Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

Model 2008 ITL 52

Stema unitii
administrativ-teritoriale

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Nr. ......... //200.

Codul de identificare fiscal: ........

Adres/Cont IBAN/tel/fax

PROCES - VERBAL

PRIVIND COMUNICAREA SOMAIEI


ncheiat astzi ......... luna ..................... anul .........

n baza art. 44 alin.(2) lit. b) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat n 2007, cu modificrile i completrile ulterioare,
subsemnatul ............ cu legitimaia nr. mam deplasat la debitorul..................
.din
localitatea1).....................
.. , n data de
..ora .,n vederea comunicrii somaiei nr./.. emis de
.....
nsoit
de
titlul
executoriu
nr./data2)
.
emis
de ...............................................................................................................................
Somaia
a
fost
nmnat
/afiat 3)
...

Semntura
organului fiscal,
....................................................

-----------------------------

1)

se va indica domiciliul fiscal complet, iar dac are sediul/domiciliul n hotel se va indica nr. etajului, nr. apartamentului
sau nr. camerei;
2)
n cazul n care s-au emis mai multe titluri executorii, se va indica pentru toate nr. i data emiterii;
3)
se va preciza numele, prenumele i calitatea persoanei creia i s-a nmnat somaia sau locul unde s-a fcut afiarea
i motivul afirii, precum i orice alte constatri utile executrii silite.