Sunteți pe pagina 1din 5

CHESTIONAR DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACIE A CLIENTULUI

Evaluarea prestaiei / serviciil r S!C! SUCERT" RO S!R!L!

Cod : PA F 04 01 Editia : 5/01.05.2009 Revizia 1/05.01.2010 Pagina : 1 / 5


S.C. SUCERT-RO S.R.L Nr dosar

se completeaza de 1. STRADA: COD PO TAL: TEL: #E$: DATA COMPLET%RII ..................................... !A": TELE!ON: E-MAIL: SEMN%TURA ..................................................... PERSOANA DE CONTACT: LOCALITATE: DETALII PRIVIND ORGANIZAIA Nr. Contract

NUMELE ORGANIZAIEI:

L.S.

DUP% COMPLETARE& V% RUG%M S% TRANSMITEI ACEST !ORMULAR PRIN !A" '(('-)1*(+* SAU PRIN E-MAIL o,,-c./s0c.rt.ro Cu ajutorul prezentului chestionar OEC SUCERT va ofer posilitatea de a evalua calitatea serviciilor prestate de societatea noastra. n acest mod OEC SUCERT nelege s acorde maxim atenie necesitilor actuale i viitoare ale clienilor si, venind n ntmpinarea cerinelor lor pentru creterea performanelor sale i pentru asigurarea unui nivel ridicat de satisfacie a clienilor. rezentul chestionar contine doua sectiuni! I. APRECIERE OEC SUCERT; COMUNICARE OEC SUCERT - CLIENTI II. AUDITORII OEC SUCERT ercepia dumneavoastr n ceea ce privete prestaia instituiei ne va fi de un ajutor deose"it ntruct suntem preocupai de m"un#t#irea continu a calitii serviciilor noastre. $ rugm s completai chestionarul urmtor prin "ifarea cu %x& n csuele corespunztoare unui calificativ i completarea ru"ricilor, acolo unde este necesar. I. APRECIERE OEC SUCERT; COMUNICARE OEC SUCERT - CLIENTI 1. C01 a2r.c-a3-& 4n 5.n.ra6& ca6-tat.a s.r7-c--6or OEC SUCERT d.st-nat. d01n.a7oastra8

9.

C01 a3- a,6at d.s2r. act-7-tat.a OEC SUCERT8

am citit n pres 'precizati pu"licaia( ))))...... de la cunoscui recomandare pe cale administrativ 'precizati de ctre cine( )))))))................... alt variant ' v rugm, s o precizai )................

(.

nu rspund V: r05:1 s: .7a60a3- 2. o scar: d. 6a 1 6a 1' 0r1:toar.6.: Calitatea serviciilor* furnizate +espectarea termenelor ,luena comunicrii dintre OEC SUCERT i societatea dumnevoastra -odul de comunicare si a"ordare al aspectelor cu privire la certificare al angajailor OEC SUCERT .radul de profesionalism al angajailor OEC SUCERT -odul de rezolvare a reclamaiilor dumneavoastr 'dac este cazul/

Denumire generi ! are de" rie re#a$ia dintre OEC SUCERT %i in"titu$ia dumneavoa"tr!.

!$ *. C01 a2r.c-a3- s.r7-c--6. OEC SUCERT d.st-nat. d01n.a7oastra& a7and ca r.,.r-n3: 0r1atoar.6. cr-t.r--: rigurozitate valoare practic promptitudine durata procesului de certificare C01 a2r.c-at- act-7-tat.a 2.rsona6060- ,-r1.- a7and -n 7.d.r. 0r1atoar.6. as2.ct.8

NS

NP


Asa sasa


N.106 t01-t


!oart. n.106t01-t


;.

!oart. M06t01106t01t t


+.

0ma"ilitate Competenta profesionala romptitudine 1isponi"ilitatea serviciilor de certificare romptitudinea cu care s2au efectuat serviciile de certificare 3olutii oferite in cazul unor pro"leme deose"ite ret 'cost/ Cat s0nt.t- d. 106t01-t -n 6.5at0ra c0 0r1atoar.6. as2.ct. a6. s.r7-c--6or o,.r-t. d. OEC SUCERT


Asa sasa


N.106 t01-t


!oart. n.106t01-t

!oart. M06t01106t01t t


<. din punct de vedere al adecvrii mesajului la forma de prezentare a acestora4 din punct de vedere al actualitii acestora C01 .7a60a3- d-,.r-t.6. t-20r- d. contact. 2. car. 6. a7.3- c0 OEC SUCERT: apeluri telefonice instruire asupra modului de lucru al OEC SUCERT cu clienii i urmrirea comenzii dumneavoastr de certificare informare reacie 5 rspuns la solicitrile dumneavoatra 'grad de disponi"ilitate/

&i'ati varianta (e are o a(re iati a 'iind ore ta din (un tu# dv"tra de vedere: F# " FOARTE #UN$ % # " #UN$% S " SATSIF$C$TOARE% NS " NESATISF$C$TOARE% N& " NU '$ &RONUN


).

grad de acuitate n urmrirea cerinelor dumneavoastra C01 a2r.c-a3- 2ro12t-t0d-n.a r.=o67:r-- so6-c-t:r-6or ,ac0t. d. d01n.a7oastra8


!$


NS


NP

C01 a2r.c-a3- : mapa OEC SUCERT de prezentare


!$


NS


NP

comunicrile 5 scrisorile OEC SUCERT documentele OEC SUCERT disponi"ile de pe site2ul 666.sucert.ro CERTI!ICATUL i MARCA DE CERTI!ICARE

prezena OEC SUCERT cu manifestri n domeniul certificarii 'conferine, seminarii, etc. organizate de OEC SUCERT/ participarea OEC SUCERT la manifestri n domeniul certificarii organizate de alte organisme 5 organizaii C01 .7a60a3- : ncrederea clienilor dumneavoastr n certificatul OEC SUCERT


COMENTARII:


DA


NU


>.

credi"ilitatea certificatului OEC SUCERT aprecierea clieniilor dumneavoastr fata de certificarea cu OEC SUCERT aprecierea cola"orarea cu personalul OEC SUCERT aprecierea gradului de profesionalism OEC SUCERT aprecierea modului de comunicare cu OEC SUCERT 'fax, tel., e2mail, etc/( 0precierea raportului calitate5pre pentru serviciul furnizat 0precierea duratei de timp necesar furnizrii serviciului solicitat S0nt.3- 106301-3-& 4n 5.n.ra6& d. 1at.r-a6.6. scr-s. ?s02ort06 d. -n,or1ar.@ d-,0=at. d. OEC SUCERT8

1'. Cons-d.rat- act-7-tat.a d. 2ro1o7ar. a -ntr.2r-nd.r-6or c.rt-,-cat.ca ,--nd sat-s,acatoar. 8 11. C0noaAt.3- ,a2t06 c: OEC SUCERT d.t-n. 0n 6aBorator a0tor-=at 5rad06 I & acr.d-tat s- not-,-cat 2.ntr0 -nc.rcar1at.r-a6. d. constr0ct-- 8 19. A3- a70t ca=0r- d. n.r.c0noaAt.r. a c.rt-,-cat.6or OEC SUCERT8 1(. AAt.2t:r-6. d01n.a7oastr: a0 ,ost con,-r1at. d. s.r7-c--6. 2r.stat. 8 1*. C. a6t. scC.1. d. c.rt-,-car. cons-d.rat- ca ar tr.B0-ntrod0s. d. catr. OEC SUCERT 8 1;. C. r.co1anda3- s: 41B0n:t:3-1 2.ntr0 cr.At.r.a sat-s,ac3-.- d7s. ca A- c6-.nt a6 soc-.tat-- noastr.8 1+. V.3- r.co1anda A- a6tor c6-.n3- co6aBorar.a c0 soc-.tat.a noastr. 8 1<. Car. cons-d.ra3- c: s0nt caract.r-st-c-6. d-st-nct-7. a6. OEC SUCERT8 PUNCTE TARI ..................................

PUNCTE SLA$E ..................................

II.

.................................. AUDITORII OEC SUCERT

..................................


COMENTARII

................................... .................................... DA NU

1). S0nt.3- 106t01-3- d. 1od06 d. d.s,:A0rar. a a0d-t060- d. c.rt-,-car.8 1>. A3- 2r-1-t 26an06 d. a0d-t c0 s0,-c-.nt t-12 4n a7ans 4n ra2ort c0 data d. .,.ct0ar. a a0d-t060-8 9'. Cons-d.ra3- c: a0d-t06 a ,ost 2r.5:t-t cor.s20n=:tor aAt.2t:r-6or d01n.a7oastr:8 91. Cons-d.ra3- c: a0d-tor-- a0 4n3.6.s s0,-c-.nt d. B-n. ,0nct-onar.a -ntr.2r-nd.r--D,-r1.- d01n.a7oastra8 99. Est-1a3- c: E.cC-6-BratE t-1206 a6ocat d. a0d-tor- d-sc03--6or Ed. B-ro0E 4n ra2ort c0 c.6 E d. t.r.nE8 9(. V: d.c6ara3- 106t01-3- d. ca6-t:3-6. a0d-tor-6or: Competena 07189:+ +igurozitate :"iectivitate +ealism , ascultare i dialog unctualitate Cunostinte tehnice Competena ;< ;+9 +igurozitate :"iectivitate +ealism , ascultare i dialog unctualitate Cunostinte tehnice 9*. C01 a2r.c-a3- 2r.sta3-a .cC-2.- d. a0d-t a7Fnd 4n 7.d.r. cr-t.r--6.: indiscreta 07189:+ 5 ;< ;+9 formalism deranjanta insistena n pro"leme minore 9;. Cons-d.ra3- c: ra2ort06 d. a0d-t con3-n. s0,-c-.nt. -n,or1a3-- 4n ra2ort c0 n.c.s-tat-6. D c.r-nt.6. d01n.a7oastra8 C:-;=90+88 ! !$ $ S


NS


NP

9+. Cons-d.ra3- c: a0d-t06 OEC SUCERT a contr-B0-t sa0 7a contr-B0- 6a 2ro5r.s06 -ntr.2r-nd.r-- d01n.a7oastr: 8 C:-;=90+88 !

OEC SUCERT G I MANI!EST% DISPONI$ILITATEA I RECEPTIVITATEA RE!ERITOR LA SUGESTIILE DUMNEAVOASTR% GN VEDEREA IM$UNATATIRII PROPRIILOR ACTIVIT%I. VA MULTUMIM.