Sunteți pe pagina 1din 1

Problema apei in lume 1.

Structura hidrosferei si resursele de apa dulce ale Terrei: Hidrosfera 100% din care: -apele oceanice 96,5% -ghetarii 1,8% -apele subterane sarate 0,9% -apa dulce 0,81% 2. Apa dulce: -ghetarii montani si banchizele polare permafrost !solul permanent inghetat"69,#% -apele subterane !apele minerale termale" $0,%% -raurile si lacurile 0,$% -apa atmosferica !in stare de &apori" si apa biotica 0,01% Fenomenul de globalizare 'istemul geopolitic al lumii contemporane: 1( )entre decizionale: -'*+, )anada -,area -ritanie, .or&egia, 'uedia, /inlanda, /ranta, 'pania, 0ortugalia, 1talia -2aponia #( 3ari asociate centrului: -toate celelalte tari europene -)hina -+ustralia -4enezuela, -razilia, +rgentina -+frica de ' $( 5egiuni cu tendinta de autosustinere periferie subdez&oltata: -celelalte tari din +frica de ' -+merica )entrala, . -+frica . -+frica '-6 %( 'patii de rezer&a: -+ustralia -+frica de . --razilia Puteri geo-politice ale lumii: 1(supraputere mondiala:-'*+ #( puteri regionale:-/ranta, 7ermania -)hina -5usia $( puteri subregionale:-/ranta -7ermania -1ndia !resurse ale subsolului,pop" %(puteri subregionale posibile: -,e8ic !e8plozie demografica, resurse ale subsolului:argint, petrol,gaze" --razilia !minereu de fier, cupru, detine 9um din suprafata +mericii de ', populatie numeroasa" -+rgentina !resurse insemnate, pop(numeroasa" -+frica de ' !cea mai dez&oltata din +frica, resurse inseminate de metale pretioase, cupru e8ploatabil la suprafata" -.igeria !e8plozie demografica" 2aponia !putere regionala datorita dez&oltarii rapide a economiei" -1ndonezia !pop(numeroasa, e8plozie demografica, cel mai intins stat insular din lume" -1ran !resurse de petrol si gaze nat(" -0a:istan !resurse de petrol si gaze nat(" -3urcia !cand&a un &ast imperiu" 5( 0uteri de influenta:-'*+ -5usia -9aponia -)hina