YNONRG ## f^`_`XYZVpU gWXn]op ] WXo`^`xX_`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` TUVUWXYZV]nd c`WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX cY[ WUg`joWX_``& VXwWXkY[soj[

YNONRG #4 *&Xjo][{X[ \]VkUV_`[ `nUUo ]t[hXoUYZVds j`Yd o]YZx] cY[ oUy g]jdcXWjok'vYUV]k aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX! WXo`^`xX_`]VVpU gWXn]op x]o]Wpy hXWUg`joW`W]kXVp TUVUWXYZVpn c`WUxo]W]n aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX& (&fVX kjodwXUo k j`Yd vUWUh *( nUj[_Uk w]jYU cXop WUg`joWX_`` TUVUWXYZVpn c`WUxo]W]n WXo`^`xX_`]VVpy gWXn]o ckdy g]jdcXWjok'vYUV]k fWgXV`hX_``& 5&w]jYUcjok`` VXjo][{X[ \]VkUV_`[ kjodwXUo k j`Yd cY[ xXbc]g] g]jdcXWjokX'vYUVX vUWUh *( nUj[_Uk w]jYU cXop WUg`joWX_`` Ug] WXo`^`xX_`]VV]e gWXn]'op& YNONRG #5 *&\Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV! WXo`^`_`W]kXkuUU VXjo][{ds \]VkUV_`s! w] `joUvUV`` cUj[o` YUo j] cV[ UU wUWk]VXvXYZV]g] kjodwYUV`[ k j`Yd n]bUo cUV]Vj`W]kXoZ UU hX[kYUV`Un ] cUV]VjX_``! VXwWXkYUVVpn TUVUWXYZV]nd c`WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX cY[ WUg`joWX_``& UV]VjX_`[ kjodwXUo k j`Yd vUWUh g]c w]jYU cXop UU WUg`joWX_``& (&Y[ xXbc]g] g]jdcXWjokX'vYUVX! x]o]W]U WXo`^`_`W]kXY] VXjo][{ds \]VkUV_`s ` k g]c`vVpe jW]x w] `joUvUV`` dxXhXVVpy k wWUcpcd{Un wdVxoU cUj[o` YUo VU k]jw]YZh]kXY]jZ wWUcdjn]oWUVVpn k VXjo][{Ue joXoZU wWXk]n VX cUV]VjX_`s! \]VkUV_`[ tdcUo ]joXkXoZj[ k j`YU VX jYUcds{`U cUj[oZ YUo! ` kw]jYUcjok`` ]V] jn]bUo cUV]Vj`W]kXoZ UU w] `joUvUV`` xXbc]g] cUj[o`YUo`[ k w]W[cxU! wWUcdjn]oWUVV]n k VXjo][{Ue joXoZU& YNONRG #: *&TUVUWXYZVpe c`WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX `hkU{XUo kjU g]jdcXWjokX'vYUVp aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX ] WUg`joWX_`` kjUy WXo`^`xX_`]VVpy gWXn]o ` hX[kYUV`e ] cUV]VjX_``! VXwWXkYUVVpy Und g]jdcXWjokXn`'vYUVXn` fWgXV`hX_``& (&hkU{X[ g]jdcXWjokX'vYUVp fWgXV`hX_`` ] WUg`joWX_`` w]YdvUVV]e `n ko]W]e WXo`^`xX_`]VV]e gWXn]op! TUVUWXYZVpe c`WUxo]W ]tWX{XUo `y kV`nXV`U VX cXod kjodwYUV`[ k j`Yd VXjo][{Ue \]VkUV_``& YNONRG #9 TUVUWXYZVpe c`WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX VXwWXkY[Uo TUVUWXYZV]nd jUxWUoXWs fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e cY[ WUg`joWX_`` k j]]okUojok`` j] joXoZUe *+(
184

joXkX fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e `jvUWwpkXs{`U jkUcUV`[ ] kjUy WXo`^`xX_]VVpy gWXn]oXy ` hX[kYUV`[y ] cUV]VjX_``! hXWUg`joW`W]kXVVpy `n k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` wWUcpcd{`y joXoUe& YNONRG #6 jYdvX[y! x]gcX mcn`V`joWXo`kVpe j]kUo aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX jv`oXUo zo] VU]ty]c`npn! ]V wWUcjoXkY[Uo TUVUWXYZV]e x]V^UWUV_`` c]xYXc ] wW`'nUVUV`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` ` WXjjnXoW`kXUo _UYUj]]tWXhV]joZ kxYsvUV`[ k w]kUjoxd cV[ \]V^UWUV_`` k]wW]jX ] UU w]YV]n `Y` vXjo`vV]n wUWUjn]oWU& YNONRG #0 *&jY` \]V^UWUV_`[ wW`nUo V]kds x]VkUV_`s! w]YV]joZs `Y` vXjo`vV] wUWUjnXoW`kXs{ds VXjo][{ds \]VkUV_`s! ` UjY` k V]k]e x]VkUV_`` VU wWUcdjn]oWUV] `V]U! o]C XIWXo`^`xX_`[ xXx`n'Y`t] `h g]jdcXWjok'vYUV]k V]k]e wUWUjnXoW`kXs{Ue \]VkUV_`` kYUvUo hX j]t]e Xko]nXo`vUjx`! VUhXk`j`n] ]o w]Y]bUV`e joXoZ` *4 kpuU! VUhXnUcY`oUYZVds cUV]VjX_`s VXjo][{Ue \]VkUV_`` wW` djY]k``! vo] V]kX[ wUWUjnXoW`kXs{X[ x]VkUV_`[ kjodw`YX k j`YdG bIj] cV[ kjodwYUV`[ k j`Yd V]k]e wUWUjnXoW`kXs{Ue x]VkUV_`` VXjo][{X[ \]VkUV_`[ wUWUjoXUo tpoZ ]oxWpo]e cY[ WXo`^`xX_`` g]jdcXWjokXn`'vYUVXn` fWgXV`hX_``& (&Xjo][{X[ \]VkUV_`[ ]joXUoj[ k Yst]n jYdvXU k j`YU w] ^]WnU ` j]cUWbXV`s cY[ oUy g]jdcXWjok'vYUV]k! x]o]WpU WXo`^`_`W]kXY` UU! V] VU WXo`^`_`W]kXY` wUWUjnXoW`kXs{ds x]VkUV_`s& YNONRG #1 mVgY`ejx`e ` ^WXV_dhjx`e oUxjop VXjo][{Ue \]VkUV_`` `nUso ]c`VXx]kds j`Yd&

185

@ABCDBEFG H %0: WABCDBEFG" IDJDMQONJFCOb]OG WABCDBEFb %1:0 cAKO AU LKAMNACDJDBFGX PFaBAMNF QAJGWAC TUVUWXYZVX[ x]V^UWUV_`[ aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX! j]hkXVVX[ k lUVUkU mcn`V`joWXo`kVpn j]kUo]n aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX ` j]tWXkuX[j[ 5 `sV[ (++5 g]cX VX jk]s ,*'s jUjj`s!]j]hVXkX[ dgW]hd! x]o]W]e w]jo][VV] w]ckUWgXUoj[ tUh]wXjV]joZ wXjjXb`W]k! vYUV]k zx`wXbUe! X oXxbU tUh]wXjV]joZ jdc]k! VX_`]VXYZVpU `VoUWUjp g]jdcXWjok ` tUh]wXjV]joZ xXbc]g] vUY]kUxX!]j]hVXkX[ oXxbU ]jV]kV]e nXVcXo fWgXV`hX_``! x]o]Wpe j]jo]`o k j]cUejok`` c]jo]eVpn djY]k`[n oWdcX! jv`oX[! vo] kk`cd gY]tXYZV]g] yXWXxoUWX n]Wjx]g] oWXVjw]WoX n]W[x` VdbcX'soj[ k ]j]t]e hX{`oU! wW`hVXkX[ wW`V_`wp! k]wY]{UVVpU k \]VkUV_`` *,)3 g]cX ]t dc]jo]kUWUV`[y Y`vV]jo` n]W[x]k! xXjXs{`Uj[ ]tYUgvUV`[ c]wdjxX n]W[x]k VX oUWW`o]'W`s g]jdcXWjok'vYUV]k k _UY[y dk]YZVUV`[ VX tUWUg! oWXVh`oX! wUWUy]cX VX cWdg]U jdcV] `Y` k _UY[y k]hkWX{UV`[ VX W]c`Vd! wW`V`nX[ k] kV`nXV`U \]VkUV_`s w] ]tYUgvUV`s nUbcdVXW]cV]g] n]Wjx]g] jdc]y]cjokX *,4) g]cX aUbcdVXW]cV]e n]Wjx]e ]WgXV`hX_``! j w]wWXk'xXn`! k vXjoV]jo` qoXVcXWop 5&// ` 5&/)! wW`V`nX[ cXYUU k] kV`nXV`U! vo] k wW`V[o]e VX TUVUWXYZV]e mjjXntYUU fWgX'V`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e Uh]Ys_`` m-RES-)9-(*, A~X{`oX wWXk vU'Y]kUxX ` ]jV]kVpy jk]t]c k djY]k`[y t]WZtp j oUWW]W`hn]nI w]cokUWbcX'Uoj[! vo] g]jdcXWjokX c]YbVp ]tUjwUv`kXoZ! vo]tp YstpU nUWp! wW`V`nX'UnpU k WXnxXy t]WZtp j oUWW]W`hn]n! j]]okUojok]kXY` `y ]t[hXoUYZjokXn w] nUbcdVXW]cV]nd wWXkd! k vXjoV]jo` nUbcdVXW]cV]'wWXk]kpn V]WnXn k ]tYXjo` wWXk vUY]kUxX! tUbUV_Uk ` gdnXV`oXWV]g] wWXkX! ]j]hVXkX[! vo] n]W[x` WXt]oXso ` b`kdo VX jdcXy! `jw]YZhdUnpy k nUbcdVX'W]cV]e o]Wg]kYU! ` vo] c]jodw x WXjw]Y]bUVVpn VX tUWUgd j]_`XYZV]'tp'o]kpn ]tUxoXn ` dk]YZVUV`U VX tUWUg [kY[soj[ kXbVUeu`n` zYUnUVoX' n`! ]tUjwUv`kXs{`n` ]t{UU tYXg]w]Ydv`U n]W[x]k! x]o]WpU w]zo]nd `nUso t]YZu]U hVXvUV`U cY[ ]tUjwUvUV`[ tUh]wXjV]jo` jdc]y]cjokX ` v`jo]op ]xUXV]k! ]j]hVXkX[ cXYUU o] ]gW]nV]U hVXvUV`U! x]o]W]U `nUUo k]hn]bV]joZ jy]cX VX tUWUg cY[ [kx` VX jdcV] `Y` Ug] ]joXkYUV`[ w]jYU j]gYXj]kXVV]g] wUW`]cX jYdbtp! wW`V`nX[ x jkUcUV`s w]wWXkx` x aUbcdVXW]cV]e x]VkUV_`` w] ]yWXVU vUY]'kUvUjx]e b`hV` VX n]WU *,9/ g]cX Aj w]wWXkxXn`I! xXjXs{`Uj[ jwU_`XYZ'Vpy nUW w] w]kpuUV`s tUh]wXjV]jo` VX n]WU! x]o]WpU tpY` wW`V[op *( cUxXtW[ (++( g]cX VX `wY]nXo`vUjx]e x]V^UWUV_`` aUbcdVXW]cV]e n]Wjx]e ]WgXV`hX_``! WUu`k wW`V[oZ W[c wWUcY]bUV`e! xXjXs{`yj[ w]kpuUV`[ VXcUbV]jo` `cUVo`' ^`xX_`` n]W[x]k! vo] [kY[Uoj[ jUcZnpn wdVxo]n w]kUjox` cV[ jUjj``! WUu`k wW`cXoZ zo`n wWUcY]bUV`[n ^]Wnd nUbcdVXW]cV]e x]VkUV_``! wUWU'jnXoW`kXs{Ue \]VkUV_`s *,)3 g]cX ]t dc]jo]kUWUV`[y Y`vV]jo` n]W['x]k! wW`V`nXUo jUg] cUk[oVXc_Xo]g] cV[ `sV[ nUj[_X ckU opj[v` oWUoZUg] g]cX jYU'cds{ds x]VkUV_`s! x]o]WX[ n]bUo `nUV]kXoZj[ \]VkUV_`Ue AwUWUjn]oWUVV]eI (++5 g]cX ]t dc]jo]kUWUV`[y Y`vV]jo` n]W[x]k& YNONRG % YgDJO IJFQDBDBFG *& W`nUV`oUYZV] x VXjo][{Ue \]VkUV_`` oUWn`V On]W[x ]hVXvXUo Yst]U Y`_]! oWdc[{UUj[ w] VXend! hXV[o]U `Y` WXt]oXs{UU k Yst]n xXvUjokU VX t]Wod jdcVX! hX `jxYsvUV`Un k]UVVpy x]WXtYUe! ]tpvV] `jw]YZhdUn]g] k n]Wjx]n jdc]'y]cjokU& (& jYdvXU xXx`y'Y`t] j]nVUV`e k ]oV]uUV`` o]g]! jv`oXsoj[ Y` xXx`U'Y`t] xXoUg]W`` Y`_ n]W[xXn` wW`nUV`oUYZV] x VXjo][{Ue \]VkUV_``! zo]o k]wW]j WU'uXUoj[ k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` VXjo][{Ue \]VkUV_`` x]nwUoUVoVpn ]WgX'V]n g]jdcXWjokX gWXbcXVjokX `Y` w]jo][VV]g] wW]b`kXV`[ oXx`y Y`_! w]jYU x]V'jdYZoX_`e j hX`VoUWUj]kXVVpn` ]WgXV`hX_`[n` jdc]kYXcUYZ_Uk ` n]W[x]k& 5& ]jYU x]VjdYZoX_`e j wWUcjoXk`oUYZVpn` ]WgXV`hX_`[n` kYXcUYZ_Uk Wpt]'Y]kVpy jdc]k ` Y`_! WXt]oXs{`y VX t]Wod Wpt]Y]kVpy jdc]k! x]nwUoUVoVpe ]W'gXV n]bUo wW`nUV[oZ w]Y]bUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_`` x x]nnUWvUjx]nd n]Wjx]'nd Wpt]Y]kjokd&

186

YNONRG # ~VKOaO LKAMNACDJDBFS PFaBAMNF QAJGWAC *& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV! cY[ x]o]W]g] VXjo][{X[ \]VkUV_`[ `nUUo j`Yd! kpcXUo VX ]jV]kXV`` hX[kYUV`[ Yst]g] `h jk]`y gWXbcXV! [kY[s{Ug]j[ n]W[x]n! dc]jo]kUWUV`U Y`vV]jo` n]W[xX! j]]okUojokds{UU w]Y]bUV`[n! j]cUWbX{`nj[ k joXoZU 5 VXjo][{Ue \]VkUV_``& (& jY` k VXjo][{Ue \]VkUV_`` VU wWUcdjn]oWUV] `V]U w]Y]bUV`U! o] kpcXvX dc]jo]kUWUV`e Y`vV]jo` n]W[x]k n]bUo tpoZ w]cv`VUVX oUn bU djY]k`[n! x]o]'WpU wWUcdjn]oWUVp VX_`]VXYZVpn hXx]V]cXoUYZjok]n ` `Vpn` V]WnXo`kVpn` wWXk]kpn` XxoXn` k ]oV]uUV`` kpcXv` wW]UhcVpy c]xdnUVo]k& 5& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV n]bUo oXxbU kpcXkXoZ dc]jo]kUWUV`[ Y`vV]jo` n]W[x]k! dxXhXVVpU k wdVxoU *! n]W[xXn! x]o]Wpn tpY wWUc]joXkYUV joXodj Y`_X! w]jo][VV] wW]b`kXs{Ug] VX Ug] oUWW`o]W``& `_X! w]jo][VV] wW]b`kXs{`U VX oUWW`o]W`` g]jdcXWjokX! k] kjUy jYdvX[y wUWUck`gXsoj[ k j]]okUojok`` j w]Y]'bUV`[n` wdVxoX 9 joXoZ` 4& /& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV ]tUjwUv`kXUo! vo]tp dc]jo]kUWUV`[ Y`vV]jo` n]'W[x]k kpcXkXY`jZ tUh VU]t]jV]kXVVpy hXcUWbUx& )& a]W[x` `nUso wWXk] VX Xcn`V`joWXo`kV]U ]tbXY]kXV`U k jYdvXU ]oxXhX k dc]kYUok]WUV`` `y hX[kYUV`e& 4& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ VU wWUw[ojokdUo V` ]cV]nd `h g]jdcXWjok'vYUV]k kp'w]YV[oZ jk]` ]t[hXoUYZjokX! kpoUxXs{`U `h nUbcdVXW]cVpy w]Y]bUV`e! xXjXs'{`yj[ tUbUV_Uk ` Y`_ tUh gWXbcXVjokX& YNONRG 4 YAKDJ[OBFD F gAJQO *& q]cUWbXV`U dc]jo]kUWUV`[ Y`vV]jo` n]W[xX! VX x]o]W]U WXjwW]joWXV[soj[ w]Y]bUV`[ VXjo][{Ue \]VkUV_``! j]]okUojokdUo n]cUY`! wWUcjoXkYUVV]e k W`'Y]bUV`` % x VXjo][{Ue \]VkUV_``& ]WnX zo]g] c]xdnUVoX ` `jw]YZhdUnpU wW` Ug] `hg]o]kYUV`` nXoUW`XYp j]]okUojokdso ]t{`n oUyV`vUjx`n oWUt]kXV`[n! wWUcdjn]oWUVVpn k zo]e n]cUY`! x]o]WX[ joW]`oj[ VX xW`oUW`[y! `hY]bUVVpy V`'bU& W`Y]bUV`U % n]gdo kV]j`oZj[! w] nUWU VU]ty]c`n]jo`! w]wWXkx` k j]]o'kUojok`` j w]Y]bUV`[n` V`bUjYUcds{Ue joXoZ` 3 j dvUo]n! k vXjoV]jo`! oUyV]Y]'g`vUjx]g] WXhk`o`[! wW` djY]k``! vo] w]wWXkxX VU wW]o`k]WUv`o jYUcds{`n wdV'xoXn& WUuUV`` ] wW`V[o`` w]wWXkx` x]VxWUoV] dxXhpkXUoj[ cXoX kjodwYUV`[ UU k j`Yd! wW`V`nX[ k] kV`nXV`U! vo] g]jdcXWjokXn'vYUVXn oWUtdUoj[ wWUc]joXk`oZ c]joXo]vV] kWUnUV` cY[ kVUjUV`[ VU]ty]c`npy `hnUVUV`e k VX_`]VXYZVpU dc]j'o]kUWUV`[ Y`vV]jo` n]W[x]k ` j]]okUojokds{`U wW]_UcdWp& (& c]jo]kUWUV`U Y`vV]jo` n]W[xX j]joXkY[Uoj[ k wW]jo]e ^]WnU! `hg]oXkY`'kXUoj[ `h wW]vVpy nXoUW`XY]k! dv`opkX[ ]j]tpU djY]k`[ WXt]op k n]WU! ` [kY[Uo'j[ wW`g]cVpn cY[ nXu`VV]g] jv`opkXV`[& jw]YZhdUnpU nXoUW`XYpC XIwWUw[ojokdso! w] nUWU k]hn]bV]jo`! w]ccUYxU `Y` w]cY]gd zo]g] c]xdnUVoX ` w]hk]Y[so YUgx] ]tVXWdb`kXoZ `hnUVUV`[G bIc]jodwVp cY[ kjUy wWXk`oUYZjok wW` n`V`nXYZVpy hXoWXoXy ` ]tUjwUv`kXso VXcUbV]U c]jo`bUV`U _UY`! w]joXkYUVV]e k w]cwdVxoU XI kpuU& 5& T]jdcXWjokX'vYUVp wW`V`nXso k] kV`nXV`U kjU `nUs{`Uj[ Wdx]k]c[{`U wW`V_`wp! WXhWXt]oXVVpU aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`Ue oWdcX! ]oV]j`oUYZV] joXVcXWo]k w]cYUbX{Ue `jw]YZh]kXV`s oUyV]Y]g``! vo]tp j]cUejok]kXoZ wW`nU'VUV`s ]t{Ug] nUbcdVXW]cV]g] joXVcXWoX& /& XhnUWp dc]jo]kUWUV`[ Y`vV]jo` n]W[xX VU wWUkpuXso WXhnUW]k ]tpvV]g] wXjw]WoX&

187

)& c]jo]kUWUV`U Y`vV]jo` n]W[xX j]cUWb`o VXhkXV`U kpcXkuUg] Ug] dvWUb'cUV`[! jkUcUV`[! w]hk]Y[s{`U VUhXnUcY`oUYZV] jk[hXoZj[ j zo`n dvWUbcUV`Un! cXod ` nUjo] kpcXv` c]xdnUVoX! X oXxbU jYUcds{`U w]nUox`C XIVXjo][{`e c]xdnUVo [kY[Uoj[ dc]jo]kUWUV`Un Y`vV]jo` n]W[xX cY[ _UYUe \]VkUV_`` AwUWUjn]oWUVV]eI (++5 g]cX ]t dc]jo]kUWUV`[y Y`vV]jo` n]W[x]k aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcXG bIVXjo][{`e c]xdnUVo `nUUo jXn]jo][oUYZVpe yXWXxoUW ` VU [kY[Uoj[ wXjw]W'o]n& 4& aXxj`nXYZVpe jW]x cUejok`[ dc]jo]kUWUV`[ Y`vV]jo` n]W[xX djoXVXkY`'kXUoj[ k j]]okUojok`` j hXx]V]cXoUYZjok]n ` `Vpn` V]WnXo`kVpn` wWXk]kpn` XxoXn` kpcXkuUg] Ug] g]jdcXWjokX! V] V` k x]Ue nUWU VU wWUkpuXUo cUj[o` YUo wW` djY]k`` Ug] wW]cYUV`[ w] `joUvUV`` wUWkpy w[o` YUo& 9& dc]jo]kUWUV`U Y`vV]jo` n]W[xX kxYsvXsoj[ o]YZx] jYUcds{`U jkUcUV`[ ] Ug] kYXcUYZ_UC XI`n[ w]YV]joZs A^Xn`Y`[! `n[ ` cWdg`U vXjo` `nUV`! UjY` oXx]kpU `nUsoj[IG bIw]YG cIcXoX ` nUjo] W]bcUV`[G dIgWXbcXVjok]G eIYstpU ]j]tpU ^`h`vUjx`U wW`nUop! x]o]WpU n]gdo ]xXhXoZj[ w]YUhVpn` cY[ `cUVo`^`xX_`` Y`vV]jo`G fI_`^W]kX[ ^]o]gWX^`[ `Y` ]W`g`VXY ^]o]gWX^``G gIw]cw`jZ& 3& UhXk`j`n] ]o w]Y]bUV`e wdVxoX 9 kpuU! dc]jo]kUWUV`U Y`vV]jo` n]W[xX c]YbV] oXxbU j]cUWbXoZ uXtY]V t`]nUoW`vUjx`y zYUnUVo]k `Y` wWUcjoXkYUVVpU k `V]e ^]WnU t`]nUoW`vUjx`U cXVVpU kYXcUYZ_X! dc]kYUok]W[s{`U oUyV`vUjx`n oWUt]kXV`[n! j]cUWbX{`nj[ k W`Y]bUV`` %! wW` djY]k`` j]tYscUV`[ jYUcds'{`y wWUckXW`oUYZVpy djY]k`eC aIt`]nUoW`vUjx`U cXVVpU n]gdo tpoZ w]YdvUVp tUh VXWduUV`[ VUwW`x]jV]kUV'V]jo` vXjoV]e b`hV` j]]okUojokds{`y Y`_! tUh wW`v`VUV`[ `n VUdc]tjok! tUh W`jxX cY[ `y hc]W]kZ[ `Y` w]j[gXoUYZjokX VX `y Y`vV]U c]jo]`Vjok]G bIoXx`U t`]nUoW`vUjx`U cXVVpU c]YbVp tpoZ k`hdXYZV] WXhY`v`np k dc]jo]kU'WUV`` Y`vV]jo` n]W[xX! wW`vUn k]hn]bV]joZ `y k]jwW]`hk]cjokX j uXtY]VX `Y` j cWdg]e ^]Wnp wWUcjoXkYUV`[ c]YbVX tpoZ `jxYsvUVXG cIVU]ty]c`n]U cY[ w]YdvUV`[ ` wW]kUWx` t`]nUoW`vUjx`y cXVVpy ]t]Wdc]kXV`U c]YbV] tpoZ dc]tVpn k zxjwYdXoX_`` ` k _UY]n c]jodwVpn cY[ wWXk`oUYZjok w] V`hx]e jo]`n]jo`G dI]t]Wdc]kXV`U! VU]ty]c`n]U cY[ wW]kUWx` t`]nUoW`vUjx`y cXVVpy! n]bV] YUg'x] ` VXcUbV] zxjwYdXo`W]kXoZ k w]WoXy ` cWdg`y nUjoXy! k o]n v`jYU VX t]Wod jdcVX! gcU ]tpvV] wW]k]c`oj[ wW]kUWxX Y`vV]jo` n]W[x]k x]nwUoUVoVpn` ]W'gXVXn`G eIj`joUnX! k WXnxXy x]o]W]e c]YbVp `jw]YZh]kXoZj[ t`]nUoW`vUjx`U cXVVpU Ak o&v& ]t]Wdc]kXV`U! oUyV]Y]g`` ` wW`nUV[UnpU wW]_UcdWpI! w]hk]Y[Uo w]Yd'vXoZ WUhdYZoXop! x]o]WpU `nUso Uc`V]]tWXhVpe yXWXxoUW ` ]tUjwUv`kXso VX'cUbVds `cUVo`^`xX_`s Y`vV]jo`& ,& jU cXVVpU ] n]W[xU kV]j[oj[ k dc]jo]kUWUV`U Y`vV]jo` oXx`n ]tWXh]n! vo]tp ]V` tpY` k`hdXYZV] WXhY`v`np& a]W[xXn ]tUjwUv`kXUoj[ tUjwWUw[ojokUV'Vpe c]jodw x ]t]Wdc]kXV`s! w]hk]Y[s{Und `n wW]kUW[oZ YstpU xXjXs{`Uj[ `y cXVVpU! x]o]WpU VUYZh[ wW]v`oXoZ VUk]]WdbUVVpn gYXh]n& iXx]e c]jodw wWUc]'joXkY[Uoj[ ]WgXV]n! kpcXs{`n dc]jo]kUWUV`U! `Y` ]o Ug] `nUV`& *+& q]cUWbXV`U ` ^]WnX dc]jo]kUWUV`[ Y`vV]jo` n]W[xX djoXVXkY`kXsoj[ j dvUo]n j]]okUojokds{`y nUbcdVXW]cVpy joXVcXWo]k! x]o]WpU wW`k]c[oj[ k W`'Y]bUV`` %&

188

YNONRG 5 oOEFABOPRBOG dPDWNJABBOG UOTO KOBBVX *& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV ]tUjwUv`kXUo! vo]tp hXw`j` ] xXbc]n kpcXVV]n `n dc]jo]kUWUV`` Y`vV]jo` n]W[xX! ]t dc]jo]kUWUV``! cUejok`U x]o]W]g] kWUnUV'V] wW`]joXV]kYUV] `n `Y` x]o]W]U ]V] `h[Y]! yWXV`Y`jZ k zYUxoW]VV]e tXhU cXV'Vpy& W`V`nXsoj[ VU]ty]c`npU nUWp cY[ hX{`op zo]e tXhp cXVVpy ]o kVUcWU'V`[ k VUU `Y` VUjXVx_`]V`W]kXVV]g] c]jodwX x VUe& (& V^]WnX_`[! j]cUWbX{X[j[ k zo]e tXhU cXVVpy! ]gWXV`v`kXUoj[ Y`uZ oUn` jkUcUV`[n`! x]o]WpU VU]ty]c`np cY[ wW]kUWx` dc]jo]kUWUV`[ Y`vV]jo` n]W[xX `Y` joXodjX n]W[xX wW` w]YV]n j]tYscUV`` wWXkX n]W[x]k VX x]V^`cUV_`XYZ'V]joZ jk]`y wUWj]VXYZVpy cXVVpy ` dc]kYUok]WUV`` kjUy cUejokds{`y oWUt]kX'V`e k ]oV]uUV`` hX{`op cXVVpy& o` jkUcUV`[ `hY]bUVp k W`Y]bUV`` %% x VXj'o][{Ue \]VkUV_``! k x]o]W]U n]gdo kV]j`oZj[ `hnUVUV`[ k w]W[cxU! djoXV]kYUV'V]n k V`bUjYUcds{Ue joXoZU 3! wW`V`nX[ k] kV`nXV`U! vo] g]jdcXWjokXn'vYUVXn oWUtdUoj[ wWUc]joXk`oZ c]joXo]vV] kWUnUV` cY[ kVUjUV`[ VU]ty]c`npy `hnUVU'V`e k jk]` VX_`]VXYZVpU j`joUnp tXh cXVVpy& 5& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV kk]c`o wW]_UcdWp! w]hk]Y[s{`U Yst]nd n]W[xd! x]o]W]nd tpY] kpcXV] dc]jo]kUWUV`U Y`vV]jo` n]W[xX! `hdvXoZ ` wW]kUW[oZ tUj'wYXoV] `jo`VV]joZ kjUy xXjXs{`yj[ zo]g] Y`_X cXVVpy! kkUcUVVpy k zYUxoW]V'Vds tXhd cXVVpy `Y` yWXV[{`yj[ k VUe! `! k jYdvXU VU]ty]c`n]jo`! wWUcjoXkY[oZ w]wWXkx`& /& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV VXhVXvXUo w]jo][VV] cUejokds{`e x]]Wc`VX_`']VVpe _UVoW! `nUs{`e _UYZs dc]kYUok]W[oZ hXwW]jp! w]jodwXs{`U ]o `nn`gWX'_`]VVpy jYdbt `Y` cWdg`y x]nwUoUVoVpy ]WgXV]k kjUy g]jdcXWjok'vYUV]k fWgX'V`hX_``! ]oV]j`oUYZV] w]cY`VV]jo` ` cUejok`oUYZV]jo` dc]jo]kUWUV`e Y`vV]jo` n]W[x]k! kpcXVVpy Ug] ]WgXV]n& ]cW]tVpU jkUcUV`[ ] w]jo][VV] cUejokds{Un x]]Wc`VX_`]VV]n _UVoWU VXwWXkY[soj[ k aUbcdVXW]cV]U tsW] oWdcX! x]o]W]U kUcUo jw`j]x! wUWUcXkXUnpe kjUn g]jdcXWjokXn'vYUVXn fWgXV`hX_``& )& \ jkUcUV`[n! dxXhXVVpn k wdVxoU ( kpuU! ]tUjwUv`kXUoj[ w]jo][VVpe ` VU' hXnUcY`oUYZVpe c]jodw cY[ `nn`gWX_`]VVpy jYdbt `Y` cWdg`y x]nwUoUVoVpy ]WgXV]k k g]jdcXWjokXy'vYUVXy fWgXV`hX_`` j w]n]{Zs zYUxoW]VVpy jWUcjok `Y` vUWUh x]]Wc`VX_`]VVpe _UVoW! wWUcdjn]oWUVVpe kpuU k wdVxoU /& 4& Y[ _UYUe VXjo][{Ue \]VkUV_`` kk]c[oj[ VXcYUbX{`U ]gWXV`vUV`[ cY[ o]'g]! vo]tp `jxYsv`oZ xXx]e'Y`t] ]tnUV cXVVpn` > k vXjoV]jo` ^]o]gWX^`[n` > tUh VXY`v`[ nUyXV`hnX! ]tUjwUv`kXs{Ug] j]tYscUV`U j]]okUojokds{`y V]Wn! xXjXs{`yj[ hX{`op cXVVpy ` vXjoV]e b`hV`& 9& T]jdcXWjokX'vYUVp ]tUjwUv`kXso! vo]tp j]cUWbX{`Uj[ k zYUxoW]VV]e tXhU cXVVpy wUWj]VXYZVpU cXVVpU `jw]YZh]kXY`jZ o]YZx] cY[ wW]kUWx` dc]jo]kUWU'V`e Y`vV]jo` n]W[x]k& YNONRG : @ABNJAPR WOaDMNCO F IJACDKDBFD AEDBAW *& a`V`nXYZVpU oWUt]kXV`[ k ]oV]uUV`` w]W[cxX ` wW]_UcdW kpcXv` dc]jo]'kUWUV`e Y`vV]jo` n]W[x]k! kxYsvX[ wW]_UcdWp x]VoW]Y[ xXvUjokX! `hY]bUVp k W`Y]bUV`` %%% x VXjo][{Ue \]VkUV_``& o`n` n`V`nXYZVpn` oWUt]kXV`[n` dj'oXVXkY`kXsoj[ ]t[hXoUYZVpU WUhdYZoXop! x]o]Wpy c]YbVp c]t`kXoZj[ kjU g]jd'cXWjokX'vYUVp k dwWXkYUV`` jk]Ue j`joUn]e kpcXv` dc]jo]kUWUV`e Y`vV]jo` n]'W[x]k& (& joXVXkY`kXsoj[ w]W[c]x ` wW]_UcdWp j _UYZs ]tUjwUvUV`[ VU]ty]c`n]e tUh]wXjV]jo` cY[C XIwW]`hk]cjokX ` c]joXkx` VUhXw]YVUVVpy tYXVx]k dc]jo]kUWUV`e Y`vV]jo` n]W[x]kG bIyWXVUV`[! ]tWXt]ox` ` ]ovUoV]jo` w] VUhXw]YVUVVpn tYXVxXn ` hXw]YVUVVpn dc]jo]kUWUV`[n Y`vV]jo` n]W[x]kG

189

cI]tWXt]ox` hX[kYUV`e! hXw]YVUV`[ tYXVx]k dc]jo]kUWUV`e Y`vV]jo` n]W[x]k ` ]^]WnYUV`[ g]o]kpy dc]jo]kUWUV`e Y`vV]jo` ]WgXV]n ` w]cWXhcUYUV`Un! ]o'kUojokUVVpn hX `y kpcXvd! ` c]joXkx` dc]jo]kUWUV`e Y`vV]jo` n]W[x]kG dI^dVx_`]V`W]kXV`[ ` w]ccUWbXV`[ tXhp cXVVpyG eIx]VoW]Y[ xXvUjokX wW]_UcdW ` wW]kUcUV`[ wUW`]c`vUjx`y ]_UV]x& 5& W` djY]k`` j]tYscUV`[ w]Y]bUV`e wdVxoX ( kpuU! k W`Y]bUV`U %%% n]'gdo kV]j`oZj[ w]wWXkx` k j]]okUojok`` j] joXoZUe 3! wW`V`nX[ k] kV`nXV`U! vo] g]jdcXWjokXn' vYUVXn oWUtdUoj[ wWUc]joXk`oZ c]joXo]vV] kWUnUV` cY[ kVUjUV`[ VU]ty]c`npy `hnUVUV`e k djoXV]kYUVVpU `n` w]W[c]x ` wW]_UcdWp& /& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV wW]k]c`o VU WUbU vUn WXh k w[oZ YUo VUhXk`j`nds ]_UVxd dwWXkYUV`[ jk]Ue j`joUn]e kpcXv` dc]jo]kUWUV`e Y`vV]jo` n]W[x]k! k o]n v`jYU wW]_UcdW x]VoW]Y[ xXvUjokX& ]xYXcp w] oXx`n ]_UVxXn! wW` djY]k`` `h[o`[ `h V`y kjUy x]V^`cUV_`XYZVpy nXoUW`XY]k! VXwWXkY[soj[ TUVUWXYZV]nd c`WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX ` k x]w`` wWUcjoXk`oUYZVpn ]WgXV`hX_`'[n jdc]kYXcUYZ_Uk ` n]W[x]k k j]]okUojokds{`y g]jdcXWjokXy'vYUVXy& o] oWU't]kXV`U ]t ]ovUoV]jo` VU ]jk]t]bcXUo g]jdcXWjokX'vYUVp ]o ]t[hXoUYZjok w] joX'oZU (( joXkX aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX& )& aUbcdVXW]cV]U tsW] oWdcX wWUc]joXkY[Uo zo` c]xYXcp w] ]_UVxXn cY[ ]hVXx]nYUV`[ g]jdcXWjokXn'vYUVXn& j[x]U WXhgYXuUV`U! xW]nU WXhgYXuUV`[! WXh'WUuXUn]g] VXjo][{Ue \]VkUV_`Ue! oWUtdUo j]gYXj`[ j] jo]W]Vp g]jdcXWjokX'vYU'VX! w]cg]o]k`kuUg] cXVVpe c]xYXc& 4& mcn`V`joWXo`kVpe j]kUo aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX! cUejokd[ VX ]jV]kU kjUe j]]okUojokds{Ue `V^]WnX_`` k j]]okUojok`` j wW`V[opn` `n wW]_UcdWXn`! dokUWbcXUo jw`j]x g]jdcXWjok'vYUV]k! x]o]WpU k w]YV]e nUWU dc]kYUok]W[so n`'V`nXYZVpn oWUt]kXV`[n! dxXhXVVpn k wdVxoU * kpuU& 9& o]o jw`j]x c]YbUV tpoZ c]jodwUV cY[ g]jdcXWjok'vYUV]k w] `y wUWk]nd oWUt]kXV`s ` c]YbUV ]tV]kY[oZj[ w] nUWU w]jodwYUV`[ j]]okUojokds{Ue `V^]W'nX_``& vXjoV]jo`! g]jdcXWjokX'vYUVp c]YbVp tUh]oYXgXoUYZV] `hkU{XoZj[ ] jYdvX[y! x]gcX kxYsvUV`U Yst]g] g]jdcXWjokX'vYUVX k jw`j]x ]jwXW`kXUoj[ VX dtUc`oUYZVpy ]jV]kXV`[y k WXnxXy wW]_UcdW! dxXhXVVpy k wdVxoU 3& 3& j]]okUojok`` j djoXV]kYUVVpn` mcn`V`joWXo`kVpn j]kUo]n wW]_UcdWX'n` wWUcdjnXoW`kXUoj[ k]hn]bV]joZ cY[ g]jdcXWjok'vYUV]k! x]o]WpU tpY` `Y` n]'gdo tpoZ `jxYsvUVp `h jw`jxX! X oXxbU cY[ hX`VoUWUj]kXVVpy wWXk`oUYZjok WXo`'^`_`W]kXku`y \]VkUV_`s g]jdcXWjok'vYUV]k ` wWUcjoXk`oUYZVpy ]WgXV`hX_`e jdc]kYXcUYZ_Uk ` n]W[x]k c]k]c`oZ jk]` nVUV`[ c] jkUcUV`[ mcn`V`joWXo`kV]g] j]kUoX k j]]okUojok`` j kpuUdxXhXVVpn` wW]_UcdWXn` ` jk]UkWUnUVV] dWUgdY`'W]kXoZ kjU WXhV]gYXj`[ jwWXkUcY`kpn ` tUjwW`joWXjoVpn ]tWXh]n& ,& W`hVXV`U dc]jo]kUWUV`e Y`vV]jo` n]W[x]k! kpcXVVpy xXx`n'Y`t] g]jd'cXWjok]n' vYUV]n! hXk`j`o ]o o]g]! j]tYscXUo Y` zo] g]jdcXWjok]'vYUV n`V`nXYZ'VpU oWUt]kXV`[! dw]n[VdopU k wdVxoU * kpuU& YNONRG 9 YAKDSMNCFD LCAPRBDBFb BO UDJDc" O NOW[D NJOBTFNL F IDJDXAKL QAJGWAC BO KJLcFD MLKO *& st]e n]W[x! `nUs{`e cUejok`oUYZV]U dc]jo]kUWUV`U Y`vV]jo` n]W[xX! kpcXVV]U k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` VXjo][{Ue \]VkUV_`` g]jdcXWjok]n'vYUV]n! cY[ x]o]W]g] VXjo][{X[ \]VkUV_`[ `nUUo j`Yd! wW`hVXUoj[ k xXvUjokU n]'W[xX k hVXvUV`` VXjo][{Ue \]VkUV_``! hX `jxYsvUV`Un jYdvXUk! x]gcX jd{Ujokd'so [kVpU ]jV]kXV`[! w]hk]Y[s{`U w]joXk`oZ w]c j]nVUV`U w]cY`VV]joZ dc]jo]'kUWUV`[ Y`vV]jo` n]W[xX& (& a]W[x` `Y` jdc]kYXcUYZ_p VU VUjdo WXjy]c]k w] wW]kUWxU ` Ystpn cWdg`n VU]ty]c`npn WXjjYUc]kXV`[n ` ^]WnXYZV]jo[n! VXwWXkYUVVpn VX o]! vo]tp dtU'c`oZj[! vo]
190

n]W[x! k ]oV]uUV`` x]o]W]g] hXwWXu`kXUoj[ WXhWUuUV`U VX Ug] kUhc k joWXVd k j]]okUojok`` j wdVxoXn` 5'4 `Y` 9', V`bU! [kY[Uoj[ kYXcUYZ_Un dc]j'o]kUWUV`[ Y`vV]jo` n]W[xX! kpcXVV]g] k j]]okUojok`` j oWUt]kXV`[n` VXjo][{Ue \]VkUV_``& k]YZVUV`U VX tUWUg 5& W]kUWxX ` YstpU cWdg`U VU]ty]c`npU WXjjYUc]kXV`[ ` ^]WnXYZV]jo`! dw]n[VdopU kpuU k wdVxoU (! wW]k]c[oj[ k k]hn]bV] xWXovXeu`U jW]x` wW` djY]'k``! vo] x]nwUoUVoVpU ]WgXVp w]YdvXso c]joXo]vV] hXtYXg]kWUnUVV] `hkU{UV`U ] wW`tpo`` kYXcUYZ_X dc]jo]kUWUV`[& hkU{UV`U ] wW`tpo`` kYXcUYZ_X dc]jo]'kUWUV`[ kxYsvXUo w]cW]tVds `V^]WnX_`s! x]o]WX[ wWUcdjn]oWUVX k WXhcUYU * W`Y]bUV`[ %%& /& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV! cY[ x]o]W]g] VXjo][{X[ \]VkUV_`[ `nUUo j`Yd! k k]hn]bV] xWXovXeu`U jW]x` ` k ]ojdojok`U [kVpy ]jV]kXV`e! w]hk]Y[s{`y w]j'oXk`oZ w]c j]nVUV`U w]cY`VV]joZ dc]jo]kUWUV`[ Y`vV]jo` n]W[xX! WXhWUuXUo c]jodw VX jk]s oUWW`o]W`s Yst]nd n]W[xd! `nUs{Und cUejok`oUYZV]U dc]jo]'kUWUV`U Y`vV]jo` n]W[xX! UjY` oXx]e c]jodw hXwWXu`kXUoj[ k _UY[y kWUnUVV]g] dk]YZVUV`[ VX tUWUg k] kWUn[ VXy]bcUV`[ jdcVX k w]Wod& )& iXx]e c]jodw WXhWUuXUoj[ wW` djY]k`` kpw]YVUV`[ kjUy ^]WnXYZV]joUe w] wW`tpo`` jdcVX ` ]ojdojok`[ d x]nwUoUVoV]g] ]WgXVX ]jV]kXV`e cY[ ]oxXhX k WXh'WUuUV`` VX dk]YZVUV`U VX tUWUg w] j]]tWXbUV`[n ]yWXVp ]t{UjokUVV]g] hc]W]'kZ[! ]t{UjokUVV]e tUh]wXjV]jo`! ]t{UjokUVV]g] w]W[cxX `Y` VX_`]VXYZV]e tUh]'wXjV]jo`& 4& Y[ dk]YZVUV`[ VX tUWUg ]o n]W[x]k VU oWUtdUoj[ w]YdvUV`U k`hp& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV! VU `nUs{UU k]hn]bV]jo` k w]YV]e nUWU jYUc]kXoZ zo]nd oWU't]kXV`s! ]tUjwUv`kXUo! vo]tp k Ug] hXx]V]cXoUYZjokU! `Vpy V]WnXo`kVpy wWXk]'kpy XxoXy `Y` wW`nUV[Un]e wWXxo`xU wWUcdjnXoW`kXY`jZ wW]_UcdWp! k ]jV]kV]n j]]okUojokds{`U zo]nd oWUt]kXV`s& tJOBTFN F IDJDXAK BO KJLcAD MLKBA 9& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV! cY[ x]o]W]g] VXjo][{X[ \]VkUV_`[ `nUUo j`Yd! WXhWUuXUo oXxbU k k]hn]bV] xWXovXeu`U jW]x` c]jodw VX jk]s oUWW`o]W`s Yst]'nd n]W[xd! `nUs{Und cUejok`oUYZV]U dc]jo]kUWUV`U Y`vV]jo` n]W[xX! j]wW]'k]bcXUn]U wXjw]Wo]n! UjY` oXx]e c]jodw hXwWXu`kXUoj[C aIcY[ [kx` VX jk]U jdcV] `Y` wUWUy]cX VX cWdg]U jdcV]G bIcY[ oWXVh`oV]g] wW]UhcX k _UY[y [kx` VX jk]U jdcV] k cWdg]e joWXVU `Y` cY[ k]hkWX{UV`[ VX W]c`VdG Y`t] cY[ Yst]e `V]e _UY`! ]c]tWUVV]e x]nwUoUVoVp'n` ]WgXVXn` hX`VoUWUj]kXVV]g] g]jdcXWjokX'vYUVX& 3& iXx]e c]jodw WXhWUuXUoj[ wW` djY]k`` ]ojdojok`[ [kVpy ]jV]kXV`e! w]h'k]Y[s{`y w]joXk`oZ w]c j]nVUV`U w]cY`VV]joZ dc]jo]kUWUV`[ Y`vV]jo` n]W[xX! ` wW` ]ojdojok`` d x]nwUoUVoV]g] ]WgXVX ]jV]kXV`e cY[ ]oxXhX k WXhWUuUV`` VX oXx]e c]jodw w] j]]tWXbUV`[n ]yWXVp ]t{UjokUVV]g] hc]W]kZ[! ]t{UjokUVV]e tUh]wXjV]jo`! ]t{UjokUVV]g] w]W[cxX `Y` VX_`]VXYZV]e tUh]wXjV]jo`& ,& st]U g]jdcXWjok]'vYUV n]bUo! wWUbcU vUn WXhWUu`oZ c]wdjx VX jk]s oUW'W`o]W`s cY[ ]cV]e `h _UYUe! wUWUv`jYUVVpy kpuU k wdVxoU 9! w]oWUt]kXoZ wWUc'joXk`oZ dc]kYUok]W`oUYZVpU c]xXhXoUYZjokX! k o]n v`jYU c]xdnUVoXYZVpU c]xX'hXoUYZjokX! ]oV]j`oUYZV] VXnUWUV`e n]W[xX ` Ug] jw]j]tV]jo` WUXY`h]kXoZ zo` VXnUWUV`[& T]jdcXWjok]' vYUV n]bUo oXxbU ]gWXV`v`oZ wW]c]Yb`oUYZV]joZ wWU'tpkXV`[ n]W[xX jW]x]n! x]o]Wpe! j dvUo]n _UY` oXx]g] wWUtpkXV`[! jv`oXUoj[ WX'hdnVpn& YNONRG 6 `AMNAGBBAD CPOKDBFD LKAMNACDJDBFDQ F DcA FT}GNFD *& c]jo]kUWUV`U Y`vV]jo` n]W[xX VXy]c`oj[ d VUg] w]jo][VV]! hX `jxYsvU'V`Un jYdvXUk! x]gcX j w`jZnUVV]g] j]gYXj`[ n]W[xX k _UY[y j]yWXVV]jo` dc]jo]'kUWUV`[ ]V] VXy]c`oj[ d xXw`oXVX j]]okUojokds{Ug] jdcVX&
191

(& c]jo]kUWUV`U Y`vV]jo` n]W[xX VUhXnUcY`oUYZV] `hpnXUoj[ kpcXku`n Ug] g]jdcXWjok]n! UjY` `nUsoj[ dtUc`oUYZVpU c]xXhXoUYZjokX o]g]! vo] n]W[x t]YUU VU dc]kYUok]W[Uo oWUt]kXV`[n VXjo][{Ue \]VkUV_``! xXjXs{`nj[ kpcXv` oXx]g] dc]jo]kUWUV`[& W]_UcdWp wW`]joXV]kYUV`[ cUejok`[ `Y` `h[o`[ dc]jo]kUWUV`[ Y`vV]jo` n]W[xX djoXVXkY`kXsoj[ k y]cU x]VjdYZoX_`e j wWUcjoXk`oUYZVpn` ]W'gXV`hX_`[n` jdc]kYXcUYZ_Uk ` n]W[x]k ` kxYsvXso wW]_UcdWp Xcn`V`joWXo`k'V]g] ]tbXY]kXV`[& YNONRG 0 ~BDMDBFD IAIJOCAW C `JFPA[DBFG *& W` djY]k`` j]tYscUV`[ j]]okUojokds{`y w]Y]bUV`e VXjo][{Ue \]VkUV'_`` aUbcdVXW]cVX[ x]V^UWUV_`[ oWdcX n]bUo kV]j`oZ w]wWXkx` k W`Y]bUV`[ VX ]jV]kU x]VjdYZoX_`e j j]hcXVVpn VXcYUbX{`n ]tWXh]n oWUyjo]W]VV`n n]W'jx`n ]WgXV]n aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX& UuUV`U wW`V`nXUoj[ t]YZ'u`Vjok]n k ckU oWUo` g]Y]j]k! w]cXVVpy wW`jdojokds{`n` VX \]V^UWUV_`` cU'YUgXoXn`! kxYsvX[ VU nUVUU w]Y]k`Vp g]jdcXWjok'vYUV]k! WXo`^`_`W]kXku`y VXjo][{ds \]VkUV_`s& (& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV! WXo`^`_`W]kXkuUU VXjo][{ds \]VkUV_`s! n]'bUo w]jWUcjok]n w`jZnUVV]g] `hkU{UV`[! VXwWXkY[Un]g] TUVUWXYZV]nd c`WUxo]'Wd k oUvUV`U uUjo` nUj[_Uk w]jYU cXop wW`V[o`[ oXx]e w]wWXkx`! dkUc]n`oZ! vo] ]VX VU kjodwXUo k j`Yd cY[ cXVV]g] g]jdcXWjokX'vYUVX `Y` kjodw`o k j`Yd o]YZx] k t]YUU w]hcV`U jW]x` w] wWUcjoXkYUV`` V]k]g] w`jZnUVV]g] `hkU{UV`[& YNONRG 1 `DJDXAKBAD IAPA[DBFD st]U g]jdcXWjok]'vYUV! [kY[s{UUj[ jo]W]V]e \]VkUV_`` *,)3 g]cX ]t dc]j' o]kUWUV`[y Y`vV]jo` n]W[x]k ` wW`V`nXs{UU nUWp k j]]okUojok`` j] joXoZUe *, joXkX aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX j _UYZs WXo`^`xX_`` VXjo][{Ue \]V'kUV_``! n]bUo dkUc]n`oZ TUVUWXYZV]g] c`WUxo]WX ] jk]Un VXnUWUV`` kWUnUVV] wW`nUV[oZ VXjo][{ds \]VkUV_`s& c]jo]kUWUV`[ Y`vV]jo` n]W[x]k! kpcXkXU'npU oXx`n g]jdcXWjok]n'vYUV]n! WXjjnXoW`kXsoj[ wW`nUV`oUYZV] x VXjo][{Ue \]VkUV_`` xXx dc]jo]kUWUV`[ Y`vV]jo` n]W[x]k! kpcXkXUnpU k j]]okUojok`` j UU w]Y]bUV`[n`! wW` djY]k`` j]tYscUV`[ oWUt]kXV`e! `hY]bUVVpy k joXoZ[y (') VXjo][{Ue \]VkUV_``! ` wW`hVXV`[ j]]okUojokds{`n g]jdcXWjok]n'vYUV]n dc]j'o]kUWUV`e Y`vV]jo` n]W[x]k! kpcXVVpy k j]]okUojok`` j VXjo][{Ue \]VkUV_`Ue& TOWPbaFNDPRBVD IAPA[DBFG YNONRG %$ Xjo][{X[ \]VkUV_`[ wUWUjnXoW`kXUo \]VkUV_`s *,)3 g]cX ]t dc]jo]kUWUV`'[y Y`vV]jo` n]W[x]k& YNONRG %% f^`_`XYZVpU gWXn]op ] WXo`^`xX_`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` TUVUWXYZV]nd c`WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX cY[ WUg`joWX_``& VXwWXkY[soj[

YNONRG %# *& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ `nUUo ]t[hXoUYZVds j`Yd o]YZx] cY[ oUy g]jdcXWjok'vYUV]k aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX! WXo`^`xX_`]VVpU gWXn]op x]o]Wpy hXWUg`joW`W]kXVp TUVUWXYZVpn c`WUxo]W]n aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX& (& fVX kjodwXUo k j`Yd vUWUh uUjoZ nUj[_Uk w]jYU cXop WUg`joWX_`` TUVUWXYZ'Vpn c`WUxo]W]n WXo`^`xX_`]VVpy gWXn]o ckdy g]jdcXWjok'vYUV]k fWgXV`hX_``&

192

5& w]jYUcjok`` VXjo][{X[ \]VkUV_`[ kjodwXUo k j`Yd cY[ xXbc]g] g]jdcXW'jokX' vYUVX vUWUh uUjoZ nUj[_Uk w]jYU cXop WUg`joWX_`` Ug] WXo`^`xX_`]VV]e gWXn]op& YNONRG %4 *& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV! WXo`^`_`W]kXkuUU VXjo][{ds \]VkUV_`s! w] `joUvUV`` cUj[o` YUo j] cV[ UU wUWk]VXvXYZV]g] kjodwYUV`[ k j`Yd n]bUo cUV]V'j`W]kXoZ UU hX[kYUV`Un ] cUV]VjX_``! VXwWXkYUVVpn TUVUWXYZV]nd c`WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX cY[ WUg`joWX_``& UV]VjX_`[ kjodwXUo k j`Yd vUWUh *( nUj[_Uk w]jYU cXop WUg`joWX_`` hX[kYUV`[ ] cUV]VjX_``& (& Y[ xXbc]g] g]jdcXWjokX'vYUVX! x]o]W]U WXo`^`_`W]kXY] VXjo][{ds \]V'kUV_`s ` k g]c`vVpe jW]x w] `joUvUV`` dxXhXVVpy k wWUcpcd{Un wdVxoU cUj[o` YUo VU k]jw]YZh]kXY]jZ wWUcdjn]oWUVVpn k VXjo][{Ue joXoZU wWXk]n VX cUV]VjX'_`s! \]VkUV_`[ ]joXUoj[ k j`YU VX jYUcds{`U cUj[oZ YUo! ` kw]jYUcjok`` ]V] jn]bUo cUV]Vj`W]kXoZ UU w] `joUvUV`` xXbc]g] cUj[o`YUo`[ k w]W[cxU! wWUcd'jn]oWUVV]n k VXjo][{Ue joXoZU& YNONRG %5 *& TUVUWXYZVpe c`WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX `hkU{XUo kjU g]jdcXW'jokX' vYUVp aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX ] WUg`joWX_`` kjUy WXo`^`xX_`']VVpy gWXn]o ` hX[kYUV`e ] cUV]VjX_``! VXwWXkYUVVpy Und g]jdcXWjokXn`'vYUVX'n` fWgXV`hX_``& (& hkU{X[ g]jdcXWjokX'vYUVp fWgXV`hX_`` ] WUg`joWX_`` w]YdvUVV]e `n ko]W]e WXo`^`xX_`]VV]e gWXn]op! TUVUWXYZVpe c`WUxo]W ]tWX{XUo `y kV`nXV`U VX cXod kjodwYUV`[ k j`Yd VXjo][{Ue \]VkUV_``& 5& TUVUWXYZVpe c`WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX `hkU{XUo kjU g]jdcXW'jokX' vYUVp aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX ] Ystpy w]wWXkxXy! kV]j`npy k W`Y]bUV`[ k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` joXoZ` 3! X oXxbU ] w`jZnUVVpy `hkU'{UV`[y! xXjXs{`yj[ `y& YNONRG %: TUVUWXYZVpe c`WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX VXwWXkY[Uo TUVUWXYZV]nd jUxWUoXWs fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e cY[ WUg`joWX_`` k j]]okUojok`` j] joXoZUe *+( joXkX fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e `jvUWwpkXs{`U jkUcUV`[ ] kjUy WXo`^`xX_`]VVpy gWXn]oXy ` hX[kYUV`[y ] cUV]VjX_``! hXWUg`joW`W]kXV'Vpy `n k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` wWUcpcd{`y joXoUe& YNONRG %9 \Xbcpe WXh! x]gcX mcn`V`joWXo`kVpe j]kUo aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX jv`oXUo zo] VU]ty]c`npn! ]V wWUcjoXkY[Uo TUVUWXYZV]e x]V^UWUV_`` c]xYXc ] wW`nUVUV`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` ` WXjjnXoW`kXUo _UYUj]]tWXhV]joZ kxYsvUV`[ k w]kUjoxd cV[ \]V^UWUV_`` k]wW]jX ] UU w]YV]n `Y` vXjo`vV]n wUWUjn]oWU! wW`V`nX[ k] kV`nXV`U oXxbU w]Y]bUV`[ joXoZ` 3& YNONRG %6 *& jY` \]V^UWUV_`[ wW`nUo V]kds x]VkUV_`s! w]YV]joZs `Y` vXjo`vV] wU' WUjnXoW`kXs{ds VXjo][{ds \]VkUV_`s! ` UjY` k V]k]e x]VkUV_`` VU wWUcd'jn]oWUV] `V]U! o]C XIWXo`^`xX_`[ xXx`n'Y`t] g]jdcXWjok]n'vYUV]n V]k]e wUWUjnXoW`kXs{Ue x]V'kUV_`` kYUvUo hX j]t]e Xko]nXo`vUjx`! VUhXk`j`n] ]o w]Y]bUV`e joXoZ` *5! VUhXnUcY`oUYZVds cUV]VjX_`s VXjo][{Ue \]VkUV_`` wW` djY]k``! vo] V]kX[ wUWUjnXoW`kXs{X[ x]VkUV_`[ kjodw`YX k j`YdG bIj] cV[ kjodwYUV`[ k j`Yd V]k]e wUWUjnXoW`kXs{Ue x]VkUV_`` VXjo][{X[ \]V' kUV_`[ wUWUjoXUo tpoZ ]oxWpo]e cY[ WXo`^`xX_`` g]jdcXWjokXn`'vYUVXn` fW'gXV`hX_``&
193

(& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ ]joXUoj[ k Yst]n jYdvXU k j`YU w] ^]WnU ` j]cUWbX'V`s cY[ oUy g]jdcXWjok'vYUV]k! x]o]WpU WXo`^`_`W]kXY` UU! V] VU WXo`^`_`W]kX'Y` wUWUjnXoW`kXs{ds x]VkUV_`s& YNONRG %0 mVgY`ejx`e ` ^WXV_dhjx`e oUxjop VXjo][{Ue \]VkUV_`` `nUso ]c`VXx]kds j`Yd&

194

`JFPA[DBFD I fAKDPR LKAMNACDJDBFG PFaBAMNF QAJGWO c]jo]kUWUV`U Y`vV]jo` n]W[xX! ^]WnX ` j]cUWbXV`U x]o]W]g] wW`k]c[oj[ V`bU! `hg]oXkY`kXUoj[ `h kpj]x]xXvUjokUVVpy nXoUW`XY]k! x]o]WpU! w] nUWU wWXxo`vUjx]e k]hn]bV]jo` ` j dvUo]n oXx`y j]]tWXbUV`e! xXx hXoWXop! VU c]YbVp tpoZ YUgx]c]j'odwVpn` cY[ u`W]x]e ]t{UjokUVV]jo`& zo]n c]xdnUVoU `nUUoj[ W]kV] jo]YZx] wW]'joWXVjokX! jx]YZx] VU]ty]c`n] cY[ kxYsvUV`[ `V^]WnX_``! wWUcdjn]oWUVV]e w]Y]'bUV`[n` \]VkUV_``& fV j]cUWb`o VXhkXV`U g]jdcXWjokX kpcXv` ` jYUcds{ds w]nUoxdC OXjo][{`e c]xdnUVo [kY[Uoj[ dc]jo]kUWUV`Un Y`vV]jo` n]W[xX cY[ _UYUe \]VkUV'_`` AwUWUjn]oWUVV]eI (++5 g]cX ]t dc]jo]kUWUV`[y Y`vV]jo` n]W[x]k aUbcdVXW]c'V]e ]WgXV`hX_`` oWdcX& Xjo][{`e c]xdnUVo `nUUo jXn]jo][oUYZVpe yXWXxoUW ` VU [kY[Uoj[ wXjw]Wo]n& qoWXV`_p c]xdnUVoX! j]cUWbX{`U cXVVpU! wUWUv`jYUVVpU V`bU kpcUYUVVpn uW`^o]n! w]cYUbXo hX{`oU j w]n]{Zs VXVUjUV`[ YXn`VXWV]g] `Y` YXx]k]g] jY][ Y`t] hX jvUo wW`nUVUV`[ oUyV]Y]g`` k]jwW]`hkUcUV`[ `h]tWXbUV`e ` nXoUW`XYX jdt'joWXop! x]o]WpU k WXkV]e joUwUV` wWUw[ojokdso w]cY]gd ^]o]gWX^`` ` cWdg`y t`]'gWX^`vUjx`y cXVVpy& jw]YZhdUnpU nXoUW`XYp! WXhnUW ` WXhnU{UV`U cXVVpy j]]okUojokdso oUyV`vUj'x`n oWUt]kXV`[n aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` gWXbcXVjx]e Xk`X_`` A\mfI! j]cUW'bX{`nj[ k |Xjo` 5 ]xdnUVoX ,5+5 A('U `hcXV`U! (++( g&I `Y` k |Xjo` * ]xdnUVoX ,5+5 A)'U `hcXV`U! (++5 g&I& Wdg`U nUo]cp hX{`op kxYsvXso! xXx n`V`ndn! ]c`V `h jYUcds{`y zYUnUVo]kC ]c[VpU hVXx`! dYZoWX^`]YUo]kpU zYUnUVop hX{`op! `jw]YZh]kXV`U jwU_`XYZVpy xWXj]x! jwU_`XYZVpU _kUo]kpU c`hXeVp! wUW^]W`W]kXVVpU `h]tWXbUV`[! g]Y]gWXnnp! YXhUWVds gWXk`W]kxd! n`xW]wUvXoZ ` oUWn`vUjx]U YXn`V`W]kXV`U& XVVpU! x]o]WpU c]YbVp j]cUWbXoZj[ k dc]jo]kUWUV`` Y`vV]jo` n]W[xX! kxYs'vXsoC %&fWgXV! kpcXku`e dc]jo]kUWUV`UC %%&]nUWAXI oUYU^]VXA]kI! XcWUj zYUxoW]VV]e w]vop ` VoUWVUo'jXeo ]WgXVX! kpcXkuUg] dc]jo]kUWUV`UC %%%&XoX ` nUjo] kpcXv`C `^W]kX[ ^]o]gWX^`[ `Y` ]W`g`VXY ^]o]gWX^`` n]W[xX XIn[ n]W[xX w]YV]joZsC &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& bI]YC &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& jIXoX ` nUjo] W]bcUV`[C &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& dITWXbcXVjok]C &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& UIstpU ]j]tpU ^`h`vUjx`U wW`nUop! x]o]WpU n]gdo ]xXhXoZj[ w]YUhVpn` cY[ `cUVo`^`xX_`` Y`vV]jo`C &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& fI]cw`jZC &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& gIXoX ]x]VvXV`[ jW]xX cUejok`[C &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& BIi`w `Y` VXhVXvUV`U c]xdnUVoXC &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& iIV`xXYZVpe V]nUW c]xdnUVoXC &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& HIUWj]VXYZVpe `cUVo`^`xX_`]VVpe V]nUW A^XxdYZoXo`kV]IC &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =Ir`]nUoW`vUjx`e uXtY]V! j]joXkYUVVpe VX ]jV]kU ]owUvXox]k wXYZ_Uk ` wWUcjoXkYUVVpe k k`cU _`^W k uoW`y'x]cU! joXVcXWo x]o]W]g] c]YbUV tpoZ WXhWXt]oXVC &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& lIaXu`V]jv`opkXUnX[ h]VX! j]]okUojokds{X[ oUyV`vUjx`n oWUt]kXV`[n \mf! j]cUWbX{`nj[ k ]xdnUVoU ,5+5! dw]n[Vdo]n kpuU&
195

%1& f^`_`XYZVX[ wUvXoZ `Y` uoXnw ]WgXVX! kpcXkuUg] dc]jo]kUWUV`U& ][jVUV`U cXVVpy ~Xg]Y]kx` VX w]Y[y joWXV`_! j]cUWbX{`y cXVVpU! n]gdo tpoZ wUWUkUcUVp VX [hpxA`I joWXVp kpcXv` dc]jo]kUWUV`[& jY` VX_`]VXYZVpe [hpx VU [kY[Uoj[ XVgY`e'jx`n! ^WXV_dhjx`n `Y` `jwXVjx`n! o] hXg]Y]kx` kk]c[oj[ oXxbU VX ]cV]n `h zo`y [hpx]k& jU hXw`j` k c]xdnUVoU ]jd{UjokY[soj[ j `jw]YZh]kXV`Un tdxk YXo`Vjx]g] XY^X'k`oX& xXhXVVX[ kpuU `V^]WnX_`[ `nUUo jYUcds{`U yXWXxoUW`jo`x`C %&fWgXV kpcXv`C x]c qf g]jdcXWjokX kpcXv`! w]YV]U VXhkXV`U ` w]YVpe XcWUj ]WgXV`hX_``! kpcXkuUe dc]jo]kUWUV`U Y`vV]jo` n]W[xX! X oXxbU `n[ ` c]YbV]joZ Y`_X! WXhWUuXs{Ug] kpcXvd dc]jo]kUWUV`[& %%&]nUW oUYU^]VX! XcWUj zYUxoW]VV]e w]vop ` VoUWVUo'jXeo j]]okUojokdso jjpY'xXn VX x]]Wc`VX_`]VVpe _UVoW! dxXhXVVpe k \]VkUV_``& %%%&XoX ` nUjo] kpcXv`C cXoX w`uUoj[ ckdhVXvVpn` XWXtjx`n` _`^WXn` k w]jYUc]' kXoUYZV]jo` cUVZ-nUj[_-g]c AVXwW`nUW 5*-*(-+5IG VXhkXV`U nUjoX kpcXv` w`uUoj[ oXx bU! xXx k VX_`]VXYZV]n wXjw]WoU& XhnUW ^]o]gWX^``C k j]]okUojok`` j oUyV`vUjx`n` oWUt]kXV`[n`! j]cUWbX{`n`j[ k ]xdnUVoU ,5+5 \mf! dw]n[Vdo]n kpuU aIn[ n]W[xX w]YV]joZsC x]gcX zo] wW`nUV`n] kVXvXYU w`uUoj[ ^Xn`Y`[! X hXoUn cWdg`U vXjo` `nUV` n]W[xXG bI]YC dxXhXoZ Oa cY[ ndbv`V `Y` O: cY[ bUV{`VG jIXoX ` nUjo] W]bcUV`[C cXoX w`uUoj[ ckdhVXvVpn` XWXtjx`n` _`^WXn` k w]' jYUc]kXoUYZV]jo` cUVZ-nUj[_-g]cG VXhkXV`U nUjoX W]bcUV`[ w`uUoj[ oXx bU! xXx k VX_`]VXYZV]n wXjw]WoUG dIV^]WnX_`[ ] gWXbcXVjokUC dxXhXoZ gWXbcXVjok]G UIfj]tpU ^`h`vUjx`U wW`nUopC YstpU ]oY`v`oUYZVpU vUWop! jw]j]tjokds{`U `cUVo`^`xX_`` Y`vV]jo`G fI]cw`jZ n]W[xXG gIXoX ]x]VvXV`[ jW]xX cUejok`[C ckdhVXvVpn` XWXtjx`n` _`^WXn` k w]jYUc]' kXoUYZV]jo` cUVZ-nUj[_-g]cG BIi`w `Y` VXhVXvUV`U c]xdnUVoXC x]c o`wX c]xdnUVoX! j]jo][{`e `h t]YZu`y tdxk YXo`Vjx]g] XY^Xk`oX ASIG iIV`xXYZVpe V]nUW c]xdnUVoXC x]c joWXVp Ajn& kpuU w& %I! hX x]o]Wpn jYUcdUo tdxkUVV]'_`^W]k]e dvUoVpe V]nUW! j]jo][{`e VU t]YUU vUn `h cUk[o` hVX'x]kG HIUWj]VXYZVpe `cUVo`^`xX_`]VVpe V]nUWC ^XxdYZoXo`kVpe wUWj]VXYZVpe `cUVo`^`xX_`]VVpe V]nUW n]W[xX! j]jo][{`e VU t]YUU vUn `h */ tdxkUVV]'_`^W]kpy hVXx]kG =Ir`]nUoW`vUjx`e uXtY]VC o]vVpU oUyV`vUjx`U oWUt]kXV`[ c]YbVp tpoZ WXh' WXt]oXVpG lIaXu`V]jv`opkXUnX[ h]VXC k j]]okUojok`` j oUyV`vUjx`n` oWUt]kXV`[n`! j]' cUWbX{`n`j[ k ]xdnUVoU ,5+5 \mf! dw]n[Vdo]n kpuU&

196

`JFPA[DBFD II PDWNJABBOG UOTO KOBBVX XVVpU! wWUc]joXkY[UnpU w] xXbc]e hXw`j` k zYUxoW]VV]e tXhU cXVVpy! x]o]Wds tdcUo w]ccUWb`kXoZ xXbc]U g]jdcXWjok]'vYUV k j]]okUojok`` j wdVxoXn` *! (! 4 ` 9 joXoZ` / VXjo][{Ue \]VkUV_``! kxYsvXsoC XhcUY * *&XhkXV`U ]WgXVX kpcXv`! dxXhXVV]U k dc]jo]kUWUV`` Y`vV]jo`& (&n[ n]W[xX w]YV]joZs! xXx ]V] dxXhXV] k dc]jo]kUWUV`` Y`vV]jo`& 5&V`xXYZVpe V]nUW dc]jo]kUWUV`[ Y`vV]jo`& /&Xod ]x]VvXV`[ jW]xX cUejok`[! wW`]joXV]kYUV`[ cUejok`[ `Y` `h[o`[ dc]jo]kU' WUV`[ Y`vV]jo`& XhcUY ( )&r`]nUoW`vUjx`e uXtY]V! kxYsvUVVpe k dc]jo]kUWUV`U Y`vV]jo`& 4&]o]gWX^`s& 9&]cW]tVpU jkUcUV`[ ] kjUy hXwW]jXy! w]jodwXku`y k ]oV]uUV`` dc]jo]kUWUV`e Y`vV]jo` n]W[x]k&

197

`JFPA[DBFD III tJDUACOBFG" O NOW[D JDWAQDBKLDQVD IJAEDKLJV F IJOWNFWO" WOMOb]FDMG CVKOaF LKAMNACDJDBFS PFaBAMNF QAJGWAC VXjo][{Un W`Y]bUV`` j]cUWbXoj[ n`V`nXYZVpU oWUt]kXV`[! wWUc[kY[UnpU x wW]_UcdWXn! x]o]WpU c]YbVp tpoZ wW`V[op xXbcpn g]jdcXWjok]n'vYUV]n k j]]okUo'jok`` j] joXoZUe ) VXjo][{Ue \]VkUV_``! k ]oV]uUV`` kpcXv` dc]jo]kUWUV`e Y`vV]j'o` n]W[x]k AcXYUU `nUVdUnpy OaI! kxYsvX[ wW]_UcdWp x]VoW]Y[ xXvUjokX& |Xjo` m wUWUv`jYUVp ]t[hXoUYZVpU WUhdYZoXop! x]o]WpU! xXx n`V`ndn! c]YbVp tpoZ c]jo`gVdop xXbcpn g]jdcXWjok]n'vYUV]n wW` ]jd{UjokYUV`` wW]_UcdW kpcXv` aG |Xjo` j]cUWbXoj[ WUx]nUVcX_``! xXjXs{`Uj[ wW]_UcdW ` wWXxo`vUjx`y nUo]' c]k c]jo`bUV`[ zo`y WUhdYZoXo]k& |XjoZ c]YbVX k w]YV]e nUWU dv`opkXoZj[ g]jd' cXWjokXn`'vYUVXn`! V] VU [kY[Uoj[ ]t[hXoUYZV]e& |XjoZ m& ft[hXoUYZVpU WUhdYZoXop *&W]`hk]cjok] ` c]joXkxX tYXVx]k a joXVXkY`kXsoj[ w]W[c]x ` wW]_UcdWp cY[ ]tUjwUvUV`[ VU]ty]c`n]g] dW]kV[ tU' h]wXjV]jo` wW]`hk]cjokX ` c]joXkx` tYXVx]k a! kxYsvXs{`U jYUcds{`U zYUnUV'opC aIkjU tYXVx` a `nUso Uc`V]]tWXhV]U xXvUjok] ` ]okUvXso oUyV`vUjx`n oWUt]' kXV`[n w] ^]WnU ` j]cUWbXV`s! `hY]bUVVpn k W`Y]bUV`` %G bI`jw]YZhdUnpU cY[ wW]`hk]cjokX nXoUW`XYp w]cYUbXo hX{`oU ` x]VoW]YsG cItYXVx` a w]cYUbXo hX{`oU! x]VoW]Ys! `cUVo`^`xX_`` ` VXtYscUV`s k oUvU' V`U kjUg] wW]_UjjX wW]`hk]cjokX ` c]joXkx`G dIwW]`hk]c`oUY` ]tYXcXso jWUcjokXn` cY[ VXcYUbX{Ug] kpw]YVUV`[ jk]`y ]t[hXV' V]joUe j o]vx` hWUV`[ wW]`hk]cjokX ` c]joXkx` tYXVx]k aG eIwUWUk]hxX tYXVx]k a ]o wW]`hk]c`oUY[ c] ]WgXVX kpcXv` ]tUjwUv`kXUoj[ k j]' ]okUojok`` j oWUt]kXV`[n` tUh]wXjV]jo`& (&WXVUV`U ` ]tWXt]oxX tYXVx]k ` hXw]YVUVVpy a! X oXxbU ]ovUoV]joZ hX V`y joXVXkY`kXsoj[ w]W[c]x ` wW]_UcdWp cY[ ]tUjwUvUV`[ VU]ty]c`n]g] dW]kV[ tU' h]wXjV]jo` wW` yWXVUV`` ` ]tWXt]oxU tYXVx]k ` hXw]YVUVVpy a! X oXxbU k ]oV]'uUV`` ]ovUoV]jo` hX V`y! kxYsvXs{`U jYUcds{`U zYUnUVopC aIx]VoW]YZ hX yWXVUV`Un ` ]tWXt]ox]e tYXVx]k ` hXw]YVUVVpy a ]jd{UjokY[Uo ]WgXV kpcXv`G bItYXVx`! X oXxbU hXw]YVUVVpU ` doWXo`ku`U j`Yd a! kxYsvX[ `y ]tWXh_p! w]c' YUbXo hX{`oU! x]VoW]Ys! `cUVo`^`xX_`` ` VXtYscUV`sG cIwUWj]VXY! dvXjokds{`e k zo]n wW]_UjjU! ]okUvXUo joXVcXWoXn tUhdwWUvV]e WU' wdoX_``! Y][YZV]jo` ` VXcUbV]jo`! x]o]WpU wWUc[kY[soj[ x `y jYdbUtV]nd w]Y]bUV`s! ` ]tYXcXUo VXcYUbX{Ue wW]^Ujj`]VXYZV]e w]cg]o]kx]eG dIWXhcUYUV`U ]t[hXVV]joUe nUbcd dw]YV]n]vUVVpn` c]YbV]joVpn` Y`_Xn` VXw' WXkYUV] VX wWUc]okWX{UV`U VUjXVx_`]V`W]kXVV]e kpcXv` a& 5&ftWXt]oxX hX[kYUV`eG wW`]joXV]kYUV`U cUejok`[ `Y` `h[o`U aG wW]_UcdWp XwUYY[_`` joXVXkY`kXsoj[ w]W[c]x ` wW]_UcdWp cY[ ]tUjwUvUV`[ VU]ty]c`n]g] dW]kV[ tU' h]wXjV]jo` wW` ]tWXt]oxU hX[kYUV`e! hXw]YVUV`` tYXVx]k a ` ]^]WnYUV`` g]o]'kpy a ]WgXV]n ` w]cWXhcUYUV`Un! ]okUvXs{`n` hX kpcXvd ` c]joXkxd a! kxYs'vXs{`U jYUcds{`U zYUnUVopC aIw]W[c]x wW]kUWx` ` dokUWbcUV`[! ]tUjwUv`kXs{`e! vo]tp w]jYU wUWk]g] hX[kYU' V`[ ` wW` k]h]tV]kYUV`` jW]xX cUejok`[ a kpcXkXY`jZ o]YZx] VX ]jV]kUC iIhX[kYUV`e! j]cUWbX{`y kjs `V^]WnX_`s k j]]okUojok`` j oWUt]kXV`[n`! djoXV]kYUVVpn` k W`Y]bUV`` %G iiIc]xXhXoUYZjokX Y`vV]jo` hX[k`oUY[ k j]]okUojok`` j hXx]V]cXoUYZjok]n ` wWXxo`x]e g]jdcXWjokX kpcXv`G
198

iiiIc]xXhXoUYZjokX gWXbcXVjokX `Y` w]jo][VV]g] wW]b`kXV`[ VX oUWW`o]W`` g]jdcXWjokXG ivIc]xXhXoUYZjokX o]g]! vo] hX[k`oUYZ [kY[Uoj[ n]W[x]n k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` joXoZ` *G vI]tUjwUvUV`[ o]g]! vo]tp hX[k`oUY`! ]j]tUVV] Y`_X! [kY[s{`Uj[ gWXbcXVXn` VUjx]YZx`y g]jdcXWjok `Y` `nUs{`U joXodj Y`_X! w]jo][VV] wW]b`kXs{Ug] VX oUWW`o]W`` g]jdcXWjokX! VU w]YdvXY` t]YUU ]cV]g] aG viIwW]kUWx` o]g]! vo]tp hX[k`oUYZ VU wWUcjoXkY[Y dgW]hd cY[ tUh]wXjV]jo`! wW` VXcYUbX{Un j]tYscUV`` ]jV]k]w]YXgXs{`y wWXk ` jk]t]c! `hY]bUVVpy k nUbcdVXW]cVpy XxoXyG bIzo]o w]W[c]x ]tUjwUv`kXUo! vo]tpC iIx]VxWUoVpU jkUcUV`[ w] xXbc]nd wdVxod! j]cUWbX{Undj[ k W`Y]bUV`` %%! kk]c`Y`jZ k tXhd cXVVpy ]cV]kWUnUVV] j kpcXvUe aG iiIcXVVpU! ^]o]gWX^`[! w]cw`jZ ` t`]nUoW`vUjx`U zYUnUVop! w]YdvUVVpU ]o hX[k`oUY[! j]]okUojok]kXY` UndG iiiIcXVVpU! ^]o]gWX^`[! w]cw`jZ ` t`]nUoW`vUjx`U zYUnUVop! w]YdvUVVpU ]o hX[k`oUY[! dk[hpkXY`jZ j hX[kYUV`Un k oUvUV`U kjUe wW]_UcdWp ]tWXt]ox`! kpcXv` ` c]joXkx` aG jIwW`V`nXsoj[ jW]vVpU nUWp cY[ ]tV]kYUV`[ tXhp cXVVpy k jYdvXU wW`]joXV]kYU' V`[ cUejok`[ `Y` `h[o`[ kpcXVV]g] aG dIdjoXVXkY`kXUoj[ j`joUnX wW]cYUV`[ `-`Y` ]tV]kYUV`[ k jk[h` j ]tjo][oUYZjokX'n`! x]gcX n]W[xd VdbV] wW]cY`oZ `Y` kpcXoZ V]k]U a! X oXxbU k jYdvXU Ug] w]oUW`G UI]tjo][oUYZjokX! wW` x]o]Wpy cUejok`U a n]bUo tpoZ wW`]joXV]kYUV] `Y` `h[o]! ]wWUcUY[soj[ VX ]jV]kU x]VjdYZoX_`e j ]WgXV`hX_`[n` jdc]kYXcUYZ_Uk ` n]W[x]kG fIdjoXVXkY`kXsoj[ z^^Uxo`kVpU ` oWXVjwXWUVoVpU wW]_UcdWp XwUYY[_``& /&dVx_`]V`W]kXV`U! ]tUjwUvUV`U tUh]wXjV]jo` ` w]ccUWbXV`U tXhp cXVVpy joXVXkY`kXsoj[ w]W[c]x ` wW]_UcdWp ]tUjwUvUV`[ VU]ty]c`npy nUW tUh]wXjV]j'o` cY[ ^dVx_`]V`W]kXV`[ ` w]ccUWbXV`[ tXhp cXVVpy! kxYsvXs{`U jYUcds{`U zYU'nUVopC aI]tUjwUv`kXUoj[ hX{`oX tXhp cXVVpy ]o VUjXVx_`]V`W]kXVV]g] `hnUVUV`[ cXVVpy ` c]jodwX x VUe tUh WXhWUuUV`[G bIcXVVpU w]jo][VV] ]tV]kY[soj[ ` hX{`{Xsoj[ ]o doWXop `V^]WnX_``! X oXx'bU n]gdo wWUc]joXkY[oZj[ w] hXwW]jd k Yst]U kWUn[ vUWUh x]]Wc`VX_`]VVpe _UVoWG cIVU c]wdjxXUoj[ ]tUc`VUV`U tXhp cXVVpy j cWdg`n` tXhXn` cXVVpy `Y` djoXV]kYU' V`U jk[hUe j V`n`! UU x]w`W]kXV`U `Y` wUWUV]j k cWdg`U tXhp cXVVpyG `V^]WnX_`[ `h tXhp cXVVpy `jw]YZhdUoj[ o]YZx] cY[ _UYUe `cUVo`^`xX_`` Y`vV]jo` n]W[x]kG dI]tUjwUv`kXUoj[ dkXbUV`U wWXk Y`vV]jo`! k o]n v`jYUC iIwWXkX VX x]V^`cUV_`XYZV]joZ vXjoV]e b`hV` wW` jt]WU! yWXVUV``! ]tWXt]o'xU ` wUWUcXvU wUWj]VXYZVpy cXVVpyG iiIwWXkX VX c]jodw x cXVVpn! xXjXs{`nj[ Ug] `Y` UU! ` VX jk]UkWUnUVV]U `jw' WXkYUV`U Ystpy VUo]vV]joUe& )&\]VoW]YZ xXvUjokX wW]_UcdW ` wUW`]c`vUjxX[ ]_UVxX XIjoXVXkY`kXsoj[ w]W[c]x ` wW]_UcdWp cY[ ]tUjwUvUV`[ VU]ty]c`n]g] dW]kV[ tU' h]wXjV]jo` hX jvUo x]VoW]Y[ xXvUjokX wW]_UcdW ` wUW`]c`vUjx`y ]_UV]x! kxYsvX[ n]V`o]W`Vg wW]_Ujj]k! vo]tp ]tUjwUv`oZ j]tYscUV`U jYUcds{`y oWUtdUnpy joXVcXWo]k k ]oV]uUV``C iIwW]`hk]cjokX ` c]joXkx` tYXVx]k aG iiI yWXVUV`[ ` ]tWXt]ox` tYXVx]k! doWXo`ku`y j`Yd ` hXw]YVUVVpy a! X oXx' bU ]ovUoV]jo` hX V`yG iiiI]tWXt]ox` hX[kYUV`e! hXw]YVUV`[ tYXVx]k a ` ]^]WnYUV`[ g]o]kpy a ]WgXV]n ` w]cWXhcUYUV`Un! ]okUvXs{`n` hX kpcXvd ` c]joXkxdG
199

ivI^dVx_`]V`W]kXV`[! ]tUjwUvUV`[ tUh]wXjV]jo` ` w]ccUWbXV`[ tXhp cXVVpyG bI]th]Wp ]jd{UjokY[soj[ VX wUW`]c`vUjx]e ]jV]kU cY[ ]tUjwUvUV`[ VXcUbV]jo` j`joUnp ` wW]_UcdW kpcXv`! X oXxbU `y j]]okUojok`[ oWUt]kXV`[n VXjo][{Ue \]VkUV_``G cIdjoXVXkY`kXsoj[ wW]_UcdWp cY[ hX{`op x]V^`cUV_`XYZV]jo` `V^]WnX_``! j]' cUWbX{Uej[ k c]xYXcXy ] wUW`]c`vUjx`y ]_UVxXy! wWUcjoXkY[Unpy cWdg`n` WXo`' ^`_`Wds{`n` g]jdcXWjokXn`'vYUVXn`& |XjoZ & Ux]nUVcdUnpU wW]_UcdWp ` wWXxo`xX *&W]`hk]cjok] ` c]joXkxX tYXVx]k a *&*& `VoUWUjXy ]tUjwUvUV`[ j]yWXVV]jo` ` Uc`V]]tWXh`[ a x]nwUoUVoVpe ]WgXV c]YbUV kptWXoZ z^^Uxo`kVpe `jo]vV`x cY[ wW]`hk]cjokX tYXVx]k a! kpcXkXUnpy g]jdcXWjok]n'vYUV]n& *&(&jY` tYXVx` c]YbVp wW]`hk]c`oZj[ k w]nU{UV`[y ]WgXVX! ]okUojokUVV]g] hX kpcXvd a AO]WgXV kpcXv`I! o] wW`nUV[soj[ w]Y]bUV`[ wdVxoX (&(& V`bU& *&5& jYdvXU kpt]WX kVUuVUg] wWUcwW`[o`[ x]nwUoUVoVpe ]WgXV c]YbUVC *&5&*& dtUc`oZj[ k tUhdwWUvV]e WUwdoX_``! ^`VXVj]k]e joXt`YZV]jo` ` VX'cUbV]jo` zo]g] wWUcwW`[o`[G *&5&(& ]tWXo`oZj[ x wWUcwW`[o`s j oWUt]kXV`Un VXhVXv`oZ kjUy j]oWdcV`x]k! dvXjokds{`y k wW]`hk]cjokU tYXVx]k aG *&5&5& ]tWXo`oZj[ x wWUcwW`[o`s j oWUt]kXV`Un wWUc]joXk`oZ ]WgXVd kpcXv` c]xXhXoUYZjokX! jk`cUoUYZjokds{`U ] VXY`v`` XcUxkXoVpy j`joUn! ]tUjwUv`kXs{`y VXcUbV]joZ! tUhdwWUvVds WUwdoX_`s ` Y][YZV]joZ VXhVXvUVVpy j]oWdcV`x]k! ` dtUc`oZ Ug] k o]n! vo] wWUcwW`[o`U ]tUj'wUv`kXUo xXbc]g] oXx]g] j]oWdcV`xX c]joXo]vVpn` jWUcjokXn` x jd'{Ujok]kXV`s ` c]joXo]vVpn` gXWXVo`[n` hXV[o]jo`G *&5&/& hXxYsv`oZ w`jZnUVV]U j]gYXuUV`U j wWUcwW`[o`Un! x]o]W]U! VU d{Un'Y[[ j]tjokUVV]e ]okUojokUVV]jo` ]WgXVX kpcXv` hX a! c]YbV]! k vXjoV]jo`! djoXV]k`oZ oUyV`vUjx`U oWUt]kXV`[ ` `VjoWdx_``! dw]n['VdopU V`bU k wdVxoU *&)! ` w]oWUt]kXoZ ]o wWUcwW`[o`[C *&5&/&*&]tUjwUv`oZ dvXjo`U k wW]`hk]cjokU tYXVx]k a o]YZx] VXh'VXvUVVpy j]oWdcV`x]k! x]o]WpU c]YbVp wW`V[oZ VX jUt[ joW]g`U ]t[hXoUYZjokX w] ]tUjwUvUV`s x]V^`cUV_`XYZV]jo`G *&5&/&(&wW`V`nXoZ kjU VU]ty]c`npU nUWp tUh]wXjV]jo` wW` oWXVj'w]Wo`W]kxU tYXVx]k a ]o wWUcwW`[o`[ c] w]nU{UV`[ ]WgX'VX kpcXv`& pcXs{`U tYXVx` c]YbV]joVpU Y`_X VU n]gdo ]j'k]t]bcXoZj[ ]o ]okUojokUVV]jo` VX o]n ]jV]kXV``! vo] j `y jo]W]Vp VU wW][kYUV] VUtWUbV]jo` k zo]n wYXVUG *&5&/&5&j]wW]k]bcXoZ xXbcds oXxds wXWo`s VXxYXcV]e j o]vV]e `V'^]WnX_`Ue ] UU j]cUWb`n]nG k vXjoV]jo` k VXxYXcV]e c]Yb'Vp tpoZ dxXhXVp V]nUWX a k xXbc]e dwXx]kxUG *&5&)& ]tUjwUv`oZ! vo]tp j]gYXuUV`U j]cUWbXY] w]Y]bUV`U! c]wdjxXs{UU hXkUWuUV`U WXt]o! UjY` wUWk]VXvXYZVpe w]cW[cv`x VU k j]jo][V`` wW]c]Yb`oZ Ug] kpw]YVUV`UG *&5&4& dtUc`oZj[ c] w]cw`jXV`[ j]gYXuUV`[! vo] wWUcwW`[o`U ]tYXcXUo jWUc'jokXn` cY[ VXcYUbX{Ug] kpw]YVUV`[ kjUy kpuUdxXhXVVpy ]t[hX'oUYZjok& *&/& jYdvXU w]joXkx` tYXVx]k a ]WgXV]n kpcXv` `Y` wWUcwW`[o`Un hX wWU' cUYp oUWW`o]W`` g]jdcXWjokX'vYUVX! x]nwUoUVoVpe ]WgXV g]jdcXWjokX'vYUVX n]bUo VXcUY`oZ w]YV]n]v`[n` j]]okUojokds{`e ]WgXV `V]joWXVV]g] g]jd'cXWjokX k _UY[y kpw]YVUV`[ oWUt]kXV`e cXVV]g] wdVxoX& *&)& \]nwUoUVoVpe ]WgXV! jWUc` wW]vUg]! c]YbUVC *&)&*& ]wWUcUY`oZ cUoXYZVpU oUyV`vUjx`U oWUt]kXV`[ k ]oV]uUV`` kjUy nX' oUW`XY]k! x]o]WpU tdcdo `jw]YZh]kXoZj[ k wW]`hk]cjokU tYXVx]k aG zo` nXoUW`XYp c]YbVp j]]okUojok]kXoZ ]t{`n oUyV`vUjx`n oWUt]kXV`[n! `hY]bUVVpn k W`Y]bUV`` % x VXjo][{Ue \]VkUV_``G
200

*&)&(& djoXV]k`oZ o]vVpU oUyV`vUjx`U oWUt]kXV`[ k ]oV]uUV`` ^]Wnp ` j]' cUWbXV`[ tYXVx]k a k j]]okUojok`` j oWUt]kXV`[n`! djoXV]kYUV'Vpn` k W`Y]bUV`` %G *&)&5& ]tUjwUv`oZ! vo]tp zo` oUyV`vUjx`U oWUt]kXV`[ jw]j]tjok]kXY` Uc`V]' ]tWXh`s wUvXo` tYXVx]k a! UjY` k w]jYUcds{Un tdcdo `jw]YZh]'kXoZj[ WXhY`vVpU wUvXoVpU nXu`VpG *&)&/& wWUc]joXk`oZ vUox`U `VjoWdx_`` cY[ gUVUW`W]kXV`[ dV`xXYZV]g] V]'nUWX c]xdnUVoX! x]o]Wpe tdcUo wUvXoXoZj[ VX xXbc]n tYXVxU a k ]wWUcUYUVV]e w]jYUc]kXoUYZV]jo` ` k j]]okUojok`` j w]Y]bUV`[n` W`Y]bUV`[ %G ` *&)&)& djoXV]k`oZ o]vVpU oUyV`vUjx`U oWUt]kXV`[ k ]oV]uUV`` yWXVUV`[ kjUy nXoUW`XY]k k oUvUV`U wW]`hk]cjokUVV]g] wW]_UjjX& (&WXVUV`U ` ]tWXt]oxX tYXVx]k ` hXw]YVUVVpy a! X oXxbU k]wW]jp ]ovUoV]jo` (&*& jU ]wUWX_``! jk[hXVVpU j wW]_Ujj]n kpcXv` dc]jo]kUWUV`e AkxYsvX[ yWX' VUV`U tYXVx]k a! doWXo`ku`y j`Yd ` hXw]YVUVVpy a! jWUcjok ` nXoU'W`XY]k cY[ `y hXw]YVUV`[! WXjjn]oWUV`U hX[kYUV`e! kpcXvd a! kUcUV`U tXhp cXVVpy ` ]tUjwUvUV`U UU tUh]wXjV]jo`I! c]YbVp wW]`hk]c`oZj[ w]c VUw]jWUcjokUVVpn x]VoW]YUn ]WgXVX kpcXv`& (&(& fWgXV kpcXv` c]YbUV w]cg]o]k`oZ ]_UVxd kjUy ]^`_`XYZVpy Y`_! dvXjokds' {`y k wW]_UjjU kpcXv` dc]jo]kUWUV`e! ` k ]oV]uUV`` xXbc]g] `h V`y > jk`cUoUYZjok] ] tUhdwWUvV]e WUwdoX_``! Y][YZV]jo` ` VXcUbV]jo`& (&5& fWgXV kpcXv` c]YbUV ]tUjwUv`oZ! vo]tp ]^`_`XYZVpU Y`_X! dvXjokds{`U k wW]_UjjU kpcXv` dc]jo]kUWUV`e! VU tpY` vYUVXn` ]cV]e ` o]e bU jUnZ`& (&/& \]VxWUoVpU j^UWp ]okUojokUVV]jo` ]^`_`XYZVpy Y`_! dvXjokds{`y k wW]' _UjjU kpcXv` dc]jo]kUWUV`e! c]YbVp tpoZ j]]okUojokds{`n ]tWXh]n djoX'V]kYUVp ]WgXV]n kpcXv`& (&)& ` ]cV] ]^`_`XYZV]U Y`_] VU c]YbV] tpoZ ]okUojokUVVpn hX kpw]YVUV`U kjUy ]wUWX_`e! jk[hXVVpy j WXjjn]oWUV`Un hX[kYUV`e ] w]YdvUV`` a ` w]cg]o]kx]e j]]okUojokds{Ug] a& f^`_`XYZV]U Y`_]! VXwWXkY[s{UU hX[kYUV`[ ]^`_`XYZV]nd Y`_d! ]okUojokUVV]nd hX kpcXvd a! VU c]YbV] dvXjok]kXoZ k wW]_UjjU kpcXv` dc]jo]kUWUV`e& qWUc` ]^`_`XYZVpy Y`_! kp'w]YV[s{`y WXhVpU ]t[hXVV]jo` w] WXjjn]oWUV`s hX[kYUV`e ` kpcXvU a! c]YbVX wW]`jy]c`oZ W]oX_`[& (&4& fWgXV kpcXv` c]YbUV WXhWXt]oXoZ cY[ kVdoWUVVUg] w]YZh]kXV`[ wWXk`YX! ]tUjwUv`kXs{`UC (&4&*& yWXVUV`U k hXxWpopy w]nU{UV`[y tYXVx]k a! `y kpcXvd o]YZx] k x]Y`vUjokU! j]]okUojokds{Un ]b`cXUn]nd cVUkV]nd ]tUnd ]wUWX'_`e! ` o]YZx] ]^`_`XYZVpn Y`_Xn! ]okUojokUVVpn hX `y hXw]YVUV`U wUWj]VXYZVpn` cXVVpn`! X oXxbU Yst]nd jwU_`XYZV] dw]YV]n]vUV'V]nd ]^`_`XYZV]nd Y`_d! ` k]hkWX{UV`U Y`uV`y tYXVx]k a k x]V_U xXbc]g] cV[G nUWp w] ]tUjwUvUV`s tUh]wXjV]g] yWXVUV`[ a c]YbVp kxYsvXoZ oXxbU `jw]YZh]kXV`U cWdg`y jw]j]t]k wWUc]okWX'{UV`[ VUjXVx_`]V`W]kXVV]g] c]jodwX ` ]tVXWdbUV`[ VXWdu`oUYUeG (&4&(& ]tUhY`v`kXV`U ` j]]okUojokds{ds nXWx`W]kxd kjUy tYXVx]k a! `jw]YZhdUnpy k xXvUjokU ]tWXh_]kG (&4&5& w]cg]o]kxd ` yWXVUV`U k tUh]wXjV]n nUjoU UbUcVUkV]e kUc]n]jo` ] VXy]bcUV`` xXbc]g] tYXVxX a ` xXbc]g] hXw]YVUVV]g]! V] U{U VU kpcXVV]g] a j dxXhXV`Un oXxbU oUy `h V`y! x]o]WpU yWXV[oj[ k hX'xWpo]n w]nU{UV``! ` oUy! vo] VXy]c[oj[ d x]VxWUoV]g] ]^`_`XYZV]g] Y`_X `Y` ]^`_`XYZVpy Y`_G kUc]n]joZ c]YbVX kUjo`jZ ]^`_`XYZVpn Y`_]n! VU dvXjokds{`n k WXt]oU j tYXVxXn` a `Y` hXw]YVUVVpn`! V] U{U VU kpcXVVpn` aG (&4&/& wWUc]okWX{UV`U c]jodwX x tYXVxXn a! X oXxbU x jWUcjokXn ` nXoU'W`XYXn cY[ `y hXw]YVUV`[! Ystpy Y`_! hX `jxYsvUV`Un ]^`_`XYZVpy Y`_! ]okUojokUVVpy hX hXw]YVUV`U tYXVx]k a! `Y` Yst]g] jwU_`'XYZV] dw]YV]n]vUVV]g] Y`_XG

201

(&4&)& yWXVUV`U k hXxWpo]n w]nU{UV`` xXbc]g] hXw]YVUVV]g] a ` Ug] kpcXvd o]YZx] ]^`_`XYZV]nd Y`_d! ]okUojokUVV]nd hX kpcXvd a! Y`t] Yst]nd jwU_`XYZV] dw]YV]n]vUVV]nd Y`_dG (&4&)&*& xWdg jwU_`XYZV] dw]YV]n]vUVVpy ]^`_`XYZVpy Y`_ jYUcdUo ]gWXV`v`oZC XIY`_Xn`! cUejokds{`n` VX ]jV]kXV`` w`jZnUVV]g] WXhWU'uUV`[! kpcXVV]g] `jw]YV`oUYZVpn Wdx]k]c`oUYUn ]WgXVX kpcXv` `Y` Ystpn Y`_]n! ]^`_`XYZV] wWUcjoXkY[s{`n `jw]YV`oUYZV]g] Wdx]k]c`oUY[G ` bIx]VoW]YUW]n! dw]n[Vdopn V`bU k wdVxoU )! ` Y`_Xn`! VXh'VXvUVVpn` cY[ wW]kUcUV`[ WUk`h`` `Y` ]jd{UjokYUV`[ `V]g] x]VoW]Y[G (&4&4& joW]g`e hXwWUo VX Yst]U dvXjo`U ]^`_`XYZVpy Y`_ k wW]_UjjU kpcXv` dc]jo]kUWUV`e w] hX[kYUV`s vYUVX `y jUnZ` `Y` tY`hx]g] cWdgXG (&4&9& VUnUcYUVV]U dkUc]nYUV`U w]Y`_Uejx`y kYXjoUe cY[ WXjjYUc]kXV`[ Yst]g] y`{UV`[ `Y` w]wpox` y`{UV`[ a `Y` jWUcjok ` nXoUW`X'Y]k cY[ `y hXw]YVUV`[& (&9& jYdvXU ]u`tx`! j]kUWuUVV]e k w]W[cxU kpcXv`! j]]okUojokds{UU a oU' W[Uo jk]s j`Yd! k VUg] VU n]gdo kV]j`oZj[ `jwWXkYUV`[ ` ]V] VU n]bUo tpoZ kpcXV]& 5& ftWXt]oxX hX[kYUV`eG wW`]joXV]kYUV`U cUejok`[ `Y` `h[o`U aG wW]_UcdWp XwUYY[_`` 5&*& fWgXV kpcXv` c]YbUV ]tUjwUv`oZ! vo]tp ]^`_`XYZVpU Y`_X! ]okUojokUVVpU hX WXjjn]oWUV`U hX[kYUV`e VX w]YdvUV`U a! wW]uY` j]]okUojokds{UU ]tdvUV`U nUo]cXn ]tVXWdbUV`[ w]cY]gX ` `jw]YZh]kXV`[ x]nwZsoUWV]e oUy'V`x`& 5&(& fWgXV kpcXv` c]YbUV WXhWXt]oXoZ wWXk`YX! ]tUjwUv`kXs{`U kpcXvd a o]YZx] VX ]jV]kXV``C hX[kYUV`[! hXw]YVUVV]g] ` w]cw`jXVV]g] hX`VoUWUj]'kXVVpn n]W[x]n! wWUcjoXkYUVVpy c]xXhXoUYZjok Y`vV]jo`! c]xXhXoUYZjokX gWXbcXVjx]e wW`VXcYUbV]jo` `Y` w]jo][VV]g] wW]b`kXV`[ VX oUWW`o]W`` g]jdcXWjokX! X oXxbU c]xXhXoUYZjokX o]g]! vo] hX[k`oUYZ [kY[Uoj[ n]W[x]n& 5&5& hX[kYUV`` c]YbVX j]cUWbXoZj[ kj[ `V^]WnX_`[! djoXV]kYUVVX[ k xXvUjokU ]t[hXoUYZV]e k W`Y]bUV`` % x VXjo][{Ue \]VkUV_``& X tYXVxU hX[kYUV`[ c]YbVX tpoZ w]nUoxX! wWUcdwWUbcXs{X[ hX[k`oUYUe ] k]hn]bV]n jdcUtV]n wWUjYUc]kXV`` ` dg]Y]kV]n VXxXhXV`` hX j]]t{UV`U Ystpy hXkUc]n] Y]b'Vpy jkUcUV`e& 5&/& W` wUWk]n ]tWX{UV`` j hX[kYUV`Un VX w]YdvUV`U a ` k jYdvXU Yst]e VU]ty]c`n]jo` k tdcd{Un! jk[hXVV]e j wW]cYUV`Un Ug] jW]xX cUejok`[C 5&/&*& hXw]YVUVV]U! V] VU w]cw`jXVV]U hX[kYUV`U c]YbV] tpoZ w]cXV] hX['k`oUYUn Y`vV] ]^`_`XYZV]nd Y`_d! VXhVXvUVV]nd ]WgXV]n kpcXv`G 5&/&(& wW]`hk]cjok] _`^W]kpy ^]o]gWX^`e `Y` ]W`g`VXY]k ^]o]gWX^`e ` ]ot]W t`]nUoW`vUjx`y cXVVpy hX[k`oUY[ c]YbVp ]jd{UjokY[oZj[ w]c x]VoW]YUn VXhVXvUVV]g] ]^`_`XYZV]g] Y`_XG 5&/&5& hX[kYUV`U c]YbV] tpoZ w]cw`jXV] k wW`jdojok`` VXhVXvUVV]g] ]^`' _`XYZV]g] Y`_XG 5&/&/& w]jYU zo]g] hX[kYUV`U c]YbV] tpoZ VXwWXkYUV] VXhVXvUVVpn ]^`_`'XYZVpn Y`_]n VUw]jWUcjokUVV] k ]WgXV kpcXv` cY[ Ug] WXjjn]oWUV`[& 5&)& fWgXV kpcXv` c]YbUV wW`V[oZ VXcYUbX{`U nUWp cY[ ]tUjwUvUV`[ tUh]wXj'V]jo` ` x]V^`cUV_`XYZV]jo` _`^W]k]e ^]o]gWX^`` `Y` ]W`g`VXYX ^]o]gWX'^`` ` t`]nUoW`vUjx`y cXVVpy& 5&4& ]xXhXoUYZjok] Y`vV]jo`! wWUcjoXkYUVV]U hX[k`oUYUn! c]YbV] j]]okUojok]'kXoZ hXx]V]cXoUYZjokd ` wWXxo`xU g]jdcXWjokX kpcXv`& iXx`n c]xXhXoUYZjo'k]n Y`vV]jo` n]bUo tpoZ VUcXkV[[ ^]o]gWX^`[ hX[k`oUY[ j w]cokUWbcUV`Un Ug] `Y` UU jy]cjokX j] jo]W]Vp jdc]kYXcUYZ_X! xXw`oXVX jdcVX `Y` `V]g] WX't]o]cXoUY[ hX[k`oUY[! Y`t] j] jo]W]Vp c`WUxo]WX dvUtV]g] hXkUcUV`[ hX[k`'oUY[& 5&9& ]xXhXoUYZjok]n gWXbcXVjx]e wW`VXcYUbV]jo` `Y` w]jo][VV]g] wW]b`kXV`[ VX oUWW`o]W`` g]jdcXWjokX ]tpvV] [kY[Uoj[ wXjw]Wo hX[k`oUY[ `Y` c]xdnUVo! c]wdjxXs{`e w]jo][VV]U wW]b`kXV`U VX oUWW`o]W`` g]jdcXWjokX&
202

5&3& ~X[k`oUY` c]YbVp oXxbU ]t[kY[oZ ] Yst]n cWdg]n gWXbcXVjokU! k x]o]W]n ]V` n]gdo j]jo][oZ! ` w]cokUWbcXoZ! vo] ]V` VU w]YdvXY` a V` k ]cV]n `h cWdg`y g]jdcXWjok'vYUV]k ` VU ]tWX{XY`jZ j hX[kYUV`[n` ]t `y kpcXvU& 5&,& ~X[k`oUYs VU c]YbV] kpcXkXoZj[ a! UjY` ]V `Y` ]VX `nUUo cWdg]U a& 5&,&*& q`joUnX c]jW]vV]g] ]tV]kYUV`[ a cUejokdUo k ]tjo][oUYZjokXy! x]gcX n]W[xd hXWXVUU `hkUjoV]! vo] k jk[h` j] jW]xXn` jYdbtp ]V `Y` ]VX VU jn]bUo ]tWXo`oZj[ j hX[kYUV`Un k cUVZ `joUvUV`[ jW]xX cUe'jok`[ `Y` ]tV]kYUV`[ aG 5&,&(& j`joUnX wW]cYUV`[ c]YbVX wW`nUV[oZj[ k ]tjo][oUYZjokXy! x]gcX wW]cYUV`U jW]xX cUejok`[ a oWUtdUoj[ k jk[h` j VUwWUck`cUVVpn wW]cYUV`Un jW]xX jYdbtpG 5&,&5& j`joUnX hXnUVp c]YbVX wW`nUV[oZj[ k ]tjo][oUYZjokXy! x]gcX a doUW[V]& a]bUo kpcXkXoZj[ j]]okUojokds{`e kWUnUVVpe c]xdnUVo& 5&*+& ]xXhXoUYZjokX o]g]! vo] hX[k`oUYZ [kY[Uoj[ n]W[x]n k j]]okUojok`` j] joX' oZUe * VXjo][{Ue \]VkUV_``! c]YbVp! w] xWXeVUe nUWU! kxYsvXoZC 5&*+&*& wWUcpcd{UU a `Y` jwWXkxd ]t dk]YZVUV`` n]W[xXG `Y` 5&*+&(& XooUjoXo ]t ]tWXh]kXV``! xkXY`^`xX_`` `Y` `V]e j]]okUojokds{Ue w]cg]o]kxUG Y`t] 5&*+&5& WXkV]j`YZVpU c]xXhXoUYZjokX& 5&**& ]w]YV`oUYZVpU c]xXhXoUYZjokX c]YbVp hXwWXu`kXoZj[! UjY` k zo]n k]hV`' xXUo VU]ty]c`n]joZ& 5&*(& jU hX[kYUV`[ c]YbVp tpoZ w]ckUWgVdop! w] xWXeVUe nUWU! jYUcds{`n wW]' _UcdWXn wW]kUWx` j] jo]W]Vp x]nwUoUVoV]g] ]^`_`XYZV]g] Y`_X ]WgXVX kp'cXv` aC 5&*(&*& wW]kUWxX w]YV]op hXw]YVUV`[ hX[kYUV`[ ` ]ojdojok`[ WXjy]bcUV`e! kphpkXs{`y j]nVUV`U k c]jo]kUWV]jo` j]]t{XUnpy jkUcUV`eG 5&*(&(& wW]kUWxX j]]okUojok`[ j]]t{XUnpy jkUcUV`e ` w]cw`j` j cXVVpn` ` w]cw`jZs k wXjw]WoU hX[k`oUY[ `Y` k cWdg`y kphpkXs{`y c]kUW`U c]xdnUVoXyG 5&*(&5& wW]kUWxX j]knUjoV] j ]WgXV]n wXjw]WoV]g] x]VoW]Y[ `Y` cWdg`n x]n' wUoUVoVpn ]WgXV]n w]cY`VV]jo` wXjw]WoX `Y` `V]g] wWUcjoXkYUVV]'g] c]xdnUVoXG k jYdvXU k]hV`xV]kUV`[ j]nVUV`e ]oV]j`oUYZV] w]c'Y`VV]jo` wXjw]WoX! Ug] ]W`g`VXY jYUcdUo VXwWXk`oZ k j]]okUojokds'{`e ]WgXVG k `Vpy ]tjo][oUYZjokXy n]gdo tpoZ VXwWXkYUVp x]w`` j]']okUojokds{`y joWXV`_G 5&*(&/& jWXkVUV`U wWUcjoXkYUVV]e ^]o]gWX^``! k hXk`j`n]jo` ]o ]tjo]['oUYZjok! j _`^W]k]e ^]o]gWX^`Ue! dw]n[Vdo]e kpuU k wdVxoU 5&/&(G 5&*(&)& wW]kUWxX ]vUk`cV]e c]jo]kUWV]jo` c]xXhXoUYZjok! dw]n[Vdopy kpuU k wdVxoU 5&4G 5&*(&4& wW]kUWxX c]xXhXoUYZjok! dw]n[Vdopy kpuU k wdVxoU 5&*+! w]cokUWb'cXs{`y! vo] hX[k`oUYZ cUejok`oUYZV] [kY[Uoj[ n]W[x]nG 5&*(&9& wW]kUWxX wdoUn ]tWX{UV`[ k tXhd cXVVpy! dw]n[Vdods k joXoZU / \]VkUV_``! cY[ djoXV]kYUV`[ o]g]! vo] a dbU VU tpY] kpcXV] Y`'_d! j]]okUojokds{Und hX[k`oUYsG UjY` hX[k`oUYZ [kY[Uoj[ `Y` n]bUo [kY[oZj[ gWXbcXV`V]n t]YUU vUn ]cV]e joWXVp `Y` w]jo][VV] wW]b`'kXoZ kVU joWXVp Ug] gWXbcXVjx]e wW`VXcYUbV]jo`! VU]ty]c`npU hXw' W]jp oXxbU jYUcdUo VXwWXkY[oZ k x]nwUoUVoVpU ]WgXVp cWdg]e joWX'Vp `Y` cWdg`y j]]okUojokds{`y joWXVG 5&*(&3& wW]kUWxX wdoUn ]tWX{UV`[ k Ystds j]]okUojokds{ds VX_`]VXYZ'Vds `Y` nUbcdVXW]cVds tXhd cXVVpy! x x]o]W]e d ]WgXVX kpcXv` n]'bUo tpoZ c]jodw! cY[ djoXV]kYUV`[ o]g]! vo] Y`_]! j]]okUojokds{UU hX[k`oUYs! VU wWUcjoXkY[Uo j]t]e k]hn]bVds dgW]hd tUh]wXjV]jo`& 5&*5& f^`_`XYZV]U Y`_]! dw]n[Vdo]U kpuU k wdVxoU 5&*(! c]YbV] w]cg]o]k`oZ xWXox`U x]nnUVoXW`` w] cUYd! ]jkU{Xs{`U WUhdYZoXop xXbc]g] `h kpuUdxX'hXVVpy k`c]k wW]kUWx` ` ^Xxop! ]t]jV]kpkXs{`U hXxYsvUV`U ] o]n! vo] hX[k`oUYZ [kY[Uoj[ n]W[x]n&

203

5&*/& ]jYU w]YV]e wW]kUWx` hX[kYUV`U knUjoU j wWUcjoXkYUVVpn` c]w]YV`oUYZ' Vpn` c]xdnUVoXn` ` ]^`_`XYZVpn` x]nnUVoXW`[n` wUWUcXUoj[ ]^`_`XYZ'V]nd Y`_d! ]okUojokUVV]nd hX hXw]YVUV`U a! x]o]W]U tdcUo kpcXV] hX['k`oUYs& 5&*)& ~Xw]YVUVV]U a knUjoU j j]]okUojokds{`n c]jZU ]WgXVX kpcXv` hXoUn VX' wWXkY[Uoj[ VX dokUWbcUV`U ]cV]nd `h Wdx]k]c[{`y ]^`_`XYZVpy Y`_ ]WgXVX kpcXv`& 5&*4& dx]k]c[{UU ]^`_`XYZV]U Y`_] w]jYU WXjjn]oWUV`[! w] xWXeVUe nUWU! ]^`' _`XYZVpy x]nnUVoXW`Uk! dokUWbcXUo c]jZU o]YZx] k o]n jYdvXU! UjY` dtUb'cXUoj[! vo] wW]_UcdWp tpY` VXcYUbX{`n ]tWXh]n j]tYscUVp ` vo] kpcXvX a hX[k`oUYs [kY[Uoj[ ]t]jV]kXVV]e& 5&*9& XVV]U WUuUV`U c]YbV] tpoZ ]^]WnYUV] k w`jZnUVV]n k`cU ` j]wW]k]b' cXoZj[ w][jVUV`[n` ]oV]j`oUYZV] Ystpy XjwUxo]k hX[kYUV`[! x]o]WpU oWUtd'so jwU_`XYZV]g] WXjjn]oWUV`[& 5&*3& a AknUjoU j wXjw]Wo]n `Y` XVXY]g`vVpn wWUcjoXkYUVVpn c]xdnUVo]nI c]YbV] tpoZ kpcXV] hX[k`oUYs VUw]jWUcjokUVV] w]c WXjw`jxd `Y` VXwWXk'YUV] hX[k`oUYs! Y`t]! k j]]okUojok`` j Ug] wW]jZt]e! Ug] xXw`oXVd `Y` WXt]'o]cXoUYs VXcUbVpn w]vo]kpn ]owWXkYUV`Un j dkUc]nYUV`Un ] kWdvUV``& 5&*,& \]gcX a kpcXV] hX[k`oUYs! jkUcUV`[! dxXhXVVpU k W`Y]bUV`` %% x \]V' kUV_``! c]YbVp tpoZ kVUjUVp k tXhd cXVVpy! dw]n[Vdods k joXoZU / \]V'kUV_``& 5&(+& wWXk`YXy ]WgXVX kpcXv` c]YbUV djoXVXkY`kXoZj[ nXxj`nXYZVpe wUW`]c kWUnUV` nUbcd w]YdvUV`Un ` ]owWXkx]e a& jY` dkUc]nYUV`U ] kWdvUV`` VU w]YdvUV] k oUvUV`U zo]g] wUW`]cX kWUnUV` ` w]jYU c]YbV]g] dkUc]nYUV`[ n]W[xX! j]]okUojokds{X[ w]nUoxX kV]j`oj[ k tXhd cXVVpy! a ]^`_`XYZV] wW`hVXUoj[ doWXvUVVpn! ] vUn j]]okUojokds{X[ `V^]WnX_`[ VXwWXkY[Uoj[ n]W[xd& 5&(*& jU w]nUox`! k vXjoV]jo` oXx`U! xXx ]^`_`XYZVpU x]nnUVoXW`` Ajn& kpuU wdVxo 5&*5I ` w][jVUV`[! dw]n[VdopU k wdVxoU 5&*9! c]YbVp yWXV`oZj[ k tU'h]wXjV]n nUjoU k oUvUV`U jW]xX cUejok`[ a ` oW` g]cX w]jYU Ug] ]x]V'vXV`[& o` w]nUox` ` w][jVUV`[! oWUtdUnpU k j]]okUojok`` j wdVxo]n 5&*9! c]YbVp kV]j`oZj[ k ]ocUYZVds kVdoWUVVss tXhd cXVVpy! x x]o]W]e wWUc]'joXkY[Uoj[ c]jodwC XI Y`_Xn! ]okUvXs{`n hX ]wUWXo`kVpe x]VoW]YZG bI ]^`'_`XYZVpn Y`_Xn! dvXjokds{`n k WXjjn]oWUV`` hX[kYUV`e VX w]YdvUV`U aG jI k _UY[y ]tdvUV`[& 5&((& W` w]YdvUV`` `V^]WnX_`` ] VUwWXk`YZV]e kpcXvU a `Y` ]t `hnUVUV`` djY]k`e! VX ]jV]kU x]o]Wpy ]V] tpY] kpcXV]! zo]o k]wW]j VUnUcYUVV] wUWU'cXUoj[ VX WXjjn]oWUV`U ]WgXVd kpcXv` j _UYZs Ug] VUnUcYUVV]g] `h[o`[& 5&(5& W` wW`]joXV]kYUV`` cUejok`[ `Y` `h[o`` a ]WgXV kpcXv` c]YbUV VU' nUcYUVV] ]tV]k`oZ jk]s tXhd cXVVpy ` dxXhXoZ! vo] zo] a k VXjo][{UU kWUn[ VU wW`hVXUoj[ cUejok`oUYZVpn& 5&(/& jYdvXU wW`V[o`[ ]oW`_XoUYZV]g] WUuUV`[ ] kpcXvU a k j]]okUojok`` j hX[kYUV`Un `Y` k jYdvXU wW`V[o`[ WUuUV`[ ] wW`]joXV]kYUV`` cUejok`[ `Y` `h[o`` a! hX[k`oUYZ c]YbUV tpoZ ]^`_`XYZV] `V^]Wn`W]kXV ] Ug] `Y` UU wWXkU VX XwUYY[_`s! X oXxbU k w]YV]e nUWU `V^]Wn`W]kXV ] wW`v`VXy wW`V[o`[ j]]okUojokds{Ug] WUuUV`[& 5&()& W]_UcdWp XwUYY[_`` c]YbVp tpoZ xXx n]bV] t]YUU tpjoWpn` ` j]]okUojo' k]kXoZ oWUt]kXV`[n ]t ]tUxo`kV]n ` w]YV]n WXjjn]oWUV``& /& dVx_`]V`W]kXV`U! ]tUjwUvUV`U tUh]wXjV]jo` ` w]ccUWbXV`U tXhp cXVVpy /&*& fWgXV kpcXv` c]YbUV w]cg]o]k`oZ VU]ty]c`npU djY]k`[ ` wWXk`YX cY[ WUX' Y`hX_`` w]Y]bUV`e joXoZ` / VXjo][{Ue \]VkUV_``! k vXjoV]jo` ]tUjwUv`'kXs{`yC /&*&*& VXY`v`U x]]Wc`VX_`]VV]g] _UVoWX `Y` xWdgY]jdo]vVpe zYUxoW]VVpe c]jodw k oUvUV`U jUn` cVUe k VUcUYs k j]]okUojok`` j oWUt]kXV`[n` wdVxo]k /! ) ` 4 joXoZ` / \]VkUV_``G /&*&(& tUh]wXjV]joZ tXhp cXVVpyG
204

/&*&5& dkXbUV`U wWXk Y`vV]jo` k wW]_UjjU yWXVUV`[! ]tWXt]ox` ` j]]t{UV`[ cXVVpyG /&*&/& dkXbUV`U wWXkX n]W[x]k VX wW]kUWxd o]vV]jo` cXVVpy! ]oV]j[{`yj[ x VUnd `Y` x VUe! ` VX `y jk]UkWUnUVV]U `jwWXkYUV`U k jYdvXU ]tVXWd'bUV`[ VUo]vV]joUe& /&(& fWgXV kpcXv` c]YbUV WXhWXt]oXoZ VXcYUbX{`U wW]_UcdWp cY[ hX{`op tXhp cXVVpy! kxYsvX[C /&(&*& oWUt]kXV`U ] WUgdY[WV]n j]hcXV`` hXwXjVpy x]w`e tXhp cXVVpy! yWX'V`npy VX V]j`oUY[y k tUh]wXjV]n nUjoU kVU w]nU{UV`e ]WgXVX kpcX'v`G /&(&(& WXhWUuUV`U VX c]jodw `Y` kVUjUV`U `hnUVUV`e k hXw`j` k tXhU cXVVpy w]jYU `y w]cokUWbcUV`[ ]^`_`XYZVpn Y`_]n! cUYXs{`n zod hXw`jZ! x]o]W]U kpcXUoj[ o]YZx] jwU_`XYZV] dw]YV]n]vUVVpn ]^`_`XYZVpn Y`_Xn& )& \]VoW]YZ xXvUjokX wW]_UcdW ` wUW`]c`vUjx`U ]_UVx` )&*& fWgXV kpcXv` c]YbUV VXhVXv`oZ ]cV] `h Wdx]k]c[{`y ]^`_`XYZVpy Y`_! `h' kUjoV]U jk]Ue tUhdwWUvV]e WUwdoX_`Ue! Y][YZV]joZs ` VXcUbV]joZs! x]o]W]U VU dvXjokdUo k wW]_UjjU yWXVUV`[ `Y` ]tWXt]ox` a! k xXvUjokU x]VoW]YU'WXC )&*&*& cY[ ]jd{UjokYUV`[ w]jo][VV]g] n]V`o]W`VgX kpw]YVUV`[ zo`y n`V`' nXYZVpy oWUt]kXV`eG )&*&(& cY[ VUhXnUcY`oUYZV]g] wW`kYUvUV`[ kV`nXV`[ x Ystpn VUc]joXoxXn k `y kpw]YVUV``G )&*&5& cY[ x]VjdYZo`W]kXV`[ `jw]YV`oUYZV]g] Wdx]k]c`oUY[ ` hX`VoUWUj]'kXVVpy ]^`_`XYZVpy Y`_ w] k]wW]jXn j]kUWuUVjok]kXV`[ wW]_UcdW kpcXv` aG )&*&/& cY[ wWUcjoXkYUV`[ Wdx]k]cjokd c]xYXcX ] x]VoW]YU xXvUjokX w] kpuU' `hY]bUVVpn k]wW]jXn& ] nUWU k]hn]bV]jo`! x]VoW]YUWd jYUcdUo ]h'VXx]n`oZj[ j] kjUn` ]wUWX_`[n`! w]cYUbX{`n` x]VoW]Ys& )&(& \]VoW]YUW c]YbUV ]ov`opkXoZj[ VUw]jWUcjokUVV] wUWUc `jw]YV`oUYZVpn Wdx]k]c`oUYUn ]WgXVX kpcXv`& )&5& jUn ]^`_`XYZVpn Y`_Xn ]WgXVX kpcXv`! kxYsvX[ `jw]YV`oUYZV]g] Wdx]k]' c`oUY[! c]YbV] tpoZ knUVUV] k ]t[hXVV]joZ wWUc]joXkY[oZ x]VoW]YUWd kjs c]xdnUVoX_`s `Y` `V^]WnX_`s! x]o]Wds ]V jv`oXUo VU]ty]c`n]e cY[ kp'w]YVUV`[ jk]`y hXcXv& )&/& fWgXV kpcXv` c]YbUV wW`V[oZ VXcYUbX{`U nUWp cY[ ]tUjwUvUV`[ o]g]! vo]'tp ]^`_`XYZVpU Y`_X n]gY` jk]t]cV] g]k]W`oZ j x]VoW]YUW]n tUh ]wXjUV`e w]ckUWgVdoZj[ VXwXcxXn& )&)& WXnxXy w]YV]n]v`e! cXVVpy x]VoW]YUWd! ]j]t]U kV`nXV`U c]YbV] dcU'Y[oZj[ WUuUV`s jYUcds{`y hXcXvC )&)&*& wW]kUWxX c]joXo]vV]jo` WUjdWj]k! w]nU{UV`e! ]t]Wdc]kXV`[ ` wUWj]'VXYX cY[ z^^Uxo`kV]g] kpw]YVUV`[ ^dVx_`e ]WgXVX kpcXv`G )&)&(& ]tUjwUvUV`U VXcYUbX{`y djY]k`e cY[ tUh]wXjV]g] yWXVUV`[ tYXVx]k ` hXw]YVUVVpy aG )&)&5& ]tUjwUvUV`U wW`V[o`[ VXcYUbX{`y wWXk`Y! djY]k`e `Y` wW]_UcdW k j]]okUojok`` j kpuUdxXhXVVpn` wdVxoXn` (&4! 5&(! / ` )&/G )&)&/& ]tUjwUvUV`U VXcYUbX{Ug] hVXV`[ ` w]V`nXV`[ zo`y wWXk`Y! djY]k`e `Y` wW]_UcdW j]]okUojokds{`n` ]^`_`XYZVpn` Y`_Xn`G )&)&)& cUoXYZVpe n]V`o]W`Vg VX kpt]W]vV]e ]jV]kU xXbc]e kpw]YV[Un]e ]wUWX_``! kxYsvX[ j]]okUojokds{`U w]nUox` ` cWdg`U hXw`j`! jk['hXVVpU j WXjjn]oWUV`Un x]VxWUoVpy c]jZU! VXv`VX[ j wW`UnX hX[kYU'V`[ VX w]YdvUV`U a ` x]VvX[ wW]_UcdW]e Ug] kpcXv`G )&)&4& wW]kUWxX z^^Uxo`kV]jo` nUW tUh]wXjV]jo`! wW`nUV[Unpy cY[ yWXVU'V`[ tYXVx]k a! jWUcjok ` nXoUW`XY]kG )&)&9& wW]kUWxX tUh]wXjV]jo` ` c]jo]kUWV]jo` yWXV`n]e k zYUxoW]VV]n k`cU `V^]WnX_`` ` j]tYscUV`[ oWUt]kXV`[ ] xWdgY]jdo]vV]n c]jodwU jUnZ cVUe k VUcUYs! UjY` VU]ty]c`n] > j w]n]{Zs c]kUWUVV]g] zxj'wUWoXG
205

)&)&3& wW]kUcUV`U WXjjYUc]kXV`[ k jYdvXU kphpkXs{Ug] c]kUW`U j]]t{UV`[ ] k]hn]bV]e VU]t]jV]kXVV]e kpcXvU a! k]hn]bV]e ^XYZj`^`xX'_`` `Y` w]YdvUV`` a ]tnXVVpn jw]j]t]n j _UYZs kp[kYUV`[ VX'WduUV`[ kVdoWUVVUg] WUgYXnUVoX `Y` jYXt]g] nUjoX k j`joUnXy! x]o]'WpU n]gY` wW`kUjo` x VU]t]jV]kXVV]e kpcXvU a! ^XYZj`^`xX_`` `Y` w]cY]gd! Y`t] jw]j]tjok]kXY` `nG )&)&,& WXjjYUc]kXV`U bXY]t ] [x]tp VUc]joXo]vV]n c]jodwU x w]cW]tVpn jkUcUV`[n! j]cUWbX{`nj[ k tXhU cXVVpy! j dvUo]n oWUt]kXV`e wdVx'o]k (! 5 ` ) joXoZ` / \]VkUV_``! Y`t] ] VUo]vV]jo[y k zo`y jkUcUV`[yG )&)&*+& ]tUjwUvUV`U wW`V[o`[ jk]UkWUnUVVpy ` z^^Uxo`kVpy nUW j] jo]W]Vp `jw]YV`oUYZV]g] Wdx]k]c`oUY[ ]WgXVX kpcXv` k _UY[y j]kUWuUVjok]'kXV`[ wW]_UcdW kpcXv` ` Y`xk`cX_`` jYXtpy nUjoG )&)&**& kUcUV`U dvUoX WUhdYZoXo]k ]jd{UjokY[Unpy wW]kUW]x xXvUjokXG )&)&*(& ]tUjwUvUV`U WXjjn]oWUV`[ Wdx]k]cjok]n WUhdYZoXo]k wW]kUW]x xXvU'jokX ` kUcUV`U wW]o]x]Y]k oXx]g] WXjjn]oWUV`[& )&4& jw]YV`oUYZVpe Wdx]k]c`oUYZ ]WgXVX kpcXv` c]YbUV ]tUjwUv`kXoZ wW]kUcU'V`U wUW`]c`vUjx`y ]_UV]x VXcUbV]jo` j`joUnp ` wW]_UcdW kpcXv` dc]jo]'kUWUV`e! X oXxbU `y j]]okUojok`[ oWUt]kXV`[n VXjo][{Ue \]VkUV_``& WXn'xXy oXx]e ]_UVx` c]YbVp dv`opkXoZj[C )&4&*& WUhdYZoXop Ystpy wW]kUW]x j`joUnp ` wW]_UcdW kpcXv` dc]jo]kUWU'V`eG )&4&(& wW]o]x]Yp ` kpk]cp WXjjYUc]kXV`e! X oXxbU `VpU jkUcUV`[! xXjXs'{`Uj[ ]tUjwUvUV`[ z^^Uxo`kV]jo` nUW! VXwWXkYUVVpy VX `jwWXkYUV`U kp[kYUVVpy jYXtpy nUjo ` VXWduUV`e WUb`nX tUh]wXjV]jo`G )&4&5& kUc]n]jo` dvUoX kpcXVVpy! doUW[VVpy! doWXo`ku`y j`Yd `Y` `jw]W'vUVVpy aG )&4&/& nXoUW`XYp! jk[hXVVpU j ^dVx_`Ue x]VoW]Y[ xXvUjokXG )&4&)& hXWUg`joW`W]kXVVX[ `V^]WnX_`[ ] wW]tYUnXy k ]oV]uUV`` VXcUbV]j'o` `Y` tUh]wXjV]jo` zYUxoW]VV]e tXhp cXVVpy! kxYsvX[ hXwW]jp! w]j'odwXs{`U k tXhd cXVVpyG )&4&4& w]jYUcjok`[ `hnUVUV`e! kVUjUVVpy k j`joUnd ` wW]_UcdWp kpcXv` dc]jo]kUWUV`e k WUhdYZoXoU j]kUWuUVjok]kXV`[ oUyV]Y]g`` `Y` ]t'V]kYUV`[ wW]_UcdW kpcXv` aG )&4&9& hXxYsvUV`[ w] WUhdYZoXoXn WXjjn]oWUV`e! ]jd{UjokY[Unpy Wdx]k]c'jok]nG )&4&3& wW]kUWxX wW]_UcdW cY[ ]tUjwUvUV`[ o]g]! vo]tp ]V` wW`nUV[Y`jZ k w]YV]n j]]okUojok`` j ]jV]k]w]YXgXs{`n` wW`V_`wXn` ` wWXkXn` k j^UWU oWdcX! k]wY]{UVVpn` k j]]okUojokds{`y XxoXy afi& )&9& ]YbVp tpoZ djoXV]kYUVp w]W[c]x ` wW]_UcdWp! wWUw[ojokds{`U VUjXVx' _`]V`W]kXVV]nd WXhgYXuUV`s nXoUW`XY]k! wWUc]joXkY[Unpy cWdg`n` g]jd'cXWjokXn`' vYUVXn`& )&3& jU wW]_UcdWp ` w]W[c]x wW]kUWx` c]YbVp gXWXVo`W]kXoZ! vo]tp wW]`hk]c' jokUVVpU nUo]cp ` nUWp tUh]wXjV]jo`! kxYsvX[ wW]_UcdWp `VkUVoXWV]g] x]VoW]Y[! ]okUvXY` oWUt]kXV`[n VXjo][{Ug] W`Y]bUV`[&

@ABCDBEFG H %06 AU AMBACOX" MAKDSMNCLb]FX UDTAIOMBAMNF F cFcFDBD NJLKO TUVUWXYZVX[ x]V^UWUV_`[ aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX! j]hkXVVX[ k lUVUkU mcn`V`joWXo`kVpn j]kUo]n aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX ` j]tWXkuX[j[ 5* nX[ (++4 g]cX VX jk]s ,)'s jUjj`s! wW`hVXkX[ gY]tXYZVpU nXjuoXtp wW]`hk]cjokUVV]g] oWXknXo`hnX! wW]^Ujj`]'VXYZVpy hXt]YUkXV`e ` g`tUY` YscUe VX wW]`hk]cjokU ` VU]ty]c`n]joZ wW`V[o`[ cXYZVUeu`y nUW j _UYZs `y j]xWX{UV`[! VXw]n`VX[! vo] hX{`oX WXt]oV`x]k k jYdvXU ]t{`y ` wW]^Ujj`]VXYZVpy hXt]'YUkXV`e ` oWXknXo`hnX VX wW]`hk]cjokU [kY[Uoj[
206

]cV]e `h hXcXv aUbcd'VXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX! wWUcdjn]oWUVV]e k UU joXkU! wW`hVXkX[! vo] jYdvX` wW]`hk]cjokUVV]g] oWXknXo`hnX! wW]^Ujj`]VXYZVpy hX't]YUkXV`e ` g`tUY` YscUe VX wW]`hk]cjokU ]xXhpkXso VUgXo`kV]U k]hcUe'jok`U VX wW]`hk]c`oUYZV]joZ ` wW]_Ujj zx]V]n`vUjx]g] ` j]_`XYZV]g] WXhk`o`[! ]onUvX[ wdVxo gI WXhcUYX %%% `YXcUYZ^`ejx]e cUxYXWX_``! k j]]okUojok`` j x]o]Wpn aUbcdVXW]cVX[ ]WgXV`hX_`[ oWdcX wW`V[YX VX jUt[ o]WbUjokUV'V]U ]t[hXoUYZjok] jw]j]tjok]kXoZ wW`V[o`s joWXVXn` n`WX wW]gWXnn! `nUs{`y _UYZs ]tUjwUv`kXoZ VU]ty]c`nds hX{`od b`hV` ` hc]W]kZ[ oWdc[{`yj[ kjUy wW]^Ujj`e! wXn[od[ ] UxYXWX_`` afi *,,3 g]cX ]t ]jV]k]w]YXgXs{`y wW`V_`wXy ` wWX'kXy k j^UWU oWdcX ` nUyXV`hnU UU WUXY`hX_``! ]onUvX[ \]VkUV_`s *,3* g]cX ] tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX A*))I! Ux]nUV'cX_`s *,3* g]cX ] tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX A*4/I ` cWdg`U Xxop aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX! `nUs{`U ]oV]uUV`U x ]jV]kXn! j]'cUejokds{`n tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX! VXw]n`VX[! vo] j]cUejok`U tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX [kY[Uoj[ vXjoZs W]gWXnnp c]jo]eV]g] oWdcX cY[ kjUy aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWd'cX! VXw]n`VX[ ] ~XxYsvUV`[y ] V]Wn]ok]WvUjx]e cU[oUYZV]jo` afi k ]tYXjo` tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX > gY]tXYZVX[ joWXoUg`[! wW`V[opy VX ,*'e jUjj`` A(++5 g&I aUbcdVXW]cV]e x]V^UWUV_`` oWdcX! k vXjoV]jo`! k ]oV]'uUV`` ]tUjwUvUV`[ o]g]! vo]tp k VX_`]VXYZVpy wW]gWXnnXy k]wW]jXn tU'h]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX dcUY[Y]jZ wW`]W`oUoV]U kV`nXV`U! w]cvUWx`kX[ kXbV]joZ w]jo][VV]g] WXhk`o`[ VX_`]VXYZV]e xdYZodWp wW]^`'YXxo`x` k ]tYXjo` tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX! WUu`k wW`V[oZ W[c wWUcY]bUV`e! xXjXs{`yj[ tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX! vo] [kY[Uoj[ vUokUWopn wdVxo]n w]kUjox` cV[ jUjj``! ` WUu`k wW`cXoZ zo`n wWUcY]bUV`[n ^]Wnd nUbcdVXW]cV]e x]VkUV_``! wW`V`nXUo jUg] w[oVXc_Xo]g] cV[ `sV[ nUj[_X ckU opj[v` uUjo]g] g]cX jYUcds'{ds x]VkUV_`s! x]o]WX[ n]bUo `nUV]kXoZj[ \]VkUV_`Ue (++4 g]cX ]t ]jV]kXy! j]cUejokds{`y tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX& I) _IJDKDPDBFG YNONRG % W`nUV`oUYZV] x VXjo][{Ue \]VkUV_``C aIoUWn`V VX_`]VXYZVX[ w]Y`o`xX ]hVXvXUo VX_`]VXYZVds w]Y`o`xd k ]tYXjo` tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX ` wW]`hk]cjokUVV]e jWUcp! WXhWXt]oXVVds k j]']okUojok`` j wW`V_`wXn`! hXY]bUVVpn` k joXoZU / \]VkUV_`` *,3* g]cX ] tU'h]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX A*))IG bIoUWn`V VX_`]VXYZVX[ j`joUnX tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX `Y` VX_`]'VXYZVX[ j`joUnX ]hVXvXUo `V^WXjoWdxodWd! wWUcdjnXoW`kXs{ds ]jV]kVpU WXnx` cY[ wW]kUcUV`[ VX_`]VXYZV]e w]Y`o`x` ` VX_`]VXYZVpy wW]gWXnn k ]tYXjo` tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcXG cIoUWn`V VX_`]VXYZVX[ wW]gWXnnX w] tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX `Y` VX' _`]VXYZVX[ wW]gWXnnX ]hVXvXUo Ystds VX_`]VXYZVds wW]gWXnnd! kxYsvXs'{ds hXcXv`! x]o]WpU wWUcjo]`o WUu`oZ k djoXV]kYUVVpU jW]x`! wW`]W`oUop ` jWUcjokX cUejok`e! j^]WndY`W]kXVVpU k _UY[y j]kUWuUVjok]kXV`[ tUh]wXjV]'jo` ` g`g`UVp oWdcX! X oXxbU jWUcjokX ]_UVx` c]jo`gVdopy WUhdYZoXo]kG dIoUWn`V VX_`]VXYZVX[ xdYZodWX wW]^`YXxo`x` k ]tYXjo` tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX ]hVXvXUo xdYZodWd! k x]o]W]e wWXk] VX tUh]wXjVds ` hc]W]kds wW]`hk]cjokUVVds jWUcd j]tYscXUoj[ VX kjUy dW]kV[y! x]gcX wWXk`oUYZjokX! WXt]o]cXoUY` ` WXt]oV`x` wW`V`nXso Xxo`kV]U dvXjo`U k ]tUjwUvUV`` tUh]'wXjV]e ` hc]W]k]e wW]`hk]cjokUVV]e jWUcp w]jWUcjok]n j`joUnp djoXV]kYUV'Vpy wWXk! ]okUojokUVV]jo` ` ]t[hXVV]joUe ` x]gcX wW`V_`wXn wW]^`YXxo`x` wW`cXUoj[ jXnpe kpj]x`e wW`]W`oUo& II) DPR YNONRG #
207

*& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV! WXo`^`_`Wds{UU VXjo][{ds \]VkUV_`s! j]cUe'jokdUo w]jo][VV]nd j]kUWuUVjok]kXV`s tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX k _UY[y wWUcdwWUbcUV`[ jYdvXUk wW]`hk]cjokUVV]g] oWXknXo`hnX! wW]^Ujj`]VXYZVpy hX't]YUkXV`e ` g`tUY` YscUe VX wW]`hk]cjokU w]jWUcjok]n WXhWXt]ox`! VX ]jV]kU x]VjdYZoX_`e j VX`t]YUU wWUcjoXk`oUYZVpn` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` WX't]oV`x]k! VX_`]VXYZV]e w]Y`o`x`! VX_`]VXYZV]e j`joUnp ` VX_`]VXYZV]e wW]'gWXnnp& (& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV wWUcwW`V`nXUo Xxo`kVpU nUWp k _UY[y w]joUwUV'V]g] j]hcXV`[ tUh]wXjV]e ` hc]W]k]e wW]`hk]cjokUVV]e jWUcp w]jWUcjok]n VX'_`]VXYZV]e j`joUnp ` VX_`]VXYZVpy wW]gWXnn k ]tYXjo` tUh]wXjV]jo` ` g`g`U'Vp oWdcX! wW`V`nX[ k] kV`nXV`U wW`V_`wp! hXY]bUVVpU k XxoXy aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX AafiI! `nUs{`U ]oV]uUV`U x ]jV]kXn! j]cUejokds{`n tUh]'wXjV]jo` ` g`g`UVU oWdcX& 5& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV! VX ]jV]kU x]VjdYZoX_`e j VX`t]YUU wWUcjoXk`' oUYZVpn` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k! wUW`]c`vUjx` WXjjnXoW`'kXUo nUWp! x]o]WpU n]bV] tpY] tp wWUcwW`V[oZ k _UY[y WXo`^`xX_`` j]]okUojo'kds{`y x]VkUV_`e afi w] k]wW]jXn tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX& III) oOEFABOPRBOG IAPFNFWO YNONRG 4 *& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV j]cUejokdUo tUh]wXjV]e ` hc]W]k]e wW]`hk]cjo'kUVV]e jWUcU w]jWUcjok]n WXhWXt]ox` VX_`]VXYZV]e w]Y`o`x`& (& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV VX kjUy j]]okUojokds{`y dW]kV[y j]cUejokdUo ` joWUn`oj[ x c]jo`bUV`s WUXY`hX_`` wWXkX WXt]oV`x]k VX tUh]wXjVds ` hc]W]kds wW]`hk]cjokUVVds jWUcd& 5& W` WXhWXt]oxU jk]Ue VX_`]VXYZV]e w]Y`o`x` xXbc]U g]jdcXWjok]'vYUV! j dvUo]n jk]`y VX_`]VXYZVpy djY]k`e ` wWXxo`x`! X oXxbU VX ]jV]kU x]VjdYZoX_`e j VX`t]YUU wWUcjoXk`oUYZVpn` ]WgXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k! j]'cUejokdUo ]jV]k]w]YXgXs{`n wW`V_`wXn! oXx`n xXxC ]_UVxX wW]^Ujj`]VXYZVpy W`jx]k `Y` ]wXjV]joUeG t]WZtX j wW]^Ujj`]VXYZVpn` W`jxXn` `Y` ]wXjV]jo[n` k nUjoU `y k]hV`xV]kUV`[G WXhk`o`U VX_`]VXYZV]e xdYZodWp wW]^`YXxo`x` k ]tYXj'o` tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX! x]o]WX[ kxYsvXUo `V^]WnX_`s! x]VjdYZoX_`` ` w]cg]o]kxd& IV) oOEFABOPRBOG MFMNDQO YNONRG 5 *& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV j]hcXUo! w]ccUWb`kXUo! w]joUwUVV] WXhk`kXUo ` wUW`]c`vUjx` wUWUjnXoW`kXUo VX_`]VXYZVds j`joUnd tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX VX ]jV]kU x]VjdYZoX_`e j VX`t]YUU wWUcjoXk`oUYZVpn` ]WgXV`hX_`[n` WX't]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k& (& X_`]VXYZVX[ j`joUnX tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX kxYsvXUo! w]n`n] wW]vUg]C XIhXx]V]cXoUYZVpU ` V]WnXo`kVpU wWXk]kpU Xxop! x]YYUxo`kVpU c]g]k]Wp! k j]' ]okUojokds{`y jYdvX[y! ` YstpU cWdg`U j]]okUojokds{`U Xxop w] tUh]wXjV]'jo` ` g`g`UVU oWdcXG bI]WgXV `Y` kUc]njok]! Y`t] ]WgXVp `Y` kUc]njokX! ]okUvXs{`U hX k]wW]jp tU' h]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX! j]hcXVVpU k j]]okUojok`` j VX_`]VXYZVpn` hXx]' V]cXoUYZjok]n ` wWXxo`x]eG jInUyXV`hnp cY[ ]tUjwUvUV`[ j]tYscUV`[ VX_`]VXYZVpy hXx]V]cXoUYZVpy ` V]WnXo`kVpy wWXk]kpy Xxo]k! kxYsvX[ j`joUnp `VjwUx_``G dInUWp! VXwWXkYUVVpU VX ]tUjwUvUV`U j]oWdcV`vUjokX VX dW]kVU wWUcwW`[o`[ nUbcd Ug] Wdx]k]cjok]n! WXt]oV`xXn` ` `y wWUcjoXk`oUY[n` k xXvUjokU ]jV]k'V]g] zYUnUVoX nUW wW]^`YXxo`x` VX wW]`hk]cjokU& 5& X_`]VXYZVX[ j`joUnX tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX! k j]]okUojokds{`y jYdvX[y! kxYsvXUoC
208

XIVX_`]VXYZVpe oWUyjo]W]VV`e x]VjdYZoXo`kVpe ]WgXV `Y` ]WgXVp! hXV`nXs'{`Uj[ k]wW]jXn` tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcXG bI`V^]WnX_`]VVpU ` x]VjdYZoXo`kVpU djYdg` w] k]wW]jXn tUh]wXjV]jo` ` g`g`'UVp oWdcXG jIwW]^Ujj`]VXYZVds w]cg]o]kxd w] k]wW]jXn tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcXG dIjYdbtp g`g`UVp oWdcX k j]]okUojok`` j VX_`]VXYZVpn` hXx]V]cXoUYZjok]n ` wWXxo`x]eG UIVXdvV]'`jjYUc]kXoUYZjx`U WXt]op k ]tYXjo` tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcXG fInUyXV`hn! w]hk]Y[s{`e ]jd{UjokY[oZ jt]W ` XVXY`h cXVVpy ] jYdvX[y wW]`h' k]cjokUVV]g] oWXknXo`hnX ` wW]^Ujj`]VXYZVpy hXt]YUkXV`e! wW`V`nX[ k] kV`nXV`U j]]okUojokds{`U Xxop afiG gIw]Y]bUV`[! wWUcdjnXoW`kXs{`U j]oWdcV`vUjok] j j]]okUojokds{`n` j`joU'nXn` joWXy]kXV`[ `Y` j]_`XYZV]g] ]tUjwUvUV`[! ]ykXopkXs{`n` jYdvX` wW]'`hk]cjokUVV]g] oWXknXo`hnX ` wW]^Ujj`]VXYZVpy hXt]YUkXV`eG BIkjw]n]gXoUYZVpU nUyXV`hnp! VXwWXkYUVVpU VX w]joUwUVV]U dYdvuUV`U djY]'k`e k ]tYXjo` tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX VX n`xW]wWUcwW`[o`[y! X oXxbU VX nXYpy ` jWUcV`y wWUcwW`[o`[y ` k VU^]WnXYZV]e zx]V]n`xU& V) oOEFABOPRBOG IJAcJOQQO YNONRG : *& \Xbc]U g]jdcXWjok]'vYUV WXhWXtXopkXUo! wW]k]c`o! jYUc`o hX kpw]YVUV`Un! ]_UV`kXUo ` wUW`]c`vUjx` wUWUjnXoW`kXUo VX_`]VXYZVds wW]gWXnnd w] tUh]wXj'V]jo` ` g`g`UVU oWdcX VX ]jV]kU x]VjdYZoX_`e j VX`t]YUU wWUcjoXk`oUYZVpn` ]W'gXV`hX_`[n` WXt]o]cXoUYUe ` WXt]oV`x]k& (& X_`]VXYZVX[ wW]gWXnnXC XIj]cUejokdUo WXhk`o`s VX_`]VXYZV]e xdYZodWp wW]^`YXxo`x` k ]tYXjo` tUh]' wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcXG bIkV]j`o kxYXc k hX{`od WXt]oV`x]k tYXg]cXW[ Y`xk`cX_`` `Y` jkUcUV`s x n`' V`ndnd! VXjx]YZx] zo] wWXxo`vUjx` k]hn]bV]! wW]`hk]cjokUVVpy W`jx]k ` ]wXjV]joUe! k j]]okUojok`` j VX_`]VXYZVpn` hXx]V]cXoUYZjok]n ` wWXxo`x]e! k _UY[y wWUcdwWUbcUV`[ wW]`hk]cjokUVV]g] oWXknXo`hnX! wW]^Ujj`]VXYZVpy hXt]YUkXV`e ` g`tUY` YscUe VX wW]`hk]cjokU! X oXxbU j]cUejok`[ tUh]wXjV]j'o` ` g`g`UVU oWdcX VX WXt]vUn nUjoUG jIWXhWXtXopkXUoj[ ` wUWUjnXoW`kXUoj[ VX ]jV]kU XVXY`hX VX_`]VXYZV]e j`odX'_`` k j^UWU tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcX! kxYsvX[ XVXY`h VX_`]VXYZV]e j`j'oUnp tUh]wXjV]jo` ` g`g`UVp oWdcXG dIkxYsvXUo hXcXv`! _UY` ` w]xXhXoUY` WUhdYZoXo`kV]jo`G UIw]cxWUwY[Uoj[! VXjx]YZx] zo] k]hn]bV]! cWdg`n` c]w]YV`oUYZVpn` VX_`]' VXYZVpn` wW]gWXnnXn` ` wYXVXn`! j]cUejokds{`n` w]joUwUVV]nd ]tUjwUvU'V`s tUh]wXjV]e ` hc]W]k]e wW]`hk]cjokUVV]e jWUcp& 5& X_`]VXYZVX[ wW]gWXnnX wWUcXUoj[ u`W]x]e gYXjV]jo` `! w] nUWU k]hn]b'V]jo`! dokUWbcXUoj[ ` hXwdjxXUoj[ k cUejok`U kpju`n` ]WgXVXn` g]jdcXWjokUV'V]e kYXjo`& VI) hOWPbaFNDPRBVD IAPA[DBFG YNONRG 9 Xjo][{X[ \]VkUV_`[ VU wUWUjnXoW`kXUo V`xXxds `Vds nUbcdVXW]cVds oWd'c]kds x]VkUV_`s `Y` WUx]nUVcX_`s& YNONRG 6 f^`_`XYZVpU gWXn]op ] WXo`^`xX_`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` VXwWXkY[soj[ TUVUWXYZV]nd c`WUxo]Wd aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX cY[ WUg`joWX_``&
209

YNONRG 0 *& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ `nUUo ]t[hXoUYZVds j`Yd o]YZx] cY[ oUy g]jdcXWjok' vYUV]k aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX! WXo`^`xX_`]VVpU gWXn]op x]o]Wpy hXWUg`joW`W]kXVp TUVUWXYZVpn c`WUxo]W]n aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX& (& fVX kjodwXUo k j`Yd vUWUh *( nUj[_Uk w]jYU cXop WUg`joWX_`` TUVUWXYZVpn c`WUxo]W]n WXo`^`xX_`]VVpy gWXn]o ckdy g]jdcXWjok'vYUV]k& 5& w]jYUcjok`` VXjo][{X[ \]VkUV_`[ kjodwXUo k j`Yd cY[ xXbc]g] g]jdcXW'jokX' vYUVX vUWUh *( nUj[_Uk w]jYU cXop WUg`joWX_`` Ug] WXo`^`xX_`]VV]e gWX'n]op& YNONRG 1 *& T]jdcXWjok]'vYUV! WXo`^`_`W]kXkuUU VXjo][{ds \]VkUV_`s! w] `joUvU'V`` cUj[o` YUo j] cV[ UU wUWk]VXvXYZV]g] kjodwYUV`[ k j`Yd n]bUo cUV]Vj`W]'kXoZ UU VX ]jV]kU hX[kYUV`[! VXwWXkYUVV]g] TUVUWXYZV]nd c`WUxo]Wd aUbcdVX'W]cV]g] tsW] oWdcX cY[ WUg`joWX_``& UV]VjX_`[ kjodwXUo k j`Yd vUWUh ]c`V g]c w]jYU cXop WUg`joWX_`` hX[kYUV`[ ] cUV]VjX_``& (& Y[ xXbc]g] g]jdcXWjokX'vYUVX! WXo`^`_`W]kXkuUg] VXjo][{ds \]VkUV'_`s ` k g]c`vVpe jW]x w] `joUvUV`` dxXhXVVpy k wWUcpcd{Un wdVxoU cUj[o` YUo VU k]jw]YZh]kXkuUg]j[ wWUcdjn]oWUVVpn k VXjo][{Ue joXoZU wWXk]n VX cUV]VjX'_`s! \]VkUV_`[ ]joXUoj[ k j`YU VX jYUcds{`U cUj[oZ YUo! ` kw]jYUcjok`` ]V] jn]bUo cUV]Vj`W]kXoZ UU k oUvUV`U wUWk]g] g]cX xXbc]g] w]jYUcds{Ug] cUj[o`'YUo`[ k w]W[cxU! wWUcdjn]oWUVV]n k VXjo][{Ue joXoZU& YNONRG %$ *& TUVUWXYZVpe c`WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX `hkU{XUo kjU g]jdcXW'jokX' vYUVp aUbcdVXW]cV]e ]WgXV`hX_`` oWdcX ] WUg`joWX_`` kjUy WXo`^`xX_`']VVpy gWXn]o ` hX[kYUV`e ] cUV]VjX_``! VXwWXkYUVVpy Und g]jdcXWjokXn`'vYUVX'n` fWgXV`hX_``& (& hkU{X[ g]jdcXWjokX'vYUVp fWgXV`hX_`` ] WUg`joWX_`` w]YdvUVV]e `n ko]W]e WXo`^`xX_`]VV]e gWXn]op! TUVUWXYZVpe c`WUxo]W ]tWX{XUo `y kV`nXV`U VX cXod kjodwYUV`[ k j`Yd VXjo][{Ue \]VkUV_``& YNONRG %% TUVUWXYZVpe c`WUxo]W aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX VXwWXkY[Uo TUVUWXYZV]nd jUxWUoXWs fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e cY[ WUg`joWX_``! k j]]okUojok`` j] joXoZUe *+( joXkX fWgXV`hX_`` ftUc`VUVVpy X_`e! `jvUWwpkXs{`U jkUcUV`[ ] kjUy hXWUg`joW`W]kXVVpy `n WXo`^`xX_`]VVpy gWXn]oXy ` hX[kYUV`[y ] cUV]V'jX_``& YNONRG %# \Xbcpe WXh! x]gcX mcn`V`joWXo`kVpe j]kUo aUbcdVXW]cV]g] tsW] oWdcX jv`oXUo zo] VU]ty]c`npn! ]V wWUcjoXkY[Uo TUVUWXYZV]e x]V^UWUV_`` c]xYXc ] wW`nUVUV`` VXjo][{Ue \]VkUV_`` ` WXjjnXoW`kXUo _UYUj]]tWXhV]joZ kxYsvUV`[ k w]kUjoxd cV[ \]V^UWUV_`` k]wW]jX ] UU wUWUjn]oWU& YNONRG %4 *& jY` \]V^UWUV_`[ wW`nUo V]kds x]VkUV_`s! wUWUjnXoW`kXs{ds VXjo]['{ds \]VkUV_`s! ` UjY` k V]k]e x]VkUV_`` VU wWUcdjn]oWUV] `V]U! o]C XIWXo`^`xX_`[ xXx`n'Y`t] g]jdcXWjok]n'vYUV]n V]k]e! wUWUjnXoW`kXs{Ue x]V' kUV_`` kYUvUo hX j]t]e! k j`Yd wWXkX! VUhXnUcY`oUYZVds cUV]VjX_`s VXjo]['{Ue \]VkUV_``! VUhXk`j`n] ]o w]Y]bUV`e joXoZ` , kpuU ` wW` djY]k``! vo] V]kX[! wUWUjnXoW`kXs{X[ x]VkUV_`[ kjodw`YX k j`YdG
210

bIj] cV[ kjodwYUV`[ k j`Yd V]k]e! wUWUjnXoW`kXs{Ue x]VkUV_`` VXjo][{X[ \]VkUV_`[ wUWUjoXUo tpoZ ]oxWpo]e cY[ WXo`^`xX_`` g]jdcXWjokXn`'vYUVXn`& (& Xjo][{X[ \]VkUV_`[ ]joXUoj[ k Yst]n jYdvXU k j`YU w] ^]WnU ` w] j]cUW' bXV`s cY[ oUy g]jdcXWjok'vYUV]k! x]o]WpU WXo`^`_`W]kXY` UU! V] VU WXo`^`_`'W]kXY` wUWUjnXoW`kXs{ds x]VkUV_`s& YNONRG %5 mVgY`ejx`e ` ^WXV_dhjx`e oUxjop VXjo][{Ue \]VkUV_`` `nUso ]c`VXx]kds j`Yd&

211