Sunteți pe pagina 1din 3

TVA - UNDE ARE LOC OPERATIUNEA

TVA - UNDE ARE LOC OPERATIUNEA Introducere 209. (1) Conform prevederilor art. 122 din Codul Fiscal, numai livrarile de bunuri, prestarile de servicii, importurile si achizitiile intracomunitare cuprinse in sfera de aplicare a T !, ce au loc sau sunt considerate a avea loc in Romania se cuprind in sfera de aplicare a T ! si ca atare se impoziteaza cu T ! in "omania, in cazul in care nu se aplica nici o scutire. !stfel, dupa ce s#a stabilit ca o anumita operatiune este efectuata cu plata de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare (vezi Capitolul 1) si este, sau este asimiliata unei operatiuni care se cuprinde in sfera de aplicare a T ! (vezi Capitolul 2), este necesar sa se stabileasca unde are loc livrarea de bunuri, prestarea de servicii, achizitia intracomunitara sau importul de bunuri respectiv. (2) $peratiunile care, conform prevederilor Titlului % din Codul Fiscal au loc in in afara Romaniei, nu sunt supuse T ! in "omania, chiar daca aceste operatiuni sunt efectuate cu plata de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare. %n consecinta, intrebarea daca o livrare de bunuri, o prestare de servicii, o achizitie intracomunitara sau un import este scutit(a) (cu sau fara drept de deducere # vezi Capitolul &) este relevanta numai cu privire la livrarile, prestarile, achizitiile intracomunitare sau importurile care, conform prevederilor relevante ale le'ii (art.129 # 1(2 din Codul Fiscal), au loc in "omania. Cu alte cuvinte, daca livrarea, prestarea, achizitia intracomunitara sau importul nu au loc in Romania, pentru respectiva operatiune nu se datoreaza TVA in Romania. (() %n acest Capitol, si in Capitolele urmatoare, se presupune ca toate operatiunile specificate, mentionate sau descrise constituie operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a T ! in 'eneral (in conformitate cu prevederile art. 12( # 12) din Codul Fiscal), cu e*ceptia cazului in care se declara e*plicit contrariul. Livrarea de bunuri - Locul livrarii Prevederi legale

210. !rt. 129 din Codul Fiscal prevede urmatoarele+ (1) ,e considera a fi locul livrarii de bunuri+ a) locul unde se 'asesc bunurile in momentul cand incepe e*pedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt e*pediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert. %n situatia in care locul livrarii stabilit conform prezentei prevederi se situeaza in afara spatiului comunitar, locul livrarii realizate de catre importator si locul oricarei livrari ulterioare se considera in ,tatul -embru de import al bunurilor. b) locul unde se efectueaza instalarea sau monta/ul, de catre furnizor sau de catre alta persoana in numele furnizorului, in cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau unui monta/. c) locul unde se 'asesc bunurile atunci cand sunt puse la dispozitia cumparatorului, in cazul bunurilor care nu sunt e*pediate sau transportate. d) locul de plecare al transportului de pasa'eri, in cazul in care livrarile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren pentru partea din transportul de pasa'eri efectuata in interiorul Comunitatii, daca+ 1. partea transportului de pasa'eri efectuata in interiorul Comunitatii reprezinta partea transportului efectuata, fara nici o oprire in afara Comunitatii, intre locul de plecare si locul de sosire al transportului de pasa'eri,
2. locul de plecare al transportului de pasageri repre inta pri!ul punct de i!"arcare a pasagerilor pre#a ut in inte $2$%&'e riorul Co!unitatii( e#entual dupa o oprire in a)ara Co!unitatii*

(. locul de sosire al transportului de pasa'eri reprezinta ultimul punct de debarcare prevazut in interiorul Comunitatii pentru pasa'erii care s#au imbarcat in interiorul Comunitatii, eventual inainte de o oprire in afara Comunitatii. e) in cazul livrarii de 'aze prin sistemul de distributie a 'azelor naturale, sau al livrarii de ener'ie electrica, catre un comerciant persoana impozabila, locul livrarii se considera locul unde comerciantul persoana impozabila este stabilit sau are un sediu fi* pentru care se livreaza bunurile, sau, in absenta unui astfel de sediu, locul in care acesta are domiciliul stabil sau resedinta sa obisnuita. %n sensul prezentei prevederi, comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carui principala activitate in ceea ce priveste cumpararile de 'az si ener'ie electrica o reprezinta revanzarea de astfel de produse si al carei consum propriu de astfel de produse este ne'li/abil. f) in cazul livrarii de 'aze prin sistemul de distributie a 'azelor naturale, sau de ener'ie electrica in situatia in care o astfel de livrare nu se re'aseste la punctul e), locul livrarii reprezinta locul in care cumparatorul utilizeaza si consuma efectiv 'azul natural sau ener'ia electrica. %n

1011 Conform prevederilor art. +'2( alin. ,2-( lit. g-( .. din Codul /iscal , serviciile prestate de in'ineri sunt considerate a avea loc unde clientul caruia ii sunt prestate serviciile este stabilit sau
are un sediu fix, cu conditia ca respectivul client sa fie stabilit sau sa aiba un sediu fix in afara Comunitatii sau sa fie o persoana impozabila actionand ca atare stabilita sau care are un sediu fix in Comunitate dar nu in acelasi stat cu prestatorul. Totusi, daca serviciile prestate de in'ineri se refera la proprietati imobiliare, locul respectivei proprietati este locul in care trebuie sa se considere ca au loc serviciile.