Sunteți pe pagina 1din 7

MFC_DJ_III_CIG_ZI_FR 2012/2013

CONTABILITATE INTERNATIONALA
lect.univ.dr.MOISE SIMONA
MULTIPLE CHOICE
1.
Reforma contabil principal a fost demarat: :
d la sfarsitul anului 1991, sub forma Legii Contabilitatii nr. 82/1991,
. implementat prin Hotararea de Guvern nr. 704/1993 dar i prin
reglementrile contabile conexe care, printre altele, au promulgat ceva mai
trziu, Planul de Conturi General, ce pstreaz caracteristicile Planului
Contabil General (PCG) francez.
2.
Sistemul de drept romano-german (sau continental, ce
grupeaz sistemul francez, italian, spaniol, portughez, belgian, cel al
Americii Latine i cel german) se caracterizeaz prin :
d faptul c sistemele naionale s-au format pe baza dreptului roman, ceea ce
. presupune preponderena legii scrise.
3.
Sisteme contabile recunoscute pe plan internaional
b Modelul contabil continental (al Europei Continentale), i
. Modelul contabil anglo-saxon.
4.
Sistemul contabil continental se aplica in urmatoarele tari:
d Belgia, Germania, Frana, Grecia, Italia, Portugalia, Elveia.
.
5.
Sistemul contabil anglo-saxon se aplica in urmatoarele tari::
a Australia, Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord, Canada, Noua
. Zeeland, Olanda, Singapore, Japonia, SUA;
6.
Relaia contabilitate-fiscalitate in sistemul contabil continental
este caracterizata astfel:
a Contabilitatea si fiscalitatea se influenteaza reciproc;
.
7.
Sistemul juridic in modelul contabil continental este
caracterizat astfel: :
c Este dominat de dreptul scris, legea ofer reguli contabile detaliate.
.
8.
Potrivit IAS 38 un activ necorporal generat cu resuese proprii,
intruneste criteriul de recunoastere numai dupa despartirea procesului de
generare a acestuia in :
a faza de cercetare si faza de dezvoltare;
.
9.
Valoarea amortizabila a unei imobilizari corporale este
repartizata :
b pe toata durata de utilitate a imobilizarii;
.
10.
Amortizarea economica:
b nu este sinonima cu amortizarea fiscala;
.
11.
Operatiunea de lease-back consta in :
c vanzarea unui activ si preluarea imediata a acestuia in locatie.
.
12.
Marimea rezultatului evidentiat de contul de profit si pierdere :
a depinde in mare masura si de metodele contabile utilizate in masurarea si
. evaluarea elementelor ce concura la obtinerea rezultatelor;
13.
Variatia trezoreriei intreprinderii se poate determina pe baza
informatiilor cuprinse in bilant ca diferenta intre:
a valoarea trezoreriei de la sfarsitul si inceputul exercitiului financiar;

.
14.
Informatia degajata de tabloul fluxurilor de trezorerie conduce
la :
a determinarea gradului de lichiditate al intreprinderii, evaluarea efectelor unor
. decizii stategice majore privind investitiile si finantarea;
15.
Variatia lichiditatilor si a echivantelor de lichiditati se explica
prin actiunea urmatoarelor genuri de activitati:
c activitati de exploatare, activitati de investitii si activitati de finantare.
.
16.
Conform IAS 7 activitatile de investitii sunt activitatile
referitoare la :
a achizitionarea si instrainarea de active pe termen lung, precum si alte
. investitii ce nu sunt incluse in echivalentele de numerar;
17.
Activitatile de finantare sunt acele activitati care :
a antreneaza schimbari in marimea si structura capitalurilor proprii si
. capitalurile imprumutate ale unei intreprinderi;
18.
Sistemul contabil reprezinta :
a Un ansamblu de norme, reguli, procedee si instrumente care stau la baza
. functionarii contabilitaii;
19.
Factorii care influenteaza dezvoltarea sistemelor contabile
sunt :
b sistemul politico-economic, sistemul juridic, modalitatea de finantare a
. intreprinderilor si relatia dintre contabilitate si fiscalitate;
20.
Sistemul politic liberal este caracteristic :
c Tarilor vest-europene, Americii de Nord, Japoniei si Australiei.
.
21.
Obiectivul contabilitatii americane este :
a acela de a oferi cea mai realista (onesta)imagine posibila a situatiei
. economice a unei intreprinderi
22.
Obiectivul contabilitatii britanice este :
b acela de a oferi o imagine adevarata si loiala a situatiei economice a unei
. intreprinderi;
23.
Menirea contabilitatii este :
c comunicarea de informatii care sa dezvaluie rentabilitatea intreprinderii in
. special sub forma beneficiului din exploatare.
24.
Cercetarile in domeniul contabil se indreapta in special catre :
b masurarea veniturilor si a cheltuielilor de exploatare;
.
25.
Sistemul egalitar-autoritar este specific :
c fostelor tari socialiste aflate in procesul de tranzitie spre economia de piata.
.
26.
Normalizarea contabila in Romania devine atributul exclusiv al
statului din anul :
b 1947;
.
27.
Dreptul de a fi normalizatorul contabil pentru Romania ,
incepand cu 1 ianuarie 1994 si l-a arogat :
c Ministerul Finantelor.
.
28.
Reforma contabilitatii romanesti demarata la sfarsitul anului
1991 a avut la baza modelul de contabilitate :
b din Franta;
.
29.
Principiile contabile evidentiate in Regulamentul de aplicare a
Legii contabilitatii nr.82/1991, aprobat prin H.G. nr.704/1993 au fost :

a principiul continuitatii activitatii, principiul prudentei, principiul permanentei


. metodelor, principiul independentei exercitiilor, principiul non-compensatiilor,
principiul intangibilitatii bilantului de deschidere.
30.
Asupra OMF 94/2001 s-au exercitat influente :
a internationale si nationale straine (din Franta si Marea Britanie);
.
31.
Pe plan mondial pot fi evidentiate urmatoarele sisteme de
drept:
b sistemul de drept romano-german si sistemul de drept cutumiar;
.
32.
Sistemul juridic care descrie si prezinta un comportament
acceptabil din punct de vedere legal, iar reglementarile sale contabile au
drept scop impunerea unor reguli specifice contabilitatii este :
c sistemul de drept romano-german.
.
33.
Sursele de finantare ale unei intreprinderi sunt rezultatul :
a indatorarii (prin credite bancare sau nebancare) si al cresterii capitalurilor
. proprii prin recursul la piata financiara;
34.
Modelele de cerere de informatii contabile la nivel
international sunt :
c modelul contabil al Europei Continentale si modelul contabil anglo-saxon.
.
35.
Principiile contabile ce caracterizeaza sistemul anglo-saxon
sunt :
a reprezentarea exacta si imaginea fidela;
.
36.
Internationalizarea normalizarii contabile a avut la baza :
b necesitatea intreprinderilor de a prezenta informatii cu caracter omogen;
.
37.
Procesul de euroarmonizare are la baza :
a o abordare anglo-saxona si o abordare continentala;
.
38.
Directiva a IV-a a Uniunii Europene, compromis intre abordarea
de tip legislativ a raportarii financiare si abordarea bazata pe
recunoasterea primatului imaginii fidele se bazeaza pe prevederile:
b tratatului de la Roma;
.
39.
Potrivit directivei a IV-A a Uniunii Europene imaginii fidele :
c ii este recunoscuta suprematia asupra celorlalte principii contabile.
.
40.
Directiva a IV-a a Uniunii Europene este alcatuita din :
a 61 de articole, grupate in 12 sectiuni;
.
41.
Variatia trezoreriei intreprinderii se poate determina pe baza
informatiilor cuprinse in bilant ca diferenta intre:
a valoarea trezoreriei de la sfarsitul si inceputul exercitiului financiar;
.
42.
Informatia degajata de tabloul fluxurilor de trezorerie conduce la :
a determinarea gradului de lichiditate al intreprinderii, evaluarea efectelor unor
. decizii stategice majore privind investitiile si finantarea;
43.
Variatia lichiditatilor si a echivantelor de lichiditati se explica prin
actiunea urmatoarelor genuri de activitati:
c activitati de exploatare, activitati de investitii si activitati de finantare;
.

44.
Conform IAS 7 activitatile de investitii sunt activitatile referitoare la :
a achizitionarea si instrainarea de active pe termen lung, precum si alte
. investitii ce nu sunt incluse in echivalentele de numerar;
45.
Activitatile de finantare sunt acele activitati care :
a antreneaza schimbari in marimea si structura capitalurilor proprii si
. capitalurilor imprumutate ale unei antreneaza schimbari in marimea si
structura capitalurilor proprii ale unei entitati;
46.
Obiectivul contabilitatii americane este :
a acela de a oferi cea mai realista (onesta) imagine posibila a situatiei
. economice a unei intreprinderi;
47.
Obiectivul contabilitatii britanice este :
b acela de a oferi o imagine adevarata si loiala a situatiei economice a unei
. intreprinderi;
48.
Sistemul egalitar-autoritar este specific :
c fostelor tari socialiste aflate in procesul de tranzitie spre economia de piata;
.
49.
Normalizarea contabila in Romania devine atributul exclusiv al statului
din anul :
b 1947;
.
50.
Dreptul de a fi normalizatorul contabil pentru Romania , incepand cu 1
ianuarie 1994 si l-a arogat :
c Ministerul Finantelor;
.
51.
Reforma contabilitatii romanesti demarata la sfarsitul anului 1991 a
avut la baza modelul de contabilitate :
b din Franta;
.
52.
Principiile contabile evidentiate in Regulamentul de aplicare a Legii
contabilitatii nr.82/1991, aprobat prin H.G. nr.704/1993 au fost :
a principiul continuitatii activitatii, principiul prudentei, principiul permanentei
. metodelor, principiul independentei exercitiilor, principiul non-compensatiilor,
principiul intangibilitatii bilantului de deschidere.
53.
Asupra OMF 94/2001 s-au exercitat influente :
a internationale si nationale straine (din Franta si Marea Britanie);
.
54.
Pe plan mondial pot fi evidentiate urmatoarele sisteme de drept:
b sistemul de drept romano-german si sistemul de drept cutumiar;
.
55.
Sistemul juridic care descrie si prezinta un comportament acceptabil
din punct de vedere legal, iar reglementarile sale contabile au drept scop impunerea
unor reguli specifice contabilitatii este :
c sistemul de drept romano-german;
.
56.
Sursele de finantare ale unei entitati sunt rezultatul :
d indatorarii (prin credite bancare sau nebancare) si al cresterii capitalurilor
. proprii prin recursul la piata financiara;
57.
Modelele de cerere de informatii contabile la nivel international sunt :
c modelul contabil al Europei Continentale si modelul contabil anglo-saxon.
.
58.
Principiile contabile ce caracterizeaza sistemul contabil anglo-saxon
sunt :
a reprezentarea exacta si imaginea fidela;
.
59.
Costurile de distribuire sunt:

a cheltuieli corespunzatoare functiei de distribuire a intreprinderii;


.
60.
Cifra de afaceri este :
b constituita din vanzarile de bunuri, de lucrari si de servicii legate de
. activitatea de baza a intreprinderii;
61.
IAS 21 solicita excluderea din calculul rezultatului net a anumitor
castiguri si pierderi, rezultate din diferentele de schimb valutar, in procesul de
conversie a documentelor financiare. Este vorba despre:
a diferentele de curs valutar ce apar in legatura cu o datorie in valuta si
. diferentele de curs valutar ce apar in legatura cu un element monetar ce face
parte din investitia neta a unei intreprinderi intr-o entitate externa;
62.
Potrivit IAS 16, din rezultatul net al exercitiului sunt excluse:
a surplusurile din reevaluarea terenurilor si mijloacelor fixe;
.
63.
IAS 8 in legatura cu efectul schimbarii metodelor contabile precizeaza:
b o schimbare a politicii contabile poate fi aplicata retrospectiv sau prospectiv;
.
64.
Potrivit IAS 1 importanta relativa a elementelor din contul de rezul;tate
presupune urmatorul tratament contabil :
a in situatia in care un element nu e semnificativ in mod individual acesta va fi
. cumulat cu alte elemente, fie in cadrul contului de profit si pierdere fie in
anexa;
65.
IAS 1 :
b interzice intreprinderilor sa efectueze compensari intre cheltuieli si venituri,
. exceptand situatia in care compensarea e ceruta sau autorizata de o alta
norma internationala;
66.
Potrivit IAS 1 :
c Nici o varianta nu este corecta.
.
67.
Ecuatia care sta la baza bilantului sub forma de lista este :
b Situatia neta = Active Datorii;
.
68.
Potrivit IAS 1 veniturile din participatii se refera la :
c conturile consolidate si reprezinta partea in rezultatele participatiilor puse in
. echivalenta;
69.
Potrivit IAS 1 elementele extraordinare sunt venituri si cheltuieli
generate de :
a evenimente sau operatii strict delimitate de activitatile ordinare ale
. intreprinderii;
70.
Metodele de determinare si prezentare a fluxurilor de trezorerie
relative la activitatile de exploatare sunt :
b metoda directa si metoda indirecta;
.
71.
Utilizarea metodei directe de determinare si prezentare a fluxurilor de
trezorerie relative la activitatile de exploatare este dorita in special de :
b investitori;
.
72.
Potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991 si a OMF 94/2001 contul de profit
si pierdere :
b avea la baza clasificarea dupa natura a veniturilor si cheltuielilor, iar forma de
. prezentare a structurilor in cadrul acestuia era aceea de lista;
73.
Indicatorul Productia exercitiului se calculeaza astfel :
a Productia exercitiului = productia vanduta +/- variatia stocurilor+ venituri din
. productia de imobilizari;

74.
Veniturile, sunt clasificate in :
a venituri din exploatare, extraordinare si financiare;
.
75.
Potrivit IAS 38 un activ necorporal generat cu resurse proprii,
intruneste criteriul de recunoastere numai dupa despartirea procesului de generare a
acestuia in :
a faza de cercetare si faza de dezvoltare;
.
76.
Valoarea amortizabila a unei imobilizari corporale este repartizata :
b pe toata durata de utilitate a imobilizarii;
.
77.
Amortizarea economica a unei imobilizari corporale:
d reprezinta diminuarea valorii unei imobilizari, rezultand din depreciere, fiind
. necesara inlocuirea acesteia cu o noua imobilizare.
78.
Din punct de vedere juridic bilantul reflecta:
a in activ drepturile de proprietate si de ncreanta, iar in pasiv datoriile
. intreprinderii fata de terti si fata de proprietarii de capital;
79.
Din punct de vedere economic, bilantul reprezinta :
a capitalurile titularului de patrimoniu privite atat sub aspectul originii lor, cat si
. al modului de utilizare a activului;
80.
Sintagma normalizare multidimensionala ii apartine lui :
b Gerald Augustin;
.
81.
Abordarea multicriteriu a valorii are ca punct de plecare :
a contestarea costurilor istorice ca baza a evaluarii;
.
82.
Conform principiului unicitatii bilantului :
intreprinderilor le este interzisa publicarea mai multor seturi de documente de
sinteza care sa serveasca mai multor necesitati.
83.
In conformitate cu conceptul financiar de capital, capitalul este sinonim
cu :
b activul net sau capitalurile proprii ale intreprinderii;
.
84.
Potrivit definitiei costului curent :
a activele sunt inregistrate la valoarea in numerar sau echivalent a numerarului
. care ar trebui platita daca acelasi activ sau unul asemanator ar fi
achizitionate in prezent, iar datoriile sunt inregistrate la valoarea
neactualizata in numerar sau echivalent al numerarului necesara pentru a
deconta, in prezent, obligatia;
85.
Conform IASC/IASB, criteriile de recunoastere a elementelor situatiilor
financiare sunt satisfacute daca :
c exista probabilitatea ca avantajele economice viitoare, cuprinse in aceste
. elemente, sa cresca sau sa scada si exista un sistem fiabil de masurare.
86.
Castigurile sunt :
a cresteri ale capitalurilor proprii rezultate din diverse operatiuni;
.
87.
Cheltuielile sunt definite, conform cadrului conceptual IASC/IASB, astfel
:
c diminuari ale beneficiilor economice sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii
. activelor sau cresteri ale datoriilor.
88.
Veniturile sunt definite, potrivit cadrului conceptual IASC/IASB astfel :
b cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei
. contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale
datoriilor;
c
.

89.
Calitatea de resursa economica a activului satisface urmatoarele
conditii :
a furnizarea de avantaje economice viitoare, provenienta din tranzactii trecute,
. controlarea activelor de catre ntreprindere;
90.
Capitalul propriu reprezinta :
c interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea
. datoriilor sale.
91.
O datorie reprezinta :
b o obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin
. decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza
beneficiile economice;
92.
Un activ reprezinta :
a o resursa controlata de ntreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute
. de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare;
93.
Criteriile de credibilitate a informatiei financiare sunt :
c prezentarea fidela a tranzactiilor, neutralitate si prudenta, verificabilitate si
. exhaustivitate.
94.
Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare sunt :
b inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea;
.
95.
Creditorii financiari, in calitate de utilizatori ai situatiilor financiare,
sunt interesati de :
a informatiile privind determinarea masurii in care imprumuturile acordate si
. dobanzile aferente vor fi rambursate la scadenta;
96.
Obiectivul situatiilor financiare conform IASC/IASB consta in :
c furnizarea de informatii privind pozitia financiara, performantele si
. modificarile pozitiei financiare a intreprinderii, utile unei sfere largi de
utilizatori in luarea deciziilor lor economice.
97.
Sprijinirea organismelor nationale de elaborare a standardelor in
procesul de dezvoltare a standardelor nationale este un obiectiv al :
c IASC/IASB
.
98.
Doua dintre tintele deciziilor economice luate de utilizatori, in
conformitate cu IASC/IASB sunt
b verificarea gestiunii sau darea de seama a conducerii si determinarea
. politicilor fiscale;
99.
In cadrul Grupului Consultativ de pe langa conducerea IASC/IASB
functioneaza :
a OCDE si ONU;
.
100. Principalul obiectiv al IASC/IASB a fost acela :
b de a elabora si publica, in interesul publicului, norme contabile internationale;
.

S-ar putea să vă placă și