Sunteți pe pagina 1din 32

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

CURSUL 7 CONTUL - PROCEDEU SPECIFIC METODEI CONTABILITII PARTEA A II-A


Obiectivele cursului Noiuni de baz tructura cursului
cunoaterea structurii planului de conturi general al agenilor economici; nelegerea modului n care funcioneaz principalele categorii de conturi; Clas de conturi, conturi bilaniere, conturi de rezultate, conturi extrabilaniere, conturi de gestiune, analiza contului; 7.1. Planul de conturi general al agenilor economici 7.2. Analiza i funcionarea principalelor categorii de conturi

7!"! Planul de conturi #eneral al a#enilor econo$ici


Planul de conturi general al agenilor economici din Romnia este elaborat de Ministerul conomiei i !inanelor i cuprinde simbolurile i denumirea conturilor ce trebuie utilizate de agenii economici" #cest plani de conturi cuprinde $ clase de conturi, i anume%

Clasa " Conturi de ca%italuri Clasa & Conturi de i$obilizri Clasa '

Care cuprinde conturile de capitaluri proprii, aciuni proprii, conturi de sub&enii pentru in&estiii, conturile de pro&izioane i conturile de mprumuturi i datorii asimilate" Care cuprinde conturile de imobilizri necorporale, corporale i financiare, conturile de amortizri pri&ind imobilizrile i conturile de a'ustri pentru deprecierea imobilizrilor" Care cuprinde conturile de stocuri i producie n curs de execuie, conturile de diferene de pre la stocuri i conturile de ()*

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

Conturi de stocuri (i %roducie a'ustri pentru deprecierea stocurilor" )n curs de e*ecuie Clasa + Conturi de teri Clasa ,

Care cuprinde conturile de creane i datorii fa de teri, conturile de &enituri i c+eltuieli nregistrate n a&ans i conturile de a'ustri pentru deprecierea creanelor"

Care cuprinde conturile de in&estiii financiare pe termen scurt, conturile de disponibiliti bneti, conturile de a&ansuri de trezorerie i alte &alori de trezorerie, conturile de mprumuturi Conturi financiare pe termen scurt i conturile de a'ustri pentru deprecierea de trezorerie in&estiiilor financiare pe termen scurt"

Clasa Conturi de c.eltuieli Clasa 7 Conturi de venituri Clasa / Conturi s%eciale Clasa 0 Conturi de #estiune 1ru%area claselor de conturi
Care cuprinde conturile de c+eltuieli pentru acti&itatea de exploatare, acti&itatea financiar i acti&itatea extraordinar

Care cuprinde conturile de &enituri pentru acti&itatea de exploatare, acti&itatea financiar i acti&itatea extraordinar

Care cuprinde conturile n afara bilanului i conturile ,bilan de nc+idere- i ,bilan de desc+idere-" Care cuprinde conturile utilizate pentru realizarea contabilitii de gestiune, i anume% conturile de calculaie, conturi de e&ideniere a costurilor produciei i conturile de decontri interne pri&ind c+eltuielile, producia i diferenele de pre aferente produciei" Conturile din clasele "-, se numesc conturi bilaniere, conturile din clasele - (i 7 se numesc conturi de rezultate, iar conturile din clasa / se numesc conturi e*trabilaniere sau conturi de ordine i e&iden a extrapatrimoniului" ().

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

conturilor
C2A A "! CONT3RI 4E CAPITA23RI 10. CAPITAL I REZERVE (/(" Capital (/((" Capital subscris ne&rsat (/(0" Capital subscris &rsat (/)" Prime legate de capital (/)(" Prime de emisiune (/)0" Prime de fuziune1di&izare (/)2" Prime de aport (/))" Prime de con&ersie a obligaiunilor n aciuni (/3" Rezer&e din ree&aluare (/4" Rezer&e (/4(" Rezer&e legale (/42" Rezer&e statutare sau contractuale (/4)" Rezer&e de &aloare 'ust (/43" Rezer&e reprezentnd surplusul realizat din rezer&e din ree&aluare (/4." #lte rezer&e (/*" Rezer&e din con&ersie (/." 5nterese minoritare (/.(" 5nterese minoritare 6 rezultatul exerciiului financiar (/.0" 5nterese minoritare 6 alte capitaluri proprii (/$" #ciuni proprii (/$(" #ciuni proprii deinute pe termen scurt (/$0" #ciuni proprii deinute pe termen lung 11. REZULTATUL REPORTAT ((*" Rezultatul reportat ((*(" Rezultatul reportat reprezentnd profitul nere7 partizat sau pierderea neacoperit ((*0" Rezultatul reportat pro&enit din adoptarea

tructura %lanului de conturi #eneral al a#enilor econo$ici&-

04

# se &edea Planul de Conturi 8eneral prezentat n !rdinul "inistrului #inanelor Publice nr. 1.7$2% 2&&$ pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directi&ele europene, publicat n Monitorul 9ficial al Romniei, Partea 5, nr" ("/./ bis din 2/"(("0//3

()$

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

pentru prima dat a 5#:, mai puin 5#: 0$ ((*)" Rezultatul reportat pro&enit din corectarea erorilor contabile ((*4" Rezultatul reportat pro&enit din trecerea la aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu ;irecti&a a patra a Comunitilor conomice uropene 12. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR (0(" Profit i pierdere (0$" Repartizarea profitului 13. SUBVENII PENTRU INVESTIII (2(" :ub&enii gu&ernamentale pentru in&estiii (20" <mprumuturi nerambursabile cu caracter de sub&enii pentru in&estiii (22" ;onaii pentru in&estiii (2)" Plusuri de in&entar de natura imobilizrilor (2." #lte sume primite cu caracter de sub&enii pentru in&estiii 15. PROVIZIOANE (3(" Pro&izioane (3((" Pro&izioane pentru litigii (3(0" Pro&izioane pentru garanii acordate clienilor (3(2" Pro&izioane pentru dezafectare imobilizri corporale i alte aciuni similare legate de acestea (3()" Pro&izioane pentru restructurare (3(3" Pro&izioane pentru pensii i obligaii similare (3(4" Pro&izioane pentru impozite (3(." #lte pro&izioane 1 . !MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE (4(" <mprumuturi din emisiuni de obligaiuni (4()" <mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni garantate de stat (4(3" <mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni garantate de bnci (3/

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

(4(*" <mprumuturi interne din emisiuni de obligaiuni garantate de stat (4(." #lte mprumuturi din emisiuni de obligaiuni (40" Credite bancare pe termen lung (40(" Credite bancare pe termen lung (400" Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden (402" Credite externe gu&ernamentale (40)" Credite bancare externe garantate de stat (403" Credite bancare externe garantate de bnci (404" Credite de la trezoreria statului (40*" Credite bancare interne garantate de stat (44" ;atorii care pri&esc imobilizrile financiare (44(" ;atorii fa de entitile afiliate (442" ;atorii fa de entitile de care compania este legat prin interese de participare (4*" #lte mprumuturi i datorii asimilate (4." ;obnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate (4.(" ;obnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni (4.0" ;obnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (4.3" ;obnzi aferente datoriilor fa de entitile afiliate (4.4" ;obnzi aferente datoriilor fa de entitile de care compania este legat prin interese de participare (4.*" ;obnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate (4$" Prime pri&ind rambursarea obligaiunilor C2A A &! CONT3RI 4E I5OBI2I67RI 20. IMOBILIZRI NECORPORALE 0/(" C+eltuieli de constituire 0/2" C+eltuieli de dez&oltare (3(

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

0/3" Concesiuni, bre&ete, licene, mrci comerciale, drepturi i acti&e similare 0/*" !ond comercial 0/*( !ond comercial poziti& 0/*0 !ond comercial negati& 0/." #lte imobilizri necorporale 21. IMOBILIZRI CORPORALE 0((" =erenuri i amena'ri de terenuri 0(((" =erenuri 0((0" #mena'ri de terenuri 0(0" Construcii 0(2" 5nstalaii te+nice, mi'loace de transport, animale i plantaii 0(2(" c+ipamente te+nologice >maini, utila'e i instalaii de lucru? 0(20" #parate i instalaii de msurare, control i reglare 0(22" Mi'loace de transport 0(2)" #nimale i plantaii 0()" Mobilier, aparatur birotic, ec+ipamente de protecie a &alorilor umane i materiale i alte acti&e corporale 23. IMOBILIZRI !N CURS I AVANSURI PENTRU IMOBLIZRI 02(" 5mobilizri corporale n curs de execuie 020" #&ansuri acordate pentru imobilizri corporale 022" 5mobilizri necorporale n curs de execuie 02)" #&ansuri acordate pentru imobilizri necorporale 2 . IMOBILIZRI FINANCIARE 04(" #ciuni deinute la entitaile afiliate 042" 5nterese de participare 043" #lte titluri imobilizate 04*" Creane imobilizate 04*(" :ume datorate de entitile afiliate 04*0" ;obnda aferent sumelor datorate de entitile afiliate (30

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

04*2" Creane legate de interesele de participare 04*)" ;obnda aferent creanelor legate de interesele de participare 04*3" <mprumuturi acordate pe termen lung 04*4" ;obnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung 04*." #lte creane imobilizate 04*$" ;obnzi aferente altor creane imobilizate 04$" @rsminte de efectuat pentru imobilizri financiare 2". AMORTIZRI PRIVIND IMOBILIZRILE 0./" #mortizri pri&ind imobilizrile necorporale 0./(" #mortizarea c+eltuielilor de constituire 0./2" #mortizarea c+eltuielilor de dez&oltare 0./3" #mortizarea concesiunilor, bre&etelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i acti&elor similare 0./*" #mortizarea fondului comercial 0./." #mortizarea altor imobilizri necorporale 0.(" #mortizri pri&ind imobilizrile corporale 0.((" #mortizarea amena'rilor de terenuri 0.(0" #mortizarea construciilor 0.(2" #mortizarea instalaiilor, mi'loacelor de transport, animalelor i plantaiilor 0.()" #mortizarea altor imobilizri corporale 2#. A$USTRI PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZRILOR 0$/" #'ustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale 0$/2" #'ustri pentru deprecierea c+eltuielilor de constituire 0$/3" #'ustri pentru deprecierea concesiunilor, bre&etelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i acti&elor similare 0$/*" #'ustri pentru deprecierea fondului comercial 0$/." #'ustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale (32

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

0$(" #'ustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale 0$((" #'ustri pentru deprecierea terenurilor i amena'rilor de terenuri 0$(0" #'ustri pentru deprecierea construciilor 0$(2" #'ustri pentru deprecierea instalaiilor, mi'loacelor de transport, animalelor i plantaiilor 0$()" #'ustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale 0$2" #'ustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execuie 0$2(" #'ustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie 0$22" #'ustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale n curs de execuie 0$4" #'ustri pentru pierderea de &aloare a imobilizrilor financiare 0$4(" #'ustri pentru pierderea de &aloare a aciunilor deinute la entitile afiliate 0$40" #'ustri pentru pierderea de &aloare a intereselor de participare 0$42" #'ustri pentru pierderea de &aloare a altor titluri imobilizate 0$4)" #'ustri pentru pierderea de &aloare a sumelor datorate de entitaile afiliate 0$43" #'ustri pentru pierderea de &aloare a creanelor legate de interesele de participare 0$44" #'ustri pentru pierderea de &aloare a mprumuturilor acordate pe termen lung 0$4." #'ustri pentru pierderea de &aloare a altor creane imobilizate

C2A A '! CONT3RI 4E TOC3RI 8I PRO43C9IE :N C3R 4E E;EC39IE


30. STOCURI DE MATERII PRIME I MATERIALE (3)

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

2/(" Materii prime 2/0" Materiale consumabile 2/0(" Materiale auxiliare 2/00" Combustibili 2/02" Materiale pentru ambalat 2/0)" Piese de sc+imb 2/03" :emine i materiale de plantat 2/04" !ura'e 2/0." #lte materiale consumabile 2/2" Materiale de natura obiectelor de in&entar 2/." ;iferene de pre la materii prime i materiale 33. PRODUCIA !N CURS DE EXECUIE 22(" Produse n curs de execuie 220" Aucrri i ser&icii n curs de execuie 3%. PRODUSE 2)(" :emifabricate 2)3" Produse finite 2)4" Produse reziduale 2)." ;iferene de pre la produse 35. STOCURI AFLATE LA TERI 23(" Materii i materiale aflate la teri 23)" Produse aflate la teri 234" #nimale aflate la teri 23*" Mrfuri aflate la teri 23." #mbala'e aflate la teri 3 . ANIMALE 24(" #nimale i pasri 24." ;iferene de pre la animale i pasri 37. MRFURI 2*(" Mrfuri 2*." ;iferene de pre la mrfuri 3". AMBALA$E 2.(" #mbala'e 2.." ;iferene de pre la ambala'e 3#. A$USTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR (33

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

I PRODUCIEI !N CURS DE EXECUIE 2$(" #'ustri pentru deprecierea materiilor prime 2$0" #'ustri pentru deprecierea materialelor 2$0(" #'ustri pentru deprecierea materialelor consumabile 2$00" #'ustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de in&entar 2$2" #'ustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie 2$)" #'ustri pentru deprecierea produselor 2$)(" #'ustri pentru deprecierea semifabricatelor 2$)3" #'ustri pentru deprecierea produselor finite 2$)4" #'ustri pentru deprecierea produselor reziduale 2$3" #'ustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri 2$3(" #'ustri pentru deprecierea materiilor prime i materialelor aflate la teri 2$30" #'ustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la teri 2$32" #'ustri pentru deprecierea produselor finite aflate la teri 2$3)" #'ustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la teri 2$34" #'ustri pentru deprecierea animalelor aflate la teri 2$3*" #'ustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri 2$3." #'ustri pentru deprecierea ambala'elor aflate la teri 2$4" #'ustri pentru deprecierea animalelor 2$*" #'ustri pentru deprecierea mrfurilor 2$." #'ustri pentru deprecierea ambala'elor C2A A +! CONT3RI 4E TER9I %0. FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE (34

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

)/(" !urnizori )/2" fecte de pltit )/)" !urnizori de imobilizri )/3" fecte de pltit pentru imobilizri )/." !urnizori 7 facturi nesosite )/$" !urnizori 7 debitori )/$(" !urnizori7debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor )/$0" !urnizori7debitori pentru prestri de ser&icii i executri de lucrri %1. CLIENI I CONTURI ASIMILATE )((" Clieni )(((" Clieni )((." Clieni inceri sau n litigiu )(2" fecte de primit de la clieni )(." Clieni 7 facturi de ntocmit )($" Clieni 6 creditori %2. PERSONAL I CONTURI ASIMILATE )0(" Personal 7 salarii datorate )02" Personal 7 a'utoare materiale datorate )0)" Participarea personalului la profit )03" #&ansuri acordate personalului )04" ;repturi de personal neridicate )0*" Reineri din salarii datorate terilor )0." #lte datorii i creane n legtur cu personalul )0.(" #lte datorii n legtur cu personalul )0.0" #lte creane n legtur cu personalul %3. ASI&URRI SOCIALE' PROTECIA SOCIAL I CONTURI ASIMILATE )2(" #sigurri sociale )2((" Contribuia unitii la asigurrile sociale )2(0" Contribuia personalului la asigurrile sociale )2(2" Contribuia anga'atorului pentru asigurrile sociale de sntate )2()" Contribuia anga'ailor pentru asigurrile (3*

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

sociale de sntate )2*" #'utor de oma' )2*(" Contribuia unitii la fondul de oma' )2*0" Contribuia personalului la fondul de oma' )2." #lte datorii i creane sociale )2.(" #lte datorii sociale )2.0" #lte creane sociale %%. BU&ETUL STATULUI' FONDURI SPECIALE I CONTURI ASIMILATE ))(" 5mpozitul pe profit1&enit ))((" 5mpozitul pe profit ))(." 5mpozitul pe &enit ))0" =axa pe &aloarea adugat >=@#? ))02" =@# de plat ))0)" =@# de recuperat ))04" =@# deductibil ))0*" =@# colectat ))0." =@# neexigibil )))" 5mpozitul pe &enituri de natura salariilor ))3" :ub&enii ))3(" :ub&enii gu&ernamentale ))30" <mprumuturi nerambursabila cu caracter de sub&enii ))3." #lte sume primite cu caracter de sub&enie ))4" #lte impozite, taxe i &rsminte asimilate ))*" !onduri speciale 7 taxe i &rsminte asimilate ))." #lte datorii i creane cu bugetul statului )).(" #lte datorii fa de bugetul statului )).0" #lte creane pri&ind bugetul statului %5. &RUP I ASOCIAI )3(" ;econtri ntre entitile afiliate )3((" ;econtri ntre entitile afiliate )3(." ;obnzi aferente decontrilor ntre entitile afiliate )32" ;econtri pri&ind interesele de participare (3.

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

)30(" ;econtri pri&ind interesele de participare )30." ;obnzi aferente decontrilor pri&ind interesele de participare )33" :ume datorate acionarilor1asociailor )33(" #cionari1asociai 7 conturi curente )33." #cionari1asociai 7 dobnzi la conturi curente )34" ;econtri cu acionarii1asociaii pri&ind capitalul )3*" ;i&idende de plat )3." ;econtri din operaii n participaie )3.(" ;econtri din operaii n participaie7pasi& )3.0" ;econtri din operaii n participaie7acti& % . DEBITORI I CREDITORI DIVERI )4(" ;ebitori di&eri )40" Creditori di&eri %7. CONTURI DE RE&ULARIZARE I ASIMILATE )*(" C+eltuieli nregistrate n a&ans )*0" @enituri nregistrate n a&ans )*2" ;econtri din operaii n curs de clarificare %". DECONTRI !N CADRUL UNITII ).(" ;econtri ntre unitate i subuniti ).0" ;econtri ntre subuniti %#. A$USTRI PENTRU DEPRECIEREA CREANELOR )$(" #'ustri pentru deprecierea creanelor 7 clieni )$3" #'ustri pentru deprecierea creanelor 7 decontri n cadrul grupului i cu acionaroo1asociaii )$4" #'ustri pentru deprecierea creanelor 7 debitori di&eri C2A A ,! CONT3RI 4E TRE6ORERIE 50. INVESTIII PE TERMEN SCURT 3/(" #ciuni deinute la entitaile afiliate 3/3" 9bligaiuni emise i rscumprate 3/4" 9bligaiuni 3/." #lte in&estiii pe termen scurt i creane asimilate 3/.(" #lte titluri de plasament 3/.." ;obnzi la obligaiuni i titluri de plasament 3/$" @rsminte de efectuat pentru in&estiii financiare pe (3$

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

termen scurt 51. CONTURI LA BNCI 3((" @alori de ncasat 3((0" Cecuri de ncasat 3((2" fecte de ncasat 3(()" fecte remise spre scontare 3(0" Conturi curente la bnci 3(0(" Conturi la bnci n lei 3(0)" Conturi la bnci n &alut 3(03" :ume n curs de decontare 3(." ;obnzi 3(.4" ;obnzi de pltit 3(.*" ;obnzi de ncasat 3($" Credite bancare pe termen scurt 3($(" Credite bancare pe termen scurt 3($0" Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden 3($2" Credite externe gu&ernamentale 3($)" Credite externe garantate de stat 3($3" Credite externe garantate de bnci 3($4" Credite de la trezoreria statului 3($*" Credite interne garantate de stat 3($." ;obnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 53. CASA 32(" Casa 32((" Casa n lei 32()" Casa n &alut 320" #lte &alori 320(" =imbre fiscale i potale 3200" Bilete de tratament i odi+n 3202" =ic+ete i bilete de cltorie 320." #lte &alori 5%. ACREDITIVE 3)(" #crediti&e (4/

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

3)((" #crediti&e n lei 3)(0" #crediti&e n &alut 3)0" #&ansuri de trezorerie 5". VIRAMENTE INTERNE 3.(" @iramente interne 5#. A$USTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 3$(" #'ustri pentru pierderea de &aloare a aciunilor deinute la entitaile afiliate 3$3" #'ustri pentru pierderea de &aloare a obligaiunilor emise i rscumprate 3$4" #'ustri pentru pierderea de &aloare a obligaiunilor 3$." #'ustri pentru pierderea de &aloare a altor in&estiii pe termen scurt i creane asimilate C2A A -! CONT3RI 4E C<E2T3IE2I 0. C(ELTUIELI PRIVIND STOCURILE 4/(" C+eltuieli cu materiile prime 4/0" C+eltuieli cu materialele consumabile 4/0(" C+eltuieli cu materialele auxiliare 4/00" C+eltuieli pri&ind combustibilul 4/02" C+eltuieli pri&ind materialele pentru ambalat 4/0)" C+eltuieli pri&ind piesele de sc+imb 4/03" C+eltuieli pri&ind seminele i materialele de plantat 4/04" C+eltuieli pri&ind fura'ele 4/0." C+eltuieli pri&ind alte materiale consumabile 4/2" C+eltuieli pri&ind materialele de natura obiectelor de in&entar 4/)" C+eltuieli pri&ind materialele nestocate 4/3" C+eltuieli pri&ind energia i apa 4/4" C+eltuieli pri&ind animalele i psrile 4/*" C+eltuieli pri&ind mrfurile 4/." C+eltuieli pri&ind ambala'ele 1. C(ELTUIELI CU LUCRRILE I SERVICIILE (4(

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

EXECUTATE DE TERI 4((" C+eltuieli cu ntreinerea i reparaiile 4(0" C+eltuieli cu rede&enele, locaiile de gestiune i c+iriile 4(2" C+eltuieli cu primele de asigurare 4()" C+eltuieli cu studiile i cercetrile 2. C(ELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERI 40(" C+eltuieli cu colaboratorii 400" C+eltuieli pri&ind comisioanele i onorariile 402" C+eltuieli de protocol, reclam i publicitate 40)" C+eltuieli cu transportul de bunuri i personal 403" C+eltuieli cu deplasri, detari i transferri 404" C+eltuieli potale i taxe de telecomunicaii 40*" C+eltuieli cu ser&iciile bancare i asimilate 40." #lte c+eltuieli cu ser&iciile executate de teri 3. C(ELTUIELI CU ALTE IMPOZITE' TAXE I VRSMINTE ASIMILATE 423" C+eltuieli cu alte impozite, taxe i &rsminte asimilate %. C(ELTUIELI CU PERSONALUL 4)(" C+eltuieli cu salariile personalului 4)0" C+eltuieli cu tic+etele de mas acordate salariailor 4)3" C+eltuieli pri&ind asigurrile i protecia social 4)3(" Contribuia unitii la asigurrile sociale 4)30" Contribuia unitii pentru a'utorul de oma' 4)32" Contribuia anga'atorului pentru asigurrile sociale de sntate 4)3." #lte c+eltuieli pri&ind asigurrile i protecia social 5. ALTE C(ELTUIELI DE EXPLOATARE 43)" Pierderi din creane i debitori di&eri 43." #lte c+eltuieli de exploatare 43.(" ;espgubiri, amenzi i penaliti 43.0" ;onaii i sub&enii acordate 43.2" C+eltuieli pri&ind acti&ele cedate i alte operaii de capital (40

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

43.." #lte c+eltuieli de exploatare . C(ELTUIELI FINANCIARE 442" Pierderi din creane legale de participaii 44)" C+eltuieli pri&ind in&estiiile financiare cedate 44)(" C+eltuieli pri&ind imobilizrile financiare cedate 44)0" Pierderi pri&ind in&estiiile financiare pe termen scurt cedate 443" C+eltuieli din diferene de curs &alutar 444" C+eltuieli pri&ind dobnzile 44*" C+eltuieli pri&ind sconturile acordate 44." #lte c+eltuieli financiare 7. C(ELTUIELI EXTRAORDINARE 4*(" C+eltuieli pri&ind calamitile i alte e&enimente extraordinare ". C(ELTUIELI CU AMORTIZRILE' PROVIZIOANELE I A$USTRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 4.(" C+eltuieli de exploatare pri&ind amortizrile, pro&izioanele 4.((" C+eltuieli de exploatare pri&ind amortizarea imobilizrilor 4.(0" C+eltuieli de exploatare pri&ind pro&izioanele 4.(2" C+eltuieli de exploatare pri&ind a'ustrile pentru deprecierea imobilizrilor 4.()" C+eltuieli de exploatare pri&ind a'ustrile pentru deprecierea acti&elor circulante 4.4" C+eltuieli financiare pri&ind amortizrile i a'ustrile pentru pierdere de &aloare 4.42" C+eltuieli financiare pri&ind a'ustrile pentru pierderea de &aloare a imobilizrilor financiare 4.4)" C+eltuieli financiare pri&ind a'ustrile pentru pierderea de &aloare a acti&elor circulante 4.4." C+eltuieli financiare pri&ind amortizarea primelor de rambursare a obligaiunilor (42

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

#. C(ELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT I ALTE IMPOZITE 4$(" C+eltuieli cu impozitul pe profit 4$." C+eltuieli cu impozitul pe &enit i alte c+eltuieli cu impozite care nu apar n elementele de mai sus C2A A 7! CONT3RI 4E =ENIT3RI 70. CIFRA DE AFACERI NET */(" @enituri din &nzarea produselor finite */0" @enituri din &nzarea semifabricatelor */2" @enituri din &nzarea produselor reziduale */)" @enituri din lucrri executate i ser&icii prestate */3" @enituri din studii i cercetri */4" @enituri din rede&ene, locaii de gestiune i c+irii */*" @enituri din &nzarea mrfurilor */." @enituri din acti&iti di&erse 71. VARIAIA STOCURILOR *((" @ariaia stocurilor >@enituri din producia stocat? 72. VENITURI DIN PRODUCIA DE IMOBILIZRI *0(" @enituri din producia de imobilizri necorporale *00" @enituri din producia de imobilizri corporale 7%. VENITURI DIN SUBVENII DE EXPLOATARE *)(" @enituri din sub&enii de exploatare *)((" @enituri din sub&enii de exploatare aferente cifrei de afaceri *)(0" @enituri din sub&enii de exploatare pentru materii prime i materiale consumabile *)(2" @enituri din sub&enii de exploatare pentru c+eltuieli externe *)()" @enituri din sub&enii de exploatare pentru plata personalului *)(3" @enituri din sub&enii de exploatare pentru asigurri i protecie social *)(4" @enituri din sub&enii de exploatare pentru alte c+eltuieli de exploatare (4)

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

*)(*" @enituri din sub&enii de exploatare aferente altor &enituri *)(." @enituri din sub&enii de exploatare pentru dobnda datorat 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE *3)" @enituri din creane reacti&ate i debitori di&eri *3." #lte &enituri din exploatare *3.(" @enituri din despgubiri, amenzi i penaliti *3.0" @enituri din donaii i sub&enii primite *3.2" @enituri din &nzarea acti&elor i alte operaii de capital *3.)" @enituri din sub&enii pentru in&estiii *3.." #lte &enituri din exploatare 7 . VENITURI FINANCIARE *4(" @enituri din imobilizri financiare *4((" @enituri din aciuni deinute la entitile afiliate *4(2" @enituri interese de participare *40" @enituri din in&estiii financiare pe termen scurt *42" @enituri din creane imobilizate *4)" @enituri din in&estiii financiare cedate *4)(" @enituri din imobilizri financiare cedate *4)0" Ctiguri din in&estiii pe termen scurt cedate *43" @enituri din diferene de curs &alutar *44" @enituri din dobnzi *4*" @enituri din sconturi obinute *4." #lte &enituri financiare 77. VENITURI EXTRAORDINARE **(" @enituri din sub&enii pentru e&enimente extraordinare i altele similare 7". VENITURI DIN PROVIZIOANE I A$USTRI PENTRU DEPRECIERE SAI PIERDERE DE VALOARE *.(" @enituri din pro&izioane i a'ustri pentru depreciere pri&ind acti&itatea de exploatare *.(0" @enituri din pro&izioane *.(2" @enituri din a'ustri pentru deprecierea (43

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

imobilizrilor *.()" @enituri din a'ustri pentru deprecierea acti&elor circulante *.4" @enituri financiare din a'ustri pentru pierdere de &aloare *.42" @enituri financiare din a'ustri pentru pierderea de &aloare a imobilizrilor financiare *.4)" @enituri financiare din a'ustri pentru pierderea de &aloare a acti&elor circulante C2A A /! CONT3RI PECIA2E "0. CONTURI !N AFARA BILANULUI ./(" #nga'amente acordate ./((" 8iruri i garanii acordate ./(." #lte anga'amente acordate ./0" #nga'amente primite ./0(" 8iruri i garanii primite ./0." #lte anga'amente primite ./2" #lte conturi n afara bilanului ./2(" 5mobilizri corporale luate cu c+irie ./20" @alori materiale primite spre prelucrare sau reparare ./22" @alori materiale primite n pstrare sau custodie ./2)" ;ebitori scoi din acti&, urmrii n continuare ./23" :tocuri de natura obiectelor de in&entar date n folosin ./24" Rede&ene, locaii de gestiune, c+irii i alte datorii asimilate ./2*" fecte scontate nea'unse la scaden ./2." #lte &alori n afara bilanului ./)" #mortizarea aferent gradului de neutilizare a mi'loacelor fixe ./)3" #mortizarea aferent gradului de neutilizare a mi'loacelor fixe ./3" ;obnda aferent contractelor de leasing i altor contracte similare nea'unse la scaden (44

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

./3(" ;obnzi de pltit ./30" ;obnzi de ncasat "#. BILAN .$(" Bilan de desc+idere .$0" Bilan de nc+idere C2A A 0 - CONT3RI 4E 1E TI3NE #0. DECONTRI INTERNE $/( ;econtri interne pri&ind c+eltuielile $/0 ;econtri interne pri&ind producia obinut $/2 ;econtri interne pri&ind diferenele de pre #2. CONTURI DE CALCULAIE $0( C+eltuielile acti&itii de baz $00 C+eltuielile acti&itilor auxiliare $02 C+eltuieli indirecte de producie $0) C+eltuieli generale de administraie $03 C+eltuieli de desfacere #3. COSTUL PRODUCIEI $2( Costul produciei obinute $22 Costul produciei n curs de execuie

7!&! Analiza (i >uncionarea %rinci%alelor cate#orii de conturi


Analiza unui cont se efectueaz prin prisma elementelor pe care le reprezint, a tipului de cont (de activ sau pasiv), a regulilor de funcionare i a operaiunilor patrimoniale care pot afecta patrimoniul, veniturile sau cheltuielile. Astfel, se vor prezenta principalele valori care se nscriu n debitul i creditul diferitelor categorii de conturi, grupate dup cum urmeaz: conturi de imobilizri corporale i necorporale, conturi de stocuri, conturi de creane, conturi de investiii financiare, conturi de disponibiliti bneti, conturi de avansuri de trezorerie, conturi de alte valori, conturi de amortizri, conturi de diferene de pre la stocuri, conturi (4*

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

de provizioane pentru deprecieri i pentru riscuri i cheltuieli, conturi de datorii, conturi de capital, conturi de rezerve, conturi de prime legate de capital, conturi de venituri, conturi de cheltuieli, contul de profit i pierderi i contul de repartizare a profitului. Conturile de i$obilizri cor%orale (i necor%orale sunt conturi de acti& i ncep s funcioneze prin a se debita" :e debiteaz cu intrrile de imobilizri prin cumprare, donaii, aport la capital, etc", i se crediteaz cu ieirile de imobilizri prin casare sau scoatere din e&iden, &nzare, etc" Aa finele exerciiului financiar pot prezenta Conturile de numai sold final debitor care reflect &aloarea imobilizrilor existente n patrimoniu"

i$obilizri I)*+,-,./0, 1*02*03-45641*02*03-4 cor%orale (i ;ebit Credit necor%orale 5ntrri de imobilizri prin% 5eiri de imobilizri prin%
cumprare donaie aport la capital, etc" casare 1 scoatere din e&iden &nzare , etc"

Conturile de stocuri sunt conturi de acti& i ncep s funcioneze prin a se debita" :e debiteaz cu intrrile de stocuri prin cumprare, producie proprie, aport la capital, etc", i se crediteaz cu ieirile de stocuri prin consum, &nzare, declasare, etc" Aa finele exerciiului financiar pot prezenta numai sold final debitor care reflect &aloarea stocurilor existente n patrimoniu"

Conturile de stocuri

:tocuri ;ebit Credit 5ntrri de stocuri prin% 5eiri de stocuri prin% cumprare consum producie proprie &nzare donaie declasare aport la capital, etc" etc" Conturile de creane sunt conturi de acti& i ncep s funcioneze prin a se debita" :e debiteaz cu &aloarea creanelor (4.

Conturile de creane

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

constatate prin facturare sau alte acte de comer sau prin operaiuni de capital i se crediteaz cu ncasrile, compensrile i alte diminuri de creane" Aa finele exerciiului financiar pot prezenta numai sold final debitor care reflect &aloarea creanelor de ncasat sau recuperat de la teri" Creane ;ebit Credit Constatarea creanelor prin% @aloarea creanelor ncasate sau anulate prin alte facturare operaiuni alte acte de comer operaiuni de capital

Conturile de investiii >inanciare

Conturile de investiii >inanciare sunt conturi de acti& i ncep s funcioneze prin a se debita" :e debiteaz cu intrrile de in&estiii financiare prin ac+iziia de pe piaa de capital, donaii, aport la capital, etc", i se crediteaz cu ieirile de in&estiii financiare prin &nzare, anulare etc" Aa finele exerciiului financiar pot prezenta numai sold final debitor care reflect &aloarea portofoliului de in&estiii financiare pe termen scurt existente n patrimoniu" 5n&estiii financiare ;ebit Credit 5ntrri de in&estiii financiare 5eiri de in&estiii financiare prin% prin% ac+iziie &nzare aport la capital etc" anulare etc"

Conturile de dis%onibiliti bne(ti sunt conturi de acti& i ncep s funcioneze prin a se debita" :e debiteaz cu ncasrile prin Conturile conturile desc+ise la bnci sau n numerar i se crediteaz plile de efectuate prin banc sau n numerar" Aa finele exerciiului financiar dis%onibiliti pot prezenta numai sold final debitor care reflect &aloarea bne(ti numerarului deinut de ntreprindere"

(4$

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

;isponibiliti bneti ;ebit Credit <ncasrile prin banc sau Plile prin banc sau n n numerar numerar Contul de avansuri de trezorerie este un cont de acti& care ncepe s funcioneze prin a se debita" :e debiteaz cu &aloarea a&ansurilor acordate i se crediteaz cu &aloarea a&ansurilor 'ustificate" Aa finele exerciiului financiar poate prezenta numai sold final debitor care reflect &aloarea a&ansurilor de trezorerie acordate i ne'ustificate" #&ansuri de trezorerie ;ebit Credit #cordarea de a&ansuri Custificarea a&ansurilor de trezorerie de trezorerie Conturile de alte valori de trezorerie sunt conturi de acti& care ncep s funcioneze prin a se debita" :e debiteaz cu &aloarea timbrelor fiscale i potale, biletelor de odi+n i tratament, etc", ac+iziionate i se crediteaz cu &aloarea consumului sau utilizrii acestor &alori" Aa finele exerciiului financiar pot prezenta numai sold final debitor care reflect &alorile de trezorerie ac+iziionate i neutilizate" #lte &alori

Contul de avansuri de trezorerie

Conturile de alte valori de trezorerie ;ebit

#c+iziie de =imbre fiscale Bilete de odi+n i tratament =ic+ete de mas, etc"

Credit Consumul sau utilizarea altor &alori

Conturile funcioneze prin a se credita" de a$ortizri


(*/

Conturile de a$ortizri sunt conturi de pasi& i ncep s :e crediteaz cu &aloarea amortizrilor calculate n cursul exerciiului financiar i se debiteaz

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

cu &aloarea amortizrilor aferente ieirilor de imobilizri" Aa finele exerciiului financiar pot prezenta numai sold final creditor care reflect &aloarea amortizrii cumulate a imobilizrilor corporale i necorporale" #mortizarea imobilizrilor corporale i Credit necorporale #mortizarea aferent ieirilor de #mortizarea calculat n imobilizri cursul exerciiului ;ebit Conturile de di>erene de %re la stocuri >cu excepia adaosului comercial? sunt conturi de acti& i ncep s funcioneze prin a se debita" :e debiteaz cu diferenele de pre colectate n cursul exerciiului financiar i se crediteaz cu diferenele de pre Conturile repartizate n cursul exerciiului" Aa finele exerciiului financiar pot de di>erene prezenta numai sold final debitor care reflect &aloarea diferenelor de pre nerepartizate aferente stocurilor"

de %re la stocuri

;iferene de pre la stocuri ;ebit Credit @aloarea diferenelor de pre @aloarea diferenelor de pre aferente intrrilor de stocuri aferente ieirilor de stocuri Contul de adaos co$ercial >diferen de pre la mrfuri? este un cont de pasi& i ncepe s funcioneze prin a se credita" :e crediteaz cu &aloarea adaosului comercial calculat n cursul exerciiului financiar i se debiteaz cu &aloarea adaosului comercial aferent ieirilor de mrfuri" Aa finele exerciiului financiar poate prezenta numai sold final creditor care reflect &aloarea adaosului comercial aferent mrfurilor aflate n stoc" #daosul comercial ;ebit Credit #daosul comercial aferent #daosul comercial aferent mrfurilor &ndute intrrilor de mrfuri

Contul de adaos co$ercial

(*(

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

Conturile de %rovizioane (i a?ustri %entru de%reciere

Conturile de %rovizioane (i a?ustri %entru de%reciere sunt conturi de pasi& i ncep s funcioneze prin a se credita" :e crediteaz cu &aloarea pro&izioanelor1a'ustrilor pentru depreciere constituite n cursul exerciiului financiar i se debiteaz cu diminurile sau anulrile de pro&izioane1a'ustri pentru depreciere" Aa finele exerciiului financiar pot prezenta numai sold final creditor care reflect &aloarea pro&izioanelor1a'ustrilor pentru depreciere constituite la finele exerciiului financiar" Pro&izioane i a'ustri pentru deprecieri ;ebit Credit @aloarea pro&izioanelor @aloarea pro&izioanelor anulate i a diminurilor de constituite i a ma'orrilor de pro&izioane pro&izioane Conturile de datorii sunt conturi de pasi& i ncep s funcioneze prin a se credita" :e crediteaz cu &aloarea datoriilor nregistrate n cursul exerciiului financiar i se debiteaz cu &aloarea datoriilor ac+itate sau lic+idate n cursul exerciiului" Aa finele exerciiului financiar pot prezenta numai sold final creditor care reflect &aloarea datoriilor rmase de ac+itat" ;atorii ;ebit Credit @aloarea datoriilor ac+itate Ma'orarea datoriilor prin sau diminuate prin alte ac+iziii cu plata ulterioar operaiuni sau alte operaiuni

Conturile de datorii

Conturile de ca%ital

Conturile de ca%ital sunt conturi de pasi& i ncep s funcioneze prin a se credita" :e crediteaz cu &aloarea capitalului subscris 6 &rsat sau ne&rsat 7 i se debiteaz cu diminurile de capital" Aa finele exerciiului financiar pot prezenta numai sold final creditor care reflect &aloarea capitalului subscris &rsat i ne&rsat" ;ebit Capital social (*0 Credit

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

@aloarea diminurilor de capital

@aloarea capitalului subscris 7 &rsat sau ne&rsat

Conturile de rezerve

Conturile de rezerve sunt conturi de pasi& i ncep s funcioneze prin a se credita" :e crediteaz cu &aloarea rezer&elor constituite n cursul exerciiului i se debiteaz cu &aloarea rezer&elor utilizate" Aa finele exerciiului financiar pot prezenta numai sold final creditor care reflect &aloarea rezer&elor constituite" Rezer&e ;ebit Credit @aloarea rezer&elor utilizate @aloarea rezer&elor constituite pentru acoperirea pierderilor, pe seama profitului net ma'orarea capitalului social etc" Conturile de %ri$e le#ate de ca%ital sunt conturi de pasi& i ncep s funcioneze prin a se credita" :e crediteaz cu &aloarea primelor rezultate n urma ma'orrilor de capital i se debiteaz cu &aloarea primelor transferate la capital social sau la rezer&e" Aa finele exerciiului financiar pot prezenta numai sold final creditor care reflect &aloarea primelor neutilizate" Prime legate de capital ;ebit Credit @aloarea pri7 @aloarea primelor rezultate din melor de capital operaiuni de ma'orare a capitalului ncorporate n ca7 social pitalul social sau transferate la rezer&e Contul de %ro>it (i %ierderi este un cont bifuncional, care colecteaz n credit soldul conturilor de &enituri, iar n debit soldul conturilor de c+eltuieli" Aa finele exerciiului financiar poate prezenta fie sold creditor, care nseamn profit, fie sold debitor, care (*2

Conturile de %ri$e le#ate de ca%ital

Contul de %ro>it (i %ierderi

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

nseamn pierdere" Profit i pierdere

;ebit C+eltuieli

Credit @enituri

Conturile de c.eltuieli sunt asimilate conturilor de acti& i ncep s funcioneze prin a se debita" :e debiteaz cu &aloarea c+eltuielilor efectuate n cursul exerciiului i se crediteaz cu &aloarea c+eltuielilor transferate la rezultatul exerciiului" Aa finele exerciiului nu prezint sold final"

Conturile de c.eltuieli

C+eltuieli ;ebit Credit C+eltuieli rezultate din% <nc+iderea conturilor de c+eltuieli prin contul de profit i consumuri cumprri de ser&icii pierdere salarii i contribuii asupra acestora impozite i taxe, etc"

Conturile de venituri sunt asimilate conturilor de pasi& i ncep s funcioneze prin a se credita" :e crediteaz cu &aloarea &eniturilor realizate n cursul exerciiului i se crediteaz cu &aloarea &eniturilor transferate la rezultatul exerciiului" Aa finele exerciiului nu prezint sold final" Conturilede ;ebit @enituri Credit venituri <nc+iderea conturilor de @enituri rezultate din % &enituri prin contul de profit &nzri i pierdere sub&enii alte operaiuni

Contul Contul de re%artizare a %ro>itului este un cont de acti& care de re%artizare ncepe s funcioneze prin a se debita" :e debiteaz cu profitul net
(*)

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

repartizat pe destinaii n exerciiul financiar curent i se crediteaz cu profitul net repartizat n exerciiul financiar precedent i decontat dup aprobarea situaiilor financiare anuale" Aa finele exerciiului financiar poate prezenta numai sold final debitor care reflect &aloarea profitului repartizat la finele exerciiului financiar"

a %ro>itului

Repartizarea profitului ;ebit Credit Profitul net repartizat pe Profitul net repartizat n destinaii n exerciiul exerciiul financiar prece7 financiar curent dent decontat dup apro7 barea situaiilor financiare anuale

Concluzii

planul de conturi cuprine $ clase de conturi, structurate astfel% o clasele "-, cuprind conturi bilaniere; o clasele - (i 7 cuprind conturi de rezultate; o clasa / cuprinde conturi speciale >extrabilaniere?; o clasa 0 cuprinde conturi de getiune; conturile care consemneaz amortizarea imobilizrilor necorporale i corporale se gsesc n Planul de conturi general al agenilor economici n Clasa 0 ,5mobilizri-, grupa 0.; conturile reprezentnd a'ustri pentru depreciere sau pierdere de &aloare se gsesc la sfritul fiecrei clase de conturi la care se refer deprecierea >de e'emplu( )n clasa 2* grupa 2+ ,A-ustri pentru deprecierea imobilizrilor./ )n clasa 0* grupa 0+ ,A-ustri pentru deprecierea stocurilor. etc.1/ elementele rectificati&e ale pasi&elor se gsesc n clasa ( de conturi, a&nd n simbolul contului cifra $ la sfrit, astfel% (/$ ,#ciuni proprii-, (0$ ,Repartizarea profitului-, (4$ ,Prime pri&ind rambursarea obligaiunilor-; diferenele de pre la stocuri se gsesc n clasa 2, la sfritul fiecrei grupe de stoc la care se refer, a&nd n simbolul contului (*3

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

cifra . la sfrit >de e'emplu( 0&2 ,3iferene de pre la materii prime i materiale.* 042 ,3iferene de pre la produse. etc.1; n clasa ) de conturi sunt reprezentate relaiile cu terii, fiecare grup de conturi reprezentnd o categorie de teri > de e'emplu( grupa 4& ,#urnizori i conturi asimilate.* grupa 41 ,Clieni i conturi asimilate. etc.1"

1. Cte clase de conturi cuprinde Planul de conturi general al :ntrebri reca%itulative agenilor economiciD Care sunt clasele de conturi bilaniereD Care sunt clasele de conturi de rezultateD <n ce clas de conturi sunt cuprinse conturile extrabilaniereD <n ce clas de conturi sunt reprezentate conturile de gestiuneD 2. <n ce clas i grup de conturi sunt reprezentate n Planul de conturi general urmtoarele elemente% capitalurile proprii; imobilizrile necorporale; imobilizrile corporale; stocurile; terii; &eniturile din exploatare; casa; conturile la bnci; amortizarea imobilizrilor; creditele bancare pe termen scurt; creditele bancare pe termen lung; a'ustrile pentru deprecierea stocurilor; rezultatul exerciiului; in&estiiile pe termen scurt; imobilizrile financiare; c+eltuielile cu personalul; &eniturile financiare; (*4

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

c+eltuielile financiare; c+eltuielile cu lucrrile i ser&iciile executate de teri; a'ustrile pentru deprecierea imobilizrilor;

taxa pe &aloarea adugatD 3. Ce sume se nscriu n creditul contului de adaos comercialD %. <n ce cazuri se debiteaz conturile de diferene de pre la stocuriD 5. <n creditul conturilor reprezentnd amortizarea imobilizrilor corporale i necorporale se nregistreaz amortizarea calculat""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . <n debitul conturilor de creane se nscriu sume pro&enind din"""""""""""""""""""""", iar n creditul lor &aloarea creanelor """""""""""""""""""" 7. 5ntrrile de imobilizri, consemnate n debitul acestor conturi, pro&in din%""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ". 5eirile de imobilizri sunt consemnate n creditul acestor conturi i au loc n urmtoarele cazuri%""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #. :tocurile se debiteaz cu""""""""""""""""""""""""""prin%""""""""""""""""""""""""""" i se crediteaz cu"""""""""""""""""""""""""""""""""""" prin""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10. Conturile de datorii au nscrise n debit sume reprezentnd%""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11. Capitalul social subscris &rsat are nscris n partea de credit"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12. Contul de profit i pierdere are nscrise n debit"""""""""""""""""""""" i n credit""""""""""""""""""""""""""""" 13. Conturile de c+eltuieli au nscrise n partea de debit"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1%. Cnd se crediteaz conturile de c+eltuieliD 15. Cnd se debiteaz conturile de &enituriD 1 . Conturile de &enituri au nscrise n partea de credit""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 17. Repartizarea profitului consemneaz n debit"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1". Ce sume se nscriu n creditul contului ,Repartizarea profitului-D 1#. Cu ce sume se debiteaz conturile de a'ustri pentru (**

Bazele contabilitii Cursul 7 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea a II-a

depreciere i cu ce sume se crediteaz aceste conturiD 20. Ce sume se nscriu n creditul conturilor de prime legate de capitalD

(*.