Sunteți pe pagina 1din 8

Oprea Daniel Arsenie

Lucrare de seminar Prietenia la Aristotel

2013

Cuprins

1. 2.

Introducere........................................................2 Felurile prieteniei..............................................3 2.1 2.2 2.3 Prietenia din interes si placere.................3 Prietenia perfecta sau adevarata...............4 Prietenia la distanta..................................6

3. Consideratii finale.............................................7

Oprea Daniel Arsenie

Lucrare de seminar Prietenia la Aristotel

2013

Etica Nicomahic

1. Introducere

Aristotel (n greac !"#$%&%'()*+ Aristoteles,(n.3-4 ..r. / d.7 0artie 322 ..r., a fost unul din cei 0ai i0portan1i filosofi ai 2reciei Antice+ clasic al filosofiei universale+ spirit enciclopedic+ fondator al 3colii peripatetice. 4e3i 5a6ele filosofiei au fost puse de Platon+ Aristotel este cel care a tras conclu6iile necesare din filosofia acestuia 3i a de6voltat/o+ pun7ndu/se cu siguran1 afir0a c Aristotel este nte0eietorul 3tiin1ei politice ca 3tiin1 de sine st t toare. A nte0eiat 3i siste0ati6at do0enii filosofice ca 8etafi6ica+ 9ogica for0al + :etorica+ ;tica. 4e ase0enea+ for0a aristotelic a 3tiin1elor naturale a r 0as paradig0atic 0ai 0ult de un 0ileniu n ;uropa. <astul siste0 filosofic 3i 3tiin1ific conceput de Aristotel+ ui0itor prin diversitate (logic + teologie+ politic + estetic + fi6ic + astrono0ie+ 6oologie etc., 3i profun6i0e+ a stat la 5a6a g7ndirii 0edievale cre3tine 3i isla0ice 3i a fost a=ul culturii >ccidentului p7n la sf7r3itul secolului al ?<II/lea. 4in cele peste 1@A de lucr ri care i sunt atri5uite (4iogenes 9aertios 0en1iona 14@,+ s/au p strat 47. >pera sa cuprinde 4iscursuri cu carater retoric+ dialoguri n genul celor platonice 3i tratate de erudi1ie.1 Bn continuarea lucr rii ne vo0 concentra aten1ia asupra ;ticii Cico0aDice apar1in7nd scrierilor etice ale lui Aristotel. ;tica nico0aDic apare ca fiind scris n Eurul anului 3@A ..r. 9ucrarea este structurat pe 1A c r1i+ av7nd ca su5iect virtutea. Cu0ele de ;tica Cico0aDic + provine de la nu0ele fiului lui Aristotel+ Cico0aDus+ despre care se consider c ar fi editat cartea+ av7nd n vedere c aceasta fusese conceput de Aristotel drept curs pentru discipolii s i.2
1 2

Aristotel(DttpFGGro.HiIipedia.orgGHiIiGAristotel 4G26G2A13+ 1F32, ;rica Cico0aDica(DttpFGGro.HiIipedia.orgGHiIiG;ticaJCico0aDicKC4K-3 4G26G2A13+ 1F33,

Oprea Daniel Arsenie

Lucrare de seminar Prietenia la Aristotel

2013

Bn cartea a -/a din ;tica Cico0aDica+ Aristotel vor5e3te despre LprietenieM. Cartea de5utea6 cu o defini1ie a prieteniei ca 3i concept filosoficF (prietenia, este+ n fond+ o virtute sau+ cel puNin+ este insepara5il de virtute. Oi nu e=ist altP lucru 0ai necesar vieNii dec7t ea. C ci ni0eni nu ar concede o viaN f r prieteni+ cDiar dac ar fi sa posede toate celelalte 5unuri la un loc.3 4up 0odelul iu5irii+ prietenia nu poate fi proprie unei persoane care nu este prietenoas + dup cu0 3i Aristotel spune Lnu orice poate fi iu5it+ ci nu0ai ceea ce este suscepti5il de iu5ireM.4 Ca 3i calitate a unei persoane+ despre prietenie Aristotel spune ur0atoareleF L4ar prietenia este un senti0ent nu nu0ai necesar+ ci 3i no5ilQ i l ud 0 pe cei ce au vocaNia prieteniei Ri faptul de a avea un nu0 r 0are de prieteni este privit ca un lucru fru0os.M@ 2. Felurile prieteniei C7nd vor5i0 de prietenie+ func1ie de persoanele i0plicate n aceast co0uniune sau o5iectivul ur0arit+ ea poate fi de 0ai 0ulte feluriF prietenie perfect + prietenie din interes+ prietenie pentru pl cere+ prietenie la distan1 + prietenie cu persoane 0ai 0ari etc. Ce vo0 concentra aten1ia asupra prieteniei din interes 3i a prieteniei adev rate+ntr/un contrast+ pentru a vedea astfel cu0 se poate denatura prietenia ntre dou persoane dac aceasta nu vine din ini0 ci doar din nevoi.

2.1 Prietenia din interes i plcere Prietenia din interes este un su5iect foarte actual 6ilelor noastre. 8aEoritatea celor din Eur 0 car o dat n via1 au fost prieteni din interes+ poate cu 3tiint poate f r 3tiin1 + de aceea a0 ales spre discu1ie 0ai pe larg acest su5iect. Bntr/o prietenie perfect + ata3a0entul dintre cele dou persoane depinde doar de ele+ 0ai e=act de calit 1ile lor+ pe c7nd ntr/o prietenie din interes se pune accentul doar pe Lcu ce 0 po1i tu aEuta pe 0ine la nevoieM. Aristotel re0arc astfel ur0 toareleF LCei al caror ata3a0ent reciproc 3i are sursa n utilitate+ nu se iu5esc unul pe altul pentru ei in3i3i+ ci n virtutea avantaEului ce/i poate reveni fiec ruia din partea celuilalt.M6
3 4

Aristotel+ Etica Nicomahica, Cartea a -/a+ ;dituraStiintifica si ;nciclopedica+ Tucuresti 1U--+ p. 1-4 I5ide0+ p.1-6 @ I5ide0+ p.1-@ 6 Aristotel+ Etica Nicomahica, Cartea a -/a+ ;dituraStiintifica si ;nciclopedica+ Tucuresti 1U--+ p. 1-7

Oprea Daniel Arsenie

Lucrare de seminar Prietenia la Aristotel

2013

Prin ur0are+ c7nd prietenia se 5a6ea6 pe interes+ ne iu5i0 prietenii pentru propriul nostru 5ine+ iar c7nd se 5a6ea6 pe placere i iu5i0 pentru propria noastr pl cere. Bn a05ele ca6uri+ prietenul CV este iu5it pentru ceea ce repre6int el in esen1a sa+ ci in 0 sura n care ne este util sau pl cut. Atunci cand ncetea6 s fie pl cuN sau util+ ncetea6 Ri s fie prieten7 S defini0 pu1in aceast prietenie de pl cereF prieteniile 5a6ate pe pl cere se concentrea6 pe pl cerea pe care o procur celor ce/i ndr gesc+ nu se concentrea6a pe calit 1ile oa0enilor de spirit pentru care sunt foarte indr gi1i.Prietenia 5a6at pe pl cere pre6int o oarecare si0ilitudine cu prietenia perfect (c ci 3i oa0enii de virtute se agreea6 unul pe altul,Q la fel 3i cea 5a6at pe utilitate(c ci 3i oa0enii de virtute sunt utili unul altuia, ns este vor5a despre o prietenie doar APA:;CW perfect .U

2.2 Prietenia perfect sau adevrat Bn vi6iunea lui Aristotel+ aceasta este defini1ia prieteniei prin e=celen1 F XPerfect este prietenia dintre oa0eni cu no5le1e spiritual + adic cei ale c ror afinit 1i i6vor sc n virtute. Bn acela3i fel 3i doresc ei 5inele unul altuiaF ca oa0eni de virtute. 1A Iar a dori 5inele prietenului pentru prietenul nsu3i nsea0n a fi prieten n sensul cel 0ai nalt. Prietenia lor durea6 at7ta ti0p c7t dau dovad de virtute+ iar virtutea este dura5il .M11 > condi1ie i0portant pentru aceast prietenie este ca oa0enii s fie pl cu1i. S nu fie ursu6i sau 0ereu tri3ti+ ci pl cu1i+ fi6ic sau psiDic. >a0enii se fac pl cuti in sens a5solut 3i pl cu1i unii altora+ pentru c fiecare g se3te pl cere n actele ce/i sunt proprii 3i n cele de acela3i fel+ iar actele oa0enilor de virtute sunt identice sau ase0 n toare. ;ste firesc ca o ase0enea prietenie sa fie dura5il + ea ntrunind toate tr s turile i0anente verita5ilei prieteniei. Bntre aceste tr s turi reg si0 3i ncrederea. 4espre aceasta+ Aristotel spuneF XA avea ncredere unul n altul+ a nu se nedrept 1i niciodat unul pe altul 3i toate celelalte calit 1i cerute unei adev rate prietenii caracteri6ea6 prietenia dintre oa0enii virtuo3i.M12 8ai e=ist si persoanele care 3i creea6 i0presia unei prietenii+ ar t7nd tuturor cu dove6i a0 nun1ite din ce 0otiv re6ist aceast leg tur . Aristotel referndu/se la acesti

7 -

I5ide0+ p.1-I5ide0+ p.1-7 U I5ide0+ p.1UA 1A I5ide0+ p.1-11 I5ide0+ p.1-U 12 Aristotel+ Etica Nicomahica, Cartea a -/a+ ;dituraStiintifica si ;nciclopedica+ Tucuresti 1U--+ p. 1U1

Oprea Daniel Arsenie

Lucrare de seminar Prietenia la Aristotel

2013

oa0eni+ spuneF cei ce se gr 5esc s /3i dea unul altuia dove6i de prietenie doresc+ desigur+ s fie prieteni+ dar n realitate nu sunt. Ca s fi0 un prieten 5un+ tre5uie s ne cunoa3te0 pe noi. Func1ie de felul nostru ca persoane+ Aristotel face o generali6areF >a0enii vicio3i vor fi prieteni din pl cere sau interes+ se0 n7nd ntre ei su5 acest aspect+ pe c7nd oa0enii de virtute vor fi prieteni pentru ceea ce sunt n sine+ adic n calitate de oa0eni cu no5le1e spiritual . Ace3tia sunt prieteni n adev ratul sens al cuv7ntului13. Bn descDiderea unui interviu+ P rintele 2DeorgDe Calciu l nu0e3te pe cel care i lua interviu LprietenM. Apoi i e=plic de ce l/a nu0it astfel intr/un 0od e=traordinar+ nde0n7ndu/ne+ prin e=e0plul lui+ la cunoa3terea aproapeluiF LPentru c duDul 0eu a cunoscut sufletul t u+ nc nainte de a/0i fi au6it lu cuvintele Ri nc nainte ca eu s te fi v 6ut. BNi Rtia0 neliniRtea Ri fr 07ntarea+ nefericirea Ri suferinNa. BnNelesese0 nc de pe atunci c r utatea ta era un scut 0potriva lu0ii+ iar 5ravada ta Y o ap rare pentru r nile tale. Pentru c tu eRti prietenul 0euQ ne leag o prietenie pe care. Ci0ic Ri ni0eni n/o poate desfiinNa+ deoarece li5ertatea noastr este garantat de Iisus+ iar te0elia iu5irii noastre este ;l+ Cel Inviat..M14 Bn continuarea interviului + P rintele 2DeorgDe Calciu ne pre6int porunca iu5irii reactuali6at F LSa iu5esti pe aproapele t u ca pe tine nsu1i 3i fiecare o0 s /1i fie prieten. S propov duie3ti prin actele tale aceast iu5ire unic 3i neli0itat + care/l ridic pe o0 de la treapta de ro5 la aceea de preten al lui 4u0ne6eu.M1@ Fiind o lucrare la o 0aterie teologic + consider necesar 3i a0intirea prieteniei cu 4u0ne6eu 3i 0ai e=act cine se poate considera prieten cu 4u0ne6eu. Sf7ntul <asile cel 8are a0inte3te acest lucru+ spun7ndF LPrieteni ai lui 4u0ne6eu Ri prieteni unii cu alNii sunt n realitate nu0ai sfinNii. Cici un o0 r u+ nici un o0 care nu/i instruit n nv N tura evangDelic nu/i prieten al lui .ristos. Fru0useNea prieteniei nu face cas 5un cu r utatea+ pentru c ni0ic ruRinos+ ni0ic nepotrivit nu poate nc pea n si0fonia prieteniei.M16

13 14

I5ide0+ p.1U2 Pr. 2DeorgDe Calciu+ 7 cuvinte catre tineri, Cuvantarea a I</a+ ;ditura Anastasia+ Tucuresti 2AA4+ p.31@ I5ide0+ p.4A 16 4iac 4rd 9iviu Petcu 9u0ina din Scripturi si din 6idiri+ Antologie tematica din operaSf. Vasile cel Mare+ ;ditura ;IT8T>:+ Tucuresti 2AAU+ p.4-6 apud. Omilii la Psalmi+ o0ilia la Psal0ul ?9I<+ II+ n col. PST+ vot 17+ p. 2-6

Oprea Daniel Arsenie

Lucrare de seminar Prietenia la Aristotel

2013

Ca s nu crede0 c pute0 fi n aceeasi rela1ie de prietenie cu toat lu0ea+ Aristotel spune c X> prietenie perfect nu o po1i 0p rt 3i ns cu 0ai 0ulte persoane+ dup cu0 nu po1i fi ndr gostit si0ultan de 0ai 0ulte persoane(c ci dragostea sea0 n cu un e=ces+ iar o ase0enea stare nu poate fi atins n 0od natural dec7t fa1 de o singur persoan ,M17 C7nd ns 0o5ilul prieteniei l constituie interesul sau pl cerea+ po1i fi pe placul 0ultora+ c ci oa0enii de acest fel sunt nu0ero3i+ iar pentru a aduce servicii nu este nevoie de ti0p ndelungat. 4ar ntr/o prietenie perfect + oa0enii virtuo3i sunt greu de g sit+ iar pentru definitivarea unei prietenii tre5uie s treac ti0p+ s cuno3ti acea persoan + s intri n inti0itatea ei 3i s cape1i e=perient n cunoa3terea lui.1-4in acest 0otiv+ adev ratele prietenii sunt rare+ oa0enii de acest fel fiind pu1ini.

2.3 Prietenia la distan Al turi de aceste dou prietenii+ cea perfect si cea pe interes+ a0 Dot r7t s a0intesc 3i pu1in despre prieteniile la distan1 . Aceast prietenie este foarte 0ult nt7lnit n r7ndul tinerilor+ 3i dac nu este 0anevrat n direc1ia 5un + aEunge s fie o prietenie 0ai 0ult nociv dec7t 5enefic . Bn acest sens+ Aristotel o descrie astfelF X4up cu0+ cind e vor5a de virtuNi+ oa0enii sunt nu0iNi virtuoRi fie pentru c posed o anu0it dispon6itie Da5itual (o5isnuin1 ,+ fie pentru c o actuali6ea6 + la fel se petrec lucrurile Ri n sfera prietenieiF unii+ petrec7ndu/Ri via1a 0preun + se 5ucur fiecare de pre6enNa celuilalt Ri/si aduc reciproc serviciiQ alNii+ dor0ind sau aflindu/se la distanN + nu/Ri 0anifest n act prietenia+ dar iRi p strea6 dispo6iNia Da5itual corespun6 toare. C ci distanNa nu distruge propriu/6is prietenia+ ci i 0piedic actuali6area. 4ac ns a5senta devine cronic + ea poate provoca+ se pare+ uitarea prieteniei ns Ri+ dePunde Ri dictonulF Xt cerea a pus cap t attor prieteniiM1U 4e aici pute0 n1elege c re1eta unei prietenii perfecte con1ine 3i actuali6area prieteniei+ ns 0are aten1ie la acest lucruZ Actuali6area nu tre5uie f cuta 5a67ndu/se pe o53nuin1 3i rutin (de3i 0ereu ntr/o rela1ie se va instala rutina, dar revenind la prietenia la distan1 + n sine nu este rea. Wre5uie doar noi+ oa0enii+ s ave0 griE de ea. 4epinde de noi dac aceasta prietenie se va transfor0a ntr/una perfect sau din interes.

17 1-

Aristotel+ Etica Nicomahica, Cartea a -/a+ ;dituraStiintifica si ;nciclopedica+ Tucuresti 1U--+ p. 1U3 I5ide0+ p.1U4 1U I5ide0+ p. 1U2

Oprea Daniel Arsenie

Lucrare de seminar Prietenia la Aristotel

2013

3. Cteva consideraii finale


Bn ncDeiere a3 dori s a0intesc de dou pro5le0e pe care cu to1ii tre5uie s ncerc 0 s le evit 0 pe c7t posi5il+ 3i anu0e lipsa prietenilor+ 3i ferirea de prieteniile rele. 4espre lipsa prietenilor+ Sf7ntul Ioan 2ur de Aur spune ur0atoareleF LARa .printre ani0ale+ cele ce nu se unesc cu tur0a sunt cele 0ai crude Ri 0ai s l5atice. Iat pentru ce locui0 noi n oraRe. Coi ave0 pieNe pu5liceQ aceasta ca s ne vede0 Ri ca s tr i0 0preun . Sf7ntul Pavel porunceRte aceast societate+ c7nd 6iceF S nu ieRi0 din adunarea credincioRilor (;vr. 1AQ 2@,. Cu este ni0ic 0ai r u ca a fi singur Ri lipsit de societate.M2A 9a polul opus este persoana care are foarte 0ul1i prieteni. 8ai 0ult ca o ad ugire sau conclu6ie a lucr rii de fa1 a0 ales un cuv7nt al Sf7ntului <asile cel 8are+ n care acesta ne ndea0n s ne feri0 de prieteniile rele sau pier6atoare de sufletF ++FereRte/te de aceia pe care/i ve6i c negliEea6 poruncile lui 4u0ne6eu. Se constat c aceRtia sunt 0orNi pentru virtuNi Ri tr iesc pentru pati0iQ c se 5ucur de propriile lor voinNe+ dar sunt goliNi de 5ucuria du0ne6eiasc . Cu astfel de inRi s nu ai nici un fel de a0estec+ nici s st rui n a conversa cu ei dec7t nu0ai dac doresc s /i ntorci de la calea lor r t cit . Alt0interi+ dac nu eRti capa5il+ ocoleRte/i ca pe niRte duR0ani v diNi. Adesea un ou stricat co0pro0ite toat gr 0ada Ri o p rticic de fiere scDi05 n a0 r ciune toat dulceaNa (Ri puNin aluat preface toat fr 07nt tura,. 4e un astfel de aluat Ri 4o0nul te nvaN s fugi (8atei 16+ 6,. Aici prin aluat s nNelegi nv N tura oa0enilor stricaNi la cDaracterM21.

!i"lio#rafie

2A

4rd. 9iviu Petcu+ 9u0ina Sfintelor Scripturi+ Antologie tematica din opera Sfantului Ioan ura de Aur+ <ol. II+ Colectia Cuvintele Credintei+;d. Wrinitas+ Iasi 2AA7+ p.6-7 apud. !omentar la Evanghelia de la Ioan+ o0ilia 9??<III+ 4+ p. 4AU 21 4iac 4rd 9iviu Petcu 9u0ina din Scripturi si din 6idiri+ antologie te0atica din opera Sf <asile cel 8are+ ;ditura ;IT8T>:+ Tucuresti 2AAU+ p.4-7 apud "espre evitarea tov#r#$iilor rele+ n vol.I Bnv N tur c tre fiul duDovnicesc+ ;d. 8itropoliei >lte0ei+ Craiova+ 2AA7+ p. @7

Oprea Daniel Arsenie I. $fanta $criptura

Lucrare de seminar Prietenia la Aristotel

2013

1. !I!%I& sau $fnta $criptur' ;d. Institutului Ti5lic Ri de 8siune al Tisericii >rtodo=e :o07ne+ TucureRti+ 1U--

II. %ucrari de specialitate

(. &)I$*+*E%+ Etica Nicomahica+ Cartea a -/a+ ;dituraStiintifica si ;nciclopedica+ Tucuresti 1U-3. C&%CI,+ Pr. 2DeorgDe+ 7 cuvinte catre tineri+ Cuvantarea a I</a+ ;ditura Anastasia+ Tucuresti 2AA4+ p.3-. PE*C,+ 4iac 4rd 9iviu+ %umina din Scripturi si din &idiri, antologie tematica din opera Sf Vasile cel Mare+ ;ditura ;IT8T>:+ Tucuresti 2AAU .. PE*C,+ 4iac 4rd 9iviu+ %umina din Scripturi si din &idiri, antologie tematica din opera Sf. Vasile cel Mare+ ;ditura ;IT8T>:+ Tucuresti 2AAU III. Pa#ini /e" consultate 0. Etica Nicomahica (DttpFGGro.HiIipedia.orgGHiIiG;ticaJCico0aDicKC4K-3 4G26G2A13+ 1F33, 1. &ristotel (DttpFGGro.HiIipedia.orgGHiIiGAristotel 4G26G2A13+ 1F32,