Sunteți pe pagina 1din 4

Operaiunile economice efectuate Nr. 1. .

Coninutul operaiunilor economine S-au primit materiale de la furnizori (inclusiv TVA) Suma (lei) 54 001 45 001 9 000. 0 4 001 1 0'0. ' 40 001 541 15 001 ! 001 ,95. ' $5.09 190.11 45 001 5 001 ! 001 ' 400. 0 4 001 5 5.$0 190.11 Debit 11 5!4 $11 $11 $11 $11 5 1 ,1! ,1! 5!1 5!1 1' ,11 1 1 41 5!1 5!4 Credit 5 1 5 1 5!1 5!! 11 5 1 4 5!1 5!! 5!! 5!4 $11 1' '11 5!4 4 41 4

S-a calculat salariul lucr"torilor seciei de #az" (! lucr"tori) !. %ontri#uii la asi&ur"rile sociale i medicale (la operaiunea nr. ) 4. S-au consumat materiale pentru fa#ricarea produselor 5. S-a consumat ener&ie electric" conform facturii (nion )enosa '. *in contul de decontare s-a ac+itat datoria fa" de SA Virant ,. S-a calculat salariul administraiei ( persoane) $. %ontri#uii la asi&ur"rile sociale i medicale (la operaiunea nr. ,) 9. S-au calculat '- .n fondul de pensii i !/5-asi&urarea medical" din salariul administraiei 10. S-a calculat impozitul pe venit ale persoanelor fizice din salariul administraiei/ scutirea personal" nu se ia .n calcul 11. S-au o#inut produse din producia de #az" 1 . Se v.nd S01 )armec produse cu ac+itarea ulterioar" 1!. Se reflect" venitul o#inut din v.nzarea produselor (f"r" TVA) 14. 2n cas" s-a .ncasat de la contul de decontare pentru plata salariului 15. *in cas" s-au ac+itat salariile lucr"torilor administraiei 1'. S-a virat la #u&etul impozitului pe venit reinut din salariul lucr"torilor administraiei/ scutirea personal" nu se ia .n calcul 1,. S-a acordat avans titularului 3alai V. pentru c+eltuieli de deplasare 1$. Se trec sumele spre decontare dup" destinaie .n #aza deconturilor de avans primite de la 3alai V. 19. Se restituie .n caserie soldul sumelor spre decontare ale titularului 3alai V. 0. *e la contul de decontare s-au ridicat .n numerar pentru c+eltuieli &enerale i administrative 1. Se pune .n funciune mi4locul fi5 conform facturii acceptate de la S01 Viscol (f"r"

1 001 9!1 ,1 1 01 ! 501 ,00. 0

, ,1! 41 41 1 ! 5!4

41 , , 4 5 1 5 1

TVA) . Se calculeaz" uzura mi4loacelor fi5e a) cu destinaie &eneral" #) #) cu destinaie productiv" !. Se efectuiaz" inventarierea materialelor de la depozit i se .nre&istreaz" materiale constatate .n plus 4. Se v.nd produse contra numerar prin ma&azinul propriu (f"r" TVA) 5. Se reflect" valoarea de #ilan a produselor v.ndute '. Se .ncaseaz" .n contul de decontare mi4loace #"neti din cas" ,. *esc+iderea acreditivului pe seama mi4loacelor proprii $. Se ac+it" inte&ral creana S01 )armec 9. Se reflect" valoarea de #ilan a produciei .n curs de e5ecuie la finele perioadei de &estiune !0. Se constituie rezecve pentru datorii du#ioase !1. Se scoate din funciune un a&re&at din cauza uzurii totale ! . Se o#in materiale .n urma scoaterii din funciune a a&re&atului !!. S-au .nre&istrat lipsuri de mi4loace #"neti .n caserie !4. %asierul urmeaz" s" recupereze lipsurile ac+it.ndu-se .n numerar !5. 2nc+iderea contului !'. 2nc+iderea conturilor de venituri

491 !01 4$1 10 001 000. 0 $ 01 9 001 !4 001 !$ 401/ 0 90!. ' ',1 1! 001 1 01 ,1 ,1 ,1 !01 4 554 4 00 55 !9 1' . ' !! 0 ',1 5 1$. ' ,1 ! !91/,4

,1! $1! 11 41 41 ,11 4 44 4 15 ,1 1 4 11 ,14 , 41 $11 '11 '1 !51

1 4 1 4 '1 '11 5!4 1' 41 4 1 $11

1 ! 1 ! 41 '1 , $1! !51

!,. 2nc+iderea conturilor de c+eltuieli

,11 ,1 ,1! ,14 !51 !!!

!$. 0ezultatele financiare

Bilanul contabil Cont de Activ 242 211 241 111 113 221 222 213 214 123 124 227 225 134 215 216 243 ,$ 000 5 '00 ,00 1$ ,00 (490) 54 000 (400) ,00 (450) ,$ 500 (1! 00) 15 000 15 900 1 $00 00 1' ,00 1 000 Suma Cont de Pasiv 311 533 538 539 531 321 322 511 323 521 312 332 534 Suma 5' 000 1$ 500 10 9$0 1 000 $0 000 ' 000 1' $00 1$ 000 1'!$0 !' 000 4 900 ! ,00 19 000

Total:

527 26

Total:

527 26